1 00:00:04,859 --> 00:00:08,726 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,846 --> 00:00:11,656 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,776 --> 00:00:15,811 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:15,931 --> 00:00:20,336 Dnes je 31.07.2017. 5 00:00:21,017 --> 00:00:29,534 Náš dnešní pořad zahájíme otázkou od Viktora Kapusťanského, který je z Nižněvartovsku 6 00:00:29,654 --> 00:00:35,819 v Tjumenské oblasti Chantymansijského autonomního okruhu a s tím souvisí i jeho otázka. 7 00:00:35,939 --> 00:00:44,272 Má půjčku z banky Jugra a není mu jasné, proč Centrální banka odebrala této bance licenci. 8 00:00:44,392 --> 00:00:48,398 Co je to vůbec za praxi, takto odebírat licence? 9 00:00:48,518 --> 00:00:52,795 Z mého pohledu Centrální banka poškozuje náš stát, neboť jde o regionální banky, 10 00:00:52,915 --> 00:00:57,857 kde si úvěry berou lidé a podnikatelé a odvolání jejich licencí poškozuje právě tyto obyčejné lidi. 11 00:00:57,977 --> 00:01:04,680 Co bude s jejich podvedenými vkladateli, a kde mají prameny tyto události okolo bank? 12 00:01:04,800 --> 00:01:09,676 V daném případě, přestože můj vztah k Centrální bance je negativní, 13 00:01:09,796 --> 00:01:13,858 byla ta věc s bankou Jugra naopak provedena na obranu Ruska, 14 00:01:13,978 --> 00:01:17,533 přičemž šlo o velmi zásadní ochranu ruských zájmů. 15 00:01:17,653 --> 00:01:28,450 Ta věc se má tak, že Jugra je osobní kasičkou Alexandra Grigorjeviče Lukašenka, 16 00:01:29,132 --> 00:01:31,443 běloruského prezidenta. 17 00:01:31,563 --> 00:01:38,162 A Alexandr Grigorjevič se neštítí žádných metod, kterými by mohl Rusko poškodit. 18 00:01:38,282 --> 00:01:44,043 Dokonce dokázal nalovit i běloruské krevety. To běloruské moře ho vůbec očividně zásobuje kdečím. 19 00:01:44,163 --> 00:01:49,545 Pěstovat tam u nich začal i kivi, ananasy a mnohé další. 20 00:01:49,665 --> 00:01:57,970 No a ten efekt, přesněji vliv, který Alexandr Grigorjevič uplatňoval na ruskou ekonomiku 21 00:01:58,090 --> 00:02:03,954 prostřednictvím banky Jugra se, mírně řečeno, nedal nazvat přínosným. 22 00:02:04,074 --> 00:02:11,761 S tím bylo třeba něco dělat, nějak to řešit, a proto jednali tak, jak bylo třeba. 23 00:02:11,881 --> 00:02:18,329 A povšimněte si, že na rozdíl od jiných případů, kdy byla odebrána licence, 24 00:02:18,449 --> 00:02:25,860 začaly určené banky okamžitě vyplácet peníze všem vkladatelům, 25 00:02:25,980 --> 00:02:32,532 tedy vracet jim peníze, aby lidé byli co nejméně poškozeni 26 00:02:32,652 --> 00:02:41,714 a současně byl nástroj negativního vlivu na ruskou ekonomiku s konečnou platností zlikvidován. 27 00:02:41,834 --> 00:02:45,634 Takže ta situace je taková. 28 00:02:45,754 --> 00:02:51,721 Bohužel se tyto věci nedají realizovat tak, aby nedocházelo k vůbec žádným otřesům, 29 00:02:51,841 --> 00:02:56,742 protože jsou u nás etablovány příliš do hloubky ty zahraniční… 30 00:02:56,862 --> 00:03:00,834 A Alexandr Grigorjevič nezastupuje běloruský vliv, ale právě ten zahraniční, 31 00:03:00,954 --> 00:03:04,032 ten, na který je orientován, kterému slouží. 32 00:03:04,152 --> 00:03:09,741 Zahryznout se do ekonomiky a integrovat se se Západem… 33 00:03:09,861 --> 00:03:16,000 Však Kanada také hned odvolala své sankce proti němu. 34 00:03:16,120 --> 00:03:23,050 Stačí sledovat jednání Alexandra Grigorjeviče Lukašenka. Navíc je to určitý ukazatel. 35 00:03:23,170 --> 00:03:26,386 Navštívil Pjotra Alexejeviče Porošenka, aby si promluvili. 36 00:03:26,506 --> 00:03:30,753 Dostal ťafku přes banku, aby lépe a hned pochopil, 37 00:03:30,873 --> 00:03:36,909 že domlouvat se má tak, aby to krveprolévání na Donbasu nebylo nekonečné. 38 00:03:37,029 --> 00:03:46,125 Neboť na jedné straně od nás získává rozsáhlé subvence, bezúročné úvěrování díky společným vazbám, 39 00:03:46,245 --> 00:03:50,802 a všechno to potom vynakládá na to, aby byli zabíjeni obyvatelé Donbasu, 40 00:03:50,922 --> 00:03:55,410 kteří nesouhlasili s nadvládou zločinců. 41 00:03:56,270 --> 00:04:00,603 Takže i když je to nepříjemné a bolestivé, 42 00:04:00,723 --> 00:04:07,206 je třeba takové vředy z ekonomiky a z řízení Ruska odstraňovat, vyřezávat je. 43 00:04:08,754 --> 00:04:14,909 Také vás Valeriji Viktoroviči lidé prosí okomentovat několik dalších událostí, 44 00:04:15,029 --> 00:04:24,229 a konkrétně například skutečnost, že Saakašvili přišel o ukrajinské občanství. 45 00:04:25,054 --> 00:04:37,228 Když se ještě jen uvažovalo o tom, zda ta kyjevská banda Saakašviliho dosadí do nějaké funkce či ne, 46 00:04:37,348 --> 00:04:42,730 tak jsme to tenkrát komentovali tak, že je dokonce velice žádoucí, 47 00:04:42,850 --> 00:04:52,394 aby se Saakašvili určitě dostal mezi vedení kyjevské bandy a k řízení těch zbytků ukrajinské státnosti, 48 00:04:52,514 --> 00:05:01,529 aby co nejlépe a nejkvalitněji a co nejzaručeněji došlo k rozkladu celého toho řízení 49 00:05:01,649 --> 00:05:04,874 a k diskreditaci kyjevské bandy, 50 00:05:04,994 --> 00:05:11,101 že v tomto ohledu budou jeho služby ideální a to se potom také fakticky stalo. 51 00:05:11,221 --> 00:05:17,209 A jeho další reakce? Čím hrozí z Washingtonu? 52 00:05:17,329 --> 00:05:23,233 To ve Washingtonu se přece dozvěděl, že mu bylo odejmuto ukrajinské občanství. 53 00:05:23,353 --> 00:05:29,533 Hrozí, že svrhne Pjotra Alexejeviče Porošenka. Tak jen do toho! 54 00:05:29,653 --> 00:05:35,392 Mimochodem v Huffington Post poprvé nazvali Porošenka diktátorem. 55 00:05:35,512 --> 00:05:37,841 To jsou určité posuny. 56 00:05:37,961 --> 00:05:44,113 Jen si to vezměte, jedny celkem vlivné americké noviny nazvou Porošenka diktátorem. 57 00:05:44,233 --> 00:05:50,743 Porošenko odejme Saakašvilimu občanství a ten mu hrozí převratem. 58 00:05:51,210 --> 00:05:56,548 Nu což, pavouci se začali ve své sklenici navzájem požírat. 59 00:05:58,885 --> 00:06:05,185 A další událost - Rumunsko nepustilo letadlo s Rogozinem na palubě, 60 00:06:05,305 --> 00:06:08,376 které letělo do Moldavska přes své území. 61 00:06:08,496 --> 00:06:12,558 Oj, lidé s lokajskou povahou jsou někdy jako skuteční psi, 62 00:06:12,678 --> 00:06:15,584 čím těžší trest, tím více se ke svému páníčkovi mají. 63 00:06:15,704 --> 00:06:20,398 Tak dlouho si bude to Rumunsko zahrávat, až narazí a jak bylo před 150 lety vytvořeno, 64 00:06:20,518 --> 00:06:24,002 tak bude zase zlikvidováno a bude z něj Moldavsko. 65 00:06:24,122 --> 00:06:28,266 Sedmihradsko Rakousku samozřejmě vracet nebudeme. 66 00:06:31,649 --> 00:06:39,710 A teď otázky od návštěvníků našeho webu - Sinclair Bob se ptá: 67 00:06:39,830 --> 00:06:43,809 Co je to za údajné rozpory mezi Trumpem a Tillersonem? 68 00:06:43,929 --> 00:06:45,899 Rex Tillerson prý prohlásil, 69 00:06:46,019 --> 00:06:50,356 že obvinění vznesená proti generálnímu prokurátorovi Sessionsovi jsou neprofesionální, 70 00:06:50,476 --> 00:06:55,775 a že mezi ním a prezidentem vznikly rozpory, že dokonce může opustit svou pozici státního tajemníka. 71 00:06:55,895 --> 00:06:58,169 To je nějaký manévr? 72 00:06:58,289 --> 00:07:03,533 Ano, globalisté musí v USA velice, opravdu velice manévrovat. 73 00:07:03,653 --> 00:07:11,236 Musí si před obecenstvem vzájemně nadávat, a hádat se z jednoho jednoduchého důvodu. 74 00:07:11,356 --> 00:07:17,645 Státní elita jako hradba brání Trumpovi dosazovat své lidi. 75 00:07:17,765 --> 00:07:24,028 Má problémy jmenovat své prokurátory, diplomaty, velvyslance, absolutně všechny, 76 00:07:24,148 --> 00:07:27,796 kam se jen podíváte, tam mu házejí klacky pod nohy, 77 00:07:27,916 --> 00:07:33,711 aby mu zabránili nahradit státní elitu na klíčových postech globalisty. 78 00:07:33,831 --> 00:07:43,807 A proto, aby mohli každého, kdo pracuje pro zájmy globální elity, ubránit a vytvořili mu takříkajíc... 79 00:07:45,018 --> 00:07:54,894 A vytvořili určitý zájem o něj i u státní elity, musí mezi sebou sehrávat určité střety. 80 00:07:55,251 --> 00:08:04,302 Nic závažného se za těmito takříkajíc veřejnými útoky, vzájemným podrážením, 81 00:08:04,422 --> 00:08:12,389 kdy se jednou prohlašuje, že může odstoupit a vzápětí to Tillerson vyvrací, že nemá v úmyslu odcházet, neukrývá. 82 00:08:12,509 --> 00:08:17,094 Jedná se o dýmovou clonu, za kterou probíhá reálné řízení. 83 00:08:17,214 --> 00:08:22,513 Opakuji, že ta věc je velice závažná, je třeba odstavit zástupce státní elity od řízení. 84 00:08:22,633 --> 00:08:28,703 Ti si to v podstatě uvědomují a všemožně blokují jakákoliv Trumpova jmenování. 85 00:08:28,823 --> 00:08:34,508 A ty, které se jmenovat povedlo, je třeba ubránit. 86 00:08:38,606 --> 00:08:46,887 Další otázka souvisí s dalšími sankcemi USA proti naší zemi. 87 00:08:47,007 --> 00:08:53,489 A konkrétně Vladimir Strokov se ptá. USA se opět pokoušejí rozšířit sankce, 88 00:08:53,609 --> 00:08:58,716 ale Evropa se „najednou“, slovo najednou je v uvozovkách, začala cukat. 89 00:08:58,836 --> 00:09:03,310 Znamená to odpoutávání se od světového četníka, nebo jde zatím jen o proklamace? 90 00:09:03,430 --> 00:09:07,272 V Evropě se dokonce mluví o odvetných sankcích proti USA. 91 00:09:07,392 --> 00:09:11,453 Ano v souvislosti s těmi protisankcemi se již na internetu objevil vtip: 92 00:09:11,573 --> 00:09:18,468 Evropa je pobouřena tím, že USA přijaly sankce zaměřené proti Rusku, které poškozují Evropu, 93 00:09:18,588 --> 00:09:24,190 a tak teď Evropa hrozí, že přijme sankce proti Rusku, které poškodí USA. 94 00:09:24,310 --> 00:09:30,985 V podstatě nám tedy určili roli bojového pole, trávy na bojovém poli. 95 00:09:31,105 --> 00:09:38,770 Nikdo se o naše zájmy ani v nejmenším nestará a v podstatě tomu tak ani být nemůže. 96 00:09:39,127 --> 00:09:46,060 Reálně opravdu probíhá odstavování USA od řízení světa. 97 00:09:46,180 --> 00:09:51,865 Podívejme se na to, jak ta situace okolo sankcí vypadá. 98 00:09:52,497 --> 00:09:58,412 Poprvé byly přijaty v podobě zákona, ve kterém je navíc prezident USA 99 00:09:58,532 --> 00:10:04,877 zbaven jakékoliv možnosti nějakým způsobem ten zákon zrušit. 100 00:10:04,997 --> 00:10:11,039 Opakuji, že tímto způsobem je Trump zbaven odpovědnosti za něj, už jsem o tom mluvil. 101 00:10:11,159 --> 00:10:23,143 A jak se ta situace vyvíjí? Jak National Interest komentoval reakci Rusů na tyto sankce? 102 00:10:23,263 --> 00:10:28,314 Že je přijali s radostí. A lidé nechápou, proč s radostí? 103 00:10:28,434 --> 00:10:36,293 Protože pro nás to znamená možnost vlastního růstu, možnost aktivovat naše vlastní ekonomické páky, 104 00:10:36,413 --> 00:10:42,448 pozvednout hospodářství, odpoutat se politicky, obnovit svou suverenitu. 105 00:10:42,568 --> 00:10:51,493 Pro nás je to přínosné. Oni měli nástroj, kterým na nás tlačili a teď tento vlivový nástroj sami odstraňují. 106 00:10:51,613 --> 00:10:57,615 Ve výsledku je naše ekonomika jednoduše nucena sama se stavět na nohy. 107 00:10:57,735 --> 00:11:02,532 A kdo je toho strůjcem? Sama státní elita! 108 00:11:02,652 --> 00:11:09,375 Státní elita, mám na mysli státní elitu USA, sama likviduje svůj vliv ve světě 109 00:11:09,495 --> 00:11:14,843 díky tomu, že nechápe globální politiku. 110 00:11:14,963 --> 00:11:21,687 Proto také sama přijímá taková rozhodnutí, která jednoznačně povedou ke zhroucení USA. 111 00:11:21,807 --> 00:11:30,250 Je třeba umět pochopit logiku jejich chování. Zdálo by se, že když poškozují Evropu, 112 00:11:30,370 --> 00:11:35,062 tak se od nich bude samozřejmě odpoutávat, a ona už se odpoutává, 113 00:11:35,182 --> 00:11:40,532 bez ohledu na Kancléřský akt a všechny ty americké základny v Německu. 114 00:11:40,652 --> 00:11:47,170 Existuje tu určitá vůle globálního prediktoru, díky níž Německo postupně získává hlas 115 00:11:47,290 --> 00:11:58,983 a jako zástupce Evropy se stává subjektem evropské politiky na globální aréně. 116 00:12:01,287 --> 00:12:06,274 Francie se z toho diktátu také dostává. 117 00:12:06,394 --> 00:12:12,704 Trump popadnul chlapečka za ruku, trochu s ním zacloumal a Francie také najednou prohlašuje: 118 00:12:12,824 --> 00:12:17,415 „Ty sankce odsuzujeme, poškozují nás…“ 119 00:12:17,535 --> 00:12:21,370 Postupně dochází k převzetí řízení ve všech, ve všech směrech. 120 00:12:21,490 --> 00:12:24,397 Co řekl Tillerson, když ty sankce přijímali? 121 00:12:24,517 --> 00:12:34,507 „Ty sankce, které jsme přijali proti Rusku, mu pomohou naladit normální vztahy s USA.“ 122 00:12:34,627 --> 00:12:38,187 V normální logice je to pitomost. 123 00:12:38,307 --> 00:12:49,707 Ale pitomost je to pouze v případě, že neznáte podstatu vzájemných vztahů takzvané ruské "elity" 124 00:12:49,827 --> 00:12:54,281 a státní elity USA, a také globalistů. 125 00:12:54,401 --> 00:13:01,469 Problém je v tom, že ruské státní elitě jsou ruské zájmy vřele ukradené, 126 00:13:01,589 --> 00:13:05,492 oni jen chtějí být úslužní vůči svému páníčkovi. 127 00:13:05,612 --> 00:13:11,476 Páníčkovi je zle a bez ruských zdrojů chcípne a co si potom oni sami bez něho počnou? 128 00:13:11,596 --> 00:13:14,192 Kdo je bude ponižovat? 129 00:13:14,312 --> 00:13:26,366 A tak se rossionská elita snaží ze všech sil a všechno, co může, všechny ruské zdroje lifruje do USA. 130 00:13:26,486 --> 00:13:33,313 To právě zde pramení snaha ruské vlády všechny peníze, které může, přeposlat do USA 131 00:13:33,433 --> 00:13:39,469 s nadějí, že si jich páníček povšimne a shodí jim ze svého stolu nějakou ohlodanou kost 132 00:13:39,589 --> 00:13:46,297 a třeba je oblaží i svým kopancem. No to by byl vrchol štěstí, dostat okovanou botou do držky. 133 00:13:46,417 --> 00:13:51,249 Jsou to masochisté. V tomto ohledu jsou to absolutní… 134 00:13:52,452 --> 00:14:00,637 Víte, v tom seriálu Hra o trůny je taková postava… 135 00:14:03,698 --> 00:14:06,621 Greyjoy Theon. 136 00:14:06,741 --> 00:14:16,284 Toho tam mučili, zlomili ho a kromě vůle jeho pána pro něj již neexistuje nic jiného. 137 00:14:16,404 --> 00:14:21,821 Občas se u něj objevují poryvy vzpoury, nedokáže klást aktivní odpor, 138 00:14:21,941 --> 00:14:25,329 ale občas se dopustí sebevražedného kroku. 139 00:14:25,449 --> 00:14:29,834 Jakou roli mu však pán zavelí sehrát, takovou také sehraje. 140 00:14:29,954 --> 00:14:35,370 A naše rossionská elita to dělá Z VLASTNÍ VŮLE! 141 00:14:35,490 --> 00:14:40,598 Protože tak byli speciálně vybíráni, ti masochisté a zvrhlíci, 142 00:14:40,718 --> 00:14:50,226 kteří si z vlastní vůle přejí být ponižováni, uráženi, aby ruské bohatství odváděli do USA. 143 00:14:50,346 --> 00:15:00,750 A když páníček přikáže, tak hrají roli ministra toho či onoho, prostě role samostatných vážených lidí. 144 00:15:00,870 --> 00:15:04,326 Jak je ale možné si vážit někoho takového? 145 00:15:04,446 --> 00:15:14,402 Vždyť Rusko je samo o sobě… Pamatujete? Já neustále uvádím tu frázi Fleet in being. 146 00:15:14,522 --> 00:15:18,942 A jestliže alespoň něco málo podnikáte, tak Fleet is being. 147 00:15:19,062 --> 00:15:24,891 To znamená, že si můžete dělat, co jen chcete, a žádné USA vám nemůžou nic přikazovat, 148 00:15:25,011 --> 00:15:29,087 jenže to je něco, co je pro rossionskou elitu noční můrou. 149 00:15:29,207 --> 00:15:36,377 Aby oni sami museli řídit Rusko, které z hloubi duše nenávidí? 150 00:15:36,497 --> 00:15:45,043 A proto mají jen jeden zájem, plazit se před páníčkem a nechat se ponižovat. 151 00:15:45,163 --> 00:15:51,749 Je to paradox, ale je to tak. A Rex Tillerson mluvil právě o tom: 152 00:15:51,869 --> 00:15:57,638 „My jsme je potrestali, a oni za to budou pracovat ještě usilovněji 153 00:15:57,758 --> 00:16:05,196 a uvnitř svého státu podniknou cokoliv, jen aby nám posloužili.“ 154 00:16:05,316 --> 00:16:09,873 Mluví pravdu. Tak to fakticky je. 155 00:16:09,993 --> 00:16:15,684 Jenže je to také o tom, že Tillerson zastupuje globalisty a velmi dobře ví, 156 00:16:15,804 --> 00:16:20,671 že tato státní elita už nebude mít šanci něčeho dosáhnout. 157 00:16:20,791 --> 00:16:26,723 Jakmile teď něco podniknou, něčím poškodí Rusko a obrátí se na Západ, 158 00:16:26,843 --> 00:16:33,223 tak stále častěji a častěji nejenže nedostanou ohlodanou kost… 159 00:16:33,343 --> 00:16:40,926 Dostat okovanou botou do držky sice považují za štěstí, jenže teď už je začali zadupávat do země. 160 00:16:41,046 --> 00:16:42,680 Jak je Putin varoval: 161 00:16:42,800 --> 00:16:48,354 "Převádějte si zpět do Ruska své majetky, protože později se o to budete snažit už horko těžko." 162 00:16:48,474 --> 00:16:53,788 Ale to oni nechápou: „Jak to? Vždyť to je ta moje ohlodaná kostička, kterou mi sám páníček hodil?! 163 00:16:53,908 --> 00:16:57,295 A teď mi nechce dovolit si ji odnést?! 164 00:16:57,415 --> 00:17:03,245 Já se přece ale stále snažím ve všem mu vyhovět, abych si jí zasloužil? 165 00:17:03,365 --> 00:17:06,374 Dělám přece, co se mi řekne. 166 00:17:06,494 --> 00:17:13,012 Oni teď přijali sankce. Já dál zrazuji ruské zájmy, jdu jim na ruku, sloužím páníčkovi a on mě za to trestá?!“ 167 00:17:13,132 --> 00:17:18,239 Protože dostávají na frak od globalistů. Oni si vůbec nevšimli, jak se všechno změnilo, 168 00:17:18,359 --> 00:17:22,606 jak se všude změnili role, a že jsou teď zbyteční. 169 00:17:22,726 --> 00:17:26,045 Státní elitu USA globalisté ještě potřebují, 170 00:17:26,165 --> 00:17:32,716 protože je ten ohromný mechanismus řídící svět stále v běhu, a tak jsou potřební. 171 00:17:32,836 --> 00:17:37,222 Ale ti naši? To není žádná elita, to je lidský odpad. 172 00:17:37,342 --> 00:17:44,821 Ti, kteří jsou teď v čele státu, mám na mysli podpindosníky, kteří jsou tak poslušní. 173 00:17:44,941 --> 00:17:52,628 Ti skončí v každém případě a v první řadě je vyhodí jako neakceschopné samotná americká státní elita, 174 00:17:52,748 --> 00:17:56,376 protože tady u nás teď musí jednat jinak. 175 00:17:56,496 --> 00:17:59,472 Jenže oni bez páníčkových pokynů nevědí, co mají dělat. 176 00:17:59,592 --> 00:18:04,768 Oni sehrají jakoukoliv roli, ale stejně jako ten Theon... Když ho jednou okřikli, 177 00:18:04,888 --> 00:18:22,105 tak téměř vypadl ze své role lorda. Málem prozradil svou otrockou podstatu. 178 00:18:22,225 --> 00:18:30,175 A to se stále častěji a častěji stává všem ruským podpindosníkům a proto budou odstavováni. 179 00:18:30,295 --> 00:18:37,579 Nikdo už je nepotřebuje a v první řadě už je nepotřebuje americká státní elita, 180 00:18:37,699 --> 00:18:45,564 přesně ta elita, kvůli které to všechno dělají, všechny ty své špinavosti proti Rusku, kterými se chtějí zavděčit. 181 00:18:45,684 --> 00:18:51,625 A trestat je budou prostřednictvím generální prokuratury, GP! 182 00:18:51,745 --> 00:18:57,653 Vy jste fakticky odpověděl na otázku Dmitrije Jakovleva, který se ptá na to, 183 00:18:57,773 --> 00:19:03,783 proč naše vláda tak váhá s odvetnou odpovědí USA v souvislosti s těmi sankcemi. 184 00:19:04,462 --> 00:19:12,403 Naše vláda je technická a byla vytvořena na základě rovnováhy zájmů. 185 00:19:12,523 --> 00:19:16,621 Někoho do ní dosadili z Washingtonu, někoho se do ní povedlo dostat Putinovi, 186 00:19:16,741 --> 00:19:21,538 někoho si tam dosadily klanově-korporativní skupiny, 187 00:19:21,658 --> 00:19:27,237 proto je možné mluvit o nějakých vlastních krocích naší vlády pouze v jednom smyslu. 188 00:19:27,357 --> 00:19:34,314 Přejí si posloužit státní elitě USA. Jsou to podpindosníci. 189 00:19:34,434 --> 00:19:42,008 Tomu slovu se nedá vyhnout, protože říkat jim elita prostě není možné. 190 00:19:42,128 --> 00:19:50,114 V USA elita existuje, ať už je jakákoliv, tak tam státní elita existuje, ale my žádnou nemáme, 191 00:19:50,234 --> 00:19:54,188 vůbec žádnou, absolutně žádnou. 192 00:19:55,771 --> 00:20:01,059 A ještě jedna otázka v souvislosti s tou situací od Vasilije z Tuly. 193 00:20:01,179 --> 00:20:07,560 Putin v souvislosti s těmi sankcemi řekl následující, cituji: 194 00:20:07,680 --> 00:20:12,888 „Není možné trpět takové hulvátství vůči naší zemi do nekonečna.“ 195 00:20:13,008 --> 00:20:19,815 Konec citátu a další citát: „Vidíme, že se nás už delší dobu neustále snaží provokovat. 196 00:20:19,935 --> 00:20:25,231 Jednou vyhostí bez vysvětlení větší počet našich diplomatů, podruhé nám zabaví diplomatický majetek.“ 197 00:20:25,351 --> 00:20:26,680 Konec citátu. 198 00:20:27,174 --> 00:20:33,067 Vysvětlete, proč to vlastně Rusko tak dlouho snáší a nenechá se vyprovokovat? 199 00:20:33,187 --> 00:20:38,343 Uvědomuje si snad, že má nepoměrně méně zdrojů, které se při eskalaci rychle spotřebovávají? 200 00:20:38,463 --> 00:20:43,363 Šetříme si je do budoucna, nebo čekáme na nějakou nadcházející událost? 201 00:20:43,483 --> 00:20:47,060 Ve světle toho, o čem jsem právě teď mluvil. 202 00:20:47,180 --> 00:20:57,224 Jak je možné s tímto kádrovým sborem jít do nějakého tvrdého střetu s USA? 203 00:20:57,344 --> 00:20:59,363 Oni svou elitu mají. 204 00:20:59,483 --> 00:21:05,247 A u nás je řídící sbor ve své většině složen z podpindosníků, 205 00:21:05,367 --> 00:21:08,189 kteří jen hoří touhou USA vyhovět. 206 00:21:08,309 --> 00:21:14,114 Oni nás vyprovokují, my na to skočíme a utrpíme porážku. To bychom si přáli? Ne. 207 00:21:14,234 --> 00:21:18,908 Proto to musíme snášet do té doby, dokud nevytvoříme takové podmínky, 208 00:21:19,028 --> 00:21:25,218 které povedou k našemu jednoznačnému vítězství. A navíc jen nečekáme. 209 00:21:25,680 --> 00:21:29,877 Celou dobu jim asymetricky odpovídáme. 210 00:21:29,997 --> 00:21:40,135 Mnozí si myslí, že tyto naše odpovědi, takové menší kroky, které podnikáme, nejsou dost významné. 211 00:21:40,255 --> 00:21:45,690 Jenže jen proto, že nechápou, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 212 00:21:45,810 --> 00:21:53,766 A občas ty naše odpovědi ani nejsou vnímány jako odpovědi, 213 00:21:53,886 --> 00:21:59,322 jenže díky nim měníme trajektorii pohybu celého řízení 214 00:21:59,442 --> 00:22:03,565 a ve výsledku to potom vypadá jako „krátký zpětný obrat“. 215 00:22:03,685 --> 00:22:07,114 Napřed vyřadíme z funkce jednoho, potom druhého… 216 00:22:07,234 --> 00:22:09,686 Nebo celou klanově-korporativní skupinu. 217 00:22:09,806 --> 00:22:13,699 Teď jsme dokázali odstavit Lukašenka. 218 00:22:13,819 --> 00:22:19,279 Abychom to mohli udělat, museli jsme předtím provést velké množství takových kroků, 219 00:22:19,399 --> 00:22:23,395 které lidé vůbec nepovažovali za řízení. Chápete? 220 00:22:23,515 --> 00:22:28,780 A ve všech směrech probíhá stejná, systematická práce. 221 00:22:28,900 --> 00:22:36,433 Teď bylo přijato rozhodnutí, které ohlásil gosudar, vyhostit 755 diplomatů. 222 00:22:36,553 --> 00:22:46,727 Celkem u nás diplomatické zastoupení USA čítá 1200 lidí. 223 00:22:47,292 --> 00:22:53,825 A to jsou pouze lidé s diplomatickými pasy, nejsou to lidé, kteří byli jen najati a přijeli, 224 00:22:53,945 --> 00:22:57,554 aby pracovali na diplomatických zastoupeních. 225 00:22:58,892 --> 00:23:11,442 A tak se ptáme: Proč tady je 1200 lidí na 140 miliónů, když my tam máme 455 lidí na 300 miliónů? 226 00:23:11,562 --> 00:23:14,066 Kde je tu nějaká úměrnost? 227 00:23:14,186 --> 00:23:20,573 A když se podíváme třeba na Irák, tam mají na svém velvyslanectví USA 17 tisíc lidí! 228 00:23:20,693 --> 00:23:25,640 Ta věc se má tak, že jakékoliv americké velvyslanectví na světě 229 00:23:25,760 --> 00:23:33,766 je ve své podstatě v dané zemi okupační správou. 230 00:23:34,281 --> 00:23:46,137 Žádnou jinou funkci po pádu SSSR neplní. V jakékoliv zemi je americké velvyslanectví okupační správou. 231 00:23:47,270 --> 00:23:53,399 A teď, jak vidíte, vyrovnáváme počty našich diplomatů: 232 00:23:53,519 --> 00:23:59,057 „My jich máme u vás 455, tak jich u nás budete mít také jen 455!“ 233 00:23:59,177 --> 00:24:05,684 Dokonce to ani nepřepočítáváme na počet obyvatel. Stačí nám to srovnat. 234 00:24:05,804 --> 00:24:10,751 Ale ve výsledku od nás musí odjet 755 diplomatů! 235 00:24:10,871 --> 00:24:16,461 To znamená i zkrácení počtu technických pracovníků, kteří obsluhovali diplomaty 236 00:24:16,581 --> 00:24:21,604 jak z místního obyvatelstva, tak i těch, co si Američané přivezli. 237 00:24:21,724 --> 00:24:29,217 To je první krok ke zhroucení Pax Americana. A nic s tím nenadělají. 238 00:24:29,337 --> 00:24:38,090 Opakuji, že není náhoda, že je ta hysterie v USA vedena právě proti Rusku. 239 00:24:38,210 --> 00:24:41,871 Rusko samo o sobě v nich strach nevyvolává, 240 00:24:41,991 --> 00:24:47,683 jinak by se tak nehrnuli do toho trestat ho sankcemi a nespoléhali se na to, 241 00:24:47,803 --> 00:24:56,839 že bude opět jako v devadesátých letech za Jelcina sloužit USA jako cvičený psík. 242 00:24:57,508 --> 00:25:05,429 Oni vidí, jak se Rusko staví na nohy a chápou to tak, 243 00:25:05,549 --> 00:25:11,113 že se společný páníček, globální prediktor rozhodnul Rusko pozvednout. 244 00:25:11,233 --> 00:25:16,875 A prostřednictvím té protiruské hysterie se mu snaží dokázat, jak to sami chápou, 245 00:25:16,995 --> 00:25:23,484 že mu sami dokážou dále sloužit, že ještě mohou plnit roli těch pohlavárů světa. 246 00:25:23,604 --> 00:25:27,471 Nechápou, že je po všem, že USA jsou už podlomeny a je zapotřebí, 247 00:25:27,591 --> 00:25:33,797 aby své aktivity rychle omezovali a soustředili se na vnitřní situaci v USA. 248 00:25:33,917 --> 00:25:42,156 A hlavně nechápou, že čím více vykřikují, že jsou USA tou největší banánovou republikou, 249 00:25:42,276 --> 00:25:47,303 ve které si může jakési zlé Rusko dosazovat a měnit prezidenty… 250 00:25:47,423 --> 00:25:50,132 A mimochodem, ten nejjednodušší příklad. 251 00:25:50,252 --> 00:26:00,969 Když vykřikují, že se Rusko vměšovalo do jejich voleb a dosadilo si tam svého prezidenta, 252 00:26:01,089 --> 00:26:06,232 tak sedím a přemýšlím, to mluví opravdu o USA? 253 00:26:06,352 --> 00:26:11,993 Opakuji, že USA jsou státem advokátů. 254 00:26:12,662 --> 00:26:23,361 Stát, kde se lidé kvůli všemu soudí. Jestliže se tedy Rusko vměšovalo do jejich… 255 00:26:23,481 --> 00:26:26,293 - Volebního procesu. - Volebního procesu, 256 00:26:26,413 --> 00:26:31,154 a dosadili jsme si tam svého prezidenta, tak s tím jděte k soudu a dokažte to! 257 00:26:31,274 --> 00:26:35,166 Jenže to není tak jednoduché, že? Potom na základě rozhodnutí toho soudu, 258 00:26:35,286 --> 00:26:38,355 vyhlaste impeachment svému prezidentovi, a je to, ne? 259 00:26:38,475 --> 00:26:42,111 Jenže to je právě ten problém, že u soudu by museli něco předložit. 260 00:26:42,231 --> 00:26:47,203 Museli by začít předkládat nějaké důkazy, jenže žádné nemají. 261 00:26:47,323 --> 00:26:53,556 A tak jim nezbývá, než jen vykřikovat. Jenže takto veškeré obyvatelstvo… 262 00:26:53,676 --> 00:26:56,102 No jak bych to řekl? 263 00:26:57,979 --> 00:27:03,534 Prostě všichni nabydou přesvědčení, že proti tomu zlému Rusku nic nezmůžou: 264 00:27:03,654 --> 00:27:09,219 "Co jsme si to my pindosové, takoví chcípáčci usmysleli? Jít proti samotnému Rusku?!" 265 00:27:09,339 --> 00:27:15,108 Rozšíří se beznaděj. Takto se podrývá morální duch armády i celého státu a dělá to státní elita. 266 00:27:15,228 --> 00:27:20,149 Čím víc vyřvávají o ruské hrozbě, tím hůř bude samotným USA. 267 00:27:20,269 --> 00:27:22,721 Tak ať v tom klidně pokračují. 268 00:27:25,910 --> 00:27:28,997 Další otázka je od Alexeje z Kyjeva. 269 00:27:29,117 --> 00:27:34,758 Ukrajinský kabinet ministrů zlikvidoval unikátní letecký koncern Antonov. 270 00:27:34,878 --> 00:27:38,975 V minulém roce byla Číňanům předána technologie transportního letounu 271 00:27:39,095 --> 00:27:42,010 s nejvyšší vzletovou nosností na světě - Mrija. 272 00:27:42,130 --> 00:27:44,737 Stát zničili tak, že již není k poznání. 273 00:27:44,857 --> 00:27:50,524 Jak si to lidé mohou uvědomit, nebo pochopit, jestliže informační pole uvnitř státu chybí? 274 00:27:50,644 --> 00:27:54,793 Vážený Valeriji Viktoroviči, vy říkáte, že Putin nemá dostatek kádrů, 275 00:27:54,913 --> 00:27:59,731 ale za dvacet let informační politika přípravy mas ke gramotnosti v oblasti řízení 276 00:27:59,851 --> 00:28:04,283 a vůbec k mozaikovému chápání probíhajících procesů také chybí. 277 00:28:04,403 --> 00:28:11,896 Ne. Tady byly zmíněny tři věci. Tak zaprvé nejen Antonova, ale také Motor Sič předali Číně. 278 00:28:12,016 --> 00:28:15,857 Čínu se snaží pozvednout všemi, opravdu všemi silami. 279 00:28:15,977 --> 00:28:23,263 Z Číny dělají centrum koncentrace řízení a pohlaváry světa místo USA. 280 00:28:23,383 --> 00:28:31,159 Proto Čína prostřednictvím své Hedvábné stezky proniká všude. A co se týká Ukrajiny? 281 00:28:31,279 --> 00:28:38,284 Pamatujete se na ten projekt hlubokovodních přístavů na Krymu v rámci Hedvábné stezky? 282 00:28:38,404 --> 00:28:43,933 Jak to souvisí s tím, že se tam měli dostat Američani? Velice jednoduše. 283 00:28:44,053 --> 00:28:48,717 Američané měli být pouze dočasnou figurou a pořádek už tam měli dělat Číňané. 284 00:28:48,837 --> 00:28:56,432 Jenže v daném rámci se už na to museli začít připravovat, protože stavba přístavů je dlouhodobější záležitost. 285 00:28:56,552 --> 00:29:03,223 A to, že se Krym vrátil k Rusku, 286 00:29:03,343 --> 00:29:15,460 udělalo velký škrt přes rozpočet plánům integrace Ruska rozčleněného na mnoho ministátečků 287 00:29:15,580 --> 00:29:20,703 do projektu čínské Velké hedvábné stezky. 288 00:29:20,823 --> 00:29:26,682 A ještě jsou tu také zájmy okolo toho koridoru Sever-Jih realizovaného Indií a Ruskem, 289 00:29:26,802 --> 00:29:35,201 který konkuruje Hedvábné stezce a v tom také spočívá určitá role Ruska v globální politice, 290 00:29:35,321 --> 00:29:39,701 která je porovnatelná se zájmy globálního prediktoru. 291 00:29:39,821 --> 00:29:50,985 To je tedy jeden proces. Druhý. Jak se mohou lidé na Ukrajině postavit na odpor? 292 00:29:51,105 --> 00:30:01,078 Tak především si lidé musí uvědomit, zda se činnost takzvané ukrajinské vlády, kyjevské bandy 293 00:30:01,198 --> 00:30:07,870 shoduje s jejich životními zájmy, zda je přínosná pro jejich život. 294 00:30:07,990 --> 00:30:16,444 Žije se jim teď snadněji nebo hůře? 295 00:30:17,151 --> 00:30:29,367 Jakmile si tohle porovnají, tak začnou přemýšlet už na základě vlastních zájmů, co je pro ně dobré. 296 00:30:29,487 --> 00:30:36,986 Ta věc se má tak, že jestliže jim to nedojde za použití hlavy, dojde jim to přes ruce a nohy. 297 00:30:37,106 --> 00:30:44,186 A to není věcí absence informačního zajištění zvnějšku. 298 00:30:44,306 --> 00:30:49,683 To je problém toho, zda lidé začnou myslet, nebo ne. A ti lidé přemýšlejí. 299 00:30:49,803 --> 00:30:59,456 Ta skutečnost, že Porošenko a ostatní lídři kyjevské bandy mají u většiny lidí velmi nízkou popularitu, 300 00:30:59,576 --> 00:31:05,402 vypovídá o tom, že je v podstatě zapotřebí pouze organizačního impulsu. 301 00:31:05,522 --> 00:31:10,739 Když totiž někdo říká: „Proč ti lidé nepovstanou. Proč se sami nezorganizují?“ 302 00:31:10,859 --> 00:31:19,097 Tak to musí být buď hlupák, nebo provokatér, který netuší, jak probíhají takzvaná „živelná“ povstání obyvatelstva, 303 00:31:19,217 --> 00:31:25,816 že k tomu je zapotřebí velmi mnoho přípravné práce a zdrojů. 304 00:31:25,936 --> 00:31:33,659 Když lidé povstanou opravdu živelně, tak to vypadá tak, jako to probíhalo v Doněcku, 305 00:31:33,779 --> 00:31:40,024 v Luhansku, Charkově, Záporoží i v Oděse. 306 00:31:40,144 --> 00:31:51,050 V Oděse to skončilo druhým květnem. Do doby než se objevil Strelkovovův oddíl ve Slavjansku, 307 00:31:51,170 --> 00:31:57,640 do toho okamžiku to byl absolutní chaos a zmatek, 308 00:31:57,760 --> 00:32:02,591 a to vše by skončilo velmi krvavě, protože do toho již vstoupili banderovci, 309 00:32:02,711 --> 00:32:08,023 kteří tu krev přišli prolévat a zabíjet bezbranné lidi těmi nejhrůznějšími způsoby. 310 00:32:09,341 --> 00:32:19,917 Takže celá ta věc… Kdo dnes brání lidem, aby o tom, co si myslí, mluvili u sebe doma? 311 00:32:20,037 --> 00:32:24,032 Soused se sousedem, kterému důvěřuje, příbuzný s příbuzným? 312 00:32:24,152 --> 00:32:28,597 Že neexistuje žádná ruská agrese proti Ukrajině, že prostě není, 313 00:32:28,717 --> 00:32:36,473 že to jen kyjevská banda zorganizovala ten masakr vlastního ukrajinského obyvatelstva. 314 00:32:36,593 --> 00:32:43,770 Jakmile se tyto rozhovory rozšíří, tak začnou sáknout na povrch, 315 00:32:43,890 --> 00:32:48,624 a potom už kyjevskou bandu nic nezachrání. 316 00:32:48,744 --> 00:32:54,378 Potom bude možné v klidu přijít, a udělat na Ukrajině zase pořádek. 317 00:32:54,498 --> 00:33:00,197 Teď probíhá proces, kdy lidé přehodnocují a informací k tomu mají všichni dost. 318 00:33:00,317 --> 00:33:11,576 Hlavní část ukrajinského obyvatelstva odstřihli od sociálních sítí. A proč? 319 00:33:11,696 --> 00:33:14,373 Protože přehodnocování probíhá 320 00:33:14,493 --> 00:33:20,031 a tím odstřihnutím lidí od sociálních sítí je odstřihli od možnosti získávat alternativní informace 321 00:33:20,151 --> 00:33:22,602 a přemýšlet o nich. 322 00:33:22,722 --> 00:33:27,038 Jenže nikomu se přece nepovedlo ucpat všechny díry. 323 00:33:27,158 --> 00:33:31,217 Mají k dispozici vnitřní sítě? Mají. Vzájemné kontakty také existují. 324 00:33:31,337 --> 00:33:38,386 Lidé v každém případě cestují a to nejen do Ruska, také do Evropy a přinášejí nové informace, 325 00:33:38,506 --> 00:33:46,808 které šíří vnitřními ukrajinskými sociálními sítěmi, jakýmikoliv, které tam lidé používají. 326 00:33:46,928 --> 00:33:55,809 A dále existuje další výkonný dorozumívací režim, který se jmenuje JPP - jedna paní povídala. 327 00:33:55,929 --> 00:34:07,414 Jakmile bude režim JPP spuštěn na základě vlastenectví a odmítání kyjevské bandy a banderovštiny jako takové, 328 00:34:07,534 --> 00:34:12,107 tak to bude pro kyjevskou bandu v každém případě znamenat konec. 329 00:34:12,227 --> 00:34:15,395 Sama o sobě se jednoduše zhroutí. 330 00:34:15,515 --> 00:34:21,076 A všechno k tomu spěje. Protože neexistuje nic horšího než něco zakazovat, 331 00:34:21,196 --> 00:34:25,994 a obzvláště informace, to znamená, že to spěje ke konci, že melou z posledního. 332 00:34:26,114 --> 00:34:31,009 A Saakašviliho jednání s ohledem na Porošenka vypovídá o tom, že si to také uvědomují 333 00:34:31,129 --> 00:34:34,770 a pokoušejí se hrát v předstihu. 334 00:34:34,890 --> 00:34:40,396 A ještě tam byla třetí věc, jak to tam bylo všechno zamotané dohromady. 335 00:34:40,516 --> 00:34:46,439 - No bylo tam o Antonovu, o předání technologií Mriji. - To se týká pozvedání Číny, na to už jsem odpověděl. 336 00:34:46,559 --> 00:34:51,968 - A ještě tam bylo, že říkáte, že Putin nemá dost kádrů, ale že za posledních dvacet let… - Ano. 337 00:34:52,088 --> 00:34:59,233 A kdo by se toho měl ujmout? Ta takzvaná „elita“? Ti podpindosníci? 338 00:34:59,353 --> 00:35:03,798 Které speciálně vychovávali po celou dobu stagnace? 339 00:35:03,918 --> 00:35:10,034 Aby posloužili jako kádrová základna k provedení přestavby, a potom ty reformy 340 00:35:10,154 --> 00:35:12,445 a to o čem jsme teď… 341 00:35:12,565 --> 00:35:16,078 Hlavní úřednický sbor je sestaven právě z nich 342 00:35:16,198 --> 00:35:26,750 a ti za možnost být ponižováni americkou státní elitou prodají Rusko i s jeho lidem raz dva, 343 00:35:26,870 --> 00:35:34,786 za možnost dostat ohlodanou kost od svého páníčka a kopanec okovanou botou do tváře. 344 00:35:34,906 --> 00:35:38,515 Přesněji do tlamy, protože ti tvář nemají. 345 00:35:38,635 --> 00:35:44,270 Ti, kteří kdykoliv prodají svou zemi, to snad mají připravovat? Samozřejmě, že nebudou. 346 00:35:44,390 --> 00:35:50,345 Je to otázka toho, nakolik sami lidé začnou být uvědomělí. 347 00:35:50,465 --> 00:35:56,485 A dostáváme se ke stejnému režimu jako na Ukrajině, jenom na poněkud vyšší úrovni. 348 00:35:56,605 --> 00:36:05,132 My máme teoretickou základnu, se kterou je třeba se seznámit a dále ji šířit do světa, mezi lidi 349 00:36:05,252 --> 00:36:09,312 a také ji uplatňovat ve svém praktickém životě. 350 00:36:09,432 --> 00:36:16,481 Zcela nedávno tu byla otázka, co Koncepce za 25 let své existence dokázala? 351 00:36:16,601 --> 00:36:23,231 Samotná formulace té otázky, ta skutečnost, že Koncepce, která se objevila před 25 lety, 352 00:36:23,351 --> 00:36:28,985 vyvolala tuto otázku, znamená jen jedno, že něco dokázala. 353 00:36:29,105 --> 00:36:33,421 Ale ten člověk, který tu otázku položil, nechápe co. 354 00:36:33,541 --> 00:36:38,500 Došlo ke změně vnímání a chápání světa značného počtu lidí. 355 00:36:38,620 --> 00:36:47,791 A tato změna světonázoru a počet lidí, u kterých k té změně došlo, zajistily obnovu ruské suverenity, 356 00:36:47,911 --> 00:36:53,523 podporu kroků gosudara podnikaných k obnově ekonomiky a suverenity Ruska. 357 00:36:53,643 --> 00:36:56,012 To je to, co dokázala. 358 00:36:56,132 --> 00:37:02,554 A všichni ostatní jsou velice pozadu v porovnání s tím, co dokázala Koncepce za 25 let, 359 00:37:02,674 --> 00:37:06,278 protože ona lidi osvobozuje. Všichni… 360 00:37:06,398 --> 00:37:11,771 Je to stejné, jako když se lidé naučí matematiku a potom ji volně používají. 361 00:37:11,891 --> 00:37:16,523 Sice nevědí, kolik budou v životě potřebovat matematických znalostí, 362 00:37:16,643 --> 00:37:20,967 ale ve svém životě jsou buď těmi objemy, které umí použít, spokojeni 363 00:37:21,087 --> 00:37:22,942 nebo se učí dál. 364 00:37:23,062 --> 00:37:30,986 Stejné je to s Koncepcí. Získalo znalosti o řízení sociálních supersystémů určité množství lidí? 365 00:37:31,106 --> 00:37:35,800 Tak je ti lidé buď dále rozvíjejí, nebo se spokojí s tím, co již vědí 366 00:37:35,920 --> 00:37:43,124 a začínají podporovat kroky gosudara již uvědoměle a ne proto, že se jim toho právě zachtělo. 367 00:37:43,244 --> 00:37:47,424 Jakmile je to jenom o momentálním rozhodnutí, tak zpravidla nic nechápou: „Co to dělá? 368 00:37:47,544 --> 00:37:51,107 Měl by bouchnout pěstí do stolu, udělat to, udělat ono.“ 369 00:37:51,227 --> 00:37:57,957 Melou páté přes deváté. To jsou úvahy lidí, kteří absolutně nechápou, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 370 00:37:58,077 --> 00:38:04,459 Nechápou, že realizace jejich návrhů by Rusko dovedla do záhuby. 371 00:38:04,579 --> 00:38:07,051 Mám na mysli ty jejich recepty. 372 00:38:09,992 --> 00:38:16,061 Otázka od Antona. 26.07.2017 izraelský parlament přijal zákon o tom, 373 00:38:16,181 --> 00:38:20,320 že 9. květen budou slavit jako Den vítězství nad nacistickým Německem, 374 00:38:20,440 --> 00:38:23,324 který se dříve na národní úrovni neslavil. 375 00:38:23,444 --> 00:38:30,216 Svědčí dané gesto o tom, že si izraelská elita uvědomila probíhající přípravu posledního holokaustu? 376 00:38:30,336 --> 00:38:33,302 Nebo je to pokusem zachránit se pod záštitou Ruska? 377 00:38:33,422 --> 00:38:35,071 Jedno i druhé. 378 00:38:35,191 --> 00:38:40,605 Určité uvědomění tu je a to tím spíše, že došlo k velkým posunům. 379 00:38:40,725 --> 00:38:49,174 Velice je vystrašilo například jednání Polska, které 22. 06., tedy na výročí útoku, 380 00:38:49,294 --> 00:38:55,346 přijalo rozhodnutí zbořit památníky sovětským vojákům, kteří Polsko osvobodili. 381 00:38:55,466 --> 00:39:00,542 Problém je v tom, že polská elita nikdy neodpustí Rusku, Sovětskému svazu, 382 00:39:00,662 --> 00:39:06,020 že se Hitler zastřelil a fašistické Německo bylo poraženo. 383 00:39:06,140 --> 00:39:15,664 Je to totiž tak, že v sobě polská elita dosud živí představy, že Německo by bojovalo za jejich zájmy. 384 00:39:15,784 --> 00:39:20,533 Přece není důležité, že určitou dobu Polsko okupovalo. 385 00:39:20,653 --> 00:39:29,750 V armádě Wehrmachtu a SS sloužilo Poláků více, než v 1. polské armádě, o mnoho více. 386 00:39:29,870 --> 00:39:33,741 Podle mě to byl milión oproti padesáti tisícům, 387 00:39:33,861 --> 00:39:39,378 jestli si teď ta čísla pamatuji dobře, ale ten poměr vypadal tak nějak. 388 00:39:41,558 --> 00:39:47,566 Sloužili v pomocných jednotkách Wehrmachtu, a ti, kteří sloužili na západě a v SS, 389 00:39:47,686 --> 00:39:54,335 když se to všechno spočítá, tak jich tam bylo opravdu hodně. 390 00:39:55,487 --> 00:40:01,577 S čím počítali? Že Německo vyčerpá své síly, 391 00:40:02,152 --> 00:40:09,538 a potom tu bude Velké Polsko „od morze do morze“, od moře do moře. 392 00:40:09,970 --> 00:40:18,529 Tu porážku Hitlera si na sebe ta "polská šlechta" totiž nevztahuje, 393 00:40:18,649 --> 00:40:23,877 že byla vlastně také v sestavě Wehrmachtu a SS poražena. 394 00:40:23,997 --> 00:40:28,465 To jen Hitler byl poražen, a jak se něco takového dá odpustit? 395 00:40:28,585 --> 00:40:33,823 Ovšem uvnitř sebe dobře vědí, že to oni dostali na frak, a tak se mstí, 396 00:40:33,943 --> 00:40:36,288 že se jejich plány nerealizovaly. 397 00:40:36,408 --> 00:40:42,737 Jenže mezi těmi plány, které měla realizovat Třetí říše, 398 00:40:42,857 --> 00:40:51,012 byl velký holokaust a židé si to samozřejmě uvědomují, a tak se samozřejmě chtějí opřít o něco jiného. 399 00:40:56,273 --> 00:41:02,216 A jestli se jim chce žít, mám na mysli zabránit realizaci posledního holokaustu, 400 00:41:02,336 --> 00:41:06,551 tak budou muset změnit svou vnější politiku a změnit ji velice zásadně. 401 00:41:06,671 --> 00:41:09,237 To je jeden z těch posunů. 402 00:41:09,357 --> 00:41:17,358 I když ten posun… 9. květen byl vždy v Izraeli národním svátkem, 403 00:41:18,723 --> 00:41:24,621 teď jen získal oficiální status. 404 00:41:24,741 --> 00:41:27,813 Jinak to vždy byl národní svátek. 405 00:41:27,933 --> 00:41:31,972 No a s ohledem na formování národa také. 406 00:41:35,252 --> 00:41:37,079 Otázka od Artura. 407 00:41:37,199 --> 00:41:44,892 Valeriji Viktoroviči, vy říkáte, že geopolitika je pískoviště na hraní pro ty, kteří nechápou globální politiku. 408 00:41:45,012 --> 00:41:49,228 Avšak na závěrečné tiskovce po setkání prezidentů Finska a Ruska 409 00:41:49,348 --> 00:41:54,950 na otázku novináře o tom, že USA mají v úmyslu přijmout zákon na zpřísnění sankcí proti Rusku, 410 00:41:55,070 --> 00:41:57,966 Putin mimo jiné odpověděl, cituji: 411 00:41:58,086 --> 00:42:02,842 „To je očividný pokus využít svých geopolitických výhod.“ Konec citátu. 412 00:42:02,962 --> 00:42:07,056 Přičemž zdůraznil slovo geopolitických. 413 00:42:07,176 --> 00:42:15,111 Je možné si z toho vyvodit, že Putin chtěl zdůraznit, že ty síly v USA, které se pokoušejí přitvrdit sankce, 414 00:42:15,231 --> 00:42:19,513 se ve svých úmyslech řídí v tom lepším případě geopolitikou? 415 00:42:19,976 --> 00:42:26,996 Zde je to vše daleko širší a bez té zaměřenosti. 416 00:42:27,437 --> 00:42:31,465 Je to tak, že uplatňujete-li globální politiku, 417 00:42:31,585 --> 00:42:39,366 musíte se snažit, aby lidé co nejpřesněji pochopili to, co se děje. 418 00:42:39,486 --> 00:42:44,516 A mezi lidmi je termín geopolitika zažitý. 419 00:42:44,636 --> 00:42:49,446 Používají ho prakticky všichni státní činitelé na celém světě. 420 00:42:49,566 --> 00:42:55,345 A s ohledem na to, je třeba určité aspekty osvětlovat z tohoto úhlu pohledu. 421 00:42:55,465 --> 00:43:01,838 V tomto směru je Putin do určité míry rukojmím těch „samo sebou se rozumějících“ termínů 422 00:43:01,958 --> 00:43:08,949 a je proto bezesporu nucen používat „geopolitické zájmy“ místo globální politika. 423 00:43:12,041 --> 00:43:26,170 Tímto směrem to bylo zaměřeno. Když se obrací na určitou řídící mezivrstvu, tak tu věc zdůrazňuje. 424 00:43:26,290 --> 00:43:31,080 Zdůrazňuje komu je to určeno a ne geopolitiku, 425 00:43:31,200 --> 00:43:38,013 neboť znovu opakuji, že ty termíny geopolitika, geopolitický apod. jsou zažité termíny, 426 00:43:38,133 --> 00:43:42,459 které si mnozí pletou s globální politikou. 427 00:43:42,579 --> 00:43:47,651 V podstatě na tom není nic hrozného, budou-li opravdu chápat průběh a realizaci globální politiky 428 00:43:47,771 --> 00:43:54,616 a nebudou si to promítat na teoretické, metodologické pojetí geopolitiky, 429 00:43:54,736 --> 00:44:01,332 které nevyjadřuje nic a neumožňuje porozumět nadnárodním procesům řízení. 430 00:44:01,452 --> 00:44:08,451 A vysílána jsou určitá poselství. 431 00:44:10,908 --> 00:44:16,473 Například minulou neděli se konala přehlídka. 432 00:44:16,593 --> 00:44:28,599 Byla to hlavní přehlídka ruského vojenského námořnictva, kterou přijímal vrchní velitel Putin 433 00:44:29,344 --> 00:44:31,707 a o čem tam mluvil? 434 00:44:31,827 --> 00:44:37,242 Že jsme se obrodili jako vojenský námořní stát. 435 00:44:37,362 --> 00:44:44,051 Ano třídy našich lodí jsou, mírně řečeno, poněkud nižší, než mají USA, 436 00:44:44,171 --> 00:44:46,787 ale jsme oceánský námořní stát. 437 00:44:46,907 --> 00:44:54,715 A ty třídy lodí, které USA mají, například jejich letadlové lodě, se v podstatě stávají zastaralými. 438 00:44:54,835 --> 00:45:05,162 Nyní jsou zapotřebí jiné letadlové lodě a jiná strategie v použití vojenského námořnictva jako takového. 439 00:45:05,282 --> 00:45:10,976 Takže je třeba stavět nové lodě. A mimochodem, naše lodě plují. 440 00:45:11,096 --> 00:45:14,427 Poděkuje za to snad někdo Serdjukovovi? 441 00:45:15,236 --> 00:45:21,610 Vždyť ten člověk toho tolik pro obnovu armády a námořnictva udělal? 442 00:45:21,730 --> 00:45:26,739 A všichni „patrioté“ se stále ještě snaží si do něj kopnout. 443 00:45:26,859 --> 00:45:32,212 Jakoby nový ministr obrany, který přišel na jeho místo, 444 00:45:32,332 --> 00:45:41,570 měl kouzelnický klobouk a tahal z něho lodě a tanky jako králíky. 445 00:45:41,690 --> 00:45:45,612 A co nový vývoj? Kde se to všechno vzalo? 446 00:45:47,259 --> 00:45:55,437 Už jsme o tom mluvili, když se pokoušeli si to se Serdjukovem vyřídit, 447 00:45:55,557 --> 00:45:59,510 dokonce jsme na toto téma měli speciální pořad. 448 00:45:59,630 --> 00:46:07,034 Ti, které to bude zajímat, mohou tento speciální pořad ze dne 23. 11. 2013 najít na našem webu. 449 00:46:07,154 --> 00:46:12,910 Tehdy jsme byli jediní, kdo vystoupil na obhajobu Serdjukova. Všichni se snažili kopnout si do něj. 450 00:46:13,030 --> 00:46:20,154 Náš hlas byl jediný, který se ozval, že s tím Serdjukovem je to jinak. 451 00:46:20,274 --> 00:46:28,332 A když se na to podíváme teď, tak se snaží na Serdjukova hodit ty zločiny, kterých se dopustila Vasiljevová. 452 00:46:28,452 --> 00:46:31,067 To je ale přece třeba chápat! 453 00:46:32,031 --> 00:46:35,669 No dobře. Takže se konala ta přehlídka. 454 00:46:36,477 --> 00:46:42,633 A co se na té přehlídce stalo pozoruhodného? 455 00:46:42,753 --> 00:46:50,593 Té přehlídky se zúčastnily tři lodě čínského vojenského námořnictva: 456 00:46:50,713 --> 00:46:57,041 torpédoborec Che-fej, fregata Jün-čcheng a pomocné plavidlo Luo-ma-chu, 457 00:46:57,161 --> 00:47:05,157 které do Baltského moře připluly na společné rusko-čínské cvičení 458 00:47:05,277 --> 00:47:08,552 Vojensko-námořní spolupráce 2017. 459 00:47:08,672 --> 00:47:11,704 Jen si vezměte tu šířku spolupráce. 460 00:47:12,694 --> 00:47:19,847 Přehlídku přijímal náš vrchní velitel, pod něhož spadá i námořnictvo a účastnily se jí tři čínské lodě. 461 00:47:19,967 --> 00:47:30,940 To ještě nic není, ale 30.07.2017, tedy ve stejný den, kdy se u nás konala ta námořní přehlídka, 462 00:47:32,261 --> 00:47:39,238 se slovy západních médií v Číně konala tajná přehlídka 463 00:47:39,358 --> 00:47:44,014 na oslavu devadesátého výročí vzniku Čínské lidové osvobozenecké armády, 464 00:47:44,134 --> 00:47:49,560 která se konala na největší čínské základně Ču-ž'-che. 465 00:47:53,060 --> 00:47:59,971 To také není nic zvláštního. Ale té přehlídky se účastnili zástupci deseti států, 466 00:48:00,091 --> 00:48:04,681 kteří tam zase byli přítomni kvůli zahájení armádních her. 467 00:48:05,650 --> 00:48:10,205 Co tím bylo v podstatě předvedeno? 468 00:48:10,624 --> 00:48:17,996 Spolupráce Ruska a Číny a pěkně jednotně koordinovaná. 469 00:48:18,116 --> 00:48:23,688 Proč jsem o tom začal mluvit? U nás přece naši geopolitici oči navrch hlavy vzdychají: 470 00:48:23,808 --> 00:48:26,603 „Oj námořnictvo! Jaká to síla!“ 471 00:48:26,723 --> 00:48:29,420 A kam spadá námořnictvo v souladu s geopolitikou? 472 00:48:29,948 --> 00:48:36,484 Čí bylo to námořnictvo, kdo organizoval tu námořní přehlídku? Rusko. 473 00:48:36,604 --> 00:48:44,496 A suchozemský stát Čína zase organizoval pozemní přehlídku, 474 00:48:44,616 --> 00:48:51,121 které se však také účastnilo Rusko. 475 00:48:52,486 --> 00:48:57,526 Prostřednictvím takových náznaků potom geopolitici činí závěry, 476 00:48:57,646 --> 00:49:02,456 jak bude vypadat budoucí uspořádání sil. 477 00:49:02,576 --> 00:49:10,930 A v New York Times už psali, že tyto přehlídky v podstatě, a obzvláště ta přehlídka v Petrohradu, 478 00:49:11,050 --> 00:49:17,841 svědčí o nové úrovni spolupráce a součinnosti Ruska a Číny 479 00:49:17,961 --> 00:49:28,295 a o změně jejich rolí, vyslovme to oblíbené slovo všech, co si hrají v pískovišti - v geopolitice světa. 480 00:49:28,415 --> 00:49:35,175 To znamená, že jsou již subjekty uplatňujícími novou globální politiku. 481 00:49:35,295 --> 00:49:37,434 A co je ještě zajímavé? 482 00:49:38,364 --> 00:49:42,961 Máme tu tedy jeden svazek, jedno sblížení zájmů. 483 00:49:43,081 --> 00:49:55,477 Ale 30.07.2017 začalo ještě cvičení Důstojný partner – Noble partner pořádané v Gruzii, 484 00:49:55,597 --> 00:50:03,635 kterého se účastní USA, Německo, Velká Británie, Ukrajina, Arménie, Slovinsko a Turecko. 485 00:50:04,219 --> 00:50:07,355 Velmi důstojný výběr účastníků. 486 00:50:07,475 --> 00:50:12,749 Cílem tohoto cvičení je zvýšit obranyschopnost Gruzie. 487 00:50:12,869 --> 00:50:20,828 Válka z roku 2008 nám tu její vysokou obranyschopnost, pozvednutou americkými odborníky, předvedla názorně. 488 00:50:20,948 --> 00:50:27,577 A mimochodem, mnozí z těchto odborníků dokonce seděli v tancích, když útočili (na Jižní Osetii). 489 00:50:27,697 --> 00:50:34,406 To znamená, že probíhá třídění. Ztroskotanci na jedné straně… 490 00:50:35,229 --> 00:50:43,680 Nikdo přece nemůže říci, že by USA, tedy Ukrajina byla nějaký perspektivní a mocný stát, 491 00:50:43,800 --> 00:50:45,859 nebo třeba Gruzie. 492 00:50:45,979 --> 00:50:50,802 Problémy, které má Turecko, také pro nikoho nejsou tajemstvím. 493 00:50:50,922 --> 00:51:00,289 Německo, Velká Británie a USA také už nedokáží zakrýt své problémy. 494 00:51:00,873 --> 00:51:03,974 A pouze Rusko a Čína jdou nahoru. 495 00:51:04,344 --> 00:51:08,336 Máme tu jeden svaz a máme tu druhý svaz. 496 00:51:08,456 --> 00:51:10,805 Takže dochází k třídění. 497 00:51:10,925 --> 00:51:18,725 V pojetí… A teď se vracím k tomu, co řekl Putin, ano? Když použil termín geopolitické. 498 00:51:18,845 --> 00:51:24,074 V pojetí geopolitiky tato informace lidem úplně stačí. 499 00:51:24,194 --> 00:51:27,222 Dochází k třídění (kdo s kým), to chápu, to je běžné. 500 00:51:27,342 --> 00:51:30,369 Ale z hlediska globální politiky to nestačí, 501 00:51:30,489 --> 00:51:37,014 je třeba proniknout do podstaty těch věcí, protože globální politika popisuje procesy řízení, 502 00:51:37,134 --> 00:51:39,525 co k čemu, nač a proč. 503 00:51:39,645 --> 00:51:47,486 A v pojetí geopolitiky se zahledíte někam ke stropu a moudře pronesete: Smyčka anakondy! 504 00:51:47,606 --> 00:51:51,496 Takto prokážete, že vy přece víte, oč běží a nic víc dodávat netřeba. 505 00:51:51,616 --> 00:52:01,083 Opakuji, že Putin je nucen pracovat se „samo sebou se rozumějící“ terminologií, aby obsáhnul publikum. 506 00:52:01,203 --> 00:52:05,526 - Jako byl svého času Stalin nucen používat marxistickou terminologii? - Ano. 507 00:52:05,646 --> 00:52:13,344 Když se podíváme na Stalinova vystoupení, tak se v nich vždy 5x, 7x opakovala jedna a ta samá myšlenka. 508 00:52:13,464 --> 00:52:18,570 Dostával se k ní z různých stran. Zdálo by se, proč to dělá, je to přece už jasné. 509 00:52:18,690 --> 00:52:23,137 Ale když si ho přečtete nebo poslechnete, jak 5x, 7x… 510 00:52:23,257 --> 00:52:27,786 Tak uvidíte, že se porozumění jedné a té samé frázi úplně mění 511 00:52:27,906 --> 00:52:31,654 a všechno dohromady vám to teprve dá ten nejpřesnější význam. 512 00:52:31,774 --> 00:52:33,300 Putin pracuje stejně. 513 00:52:33,420 --> 00:52:36,571 Je nucen používat „samo sebou se rozumějící“ termíny, 514 00:52:36,691 --> 00:52:43,463 ale místo marxismu používá ty pojmy z geopolitiky, které mají zažité všichni američtí, 515 00:52:43,583 --> 00:52:51,220 no řekněme to takto všichni světoví lídři a politicky angažovaná veřejnost. 516 00:52:54,614 --> 00:53:01,485 A poslední zpráva od uživatele, který se pojmenoval Vopros, psáno latinkou. 517 00:53:01,605 --> 00:53:06,032 Valeriji Viktoroviči, citát z minulého pořadu: 518 00:53:06,152 --> 00:53:13,088 „GP je nucen se smířit s úsilím, které Rusko vynakládá na záchranu svého vzdělávání.“ Konec citátu. 519 00:53:13,208 --> 00:53:17,290 - Ano. - No, odkazuje se na vaši řeč v minulém pořadu. 520 00:53:17,410 --> 00:53:21,425 - A velice závažné úsilí. - Jenže já vidím něco jiného. 521 00:53:21,545 --> 00:53:24,845 Globální prediktor vzdělání určené pro většinu znehodnocuje 522 00:53:24,965 --> 00:53:29,217 a pro sebe si pěstuje kádrovou základnu ve školních zařízeních ministerstva vnitra: 523 00:53:29,337 --> 00:53:33,333 Suvorovské, Nachimovské kadetní školy, vojenské vysoké školy. 524 00:53:33,453 --> 00:53:38,708 Spodní proudy v podobě domácího doučování nebo samostatného učení podle starých sovětských učebnic 525 00:53:38,828 --> 00:53:42,412 se v měřítku celého státu nemohou moc projevit. 526 00:53:42,532 --> 00:53:47,324 Ti, kteří se dostanou do Síria nebo Artěku, se tam dostávají přes kroužky a doplňkové aktivity, 527 00:53:47,444 --> 00:53:49,510 ale ty si všichni nemohou dovolit. 528 00:53:49,630 --> 00:53:53,728 Vzniká tu elitářství. Nová ministryně zatím drží předchozí kurz. 529 00:53:53,848 --> 00:53:57,355 Na základě jakých faktů usuzujete, že budou zachraňovat vzdělání? 530 00:53:57,475 --> 00:54:01,650 Podle těch faktů, které vyjmenoval kolega, který pokládal tu otázku. 531 00:54:01,770 --> 00:54:07,437 Máme v linii ministerstva obrany školy, jako jsou Suvorovské a Nachimovské kadetní školy? Máme. 532 00:54:07,557 --> 00:54:09,932 Máme tedy vzdělávací střediska? Máme. 533 00:54:10,052 --> 00:54:14,844 V devadesátých letech se nám o něčem takovém ani nesnilo, 534 00:54:14,964 --> 00:54:18,701 v té době, kdy bylo masově likvidováno jakékoliv vzdělávání. 535 00:54:18,821 --> 00:54:26,571 A je očividně, že jednoduše ministerstvo školství vyčistit nepůjde. 536 00:54:26,691 --> 00:54:31,921 Je nutná dlouhodobá práce při provádění změn, proto... 537 00:54:32,041 --> 00:54:39,328 Jen si to vezměte, třeba Fursenko, který si vytyčil za úkol vychovat místo tvůrce kvalifikovaného spotřebitele… 538 00:54:39,448 --> 00:54:43,700 - Biorobota. - Samozřejmě, že biorobota, 539 00:54:44,086 --> 00:54:48,741 který funguje jen na úrovni reflexů a instinktů. 540 00:54:48,861 --> 00:54:54,811 Najíst se, pohrát si apod., ale nic netvořit. 541 00:54:54,931 --> 00:55:03,247 Nebo Livanov. Myslíte si, že stáli se založenýma rukama? Že si všude nedosazovali své lidi? 542 00:55:03,367 --> 00:55:11,631 Ale ano, nastrkali je, kam se dalo. A nahradit lusknutím prstů všechny ty lidi není možné. 543 00:55:11,751 --> 00:55:17,496 Právě jsem o tom mluvil i v souvislosti s USA. My máme stejný problém. 544 00:55:17,616 --> 00:55:28,245 Všechny okamžitě vyměnit nedokážete. A také by příliš prudký státní obrat mohl vést k převrácení lodi. 545 00:55:28,365 --> 00:55:32,979 Proto je třeba tam, kde je to možné prorážet. 546 00:55:33,099 --> 00:55:39,511 Také proto je z hlediska vzdělávání podporováno kozáctvo i různé veřejné iniciativy. 547 00:55:39,631 --> 00:55:47,612 A v linii ministerstva obrany, jako nejvlastenečtějšího prvku naší společnosti, 548 00:55:47,732 --> 00:55:52,756 se ten průlom povedl, a to se potom šíří do celé společnosti. 549 00:55:52,876 --> 00:55:57,103 Kromě toho, jaké kasty si tu kdo zakládá? 550 00:55:57,223 --> 00:56:06,414 Kdyby globální prediktor dokázal zlikvidovat SSSR tak, aby nebylo možné jeho obrození, 551 00:56:06,534 --> 00:56:09,551 tak by to v devadesátých letech provedl. 552 00:56:09,671 --> 00:56:17,009 On teď prostě musí brát na zřetel, že potřebuje kádrovou základnu, proto nebrání realizaci těch věcí. 553 00:56:17,129 --> 00:56:22,590 Ale o žádném kastovnictví zde nemůže být řeči z jednoho jednoduchého důvodu. 554 00:56:22,710 --> 00:56:29,286 Vždyť zdaleka ne všichni ti lidé, kteří absolvují ty Suvorovoské a Nachimovské kadetní školy, 555 00:56:29,406 --> 00:56:31,077 zůstanou v armádě. 556 00:56:31,197 --> 00:56:34,344 A to právě je konverze vzdělávacího systému, 557 00:56:34,464 --> 00:56:42,677 když vojáci připravují kvalitní odborníky pro civilní odvětví. Je to normální? Je. 558 00:56:42,797 --> 00:56:51,962 Nesmíte si tedy myslet, že je to všechno uzavřeno v nějaké kostce. 559 00:56:52,082 --> 00:56:55,768 - Že vzniká elitářství. - Žádné elitářství právě nevzniká, 560 00:56:55,888 --> 00:57:02,918 naopak jsou vytvářena ohniska, kde dochází k průlomu stávajícího stavu, kdy je naše vzdělávání likvidováno. 561 00:57:03,038 --> 00:57:08,165 Existence tohoto elitního vzdělávání již neumožňuje dále degradovat civilní vzdělávání, 562 00:57:08,285 --> 00:57:10,634 nutí je ho naopak pozvedávat. 563 00:57:10,754 --> 00:57:17,424 Různá ta střediska a kroužky jim také neumožňují dále ho degradovat a tak se stále drží na vodě. 564 00:57:17,544 --> 00:57:23,648 Až bude odstraněna ta nepřátelská kádrová skupina ve vzdělávacím systému, 565 00:57:23,768 --> 00:57:30,978 tak se ministerstvo školství pohne dál i ve zkvalitňování našeho civilního vzdělávání. 566 00:57:31,098 --> 00:57:33,833 Ale to přece nedokážete udělat ráz na ráz. 567 00:57:33,953 --> 00:57:42,603 Opakuji, že kvůli tomu, aby dokázali náš stát dostat do toho stavu, v jakém byl za těch krvavých reforem, 568 00:57:42,723 --> 00:57:45,193 za kterých zahynulo tolik lidí, 569 00:57:45,313 --> 00:57:49,591 připravovali svou kádrovou základnu po celou dobu stagnace. 570 00:57:49,711 --> 00:57:58,206 Je možné vyprávět o tom, jak probíhala vzájemná součinnost, jak reálně probíhala studená válka. 571 00:57:58,326 --> 00:58:03,427 Máme o tom analytickou zprávu, která je pouhým náčrtem té věci. 572 00:58:03,547 --> 00:58:12,146 O tom by se dalo vyprávět a vyprávět. Třeba jen ten vesmírný lunární program USA. 573 00:58:12,266 --> 00:58:23,385 Jen ten jediný fakt, že naši námořníci vylovili modul té „vesmírné lodi“ NASA, 574 00:58:23,505 --> 00:58:29,584 má ohromný význam, když si ho dokážete správně zařadit, když ho správně vyhodnotíte. 575 00:58:29,704 --> 00:58:32,027 Ale kdy ho dokážete správně vyhodnotit? 576 00:58:32,147 --> 00:58:36,322 Pouze máte-li příslušné znalosti, když znáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 577 00:58:36,442 --> 00:58:40,488 koncepci řízení, Koncepci sociální bezpečnosti. 578 00:58:40,608 --> 00:58:45,041 Když jste teoreticky připraveni, tak si dokážete všechna ta fakta vyložit správně. 579 00:58:45,161 --> 00:58:47,098 Co k čemu, nač a proč. 580 00:58:47,218 --> 00:58:55,586 A jestliže tyto specifické znalosti o řízení společnosti nemáte, tak to pro vás zůstane pouhým faktem. 581 00:58:55,706 --> 00:59:00,678 Není jasné, co udělali, jak to udělali a možná je to stejně jen kachna. 582 00:59:00,798 --> 00:59:02,916 Jenže to není žádná kachna. 583 00:59:03,036 --> 00:59:06,002 Znalosti znamenají moc. 584 00:59:06,122 --> 00:59:12,483 V každém pořadu vám říkám, abyste brali tuto moc do svých rukou. 585 00:59:12,603 --> 00:59:18,450 Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, tlusté knihy, sebevzdělávejte se, 586 00:59:18,570 --> 00:59:26,140 osvojujte si znalosti, abyste nepotřebovali nikoho, kdo by vám nějakým způsobem vykládal události. 587 00:59:26,260 --> 00:59:28,969 Musíte sami všechno chápat. 588 00:59:29,089 --> 00:59:31,258 A kde ty znalosti najdete? 589 00:59:31,378 --> 00:59:35,791 V elektronické podobě je to na webu VP SSSR https://dotu.ru, 590 00:59:35,911 --> 00:59:43,650 kde najdete všechno a k dispozici jsou i tištěné knihy, které si objednáte přes internet. 591 00:59:43,770 --> 00:59:45,487 Osvojujte si to. 592 00:59:45,607 --> 00:59:50,774 Protože jestliže nebudete sami bránit své zájmy a zájmy své rodiny, 593 00:59:50,894 --> 00:59:55,341 jiní ty vaše zájmy bránit vůbec nemusí. 594 00:59:55,629 --> 01:00:01,472 Mohou naopak své problémy řešit na úkor zájmů vašich a vašich blízkých. 595 01:00:03,467 --> 01:00:08,631 Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 596 01:00:08,751 --> 01:00:15,770 Nikdo zde nebude pěstovat potřebnou kádrovou základnu, jestliže vy sami se nestanete její součástí. 597 01:00:15,890 --> 01:00:20,893 To, o čem byla ta otázka, že za dvacet let nemá Putin kádrovou základnu. 598 01:00:21,013 --> 01:00:28,199 Jestliže si ty znalosti osvojíte, budete její součástí, jestliže si je neosvojíte, tak její součástí nebudete. 599 01:00:28,319 --> 01:00:33,751 A ty kádrové přesuny budou prostě gigantické. To je přece tak očividné. 600 01:00:33,871 --> 01:00:37,269 Ten Fjodorovovův projekt… 601 01:00:37,742 --> 01:00:43,358 - Národněosvobozenecké hnutí. - Ano, Národněosvobozenecké hnutí je právě o tom, 602 01:00:43,478 --> 01:00:48,132 že budou zapotřebí kádry, které nejsou. Je tedy třeba je připravovat! 603 01:00:48,252 --> 01:00:49,963 Sami se musíte připravovat. 604 01:00:50,083 --> 01:00:53,871 Protože nadchází rozsáhlá redukce elit. 605 01:00:53,991 --> 01:01:04,384 Ti úředníci-podpindosníci, kteří myslí jen na to, jak být ponižováni a kvůli tomu slouží USA, 606 01:01:04,504 --> 01:01:06,997 budou odstraňováni, 607 01:01:07,117 --> 01:01:14,712 protože neodpovídají duchu doby, novým požadavkům doby na řízení. 608 01:01:16,069 --> 01:01:18,579 Takže takto to je. 609 01:01:18,699 --> 01:01:20,636 To byla poslední otázka. 610 01:01:21,398 --> 01:01:27,899 Nu což, tak nám nezbývá, než vám opět popřát jen to nejlepší. 611 01:01:28,019 --> 01:01:32,974 Studujte teorii, pamatujte na to, co říkal soudruh Stalin, že bez teorie nám hrozí smrt. 612 01:01:33,094 --> 01:01:37,798 Potom tuto teorii uplatňujte ve svém životě, braňte zájmy své i své rodiny. 613 01:01:37,918 --> 01:01:40,695 Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 614 01:01:40,815 --> 01:01:41,896 Na shledanou. 615 01:01:42,016 --> 01:01:49,512 NOVĚ JE K DISPOZICI TŘETÍ DÍL SOCIOLOGIE! Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz