1 00:00:03,592 --> 00:00:05,530 Nově k dispozici třetí díl Sociologie! Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:05,650 --> 00:00:08,627 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:08,747 --> 00:00:13,020 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:13,140 --> 00:00:17,283 Dnes je 07.08.2017. 5 00:00:18,114 --> 00:00:26,385 Naše první otázka souvisí s nedávným Trumpovým podpisem zákona o takzvaných protiruských sankcích. 6 00:00:26,505 --> 00:00:30,400 Georgij Aslaňan se ptá. 7 00:00:30,940 --> 00:00:38,759 Medvěděv, ruský premiér, se vyjádřil, že Trumpův podpis zákona o sankcích svědčí o tom, 8 00:00:38,879 --> 00:00:42,488 že americký establishment s ním jasně vyběhnul. 9 00:00:42,608 --> 00:00:48,943 Je zde uveden citát: „Prezident nemá z nových sankcí radost, ale nezbylo mu, než ten zákon podepsat. 10 00:00:49,063 --> 00:00:52,107 Téma nových sankcí vzniklo především 11 00:00:52,227 --> 00:00:56,608 jako ještě jeden ze způsobů, jak podtrhnout Trumpa a dát mu za vyučenou. 12 00:00:56,728 --> 00:01:01,032 A následovat budou další akce, jejichž konečným cílem bude jeho odstavení od moci. 13 00:01:01,152 --> 00:01:05,764 Nesystémový hráč musí být zlikvidován“, myslí si ruský premiér. 14 00:01:05,884 --> 00:01:11,114 Tímto svým prohlášením premiér demonstruje svou věrnost státním elitám a přispívá k impeachmentu? 15 00:01:11,234 --> 00:01:13,686 Okomentujte prosím toto jeho prohlášení. 16 00:01:13,806 --> 00:01:20,887 To nebyla jen demonstrace věrnosti, je to všechno ještě daleko horší a závažnější. 17 00:01:21,007 --> 00:01:30,043 Když byly ty sankce podepsány a spustila se u nás v Rusku kvůli nim ta hysterie, 18 00:01:32,010 --> 00:01:41,494 tak jsem měl pocit, že jsem se vrátil do nějaké paralelní reality, že mám déja vu. 19 00:01:41,614 --> 00:01:45,392 Právě tak. Vysvětlím, co mám na mysli. 20 00:01:45,512 --> 00:01:52,746 Pamatujete, jak se absolutně odevšad neslo: 21 00:01:52,866 --> 00:02:03,274 „Trump volby prohrál, Clintonová vyhrála, nemáme o tom žádné pochybnosti, na 98% vyhrála Clintonová…“ 22 00:02:03,394 --> 00:02:08,418 Takto se všichni vzájemně přesvědčovali v tom, že Trump prohrál. 23 00:02:08,538 --> 00:02:16,736 A teď pozorujeme úplně to samé. Všichni nás teď začali opět intenzivně přesvědčovat, 24 00:02:16,856 --> 00:02:21,398 že Trump všechno prohrál, že je nesystémovým hráčem. 25 00:02:21,518 --> 00:02:26,420 Tak zaprvé, kdo určuje, který hráč je systémový a který nesystémový? 26 00:02:26,540 --> 00:02:32,689 Na jedné úrovni může být nesystémovým hráčem a na vyšší úrovni systémovým. A kdo má větší šanci vyhrát? 27 00:02:32,809 --> 00:02:38,443 Samozřejmě, že vyhraje ta vyšší úroveň řízení, s lepším chápáním řídících procesů. 28 00:02:38,563 --> 00:02:47,572 Trump zastupuje globální elitu a Medvěděv v daném případě zastupuje podpindosníky. 29 00:02:47,692 --> 00:02:55,030 To dokonce ani nepramení od státní elity, to jsou jejich vlastní přání, takto oni chápou to, co se stalo. 30 00:02:55,150 --> 00:03:03,903 U nás tu máme hysterii kvůli tomu, že Trump podepsal ty sankce a na Západě je klid. 31 00:03:04,023 --> 00:03:06,860 V USA je také klid. 32 00:03:06,980 --> 00:03:13,932 Běžná pracovní rutina. Odškrtli si to, informovali o tom, Evropa řekla, že se jí to nelíbí, 33 00:03:14,052 --> 00:03:20,040 ale žádná hysterie, žádné bouřlivé diskuze se nekonaly. Proč? 34 00:03:20,160 --> 00:03:26,373 Nejspíše proto, že to není tak, jak to vidí Medvěděv a spol., 35 00:03:26,493 --> 00:03:32,545 kteří zastupují zájmy podpindosníků tady u nás v Rusku. 36 00:03:32,665 --> 00:03:41,770 Ve skutečnosti je podpis těch sankcí ještě jedním příkladem, že státní elita sama nic nedokáže. 37 00:03:41,890 --> 00:03:47,749 Všechno, co udělá vlastníma rukama, jí přináší kolosální porážky. 38 00:03:47,869 --> 00:03:52,186 To je opět na téma: „Učte se, jak se to dělá, chlapečkové!“ 39 00:03:52,306 --> 00:03:59,612 - Už potřetí. - Všechno to bylo tak perfektně provedeno, tak dobře a kvalitně, 40 00:03:59,732 --> 00:04:09,513 že je prostě neuvěřitelné, že jsou schopni vážně uvažovat o jakési Trumpově porážce apod. 41 00:04:09,633 --> 00:04:12,824 Jen si tu situaci vezměte. 42 00:04:12,944 --> 00:04:21,503 Máme tu Trumpa, kterého kongres, senát nutí podepsat zákon. 43 00:04:21,623 --> 00:04:29,186 Jestliže ho nepodepíše, prokáže, že je ruský agent a jestliže ho podepíše, tak jakoby prohraje. 44 00:04:29,306 --> 00:04:32,015 A co se stalo ve skutečnosti? 45 00:04:32,135 --> 00:04:36,097 Trump ten zákon podepsal, ale... 46 00:04:36,217 --> 00:04:42,044 A kdyby ho nepodepsal, tak by bylo přehlasováno prezidentské veto, a potom by opravdu prohrál. 47 00:04:42,164 --> 00:04:44,423 Trump tedy ten zákon podepsal. 48 00:04:44,543 --> 00:04:49,555 Já tu znovu musím zdůraznit, že USA jsou státem advokátů 49 00:04:49,675 --> 00:04:56,285 a on podpis toho zákona podmínil celou řadou podmínek. 50 00:04:56,405 --> 00:05:02,554 Celkové vyznění je takové: „Jestliže vyhodnotím…“ Tedy přesněji: „Jestliže bude rozhodnuto, 51 00:05:02,674 --> 00:05:10,430 že to či ono ustanovení toho zákona je protiústavní, tak dané ustanovení z tohoto zákona plnit nebudu.“ 52 00:05:10,550 --> 00:05:17,116 Tedy, co chci, plnit budu a co nechci, plnit nebudu. Kde zde vidíte prohru? 53 00:05:17,236 --> 00:05:20,619 Všechno je to přesně dané. 54 00:05:20,739 --> 00:05:28,624 Chápete? Reálně k danému zákonu přistupuje způsobem, že ho bude plnit tak, jak bude považovat za potřebné, 55 00:05:28,744 --> 00:05:36,339 ale odpovědnost za plnění toho zákona padne na státní elitu. 56 00:05:36,459 --> 00:05:43,540 V současné době jsou USA odstavovány od (řízení) Ruska a Evropy. 57 00:05:43,660 --> 00:05:51,737 Negativní dopady z přijetí tohoto zákona již teď v podstatě zcela jasně vidí dokonce i energetický sektor USA. 58 00:05:51,857 --> 00:05:59,035 Mnozí vystupovali: „Co to děláte? To není správné, děláte to špatně, vztáhli jste ten zákon na sektory, 59 00:05:59,155 --> 00:06:04,724 které s Ruskem spolupracovat musí! A ve výsledku my…“ 60 00:06:04,844 --> 00:06:08,935 No mám na mysli, my Američané. „Ve výsledku to poškodí nás.“ 61 00:06:09,055 --> 00:06:12,407 A Trump ho podepsal. Ti lidé to dopředu oznámili. 62 00:06:12,527 --> 00:06:17,582 A až se potom budou řešit škody, které to přinese, a všichni se začnou ptát: 63 00:06:17,702 --> 00:06:20,636 „Proč Trump prosazuje takovou linii?“ 64 00:06:20,756 --> 00:06:24,755 Tak jim jen odpoví: „Já se držím zákona, se kterým přišel kongres, senát, 65 00:06:24,875 --> 00:06:28,641 kde sedí státní elita, takže jděte se všemi svými výhradami za nimi. 66 00:06:28,761 --> 00:06:35,424 Vy teď přicházíte o pracovní místa, o peníze v byznysu, ale proč s tím jdete za mnou? 67 00:06:35,544 --> 00:06:39,068 S tím jděte za nimi, za státní elitou.“ 68 00:06:39,188 --> 00:06:42,367 Takže veškeré negativum přehodí na ně. 69 00:06:42,487 --> 00:06:49,278 Přitom, opět zdůrazňuji, tam, kde to bude považovat za potřebné, ten zákon plnit nebude. 70 00:06:49,844 --> 00:06:57,714 A tady se dostáváme k tomu, proč se tedy u nás v Rusku rozpoutala taková hysterie? 71 00:06:59,026 --> 00:07:08,722 U nás všichni podpindosníci, ale nejen oni, i „patrioté“, o kterých se také dá říci, že jsou to podpindosníci, 72 00:07:09,494 --> 00:07:14,611 protože sami stát řídit nechtějí, vždy potřebují nějakého toho páníčka. 73 00:07:14,731 --> 00:07:22,173 Ti všichni tehdy vykřikovali, že volby vyhraje Clintonová. Clintonová vyhraje a basta. 74 00:07:22,293 --> 00:07:26,494 Vsadili na Clintonovou, protože to odpovídalo jejich zájmům, 75 00:07:26,614 --> 00:07:32,075 jejich vztahy se státní elitou jsou totiž vázány na jiné linie. 76 00:07:32,195 --> 00:07:38,685 S Trumpem žádný dialog navázán nemají, jednoduše žádný není. Chápete? 77 00:07:38,805 --> 00:07:45,268 A přijetí tohoto zákona velice přesně charakterizoval Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. 78 00:07:45,388 --> 00:07:47,712 Ve svém facebooku napsal: 79 00:07:47,832 --> 00:07:53,499 „Skutečnost, že prezident Trump podepsal nový sankční zákon proti Rusku, bude mít několik následků. 80 00:07:53,619 --> 00:08:01,214 Tak zaprvé, znamená to konec nadějím na zlepšení našich vztahů s novou administrativou." 81 00:08:01,334 --> 00:08:10,268 Takže všichni podpindosníci spadající pod státní elitu mohou zapomenout na to, 82 00:08:10,388 --> 00:08:18,858 že dokážou naladit nějaké vztahy s Trumpovou administrativou a zůstat na svých místech, 83 00:08:18,978 --> 00:08:24,979 udržet se v takzvané ruské elitě, ve vedení Ruska. 84 00:08:25,099 --> 00:08:30,510 A to je konec, můžou balit kufry směr Londýn, když jim to tedy dovolí, 85 00:08:30,630 --> 00:08:34,818 protože jet do Londýna už teď také není tak jednoduché. 86 00:08:34,938 --> 00:08:43,272 Prakticky současně s tím, jak Trump podepsal ty sankce, 87 00:08:43,392 --> 00:08:54,234 přijal Vrchní soud v Londýně rozhodnutí, že Rusové, jejichž rodiny trvale žijí ve městě Londýně, 88 00:08:54,354 --> 00:08:59,152 spadají výlučně pod britskou jurisdikci. 89 00:08:59,272 --> 00:09:03,621 A co se potom na základě toho děje? Zabavují jim majetek! 90 00:09:03,741 --> 00:09:08,764 Podobně jako když rumunští pohraničníci do nitky obrali Ostapa Benderu. 91 00:09:08,884 --> 00:09:13,779 „Jen ať k nám přijedou se vším, co kde nahrabali a my jim od toho pomůžeme.“ 92 00:09:13,899 --> 00:09:20,332 Proto ta hysterie. Nemají, kam by se uklidili. Nebyl to jen Medvěděv, kdo o tom mluvil. 93 00:09:20,452 --> 00:09:26,825 Stejně tak třeba Kosačov, předseda mezinárodního výboru Rady federace, ten také zaplakal: 94 00:09:26,945 --> 00:09:31,969 „USA nám neponechávají žádnou šanci ke konstruktivní spolupráci.“ 95 00:09:32,089 --> 00:09:37,401 To je přece tragédie! USA jim prý neponechávají šanci na konstruktivní spolupráci. 96 00:09:37,521 --> 00:09:43,959 Cožpak se Američané rozhodli na Mezinárodní kosmickou stanici vyskakovat z trampolíny? 97 00:09:44,079 --> 00:09:49,263 Svoje družice budou na oběžnou dráhu vystřelovat prakem? 98 00:09:49,383 --> 00:09:57,943 Cožpak se vzdali jedné jediné oblasti spolupráce, kde jsou na nás kriticky závislí? Ne. 99 00:09:58,063 --> 00:10:05,722 Tak oč jde? Jde jen o to, že služby těchto podpindosníků, 100 00:10:05,842 --> 00:10:13,308 kteří začali vykřikovat na všech televizních kanálech, že Trump prohrál, že mu dali za vyučenou... 101 00:10:13,428 --> 00:10:18,548 Ten problém je jen v tom, že služby těchto podpindosníků už nejsou zapotřebí. 102 00:10:18,668 --> 00:10:21,055 A loď popluje dál. 103 00:10:21,175 --> 00:10:29,864 Ta nejvýznamnější věc ve vztahu k celému řízení je ta, 104 00:10:29,984 --> 00:10:39,154 že náš řídící korpus obecně a podpindosníci jmenovitě absolutně nechápou hru s dlouhodobým dosahem. 105 00:10:39,274 --> 00:10:42,561 Absolutně jim to nedochází. 106 00:10:42,681 --> 00:10:52,591 Pro ně je všechno… Je takový vulgární vtip, kdy domýšlivý student prohlašuje: 107 00:10:52,711 --> 00:10:59,309 „Správný borec to zvládne raz dva", a odpovědí mu je: "Snad právě naopak, ne?" 108 00:10:59,429 --> 00:11:07,346 V řízení je třeba umět hrát s dlouhodobým dosahem, ale to oni absolutně nechápou. 109 00:11:07,466 --> 00:11:11,364 Oni nechápou, jak je Trump v podstatě převezl. 110 00:11:11,484 --> 00:11:17,343 Teď vykřikují a doufají, že přece jen bude impeachment, že se Trumpa nějak zbaví. 111 00:11:17,463 --> 00:11:18,983 Ani náhodou. 112 00:11:19,103 --> 00:11:27,116 Teď bylo zaseto semínko, které teprve vyroste se zcela určitými následky pro státní elitu USA. 113 00:11:27,236 --> 00:11:29,880 Vždyť co se děje? 114 00:11:30,000 --> 00:11:37,499 Už teď se objevují výsledky sankcí, které Trump podepsal. 115 00:11:37,619 --> 00:11:44,249 Z Německa prakticky na druhý den začaly přicházet zprávy. Napřed ministerstvo zahraničí prohlásilo: 116 00:11:44,369 --> 00:11:52,446 „My vidíme, jak Rusko přesouvá svůj politický vektor cílů z Číny na Evropu.“ 117 00:11:52,566 --> 00:11:56,819 Německá vláda to ještě doplnila prohlášením: 118 00:11:56,939 --> 00:12:02,219 „Otázka Krymu teď musí být uzavřena, nebudeme se jí teď zabývat 119 00:12:02,339 --> 00:12:06,581 a dál se budeme bavit o nastolení míru na Donbasu. 120 00:12:06,701 --> 00:12:13,144 A Krym necháme být, protože je to překážka v konstruktivních vztazích s Ruskem.“ 121 00:12:14,254 --> 00:12:19,377 Hned celá skupina sociálních demokratů vystoupila s tím, 122 00:12:19,497 --> 00:12:25,837 že je třeba změnit obrannou politiku NSR. 123 00:12:26,748 --> 00:12:32,997 Sbor, celý sbor hlasů lídrů evropského společenství. 124 00:12:33,117 --> 00:12:40,558 Takže na jedné straně si USA samy odřezávají možnost spolupráce, 125 00:12:40,678 --> 00:12:46,602 protože proti komu byly zaměřené všechny ty sankce podepisované v USA? Proti Evropě. 126 00:12:46,722 --> 00:12:53,238 Já jsem na minulém semináři, oj v minulém pořadu uváděl ten vtip kolující internetem: 127 00:12:53,358 --> 00:13:00,388 USA přijaly zákon zavádějící protiruské sankce poškozující evropské zájmy. 128 00:13:00,508 --> 00:13:07,049 A Evropa odpověděla tím, že přijme takové protiruské sankce, které poškodí americké zájmy. 129 00:13:07,169 --> 00:13:09,852 A co reálně pozorujeme? 130 00:13:09,972 --> 00:13:17,748 Byly přijaty sankce poškozující zájmy USA 131 00:13:17,868 --> 00:13:26,775 a zároveň se Evropa vrací zpět na svá místa v Rusku, nakolik se jim to ovšem povede. 132 00:13:26,895 --> 00:13:29,656 To je to, oč tu jde. 133 00:13:30,068 --> 00:13:39,069 A služby podpindosníků, kteří jsou ve vleku státní elity USA, nadále nejsou potřebné. 134 00:13:39,189 --> 00:13:47,737 To je vše. Odtud pramení ta hysterie. Proto to kvílení Medvěděva, Kosačova a všech dalších. 135 00:13:47,857 --> 00:13:51,595 Podpindosníci se stávají minulostí. 136 00:13:51,715 --> 00:14:01,805 Potřební jsou noví, alespoň trochu schopní lidé a síla USA v Rusku udržet tyto lidi ve vedení slábne. 137 00:14:01,925 --> 00:14:05,509 A ani utéci nemají kam. V Londýně na ně také nikdo… 138 00:14:05,629 --> 00:14:11,192 Tedy čekají tam na ně a hlavně na jejich kufry, na ten majetek, který si nakradli v Rusku. 139 00:14:11,312 --> 00:14:21,137 Takto to tedy je. Šlo o nový krok, kterým absolutně převezli státní elitu. 140 00:14:21,257 --> 00:14:30,574 A podpindosníkům v Rusku řekli: „Chlapci, končíte. Kádrový korpus se mění.“ 141 00:14:31,346 --> 00:14:36,747 - Vašich služeb nadále není zapotřebí. - Ano, proto tak kvílí. 142 00:14:36,867 --> 00:14:43,304 Mám tu zrovna otázku k událostem v USA od Andreje z Doněcku, z Putilovky. 143 00:14:43,424 --> 00:14:48,030 Objevila se informace, že Scaramucci, Anthony Scaramucci, 144 00:14:48,150 --> 00:14:50,891 bývalý ředitel pro komunikaci v Bílém domě, 145 00:14:51,011 --> 00:14:55,758 se omylem dostal do seznamu zemřelých absolventů práv na Harvardu. 146 00:14:55,878 --> 00:14:59,436 Kdo komu poslal černou známku, nebo co to znamená? 147 00:14:59,556 --> 00:15:02,753 Pochybuji, že je to možné připsat pouhé náhodě. 148 00:15:02,873 --> 00:15:10,357 Tuto situaci nepochopíte, jestliže se blíže nepodíváte na to, co se děje okolo Trumpova ratingu. 149 00:15:10,477 --> 00:15:17,929 To je totiž prvotní a Scaramucci je až následek. Takže oč jde? 150 00:15:18,049 --> 00:15:23,580 Opět se dostáváme do takové paralelní reality a déja vu. 151 00:15:23,700 --> 00:15:30,897 Kde kdo nás neustále informuje, že Trumpův rating klesá, klesá a klesá, 152 00:15:31,017 --> 00:15:42,630 a pouze ti nejserióznější analytici, kteří k těmto všem prognózám přistupují vážně a doopravdy je sledují, 153 00:15:42,750 --> 00:15:48,098 nám říkají, že Trumpův rating nepadá a navíc dokonce vzrůstá. 154 00:15:48,218 --> 00:15:54,144 Mezi svými přívrženci, kteří pro něj hlasovali, neztratil jediný bod 155 00:15:54,776 --> 00:16:01,737 a nové body získává u těch, kteří hlasovali pro Clintonovou, nebo nehlasovali vůbec. 156 00:16:01,857 --> 00:16:10,409 Je to totiž tak, že Trump přijímá neustále nová a nová rozhodnutí, která lidi sjednocují okolo něho. 157 00:16:10,529 --> 00:16:15,712 Vezměte si třeba jen to jedno jeho nařízení ministerstvu spravedlnosti USA, 158 00:16:15,832 --> 00:16:25,065 aby se zaměřilo na fakta diskriminace bílého obyvatelstva při přijímání na vysoké školy, 159 00:16:25,185 --> 00:16:32,795 kde je tím nejdiskriminovanějším heterosexuální muž bílé rasy. 160 00:16:32,915 --> 00:16:37,829 Dovedete si představit, jak to Trumpovo postavení upevnilo? 161 00:16:37,949 --> 00:16:41,570 A nám neustále lžou o tom, že jeho rating padá. 162 00:16:41,690 --> 00:16:49,878 Ano, padá u státní elity, která se opírá o to, že organizovali volební kolotoče 163 00:16:49,998 --> 00:16:59,122 a vozili sem a tam gastarbajtry, aby všude hlasovali a tak podobně. 164 00:16:59,242 --> 00:17:05,449 Oni se totiž snaží své přání vydávat za skutečnost, ale už jednou na ty hrábě šlápli 165 00:17:05,569 --> 00:17:09,878 a chystají se na ně šlapat znovu a znovu. 166 00:17:09,998 --> 00:17:17,525 A to hlavní, co dělají. Aby alespoň nějak prokázali, že Trump je nezpůsobilý… 167 00:17:17,645 --> 00:17:21,019 Protože o ratingu sice mohou lhát a lhát, 168 00:17:21,139 --> 00:17:28,299 jenže reálně stále roste a Trump své pozice mezi obyvatelstvem upevňuje. 169 00:17:28,419 --> 00:17:32,161 Co je tedy možné udělat, aby Trumpa podsekli? 170 00:17:32,281 --> 00:17:42,484 Maximálně zpomalit nabírání do práce a zaplňování uvolněných pozic novými lidmi, 171 00:17:42,604 --> 00:17:47,470 aby Trumpovi neumožnili jmenovat do nich své lidi. 172 00:17:47,590 --> 00:17:56,171 Pokud zbyla nějaká volná místa, pokud někde zbyli lidé clintonovské státní elity, 173 00:17:57,615 --> 00:18:04,321 kteří sedí v odpovědných funkcích, tak to tak musí zůstat, a to co nejdéle. 174 00:18:04,441 --> 00:18:08,379 Aby v těch funkcích škodili Trumpovi. 175 00:18:08,499 --> 00:18:17,939 Státní elitě je jejich země ukradená, a škodí Trumpovi na úkor stability samotných USA. 176 00:18:18,059 --> 00:18:25,711 Fakticky tak řežou větev, na které sami sedí a padnou společně se svým státem, jenže si to neuvědomují. 177 00:18:25,831 --> 00:18:33,139 Maximálně tedy brzdí jmenování nových lidí. 178 00:18:33,259 --> 00:18:45,382 Je tu ještě jedna věc, která charakterizuje tu událost okolo Scaramucciho, 179 00:18:45,502 --> 00:18:52,742 který se ve funkci ředitele pro komunikaci udržel pouhých deset dnů. 180 00:18:53,670 --> 00:19:00,960 Za tu dobu stačil přijít o svůj byznys a rozvést se s manželkou a to právě z politických důvodů. 181 00:19:01,546 --> 00:19:05,156 Ten hoch byl příliš prudký. 182 00:19:06,336 --> 00:19:13,471 Bylo to tak, že bezprostředně před Scaramucciho jmenováním došlo k jednomu skandálu, 183 00:19:13,591 --> 00:19:21,957 který spočíval v tom, že Sean Spicer odešel z funkce tiskového mluvčího Bílého domu, 184 00:19:22,388 --> 00:19:27,406 protože se mu prý nelíbilo, že by jeho šéfem byl Scaramucci. 185 00:19:29,485 --> 00:19:37,166 Takže rezignoval, a ten odchod měl souviset s tím, že si prostě povahově nesedli. 186 00:19:37,563 --> 00:19:46,190 Ale ve skutečnosti, jestli si pamatujete, tak ten útok Tomahawky na… 187 00:19:46,310 --> 00:19:48,656 - Sýrii - Sýrii, 188 00:19:48,776 --> 00:19:56,733 vyvolal skandál a bylo třeba někam přesměrovat pozornost lidí, 189 00:19:56,853 --> 00:20:01,971 a tak ji tehdy přesměrovali na Severní Koreu, na KLDR. 190 00:20:02,091 --> 00:20:10,004 Tehdy začali vykřikovat, že tři eskadry, tři útočná uskupení v čele se třemi letadlovými loděmi, 191 00:20:10,124 --> 00:20:17,070 prostě celá armáda lodí pluje vyřídit si to se Severní Koreou. 192 00:20:17,190 --> 00:20:21,523 "Zasypeme jí bombami, raketami, celou jí…" 193 00:20:21,643 --> 00:20:24,869 Celý svět z toho byl bez sebe, ale já už jsem tehdy řekl, 194 00:20:24,989 --> 00:20:29,635 že to přesměrování pozornosti na KLDR je jen způsobem, 195 00:20:32,386 --> 00:20:39,187 jak zadusit skandál okolo toho 196 00:20:40,772 --> 00:20:43,039 raketového útoku. 197 00:20:43,159 --> 00:20:45,262 Tam šlo přece o ruské zájmy. 198 00:20:45,382 --> 00:20:52,899 A ve výsledku nesystémoví hráči, státní elita, která vůbec nechápe, co se děje, 199 00:20:53,019 --> 00:20:56,707 mohla reálně vyvolat válku, třetí světovou. 200 00:20:56,827 --> 00:21:00,126 Aby se to nestalo, přesměrovali pozornost na Severní Koreu, 201 00:21:00,246 --> 00:21:03,654 kde mají již do nejmenších podrobností vypilovánu metodu, 202 00:21:03,774 --> 00:21:07,615 jak ten vyvolaný problém potom nechat vytratit do ztracena. 203 00:21:07,735 --> 00:21:14,328 Jen si vezměte ten humbuk okolo toho, už určovali přesné časy útoků na Severní Koreu 204 00:21:14,765 --> 00:21:20,860 a místo toho se to od té doby naopak v poklidu vytratilo do ztracena. 205 00:21:22,713 --> 00:21:27,779 Sean Spicer se tehdy uřeknul. 206 00:21:27,899 --> 00:21:32,614 Už jsem o tom v jednom z pořadů mluvil, 207 00:21:32,734 --> 00:21:37,217 hned po té tiskové konferenci, po které došlo k tomu skandálu. 208 00:21:37,337 --> 00:21:46,117 Tehdy se uřekl, že nemají vůbec žádné údaje o tom, že by Severní Korea mohla nějak ohrožovat USA. 209 00:21:46,237 --> 00:21:51,852 Přičemž tehdy na tom byla postavena celá ta politika, že Severní Korea USA ohrožuje, 210 00:21:51,972 --> 00:21:56,687 a tak je třeba urychleně soustředit vojenskou pěst proti ní. 211 00:21:56,807 --> 00:22:00,905 Takže se uřeknul, a aby to rychle zamluvili, 212 00:22:01,025 --> 00:22:08,338 tak bylo pro změnu rozehráno pozdvižení okolo jeho prohlášení o Hitlerovi a holokaustu. 213 00:22:08,458 --> 00:22:14,073 Díky tomuto novému skandálu potlačili reakci na to jeho uřeknutí o Severní Koreji, 214 00:22:14,193 --> 00:22:19,680 o kterém prakticky neinformovalo jediné médium. Prostě to téma zamluvili. 215 00:22:19,800 --> 00:22:24,824 A já jsem tehdy řekl, že je to pouze otázkou času, 216 00:22:24,944 --> 00:22:32,925 tedy že je to otázkou času a schopností Seana Spicera, kdy svou funkci opustí. 217 00:22:33,045 --> 00:22:37,959 Jestliže se z toho dokáže vykroutit, zůstane, jestliže to nedokáže, 218 00:22:38,079 --> 00:22:42,106 bude odejit na základě nějaké dobře vypadající záminky. 219 00:22:42,226 --> 00:22:47,163 Nedokázal se vykroutit a tak našel dobře vypadající záminku, 220 00:22:47,283 --> 00:22:51,525 že nebude spolupracovat se Scaramuccim a odešel. 221 00:22:51,645 --> 00:22:57,676 Proč o tom všem ale mluvím? Tedy proč jsem to připomenul? 222 00:22:57,796 --> 00:23:00,453 Neboť jsem o tom již mluvil. 223 00:23:00,573 --> 00:23:06,235 Scaramucci nevzal na zřetel všechny tyto věci okolo Seana Spicera 224 00:23:09,506 --> 00:23:13,744 a provedl lapsus ještě horší než Sean Spicer. 225 00:23:13,864 --> 00:23:17,632 On… "Já jsem takový tvrdý chlap, všechny tu okamžitě srovnám. 226 00:23:17,752 --> 00:23:22,344 Stojí za mnou tak vlivní hoši, byl jsem jejich kádrovou rezervou. 227 00:23:22,464 --> 00:23:27,466 A teď se tady mám ukázat, všechno tu dát do kupy, budu razit takovou a takovou linii..." 228 00:23:27,586 --> 00:23:31,314 A začal bezúčelně žvanit. 229 00:23:31,909 --> 00:23:40,221 Sean Spicer se jednou uřeknul. A Scaramucci, ten jel jak kulomet a vykecal všechno. 230 00:23:40,341 --> 00:23:44,109 Ti, kteří ho tam dosadili, se chytili za hlavu. 231 00:23:44,229 --> 00:23:56,737 A právě kvůli tomu 31. července v Associated Press informovali, 232 00:23:56,857 --> 00:24:06,703 že na Harvardu, kde studoval, ho omylem uvedli v seznamu zemřelých absolventů. 233 00:24:07,795 --> 00:24:15,607 Scaramucci ten vzkaz pochopil. Šéfové mu poslali černou známku, 234 00:24:15,727 --> 00:24:19,593 a tak okamžitě hned 31. července sám odešel. 235 00:24:19,713 --> 00:24:27,244 Byl odvolán, ale nebránil se tomu. Jak říkám, co není v hlavě, musí být v nohách. 236 00:24:27,364 --> 00:24:38,720 Ale on nebyl úplně beznadějný, jenže se do té práce vrhl tak po hlavě, že všechno zvoral. 237 00:24:38,840 --> 00:24:49,329 Příliš mnoho žvanil. A v případě úředníků takové úrovně jim hlava na krku sedí díky jazyku. 238 00:24:49,449 --> 00:24:55,639 Jestliže si pustí svůj jazyk na špacír, aniž hledí na to, co si dovolit můžou a co ne… 239 00:24:55,759 --> 00:25:02,229 Takže Scaramucci se z toho ještě nevyvlékl, jeho situace je daleko horší než Spicerova, 240 00:25:02,349 --> 00:25:07,413 protože žvanil opravdu příliš mnoho a namíchnul hodně lidí. 241 00:25:07,533 --> 00:25:12,838 Ale není to ještě úplně fatální. Jestli vezme rozum do hrsti... 242 00:25:12,958 --> 00:25:19,268 Ta věc se má tak, že jak jeho jmenování, tak i odvolání souvisí s tím, 243 00:25:19,388 --> 00:25:25,778 že lavička kádrových rezerv globalistů je ještě kratší než lavička státní elity. 244 00:25:25,898 --> 00:25:30,158 Nedosti na tom, že mají problémy své lidi do funkcí dosazovat, 245 00:25:30,278 --> 00:25:40,044 tak navíc ti, které do nějakých funkcí dostanou, jsou omezeně způsobilí 246 00:25:40,164 --> 00:25:44,504 a bez dobrého dohledu toho mohou hodně pokazit. 247 00:25:44,624 --> 00:25:49,849 Scaramucci je toho příkladem. Potřeboval vedle sebe dobrého kurátora, aby ho ukočíroval. 248 00:25:49,969 --> 00:25:53,747 Možná by se otrkal a plnil svou funkci dobře. 249 00:25:53,867 --> 00:25:59,011 To by ale museli Trumpovi dovolit do klíčových funkcí dosadit své lidi. 250 00:25:59,131 --> 00:26:04,838 Jenže státní elita se snaží v těchto funkcích co nejdéle udržet ty své. 251 00:26:04,958 --> 00:26:12,312 A jestliže nějaká funkce zůstává prázdná, protože z ní někdo již odešel a je obsazena pouze dočasně, 252 00:26:12,432 --> 00:26:17,135 tak je jim úplně jedno, co to způsobí státu. Čím hůře, tím lépe. 253 00:26:17,255 --> 00:26:24,690 Myslí si, že lidi potom rychleji přesvědčí, že Trump nezvládá svou funkci, bude impeachment… 254 00:26:24,810 --> 00:26:28,909 A že se zatím zhroutí stát? Oni tomu nevěří. 255 00:26:29,029 --> 00:26:33,852 Stejně jako tomu svého času nevěřila naše sovětská partajní nomenklatura, ta s dobrými úmysly, 256 00:26:33,972 --> 00:26:39,879 která se neúčastnila scénáře přeformátování SSSR, 257 00:26:39,999 --> 00:26:45,948 přeměny socialistického hospodářství v kapitalistické s novým sociálním zřízením. 258 00:26:46,068 --> 00:26:52,176 Stejně tak státní elita nevěří, že se USA zhroutí, protože se toho procesu neúčastní. 259 00:26:52,296 --> 00:26:56,637 Jsou pouhými statisty v cizí hře. 260 00:26:59,892 --> 00:27:02,825 K dalším událostem. 261 00:27:02,945 --> 00:27:09,657 V pořadu informační válka s Dmitrijem Taranem jste částečně osvětlil otázku 262 00:27:09,777 --> 00:27:15,564 související s přestřelkou v moskevském oblastním soudu. 263 00:27:15,684 --> 00:27:20,266 Kolegové prosí podrobněji vysvětlit tuto otázku. 264 00:27:20,386 --> 00:27:26,696 Opět píše Georgij Aslaňan a prosí okomentovat ten troufalý útok. 265 00:27:26,816 --> 00:27:36,381 Je možné, že by daná skupina byla napojená na ISIL, byla přes něj řízená státní elitou USA 266 00:27:36,501 --> 00:27:40,238 a měla tak přispět k destabilizaci situace v Rusku? 267 00:27:40,358 --> 00:27:43,855 A Radomir Kovalevskij ze Sevastopolu také píše. 268 00:27:43,975 --> 00:27:53,820 S ohledem na to, kolik toho ti zločinci věděli, pro čí zájmy pracovali a od koho si pronajímali bydlení, se ptám: 269 00:27:53,940 --> 00:28:00,974 - Šlo o vraždu na zakázku? - K žádné vraždě vůbec nedošlo. 270 00:28:01,094 --> 00:28:15,111 Šlo o pokus o útěk, který měl plnit určité cíle a zabránil mu odborný zásah ruské gardy. 271 00:28:15,231 --> 00:28:20,415 K těm vazbám s ISIL, takové bezesporu existovaly, 272 00:28:20,535 --> 00:28:25,034 ale řízení ze strany ISIL zase bezesporu neexistovalo. 273 00:28:25,154 --> 00:28:30,891 Musíme si ujasnit, co je to ta banda GTA. 274 00:28:31,011 --> 00:28:44,795 Tato banda řádila nejvíce v roce 2014, kdy na silnici M4-Don zabíjeli řidiče, útočili na auta. 275 00:28:44,915 --> 00:28:49,533 Jsou jim připisovány vraždy sedmnácti lidí. 276 00:28:49,653 --> 00:28:54,827 Čím je ta banda GTA zajímavá? 277 00:28:54,947 --> 00:29:07,498 Je zajímavá tím, že se jednalo o nácvik scénářů destabilizace transportu na určité trase. 278 00:29:08,323 --> 00:29:17,028 To na straně jedné a na straně druhé byli lidé, kteří tam získávali diverzní zkušenosti, 279 00:29:17,148 --> 00:29:27,012 a vázala je prolitá krev, potom posíláni bojovat v sestavě ISIL do Sýrie. 280 00:29:27,132 --> 00:29:30,601 Ta vazba tam byla přímá. 281 00:29:30,721 --> 00:29:35,180 To ale neznamená, že jejich činy řídil ISIL, 282 00:29:35,300 --> 00:29:44,380 protože jako takový ISIL, či Al-Káida nebo něco podobného z podstaty věci neexistují. 283 00:29:44,500 --> 00:29:51,848 Existuje jediný štáb, který se nachází ve Washingtonu, 284 00:29:51,968 --> 00:29:57,582 tedy hypoteticky řečeno, protože CIA a Pentagon řídí různé ty směry. 285 00:29:57,702 --> 00:30:05,586 Potomac, Langley. 286 00:30:07,071 --> 00:30:11,527 Oni řídí různé ty směry, ale podstata je následující. 287 00:30:11,647 --> 00:30:15,032 V závislosti na úkolech, které mají být řešeny, 288 00:30:15,152 --> 00:30:22,048 to uskupení teroristů, které pro tyto úkoly sjednotili, příslušným způsobem také pojmenují. 289 00:30:22,168 --> 00:30:26,203 Když ty své úkoly plní, jako třeba Boko Haram nebo jiné uskupení, 290 00:30:26,323 --> 00:30:30,174 tak ti lidé mezi nimi neustále kolují a doplňují je podle aktuální potřeby. 291 00:30:30,294 --> 00:30:35,647 Chvíli přísahají ISIL jedni, potom zase druzí, pak zase zmizí a doplní třeba Al-Káidu. 292 00:30:35,767 --> 00:30:41,922 V závislosti na tom, jaké mají být právě plněny úkoly, jim jejich velitelé zpoza louže ukládají, 293 00:30:42,042 --> 00:30:47,004 pod jakou hlavičkou je mají vykonat. 294 00:30:47,124 --> 00:30:52,265 Takže, jestliže tady u nás byla vytvořena základna pro přípravu bojovníků pro ISIL, 295 00:30:52,385 --> 00:30:55,814 vůbec to neznamená, že byli řízeni Islámským státem. 296 00:30:55,934 --> 00:31:04,738 Řízeni byli z USA a tu bandu GTA tu kryli podpindosníci. 297 00:31:04,858 --> 00:31:12,686 Stačí říci, že v roce 2014 byl vůdce té bandy zatčen na pozemcích… 298 00:31:12,806 --> 00:31:29,268 Bydlel na pozemcích rodinného domu šéfa administrativy ruské generální prokuratury. 299 00:31:29,388 --> 00:31:34,572 Přímo na jeho území tam v jedné přístavbě žil vůdce té bandy! 300 00:31:34,692 --> 00:31:41,001 Tvrdit, že úředník v takovém postavení nevěděl, koho tam má, je prostě směšné. 301 00:31:41,121 --> 00:31:45,823 – Pokojíček si tam pronajal, že? – Proč pokojíček? Celý strážní domek. 302 00:31:45,943 --> 00:31:49,488 Na pozemcích toho domu, aby tam nikdo náhodou nestrkal nos. 303 00:31:49,608 --> 00:31:53,501 Jen tak mimochodem při zatčení kladl ozbrojený odpor a zahynul. 304 00:31:53,621 --> 00:31:59,279 A ten úředník potom z té prokuratury nenápadně odešel. 305 00:31:59,399 --> 00:32:03,394 Vždyť proč by měli dál zbytečně poutat pozornost, že? Sám odešel, tak oč jde? 306 00:32:03,514 --> 00:32:08,957 Podstata činnosti té bandy GTA spočívala v tom, 307 00:32:09,077 --> 00:32:12,212 že byl nacvičován... 308 00:32:14,036 --> 00:32:24,141 Byl nacvičován scénář destabilizace veškeré nákladní i osobní dopravy, 309 00:32:24,261 --> 00:32:28,738 prostě celkové státní přepravy. Mělo k tomu dojít všude ve stejném okamžiku. 310 00:32:28,858 --> 00:32:35,232 A ti lidé, které tenkrát zatkli, měli být vlastně veliteli. 311 00:32:35,352 --> 00:32:44,072 Mělo jít o seržanty s vlastní bojovou skupinou, se svým bojovým úkolem na určité trase, 312 00:32:44,192 --> 00:32:48,861 kteří měli na základě určitého signálu vpadnout na tyto silnice 313 00:32:48,981 --> 00:32:53,072 a začít tam řádit a zabíjet lidi, vyvolat destabilizaci. 314 00:32:53,192 --> 00:33:03,938 Znovu připomenu, že v roce 2014, bylo úkolem státní elity rozpoutání třetí světové války 315 00:33:04,058 --> 00:33:08,760 a jejími Gliwicemi se mělo stát sestřelení boeingu nad Donbasem. 316 00:33:08,880 --> 00:33:13,003 Tenkrát jsme jen o vlásek unikli třetí světové. 317 00:33:13,123 --> 00:33:17,375 A v tomto ohledu absolutně nevidím, že by naše odborné analytické společenství 318 00:33:17,495 --> 00:33:20,461 mělo nějaké povědomí o událostech z roku 2014. 319 00:33:20,581 --> 00:33:26,987 A ta katastrofa byla na spadnutí, doslova nám dýchala za krk, ta třetí světová. 320 00:33:27,107 --> 00:33:36,502 Až by začaly na Donbasu bojové akce za účasti ruské armády, 321 00:33:36,622 --> 00:33:47,239 kam jí chtěli zatáhnout, tak potom by na naše silnice vpadla celá ta početná armáda z bandy GTA, 322 00:33:47,359 --> 00:33:54,118 která by začala zabíjet lidi a destabilizovala tak týl s plnou silou. 323 00:33:55,732 --> 00:34:06,815 Ale zaprvé správný postup celého našeho řídícího komplexu v čele s ruským gosudarem, 324 00:34:06,935 --> 00:34:12,923 vedl k tomu, že plán na rozpoutání třetí světové války nevyšel. 325 00:34:13,043 --> 00:34:19,674 Nenechali jsme se nachytat tou provokací, těmi Gliwicemi v podobě boeingu sestřeleného nad Donbasem, 326 00:34:19,794 --> 00:34:25,685 a zlikvidovali jsme tu bandu. Ovšem byla to pouze její seržantská část. 327 00:34:25,805 --> 00:34:32,757 Jak říkám, každý z nich měl mít svoji malou bandu plnící tyto úkoly. 328 00:34:33,496 --> 00:34:38,351 Takže ta banda se tedy dostala k soudu. 329 00:34:39,058 --> 00:34:51,595 A najednou tyto bandity, a jde o velice nebezpečné lidi, kteří nemají co ztratit, 330 00:34:52,141 --> 00:35:02,685 převážejí, eskortují s rukama spoutanýma vepředu, přičemž na pět lidí byli vyčleněni pouze dva strážní. 331 00:35:02,805 --> 00:35:09,661 To znamená pouze jedno, že tyto členy eskorty jejich velení odsoudilo k smrti. 332 00:35:09,781 --> 00:35:12,843 Ta banda je měla pozabíjet. 333 00:35:12,963 --> 00:35:20,462 Vědomě byla vytvořena situace, za které se s nimi pět zavilých hrdlořezů 334 00:35:20,582 --> 00:35:26,891 ocitlo v jedné těsné prostoře, a byla jim tak poskytnuta možnost, 335 00:35:27,011 --> 00:35:32,710 aby své strážné zabili a zmocnili se jejich zbraní, tedy ve výtahu. 336 00:35:33,545 --> 00:35:35,924 Všechno bylo naplánováno. 337 00:35:37,178 --> 00:35:45,890 Nepočítali pouze s jedním, že tam bude oddíl ruské gardy, který té rozsáhlé provokaci zabrání. 338 00:35:46,010 --> 00:35:52,610 Měla to být velice závažná provokace, která mohla vést k těm nejhorším důsledkům. 339 00:35:52,956 --> 00:35:56,939 Ještě jedna malá souvislost s ohledem na bandu GTA. 340 00:35:57,386 --> 00:36:01,147 V roce 2016, tedy před rokem, 341 00:36:01,267 --> 00:36:10,020 došlo k jednomu nebo dvěma útokům na stanoviště dopravní policie sekerami. 342 00:36:10,140 --> 00:36:12,623 To je ze stejného kadlubu. 343 00:36:12,743 --> 00:36:18,956 Z ničeho nic se objevili, sekerou napadli prvního dopraváka a zmocnili se jeho zbraně. 344 00:36:19,076 --> 00:36:24,260 Druhého postřelili a potom třetí dopravák jednoho z nich zabil a druhého zranil. 345 00:36:24,380 --> 00:36:30,690 Jednoho zabil, druhý byl zadržen. Ale říká se, že ty útoky byly dva. 346 00:36:30,810 --> 00:36:34,258 Buď jeden, nebo dva. Dost podivné okolnosti. 347 00:36:34,378 --> 00:36:41,812 Ale jestliže se v tisku objevila informace o dvou, tak byly v plánu dva útoky a ke druhému nedošlo. 348 00:36:41,932 --> 00:36:46,891 To znamená, že existuje centrum koordinace řízení těchto procesů. 349 00:36:47,011 --> 00:36:55,056 A velitel, který vědomě, opakuji, že vědomě hodlal obětovat životy svých podřízených, 350 00:36:55,176 --> 00:36:58,657 když se postaral, aby to bylo dva proti pěti... 351 00:36:58,777 --> 00:37:09,233 Posílal je na smrt a vědomě se tak účastnil přípravy státního převratu v Rusku. 352 00:37:10,614 --> 00:37:13,761 Stále však jde jen o pěšáka. 353 00:37:13,881 --> 00:37:22,812 Pokyny jak zorganizovat eskortu těchto zabijáků do soudní budovy dostal shora. 354 00:37:22,932 --> 00:37:25,866 Ty nitky se táhnout až na samý vrchol. 355 00:37:25,986 --> 00:37:29,194 Opakuji, že vůdce té bandy, bydlel v rodinném domu, 356 00:37:29,314 --> 00:37:30,847 tedy v jeho přístavbě, 357 00:37:30,967 --> 00:37:37,575 na pozemcích rodinného domu náležejícího šéfovi administrativy ruské generální prokuratury. 358 00:37:37,695 --> 00:37:41,415 On osobně kryl činnost bandy GTA! 359 00:37:44,534 --> 00:37:53,054 Tvrdit tedy o tom, že nahoře žádní nejsou, není možné. 360 00:37:53,174 --> 00:38:00,364 Samotná skutečnost, že ti strážní byli pouze dva na pět zabijáků, 361 00:38:00,484 --> 00:38:05,694 vypovídá o tom, že ta situace byla připravena nahoře. 362 00:38:05,814 --> 00:38:08,162 A co bylo jejich cílem? 363 00:38:08,282 --> 00:38:15,075 Víme, že se pokoušeli probít ke zbytku bandy, 364 00:38:15,195 --> 00:38:22,152 kteří měli ve stejné době soud u stejného městského, tedy oblastního soudu v Moskvě, omlouvám se. 365 00:38:22,272 --> 00:38:29,904 A to znamená jen jedno, že to byla plánovaná provokace. 366 00:38:30,024 --> 00:38:39,843 Neměli v úmyslu někam utíkat. Měli v úmyslu se spojit se zbytkem bandy, 367 00:38:39,963 --> 00:38:46,943 a zbraněmi, kterých se zmocní, a které tam navíc v tom oblastním soudu mohly být předem připraveny, 368 00:38:47,063 --> 00:38:52,786 mohlo jich tam být víc... Zde je možné předpokládat hodně věcí, 369 00:38:52,906 --> 00:38:56,231 ale ta podstata je taková, že i ty zbraně, kterých se zmocnili, 370 00:38:56,351 --> 00:38:59,863 by jim plně postačily k tomu, aby se zmocnili rukojmích 371 00:38:59,983 --> 00:39:07,940 a demonstrovali tak světu neschopnost ruského státu, kde je možné obsazovat SOUDY! 372 00:39:10,757 --> 00:39:18,602 A v téže chvíli po celém Rusku „spontánně“ probíhaly výpadky proudu. 373 00:39:19,951 --> 00:39:24,095 Jen si představte, jak to mělo vypadat. 374 00:39:24,630 --> 00:39:34,221 V budově moskevského oblastního soudu rukojmí, výpadky proudu po celém Rusku, havárie na dolu Mir. 375 00:39:34,341 --> 00:39:45,186 To všechno dohromady mělo vést k reálné destabilizaci celé vnitřní situace 376 00:39:46,318 --> 00:39:50,201 a k pokusu o státní převrat. 377 00:39:50,321 --> 00:39:55,808 I s ohledem na to, že v poslední době se ze strany „patrioticky“ znepokojené veřejnosti 378 00:39:55,928 --> 00:39:59,204 najednou začaly objevovat různé výpady. 379 00:39:59,324 --> 00:40:04,167 "Oj, a co když na Putina už čeká jeho vlastní Lee Harvey Oswald? Oj, a on se objeví." 380 00:40:04,287 --> 00:40:06,173 Nač se asi připravovali? 381 00:40:06,293 --> 00:40:13,040 Tak takovou rozsáhlou provokaci zmařili členové ruské gardy, 382 00:40:13,160 --> 00:40:17,336 kteří se z vyšší vůle ocitli v té chvíli v budově soudu. 383 00:40:17,456 --> 00:40:20,833 Všechno bylo promyšleno, aby to vyšlo, jak mělo. 384 00:40:20,953 --> 00:40:28,574 Jediné s čím nepočítali, byla přítomnost členů ruské gardy věrných své přísaze, kteří tu provokaci zmařili. 385 00:40:31,275 --> 00:40:37,782 Takže jste zároveň odpověděl na otázky Maxima a Sergeje, 386 00:40:37,902 --> 00:40:40,689 kteří se ptali na příčiny těch výpadků proudu. 387 00:40:40,809 --> 00:40:49,098 Tak ještě jednou, nešlo o žádnou jejich likvidaci. Oni nic nevěděli kvůli tomu, 388 00:40:49,218 --> 00:40:53,445 že byli pouhými vykonavateli a k nikomu tedy nikoho dovést nemohli. 389 00:40:53,565 --> 00:40:57,689 A koho bylo třeba, zlikvidovali již při jejich zadržení. 390 00:40:58,924 --> 00:41:02,250 Mandraimov Said dále píše: 391 00:41:02,370 --> 00:41:10,266 S čím to souvisí? A uvádí zde citát: V Západní Evropě pokračuje řada tajemných vražd 392 00:41:10,386 --> 00:41:13,043 vysoce postavených bankéřů. 393 00:41:13,163 --> 00:41:16,849 Zabíjeni jsou úmyslně krutě společně s dětmi a manželkami. 394 00:41:16,969 --> 00:41:21,273 Od ledna tohoto roku již bylo zavražděno 14 top manažerů předních bank, 395 00:41:21,393 --> 00:41:23,811 a ani jeden z těch zločinů nebyl vyšetřen. 396 00:41:23,931 --> 00:41:26,032 To je velice jednoduché. 397 00:41:26,152 --> 00:41:32,667 V seriálu Sedmnáct zastavení jara je jedna taková epizoda. 398 00:41:32,787 --> 00:41:40,923 Schellenberg se Stierlitzem procházejí vězením a vstoupí do jednoho… 399 00:41:41,043 --> 00:41:48,563 No jak bych to nazval, jak se jmenuje ten prostor, kde se vězni procházejí pod střechou, pod takovou tou sítí? 400 00:41:49,257 --> 00:41:54,709 Tedy na místo těchto procházek a tam leží čtyři zastřelení důstojníci. 401 00:41:54,829 --> 00:41:58,618 Schellenberg se Stierlitze ptá, zda je zná. On ukáže na jednoho a říká: 402 00:41:58,738 --> 00:42:05,061 „Toho znám, to je váš pobočník pro zvláštní úkoly a ti tři ostatní také.“ 403 00:42:05,181 --> 00:42:09,358 A Schellenberg přitom v klidu podepisuje potvrzení o jejich zastřelení. 404 00:42:09,478 --> 00:42:11,102 Co mám na mysli? 405 00:42:12,370 --> 00:42:18,065 Tito lidé pro zvláštní úkoly toho věděli s ohledem na své postavení příliš mnoho. 406 00:42:19,004 --> 00:42:25,472 Účastnili se takových operací, vytvářeli takovou síť, 407 00:42:25,592 --> 00:42:34,381 která potom umožňovala lidem ve vyšších funkcích utéci do zahraničí 408 00:42:35,162 --> 00:42:39,894 a mít tam připraveny určité finance na další svou činnost. 409 00:42:40,014 --> 00:42:46,086 A ti lidé, kteří to pro ně všechno připravili, se stali nebezpečnými svědky, 410 00:42:46,206 --> 00:42:50,386 neboť do toho vstupoval lidský faktor a mohlo se stát, 411 00:42:50,506 --> 00:42:57,032 že by potom v poválečné době požadovali svůj podíl. 412 00:42:57,152 --> 00:43:00,097 Tedy také krytí, peníze apod. 413 00:43:00,217 --> 00:43:08,244 A aby se tomu zabránilo, tak přestože čestně splnili svůj úkol a byli dost… 414 00:43:10,980 --> 00:43:16,390 Jak bych to řekl, byli dost obeznalí na to, aby daný úkol splnili, 415 00:43:16,510 --> 00:43:24,600 tak z titulu své funkce neměli dost znalostí o budoucí struktuře řízení 416 00:43:24,720 --> 00:43:28,796 a poskytovat jim tyto znalosti nikdo ani neměl v úmyslu. 417 00:43:28,916 --> 00:43:32,293 Ta struktura má podobu pyramidy, ve které je všem těsno. 418 00:43:32,413 --> 00:43:35,544 Určité úrovni odpovídáš a výš nemáš co dělat. 419 00:43:35,664 --> 00:43:40,214 Proto je také zlikvidovali a tím za sebou zametli stopy. 420 00:43:40,687 --> 00:43:44,041 Já neustále opakuji jedno a to samé. 421 00:43:44,161 --> 00:43:50,173 V současné době je přemísťován, probíhá přesun centra koncentrace řízení 422 00:43:50,293 --> 00:43:56,024 z Londýna do Číny, do jihovýchodní Asie. 423 00:43:56,144 --> 00:43:58,788 V souladu s tímto úkolem… 424 00:43:58,908 --> 00:44:05,057 A z Íránu mimochodem do Evropy, ať je to, jak chce, Írán sice nepřichází do Evropy, 425 00:44:05,177 --> 00:44:15,376 ale z Evropy do Íránu stejně proudí určité toky, jsou navazovány vazby, to vše probíhá. 426 00:44:15,496 --> 00:44:21,837 Na určitých úrovních řízení o tom někteří vědí. 427 00:44:21,957 --> 00:44:28,651 Jestliže dříve jsme neustále mluvili, mluvili a mluvili o tom, 428 00:44:28,771 --> 00:44:32,380 že probíhá přenos centra koncentrace řízení 429 00:44:32,500 --> 00:44:36,270 a reakce na to byly, že se jedná o konspirologii, že to, že ono… 430 00:44:36,390 --> 00:44:49,161 A co řekla před několika týdny Christine Lagardeová: „Plánujeme přenést sídlo MMF do Pekingu.“ 431 00:44:49,281 --> 00:44:55,558 Jaké ještě potřebujete potvrzení, abyste konečně uviděli ten proces, který probíhá? 432 00:44:55,678 --> 00:44:59,620 Když o tom mluvíme my, tak to pro vás nic neznamená, 433 00:44:59,740 --> 00:45:11,932 ale teď vám přímo šéfka MMF oznámila, že centrum koncentrace řízení je převáděno do Číny. 434 00:45:12,052 --> 00:45:20,540 A na přenosu toho centra koncentrace řízení se podílí široký okruh lidí, 435 00:45:20,660 --> 00:45:27,718 a někteří z nich toho s ohledem na své postavení vědí příliš mnoho. 436 00:45:27,838 --> 00:45:35,183 No a po realizaci toho přenosu není v plánu je povyšovat. 437 00:45:35,558 --> 00:45:37,736 Co je tedy třeba udělat? 438 00:45:37,856 --> 00:45:42,842 Je třeba se jich zbavit a nejlépe tak, aby to navíc ukáznilo i všechny ostatní. 439 00:45:42,962 --> 00:45:50,237 A skrýt to řízení například tvrzením, že je zabíjí nějaký maniak. 440 00:45:50,357 --> 00:45:54,287 - Takže speciálně zabíjejí dětí, aby ukáznili ostatní. - Ano. 441 00:45:54,407 --> 00:45:57,368 Nestačí zabít jenom ty lidi, likvidují celé rodiny. 442 00:45:57,488 --> 00:46:03,311 Ano, celé rodiny. A tím spíše děti, co kdyby se dítě potom začalo zajímat? 443 00:46:05,380 --> 00:46:13,480 Existuje mnoho filmů s námětem, kde je zlikvidován někdo z vedení, 444 00:46:13,600 --> 00:46:18,784 a když jeho děti vyrostou, tak se začínají zajímat o to, proč byli jejich rodiče zavražděni a mstí se. 445 00:46:18,904 --> 00:46:23,406 Proč to dopouštět? Proč by měli připouštět tuto možnost? 446 00:46:23,526 --> 00:46:28,578 A tak je… A jak je zabíjejí? Krutě. Jednají prostřednictvím nějakých maniaků. 447 00:46:28,698 --> 00:46:36,193 Čím více se bude blížit termín přenosu centra koncentrace řízení do Číny, 448 00:46:36,313 --> 00:46:43,699 tím více bude takových vražd lidí, kteří svůj úkol splnili, vědí toho příliš mnoho, 449 00:46:43,819 --> 00:46:50,676 a v budoucím systému jim není vyčleněna funkce v souladu s jejich znalostmi. 450 00:46:50,796 --> 00:46:57,256 A jestliže se s nimi tedy nepočítá a vědí toho příliš mnoho, je jednodušší je zlikvidovat. 451 00:47:01,395 --> 00:47:08,988 Ještě jednu zprávu 31. července na náš web poslal Anatolij Raspopov. 452 00:47:09,604 --> 00:47:16,361 V těchto dnech uplyne 445 let od Molodinské bitvy. Málokdo o ní něco ví. 453 00:47:16,481 --> 00:47:21,181 Proč se v Rusku natáčí tak málo filmů, rozuměj - netočí, 454 00:47:21,301 --> 00:47:27,278 o symbolických, přelomových, tragických, hrdinných událostech z ruských dějin, 455 00:47:27,398 --> 00:47:30,734 na jejichž příkladu by bylo možné vychovávat mládež? 456 00:47:30,854 --> 00:47:36,324 USA prakticky nemají žádné dějiny, a historických i pseudohistorických filmů mají spousty. 457 00:47:36,444 --> 00:47:40,594 Možná je načase začít o tomto problému častěji a důrazněji diskutovat? 458 00:47:40,714 --> 00:47:43,433 Třeba to tak konečně pronikne tam, kam má. 459 00:47:43,553 --> 00:47:49,948 A ke komu by to mělo proniknout? Kdo by na to měl vyčleňovat finance a kdo by to měl točit? 460 00:47:50,068 --> 00:48:01,832 Ty filmy, které se teď natáčí z ruských dějin, nic jiného než vulgární slova nevyvolávají. 461 00:48:01,952 --> 00:48:04,775 Protože to jsou takové pomluvy! 462 00:48:04,895 --> 00:48:09,425 Obzvláště na naši sovětskou minulost, že je to něco nepopsatelného. 463 00:48:09,545 --> 00:48:14,321 Všechny filmy, jak válečné, tak o vesmíru… Ať se podíváte, na co chcete. 464 00:48:14,441 --> 00:48:23,399 Všechno jsou to jen pomluvy, všechno jen polévají špínou a navíc se to všechno točí za státní peníze. 465 00:48:24,059 --> 00:48:30,359 Víte, ti lidé, kteří o tom rozhodují a vyčleňují na to peníze, 466 00:48:30,479 --> 00:48:37,402 tak stvrzují určitý scénář odpovídající jejich politickému zaměření, přesvědčení. 467 00:48:37,522 --> 00:48:44,939 Jestliže nejsme ještě úplně suverénní, tak kdo by vyčleňoval takové filmy… 468 00:48:47,690 --> 00:48:52,752 Tedy kdo by vyčleňoval peníze na natáčení takových filmů? 469 00:48:52,872 --> 00:48:59,464 A k té Molodinské bitvě. Já jsem ji už komentoval a nebudu se opakovat, ale něco je třeba zmínit. 470 00:48:59,584 --> 00:49:03,976 Vždyť všichni určitě slyšeli o Livonské válce. A kolik tam bylo bitev? 471 00:49:04,096 --> 00:49:07,552 Kolik lidí se jich účastnilo? Tisíc, dva tisíce? 472 00:49:07,672 --> 00:49:14,870 A v Molodinské bitvě byla poražena stodvacetitisícová armáda chána Geraje. 473 00:49:14,990 --> 00:49:17,345 Jak to tehdy vlastně bylo? 474 00:49:17,465 --> 00:49:26,671 V roce 1571 do Ruska vpadli krymští Tataři, spálili Moskvu. 475 00:49:26,791 --> 00:49:33,879 Zdálo se, že Moskva se již nedokáže pozvednout, že se jí to nemůže podařit. 476 00:49:34,842 --> 00:49:44,663 A do poslední bitvy byli vrženi všichni bojeschopní krymští muži, všichni krymští Tataři. 477 00:49:44,783 --> 00:49:47,936 Vpadli do Ruska, aby ho dorazili 478 00:49:48,056 --> 00:49:54,098 a byli smeteni, byli poraženi na hlavu. 479 00:49:55,254 --> 00:50:01,223 Když si to všechno přeberete, tak se musíte ptát, proč víme všechno o Livonské válce, 480 00:50:01,343 --> 00:50:04,772 kde, znovu opakuji, docházelo k malým bitvám, 481 00:50:04,892 --> 00:50:09,201 když hlavní bitva byla vybojována s obyvateli Krymu, s krymskými Tatary? 482 00:50:09,321 --> 00:50:15,418 Tam byla ta hlavní válka, tam to bylo nejkrvavější, ale o tom nikdo nemluví. 483 00:50:16,244 --> 00:50:23,396 Pokud totiž začneme rozebírat tuto bitvu, dovede nás to k roli a místu Ivana Hrozného v historii: 484 00:50:23,516 --> 00:50:32,089 "Bude-li zviditelněna tato bitva, jak potom bude možné lhát o roli Ivana Hrozného, o jeho řízení? 485 00:50:32,209 --> 00:50:38,637 Že šlo o krvavého tyrana, že nic dobrého nevykonal, že všechny ovládal pomocí strachu? 486 00:50:40,177 --> 00:50:45,981 Jak bude možné překrucovat ruskou minulost? Lhát o Ivanu Hrozném? 487 00:50:46,101 --> 00:50:48,980 A tak o tom raději nebudeme mluvit vůbec. 488 00:50:49,100 --> 00:50:54,675 Na historický výzkum těchto symbolických událostí nebudeme vyčleňovat peníze, 489 00:50:54,795 --> 00:50:59,297 a tím spíše je nebudeme vyčleňovat na natáčení historických filmů o nich.“ 490 00:50:59,417 --> 00:51:03,533 Dovedete si představit, jaký dopad by mělo natočení filmu o této události? 491 00:51:03,653 --> 00:51:07,329 Jakou by to mělo společenskou odezvu? Lidé by se začali sami zajímat. 492 00:51:07,449 --> 00:51:11,236 To by bylo jako vypustit džina z láhve. Jaké by to vyvolalo vlastenectví. 493 00:51:11,356 --> 00:51:16,462 „Hleďte, ten Ivan Hrozný, jaký to byl vlastně skvělý ruský panovník! 494 00:51:16,582 --> 00:51:20,616 A přitom nám o něm bez přestání lžou.“ 495 00:51:20,736 --> 00:51:25,073 Vždyť všechno, co víme o Ivanu Hrozném, jsou lži. 496 00:51:25,193 --> 00:51:33,326 A proč? Protože Ivan Hrozný dokázal přebrat řízení centra koncentrace řízení slovanských zemí 497 00:51:33,446 --> 00:51:38,773 a přenesl ho z Polska do Ruska. A to mu globalisté nemohou odpustit. 498 00:51:39,818 --> 00:51:48,429 Proto je v našem dějepisectví, které nám vnutili, vykreslen absolutně negativně. 499 00:51:48,549 --> 00:51:53,408 Něco málo pozitivního sice přinesl… Ale jak? 500 00:51:55,333 --> 00:52:03,201 Aby se začaly vyčleňovat peníze na natáčení skutečných historických filmů 501 00:52:03,321 --> 00:52:15,663 o Velké vlastenecké válce, o vesmíru, o jakékoliv reálné události z našich dějin, 502 00:52:15,783 --> 00:52:20,670 o Molodinské bitvě, nebo třeba o Poltavské bitvě. 503 00:52:20,790 --> 00:52:28,703 Ne tak, jak ji popisují, ale jak to bylo reálně a s odhalením mechanismů řízení, 504 00:52:28,823 --> 00:52:33,682 nač se Petr I. orientoval a na co musel brát ohled. 505 00:52:34,617 --> 00:52:42,815 To by do života uvedlo reálné přehodnocení ruských dějin, ale na to peníze nejsou. 506 00:52:43,640 --> 00:52:48,812 Na to peníze nejsou, ale na tři květnové dny, 507 00:52:48,932 --> 00:52:56,102 ve kterých prý sovětští vojáci měli jedinou touhu znásilnit všechny německé ženy, na to je peněz dost. 508 00:52:56,222 --> 00:53:02,540 A dokonce to má své místo i v knize Válka, kterou napsal sám ministr kultury Medinskij. 509 00:53:02,660 --> 00:53:09,059 To tam přece nemohlo chybět, ty lži, ty odporné pomluvy. 510 00:53:09,179 --> 00:53:12,966 A Medinskij je z těch, kteří vyčleňují peníze. 511 00:53:13,086 --> 00:53:19,706 V souladu s tím, co nadrásal v té své knize Válka, vyčleňuje i finance. 512 00:53:21,438 --> 00:53:27,188 A nám zbývá jen jedno. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 513 00:53:27,683 --> 00:53:34,038 Proto je třeba studovat Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 514 00:53:34,158 --> 00:53:37,477 abyste věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 515 00:53:37,597 --> 00:53:42,181 Abyste bránili zájmy své i své rodiny, protože nikdo jiný to neudělá. 516 00:53:42,301 --> 00:53:45,124 - To byla poslední otázka. - Poslední otázka? 517 00:53:45,244 --> 00:53:49,498 Opět se dostáváme k nezbytnosti znát teorii řízení. 518 00:53:49,618 --> 00:53:54,890 Abyste všechny tyto věci chápali, abyste dokázali rozeznat všechny spodní proudy, 519 00:53:55,010 --> 00:54:02,456 uměli vyčleňovat z informačního toku informace významné z hlediska řízení, 520 00:54:02,576 --> 00:54:10,818 z celého toho toku, který má ty významné informace zakrýt, musíte mít znalosti z teorie řízení. 521 00:54:10,938 --> 00:54:15,467 Tak jako při jízdě po silnici musíte znát pravidla silničního provozu, 522 00:54:15,587 --> 00:54:20,749 tak se v životě musíte řídit Dostatečně všeobecnou teorií řízení 523 00:54:20,869 --> 00:54:24,270 a pamatovat si, že znalosti znamenají moc. 524 00:54:24,390 --> 00:54:31,505 Berte tuto moc do svých rukou. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR. 525 00:54:31,625 --> 00:54:39,291 K dispozici jsou papírové knihy i knihy elektronické na webu www.dotu.ru (http://leva-net.webnode.cz/), 526 00:54:39,411 --> 00:54:41,740 kde to vše naleznete. 527 00:54:42,641 --> 00:54:47,458 Berte znalosti do svých rukou. Berte moc do svých rukou. 528 00:54:47,578 --> 00:54:52,021 Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastni. 529 00:54:52,141 --> 00:54:55,100 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 530 00:54:55,220 --> 00:55:04,625 NOVĚ K DISPOZICI TŘETÍ DÍL SOCIOLOGIE! Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz