1 00:00:00,000 --> 00:00:06,060 Olympijské hry se už dávno proměnily ze sportovního klání na politický nástroj 2 00:00:06,330 --> 00:00:10,460 určený na řízení států a ovlivňování společnosti. 3 00:00:10,660 --> 00:00:14,730 Později si vysvětlíme, jak se to dělá a teď troška historie 4 00:00:15,060 --> 00:00:17,930 Oficiální dějepis nám říká, 5 00:00:18,260 --> 00:00:21,000 že olympijské hry se konaly ve starověkém Řecku před mnoha staletími 6 00:00:21,460 --> 00:00:23,130 a naše tradice na ně navazuje. 7 00:00:23,460 --> 00:00:27,600 Ovšem tento mýtus není podložen žádnými hmatatelným důkazy. 8 00:00:27,860 --> 00:00:29,600 Prostě všechno hodili na staré Řeky. 9 00:00:29,860 --> 00:00:31,530 Vůbec jim toho přisoudili hodně, 10 00:00:31,860 --> 00:00:35,660 aby tak uzavřeli antickou kulturu, která byla na celé zeměkouli. 11 00:00:36,060 --> 00:00:41,200 Současné olympijské hry začaly Řecku až v roce 1859 12 00:00:41,460 --> 00:00:45,800 zorganizoval a zafinancoval je řecký podnikatel Evangelos Zappas. 13 00:00:46,400 --> 00:00:50,060 Po něm se prosazování myšlenky ujal francouzský baron Pierre de Coubertin 14 00:00:50,330 --> 00:00:55,130 a první mezinárodní olympijské hry se konaly vroce 1896. 15 00:00:55,530 --> 00:00:59,460 Takže jak vidíte, olympijské hry začaly teprve v polovině 19. století. 16 00:00:59,800 --> 00:01:03,860 A jen ze známosti vám prozradím, že v 19. století začalo vlastně úplně všechno. 17 00:01:04,130 --> 00:01:06,800 - Právě v této době vznikla věda jako systém. 18 00:01:07,200 --> 00:01:12,460 - Právě v této době byla překvapivě nalezena celá řada letopisů a dalších historických dokumentů. 19 00:01:12,860 --> 00:01:18,060 - Právě v této době byly nalezeny historické architektonické památky, objeveny vykopávky 20 00:01:18,260 --> 00:01:21,930 a taktéž řada sportovních odvětví byla vymyšlena 19. století 21 00:01:22,600 --> 00:01:26,730 Naše současná civilizace začala právě 19. století. 22 00:01:27,200 --> 00:01:29,660 A co bylo předtím není zcela známo. 23 00:01:30,130 --> 00:01:33,060 Historici mají pro nás spoustu báchorek na téma minulosti, 24 00:01:33,130 --> 00:01:36,130 založených na historických dokumentech nalezených v 19. století. 25 00:01:36,800 --> 00:01:41,330 Ale v těchto pohádkách naleznete spoustu nejasnosti, podvrhů, padělků i nestydaté hlouposti 26 00:01:41,800 --> 00:01:45,400 - viz série “Nepohodlná historie” na Poznavatelnoe.TV 27 00:01:45,730 --> 00:01:52,000 Prostě si udělejte poznámku, že olympijské hry začaly teprve v druhé polovině 19. století. 28 00:01:52,330 --> 00:01:54,800 Takových poznámek pak budete mít celý svazek. 29 00:01:55,130 --> 00:02:00,930 Možná, že zprvu bývaly olympijské hry čestné a usilovaly o rozvoj tělesné kultury. 30 00:02:01,460 --> 00:02:06,800 Jenže když už byly mezinárodní, tak se na začátku 20. století proměnily na politický nástroj. 31 00:02:07,260 --> 00:02:09,600 Olympijské hry zvedají renomé pořadatelského státu. 32 00:02:10,000 --> 00:02:13,130 Ne nadarmo jednotlivé státy soupeří o právo na jejich pořádání. 33 00:02:13,460 --> 00:02:18,400 Je celkem jasné, že nikdo nebude organizovat mezinárodní soutěže v nějaké zaostalé zemi. 34 00:02:18,660 --> 00:02:24,260 Volba toho kterého státu olympijským výborem potvrzuje jeho vysokou úroveň. 35 00:02:24,800 --> 00:02:28,660 Tak například, úkolem olympijských her v Německu v roce 1936 36 00:02:28,860 --> 00:02:32,200 bylo pozvednutí mezinárodní prestiže Třetí Říše v mezinárodním společenství. 37 00:02:33,060 --> 00:02:36,260 Přičemž se Německo ujalo provedení jak letních, tak i zimních her. 38 00:02:36,660 --> 00:02:41,730 A nikdo nevykřikoval nic o pronásledování židů, o porušování podmínek Versailleské smlouvy ze strany Německa, 39 00:02:41,930 --> 00:02:43,460 nic o nebezpečném Hitlerovi. 40 00:02:43,660 --> 00:02:47,460 Naopak, Německo bylo všestranně podporováno a vyzbrojováno. 41 00:02:47,930 --> 00:02:52,930 A Adolf Aloisovič (Hitler) tenkrát býval fajnovej kluk, který měl všechno dovoleno. 42 00:02:53,460 --> 00:02:56,930 Takže dostal i olympijské hry, aby prestiž jeho země stoupla. 43 00:02:57,260 --> 00:03:01,330 To až když Hitler prohrál, tak teprve pak se stal psychopatem a maniakem 44 00:03:01,600 --> 00:03:03,060 a nemilosrdnou zkázou pro židy. 45 00:03:03,060 --> 00:03:07,060 A z Německa je dodnes vojensky okupovaná země. 46 00:03:07,460 --> 00:03:11,600 (Shlédněte klip Rudigera Hoffmana “Neporažené hitlerovské Německo”- Poznavatelnoe.tv) 47 00:03:12,000 --> 00:03:17,060 Do dějiště olympijských her se sjíždějí sportovci a fanoušci z celého světa. 48 00:03:17,200 --> 00:03:20,130 Všichni přiváží něco své a vstřebávají něco místního. 49 00:03:20,660 --> 00:03:24,860 Olympijské hry uspořádané v Sovětském Svazu v roce 1980 50 00:03:25,130 --> 00:03:28,200 měly jako otvírak na konzervy otevřít železnou oponou, 51 00:03:28,400 --> 00:03:34,060 protože Majitelé Země, kteří hospodaří na naší planetě, právě zahajovali práce na tvorbě jednotného globálního státu. 52 00:03:34,930 --> 00:03:41,330 Ale bariéru protikladů a nenávisti mezi jednotlivými bloky - sovětským a americkým - nelze zbořit ze dne na den. 53 00:03:41,860 --> 00:03:47,200 Začíná to spoluprací v ekologii, ve sportu, následuje společný let do vesmíru, 54 00:03:47,400 --> 00:03:52,530 následuje perestrojka a po ní začleňování států odpadlých od SSSR do světového hospodářského systému. 55 00:03:53,200 --> 00:03:54,800 Tak pracuje globalizační plán. 56 00:03:55,060 --> 00:03:59,860 a moskevské olympijské hry daly další podnět k otevření se Sovětského Svazu 57 00:04:00,330 --> 00:04:04,060 Jenže ruští státní činitelé byli příliš lakomí a tupí 58 00:04:04,400 --> 00:04:07,530 a americké vedení chtělo vítězství nad SSSR, 59 00:04:07,930 --> 00:04:11,660 což nevyvolalo plynulé začlenění Sovětského Svazu do světového globálního systému, 60 00:04:12,130 --> 00:04:14,800 nýbrž jeho vojenskou porážku a rozklad. 61 00:04:15,060 --> 00:04:17,130 což nyní napravuje Putin, 62 00:04:17,530 --> 00:04:20,460 za pomocí globální vlády, která nemá žádný zájem na tom, 63 00:04:20,800 --> 00:04:24,330 aby se USA staly světovým vladařem. 64 00:04:24,660 --> 00:04:25,800 Nikdo nemá rád konkurenci. 65 00:04:26,400 --> 00:04:30,930 To proto byly Zimní Olympijské Hry 2014 uspořádány u nás v Soči. 66 00:04:31,330 --> 00:04:34,530 My máme Soči za letní lázeňské město a najednou tam jsou ZOH. 67 00:04:34,930 --> 00:04:38,130 A na těchto hrách bylo povinností ruských sportovců vyhrát! 68 00:04:38,400 --> 00:04:41,530 Musíme ukázat, že Rusko sílí! 69 00:04:41,730 --> 00:04:45,730 Taky jsme vyhráli nejvíce zlatých a stříbrných medailí. 70 00:04:46,060 --> 00:04:50,660 Kolik dopingu bylo na pumpuváno do našich atletů, nebylo podstatné, šlo o výsledek. 71 00:04:50,860 --> 00:04:55,330 No a dnes jsou ruští sportovci všemožně týráni, aby nebyly puštěni na hry v Rio De Janeiro 2016 72 00:04:55,730 --> 00:05:00,460 Kdyby Rusové vyhráli i zde, zvedla by se mezinárodní autorita Ruska už příliš. 73 00:05:00,930 --> 00:05:03,460 Někoho hódně záleží na tom, aby se to nestalo. 74 00:05:04,200 --> 00:05:10,400 Proto už půl roku předem odstartovaly dopingové skandály, navíc podporované ruským ministerstvem sportu, 75 00:05:10,660 --> 00:05:13,460 povolané hodit přes palubu co největší počet ruských sportovců. 76 00:05:13,930 --> 00:05:18,530 A co jste si mysleli? Rusko je jen střípek Sovětského Svazu, jež prohrál válku. 77 00:05:18,860 --> 00:05:25,060 Podstatná část nejvyšších ruských činitelů tvoří koloniální administrativu, hájící zájmy vítězů. 78 00:05:25,660 --> 00:05:31,130 Byť podle posledních událostí se chystá velká čistka. Ale to už je jiné téma. 79 00:05:31,800 --> 00:05:36,800 Všimněte si, že předcházející olympijské hry s pokaždé konaly v tzv. západních zemích: 80 00:05:37,260 --> 00:05:39,460 Evropa, USA, Austrálie a Japonsko. 81 00:05:39,800 --> 00:05:43,860 Japonsko je jistě Asie, 82 00:05:44,200 --> 00:05:46,200 ale hospodářsky a politicky patří na západ. 83 00:05:46,400 --> 00:05:49,860 Není náhoda, že obrovské množství techniky, elektroniky, optiky, automobilů 84 00:05:50,260 --> 00:05:55,530 a spousty dalšího zboží vyráběného japonskými firmami se prodávala na západě. 85 00:05:55,860 --> 00:06:00,530 Proto se v Japonsku ve 20. století pořádala olympiáda čtyřikrát. 86 00:06:00,860 --> 00:06:03,860 A další tam budou v roce 2020. 87 00:06:04,260 --> 00:06:07,130 Prostě proto, že Japonsko je kus západu v Asii 88 00:06:07,600 --> 00:06:10,000 Jenže v 21. století stav začal být měněn. 89 00:06:10,260 --> 00:06:14,600 Úmyslně jsem neřekl “stav se změnil”, ale “stav začal být měněn”, 90 00:06:15,060 --> 00:06:19,000 protože organizace olympijských her, to je proces řízení společnosti, 91 00:06:19,330 --> 00:06:22,200 a takovým věcem se volný průběh nenechává. 92 00:06:22,730 --> 00:06:24,800 - Rok 2008 - hry v Číně. 93 00:06:24,800 --> 00:06:30,060 Tj. upevnění tohoto asijského draka a jeho další integrace do západní ekonomiky. 94 00:06:30,600 --> 00:06:37,060 - Rok 2016 - hry v Brazílii země je členem BRICS a její hospodářský význam roste 95 00:06:37,660 --> 00:06:40,730 - Na rok 2018 máme naplánovany hry v Jižní Koreji 96 00:06:41,130 --> 00:06:43,330 - V roce 2020 zase v Japonsku 97 00:06:43,860 --> 00:06:46,660 - a v roce 2022 zase v Číně 98 00:06:46,860 --> 00:06:49,660 Budeme-li Rusko považovat za Asii, jak je na západě zvykem, 99 00:06:50,060 --> 00:06:56,200 potom od roku 2014 olympijské hry pětkrát za sebou neproběhnou ani v Evropě ani v USA, 100 00:06:56,600 --> 00:06:59,060 nýbrž v takzvaných rozvojových zemích, 101 00:06:59,200 --> 00:07:01,800 za účelem jejich pozvednutí na světové scéně. 102 00:07:02,530 --> 00:07:07,000 Tak vidíte, nadcházející vývoj světové politiky můžete odhadovat i podle olympiády. 103 00:07:07,660 --> 00:07:11,730 Asijské země vytěsňují evropské státy hospodářsky a politicky čím dál tím víc. 104 00:07:12,460 --> 00:07:15,660 A někdo (něco) je v tom ještě podporuje organizací her. 105 00:07:16,000 --> 00:07:18,600 Západní svět je utápěn a Východ pozdvihován. 106 00:07:19,000 --> 00:07:20,460 Válka v Evropě už začíná. 107 00:07:20,730 --> 00:07:24,130 Podrobněji v klipu "Tajná zbraň: Vetřelci” http://poznavatelnoe.tv/voitenkov_ponaehali 108 00:07:24,800 --> 00:07:26,400 a “Na co máme teroristy?" http://poznavatelnoe.tv/voitenkov_zachem_terror 109 00:07:26,930 --> 00:07:32,930 Jen co se ve sdělovacích prostředcích objevily fotografie uniforem americké olympijské reprezentace na hry 2016, 110 00:07:33,400 --> 00:07:36,930 začly po internetu kolovat poznámky, že Američanům někdo na hruď vyšil ruskou vlajku. 111 00:07:37,400 --> 00:07:40,460 Sady sportovních dresů se skládají ze spousty věcí, 112 00:07:41,000 --> 00:07:45,930 ale nesmí chybět vycházková uniforma, v níž reprezentační tým promenuje na oficiálních oslavách. 113 00:07:46,330 --> 00:07:51,730 Vycházková uniforma americké reprezentace se skládá z bílých kalhot, tmavomodrého saka a pruhovaného trička. 114 00:07:52,260 --> 00:07:56,930 Některé země se snaží uniformy ladit do národních barev. USA to tak dělají vždy. 115 00:07:57,460 --> 00:08:03,400 Takže barvy americké vlajky - bílá, modrá, červené - se odráží na pruzích triček. 116 00:08:03,930 --> 00:08:07,860 No a je prostě pravda, že pruhy svým umístěním připomínají ruskou vlajku. 117 00:08:08,530 --> 00:08:13,660 Možná tu někdo vidí jiné vlajky, například holandskou, záleží kterým pruhem začnete. 118 00:08:14,260 --> 00:08:17,660 Ale pokud si americký sportovec natáhne sako a zapne ho, 119 00:08:18,130 --> 00:08:20,660 tak mezi jeho klopami jasně vidíte ruskou vlajku. 120 00:08:21,130 --> 00:08:28,060 Shora bílá, za ní modrá a dole červná. Přesně jako na ruské vlajce. 121 00:08:29,200 --> 00:08:31,000 Že by vrtošivá náhoda? 122 00:08:31,730 --> 00:08:36,060 Návrhář, nešika, nepřemýšlel, nepodíval se do atlasu. 123 00:08:36,460 --> 00:08:41,260 Jenže návrh olympijské uniformy prochází přes spoustu instancí a řadu činitelů. 124 00:08:41,600 --> 00:08:43,200 To si nikdo ničeho nevšimnul? 125 00:08:43,600 --> 00:08:45,260 Je jasné, že v tom musel být záměr. 126 00:08:45,400 --> 00:08:47,860 V internetu už najdete spoustu výkladů, 127 00:08:47,900 --> 00:08:52,460 ale pojďme si dát dohromady fakta a údaje a zkusme jim dát smysl. 128 00:08:53,000 --> 00:08:57,460 Máme tu totiž ještě jednu pozoruhodnou souhru, které jste si také mnozí všimli. 129 00:08:58,000 --> 00:09:01,800 Uniformy reprezentací USA a Ruska jsou si velmi podobné. 130 00:09:02,000 --> 00:09:04,530 Bílé kalhoty a tmavomodrá saka. 131 00:09:04,800 --> 00:09:06,800 Co se to děje? Zase náhoda? 132 00:09:07,800 --> 00:09:10,260 A ještě jedna maličkost, které si hned tak někdo nevšiml. 133 00:09:10,400 --> 00:09:13,400 Napsal mi Dmitrij Mylnikov, publikuje svůj Živoj žurnal”. 134 00:09:13,660 --> 00:09:18,530 Dmitrij si všiml, že na uniformě ruské reprezentace je zobrazena americká vlajka. 135 00:09:18,600 --> 00:09:19,660 Ptáte se kde? 136 00:09:20,260 --> 00:09:23,200 Kam by se tak dala upíchnout hvězdně pruhovaná matračka? 137 00:09:24,060 --> 00:09:28,600 No přici tamtéž, odkud americké reprezentaci vykukuje ruská vlajka 138 00:09:28,860 --> 00:09:30,730 - na hruď vycházkové uniformy. 139 00:09:31,060 --> 00:09:32,060 Jen té ženské. 140 00:09:32,200 --> 00:09:39,060 Sami vidíte, ruské reprezentantky oblékají trika s bíločervenými pruhy, jak z americké vlajky. 141 00:09:39,460 --> 00:09:40,530 Zase náhoda? 142 00:09:40,800 --> 00:09:44,600 Teď se pověnujeme olišnostem ruských a amerických uniforem. 143 00:09:44,800 --> 00:09:48,730 Už jsme si všimli, že vycházkové stejnokroje obou států si jsou velmi podobné. 144 00:09:48,860 --> 00:09:49,660 Rozdílnosti tu však jsou: 145 00:09:50,000 --> 00:09:53,060 - na sakách ruských sportovců je široký bílý pruh, 146 00:09:53,200 --> 00:09:55,260 - a na krk jim pověsili motýlka 147 00:09:55,930 --> 00:09:59,800 Tyto znaky ruské olympioniky připodobňují k obslužnému personálu: 148 00:10:00,060 --> 00:10:02,060 číšnici, portýři, barmani. 149 00:10:02,400 --> 00:10:07,130 V internetu je kolem toho spousta posměchu, že takové sako nosil Buba Kastrovskij 150 00:10:07,400 --> 00:10:09,600 ve filmu o nepolapitelných mstitelích. 151 00:10:09,860 --> 00:10:11,460 Prostě je to uniforma pro lokaje. 152 00:10:12,130 --> 00:10:16,000 Nejste zvědaví, kdo se do Ria vymódil v podobných uniformách? 153 00:10:16,330 --> 00:10:21,860 - Koukejme, reprezentace Jižní Korei má velmi podobnou. Jen ten lem není tak široký, jako u ruských sportovců. 154 00:10:22,200 --> 00:10:25,660 - A střih sak se liší. Na personál už nevypadají. 155 00:10:26,130 --> 00:10:28,660 - Stejnokroje Australanů je také legrační, 156 00:10:28,800 --> 00:10:31,200 - ale mají světlá saka a zelený lem. 157 00:10:31,530 --> 00:10:35,930 - Lidé říkají, že v tom vypadají jako letecký palubní personál. 158 00:10:36,200 --> 00:10:40,860 - Ale přesto nejošklivější a nejlokajštější stejnokroj měla ruská reprezentace. 159 00:10:41,000 --> 00:10:43,330 Kdopak navléknul ruský tým do takových hadrů? 160 00:10:43,330 --> 00:10:43,530 Zjistil jsem, že od roku 2001 se o oblečení ruských olympioniků stará firma s neruským názvem Kdopak navléknul ruský tým do takových hadrů? 161 00:10:43,530 --> 00:10:49,400 Zjistil jsem, že od roku 2001 se o oblečení ruských olympioniků stará firma s neruským názvem 162 00:10:49,860 --> 00:10:54,530 Bosco di Ciliegi, což je italsky “Třešňový les” (Višňový sad?) 163 00:10:55,000 --> 00:10:59,860 Také jsem zjistil, že tatáž firma oblékala i ukrajinskou reprezentaci. 164 00:11:00,060 --> 00:11:05,530 No a podívejme na tu náhodičku - stejnokroj pro ruské sportovce pro r. 2016 165 00:11:05,730 --> 00:11:09,460 se náramně podobá tomu pro ukrajinskou reprezentaci z r. 2008. 166 00:11:09,800 --> 00:11:13,400 Barvy jsou jiné, kapsa se přestěhovala, motýlek místo obyčejné kravaty, 167 00:11:13,530 --> 00:11:16,330 ale styl, střih, dojem - všechno je stejné: 168 00:11:16,600 --> 00:11:22,400 stejný lokajský lem, ovšem u Ukrajinců není dík zářivým barvám natolik zřejmý. 169 00:11:22,500 --> 00:11:27,460 Takže firma Bosco se moc nezatěžovala, a prostě vzala hotový použitý návrh. 170 00:11:27,550 --> 00:11:29,330 Tomu bych se ani nedivil. 171 00:11:29,730 --> 00:11:32,130 Nikomu se nechce makat! 172 00:11:32,530 --> 00:11:35,400 Jenže blízkost ruské a americké uniformy 173 00:11:35,600 --> 00:11:38,000 a vzájemná výměna vlajek na prsou 174 00:11:38,200 --> 00:11:39,800 volají po vysvětlení. 175 00:11:39,950 --> 00:11:42,730 Pojďme se podívat po autoru amerického stejnokroje. 176 00:11:43,000 --> 00:11:47,400 Navrhl ji známý americký návrhář Ralph Lauren. 177 00:11:47,600 --> 00:11:49,930 To jméno má zvuk! Lauren! 178 00:11:50,060 --> 00:11:52,460 Jeden z nejbohatších lidí USA. 179 00:11:52,660 --> 00:11:56,400 Podle internetu spravuje majetek přes 8 miliard dolarů. 180 00:11:56,860 --> 00:12:01,400 Ale pravé příjmení hvězdné osobnosti je Livšic. 181 00:12:02,260 --> 00:12:07,600 Ralph Livšic se narodil v Bronxu v židovské rodině emigrantů z někdejšího carského Ruska. 182 00:12:08,000 --> 00:12:13,130 Jeho otec Fank Livšic emigroval do USA v r. 1920 i Pinsku 183 00:12:13,260 --> 00:12:17,060 a matka přijela do USA v r. 1921 z Grodno. 184 00:12:17,730 --> 00:12:22,600 A teď se podívejme na společnost Bosco di Ciliegi, tvůrce uniforem pro ruské olympioniky. 185 00:12:22,600 --> 00:12:27,800 Tato firma je hlavním akcionářem moskévského GUMu (1. obchodní dům), jež stojí hned vedle Kremlu. 186 00:12:28,260 --> 00:12:31,660 Společnost “Třešňový les” vlastní obchodní síť, 187 00:12:32,330 --> 00:12:35,460 prodává oděvy, obuv, parfumerii, hodinky a klenoty. 188 00:12:35,600 --> 00:12:41,660 Část zboží dodává firma sama pod svým obchodním jménem, prodává i zboží jiných výrobců. 189 00:12:41,800 --> 00:12:47,260 Ústřední postavou a hlavním akcionářem společnosti Bosco di Ciliegi je Michail Kusnirovič, 190 00:12:47,360 --> 00:12:49,400 narozený v Moskvě v židovské rodině. 191 00:12:50,200 --> 00:12:55,260 Takže vidíme, že dodavatelé olympijských reprezentací jak USA, tak Ruska, 192 00:12:55,400 --> 00:12:58,000 patří zástupcům biblického národa. 193 00:12:58,530 --> 00:13:00,200 Prostě, všude máme svý lidi! 194 00:13:00,600 --> 00:13:06,330 Už dlouho opakuji, že veškerá moc patří klanům. A tenhle klan nezná hranic. 195 00:13:06,660 --> 00:13:12,400 Tipněte si: Bude snadné získat dlouhodobou smlouvu na dodávku olympijských dresů? 196 00:13:12,860 --> 00:13:18,860 Pro menší firmu z Voroněže nebo Philadelphie, potom je to jednoduše vyloučeno, 197 00:13:19,260 --> 00:13:22,660 byť byste byli desetkrát lepší a třikrát lacinějšíl. 198 00:13:23,000 --> 00:13:27,260 Takové smlouvy jsou k mání jen pro spřízněné členy konkrétního klanu. 199 00:13:27,460 --> 00:13:29,800 Teď si pojďme přepočítat nalezená fakta. 200 00:13:30,000 --> 00:13:33,860 1. Vycházkové uniformy ruské a americké reprezentace si jsou podobné. 201 00:13:34,260 --> 00:13:38,330 2. Američtí atleti mají na hrudi ruskou trikoloru. 202 00:13:38,660 --> 00:13:42,800 a Ruské sportovkyně mají bíločervené pruhy americké vlajky 203 00:13:43,400 --> 00:13:47,460 3. Ruský stejnokroj vypadá jak pro služebnictvo. 204 00:13:47,730 --> 00:13:54,060 4. Obě firmy pověřené tvorbou oděvů pro olympijsou reprezentaci patří zástupcům biblického národa. 205 00:13:54,730 --> 00:13:56,600 Závěry už nechám na Vás. 206 00:13:57,000 --> 00:14:03,330 Snad se shodnem, že to co vidíte není ani chybou návrháře, ani chabou znalostí státních vlajek. 207 00:14:03,800 --> 00:14:06,330 A není to ani náhoda. 208 00:14:06,730 --> 00:14:10,200 Je to řízení společnosti metodou znaků a symbolů. 209 00:14:13,730 --> 00:14:21,730 Fantom :)