1 00:00:00,000 --> 00:00:06,583 Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu ze dne 17.08.2017 KRYMSKÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Pojďte začít jedno po druhém. Dnes je dvacátého druhého? Sedmnáctého! 2 00:00:06,703 --> 00:00:13,354 Setkání s Valerijem Viktorovičem Pjakinem na Krymu ze dne 17.08.2017 KRYMSKÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI - To mi asi tak dlouho trvala cesta. Dnes je sedmnáctého. - Už jsem se leknul, vždyť mám 21. být již v Barnaulu... 3 00:00:13,474 --> 00:00:18,917 Dnes je tedy 17. srpna 2017. Vítáme vás u nás na krymské půdě. 4 00:00:19,037 --> 00:00:23,855 Tento týden samozřejmě nebyl pořad Otázka-odpověď, ale protože se nám tu povedlo uspořádat setkání, 5 00:00:23,975 --> 00:00:27,337 nemůžeme vám nepoložit pár otázek. Tím spíše, že to lidi určitě potěší, 6 00:00:27,457 --> 00:00:31,690 - když uvidí, že u nás ten proces pokračuje. - Ten proces tu bezesporu pokračuje. 7 00:00:31,810 --> 00:00:36,268 Takže se nám tu nahromadilo několik otázek a samozřejmě ty nejžhavější. 8 00:00:36,388 --> 00:00:40,579 Především vše, co souvisí s Koreou, protože lidé přece jen… Přičemž i Moskvané, 9 00:00:40,699 --> 00:00:44,093 kteří mají možnost poslouchat všelijaké ty analytiky na talk show. 10 00:00:44,213 --> 00:00:48,417 Ti všichni říkají: „Tak teď už se to určitě spustí. Předtím na to sice nedošlo, 11 00:00:48,537 --> 00:00:53,301 ale teď už se to určitě rozpoutá a bude to velice zlé…“ Mluví se div ne o jaderném útoku. 12 00:00:53,421 --> 00:00:59,390 „Ty ukrajinské rakety, které Kolomojskij privatizoval v roce 2014, určitě vylétnou…“ 13 00:00:59,510 --> 00:01:02,778 - Ty motory do raket, které jim dodali. - Ano, ano. 14 00:01:02,898 --> 00:01:06,290 A někteří střízlivější zase říkají, že z toho nic nebude, 15 00:01:06,410 --> 00:01:10,609 že to není pod tou jurisdikcí, že z toho nic nebude, že to je jen takový kanál, 16 00:01:10,729 --> 00:01:13,737 aby se destabilizovala situace, takže z toho nic nebude. 17 00:01:13,857 --> 00:01:17,548 Jak okomentujete tu situaci s vyostřením probíranou na všech talk show? 18 00:01:17,668 --> 00:01:21,713 I různí úředníci tvrdí, že se situace vyostřuje, vyostřuje, vyostřuje…“ 19 00:01:21,833 --> 00:01:28,531 Všechny ty talk show, kde se hádají o Koreji, svědčí o tom, 20 00:01:28,651 --> 00:01:34,183 že vůbec nechápou samotnou podstatu existence dvou Korejí, té severní a jižní. 21 00:01:34,303 --> 00:01:37,986 Ve skutečnosti je třeba vždy začínat odtud. 22 00:01:38,106 --> 00:01:43,391 Pokud tomuto porozumíte, bude veškeré ostatní dění již pochopitelné. 23 00:01:43,511 --> 00:01:51,334 Ta podstata věci spočívá v tom, podle mne to byli Strugačtí, kteří nazvali Korejce asijskými židy. 24 00:01:55,379 --> 00:02:02,498 Ten ekonomický zázrak v Jižní Koreji souvisí s tím, že tam byly převáděny technologie z USA. 25 00:02:02,618 --> 00:02:07,474 Došlo tam k prudkému vzestupu mikroelektroniky a automobilového průmyslu. 26 00:02:07,594 --> 00:02:19,040 A současně tam je Severní Korea se svou silnou ideologizací, se svým cílevědomým zaměřením. 27 00:02:19,160 --> 00:02:22,656 To můžeme pozorovat na vlastní oči. 28 00:02:22,776 --> 00:02:29,889 Ve skutečnosti se díváme na globální experiment řízení lidské společnosti 29 00:02:30,009 --> 00:02:36,710 s cílem vytvořit pracovní nástroj, který pro Asii bude korejský. 30 00:02:36,830 --> 00:02:43,365 Nebude to přesná kopie té židovské kádrové otázky, 31 00:02:43,485 --> 00:02:49,885 ale do značné míry má ten nástroj přebrat právě tuto funkci pro Asii. 32 00:02:50,005 --> 00:02:57,678 Neboť teď probíhá přenos centra koncentrace řízení z Evropy a USA právě do Asie. 33 00:02:57,798 --> 00:03:05,605 A Korea plní dvojí funkci. Jednu její polovinu pozdvihli ekonomicky, 34 00:03:05,725 --> 00:03:12,116 zatímco ve druhé je rozpracováván mechanismus vytváření člověka služebného, 35 00:03:12,236 --> 00:03:15,933 určeného k řešení přesně zadaných úkolů. 36 00:03:16,053 --> 00:03:22,344 V další etapě bude zapotřebí sloučit ten technologický rozvoj Jižní Koreje 37 00:03:22,464 --> 00:03:28,204 se zformovaným ideologizovaným člověkem služebným ze Severní Koreje, 38 00:03:28,324 --> 00:03:31,677 se vstřebáním veškeré její ideologizace. 39 00:03:31,797 --> 00:03:40,249 Jenže zatímco Jižní Korea se díky ekonomické práci, díky ekonomické spolupráci s celým světem dokáže uživit sama, 40 00:03:40,369 --> 00:03:46,468 tak ten projekt Severní Koreje je třeba dotovat, protože je příliš militarizovaný 41 00:03:46,588 --> 00:03:52,779 a nehledě na to, že všichni lidé tam pracují, tak tam existuje určité rozvrstvení, 42 00:03:52,899 --> 00:03:58,404 je tam nomenklatura, která si žije velice dobře. 43 00:03:58,524 --> 00:04:05,594 Syn Kim Ir-sena, tedy promiňte, Kim Čong-ila, kterého nedávno zavraždili… 44 00:04:05,714 --> 00:04:09,579 Proč ten se nestal dědicem? 45 00:04:09,699 --> 00:04:20,095 Jednou si s falešnými dokumenty zajel do Japonska, aby se tam pobavil v zábavním parku, a byl zadržen. 46 00:04:20,215 --> 00:04:24,622 A proč ho zadrželi? Aby uvolnili místo Kim Čong-unovi, 47 00:04:24,742 --> 00:04:32,625 který v té době studoval základy řízení a základy speciálních znalostí ve Švýcarsku. 48 00:04:32,745 --> 00:04:41,050 Oni jsou k tomu připravováni. Na úrovni vyššího řídícího článku žádná… 49 00:04:41,170 --> 00:04:47,545 Jak bychom to řekli, žádná blokáda neexistuje. 50 00:04:47,665 --> 00:04:53,945 Oni si v klidu cestují po celém světě, studují ve stejných školách a pracují na tom, 51 00:04:54,065 --> 00:04:58,351 aby zformovali člověka služebného, jenže mají málo zdrojů. 52 00:04:58,471 --> 00:05:08,939 Dokud existoval SSSR, tak dotoval Severní Koreu, aby tam tento experiment mohl probíhat. 53 00:05:09,059 --> 00:05:13,862 - O tom se nemluvilo. - Vůbec se o tom nemluvilo, krylo se to obchodováním. 54 00:05:13,982 --> 00:05:22,505 Jednou to financování maskovali nákupem korejské vodky. 55 00:05:22,625 --> 00:05:30,454 Kim Ir-senovky byly plné obchody se sušenými kořínky a ještěrkami. 56 00:05:30,574 --> 00:05:36,415 Nebo vymysleli něco jiného, hlavně aby výroba nebyla příliš nákladná. 57 00:05:36,535 --> 00:05:43,554 Vodka se dělá velice jednoduše, na její výrobu není zapotřebí vysoce technologické výroby. 58 00:05:43,674 --> 00:05:49,260 Zapotřebí bylo rozvíjet především vojensko-technický sektor a formovat člověka služebného. 59 00:05:49,380 --> 00:05:55,334 No a Sovětský svaz to úspěšně dotoval. Jenže v devadesátých letech, v roce 1991 se SSSR zhroutil, 60 00:05:55,454 --> 00:06:02,132 takže bylo nutné to financování získat odjinud, a tím dalším sponzorem se staly USA. 61 00:06:02,252 --> 00:06:07,777 Ten projekt - zformování člověka služebného dokonce ani USA ve své roli světového lídra, 62 00:06:07,897 --> 00:06:13,986 v roli světového četníka nemohly otevřeně zastřešit, ale začaly ho dotovat. 63 00:06:14,106 --> 00:06:20,274 A jak mohly tu Severní Koreu dotovat? Musely být vytvořeny programy. A na základě čeho? 64 00:06:20,394 --> 00:06:26,831 No že se Severní Korea začne bít v prsa a vyřvávat: 65 00:06:26,951 --> 00:06:34,191 „Teď vás zasypeme bombami, raketami, smeteme vás, máme jaderné zbraně…“ 66 00:06:34,311 --> 00:06:40,178 USA na to okamžitě reagují: „Oj, jak se strašně bojíme, to je hrůza, 67 00:06:40,298 --> 00:06:44,652 pojďte se nějak dohodnout. Budeme o tom jednat.“ 68 00:06:44,772 --> 00:06:47,833 Pak se do toho zapojí OSN: 69 00:06:47,953 --> 00:06:53,473 „Vy máte ekonomické problémy, nedostatek potravin a USA by vám mohly ty potraviny dodat.“ 70 00:06:53,593 --> 00:06:58,723 „Nu tak dobrá, dohodneme se. My přece nebudeme bombardovat našeho dodavatele potravin.“ 71 00:06:58,843 --> 00:07:05,494 Je podepsán příslušný program, potraviny na základě něho proudí a Severní Korea přežívá. 72 00:07:05,614 --> 00:07:12,204 A tak to běží pořád dál. Když skončí program, nebo je zapotřebí ve světě od něčeho odpoutat pozornost, 73 00:07:12,324 --> 00:07:15,472 tak Severní Korea spustí stejnou písničku: 74 00:07:15,592 --> 00:07:22,913 „Teď vás všechny zasypeme svými bombami. Budeme vás ostřelovat svými raketami.“ 75 00:07:23,033 --> 00:07:27,916 A potom opět uběhne nějaký čas... 76 00:07:28,036 --> 00:07:32,651 Jedná se o Overtonovo okno využívané ve velice krátkých intervalech. 77 00:07:32,771 --> 00:07:36,984 Začíná to poplachem, válka se určitě rozhoří do několika minut. 78 00:07:37,104 --> 00:07:41,296 A končí to tím, že Severní Korea zase dostane své potraviny a vše je vyřešeno. 79 00:07:41,416 --> 00:07:49,540 Když teď opět tvrdí, že se válka rozhoří, co by dup, 80 00:07:49,660 --> 00:07:54,757 tak by se lidé měli ohlédnout, jak to probíhalo od roku 1991. 81 00:07:54,877 --> 00:08:00,993 Kolikrát se řešila otázka, jak vyřešit tuto konfliktní situaci? 82 00:08:01,113 --> 00:08:07,736 Je to vypilováno do nejmenších podrobností, a proto také po tom raketovém útoku na Sýrii 83 00:08:07,856 --> 00:08:12,445 pozornost lidí rychle přesměrovali na Jižní, tedy Severní Koreu. 84 00:08:12,565 --> 00:08:16,941 Tím spíše, že už by opět potřebovali nějaké potraviny a ještě tak i odpoutali pozornost. 85 00:08:17,061 --> 00:08:21,675 Prý se na ní řítí celá armáda, tři útočné skupiny v čele s letadlovými loděmi! 86 00:08:21,795 --> 00:08:26,631 Které se však nacházely v různých částech světového oceánu, a vůbec ne u břehů Severní Koreje. 87 00:08:26,751 --> 00:08:31,874 Což média také okamžitě zjistila. A proč? Protože ty technologie jsou dnes už natolik rozvinuté, 88 00:08:31,994 --> 00:08:38,243 že i obyčejní lidé si to mohou prověřit, a proto se jim to řízení založené na lži také hroutí. 89 00:08:38,363 --> 00:08:43,782 Nebo tu Koreu zmáčkneme jinými prostředky. 90 00:08:43,902 --> 00:08:49,588 Zkoncentrujeme se, a provedeme armádní jihokorejsko-japonsko-americké cvičení. 91 00:08:49,708 --> 00:08:54,752 To všechno je hra, ve které každý zná svoji roli a podle ní jedná. 92 00:08:54,872 --> 00:09:01,356 A ten konflikt? Vždyť se podívejte. Mluvilo se už jen o minutách zbývajících do ostrého válečného střetu. 93 00:09:01,476 --> 00:09:04,899 Nic z toho se nekonalo a všechno se to opět vstřebává. 94 00:09:05,019 --> 00:09:11,114 Je prostě nezbytné ve společnosti neustále udržovat to hysterické napětí, pocit ohrožení. 95 00:09:11,234 --> 00:09:19,136 No a Severní Korea se teď stala tím strašákem, který po zhroucení „impéria zla“, jak nazvali SSSR, 96 00:09:19,256 --> 00:09:25,338 tím zlým hochem, který musí celý svět udržovat v napětí. No a ona svoji roli plní. 97 00:09:25,458 --> 00:09:30,957 - Když byl proveden ten raketový útok proti letecké základně v Sýrii? - Ano, v Sýrii. 98 00:09:31,077 --> 00:09:38,906 To minulé vyostření, tak byla Korea tím zastíracím manévrem pro ten v podstatě krátký zpětný obrat, 99 00:09:39,026 --> 00:09:42,516 aby Trump mohl vyřešit všechny problémy s vedením USA. 100 00:09:42,636 --> 00:09:48,590 - A co se má zamaskovat teď? - Tak především teď… 101 00:09:48,710 --> 00:10:00,316 Zaprvé, Severní Korea je tím zlým hochem, který má udržovat v napětí veškeré řízení, celou planetu. 102 00:10:00,436 --> 00:10:07,295 Teď přece vznikají velké potíže při přestavbě mezistátních vztahů. 103 00:10:07,415 --> 00:10:15,887 A přestavba vztahů mezi Evropou a USA by byla na prvním místě, kdyby nehrozilo nebezpečí, 104 00:10:16,007 --> 00:10:19,980 že Severní Korea zaútočí svými raketami. 105 00:10:20,100 --> 00:10:27,541 Kdyby uvnitř Ameriky mělo dojít čistě k potyčce mezi globální a státní elitou, 106 00:10:27,661 --> 00:10:32,229 tak by to mohlo způsobit veliké potíže a vygradovat až do občanské války. 107 00:10:32,349 --> 00:10:37,613 Aby se to nestalo, je využíván pocit společného ohrožení vnějším nepřítelem, který by je měl stmelovat 108 00:10:37,733 --> 00:10:41,036 a nutit je se někde dohodnout a někde někoho nechat zmáčknout. 109 00:10:41,156 --> 00:10:48,744 To je celý komplex úkolů, které jsou tím řešeny. Také je třeba do popředí dostávat Čínu. 110 00:10:48,864 --> 00:10:54,651 A Čína tedy jednou slibuje USA, že si se Severní Koreou promluví 111 00:10:54,771 --> 00:10:59,151 a podruhé jim řekne, že se s ní bavit nebude, ať si to řeší sami. 112 00:10:59,271 --> 00:11:06,110 A Američané jsou potom nuceni jít k Číně s prosíkem: „Prosím, nějak to vyřešte. 113 00:11:06,230 --> 00:11:12,398 Jinak bude válka, která velmi ohrozí i vás…“ Takže i tady to vede ke změně vzájemných vztahů. 114 00:11:12,518 --> 00:11:20,040 A vzpomeňte si, jak se nedávno Čína bouřila, když americké lodě propluly spornou zónou 115 00:11:21,003 --> 00:11:25,109 v blízkosti, ano, v blízkosti těch umělých ostrovů, 116 00:11:25,229 --> 00:11:27,380 které tam vytvořili Číňané. 117 00:11:27,500 --> 00:11:31,259 Chápete? To vše se tím řeší, je to jedno a to samé. 118 00:11:31,379 --> 00:11:38,714 Vyvolávání napětí v celém světě maskuje všechny procesy globálního řízení 119 00:11:38,834 --> 00:11:44,271 a redukuje to vše pouze na oblast vnější politiky, na problémy mezistátních vztahů. 120 00:11:44,391 --> 00:11:47,215 – KLDR a USA… - Ano, a tento proces bude pokračovat, 121 00:11:47,335 --> 00:11:49,143 protože potřebují maskování. 122 00:11:49,263 --> 00:11:56,209 Víte, to je jako v té nudné pohádce, co začínala pořád od začátku. 123 00:11:56,329 --> 00:12:01,703 Všechno se to cyklicky a bez konce opakuje a tak to bude s různou mírou intenzity pokračovat. 124 00:12:01,823 --> 00:12:05,027 Už to tak běží z konce devadesátých let. 125 00:12:05,147 --> 00:12:09,816 A druhou nejdůležitější otázkou, která se včera opět aktivizovala, je ta, 126 00:12:09,936 --> 00:12:12,930 že Putin v posledním týdnu velice aktivně jezdil po celé zemi. 127 00:12:13,050 --> 00:12:19,494 Teď byl v Kaliningradu a všichni mluví jen o tom, jak setřel zástupce ministra financí 128 00:12:19,614 --> 00:12:23,931 v souvislosti s přechodem na rublovou zónu při poskytování služeb v přístavech. 129 00:12:24,051 --> 00:12:28,104 Všichni se samozřejmě soustředili na emotivní stránku, jak to bylo řečeno. 130 00:12:28,224 --> 00:12:34,002 A toto srpnové…Všichni čekali na „srpnové vyostření“. 131 00:12:34,122 --> 00:12:39,072 Může se projevit tím, že Putin začne pomalu na elity tlačit? 132 00:12:39,192 --> 00:12:45,410 Bude s nimi mluvit důrazněji a bude je také všemožně dusit? 133 00:12:45,530 --> 00:12:50,129 Ne, Putin je v řízení velice talentovaný a zkušený. 134 00:12:50,249 --> 00:12:55,762 On si nikdy nedovolí udělat krok, 135 00:12:55,882 --> 00:12:59,952 který by se z hlediska řízení neopíral o silnou řídící základnu. 136 00:13:00,072 --> 00:13:05,340 A ta silná řídící základna se buduje už velice dlouho. 137 00:13:05,460 --> 00:13:10,199 Už když se dostal Uljukajev před soud, tak to pro mnohé bylo velice vypovídajícím ukazatelem. 138 00:13:10,319 --> 00:13:17,488 Je to hlavně ukazatel toho, že žádným podpindosníkům v naší zemi pšenka nepokvete, že jsou odepisováni. 139 00:13:17,608 --> 00:13:23,947 A tak Putin dobyl další kótu a už s nimi mluví jiným tónem 140 00:13:24,067 --> 00:13:28,365 v souladu se svými možnostmi podpořenými tou řídící základnou. 141 00:13:28,485 --> 00:13:37,239 Čekat, že dojde k nějakému vyostření… Už jsem tu věc komentoval. 142 00:13:37,359 --> 00:13:45,431 Srpen je taková ospalá sezóna, kdy je řízení ochablé. 143 00:13:45,551 --> 00:13:53,443 Putin to také zohledňuje a využívá k tomu, aby postoupil o další stupínek při získávání naší suverenity, 144 00:13:53,563 --> 00:13:55,204 suverenity našeho státu. 145 00:13:55,324 --> 00:13:58,307 Tedy nejen realizace jejich scénářů, ale i těch našich. 146 00:13:58,427 --> 00:14:03,149 On má každý svůj krok připravený a vyvážený. 147 00:14:03,269 --> 00:14:09,135 Jestliže se někdo domnívá, že s ním Putin mluvil příliš hrubě 148 00:14:09,255 --> 00:14:15,078 a měl by mu tedy ze své klanově-korporativní pozice oponovat, 149 00:14:15,198 --> 00:14:18,644 tak jen do toho. Přesně tuto reakci Putin očekává. 150 00:14:18,764 --> 00:14:23,838 Teď, právě teď se musí vzepřít, 151 00:14:23,958 --> 00:14:28,460 aby mohli být okamžitě odstaveni v předvečer výročí roku 1917. 152 00:14:28,580 --> 00:14:37,408 Okamžitě jim dají najevo, kdo je v domě pánem, s kým musí počítat, a kde je jejich místo. 153 00:14:37,528 --> 00:14:43,867 Příjmení Uljukajev je na rozcestí: Dáš-li se doprava… - Ano, přesně tak. 154 00:14:43,987 --> 00:14:50,640 Všechno je to v pravý čas, vše je to připraveno. Já vám doporučuji... 155 00:14:50,760 --> 00:14:58,844 Víte, Putin je jako splávek při chytání ryb. Je to výborné vodítko ukazující na stav řízení! 156 00:14:58,964 --> 00:15:03,633 Stačí se dívat, jak mluví a hned si z toho odvodíte, 157 00:15:03,753 --> 00:15:10,693 jaká kóta byla zase dobyta, jaké je vytvářeno informační pole a kam co směřuje. 158 00:15:10,813 --> 00:15:15,149 A lidé, kteří to řízení nechápou, se pokoušejí jít proti Putinovi. 159 00:15:15,269 --> 00:15:20,563 Nezačleňují se do jeho řízení, jdou proti němu a v daném případě, jen do toho! 160 00:15:20,683 --> 00:15:25,868 Sami vaši páníčkové vám včas ukážou, zač je toho loket, času je dost. 161 00:15:26,660 --> 00:15:31,289 Nemůžeme se nedotknout otázky, která souvisí s tou nechvalně známou Matyldou. 162 00:15:31,409 --> 00:15:34,143 Konflikt mezi Poklonskou a režisérem Učitělem. 163 00:15:34,263 --> 00:15:38,875 Alexej Jefimovič točil i v Jaltském filmovém studiu, já jsem tam s ním pracoval. 164 00:15:38,995 --> 00:15:43,960 Zde v kuloárech jsme přišli k závěru, že celá ta speciální informační operace 165 00:15:44,080 --> 00:15:47,459 souvisí s natáčením toho filmu za státní peníze 166 00:15:47,579 --> 00:15:53,798 a navíc ke stoletému výročí říjnového kontrapřevratu, začátku občanské války, 167 00:15:53,918 --> 00:15:57,474 a smrti carské rodiny. 168 00:15:57,594 --> 00:16:01,985 Místo toho, aby měli lidé možnost se zamyslet, přece jen uplynulo sto let, 169 00:16:02,105 --> 00:16:06,013 co se vlastně stalo, jakou roli v tom sehrála elita, jak bylo budováno řízení 170 00:16:06,133 --> 00:16:11,978 a proč se to stalo právě tak, podstrčili místo toho ke všeobecné diskusi tento film, 171 00:16:12,098 --> 00:16:16,115 který je ve skutečnosti něco jako Charlie Hebdo v čisté podobě. 172 00:16:16,235 --> 00:16:18,251 Takto uvažujeme tady na Krymu. 173 00:16:18,371 --> 00:16:23,621 A okamžitě se objevila opozice, která začala křičet, že to takto vůbec nebylo a rozpoutala skandál, 174 00:16:23,741 --> 00:16:29,035 který má posloužit jako kouřová clona a zabránit seriózní diskusi o našich stoletých dějinách. 175 00:16:29,155 --> 00:16:34,054 Co si myslíte o tomto skandálu a můžeme ho my z našich pozic nějak zvládnout, 176 00:16:34,174 --> 00:16:37,201 abychom se tohoto zbytečného šumu zbavili? 177 00:16:37,321 --> 00:16:43,293 Bezesporu. Oni realizují své řízení a my musíme realizovat zase to své. 178 00:16:43,413 --> 00:16:49,097 Je nutné si uvědomit, že jak Poklonská, tak i Učitěl si vzájemně přihrávají. 179 00:16:49,562 --> 00:16:53,647 Jedná se o jeden tým. Nejsou to dva různé týmy. 180 00:16:53,767 --> 00:17:04,225 A ještě je třeba si připomenout, jak Poklonská kráčela při akci Nesmrtelný pluk s ikonou Mikuláše II., 181 00:17:04,345 --> 00:17:11,453 což bylo ve své podstatě rouháním vzhledem k vojákům, kteří zahynuli ve 2. světové válce. 182 00:17:11,573 --> 00:17:20,059 Protože to právě Mikuláš II. je osobně odpovědný za všechny, kteří zahynuli v nesmyslné 1. světové válce 183 00:17:20,179 --> 00:17:24,593 a v jejím logickém pokračování, kterým byla 2. světová válka. 184 00:17:24,713 --> 00:17:33,792 To fakticky kroky Mikuláše II. při řízení státu vedly ke smrti lidí padlých ve Velké vlastenecké válce. 185 00:17:33,912 --> 00:17:44,656 Ale Poklonská to neví a nechápe. Velice zkušeně ji zapletli do scénáře Návrat monarchie do Ruska. 186 00:17:44,776 --> 00:17:48,765 V tomto scénáři je zaangažováno velmi mnoho lidí. 187 00:17:48,885 --> 00:17:53,132 A dokonce i ten Žirinovskij, když vykřikuje o Vladimirovi I., 188 00:17:53,252 --> 00:17:57,293 jednou s narážkou na Putina a podruhé s narážkou na sebe, 189 00:17:57,413 --> 00:18:01,420 tak to vůbec neznamená, že pracuje právě pro tento scénář. 190 00:18:01,540 --> 00:18:05,581 On pracuje na zakořenění samotné ideje samoděržaví. 191 00:18:05,701 --> 00:18:13,834 A to samoděržaví nemá být obnoveno v podobě skutečného carského domu Romanovců, 192 00:18:13,954 --> 00:18:18,236 jehož posledním představitelem byl Dmitrij Romanov, 193 00:18:18,356 --> 00:18:26,180 ale v podobě rodiny Hohenzollernů, kteří s Romanovci nemají vůbec nic společného. 194 00:18:26,300 --> 00:18:33,574 Jedná se o Marii Georgievnu s jejím synem, tím omezencem Žorem (Georgiem), 195 00:18:33,694 --> 00:18:41,380 v jejíž společnosti se pro sebe jistě nečekaně a nepochopitelně ocitla Poklonská, 196 00:18:41,500 --> 00:18:44,819 kterou zneužívají neuvěřitelným způsobem. 197 00:18:44,939 --> 00:18:51,594 Včetně toho, že pouští do oběhu fámy, že Žoro bude carem a ona si ho vezme. 198 00:18:51,714 --> 00:19:00,397 Vždyť je to omezenec. Je už dávno ve věku, kdy by měl své matce říci: 199 00:19:00,517 --> 00:19:07,860 "Díky, to stačí, svou roli regentky jsi již splnila a teď budu reprezentovat náš dům já sám." 200 00:19:07,980 --> 00:19:13,665 Ale Hohenzollernové v době… Zatímco například Alexandr Michajlovič, 201 00:19:13,785 --> 00:19:19,793 který napsal skvělé paměti, když v době Velké vlastenecké války agitoval pro bolševiky 202 00:19:19,913 --> 00:19:24,298 a ostatní z domu Romanovců ho obvinili, že je bolševik, tak odpověděl: 203 00:19:24,418 --> 00:19:29,182 „Ano, já jsem bolševik!“ On sám se považoval za bolševika, chápete? 204 00:19:29,302 --> 00:19:35,544 Ve správném smyslu toho slova. On terminologicky nedokázal rozlišit trockisty od bolševiků, 205 00:19:35,664 --> 00:19:44,966 ale chápal, že jeho rodinu, jeho bratry nezabili skuteční bolševici bojující za obrození země. 206 00:19:45,086 --> 00:19:55,420 On tam přece píše: „Moje srdce zpívalo, když bolševici plnili to, co můj děd (Mikuláš I.) slíbil Polákům." 207 00:19:55,540 --> 00:20:02,436 Když slíbil, že rozorá Varšavu, jestliže ještě jednou vtrhnou do Ruska. 208 00:20:02,556 --> 00:20:04,809 Je tam toho hodně. 209 00:20:04,929 --> 00:20:10,586 Tak Hohenzollernové naopak bojovali v SS, ne ve Wehrmachtu, ale přímo v SS. 210 00:20:10,706 --> 00:20:14,163 A tuhle dynastii se nám pokouší podstrčit. 211 00:20:14,283 --> 00:20:19,700 A podstrčit nám tak i sebevražedný projekt řízení zosobněný Mikulášem II. 212 00:20:19,820 --> 00:20:24,755 Tedy nic, co by nám přineslo něco dobrého, když si vzali za vzor Mikuláše II. 213 00:20:24,875 --> 00:20:33,215 Nevzali si za vzor Petra I. ani Mikuláše I., dokonce ani Alexandra III. 214 00:20:33,335 --> 00:20:39,526 Ať už k němu máme jakýkoliv vztah, tak přestože to on podepsal ten Výnos o kuchařčiných dětech, 215 00:20:39,646 --> 00:20:43,979 který byl vlastně podnětem pro vznik revoluce v Rusku, 216 00:20:44,099 --> 00:20:49,378 neboť po tomto Výnosu o kuchařčiných dětech se stala revoluce v Rusku nevyhnutelnou. 217 00:20:49,498 --> 00:20:54,846 Nebylo totiž možné zformovat kádrový sbor na našem vlastním etnickém základu. 218 00:20:54,966 --> 00:20:59,351 To znamená, že naši lidé nemohli vystoupat výš, on jim uzavřel všechny kádrové výtahy. 219 00:20:59,471 --> 00:21:06,503 To, že poté muselo dojít k revoluci a občanské válce, bylo bez debaty. 220 00:21:06,623 --> 00:21:13,674 Mnozí si ale pamatují i jiný jeho výrok: „Evropa snad může počkat, než si ruský car zarybaří.“ 221 00:21:13,794 --> 00:21:19,193 Ten se teď v souvislosti s dovolenou Putina a jeho štikou znovu aktivně připomíná. 222 00:21:19,313 --> 00:21:24,586 Takže za vzor si nevzali dokonce ani Alexandra III., ale právě toho člověka, 223 00:21:24,706 --> 00:21:29,483 který své carství jednoduše sám zlikvidoval. 224 00:21:29,603 --> 00:21:35,673 Přišel o své carství, stal se totiž bezmocným účastníkem globální politiky. 225 00:21:35,793 --> 00:21:39,579 Fakticky zatáhnul svou zemi do dvou světových válek. 226 00:21:39,699 --> 00:21:44,806 Vyhnout se potom 2. světové válce nebylo možné, jestliže se nechal zatáhnout do té první. 227 00:21:44,926 --> 00:21:48,712 Kdyby se do té první nenechal zatáhnout, nekonala by se ani ta druhá. 228 00:21:48,832 --> 00:21:52,206 Je to vzájemně provázané, jedná se o dva články stejného řetězu. 229 00:21:52,326 --> 00:21:58,475 Tak právě jeho propagují. A jak se ho tedy snaží dostat do všeobecného povědomí lidí? 230 00:21:58,595 --> 00:22:07,805 Tím, že natočí film, který k němu nebude ve veřejném mínění vyvolávat odmítavý postoj, 231 00:22:07,925 --> 00:22:18,105 který vytvoří obraz člověka, mučedníka, kterého potom v Ruské pravoslavné církvi prohlásili za svatého. 232 00:22:18,225 --> 00:22:20,791 Kterému nebylo nic lidského cizí. 233 00:22:20,911 --> 00:22:25,743 Ano, že to byl také člověk, a že na obrození monarchie není nic špatného, 234 00:22:25,863 --> 00:22:32,082 že je to vlastně úplně přirozené. Musí se mu přece postarat o píár. 235 00:22:32,456 --> 00:22:38,047 Svést veškerou pozornost na osobnost cara a vyhnout se jeho řízení. 236 00:22:38,167 --> 00:22:43,329 Zdůraznit, jaký to byl rodinný typ, který miloval své děti i manželku. 237 00:22:43,449 --> 00:22:49,616 No ano, předtím se zakoukal do nějaké tanečnice, baletky. 238 00:22:55,258 --> 00:23:02,389 No a Poklonská v tom figuruje kvůli tomu, aby tomu filmu dělala maximální hyperreklamu, 239 00:23:02,741 --> 00:23:10,297 za současného vštěpování ideje samoděržaví a figury cara Mikuláše II. do povědomí společnosti. 240 00:23:10,417 --> 00:23:16,064 To je cílem. Je to to samé, jen v širším rozsahu, 241 00:23:16,184 --> 00:23:22,259 jako když šla v tom průvodu Nesmrtelného pluku s tím portrétem, s tou ikonou Mikuláše II. sama. 242 00:23:22,379 --> 00:23:26,045 Tehdy to nebylo lidmi přijato příliš vstřícně. Prostě si řekli: 243 00:23:26,165 --> 00:23:29,985 - „No, ta dívka to příliš prožívá.“ - Asi se něco stalo. 244 00:23:30,105 --> 00:23:32,978 Ale přijali to s pochopením a odpustili jí to. 245 00:23:33,098 --> 00:23:35,993 Ve společnosti to však potřebnou odezvu nevyvolalo. 246 00:23:36,113 --> 00:23:41,561 Protože lidé chápou podstatu 2. světové války, podstatu Velké vlastenecké války. 247 00:23:41,681 --> 00:23:45,303 Jak byste tohle chtěli překonat? Takže jim to nevyšlo. 248 00:23:45,423 --> 00:23:50,585 Teď nadešel druhý krok. Kdyby se to povedlo v prvním kroku, tak by to byly články jednoho řetězu, 249 00:23:50,705 --> 00:23:53,645 které zafungovaly a vzájemně se doplnily. 250 00:23:53,765 --> 00:23:59,477 Ale když ten první krok nevyšel, tak teď klíčovou roli v proražení veřejného mínění 251 00:23:59,597 --> 00:24:03,197 hraje film Matylda režiséra Učitěle. 252 00:24:03,317 --> 00:24:07,335 A prosadit ho, udělat mu reklamu má za úkol Poklonská. 253 00:24:07,455 --> 00:24:11,803 A ona si svou roli upřímně neuvědomuje. Je mi jí popravdě řečeno líto. 254 00:24:11,923 --> 00:24:15,699 Ona se účastní scénářů, které nechápe a dělá to se vší upřímností. 255 00:24:15,819 --> 00:24:22,367 Já jsem se na ni díval, když kráčela v tom průvodu s ikonou Mikuláše II. 256 00:24:22,487 --> 00:24:24,965 Ona v to upřímně věří, nehraje to. 257 00:24:25,085 --> 00:24:27,716 Ona upřímně věří tomu, co dělá. 258 00:24:27,836 --> 00:24:34,055 Má mesiášský komplex, považuje se za mesiáše, který to musí dělat. 259 00:24:34,175 --> 00:24:38,764 Ona se necítí být mesiášem, ona upřímně věří v to, co dělá. 260 00:24:38,884 --> 00:24:43,915 Chápete? Ona do toho průvodu šla bez ohledu na to, že ji lidé budou odsuzovat apod. 261 00:24:44,035 --> 00:24:49,945 Má svou duchovní, duševní oporu, její vnitřní svět, který jí říká, že dělá dobře: 262 00:24:50,065 --> 00:24:53,863 „Lidé to ještě nepochopili, ale já vím, že to co dělám, je správné. 263 00:24:53,983 --> 00:24:58,992 A jestliže mi to do určité míry uškodí, klesne moje popularita, 264 00:24:59,112 --> 00:25:02,293 nebo má osoba ztratí poněkud na svém lesku…" 265 00:25:02,413 --> 00:25:06,606 Který jí vytvořili. „…tak co nadělám, je to pro dobrou věc a tak to udělat musím.“ 266 00:25:06,726 --> 00:25:10,701 Ona nechápe, jak ji technicky a takticky zbavili její… 267 00:25:10,821 --> 00:25:15,806 Ona přece byla prokurátorkou na Krymu, to je velice důležitá funkce. 268 00:25:15,926 --> 00:25:19,724 A oni z ní udělali obyčejnou statistku. 269 00:25:19,844 --> 00:25:26,063 Rusko má 88 prokurátorů federálních subjektů, pro které není problém setkat se s prezidentem 270 00:25:26,183 --> 00:25:29,013 bez ohledu na to, že máme i generálního prokurátora. 271 00:25:29,133 --> 00:25:34,229 Poslanců je 450. 450 lidí, to je dav. 272 00:25:34,349 --> 00:25:40,677 A setkat se s prezidentem je pro poslance nereálné. 273 00:25:40,797 --> 00:25:44,684 - Takže šla jasně dolů. - Je to absolutní degradace. 274 00:25:44,804 --> 00:25:51,132 Navíc přišla i o svou vybudovanou pozici, tady na Krymu. 275 00:25:51,252 --> 00:25:58,945 Zametli s ní. Jednoduše ji zneužívají, absolutně ji zneužívají a ona to nechápe. 276 00:25:59,065 --> 00:26:03,722 V tomto ohledu je zbytečné ji nějakým způsobem odsuzovat, 277 00:26:03,842 --> 00:26:07,067 je třeba pouze ji politovat, že tomu nerozumí. 278 00:26:07,187 --> 00:26:11,821 Měla by se na chvilku zastavit a popřemýšlet, jak ji ti Hohenzollernové zneužívají. 279 00:26:11,941 --> 00:26:17,808 Teď ukončíme toto téma. Vy jste se v odpovědi na tu otázku dotknul velice důležité věci. 280 00:26:17,928 --> 00:26:23,574 Bolševismus, kádrová základna, Výnos o kuchařčiných dětech… 281 00:26:23,694 --> 00:26:29,649 My teď točíme dokumentární film, který je věnován procesům vedoucím k roku 1917. 282 00:26:29,769 --> 00:26:35,613 Ano? A tyto procesy v každém případě berou svůj začátek v roce 1612. - Ano. 283 00:26:35,733 --> 00:26:41,380 A tyto procesy, jejichž základ byl tehdy položen, se ve skutečnosti dotýkají jak otázky bolševismu, 284 00:26:41,500 --> 00:26:47,256 tak i otázky staroobřadnictví, otázky starověrství a otázky polsko-litevské okupace, 285 00:26:47,376 --> 00:26:49,920 která následovala po období smuty. 286 00:26:50,040 --> 00:26:52,914 - V době smuty. - Ano, v době smuty. 287 00:26:53,034 --> 00:26:56,699 Ale nebyla jen na šesté prioritě, ta okupace pokračovala. 288 00:26:56,819 --> 00:27:00,484 Já uvedu příklad. Přímo v jedné federální talk show jeden komunista, 289 00:27:00,604 --> 00:27:03,830 který je u Solovjova pečený vařený a teď nevím jeho příjmení. 290 00:27:03,950 --> 00:27:05,943 - Asi Kalašnikov. - Ano, ano. 291 00:27:06,063 --> 00:27:11,577 To je ten, co byl tak hrdý na to, že si ho pozval sám americký velvyslanec McFaul 292 00:27:11,697 --> 00:27:15,297 aby mu dal pokyny, co má dělat na Bolotném náměstí. 293 00:27:15,417 --> 00:27:19,325 Ano, ten. No a ten v té talk show vyslovil takovou myšlenku. 294 00:27:19,445 --> 00:27:22,450 Byli s Naryškinem na jakémsi setkání v Polsku. 295 00:27:22,570 --> 00:27:29,009 Ve Varšavě tam seděla ruská delegace a její představitelé si najednou začali připomínat, 296 00:27:29,129 --> 00:27:33,587 že jeden měl polskou babičku, druhý zase polskou prababičku… 297 00:27:33,707 --> 00:27:37,967 Seděl tam s nimi Naryškin a oni mu řekli, že jsou tam spolu s ním jen dva Rusové. 298 00:27:38,087 --> 00:27:42,677 A ve skutečnosti se dokonce i v Tolstého románu Válka a mír mluví o tom, 299 00:27:42,797 --> 00:27:47,299 že ti lidé, kteří mluvili francouzsky, měli všichni polská příjmení. 300 00:27:47,419 --> 00:27:49,852 To o mnohém vypovídá. 301 00:27:49,972 --> 00:27:55,574 Teď chci položit otázku, která je možná dost rozsáhlá. Je velice mnoho sporů o bolševicích a útoků na ně. 302 00:27:55,694 --> 00:27:59,602 Olga Vasiljeva, která nedávno vystoupila s prohlášením o televizi pro školy, 303 00:27:59,722 --> 00:28:04,488 se před rokem povozila po bolševizmu a obvinila bolševiky z mnoha věcí. 304 00:28:04,608 --> 00:28:09,484 Mnozí lidé nechápou na úrovni pojmů, kdo vlastně byli ti bolševici a kdo byli trockisté, 305 00:28:09,604 --> 00:28:12,038 jaký byl stalinský ÚV. 306 00:28:12,158 --> 00:28:17,276 A ty procesy, které se v roce 1917 najednou z ničeho nic rozvinuly... 307 00:28:17,396 --> 00:28:20,750 Lidé nemají dostatečný pojmový aparát rozlišující, kdo byl kdo. 308 00:28:20,870 --> 00:28:26,543 Nešlo by i jen v hrubém nástinu popsat alespoň hlavní subjekty té hry 309 00:28:26,663 --> 00:28:32,018 odehrávající se na ruském hřišti před sto lety z hlediska procesů? 310 00:28:32,138 --> 00:28:37,704 Kdo kam patřil, kdo odkud přišel. Kdo byl Trockij, kdo byl Lenin. Kdo byl Stalin. 311 00:28:37,824 --> 00:28:41,084 Kdo jsou staroobřadníci, co měli s tou revolucí společného. 312 00:28:41,204 --> 00:28:45,384 Jakou roli tam hrál generální štáb, například Boris Michajlovič Šapošnikov 313 00:28:45,504 --> 00:28:48,391 a další důstojníci z generálního štábu. 314 00:28:48,511 --> 00:28:54,342 Udělat takovou vysvětlující minipřednášku o tom, co vlastně má zamaskovat ten film Matylda. 315 00:28:54,462 --> 00:29:01,613 To je velice závažná otázka, velice rozsáhlá a bojím se, že dokonce i jen v hrubém nástinu 316 00:29:01,733 --> 00:29:04,535 mohu osvětlit pouze některé jednotlivé okamžiky. 317 00:29:04,655 --> 00:29:09,184 Tak zaprvé. Trochu se vrátíme k té smutě. Je třeba vědět, 318 00:29:09,304 --> 00:29:14,360 že celá ta smuta byla operací globálního řízení, 319 00:29:14,480 --> 00:29:18,920 při které měla být dynastie vládnoucí v Rusku, 320 00:29:19,040 --> 00:29:25,328 nezávislá dynastie Rurikovců uplatňující globální řízení, 321 00:29:25,448 --> 00:29:31,719 nahrazena dynastií, která bude hrát podle pravidel britské koruny. 322 00:29:31,839 --> 00:29:36,314 Přestože hlavním nástrojem tehdy bylo Holandsko. 323 00:29:36,434 --> 00:29:41,701 Ta věc se má tak, že když Janované a Benátčané převáděli své řízení 324 00:29:41,821 --> 00:29:45,152 a šlo o dvě křídla globálního prediktoru, bílé a červené, 325 00:29:45,272 --> 00:29:54,835 tak jako první místo dislokace budoucích Atlantistů zvolili právě Holandsko, 326 00:29:54,955 --> 00:29:59,585 protože tamní řeky umožňovaly pohodlně kontrolovat Evropu 327 00:29:59,705 --> 00:30:03,305 a mělo i dobrý přístup k moři pro další expanzi. 328 00:30:03,425 --> 00:30:11,647 Ale to byl pouze první nástřel. Na pevnině byli příliš zranitelní. 329 00:30:11,767 --> 00:30:14,816 Proto si nakonec zvolili Velkou Británii. 330 00:30:14,936 --> 00:30:22,431 Ovšem holandské námořnictvo a tamní kupci i nadále plnili roli globálního řízení. 331 00:30:22,551 --> 00:30:27,780 Holanďané poskytli Romanovcům peníze, 332 00:30:27,900 --> 00:30:38,652 aby z nich udělali majetný bojarský rod a napomohli jim tak dostat se do carské rodiny. 333 00:30:38,772 --> 00:30:48,858 A potom to všechno zaobalili dobou smuty. A proč k tomu přistoupili? 334 00:30:48,978 --> 00:30:55,340 Polsko má červenobílou vlajku. 335 00:30:55,460 --> 00:30:59,854 Jsou tam tedy rovnoměrně zastoupeni jak atlantisté, tak i euroasijci, 336 00:30:59,974 --> 00:31:03,714 tedy obě křídla globálního prediktoru, které tam mají působit. 337 00:31:03,834 --> 00:31:12,901 No a centrem koncentrace řízení všech ruských zemí měl Řím od začátku v plánu udělat Polsko. 338 00:31:13,021 --> 00:31:23,758 Jenže Ivan Hrozný provedl absolutně geniální chod, když koupil, a není důležité, jak ho získal, titul cara, 339 00:31:24,968 --> 00:31:29,806 což mu umožnilo činit si nárok na centrum koncentrace řízení. 340 00:31:29,926 --> 00:31:35,271 A také to využil a stal se centrem koncentrace řízení všech slovanských zemí. 341 00:31:35,391 --> 00:31:41,751 To bylo třeba zastavit a Rurikovce nahradit Romanovci. 342 00:31:41,871 --> 00:31:45,517 No a Romanovci měli v podstatě plnit tuto roli. 343 00:31:45,637 --> 00:31:50,694 Vše šlo celkem dobře, ale potom nastoupil Petr I. 344 00:31:50,814 --> 00:31:58,232 To byl člověk, který měl s konečnou platností dorazit ruskou identitu ruského státu. 345 00:31:58,352 --> 00:32:05,108 Jenže přestože byl vychován v proevropském duchu, tak se ukázalo, 346 00:32:05,228 --> 00:32:10,796 že je v hloubi srdce ruským člověkem, a tak využil západní technologie a Rusko proměnil, 347 00:32:10,916 --> 00:32:14,598 i když podle západního typu, ale v impérium. 348 00:32:14,718 --> 00:32:22,872 Dalším významným carem ruského impéria byl Mikuláš I., 349 00:32:22,992 --> 00:32:28,530 který donutil globální řízení, aby se projevilo v celé své kráse. 350 00:32:28,650 --> 00:32:39,203 To byla Krymská válka, které se účastnila jak britská armáda, tak i vojska... Jakého království? 351 00:32:40,073 --> 00:32:44,969 Malého evropského království Sardinie. 352 00:32:45,089 --> 00:32:50,410 Nebylo malé, zabíralo část Francie a severní… 353 00:32:50,530 --> 00:32:58,771 Ano, část severní Itálie. Byli to v podstatě Janované. 354 00:32:58,891 --> 00:33:02,654 Á, tedy římský trůn ve své čisté podobě. 355 00:33:02,774 --> 00:33:10,847 Janované byli donuceni účastnit se společně s Brity se vším všudy na 6. prioritě. 356 00:33:10,967 --> 00:33:14,832 To bylo něco, co Mikuláši I. nemohli odpustit. 357 00:33:14,952 --> 00:33:20,481 Proto je také jeho figura v ruských dějinách zcela pokryta mlčením. 358 00:33:20,601 --> 00:33:26,890 On na úrovni globální politiky uštědřil globalistům - atlantistům i euroasijcům - kolosální úder, 359 00:33:27,010 --> 00:33:29,528 který ještě nejednou využijeme. 360 00:33:29,648 --> 00:33:33,513 Krymská válka, to je velice důležitá záležitost, není to jen tak něco. 361 00:33:33,633 --> 00:33:38,174 No a o Alexandru III. jsem už mluvil. 362 00:33:38,294 --> 00:33:46,492 V podstatě si společnost uvědomovala, že jakmile nastoupila dynastie Romanovců, 363 00:33:46,612 --> 00:33:51,816 tak se Rusko snažili různými způsoby dostat pod cizozemské řízení. 364 00:33:51,936 --> 00:33:58,078 Například takovou výchovou dvořanů, že neznali dokonce ani ruský jazyk. 365 00:33:58,198 --> 00:34:08,117 Ale v průběhu války v roce 1812 se ukázalo, že i takoví dvořané velkolepě bojují za Rusko a hájí ho, 366 00:34:08,237 --> 00:34:12,149 přestože mluví francouzsky. 367 00:34:12,269 --> 00:34:17,962 Jako Puškin, který napřed mluvil francouzsky, a až potom se naučil rusky. 368 00:34:18,082 --> 00:34:27,024 Jenže ten duch, který vstřebávali svým životem na ruském území, je nutil bojovat za Rusko. 369 00:34:27,144 --> 00:34:31,524 Ti, kteří ruský duch přijmout odmítli, zůstávali v zahraničí. 370 00:34:31,644 --> 00:34:37,196 Žili pořád tam a utráceli jmění, které měli tady. Prodávali své nevolníky apod. 371 00:34:37,316 --> 00:34:43,023 Ti vůbec Rusko nepřijali za své, ale zbylí dvořané, přestože mluvili francouzsky, 372 00:34:43,143 --> 00:34:46,372 zůstávali svou podstatou ruskými lidmi 373 00:34:46,492 --> 00:34:50,443 a pokoušeli se o to, aby se Rusko vydalo svou svébytnou cestou. 374 00:34:50,563 --> 00:34:54,508 Uvědomovali si, že sami jsou velikými, dokud i Rusko je veliké. 375 00:34:54,628 --> 00:35:02,997 A to je ten základ bolševismu. Je-li veliké Rusko, jsem veliký i já. 376 00:35:03,117 --> 00:35:08,637 A dostat Rusko pod západní řízení je zase základem trockismu. 377 00:35:08,757 --> 00:35:15,360 No a Západ v důsledku toho, že se mu nepovedlo dorazit Rusko pomocí Petra I., 378 00:35:15,480 --> 00:35:22,318 který místo toho spustil projekt impéria, neustále plánoval různé revoluce. 379 00:35:22,438 --> 00:35:29,190 První revoluce, kterou připravili, měla začít vraždou Alexandra II. 380 00:35:29,310 --> 00:35:38,425 Byl za to popraven bratr Uljanova, ano. Ale tehdy se jim revoluci rozpoutat nepovedlo. 381 00:35:38,545 --> 00:35:46,422 Takže přešli do dalšího cyklu a snažili se již rozpoutat revoluci prostřednictvím světové války. 382 00:35:46,542 --> 00:35:52,443 Všechna revoluční hnutí sponzorovali. 383 00:35:52,563 --> 00:36:03,406 Mnozí antisemité vycházejí z toho, že se sionisty je třeba spolupracovat: "Jen ať nám dají peníze…" 384 00:36:03,526 --> 00:36:08,089 Oni přece potřebují udržovat antisemitismus, tak ať nám dají peníze 385 00:36:08,209 --> 00:36:11,898 a my si za ty peníze od nich koupíme samopaly, kterými je pozabíjíme. 386 00:36:12,018 --> 00:36:15,670 Jsou takoví vychytralí, že? Proč o tom mluvím? 387 00:36:15,790 --> 00:36:23,122 Lenin se v praxi pokusil o to samé, chtěl svrhnout režim, který se mu nelíbil, 388 00:36:23,242 --> 00:36:31,046 což mohl pouze s organizační a finančně-zdrojovou podporou od Západu. 389 00:36:31,166 --> 00:36:36,243 Celé revoluční hnutí vyžaduje velice mohutné financování a Lenin si to uvědomoval. 390 00:36:36,363 --> 00:36:43,053 Myslel si, že přijme-li ho ze Západu, tak to potom dokáže otočit. 391 00:36:43,173 --> 00:36:47,629 A když se dostal do čela státu, tak co řekl? 392 00:36:47,749 --> 00:36:53,705 „Revoluční války jsou ukončeny, podepíšeme Brestlitevský mír." A jeho západní kurátoři pochopili, 393 00:36:53,825 --> 00:36:58,290 že je nechal ve štychu, že ve skutečnosti opravdu hájí ideje bolševismu: 394 00:36:58,410 --> 00:37:04,800 veliké Rusko a lidé v něm velicí společně s ním, 395 00:37:04,920 --> 00:37:09,616 že se v něm projevuje tento duch. Proto také Lenina velice rychle odklidili. 396 00:37:09,736 --> 00:37:17,840 Jenže ten bolševismus byl vlastní celé elitě, proto se ruské důstojnictvo rozdělilo na tři části. 397 00:37:17,960 --> 00:37:23,199 První část se dala k bolševikům a trockistům. 398 00:37:23,319 --> 00:37:29,242 Tuchačevskij, ať už byl jakýkoliv, přece jen to byl důstojník, ale nedal se k bolševikům, ale k trockistům. 399 00:37:29,362 --> 00:37:33,673 To Trockij, který zakládal Rudou armádu, mu zajistil kariéru. 400 00:37:33,793 --> 00:37:43,294 Druhá část nepřijala ten židozednářský převrat v žádné z jeho podob a dala se k bílým. 401 00:37:43,414 --> 00:37:51,526 Třetí část řekla, že se této bratrovražedné války účastnit nebude a odmítla bojovat. 402 00:37:51,646 --> 00:38:01,055 Tyto tři části byly přibližně stejně veliké. Kariéristé byli přítomni jak mezi bílými, tak i mezi rudými. 403 00:38:01,175 --> 00:38:12,347 Ideologicky vyhranění lidé hájící jednotné, nedělitelné Rusko byli také jak mezi bílými, tak i mezi rudými. 404 00:38:12,467 --> 00:38:18,796 Jenže v průběhu občanské války… V občanské válce se totiž projevuje ještě osobnostní aspekt. 405 00:38:18,916 --> 00:38:24,208 Jestliže je můj osobní nepřítel na druhé straně, tak k ní nemůžu přejít, 406 00:38:24,328 --> 00:38:28,802 protože by mě zlikvidoval, zničil by mě. 407 00:38:28,922 --> 00:38:33,590 Proto když bojuji proti tomu režimu, bojuji i proti svému osobnímu nepříteli. 408 00:38:33,710 --> 00:38:41,406 Jenže skončila občanská válka a mnozí důstojníci přemýšleli: „A co dál?“ 409 00:38:41,526 --> 00:38:46,998 A generál Slaščov, ten byl přece vyhlášeným vojákem, 410 00:38:47,118 --> 00:38:51,626 a bojoval za jednotné, nedělitelné Rusko, za veliké Rusko. 411 00:38:51,746 --> 00:39:00,327 Tak ten se vrátil do sovětského Ruska na osobní záruku bolševika Frunzeho. 412 00:39:00,447 --> 00:39:12,612 On se vrátil, aby školil budoucí důstojníky Rudé armády, protože si uvědomoval, že bude… 413 00:39:12,732 --> 00:39:17,890 Ti, kteří prošli 1. světovou válkou, si uvědomovali, 414 00:39:18,010 --> 00:39:21,723 že všechny otázky 1. světové války nejsou vyřešeny, 415 00:39:21,843 --> 00:39:25,606 že válečné akce sice skončily, ale je to jen oddychová přestávka. 416 00:39:25,726 --> 00:39:28,691 Oni si uvědomovali, že bude druhé pokračování, 417 00:39:28,811 --> 00:39:33,052 ve kterém Rusko nemůže obstát, nebude-li mít důstojnický sbor. 418 00:39:33,172 --> 00:39:39,800 Slaščov byl velkolepý taktik a pro Rusko byl celou svojí duší a stačil si ujasnit, 419 00:39:39,920 --> 00:39:42,865 že tam jsou bolševici i trockisté, 420 00:39:42,985 --> 00:39:46,736 a když mu bolševik poskytnul svou osobní záruku, tak ji přijal, 421 00:39:46,856 --> 00:39:50,275 i přes smrtelné nebezpečí a trockisté ho potom také zavraždili. 422 00:39:50,395 --> 00:39:55,233 Oni zavraždili i toho bolševika Frunzeho, 423 00:39:55,353 --> 00:39:59,492 který se místo Trockého stal lidovým komisařem pro vojenské a námořní záležitosti. 424 00:39:59,612 --> 00:40:03,627 To přece nemohli připustit, a tak ho zavraždili a okamžitě to hodili na Stalina. 425 00:40:03,747 --> 00:40:10,725 Zabili i Kotovského, který se měl stát Frunzeho zástupcem, a ještě mnoho dalších. 426 00:40:10,845 --> 00:40:15,954 Jednoduše je vraždili. Buď přímo u nich v bytě, nebo je zabili někde na ulici. 427 00:40:16,074 --> 00:40:20,785 Jako například Slaščova, prostě všechny a Frunzeho zabili na operačním stole. 428 00:40:20,905 --> 00:40:27,986 Tolik k bolševikům. No a ta část, která se od začátku dala k bolševikům, 429 00:40:28,106 --> 00:40:35,371 a jejichž příjmení jsou obvykle jen neochotně zmiňována... 430 00:40:35,491 --> 00:40:43,765 A jak je možné zapomenout například příjmení Brusilov, na Brusilovu ofenzívu z roku 1916? 431 00:40:43,885 --> 00:40:49,031 Vždyť ten se okamžitě a bez výhrad postavil na stranu bolševiků. 432 00:40:49,151 --> 00:40:54,998 Okamžitě řekl: „Já jsem s novou vládou. Jsem pro jednotné a nedělitelné Rusko. Stojím za nimi.“ 433 00:40:55,118 --> 00:40:59,586 A říkali mu: „Blázníš? Vždyť to byli právě bolševici, kteří tě zatkli?“ 434 00:40:59,706 --> 00:41:09,389 Ano, oni ho zatkli v průběhu vzpoury 06.07.1918, ale dostal se z toho a opět se vrátil do služby. 435 00:41:09,509 --> 00:41:14,739 Měl neshody s trockisty, kteří prosazovali světovou revoluci, 436 00:41:14,859 --> 00:41:18,340 kterou mělo rozpoutat Rusko a shořet v ní. 437 00:41:18,460 --> 00:41:24,589 Ale on byl pro jednotné Rusko a takto také vystupoval. Takových lidí bylo mnoho. 438 00:41:24,709 --> 00:41:34,105 To oni vytvořili generální štáb, založili akademii generálního štábu, založili rozvědku GRU. 439 00:41:34,225 --> 00:41:41,720 To oni vytvořili vše, díky čemu jsme potom vyhráli ve Velké vlastenecké válce. 440 00:41:41,840 --> 00:41:47,861 To bolševici to vytvořili. Proto také není divu, že velkokníže Alexandr Michajlovič, 441 00:41:47,981 --> 00:41:52,659 který viděl, co dělají, podpořil bolševiky z celého srdce. 442 00:41:52,779 --> 00:41:58,482 On pro ně agitoval, a když mu do tváře vmetli, že je bolševik, ve snaze ho urazit, tak odpověděl: 443 00:41:58,602 --> 00:42:02,321 „Ano, já jsem bolševik!“ Chápete? 444 00:42:02,441 --> 00:42:06,833 Velkokníže, kterému postříleli bratry. Ale on porozuměl těm jednotlivým proudům. 445 00:42:06,953 --> 00:42:11,257 Tohle jsou ti přivandrovalci, kteří k nám přijeli ve vlaku s Trockým, 446 00:42:11,377 --> 00:42:15,197 oj, kteří s ním připluli na parníku z Ameriky, ano? 447 00:42:15,317 --> 00:42:18,696 A rozšířili tady své řady o takové jako Tuchačevskij. 448 00:42:18,816 --> 00:42:24,837 A ti lidé, které podpořil Brusilov, ti byli skutečnou oporou Ruska, to byli bolševici. 449 00:42:24,957 --> 00:42:29,789 Bolševici hájí názor většiny (boľšinstva) obyvatelstva. 450 00:42:29,909 --> 00:42:34,807 To je také důvod, proč se tak snaží pošpinit právě bolševiky a vynechat z toho trockisty. 451 00:42:34,927 --> 00:42:38,307 Činnost trockistů a eserů se obvykle kryje. 452 00:42:38,427 --> 00:42:44,822 Ano, vždyť první vláda, která spustila teror a postarala se i o zastřelení carské rodiny, 453 00:42:44,942 --> 00:42:52,261 byla složena z bolševiků, trockistů, levých eserů a anarchistů. 454 00:42:52,834 --> 00:42:59,216 A bolševici tam byli ve velké menšině. Oni prostě neměli dost kádrů. 455 00:43:00,339 --> 00:43:05,665 Zato zbylý revoluční houf své kádry měl a to přímo ve funkcích, 456 00:43:05,785 --> 00:43:09,297 ale všechny jejich zločiny připisují bolševikům. 457 00:43:09,417 --> 00:43:14,447 Vezměte si třeba kolektivizaci. 458 00:43:14,975 --> 00:43:20,078 Kolik se do nich Stalin nahučel, nesmíte to provádět tímto způsobem a združstevňovat úplně všechno. 459 00:43:20,198 --> 00:43:23,335 To vyvolá odvetnou reakci. Jenže ho neposlouchali. 460 00:43:23,455 --> 00:43:26,329 On byl bolševik a realizovali to trockisté. 461 00:43:26,449 --> 00:43:35,198 Združstevňovali lidem i drůbež, kuchyňské náčiní a nábytek. Združstevňovali všechno. 462 00:43:35,318 --> 00:43:39,270 A tak se potom lidé vzbouřili a oni si s tím nevěděli rady. 463 00:43:39,390 --> 00:43:45,410 Stalin řekl: "Já to dokážu zvládnout, ale musím mít potřebné pravomoci." „Zařiď to!“ 464 00:43:45,530 --> 00:43:51,419 „Já vás, pánové, přece varoval, že to musí dopadnout tak, tak a tak. Takže to teď začnu dělat po svém! 465 00:43:51,539 --> 00:43:55,909 Občanskou válku už přece nikdo nechceme, je třeba tu situaci uklidnit." 466 00:43:56,029 --> 00:44:00,927 „Dělej, co umíš!“ Stalin provedl díky tomu kádrové čistky a stát se pohnul kupředu. 467 00:44:01,047 --> 00:44:10,700 Stalin pokaždé, když trockisté něco zvorali, přišel, vzal na sebe další pravomoci a vyřešil problém. 468 00:44:10,820 --> 00:44:15,916 Ty pravomoci mu potom zůstaly, a tak se mu dařilo posouvat stát stále více kupředu. 469 00:44:16,036 --> 00:44:20,628 Je ale třeba říci, že ani na úplném konci Stalin nebyl ve státě neomezeným vládcem, 470 00:44:20,748 --> 00:44:23,163 vždy se musel přizpůsobovat. 471 00:44:23,283 --> 00:44:28,659 Proto se stalo možným, že je u nás generál-zrádce Žukov považován za generála, který se zasloužil o vítězství. 472 00:44:28,779 --> 00:44:31,389 Stalin si nemohl sám poradit úplně se vším. 473 00:44:31,509 --> 00:44:36,979 A začali jsme dnes otázky Putinem. Putin to dělá úplně stejně. 474 00:44:37,099 --> 00:44:40,259 Když klanově korporativní skupiny něco nezvládnou… 475 00:44:40,379 --> 00:44:47,147 Jako onehdy: „Já jsem vás varoval. Pamatujete? Že z nich ty své majetky potom budete tahat jen horko těžko.“ 476 00:44:47,267 --> 00:44:50,933 A aby se teď k těm majetkům dostali, musí jít za Putinem s prosíkem, 477 00:44:51,053 --> 00:44:55,819 přenechat mu část svých pravomocí, začlenit se do jeho řízení, a potom jim Putin něco pomůže vyřešit. 478 00:44:55,939 --> 00:45:01,036 A takto je to se vším. Něco zvorají. „Varoval jsem vás?“ „Varoval.“ 479 00:45:01,156 --> 00:45:05,548 „Já to dám do pořádku, ale k tomu potřebuji další pravomoci, abych to mohl udělat.“ 480 00:45:05,668 --> 00:45:11,666 No a takto pomalu přebírá řízení státu, takto se mu daří obnovovat suverenitu našeho státu. 481 00:45:11,786 --> 00:45:17,851 Zákony řízení jsou jen jedny. Není to tak, že by snad kopíroval Stalina. To vůbec ne. 482 00:45:17,971 --> 00:45:25,401 Dostatečně všeobecná teorie řízení je jako matematika, která v rukou jakéhokoliv člověka, funguje stejně. 483 00:45:25,521 --> 00:45:30,011 Stejně jako když v Německu počítali trajektorii raket, kterými budou bombardovat Londýn, 484 00:45:30,131 --> 00:45:35,381 nebo když jsme my počítali trajektorii raket, které měly vynášet družice na orbitu. 485 00:45:35,501 --> 00:45:39,673 Matematika je jedna a Dostatečně všeobecná teorie řízení je také jen jedna. 486 00:45:39,793 --> 00:45:42,974 Je jednotná a její použití je pro všechny univerzální. 487 00:45:43,094 --> 00:45:47,707 Tvrdit proto, že by se Putin vydal stalinskou cestou, je zcestné. 488 00:45:47,827 --> 00:45:51,140 Putin kráčí svou vlastní cestou. Stalin kráčel zase tou svou. 489 00:45:51,260 --> 00:45:54,111 To jen zákony řízení jsou stejné. 490 00:45:54,231 --> 00:45:58,777 Ještě jedna otázka. Mluvili jsme o bolševismu, a tohle je velice důležitá otázka. 491 00:45:58,897 --> 00:46:02,915 Týká se to toho, co probíhá v informačním poli a těch útoků na bolševismus. 492 00:46:03,035 --> 00:46:10,311 Je otázkou, jak postupovat metodicky, strukturně, co přesně natáčet, o čem mluvit, jak se tomu všemu bránit? 493 00:46:10,431 --> 00:46:14,470 Tuhle, tamhle nějaký bloger něco řekne na obranu, 494 00:46:14,590 --> 00:46:18,894 ale stejně je ten počet mluvících pěšáků na druhé straně početně nepoměrně větší, 495 00:46:19,014 --> 00:46:24,189 posuzujeme-li to logikou válečných postupů. Na druhé straně je víc pušek i mluvících pěšáků. 496 00:46:24,309 --> 00:46:25,409 - Ne. - Ne? 497 00:46:25,529 --> 00:46:28,974 V daném případě to tak absolutně není. 498 00:46:29,094 --> 00:46:34,841 Moc, to je v praxi realizovatelná schopnost řídit. 499 00:46:34,961 --> 00:46:37,768 A jakýkoliv člověk je ve své podstatě… 500 00:46:37,888 --> 00:46:41,972 Když to přirovnáme k počítači, tak má své programové vybavení 501 00:46:42,092 --> 00:46:50,842 a řídí se těmi informacemi, které dostává. Ale neřídí se jimi slepě. 502 00:46:50,962 --> 00:46:59,844 Porovnává je se svými zkušenostmi, se svými představami o světě a takto se stále posouvá dál. 503 00:46:59,964 --> 00:47:04,630 A tady, víte… Vy jste to přirovnal k puškám. 504 00:47:04,750 --> 00:47:15,745 Jestliže v obyčejné válce na 6. prioritě vítězí ten, kdo má lepší zbraň, pušku a kdo z ní umí lépe střílet, 505 00:47:15,865 --> 00:47:20,806 tak v informační válce, ve studené válce 506 00:47:20,926 --> 00:47:27,684 vítězí ten, kdo má mocnější, silnější informace, a kdo je lépe ovládá. 507 00:47:27,804 --> 00:47:36,817 Na druhé straně může být ohromné množství různých mluvků, kteří vytvářejí informační šum. 508 00:47:36,937 --> 00:47:41,328 Jestliže se však najde jen jeden člověk, který dokáže mluvit k věci, 509 00:47:41,448 --> 00:47:48,508 tak jeho hlas uslyší lidé, kteří jsou mu nejblíže, kteří to poví dalším a takto se to začne šířit. 510 00:47:48,628 --> 00:47:53,597 Hlavní je mluvit k věci a skrze život. 511 00:47:53,717 --> 00:47:59,897 To, co se slučuje se životem, lidé přijmou a sami to budou dále šířit. 512 00:48:00,017 --> 00:48:03,539 Dále budou jednat podle potřeby: 513 00:48:03,659 --> 00:48:08,380 "Tento informační segment by bylo třeba pokrýt a to je moje odbornost. 514 00:48:08,500 --> 00:48:14,735 Mohu to udělat a tak to udělám." K tomu nepotřebujete žádné strukturní řízení. 515 00:48:14,855 --> 00:48:20,127 Protože lidé se toho chopí sami na základě svého vlastního zájmu. 516 00:48:20,247 --> 00:48:26,866 Budete-li mluvit k podstatě věci, tak to lidé sami nahlédnou a mluvkové nebudou mít šanci. 517 00:48:26,986 --> 00:48:31,736 Nesmíte se tedy bát, že oni mají hodně pěšáků a vás je málo. 518 00:48:31,856 --> 00:48:36,027 Tady je vás přesně tolik, kolik je zapotřebí z toho jednoho jednoduchého důvodu, 519 00:48:36,147 --> 00:48:42,299 že informace vstřebává každý a potom je sám okolo sebe uplatňuje. 520 00:48:42,419 --> 00:48:47,884 A bude-li to potřebné pro věc, tak se stane lídrem toho procesu 521 00:48:48,004 --> 00:48:50,993 a promění se v dalšího mluvícího pěšáka. 522 00:48:51,113 --> 00:48:58,530 Ve skutečnosti to ale neznamená, že jsou tu pouze ti pěšáci, jak jsme je pojmenovali, ano? 523 00:48:58,650 --> 00:49:01,528 My jich máme málo a oni hodně. 524 00:49:01,648 --> 00:49:07,141 Ve skutečnosti jsou všichni, kteří pracují v tom poli, těmi mluvícími pěšáky. 525 00:49:07,261 --> 00:49:11,350 Na jejich straně pracují blogeři, kteří někde podsouvají své informace. 526 00:49:11,470 --> 00:49:18,306 Ale lidé na naší straně pracují v nějaké své referenční skupině, 527 00:49:18,426 --> 00:49:23,992 mají své publikum a tento vliv je daleko vyšší 528 00:49:24,112 --> 00:49:27,989 než ten, který přichází přes internet a televizi. 529 00:49:28,109 --> 00:49:32,038 Ať už tam mají pěšáků, kolik chtějí. Tento vliv je daleko mocnější. 530 00:49:32,158 --> 00:49:35,524 A jestliže jeden pěšák z nějakých důvodů vypadne, 531 00:49:35,644 --> 00:49:40,242 tak se místo něho objeví 10, 20, 30, 100 dalších. 532 00:49:40,362 --> 00:49:47,831 Protože ten proces se upevní a každý, kdo uvidí, že pěšák, na kterého se orientoval, zmizel, nastoupí… 533 00:49:47,951 --> 00:49:52,091 - Na jeho místo? - Ne, na jeho místo ne, na své místo, 534 00:49:52,211 --> 00:49:56,704 ale stane se tím mluvícím pěšákem, který bude celý ten proces pokrývat, 535 00:49:56,824 --> 00:50:03,429 a na kterého se budou orientovat ty referenční skupiny, které přes něj již stejně ty informace získaly. 536 00:50:03,549 --> 00:50:08,552 Takže se ten projekt bolševického Ruska nikam neztratil, to tedy lituji… - Stoprocentně nikam nezmizel. 537 00:50:08,672 --> 00:50:13,748 V podstatě je to naše budoucnost, protože je vyjádřením podstaty ruského národa v návaznosti pokolení. 538 00:50:13,868 --> 00:50:18,664 Bolševismus zmizí pouze společně s Ruskem. A Rusko nezmizí nikdy, takže bolševismus je vlastně věčný. 539 00:50:18,784 --> 00:50:20,693 Teď ty. 540 00:50:20,933 --> 00:50:25,398 Valeriji Viktoroviči, chtěl bych se vrátit k monarchistickému projektu. 541 00:50:26,229 --> 00:50:32,060 Zajímá mě váš názor. Problém je v tom, že ten monarchistický projekt je mohutně financován, 542 00:50:32,180 --> 00:50:37,310 má podporu významných poradců, konzultantů, kteří radí příslušným lidem před tím, 543 00:50:37,430 --> 00:50:40,602 než je zaváděna nějaká koncepce na nějakém území. 544 00:50:40,722 --> 00:50:46,852 V současné době můžeme pozorovat značnou aktivitu všech těch lidí, 545 00:50:46,972 --> 00:50:52,679 kteří postupně na různých frontách, pomocí různých koncepcí, různých scénářů směřují k jednomu, 546 00:50:52,799 --> 00:50:56,747 k prosazení monarchistického projektu, který chtějí realizovat tady v Rusku. 547 00:50:56,867 --> 00:51:00,232 V té souvislosti mě napadá věta z Rudé symfonie, 548 00:51:00,352 --> 00:51:04,211 kde Rakovskij v rozhovoru s Gabrielem řekl přibližně následující: 549 00:51:04,331 --> 00:51:07,662 „A potom je velice komické dívat se do očí revolucionářům…“, 550 00:51:07,782 --> 00:51:12,010 které vychovávají oni, tedy globální prediktor, „...když je revoluce zabíjí.“ 551 00:51:12,130 --> 00:51:18,014 (tunelový scénář - zužuje možnost volby různých variant a tedy možnost zvolit si nějakou lepší) Takže od samého začátku má globální prediktor připravený pro ty lidi tunelový scénář 552 00:51:18,134 --> 00:51:23,754 a když pak z toho tunelového scénáře vyjdou, tak uvidí už jen fresku na letišti v Denveru, 553 00:51:23,874 --> 00:51:28,102 kde je zobrazena gilotina a motýl Monarcha, na které ukazuje prst. 554 00:51:28,222 --> 00:51:32,805 Nezdá se vám, že je právě teď likvidují? Že je vedou touto cestou. 555 00:51:32,925 --> 00:51:36,326 a používají nějaké mechanismy, 556 00:51:36,446 --> 00:51:41,456 aby svedli společné informační prostředí a nejen to informační do nějakého (určitého) stavu? 557 00:51:41,576 --> 00:51:45,900 - Takže... - A proč jsou ti konzultanti… Oni to vědí? 558 00:51:46,020 --> 00:51:50,509 Musí to chápat, musí si uvědomovat, že odepisují všechny hráče monarchistického projektu. 559 00:51:50,629 --> 00:51:52,284 - Ne. - Nechápou? 560 00:51:52,404 --> 00:51:58,353 Ne, oni sami jsou spotřebním materiálem, protože nechápou globální politiku. 561 00:51:58,473 --> 00:52:06,378 Nechápou zákon času. Podstata celé té monarchistické vzestupné vlny souvisí s tím, 562 00:52:06,498 --> 00:52:12,756 že globální prediktor nedokáže proniknout do hlavy všem lidem v globálním řízení. 563 00:52:12,876 --> 00:52:18,362 Nemůže zombifikovat všechny a zaměřit je do určitých klíčových směrů. 564 00:52:18,482 --> 00:52:23,326 Proto je nucen řídit předurčenosti. 565 00:52:23,446 --> 00:52:28,779 Na takové běžné životní úrovni se to projevuje pluralitním systémem. 566 00:52:28,899 --> 00:52:35,980 Chcete komunismus? Já nevím jakou jeho modifikaci si zvolíte, ale musím se na to připravit. 567 00:52:36,100 --> 00:52:40,275 Tady máte k dispozici deset různých komunistických stran, jen si vyberte. 568 00:52:40,395 --> 00:52:45,496 A tak si lidé zvolí a kozlové provokatéři (vedoucí stádo potřebným směrem) jsou v ní již nasazeni. 569 00:52:45,616 --> 00:52:49,200 Chcete liberalismus? Tady máte deset liberálních politických stran. 570 00:52:49,320 --> 00:52:53,469 Když si je zvolíte, tak vás kozlové provokatéři zase dovedou tam, kam chceme my. 571 00:52:53,589 --> 00:52:57,918 Ve smyslu: Vy míníte, my měníme. 572 00:52:58,038 --> 00:53:04,451 Ve skutečnosti si takto nárokují roli Boha na Zemi: Člověk míní, pánbůh mění. 573 00:53:04,571 --> 00:53:13,530 Oni se pokoušejí cokoli svést tam, kam potřebují tunelovými scénáři. 574 00:53:13,650 --> 00:53:17,131 A takto je to se všemi politickými směry. 575 00:53:17,251 --> 00:53:22,172 K čemu se tedy dostáváme? Dostáváme se k tomu, 576 00:53:22,292 --> 00:53:32,922 že když proběhla revoluce a upevnila se sovětská moc, tak trockisté likvidovali dynastii Romanovců, 577 00:53:33,042 --> 00:53:37,269 aby v případě potřeby dosadili dynastii Hohenzollernů. 578 00:53:37,389 --> 00:53:41,718 Ale v první řadě kvůli tomu, aby uvolnili ruce Britské monarchii, protože… 579 00:53:41,838 --> 00:53:48,894 Víte, je to jako s velkým Španělskem, 580 00:53:49,014 --> 00:53:54,886 jež v důsledku konfrontace s Velkou Británií, která nebyla ani tak válečná... 581 00:53:55,006 --> 00:53:59,721 Vzpomínáte? To právě v té epoše vzniklo Fleet in being, 582 00:53:59,841 --> 00:54:03,451 kdy námořnictvo věci ovlivňuje už pouhou svou existencí. 583 00:54:03,571 --> 00:54:11,912 Nemusí vůbec dojít k přímému válečnému střetu, stačí informační účinek. 584 00:54:12,032 --> 00:54:20,307 No a Španělsko z pohledu uplatňování globální politiky přestalo jako konkurent existovat. 585 00:54:20,427 --> 00:54:25,580 Mimochodem, došlo tam také k zajímavému biologickému experimentu 586 00:54:25,700 --> 00:54:29,746 s ohledem na španělskou dynastii Habsburků. 587 00:54:29,866 --> 00:54:33,321 Koho to zajímá, tak to lehce… 588 00:54:33,441 --> 00:54:42,194 Tam si zkoušeli likvidaci dynastie podle starých metodik starověkých egyptských žreců. 589 00:54:42,314 --> 00:54:49,524 Ale to je úplně jiné téma, přestože zajímavé, ale takové... 590 00:54:49,644 --> 00:54:56,905 - Je asi moc rozsáhlé, že? - Ano, je rozsáhlé, ale především je nutné ho velmi dobře vysvětlit, 591 00:54:57,025 --> 00:55:03,695 protože ty otázky související s tím, jak byla likvidována dynastie španělských Habsburků 592 00:55:03,815 --> 00:55:10,948 a jak byly likvidovány starověké egyptské dynastie, jsou v moderní společnosti dost na hraně 593 00:55:11,068 --> 00:55:16,208 a lidé to vždy nedokáží jednoznačně pochopit. Je tam proto třeba více toho vysvětlování. 594 00:55:16,328 --> 00:55:21,691 Francie byla také s Velkou Británií na globální úrovni v konfrontaci, 595 00:55:21,811 --> 00:55:25,652 existovala přece také francouzská Amerika, že? 596 00:55:25,772 --> 00:55:28,926 S tou zametli zcela jednoduše podle ruského scénáře. 597 00:55:29,046 --> 00:55:37,927 Zařídili revoluci, důstojníkům zakroutili krkem, zkrouhli námořnictvo a ve výsledku staré lodě dosloužily, 598 00:55:38,047 --> 00:55:42,531 nové postaveny nebyly, k tomu nedostatek kvalitních velitelů a hotovo. 599 00:55:42,651 --> 00:55:48,189 Francie přestala být pro Velkou Británii konkurentem. 600 00:55:48,309 --> 00:55:52,664 S Ruskem bylo zapotřebí vyřešit stejný problém. 601 00:55:52,784 --> 00:55:58,323 Sice se jim povedlo dosadit dynastii Romanovců, ale i ti se jim neustále vymykali z kontroly. 602 00:55:58,443 --> 00:56:04,701 Takže to tu potřebovali zlikvidovat úplně. A pokud by byl v budoucnu zapotřebí car, tak vám dosadíme toho svého. 603 00:56:04,821 --> 00:56:10,205 Došlo tedy na úkol zlikvidovat i všechny Romanovce. 604 00:56:10,325 --> 00:56:17,200 Mimochodem Starikov napsal o té likvidaci Romanovců dobrou knihu. Doporučuji vám si ji přečíst. 605 00:56:17,320 --> 00:56:25,893 Jenže zase selhali, nepovedlo se jim zlikvidovat všechny. Takže dosadit si tam své lidi bylo problematické. 606 00:56:26,013 --> 00:56:31,474 No a teď právě nastoupil ten okamžik, kdy je zapotřebí vrátit se k tomuto scénáři. 607 00:56:31,594 --> 00:56:38,341 Kdy jsou kromě těch světských politických stran najednou zapotřebí i ty monarchistické a mít připraveny své cary. 608 00:56:38,461 --> 00:56:45,243 No a zatím vymysleli jednoho možného kandidáta na cara, toho omezence Žoru Hohenzollerna. 609 00:56:45,363 --> 00:56:51,535 A ten scénář je zapotřebí do společnosti implantovat, protože je po něm ve společnosti poptávka. 610 00:56:51,655 --> 00:56:55,779 Ve společnosti lidé začali uvažovat: „Co až odejde Putin? To kdyby měl syna, 611 00:56:55,899 --> 00:57:00,151 tak by si ho sám vychoval a předal mu řízení jako svému nástupci. 612 00:57:00,271 --> 00:57:05,500 A když nemá syna, měl by si vychovat svého nástupce a řízení mu předat jako v monarchii. 613 00:57:05,620 --> 00:57:11,776 Volby jsou na nic, protože se v nich dá podvádět a dosadit k moci někoho nevhodného. 614 00:57:11,896 --> 00:57:15,582 Kdyby to Putin někomu předal, bylo by to lepší.“ 615 00:57:15,702 --> 00:57:21,292 To je také mimochodem ten důvod, proč se uchycují monarchistické ideje, to Putinovo úspěšné řízení. 616 00:57:21,412 --> 00:57:25,252 To je ten základ, že chytily druhý dech. 617 00:57:25,372 --> 00:57:29,008 No ano, za Jelcina nic podobného ani vzdáleně nebylo možné. 618 00:57:29,128 --> 00:57:32,737 Proboha, tenkrát by monarchismus neměl ani tu nejmenší šanci. 619 00:57:32,857 --> 00:57:39,501 Proboha Jelcin! Teď tu máme úspěšné řízení, úspěšného cara a úspěšného nástupce, kterého si zvolí. 620 00:57:39,621 --> 00:57:43,453 I kdyby to neměl být přímý příbuzný, bude ale vybrán. 621 00:57:43,573 --> 00:57:47,074 Ať je to třeba konstituční monarchie nebo jiná, ale monarchie. 622 00:57:47,194 --> 00:57:53,641 A tu myšlenku je třeba dostat do povědomí společnosti a to právě teď řeší různé ty monarchistické proudy. 623 00:57:53,761 --> 00:57:57,757 Oni sami nevědí, co vlastně řeší za úkol, i když jsou to tak "skvělí" analytici. 624 00:57:57,877 --> 00:58:03,864 Oni analyzují tu svrchní vrstvu, ty vlny na povrchu jsou schopni částečně rozeznat, 625 00:58:03,984 --> 00:58:07,173 ale už nevidí ty proudy hluboko pod hladinou. 626 00:58:07,293 --> 00:58:12,423 - Nevidí, co tu vlnu vlastně vytváří. - A ty zprávy, které přicházejí již několik let za sebou, 627 00:58:12,543 --> 00:58:17,549 už existuje minimálně sto zpráv, že královna zemřela. Pamatujete, že… 628 00:58:17,669 --> 00:58:22,178 - Ano, ano. - To je také takový ukazatel: „Pánové, neposlouchejte je“, nebo… 629 00:58:22,298 --> 00:58:26,834 Ne, to ne. S ohledem na Anglii se rozehrává jiný monarchistický scénář. 630 00:58:26,954 --> 00:58:30,383 Tam probíhá diskreditace britské koruny. Ti jsou odepisováni, 631 00:58:30,503 --> 00:58:33,495 protože je likvidováno centrum koncentrace řízení. 632 00:58:33,615 --> 00:58:39,899 To řízení bylo založeno na britské koruně, oni jsou samozřejmě pouhými loutkami na provázku, 633 00:58:40,019 --> 00:58:45,454 které dělají, co se jim řekne. Ale s ohledem na řízení způsobilí jsou. 634 00:58:45,574 --> 00:58:49,440 Je třeba je z té hry vyloučit, diskreditovat je. 635 00:58:49,560 --> 00:58:53,967 A je i možné, že královna už opravdu dávno zemřela. 636 00:58:54,087 --> 00:59:02,309 Já jsem například analyzoval spiknutí generálů z 20. července 1944 637 00:59:02,429 --> 00:59:05,772 a jsem přesvědčen, že Hitler tenkrát zemřel. 638 00:59:05,892 --> 00:59:12,794 A potom už tam figuroval pouze jeho dvojník. Jenže podobná možnost se ani nezkoumá. 639 00:59:12,914 --> 00:59:19,017 Stejné je to tady. Jestliže ta figura není samostatná… Kdo nemůže mít svého dvojníka? 640 00:59:19,137 --> 00:59:24,367 Samostatná figura. Místo Putina nemůže nastoupit dvojník, protože Putin přemýšlí tak, 641 00:59:24,487 --> 00:59:30,488 jak by to žádný dvojník nedokázal. Stalin také jednoduše fyzicky nemohl mít dvojníka. 642 00:59:30,608 --> 00:59:36,738 Tam mohl být dvojník využit pouze k tomu, aby imitoval Stalinovu smrt 643 00:59:36,858 --> 00:59:41,548 a poskytnul tak potřebný čas, aby místo Stalina umíral. 644 00:59:41,668 --> 00:59:45,431 To je vše. Protože mluvit ani rozhodovat by místo něho nedokázal, 645 00:59:45,551 --> 00:59:51,732 ale mohl zvládnout tři dny umírat, dokud se klanově-korporativní skupiny nedohodly co a jak. 646 00:59:51,852 --> 00:59:56,645 Pouze v tomto ohledu mohl figurovat dvojník. A Jelcin? Za něho mohl dvojník nastoupit raz dva. 647 00:59:56,765 --> 01:00:02,071 Muchin v tomto ohledu provedl zajímavý výzkum. A je tu i taková historka. 648 01:00:02,191 --> 01:00:11,742 Osobní Jelcinův fotograf se pokusil prodat fotky a videomateriály, které udělal, když ho všude doprovázel. 649 01:00:11,862 --> 01:00:19,355 No a oni mu to zakázali. A tak se je pokusil prodat jinak. Je to přímo špionážní příběh. 650 01:00:19,475 --> 01:00:27,173 Dal ty materiály jakoby do jednoho auta jako návnadu pro tajné služby, a zatím je chtěl převézt v jiném. 651 01:00:27,293 --> 01:00:34,236 Byla tam velice zajímavá honička. Nevyšlo mu to. A jaké to mělo zajímavé pokračování? 652 01:00:34,356 --> 01:00:43,186 Přivezli tu dodávku s těmi materiály a originály zničili v přítomnosti generální prokuratury, 653 01:00:43,306 --> 01:00:48,973 ministerstva vnitra, FSB a armády, aby se všichni jejich šéfové na vlastní oči přesvědčili, 654 01:00:49,093 --> 01:00:53,268 že ty materiály jsou skutečně zničeny a to svědčí pouze o jednom, 655 01:00:53,388 --> 01:00:58,515 že to už nebyl Jelcin, ten který zemřel. Jelcin tu nebyl už od roku 1996, 656 01:00:58,635 --> 01:01:04,404 jinak by nemohlo dojít k takovému klanově-korporativnímu spiknutí založenému na Jelcinově kultu. 657 01:01:04,524 --> 01:01:09,496 Všichni si chtěli zajistit svou budoucnost, a tak ty materiály musely být zničeny. 658 01:01:09,616 --> 01:01:14,821 A tak byly zničeny. Ale Muchin ty jejich materiály vůbec nepotřeboval. 659 01:01:14,941 --> 01:01:20,067 Jemu stačilo to, co bylo zveřejněno v tisku, v otevřeném tisku. 660 01:01:20,187 --> 01:01:26,188 Lidé, v klidu si zajděte do knihoven, a osobně si prověřte, zda má Muchin pravdu či ne. 661 01:01:26,308 --> 01:01:30,967 Můžete využít, obzvláště kriminalisté mezi vámi, způsoby identifikace totožnosti. 662 01:01:31,087 --> 01:01:34,877 Výchozí materiály jsou k dispozici, jen je použít. 663 01:01:34,997 --> 01:01:43,107 A tak skutečně s ohledem na to samoděržaví Putin demonstruje natolik efektivní řízení, 664 01:01:43,227 --> 01:01:48,405 že se stát podzvednul a pozvednul se do takové míry, že se nás teď dokonce někteří pokoušejí přesvědčit, 665 01:01:48,525 --> 01:01:53,626 že podle Putinovy volby dosazujeme v USA svého prezidenta. 666 01:01:53,746 --> 01:02:00,287 Mimochodem - jeden z aspektů. Proč tvrdí, že Trump je Putinův agent? 667 01:02:00,407 --> 01:02:03,296 Dokumenty přece žádné neexistují. 668 01:02:03,416 --> 01:02:09,675 Ale dokumentů, že Clintonová je ruský agent, je až nad hlavu. 669 01:02:09,795 --> 01:02:14,175 Dokonce i v New York Times byly zveřejněny články, 670 01:02:14,295 --> 01:02:22,123 že Clintonová jako státní tajemník USA pracovala na tom, 671 01:02:22,243 --> 01:02:30,636 aby řízení americké jaderné energetiky bylo předáno Rusku. A dokonce za to brala peníze. 672 01:02:30,756 --> 01:02:36,937 Tedy přesněji, dostávala je Nadace Clintonových. Rosatom jim neustále převáděl obrovské prostředky. 673 01:02:37,057 --> 01:02:42,543 Těch materiálů je kupa. Proč to Trump nevyužívá? I když už trochu ano. 674 01:02:42,663 --> 01:02:49,025 Sarah Huckabee Sanders zcela nedávno, asi před půldruhým týdnem prohlásila, 675 01:02:49,145 --> 01:02:57,333 že zahájili trestní stíhání jedné stařenky, důchodkyně, za vlastizradu 676 01:02:57,453 --> 01:03:01,267 a ta stařenka se jmenuje Hillary Clintonová. 677 01:03:01,387 --> 01:03:07,980 Takže už jednají, postupně se to tam zklidní. Ještě je třeba poukázat na jednu takovou okolnost. 678 01:03:08,100 --> 01:03:13,715 Povšimněte si, jak se v poslední době chová Trump, přímo uličnicky. 679 01:03:13,835 --> 01:03:20,480 Rozpustil dvě komise. Řekl, že se budou přehodnocovat dohody o ropě. Chová se uvolněně. 680 01:03:20,600 --> 01:03:26,343 Vzal si dovolenou. Napřed se začalo ozývat, že přece sliboval, že si dovolenou brát nebude. 681 01:03:26,463 --> 01:03:32,413 Ti, kterým to více myslí, potom řekli: „Ne, toto téma raději vyzdvihovat nebudeme. 682 01:03:32,533 --> 01:03:36,502 Co tehdy slíbil? Že dokud si tam neudělá pořádek, tak…“ 683 01:03:36,622 --> 01:03:41,698 Zdálo by se: „Vždyť mu hrozí impeachment?!“ On si vzal schválně dovolenou, aby předvedl, 684 01:03:41,818 --> 01:03:47,921 že má situaci pevně v rukou, že má všechno pod kontrolou, že si je sebou jistý. 685 01:03:48,041 --> 01:03:56,614 A skutečně to hlavní už vyřešili. A jak říkám, Trump už se reálně začíná chovat uličnicky. 686 01:03:56,734 --> 01:04:04,793 Dovoluje si takové výstřelky. Chová se sebejistě, napětí se uvolnilo, protože už státní elitu porazili. 687 01:04:04,913 --> 01:04:11,557 Teď už to musí jen dotáhnout. A opět opakuji, pokud se Trump nedopustí fatální chyby. 688 01:04:11,677 --> 01:04:15,956 Fatální chyba by mohla vynulovat vše, čeho dosáhnul. 689 01:04:16,076 --> 01:04:25,394 Zatím však vidím, že pracuje velice dobře. Teď se ale vrátím zpět k tomu, co kdo chápe. 690 01:04:25,514 --> 01:04:35,502 Takže ty scénáristy připravili a oni teď mají vytvořit politický segment samoděržaví. 691 01:04:35,622 --> 01:04:39,746 A oni se o to snaží, to ale neznamená, že budou úspěšní. 692 01:04:39,866 --> 01:04:45,893 Protože globální prediktor neví, kam se zítra přehoupne společnost a ta se přehoupne v závislosti na tom, 693 01:04:46,013 --> 01:04:48,259 jaký bude její informační stav. 694 01:04:48,379 --> 01:04:54,225 A ten informační stav se neodvíjí od počtu mluvících pěšáků v televizi, 695 01:04:54,345 --> 01:04:58,881 ale od lidí, kteří si budou vytvářet své referenční skupiny, 696 01:04:59,001 --> 01:05:02,353 které si věci týkající se života budou ujasňovat po svém. 697 01:05:02,473 --> 01:05:07,522 Budou porovnávat, jaké informace korespondují se životem a jaké naopak ne. To lidé to všechno rozhodují. 698 01:05:07,642 --> 01:05:12,589 - A kvůli tomu je tu ten scénář o samoděržaví. - Nemůžeme vynechat Ukrajinu. 699 01:05:12,709 --> 01:05:17,501 Máme zde tu informaci z Očakova, kde Američané začínají stavět. 700 01:05:17,621 --> 01:05:23,057 Nehledě na to, že od roku 2014 už se tam stejně usadili od Oděsy až k Mariupolu. 701 01:05:23,177 --> 01:05:28,869 Ale teď ohlásili, že začali přímo pod Nikolajevem s tou stavbou námořní základny. 702 01:05:28,989 --> 01:05:34,527 Skutečně se Američané zakousnou do Černomoří a budou bojovat o toto území až do konce? 703 01:05:34,647 --> 01:05:36,971 V případě kontrapřevratu v Kyjevě? 704 01:05:37,091 --> 01:05:39,234 Ne. Absolutně ne. 705 01:05:39,354 --> 01:05:44,326 Tady se opět musíme podívat na globální scénář související s Krymem. 706 01:05:44,446 --> 01:05:49,522 Tak především nesmíme zbytečně bazírovat na 6. prioritě. 707 01:05:49,642 --> 01:05:52,479 Co Američané kde postaví nebo nepostaví. 708 01:05:52,599 --> 01:05:59,115 - My sami jsme po celém světě postavili spoustu objektů, které teď využívá někdo jiný. - Američané. 709 01:05:59,235 --> 01:06:04,721 Ano, například v Gruzii. Tam se teď proti Rusku využívá všechno, co jsme tam kdy postavili, 710 01:06:04,841 --> 01:06:10,380 přičemž šlo i o velice unikátní objekty. 6. priorita v podstatě o ničem nerozhoduje. 711 01:06:10,500 --> 01:06:14,135 Rozhodující je něco úplně jiného. 712 01:06:14,255 --> 01:06:23,753 Připomenu tu situaci, kdy svého času všichni měli oči navrch hlavy, 713 01:06:23,873 --> 01:06:29,000 když Čína vykoupila na Ukrajině půdu, tehdy koupila…. 714 01:06:29,120 --> 01:06:38,465 A navíc ti fikaní ukrajinští podnikatelé nechali Čínu ve štychu s dodávkami obilí. 715 01:06:38,585 --> 01:06:40,163 - Víte o tom? - No ano. 716 01:06:40,283 --> 01:06:44,766 Oni byli tak fikaní, vždyť ti Číňané jsou přece takoví „hlupáčci“. 717 01:06:44,886 --> 01:06:49,099 Přišli za Ukrajinci, nabídli jim peníze a řekli: "Prodejte nám obilí." 718 01:06:49,219 --> 01:06:56,134 Ukrajina v dodávce obilí neviděla žádný problém a nějaké to obilí jim skutečně do Číny poslali. 719 01:06:56,254 --> 01:07:01,777 Číňané jim jako plně důvěřovali, a potom teprve zjistili, že ten harmonogram dodávek není dodržován. 720 01:07:01,897 --> 01:07:06,715 Vždyť ti Číňané jsou úplní „hlupáčci“ a vůbec jim nedošlo, jak je ti lstiví Ukrajinci převezli. 721 01:07:06,835 --> 01:07:10,912 Protože ti v té době po celém světě prodávali své obilí za tvrdou měnu. 722 01:07:11,032 --> 01:07:14,018 Zakládali firmičky na jedno použití a peníze mizely. 723 01:07:14,138 --> 01:07:18,330 A Číňané pořád na něco čekali a vůbec se s tím problémem nedokázali vypořádat. 724 01:07:18,450 --> 01:07:26,429 Když potom to obilí všechno rozprodali, tak se Číňané začali ptát: „Kde je naše obilí?“ 725 01:07:26,549 --> 01:07:29,704 Jenže už bylo prodané a ber, kde nic není. 726 01:07:29,824 --> 01:07:33,918 Všichni se někam rozutekli. 727 01:07:34,038 --> 01:07:38,708 Číňané řekli: „No dobrá, a jak to tedy teď budeme řešit? Zodpovědět si to musíte.“ 728 01:07:38,828 --> 01:07:42,988 „No to asi musíme.“ „Můžete nám to kompenzovat nějakými vedlejšími aktivy. 729 01:07:43,108 --> 01:07:47,696 „A a čím byste souhlasili?“ „Co takhle Antonov, Motor-Sič a další…“ 730 01:07:47,816 --> 01:07:50,791 Celá městečka tam kvůli tomu staví! 731 01:07:50,911 --> 01:07:58,033 To, co by Číňané nikdy nemohli dostat na přímou žádost, aniž by to vyvolalo odpor ze strany Evropy a USA, 732 01:07:58,153 --> 01:08:09,525 dostali takto oklikou díky geniálním, fikaným ukrajinským podnikatelům ti „hlupáčci“ z Číny. 733 01:08:09,645 --> 01:08:11,520 Co dodat? 734 01:08:11,640 --> 01:08:16,918 - Ty výrobní areály Číňané vybavují… - Oni veškerou výrobu převážejí k sobě. 735 01:08:17,038 --> 01:08:22,041 Pro Motors-Sič mají připravené jedno městečko a pro Antonova zase druhé. 736 01:08:22,161 --> 01:08:26,094 Dovážejí si tam odborníky, mnozí už jsou tam zabydlení. 737 01:08:26,214 --> 01:08:29,570 Zavádějí tam veškerou tu výrobu, chápete? 738 01:08:29,690 --> 01:08:34,467 Třetí společnost, která také odešla z Ukrajiny, to třetí městečko… 739 01:08:35,516 --> 01:08:40,639 Dej Bůh paměť, teď si nemohu vzpomenout. Ale to není důležité. 740 01:08:40,759 --> 01:08:46,420 Mají náplň pro celá tři městečka jenom díky tomu obilí, kdy Ukrajinci dělali „byznys“. 741 01:08:46,540 --> 01:08:53,045 Jen zajistili Číňanům potřebné krytí, protože kdyby si o to Číňané řekli přímo, tak jim to nikdo nedá. 742 01:08:53,165 --> 01:08:58,640 Ale jako kompenzaci za zmaření jiného obchodu, za které by následovaly smluvní pokuty... 743 01:08:58,760 --> 01:09:02,734 To je takový krátký zpětný obrat. Když to nejde tak, tak to půjde jinak. 744 01:09:02,854 --> 01:09:07,096 Ano. Nebo jim to někdo přímo poradil: „Hleďte, ti Číňané jsou neuvěřitelně hloupí. 745 01:09:07,216 --> 01:09:13,556 Oni si vůbec nevšimnou, když to obilí prodáte úplně jinam. Firmičky na jedno použití sbalí peníze a zmizí.“ 746 01:09:13,676 --> 01:09:17,546 Ještě tedy ta otázka k Očakovu, co to znamená pro informační pole? 747 01:09:17,666 --> 01:09:21,847 A druhá otázka: Vrátíme si vůbec někdy strategicky tu Ukrajinu? 748 01:09:21,967 --> 01:09:27,463 Ukrajina se vrací tak rychle, že z toho Američané přímo šílí. 749 01:09:27,583 --> 01:09:33,388 Co jsem tedy měl na mysli? K té vaší otázce, zda si někdy vrátíme Ukrajinu… 750 01:09:33,508 --> 01:09:40,399 Já budu prostě pokračovat dále. Takže Čína měla v podstatě v plánu 751 01:09:40,519 --> 01:09:49,350 do určité doby získat ukrajinskou půdu jako surovinovou potravní základnu pro své obyvatelstvo. 752 01:09:49,470 --> 01:09:54,777 A to tím spíše, že mají v plánu z celého světa přestěhovat přibližně 200-300 miliónů odborníků. 753 01:09:54,897 --> 01:09:59,998 Ta města jsou už v Číně postavena a zatím zejí prázdnotou, pouze je hlídá policie, lidové milice 754 01:10:00,118 --> 01:10:03,418 a kromě obslužného personálu tam zatím nikdo není. 755 01:10:03,538 --> 01:10:07,250 Teď už mají pro dvě městečka, tedy pro tři využití. 756 01:10:07,370 --> 01:10:14,812 Do jednoho stěhují odborníky na výrobu motorů a do druhého zase na výrobu letadel. 757 01:10:14,932 --> 01:10:25,614 A za druhé, s tou Ukrajinou to přece nebylo jen tak. Co teď Čína realizuje? 758 01:10:25,734 --> 01:10:30,878 Čína teď realizuje plán Velké hedvábné stezky, nové hedvábné stezky. 759 01:10:30,998 --> 01:10:38,432 A v plánu této nové hedvábné stezky měl Krym se svými přístavy sehrát klíčovou roli. 760 01:10:38,552 --> 01:10:43,754 Čína jednoduše potřebuje hlubokovodní přístavy. 761 01:10:43,874 --> 01:10:50,450 A ta situace okolo té války, do které se nás pokoušeli zatáhnout… 762 01:10:50,570 --> 01:10:56,974 Ta válka neměla začít na Donbasu, ale tady na Krymu. 763 01:10:57,094 --> 01:11:06,692 Jenže Putin neskutečně obratně zasáhnul a obsadil celý ten prostor, 764 01:11:06,812 --> 01:11:11,945 ze kterého vytlačil všechny ostatní hráče - USA i Čínu. 765 01:11:12,065 --> 01:11:15,537 Vždyť Čína už tady začínala se stavbou přístavů. 766 01:11:15,657 --> 01:11:19,714 Ano, Čína už se toho účastnila, proč by také měla ztrácet čas, 767 01:11:19,834 --> 01:11:23,335 když předpokládala, že to stejně všechno bude jednou její. 768 01:11:23,455 --> 01:11:28,931 A podstata toho konfliktu spočívala v tom, že my, Rusko, 769 01:11:29,051 --> 01:11:35,681 jsme měli začít ozbrojený konflikt s Ukrajinou, kterou podporují USA. 770 01:11:35,801 --> 01:11:44,457 Ti by se do toho vložily s plnou silou, a aby to nevedlo k válce uprostřed Evropy, 771 01:11:44,577 --> 01:11:49,785 tak sem měla přijít mírotvorná armáda, modré přilby, 772 01:11:49,905 --> 01:11:55,475 které by se zcela náhodou ukázaly být čínskými modrými přilbami. 773 01:11:55,595 --> 01:12:02,130 Ti by tady ovládli Ukrajinu a Krym a válka by se přesunula do Evropy a Ruska, 774 01:12:02,250 --> 01:12:11,588 kde by destabilizovala řízení a připravovala novou půdu pro další příchod mírotvorných přileb, tedy Číňanů. 775 01:12:11,708 --> 01:12:17,841 Lidí na to mají dost a dost. Rozeslat "drobné skupinky" po jednom miliónu do každého státu 776 01:12:17,961 --> 01:12:21,088 by pro ně nebyl žádný problém. 777 01:12:21,208 --> 01:12:28,900 Jenže zkušené Putinovo řízení, díky kterému byla vytěsněna jak Čína, tak i USA za rámec té krymské otázky, 778 01:12:29,020 --> 01:12:32,404 předurčilo i to, co bude na Ukrajině. 779 01:12:32,524 --> 01:12:36,358 Ani Čína, ani USA už tam nebudou figurovat. 780 01:12:36,478 --> 01:12:44,073 Napřed bude jednotný ukrajinský stát v sestavě světového společenství, 781 01:12:44,193 --> 01:12:49,987 tedy neutrální a demokratický a v míře vykořeňování „svidomismu“ a banderovštiny, 782 01:12:50,107 --> 01:12:53,459 protože ty nejsou slučitelné se životem... 783 01:12:53,579 --> 01:13:00,022 Když totiž probíhá válka, rozvrat a je možné loupit a krást, je to pro banderovštinu a „svidomismus“ živná půda. 784 01:13:00,142 --> 01:13:04,871 Ale začne-li se opět něco nově budovat, tak tam pro ně jednoduše nezbyde místo 785 01:13:04,991 --> 01:13:07,866 a budou vykořeněny samotným životem. 786 01:13:07,986 --> 01:13:13,318 Jakmile tam bude nastolen režim zajišťující mír, klid a řád, 787 01:13:13,438 --> 01:13:18,489 tak se Ukrajina velice rychle vrátí do ruského světa. 788 01:13:18,609 --> 01:13:22,809 A pamatujte, ta otázka, o které se diskutovalo poté, kdy Putin prohlásil, 789 01:13:22,929 --> 01:13:26,461 že Lenin položil skrytou jadernou bombu pod SSSR, 790 01:13:26,581 --> 01:13:29,856 a vy jste vysvětloval, že ho k tomu vedly historické okolnosti, 791 01:13:29,976 --> 01:13:33,045 protože také Leninovy možnosti byly omezené. 792 01:13:33,165 --> 01:13:39,860 A může být ten problém národního rozdělení Ukrajiny teoreticky vyřešen tak, 793 01:13:39,980 --> 01:13:47,859 že se stane součástí velkého státu, jako subjekt, jako soubor subjektů a vznikne tak velký ruský stát? 794 01:13:47,979 --> 01:13:52,875 Krach imperial… Jak to svého času říkali v sovětských časech? 795 01:13:52,995 --> 01:13:56,475 Demobilizace je stejně nevyhnutelná jako krach imperialismu. 796 01:13:56,595 --> 01:14:00,153 Je to nevyhnutelné. 797 01:14:00,273 --> 01:14:05,502 A to kvůli tomu, že globalizace je proces objektivní 798 01:14:05,622 --> 01:14:11,778 a spočívá v koncentraci řízení výrobních prostředků. 799 01:14:11,898 --> 01:14:18,336 Ale řízení toho objektivního procesu má subjektivní charakter. 800 01:14:18,456 --> 01:14:26,875 A vzhledem k tomu, že existovalo velké Rusko a Ukrajina byla jeho součástí, 801 01:14:26,995 --> 01:14:31,968 tak se podle principu ruské harmoniky nemůže nevrátit. 802 01:14:32,088 --> 01:14:44,082 A jak se součástí Ruska stane Turecko? Jak Rumunsko? Harmonika se bude roztahovat. 803 01:14:44,202 --> 01:14:51,488 To vše se stane součástí velkého Ruska. No a Ukrajina je teď stejně jako celý náš stát nemocná. 804 01:14:51,608 --> 01:15:02,469 Na ní je prostě ten proces jenom závažnější, jde o větší bolák, než ten na těle zbytku Ruska. 805 01:15:02,589 --> 01:15:08,347 Ale to vůbec neznamená, že je úplně odstřižena od jednotného ruského světa. 806 01:15:08,467 --> 01:15:11,145 Už jí z něho není možné vyrvat. 807 01:15:11,265 --> 01:15:19,765 Všechno, co je součástí ruského světa na principu mnohoregionálního bloku, se už nikam nevrátí. 808 01:15:19,885 --> 01:15:24,620 Je možné se pokoušet to zastavit, jak se o to také globalisté neustále snaží. 809 01:15:24,740 --> 01:15:31,685 Rozvrátili Ruské impérium, rozvrátili SSSR a teď šílí z toho, že se Rusko zase obrozuje. 810 01:15:31,805 --> 01:15:40,227 Oni v podstatě velmi dobře chápou, že se SSSR v podstatě po zhroucení Ruského impéria, 811 01:15:40,347 --> 01:15:48,671 které sahalo až k Varšavě, roztáhnul až do Berlína z toho jednoduchého důvodu, 812 01:15:48,791 --> 01:15:52,953 že vznikly státy socialistického tábora. 813 01:15:53,073 --> 01:15:59,487 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že ty státy socialistického tábora nevznikly kvůli tomu, 814 01:15:59,607 --> 01:16:05,463 že by je SSSR „okupoval“ a vnutil jim své pořádky. 815 01:16:05,583 --> 01:16:11,512 Proč by potom SSSR nevnutil své pořádky například „okupovanému“ Rakousku? 816 01:16:11,632 --> 01:16:20,175 Tam jim je přece nevnutil? A co Norsko? Finsko? To vše byly „okupované“ státy! 817 01:16:20,295 --> 01:16:27,966 Mohl si zabrat Švédsko, které jako „neutrální“ stát pomáhalo Německu. 818 01:16:28,086 --> 01:16:34,983 Proč ty pořádky nevnutil Íránu? Chápete? A těmto státům prý je vnutil. 819 01:16:35,103 --> 01:16:43,131 Ta věc se má tak, že tyto státy ve svém sociálním rozvoji po hitlerovské okupaci udělaly krok kupředu. 820 01:16:43,251 --> 01:16:51,216 A ten krok kupředu udělaly ty státy samy na základě demokracie, na základě SSSR. 821 01:16:51,336 --> 01:16:55,006 Vezměte si Česko. Vždyť kdo se vrátil do Československa? Beneš! 822 01:16:55,126 --> 01:17:00,931 SSSR nic nenamítal proti tomu, aby se tam klidně vrátil předválečný prezident, ať jen se postaví do čela a jedná. 823 01:17:01,051 --> 01:17:11,259 A jak se zachovalo Československo? Byli z něho vyhnáni Němci, ano? 824 01:17:11,379 --> 01:17:18,295 A Češi to nepodpořili a řekli si: „Ne, takovou demokracii tady nechceme. Jak jí předvádíte na Němcích. 825 01:17:18,415 --> 01:17:23,150 My jsme zažili, jaké to bylo, když to Němci dělali nám a to máme být jako oni? 826 01:17:23,270 --> 01:17:25,310 Musíme se chovat jako lidé!“ 827 01:17:25,430 --> 01:17:32,737 Mravně-etické kritérium bylo určující… Bezesporu. Ani jeden stát jsme… 828 01:17:32,857 --> 01:17:36,913 Jugoslávie šla svou cestu. Rumunsko také šlo svou cestou. 829 01:17:37,033 --> 01:17:42,941 Československo zase tou svou. Ale spojovalo je něco osobitého, to, co našly v SSSR. 830 01:17:43,061 --> 01:17:47,138 A rozhodovali o tom lidé. Já jsem uvedl příklad Československa. 831 01:17:47,258 --> 01:17:51,952 Když Beneš začal s těmi deportacemi, při kterých Němce ponižovali a týrali. 832 01:17:52,072 --> 01:17:57,713 To je realita, ty vzpomínky o tom, jak to probíhalo, se nedají číst bez zachvění. 833 01:17:57,833 --> 01:18:05,345 Ale sami Češi to nepodpořili, nepodpořili to. Oni potom ve volbách řekli, že fašismus nechtějí, 834 01:18:05,465 --> 01:18:10,159 že jim úplně stačil ten německý a sami svůj pěstovat tím spíše nehodlají. 835 01:18:10,279 --> 01:18:13,121 Chceme normální, lidský život. 836 01:18:15,385 --> 01:18:22,030 A já jsem se chtěl zeptat a možná vás poprosit… 837 01:18:22,955 --> 01:18:28,484 Rok 2017, jeho konec a rok 2018 jsou matričně pro Rusko velice složité. 838 01:18:28,604 --> 01:18:35,712 A Putin nedávno prohlásil, že od 1. ledna 2018 bude Rusko již částečně přecházet… 839 01:18:35,832 --> 01:18:39,415 Uložil ministerstvu financí, aby se připravilo na to, 840 01:18:39,535 --> 01:18:44,482 že se bude částečně přecházet v přístavech na platby v národní měně, tedy v rublech. 841 01:18:44,602 --> 01:18:47,800 Z toho je jasné, že druhá strana teď také začne uplatňovat 842 01:18:47,920 --> 01:18:52,455 nějaký faktor vyvíjející tlak na prostředí supersystému Rusko. 843 01:18:52,575 --> 01:18:58,747 Co bychom měli dělat, abychom zase neuvázli v nějakém tom revolučním nebo finančně-krizovém scénáři? 844 01:18:58,867 --> 01:19:00,664 Co by měli lidé dělat? 845 01:19:00,784 --> 01:19:06,442 Tak především nesmíte zapomínat, nač máte hlavu, kterou nemáte pro parádu, 846 01:19:06,562 --> 01:19:10,803 máte ji proto, abyste přemýšleli o tom, co se děje. 847 01:19:10,923 --> 01:19:15,000 A než něco podniknete, musíte si to napřed dobře promyslet, 848 01:19:15,120 --> 01:19:18,559 zda se to slučuje se životem, který je tím nejlepším ukazatelem. 849 01:19:18,679 --> 01:19:24,731 Máte v něm dost příkladů i informací, k čemu vede jaké chování. Obzvláště na příkladu Ukrajiny. 850 01:19:24,851 --> 01:19:29,925 To je lekce pro celý zbytek Ruska, 851 01:19:30,045 --> 01:19:35,840 kam vede bezmyšlenkový vztah k politice a přidržování se určitých kurzů. 852 01:19:35,960 --> 01:19:46,076 A co se týká složitosti, tak víte, řízení není proces probíhající v jedné přímce. 853 01:19:46,196 --> 01:19:53,286 Vždy je velice důležitý okamžik, který je možné využít k uplatnění vašeho řízení, 854 01:19:53,406 --> 01:20:02,254 nebo třeba později k deaktivaci těch procesů, které nahradily vaši nečinnost, 855 01:20:02,374 --> 01:20:05,803 abyste se opět dostali na nějakou úroveň. 856 01:20:05,923 --> 01:20:15,473 Obrazně řečeno je to možné přirovnat k odstřelovači, který leží a čeká na svou oběť, je na lovu. 857 01:20:15,593 --> 01:20:21,183 Může střílet na různé cíle a může si vybrat jen jeden konkrétní. 858 01:20:21,303 --> 01:20:26,456 Když nevystřelí včas, tak potom může ležet a čekat, 859 01:20:26,576 --> 01:20:32,037 kdy se mu zase naskytne jeho cíl a zkoušet to víckrát a dlouhou dobu. 860 01:20:32,157 --> 01:20:35,972 A to je obzvláště dobře vidět na případu Ukrajiny. 861 01:20:36,092 --> 01:20:42,787 Když ten první den došlo ke státnímu převratu, v tom únorovém dni, tak stačilo, 862 01:20:42,907 --> 01:20:49,114 aby se našli dva vlastenečtí generálové, kteří by se nepodřídili tomu převratu, 863 01:20:49,234 --> 01:20:56,727 ale dostáli by své přísaze a ukrajinské ústavě, a s těmi banderlogy by to vyřídili raz dva, 864 01:20:56,847 --> 01:21:00,971 protože byli zkoncentrováni na jednom místě, v Kyjevě. 865 01:21:01,091 --> 01:21:04,443 Stačilo probrat Kyjev a tím spíše, že všichni byli na Majdanu. 866 01:21:04,563 --> 01:21:08,558 Všechny je najednou zneškodnit bylo otázkou několika dnů. 867 01:21:08,678 --> 01:21:12,699 Vlastně otázkou jednoho dne a vyčištění celého Kyjeva otázkou několika dnů. 868 01:21:12,819 --> 01:21:18,460 Mohli to zvládnout a nebylo by žádné krveprolití, žádná občanská válka. Státní převrat by byl zlikvidován. 869 01:21:18,580 --> 01:21:23,629 Protože to tehdy nezvládli, stalo se dalším rozhodujícím okamžikem to, 870 01:21:23,749 --> 01:21:31,242 zda to dokáží či nedokáží revoltující Novorusko, Charkov, Dněpropetrovsk, Záporoží, 871 01:21:31,362 --> 01:21:40,912 Oděsa, Doněck, Luhansk se svým příklonem k dodržování zákonného, 872 01:21:41,032 --> 01:21:46,005 legitimního vývoje situace v zemi, zda to dokáží zvrátit. 873 01:21:46,125 --> 01:21:48,114 Jenže jak se to vyvíjelo? 874 01:21:48,234 --> 01:21:53,463 Vzhledem k tomu, že byli všude rozestaveni kozlové provokatéři, v předem určených místech… 875 01:21:56,138 --> 01:22:03,674 Nechci je teď jmenovat, protože by to mohlo vést k závažným následkům, 876 01:22:03,794 --> 01:22:09,512 ale ta věc se má tak že to oni neumožnili, aby se to realizovalo. 877 01:22:09,632 --> 01:22:17,691 Velice tvrdě to potlačili v Charkově, Dněpropetrovsku, Záporoží, v Oděse, kde ty lidi… 878 01:22:17,811 --> 01:22:25,021 A já nechci, aby opět umírali lidé. Vezměme si Doněck. Proč tam ten proces přetrval? 879 01:22:25,141 --> 01:22:32,454 Ten proces měl být potlačen a potlačen měl být podle vzoru Volyňského masakru. 880 01:22:32,574 --> 01:22:37,572 Kdy měly „vlaky družby“ naplněné „svidomity“ a banderovci dorazit na Donbas, 881 01:22:37,692 --> 01:22:40,864 kde by začali lidi zabíjet všemi možnými způsoby. 882 01:22:40,984 --> 01:22:48,552 Vždyť nebylo podniknuto nic proti tomu, když se například na západě zmocnili skladů plných zbraní. 883 01:22:48,672 --> 01:22:55,450 Ve Lvově vyvezli do ulic děla a obložili je pneumatikami. Nikdo proti tomu přece nic nepodnikal? 884 01:22:55,570 --> 01:23:00,828 Proč by měly být proti lidem, kteří trvali na tom, že ve všem je třeba postupovat podle zákona, 885 01:23:00,948 --> 01:23:05,342 a že vše by mělo být vyřešeno volbami, použity zbraně? 886 01:23:05,462 --> 01:23:09,079 Vždyť se podívejte. Začala být formována domobrana. 887 01:23:09,199 --> 01:23:16,494 A při pohledu na vývoj té národní vzpoury v Luhansku a Doněcku, 888 01:23:16,614 --> 01:23:21,802 kde se v podstatě tvořily ty opěrné body, 889 01:23:21,922 --> 01:23:26,760 jsme v míře možností tyto věci částečně komentovali. 890 01:23:26,880 --> 01:23:33,590 Když začalo být jasné, že jak v Doněcku, tak i v Luhansku to potlačí stejně, 891 01:23:33,710 --> 01:23:38,116 jako se jim to povedlo jinde, jenom to bude krvavější, 892 01:23:38,236 --> 01:23:41,942 protože bylo zapotřebí vytvořit precedent, na základě kterého Rusko, 893 01:23:42,062 --> 01:23:47,353 tedy spíše důvod, na základě kterého mělo Rusko vstoupit se svou armádou, aby ochránilo obyvatelstvo, 894 01:23:47,473 --> 01:23:51,324 aby nepřipustilo ten Volyňský masakr, ale tentokrát v Donbasu. 895 01:23:51,444 --> 01:24:01,467 A tehdy to bylo tak, že jsem přímo řekl, že v Doněcku už to nezvládnou, 896 01:24:01,587 --> 01:24:06,342 protože je tam schválně vodili v kruhu a mohli se tam dočkat jen toho, až je začnou likvidovat. 897 01:24:06,462 --> 01:24:10,066 Bylo zapotřebí se stáhnout do jakéhokoliv okresního města 898 01:24:10,186 --> 01:24:12,967 a tam začít vytvářet centra koncentrace řízení, 899 01:24:13,087 --> 01:24:17,226 na základě kterých by potom bylo možné se bránit, až začnou proudit ty bandy. 900 01:24:17,346 --> 01:24:28,191 A téměř ihned po tomto prohlášení se takovým centrem stal Slavjansk, kde figuroval Strelkov. 901 01:24:28,311 --> 01:24:34,383 To, že se tam objevil, v podstatě zachránilo veškeré obyvatelstvo před velkým masakrem typu toho Volyňského. 902 01:24:34,503 --> 01:24:39,568 Když se tam objevil Strelkov, začala se formovat domobrana. 903 01:24:39,688 --> 01:24:46,542 Kdyby byla formována dobře, tak by k té občanské válce vůbec nedošlo. 904 01:24:46,662 --> 01:24:50,986 Jen si vzpomeňte, v jakém stavu se tenkrát nacházela ukrajinská armáda. 905 01:24:51,106 --> 01:24:59,853 Mnozí se bili v hruď: „Podívejte se, jak my, obyčejní lidé honíme tank po poli.“ 906 01:24:59,973 --> 01:25:07,609 A vůbec nepřemýšleli o tom, že ten tank řídil normální člověk, který nechtěl přejet lidi. 907 01:25:08,719 --> 01:25:16,764 Jeden tank tam jel po vlastní ose a mrhal svými zdroji. To byl stav ukrajinské armády. 908 01:25:16,884 --> 01:25:22,154 A v tom tanku seděl normální člověk, se kterým bylo zapotřebí si promluvit. 909 01:25:22,274 --> 01:25:33,058 A třeba ho i pustit dál, ale nepronásledovat ho. Tu armádu dávali do kupy velice těžce, kriticky. 910 01:25:33,178 --> 01:25:40,835 Kdyby v té chvíli těch 27 tisíc lidí, kteří se přihlásili jako dobrovolníci jenom v Doněcku, 911 01:25:40,955 --> 01:25:47,706 bylo strukturně zapojeno v domobraně a vyzbrojeno, tak by k té občanské válce nedošlo. 912 01:25:47,826 --> 01:25:53,837 Ale ten, co řídil procesy v Doněcku, udělal všechno pro to, aby k tomu nedošlo. 913 01:25:53,957 --> 01:25:59,371 Proto se museli zformovat jiní lídři, ale už v boji. 914 01:25:59,491 --> 01:26:08,917 V té době vše bylo možné vyřešit v průběhu měsíců, takže v září… 915 01:26:09,037 --> 01:26:14,903 Ještě v květnu roku 2014 bylo vše možné vyřešit do září. 916 01:26:15,023 --> 01:26:20,581 Na Ukrajině by nedošlo k občanské válce, všechno by se vyřešilo v klidu, byl by obnoven ústavní řád, 917 01:26:20,701 --> 01:26:25,889 byly by vypsány normální volby, kterých by se účastnili všichni. 918 01:26:27,720 --> 01:26:32,103 Banderovci by se museli přizpůsobit společným pravidlům, 919 01:26:32,223 --> 01:26:37,925 nemohli by se chovat svévolně a žádná milice a ozbrojené síly by jim přitom nekryly záda. 920 01:26:38,045 --> 01:26:45,905 Jakmile začaly bojové akce, jakmile se spustila propaganda 921 01:26:46,025 --> 01:26:49,690 a volontéři v tomto ohledu odvedli veliký kus práce! 922 01:26:49,810 --> 01:26:54,257 Ještě v květnu nebyla žádná občanská válka, ani v červnu, 923 01:26:54,377 --> 01:27:00,614 ale v červenci už probíhala občanská válka a zasloužili se o ni ti volontéři, 924 01:27:00,734 --> 01:27:06,334 kteří rozváželi tu různorodou pomoc ukrajinským silám a dobrovolnickým bataliónům. 925 01:27:06,454 --> 01:27:09,584 To právě tito volontéři se stali tou silou, 926 01:27:09,704 --> 01:27:19,336 která Ukrajinu rozdělila na separatisty v Donbasu a na „svidomé“. 927 01:27:20,982 --> 01:27:25,261 Vše je vždy zapotřebí udělat v ten pravý čas 928 01:27:25,381 --> 01:27:32,215 a čím správněji a přesněji postupujete, tím menší jsou náklady na řízení. 929 01:27:32,335 --> 01:27:35,956 Teď už se ten problém nedá vyřešit na Ukrajině. 930 01:27:36,076 --> 01:27:40,400 Střetly se nadnárodní síly a vše velmi závisí na tom, 931 01:27:40,520 --> 01:27:45,296 jak si Putin poradí s podpindosníky v rossionské elitě 932 01:27:45,416 --> 01:27:48,835 a jak se mu povede uplatňovat svou globální politiku. 933 01:27:48,955 --> 01:27:53,958 Protože v globální politice globální prediktor postupuje tak, 934 01:27:54,078 --> 01:28:00,808 že vždy pomůže Putinovi, pokud to odpovídá jeho zájmům. 935 01:28:00,928 --> 01:28:07,198 Ale pomůže mu pouze do takové míry, aby dosáhl svých zájmů, ale už vůbec ne do té míry, 936 01:28:07,318 --> 01:28:11,672 aby byla posílena zdrojová stabilita Ruska. 937 01:28:11,792 --> 01:28:19,826 Pokud se Rusko příliš pozvedne, tak podpoří ty síly, které mu dokážou házet klacky pod nohy. 938 01:28:19,946 --> 01:28:24,326 To znamená, že sice pomáhají, ale vždy za našimi zády drží v ruce připravený nůž. 939 01:28:24,446 --> 01:28:27,438 Oni z nás chtějí udělat opici, která za ně bude tahat horké kaštany z ohně, 940 01:28:27,558 --> 01:28:30,677 a my se zase snažíme uplatňovat vlastní globální politiku 941 01:28:30,797 --> 01:28:34,052 a jednáme podle pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení. 942 01:28:34,172 --> 01:28:38,447 Využíváme objektivní okolnosti k dosažení svých subjektivních cílů. 943 01:28:38,567 --> 01:28:43,813 Globalisté to nemohou nebrat do úvahy a jsou nuceni nám v tom pomáhat. 944 01:28:44,636 --> 01:28:53,377 Vše teď záleží na tom, jak proběhne rok 2018 i s čím do něho budeme vstupovat. 945 01:28:53,497 --> 01:28:59,361 Ale v podstatě je pro Ukrajinu i Rusko vše předurčeno. 946 01:28:59,481 --> 01:29:07,050 V roce 2014, který byl tím nejsložitějším rokem, Rusko nevstoupilo do války s Ukrajinou. 947 01:29:07,170 --> 01:29:14,252 A plán zapojit do toho čínské modré přilby jim nevyšel. To je vše. 948 01:29:14,372 --> 01:29:20,174 Teď už jim nezbývá než čekat na to, až se Rusko vyčerpá při realizaci svého řízení, 949 01:29:20,294 --> 01:29:24,263 nebo se krátkým zpětným obratem posune jinam. 950 01:29:24,383 --> 01:29:29,629 A zatím se nikam neposouváme a nejenže neztrácíme síly, ale naopak nám rostou. 951 01:29:29,749 --> 01:29:33,383 Vše tedy dopadne dobře. 952 01:29:33,503 --> 01:29:44,803 To však bohužel pro mnohé lidi, které již postihlo neštěstí, bude malou útěchou. 953 01:29:44,923 --> 01:29:52,390 Lidé po našich pořadech… Víte, setkání s vámi, to je jako psychoterapie, 954 01:29:52,510 --> 01:29:58,228 lidi to uklidňuje, spotřebují méně léků, více všemu začínají rozumět. 955 01:29:58,348 --> 01:30:04,144 Dnes to byly již všechny otázky. Chci vám poděkovat, že jste si pro nás udělal čas. Děkujeme. 956 01:30:04,264 --> 01:30:11,500 Já vám také děkuji, že jste přijeli. Chtěl bych… Chtěl bych promluvit o té psychoterapii. 957 01:30:11,620 --> 01:30:16,412 Je dobře, máte-li po ruce doktora, na kterého se můžete obrátit. 958 01:30:16,532 --> 01:30:20,449 Ale ještě lepší je, dokážete-li být tím doktorem vy sami. 959 01:30:20,569 --> 01:30:26,725 Abyste nezmatkovali a dokázali porozumět všem procesům, musíte se posadit k učebnicím 960 01:30:26,845 --> 01:30:31,895 a začíst číst tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, sebevzdělávat se, 961 01:30:32,015 --> 01:30:37,295 stát se konceptuálně samostatnými a porozumět dění okolo sebe. 962 01:30:37,415 --> 01:30:42,715 Proto všem děkuji, přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. 963 01:30:42,835 --> 01:30:48,385 Studujte knihy Dostatečně všeobecné teorie řízení, Koncepce sociální bezpečnosti a buďte šťastní. 964 01:30:48,505 --> 01:30:52,697 - Do příštích setkání. - Do příštích setkání. Děkujeme. 965 01:30:52,817 --> 01:31:06,581 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz