1 00:00:04,371 --> 00:00:08,709 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,829 --> 00:00:11,866 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,986 --> 00:00:16,179 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,299 --> 00:00:20,539 Dnes je 28.08.2017. 5 00:00:21,390 --> 00:00:25,847 Od našeho minulého natáčení uplynulo dost času, 6 00:00:25,967 --> 00:00:29,603 tedy zde v Barnaulu, nemluvím o natáčení z Krymu 7 00:00:29,723 --> 00:00:33,896 a na náš web zatím přišlo velmi mnoho otázek. 8 00:00:34,016 --> 00:00:40,439 Začneme tedy událostmi které se mezitím staly. 9 00:00:40,559 --> 00:00:43,867 A konkrétně vás Valeriji Viktoroviči prosí 10 00:00:43,987 --> 00:00:49,853 okomentovat návštěvu vatikánského kardinála Pietra Parolina v Rusku. 11 00:00:49,973 --> 00:00:54,446 V podstatě se nejedná o nic tak překvapujícího, 12 00:00:54,566 --> 00:00:58,629 z čeho bychom si měli sednout na zadek, z nějaké návštěvy kardinála. 13 00:00:58,749 --> 00:01:03,012 Jen připomenu, že jeho funkce přesně zní státní tajemník (sekretář) Vatikánu. 14 00:01:03,132 --> 00:01:07,283 A my známe ještě jeden stát, kde je funkce státního tajemníka. 15 00:01:07,403 --> 00:01:13,803 Je to stát, který přistupuje ke všem stejně nadřazeně, ať už jde o jeho vlastní státy, 16 00:01:13,923 --> 00:01:18,300 či jiné, které se nacházejí kdesi za oceánem. 17 00:01:18,420 --> 00:01:26,193 A řídí je, tedy spíše upravuje své vzájemné vztahy s nimi podle toho. 18 00:01:26,313 --> 00:01:28,721 Jsou to samozřejmě USA. 19 00:01:28,841 --> 00:01:39,420 Podstata funkce vatikánského státního tajemníka je stejná jako funkce ředitele státního departmentu USA, 20 00:01:39,540 --> 00:01:41,916 tedy státního tajemníka. 21 00:01:42,036 --> 00:01:47,614 Když to porovnáte s Vatikánem, tak jde přibližně o to samé nadnárodní řízení, 22 00:01:47,734 --> 00:01:55,218 až na to, že tam ho realizuje státní elita a tady sice nejde o vývěsní štít přímo globálního prediktoru, 23 00:01:55,338 --> 00:01:59,885 ale o vývěsku jeho eurasijského křídla. 24 00:02:00,005 --> 00:02:02,667 Je to pouze takový vývěsní štít. 25 00:02:02,787 --> 00:02:09,818 Nicméně katolická církev uplatňuje reálné nadnárodní řízení, a jak si jistě vzpomínáte, 26 00:02:09,938 --> 00:02:17,891 tak průlomovou událostí se ve vztazích mezi katolickou a ruskou pravoslavnou církví 27 00:02:18,011 --> 00:02:23,869 stalo setkání patriarchy Kirilla a papeže na Kubě. 28 00:02:23,989 --> 00:02:36,383 A o té věci, že římskokatolická církev bude v Evropě předávat své řízení ruské pravoslavné církvi, 29 00:02:36,503 --> 00:02:42,911 a že klíčovou církví se má stát Arménská apoštolská církev, mluvíme neustále. 30 00:02:43,031 --> 00:02:49,225 A tohle je pouze jeden z prvků při realizaci řízení tohoto procesu 31 00:02:49,345 --> 00:02:54,866 předávání Evropy pod křídla ruské pravoslavné církve 32 00:02:54,986 --> 00:03:01,960 a tím také začlenění světského státu Rusko do řízení některých procesů v Evropě, 33 00:03:02,080 --> 00:03:08,755 se kterými si nedokážou poradit evropské státy, aniž by se opíraly o vnější sílu. 34 00:03:08,875 --> 00:03:14,085 Zatím tou opěrnou vnější silou byly USA, ale ty odcházejí 35 00:03:14,205 --> 00:03:20,543 a římskokatolická církev pomáhá vybudovat novou oporu. 36 00:03:20,663 --> 00:03:23,655 Vůbec nejde o žádnou naši dominanci. 37 00:03:23,775 --> 00:03:29,983 V podstatě nám opět nabízejí, abychom se stali opicemi, které budou za páníčka tahat horké kaštany z ohně. 38 00:03:30,103 --> 00:03:35,705 V tomto ohledu se sami rozhodneme, jakou přijmeme roli, 39 00:03:35,825 --> 00:03:42,445 ale protože účastnit se evropských procesů musíme tak jako tak, 40 00:03:42,565 --> 00:03:48,069 tak je vždy lepší to dělat na základě dohod než konfrontací. 41 00:03:48,189 --> 00:03:57,437 A to, že se římskokatolická církev aktivně účastní řízení světa z nadnárodních pozic? 42 00:03:57,557 --> 00:04:03,587 To by měl i obyčejný divák již znát třeba ze seriálu Sedmnáct zastavení jara. 43 00:04:07,053 --> 00:04:15,286 Další otázka, kterou vás prosí okomentovat, je ten incident s torpédoborcem se jménem John McCain. 44 00:04:15,406 --> 00:04:23,290 Není až tak důležité, jaké měl jméno, i když v tomto případě matrice zafungovala naplno. 45 00:04:23,410 --> 00:04:26,461 Problém je v tom… Jen si povšimněte, 46 00:04:26,581 --> 00:04:33,238 na začátku léta se jeden torpédoborec pokusil nebezpečně překřížit cestu kontejnerové lodi 47 00:04:33,358 --> 00:04:35,598 a vysloužil si úder do boku. 48 00:04:35,718 --> 00:04:42,095 Teď porušil předpisy námořní dopravy další torpédoborec a zase následoval úder do boku. 49 00:04:42,215 --> 00:04:56,711 A co to všechno znamená? V podstatě je to tak, že jak jsem už na začátku léta mluvil o Fitzgeraldu, 50 00:04:56,831 --> 00:05:04,626 tak celou tu situaci na moři dobře popisuje Zadornovova humorná scénka 51 00:05:04,746 --> 00:05:10,428 v tom dialogu námořní flotily s majákem, který jim nechtěl uhnout z cesty. 52 00:05:10,548 --> 00:05:16,495 Američané si zvykli, že mohou plout, jak se jim zachce. 53 00:05:16,615 --> 00:05:25,645 A dříve se jim všichni pečlivě snažili jít z cesty, jen aby se s nimi proboha nesrazili, jen to ne. 54 00:05:25,765 --> 00:05:30,905 Jenže teď v podstatě zazněl rozkaz dát to Američanům sežrat. 55 00:05:31,025 --> 00:05:36,514 To neznamená, že by kapitánovi lodi někdo přímo nařídil, že teď nesmí ustoupit 56 00:05:36,634 --> 00:05:44,137 a plnou parou to do nich napasovat, že by se neměl třeba zpětným chodem nějak snažit vyhnout srážce, 57 00:05:44,257 --> 00:05:46,987 jak to dělával vždy dříve, 58 00:05:47,107 --> 00:05:50,972 kdy platilo, že jestliže se americká loď chystala někomu křížit cestu, 59 00:05:51,092 --> 00:05:54,177 byl to problém té lodi, která si držela svůj kurz. 60 00:05:54,297 --> 00:05:56,427 Tak to bylo vždy. Ale teď? 61 00:05:56,547 --> 00:06:02,841 Všeobecná změna informačního pole způsobila to, že si to kapitáni celkem v klidu… 62 00:06:02,961 --> 00:06:07,260 Vždyť právo je zcela na jejich straně. …přestávají nechat líbit. 63 00:06:07,380 --> 00:06:17,849 Je to jako v tom vtipu o dopravní nehodě, kde se dva srazili na křižovatce: 64 00:06:17,969 --> 00:06:23,809 „Vy jste porušil dopravní předpisy, na co jste myslel?“ „Já myslel, že se třeba protáhnu. 65 00:06:23,929 --> 00:06:27,919 A proč vy jste nepřibrzdil? Nač vy jste myslel?“ 66 00:06:28,039 --> 00:06:30,990 „Já? Já si pomyslel: To tedy neprotáhneš!“ 67 00:06:31,110 --> 00:06:35,913 To je ta situace, ke které teď dochází ve vztahu k americkým lodím. 68 00:06:36,033 --> 00:06:38,591 Už jich všichni mají plné zuby. 69 00:06:38,711 --> 00:06:42,600 Kvůli té jejich drzosti mají všichni Američanů dost, 70 00:06:42,720 --> 00:06:48,493 no a to teď proráží z podvědomých úrovní a vede k takovým událostem. 71 00:06:48,613 --> 00:06:55,371 Opakuji, že to vůbec neznamená, že ten kapitán měl v plánu narazit jim do boku, on si jen řekl: 72 00:06:55,491 --> 00:07:03,347 „Nějak to dopadne. Já jsem pojištěný a USA už nejsou tak silné, aby mi to mohly dát pořádně sežrat.“ 73 00:07:03,467 --> 00:07:09,059 No a pro Trumpa to znamená další trumf v třenicích s těmi vojáky, 74 00:07:09,179 --> 00:07:13,988 kteří zaujímají protitrumpovské pozice a podporují státní elitu. 75 00:07:14,108 --> 00:07:20,083 Může jim to omlátit o hlavu: „Jen se podívejte, do jakého stavu jste náš stát dovedli! Jak vypadá naše námořnictvo!“ 76 00:07:20,203 --> 00:07:28,969 A může do funkcí dosazovat lidi, kteří alespoň nejsou vysloveně nepřátelští, necítí k Trumpovi přímou averzi. 77 00:07:29,089 --> 00:07:32,975 Alespoň takové, protože svých kádrů má velmi málo. 78 00:07:33,095 --> 00:07:38,332 Má za úkol začlenit ty, kteří už v těch funkcích jsou, ale v případě nutnosti je musí nahrazovat, 79 00:07:38,452 --> 00:07:42,109 což udělal například ve vztahu k veliteli sedmé flotily. 80 00:07:42,229 --> 00:07:47,300 Tam dosadili kontradmirála, kterému okamžitě zvedli hodnost na viceadmirála, 81 00:07:47,420 --> 00:07:50,219 okamžitý kariérní růst. 82 00:07:53,067 --> 00:08:00,219 Další otázka je od Alexeje Djačenka, který viděl náš poslední pořad, 83 00:08:00,339 --> 00:08:05,790 mám na mysli ten z Barnaulu ze 7. srpna 2017 a píše následující: 84 00:08:05,910 --> 00:08:10,981 Celkovou destabilizaci ve státě a její konkrétní epizodu v Moskevském oblastním soudu, předpokládám, 85 00:08:11,101 --> 00:08:14,617 připravovala státní elita a podpindosníci, 86 00:08:14,737 --> 00:08:17,986 protože globalisté potřebují Putina u řízení. 87 00:08:18,106 --> 00:08:22,915 Ale vůdce té bandy GTA žil v přístavku úředníka generální prokuratury a vy jste dříve říkal, 88 00:08:23,035 --> 00:08:27,569 že generální prokuratura je nástrojem globalistů. Vysvětlete daný rozpor. 89 00:08:27,689 --> 00:08:33,129 Není v tom žádný rozpor, ale o bandě GTA a s nimi souvisejících událostech musíme promluvit samostatně, 90 00:08:33,249 --> 00:08:37,629 protože ty události měli velice závažné pokračování, jak jsme o tom mluvili. 91 00:08:37,749 --> 00:08:43,254 Takže jen velice v krátkosti, co se týče toho rozporu. 92 00:08:43,374 --> 00:08:47,527 Globální prokuratura je skutečně nástrojem globálního prediktoru. 93 00:08:47,647 --> 00:08:50,876 - Generální prokuratura. - Oj, generální prokuratura. 94 00:08:50,996 --> 00:08:54,352 Podíváme-li se na ní komplexně, tak uvidíme, jak je globální. 95 00:08:54,472 --> 00:09:01,423 To přeřeknutí bylo tedy symbolické. Ale to neznamená, že se jedná o strukturní řízení. 96 00:09:01,543 --> 00:09:06,721 Musíte si uvědomovat ten rozdíl mezi strukturním a bezstrukturním řízením. 97 00:09:06,841 --> 00:09:15,682 Bezstrukturní řízení spočívá v tom, že je méně operativní ale účinnější. 98 00:09:15,802 --> 00:09:24,890 Jejich úkolem je zajistit určité parametry, a oni je zajišťují: realizují, co je třeba, shromažďují informace. 99 00:09:25,010 --> 00:09:34,741 A potom se jen vydá příkaz: „Trhej!“, a generální prokuratura začne „hájit zákony“ tak, jak to dělá. 100 00:09:35,264 --> 00:09:38,961 V daném případě došlo k tomu, že… 101 00:09:39,081 --> 00:09:43,696 Generální prokuratura má na starosti ohromné množství úkolů, 102 00:09:43,816 --> 00:09:49,832 mezi které patří i takové, jako byla ta banda GTA a v souladu s tím... 103 00:09:49,952 --> 00:09:56,621 Ale řízena je strukturně nadnárodní státní elitou USA, 104 00:09:57,070 --> 00:10:03,078 to ona realizuje všechny ty akce, to jejíma rukama to vše prochází. 105 00:10:03,198 --> 00:10:08,716 A jestliže se nějaký ten zadaný úkol rozběhne 106 00:10:08,836 --> 00:10:13,371 a spouštěn je strukturně, tak zastavit ho bezstrukturně je… 107 00:10:13,491 --> 00:10:21,052 Ani bych neřekl, že problematické, ale časově náročnější než jen vydat přímý příkaz, kterým se to vše stopne. 108 00:10:21,769 --> 00:10:32,055 Takže kdyby bylo zapotřebí, aby ten člověk i nadále působil na generální prokuratuře, 109 00:10:32,175 --> 00:10:42,704 tak by vůdce té bandy GTA zatkli někde jinde a nedopustili tak zkompromitování toho… 110 00:10:42,824 --> 00:10:50,896 …člověka ve funkci, podle mne, šéfa administrativy generální prokuratury. 111 00:10:51,016 --> 00:10:55,355 Ten byl potom přece propuštěn, byl jen propuštěn a hotovo. 112 00:10:55,475 --> 00:10:59,721 Což také posloužilo jako příklad ostatním uvnitř generální prokuratury, 113 00:10:59,841 --> 00:11:05,137 že je pro ně nebezpečné dále se orientovat na státní elitu USA, 114 00:11:05,257 --> 00:11:12,354 že podporovat jejich soukromé zájmy je může stát krk. Šlo o určité poselství. 115 00:11:12,474 --> 00:11:19,587 V podstatě jim vzkázali: „Musíte předvádět určitý stupeň patriotismu. 116 00:11:20,306 --> 00:11:29,799 A to pole vašeho směřování v rámci státní elity USA vás teď může ohrozit. 117 00:11:29,919 --> 00:11:36,977 Pokud vás přímo nespojí s takovými grázly, tak přinejmenším přijdete o svou kariéru. 118 00:11:37,587 --> 00:11:42,649 A ti, kteří by se vám potom snažili nějak pomoci v byznysu nebo jinde, 119 00:11:42,769 --> 00:11:47,164 okamžitě dostanou od globalistů také černou známku. 120 00:11:47,284 --> 00:11:52,327 Protože pod ty začínají být převáděni, jinak je podrazí, bude-li to zapotřebí. 121 00:11:52,447 --> 00:11:57,651 Jenže zneužiti a odhozeni budou tak jako tak. Takže zde žádný rozpor není. 122 00:11:57,771 --> 00:12:02,714 To přece nefunguje stejně, jako by je přijímali k sobě do práce, dali jim pracovní knížku, 123 00:12:02,834 --> 00:12:06,645 a zaevidovali je ve svém osobním oddělení, to vůbec ne. 124 00:12:07,041 --> 00:12:13,973 Nejvíce se tomu přibližuje právě řízení ze strany státní elity USA, které je tak vedeno. 125 00:12:14,093 --> 00:12:19,812 A co se týče samotné bandy GTA, tak další události, 126 00:12:19,932 --> 00:12:24,392 ke kterým v poslední době došlo u nás v Rusku, ukazují, 127 00:12:24,512 --> 00:12:30,736 že ta hlídka Ruské gardy byla u toho Moskevského oblastního soudu opravdu v pravý čas, 128 00:12:30,856 --> 00:12:35,162 protože zabránila opravdu závažné, velice závažné provokaci. 129 00:12:35,282 --> 00:12:38,163 Vždyť se podívejte, jak se to rozvíjí. 130 00:12:38,283 --> 00:12:42,931 Nač byla potřebná ta situace okolo bandy GTA? 131 00:12:43,051 --> 00:12:50,251 Aby to ve společnosti vyvolalo napětí a předvedli neschopnost všech orgánů činných v trestním řízení, 132 00:12:50,371 --> 00:12:52,192 včetně těch soudních. 133 00:12:52,312 --> 00:12:56,967 Aby mohli začít destabilizovat situaci v celém státě. 134 00:12:57,087 --> 00:12:58,896 A co bylo dál? 135 00:12:59,016 --> 00:13:03,729 Potom se u nás jen v poslední době dělo následující. 136 00:13:03,849 --> 00:13:09,810 Bylo pozastaveno vydávání neimigračních víz do USA. 137 00:13:09,930 --> 00:13:15,381 Teď je možné je vyřídit pouze v Moskvě a trvá to déle. 138 00:13:15,501 --> 00:13:20,869 Zdálo by se, že si USA podřezávají větev, na které samy sedí. 139 00:13:20,989 --> 00:13:29,227 Pro ně jsou tato neimigrační víza základem bezstrukturního i strukturního řízení 140 00:13:29,347 --> 00:13:34,631 těch států, se kterými pracují. 141 00:13:34,751 --> 00:13:43,197 Protože zpravidla jsou ta neimigrační víza vydávána lidem, kteří s nimi v určitých směrech spolupracují. 142 00:13:43,317 --> 00:13:50,985 To jim totiž potom umožňuje ovlivňovat, řídit procesy uvnitř států a obejít tak jejich státní řízení. 143 00:13:51,105 --> 00:13:52,768 Ale to hlavní. 144 00:13:52,888 --> 00:13:59,961 V první řadě ta neimigrační víza dostávají ti, kteří jsou orientovaní proamericky, tedy podpindosníci. 145 00:14:00,081 --> 00:14:05,532 To znamená, že ta stávající situace v první řadě zasáhne právě je. 146 00:14:05,652 --> 00:14:12,598 Jestliže si tedy samy USA omezují možnost manévrování a zasahování do řídících procesů 147 00:14:12,718 --> 00:14:17,337 prostřednictvím neimigračních víz do Států, 148 00:14:17,457 --> 00:14:23,145 tak se dlouho udržet nemohou. Vždyť budou potřebovat manévrovat. 149 00:14:23,265 --> 00:14:34,041 Přesto to udělaly. To znamená, že za každou cenu potřebují právě teď vyvolat napětí v našem státě. 150 00:14:34,161 --> 00:14:40,056 Jen si představte, že by došlo k tomu teroristickému útoku, 151 00:14:40,176 --> 00:14:44,469 a současně by byli vydrážděni všichni ti podpindosníci: 152 00:14:44,589 --> 00:14:48,969 „To je tím putinským režimem, který vše dělá špatně 153 00:14:49,089 --> 00:14:53,115 a tak nás za to trestají. Nač je nám ta naše Raška /Rusko negativně/? 154 00:14:53,235 --> 00:14:58,546 Páníček se hněvá a já za ním chtěl právě odjet a předvést mu svou oddanost…“ 155 00:14:58,666 --> 00:15:02,665 A roste jejich vztek, a aby je vydráždili ještě víc, 156 00:15:02,785 --> 00:15:09,007 došlo k zatčení ředitele Sedmého studia Serebrennikova, který… 157 00:15:09,127 --> 00:15:15,430 No to, že je homosexuál, je jeho osobní věc, ale ať nezavléká buzerantství do umění! 158 00:15:15,550 --> 00:15:20,105 Svět už si tím prošel a to nejednou, už to tu bylo. 159 00:15:20,225 --> 00:15:26,962 Kolik jen bylo v lidských dějinách pokusů těchto homosexuálů, aby buzerantství ovládlo umění. 160 00:15:27,082 --> 00:15:33,653 Dějiny to zavrhují, lidé to odmítají, proto když někteří říkají: „Podívejte, jaký je to talent!“, 161 00:15:33,773 --> 00:15:39,694 tak jsou to lidé, kteří vůbec neznají světové dějiny umění ani čím všechny podobné pokusy skončily. 162 00:15:39,814 --> 00:15:44,676 A všechny ty pokusy byly vždy štědře sponzorované, protože šlo o zničení státu, 163 00:15:44,796 --> 00:15:47,435 o degradaci společenské morálky. 164 00:15:47,555 --> 00:15:57,334 Ale teď se ani nejedná právě o to. Jeho přece nezatkli za umění, šlo o vyúčtování peněz. 165 00:15:57,454 --> 00:16:03,235 A on na to: „Proč bych se měl zabývat nějakým účetnictvím? Já patřím k elitě a má účetní? 166 00:16:03,355 --> 00:16:06,798 Ta patří k obyčejnému dobytku, já dosvědčím že..." 167 00:16:06,918 --> 00:16:10,789 Vždyť čím to začalo? On vypovídal proti účetní a tu strčili do vězení. 168 00:16:10,909 --> 00:16:14,289 No a všechna elita měla za to, že vše je v nejlepším pořádku. 169 00:16:14,409 --> 00:16:18,008 "Ty peníze jsem sice ukradl já…" A jak to tam probíhalo? 170 00:16:18,128 --> 00:16:22,452 Dostal peníze, které potom rozeslali na účty fiktivních společností 171 00:16:22,572 --> 00:16:26,073 zaregistrovaných přímo na jméno samotného Serebrennikova. 172 00:16:26,193 --> 00:16:30,869 Ale on je absolutně nevinný! Za všechno může ta účetní! Pěkné schéma si vymysleli, že? 173 00:16:30,989 --> 00:16:36,773 - Našli zde předsedu. - A když mu teď říkají, že musí jít do vězení také on, 174 00:16:36,893 --> 00:16:39,430 tak se diví: „Jak to? A za co?“ 175 00:16:39,550 --> 00:16:47,333 V tomto ohledu ta takzvaná kulturní elita skutečně nechápe, za co Serebrennikova zatkli. 176 00:16:47,453 --> 00:16:53,735 Vždyť si vzpomeňte na tu loňskou říjnovou hysterii Konstantina Rajkina, 177 00:16:53,855 --> 00:16:57,754 kterého také požádali, aby doložil vyúčtování státního financování. 178 00:16:57,874 --> 00:17:01,927 Co s těmi penězi udělal, nač je použil. „Cože, já, příslušník elity? 179 00:17:02,047 --> 00:17:05,882 Vy jste obyčejný dobytek a vaším úkolem je dávat nám peníze 180 00:17:06,002 --> 00:17:09,461 a vzhledem k tomu, že my děláme umění, které vy nemůžete pochopit, 181 00:17:09,581 --> 00:17:14,175 tak ani nemáte právo žádat po nás jakési skládání účtů! Vy tu jste jen od toho, abyste nás vydržovali." 182 00:17:14,295 --> 00:17:20,225 To je ten hlavní vzkaz všech těch Rajkinů, Serebrennikovů a všech, kteří je podporují. 183 00:17:20,345 --> 00:17:29,178 To je celá ta situace. No a právě tato elitka, jak si o sobě sama myslí, protože ve skutečnosti jsou to nuly 184 00:17:29,298 --> 00:17:35,365 a v porovnání se zbytkem ruského obyvatelstva je jich mizivá hrstka, která si však činí nárok na to, 185 00:17:35,485 --> 00:17:38,991 že druzí musí vydělávat peníze, které jim potom musí dát. 186 00:17:39,111 --> 00:17:43,503 „Já je utratím, jak uznám za vhodné a vy, dobytkové, mi za to ještě máte být vděční 187 00:17:43,623 --> 00:17:47,340 a dávat mi další. Protože já patřím k elitě!“ 188 00:17:47,460 --> 00:17:51,983 To právě tato elita byla tou hnací silou na Bolotném náměstí. 189 00:17:52,103 --> 00:18:03,084 A tyto dva aspekty poskytují té elitě důvod ke křiku: „To je ten Putinův režim, co nás připravil o víza. 190 00:18:03,204 --> 00:18:07,956 To je ten jeho režim, který si dovolí od nás chtít vyúčtování peněz, 191 00:18:08,076 --> 00:18:11,357 který je ten dobytek jednoduše povinen nám dávat. 192 00:18:11,477 --> 00:18:15,077 A on prý, že tu je jakýsi stát, kterému máme skládat účty. 193 00:18:15,197 --> 00:18:20,159 My máme jen jednoho velikého páníčka: PINDOSTÁN! To je náš cíl.“ 194 00:18:20,279 --> 00:18:23,707 Takový je jejich postoj. Takže je vybudili. 195 00:18:23,827 --> 00:18:30,471 To se umocňuje například tou havárií autobusu teď na Krymu. Z hlediska řízení… 196 00:18:30,591 --> 00:18:33,540 – V Krasnodarsku. – Oj, v Krasnodarském kraji, 197 00:18:33,660 --> 00:18:38,034 který vezl dělníky z práce. 198 00:18:38,154 --> 00:18:48,308 Z hlediska řízení je to teroristický útok, ale pro naše vyšetřovací orgány je lehčí do vězení strčit… 199 00:18:48,428 --> 00:18:50,674 – Řidiče. – Ano, řidiče. 200 00:18:53,091 --> 00:18:58,956 Dále ten požár v Rostově na Donu. Obrovský požár. 201 00:18:59,792 --> 00:19:02,903 Požáry ve Volgogradské oblasti. 202 00:19:04,155 --> 00:19:12,374 Útočník s nožem v Surgutu, a také ve fabrice GAZ, tam to ale byl žárlivec, že? 203 00:19:12,979 --> 00:19:22,312 A ještě spousta dalších událostí. K čemu to má vést? Všude to má zvyšovat napětí ve společnosti. 204 00:19:22,432 --> 00:19:26,827 A teď si představte, že by se podařilo té bandě GTA (u toho soudu) 205 00:19:26,947 --> 00:19:30,753 vyvolat napětí a předvést neakceschopnost státu. 206 00:19:30,873 --> 00:19:38,294 Na to by se nabalily ty akce k vybuzení aktivity těch „elit“, 207 00:19:38,414 --> 00:19:41,974 toho aktivního jádra z Bolotného náměstí. 208 00:19:42,094 --> 00:19:47,223 Napětí je tedy navyšováno současně ve všech směrech. 209 00:19:47,343 --> 00:19:56,089 V Rostově na Donu to přece bylo pro ty lidi hrozné neštěstí a způsobilo jim to velké problémy. 210 00:19:56,209 --> 00:20:02,507 - Potom ti lidé v té šachtě... - V Jakutii. 211 00:20:02,627 --> 00:20:10,096 ...ten autobus. Lidé začínají mít dojem, že tu je chaos, že nikdo nic nemá pod kontrolou. 212 00:20:10,764 --> 00:20:16,019 Takto je možné s plnou parádou odrovnat celý stát, vše je k tomu připraveno, 213 00:20:16,139 --> 00:20:20,176 vše je uděláno pro to, aby se dal rozvrátit stát. 214 00:20:20,296 --> 00:20:26,478 A tomu všemu zabránila jedna hlídka, která se ocitla v pravý čas na pravém místě. 215 00:20:26,935 --> 00:20:32,254 Sice teď ta jednotlivá vzplanutí také vyvolávají problémy, také jsou bolestivá, 216 00:20:32,374 --> 00:20:36,621 ale už netvoří jeden celek, který by mohl položit celý stát. 217 00:20:36,741 --> 00:20:39,270 Je možné je řešit postupně. 218 00:20:39,681 --> 00:20:45,625 A s ohledem na toho Serebrennikova by se do toho vůbec nemělo zatahovat umění, 219 00:20:45,745 --> 00:20:50,270 protože on musí nést odpovědnost za své finanční machinace. 220 00:20:50,390 --> 00:20:57,286 Proč se na Západě Montserrat Caballé, která nezaplatila řádně daně, z tohoto činu zodpovídala? 221 00:20:57,406 --> 00:21:01,869 A tenhle nedokáže doložit, kam se mu poděly peníze, 222 00:21:01,989 --> 00:21:06,615 a kde nabral svůj majetek v zahraničí, za co to všechno nakoupil? 223 00:21:06,735 --> 00:21:12,706 Na něj se snad zákony nevztahují, nebo co? 224 00:21:12,826 --> 00:21:20,495 Vždyť si to vezměte, celá ta slavná inteligence, elita byla úplně v klidu, 225 00:21:20,615 --> 00:21:25,136 dokud si to měla všechno za Serebrennikova odskákat ta účetní. 226 00:21:25,256 --> 00:21:27,364 Vždyť co jim je do ní, že? 227 00:21:27,484 --> 00:21:30,454 Ale teď si dovolili dotknout se jednoho z nich? 228 00:21:30,574 --> 00:21:33,687 No to je skandál! Toho musí být plná televize, to není jen tak. 229 00:21:33,807 --> 00:21:40,245 A jak říkám, takovým programovým manifestem toho všeho je možné nazvat jednání Rajkina v minulém roce. 230 00:21:40,365 --> 00:21:43,199 To on tehdy všechno zformuloval. 231 00:21:43,319 --> 00:21:49,963 Všechny tehdejší události byly předzvěstí dnešní reakce elity na zatčení Serebrennikova. 232 00:21:51,325 --> 00:22:01,121 Takže zde žádné rozpory nejsou ani v tom, kde zatkli toho vůdce bandy GTA. 233 00:22:01,241 --> 00:22:08,939 To vše je potlačováno, ze strany státní, tedy globální elity USA to není podporováno. 234 00:22:09,059 --> 00:22:11,872 A státní elitu postupně eliminují. 235 00:22:11,992 --> 00:22:15,042 A co ta havárie na Nižně-Burejské hydroelektrárně? 236 00:22:15,162 --> 00:22:21,091 To je to samé. Jen si to vezměte, sotva se to slavnostně za Putinovy přítomnosti spustilo, a hned havárie. 237 00:22:21,211 --> 00:22:24,097 A tohle se dělo všude, úplně všude. 238 00:22:24,217 --> 00:22:28,128 Když se dobře rozhlédnete, tak po celé zemi se někde něco stalo. 239 00:22:28,248 --> 00:22:33,079 To zase neznamená, že by všude všechno bylo zorganizováno strukturně. 240 00:22:33,199 --> 00:22:37,031 Musíte umět rozlišovat strukturní a bezstrukturní spiknutí. 241 00:22:37,151 --> 00:22:40,269 Tohle bylo bezstrukturní spiknutí, které bylo připraveno 242 00:22:40,389 --> 00:22:45,419 a všechny jeho prvky se spustily v potřebné chvíli jakoby „samy o sobě“. 243 00:22:45,539 --> 00:22:51,678 Vše dohromady to však vyvolává dojem, že stát je neovladatelný, že se vše hroutí. 244 00:22:52,236 --> 00:23:00,308 Jen si vezměte, jak to někdo šikovně zařídil a vymyslel dát do oběhu video o Putinově dovolené, 245 00:23:00,428 --> 00:23:04,440 kde zároveň dole běží informace o probíhající záchraně horníků. 246 00:23:04,560 --> 00:23:07,887 Proč to bylo uděláno? Bylo to připraveno k těmto všem událostem. 247 00:23:08,007 --> 00:23:10,872 To právě proto udělali to video o Putinově dovolené, 248 00:23:10,992 --> 00:23:15,118 aby z toho potom dělali "screenshoty" a ukazovali, jak si Putin užívá na dovolené, 249 00:23:15,238 --> 00:23:17,598 zatímco probíhá záchrana horníků. 250 00:23:17,718 --> 00:23:21,819 Nikdo si nedá práci, aby to porovnal časově. To je informační útok! 251 00:23:21,939 --> 00:23:25,955 To je informační útok s cílem provedení státního převratu. 252 00:23:26,075 --> 00:23:32,257 Mohli počkat, nemuseli to video vypouštět, přestože bylo orientované na Západ. 253 00:23:32,377 --> 00:23:37,675 Mohli, jenže bylo rozhodnuto ho použít, aby tam mohli dát ten běžící informační proužek, 254 00:23:37,795 --> 00:23:42,858 aby měli ty "screenshoty" a měli důvod dostat lidi na majdan. 255 00:23:42,978 --> 00:23:47,356 Zmínil jste se o požárech v Rostově na Donu a ve Volgogradské oblasti. 256 00:23:47,476 --> 00:23:50,126 A co ty požáry v Německu? 257 00:23:50,246 --> 00:23:55,402 Ano, a vůbec je třeba v souvislosti s tou situací zmínit skutečnost, 258 00:23:55,522 --> 00:24:04,658 že všechny tyto události uvnitř Ruska byly absolutně synchronizované s událostmi v západní Evropě. 259 00:24:04,778 --> 00:24:09,009 Ty požáry, o kterých jste mluvil, to byly požáry na železnici, 260 00:24:09,129 --> 00:24:13,697 které vedly k přerušení dopravy na této trase. 261 00:24:13,817 --> 00:24:19,473 Ale to už tu bylo, když bylo v předvečer setkání G20 v červnu v Hamburku 262 00:24:19,593 --> 00:24:22,937 zablokováno velmi mnoho cest v důsledku toho, 263 00:24:23,057 --> 00:24:27,914 že bylo podpalováno elektrické zařízení na železnicích. 264 00:24:28,034 --> 00:24:32,928 To nebyly jen tak nějaké náhodné požáry, to elektrické zařízení podpalovali zcela cílevědomě. 265 00:24:33,048 --> 00:24:37,931 A teď se to stalo znovu. A co ještě významného se v té době stalo? 266 00:24:38,051 --> 00:24:43,354 Jen si to vezměte, opět došlo k sérii útoků aut najíždějících do lidí. 267 00:24:43,474 --> 00:24:49,109 Série útoků s nožem. A u nás také, vše bylo synchronizované. 268 00:24:49,229 --> 00:24:54,423 Proč? USA, a přesněji státní elita USA, 269 00:24:54,543 --> 00:25:02,343 potřebuje za každou cenu destabilizovat situaci v zemích, 270 00:25:03,851 --> 00:25:07,757 které se odpoutávají od USA. 271 00:25:08,345 --> 00:25:12,465 Oni potřebují v tomto posledním vzepětí dosáhnout toho, 272 00:25:12,585 --> 00:25:16,160 aby se opět obrátili na ně, aby to všechno zastavili. 273 00:25:16,280 --> 00:25:20,864 Jenže ty státy to řeší bez USA, 274 00:25:22,646 --> 00:25:26,177 takže státní elitě nic nevychází. 275 00:25:26,297 --> 00:25:29,267 Veškeré jejich řízení se hroutí. 276 00:25:30,061 --> 00:25:34,875 Ty útoky s nožem jsou synchronizované. 277 00:25:34,995 --> 00:25:39,852 Nesmíte si myslet, že ty útoky pomocí nože jsou plodem… 278 00:25:39,972 --> 00:25:48,214 Existují určité situace, kdy dojde k nějaké určité události a... 279 00:25:48,334 --> 00:25:53,438 U nás se v sovětské době jeden člověk v Pobaltí polil benzínem a zapálil. 280 00:25:53,558 --> 00:25:58,504 Informovala o tom místní televize a za týden se benzínem polil a zapálil další člověk. 281 00:25:58,624 --> 00:26:02,896 Opět o tom informovali, a potom přijel z Moskvy inspektor a řekl, 282 00:26:03,016 --> 00:26:06,545 že žádné takové informace se v televizi už prostě vysílat nebudou. 283 00:26:06,665 --> 00:26:09,967 Stal se ještě jeden takový případ, ale už o něm nikdo neinformoval. 284 00:26:10,087 --> 00:26:13,234 Existují takové nevyrovnané osoby, které když vidí, 285 00:26:13,354 --> 00:26:19,906 jak v Evropě vyvádějí s noži, najíždějí auty do lidí, tak si řeknou, že by se mohli zapojit 286 00:26:20,026 --> 00:26:26,067 a vyjít si do ulic s nožem a podpořit ten velký stát ISIL/DAIŠ. 287 00:26:26,187 --> 00:26:29,447 Aby také předvedli, že nejsou žádná béčka. 288 00:26:29,567 --> 00:26:31,566 Ve skutečnosti to tak není. 289 00:26:31,686 --> 00:26:37,397 Tito psychicky nevyrovnaní lidé byli podchyceni pomocí řízení. 290 00:26:37,517 --> 00:26:45,398 Vzpomínáte, jak u nás začali bojovat se skupinami na internetu provokujícími děti k sebevraždám? 291 00:26:45,518 --> 00:26:52,429 No a existuje stejné bezstrukturní řízení, které připravuje lidi k podobným asociálním činům. 292 00:26:52,549 --> 00:26:54,952 Oni jsou labilní a jen čekají. 293 00:26:55,072 --> 00:27:00,518 Tyto lidi tedy aktivovali najednou jak v Evropě, tak i v Rusku. 294 00:27:01,388 --> 00:27:08,165 A jak se potom vybijí? Bude to třeba domácí vražda, jako se to stalo v té fabrice GAS, 295 00:27:08,285 --> 00:27:13,791 nebo zaútočí na náhodné chodce jako v Surgutu, na policisty jako v Londýně, 296 00:27:13,911 --> 00:27:18,311 v Bruselu, na chodce v Marseille a stále to pokračuje… 297 00:27:18,431 --> 00:27:23,137 - V Barceloně. - Také v Barceloně, kde to zase bylo auto. 298 00:27:24,374 --> 00:27:28,326 Je toho spousta a zase v tom všude figurují auta. 299 00:27:28,446 --> 00:27:29,840 Dokonce to byl mikrobus. 300 00:27:29,960 --> 00:27:35,621 Ano, chápete? Ale to je otázka, protože v Barceloně se to liší. 301 00:27:35,741 --> 00:27:40,187 Ti, kteří v Barceloně zařídili ty teroristické útoky, 302 00:27:40,307 --> 00:27:44,122 chtěli, jak se říká, jen to nejlepší a dopadlo to jako vždycky. 303 00:27:44,242 --> 00:27:45,948 Problém je v tom, 304 00:27:49,106 --> 00:27:59,074 že Španělsko stojí na prahu rozpadu. Katalánsko se chce od Španělska „separovat“. 305 00:27:59,194 --> 00:28:03,513 A to je pro Španělsko problém, to je vážný problém. 306 00:28:03,633 --> 00:28:08,685 Jak uchovat Španělsko v celku, jak zvýšit jeho stabilitu? 307 00:28:08,805 --> 00:28:13,713 Státní elita to tam zorganizovala a globalisté tu věc využili. 308 00:28:13,833 --> 00:28:19,084 Útok v Barceloně byl najednou útokem na mezinárodní olympijské hodnoty, 309 00:28:19,204 --> 00:28:23,729 na Evropskou unii, na NATO! 310 00:28:23,849 --> 00:28:30,935 Vystřídali se tam snad všichni šéfové podobných organizací. Byl to útok proti všem! 311 00:28:31,493 --> 00:28:38,173 Proč takto nevystupovali po útoku v Nice, kde auto převálcovalo 80 lidí? 312 00:28:38,293 --> 00:28:43,112 A v Barceloně, kde bylo 13 obětí, je to najednou útok proti všemu? 313 00:28:43,232 --> 00:28:48,510 Opakuji, že ten problém je v tom, že si Španělsko potřebuje zvýšit svou stabilitu. 314 00:28:48,630 --> 00:28:52,205 Čeká je referendum, tak co je třeba podniknout? 315 00:28:52,325 --> 00:28:58,091 Udělat rovnítko mezi těmi lidmi, kteří jsou pro oddělení Katalánska, a teroristy. 316 00:28:58,211 --> 00:29:01,933 To je všechno. Je to zcela jednoduché a elegantní! 317 00:29:02,053 --> 00:29:06,342 Začal informační útok. A všechno to umožnila státní elita. 318 00:29:06,462 --> 00:29:10,084 Opět opakuji: Každý v míře svého chápání pracuje pro sebe 319 00:29:10,204 --> 00:29:13,674 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 320 00:29:13,794 --> 00:29:18,735 Proto se státní elita vždy snaží udělat to co nejlépe a dopadne to jako vždycky. 321 00:29:19,045 --> 00:29:24,006 Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení. S tím nic nenaděláte. Je to jako matematika. 322 00:29:24,126 --> 00:29:28,038 Jenom musíte vědět, jak ty procesy řídit. 323 00:29:28,158 --> 00:29:32,851 A proto ti, kteří řídí strukturně, 324 00:29:32,971 --> 00:29:38,964 budou, tedy po vynaložení určitého úsilí, řídit a postupovat tak, 325 00:29:39,084 --> 00:29:44,293 jak chtějí ti, kteří je řídí bezstrukturně. 326 00:29:44,413 --> 00:29:51,398 A oni sami si vůbec nebudou uvědomovat, že jsou jen opicemi, které tahají za jiné kaštany z ohně. 327 00:29:53,648 --> 00:30:00,394 Dále tu máme otázku související s událostmi v USA. A konkrétně Vladimir Kušnir píše. 328 00:30:00,514 --> 00:30:05,255 Členka americké sněmovny reprezentantů Maxine Watersová ve svém rozhovoru 329 00:30:05,375 --> 00:30:07,594 pro televizní stanici ABC News 330 00:30:07,714 --> 00:30:11,371 omylem pohrozila impeachmentem ruskému prezidentovi Putinovi, 331 00:30:11,491 --> 00:30:15,207 kterého si spletla s viceprezidentem USA Michaelem Pencem, cituji: 332 00:30:15,327 --> 00:30:21,349 „Napřed si to vyřídíme s (prezidentem USA Donaldem - pozn. Russia Today) Trumpem, 333 00:30:21,469 --> 00:30:25,782 a potom přijde na řadu Putin, který bude tím dalším“, konec citátu. 334 00:30:25,902 --> 00:30:30,932 To vydávají přání za skutečnost, nebo je to signál „našim“ elitám k akci? 335 00:30:31,052 --> 00:30:37,652 Není to ani přání vydávané za skutečnost, ani signál k akci. 336 00:30:37,772 --> 00:30:46,815 Je to jen ukazatel toho informačního pole, ve kterém se nachází ta řídící elita USA a americký dav, 337 00:30:46,935 --> 00:30:50,513 co jsou politicky naladěni proti Trumpovi. 338 00:30:50,633 --> 00:30:56,077 Problém je v tom, že sami sebe natolik vystrašili 339 00:30:56,197 --> 00:31:02,120 tím údajným vměšováním Ruska do všech záležitostí USA, že tím likvidují vlastní stát. 340 00:31:02,240 --> 00:31:08,078 Vlastně všechny přesvědčují, že USA jsou banánovou republikou, 341 00:31:08,198 --> 00:31:14,981 ve které si ten úskočný všemohoucí Putin škrtem svého pera dosadil svého prezidenta. 342 00:31:15,101 --> 00:31:20,992 Jestliže je to opravdu tak, tak seďte tiše a zbytečně se necukejte! 343 00:31:21,112 --> 00:31:23,567 Protože nic nezmůžete! 344 00:31:23,687 --> 00:31:29,945 Ať už si to malují, jak chtějí, že si to vyřídí napřed s Trumpem, a potom i s Putinem... 345 00:31:30,065 --> 00:31:34,878 Jak bych to řekl co nejzdvořileji? 346 00:31:34,998 --> 00:31:45,269 V podstatě je to tak, znovu opakuji, že jestliže tvrdí, že to Putin jim dosadil jejich prezidenta, 347 00:31:45,389 --> 00:31:50,734 tak už předvedli svou nemohoucnost. Rusko je tedy opravdu všemocné a oni s tím nic nesvedou. 348 00:31:50,854 --> 00:31:53,677 To je jejich výchozí pozice. 349 00:31:53,797 --> 00:31:58,873 A to přeřeknutí je skutečně velmi podstatné. 350 00:31:59,523 --> 00:32:06,591 Problém je v tom, že reálně ani Pence státní elitě nevyhovuje, 351 00:32:06,711 --> 00:32:13,363 proto by si to samozřejmě nejprve chtěli vyřídit s Trumpem, svrhnout ho, 352 00:32:13,483 --> 00:32:19,596 a potom si tam dosadit někoho ze svých, Clintonovců, ale určitě ne Pence. 353 00:32:19,716 --> 00:32:22,673 Ten se jim totiž vůbec nehodí. 354 00:32:22,793 --> 00:32:27,301 Ať už je to jak chce, musel Pence projít propouštěcím sítem globalistů, 355 00:32:27,421 --> 00:32:31,869 takže chápe nadnárodní řízení poněkud jinak než státní elita. 356 00:32:31,989 --> 00:32:37,180 Ta si stále myslí: "My jsme tím nejpřednějším státem, my jsme těmi nejvyššími šéfy světa 357 00:32:37,300 --> 00:32:39,476 a všechny dokážeme rozdrtit!" 358 00:32:39,596 --> 00:32:46,247 Zatímco Pence si uvědomuje, že i jako přední stát jsou v podstatě nástrojem vyšších sil, 359 00:32:46,367 --> 00:32:52,100 a že pokud si to ty vyšší síly nebudou přát, bude veta po jejich prvenství. 360 00:32:52,220 --> 00:32:57,056 Jenže tu pořád je ta touha, aby USA zůstaly vedoucí silou ve světě 361 00:32:57,176 --> 00:33:03,264 a nepochopení skutečnosti, že už na to nemají dost zdrojů, aby se na tom místě udržely. 362 00:33:03,384 --> 00:33:11,130 Teď už je zapotřebí pomalu se odevšad stahovat. To proto státní elitě Pence také nevyhovuje. 363 00:33:11,250 --> 00:33:18,966 A státní elita teď vyvádí. Víte, ta situace je teď taková. 364 00:33:19,677 --> 00:33:27,284 Trump si nechtěl brát dovolenou, ale vzal si ji, a pak se rychle vrátil, protože práce je nad hlavu. 365 00:33:27,404 --> 00:33:30,037 Takže jim něco naznačil dvakrát. 366 00:33:30,157 --> 00:33:38,207 Zaprvé: "Situace je ovladatelná natolik, že si mohu dovolit vzít dovolenou a vy nic nezmůžete." 367 00:33:38,327 --> 00:33:43,391 A zadruhé, když se vrátil z dovolené, kterou předvedl svou způsobilost, tak řekl: 368 00:33:43,511 --> 00:33:47,644 „Práce je nad hlavu, v podstatě nemáme čas na odpočinek. 369 00:33:47,764 --> 00:33:52,760 Já jsem slíbil, že budu pracovat bez oddychu, a můj politický manifest byl naplněn. 370 00:33:52,880 --> 00:33:56,156 Já vám tou dovolenou předvedl, že z vás strach nemám, 371 00:33:56,276 --> 00:34:00,680 že pracuji a budu i dál pracovat tak, jak uznám za vhodné.“ 372 00:34:00,800 --> 00:34:03,353 Tak jim nezbývá než se cukat. 373 00:34:03,473 --> 00:34:09,594 A jestliže se někdo z našich podpindosníků orientuje na tato jejich prohlášení, 374 00:34:09,714 --> 00:34:13,418 nu tak to nemají v hlavě v pořádku. 375 00:34:13,538 --> 00:34:18,448 To je asi tak úroveň Serebrennikova a jeho podporovatelů jako je Rajkin a další. 376 00:34:18,568 --> 00:34:24,355 Takoví to mohou poslouchat a být štěstím bez sebe, že oni si to tam dají do pořádku. 377 00:34:24,475 --> 00:34:28,936 Ve skutečnosti to neznamená vůbec nic, je to jen takové plácnutí do vody. 378 00:34:29,056 --> 00:34:34,882 Oni ani nechápou, proč někteří z té stání elity typu Clintonové, 379 00:34:35,002 --> 00:34:40,260 neustále šíří ty řeči o vměšování Ruska, a že Rusko je takové všemohoucí. 380 00:34:40,380 --> 00:34:46,227 Opakuji, že podstatou celé té věci není vzkaz dovnitř USA, 381 00:34:46,347 --> 00:34:54,271 ale globálnímu řízení, kterého se nemohou jinak dovolat, aby mu vzkázali: „Vy jste vsadili na Rusko…“ 382 00:34:54,391 --> 00:34:59,307 Což je jen jejich chybný předpoklad, protože oni nesází na Rusko, ale na Čínu. 383 00:34:59,427 --> 00:35:04,096 To sice státní elita také vidí, ale nedoceňuje. 384 00:35:04,216 --> 00:35:08,048 Oni vidí jen, jak se Rusko staví na nohy, a to musí být práce globalistů: 385 00:35:08,168 --> 00:35:12,494 "A jestliže je to tak, musíme jim předvést, že v nás stále ještě mají funkční potenciál. 386 00:35:12,614 --> 00:35:16,726 Předhoďte nám to Rusko, my ho vyždímáme jako citrón a budeme vám dál sloužit." 387 00:35:16,846 --> 00:35:20,637 Vůbec si neuvědomují, že těch zdrojů na planetě Zemi je příliš málo. 388 00:35:20,757 --> 00:35:28,640 Pax Americana byl odsouzen od samotného svého počátku, protože se jedná o spotřební společnost, 389 00:35:28,760 --> 00:35:32,485 která požírá zdroje planety Země a neponechává jí žádnou budoucnost. 390 00:35:32,605 --> 00:35:40,924 Cožpak v budoucnosti chceme po celé planetě mít samé Velikonoční ostrovy nebo Sahary? 391 00:35:41,044 --> 00:35:46,873 Vždyť předtím byl jak na Velikonočním ostrově, tak na místě Sahary ráj na zemi. 392 00:35:46,993 --> 00:35:51,307 Byly tam lesy, řeky, jezera, to všechno tam bylo. 393 00:35:51,427 --> 00:35:56,765 Ale lidská činnost způsobila, že na obou těch místech zůstala jen poušť... a modly! 394 00:35:56,885 --> 00:35:59,926 To je to řízení na americký způsob. 395 00:36:00,046 --> 00:36:07,340 USA splnily svou úlohu, jakmile se rozpadl SSSR. Jakmile ho rozvrátily, byly okamžitě další na řadě. 396 00:36:07,460 --> 00:36:14,646 A jak jsme mluvili o té možnosti občanské války v USA, tak teď to najednou vidí i všichni ostatní?! 397 00:36:14,766 --> 00:36:20,178 „Oj, vždyť jim hrozí občanská válka? K čemu se to tam schyluje?“ 398 00:36:21,110 --> 00:36:27,351 Mimochodem mám tu v souvislosti s tím hned otázku od Pavla Timošenka z Astrachaně, 399 00:36:27,471 --> 00:36:33,580 který v televizi viděl reportáž o nepokojích, které se rozpoutaly v Charlottesville. 400 00:36:33,700 --> 00:36:37,598 Co to znamená? To globalisté začali s rozvratem USA? 401 00:36:37,718 --> 00:36:43,973 Všechno se to rozpoutalo kvůli protestům proti bourání pomníku Roberta Edwarda Lee v parku Emancipace. 402 00:36:44,093 --> 00:36:46,934 Okomentujte tuto událost. 403 00:36:47,054 --> 00:36:57,755 Zatím ještě ne. Zatím jsou všechny procesy ještě řiditelné a právě globalisté to vše usilovně utlumují. 404 00:36:57,875 --> 00:37:02,136 Co se týká těch událostí v Charlottesville, v Berkeley v Kalifornii, 405 00:37:02,256 --> 00:37:05,082 to jsou v podstatě všechno studentská městečka, 406 00:37:05,202 --> 00:37:10,407 jejichž obyvatelstvo se skládá z malé části, no, dá se říci pracujících 407 00:37:10,527 --> 00:37:15,543 a z ohromné části povalečů, kteří mají velmi mnoho volného času, tedy studentů. 408 00:37:15,663 --> 00:37:22,978 Americké vzdělání… Jestliže jsou v Kalifornii nuceni rušit zkoušky z matematiky a angličtiny… 409 00:37:23,098 --> 00:37:27,049 Chápete to? To přece není nic, co by odborníci potřebovali umět! 410 00:37:27,169 --> 00:37:31,630 Dovedete si představit neumět matematiku? „Nechce se mi z ní dělat zkouška, tak nebudu.“ 411 00:37:31,750 --> 00:37:35,641 Sami se rozhodli, že tu zkoušku dělat nebudou, ti „odborníci“. 412 00:37:35,761 --> 00:37:39,385 A angličtina? „Psát já také nic nechci a hlavně to neumím.“ 413 00:37:39,505 --> 00:37:43,959 Už to je ukazatel určité úrovně intelektu, úrovně… 414 00:37:44,079 --> 00:37:47,335 A ještě je třeba si připomenout, že Trump nařídil, 415 00:37:47,455 --> 00:37:53,201 aby bojovali proti diskriminaci bílého obyvatelstva včetně heterosexuálů. 416 00:37:53,321 --> 00:37:59,028 To je to, co chce bránit, přestože se zatím nejedná o výnosy, ale jen o prohlášení. 417 00:37:59,148 --> 00:38:02,531 Tímto směrem se vydal už ve svých předvolebních prohlášeních, 418 00:38:02,651 --> 00:38:08,926 což je také důvod, proč ho heterosexuální bílí chlapi volili, neboť nakonec uviděli světlo na konci tunelu! 419 00:38:09,046 --> 00:38:14,384 Že možná i oni se kromě všech těch homosexuálů dostanou na školy 420 00:38:14,504 --> 00:38:17,974 a budou moci pracovat ve svém oboru apod. 421 00:38:19,970 --> 00:38:24,390 Oni ho tedy podporují, protože jak to tam mají nastaveno? 422 00:38:24,510 --> 00:38:32,213 Jste-li normálně orientovaný heterosexuální bílý muž či heterosexuální bílá žena, jste bez šancí. 423 00:38:32,333 --> 00:38:36,499 Jste-li nějaký zvrhlík, třeba i bílý, dveře jsou vám otevřené. 424 00:38:36,619 --> 00:38:40,349 A to je také kontingent těch, kteří začínají protestovat. 425 00:38:40,469 --> 00:38:44,526 A dochází tam dokonce i k takovým absurdním situacím, 426 00:38:44,646 --> 00:38:53,633 kdy Trumpa a Konfederaci hájí s praporem Konfederace černoch, 427 00:38:53,753 --> 00:39:01,195 který má rozum a ví, že je třeba pracovat, něco tvořit, a netropit výtržnosti a rozvracet stát. 428 00:39:01,315 --> 00:39:06,760 a práva černých hájí a proti státu brojí naopak běloch. 429 00:39:06,880 --> 00:39:11,790 Takové rozpory tam vznikají a obzvláště v Bostonu to bylo zajímavé. 430 00:39:11,910 --> 00:39:18,641 Tam se pokoušeli organizovat akci na obranu svobody slova 431 00:39:18,761 --> 00:39:25,459 a různé ty levičácké organizace přišly, aby proti tomu protestovaly ve smyslu, 432 00:39:25,579 --> 00:39:28,968 že pravdu mohou mít pouze ony: 433 00:39:29,088 --> 00:39:33,414 „Co řekneme my, to platí a jestliže se váš názor od našeho liší, 434 00:39:33,534 --> 00:39:36,280 tak nemáte právo na svobodu slova!“ 435 00:39:36,400 --> 00:39:41,465 Jen se podívejte, co se děje okolo Serebrennikova! Tam na svobodu slova mají právo také jen oni. 436 00:39:41,585 --> 00:39:48,804 Vzpomínáte na Bolotné náměstí? To jen my máme právo na prosazování svého názoru, vy ostatní jste dobytek, lůza.“ 437 00:39:48,924 --> 00:39:54,497 Je až neuvěřitelné, jak si dovolují nazývat lidi a náš stát. 438 00:39:54,617 --> 00:40:00,545 „Vy nemáte právo na svůj hlas, vaší povinností je dávat nám peníze a pokorně naslouchat, co my proneseme. 439 00:40:00,665 --> 00:40:05,327 A že nás nechápete? No to je jen důvod k tomu, abyste nás tím více zbožňovali.“ 440 00:40:05,447 --> 00:40:10,041 To oni tvrdí, že je lidi nechápou, jenže lidé vše vidí i chápou velmi dobře, 441 00:40:10,161 --> 00:40:13,282 Serebrennikova i Rajkina, prostě to odmítají. 442 00:40:13,402 --> 00:40:20,033 Já opakuji, že v celých dějinách lidstva se dělo pořád jedno a to samé. Podívejte se na dějiny umění. 443 00:40:20,153 --> 00:40:26,851 Vždy bylo všechno to buzerantství, veškeré to elitářské umění jenom nástrojem k rozvratu státu. 444 00:40:26,971 --> 00:40:33,246 Lidé to nikdy nepřijali, nikdy se to do historických análů nezapsalo jako klasika. 445 00:40:33,366 --> 00:40:38,839 Vždy to byla ohavnost a ohavností to také zůstalo. 446 00:40:38,959 --> 00:40:45,121 Někomu se to ale líbí, stejně jako se prase rádo válí v hnoji, takovým jako Serebrennikov, Rajkin a další, 447 00:40:45,241 --> 00:40:47,177 těm se to líbí. 448 00:40:47,297 --> 00:40:51,490 Když se vám to líbí dobře, ale netahejte to za státní peníze na scénu. 449 00:40:51,610 --> 00:40:56,064 Financujte si to ze svých peněz, ať vám tam chodí takoví diváci, kterým se to také líbí. 450 00:40:56,184 --> 00:41:00,832 A z těchto peněz žijte. Ale když jste přijali státní peníze, tak je koukejte vyúčtovat!!! 451 00:41:00,952 --> 00:41:03,612 To je podstata té věci, která je tak pobuřuje. 452 00:41:03,732 --> 00:41:13,034 A ta věc v Charlottesville je pokus státní elity vybudit lidi proti Trumpovi. 453 00:41:13,154 --> 00:41:18,366 Ale oni jim to stále tlumí a tlumí, protože co ví státní elita? 454 00:41:18,486 --> 00:41:27,460 Ta ví jen to, že to jejíma rukama se bořily státní režimy v jiných zemích, 455 00:41:27,580 --> 00:41:30,983 že tam organizovala oranžové/barevné revoluce. 456 00:41:31,103 --> 00:41:40,064 Proto teď koluje ten trefný vtip, že se nakonec i v USA objevilo americké velvyslanectví. 457 00:41:40,184 --> 00:41:43,621 Protože v jaké zemi není možné zorganizovat barevnou revoluci? 458 00:41:43,741 --> 00:41:49,690 V té zemi, kde není americké velvyslanectví a to byla jen jedna země, samotné USA. 459 00:41:49,810 --> 00:41:55,450 Když se tam teď rozhořely ty barevné protesty, tak se tam přece jen to velvyslanectví muselo objevit. 460 00:41:55,570 --> 00:41:58,295 Vtip je vtip, ale ta podstata je následující. 461 00:41:58,415 --> 00:42:05,490 V USA se teď jejich státní elita pokouší uplatnit právě tyto technologie, 462 00:42:05,610 --> 00:42:11,990 které si vypilovala v jiných státech, ve svých vnitřních rozepřích. 463 00:42:12,110 --> 00:42:18,611 A vůbec si neuvědomují, že si zahrávají, reálně zahrávají s nebezpečím občanské války. 464 00:42:18,731 --> 00:42:25,266 Oni si myslí, že jen svrhnou Trumpa, zvednou hlavu a páníček je po ní pohladí a řekne: „Všechno je OK!“ 465 00:42:25,386 --> 00:42:28,427 Ve skutečnosti se teď ventiluje napětí. 466 00:42:28,547 --> 00:42:32,156 Co je třeba vidět? 467 00:42:32,863 --> 00:42:36,377 Proč se jedná právě o upouštění páry? 468 00:42:37,386 --> 00:42:42,401 Jak probíhají ty útoky na policii, ty potyčky s policií? 469 00:42:42,521 --> 00:42:45,765 Co dělá policie, a co útočníci? 470 00:42:45,885 --> 00:42:52,981 Vraťme se k tomu, jak to probíhalo na Majdanu nebo jinde při těch barevných revolucích. 471 00:42:53,443 --> 00:43:02,443 Mohutné, organizované, uspořádané řady útočníků, těch majdanovců s využitím různé techniky, 472 00:43:02,563 --> 00:43:12,688 různých pomůcek, vše zaměřené na útok proti policii, milici, pořádkovým orgánům, 473 00:43:12,808 --> 00:43:18,663 kteří byli semknuti se štíty nebo i bez nich, ale drželi svou formaci. 474 00:43:18,783 --> 00:43:27,269 Udržovali svoji formaci, protože si uvědomovali, že bude-li protržena, začne chaos a bude zle. 475 00:43:27,389 --> 00:43:34,374 Museli tedy udržet formaci. A jak probíhají ty protesty a střety s policií tam? 476 00:43:34,951 --> 00:43:40,481 Neuspořádané houfy, ze kterých se ti nevětší fanatici vrhají proti policii, 477 00:43:40,601 --> 00:43:44,879 která se tam pohybuje ve stejných neuspořádaných houfech. 478 00:43:44,999 --> 00:43:51,643 Kdo se kam postavil, žádná jednotná formace. Všichni jsou více méně v klidu. 479 00:43:51,763 --> 00:43:58,766 Není důležité, že americká policie je zralá na barevnou revoluci v tom smyslu, 480 00:43:58,886 --> 00:44:02,449 že je možné si s nimi poradit holýma rukama. 481 00:44:02,569 --> 00:44:08,333 Nemá kvality dokonce ani ukrajinské policie, kde chlapci vytvořili stěnu a zadržovali majdanovce. 482 00:44:08,453 --> 00:44:13,606 Oni tam nehájili stát, ale svou zemi. Snažili se je upálit, a oni dál stáli. 483 00:44:13,726 --> 00:44:18,093 Toto jejich hrdinství ještě bude jednou na Ukrajině oceněno, 484 00:44:18,213 --> 00:44:23,751 ještě si na ně v dobrém vzpomenou, jak tehdy Ukrajinu bránili. 485 00:44:23,871 --> 00:44:29,970 V USA policie nemá tyto návyky, nic takového nepoužívají. 486 00:44:30,090 --> 00:44:35,419 V podstatě by už měli vytvořit formaci a jít proti tomu nesourodému davu. 487 00:44:35,539 --> 00:44:43,982 A zatím se tam jen tak motají, jednou se vrhnou tam, podruhé jinam. Stejně jako když se přesouvá dav. 488 00:44:44,408 --> 00:44:51,923 Ale to je přípustné pouze tehdy, jedná-li se o ventilaci těchto nálad, toho napětí, 489 00:44:52,043 --> 00:44:57,952 kdy se upouští pára a útok proti policii není přísně organizovaný. 490 00:44:58,072 --> 00:45:03,141 Kdy je zapotřebí ty nevětší zuřivce z davu vytrhávat a oni sami se vydávají všanc. 491 00:45:03,261 --> 00:45:07,829 Jak útočí, je možné je potom z toho davu vytrhnout. Navíc je ten dav řídký. 492 00:45:07,949 --> 00:45:19,673 Kdyby se v USA opravdu rozhodli natvrdo použít tu technologii barevných revolucí kvůli svržení Trumpa, 493 00:45:19,793 --> 00:45:27,940 tak by ten dav byl organizovaný a všichni ti největší zuřivci, jejich vůdci, by byli někde v zákrytu. 494 00:45:28,060 --> 00:45:32,793 Měli by stejné bundičky, vysílačky, bylo by to organizované, tvořili by formace. 495 00:45:32,913 --> 00:45:34,951 To všechno by tam muselo být. 496 00:45:35,071 --> 00:45:40,496 Jenže to probíhá tak, že dojde-li k protistátním protestům, nějakým takovým projevům, 497 00:45:40,616 --> 00:45:43,625 tak je vytrhnou z davu, posadí do vězení a vše je OK. 498 00:45:43,745 --> 00:45:48,480 Ten potenciál státního převratu je takto deaktivován. 499 00:45:48,600 --> 00:45:52,401 To ovšem neznamená, že pominula hrozba občanské války. 500 00:45:52,521 --> 00:45:57,603 Ale vůbec není taková, jakou ji teď „najednou“ rozpoznali všichni ti analytici. 501 00:45:57,723 --> 00:46:03,941 Když jsme mluvili o tom, že USA stojí na hraně občanské války, tak to ti analytici neviděli. 502 00:46:04,061 --> 00:46:08,196 A teď najednou prozřeli. 503 00:46:08,316 --> 00:46:14,577 Čím teď o tom budou přesvědčivěji mluvit, čím „odborněji“ to podají, tím většími odborníky se budou zdát. 504 00:46:14,697 --> 00:46:19,200 Oni přece znají příslušnou faktologii. Chápou však průběh těch procesů? Ne. 505 00:46:19,320 --> 00:46:24,938 Takže to nebezpečí občanské války trvá. Pokusy použít prvky barevných revolucí tam jsou také. 506 00:46:25,058 --> 00:46:30,912 A před očima vidíme, jak je ta protestní síla manipulována, 507 00:46:31,032 --> 00:46:36,350 a jak je z ní eliminován ten nejagresivnější protestní prvek. 508 00:46:39,641 --> 00:46:45,106 Valeriji Viktoroviči, vy neustále mluvíte o boji globální elity s tou státní. 509 00:46:45,226 --> 00:46:49,087 V souvislosti s tím tu mám otázku od Vitalije Maľceva. 510 00:46:49,207 --> 00:46:54,851 Dívám se na fotografii ze svatby Trumpa s Melanií, kde se velmi vřele baví s rodinou Clintonů. 511 00:46:54,971 --> 00:47:00,922 A i celkově je stejně velmi těžké uvěřit, že by všichni ti činitelé nepracovali pro stejnou partu, tak či onak. 512 00:47:01,042 --> 00:47:04,629 Takže by všichni měli spadat pod globální prediktor. 513 00:47:04,749 --> 00:47:09,274 A možná, že jsou předem domluveni a všechno je to pouze divadélkem pro publikum. 514 00:47:09,394 --> 00:47:12,146 Vždyť lidé jim stejně všechno sežerou, jak se říká. 515 00:47:12,266 --> 00:47:16,277 To by potom všechny ty jejich vzájemné potyčky byly součástí stejného scénáře 516 00:47:16,397 --> 00:47:20,338 a žádný skutečný boj by se mezi špičkami státních elit a globálního prediktoru neodehrával. 517 00:47:20,458 --> 00:47:22,610 Existuje a to velice tvrdý. 518 00:47:22,730 --> 00:47:26,360 Ten, který pokládal tu otázku, se ve svém hodnocení velice mýlí. 519 00:47:26,480 --> 00:47:32,698 Já nevím, možná by se měl podívat na nějaké ty mýdlové seriály nebo akční filmy. 520 00:47:32,818 --> 00:47:43,424 Nikdy v životě... Každému člověku se v životě stalo, že se dostal s někým do konfliktu, 521 00:47:43,544 --> 00:47:52,163 ale v rámci jednotného uplatňování korporátní politiky byl nucen se na toho člověka mile usmívat, 522 00:47:52,283 --> 00:47:58,452 zdravit se s ním, chodit na stejné akce, sedět s ním u jednoho stolu. 523 00:47:58,572 --> 00:48:01,633 S tím se v životě střetl prakticky každý. 524 00:48:01,753 --> 00:48:07,460 Proč by měl být ve vztazích mezi státní a globální elitou tento prvek jednoduše vyloučen? 525 00:48:07,580 --> 00:48:14,612 Ještě jednou říkám, podívejte se třeba na nějakou tu mýdlovou operu nebo akční film. 526 00:48:14,732 --> 00:48:17,934 Tam to přece všechno neustále předvádějí! 527 00:48:18,054 --> 00:48:23,667 Když… Cožpak... Víte, na vnímání… 528 00:48:23,787 --> 00:48:28,448 Dnes neustále mluvím o tom, že existuje bezstrukturní a strukturní řízení. 529 00:48:28,568 --> 00:48:35,433 Jestliže budete vycházet výlučně ze strukturního řízení, tak ano, všichni mají předepsány své role. 530 00:48:35,553 --> 00:48:39,091 Před očima lidí se můžeme i poprat, 531 00:48:39,211 --> 00:48:44,697 a v zákulisí si padneme do náruče a potáhneme za jeden provaz. 532 00:48:44,817 --> 00:48:47,123 Ale máme tu také bezstrukturní řízení, 533 00:48:47,243 --> 00:48:53,873 a v rámci bezstrukturního řízení jsou konfliktní strany nuceny mezi sebou udržovat určité vztahy. 534 00:48:53,993 --> 00:49:02,150 Víte, mě ta otázka připomněla Velkou vlasteneckou válku, nebo v širším měřítku 2. světovou válku. 535 00:49:03,096 --> 00:49:07,060 Vždyť se na to podívejte logikou té otázky, 536 00:49:07,180 --> 00:49:15,310 to potom mezi Stalinem a Churchillem nebyly žádné rozpory, prostě nebyly. 537 00:49:15,430 --> 00:49:20,133 Oba měli své role předepsané a ty neměly být konfliktní. 538 00:49:20,253 --> 00:49:25,530 Churchill nevyzýval k intervenci do Ruska v době občanské války, 539 00:49:25,650 --> 00:49:31,015 nebyl to Churchill, kdo v roce 1946 pronesl tu proslulou Fultonskou řeč. 540 00:49:31,135 --> 00:49:36,628 Byl to takový z gruntu dobrák. Dokonce i tu druhou frontu otevřeli v roce 1942, jak je o to Stalin žádal 541 00:49:36,748 --> 00:49:39,119 a ne až v roce 1944, že? 542 00:49:40,265 --> 00:49:46,318 A když seděli za jedním stolem, tak se na sebe usmívali! Třeba v té Jaltě. 543 00:49:46,438 --> 00:49:49,044 Vždyť co měli také dělat, že? 544 00:49:49,164 --> 00:49:55,125 Jejich role byly dané. Já ani nevím, to je tak naivně formulovaná otázka, že… 545 00:49:56,023 --> 00:50:06,416 Nejde vůbec o pokus porozumět systému řízení, jde o hodnocení na základě jakýchsi vnějších nálepek… 546 00:50:06,536 --> 00:50:16,107 Víte, elita má ve zvyku snažit se dostat před kameru s někým významným. 547 00:50:16,227 --> 00:50:23,836 Už to došlo i do takového absurdna, že jakýsi Ukrajinec jezdí po celém světě a někomu dá pěstí, 548 00:50:23,956 --> 00:50:31,678 někomu políček, někomu strhne šaty, někomu se vrhne pod nohy a jeho sláva se nese celým světem. 549 00:50:31,798 --> 00:50:38,597 A všichni „svidomí“ Ukrajinci na to hledí se závistí v očích: „Podívejte, jaký je slavný!“ 550 00:50:38,717 --> 00:50:41,061 To je ovšem extrémní projev. 551 00:50:41,181 --> 00:50:45,963 Obvykle se vedle někoho postaví, nechají se natočit, potom vyříznou příslušný záběr a chlubí se: 552 00:50:46,083 --> 00:50:49,975 „Podívejte se, tady stojím vedle toho, tady vedle onoho. 553 00:50:50,095 --> 00:50:55,546 Jistě chápete, že nejsem jen tak někdo, když patřím mezi ně, takže se určitě dohodneme.“ 554 00:50:55,666 --> 00:51:03,811 To je stejná úroveň. Oni se sešli na jedné akci. 555 00:51:03,931 --> 00:51:10,147 To tam jako na sebe měli přede všemi vytáhnout nože? Vzájemně se začít dusit? 556 00:51:11,534 --> 00:51:14,721 - Prostě nevím… - To je jako… 557 00:51:14,841 --> 00:51:21,739 Víte, musíte se naučit Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste tomu všemu porozuměli. 558 00:51:21,859 --> 00:51:25,912 A sama ta otázka mě popravdě řečeno… 559 00:51:26,032 --> 00:51:31,772 Víte, tyto situace jsou natolik dobře popsané v různých těch mýdlových operách, akčních filmech… 560 00:51:31,892 --> 00:51:36,774 Vždyť je to vlastně jeden z hlavních námětů všech filmů, různé ty intriky, 561 00:51:36,894 --> 00:51:41,322 kdy jsou dva nepřátelé nuceni se v určité situaci setkat a… 562 00:51:41,442 --> 00:51:45,682 Třeba ta nová verze Sherlocka Holmese a jeho boj s profesorem Moriartym. 563 00:51:45,802 --> 00:51:52,512 Ti se neustále setkávají, hrají spolu šachy a neustále se snaží jeden druhého zabít. 564 00:51:54,536 --> 00:52:02,893 To je z hlediska řízení tak průhledná situace, že soudit podle nějaké fotografie, kde se vřele baví... 565 00:52:03,899 --> 00:52:11,774 Nu což, existuje takové hodnocení situace, ale to je zase jen o nepochopení procesů řízení, 566 00:52:11,894 --> 00:52:15,015 výlučně kvůli jejich nepochopení. 567 00:52:17,145 --> 00:52:20,601 Další otázka je od Dmitrije Vězerského. 568 00:52:20,721 --> 00:52:26,260 Okomentujte prosím Zacharčenkovo prohlášení o odmítnutí názvu Malorusko 569 00:52:26,380 --> 00:52:28,483 při přeformátování Ukrajiny. 570 00:52:28,603 --> 00:52:34,739 V jeho prohlášení nezaznělo nic o tom, jaký název by byl v daném případě přijatelnější. 571 00:52:34,859 --> 00:52:38,141 Znamená to snad, že to přece jen bude Novorusko? 572 00:52:38,261 --> 00:52:43,519 Nebo tím prohlášením jen chtěli otestovat názory odmítající ideu přeformátování, 573 00:52:43,639 --> 00:52:48,328 aby aktivovali více přívrženců? Vždyť jako dřív již většina nechce. 574 00:52:48,448 --> 00:52:52,453 Ne, ani jedno, ani druhé, ani třetí. 575 00:52:52,573 --> 00:52:59,364 Ta věc se má tak, že když jsem mluvil o Malorusku, tak jsem jen tak pro nic za nic nezdůraznil, 576 00:52:59,484 --> 00:53:05,834 že Luhanská republika, vedení této republiky tuto ideu nepodpořilo, 577 00:53:05,954 --> 00:53:09,236 že Pušilin vystoupil proti ní. 578 00:53:09,356 --> 00:53:13,000 Chápete, do jaké situace se dostal Zacharčenko? 579 00:53:13,120 --> 00:53:21,078 On potřebuje řídit a značná část takříkajíc establishmentu LDLR (obou republik) je proti této ideji. 580 00:53:21,198 --> 00:53:28,005 A v této situaci nebude vůbec nic hrozného na tom, jestliže se Zacharčenko úplně vzdá nápadu o Malorusku. 581 00:53:28,125 --> 00:53:37,518 Vzdá se ho a hotovo. Řekne: „Ať si to rozhodnou lidé sami, to je taková věc, že… 582 00:53:37,638 --> 00:53:42,831 Já se teď budu věnovat Doněcké republice a uvidíme, co bude dál.“ 583 00:53:42,951 --> 00:53:49,805 To tu věc Maloruska vůbec nepoškodí. 584 00:53:49,925 --> 00:53:55,287 A opět opakuji, vy neustále vyprávíte o tom, 585 00:53:55,407 --> 00:54:01,794 jak oni na Západě umějí realizovat operace s otevíráním Overtonova okna. 586 00:54:01,914 --> 00:54:06,208 A to zde bylo otevřeno a na tom se už nic nezmění. 587 00:54:06,328 --> 00:54:13,430 Džin byl vypuštěn z láhve. Teď už nehraje roli absolutně ničí názor, žádného úředníka. 588 00:54:13,550 --> 00:54:18,601 Zacharčenko byl jednoduše nucen… On musí jednat s Moskvou, chápete? 589 00:54:18,721 --> 00:54:21,623 A tam také, no prosím, tak to řekl… 590 00:54:21,743 --> 00:54:28,282 Vše je v pořádku, on tak stabilizoval řízení u sebe v Doněcké republice a džin už je stejně venku. 591 00:54:28,402 --> 00:54:31,409 Overtonova okna pracují samy o sobě. 592 00:54:31,529 --> 00:54:37,584 Vezměte si jakékoliv západní okno Overtona, porovnejte to s tímto a uvidíte, 593 00:54:37,704 --> 00:54:44,668 že to samotnou ideu vytvoření Maloruska vůbec nepoškodí, absolutně ne. 594 00:54:44,788 --> 00:54:50,129 A nepoškodí to ani ustavení jurisdikce Luhanské a Doněcké republiky, 595 00:54:50,249 --> 00:54:56,236 sjednocených v jakémkoliv formátu, nad zbytkem ukrajinského území, 596 00:54:56,356 --> 00:54:59,410 ani zde to nic nepoškodí. 597 00:54:59,784 --> 00:55:03,206 Vše je v pořádku, vše je v nejlepším pořádku. 598 00:55:03,326 --> 00:55:05,938 A je zbytečné do toho tahat projekt Novoruska. 599 00:55:06,058 --> 00:55:10,206 Ještě jednou říkám, že Novorusko je něco jako Sibiřský federální okruh na Ukrajině. 600 00:55:10,326 --> 00:55:16,444 Je to normální projekt a je třeba ho rozvíjet, on není s ideou vytvoření Maloruska v žádném konfliktu, 601 00:55:16,564 --> 00:55:22,451 naopak projektu Malorusko napomáhá, ale nemůže ho nahradit, 602 00:55:22,571 --> 00:55:28,206 kvůli své omezenosti, jak řídící tak i územní nebo naopak. 603 00:55:31,628 --> 00:55:37,093 Ve svých odpovědích na Krymu jste celkem podrobně okomentoval situaci 604 00:55:37,213 --> 00:55:41,145 s vyostřením mezi USA a Severní Koreou. 605 00:55:41,265 --> 00:55:46,354 V souvislosti s tím vás prosí okomentovat následující prohlášení New York Times: 606 00:55:46,474 --> 00:55:53,832 Odborníci tvrdí, že motory pro rakety KLDR mohly být vyrobeny na Ukrajině. 607 00:55:56,617 --> 00:56:00,892 Podle mě včerejší Tillersonovo prohlášení, ano včerejší, 608 00:56:01,012 --> 00:56:06,404 kdy řekl, že hrozba KLDR mohla být ve Spojených státech chybně vyhodnocena, 609 00:56:06,524 --> 00:56:13,880 že teď budou pokračovat ve svých vztazích s KLDR mírovou cestou ale z pozice síly. 610 00:56:15,407 --> 00:56:21,275 A jak u nás všichni politologové ohlašovali, že bude válka, válka, válka… 611 00:56:21,395 --> 00:56:26,754 Dokonce už vypočítávali, kdy nejspíš začne. Státní tajemník USA vám říká: 612 00:56:26,874 --> 00:56:30,426 „Pánové, celá ta situace spěje k urovnání.“ 613 00:56:30,546 --> 00:56:33,238 Vždyť o co jde? 614 00:56:34,236 --> 00:56:38,887 Zatahují do toho Ukrajinu. A ptají se: 615 00:56:39,007 --> 00:56:47,821 „Jak by mohly rakety KLDR doletět do USA a znamenat hrozbu?“ 616 00:56:47,941 --> 00:56:51,670 Protože mají ukrajinské motory. 617 00:56:51,790 --> 00:56:57,372 A kdo řídí Ukrajinu? Kdo tam rozdával svá cukrovíčka? 618 00:56:57,492 --> 00:57:02,245 Kdo tam vyváděl lidi na Majdan a organizoval státní převraty? 619 00:57:02,365 --> 00:57:06,528 Jen si to vezměte, ještě v roce 2011 je zatýkali, 620 00:57:06,648 --> 00:57:14,640 když se na Ukrajině korejská rozvědka pokoušela získat technologie. 621 00:57:14,760 --> 00:57:22,392 Přece je v roce 2011 zatkli. Co vám tak asi chybělo? Mohli jste si žít normálně! 622 00:57:22,512 --> 00:57:28,894 Proč jste tam zorganizovali státní převrat? A teď mají ty rakety ukrajinské motory. 623 00:57:29,014 --> 00:57:38,286 Tak kdo za to může? No přece státní elita! To státní elita ohrozila bezpečnost USA. 624 00:57:39,138 --> 00:57:42,628 To je velice závažné vymezení té věci. 625 00:57:42,748 --> 00:57:48,051 Ať se z toho budou snažit vyvléknout, jak chtějí, ať budou tvrdit cokoliv… 626 00:57:48,171 --> 00:57:55,172 A v CNN byli natolik inteligentní, že se dovtípili a hned odvysílali tu reportáž z roku 2011. Chlapíci. 627 00:57:55,292 --> 00:57:58,888 Státní elita nechápe, jak by měla pracovat s informacemi. 628 00:57:59,008 --> 00:58:05,715 Jakákoliv státní elita jakéhokoliv státu, včetně USA. Nechápou to, sami si zadělávají na problémy. 629 00:58:05,835 --> 00:58:12,047 "A co teď s Ukrajinou? Udržet jí nedokážeme, jsou tam problémy, 630 00:58:12,644 --> 00:58:16,927 takže jí budeme muset předat." Vše probíhá normálně. 631 00:58:17,047 --> 00:58:21,158 Předávání Ukrajiny probíhá. Nechce se jim přenechat jí Rusku, 632 00:58:21,278 --> 00:58:25,224 štvou proti Rusku, ale Evropa ji spolknout nedokáže. 633 00:58:25,344 --> 00:58:29,191 No a pro USA je Ukrajina pořád tím kufrem bez držátka. 634 00:58:29,311 --> 00:58:36,069 Navíc ji teď udělali nástrojem v šarvátkách mezi státní a globální elitou. 635 00:58:36,189 --> 00:58:40,551 Jestliže ta účast Ukrajiny v předvolební kampani 636 00:58:40,671 --> 00:58:46,411 na straně Clintonové proti Trumpovi je ještě takovou věcí, která málokoho zasáhne, 637 00:58:46,531 --> 00:58:53,938 tak ty ukrajinské motory na korejských raketách, které znamenají reálnou hrozbu… 638 00:58:54,058 --> 00:58:58,529 Tam je to přece také rozvířeno, tam mají také dost svých politologů, kteří vykřikují, 639 00:58:58,649 --> 00:59:02,392 jak je dnes či zítra KLDR může zasypat raketami. 640 00:59:02,512 --> 00:59:06,799 Lidé jsou pobouřeni a teď se jim předhodí viník. 641 00:59:06,919 --> 00:59:12,002 To Nulandová tam chodila a cukrovíčkama krmila ty majdanuté opice, 642 00:59:12,122 --> 00:59:16,515 které za ta cukrovíčka proskákaly vlastní stát. 643 00:59:16,635 --> 00:59:22,236 Pro USA ukrajinský stát nic neznamená, ale skutečnost, že je krmila kvůli tomu, 644 00:59:22,356 --> 00:59:28,903 aby se ty motory dostaly do KLDR a ohrozily tak USA, to už je zajímá. 645 00:59:29,023 --> 00:59:32,003 To už je dokonce velmi zajímá. 646 00:59:32,123 --> 00:59:41,377 Takže vše probíhá jak má. Globalisté se vypořádávají se státní elitou. 647 00:59:41,497 --> 00:59:48,964 Státní elita prohrává jeden střet s globalisty a Trumpem po druhém. 648 00:59:49,084 --> 00:59:54,107 Trump upevňuje své postavení, ať už si o tom myslí kdo chce, co chce: 649 00:59:54,227 --> 00:59:58,383 „Podívejte, jak ho lidé opouštějí. Co Stephen Bannon, vždyť ho vyhodil? 650 00:59:58,503 --> 01:00:05,977 Z výboru pro umění mu uteklo 16 lidí, těch akademiků, ach, ach, ach…“ 651 01:00:06,097 --> 01:00:08,492 Tak se podívejte, jak to dopadne. 652 01:00:08,612 --> 01:00:14,877 Jestliže se nevyznáte v řízení, tak počkejte, až se objeví plody. 653 01:00:15,685 --> 01:00:20,163 Víte, v tomto ohledu Aristoteles říkával, 654 01:00:20,283 --> 01:00:26,334 že nejlepšího pekaře může ocenit jen pekař, nejlepšího ševce zase jen švec. A proč? 655 01:00:26,454 --> 01:00:34,381 Protože když máte odborné znalosti a zkušenosti, tak pekaři potom stačí jeden pohled na to, 656 01:00:34,501 --> 01:00:40,608 jak jiný zadělává těsto, jak rozehřál pec a už ví, jakou kvalitu bude mít upečený chleba. 657 01:00:40,728 --> 01:00:44,953 Ševci stačí jeden pohled na druhého, jaký používá střih, jaké má nástroje 658 01:00:45,073 --> 01:00:47,675 a už ví, jakou budou mít jeho boty kvalitu. 659 01:00:47,795 --> 01:00:51,891 Pro řízení platí to samé, chápete? 660 01:00:52,011 --> 01:00:55,465 Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, 661 01:00:55,585 --> 01:01:00,851 tak už podle počátečních kroků dokážete určit, jaký bude výsledek. 662 01:01:01,253 --> 01:01:03,898 Vše vidíte, protože nemáte v hlavě kaleidoskop, 663 01:01:04,018 --> 01:01:09,021 který se mění, jak se v něm přeskupují barevná sklíčka, dnes tvoří jeden obraz, zítra úplně jiný. 664 01:01:09,141 --> 01:01:15,517 Dnes vidíte válku se Sýrií a střet s Ruskem a další den válku s Koreou a střet s Čínou. 665 01:01:15,637 --> 01:01:19,483 Jednou to vypadá tak a pak zas jinak, protože je to kaleidoskop. 666 01:01:19,603 --> 01:01:22,765 Ta barevná sklíčka jsou stejná, ale obrázky vytváří různé. 667 01:01:22,885 --> 01:01:29,662 Máte-li znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak si jedním tahem vytvoříte obrys mozaiky, 668 01:01:29,782 --> 01:01:33,844 a potom doplňujete její prvky. Přece všichni znáte hru puzzle? 669 01:01:33,964 --> 01:01:39,088 A chápete, že jeden kousek puzzle může být odtržený od jiného kousku, 670 01:01:39,208 --> 01:01:43,373 protože ještě chybí další kousky, které by je spojily. 671 01:01:43,493 --> 01:01:48,505 Ale vy máte představu o tom kousku i tom druhém a víte, že to vše patří do jednoho obrázku. 672 01:01:48,625 --> 01:01:51,880 Můžete tam mít mezery, které časem doplníte, 673 01:01:52,000 --> 01:01:56,032 ale ten obrázek toho, co se děje, se již zásadním způsobem nezmění. 674 01:01:56,152 --> 01:02:02,910 To vám to poskytne. A všichni ti naši politologové a další sebou hází hned sem a hned tam. 675 01:02:03,030 --> 01:02:09,106 Nesprávně vyhodnocují jednotlivé kroky, vůbec je nechápou. Třeba ten Bannon. 676 01:02:09,226 --> 01:02:13,579 Proč ten odešel? Přece prohlašoval, že bude bojovat za Trumpa? 677 01:02:13,699 --> 01:02:18,561 Protože může manévrovat z pozice svobodného analytika, 678 01:02:18,681 --> 01:02:24,196 při získávání převahy nad státní elitou, v daleko širším záběru, 679 01:02:24,316 --> 01:02:27,860 než jak by mohl jako prezidentův poradce. 680 01:02:27,980 --> 01:02:31,904 To znamená posílení prezidentových pozic, velké posílení. 681 01:02:32,024 --> 01:02:35,354 A u nás to hodnotí jako porážku. 682 01:02:35,474 --> 01:02:42,419 Jestliže to jeho propuštění hodnotíte z pozice obecného chodu věcí, 683 01:02:42,539 --> 01:02:47,375 když posuzujete ten boj z celkového pohledu, tak zjistíte, 684 01:02:47,495 --> 01:02:53,744 že ještě ani jedno to propuštění nezpůsobilo škodu Trumpovi, vždy jen státní elitě. 685 01:02:55,794 --> 01:02:59,329 Další otázka je od Olega Trofimova. 686 01:02:59,449 --> 01:03:04,246 Jaký postoj teď máme zaujmout k ruským sportovcům a vůbec k celé ruské lehké atletice, 687 01:03:04,366 --> 01:03:07,005 když soutěží pod neutrální vlajkou? 688 01:03:07,125 --> 01:03:11,398 Vždyť když nás takto pokořili jednou, budou ten tlak už jenom navyšovat. 689 01:03:11,518 --> 01:03:15,838 Problém je v tom, že ty sportovce, kteří soutěží pod neutrální vlajkou, 690 01:03:15,958 --> 01:03:20,686 není ani možné nazvat prostituty, jsou to prostě šmejdi! 691 01:03:20,806 --> 01:03:24,671 V plném významu toho slova! 692 01:03:24,791 --> 01:03:28,629 Narodili se tady, v naší zemi, která vytvořila… 693 01:03:28,749 --> 01:03:35,808 Oni se ještě ani nenarodili, a ona už do nich investovala. Lékařské služby pro ženy, porodnice, jesle, školky. 694 01:03:35,928 --> 01:03:41,936 Všichni prošli školami, které byly postaveny ze státních peněz. 695 01:03:42,727 --> 01:03:48,888 Jejich sportovní tréninky byly hrazeny ze státních peněz. 696 01:03:49,008 --> 01:03:55,070 A dokonce i v těch devadesátých letech, kdy se v podstatě za všechno muselo platit, 697 01:03:55,190 --> 01:03:59,081 jsme tu měli pořád ten stejný stát, který se snažil přežít, 698 01:03:59,201 --> 01:04:03,635 zachránit sport, vybudovat infrastrukturu, rozvíjet ekonomiku… 699 01:04:03,755 --> 01:04:09,542 A tito lidé, kterým náš stát dal všechno, teď tvrdí, že mu nic nedluží, 700 01:04:09,662 --> 01:04:12,757 že si takto jen vydělávají peníze. 701 01:04:12,877 --> 01:04:19,534 Jenže teď nastal čas bránit svůj stát a ukázat, zda jsou lidé nebo svině. 702 01:04:19,654 --> 01:04:25,060 A oni za peníze dali přednost tomu, stát se těmi sviněmi. Byla to jejich volba. 703 01:04:25,180 --> 01:04:33,809 A právě takoví nelidé se stávali policisty, vlasovci apod. 704 01:04:33,929 --> 01:04:39,375 Sloužit páníčkovi, protože v určité etapě budou syti a v pohodlí. 705 01:04:39,495 --> 01:04:45,109 A pak bude následovat: „My za to přece nemůžeme. Nějak si s tím poraďte. 706 01:04:45,229 --> 01:04:50,457 Já jsem přece pro stát! A nejlépe to předvedu nějakým tím skákáním (na majdanu).“ 707 01:04:50,577 --> 01:04:56,735 Celý profesionální sport je deformací normálního vztahu ke sportu, 708 01:04:56,855 --> 01:05:00,602 tělesné výchově a ke zdraví vůbec. 709 01:05:00,722 --> 01:05:06,988 Zvolili si cestu mimo Rusko, tak by teď všechny státní instituce měly říci: 710 01:05:07,108 --> 01:05:10,897 „Svůj osud jste si zvolili. Od státu už ani kopějka!“ 711 01:05:11,017 --> 01:05:19,268 A co se k nám vůbec vracíte? Táhněte. Sami jste si zvolili vlajku, sami jste si zvolili svůj stát! 712 01:05:19,388 --> 01:05:23,770 Dopadá to tak: "My jsme se státem. Náš stát je veliký! 713 01:05:23,890 --> 01:05:27,119 A jakmile se nám to hodí, tak jeho zájmy zradíme." 714 01:05:27,239 --> 01:05:31,364 A potom se na nás dívají a říkají: „Vy Rusové jste otroci“, 715 01:05:31,484 --> 01:05:36,295 protože „slave/Slav“ je v angličtině jak otrok, tak Slovan. 716 01:05:36,415 --> 01:05:43,406 A proč? „Jen se podívejte na své sportovce. Plivou vám do tváře a ponižují vás 717 01:05:43,526 --> 01:05:47,263 a oni k nám lezou po kolenou a prosí, abychom vás přes ně ponižovali ještě víc! 718 01:05:47,383 --> 01:05:52,346 Jen aby se alespoň vzdáleně mohli přiblížit tomu našemu západnímu světu. 719 01:05:52,466 --> 01:05:56,653 To je ten projev otrocké psychiky v plném rozsahu. 720 01:05:58,060 --> 01:06:05,072 A někteří naši státní úředníci ještě tyto lidi-nelidi potom s pompou vítají. 721 01:06:05,192 --> 01:06:08,875 Jako třeba tady v Altajském kraji Šubenkova. 722 01:06:08,995 --> 01:06:18,867 Uvítání od krajské správy, osobní zástupce guvernéra. Co je to za hrdinu, který zradil svou zemi? 723 01:06:18,987 --> 01:06:21,694 A mimochodem to je člen LDPR. 724 01:06:23,295 --> 01:06:30,661 Takový mají členové LDPR vztah jak ke státu, tak i k vlastenectví a vůbec ke všemu. 725 01:06:30,781 --> 01:06:35,436 Sami sportovci prohlašují: „My jsme teď na vrcholu formy 726 01:06:35,556 --> 01:06:42,259 a než nám stát umožní soutěžit pod ruskou vlajkou, tak o tu formu přijdeme. Teď ji chceme využít.“ 727 01:06:42,379 --> 01:06:48,135 Využijte! Nikdo vám to nezakazuje, ani nepřikazuje, patriotem jaké země chcete být. 728 01:06:48,255 --> 01:06:53,063 Využívejte, ale s naším státem už nemáte nic společného. 729 01:06:53,607 --> 01:06:59,025 Když bylo zapotřebí jít na frontu a tam se obětovat pro svou zemi, 730 01:06:59,145 --> 01:07:04,750 tak jste si zvolili přejít linii fronty a bojovat proti ní na druhé straně. 731 01:07:04,870 --> 01:07:11,269 Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší pušku a lépe ji ovládá, tedy obyčejné zbraně, 732 01:07:11,389 --> 01:07:17,299 tak ve studené informační válce také vyhrává ten, kdo má mocnější a lepší zbraně a kdo je lépe ovládá. 733 01:07:17,419 --> 01:07:22,296 Ale ještě musíte být opravdovým vlastencem své země a ty zbraně chtít použít. 734 01:07:22,416 --> 01:07:25,819 Ti, kteří jeli soutěžit pod bílou vlajkou, přímo řekli, 735 01:07:25,939 --> 01:07:31,407 že jim jejich stát se svými zájmy může být vřele ukradený, že je nehodlají hájit. 736 01:07:31,527 --> 01:07:37,746 Jejich vztah ke státu je čistě spotřebitelský, aby ten stát… To jsou ti samí jako různí ti Rajkinové. 737 01:07:37,866 --> 01:07:44,515 "Ten dobytek mi má platit za to, že já nepracuji. Já nepracuji a ani pracovat nechci. 738 01:07:44,635 --> 01:07:48,993 Ale vy jste povinni mi dávat peníze, protože já jsem profesionální sportovec. 739 01:07:49,113 --> 01:07:54,839 Já pracuji sám na sobě a teď právě mám vrcholnou formu a vy dobytkové mi platíte málo, 740 01:07:54,959 --> 01:07:58,631 a tam se mi možná povede ještě od páníčka urvat něco navíc. 741 01:07:58,751 --> 01:08:05,719 Přijdu za svým páníčkem a on to ocení. Teď všichni na Rusko plivou, tak si taky přisadím. 742 01:08:05,839 --> 01:08:08,265 Páníček to určitě ocení." 743 01:08:11,083 --> 01:08:18,026 Ale guvernér našeho kraje se rozhodl, že Šubenkov se zachoval velmi patrioticky 744 01:08:18,146 --> 01:08:22,607 ovšem vůči svému páníčkovi, proto to pompézní přivítání. 745 01:08:24,620 --> 01:08:30,169 A ještě je tu poslední otázka od Vladimira z Volgogradu, nebo Stalingradu. 746 01:08:30,289 --> 01:08:36,849 Existuje velké množství knih a učení o podnikání, osobním životě, umění svádět (PICK UP artists), řízení, 747 01:08:36,969 --> 01:08:40,649 jejichž základním postulátem je fráze typu: 748 01:08:40,769 --> 01:08:45,500 „Teď máte výhodu před všemi ostatními a držíte ji ve svých rukou“, 749 01:08:45,620 --> 01:08:48,380 čímž mají vlastně na mysli dané knihy. 750 01:08:48,500 --> 01:08:53,920 V hrubých rysech je základním postulátem z knih o DVTŘ také stejný slogan. 751 01:08:54,040 --> 01:08:55,602 To není pravda. 752 01:08:55,722 --> 01:09:01,693 Kdo a podle jakých šablon psal knihy o KSB? Nebyly při jejich psaní používány stejné šablony? 753 01:09:01,813 --> 01:09:04,047 Tam žádné šablony nejsou. 754 01:09:04,167 --> 01:09:07,553 A čím se Koncepce principiálně liší od takových učení? 755 01:09:07,673 --> 01:09:12,341 Principiálně se to liší tím, že Koncepce a DVTŘ jsou jako matematika, 756 01:09:12,461 --> 01:09:16,293 jako matematická pravidla a všechny ty „PICK UPy“ apod., 757 01:09:16,413 --> 01:09:20,744 jsou snahou dokazovat v různých vzorcích, že 2 x 2 = 5. 758 01:09:21,223 --> 01:09:27,529 Jestliže to ten člověk nechápe a nevidí celkové zásadní rozdíly, 759 01:09:27,649 --> 01:09:32,006 ale jen jakousi šablonu, tak asi ne právě do hloubky… 760 01:09:32,126 --> 01:09:38,791 Já ani nevím, zda vůbec studoval Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 761 01:09:41,893 --> 01:09:48,052 My nemluvíme o žádné výhodě, ale o znalostech, o adekvátním vztahu ke světu. 762 01:09:48,172 --> 01:09:57,228 Kde člověk nebude prospěchářsky kořistit na úkor ostatních, jak to učí ty knihy, 763 01:09:57,348 --> 01:10:04,513 ale bude adekvátně reagovat na vliv prostředí, aby si neřezal větev, na které sedí, 764 01:10:04,633 --> 01:10:08,906 protože právě teď je to pro něj výhodné. Jak ho to učí ty knihy, 765 01:10:09,026 --> 01:10:12,706 které vyjmenoval ty „PICK UPy“ a další, ano? 766 01:10:13,753 --> 01:10:18,531 Aby vždy vytvářel prostředí pro život, 767 01:10:18,651 --> 01:10:24,053 aby měnil své vztahy s lidmi a žil v rámci lidských vztahů a ne těch spotřebitelských, 768 01:10:24,173 --> 01:10:29,109 kde jde jen o to, urvat nějaký kšeft. To přece ty knihy také přímo říkají. 769 01:10:29,229 --> 01:10:33,462 Ano, vy budete mít výhodu, protože když si osvojíte tuto úroveň, znalost, 770 01:10:33,582 --> 01:10:38,564 tak si dokážete ze společného prostředí víc urvat. Jenže to prostředí, to je zákon spojených nádob. 771 01:10:38,684 --> 01:10:41,254 Když někde přibyde, jinde zákonitě ubude. 772 01:10:41,374 --> 01:10:44,592 A Dostatečně všeobecná teorie řízení říká, 773 01:10:44,712 --> 01:10:49,490 že je třeba celý svět rozvíjet komplexně harmonicky, aby všichni měli všechno. 774 01:10:49,610 --> 01:10:53,096 Cožpak nevidíte ten rozdíl? Vždyť je zásadní? 775 01:10:54,815 --> 01:10:59,944 Opakuji, že KSB a DVTŘ jsou jako matematická pravidla 776 01:11:00,064 --> 01:11:05,026 a všechny ty příručky, které vyjmenoval, jako ty „PICK UPy“ apod., 777 01:11:05,146 --> 01:11:09,924 jsou jen snahou dokázat, že 2 x 2 = 5. 778 01:11:10,339 --> 01:11:17,297 Jak podvést, jak zmanipulovat. Co tohle má společného s matematikou? 779 01:11:17,417 --> 01:11:21,555 Na to navazuje další otázka od Vladimira. 780 01:11:21,675 --> 01:11:27,525 Na otázku proč, když všichni studují jednu a tu samou Koncepci sociální bezpečnosti, 781 01:11:27,645 --> 01:11:31,220 jsou výsledky jejich intelektuální činnosti odlišné, vy odpovídáte, 782 01:11:31,340 --> 01:11:33,574 že všechno záleží na jejich mravnosti. 783 01:11:33,694 --> 01:11:37,900 - Nikdy jsem to takto neřekl. Dále. - Jakou je tedy Koncepce vědou? 784 01:11:38,020 --> 01:11:43,486 Matematika, fyzika i ruský jazyk jsou vyučovány a chápány stejně, nezávisle na mravnosti. 785 01:11:43,606 --> 01:11:50,629 2 + 2 se pro všechny bude rovnat čtyřem, ať už má daný člověk mravnost, jakou chce. 786 01:11:50,749 --> 01:11:54,218 Nehledě na mravnost… atd. 787 01:11:54,338 --> 01:11:58,539 Věda s mravností prostě vůbec nesouvisí, není závislá na mravnosti daného člověka. 788 01:11:58,659 --> 01:12:02,428 A přesněji - závisí na ní, jak budou výsledky získané danou vědou využity, 789 01:12:02,548 --> 01:12:06,275 ale mravnost nemůže žádným způsobem ovlivnit samotné výsledky, 790 01:12:06,395 --> 01:12:09,612 protože 2 x 2 = 4 při jakékoliv mravnosti. 791 01:12:09,732 --> 01:12:13,298 Mravnost, to je komplex mravně-etických norem 792 01:12:13,418 --> 01:12:18,533 zformovaných společností, které v ní mají být uplatňovány. 793 01:12:19,116 --> 01:12:26,915 A já jsem neustále mluvil o tom, že schopnost osvojit si znalosti závisí na mravnosti. 794 01:12:28,466 --> 01:12:35,171 A že všechno se děje… A ještě tu jedno pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. 795 01:12:35,291 --> 01:12:39,597 Všechno se děje tím nejlepším možným způsobem v závislosti na reálné mravnosti a etice 796 01:12:39,717 --> 01:12:41,930 všech účastníků procesu. 797 01:12:42,050 --> 01:12:50,565 Moralista může, jak chce moralizovat o tématech všeobecně přijatých ve společnosti. 798 01:12:50,685 --> 01:12:56,530 Jako třeba v době stagnace, když na politických schůzích říkali něco, čeho se sami v životě nedrželi. 799 01:12:56,650 --> 01:13:02,348 V životě může takový moralista uplatňovat zcela jinou mravnost, zcela jinou etiku, 800 01:13:02,468 --> 01:13:06,274 jakoby pro něj platilo něco jiného. Tomu se říká pokrytectví, licoměrnost, 801 01:13:06,394 --> 01:13:09,964 kdy před lidmi kážete, co a jak by měli, 802 01:13:10,084 --> 01:13:16,293 a vaše milované já se zatím v reálném životě chová úplně jinak. (Kázat vodu a pít víno) 803 01:13:16,413 --> 01:13:21,647 Stejně jako v matematice, tak i v Dostatečně všeobecné teorii řízení 804 01:13:21,767 --> 01:13:26,210 musí v reálu vždy platit, že 2 x 2 = 4. Vždy! 805 01:13:26,330 --> 01:13:29,904 Při jakékoliv mravnosti bude výsledek stejný. 806 01:13:30,024 --> 01:13:34,586 Jenže hodnotíme-li v matematice pouze logické řetězce, 807 01:13:34,706 --> 01:13:39,122 tak v Dostatečně všeobecné teorii řízení a v Koncepci sociální bezpečnosti 808 01:13:39,242 --> 01:13:48,266 vyhodnocujeme lidský faktor a náchylnosti a předurčenosti lidské psych…, 809 01:13:48,386 --> 01:13:55,362 tedy přesněji typů struktury psychiky a stereotypů jejich chování ve společnosti. 810 01:13:55,482 --> 01:13:58,421 To je to, co vyhodnocujeme a předvídáme. 811 01:13:58,541 --> 01:14:02,730 Jestliže tohle všechno schováte za mravnost, tak to nebude srozumitelné. 812 01:14:02,850 --> 01:14:08,969 Ale jestliže si uvědomujeme, že se jedná o typy struktury psychiky, o mravnost a etiku, 813 01:14:09,089 --> 01:14:12,895 tak nám potom znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení 814 01:14:13,015 --> 01:14:19,747 poskytnou představu o jednání různých lidí, skupin lidí a dokonce i davu 815 01:14:19,867 --> 01:14:23,211 a také o řiditelnosti těchto procesů. 816 01:14:23,984 --> 01:14:29,555 Všechno je očividné. Je to jako matematika vztahů mezi lidmi. 817 01:14:30,596 --> 01:14:38,437 Uvedu příklad: situace je stejná, podmínky jsou stejné, ale řízení v ní může být jak spásné tak i zkázonosné. 818 01:14:38,557 --> 01:14:43,168 - Ano. - A vést ke zcela jiným podmínkám, tedy výsledkům. 819 01:14:43,288 --> 01:14:47,477 Přestože by se zdálo, že počáteční podmínky byly v obou případech 2 x 2 = 4. 820 01:14:47,597 --> 01:14:54,794 Ano pro všechny to může vypadat stejně, ale přesto jsou výsledky řízení různých lidí odlišné. To se stává. 821 01:14:54,914 --> 01:14:57,170 To byla poslední otázka. 822 01:14:57,290 --> 01:15:03,686 Opět jsme se dostali k tomu, jak je nezbytné znát teorii. 823 01:15:03,806 --> 01:15:09,147 Jak říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt!“ Dnes jsme zdaleka neprobrali všechny otázky. 824 01:15:09,267 --> 01:15:15,763 A dokonce i tvrdit, že jsme ty otázky probrali se vším všudy, není dost dobře možné. 825 01:15:15,883 --> 01:15:23,641 Třeba jen ty otázky o Serebrennikovi, GTA, Charlottesville, Berkeley, Trumpovi, Ukrajině… 826 01:15:23,761 --> 01:15:29,770 Tam by toho bylo možné říci daleko více, na každou z těch otázek udělat samostatný pořad. 827 01:15:30,127 --> 01:15:32,334 Ale k čemu by to bylo? 828 01:15:32,454 --> 01:15:40,160 Víte je to tak, že bude-li každý mít znalosti z Dostatečně všeobecné teorie řízení, 829 01:15:40,280 --> 01:15:43,806 tak sám těm procesům porozumí. 830 01:15:43,926 --> 01:15:48,470 Každý člověk se ve svém životě střetává právě s takovým množství informací, 831 01:15:48,590 --> 01:15:51,130 které ke svému životu potřebuje. 832 01:15:51,250 --> 01:15:56,615 Ty informace musíte jen umět rozlišit a správně pochopit, což vám právě umožňují znalosti 833 01:15:56,735 --> 01:16:01,969 Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 834 01:16:03,136 --> 01:16:09,541 Jestli tedy nechcete, aby váš osud byl na někom závislý… 835 01:16:09,661 --> 01:16:16,427 To neznamená, že by vám tyto znalosti umožňovali někoho podvést, nenaučí vás podvádět ani dělat kšefty, 836 01:16:16,547 --> 01:16:20,948 to vám nedovolí, protože jsou poskytovány podle mravnosti. 837 01:16:21,068 --> 01:16:26,852 Budete-li počítat s tím, že znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti 838 01:16:26,972 --> 01:16:32,403 použijete k dosažení takových cílů, jako vám slibuje „PICK UP“ apod., tak to se vám nepovede. 839 01:16:32,523 --> 01:16:36,764 Neboť se vám aktivuje morální zákaz na určité činy. 840 01:16:36,884 --> 01:16:43,234 Všechny ty „PICK UPy“, managementy apod. jsou založeny na principu, 841 01:16:43,354 --> 01:16:48,022 že cíl ospravedlňuje prostředky. 842 01:16:48,142 --> 01:16:52,883 Jak si jednou určíte cíl, tak jsou všechny prostředky k jeho dosažení dobré. 843 01:16:53,003 --> 01:16:59,798 Koncepce sociální bezpečnosti vychází z pozice, že cíl ospravedlňují prostředky. 844 01:16:59,918 --> 01:17:05,283 To znamená, že ne všechny prostředky jsou pro dosažení cíle dobré. 845 01:17:07,312 --> 01:17:15,194 Pokud bude vaším cílem někoho podvést, tak se vám to nepovede, 846 01:17:15,314 --> 01:17:22,839 přijmete-li skutečně KSB a nastudujete-li si DVTŘ. 847 01:17:22,959 --> 01:17:30,386 Ale umožní vám to bránit své zájmy, zájmy vaší rodiny, vašeho státu, 848 01:17:30,506 --> 01:17:36,331 uchovat si mírové nebe nad hlavou a dosáhnout společnosti všeobecného rozkvětu. 849 01:17:36,451 --> 01:17:42,531 Takže vám přeji štěstí. Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, 850 01:17:42,651 --> 01:17:47,819 buď v elektronické podobě na webu dotu.ru (leva-net.webnode.cz), nebo v tištěné podobě 851 01:17:47,939 --> 01:17:50,775 a buďte šťastní. Do příštích setkání. 852 01:18:11,222 --> 01:18:19,893 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz