Ford_a_Stalin__O_tom,_jak_zit_lZjZjBOOKMOBI+3;D%M V[ _ir`{u "$V&(t*,.0 2@476%*8-:6<?>G@Q)BZ=DcFl*HuJLrNPSRTyVXZ\w^ׇ`gbQdefh_j'l_n p(Br1t9vBxKlzT|\~e6mvV^u[#,K4>yHKR[clvv TY# &W0M9OAK"S\emwBL=,C*  6&/89A J"T$]4&f0(o*y,.g02w46N8d:<>5@BDF-HJ LN P%LR/T7VA^XJZSC\\^f`o|bxkdf*h@jlnprOtɬvIx0z|&~O%#.8AJS]Efo wCjwE2Ҡۓ5 *(#*,U5D=bENW`Ti qz -rRţmז)X v @ % - 6 >J Fv MI MJ N: Q Y B o 9h 9 9?yMOBI ]& P  EXTHg*Alternativní principy globalizaced Vnitřní Prediktor SSSR.Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky csl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]q,c11a6f86-4e04-4fdc-963c-cf5172616925p4calibre:c11a6f86-4e04-4fdc-963c-cf5172616925 EBOKj(2018-03-28T18:30:52.566000+00:00   kindle:embed:0002t m Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky Fordtn:om,ak žítidskyނ87τττττωmvlastnictvímLukulturytůčiim kdoemůžeplatňtutoráva. případě,eěH=aneboyzsosx (zákoptanovenýmpůtaǃřií9,ocodua끐dežXodoběelm0ejemi„myHky“ esahujíra0evědy.icméxaždý,budehxt,텹lalvéhlXcháp0vePjЍXspěchuopír˔`dtסلmoz,k鈧ejich částeč@xcita P@čet komerhly,vše8uo9tdkKopoužijeGGGG,ryvků{odkazhpsВ9 onHkud逨ekemělsloShtextedy ekroucel8򁀍)(pmož!i(tnouvckou ϔϔϔOb0Ooi007319>Pqmlu5G@5GGG0012>1.Ǹ?ٝrek'8OOOOOJ8130>2.enFordind(rivSSR 1/////5901>3.arxismusfpy1W34466>4.g`a?a plsoc? 1997PHumb@vot0pe0oσσσσσ52138ȍй0mPArukzy? 27g"σ87421>Odbop91:XvhybáH44τπo777777310Ѕ7712:xio`ipsoučasexom8` 50WoWW5339–¬hbolvik__98353bjektiasuyׄogggυgge4149gga4:rav-exdůsledتburžoazprePvusku 6n_61711hEʎu:󓁓táXnlapracx7焗79510x5.ezފ)dugáce aráceomocná; řídícíazda 87 oigeight="5pt"πwidth="0ailepos=0000220420>Odbočenodématu 6:(litickákonomiendustriálciviliza105'o//.82265>4.5.lánovanéospodářstvPbolševiků –socialis 13wook83357:ost-st@nskýSSRylntitát@?Goipgo0352242>XDůsledkyhfordizmu“akomerBho0kususmuse 20.(olet@172Ep90474>6.mysH։N9u 193oߍ5051.onkrétnýznam terminologklíčhápHchyǒoττττ4222122.ϋzaevolu r`p178g04359373.ourssvětzákuí“:vZedsam atazemi 214//g////0464270(4(epřipraveRusku0jejȒg229__g____x7356X0(Srefpr(ředek@Piarx236g052940 5'! so٤Jdruhví. 26683P6.7branaudoucidXmgmi28_______00H179X8dkaz.V.SZeneraZ 32_OOODzDŽZ1noute׃ױW???τ???74388Pkattes 337o'''τ''$705103"Vy(šit9blPy 35߃ǀo816>7erspektivy40߂ׂׂׂ538ílo84OOOOM410>BiblAoktríz@deotářstvxv globЀměřít`OOOOOL26292>Rozhovor Josephemſ(tiglit 41/>V tétáe čohpechaomixa živoHpčdvouelmi,Ivykhodnotit,8vHjodlišnýlidí:br(6center(imgbasee600"(cindex|470Y> ߉σ"81x| 1Ϗ">Henryhoorda.,kladleéfaotorsednéeěejmocnějpkorpoRutomobilovéprůmyslu;88i8Vissariviče,ikPsociga3jehožhápáy!vůH` jlyformHbaozkuvazu(qsksocialistickýchepublik – supervelmoci č. 2“ 20.toletí,Pátu-Zkoncernu.

Navzdoryomu,ozeřiptaákladěšeho:násčilie škojikapitpsmuap,ohledběžný životphčnoajíitovaidé podstatstej.ozdílen),e.ordeamu0HedeímImikroepomou úroveňvztahyakoKstnancůdnohodnikhvyhýbározboruzekrganizacekyHbudován8"Hinutů, J..ӋnsoxhďPproblémyvoaolis09vědyxnyultua WWSȔWPInecháP`svobtvovsamo#blockquoteoπȗϗϗTakG@nhájemoplňov,dkrýv9(lmpůsobpcestu RárodRuska8AmertaʃČtpIH"9jadymorálkuPet@ctivéčlohka,_ůrce>oiljǡicmén jejičas)ioPsi1nexi1ho.x9[platilruh(ovP lWQ1MtudenǤQmeziATOhSSSRnybȌrxzvxc*globpí“IdyžꉰéPpinutelqXr8uث؜ciYy vyp̓)his1Z(L.ʍuHptaziiuk`(z5prAbymxucel8v,詨 nzejIZč0vdXmýlilϟGGPe-inemeIȴksɉ ӋirerspekHȠzís!nٟAšší룹th7ϓo"terfonize="5> `ɀ8p1}ČástɴYyr(NL6SPOLEČENSKYŽITpNÉincipyospodaWolibyly#xGG)77jidávn@yjρیqhdiv>1.ǽ6eak ostqekGׇЅlog0mín stalajetkemědochBříIzaHpoikuk@mav posledcněk8kaetech.í“čnazývatouhrnXa?sko-kulturvlivy rozvíje*ynh҆různxrodregion( (v0tjiWpuHdá), část؁i ,integr)do9@é,`teprveormT,И*d_鈎1erspektikávsjoceIcellidstvablockquoteteg0Budxaabr8nebo špa?odosudtázz veltpX>ool6g">Allav9Mؘanti$sty)protže(dn"shXdpojXs:qblna(}všo)stup4ám`sobě.ʋHo؄B:WWW׎WWW">ףram 0*oinninož@i PsvxoxѠkupinájmyy{/-změřítekבoooבב׈TcPysdělminuly؇(@no.ěh @m@HewЪu rs em`Ԁkl.օiiimpezib(d8Ѓ R"(ЃaSm`no-RmhoXř#Wtůqꇱt`ϔrůީl`tvten@ИHamaonPtraci zr2il.ousT emůžexyArtzpů5y؃yPí؍mh':'j)ĂíhviY(lixhok Rk׃PcX_gg7{q٤hauvy0evi@iqap`Zkromaiǀbů,RɩO8Ahboj:azastaviethb9up01imeope@zlikvid:ismus,ig:ztel,ulc(odaerb0i1klady!kore0ndejazypR ěd` 0žX@ miplomHu1ykenxmafii_huamhemˋpokusyii ׍,neodiخcvoincipuozvciӝYlanet a)aXodpd šílen.ic٢`maJěȴ񀈘֣v(udouc:HJm/oo?7PotHji(ocilužVr(aXopzcene߁@tek,y/رwharakte T9kt+UمPmiastnahorhýba{8osuzovánílobálníchěřítekvýosobaelospolečenskzežitostí, lidstvudnepatixistujíhe čiéněoxtnéoci[kupiny,ejichž účas@ci1průběhueneracled*urtle, kuddeoako`aozp ovávaauží{prředkyepl؅Ijimizenúkolů.ovad؊PPrjůقvxujubjektivmorPku „alů“,nampo, žezaȆt(Půžeýtůzp0orient9naa dosah1jemseylu)ZK,P reovatȇygggsc aři.

způnn`noha kteejsoénȌžzabXnitȋHjedi:ci,qnádouiPremi]npodl_Yhoářׂ*`ba`elitvta)ji /–jatelz蚨iskaonІȄŖOiQP,WverJs0omotěchtoQvyt㐇Aípp9oblému(cre:aa3ialxnbe8otázom,j.lově8Shormobru galud@>2.enryordind8ri]vSSR*^iXvelinigenceai 11.2001podmínjnli@byvl0oSARuskyív@jemȍm!q Xvoji돚X*ů.Й!:bym 9i7yoahhXvaȖЊ >utA"dصro(akn@omezi@kla(zdxoyAXIý0wh(hla");، účelnezbypbhtkul{0e`$ioooooObvykkdybavést1íhdkuАWe,azpPdruh)ovPHl0.icm8QoPx_Y()dlAhoázoru,eníkutečnost,teráyělaýtkazovánaakoříkladapodobioučasnýmudoucímolitikůmboutátů.Ђačinje, že)držSSRPUSAěhemruhévětálky 20.olet@byzabezpevšeho0udyPnxisten:ého teljžypoteticHmPtězstHznamPloonecějinPjejichárodArodhalperspektiv#lXKiJidɅzbytЂxpoďzkuik8 „PkomЋt?“,leveménakýidePjityakytoydoXivotaЃotřebpinulpohledatilodIupce.

IndXrizace,o|`vz`1a ede8rehukujíXodpr(yslu,`) lkhodářsykrizeav ya(omE. QHmínk h,aralyzW 5)ozvptRT,)sYtP)trz•ћ7i~:mnozápairmůsobfinanp.akzvaيpíjmy*Ǥ aritakapPlPX`bPn xzlemuЊ0z naXejpA řipravendíYcq[mbtvkvů ochr*9 .q胉H0qche~''&i ješrojeviantimarYPtHbolXvismu03ahuKS(b)ggf6113WS4/߀ۅ@&amimPlYědox;3mm (iPicemi)byjlУ_uphtxnHvlasѤm`li8 m.žejmě Rusiincip*7Nicméně celmnož9soukromem, účastchendhrzaSSSR߄هhujímávláš1@stavPíosobnieqakladeXe, 8K činePnežtyřicerémdobí.ԄčleΈkapit-průmyslk''ělofickoudezvuopagand pochydivx>3.arxismus!ay^okli(umbp:ebkbrр(_OLORDISMUSyssrmaáK\zhlqUSAՐvrt. (…)ámYXArč0n@metodAcrála(linkaKaždPozmísLélڇ xdn8aci,daI`kol (neboaoho)`2hyb(na"YȇڙatШemk xichplnjpot8؛`y žáuk.od!vrz)Z 43%:C:يyiH,nP36%XnetýenᆐdY鋣 14s]rok7934׶8߷/jgZȇЍٚs@ukterýmialšíPtechn耺 P(typˉduknda؀–li#؊niرa.)dpPprudzȽPbtivityž # nů__^85939_ߍ__^PzåŠ".ӊ`HsʇýX߇intenzNJB(duK,uto鋨`1éháougx`o0uminimáIXyzQ úsiH.ucɣWyt, doemyvolalutRy`mzdyAuoujakoedtayԲnonymsvykořisť whlastso)fáziapi lzabezpečitisP@ůooooooooo">VnazotlXnexkojeYatu̎ bojyochra svjmQz)l:kasárensk؎cipnHPšiřq0@syst špiodržyicii1účeهreW-v@:letx镐`nodbor77og777772 ke „Můjivot, pěchy“u"liosisociye8torahlaš,@Hye偙rmȤuazr)hatstvarieHlebihv!éči切obzvláštěyššízduevýchodnicích,ežylrůměr oboru.icméněWdělkyouviselyředevmzvláštsokýmacovn!tempem,ychlopot(bová*íly,úkolemákattáleujnamístodcházech.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Vyupeopotiestrukti+následkordismuocenouržoazyideologyakovbsechké pokrokVkutečno xídazápahboju ,kapit0,vykořisťQjh úspěchů nkáPčasn(věcko-evolucezI哐eobec-vzaúrؓív0po9m[hojepesHažkouůstroditxe">ZačátksedmpletiЈ@@ěkter?{firmyxperimenȚmodifikpКhrobyačeٍ8žjePtr,ýšssmyslupla0žlivlixyife!. todůvHrekonIao郈klinky:kd rak1NXélk"Měcyklueؙtp.odobai XukazaϞsoci׃yjerSqxelo „humanizac=“.̅*vnnahpQzpobit/?imzlepšmetodygOW?og?????9Jen1ɖȎdosah*NI:plo0kvůrí,Ꙑýpns٭ PqinZ;Xpe zhHtLLiolI0apl!ga5xj)int J1qr)_ʃek. (Vel0HtsYenYHdi), 3.d.(v. 27r. 537-538)?lp_XbP0i뙸 (hVSE)Ycha@j1eI1možehradAdoztj`zoxحY9خ`0X:XQS/žt)o8tyloaj0YrepmGeu,oإtzna8脀amot,k{ekPs@cenpHJK(nxs`^lihڄyney뗚ƐFMjVGBm@1Y*H.Ƃ8ovi P(Hanodpor 9i` zeȂplaklad`lutomKiSSRprincipɯu8amarxPžily.΃á鉈iy9Q00z slep:DrɉLywr šH na GorhY(v,iaxЮtorga,GGG|,xkdyžm`1?é:g`uvytIcelbkktiv@r@lpohybidminPraHaQBz:it;lM HtopPp:"uďytahz*budpzmetky; ocesirozѽjeduperxichplheiací`dnȊv mlou0@časuPvys úHqvʍ(atdߤߤߤߤU4sámX!e1vuypў7pomluvůčhne)SantoflemQ]samostatně,rotosouchopnivůrčímpůsobem řešitblémy,teréřináší život.en dna okolnostípoju@H.ordaJ. Stalina.okududemeěřěstovan8uihrickrmýtu,ak ylidebelic8zdálenlidé݂@pco},to,evetejobě.րkutečiQjho:áměryjichuazavrš íla@nujícPkultur!tradiciďeva8@pomH,ebkrýványmlze솠Izaůr8vQysledepoIzlů%a čin,lastijtěmHXvyzdvihPiedes0@gimpovrkAv.

Aby0miOh@let`nah(kažhh 2aouc,tbjza`kysamztenpelteví9možglobpzakvPtativmyp!Ё+mohědo8stuat:soci)parazitédiv>4gPpco?aplismusa?Toy šlorotišemašimincipům,okudhchoovolávxidivů`jejichedostatkdLjmenšíýplatuojise nižšíduktivitou.ylatoakésobakmáhatieale(koorq.epvždyčívá to0YPpnHopyozmisťo`yceladektnúroveňzdra(miІE mixacoaky.omPm, žesvětěPtaneámíxobrinnH,ini!neorm(qáymilodarů. kaéřípadZáce jsou slutel(;ílfabrikyP!roba.oϕVpatsloužílečneu؋ hranicvkapacitPřesliš časttendensiysleЍvelkfyzicIsazákladipodnk8 maxefe3uQ druzíH#.݅ Zovy,Ʌdilpdetai@sifiktůzfunkxȟPniku pohledpotby[á`,-Ƒ|lehp,ȇneběžʇ1lh8suchuˍk (J (Ѝ9linPjena; i sPinЃ9 blízk!ejhch8zvysoɂDjimzyu;uHpІxst` se;ntȄzřiPehoulzol땘Iۆpčetdinڝáběy2tliQpů8Xmateri0(nezby00si(yujp">UxzaPehur)YaeIP7882K̆hZ(949oznan𒘔Qz`soluڮXA; 3338oAvyvinu0dH(O9p3595Nnevyžad0رam@ybýXykoد(ejPijyslaXHmѮꁠ)pěchiQnaCehger`Tyhr,퇨týčyһ#lhk8d@,Xionٗ@19orgؗIa!iHmt670bůžemesaditeznoh26379Zρ9ruks71510epie ꔫZůIJi 4032Q &Poxd@ЌplɒTu ZýPůben`t疩aplacxiZunožstv@Qʢ;íjmPna(8 sɽOtM”[`analýɳ % pozSýroneyporce;icméArd ۴cىul`d`خ.aav,`ššíPhic`rXi8ud1kymeʣ:jixala Rzx`tiskaArřgȅǎZkhdat7X8mzaopa$ne,Aedle{Эbplet:kokPVпX íjmmX!>ito rdk životalu8zbavnudy">Ksašsobqodꆈčěa[(íпhžsiúkol(odppdѨj8\!em.ИzQ0nZ(vuiXjqruX: poPYqIvsYpd[0p!omeɤestɁ0Edȫ`ZȑAlad.̕ئ běٖsv0ϋˍk(оȝytolik,akoi,teřísouadouto úrovní.ak,p1kljedenlepýylřiděldo)u,byočítal šrouaatice,rčené odeslávýstupphodۄZpracHiaměstnivai)zdrav@lidé.adnyedoudílposládostnuXprosil[oběmamem)aTátožeWlchop8hsvémístě@statyB"ky.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">TenekonomickPsystpomoci@úsporůžeýtleozšířen.elksuamebov JparanX@aujímus1uzшUnenXRmuk?ů8d.skorždyxijexdobrvalenobzvXšlomench,0ply atXakobvykyiPȐᕘnejvyšší`azAece8䜩@`žkaȚn8x!ku.inakna aloalrnejatel)zš9áůirobyter(`ochyb8vlivtreӄ1Produkyenodbyo`kp Poptávk1(…)ěhedyčíYás典9563 ,žyztav*nižšíhprů. 123ЁPmrzačxmpu8`zápْxbukoRl4ᑠce酀207Př1j@k37luh@mýa60pihtikůzbDQidnohy.ϊii`.“ (kao 7,Tr8roje)lp70Հb׏Bez Pr pagandjčtCeknh(XyPiv驪Kiyixara(svůjiskvahaoisqtojA@acuh1své“Jew0ociá`zabezp؇(oPdarsv(ěXHomuna)xpWʍ__]AIe,jg_ (j@ trqЎ,񔱂8ozklad͂Xhp0P`n؄R JXtpPtačěHenHᷠpdI esxdarazit,99normU*uzití :ҎXua(9?e)'nevyut,mСlakc˩©t3@s)ovRzoc=JnؕBXhIXeme0ha7 egradaci;0cjolHluooryqdobron fondy⊈QprH)pezxtx܇؉xhࡊzdaȨfOA"PЖstupu pracovnímuařazehemocnýchnvalidůe. Fordvedlivějšížyrokratickáraxeo tskéhohciál0hzabezpeč,elmironyopsan8jiv r. 1927lfemPetrovXve „Dvqcti židlích“. druhétrany,načdílarxisli]re (propagandy))paraz smusa;i8přimmw"1měřeněístu)hierarchiiodnostářůo-/)vládyxsЂskd0pobor*yxvzděváH.rotoochopite,`emlouvajea,xecŠouškouш7;odBpěstovatOH,deaIčini0eorytům.

Krooho,Ǚaltom,ᄨnikcházT]jehámrozmnožjQhfesio`i eitami.nozPvtipɒxvozePzhoAisellty:Pu ,matuj:ůhvolXlkalek hra) y!bPokud1typŅGAik`HjenXučá8Ȗ5zatěAĐ#uuniverӋst dkemςς˂ýmluvskrbH)@tylzBoh`ej,chyneejH(roteršeIBa߃persuHxůlitrincipznysu{p2opz_0ۨ{8laak:blockquote71׀Є򄗄omůreventicXnh,0y0z1qkaola.nيIš,hled0lik@kon(nvýabsolutý.epxípmeƃ9Hžuje0z9neȣŸťasdЌobčas.pe3ur2eHyíčipkPd9Xڌاrobiovmˁ0budoucnut vyPP(m@YaؗJmoig`ϓ>(…)σ>PYárXusýt odmínne} ucɍ\l0nXitdYt,hhdo8avu0eɁ`oslڥ"@{vXt`Jed+ úkP Cwrcho@yhnuuxf@;ruJ*{zabnilehkomyslteduklupáků.Y(. 7,Trmg_?=DXarxhmohYciK!p8z80va@xicméH.Ư@em`jádladvyprůAiza!zrgzaje٧z shrnYrsi`ȀpKSSS60-letech:9Od`ni_8$ce!9Paozddc`čů ÚVHbdobgnneတ@uuY` /(tj.pH?Sx_Ym?c?)li(Fzajh75حě`dej`'aȝorlWS.rompt,Uɤzld9blaahz뢨spěchu loPy)etloxniؔ azrez9ax`T`(obviňfXisHamoaHlidsky,saki1omihH. kon!p7.xledc@y:„Pracovníciechtějíniaicdložitvhodnébleče,apříkladravaty, širokPrukávktersechytaIootuPchčá.usxněohlížetXzorětší8t脑šky.ovtroje teseš úhlůPedu,ředtímžváddoýrobVůskuohopéměřkdy docházkkýmrazům.r8ysl!yžaduXlids!ob`i.“oipeight="1em"idtbFordemhpsanýHstojersolu@vlast0ezpnPikaz0@kutт@humsmusráceHspo[PHvztahPnezXi1celkoxpkompletmkoliajiteHnebolenued!č nQp(ik0alerčirozvmultury׃`oulpȗ2vHonk!Zformovala ě.i'auleh؁ݙZxa0kkitati;:duzmet1XncixXškodusmrthdruhé, -XnoXsta)viPx٠&, ho,a0ȜP(v(J9íd]marxde ۈchv[Hnomu),qatišti,nemozoláЉ€щPatd.,xaljXrkapits08(zdaQt`)0'''''H. !yadtůvdhohdářays9uskadx8Pnout!HxP^ZɋA%p$t@PtheۚП9leňQmezxndů-p!ae$Ƚkym;ВɃichJzdramo膑h?8X(itujiPnavzd"libЏYzoděu(pzɪ.velmHěži!lJ8blb`edipý@hˆcesmzmoudod0(íKbr>4.2. čȬaáruzkázy?oipeight="1em"idthdgn="justify">Kvů8pm,terou=S H. Fordec0upil:

<0pt"׀Ѕ K(慪р:viAsp8vsěýmri@lepPviver-Rouge.˃k{umí9iQu,-pomocs`edekaprXyslXdn)Zu0rategicxýjimečjýho't{objevaž@卺emPvztahěcTakhHek‡8ysٙ@xbHholat.edinsvQqa(nsforma(v duktidplikhamprinci`ˉfungy0@c9.0'''''Oxiste8o)situavdidaroYszenyƝ MrspíšáuǝǝǀםǝdžDetroit-Too-IrontownGe;vybud` 20etYod:a organizkHdrok(PofѬqdeh@ro1914Ylka(roSvazuӞtů?apcyklusZyil343ilxhy, 52ztva 45cidrXpylast`agGmgO(ύGGG>JdxěřyࠑhɎ$8él yhioɎux dotýuheldolZápaVirgini9ží@Pvelk׊ a@eh1hѐyýtmPisk .‘}Jfinan⑑Vv3Įͅsah 105 000aA`lPř(OAzҎZ8tum(X 47ůe1hkl(jč Rvza!u@u)jen,kcioqЁQOhu ucen lit8؅, i`zatzaZށR60nPklʏ hP,čHed Azme 30-4 (nomiHpepí)hahc/.`pjyiоȒ@v š5kus,0hpynBvyECsl pd؆i úvahikdyeXoark䘑l 7Hokomo, 27sobsvagóa 28(p^hڋhžalomavzčánevhPkuqyHuk{y špvé,nabarvebzar0léϬۑejeK[Hcoxodlit!Q`puzxServisqdy mnoli؄{ojýrob!ori|axiɃn8srn؞exisXRbobtnapdhr vW8`sa`suTYBye18ϑsíčH `z@1921(h؆čutpraxXa`incip@Dos% Ří?\azeškJxčlk`zabírHpoشcoq`8luednéanceláři.rávnídděleYsezápětebraloa Řídícím. Železniceepotřebujenohoků.ašiměstnizavliřípadůáhnou0chi let.šechnyovXnámitky1hšíptem,odlekolnosP,ak, žáklad8aěálok0evyšujP200olar鄘(Hke @odapojovozembob`lý0uX0P3xylaIpalubupočetnІn 27 16500ou(unpracorpolitikou!yhodiiz,výjimitětaёHkonzru8ny.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">Celkovborganizamvelmi(rohá,xždý kazu8I tkrzAiЊȀ萰ikPnesmxatezQkrét pny.exuánosHocitlхyeli8lakt`XjezdutliȐkaF.ošPjsmkamRov0ihxvnežV;oч`h:dsi(鄀aestu훀ksoXp)[.ečátku8 vůbechkzlo@zvyk„ům“,idXbpi/+A`hup@čas(PnsAeasj_ych hradb`povin.̄jnqmi den,ؗXyžЫdchЃ(`doÏ!nap`okud a9člQkjdc>4p0j0PdP`x\ožika]Ué8Ӓdijv،ezSjQd hX!1jzsleRĀ`dnbohromďqrK,0ezísk`p8<莨9۸x 8-Љskut8GmOma0livPrmzdNejmenl Н 6a.imod persoHeme.mezᷱvnyří(trasVـP200s0l 59!ja!0aqPzـh sk daSzCHvpua 15ků,N1bl iParxBliniaK<děl!rؖtejQZyea`(e@.ěhJRehn8sadtgraf؈8s ">DPhя1a1vzpamavaté8řy@oypolo8PmmiQchokomotivyvagóȄXservis mM_؟`samxáklajion!ȬьchyQnevXkuH;pxH(hospodaڂsAtiido`ۊazmarpΊvžd ÄhhH) ú`Coý ,aPIQlezniP0 ﯈zku:قsx؃z썎?“ -on)qkordbezu2itoȐdz velk`sumkWjmǘǀogǘǘǘǘǘVlakyusjezdit^XQ. Časyٕihs񏁥ГhtiHvnotxVڷPفخkaٛJi,cs0th˜S:i(azěk(〠txam쭬PAbaX9íb CeAzhiHelphioeworkc 3p½irganiz89inky.(kap. 16,)Žce)olp' ŀbǏPokudrychlЏnákladuoduoSBodnotíakoeden8ukazatelůrHktivity železnice,akod řízením.Fordazrostl 2-2,5rát,emluvěž󁐂x00čtuersonáluvíce`polovinu.čkolivH Yuvád(údajeobjemuransportu,řeba8dpokla쁟,teegionuylianých@zׂBplnakojo(na.

Zdx`y󋐅iYoíkladAgitacivolrž kaplismus...8abchomuselpomenouPc(Aé䃐zeěvmínk stejnéhȃxǎrvstupeWHUSAbsledA8vrti198vǀ20.ole0dyy krysíiFyepezvýhradQgekonomiky,evI úř*stnebo曠l3rovmvměšovQzithsoukrombyznysT8( aviHhrusklibjȟ`zdeeažíztPR8ahoneacPvystlujúspějeji8reforem$uězo1991wwwwwAHzhope_puaetroit-Txdo-IrontownXiԆ8QouhyƂMotorsBzhjsmechanȥZ1ːhfung)ЄBv՗؄lo19/qnautomatickyaPtkI(nabsleb,3J3ečxm(imulafe!ɁXntabi,psdkc(ářům(`na@á@ čihayvíl vt:finan餁vyjX؊šajztaBpsvoPڀodejeVon!mpaМAasňzU0滛008znijunkturеhuX„yviljisk菀xeftu“xa8M8Ptfirmou_rsesvůbec1tHAšpapؙnePjia.φ7Jžalp1(vdo(ǤÊ$A:blockquote׀Г\_[Nejhorší$m 0pleȉhmůžni(zd(itdincipuɠ:ȡbxj 'e.ՆzQ﷘zkaڭ8ořadun 8pbcenyčasmyšlk.ӄsxojenikdo.΀ap1nȢ鈑osobYyvelmioiáři/pla@lišXz)acoѿbalouháONmajlytvr`S|inveȏ`‚yy:hp2DjuXliýtكni`dmlu?za0aXdžƒФpvϑQ࿈ěș7>oigϭXϚǚǚ>NabchaborP8?dtXravdexist fx@piaی(l],teroЂricQ`nahrom xPdom9muscjspektHmaHə kýnepobujp*l@!{OidocPjiCschophpدecuAá*Rku7@kePzukolqireȀImocdkop es䇧pwiIcpou[zfovapmystémem]dstraňovániedeníeboěmuhjsouřipuštěni.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">(…) Ředitelem ž8zničhoílaylikoli řc,`einanbk.oéoby,0kudělyceysokýr9ůvěru,)oí0pexydomishakci9pekulacmi,žlužb veXjnoP.enanedbaná částískaných@aasrrqolskuteurč[doO].Ј sekyvtH0řízz0ačiszis`natXk,možpcetividXpakozmaznaod)ář @ígItobY0ev9olXpotomeži(1konec)záklaPvýšȐЏcynvestorůOiقxnĊepmnezpůsobhpa kuɆzpětčasinsce!Kz5這rodej.el Spoj!YteHnajded,terȃ؆Rktzhnirmajz,tcoHin8es)ciuphroma(,{sy1zh@vqhuezـsenalogickhuhyubxkumoc(ZúkorehkA!!oxřůz(uiybud`RchopAyramidǩǩǩǩǩǩǩǩ">Pm؏Xich)epvTri٢is?)e`yfbezonzultacye,tXjvamoQ`ápOPpokdajíqo9r vȐ9ěYќ"xačuؠonomohbý󖲀DvPxtaqXl8dhМ8norem.̌rzukheiku.nst0\j!hp*ohl w1r؂aTd.ڂ 8@za"ydy!.Ͷt pracoPdzdraxdsmQum@o vchusePtynhzdvtů-PrganizhobHrK Hještٺf`hЊӇy@8ItшѦ#aragraf_!itburz7]џзzd8ϻr`ЂzqruO@rah(ěneќihoraۂvenku,niknujejx)tcivlas:vXtšiȊ ,؈-p]” (kap. 16, „Ž“)">hA@lišnЊb(ѮoƔ-k(Qban@i頨it`WRima];WÄmetod8)–ItڪqiiPrty8777777777">K`hʊ&؋@odví“hlIAhla"pozorqlHahktxWšíe,pnotuakci\trzqralmyšhhú@drží(ImccЦUkroktІIškrcenӅschopahameJHj@se">Můž(ardolarآztty?ΪGD@po 8MuM. MmzaSab@nZdosudXnuxX卟hbytzphmي(>. (razmi)gggg><blockquoteidth="0pt"lign="justify">Všechnyhybyloupo,opuštěnéřednohaety,eámynístí.dyžylyepojenýchtátXavády železnice,pjnЂmělaejdříPs@hiejiHužitečpodobně,akoomuAo8fonuro؀ho,ovȄ/yýt7!zeXtak,@prosperovaly.toPinancQsledo dnoukonomickyyhžšíepo0nayinulz`niPXvelk8žstv`Y„zne2í“,terXod8xyxvzorídílu.H (kap. 16,)Ž )oipeight="1em"bHenryordyjPřilvůjY1naíčiЌblémůׅ҇věяa#paákladrhoozumu,ŽDYrient8+ines8kupolԍahrzkeڍmi7@:

<IןW>Visluvajxspedlivynilákuۇ`lbne0dho.Olg0φ>ZjiPlism؅Ikobvykpa`ьit!st)mmlevncDetroit-T do-Irowns1drekOskytpPɅBok nižaileesvazbchXK(tj.merXoboلauJSQksazeP)odmí(@pov9.ʅpxЕsitua8atXtAekti?)_>NimísnihyȃpíšearazmpbanPxřluxdka٤ZápadexAUSAen`tPji (tvrߙ7߀י??GNeڴipčsiz IXYnЁAéřůmpokusȘtavd`ceākd`؂ԣHX0Ykv4a9;!ȱyisť[Ylύ̏smu]2nuP@=P)zaciP`xXřrč(hrX(yúč҃Dsmyptc)T8K)sobsbudsplatP܎YP;9؜výJYčápfabrikɞcejednzdpiž1{e 1000ruh@nebo.dolarůHo!efekforojȇ(st`mho󨘉xQogdXězQ;mo@,Sa(vaXQ zIww祿ߝߝߝ">PǘšpaQh+svlasbkp7׍EHlaZodhyx[ق.ůPd[ul@8[zxuenerzis`x vydRXxdukuhdIteč)xžsthvewwwwwwwwwplehňujvs8ayhleبotpCizčH`odporzahku.noZ6kříliší1(t(I`nasadilaacr)ěruy(HklkPsvabОhrizn, )jim1r0povedl.؟onydAуBodob#gace:X@3 pJnucҬjpc_________">VPӑralhڎ3QDěiಾnáAy$Jstavulýtvání.e8zeeomuehodí,horostéPdůvodu, žeičezm0uomocilnapravujeenosprn špatnéař –dýmozumemg؃jsnu přiakochituacíXdokonc(Xkážkou. (…)aštupovatíry0d`atkylQtokrátýxnějšílibovolná0jčk8a úrok 7%č. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">PvěnitřQciHdnikuasluhujjXtím„Do“mybratbožídmipíؑЂ~ukojpoebBokudyběco,S!ih,hlev,akudeh0ále.́uptC!imžiteé,rejrda,ȏTApi1.Q(Kap 11a}”).WϏ>[bychomísk(Tza 6CєykaždoIuk500.000u@obilů0 syX4Hla`jedno.˙ce,m؋zlepšmetod@ýroІAtěžký.ΝutaY(bliž 1jv QžyA*bymentȨruhXkazkzúžil.oh abezp0itéʐmásloYlȪBylpenPifnchث[ški";qP .Âposlpolivnr0aXlada. PpitxikneҒXYvbuďhbopadap.ӆ,co^zahozyiskh/"a">LOhrѐ҄išlr8.Ծajɝate.tevdkvůached?irganizx9rincipepmafiey"J@dušší Hekulace ṽ ,odnvytvo؆re h-lumpXRusv 90.ptX). Úspػěru0jɤЁ؆ úgYvHaktican拐PhsqctanȃhipSami. ǖ////ϖ///>Mocr (tj@sؐkorpo))15–20,(laěh0lkyhelvzaedelIrezery(miPoskytlWQ@hneoxni9kredit.̅,сs92yЍdm7m)stavhdou9ylXNzJfdúroU@0sáomimocymptomemL;m߆Hu9Hcohnilého?ičz@apڶ\PbecТ1indriVSpHamy^aszaveneȺhtɂ0ý`Qch!cLXktXAm8ZzdjYϚ>Musqupozornٓmoýt!]moskchaqerXcTht(x Naopau霈k(d@yzn1ɋ W`ccᤙbwد!5@jk0reгt(l!hbožíázȜPjedasѢAJoar9sXspȁ`klady.NeníýmáměremapadatášinančAsystém.ejsHvituaci člověka,terýylímxporaženyhledástu.něsobAmůžeýtcelaedno,oudouěl ci,rotojsmeosáhli퀠noésašílpezmo(bank.elh ýzkumueeu řídihějakiihnutkami.hjvyjasnit,daxijȊׄvaximumžitkuětšibyvatel.“ (kap. 12, pPazeXánIoluha?)ג?lp𑕀běžképatřH. Fordeninayklanéhtavuetroit-Too-IrontownsdryPdobjeouphstranyƃMrsalas nakcichPř0sek a_burzovh8ekulaYvyčer@va$vysAl ZčRus chPreformyoP1991HARuu3ek:ciЉ2,j.akofesiolkorcezalXěXd؇rux, jsschopniajahmravh-eticx,to-Rologkrok,duYʒsamoчooonezni2rodɆdy`z(lynou GvhřorgzYp0ikůp؟ašívztah0s릨d)odvznsqǃpsy(9`ersupxRPkaȐxůXkut1lc0zmíob Parothlí.Py8Xml`Kz(Q9؉АKK.Marx肸Itlapayneomd0es9m09pedebl9u#fpa ienh𱙡07Ich:`en݃sq0A_____TdhH.9$otvor釺P?eѱPn,důsled|N-esobpPЬ r1Hěd頋@votayačAXHlposmrti.йdžsiPvyxHeHenryovivrdvyko`sťhtedт?">Zruh1ks lepituYnenz4libЪӜ8trža؜1žodemcie:píšedokazujpuat9Ipadh ity-n@,selfmaana(osaiamsnvǀmX8u rmož…Rjvylh`fʎu֒!Țg)`жȒvztah@Ӎ0lAR.Hovelchtsautorúčely:Р&ظlišáxhv9sɯhЂ9kll@ek阢hRɌAlexraiaЉȁIzvYjz 11.1.2002: blockquWQ׀ЙAčanÅ#proměnilyklistickouílnuutofabriku.ynalezlosuvník.avedrodukciech.otorizovalá(,akžeeuselytavětesty.aimisledaeškerákonomika.ámordy@lohatým člokem.dyb@eahvSSR,ejspíšocitzávoděbrannéhoůmyslHCol?ejlepšíQněsportérě. Řád. Čtvrtletémie.bchoddu@h kutlačit,inaktoloubáXmřevxaibiři.{nemělhkénisoučasmusJvyb9a,dyžy8pvajlou8obúry?lesHhla[yi8r byrokrac҅jenpepá, žáš醉alpyzTo,oxznyst(cHiostářexomzuje8no(…)oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="ju fy">Proikapil pjatelxtkH!ocházAnvXiceTbaa@sůlHlȔi1údajxdȌ0aҀXitib@čq(...WWWWWWWWW">pjsmesk Hin?XtAj")=o@1mrZbytekz3žIBtavš)@stom,Ieud ` Xylni(Jdeži`jjȁreginezQptuavidpodprincipu: „fed!Život.P@b0舡p¡lzؑ8snc Nicrozv[y r`trort0IAmerÊbY;úřad 0necoly,je0!Henryaidadohybu.hWlpwpbaP)o@zka:. Li@Гdq,8tnapsal,etamoklɞ ?bаӾPROSTĚkvneS(d@@@umupsjemluv9hůȆiovipíšesmys`HznikucvMrsvzdoHhper?ýrě>-banЊrpceYfinanPdq1`pinX@h(bez80ob"&`půj88 Hntabi(polQnsȧlV0襀y 8vSAi,dmukouschop؜Xp8vkayelovapk0itHIvíznys!ozxřXtH(mo@kladefekti9 !z9zapٗHGGGGiٜrelap2hpod`niro8nk)ůstyw@pa(parpzDivzitiXchkthed-dpavɑWesvobomafiózi(urhkulaaWhřst.lenidz(ehH1hrad(prezidYF,ak mimořádnýoradcelyF),ni častoeěnícíředsedovéentrálankyekonomickáědaičQsociologieuskaelkoHevidtenaralyzujvlivichvářstvaurzovhpekulaina%kuak`ro,piah úri.ro@vHdmínýazeb (kterbyly`pobdobreforemmnohoktzvyš
*   3*xd(Wt">Odb`rodaH1:ymzávȚ$hy2exojcuozkbypxzpomen0tvorch8JyvysoP š@R: DžSlepot)GBrؠůpůčiárímuohT,(h.LivšiceHleHdalšírсȫAliti\atelq瑉kAoH,"ců-+ těkdoۅ0šehWo-finanoboryC)B–xjXIomjydl`Aumem) omٸnefesions ?ήYpzmyslAK8lHteea xih9zPržetbytekleHitu0oك0rkóz#ҎYve扇opAcearchieařů-l8Pa,urzznt2hispánůchť0děěsá`hˆxv živo oXdusH..ߙߙߙߙJaaut9b98pozЊȒ!těܖsC9 n8AýbH9o:H0yihžmciaXjev`iJyží9v padp ᄸdaň-dpӆ,u.ěhemelPdoreformédiHaڍ xahrPkřičíp ytpbPa1dus ͣxvPsulkaplu!qodXdá!x@dhzóntd.roЄɖʂpvaȇ1ʍ`X(= u)b@kXtos`tpggggfPrincipiPdqmezi!útiskemz0tu8>smmpirntiafYv)yHexistppjakom9e:0>lichvářstvídsáenovémyjádřenzepolečnoopdurču částrodukce,terjistorickyeálněěřždyhšší,ežžitiýfektjehoominím účetZo!dosaž`íúvěru.ůsledkuosφcit:ppavnevokaadseziqkéorporacearazitů.

SlepotaXmutoozlulivuaň`chazebHroknai`t0bumůžeýrandBbanXkhhovoří, !ekock!ědadiYologieRus(majȅt(ątilidXhq,oIaxuzájmyэooimafa „ecko-teoret“avdpodobm (aleikoXim)pobemůvodň:žádoucX(@Zi)in-inve@ˇ@qpte(pPři`r širopAQvPtPneadek*zoqb9ůكpőisyHm!dajanuPakorojckujXens in׈׈׈׈Vulasxp@adkincipi× Hdazq (vi hPovkpxv)*Xěchddr`c)úhpohu:np;agkz`la@8extremů“,schop!zlikvidovatntut}akrocelě.BJ240%K(zn.kl.8pasČeryrdivx!Hz(jp'!d(,Ktvor)'rganizkrediq-)%bu3jtvaj0xydruhRorm!eԭDHHumírr“`y,*@nyqám0Ҝui šjilas9ª ůytplaHY!5ЪQmul]al@úXabyyly89Hv0P;z%,m:QrentabimitP=qeodvzp`mysduskoupěKQobyel~Konk@ҦJtyxippebYobvykuvsahu 5-7 ěspe@1jch϶zhaxliš)otky:H>P9Iízeb>̀AdukBȒPalužž@ іziPokudtamatu Hpakmoiskusi míchánívouýševedenýchůzSotázektoupenci?ho`. životěpolečnosti,oliticeátuenskBvědáHjeakové/nepřípustné,rotožeaměňuBku@rokářství,terpviod„u@rně“ úsazby (sei rickyeálHalizuj`střednicmymqhoanȆx`lichv.),Xnut financnfrastruktury.atoipiXarganiza+ag"skrzdodstaimoiskusi.

Krooho,ȉGO'"ыˆJXʏvůsledЃinXtutpruem9hraauruxejsždy'mřitelé-VXa1hrágst,҂(sthoubš)zi#vo(GGGGFVsemqacc…y,ti8úxr(lbčanu!stěHíů`kla@ ocenΘurči čáaúč0X@0va9veňҝjmu.݃QaXvyšznamů,‚zaplaɎvys[눰ndarddhniwq8Ъeddebezp9bihuung`makroepomikPǛ8yɂ譀mprAčk@q[neBx)vytvoop.žádnspc`z lazáqQv`penarazHyPokudeȝhlasmim@a@(vt1q)huCje؝oxult@vaxHrespePod@듐ڻa smusjbohatší ʕznjiero1ldukPvjp(1or w=@Qa@ ,9Knem oHvAlvmaz`ž d1^osoxiYQzptuWWWWOrazdHQ_@pXЄlu k!xx'k0gorií:d t">tpsociál+zatzJxTaejSfonد (í5Gsu????83??w??ψ???">finan moc@إ[č(Xؕ`je؜h jemluvnenaru{Qa`ranQ+(dhbozb:Un)/ulw dobkߧomzcj5뇀dežnonypyh[peHz myslu,諐yma elstupm(tas􀠊áůku0Xt02bAvenž3ůčiěmOTyneqaӆkeQozow^XobyvOpto!dut1objasnٻmНmu/////eight="0pt"idth="0pt">pročednyruhyepracovníchříjmůsouyiznáp0vomocnýmizákoněny,xjinéeovažujíaotipráY(trest@?ojli>Objasnitořebȃ0mxcímune „daňovcoplaku“,bože%kistorickyeyformeomicemussámýtčko`yč9hdaڍ,?;vepolečn0i.0nucenrmit,dívatpodport životšech,] n!ʼnkleȆWWRWSmoxp on údajzabezptěkdoschop㇑[uje;چ mžwhoa`vyššíHniQꢘneЃ@dup hsamneb9xrodi.J mRQ`XAȄЏ,mysͮ(d?_yQrj 8organizacɉ finx譁incipuHlouin@tutu"ějOxGGGGFNtyp0vyc`zQqru ()men{adrobanid`udPádíz) ,piemeXy8؇ (asledekkIhod@ství),Sro虁jZXenjhHinyTrhPmíIyH lkoupějwimponentapagQIdynamikzm.ʃsp Yl Ҡ@esvzkupI0Ϛ䇟iygggggruhidalmakroehgu ,volU@po(nhWW$utpѸ efektiungLegislaTzpaz70ؒ(obáxmravoXa0stpiGs/@inYaІ zúčnevyslitexIpoa29oblastvotaivileVý1nq`) 0umX(ؤ`yyt 2iHootlač@mezmle)2automsmakϫhgnt,lich@zraperilibKchyKЄapv-inveϚLǍǍǍǍP PkB,š8ookPneurRؿAYqazeba(Pavoh9ا`dluhů,j. dluhovéabalyakoystémutrokářstvíainančně-mákladě:

jeeplacen da1jed8epůsobůdporuichvk*z1č,spíšeříp,okudlavčásttáthoozp@tuXlnéěmi,d@a „obs“pIchvazkedjšímipitřigspekulantyAnýmipary;Mo(dnikɃHa铸ractch,čkbam0bjasýševeddíluezieúyHoj(jemjtaz؊ytyXhxvࣅYtikuudqmikroidkhosvodu؇?9mProPsebememx8iěZ legytjmyyz9Qno,tkapiPcoHt`doÉxnižy2nešphhrdloi¡ěidecko-teorehostatBdajnutn!nevyheldtoh-ekonom;7civiReWWWWV񷀱můžejeo81Xڎ-.Сsouží PsilP`smějenhorš situžyrizipokb`těpS!(#slebra(׻߉??߼߁?''??'''??׀ggggggw>Odbodatu 2:xio`1čpXoHyJimilovy,áQemelkovéblahobytupolečnosti,ejípsociálikupindnotlivcůaktivprácenohaidčastPávaz*ěikaenerací.éXidstavuaždándividu+součet}bezst ýroba%Q`(hlCkoordinačinčlenů+Uuitakéǁiuů ZARUHÉ.okudychom šlid`ncDkuechnologichxetězzttotovarAkomponent,'`žnezЕrvoX2up:get!!,akocesude`padatakoozkošal@stromhožůznfragmyecházi#louvjse菙zhorgá ŘísamaveNJՇӑbyťůžý藅ímokeXirě-adresJámsy„jurisdikce“: (kdocoퟘdXat);ZASMÉ.lahobytpolepipjejperspektivyeabezp0uSUBJEKTIVNĚstřednictvímohoto –ρOxisthoPm!t uakoelku (vhožákladležíechne)nkrét:BdivWstaová8mílveCuung;Budeme1toamatovatHvtíseohledům. Fordaorganizavýroby؃dělen@produkceslužebpolečnosti#br>4.3.Ƌismus –vříchodoevomeriky O9kityvlyefiniHhl GrB0hHxaHdnRyjadřsvqneg8ztahra8-j.a s8Xӏxisvvlasy (oud默)럱 ionatv`Xl눿odIq ɋwK[,ȋ1ion zS`S,Hěm8nPtaXzSLUŽBY-Yyat'ioodXpA,arxPů-antЈ܀Yreucionářs`ísvrhnout=ensko-.ȁ!aciirans em8m0,Da`@@ilx způxza(poJx m:,jlrganqýroěh`tncelp(vtgloAleředokračová mitdnihy. Forda „Můj,텀úspěchy“dámealšíadbočeodhatubyyložn@`pecenitloubkuꄱvyřčhowwww"@ter">*    E* div>O 3:bjehvprávasuákonyojli><ρ6π́">algoritmxdstěnákladů (vnitřchtrát),ělast󈀇UiPaterouacujonormáho,odXXvNJnapět!flikty.G(ul>Vuhupompent5y,mah0`obbulabyrintubtylu blonjže“ejikroɂnРmaɌ!votm kʂ dxzoremkuPur(aispjiÃaъhíjmyiveškjemraco@nezhšle @ledYj sHexuljobeck깸om,dٯ٪QXizky.ֹt:npxeP,/Xličtaursiěco`񑫣l#hx(ubat2ؿ鵐zitفPm smíkůp wwwwqRPojruh[i?=–a?n8mp@bim@lnap`lv,hWd. 1917Ѓ3 50.e@tj.8bkdSSRyl0pln.V. St n1epepoaXQ`vedmvtrȘ1ob-kariérlKstagnace,pideh0psmuzڡ0e8%PyreditXAQei(Ȗ1odpo/yohrožJsamopuiapieuro-amertypuVޙgvePvAšeӍꚘHmlXk`58XhmXtrarevoluantisotskčin).Δ1Honaroj(a yMcCarthaɠaz"fesXxou8lechфxdRN070-8 pohš`litiЄ(orm;????dAǏǏǏǏVInmnstvíoncӀepcí,cházejíxcheýhradníocadpolečnostjeznikéto částiákonodárstvnevyhnutelný,řimuavově-“elit؀h郠néneužOOOprotožasoqou1Qpore@obyvaa`nárčiP0ko`vouPbeck@ různorciáxatologiedeyXsanyice.

PokudovořímaepošeotleIzRpodleiblick?eor8izaciamv؀hišhZáměruakfesilrávizvláštěrci,teanezamýšlЅtuodměcOjp0jškPiX0iypy.ʁꁀž9kro) ézazuъCakՑ`ků (aezerX)),tanřůpekulantů߄FGl (jakoIda)eh^éhokoLjƆ0rxzho úhluhledunyjadřu„pravidlary.ГxI/-,>@pchnyhtšin !,)phآvlast0byznysuPneeˑglob΄hbXmٝY impإzpů wnebudhhr9nvozitfiskac KmajetPů.?퇰adobФi sa[(otיייב -glH&(í"cen">*     E*t">Vraťpomcoakl.ord:*blockquothweׄ_NPmɩhtendenvysصymy 0mpeY8_\takسvyžaddůkazyesKQQhonzaažd9u6Xv@uHva ؊ Dek.ӄ+ismus蟑čt`atrbompasivile.eexistQaȀyѩ,@Q;qivs`dlЗtaznam ecцrosXch.͂\yIyh锐R߃؅neouz'ou. Ú9čí@ؕH,ezJj xi0>oigem">Pdeh0hXdo8zatKy`žímoh@býityɨBtýki"iutAProrAʸjáÂPexpJsYadenKHszceȰ9chl -Hҙ!evyvratiŕgvekz8) idn򽘕i|iW.@ (Úvod.M8hla' )l'??>Td(菐ktkbvelmispryi aspeهgS9vid8`oȈKrtrestصH,nlnt8linQdal!񣘓xj(dȂWtiXkorporacinddustmoʆbubel8un{kapit ag}ydavo-`elitxBpolečgWH. icitm,Ho^íؐ hohobjekti銈B0lAlik!odaHlijevihuschoX.֡Aladr=knip0s oalgoritmi8pýr9az)ɣ@dukciPtomhlašue 8řes,e: Zdivoi> (zvýraznámiRitová:xětšiIzemjeuý).bec`'' ožosáhnout퇈o čeho:kdybýponstruktiv12Pꋈvnucen1na:kla`zor[Ǟj@aeskobče@trůnvšemuaz``,0H9`íupaddvisl+|buc(ne@P(rYo"0z?nsamߠߠ9633߀ߠߠ;c,yiCxt Iakémunhstď*plo)rHy韥dalrozaHoužitek.yůžeqjě(Ha0pϕϕϕϕϕϕϕϕ">(…)σ>Mrncip,Jlo0k@avi <aýky>.onachpsliz2rojevů. Č$hpHlůj `by:skxJ@ۻHad91q 5s0`LIDSKÉϿϿϿ)e wwwwύwwwAata8tehdyysš@udomjRhI`e3cest0djohatst`š>.“ (Úvod.Ide؍@e qm0mpg`bA&1a#yituш#fragm#vy(říje&ceatXnodtv(m΅-syhmkolektizcharaljed0vyXen X#;krétِ8ýruheApor݃\~nH''&255'%5'''' 8dž GOOOOH3349oL6OOOO_nemůžýtIrX!ípaeztuormě. 

ӀTatokolnostedetázce:Jakeníze (kterésouamyoběic),řesněji,ěž@hpolečqiépeizpůhitpracovmtbzvzájemnýatahůmidvystémov cel+mnohaodvětvvýrobyrozděl odukce?rotožráBceé`??9určuje"6">OIka,@avH.ordem,)čívevomtoxčiámh(`m@nkonak艍růzchspektůkye`kvástePtextuGgOOI analyzzěchpozicistoriczfora (vSAnaápapk)]ioregula0 >gghVzpomí`iIaSibiřidspbylXdXčasdeportaci.talHea,ěhȭod!Ԃcetešxovitevnes8odou.er!vPtivesn`leeznočpěka.αOs8I0ý,hojyоYOzPamojiJakk`?niDutopil8,psejAu: osme?̂můž!ždyc0naa...kusӆgY (zHІnp1: `mzrroceozšířPez"mobnaždrojlo1917).dá(qj胠`čkvelmh0ickكy`vztahp9vepc:kaemHádrůheschopnpcen0|1itkt8po(ě8–r)0AjevaepizodPe.y_Wϧ>JEPEBAONEČNĚOCHOPITXEEŠECHENNÝHKAÁLŮ,TERÉAVĚTJSOU,2EJĚJŠÍMROZHODUJÍCUEMIDÉÁDRY.ʄ΄yVXŠI0ČASPODMÍNhS (*8ystoupJ.V.i4.5.1934dbsolventyjensk"akaiX)n7Ҹ7"lign="jրustify">Skutečně:ádry řešíše.omueovrzenynikajícíhoanažera,tátkaospodáře.V.Stalinaelíbí,enmůžepokojitinou,véodstatě čisAotrořskouormulax:

zastnancixqyspravděob(emjcenjYmm
(zvýraznoiitová)hsx( /aH)%,terýléhá účevide8.odtrh Psprávariantu.0 (R.A.Anthonyrofesorusiness šyardskuniverzithZákladyictví“yv[Jušti) zӀhamericPEssentialsfccouxng”, 1992.1r. 9)17zYvšQmXI@CkPvy(9ek1ºKaleI)Ю_ůtvo;Lj oollig="2goGoϋoooooPuhuzȆipivl!wpoiwB`@kontrolpvAífungQW` ůhЃczq(zvšychl ůzIyid1,#nemná18. 8lockquote>Vouladuím,ejdestruktivnějšímeztahuakémukolivoleZ0uíluerincipde,yjádřpnámýmiřístupypoíz!m: „JásedoucItylupák“,)povinnoerso,lnitkyny,trkatosoPežitímtp.;kajsiáčelk,HCoiudetX t?Proásšechno!(bezhlenavědomí)xd.Pokuduanuodobsychologickxmra-etatmosféraPporoȄl0roměohoelospnskBfaktor0paZnikd؈hstbuxistedůsku, ž(ePmormhierarc8kut؍xchů0t,ȍ(jkariXrajIkter(rokompPQadekHtaumastům ú`X]‹YprocesR؁W.Ԇ(eIjH hdářstvko`0akyhXvomnožůpՄ8Xkp!ׁ:výše199li (z0skehdeqonůdrЦг@2majet0vlastkapes WWWWȦОlošȆڞݛi"racoby-!eiavˆpvtoR čHěka,hilXnebylyHpzorganiz`tfióXgYxilnnuť*Ȍ#i࡟60120Vou8(vy]OIkЋ~moց8indiu b`cxqbnuitO(e0či)2ajQHo Múspěš\eօe,p)ɱȥko-`kr ՎJeoh@BtožnyIexistHIoc0hlPituacivsf@ont`n(zbYaici`rWy;1h(plmž!!Xpo`aksobylacv)iQacházelaQ>'׌?ό?:TotýшWlisvhaždvýjimky:čínaPemk tykucha9nȁρ͓timim8á ědy,ultۀurytátního říze`.

Nicménězkasychologickérav-etotivace svědomitprávolek echposledchetečlibchíranouš1diskusnaémracovhtiky.Ј činyszná –hodejnostociů,konomQpoli komenorů(vykladačů,teItluj`Psdělo2střed{tutoblemapu:qjednodušílábainve 2“`dů؂1-akov4iixuevadí,pkHčezavazujeneuHží. rblockquote="bAleezhPy2uobnov)GGA0gciKOLEKTIVECHynemožnja PivXensbud@:niunismu,{apithokudB''!hXpakineemneiuhtítahЉřiltsformaRusPsvýmiolaop*bh[musetojxžkopk1byd0@rhýhW="6O">k)utrߋrovhe|jas0 upmhupenҀτyrozvoH,Xф0ši񓩁ha ]H$,k1org8zX3ۜd>y_čehoضosych98toϯvelXdal(dɘ$typ oni(saرeschopvxzx`riéePzH8tulouwooooGG?'Ϗgggg'''">EntiobrasvbvotaedtlqmieȌIdavo-иLsm9爯oooo'?ω'ggg">truktuxčanpa,krý"cůzy`rokbtví,AČlo@kísto,ůsۀledku čehožeamealizovanýlověk (sidskýmypemsychiky)ždyločineceztahurincipům,aterýchisystém@a(n,akoistorickypálněyloԃspolečnosti@Buddhovi,ru,ohamedalším.oooooili(ulW><eight="10pt"idth="bgn="jufy">Naěch4eȇpodnuska řídíydminráů-nájezdníků,ravx-etaofesi8:schopЃPpouz0ebeob`cová8,neuží@erozkdӆune{toho,otvořilyředzgenerace,Xeejsourgantvhtvoj p6"1emTpampupebnovyapitsmuBuemonujIžebeznadějhlH̀@,důsGAdokoncxHi 20.let–p škRzkušeCsociIíkataof8yvolz`asvy i􉚁؀`poryXXؑ8Q1917"poQit0"prvčtvrtio9no9ublikoorp'vzdAtoH(sIzformualYzačáthmezibyznysmeny“p1vel8mn`1hliHítt0zHrany,xva(cHHkroXQatelů“,inner mizadruh⏹záȃroIaixm6Hkomplex銱ohP25QplnncuxȊQwʈorpXnyji!iYbojev؄0јsUzpvzًʆMé“kb p il;div @op. Ϧɀg">A@ttҾppli"odmysuzdȀuǫ׫ׄP@:a dr_ϗ (jobec0já`mva)lpzbyoby@elstv,ek8kkohvzurhoraijazyůnavahxčěka).ek@[i<0e`ariutl`(,|:hem脰oriesáhlé:vkudv se1X8 úslH,nicmédopz2tajxuvAh8ýkamžikbhnůžzad vi-rodiH{ědyRptu X`Zěr @XlpuVolchv˜ɋmocvy`HPP8daPoPeb.Ї aoY`TkůlNebes HPuin)gTak hvos׏vytځémonPhߜߜߜširutvyvrati ‚9AyyஙP(různo`kriminptuztahdY!áP:mypaungq7ti.ʷp/á(akPhg`zshajby.ez!ieػ0oc8duchʌʚ /1zXínJP taڬ0ڊmr(aHji5>Apup)na0@vniPnud? 9-nad.ֻuP(le@ áY//hsuzu kQaždshBr٣`@oaitennexvotascho|0jmukrmbiۀejichlanů,teřídysispěliarvnustanoveasvý„firem“ (vejširšímmyslulova).

JedinýmpůsobemvolněavnitřPhoptavo-elitár1společnořeknuse`ideálů1)arismu(,ransformaceZvěwwwQLidskoDžQledkuílePdomémyrav0aHá8aidí.opočíváodhbolševakochodnéxprocesudistoricky#Gnohon`h@xaZeudou éryb> &>

67"1em75étoouplajapenfakt:chnaPkusixtnihy. Fordainternetuangličtikončileúš;osudyl׋inahjtyveyz؍obvamo蓉SpojYs(tXčkolivяákazivydá!yodejUSA.leejtakexvalficiX낗pA.V.StP-`xsepovSSRni) fázicptriumfuemokraciev8bermuskTpssmmazata(pPH.[ana,hzemíIkdažd`zžilacJblati,imoděkju@ntěchdvvynik`oH)jHjm!htvhbezhPuQry ؍Zobjednate+ů#dX>4.4.tةwmu:@y-uUH-etincipu: rdlefYvloPi@bodu(vyzIúčavypvorR鈔@miúr߉݃`[ @ыuqapCw7="6//">H. íše׋פ׌7«Nůvody٘s)TXIAt,ȳditua kPnemůžOQ`pn8hocR`s.tetakolքS0le snezískl仐@dnu:.a1kol4mus0Uuýt䁐pȻodGAcon dal.oyǀnic(aHȰtžádat.΅hťmonxҋhbodítpypemevrdipkaždOyv("@zasloužil –ntey/mƒ(…)σ>C‹HneДdčimPȍvelmiHduJ`tpezi21oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">BlahPx<včetَatelů>ávisvonYémůsled`0tkter ři@šíidem ravda,rPtouobeůž8í`ob@`pracPluȄ@sebAlnenadho.tačísiuvědomili, 9jimneíAcblí.“ (Úvod. „Ide(jížřídím0) wߍߍߍߍ~udělámeobecPe/st(sWQP_SsymuGGGC9-amozQphorickýhčasX/ách.ԉPplatipa>edvil%mЈtXpanuPantvu(ěje22NBzvynazýQstnaní hڶp)K⭘.9yqezvdPi:lberXomocOMOCNÍKA (ziaz٭`i)0izoč㭶.e {8 npCBdv ru,dqxtěo@poAPě,itua?@žadZ)jedn1ݲ!0ruhuARTNERSTVÍM).ϕkampjdJh`-u؄ialnhlap٘čka`vybȃXkyn@bý `majip!stroj fpá1v;nіípazanڂ[vedouHm+Pucházetpplnist.ikd͇Iý.cdQAenpvztahQvP؁ZšéfBGxЙUx"Ei)UBnesmyslvrdiIxebnqtradbs 4É ێ8ddouH=HtlačidozHrp0ecny» ( . 8,Mzda“). o1ϫZ`h jznصjasXsH"oceňɷYéz/pvAPneakcept@ȨȊ jevuxюořsisklony_eӈ_ggfAy!om(yvek@10J.V.St茰Eomicibm sHvSSRȇ?/nšeXrodXx-etretivoqst[i:߼߼߀׼߼߈ckým áklademrotiaueziuševníysickou(acjeykořisťová9lid0[yRujíxchředstavitel8áce.ʂobecněnámapast,teHylaaapitalismlmiodniaedouersolemڃzo, že@této=ivíjeleáskýPměrělků istruQin@nýruki`elůmechkéhuakoeji?jpochoeHsra؄mays@XmusXzmizet'jm(aב\.Hnkuteča 0součas@jcitzzPl.̓ wwЉejnesOybrž druhy- členydnotvhobH`kolektivYtea(Hivp蚐Púspěšnol0y.oýval8Olst`ninezůlonptopy.“ (část 4. „OTÁZKADSTRANĚNÍROTIKLADUEZIĚSTEMVESNICÍ,DUŠEVAYSICKOUAJAKOŽσ$LIKVIDACEOZDÍLŮ;NIMI)oigeight="1em"idth="0pt"lign="jufy">JaiHt)fragmentt`cyP. Fordade,@ho re(zaciamerp`silovat (ypou),sovs)Othnce 40.a1tku 5l2@(Xí23princip1artnЌvklaorg8e(i>objʢnevyhehrA'r xčaodniAvypliurčmzdy:7׀ЉTWSMa Ȑ mȇlytjád@:Taplamů8r1x.әwk(n0جámHsLohlásil:퉉*kQ'. Žáxstnanecbri0drozuP0`tvrdiTnejlejvstupqsurovqd":Yodukt.ϱ2[tonukxob3ly8hor Yp:ezd, -op izn?oipeight="1em"idthdalign="justify">Oěcoáleokrab:

<0pt"׀ЂCtižádostaždéhohdnikهyělapočíom,platilyššízdy,(0chniekonkurentiílracovkůEýtsnatezaciétoㅇi> (zvýraz`noámi).ozumpse,hPoběožQnat_kkteříjevcház"zředxladu,e`dprodukce24Jedjas:ᤊd@TneԀ00daj1x3íjmȐ3studvyprprl0T0doplňvodo0brzys@h`nQtendorabud) d8ziysl5mxuex|`Punukxl,Učas I)žadavekr@dli9Ȯym!pol1l˗ponU҂ hrXce.֗ 100.hlar y@qr15?8uramlocoрt?Ϫ!@v䏨 sled9š9princip6Aejv(PuəsIaC“adohlHili: ܁뽒orgzn@HؒlxsyTzis<a!y,by`svmatikboevipozn.>, -dosáhyProtnm-)každIpa."%muus A3d9QKτXčkv9ϋ?tcM?25oigeight="1em"πwidth="0pt"ign="justify">(…)σ>Předev9me􀀉siasněXdomit, mínky)ysokézdyIvytuvnihamotn fabriky28Pevšem ivotklaٌoud*߆xmȎ-psychologichoebeKa@rokRvelkblahem.trohsociálsxvedlsramSouxz čes‰e> (zvýraz@nomixčko0Qbyloeppsat dob0e“).dotvo,enH8PmuWWW834wT9WWWWhari`( q,nanáҒzitismuleni)mȁxXtXstoozd)[chn@)0ly,ٟA#cenj.iopPža@ne(hbr+ezxp`daP苐oЏҮ3jXcȔnehlejaБjeúsilh9z jmatrpH3kth~Hvoz3xal.Y thvSQkod*??9:ctHáhliqúzSSReformrtina). ggggϳggg>NaoP,ž HkjHupkojumhrUpo ci mHa cauč:ěčímaěš e飲n8n O!)3P30AƩ( (kap. 8,yMʐwwnp/(̀bϏZpqrueitropchpdaltextuinuobjasnXky z eɧces.*    E* d6>Odboč³8@u 5pezpsAdpduAaMpomoc(;:.8avHooooooo1.omu?b>2.ao 3 liktb0@itblockquote߂="b߂Efjqod0ěďautonouuyžadujasnéhápcharakter؎=hsmu1vyzexchzicaždéhAacokaačlenějeZgaddučiukoel(posledQbodemuspadatni rpisyinukce).Ύ="6ߎ">Pokudqvyheetailizaciríak-mwozȗȎ řategoried ߅Ȁ>
  8mulříméhoáškodnictvíetranypravůěch,dodržujhaad@technologickéystémyxvůlivýšenXvlastJytíženoPnezupitelmzdy;oomli>nešRý blrPobjemuevdmínXMWy󐢍žzísȘsoLlak(aGurčH. woo/ul><(/W1W_O/ϧ">У20֏ر3znP.Ј yplpígπjwww?www?/ϯgggzavdnuXnebo9PfestXးL;Ooooo"2ϓ׆׀ψggg׈׈a@rovh;fXrkXd0zΈπoooo="3χGgggřiXve-wos 3iJáPkbosqyulturyb=Romit0ya@pokyny(dم зčinثv`oooo6/ulWoT0PXco9',!ako(vosٲ,`nienciem؎hčemžpo12vyutou hjmespسlaežíHXčá vsamoHyitel"_[ÁJe`ůek뇘've @iůP>. 67gπϠ">PriY/0vtati8mmystj.ůžeýtul1něk뀀olikalatůávisíanohaaktorechukazatelíxčinnostiodniku,ehoddělen(aaždézracovků:ooldiveight="10pt">celkovémbjemuoln+iskuroz.přítov@ůběhuinanč0r; goooolli="2 ߈ggghocjnadQzhmisobvkladu'dráceolektivuedobí,aějž8@čítámie (měc,varl,Q);ooooGG"3GGG_GϊgggGGGvýzna؊b,ycházezcvinulačekaerspJy (tatoložsevykleormzujak#onusyju:odužy2lifci(erofe0,vládcizJjazy,chop8t řešzajbl mimodsitua;atp.o7ooooooh4ooooϐgggonjehzPúčell01`ztaxkemhd 苡životAO (vtomdH8by ňɁkonoHrst0 zepw?oooowwp5wwwwϋgggwvposkytpúvě0t؊ůmdptěE půjٳy^neboakjejiZáH31„jm襀skRҗ1“ / sspoj1wwwwrcelPvysH"y2$eBGH1ȏ1qs spȰarčy"sAuojXnaz!SžíYz;j.ngX[usotvorYf(ordstavmul؏pory\7xu`ЇadqstratiTzdebrámeorʈto,peluvoy0mu oé9<@iiv߁ڍ ěňačastHvmís.eziěmityozdíl,čvrčit2situaPchaíkladásQýroba,eemus9rojev(t.҃počí(m3T zaendpou QběhPcel ovy0 í.k1Ё߃oXdampůsobXsٕmzdu. SϑϑϋXpouš(ahnezavazukx'ivu0kategoriubýxkšíužt(,zv؉armonam a dod:kvtodvedci.akQmIípa ׁׅ8neIHěxz(sdruhʋi7p ac,p`mnoz9uڡR!žʆ1emVincipůžýtN???fek萩timul`olJ8bOOO׋׋)8opkázLWQ.rotIx ,`jichbjЅrofeЎoh`in(erQ`*ocexa;rytmu (hodinoH,Hn*[.pastliuutzdržˆxdneroškodyciHn.ʵ9nuiA7n؀@ivJamozhorseonfliktWazaco=íȴȃɛme“@odrau0_YH"xdyreál)žádnnI8dhloupjchierarc8 zڐ)`choporgzʚ]!^An}hObrig*PonXkkшvkvypYvyH|hinevelXϩ雙iYoora)HlJDre`rneDzáѻvztahavH9pomo0pespgggggXnDiabyi׌׌מlɦPšeЦ_@8niku.ؤ!x_`zabb'9usqdlišo8G4ersolu: divlj>?h?‡vh` zqo98Upokyn(veЋhojeciečBrop@{l 2e(!xla*blížhlzaqm ozic;održXbvyš}standardůvalitydukaezpečjejroby. oomli(ul>Voučasné,@pracujef>. Ří1aždedvdělhradYpersoliodpovědmezilu9kyaTuvpyplЂ1růzfragmhvše lpráckterxlzebj3ho0titlritérias[o-ne]“ (v!laduey)Gtp6"1em׌Ռouto/AlastrganێW}Xho ,1finanxňQschopčlka(haaHom!E`SiniciaaResbQňovaMelkovoPoord0ci.ЂtomiiciikuusjchápažearantHat!Am(md0miebosun팠aepší`měrodǎuěhJoden2artsátelqeu.příjmykupinyejlépln2pracovků“ / minimálebyředy偝vysovůsledkunopolnlatůěkter,ofesionk,dmí`sjak`v(?mPJy;xitom_\ čá>ieaujúroveň,utnorodrahpobpivotxajePXvdst)ěch,jichžysblízkkem (zvlášЏty8ˈX-y8)áklaoAby)ȁ0čleqsٓt9(odnohitatqiarazitiipc9HF!ůj.cizayaccelby9 . 

  TYnorvztahájemH`persbukapitX maji anikuqJssare neúčasm~,n RPmeroucih!u0o@malzA,㣐o ze,8leg4vliictv骲rAX,hvoleqڗohs .zaxHh> –0novysoaiy`0Ouris`l„ty“Wcstach;욫oPXCyplQdob*YvůslehȆd0Ʌfa8c `uūq ˭múspěchy0admidj€u)exvemi`lHtičůmlik. /*HlohUGQ$Ћv0oiz0i1xߟߛx( a ájem[zrůzkpgorggu漨uq/ϕ8zfondu,Q㉹íderspՀhciXshJ.s8 oyouádȅainanPp@ vychy)Pmecq!ⵊb">*     E*
  r> *wr6o">Zherátí뀀meenize. Forda:

  „Velikéíloeašaždodenníráce.ЀB,Júhelnýámenterémtojsvět.hmáořeny$sebedomí. Aaměstnavatel1zavázánělatštěšíiěhevéhoacov`dnnežodříze (zvýrazněno`miřiito@)Podnik,[ áž`q)@vinnoXqed{em,yhýtobXmkemττɄHNemůže 1p: 8NutímЎpDliЍ.“ <0OIntroř>hkutečS`tak, onuhproisíce,`čímép ItyMxenergičjhátrhjichAdukci32Mzdypysouxyeor0nkt1sumtba xIytvile8ákladkalkula9neƒpG@nicinado2XycrčitH sti(;Yča(al)(ukazpZakuQhípama/*.dpolus)thAvhlQz,dsubodnhzvl1jednozp0ɞTenpri@pzaًAobec9uz!ההההההההׁA>NyIkhxžadavky&8systraivůmyslživolznajm0riáAȍ!r es)kezato℔uWWTOzkav؃zdůjdePpW\z ch2tnQpyjopor0fš@vyrzukplo3inulleNߋ {ȩ!byXrcadleomic:kQ50313HЇꉣpozimezy籣lehkoQr9RCshybY8)9 qmu(sw@qrob؂Hya89ApartIvztahu܆sX| ן????ϟ???>TTzqprCe|a,rozhlڪ>)<aruhXéže=Jv úrip)0ȕgsys odukci,ezhs)d y(mi>//og/////)Vaus J@chQýdaohlSpvazkůzmibriky;(`8v@kerimyšQjdevzYJ)P:tid(P`nejnevyčerp؜ z`akby objev̆48imu{ȉGEvGxl02bavit0Pe+h(udȯpȈ;HRneyhkutečni8osa@*oP smXlereorganiz`o aobod8n3ucpirapshěch,むezavaPid󐿑bJpkoМӐs9iselYdob!vůli šd@@ zlhegoi@Izaxaelůl,n(rCízreϠπogϠϠϠϠϠ(…)l뀀ockquoteeight="1em">Pokudyřiom šla řečenamotnémracovníkovi,nákladechaxholaspxistenciprávuIurčitéíjmy,ak1to0l0elmiostým úkolem.leneejev8izolovan9jedincAZároveňbčanem,terýšívůj!osperityroda.ʊlavouoXmožtecětí, musxzeélatuyěčemužitu.́mezít9úvahyšnyonxi`ocenayčíslhy`azk0tahuaKě|ežíkaždoden1ci?ІX2čxěkuǁ:oliktae8smu,?ˁjjyIak8b?ebotMsÅfabrice, žexXFkŌYobvPodXKripuch měliodno,poȉsQemostnkši@úče`knihh,ýdaȚa}8yýneseJ„l“JmyslXڐ!
  (zHraz@nmi)0rPpaSpbudemɅdmarozȡaЉmodsou(ýotrhmimomov34(…)σ>Plhavyso@y <k;pdukcha!dج᠂P衁lidmi>1Bobeclahouoz(jِxláӳ*~mzdHpYStivity. WWWWϊWWWWoUIepsanX쟀drob Xivspo8íhȃ(cherpm.֛`ls(á@alo 50nspektorůobdaȅȝzyjziਸdramau1avda,؄x}chyby.y"ؿo naP񯁶0skє!miusxhe鱑aHatar8iI.QҗbaphsitampaňtiHyku,P+ramezhizin*@9uPkV@IůjAmak (ru podnik,ejЏd1Pis0a+sd.lahhší 18et_vydržou ence,2dI@;stÞedxLԄa :efaa0fnPmPh-$u.For `Nejb k褺8vxиsyd0tiPka.dyžP@lung(tšؖhn`ѾLyih 60%žůma stěcůúȌxšplhP78%!rok87|Hů8en3`Xn dto“ (kap. 8,Mzda)opOHbJydu HYzdePelezni8HБsmihA@g `B:dokonaluَh`z!tomorganiykladě, 뀀platilrémieiskušemuersonálouladuypracovanýmysteminančnítimxceobpažite1nicivy.en]fekněRlaabezpeblahobytuoluspokojpotřebpo,iivoenasytchamxyvestorů,voříchenšini.omordíšeásleduj:

  „Náš,íkyychlabjod,ylPeelikýHezáviaprodejPc@včikamk.ususmeělizanedbatelȄzatolkováumaaa1káP0ᑢý.oaždYn8sž: <Poensko-ekonomickotr`gia>čassnižujednevyhnu* úrymi#eqjevДyXuvýší. APon8žádmpadnemizvividenddePvjstr+ma@ch,Xfir(tj.Mos)nesyanadnohokci(,terb`íehlasil<9lepos=0000856932>35!liЌa:d(…)σ>Zpat0Ai:iprPtˈudržюIudrap,yiv;qdruh_s(jich?vytʌ1t určitryxsyKve8a|ٱBmZorganito0obc`@X.enhx8d rJQ1snitTohnajTakxnaopak,dkládasdoda`kla hФQchChh؈AbitelVeške0Xl!losofií0fziber)13š“+ekulanti,loPo@h(xtHSxApyslu.d,P`nic,ybji0avPh8hrnm1AHaPv,ajíc뀀íardciájmypolečnostiřejícPsié sloužit,us býtipravendykolivloAvprdkyaajištěn9tabilitodniku (zvýrazn(oámi)“ (kap. 11, „pezezbxí“).lockquote>oipeight="1em"idthdalign="ju8fy">Nyenovubrátíme.V.Sti.dyžyjádXlchápá1XkladXhokonomicképoreálnismu,ěcoeextuE>chblémůocixSSSRJAváefini3߄߄ߑx:

   Tedy:í zisk-//''wwwbG;-vo!loXodzepu@rizYɀ-^period-1vڄȋ,ozanims醧iGCy.ң/~, čá7QO0zkSқqOɔ>Pokudp؆aeo kl. Ford l} GtiAurhoz8lrµ,aG0mu@HževiXpƅpov!incippxήM7a.ևv|ljؿ1ědomlha3b8okreuodsledu(rK׎="banimiacma@žd`v BW:قdoá0j90šinHvYz+zeHch,ensko-hPor&nká blavšxmří="6''">AdtXe0jdkbjas{ggggzpPobje!aveddivota,uusštjedPodboč(matupdivg>Or 6:litendriivilizace(vce)7ϚwwuZa0z[JkytokXst(upilyf(eyp)_tiku pzkjsouuďؾ0dum؄((<0mi@usitkoeovxءZ@hoožlép2st9hatۊ/Vnyzv.yg߀؉pЌuezbhBslub,L"Rmyslo0e8tj.ɨxfung0mnohaodavI2b-ebCsyjakelku.ϋws0PPú*ejškodlivější (vkologickémmyslu)ebo(jpracnmvýrobya územjinýchq,amiepecializuj8inovačnpdruhy činnostvysoechnze,rávkličkyůznéhou,inanaurzov(kulaceyhow –`měIpodstatuěci:souPislP+sféřHtejakříve36Autořičebnichlitڏ9nometerڍhmnoz؁iliotspošjodukslov9a080odnoty“,lad,isoBsmupláiho porcionál`0rozvojeáhosářství“nižynik do=yhpxoleimbcházepdptnoblastOOHdy.niXsah灟0tcPom(petaȇ蝳*Ykud)dáme9qzorYpozicqložpvdbočxod[č.2:iAxioWP.''''&VeAsledkuagYXy2tranyРartelens Ȃkšániverz"vabsenzvypateth!a31 fragmenE mƃSSSRZkejichzkoum1schtěistoupitЏ1cBd lu 4.5,xlydqoe.€ji0du؅tXemakrét znalyQ釒metry ůka for jevZmakro-miJ0ztahy,zva9Sto?">Tyt0epats݄fes~(0ngack vyššíxzo-႘ hapa oXKaždHahrnu@velyžinPjempzɏPltuobec9anJiě.Ду!tšna@o8asȕPiAvyceseý0@ribu`HvRe@q,udxatqȬwyz,o.뮨jьmYci?5+y'cAY\odmdralidemJiyۇ)iaJ.V eq37___3__6">S[ceiva 9QrzǠhskPtnZvyužívu rakizȚвohvla{mi:dxLJؒ>إݩr,ezhsdpoabmimfér(HanXtp(em@exjȁorgaatp.)~mč(suintrIxyatd(amocCt)okXamo bojg7C8kJkPcity(C(@d8nazýk(hruby`),héob󀀄ěbsahujíezičlánkyinálnprodukci,souyšší,ežýstupyaždéhoich,ěřenéodle tu.ʀmilovy,oeficient účinnosti Wmnoohdvětvovrobně-spotb#systémuey nمjednaůsledkuut#e\ůHmocchů.ojli(ul> ׌?lg'wwwwrNapklad,bPohlýtxЅx0autbilpeQaGs (mí8strzechnologie ulturو2yQko):`barevÀů,lasryskyřiceranr9td.šousVdodatlavAouuímCaXtr0dstavy(četqávekJmWmus vniZuHejorbez``Pvatel8u1@hncy.o`sýkROoaodnЂav0xdalYPO''o____'____'/ϙ[Prhot W0'lQzxljǢwv&mluůz7`PO𱺔–kemĤgϤ">P(vysllíme;zchozoڅЂtoڀmLi8jak_йـtch-2p`daj:;Ǒwvzěíʅjejiܪwߏߏߏߏߏߏߏ">Krih7čt+vPčaszpůsob.?yv,lejvo kutingEst,aráž0arЀjservis,㓐smledkp+)]dlišod׏pd z=pAhl*Oskojpřionkrétníchechnologizarganizaciílaoprovázírčité,oměrněevnéroporceIfesionalismuza`stnanostibyvatel.ůsledkuoho: 

  Dynamikaysmelmakroe(omického]uechopsketrukturransformařepnutzdukjedn8ruhýrobkůai)jePm je؂(m, kolikecnáulúeň΂hmvolurychleískattbnouWXt!noblaXnb38S !ransa'ikyozPtěxabshho!]v0l7.ӄggbůž*bíhplvi@,QaHqěj8pȁidlakemkol!vel0. Ači ilubší@ýzejukat,؂ϒpolPensko-ϒ„živlu“Wyuxa眰ízr s, c@ɺistore@slэqleɓprti1šijp>li>>PokudAob mY DѭiebJ֛+sUharerizᖰsmmiodػ@jmo:`,sAygvznikp[akoi麹(tj.ezazx0limityžjejkojování󀀄),ruhétrany –mezeními,efinovanýmiystémemiibuceyráběn0produknaspokojováhěchotřeb. 

  Všech8lidsk{yP^lečenintutůeělpdovouříd:div>primár41PokudstýmPbaotv㽑rez1é{fm (oblf,񌸀Ϝ) pdyzii0o` tnamSb4Hx824H42ȁréfهsyXmpžstvikroekpPٝg`aXxazceȁkЙůteЄكxř(indduY@Al)idmi0voY3ot.ouladuزm:$woo="bok„trpy(anismus“@vai>nacžsmy /p3295o3O PjimižI#Qerefalgoritung Pq(stme")elsmaww"6">A0edstoupenci􎤪iregxce2x ú`vobodixئsu"ochopirámbnemůžešabtanvztaȦronutíýr󀀄obuřizpůsobovaterčitýmílům,teréž nějak emepolečnostiformly,aejichrealizaciYtržníechanismuscitl// naladěnýezávislao@zda?sthápe ikolivaraystaveQ„hou“2yjonyonktIex44 VešrocesQříz2(samo~)dedočátkedpokládá̓2ounožinuwíH,@0jsHoběovné~4089g57 Gavtoierarchii,Q|prXmíststojdůlejší[8ledtenʜ0lze`@h@uutorůknout@Davově-elXrȈȆuá, žoQstv`xučehPOH op rumQdukxaz mezálʖynoEablᆨolue(t@b.Ċ؊arՑl yqvyHřvel1a egrada ‡h؃oϓϓ837πϓϓromHLdalQPzneuAnitroensmᅌa퍙PvahY bnad藍^í.ohYvɂusi- h4Үajm a úraG0Qobjiv1XukojԨZpiaKní`technologizarganizaciáce. 

  PabsenXnebo(rozvinutxiystémuakroePomick regulasusmall>50Takto9ikoumáxces]d`P ělouhčasYinvalPakzv9 „zápoty“ujePodvětvporceolutukaz1evmí.ržmsmuskuschopzovat0kud8š2Kvelminovivotpoli.reálnávobod ْstvaHnkhung1ladX7 apit -Veu!ned!-tay edtázkuhareruHkiٜ0ooo"blP">*     W*/*6'">Vpo8debylaψ6,ypadal!sobeQato.eúnamenabm:í؃q,Pstou)upě#R+ blasܖ!vyvolá8tokXacov)sílya8jIúxek.obgb0;d1po(Ԃ!veňAbantzemědělci{1zЌ,?:t<,0ížforiМӂ(u koj|potb;i8ryȖmnKbudoucnuqrIvvah obilepxikvidaz(aviládA.چ@pQkaQXDaX8móДP5@tpcҧҁvyžad٭q,ěhem8amůžWV蹸t;yotZÊdo[abh0ox@XIu8ztIkktuzmavkůmra'#NJ=%&nta!a-7lů ří špatinvi.ǦǦKěm``eAs`chRxOMA@ trprȕ9formAYH̛{vorPsféřШhliš1yaud}l(vaP+burzqpekIJdI3korpoR+:di؊t">
   ničenímýrobXchilůvoduestabilityrocesuegulaceyozdělqsledkurajněysokéitlivoržxhoechanismaktorům,jšíhztahnmheálnýotřebámid(vřírod;živlů,inančaurzov\pekQak,ódtd.);eová)–byteЎnreaknpychlouměnoupěschoppoptávkyci0a`htrzXdu(lužebdemPak:čin; _ǀoo/*4////ό////*prickomplet)absenɉC(XI),aedvídaj(pnástupžád$ud؂í,Ivah8ěhlmi,ož(okud邠do`(zenoi,@ebvl ehlati(z(fevituypohhiHripr8abjemůHHvek.?oo /ulώ'??:Uvedhastjs8neodstrte"iWmoptr0hosamoPspo݁ú ziodvětvroporz51Vztak?:celko0stavorient akroekszabid"Xžىhonu,xý škišem,>nikoٓ;živoɏ?c.ǚǚǚLjJsjinuceniAgzt0ceěm'ílH musvoji!e.ԯ \e tvyt Baae'm,8e:*dP/>Voběeudsmuřívějšíhotevřenéjrokářstvítavovsky-kastovárganizacepolečenskživotaedávalaenězůmuéměřbsolutnvniOkouoc,ter`ízeabylykapitzvltveoln8žm „dm“mu.akqstp(dtickýchpocháPskrýa částlumidefektzsysyuwqregulvýrobyHrozděl9roduke i,éJdajnelid ypyrukturysychik)jimdpravZatika0i> *     E *
   r> *Alšwetohoto?obna╨@zje(ronohé.reoloviny 19.ptůzntexpodnXHopat mu,k8iteti+haraI.ppruě?yle ši?GGDZanXadᘊxa`y: ҙ>neX (ߌv:typxorganizipsychiky)
   ivɳhonzerv:mra)-e2ٌxpv ště,Iwsociá)A%vučasmsevyšhenꃀneئ8atastrofudoucb. OOOONSuxeakYwp#ynotra!wmyavrš󀀄ujíožadavkyeálnékusy zavedenPvýrob:ozdělepolečnostialánovémáklahouXu=mi životH`potřebaXvšechrac1chpřidmítnutYhobčanskjprávepParazitům!rotivkorganizace|aGvyhprincipů`ědomitpkaždéhoblaHφ.istoric(je,`eakIeo-ekonHckuřá`jatzývat „socialismus“52Alebychopo8pili, čímobjek0p PsamX4udekváؔI,aseutitkoumstruktury_[,xt`{ǔ.Г@炘`rientu)a"kojaxI`ersp˃߃pakevedpoětynku՜XbudoucvylučYKouOfxrodhořs`ěŽyXo`graf{.ʁIdatedesleou; o9ׁРmet݄Pdi7Ƀ'duejiA7ramz0h$analýzȇ>jdovolHz$iřajeikupin: divp>pjak@yxxfesnZjǥ)xtompid8a@zervUfung-aodYvtcICpnmák. Plbec5354„Častoeožnélyšet, žeyhlášený (vemíchývaléhoSSRýchodnívropy)řerm퀐anismům!svědčivýmůka8vahyěrientova1ekonomikyadrál9pn1ou.áámaoblud...robHmpočívvm,POJIT@LADBJEDNOTITʀYMECHANISMU58PozvonárZGCpramzdifikqmeziodAvx`Popor@vb,Hemžyla (čýšeJt ežaduˁYpkapapPr`kád(uatel)vypou@Xdukv5ni(jmiovy?Pp,Yeő0vůpae遐x?n䬐xksehnedHtká!szkHGpbx`dkjejuhkojH 8nuupQzízkPe9!edeȘÍ(`leškermninyΡLdgrafichXdapě-pait@éWOOLOdpďuzařRiHpíobjePohYr *iractBrk܈alšídXPurč dkudberzax>uJ(`oX,tran![ ٖerčásaspHvu]BPzIíčinEhCtodologm PmodeoptimizœpWV7uskhچ(ko-e@oЃêԌ _WWWQ`yty0y (%y)W, axeʗ*atru(r1cedurhbýXpautr Ǡ"jemTvylubؑ,אdRli.oiat upenc9zesXd#ʌky. ?natfiv:e`mbin9f(鋐ȥaG!jediCNpi>ʃo1tv9B|CsyhpWfJ)inimumabqaaxeomýȄipůsobImª becvob@aodѩ(አrzahrnА771;imع Anvhicz;blaТajejiɁdXase;irsadresK0niksektoru; 󀀄vypracováníyhlášeystátHchbjednávekroodnikye-hoektoru: (vouladunem)aňově-dotač,rp,jišťovacpolitIa_d;aejirealizacecesutd. 

   Pokudȇ hrněůznorodýpstředkůcitnxvýmiKRčástHv oupenc,Pkoncepžive0ieomickéinv1zxžaž؉stupuj(odlravněmíPnlibovůleablém,zn(p.Okito,šitel.Zv2pqba9asnitutɓ72ϑúՑ ߑߖ a ouerioP.azbylužebzv. „přirozmЂů“,ěkterdalší!,enyt1zákțr*úrokry)tarvoří݀rȂșHrčujminimáveňH0yadukȜdtv.eoriiobmnoha4`{-syHmů60V|komponentadpHdaplatb8da !s@qstek.romtoH˖ c`dX`t,e~([aXlatrȎRnebemomGbpe/Rodxȇ vIlus널m7is،aůmzitrdruhEȀuIHfinanssh8–m`pvx0anissamoregvy@t`ápektrumn"y'j>P8to]d,`parametr9h`izφXuѱPouҁIybxlch jviezhePU@'TůznoƇش RkhdastuvidxzeoPokud麚zϐϐΙ(n(grafickxsozahrnuIi ut逈eza֣t8pakbP`Co0`&pod@é,sahemGomentut iӦétouvisl Wu|vhr(čxBi(9g`lqjbsenPemiatPsdk737181翟znu kojڊt širší(kz{,ӈáslyoȘq`Hprotopapa0udebytl8nAjl u412片. Cev?????uunȓ׍sčBdos`úabídHciYztrch.ЍQyOJxtzJ čgTaůžeýtlIne0낹ě8ým8Afory.ʀvrežippa緀ntuspokojo󀀄váníemografickyodmíněnýchxtřeberspektivědpovídajnulheny63 .Vrocesuosažetohodeálx`režimuungmnohaodvA0výrob( systé–důsledkulhjší0pokrytȃXvot؋Olečnouarči%ensnuruhrodukceadatiáhntabilityy.ֈmřípmůžeý0mysluȂzaji׃objemሦyPtacemi2sp ky,`káva0zPjiËztch,j.úkorIerozx ukazatelůG@mezionkré1Hni regiony. Tonamp,e h(Pѐl̒triolkoj//všeyracuc;jetЕmjako@hP(adPčasinterval lt,xysowpakهӎiŏ vo,@voaobbzáІtXjehopdkh8ždyFh `?فadjejiu__^6242\4___]?>Zabezp"ؓWyǐoqlouhB yžaduje,(se뫀dý`tkodoP99cetapa`žíspp[:(Hak؆gara1؞()y{v؁냄m(Xnaci/zhǒǒruaIXišiosfér:JShem tyto䐹0iWWV7127wT5WWWVusɴdaňʳRúrojť)7Uصv*vX8moul hTApeAp„li“tr9pmanis@fnmisemy6xпv 31fungtblockquote="bPadavekahrnou(uSxT)vorbapn)WsevHdaCxnelidsX`typ(rgza`psych㽴dhn 9dosH@1ؒnkuڔPensroAšFmůžeX|a z;ěŹ[nebodělYm른iílyzpeciĊArhX8k;Fsm+8zni| yȄyȑW="6gg`dPJtupuGpsces`zziteízϥϥ9006πϥϥϕd0vouxП!au;g١qmnohaoq03 -97773zcko-dedSχɅ vla) šubsobrzjškkteP0stoX7ale2â2tl alulvTua(z"ukvt"Nju7??9Rešbl;n.Okito,čí9ybud=kmetodolog ja рv 󀀄zabezpečenílánůodobnéhoruhu.ešakeřešitelný,xkudeHtbyrozdělujnaemografickymíněarazito-de0dačx,vztahuim)neaɃ)ílylpraxitátu. 

   Kroměohoro r uvedHɀblémuꄠutaddpověďštPjednuincipiázku:Cot@:s`nost?— „laťka“rekordúrovni,t8uuspHskočithranichvýchožxmnohaodHtvoý-:asypm@''''' dbdosaž eňd8XžontroukazaheWWWWSěheHvRácm tatkrn2jen žádouc(být`nt8nvobPu@etech1odnikA-org`zvorbyŽivotudek(2(ߏpvenM blockquoteσaĄ"ǗPIektrumTy۔,Xídat)mádoIdu7(IPhvěhípch(dyensuUa íz:xí`ablas .8Gr(oooT#e`ceatomiendrcivil9elmiverziA"a pň1(itreB{ě.hAa8j9ů,vzájemȟvylučmu:+rodukoetxlogiin"aPla r(ímhPs samoregulySXisoci⋨àteo؁QzvykmluvitrofesiolA-úři (s,x ,ank؄finanspburzbrokeřmak`)hdalšíypvuIzЄjsiakoxbotrQmpůsobem:8stforQz䐈s+leti{esɝ P`3muoryššíaanheu@neڪOLu.OOOOu blum as8SitlЛkce, odh.od#jiev]VPSSRKqz...lakuHpraxe KoncepGbezp߁ȼ1hi趰ocIj)(nevaɈI udi0í–epohlр(''Ȓpenoooj{㎀Afhkd `00dЃiБ'''vxh@mkyن(!vyjadřovčěk,i> ibImysЋpalok(ؒm: div>
    oomli><ρ6ςgHalign="justify">cosouoástrojealaděnírž@hoechanismuamoregulacýrobyozleprodukce/ǀoo/+6////ψ////*jakey'jevujHvziodvětvohchHvnXháchoo7χeíle}I,lastspolečno,gggggoogg"8ggg?gψgggggeusbudovatystémlXa0vyPřelosloupN,dpPdahpez9mravnědHʌů/oo9oϊmitaňo0-dotaPyúháXpojiiPlitika臠cesu`lednéhakreálukazateؖt`bylššíežadBtímhđzv .gπoo2/ul>Al –ꥀ!apat:8p>„velkým“mbiqorůmžvanixmmýlixozh  G6o?o" ulehxosvojtěhdom pXh0IboAzejepseLykulttů,IublikKrrs...Nyɑaákla(nforma0hoodbЇBodmatužڝ`l)0zkoum#z.FordaJ.V.St؀nhořs(inl WoWWWW?8''??/߀עgg4.5.дaɊgstv9oevik`9socihoipeight="1em"idthdgn="jufy">Apm豚ragmȡq(ypuš`šiobjastbvorkáЛd)mnohýneznaj8re9phisti,2zmlachm domR@akt:!H@kx9stPnejvyššíierarch(܁1ic$2tH˖ɞsiq. Aleokud0rovnámevedefragment „EckýchqbléPocismuSSR“dbočHodhatu 6aketáváxvyvratiIjasmo,vXkutečiistorieboce 1953,et)upoutjԅ߅drepěvskéhoahЀ0erestrojaoIpotvrzuHsJ.V.StnělpavdІ(vdefiniτ̎؀, oeod8aHk8egspol0ensko-߆rozvojeudplahrub8iřešlapyk2la7҅ i֖ipPcioȘMro,hodářst8i> ooooobychoSi,d(j(tednuhkIݙbcer">*     W* 2divF6>ύu 7:Р-sXbylntitrtCoؗ0}urči0yX𙁊dukХ٢Ӭanecـiʶ6i)raplika8te(RřízAeěhiȉ 0degradě-parazamofypdmíJotb.QCePϾ!oIobit`8úkolqqmarxkhkulturauskXřijH opȏhPo vztahureZživmdůsledpzaH Si@lektu`enciuyvrXbojecho-RgargXz+spyu0rasformve 1920-1930, *il1dosa؀ȱ zeelvlase2v1941-45Hԏx8ezbr]Q(vXtaketpjadeia)SpXavrpa ]pub)„EnB8l89“r@vabHlstσRvěApouze??9ouravɍamotcYců: čím+defЀPjší`ej, sluxPhierarchitomZhloup凩schopvvGaciy[ati.֜aktXJ1yG čiekvnavjlujJrůs`xi0íjmlsek(HppXZkompona0bPualkoholu0RToeýkáabákovýchýrobkůnesdalšídrogsynteticknarkotik.

    VůsledkuohoSSR-Ruskoost-stnskéoběaávalo,n8ablízYbudoucniaetX!zvamobyhnmas@Xvyřešení 67ObmeeširocePámvýro0udb`meni.`děkebpoza?VojácividiarthenonxuyptXxedmodstavci,yohro18vzdálYs1niby(poxi>ԍ@(rH؃edeblšíu,8P(časnmtkdyHjasňuíčiny qm0dHˎ"u(Pvosk 9.6.2002xúspmotbhvazápaiapo0(im)8Hdat, iљúčaktoop$deyrxMmJjeixmPzWurou)iváriwǟǟǟǟČalyšeȴHYhrPzp8ljbytIbY9shov0kaXmu`leke(8t\rH((@dЄnm1PdrůHspojhtázky:LߞPforYyyaHiAnologi:HkYužívaˆHѥtvNic,0o8Вneot kথinkursjniP~tdukQějԉtu živoodpora0mseaK'swtpz(m$Uí-?ek. ????>K ,ynevyhnuydozelavsotoy (cca 20x30Pe)2d(n.),:ykmetaСdaXrj(dbynejdeě.el0ě: "blquot(oobokXCy + ׇ=qlikabioczPma؈lý( zdrojtranr ýrp0pЂQsariXouKhn!im zahradaВ ]ºavesiůmysQvadܝlimnsZߕ_="6W">Stej!niɪl$zb0sSSSRp8-Yi8йPA íyMígat(obHyschopn2dpiíjelx kažp@ák0uк pPtrtdůj*sbɣXda (druhusk) kQbojbjiky+!PHȇé,Unaɽ [srksIamo`persoHlXٌ[ijednkizabezpečWĢvinfr0KGӏ75,ekonstrukce,odernizacetilb,eřípustnédnom9imadě:okudznámo, ženejbližšíoběačnálka,eterseadbyteázbrojpersoln8sloQ(vztahuroporcímírovéhobí)tanouáklademychl"vítězstHdůsledkuasivH ú8uAtkahobranneb)t8 (jbudqičenpěhbojchějprqtapylouhqy).

    AlstátPnež 30et (1953-1985)u(sHílypdEdyroz񎴂 to edmětvlášHikumu>68inohdalší0suzovaloӎplánySSRpnerepublik íPOЁonedoalaefodHmodelhlensko-ohoozvP0optimizacesůgggggAbychom(z,Qidioi:stavahoungUAaodvvýrobh-8ibHsystémuAdilosplan-`o0kulah„a“,vedeme úrynihyQPMH0n:p,jištěrivit(autHi.D.Belkin,.B.Ivanter,XdtelstvEsk ,oskva 1986,tr.209):bblockquote׀Ў j hcenitdukc9epž ástavye nadámecoupěspn ávkxJmožudělaȓvriách69//)!p9uM
    kvpředstihnutílánuepolečenskyrospěšná,qtožem8nupkojit životpotřebyětšíhonstvlidžbdobí,teréHsekýkal.ЃenyayráběnouqdukciajbýtavčasHHúroveň,bezpucjeodbyt,„ú`ky“ýrobcůtkrytyotacemi.ebořichov1 dxzHhrentabilitu|y,wqtenciálmitelůmjištyílív(C9kup). 

    Názor.ordXatéma:zblockquǂ׀Ѓ$'#VšiúvaháPnijakeopímetatikteoriikonomxxeriodickýykle@rЍaeprese.ϔ.dysГrvysoké,ni@važ9^uPlkutněyIurjzhladě܍kávane m. (zdůrazQe).Ëusvičíc@ma@zahčilou.Ѝ0pWelch 8t,㉛}Q`neme8zvalvi`H'e8vrҨbyznys(špatneudom1siSonýminosthza!HAoz(kap. 9.ačplvžHky?).8^>oiogGEZ+o@piH1palépel0charaorHтfungphaodv+H-symu-racovدped)táٙASSSSR 60e"9lanihaoMůjú chA.Ć0horšGlaˣqq! 2takol rozPlȄ?mHPzkuěikseti {*Aex84ůۂporeflektariér0(o8ářineplod08V` kzautivy`х iډxА҈0vnoděď__/.Daň)-!ysj`a tu-sucern lQťvprimu߃R`ruЀhyPu`s!xҁqљa]pr@reڅ@ӫzuvyheldo8@zvy(b8%89HdemografodmaT‰'ravqzdHYy,qhje(c(x@eȪ6'">DyXeЉte@declasYch70jimRozisociXÊRI0\kaPkreditfinanemB>aHeHg`(u9tak,@l>záXoty (tj.znKa1vztahů)]Qdsta c҄nIax0ukromuyatoיhyýEpopídoddjehčntabi zfrelaPhxza77777T@8[)<9u(liboviPkapȓstátnosti,rotožeicheajitelemreditně-finanční systémůaeliprkyadP`lvářskáorporace.

    VSSRevzniklodvětv sociologickéědy,terpbypmpnnazvat „qvybernetika“,seabýva8zkoumám(zdokonzáodársjakougoritspolečenh aízev řištink`z`cepcelobálPiyJistě,nohhzvediXl@námz životast-st؆]A,souefektpzděodpochy.V.SahdjšíxobdAvšak ěizXmizelčářimhou8tkV8yjivdmíPny,ejhrevolu@phlazem kde 85%yelměpstnsH.քed@9vyrprvʋIla@eneYIroda.ςsisvojoiu (vim!sunumarxismu)pobecnkulturuchoz)ládc`H8tyjipinulpravэ šoqˠyhe`tat y„ajSne8v(0ho8zobodymhybnýaíleYlqpohled"rezak8ahhn⡛tcotba. GGGGGpo؂ZHi.1952ublikyYEmlvkId"Ԉ0Q(b)}pou@zal;očotep(í“hrušč,p prodejKců,in9`Hc`Lomey0zkuȷSAmx"ijýsHkInii@ yšteor(enm8x<form08.OkivrviewvvdboɾdTu 6CblockquOO="bOKZaa3ۈqBIi8Rq l\ٜ X,asY 8Д'nozvichnoa,e nlnjuŘbud YízstHV󅢭x¯!h1941-(5ȋ="6ǠǠ neڧʊ˃ϊ(rlh( (aY}a)\by>eddobsurdɬI(utɃšlapo špX{uli(TvznierestrojkaJjmámydas؍eeke8rtĂyߗ׋׋">Tukazujev'hragm@ ߐntʪHmusahemсje8dX P`býyjЏ0tai71N`Hkl* {ǂǯ7c)r">*     E*skz`mx@Piv txHzapomís@/)т ϝobecЁonkt!zac`Iu kXživoIdeaocialismupedlivosti žXtHlečnaejímozvojIkaždéistorick`epoše
    .

    Nysepdívámeaázory.Forda.řívesu*íAlěkdoůžxíz8{p׊ukromwkatele,ot6AakRXh,0mo kbovou,ž`trrzontextu72Prv۰Yay䄨čí"de@vladuziPa-s)rpu-ve؁Ar abseprӂzdrojigie(ێužím9113筏> .tmQtoQeԳPhšechHzYdl(nouHR@l@1˙Dokud[aqzdŖórač0u Q8íraxoliю)imy"řahȂpeůbecviИجpOnvuku=ltrus (de)nejziskopj ѓs)ě26154璗» (ؠ 13,N o#aý?“)''og'''''ZeješihnebylQp(duk–XelV*Osoba, že(HvždyěuekuPIywunáKЇlvyskyt`lbyYé@nevhod`druhP8nvajXbezlánu>2u]le velAžWap`4.0aniWWbuď0nebokapitaliztj.sšitiskp0jcenyDd0obšpatpoddaxGF QdročPje(hloubšacht@vy8È?t alidussvyxpěXoxtutikapodendt(ŽáalšíůvoeY,0cmét4skrývi,čí8aȟžipole`ifým1emyӁvydHz 1sebea75Jhodahtstdh0zyakzv8chHneúschů“=Ȼ@ása9ašYrak8o®8viXzephladnel"odzexk@uxchuXhkvů㒰u,@amzhx:smys h4387瑿ozu 0kaQivedAr1Rk úpadkK!Yinna.ϴiZčeRq''uvut.neadektѵIBamoregulaciok3yHrRlږ`dukvoPу́@ivo`pobami`eh`evyvratiteldozal@j@neza p؃ékolivё?mákHě.eQqqslyRhmetod?9?+ItvoIyRP؎rm䊰ěooo728l8ooooֈIjedno:ionemKduvy(ixis,fžádouc9ovorganizoqc썱principulpb@DϴAjep.ouQmizcŇة0pvaxehcelcesůžeqhnoutÚup0ogStabilizackonk貑 začít(os nici(v(Prav9kompl ůLdosáۜpoludalYnikaů{pjrɷ9!0anY zxmý,ݪ"u5379ǘ9瘧r͊XřainfЁq󏨄 voj8,depre`[mezéčp!ci@hpo٩T!relprůu,c`ٗBbud`nzest(周erik,pjejí špatnéásledkypoluěmipakujícípserizemi“ (kap. 9, „Pročedělatždyobrskutky?). oipeight="1em"idthdalign="justify">To eylyyšlenFordaroblémech,yvolanýchbsenhlánovéhqincipu,tebyoožpovaž(ta؀qí,zavaz4ičemug(vyzýva3.akontextunihyone..0přímoeklarujebjektivnězráloXutnosQhr`gg`ohdářsk0činя@ ečkapit 7:

    <0pt"׀ЍExist!lišnohypotéz0tom,akámýtȌhalověka,mmyslPna5je.ԋad,vrdse, žexůrčí áce Xn@duchovYa`. Mluvpm9féře:hudbě,al@dalšíu0pch.okou؇ohraqit?unkPcmiΖěsЖn(pos@chAcer íniboě stavodivPkdmzvykhromHďZ9zdlid`a8vzájemujťZ ultur80ɀ8a 8/aҝ8tenusilitq@žvstouМYkra(v1áhyžuukliniebarv-c1tpana#sobt b蒨alc𑸘yov`xiU0ů vztahů_Zmhrygimeto(z úhpohuý٨aiyduktjssp8 eforeuxspdra ,prgzX0eleѨ(itic؉socihhindXreL81P>jshzúžiБ(zneuží8"r؃8e7078w1.ٽngOpϰGGG>oolm`pe achnhv衐v Yv؁8HdX)šitpeb.ĘʂPPlixItկ)ʒvzhtHivormkacYؐnemé hpohud`(cudstozhod8sdozo,qї`nergiP`ytqeQůLaȏ@stvAt¾uny.սhžrimiád 2ecკ{finanAviIoϗNeppl:chyb8boЌra8hřBdo qPstHved pbYnȒa⌨kvH}(j(iHXbyloíjxxex(lPWC8@`ӃmůžYtěȉmt]ilo0T[dosPX𙸁cě“ (kap. 7, „TerorHroje).426w2np?8݀bߓVѴoc#erspektivqH. For(pletl:OHne y^.ɂptPobě,菹rxmBtk(1922)8ԍaenc0lƅ!du:lobbiosfér -eog1r,vyvraexẨbu-tv0邙Xvrt 20.t21, adůbpavpripXhosrqavčas9tizWazel𳻟pln`vuxhO1ʑWWustify">AvšaktázkalternativníchrincipeXorganizaceospodářské činnostia základěemografickyodmíněnéhotanovováXílůlvlouhodob@pospp\ávazný1ůepojeXsoutom,hseháp@vobodalověvleč*.xviЇ odpqdjtuto4upř`od􅐊hkapitali@cmunik[a živlu „vol#trhu“ožXuďobrvůle,ebonevyhnutelakemk0růdruhvsociáȏ(biosfér-eogrize!okles úroěÀsychxzdravlidí),itroensko-`i*9únaniciajaj`pčáyobyvastva).  

    83Po 11eta(vokaym8lord)sahaӯBhalšímpad movmpsouSyؐÊ etydribuárЂhoز8řtoutoesHdfektykli/yqspůHimi@vol??׵??G:(pX:Ayniké?¬xut býtoYpzemem?'lgxυ>ssX,׷RotomblaIax.w߄߄߄߀τ߄߄>J.Vpom"sxʄtt }eY7.4.1947)Ww''V}Ж!pὡvrdilpavY؊žh҂`s.G.Wellsh je obburžoazie.օmpuhAaspuaipákromRp! -penPvlastnicҪԜ8sdjemvztabJai@o@ eWaonk ,𕨫ooOOM ɯQ G`_Oky?ւKrozlezЋEEתi? -0P},a a(`kCžkbe؅2zj茌oȮ@žtRLPradlitv arxh_]`bec2anɁvciskonkrétně.rotoy(otázkyozjasníme.

    PrávolastnictvíednonohýchA,řiznXannejrůznějšímipolečnostmi.ezusubjekty –íveztahuWP,j.u׀ЂςjahlášeЀizamlčtomživoaxiohouýt7otlačována činȂ,teoprIzej7Ç@lademomunaru4biblického k(„nepokrš“fmYedpisІdyȆ(vatHhvvezirod9ěřítku8orporativ؅Yě0aza@ďtelavxjistěte,byšnysleli,eendruhpx8povnXnám@sam(BohemȖזזזזVncepcíHensCudJ,ych䁋zbr*úYů,xOĕdézje(otrořsfeudhsmus) И(kapitLoukromڎH9ȜtcYkbȀosobXautor`iintelálhoIo. Zezaum`zv míspojH@+(ýrXstkůyzě#8o(uHmz٘Ponornémegulb0emax. blockquoȉGG"bGCPHXobsahovifrAihqBzydribudukHbuȉ֒ sy(yXb> ="6ϑϴa蜉+!bzexodayalمdr8WWWWRorgzoမcibílvyu8񨈌ů; aQ stup@Xh](naӭXprelaxaci)GWP((sAu=yb,͗Op)cej ategori%ci;Mh8ikoliv^ě+upi$Ãla)vžHdekco^iPěka:Ainتčas;m8budouc;ΗjbayPyů8statC,terHhyxbn؉nQDBڃav)Ҥ9Њěschop[.xdvytvxzeଐpo0EovilamixǔǔǔǠO6jorozliofesionjereHQpoHCτ2mxno5e.ϢH֘Ikrzformrkkdˢ_Vob>uderso,pbývaۨlu8h4komplex±)auskutYitelnamQ0ordNneos8vedlnilynaj`aXjmoutcvyzdvihtuvfun ׌77w////)éAH(ϛJztiliůxruads kohPzvyšvty,(hX??ii@iv΄׉ȋ9dđXooh, h0á 肐jXodmínMgzrpusemůžeuzavr'ٳnH0p]¨jpρ˧i>gg`SϬaokoliv veho řídícíodstatěelzeavéstákonem,rotože: 

    pokudřevládáázor, ejnée iurname ičí-faktoXake factotaneoukromýmsobnímboorporátvlastnictvp.krů-)ců>,)yl @ čávSSRěhemypdobexistexč-0zůvo(8ob*h'SdJʱ([é)ie ár-tS.ř/eIprivilega (Xř!)cstav (kupeuRši0neatqmafióPincih (byrok8ie).֗#pad59át__tXpjvyhP׉7҉3tupXvehj!`ڻruž :cho邧án3zDur Quzav`}nekontrohatelnoၹo*(ti,tečala gene:0diwsa ebdyni9,kwqred piájP@a stva9а ˇn=vpartiФhK.¤pereojkydemtizXbYmuh1živo`9uDzpůIonodght="10pt"idth="1em"lign="justify">Nyní,otéoylayjasněnatázk@lastnictvíýrobchrostředkůၗdlišnipolečenskéhwwwwodejisoukrom,brátímeeorům. Fordaaapil.

    no郙mP3pXceároveňnižLkladyqsl",saXkonPvukoednočlověka,erstavujeGstbezppí. PohhýluěždodenlX9ovQfond,ěřws0sobpOti.en8oHodřízůbecmůžmhjakoěího.ikdevovP(oddekE72txvytvořilnám i`m̓ duktel9rganizaceoip?1טJazx`ℐpocho,čkolivYƝjtPnkyHP -rxuemMrskcifaktic`@Ihiechnyta85mеKi cmu-leninQi>Ide!ved!HuHdvotAWѶbiș//)mqd9nebezp`ڝxjQjb="6">Zruhtrany vyjiWSnevispjezX@zGzgrafomanr,ؾi pjzdPomyslAŰ ~_}P𖡵Y8ubimɍm"um౒muX0RuS"`rxmXoUPite8dvou"činincipiáDVudHx>účeHpee
    9ře聩 –j.íselz tuaK,komplměяuá@mi"onyq,statusu@dajى?xistujíhoompceЄu9A?tybSXstdkůvypouštouitd.(p.).ůslxoxmarqoli\eaůžeýtpojeanictv,jeh@suduHříz8aikroúriXe4؁X)kunalýzmodel`ȒlHtXaaodvěXP8ě-systému.87VHmeki@amu8vn(.orda;krЎH:Kapitش yXvy8؋aepڎЈmé1užčnepakуezrn Hvoky$Xeza€രlinepvůjql؄x8kol.laQ8[@ZXskcojpepzdosáhPtڀYe:a(h. 13,No#chu8?)mWO Jak@`rOz@);dIodpvcůčHivH el?PokudhnxI𺀞gggggggggggggb(…) <jPlům>WWWWWWtavchiixʏEAQctBXonkrét:ߥPr8v kromýX>΄svp薸typpůvo`etْl񑠵闲nebohdilic8,akjz҃Ղv(*ȁHpaddevn8Jdim-rbuzmjiořaikٺQěv8@È`u;|(mЋh-etofesion#kvt)kupin0anerů-kanditůAobsafunkɺ섰ou`XYiic@ma6azý♜Xsedady,en`dtop-gertd??6?">Apn Z0NʃPJMrsٗhym<ios=0000896887>88Jenřiariantděhka říditodnikejdůstoj@jšímchazečůBnezisle!jehoserodin؀majetkuakladatefirmyz„kapitálnožícmPnxiceáronižujSnáyqslouže spol",saokonPvukoudnočlověka,edstavujeGstbezppí.“89gggekHvؑyí>’/pꟂakotvᏹteprv`otomHanυoe-)ojexizڟphaodv"#Qsystémubude-ě'ߏߩ(íg!WWQVy,tabil: splˣ ora oddneodpda؀ou[ipiaУol(3*3funkGEuračoviíla?ꄈexivalan9USA0dobHFordRusH.1917.ebSSSR,薠V8ši)hlJY-8li:,aloo`r0rA(niɃte?likvidq@Asvojzsi úlomky.HlHuibyl:p0zpadz1riiza(stѝfinxy;rhsspeanty-XjezdkYlhH(aábyHžuspělas_/ggaP4evláUmháp+WiP+(GQ7ažd #ӑonámpčlee (̒AnebogskrzHtutyb>Jz/@tu)#2gPlurodingg̖gj(čié)roSkruh,GAWWWWyly=.okusynP@rem9ZhodnocenoliticX<1d[vyj،(!zѬsrledom(agre0idegradXparaz2saxsf-meuopabt9ýchj.QceptuálAmoolševiků-komunůbrx)NL>Ѐɀ8="ČástI'wwwwwwwqHr1kuAsv 20.t xeri8y_[W>5.ĸDyfordizmuamepmus!qt//okl/ul>H. Fordeěku 59et,saž životemmoudřelým čloem,svénize „Můj,úspěchy“.1922PioczniSSSR90th\
    K1á0RPvrchكiقAedl@8iishxt"nc5hpk 堏Oa^umlu!7uí“mblockquote׀ЙZ taiyP'%prayehověmaředstavitelivširocenámými židovskjčin:uisemarshallXaongresmanxNathJPerel.~apsalextiPncováníe,terýZjakpolé,Xákladproor"oumluvutv…o(automobilhoit@oměšnstla.Pokudychělepeze“ ,- kl/0í - nepode‚2tponižujíchhlášnia 100ilionůlarů!KbrmkvaaPlndopisublikzezHdixnyPs`odíodF0a.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Vom#e؏Ylůraz)mimodnpvytíženvelhbyznysmenaduedaovatatřičpozorč`nkům,cházelyqDeabpne(nA.Ђx!val(0(pvinKtzyspravedliv`aaleIharaJV1sm eЂsiIminut roRh;tvrz{@ylyBPrЊvyš(najevoKyFy2 mimhapira<0ll><0ils=00009 14>91߀н“1H93,r.22-2XúvPvyda)lpϝȝmboppIddstouk#zPicyreneh0ljeutvztš8@ kt,pdciam[1u8OK^up:bližšíXPirXtůSApo9(20.ole> (raz`Ina@)vybruslittipk"SnaimyslítȔbuduo8⟡at?2Z5ooߚww>XBxPsám mlč0potvrdp hdnH. rІg؃8álXЌitiky, erganiza㓭XhlucvusXaěmeck@oem imonoP í.a6geAl\إpuů,kajPj//,vnitřQ&`Evrop1 akǁYaalh@Prkolyik mudrců“fil8s=0000900695>92Aleropoho,extudonterview,aHHFordemovinám „Neworkimes“,(؆pit, žeřineužiЈ`vědomBahl8globálcivilizaceak)absensystémo(eqnýchociologickeavěj,amo邈dovhoavlekloƅ:do čin*,뉈oun0poazva`antisemitskoux.o81915dělalkusitrvs`tovHvku.bloď,Rskupine0j itelUSAydkhůmvropybyPip(íro*.̀:ativaXnebyla úspěš.poz ji xklm"ásu`cí:rblockquote׀ИzPSam(pYA dlimexPupojemezi*0roȟ`aSoXNaší`dinaizepdvelcti(Cšé.ejsm eurazani 200ldyžXčnuc@tyšlenkye=ovládaPý,moontrolydlatem93Jhm 5%0ch`zí`zdutj.pé`Xela𷈮x0)vi8dhAzIšitόspػmepo(XzNmlat#Zhod@unkci9.o0početteqchbýtxbrigád,r@25%;z(ozajP)zdyššíI0aLHhk0obavazgd ,(# áHe + ůj1i8nvykpě@rhׅméchzů1tamL.HTĚJÍÝTEDENI,,BYŠECHŘÍPADaROZHODOVALIINArZIBYLAŇATADPOVĚDNOSTTARÁSEi95 .rotolavníěžkost,ehleděaelkouPbídku,počívá@omajítydoasloužíovýše(,leo,rhoh“ (zxrazněnoámi@ap. 6, „Strojeidé“).Jakeasnénih.FordapoH@ledhtříčinyznikPeodědnhiHbezstarpevládAcveleč 0 doprovod`:živnickt@bitelsvztahu댰8mruhůmoc9jexmosȐřidSA:qijamysleY, že:

    -reál@edeȉiVolЀ@loHseb'A"鎨udy axspȪȴch. 7777*islovudzsxɑšixvůbáXítootgb0a@razil t^nn0achá! ahmenyZE,~áKgb„Ži@zákonҧkámevyššíkru(~mopěveškA.ohpočíЉ芠židiHozky.ʋx0jimXdaeRamotol :em?˥Hpo(?..olVKѥX Qxvditou,`asňujP٩( vmmXrtIʨj0tru.ڄSpojHhnevyvratitelam:aly50@Hoũ`oslakrov jm0HoukolivnЀr4čnohoY)鉰.“ (PMez؂*艌؁,㋀y)dڋtr.9)ת?O.hAp;AijetW,z[iivy9,iiXktql}QG"6y>AؚvQvi1 Ik,Rdo@zenتoI{cǰblahobytei!kré RerozuX͑oEpoleč{Qn@%jev>9ic)ho-si-@8mbztahXíi?75obvyklhosjtxA!ci2ks9ealizujetarostidskémoužitíšech.ímíceoýkáavu,čiéněpokojenýhvJpotřebite8tatusemracovn0iákladyaehoajiště.tázkapersoplložociyvnenehdy,dyžyZonylečenkupineboětši ,n(i nunei.

    PráxůsledkuouhlasuakovéHdruhhistorickyformova[yuřádáymutymrobyrozdělJprodukce,. Fordzhlѐ0,ၠnasměr@l`a „židovskxou“AleAHtkal,p1ldonalýzyčinzni`psychologých"ílůmotivavJ edvP)]"s9p`aavodPmnohؑ amei_i.ʔpopsalnobeczmýaktPGDy@vu0drXtمd0kontr0A,akíšeƐPHviH`l1,baj hqalgorytmiIosobʂejichtuzabývatzač1krét:Zdivoi>vkuhmApeci097\GI%@cpی5in|žyePojexäxzƒ؀o776549498NJ.iG"6WW">ŘȆyPkTi:wwww'%Jižzitx“nuajHnP>߹߀\tak88bylflikhyčervepolečnostiastaladezájemnýchhtazíPnevisleejipůvodu,amotnápoleۀkaždý člověkíbyebývaliuiosféroVesmírem@Bohem?stjeobjektivněožné,akprackydělat?Avšbezdenikaceonů „židovskétázky“YyH. Ford0mohládekvH odpď.rotXebyl(eaměs9n řízemJMrsociologouhissproblematiqsɌSovrchaimochodsvéHol(mase,o, neoienazYmméylubšíQtarZíčiny.ӃxobrazJ8XQdr(ptšXBd vitelhtradiíhotva,hXija8 )kolí,ů[uƊPwno-d@ledodlah)Pp!6yersprylternvuaxiapan \ypvh.To䇁osȐ'ůdcPUSAHPosobBaBaruch jprY(ni:YSsemystěcobuxpop!a—8a ? -nej @oncumsouhlasizo,yjádiI a0semitouّem:2'y׀Ќ܍:ߌۂMezroduje...QtoӨhbohatýр߀vyXe`dahe(enm(reXrP1ejdnes텿libo mer0 roz@ut胙celmenismuǠlyaPvhobHpa0čá,+aju8iøťžQod bískaZkPiit(cvY QYstr.76) yoٝOwu6H al}t p:nkré⇿I[,yeál `ȇqcȚPs0dlišnavzájAWHhene͌ěn?Ázkultur*odmíPAht1y@ (sxžíí)amo(l?__Poku)o2l(tg`d0pakBHXHRpyPd@chučt؀iOqd nﭚak`i()?>e􁸀- JohC x/ydhabsenXuruhgymnohdou,ormIXaipor|v šdoktr@yxglobɑ„ikyzmPaa̧d訵(lqpykazvlivsebwm. goataiblQtÀ`\(vizíl)x,xzpůȇ`Hnagr0yؚ@elkd2/>99AleAt`e. Fordovi0Palo,ůdau8pmeziPHPžistv؍(a úče[ů?rpobav0stxkyu(anemsmuIaasiap'"zvemIKlaunXk0rkem`__^8411{100ggggD/lezlPdůsledku*eobje(choP< ot`kyeodliš8pjejiphrye HpleIktivyQaensko-&ȅhyarx,olvksociakomun"půznoȡs.ntejjakitlermnozdaAestňʋjednȃúdaoznač(pbez!íčiýslovy8~VnecháppnerozpalivokatérapB:lsvětpkuؗ-陈ra(ɝ8voboduyyarazvykaz;odporucaěmecamR uěhh20.30d9qchybiděPyjád@z{apsluhy/ǡooȹzaxcryj@ (1ј@.Ca@xerven`1938svX75.`enyƑvyXm n낪hNejvyššíá(Gorla.Сemis)p`ozjela0ʁ ampaňF8xP.z`itelagryoQ:blockquoteύɀ׀Ў,/+8OH(Yci)!`dailí..iHé)žaduh,byjxqil8inakebuXmoctvaž(tYAmeričanNťzalknou!zknu0!(MX.33)Ne`oapomathȆضQavn!PzȰ񈂮:dosuealodrtiᨨHv `ų0tiBtiб''nat, žeálkaemělélo,ter`seůž@ytXřetoužitímrčPchechnologií.ampaňojenského ščs8vedeéřdletejnpravidel,ako)ákoliviná.amocišemož mazaSvýmyslůnucujroduepřízehk,mhtěvéstueačátkuvolávaAHezPn`udnohpoXdalšího.ro؈0ba P8udyěkgentůůYemezvědomí,tiskxžájmysoupAy`miominežádH.elmirzeajxvodXce.Ί edstavuHnejmen obmítminkkdypv)emynvidvSdotečpil“ (kap. 17, „Oůzcch0).oipeight="1em"idthdalign="justify">Ty0udhikaz),eoevicíleX,bjektivvlastH. Fordovz 8nnv@h)otorsp,yl{hkusaranicenizachcenstia zdeformo a8qXdobsurdna101PRVNÍ> -Já-tr“ myšlenPom`zLQrydNjseb8ere*PřacceixGȂ؄R𭙀Hzě<0v!n񒉀Bin, kpejDjɂPȆHvotin8polрkiicelě.͆a únڮ>tuu0aXjazy`uk obraT (+nazqě-sтɅamu).Łɉstup (zpriѬhHšpatydobz ЈneuĂq,)ttledn *;sychikeň9dsk0Prac Xmnpkt"ȔyǃŢ41343P' goritm*͓ pikolbeȀ1ovlivň2oЁyx젢9&̛.rviµA8vmAad;č@ěk?ZmemCzaP)򔇃hПAImenbúspěcheborpkh.HpJchopenti؈,ybjutnouzu-@$e&zeDbXG Pokaždqz*̈́YӂeIozsynižyloBn,hlB>68~4blockquoteϛ="bϛZruI8any,، eJositele/gbfa říze(߉stPr`ázo m0zabnmadoHl쁈ji(@nežádoum (kuor؏u)8`ϥ="6ߥ">To9h. Fordem:dy1okusil8񁁿ensko-`it<(d䠀;tmuyl vlastníá-centrickýpůsobhápásvěta.ebudemeeabývatbšírnoulubokX„psychoanalýzou“dokazovmohotoaktu.ostačí, žeizmus. Forda projevilázvuehonihy:Můj@ivot, mé úspěchykudyv nebylg:,:a`nazilainak,příkladOOnaše_\, -to,akjedpíšAtrkáché{ƈ,(chny͂rsyshBo(V,leolektivuznikléaozvíjejícíaodvede҅Pprincipbgiálxvztahůidí,j.bolPvismKdy0`stupopmt)yašatel2dobxpneexistostobě émi)y͉jsrikdpromělízbuznranipdě@Henr

    xmu`-určitá0idoskopičntommyslpɏěmůPIjmycitaБ1ě8miemɑájems:tý؞%!vazebajҒk(ů0dledkuɣXdruhuȨGom8si`mlzaЂnehuez(em(x)msahem./alg`tmipIagg(řix9ȩ`cesjiʈ؁(q.h0mpyڛčlo(ě Hrapozo stQٙzd᪚e䙚ۜ KceHҁ˞)zPHed`ypivyternaǐÂxiPiusRuS tPáduenDrcosxiרHem).ýjformux'oooonPDRUHÝZ–/֢# myšlen!Lloup:tblockquote="bBůh →rVesed(tiai>vФbju(mitay9m|aЅ iKsu[r="6">VRWR!kabezpeču짣moѫTnЂduHŽc:-VPdrX0mýКҀjhUalepšímož觢tapol`ÂvedyP: 1itPjٶicU͔rhofak Я ýtHatkc`›ѣymBi0-macaבmeblyptaKod(aňnXinulaGmkaleikopBIp遡hB@detaiyj mozaXu.P`ekoord8tvrincipu8`ОžnevyvrPnos8@!Ŭhchy(aCowwwkulturoučasQcivilizac ",eizmusč)(chuPšinspXtkd*Hšelohocentrickémunímá0věta,erčitýchkamžicíhsetkávajá-{zmemodlivXnějakjimast(xchybeji`zformovanéravnosti.ntelektuálmocaždéhodince řešev@problů,terýmizabýváHyealizujirámcionkréA8způsobuápta:uďbneboo.

    H.ordichlotáříNjusgoritmikysychH, čístneadekmakociologPve`jnýini-praktik,čkoH؍Yz@v҄\ylppenyjádřitrganiz -eom*`0ipyolvisxahbr>6.mysl`dledȍ!ins뇏uProtředeím,žebrátesamotnépotXibolvCudělásiasnocpterminologie,arakizují tovětpolečnabyt(satdobě.bcen">*    E* 6">Národudoměi–svéK(kr)`nza (`akositelxultury)`qšȀ\iHů,adinؕ(znaveMhistoriiidstvaacionȑs(ʉiopva_υjeCčtmítBHz áabezmyšlenpitȖ?urooaucQ,hOOOOON:pokusykvidace/r뗈jXy8ly]blockquote߄TouxQ2H,ؠeuϊrez)3mXrchii,republiX(druhy ,+otropří,eud,api[oci(ekonomicuřád).Άϕ0sTobepínȝBPk`xkupinxbyhcelȈt?'OIyz po(atěpejc4,afiózvrůzno0mezHdia0r y @ěda8Qadl=ΆxuP6ϖ/S.ӎwwsaꜘȁ8Kmnohtbyždosob[݈ignt@Bkoj na úkȋ e!ryixdan0pe8vystup|hl̑hч aLaávsvobje#tiooooo">V šir smysllxzahre`Lv(spektyAnotliPHí.З/emravX X)typ9rukpsyksoz atikИjev1ɆtmπiהтGconjvhpzaIpR#PL(OrieȐ!ýrě-0h=ėÁS8určIpnPYky` ip}den2y!`2soukrodniv `e8nzákladڂvlastnics)dků;býthhક"(c106KomunizuřádcYota mmiz@p0zitkmenn`aětiěšechpoybeudountova)aezplkojt1principuod@žd-schopIí“panovspPe)ibilreduk0kulturhváсk.udeoožjako=ekelhbrtX?acitbo[tvůrčíteuov/tu70Pyzotro: yspělýjiq@av0eac+hцP@skʧ_38 OrqtvrdiHmarxpaganda.Ђ5橺taneJрFya@pšXB0 ZárX8zaujmtomcesQpřiAsto. /////(D>vdobxjx1eouburžoaz ()pobrizi3ribuxvyabTbxnpoq Hbl8jedpX1zPQklꅱ; ِʐ0ůznoefond.ʫYǁli%AHXn{eIyvyjadřJá-cen@cháp܇aGGGGG">D 9unguXgrᎨzdaňiЪqkeYImeíjmYmajetek,Yp8a +lušnd8sektor} ob vztah\``|WP_ sQd ?ž9ím٢l@H*zt@tR(zmuoty) #,ez;q hůžY3at.oooob>Nx-s–ssmypӘ3tuHu0itXenȌ0e)9PyktsalviteɈӢzčle mnohفʼnXs(1`vodzgaXRn~,laاÁWWˈRa]+,H<@ilepos=0000916676>107nikolivZ(9jHtovrdar é,q„x8Pwus“mafió%"ѥh Zdiar(ϐmA#ȎOq'BěqmlovV}Iemg">Alternativouakacionál-socialismu,intere „mnohrodnostní&s“,ěmžekutečabezphuPsvobodasob hoozvoaPvrávbčanůůznéXetnickZpůvodu@ibsenciafiózorganizovaۆvýhodovkomuna8oezid@diasporyP8'menšiny.

    Marxěroukamita-vokicharakvyhlašujícnenl[řecuidstva(globXměřítkut*ykosťHčloUemAkk`ؐa -Pjprvegapp؋. ljljljljIdeypravedlІ؃Ut:׀0lqjadř1,*jspáenym,,boinᔙtažyt1uěchdo žiraautlPixrazitemlnoui,t `np horpokohda`t0áyístupnýloům(viddářextužebepšívotaez҆ǂytraPWAvš9 zQ e,dalekošXK@reȁxm(YiázQoِ@ eagnýzvYumi8\yev'.bhȅady,eL2d؇yobjektivqnemož@8dh*licorpokrytci.ڍ\ZáIbԄYkzáku0Clčtcénar PedvlalڕX0򋉕(dhApo0inefunkjstqkPjeji`تBhs`pvspoznat.ԲýkIOOOOOIBa݃jevv)z rОfilPfiqozpe úlohPa`daпvanbud,ležívlad@éiଘрh9)zodxxز)CothmotȬRědomí;druh娠omiemetro9průnj,jitěhr!hoȨzsčinsXčetnicѴ)Ya`mikruapky.í(Qdxmincipi%î龀E1Os,Ћukoj(Pedinýmnow-howP5x4rߘߘߘߘTrockizaeden:u.h8Y0ysopmunmnu ungle 20.ole01patkembylaphhlu(@sahurhvyvTladresu108ob؈xúmůtrany+nHpfliktpzindividụ?m1gc,􀩉׀vyxv mՅhromadAㄎ@lxH`zj7,myaždhhpoڅch/////*Hzvl`"ԬchЪiR(ěloIp塨n0!8k(e.ЃHazdp@jznějšídeologie.rávěohotoůvodu čistpsychickéhoharakterusou rovnop1néztahyrockismemmtysobnna úintelektuálníiskuse,rgumentůkontra –eplodnebezpečYsup>109IheémuebravTiPúsilivéstpartnerxozumuaboPpolavd aЀmžákladbyloožye atRdchoz1roblxyeájemnýchch, -nakompon莄kyelko.l=ka (vípꅂx%typu)apouštqzcováit؊8(formacýmo8Yspn`zuoktrínLhaXkaikd̀ȈHmnohrOyaobale<ětvA,-[patWTa^vláštnos97112,lasdincům,hr*djšív ȁarxzv unmnuI20.tolehuȄۈXw)vinuliXnašjislovo „edI“@ЊXchunmais!ozorv(ecBvzyPdq@0d škodl A(zP9Ps邔pseudonyPHzxvýraz:8 vi`s'''. ZblquotPbW(izofrengresi liy či~.(maslibpl9,ocilpou="6'LJ'">;Ličátkro竦.́АEngels9i_miy.itlerZ?<:{hhh⃙hrYyverzmѠ voXeč1ismp@pciOhPdniXvu...rPyntio drurpskluSSRY聠nyqjshoši0aktivpuržore؍0vusPzio+z řadů'rio stranvšeú'_n9de8ktEכߔߔBol0ؗ>Xak}eˊznikl r. 1903IIXjezduSDRPWWU20203oU3WWWV.ʅ(tvrdiapbdoq17ikdypreprezvsaxtuulenA2oiFkjtdobžQamítꑍ-pojmepRailn`ápmpz*)ů"ߥrvan ؁ rříslušyu(naЖmysl@brxdovH,itاcMeinampf߫Cucha"pcxlizace0x ,Xiblglobáhohxřstras0základě//G/GGVeředarxismem,xistovaluskémau,ějak+ujeyníudetvoucnosti.Jxprohlašiamiolševici-členovéDtictranySDRP(b)114podstat(P>espočíváډȊřevaz)oupencůýchyšpekXd&iinhemyslmava vám: @klad@i ideYs!neboQ-2š-inhsy@zneutyo|`gar0Qkte8:divw>115Tento(pis,a`definiceašismusobPnezahrnujeočíist8haháȀpříznakyhXrojevv :ymbpku;deologiyyzývaTkásilj`viděch,majitel؅ur8li0napravI(tenskzla;ýzvyvytřeqPiticknevnouiscipixystémemeroru,Hdy턀tant(atd.Oit(dsЍbyloHákladlekce,`lPěmeImPAm, hyX1945n.VXzobdob(1933můžeko0zd( ámiblehkoЉtXeҍIabak@)eodp8úlozechyudouc+8edW_">V8kutpؚ|K#yikсmízAzvlPt/+co jiv8`ivaiš Hdveved=+x,Vel`yklopedzmlovk8oX0NjNj"bcer">*     E*Um8becpjscviٵ kazuice.ҘXyjednodutbahaerizovatkjiroazych+)1uhhPnaZtBjmy.ynanavjFdovol 胀no9xtoɔ8ha vSSRtX chkde:div1>OdpoXďtytoyširokpačív+:zdiv>6.2.ozadíevoluceoku 1917Alebychomopatřili,eutnéháakeusveích.jtkalyájmyejrůznějšíHvni nbappolitickýhsil,terýmyllasýtupeňrganizovanoáitohodPe,ožzasvů (navHždyvědomyI),hlaI –䃡b(avYemroni.b hxámezdɉcoky0vy@beit#jed(ledruh90Xekonomm0m -pslogodka txsamoregЊh؍Jtrhiepoš1za(zru`m; 12-14din8GenPpmyslu1dPizapečvxtáří,Фhsensymujištěspráha8mocenɆhrado߅/azů;na!z{hquíQAapvyřeÁiozpo0)ybotȁ(y8ií;Bskaz(0IoFu&qmty邈or3Pradosl;tl(BohdvzO._áů $ kPsdovbqok;ryR jpvisjjiGzWXW_zani`@oukrom0afióA-koratimHpiplu. ϰϰϰϰJvyp0ur:ytvonoht8kPoyr danaȍla12forp3adminiapaxtuu tojლsbo(army.ˊ,` 8C2lxtuintzno*tehdejšíxXů“ -uržoazieɈܔ`b@ppokhsejevilɰH ílPuLž(chupin xtDi">SᏲuli,(pz=bibl"jekotro=pdlujQ0hIHvadmdobⳠnotiHBȓrతztakmk .󀶴ЋЄhípa,m2z`orie,hlicۆambiplibxědomBoدXqeh`tnlivpXuitjapxmibůdce.Єovčas blɢ99céJzrqHvždȯφckvespkjiI_[zh󃎳RkIPksychikyՄ?`sЖm.Na lyطGeؙʪkPsyilyens苮VšpnadpecAhsnaȯy kleshuplebou,|n.ҟo WtročeníšechHdyiděloárod„elitách“utokratickýmimbiceHsvéonkurenteyužívázdrojůlanearostý8obyvatelejizemí.rotoíleněěstova2Ruskuotenciálqudourize,ukamaamotnRrJvládnrptříd.

    Kromtoho,isvěXzákulisí“žploviY19.tolethbynespokojenoe`eQyces1roz8uz0Západu,kterJburžoaz-demevolucealyxartojiapitpsmuarla@obosoukéhodnik;a􃀀QregulacXcovyv1HPebě,ýt )ۀiad@aacxni superbohatouenšhch,omyisl@iJXHtHbezprX ,hleXnyyi\iadePr׀f`apledjonem.ůsИX!taYsámbȚ'6a_glob)biosférYlogr. ěniH×xblémxi{ΤXloniȢQž̃2اdh, oi`yv̕luPz, zaPadЀbojeaeba 0tК!sko-sipmetodamhm@éstpnȧX?GGGGVyuhmixhlᕸrganٖgi3ϨϨ̧u8dva úy:Jdiv_Y>io"–
    zliktís𻐳u!X1xnüDrpR`ҫ1havxmntegjjeIv0p(hyotivilQe;Oookli="2ύ эvyLzcelau)z0uj.nceptu1Ӛ0'form8,;1ȡXdhdxatk0harОOuٌtypu ( psHH.Fordzaalší)≗oWP/ul'? OIv 19.X(tyneúspěšEvropdsxs-awOXec(?pcéxř."oěvmosljach@ (export8ؑ y냀rmvotayytaPpRyXvchXy-P,jiepzaȌě$xim"I.enЌjektvdobazýy@ tx.ěh8re@эy=εecku116117 ,eset pozdějiorvnívětovéálkynižemiřipravilatězstH. 

    Komukamžiku@bylyarxismusje!dpdajíc1cénářezmutadrže)mocherif „hoákulisí“avedeny)Ruska.eormě.L.Gelfandem (Parvusem)čatHa.D.Bronštejn9Trocký8rozvineoriemanentYrevoluce,e8kláFozbrojvzeYstáBalosrdnouikvida rotikůuspořádáběh5iáslednýchn,llitiɌnejdůHšífilpodobu.ֈ㍪然Аvx1905šeapsPo:preývalvypptd (kterseotijakote ůrhe)b`sununasnii卡X؉ýrob؀aztah(tam;posiedlňoxport`jhZemí,des@vnip?č:íXslabroamostatrezaečensko-ekonom.ǟǟǟǟV䐛ideologply@Peyaak činC5eGGGv , .1917H'azvaelk8ajIP0akŠ`0kapitǍE8yliš钺omі1olvIemyslumZ` 6.1Bgs0(-psych@v,h0k0툈regio5ci.ak2Had–ikzyPm,h31jpKy00ky@metr`skrzkrastepdaXm)cm).n.l.zRdk0kdohҾ`chymu:é,@jiМ8vbaho8xvnmerQd8pтxarʍVenddu9XlI;1druh9skutPvytvzapH0a,v1؍ohkverze118Qы\o asglobHčk`dalek1niiabezsл(y~.ípjexrkevhAu9kltppzniklXteHnȓůQ؇aautokefةLsYX v ዞpYo؝ apokťanštilП8iehde{úropulturypxno(nedoplpibDjektuɦغ stživexх/߃zdeV!Bnaquzl|Khcyc`alterna9߆؜?????V 19.YZW}dXyrpal9%zápěrouarganizruružíearxavůjʈioba'0ИIɁ݊sXao 900et俩YbyzPlxkȕQšZ+doba1y.3ibyt,ܺP rvjxhrʉob 耹ci-20?H@ryt*6hcsmyslujocAP@Jchl2qurT(2odsu!inbtl%+7sociсjevolucekhSblockquoteeight="10pt"idth="balign="justify">KrachroběhlHaktickyhnedoznikuovětskéociusku,čkolivpočáthvypadalenakoepříjemnost,teráudehřešenaměnoucénářůalší0kroků.rojekt „sovXs膸ckxrevoluce“trpělavůsled@toho, že.I.LeninrvЄhtombyylzav8n nechutný (jehoodnocení)írěmeckemH@spnci. 6.3.Ν)urs،zákuí“:mvmPa`(119a ނ/ ,EXloȧN`yalAutrpyh?7vtvo dtPdoevrop @monarchi8množstIburžoaz;republik)ugosi. _ʘggfVzujaru PtSdyáž jičá yel (edepjeb" p ídP1y)R(Yhbn0*bhWGzkopor ce:?ko-soɌb*8zniklem,ťhkrbolševem,bontrai?ěz#oby0dx0yhnu(tom؄Hvupevn/ašnrežiczdějiHtvrxaPorieačkv_uusoh`loziůdsɋléčbaHznamen񎘍ȁzt17Irojekh(kapi:jiXečexP`sižší úpnnitroϒxna arič(jztahnAbiosférX)vnkáXtliشčě0velobžx8ariantaozvdٓȓhonárst1`xrpimpӎRzmusAkladvykos1ejenviPkxzPѝ i뀸ryfesiyY3řů-tůokam(emHopkxAh_á֚rNve 20.x.Ѝoéákulisí“ozhodloodporovatbčanskéálce8tězstHnternacistic)marxooci,yťakažennohonárodnostnímolševismem,ře0kládalaHbudoucnu šitroblémytlačOmuIlekolAí.

    „Světovzákul~ehzujevouYpůsobydlišnými`ěch,X8používajxv ytátůс4jsvánbyeliav؍p(stakůa (říz)xživoPpoleči.okud=vydáˇiony,ýkchPů/0da`airektivadres8hlamonkq]rukturně,ak sPskrzperif i/i účajX činhoparhu0eɆȗ8`tu uejisamaXrokyebo( . Tak8uskutXňqIlad`zav(b`ul)orm z(Їkupino-8rJONmeP;GAce8ږXíxhbПbinicia$Pbq .oovolQomezmmižbXšíhánedmen+ѓp (odenbZdruhu;)hefon9pvo),[v믨deXvel0úz(kpo c8koord0torGggggfVupuxupraxobvyklثržoazqreXEvropy`AmkhȢXutiapoa,m!byZenh(ven`doӗt R8ílječě9PolonxҎí8trareIceAle,ukaýzylobdhis˚JplXaWPyrpělojážvl(oho,0e0ihpilizahrani@pici:qlak @nihnutyloga@Rpryč!@y𘩅.t ns@nhodӇBek120T!imiám.€أz@|Y ul@8druhu.ւ(m2běhraapQ R plez" vitelXchozl ouᵨelitys0dmi (včetněětí)bvyklýmevem,emotivovanáakoukolieálnountisovs činnosh`.řitomersoHlnímložeXelitelůparátuČK122Krym8tkaarganizovátehdy,dybčanlužoboj:o@tnkyhzce0nesmysX.noz@logvarjciqirsioxžqؑHrodpodpol.ԃrpsycho0ickřehkla@ mu,by턣ziyIKícevúčastpce,(tasbua8iXRusk!všqatrihPjejůsledku)išSmocqspecistaXtenci(0čnýřídXhádrjedušpz8lȁylihrpPmohsxzvýšhvotQú @ЂvměnȈtouppe(aYՃRci.CíledomPXvidav u „y“nejšíXvrsteȏXapolHQdo`aXt(phrevolu!yi-internachpozXnčZkvazergH`paHѨx(zʀy_0ᘉ`iXmu (ifyzyЕalibo miáminkaXlač*Hčԉ(),،rP nmhovR@ Ȃo 19.ѯJQAáydh xchnyetkupiЙatBpukazi9p(vyžaur `iniaeň́ik0H6stvȗaIkeům–p*ЋXar"xpkdialowwwwvAlYprvPmí𦣘؆rs`kuí“*hperif SFSRSSSR@Psacuȉa*loajܰVʭ`Qštmež,kti9iRy.HerP0roѤP@Pt,oaȓqHzxanxemsmeq.ִ)niH4en،bos8!o.D.Bron ejn (Troi@L.B.Rozenfeld (KamevG.J.Apbaum (Zi`jev)dalsoukovehdyulvůdخ)GxProda`kýzil)/)ceiýtiȚ9dobxteʅáz1+dlouXPbu`"ԋCuh8123124Kroměoho,okuděželabčanskáHlkaRusku,volučtuacezechvropyyprchala,ožělalovětovT]clízXudoucCnem0noh////,vedly뇨mX` „zákulisí“ynucenouhla úhlemX8du.I.Leninhkterý0yjádřilvoH1915:xjívecismus jedsampatnvzayi,შředPš򌊌.րedeVKS(b)eTmiklál.V.Stn׋׋׋׋Ja苐šíadatelopisuoQv_pvrkyonCPen0s[dalzformovaišiaa`altran;kariéru.eprá8yapsyoduchjazykX(vizЁSPy)!yjišťЙanaXp0z[pr émogra šp*pracujPípčlokXaHdruhN, dčkinigenc8v0uPypičce,mez؛י'údaj)nsposvoj9ivyȄPe“argonMmluvisaln00Kid (ima0erwdeJ,nozeoie•nseratury_+iařsetmٖ,).r@ihvůdců@뀡Ta8c`nXynikam_osofem,konЀPsX`xem-public0ou86ﷇpj𒁇Ppvymasa? činůmxi-~0axji(1`cbHدpXžigvy((bezAzpůsobůhrub)GG (nečmra9395708|-hrtaБ؞Ѩal)wqvqlay,{yt. ƼtluzȿmůžýtíXmjٌ腐,𘸥HpokudYneoحY@bXhi`rchii͞yb}(volnitmoyevy8mitpwhitov zákulisí“erif e.av %Rste2klၑ`roPϦiȷd8v automa)gapotl rtuYezpHlkorus0non yP.בבבב׆hXřispo੐g؊WQs!ajɣxtnovežitIúchpi ȃ9vHa(miχχχχBev0 íř(oُ2drien1zhorš,azamýšl0dtáz djededív2ucnVIhtexpj ubrát0um8z9z!8Dojezdu*[hlásxhrradi(KSSSpkolhX"kreřkaxᩀ.I.ԘPétrnfartdyXlHet 1922–23.òščюȸ9Dneu)`pzle@lx`T抈zzumHnizdeformHtýznamtookumentuakoelkuistoriitranyolitiky 20.et.

    Vopisee řečom,ebudoucnyhnoutalšímuozkoluzabezp0itabiu ÚVormálnirostpdky, ae@sažehdnotyázorůašech8otzákladěsvojetodologickéulturyPzpvá!ahápksvětjeho členy128 : blockquoteπȎoom„Mysl, Xbcenysou hoto úhpohledučovtARP2rStn Trý.ztahyzii odleé`tvoříxdpovičšine,terépbyo],emužთmíněloizpočڒz 50100idíH1ow?1em????">s.%genjemHox!ilvýchukohromoc@nejsempadn ždokážedatat@`tě.ruh ,. uzalbojtipsăNKPS5279 ,Hniensají0schopnmi795|30~.nobIějoknymY,(erambý)zaměřyHsPdminXrativrtnle8ogTydvXdvhhdcčasnڥ{yést/Qkud {ijmepaar kY došlůžyxup`neka">Ne`u䌙araizov܈cjiڊ2.Јpome0ijpdaijeva@Kaxě`zj)yláhod0jiynՔ{a,,oevismus .“ (V.I.LeniSpis@5.v.45kr.24.12.1922,iktxZ25 )gπlp''&CȯKayXza!cdtek0sinAinformu(voe 4.923 Msekreřkax>a,.A.F2(1881–1975)OON11ǨO1OOON:„=ílišruten kA逨zpPIp黡iiskusiezimi,롨qiBsfunkcií`aPavrhujouůRmysletpů* y .zé8rexXji3 Pv JdY(lXgJjl)trpěli赒,oz`xleKa!a ,`Xkavtd.a(odz@tčk2 z úhlu(@1cházDOKsamnyýš@Rztaz҉UaEh2A7`kR+t1uc_ǥǥǥǚooOd9xpublicé-psych8؀enatuPorieve9KN.S.C8ščov20.jezdHhhX)yDo؁D֖zvlhůrazňbeWP3:@zarSnevz 8hXrdci...Ňzceh民P@teči_olševiky,akéím, že.I.Leninopisemaktickyoručiltraně boů.V.Stalinaakovéhoástupce. 

    Proochopení,řed čímekutečnoxaroval̆RJu „Dujezdu“edívejmelidaezmocíahareridanЃčlenům ÚVKS(b).šichnizi`zicůdcтp kolivynenazýa,rombyliizováH}؈one(Trocký)ubjekt8H)lzpolehnout (Kamev,inovjeP8ʏ vedvýchraAs،ٌ`jidáškemH)2orokraysiQdanctodXizáleptzabjíhadminivȖ`orm@smP,1rin,jaov).Zů0h nžo ɆKrukouhppocy|genl(tajemXka132PřiY8Qǡaáhů“8datek뤧љ4.a 1923 pzorikbslče:QBylba`bHӡah kjiho:sRoy܂ylhXg.eztW`?ʆHne.oooomA0eňIto!s wV @t8(zvlťٳáatomˌjpep(daa}aamozPjI*a9hoy+ mPoaýtn8sobzin_]smumZblquo>Ta: .B.Rozenfel FaYG.E.ApbaumL.D.Bronštejt@)vazpovn0jixi3tusnevokůt!sHle:GGGGGAXO Rdhvobql9ni@e%á.ڎeškerX@od`zpobe:epneȃwwědyCmaji.;{ytreɃaIu,Xmhne/ykoliynikdo řa '#133 :eninylzdělánímrávPk,istoriiadchobnal,ystupujíca 4.ongresuominterny@osinci 1922,ožadov*by členovémunickjstran:oupiliednářslóží. 

    Pokude鈳ův „Dopisjezdu“odnoceůzPmidem,ep)zákulisIokolno`ak!y0charakqkáP:ů ÚVůležitoydruhněcocelainého.blockquoteN10W"bWSTžetАývhruP,volusipdrP@eQhróna,oým (ey)"představiteleezhtenc9řaUy,vůdce0říakvzešQxnebosxsčuchPběhe ofesiolJečačinb.ЄsouakhYhřijapti-mluvk,0ejoniamiȍǍǍAmezI蔨impzaAdílyjichž úsphu9visvot (tj.asy)p888pž ahšet@Truzhce:ya0ověka@aidoshpozoryAisponkitYea lʂ;jšíYkrØota.͌ߌޘiobvyk؉Hxuh0yšȭ n,eíociÜhzm pav,ůžrobatvafi8azdvolform)"+naps)pměvazB #q`hɂpk)vhąӯѧ0ak''___ny-bolpviky@ahìpstihruk,p a`bpSh$ov9gagrgxku, .ٞkezd@Rpdئvyjád`lob0jestjdeapryde...op hb흩stsklouzlyˀ@Ybho!jPt!vyvvatato{hPsluhyiq135)rpléčlidi88>譁GGGGCTakikůzₐ`HJ.V.#v@xAȋvivislSjacíoyliidé,oěvobědávaspolečnostivichidám.V.Stxn...

    Veýsledkuaáklaako؃hcharakterik,an„vůdcům“.I.Leninem,hohoníkušepráce m yi,olviceKS(b)odpořivaꅀ tranyoooonTakiist2ulisí“,amotnémus shodto@žeӅovJosefuissariočižugašv,eož0t)ležit؈deqbudYsoci0smujedstatnPvzata0čko9odemhápzcelip,ájemqylučujíctypyuenskéhořápa@Qvztahů.֕o8mlx/ko-`itic;procesůhot(ruheQWnalěmát5Je 20.tí{div(>6.4.ep0prav2\h8ehů y 136.a_/ Xupen_.HvítězstHevoluceěh,ázoroqšo. PzxvanaAdpQ{utmnburžoaemokraciذ遘žmínkhdlouhouobu`z8j!ą 0a)dozYalyobjekuZkladyxyd/ҊDruz– leɮLenink L.D.BronštejIqsimuhlaso8[;orч(͎ЂzatpusvedY!04k@)vlX0Qt(Pborů___488w]7___^)8Yaw(stupcaksHd octnovuixiPdes཰pozykxisť؊docíhXh9 kapiluboasvobxi(no-si-૘)krPniHorm5meziodv`porPhrubXxtHZí7928?)oɟnot(st`"amoregulace.ét)uvislBu9mȬj.Ia:D'׀ТLOK„...Qؑ@šaзPůvod,terᄸauč!nazpa8ť%Qo padoevOie邴počíjs)xrgbu)ej aejadřuů“Pb,p_înP/us.k nzeptat:oppohlYr_9kal*tua`,z`tprmpertnZlivbehivrHutzb(Fm08ePňěXXnq!a0ytekro dalšíůstivilizace? oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">„Ruskoedosáhloé úrovněozvojeýrobníchil,řiterpmožnýoci(smus.“ӂxmtvrzemhodHvšichnirdinov@Innacionály,čet9popitelqSuchaa,aseástavou.ennevyvratɀ8pisujnaisxpobů,dáyjim, žHecproodnocyHevoluce.x(…)OPokud9vznikuřebarčitP:eňultury (ačkolivikd1může říctkonkȎڔ?;Ɏje8rot،Jodlišaždémpadoevropskýtů)ak)čy mohliXítos`ێ3čcestouAedpokladůtu@H t1`á lnicko-roJ`vládysověthoAB,oháPtnЈrodyWGogGGGGGWP ytvoA?Ј0@tnost.elmib.Џ'me؏Mna"mitxi@b vyh9poměščikaka ateprv@zepohybrem뇯u?֘ZniHjs(!li{po)znyxorpkuȕخtupebr:׀og׎׎׎׎׎Napoleonsal: opitY0vážbh񝹀uvi`..bTjsmeiy+vjnu 1917uspa =detailyf(zAled*TȊbezesporu)[BrȐír,EPtd.@časn¶ybcel:zvěz`(V.I.LeninO׳i (isekO),Ӏsvaz45Xtr. 378-382)opoh b Stejt@stӘnalH35epBstHڙ-tӻ]:a(ďtuoz@dal̋Xsvprace@o9naálQdanJalnamIqkooperativzp nu._ǜwχ>JpPítceȦsj8؊τa)кHíhodnkذvzetm,z!`arine(kaokamžik,뮸budezmuspenkHh肘okobyelhoal pind`durobců;Wω>b)0vlastrh鉰vpůmysluobec`rcم">c)otýЊ׊׊׊׊֥Xj0op˧`jddrعv,Ix1hodԫkolz?OogOOOOOId)BvšhranQݢybavPyder؀hb(iPneň+naoj:rvoíqraky`oji777777777">e)ekmměstaBsXeděhz-určitdobubožu (Hnkrzupi-dej),@in jYh>ormIbem0ozvinoutšudeovětskýbchod,tátníružstevně-kolz,ímytěsnitoloběhubožíechnyapitalisty. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Horieahociickébudováukazuje, žeatoestaozvoj!vrnáeninemel`sdčila.“ („EkonomJroblémymuSSRx,ola 2.)lp?8݀b߇V`vod(ypolitikadačátkuhsouzenaقmharakterdHakouv0ř8flik: zr؅>,ředpokládavYran0poru退iativyěchdodXživota,Xcházez[ppsAideálNjaHktrínuꐱvy?tformě,ak alohlhovqv-ropagandxvyššíved;8hinucy땇BzpůsobuM;ryvatelȅmnXFiztїez-omyslu3v ene0ikečeni^a ří `nnoȏdividuFnutkzyt:ɤl o_QT"rodiny jloajPlibovoXciimjH(Yjy9mkyhácerXHpoHebiHkomtuanc+tlaȐR(v/`dѓvho--)qkůuZp/Ȫ775Alp@ku.awwwwxmLjedXmA8lPm –Hyj8mrav؁hyxrizapsikpanujícav-peárQӃyvlasv opHكH`ýše:kg.љtýxjoЃˆ0pmTpuxdeklᷯhnه/(, k`mas,dm8.ledt#chyby@zneu@a1xpresځapaPt$členbjekvyhP 139PPo񊁯)xeQudIpmr8Ln8W citlԜ0ě1XItoupencКڋnQ;tⵡznneaeuska/xa1z0dv0plur#sېoOON6288gL40OOON9=v#Xh8zʙpany' kapiizzáhierar8enekpxh eK-SSSRRz ovi20.! dlPrvhu(dr elne1:deh0l9jX1xzzPq)Retice@+ti702Ǐ1 Alehdyo`ekakoІHceptuAura­c?Aultu:ď@ryr؈X,kolivLnazývalhemQgHnnrozvojažAcɐnHrazitxp a֠ܕ8jemHutlačambice natlačováníkolí,eteréeevyhnutelnýarazitismumdněcharuhý`ašeHdohromadybiosféře.ցʂspolečnostiyvěoncepcoexistovatvzájemmadumohoua žá!í.Ą ,akýmirXdkyeealizu`jeji boj.

    Vtahuol Sotskhmocibdob`reáhouds(Ȋ ddemt8aístXvzpomenouýrokěkabry.I.Pesja:zblockquotedž="bdž„Zku;솸ků逅tdokázaly,háro0vaj(takHl@ yIla,ZYoniiP.“Ač`ivOljovořilȄaPsvstaAjde xčslepvpȂ1libovůl@osiitu,1řízp1tvorb}(ompn) čá praxeplikaUyjauchrčitid8vota@dpimnožstv Skaqψψi'.Ўkem1pokJmozlyѠž1různeboen`#wЄHuLa8dبdIylučăsyyCόFglměřítku –oivuߢgggNyxtPvlas*analýze úspapdX[letbolv`ZchyCdWP>6.5.S\@ @so7e@@Rmarmu oomli(ul>AčPiejvidi`(j1životěpxčjetbod,ýznamvroces`vpřadxmšep><7υ="bυJiPmilovysobrozvoj2olavvftmud ,ᅉtožeuirorsmysluraza,aku úspěšm, číliq`aktivvYgki`rámB0íhoڀěru:6t`,hekulturyȎPjevsIčeXQh4ensutၘto=SneporuXdehdaě-pzi[ly0nouki ji8.řiQGBstavYobec00upvyjád AKXvorb_vi'r HRčinyrganRsdreЀ(vtك2ztah),)jath3ϝגגVmnohoro҄+Sáchiubě0(Xwkskupinmčit(mé1IinutXsy:ZdohȀ>kuumľ)W`vébyrHJ142 apnoarxismem,@8vřtahdnc톱evoluhhsty,dpdaP,IjeBs t(snabsЋ!mAomezuvفЬ-enacesy︀XstSLozofieoncepgloby%ʂ77645968O537775 :Keomie.Ved0la则g9eubkultur9mož z(rkmi“měry.ejichtatistickyáloočetníositelé žijpodleesla „Dřívey8pe!“@liouktiviturojevu<*y)Vzhůruoinuloh;žbodu,ehtěbudouctinutitHbuamennsoučasnglobycHlizaceebokonhpoXd Atlantidy,eYkemuániku (naěhemZexxebibl(׈8acujedozednářství).

    Vev(většiněydysšechnynešreliktyd0ateč!rozšíře8,etrhlipoziaeajetkP8Qy člX󐐂;ůsled(dlouhjstupevolukulturykouychlý(změnvo(,qbíha$rí,Xforem,ytpomainteg@ejin"td.Pakbysprávtvrditꔀlp0té144V:௸obzov[av)-`tárI_Xj^krrP0d!׎nj@zamáZavtuتto![positCza0mčebi)onzerv ho(؅//?mnGihPsH(ysЗuׅ(hmi)ʮalovڅ N0Ȋázj@\mˣoggg(/)"áb/ePporoxséu@, retrog`$eicitAXj0obsa٢wta,􁸳 ,]Vq,e.oHvruy/Qt @ȭxdyžOOve7hPjvedou,3rʋzů“">A ?mu>ֽB(qgzm .ˁ'muGoɭnڑmHlnicxeq)chno!axndrohlova8.enxvׄאoduYůyP@a؉xivyt ánm(KlniQapsvc refoetorezace:ous*libovolmx>neohr0Y (0 @z)osobsperitezpԀprouš!mu@@ořp0alaféNxozdh,ɰCprduP v’⍠ íenecůmPitomC1neja0Iڍsdosaߋ Putorxy8a>nucenitXprincipiálníchritiků –ojovnízaravdujednodušeůsledkuoho, žeicamiobřeumí. 

    Vevéětšiněonzervativcichodnéhobíhilistdomneboodmimikruj(ívrncpru@naudoucnost,texkutečuJmYsnažíst0ivotadeály"rjsouohlášenyYcílpolenský0n.'''''edxuvedxQ"kultury zniká󐀀začátkemavo-“elitárHhAiXčienbmnožstvXdezorientovalidí:ázIhrHzavttyHyslu,čkoliveskyrHuKmůžbýtůz;o"vytvo„drovreuakЇxOOOO;itoipoířej`áváxCpo2 ř8vaktrogmewtq//,;k6ýmtoupnov ů,™@.noz$3yzXNeex`ujeЋنzhvH+b)(laělechrbh.ՀcvtI(dda5civPzriěspojQsmplexilosoficko-hqrXq-g46takazv!MjkjakijýZysvojZitelEuroz:v1ebevzd .ַzájenak sBe)8lexto؃YP.d9dhvz0odhal8roboučasSaerZXgti/////TOO&Radres(tIhrad)ozumu úsychi xch𤙩 tá;ýemocil(onuҕxmԭia`druhotree!W Ice.ϙ傁prac؇vyžadْvšpahgnReň஘pHqSdiYurmi,y遷yxrďpo` `pȡf,Ftxnevi`ݷ'nrxpzdkm77777P@u 60шbsxXk̋5k׾xmאAS,e/}/ez*$x nb Ԅ)volYXj,nihvu146Kstoho,iašíobmnnalytikůteyjadřsvojeoryusutaublikumrdůři0kcepe obviň񌹂,t čáapomí҆ 02eok Љdumvýsledkh.քusyicebylolastživo@4noadYstasoukavano.څto:*tomxBmn2Xp stvxaspív;votovyo IamyzktiqliticXčini8huma`hI٘bezmyšpkovitlužX0evedryultu@XechobíԃOJauaSopanXQhistor yformovaja kái9"-letějitk(pɌPhXl@YpHdڊ3J.V.Si8ykonatlzh@҉Aocminuy1͛lbudoucZ.islovcesmrzlokud1emtengrog oH.rnu0rov1,Ȝ774@8Upvq Rd#؆mu憀Itppsčive na8ilpak@ytit Žsamatyt0Bx0Rusko!rh 1917g85%0yelonzyhožimQptuvešk˂ emCaFimeymؕQIsؕiJ`BPsH@o9HzáklazeIboҦIys9ӿəKق AZ̵)8WzsobAkrav-edu)`hj!eckoYЏ0s`rychQ 5Sinia9ízБۀPoukpt[b8mů y(řvčasšine#ňla. ''''&V؉esr`an@ál8`8-1922likvidot hpulace147Díkyožnostemískattředpeciavzd@áaaššírofesion?=,ajišnýmovětskoudou,eoědy,echniadavtvůrčíPorbystalonoh0ladBlidkteříIoku 1917odmínkápkastolipan*hierarc8eněza0emhi.aomto kěSSSRž 20.e čalyP`xa0zPjeeeckPaonstruktorsy.rá@porqVlibaveni(dorevoludobyj ruɂc`ezci,the8loviny. aroje1HblXxivčin,᎘r géniusýߘxcPv(fi0a:2Hapomocpků,Pcho`ice`zPt.ߚߚߚߚVýsleditvoa úroveň׀oby0el(tj.lav9+Jd) 5nejnaě.ačtuudentxˁ1000jvedl8@lhmákxp1HpiHixmmPřie`bhí1našeo2P0dنaát1`tandardůs1měřítЂvaH@$růz3píúspěch2in؃,Vㄙ@i8d`Pcelé roda@PԚsvazo#Hu0n-Rgnevisl2ahi+YXhmysl׉býhqnxsam t飢du,zt@QByjadř*`jmrt@pracue.č0iv)iznaxílyނ)(touYpr)IszPo20-4ߎzRPosvojjciaIpAnzaTosouhrnyřeobɰ㢺poyɑaxi٤Ӑqobeckultur8m92aspPrychltempztahuu'#ůp؇opI,(rincipinedek:blockqu77="b73Karxismشeaeform3XmplexiofRen|1sbripHhcii2ezٗm!medi@ny.148P)eím,xnovqm`átnoXotH(ciačalevize!1ictvípoar* .í0_HkonzervativItrográHsru 8tisknout (lira,ýtvarn>)ʌduk0hudbI),8ně:ayjmutaěhu, částeěničenazi0douzejskladů,archivůknien'' iŊ鈌jsvrámyakjkri旵1508t.Ԇý Xr`inyel L?y?ϜϜϜHHorpvyvinulyQ trЄhhzem:št0kcEjPidk0pqNeyjet7Hdkstrapkul(Cčintohotoyp؛؂ɒb``,X`*jene8@YchzbeselQu2hsi􂸇žcískaár-ņ)(ЭsPБku`ehomnop8Hhcitvh(Bunin,ep9Gor).dy ӁSSSRlphbilchara*rphlaМ`tSHvtiiѓQokračzqQi撚ro(A.N.Tolj,.M. :`Ί@lem-soc.za׋ua údajxzaklaYoHpxxčkv`h؃n0ȤZmQbudouc)GGGGGDalڑ{D)Y9؁P tvorb@(slouPt8(`ѹy8Xve#epletjicibo evmarxPAntinodѸtrock.xspoodm`Ineˀht 3kut؂%poh?Pli01smo!vbQ˳la@WUoXbozCʍm '''''KonzerhssrLy*ob `ؗaИxdeologpermamentPř0é-ky-stZ:jednaXmnк~X abka,akyj`<.ʔ mRvy(konfliktezip9X@`XaemíledačiovýchoremrostředkůyjádpníměQsmyslu Života,rientovanaudoucnH,tom epPžívali,íkladajakovský,terýeštěPd volučIdobzískalěhlasXtgardista-futurQ151Boevicvedamhčeleetn`nezmýliloxdyžXložovtmezipoziS itourakci@KS(b)L.D.Bronhejy(Trom(aupOi653`čkvkulAH8ehdy,inescháamȚyijethykycíje`potlp׏׏׏׏">Jde, žesych(1mocBHrtivětšinpadneudomujInejszdravӂzofreniɛalenst8od؏omamlátekleBtvorlePvm sуʓaámi:LRivyává y<,vysoce,_Y` ast.APkro1reálopatů,heéhrazJrojevikoruchamje1avoH-“eháhe@XrїjichidolYhyHsebeodám‚S xQZ(vislzX,Yo؃eȀPvA0%(/(hudbHH9лYčítHHr1virtuHy)Iivňujeeuď-`eboyhutP0@musuyht.Prox7 nihilpWhylhXbudouȄJ`lištXtvůrhlenHiifRkAmyslu ŽivotЃh1bjek|chra@pí‡chkara!!hesormAKXstabi!, mӃP'$zcHO߃80;Am-v|39614ﻏn"eskpo9ⴍenȇ0dit*cha@'VXsd@esetHex(SSRAintg(zelݐosiJá-cr individuԀҀ׀o-kortypk@hodbavilad „8rezmem.ylomódhobviňXm@vohڞQoklonv8ztah!28režimu důykuhehH+u údajZ:l Qjh(ikHšll XlhezliŒhnushíXZtuQNalenoXi: Šol@oHaRozruqzemlagi!XTDon(ߜߜ59725߀ߜߜoravars󝰫BвhpsaluKan(ӈ1naDžDž956269߅6ǀDžDžkxtavbBpos@Bal^kZpB1929-1932zniULAGuKVD.nejɏ>pedI$𗱄`tءBbylilmdočátkuonopolněukoutubsluhovalnílitiku.ůsled7hofXcharakteruilmovéuměavSSRoylo(žnévaž(taejvýrazjšíyjádře!socrealizmujehlepAchrdstránkách. 

    Prote@tíme놮膬.ˉk!pnamoh „Kubáňskxkozáky“emokratitořir lžiatos (kolchozblahobytaovceersusúrodao1949)pšl1ty.lobЂlíbx,rni.enHf@ opularitaal䁱ů)leckýd`.objasňujrskyPkomui, žeakidúdajunikIed)ašn)ověts Hdoi`!a.ڎ(jihpohXurgu)@jvyvyit[J,teříɉ0smýšle ,kutečnoppaontelektuákómatu,𔑇vedvelmrzce:blockquote//="b/+S m9;vracePƀ膯zgociFaa Οu?Nejobecoděďto쇨}z1yP/вؕlpȈY҂pá tR~–d= 0mí v臹riiƙodlišuIdzordisidRigenȒ.og:kazyh vrjsxnž󇍊xpamosebe9vislZ𣚎@1Ÿznal8aL8erXurčZjyly8žánrPaobyiůmWWWWWVo 2000BěhHvewor(Ȏ37pnadob tPntkon+tk60.eXV`ktamDrit8ěvbpnskop@myP{„superɀč.2“9ll0c`jedkXZh؅xzvolaI`ytX:Te!YiviP!>ԌA`茈0К9hodnRy7BIbychoHopuىxkAmeričan4tlYtaré,hydPЫpajВmlbp@z`9tdalZudáy)apyoho 91EvropriumfýhVtvarghařstvxKboehqh8ydedcAgitišpsXd.Ԣ1zaBlxbudouc,ťбqxyhacbؔH.ׇׇ׆uva9lepъzazPrepubliphX1dЁ.''''>KdyHsh 8zageoduRagandzHZ,؍právěagitacia štěstíšechaždéhoepolečnosti,ejížrganiz1životaerojevilyinéravně-etickprincipy.okuděkdySSRtrašil,akxabse8xmoP,terovavhovánhrdinůplátP,ejen0uhaley`nohzipřxžlivé157Ano,2–ٍ艘cházqcglobála'asBXkuzaloměsoc.mu$šíPdíl vekoraptfér0loviny 20.(arCeAreXmož0eřeb tsamotniHғ́ ou, -tco nev@sӈ`fekamyslHútoíkۋuphtschyelkQPlin!bol viszvxR.@taofy1ytrHP.עעעע׏O茐žIkutYakriminЃSA ě th[HiIlinۯaرompon`omnaXobկm`a)špath@ů“,HokolYscéXPߙexpil(ka)((indHdul`bho)i>o8Ѕ@ǁbůsled gqbuzpsychikyc@zra(\`858Ԝr!11.12001skrٜRPdaHprc@emlivmerŀXprůu_τ`.ЖxáhodaChnedA)čYžadliedHІ(ímnoȧasis(œMaémkydloujirpěydr la:HHnXbuoa,liber#YzisPIsHorůl ix:e!ezp ,h8m8iikp9Xٖ8tuHbetenvyššíorgY!mo`a6ːb72898aozPlSSR (míšechYIo@)= VXcházٛRM@re Ѹeukaz)jakěž8H88čl@artǍǍ9079ߍ60ǀǍǍ;aшWVsgcNhovoX\Qb@e흰yIztamezibmOpri (Vw|ihHPcPzforX2techféře;),každýacujỠbrýúYyl (ast_____">Oomqyhhref="http://www.csfd.cz/)/197664-vicny-plan/enhe/stcnhpQ” (Qacomntuzia9,σσz/film/33596-kubansti-kozaci/prehled/">Kubánštíozáci”, “Píseň36548-velka-rodina/komentareVá҂ (podlemu.A.Kočetova)ǃǃdž8170-muj-nejdrazsidžMůjžší'''"77612-silne-pokolen'&Sé =8098pilot-ckalovP Č҉aalq.yly`yom,akyeělar0itch\svojeidovasovětsmocsocializmus,voaterýost@ystvybojXlourvve֐q říjncrevoluci1bčlce („KřižHkotěmkinXČapájevOptimragédieTichdo782(-se-ila-ocelǍJ +Kortikp)@uq vlastenePstPskutečm čěkuMladxgardaVkopechtngradDvapitIepos=0000959467>161I ނ/ .Ex`ujeě@dozkpnsxdstat.C,foIvPvzdoryarYmdejímkzvaholexř!innon{XXsїXiȀCPetr.-Alexandrěv“Irozn.edenHorčí)vžakm šlouh(bynihbPkit0o2mmXemJ.V. amži9zapomlMeʊs9lbeztadpAl,iolog fas8 yosobdik`ury,XhobtHuiforHimperaatriotnut(mucXpor؄)cyn۫ivůlibd@;nerXrychh#cilmiHdlou`obi@tegiíjeneXD:iso-dav!-eHármIuHdxuzyrcaraӵZulavPht8edl@(mhlsbzn󆰈)nematreفoxňtZdI,ceȇ0bom`hciiza!buBavinul!chybi,puʂ': use80latȂ8žRxvotemnoh@ . jblockqu="bJi(s0- vorbyastylpzv.!iѯkHus芜pravuJucQ.#:T̓xo(Pížsr߅popȾ8storiiískaldomѡ\`砯="6">T({aQefueápPbmů8pzO֎úřxík0mac čiJYkyyAȁzZ zro`hnliatPrЁipmtoupenSbch'`R8i0ynb@z sxniě0s;aXwpprixp H#spě8Zlak@$LdíHhyjxAUiteJa[`edeějXgl?/(Nez0isȨ=(d"ќno-}rRuYůi!úFYȏypY/bejichvorby,rávě uměníocialistickéhoeymuěhempochytns#bolšev:dalopolečno@ to,ouebylchopnyátědoboryilosofo-LeUza@řeq–xtožcštěstnaemiႰjektivpravJdílamu,ꇰotuudouc. lockquote>Díkyeleqům7Ɗunás nýchpdobOInezanikep0trhiemrJ.V.SBaž`hruščovinXzah8vá0PerestrojkuoburžoazYreformy 90.et.

    P,vvkovalHsouladeziJoYleuvhou.o3jvyšším úspěczیYfantaomvaHAntonoviHefremova162Kř.GCWUIls_($j$o1u.Р()8vyrokraP(xjrmZť)`rorgɌaaЍ@y!SkemXkojmbKdin-ko8ic9YP'0dIϏ8klojeníry!kimUH`umňHudržetzi.Ԗ!Ia0crvzta(kZlůmomunnašlodra 9epochálnímíleocialistickéhoexzmu –ovídce.A.Ostrovs;(1904-1936)PJakelacel“.

    PrávěkoleníarozPcheteH514atřínoz8činiteléultury,ědyzdělacísystému,zbrojsil,tevšvXvXtšin nedostýšežpedúeňdůsledkuoho, že'ladaktivxůbčanlkyyloXobdobjejitvůrčítyštrelaqedr(za퍘[pozivyššíB@tranj`t8vrofes[korporqch.____^DokudY0ePbolviků,4,iqtečZAoče1,u tořixpi yjoduCmHSSRádouák8nu9sku|I rů.rotoicnotevhznovuza؂)j 9o0@85GC(životaQohrhhnout8kon0im[tYdPrɡnoží 20.22.jezˉgggggScmožPm8rarxismuslas ݞrýni0rch8,pobinHápHíčinno-݇xdmíAior!cesKroؠ􄙃Ȅ9Ѕ Hztć6؃avdR8je8pilíří(vP`ĒAfPsofii,li[8omii),!9Ƞxe٥Pe4osXá ցknapjȅme L.D.Bronejn (T)psu؂ta-idyP mmiXvolucionář-antik.֊HztahuyjobvɁ񑩝hrč3omen)adu.V.izraSoꪑtlavr8kiePobiXAajYRedli163slovyb0Qi8n`kyI ap9;_JAnya|z „ingardy“ ityh,zur ,`forxhPsraxeudJjbl`qu8ߍ="bߍBezPd0Yvi8sychopck\jateꃅbh^mpreálmlr@chy‹hX0zápdpintelektuo–)jazyskul1nнy="6">Sob GCs(SUrgzل4.rnPٻobecnȝX(omom,Je vo̞viXrhsvobozzzajesPusHčXěkit0Ƀ ba(blemaxH3Xtk)y:@aat)`zaLhlavozkee šعa1zedis@畠mys`܊fqe(poji@s účett3sch`al duk`odyiákho8řs1ůžýtztHwp"johPmqȣzzv.|stůza1ɍ n)Yz(Ceberoíloomunismuenyjádřitvouodporuůdcůmé činHstrany.yváWmožnostá0stoěřích (vzmus)aákladěarx.Tímebjasňuje úspěpsychotr؃20. 22.jezde0KSSS,terýylře)em „lceebo“šedesátníků“,(jichžoméno@litikah,piyrpdisidenství“;zahp0ereojkyo1985P9Xkray0RG91p>6.6.YS0tovulissoskqolv!sdruhލlxstoletí8^oooooili(ulW>164fa ނ/ pepඣPanda(xrany_YZZ҂hspeJU,antiformv(buržoaPqXoioz"RZugf. VϢlk (zvštvz)vHraHniktٔHHitlera|ӧ8–m> ;Њ"tiz)hodnotilakť b8ločinXayrmPié“pXživm,itepdaaragrafyr!oXk8svaz9republiúnaltupjeny)GBly(xrpmrtiO____Gl(cé(ř؉ Jd٠wqskut9ě*fZrevollhor]pod8nзod_s(XěȄgausvobozin,Evy (petapě)` ovjhadpouudArmyT9dč0skniHLeorecʀDM(^úporazuV.B.Rezun (䇀pse nymVxoruvo)8však:pisI/ovsob9HpUJrn袩i8t8165Vekutečnoiblické „sIovhzákulisí“xisalolouhořed1íchodemtXnaoeSSRěhvšípochyriilobálcivilizacxeabýolitXoucénárHinamířenbědoktríny,[ámi`Plozekoncinihy.փméři' 071vo1941žnemohlýtxvodca@kyniPdAminutosvob@EvropydXtlerovhjhaZar,xXj1$ameriXvHɇši8měřX evidělo,POtátůen tezspoýchezcxkPIdůsledkuo0krajnegativYhta(o`kusubnovo0FinHǞǞ235Ǟ6ǀǞǞƙzimi|1939-0,dyyl#určrgresora.azahruržoazociPobal×srp`!výexportuevoluniozvra,9!uvnitřsaf eoterQl.1i@m, ž0do€p҉pkI lruhá(aъ?Ppel).essletpVelBrinvnuI1>rhyě, yldt nyd .ichqime vSA, m(IšؒčzxArge8鯖 jihoamcypobočQ7ȴ@e)WWWWW">HSTákuí“bHPby`utrHz۸)opmvm0bav`*邀yxdHAliyíyvhlPaҧ@koidrjudo@x.ڋulȯҺťedeΐoza u@ o.wrevolunaAmY.Рtom̨seuse!@rsnelid ؔ*úodvmv8r)ҹjyIؕv#r..ԁtiҟ膰avrš`,sp*;em.KЅptohpHu`dЎȚyvarmIɀ@skunP8 y1GAexHimuhbezlroblů9další,c)obrazLaș !vo,Àejichuržoazníežimy,rovádějícve 30.etepolitikuHdporyoleranceYvztahuitizmu,euselytátdpuzumi.ڂ(P účelemSSRřestatýtultovmbstraktjsymb8Hvětlédoucnosti,akýmylčíXinteligeԇ/,ȅposledAnabyvastva,yqšeného8rsilinyn, žeáxochxIlido dotr8pněmecfem.rozbysvobodinýchodudparmyEvroppamo`lp-etickyenapadnu$vehaHa,$tb`agreh0Na.

    Hjekt „–ociHKxvoluce“Y(azmarxismužadovaoviH 20stejojeatk0`؇uskčhorganizaciӅ`ky>171Tbikuoho, žeprojevodYšujícpolitou덈tkozrakost0absenvůle,#HtXrs`tmuPkulisí“,eyloenoxideje!r u8doměytotožnyacizmem,(isXHras]pošpi{vultu{ůe@louháseth.veф@kolosálautorituQaeotXsithyozv.karib X981ו2risocixH03aekonomidozasvefektivnjXběhhobdobřívlktpisamotiypql8ovyos`stv0ɤukazhl rQurob?;,h(iiz͓ژvojX0i؀|enpokrok. *瓏 cXhnedvrš dr(-πzačasq@8antisoch elčáɂa,p1éha.бto`eYtizРHn(u菨up+( ladrganiz0ivoth !XpadhburžoazdemH 0zЊ`ityrXpotlečl kaGGGGE*ej1ظhJi*ЅItnoyprv ko-̀zQzܒe Fodčija豺ovm]u:ý-reguvlivcuYúniaEXyXAIabezp2m@deyazaqHHi@ldP iotd.99133慎\puniverziؔítgnair`marxcFup/PpsdHdentů7Aڄita0zX.}`9agpv jemnvztahLZápadii٢#supاpoЂbHrodů“bojHrohiz(2.ge20ttK8ed]h8legiPre`:Kto؛ o-technologknow-howvyUSAP#(iqžtXtHnhor(9bniГějepisubl(mahahbyjela)HoWlvzni0leXponaآ⁩8pteeᖫdo hirevci 1917=a.iplom؉zol)zyapZؗblhquote="bTylkyšlex,x4pҔ@Iěco,oom)_xmgmyneejigloboc="6">Z pe2ešɢ@ϯ ׀ȅυpvoa0neklHX骠robolXvismusr(fung:vde0RushimplanAXmriforݴ I.և!sxk tyavyyez[né,yloÀoavršení 2.větovéálkylavmroblémem „Fhákulisí“sedlá,tlačaykořeněbolvismuSSR, nikolivozšířje8sociaPtickturyelkooinýchem1vetersemeziliarčitýmipatsihled@edprvkůHekonomi8apagandouarx"trock typpetutssdí. 

    Vyargumxvrzo úu0epo n鄘GudonlyGGGznemetoho, že:blquote77="b73Proezacicénáře/ revolucevpsitu`,akásložilaétu 1939,yjen00bhle闩enciškodá/="6'">Jd@2Xob0státektiQA,Xiděaůsminuh}vusiΈ#utP9upřím@stoupi@b vztahH(@sžXro+".eHhoriekazovalalep časyivotO aPtehdy dyžퟠ腠panXjem)vý8n8obcRKɆF9ma.ԛq@ůi@ؐjsihnoutA`ejtnutы8T(drachyzbýo`0využítQod it3e.ϓϜҐGA_,íra{Idevim@luSAXdkHh흸n Qpjч8jatelzɎPglobѓ(ɂ"\cpvoȕ؉ȯů-sp)ců,rušuҌmip("m A::danujoooooDoĊyJ.rkۚá9@>ȆV0Brni؟(iTtězstHЛz0h`flikt}diciJoTiyXlRfrh"pr9cHbezݏdruhόGGGGVu77777ӌՖYnayOteierspe @u ^–ٯ*iiEurasijIpuůdcovvymbolševI(chaer )Raa (ʽH9ydn؝Cu).ˀzzz|Cčini0ڳݟd׸tٌcéx`xtaykzmizelzkaߍߍߍߍRejH \QvGoes@pةuto1744(ckquote="b{Ačkvten E-maximum0re@z,OO bavϰsvmpv!hȲx][ueg="6ww">BXužـbnazlϗ^PolXggf1403e5gggf៰mamohЌrůsto ÀvojenskérážkySSRěmeckařípaděokusu#vzítdvouchranutnic@nepolobyvatelstvoáXníchlastíělorusxakrajiny,achvácenýxPemioz@uҁ še,bo částixskchatenterno`odpsovět* ice. 

    Tentocén@konfrontacebyrepzlatXnautomatq,2drp01939íso-Ƀdoyna@lazavnaetspa,뉐xmu㉹dložBritánieFcie.Xrkޅne@atyhmke[AakcsouhxဲȖ;rč`m QHppstupdxál'Ȋ'jedziʀ2o.Ж0vgodtalo1pAta|krzje úrojqqboj?8sKo.akqitiZidiotizmvládnou(buržoazrežimů:f yěpjiy!Q1hirzformbhoapiXisHayXglobh؁!oloniQmu,0vycházezílepracM؁pKmcioXl-socsaštiؘRarxolv{!9"+肦???emv.Sobt ítej,ꏐ1rokAve݌yҁ oHČeHslovA kžsHčeX9u8l „mudrce“xarša+blockquoteww="bwvYemoH@ڵuhpsNes1(ku@í“hl g3aytksuPox(ejpoz1940)="6">Ju`zda(itu@,.V.Sng`spv rhlouz!Angl:(rhЭ:vAteěr`mnosztahuuodderyehrmptro0porušѩiuPnenik/kiuP+[c2pm`niP9drvȑ()m:y;st9s1jpiexpč*simEv0amYtitciȆ(kkup`tlerovXY^tvovoutaݽQ}ig40pstaH❈je`om{kataofyWWWWWNdůvȪzpokat?>ϰplq_QvazЗ'ki>So!ЃEZ؄`publikěd஀ji,XH`xvy ߆mu. OOOOD a!ePkter nazltH yH1H׫vle.p$AjepidumY@iȎ0kut0odsunu2I7tpěřdvay,ymh?bzbс`eorganizHՐa.ӑo-{a rudou@k)e􅰣mpwgexuje!xc(eãAglobnadstapoliErbiLWDŽeSpraوXbXbozvšli8PtyНעwߗߗTola pop@؋ûpvsledPu`WT]ǁK' Àdemokracieápaducitlyeálečnémtavuěmeckemříve,ežačalakaeziSSRၟ.rotořiátkuy0seutomaticPstávalpojencaefakvšech tů,teré`dbojovpakcePiEujehoůmz8isleahníormaliz|ývztahůsaždýmich.

    Kdybhvět݋Ujak,p QAecénářpb#20.oleta „pkulisí“měloožnost,ycházejeloaji\!ujíc9ran8zvhodnoceperspektivbrat sxuhupdl@uržoaz ,vykpasvůjozlivdekXq Hdáymu`r:77777Druhý󀰃akšpatnzh upћшhobdobbez`středněppitul!|a.e)těqehlídvoskRupmá 24. 6. 1945Z úhlT*soshčlyka1Yzؗsko0ymbolikHr8legendy,bylogxé, žedy8nańYběh22.eЉstHaýtnab>Ӆp:hlisteWna? -Ĉ8anenašdƒǃ AІodeh(lúdajYmXydůvo( hpokudpom(m:GGM˂~enȠ naKřtiteljmCnazýIjnržidoƇq.ւyQ:`boroÄMdBuQsoHsíurata9iznaJukazԛa@kskutIHtLu +s0xmodosáhجl">Oz1oHdӗxi`i@vaOJ*d*8zdP`v(__^neboJ.V.St蜉xo0`sxevisetkX8Xxanubacemio0m(Vmí0(ЌmH˄/cGy klho1mȈpߎPe' íčiny*nu9hvf d8:b>Pí: /P8 tgm(kh rravovyPácvvaP `koň8sXXP@tulikoXtlQْduɊ(elxokoln‡߅rozho)skaubech(sZMaršáxiSSR.K.ŽuH8ka`eriedobAjezdec176rdahXcelXEvropu,z`!perspekް8tickxrevolur míaګʲdah8xHik57'">dro0úhloh)!proXl(hszorgzyrmxr8b@0ezacirpl8u?aljpitpen mQútoDjencPichHvsk@)bpo1945i珨Z1seahrÀnutítátů,svobozenýchditlerizmu,oSSR. 

    J.V.Stn údajněechtěleřepřiznávataktorážkyakovéhoruhqeoobní,ᅀmítl:jím0věznouehlídku`qaluožnosttižád`ixmu Žuovi,terýlobálliticeve „světYmákulisí“icápal,jšin byelúzkBspecis éPbyneška.~AlekudyʌmypocitstH,A6fsám.Pkonjestliъnenašxklidn0ě,󂯂zz(pQboxtankrtbalimuzíny (cealoormvPzdější kdyIvojácichop9jezdParitou)Záro.B.Rezunyslovujiš@dennakotvrzucxzpohledra8ideavPSoskms8I(7Hřít0vs`2.󖅐Hlky.o 1941isznič(v81935)hPKr8apasi8lal@–rdrapaX0oQgigan ká haI.Lenvýškxk`kaМteketrůVom`ewpn0uskutečňbJ9ņ2epub`y,ه@hnčxc)revoluZd;tuselmipvbyXzačátkemelvlj (g)zehna9nedlou dHmhděm:ijaXrozhodo.֋ь !OOKʦyevybudJP8azénMoskva`.€Jpr@xnuvi|Hhrefor@90.eta[)2001!p8c-makebý02ǐǐǐǐDzex0)i 1prze. po@Л, ž24. rvYna ř1?h1u8"nejvyššíenؿxed;hǍP1ranx PobjektivminxmimXmonhloaliБ0րxzákuí“)ax؄s`[in,pJPbolšev)chátéže!nnitrospo! 9ici,;i`ІσφȠP kim8oXukae aPk ה____ӓěpqHI@toDV'RHl!steprvx65dyvDKYۀ9lhkЊmiXPԿ.Уsamo֬/)oжoutkamiggfRtqHhitlA9cizmX:v@(žchniٯ1u bi ubojixsvobozglobXcivilizaody0ieHkrA\mXt)lidskto:Rbl(quot@bJ(ɞxs!kudatno9iabyiek 9.({kut`Dnaárodp(nucYr19418ٛXxahVoJestliQjsmaz| úni :priorityobec0dkhQRAlr*0hikhv )t(/Zračj_="6">*    E*_VyZlkslodstavci

    PřiohleduPzicostatečněšeobecnéeorie řízenía životpol؀visthckyelších časovýXintervale`(XvHa8eet),sourředvlivugt8ejichžYmyšlyuȄYumožňujditimrׂpi,ásijPí: dit"P>světozorhoharak0u,etodologie,ímosvojsiidbu –XXiduáli뉈ktivq sHndardQautomatismy“oz Ldílčícesů pl:PcelPsŽa@vemědomíerarch@u0da4vzájemlHe.aáklademqkultury,r,hnceptamEtyے(inlvčet12hov(nitؔenskmociakihrani8regionHt؁ globměřítkách.P t`toouboruv0řdnЀciáPiystémudnáHzobecQ/.Ѓǃěchȁwhmaem (kupinou)ztahu ji ȉHípadneslučiXjichކbraňztj.ved*vHy tomjdjšímylova;boak舗dpamoKOOu,x-liobHutuǒǒǒǒǒriormý@yu /׀`agrežidátr0hzvy:divA>6.7brabudoucėIs ákulis؀osi>,vráti cpáy{asPý(akčetnFepochy0činKa,Hill.Ьa@chopʂskébol(vismYutmýšletivن(𥐎rbybylobjpravdrpjr(lepI)aibokud@PvniXQemo`boabstrȇȇ8human)sbcaoXxvpchn@eуnikPpud׊׊u`skajiaelmilišɅ,xjiH`zφʆ–sotrburžoě-demokƀratickéhoebonternacionálně-socialisFražení. 

    *     W*/*6'"1em&ju8fy">Mnozíoučasxků.V.Sthnavědčíom, námeelmironytaleultue`osobno,anujícímupoleč.ց[hesedáP(ayšechnyyl(avedoux9 čiHdíle,ůležitproemi)obízelidiu,br itivudpoQAaýsledvénebarovaljevy178Iɇco@em úst,sal,0APhi(n@ástěídaloyšlenkHitlerzájvztahepda(viz.Meinampf)Ks֒9L.N.GumiljX pPpassrSdtč_///761//9///.AxIan ڀ8yuatelt3OoX8chytjšímz,ákeřlicoměrn2ڍ7ovJlolog ipagD{ovsadoktrí`kmysl5Q).syPtrockgbůžeitϠXnegrp׹Ԓ,eA la9VcpIladЬBěmiymrav{ayjadř4낀giál(Pž)tylučmXo-“eli(izmuspPneviXaubjekɨrh/X@,߁߁߁ܴaíPohledsi`botvatٕjexdy0prozčaruahz,sc(ze(.jejixh)ne@eAidch. dblquote="b@wqe) nu@JL2 Po#vnipzaЀvu/O="6?G?@hlГ ϏϏϏ̟P󁟁j.usY")n0 a.odq w:ly(ڥUparazitic؋؃ížicx, kXXci2 rDwlidѺiud0(každ̜ӂm8žakPd`8uskut!`raȗ3 lito9vyorodblé`Qdžv ši_lobAýznamu.Գփ2bskRxH؛m0ou@ӎ1orudrXrvkXejnset׏hra8+bz mítinrsl;hnáG Vouum(p*mpP18.jezVKS(b)180 ,terýedehráloloviněřezna 1939,ylalší.jezdvolánžroce52,enHvůbeclustracneboůkazemoho, žetalintlači`emokiieaj ečnostielkově.čkoliři.I.LeninpL.D.Bronštej-Tpkémjy38valydoropdokonběhobčans(ky,HzdXoxvnitrXiׂHylaorm ctěna8lkutNGGEteh. 

    Zarvé,SaátkuytPjakoáXoje8it9ůpúzhhoruhuejíchdcůjedne( mؑls sta8á*vysoHincipakzvan„Àcen8lizmu“,yjolavcdřízmei(tQbez0mínpyrozhodnutqýšao4|horg`pzíž6alxl.Зtomojektyamot0OI1P*t00eIBzžciHla;gg@Hsledkapaȅ@H0Ha dhdmGCokudJ.V.dzlikvidtzv.oui,(jenЊsmpuۂGlwqkulis(xvztak ÚVkbyI) mafióz3m/)iQA*tvoqatxRJaIneHtel!(díkyiesdčabsezdislhsoevismy12uPjem<<,ilepos=0000978014׶1ﶿ*.d8kЎ1917{†݀kmasuc(vٗuehoch`@eЌjAy|da`ě-e`árhharaِj. אiPQ0tzv@ blpa8nikomi8@osobش/#OO䋹za?vot Heš኎㟠ujJHho@řs)n, yžaxoYfesionCrůznor1om`H8bP`letohȒeqrit ( 0rhejq񀸗(thargutakrɭ8%d Xiprav-5؁8m).2ladXut;vyívmžkonzultasouhpecisqiky;ٍsphje8 va8indiubXktiBၱ~čavyYtyptRXn@ye@omvԫ///653GC182 g'&i쟧">VXq`nkáhztcelyOH enҷrbxcɈ)o`l𠱒P cfor iz 更Ry chЬ׬ho8`x0ipڰplnPjIunkce:씸(>oomli(ul>Pokudrvníunkcejezdůylaednoduše škodlivávůlivéntidemokratičnoakeztahu남traně,ipolekoelku,`druhsazlediska řízeIvolitelnouořekonánegramotka8novXbilPchukturHáthorotožei,doůvěřovalo`tski,amis a ÚV,org؆moctěm čimůdcůmcy0usobom,㇘8žaiiv8lexté;zoryQchKne_XrqmuboPikejáxymýHvedrauzpisobčaXují9SSRzeprxvlášlubHdalší4:ic=. Toa"zdčíQvۇ!patos.D.Bronej(Txho)kteAšÊXpjPJggaviňKJ.V.SiIikvida`vnicieۋ߲؍ byr6yapa8tcdajɱ8o9rez`t܃yΉ jYvý8ntarxs;9nipy,ȈraЎojmikategoriP0vzta k(su;|0oduPW3Тg #[Xsofž`0jev*yšrl`k𾂻8ukuXv šhI„o@zk1efȺkYulȘ@䎘ky183hlupup rjmvůbec vam"(Іyohlaváˀrůarxistů-trockZ)ormálnícheduremokracieetraněpolečnosti,dybyylichop(aPvatocvýSSR. ProtobjektivepochuhnskéhoolševismutřeblXavidel konanéjezdyKS(b)qtЀvni2iciskuseterpcionAxvybuz)yuXbezpartij!ve8j),eǀ`litikuáQd$sylogYefPpodob8druhu,lastdavo-“earizmuhredukuj8Rse`kHnao185Tři@ct@auzavolávů,oipadlaelkЉeneЀhxka obȂpoXovyodářstv aírH9života,9utRxrooP`XudPeЛQpakqň č9ouHmunH3$k uspěxhotitdtuЃeQ6padesítkyetsovět x ŘíXQreucȃišPda -ꎈmztahem\uemЁ_^vůdcůmCtAeleg馿mHčan(_____Krotohkažá oJaꪘyjXvoboduchaidí,voříjejiHciAadI8u/.yk`it íva0os!vůsledvzdočínabatXěkemPisamaȄ5XprozvoIěi1Oa.ЯꇻnXž za0zá؂hnppasadopaْYcnucJЃz:ܡY׏Ymu@zrIЇ9hrvXXvc+oww="bwsAvšghxmodlmno`faktor deformYoXčrces`Izai+)(A`Bel leѩcháphorieSSRerspzĘRusڈهvzniklxú@iw="6o">Innacarer]1905-(71917YylJ.V.StЄtm:m:nalBoBzoòSDRP (roci8-dhkra|nny)ẍr-r-0 z`׃ω,Ƃx!einAcoviny8` eb8@|lȕdčiкžěcmʧH!ak186u֑vl(bibl⏀izmuqyvatel>la иYoh/exPenH;p Hýtciť 8je8racDburžoazCr ád9. GכߛߛޱCvešker`W*,soasdoȇ`vxS200vvisl ]ubjazýbuď „anti(s“vytlz!v𲯻ý*zeTWi8:ؙoneschopmyHt,܀ztPkncpilQkúdaj1 Ytši–éniR(enHjšepac8s)oH"fesio(ismeXpdrupodlYe`v(td@kutޡ z8(kPXvAizikz4osob3gt(zoo@čt`akci čědoktrínue@ronomium-Izajáš,ˀvedenouámiřílozeaoncinihy,všakbcházejelčenímamot9tutooktrínuevyžaduvypracováztahunid židů`{ne.

    Taeakce člověkapspolečno0 zotro+řiaděbiblickéyP!votaůže etelširopeu:div>187výlunakmOON3294gM8OOOM`h)Xbě,oholyhoHp nincpPivu蘨薧(absptanegqzabarvrzmKhdaumyA msapid"zxi0,okoli8.WVusasЬraQodt@očxnéՑPQ4wti,.V.Stnxbylg`ouH.Hje Pzěíxnejlnofaktzrehh0eSDRP dalapr-r-_bn zPׂ/SSR,_zahiGá>charerizxlyQ8yamělsqchápst`at8adekvф bsahفéby(z#jy.ʀizea_1a(@)G___XAhakӃě- (hierarchydřaze,tHsri0@verminolog mpatułzform#gyu říšPv.marxismu???871W=9???= .w="6o ni(OIne unik[pjm؋ɪs(Wrыrh.Џ!Z`٢jien,Xčiéa(eDHloíl"vypě@klaqy/,NJƒlehHlUdodnes)sebej!jaO???">Shlxmtent9incip'"vi:xk sťanst;omYq(skop(jsvobodxAěka\ڐrrasКɳpůvod!globzajakybud írIQocu(XnárodyXtvaduezu k$lqs Sbusi[čá)do8di8в ítaxxIRem,#x`OLyatýt ymafi>190 ;mancipace židůakosilováníruhé části=přestatýtezinárodmafi8a)iblížixeěmRům,terýmjí,oddslužběvVla –eBzpravidlanohoost1společysvůjsobtroteHálHěka„innacionalizmus“0rxismu,Іm)dkládásmy@ouhuladušechidnezávisleairas nebořímvodukosmoHitҍkaždorm†em`domovatarrcosudZhoYstvalanetyemě... 

    Obecnježknazvcokvhistoriiy`jšílobivi,yAdeflHndělhbPický鎍t,e(0ronikl.edꀨkazatelylchopenškodit,ideQxvotvrovpBožíaIičӅjPzvlckyýznau bu (RšA tek)ypsnxzO`ztaraktkutiěKudžNJH.VýšPevuminimu8AologH(l*,anuX`chápaPtHeezħRobb`9tnsSSSR Huďnevyzpy(ne, yjadřunemoc9lisyata u e1P9r[IzemXbohem.J.V.S|anilupákȗXí“㛁moa( emeWůhblockqu''="b'#iip!ydalek8((eipěp(por!QuAvrchů“zez`trachu!eb1zriérUambi:WPjjtot[,pl1vzta@zPzɇp191*     E*vednérianibyělůdcešza životaybratástupce,čitchovávho,svěcodoůztajemství,potomuřed`svpravomo-keezujeontinui eládnoucídyna0a,0nímozdílem,ebvyklralníQi ujhzěrJohotaršíYhneěk)„zvenku“;?Vše čec8iakoi(zaíloɋ?unkčPch2rozemezieálnouyemi,nítilez8stɎ, částpnalistorie؀ hápv`holastysthjmů,Atožlet1945 –H52ořȐ,eterýАYi8li-OOIsavzXތbolhln(souladu􇁄změnirchitektur(truQsalgtmikeji`g$.yonstePleprpop,roɊ'nu_<8ilepos=0000986235>192Zmeho, cjp bdobxské(/ȑo0tárory-židy逮y-逹(říetraouhlQtssudemXli0)araaizujeӅ„h!Pantis0mu“.auPipa`kvidacnohaidovvejnborganizaOOO949gM3OOON;xjhkosmopolboklonk@ڡ,sio`xћdotobYwůSů;h0Zseudony0|kul`+čipelaTț<͉j,KsvAšibyly;kau8kařů“,yzejЄodalylekau0ovHky;`kLdrmyš!kvůsmrerePz`qsíd|do ŽTutonomob9iirobXanD qchodě77777">Avš奸tဨAka(7 Jlu;l+rávsvobR(í původu.yЫa (p(zstHnnac@Y,Svu.1917)72944us?ktivpoH㸸@ivepne#ۇzٙ驙wwwww">Ief0iRnatk`Hožvpr)ePkpokamlckyformlyHologmarxvy8hsه8udpinuGaausHkPt;5thhoptklad,tobecJ҉in˃瘱,voфwt#8ímunkж0@Յci,amodiscipluzneužívaD0avCdržee@ účdd*iKy davu,K"dicuHe:ritggg820e5gggeT؅״S6GDjed(a3etP܆o0straněnˀílakunternacizmutátnímipatřej,(ýěheměkolikaesetiletpo. 1917Xčovaluchaidvšíoc0jepodříz@arxistickhideologieᄻu,neužívajeřiomyiepresivchrgánůvlášsleb.ento߇sjakárodȆe8SSSR,Hiamo židovsdiaspory,r`iKo osvobopolečno؇hustanovveformál4dyXko!dHvlasTLidsk.

    Ačvovo „WP“ehnebylooučá0hkaniultury'(,*asion,mo`itpoklonkovPQdápademse`ofici;nRpr`ganděykialaávlehara1 (8nai(jevHtoholobKhhorp0PXminjiSBazýX ׇx. T0XPjín(chxne ikusídPaleH8vytvopj{,0Pyksťtelߘeziburžoazie, svFuotročipztahuPpmčet);wu爦`h tar č aPuPcel8stlanetyeměkodhtnuBubje@modpd[zꢦ!֞1q0yů,ožIJtřad/)yBadruí*eppXf iJtLzáix8;1týҝoook196wws
    A脑񁀃x\iEɫypramczhneboHšJqѼji8it"kEtvu3psmhAsGz`kkd !ýsledrehpatBotlb7'naqԒXe. OOOONVhchnXbotzv.hje2x, siědoucёpama a1uo:jblockquote="bT4/1nhel@takdeszxֈ!ibdoktruňٌ!+miX\p diоȞky,τ΅؄ͤQprezenKrBh0)蔈lu(roPoo"6ggg">ToazýH,튘1YmqXvAije]i(mQ@0k/museI^vyt؜roѠiP`iJ`usil͙voboaȤvrasply ʙߢ,mH emilosrdněrotilidský<<|ailepos=0000989397><_X198o8a'{,akoaždýin0ramus,četIvašeho –nternacistického. kblockquote>Politikatátnípotla8pvválečnémbdob(horie(n؄olvisbylazadím,a!haleškpo!ePoXh životemě.edmůletýchvů//Â;ovětieno,dnesžpomlimnozsoučas(cidЂí,yyiskusexrůz0؇qle`GGGirozvojekultury,yta.ytoan8tař!JákeřSa,vokujAluvobodylovamyszir!p@vřyupzza účelemnekompmiQ.aPzs emau^`nPYXXteoreladykL:hořstvrمHichniȈ st,tulíabhizdrahxkzlځpɗ`yl0udotd.9@xzajišť1bez8stjPEi`ppGO!schopP(svyvolatWi t*XjYn čfixof"{PԱažyabstcodtrXodIs7199Pou, 16.10.,dehЄPplénum.aěmystoupil.V.Stn.eh܄y ro účast8Heočeka8:ommyslxžeikdowval' lídr`tranha,He m(sahԄمarhwce8ěP.říčiy䏀:bdivwq>200TxC@oobě`?σσσπσσσΕ Proze(vosPvchno,XakxhcicPnetýﴘzektalwwwwχwwvKdy,svrXXiHuۥXieHbstP;u!Po byrPyحadvey@kIprezídia.Ё pm9tlesk. elsoi)Hpraco½ArazIryctlspuPQs rem9 vyjádnȐXchxcitysq,.bXpohpAjsm<bIiciHh*i>GGGGGGGCJ ů(pyup tribuQkl4z8ddiىudruh HKxozorѨhlouchaceXюPyyodprepu:)V팂yenp90281 201 . Vevémystoupenít8n,ovořeutnovrdJaeohrože,luvilhLeninovoom,akourojeroce 1918ěžkáehdyylatua0asiliipřáteléω~—$? -eppe.A–čpspsalzkal.řmělvéuvPinědhikohoYnebá vakr ({opv tl:!“Crobíhaa sp`zam띱kýmekterýqux53?okusuIobjasnitvířXchí">(…)σ>Npciqbaušií(opxb񈈰(odhܭyeJ@zapamathneȲapHin5ۗ(skutyvrdazůsȍioažragicqka401ߤ204ǀ륨.77o77777e`rzd1,8R ůlXdiny,edPu5zabralača耂iolpa;`jana(kon olb8nRorg0ů ÚV.ʅiatujddtilĂvedl͒8n@bytčapxm.é@řned začátXd-C`mluvϓHPsurobezumoru;HleželX(1žá؍p9ry7145běhaаnikap( d@lض!0ɴ lz!Siysllidé,cGvzadu.ɮnh,xtachníimucepe,Hás ϡytiqso.laRtه;ip,pCbkbudhmusʀ8ruXPnyY٥osituavYȍP?ojapi!Pbor;nejezpjšíqi zaváhat,ylek`se,stouHut`ohxchlhdnoIeYvlož𮩍(//.2G-6////•pspoHmh؀PodcXu)onogHvr8,ísvԅsvepiM":echeho řˀečiylyrvkyryalkulu,leaímšímiaítitkutnábava207Hlavmyia , nvažjPnutnt(odvazIb0xchrozhodґulans.šechnoq1íPkonkrét(exma členyolitbyra,d`yaؓ0hsálady, aetIdmj;8naHlad@rpyčeAusly(tZ2ni kl.''''ώ'''>NejdvsxmPviaIezhp(ׁlab,'šB΋rhlpolot.‘kcej(:vlas@upyslels𙙀chl.ڕwsplynulto ke0csírzpraZl Ԋp xQ^xjiijiD.ȡ'dlou emilosrd,hxěpJYy`spkro9hQYmipizodakHaQxtRě!askak:i šQaHtk̢8balt ak.Ñʁ ppamatujht ]mluvublikuenformmP0Q litHXne8Jchao8je[1druhspíšT10aszahmlhoneurptk8doA!mÚzdo">D8pochopIYenݡbňuHzXɰu0l)d @ým舠v)ᗫޝrvɚ+mohružk`uQaHypPr?2Pjpadx9odoY0atx v)odsta`,ۃHobsahۭG9baؠaYzvyxinsohr̛g {sgurp}:d qchůýt(@strajestli?(e208P210PoHvrdo,kterouchprozhodnánaPholov,ypadЏhahstup)c@PodsouzencironxeXled@eč@odmítaviyžjyosudut.̈́s`tehzvlItpocit:ovYaěIzdáloktxejhi@alleílmasAnatanyp`ároveňěف p,Bneživéoon6091m1oooo wwwwwwwwpNev(robral8Hiphnu ÚVdvalavY(eknedůvěryáPa@a.Ԏzjevhtzkommity(XvHaureoly+ců((h8orJpfigurɃxoé.Ä_/aYnuatu4kl515/2xeh8ؖitvesta0lete raXЙčўИodltíXinerstv`ahičíynsaa0ěXíOOO868gM3OOOOׄ,no8BzýobLemElabhochopindoޓ`8ačle)kandptii`XýkonnJorgán`.ڨ(oduɆUX8ЎjodX!Љ5񴘁PdIaP.ʐjt@vož1luč a'og'''''!(…)σ>Aۇco.M(9ribuxs8luvim:on9en(nȖhazkyinmuȜp`nyůžAkrpfunkci(dseRa(rů8vy#za؅PolitbyrQЀPvHenlؑtajemXkŋUiPrysgӨ`svobod0Kbu(řibli bXyѳ.jd0amotjbouvЀ됔l!zaz蜈 xlem͊@npxkdy<`?ji.as2šArazchӃQǤIoHkxpaa(xdomu(mrteezpbinadj@avamɗtp~eܬi}:lzoussu@+?:lhHu𺈙,,ELZE.֊,gedpoznuruk:amRtрPk`m㡠8yodmP5uádȼ76464//og/////+tehpzahe؍$@hlušujíc:Ne!΀ 0meů!ezKp!“ebˀuduvádětšechnyýkřiky,teréaznělaleelkově,álěcoochopiložnáFdříve,ežá.́servníte215KdyzXčeQzaIiUأxtSWQsekreHiátɎ8ř։siobpomíxm(yčlA[p𦑞ul@mrtepXbezpečí~oόkandiPurou90927wč.1q׏oudruhaa.» (K.M.Simony“Očima okoí`yš9y.V.{ovi,oskvydavasXyskuovXد8tr. 239-246pňatky)op?8݀bߔVXHdq apizodakazujyxciativapohled{ch č`omoqGBaPup8záklaXPHjvyzdvihUejioYJlénuvQdemokrckcullehkomysl̀zavrhnuxsamýmienyvybraH19.jezPj`rujoz躘pkxm.Զ`evyvqqhНoběل@138t-xeárـp 18 ȁ77“haraіa8renh(spza(valǠǠ859ߠ8ǀǠǠƻč0ivSDvo1953psmӠchápa|@lyH@HzabýranpyjádřtmympXZ81*An 8éu(„p stain0ektu#ocᗠ8莐ickluzkYohebnvrYȧгkx(УyxakotvrdiRٔГ8byrszdytribuȋibƦH@ihnxdovHpil٤Q 񽔨(dalšíobXben2Ԑ80časemPhlPditha(boem11hu[uhlavt) zȕPhvlȂneod((chrepres8Zg="bZš؅dušší:0boPeviتQ`PlBi;ni0iba( oř8وroHجoi_;izpůso koryj psylogičocӬ򑀿@VŘSRskixpans*av"Hsᨈp3 x)ousitseЙ7="6/">Toy-d0 psmbicѭřstvvztaXudůmlaBjenáxn%p(pisupůaPɝ raz(jXl䃲uživoPvj- 8.и(x*aexjhoakooˀmluvy,smevedliakbšírnýitát,by čtenář0étoráceohprocítitimonovemředaAduchylekxtranickXnomenklaturyHševníhoevol8tví,teretevnějevilhaomlénu.

    JЂpostaýsledkůXa.V.Stn,hennBůh. Čle@vnitroapa(tafie:říYběhyrpokusulegitimpjiHpedu, áׂPs؁@funkčravom!enXlktajeka ÚV,rozhoqnečtdruhP⇀od+0aaěkolikěsů „palpvratem“WWWWWAluhchHažd8účas,j䌹bolism@oplukRussla“ibl(rkvhhqujdeseethrgza"'SSSblockqu="bBwskut0i̓Xnezmizelepol i.ejdeoO$]é)v[)ežprincipyudou╸sobmuyvojilovaϒ="6ߒ߈">Sogramstoup Ij2u 1952bylu8niživotposmrVnohdyQhymožudržettiýtikYorvh#aɃӆ@8ivůPa.Ί můž)to, ewnáechtěϡxsvh(čН[8Ѣ`ladHa ám9(pitulan@balcac0slučite2sXdemprůu///MnozXoZiXxinHuídrahhyx@bk@@xwqkrylaqki ijmlo`xkna219benchku
    :oU/!,ntuػXtegiiYpIotalobá(ivilizɁ!pidedsou8svІlXk)hв8jиg@dnXJjhžší1sphivy:;ymumla9dv.axbRyě“poЪRchǰǰ2369߰1ǀe="2"> ˀ .

    Nesvobodu.V.StnaožnostechystupovánítiskuotvrzujeistorieastaveBydájehoebranýspisů.do`1945om51šlorv13vazků,terébsahovalyímapsnihy,tatětexty ústcoup2.34četně.leřípravpQi13-16.Ku aakP u, žePۄ8mítofaktickyyЈ|MHce,šživotadaj „všemocdiktáa“. ŽádveřejQprohlášZoánadmacůdsovětskjliRudě(nednhznikHneobjasnitelldrNbalší[.ediysilto spočí`omsыaetodouxálReI-vylepšzájmuíla<9222^a 7777777">SXkulisí“nkelakkutečonceptu@q:litik-boevik,ynaXuždxlSletWWV3356oU3WWWWoté,vrlV3vlhenecjzískal܀epměrБvra`2zCdin@naciz,lnucizabývaЬ`kɖSSSR0@Yobminiizaxškod,aia činqXwa,rvakkesetph. Dkuěr^cénHůψbZaubIBбxiouH14uSapdonesvkntrJ8bě999224kdyve-(3WRsebrk
    ,am؈YdѤzؼГ@t8vmznȴhckicIuexN.S.Chrč. wwwwvVlasXP Otrozhodhp4754]5_ON,)apokynPZԜ"láPe#n8(daPrHdnichi ?ebbeht(hndzenmnohoúxňȎzuruvo-Xe arizmuhbmo0!ؚkrz󢰎AstQtciysJpr`ovxsɶ_.so8`jȁЛȈyza0)ۆwqpoѣ(cGGF635GF7G>ˀ .iskuse,teréeedlyhledněůznýchtázekpoválečndobě,8pisydresovana ÚVláduHosobjméno.V.Stalina áva(rouředstavx úrovniiděnípchápáisvětapoosti,tom,oůžestijmoutHpocht,odmítneezlubšíhomýšle.oQkazujeext „Ekonomickproblé(ocihsmu8SSSR“. 

    Sou8dleexstrukcePgoritmikyxktivpsych`skieQyomplexcenzuryˍidiích4ebylydntrol0myinjen dnotlivje)ísempstYvystoup,hjYakmazy\stylu, formodda;anujh8fultuhVZnkh)aJinui_lb`olševzajišta:71i#,PȄ8`ؤspěšívkdp@rp(6!vy0=eiH9%kůmudou8hgenera`Xensbork8 lPȔlademHro1952.Ačiamrayl+odebPzonhobecstupvnih8,X0d ve šp kurshU0oÁ:ilf8o-\enzam!exePút8rožurrodinXyžixchruščovbrvzah(KyutXáci-pokra9atelpatřímižzTXblockquote="bSВ*Hu`aozpena 2286.8.Ϧ"xm׏6^ooooohg/ggg?ggg׉ggggg'v1.ڣpkn0marxgoooooooili(u WVmbp:pageak7/G@ObsahWQ/můooovoAtom, že8[WalaetklidašrůznopcenzurBamЀsdavově-ȭ 1dӃ08kastou:8myslpa0tčívyaүzůn chopiodeki ptiskuHxlub8qstzáku(©`perif nihlAitblikozQԽЈtioTvjeparaktjeYjednoznXcháp– neviHAchoůběhulobá胘oriejxoXé.inýXslov@jaᅒp̆pxspP ixýi čt΀enářdnese „EkonomickýchroblémůocialismuSSR“229Existujenohoidí,eplěníchomun,teříe`osvobodili@0arȈHnadejividěxmvěta70pokoušíezentovatwqfy__áakokázku rozvoje8i>tteorie.V.Stnem,R鄚ného7>ybudová'.eudjAi, žeabcemrtelnýozsudeki>avšak0jádřjazykformphamot1.?Tyzorlynevoukolnos(:Pv1–Bahschop9ٌymýšlet*tokemdálʒHivota;ruhá vefzvytpdGы茠Hselultu.edzjrazjaძdobۆu1to:ga׀ЍĎ"Ǎ«Chceme-stručAchar(eriznovouYaarošenkpXmístc̀eé,HtžlubchyQ.»o1)φJimlovyؑ𮹘褴Pzn`mmpozic líč1mAlebohacΘuߍߍ߀׍ߍ߇MsápPony:y -ť(jdyrPbaboli$ep"odXjekti!scesůHíhneЈů@.̀8hقvityt6poznjeʍز`hXthni(!í»js(ex@Jzmzr0it.ԽJpQʁbF (gF,P ámky0gmtY,,spah讣G1čá(1.)'V9ladИJspě0b)nu!zI( uc(-i :|ך'«Zza'xe@ mP@XCitᙝ2wPOHnaQT,trtupokuvlasda0BQixžhidví؍A-DŽC΅dhořs.glgHώ>Někdoůžezc88byl8enoAx@(obecYvomnRnȟꎘa"JneȈPAtc@čas(ԞG@"avd.υiCtЀuh*bseom󄯄mter230ačínajípředstavovat, žeovětskáoc „všeckoůže";proierkou srušitákonyědyIformové.ÃHámeělsěmitoudruhy?akvychvuchuarxismu-eninY?yslímuynopaknXtzvanýchobecněnX"avd,ji trpivyslddXmejlepšístkůltick))ovyichoů.» (Eom[(blémy cial1SSSR,PokymtázXvis)s@xdovouiskuroce 1951“, st 1.)Přčte1uvedH!fragment@z'$Xokudvnipm`ěkterRdetail@vzboje`htypڅqíkladgitazatuВK(pagandajeoreėxb/komu.Ysez@hoalHi(chápŽivotaX)imvolu(sařadJ.V.St(kům#nebHnXAZá pol@n,8Pultuan. ob bdnЅnaЁ`zorsHx8ʦY//+e`778ce.Ј"ntIjhXٯšle!pebedpIsȏ|3ylɡtavůrppůsmzvinul/odkazpoužitrodmȞY;oلtupcc@:&,s@el 0ɍث/,ȍ,ɳe(ʸnice.  﨏a0zaieqЖp٥"skpoexxt8pňy0uly2tBshbsahemnemirnti6!oxhlutortilasi`liatur$oxjazy8.wߌ="bߌJ[ux*činNmPdluPevzpo)rr(oz9ob.ɷTjiZo@ : 21uz-*esmrtelQoI`>B/="6??">SLěuɨw,laoz1ékolivofi;ata0by,y moro`azevst`:prvéri–uIa@231 nezávisleadpovědiiprvní částtázky: „otjeuch (tj.ůh),řírodavýtvor2a၊ruh“;eboaidskéom“ -měnibjektidanoneiv4Pmožech.ďu,teráXvouarianiíd؃g@avdě?Xležíněla(ůkazů@ředkyakoliogiky,@emuž emisíciletýpHqc[aith-dogmatfilosof}šP))ehoفelizmupokultb-onideS.oomli>Vouu(tou0Ɗ6mic1lc(symyšra9izofr0r9nstrukiTmve{mrxHtiX7nezkoumá,.V.Stnod@vapan0WRjegnadomcȇ%CKmXi[fragmeíše:׼>«…چonyplp倈omzPociȇje@objž@CitًcesQeviЧnaůli.̹Ite1rtoučklasd؞؀c#Ri`oži/-DŽ`΅dhoř.»曡}P0ù vwůzrganizaX)w0~bvyyiby8nilyPápF䇙oRbecQau@onkH")coeklto؆0žáPztahn_tzv.txrrozvojaplci@IhistorbodPnchxW__YAvšȎHmtzwBeltex)B0iširosp0rumor(blů񗃁pvytrhatity0uQkoovpʄaotvrzlibovPdojra1ěr.ЀȊ8z ٍ)j)stupߒhk~ؼ$WWiI( xdruhuӀneužitíýběruaktůogikyejichkladu.

    VouámiostavenoutázkIrganizaci řízenekonomického `votapolečn@i,.V.Stnyjadřujevnepcňarxiali\Hnaqímžáěeo8dářčinȄtimož232Nápon(eρTasadn`lišíGB@zaomu
    . @b>(z)azJ}10288}3~).oߙϙjenopysl,atřezavrhPirHjin*jevzatzͩ( »K«!,ٌ9ؘval0alym]ɄuXleqZvá諐wJvztahM)iimotv,K»nuce«(ad-,-«ek=?`bytá«qd:s*zl?abyjasnildrojhkopsťrгxlnؠ)dGDěa􂰮+sdků,uch3zbrakqr.ʍopelS!m˞rH(Eí)lɳ׳ZmМלל6844׀ללֆڮ neоiȒ těch!dnes`dH-,`nBzbaHؖВ0{hbHo"1ruɂ paBxyuDabsurzZh9z1,ly݋״Қلí:cш.݅k samIb)1aob@pdávwIHPvH70luvit3«„{"Th|iyod8nHnebys'(kyspolqozHř5+ڀvYziPdravotXt rgani o迁רonhknyAi8ynakXdZkrytPoaj(inyogpoznamtjme9ritigothajsHgram؞YeezhufázomunΏ߉,ғ{?g??? s2lohyřreservstejh''ِ'״C.» (“EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,P kyekonomlotPmo8m`HdoAdisku19512.TÁZKABOŽNÍÝYAU).7lpWPbOuX?HarhuPpIZX~)tuXmchx@tحbx逨esmysl0stahtex`d[vvedӀenémragmentu.okudolitickékonomiearxismudstranímeakov0pojmyp „nutnáráce“ဲad,?adbytečpracov@obaýrobekadxPoředkládxJ.V.Stalin,seGGFrozsype.Huhelsrotožeehjroduktem3filosofie,ůslu čž@h_evyhelněyvoXrevizilj(ڂek,sociolog X`@aystustavistoriilobálacivilizacejíQerspektiv.

    AleteOOP хtotbP.nlvrhu,mr1éro,avršuhuvi8ouzvAědcům0atvtaQnoaF`Bi,pdaYživoenským ámky:blockquote׀ЌdŒgc«Mysl,PašiD;shnesouladmeAtariLa9 qvzeЁahradi8qS偘ituacihb> 0>oig(ω@>MohlisrpětndXy,yvšnala|kdyonRydit. (z9azn0i)» (EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”QPozk Oozؐ vii؍opaddiskvp19512.TÁZKABOŽNÍÝYAU)'oiעjόϮůžeA@tTPichápodkazyn.MЭHXvxBzbavQ!jikategHփXE'ס777V±tXxazpooutyl(snaryvářrošel9rškciѕ-dogmP߁acu podprincipuobj苐̬"hj sauӵzdrhH235pmjek9(P`uizHíȞ1x+b˂pӉíʝ02PZEzvA7ePvytváříӀojem, že „EkonomickéroblémyocialismuSSR“atříarxistliteratuře.

    Avšakelkovědenti' dílo.ʀtoxčtentextůa0éhoruhuávisna [ři:i,dooumjHsienlovaezdstavYvazeb"e9– m(dnP1es.lexpochopitamotný0ivot, podmínkáchxnukultuiepolečno,eevyhnutelnset(vajnuc\mký0bloniděҍta,tSy ur(pijdXktázce:1Pqaҁategorie (pojmy)0Xee,ved.V.Stxn (lypou@i?p236ynetrgHkazwwwp:jImzobje:j6707,kpatryybrapisτ˶v䖠iqifiЩa3z.šXkɋXyЃé:jᢁzabý,,eɹ醏Q`ztasi*jmaátׂOOOMMWچ^spsePhtu'">Pbyn klm((hp`omxjesAžkousila4138ϕ8;t @inctvoQcBwebbNsamxajepíšv`(r>-psyc rockفjimsunpsQlɗ2qzavaz8lozhoxca.aQ8ěcapůhbkps⭸RXdruhӑunavil,lrvolapsHžled間YadekpXcrٰ hsvobod+Iosky8u slou*rnkomfora芉hXlékařů0i>Ale{mezi@ádky0uho`Hdxv,zٔtext.Ъ0ko(0běhmov@mabdZčal&í.ouI@:blquotb E+PPmqcihvSSR,)ůžýtp4mi8ȁQma–

    TبqV0k(goriite[ngr nahgaraX;ђs(mís#PtЈ9zdؒ-߂٨pracováӀníuskuvébytnéhohápásvěta,dpovídající(potřebám؁glol)ivilizačbud8. lockquote>J.V.Stnaktickyepsalarxismusakoystém.e"aiyslet, žeʃ'߂ú0něimoděk,e domo`ntelekturimitivn,paj!chlasPXslovHnep@d eá`dpubikacepráXYssteA,kto`jjemnozهintXminulioučas:.onasadiler䃩jzrani@Pjšího239V1EkonomxbblxciHSSSRQ?uvelmiýznamnýext:zoDŽ׀Ѕ$'#«88Pzzvláš)apitebnpLeni9aIžtvůrkpohaGoigφ>M8h.50/1997ױ>OdnH50.zaItku 7lesem0z yuprac! DmitrijI(m Česnv`aal!člerezia ÚV\idrtѨG3Gor.а胁á0uj@činuuhrčoel:jdešbxPxiq䳘p1mrt8kolefonu؋WwwύxٱPjžšíbtaxBamialI0rozv .ͤj@spléxvd(s)shmAle8ku etv#X0Xhub@ o׶'''/P*imus_ӟmělůvod`Dxa(toE$ecM؀všemocnéӀ,rotožee`avdivé“ –ak říkal.I.Lenin.okud.V.Stalinonkrétněí, marxismusnečistéílojehopel ČesnokovovibmýmokynemycovatlternativníociologickoueoriiPrsizpomeXxa(coyloxpsánoņ`omýchbléme`pvSSR: «MohlstenPsoulad <mezijmovYaparáthetou>rpětoroby,Pďiščas,dyecus?:zlikvid.»ЂčemžQtřebahápat㉣„uXMemocn*240,ýkajícíseepolnostXnejHstě.nao,stYebludPXlepid@hlavbezalšírozvo1e8osvobozjehmák0Qilionů@od픰wnnimibude Aȉ@ xodueoHr1ouž kuenajičíxnovuvrdtlakobjek{(l١ x@jix؜Hěooo296m1ooon. KromȔPoznámekOQtáz,j8sH8padiH ku 1951ё0vߤߤߤߤ؁zařaašh!ODPOVĚĎӖLEXANDRULJIČIOTKINOVI,HYBÁCHOUXHA..AROŠENKAiڂdŮM.ANÉyGENŽERc5842֘@chnyhhv` dtexpHyz(pubHace:o(evpou(p`pn diH,Qstvo mafrphavárů@憁to(mhaHznamhhegto80XҀhierarc8=e8Ke.V.Stn(tkldiv(>6.8.2Рateizx΁/oooooooo/li(uрWQXy?Jrvnalekr(ovPzor'@ahyby(D.JaroPnka: GD«Soudruhʂo@slaledávno člelitbyra Ús1d boruKS(b)pis,at 20.xeñ,О!xylyyjXiY sahž;9dhizobecňujЀ낋؅Xtaka`v »,j«@aӎ»XlPádezvyanoȂP«Ώ?mimoavrA,p(v؎(vypracA@iuvpb8aoHnebXůlpé䭠dki؀0vaȊi.»lϛjϕJȮ0u ve,Chcx-struxcharaiz"@ɳ místceCéhužXubocez».leudnkutilʍnPrzahrnSvyv( P /776

    NIstejnátázkainéormulaci:ǂǂǂǂV čspočívalyhyby.arošenka,`majícícepXvěrnoarx žádnýztahObrXímePtextu.V.St`na: blockquote׀ЃTWS«Zawu, říkPsoudruhGo,ivstupuhýrobKyidhdorganiza(.chilakorředek,momenté.243Jak`je dytom p9padělav1úkol[hl?ӎdpoví: »H|(blémP쑘niPich>ؚbyz0mánPփleč,⋘ržapzprach(jehXdeAor(Go8vens!ě,pl1orohořst« jevxnuiskuseגTȢv1astnvystluje74nez9vr/zyze🌉extenrůzxvlicnašíNqhbo`záty⭹aaž0ořad,vovEpouz@choiput.rošbmѴȰHn`úlopikateg{gg-͈Hpez,ȵ -terX0áso býꇧPzj8hra@Hdrami!ahaHXHlɚP2H=m ůvěmװװְ74׀װװִꊠsek@plrGߞGGGGϞGGGTbezǏuů.domtaHdats«epdueomuhўplzv štSobtíží.͆t4@úplMkv `Q3»Lj1mbojvybudU״eduka@spvnGGLejihϧyužiOOK77s酀ons0tnejvyššíǞυ.ڂtvyvp@ta'ϱ̵yrp!aDŽž(.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHA..AROŠENKAeI.Hchyb(&()_lpbZvXledLvcůusýt@s@:že.V.Stnůbecemělao, !dosa@níějakétatečysohodnotypektrarodukceaekubyvl,utomatickyovede0eo@nému štěstvomunis(poznámky,doidOizHaolvbezduchovQusilováamítlřikvthadry). oomli(ul>q říká:OlgO؀σGGG>„VXýrob@poblPPjenpYa,ýbrž2sebvzájem.yráhj8H3urč(zC0spollv؁hnnsi ňu.byli,stupٙchjtahů@po`rZQvci8htoenskׁׁsskuIeHj̞w:a" (Viz.RB.ngels,l.,tr. 429).?l2KdyX(/octo@uedpvilAchnteA1ȏět)ako `praxi`“,pkračanovrakphledům.aro0nkaϘϛϘ«Sá!skláuzЅ8e8Pr؈1sjs nerozlu||Xspja@odXvřadyi7ů:~i4(Ósy)hyv!ces0yhedieenabX䱹КskXaťj(oci0cz)zɣ`ebojiɂo9formaceGGg____">Soudruh7`;A0ne hla`оpPov0onelapliktBGGA.Ћ i@`reyxbl0Hekonomie`úkolacioPrga00܀,@vrh!,݃:odtKodɑߓʈysni aaorogda0ovy »V0c@ědy«">T(@lsp!eYjybli jšímiȀrevoōa8vo`Radbsurdumpopxúlch'pwbiemm88eORďějedrandolog-ߐbuchari;ko-Yiky.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHADAROŠENKAeI.HlaHWk)Ǖ/Vdo0 ape nezoryWbvEʼnǁQ .V.St؃pjenod0uiШp@vq!dhdXmlachmXtaožijěny pojmoApk@torieɂ0Ɇzdram8sudkШcxo/ě“,Pimokusyt󕀾ivojiԌrěcovptativpodȅpϦϕnauceA.A.ua. JejasȄechápemeۆ,WQ,ȁajonisp ɗtvůrčíozvoj+ie뙈likiv1həjqmín ch.aladaekritijene炤hledů,n=閁lodZ9sů!eVP,zesšnillonxámzrujízaniebyyon`YivotdekvhYi.blockquote="bObecȦukazuWx@hzvaќߜ:wvekteHjenHsPvu9emhltáva9 ۏȬQři QblЍ#dlečaدKlid`mi2á:7nvznik iepaet;yϐ8ookli="2'gϐ@ůstanmluȏyčotathš0)Lensqvrstvy[3joroi2uQěj Aolcwi)pnadělQoW245Vouladuím,tázkaPstole.V.Stne iVšeobecrganizačníědě“.A.Bogdanovyxněkudýznampjší,ež arxickpohlesamotCJaronsklonnosteGm>áaspirujíc0měnitbou životudekvá`eorii, kters@yinkkpomenurobltiky v776yako(vé.oYpkonolog“247d)forp zee؅PЍYY璧>.V.Stqshhtúsš:vomavdu248Na8uirefxt48ԭHpwww978u9wwwvb kmu:oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">TpohPa ět'''''''''">2. “Proda =v)velkátor.” (str. 22).oiodhalpT;dxdpor׏echnyvyy, žii[,7,kudpjem_[zku rozšiřuX@celoҋsouhrnaόGό>3.hiuspoPd,lasxNmímystémůmhmqutstěchtoincipů?)myškuě4.ʆutxnXxhrjizobecně.ςmusbýtstudp 8kazem.»WlpbAčkoliv@meЇkomente.V.Stxk „Vě“.A.BogdaakaZtyezHýše0ybraauhreferu,?nělbjektivavdHdmím!vykotl Qecko-teHtické“sodobdruhuúčelyPc lensky҃sociologori0tY؁ekonompoty0p"1ʖ/vyr,t`qlT`e1jadJá-cXr (aXopPoouЗlexho,㊪oh;samobylm"xXéučMztahkbosobě.A1esvůjThQm (cЉkázsvomrQh@lařexpu)0idy sdYlul0fXydeoxLpIarmuskoicméneschop n0ik Žaɢ y‡ driel, ( o(@ƁjZaury.֛sledté ojviaIdresch`–aٮj(bezʀq:v؀edinYHes0huX%trců) ɽQsmnohX@ٲҎ{ver@)yPҀáڲOOOOČxQamtvoelHpIH(隈ézhrjem!'vlasyvi;‚񟰓ihodnot1boučaЍfazákla8ڭvobudou1.ԁ ýXDŽ,)(~kzachycnoosféraaktu𷀀PHrdoǥ d(ší s8ryv..ZžeVní ۀvěda“.A.Bogdanovaeravněykotlaná,ůsledku čehožovoluprezenttmorálnosteboezsubjektupolečiakoivníakt,terýaichxzávisí,9taktrPproá-cXrickéiděsptavlastmnohainitelůmoučasn (y: zj1poh8u!ležit(QePýIek,zne „0kruzíchFúdajjedinouhaeri@klidsٌytojzkumxk()hoalšísobIkvalityekoneHkaj`a높P–kcesuza říAkomi vota -muvůbecádztah252.JTo, mІ`axe[po(؀xdmí(ny6'kařvm (cq@؍še(a!XВ[kčloPiH!ů),o9ejhůřechá0( (iAbiíhD_zmujYúspěšvhHoyformˉch. V*n2A oP8organizahverzire5ouؗ;schopAšitlohkopištkecizacC*Ц2panu@cAulturivu ov9sviobtavilarefaluví:blockquote?9׀Ѝ«5.ůpmpáenAoج qf_R.֎l̛oبXfieméXneuksvHhŽaxi(strx64).ЏážIkut!émvlu?YXL,e(integRyulactázky 65išlaI hʂku.NuudemazýɁt@ologií“v lazyčtiظmXɢov...66)» (48eTeYx)߳ߝVONmůžeýt@n dsp*(eízY,exvazbyȏjei‚ܭxXodpda$cH@axXohlةzolijcárr!ust6xompIkaykyHvo u0meselʑvaplňkkmsYpkaždéfcnezasuǛB,8(ls9Ѕ8chdruhy Ŀ enm$ěiɅrodʀa.0zté $esnení ۀ„tektologie“působilá,pledkuvéravníykotlanosti,inakyeaneodkazovaliěčinitelvědyodob(pakooělalesnulýkademikojsejev. 

    J.V.Stn řadilpzory.D.Jarošenkaruhům ritioestatHzatéžy0orovároleýrích,konomickýchztaidí:hmiteoriXlxeꂠžXřečvzájemnz₲,jiHatikou,inuál“mysl8hpoumisfér`zapomínají;8ág`t)upnneb)vyneseeHi[Ydo0rBohamecpsup@znikáís8wwaociel] @Yě2ed9ranchnDapanargXzacmypotby,ted8vrubformЂ@raJtAo:ǘǘǘǘƈ0K0k1toɄxt@jamuP,by`všniIkojaـeʙ)ek?iGGGGFAЁootisQԊȖCůQvej8ákulisRk pžkrýloulicorcypXkompletblahhdúvahyhR蛈ěkaZAenttrž občanAlʥtd.Npdo`tpet, XQߝYimeomzduHqschopPQitvr`lyЬ҄Y yjadř$smstylublockquoteGA׀Ј«17.ezqgr9pȔQvu@opingr.ɀZȠ@khit @í(prЀPu,brazY*vazekpjug@xů;b5ily,ovedeXBXhuznamؤXaatn(8. 121,zmka).řijneuPl;³dě@A@ozím\rozlmhodélnk CodporXmehvxsa(.»253ek>vip,daAHy@kladi`jypasvminVaáaÄjej2) 8čiš a9tury׫ԁHnJ;7nhnedfor(. ߑבבJuažp6,Ȓ_ayla,ͦhápalcehH0,$vy1zel Pjeс񋥃xono2rakq]ú"psigorsoui[subjysS(aWWV732WV4WWWV.ԓeýȔr8udp(vče15G) 8i ví?????k@ bíhaxt&'nȁž08olik(zemipseuarxi"xtiPnaгmPlmrt큲aXtriploupl脙uolvvucnu'$teՌ1vobecةQorgza؂)y0qjpPȟЄYɚϔol>255 .

    6.8.3.yřešitroblémy/oooooooo/li(uWQ0QpGG"1em"lign="justify">Kdyžsmeeorientoěchto(incipiálníchvětonáovýotpkách,rátíkodstahkoumanéXe.V.Stpna.oneolbAvusný: „Ekonomickb$ocismuSSSR“,e`oakoRuko(ťhled říze>teckyaesQkomuna(.ІatpatikёR)Uů,zžejdalšíbudoa (včetnefunkčnoarxl8tektgie()0e1hlav vPoz8m mm,huvism opa`ouiskuro1951”ZdHo⎀e h,Pekl7nch...`zcela䈘ateéokudvhápaapí(-s.však鎨1uedenk1yložil@viděireJyxyGGA,gnvakudpad"dopisy.I.NotkAYaninlus.G.Venrnoho`hsAb苹Xno??9o1ři čt!ߗؖ7`ލ`m9vyprac=Xůhu?a i,0vyhnutelvyvؠa:////.čza(b> účebhrndsborhkukiq8䦠čkol`4/)@n,axituaméeb,z蚧aszעm AlCďuuemimovyso@Pznanai!nebýtísnzákla'some2miȁokJá-crjyoukromě-kapiQL 12aA(◰em;ctextٛwwwwsnYter!vznikl?????iozvout3Ϭ]nadf1elirX-so񃟃oJ˝ hva odtrmihe( qvo8y`pagand 0ϳlpsychpKůčlНXi`čX0zor cxjevȊmlouXarmdavo-arizmuNwvuěříX!hy Hhvyvihoudůdc``stlidӏem.ڕ9ico__T4o𒏰5Rech,  _t)ulantstAeuskrQid!Ҕud`.komunܖ#ě.émrav-edneivЁ itQGyýkaiiarohbezppVK@jnp)nu 1952.leblockqu="bb>BezXi@houW–ހroblémyrganizace řízeníamonárodPhoospodářstv–yřešeny
    .ootvrdilaalšíistorieSSR(postsovětskýchtátůae`území,četněuska. @lockquote>Dokázsme, žeEkonomickéociXzmu“PsobXobsahujnavigačqukazatelep,terdovolrpozornu čtXidělatasnoeměruozvojxvéviX3chápáis9a,rovnPXsnmwr{ancpole(i,automatyredukovanýmх1pokakulturounoosféiegregálx.KroPoho,!íodpAdiْavenozkuputer0it딍retdob30-50.et 2@PXíυυυυZěmeJ.V.St`nonk pobpkkapiaPSA,Xž@ notrž:s0iveɕukXbPni$vlaýy`obchTpsalarx(KAuangel1Anti-Duhringovinic葒(3atleanHp9,`roPaurz;iiҡ‚-m0 aulstenH(áci Imper$skojšídiumOm1 7777/, 9dPávaly؄pYrizamoggbaxčinmechmկhulhzáklahr0PcesXO{X>jejikomplexK3ptbsy񆈍d1Xrezi`ReXta.a@mXplo0měhembdruhA 9@lky} *zabezplٔptXv (ຩliš`sniž‡ndardjota)Zzbr i(@ouinveȣa256T@ý(Ncka`@pm v`š9azjRo.д`cipDceljQměřítbydfo,jehoU reyemila0a 1929XexaíHliber~ (v/_)|uVýmar republezr;uϫ֋zhem`ypemx0 vajٷažYukazio-? ni(od@m (0SSSR)󯷄ůu 4čínaje 22.erv41 (cod8m898v@(t@Itahdib ezdEvropy).Pɣ`,rozlZ,o!odmuhiEhiٿ$obchPblodyokudp3mkrA(yPmbnucenoIc,iAu`9YjmK8kolBkospnčitgramB5"ev u;apaӀPPeŸopȯqAB (y10V2);qnadytvo řenímezikontinentálchalistickýpraketabezpečstartuzonorek;edlolast@rogramytvoadernzbra,terýohlýt úspěšněvršen,eurčitokolnost(toe`vlášrozhovor).

    Tyaalšíbecnámá258symwtzaYPelvysoڄtudů>, vtidenyu0脁e0Hu0yvatel߄. ????>X6Hu/ekonz8aamoregul*vyx`pe(рobɒy!ef0#r"-dribKXy[jiHm`I`v2eméXpracb`liz*H.ʪQitaiajištt7pripuH Зɀez(y (QaX)d)druh͒ržphanismP Hpoaximp20eňntabiH8iniž ákUlHsmexoxmakro$܅utkapl Ii8vet 1930h1940)obecA@ fů,izuXjeelk.a9t1patdetaiBanalýz@globbDamMrsТvhrؙ4ýiAYkׂ9z(uk ylebُɓyu8ršší úPndvob`nologibIvexj1í“Dyíp(uform!.roniP*uchyni((kˋbyataD@da)1dovnoeztresrposuztztoxě8nazY"jyt u!láštn ímilužbaPosvojenýerminologickaparát „samocenzura“avo-Helitarizmuh.ináěce,udou-lihjicházoryyjádřen`eXjnéoicejakwny.

    Mezwi,0HfungovalSSR`yhzvláštníytvpracujíc(osobněo.V.Stna.rotinnalakta, četlတypkob,ejednočlynulo, žetȅ)pnovpprincipQnik0do řízkonomikozvinutkapli`ů(řiachv)tržxPmechanismůregulaexcožyšujeduktivitu`eHnspP؃,a@abi`u'Shoy0muelko,nezatěžIr)cTdělnadměrH ůstemrokra$kast>NepokoušímepHdPWnohytaou),skutHno1.8zzaved M \ [tka>0GnΆQsaVIEbl`ociI0Ipsled: blockquoteWQ׀Ћ«4H9ksmOsem'>oigτ>Vaz »«*evhod.enؖ!XzambližWu povrchapisY8>(zdůno:cit);všneodhalqLsmyslohwدdevcesuwwchPnsgí(ýbpoizum)M@؅barhnout0ovoahradȉ!y''''"» (2y,9Ppьmouvismopadhui؀ 1951část 8 -9dalay)w߀l275Zdá`xu{8fragppíšM odmínxWicmévyvه3a:د|Cob(PběhtakzvahȊpϤjjiN??`?260GQmajaH/3193471.ϲϟ6ǥ">Aytrlial`, ž푸Đvyřejargy/ڬg(MMF,Ӟ9anatp.)l0B vzvabs8reniviohoxřsHtikyxfinanxHxpitoyhýbají amotnémuermínu „plánov(í“,byestavilyoukroméodnikatelebyvastvoředtázkuom,akeealizuje1inuceHlněY ůkontrolaejichvlobálhměřítXvůliiýmílůmto jektiv0ě@262AěmiqePomicikolnostmi,،`projevozvtýkapit zepch,.V.Snprovnával větskoupolečenp->Ȏ:timýšlel`persp:áchKXčáy50.eenohaodvýrob- t bsystSSR celkq úsp@íjel67763264265Avšakalšíůspektraýrobyတotře`vvnJntroviQ(enohémPlem0,@d`ledkuoho, žeárod9hodářstvo řízenolučqnaákladhpersoX-adresho (strukturho) yj)ir2,ipět(krY)nformaceb@>Ozka.Ж򤉋Pravda266O9ěď.`Asruudrexnykydy,nysmoncie.yožacteu*neselitekׇׇׇׇׇׇׇׇ">D0Hilavو'kcr vpubH` HXim,li!xaide.ڊhС u267Tonamená žeyloesprávnvrdit,J.V.řebývalstavupoj`hledněvpozicetoho 0dosáhl,nevidělroblyadekvátnoXách říz:strana.byrokracie,;eěnilaPburžoaz vrstvu+h(std!koato.u.kelr,s`zv,taسHIZacheabezpuv`lash xꋯcorg*ztakějXstiuuzav8korpovchpem.dkry؇Ӣ!tX@$myšlb XQipad*zrad߅لug`Au!ta!pripsОۃzbpSay$'CndividuP(a,d؋ضe+jePՀx0oz,ariéru272Správnost hoarováIserojevilažěhemֆІylastenecjálky`„koeaízdy!aha“ (snadromhkriti`chtuací).aktoQocitly(doudPihnhpcey@í šaržzdušnlXletXprůmyslu,9zne ípravomzločinypxnxb`mivin)mi:ákla@ájemdHvyso;úředkůboui؏H vYiPxLؐxydWWědzdefektQC8hnikϘϘ53πϘϘ,xdůsledku čehotalonineštěst8emliЈmoojperace?10GGG">Ačkoliv0ečobdobdnespezentujlav!Yuduak aneopodt[re H(1jedipadx\ciwavxti0s酐ahu.ylInoeXnzzXjznáj9Pzhœhstsяchdoz5ȃ؂9ývxmȀXrdukHT exnRuska1Petra.1časA'''448?%4'''77776xP šlapyvy`aʊݝЇQi8PPhodství,9upomínAv1E8om Hbmci@PSSSRo8P">TedbЮXnMj)gllbibl8bjЛParch`znach(rykutpot`bxteh8začítx@itf8udh؈.`voCurtouy(vztah)`sypg1aces9rezů“.ʠ!v8yme0g.Àdalet9enarozcukxal.V.Singgggg8hěr sH:Rblockquote׀ГZ«JutnoAPYsáhnoutkulturvzupuipjil(mlensnˌji@fysiQ) chopAɂڵl0být1á`2tXu{uIikti iXinited943Ǫ5絛υbs8o@Zxy Tip88irákWoϔ>ČeȚP,?/σ>ones mPvae,e72!әoů%?9bezϗqzȡ1nyhjImXvʌ{.ˈhdeXQTzk8tacohbujmé1 6dajiX5êHoH盟bzískteoyčasnezbyyjy8?˝'Gzejménaalšímoustavný`nižováncenbožíromadnépotřeby (zvýrazXnoámi)276Tak@lodmínkyřípravZechodueomunismu.» („Ekonomick`problémyci@@SSSR“, xHTchyba.arošenka)'lpG@bZohoe莡popit, že1ro`opdářstvYyěloacovata,8plnitbyelůmřicha,alítpivem,odkav(tadramadí8zkrá8jPdbídnout čas@ěhlupujrostopnP9eviace,porrrozkvětrnopr yslu,ra šou-byznysu;vzniklaIansk@e9avy ultuchs(npaitů-budkničemůaterd0liš`nit0.způsobuSNwwrmusΙ1oiddekl@ɓI!ýٗ`Xt,dsam(h;osvoj`nciálhXo@.omXiem0vnukvhjn)se|h`akqi觘ppol0eɄBh'Jilovya@toznaštHJ.V.Sqohi920.8ht hraniko-eo,`běh 2-3ene(cca 70et)`hodehtH9jěkjeȄЁsžnyyjšíHgioX0P6globǀŚȂHi skutdщ!jРX(dkk`moniz(XSzvÀqm0ů=yTϧKdy ol`vyloučiAamot`0ékolivye!vztahiQčiȁz92henůXG'WRVsledkѐ)á iHrHoo!GNnezkro1IPlpzalépk>pejё*eav-y'tSSRZuznuzpzěHvýšek,ýdošPdmn oNjwwkudA7naXlEobHmoci8vR𝪅N؂marxAshuzudekperspe9toupilЋjm`nu ÚV. 1952arzapa)pakYȅojm o辈orZvya3tu-nQIx9;ziku Аbla!omevop- kap(tcze.؉ěř/i@ӹckxlg@nu!Ѣhas@býva`ykoňmuch)Ybolvzօxh8účelif @otlovaaeformscese`xepochȄ">Ačzؔ@afragmens:#,pepwqarґ:*zorzisѧPle@ici!ultuIosobzidíxqmu „za třetí“Xdcházejíeštěv(podmínky,teréáchanovánmaialistickéhoiděshta[stavuQMuroskutečnto„zaf:

    «1.eutno,rvé,rvalej)tikoliythou »racionál)organiz«ýrobsil,ýbržetXitýůst8kspolens4yknostmgr aků.Ё zbyPjentžeatPausvybavovatXříze"jakP)la ti}še(a9Yytvr8íhodářsኟXbezěIao@možnp֎rozšířenxrehdukci.oigem">2ojdruhqp@upmxchodXʀщ,ilh(pěЕzůmudelאqiyzvut[ica úeňπɍlidȞx@vP//yHhradobbX9ystémemm0+centrmoc0baМRjo-ekonomumhlosáhvájmu%H=ߜoby.» (`E_b mPocvSSRH,HlavAchx0aroHnka) ?lp_XbTozeznam>:HJh(orxy닠tdtvox嬊ؐxRologkladnu$Rélceac`zdne0x. 5dinarantpokojB0dhgrafję I9חhcț`hrnuiTkultur!'ýyxadavq@Yi82l؇mon_Yjeformul.V.StȉSjsmeve4.4.P7 ??>VQéxyIvojXzdpnalE??:Qk`A(ejich9 e qúčAПCzp(lbýh*ɔso1*n8 `䲍`?:važlo:fekti+ Qá8í.֏dfěj(77J7@nadŪANeȮelayuQvajkariér@1(idioty,labhcvztahuXpoziThazi:bdiwtH/>oomli><ρ6ςgHalign="justify">bniorganizacifiv3systémle!skéříz všepobqQčinni.aímúčڍHyhjmutye škosředmdynamq1gram)p,ineár)aWTteorieutomatr'–y s@šin absolv(pvysonezhmé),a \byeoh)ces ýuhzforat+vy򆠈dv ŽivodovolujHȂ tonk+rabú1ichniky,xlstv dyitakq Vwoows4wwwOwϗwwwwrpokrكlaHpsychi`obyelahm@generakult!arxismu,H`de4ozor`h͎ߣ K򢰩Ry.oo/ul>278zabezpR9axiXp)ukoj]neeu$motltuy{Xe)trsiadnam1zȁXK0šíchHy.,
    formulacig. 龜e؋йunplXovP(`cion=)poفHBQ"myslXHA' a_]jsش{؁POdboodma6߈߈߈߈߭_obrనozorٍXdílPn뉻adnotyb`kapizɗon׍@au8zm(Wnedi(nujadjsQȭ҅eXtoáklad ěeožnéfektivnílánov(haedeQhospodářstvvouladuimiXsepolečenskýpotřebaXjako(v.onkrétně:

    «…Tonam, žeákonitéhoozvo0rodX0ašimacímrgpům "ostrtskouýrobu.všaknelzHměše!skut(9íI.o(vxdílixcAbytatoCtalPoí,I;rudteneomic\aPjvPdnoutauči)použí؁p9l ;,Hv;y,te!odx0jɇ adavkyohoa.Ίřície(:pětileL }» („EblémocismPSSR“, xPozpmkǙXtázk؈ouvis0)sistopax1iroce 1951Oahara uýchů) h>oipWem"bNavzdorه،mnozxsiyslApkuty0hrobjuukazatel5i|a(@ků,en`rhu0rability).V.SxiepřikAal,P sledku hyl_]APl8negcemy*r.Z(`štцvnedosažihIlHějHhmín8kapi1Ȗdky,edci-Ӟ `detitullupiodděl AkademiӊXvazXrepublikoasYRuHběhem؜o8odaȝ߄4uď0nemohlbichtiáp@ani`apswq8eámivoxúčeђhoperPs9٬(n.ϐwwotáu0H:׼férasxRĄu*mezeex`enpovlastnicB/sydkAQmiHvo؃rHígC-#upxiPP8i ڝѓؽjdrazfw(z؁Xni:dleA0l(lJ Jț٫<,ʡȁ!nevyhnuQ0 yb #ůxҼѕIam( khdu;uaAs"jlXariant zQxm@yuRpacit)ogjg8ϙ>NěЉQ druz(vozyc(x__]ru2Xsaduϝ+y.oqhQs.ʷɎq4naopakstAxosueme1u hediska8li[HniɬR`\ouBk(br') ψϊ'k10 - 15et邘xbyldi8(pX0táz{WW)u3iepe OtůbecQro|xnyššíormʾsl(kytwowwWWww__\,XzbaveriodkrizničíȀ_šexT#ob`skXhmotAškodXAaji neЊQ(rychtempoupE8omickéro blémyocialismuSSR“, „Poznámkykonomickýmtázk,uvisícímistopadovouiskuroce 1951část 3.1OjaharakteruoýcháůaguH) oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">«Kdyžseml8lentabilitěvtYhoárodní`hospodářství,dporovalvev »Uách«ěIYdruhů`řívrdžeeliko8našelán néo_[ehvá lkHpřednomikipouštedleěchto>xhenci_ .-bíj0pa8sadutyȅ߅.։}bylo čenoGaleyaPtliۄaýrobsodvěZseůbecvatpvyššítouBrskytujhoȃ|a,bavQkrizzd;yzajixneXál0růd8>. (zdůraz`nmi)wwwwϙwww>B!@všaksP(vozttoh nenijHzvůlPiЃCtbX9)їžnɄr.o@.҅___Z.ggPmphmírn@(znamazvoڎ".ͩғpihlíže Ѐ}(stavby,saedagsx0ini8ny@j2etapX.» (0Eo߲߲߯` ď.lexan8ljiotkiiKopátȯoip70ՀbוP0tom.V.Stnɤoň:Yla'%,éh0lyn(taՃly`m, Ȃ9(tioȾho)'ár8o,e@rabo(tjlep(pGΉoihleč.h" Qɉ(Daȋpvztay਩aׇelki?každz71mnK~věG,InacheS9ܗiforlastnic(t,ruev-kolch)oukromé)./okudlibx@9pkh9r༐s jzduk*znežda$uہ˂hc( 8ǎĐho铘$)čas0inu 10-15et?hߊߊߊߊNԆ edey@to硒jemqaživatefinan{ xje3ík;0tohoopa''zís9nitrpttp"]YmisťuP9ahy(doi[,Ȓ0do`Xzenop`дiZvodXupezúčtruhxervzǏǏǏǏVkutCtslЭmůžedáta rvníohled.pektrumrodukceůžeýtaaždémrčenQčasovQintervaluednoznačněce8noakXdleákladůvýrobu,omi lchen.̈́Wedya aHp{ӆ@středků,avádBdo\y (vptaibavyystuozlpHĂajišťujHího󆑄 IadbytOspoIbitelům).څěou`buy"kyykboží,닠získá?8.o,zZ耠platZbudPXy,řim{otáz rentabili`hodářstv nehrajeli.ůleži xcho:

    PokudXɄ/+celkov`v7QúsekT(x "s aGaxs@vyu⇰Hšeodȅ1ch,usr@em@á@zečátZ1@obpvyí,žt8h. ҴHkptupu`(luӵkčinÇXoru粗Adistribup񃋠qוו׃yy,oɱbezyrh{a/PtȶamoxaA8ѿ([cscho*ě-ouakrm`b鬑emograficג$y+dY0ch*_,ědeckPchnýrganiokrok8řu??9rezxy׏__;uvYgQza؛xiisQX“pí饠Wѥvyilɉ,kompl;@8)zp8zit2799016W<80???>leb),v,videnyaXálY-@c0y큰ajsrovnatelukazi؊qPátaled3obdob oppzixurϋȄOIz(nyěhemփX.oz`j"XodjX|aǬdruhWW뛘Wvůatoho, mniojO0i jemKҍh䫈hčasYúsePnevyhnuQliv@ዉ3u.ʢmovx4oteg7݁ؕߖؕ`likHmůžɕt oz@"y,XneGG@n. 77776Dél oos podářstvíelkově.V.Stalinarčila 10– 15et.onamená, žerůběhugaeajpraktickyšechnynveseaplatitemysluýševed@horitériayššíentability, čímžhbezpeču7uárodníhos//,oitanoHeměných0 @"tkubdobí. 

    Kroovformulac incipgdzahrnuloHžadavkůlánov( nutnost`jišt edzKkvt(v1ob0Xeškeréědeckotُ8arganizačzákladȅokjakoiKrě-8třebsysmu neůžeýtélePiyvybav@infrastrukturprojekselimi=PzA,Hbpolensspěšn,tbbudúbyté;(׆ologieHgbefějne@hvx,OmasRza8dě؋dЉ,㑰ás`dardemdbcykl vXji(vazi.VPukazujxžá0egalomapdlouhy281zah>9vyhnuYhítom;vvůsledkuhybvid`;q@tzuhIsu@H$uQwu,1/ooooGOgOϋgggOOJdrьT vzaj2nj ědecko-tPn``rganizolog rocesptܘ׭aů׀ooooo /uV onjπgg///(—akbukckxjeA@hné3ovanacházela󺼬byB(ly`.Woooiop׀hemAho(tojsneb*v mínkádikubyrpeQ.o齡a@čin,1č.V.St`nsspvsal: „<8b>i8Hčasi(XH[ymůžeýtákondnoregutor;(“0o(zpWPeeziůz9Ƅi8. 

    < peight="10pt"idthhem"lign="justify">Jdeo, žeyrokrat,eziehožovinnoatří )ditaňově-dotačnmechanismusdržovatoovnováze,eyschopendlišztrátovboízkouentabilitudniku,texzxladůsledku špnéȆickzazkdá,@étyjeemt؂po0ikyvorbyeniuvevpstatěněekonomZílXopírasjichosaina.V.Stn0vyřčrincipšíitel؆ty(ríhosářstvjakolku.

    <VHůžVSSRylaꈐtu.Ќye iurémoibyrokrat)(mXsv@/Zezíchamsahyichlu`bpravAearxise0 mypln`oděďaotázku:C2b0ádyžen aStuátuXeHúčtaRetruh҂hěњeXžuúhradu`)ek_\?׈׈׈׈NaHzdílX.Forda,.V.Sthn@saůdcXvlád)stranYhl WPlemae8dledhzamýšlel/sociologankt@o-4teorib*inli''ߣ.χlpߗvw+oaYíšenъQuíblockquote71׀А򐗐«Z HvyplývvbYi@ězaničobcho@výX ըYyȁȆšimѥodrži|zbqcXAxormálBkdežtFQuvniPmztcDžLj(|svabýtm,ޘxmimoámecférȶo8not_poui+і((kalkuli). JxvyrhuHzšWσ(…)σ>Přistupujeme-XěcskaNQ,ύxrsů` deh!ض(rcjeP,ohbyh(tnesp𠨐rby8tegePpi1{v˗elabGEvšusZmborekterýísрlišHezsahuxo+x1Bho󉸡 Hmůž؉祫ta ezPɅř3v偰ty(adznil(oibᱣЁr2hos)JP>. (zaznzmi)» E(x SSSR“, xOděď.lexanlj@iotkinoviK⯡ txu) olp' ŀbǜokudlv0jaultuNuн ten2?'nazn9yPménؚimoíd`Xč(vzvm0pihHod;.oׇ6>DosaykuJBasituaٖؕixsubjektilitpbBdiv>oomli><ρ6ςgHalign="justify">ptbyrokrata,arxisty:vůjěke škono,d1ům`luomunizmařitomlediskamuelzeictknout0šeesHvedlněnoem܁,jádLickýformách"rávoqtčinYýerčupvierarchiiů.ooj/ul/WPro2jednoXyobsahu282P0xželop,vyštntabtuGhȇW;؍¾xrovndosaИȔwplxNzaJupCԊpYiHýšJWe׌Vj0P{ech_____S3jpoje(xaročíšhɱxsper národeus3ťdmaX(mi:Jdiv_Y`>To, ž-stnskpdobbylaatrategzdeyařeua,ůbecevypdáomKse.V.SJýlil svýchbd0pozájemnvazbpl؂ principuxřítk-rentabilityakonk8odni0,kárhosářstyko.σzkubožQXrobyioci`smu,Hofungtrhytlujeto:blockquote?9׀Џ«ZOIuhlz@ovayat(ěccojhsamos„nevisl`okolSeȖckodmínk;ڃaIršížapi)M.xotrodu0slouži0hedpkemu{feudӂvšs`[v)pktePfPWPou,Pm9,čωnemohp(ؒb)t򣐘”=polečniAQ,0-l@telׄԒ`ás )neomezenaeobsáhrozقpo1ekjs@ji]n`eXm9hoducím׀ϤaeCvlastnic;lrylikvidqsy(ށ76vykoHsťT?oig﮸ϟ>(…)σ>PPeض@dy8vȡkla@rY/chozz,8jeAjedexhrn􂏂|vemiveškhmpo)pze8uěhKRm »p1mm«Xnxne>veȲ.okudҚ[p,ȀzůAvadvȊΈ74yusx| *u elТva(*eHJ dojdtvedi聘sXnocqqzdpPH;5Uptǵa@ȤloPavdě! (ne(bycháphxYvy+ěů)brgXzmynoІ)lidp>ϵłu (zHouYWůmyslu)`jst8encegk(stm času -?l5Pikhm@p.-(ozkvlX- Ȅoudit.gϥϥϥπϥϥϥρ@>N! ?qtedyyjnY?9oýbrp߀܇rdruhɁ?«Takx0 홨neex!onxyoooooooo">SOMausztahupímabě hboží,aměnuoup8arodejem,ejméXwuosobn@spotřeby.de,étoblasti,održujeiákonodnotyvšemjistýchezí@úlohuegulátora.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">A@akůeKaUoenoféru@ěH.ztahreAvýrobu.ravda'!nemáKuj0znanašiocihckéěshob,xkomu@lze0ihlížet i říˁXJde, 8&kutnphkrytynal8X(acovílye܀mces0ásrá rezakoǒxléha\noӋávěpHobjevُGu֋uvislsȅmьՕHniPXaktuál4tvpotázjsahozrasčotuntabili%v98kladůcentdYo@(koho1et(neI!itez:ku^ϛ>Je@obré?΄ špaknynšímínekutečTёXkolipvho8dářs)0vucqacio0hedbyukň!je.oomočípoAličin8 x!۔?kZHěcA%nezabývtlacháo »oriydh« zasvzooooooohledat (0vyuɅ2Bservkte8tajenG)šlaЅWWWWWWWstavzlometodsnižL=X,platň:dosa@ů.oɚ k"ؘPhretxěedouᵿ8>tap voߣGGGGϣGGG>NeštěsQvɷ2 (z@razpnámi:沈x)om3gramotpyseditelЗPù0xah1 birxismu).Ֆ upčeȁѪ"0byloمuijmavytvodv`ru:oíjixaȁHyrv8m-kiz܀d֎Zt Vvisl:s !dlož(OOOOMvrhčy ÚstýbohohlAdiHX@t@؂avrȆauօřejako?6QmXDraXș ѩebaXíuC+us(xhyšší`WLvz1pkalIýhmlea񃛇J@ůbecpoɍ胁omɊhd򠺞Ow eбlouȕhHrHAup!ěsíž_?ny.ÃloPdyh(druhnakټ?iboЛ}48izinuypubez» („EIblXvSSR“, xPozPkýmٞxistop adovouiskusíoce 1951“, část 3. „OtázkaharakterukonomickýcháůaocialismuH) oipeight="1em"idthdgn="justify">Tytoragmentykazují:.V.Stxnápal, žeřed8innost#aodnos"iuXánedáikamtéct.všakvědom řídíchádr(aXbrdosaYnejvyššífektivixplPovanéFtekySSR,četněphrnenЃtržramoregulaobjZítomnnadzkapacipBez*#0 ti (cožemPኢomezivyjadři3Já-c(rizmusOteori`–`marxD,i!i)!úkolplyspoleXnsužitphoxgrafodmíȀju(D􅀇Hš`l.Bς`k aam8ieviPnaZprvořadyPrghy.(zdůraz9(ámeále)» („EblP`vSSR“,8Poz`kým<؟Houvis2mopadovouiskuro1951část 3.1OjahPW2č('`H) >oizamysXPtHYwslidaientȜUߛ0objev*MȞdxȎPtsyطɂ՜pOpdukťujuj@ho283oipeight="1em"idthdgn="juhfy">Přiumm1ístupu(téaktivitXvYces0pxčensko-hi0rbao9tahla)qsamoregulac@cxӃvirtuálstruktur z*šíP^mn3niѦ0sekȀesAAP,lvražJt؅xAruA.eform8o0-qch9čovbreěhxchYkraRjevili؋kapitnd8neboen`al(d`ٗsdцIiematika"t`mИ#Rusknejpr`xr`lepšnrincip jealn8vy.؃) Xlabnecí)鋸ivotaXl@raxvyXЛungr\an'=ׁ ultuX`jpar~H(polilmyšlenkyxsvyjHtohح񂓈vytvl`ilH:؁zLRՂ,tdlahyofiigioídajide@zyaxibu͈u؂catmosféřqarx*(nátel)ůč8=)jxodsílbcer">*    E* ?V6OO/">w/8p@H`v:0ejmoʡdPanbɘh30Xlko úspěšstdalhic n minuivyHcŪӺɣَucysȅ詁ě(aů=@`di(laSrȓHni@alurplJ柀eи(郠nrozx?agLciAzaceߓGZ0mísbýtA,P-zzdoryY vo-“elitarQh, "enrgȠÜ@zstHV@ejéztAcizhd(áe a:y`iRhašdTaHien*e9Ey9evšíma územíSSR,leapomenuty,erojevemarazitismu,ntelektuálnaAfesionneadekvátnostišechržiůědeckýtituodandidaýšeblaQfilozofieekonomik`aakéNalšíPod@tvsociologie. „Eblémy*al9“,oizá`reč8 řHvině(nim.

    *     E *
    V mivedenukazuje, žy$//acházejpodpoat90selhaleformpochyhruščova;kosyginsapȋHy 60.etedšpatnýmmmXneádpovhsledkyakWuskomunji"pokol buoazx9isitdesíků“,eehdypodař8urvatɘvo0přímoď“GGGAbezY1ů`n 9nebeznačJ.V.St0nPv(ráci,mperspivunaru؂ahorů.becglob$krizepii(buddůRuhovy@řxtHzíinov(Bhrany:ɠJ8ero@ephmСمxsatd׋׋׋׋Kro$rytSbsahu9GOO'#iéxlea(z3hYhu)Geme䝐kPv5)ojejisneíicTeba`eb0it,řkln`řadu!z!p {aqd؜rozhod`rPiŶohybu0.ڳt1 čájsoHy8kydЯɍPXko-reHtozansdobě*sIlu@Xspjaty.֗ScFsycrockiЮ8Hur@amolikvidacýXytboevvJ4h`znikl؛ⱈnNJtraktuyYdvjenX(j jem.estlěk`+4am)8Ƞb0titkйDŽoumePaYᏐdhhɎ_omezlubxy׾Lﲑ;xɊvážycifKy08e 1952yvadrivydaelmOSpPtHnihaRuasymfoni(«Sinyanojoyor»)yЄ"Josefaand‡vZklMau(Carlavill"loeAirukopisوlezpXh2.)lvXalup@ženingryurtvoskumjsm Špaplem@azA..HmoddivAFPca0j)YHirVmrontu)posȼhRRdoska. ozҠrv@ @8ofre ucH0vusvase!Mhdajavardijač.3-492:(9. šՏyXliBarceloY(rv0m"CQtnach Yz. 421-461h počtu 488)1QEHchya ;, ú10؟Eф@dačiKVDȞ38BorganipYbesedyYdarmus`i̅_%}eQdli^plek6zb@pzamliatvykrucjAodppd u@nax(kXtcoi)tmyl}blquoteǘ="bǘT닀ggavy8říprHnformace oeřejnéhoběhu,ýkajícíearxismu „světovzákulisí“,rovedlavláštn lužbaacuosobnětalinopeiublikaceománu-mystifaypu@turyápadu.řitomše,o@voříoaUevolu؈ eýslechu8peciálidačenazvanáménre:ži[`trockistydsouze#v1938A20et.Ch.akovskbje!vdi.AleporiPom,akékařosefand,ter{n84úspěchyXoblaHrkologaxiuNKVDvlekleЋpráa;yl9íeno;Bťukalmapsampji8enogragzanhŠoa4xj`pomPpačí;vů(dkuIcitlm2.P.@lkZLenindmrontukۆQarchivetajesl(ii;díce`u tězurubýchuȜZochranyemstvívx8pla SSSR,مtlnK6[urt yJtoachnílobjasnit+tanform{kutečnepodhi@s(niahěX@ajetk!o284NetrmeAB!Džugašvilsnejxxeudonym0J.V. Јvydve Špa!ni'$.P@o ˍRudsym iee8wѲiňEkonomicmrpy讁ôBknavHhemcdoplňIenbcdeHȮhodybr`)?9>7Xerktivyolvq؀^ojli(uPmbp:pagebreak77771OsudXšili0litbkramožٮ`raYizovaloXH.orda:ˊ?Nj׋ '$«Vzxo@ek emnežora覰¬2tto[b@emixstnXXpehz,jim yvyhednodroz)tvrx.byč,rutЂrimiXڬ0ahuvnatAnrun`no0Ysale.̈zsv:špatXúr mýlVpěдMІ(pjiсPakjs`lehx`ite.Գooa!ʥPao.eƂSveliXčaQhua;nekoGdůpokbezr";uzatiícxečímpte.» (ܦMůjivoXml. 15,ačýt!ron m?)/lߙSalhry(oh`xtu؁urPȰ demtitorůmڔxum44195«Vyemluví`oomlavním,vašíedouolipvětě. roce 1939s(byy,usové,ioudříJaponcihloupí_194\ješ0e+e1KstáleGG@55@meivyseroměni piletéY.elýškonomicksymprakty úplnoko`rovdhke@<tj.oipem"bJestliqj`hardodH:yčímatumciologům[aseudodemonzultantvládn riodpadlܔxpokHhxdC,kaz(x򔣊(záklai(pbolЎ(možnbuprbAá munzaangažtnysljid젙tJ)ne@jejٔídIíslušnPiЪ'///8k HHgloiza<ۊ bá.y,,8 kuƏXjiativcIQÁxoueorizkϑceptu؉ mocpterzstupažd ypiPe0tdavo-„Ѝřs!“xXzeatúbyNҐcqsliXězʔ pboť"8Bohem!r">3.ed—. 8rve 2002wwtUs : 22. zh3julvoc>Plohy«S(bratru(š@jčaHP Ki>(vtexkmvci-i) aniȩxbr mvc`lise|uu;izQ'tj.}p 䱀ej@byio8din,`vP ďábelro聕malhIstlP`xodíxxtaГh03parazitKPidomí)c"pehnalxkilíšu`sv1em@9j sovll» ((poxnetýjetaroⲠzaybP Ɍiům Palinyރ(n⧩vzazpry0ifXá1jsviPleKkopHcPčas@,asсP)anihКxiírkvQarčitčástiqjako<0dXeslámdajhora)» -Deu nomium,23:19,иa: nou dnohiIrodaPtu+ou?> 28:1i>.Pmy8ůǜ uc9:ůYjHždlexeů-Ѝhrpa!ۊnesplatixchluhů5atradyvoje8pyXAraihmxno(zditvýdělkemqIzraeleއ(lovéiudoulužbám
    (naeden nevydařenýchomplimentůav(adresu: „Vysterál židů“,dpovědělRothschil0Jáem҂+); neboťeémozlíctěil,le=lahosklonnosti tobQuduilvý.ԁznyneust@etevJ,zaví{hdnenioci by[přicházelyronárody"mohatstmzváy;e.Έ+/ov,žyiPch0sloXit,hynou,akoɂWYpad úpl`k.» -Izajáš,)60:10-12. 

    Hierarš1zva k sťanskck:včetnx=ruPhoravoslrv+attétohavConΉ9zákona,terýq lenzurYlpQnQedikajmPncil(3250@letopočtu)0istujeménxKristbezakolivpodЇq činapdo󃠄肰kobiXЊožíڠěr:oooon«Nedomvejse,"zrušit$orokyFlHýbrnapit.,ȏ1m:okudpomi؝@eYpís(؞a`ky3džSnohnq]M 5:17, 18Totep8tsmysliblmřídPkblicivilizacV%ؒ0–drobYda҆ggcbdp">*    E* 6gg">Z uviꈨvi؉Pohyboval mezhtvrhiorityobecɓstY1z9/zbrhP20.toЌ)jřiVxjektkdyvy`rp8냧agýše, hod pítu@V živospčexudXjemydmiňozkodpoduďíhoP důsluɄeq1v@,rЮ#aucKd>grafomanHͩqoanemco h0Гzss` uz1yd9t,
    ospravedlmtbepolečnosttátníocvými činy životěyhýbalydpovědiaytoxzájemnXsouvisejícozky.  

    Ješ9jednoudůrazňue:áesrůzné,dyž,PjeepřípsměšovatCve,odámink@g`Saji2 aidí,teyQzabýva8pmыvčí2)uzur`ati(zstupňHaAmaemrodukty0jich úspYpráobla 8,xyjekč-konstruqti.286҉0štș 1879alXp{E8harerZ@y:idnoduché,evaKsilniyoky)xhí,h 0)1@ýkonȗbyázaP򬡖CtouXP >Tato žádostylaodleákonaaregistrována patentm úřaděoířilenostupnčíslo,eža roce 1895emlvydz.o777ψ775VV79,dybápůvodQ}Xikdeštxnemedstavuutomobilu,okamžikuiuyamohybnéoryip9pretouooooooooo">MnoztechnicičetnteříenohoetHbývhrojek m'ů,dedkráshXdne؉kvapezjil žen@ukHG1Suh`em N, stožad84pouzpsalápadneučiniicXpraktickzace» (H.ord –ůjhivomPúspěchy,l. 3,Йaujem`eálQpci)mp_XbHensoucesl,88irmaM8rsto orie.dbQvšakho ana“qrskýPIvApnimi1vischz0j8hsunu0E`Pxhrozhovorrýkyteburavda.a27.06.2002bsaЁred`orhasopisuirɓ8rn !dena)ůia(ciativyFREE287>֎ašManifuu؍:Aminkoyyšířي@fo0ypqob`hQemez:ohěř`"nýfinanGω??>qibyYbariérami.ýsledke0avůrᓠinn1PmimrporimcЖx["oy֕8čod0odPzePHtuďqookraj8x(…)σ>Tehbrhulturu.ԫvopevňincipi‹ozd9alii8potbip2y0htak豰GvozAiK ceXvvojibvědy62448.Ӭrtradiysy]`orc(ajejiJzaIstX0zrůznamceiȔO>JeAoanklubappening`leuzirí,iskus1ferA2(jektyeuit@bl莑staIúčast@ků5579ךNaxždpna臘ؗAfolklóJIlaRodlišjgneJevndahoŒWQ.ŁuaspecilídřXSaniYkniht,vuzdiXvpgounuta ťȒI(io!redakkmohli ( pob`org8atrahý؅ٍPrXnemévylJq//og/////)Innethkrý@SnmožYznež 500etuplynu(ube (obzvlášve 20.`H8,mxéř-ipom liYúprav obl ՑB(1塨kulturu předoueautorsk`unostňuje.ʀpáefektivníetoduřisvojovásiulturhchoXt290Aleudoucipočírávě؋Љڄ.myslesi, že?+aecelarčitnějakýmkraـXjevem.rofesiol9tvXvznikloouzeakodpo8ďa nBknižvydavatelů.ominantformaájemnsou i  měpošesílpět vracímekomuacHauákonpro it鋱 #nXáHupravuj‡xoblaɅy0"RřadYd@mu –la:žcto;cesG=.ϔ@>Otázka:>astst-orušo!ěthv`moȉpl(9uplathRusku!vypadáuž0hotěc,8+analogemigitalillenniumopyr9ct 1998 (DMCA)ІzPňov rhyёu҄fede(eχw~Iemvise.΂ړ̤obsah̫B8bchheItnic"kůchranԁ Մimbaazýrob šířzaivy`(anebolehčO0…-mnohoal hoY"-liygg`Qjatyooo520m1ooon?ǛAerge:stl*6,naqm úafhor1Americxkte vobodynJAjlؐúrovniharai(oir"Htyhb>( c@jsxzali).modPUS"dؒ%oldhp`grampvybavay8қWoNHtrolyǕǕ8047ߕ2ǀǕǕ.ǕǕǔǕǕǕǕǕRahdruhčaϻ+vzta nee.˔Jkoliv ch UmůžeýȲkne08íslušobdHatekl,a􍀿zaMhčolaba.Ӏaytpo(u,xiditelC@v0Každýzkrosámsobne"odQPyťapkaJi enhloubȐϐϐϐϐϐϐϐϐNenepilxra㍱spolBFtvdP8zatťHHůeve(prZstjeji@webqAsxHEik nzdُvot8je`j(@ptvůrpl0l.Ćxnst$dob١428/3iAnendlop4lpr`ЊakniPJenomuXraxA:Xovuje. ________XV <+В 2y@ŇɉkhpePzch01velhdu٢@z8mPM(kvizy–`eve0j!mo PxZ"XotomqtPpky…»Ote>Ařestožeentoroblémpolečnostdhla,ozebírá.ergejevouzedej „odp ků“a účelemezpracnéhoýdělku.lolavníůstaloimozorJaebyjasněyjád no,j. zájmuiárůiblick(jektuotrovšechmlčkypominuto:

    <0ptbFormujeesíluajeden druh mafiáns0(dvlyQWstí,tenuplatňoHnurPmiktátaȋ0dkova-ákla řízšířinfac ýhodný0pyuxXnásled těchLHnepodlhod kou, porušilirX8áva.Џ@běž mykpakkut,mdonoыXmezixeichHřů,bczpují@©opyr!y,donamcimvultu(jakoepvěpi(chnijmvi. Za1 eH>xozdupiE`)obyimPdemQ2údajochranyjmtvůrcH`drazitismЕjejHorx,2. RozhoJosepAE.iglitЂƚ ]ojli(ul>bý prezpnthSbanky,omppdc8aSAlint laure Nobe yeIa]rp 2001nedIsknioMFázEllernlobiaciуn (NPcֱ)blIblad).҉ݚQHěniěPíloz`ovinlais 23.erv0ȓPÚryvu:p'"9gbb>—yrtekdyjsacl!odministr,AvapilPq a"B`5ꍘ,`asiجa0(gڶo }důvo(,ȶbecdik`poAbou? woό1V určihmysluecoo9neo.orazbқp̊5eolitikarályakelicedstatnou0 mezinárodníchkonomickýporganizac,deěЂPlředpokladudávatlav`óndbori blasti.ýzkumyaíqrokázaly, žeiberalYeinančtrhůevedla/(m@ůstu,xdebiJimky.ysmeoěd),oáaadilaxbye tom(račovalo,sQšMMF(tr hěovéx/cJehootivyiIbyčistideolog{aĀi… oigeight="1em"πwidth="0pt"ign="jufy@iX>—dyžIčte8řostdoQvašínihůžeezxxzpadtásleduj(ozka:orm tozhut9vlivňstlЎkterpomaXPaživotúroveňhP lidí?Xxϋ)ЛBmj0šenq!p amer;vlápxSban8neexujXějaedenlohk0ob alXolotces,P maangaž@nnosiDo(PtSAHschop聙 ty#y3nit.e)`uispoziotP@nformXusomliš Huohň0tharaYíh@aboťzskupinRoyt:Ƃm*adpouz!,oAɇHhozaujtu1nu8y,8u@nozXneda(iit,ggel؃situOHsám.Dob(Ko aĔʖ SpojytůۍxkdЛڤ٢iBe(7Gma.@tedyáG'ψG 蒀jsemuHy*؎fundhnl諔HdamLurvel᾿ájmytransnoIkorporJAȁPLbychldůraz ShXHs`ipljyabklxhkJubileum-2000hldt*zmír1dluhuvzdoalSobčpuoýatkIXvy{`samky eo҂iumzneXoblHhuFAr(ǔVhєHechHpik1xyyb0hEQreYmocدin8erstvo3aa.oXiurčp tikuWgχχχπχχχϜWn8Kakroic!aW7.ohuإ10skpoEvropunibookYvyk陱ed>jouhlasVsmyslubPFondu ý(ys@[ 咿/MWWW)krizYíXXvojzeAě佑lHoHuč1@dlap뢠horšB񂑜@ؤ bšnaop8odpdaphshgrů ysp.ôzoahledi0PߎGGGGGGGG70Zةyíʍԯªⱸh9v Y'/og/////o$yxpdj8Hěkteré hlavytátůmutněřiznávaly, žeylyucenyancovat,akMFískal,ehlednaojehooporučeníiajevbrojichlast y špa;Iobybhráloliezirod(ka,terýȅtiljímatdestruktivrozh@utí.
    OLt/ dvšPxaaobvX kpce?uwwwwwwwwOmaelřaek…?τgoττπτττϙ=Nhl 0ymíqfung陸?ʀ`饑eomica''''φ'''>Imupjɖ pXvetplatňminirstfinanc Spo𸛟{gop0">*     E* *18.erve2002 mbp:pagebkЀ2z5icolor="#365f91">PozqР}\4">[2014ok←1W݊ ///="-14?6 To © Copy oraippaděб(hublik,ioťrozp em.iѨmůžuitš`4vydaele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTEzOGw?wwu1873wwww/7/wsDendy „amer působivota“senlehly útoku!mez0rodorismu:Aovy׌hNeworȭ1d`Д8agonuzni8"mýmem moqunerlin[deltvrtxDlo#refHvaladiaficiмaSA,dajn)iciAsnuokolPitsburgule,r! důvozttyropběhřeh.O''$MȌ0oprotezouhlasН(䅈ča!tx3lu(b1?ochkažd8oudsי׀׆׆יי022191o3׀ׅ/> VizrácePSSR „[filepos=0000022395ok←4 /7ϔρVšesvazováomunistickpHa(bol(viků)?ggggg/ggg23013of5gg/7gg-Oom,o0jakechopnoyvolatnančh-ekonomhkrizizazku,ýlaɂkyeusívyříznou؁tezeen@makrost@uqvětO526/7Faktaztahujíc0k utoématp(nášíouglPReedvPknSpor)ionuNJ4926o7/7Licha`vůvávoddobZiS ('),Phož ředitelemylletech 1929H39,040|50,vanlexejHč̄M (1896]6Pčěko(Pho@u;d.X08acEHPutismě,ěhpPrv)j`888mkallohyanفkrasnogvar0jec8elud8armádspoluYo k Če(ruip`iprooj HreuYabožíZa(idh*ařůSFSR53!rᙠdovyiphestW026708/7瘋@t~dauhYâYjsHevz`nihy.ordaMůj život,Húspěchyʳbudesled8jX`amapsRIdstav!dokumenanqůkazyho,parxh@Ѩxánku7pomlouva,nAAdrotPeop pmiíp:bu1alsldua(jejhXhi0myslniItexɀt udu<log027130o9/7%Vorq8kury8wwwwww?www133312ov107?{TakroekaHؔyhovividrkciyrábt?>jiqtbH. mělocadUSA.i,J ၑi@@ěrvyXyhoȗřsykriziVBzkl pou ddaləPškozena.ez(ěmiاal i͟rs: 36iuceavt 25owwuByloxkphx1faků,livmhybd2H?sȀol9aehzaategieinnxioot="10pt"idth="-14pt">Zruhétrany,niha.Forda „Můj život,Púspěchy“yšla 7etředačátkemvelkkrroku 1929.jeobaceHdostujícíao,bypolečnoh`pomýšInadímovčen ěnivouravati(vptněyrácepodniká)z8v8potenciálqorganizorynemožjiskutit.

    [aile=0000133767ok←11Fa 7?ӓoooKxjmpvanému9tdoplřízeamikro-`maIúrovajichnterakcew135511o27?牳Tz-tak,ku`ákonodárcipacїmPoncep`$aXaid('i,ak8byloكodr ,ýyaoudBo@biblicYdoktríAzavedbglobhot ářstvfinanЇ!kyw136562o37?珷ale#láȍhjJýP0tubX؀qPé(vdověyho)ha@u,žebnevyhnlv۫ux(+jPčinoH(da`–bjevRseH3ůzrušTavo{mnohbchozhߑ13772147?deƽ8`lybnѼenku:izEVPSSRKtkýurs,Oankrůstlahobytu.̬voym)悠oremice!ituqZápadus9tsȖo)jemephob؎(lZpro vždylemϋ׋Apnifici bojPhvalkapvor mlčíoaidiotυυυυPanalyzujemyeyXsmyslysko ků“rچxldesettipstam镆tá鵱chexm:QPryčAfí!ťqafiózczviviXovanformh!Xߠ38883o57?DiskréRFdukznam,rivi hpoužívahradcelosPhodnH:102uobilyCnikoliv,23u/Gě-porȇ_Xspotga$id炏, @ žm2orxačCvamoimůžeýt`ěkomponen9iȧoXoblekužh8 O`lek, nemus˜\(ǘ139052o67?dtXskyělocvikbez kostniúča1v šou-byznysurtzk@@hvln8hšvolejbalSQqќeq)’ق=vtýmů.

    <1ize="4">[Stoupenci „ideálu“ransformaceuskaoápadníhotřihupráv člověkavwmmysluayěliochopit, žepznámPvekriptech účetnictvíaOb školyarvardskéniverzity!oom persolHrmyhdléháXev8

    <1ize="4">[ailepos=0000169389ok←23Fa 7?ӄ5-14G2">tj. 30etoté,oordovanihaprvépatřilatloCa׉172682o47?Varxismu „nadprodukci“ejímnančnavyjádřepdpovídáhodnota,terou`svojujeapitalisg熧4906o57?lHnoutonceptuálmoc0aíleněrac1dledom navedjvyad (so ů“)akopůsobu厐tetátnostiPlizaciá@oneparazitupقiny׍175370o67?APnkáchQtr0x0rtuenmakroeomickfaktoru:Jak0bude̍dobytekol`, že0nikuzvyšIplabzitlačzákladXgenerPonank"lichvářstburz(spekula 3 u?(//g774Tato@zkaouspИpoЉIu@bфreforem.eYmav Hditels;korpusuca؈hk$uloia˛0XiovořímjsxQávis؁psxm)fesionYmu,`jedušqlid؂ad,lýmiýjimkami'ϊϊϊϊH. qto@mHinAstqyaBonkrétji:'''''$Smezd1nejlehčíxeňršíZoitȅžtu,mlužHjene(`.֧kuteXznamPtschoppI.bi`O@(v{ 10mX8bxěI): (To#o špatrkdyziskd0@zQměstc razků.ځmusPҵk ƚqzětzt ezh˴xuksnižmz؝PbírxyHa!metodbmozkoh!šzuku!АJ(lép1 íve,nucesHWੈmhčaěnx.ԇldosáhdykolivJXslovyáaadminist`iva (HىčЩxé,teBsvitik!ya/,apoyu)i돨vґaefekmravj/mbp:pagebreaka׉4">[ailepos=0000175803ok←27Fa 7?ӎNDZXbo kýtlučhubX@%dialoguB`irctechirganizarobxvya0hodtnu)BHenryƳ@Q(sta1pzشƝvdu:Zart`vjemȀjtazZ70&ȒرPiPxl!RyuchazirYsdLPAAí'šidalkor pazitům@gicx荱ulisyl hadЄ-vypopda!s2hodl00zaměstnanců … <1ize="2">sodnikateli,utícersonálejich,uotávekhpředuesplninýmipžadavky."> /p>[ailepos=0000176663ok←28Fa݅71?7="-14GVapitole 5,vané`Výrobaačí(“e. Fordyjadřuje䁺ozcesněji:DŽǏ0...ekutečnost(mzdypla`8městnav.nn řídtokpz.(gMámsamotrodukt,pvedenorganiz1vuakby}ylchoHěískávXrva hvybjkPk1 ''.vqetreem1slyqPvvX9spěxof0'ti!kaz0+ty:ex@smys0H. ěvduOOOOOOOO06977oO3OO7?OON`kaědeckotqpokHalm-P Wi>degra

    PrivznikblémukonzislJydXhpod „feminiz“dhznohýchAjevů8stoupí(votatqȑatypexdukceovokovaažd8o0en@݈Ljskutnča[ailepos=0000214060ok←35Fa݅7o97g Toyz蟁iívánacovpmxinvery-sedIdouٞstraH.Fordaߊ߀ߊߊ߆ߊߊ221512o6߀߅7?ߊ߁۪`tСgne)mavptinduiali“,iylivirtuá1@hch,xuInaktip:ׅ׊߅ߐnoce0ark,oupbuaxlubu,mocpenkp` skluz.dyádkyrCchpdpitЩam,AWl#ša:Yspec{Xblzhi-tȖkvysoXn2í!!řiveoxdogOOOOOM-nnet댠ktivifung(?ǂǂǂǂǂAnoKolquámxؐ߂PůlA../OOOOOVýbor.poaatoďaesBak na8aPt8Hterowser…777777723965o77777?773V,okjHyě؈linaprqtts(vxei(loupfalsifikac0sm`sah@neslutepěmieloApubHPnioporzu(cno????????89923o?8??7???;Č0obylarieⱸlká!(ekbse؎dob"chopkmě! nHyššíědec(elitSSSR. 29쥐deX n.Jefrem(aMlhovHdedɸpvhla9Ȕppx doRnoYvHoׂ)niclizpzlaЈvůvojadenergetik nahadЙ*"odpa(Xbiosféřew}Aleavyaxcci5ilišxy,ykxmmjš(a@hXprůmyslppqjiX,嫡ezpečmetody0Tie.rží(ڔhqrofesionxzAjmadkary, hdPátunanc-IprapezmýšloɔoȄ |uklíz0radioaсnoXtéݑNovalternativnínergetikuytvářej„kutilové“,teříeylichopnisvoboditdanuchohledůěxčhnZškoleorckéyziky.

    <1ize="4">[ailepos=0000230413ok←39Fa 7?ӄ5-14G2">Jsouoodelyovnhy,azývanXvrof.lengukonom0výdajeX)dukce:ázevznačupodmípnostpouš@ečY%Xzděím2(inves)levě(.apracakroKregulanaejiposěXalmigrazuska.Le@ěvobeuenuaii׌ߌNaáklanalogQȆ0iosplanSSR (státmi lЈS- (udarstvennyjan),hzn.).řičemžnutehdkdỷjeB žád#á{témaepublikI.Ȃcuílك+neiPejí“8řazrXm,čifbez肨jednHš8emožx____w___X652o^40__7?_當stp{obsypmydvفiYicethustuphoazupšiv8chni.io`dalšíte v:,Pٖ<@bla=kyzvemineárqalydovol,pisHtPnohakúyrůzn򃳈GGGGGGGGG235389oG1GG7?GGCDijenkohkůPi3lturpiݝjiz1tBčá`efeȡi;Pntarvi)bتtorplnidlatd.)90=ablbsꁈrypHm0iktЄ 8líba@ (Ȁrdhadiؔxepoixobjemu8bIek(dyz)otrshmIzpob1a@^žz;ᦃyd8acexٗ8i;ar2etraX8plňkonzerhth(falsifixYHzvx1I36396o27?登PrȪyle(melY):(nanč髬nsuHs`dukcinfrPruky (n@rao)*rpojʁgmeݖYek ál񏈐@leHȏl924o37?玻GajЈ(reřiGspumr9(ínsvoschizofren0tržYy vusku8a\doobdivlnXápmyslěXvHxvo.jej@kznetAxrXmtiu/////////237908o/4//7?//+Řízveztahupurčmílům!o238275o57?>Zohledueorieraxe řízení,ěkolikovnoznačnýchílůvoqeden „skupinový“.

    <14">[ailepos=0000239048ok←46Fa 7?ӄ5-14G6Obraz8ečeno,tomnostzájemvylučují؊ se=vyžaduj by ]OIovceůstalyelé,lelkqnažral

    Pestvnaincipechgpodloganyu [aHos=0000258621ok←53FaݷO97矱Jimihovy,kazlusʭ (vumetr,iJ...)by($Ȁerihriarplao-ne] gW60838o47?狓Příči8kompvylouۊ#s 1bloyhrůz:jednoduc1p+d(jplapAdoiktát(akbHlɝZpdomprentaj8stpdkysa(1cílů,h!Qwwwww7wwwp1157ow5ww7?wws Únor 2'WWWWWWWW61663oW6WW7?WWSAjejhsvodXsp!vzhyxblematih@yliul`p(!@`z0cemi.ejs@ dtempudi1`šokudupubl(Xkurzkumoficiá嵈ombBGgebreak>[Hlupákeebezpečnějšíž(přítel./><߇ڈ_______Y2546o_8__7?__[Správbylo ct: dinélgoritmicepolenskéhoamozeníO263321o97?牋Kurzívautná,rotožeílelobalizaXmohouýtQ,čkolive]libovolivarianty_třebaakticHešPto úu/////////267375o.60//7?//+PopsánaciPSSR „KtkýX...“Mrtváoda߉269410o17?Vé`jitostqmokázata, hlavygeneIorůstuomchen,yhpknflȀmmisAplateb`sdků,YúrokúvěryG714o27?猃ZvýšRjmAovaxodbyakonkrP3druhůQdukvavo-elitárP,n,ůžyy*JyFni#obn̈́{`islyejužitu.aшBkladIzděl؁adréčisostandardp:šiýmkupmXyvPlatitmO[vr jreguiakovoPjda| tiasPʘ'A=ωeh߀odoo ěBvšuúeejbohatšíxvrstevJžedvlxě menbmpearazitu1@Ȅ؂a.ioepbylx 50.et (doměřítek)' redupnȆӃ-,䗰yílhHdotapensp8xԉnichrozvoj?Ɏ?rentabi77777770270427763777?7GCJ8miPyeznamŐcovouvndgraficodh!ektrab ufihjádjoruhybHzǎ9idHu@odpdaJu8hodnot`0gpyld –OW''%AdekvátinterprePesmode#roces'ruh0u@x(8ráVP„Kt9kurz...7777ח77771715o74777?7u a(Xe1920*1950aoryonuƀഢvedestrukturnsformaceárodníhoospodářstvíytvořenyevéoběejlepšíystémšeobecného,ššíapeciálKvzděláp.

    Aleakmi@počátkemefor@90.etau 5celkovountabilitu[apos=0000272461ok←65Fa݅7?977玑Prv؇měpp9HktrukceIdůsledkuyarametrůemografickmí,úkolhpohikytu cenh00qvztahukojboleč߈߈Druhávlarozvojuě-Xuoq(o-Rologarganiza(u čehože툨Xjej0chkterikytȀ׀Ӟt yWbsluhujenfrXruktur_///W/G///273670o/6//7?/珄at?@orie říz،)lePv8iPSSRMrodaamy“׌29542677?JijáddePdAh!zp)pzpHobu ži81architxuAbydlJaakl`,ehP@ioějHmoh.X@ratso@časeOOOOOOOOO302072oO8OO7?OOKdآ0naGGGGGGGG04403oG9GG7?GGCRovžɴ`yzIHabezpȩ8řigiminbkapacit77yon!ԓ?310427o~707?{AtebylysduXnayzdno,aítsnou,踘cdlouob tegiilobá`ox. ߊ߀ߊߊ߆ߊߊ14449o1߀߅7?ߊ߁ KromtHloehnaxadovat,vlastnoruˋsalraktátȵiraxaáPhositzákladě imocem#tomzvinulštěkkbm( )ֻmdil`(.rotaib`c-růz bl8@jmeHxl!PY[vSSRxvalaka dasvazrepubȆ)k߇vysokošskáZa7lhniohzali`nesp@ne@kȀv`;enXjAlibټipozXjšílet;nozkrah!desak>[?҄5-14G2">Cožakvšemení,izačátekapitoly 4.3O>SpektrumyقGoždhistckoběkoexienty účinS_wi>log argani;cesů,vořícV P@GG>ω777"3777o7ω77">rozlqmstupetBxenciáluԇOOOOOhg"vyjadřujmravanepol`[Odpověďautotázkuelíčem řešení@chpolensko-ekonomickýproblémů.xak. Fordiezačalkoumatitovanén,evdruh - „Mezinárodyžidovstvo“8n!bylchopen+děprávně,důsledpne omostXanohfaktůistorieida@tímodmíhohchápá jejíobecduminulPožmměřovvudoucn9./><1ize="2"> /p>0SpolHm愝 hýéHzvýš(ntenzityácje)IutomxzaAsȆp(roIrac!ch robo0tbu minimálIJZayúíhuc0o2rytxrčdokemvolalutno"IzdyaAuaouedtar윰xlynonymmetod"sť0BwpؚȔmono)fázial lzabezpečhisktH1(…)hlebsvůjsm$éči_obzvxšAvš(m,kOlíbí<1ize="2"> /p>[ail0s=0000329051ok←83Fa݅71?7="-14GOo@žeá.V.StalinavPveharakteristice0svobody“podmínk`huržoazHdemoPcieaaliberxzmu,amohliíГmieaáto0 OOi>pox 1991xlakůžhsvědtliony(čanbýval"SSSR_[ (azeϓ(ocixbl pozn.)._O254o47?xKd X(ia,hdyi!vorbu-֔0Putin, 13.z2002setsolektivemovIzvhijaqíle(t85.CčíAizalRPetrohradsk@0zástupcPauxHojá(8r.1917hned ú revolucih׏ϐǐ42176o57?Tksޠstat8schizofrz,gresiy8lcko-ґpsypkɒ)a8aظyonide҂pdoktrHou.Ѓq(horytariamarxis8,mvelmiXje`.ԂjakpyzXnAášnehemlčу(čm)ýsl(ss y.Dti toȋni,dajkvůvybudkXlq?&s(lečJj0ùP .ϵ;jlvnpaSmu䯨ictv@AtlantidЌϤoIvrejk؂n8ítkߝߝ߀ߝߝߙߝߝߝ402o6߀߅7?ߝ߁Z0důvotri3b vztah8*apitǏhzue"xchod냾mu(lun`cvedR haosyl!majitekuy&byěh8olxzlikvi!skupinyyelRlpvڀqpžvPlrtyranahesHxzsߖІ8vh@Qst0egx``rgyČK (chůdceKVD/KGB)@pr`lettmmnoh0ístotyphitleygapvZverzל5107o77?Oadekptڄyosof heomevizá@ekt@ :)!!AyMrodaK1ᘀs...wg47971o87>Možnároto žepřímněěřil,jehoásledníciejvHedpoPdajíafesiohlPtránky úkolům zeaozvoje „Ford̈́Hrs“.rom8toho,yloXděloodmínkáchlakuasychi`his`iczformované8 v!zakotv`institutuoukvlastnict ýrob hIstředkůXbsen؆inutý:a0em zespolečenště(vešvedQmmyslu)Pi>ww">. U/p>[a(le=0000348968ok←89Faݳ_97_YAčvá`rsjmůžpčáXpoxat*p8(kréр$Ia.е ítIpam i˄߄ܢ8olsam\O opu`ivopjvislڄpobsahu6an2adT_Y,tě-eti9zvoj߁ڇ遷t degrciǔǔǀǔǔǐǔǔ35247ǔ90ǀDž7?ǔǁ 30.12.1922'WWWWWWWW58022oW1WW7?WWUChicagadvotronhapi(v27 ozmqAH.KsviomluvyíčinoĺhlHialšísobyAdov`hpůvodu)účasjiknuVجHívPdmer)y(ěděl2.ěc+ši pudyk{8razbis@(8e'5raš. („MeziXĈ1tvo“,tr. 22)OOOOOOOO6024OO9OOOOOOGNOechizborPSSR)FizujíHitizmushlečloxpФашствющиPсемтиз” с xчки зрен ловчнот”,`98ebreak>[ Nejrychlejšíransoceánskéoděěchob (Mauritaniausc)lulyYostPokolo 25zlů (Pnámořnípmilaodinu);al„patřičné“$kžuj0Atlantikă`em 20k;řetisorth 13-17.okudylordaádi,akeuběni 10damžiku*hsažéřienlioPoozloučevístavuzabydlese,oenryRovičavnucovatrčit`my8enky.ւeduaýdenQplavba, útulHajutyprocházkypal,eterPsekrývá‘[9ždporuje(mýšpí...7Ale pHopitistoriegyptcHtxzibljsmevedыloztiva 8děpravsýjimkoudnoho:nevětem#ZápaegioHxvilizadp8ihXHsP@áveqhierarc88rnictvímicAkultu celko;Xvhm򛰂)'%kxro1nadJyxifinancempdќ@yovich řrar9kracieАohm/gW3098o47?畓Termíjm.V.StnharaizpeIteH@XvorbydorevolهšeȔémormanP02zoryrů8#hȤ"zXýl` (vmyslučíst)?????????364539o?5??7???;V rdoPtagkvotlezipěk a pmytx,0hګ02pax i0xta90i胏׎6444o67?Jihm(ئi.ia yehcXyjli98odakáHRuskkdeiDrupnodgenRPQmJavrsteků,tradipsyPlogoȷ8hX)ješ!neuspAn(P0jin i.ʈěc,o21iblnytoxrQiku@tomtocesuo37190977?璫Prohl`í<ќlipzimu,8XauPcky,8zislCpůvodemoci0 bezmyš8it񿈕t:.вFjehřipomPme: jč̓úrokbszPsobtladruisymoQ(hmbiblx`SCb8oXizrH*L„inIktuӜlast“ana0hho(Ġonkrétý3y1datechnikp(býtajeych.Ԝ"ȉvzwwH kterxjele 20.ole(civilizaciTě@kd"KmucYnxtuɍ9}ፏ|y0uqbmytXavathzkakuspجe omickyodporovatvůrce,inoutázku:akchránitpolečnostředystémem,eterée řídíaákladěorativně-mononíhokupov0ppvvyužittěch či؀XvýdobytkůulturyědAtechnikynkt.

    <1ize="4">[ailepos=0000372266ok←98Fa 7?ӄ5-14G2">PohlVPSSRpůvod „židovsk؎y“eloženciqMrtHoda8,xpodrob jiRacYSinajchod@ěnjezdec,omemhad...Smutn0dic8tlantid"KoXěržaistrhMarHtka:slavaonizmu?bovangelium(fesxrIg7o??=ZdebjaymXC8ntce. Žre藨taéEgyptaraeticdegraalozach``dosáh`tomezlobáitroenmoci.ibez8silexaíleiškbu؝sHthdvláPmetodx+JuzeYodHЃ9@n)(prouHbu)xsPgre0číؤsroj@(at)u,yyárodyijmoPuvrhdovisliku!oha80jektu.Ȕorre1Pt p:``biblPa@xrozšířÖ@զApl@liak\eěhem哉zajeIsP0P40-lkXoӟhušvypě!oGCP-؃!hdář`@at 8ȐmagiR(Xcst

    πPodleůvod@představhaplina,nálscéněělaýtachyceꀰratříčkneЊxel舉armád,polečnéance.všakvůicárnohy (coe!tomVého? -š@ozmka)ylueꎁzd.aí`@konciZkterhradv`hlav)rX ži9adeřkaВadenoidaeinkexpro0šío(zvouruplanet(jmk:nebogklaumilduch!ěmesacion styFordudpantisemitycelso(ziit) (…)zesšzlyá41jezpZaX!eši7ěj)XtoAnpˎnikolivÂ?é[epos=0000381988ok←101Na݅?A? Kdyȋ(`mezYretvoza苹XtykazJzjk𢩢iv@jsaLindmanorganiAjHwva(al`حAokexe zhspiknutí.PhlásihHvYhrždЖiXdkrapoHЈadktipubl؉!0slYXťyudé.nr

    <1ize="4">[ailepos=0000382419ok←102Na ?Gۄ=-14O2"> OizcePSSR „Di@ktikaateizmus“,MistrMartka:slavaémonismu?(bovangeliuHkonfesíryPjď1pomoczne0...USmutdiAtlantidq.w3526o03?G獽Norm (ztah`omx elch úrov9psychikyhakový, žA|lěshxtíhupinf*{ۀchDieňse(bý pAm/úkolmIypilotaOdžy8ša@hihobXm8Hů????????384405o?04???G??=Jiným؊yhbyyložtu@dek`PŽivotuanejentmninu)xt`lauiňyhmBdovpit.pačmřípcesyšlpPaaměremuezKodbočí!jXadetrhneadůsledkh)bilityruxuá-centricpzpxobЁ6doXv<Qtýžր𞀍1pole‡1ínIQtonAjednot@uȐdkĐ}OWW ZSlr baxepȎxs0aP-X`ě-smyYʓ'u@/www'''www388017ow05ww?Gwwww@okudmXlíbcohsiQj@ho@ťtvr 8etizoxtejʌP.BůhȜ8oysidmi,Phsaxhich.I(Kor`, 13:12)ǎǀǎǎNJǎǎ96518o06ǁDž?GǎǁSsensrospěš9sttlPK(tituchazardпyšířRnarko (Páklklsa)Biܬ_؎"vi@h exist?Xeg:h@lachapȃ0dpoȀaxo`ϐǐ400839o07?G @éžBíčin)bolvivoaszRusqniQnacPX-ciQEduaimoa_________404432o_08__?G__]TkxYž(chli`! ejresuupl0ri by@nivyřčena,H: etkálXn(p!p :i8zorůyjhucbsoluzAraWWWWWize="4">[ Jakokázalakušenostuskénteligence,teráeokoYdiskutovarockisticocíetátěPAobětNKVD20.etech.>

    <1ize="4">[ailepos=0000430074ok←117Na ?Gۄ=-14O2"> Válkaylaaponsko-ru,eXo-Ԁjakiojmenováanujícíradice8storědy,rotožeačaz@padenchodnauskadruort-Arturu.řitominform1ědrojeodplutámoř`zákl!ʄaoudouyobla@ečndějstvíمěšlynejbližšíhritAXv`ístavu,kud1ved no útokwwwpWWWWWWWW32352oW18WW?GWWUBylinyysxtlRjejipůvodsledov.Җ)ohatýradeibit(;nikȂinemohl@hrát,Xhodli sHírozlemi.aímpčelemvyrobilluhyhvlezl~rylházdBěh`t to „oА“nasměa ČernAeutopho.2lýmid8škodixůIanazýq ptdobyHyȔ_________436407o_19__?G__]PoInezavn@Hrevolu situavuXvvropvyostřaincLpsocialmilogamarxisȃȤtězitQ(le74h43o20?G}H]Җyo,v)@pbraalav29u0epoueHэ`gionec8k rolsovlá!lažJkrajak doXIi 30.etedmpПvkůaniS-3anp!j76Aížۄješ`01.IobH kyo7w??=híči񈫅p )vЅPopozYrežiMikušeI.뎑ijQorizatruk@`řsabedea#arepravstЁQvraȯmooatZt0bavrhώuržoarepubliA𤠃`ont ě-monarchƅ.hKereuPzПXm񏖵zá0islиhatimZukpolikurh0odevlctům-y0vůmu聸pshKorniIpprȷZ dce'''''''44187''121''?G'%Zde8m1pahtip1i 1905-(7šichniyelP8ٴh@svobodnolbuBan8сhꏸů qaktiiShnedúnor݂Ha`+ptekurim (}96zv0vidR)eydáersie)Helsingforsu (dnxYki),ehdejšíQȝal؂flotilyarer,ěhHkombaph#9i oHbeza@`jk0zmnozne3žá`Ih9ch(ůčiÎͥYngA8pԎYarmj`enžšíʩ8d0ixnadřízenéhoodleýnosuučkova,yldměneorgijevskýmřížem.rotoXeyperaceělalyménemevoluce,aklitickyegramotnéůstojnictvoagPloauJost živel-emocionáq,ontra[čníxatřeYprováoasppm.

    Tonam,enozhzěch,dem lAshílýchbčan0liřinninternacisty-marxIypupittiiPbynestalkutesaloutedynti.aKronštadtzpouraarganizza účapfelbauma (Zinova)elppotla` komponen8.loljyo „Zověbezaunů!“ -té“nešpiniЕ(véguru,hxhdávajdtzývaeimDy,Ptiل}y.av[zamýšlnadozd yezimys`lovЖleo-evk苸niíWWWWWUPodrob0jiom,P9DŽxrpususkaMPčin8--tQizháVPSSRVОHHázorů“5.1.2000 (Обмен 8еними”ответ пись хопёрских 8закв)>[ailepos=0442526ok←122Na ?Gۏ Všer@mimodisČEKA.zČKjeofici9kratka;Ubrp) href="https://cs.wikipedia.(/q/Čeka,ggi/%C4%8C_χ}Oǎ45511o23/?G TXnechápalro2Нilavůdž؀zbav0Pívr`tvHzmo2tohodpolalpmepí.dyqbolXviked([hluboH8oaovič../446523o24?GJefcذkycux@vota:a nى7x704o25?G}AZuXzalahoritperif ezbrojenýilhsni`aHpesůarxv.1937ce)sílem@ved@arxdBocialismuAcelém8tQdukovopde)ta_448480o26?GdiXtrm ite,HHznamGXpraӦipěc6,L8nonkrét܋iMmusn؏ohzkah.֍HdáxijK,`plyn៸déjsch0X (emu؃?;nepwwwwww/wwwp862ow27ww?Gwww\í0systema0vzdě،@žѓem(XiBJ.V.,j0íퟀaWa]ůZRtibl؀trhuoxфY(choQozínohýmehoritikůmnititelqiašíobě.íkyomutozdělánbyltalinsidinýmůdcemolšev1,doítil, že imojazykové úrovXnemeziarxismXaiblžád0ozdíhnodruh8jerostředekotročlidstva.

    <1ize="4">[ailepos=0000450948ok←128Na ?Gۄ=-14O2"> TenXúkolePmSDRP –SSSLRFřímoikdystavil[se.rgXzačjprincipstranyQpovažujtanovy(ickáis@na.rávědsuzu؄zpolHach_45180129?G獥Nároomisariátauch㌈ggggggggg`951og30gg?GggeVyvst葐o@zka`vyslovXm: čímpštěrom`vyqXxschopnpí,Troodliš?/gggggggg53240og31gg?GggePrvxstdopisujezdu“apsala 23-25.12.1922kreřLeniM.A.VolodiXokudFotijevZv`ydkVelkSotsYEncyklop ěxXlč)ek,Ѓtam,ѐj0زaAstupd0mámא455636o32?Gůvث[aůleži(,žadnoh8ědomaleěřisechpozicVkdIXhfunkcܦu ÚVosvobozvůdců“8utinПanٍpce:pravaatelůhzase䂷,esphuZEkoresponpatd77777777457779o73377?G775(:tatustrok@odobythh"e(etožoooooo'ooo45870o134oo?GoomStalinentl!Qj0oupizoKa ěai0po :''g//,OӜysnažírumfZzxpí“shix1bymili, ž .aopa8~ť“odPsHoučasídryŁbkutibviňـѰɆikxznebolševismʃhlechybOO`během Říjpíšeyly8 é.oznQá?ڀTitelzeIymuptr emRoviπq,jichžmJej0ZmRدu@bud@.(inyPPda25.10.1927)/'61145o35?G_瞅Vbork zaivot (2003)uvHzmín@o(akciXuitdXsusjez: ggooP eajednouáluzvalalasitáeplika:

    -ásrubostíevystrašíš,el@nenaeá,roleHřská...“g>[ailepos=0000464616ok←136Na ?Gۉ Toyl8denůvo(rčeerspektivaítězstHvolucodloganyocialismupřijím9vdciruhyuskakohva.65587o37?G„SovětXruštiněnačuvý`mydog0Έ.rntنx0eznes8pnxšúko@s.ůtAmȻJrozvbezlek,obnB0`net}píobě.

    <1ize="4">[ailepos=0000482582ok←142Na ?Gۄ=-14O2"> Totoákuumrientaceavětlouudoucnostylp 19.toletíxruskéultuředěnoe@aršíchpoch.ak.Vališev,nalyzuje+u,terádcházelaládnuIvroznéhoamotn#ehpy,Xv1n y“т (Moskva, «IKPA»,89,eprivydán1912)baňu (saunu)<1ize="2">baně">říž,byímpudiluchy.dneszevorběmělců,te1ohlašu@amiebe,atnohopvánayjádyRu(jazyčnictví?W<(hesťanstoHzoru). /p>kﭐvni Ríře (@e)Iu[ails=0000483036ok←143NaݙwwA?oi Vrxázev „historickýaterializmus“ůžeýtrátceyjádřenaásledovně: „původ člověkapiůakurací@innosti`přirozenéhoýběru.H;třídbojeokomotiva3eeilX8poroáb_X,čkolivBvétov@těždyedcház licom,ul ujícloebeedstspolečenskéytxurču(í“.

    CoXindividuál9,tšiXkudas0akhЁlast0mi(ožitky.le/.]dalšímyšlPbstrakmarxismu,Xpž@dnozn0pá!`nems šez@ؒmneíjemyd0ěřívtvrA a!(ichotomOpmx0žstvdincůp郀ek psychi aavzáag*WgokXmێtWRagguthgen`,iz8áXVPSSRDHjeobecte9 bBPripy0rov tikyOasdoktrích:2dě-podobamyDъ8atez:`hslu|8SmuičAtlantidmitQokiגmbp:pagebreaka4">[ailepos=0000484235ok←144Na ?Gۗ V mípaBdubylZYaeliktylyivykovkamrmi,rsubuHiGGGGGGGGG485094oG45GG?GGGEDnxplemIa-T(yHschopnoajitϰvota Rh#ů“.Џklad0@uudioukcxumbov Ucliz)merH;ƃhrњhIvážbílčannsX0vůh8԰ůvodpobyv1ězePet񭸆وI,0ۄ?ůmf@xškodhqmVvůzsaspech490771o46?GOzpoormumělec(vkusuilea#ZrkiXtov0HijeYstylpavora͎hzískatekruhЀ{X0|PudíroOZgga8haXji3/*ggggggggg494306og47gg?GggeTo1kvaltivtransوы?tm`ivuyÉ znamnohá@yš}uti 8poj k(netu,jsměny@W498458o48?G猝NtHtoRus@šj8ؾksetȗω499247o49?GPpotvrۉ

    <1ize="4">[ailepos=0000500625ok←150Na ?Gۄ=-14O2"> Všechna@souuchezvýchodnostixnerešitelsociálЁxproblémů,kouma@autory,tožeyfyamotnévytpřen"tipřirozenbibliculturou,dtersemohlHsvobodit.rávěyjenov@xji0zařa@(kihilick(uryw?GGENe3„kladhrdié“,žapod0m≀oučasizvybudovat@ucštěstPspoleč.sudyjČaho,něgiaЁoradoazar2ůĂhojevs܆1C:akPne!,ledeji)cesaetoHtvorhouduA0ׅЋ0405151?Gρ NázevochPȌfue -􈁉(ukazuX(tMajakoal0st/byltoupence9ústuph7vantgar9,0ҁplXXAavpH1ípacharerizZaem:>-՞("us0nXetžk..8i0kbrX)gd`Lidem?e,lcY/wďoaemýšlelidm7Rtompakit ppěšXmzP(aj izmHhlavypržoBHvzaotcet)vypdňuūԓЄenkyqzpůsob`k čeex@znnejzj!a 20.lePa@icassogggg'ggg`216og52gg?GgׁeRuaceAyspiselů?wwwww/www04630ow53ww?GwwuIo@1953Qopozibyrokra>reH@adeá!0vyj8lxeB`ɩdětzv.buldozerů“ruščayp*tlU2s`r׎߉߉Alzѯ3u0zihorie8zvoH9avҔ`85.p<yslu+vkaždíueP,)á0ituinuynku!ׅbez-؊.ЪsjixXuu сdovnooblain0nktiv rvů @sPtejIdokoxspektrumvzEȌ}žánH:kXjendůHmXbkaPice.ԘTny)obyryodyop܆w,dekadedreučCPȆ"írmoži8asjiуmnebo(dpup0506535o54?G稽Je陠Ivliv؝P1udbyirganA\dʌ8vyt urt`látkyPXrko2 účinekrysloIRxdrogne¤bȐ`soběe droga.

    Kroměoho,ím žeahlcujesychikurátkýmiaktyrhanaázovHposunutrytmy,ockováudbaechopnpotlačitarQouobunitřníarmoniikymyslintelektuálinnosti,Xxžtupaahl[masyidȁemocioln0závislýchߊߊߊߊߊJistě,dnozn@ředYe9hلHúro „u–y“becneexP,ltatikdhalvpoleybponéhoruhu,rojevujícs׌̋x.všakosi(Já-centrickvid;stapšiYodmítautazau8aPit`latobj08iAvejPchrganiza0,oyCensnebezpéToɏamnohkolakterAedkce:br)elecPpdx sled tvorby?ebPs(' Ќi`jejiс:?ProtkdyM.M.Žvah`areri0alxacPí`KGBakokunsthorJeg8m,689ravdu: ߄Pa,ýzkumaӌ+ҏ1z1sXůjišŖГw"D bgg@bylomo颫 m. _>[ile=0000507458ok←155Na݅?A?Q SolhnicyntumluvyivQšířil,i0HRil7OOOOOOOOH642oO56OO?GOOMVelx8aQkniha.’)(užHnovydҊůcX-)ĺ logҁsoAšy.vJPa8ine0oœomořsko-BaltmábeKVD.ˆikaz؅rprincipeXmvde︋xsyPȄ9zařízeg/o77iomxeíHplíbmhinBhkudpobě2Hmus`rozhodnouthohl8I2`\fung(Xxiivo(ƖttPaP߾oýkonurechovídammh(míPnadvqurčipncepcw'12327o57?GW矅Kdochžít9epožvy8(uliHvel0xXbt䠸arxsvdruhlčkၑ؁!napad?˄)děve (0ikeáI[avražnoápSSSR?)zvejdoě[libovoldospᨩd9φφφspalékؘQázoc8xilYrycXobHdpacientف0xikl? -8zekm9jʎro@mealitxbčanqA艨P„s“1l. zxI` mn.σPapits věH؉ineplpáGGGGGGGGG514250oG58GG?GGGEMůžeýtdentifikovánaako ústupločinnostieakciakončeníředděynásilIalátněelevizobrazovce,všakurHořiilmHhorůmysluUSAtoeistoupí:žilyeimisk.

    <1ize="4">[aIepos=0000515016ok←159Na ?Gۄ=-14O2"> VpačnémípazxPžlatávěr, že|jegitaceaqtěstjedHílůtAaolitiky45160?GKromxtoHu lo „dýmrm“ -ormámluš[altur`taktuid(mezi`bou,iýlpaxvdnouchdáXRuské še''''''ߌ'''517271o'61''?G''%Jeؔ0paradoxHtchyulectvorvehXi ł

    <1ize="4">[ailepos=0000534086ok←167Na ?Gۄ=-14O2"> P8ticYscénáře „sovéhoákuí“ehdyyly, ؐlamtchuoazpdemokracitátyobaltexvat mohly.ρzkaaaentom`doeboSSRj`ezmesvkuOWWUPrdjJdmaspočívazdaǒa(nech`tamQe@zvíjee ceu.ădovyitlerovi~М8snstů,3ƒvariantu@edhnoutlaʙGNJNJNJNJNJToproProkapita9prvkyqě*9vůsledzahrnuQ(Repre؆iě8)hmaaliny,)vyhelnroupoch׈KdybyqSqn0klx inȌol-suYpraar`munich,@Xp5 .ڬpialztahXimobám`p@+WWSB77_^nezЅilnedopuznikbmiYsmiez8@Hpozic0di sklonye!ulxJm.ɌYaší8Ё vuj׆(erspektiv*libj9@ey.ʁ býthyyj...nY2J.V.a8hɝxne8čni h̻BoXa8Qmýšlc<špv

    <1ize="4">[ailepos=0000539736ok←169Na ?Gۄ=-14O2"> Vepojsřčenouožnostprůběhuál,qvealitdehla,htbaomitu8a:ritánieaho0entremlob@kolonilříše tlovastovkyilionůidol0;lahobytejíhobyvatelsHrvnohzajiěnlouhopopikPӇsmuo0ř`vheiiblicdoktríny.o80hjl židovs0innacizansa.olemiz0ts闐ší“ -1eboPylámew54058170?G痽Jakformu(u0kac22.6.q!sIjuž z átkuލútokuHoBerldi@aXvrh zav0FojskXvycházez𒰪HkladžjO$ provomacPH8yvolatlhmeziWPmimoPy ichdW541038o71?G瑝O(dpxnyrozpracoakorezP0kj,?PkSzkaždYJystuɃli 6(mvru8ztakdruři spů80turist8roi1udayby,dledMiodnoPSmi0hraniAxen`spec"t$JLůžXáYSViJuǕǕǀǕǕǑǕǕǕ733o72ǁDž?GǕǁSɕ!j h(minuОumísIrakeauč@ivteYiB0ay︙ac߂yj[vkůpčet(SletUSAencůJzl blo chchaizuKscȉg/7ZtogdxliI]Yŗ0ut paPahʆlR:Hktkozh,ybHatmosfére 0tmožpmou (okOأxjuí“)Pruščov0inárbreži'''''''4309''؝''?G'/%zašPymo@8ak`ko㉈šXkrajaniktorried4teklۃ1*vmdoq,bjeviprhjateفus@zeYbn9nȎ@pskniSמistPymkyO7828o74?G符tíž[abkthupإؠrav¦lupchAvěm us buďázlȞyjadřujnecháppílobálníhoistoricképprocesu,eboicoměrnostřiědomém nesouhlasu životemodocíoktríny,vedenéřílozeaonciétAáce.

    Z úhluhleduolševismuusbýtciz,`intereHtaamúčeljeba[sdmHdruhýmtaktu –jateЉXooooomNechťbstrh(umanЋ0odpovotázkči9vadlobáivilizace??8místěWWQ?>[ailepos=0000548736ok←175Na ?Gۋ Motivvkytiolskuěmeckonou:8áláda xželhmpojkrzvúmeziýchocPruskh(nyKaliningradRobtF)!bytaNa.zájȂy maeěodlX@vyballa„stxakulih“?GGEBěhcel:by3prvaj1ӀPr@D1ـnabízelo-luviprexHich!ziHj!(tj.ezzᄨpro2g)h2o렠g"zobný talo.x"omaích nu Hbp9Hitlerozla0ilJPtouמGGGϞGGGG556019oG76GG?GGETaver@velmií`"dst!elůmnt9ligenhړPnáx8keӁBovikuvyRlmasáHči zstveel1v1enhiram2ytvo8 osmr`ultarPSo svazu.K.ŽukovațsbyXmožz Вavo.V./po(: Aúdajlaěři1arch(kt/H,sedli`čHvxečkǐϐTi,d XpPmysj(zaponajto,HeՉnfesio࠲vojؠo1yžad،‡X"AuakOitice,Y1v8řr hod8";謑samo–oraci noYfrylu.ԊؑЩ 20.et,Ղ0䅙Adiln.gnčkvodhڙ sp*aXbr،pledaadnerɕh yúč@i^dSě(íl8ácϓʓ,Xm8stupcabozurppormonapartem.(+ka󃀎@boevtrefXXerP؛pa|,ctižád.figurr*adúspěchueespikzinZ҉(uinimȊټviimYAMoskvyak zachr@1veňšuhpreseɏztaXkěkter9oQ8!ܸIzneu&naruHiɐ x:rHvivlkੈmpOOOOOMCekpw `aȪuzxvoؤXkitYneodd0qad(eWkrumax@mpozexsilrote8PY耒Ysn8elxasniklIdyáležitostíetectvaámořni,akžeyeemohlvalifikovaněéstrozvíjet.

    Župlovýak0:atříuíkyaoobré,odělal,leppustnéytvářetěmýty,䁹thoultovnX–e odstatkarikaturhistorickouiguru' mbp:pagebreaka4">[a@lepos=0000556549ok←177Na ?GۍWWW Jakhpochopit.B.RezunSSSRvl(razit`sociál9syPm,sQno9aákla@ni8chdrojů,ůsledku čeh2ouzenerachuXj0ixpanze.odmípنu„bandita“t0nhlv0sv0diktásmoc8once䂡arávpro(usilozbeniمyXmloganůidejق8(pevoluceoooooo'ooo569927oo78oo?GoomVia.zpostruk8A.S.ovleV.G.Grabiaalšíchggggggggg570924og79gg?GggeRozlevůdcovspm@]ahHitlerteí“qpasioPrҀ(niv).N.Gumilj9to㗷o`ltx ,𗁮Mliv,rotexrazečůmݯ10deckyylxpambiodkazyꇗGOTedázkh:o>OcevULAGuPotě,čz@zčasběhly耀 e?;Amuxšbezpxj(ulO׈Ճxadek8iamotxoiv8lekapitoxprvsvazku:VPSSRiMrodAGW573412o80?Gwρšeiokomunictrah(boeviků)O?75163o81?G爆keHɈCy`zzJ.V.Stalinovi konci 20.ety؂|鳡osobchv úmruhuů,ɱPف8vxsznýýkladxtůarxngelȩapxroz膙imyšlenek8mínRuskvůyH{Ȇ`Mměá8spolqstavoapr0skutideȔmu576544o82?Gtua0js0dnesalib!1parl(nhemok–dybyRiy0jšíohnutky,eníejichilá@vnikatoodstaty častonohasetstránkovýprojektůákonů,ter maj@rozhodovat,Hmussepoléhnaporučjimávaná. -pzn.řekl.

    <1ze="4">[ailepos=0000580258ok←183Na ?Gۄ=-14O2"> OomizePSSR „Dial8Pateizx:věslitelné“_521o84?G牧Ktkýursp,Mrtváoda׉ 2219o85?G V štitejli`yopkultuůd@vCnosležíruš;ýHvbyaAoDžSNylutn0QorsychotrockaakoáHojciáxXgie,avé,Sjedenst(dkhФhyLosobvdnoucího a pnejbližšítoupencruhřízڊ߂0)ladnpstijje`:Xí eelegpmůžeýtAíPnЇt9؂`mvybu[ok#uúčhavupotla5mifySsktruvv-lo dob`mPc coQxlupafotbal,hfaš`v؀zem Aleyckȉcohouӄ0tvořimi:irɞběru Yý[hRakideprůpra.ehd70využiЗ?рvot(av-e8áraGti.Βoílil(ixdominPnydyžnaktwuChomplexRoҗӈ@ 򏒆sjezdXNSDAPJ@vitlerovsměmeckorimberkuol`vměoQb1,i`Xlizaér)ωϣzavhmXH@zformovalykol#84475o86?Gׁ纅Anekd,řč@neopatr뗸dmHuPtem9X70.xt://o774Vdar!8Sverdsp hodna`8ցrazȨ:ěka8bradПnIhus跨d ..hi/////-:1C8áš?!Խenin!HWWWGGoЃZPPpjelӤЗك(?WUPšššt!𜈃hzapsancel9ft(Gtnou)!1xP Atv0neH 2@stooooooo586436oo87oo?Goׁné,*kré12n3 8skuty* @vio`vozovranit,ž`dȹHkammůžPvobodněozhodnout,daudeutoodlostáleqporovathmáhXrealiz,ebosezepře.rávěévolbxležílíč `šenproblému „antisemitizmu“,edevšímetranyamotných židů.

    <1ize="4">[ailepos=0000587245ok←188Na ?Gۄ=-14O2"> NakolikpolovomísHkazunásledující:rabovjsouӊéaozdíldnoho,(jichžHdk –@rkickp@rody,hazaři0dalI"skátnikakdysiij(uda9s!vyzȐ.֏hHtXtohofaktuiIzraelopouštǂ,QbXvzuPh`táXvalestiněǒ588660o89?G AbylternativylabHmas (hierarch y dřaz0)hba,PdisponH(širHžstvaPnůtodtxpojmnAtěj verze_ggePokudůAvámihistor"zform0inologiekamkpakchči0J.V.Sthnkekomentn,ohlA8být`lhe8růmiid0vzájemyluč(pobevi` (ne)chápglob`XpcesuvЙP88d_XAlyozářů‭oruhX-aezpečcHi@r;zh rm0 aHlhmt8pociuXlpyRA skh(kromˎolamvce 1941včX/it,wuXehHInavzdorɼ;stacpAvoluYenyramidy;zěmiptHst(zzbdvcravoslavArkvebvot腨traXdAlůyatp.Њ`yda؁`H!vq IlXčísyápȖaۦsahí~IhláOOOOOOO589815oO90OO?GOMTڑAzříčinčnيڗq)ͼ Й` ýoRpěrodeho(rodnbol8vs8sB8zmýd_ύ91o91?GNtpiza1anaXza _href="http://leva-net.webn.cz/ducts/o-sakrali-1-1-/pO8kX[oW599012o92'?G猍Aukáza(sؽȥtraa(h$panȫсX8`jadřtikneuovd-el0rizmus2cěhpcoP!0v únoru53achvilpoupenPfunkAí;ehkžaXPH넸ér`éU:)uȊ`buxá!tyl@lyk9acݺHob1vůlosvobndꙩhokolivPrazi8ôipߖWזWWWWWWWR50ߖW193WW?GWWUKteréevéětšiněšakungovalyatátníminancováx,ejjakoraktickyechnyrganizaceSSR.

    <1ize="4">[alepos=0000600445ok←194Na ?Gۄ=-14O2"> Prvokus0tlačeinternacizmu`oběhld(lovip20.et`očátkuruhsXál prouškou „boj`rockem“Ito>stat íhallčky.ЅcHvituruktur)mafiózYā`néhoskutečnýchrxistů"traiuwwwwww/www60138ww195ww?GwwuDeisoci@gmíndavile.G.BelinsJ׉603776o96?GBoj8lonkmápadubyl'&nařenřímotiiblBPktr8ě.akzm}wee0Yjevaáv`unositeln lHpsychiképe pizajišmíkůmǚsO(spakladžidovۀdnáro0xmono`u@hvu, qQiHvetraditcuЉcnJglcplClidvůliluzižihi8cpataludek`získrozkoš璯PvzniempzKpohduuda dyEvropy,kmno0důstojK"šsty(sysom󰠕bɒ9tandard!obyvlCwwwwwww606ow97ww?GwǁuNespvoHvLJLJǀLJLJǃLJLJLJ281o98ǁDž?GLJǁOo`izáVPSSRQOasHM hhψψπψψτψψ608939o99ρυ?GψρΚv–//PDialektikaHizmus:0sluč8yϊ12904o200?GAčkoliv!cplčet¥ed 20(t߈߈߀߈߈߄߈߈614342o01߁߅?G߈߁TeýoPz,ak|desetptPlulsobJ.V.Stalina׉׉׀׉׉ׅ׉׉615o02ׁׅ?G׉ׁՇKpombbu,`onflikt-bolševis@socsvedQzemi -ers-sthá isí“evoluce 

     Otázkaejmutí čásIpovinnobaravomochz.V.Stalina.>[ailepos=0000616674ok←204Na݉''''O'Jeěžkémíratsychickýmrockistou8nesplnivředudoucωωπωωυωω617312o05ρυ?GωρTonamená žeӑhápal,siHyextemdobnéhobsahuy(museložítypO8117o06?G犗ezo9iLnocichtivýleuardci8inuitaílaolševismug580o07?G犯dadůkazŠ_Xbylím8vstarxiBGGGGGGGGG621383oG08GG?GGGEPoku2`etlncharakterpiceolotova,oěkolikPozději`a „astran(kupi“sevěI,alenkQKagančXmknuvkim Šepilovp,púdaj( ni0chruščovs0kurzoy!inchorߝivota႙X؂ 0сipodkyyala. ׌Omlimo؊xvzpop@i琇ǐސpakԎ]1rodQ+y:C珄dasmarlSSR ŽuBaHpoikvةp/yozahv”P8tečsxevyšujíc؄ePform hu ateljkvxtyUeBaplizYjrozvHtbzevropypAmHtH0oni.OOOOOOOI851oO09OO?GOǁ痝V@x1962ypuk8vovočerkashdo)nXkoje,Xvolanz0mpaȝonktmasXd@slea(bezpdۂracovtaxzávo섰mo.íHg%ppměstqožaitkianem[{thdobt{nacháze‚ědIq(el.ϤR5Xg (ačvPXdЄtehdy,mohlět)ϏV؝ončuPmojsk@AXalboulometů:ktioYe@r، +jeáx@nioigggggeA.ebeďyl enXoziseّo`.dyžzPr8astejio8co[eížeRpadmrtBa ..pamalHlp#Ł@ohrpnu91,cpbýt@sv (ndil᫡uzn. kl.____^C)v0st-йs) ӱ,lidovémospodářstvíenylesajppoířeůsturoduktivitykojovánzt`b,akeoělaloa.V.Stalina.

    VntináHmyostouezávisleadynamicepektrace,Qtožnehocujezdu0enzh0a9stakaždého,do žizvéáYȅ\iqsystému_Xmbp:pagebreakWWPaG@4">[ailepos=0000622928ok←210Na ?Gێ Ty@@usyolva MiaPravedlniesobyčejn nevocwwwwww/www623549ow11ww?Gwwvoexpisiorobota,ombiHcdvšhdpd1typsychikyichHou.ړvůjá4ám:rdM p؀vinni s,8nGGGGGGGGG624095oG12GG?GGGEPm`9jemmulosobn٣čyybýtinteresJ„íku“?׋Nj24424o13?G Jmén–erlTvkladu!rušy@amhbjୠ8je rakýmeudonymem@ha@ro8nilPj;vod Xdovka.АjbylM cQpoflákseYbol@v:9naciXvlivamuYčlepolitbyÚVKS(b)minPzahYčíSSRnjnjO`stelPvȢchhchate`ex-bhakb0RhaɢzPBAOdAropoiȘ!kidskagWWW_WOWWW62637_W214WW?GWUMa(k@`něuhlګěc`evy`tcitl1vAikupisuem.0m ,!hčoPockp8dobXli脨iꍪmeIzbavP(XـHiřadikwwtN,aganovx mknuíiepi`aGGǑGGGGߑGGC849oG15GG?GGG紞rv9do,(ázYlub@,8kazu`ikaětšípadůjbkbjektiprav.֦pchȐa1mMsosedlnit@sleduDGZuHěOOOOOOOOO62711OO216OO?GOOMT( Ys(k-lyrik.M.SimovoЏAoupenc arp{ariкajip؋kim:ůd(@qsvzvot@؀kg628111o17?G猭NaozdíldӌaͭqpQhbecz0azпWhysls͟r,afiežehdytálaaonarchistickouariantou: „konkláve“bližníchsamoybereovéhxůdce,cházejeevýchájmů;řiomude řešittku,dybavedchozí^.oprojevileakcialenkova8rhtalinaterýy*by!plénulolš@sičtíxvol9i,dělalnitroaparátafiózYscářЄliztem.

    <1ize="4">[ailepos=0000629159ok←218Na ?Gۄ=-14O2"> Tj.AsetkxQtejbmemakoord,laozdíldŽbcelosBúro:ODrtiv8větli (býtamqesou2ej0vedendž0ve`eípadahodHhjiQaňyziodpodnhtarPi.rotolavyvnajít9iYYzasloužiHýš,ty曀chtě.ogW32866o19?G畭NaPaizniha.Mu0VražBerija,oskv82002G7x324220?G}Aakěkolikaes ekčasakůíjua ÚVxku 1952–x 27etjed.M.Si8ov邈smr8lH(xn80yttohs!chxXdu:kry9pravdXxznaldhmњji)iOWWUKroměhb(iatže`V.r. Bskuteč0@strahmokraciX1_uk@ne.ÌSdosáhnouezvrsledvivopamohjensjeH šířeq[koncxzedeleginebudžádinkyzapomenu8kk@doběaepogvystoup"Pn@zeedá19.jezdudilolo:tlačosobsychomifekᳲа–xubزylj.ela8maeSveɏ8ŽHu`lit ů ڏфȐ:naecznikneforѤárovcLmoc@Xdpa1em.ԓ(eohXneloWWWWWWW63480WW221WW?GWUSɉdlis8i,Ylumpů“ -haraiHV.OljuvsP1popisuusy@hnatˑsavo-rX!org!i؀ŅYoryocismu.e 1P8vzb1ڲč ijaXzne\hi8obhYinclv3583222?GVpdiktorúdaja!ápic*je?ebzchPalɬ#Podklvyfi0BversS chronLPeurXtom?36134o23?Gth="-14pt"> „Zaosledních 15etsmeHadmíruytrpěli“ -akharakterizujeirektivaadyároezpečnostiSA 20/1 18.08.1948bdobXodoku 1933,8bylavýhraocrockistů-innacrSSRkončenatalinskýmolševim.bšírné čátétoTy9zvem PNaíleztahuusku`yublikoványpknprchitheresjky.N.JahleCIAroP1.

    [aile=0000636826ok←224Na ?Gۄ=-14OI9žětdtětexBvPůbě(vovia0asopisech,orickzku8kuka, žeQžvydHefRnějm@edkpIáxinformatomkůmerozXz0:)V,íd(makol em:rvépnihtatxyépechvajpoličpXovenSysy,h:hy,vláš)S`centraceIm0znam9ed9(šší,vnohaýQviodikW637457o25?G竷Pedom90.0392xčnyovazavraždittů“dAy (sЗ`arStaří9áte`:m8Jelixxo0)k*ӫRpylchllAl`DuHsHv1952.ohoimoiHpitvliDgllti8uhžkou)stli!/ȕobdru'k 74-muok逢zbýhooh`Kje`zdravkbživota_________638238o_26__?G__]Svaz 14, 15h16J.V.(k97`Moskpava@stpIg/o775TysKipilNR.Kosolapov⳨gorb@ov*yrčitaumal hlavredaka0oreorgu ÚVSSSKommun0.bsah14-8oldodatůčivSro úče`tX ologʝ(ahr≭,záklaȻvpXЅ ݜYocit)'И(lizoXR 87/91227?Gg皕K.M.SimoZjedhmnejerud `jHnkultury;Epadsa)ešablQuvPAX.vkzxtěchRkXe(z sy`Xyenýtomabžx؁)jiu)áXse)Q@avdyPvyjádlnv؀upp(.ʭailuiBex8ɔq1yjektiIezek mC jakým)vub`emHěžupl0Xpd2,ezLudhPضYkra8B1:ep(eok,@erҦ`ak(Bě.7ooooo'ooo0641173oo28oo?GoomEpigrafier0Courtadaen8dgaMpOI.oPrykomplexo (b 995,r.@iginál83)Gp:pagebreak>[ Pokudhybí8ápánXobecnéhooduistorie,akevedenáráce.V.talinaprkouantesmyslnýcharxickzblábolů,se(emocio(lněyjádřileragmentuvBč0nku.Chazanov.LjǍψψAbymohlikáza0dekvátnostaše„EkonompromůXXsmuSSR“ živorozšířríntelektuprimitivi*$,yjsmeucenidutiáPknihyařad0kapitoly 6.1h@7,svěé=igloboiky120.etíwpmbpooo_oooh7142oo30oo?GomBěhemélahdgeneraProdlestHěřompanegramoi,1pluhsrpu,jvyšší úrovHvzděqXtěqprůAuzáklaXkročiltechnologiaipravoval1vmetxoȏǏ650157o31?G Jk 8čeno,1upBůh,vůrPří y,Ӌa?eb ,ĊjenýyNěm?OOOOOOOOH5728oO32OO?GOOMKdyžnl(thdcxvPdnoucxstranyosobbčtvrtUnikhpodstatyžȭj؈@tač᭠Hv`jterýjlož`(no!lkyary`{nh iPvšimpox,e|Zeesam`@Ji2pas1Hqy`co8zSOI`trjeji+7Pokudhopxo kz8obecx!@z2odepistitam duHiží,+m؂aՇza葳hxe8,znpjchápiZ0-`hskbщwwwwwwww656639ow33ww?GwuObezori@řaȖzhleduǀ0zbýroba1mrhěfor8potb K(ci"xkgggggggg`7561og34gg?GggeTa(frázepexplicitp adekXtטڣׂvztahuaȋ9mxnaz1 ršíKex odmí lmusoědu:ׇ׌߇߇V]pzd@K…fundamen@lodliš"0ؒȢvkyodp.ԆXvčáH(Is9zت:y00aro0avideltrurerhNPimulacmakroatd.ůvajJprincipuhii@Aq.Ђč$HɈkceOgg`(HPimplantarseotypp(čas)]iytologie)!sm0u8ugramuzhdatel\Wchubjektů.nalogickáeunkceeřejnékonomědy.xisten8p0dvídatelphohováníěchid`zabezpeču podmínkyroruystémum,doisponz!stmiblastiyšší ky._tuavnohýhePYě9(…)ento5qovlebsuedá žádnýístupo,ahožáklakutmajixpaxstaHjiujf(ivyzeQtabiQsperPbze(.“ lj(MOST, č.25/1999, „Tnokracieusvyzvdviutompen0oná2dry)utorlpku.GilbobȓQemÂpralexX׆ygramůModernizh. VouakmhledapitalЄvztahů,rHa`úřeik ,` úlohtМavučsbyi pXimHiehPx0_mbp:pagebreakWWPaG@4">[ailepos=0000661797ok←235NaݎA?玉 Tj.鍀 ouýt8jen,leN

    Tentoaktcel Hseczch,skutepY|gnem0řeširůzno@8otHvota mě,kazujíchruščovovs锨 (ԁ).utlidȒayžadast@říjeu...Y(zajnéhovystoupCa 20.jezdu 1956)émbp:pagebreaka4">[aile =0000676530ok←243Na ?Gۑϑϑ AZsizpome0osorghzaciordotorsen,"niku0ylPte /////////678092o/44//?G//-ÚvahemohbýtdraMnҫí(nodno@á"ojmůvazebmesebopKžákladeú.efinty1Hto,emubr686448o45?G/existuitPmȴi:골*Hch2MZiaIcíl@vátstataxbluȃxuvyp(dedмPv ŽRdůsledh؎ci`XvvisliauhIbrazQ70 navzdɕԃ8vůmdpo(dP`jektivmI!Lggggggggg`865og46gg?GggeV`b22vSSRpsojenȡRuhv@(:>nhzy(stranbčanHi`hkxdoprze(nepdomxXaneuIci,@ormmyšlyugo_/ulo/wDisidenXprq druhu)izkeracȆoburžoHHIé׉Xvezmí0í zreviaěry7נ׀׈/ψננ68872נ247ׁׅ?G'g6všakusmi konspirologiej0@lichOωOOOOOOOH91003oO48OO?GOOMPokud `us8spěšnýhlaApoublikaPpráce.A.Bogdanovasaalgoritmi8noosféZemělémR3marx"߅nějakȁȂššvHi 20.Poletíistorie 20.toletíylainá.

    <1ize="4">[ailepos=0000691657ok←249Na ?Gۄ=-14O2"> zdrojttp://1.cellimm.bio.msu.ru/people/cetum/bogdanov.html919250?GAutoreferátuávádkazyankyublikace „Tekpogie“oku 1922o?694222o51?G牅tj.akový,deeá-centrizmuscház@oyjádřenxsvětozorchozicájmůšehoidstvawwwwww/www69697ww252ww?GwwuՀǀ«Nnutno8příkladmezovatíleedmědeckҋzkuetimipžadavky.t`ulujekunostcho`života,etně_tgnezdarů.jtoedylemIrozvoXsp0č ptkkolmhdmínkám.ւ (nuЂ!)sXxižádHjujpravidla!»«Msy~ysoaal80prq0ʄhstup.T`ٔ9,oimokunstyšlzPUXa údajeogȹϹi:7wwwwwqNahe (hpkexthoerarchiici)ůžȓ ump,kérPjlischop,Z`nxp8no8[chápatpȃPHebujeGGG(. 148).> —ikdicna8tlxкHvvljztilájmyѐ0celAyaan`@xjeslucheĊ!oY裘lníako tenump,teréhoypotetickykoumají.oetraší?omkademikovoříám:

    «ČePjsmeáli?€9toho, čemsalogdanovvé „tektologii“:dyž vznikne[ailepos=0000702779ok←253Naݎ__A?W磣Spola,Xobodomil1int(g (pokud kdo*čto0xt)nedp 8,mXlсQemnihbyttԇoowwtAleYpohledh!pmin"pa(iqmysl8 ápash؅KutormA.A.ݟředvuP\dž8u>Aobec&i Žax(vou

    <1ize="4">[ailepos=0000710659ok←256Na ?Gۄ=-14O2"> ProSAktuečnXnebylaálkaakrvaxrahHve!`působenškody,akpíšenveobjemná:ěelȃZytratilykollilionuidí, úze2bosaženo[ouψ׈Jedmkazatelů/ároXKjelpkamžiku8ončl.ehdy(a(jsiljnaěa cQёtave@4,vozme 3,5hku`hhgrȃvbyojvtفšiřhakapacitnutnodv bvykle`rdohjdesítP}VledPěpis`05Taharaktejejiúča2@ ce۟robOtyoshářs)DYvzrlPcodlišuR(bojuXcn.ihmilovce]jirázpřielPvmalnevpáهhHhu8pHtuhyvY (500is.150excHělorusy 28.)wo_961o57?G穵Nákla "1end-LeadaȐI 1941!m5 46arolar@(13%2Yýdajؔwne50%xportu)( lSSRrpad`98Velkso!sYencopedi3.y,. 14.Htr. 292).pivvrdiȏhand0h0.uЂpvekojen8niQ}vlP+ykvalirmer`tankaadel,XtřebaPponatIyautatud0kerěgmentkdنY,kudxzhodw,[dtoáhu,`žazěžom.Ϝ3044o58?GDPnzrovinim9dozxXt, žedza0lPii3prudp؂0sekt@'yheїXytvo/yh(jepyz.onkBri@ni`0rodnřadG44259?G琍Ps*itȾwčinnpoj,l0Q`inciphk lumphluph0`lXzkmSQHtohovysxolog (ecYhosmos zkumtd.)sbezoެٰivotaschophф(dubovPmpȄm716o60?GrɰHPsH.ForddjsmeCdz⡲o ch_________729o_61__?G__]AvšpiZdejjako䘡isk.pektrumýrobyíkyědeckotechnickémurganizačnípokrokuostenakonec –zvinutýchemí@dosahuje úrovněemografXyd`néhoqtatku.však,epázenotrukturransformacpnárodphosářství,krácmracd`,ktiv)tvůrčítybyvatel!oblastilayčnapolečensajedno.

    Mís`posuzicest řeš[ěch!lůápa占omičtnalytikHuj"emaumě0AporyastnanPipřixist!!fci -8tbcsystsvedlň%život3kPaultódy.Єtoam`pzva,eeož navrhnout vyxitȉ`8ayQ,rg"optimál20-30 e ětYu@kojxpxpoich0leakyek0apitalizzavila,zlaneg,rimitd蚹nelzeuPtהההההVouladu8mtedy!y$u?8ׁșǢ:vztah9tj.avo-“erh -průmyslbavy (z8؜ukdm!`at)řídoihidej(x؅iusnižaGtbylogadrděGGGGGEJpx`bgie(íGvuPyjáhhu.V.SyȁX„EhI]@ciPsvSSR .te󄞃В8lepší?heQp,!tvصɉdůsHHschop4biosférZeVes@rtvoHn4ȍ[,d8h PszqojjZڄYva -ЄHdrojH okvon@yxlyOOeA)8šyk kȳ 6`Ƞbo!padhWtiBaenjrazi(mbp:pagebreaka4">[aihos=0000721160ok←262Na ?G۝ Tak!o0z8ohʕlodtaxhxة9(PoloaetailS`[cesjH v-ѓ4m/v u腪iz-߉牯Pokud 0letomez1xs؅*Ѕjeonako úplat؇kpX=úřed`muž ajiš Ɉjhxavrhurč0qok iɋ`Rus@(G.H.Pvk).Бi`stmrY,(`viن8vámci)ӂoob)aku#pvrch2\ tmůžznikjem,RhSpl@ovrincipuymakroEap`laicl9epsal;JpíšXdЩjyP(pisuruhx˷!(slÔПyysAv"k@t+dč39Xin?OOOOOLN{?:h(o?l遨ۑ̀nohvjaureNobexyeny` StigЄi (vizНloha 2)>Otázkaodřízenítuonopolůmedměchkladůterékazují, že číst.V.StHnaypnutourav8mozkoIhemisfér`aeporovnávatoreálnýmiistorickrokolnostXdan8chynamxntrácetas;kotozáqěaého „pročt“@lzeebelupboumpaXkaždmyslí`člověka.[ails=0000721671ok←263a p?<-14Ov Byloyxodmít@(neužit(moci,eyxyme xara,0sledkuehožhprTiouѐglobZivilizaceHev `zkrach(l'_߀"14627o64?GKdy؟Hřečs Aki8hdukce,aka(ev ys potb `tandarpkonkt:vrstvyli׌725094o65?GJ`ookudʨ<ámakutPtdoby,vmc98ětšin8pomva mýШppsyxtr0ȘbQoik@(chruščovcxa demo8ti`ů“)ؐdXvite n@igenjhdneAáXyt8uhodnoty)aspirnaQRtaXchPvšnjilid0bezéXiv účatoocesutů-abst cionXodiaxXG727359o66?G疍Den:elosvazovzde facisrg ÚVKS(b)AzXjiKSSSg729138o67?G牭Tránhlingvݓ؞ayslí[oiblém@tendh@R,zaJ.V.St0nladuky730o68?Gehnazý9buržoaz" 8Hwwwwww/wwwp452ow69ww?GwwuN jaobelhhat:b8oooctuvítězil``k1dRSDRPpuYyla(rcieXáԂ!:eninsQobDopisjezduz@ر(hoůrazuqčhyyXkuci@,jQ{HcXho L@mu vyššíQrste矐uzurpCojadřoxtii88!AveškhuiYjejiliz؄:souvaџoízXAspecihs,tebýts!inaPt ykůr*heda (ačxщdm0ylládnuzdhkžpnepla, žet8jeXpírRjiQʾniheovnoҕsnúA@hierarc8 EЍjDoripMyBosobhȆ8xaHhHdoudoucnagidth="-14pt">Podobněárokynohaoviřůédiíelkoviavojeýlučnérávoyjadřovatce či)blahXmyšlenpaolPkdpdnosti (metueřejhodánPa útočeh)aeál9neboomxlxzneužitpravomoci,ůsledkuodborۇ(těchstech,eterým2sují,ějedenjezpe ějšíxdruhbyratizmu:ítomu, že8PWPsform.

    [ailepos=0000732511ok←270Na ?Gۄ="> Protov.mivo䎠-“elitarismuhmafierganizierarc8,akřiHbiblickdoktrínyxdpol lcnevyhnutelvpaYšeyp,Xímžlovonц„shtmuákulisí“škod da jepotenciuozg833o71?G瑭Akudxrovmeninskdefinicetřídy ehdyloas@/ SSSRst+0–ovykosťelů:0razitoantikni@@s߈KrohoLaYulldek8ɉEi??9tay@ȓ`s8o)74hneBemӯqtjješ edŘeStreuceQnatoli:edXiedly[aXfragmentykht-staliknedalysypstrPul@0ver.Дb@kměk0obtil@Ea@vm[QXuؗ@lna(lIrychlet@alásitYku«…*kladu˖iy (paž, 1871)arxkázalra0H׍ýtP0unkcio)Ey,mejzahrčjejipl průr1Ӗ`ap(EvilIrakýopaP1hlpl)kterbo9achHizH`ortړpzbab,abs8ůxnvhodvjJ...P[ Aleovětskéyrokracii 20-30.eteaooděkovat:otoemyslícíonstrum,terjlchopen.V.Stalinvládat, ocelapůsobilahodnPprokončenotevřXseudodemyticmafiózQnad2yrxishsytrockizmu.konci 4shoamkážkoualšímuývojiSSR.>[oj←279/a p> Toeýkáakapitalistické,iocikonomiky,enmozdílem, žeocepekulativní0ktorřítomnaákladěRonů,dežto@m(otlačovat.w>–unkpHpodPnýdajQodp@pHÎm !a:enci)růz+ú:䯙ndy;Ani= +lší e;Iv @eboegiol%,terzahrnukomponenta0ň -dot charau;h8odář/)=@duk0`mrhe`vyZakdɄWk08Yu-super(cePϙϙϙϙϙP9Pam+stupupopisuWces1jišťI9yobsahu:Cta-indi`uyYů' aX3gsjlida.Чbtpob8ápφϘeOIxiomatipgě(vizdbočkx@a2)HzˑpriXoliienduh酱c`liza(6),y9zeDzuץХmu[il@s=0000789565ok←283Na ?GۑWWW Sjimk.@lubažpenjejichžektrummAmamůželdtPmas"oriqva8AobQalz9tؚ(t0+ߍߍ߀ߍߍ߉ߍߍ8 4ߍ284߁߅?Gߍ߁e="2">  SilněořipomínáeálnoudHost,dyěhemruhévětovPv(kyritánieodporovalacéř,byitleralíkazravtedraženíyloděYspojencůntihRovskkoalice Řecku,atímcol0vedly˃yXvýsadkuIlii,ožakonecHedeno.

    [ailepos=0000802026ok←285Na ?GۉsusmallG@16/j7rHsvrruXachБ0jimpsؾQм+spohi npi9zaext@mismusa.meӦqivzvelkjazyod..ďaS(8 *8jthŽIDJnaá.МdȇXststšiӁhhoiXneblIv z 0tšireedic_HYÉ áuc SSSRhe0pdrůz+(ropůvoduichnitaigeys!Ž(2ema)PIonajicetnU=vůb@žád2neA./o7Ji( hAo,vp{ڍ46؋ěȌ/,ztahuiůmjxتzXtiovrPzmu;0Rusȧp׍ذomnHϊҜ81404286?Gǁ Ford͙ rs7y6591o87?G}Zkratka:nformationƕ`hQosvobodit_817697o88?G爥Jrozsamot8idsk@Pae(Iu8obt ׉W׉׉ׇׅo׉׉8133o89ׁׅ?G׉ׁAlhíťojektya internetu,oeouzeačátek:aákladětejnýchrincipůohouýtstavenyědecké,Pojekčně-konstruqíoliti9in@sty.drážíeičinn(virtuál tur,ožyloozebínořív hlavmextué0knihy.

    <1ize="4">[aile=0000819311ok←290Na ?Gۄ=-14O2"> Těmi,tes0samiobz tvůrXholediskaeplod@vytvHeؑodHzmělߐߐߐnii(odílejíggggggggg820924og91gg?GggeČSt dumyFP؋iqzjRuy@pazcepci „autorskQ“PávCs niPvisc, ještjem!tilidovýmxmjvyjCHmoXyšlenkázdnotyěP`Siteladism;ruh17821620o92?G}Jesnalšíakrokvuisysskupinforma?9lRskorporativ mafiPQtrol!j!Ӌ822678o93?GVeqteHҳ sotLdobá*úpravx oblaoto,b`ýxytkyulyy0jsnějistupemp`lznvat. Žeitomraciebzvl`Z-li otlačp8o׀ceinem`vztah ako(xle2axQPuplatňO832966o94?G甖 rozhovoruskytnulaisqn񉃬1erد(mož1dedatyinnetu(iglitzr ,*edvMMFa)ndarmínXšny111ⶀ.džh mbvyso)8Piژqbezu:8 tnoadepsatМXodukvni./gemxgn="ceَώ5xb>TabofÀЁ0s17007319>P1mluP5GGGGG911732>1.lobzacestek 8OOOOOJ8130>2.enFordXindustrivSSR`/////)25901>3.arxismus „dy“ 1W344P4.gitaza?ڼaplnebosoc? 1997Humanživoqhlov؃?????<521388čzáruk(kázy? 27R7421>OdboУoda1:yvaychy4p߃߃߃߃010߃߃2:xio`i(čas9ekonomicdy 505339–20íchodolševismuomeriky 55

    Odbočenídématu 3:bjektivprávauákon7 4149 4:ravně-etickéůsledproburžoazcheforemusku 6861711>4.4.tikaolše:vědomitácelahoacujh7795105.ezstředЈAdu'aMpomocná; řídځ/mzda 8?????922042??96:liendustriálciviliza`107777282265hPlánovan8hospodářstvXků –socialis413{837:Ѝ-stPnskýSSRylnti' tPWWWWQ352242>D„dizmu“akookusumuse 20.xolet17290474>6.mysg舜9u 193oooook505h1.onkrétnýznam8terminologАklíčháp`hchy?????<42221282.ϋzaHvolur17o 359373.oursQAt!uí“L8samatazemi 21464270Nepřiveku8jeo 229σσσσσ77356ȗSyreު6ek@0iarx 236x52940ywqyo٠ߌdruhفvБí. 26O 6836.78ra1udoucQidmm28σσσσσɑ(8dkaz.V.S"-eneY 32oZnouteo7438i8YPsatteys 33ςςςς705103ʟVyšitbly 35gׂׂׂׂ816>7xerspektivyh4ׂׂׂׂ53H0ílo4OOOOM410>pBiblAoktríHzd+tPov glob`měřítЄOOOOOL26292>Rozhovor JosephemŶtiglit 41/////*3462(5448>6113>w381>_>7149>7934>_8>863>1040151>1146/9ѓ7Ȟp?255G33X1Ombp:pagebreak/a> NMINDX1TAGX 301IDXTINDX1009"01[102 <۽03JB04 05 €0607* 084Qр09#0A()Ӏ0BQ0C o 0D z?0E :c0F/10Ls11?*12jʟ13jw 14bk 15M] 16+f 17 18 '0 19"XA ۀ1A'{ 1B)o 1C+k1D0p#1E1Ҁ1F1#2027=212t퀀222x؀232~ڀ243܀253ހ263 273 2832932A3 2B3#2C3&2D3*2E3.2F36303< BIDXT(4AN[hu &2=JVamy 1Předmluva 51. Globalizace jako prostředek globalizace 82. Henry Ford a industrializace v SSSR 113. Marxismus o „fordismu“ 154. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus? 194.1. Humanismus v životě a ve slovech 194.2. V čem je záruka zkázy? 27Odbočení od tématu 1: O systémově závažných chybách 44Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy 504.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky 55Odbočení od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony 57Odbočení od tématu 4: Mravně-etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku 684.4. Etika bolševismu: svědomitá práce na blaho pracujících 77Odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná; řídící práce a mzda 87Odbočení od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace 1054.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické 135Odbočení od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát 1375. Důsledky „fordizmu“ jako amerického pokusu o bolševismus ve 20. století 1726. Smysl a důsledky stalinského bolševismu 1936.1. Konkrétnost významů terminologie – klíč k chápání epochy 1936.2. O pozadí revoluce roku 1917 2086.3. Nový kurs „světového zákulisí“: socialismus v jedné samostatné zemi 2146.4. Nepřipravenost Rusku k socialismu a její důsledky 2296.5. „Socialistický realismus“ jako prostředek překonání moci marxismu 2366.6. „Světové zákulisí“ a sovětský bolševismus v druhé světové válce 20. století. 2646.7 Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“ 2846.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím generacím bolševiků 3236.8.1. Zřeknout se marxismu 3236.8.2. Překonat ateizmus 3396.8.3. Vyřešit problémy 3557. Perspektivy bolševismu 405Přílohy 4081. Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku 4082. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem 4182345678910111213141516JFIF``C   +X [!1A"Qa2q#B R$34b%CcrDUs&5ETd'7FSt?1f3c1f3c1|ec/c/3Vp{WƯljXXvjƵQQQ_3Wj_?_?ጿlnݱ팿lkW<$΃GYpƾ1)D#ͨe8ʿ9\kGeOEʏӧƏCte_3K(!?x'PlkDOB\,gkt)OtPΨJcc6nt*\802=i~l0j]QH/KQuc5Q=F3PCc5Qk_Q5Q=G=F7e_|fj?7cDOO?#.n(ȱH4x{-acEpc)w׆oB0>0ܜ+I|`~ Ȥ6OD@.6>7KEaiy #˔Q( a\)i#QlT,=֍HO+֨ZA1 !;&GMӽb`i8K%y6?nJ<doe͗a-}p~àu{z%Ȩ 7Ri|!!>l.B}bQ +žBIpVX[wᗃi\/fQ͆ڻ0c -\ H#.(zD#ҟ9_KpY-g vKK~Uڽ9pu<(9xm=UySk ޠ@N'Ho@ ??}<E\XY#\\F0Mϖ-;̜_ T|E% #Ϗz>#-c9G:yQیͭsT}Ig,xÈ. ?g?g~j xvngĤ?*6?p8NjG'{4|0xO1T_@x2 \cj*.>GZWJqv|F*7aeYs]#wk{|wo{pl-#g W6c5 :yP1Uvz cy[4MT 5f,i=_]5k-&5^c1Hv?< SYVF&S}5?Nj« mCK(oLSRtTNr/"jl+'I6׮1x3r+kěW35cz%R¿ї|sC~xCq^g,A*Z~80OUQ*;p7'լQ8gf_KuaPq[/W#o㜆[Km kܸ0guҿ>o) (f,jc0O- <]62Mcldo Xjm5ߧ`'+ ; յ `TԦ$ mr̤oę2Ce At UHⰭs)BUv3N AӰ njH[R}nT H,!0ce;cӧoRitѣ-mN,΁nI7|;fn#?\:&>2j{^Oo'0#3)>bza2Mɳy߮>Jkk+(ae;_i" y ˫X*Ekhܤ徟p=CXdyG܏'NP~@c'-B`zL .q%PFM_jt(-h!~9PUPn Yָ6jHWce(ck,O$B27$4íM bBwzo qEf}Gc`sptLm5F ab[a(.,wzOƨ E0#+!NxyM.׶0*u3¤f|*XHqH>%M; p,H7ƙ1섀 m|4#I`~Y,C-{cOHC+w t. (l.cmrYM7_ Dzm1eGq[lHp29{\—1l:>{DV'p 5bb$6b 8TB&*F4v܅ m1]tȷ_KWbtE-|7"^E^* j:]MԲHc UyY!aUӳ2ȃBVM_ PJus"B,`7'|JFec TaoFcOU Sի6ts-B*7B: X䙼`F:OS[s# $3}I trl;~xqinZYaNcY$F#L6UB:Ÿ! o'FSMKiSǿQEFʄ8*0Vѓk-p6?K{a<IHae:n6'2)% mfָa?tTnĭ7ym}Ԓ V pqU%Jn|(; 5] ⌱Wu IpS`+'i]4@~]p=;ىB-zWPʮPmuI$JX#:oSbܖ3X1I @ԕ2Eᥙ&8u7ߵ\/ȑ1br&-{tt,K`J齯|6J_rM8k300:A=a/ua@֌H{`ta}M&F>x$a P'Qݭ ^0Gs텤Mev#t=0%T,J][5;:F 6e c[0EvUPYVNIޅdujFϷ_ T^A$o\ixp#s`\z[K~xbf IS`;\*@_7ی-)WRI=:T{[ofߏVInR c%zLv?01EV!坏aB-k=R X!R6,n >E-mfX>V {l3RDLͦ-wz7\@˧@6Alφ(yI]ŸgcN]d[^os~ qhI 0ZyW}uŮw8EkܔLS%k9Q]RIk^?A=Ki'm>߮%)y%?q1 O!$vSv/%mlq Eb,HοV; #s{vòmXؑ0.sMnmPb<=;*>9PDn\q0sm6$:d ـmʇ.km0፤5wg6 <{ȯF&TW? S6% 7W rH^-+Ӓ鱽],fҖT۠Ji\/qkﰾ#ڎIB8䉢kAvesȱȭQ [[JESnHR@V_.a&b.nvksTX Hذ+c{EㆡyU 0zYM\i6asuā0Ǩ٭}UE Gb~|=QFZ#OJuJu 2Ip+_"icX+^\֑,ov viF6DZcA ݶÒoEm7SLaһ/\o 0%w6N XefR/q Љ,A{ξhV@<@;Q|nFpm76Dep &uݰM$|mF䮓l?)J!Ruw06^Lf0]MUf*OsgqwvLj[&Tz;^x j7=xė _l2.c lA;=IݵuiS@ekw'00H(.Ħ=/sA#+ئaq~鄥jW ,9\;ږP.ufW`dܒ=N\rbuXAkeͼq7k9dFfB_I[[l`D` Ϸf4.j% :#7܋m>y"crv޸>(f lѭC!m|L;̐0/R?1#^6*@{ b ;半f+n:Ob2uG{|bTc.I,Hqî̌ 入vMP;K{郥QMZ$rin NJ5"[Aro11@K lFLh"Q@/|7$,=R)c Jrd*ܴ\s `c^ce]c^î SlN|)H-@u5́|ʍZ8`emwtn2* . *Yg \ymnQS؝k_C$\ U1P\CLb5yl `TvgXm nޭ^E!it`7kž `ď1lk`6%WצƄlB5w Of`Bl< X ^ 2ɠ)uamLQ, 96 @.EvXMi)'PN"gkr p{5:58bX7en Vh̓\Znw,Bt#R ׾G@}"{Ykm{ 0u`X` o 0 *u ~ۄKbMߗ&i|:c 0K 6R:nUrf˳\l/|7[Fw3䝼aѥ o1PE2nGl",I y%r@vL%TBzֽ_|* ŢuiHԠD@+9G*K7zIR"Z@:wqjPȲ9ֺbjjKd%Qc#I ~ %$ڤp@Pַa#00mÑ;GVH[eSխlp,s@C3cI;[o0/0~b6`luzTS$)Fvl54m4bG{-n:z #Q_qY[=Ud?,|Oħ8fJA rӒH`dbn'}Aܜ1(UbT ^HyA`Htcv}O&].Yjc zmckka靣^ͽ϶4U&u} 6Kǿjna2`K.k_{#j{oah\걾f7U@0؃b-pMR7X[zc|F!ZrO`Ͼ6(*].6_`pP .\Q\onLRF xB0 #S#ëE7&̑Ckv1 5CmFIe lFzr'Nz`Bu%;cSTt)ŋ{1kM lඞv߷P-2S!e p޷%܍mk( iس#K7NTQiٖloߧ 2#( eޝp@Diզ˩l3/0*/s}maYibU+p@ku|E*e/"NTt~툶(U]: 7ߧo\5,`śM_okXI/sm- O.PU,6lQ(A"36?<"MsyoU- ;z?.T+6_#,ŏRI0)I]@Q}nA덐Θ=pR@F7^=D9]7ܟ8*yre ܃qc1 _P1ƚ)@T?-}FNEHVu kvHUܻ G~~ȡ!&)iCIӧQ7鉊 wsoϾ%~ϲ[|CcAO)~z9U:m)wңۿ]sܰ$l~gy`UH"7rNmRRy*7;0)0|1)aj Fd_{nan<:bY67|md (IF޸qcqp\l5"np4kXQ P}jfi -! 9R~@,ŷίG{ráQAoJ҈(wćRe5mfkwKHN_!_czC)$Yu11Dak dw)o7(1Sξ5>l@`7.:A 2=B:^@ăq,d{^c#f\I ϢB"ym; +6@.Gk3Fﺱ[R"poójm7߷ʶxP7|Wh-.zzchErGo7Ȟ)K9BX#B0KHjkČ5S+rDzvnBk1lj^uSkMidxB6 ԼIo/ro9Q$`ITE%8є )\V*r}H?olFfV q{NVR(UFA͵7aU5|AE%0NFRȍ `5ر0>-IQo^ ER AY+/N?4xffЌlHtGp_5JM " X5Ik42 ;<*^d2h0a.l$6u ڷ1UyUA@19::ε+sn޿$^ʒmoRÅ&X_,G_8YAmmPgi1mq|Ag?a9\I&[/ˡŋ79}8㼺kVF*O j%l,3?n}q3G} mZ*j~#QO1Tksxa +}i 9"&^ی1[iCP,Ac|97VMC,j? <[391.YbqT3?PmG~;%iU Ue*dUNZJtc -'!plK FP/o`qpS;"ǝp@m&7;{_ P4)y \~ƜŐ'W*)MA-b:5QGFXsk q" -]+›`jynAem׶#t6\, ۾5 s2`vG6z,.UD`岆c{,)U,jyDsGM$"-=pʥ%grouLDءu{RZB >޻-_J_Hm@CE-cMPgx4!Ko`AHn1 FϮA1Ć-I-46gR1>Uc~p* 4cN:te5aܒ -qW yHO$"Mʡ>wMNX@} "mHdu~WƩ -)ЭbGqnݺ8y&(Ue,ap ~[BBM;>56/<*\2XA! ?Fiu-roKh \ *ѱ]mQ[a3$km%KF#m΁okc|k?#i\%?iEV0qKơU5. Կ` Q/ۮ+ [=e1yMM%Su^~$a߮daca X*@\m,؁q|8"a PEg#v[%n׵c1`RZq$"EE}]LԳ t6e6O\^0[ۿ^I#6M(r*͸*$hі3U3#y,b )Ԑ6jJ[1$},1y޴G1G9KZL% @ImEnæ`HaoލJ /rEߧ/8I(,Um}exZ'-[ 1:H*- Ϋ禳PA\/R4oc4yY^I&PX=v=kqmT!!xU2Ќ sGe\Iz`h$1TRUbʠy[yᤂYO0UUySI},E-+vSn24Jzpύ,haHnQ**Ĺ&P@>YJDe$kzھ'zZry@Fưe #!+ssq)#Hc$ :[CloOFEVHeew|E70ES9SXibo2f69mj?Q/?;+ijr! }ޠ8p|W*ǘ|\5qPF3,PZ: ocuи}`\Xm[F*5[CZX˞b,Δ=N[5sI[[qs}a8̎Rb,`?LIY$+i *7l{oL! ؖ%&"7T@\))B.crT}0:CRRpo`YC*Eqϯ^b,| "KP^Ć{m_V pmxpۿKD<ш;_ BKDŭzEGuFĢl!aIB*vMOSEѮo,yLTm]>%XmkA^/|H)om 3#m1# *3i6nLb%otէk>@iw酼hQ򑰿3f2,="Ď6@i>XPK#Bb:v\<#YPu[oq<(Y^b{鍰Q.6&j}w;78i)d`3Z`!xRJf.avұmUIWơՅNGEڲ)U-@H"1|) jFð$nL~"HP I4mAX̨ˠa#<+U fo\c¤,yI:/6MO$K6pm7ybgDHKq>4N+,oY>1Yf.>h RCq 7plG^JD:]G,H)ebȤosn'^kltq?zԌ*=q"8`<9 ާ-j*w E~^TMJܦiH@ZFBcd,@VmR}T@O<ac8Yb`v7}[rr&ֹ{,X272SZU t _a*5PMLL#<=%l>J֐E=&9jloLㆪo$vn}7]:%,S:jJ$i"@76#z i"ݷ}AmJEơ*$#Y\h&OC!Yc \pNp C&^R`FXk Yo( uw sk #Sm,s^6aIY$;hbd8 #8N';*"!RTսj*v Ǯ4{ aiޚCx :iu o-bHDb 03,`-^!Pd-rmsp G\/"%#`,G qM(BZmA͎?U2J´1(X_OO21kO*O\aIrMka2(Y v7dE/arI=qwX)<0IƮPMKa7J%0 lw5|\jD"Uj~ v6>lDU$ҨIߧL9/DZ&Xћ=cGTr0҅UH6$ :̪TPXZyXI"@:Po|9IM,P+F bHH7xe[촁I_H*;JH+SJ _? *eEYCRj_$~s"8[p~[wǟwSA1A׷ošBײ iG29d,T|m4FGXD vBH^``TXN郪,"uݬAޞrJi=ELӔIL!Yf}vb>R, k.i#",?|&ib4lDnI' ,C.#km1S5y0Р./P#U˥\|[] Ur["xua N_fI#t>UkYQԆ.MJѤNu'qH~n-ke/|JoK~ר1:n-nC$`6ᇣ`,e{}0)Eb<;uV!BYliֽv;`aڍ6[,t.SR5 5_|=v%C)R}]-q}w76Zoz]ve,GRkaP=. OL=3G^tA7RY؋l{bSqj%8&[&p=}qS<͝驪Y_pIxg|UY4F%ݶUj-̟56np\aCTrb:߶#c@ ~큟Q PB1sn9[^#DIq̛nxdqlqT 4`rH;oTO-1H'1SAWCW*(ZIOݏ7',Tͪ72Y{m^2JصP ?t׋Q*]?]`9x)pv?*Bw^T5 .?%dԅ"Lh1Bn箓ÐqLE,^kqkZگSN3|#9yG$ nߍ4y@]E fXT3ߖ <2 !:_s:z-T? xj =j=o(&HUIb/19OĜae[Z4rG lj0Ŝ:2}?lԜU:xlz~@Ak7NЌn8`cl뿯;aHȱ8ZvEISnstWx&jS`vo$(1A&{wPGO}ëQ$l#&:w.K3LtR1렀q~ TI`ē2R^'*CP ;@TؘZp_ L,`c`_[VgT# /|o}v7Sl"B8mGN] gSؓk;w/aH˛!h jmZ_87f_)Aw9u;4j ˾ \čItvEfe->fGTUݏ|61N;| EǩIPH1V*;*Sܒ: "1r$ʽIo\(NTt NUI^-ĭqE-!fpqT|&zfk d"\I.mEvYCNL.@Rݮ/Njx6J d/Q >xAWb߻ }.E ȣcVR#b}1_yc]xja # kH ֳ&}":i)cIQB]T"U |Wsq΍ IצÙ}54˛}-C+ZHE1`./sX*ȐC"㑌MP"a;vRDԠ;퍲E 51 ,}3 x卵~ր]zS4w-/|u K);Ln]P?`nR@GS1U.F![_l&-DnGAޘy2!} ">Ze8Ro]$X : 2u <ăٮ/uA+j1L&,E'n <3#[FDw"i &\CqGCldAA߮Η/˫jhe~+SuTY LByۯ^HƲ}Z$;+{܌FY ItQSnsI˒cb?[,T-T-}V*죹;qW&*xM=>ZFo+6 LnHJQ$PKi'UpS+FpϤ۾'q>xaůHԁi'%BNmq7]w8$]zc̣5GWF F.-_劝w @f,C,~WjzkfTR^ A ZR,A2TR:Y[]'[a2P~鎁C5̈5(o%ETDðntՊ'ں6ŷ+@FpJYmakuMEüT̔1n&fK,B_lPjِ_Ku$ D4U@,j@G2t83!GĎ=b./Ћ|U+f%p:X t9dn]n}|JeH4nq}` _񙊨"dJJTj$}a[ġu [2nSH?Scu`7zqH끤Ko_\i$9='MRZ 9WEoIšIx{sp*(\|J?@1\h䧎_xN5Zk٘=r}MArO\ u ݷ_内^,6GtkV$qE(MLc`qTE@0:>R-\P6n>>tˢsצ凚3¢IU[m;0ͬU͈⦁ qy];i%&ʖL13TyFVCׯe=/뱶تWQM}=qu8JOHUIN;7x=%ZEWV$-}=SӯluJf9`\dyU%,+C]ao+hE% J#m|au|=Tkc^@=ᡖZuTQ o6q䔭DԇtdH,y:Y^-%yoГolY4T1xԓCynz/\/ kPy}C?,jH>l[ 9pdOA+ Ac ? pTNj(_R,PttYef%j3zi){7Mju&6SÙV*F*5:ʾy56z|T3M#QHAc++sn %%"W9^nkYܡRnN{뫳ZVB]έ^|X\)I"xw.H6=1bVit-t Ry0v -|Hݚ8JtB?} ?9a W 2 ^rp2J-7`lO@Niwn#61Õ/&DBt!|EMTQ燖cQy+o ^Ya.׽s*y 1QМGJ J@ooԯBQ%n4 [pAl=6 sdU b,n;?9bң ~d\t|OUP`ąױZu*JCoELdR8bth)%p$ .mOVjT[bcLh䯎хc ʊSS$H'נ,mf./7^L+1kZD`я0'凥,êq(^|'/MeNn(+if Q!^X+k v;gn,u amٍ=#ȊVɱ;f*AǾ< \5IU@QNRi'v{495mS"`XsjZ}FvJ cf `OnYfJ3r2?,U$yaJhIar:9J|Q ?mnuXN[Ha%Nֽ-2!F_/ޢ7Ϲl*9MHUn;;lw,#Eޱ^ق;kpiLʬt9 nLLSBOR1/,"{Zۜ8dYPt0 {^+FJV:ut'`p{^|[]A lyOS߾>ݎ4;r+P)` UNcX<+Ƕ`;[D~V4qK?L-j?LPBKC|yFҗI>J3[{MZ'I# 5~T_vaēMvy 1Hmӵ!a"lnTR9ݰV?C{\/^c]In:UF(Zo" 5xVc<(/ΝJ7RAC:[AEc =zcYAYZ繖dN$u.^߆*BUU-=J(٬56鹶dDgZڮ\F!lmbg2G(^~":xsquƏ*sbȑwYʼ򊨢ΨU72MU#cpU#]S3* z{Wɼ*ϧ4P!}<1lӽk¡0fqI,"am?_To&nN+9NiMy&cYIWNG"SxĖDr&UMZ>bfeXJ6'I>p):i$UU&ἓ5͢c9r$V7~{O-yGJ(5졉705i34Ȍ̚KvEE6ngP[,kzQEWZ ZD5~خ ֓KMARnm0ae^>+3WɠY:r0Į-lV+aӈhТQʔ_F=v}xo6eY{o)GBk1MA-EL6"F0BҐBC{_ͩ#[[#q8$s]Ł ͻm!p霵 t+ 1=q'E:&"9lK)dmĽ.usE$w.Yz֊*WW{ţf ]O\R"Lp~ZJu=>XrO)O}H:SUQEYocXiKPҒt$ЪFMкNҜ*3 -FmI#hUI. Mjt|d;{^pfk9]ߎ2,Da6%I-34?w\SH)(6@G\gjJ^j9K)& ӈ4,XpJ{ṞYvYC{DK˅ŀV{U4R)]Q Rkfp.) w߮'xGp:_I¹9|7mm)?=ۍ|qV69wNb,/ÑNSOYZuz`v23ycܒ[ƣ\\of\$$`GP/{vĚI:BKz_$ uO]+(ylZU2Y۟#ͨZ6a"$0uBѩRme'+ckc5F`,aE}E\ۥ0MSSe ~f,RB]w W +޸Te9]Jm*j)h(OIϧj<iU' A#k^3Vm hWY /AA>}$rdaVIn^!l{Z'oQd Q;MEqTAh/VB#z:!YKWae7;/YUѢPQ=pFU_8heb cm]^dJ,T⒒85$cT}rJrLyҝ)pj1IGPu G$m'q{5G\},hc\* v`ye *Ԥ5U&0='^%h5驔 ztĖ](Jƍ$ \o`yOH0U'I'נ?VU5bz$.>_.ǒx_ ͘jt-ؼO@'$`-k%*Do% i2Fߎ$\PAK]A'xX0k*ñqs8yh|\^eۿ/R,0UdXYt?I*GQiRj{t"|yh9+TYpIY`V%R&߿C鍄Cդ*a~](pt:W4ϙHԘ%{g"lŧbZb.:o}ı._oSp !),>!TFS{zO f$UHoBP) R-L1XT@ZA: U؜q'Q/F# i߮2҉+v'Q~/0FԾA=fDFƩQ,KytOlj3iC\j,7Ev,w#OSo)>pv*AVP mnXpY&䎘.٥ o#żШ|1|kfV@F(P1ؑ|j)4hq..HCxVl3x&!$x6ULDі*<}vj#s(a ƞ(m]'Ӧ'&k#5|E1e0LAjt,:lr|Ş MI03wrװLpn&YORR9o\r?Λ>@S!%LG/!I'Vӱ!z,v̨ڲ3 ۥx<^Zæ{Mir#; $iu%+AXۧ]`s ,k7ܛ#f5| ^>])Ojͫ}V 5-~|HEO,t4o%zw8P@ђ@.,G6X]@#kl"y"1a¥C+*+s$)%^3mvmeyic1( Q57Õ/>X sLiVp>],C)[FEž?[Pddbn^lz Ǿ7#k7ПX[}Ծp(.[܃C{z+MPt7**Y å/(Wf"G^`6u|,4Ek(M_,a2C6t$sH`-t'm0uboa邓u= @ mG߯k#uXsMJ1rNR-jRWQ6Nǘs犨0Jr?{b3=a@IidMڅ=61ϱo8hҴsE;igt ~lzg+tza(hY]5:ۯo\/qY ME$2oRnO}Xjۉe.i ȃm߁reI*ڲX\I$m15qO:FΊ Vַ{LPj8+?%&kY,?)On0.[]M>qph!J&S:F/n%JN$:.SDn{+=~C? T`mYݩݷKJčif<n-Nc)H؆%W7˜6l~w BxZERLDMz+8,6yJ*3i"[r-8yND.\byI$u0HqսqθdQ<I0wXzßr,mԍQ'ê >όSqgTԔ̌R68χm3̓e:y,ݰG g5_Ǚijgd*H/km6K\+pmKHneoqSRJBHϰ@cqaTGE)tv Htӄ,Em¾PMɿOQrB1>.ն]Y\^[soñH*0^_E$5MĊ,_b| fP"hXm. /2l/VnȡS.;/{_dz!6ڞ$Iҝ|F۸|D72j!0ִMo{tǠe-fyj [۹Q :0Ymc^)czp3>WbX]ZVB%ۧg3jUف8yefi3:̡C+y\Xi6c-w~!Vrʚ<+f0˾)Ve*}@Q.^amװ;}ao K5By`[ L|X?ݡ@PM6$vy4r:_Bo -/*' !m,h(Mۧ8jcd,m+VJ̠Gq^b 䎠d(-,Q=vXK*L;* #.PױoVrX* {}qG(u /y!$Kz߾ 6Xԫʵz.TOYbzT<1H =mH rmt7VμBrS(UJw=YlN_jy# Le4T"WVk!~,9 y&؃#Ck >5P~*Ṿ.`ÿdhώvőnD8[˶pA`X56m3ݔǠJnK,F5I# k;%2`A/L<#K([tڪ~'ӽv\Q@-L;!R)yC!ͫ~ݰUcdb$؂o~Xjb a]6(*oyZP=7za9},NXn;ە*6) lIam y @ո*nos{u!ܪ71O_^>e2du "SqطM< Ux=B }-iγlΛ8j+* iE`O x5m,OM1Z -ߨǷ< ᄨ@T 1zsx(SNxlNjxX\IX!am7"orn5urC,Uo6erj$`/\Vx9`ʻ ["m@DQt`ߞ 𮪺jݩKm7ĜdiV⬤dNS`.[ULjhȶ7Ќ^&y3xđ~$Q<m@,ۡD*W5B?9E,jA]? CyBwidI$dMcK4o/o\#(={߯`ђ4 $ 1޸ikfs۱#`C@fc`A *Ai}qs<4)>BK$2C {5+1S{;xc}t(ӷ\z UV!XPw=vbr)]-nIu0hLCf=;*|8C)u];t?٧qIҍ5%K__TPG5;dc>ɮKmrZbľ$Vs 8w5l;ӯ|[>ceqD$[s|g s˫\1죉%㇙̎/%[}>Q`gHJvmܯ&b}QH6;.mYrOD<ϱ$nqW%J$mrwY: n/MLm,RJֹ5Tu4a"/X[.pGIY)I:2NxZj'4 e׭">>:pAP1GC*h~dWxuqf]S$li^2$]=l78J,|n2vfE`15 Į6l*ulUJȽվ;t8 hV M̌JB:myYI o).oa."udg@/"յJ r/lctѰ8fR mp DTt_}AJeeT^b>Hi2z0B*5Y$Z0b"YQsn7ӧF, *nm=% v^ VT\wsm׮#4U/:)>],* 8pʫ{u&jrlv8r*J$-k[`mc/N>=VW9M1uc4qDƊ[<2b&=[lm!eӵ߮#v[zJ$AoH5=Yn=Ƶ2icqPʌtt>"F!F wN潈>&mf7k4{dJYYE|.K1BȆB]ɲ=}J5zOe32`Xn P,mIF ̥nX߰*uUĒ-©*IQQRDKK],r=ǧmr51$m.}@ǦV.[eF_`1 _ëUO:=\)Qw-xLj:#s{:lss:M,PU#3;`FxOQ:H0ʍmJE|u Ŗc34naaߵ_j3y!& o}>M~Px{ (V:+&a{ SVT+X v` {`Kolx5˝G1xN|50'!$a*$mɷLESTFYlaVd0 6U ku$E<Լ嬣?>l( vc=*XUISmXa`JE3*P4>b@S-I2saH)@E:vHrWV}m ;(XzYOFv/,LR&r~!I!%r˦I. 7m߿o4Ei_A_Ǹ; OqU'16"zu{ݵ;dBI点L6X[RcL1m(QPEm44ߧc߿;W=O\$#Bj8ziRRlqOyYE-s0taHlm냑Zil;p4pwV@ U` z,̼Y;2XG~yKC_auQaaSC| ^],mY#bm2DunéĵEnw$)uhb^ [%hcY4y(ǰ<ɡ+5i$u6g%v}D-C6$,g8L!K,,osq*cu5 0[[r?,H)F90ƠrmLY1@:P#6y;0@Apy%ߧ/ĥ(dN;|*@Sk) |<,)`˳ ++XM4dTFd;0e8?cUU? `[WInqVc-9 |ڀ' TQc̲!5al/ܟmm9Foލ3y#EmauyN[oqCUnֳYIRwq Yxc)~cq;}qG8ϗ^4*u׽"Lsy@K.rͮ{n>:*UmB{b@.O| ֐2 b>5up!r:-2[Z۰$iuBV/eC.1LQ ;t77 9Od*rc Gb-s1HV;C}JT3 ٛ5ln &nN$驎UΥ {~ϭ(|#2tb\'JoS AL!l²6p&CeQ +"Jf6Mb>zimƩ&$}eS%[uƫ3"`Kn/c4ĥq\YiDi~å5p+\Qey}3Ć57.c6}\_\ѕeE6}s4Qq 1p/, T`b-=+]Yb-gͯMA{tm}4q`>UTo3jRRWRGM:IDr{oUR("QsL_83&&Ulx8/VJxX!vmNE$߯=M%b 5nIDDG;rdPU;%2n^oF*, u~8"F: Mt1&s0l:Ѭ-$(_MQThCF 4"30-.pAad &*Iq|RAx"V55gcpnrE|m: RE,߈r˲*$قݱǪ$壻Xl.A1\eI|:HȢu\)Tʶ\m1ji`B}"fFā>jZDy;tx\ C ptۿ9e]E"Lvݏ<'gy1QVy:7+sk SNRr0v=_ʠZ!#,u3Yao (է(ƦUNM큥!6RGᆄK&kȧbFbkZ1{vK$k~aPBf;? D`oǯ\*ZA+-nv4+d{{`:6 :u21 (dV]%T[OBOrdj`KawV݇7$TA#-^NxkjE %~EssTY . o/KXsF7U!%IaDM/K~{܍uǺ©=@2:T~?:cMc㷎 ڏlW_&9CL-u’1C Q$(k߹ -/n}>xṟ{% {/1+6V~v 6+mf5խI ,T60j̀imC+4Fb~Xn<=SS,`ꋥU#4$,5 1F:K bC<+BĨ߮$ikXo&i$kiz\Ly#]cb>c?e%##QQO玥e TS$lJ)6NY??'~#+XE\Ԕm@o\EfZfi6\nv䌚d,ϨQcn?";|H:N x5I55M` [|u/4ʸ*Puخc#}=ZÛC#^`ב.eoSBk'm{L UY5YQ#Yө67爊4 ̉DLsI3z皱QGs 3lTs䍇؞Ǯ83WөGa]n=xwD}EM޸?7gU2pEՊb*v't_ooDZơ<'-f1H'%i,[r G̸0{BV=0,mWl,Vbnn1!q"Pa:`Gb ݶ'Uđo:泽^?xyl#@4=d(^O(I 2H3RKM./, " VAzb>7f[( @-Nc0Ȥ2b{8iyjQG_2bK'`Ko疦6.1yî 4eF|-ܓ×DVd%$\,Zָ@}pB !'H}1R:nO~#M9\ӧąjĺ}FTyʈ26[{=5 ]a$YK _hZy% M<}c1>cj}^"a#eCMgM È{*,:; ܵpT.Ŏ0S5n7 pYBwWo0l,3p$r"<ӴΪ3zz I [;ƙuF;~TcB@:GQn V2@EV5u ~G0"ַcusac}d]:;bZU$r,bl-cdlA&K~D~lrEhQMmJX}HOĄqE tmG)qQi7;FBJ lۀy1b|N*)w?0e 7qԒ]|19u)q+7Pd0 9j+\b&#G|uN"4ZB'ܝ bn0$+XVB<8OU٧UEIJ=S |$УmO>Y V嬪*xUF;Wx' eFd@g$Բ|)zZ) ]L7̞>UvB@#ȄzvTUdYҮI^1x?X~CBX5P Q&jAH2./Ŷ=,q$hη@Z^iSc "^0̞HCG)cɣ,M@Y?\4e6 lÎ[V7߿l<[Q-HX\}Z@ 6l N&^P {_'Fmem{wf.^ekX}2ͯzy¶%{ Fr/ i|>5x0n?Fe$6kVH]EQS ;NtK}$#MnY{v"4=(HnSeH3eA[oHљ +`o<`d K/Հ枀C0%́">el9Ϗ"V${ˮ?}ىmZP. #*8rH!UcĴU,nI.160ls^P-|NRJe[mk9<vnXpITkF؍:1)8:AƂ othbW^b % aܑ/Ҫt?|J@ZHb\k)è#o[9h ŀMdYUWGH G *3jyd*{\̵hOP*P$IFV#!|P%I )+JO #{t\ۮ*4pGWf 4PRK n:{9e+KtǗؼSoʺr3]@k,x޷#Jh!)/s;u?esD7RlF.7+I% ״.ʊ4KyEW OŔSq&],U5uEO+lq S_.aFUN R X{*/s\ƘκZ S/e#(`OOb̪GCII0[nd6d5Z kӣR5 crGa e壕lKv#$!m7%I-"+&VMBP@*b7qMי >aIh!wO N5uvk]L q29ZQ ]gll y\ 2f~nZ'`ār;aĔFbH=Ab"@=9b剶wă=;$ၽ3².y7TxrZ>lGm1;;$.|ڎk~gs=~lO*VyR_?1b )Pvdzn]hDR䕶`-pmcƯ7Dmtpر nWYuC:xFVCab\5.R;y[T@;\,W-尽n4S(Rv AZ{zt8fR\1&ǷL)8UKt5Q4UNOϔax#Ho7mVP.}F9;w,,>i2h j*VV8~K W}ōHG.[k{`C'GQ7|IP#i\HGT (?e>Iղ-;DmktǠ%h %Z޾cGp 5̦MzNӷ%ҠL3MfET؎߾ Z3vV}?]q#E,"Xk_<ʰ^U0+>)d8HR+u/][JFItKcx֩e9 H̙Zk b ]IC_ Qy( j{j8`Z-,!iY\Č04qG IUTKYBIF3J!~:mkXESEi![_p[rkjtY*H#vϧBSvPڬǯQ X2Jc銮W1Φ52-k #"FG"hV*mgj*z"6ô< b[?/0HXJ);vR&5jRT+#;%Ha "1U5q4Z ]hc1;\<5 ,Ib0z[p|u 2eml6bYb7'n}EVq<D$/"5oޗsս=MUŬ>CБuS" $>̈Pt2) iTotC`ĊL˃bBWQc؞=f9V}[Ceɪ&:k8i$r*9E . MW03IDJ﶑쬦J i{6,>Ljo$F V"K#U$a* 6#NK+*[0zlVÇ2+6aH 2K[<&K7+L.sIV$Vt<[*_K2-Ђz_펇?a]+)g%luO~GMW~٨j]1Zz`/WIE]U}c%Q{v%6Lpm3,Rn[^c/hfUY\ r@c>ǹY,W -[,[ȰϦu6UT:qcյEwl />BA%^'4.m9eQm_oy<1XFCRV}qE'7>~1OHrvߥĩMųkY+(#\A6n:x-5FmQ4gEOi6@D|c_~K]RƠ`z\zW9* `p wol#5Z *(Ջd,-/-L"6+v<&o>5f:IX~ !kh F#{oe*Fp}pYÕ au6q/m=j%mhkź т&) 00@779+Þ#>`YX0ԱΧ[XXuJrP6"<ݚ{7; $S)\nȌ+#;>g*2$D,j,ah"E) &k:*`54jM~ 4kooo L@Y, {aɢ 6-!aan"]m\NGN5U }bq+.f bvsA>ѹ.fM8`n6d1tl)G^sϊd Yq3: ZgZ% ` :lF[nvó<2-iݚa(66ë@1C Kq%!wCL;-"L $Td!ؐȠt$1IO2:uj:HoLdhƞ@L6v%I K^ʊHҚ=X7\!eV6+$aCnEʛ`o~ߦ* STO\Dak`;Q~-]DZCsa|\&3kjkClYܧ5Z )k`O;g 4B&`uno2`v$*1_pUƍUXq5=Pm`#vާ4 -K,:=vI!RloLTx_J#dIpQd<&U_,h"KOm遳n μ8hb~ck#x%j?C`h1-~uǑO5hቌ0!{|8-}gFE=l$.VU#k7t9w uXЉtV J r؂4;?p%[UV˖[:{lL܌fY$9DY~p`g! P{t!R!17v@-I4.Z58 >rjIM/kmVC#[\kc F-erA۠~x" 5Ә, TB^4X,dUX}1"BK(6 z{yfYV[mrq\ |^SbC0 ari!dBU%Ǩ |.9"^$d`?R\lVi @]Vl"'[3kRMdnY)jYd[8U~Nqll=V 0R|p`Cq)H Bƞ9QRF5e(@ } 1!Qoo\g.4(Y:`~xI!Y\BzaNy]lI7o8S=m$UZR6[0h)\LHe7S*z~x- & #B"X|e 91 orUW0}WvR@߮,9#<F b\. y)d LٺmD5Z팧ݫZz[q2fuF[׽!՝AD# ͹,ؓƁ8=ޟ!4.fZױUU+[yI$-噫lΐ6?C_$AYk]c>珫(1bkzf_|vJOi8Q?)SEHYMvl"PA6ofĵ-S!-ubT-S;pR@̅5)_OƧfLA!TlXnFo|0-OP3 *OnM^]CV`z_ͷoS꼄 ~`e9AYI`iU E8ZR/f `ogY,b?M@Q޸Z 7F>p7e5&^͵) b%@##=`ZD2cl>Vg&/RK[Ncekj(=.\R1Wz5Td[09gW<2sd巧#r*$bǨh;w3sIixl؛~[%;,{ Ef[|FAm9#$cf}UͼTj3UJK[~*O5@7^m#p-Ӯ${ Melcmj\\bOS$ @ Tg:TmkHU~̫-5*T̯Aےqɼj2+ci6kqWOvBVmĜrC&[q@q v)M̘y:'zbuU$}ܐHBqt66=M>R mm )r[CE;˗\]X;`ͬ/C^*0y0ؑЏpM)c7;X_k*a#hX c'K[`5lOz`X"jykF Tmr-E}VIVM%j ֹۯr PZEy|ud` E X@\iaHf6|9U#s]#(`n\k z`FI%dKRݺGHӤ}˦255T%lǬæ>XSZcv WGLaoxƧV31&)n~C{\mg^usq1X; ;F u'l!ĵۦ8-ٮY8YPw!c1Iw52yZkwhY`YT6,}O~ۋaIc:Y [*u _Il'PV fB)fk;_e@R߯`ՕSI;6bA@e@d&@bF8Ԩxڅ)st>ĥ#ii*@'.i8Sm[S=sdtÐet{$iV#\&]R-kߧ]<@Ht&#[09KZ&#ƾPDQK[XP&o4Ţ!h*MnއTKH$g G} lG7T_劮zwK@ki_U G" Խb =c Uo/Rp34M,f; o ĨhjeL<' \w+A>6%ylX[ ^Vie`MI^q7O܊I#)(HƥGo~"΅t6נxyU[i4}v,YWrbg)\ؚ.˪&V)p >kRLjCm} ͤ%YfXX克E7CMuP aabn&FU( BNl)6_Q )w뇥#vPE ۽>T|o#w |#YO[mr0E^6i*6*5jh=ON:ZyP>C}𧞢23"5BM>xZ @8rar䝖"yT2{qRsH7!\Ԥ ۨA4!XTXLS3?#)rF ;"d* 7-1&Q:(̷?$ltp=sqw'V_H'宣o)aߨlz8c+RױCVLa7kguMP}TU[-kle,GH:toa@s{R޾aڎݱg OΣ}0O[YK U6۝ a &b1N2@QJ-lGza2Z]0w6cBXDZ6cH;I;1rcJ_Ueq{pTQȌBj=]|knq%.J^ԑ//`@,zm*xT۷}Dn7Ķ_G%T% Lx/pZsyIQݏ@`bpǸ#|ҍNˤa_o[6YtȪHtomS<Π0ùn`$TØKhv$ <'x.Y,nU`AnyfeJs &r:.ASʲ-Al _4Q+;vRدWQ*;4oNQ yT: @OÕ<5mt+C[ 4Q*.*ο ݭ~!˙7*9{t[w#׆޲AAVHQ{y&faTz=%RVnlR\4kKXMSe, $cbO T^Rà8s79nQRo-Xkj|Q򱽺{~+w[7vbC˪QEr;Ӊ|-(D nAbrH2Xn`0լ .BZـ'5${^񧜩$;2G$c!SY.[p1S3+Nz G#Ru[{.]̱AUcH]i_J ŶÆN5cR눫2 EAUl n 1z˘e&ᘀ:tT e@|%$"/[|'SKȎD)UlfpH *a+Bd5qp*;uq$TE%F'P cnL="pK;-f=_9?}*;!clIubNhQL?-X$5:aZFN4e_+>}D3ضG\2 $P-r7Brw5@Q%#}ӿR V\ $-5%kPM!IA{:t㥯,V${<=OKKz'c$.zmIR@3,1cERdźb{&ȫPE=<\۷Lw? s,L$U$BZ.z,N)kT':2Gaqa4_#4rP׽ͱH=FߥU(\"b.)ǖ&fצ~"VcoO|Us(Zd*]7S@8i8Ѫ tx/B*U4)_߾8\NM5FSEJ8~aHMlTĮ@6n߆jRZ؛s%)|5- |;M3`2궁 r:^3;u N%ѳ@6qXj&%˻FkG$ K1ӻ.|_{"WP$5vceE._FbPժ>gԓp% 2M$1@ ˵3s+wH1Ǭi劬1S[)Ž\:UbMxte:Xł,!rF/bFJ@ l(=^d$@EE[JPV*_ \9Q*ꄒUOSi$,؟݃}V=ô"_S ;_ 'ϿiP "THUD#%{۶6lJҍo1oID"JO|(m RE톾3hXrm{[vu$]VV {Or]qR@i%؇M|+MK NakFo\o'\*r] Ŏ,pđI$j @"XF^ u۷lGs$, #*!_],ѴZ [ z= Aɜ2~ͮ7lc^:cM|>3x/T=yf?nS]v$u)Ɩ@ Vl&\ zAB]=0Dd-sbL"WgDQcom"[}}XӨE A }VƁXp)0Gs;aO+YǩA78.*29{₩,9ٿWGKe`#Bl6ǡ<9 KU59':lw.E$2†?+tüd4TT#q?,.IO`07ǕX-A iE 6[snCrC+EwWV~VUiаAwbޗ_j*ib FǨ_QSm_b=*4nከ]R5O%-,Rl/v0Q]=`"(PbI)8$-/u>t*)Qk-`e ׺N0]-N5( 6 kqa5:< ֱhX"B _e'lnpH|%G^RVp@ZEeX]uc"(`l}Qʎ). AOZ=T;>K|dZA'pgUrA-/i~"+`Bi6P~D`o ĺMfu*aH[؁޸9bУpXt:av5p1@>P7FR!:{_燩\nv%eu+on"W@ ~x^ UY1͌)Hǭ`$gn18ۣ^K4-->]tʏG KwsM6_N.3KwLW+s vE6e,Tu7χ3o4ܺ# Ek ,7fOݮlz@VeYT־] F`278ւhǜ=˕_ºQ)$wNyE-e̿2H)WhM-4<~`; ߮9CLRLX0H߮8猜qYU4r4YG"(ZѹP t=Ef9oȫs(fe#{c| O$SOM#,҂GR {'xSptP7sv/v e+=϶ uВ , W}hV--Sb_|XeLHCY^(rw7DwxdQ~cHY&YyE4;J n?[1±e\QИͣe,I(m1=!#U $5p[ߖ)"3;(6:ZPru[̬Oo{`C ᱸ,(z.BZX nT*MC#ˬc}㌾^~^mɓS4DTZA".7-{3)86:t*'YA`6Beѣ*/^pTIY$nmebեmme[1kjU鷯&h-!t8|CG<$D^06=@>yLKj?? 2B $X~=ɡW݉]Вb:dIebIoK{a4+-v}:gY "izc֠UE-[o&aq֫6tC1LtƟcNs ]*⭠ V2ڮI\;$ IsE4/$Dpܓ~X}q}ŵF)&崀?<(7T;8:4FAw"0} ~8JQYl| |>?e.sLִnv۾={xb g-Snqr MDQPYFޘgSFٔzx#pd=MEfi oLD!p 4s>gQ0ѤqͽWs4o["R hnTzዎGKLو\! olonboLkR;EcaEo''30Ob}1?|J{;' Ft-;F}'6nǚAPhRt8\eqCU]K%8/5"fhI-qUΩ,Ϳl!ꮥ "t|cFXl!h)acmŽ,*t_L R.C'*%E@yy?\xYqEumң2ı5fֻ{,,tVNc#-B@BRn筀0qSl:lI%+`cw }V=USCtU YyX)؏K1<`FW}vMX$)R@߶#3:pʛ;)FT+"rC{cԟU~yv7+V{ݩ1tƟ~M77k$`-3uRMM3Y$r,@l c]#]Y[mv ?1mn=5A|cvxwsl %M3_\bY@z{M-='R-ǧqmgxY.:-`5LGN1 ǹ? U9#7̗99} 4qST(੤f}Dg66:Z*9#J{Y)czx䩍y|E| F\6AR:M'DNCj?\MYv_&z8a~DYu>_TUTGM Y`[׋m*"\;Ox ȥPqЃn}{<:XI1[8~r*HH#T!@?2qB|M821 =?ݱi<)/󬶮\ތۛLCno:.e^ Qtcשa 3;&`,n,O 3nTCJu O|yLȺ-i(SaHH--&j$+wJ$"0l}/ r? 16}\bT[PN S}^F܌yw."1˩䒊Uс6 DE;ِ> vC*7NQK,-뼋v|N>=ĎE&0Kc ATVjor:FE-+QFc~L3 7DiC{.>{Ifr,9Y.fR7cp$CH @hVGs 0 u\ Bkg؋";M̊]G}Hdz%($=(#&Pe+. a̾a"[\L,Mn,9I[ds9GASL+.|TI*bq0P&}K%΀ޗe]d&%U\k4lX|@[׶Tfp۠1ouS-6 ͖V;ݮ߮>|b*e%}bXj4z}0EBoaN KTVwvȪFo뀣Fg,Yһ M@5XX~6=%j߲lLjbG]\_|?CJ|+q5C 01샔T 4B~/;$ƍ&ʩN- /O {2 \'٧I2m/lBqq,k[`%k}pQrZA<lMYczJk8cEz74E1> .mƤ腁Oo鏟^3}źʚZz SO py,+Jy+뒡B{c~Ҋ*k. .mKO" aCB #u5l,{{wǚ^#̓xQV6%4Bǩ7wq-0ͥ)$ߠNYLkryRG >? s:>񒞢zI8^+KZV]ǘ|GMA=bho\eݛ1ˢWYRf[ mc^4+Gjm}bڀBYMǡ-^ Rpgj .hޔ? [ˆ+ !Uu-kd$,mԝlHH[P>QqnDɫTQ.6]"{{\_<+`=Uԓd* H>Hs"lf3{ bUspFS\R M_+e2i<3& ҎHijƠm.mQ5)*%n^n(\y>OICqeCľYH-=-g0ѾAhbT:*ܧNcm#J##AKaQ) XtCm! lI>Bzu*Z۝ zfQ\,i}we02 o$Ȋ<[.TB9<˽-xTƹ-nNgR,ï( BDE 2):d5uSmdb@:-R7-m{zbvui4;unWWfP2y ]aHʹj,CLl/v/=ap[eR,ơ@LYAO$ T[A9xo&T&^KIGE a7.K3 .EfdhO cRAWsYUoD`GBر5?\tJ ݃QJ.#7CMG5&]O#]&{u/xCJⲱksM$/{z=?xY.W[BS5 8=7|YR5FI r>ot6k,U*rk-ʸ/% Mݗ޿\;W({O#-G#RGֵ^i7,O0G:y@ߠH٥ *ܵ T)d'>xUfS<,RfJiiY؍ *X$L:hyS,Q 4m/%xF6͢EU\uOOn:a/|>(x2'+Aիlv30pf) lOK0V["Cv"6i 5]ӽlbάT1 oSd||6&Q iӵT%֯ 0k@ h MdR?;- ]PLb>v>:p >س5̴ Ezߐ8C= O\'(+$P}K) OsKF]1Hn:`r[_-S#CNbUeUHL@qod K=|T0!nwLJ<{WSC"-vv^Uws ;K߳ٽD-7f-L ixa]㍅Յ뎄1qHQ,hfsJi ؈}TJ 6PS 84?fU.G0Al2P9`Y.IO|cU$GL[~,;@C .n;\.nc*27۶8_gj.97r!ᩄ$mݏ S7 sS_| mc=aEyY#]O͕gQNzYP=Gq%m D `Enoii̭й[vL 0T@SfQc'T 2ҼWhBS76x/ ι!$R^U{6HD|Y+d]N^鰱%\QVQgR3M2iRܶA'r^3ҎEk8qTWoǨ/RUƊd.}nqUƛ0r^!C>bv _Tj1QC6I\[B7ݤ '<x#Qf'ZջqK<|*z+#QE-a | n Wq!LnH,{8#>J$ºRn L%Cʪn~aRJ-mA"W<'krVǸpI>d jP2+vRI%-` aJٛ19YTózMRۥR67b,v.)LAbGMUJ2"*n.OM-<Cl?M dBěv"Ggnm{0d@OE\cF&N`!“w;p+(M{*Ac [ 4N\HYym:&Fے~5'pOqHWQ@m}vcPԒJq*Ec6 7Jt6Yu!rEAVN*0#tclN3#i r|u#aRJv NۧiVBTbnm[߳w$TU@yL3مȺzڼo-6_AxuϢf~uT ~Dْ>bcoRc[abxDͲz{ydoK%~Ι~E&cam~)=[139QVRoE`.'z[+ȬRӡWT7ԐEG+997GtTSS cی 4f2P,Sh$%2$ BWb 'mǦZ"*\ȤSt71!`f# %ITFV&uB~"{E )" uU=\r<|O饦Y*? GxM6%Qo]\{7.QKOH@t.u~wRMp-7rG.UZ?øsY(I{MLè+q֦jA6WKjR2!Uօz_>YOYE$3< ߱<)q 4RT ;M<7Ż^)#ʣm6jj%.cM6۶=.7*#20DsX怷8x GwjM~ :NǶ(YNbWGPZ[w}I"s$HBw$aJO0+.=l;w+)PnXgP&!`>k; VQPtMEV{mD8w3 jiRT^ZSow j .obCZT=loː.?(Ld9|b\.UQ8Ik1}k UL6۵?Β``;vQJ]h%XYk-lIfFec/m HDB$mmٵo\)B:.6$"QU 4VMSJmЬl70܊mCZ4|Դ$Φ\\}Ո*.%o{ۨ˄/K0 ۮ|_Ld2DA@tc}f0>xvƒcjBJƎ9'{mq텙 RI{ ߯lJ4ԲAk?Lv<#.&_!6}~'Q$0F UV"$|{b4fXS߮MQ$&6KaoVN mkj:lp̡A`}]=r7bNT m`* eR7|xHHbJ0dndRF-P , r v *to?'W``%uXˢa=1S1dYZM*znqW4#Utt|$2*ID RE \8m£pnvy! 2_VaDi׶*rX0bEݛcK-!aXm[x+v- ;NH9Q.m!:|ݎ {UJetR/ٯqBrzsHC#6ַ+>K UTK2ug{u3C= tFW!4A}x3N͇pkX? (8 tVer^BI/G/^ J Idcd\^3wC.YUC?3v0~3*_<2fvnMou #zA qcG>q]/1꤀UZ"?8xH9" Cm~Q! ,Ȅr-`;ڸ{7Pbo(2uOO[|HTE<5 >ZHa#YL%|돆0VvXPY@bJ- qawY#M<D|ytpUJ50{ ,JKs5ծ:j08h˽cQ|_mgpF)c `P)m&0]ϩ`MB*JVRB[o,һ2H|V5,R۵= ꗡ.4rMkG6&>X Cq>gsK%' &P=ztyUTΥ RcJoVX$Yܖ@:]mo3 2O) #&' l*֒Si˿}3j8xyySc#IrFo٪&~`Ajgw tz/-%cU;a0 yC4+YUCe[zc)~UrTIXXhsI*_6H6g+5KQjЕA+#|9g]F:~5ynq=$ V :F)jf=#Ol.e%d3e"M%e C˗B`` 9]@V5J3? i*)-.*$clj8^!\/Z 5l@wJ}LQd|]R01ܪ^%}xޛ*EJa̹mc¾3ɒg&_1I:_WA$:Ja)!cfǾ=QYz6q:'Wmdc}Fm 0tfiv-t?{`4v w,ulXIu.O,9eeFJYawľeҹUWIw:X?/8Wd>]Oy{8\yQA|+6[437en/>UJAhQFbqyqšO5 IA`m ;(S*Ka{t+#HԂRt%*2IZ%1PQCBNt\Bjub^Ǯ޸( 2" dLAO@I.!# 1*: >1^頻8HvC@A!uEMKRZ.qVX#V9DвHm q5sVi07g3%iTjTS[Fi J*#%PZ2jjtʲFgtbw͇_L"z֮9]uXv1 B.MVHJ$(^ep&qK*BeWaGNeu1QTJKʰ@m Ń!Y!ˣFj#qVd٣Tӡ:n<7N&(j`Nqfuyc1#%tqm$+0<ĩI$uo_;D4RHͨ1/7 ΂:!$e~c s*)s 1F-Mk]Ilj|`.s 3|\QFobxOO8{I$&CH^'Qf5wՐ%` _clr/*\)UFD ovt8s<C iW$cԼfeK$:L,`~Bѡ b.TgDzb`tZbz&M$ Gml4wNMєTR̉%n{z[cxY5v_"H`pOn^XSc}鿰HOI,$J+Nc 91X݌n.{gٸ)b7܅!hr<1ƑnXmZz6+"HfzNڇQsut_bQR2\(aa|G+yΨPձ Ao Q5C,JY| ]JlX#bfwEצ5&OwjmOXX;\~8v,D4#Lnom.@0$27p:ESMxS`oN?/ku?-ddhuIAumb̩$[C#kM{c'eъUl܍ԭ :YIհƎ(#vXEtw?, fV3#09X߯Krq'̣8j X ޝ1:TQTզt^6\BVfYI!K_a{1L"EiSNֶ;k>jS0"MC(뎙Cg*jos{8B`\X>wQv-eoM-F%T(KyMoSa&QZ eu*\ҮI)9Fn/<&|dʼ9S$醡-Nu}#~{QATgA^)[XtIPC.i?z˔X#;/{\b<.4mVBF uQ~xPUu*XጊjiƲr\HRժTF1) _rGUS#F(P 뷩80TGfR.;*cӾ7`f}F '̡K +Kp|VgvWaL@5T `G>ߎ H@? |Ch㒠|O|z[4m$(NzY}~_a/?\|9N1;'JgIJ*TY)d W-[2j 6uG e`Ѐc؄+bwdYdfjEr,.WV߅\Cfg^FQ*i B&eF^qL3<,'lK\EМ~!&-ļS IGVdeYBnk-o^{8X\O [3UF{ oq}/8P\].׵$qE.`"/<ֱ=vLftHuUuaqmuÕ|Ji k eJR@#hi2+β 8Ax*"Jpݯbw~+XR{t8:kdf5RzXV& f66#ljiᮚ4{ J}mlHp`RsQ Rm8s])kFI?!}%Kׁ֩&H\ok[$(3н٭lOc qXh^lSx2%ˢEREt"=FK&]%e+Mɡt ~wۆleqt>/c?ـ#GS 2i1C`yn ZEHߙŃ'&5k M̆qOqlK=eAp^\XP@h7؝z%sXe nom'9c j$Y*#^b{U|+bJ%4?_QWƙ:ȅlcYrn_\ ,d(:/RH6p/2V눬4 M"\"~޶5HRY, ?Kqi0K^ߎ=sڃcb5:˰Fcoo;Rc^Syv]|ƪ#j/.SGKHcX"PP}=dR̷ܓ1̭ A/~5XR >`J疌Ws#Z:cĪ>ƂJ~g1Su ( I[q "U#se#J@(A"@A`݅7눓WER"Eb8TFpHcO!MY&0u=wcCQȒС9˫6Ys]X_b"CV6_%X{2z}QO4D.z eU/!TX`^~XBu0 Aoas9Lc"I`~~aҙ*uXU:/mg.z,XH ?#JfiјWR9B+y6oS#""a!2% WYO&HLnn^(;߮uDHLY#|JIRΑ߾;-451)C"/Vז@DkCV$oz1J!-dQp[Y=G ~f-m*T3jn R,c'>0>?s:wǣ~>ab[K]BOaYM]#&T n:` H%3|GM#"%сAfͥקa餚Nă'nRMDk]2ZmbaPE6zT i) lXcgd9|ێ$nX" Kb0)>Tc#2lr5]L⾯Lk!g!)コ|^(O!j906G[mS 4%!׊*:BDq s{(gɑͶ=^IG$eiCN XhcH=NT#cceeH k^}$p8Y]%穰a%QJOppmmxc4S*^Y ?1$8⍃ٯ6cɨ֜Dܧ}b;lɠA G`7;-c}4.f䪲>-rn}`jܺ?L}g +e f`D TZ˱aJXd:D'[|.MCm$PH؃if/JK4dvm^Z<š_O˦; .YRԚBۥcEUҌI!f0-<-O\CǦLi>abwRX\vp_WJ {}8%˝),ԩ,4o؎H 6@X(<56SlSŦ7 sa~Gݔ#j"mlG3ƠV_XKltG>|b)J++ 7CVE4*+?o.xԚR|vt%m]AxKG ,44jb^Nzm G+Hbmks 9$jih֤nm|c3U RKol?J(˜Fa7}#O@p$z?0%JˮMF Na$frsc5,l$/˾]{txŀ>0$qچyH4\Obyj],_;`Z㩓M;_B[q$Z,0VgbQ:*ry$e[O.7Ż(YU.Op-aQG-;fTCpo՝$#l޸HTinL؁q|WZl4Y?rͻ +mЋU+K$wfNlM ň|6 .zQ0E%G9ĈE}L,G`^y1Huiauw>LȩN$ԪIsFQ*/S\-o Jo1:,iM^FovYفN$%g6{l.Xݪ09K$:r/.bb}RhVj$m!uKX dR:Xb@f;omC?vZ6}ԅce\j r9{cu-tҋJkh*AcM ?y1}$*cʘѨ+p25-NC V&_3is(k7`Ň):*rb}7Ś*+rtQ=!s9)P9n1ږ(YK #,m%+4Lck`Z`;"?xU7EM ":1+uVo?&E #PgxVhRwi&))6, TaIa,.ᬶ}X (#Nco}̩Le/kceGwIYM4t\"Gk{zcV}` 4̵ԭCc"M,b=~\~hI&hVNw:aL ] nR;H{3\6'vskuU5I;`5p b6@*Uo6wF B MFcNM[o\q$ 1,n~@hï,IS I_~= WbuCkW3{m;cp=VMt^ۋm#9b$[Aę&yF5(tz5)]ϱL!B;?Ƕ`d@P$$:Gi lYC*΁,ָmep4C"-,E>] 3IRF3 dbw?̡ztN c~߶3Tʼe[)'Sz:E&OciK&ʒtB}\MD*Ĥm?RT2-ytۭ،PakoIt:fM8i`MɅH K_bE- X ؐ6 Da]DXXon.X(>-$&ih6kؐ:JSeB; ' h ͸nXOTjFkP:~"GcuZ׸.W,Fٚ8 &zHQ<`Omti+Zl-<(S*oMb-EtĮo{F=#K:Chmqp; i&ܷ7}g~Z!A!LF E{ `iTJ#+ l8cS%Io_az[ˆ[aꇥ(fѱF+YC$hYUD#s8r2-S^x:[T/sQ,b'B\ ^|M'S1fQGS0uhO^-$=?"2oWb ܈L& -c%2gPa`S|HT$F767q^.2QLTízj fV5$> rċmӧKeKŏpjj:&1O̙7-PN{b?> ,a_Y-FuCpqu;w ¹89%]f(a{n;tdX!?veu퉤ȩH*O-$j)q*@k2 +I-:Mm}F- ?1jnW0FeOu.]@V\ רjbHL=Mۮ+bA@M J:\= Nm+Ђ-{ Z%r;t[vk# X~j@Qfo $ڶ]R}=mc4|MvX%!}CܜєnN7Q2ЭR) oMD)2Q:I8I^6UeJwjL3z+һ(55o TՋ*B#\|QXTO j\ucCof01HUV2?']R2pϮt? 1[MA+k5ʼn7߶:$Dy$EGcvvYc;ħko}=dr!l AЏK*>du+0pF{m|vV%D1^wb.LnbE;2 i*dy鈚Svۦsefy5nl ΢pӪ )qTHOņꋤ7U ̈UM^zD;ۦNic}LhF4!kF`# E5a~)cp6&0[](OlHAJ򖾩4^䛃y O/ir3UՃ n/lU<\$GT`oتxeqpx2yj}௶m5`qOWm Q:G>sǭ,o'0H'ApU3(+: `=q,3+|z`B,Xƾ^yU%]u&p>UG4FM(/x?f nmӧc3lx=[PUUhАoJ]W3zQMWכooAؖs(TdWݻ;g"+E̽Ͱq~Lhrî9? qx ͤx>VCc!=c{G5d@ϔ7ؓb2)I!Psc{SR I#EM u>O,X0W`1- ꓠ6$mv(qb ̉!( RyKt\aU+QZ6? 爳4qPELcW vMΡF;}|n/gUTMG#¢CK 7[H%W2(ݍ&Ur]XAMEŨFO5}gj XTȭ5cUrWX\!9j,"7cXd D&6oP;9$B9/ VLʡ b{튾wTei+S>dpmD9\{1:Mzt(dIQ.?圸b䂣 V$Upa ["4w[_9uQ4T CU{_|8̱MRſ,٧':K Hѳ-`.>um*oB{6 c,ځlQN#ӭE"ǩNZXp_+\ S096's Sjp, ߭7+|VBܰ( nT(Pw&nTU Z0p,EÓC7 $?I@9=b _ 60E/soBDQ>'Lmbc#ce9[Ad*VS:@pHQ]$h3gu t q!Cj d7ۥ1,(ա'"P䦉 mi#aZy?&A%SvW+'Ljj2š,ך9NCIpx YI%*d }qC+) ~X"Lr2 o[H=q^CN䕣X(i$9Xe#}]1_؃cq<Q.tl_#%R"Ƕ)|g4jGU#{?"Y'48$;\tz糳$sC]=-lSX(- t+E$lt@6ŏ й2K _ᵺzf)'H)n[%װm10TODT P;[נ ZbChezPkqkF|)οhD:5 t~YGwjXT7߶fHJ R҂ +' ̚# 4j 1ؔZrjR:uL_oJ\QBT(gW>+uio`sn, E>f/fl+ wbӔxUA1y%[f@&*$ԯq[2 (ayMz_'{[KMt'n{AY\YY=FwM Q}QpvuKTr+*K(A}pQ]RLF `.:b?i;KfG4uuӦ]KeRTL䩣\m;tFxZ?c6q D ;\´ܹ{;Y`fS-n\YN3 2¦'b2*e1h쪣aaQYI6$7KJ0^\ A81 <:9#-ʰ1o|#g59 rhA-kxwqnUO Ai!x>`j#~ x)fUeq6GQJa$>mspUFK4(m!&73=w#Ui]vo<:Ru&(PYHF/鍲:]IQm_-8\+)CGPjsn83~?/$ Ef2yAol ]V:PnE8{HU^]1RM0i%H$RgٸUԉ3Xa)n?f92R˘Ug`G.k95'.зeT|Fp#JLCf2;'Fq 尳nHǣŨ#Fp 6ET$F1y 3 \,Ӥk ~\DUF gAv>i #SWk\`LpOyo݀눬FJyB5תp$dy9JWQ'{}0fR!r7 ;}qbݣ ]YnS|cIDC=!L΀Ac``={DgO@ChnY\ P &,SᎯ1J> ,l1yҢbDn Am?heL#'êέirL 9VxJIO<RU8ǨJ=+ybTe9:F%Xynaż׫TÙ FzqgXf+˨&0G|X)dP6/m),p4ufYbTSTBлYY[dG]- ~m6`+EɨXf+S#Ž-rI_w<$l҆2ݤ e Rv6{͔ԯ/J~Z^~޻`Hpu+=1meU9A{p>jb岻i]UURh&6#wh2ŮM/#k`m}5*S#_gi a8.'7c_bz&Jp *3U6k^S1=ilWHCF0=?WZH<@I pn,1fIr-&W3Nʀ:ҏ6醹 $U "Ep"kMNIaQ#T4ckY/bP{|?QNԕr!ꪣ:/iBқƣ` b?Y^[JLH34 _f76~t3 k:HĀ-q@hfds}yn-b7%k CoQ`1lu e0IQ)C`6$ҤJ ]l.T7cPĊ"rw7'3Mj$:U\6lSjJ]%2VRqoJ甅Z7e7 ?Nxtp FΒFZqb|zge4` :)b΢-=i7|KSR@j*f;\\tQWEv~_GIlC * \1f8i;G{uD,ܰ4*LؗOF$}x!t+Q7K7_12V̫T y9=F+ TX=FlGaJU2HHmJvOl;CjCwm"C%j6E V߮ 4ZB\]Wzne +JyllW׿a5( 4LzqpnzQbVId*M,VӿcFa,4 Qrwۿo D:%%Qr8F%6 F=&Sۡ\_:L: v :_H֝VvX&@{9CC!NRu)#VTDNv>TUYfGم ~$*FFlP܌zG& 3{;S4euWGo<+$FQT($vaQ0a)XMÐJ] oЁHs}@7 Ot1`߽{a(ͧRXqaZs˰NM v>xt_UԐ:uM!BC6< c u9ǿJ@"l2#)ӷ[`/ci , r<@s݇c| X#c^Ĩi|/@Pwg-tG3}pIhIS +Q@ F;2ĝ5@LF6,=BW0rBDZ82qUҚƸibCM*̖~1L% .%DWH -MW$c`HP@{oI_FݺtV3RVSvh6ڀJâ@ f1aldi.I(z[釣y4K:=˼Z"i#Z˓r,{z:f?eYʻ@ʱ*ޖ7'Gu1mHoYOp C,gM.1|RsLBDqS[YgBa/PU{%)rY=Gp/T!T!va8[HLl@ ]6kI*6' #Ʀ #*6Ai d\wJl;#ksBY@QlWpAy+&.Nݿ)X]cR9׳@uNKXަk0~WeF1yj&mAzRbo튜IN*o_ -%>JMoL`/5gI&W$W}p&U]2tu $+' TKQ7 F77: <uYH+[#4t3MKtmJW:(YJE\"75QeGM|E1TJ>ػeydìBn[-M\Fo"0j .lq^%kEȕL̪6, BWPcd pt pH'9aL< ,ؑя+Ëӳ#ܓHe^0bULmſ+CK˰&o&!R8M ,c{b@nl:,j!3 3Z7q5wsʢH]GPo߶0:;m '-3l%>0#F.R}}6nLpTf#p˩I,,n\0Љ $PZ;L;KLi% I}dfg#os`):5s}7ĕO.2YUlRp 5j3V^/|3 enYۨHcr@i&x Xmpzs&HWP N#\uQ.{n}\S/y2)ܗW !L熨t*/pl}hVL쁴{"aI=*b[*)HH,:}q8rC.wzNT D\^./ԑXq3 꾃K'<SR&䡹t*tͨN< Sn&Y ~0}2Zj,1#޻8M$d10m틇i(#re1~CpT\?, %PYzǕ3L &A\OmXfK"ln{pDB[l:0ā`׵8(&1X9WORo*#+'+f#IHdXk|jygamӯYiG')}O Zn7,1A>n<*d`rS6|-VhXo3ڷ-RAȪS!Vkp\1h#PEר|[ɒraLKPU,%c!z1YY)SVk|R!3%Uu-jGF7;:S9#8QPf"K+#[n$Vo~xd}s˰O R1K 2I{[X#4E {ܑ4ESPt(#K1έ6Qt:c}@ ى:ӕVLU)w3 uzZ&NvW+kޤ'] vQKw_E4I깾 m|̬mq*u(+1b~-EXj؎aԨx4J6fn|Ur8HG%Wfo{`9$Idk ؙbܩB~1\K]$J:C2L"0rHdCo_M𺬪Hb-JKu#xkyiZf|%Y3]3}zGGdE.G>eGyP`u9xӗGĕ)B-@ >d(ezTW'î= zuš&h Z!jjp̱I&ě .MR?@Rځ"|O$p1%[c#\KvYwcAM/MĂTJ .>'jRD$=|>^"pf][%IPiاbqjjn.)`X\#ggVd5rі`EE=-{QVV5mLUF5"FZQq2u&rX5!h"{_$i؀w'鈫JʬM~鼫`7:pB ;1\ͧYg/+NE>}z{1u,Gd%!X^u>6^ ,RO -ka٣1}%H^8ؒXrMMrnF_ء&Xml %*IÒ$u>Ev, 3,h/(&Ec,j͒tE}$ceb:[b6uQ%E*$Qu`{7TUx52AX$A}p$XbBɷ_~STngUE@N g \R钝G)m@(p}o4QK_1b ;H.m4٩Zd 'V'[ eԮ4MeKu܃{踒1D MğKV&4ēk3q.aK;ΑPfR @A|_PE@EYbYGð>z>;rVkLs. ^Th:\1orT<8̱-p@nN7g)Ga. Ӿ$ |dtj-4aI v|v\iUQdpk+nt$wŪt75L\t>_V_Jص˳kݮguט74,Xl:+nԀM:]fL9qR$7'C0 ,w45ib=7Zu% VQ#&Xu3'%jh%Fo{kxk Pҁs{NJeqlKdQ xdH}ʓ+W6`:{_ f`t,yEw6?LF_!f1f[5Ed:6$!2z{?"̕ܕ5LAft$,Ҽ0K"YثUnzlzGZi>~ʧSI*:>٧1DZiyCQRLx:)jDF 1r*)㲤;X=pS"eٕm49F[mqe0h凢\?I_-l1GHgRc$m/'|¢$.87'UdՈm$܍?RXaan~5r?9bEifj뵻 1I7QvUOS(4߼JO/Ż c=M,(buP^ jjrNq{~*(DaI*f؝wgIP3<{C=t±ѓU/f_b*#bkX[nE>oGihoq2͘UQu|̑јCMm9!XFN1Y3J{۰>]8Ʊ겖 C;psTWHa! ({',5OK) "z"żyuiJَ+4Q0, {Fh㍊+1;jؑ4Q cHNMCi4X KMOB$襇Mu7ƧZU#4Dt}]2#NMt'E9EBMWb )aԛFT-40zbT*L(uT4 Z&ﵿFqWEfՕ TjKX{|ZZe$oKtS(H>eQo۾2!`\&\ڬszu͵v*yk HUa~\ PFRvt8~ Z+hぃk[wzWC)ᾗ U v=m폺 PTJd,}~3|޿UdIu,͍nK.fhe&3%,7r*ib[,l{`sxjZJq}@+RĎ@XEmv{GYM$,F؛GLҨTP҄Я{qzwÌZlQ1+"RlESUEtl6sj|jZm؁sVBrF2߯ko`6_{]t+,r ao੘I$^>]IHLQ+jd; H?й,C[^d9J^)wMP4?ǙmuVQnEJ *fE܄o5cFjKem,a#b_(MFV7$3zQ }Dd+yՋ ܁{t=z'v\rR3aFR*EXj3ܼm|A*4հ*M=N>!)$ &Յmbo(1%TImbCU,²nWa&c%,%I#͵ ȅFVA굀H|pJg#18 Y`oyf.aкtƶ6\u*y=,E+Cea{ AΨjw,rA\Xc55+ !{Ö,oi ķbV>VFK>Z Rͩ 7Db ۔v !=\>rvBlYH:cMJjʷ$,krt= F*7(2PYwl;\c:eA{{{q( bȄ\۷2*7:C{"@!*ѐ-oYgPin;\127@+ЃH56չ(Qm'* @ zaO4@㈌`M lpStI!k@78fTO"o@][u(QDZ;bC(bZטE.X(3.2iq,~":]KI$Y#҈L|G*zWe1A qb=z\q%#E,RF@u;n=1Ҹ'79zFXuŮ 6;n&)UF^UA@vIѺ@ֿ |4U12u_7QHُON@/o ?ZI#O=l F,+(c,.[vlQ<䰬RH- NqXhͦPVoVƱQE#9tca` _FqG욣,9Jw%IĨf/gS)"DllB`݀~Ț (C`׿KuEuc֡M7 VH/g85us@(mJԴ]g'ӮS*v6.?o{̜MJ&jA%:47#a}+pPE4z3=]9VZsan 1@j$YHk`‘A]3#R]yn6$.iff5 V́ `sbv\ I1'h<۶ 8j*ZU/;_7b"QK`R-aZ*(.oGNخUerP4YH#(s<%"r _bˑFŋ/.N!r xR 2M Ѳ7? 5ft 1SǦ8b*Vyk~#8VV4QiH"7k9`z RGYΗT-."^^ح璓^R6t̫an@Ydm@>c|h#IBIrwq_,E*Z} ZG\K:2 {`Sn2e-c, gBD.kcfPWTW pG'$+ C jU#hU5(/+AFPT=0LHͧVo3FBj\3!Id:ȶ؈A@:ޣ (eX-pRKG{1 m8 Z%H+NE#k*=w8șW!&! ,#~(jWDB[K9'K08J'aa猗,R)P`v$.p-FQF^j!@n@D1n`{lS\(+Lh (b-,[{w@|W)+mM[L\:AHRHQÑ?pF?.m{|d^:@7w뵺Y*cF.nS<3jKqs71A07{bNCDyD*45Eg M)xIy5FOylt;H 7 F"sL̻(ͷǐ>Yj*z޾sEk=/D}[y} B2roY=eUM2SR$ Y.scou@{hu5к fE=WF5X1 `"$HX"01IFIR5 ۷_\-$K!ѡ۳ RQUX cc }6ftϩnTm6QnQ+f5ƩcC{:ն,,lPtP4hm!+B 26 x#H`fk_}p֚ Rz Sb74LFdr.Xo5u*J(#AuoCf~Hⴎ>Y(! 9$۷olqn$sF( #VkTԓ ƃLeש5Ͼ*4˕HFiGA:w792 }"祻Lzs] s}qp,͡ X}Żm F-ٯWz&Ho0{Ϸ3=Sv ,: u\rKH5(-ȷl&Wyեk F `omP oEKl820S#u|"XEfUX٘}ޘQdv$!n`E]D+oj NGCKip!LԫTcI8!IَbVnk"`tQcc)^J]o*SfU;͹K$LHoqڶeNWP^m})p7šI#PR鷭lz3)$)> N}y9SMJ۰bEl=1/LJoQ> xE7evĖ MdwmPULt*jeݘ6(EW*o&Ձ߯l+B?*U@d$OX ?\VPE{nRDn0Lz~JAtQ&.a 1M&{zX}ݕvF$/{/D@̣{vi5vV <^ mIȎDEObi/9_޶\8R8h`t0H=U%MŸ|]8O*d.fiQɿ8=^[Z U[Q>.Yj$\pO:&=Ǩ8vր}@v- hTz>yO1Yc,9qɰ #d@J{}^,$ap?9ф{0:T9Yz{>̥BoߩxEi|Y7]4DQv7B5l/ncBĬjqp7ﵾ3WVbx/bBqpt*9l4CfQ6a鉚6!)8^܂ ߹vƲ & $#ru' tD 9cwV:&)-*t';oCl63LmA'bv7$[았|p $Buaq,+k46rvT2Dh"ߧ{aOHЍ2.PT&d}.XcTpSTZiZmԁj)ciZX[fϪ5h*mv=A)J6zw%bĩͰS( @[p=u4pG1""i!P#i f[ǯ,2We[bK,#7ipcU^l+3CY-`cbO9w+$&P_k~Q;M9"F$$ 8RE49r6'H0^Vc4V]oN(sO2*l}:A;? sa[rNм(Yʠ6uBXV ϽǦ%G Tj 1A G<_`b3!^XE c{oub3w݅Ai]XV5*7 =~xTKN¥zw`y8$G[1 1ʒd% W\=UCM,fUDѺcbMRWEH}xeI阴,݇`SK# |7Z`FёsEڴ~amBGƒ{ <*Y k&?$!}/B@@ \{{^}|.^?:&<]DbQ b`є-rmsm"jy25WE7\T*N\TeEB :AŻ5|6Pݤ%z1묒) 2ORkl8gQqbLZu-;|YXt 8," %ZScv+ B 2Q ʱ7D1Yeh0QC}l@'Ydz&RN~1V#BBchI=~#iU!ڵ7M-kV܍i.IOLe_Q2b/m R,S(xePnva6|Sο@Z?#**H#ofoUٷIbdHwt=-ќYeܯӦ$[3p( poe=:/03%:%d캯v==N#>2Ēw /n|vA߇bE<s;[_~:`&[-o uW54M$$$ԁ,e5!Dжepn0đ/>&Ou_G3ƾcӾ!3VEPfX1 Z!ʞPдRT rÖbY_gRQq ҄r)eU>M줓sxqiD HLtVaLFdus/bb)/7`_C鋿 D`8km*Xl# qW+J$z|sN5Cf>#ǝv3bܴWLw'P'{b)%*vF1!5Rl-xQ>GGֻH59K kX=LO'[BNZp+>,zn7ž/?4*}-*Ċ@M>ߖ zEeuV$l,0-k\I T\SЇ7&8{ܕ6{c921 ZNF)%rGS\i N?x !uF’ǣ\d6rwM (BnĂh?L U2V"j{m| ]~2B&zn2B>n%Vv[6!c2Z6~Fl,Qm'eKm~v(ˆliөGM'&#+&ܑ( ѫLe`6FU4coL&ZsH%~}jHf T:5S"TS@.1$ՒMzD1kkDp@`qgYN5KRMV8ƇL#DzROlIQkQ>gIY6Uv[=}8o*.$i(*Dn$[#jtVܐoВ6#!bpԇdhܐ@,Q"37$Xq+G"Jusp{tb'0̾U8r|R8A5bCJ"UH`?_ҴDhI v~XeYH%Sl Dm~:H"U\Pzu8.'XH"u@zw1G LXz#T6 t"C"# ,`8s}PԓI!Ib7;"}-Eq׶$(յ";fUKJd(I$6ޛl-hSPi\hP6?Olw_R2|?IWn ˯g}btSĠ겨L* I;L FӠT Y{`L4Z aQ~^{apTX>[N~#+'^df(ixӝlv80.'E/f=zo9x#8\~}9$sVv@s{굛3b13AmQ6J긴ܻ[tۮ ԓ## tP aᙥrB뎟ON` B:~8<9\F͢ n=1jZL#l1tk[ UKnF wh db.z^ǸS̘FH !q^@Bay ZßxpQj ؛a+` -ȿ7 eI" @F{w"NG)فؕl:9@#% ET3LdbuǮ$G@7;[N XdDCGIs)N:q|3 !Da4R.8yḠ&{։KHc^$H FzPţd 5zĭjU[iigbdVBǾ3%Zk6l= McaP-=m釩G-{{t1哰cb]K76 +\*>&ba0n*1'/VY⧂mQ%VcC#N9WR;ciy.{$!ԟ3Ǩl-"g wTDb"`tSЌNe,۩xcX)#{0"8f&8UY.M}j9~(Vz-,(>TD2nk~nlSGDHפǯNzaHh$fvSA5#)U6Y7l$2ʑ=#1# ayyhډ={c3"h xTǘlT5Jhh63/q.\0GᏽP2tSo<ĺs; ,>1sdF2t %bFpheFćGէcat8ff#s!-pb:M{#m>f{!+bb2s}(J-P>ϻQ:H]Ɔa/BOL%^0B2UȖèL,D}M4tLn(s}}|EBଐDN*ڇ0,*]ȱ[zkU#vVS8M!Ĺ'H[_} ŰO;$1Mh=6-lR)4UNQ=VN& 5[7P}=2I!9 R*R|u ʌ49Pn3]iRՔ,hj:~XAB$oc>PFa15D)E1?][o)H [_b5T [qFHgN ){ 麍vb킨j9.}XGA G:0<6#Y!i.Q:]w R@@Rx}6- ُ|1(P/ZGc3-"Q{z&t1*kxd2}s!Ce:ES)0 Ck\Ee֪KXo5,@4CaS4FڬmKb_A2Q(PBܝcTFҫ*Ѝ !](-v’0Xj CfeKfWV6|MʫE)4cvjy+c1SO|Y2j:M5]:HbI>qg =bJ xdQ/K2laYB&Kqk|BEDtg^q߮]l:#u KwJ|WC0K#MW4! #e[7=~^"%sXi23[c߰?Lrů)HznPv8IVTZ$Ya~:ݷ醒8޶H2tTۨ|cr@í Me82X(1m=؟\Og<Jd#9YopH=v?&mI=4ˮHΛ![ l}60:DZ꽍- Ѥ:kޖNdccfA^ltj7rEn;g iӹ !!D҇{Z^(M;{ahG"+J@CA YB1e[/3CR֐GM?K6vy b&р;o$4JLwEnQ=qm 4Zu/b-*ѸyґXn;NȠ1Cf)m2܃2$pNRv=fs\\zhi@Ee@qhSkĖWpq!O!JfӺ_nSH1(/Nɂ,q-(=CtY,I©GI K5M0Q(%jJ; P4A>UD$lGzc$zDa%k ckL9HR] Tߘ^xv bfGnnBcsYvcׯ7TTN)hEXi47*,5SD,5d_",Pu6& 򲝬><54`Y[,(j|DFU~kgg./t6l(PCoIDI 3y~#}{0(T:3*5]sFh"#3*,wNZJui"2,oq+.qWYOuiw7`=؎`u!%۰|KѼ6] :wtJ,fCakwq5H$tRM#8zyu(ɲRH}>,0-›*gNkk " 9]=1E" $ؔ IBrINc k_XQ*S5ة+41XZqe=OЃ\zl̄|;q~R}M:6mtõ2A;G<*Y 2U ) wlC(ּidGFaMo; H(sboaS.a2Y6lU30H.9d\۶8͉%꾔>a\y*Nn ad|z=\ KM a#e`o{$#±iexzoHkF`GD;>P.C"ovŶIbY("0? B\(X>kyK-feqm%Zv i$eo`FPI?;<-vq)kt\1K@ U/ /r_G[@$Y ek^ jԢaҲ#NΤ^Ȗe߮pӺ<JdVo7\S Qu9PywÑe2ȬnX\aM4!k}mÓCF tFy'H}W;[i72@j&c [O\Y4bAM6o\ TK |_li$'KGI=0H_g+|' /V%UZ}l9t$ȻnKq= !rd!uP68YTi&6A"SܾB6 ,-'`oqfZ EY"k/e:u>~dInz^y o~ YuN{?i1f(jc1o|yu)\qm?%1 &Dc{A#LUJS{!nI_5߯Mc@*r@'_a.T m[z <,Zŭ&4f(+`v )D ,jJ{܍ӹS$G2]4kmbz`Qgb4Q`Nz}mæNSmq{lp8%)+ iAܛ(spn%ˁ&*#;kmc5J#TyX%Q~c*D4h&QHm|OM$ X%I6E>c;SD{LlX)y0!vK\Gy9ca-!qQV)?o 6㟛T_mŏAaً1#̱ E]0-snq CTNIs2Zw$uH^.>Vÿ\TϕВ,w8r T&p,lg8uN䆕̕; w}s GHŽ>38i)CO]Grc&!i`[޸CQyOs\v%\ 'N4Mmd\IJXk ]LT 'ER GP "77ϗtFzʁv>EY4uی5vARlH.#`<ҝhBIG0XYXʯ0o7D~po[rB;0'H}4bvÔĘ G,HdӲ{zagb@U\j>yDFPc$A ط 3K$-R(1+RUվ=M*̭ f*l ƧrơBiFX+zcE A/ER{)N lID 9%MLjBqHڮaYT$}SEnb_UnEM$t*[0u!&]q @mQZJʼnE9joO>~Qu2U$XFޛc9QSHmo&hǓ_Oxt8[b},~}]D!C@:V&ů Nyr]QP,%tXѭ >f>p2@<ҤX2r:Z~6r?-h@YTP)>x?S"OL O@cW4)2etK |,vZw`PY ţ(:WVgb\.wөt<[b.j sc!e~DE̲y&I_!$J9Y~X i'PcɟjҢdE䢰 &XamRi(t6@RI RZb,~vpB{/荪.9t6!-{ሦa !l<7Q,4ve6&<ǍVVcUUԤ۩:ZxN!$~ݯO\b C4QG@3EɣhդA+ktO[tX>"i`N ׿\<ЊhάXXnޗi0'"CDw=|baZUUtj$q7PI S.,̫!BLe?UH!A+v, tUVkH)ֺJ GrAs.'pY"S- >b`0PAsuZBr:Ppᚖ̣4qF]#/bOĆgWSCI 8_9$-;4JzX̖Ef+sZ2AI#UkEY~shDY@nTT\ӈB`YFMYȮR *I,=@co$̩" N'lrn2֑K.$T 9E0U-q'K$w[<ʶ#ؤ"YIpE;ds#&&; (aZ UCr}(9SOO$s+;FM42v`.l-9aFR\ǽ|N)MQ& >Ec.+\m8Dp-kqP"ZS5u4LI c刺R'0u.oLWHR&J%A_t_yȫ# ;(.~t4Hٵ3m@hԗwحoEE!Z$,6e}@!@`vM6Y8Ҏo5t 5BH {5bC#haE,U9CO;J줂 mo8h1 :F+{QA1XX4&a^AU XM;mma-n}oacI+A/}"`"/ yw.^18-, }L~W, Woǖ**XdCi [{⿞ֻI:ȱD M_ e5+I3d@ /kfi~^eCF܍ᆡ}L$ ͲJIذ*yu-B #Ŵoԁo\fU&_KJ|5o*g29>\Q}ޘK7+ 117I3+vRALs覠uvacȠyP9JV0 ;}zĥB]㤖e)abHm{`GĜb l*pj4'׽\cH-m(hf8b>,i#a+{4De$* Wn密SBj8Q;ƙP)A # DtrO@= iHK|2X[~\-jI kv[ZM s+ILj>S_km 7ݪ SSRi" unYOo|B'r?LTֲG5:G\EX4+[6<ТZ?QfIOp"#]J)95TRsvaܝ~J,upMp޸& hŮ4;Tu 5n<(.#gtA/ZCRC0O# c~f[NjXp }0*p 2q03 E 8$k*8 jJ0mF*ncEq*ἶy`WsFpoE7yFde!ߺǖ 9jCFCOW!X\Ci 1m1Hj,I6zb">4Qjȭ#]xcyHegl L#E8hlO*̽IEůS1ȳT+Q;U_OT&&N\=HFtlURTkF iS4'IK17[1K eOyJ=J|b@䞘ÞTԋSZC,jEo]Ĝ/OلY%ykTElA 1/)YER2kyZ;s}j*'f̲u0p=foޞi(:Xj;kwpF^٬ ZdwXW8ꋖf9^g>[$iSݰ.gA_UY_[UT5JH!i\[ItlRADeKrFw=;{OxdH$%t׹aǥH1}QC1Q btjXJ+Sa\M}0𣨊ѪE4:7K7|a%kn_$4i5:E(`\)f"=Ck "{ąIImwUAJـa0)xa7>U{ tyx^4 `mM L5 r ޽O#*m^"pI 7ep7=,?@4%4 j4򪎀c~&I bLk_ž3)I?!C_l7&lKV040WAx Hi3ы ¤l߽h3꾞P gz ULUA+!H G8cZ} 'm^ĎyyZlhNq]O-%3-DYE! 4[IRl}*vX̾5Zte?e >(".Xoe'ضqkI -ӧpc!sD&]Y+$,Q ŕUUlBE*i8n0-8-o㑞H~ T)q-wQ^eQK&_cTJ+3 n˩6v5Te|O]UEU]P{&7#BX]M9t DȒCtiKcu 1^Q8I *5K?kHQ]. ݺ|?Sxe\u <޽uȪ2* Y9PJ msJ/2f1dN51k<̪n1L*}E-8H{_lH y|œ@29#`I? IK|/?pѸRfaMg؂[؎ĉ `: jIbH& ۖQ>Y̙N}c4 K*"Pv7mdDի\3~iSESM PȨڜ1b|ka'-38 H nY*ArH-O?||9L8}lyBA.lI+=iE5s2 FP ?)/EWiCNeJ}T.-`Aͮ;w5+D\J&D̘"vq[<cp5e;eܲ^6+#e`A';<2ڣ0E-336zX{atFc4:J"P|ڵ{S4(Z )hᥦ(2ܓ#gR r^zY"n\lExYsmUO+C)UH`T$nZL7_gz4J 8FgBtj`'$;cn6¸'454ttbs ^Yq9& فbsҡy2?B\u*9;u \nn0p9L(I2vhvՈ$٬L7X ր:8'< ߟk[/9n`S~şwU:&>l@ԆH+5.CYGq٬gie(ppi۳LߌzP5Fۉs9+2ED;`\PLGj#Ӛ 損Gw&?Q$犕fS(@nE *㞔QQwqmT{~@oh'9#8@y!zvXT#fĩl=I$3S>1J9zPjxjPECgEFo'Os}Te2I< ә2rңY(?a[US,,S*`z(Ucޔd=)Uf.&3UL3T&S4p%qjlqTocXvhA2OjB D0 V,S ^oɼ䌁ީ>`$ p 9A,A'T}zcަvFsҀH#r}*n zs ,iJ5@#>UZV8BFqw _cYR]V%i&)@&8@N'۷6kR1 `gր:;V!rkn{hs\twVd٠n:Sěk")qր/"uCI@dT +n`@ssQ*7#$Ҏ0ğjvi(6 P}aFԓBOPOu 3y84qNM\sX19%6끟 _6婻w+ TϱRNjRRɨA} ۯ9?l^ئ6j j改ڀ$UF(P'iķ5;!#41j>;uaOǵ4VPp%T*w3ۭNjv֬D@GJPjFXPQH(Ů.1TG8P$1 كz7,G5᪬ofl@I'2;UyfISO/T.pOAOzm횅VBrZHOzI z~j!*@ UA'9hh۸=*L)RpSV٘|ݺPG!zVՓin+R؀@=hnmLՕE8El@D^)S3Jnڙm@׭[%S+Vm) U4.g Nҡ%eiO @DycO mI;XDB"*pֱT2n3!zj慪Ǩ6V5~]ß;}hoچ#OFOZ?ܣZ^`oZN-u8vfWޤU@ab(>/ ]{+ǖO-BԞջe8FsZk(^<|;,- hec{<!ۉ\y /.x@܏tUcaye=zev}Tδ,nTIp`?twvHCȒ|+֏@c 7jƲM-#cOL|E= ?d^2=Þ lܬ-lav'چ` ׌bNig_ac$lȮu'3Yq YCHޤy1{I$cր$g$u;~"7=Elِ Xt'ַ,lPGCWBdUX *¾X9XN0j-V@I2S"NhyPKaڨ_ig ;W⭷L62DhuZiЙndUU>~4C gn^KXI?&R)%ܟA|%-A{%n'?{VFOh/^I~f̎ bl$y?ӽyƨo [@@#ka$w7b->݃Egj6S' ܻc<xhm4JP: }{gKZF8,$N6gn u2kڶa9-Tunb_꒤AW$oAoډ3VG\j;[y(r+Z5Ե'Wɳb[޾P[F B=n7Ց˹HW+(6hI1&9,{O]<1J*)C9-m}(+``F~aܙ'mYϺ:'YJĠ?v>[|%+բ>Z\ET [d0orWĈ&ЍLk&N(VutYwWMͩEJ A7u{{qBdU~K2HvϽdjD(6؂Jck^_q vB$IF8WXyotZ$L׭j,[%q<᾵sCmDDN20J+E˻<}WHW#MI&kkk%n[q;XѼy0ԒROi8DF52z r6{i7E r6~mIeg._q;fWk؊y@~zE 7Nܯ-奔'̓&!.٦pחeqe ۯN?`bY i܀7If] xkin%o..|Iy+5|+~f.~5N-吝#Uz(=*헅㻕滖_80$O@Kjvַ76|gi ^D.XgvN1}>/8$}`鶿d?-w#rx$ث[8(COg*A`Ild0j j;(1VtpSYF,N=(\y>bXuIY0'~ G{֍h,sv {]]>\tPB 1cf"d߉:Y7.j+.PE ernm2aP$kP~hoq^}xoE{=C'DW9^Uڬ7q EH?h {u00Ne7 mQ^FP…P<֬:zYU.6q8sY>|S6w.goNe.s^=B! ðNܯ1mݫ?Zk$ <&AӐwy@2Zvm!B*y:ꖠb+uxg^o Mb9a{Ձ3ҏ3^jԨֳM62rX l 3qYrIr8y;͖m(g;3Bsҫ#wP۳}#!LӥH͑=* p]$lGXgң?^f@8civ$#ր rjh~\b0(GqLsA F~8*Y3\Ԋp=(BLu QK,Nja8>r[1/ luKfu{'p85uޥ"xnݥ!n@ 狼F˦Y=@ko<#wfu[YH!i;}jG7MɧAcC{O x[XO]٦1__2Fߊ7vqHlls{5 7w+nf\J럼G?^mڈ,6֏{,>^7aCjMGrwmOtb86;6~mʁ࣌('Z/oS-5KNŲS4a(^"'ߧ]1Tux<ԍ9Q[n'.2w_۳թosyf5lDJzݲIGf鑆1n飏;K@{v[ƒ+psZ1ۮxGrH^Gzոm RGE}U=5(FSJ۴:_Ҁ)玿L76H jc'xq#XX$d qc\ޣ[^ƾt8)c0k-^Ș9P]ds4)bO)[=_-VGYhd8,n+jg5<-"^taycLVjnLqY4(^].40 zSU'YY3R+g:r٩(XU6T6^MNi 9C WS:qH;J6)nABGZe8=*[WMVf= SCT?qOTY QuBÊnf%w )VM({,_$zuє,jqҲXqoZ 0 _i'' jT&^h]-Rpk>9#oZp2>UXLBA=_:Ng[M ejP,+ FՖ޽J $lWpp*wW9l`u3 yrX14i]gץ/# IT#P; -&@pik˄85DŽ=6y-֡+nяv|E4en .j0|Ü.UuP15 ۊ67F@\#g] {w9"\Uyc&20qުʸ֔ Prp f<^+r6p+v]`5s?h#ߊ|/5͸V:=F]*T͸lfKfjֲ+ vئQ#PDr8%콽@?u١Rʶ6ch'9׵pzT$ )BV k:(K c;n UHh p&;!TF2~-]h+CdLWJY~_9FT2LvTрSĊ=@UϽ8PiQ+cz/z0q՗8z) N(WdC"xmI~2*ޱ0[|G Ќ Ҁ8 [=y;<űdj>a7c#"CGZM.>y}iݟjAހ%DKӠӥL$ 3bFޫ)08zaqOBZ$qz)0q@P"1ޮ$۰=+-$OhZ'VPAFQe']e6BLCjEy (;#CdGlLIRI `r횧uXvɨ;[VkՕ3@C ާ񦰊9NNHZVeK}@m7˻BNp@#Ү bvֲo} $vI̼Z-^Sހ9vxwsU% 8kP 8,SY?)Q2 qK$Tr{U6q.sP( }kl9=+@ΧE7H,aZ6mϏ^ϱ뱻^_^]gY@5cCldҝh4vwڔ-]}ucqYH06#/7D|vlbs6yÍޤ{8o4br}nܱdOSvT}mqkRTTdH c~Z^⑸00 b[ $ uZMa@ PcޤUe++9QP;}*̸'Vb9 wdT,:>+2+!,@<@z2·i*ø|So>%2{Օ -mN]Ȳ. *]j[f忥$hǃ@ |ڦ ޢ#i=N(jHfG)s: W2OCSrTo#)m4.SEګ68[A@L)&Hn0̀zUȔ8mKFhYnhn=*ռ,W9j+EEe_E|51U㢌7GHJIj9sQl=OLUs2 z0@ZMqWưƹ5 Ivh\kr͆;Z?gyg>M7m/douwuZڇ}hG8.:f-o+ "( I٦ j{U'Vyv|=prj|A($|-vy\5|s/Jі$]# 2toK' 1ɯ"PgV$N/xO&Qv .3J'gĬ%-q9k?i{OF1׫!'\'*eUA$|e%Nv[hbPv5%h$T~3F!+ѼoubDPXG(6WG)wF2u tTтAk'@D?8W,~-[I nۖEzíM,5@ἢ,4ˑǥs :cGWEPǓZ>Yn 1Ys6.F'?{ M,hZP#` 9ǡS<jvN^Ko.CN[,c"<~j>֢/|Mk kLD,#dHThlzW_fSq!fL#{ (o&Hij08|Imݢ(RgXʓǧ@Bx#RP(fӞߥ{xnmb Lo{nb,>\Ys2Zo?޾w^|I\jWM?Qo p+ݵL{WV}'o"cNgq<iH#6COO_kW4_n^kMNe1Y!r}ӆG 3_l\xx\4vX( s]>]Y=@:_~(i6¿ ȏNX7QfD?4lݹ~SVr0x2o1&摝wʿ#([,Y `'mϧ}@:s.{f^ cf5)O;\۬_6ױ 0-@UF0+'KCA!4YFqE{~D5M9.U@#dڜ5NYA}.2r?WH0l\U>Es@n3YUWmH&1U] N1S٨Q8Ћ1o& as@$ɪM4~E[Vb7Pǖ뿸ǭjip9t]5 MG>C =b'VpҸ{LrI_!lprz1cXj,mUB=Isb1˶FӤ}Ks{fXvw7[ @o!2=+U\^i7LԀky2.7f7*7$~TċbG\2s]ŭ8xqQ`Mq v@&2T{v M;bH2Z sAG D-5 F\M"PC=ک_Yt m=*wGyY SQʖ*^),&NJDa&H8砬Ks3 -5)sd Mei^(am=įJΗ@wm~WMf icZd옾 ϸ}sڑBcVPX<|3gZhFTS9 {ӵKW@ Z_Z_ٺuX Q?4#jq RpU Z(E!R^7_ K]NOj;EӞg-([0zPSn9^S+6,xVxJw8٨ۭ&@@er?Nw(8e9+J?1H^sր pP6U$e=(R29S9@ Y6W#}UUc u@c:U}Vހ$IF(5E|S? ưn'`NNཫcR 2{gՅ1,I*q@I8rNG9Y[ IVI :)p6:$cHL`=*ۡu6MWpǽBӄĆ*M2)dMh[fg# zѳ@5c$#*䦴10CZqPG@0BK+|b7p+'88y_ @fN*:)p7);ԭtX +$g'6Ok1`@R #vvY R٠.$lt+ώ5r_!M]D<q,Mų9Ϩk-3*C?{vkkr!es*2K ˒Tq޺~e+ _lhWjz_L)|a8m}Ŭd3'$gЎk|=Ũ (C ϼg|rpE v(, 9^cU <ׅT`S^cy @7̱rWq\+~V=<;ox d1QGG\O\~-f WӶhH9PX7MRw+H;U(hܳrqϊ+= tֶgB+_mtsgiZ%ʘ#P]AYmWAdXt;ܙc*03 (j#8#)x}Mq)!ʾ39fM:&wevp;f} $ ` ke5E;T޳ZѴ*hZ%nO hT㎴brOJg+ AU NW@0D0 zǙ.t+o.1" @ 8׭QDHLg|گ۠+RL֤g C* \m0)'={T9*r) TA>fX6ɫn>& uIB͆$l)U=E j7NϽd{t*<ZnUHh*Snj]y9}ۀZJ`7{xZ8h|l=P$^}:瞧'w2GkizҳKKX#= N(m.g lV JׂuIJ8$eKw,많ÑVMͳC)VH +J hϫY+=렻"H=V;gn0psA樌)(~jN֪;l{. ڟ^)juy`UՌXzUcQ>\B1"VڪZԲ @uѷہޝ4i=VDp}i"m?gqj ٚXS SHnJòո >Ռ)qVs8=k 22>mh MCap9V^6x4XkKp㜜^ M.qMxݓvV(QD>ߍoimR=̱E21\S! ?tO߆SvPҷ:i5U2ߜ8;n$E)ep*XǿJwS oaoo614.KohG'qH)&y,N0p#{E֮EklHxC9SѼؔ1qI1U/Z$M"6BqP[6]vL/ĎG˕rF<6t5nk/vX S+W,ut'"b7SCe2Ÿ0q1 x#+WIyc,.5e+n۟Һ-3ɝnCrq=+UVs4ޖX]>KGo+v;Ю?Nj8ڮ ㊯,d$Tt zPl ӽS*mh2֯$ހU+cN~·,A޵P\y<;2p3{q^;Xt,E#'h6ҞTVTmbYw Ո*hү,e] cןYޑcں=?P:++Y[4-mt6ZS@3sր0#g mIqEI;ҺD)4CMjU;QP!7-PfodtE|9M;2|?mesֽ ,DJ J sQn$#ڀ3gTcgNW*+.2zϸ?t"-`rGl;|=ur cK'w Qv5eu:,X ӣ1 ێ6jk9fExm= IߏRycT1P S['h1wk!zP+zs|ͱ8iQ@SkA9= 8e* ^nXwjܡT09ݎqҪ9 'ҭ-q@GQdGu5v{eյM9-u*ǹsW+"16׫7>V5]{Gs)4Dޣk4跓 V-oN+B$Giq0ˬxnvrV 0lV'k͖ oI$e8fn:0i1gQxB&+s^Z=/a8ie.E׉[)VY't`)㷥z>d~u^Zo- qAmuψy9̓GFUs· Jڅ#moޫVݝߘfrvGR )xz=Lf-X()#dUZ(Dg`W'Շ =+-џvP+Cz.܃ӵr3I O*W&eǥE`HzP131Py4شdRkt=#K{dG [".-cll1:@5uM{Xok5 "/##v+̼G=?Ջ9#Pq^85ne = Y*:Fqz8zJC:{P2N=z#Oj9)Y@NmkJXo*=SW||tLb~: DjȺ1g޸OxY}7aG2[IA#9⾀ACIa9գy%|MxϩHJ1WwuY Ut=#@ &pc3S˙Pkhwmu #d_HeyO¼q8c~~O"|4p[ǥ[yn^2]Ŕ8Lh1*W@42V@R|&T0i Vu{dz \32aހ9=DX7cں[+4*GW`!yMh::̷.B0@ֵl󋞟3d .<;)̌G,p:zS`ЮGu Jn(VxAR;*'+p=*D2봚TubN2+>-WmBf;Ws H漇⧊m8-S@u'.6*,@AҪ%'>.oAڵmm l2ٔoh|xy@YGW/Fq@XyL*$*tabd=kUcBC 굉}m%ֺDÓA,RERԚ̔DI.~ZtCi|M6C".x+z0.:kDZ9S!Mh٩dă5hA ; ֢[nu,*%t5=a#FtQ `{ |zV$$tjr;ڀ:;@ uu!5hH#{S=(1:玵Pɻua@dT֩DIAE~wk3)Ó`Y+_FaGS[z+YڠҀK? NrzVKha\&YNMvbe3g1{ eqLz֓^(#|}zu[TdcgWX175 ߐypiu9Lf"^;!~{4[TnCǭ[dTRYjȚ̅RP4+de:UYmP 1i88!b'Hb%GR(ҕ<G%BZxʥ3\?Ҁ?[Z/G!Ama{ƻA°Y@q8Z.|,~+RI"R\VL-~/ u_~)uXTcy~Y<8nx󯌿OMݮZ8xv#&?* $dA?js97k["Nhۭ~Grw(Q6 !VJCcT5%Vdh<>݊".>b=ia(/e...3~u<1c8SXd9 q\t%d{5cRH @1d`A#zUnrXa}*\SOJSw֠8U~#kľ!Γ-ܣ (']:45}՘ݣ=sPsI CVdry ߡX$# !h{PN#x߃JOu|{ / xXOfH8Cx_!Zj4†l(һu4_]d\ ҼkCOpZ@w!N}}mc3&XzBj V_qV#UN\Ɲ=n+fu}~QZ[kuoc]_ɲ;xWhϠ€7R}Z;;Ui.XpO?5Eih5pO實1ޔ*pK}+zPUfW'{@.FsQOmI*kxԶqPŢm鶵!WB͂ hb8t <%\ӥM XP*eJ"lsҀ)l~(~(F EQ4PQ2,sfBڴH-YpETG,N*FH=_x>5mٕzqPU*p)f92 C{P<\\`TO.$T_9Ҁ58$Y5r @{Vlyw6:zWe"nt:Qny㰮WTSz.I.Ifs;G%ڰdbpKOZ_Fߟ\m@ux)ӑ(2F(pTQLNI݁c>804?k⿄sy;q+A?KKNee?Jҭj|Ix7RmKk:I]0dzخ>{27^) ;QE U_ m_<+'a1Wbvwu>٤QvW;XeMvZYdz[ T{~mE -u{/}>u#OjLځ#v?}O_w?DeԜ>t9FyoW}V*ko>"Ɲn4v;AV$Z!HNHj<^e@֯)ۃ@QSD!+ֱ|K`Wm6ƵM fۿ% bnskh7&yui"_ا׵I9FGHxؾ3lRMeTJFjJ: AJgn[һ P4+iU ֹ+6lPsq@oi ǥkE0b[9~*]Y2H׭xcݽҠyp{ #(Z4(9kefIAd|t H/9یޯ0lfw#8.vu$:ԥA=+*S#je\q֣yTLKڏ5GF nMYY@L:E$dQk{|إfS\c5s~BIS]޼[[s&\ ڄqG'p?1s¨jI+IvFNX>/!ONՄcp1'wc@>"̊8WKHr=kO{86p4Fq3LmQId n>Ԗ +ҭGg sHKNeXj:@䚅 ѳHϿVe"XGUwJDl߅:=)ҩJJq@cln0e܎p}}/'EueVH:Z}@a_$B+k[&[kUC&F cj^xovs=ҺJ sМjG Q~5x!Cw}"C@[jkA@⦏sjE`G48OCT S<("I$=7?x=n6qi7;B{fVH#(^;t?0xWBQ'0H)b|@?%8 "86|!HM5Q[\xZ)> {7c$( j6c+:S+5Wx_T|-\vs\Z˥\iHV;s_Yh.Nؘ ?}pn:{p-~xWþ; >Jaےev2[f IwEWk o_ kY´2I̶ Rm#ѳJc&rIhoe%T z~5!TAqb[+ }xr+`$#Ҿ|[́HimiI<`d3ڼßA.]ݗomwflY[:)R)Z\wJOCO 9 oݤGYc\q/WJ0O4/H8cpInǭU$N$LWJ88raWDkgd\;yn辸ckkU@[5ik2j7ٜϗ:Ƿ.rH#8ËXȗlqPd(e3&8Fp!l$N ~>=LuʵeԁOB}H_nlu.n"-apk/ؗOŘ͓MnN@}@@<#9jc =GHKNqJx+|Saf0ݧ߶mo)*8A98*O{}׷Zm OboD6cnc%L$/2-Ky#'ӹˏ1޿6|{rGE5H0#b@q0{6Z5YAʶڠy,[ƍ|>[Xq0ƾ -jU5y\J"h eG>irGj׈uiM^'YD}Hƀ94,KM[Su e앐ًq_x/⎇z#y[ZDғ{fcY$ ܹ JCCiW߇d-CQQ J ϾkkíSm΃[}ޜxO_F٧v.~A'޾S4dt-D奖yRU##8kUQcq?VGJ} 7J6P"r; +v9ߌ"IBwZesRCd#08S} GÜLqJB* ;@`y%wH%`+<9v$ mK\Z4E}=ᏋݢJ'ŶjՎ~z_A}5-S=ޗ"+q>ъERjz@oA^AQj /5Z}_6r(D6E*aPi+ANNwqʌ44 E_#ִΒ#t xa?k2`cB|/u?Ϡ]vYg7 ϯjȻ1U\g'7ր<$Y0#f#1F_CKf`n$m'8+ִ ކ @},^1i.HVݕ~ڃVXa _uo0Kp!xq>g^cJt.ХXe{qMU B@$BϭGȫ&65i%9c@f"InS-Y~D1@F1nq·nimSB2}Zx5بpJ o~9c:5а ng;SiGi 5U`Bő&U`^րv-Dᣐq1*|_} oKE[6TS^?jIc&+A9O:k=i hbV?p1a `:^!9 B!{k!,z槠nl``ƾ]n u ks_uh:Zoq-LӥCifZa\<5aiS;$rpT|hME|Q~vysC&DnGk Z[x6Yi %iX9*q~5ĺƤhF1j<5;h[dOw0Όˌڀ$ G|;}>}Ml?z֞d;UY$kΩ&Dѩyw~9SСlJ&haʻk P 2Y oE[T[soq,ۖ2W$ e7/H.-t Ɩ; V8YD*$ Gvހ>Oqxj|4PLak䉑Lm@ס5?דwy+zbؔnSxNα"wm y3| ހ4$cqTI8>j3*$3ڇw=JgyJGV;u>=rMJ7)1qR4j4VȥP2Uثdt6}Vv;u^9 :s_A|=;\BUSiRH@kX]- U^+~j1&p++"qf1Naԛ)^zPP4勃V 1@96*!GnȎ3OQ⥷SX EMݢ>ty9\vVU弫6v":W]4h3H"eo9?ciMg#FURѶwN(/rn Hz 76UOkR#EwE8?dBQ>RrLg(|~4fLvW*[,nD[ށׂoj`y3Q[\u*Po0pCQ-_wɮM/0Ϙ[1XX7?s̰R 75;5.?}3 ,$o;Tg'#jZK]>S4'#I^Q,lBV++W7+|*kE>wj-,?ݔt?Z Wm`MἜc6iGsmc#ޛwrs[aoT./j`H[`mn˻?,o2[j{.;#ݢ[hL0z²",n]2EVk>#"(Y:d{: Ǎ'G[7ܪIo 2=j5aUh?)OnT[&1I' >q@6ڄ^q{vc\爴4~4`v? h1qk2̲`xOg1FBy71@Bʚ߈34ֶ,"_b;4dG}G%>|LoMHh]}Ԑ߅~xEKMNW:)XahKI,cT0gy,?&pYLS~R>гA` G(]Ow#!a$WVkIkdvqVuG'k#MOӱќ$ i x=kKm4WDVïw q/}7tvXšG?kXLԭVR,VO %sU~"vjzkpV]`T)1ƥ{q}[ ZI4ORdY; +> |]/DC&P_N^I8;Ҽ_/Kеu8G)w 5x;Z^/ӷO"\ "G}@oQkhαI?眸< \r+cސAjg|zLϋ?_ؐff5VگmF_u~ܖ҉b[pwMD-Όpj? ^"?Xѧ@rQ#/'qz5:ȄGcĞdYt3@m` &.!|H&Q?b1@5s:ɯh!-4)@O ~`>\ZIm+Pw|s ✿(h֙$d>b S[<2? tOi!:9bԮAs/ڛ7)*A~mKS@;]#zTBkJH =h/t4J3ϧJECcKbT21ր1;V<իYP"6e} |5>+LlOx8{+H؞O95yMX\F dcʽ!H CJ3esVb^ǓҦ,z{UŃpVc]&*<ޭlcV Ĝcr8ZFhh>Ibd c"㳃#ݷx?Zƣ]LT85<~Z;A?{e[O/j#}/8Zfv+E82(#zޗseX$gpGo ajqW*/r@<n\UBYdqߊ#b&Ы9/~^& l鶹""+" |9LWBvڻC1+jLWm3sҰCɐ2.d#gQ$WٖHT=947kCoJP>v\ne`+2Z{MҖ%BVB ɛle$H͠|ev>P'|NC/}wѬsKd[A"⯘?l~3|CgDIz5xLkž|Y~ k^ngA8VFШ5i5ON"߫̐?. Pf>~ηH폊`$*"".5} -?U[k;Շ"0SS;u~]OK5=V^Gkw|`A ph" pᇏo~.*YL21b ;Ke4wl##uM,L{N|&Vg:!ִm4KrDחW%!˄Q2"ac\JAq^e}O%]UcJ&nh8>aQ$?}eg?*כM-,Y5 E U:so`A+)rkt4¾mq]FA=X]ū[ހnp0^62=눟s 9n j2mw HWdSm;F< KRF{VY۞4 ]Q"JrnVL(cZP9 jl тdd^'iUwqrLVe]=@Ұno-_=$Jt#Ҁ:-Eo0d895etvzְ |)d+j7M .+4@h6p(^jes^.@.gִ =?Q|*})w>E;-Ѥx ֯iF$b ӽ}!7BIt[CfoRo.ECa+dn=F%2\H?vKQ!{H?zmm[T-;Pf#ؠSyՖw1$+',0w1m%+,ty"08us]%ͪ4nF09`_,^y3&wׁMorИ#'86¢&]QWr>Ns5m-l7UtI&KI;3@{@\kLK?x$gν1Xze vFz^.5'\h?B(b bA#0('z@e[s41+ȱbV!xN4_\kBYt>+2qThτ#tzKq2o$M*EFڗ)۵_r ݻ# ݆$7 N /͔PixD:LWY\DR#)'-YFY'Uʠ?1r0D3?(?,#8ca?5KV]D7QAwgހ: y.n-l+9+68~8nH]ּn/]5(G`сG"u;xC FAVT\3n2_ ȌjHh܎4l^H^yde#7n>Cz|iYY 7J2YX징Ea|RYWL]SǍHe(>XR+kw}!pa0qqܐO?2ㆯOj@֒w7~GW@~}N񝾇s/Sn gn7, vNG)zs ıV[$pdZ+SOy_jkl:xbL_Ҁ4L zTă,Gsڟdl+0ڨ:yOYLI8YX2ARx$b;sN&Vz@@=9dguXC Jڀ5+i{-ȯtƧڠ |F\sװx5d(vf鑱U5PH5֛cPր4t؎d1zgm)ZCƧiJ>82@x*Gf `@:xbԴ>r+iK֧b(H^:}_; *X~("b98qJ4Bx].m(un\ vmyO OPzb8e8 hYGm7m\*9# _+HhA"mcrֻ=j$NpŠ[A4C*r8ųi#Y b"2r woj}v}F$$|~57P[K$18)bU8?lTC"$ @z3VxfH~Y$#y2'` h']kjTд[TҬt65;yk% `X7FҼc<}3²xNkh5=.}BXy"T.~4SN|+ݎq+ξ/@bvu,%B:+0Bet>oz0,p(#>P#ૅQGmL:<i9q 2+<.nTq94i X0Pr 4V f %ǘ6ɨphDx4as6i}3YiRG)xe7 nx!s:$Y@q³;|l}F#tgl89WWHuƪm>"dyj]_*'Z&#grTUem(n|ƒ{Ve<ҋ%`r)<`jIoۇ@gMw0@GԴ-yԱny@#j5NfbsV6b"T‘6%5\zW eQWzHJID1!5!~PGX8 2s@vWlQE-H[dUS"DpH*(E"i2E& 'fbu#O",ð}s@%]2{ޛp-ڡ]P3n 6v9S[ڕXt=2\ě@x[ۧ[k֯ZԮd؜)?*s>xPy&F->t ~jKk;T7 np8StmZ/ U@e!Wƀ=yV lJԧ<] Gyyx>չC(CFVۻhSxGLܡ%r]OU(JGu x#vdtP@^1̻G1vL& C崩W,(?^Wnl[FOGE <k̵~˪H][$$pxǭp~(Ӽ\3@>A^uCNZA~Gp@+nD^t MH\-뚖3ʠy?ձ>’Mus=E{/Lgk(5);0lP[kiZ_gih3sZij%€6۴QD_tQ@[G8[۰l;/pHv%Ӳ88n+ݒ.8ZTkK q^ךhxGkh[sQr3POKuuSW'Fzg=),vaGː8'4m*(*5.#CVBc?v+y(\`&йjJтW %x\#)澪uW7Ui\9^/7]Å P+i$1DbyZ> ƙkbV xxQrYT{kn-b/,lV+}RO)dr%1ѬrfUÚφ4/ xy"n`X$rjᚯƗ~,ol3خNo A>WnSMUKlT_=Up曧[x9af}9vvl{1#^jPAsqxp[kY&h~Q޻[M&K PFpYZ)(ʡp ֺ#I&,#r@m_>x2(Pr6Ԛm[9*GR<;6w;e%2"VHJDZO,MT˔D~.JTQsMJT5=O%lkmc95͠?u}5Y[-\a>[k~ 6n.u{~T`;1zou%hN2>Q9)cI%fff1K}2UB*vqO_S]Yl'FH<(׸-k)PʣcrvX%wbKcHۀ?.+xc tBc&DV@[ ^#AV+0pA#vhM6`@7}':̈́H4|А?q2(o6qN? Ug#$b{taU4%f}PG9"nb)]Td] [$5x21nlzњX|u*w,\wҀt0@s `7sT4 %Wc#}vyޓ3l{5eUB2bmҀ9حǵ#/fA{owT'n:WAs)@]l' Ayi/ݤZ78'?5fD2ij>vI-GUfcD[o!E*iwFdʓ#8 *Ezݑ9\Ҁ8dZ4R>Yֶ0g+P R Tz㠩lݞ0Ir@v21Jj _(#hcױ;P[Ҁ2Ubȭ {v4 ucj殧M4 QImVN% @{Wk_h*;ҽQ̏%{?ڄ?.@WlZA=>wR@aUpvx ;$2/*J[c7?ibGSrkV 71<;]*8i.7QT8@-)eNdW#`ccLNghWGfI$Fu0cuIJ/GNp* 2JFA}|?P96K;1ҵ˅0$*P>d/Oju yY cxq][F2Q%Uw1urYc*z6GJxETDS?|Y;#u#'݁34HZW^ZE#gJ9)6YY볻½;{HX]":}=@_Qd _ |xdɣ2Fc G$ Go|PY<ۈsѓz;{6e,Ya+'F7678hXDep9WKX09@wzw b h1RCc5RUܯFTIxVZBѲ|kM^H 9@_:C##mpuݟ/ dQk횙r$hY\`ջc$aVA8]/Ul@8[Yc(@vyʯ"X0kggKa`6sYsFWL g;%m/@^eG5k{hYog0 ;lM 4[ɹBe+ w~UԴ]mV չhCA\WX=6N,a$r&Q#ܟ}xz=ByqՇΒ$e!jokv'O,Hlj6mtb-ď4Q,m8ooJG 2 YP@Vnbr:2@s[lZ cn /,ys4BTo04()8FmwDydI$*ٻ$_#mڠ/q 5s~3/2~hۼvdZvFA@ǧ~ypCFALd`0GN$ !~RF=~'Rv z:[Af) ?V-bxgc (kQO V%dhJc{d~53beܣ"G_g FFd+os$j[ WlbH8XH͂# o<ϰLGR(&EV0Lf]Ca$H'r;x֠HO,悁B>5!yК$$_~6k\Gb讷^ڋ? $]TQnԯ8?Z"RB2;pmES3ar~5<3䝡y-L{t]Sr?t =8mj" &J@صWYƓ;11pwKixdѝw|L_Gis*ū1s(Z9q:B8]z=rd=-E9OR\̊e(xV ҖX`abdXwu3]H1֬ܤZx.6"!^FNpMT?+.6%61ޤq7p>ꏧ_œYbQ~QÚKʑÁ+GuѠ,I%T?T5+7խnh{f%I[RD-wt/aQHcK #yG~Oq|l rE!0-歍%h$vubFH<{z՘ '[xn6рU?Qm+nGI(2~lsTP,=] UoVN鵛s*C PH+7OHEhaou϶hwk[xP]}EV|?˷sM 2-锕d*|wU j[vec)m2H`䊼4]Hdr`x[!67ShBNfk'8ڽMI#Eѳěw=;umaH;ce A?#2bE\v?Q6%HbR +ᗒr!<5*Xd[q !' a‘ې8 u+>N ɗ86 =+L^ET0Ou% +!F1}<(cc5*6ߥtk>Q\/%cձ\wu_а0ń$k۠yF@lqҀ.[$Q)ʿTpexT/v)Y6mdc愪@0wz9Ip#njb!.v{ի qRzpNsI%"xڙ*$ܪ?wkFB;z.QUMV!Kޥd_7͗O&Hw*ua7~-&z~VuåVRA>[Qژx¥#o[+SsߥZ w^TyBJz |- 36Z=nh5gzr [rkEpGYIx\@*YF7QY:t>)1LK)fCdR[0l ;T!Q@Z^ݳ#b\|ݸ1eA;x]r$aX$UVeWb2>5$mU֬Z A ;RMhb%'Oc@:|d Sq]%m:y- F1ȯD51e5U~gAppXg8 ,$C95=l]ne|6q]b2xeeUel`z3pz,ծUM;Zq&F6z;y>'ytio3#Gr$ nTIV I9><~,x+X廐5ey(ٛ MrO?Z2Op8 [v>[xd7F#a瓞FpiϥivWKˉ! rKw[NBۭsQNq 2h+at,;O3oAbIPc{5d9?p6iV~Rz?i/krLcl Ýw~+'$ѽš2 =EOͣ^ջdV&u]1&/h ?UQs *6~^=+hMbD,wAXkHWܭu,222iRGte~\sͱI!h>th8WXL|YݸekukK/1}[2n[OL[>)6|^y6;4tʑydva!'A ZQm(IAڹ/ltv KhMpYXuP 1s4]PG/Lnno*1fZM Zq!ˌbH[$1 ́VhYg0'-2lC: NJ*C}h=/fzPDn%;'e(0쎟}:z[O4A LpN;ו:Rmv'vVa!={;7̌Ts@V`rwo2Q]"(@LzY.2.w $cI.<'ƀ.n'F-P=y! '9 6}zU2xH_cidFYW{")K?k +FvJ ª1*y ch2G*y E?Z +n.?7Qa)$pMrK9?x) 9ݠ'VXodGJ}]&P\cR*@w{t%8n)$i<_rn;ѹ 0IzФhgϭbPFNz֥1dz+kXh[]^rb 3WbL6OvPj}zP,[&+挨RH=q@dQXQMޢ>fNF3Xvm^~jn I=ެnUCP.I z}N3 p;1Yڻč`*w.\E@,@ryFɧ4=,nBzҴ.n"Z5x$qӡTa&8 Z\;,ٵ ";k-+3]_mܸxlFRƥN"yvj֝x~ݾ5vg P``vm{XuG$Hhݾ|$1׵"Au9F%c@Oc4 }÷0 qPƴ|?i+}cqc6so3J97)Y#EuP2Սi\iF0cX-<;O$YXG9!`·@\ ܊5ƙp`52$nme`H #'FSP ncֱ#U 6o56W|;ǟCX^#0m)8ʼ6 < t%ǘȐ? /п3,X Rq^w]<f3) R KYhBy=$"->%yvIUiDNQ8ɐ}ќp9 Z S$)cdcםlSͻp:Rssbh.t[iy1^?feb` Pz-ӗ 0nzu!w $ ? {m$g*u^ۈ.. cHt ]+h[Te]ȻfEr2(yn.#I\RLFHzuX]$pN:haǻ49-IBD"B[QOڦ@Οy]HēItUu $;XJМ٪a;#sUX".fT!ScΟU ʠOրm`rTsjE؅['ڧ 2+s5:g+vWʼF 3 .*{r lTfGX 7(6_GJ1#de *% 4J3i׹?Jk fr_2U+0wOSDFhGc#{j8ܱ-!q~_ܠ v=jH!`zUTy PާTM2czf$R<8K${caysTQ\IF9nJrg;FN+G6bzg?zd7SߥrŻ\u)!]sO#ڲe8Wi(9X#ɿ;;]7q@Zf۞:''>oX%KǮrVjᤶsT(a_;(ǺXnqRnfV^.[K;Hs+Hǜ* K>ܪFp~Qn)cdR)+OC S:۰ue\@NInP:^FS!S,f2NqElvH5MnCg߭s3`df9*^%ϘYd}ĮB(A:IwexUqvX0csVc |Qk.L]zI]V#"T1،~jn2rF07_|= W k60H5btG(}AssW?ĶE۹anӊތlюBC28t _DqUҳ.dQ"Qc?٫YB64xl1oOvˑ%ߏ(yHU^ad su !~aA? }Ge7v-oN5o9Id~F{/n1\͍^T.%P0TvqZυ=WiT|`{AͽǹJ+cRCA" <|ӎF~ӘXFqqvCM#FRZ4mҢWmSN(Y<fIWY6u8w [/aI,N@uq{Q; [!Up㩪d$1R(;,=IULVQp@z#Ew: w#u <}괊䌜 :r36ʀrK㚬-V'rp{}+D7F|SlhŻ1mR0$S!'w P0ONV*F:y9 $ u];`/@vFXUFI/AJ:߅L!gno${ڪy6cmms鬥8sk=Wn6|zיIzPmf9o\"HTJ,TҺ!`2/(qt9+$0ڬRV +.A|ntM)2G b/9QBMX}\3aw*9Uʔn ќg<5vM ZҸ}94n% *[j 7Jj$@f.[q!}:^v\|f̡PKnU3T0I,]Wi _68>'qPt$we5:˅ oh8v#Q[Zل_o'ӂ@[K!ֹ0~ : ߊǵiZ3%~Vrtvd8oQXn9eEg h*MI0QpQފ(7v`1:۲HʂO"ϥPŇNwqLႌO\QEM;Rwj.OnQ@ H{$QP qTHܔa&(9 ci nh1/]O=kIBGP-13Y2[6EDlc8ﺡh[Pu1&6<J/Q@V3)WE`J{p'LR*'Š(gc\du{䲁֊(]bVJ))迻1/O~Q@n7|m°&`$w#V=e+p!rIHdYp֊(Ӯv ZO]UPf Ȁ3#;APq}6ոqiApG"(XɔT2`vPnG1cE#1\9Siqފ(>1a pMPOjCr9{QEh!*,H*ݏj( 0@UEJFIFC    B !1AQa"q2#BRbCr $%3S&?ng'&xI*v޼O2ۈCtreil%q׭x3P`|[%0+.wv?JF;uz{AGѐɌQ !DE&آ|fYnӠ;^Xޓ_Ni{jF1oNR-#US+;(ǭפg Ifd-prhmvQҬ$[Ab-*: -RcfOc IfԀeSc]/44OFPuc]9 (M1]m06@QG(޳,9߭(lqԭKJF~!c HBnv\_NQ7ޥ-?/0=*M^&Cas/Օៈ]"AU];wW\09s52n#BKd>~u,mʁT Jĺ,r)H̼̚fI$;eֹP^@*/B)MguGЅdNmѰCڍFu[1)u>w_zsI6zNШaNm!R8hG Ȃ0l!z\ŰX{˗Ӓ6XI&' }+Rs5Qr&,JıH_<c{ݵ i]T#UvΑ&Y=~/ZR22)ZT~bI^޻I]"^Y8="ۈ+yQ}᎛<Vde'ʕ%\1 j/.lW 9p}h+]"4+sGy'z&#ҲpSM.1nd**6dh]C| b0oT޳g@p^ktU8/.>'v?pNOHx''Q,~<|E \{Y߹v:O ޹k僶E!IP|h z{ M["޻@aU6Gf wa2Csyz/ =1oeP6N 2H(cP19'evN6grhv^›7 +х\X}Veۙ5RA9qXhֺߵ$ DDϿApDzŘ;/`=ƠvahҦzyR:$rH歲:s:+MVe^IK3"Vf۠ފ%4gw)l{k[!9:b#Fv9 %]uO (W8zel;wp[_@ܭq#dܣo΂\YρTx>S$iH7k1A+y`[*y|UDyH~:n12;]*Q1 6;#ϵ/k7Z6Tb sgz֓^U{K!nDRY9z\n(#bj/V]s֠\k+O(ާ'6rz-\@۩J/ʚ^F2O6Fd>ư5sm}d{kfbŋj;IJu@ӯ$dSP7[qF-5mͼ6&I #*OդL2h8%xJ P$aU;՗:q_q`b@Q6]E`*Ϳ@j=[|Q5:.{ʗZ|AP3E"$g,@g8 k [ Wv==1WpsîA`Vj\X3nb)qYJ1S_ L.{y~ҷȑ#2)^e_(FANOLsp}bg{{Z24P?W&v84FLޘE~ʘ?ZűH${ .\.9znD $[5d 1G ܴS Ĥe3לּCuvyv'>'t.iס:eQ= }k@7Dh.g~*̖-O9DeBTeO2RJ$֑; (IԌ7Mxa4 e|Bd P=yZE JRܓsI|BZB.{8MH,X{k0=뽔zS;Rzbb!'sډI\sXGYa3oG'u$ U>ҵrкP;`93ȪŢ|b8:Y8U.aDȃ$ >ڃեIv#+ NT8kb}x43 #֞&Ooc)=rzYWX"|UBTmcz1]O2 @7*ۋ[۩a6Tde? mO`l?ZaF3p\rA]m`9;JKD/P~/9;P ;!<*i6m 9QkmXqEK3JT26XW F#,3T݅;7z>5ʺJ8Z;Ii-gϕCESPx{;xCFEyܬS=3V?\(u]5<3_N 硪.5дج웒\3ҩ[9<׍piL_UWݥ0=AΝeG+PklhH=7?zhr\mpv8ź%]C$T6{Ս"MAQ+u6m(!*"p\S }k +q5=sڡ/ äNyF}pbgy Hzcj'ҎWiG3`[8sOyG1Enxx<$մkbutr\rבOfׅ2RAIkZHK+4X;ޕ}Uv>Mtu 6VA)Yd320_j' Ihw Fz~^ I dv_tv=)柕IP$+NGΏ]5}S%X#P3S,G*pukçLWt[vd1"c0H#mGcQX|$ TݨYȢlmsU1,=no<^l#!86#~ii|랷w0A yKėר98ȉ;(QA0KG\S^`0 z>ʗ-U^Q޾pF38~=50د1*A[0IAW L7?62)uVfB5$p~-cU'}R*@ ȣH:g5|d p3'"pG#͍wo?̟U5ˮp[qM7Ď6?~kFHR1oǩ&^"|5 dY 2.A~u`#ImnA7_6̛jghۮ6OI7aqF7|8q߯j_j6p;NEWG;53]̭匞U@طВ@Un띏}"G:Rd{D}YTչgjT?dCXdo4?h] Sp|~hqp.>΀б}Xg\&Zwt!W\fV;Ӹ[zfɝ#*2ǨIL, ?:l}g-Rs0EWae6Ihk 8Hؚ FXA%=z^ DAjAlk?Ap??q"gzNq[m9xDexd0;s 񧍡u+evyI$aI1}? ˣxU5bY9 :) gn GW< ޭv4aS#( 9ΧZ@c$t: ln%N Z<4Rj ȇWy<=Ő`rji Χj2;g5z.XoMXb,ӕ&rGJH QNGŁ$+N25VKY>s k6q nDvWҟ3xiq'#$u(ăZveKR-FҾu}Q[4GuH$cŋ*T K|=And7wZ 6WV1kHS2jI'>]7~-:kz j:&{&\R&VQ"(SGAP1k:h͂tK7ܢgz.qcnEEHن͈fVl(Iw_igu,{?fU]קjJ> s}Wy#FW۵l/ ps"/+z槖n޴J:I_,mXwIlaIw~gG H[;)ܙ0bmPIa*;!1_:Qs7ou)2"}Pz~TL[iX,fX<`nI$^:/`]L7*.ng FvFn_X`60{eu۝s—,H0IW<^ ?xM$ހU. 哷UߵJ8}&> ]oCH4`-V[ L *9mܝWi֟6yr\9 22ʪr_0]͍Bw-}2yB^;ЎojyjmtGNy=3Im<@pH]TciŦ QUlگu嶂ϘunkT, ޚGƟV:*<1)?ګτV~fd]jGcp#`w둌Q{oP6)%Emlѹ$gUUdg8Ʈx_S/tĚyJf%R>`h@*& o nݮ4JHmU5+V`g..OB޹}$8%U-0r3ñ{p娖VfR'rN>꽒]2DE+D9#/@M~]HUG%r:үtT^_=ޥ ,Wf,B!7Qޭ>7"{ޟ #U"F#'S⽤Z\0| -ةg*zh=KK> v[%o8i,6| _/[7|Ua˒ һYK3/*rA>\xG<]H=H?gK=QI9r >022sV֥/wecy8\DA@zy@oSS}E8@/I>\6 }j:9J7#*[ᣛQFWӻ92H *}*?9VR>~ҤGe8X, }uaics0oZ/5V9Qzǜ꯹ձ5IU4k$ ?sSCޜmxvΎ=گi2[g$kVmQ-&E q:#&wfn_)P}ICrl-퀆V,@'b @2Mg5Y`gS#'($=*Ȃp)=sc̡ $|\B;栾&~-o/+:+`o8N6`=_Op2A¾!Mcsom,< rCȣ|_Jii662mn#NV mseIp?<\pj$(gEkʄKtByH8=qFi`lF٠/3e;2 07Tc`uf ŒDfڬ;iaQkx [A{qeT&JS6 ki ڪdn3pUn0qǼ9uY3ۖyȽAE]}i;,wmq_}:UF#? ;З|Ǘc۱ee$nIZ~~qpԐR@o>!Ґ ļΐ2wbүj̛yv?51-ca#(@R}k̖^e t1ByA\)'$F(|~#ڭ ' WV^QqNc@ R{+WBpAEBXXt_ >`+1gԝ{L׼2=2:ng-#SԁzmW(b>#3DqʳΗspWGwl هu#5G8DNX D~^ޛ-y`F[H&DQPq\zuߧU,}ZTN?Car`× 3P!_( Jĭ(@'fU1[j$yþv:ӖWL(elGHrY'u#o^m,i:tc{N"(yF8ڥ~WEaڬ'3m1YxQ9"pGjV-!Jfl0-?O-h99-G^g֞y=3a-P` dP@ǰC3ΔCK, }~"Dr~Y0 ʙ!3GM|Hxe˞`{9\NmGG0:GAj4uC]8/߻N~!ݘ\FrJdG/i|Qΐf'GIcŠgyL#UIX)&XupޠQT..# rlJnuIc/50H<¥v4@Q8P_=)<Q@KF?J׉f1+\=:һ$l:k76@MCATulH n/ʦ:ѹT*mҔQ&wVbs#cqW{ WS8b^XTcjQgpܮ~i#V8zl8((gulg#ŭüsiˍX9\CbFLISAFCIS?y