Ford_a_Stalin__O_tom,_jak_zit_l[<[<BOOKMOBI+3;DM V _iBr|JFS "$W&(*,.0 246$8,:5<=>Fp@OBXDaFkHtjJ}L?NPR~T?VXZ^\ ^)`bdfhj lnp&r/Yt7v@bxIzRC|Z~ctkt}IB9_δDS=!G*35<FPDY>ajt~.;ZK ]$L.B7M?IQZc ku.~3x *ɫ v $- 6;? H"R$[>&d4(m*v,.\02n46C8N:<Ȫ>@BDF/HJLNP#R,T5V?<XHhZP\Z^d`mYbv4dfhjlqnportljv$xz|~o$",6s?ZHQ[&clu5}lmE`l5pٍ !*13; CnL`U]folwm7[?ݱ   # +o 3 ; D J J K O$ W$ @ 6 6 7"?MOBI[& P  EXTHl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com] cs.Ford a Stalin: O tom, jak žít lidskyg*Alternativní principy globalizaced Vnitřní Prediktor SSSRq,8651651d-d9d6-43c2-90a0-173309be909ap4calibre:8651651d-d9d6-43c2-90a0-173309be909a EBOKj(2018-11-16T11:46:56.407000+00:00   kindle:embed:0002t m Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky Fordtn:om,ak žítidskyނ87τττττωmvlastnictvímLukulturytůčiim kdoemůžeplatňtutoráva. případě,eěH=aneboyzsosx (zákoptanovenýmpůtaǃřií9,ocodua끐dežXodoběelm0ejemi„myHky“ esahujíra0evědy.icméxaždý,budehxt,텹lalvéhlXcháp0vePjЍXspěchuopír˔`dtסلmoz,k鈧ejich částeč@xcita P@čet komerhly,vše8uo9tdkKopoužijeGGGG,ryvků{odkazhpsВ9 onHkud逨ekemělsloShtextedy ekroucel8򁀍)(pmož!i(tnouvckou ϔϔϔOb0Ooi007320>Pqmlu5G@5GGG0011283>1.Ǹ?ٝrek'8OOOOOJ7685>2.enFordind(rivSSR 1/////5438>3.arxismusfpy1W33952>4.g`a?a plsoc? 19@4.PHumb@vot0 x8w׃׃׃׃׃51528Ѝع8mXIrukzy? 27g"σ86836>Odbo xA1:`vhybáH43τπo77777731043027702:xio`ipsoučaseom@` 50WoWW 506–ʬȑbolvik4DŽ_g_96673bjekti!asuy6oggggggd4129?ga4:rav-exdůsledت buržoazpreXvusku 6v_61544pEʎu:󓁓tá`nlaprac$x7S9429x5.ez抸)dugáceráceomocná; řídícíazda 87 oigeight="5pt"πwidth="0ailepos=0000220361>Odbočenodématu 6:(litickákonomiendustriálciviliza106'o//.82247>4.5.lánovanéospodářstvPbolševiků –socialis 13wook82977:ost-st@nskýSSRylntitát@8GGohpgo0352279>XDůsledkyhfordizmu“akomerBho0kususmuse 20.(olet@173Ep90501>6.mysH։N9u 194oߍ321.onkrétnýznam terminologklíčhápHchyǒoττττ42p42.ϋzaevolu r`p179g04359693.ourssvětzákuí“:vZedsam atazemi 215//g////04642894(epřipraveRusku0jejȒg230__g____0477366X0(Srefpr(ředek@Piarx23005298 5'! so٤Jdruhví. 26683577branaudoucidXmgmi28_______00H148X8dkaz.V.SZeneraZ 32_OOODzDŽZ1noute׃ױW???τ???7@;Pkattes 347o'''τ''$704958Vy(šit9blPy 35߃ǀo819>7erspektivy40߂ׂׂׂ5273>8ílo840fOOOOM304>BiblAoktríz@deotářstvxv globЀměřít`OOOOOL26188>Rozhovor Josephemſ(tiglit 41/>V tétáe čohpechvouelmidlišnýlid(vykHhodnotit)a壐omi(a živopčb:jbrI(6υυcenterimgbasepeW600"cindex`@|470 > "81(| _1ϏO">Henryhoorda,0kladHleéfaotors@,dnéekěejmocněj8korpoutomobilxprůmyslu;8i8Vissariviče(j,`ikPsocigajehožhápá!vůHj@lypformHbaozkuvazu(qskZ8pckýchepublik – „supervelmoci č. 2“ 20.toletí,Pátu-Zkoncernu.

Navzdoryomu,ozeřiptaákladěšeho:násčilie škojikapitpsmuap,ohledběžný životphčnoajíitovaidé podstatstej.ozdílen),e.ordeamu0HedeímImikroepomickou úroveňvztahyakoKstnancůdnohodnikuyhýbározboruzekrganizacekybudován@*Hchnutů, J..ӋnsopďXproblémyvoiolitt8Avědynyultua WWSД_XInechá P`svobȀtvovsamo+blockquotewπȗחחTakOH/*nájemoplňov(,dkrývuinፐcestu XrodRuskaAmerSta"`tЄȔz8,jadك؀mravPetpoctivéčlohka,_vůrce7>oiicménjeji(časioPn@lZcho.0hneplatilruhoa8l٨wq0 tudenǤqmeziATO(SSSRA[ny1xxzvrác*globPí“IdyžpépYnutelqr8uثciqy vy蛈(iskZ(.ʡ8ut=azi!yvkz5prbyhmixucelRږv, nzejم*čvdьk8mýlilןן׀ϟ׌Pꯐe-yiqd#2gxir)erspek؇ zís!n,epkatpgg"terfonize="5Y> `ɀ8mbp:pagebreako1wwwwwwyČáIIr(NL6SPOLEČENSKYŽITpNÉ(incipyodaWolibyly#xGG)77jid`nyjyD֌ypdiv>1.ǯneakAek&Budpatoabr8nebo špat8?odosudtázka veliАhX>oolp.6d1emgeAllav1Mnezm„antiisty ,roto, že0dn"s p`dpoj`s:"Ilna0.všakovýstup4ámbě.ʋPoC:___׎___">Game0*oinninožHsled PsvxoxѠkupinájmyyȀ{75změřítekߑwooߑߑ߈TcPysHělo靡minuly؇(oj@no.ěhem@m@ew1Ъova0ocesemnklíB .օiitimpezichyv@؆litikacpo8r:acmpno-RologzmhoXř3gtůꇱt`ϔůlxtvtenPznHamaonPtraci zžrBil.ousT0emůžexQrtzpů5y؃y`"ímhȒ7J7j)ĂíhviY8lixhok Rk烲Pch owwOq٤havy0ev i@i)ap`Zkromai׀rů,Rɩ_8Axboj:azastavi(ethbQup0(Aimeope@zlikvid:ismus,ig:ztel,ulc(odaerb0y1klady!kore0ndejazypR ědp00žX@ miplomHu΂1ykenxmafiiohuamh emˋpokusyii ׍,neodiخcvoincipuozvciӝYlanet av馁Podpd šílen.ic٢`maJěȴ񀈘֣v(udouc:XJm?oo?7PotHji(ocil` ~kteedsceneǘphtek,wy_hara`T!rkt=ХhmiastnahohZhýba suz\'!‡˲#hleP unep 2z8興poxkupinjejichž účai1pphuen9 ;dꭐo"`a)cva)ouží{sdkIjiyúů.аvad؊PPrjtxusu_orPx?“o, želobalizaceako(váůžeýtůznýmiid0orient9naa dosahízájemněeylučujíchílů, reovatprostředkygggscénaři.

Povadžipůsobuje činn`nohaí,teříejsousténemožné`zabrit,Hjedi:ci,ozvíjeqnežádouiměrem(^npodl_Yhoářׂ*,H`ba`elitvtativji /–jatelzlxskaonečȄe,ýb0ůi؁0,veArýhHs pomo těchtoڍvytP8.ϐϐϐϐAIístuproblémupcreálQ/e+hDialxnɆdezYotázobjek!,j.lověku@stvuhora!edurmobruI galud@>2.enryordind8ri]vSSRr^ivel٦`inigence,Ѯٍ 11.2001podmínjnli(byvloSARuskxyužív@jemȍm!q Xvoji돚X*ů.Й!:bym 9i7yodhhXvaȖЊ &utA"dro(akn@omezi@edeklaiRzdliaXž0wh(hla");، účelnezbypbhtkul{0e`$ioooooObvykkdybavést1íPdkuАWe,azpruh)ovPHl0.icm8YoPx_Y()dlAЙЃzorC%FbyPaýtPH̞ým budouQikům᩸9j90drMQЈqyqbyhzabezp*j0udnPnehhypotetPytězЃnnaQcějinҤbM":#J$Wodůidstvaeezbytnádpověďatázkuikoli „protiomuepolčit?“,leveménuakýchdeálůjitytoyvésto životaЃotřebainulos8hledatinýříkladlodnéupráce.

IndXrizaceSSR,onameQvzov"a edevšímekonukexistujíchtvíhorůmyslu,ačalYobdob@lkhodářsykrize9v USA0sᄠomicF. QHmínkh,aralyz?eozvHtRBů,ysYtP)trz’bezpečPgf:mnohzápairmypůsobemji_YYHtí.akzvaq íBjmynj8daritakapPlbؖ!=mjn xzlem醐uX_X ndruhoulejiipraven`HletjcKmudvkvů ochran sCXوҒy`x77776cheǕǕiještxneHjevi antimarᇑPtHbolvismu03a0uKS(b)ggf6009WS4/߀ۅ@љamimoějliv do^Òn"mm (izaYičí)oyjlȢgstoupencqtnHvlasarmhlim.sžermě(l!Rusiincip2ٛDmu9sou8llkyя9rћztahvod1Pvat,eamo571r. 1929kPr vyvolhakuX___2775_ߓ__^by豨b0`Q( krpze ac8týklsk̊lecepMpJyjbližšíqi {této耐orۊ`ߪߪߪߪDíkyb aaktivԎڀa&poryx9iؒ@ů7226ߏOúčؠśu,2nuSИxUSA,terofici8diplomayzn!aȠ@opadu33.a `XnkekěS(ádaž r1hs>sia_υJؓv؅+oboxh. konukciuobil0PmFordͨrs)(zal!١03)xaJ`vHkupiedouӇrěh8celQrBčtvrti20.le@Yto۬ nickv𛰁p{u dɄ8🈀ȅYkytXphvzni؈ uɝ?????¸Ox@krȡlinform(t@hb@-metod&Henry`a (1863Ph47)Ɋ0zz1lateُ$o:séris M,Povec3؉9nhorson,8tvoqpušqdoQXy5( l`Gí;霿Gor(CZ)9L32preeskeZiLu߫߫70457߀߫߫߫ޒm`tHaípravaersonálurobaávodyylyealizoványašestrannélíčomoci.ordapecistůirmy „otors“.

Nicméně cellejásoukromýchem, účastníchendhrzaceSSR,߄݇hujímávláš1@staveYdíkysobni8hokladetele, ří8Z čineeežtyřicetiletémdobí.Ԅyčle)H. na8zaptahapit-průmyslkprvloviH20.toělo{fickoudezvu pagandsovětskepochydiv>3.arxismusfpyp8Na߀ ނ/ Ϝjgo___YZЍٚWKsu+terýmialšíPtechn耺ɀP(typdukc nda•l)#niap.)dPprud`zȽ0btivity}Ѐž #nů__^84899_ߍ__^žizå^ş.ӊ`sʇxýX߇intenzNJB(duK,uto`1éhárougx`o0ažadu@minimáAPyzI úsilNucyt,Zdo᧡emyvolalutJymzdyAu`ou߂jakoedtayp쬌xnonym@+vykořisť]ohlastk`o)fáziapi lzabezpečitis{ůooooooooo">VnazotlXnexkojeLJaa tubojochra s۔vjmQz)lBykasárensk؎ cipnPšiřq8Hsyst špiodržyicii1účere_-v@:letx镘`nodbor77og777772 ke „Můjivot,pěchy“u"liosisociye8torahlaš,@Hye偙rmȤuazr)hatstv„arieHlebipv! éči切obzvlPtěPȢbvȕ,žyl8ůPr rNicxЂWdělkou(el Yev'so7empqrychlᠰt(b٤󁇊hpy©2kaHle?místoPc z釂oup䛏aotixrsledPדoojide@gyakorotiveníeechnickémuokroku.ekutečnostiracujíctřídaezápasibojujePo,lkapitali,vykořisťovájeh úspěchů podmínkásoučasnéěd8ko-evolucezvyšvšeobecně-vzlávaúrov9vyy,l9m[hooje,fordismus8aežkouůstroduktivitxe.oigeight="1em"πwidth="0pt"`ign="jufy">Začátkemdmdespý letiЈ@@ěkter?{firmyxperimens modifikpásPpýrobyačel`žjednotr,ýšssmyslupla0žlivlixyifey. todůvHrekonstruao郈klinky:kd rak1ؕʑp ůdélk"Měcykluatp.odobnáa tkazauržoazIiciologyakoyjerSodntelo „humanizac=“.̅vedennahpQzpobit/?mmzlepšmetodygOch?????????">Jen ɖȎdosah*NI:plo0ksttvůrí,ꙐýpolenshotHsčinZ;hXe zhHtLLiboЅI0apl!gapměrk`j)int J1qr)_ek. (Vel0HtsYenYHdi), 3.d.(v. 27r. 537-538)?lp_XbP0i뙸 (hVSE) a@j1eI1možehradAdoztj`zoxحY9خ`0X:XQS/žt)o8tyloaj0YrepmGeu,oإt#eav鄠amot8,Љekps`cenpώhj׎׎KHns0ȋ ~liyneؖ뗺ƑFmVgbmܢ`QȄYJH. AoviəHxPpanodpor AiHAby(mbiliistorickh@let`nah䇠každého *proudouc,třebae8měřitato,o koniamrtenpeltevíráožglobpzacivPtativně8ntypu,atterohědo8stuat(nociál)parazité. div>4gXcQ?aplismusi?oig?0Ϛ777>TohHЎ0iincip8byxqvo`ЬjejȌȁdLX(nYъyQkojHižšíduou.ylazsobáhheAd(orq.̹ٝсvyčí0Ypyozmisťѣ90adek辠roveňNІE9racoaky.omP[s`qzPta򿒝דA,inimálněroobročinnosteormrozdáváníilodarů. každémřípadZáceႇjsoueslutelné;ílemabrikyeýroba.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">V špatsloužípoleči,okudpracunaranicivéapacity.řesliš časttendensiyslet, žHelkáyzicIsazákladipodmínk8 maximefektivituQvšechruzíH#.bychoesZtanoviliy,ȅdilpdetai@sifikovatůzunkxv Pniku pohledpotby[s8pnoje-Ƒ|lehp,ȇneboěžʇ1lh8suchu,eak9j (J jaэ9linPjena; i sPina8 blízk!ejod8zvysoɂDjimzyu;v!uHpІxst` se;ntizaiPehoulzos(tl땘Iۆpčetodinڝáběy2tliQpů8áhov0Xmateri0(nezbyt1úsi(yujp">Uxzale ur)Yokamžby ip7882k hu.ږ 949oznanΖqbsoluzdrxalidi; 3338nvyvinutH(oOPПi3595Nnevyžad0P9ámam`yýxykoد1y(jn8jšímslaXm8ѯ яIpěchiqnacehgerTytx, 퇨týčyҟlhkXȍb@,XionaQYorgؗia!ihm670ůžemesaditeznoh, 26379zρ9ruks71510epie ꔫzůiji 4032Q*&poЇxd@ЌplɒTu+ZýPůentaplacxَiZunožstv?@Qʢ;íjmPna(8 sɽotM”[`analý+% )!zsýroneporce;icméA"d ۴ىul`d` .aav,`ššíPhic؇`rXi8udQk!yme:jiala*Rzmpiska!rřG:kHdat8mzaopaneq,Aedle[ŒBpletkok0VxпXíjmmX>Ito뻡rdk životalu8zbavnudy">KSašsobqodꆈxčěa;(íhžpsiqúkolodppdj8\!em.ИZQx0nZvui8jqruX: poP9q)vs9pd;0poimeɤestɁևED@ZȑAlad.̕إ Běٖsqv0ϋˍkоvytolikKyؐinaduPúr:aka9㼉s)počítal šrouaPtiY`odes !ýpcׄXڻixPs@nv{@@adnyouXlPlán2il[mьx،p(e\ġWݧI2Zڭ1yٸ\k________XTenekonomický systémomoci úsporůžeýtáleozšířen.elkemumíamobou, v případěraněn@pracujíc`mus02uznánovXeschopnýmSmukilenů8d.skoroždyxistujebdobrekonvalence,zvláštxlomeniPch,0plyj at,také8vykoisil,otoaanijvyššírazAece8r8atěžn uaoden8xvý!ku.inakyona aloalrnejatelHšeaHklapirobyter(`ochybmHlivren:Є1Produkyenodbyoved`kp PoptávkyP<.ԉsouXvyhnu sledkw0tb@ítzxx0DXaliHm(okusy leží(miZosy,pacientohsetzڇpoloze.ozsI}H čerqolejo-odoZrýahvr9lidemxXpevňšrouч@alsvoQ8rukama) ʕzaxsto 15 – 20AacIagneto.̉镠ocni؃ukázqj*jakdaqPfabriay1(iyppobavHpȗejichfektivita(laxolik`9mo,%dnxtovár.ikohxopi1i`kpvšxocZhutitas,؝0iȊ chuťídluspek,8dravbš8rychl8ro8v9d.oigeight="1em"πwidth="0pt"ign="justify">(…)ěhPpstaticyčíYás典9563 ,žyzQv)žšíhprů. 123ЁPmrza@čxmpu8`zápْxbukoRlo4ᑠce207Př1j@k37luh@mýa60pihtikůzbDQidnohy.ϊii`“ (kao7,Tr0roje)mp70Հb׏Bez Pr pagandjčtCeknh(XyPiv驪Kiyixara(svůjiskvahaoidsytojIЦސ2hтsvé“2e_ociá`zabezp(o8daZsxvěXح0omunap?؜GGEA1e,jg_j( tprY,񔙂8ozkladXPp0P`nR JXtp8tIčě0en(Qd)espdarazit,normM uzití锛؜q髨eىnevyut,@mxС@lYakcrovz0oc Jn@ؔ JdshoXemhaGegradaci;0iȄcYjhoalHluho8orPyqdobroPn fondyP⊈8r)`pezْHtXП@ꓬ؉xhRzdaqrWWWWWVq9zstupu Yu`řaz:OOpHH. Forrdli8jbyrokrpxȚt,lirohpops rh927lfaev"DcpHdchx. druht(`Hyodíli]R (y))Qs/8*w\1H)hierarchiiodářůo-/)vlá ϋd0pobor*yvzděإH.Ъ򡡓e, žearxistéomlouvají. Forda,epřecího0douškou „sociálnzabezpeče“odborů“ěstovatarazitismus,deyenějakčinnosti0alieorytům.

Kroměoho,fraclam,ᄨnikcházT]jevedmámrozmnožjřadymocnýchremi(voláiniditami.nozhznvtipže przezávodůisell ty:P(u#,(matuj:ůhtvořilplověkalek máhradíly!.okudItytXąGAik``jenoučáPy0zajištěAܐ;uunivermst8dkemAςς˂ýmluvskrblíAteréje še`persoluH ležitprincip`Ԉ8znysuWWWWWˌstuXotHcaz áccelainak:blockquote71׀Є򄗄!omůckreventiv!ocnXaPro!h,hy0áv0qkapitola.nIš,hledhelik@kon`nvhýڀabsolutPý.epív8eƃHžuje0z9neȢ;nešťasdЌobčas.peurdevzlakyȏ!íčik`d„I",eLrobovӫm+0HbudoucnuXXmHak%oigWϓOOO>(…)σ>Párusýtodmín^manucl nitdat, doavu8eɁ`osl荂C"vy*ootPJed úk pocho`yhnuuH~ ;ruRBbnilehkomyslY4eduklupáků“ (U 7,YTr)mWOwuBez marxmohHcisypɏz`0vaHicmé!emjádkladvy `!průza)zrgzajeQΩ shrnyri`(pKSSS60-let`:Od`ni8~$ce!PhƇaozdd ilÚV`bdobtagnne)(umuAHtj.0'kGAm'Ì')HliЃh.zajPpOMحědejaiPrl҆WS.rompt,=kut\ld9blaahz3spěch ůlo:PHy)etloxniarez1axT@obviňfPis@amo9a@lidskq, sakqiAomionau 7hledcxy:Pc!ؒx1nevhohcnarahyiro0hyaaIot.͔*QdoPžetXz؋)tší~odt脑Jky =tJzúhipP`,3)#Y`V`kHHřkdy dkQúrazPAjestP ov8k8važ9zaožnéatnevhPhbopilȉ„trochu“;gnor"ranostředky (masky,espi0torpbrý8atp.)naruš2technologick`argzaisciplíýrobmyibezp n@i8)1áminzrych"Bsílzšitiaříjbmonedzjednoditن>i'aculeh؁vlasف[xa úkorityti;:duzmet1YotenciálXškodusmrthdruhé, -XnoXsta)viPnáxersolov,a0ȜP(v(J9u!d]marxde zH ezvכkau),úrazaišti,nemo(zoláЌ@,щ٣atd., X剚kapitstءXdhdaytoHs`)XOOOOOH. FordyldtůBvdhodářystRuska9dxhxnoutIp"vzhs0ᣆ`PiskutTthPte[aleňymeznRdů-pozel8&hšyčímžВichJzdrav@samoh?8!PitujiPin8vzd"libЏYzodě uhápGzɪ(.velmpěžiIlr8blbedipý@hcesmzmoud:odX(íKd_X>4.2. čIáruzkázy?oipeight="1em"idthdalign="justify">Kvůlioblémům,teroupůsobova ová žUi. Fordakonecoupil:

<0pt"׀Ѕ Kisme煪to,;ejívidstá8vestěěýmPšimlepšením8River-Rouge.˃*nikoxk{umí9Pu,-j@omocnýstředekaášPXysloXjmu0rategickuí.ýjimečýhodné't{objevaž@rI.leemPvztahěcTakhpkaplán.ysyloxbHhodělat.edinsprávQqa(nsformaIzduktivpikplikhamý@princihӉfungye0@8Xách.8ǜ/////'Oxiste8we؆situavdqdAaroYze nyƝMrspíšásleduϝϝπםϝφDetroit-Too-IrontownGeCvybud 20etyodBykreorganizkPdvoky.ofsdehHro1914alkahhSvazuӞtů?axcyklusZrul343ilxhy, 52ztva 45cidr`xylast`aoGmgO(ύGGG>Jděřy࠙hɎ$8él yhioɎuxtak dotýuhelolZápaVirginiAží@Pvelk% a@eh9hѐýtmiisk .‘}Rfinan⑑Vv3ĮՅsah 105 000aAhlPř0OAzڎZ8tum(X 47ůe9pkl(jč(Zvza)u@u)jen,kcioyЁQOhu ucen lit8؅, ih"zatzaZށR60nPklʏ hP,čHedAzme 30-4 (nomiHpepí)hahc/.`pjiؾȒ@v(š5kus,0hpynBvyECslpd؆i úvahikdyeXoark䘑l 7Hokomo, 27sobsvagóa 28(p^hڋhžalomavzčánevhPkuqyHuk{y špvé,nabarvebzar0léϬۑejeK[Hcoxodlit!Q`puzxServisqdy mnoli؄{ojýrob!ori|axiɃn8srn؞exisXRbobtnapdhr vW8`sa`suTYBye18ϑsíčH `z@1921(h؆čutpraxXa`incip@Dos% Ří?\azeškJxčlk`zabírHpoشcoq`8lanv(p(ebomjpotuu@! @zav9 h0hletwHimith0hoptele`í,+,8XH *yš 2߇c(@@odQosvozemЗ0uX0P3xǛ;hIpalubpoXtncȆn27a 1650(ou 9iti[v)`izйP1jimittaɷonem,rušeny.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Celkověylarganizace železniXvelmitrohá,aždýříkazusírojítkrz řadunstancaikdoesmxkonatezQkrétníhouvénadzeny.ednouánosemecitlXiašelipravlakotovhkdjezduterldiny čekaF.ošlimemRotřebov0vydihv`chxvneženW;oч`ešt8edtímsiicestuyhenksoXp).eačátku8 vůbecehkzlomitzvyk„ům“,idXbá /*Ale󇀄p@čas(lsAeasněj_y񁨑chradbyachXviní.̄jshplniosmi covden,ؗXyžjؒdchЃ(cel`dob!naplnPokud a9člQkjdca?4,p0j0PdP`x\ožika]Ué8ӒdijvíHpezSjQdu0@ehX!1jzásle 3ŀ`dnbohromďq9sovL,0ezísk`o DPh1y1vzpamavaté8ř y@oypoloPhmmiichokomotivyvagóȬa)+mEWpsamp#yji y8جጉchQnevhkuX;pX hospodaڂsQt iido#pazmarhƊvžd `h@! ú`Coý ,aPYIlezni`(0ﯘzku:spЃz썆?“ -on9ٙixkor9bezu*itodzvelk`sum k OjmogVlakyusjezdit^Pa. Časyٕihs񏁥ȓhtiHvnotxVҷHفخkaћBi,ck0thK:i(azěk(〠tpam쭤P9bah9íb CeAzhiilphioeworkc 3p½arganiz 09inky(kap(16,AŽ3ce)mpG@bPokudrychl&ubo8ARBtPzkaz8l0 dukitypaqd zЋH. FH!l 2-2,5pxluQtѿt(-uqv0.čiv^uc0bran1tc1po쁟regioiac讙zׂClukojYna@p0Z ЕS늁 0xrgitpvolrA0s...0BاXmezaHu0p`ɪYz`mínkáchtejnéhoolnotržníxkapitalismuředstupem. Fordao říze.

USAosled čtvrtině 19.rvǀ20.toletí,dyyly krytyí železnic,zembezvýhradQwekonomiky,eteréeláúř*ciátneboedpl3rovmměšovQzežitooukrombyznysu.ako( avedleuskýchibjůymdeɁenažíeztPR8u,jehožacPvysvětlujúspějeji8reforem$udězo1991wwwwwAHzoho,oíšefuaetroit-Txdo-IrontownXi8kouhranyƂMotors,zhj,mechanQsúdaj1ːhI nkáhfung؂aBv՗؄lo19/qnYutomatickyaPtkI(nabsluPb,exo4ečxm(imulafekti8v(@lXkladntabi,apsivndkcionářům(`nam ,Yíčihayvílet:finan餑vyjX؊šajztaB`eisvoboHڀodejeVaPonk !mpaМbjasňzUyǞک絛axHz nilajunktur(rhuh„Heviljisk菐eftu“ ayáYk@P|firmougrs esvůbec9tP9PpapneXjia.φRžalx d0vdo0ϤˉI:blockquote׀Гd“gcNejhorší,m8xleȉhmůžni(zd0itdincipuѠBСbj('e.ՆzI﷠zka@ořadun @pZcenčasmyšlk.ӄʁsojenikdo.΀ax9nȣ鈑osobYyvelmioiáři/plaHlišXz)acoٿbalouháONmajltvrhS|inveȏ`‚yy:hp:DjuXliýtكni`d mlu?za0aXdžƒФhvבQ࿐ěЙ7>oigϭ`Ϛǚǚ>NabchaborP8?dtXravdexistfx@piaی(l],teroЂric*Q`nahrom(xPdom9muscjspektHma@ə kýnepobujp*l@!{OidocPjiCschophpدecuAá2Rku7@kePzukolqireȀImocdkopes䇧pwiIcpou[zfovapmymem]straivednebЂiHš؞7Ϛ>(…) Ř󔸇O@Qa8lyoUfibpDoAo!d(r9xdůr(0exyىomi8kci9(ekulacpneB.ʴzanedbaXp`tískiɃ@srr؏burč[؇N]KkvRz0ačhڃxtXkKmvypcetividendy,akozmazlenípekulantéodnostáři železnicoužívaliividendyao,bYpředv9kciezvedliotomeži(akonec)základěPvýšůvěrynvestorůve@j!iypu@xn.okudisky@pmebo(způsobemdal ikuɆzpětčasinsce!Kz5Irodej.elýchpoj!YteHsejdeožnádNe,terȃouvícektzměnilasmajit,atímcoHin8es)finančXciuphroma(doobdsyHztra@vqhuezřísenalogickhruhyubičkumoc(yYúkorehkA!!oxřůz(uiybudaRchozxhyramid.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jfy">Pm؏clich)epvk.riيpáis?emiyؑKezonzultacye,tXjvamotpmíl`ápOnipoklají,ro0Ӄ vȐ9ěYќ"xačuؠonomohbýtDvylexta9qmui8dhМ8norem.̌rzukhњIlitiku.nst0\j!hp*ohlewghrušaTd.ڂ 8ča"yd.íh pracoPdzdraxdskIum@aokol vchusePtynhzdvokXů-čáorganizahobHrK Hštٗf`hlqԇy@8ItшѦ#aragraf_!itburz7]џзzd8ϻr`ЂzqruO@rah(ěneќihoraۂvenku,niknujejx)tcivlas:vXtšiȊ ,؈-p].” (kapitoX16, „ŽE“)?ϭ>`A`lišnHـѮo-kHqban`iit `wrimŮ];wmetod8 I#–iߗiiprty8׋77777777">K`hŠ&؋@odví“hlIahla"pozor8za0ᆭ0ktwšíe8,notuakci|trzѫralmyšءú@!drží(imc0cЦukroktIškrcenschopa9 hameJhj`se">MůžHardr9ztty?ΫGD@po*8MuM. Mm0za҂Sab@nzdosudxnux卟hbytzhmڊ0>(raz؋mi)ggggggggg">chyaoupi,ppXiHed2Heimdy`SpoRXHdc0vejRȕp9Ps@iuJdobB8@olefonuro؀h@Ȅ/yý7a]ya(a@perly.ӓ1ʫ;QsledoouPekmejhžšíepo0na:minulziPXvelknsZzne2B@Hsxvpʉ蠗nímuílu“ (kap. 16, „Železnice).oipeight="1em"idthdalign="justify">Henryordyjádřilvůjázoraříčinyroblémů žčnímdvětví,to,akylřekozákladědravéhoozumu,ŽDYrientovan+ineseXžitkupoleox,hrnuékušeefcemisledovně:

<0pt"׀ЊTWTVmesluhar@ávajícspedlivodnik,terýelákut `lbne0dlouhoOOmg0φ>ZjiPlismeKdíkšíbvykpac)Hlit(staloožnýmlevnite+Detroit-T do-Irownskdrekrom8to(poskytepy.rotoBnhktnižleesvazovObchXKomi(tj.merickobdoboلauJStksazebP)mí(a@pov9.ʅpxakitua8atXrКdekejz?)7WNaimíst0knihyȃpíšearazmpnىbanPaichři lupdHkYѤZápaddep9USAešonXtHji tvr: ߙ7߀י??ONeڌȣp0ujčsiz nKXYnЁIéřůmjenpokusȘtavdŠ`ceākdhu֣HX0akv4at`ɫȱko8sť[Yl׍ԏsmu]2nuP@=P1zaciP`eXřrčchrX(úč҃Dsmyptc)T8K)sobsbudsplatP܎YPC9؜výJYčápfabrikɞcejednzdpiž1{e 1000ruhHnebo.dolarůHo!efekforojȇ(st`mpo󨘉xQogdXězQ;mo@,Sa(vaXQ zIǝߝߝߝ">PǘšpaYh+svlasbkp7׍EHlaZodhyx[ق.ůPd[ul@8[zuenerzis`x vydRXxdukuhdIteč)xžstȼhvewwwwwwwwwplehňujvs8ayhleبotpCizčH`odporzahku.noZ6kříliší1(t(I`nasadilaacz)ěruy0HklkPsvabОhrizn, )jim 1r0povedl.onydAуBodob#gace:X@3 p!JnucҬjpc_________">VPӑralhڎ3QDěiಾnáAy$JIplý؝ٰωHknehoz důvxniXzm0ai Ihos ár!a؁–ȶ@umeeei񿸼!"doP1Xkko8(…)ašturYneӟvQ`oýx1šílibovol U8rok 7%0ě. ooooϓooo>Pvř P,zasluhzPXtí„Do“smybratb)idmi spočíváětší stikojonpotřebidí.okudyrábímeěco,oUujeina,rodátoev,akudeveeustále.́upujXtCjimžitečné,stejnpravda,ako že2i1vodu.“ (Kap 11. hPe`ze@zboží”)oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jify">„Sbychomísk(Lza 6%X>jen úrokyřiaždoAukci 500.000utomobilů0půsyXdr؃I 4olaryadno.ˏtce,m؊zlepšmetodyýroІAtěžkýluh.a؂aY򐐆(bliž 1jvícIžyA*bymenroteruhXkazksúžil.oh abezp(itcéxt(áslopol o.ylhenHifnchnaški"ůjčkouzPhobratu.Âposlatikolivnr(aleklada. PrxHmyslpo sch0 xmankéři <?>Hvchormulkác@Podمruktur؀ч[um,σz (rXě؟mi) P>emohyoPpitp xikneYvbuď"ebopadap.ӆ,c`mo^zahozyiskh/íla.Ϥ>LOhrѐřílr8.oajɝate.tevdkavůached?irganizovam @incipepmafiey"J8dušší Hspekulace ṽ ,odnvytvo؆re h-lumpXRusku@90.htX). Úspػěru0jɤЁ؆ úgQvHaktican拐PhsictanȃhipSami. ǖ////ϖ///>Mocr (tj@sؐkorpo))15–20,(laěh0lkyhelvzaedelIrezery(miPoskytlWQ@hneoxni9kredit.̅,сs92yЍdm7m)stavhdou9ylXNzJfdúroU@0sáomimocymptomemL;m߆Hu9Hcohnilého?ičz@apڶ\PbecТ1indriVSpHamy^aszaveneȺhtɂ0ý`Qch!cLXktXAm8ZzdjYϚ>Musqupozornٓmoýt!]moskchaqerXcTht(x Naopau霈k(d@yzn1ɋ W`ccᤙbwد!5@jk0reгt(l!hbožíázȜPjedasѢAJoar9sXspȁ`klady">+mypa߅Yjsaituačloka,ٕSև@ran0nyhstM@můžeceX⚲buěl rɋ6mӝsȣlpezȤ:.epȪaxHknxdunxXPpohnutßjvyjas(exi5\xaximužitkuětšiby0el.“ (kapito12, P̶hi@luha?)te>Neníěžképatřit, že. Fordevknizeaříkladu šnéhotavuetroit-Toledo-IrontownsdráhyoběejkouphstranyƃMotorsyvlas munterakcichvář0mekem^burzov(ch8ekulacdáyčerphavysvětl ,ročRuskušechPreformyooP1991qmu člo0nein užitek: „finanči“p@biišině,j.akofesiolIkorporace,zalěXdvýru,jsouchopniajithmravh-etic,to-Rologkrok,dnodu(toKsamoooonezn jbrodɆdy`zXlynou9Gvniorgzap0ikůsyst؇(jšívztah0saždYodvznožsqǃpsy(9`ersup8xoȍcelkaȐůkut1lc0zmíob9ꍱarotlí.Py8Xml{z(Q9؉АKK.Marx肸ytlapa2yneomd0es9m09pedebl9u#fpa ienh𱙡07Ich:`en݃sq0A_____TdhI4otvorʽ®`O'!e`n,důsled^-esobp`0rA!XědPvotaačQXXl posmrti.йdžsi`vyXeHenryovi vrdvykopsťxtedႹO">Zruh1{slep ituinenzDlibЪHtrža؜AžoȀdemcie:píše'dokazujuatIYpadh0ity-nP,selfmaana(osqiamsnvǀmX8u mož…bjvylhpfʎu?А!Țg9`жؒvztah@0lAb.ovelchthsЁautor{účely:Ѹlišáppn1sѰhȂ9kll8ekᘚ`RPxraiYЉIzvajz 11.1.2002:blockquOI׀Й Ačan#(nilykѕlvfabriku.ynhzlsuZ.avedrodukleȐa.͢Xrial1(,@H@ayA(ni񓨓0k}ka.ӾІK9ohatokem.dybJnahvSSRjsocitávonKprůmyslHCol?ejՁPj8ansrsě. Řád. ČtaPmie.bchduDh ЅؙtXin識sloubdvxaibi.{hAvou(sm.ʃvyb9a,dyHbedávajílouhodobé úvěry?leoeníIhlavX.ordayadávilauskárokracie.najenveřepá, žáště8malpyzTo,oxznystrácH0nostáře,omzujeenou. (…)oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Proiizovanýapilsoupřijatelnčástky.rotakRobcházAnve0ceTbaa@sůl.lai1údajnuxdom1aҀXintib@čq(...WWWWWWWWW">Co@meísk chh?atímpBjas)=oyp0mmem.bytekz3žIBtit,š)@stom,Ieud ` konylnit.ʔdeži`jšípreginezačQpvaturavidpodprincipu: „fedeŽivot.Ϊ @akHu舡čaq¡lzؑ8stalnc NicrozPhoؘ[.yr`trolrta.ɁAmerÊbYkdyžúřad 0necoly,je0!Henry`dadohybu.hWlpwpbaP)o@zka:i dQ,tnapsal,etlXeamo ȯl(!8? b aPROSTĚkvnek@dXXXumusjemluv9ůJovipíšesmysX@znikufungdMrs@vzdo`pӇer?ýrě>-banЊrpceYfinanPd1`pinX@ hHbezPHob"&`půj8P%Hntabi@polQnsʅ`lV0襘y8P1vSAi,|mukouschopXpPvkayel0ovak0itHIvíznys!ozxřXtH(moXkladefekti9 9z9zap(ٗHGGGGle؜relaX2ppodHniro n ůstyw@pa(parpz,ivziti@chktPedz-Lpavɑ?esvobomafióziȧqurhskulaa?hřst.(peh0hradprezidAF pmiXáGvly )@ȤX1seClih'· ti3socigxɪr ihenώω߉ڊ%jx`r𔨔mahvni.лȔhΎsazeb ()pȰ0i9foremJktzY
*   3*xdivW>Odboče)odatu 1:ysovzávȒchy2epojsutotázkouylorxnepomen@tvor0arakpědyvyso`ho školství:υSlepot1plyzují!ro8ůhspekulůčiárodmuopř,0p. Livšice,ealšíře إpHti\dnikatelqekonomkɊtor)ců-+těch,do šexWo-finanoboryM)J–jejiuYomyljmímdlpYumem?eneqomost Hrofesionpta?ebZz@mysl=á-dare@qea8iБazaílržetbytekaleHituol{eoprcearchieanřů-la,urzov9sntʈ<ispánůchť`dě(ěsám0rv živo9oXdus..auti`ob9itzpAtXět)sn@y+9ONAýbH:ȀH0yitížmciajevI`iJží9v0 padpᄸdaň1-dpӆ,u.ěhemelPdoreformédiayٍ xarP+kčíp ytpba1dus ev s`uXlkaplu! !odXdáQxءdhzón(td.roЄɖʂpva1r`X(tj.!u)bXkpt+stPrincipi0dmeziӤútiskem zPt؊uX^sPmmpirishytilidaf Hqv֫y`existpɃhjakomXaQe{ (H>wbodjwíb_i`eur@n3cpHhXř`vyšší,fekkYn륱tol,sa񧈃úXVůhdh)߆cpppavneHkahnad(ъWkorpoerazitů/uloS@8ɹp0ulýazeb úrokovýchazebarodukcipotřebu,terýemůžeýtdstraněndBímanXhoektorhovoříom, !ekonomickáědadičociologieuskuajȅtistát9tilidskcharaq,oIvyjadřuzájmyHdnáXlichvář(fa „ecko-teoretXy“avdě podobným (aleikoliv3im)působemHůvodňržádoucX(xIi)in-investȃ@Ite`.

Přieleoe široceozšířenvouȏatPneadekbzoЋúrbarůكpősym!dajXuakorojckutaXenskȁ/ čin׈׈׈׈Vuladu0xadavekincipiál[Ȗdazq (vtatoi hPovkpxv)*uěchd9r`)úhlYhledu:n;gkQnevzla`pextrem(ů“,schop likvidovatntut}akroP1Aízeq>̀AdukBKaluž鰛ž@ іzPokudtamatu@pakmoisidم(PzSep?ů. živoOvpliticXtuensědhQ{/etXem ]tářsQ߃i81„u@r;“Ä(hi ryTre@z#nic١vq`l,),Xnut ש׫y.ԏфipPrganizP,g skrzdodҡwpWWWWjustify">Kroměoho, žeystémovéankovníichvářstvxjerostředekealizaceinančhotrok,ůsledkunstitut úvěruPem9„hraahdnuru“xeter@jsouždy'mishřitelé-Vi,1hrápole,umírněné“ӈsazbyӂ(sthoubštziných vo(.

VЃi(mem,`acujíc…y,odstatikaȂxr(lo(občanutěHíkyů`klaatocentaerči čáaúčastX@0hva(veň҇příjmu.\RaXvyšyýznamů,uzaplaɎvysživo`ndardu,`koniwq8áchedHvdnebezptabilung `makroepomiky.˞Ǐ(yě1omci(Ačkoliv^neBx)vytvood/)žádnsvꇠ`z lazáqQv`penaraziticHyPokudeȝhlasmim@a@(včet0`ᇔ)huCje؝oskult@vaxHrespekkP dod@듐uI smusjbohatší ʕznjiero1ldukPvjp(1or w=@Qa@ ,9Knem oHvAlvmaz`ž d1^osoxiYQzptuWWWWOrazdHQ_@pXЄlu kR xx'k0gorií:d t">tpsociál+zatzJxTaejSfonد (í5Gsu????83??w??ψ???">finan moc@إ[č(Xؕ`je؜h jemluvnenaru{Qa`ranQ+(dhbozb:Un)/ulw dobkߧomzcj5뇀dežnonypyh[peHz myslu,諐yma elstupm(tas􀠊áůku0Xt02bAvenž3ůčiěmOTyneqaӆkeQozow^XobyvOpto!dut1objasnxؓ؞mu77777GGGρϦ*yruhA[`zp0vqmiȕakevaž!ptib1ares?wwwωwwwwPmu771(in idumЇřazenHům(0q؃a//>OMtořebarávěěžnémuracujícímu,e „aňovkoplatníku“,otože%kistorickyeálnzformovakonomicemusíámýtDŽčkoliůže čestqiitڂ8ovchříj,záhěnývepolečnosti.0jucenrmit,dívatpodport životšech,] n!ʼnkleaȆWWRWSmáávoděpč údajzabezptěkdoschopˇyCuje;)imžwhoxaHayšší0ni9třeby,XЃ@dupnjamneb9xrodi.

ÚsilvytvohakzXousIdydedstav!nejti arazitů-inv oreؙmizapadxamorfqmas&;kte `j$ȍ vAhdYčástoi88z藐cpapí؄)qatQvelkáby`i@zkoprbojlaȆpo9vyQobranuelé8tobzvr ě-$xsɐ????>J mRklad`X)ȄЏ,mysřad?_yQrjs Ai organizacɉ finxrincipuHlouin@tutu"ěj7xGGGGFNtyp vycházQqhru ()men{zdrobanid`udPádíz) ,pQemeXy8؇ (asledekkIhod@ství),Sro虁RZXenjhHinydaňováolicieíbsluhuXcpjusticesouenohémnalogickéložkám,terněmečtfaši sokupantiompletovaliístnhyvatelroezacivýplánůotročeárodRuska.ojli(ul>Mo(dnikɃHastractch,čkřebaemujasnitýševedozdílueziaiúrokyHoejiXvzájemnvztaz؊jakyty,􀘁hafinYYtikuudaikroivnidXhosářstv`vouladu?:mpProPsebeklamemxděje Z legytříjmyyz9Qá8osob,tkapitácodt`doÉxnižyedm „nešphhrdlo“ymovhvěpekm(cenipapíridecko-teorehmuostathúdajnutn!nevyheldtohě-ekonom;5uiviReWWWWVo(aůžejet u8 Xi..Сsouží PsilP`směrunhorš situdlyjšíriziokb`těpS!(#slebra(div1>Odbodatu 2:xio`1čpXoHyŘí;,Xdnotli@amostaHXveGUSu,dy(můžeýt`dY؂ím člokedirektivně-adresHámhs„jurisdikce“:divA>stanovovámílůeztahuungoho0;soueáceaždépolupracovka (eastnance-inidusty)ůčiparametrqo0dihPmnohaodvět `H`-@tPb4.__\p߉߈WWPZAEVÁTÉ.uhm:yyXliticko-eomXaworie,tenaxs,byPčíXkoum˂?:matika04a9nOL4.3.ordismus –rvníříchodolševomerikyPodstatuákladxhokonomicképonaapiturčil.V. Snásledovně:qO9kityvlymefinihl!߿ڸhHxaHdnyjadřsvqnegztahra-j.a sжAXӏxisvXvlasy (oud()럱 iona;tv`l눿od`輁Iq ɋwxK[,ȋ1ionqzS`S,뮰pěm8nPtaXzSLUŽBYou.yɝt'ioAak!odXpA,arxPů-antЈ܀Yreucionářsísvrhnout=ensko-.ȁ!aciirans em8m0,Da`@@ilx způxza(poJ m:,jlrganqýroěh`tncelp(vtgloAleředokračová mitdnihy. Forda „Můj život,é úspěchy“dělámealšíal(odbočeodématu,byyloožn@`pecenitloubkuꄱvyřčhowwww"@ter">*    E* div>O 3:bjektivprávasuákonyܙwdaX`hora pě`aivich,řašam:každaýtypc8aheXmedomhlasmypmjev;__/="2/7o7ϋ7770-aʶhza8do4(/itГउv od PvévolQBůžЩ# ('9)ie4 (7t)'ggž@魯 reaexi fliktyeziy'iЊžبBH`rmyojpadekdyqtvůrਫů,܌(ka(yaelȧouší;cȇ8rezaxusituaobdruhu!3'odHaem0odedYanformruskií:BezhšJXvincarem`vÂxkiHod) d대okyovo^@cenbH8؈sa!o]iAKroHrchs wt{Y XcpɷK ihz úhluh@eŠ9󾇀th)í @`modulů_?稟ggϩgooaltmrmíXglěkr`ce0?fyzqјAosob; OOg?ωochraHpodle΀étooncepceředokusyealizovatIžepolečnosti řízenídleinén,eslučitelsrvp;ojli><ρ6π́"lign="jufy">algoritmydstraněinákladů (vnitřchtrát),ělastiaterouacujonormáho',odXXvGBnapět!flikty.NJ//(ul>vtunevyhLmuskuYjas,@kygrafyyjr'4vybHao ePoPr8ip.РHny8jšíɞhraj:porBsmyslonebHdu脩QتǠ''''''?7/ϒ'''''m@Z0aduɉ(vinutaáp-_wהȒגbiblicYdokp(vizЁQloha)XnaX( potl8výdajů/+'' ;9ބxistehinpaidov!korYnaH@sHhř//ww">Vuuo)mpeny,ma?>h`obQbulabyrintutylu blonHže“eꀨ9ikroɂnСmaI!votm kʂ dxzoremQkuPur(aispjiÃaъhíjmyiveškjemraco@nezhšle @ledYj sHexulobeck꺸om,dٰ٪фXizky.ֺt:npxeP/XličtXaursiěco`񑫣l#:x(ubat2؞mžzitYPm sm íkůp wwwwqRPojruh[i?=–+a?Kn8mp@bim@lnap`lvs,hWd. 1917Ѓ3 50.e@tj.8bkdSSRyl0pln.V. St n1epepoaXQ`vedmvtrȘ1ob-kariérlKstagnace,pideh0psm`uzڡ0e8%PyreditXAQei(Ȗ1odpo/yohrožJsamopuiapieuro-amertypuVޙgvePvAšeӍꚘHmlXk`58XhmXtrarevoluantisotskčin).Δ1Honaroj(a yMcCarthaɠaz"fesXxou8lechфxdRN070-8 pohš`litiЄ(orm;????dAǏǏǏ"Ӏjustify">Vodmínkáchnožstvíoncepcí,cházejíx0seýhradnXmocadpolečnostjeznikéto čááodárSnevyhnutelný,řimuavově-“elit؀h郠néneužOOOprotasoqou1Qpore@obyvaa`nárčiasko`vouPbeck@ různorciáxatologiedeyXsanyie.

@pchnyhtšin !,)phآvlast0byznysuPneeˑglob΄hbXmٝY impإzpů wnebudhhr9nvozitfiskac KmajetPů.?퇰adobФi sa[(otיייב -glH&(í"cen">*     EWW*traťP0om@cokl.ord:*blockquotweׄ_NmiP1tendenvys@xmyme``8_\tak@xavyžaddůkazys񨑇honhzaaždٳu6Xv@uva0xDek.ӄ+ismus1čtatrompasivilqe.eexista|88hyqj,;Divs`dHlИataznam ecqosch.͂\yyP R߃؅Hneouz'ou. Účí@ؕH,ezJjpxiД>oigem">PdehhXdo8zatKy=`žímoh@býPityɩtýk "PiutrxorIAʒ2áx+PHex8Js!aYdenszcexXchpl`h :evyvratiH/veikz)idbnXiDфW. (Úvod.M8hla )GlaTdqP(Xktkvelmis8ryi aspeهgS9vid8(hoK:trestص ,nlnrtlindalY`@j(dȂWtiXkorporacinddustamo2bu*el8unɗCkapitsaτ}ydavo-`elitxBpoleč¼϶H. 1citm,oᬰ&qhíؐ hohobjekti銈B0la lik!odaHlijevi0uschoX.֡Aladqr=knixp0sဢH oalgoritmi8ýroaz)Qɣ@dukciPtomenryhlašuA0eP8řes,0e:div>syXm֭)Motorsane8o(dkosHía0ktrnikaE71@ča`ydVEItaipyra-et*!${əudohzaly`aᾹúnHikroDꥨnHbiblo-talmudmakyyٝprincipemafiózمWanhXřůur03spe`anBpo[!mo@мjeٳmrií (zvýraznámiRitoX:xětšiIzeuý).bec`'' ožosáhnout퇈o čeho:kdybýponstruktiv12Pꋈvnucen1na:kla`zor[Ǟj@aeskobče@trůnvšemuaz``,0H9`íupaddvisl+|buc(ne@P(rYo"0z?nsamߠߠ8593߀ߠߠޮac,yiCxt Iymunhstď*plo)rHy韥dalrozaHoužitek.yůžeqjě( X">(…)σ>Mrncip,2yجilok@avzi <aiýky .onachX[librojevů. Č Pp0lůjHba"sk`J(ۻ0ad9i1Y5s`LIDSKÉ)e wwwwύwww$ne rodukaЁdihn[v].apit YtH8vůufez1do@mvyhnutellema!honuhzКWWV1406wT4WWWVxJ0(íz1raqX.Ioriگo,těž4,bariérez8po b Ace8!sk`1škůdcr8exPesزymxpzpȧȜkXacomztahH. AIta8tehdyysš@udoj:PIHecest0djohatst`šq>.“ (Úvod.Ide@e qxm0mpg`bA&a yitxuш#fragm#vy(říje&ceate(mnodtv mƅ-syHmȍkolektircharadjed(vyXenP;krétِ0ýru`e9por݃T~nH2445 0dž GOOOOH3245oL6OOOOWnemůžýtArXéětšiӀněřípadůealizovánoaturálníormě. 

Tatokolnostedetázce:blockquote="bi>JakzeeH@(kterésouamyobXnic),ᇙesji,ěžAAhpolečiépřizpůhitvzájemnýmracovmtbzvztahůmidvystém8el+mnohaodvětvvýrobyrozděl Podukce?rotožȍ0Bceé??9určujeOika,@avH.ordem,)číȇfvomtoxčiámh(`m@nkonak艍růzchspektkye`kvástePtextuwOOL analyzzěchpozicistoriczova (vSAnaápk)]ioregula0<íšIgggg„Chcienjítdpďiu,daxu(cHdx(maximumžitkuiem.“xapitola 12, PD–ebxluha?)KggggdT(ehsnx@edvousmysPyjádxbolxvismko m]šinyxij9Hjeh 90voإkdoxparaz8valdiv> _//׌O8VzpomíPi!aSibixds8byl0dHčasdeportaci.talؚ`ha,XȥxodԂcetTodešxov9vnesodou.ֹ(er!v(tixvesn8leez.Ω?s8I0ý,hejݮiжIOzhPamHmopJakk`?nCutopil8sejA u: osme?̂můžždyynla...kusӆg! (zhěnp : `mwpzrpro šířP ez"mobnažrojpo1917).ڻؖqj胠`čkvelmh`كy`vztahp9vepXk+Hrůhschopnpcen0|tkt8po(ě8–r)0AjlaepizodPye.y_oϧ>JEPEBAONEČNĚOCHOPITXEEŠECHENNÝHKAÁLŮ,TERÉAVĚTJSOU,2EJĚJŠÍMROZHODUJÍCUEMIDÉÁDRY.ʄ΄yVXŠI0ČASPODMÍNhS (*8ystoupJ.V.i4.5.1934dbsolventyjensk"akaiX)n7Ҹ7_]Skutȅ:#yar.omutvrzvynikaj(ímaYeratka@xářeohnelíbí, boksi8,hv8@tPčětrokáրřskouormulací:

„ProstředkyAstavujídroje,aíirmě A“.čkoli zastnanciéryspravděpodobnjemejcenjšímm (zvýraznoiitování)hsto ( /aH)%,terýodléhá účetvide8.odtrh Psprávnpvariantu.0 (R.A.Anthonyrofesorusiness šyardskuniverzithZákladyictví“yvvydušti)naӀhamerichoEssentialsfccouxng”, 1992.,tr. 9)17zѡ0v=mгkȑvyx(ee8k41:aleXyIaרmůptvo;? oollig="2goGoϋooooouhu;zȆipikvl0poiwإ1kontrolvAífungQW[` ůhHcz(zvpšychlAůz0Iyid,nemná18Pokudolektivuanuodobsychologickxmravně-etatmosféra@poroȄ\mkroměohoelospnsk2faktor pak\nikdsoulbtmutnouxistencidůsku, ž8epmormhierarc8kutchlbců8těch, jmuari`rajAkter0rodnekompeIadekPhstaumastům úhXUʋAprocesR؁_.Ԇ(eýQbH hdářstvkoh(aky`muPvomnožůẌ́8XkladpriPp!vyρ8výše19Ali
(zȇ0skehdejqonůdrЦ"س82majetvlastkapes. WWWW#؞lošȆ򞪌iP"rachyE eiYvшlivtoj čHěka,hilX66nebylyHpzorganizht fióX_Yxilinuť*X+i࡟9120Vou8(vy]OIkЋ~moց8indiu"j`cxbnuiOH(e0či)JajQHo Uúspěš\eօe,p)ɱȥko-`kr ՎJeoh@BtožnyIexistHIoc0hlPituacivsfHont`n(zbYaici`rWy;1h(plmž!!Xpo`aksobylacv)iQacházelaQ>'׌?ό?:TotýшWlisvhaždvýjimky:čínaPemk tykucha9nȁρ͓timim8á kultua V wLjyNicméozk(דדע* Ǜmڋpvosledۀníchetechečlivěbcházítranoueš1diskusnaémaracovhtiky.říčinysznámé –hodejnostociologů,konomQpolitický komentátorůykladačů,teIstluj`Psdělovac2střed{tutoblemapu:qjednodušílábainves1“`dů؂1-akov4enixuevadí,hoHčezavazujeneuráží. 

AleezhPy2u obnovmrav-`otie
0domiPáciOLEKTIVECHynemožnja kpvXensbud@:niunismu,{apithokudsychGD''"0ek qXpakineemneiuhtítahЉřiltsformaRuskaxýmiolaryop*bh[musetojxžkopk1byesArhýh>y_čehoضosych98toϯvelXdal(dɘ$typ onpe@sa𱠽eschopvz(Ӿxriéi,XP(tulouooooO'OG/Ϗoggg///">MntiobrasvjvotaedtlymierarQdavo-ظTsmA爯oooo/?ω'ggg">truktuxčanpa,krý"c ůzyProkjtví,ro ČlohkaístOO(tame (s؄X)žd8[ecincipkteHh|@a(n@ak(rzreoooooili(ulW><eight="10pt"idth="balign="jufy">Naěchtorincipecheodnikyuska řídíýmydminrátorů-nájezdníků,ravně-eticaofesi8lchopnýPpouzebeob`cová8,neuží@staverozkdӆuneloho,oytvořilyředzgenerace,Xeejsourganizovatvhtvoj kterép6"1emTptoupebnovyapitXsmu uemonujžebeznadějhlH@,důsledčehožokoncaHi 20.let–8eškzkuše sociíkataof8yvolazavčasvyᑘib؀`xporyXXؑQ1917"njpoQit؆prvčtvrtiobyl9řč9ublikRoen For؎p vzdqtox؂aszformualzačátȅwqmezibyznysmeny“po1eXlmn hliít, zHrany,stávacH0kromܘyatelů“,inner2mizadruhzáȃroyqayim6Hkomplex銱ohZ5QplnPncҨu؁(Qwpmohm(rpvXchnyjiIPibojev0љsyp…X}zhYpvzȐًʆMé“kb p il;div @op. g?'''">AhteRliѳli"odmysuzCd(u׬ׄP@:a dr_ϗ (jobec0já`va)lpzbyobyhelstv,ek 8kkohvzur horaijazyh ůnvahčěka).ek@i<0earɞutl`(!,܏:hem脰orieAsáhlé:vkudvise1X8 úslH,nicmédopz2tajuvRAh8ýkamžikbhnůžzadivi-rodi{ědyptu )h`((Zěr0Phlpu)VolchvҘً mocvypX P`Hda oeb.Ј0aoi`dkůlNebes XPuin)蛯TakhvosvytꁐémonPxširˢuvyvrati ғy(ِXrůzno`krimintuBztahdQájmyH1aungQqgti.ʷ/áXakO?1ؘ…g`zɓIsaj9Zby.ez1!ieX80oc8逘duchYʚJo1zínJXPtڬ0 mHrhax"jiڝe~qɘ3pup)na0@vniؠSpnu?Pymnad.ּ uP ( l!áY//suzu kQaždsh[Br٣Ȧo8aZiPPtennevotascho|`jmukrmbic0kdysi0va2s#firem.blockquX="btifۀy">JedinýmpůsobemvolněnínitřPhoapětavo-“elitárhpolečnostieřeknuseesmysl`chdeálů „)arismu(,ransformaceZvěwwwidskoustQledkuílePdomémyrava`ímás@ta.omčíváodstataolševakohchodné`procesudistorickyova#/nohonHh؄l9Zeudou éry. lockquote>
  4.4.tةwmu:(a-uUě-etincipu: rdqv(loh iXek0zi(účaѣ vypvorzPmiúr(h[1@uapK>Ѝ? _="6W">H. 9íše(π׌_«N ůvody1(ȉsQ+Tqit,ȳdituaHkPnemůžOQ`p(n`hocRhs.tetakolքS0l(e snezískl仸@dnub.ڕXPYkol\mus0Uuýt䁐p𻲃odoAconHdal.oǀnic(aHȰžádat.΅hťmonxҋhbodít諘yemevrdipkaždOc(J@zasloužil –n# tey/mƒ(…)σ>C‹HneДdčimPȍvelmiHduJ`tpezi21oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">Blahtme <včetatelů>isPvonémůsled荘na`tkIterýhšíidemravda,rčitdobemůž8ít0pracovalu@sebe.lePqnadho.tačíKi 0uvědomili, 9jimneíhocblí.“ (Úvod. „Idepjíž1řídím0) ''''ǍǍƔudělámeobecPest(sWWWSsystOOOJA-amozjHhistorických čas`Yách.ԉ XplatiiE(edvP-maЈ t0panuXtdsX,ovus8je22NJzvyknazýYstnanqí h0pK;.ynezvd(@lberXomocOMOCNÍKA (zqazhi)0qzoč㭾~DeS@npCBdruh,dyxtěo@poAv5ě,itulka?@žadIv1jedn1ݲ)0ruhuARTNERSTVÍM).ϕkamdJhi/mu ؄i alqnhlap٘čka`vybȃXkyn@býxdrdiajip)stroj fpá9v;nіípazanڂ[vedouHm+Pucházetpplnist.ikd͇I,kdQAenpvztahQvP؁IYšéfBGxЙUx"Ei)UB)nesmyslvrdiIxebnytradbs <É ێ8ddouH=HtlačidozHrp0ecny.“ (oigeight="1em"idth="0pt"lign="jufy">JaiHt)fragmentt`cyP. Fordade,@ho re(zaciamerp`silovat (ypou),sovs)Othnce 40.a1tku 5l2@(Xí23principYartn v1klaorg@ei>objҢnevyhehƌzYOr8Yxčaodnipliurčmzdy:A_׀ЉTWSMaА mlytjád@:Taplamů@r1.әwk(n0ám@sohlil:퉉2гz'! Žáxstnanec8briQydrozux8xtvrdi|nejlejvstupqsurovqd*:󻁆odukt.ϱZt onukxoz3ly`hor ap:ezd, -opqzn?oipeight="1em"idthdalign="justify">Oěcoáleokračuje:

  <0pt"׀ЂCtižádostaždéhohdnikatebyě spočívatom,platilyššízdy,ežšichniekonkurentiílracovníkůEýtsnatezaciétoㅇi> (zvýraz`noámi).ozumpse,hPoběožnnajít_kkteříjevcházePředxladu, že`dprodukce24Jedjas:ᤢdXTneԀH0dajؙA!KíjmȐ3s(tudvyrprl0l0doplňvodo0brzysHhpnQtendo0rabud) dHziyslímxuex|`hunukal,Učas I )žadavekr@dliQȮm!pol1lӗponU҂ hrXce. 8 100.lar83tyP15H{Surramlocoqр͆t?ϫ!vp݆aš`HmAincip1߃)aejٿv„PuK!aC“adohlili: 뾂ȃorgzn@ȃ l[yTzis<a(!yً0 i@svmiatikboevipozn.>, -dosáhYProtnM Aažd)pa6Ɂ=mufucAs3HQ1K`čk vϋɄ?tcM?25oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">(…)σ>Předevšíme􀀉siasněvědomit, mínkyAysokézdyIvytřínihamotného28Pe všempivotklaoudrav*/xmȎ-psychologic ho(ebea š@=kRalelk)blahem.ociálYsvedlnm ouze česɉe> (zvýraznomi0čkoliv byloepYHpsat(s-~“).do8Qtvo ,enine(8!02735/ 9harita (Xx,nanpázitismulei)hm0Xt(0sto&o8zd {xchn)ly,Q #9cenj".nelHo(Pža@ne br`ezxp`da0oЏxJjXcnehle`jaHcjeúsilلpikP8R jmajtrp(H3kt`(^Hvoz񆀂3zl.Y thpv3Qkod*:+tHáhliqúzSSReforimrtitna). dz////ϳ///>Nao,ž HkjHuHkojumhr pozci ቀcauč: ěčíma욥e閱n8n O!)311830A.0 (kapitoP8,aM񐗐npOHbZ ruepӋroЄchápdaltextunuobjasnx̨ky 1zd؎)eaces.*    E* dЂ6>Odboč³X`u 5ezpsadpduAaMpomocH;:0!.XaHooooooo1.omu?b>2.ao 3.olikeb@latitblockquote="bEfektivnd@ěďautonouuyžadujasnéháp(charakteruofesionhsmuAvyzexchziceaždéhoycokaačlenějeZgaddučiZukoel(posledQbodemus`spadatni pisyinstrukce).Ύ="6ߎNj">Pokudvyhȕ9HspHríak mgozřategoried >뀀stimulříméhoáškodnictvíetranypravůěch,dodržujhaad@technologickéystémyxvůlivýšenXvlastJytíženoPnezupitelmzdy;oomli><ρ6ςgHalign="ju`fy">skropadokonalejšíchetodrácebHněajejiAř;olektivuílemˀmonopolXppavnejkifikova@5covhků,oždnouvětmxk ekaes@{Xo-ϏɄbkrokurůx(tyodukce.w߀ooGB5GGGGώGGGGBnešZý blrXobjemumvdmín`UsJhž?zís solaH`kurčHa. gπoo2/ul><1_ߨ/ϨG">У20֏رznP.Ј pyplpígπjwww?www?/ϰgggzavdnuiXnebo9PIfestXးL;Ooooo"2ϓ׆׀ψggg׈׈a@rovhfXkXd0zΈπoooo="3χGgggřiXve-wos 3iJáPkbosqyulturx[itA)pokynydjbčinR>(ǀoooo/ulWO7ge0 coYX,H}ako(voбsиS,`Yn1encixem0čemžppo12vyutou hjmespڴlaeží{Xčáыvqsamoyitel_[ÁJe`ůek뇘オvezi iůP>. o6ggggo7ϔgϟןו">PriY0vXtati8mmystj.ůžeýtulyoϗ)2`viHimnoha拀orakaza5iodnik뀀u,ehodděleníaždézracovků:ooldiveight="10pt">celkovémbjemuoln+iskuroz.přítov@ůběhuinanč0r; goooolli="2 ߈ggghodnocjnadQzhmisobvkladu'ka䉸ráceolektivuedobí,aějž8očítánamie (měsíc,varl,Q);ooooGG"3GGG_GϊgggGGGvýzna؊ ik,ycházezcvinuloHekávaerspJy (tatoložsevykleormzujak#onusylatu:odužy2lifikaci(erofe0,vládcizh0zy,chopnГ8t řešzajbl ů8mimodsitua;atp.o7ooooooh4ooooϐgggonjehzPúčell01`ztaxkemhdin!苡životAO (viPtomdH8by ňukonyze07oooo7705777O7ϋwggg76poskyt0úvě4_ůmdptěbpůj9neboZakjejipxH31„jm@skRp“ / moh
  sspojwwwwrceltůzSՁ.ZNkílzdゼւ t íšpaSiX9evyšhraniyá(ɈhlečiRɇ inimum@,jevskry`otářstQetou0রMuJ8dah–okFtrxW*y)ewח"6ϗϗ">PvysH"y2侢eBGH1ȏ1qs spȰarčy"sAuo*Xnaz!@SžíY:;j.ngX[usotvorYf(ordstavmul؏pory\xu`ЇadqstratiTzdebrámeorʈto,peluvoy0mu oé9<@iiv߁ڍ ěňačastHvmís.eziěmityozdíl,čvrčit2situaPchaíkladásQýroba,eemus9rojev(t.҃počí(m3T zaendpou QběhPcel ovy0 í.k1Ё߃oXdampůsobXsٕmzdu. Sϑϑϋřipouš(ahnezavazukx'ivu0kategoriukůbýxkšíužt(,zv؉armonogram a dod:kvtodvedci.akQmIípa ׁׅ8neIHěxz(sdruhʋi7p ac,p`mnoz9uڡRežʆ1emVincipůžýtN???fek萩timul`olJ8bOOO׋׋)8opkázLWQ.rotIx ,`jichbjЅrofeЎoh`in(aQ`*ocexa;rytmu (hodinoH,en*[.pastliude(zdržˆxdneroškodyciHn.ʵ9nuiA7n؀@ivJamozhorseonfliktWazaco=íȴȃɛme“@odrau0_YH"xdyreál)žádnnI8dhloupjchierarc8 zڐ)`choporgzʚ]!^An}hObrig*PonXkkшvkvypYvyH|hinevelXϩ雙iYoora)HlJDre`rneDzáѻvztahavH9pomo0pespgggggXnDiabyi׌׌מlɦPšeЦ_@8niku.ؤ!x_`zabb'9usqdlišo8G4ersolu: divlj>?h?‡vh` zqo98Upokyn(veЋhojeciečBrop@{l 2e(!xla*blížhlzaqm ozic;održovábvyš}standardůvalitydukaezpečnxiejroby. oomli(ul>Voučasné,@pracujef>. Ří@pkaždčinedvdělhradYpersoliodpovědmezipolu9okyaTuvpyplЂ1různJfragmhvšemrpráckterxlzebj3ho0titodlritérias[o-ne]“ (v!laduey)Gtp6"1em׌Ռouto/AlastrganێW}Xho ří,1finanoceňQschopčlka(haaHom!E`SiniciaaResbQňovaMelkovouord0ci.ЂtomiiciYnikuusjchápažearantHat!Am(md0miebosun팠aepší`měrodǎuěhJoden2artsátelqeu.příjmykupinyejlépln2pracovků“ / minimálebyředy偝vysovůsledkunopolnlatůěkter,ofesionk,dmí`sjaky@i(?mPJy;xitom_\ čá>ievyšujúroveň,utnorodrahpobpivotxajeProdvdst)ěch,jichžysblízkkem (zvlášЏty8ˈX-y8)áklaoAby)ȁ0čleqsٓt9(odnohitqiarazitiipc`zHF!ůj.cizayaccelby9 . 

  T`ynorvztahájemH`persbukapitX maji anikuqJssare neúčasm~,n RPm,eroucih!u0o@malzA,㣐o ze,8leg4vliictvýrobrAX,hvoleqڗoatsX.zaxHh> –0novysoaiy`0Ouris`l„ty“Wcstach;욫oPXCyplQdob*YvůslehȆd0Ʌfa8c `uūq ˭múspěchy0admidj€u)exvemi`lHtičůmlik. /*HlohUGQ$Ћv0oiz0i1xߟߛx( a ájem[zrůzkpgorggu漨uq/ϕ8zfondu,Q㉹íderspՀhciXshJ.s8 oyouádȅainanPp@ vychy)Pmecq!ⵊb">*     E*
  r> *wr6o">Zh8pmekeȖForda:blockquoteo ׀Ѕ"lign뀀="justify">„Velikéíloeašeaždodenníráce.ЀB,Júhelnýámenterémtojsvět.hmáořeny$sebedomí. Aaměstnavatel1zavázánělatštěšíiěhevéhoacov`dnnežodříze (zvýrazněno`miřiito@)Podnik,[ áž`Є(@vinnoXqed{em,yhýtobXmkemττɄHNemůže 1p: 8NutímЎpDliЍ.“ <0OIntroř>hkutečS`tak, onuhproisíce,`čímép ItyMxenergičjhátrhjichAdukci32Mzdypysouxyeor0nkt1sumtba xIytvile8ákladkalkula9neƒpG@nicinado2XycrčitH sti(;Yča(al)(ukazpZakuQhípama/*.dpolus)thAvhlQz,dsubodnhzvl1jednozp0ɞTenpri@pzaًAobec9uz!ההההההההׁA>NyIkhmežadavky&8systraivůmyslživolznajm0riáAȍ!r es)kezato℔uWWTOzkav؃zdůjdePpW\z ch2tnQpyjopor0fš@vyrzukplo3inulleNߋ {ȩ!byXrcadleomic:kQ9323HЇꉣpozimezy籣lehkoQr9RCshybY8)9 qmu(sw@qrob؂Hya89ApartIvztahu܆sX| ן????ϟ???>TTzqprCe|a,rozhlڪ>)<aruhXéže=Jv úrip)0ȕgsys odukci,ezhs)d y(mi>//og/////)Vaus J@chQýdaohlSpvazkůzmibriky;(=`vhker!imyš0ydevzrQPbtiʣdPx0nejnevyčerpA3zȺakbyHobjev]D`imu艣omvφGlX2bavitXPeShPudȯ@pȈ;HЂRneyhkutečnݤ`osah*o0x1sm8Xleđbreorganiz!`o9Ha!0obod8n[ucpi8rapshěch,むezavaPidbJp os9iseldob!vůli šd@@ zlhegoi@Ƞqzaxaelů,nPrCíre:og(…)OPXdyři뀀om šla řečenamotnémracovníkovi,nákladechaxholaspxistenciprávuIurčitéříjmy,akyo0l0elmiostým úkolem.leneejev8izolovan9jedincAZároveňbčanem,terýšívůj!osperityroda.elavouoXmožtecětí, musxzeélatuyěčemužitu.́mezít9úvahyšnyonxi`ocenayčíslhy`azk0tahuaKě|ežíkaždoden1ci?ІX2čxěkuǁ:oliktae i8smu,?ˁjjyIak8b?ebotMsÅfabrice, žexXFkŌYobvPodXKripuch měliodno,poȉsQemostnkši@úče`knihh,ýdaȚa}8yýneseJ„l“JmyslXڐ!
  (zHraz@nmi)0rPpaSpbudemɅdmarozȡaЉmodsou(ýotrockmimomov34(…)σ>Plhavyso@y <k;pdukcha!dج᠂P衁lidmi>1Bobeclahouoz(jِxláӳ*~mzdHpYStivity. WWWWϊWWWWoUIepsanX쟀drob Xivspo8íhȃ(cherpm.֛`ls(á@alo 50nspektorůobdaȅȝzyjziਸdramau1avda,؄x}chyby.y"ؿo naP񯁶0skє!miusxhe鱑aHatar8iI.QҗbaphsitampaňtiHyku,P+ramezhizin*@9uPkV@IůjAmak (ru podnik,ejЏd1Pis0a+sd.lahhší 18et_vydržou ence,2dI@;stÞedxLԄa :efaa0fnPmPh-$uȠFor0pNejr0kʐHvsyd@ ti`ka.dyž`Plung8tš薨hnpȋ-\ix 60%žůma stěcůú،šplhP78%1rok87|Hů8e~3`hn dto.“ (kapitolp,PMzda)ǧǀnpxbJdu !xz9deP8eleznihsmih8qpgPrj:dokonalu 3!tomorganiɜkě,Zil68QuJ(persolyu󍠪nýmys뀀témeminančnítimulaceobrérápaHospěšniniciativy.enysafekněacovalaabezpeče!blahobytuoluuspokojpotřebpo,iivoenasytchamxyvestorů,voříchenšinux.omordíšeásleduj:

  „Nášisk,íkyychlabjemud,yláleysokýHezáviadejPc@včikamžik.ususmeělizanedbatelnýzatolkováumaaaáP0ᑪý.oaždYn8sž: <Poensko-ekonomickotr`gia>eʔčassnižujednevyhnu* úrymi#eqjevДyXuvýší. APon8žádmpadnemizvividenddePvjstr+ma@ch,Xfir Mosdnes anqdnohokcio`8,terbpíesouhlasil351liq:t(…)σ>Zpat0Ii!:qprXtӈudržَQudrax,yi v;qdruhgs0jichGvytʌ9t určitrysKve@aJmZorganito8obc`@X.enpx@d(rJY9snitTohnijTakxnaopak,dkládasdoda"`kla(hФQchChh ؈AbitelVeške8Xl!losofií0fziber)9;š“3ekulanti,loPoHh(xtHSxIpyslu.dɦ4P`nic,ybji8avPh@hrnm1AHaPv؏i11rdjmywp0TPtil뀀oužit,usíýtřipravendykolivloAvérostředkyaajištěnstabilitodniku (zvýrazn(oámi).“ (kapitola 11, „Pe0zebí“) lockquote>oipeight="1em"idthdalign="justify">Ny enovubrátíme.V.Sti.dyžyjádxlchápá1základXhokonomicképonaeáln*smu,ěcoeextuE>chblémůocixSSSRхQváefinici낟:Pokudp؆aeo kl. Ford0l} GtiQurxoz8lr¶ ,aNj𢻈m u@HževiXpƅpovQincipppjPήM7a.ևv|ljaědomlha3b8okrȈuod )sledu8(r[="banimi acmaPždpv 0bw:邨doá@jI@šinXviz;zeHch,ensko-h`orFnká0blavš(m)ří="6'ϋ'">AdtXe0jdkbjas){wwwwzp`obje!aveddivota,uurtštjed`odbočЗȍ(matupdivg>Or 6:litendriivilizace(vhce)GϚwwuZa@zkZkytokXst8upilyf8epoti kuzkjsouuď@dum؄(+<0miPusite ovغji oožlépbškubatOVnyzv.i߀؅u0ezbXrslub,lrmysloP(eXtj.ĥfung0mnohaodviRb-t0bcsy8jak elku.kolPP!púJ8jodliXlogmu)Ӂpracnějšíýrobya územjinýchq,amiepecializuj8inovačnpdruhy činnostvysokéechnologie,rávkličkyůznéhou,inanaurzov(kulaceyhow –eměIpodstatuěci:souPislP+sféřHtejněakříve36Autořičebnicpliticekonomodleterpmnoziliotspošroduk slovAéma8@0odnoty“,lad,isoJsmupláiho porcionál`8rozvojeáhosářství“nižynik doEyhpraxoleimbcházepdxtnoblastOOHdy.niXsah灟8tcXom 0petaȇebo(smysYkud1dáme9qzorȐYpozicyložpvdbočod[č.2:iAxioWP.''''&VeIsledkuagaXy2tranyСartelens Ȃkškohniverz"vabsenzvypateth!a39 fragmenE mƃSSSRZkejichzkoum9schtěistoupitЏ9cBd lu 4.5,xlydqoe.€ji0du؅tXemakrét znalyQ釒metrcpka(for jevbmakro-miJ0ztahy,zva9Sto?">Tyt0epats儁fes~(0ngack vyššízo-႘ hapa oXKaždHahrnu@velyžinPjempzɏPltu!obec9anJiě.Ду!tšna@o8asȕPiAvyceseý0@ribu`HvRPdex1O,udxatqȬwyz,o.V.j)miciOE;y7cQilodmdralidemJi9iqeexh!37___3__6">S[ceQ"iv*aXq踉rzǡ7hsk)tnvyužívuBrakizȚhvla{mi:dxLJؒ>;,ezhsd:poabmimférPpanXtp(*em@exjorgaatp.)OmčQ(suintryatd(amoc+Ct)okXamoB1bojg7{8kJkcitypC(xd8nazýkPhruby),hCobibsahoniXlprodukci,󀀄souyšší,ežýstupyaždéhoich,ěřenéodleinální produktu.ʀmilovy,oeficient účinnosti Wmnoohdvětvovrobně-spotb#systémueyenمjednaůsledkuut#cezi\ůHmocchů.ojli(ul> ׌?lg'wwwwrNapklad,bPohlýtxЅx0autbil,RaGs (mí8strzechnologie ulturو2yQko):`i,arevÀů,lasryskyřiceranr9td.šousVdodatlavAouuímCaXtr0dstavy(četqávekJmWmus vniZuHejorbez``Pvatel8u1@hncy.o`sýkROoaodnЂav0xdalYPO''o____'____'/ϙ[Prhot W0'liyxljǢwv&mluůz7`PO𱺔–kemĤgϤ">P(vysllíme;zchozoڅЂtoڀmLi4@ut8jak_йـtch-2p`daj:;Ǒwvzěíʅjejiܪwߏߏߏߏߏߏߏ">Krih7čt+vPčaszpůsob.?yv,lejvo kutingEst,aráž0arЀjservis,㓐smledkp+)]dlišod׏pd z=pAhl*Oskoji݀zci󀀄ílaoprovázírčité,oměrněevnéroporceIfesionalismua`stnanostibyvatel.ůsledkuoho: 

  Dynamikaysmelmakroekonomického]uechopsketrukturntransformacipřepnutzdukjedn8ruhýrobkůai)jePm je؂(m, kolikvoluH=ůmjichecnáulúeňychleískattbnoutQnoblaAn38S !ransa'ikyozPtěxabshho!]v0l7.ӄggbůž*bíhplvi@,QaHqěj8pȁidlakemkol!vel0. Ači ilubší@ýzejukat,؂ϒpolPensko-ϒ„živlu“Wyuxa眰ízr s, c@ɺistore@slэqleɓprti1šijp>li>>PokudAob mY DѭiebJ֛+sUharerizᖰsmmiodػ@jmo:`,sAygvznikp[akoi麹(tj.ezazx0limityžjejkojjí)QzD qmi,ef󀀄inovanýmiystémemistribuceyráběnéroduknaspokojováníěchotřeb. 

  Všechnyidsk{y_lečenintutůeělpdovouříd:div>primár41PokudstýmPbaotv㽑rez1é{fm (oblf,񌸀Ϝ) pdyzii0o` tnamSb4He~2725H42ȁréfهsyXmpžstvikroekpPٝg`aXxazceȁkЙůteЄكxř(indduY@Al)idmi0voY3ot.ouladuزm:$woo="bokOҝ„TrȈѸanismus“۟ٻvaPi>nacžhsmyxȐߐߐ3196ǰT3WombPjimiž# Qeʡ,efNalgoritung g`oyel@smaww"6">A0edstoupenciLiregxcetox ú`vobodi su ochopirámb@MnemůžešabanvztaȦro*00U鬴Rur`tcílům󀀄,teréžeějakýmpůsobemepolečnostiformovaly,aejichrealizaciYtržníechanismuscitl// naladěnýezávislaom,da?sthápe8ara!Xtystave„Lho_u“y činyonkHtcíle44 VešxrocesQříz(samo~)(d edočátkuředpokládá䐸tounožinuíHů,Sxjsxěovné990ߋ5a쑐vtoierarchii,iprXmíststojxdůlejšíJs8ledtenʜ50lzex@h@ubjxae7 knoutxt vípqhXӝ omplej,yv.PLZazýv`vektorná uQAX@skupinovhÒkmuad9obcm2ynuSutaždÙ!Htlak@oiPrůzdruhu.ʃ8zxvw(xjeelnvybraoȌLá,vjemXvylučhܘggf4316OK46/( 10">Davově-Xelitár7ȭrickxžtZsxcuߌčehPѲm' iϑpHrumdukahzjmez`álʖy9Pno$9mabl olue(thb.ċa赫lyX)Ņvel1) egradaH‡iho74W7romHdalPzneuAAnitroensmAa"vah adˏí.ohvɂusi- ȑ4I«jm a úrG0YQktiv1XukojԨ0pМ iaKní`technologizarganizaciáce. 

  PabsenXnebo(rozvinutxiystémuakroePomickéegulasusmall>50Takto9ikoumáxces]d`P ělouhčaso8)nvalPakzv9 „zápoty“uje험odvětv0porceolutukaz1evmí.ržmsmuskuschopzovat0kud8š2akelminovivotpoli.reálnávobod yynkhung!ladXx'apit -Veu!ned!-taxWedtázkuhareruPki8.ggebd@">*     W*/*6'">Vpo80debylaLj&,ypadalsobeYato.eúxnamenabm:íЃi,HstououpěJ#blasԖvyvolá0tokXacov)sílya0jIúxek.obgb03d)po(̂!veň9bantzemědělci{1zЌ,?:l4,0íž^oriМӂ(u koj|potb;i8rqȖmnKbudoucnuqrIvvahobilezhxikvidaz(aviládA.چ@pQkaQPDaX8móДP-ȼ8tpcҧҁvyžad٭i,ěhem8amůžWV蹰t;yotZÊdo[abh0oxXIu0ztIkktuzmavkůmWra'#NJ=%&nta!a-/(ří špatinviǦǦKěmXXeAs`chRxOM9@ trpr9formAęYHه˛{vorPsféřШhliš1yaudul(vaP+burzqpekIJdIz3korpoR#:di؊t">
   ničenímýrobXchilůvoduestabilityrocesuegulaceyozdělqsledkurajněysokéitlivoržxhoechanismaktorům,jšíhztahnmheálnýotřebámid(vřírod;živlů,inančaurzov\pekQak,ódtd.);oomli>eová)–byteЎnreaknpychlouměnoupěschoppoptávkyci0a`htrzXdu(lužebdemPak:čin; _ǀoo/*4////ό////*prickomplet)absenɉC(XI),aedvídaj(pnástupžád$ud؂í,Ivah8ěhlmi,ož(okud邠do`(zenoi,@ebvl ehlati(z(fevituypohhiHripr8abjemůHHvek.?oo /ulώ'??:Uvedhastjs8neodstrte"iWmoptr0hosamoPspo݁ú ziodvětvroporz51Vztak?:celko0stavorient akroekszabid"Xžىhonu,xý škišem,>nikoٓ;živoɏ?c.ǚǚǚLjJsjinuceniAgzt0ceěm'ílH musvoji!e.ԯ \e tvyt Baae'm,8e:*dP/>Voběeudsmuřívějšíhotevřenéjrokářstvítavovsky-kastovárganizacepolečenskživotaedávalaenězůmuéměřbsolutnvniOkouoc,ter`ízeabylykapitzvltveoln8žm „dm“mu.akqstp(dtickýchpocháPskrýa částlumidefektzsysyuwqregulvýrobyHrozděl9roduke i,éJdajnelid ypyrukturysychik)jimdpcmravZatika. *     E *
   hHxJtlؘkou@schop:opvkuӮ~degr R-pzitsr_olRxpvatnu0ÜZneX (ߌv:typorganizqpsychiky)ivɳponzerv:mra)-e2ٌxpv ště,Iwsociá)A%vučasmsevyšhenꃀneئ8atastrofudoucb. OOOONSuxeakYwp#ynotra!myrzžadavky󀀄eálnéokusy zavedeníýroby9ozdělepolečnostialánovémáklahouXu=mi životH`potřebaXvšechracujíchpřidmítnutpYhobčanskjprávepParazitům!rotivkorganizace|aGvyhprincipů`ědomitpkaždéhoblaHφ.istorickye,`eakIeo-ekonHckuřá`jatzývat „socialismus“52Alebychopo8pili, čímobjek0p Psamož4udekváؔI,aseutitkoumstruktury_[,xt`{ǔ.Г@炘`rientu)a"kojaxI`ersp˃߃pakevedpoětynku՜XbudoucvylučYKouOfxrodhořs`ěŽyXo`graf{.ʁIdatedesleou; o9ׁРmet݄Pdi7v'JejiA7ramz0h$analýzȇ>jdovolHz$iřajeikupin: divp>pjak@yxxfesnZjǥ)xtompi٤Rdo`zervxrfungMaodyvic>nnmák. Plbec5354„Častoeožnélyšet, žeyhlášený (vemíchývaléhoSSRýchodnívropy)řerm퀐anismům!svědčivýmůka8vahyěrientova1ekonomikyadrál9pn1ou.áámaoblud...robHmpočívvm,POJIT@LADBJEDNOTITʀYMECHANISMU58PozvonárZGCpramzdifikqmeziodAvx`Popor@vb,Hemžyla (čýšeJt ežaduˁYpkapapPr`kád(uatel)vypou@Xdukv5ni(jmiovy?Pp,Yeő0vůpae遐x?n䬐xksehnedHtká!szkHGpbx`dkjejuhkojH 8nuupQzízkPe9!edeȘÍ(`leškermninyΡLdgrafichXdapě-pait@éWOOLOdpďuzařRiHpíobjePohYr *iractBrk܈alšídXPurč dkudberzax>uJ(`oX,tran![ ٖerčásaspHvu]BPzIíčinEhCtodologm PmodeoptimizœpWV7uskhچ(ko-e@oЃêԌ _WWWQ`yty0y (%y)W, axeʗ*atru(r1cedurhbýXpautr Ǡ"jemTvylubؑ,אdRli.oiat upenc9zesXd#ʌky. ?natfiv:e`mbin9f(鋐ȥaG!jediCNpi>ʃo1tv9B|CsyhpWfJ)inimumabqaaxeomýȄipůsobImª becvob@aodѩ(አrzahrnА771;imع Anvhicz;blaТajejiɁdXase;irsadresK0niksoru;ní󀀄yhlášenítátHchbjednávekroodnikye-hoektoru:pracováA(vouladunem)aňově-dotač,rp,jišťovacpolitIa_d;aejirealizacecesutd. 

   Pokudȇ hrněůznorodýpstředkůcitnxvýmiKRčástHv oupenc,Pkoncepžive0ieomickéinv1zxžaž؉stupuj(odlravněmíPnlibovůleablém,zn(p.Okito,šitel.Zv2pqba9asnitutɓ72ϑúՑ ߑߖ a ouerioP.azbylužebzv. „přirozmЂů“,ěkterdalší!,enyt1zákțr*úrokry)tarvoří݀rȂșHrčujminimáveňH0yadukȜdtv.eoriiobmnoha4`{-syHmů60V|komponentadpHdaplatb8da !s@qstek.romtoH˖ c`dX`t,e~([aXlatrȎRnebemomGbpe/Rodxȇ vIlus널m7is،aůmzitrdruhEȀuIHfinanssh8–m`pvx0anissamoregvy@t`ápektrumn"y'j>P8to]d,`parametr9h`izφXuѱPouҁIybxlch jviezhePU@'TůznoƇش RkhdastuvidxzeoPokud麚zϐϐΙ(n(grafickxsozahrnuIi ut逈eza֣t8pakbP`Co0`&pod@é,sahemGomentut iӦétouvisl Wu|vhr(čxBi(9g`lqjbsenPemiatPsdk736191翟znu kojڊt širší(kz{,ӈáslyoȘq`Hprotopapa0udebytl8nAjl u402片. Cev?????uunȓ׍sčBdos`úabídHciYztrch.ЍQyOJxtzJ čgTaůžeýtlIne0낹ě8ým8Afory.ʀvrežippa緀ntăedemog󀀄rafickyodmíněnýchxtřeberspektivědpovídajíulheny63 .Vrocesuosažentohodeálx`režimuung)mnohaodvA0výrob( systé–důsledkulhjší0pokrytȃXvot؋Olečnouarči%ensnuruhrodukceadatiáhntabilityy.ֈmřípmůžeý0mysluȂzaji׃objemሦyPtacemi2sp ky,`káva0zPjiËztch,j.úkorIerozx ukazatelůG@mezionkré1Hni regiony. Tonamp,e h(Pѐl̒triolkoj//všeyracuc;jetЕmjako@hP(adPčasinterval lt,xysowpakهӎiŏ vo,@voaobbzáІtXjehopdkh8ždyFh `Ydemog?فadjejiu__^6143\4___]?>Zabezp"ؓWyǐoqlouhB yžaduje,(se뫀dý`tkodoP99cetapa`žíspp[:(Hak؆gara1؞()y{v؁냄m(Xnaci/zhǒǒruaIXišiosfér:JShem tyto䐹0iWWV7028wT5WWWVusɴdaňʳRúrojť)7Uصv*vX8moul hTApeAp„li“tr9pmanis@fnmisemy6xпv 31fungtblockquote="bPadavekahrnou(uSxT)vorbapn)WsevHdaCxnelidsX`typ(rgza`psych㽴dhn 9dosH@1ؒnkuڔPensroAšFmůžeX|a z;ěŹ[nebodělYm른iílyzpeciĊArhX8k;Fsm+8zni| yȄyȑW="6gg`dPJtupuGpsces`zziteízϥϥ8016πϥϥϕd0vouxП!au;g١qmnohaoq03 -97773zcko-dedSχɅ vla) šubsobrzjškkteP0stoX7ale2â2tl alulvTua(z"ukvt"Nju7??9Rešbl;n.Okito,čí9ybud=kmetodolog ja рvezpečení󀀄lánůodobnéhoruhu.ešakeřešitelný,xkudeHtbyrozdělujíaemografickymíněarazito-de0dační,vztahuim)neaɃ)ílylpraxitátu. 

   Kroměohoro revedHɀblémuꄠutaddpověďštPjednuincipiázku:Cot@:s`eost?— „laťka“rekordúrovni,t8uuspHskočithranichvýchožxmnohaodHtvoý-:asypm@''''' dbdosaž eňd8XžontroukazaheWWWWSěheHvRácm tatkrn2jen žádouc(být`nt8nvobPu@etech1odnikA-org`zvorbyŽivotudek(2(ߏpvenM blockquoteσaĄ"ǗPIektrumTy۔,Xídat)mádoIdu7(IARPhvěhípch(dyensuUa íz:xí`ablas .8Gr(oooT#e`ceatomiendrcivil9elmiverziA"a pň1(itreB{ě.hAa8j9ů,vzájemȟvylučmu:+rodukoetxlogiin"aPla r(ímhPs samoregulySXisoci⋨àteo؁QzvykmluvitrofesiolA-úři (s,x ,ank؄finanspburzbrokeřmak`)hdalšíypvuIzЄjsiakoxbotrQmpůsobem:8stforQz䐈s+leti{esɝ P`3muoryššíaanheu@neڪOLu.OOOOu blum as8SitlЛkce, odh.od#jiev]VPSSRKqz...lakuHpraxe KoncepbezpǁPi趘oc1R)neva1udií–epohl(''penxWWWtPP6Pkdݮ0diY]v䗰hh|mkyvpyjadřovxčěk,i>ibImysXal?kꡑm: rdivx>oomli><ρ6ςgHalign="justify">cosouoástrojealaděnírž@hoechanismuamoregulacýrobyozleprodukce/ǀoo/+6////ψ////*jakey'jevujHvziodvětvohchHvnXháchoo7χeíle}I,lastspolečno,gggggoogg"8ggg?gψgggggeusbudovatystémlXa0vytxřelosloupN,dpPdahpez9mravnědHʌů/oo9oϊmitaňo0-dotaPyúháXpojiiPlitika臠cesu`lednéhakreálukazateؖt`bylššíežadBtímhđzv .gπoo2/ul>Al –ꥀ!apat:8p>„velkým“mbiqorůmžvanixmmýlixozh  G6o?o" ulehxosvojtěhdom pXh0IboAzejepseLykulttů,IublikKrrs...Nyɑaákla(nforma0hoodbЇBodmatužڝ`l)0zkoum#z.FordaJ.V.St؀nhořs(inl WoWWWW?8''??/߀עgg4.5.дaɊgstv9oevik`9socihoipeight="1em"idthdgn="jufy">A褐m(*ragmX(IypušCšiobjasvorkáК:)hknezhistib,(hzAmlach*mdomH@aktyk9st]nejvyššíierarchaj@x$tHživot1AsA. Aleokud0rovnámevedefragment „EckýchqbléPocismuSSR“dbočHodhatu 6,aketáváxvyvratiIjasmo,eXkutečiistorieboce 1953,et)upoutjԅ߅drepěvskéhoahЀ0erestrojprnaoIpotvrzuHsJ.V.StnělpavdІ(vdefiniτ̎؀, oeod8aHk8egspol0ensko-߆rozvojeudplahrub8iřešlapyk2lad(7҅ i֖ipPcioȘMro,hodářst8i> ooooobychoSi,d(j(tednuhkIݙbcer">*     W* 2divF6>ύu 7:Р-sXbylntitrtCoؗ0}urči0yX𙁊dukХ٢Ӭanecـiʶ6i)raplika8te(RřízAeěhiȉ 0degradě-parazamofypdmíJotb.QCePϾ!oIobit`8úkolqqmarxkhkulturauskXřijH opȏhPo vztahureZživmdůsledpzaH Si@lektu`enciuyvrXbojecho-RgargXz+spyu0rasformve 1920-1930, *il1dosa؀ȱ zeelvlase2v1941-45Hԏx8ezbr]Q(vXtaketpjadeia)SpXavrpa ]pub)„EnB8l89“r@vabHlstσRvěApouze??9ouravɍamotcYců: čím+defЀPjší`ej, sluxPhierarchitomZhloup凩schopvvGaciy[ati.֜aktXJ1yG čiekvnavjlujJrůs`xi0íjmlsek(HppXZkompona0bPualkoholu0RTká ۈ,08Qnesalšíchrogyntetickýnarkotik.

   VůsledkuohoSSR-Ruskoost-stnskéoběaávalo,návlízYbudoucniaetXýzvamiyhnmasovéXvyřešení 67ObmeeširocePámvýro0udb`meni.`děkebpoza?VojácividiarthenonxuyptXxdmodstavci,yohro18vzdálYs1niby(poxi>ԍ@(ryuedeblšíu,8P(časnmtkdyHjasňuíčiny qm0dHˎ"u(Pvosk 9.6.2002xúspmotbhvazápaiapo0(im)8řidat, iљúčaktoop$deyrxMmJjeixmPzWurou)iváriwǟǟǟǟČalyšekyHYhrPzp8ljbytIbY9shov0kaXmu`leke(8t\rH((@dЄnem1PdrůHspojhtázky:LߞPforYyyaHiAnologi:HkYužívaˆHѥtvNic,0oX1neotkئinkursbniHvtadukIěj̉؝tuživoodporY(mkeaC'swthz m$Mí-7ek. 77776K,ynevyhnuqdozelavsotoq (cca 20x30He!*d n.),2ykmetaȡdYXjj(\bynejdeě.el(ě: "blquot oobokXCy + ׇ=qlikabioczPma؈lý zdrojtranrýrp0p؂Qsari0ou٣C`n!imzahradaȒ UYvesiůmysQvxadܝlimnsRߕ_="6W">Stej!niɪl$zb0sSSSRp0-Qi0йHA íyMígat(obHyschopn\paíjelx kažh@ák(uкpPtrtdůj"sbXda (druhusk) kQbojbjiky+!PHȇé,Unaɽ [srksIamo`persoHlx!lYٌ[ijednkizabezpečWĢvinfr0KGӏ75,nceodernizacetilizace,eřípustnédnom9imadě:okudznámo, ženejbližšíoběačnálka,eterseadbyteázbrojpersoln8sloQ(vztahuroporcímírovéhobí)tanouáklademychl"vítězstHdůsledkuasivH úderuAtkahobranneb)t8 (jbudqičenpěhbojchějprqtapylouhqy).

   AlstátPnež 30et (1953-1985)u(sHílypdEdyroz񎴂 to edmětvlášHikumu>68inohdalšídsuzovaloӎplánySSRpnechepublik íPOЁonedoalaefЀpodHmodelhlensko-ohoozvP0optimizacesůgggggAbychom(z,Qidioi:stavahoungUAaodvvýrobh-8ibHsystémuAdilosplan-`o0kulah„da“,vedeme úrynihyQPMH0n:p,jištěrivit(autHi.D.Belkin,.B.Ivanter,XdtelstvEsk ,oskva 1986,tr.209):bblockquote׀Ў j hcenitdukc9epž ástavye nadámecoupěspn ávkxJmožudělaȓvriách69//)!p9uM
   kvlih ue společenskyrospěšná,qtožem8nípkojit životpotřebyětšíhonstvlidžbdobí,teréHselánýkal.ЃenyayráběnouqdukciajbýtavčasHHúroveň,bezpucjeodbyt, „ú`ky“ýrobcůtkrytyotacemi.ebořichov1 dxzHhrentabilitu|y,wqtenciálmitelůmjištyílív(C9kup). 

   Názor.ordXatéma:zblockquǂ׀Ѓ$'#VšiúvaháPnijakeopímetatikuteoriikonomxxeriodickýykle@rЍaeprese.ϔ.dysГrvysoké,ni@važ9^uPlekutněyIurjzhladě܍kávane m. (zdůrazQe).Ëusvičíc@ma@zahčilou.Ѝ0pWelch 8t,㉛}Q`neme8zvalvinuI'e8vrҨbyznys(špatneudom1siSonýminosthza!HAoz(kapitola 9.8člvžh ky?).X~>oi"geZ 0Ko`H(QpalépelPcharaorhfunghaod!vKh-ՁsymuMracovدذedItáa uSSR 60eBYknihaMůj4ú)cha.Ć0horš.GlaHa죑qA*2takolي rozpl?mhPzku8ěikseti*{JAexXTůporeflektariérȆ0(oXářineplod08V@kzauti vy` ixА҈0vnoděď/.Daň)-Ay s賀a tu-sucern0@lQ<ťvrimu߃R`ruЀhyPu`s!xҁqa]pr@ reڅ@ӫϘzuvyheldoX@z8vy(b8E8YHdemografodmaT‰'ravqzdHyy,qhjeHc(8@e:Ȫ6'">dyXeЉte@declasYch70jimRozisociXÊRI0\kaPkreditfinanemB>adiA_X u1tak,8l>záPoty (tj.znCa1vztahů)UIdstacʄfAap(ukromuqa(toϙ`qý=popí doddjehčntabi zfۇrelaPhxza/////T@0S)41芩u libovaHkapߓ,rotožeicheajitelemreditně-finanční systémůadič`prátkyadPtlvářskáorporace.

   VSSRevzniklodvětv sociologickéědy,terpbypmožnnazvat „kybernetikava“,seabývazkoumám(zdokon耚záodársjakouxgoritspolenh aízev řištink`R`cepcelobálPiyJistě,nohhzvedi0l@námz životost-st؆],souefektHzděodpochy.V.SahdjšíPobdAvšak ěizXhmizelčářimhou8tkproteyjivdmíPny,eBhHevolu@phlazemide 85%ypelměpstns .քed@9vyrprvʋIla@ene1!roda.ςsisvojoiu (vim!sunumarxismu)pobecnkulturuchoz)ládc` eyjipinulpravэšoq`yhe`tat y„ajSne8v(0ho8zobodymhybnýaíleYlqpohledrezaٞk8ahhnnBtcotba. GGGGGpo؂ZHioku 1952ublikyqE ml((v a|:ԈH7i@b)}pouXzal;čotep@í“hrušč,3prodejcců,in@ix`cxdome40Ю zku kAm"ijýs`kanii@( y0šteorxٚenm8x<formH8ӒhOkivrviewvИ vdboddu 6kblockquww="bwݮro`3#Ɉr☑ihؾrTlҾ|!0hx,0asPWn؝ozvi8(chno,ePnlᅉ(nHɟȎuŘ1budڇíHzstHV;i:41-(5נ_="6WStehփ!׊,Dmíx%byvedxdobsurdɜutI šlapA(lh](aPa)qx3o špYXKuli@$vznierestrojkaJmámyAdas؎5eke8rt܂y">Tukazujev'hragm@ߐ߬wnm8Hmusahemje8dX(ehs0`býy"tai71N`Hklh`ukǂǰ'c)r">*     E*Asz`mx@Pivtxzapomís/)ϝobec`QXЁonktzac`Iu kXživo hb Ȳti .ԉje řečarantovanémspokojeníravnědHýchotřeb,8dPládáama Ideaocialismupedlivosti žXtHlečnaejímozvojIkaždéistorick`epoše.

   Nysepdívámeaázory.Forda.řívesu*íAlěkdoůžxíz8{p׊ukromwkatele,ot6AakRXh,0mo kbovou,ž`trrzontextu72Prv۰Yay䄨čí"de@vladuziPa-s)rpu-ve؁Ar abseprӂzdrojigie(ێužím8123筏> .tmQtoQeԳPhšechHzYdl(nouHR,l@1˙Dokud[aqzdbraču9 íra`qoli蒹ximy řaPȂXMůbecvipOnvuku%Çzltrus (dqe)nejziskoXj sě~2516|4x» (13,No#Iý?“)oglZeješhPnebyl9p(duk–x@elV*$sperinehleAPtoЏqobyQivnvaXӌ@ko^gtbracovníchil.ezivarincipy –퀱poptávkuostředkyaejíspokojeseerouephkonatelnéinančIážX<vnohémyvolaylichv stvímank0burzmipekulacemi>.ýroby,tejněakorháce,skolébachnestabi8aktoryístoho,bychom šlle9dhe@hybujumeq8,bčasaílišl ̂naaě.okud؈oupu;ch,luYedpatzboží,(nikdchceovat߁advBOsoba, že(HvždyěuekuPIywunáKЇlvyskyt`lbyYé@nevhod`druhP8nvajXbezlánu>2u]le velAžWap`4.0aniWWbuď0nebokapitaliztj.sšitiskp0jcenyDd0obšpatpoddaxGF QdročPje(hloubšacht@vy8È?t alidussvyxpěXoxtutikapodendt(ŽáalšíůvoeY,0cmét4skrývi,čí8aȟžipole`ifým1emyӁvydHz 1sebea75Jhodahtzériakzv0„neúschů“58ásarašQrxxak0o0viPzehhladnelodzepk8upchuPhkvůےuٓ$8amz`p2smysٔh 4287瑷ozu(kaQivedAr1Rk úpadkKQinna.ϴiRčeJi''uvut&neadektѵABamoregulacioc؞+yHrJlږXdukxvoPɃ́@ivo`pobami`e`Xevyvratiteldozal@j@nezap؃ékolivɑ?mákHě.eIiqslyRhmetod?9?+AtvoIyRP؎rm䊰ěooo629l8ooooֈIjedno:ionemKduvy ixis,fdouc9ovorganizoc썱principulpb@Dϴ9jep.ouQmizcة0právaxehcelcesůžeqhnoutup0ogStabilizackonk貉začít(os nici(v(Prav9kompl ůLdosáۜpoludalYnikaů{pjrɷ1!0anY zxmý,ݪ"u5280ǘ9瘧rż1ainfЁq󏨄 voj8,depreX[mezéčp!ci@hpo٩T!relprůu,c`ٗBbud`nzest(周eričnost,akejí špatnéásledkypoluěmipakuPcípserizemi“ (kapitola 9, „Pročedělatždyobrskutky?). oipeight="1em"idthdalign="justify">To eylyyšlenFordaroblémech,yvHnýchbsenlánovéhqincipu,tebyoožpovaž(taqí,zavazTičemug(vyzýva3.akontextunihyone..0přímoeklarujebjektivnězráloXutnosQhr`gg`odářsk0činя`@ečkce 7:

   <0pt"׀ЍExist!lišnohypotéz0tom,akámýtȌhalověka,mmyslPna5je.ԋad,vrdse, žexůrčí áce Xn@duchovYa`. Mluvpm9féře:hudbě,al@dalšíu0pch.okou؇ohraqit?unkPcmiΖěsЖn(pos@chAcer@íniboě stavodivPkdmzvykhromHďZ9zdlid`a8vzájemujťZ ultur80ɀ8a 8/aҝ8tenusilitq@žvstouМYkra(v1áhyžuukliniebarv-c1tpana#sobt b蒨alc𑸘yov`xiU0ů vztahů_Zmhrygimeto(z úhpoh(uý٨aiyduktjssp8 eforeuxspdra ,prgzX0eleѨ(itic؉socihhindXreL81P>jshzúžiБ(zneuží8"r؃8e979w1.ٽngOpϰGGG>oolm`pe achnhv衐v Yv؁8HdX)šitpeb.ĘʂPPlixItկ)ʒvzhtHivormkacYؐnemé hpohud`(cudstozhod8sdozo,qї`nergiP`ytqeQůLaȏ@stvAt¾uny.սhžrimiád 2ecკ{finanAviIoϗNeppl:chyb8boЌra8hřBdo qPstHved pbYnȒa⌨kvH}(j(iHXbyloíjxxex(lPWC8@`ӃmůžYtěȉmt]ilo0T[dosPX𙸁cě“ (kaoH7, „Terorhroje).73272np_XbVocCerspektivH. ForHpletl:ohne@y~.Кptpйxě,rmrt(1922)h encث`lƅ1!du:lobbiosférP-e0ogar,vyvraexbu]3tv`hvrt 20.t21,9dův8Ȃ8priphosravčas9tizIga(zel럠ln`vux_10pt"idth="1em"lign="justify">AvšaktázkaternativníchrincipeXorganizaceospodářské činnoa základěemografickyodmíněnéhotanovováXílůlvlouhodob@pospp\ávazný1ůepojeXsoutom,hseháp@vobodalověvleč*.xviЇ odpqdjtuto4upř`od􅐊hkapit@cmunik[a živlu „vol#trhu“ožXuďobrvůle,ebonevyhnutelakemk0růdruhvsociáȏ(biosfér-eogrize!okles úroěÀsychxzdravlidí),itroensko-`i*9únaniciajaj`pčáyobyvastva).  

   83Po 11eta(vokaym8lord)sahaӯBhalšímpad movmpsouSyؐÊ etydribuárЂhoز8řtoutoesHdfektykli/yqspůHimi@vol??׵??G:(pX:Ayniké?¬xut býtoYpzemem?'lgxυ>ssX,׷RotomblaIax.w߄߄߄߀τ߄߄>J.Vpom"sxʄtt }eY7.4.1947)Ww''V}Ж!pὡvrdilpavY؊žh҂`s.G.Wellsh je obburžoazie.օmpuhAaspuaipákromRp! -penPvlastnicҪԜ8sdjemvztabJai@o@ eWaonk ,𕨫ooOOM ɯQ G`_Oky?ւKrozlezЋEEתi? -0P},a a(`kCžkbe؅2zj茌oȮ@žtRLPradlitv arxh_]`bec2anɁvocialismuonkrétně.rotoy(otázkybjasníme.

   PrávolastnictvíednonohýchA,řiznXannejrůzjšímipolečnostmi.ezusubjekty –íveztahXWP,j.u׀ЂςjahlášeЀizamlčtomživoaxiohouýt7otlačována činȂ,teoprIzej7Ç@lademonaru4biblického k(„nepokrš“fmYedpisІdyȆ(vatHhvvezirod9ěřítku8rporativ؅Yě0aza@ďtelavxjistěte,byšnysleli,eendruhpx8povnXnám@sam(BohemȖזזזזVcepcíHensCudJ,ych䁋zbr*úYů,xOĕdézje(otrořsfeuds) И(kapitLoukromڎH9ȜtcYkbȀosobXautor`iintelálhoIoZewzaumXzvmíspoj@8+ ýrݘPstkůqzě8oy u@mrјHonornémegulZ0em{ax. blockquoGG"bGCP@Pobsahov衹ifr9i`qBzydribudukHbu֒ܤs q(yb> ="6ϑϴa蜁#bzexۇodayalх dr8WWWWRorgzoـciZílvyu8騀yů;aQstup8X`](na˭PprelaxaciW>P( s9u5zyb,ŗOp)cejategorici3Mh8ikoliv^ě#upi$Ãla)vž@dekcoViPěka:9inتyčas;m8budouc;ΗjbayPyů8statC,terH`yxbn؉nQDBڃav)Ҥ9Њěschop[.pdvytvpzeଐpo0=ovilamixǔǔǔǠO.jyorozliofesionjereHQpoHCτ2mxno5e.ϢH֘Ikrzformrkkdˢ_Vo uderso,pbývaۨlu8h4komplex±)auskutYitelnamQ0ordNneos8vedlnilynaj`aXjmoutcvyzdvihtuvfun ׌77w////)éAH(ϛJztiliůxruads kohPzvyšvty,(hX??ii@iv΄׉ȋ9dđXooh, h0á 肐jXodmínMgzrpusemůžeuzavr'ٳnH0p]¨jpρ˧i>gg`Sélastnictvíaokoliv veho řídícpodstatěelzeavéstákonem,rotože: 

   pokudřevládáázor, ejnée iurname ičí-faktoXake factotaneoukromýmsobnímboorporátvlm.krů-lum>,!xyl8 čávSSRěhemqhdobexistepč%(zůvo(8ob"`S\B±(Sé)ieár-lK.ř'eAprivilega (Př)[stav (kupeuJši0neatimafióPincih (byrok8ie).֗pad-1át__tPpjvyhPω7ʉ3tupXve`jXڻruž 2cho邧án3zDur Quzav`unekontro`atelnoؓفo" ti,tečala gene:0diosaebdyni9,kwqred xpiájP@a stva9а ˇn5vpartiФhK.¤pereojkydemtizXbYmuh)živo`1uDzAonodárství.

   Nyní,otéoylayjasněnatázk@lastnictvíýrobchrostředkůၗdlišnipolečenskéhwwwwodejisoukrom,brátímeeorům. Fordaaapilblockquotega׀ЉĊ"lj„Krame`z`dnikuužívanýtomáhatcujmuítopu(zšitvůjlahobyt,>no郙mP3pXceároveňnižLkladyqsl",saXkonPvukoednočlověka,erstavujeGstbezppí. PohhýluěždodenlX9ovQfond,ěřws0sobpOti.en8oHodřízůbecmůžmhjakoěího.ikdevovP(oddekE72txvytvořilnám i`m̓ duktel9rganizacexbh (o13, Naýhudý?8)x>oiRJazpocho(,čkolivy8Ɲ0ъ!tPnkyŒhp- -„uemMrsؘ!kcifaktic``ih8iechny0ta\y8USApo mBtXmaje7Ȏli8velkahterech ԉXčiZkré1p.ǂaeџp08 0m\ њ_ٜYiN;Quzurl?, @ědom efektyor zformPakultury,neK'g2(OOI), -)v8vRYH=䓐y0(ukaz2@upeocimuǴgTathZvylomvXcharer(rx`PP):ovijenj:ggVe 20.lepsychičatrXé85mе2Ki((kmu-leninQ)ilIde6Pvediu蝐d+ votAi؋ wwqmdznebezp0rjQjz="6">Zruhtran໱%vyji'#ne(vis0jez(Xpz(_zgrafoman,v"pzd rozumu, AҎٵpubimɍmZummuhRuѧZ`rxmxoUPȅitep9dvou"činincipiá|ud>účeHpee
   9os –j.íselz tuaK,komplměяuá@mi"onyq,statusu@dajى?xistuXcíhoompceЄu9A?tybSXstdkůvypouštouitd.(p.).ůslxoxmarqoli\eaůžeýtztehk účictvjehȎPsuduXříz@mikroúriheDX9kunalýzmodelpȒlHtXaaodvěh`Hě-)systému.87VXmekiPamuHvn(.orda;krH:Kapit8`vy8ȟ،aep؈méIuž(čnepykكezrnHvoҰ,kyv)kromý>΄svp薸typpůvo`etl闲nebohdil9icX,akjz҃Ղv(*ȁHpaddevn8Jdim-rbuzmjiořaikٺyěv8@È`u;(mЋh-etofesioрkvt)kupinXanerů-kanditůAobsafunkɻou`XYiic@ma6azý♜Xsedady,en`dtop-gerQodě8ww6w">ABhP(JMrs)m88Jenřiariantděhka říditodnikejdůstoj@jšímchazečůBnezisle!jehoserodin؀majetkuakladatefirmyz„kapitálnožícmPnxiceáronižujSnáyqslouže spol",saokonPvukoudnočlověka,edstavujeGstbezppí.“89gggekHvؑyí>’/pꟂakotvᏹteprv`otomHanυoe-)ojexizڟphaodv"#Qsystémubude-ě'ߏߩ(íg!WWQVy,tabil: sYPplˣ ora oddneodpda؀ou[ipiaУol(3*3funkGEuračoviíla؊exivalanAUSA0dobHFordRusP.1917.ejSSSR,𖨴^,l-liۃz,Yalšixohr8rI(niуkteGlikvidyHIsvojzsi úlomky.PlPuqbyl:x8zpadz1riiza0stٝHn9Crpsspeanty-XjezdkalhH*(a!ábyȞžuspěx_7ggaPJz/@tu)+2gXlurodinoo̗@gr(čié)0roSkruh,GAWWWWyly=.okusynP@rem9Zhodnocenolitic` <9d[vyj،(!z٬srledom(agre0idegrad`paraz2saxsf5meuopabt9ýchj.QceptuálAmoolševiků-komunůbrx)NL> Ѐɀ8="ČástI/wwwwwww>Hr9kuIs020.tȖeryHygcg(div3/>5.ĸ yQfordizmuٝbameypЊmus.//>H. Fordeěku 59et,sažmoudřelým člo9em,svénize „Můj živomúspěchy“oce 1922hvzniSSSR90th\
   K1á0RPvrchكiقAedl@8iishxt"nc5hpk 堏Oa^umlu!7uí“mblockquote׀ЙZ taiyP'%bylyypracoványehověmaředstaviteliširocenámými židovskjčin:uisemarshallXaongresmanxNathJPerel.~apsalextiPn;íe,terýZjakpolé,Xákladproor"oumluvutv…o(automobiltit@oměšnstla.Pokudychělpeze“ ,- kl/0í - nepode‚2tponižujíchhlášnia 100ilionůlarů!KbrmkvaaPlndopisublikzezHdix@a áodíodF0a.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Vom#e؏Ylůraz)mimodnpvytíženvelhbyznysmenaduedaovatatřičpozorč`nkům,cházelyqDeabpne(nA.Ђx!val(0(pvinKtzyspvedliv`aaleIharaJV1sm eЂsiIminut roRh;tvrz{@ylyBPrЉvyšnajevoh$Zy⭿m[Emhapira91߀н“)@93,r.22-2XúvHvyda0)ϞmpϝȝmboTpp9ústupz(HicQreФnehl,@ut vzXtšደf,@dhciam3u'#6uH:bližšíPФirXtůSApo 20.xoleh> (raz`Ina@)ZvybruslittipkSnad myslítȔbuduhoqat?ǝǝǝ*z5GGW>`(sámmlč8potvrdp@cH. r؆oЉ8ál0Ќitiky,erganiza듵X@lucvus`aěmeckoem(imono(íb6geAldHu"ů,pkajPj//,vnitřQ &hEvrop1(akǁaaalp HPrkolyik mudrců“xfil@s=0000900596>92Aleropoho,extudonterview,aHHFordemovinám „Neworkimes“,(؆pit, žeřineužiЈ`vědomBahl8globálcivilizaceak)absensystémo(eqnýchociologickeavěj,amo邈dovhoavlekloƅ:do čin*,뉈oun0poazvXaantisemitskoux.o81915Yil6kusitrvs`tovHvku.baloď,Rskupine0j btelUSAydkhůmvropybyPip(íro*.̀:ativanebyla úspěš.pozd0i xklmВbϒásucí:blockquote׀И\_[PSamhXId@li m exuЋ1pojemezi*0roȑaoNašídi1nazepdvelctihCšé.ejsm eurazani 200 ldyžXXčnucyšlenkye=ovládaPýˍmoontrolydlatem93Jxm 5%0chpzípzdutj.pé`Helxaxh0)vy(dh1z9šitό錀spػmepo8XzNmlat#jhod@unkci9.o0početteachbýtuhbrigád@(25%;z(ozajP)zdyššíI0qLXhk@qyobavazgd,(#á8e ůj1i8nvykpě@rhׅméchzů!tamL.HTĚJÍÝTEDENI,,BYŠECHŘÍPADaROZHODOVALIINArZIBYLAŇATADPOVĚDNOSTTARÁNÍE&gt;95Jakeasnénih.FordapoH@ledhtříčinyznikPeodědnhi@bezstarpevládAcveleč 0 doprovod`:živnickt@bitelsvztahu댰8mruhůmoc9jexmosȐřidSA:qijamysleY, že:-reál@edeȉiVolЀ@loHseb'A"鎨udy axspȪȴch. 7777*islovudzsxɑšixvůbáo(vttQolopa0@razil (Ht(nZ+npacháa`hmeny؈GGGGDZ뇅,~80á߃__gb„ŽizákonkámevyššíHkru(mopěveškXA.֌počížidHozky.ʋx0jimRdHaejamot(Xol zem?˥po(?..olV볋ѥɆX ivditou,asňujxX*h vmmXrtIʨ0tr@u.ڄSpoj7Hnevyvratitelam:al50@Hoũosl(akrov jm0oukolivnЀrt#čnoho)鉰.“ (PMez*艌,㋀idztr.9)Vy1p˗1:ijet,' ziivyq,aiPktlQJ?"6qv1viا)kL܅:do zengIv`blahobytEIkréjBerozu8b͑oepoleč{9n@jeviC+no-si-00mRztahhíwڮ/'Eobvyklhej@ckdoersonálněealizujetarostidskéoužitíšech.ímícxeoýkáavu,čiéspokojenýmsvJpotřebitel8tatusemracovn8iákladyaehoajiště.tázkapersoplložociyvnenehdy,dyžybonylečenkupineboětši ,n(i nunei.

   PráxůsledkuouhlasuakovéHdruhhistorickyformovacyuřádáymutymrobyrozdělJprodukce,. Fordzhlѐ8,ၠnasměr@l`a „židovskxou“AleIHtkal,p1ldonalýzyčinzni`psychologých"ílůmotivavJ edvY(]"sAp`aavodPmnohؑ amei_i.ʔpopsalnobeczmýaktPGDy@v 0drXtمd0kontr0A,akíšeƐPHviH`l1,jaj(hqalgtmiIosobʂejichtuzabývatzač1krét: bdivwq>vkupmApecq8 97\OI-@cp5in|žyePojexˤzƒ؀o776539598NJ.qO"6WW">ŘȆyPkTi:wwww'%Jižzitx''“nuajHn'PFLak@@bylfliktyčerpán,byepolečnostiastalaarmonie vzájemnýchhtazíPnevisleejipůvoduamotnástkaždý člověkíjpřebývaliiiosféroVesmírem`Bohem?stjeobjektivněožné,akprackydělat?Avšbezdenikaceo8nů „židovskétázky“yH. FordPmohládekvH odpď.rotXebylHeaměsYn řízemJMrsociologouhissproblematiqsɌsovrchaimochodvéHol(mase,o, neoienazYmméylubšíQtarZíčiny.pecHl8XQdr(ptšXbd vitelhtradíhotva,hXija8 8kolí,ůuƊ`no-d@led odlqyppy!&persprylternvaraziapan Lyhv`.ToosȐ'ůdcP(USAHPosobBQBaruch jprY(naovi:YSsemystěcobudop!a—8a ? -ϧhstej @o&ncu msouhlasizo,yjádi1 a0semitouّem:2'y׀Ќ܍:ߌۂMezroduje...QtoӨhbohatýр߀vyXe`dahe(X(nm(reXrP1ejdnes텿libo mer0 roz@ut胙celmenismuǠlyaPvXobHpa0čá,+-aju@i˸ťžY od bískabkXii|(cvY(QQstr.76) oW}>PHalt x:nkréꇿȇI2ů,/yeálp؇ycК`8dliš navzájQgXxene͌ěnNj?ˁzkultur*odmíPQht1yobrP (sxžíí)amo0l? ɪww''$PokuAoJl@txdHpakB3``PRчyhdXchuǪčthgd!nﭲqkxi()ONe􁸀e/Jo[ x/ydh*absenpuruhoy mnohȑlou,ormYXaipor|v ؠšdoktr@yxglobёʄikymPaa̧dͅ(lqpykazvlivsebm. goataiblYt'%l(vizíl)x99AleAt`e. Fordovi0Palo,ůdau8pmeziPHPžistv؍(a úče[ů?rpobav8stxkyu0anemsmuIaasiap'"zvemIKlaunXk0rkem`__^8312{100ggggDto/lezlPdůsledku*eobje(choP< ot`kyeodliš8pjejiphrye HpleIktivyQaensko-&ȅhyarx,olvksociakomun"půznoȡs.ntejjakitlermnozdaAestňʋjednȃúdaoznač(pbez!íčiýslovy8~VnechápxnerozpalivokatérapB:lsvětpkuؗ-陈ra(ɝ8voboduyyarazvykazCodporucaěmecamR uěhh20.30d9qchybiděPyjád@z{apsluhy/ǡooȹzaxcrj@ (1ј@.Ca@xerven`1938svX75.`enyƑvyXm n낪hNejvyššíá(Gorla.Сemis)p`ozjela0ʁ ampaňF8xP.z`itelagryoQ:blockquoteύɀ׀Ў,/+8OH(Yci)!`dailí..iHé)žaduh,byjxqil8inakebuXmoctvaž(tYAmeričanNťzalknou!zknu0!(MX.33)Ne`oapomathȆضQavn!PzȰ񈂮:dosuealodrtiᨨHv `ų0tiBtiobě.eměliychomapomínat, žeálkaeAélo,ter`seůž@ytXřetoužitímrčPchechnologií.ampaňojenského ščs8vedeéřdletejnpravidel,ako)ákoliviná.amocišemož mazaSvýmyslůnucujroduepřízehk,mhtěvéstue`čátkuvolávaAHezPn`udnohpoXdalšího.ro؈0ba P8udyěkgentůůYemezvěd,tiskxžájmysoupAy`miominežádH.elmrzeajxvodXceedstavuHnejmen obmítminkkdypv)emynvidvSdotečpil.“ (kapitola 17, „OůzchP)oipeight="1em"idthdalign="justify">TyPudikazI3boevic íleX,bjektiv vlastH. Fordov Xnnv`)otorsh,@kusaranice nizach8censti1a)zdeformo aXXdobsurdna101PRVNÍ> -Já-tr“ myšlenpеroz DQrydNjě-s񂱱Ʌamu).Ł鉰 stup (z(priѬhHšpatdobz ЈneuĂq,)ttledn *;sychikЌeňYdsk0Prac Xmnpkt"yǃŢ40353P' goritm*͓ pikolbeȀ1ovlivň2oЁyx젢9&̛.rviµA8vmAad;č@ěk?ZmemCzaP)򔇃hПAImenbúspěcheborpkh.HpJchopenti؈,ybjutnouzu-@$e&zeDbXG Pokaždqz*̈́YӂeIozsynižyloBn,hlB>58~4blockquoteϛ="bϛZruI8any,، eJositele/gbfa říze(߉stPr`ázo m0zabnmadoHl쁈ji(@nežádoum (kuor؏u)8`ϥ="6ߥ">To9h. Fordem:dy1okusil8񁁿ensko-`it<(durátorstvíůsledkuoho, žeuyllastn0Já-centrickýpobhápásvěta.ebudemeeabývatbšírnoulubokX„psychoanalýzou“dokazovmtoaktu.ostačí[zmus. Forda projevil@názvuehonihy:Můj@ivot, mé úspěchykudv neg9,:a`nazilainak,příkladOOnaše_\, -to,akjedpíšAtrkáché{,chnyƉX͂rsQs@oV,leolektivuznikléaozjející9odvede(principbgiálxvztahůidí,j.bolPvismKdy`stupoHEt)Qapšatel2dobxpneexistostȁobě émiy͉jsJikdHromělíz萪buznranipdě@haHenr

   WPx_\`určitá0idoskopičntommyslpěmůPIjmycitaБ1ě8mihemɑájems:týq%!vazebahjҒkůyak0druhuȨGm8si`mlzaЂnehuez(em[ (P)msahem./ialg`tmipZIagg(řixȩ`cesjiʈ؁(q.v8Bčloěؗۇ0rapozost9zdɪZe̙Ü3ce0z8ed`ypQ)vaternaᐯ`iPius:uStPád]enZYcos8iר0em.ýRformu`ǑƔWWWWVDRUHÝ–֢ myšlenih4᮹loup:\blockquote="bBůh →rVesred(tiai>v Ϥb*umixtaa!m|a鹸 i𩊧3qsu[Z="6">V:W:!kaxbezpečuԧmo𰹫2AW''UՔzhofak(ȀЯýtPatkchʛ٣mBi8-macaߑmeblyxtaSod0aňn`inuliɋGmkaleikopJQp񁡁hBHdetaiyj moza`u.Phekř`icvrincipu@`ОžnevyvrXnos@@)ͬ pchy(aKowwwkulturoučasQcivilizac(",e'izmusč)0chuPšinspXti,doak činHpřešelohocentrickémunímá0věta,ertýchkamžicíhsetkávajá-{zmemodlivXnějakjimast(xchybeji`zformovanéravnosti.ntelektuálmocaždéhodince Áv@problů,terýmizabýváHyealizujirámcionkréA8způsobuápta:uďbnebo.

   H.ordichlotáříNjusgoritmikysychH,žstneadekmakociologPve`jnýni-praktik,čkoH؍Yz@v҄\ylppenyjádřitrganiz -eom*`0ipyolvisxahbr>6.mysl`dledȍ!ins뇏uProtředeím,žebrátesamotnépotXibolvCudělásiasnocpterminologie,arakizují tovětpolečnabyt(satdobě.bcen">*    E* 6">Národudoměi–svéK(kr)`xa (`akositelxultury)`qšȀ\iHů,adinؕ(znaveMhistoriiidstvaaQȑs(ʉiopep_υjeCčtmítBHz áabezmyšlenpitȖ?urooaucQ,hOOOOON!Bpokusykvidace/z뗐j`y@lyeblockquote焯Twu9H,࠸eu׊rezJ:mXrchii,republiX(druhy(,+otroxří,eud,apic@(ekonomicuřád).Άϕ8sTobepínȝHnkXxkupinxby`celt7'GIyz po(atX`stejc؆,,afiózvrůzno(mez@dia0r y@ěda0Iadl=ΆxuH.ϖ'S&ӫZookaه꜐ȁ8Cmnohtbyždosob[݈ignt@Bkojna úkȋ zeryipdan0pe8vystup|hl̑hч aLaávsvobje#tiooooo">V šir smysllxzahre`Lv(spektyAnotliPHí.З/emravX X)typ1rukpsyxksoz atikИjev1Ɇtmπiהт?conjvhpzaIpR#PL(OrieȐ!ýrě-0h=ėÁS8určIpnPYky` ip}den2y!`2soukrodniv `e8nzákladڂvlastnic s)dků;býthhક}ybec106Komunizuřádkaota(mmiz@p8zitsmen nhaětiěšechpobeudantova1aezplkojt9principuodHžd5schopIíȁ“panovspXe1ibilreduk8kulturhváفk.udeožjakoEekelhbrtXGacitboctvůrčíteuov/tu70Pyzotro: yspělýjiq@av0eac3hцP@skʨ_38 OrqtvrdiPmarxpaganda.Ђ5ta IрFa@pšXB0 Zár`8zaujmtomcesQpřiAsto. /////(L>vdobxjx9ewuburžoaz ()pobrizi3ribuxvabTbxnpoq Hbl8jedpX1zPQklꅱ; ِʐ0ůznoefond.ʫYǁli-AHXn{eIyvyjadřJá-cen@cháp܇aGGGGG">D 9unguXgrᎨzdaňiЪqkeYImeíjmYmajetek,Yp8a +lušnd8sektor} ob vztah\``|WP_ sQd ?ž9ím٢l@H*zt@tR(zmuoty) #,ez;q hůžY3at.oooob>Nx-s–ssmypӘ3tuHu0itXenȌ0e)9PyktsalviteɈӢzčle mnohفʼnXs(1`vodzgaXRn~,laاÁWWˈRa]+,H<@ilepos=0000916577>107nikolivZ(9jHtovrdar é,q„x8Pwus“mafió%"ѥh Zdiar(ϐmA#ȎOq'BěqmlovV}Iemgpt"idth="1em"lign="justify">Alternativouakacionál-socixsmu,inj e „mnohrodnostní&s“,ěmžekutečabezphuPsvobodasob hoozvoaPvrávbčanůůznéXetnickZpůvodu@ibsenciafiózorganizovaۆvýhodovkomuna8oezid@diasporyP8'menšiny.

   Marx
   ěroukamita-vokicharakvyhlašujícnenl[řecuidstva(globXměřítkut*ykosťHčloUemAkk`ؐa -Pjprvegapp؋. ljljljljIdeypravedlІ؃Ut:׀0lqjadř1,*jspáenym,,boinᔙtažyt1uěchdo žiraautlPixrazitemlnoui,t `np horpokohda`t0áyístupnýloům(vidDžʀtužebepšívotaez҆ǂytraPWAvš9 zQ e,dalekošXK@reȁxm(YhAdhˉP'0eagnýzviumy#Hlyev7.bx؆ady,e\BtobjekXqnemož@8dh*licor pokrytci.ڍljáYr䄢ikzáku@ClčtcénarЄ Pedvlalȅڕh0򋉍po@inefunkzstqk`jejipRxsppvspoz.ԲýkY_____IBaЂ݃jevv)z0r"fil`fioze úlohPapda,пvanbud(Trockiz
   Yeden:u.h@Y0ysoxmunmnu ungle 20.ole0patkembylaphhlu @sahurhvyvLdadresu108ob؈xúmůtrany+n@pfliktpzindividụ?m)gc,􀩉׀vyxvmՅhromadAۄ8lxH`zj7,myaždhhpoڅch/////*Hzvl`"ԬchЪiR(ěloIp塨n08k(e.ЃHa“ohoudpovídatejrůznějšídeologie.rávěohotoůvodu čistpsychickéhoharakterus rovnop1néztahyrockismemmtysobXa úintelektuálndiskuse,rgumentůproti –plod؁nebezpečQsup>109IheémuebravLiPúsilivéstpartnerxozumuaboPpolavd aЀmžákladbyloožye 0Qdchoz1roblxyeájemnýchch, -nakompon莄kyelko.l=ka (v zp򅊇-typu)ipouštyzcit@(formac'ýmo@aspn`zuoktrínLpa`kaikQ̀ȈPmnohzWyaobaleDět.5[pat_ Ta^vláštnos9612ǚ2,lasdincům,hr*djevЁarxvunmnuI20.tolehuȄۈX1vinuliXnašjislovo „edI“HЊXchunmais!ozozv0ecBvzyPtH0d škodl( I0zP9Xs邔pseudonyXHzvýraz:8 vi`s'''. ZblquotPbW(izofrengresi liy či.(maslibplA,ocilpou="6'LJ'">;Ličátkro竦.́АEngels9i_miy.itlerZ?<:{!hhh⃙hrYyverzmѠ voXeč1ismp@pciOhXdniXvu...rPyntio drurxskluSSRa聠nyqjshoši0aktivpuržore؍0vusPio3z řadů'rio stranvšeú'_n9de8ktEכߔߔBol0ؗ>Xak}eˊznikl r. 1903IIXjezduSDRPWWU20104oU3WWWV.ʅ(tvrdiapbdoq17ikdypreprezvsaxtuulenA2oiFkjtdobžQamítꑍ-pojmepRailn`ápmpz*)ů"ߥrvan ؁ rříslušyu(naЖmysl@brxdovH,itاcMeinampf߫Cucha"pcxlizace0x ,Xiblglobáhohxřstras0základě//G/Gtify">Bolševismusxistovalředarmem,uskému,ějak+ujeyníudetvoucnosti.Jxprohlašiami|ci-členovéDtictranySDRP(b)114podstatP>espočíváډȊvaz)oupencůýchyšpekXd&iinhemyslmava vám: @kladhi ideoneboy-Zڢ@š-inh0sy@zneuto(|gar0Qkte`:div>115Tento(pis,a`definiceašismujbPnezahrnujeočíist8haháȀpříznakyhXrojevv :ymbpku;deologiyyzývaTkásilj`viděch,majitel؅ur8li0napravI(tenskzla;ýzvyvytřeqPiticknpevnouiscipixystémemeroru,Hdy턀tant(atd.Oit(dsЍbyloHák0lekce,`lPěmeImPAm, hyX1945n.VXzobdob(1933můžeko0zd( ámiblehkoЉtXeҍIabak@)eodp8úlozechyudouc+8edW_">V8kutpؚ|K#yikсmízAzvlPt/+co jiv8`ivaiš Hdveved=+x,Vel`yklopedzmlovk8oX0NjNj"bcer">*     E*Um8becpjviٵ kazu0.ҘXyjednodutbahaerizovatkjiroazych+HmiPnaZtBjmy.ynanavjFdovol 胀no9xtoɔ8ha vSSRtXpode:div1>Odpohďtytoyširokačív;že:zdiv>6.2.ozadíevoluceoku 1917Alebychomopatřili,eutnéháakeusveích.jtkalyájmyejrůznějšíHvni nbappolitickýhsil,terýmyllasýtupeňrganizovanoáitohodPe,ožzasvů (navHždyvědomyI),hlaI –䃡b(avYemroni.b hámezdcoky`vypbeitSjedXledruhi`ekonomJm0m -psAlogodka t@xsamoregЊh؍Jtrhepoa(zru`m; 12-14din8GenPp@myslu1dPizapečvtáří,sensymujištěspráha8mocenhrado߅/azů;Бna!z{huíQAapvyřeÁozpo0)ybotȁ(yhií;B skaz(Ȋ0yoFu&mty邈3Pradosl;tl(BohdˋvzO._áů T kPsdovbqok;ryR jpvisjjiGWXW_zani`@oukrom0afióq-koratimHpipl` JȄ vy x8ur rytvonoht@ kPoᖜySdana<ȍɏla12for;adminiapatuutoj郚sbo(army.ˊ ,` @K:lətuin|zno2tehdejšíXů“ -%buržoazieшܔhb@xpwkhsejevilѰPílPuLž( !chup in(tLi.>Sɮ鏲uli,(pzEbibl*jekotroEp!dlujQ0pIPvadmdob⳨notiPBГrబztakmk(.؋Єhípa,m2z`orie,hlicۆ ambixlibxědomJo`yeh`tnlivp`uitjapmibůdce.Єovčas bl蕒ɢ99céRzrqHvždȯ׆ckvespkjiQg[zh󃎳ZkIPksychikyՄ?`sЖm.Na lyظGeؙʪkPsyilyensVšpnadpecAhsnaȯy kleshuplebou,véákulisí“onalo.ealizovhrojektotročeníšechHdyiděXvárod„elitáchsutokratickýmimbiceHsvékurenteyužívázd(ůlaneastý8obyvatelejizemí.rotoíleněěstvuskuotenciálqudourize,ukamaamotnRrJvládnrptříd.

   Kromtoho,isvěXzákulHploviY19.tolethbynespok8noe`eQyces1roz8uz0Západu,kterJburžoaz-demevolucealyxartojiapitpsmuarla@obosoukéhxik;a􃀀QregulacXcovyv1HPebě,ýt )ۀiad@aacxni superbohatouenšhch,omyisl@iJXHtHbezprX ,hleXnyyi\iadePr׀f`apledjonem.ůsИX!taYsámbȚ'6a_glob)biosférYlogr. ěniH×xblémxi{ΤXloniȢQž̃2اdh, oi`yv̕luPz, zaPadЀbojeaeba 0tК!sko-sipmetodamhm@éstpnȧX?GGGGVyuhmixhlᕸrganٖgi3ϨϨ̧u8dva úy:Jdiv_Y>io"–
   zliktís𻐳u!X1xnüDrpR`ҫ1havxmntegjjeIv0p(hyotivilQe;Oookli="2ύ эvyLzcelau)z0uj.nceptu1Ӛ0'form8,;1ȡXdhdxatk0harОOuٌtypu ( psHH.Fordzaalší)≗oWP/ul'? OIv 19.X(tyneúspěšEvropdsxs-awOXec(?pcéxř."oěvmosljach@ (export8ؑ y냀rmvotayytaPpRyXvchXy-P,jiepzaȌě$xim"I.enЌjektvdobazýy@ tx.ěh8re@эy=εecku116117Komukamžiku@bylyarxismusje!dpdajíc1cénářezmutadrže)mocherif „hoákulisí“avedeny)Ra.eormě.L.Gelfandem (Parvusem)čatHa.D.Bronštejn9Trocký8rozvineoriemanentYrevoluce,e8kláFozbrojvzeYstáBalosrdnouikvida rotikůuspořádáběh5iáslednýchn,llitiɌnejdůHšífilpodobu.ֈ㍪然Аvx1905šeapsPo:preývalvypptd (kterseotijaate ůrhe)b`sununasnii卡X؉ýrob؀aztah(tam;posiedlňoxportyhZemí,des@vnip?č:íXslabroamostatrezaečeekonom.ǟǟǟǟV䐛ideologply@eyaak činC5eGGGv , .1917H'azvaelk8ajIP0akŠ`0kapitǍE8yliš钺omі1olvIemyslumZ` 6.1Bos80-psych@v,h8k8툐regio=ci.ak:Had –ik薂yXm,h;9jxKy08kyHmetrhskrzkrastepdaXm1cm1.n.l.zZdk8kdohھhchymu:é,@ji؜@vbapo8vn蒩mezYd@pтxazҍVendduA`lI;1druh9skutPvytvzapH8a,v1؍ohk"verze118KroběhlHakIyhnedoznikuovětskéociusku,čkolivpočáthvypadalenakoepříjemnost,terhbudehřešepzměnoucénářůalší0kroků.rojekt „sovXs??utrpělcdůsled@toho, že.I.LeninrvЄhtombyylzav8n nechutný (jehoodnocení)írěmeckemH@spnci. 6.3.Ν)urs،zákuí“:mv119a ނ/ ,h" lo0H`alutrp yhYv(tvoHdZtdoevropс@monarchi8množstburžoazrepublikugosxxi. '2//.VBujaru yyPt3 dyRáž j1`čáyHel (edeؔjpPebz"pp ídPy1yP)R2xdhbn0bhzikopor`ce:?ko-soɌb*8zniklem,ťhk`bolševem,bontrai?ěz#obydxyhnu(xtom؄vupevn/ašnrežicopotvr@aPorieaXčkv_uusoh`loziůdsɋrléčbaHznamenaȎȁztIrojekhX(kapi:ji ečexP`sižší úpnnitroϒxna arič(jztahn biosférXvnkáXtliشčě0velobž@8ariantaozvdٓȓhonárIst1`xrpimpȌӎRzmusAkladvykos1ejenviPkxzPѝ i뀸ryfesiyY3řů-tůokam(emHopkxA0_á֚rNve 20.xtí.rotoe „světovéákulisí“ozhodloodporovatbčanskxválce8tězstHnternacistic)marxooci,yťakažennohonárodnostnímolševismem,ře0kládavudoucnu šitroblémytlačOmuIlekolAí.

   xSyehzujevouYpůsobydlišnými`ěch,X8používajxv ytátůс4jsvánbyeliav؍p(stakůa (říz)xživoPpoleči.okud=vydáˇiony,ýkchvPů/0da`airektivadres8hlamonkq]rukturně,akPskrzperif i/i účajX činhoparhu0eɆȗ8`tu uejisamaXrokyebo( . Tak8uskutXňqIlad`zav(b`ul)orm z(Їkupino-8rJONmeP;GAce8ږXíxhbПbinicia$Pbq .oovolQomezmmižbXšíhánedmen+ѓp (odenbZdruhu;)hefon9pvo),[v믨deXvel0úz(kpo c8koord0torGggggfVupuxupraxobvyklثržoazqreXEvropy`AmkhȢXutiapoa,m!by Zenh(ven`doӗt R8ílječě9PolonxҎí8trareIceAle,ukaýzylobdhis˚JplXaWPyrpělojážvl(oho,0e0ihpilizahrani@pici:qlak @nihnutyloga@Rpryč!@y𘩅.t ns@nhodӇBek120T!imiám.€أz@|Y ul@8druhu.ւ(m2běhraapQ R plez" vitelXchozl oucí „elity“odinami (včetněětí)bvyklýmevem,emotivovanáakoukolieálnountisovs činnosh`.řitomersoHlnímložeXelitelůparátuČK122Krym8tkaarganizovátehdy,dybčanlužoboj:o@tnkyhzce0nesmysX.noz@logvarjciqirsioxžqؑHЕpodpol.ԃrpsycho0ickřehkla@ mu,by턣ziADsvúčast`ceЍhIeasbuxa0iPRuskveȂ!šiatriotaPjejٓ@sledku)išSmocispecistYPtenci (čnýřídíchádrjedušpz0lylihjhPmohkxzvýšhvotQú @ȂvměntouppَYY̓Rci.ߗߗߗߗCíledomPPvidav u „ѩ–jšíXvrsteXYpolHId``YXt phrevoluyi-internachpozPn kvazerg@XhHѨx(zʀyW(ᘉ`iXmu (ifyzyȕalibo zámink9lač*@čԉ(),،rP nmhovR@ Ȃo 19.ѯJQAá y9h xchny(kupiЙat:pukazi9h(vyžaur`iniYeň́ik0H6stvȗaIkeům–p*ЋXar"xpkdialowwwwvAlYprvPmí𦣘؆rs`kuí“*hperif SFSRSSSR8ٶacuȉa*loajܰV­`Qštmež,kti1iRy.HerP0roѤP@Pt,oaȓqHzxanxemsmeq.ִ)niH4enchڌbos8!o.D.Bron ejn (Troi@L.B.Rozenfeld (KamevG.J.Apbaum (Zi`jev)dalsoukovehdyulvůdخ)GxProda`kýzil)/)ceiýtiȚ9dobxteʅáz1+dlouXPbu`"ԋCuh8123124Kroměoho,okuděželabčanskáHlkaRusku,volučtuacehvropyyprchala,ožělalovětovT]clízXudoucCnem0noh////,vedly뇨mX` „zákulisí“ynucenouhla úhlemX8du.I.Leninhkterý0yjádřilvoH1915:xjívecismus jedsampataapřed׆šQ.րedeVKS(b)e5iklánP.V.StnJaXšíʂadatelopisuov`'pvrakyon en0s[dalzformovaяšit`alkHtrankariéru.epráhyapsyoduchjazyk (vizЁSPy)|S!yjišťЙ)naXp0zP[pr émogr`Ia špvz*pracupčlokXaHdruhN, dčkinigenc8v0uypičce,mezטúdaj)nsposvojivyȄPe“argonMmluvips`aln00Kid (ima0erwde,nozeoie•nsery'+iaXřsetmٖ,).r@1hvůdců@뀡T)8c`nXynikam_hosofem,konЀPsX`xem-public0ouOOO7OO6OOONpj𒁇Ppvymas)? činůmxi-~0axji(1`HcbHدpXžigvy((bezAzpůsobůhrub)ȞGG (nečmra929670|-hrtaБ؞Ѩal)wqv9lay,{myt. tluzȿQmůžýtíXmjٌ腐,𘸥HpokudYneoحY@bXhi`rchii͞yb}(volnitmoyevy8mitpwhitov zákulisí“erif e.av %Rste2klၑ`roPϦiȷd8v automa)gapotl rtuYezpHlkorus0non yP.בבבב׆hXřispo੐g؊WQs!ajɣxtnovežitIúchpi ȃ9v`Bevёhířo2dr1enzhoršR,azamýšl`dtázd2ededívucnV0tex8juobrátiIump8zQYYzDojezdu#hlás@harradiKSSŞ8kol0 X迫kreřkaxH.I.ԘétrynfartdyXZlet 1922–23.òXščࣙȸ neu`pzKXle@lx(T抈zBumHnizdeformHtýznamohotookumentuakoelkuistoriitranyolitiky 20.et.

   V`pisee řečom,ebudoucnyhnoutalšímuozkoluzabezp0itabiu ÚVormálnirostpdky, ae@sažehdnotyázorůašech8otzákladěsvojetodologickéulturyPzpvá!ahápksvětjeho členy128 : blockquoteπȎoom„Mysl, Xbcenysou hoHúhpohledučovtARP2rStn Trý.ztahyzii odleé`tvoříxdpovičšine,terépbyo],emužთmíněloizpočڒz 50100idíH1ow?1em????">s.%genjemHox!ilvýchukohromoc@nejsempadn ždokážedatat@`tě.ruh ,. uzalbojtipsăNKPS304289 ,Hniensají0schopnmi696|30~.nobIějoknymY,(erambý)zaměřyHsPdminXrativrtnle8ogTyɆvXdvhhdcčasnڥ{yést/Qkud {ijmepaar kY došlůžyxup`neka">Ne`u䌙araizov܈cjiڊ2.Јpome0ijpdaijeva@Kaxě`zj)yláhod0jiynՔ{a,,oevismus .“ (V.I.LeniSpis@5.v.45kr.24.12.1922,iktxZ25 )gπlp''&CȯKayXza!cdtek0sinAinformu(voe 4.923 Msekreřkax>a,.A.F2(1881–1975)OON10ǨO1OOON:„=ílišruten kA逨zpPIp黡iiskusiezimi,롨qiBsfunkcií`aPavrhujouůRmysletpů* y .zé8rexXji3 Pv JdY(lXgJjl)trpěli赒,oz`xleKa!a ,`Xkavtd.a(odz@tčk2 z úhlu(@1cházDOKsamnyýš@Rztaz҉UaEh2A7`kR+t1uc_ǥǥǥǚooOd9xpublicé-psych8؀enatuPorieve9KN.S.C8ščov20.jezdHhhX)yDo؁D֖zvlhůrazňbeWP3:@zarSnevz 8hXrdci...Ňzceh民P@teči_ varovalolševiky,akéím, že.I.Leninopisemaktickyoručiltraně .V.Stalinaakovéhoástupce. 

   Proochopení,řed čímekutečnoxtSJu „Dujezdu“edívejmelidaezmocíahareridanЃčlenům ÚVKS(b).šichnizi`zicůdcтp kolivynenazýa,rombyliizováH}؈one(Trocký)ubjekt8H)lzpolehnout (Kamev,inovjeP8ʏ vedvýchraAs،ٌ`jidáškemH)2orokraysiQdanctodXizáleptzabjíhadminivȖ`orm@smP,1rin,jaov).Zů0h nžo ɆKrukouhppocy|genl(tajemXka132PřiY8Qǡaáhů“8datek뤧љ4.a 1923 pzorikbslče:QBylba`bHӡah kjiho:sRoy܂ylhXg.eztW`?ʆHne.oooomA0eňIto!s wV @t8(zvlťٳáatomˌjpep(daa}aamozPjI*a9hoy+ mPoaýtn8sobzin_]smumZblquo>Ta: .B.Rozenfel FaYG.E.ApbaumL.D.Bronštejt@)vazpovn0jixi3tusnevokůt!sHle:GGGGGAXO Rdhvobql9ni@e%á.ڎeškerX@od`zpobe:epneȃwwědyCmaji.;{ytreɃaIu,Xmhne/ykoliynikdo řa '#133134
   smallAup> :eninylzdělánímrávPk,istoriiadchobnal,ystupujíca 4.ongresuominterny@osinci 1922,ožadov*by členovémunickjstran:oupiliednářslóží. 

   Pokude鈳ův „Dopisjezdu“odnoceůzPmidem,ep)zákulisIokolno`ak!y0charakqkáP:ů ÚVůležitoydruhněcocelainého.blockquoteN10W"bWSTžetАývhruP,volusipdrP@eQhróna,oým (ey)"představiteleezhtenc9řaUy,vůdce0říakvzešQxnebosxsčuchPběhe ofesiolJečačinb.ЄsouakhYhřijapti-mluvk,0ejoniamiȍǍǍAmezI蔨impzaAdílyjichž úsphu9visvot (tj.asy)p888pž ahšet@Truzhce:ya0ověka@aidoshpozoryAisponkitYea lʂ;jšíYkrØota.͌ߌޘiobvyk؉Hxuh0yšȭ n,eíociÜhzm pav,ůžrobatvafi8azdvolform)"+naps)pměvazB #q`hɂpk)vhąӯѧ0ak''___ny-bolpviky@ahìpstihruk,p a`bpSh$ov9gagrgxku, .ٞkezd@Rpdئvyjád`lob0jestjdeapryde...op hb흩stsklouzlyˀ@Ybho!jPt!vyvvatato{hPsluhyiq1351r xléčlidi@@>𭉊OOOOKTakqkůzꂐhPJ.V.+ vHIЋvqvislostiaom,acíoyliidé,oěvobědávaspolečnostivichidám.V.Stxn...

   Veýsledkuaáklaako؃hcharakterik,an„vůdcům“.I.Lenine`aoionzkušepráce m yi,olviceKS(b)odpořivak tranyoooonTakiist2ulisí“,amotnémus shodto@žeӅovJosefuissariočižugašv@eož0t)ležit؈deqbudYsoci0smujedstatnPvzata0čko9odemhápzcelip,ájemqylučujíypyuenskéhořápa@Qvztahů.֕o8mlx/ko-`itic;procesůho0druheQWnalěmát5Je 20.tí{div(>6.4.ep0prav2\h8ehů y 136.a_/ Xupen_.HvítězstHevoluceěh,ázoroqšo. PzxvanaAdpQ{utburžoaemokraciarlamenx8 ž mínk8h"dlouhouobuzXjA@PaIdozyalyobjek;uzkladyydONJNJNJNJDruz–')(leɮLenin0k( L.D.BronštejIqsim!uhlas؁oX"{;Ț؉rч10͎zat usvedyAran04k`Ivlx0qt(pborů389}7~)Xn}aw(stupcakshd)octnovuixiPdesЍpozykisť؊doc:ahi@kapilubasvobx__i Hno-si-૸ )krPniHorm5meziodvporPhrubXxthZí6938_)oɟnot(t`"amoregulace.ét)uvislbu9mȬ.Ia:dG׀ТLOK„...Qؑ@šaзpůvod,terᄸauč!nazpa8ť%Qo padoev"Oie邴počíjs)xrgbu)ej@aejadřuů“Pb,p_nP/us.k nzeptat:oppohlYr_9kal*tua`,z`tprmpertZlivbehivrHutzb(Fm08ePňěXXnq!aydobytíodmínekroalšíůstivilizace? oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">„Ruskoedosáhloé úrovněozvojeýrobníchil,řiterpmožnýoci(smus.“ӂxmtvrzemhodHvšichnirdinov@Innacionály,čet9popitelqSuchaa,asetandartou.ennevyvrattav@pisujnaispobů,dájim, žHe!cqnocHevoluce.(…)OPokud9vznikuřebarčitPBeňultury (ačkolivikd1může říctkonkЎ ?;юje@rotJodlišaždémeápadoevropský!tů)a čy(mohliXítos`3čcesxIedpokladůtu@H t1`á lnicko-roJhvládysověthoAJ,oháPtnЈrodyWGogGGGGGWP ytvoA?Ј0@tnost.elmib.Џ'me؏Mna"mitxi@b vyh9poměščikaka ateprv@zepohybrem뇯u?֘ZniHjs()li{9nyxorpkuȕخtupebrB׀og׎׎׎׎׎Napoleonsal: opitY0vážbp񝹀uvih..jTjsmpey+vjnu 1917uspa =detailyn(zAled*TȊbezesporu)[BrȐír,EPtd.@časn¶ybcel:zvěz`(V.I.LeninO߳i (is f),Ӏsvazek 45Xtr. 378-382opwpbStejtH stӘnalȌP35exJstH 5tۻe:a0ďtuozHdal̋`svle@o9naálYdani\xslulY»drvZpnu«./Oߋ߀φ׆׆>ovuЇl!@shrnoutoxDŽWWWWτWWVa)aparispáíhod nkopJm0,us`nih0ewmoda1i8mizimnohamocobyvatel`o,r{8ɅndXdu(ce,ω>b)vlastn‰hvpůmyxodevzdatmajetxvšel;υ>cxokude877771Bp`̜)u,j.zedělԐnq,olzů">dh80anɲXQ Hd1~mHderItn@0klad(ٔ9tomneň,ýbrnaosilovsobprvo@íIm@rryjioji777777777">e0jekmX starsЗ&zaHjQobbožu (spadejemozn.ekl.ljed(u>8Qjq forstyQsem,lněozvinoutovětskýbchod,tátníružstevkolzvytlačovatřitomratubožíšechnyXlikéapitalisty. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">DějinahoXciic@budováukazují, žeatoestývoje,yčenáeninemPelos0dčila.“ („Ekonombroblémy.muSSRx,ola 2.)/lpOHbVevod8t bypolitikadhkuhsouzenaقmharakteremXakounitřnfБ: zr؅>,edpokládaXran0poru退iativyěchdo(dXživotaycházeje[pAideálNjoktrínuvyWtformě,ak alohlpv-ropagandxvyššíved;hanucy땟BzpůsobuM;r)yelȅmXnXFizIez-(smysluCvbnene0ikJehi^a ří `nnoȏdividuFnutkzyt:ɤl o_QT"rod jloajPlibovoXcii0ajH(Yjy9mkyhácerXHpoHebiHkomtuanc+aȐR(v/`dvho--)qkůujp/Ȫ775Al@ ku.awwwwxmLjedXmmlPm –Hyj8mrav؁hyxrizapsikpancavI-p8rQӃyvlasv popHكH`mu;kgori.љtýxjoЃˆ0pmTpuxdeklǀhnه/(, k邨s,dm8.ledt#chybzneu@a1xpresځapaPt$čle`objekvyhP 139PPo񊁯)xeQudIpmr8Ln8W citlԜ0ě1XItoupencКڋnQ;tⵡznneaeuska/xa1z0dv0plur#sېoOON6189gL40OOON9=v#Xh8zʙpany' kapiizzáhierar8enekpxh eK-SSSRRz ovi20.! dlPrvhu.ůhexydehljЉ8:zȚ1ieticeƈtiooo603m1oooǜǜǜǜAlehdyjo`@eAkaYkoyHceptuJurzultu:Pď*1rЈX,ivnazýval em gnnrozvojažAcnrazitpp:p pa֠Gjemutlačovánímbiceatlačovánokolí,eteré0evyhnutelnýarazitismumdněchQdruhý`ašeHdohromadybiosféře.etejnspolečnostiyvěoncepkoexistovatvzájemmadumohoua žád1í.Ą0p,akýmirhdkyeealizupjeji boj.

   vztahuol0 Sotskhmocibdobpreáhoud%s(ȋ ddemtHaístXvzpomenouýrokěkabry.I.Pe`lja:zblockquotedž="bdž„Zku;ků逅tdokázaly,háro 0vaj(takHl@ yYla,ZYži0.“Ač@iv/ljovořilӗ0svhsta!jde XčtvarVp1libovůl osiitu,ʼnřízP1tvorb}`(ompn) čápraxeplikaUyjauchrčit|id8vota@dpicmnožstv SkaQψψi.Ўkempok*ymozlyžrůzneboyen@#gHuLa8dبDIylučăsyyCglměřítku –oivugggNyxtPvlas*analýze úspapd8[letbolvb`:epochyCdWP>6.5.S< @soeh@@2marmu oomli(ul>AčPiejvidi`(j1životěpxčjetbod,ýznamvroces`vpřadxmšep><7υ="bυJiPmilovysobrozvoj2olavvftmud ,ᅉtožeus irozsmysluzaza,akuúspěšu,liy`akti vvYosiaišBXíhoáměru7b6GG@:t,ekulturyxjevsIčeXyhTensutၘto]Sneporuxdedaě-pziyXnouk8i@ji80.řiQGBstavYobec0Pupvyjád /AKxvorb_v@G獧u.9r@h @[yrgan+sd8re(vtrztahȔR),IjaPt {7V8@mnoho ro+Sáchubě0(Xkskupinmčitњh*mé1IinutXsy:Zdȇoh>kuum?Pvébyyr8Jt142 papnoarxismem,( vxřЅyztahdncՆevoluXhsty,dpdaP1je*s tcnabs!m1omezvɁЁenQcesyhXstS4ozofieoncepglobi ʂ77645869O537775 *Keomie.ѠߠߠߠߠVedla则OJeubkultur9možzvat „reliktními“měry.ejichtatistickyáloočeositelé žijpodleesla „Dřívey8pe!a@liouktiviturojevu<*y)Vzhůruoinuloh;žbodu,ehtěbudouctinutitHbuamennsoučasnglobycHlizaceebokonhpoXd Atlantidy,eYkemuániku (naěhemZexxebibl(׈8acujedozednářství).

   Vev(většiněydysšechnynešryd0ateč!rozšíře8,etrhlipoziaeajetkP8Qy člX󐐂;ůsled(dlouhjstupevolukulturykouychlý(znvo(,qbíha$rí,Xforem,ytpomainteg@ejin"td.Pakbysprávtvrditꔀlp0té144VBob薂ovcav1-htárgHf(pH0d!׎nj@zamáZavtuЪto![posit;za0mčeZi)onzerv ho(؅//?mnGihPsH(ysЗuׅ(hmi)ʮalovڅ N(Ȋázj@\mˣo___(')"áb/ePporoxséu@, retrog`$eicitAPj0obsa٢wta,􁸳 ,]Vi,e.oHvru~|y/Qt @ȭxdyžOOve7hPyjvedou,3r‹zů“">A ?mu>νB(qgzm .ˁ'muGoɭnڑmHlnicxeq)chno!axndrohlova8.enxvׄאoduYůyP@a؉xivyt ánm(KlniIapsvc refoetorezace:ous*libovolmx>neohr0Y (0 @z)osobsperitezpԀprouš!mu@@ořh0alaféNxozdh,ɰCprduP v’⍠ íenecůmPitomC1neja0Iڍsdosaߋ Putorxy8a>nucenirátolirincipiálníchritiků –ojovzahavdujednodušeůsledkuoho, žeicamiobřeumí. 

   Vevéětšiněonzervativc chodnéhobíhilistdomneboodmimikruj(ívrncpru@naudoucnost,texkutečuJmYsnažíst0ivotadepy"rjsouohlášenyYcílpolenský9n./////eduvedY*kulturyzniká󐈀začátkemavo-“elitárPhIiXčienbmnožstvXdezorientovalidí:ázQhrHzivttyHyslu,čkoliveskrHuKmůžbýtůz;o"vytvo„drovreuakؚOOOL;itoqpoířejháváxKpo2 ř8vaktrogmetq//,Ck>ýmtoupnovů,'™'@.noz$;yzXNeex`ujeЋنzhvH3b)(laělechrbh.Հsv|Y8ddaEcivXzz iěspojasmplexilosoficko-hyrXy-wDFtakazv)Ur{jakijýjysvojZitelEurozBvqebevzd.ַzájenak0G08lextoYP'.d Adhvz@odhal@ roboučasSaerbXgti/////TOO5Radres(tQhrad)kRomúnsychi8chؼaitá;}[ý~emocilRonu8mԭ1ay(RQdruhotree146K{toho,qašíobmnnalytikůteyjadřsvojeoryu{u taublikumrdůři0kcepeobviň,t čáapomí҆ 82eok(Љdumvýsledkh.քusyicebylolastživo@147Díkyožnostemískattředeciavzd@áaaššírofesion?=,ajinýmovětskoudoueoědy,echniadavtvůrčíPorbystalonoh0ladBlidkteříIoku 1917odmínkápkastlipan*hierarc8eněza0emhi.aomto kěSSSRž 20.e čalyP`xa0zPjeeeckPaonstruktorsy.rá@porqVlibaveni(dorevoludobyj rɂc`ezci,the8loviny. aroje1HblXxivčin,᎘r géniusýߘxcPv(fi0a:2Hapomocpků,Pcho`ice`zPt.ߚߚߚߚVýsleditvoa úroveň׀oby0el(tj.lav9+Jd) 5nejnaě.ačtuudentxˁ1000jvedI@lhmákxp1HpiHixmmPřie`bhí1našeo2P0dنaát1`tandardůs1měřítЂvaH@$růz3píúspěch2in؃,Vㄙ@i8d`Pcelé roda@PԚsvazo#Hu0n-Rgnevisl2ahi+YXhmysl׉býhqnxsam t飢du,zt@QByjadř*`jmrt@pracue.č0iv)iznaxílyނ)(touYpr)IszPo20-4ߎzRPosvojjciaIpAnzaTosouhrnyřeobɰ㢺poyɑaxi٤Ӑqobeckultur8m92aspPrychlm8mpPvztahuu'#ůp؇opI,(rincipinedek:blockqu77="b73Karxismشeaeform3XmplexiofRen|1sbripHhcii2ezٗm!medi@ny.148P)eím,xnovqm`átnoXotH(ciačalevize!1ictvípoar* .í0_HkonzervativItrográHsru 8tisknout (lira,ýtvarn>)ʌduk0hudbI),8ně:ayjmutaěhu, částPniazi0douzejskladů,archivůknien'' iŊ鈌jsvrámyakjkri旵1508t.Ԇý Xr `inyel TGyGϜϜϜHPorp vyvinulyY trЄ''hpzem:št0kcEjPidk0pqNeyjet7Hdkstrapkul0Kčintohotoyp؛؂ɒb``,Xh*jene8@YchzjeselQu2hsi􂸇žcískaár-ņ)0ЭsPБku`ehomnop8Hhcitvh(Bunin,ep9Gor).dy ӁSSSRlphbilchara2rxhlaМ`tSHvtiiѓQokračzqQi撚ro(A.N.Tolj,.M. :`Ί@lem-soc.za׋ua údajxzaklaYoHpochčkvуPhȃsn kгJmAbudouc)77777Dalʑok4)Ych@ytvorb@slou0t8(@Y(Hveepletjiciaboevjmarx@!ntinpodtrock.xspo٣odm@Inecˀht3kut%po`hшՉ?Pli01smo!vbQLa ؄WUoXboz#mKonzerHSsr,y ob `ؗaШXdeologpermament0ř0é-ky-stZjednaXmnк^X abka,akyj@<.ʔ mRvyف(konfliktezip9X P8aemׯ skutečníledačiovýchoremrostředkůyjádpvměQsmyslu Života,rientovanaudoucnH,tom epPžívali,íkladajakovský,terýeštěPd voludobzískalěhlasXtgardista-futurQ151Boevicveddčeleetn`nezmýlilopdyžPložovtmezipoziK itourakci8KS(b)L.D.Bron`ejy(Trom(aupGím553`čkvkulA@0ehdy,anescháamȚyijethykycíjeXpotlpϏϏϏϏ">Jde, žesych(1moc:HrtivětšinpadneudomujInejszdravӂzofreniɛYlenst0od؏omam látekle:tvorlePvmsуʓaámi:LRivyává ۃL,vysoce,oip(ast.''''$A`kro9reálopatů,peé xrazZrojevikoruchamjeAavoX-“exáhXrїjichydolixyXsebeodá m҂SȗaZ8vislz`,ao胹eȀPvA0-(/(hudbPX9ačítXHrAvirtuHy)Iivňujeeu ďǛ=`eboyhutP0@musuyht.ProxG nihilxgxylhh budou؄J`lištXtvůrhlenHiifRkAmyslu ŽivotЃx1bjek|chraPpí‡chkaa11xesormAɤ[Xstabi!, mӃP'$zcH_߃80;A m-v38624ﻟn"eskpo9ⴝenȇ0dit*cha@@?''''>V`sdHesetPex0SSRIintg(zelosiJá-crindividu܀ڀ׀o-kor菫typkHhodbavilad „@rezmem(ifimus).ylomód@obviňImhaoXʟ1oklon٠(prežimu,ůkuehȡu údajڙXlQj诨ikšlllhezclijB)hnushxztu8.OOOOO>Nalenoꐘi: Šoloa Rozru!zemԈ3lagiсXTDon(58735or`v`ars`rpsaluKanӈ1naDžDž956170߅6ǀDžDžsk(tavbBosBalkZ Hr1929-1932zniULAGuKVD.nejy>představiteléilmu,rotožeSSRyldočátkuonopolně@rukoutubsluhovalnílitiku.ůsled7hofXcharakteruovéuměào(žnpž(taejvýrazjšíyjádře!socrealizmujehlepAchrdstránkách. 

   Pqe@tíme놮膬.ˉk!pnamoh „Kubáňskxkozáky“emokratiir lžiatos (kolchozblahobytaovcxersusúrodao1949)pšl1ty.loboblíbx,rni.enHf@ opularitaal䁱ů)leckýd`objasňujrsky`komy, atakidúdajunikYed9ašn9ovětsHdoip1a.ڎ8jixpohhurgu)PjvyvitkJ,teříɉ@smýšle@,kutečnopa1onektuákómatvedvelmrzce:blockquote??="b?;S mI;vracePƀ膯zfa?@aPi𑘁]?NejobecnodxěďHtoHz9vůhsghhollywood/)ny7ci;0xPщ(narkosijani`mavšeepoch0četyburPreforemRu./JXě🯥I!t0jevtejno`ýmhvem.yla@pmíipȸIdeȲ8plpoízi,spra0l{iHzneuim(eapHX8ny(inů,A1(stavi9eexX,ZviLadresu ȁpomluvTcޏP߅࿀lpȈrpá t򟗟~w–d= 0mí Ǡǂv臹riiƙBodlišuIdzordisidjigen@Ȓ.og:kazyhvrjsxnž󇍊xamoqsebeavijQJWQaer`určjyly8žánrPiiob!ům_____Vo(2000JěhPvewor0ȅЅ37nadobtPnban+tk60.eVhktamrit@ěȎvbp£nskopHmysl鞃„superрč.2“All0chjed!k`ZhPxzvolaQ`yt`:THXiviX! >|A8КAhodnZy?JIbychoPopuxkAmeričan4t(lYhtaré,hydXnalЫxajВmtbpHzhAtdalbudálغ1apyoNjho 99Evropriumf!ýhVtvarghařstvxKboeqh8ydedkAgitqšxsXd.Ԣ1zaJlxbudouc ,ťбyxyhacbؔHއLJLJdžuva)lepɊjaz@republi`hX)T.>Kdy8sh0zzageoduJagandznámo čeho,leareagovalirávěagitaci štěstíšechaždéhoepolečnosti,ejížrganiz1životae ojevilyinéravně-etickprincipy.okuděkdySSRtrašil,ak(řibseXmoc@E,terȃay@chovánhrdinůplátx,ejen0hby`nohziQtlivé157An@t"–ɍcházcglobálQQZ0pkuzaloměsoc؁muȋšíPdílvekoraptférloviny 20.0abKA8mož0eřeb tsamotniH“ ou, -tconev0sۈ`fekamyslHútoíkso`tschyelkA@lin!bolviszvHB.@taofy0trp8@.OȌž)kutIkriminЃSAൈěxtHKHi9lin˯HaqomponȂ`omnaHobm`i րxzlhů“,okol9scéřůqǙיpexXAlkao(inddukl(:ho)i>oHbůsled؋gybuz*psychikyмcДzraD8ǻǻ8176߻8ǀǻǻԜrq11.92001skr*Pda prcemlivmerŀXprůuY_τ`.Ж`áhoda+hnedXA)č1žadlieOom#yyphref="http://www.csfd.cz/)/197664-vicny-plan/enhe/stcnhpQ” (YacomntuziaA,f="http://www.csfd.cz/film/33596-kubansti-kozaci/prehled/">Kubánštíozáci”, “Píseň36548-velka-rodina/komentareVá҂ (podlemu.A.Kočetova)ǃǃdž8170-muj-nejdrazsidžMůjžší'''"77612-silne-pokolen'&Sé =8098pilot-ckalovP Č҉aalq.yly`yom,akyeělar0itch\svojeidovasovětsmocsocializmus,voaterýost@ystvybojXlourvve֐q říjncrevoluci1bčlce („KřižHkotěmkinXČapájevOptimragédieTichdo782(-se-ila-ocelǍJ +Kortikp)@uq vlastenePstPskutečm čěkuMladxgardaVkopechtngradDvapitIepos=0000959366>161I ނ/ .Ex`ujeě@dozkpnsxdstatre3,V_9v@vzdoryarImdejímkzvaholexřinnon{HXsz HiȀ3Petr.Alexandrěv“Irozn.edenHorčívžakm šlouh(byxnihb@kit o2mmHemJ.V.pamži)zapomlMeʊs)lމbeztQd`Aliologfas( yosobdikPury,Xh萱obtHuiforHimperaatriotnutmucXporuȋcyn۫id`ی!nerychhcilmidlouobi!!tegií!ʱneX8kvůl:sš-dav-ePármGuduz!r8cara9{ulavht8edlЏmhlsbzn1nematreqoňtd,qcep8bom`hcixizabuڊivinul¬Hɦ9chybi,8pur'һ(uselat)WȂ8ž votemnoh@ . rblockqu="bJi(sțnŸevorbystylpzv.i3ѯ-)kHus芜pravuJucY.#B̓o(sr߅popȾXstoriiískaědom"ѡh砷="6">T{aYefueápbmůpz֎úřík0ma8cčiYky!A`ȁz:Z zro`hnlipatXrciipmtoupen9Sbch'hR8iynbȊ@z(sxniě8s;aXwprixp#spě8Zlak,LdíHhyjxA]iteJa[`edeějXgl?/(Nez0isȨ=ɗ"ќno-rRuYůq!úFYȏypY/dporyejichvorby,rávě uměníocialistickéhoeymuěhempochytns#bolšev:dalopolečno@ to,ouebylchopnyátědoboryilosofo-LeUza@řeq–xtožcštěstnaemiႰjektivpravJdílamu,ꇰotuudouc. lockquote>Díkyeleqům7Ɗunás nýobdobOInezanikep0trhiemrJ.V.SBaž`hruščovinXzah8vá0PerestrojkuoburžoazYreformy 90.et.

   P,vvkovalHsouladeziJoYleukou.o3jvyšším úspěczیYfantaomvaHAntonoviHefremova162Kř73GE9ql s񏱎O(Zo!u.Р۩)8vyrokraP(hZrmJť)Prowrgaau y!CkemHkoj]bKdin-x‰ko8ic9IxP0d98klojenírykimUxH`umň8udržetzi.Ԗ9a0crvztakZlůmomun našodra nípochálnímíleocialistickéhoexzmu –ovídce.A.Ostrovs;(1904-1936)PJakelacel“.

   PrávěkoleParozPcheteH514atřínoz8činiteléultury,ědyzdělacísystému,zbrojsil,tevšvXvXtšin nedostýšežpedúeňdůsledkuoho, že'ladaktivxůbčanlkyyloXobdobjejitvůrčítyštrelaqedr(za퍘[pozivyššíB@tranj`t8vrofes[korporqch.____^DokudY0bolviků,'''4,iytečbAoče9,u(tořipijoduKmPSSRádouák@nuAsku|I rů.rotoicnotevhznovuza)j Ao0H85OK(životaQohrphnout8kon0imctYdPrɡnoží 20.22.jez ˉoooooScmožPm@rarxismuslas ݞrýni8rch8,pobinHápHíčinno-݇xdmíAior)cesKroؠ 􄙃Ȅ9Ѕ Hzṫ6؃avdZ8je8pilíří(vP`̒AfPsofii,lic8omii),!AȠe٥Xe4osXáցknapjȅme L.D.Bronejn (T)psu؂ta-idP mmiXvolucionář-antik.֊Hztahuyjobvс񑩝hrč;omen1adu.V.izra So ꪙtlavr8kiePojiXAajYRedli163slovybpiix(`kyI#IapyӤ{onaH|z „XinBgardy“ (/!ty,zur`,forxhOraxeud٠ȳckquxߍ="bߍBez9d0????viX8sychockatehlásb8mpreálmlrNchyhU1zádintelektuo–)jazykulҁ1n="6">Sob 2GCs(SUrgz4.rn@obecnȝX(omɽom,yo:̞virsvobozzzajesPusHčXěkit0Ƀ bAahblemaH3Xtk)y:ade8zn)`zaLhlavozkee šع1zedis@畠mys`܊fqe(poji@s účett3sch`al ؁duk`odiákho8řs1ůžýtztekwp‹"johPHhikzzv.|stůzaqɍ n)z(ostatečnéroebeZdíloomunismuenyjádřitvouodporuůdcům@čistrany.yváWmožnostá0stoěřích (vzmus)aákladěarx.Tímbjasňujúspěpsychotr؃20. 22.jezde0KSSS,terýylře)em „lceebo“šedesátníků“,(jichžoméno@litikah,piyrpdisidenství“;zahp0ereojkyo1985P9Xkray0RG91p>6.6.YS0tovulissoskqolv!seruhlstoletíɋ@^oooooili(ulW>164Fa ނ/ PexPa0andaXrany?9ZZhsppe*=,antiformkvburžoaPq8oioz2h:uGF. ןןןןV؈xlk (zvštvz)v(raHnikt(Hitlera|ӧa8–m>;ᕰ"tiz hodnotilakť b؄ločin8aYrm0ié“p8živm,iteppdaaragrafyroXk8svazrepubliúnalctupjeГny)'"ly(0rmrti'WWWWGlcéřЉ xBdoiskut1ě*>߸2revolXlىhor5pod0nЃXcOsHě_Yusvobozinp$Evy (`Ketapě)ЄPov舱jha݂dـpouudArmyTY1dč sknihHLexorecDM&úporazuV.B.Rezun (̇psenymV`oruvo)(všakpisIp.V.ovsobA`pŀpeZrn8i@t@$moHhomometanal)Ukyxzٺ\`ozce`!p Pesor"onYInictmW(d@řsy,(muzasaddruh,RfNec8Ѥp𲫀er@ž:vadnyředeuskutečněnýmovětskaútokem165Veoiblické „s1ovhzákulisí“xisalolouhořH0íchodemtXnaoedeníSSRěhvšípochyriilobálcivilizacxeabýolitXoucénárHinamířenbwdoktríny,[ámi`Plozekoncinihy.փméři' 071vo1941žnemohlýtxvodca@kyniPdAminutosvob@EvropydXtlerovPjhaZar,xXj1$ameriXvHɇši8měřX evidělo,POtátůen tezspoýchezcxkPIdůsledkuo0krajnegativYhta(o`kusubnovo0FinHǞǞ225Ǟ6ǀǞǞƙzimi|1939-0,dyyl#určrgresora.azahruržoazociPobal×srp`!výexportuevoluniozvra,9!uvnitřsaf eoterQl.1i@m, ž0do€p҉pkI lruhá(aъ?Ppel).esslethVelBrinv릹nuA1>郠rhy?RsqylPdtrnyhd.iHm0cذِفme$vSA,xmšؓ8čz8AArge(Y jihoam cpobočQȴeqǎǎǎǎ">S@ákuí“b#Pby`utrHz۸󌹐ߊpvݟbav)ȽYyxdAliyíJyvla:xkoidYrjudo@x.ڋXul8*һ ť edeΐoiz(a u@ oH0wrevolunam.Сtom4s@euse)@rsnelidؔ*úodvmv8r)ҺAjy؛:9Җ@r.j.ԁH0U(ti*avrš@艠чE,spڐ;;em.ϗϗϗϗKptohRu`dЏvPmož @skunȨ8`yq@exPim(uhbezlBroblů9další,)obrazL atraktÀivnímroejichbyvatelstvo,ွburžoazxežimy,vádějícve 30.etepolitikuHdporyhtoleranceYvztahuitizmu,euselytátdpuzumi.ڂ(účelemSSRřestatýtultoabstraktjsymb8Hvětlédoucnosti,akýmylčíXinigeԇ/ȅposledAnaۊtva,yqšeného8rsilinyn, žeáxochxIlidy dotr8pněmecfem.ЏtozbysvobodinýchodudparmyEvroppamo`lp-etickyenapadnu$vehaHa,$tb`agreh0Na.

   Hjekt „–ociHKxvoluce“Y(azmarxismužadovaoviH 20stejojeatk0svuskčhorganizaciӅ`ky> .všakěmciemýliliůvěřeitlerovisobně,terýečer 21.6.1941ydatanervoval,nejistělřijalozhodnutíapaden`SSSRánemalšíhoneodl0lu „Barbarossa“`pracovávanparalelsímwnglieqMořsklevxsledbískstatus úspnérategickhdezinformace<)Tbikuoho, žeprojevodYšujícpolitou덈tkozrakost0absenvůle,#HtXrs`tmuPkulisí“,eyloenoxideje!r u8doměytotožnyacizmem,(isXHras]pošpi{vultu{ůe@louháseth.veф@kolosálautorituQaeotXsithyozv.karib X880ו2risocixH03aekonomidozasvefektivnjXběhhobdobřívlktpisamotiypql8ovyos`stv0ɤukazhl rQurob?;,h(iiz͓ژvojX0i؀|enpokrok. *瓏 cXhnedvrš dr(-πzačasq@8antisoch elčáɂa,p1éha.бto`eYtizРHn(u菨up+( ladrganiz0ivoth !XpadhburžoazdemH 0zЊ`ityrXpotlečl kaGGGGE*ej1ظhJi*ЅItnoyprv ko-̀zQzܒe Fodčija豺ovm]u:ý-reguvlivcuYúniaEXyXAIabezp2m@deyazaqHHi@ldP iotd.98123慎\puniverziؔítgnair`marxcFup/PpsdHdentů7Aڄita0zX.}`9agpv jemnvztahLZápadii٢#supاpoЂbHrodů“bojHrohiz(2.ge20ttK8ed]h8legiPre`:Kto؛ o-technologknow-howvyUSAP#(iqžtXtHnhor(9bniГějepisubl(mahahbyjela)HoWlvzni0leXponaآ⁩8pteeᖫdo hirevci 1917=a.iplom؉zol)zyapZؗblhquote="bTylkyšlex,x4pҔ@Iěco,oom)_xmgmyneejigloboc="6">Z pe2ešɢ@ϯ ׀ȅυpvoa0neklHX骠robolXvismusr(fung:vde0RushimplanAXmriforݴ I.և!sxk oho, žeÀybavyebylyezdůvodné,ylooavršení 2.větovéálkylavmroblémem „Fhákulisí“sedlá,tlačaykořeněbolvismuSSR, nikolivozšířje8sociaPtickturyelkooinýchem1vetersemeziliarčitýmipatsihled@edprvkůHekonomi8apagandouarx"trock typpetutssdí. 

   Vyargumxvrzo úu0epo n鄘GudonGGFznemetoho, že:blquote77="b73Proezacicénáře/ revolucevpsitu`,akásložilaétu 1939Ra jen00bhle闩enciškodá/="6'">Jd@2Xob0státeaktiQA,Xiděaůsminuh}vusiΈ#utP9upřím@stoupi@b vztahH(@sžXro+".eHhoriekazovalalep časyivotO aPtehdy dyžퟠ腠panXjem)vý8XcRKɆF9ma.ԛq@ůi@ؐjsihnoutA`ejtnutы8T(drachyzbýo`0využítQod it3e.ϓϜҐGA_,íra{Idevim@luSAXdkHh흸n Qpjч8jatelzɎPglobѓ(ɂ"\cpvoȕ؉ȯů-sp)ců,rušuҌmip("m A::danujoooooDoĊЊ.rkۚá9@>ȆV0Brni؟(iTtězstHЛz0h`flikt}diciJoTiyXlRfrh"pr9cHbezݏdruhόGGGGVu77777ӌՖYnayOteierspe @u ^–ٯ*iiEurasijIpuůdcovvymbolševI(chaer )Raa (ʽH9ydn؝Cu).ˀzzz|Cčini0ڳݟd׸tٌcéx`xtaykzmizelzkaߍߍߍߍRejH \QvGoes@pةuto1744(ckquote="b{Ačkvten E-maximum0re@z,OO bavϰsvmpv!hȲx][ueg="6ww">BXužـbnazlϗ^PolXggf1302e5gggl>
   À utomatickyohlořerůstoojenskéráž0SSSRěmeckaípaděokusu#vzítdvouchranutnrnepolobyvatelstvoáXníchlastíělorusxakrajiny,sazený`Piemiioz(uҁše,bčástixskchatenternoHchodpsovět*ice. 

   Tentocén(onfrontaceϋbyrepzlatXnȎωH1drp1939íso-Ƀdoyna@lazavnaetspa,뉐xmu㉹dložBritánieFcie.Xrkޅne@atyhmke[Aakcsouh`ဲȖ#rč`m QHppstupál'Ȋ'jedziʀ2o.Ж0vgodtayropAta|krzje úrojqqboj?8sKo.akqitiZidiotizmvládnou(buržoazrežimů:f yěpjiyza@P1hirzformbhoapiXisHayXglobh؁!oloniQmu,0vycházezílepracM؁pKmcioXl-socsašhtiؘRarxolv{!9"+肦???emv.Sobt ítej,ꏐ1rokAve݌yҁ oHČeHslovA kžsHčeX9u8l „mudrce“xarša+blockquoteww="bwvYemo0@ڵuhpsNes1(ku@í“hl g3aytks (uho*(ejpoz1940)7="6/">Juxz da@ituX,.V.Sng`spvѬ8rhlouz9AnglR(rh :ѧvYeěrxmnosztahuuodderyehrmt@HporušѪiuP)nenikGktPC.[c2mxniP9drvȑ/(Am:yS st Qs(Ijpiexpč*simEvHamqtitci(kkupȫxtlerovXq^tvovoutaݾ,i}ig40pstaHje`om{kataofyoooooNdůvȪpokatW>ϰplq_ivazЗ'ki>Soɉ!0
   Ѓ]r؄`publikěd஘ji,XHxvy$߆mu. OOOOD aȯ9 ePkter nazlt` yHI`vle.<AjepidumY@iȎakut0odsunu2I7tpěřdvay,ymh?bzbс`eorganizHՐa.ӑo-{a rudou@kAe􅰣mpexuje!xc(eãAglobnadstapoli]rbiLW߄eSpraوXbXbozvšli8PtyНעwߗߗTola pova˻xvsledXuhʏ_\oÀhodyenapadeníeuržoazydemokracieá(ucitlyeálečnémtavuěmeckemříve,žačalakaeziSSRၟ.rotořiátkuy0utomaticPstávalpojencaefakvšech tů,teré`dbojovpakcePiEujehoůmz8isleahformaliz|ývztahůsaždýmich.

   Kdybhvět݋Ujak,p QAecénářpb#20.oleta „pkulisí“měloožnost,ycházejeloaji\!ujíc9ran8zvnocJperspektivbrat sxuhupdl@ ,vykpasvůjozlivdekXq Hdáymu`r:77777Druhý󀰃akšpatnzh upћшhobdobbez`středněppitul!|a.e)těqehlídvoskRupmá 24. 6. 1945Z úhlTběžoshčlyka9azsko8ymbolikPr@legendy,bylogé, žedy@W͔Ixh22.eЉ'stH aýtnab>Ӆx:hlisteWna? -čanenašdʃǃ ''''&A؆odeh0lúdajam`"důvo(p pokudpom0mBGGM˂~enР(naKřtiteljmKnazýQjnržidoƇq.ւyQ:`joro˄MdBuQsoPsíurataAiznaRukazܛa@kskutQHtTu3s0xmodosáhଋl">Oz1oHdۗxihiHvaOJ*d*8zdX`v0ggfneboJ.V.St蜉xo0`sxevisetkX8Xxanubacemio0m(Vmí0(ЌmH˄/kGy klho9mЈpߎPe' íčiny*nuAhvf d8:b>Pí: /P8 tgm(kh(zravovyPácvvaP `koň8sX`P@tulikoXtlQᒔduɊ(elokolnȧÇ߅rozho)skaubech(sZMaršáxiSSR.K.ŽuH8ka`eriedobAjezdec176rdahXcelXEvropu,z`!perspekް8tickxrevolur míaګʲdah8xHik51367'">dro0úhloh)!proXl(hszorgzyrmxr8b@0ezacirpl8u?aljpitpen mQútoDjencPichHvsk@)bpo1945ynÀutila.V.Stalinařeknouteahrnutítátů,svobozenýchditlerizmu,oSSR. 

   ' údajněechtělepřiznávataktorážkyakovéhoruhqeoobní,ᅀmítl:jím0vězehlídku`qaluožnosttižád`ixmu Žuovi,terýlobálliticeve „světYmákulisí“icápal,jšobyelúzkBspecis éPbyneška.~AlekudynypocitstH,A6fsám.Pkonjestliъnenašxklidn0ě,󂯂zz(pQboxtankrtbPimuzíny (cs8oormvPzdější kdyIvojácichop9jezdParitou)Záro.B.RezunvZš@dnnamxpotvrzuc0zpohledraHidevedoskms8Y8GXřít@vs`2.󖕐Xlky.o 1941ysznič(v81935)h`KrHapasiHlalP–rdrap!ahPoagigan0ká haI.LenvýškkpkateketrůVompepn@uskutečnȖjR1*epubXy,ᇩ``nčxc!revoluRd;tuseleixv byPJčátkemelvlj (_)zera9nedloudHmXděm؃x:ijaXrozhodoq.֋Ɍ; ??;ʦyevybudJ@(azénMoskva`.€Jpr8pnuvi|Hhrefor@90.etaK)2001hen-makebý 2ex0uje!prze. wpo@Л, ž24. rvInař)?h)u8"nejvyššíenȿxe9hǍP!ranp Pobjektivminxm}Xmon`loaliБ0΀xzákuí“)ax؄s`[in,p:Pbolšev chátéže!nhrospo! 9ici,;i`ІσφȠP kim8oXukae a@k ϔ____Óěppq謨9@toDV'RHl!steprvx65dyvDKIۀ9lhkЊmiXPԿ.Уsamo֬/)oжoutkamiggfRtqHhitlerov9cizmX:v8(žchniٯ1u bi ubojipsvobozglobXcivilizaody0ieHkrA\mXt)lidskto:Rbl(quot@bJ(ɞxs!kudatno9iabyiek 9.({kut`DnYárodp(nucYj19418ٛXxahVoJestliQjsmaz| úni :priorityobec0dkhQRAlr*0hikhv )t(/Zračj_="6">*    E*_VyÀsvětleníosled`mudstavci

   PřiphpuPzicotečněšeobecnéeorie řízRna životpol؀visthckyelších časovýXintervale`(XvHa8eet),sourředvlivugt8ejichžYmyšyuȄYumožňujditimrׂpi,áujPí: dit"P>ozorhoharak0u,etodologie,osvojsiidbu –XXiduáli뉈ktivq sHndarutomatismy“oz Ldílčícesů pl:PcelPsŽa@vemědomíerarch@u0da4vzájemlHe.aáklademqkultury,r,hnceptamEtyے(inlvčet12hov(nitؔenskmo)akihrani8regionHt؁ globměřítkách.H6@ohli'="2'_/g/ϖ////opis0ho,ichroncЖod١ˌ߀PˆH`HaXJmprůběhuwwPdmezPeb0dotahO=koi'o.á-XčlQkɔhomyslJírubjYa$aakpt3 do@X8:AXa4hápWS;ubjÀ8y7܁yvye@ a QXotItokujevA៮ y._WWW3WWWWϘWWWWP!o-pu:(YvazebypodٕHi Aprity0amadaroub yů,debech(eeye9ޤoooh4ooooόooohEomޫ8lvýekzHstčmkůq /finana(pez)Vjshmaxiz,pmruhmeߒ5ϋPy3ᡊpgenetiku.ȋhc`rejd@؁dzasahnejen žialeLslXáPkp+niҁ,Aphtencisvo`ixȀAurPd::der zbpou@@;kohol1`abiInarka,qravinXplňkny)ineAťֲYlé18ypuѢendžunglí“3w!inýrsabi@eynebezpGgogb6ggggϗggg`Oar silzbraYv dP2Ǹpsbarzlaxkvidmaě-oyiviliz,mo@WaQositeddu''' /ol>P t`toouboruv0řdnЀciáPiystémudnáHzobecQ/.Ѓǃěchȁwhmaem (kupinou)ztahu ji ȉHípadneslučiXކbraňztj.ved*vHy tomjdjšímylova;boak舗dpahKOOu,x-liobHutuǒǒǒǒǒriormý@yu /׀`agrežidátr0hzvy:divA>6.7bra0budoucq1s9ákulisPosxi>,vráticpáyasHýakXІčetn>epochyčina,HilPl.Ь1i@chopskébolvismuut•(mýšletivن(hjbybylbjpravdrpjB(lepI)\aibokud8@Pvni()XemoXboPabstrȇȇ8human)sbc1oXkep(e(nik0puduskajip!AelmixlišɅȕa,yxjizi–sychotrockƀistéuržoazně-demokratickéhoebonternacionál9socialEražení. 

   *     W*/*6'"1em&ju8fy">MnoPsoučas`ků.V.StPnavádí, Xnámeultuvposobno,anujícímuepolečstavěllmironhy. "hesedáP(ayšechnyyl(avedou@oom čiHle,ůleži proemi)obízelidiu,briPtivudpod aýsledkyӃnabarovaljevy178IчcoH藈em ústh,sal,Xpi(nHástěaloyšlenkHitlerzájvztahhůdceHda(vizȇ.Meinampf) s֒AL.N.Gumilj` zRpassr[tč_7777607797776HAle:an8yuatelt#o@8chytjšímz,ákeřlicoměrnxk"ʍov2lologQpagQ4covsadoktríkmys9).sy@trockWRůžesɞtHnegbX,e)ө"vlaز)VcpТȔgIlad𽈬2ěmymrav{ayjadř낀giáletylučo-“eliizmusp'''''Pxnevi ~ubjek1jvrHhׁ,߁߁߁ܴqapí`ojhledxsibožstvatqjexdy؅prozčaruXP ,sc'jejihDne80eidchbl(quote="bؚ(g eXa/nuH؟ʗ@ovni+zavedvPu/?="6?7?0h((܏7bK0j.+vládnoutGٛȚa (;á0!up0ceJodߌ ۞ Ҟy Uparaziticpižic, kpcibcr\lidudx(každ Xt mžaXkd.ͬ뚰xuskut)raИyk+situaXoIXp鲢orod•Hblé@vHšiy_lobýznamu.ԳY೵xbsئXkBhțpmxou0٪0(ӍokХtla!ۈ`rvk+@ejnsetµraۏ)b‚ mítinslӋhnޞW__YVouutmHp*m`18.jezVKS(b)180 ,terýedehráloloviněřezna 1939,ylalší.jezdvolánžroce52,enHvůbeclustracneboůkazemoho, žetalintlači`emokiieaj ečnostielkově.čkoliři.I.LeninpL.D.Bronštej-Tpkémjy38valydoropdokonběhobčans(ky,HzdXoxvnitrXiׂHylaorm ctěna8lkutNGGEteh.  

   Zarvé,[aátkuytXȅjakoáXojm@itAůxúzhhoruhuejíchdcůjedne( mls(sta@á*vysoHincipakzvan„Àcen8lizmu“,yjolavcdřízme i0tQbez0mínprozhodnutyýšio4horghpzíž6alxl.Зtomojektyamot0OI1 P2t8ȃ0eQBzžciPlaÍ;gg@HsledkapaЅ@H0Hi dpdmGCokudJ.V.lzlikvidtzv.oui,(jenЊsmpuGlwqkulis(vztak ÚVkbyI) mafióz3m/)iQA*tvoqitxRJaInePtel!(díkyiesdčabsezdislhsoevismy12uPjem<<4ilepos=913߶1ǀǶǶŊ*.d8kЎ1917†݀kmasuc(vuehoch`He،jAy|da`ě-e`árhharaj. אiPQ0tzv@(jlpa8nikomi8@osob./#OO䋹za?vot Heš 銎㟠ujJHho@řs)n, yžaxoYfesionCrůznor1om`H8bP`letohȒeqrit ( 0rhejq񀸗(thargutakrɭ8$гpravZ!ʮՊ0x08mαHҪqladutvyívTm0žkonzultaYsIoupecisH(yikyY;y"spX vindi@ub0kti)⚁Zqča0vyYpt%yptnເy@e@om2pvtϪϪ8552182 '&8?iGGGGG">V!PnkhztcelOyOHenrrb8cilH: lؠ98c0pforizp w ychЬ__hoo FH`1i(!Xb$plnjp1unkce:Ԕ>oomli(ul>Pokudrvníunkcejezdůylaednoduše škodlivávůlivéntidemokratičnoakeztahu남traně,ipolekoelku,`druhsazlediska řízeIvolitelnouořekonánegramotka8novXbilPchukturHáthorotožei,doůvěřovalo`tski,amis a ÚV,org؆moctěm čimůdcůmcy0usobom,㇘8žaiiv8lexté;zoryQchKne_XrqmuboPikejáxymýHvedrauzpisobčaXují9SSRzeprxvlášlubHdalší4:ic=. ɨarocedupᔤǁggggg">Topazdbčí9v{ patos.D.Bronej(Tho)akteš[8񟀡XbHXaPviňKJ.V.SixkvidavniciegeΗX؀byrAapatchdajIoPrezHtăyĦ"!vý8n2tarxs;hnipy`,ȈaPõojmkategoriaztak(u;|0@oduPW #[XsofȮž`jevXyšrbl` kxgpkuػ-v` šHI„ozk`ef9ulcȘ 䎘ky183ProtobjektivepochuhnskéhoolševismutřeblXavidel konanéjezdyKS(b)qtЀvni2iciskuseterpcionAxvybuz)yuXbezpartij!ve8j),eǀ`litikuáQd$sylogYefPpodob8druhu,lastdavo-“earizmuhredukuj8Rse`kHnao185Tři@ct@auzavolávů,oipadlaelkЉeneЀhxka obȂpoXovyodářstv aírH9života,9utRxrooP`XudPeЛQpakqň č9ouHmunH3$k uspěxhotitdtuЃeQ6padesítkyetsovět x ŘíXQreucȃišPda -ꎈmztahem\uemЁ_^vůdcůmCtAeleg馿mHčan(_____Krotohkažido2aꪀyjXvoboduchaIí,voří|jejiHci)ad1Д u.ykHitpívaos vůsledvzd隩očínabatXěkemPisama5XprozvoIěQ7a.Я҇un(žzapzáPnxXpasadopaɏ)Knuc2Jě:ġuHzrx釈qO٘rXv(vcY˹="bAvšuȇ7hH=odlmnofaktor9deformoXčrces1zb7aYiáӁˎA`IelleqTcháphPorieSSRerspĘRus#هvznikl"úi="6">Innac,arer1905-(71917)yJ.V.StЄtmm:nalBoBzoòaSDRP (rociاh-d8kraQnwny)xl߉ˁz@׃,߀Ƃein!㔈oviny` eb |lHAdčiк1žěcmଡak<`ilepos=0000981549>186uvlbibl`izmuQ8yvatel>`lAP Yګ/exPenH;p ýtciť8*je8racDburžoazCrád9. ǧveškerW ,soasdoȇvxS200jvavisl]aubjЇazýcbuď „antiȰs“vytlbzv𲏻 ý*zeWi8:ؙoneschopmyHt,܀ztPk`ncpilQvůčiúdajY1`tši–éniR0enpjšeac`sQoPJfesio0ismedrupodev0tdHkut1z80kȀPvύiizikz\osob[t(zІo@čtakci čědoktrínue@ronomium-Izš,veh@HvВ l`aonci ˀknihy,všakbcházejelčenímamotnouutooktrínuevyžaduvypracováztahuhanid židů`{ne-.

   Taeakce člověkaxspolečno0aotro3řiaděbiblickéyP)votaůžee0telmi širopeu:div>187výlunakmWWV3193oU8WWWU`p1`bě,opolhoPx nincxXivu𘰎薯0absptanegqzabarvrzmShdaumyA msapidvxi04okoli8._VusvhasЬraQodtHočxnéՑPYShlxmtent9incip'"vi:k sťanst;omYqpskop(j@svobodxěkaڐrrasКɳcpůvodA!globzajakybud írIocu(národyXtvaduez؎u k$lɄqs Sbusi[čá)dodi8вítaxxRem,#x`OL yatýt ymafi5315>190 ;mancipace židůakosilováníruhé části=přestatýtezinárodmafi8a)iblížixeěmRům,terýmjí,oddslužběvVla –eBzpravidlanohoost1společysvůjsobtroteHálHěka„innacionalizmus“0rxismu,Іm)dkládásmy@ouhuladušechidnezávisleairas nebořímvodukosmoHitҍkaždorm†em`domovatarrcosudZhoYstvalanetyemě... 

   Obecnježknazvcokvhistoriiy`jšílobivi,yAdeflHnepoškodilXický鎕t,e08ronikl.edkazatelylchopen+t,ideYvotvrovpBoží aQičۅjPzvlckyýzna u bu (podZšI(tek)yxsnzW`tiraktkutiěKudžNJH.VýšPevuminimu@AologH(l*,anu``chápaPtHeezħRobX9tnsSSSR@uďnevyzpy ne,yjadřunemoc1lisy atau e)H9r[AzemXbohem.J.V.StanilupákȗXí“ۛmoa emeWůhblockqu="b iiX ydalek Ј(eixpě`porAu1vrchů“zez`trachueb!zriér=ambi:WPjjto{tKpl1vzta@| jxzx@191*     E*@oc,8umpn(samomu'novd+čineX>a(a1.НXkr(Xmask* Vi3Kjbližším$i@ůvoaIěřsplia8vyxe@hdcov0eHeř?8Ȉȫpciati),0způ`Pv ubojo(AlídehomunizmuӠǠDZЀ8mluvHzhYtvrdi@18u񎸇x`\ddnenětkrača8iPEтЂ kX.ppip91obodؠ1lobhy)Itku.cosypas ížX͕vKKadavqtoaYeDst8z8p_____Davк7؊:ixěɋHtbiHsa ȗě0Ȉ-9jCxásl)ȗ”8Q"mPhorickyavedˀenýchonarchisticktradic:

   vednériantěyělůdcešza životaybratástupce,čitchovávho,svěcodoůztajemství,potomuřed`svpravomo-keezujeontinui eládnoucídyna0a,0nímozdílem,ebvyklralníQi ujhzěrJohotaršíYhneěk)„zvenku“;?J@hx0znamXcJ.V.Stnhl"dBלpon#vyberXCač9e";A񂕃qHyrr„Qubojoviɡi؂(Ȋ؉!kuowwA'OǬOP(iln,vap)ípRjend1OMneeHceduře ˀpředáníravomocXJ.V.Stalinaěkomuinému.výmikutkyohlnenytvářetodmínHk8,bykračovateléaebeklád@dpovědnosttarQn enšííře,žělalámn.Vše če`iakoiPπzaílogfunkčPch2rozemezieálnouy(emi,nítilezpɃɎ@, částpnpzistorie؀achápvholastystAhjmů,otožlet1945 –H52BořȐ,eterýАؒi8li-wwqsavzXʋbolhvis(nesln(souladu􇁄změnirchitektur(truQsalgtmikeji`g$.yonstePleprpop,roɊ'nu_<8ilepos=0000986134>192Zmeho, cjp bdobxské(/ȑo0tárory-židy逮y-ne(říetraoupl@itssudem`li8)araiizujeۅ„h)Xantis0mu“.auXipahkvidacnohaidovvejnborganizaWWW848oU3WWWV;jhkosmopolba9lonk@ڡ,sio`xٛdotobawů\ů;(h8seudony@kulp;čiela\ țL݊j,[svAšibyly;kau(Hkařů“,zejЄodalylekaБu8ovHky;`kLdrmyš)kvůsmrerePzpq0c2sídۋdo ŽutonomobiirobXanIDaqvo">Avš8-@tP8)kaϚϚόpplulsrávsvobHpíx původu.y( (p(zstHnPnacP@Y,Sv u.1917)Gםם784׀םם֝ us?ktiv)o@ivepne#ۇz1ّ)1. >QefiZnatkhHo(žvrekxokamȍckyform3y鯠ologmarxbvyč/mz9udinu𘢵ё aausXkt;=th`hopt)klad4tobecɇR҉inӃ,vo)wt{8ímunkඐ!ci,ěiamodiscipluzneužívaD0avSdržee účtdC*qK+y davu,ɪ"dicuXeJritwwwxu5wwwuTɴ2؅s6/gdjedpa Cet`o@sněnílˀakunternacizmutátnímipatřej,(ýěheměkolikaesetiletío. 1917Xtlačovaluchaidvšíoc0jepodříz@arxistickhideologieᄻu,neužívajeřiomyiepresivchrgánůvlášsleb.ento߇sjakárodȆe8SSSR,Hiamo židovsdiaspory,r`iKo osvobopolečno؇hustanovveformál4dyXo d0vlasAčvhovo „?8“ehnebylooučáPkaniultury(,*asion,mo`itpoklonkov89dápademseHofici#n:prHganděykialaávlehara(8nai(jevHtoholobKhhorp08lXminRiSBazýX ׇx. TXPjínchxneikusídPale0 vytvoXjc,0Pyksťtelǘoeziburžoazie, svFuotročipztahuPXmčet);wu爦`ar ča8uPcelxstlanetyeměkodhtnuB[qodpqdz>֝q)9ů,ožJtřad8߆yaYdruíڜ>eppf itLzá`i(8;0tý196wwsA脑񁀃x iɫh)pramcrzhneboHšJqѼjic8it"ktvu3pȆsmhAsGz`kkdеýsledrehpatBotlb7'naqԒXex. OOOONVhchnXbotzv.hje2x, siěXbudouc@zapamaauo:Rblockquote="bTͅnhpelh(takdeshѧb`ֈ ibdoktryutň mi@Dpdinqka,ۄτ΅؄ͤ9prezenKZBPpluro8oo"6ggg">Toazý0,튘AmY@v)ijei]Qm9(kx/muzse1{^vyt؜Zoii8`iJ`usilvoboastvraynoqТ,mP8 emilosrdněrotilidský<<|ailepos=0000989296>198Politikatátnípotla8pvválečnémbdob(horie(n؄olvisbylazadím,a!haleškpo!ePoXh životemě.edmůletýchvů//Â;ovětieno,dnesžpomlimnozsoučas(cidЂí,yyiskusexrůz0؇qle`GGGirozvojekultury,yta.ytoan8tař!JákeřSa,vokujAluvobodylovamyszir!p@vřyupzza účelemnekompmiQ.199Pou, 16.10.,dehЄPplénum.aěmystoupil.V.Stn.eh܄y ro účast8Heočekáva8:ommyslxžeikdowval' lídr`tranha,He m(sahԄمavrhwce8ěP.říčiyvě: jdivy>200TKqrig0robě_σHP(roze8ȣPvoAsxvchno, a hcicxnetýzekta耘lAwwwwχwwvKdyTsvripuۥi@epஊ8stxcuɫx½oHbyrxyadve@kIprezídia.Ё m9tlesk. 8elsoIHpracoirazqryc(tlspuxQsremAс91vyjádnXchcitysq,.bXpohpijsm<(bqiciHh*i>GGGGGGGCJ ů(yup1tribuQkl\` ddىudruh HKxozorѨlouchaceXPyyodp repu:QV팂yenp90180/+201bO . Vevémystoupenít8n,ovořeutnovrdJaeohrože,luvilhLeninovoom,akourojeroce 1918ěžkáehdyylatua0asiliipřáteléω~—$? -eppe.A–čpspsalzkal.řmělvéuvPinědhikohoYnebá vakr ({opv tl:!“<陯2028a'ρϚ˚LjWoPopXYsednXotázanu''&1008'03'''''výchnech,ekl:/oylo0`,yo䑈ám.l!,by8oiipsán0ě.ejsem vycx ,-lh@ldůrazH. (zn1kurzívjaše,!dzápisudenkuimoXa53d xtPzpomíne 79)????????">Crobíhaa sp`zam띱kýmekterýqux53?okusuIobjasnitvířXchí">(…)σ>Npciqbaušií(opxb񈈰(odhܭyeJ@zapamathneȲapHin5ۗ(skutyvrdazůsȍioažragicqka300ߤ204ǀ륨.77o77777e`rzd1,8R ůlXdiny,edPu5zabralača耂iolpa;`jana(kon olb8nRorg0ů ÚV.ʅiatujddtilĂvedl͒8n@bytčapxm.é@řned začátXd-C`mluvϓHPsurobezumoru;HleželX(1žá؍p9ry6135běhaаnikap( d@lض!0ɴ lz!Siysllidé,cGvzadu.ɮnh,xtachníimucepe,Hás ϡytiqso.laRtه;ip,pCbkbudhmusʀ8ruXPnyY٥osituavYȍP?ojapi!Pbor;nejezpjšíqi zaváhat,ylek`se,stouHut`ohxchlhdnoIeYvlož𮩍(///951G-6////•pspoHmh؀PodcXu)onogHvr8,ísvԅsvepiM":8/iylyˀrvkyryalkulu,leaímšímylaítitkutečnábava207Hlavmyia , nvažjPnutnt(odvazIb0xchrozhodґulans.šechnoq1íPkonkrét(exma členyolitbyra,d`yaؓ0hsálady, aetIdmj;8naHlad@rpyčeAusly(tZ2ni kl.''''ώ'''>NejdvsxmPviaIezhp(ׁlab,'šB΋rhlpolot.‘kcej(:vlas@upyslels𙙀chl.ڕwsplynulto ke0csírzpraZl Ԋp xQ^xjiijiD.ȡ'dlou emilosrd,hxěpJYy`spkro9hQYmipizodakHaQxtRě!askak:i šQaHtk̢8balt ak.Ñʁ ppamatujht ]mluvublikuenformmP0Q litHXne8Jchao8je[1druhspíšT10aszahmlhoneurptk8doA!mÚzdo">D8pochopIYenݡbňuHzXɰu0l)d @ým舠v)ᗫޝrvɚ+mohružk`uQaHypPr?2Pjpadx9odoY0atx v)odsta`,ۃHobsahۭG9baؠaYzvyxinsohr̛g {sgurp}:d qchůýt(@strajestli?(e208P210PoHvrdo,kterouchprozhodnánaPholov,ypadЏhahstup)c@PodsouzencironxeXled@eč@odmítaviyžjyosudut.̈́s`tehzvlItpocit:ovYaěIzdáloktxejhi@alleílmasAnatanyp`ároveňěف p,Bneživéooo990m1oooo wwwwwwwwpNev(robral8Hiphnu ÚVdvalavY(eknedůvěryáPa@a.Ԏzjevhtzkommity(XvHaureoly+ců((h8orJpfigurɃxoé.Ä_/aYnuatu4kl6414/2xeh8ؖitvesta0lete raXЙčўИodltíXinerstv`ahičíynsaa0ěXíOOO767gM3OOOOׄ,no8BzýobLemElabhochopindoޓ`8ačle)kandptii`XýkonnJorgán`.ڨ(oduɆUX8ЎjodX!Љ5񴘁PdIaP.ʐjt@vož1luč a'og'''''!(…)σ>Aۇco.M(9ribuxs8luvim:on9en(nȖhazkyinmuȜp`nyůžAkrpfunkci(dseRa(rů8vy#za؅PolitbyrQЀPvHenlؑtajemXkŋUiPrysgӨ`svobod0Kbu(řibli bXyѳ.jd0amotjbouvЀ됔l!zaz蜈 xlem͊@npxkdy<`?ji.as2šArazchӃQǤIoHkxpaa(xdomu(mrteezpbinadj@avamɗtp~eܬi}:lzoussu@+?:lhHu𺈙,,ELZE.֊,gedpoznuruk:amRtрPk`m㡠8yodmP5uádȼ75454//og/////+tehpzahe؍$@hlušujíc:Ne!΀ 0meů!ezKp!“buduváděˀtšechnyýkřiky,teréaznělaleelkově,álěcoochopiložnáFdříve,ežá.́servníte215KdyzXčeQzaIiUأxtSWQsekreHiátɎ8ř։siobpomíxm(yčlA[p𦑞ul@mrtepXbezpečí~oόkandiPurou9917wč.1q׏oudruhaa.» (K.M.Simony“Očima okoí`yš9y.V.{ovi,oskvydavasXyskuovX1988tr. 239-246pňatky)np70ՀbהV؆P@diapizodakazujqpciativahohledschč`omoi?:YPxup8základ@vejvyzdvihMejioQBlénuvQdemokrckcudlehkomyslĀzavrhnuxsamýmienyvybra@19.jezPbXrujozຐpxxk pm.ԶXevyvqihȝoběل@138t-peárрp 18 ȳ`OO“haraaPensXza val9758נ8č(ivKToy-d0 psmbicѭřstvvztaXudůmlaBjenáxn%p(pisupůaPɝ raz(jXl䃲uživoPvj- 8.и(x*aexjh@pomluvy,smeˀvedliakbšírnýitát,by čtenář0étoráceohprocítitimonovemředaAduchylekxtranickXnomenklaturyHševníhoevol8tví,teretevnějevilhaomlénu.

   JЂpostaýsledkůXa.V.Stn,hennBůh. Čle@vnitroapa(tafie:říYběhyrpokusulegitimpjiHpedu, áׂPs؁@funkčravom!enXlktajeka ÚV,rozhoqnečtdruhP⇀od+0aaěkolikěsů „palpvratem“WWWWWAluhchHažd8účas,j䌹bolism@oplukRussla“ibl(rkvhhqujdeseethrgza"'SSSblockqu="bBwskut0i̓Xnezmizelepol i.ejdeoO$]é)v[y,ížprincipyudou╸sobmuyvojilovaϒ="6ߒ߈">Sogramstoup Ij2u 1952bylu8niživotposmrVnohdyQhymožudržettiýtikYorvh#aɃӆ@8ivůPa.Ί můž)to, ewnáechtěϡxsvh(čН[8Ѣ`ladHa ám9(pitulan@balcac0slučite2sXdemprůu///MnozɃ číɟ쬀inHuídra$hpyxHbk@Hykryla qkoHijmlohkna219benchku:we/!,ntu؞tegiiYpIotalobá8ivilizс!idedsou8svІl`s)hв 8jиo@dnXRjhžší1sphivy:;ymumla9dv.axbRyě“poЪZchϰϰ22681πont>
   .

   Nesvobodu.V.StnaožnostechystupovánítiskuotvrzujeistorieastaveBydájehopisů.do1945om51šlorv13vazků,terébsahovalyímapsanknihy,tatětexty ústc)oupڃ.34četně.leřípravi13-16.Ku aaku, že8mít0ofaktickyyЈzHce,šživotadaj „všemoc(diktáha“. ŽádveřejQprohlášZoánadmacyůdsovětskjliudě(nednznikHneobjasnitelldrbalší\.ediysilto spočí`omsыaetodou álReI)-vylepš'zájmuíla<222Dkuěr^cénHůψbZaubIBбxiouH14u'apdonesvkntrJ8bě898224kdyve-(3WR+
   , mdy1zxtv10mznPHȴPckipcue N.S.Chrč. V9la0s@0ȗ/rozhodraqēggf4653G5/,Ѩ“ pokynP@|Ǜʁláen8daPr8Hdnichi ?e2bbet(hndzenmnohoú ňȎ踰zuruvo-Xe arizmuhbmo0Ɏؚkrz󢰎AstQtcpiysJpr`ovxsɶ.so8`jȁxȈyza0)ۆwqpoѣ( GGF625GF7GGGl>ˀ
   .iskuse,teréeedlyhledněůznýchtázekpoválečndobě,8pisydresovana ÚVláduHosobjméno.V.Stalina áva(rouředstavx úrovniiděnípchápáisvětapoosti,tom,oůžestijmoutHpocht,odmítneezlubšíhomýšle.oQkazujeext „Ekonomickproblé(ocihsmu8SSSR“. 

   Sou8dleexstrukcePgoritmikyxktivpsych`skieQyomplexcenzuryˍidiích4ebylydntrol0myinjen dnotlivje)ísempstYvystoup,hjYakmazy\stylu, formodda;anujh8fultuharxQ0ꂀ@nHamotHpaXmaf(koezpya2záisí“銀`jes`ylo󕱉R zvejroolitiknxa`reagtkrzxerif izGQún`Iceptucizinqad87iggggg">VZnkh)aJinui_lb`olševzajišta:71i#,PȄ8`ؤspěšívkdp@rp(6!vy0=eiH9%kůmudou8hgenera`Xensbork8 lPȔlademHro1952.Ačiamrayl+odebPzonhobecstupvnih8,X0d ve šp kurshU0oÁ:ilf8o-\enzam!exePút8rožurrodinXyžixchruščovbrvzah(KyutXáci-pokra9atelpatřímižzTXblockquote="bSВ*Hu`aozpena 2286.8.Ϧ"xm׏6^ooooohg/ggg?ggg׉ggggg'v1.ڣpkn0marxgoooooooili(u WVmbp:pageak7/G@ObsahWQ/můooovoAtom, že8[WalaetklidašrůznopcenzurBamЀsdavově-ȭ 1dӃ08kastou:8myslpa0tčívyaүzůn chopiodeki ptiskuHxlub8qstzáku(©`perif nihlAitblikozQԽЈtioTvjeparaktjeYjednoznXcháp– neviHAchoůběhulobá胘oriejxoXé.inýXslov@jaᅒp̆pxspP ixдi čtřd eickýc΀hroblémůocialismuSSR“229Existujenohoidí,eplodněníchomun,teříe`osvobodilid0arȈHnadejividěxmvěta70pokoušíezentovat „Ekonomickéfy__áakokázku rozvoje8i>tteorie.V.Stnem,R鄚ného7>ybudová'.eudjAi, žeabcemrtelnýozsudeki>avšak0jádřeQv zykformphamot1.?Tyn8orlyneevoukolnos(:Pv1–Bahschop9ٌymýšlet*tokemdálʒHivota;ruhá vA陥efzvytpdGы茠Hselultu.edzjrazjaძdobۆu1to:ga׀ЍĎ"Ǎ«Chceme-stručAchar(eriznovouYaarošenkpXmístc̀eé,HtžlubchyQ.»o1)φJimlovyؑ𮹘褴Pzn`mmpozic líč1mAlebohacΘuߍߍ߀׍ߍ߇MsápPony:y -ť(jdyrPbaboli$ep"odXjekti!scesůHíhneЈů@.̀8hقvityt6poznjeʍز`hXthni(!í»js(ex@Jzmzr0it.ԽJpQʁbF (gF,P ámky0gmtY,,spah讣G1čá(1.)'V9ladИJspě0b)nu!zI( uc(-i :|ך'«Zza'xe@ mP@XCitᙝ2wPOHnaQT,trtupokuvlas0ixžhidví؍A-DŽC΅dhořs.glgHώ>Někdoůžezc88byl8enoAx@(obecYvomnRnȟꎘa"JneȈPAtc@čas(ԞG@"avd.υiCtЀuh*bseom󄯄mter230 ačínajípředstavovat, žeovětskáoc „všeckoůže";proierkou srušitákonyědyIformové.ÃHámeělsěmitoudruhy?akvychvuchuarxismu-eninY?yslímuynopaknXtzvanýchobecněnX"avd,ji trpivyslddXmejlepšístkůltick))ovyichoů.» (Eom[(blémy cial1SSSR,PokymtázXvis)s@xdovouiskuroce 1951“, st 1.)Přčte1uvedH!fragment@z'$Xokudvnim`uěkterZdetailHvzjXjehptypyíkladgitazatuؒS0pagandajeore̗xb/komu.Ysez@hoalPi(chápŽivotaX)imvolu(sařadJ.V.St(kům#nebHnXIbá vlHn,@Pultuan. ob jdn؅naȂ؁hzorsPx8Ҧa773e`??8ce.Ј" ntQjh`ٯšle!xebedpQsЏ|3ylɡtavůrxpůsmzvinul7odkazpoužitrodmОa;oلtupcc@:&,s@el 0эث7,ȍ,ѳe(ʸ nice. 稏a(zaieqȖhѥݒscpoe pxt0hňއq(uly2t:shbsahemnemirnti.ophlautorxtilasiXliatur$opjazy8wߌ="bߌJ򅸏Sux"činFmHdlгPevzpo!rr(oz1ob.ɷTjiRo8: 21uz%"esmrtelQoI`>B/="6??">SDěuo,laoz1ékolivofi;ata(by,ymoro`azevstX:prvéri–uAa@231 nezávisleadpovědiiprvní částtázky: „otjeuch (tj.ůh),řírodavýtvor2a၊ruh“;eboaidskéom“ -měnibjektidanoneiv4Pmožech.ďu,teráXvouarianiíd؃g@avdě?Xležíněla(ůkazů@ředkyakoliogiky,@emuž emisíciletýpHqc[aith-dogmatfilosof}šP))ehoفelizmupokultb-onideS.oomli><ρ6ςgOhledIihkladKrxicko-lenin5etezڊ4u lxekitšiЃ`intuiyjas, ž qӁmůžakatamJ07.ěhpahxdyBonajphT.,(cíhhjejičinúspěšX;diiluzorx;edstav,GimolmȄokdosahuhdků,orší@nȃsтzatkadoohotrpxkomp؅kra0způsobveleobiMalyzmaoo /ul>Vouu(tou0Ɗ6mic1lc(symyšra9izofr0r9nstrukiTmve{mrxHtiX7nezkoumá,.V.Stnod@vapan0WRjegnadomcȇ%CKmXi[fragmeíše:׼>«…چonyplp倈omzPociȇje8objž@CitًcesQٯeviЧnaůli.̹Ate1rtoučklasQ؞؀c#Ri`oži/-DŽ`΅dhoř.»ݛwuP(vo wůzrganizaP!w0~Zvyyaby8nilyHápF܇oJbecIam8onk@)conekltoІ žá8ztahnGtzv.t`rrozvojaplciPIhistorZodHnchpW__YAvšHmtzo:eltex9:0aširoysp(rumor blů{pvytrhatity0uQkoovpʄaotvrzlibovHdojra)ěr.ЀȊ8z э9j)stupߒhk~ؼOOiI(emyiue3bHulogikyejicӀhýkladu.

   VouámiostavenoutázkIrganizaci řízeníkonomického životapolečn@i,.V.Stnyjadřujevnepcňarxiali\Hnaejímžáěeo8dářčinȄtimož232Nápon(eρTsadnlišídGaomu
   . b>(z)azJ101873).oߙzϙjenopysl(,atřezavrhirHjinjxevzatzͦ »K«!,A9ؘvalalym]ɄuXleqZváwJvztahy.ͮ)iimotv,K»nuce«အad-,-«ek=?`bytá«qd:s*zl?aobjasnildrojkopsťrаlnídؠ)dGDěach!sdků,uch3zbra8kr.ʍopelS!m˞rů (Eí)loddc׆ImМלל5834׀ללֆڮ (neлiȒ těch!dnes`dH-,`nBzbaHؖВ0{hbHo"1ýXruɂ paB꧶AoDabsurzzRh1z),lqם8ׁ1ل í:cш.݅ samIb)1aobHpdávyHPvH70luvit3«„{"T{iyod8nHnebys'(kyspolqozHř5ـvYziXdravotXt rgani o迁ЇonhknyAi8ynakXdZkrytPoajɍ(inyogpoznamtjm:8ritigothajsHgram؞YeezhuȜfázomunΏ߉,ғ{?g??? s2lohyřreservstej!h''ِ'״C.» (“EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,P kyekonomlotPmo8m`HdoAdisku19512.TÁZKABOŽNÍÝYAU).7lpWPbOuX?HarhuPpIZX~)tuXmchx@tحbx逨esmysl0stahtex`d[vvedЙ`fragHtAokud@leh*ңjmy3">(e", "nutnýӀ"ýrobek "nad}",xutná"bytečdoba,akoředkládá.V.Stalin,seolitickekonomiearxismuozsype.Huíelýsrotožeehjroduktem3filosofie,ůslu čžrach__nevyhPelněyvoXrevizilj0oek,sociolog Xkov@aystéstavistoriilobálacivilizacejíQerspektiv.

   AleteOOP хtotb.nlvrhu,mr1éro,avršuhuvnfragmentiímouQzvAědcům –povatvtaQnoaF`Bi,dpovídaYživo enským ámky:blockquote׀ЌdŒgc«Mysl,PašiD8us;shnesouladmeAtarijmyx9 qvzeЁahradi8qdS偘ituacihb> 0>oig(ω@>MohlismerpětndHy,yvšnalakdyonRyoranit>(z!azpe)» (“EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,Pozmk(Woz(viqopaddiskvx19512.TÁZKABOŽNÍÝYAU)/oiߢr׌׮ůžeIHtTtchápodkazyn .MحPX$vx JzbavY)jqkategPރXE/ߡ777V±t`xizpooutyl(snaryvář rolArškciٕ-dogmX灸acu podprincipuobj̬*hj sau۵zdrhH235pmjek9(P`uizHíȞ1x+b˂pӉíʝ02PZEzvA7ePvyt`dȠEblXocishvSSRt k@(l(uXWWWWWCěde Ӏontimarxistickéílo.deo, žeročteníextůakovéhoruhuávisna [ři:i,doiouamatuj`jenlovaezředstavYvazeb"eali!– m(dnPoes.leipochopitamotný0ivot,dmínkách`nukultubmuepolečno,eevyhnutelnět(vasnuc\m40šabloniděvěta,htSy ur(pijdXktázce:Pqaҁategorie (pojmy)0Xekonomice,ved.V.Stxnem؀Pypou@i?“236OK0(spramjz (XtsQurak3yterqigb kdyámobebočspeadؖmýšliu0tíroddeɉ technZyaměřїZJakreáýrobxr(0Ydob!:nadpr`jskladuotdukcxdlišed1{ku? -dPЋN2anmiměj.AbsenR{ty>ynetrgHkazwwwp:jImzobje:j5697,kpatryXbrapisτ˶v䖠iqifiЩa3z.kIžYtá::өQzabýP,eOµ ztakDjmát!MGUspsevt=ווו">Pbyn Pklmsa,Hks(om@2e؃sɆAžk`ousila~4037}8~;tXincptvoQcJwpebhXbٟsamxajWepíšv`(rr-psycrockڄفjimisunPl2qzavaz8lo0yhoxc›a.a8ěcapů0*kpsJXdruhӑunavil,lrvolapsHžled[Yadek krHѮ0svobodXرIoskyHuslou2rPn`komfora芉`hXlékařů..i>qAleϘ̘mezi@ádky@u@oОp0dv,zq#text.Ъo80hov ma2d*čali@í.ou):blquotxb뇀Eӵ 0mQcihvSSRX,ůžýtppmi8ȯIahfungorprhPmisférXoz(3ídXzaՆśrejkmyv) `mnRhvarmoniev77azy8( a`Й)ȍO"6">TQ5kgorijite[ngr nahghAraX;ђs(mís#0tzdؒ-߂٨apc!RussHbychápµ؋a(potHbP9etapylo!ci8i)bqʌѳ8?th="1em"Ӏlign="justify">J.V.Stalinaktickydepsalarxismusakoystémhápánívěta.etřebaiyslet, žeʃ'߂údajněimoděk,eédomo`ntelektuáliprimitivn,paj!chlastXslovHnep@dvíeá`dpublikacepráXas steI,s|outjeh mnozᇒintXminulioučasB.wnasadil!er䃩jzraniHPjšího239M(X.50/1997ױ>OdnH50.zaItku 7lesem0z yuprac! DmitrijI(m Česnv`aal!člerezia ÚV\idrtѨG3Gor.а胁á0uj@činuuhrčoeslil: jdešbPy䳨AmrtHkolefonugύP(jžšíb*taRamialI@rozv0.ͤzP(splévd8s 9sxmAle8ku0etv#h@ʨhhubPo׶777/P*Ѝiѕɲmuso˱㟯m ůvod `Da8toU4ec M؀hemocroto ydi8Aqkȶf`"ykrétA2WnPXdílo{apelǘařímýmӀokynemypracovatarxismulternativníociologickoueorii,okudizpomeXeao,oyloxpsánokonomýchrobléme`alvSSR: «Mohlistenesoulad <mezijmovýmparáthetou>rpětorčité`by,Pďřišel čas,dyecusí?;zlikvid.»Ђčemžpřebahápat, že„uXMemocné“240,ýkajícíhoeepolečnostXnejHstě.nao,stYebludPX)plepid@hlavbezalšírozvo1e8osvobozjehmák0ěRilionů@od픰wnnimiHude Aȉ@ xoduepavHěr1ouž kun@enajičíxnovuvrdtlakobjek{(okolí x@jiist؜Hěoon5195m1ooon. KromȔPoznámekOQtáz,j8sH8padiH ku 1ё0vߤߤߤߤ؁zařaašh!ODPOVĚĎӖLEXANDRULJIČIOTKINOVI,HYBÁCHOUXHA..AROŠENKAiڂdŮM..ANÉyGENŽERc4932֘@chnyhhvv9texpHříyz(pubHace:o(evysu(p`pn diH,Qstvokmafjephavárů.rotoyto(mhaýznamhhegto80XѪhierarc8=e8Ke.V.Stn(tkldiv(>6.8.2Рateizx΁/oooooooo/li(uрWQXy?Jrvnalekr(ovPzor'@ahyby(D.JaroPnka: GD«Soudruhʂo@slaledávno člelitbyra Ús1d boruKS(b)pis,at 20.xeñ,О!xylyyjXiY sahž;9dhizobecňujЀ낋؅Xtaka`v »,j«@aӎ`lXádezvyanokoqޏO'$mimoqvrQ,ᑀ8 v8vypracRXËiu0běhXqoXnebXůlpédki0va؋i.»lߛzߕJخ@uveChc- stru`chara)izꋟX"míst cеҀe[Paužhuboce .le)udnkutl0vX(0ǀr‡zahrnkvyv@#h$72??>Nebotejnátázkainéormulaci:

   V čempočívalyhyby.arošenka,emajícíceehoěrnoarxismu žádnýztah?Obrátímeetextu.V.St`na: blockquote׀ЃTWS«Zaociȅ, říkPsoudruhGo, „vstupuhýrobnQIyidhdorganiza(.chilakorředek,momentétce“.243Jak`je dytom p9padělav1úkol[ickekonomi?ӎdpovídá: »H|(blémuniPich>,ᚠbyzkoumánPփleč,⋘ržaozprachnaမjehXdeAor(Go8vens!ě,pl1orohořst« jevxnuiskuseגTȢv1astnvystluje74nez9vr/zyze🌉extenrůzxvlicnašíNqhbo`zádnoty⭹aažaořad,vovEpouz@choiput.rošbmѴȰPiuIn`úlopikateg{gg-͈Hpez,ȵ u-terXuso býꇧPzj8hra@Hdrami!ahaHXHlɚP2H=m ůvěmװװ9364׀װװִꊠsek@plrGߞGGGGϞGGGTbezǏuů.domtaHdats«epdueomuhўplzv štSobtíží.͆t4@úplMkv `Q3»Lj1mbojvybudU״eduka@spvnGGLejihϧyužiOOK77s酀ons0tnejvyššíǞυ.ڂtvyvp@ta'ϱ̵yrp!aDŽž(.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHA..AROŠENKAeI.Hchyb(&()_lpbZvXledLvcůusýt@s@:oomli(ul>Oěcoále`textu.V.St`nyjadřujevouyšlenkuhodnýmitátemarxe:p><׀ЄJq )ká:w߀lgOhσGGG>Výroběsob8lejenYrodu,ýbržakaebe@vzájem.yráhj8H, žerčzCspolečsv؁hnno@iměňu.byli,stupochjtahů@po`rZQvXcihtoenskׁׁsskut8eHjewʋa" (Viz.RB.ngels,l.,tr. 429).?l/˜'KdyX(octoedstavil`chnteA1ȏAět)akoApraxi`@,pkrač?>anovrakphledům.aro0nkaϘϛϘ«Sá!sklápuze䅑e8Pr؈1sjs nerozlu}XspjacedXvřadyi7ů:~i4(Ósy)hyvcesy y)`edieenabXqskXaťj8(oci0czۃ`ebojio9formaceGGg____">Soudruh7`;Ai0ne hla`zatov0onelapliktBGGA.Ћ i@`redukyxbl肰ekonomie`xúkolaciorga0܀x,@vrh!,݃:odtKodɑߓʈysni aaorogda0ovy »V0c@ědy«">T(@lsp!eYjybli jšímiȀrevoōa8vo`Radbsurdumpopxúlch'pwbiemm88eORďějedrandolog-ߐbuchari;ko-Yiky.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHADAROŠENKAeI.HlaHWk)Ǖ/Vdo0 ape nezoryWbvEʼnǁQ .V.St؃pjenod0uiШp@vq!dhdXmlachmXtaožijěny pojmoApk@torieɂ0Ɇzdram8sudkШcxo/ě“,Pimokusyt󕀾ivojiԌrěcovptativpodXpϦϦσ.A.}a. 

   Jeqjashchápeme{W9b,,ȁajo"nisp@(ový i:ptvůrčíozvojˑie(lik v1hə qpodmínaíklada,I@krit jehoP炤hledů,n!lod9sůeV,zesšnillonámzrujxímaniPebojmIonYivotudekvi.blockquote="bObech,XazuWyx@hzvaq:wv
   ekteHjenHsPvHuِsudkemhlPtáva9 jejikQQři Q blЍ#dlečaxlidem`i2á᥄:70nvznik!iepaet0;yϐ8ookli="2'gϐ@ů nOmluȏyčPo؋hš0)Lensqvrstvy[3joroi2uQěj pبcwi)pnaděloW245arxistickpohledyamotXhoaronsklonnostezdramúvaháaspirujícímdměnitebou životudekvá`eorii, kterse@yinkkpomenutprobltiky v776yako(vé.oYpkonolog“247ov,lmmé@lexandrNovič͕Aovs (1873-1928)yl兢,osofHkumk,li čiel sh. Č ál-demokrzstranydoku 1896hce 3řimklbolvikům.ʖAPzoryIyenoh).ւ9vyloučz.ás؅ ykarůznCfrak.oŘSR`stupodePl iaevboru (kař).€pL0orředZprv@HIntu8)sfúkrnxptě,뜙pozjiznÑD.em(l 7.4.adůuxperipybЂl󟰃 d. Úda`js@vzat֙hYoA(ncyp83.d(sv. 38tr. 442.''''&Zodkazuǫdob yvoláxj ijߥap,i2v؁Tekx(ey8knformuфnekiS//)viQ(upildzqpioíaqHčasy;qřaHشtjAiahzau 1d,pXPitedběhHmyškyberne(princippazby,dea휠laa`í)ɒob(qzPhlprȥфkt, hoBv)la0lidslXlokdo8etlxtQaImožynajítnYsperchivePhlaPknihovpnخdXZۈ chstavp0sr!zÅ#(Grpkla (9I) d)forp zee؅PЍYYג>.V.Stashhtúsš:vomavdu248Naأ`u lereft48艨ԭ?OPx8879b Њʅěmu:Dblockquote׀ЈJ«1polivyp}ktivqc!deXí” (str19)gge20172d50gggfůžBzkoum`*Heri.π߀؇čؗa1namířeXtvoo@حaus`ebamamo.̋`a lPsl҅-cHtpqds(ekhthjůz#ních ۀprocesů.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Takovýerganizačníohledavět'''''''''">2. “Příroda =rv)velkátor.” (str. 22).os@iodhaleT`chědxdporuj׆všechnyvyy, živée[,H7,kudejemAcXzkunoHozšiřuX@celoҋsouhrnaezόGό3.hihospoPdávlastrůznýmímystémůmhmožqyutčlo8ktěchtoincipůHčin3)myšku dnopmetodGuȊ@xPmutavbya">4.ʆutvytvxnXzhrjizobecně.ςmusbýtstudp 8kaidstvem.»WlpbAčkoliv@meЇn8komentáře.V.Stxk „VHwě“.A.BogdaakaZtyezHýše0ybraauhreferu,?nělbjektivavdHdmím!vykotl Qecko-teHtické“sodobXdruhuúčelyPc lensky҃sociologori0tY؁ekonompony0p"1ʖ/vyr,t`qlT`e1jadJá-cXr (aXopPoouЗlexho,㊪oh;samobylm"xXéučMztahkbosobě.A1esvůjThQm (cЉkázsvomrQh@lařexpu)0idy sdYlul0fXydeoxLpIarmuskoicméneschop n0ik Žaɢ y‡ driel, ( o(@ƁjZaury.֛sledté ojviaIdresch`–aلPj(bezʀq:v؀edinYHes0huX%trců) ɽQsmnohX@ٲҎ{ver@)yPҀáڲOOOOČxQamtvoelHpIH(隈ézhrjem!'vlasyvi;‚񟰓ihodnot1boučaЍfazákla8ڭvobudou1.ԁ ýXDŽ,)(~kzachycnoosféraaktu𷀀PHr$adoǥ d(ší s8ryv..ZžeVaom,á,`hvolprez҇K@u ړь~naiۀchezávisí,eaktraktivníroá-centrickéiděsvěta,tervlastmnoha činitelůmoučasn ědy: zji0pohledu!důležitýRePýsek,znane „0kruzích“údajně`dinouhaeristiklidsكstojnozkumxk(ahoalšísobIkvalitymraveЀneHkaj`a높P–akocesuznáa řízeaokolmi vota -mužůbecádztah252.JTo, mož`axe[po(؀xdmí(ny6'kařvm (cA؍še(a!XВ[kčloPiole!ů),o9fnejhůřechá0( (iAbiíhD_zmujYúspěšvhHoyformov‰ch. 
   V8kuykotla+n2A oP8rganizačaverzi.A.Bogd va reP6ouؗ;schopAšitlohkopištkapecizacC*Ц2panu@cAulturivu ov9sviobtavilareftualuví:blockquote?9׀Ѝ«5.ůpmpápčenAoج qf_R.֎l̛oبXfiecméXneukuXsvHhŽaxi(strx64).ЏážIkutPPmvlu?YX#,e(integ(lulactázky 65išlaI at˂ku.No,`uudemazýv`t@ologií“v lazyčtiظmXɢov...66)» (48eTeYx)߳ߝVONmůžeýt@n dsp*(eízY,exHpoHXi7je8odpdaLp@aXohlolic árQ)u؀p)6''om pYкa ykypvo!uXҍmeselXvIhplňkkhmΆХsA׎každéVcnezasuш,(@ls Q腢Pchdruhy"êܜ enměirodʀa.H3té$esýzppobiláØ)yQzd!Kjinbynodkaz8litelq0@odȇIi䅀alesnulۀýkademikojsejev. 

   J.V.Stn řadilázory.D.Jarošenkaruhům „tektologie“ritizovaloevéodstatěaotéžy0orováníoleýrobxch,konomickýchztaidí:q, žeorixl0eždyečXájemnz,jimravnostatikou,inteluál“emysl8hpoumisfér`zapomínají;8ávvůsledkuakIunneb)unureHi[Ydo0rBohaуmecpsu ,Pnikáísto wwaocielě,pě,dranhchnapan!rgXzacMyqpotby,tee8vrubformЂ@ra*t!o:Kktoxt jamu,bylihniIkojeaaـeʙ ek?iGGGGFAoXotisQyůQvej{ákulis2k pskrýߕ^louhlicorcypkompletblahHdúvahyypuPp:( čpěkaBiтenttrž1občanilhě.Ndoitpet#xyima0domzߚ3duђschop؀Qit!vr`lYA`yjadř\أmstyluSblockquoteGA׀Ј«17.ezqgrp(vuopakPgrese.ɀZ(khit@íHnexPu,brazYbvazekQjug`Cxů;ybUɡly,o0vedeB5Xh@znamؤaat(. 121,zmka).řineul³ě@A@o`zím\rozlmhodél0nkodpormehvxs(.»253Pek>vi,daAH٥@klaመdi`ypasv8minVaáa#jej൒) 8čiš a9xtury׫ԁHnJ;c7nhnedfor((@u). o/''&JuažІ,Ȓayla%,ԋ9hápalceh,H$vy1zelpXHjexonorakqú"psi(gorsouisubjsjSa7234.ԔeýAarud(vče1:9)HtѷsvíWWWWWs~kbíhat薎?n0ž0Polik @zemipseuarxi࣊x`ihnaд0mlmrt큲aXtriاjlouplPu2olvvucnuwteՌ1vobecةorgza؂Ay0jpP(Ƞ81ϔ795div>6.8.3.yřešitroblémyKdyžsmeeorientoěchto(incipiálníchvětonáovýotpkách,rátíkodstahkoumanéXe.V.Stpna.oneolbAvusný: „Ekonomickb$ocismuSSSR“,e`oakoRuko(ťhled říze>teckyaesQkomuna(.ІatpatikёR)Uů,zžejdalšíbudoa (včetnefunkčnoarxl8tektgie()0e1hlav vPoz8m mm,huviss(opahouisku肐ro1951”.čza (účebhrndsborhkukiq8䦨čkoliv=/)@n,axituaméeb,(z蚧aszע''m AlCďuuemimovysoHPznanaq)nebýtísnzákla/some2miȁokJá-crrpx-kapiY\9:ɌiQ8◸emKktext{ nYter)vznikl.OOOOLЍOyozvoutC߬mnadv A elir-soЉo#Rӝ8hvaodtrmihe8 qvo8#y`pagand @ϳlpsychp KůčlН!hi`čX@zor cxjevȊml ouparmdavo-arizmuNwvu"ěříX)he Hxvy(vyxoud ůdch`stlidem.ڕ9icUooukromgϿDokázsme, že „EkonomickéroblémyociXzmuSSR“PsobXobsahujínavigačnxukazatelep,terdovolrpozornu čtenářidělatasnoeměruozvojxvéviXAahápáisvěta,srovnPXsnmwr{ancpole(oh,automatyredukovanýmх1pokakulturounoosféiegregoriálx.KroPoho,!íshodpodipavenozkuputer0itistretdob30-50.et 2@PXíυυυυZěmeJ.V.St`nonk aPbř0xkkapiaPSA,Xž@ notrž:s0iveɕukXbpodni$vlaýy`obchp>Tpsalarx(KAuangel1Anti-Duhringovinic葒(3atleanHptvúroPaurz;iiҡ‚-m0 aušelstenH(áci Imper$skojvyššídiumOm1 7777/, 9dPávaly؄pYhoHdrizamoggbaxčinmechanȫsamohulacahzáklahr0PcesXrg9{X>jejichHmplexاA2ptbsy񆈍d1Xrezi`ReXta.a@mXplo0měhembdruhA 9@lky} *zabezplٔptXv (říliš`sniž‡ndardjota)izbr i(@outvr`inveȣc256T@ý(Ncka`@pm v`š9azjRo.д`cipDceljQměřítbydfo,jehoU reyemila0a 1929XexaíHliber~ (v/_)|uVýmar republezr;uϫ֋zhem`ypemx0 vajٷažYukazio-? ni(od@m (0SSSR)󯷄ůu 4čínaje 22.erv41 (b`dmv (t ؔ)tahdIBeizdPEvroppntrolu).PH! Q,az0lX,Uoyodmuih1|obchPblodyokudȋmHkr`AyP)PoucenoI(c),iAu:9jm"8kolBRk ospXhnčitQgram!udov(Hu;aha#PeӮXopC: p(y10V2);nadeziinenHl[bЂтbezpestartu ;ilchbra ní,terýohlýt úspěšněavršen,eurčitýchkolností (toeaamatnééma).

   Taaalšíbecnámá2588myslq9dukPꁘpobchauXoPPXmžnohiHas0objev٥Zo2Ї(cvΌuěhky,zd8nXia(nyFQpoznatků5mi+omsuiщ hladbyxmpaobchodQdhz od8uzx`ځsabožíOiiAzxvro(*譐pjenAsledek2늘=žimradouulturu,xa:dazazavyšykHHXylézusQomi٘`leP''sym_\zaYHelvysoڄtudů>, vtQidenyu0e0Hulobyvatel. 0 MekonXJ9amoregulvyPѐ_Hce`рobhpQ!psefi r-dribbK|y3ji mp8I`v eméXprac:8rez* .ʪ)itaiajištГtp鞜pripи ُxlezy ()řaX)d؉druh踝yržHhanism( poaximH2eňntabiHiٽ|niž卄ák`UlHsmexoxՄmakro$ܐ܅utkapl Ii8vet 1930h1940)obecA f`ů,izuXjeelk.Zat1patdetaiBanalýzglob:Dam%rsvhrؙ4rýiYk9z(uky𧸀lebُɓyu8Jšší úPndvob`nologibIvexj í“Dyíp(uform!.roniP*uchyni((kˋbQataD@dap)1dovnoeztrexosuzt٥ztoxě8nazY"jyti u!Ybo88Xminҽapat@hzuradavo-He@a`muh udou-ejizoryjádyeeř ejnéoliticeakudouyjádřeny.

   Mezilužbami,terHfungovalySSR,yhzvláštníyejichětve,racujíc(osobněo.V.Stna.rotinnalakta, četlတypkobzory,ejednočlynulo, žetá*pnovýincipQnikáo řízeAekonomikozvinutkapi`0ů(řiachv)tržxPmechanismůamoregulaexcožyšujeduktivitu`eHnsprá؃,a@abi`u'Shoy0muelko,nezatěžIr)cTdělnadměrný ůstemrokra$kast>NepokoušímepHdPWnohytjaou),vkutHno1.8zzaved M \ [tka>zGΆQsaV „Ebl`ociI0“(ásled: blockquoteWQ׀Ћ«4H9ksmOpa '>oigτ>Vaz »«*evhod.enؖ!XzambližWu povrchapisY8>(zdůnomi;cit);všneodhalqLmyslohw.devcesuwwchPnsgí(ýbpoizum)M@؅barhnout0ovoahradȉ!y''''".» (2y,9Ppьmouvismopadhui؀ 1951část 8 -9dalay)w߀l275Zdá`xu{8fragppíšM odmínxWicmévyvه3a:د|Cob(PběhtakzvahȊpϤjjiN??`?260GQmajaH/3184371.ϲϟ6ǥ">Aytrlial`, ž푸Đvyřejargy/ڬg(MMF,Ӟ9anatp.)l0B vzvabs8reniviohoxřsHtikyxfinanxHxpitoyhýbamomu8r“(neilHoukronikaby yLxm,Preuڄhklnění lánůontrolaejichněnílobálhměřítkuvůliakýmílůmeobjektiv0ě@262AěmiyeXomicikolnostmi,teré projevilyrozvinutýkapit zemích,.V.Snorovnávalovětskoupolečenp->retpřšlelerspBách.KXčá50.eenohaodvovýýrob- t bsystémSSR celkq úspHíjel66853264265 .

   Avšakalšíůspektraýrobyတotře`vv@tativnantroviněylenohémPlem0cký,@d`ledkuoho, žeárod9hodářstvzemo řízenolučqnaákladhpersoXl-adresného (strukturho) yj)ir2,ipět (krol)nformace.bH>Ozka.Ж򤉋Pravda266OQěď.`Asruudrexnykydy,nysmoncie.иyožycteu"neselitekׇׇׇׇׇׇׇׇ">D(@ilavو'kcr vpubHX HXim,li!xaide.ڊhС uJpbecnožáҋnemůžeojetprerto0)orů,kytoijaPqxXoɀp@opírahrubqzpůsm.ytܠzaApiHneomy@x׭te@ zajiHАҥȗۢ⻁Uč2volnizneí#e.» -ى vzaHsќJژe.V.ö`xismus513e="2"> 267 smallAup> ,eteréhrnulalšíiskusiapolečensko-`iticktéma. Tonamená žeyloesprávnvrdit,J.V.St0nřebývalstavupoj`hledněvpoziceoho 0dosáhl,nevidělroblyadekvátnoXtázkách říz:strana.byrokracie,;eěnilaPburžoaz vrstvu+h(stdky"koato.u.karxiscelko,s`zv,taسHIZacheabezpuv`lash xꋯcorg*ztakějXstiuuzav8korpovchpem.dkry؇Ӣ!tX@$myšlb XQipad*zrad߅لug`Au!ta!pripsОۃzbpSay$'CndividuP(a,d؋ضe+jePՀx0oz,ariéru.
   .íkyomuíidělelkově,akékaždémyrokratovivlášť,epříteledejpiíla,terýmmněloužil. Správnost hoarováIserojevilažěhemֆІylastenecjálky`„koeaízdy!aha“ (snadromhkriti`chituací).aktoQocitly(doudPihnhpcey@í šaržzdušnlXletXprůmyslu,9zne ípravomzločinypxnxb`mivin)mi:ákla@ájemdHvyso;úředkůbouinir vYiPxLؐxydWWědzdefektQC8hniku<<273Ačkoliv0ečobdobdnespezentujlav!Yuduak aneopodt[re H(1jedipadx\ciwavxti0s酐ahu.ylInoeXny0zHjznáj)@HHstschdo`zȧývXProb0ۧexynRuskaPetra.8časɔ5357ǔ4wPšlapyzvyaRMXiroQho8dství,upomínɯvE8ombmci@sSSSRo!дag">TedYnВjYgllbiblI8b@qkjarchznachykutypotbxteh8začítšitѓhudh.vo8surtou1(vztah)`syhЌHrg<1aces9rez@ů“.ʟّ@v8yme〻g.ÀdaletHIen9rozbukPal.V.Spiněr sH:Rblockquote׀ГZ«JeutnoʋA1sáhnout̆kulturvzupuipjilmlenЁs naˌji@fysi chopAɂڵl0Xbýtá`2tXuSuiktiiXiniteߪߪ8525߀ߪ߿8bs8o@ZxyPTip88irbák[Woϔ>ČeȚP,?/σ>ones mPvae,e72 әoů%?9bezϗqzȡ1nyhjImXv{.ˈhdeXQTzk8tacohbujmé1 6dajiX5êHoH盟bzískteoyčasnezbyyjy8?˝'Gza5oa @snižFcenb@@masUtřeby 
   (zvýrazněnoámi)276TakovésoulavníodmínkyřípravZechodueomunismu» („EkonomickXproblémyoci8SSR“, xHLchyba.arošenka).'lpG@bZohoeožnopit, že1rodAhosářstvayěloacovata,8plnitbyelůmřicha,alítpivem,odkav(tadramadí8zkrácejPdbídnout čas@méPhlupujícrostopnP9eviace,porrrozkvětrnopr yslu,ra šou-byznysu;vzniklaansk@eAavy(ultuchs(npaitů-budižkničemůaterd0liš`nistat0`O7?=PopsaalPnativxt(ebevraPzpůsobuží NwwrmusΙ1oiddekl@ɓI!ýtbٗ`Xt,dsam(h;osvoj`nciálhXo@.omXiem0vnukvhjn)se|h`ak(ppol0eɄBh'Jiný lovya@toznaštHJ.V.Sqohi920.8ht hraniko-e'o,`běh 2-3ene(cca 70et)`hodehtH9jěkjeȄЁsžnyyjšíHgioX0X6globǀŚȂHi skutdщ!jРX(dkk`moniz(XSzvÀqm0ů=yTϧKdy ol`vyloučiAamot`0ékolivye!vztahiQčiȁz92henůߥWUVsledkѐ)á iHrHoo!GNnezkro1IPlpzalépk>pejё*eav-y'tSSRZuznuzpzěHvýšek,ýdošPdmn oNjwwkudA7naXlEobHmoci8vR𝪅N؂marxAshuzudekperspenetoupil!؋jmhnu ÚVp1952ыariapaApakiojm0o辠orЏrvyaKtu-nQ؂IxQSzi3ku8Аbla9omevoºE kap(t{ze0.ȠěřGi˃ @ӹʕckl؊@nu)9题as@bývaxykoňmuchAYbolvz.a(účelif 0otlovaaeformsces U؛hhepochȄwwp">Ač「#0afragmens*z+,xepgaazڑ*zorzisѧXჸle@YciIultuQosobidíha؎dchpqXmínk/vh#?dhoi děnívětaředstavujrpokladroskutečntoho „zaPtí“:

   «1.eutno,rvé,rvalejiXtikoliythickou »racionál)organiz«ýrobchil,ýbržeatXitýůsteškerépolenskp3y nostmemwhs)dků.ЁmhezbyPjentžeatoausvybavovathříze2jakp9la pod0yi}še(a9Yd1vr8íhodářsኯXbezěIao@možnp掠rozšířenrehdukci.oigem">2zdruhp@upmxchodXváщ,ilh(pěЕ zůmudelqiyzvut[ica úeňπɍlidh(a@vP//yHhradobbXYystémKm0+centrmoc0babjo-ekonomȁumhlosáhvájmu5H=ߜby.» (pE_b m`ocisvSSRX,HlavAchx0aroHnka) ?lp_XbTo!zeěnam>:H8orxy닠tdtvox嬚ؐxRologЮ9nu,tRélceac`zdneax. 5dinarantojB0dhgrafjmíRI9חhcț`hrnuiTkultur!'ýyxadavq@Yi8N؇mon_Yjeformul.V.StȉTsmeve4.4.`7??>VQéxyIvojXzdpnal??nk`A(ejich9 e účAПCzp(lbýh*ɔso1*n8 `䲍`?:važlo:fekti+ &Qá8í.֏dfěj(77J7@nadŪANeȮelayuQvajkariér@1(idioty,labhcvztahuXpoziUiazi:bdiwtH/>oomli><ρ6ςgHalign="justify">bniorganizacifiv3systémlečenskéřízeъ všepobqQčinni.aímúčڍHyhjmutye škosředmdynamic1gram)p,ineár)aWTteorieutomatr'–y s@šin absolv(pvysok*nezhmé),ajejich\byeoh)ces ýuhzforat+vy򆠈av ŽivodovolujHȂ tonk+rabú1ichniky,xlstv dyitakq Vwoows4wwwOwϗwwwwrpokrكlaHpsychi`obyelahm@generakult!arxismu,H`de4ozor`d:ߣ K򢰩Ry.oo/ul>278zabezp9axiXaukojUneeТuhmotSltuыi?eatr0hsadna8my9XKx šíchy.,
   formulaci . eȋunplXovP(`cion=)L8oفHGj myslHA' 2_]js õ0؁POdboodma6߈߈߈߈߭obr(ozorٍ靹XdílHn뉻adno``kapiz+onP@auzm(Wnedi(nujBadjsIȮeXpmIefised򎷵vdXimiXsepole čenskýmiotřebaXjako(v.onkrétně:

   «…Tonamená, žeákonlánovitéhoozvojeárodníhospodářstvíáváašimacímrgpům možnostprtoleouýrobu.všaknelzeměše!skut(9íI.osdvxdílnéěcAbytatotalaoí,0:rudteneomic\aPjvPdnoutauči)použí؁p9l ;@v3{y,teodp(j(padavkyoho؅{a.Ίřície ؇ětileL 璡}» („EblémocismHSSR“, xPozhmkǙPtázk,uvis0!sistopap)iroce 1951Oahara uýchů) `>oipOem"bNavzdorه،mnozxsiysl9pkuty0hrobjektivЅukazatelefÒita(@kladů,en`rhu0rability).V.Spiepřik9al ,P sledku hylWUAel0ne5͑cemy"xr.R `štцvnedosažihIlHějHhmín8kapi1Ȗdky,edci-Ӟ `detitulhlupiodděl AkademiӊXvazyXrepublikoasQRu@během؜o0odaȝ߄4uď0nemohlbichtiáp@ani`apswq8eámivoxúčeђhoperPs9٬ n.ϐwwotáu0H:׼férasxRĄu*mezeex`enpgvlastnicB/sqdkAQm iHvo؃rHígC-#uhxiPP8i ҝѓؼjdrazfw(z؁Xni:dleA0l(lJ Jț٫<,ʡȁ!nevyhnuQ0 yb #ůxҼѕIam( khdu;uaAs"jlXariant zQxm@yuRpacit)ogjg8ϙ>NěЉQ druz(vozyc(x__]ru2Xsaduϝ+y.oqhQs.ʷɎq4naopakstAxosueme1u hediska8li[HniɬR`\ouBk(br') ψϊ'k10 - 15et邘xbyldi8(pX0táz{WW)u3iepe OtůbecQro|xnyššíormʾsl(kytwowwWWww__\,XzbaveriodkrizničíȀ_šexT#ob`skXhmotAškodXAaji neЊQ(rychtempoupE8ombhmyXciPsXvSSR“, xPoamky޵,Avismlistopado vouiskusíoce 1951“, část 3. „OtázkaharakterukonomickýcháůaocialismuH) oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">«KdyžsemluvilentabilitěvtYhoárodní`hospodářství,dporovalvev »Pozmkách«ěIýmudruhům,teřívrdžeeliko8našelán néo_[ehvá lkHpřednomikipouštedleěchto>xhenci_ .-bíj0pIsamu9sadutyȅ߅.։}bylo čenoGaleyaPtliۄaýrobsodvěZseůbecvatyššítouBrskytujhoȃ|a,bavQkrizzd;yzajixneXál0růd8>. (zdůraz`nmi)wwwwϙwww>B!@všaksP(vozttoh nenijHzvůlPiЃCtbX9)їžnɄr.o@.҅_____]mh`mírn8(znamazvoҎ.ͩʓhahlížeȀu(stavby,kaeda_sp(ini0ny8j2etap؂X.» ((Eoblémywu SSSR򯡨X ď.lexan0ljiotkiiKopátȯoip/(̀bϕP0tom.V.Stnɤoň:Yla'%,éh(lyn taՃlyXm, 9(tioȾho)'ár8o,e@rabo tjlep(pGΉoahleč.h" Q(Daȋpvztayبwaׇelki?každz71mnKvvěG,InacheS9ܗiforlastnic(t,ruev-kolch)oukromé)./okudlibx@9pkh9r༈s jzduk*znežda$uہ˂hc( 8ǎĐho铘$)čas0inu 10-15et?hߊߊߊߊNԆ edey@to硒jemqaživatefinan{ xje3ík;0tohoopa''zís9nitrpttp"]YmisťuP9ahy(doi[,Ȓ0do`Xzenop`дiZvodXuezúčtruhpervrVkut;tslȭmůžea܄hled.pektr񚮁|mr؉8m77ednozna čněceněnoakodleákladůaýrobu,omi lníchen.ůžeýtedya aHp{prostředků,avádBdo\y (včetaibavyystémuozledukceajišťujHího󆑄 IadbytpoIbitelům).څěou`buy"kyykboží,terzíská?8.o,zZ耠platZbudPXy,řim{otáz rentabili`hodářstv nehrajeli.ůleži ꎈěcho:

   PokudXɄ/+celkov`v0 časm úsekT(x "spektraGaxsl`u`u⇰Hšeodȅ1ch,usr@em@á@zečátZ1@obpvyí,žt8h. ҴHkptupu`dn8ZluӵkčinÇXoru粗Adistribup񃋠qוו׃yy`H,oɱbezyrh{a/PtȶamoxaA8ѿ([cscho*ě-ouakrm`b鬑emograficג$y+dY0ch*_,ědeckPchnýrganiokrok8řu??9rezxy׏;uIvQÊ@YzaPx(is8X“píIXHCѥPvy8ilq),komplє"pzitj279wleb),hv(,videnyyaálYՔ@cy큰ajsrovnatelukazi؊qátaled3HobdobopRep"i urϋȄOIz(nyěhem~X.oz`j"ǬǬŇXod`jX|aǬQdruhI뛘Wvůatoho, 1mniojO0i) jemҍhJ0hčasYúsePnevyhnuQliv@Oዉu.ʢmovx܃oteg7ؕߖؕ`likHmůžɕt oz"yWWR,XneGG@n. 77776Dél HnoHcelpJ.V.StHa 10 – 15Ht.ԞnaávhůYuw15et eajíraktickyšechnynveseaplatitemysluýševedenéhoritériayššíentability, čímžhbezpeču7uárodníhospodářstvXcelkově,oitanoHeměných0 @"tkubdobí. 

   KrooJ.V.Stnvformulac incipgdzahrnuloHžadavkůlánov( nutnost`jišt edza 10 – 15etvt8vAob@heškeréědeckotHarganizačzáklad؅{jakoi[rě-8třebsysmu.oznamq, žeHůžeýtélePivybav@infrastrukturprojekselymiMPQ,Hbpolens(spěšn,tbbudщúbyté;8ologieHgbefějnePhvx,_mas9(Hdě؋dЉ,áspdardem-dbcykl0vXji(vaz)i.ǘǘǘǘVPukazujxžá@egalomapdlouhy281ni10lzisz ؛Xִ ;zahh>vyhnuPhítomvgvůsledkuhybvid`𔓕ɀ@tzuhIsuH$uwu,/ooooGOgOϋgggOOJdr9Tbvzaj2nj 0ecko-tnB`rganiz Xolog ro싐cesptܘ׭raů׀ooooo /uiV onjπgg///(—akbukck8je@h0né3ova@nacházelabyB(ly`.Woooiop׀hemAho(toXjsnev mínkádiku8byrpeQ.oa@čin,1č.V.St`nsspvsal: „<8b>i8Hčasi(XH[ymůžeýtákondnoregutor;(“0o(zpWPeeziůz9Ƅi8VoůžeVSSRylaꈐtu.Ќye iurémoibyrokrat)(mXsv@/Zezíchamosahyichlu`bpravAearxismuxdцsmypln`oděďaotázku:C2bídyžen aStuátuXeHúčtaRetruh҂hěњeXžuúhradu`)ek_\?׈׈׈׈NaHzdílX.Forda,.V.Sthn,saůdcXvlád)stranYhl WPlemae8dledhzamýšlel/sociologankt@o-4teorib*insBli''ߣ.χnejasחϗvgoQIíšenáAuíblockquote'!׀А␇«ZoY9vyplývvbIi@ězanič؁obcho0výHŨIyȆšimѥodržilzbp(Xr1hormál2kdežtFQuvni@mztcDžLj(|cvabýtm,ޘhmimoámecféro(notڈ_poupY(kalkulY.). JvyjpuPzšWσ(…)σ>Přistupujeme-XěcskaVY,ύrsůXdeh rcjeH,ohbyp(tnespr by0xtegePpi9 vӗelabGEvšusbmborekterýísɀlišHezsahuxo3x9Bpo󉸡Hmůž؉祳yta𰸊 ePɅ'ř3v큰ty(adznil(oqbᱫЁr:hos)BP>. (zaznzmi)» E(xSSSR“, xOděď.lexanljHiotkinoviK⯩ txu) olp' ŀbǜokudlv0jaultuVuxн ten2?'naz n9yPménؚimoídhXč(vzvm0pihHod;.oׇ6>DosaykuJBasituaؕixsubjektilitpbBdiv>oomli><ρ6ςgHalign="justify">ptskébyrokrata,arxisty:evůjěke školečno,d1ům`luomunizmu,přitomlediskamuelzeictknout0šeesHvedlněnoem܁,jádLickýformách"rávoqtčinYýerčuphierarchiiů.ooj/ul/WPro2jednoXyobsahu282P0xželop,vyštntabtuGhȇW;؍¾xrovndosaИȔwplxNzaJupCԊpYiHýšJWe׌Vj0P{ech_____S3jpoje(xaročíšhɱxsper národeus3ťdmaX(mi:Jdiv_Y`>To, že-stnskéobbylaat`trategiedeyařekroua,ůbecevypdáomKse.V.SJýlilvýchbd0pozájemnvazbpl؂ principuxřítk-rentabilityakonkréodniků,kárhosářstykově.σzkubožQXrobyiioci`smu,Hofungtrhystlujeto:blockquote?9׀Џ«ZOIuhlzevayataěccojhsamos„nevisl`okolSeomickodmínk;ڃaIršížapi)M.xotrodu0slouži0hedpkemu{feudӂvšs`[prav)pktePfroQou,Pm9,čωnemohp(ؒb)tov`na”=polečniAQ,0-l@telׄԒ`ás )neomezenaeobsáhrozقpo1ekjs@ji]n`evYm9hoducím׀ϤaeCvlastnic;lrylikvidacy(`؎76vykoHsťT?oig﮸ϟ>(…)σ>PPe,dy8vȡkla@rY/chozz,8jeAjedexhrn􂏂|vemiveškhmpo)pze8uěhKRm »p1mm«Xnxne>veȲ.okudҚ[p,ȀzůAvadvȊΈ74yusx| *u elТva(*eHJ dojdtvedi聘sXnocqqzdpPH;5Uptǵa@ȤloPavdě! (ne(bycháphxYvy+ěů)brgXzmynoІ)lidp>ϵłu (zHouYWůmyslu)`jst8encegk(stm času -?l5Pikhm@p.-(ozkvlXறe oudit.Wϥ@>N/vqtedypyjnI?9oýbr`߀܇obdruh?«Takh0홨neexonxyyoooooooo">SOMausztahupíWZ!Tup*hdejez8éswrot řeby.de,étoblasti,održujeiákonodnotyvšemjistýchezí@úlohuegulátora.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">A@akůsobeníLaU,oenoaféru@ěHzboží.ztahreAvýrobu.ravda,'#nemáKuj0znanašíocipckéěspob,omuHlze0ihlížet i říӁ`Jde, 8pot)kutnphkrytynal@Xracovsílye܀moces8ásrá(rezako léhadnoۋávěpHobjevO}֋uvislsЅmьiPniPXaktuál4tvpotázjsahozrasčotuntabili%vA8kladůcentdYo@(koho9et(nesm+bezBkufϛ>JeHobré?΄ špa ȅtnyn蘩míne kutečd`kolqxvho@dářs18vucacio8!hedbyukň)je.oomočípoAličin@ʠa?kZXěcQ-nezabývtlacháo »oridh«0zavzooooooohledata((0vyuх2Jservkte@tajenO )šlaЅWWWWWWWstavzlometodsnižTEX,platň:dosa@ů.oɚ k*ؘPxretྈěedouǵǙ8>tap voߣGGGGϣGGG>NeštěsYvѷ: (zHrazpnámi:沈x)om3gramotpyseditelЗPù0xah1 birxismu).Ֆ upčeȁѪ*0byloمuijmavytvodv`ru:oíjixaiPyrv8m-kiz܀d֎Zt Vvisl:s !dlož(OOOOMvrhčy ÚstýbohohlAdiHX@t@؂avrȆauօřejako?6QmXDraXș ѩebaXíuC+us(xhyšší`WLvz1pkalIýhmlea񃛇J@ůbecpoɍ胁omɊhd򠺞Ow eбlouȕhHrHAup!ěsíž_?ny.ÃloPdyh(druhnakټ?iboЛ}48izinuypubez» („EIblXvSSR“, xPozPkýmٞx1padovaipyv19513.1Ojharauojzákonů aocialismu“) oipeight="1em"idthdgn="justify">Tytoragmentykazují:.V.Stxnhápal, žeřed činnostíákonaodnos"iudovánedáikamtéct.všakvědom řídíchádrůPomXbrdosaYnejvyššífektivixplPovanéFtickxsikySSR,četněphrnechanЃtržramoregulacebjZítomnýnadzkapacipBez*#0 ti (cožemPኢomezivyjadři3Já-c(rizmusHteori`–`marxD,i!i)!úkolplyspoleXnsužitphoxgrafodmíȀju(D􅀇Hš`l.Bς`k aam8ieviPnaZprvořad$Xrghy (zdůrazA0ám蝝eále).» („E'bl`hvSSR“,HPozpkýmL؟XouvisBmopadovouiskuro1951část 3.1Ojah`gB̍07`H) >oizamysí)hXtHi{lidaientМ]ߛđ8objev2UОdЎXtsyق՜xOrodukťujurPho283oipeight="1em"idthdgn="juhfy">Přiumm1ístupu(téaktivitXvYces0pxčensko-hi0rbao9tahla)qsamoregulac@cxӃvirtuálstruktur z*šíP^mn3niѦ0sekȀesAAP,lvražJt؅xAruA.eform8o0-qch9čovbreěhep0YkraRjevili؋kapitnd8neboen`al(d`ٗsdцIiematika"t`mИ#Rusknejpr`xr`lepšnrincip jealn8vy.*    E* ?V6OO/">w/8p`HvZ0ejmoʡdPanbɟih30Xlko úspěš stdalhic n minuivyHc%Ӻɠ(ucysȅ詁ě(aů=@8؅`di(laSr Hni@alurplJ柀eи(郠ᄰbnrozx?agLciAzaceߓGZ0mísbýtA,P-zzdoryY vo-“elitarQh, "enrgȠÜ@zstHV@ejjHcizhydi膈odaq:y@i~2HašdTa(1Ken e9%yȓevIúЎPa@epjev@azitilektu̦ofesioná lníeadekvátnostišechržitelůědeckýtituodandidaýšeblaQfilozofiekonomiky,htakéNalšíPod@tvsociologie. „Erémy*alismuSSSR“,oeá`rečná řHvině(nim.

   *     E *
   V mivedenukazuje, žy$//acházejpodpoat90selhaleformpochyhruščova;ÄkosyginsapȋHy 60.etedšpatnýmmmXneádpozitivhsledkyakWuskomunji"pokol buoazx9isitdesíků“,eehdypodař8urvatɘvo0přímoď“GGGAleezY1ů`n 9nebeznačJ.V.St0nPv(ráci,mperspekunaru؂ahorů.becglobá"krizepii(buddůRuhovy@řxtHzíinov(Bhrany:ɠJ8ero@ephmСمxsatd׋׋׋׋Kro$rytSbsahu9GOO'#iéxlea(z3hYhu)Geme䝐kPv5)ojejisneíicTeba`eb0it,řkln`řadu!z!p {aqd؜rozhodnutrPimQybu0.ڳt1 čájsoHy8kydmíɍPXko-reHtou,ansdobě*sIlu@Xspjaty.֗ScFsycrockiЮ8Hur@amolikvidacýXytboev8J4h`znikl؛ⱈnNJtraktuyYdvjenX(j jem.estli kxCLam),ůžeob0titkйDŽoumePaYᏐdhhɎ_omezlubxy׾Lﲑ;xɊvážycifKy08e 1952yvadrivydaelmOSpPtHnihaRuasymfoni(«Sinyanojoyor»)aЄ"Josefaand‡vZklMau(Carlavill"loeAirukopisوlezpXh2.)lvXalup@ženingryurtvoskumjsm Špaplem@azA..HmoddivAFPca0j)YHirVmrontu)posȼhRRdoska.  'oz$ڠzvHH@ofre(ucP8vusvase!Mpdajavardijač.3-492B(9. šݏ y `lqBarceloa(rv0m*KYtnach a. 421-461hpočtu 488)9QEHchya C, ú18؟Mل@daKVDȞ38Jorganixabesedy adpIrmushqԅ_%}eYdlifplek6zbɚ@pzamlqatvykrucjAodppdu @na0kXtcoi)tȄmyl{blpquote="bTۋpyWWQvy0ří`p{rči8ڿvejhtýkɳA(marxJáku(í“,rovedla vláštnílužba,racujícosobněotalinopeiublikaceománu-mystifaypulaooulturyápadu.řitomše,o@voříarxismu@světovéevoluběheýslechu8peciálidačenazvanáménre:ži[`trockistydsouze#v1938A20et –.Ch.akovskbje!vdi.AleporiPom,akékařosefand,ter*zn84úspěchyXoblaHrkologaxiuNKVDvlekleЋpráa;yl9íeno;Bťukalmapsampji8enogragzanhŠoa4xj`pomPpačí;sedů(dkuocitlm2.P.@lkZLenindmrontukۆQarchivetajesl(ii;díce`u řetězurubýchuȜZochranyemstvívdopla SSSR,مtlnK6[urt yJtoachnílobjasnit+tanform{kutečnepodhvej`i@s(niahěX@ajetk!o284NetrmeAB!Džugašvilsnejxxeudonym0J.V. Јvydve Špa!ni'$.P@o ˍ„Rudsym ie“e8wároEkonomicmrpy讁ÂHnavHhemcdoplňIenbcdeHȮhodyȌ؀>7erktivyolPv)ց؀^?ojli(umbp:pagebreak'OsudpšiliZlitkraKXmožAraizova`loH.orda:2o'$«Vzo @ekPemnež1oHraP*ttobemistnXpez,ajim yXvyh`ednod邗roz)tvrx.byč9,rut8rimiBauvnatnrun`no0Ysale.̈zsvšpatXúr mýlVpěг8(pji 9akjs`lehx`ite.Գooa!ʤao.eƂSveliXčahuɁ;nekoGdů!pokbezr;uzatíxcečímpte.» (ܦRMůjivoXml. 15,ačýtronm?)ߠGlߙSalhryohxtu؁urP0demtitorůmYڔxuamWWV4328/U5WWWUoip(ight="1em"idthdgn="justify">JestlijpxardodXJyčímatumciologůmkaseudodemonzultantvládnriodpadl씈pokHhdC,Ȗkaz( záklai8pbol8možn1(puprbAá munzaangažt$nyslЁPlidtJ9nePjejídIíslušnHi.3.ed—. 0rve 2002wwubwqUs(: 22. zh3julvoc>Plohy«Sbratru(š@jča@yH Ki>(vtexkmvci-i) aniȩpbrmvcXlise|uu;izQ'tj.x ɃÁ䱀ejHbyio8din,hvX ďábelro聕malhQstlPhodítaؓh83parazitKXidomí)c"pehnalkilíšu`sv9emHAjsovll» ((poxnetýjetaroⲨzaybX Ɍiům Paliny(n꧱vzazpry0ifXá1jsviXle KkopHcXčas@,asсP)anihКiírkvQarčitčástiyjako<8dXeslámdajhora)» -Deunomium,23:19,ظaB noudnohiIrodaXtu3ou?> 28:1i>.Pmyȉ8 ůǜucA:ůajPžd leeů-؍prpa) nesplati chluhůEitradvoje8p#y蕓`Araipmno(zditvýdělkemqIzraele0l2[klužm(z nea{komplit@zadresu:Vyؤkrál židů“,dpověděleden Rothschil0: „Jásem židrál); neboťevémozlícenítěil,le=lahosklonnosti tobQuduilvý.ԁznyoueust@etevřX,zaví{hdnenioci byZpřicházelyronárody"mohatstmzváy;e.Έ+/ov,žyiPch0slout,hynou,akoɂWYpad úpl`k.» - Izajáš,)60:10-12. 

   Hierarš1zvaný` k sťanskck:včetnx=ruPhoravoslrvaattétohavConΉ9zákona,terýq lenzuralpQnQedikajmoncil(3250@letopočtu)0istujeménxKristbezakolivpodЇq činapdo󃠄肰kůobiXЊožíáměr:oooon«Nedomvejte,"zrušit$orokyFlHýbrnapit.men,ȏ1m:okudpomi؝@eYpís(؞a`ky3džSnohnq]M 5:17, 18Totep8tsmysliblmřídPkblicivilizacV%ؒ0 ÖdrobYda҆ggcbdp">*    E* 6gg">Z uviꈨvi؉Pohyboval mezhtvrhiorityobecɓstY1z9/zbrhP20.toЌ)jřiVxjektkdyvy`rp8냧agreбA, hod pítu@V živospčexudXjemydmiňozkodpoduďíhoP důsluɄeq1v@,rЮ#aucKd>grafomanHͩqoanemco h0Гzss` uz1yd9t,
   ospravedlmtb?hmoci žIyhýba' tytxzájemouvisejícítázky.  

   Ještěednoudůrazňujeme:áev@různé,dyžzá`nsouvisející,0epřípsměšovatCve,odámink@odpoxdiaTaji2nživotaidí,teyQzabýva8pmavčí činnostuzur`ati(zstupňHa maemrodukty0jich úspYpráv obla 8,xyjekč-konstruqti.286҉0štș 1879alXp{E8harerZ@y:idnoduché,evaKsilniyoky)xhí,h 0)1@ýkonȗbyázaP򬡖CtouXP ????ό??>Ta2leákonaaregistrována patentm úřaděyloířilenostupnčíslo,eža roce 1895emáklvydz.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">VV79,dyaopůvodQžádostXikdeštxnemedstavuutomobilu,okamžikuiuyamohybnéoryip9pretouooooooooo">MnoztechnicičetnteříenohoetHbývhrojek m'ů,dedkráshXdne؉kvapezjil žen@ukHG1Suh`em N, stožad84pouzpsalápadneučiniicXpraktickzace» (H.ord –ůjhivomPúspěchy,l. 3,Йaujem`eálQpci)mp_XbHensoucesl,to88irmaM8rsto orie.dbQvšakho ana“qrskýPIvApnimi1vischz0j8hsunu0E`Pxhrozhovorrýkyteburavda.a27.06.2002bsaЁred`orhasopisuirɓ8rn !dene)ůia(ciativyFREE287>֎ašManifuu؍:Aminkoyyšířي@fo0ypqob`hQemez:ohěř`"onnýfinanGω??>qibyYbariérami.ýsledke0avůrᓠinnQmimrporimcЖx["oy֕8čod0odPzePHtuďqookraj8x(…)σ>Tehbrhulturu.ԫvopevňincipi‹ozd9alii8potbip2y0htak豰GvozAiK ceXvvojibvědy61538.Ӭrtradiysy]`orc(ajejiJzaIstX0zrůznamceiȔO>JeAoanklubappening`leuzirí,iskus1ferA2(jektyeuit@bl莑staIúčast@ků4679ךNaxždpna臘ؗAfolklóJIlaRodlišjgneJevndahoŒWQ.ŁuaspecilídřXSaniYkniht,vuzdiXvpgounuta ťȒI(io!redakkmohli ( pob`org8atrahý؅ٍPrXnemévylJq//og/////)Innethkrý@SnmožYznež 500etuplynu(ube (obzvlášve 20.`H8,mxéř-ipom liYúprav obl ՑB(1塨,@d􀐈`uzefimetod*is|níchodnot290Aleudoucipočírávěeautorskultu.emyslesi, žeUSraecelarčitnějakýmkrajXjevem.rofesionál9tvXvznikloouzeakodpo8ďa nBknižchydavatelů.ominantformaájemnsou i  oueěopošesílSopět vracímekomuacHaouákonpro it鋱 #nXáHupravuj‡xoblaɅy0" řadYd@mu –la:ežcto;cesG=.ϔ@>Otázka:>astst-orušo!ěthv`moȉpl(9uplathRusku!vypadáuž0hotěc,8+analogemigitalillenniumopyr9ct 1998 (DMCA)ІzPňov rhyёu҄fede(eχw~Iemvise.΂ړ̤obsahu8idjz8bchheItnic"dkůchranԁ Մimbaazýrob šířzaivy`(anebolehčO0…-mnohoal hoY"-liygg`ijatyooo429m1ooon?ǛAerge:ʠl*6,naqm úafhor1Americxkte vobodynJAjlؐúrovniharai(oir"Htyhb>( c@jsxzali).modPUS"dؒ%oldhp`grampvybavay8қWoNHtrolyǕǕ956ߕ2ǀǕǕ.ǕǕǔǕǕǕǕǕRahdruhčaϻ+vzta nee.˔Jkoliv ch UmůžeýȲkne08íslušobdHatekl,a􍀿zaMhčolaba.Ӏaytpo(u,xiditelC@v0Každýzkrosámsobne"odQPyťapkaJi enhloubȐϐϐϐϐϐϐϐϐNenepilxra㍱spolBFtvdP8zatťHHůeve(prZstjeji@webqAsxHEik nzdُvot8je`j(@ptvůrpl0l.Ćxnst$dob١8337/3iAnendlop4lpr`ЊakniPJenomuXraxA:Xovuje. ________XV <+В 2y@ŇɉkhpePzch01velhdu٢@z8mPM(kvizy–`eve0j!mo PxZ"XotomqtPpky…»Olpoh b A!etenobl窰odhalila,ozebírá.ergejevouzerodej „odpustků“a účelemezpracnéhoýdělku.leolavníůstaloimozornostebyjasněyjádřeno,j. zájmuiárůiblick(jektuotrovšechmlčkypominuto:

   Formujeesíluajeden druh mafiáns0(dvlyQpoleč í,tenuplatňoHnurPmiktátaȋ0dkova-ákla řízšířinfac ýhodný0pyuxXnásled těchLHnepodlhod kou, žrušilirX8áva.Џ@běž mykpakkut,mdonoыXmezixeichHřů,bczpují@©opyr!y,donamcimvultu(jakoepvěpi8nijmvi. Za1 eH>xozdupiE`)obyimPdemQ2údajochranyjmtvůrcH`prazitismЕjejHorx,2. RozhoJosepAE.iglitЂƚ ]ojli(ul>bý prezpnthSbanky,omppdc8aSAlint laure Nobe yeIa]rp 2001nedIsknioMFázEllernlobiaciуn (NPcֱ)blIblad).҉ݚQHěniěPíloz`ovinlais 23.erv0ȓPÚryvu:p'"9gbb>—yrtekdyjsacl!odministr,AvapilPq a"B`5ꍘ,`asiجa0(gڶo }důvo(,ȶbecdik`poAbou? woό1V určihmysluecoo9neo.orazbқp̊5ekarály8ؚxth mrodWorgan(měliodleředpokladudávatlavníóndborpci ekonomickéblasti.ýzkumyaíqrokázaly, žeiberalizaceinančhrhůevedla/(muůstu,xdestabiJi[ky.ysmeoěděli,Xaadilaxbye tom(račovalo,sQšakMF(tr hěakovéx/cJehootivyiIbyly čistideolog{aolitj… oigeight="1em"πwidth="0pt"ign="jufy@iX>—dyžIčtenářostdoQvašínihůžeezxxzpadnoutásleduj(ozka:orm tozhodnut9vlivňstlЎkterpomaXPaživotúroveňhP lidí?Xxϋ)oAmýP0šenq!p amer;vlápxSban8neexujXějakýedenlohk0dob aldelotces,8 maangaž@nnosiDoaniezhntSAHschop聙 ty#y3nit.e)`uispoziotP@nformXusomliš Huohň0tharaYíh@aboťzskupinRoytr؃9Ƃm*adpouz!,oAɇmAzaujtu1nu8y,8u@nozXneda(iit,ggel؃situOHsám.Dob(Ko aĔʖ SpojytůۍxkdЛڤ٢iBe(7Gma.@tedyáG'ψG 蒀jsemuHy*؎fundhnl諔HdamLurvel᾿ájmytransnoIkorporJAȁPLbychldůraz ShXHs`ipljyabklxhkJubileum-2000hldt*zmír1dluhuvzdoalSobčpuoýatkIXvy{`samky eo҂iumzneXoblHhuFAr(ǔVhєHechHpik1xyyb0hEQreYmocدin8erstvo3aa.oXiurčp tikuWgχχχπχχχϜWn8Kakroic!aW7.ohuإ10skpoEvropunibookYvyk陱ed>jouhlasVsmyslubPFondu ý(ys@[ 咿/MWWW)krizYíXXvojzeAě佑lHoHuč1@dlap뢠horšB񂑜@ؤ bšnaop8odpdaphshgrů ysp.ôzoahledi0PߎGGGGGGGG70Zةyíʍԯªⱸh9v Y'/og/////o$yxpdj8Hě2lavůxizbyPnucen9nchIp,xY:jeho doporučeníylajevněroejichlast státy špa;akobyMFráloliezirodho ka,terýutilřijímatdestruktivrozh@utí.
   OLt/ dvšPxaaobvX kpce?uwwwwwwwwOmaelřaek…?τgoττπτττϙ=Nhl 0ymíqfung陸?ʀ`饑jeheomica''''φ'''>Imupjɖ pXvetplatňminirstfinanc Spo𸛟{gop0">*     E* *18.erve2002 mbp:pagebkЀ2z5icolor="#365f91">PozqР}\4">[2014ok←1W݊ ///="-14?6 To © Copy oraippaděб(hublik,ioťrozp em.iѨmůžuitš`4vydaele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTEzOGw?wwu18289ovww/7/wsDendy „amer působivota“senlehly útoku!mez0rodorismu:Aovy׌hNeworȭ1d`Д8agonuzni8"mýmem moqunerlin[deltvrtxDlo#refHvaladiaficiмaSA,dajn)iciAsnuokolPitsburgule,r! důvozttyropběhřeh.O''$MȌ0oprotezouhlasН(䅈ča!tx3lu(b1?ochkažd8oudsי׀׆׆יי021713o3׀ׅ/7׊VizIVPSSRh="http://leva-net.webnode.cz/products/nastal-cas-o-Yinovi-pohovorit-finalni-verze/">N časӂ řit…[filepos=0000021917ok←4 /7˄--14?VšesvazováomunistickpHa(bol(viků)?ggggg/ggg22536of5gg/7ggc Oom,o0jakechopnoyvolatnančh-ekonomhkrizizazkuiz`Xu,ýlaɂkyeusívyříznou؁tezeen@makrost@uqvětO023046/7Faktaztahujíc0k utoématp(nášíouglPReedvPknSpor)ionuNJ4449o7/7Licha`vůvávoddobZiS ('),Phož ředitelemylletech 1929H39,040|50,vanlexejHč̄M (1896]6Pčěko(Pho@u;d.X08acEHPutismě,ěhpPrv)j`888mkallohyanفkrasnogvar0jec8elud8armádspoluYo k Če(ruip`iprooj HreuYabožíZa(idh*ařůSFSR53!rᙠdovyiphestW026223o8/7瘋@t~dauhYâYjsHevz`nihy.ordaMůj život,Húspěchyʳbudesled8jX`amapsRIdstav!dokumenanqůkazyho,parxh@Ѩxánku7pomlouva,nAAdrotPeop pmiíp:bu1alsldua(jejhXhi0myslniItexɀt udu<log650o9/7%Vorq8kury8wwwwww?www133367ov107?{TakroekaHؔyhovividrkciyrábt?>jiqtbH. mělocadUSA.i,J ၑi@@ěrvyXyhoȗřsykriziVBzkl pou ddaləPškozena.ez(ěmiاal i͟rs: 36iuceavt 25owwuByloxkphx1faků,livmhybd2H?sȀol9aehzaategieinnxiooooomZruh@nPiaggge8šla 7etředačátkem „velkérize“oku 1929. 7쁨jeobacelaXstujícíao,bypolečnoh`pomýšInadímovčen ěnitvouravati(vptněyrácepodniká)z8v8potenciálqorganizorynemožjiskutit.

   <1="4">[aile=0000133822ok←11Fa 7?ӄ5-14G2">Kyjmpvanému9tdoplřízeamikro-`maIúrovajichnterakcew135570o27?牳Tz-tak,ku`ákonodárcipacїmPoncep`$aXživotaid('i,ak8byloكodr ,ýyaoudBo@biblicYdoktríAzavedbglobhot ářstvfinanЇ!kyw136621o37?珷ale#láȍhjJýP0tubX؀qPé(vdověyho)ha@u,žebnevyhnlv۫ut(+jPčinoH(da`–bjevRseH3ůzrušTavo{mnohbchozhߑ137783o47?Zdeord`lybnynku:izEVPSSRKtkýurs,Oankrůstlahobytu.̬voym)悠oremice!ituqZápadus9tsȖo)jemephob؎(lZpro vždylemϋ׋Apnifici bojPhvalkapvor mlčíoaidiotυυυυPanalyzujemyeyXsmyslysko ků“rچxldesettipstam镆tá鵱chexm:QPryčAfí!ťqafiózczviviXovanformh!Xߠ38938o57?DiskréRFdukznam,rivi hpoužívahradcelosPhodnH:102uobilyCnikoliv,23u/Gě-porȇ_Xspotga$id炏, @ žm2orxačCvamoimůžeýt`ěkomponen9iȧoXoblekužh8 O`lek, nemus˜\(ǘ139107o67?dtXskyělocvikbez kostniúča1v šou-byznysurtzk@@hvln8hšvolejbalSQqќeq)’ق=vбů_lepos=0ր000143938>←17Stoupenci „ideálu“ransformaceuskaoápadníhotřihupráv člověkavwmmysluayěliochopit, žepznámPvekriptech účetnictvíaOb školyarvardskéniverzity!oom persolirmyepodléháXev8[tj. 30etoté,oordovanihaprvépatřilavětloCa.>Smezd1nejlehčíxeňršíՉo(itȅžtu,mlužHjeni`8.֧kuteˆznamPtschoppI.bi`O@(v 10١mX8bxěI): (ToKo špatrkdyziskd0@zQměstc razků.ځmusPҶ k ƚqzětzt ezhrksnižmz؝PbírxyHa!metodb mozkoh!šzuku!АJ(lép1 íve,nucesHWੈmhčaěnx.ԇldosáhdykolivJXslovyáaadminist`iva (HىčЩxé,teBsvitik!ya/,apoyu)i돨vґaefekmravj/mbp:pagebreaka׉4">[ailepos=0000175722ok←27Fa 7?ӎNDZXbo kýtlučhubX@%dialoguB`irctechirganizarobxvya0hodtnu)BHenryƳ@Q(sta1pzشƝvdu:Zart`vjemȀjtazZ70&ȒرPiPxl!RyuchazirYsdLPAAí'šidalkor pazitům@gicx荱ulisyl hadЄ-vypopda!s2hodl00zڮ aϱsanika)cPoli*uvekopředuesplnitelnýmiožadavky.<1ize="2"> /p>[ailepos=0000176587ok←28Fa݅71?7="-14GVapitole 5,vané „Výrobaačíná“e. Fordyjadřuje䁺otázcesněji:DŽDŽ0...ekutečnost(mzdyplatí8městnava.nen řídtokez. gMámsamotrodukt,ᄨdenorganiz1vuakby}ylchoHěískávXrva hvybjkPk1 ''.vqetreem1slyqPvvX9spěxof0'ti!kaz0+ty:ex@smys0H. ěvduOOOOOOOO06895oO3OO7?OON`kaědeckotqpokHalm-P Wi>degra

   Protoznikblémukonomic)nezávislJydXopod „feminiz“dennohýchAjevů8stoupí(votatqȑatypexdukceovokaovaaždé8orozen@݈Ljskutnčlověka[ailepos=0000213992ok←35Fa݅7o97g Toyziívánacovpmxinvery-sedHídouٞstraH.Fordaߊ߀ߊߊ߆ߊߊ221457o6߀߅7?ߊ߁NHСgne)mavptinduiali“,iylivirtuá1@hrách,xuInaktip:ׅ׊߅ߐnoce0ark,oup8zbuaxlubu,mocpenkpáas skluz.dyádkyrXšechp,dpitЩam,AWl#ša:Yspec{Xblzhi-tȖkvysoXn2í!!řiveoxdogOOOOOM-nnet댠ktivifung(?ǂǂǂǂǂAnoKolquámxؐ߂PůlA../OOOOOVýbor.poaatoďaesBak na8aPt8Hterowser…777777723918o77777?773V,okjHyě؈linaprqtts(vxei(loupfalsifikac0sm`sah@neslutepěmieloApubHPnioporzu(cno????????8988G?38??7???;Č0obylarieⱸlká!(ekbse؎dob"chopkmě! nHyššíědec(elitSSSR. 29쥐deX n.Jefrem(aMlhovHdedɸpvhla9Ȕppx doRnoYvHoׂ)niclizpzlaЈvůvojadenergetik nahadЙ*"odpa(Xbiosféřew}Aleavyaxcci5ilišxy,ykxmmjš(a@hXprůmyslppqjiX,嫡ezpečmetody0Tie.rží(ڔhqrofesionxzAjmadkary, hdPátunanc-IprapezmýšloɔoȄ |uklíz0radioaсnoXtéݑNovalta^IthykutisteBisvobthnuchohledůěch činZškoleoretickéyziky.

   <1ize="4">[ailepos=0000230373ok←39Fa 7?ӄ5-14G2">Jsouoodelyovnováhy,azývanXvrof.lengukonom0„výdajeX)dukce“:ázevznačupodmípnostypouš@níonečY%Xzděím2(inves)ledvětví.apracakroKregulanaejiposěXalmigrazuska.Le@ěvobelovuenuaii׌ߌNaáklanalogQȆ0iosplanSSR (státmisrolЈS- (udarstvennyjan),hzn.).řičemžnutehdkdỷjeB žád#á{témaepublikI.Ȃcuílȃ+keiPeřejí“8řazrXm,čifbez肨jednHš8emožx____w___X612o^40__7?_當stp{obsypmydvفiYicethustuphoazupšiv8chni.io`dalšíte v:,Pٖ<@bla=kyzvemineárqalydovolujXAopisHtPnohakúyrůzn򃳈GGGGGGGGG235349oG1GG7?GGCDijenkohkůPikulturpichjiz1tBčá`efeȡi;Pntarvi)bتtorplnidlatd.)90=ablbsꁈrypHm0iktЄ 8líba@ (Ȁrdhadiؔxepoixobjemu8bIek(dyz)otrshmIzpob1a@^žz;ᦃyd8acexٗ8i;ar2etraX8plňkonzerhth(falsifixYHzvx1I36356o27?登PrȪyle(melY):(nanč髬nsuHs`dukcinfrPruky (n@rao)*rpojʁgmeݖYek ál񏈐@leHȏl895o37?玻GajЈ(reřiGspumr9(ínsvoschizofren0tržYy vusku8a\doobdivlnXápmyslěXvHxvo.jej@kznetAxrXmtiu/////////2378/44//7?//+Řízveztahupurčmílům!o238o57?爫Zhueorie*axe r Xolikovnoznҹɉv02den „skupinovýíl“.

   <1ize="4">[ailepos=0000239018ok←46Fa 7?ӄ5-14G2">Obrazně řečeno,řítomnostzájemvylučujíche"ůžadujeby ]OIovceůstalyelé,lelkqnažral

   Pestvnaincipechgpodloganyu [aHos=0000258609ok←53FaݷO97矱Jimihovy,kazlusʭ (vumetr,iJ...)by($Ȁerihriarplao-ne] gW60826o47?狓Příči8kompvylouۊ#s 1bloyhrůz:jednoduc1p+d(jplapAdoiktát(akbHlɝZpdomprentaj8stpdkysa(1cílů,h!Qwwwww7wwwp1145ow5ww7?wws Únor 2'WWWWWWWW61651oW6WW7?WWSAjejhsvodXsp!vzhyxblematih@yliul`p(!@`z0cemi.ejs@ dtempudi1`šokudupubl(Xkurzkumoficiá嵈ombBGGGGGGGGA830>←57Hlupákeebezpečnějšíž(přítel./>

   Aleakmi@počátkemefor@90.etau 5celkovountabilitu[apos=0000272449ok←65Fa݅7?977玑Prv؇měpp9HspektrukceIdůsledkuyarametrůemografickmí,úkolhpohikytu cenh00qvztahukojboleč߈߈Druhávlarozvojuě-Xuoq(o-Rologarganiza(u čehože툨Xjej0chkterikytȀ׀ӞtyyWbsluhujenfrXruktur_///W/G///273658o/6//7?/珄ataobec@orie říz،)ylePv8iPSSRMrodaةamn“׌295405o77?Jijád dePdAh!zp)pzpHobu ži81architxuAbydlJaakl`,ehP@ioějh.X@ratso@časeOOOOOOOOO302053oO8OO7?OOKdآ0naGGGGGGGG04384oG9GG7?GGCRovžɴ`yzIHabezpȩ8řigiminbkapacit77yon!ԓ?310412o~707?{AtebylysduXnayzdno,aítsnou,踘cdlouob tegiilobá`ox. ߊ߀ߊߊ߆ߊߊ144671߀߅7?ߊ߁ KromtHloehnaxadovat,vlastnoruˋsalraktátȵiraxaáPhositzákladě imocem#tomzvinulštěkkbm( )ֻmdil`(.rotaib`c-růz bl8@jmeHxl!PY[vSSRxvalaka dasvazrepubȆ)k߇vysokošskáZa7lhniohzali`nesp@ne@kȀv`;enXjAlibټipozXjšílet;nozkrah!des316968o2

   Cožakvšemení,izačátekapitoly 4.3O>SpektrumyقGoždhistckoběkoexienty účinS_wi>log argani;cesů,vořícV P@GG>ω777"3777o7ω77">rozlqmstupetBxenciáluԇOOOOOhg"vyjadřujmravanepol`

   Odpověďautotázkuelíčem řešení@chpolensko-ekonomickýproblémů.xak. Fordiezačalkoumatitovanén,evdruh - „Mezinárodyžidovstvo“8n!bylchopen+děprávně,důsledpne omostXanohfaktůistorieida@tímodmíhohchápá jejíobecduminulPožmměřovvudoucn9./><1ize="2"> /p>0SpoluHm愝 hývalémuvýš(ntenzityácje)IutomxzacAsȆp(roIrac!ch robo0tbu minimálIJZayzicúíhuc0o2rytxrčdokemvolalutno"IzdyaAuaouedtar윰xlynonymmetod"sť0BwpؚȔmono)fázial lzabezpečitiskůtHů. (…)hlebivůjsm$éči_obzvxšAvš(m,kOlíbí<1ize="2"> /p>[ail0s=0000329071ok←83Fa݅71?7="-14GOo@žeá.V.StalinavPveharakteristice0svobody“podmínk`huržoazHdemoPcieaaliberxzmu,amohliíГmieaáto0 OOi>pox 1991xlaskůžhsvědtlionybčanbýval"SSSR_[ (azeϓ(ocixblokpozn.)._O274o47?xKd X(ia,hdyi!vorbu-֔0Putin, 13.z2002setsolektivemovIzvejaqíle(t85.CčíAizalRPetrohradskouad0zástupcPauxHojá(8r.1917hned ú revolucih׏ϐǐ42197o57?Tksޠstat8schizofrz,gresivpolcko-ґpsypkɒ)a8aظyonide҂pdoktrHou.Ѓ(horytariamarxis8,mvelmiXje`.ԂjakpyzXnAášnehemlčу(čm)ýsl(ss y.Dti toȋni,dajkvůvybudkXlq?&s(lečJj0ùP .ϵ;jlvnpaSmu䯨ictv@AtlantidЌϤoIvrejk؂n8ítkߝߝ߀ߝߝߙߝߝߝ423o6߀߅7?ߝ߁Z0důvotri3b vztah8*apitǏhzue"xchod냾mu(lun`cvedR haosyl!majitekuy&byěh8olxzlikvi!skupinyyelRlpvڀqpžvPlrtyranahesHxzsߖІ8vh@Qst0egx``rgyČK (chůdceKVD/KGB)@pr`lettmmnoh0ístotyphitleygapvZverzל513877?Oadekptڄyosof heomevizá@ekt@ :)!!AyMrodaK1ᘀs...wg4801887?猣MzuPX xhjásledníciejvícedpoPdajírofesionálnstránky úkolům řízeaozvoje „Fordotors“.roměoho,yloXděloodmínkáchlakuasychi`his`iczformovanéhopvnzakotv`institutuoukvlastnict ýrob؃Hstředkůřibsen؆inutý:a0em <1ize="2">zespolečenště(veševedQmmyslu)Pi>ww">. U/p>[a(le=0000349011ok←89Faݳ_97_YAčvá`rsjmůžpčáXpoxat*p8(kréр$Ia.е ítIpam i˄߄ܢ8olsam\O opu`ivopjvislڄpobsahu6an2adT_Y,tě-eti9zvoj߁ڇ遷t degrciǔǔǀǔǔǐǔǔ352499o90ǀDž7?ǔǁ 30.12.1922'WWWWWWWW58033oW1WW7?WWUChicagadvotronhapi(v27 ozmqAH.KsviomluvyíčinoĺhlHialšísobyAdov`hpůvodu)účasjiknuVجHívPdmer)y(ěděl2.ěc+ši pudyk{8razbis@(8e'5raš. („MeziXĈ1tvo“,tr. 22)OOOOOOOO60248oOOOOOOOGNOechizborPSSR)FizujíHitizmushlečloxpФашствющиPсемтиз” с xчки зрен ловчнот”,`98w361750oe="4">←93 Nejrychlejšíransoceánskéoděěchob (Mauritaniausc)lulyYostPokolo 25zlů (Pnámořnípmilaodinu);al„patřičné“$kžuj0Atlantikă`em 20k;řetisorth 13-17.okudylordaádi,akeuběni 10damžiku*hsažéřienlioPoozloučevístavuzabydlese,oenryRovičavnucovatrčit`my8enky.ւeduaýdenQplavba, útulHajutyprocházkypal,eterPsekrývá‘[9ždporuje(mýšpí...="1Ale pHopitistoriegyptcHtxzibljsmevedыloztiva 8děpravsýjimkoudnoho:nevětem#ZápaegioHxvilizadp8ihXHsP@áveqhierarc88rnictvímicAkultu celko;Xvhm򛰂)'%kxro1nadJyxifinancempdќ@yovich řrar9kracieАohmbp:pagebreakgg`aW3[alepos=0000363108ok47?畓Termíjm.V.StnharaizpeIteH@XvorbydorevolهšeȔémormanP02zoryrů8#hȤ"zXýl` (vmyslučíst)?????????364551o?5??7???;V rdoPtagkvotlezipěk a pmytx,0hګ02pax i0xta90i胏׎6o67?Jihm(ئi.ia yehcXyjli98odakáHRuskkdeiDrupnodgenRPQmJavrsteků,tradipsyPlogoȷ8hX)ješ!neuspAn(P0jin i.ʈěc,o21iblnytoxrQiku@tomtocesuo371923o77?璫Prohl`í<ќlipzimu,8XauPcky,8zislCpůvodemoci0 bezmyš8it񿈕t:.вFjehřipomPme: jč̓úrokbszPsobtladruisymoQ(hmbiblx`SCb8oXizrH*L„inIktuӜlast“ana0hho(Ġonkrétý3y1datechnikp(býtajeych.Ԝ"ȉvzwwH kterxjele 20.ole(civilizaciTě@kd"KmucYnxtuɍ9}ፏ|y0uqbmytXavathzkakuspجe omporotvůrcARSu:ochjGI8򏈢ídíaákladěorporativně-monopolníhokupováprávayužittěch či؀XvýdobytkůulturyědAtechnikynkrét.

   <1ize="4">[ailepos=0000372281ok←98Fa 7?ӄ5-14G2">PohledPSSRpůvod „židovskétázky“eloženciqMrtHoda8,xpodrob jiRacYSinajchod@ěnjezdec,omemhad...Smutn0dic8tlantid"KoXěržaistrhMarHtka:slavaé`izmu?bovangelium(fesxrIg7o??=ZdebjaymXzu8ntce. Žre藨taroEgyptaraeticdegraalozach``dosáhnoutomezlobáitrosečenmoci.ibez8nos!lexaíleiřeškbu؝sHthdvláPmetodou+JuzeYodHЃ9@n)(prouHbu)xsPgrese1čím,rojit (at)u,teyyárodyiijmoPuvrhdovisliku!oha80jektu.Ȕorre1Pt p:``biblPa@xrozšířÖ@զříApl@liak\eěhem哉zajeIsP0P40-lkXoӟhušvypě!oGCP-؃!hdář`@at 8ȐmagiR(Xcst

   „πPodleůvod@představhaplina,`inálscéněělaýtachyceꀰratříčkneátel舉armád,polečnéance.všakvůicárnohy (coe!tomVého? -š@ozmka)ylueꎁzd.aísto@hokoncilmuZkterhradv`hlav)rX – židov9 kadeřkadiktPoradenoidaeinkexpro0šío(zvouruplanet(jme:nebogklaumilduch!ěmesacion styFordudpantisemity“celso(ziit) (…)zesšzlyá41jezpZaX!eši7ěj)XtoAnpˎnikolivÂ?é[epos=0000382022ok←101Na݅?A? Kdyȋ(`mezYretvoza苹XtykazJzjk𢩢iv@jsaLindmanorganiAjHwva(al`حAokexe zhspiknutí.PhlásihHvYhrždЖiXdkrapoHЈadktipubl؉!0slYXťyudé.nr

   <1ize="4">[ailepos=0000382453ok←102Na ?Gۄ=-14O2"> OmizrácePSSR „Di@ktikaateizmus“,MistrMarkétka:slavaémonismu?(bovangeliuHkonfesnryPřijďamocone0...USmutnéiAtlantidq.w3560o03?G獽Normál*ztah`omx elch úrov9psychikyeakový, žA|lěshxtíhupinf*a݀chDieňseabý pvm/úkolmIautPlotaOdžy8ša@hihoblůHů????????384439o?04???G??=Jinýmiyhbyyložtu@dek`PŽivotu,nnejentjuninu)xt`lauiňyhmBdovpit.pačmřípcesyšlpPaaměremuezKodbočí!jmadetrhneadůsledkhebilityruxuá-centricpzpxobЁ6doXv<Ptýžր𞀍1apolei2ínIQtonAjednot@uȐdkĐ}OWW ZSlr baxepȎxs0aP-X`ě-smyYʓ'u@/www'''www38804gw105ww?Gwwww@okudmXlíbcohsiQj@ho@ťtvr 8etizoxtejʌP.BůhȜ8oysidmi,Phsaxhich.I(Kor`, 13:12)ǎǀǎǎNJǎǎ96547o06ǁDž?GǎǁSsensrospěš9sttlPK(tituchazardпyšířRnarko (Páklklsa)Biܬ_؎"vi@h exist?Xeg:h@lachapȃ0dpoȀaxo`ϐǐ40086?107?G @éžBíčin)bolvivoaszRusqniQnacPX-ciQEduaimoa_________40446'_108__?G__]TkxYž(chli`! ejresuupl0ri by@nivyřčena,H: etkálXn(p!p :i8zorůyjhucbsoluzAraWWWWWWWWP5766oW09WW?> Jakokázalakušenostuskénteligence,teráeokoYdiskutovarockisticocíetátěPAobětNKVD20.etech.

   [ailepos=0000405922ok←110Na ?G狽P0vxvmvztahuezmuakoeformacideologieědechomunismu,8ztotožněnmarx-leni: spočívečnXchybaolvvSSR8 1917-1953GOPřihleduruhXstrany0u(!sych`Zppžujzaep`jaHn8áyk`ejePiodkladvůsku čHžPaI edҍobrazckynohotrnýGsӄxAuiؐTížApolixujeopce„dob“pbošpat0v8islnaktuáxpotbáߎPokudkdo׃ůjejixumí,hbPvIsmrtvys9u (kdyzaved(,3v9ípadPtemplářů,ԅaP9),hra88un8anial#a qoۅ///??hitler9)akbyQt0bublinHz(0yrytyQ dejY4pPlizbylishnaprogramZ@lmidliš `oděch,sa00hlaCi瀇406Ho11?G?qemSbudi0artektereojkybý0čolitbyro ÚV˫U.N.ovlev:}odhiW407048o12?G狝Koethluc`bsZritivyřč@Ѱ:ad0 součtbvržrinciptla živo`racíPWtsyxmzamlCQ<rehkonjPikktiv0m@ggggggggg408754og13gg?GggeRusPci -Hokratěln[ana_O09861o14?G爗 (boeviků)ω13989o15?GV0andoktrínysvqeetenceaeuspYjl(bi xjHolidstvaménuoha(7urátořirido-zář8spiknup429363o16?G9.stdu 1918eěmejsařklů؋8entýžnarliebknechQásil΂caa@oupuX.le佰ybsHipůporazx<&ȃQl`B98oazberzmus,tern؅xdalocitlerova@1:nacQebreak>[ Válkaylaaponsko-ruská,eXo-Ԁjakiojmenováanujícíradiceistorickéědy,rotožeačazapadenchodnauskadruort-Arturu.řitominform1ěkterzdrojeodplutámoř`zákl!ʄaoudouyoblasti@ečndějstvíمěšlynejbližšíhritAXv`přístavu,kud1ved no útokwwwp><וWWWWWV2392oW18WW?GWWUBylinyysxtlRjejipůvodsledov.Җ)ohatýradeibit(,8nikȂinemohl@hrát,Xhodli sHírozlemi.aímpčelemvyrobilluhyhvlezl~rylházdBěh`t to „oА“nasměala ČernAeutopho.2elýmid8škodixůIanazýq ptdobyHyȔ_________436po_19__?G__]PoInezavn@Hrevolu situavuXvvropvyostřainnacLpsocialmilogamarxismuȤtězitQ(le7440768o20?G}H]Җyo,v)@pbraalav29u0epoueHэ`gionec8k rolsovlá!lažJkrajak doXIi 30.etedmpПvkůaniS-3anp!j76Aížۄješ`01.IobH kyo7w??=híči񈫅p )vЅPopozYrežiMikušeI.뎑ijQorizatruk@`řsabedea#arepravstЁQvraȯmooatZt0bavrhώuržoarepubliA𤠃`ont ě-monarchƅ.hKereuPzПXm񏖵zá0islиhatimZukpolikurh0odevlctům-y0vůmu聸pshKorniIpprȷZ dce'''''''44189''121''?G'%Zde8m1pahtip1i 1905-(7šichniyelP8ٴh@svobodnolbuBan8сhꏸů qaktiiShnedúnor݂Ha`+ptekurim (}96zv0vidR)eydáersie)Helsingforsu (dnxYki),ehdejšíQȝal؂flotilyarer,ěhHkombaph#9i oHbeza@`jk0zmnozne3žá`Ih9ch(ůčiÎͥYngA8pԎYarmj`enžšíʩ8d0ixnzPy𦸣uǨ0hayl ePijeRth`Xdělaly jménemevoluce,akolitickyegramotnéůstojnictvoagovaloaudlost živelně-emocionáq,ontra[čnípatřeYprováděsepožpm.

   Tonam,enozhzěch,dem lAshílýchbčansklbyliřinninternacisty-marxIypupittiiPbynestalkutesaloutedynti.aKronštadtzpouraarganizza účapfelbauma (Zinovjeva)elppotla` komponen8.loljyo „Zověbezaunů!“ -té“nešpiniЕ(véhouru,hxhdávajdnnazývaeimDy,Ptiل}y.av[zamýšlnadozd yezimys`lovЖleo-ýevk苸niíWWWWWUPodrob0jiom,PDŽxrpususkaMPčin8--tQizhácePSSRVОHHázorů“5.1.2000 (Обмен 8еними”ответ пись хопёрских 8закв)>[ailepos=0442551ok←122Na ?Gۏ Všer@mimořádisČEKA.zČKjeofici9kratka;Ubrp) href="https://cs.wikipedia.(/q/Čeka,ggi/%C4%8C_χ}Oǎ45535o23/?G TotСXnechápalro2Нilavůdž؀zbav0Pívr`tvHzmo2tohodpolalpmepí.dyqbolXviked([hluboH8oaovič../446547o24?GJefcذkycux@vota:a nى7x728o25?G}AZuXzalahoritperif ezbrojenýilhsni`aHpesůarxv.1937ce)sílem@ved@arxdBocialismuAcelém8tQdukovopde)ta_44849126?GdiXtrm ite,HHznamGXpraӦipěc6,L8nonkrét܋iMmusn؏ohzkah.֍HdáxijK,`plyn៸déjsch0X (emu؃?;nepwwwwww/wwwp879ow27ww?Gwww\í0systema0vzdě،@žѓem(XiBJ.V.,j0íퟀaWa]ůZRtibl؀trhuoxфY(choQoznohjekrůmtmHnaRdobě.ćtomu9Ɇasiinýmůdcemolševiků,doítil, žeaimojazykové úrovnieníeziarxismXaiblžádnýozdíhjednoruh8jerostředekotročlidstva.

   <1ize="4">[ailepos=0000450958ok←128Na ?Gۄ=-14O2"> TentokolePmSDRP –SSSLRFřímoikdystavil[se.rganizačjprincipstranyQpovažujtanovy(ickáis@na.rávěodsuzu؄zpolitrach_45181129?G獥Nároomisariátauch㌈ggggggggg`961og30gg?GggeVyvst葐o@zka`vyslovXm: čímpštěrom`vyqXxschopnpí,Troodliš?/gggggggg53250og31gg?GggePrvxstdopisujezdu“apsala 23-25.12.1922kreřLeniM.A.VolodiXokudFotijevZvmdá VelkSotsYEncyklopedi ěxXlčlhek,Ѓtam,󐘢j0زaAstupd0mámא455646o32?Gůvث[byHdůleži(,žadnohoydomaleěřisechpozicVkdIXhfunkcܦu ÚVosvobozvůdců“8utinПanٍpce:pravaatelůhzase䂷,esphuZEkoresponpatd77777777457789o73377?G775(:tatustrok@odobythh"e(etožoooooo'ooo45871o134oo?GoomStalinentl!Qj0oupizoKa ěai0po :''g//,OӜysnažírumfZzxpí“shix1bymili, ž .aopa8~ť“odPsHoučasídryŁbkutibviňـѰɆikxznebolševismʃhlechybOO`během Říjpíšeyly8 é.oznQá?ڀTitelzeIymuptr emRoviπq,jichžmJej0ZmRدu@bud@.(inyPPda25.10.1927)/'61155o35?G_瞅Vbork zaivot (2003)uvHzmín@o(akciXuitdXsusjez: ggooP jvTozalasit@replika-ásrubostíevystrašíš,eláenaeá,roletářská...“

   <1ize="4">[ailepos=0000464627ok←136Na ?Gۄ=-14O2"> Toyl8denůvo(rčeerspektivaítězstHevolucodloganyocialismupřijímal؋dnouciruhyuskakohálna.65602o37?G„SovětXuštiněznačuvý`mydog0Έ.rntنx0eznes8pnxšúko@s.ůtAmȻJrozvbezlek,obnB0`net}pěgggggggfont>←142 Totoákuumrientaceavětlouudoucnostylp 19.toletíxruskéultuředěnoe@aršíchpoch.ak.Vališev,nalyzuje+u,terádcházelaládnuIvroznéhoamotn#ehpy,Xv1n y“т (Moskva, «IKPA»,89,eprivydán1912)baňu (saunu)<1ize="2">baně">říž,byímepopudiluchy.neszevorběmělců,te1rohlašu@amiebeaavoslavné,atnohopvánayjádřeyRuské(jazyčnictví?W<(pdhesťansvětonázoru). /p>kﭐvni Ríře (@e)Iu[ails=0000483052ok←143NaݙwwA?oi VrxevýImusůžýt0tvyjádáApě:člověka opiceůsledkuracovní činnostiřirozenéhoýběru.“; „třídbojeokomotivaistorieenásilX8poroáb_X,čkolivvétovalitěždyedcház licom,ul ujícloebeevědstspolečenskéytxurču(í“.

   CoXindividuál9,tšin`pokudas0akhmatatelast0mi(ožitky.le/.]dalšíymyšlPbstrakmarxismu,Xpž@dnozn0pá!`nems šez@ؒmneíjemyd0ěřívtvrA a!(ichotomOpmx0žstvdincůp郀ek psychi aaavzáterag*WgokXmێtWRagguB thgen`,iz8áXVPSSRDHjeobecte9 bBPripyádrov tikyOasdoktrích:2dě-podobamyDiЊ8ateizmus:`hslu|8SmuičAtlantidmitQokiגmbp:pagebreaka4">[ailepos=0000484251ok←144Na ?Gۗ V mípaBdubylZYaeliktylyivykovkamHmrmi,rsubuHiGGGGGGGGG48511GG145GG?GGGEDnxplemIa-T(yHschopnoajitϰvota Rh#ů“.Џklad0@uudioukcxumbov Ucliz)merH;ƃhrњhIvážbílčannsX0vůh8԰ůvodpobyv1ězePet񭸆وI,0ۄ?ůmf@xškodhqmVvůzsaspech490782o46?GOzpoormumělec(vkusuilea#ZrkiXtov0HijeYstylpavora͎hzískatekruhЀ{X0|PudíroOZgga8haXji3/*ggggggggg49432gg147gg?GggeTo1kvaltivtransوы?tm`ivuyÉ znamnohá@yš}uti 8poj k(netu,jsměny@W498474o48?G猝NtHtoRus@šj8ؾksetȗω49926149?GPpotvrۉ[ Všechnaesouuchezvýchodnostirešitelsociálníxproblémů,koumanutory,tožeyfyamotnévytvářen"tipřirozenbibliculturou,dtersemohlHsvobodit.rávěoenov@xji0zařa@íihilick(uměry.??GGDNe3„kladhrdié“,žapod0m≀oučasizvybudovat@ucštěstPspoleč.sudyjČaho,něgiaЁoradoazar2ůĂhojevs܆1C:akPne!,ledeji)cesaetoHtvorhouduA0ׅЋ><4069o51?Gρ NázevochPȌfue -􈁉(ukazuX(tMajakoal0st/byltoupencemústuph7vantgar9,0ҁplXXAavpH1ípacharerizZaem:>-՞(amus0nXetžk..8i0kbrX)gd`Lidem?e,lcY/wďoaemýšlelidm7Rtompakit ppěšXmzP(aj izmHhlavypržoBHvzaotcet)vypdňuūԓЄenkyqzpůsob`k čeex@znnejzjšía 20.lePa@icassogggg'ggg`230og52gg?GgׁeRuaceAyspiselů?wwwww/www04643ow53ww?GwwuIo@1953Qopozibyrokra>reH@adeá!0vyj8lxeB`ɩdětzv.buldozerů“ruščayp*tlU2s`r׎߉߉Alzѯ3u0zihorie8zvoH9avҔ`85.p<yslu+vkaždíueP,)á0ituinuynku!ׅbez-؊.ЪsjixXuu сdovnooblain0nktiv rvů @sPtejIdokoxspektrumvzEȌ}žánH:kXjendůHmXbkaPice.ԘTny)obyryodyop܆w,dekadedreučCPȆ"írmoži8asjiуmnebo(dpup050655/154?G稽Je陠Ivliv؝P1udbyirganA\dʌ8vyt urt`látkyPXrko2 účinekrysloIRxdrogne¤bȐ`soI`a?G Kro,i1zahlcujesychikurátkýmiaktyrhanaázověosunutrytmy,ockováudbaechopnpotlačitarQouobunitřníarmoniikymyslintelektuálinnosti,Xímžtupuahl[masyidȁemocioln0závislých.

   Jistě,dnozn@ředYe9hلHúro „umě–y“becneexP,ltatikdhalvpoleybponéhoruhu,rojevujícs׌̋x.všakosi(Já-centrickvid;stapšiYodmítautazau8aPit`latobj08iAvejPchrganiza0,oyCensnebezpéToɏamnohkolakterAedkce:br)elecPpd!sled tvorby?ebPs(' Ќi`jejiс:?ProtodyM.M.Žvah`areri0alxacPí`KGBakokunsthorJeg8m,689ravdu: ߄Pa,ýzkumaӌ+ҏ1P@0sXůjišŖГw"D bgg@bylomo颫 m. _>[ile=0000507495ok←155Na݅?A?Q SolženicyntumluvyivQšířil,i0HRil7OOOOOOOOH679oO56OO?GOOMVelx8aQkniha.’)(užHnovydҊůcX-)ĺ logҁsoAšy.vJPa8ine0oœomořsko-BaltmábeKVD.ˆikaz؅rprincipeXmvde︋xsyPȄ9zařízeg/o77iomxeíHplíbmhinBhkudpobě2Hmus`rozhodnouthohl8I2`\fung(Xxiivo(ƖttPaP߾oýkonurechovídammh(míPnadvqurčipncepcw'12358o57?GW矅Kdochžít9epožvy8(uliHvel0xXbt䠸arxsvdruhlčkၑ؁!napad?˄)děve (0ikeáI[avražnoápSSSR?)zvejdoě[libovoldospᨩd9φφφspalékؘQázoc8xilYrycXobHdpacientف0xikl? -8zekm9jʎro@mealitxbčanqA艨P„s“1lzh߆9Pmn.ς@apits vě8ȉYnepl`á777777777514270o75877?G775Mbýtifiko úzloȲRY,aɗdؙ1ásilíalátněelevizníbrazovce,všakurHořiilmovéhorůmysluSA0oep@stoupí:žilyeimisk.

   <1ize="4">[aIepos=0000515036ok←159Na ?Gۄ=-14O2"> VpačnémřípadPnezbýváPžlatávěr, že|jegitaceaqtěstjedHílůtApolitiky477o60?GKromxtoHučilo „dýmrm“ -ormámlušnostikulturkaktuid(mezi`bou,akýlpaxvládnouchdáXRuské še''''''ߌ'''517292o'61''?G''%Jeden0paradoxHtchyulectvorvehXi ł

   <1ize="4">[ailepos=0000534098ok←167Na ?Gۄ=-14O2"> PoliticYscénáře „sovéhoákuí“ehdyyly, žehamtchuržoazpdemokracitátyobaltexvat mohly.ρzkaaaentom`do΍oSSRj`ezmesvkuOWWUProdjJdmaspočívalzdaǒa(nech`tamQe@zvíjee ceu.ădovyitlerovi~zaporyísnstů,3ƒvariantudběhnoutlaʙGNJNJNJNJNJToproProkapita9prvkyqě*9vůsledkuhrnuQ(Repre,؆iě8)hmaaliny,)vyhelnroupoch׈KdybyqSqn0klx inȌol-suc[praar`munich,@Xp5 .ڬpialztahXimobám`p@+WWSB77_^nezpobilnedopuznikbmiYsmiez8@Hpozic0di sklonye!ulxJm.ɌYaší8Ё vuj׆(erspektiv*libj9@ey.ʁ býthyyj...něž2J.V.a8hɝxne8čni h̻BoXa8Qmýšlc<špv

   <1ize="4">[ailepos=0000539769ok←169Na ?Gۄ=-14O2"> Vepojsřčenouožnostprůběhudál,teráqvealitdehla,htbaomitu8a:ritánieylaho0entremlob@kolonilříše,utlačovastovkyilionůidol0vě;lahobytejíhobyvatelsHypmnohzajiěnlouhopopikPӇsmuo0ř`vhečiiblicdoktríny.o80hjl židovs0innacizansa.olemiz0ts闐ší“ -1eboPylámew54061170?G痽Jakformu(u0kac22.6.q!soeZ,ž z átkuލútokuHoBerldi@aXvrh zav0FojskXvycházezdpokladžjO$ leXovomacPzaíyvolatHhmeziWPmimoPy ichdW541071o71?G瑝O(dpxnyrozpracoakorezP0kděj,?PkSzkaždHzJystupa 6(mvru8ztakdruři svýpů80turist8roi1udayby,dledMiodnoPSmi0hraniAxen`spec"t$JLůžXáYSViJuǕǕǀǕǕǑǕǕǕ766o72ǁDž?GǕǁSɕ!j h(minuОumísIrakeauč@ivteYiB0ay︙ac߂yj[vkůpčet(SletUSAencůJzl blo chchaizuKscȉg/7ZtogdxliI]Yŗ0ut paPahʆlR:Hktkozh,ybHatmosfére 0tmožpmou (okOأxjuí“)Pruščov0inárbreži'''''''4312''173''?G'/%zašPymo@8ak`ko㉈šXkrajaniktorried4teklۃ1*vmdoq,bjeviprhjateفus@zeYbn9nȎ@pskniSמistPymkyO7861o74?G符tíž[abkthupإؠrav¦lupchAvěm us buďázlȞyjadřujnechápphglobhor2#ces`oicoměědomY ne`hlasuživotemodocíoktríny,vedenéřílozeaonciétoráce.

   Z úhluohleduolševismuusbýtciz,`interřežitaamúčelemeba[sdn Hdruhýmtaktu –ijatelmoooooomNechťbstrh(umanishdpovotázku,čimevadPvotlobáivilizace0??místěWWQ?>[ailepos=0000548769ok←175Na ?Gۋ Motivvkytiolskuěmeckounou:8áláda xželhmpojkrzvúmeziýchocPruskh(nyKaliningradRoblastF)!bytaNa.zájȂy maeěodlXhoyballa„světx kulih“?GGEBěhcel:by3prvaj1ӀPr@Do ـnabízelo-domluviprexHitorich!ziHj!(tj.ezzᄨpro2g)h2o렠ghc!oný talo.x"omaích nu Hbp9Hitlerozla0ilJcestouמGGGϞGGGG556`oG76GG?GGETaver@velmií`"dst!elůmnt9ligenhړPnáx8keӁBovikusyRlmasáHči zstveel1v1enhiram2ytvo8 osmr`ultarPSo svazu.K.ŽukovațsbyXmožz Вavo.V./po(: Aúdajlaěři1arch(kt/H,sedli`čHvxečkǐϐTi,d XpPmysj(zaponajto,HeՉnfesio࠲vojؠo1yžad،‡X"AuakOitice,Y1v8řr hod8";謑samo–oraci noYfrylu.ԊؑЩ 20.et,Ղ0䅙Adiln.gnčkvodhڙ sp*aXbr،pledaadnerɕh yúč@i^dSě(íl8ácϓʓ,Xm8stupcabozurppormonapartem.(+ka󃀎@boevtrefXXerP؛pa|,ctižád.figurr*adúspěchueespikzinZ҉(uinimȊټviimYAMoskvyak zachr@1veňšuhpreseɏztaXkěkter9oQ8!ܸIzneu&naruHiɐ x:rHvivlkੈmpOOOOOMCekpw `aȪuzxvoؤXkitYneodd0qad(eWkrumax@mpozexsilrote8PY耒Ysn8elxasniklId(ectȡoiz( XohlfiaaozPjetp>

   ŽukovylaPýak0:atříuíkyaoobré,odělal,leeeppustnéytvářetěmýty,䁹thoultovnX–evpodstatěarikaturhistorickouiguru.

   [a@lepos=0000556584ok←177Na ?GۍWWW Jakmožpochopit.B.Rezuna,SSRvoval(razit`sociál9systém,sQnrozvo9aákla@ni8chdrojů,ůsledku čeh2ouzenerachuXjneostixpanze.odmípنu„bandita“talinhlv0sv0diktásmoc8once䂡arávpro(usilozbeniمytímloganůidejق8(pevoluceoooooo'ooo569941oo78oo?GoomVia.zpostruk8A.S.ovlevpV.G.Grabiaalšíchggggggggg570939og79gg?GggeRozlevůdcovspm@]ahHitlerteí“qpasionárҀ(niv).N.Gumilj9tože䗷o`ltxá@zaMik0v,rotevírazečůmݯ10deckyylxpambiodkazyꇗGOTedázkh:o>OcevULAGuPotě,čz@zčasběhly耀 e?;Amuxšbezpxj(ulO׈Ճxadek8iamotxoiv8lekapitoxprvsvazku:VPSSRiMrodAGW57342簇180?Gwρšeiokomunictrah(boeviků)O?75173o81?G爆keHɈCy`zzJ.V.Stalinovi konci 20.ety؂|鳡osobchv úmruhuů,ɱPف8vxsznýýkladxtůarxngelȩapxroz膙imyšlenek8mínRuskvůyH{Ȇ`Mměá8spolqstavoapr0skutideȔmu576542o82?Gtua0js0dnesalib!1parl(nhemok–dybyRiy0jpoh0ky,ٲIRsilvytytnohasetánkjekXákonů,terýchajíozhodovat,ussepoléhataoporučenjimávaná. -ozn.řekl.

   <1ize="4">[ailepos=0000580237ok←183Na ?Gۄ=-14O2"> OomizrácePSSR „DialektikaPateizx:věeslitelnédstaty“_502o84?G牧Ktkýursp,Mrtváoda׉ 2195o85?G V štitejli`yopkultuůd@vCnosležírušrvýHvbyalsotůDžSNylutn0proQorsychotrockaakoásjciáxXgie,avé,Sjedenst(dkhФhyLosobvdnoucího a pnejbližšístoupencůdruhřízڊ߂0základnpstijje`: čí eelegpmůžeýtAíPnЇt9؂`mvybu[ok#uúčahavupotla5mifySsktruvh-lo dob`mPc co(ixlupafotbal!hfaš`v؀zem Aleytoickȉcohouӄ0tvořimi:irɞběru Yý[hRakideprůpra.ehd70využiЗ?рvot(av-e8áraGti.Βoílil(ixdominPnydyžnaktwuChomplexRoҗӈ@ 򏒆sjezdXNSDAPJ@vitlerovsměmeckorimberkuol`vměoQb1,i`Xlizaér)ωϣzavhmXH@zformovalykol#8443186?Gׁ纅Anekd,řč@neopatr뗸dmHuPtem9X70.xt://o774Vdar!8Sverdsp hodna`8ցrazȨ:ěka8bradПnIhus跨d ..hi/////-:1C8áš?!Խenin!HWWWGGoЃZPPpjelӤЗك(?WUPšššt!𜈃hzapsancel9ft(Gtnou)!1xP Atv0neH 2@stooooooo586402oo87oo?Goׁné,*kré12n3 8skuty* @vio`vozovranit,ž`dȹHkammůžPvoboroz zda⍠uostqpoatomtQbȂ8vzee.rávěétoolběežílíč řešenproblému „antisemitizmu“,edevšímetranyamotných židů.

   <1ize="4">[ailepos=0000587212ok←188Na ?Gۄ=-14O2"> NakolikeolovoemísHkazunásledující:rabovjsouӊé,aozdíldnoho,(jichžHdk –urkickp@rody,hazařialI"skátnikakdysiijaliuda9s!vyzȐ.֏hvětlhofaktuezraelopouštǂ,QbrZzuPh`táXvalestiněǒ588636o89?G AbylternativaylabHmas (hierarch y dřaz0)hba,Pdisponova(širHžstvaPnůtoodpHdtxpojmnAtěj verze_ggePokudůAvámeXhihistor"zform0inologiekamkpakchči0J.V.Sthnkekomentn,ohlA8být`lhe8růmiid0vzájemq@uč(pobevi` (ne)chápglobálXpcesu.Й(8`ȡљP88d_XAloutyozářů‭oruhX-abezpečcHi@r;zh rm0 Ilhmt8pociupodlpyRvatB sko(kromˎolamvce 1941včX/it,wuXehHInavzdorɅȀ9stacpAvoluYenyramidy;zěmiptHst(zzbdvcravoslavArkvebvot腨traXdAlůyatp.Њ`yda؁`H!vq IlXčísyápȖaۦsahí~IhláOOOOOOO589791oO90OO?GOMTڑAzříčinčnيڗq)ͼ Й` ýoRpěrodeho(rodnbol8vs8sB8zmýd_ύ99o91?GNtpiza1anaXza _href="http://leva-net.webn.cz/ducts/o-sakrali-1-1-/pO8kX[oW598992o92'?G猍Aukáza(sؽȥtraa(h$panȫсX8`jadřtikneuovd-el0rizmus2cěhpcoP!0v únoru53achvilpoupenPfunkAí;ehkžaXPH넸ér`éU:)uȊ`buxá!tyl@lyk9acݺHob1vůlosvobndꙩhokolivPrazi8ôipߖWזWWWWWWWQ948WW193WW?GWWUK`akga+mnanɍY,ej1aktyorganizaceSSR.

   <1ize="4">[ailepos=0000600436ok←194Na ?Gۄ=-14O2"> Prvníokus0tlačeinternacizmuroběhld(loviny 20.etočátkuruhévětovPválkydouškou „bojerockem“Ito؁ၨstatě íhallčky.ЅcovaktivitutrukturnmafiózYorg`néhoskutečnýchrxistů"traiPuwwwwww/www601378ow95ww?GwwuDefinisoci@gickmíndavile.G.BelinsJ׉60375196?GBoj8lonk(mápadubyl'&nařenřímpiiblBPktr8ě.akzm}wee0Yjevaáv`unositeln lHpsychiképe pizajišmíkůmǚstOIyoupa0kladžidovۀdnáro0xmono`u@hvu, qQipravetraditěcuЉcnJglcplClidvůliluzižihi8cpataludek`získrozkoš璯PvzniempzKpohduuda dyEvropy,kmno0důstojK"šsty(sysom󰠕bɒ9tandard!obyvlCwwwwwww606121ow97ww?GwǁuNespvoHvLJLJǀLJLJǃLJLJLJ264o98ǁDž?GLJǁOo`izáVPSSRQOasHM hhψψπψψτψψ6089ψ9ρυ?GψρΚv–//PDialektikaHizmus:0sluč8yϊ12890o200?GAčkoliv!cplčet¥ed 20(t߈߈߀߈߈߄߈߈614332o01߁߅?G߈߁TeýoPz,ak|desetptPlulsobJ.V.Stalina׉׉׀׉׉ׅ׉׉615189o02ׁׅ?G׉ׁՇKpombbu,`onflikt-bolševis@socsvedQzemi -ers-sthá isí“evoluce

   <1ize="4">[ailepos=0000616664ok←204Na ?Gۄ=-14O2"> Jeěžkémíratsychickýmrockistouesplnivpovinnosředudoucíωωπωωυωω617302o05ρυ?GωρTonamená žeӑhápal,siHyextemdobnéhobsahuyemuseložítypO8107o06?G犗ezo9iLnocichtivýleuardci8inuitaílaolševismug570o07?G犯dadůkazŠ_Xbylím8vstarxitBGGGGGGGGG621373oG08GG?GGGEPoku2`etlncharakterpiceolotova,oěkolikPozději`a „astran(kupi“sevěI,alenkQKaganč8Ymknuvkim Šepilovp,púdaj( ni0chruščovs0kurzoy!inchorߝivota႙X؂ 0сipodkyyala. ׌Omlimo؊xvzpop@i琇ǐސpakԎ]1rodQ+y:C珄dasmarlSSR ŽuBaHpoikvةp/yozahv”P8tečsxevyšujíc؄ePform hu ateljkvxtyUeBaplizYjrozvHtbzevropypAmHtH0oni.OOOOOOOI841oO09OO?GOǁ痝V@x1962ypuk8vovočerkashdo)nXkoje,Xvolanz0mpaȝonktmasXd@slea(bezpdۂracovtaxzávo섰mo.íHg%ppměstqožaitkianem[{thdobt{nacháze‚ědIq(el.ϤR5Xg (ačvPXdЄtehdy,mohlět)ϏV؝ončuPmojsk@AXalboulometů:ktioYe@r، +jeáx@nioigggggeA.ebeďyl enXoziseّo`.dyžzPr8astejio8co[eížeRpadmrtBa ..pamalHlp#Ł@ohrpnu91,cpbýt@sv (ndil᫡uzn. kl.____^C)v0st-йs) ӱ,mospořsX ylesaapůstuadukбaXb``b,seoělaloa.V.Stalina.

   Vntinárodnímospodářstvíenyostouezávisleaůstuuktivityynamicepektrace,Qtožeӂnehocujezdu0enzh0řea9stakaždého,do žizvéáYȅ\iqsystému_Xmbp:pagebreakWWPaG@4">[ailepos=0000622918ok←210Na ?Gێ Tytookusyolva MikojaPravedlniesobyčejn nevocwwwwww/www623539ow11ww?Gwwvoexpisiorobota,ombiHcdvšhdpod1typsychikyichHou.ړvůjá4ám:rdM pakvinni s,8nGGGGGGGGG624085oG12GG?GGGEPměl9jemmulosobn٣čyybýtinterespPa „íku“?׋Nj24414o13?G Jmén–erlTvkladu!rušy@amhbjୠ8jej rakýmeudonymem@ha@ro8nilPj;vod Xdovka.АjbylM cQpofláksedȚ(Xbol@v:9naciXvlivamuYčlepolitbyÚVKS(b)minPzahYčíSSRnjnjO`stelPvȢchhchate`ex-bhakb0RhaɢzPBAOdAropoiȘ!kidskagWWW_WOWWW62636_W214WW?GWUMa(k@`něuhlګěc`evy`tcitl1vAikupisuem.0m ,!hčoPockp8dobXli脨iꍪmeIzbavP(XـHiřadikwwtN,aganovx mknuíiepi`aGGǑGGGGߑGGC839oG15GG?GGG紞rv9do,(ázYlub@,8kazu`ikaětšípadůjbkbjektiprav.֦pchȐa1mMsosedlnit@sleduDGZuHěOOOOOOOOO62710OO216OO?GOOMT( Ys(k-lyrik.M.SimovoЏAoupenc arp{ariкajip؋kim:ůd(@qsvzvot@؀kg628101o17?G猭NaozdíldӌaͭqpQhbecz0azпWhysls͟r,afiežehdyHhGAouEou:ak8veabliɽ@amhyber,ycházejeevýchájmů;řiomožnáude řešittázku,dybavedchozíhoůdce.oprojevileakcialenkovaávrhtalinaterýy*by!plénulolš@sychičtíxvolníci,dělalnitroaparátafiózYscářЄliztem.

   <1ize="4">[ailepos=0000629148ok←218Na ?Gۄ=-14O2"> Tj.AsetkxQtejbmemakoord,lerozdíldŽbcelosBúro:O„Drtiv8větli (býtamqesou2ejou1vedendž0ve`eípadahodHhjiQaňyziodpodnhtarPi.rotolavyvnajít9iYYzasloužiHýš,ty曀chtě.“ogW32856o19?G畭NaPaizniha.Mu0VražBerija,oskv82002G7x323220?G}Aakěkolikaes ekčasakůíjna ÚVxku 1952–x 27etjed.M.Simo邈smr8lH(xn80ych ettohsah!chxXdu:kry9pravdXxznaldhmњji)iOWWUKroměhbaiatže`V.r. Bskuteč0kestrahmokraciX1_uk@ne.ÌSdosáhnouezvrsledvivopamohjensjeH šířeq[koncxzedeleginebudžádinkyzapomenu8kk@doběaepogvystoup"Pn@zeedá19.jezdudilolo:tlačosobsychomifekᳲа–xubزylj.ela8maeSveɏ8ŽHu`lit ů ڏфȐ:naecznikneforѤárovcLmoc@Xdpa1em.ԓ(eohXneloWWWWWWW634797oW21WW?GWUSɉdlis8i,Ylumpů“ -haraiHV.OljuvsP1popisuusy@hnatˑsavo-rX!org!i؀ŅYoryocismu.e 1P8vzb1ڲč ijaXzne\hi8obhYinclv35816o22?GVpdiktorúdaja!ápic*je?ebzchPalɬ#Podklvyfi0BversS chronLPeurXtom?36114o23?GZ 15esmadrytrpitakizujeirektivaadyárodníezpečnostiSA 20/1 18.08.1948bdobXodoku 1933,8bylavýhraocrockistů-internacrSSRkončenatalinskýmolševismem.bšírné čátétoirektivy9zvem „Naíleztahuusku“ayublikoványpknizerchitaeresjky.N.JahleCIAroP1.

   <1`="4">[ailepos=0000636806ok←224Na ?Gۄ=-14O2"> I9žětdtěchexBvPůbě(letnovia0asopisech,orickzku8kukazuje, žeQžvydHjefRnějm@edkpIáxinformaotomkůmerozXz0:)V,íd(makol em:rvépnihetxyépechvajpoličpXovenSysy,h:hy,vláš)S`centraceIm0znam9ed9(šší,vnohaýQviodikW63742225?G痝HPedom90.0392xčnyovazavraždittů“dAy (sЗ`arStaří9áte`:m8Jelixxo0)k*ӫRpylchllAl`DuHsHv1952.ohoimoiHpitvliDgllti8uhžkou)stli!/ȕobdru'k 74-muokkЀzbýhoohledKje`zdravkbživota_________638207o_26__?G__]Svaz 14, 15h16J.V.(k97`Moskpava@stpIg/o775TysKipilNR.Kosolapov⳨gorb@ov*yrčitaumal hlavredaka0oreorgu ÚVSSSKommun0.bsah14-8oldodatůčivSro úče`tX ologʝ(ahr≭,záklaȻvpXЅ ݜYocit)'И(lizoXR 87/88227?Gg皕K.M.SimoZjedhmnejerud `jHnkultury;Epadsa)ešablQuvPAX.vkzxtěchRkXe(z sy`Xyenýtomabžx؁)jiu)áXse)Q@avdyPvyjádlnv؀upp(.ʭailuiBex8ɔq1yjektiIezek mC jakým)vub`emHěžupl0Xpd2,ezLudhPضYkra8B1:ep(eok,@erҦ`ak(Bě.7ooooo'ooo0641142oo28oo?GoomEpigrafier0Courtadaen8dgaMpOI.oPrykomplexo (b 995,r.@iginál83)G743110oe="4">←229 p> Pokudhybí8ápánXobecnéhooduistorie,akevedenáráce.V.talinaprkouantesmyslnýcharxickzblábolů,se(emocio(lněyjádřileragmentuvBč0nku.Chazanov.Lj="1ψψψAbymohlikáza0dekvátnostaše„EkonompromůXXsmuSSR“ živorozšířríntelektuprimitivi*$,yjsmeucenidutiáPknihyařad0kapitoly 6.1h@7,svěé=igloboiky120.etíwpmbp:pagebreakooha_[ailepos=0000647111ok←230oo?GomBěhemélahdgeneraProdlestHěřompanegramoi,1pluhsrpu,jvyšší úrovHvzděqXtěqprůAuzáklaXkročiltechnologiaipravoval1vmetxoȏǏ650126o31?G Jk 8čeno,1upBůh,vůrPří y,Ӌa?eb ,ĊjenýyNěm?OOOOOOOOH5688oO32OO?GOOMKdyžnl(thdcxvPdnoucxstranyosobbčtvrtUnikhpodstatyžȭj؈@tač᭠Hv`jterýjlož`(no!lkyary`{nh iPvšimpox,e|Zeesam`@Ji2pas1Hqy`co8zSOI`trjeji+7Pokudhopxo kz8obecx!@z2odepistitam duHiží,+m؂aՇza葳hxe8,znpjchápiZ0-`hskbщwwwwwwww65651w233ww?GwuObezori@řaȖzhleduǀ0zbýroba1mrhěfor8potb K(ci"xkgggggggg`743׌g234gg?GggeTa(frázepexplicitp adekXtטڣׂvztahuaȋ9mxnaz1 ršíKex odmí lmusoědu:ׇ׌߇߇V]pzd@K…fundamen@lodliš"0ؒȢvkyodp.ԆXvčáH(Is9zت:y00aro0avideltrurerhNPimulacmakroatd.ůvajJprincipuhii@Aq.Ђč$HɈkceOgg`(HPimplantarseotypp(čas)]iytologie)!sm0u8ugramuzhdatel\Wub. *ve`j)σ8y.œQen8*těchidíabezpečujeodmínkyroruystémuěm,doisponznalostmiblastiyššíkonomiky.A9gickátuaceemnohýhePvěděn(…)ento5qovlebsuedávžádnýřístupo,ahožáklakutmajitelépaxh؂taHjiujfektivyzeQtabilPsperPbze(.“ lj(MOST, č.25/1999, „Tnokracieusvyzvdviutompen0oná2dry).utorlánku.GilbobředQemÂpralexXLxygramůModernizh. Vouakomhledapitalivztahů,rxisHa`úřeik ,` úlohtedvídanp@davučsbyi pXimHiehPx0_mbp:pagebreakWWPaG@4">[ailepos=0000661640ok←235NaݎA?玉 Tj.鍀 ouýt8jen,leN

   Tentoaktcel ěecztěch,skutepp|gnem0řeširůzno@8otHvotaemě,kazujíchruščovovstvr (ԁ).utlidȒayžadast@říjeu...Y(zajnéhovystoupCa 20.jezdu 1956)émbp:pagebreaka4">[aile =0000676367ok←243Na ?Gۑϑϑ AZsizpome0osorganizaciordotorsen,"niku0ylPte /////////677929o/44//?G//-ÚvahemohbýtdraMnpɘ(nodnoznaá"ojmůvazebmezebopKžákladeeú.efinty1Hto,emubr6862/5?G/existuitPmȴi:골*Hch2MZiaIcíl@vátstataxbluȃxuvyp(dedмPv ŽRdůsledh؎ci`XvvisliauhIbrazQ70 navzdɕԃ8vůmdpo(dP`jektivmI!Lggggggggg`684og46gg?GggeV`b22vSSRpsojenȡRuhv@(:>nhzy(stranbčanHi`hkxdoprze(nepdomxXaneuIci,@ormmyšlyugo_/ulo/wDisidenXprq druhu)izkeracȆoburžoHHIé׉Xvezmí0í zreviaěry7נ׀׈/ψננ688546o47ׁׅ?G'g6všakusmi konspirologiej0@lichOωOOOOOOOH90822oO48OO?GOOMPokud `us8spěšnýhlaApoublikaPpráce.A.Bogdanovasaalgoritmi8noosféZemělémR3marx"߅nějakȁȂššvHi 20.PolehihrieǀkaH8ǐǐǀht="10pt" width="0pt">[ zdrojttp://1.cellimm.bio.msu.ru/people/cetum/bogdanov.html>«Nnutno8příkladmezovatíleedmědeckҋzkuetimipžadavky.t`ulujekunostcho`života,etně_tgnezdarů.jtoedylemIrozvoXspoleča ptkkolmhdmínkám.ւ (nuЂ!)sXxistžádHjujpravidla!»«Msy~ysoaal80prq0ʄhstup.T`ٔ9,oimokunstyšlzPUXa údajeogȹϹi:7wwwwwqNahe (hpkexthoerarchiici)ůžȓ ump,kérPjlischop,Z`nxp8no8[chápatpȃPHebujeGGG(. 148).> —ikdicna8tlxкHvvljztilájmyѐ0celAyaan`@xjeslucheĊ!oY裘;tȎkPhy0ZpahXqلT?τmhh9ám:

   «Čehosmeeáli?€9toho, čemsalogdanovvé „tektologii“:dyž vznikne[ailepos=0000702619ok←253Naݎ__A?W磣Spoléhátbodomil1int(g (pokud kdo*čto0xt)nedp 8,㵠eXlсQemnihbyttԇoowwtAleYpohledh rmin"pa(iqmysl8 ápash؅KutormA.A.ݟředvuP\dž8u>Aobec&i Žax(vou

   <1ize="4">[ailepos=0000710508ok←256Na ?Gۄ=-14O2"> ProSAktuečnXnebylaálkaakrvaxXdrahHvemyslupůsobenškody,akpíšenveobjemná:ěelȃZytratilykollilionuidí, úze2boasaženo[ouψ׈Jednímkazatelů/ároXKjeloakamžiku8ončl.ehdy(tanejsiljšíaěacQёtave@4,vozme 3,5hku`hprogrambyojvtفšiřhakapacitnutnodv bvykle`rdohjdesítlet}VledPěpis`ho6Taharaktejejiúča2@ ce۟robOtyospřs)؃ZvzrlPcožodlišuRalA(bojuXcn.ihmilovce]jirázpřielPvmalnevpáهhHhu8pHtuhyvY (500is.150excHělorusy 28.)wo_810o57?G穵Nákla "1end-LeadaȐI 1941!m5 46arolar@(13%2Yýdajؔwne50%xportu)( lSSRrpad`98Velkso!sYencopedi3.y,. 14.Htr. 292).pivvrdiȏhand0h0.uЂpvekojen8niQ}vlP+ykvalirmer`tankaadel,XtřebaPponatIyautatud0kerěgmentkdنY,kudxzhodw,[dtoáhu,`žazěžom.Ϝ290258?GDPnzrovinim9dozxXt, žedza0lPii3prudp؂0sekt@'yheїXytvo/yh(jepyz.onkBri@ni`0rodnřadG713297o59?G琍Ps*itȾwčinnpoj,l0Q`inciphk lumphluph0`lXzkmSQHtohovysxolog (ecYhosmos zkumtd.)sbezoެٰivotaschophф(dubovPmpȄm71965260?GrɰHPsH.ForddjsmeCdz⡲o ch_________7203ω_X1__?G__]AvšpiZdejjako䘡isk.prUHecL)rg!urhX8ec –ozvinutýchemí@–osahuje úrovněemografickyod`néhoqtatku.však,enípázenotrukturransformacpnárodphosářství,krácmracdoby,ktiviz*tvůrčítybyvatel!oblastilayčnapolečenskémjedno.

   Mís`posuzicest řeš[ěch!r(ůápakonomičtnalytikHuj"emaumě0AporyastnanPipřixist!!rganiý -8tbcsystpusvedlň%život3kPaultódy.Єtoam`pzva,eeož navrhnout vyxitȉ`8ayQ,rg"optimál20-30 e ětYu@kojxpxpoich0leakyek0apitalizzavila,zrlaneg,rimitd蚹nelzeuPtהההההVouladu8mtedy!a#u?8ׁșǢ:vztah9tj.avo-“erh -ozviprůmyslbavy (z8؜ukdm!`at)řídoihidej(x؅iusnižaGtbylogadrděGGGGGEJpx`bgie(íGvuPyjáhhu.V.SyȁX„EcK]e`sociPsvSSR .te󄞃В8lepší?heQp,!tvonP můsHHschop4biosférZeVes@rtvoHn4ȍ[,dd PszqojjZڄYva -ЄHdrojH okvon@yxlyOOeA)8šyk kȳ 6`Ƞbo!padhWtiBaenjrazi(mbp:pagebreaka4">[aihos=0000721011ok←262Na ?G۝ Tak!o0z8ohʕlodtaxhxة9(PoloaetailS`[cesjH v-ѓ4m/v u腪iz-߉牯Pokud 0letomez1xs؅*Ѕjeonako úplat؇kpX=úřed`muž ajiš Ɉjhxavrhurč0qok iɋ`Rus@(G.H.Pvk).Бi`stmrY,(`viن8vámci)ӂoob)aku#pvrch2\ tmůžznikjem,RhSpl@ovrincipuymakroEap`laicl9epsal;JpíšXdЩjyP(pisuruhx˷!(slÔПyysAv"k@t+dč39Xin?OOOOOLN{?:h(o?l遨ۑ̀nohvjaureNobexyeny` StigЄi (vizНloha 2)>[ails=0000721523ok←263a p?ۄ=-14O2"> Byloyxodmít@(neužitíci,leyxymezxara,0sledkuehožoprTiouѐglobZivilizaceolševtát`zkrach(l'_߀"14511o64?GKdyje řeč Aki8hdukce,aka(ev ys potb `tandarpkonkt:vrstvyli׌99265?GJ`ookudʨ<ámakutPtdoby,vmc98ětšin8pomva mýШppsyxtr0ȘbQoik@(chruščovcxa demo8ti`ů“)ؐdXvitelhin@igenjhdneAáXyt8uhodnoty)aspirnaQRtaXchPvšnjilid0bezéXiv účatoocesutů-abst cionXodiaxXG727262o66?G疍Den:elosvazovzde facisrg ÚVKS(b)AzXjiKSSSg729044o67?G牭Tránhlingvݓ؞ayslí[oiblém@tendh@R,zaJ.V.St0nladuky73017268?Gehnazý9buržoaz" 8Hwwwwww/wwwp358ow69ww?GwwuN jaobelhhat:b8oooctuvítězil``k1dRSDRPpuYyla(rcieXáԂ!:eninsQobDopisjezduz@ر(hoůrazuqčhyyXkuci@,jQ{HcXho L@mu vyššíQrste矐uzurpCojadřoxtii88!AveškhuiYjejiliz؄:souvaџoízXAspecihs,tebýts!inaPt ykůr*heda (ačxщdm0ylládnuzdhkžpnepla, žet8jeXpírRjiQʾniheovnoҕsnúA@hierarc8 EЍjDoripMyBosobhȆ8xaHhHdoudoucnagoomPodbynoh0qářůpmédissvojeýlučnérávoyjadřovatíce čiénělahXmyšlenkyolPkdpovědnosti (metodoueřejhodáníútočeh)aeál9neboomxlxzneužitpravomoci,eůsledkuodbornovinářů(těchstech,eterým2sují,ěnaedenjezpe ějšíxdruhbyrokratizmu:ítomu, že8PWPsform.

   <1ize="4">[ailepos=0000732418ok←270Na ?Gۄ=-14O2"> Protov.mivo䎠-“elitarismuhmafierganizierarc8,akřiHbiblickdoktrínyxdpol lcnevyhnutelvpaYšeyp,Xímžlovonц„shtmuákulisí“škod Hroda jepotenciuozvojeg740o71?G瑭Akudxrovmeninskdefinicetřídy ehdyloas@/ SSSRst+0–ovykosťelů:0razitoantikni@@s߈KrohoLaYulldek8ɉEi??9tay@ȓ`s8o)74jqBemӯqtjješ edŘeStreuceQnatoli:edX80siedly[aXfragmentykht-staliknedalysypstrvýul@0ver.Дb@kměk0obtil@Ea@vm[QXuؗ@lna(lIrychlet@alásitYku«…*kladu˖iy (paž, 1871)arxkázalra0H׍ýtP0unkcio)Ey,mejzahrčjejipl průr1Ӗ`ap(EvilIrakýopaP1hlpl)kterbo9achHizH`ortړpzbab,abs8ůxnvhodvjJ...P[`ilepos=0000733105>←272 Aleovětskéyrokracii 20-30.eteaooděkovat:otoemyslícíonstrum,terjlchopen.V.Stalinvládat, ocelapůsobilahodnPprokončenotevřXseudodemyticmafiózQnad2yrxishsytrockizmu.konci 4shoamkážkoualšímuývojiSSR.>

    Toeýkáakapitalistické,iocikonomiky,enmozdílem, žeocepekulativní0ktorřítomnaákladěRonů,dežto@m(otlačovat.w>[ailepos=0000760593ok←280Na SeznamruhzbožílubLj763014o81?G  „dolgostroj“ -ešvarvěts:pozn.ekllj77497282?G Pokud)majitenanč`hystémutát(krzějšeho,oúčetvidovánoj zemPvchorHvlastnictvíNjφφVůsledkuozhluhuosplu (ңрc`úřad)anéA)0eoloběh~veln ivýrob-sXbwrioprzeežXm opírXoierarchiini@qKbnkH>–unkpHpodPnýdajQodp@pHÎm !a:enci)růz+ú:䯙ndy;Ani= +lší e;Iv @eboegiol%,terzahrnukomponenta0ň -dot charau;h8odář/)=@duk0`mrhe`vyZakdɄWk08Yu-super(cePϙϙϙϙϙP9Pam+stupupopisuWces1jišťI9yobsahu:Cta-indi`uyYů' aX3gsjlida.Чbtpob8ápφϘeOIxiomatipgě(vizdbočkx@a2)HzˑpriXoliienduh酱c`liza(6),y9zeDzuץХmu[il@s=0000789481ok←283Na ?GۑWWW Sjimk.@lubažpenjejichžektrummAmamůželdtPmas"oriqva8AobQalz9tؚ(t0+ߍߍ߀ߍߍ߉ߍߍ799957o84߁߅?Gߍ߁ݍily8í euəȱأhdruhɁ(kyritánieodporovalacénář,byitleralříkazIipravtedraženíyloděYspojencůntihRovskéoalice Řecku,atímcoeálněvedly˃yXvýsadkuItPii,ožakonecHedeno.

   ԇonzultsobmstrologem.iný,terznhoaa䊐yIlečndavější8ácaje`systém,rčil, oviudenoouč׍ .dy0oomlilihurchill,?9kώpǍačkolivu07opXi߄PoahAtlcmcpnHxvenartvoBuniformHbritQPdůstojkePvazadlemlmachkumentů.Ԗotvrz)yikutPeuje8a)*eyrnacis0Němaoše葀áz` „hl2“ kura-ro(neúspěšzxtraAngličanůdiáozdtazaregs.֏}s1o2je`vcestě(+tHbokrvito8.ls'odehxlȠ̠zemhicbo..חחחחחTak,ri0ouooQ!lasikvruvštslebmbp:pagebreaka4">[ailepos=0000801919ok←285Na ?GۉsusmallG@1">7//j7rHsvrběruXachБ0jimpsu3+spohi no9zaext@mismusa.meӦqivzvelkjazyod..ďaS(8 *8jthŽIDJnaá.МdȇXststšiӁhhoiXneblIv z 0tšireedic_HYÉ áuc SSSRhe0pdrůz+(ropůvoduichnitaigeys!Ž(2ema)PIonajicetnU=vůb@žád2neA./o7Ji( hAo,vp{ڍ46؋ěȌ/,ztahuiůmjxتzXtiovrPzmu;0Rusȧp׍ذomnHϊҜ813942o86?Gǁ Ford͙ rs7y6487o87?G}Zkratka:nformationƕ`hQosvobodit_817593o88?G爥Jrozsamot8idsk@Pae(Iu8obt ׉W׉׉ׇׅo׉׉8029o89ׁׅ?G׉ׁAlhíťojekta et0xpouzačátek:0ákla8tejPprinciuývenyědecké,rojekčně-konstruqíoliti9in@sty.drážíeich činnostaákladěirtuál tur,ožyloozebínořív hlavmextuétonihy.

   <1ize="4">[ailepos=0000819207ok←290Na ?Gۄ=-14O2"> Těmi,tesouamiobz tvůrčíholediskaeplod@vytvHe@PdHůmělvěߐߐ߂nii(odílejíggggggggg820og91gg?GggeČStát dumyFa؋iqzjRuy@pazcepci „autorskQ“PávCs niPvisc,eštjem!tilidovýmxmjvyjCHmoXyšlenkázdnotyěP`Siteladism;ruh17821516o92?G}Jeonalšíakrokvuisysskupinforma?9lRskorporativ mafiPQtrol!j!Ӌ822574o93?GVeqteHҳ sotLdobá*úpravx oblaoto,byýxytkyulyy0jsnějistupempmohlznvat. Žeitomraciebzvl`Z茈t-stali otlačp8o׀ceinem`vztah ako(xle2axQPuplatňO832862o94?G甖 rozhovoruskytnulaisqn񉃬1erد(mož1dedatyinnetu(iglitzr ,*edvMMFa)ndarmínXšny111ⶀ.džh mbvyso)8Piژqbezu:8 tnoadepsatМXodukvni./gemxgn="ceَώ5xb>TabofÀЁ0s17007320>P1mluP5GGGGG911283>1.lobzacestek 8OOOOOJ7685>2.enFordXindustrivSSR`/////)25438>3.arxismus „dy“ 1W33952>4.gitaza?ڼaplnebosoc? 194.Humanživoqh 01GGGGGC51528@č záruk0kázy? 27Z6836>OdboУoda1:y vachy43߃߃߃߃ߓ04302߃߃2:xio`i(časAekonomicdy 50506–:8bolPv@merip58σσσσσ9667 odématu 3:bjektivnírávauákony 56

   Odboče 4:ravně-etickéůsledkyxoburžoazcheforemusku 6861544>4.4.tikaolševismu:vědomitácelahoacujh77794295.ezstředЈAdu'aMpomocná; řídځ/mzda 8?????9220361??86:liendustriálciviliza`107777282247hPlánovan8hospodářstvXků –socialis413{82977:Ѝ-stPnskýSSRylnti' tP7WWWWQ352279>D„dizmu“akomerokusumuse 20.xolet17390501>6.mysg舜9u 194oooool32h1.onkrétnýznam8terminologАklíčháp`hchy?????<42482.ϋzaHvolur179 359693.oursQAt!uí“L8samatazemi 2156428ANepřiveku8jeo 230σσσσσ77366ȗSyreު6ek@0iarx 23y52@ywqyo٠ߌdruhفvБí. 26O 6835778ra1udoucQidmm28σσσσσɑ1488dkaz.V.S"-eneY 32oZnouteo7XPsatteys 34ςςςς704958Vyšitbly 35gׂׂׂׂ819>7xerspektivyh40ׂׂׂׂ5273>0ílo40/OOOOL304>pBiblAoktríHzd+tPov glob`měřítЄOOOOOL26188>Rozhovor JosephemŶtiglit 41/////*345 253P߁6009>߁277>_7)5>830>_8489>759>14Q>111/8ѓ71406>1?244G5>1Ombp:pagebreak/a> NMINDX1TAGX 301IDXTINDX100901X202 <ɽ03FB04 05 €0607&08.TҀ09#0A&(Ԁ0BO0C n 0D y?0E 9c0F/10Ls11@*12j13kw 14bk 15N] 16+f 17 18 (0 19"X@ ܀1A'z 1B)p 1C+l1D0o#1E1Ӏ1F1#2026=212s퀀222wـ232~ۀ243݀253߀263273 2832932A3 2B3"2C3%2D3)2E3-2F35303; BIDXT(4AN[hu &2=JVamy 1Předmluva 51. Globalizace jako prostředek globalizace 82. Henry Ford a industrializace v SSSR 113. Marxismus o „fordismu“ 154. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus? 194.1. Humanismus v životě a v řečích 194.2. V čem je záruka zkázy? 27Odbočení od tématu 1: O systémově závažných chybách 43Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy 504.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky 54Odbočení od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony 56Odbočení od tématu 4: Mravně-etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku 684.4. Etika bolševismu: svědomitá práce na blaho pracujících 77Odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná; řídící práce a mzda 87Odbočení od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace 1064.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické 136Odbočení od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát 1385. Důsledky „fordizmu“ jako amerického pokusu o bolševismus ve 20. století 1736. Smysl a důsledky stalinského bolševismu 1946.1. Konkrétnost významů terminologie – klíč k chápání epochy 1946.2. O pozadí revoluce roku 1917 2096.3. Nový kurs „světového zákulisí“: socialismus v jedné samostatné zemi 2156.4. Nepřipravenost Rusku k socialismu a její důsledky 2306.5. „Socialistický realismus“ jako prostředek překonání moci marxismu 2376.6. „Světové zákulisí“ a sovětský bolševismus v druhé světové válce 20. století. 2656.7 Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“ 2856.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím generacím bolševiků 3246.8.1. Zřeknout se marxismu 3246.8.2. Překonat ateizmus 3406.8.3. Vyřešit problémy 3567. Perspektivy bolševismu 405Přílohy 4081. Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku 4082. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem 4182345678910111213141516JFIF``C   +X [!1A"Qa2q#B R$34b%CcrDUs&5ETd'7FSt?1f3c1f3c1|ec/c/3Vp{WƯljXXvjƵQQQ_3Wj_?_?ጿlnݱ팿lkW<$΃GYpƾ1)D#ͨe8ʿ9\kGeOEʏӧƏCte_3K(!?x'PlkDOB\,gkt)OtPΨJcc6nt*\802=i~l0j]QH/KQuc5Q=F3PCc5Qk_Q5Q=G=F7e_|fj?7cDOO?#.n(ȱH4x{-acEpc)w׆oB0>0ܜ+I|`~ Ȥ6OD@.6>7KEaiy #˔Q( a\)i#QlT,=֍HO+֨ZA1 !;&GMӽb`i8K%y6?nJ<doe͗a-}p~àu{z%Ȩ 7Ri|!!>l.B}bQ +žBIpVX[wᗃi\/fQ͆ڻ0c -\ H#.(zD#ҟ9_KpY-g vKK~Uڽ9pu<(9xm=UySk ޠ@N'Ho@ ??}<E\XY#\\F0Mϖ-;̜_ T|E% #Ϗz>#-c9G:yQیͭsT}Ig,xÈ. ?g?g~j xvngĤ?*6?p8NjG'{4|0xO1T_@x2 \cj*.>GZWJqv|F*7aeYs]#wk{|wo{pl-#g W6c5 :yP1Uvz cy[4MT 5f,i=_]5k-&5^c1Hv?< SYVF&S}5?Nj« mCK(oLSRtTNr/"jl+'I6׮1x3r+kěW35cz%R¿ї|sC~xCq^g,A*Z~80OUQ*;p7'լQ8gf_KuaPq[/W#o㜆[Km kܸ0guҿ>o) (f,jc0O- <]62Mcldo Xjm5ߧ`'+ ; յ `TԦ$ mr̤oę2Ce At UHⰭs)BUv3N AӰ njH[R}nT H,!0ce;cӧoRitѣ-mN,΁nI7|;fn#?\:&>2j{^Oo'0#3)>bza2Mɳy߮>Jkk+(ae;_i" y ˫X*Ekhܤ徟p=CXdyG܏'NP~@c'-B`zL .q%PFM_jt(-h!~9PUPn Yָ6jHWce(ck,O$B27$4íM bBwzo qEf}Gc`sptLm5F ab[a(.,wzOƨ E0#+!NxyM.׶0*u3¤f|*XHqH>%M; p,H7ƙ1섀 m|4#I`~Y,C-{cOHC+w t. (l.cmrYM7_ Dzm1eGq[lHp29{\—1l:>{DV'p 5bb$6b 8TB&*F4v܅ m1]tȷ_KWbtE-|7"^E^* j:]MԲHc UyY!aUӳ2ȃBVM_ PJus"B,`7'|JFec TaoFcOU Sի6ts-B*7B: X䙼`F:OS[s# $3}I trl;~xqinZYaNcY$F#L6UB:Ÿ! o'FSMKiSǿQEFʄ8*0Vѓk-p6?K{a<IHae:n6'2)% mfָa?tTnĭ7ym}Ԓ V pqU%Jn|(; 5] ⌱Wu IpS`+'i]4@~]p=;ىB-zWPʮPmuI$JX#:oSbܖ3X1I @ԕ2Eᥙ&8u7ߵ\/ȑ1br&-{tt,K`J齯|6J_rM8k300:A=a/ua@֌H{`ta}M&F>x$a P'Qݭ ^0Gs텤Mev#t=0%T,J][5;:F 6e c[0EvUPYVNIޅdujFϷ_ T^A$o\ixp#s`\z[K~xbf IS`;\*@_7ی-)WRI=:T{[ofߏVInR c%zLv?01EV!坏aB-k=R X!R6,n >E-mfX>V {l3RDLͦ-wz7\@˧@6Alφ(yI]ŸgcN]d[^os~ qhI 0ZyW}uŮw8EkܔLS%k9Q]RIk^?A=Ki'm>߮%)y%?q1 O!$vSv/%mlq Eb,HοV; #s{vòmXؑ0.sMnmPb<=;*>9PDn\q0sm6$:d ـmʇ.km0፤5wg6 <{ȯF&TW? S6% 7W rH^-+Ӓ鱽],fҖT۠Ji\/qkﰾ#ڎIB8䉢kAvesȱȭQ [[JESnHR@V_.a&b.nvksTX Hذ+c{EㆡyU 0zYM\i6asuā0Ǩ٭}UE Gb~|=QFZ#OJuJu 2Ip+_"icX+^\֑,ov viF6DZcA ݶÒoEm7SLaһ/\o 0%w6N XefR/q Љ,A{ξhV@<@;Q|nFpm76Dep &uݰM$|mF䮓l?)J!Ruw06^Lf0]MUf*OsgqwvLj[&Tz;^x j7=xė _l2.c lA;=IݵuiS@ekw'00H(.Ħ=/sA#+ئaq~鄥jW ,9\;ږP.ufW`dܒ=N\rbuXAkeͼq7k9dFfB_I[[l`D` Ϸf4.j% :#7܋m>y"crv޸>(f lѭC!m|L;̐0/R?1#^6*@{ b ;半f+n:Ob2uG{|bTc.I,Hqî̌ 入vMP;K{郥QMZ$rin NJ5"[Aro11@K lFLh"Q@/|7$,=R)c Jrd*ܴ\s `c^ce]c^î SlN|)H-@u5́|ʍZ8`emwtn2* . *Yg \ymnQS؝k_C$\ U1P\CLb5yl `TvgXm nޭ^E!it`7kž `ď1lk`6%WצƄlB5w Of`Bl< X ^ 2ɠ)uamLQ, 96 @.EvXMi)'PN"gkr p{5:58bX7en Vh̓\Znw,Bt#R ׾G@}"{Ykm{ 0u`X` o 0 *u ~ۄKbMߗ&i|:c 0K 6R:nUrf˳\l/|7[Fw3䝼aѥ o1PE2nGl",I y%r@vL%TBzֽ_|* ŢuiHԠD@+9G*K7zIR"Z@:wqjPȲ9ֺbjjKd%Qc#I ~ %$ڤp@Pַa#00mÑ;GVH[eSխlp,s@C3cI;[o0/0~b6`luzTS$)Fvl54m4bG{-n:z #Q_qY[=Ud?,|Oħ8fJA rӒH`dbn'}Aܜ1(UbT ^HyA`Htcv}O&].Yjc zmckka靣^ͽ϶4U&u} 6Kǿjna2`K.k_{#j{oah\걾f7U@0؃b-pMR7X[zc|F!ZrO`Ͼ6(*].6_`pP .\Q\onLRF xB0 #S#ëE7&̑Ckv1 5CmFIe lFzr'Nz`Bu%;cSTt)ŋ{1kM lඞv߷P-2S!e p޷%܍mk( iس#K7NTQiٖloߧ 2#( eޝp@Diզ˩l3/0*/s}maYibU+p@ku|E*e/"NTt~툶(U]: 7ߧo\5,`śM_okXI/sm- O.PU,6lQ(A"36?<"MsyoU- ;z?.T+6_#,ŏRI0)I]@Q}nA덐Θ=pR@F7^=D9]7ܟ8*yre ܃qc1 _P1ƚ)@T?-}FNEHVu kvHUܻ G~~ȡ!&)iCIӧQ7鉊 wsoϾ%~ϲ[|CcAO)~z9U:m)wңۿ]sܰ$l~gy`UH"7rNmRRy*7;0)0|1)aj Fd_{nan<:bY67|md (IF޸qcqp\l5"np4kXQ P}jfi -! 9R~@,ŷίG{ráQAoJ҈(wćRe5mfkwKHN_!_czC)$Yu11Dak dw)o7(1Sξ5>l@`7.:A 2=B:^@ăq,d{^c#f\I ϢB"ym; +6@.Gk3Fﺱ[R"poójm7߷ʶxP7|Wh-.zzchErGo7Ȟ)K9BX#B0KHjkČ5S+rDzvnBk1lj^uSkMidxB6 ԼIo/ro9Q$`ITE%8є )\V*r}H?olFfV q{NVR(UFA͵7aU5|AE%0NFRȍ `5ر0>-IQo^ ER AY+/N?4xffЌlHtGp_5JM " X5Ik42 ;<*^d2h0a.l$6u ڷ1UyUA@19::ε+sn޿$^ʒmoRÅ&X_,G_8YAmmPgi1mq|Ag?a9\I&[/ˡŋ79}8㼺kVF*O j%l,3?n}q3G} mZ*j~#QO1Tksxa +}i 9"&^ی1[iCP,Ac|97VMC,j? <[391.YbqT3?PmG~;%iU Ue*dUNZJtc -'!plK FP/o`qpS;"ǝp@m&7;{_ P4)y \~ƜŐ'W*)MA-b:5QGFXsk q" -]+›`jynAem׶#t6\, ۾5 s2`vG6z,.UD`岆c{,)U,jyDsGM$"-=pʥ%grouLDءu{RZB >޻-_J_Hm@CE-cMPgx4!Ko`AHn1 FϮA1Ć-I-46gR1>Uc~p* 4cN:te5aܒ -qW yHO$"Mʡ>wMNX@} "mHdu~WƩ -)ЭbGqnݺ8y&(Ue,ap ~[BBM;>56/<*\2XA! ?Fiu-roKh \ *ѱ]mQ[a3$km%KF#m΁okc|k?#i\%?iEV0qKơU5. Կ` Q/ۮ+ [=e1yMM%Su^~$a߮daca X*@\m,؁q|8"a PEg#v[%n׵c1`RZq$"EE}]LԳ t6e6O\^0[ۿ^I#6M(r*͸*$hі3U3#y,b )Ԑ6jJ[1$},1y޴G1G9KZL% @ImEnæ`HaoލJ /rEߧ/8I(,Um}exZ'-[ 1:H*- Ϋ禳PA\/R4oc4yY^I&PX=v=kqmT!!xU2Ќ sGe\Iz`h$1TRUbʠy[yᤂYO0UUySI},E-+vSn24Jzpύ,haHnQ**Ĺ&P@>YJDe$kzھ'zZry@Fưe #!+ssq)#Hc$ :[CloOFEVHeew|E70ES9SXibo2f69mj?Q/?;+ijr! }ޠ8p|W*ǘ|\5qPF3,PZ: ocuи}`\Xm[F*5[CZX˞b,Δ=N[5sI[[qs}a8̎Rb,`?LIY$+i *7l{oL! ؖ%&"7T@\))B.crT}0:CRRpo`YC*Eqϯ^b,| "KP^Ć{m_V pmxpۿKD<ш;_ BKDŭzEGuFĢl!aIB*vMOSEѮo,yLTm]>%XmkA^/|H)om 3#m1# *3i6nLb%otէk>@iw酼hQ򑰿3f2,="Ď6@i>XPK#Bb:v\<#YPu[oq<(Y^b{鍰Q.6&j}w;78i)d`3Z`!xRJf.avұmUIWơՅNGEڲ)U-@H"1|) jFð$nL~"HP I4mAX̨ˠa#<+U fo\c¤,yI:/6MO$K6pm7ybgDHKq>4N+,oY>1Yf.>h RCq 7plG^JD:]G,H)ebȤosn'^kltq?zԌ*=q"8`<9 ާ-j*w E~^TMJܦiH@ZFBcd,@VmR}T@O<ac8Yb`v7}[rr&ֹ{,X272SZU t _a*5PMLL#<=%l>J֐E=&9jloLㆪo$vn}7]:%,S:jJ$i"@76#z i"ݷ}AmJEơ*$#Y\h&OC!Yc \pNp C&^R`FXk Yo( uw sk #Sm,s^6aIY$;hbd8 #8N';*"!RTսj*v Ǯ4{ aiޚCx :iu o-bHDb 03,`-^!Pd-rmsp G\/"%#`,G qM(BZmA͎?U2J´1(X_OO21kO*O\aIrMka2(Y v7dE/arI=qwX)<0IƮPMKa7J%0 lw5|\jD"Uj~ v6>lDU$ҨIߧL9/DZ&Xћ=cGTr0҅UH6$ :̪TPXZyXI"@:Po|9IM,P+F bHH7xe[촁I_H*;JH+SJ _? *eEYCRj_$~s"8[p~[wǟwSA1A׷ošBײ iG29d,T|m4FGXD vBH^``TXN郪,"uݬAޞrJi=ELӔIL!Yf}vb>R, k.i#",?|&ib4lDnI' ,C.#km1S5y0Р./P#U˥\|[] Ur["xua N_fI#t>UkYQԆ.MJѤNu'qH~n-ke/|JoK~ר1:n-nC$`6ᇣ`,e{}0)Eb<;uV!BYliֽv;`aڍ6[,t.SR5 5_|=v%C)R}]-q}w76Zoz]ve,GRkaP=. OL=3G^tA7RY؋l{bSqj%8&[&p=}qS<͝驪Y_pIxg|UY4F%ݶUj-̟56np\aCTrb:߶#c@ ~큟Q PB1sn9[^#DIq̛nxdqlqT 4`rH;oTO-1H'1SAWCW*(ZIOݏ7',Tͪ72Y{m^2JصP ?t׋Q*]?]`9x)pv?*Bw^T5 .?%dԅ"Lh1Bn箓ÐqLE,^kqkZگSN3|#9yG$ nߍ4y@]E fXT3ߖ <2 !:_s:z-T? xj =j=o(&HUIb/19OĜae[Z4rG lj0Ŝ:2}?lԜU:xlz~@Ak7NЌn8`cl뿯;aHȱ8ZvEISnstWx&jS`vo$(1A&{wPGO}ëQ$l#&:w.K3LtR1렀q~ TI`ē2R^'*CP ;@TؘZp_ L,`c`_[VgT# /|o}v7Sl"B8mGN] gSؓk;w/aH˛!h jmZ_87f_)Aw9u;4j ˾ \čItvEfe->fGTUݏ|61N;| EǩIPH1V*;*Sܒ: "1r$ʽIo\(NTt NUI^-ĭqE-!fpqT|&zfk d"\I.mEvYCNL.@Rݮ/Njx6J d/Q >xAWb߻ }.E ȣcVR#b}1_yc]xja # kH ֳ&}":i)cIQB]T"U |Wsq΍ IצÙ}54˛}-C+ZHE1`./sX*ȐC"㑌MP"a;vRDԠ;퍲E 51 ,}3 x卵~ր]zS4w-/|u K);Ln]P?`nR@GS1U.F![_l&-DnGAޘy2!} ">Ze8Ro]$X : 2u <ăٮ/uA+j1L&,E'n <3#[FDw"i &\CqGCldAA߮Η/˫jhe~+SuTY LByۯ^HƲ}Z$;+{܌FY ItQSnsI˒cb?[,T-T-}V*죹;qW&*xM=>ZFo+6 LnHJQ$PKi'UpS+FpϤ۾'q>xaůHԁi'%BNmq7]w8$]zc̣5GWF F.-_劝w @f,C,~WjzkfTR^ A ZR,A2TR:Y[]'[a2P~鎁C5̈5(o%ETDðntՊ'ں6ŷ+@FpJYmakuMEüT̔1n&fK,B_lPjِ_Ku$ D4U@,j@G2t83!GĎ=b./Ћ|U+f%p:X t9dn]n}|JeH4nq}` _񙊨"dJJTj$}a[ġu [2nSH?Scu`7zqH끤Ko_\i$9='MRZ 9WEoIšIx{sp*(\|J?@1\h䧎_xN5Zk٘=r}MArO\ u ݷ_内^,6GtkV$qE(MLc`qTE@0:>R-\P6n>>tˢsצ凚3¢IU[m;0ͬU͈⦁ qy];i%&ʖL13TyFVCׯe=/뱶تWQM}=qu8JOHUIN;7x=%ZEWV$-}=SӯluJf9`\dyU%,+C]ao+hE% J#m|au|=Tkc^@=ᡖZuTQ o6q䔭DԇtdH,y:Y^-%yoГolY4T1xԓCynz/\/ kPy}C?,jH>l[ 9pdOA+ Ac ? pTNj(_R,PttYef%j3zi){7Mju&6SÙV*F*5:ʾy56z|T3M#QHAc++sn %%"W9^nkYܡRnN{뫳ZVB]έ^|X\)I"xw.H6=1bVit-t Ry0v -|Hݚ8JtB?} ?9a W 2 ^rp2J-7`lO@Niwn#61Õ/&DBt!|EMTQ燖cQy+o ^Ya.׽s*y 1QМGJ J@ooԯBQ%n4 [pAl=6 sdU b,n;?9bң ~d\t|OUP`ąױZu*JCoELdR8bth)%p$ .mOVjT[bcLh䯎хc ʊSS$H'נ,mf./7^L+1kZD`я0'凥,êq(^|'/MeNn(+if Q!^X+k v;gn,u amٍ=#ȊVɱ;f*AǾ< \5IU@QNRi'v{495mS"`XsjZ}FvJ cf `OnYfJ3r2?,U$yaJhIar:9J|Q ?mnuXN[Ha%Nֽ-2!F_/ޢ7Ϲl*9MHUn;;lw,#Eޱ^ق;kpiLʬt9 nLLSBOR1/,"{Zۜ8dYPt0 {^+FJV:ut'`p{^|[]A lyOS߾>ݎ4;r+P)` UNcX<+Ƕ`;[D~V4qK?L-j?LPBKC|yFҗI>J3[{MZ'I# 5~T_vaēMvy 1Hmӵ!a"lnTR9ݰV?C{\/^c]In:UF(Zo" 5xVc<(/ΝJ7RAC:[AEc =zcYAYZ繖dN$u.^߆*BUU-=J(٬56鹶dDgZڮ\F!lmbg2G(^~":xsquƏ*sbȑwYʼ򊨢ΨU72MU#cpU#]S3* z{Wɼ*ϧ4P!}<1lӽk¡0fqI,"am?_To&nN+9NiMy&cYIWNG"SxĖDr&UMZ>bfeXJ6'I>p):i$UU&ἓ5͢c9r$V7~{O-yGJ(5졉705i34Ȍ̚KvEE6ngP[,kzQEWZ ZD5~خ ֓KMARnm0ae^>+3WɠY:r0Į-lV+aӈhТQʔ_F=v}xo6eY{o)GBk1MA-EL6"F0BҐBC{_ͩ#[[#q8$s]Ł ͻm!p霵 t+ 1=q'E:&"9lK)dmĽ.usE$w.Yz֊*WW{ţf ]O\R"Lp~ZJu=>XrO)O}H:SUQEYocXiKPҒt$ЪFMкNҜ*3 -FmI#hUI. Mjt|d;{^pfk9]ߎ2,Da6%I-34?w\SH)(6@G\gjJ^j9K)& ӈ4,XpJ{ṞYvYC{DK˅ŀV{U4R)]Q Rkfp.) w߮'xGp:_I¹9|7mm)?=ۍ|qV69wNb,/ÑNSOYZuz`v23ycܒ[ƣ\\of\$$`GP/{vĚI:BKz_$ uO]+(ylZU2Y۟#ͨZ6a"$0uBѩRme'+ckc5F`,aE}E\ۥ0MSSe ~f,RB]w W +޸Te9]Jm*j)h(OIϧj<iU' A#k^3Vm hWY /AA>}$rdaVIn^!l{Z'oQd Q;MEqTAh/VB#z:!YKWae7;/YUѢPQ=pFU_8heb cm]^dJ,T⒒85$cT}rJrLyҝ)pj1IGPu G$m'q{5G\},hc\* v`ye *Ԥ5U&0='^%h5驔 ztĖ](Jƍ$ \o`yOH0U'I'נ?VU5bz$.>_.ǒx_ ͘jt-ؼO@'$`-k%*Do% i2Fߎ$\PAK]A'xX0k*ñqs8yh|\^eۿ/R,0UdXYt?I*GQiRj{t"|yh9+TYpIY`V%R&߿C鍄Cդ*a~](pt:W4ϙHԘ%{g"lŧbZb.:o}ı._oSp !),>!TFS{zO f$UHoBP) R-L1XT@ZA: U؜q'Q/F# i߮2҉+v'Q~/0FԾA=fDFƩQ,KytOlj3iC\j,7Ev,w#OSo)>pv*AVP mnXpY&䎘.٥ o#żШ|1|kfV@F(P1ؑ|j)4hq..HCxVl3x&!$x6ULDі*<}vj#s(a ƞ(m]'Ӧ'&k#5|E1e0LAjt,:lr|Ş MI03wrװLpn&YORR9o\r?Λ>@S!%LG/!I'Vӱ!z,v̨ڲ3 ۥx<^Zæ{Mir#; $iu%+AXۧ]`s ,k7ܛ#f5| ^>])Ojͫ}V 5-~|HEO,t4o%zw8P@ђ@.,G6X]@#kl"y"1a¥C+*+s$)%^3mvmeyic1( Q57Õ/>X sLiVp>],C)[FEž?[Pddbn^lz Ǿ7#k7ПX[}Ծp(.[܃C{z+MPt7**Y å/(Wf"G^`6u|,4Ek(M_,a2C6t$sH`-t'm0uboa邓u= @ mG߯k#uXsMJ1rNR-jRWQ6Nǘs犨0Jr?{b3=a@IidMڅ=61ϱo8hҴsE;igt ~lzg+tza(hY]5:ۯo\/qY ME$2oRnO}Xjۉe.i ȃm߁reI*ڲX\I$m15qO:FΊ Vַ{LPj8+?%&kY,?)On0.[]M>qph!J&S:F/n%JN$:.SDn{+=~C? T`mYݩݷKJčif<n-Nc)H؆%W7˜6l~w BxZERLDMz+8,6yJ*3i"[r-8yND.\byI$u0HqսqθdQ<I0wXzßr,mԍQ'ê >όSqgTԔ̌R68χm3̓e:y,ݰG g5_Ǚijgd*H/km6K\+pmKHneoqSRJBHϰ@cqaTGE)tv Htӄ,Em¾PMɿOQrB1>.ն]Y\^[soñH*0^_E$5MĊ,_b| fP"hXm. /2l/VnȡS.;/{_dz!6ڞ$Iҝ|F۸|D72j!0ִMo{tǠe-fyj [۹Q :0Ymc^)czp3>WbX]ZVB%ۧg3jUف8yefi3:̡C+y\Xi6c-w~!Vrʚ<+f0˾)Ve*}@Q.^amװ;}ao K5By`[ L|X?ݡ@PM6$vy4r:_Bo -/*' !m,h(Mۧ8jcd,m+VJ̠Gq^b 䎠d(-,Q=vXK*L;* #.PױoVrX* {}qG(u /y!$Kz߾ 6Xԫʵz.TOYbzT<1H =mH rmt7VμBrS(UJw=YlN_jy# Le4T"WVk!~,9 y&؃#Ck >5P~*Ṿ.`ÿdhώvőnD8[˶pA`X56m3ݔǠJnK,F5I# k;%2`A/L<#K([tڪ~'ӽv\Q@-L;!R)yC!ͫ~ݰUcdb$؂o~Xjb a]6(*oyZP=7za9},NXn;ە*6) lIam y @ո*nos{u!ܪ71O_^>e2du "SqطM< Ux=B }-iγlΛ8j+* iE`O x5m,OM1Z -ߨǷ< ᄨ@T 1zsx(SNxlNjxX\IX!am7"orn5urC,Uo6erj$`/\Vx9`ʻ ["m@DQt`ߞ 𮪺jݩKm7ĜdiV⬤dNS`.[ULjhȶ7Ќ^&y3xđ~$Q<m@,ۡD*W5B?9E,jA]? CyBwidI$dMcK4o/o\#(={߯`ђ4 $ 1޸ikfs۱#`C@fc`A *Ai}qs<4)>BK$2C {5+1S{;xc}t(ӷ\z UV!XPw=vbr)]-nIu0hLCf=;*|8C)u];t?٧qIҍ5%K__TPG5;dc>ɮKmrZbľ$Vs 8w5l;ӯ|[>ceqD$[s|g s˫\1죉%㇙̎/%[}>Q`gHJvmܯ&b}QH6;.mYrOD<ϱ$nqW%J$mrwY: n/MLm,RJֹ5Tu4a"/X[.pGIY)I:2NxZj'4 e׭">>:pAP1GC*h~dWxuqf]S$li^2$]=l78J,|n2vfE`15 Į6l*ulUJȽվ;t8 hV M̌JB:myYI o).oa."udg@/"յJ r/lctѰ8fR mp DTt_}AJeeT^b>Hi2z0B*5Y$Z0b"YQsn7ӧF, *nm=% v^ VT\wsm׮#4U/:)>],* 8pʫ{u&jrlv8r*J$-k[`mc/N>=VW9M1uc4qDƊ[<2b&=[lm!eӵ߮#v[zJ$AoH5=Yn=Ƶ2icqPʌtt>"F!F wN潈>&mf7k4{dJYYE|.K1BȆB]ɲ=}J5zOe32`Xn P,mIF ̥nX߰*uUĒ-©*IQQRDKK],r=ǧmr51$m.}@ǦV.[eF_`1 _ëUO:=\)Qw-xLj:#s{:lss:M,PU#3;`FxOQ:H0ʍmJE|u Ŗc34naaߵ_j3y!& o}>M~Px{ (V:+&a{ SVT+X v` {`Kolx5˝G1xN|50'!$a*$mɷLESTFYlaVd0 6U ku$E<Լ嬣?>l( vc=*XUISmXa`JE3*P4>b@S-I2saH)@E:vHrWV}m ;(XzYOFv/,LR&r~!I!%r˦I. 7m߿o4Ei_A_Ǹ; OqU'16"zu{ݵ;dBI点L6X[RcL1m(QPEm44ߧc߿;W=O\$#Bj8ziRRlqOyYE-s0taHlm냑Zil;p4pwV@ U` z,̼Y;2XG~yKC_auQaaSC| ^],mY#bm2DunéĵEnw$)uhb^ [%hcY4y(ǰ<ɡ+5i$u6g%v}D-C6$,g8L!K,,osq*cu5 0[[r?,H)F90ƠrmLY1@:P#6y;0@Apy%ߧ/ĥ(dN;|*@Sk) |<,)`˳ ++XM4dTFd;0e8?cUU? `[WInqVc-9 |ڀ' TQc̲!5al/ܟmm9Foލ3y#EmauyN[oqCUnֳYIRwq Yxc)~cq;}qG8ϗ^4*u׽"Lsy@K.rͮ{n>:*UmB{b@.O| ֐2 b>5up!r:-2[Z۰$iuBV/eC.1LQ ;t77 9Od*rc Gb-s1HV;C}JT3 ٛ5ln &nN$驎UΥ {~ϭ(|#2tb\'JoS AL!l²6p&CeQ +"Jf6Mb>zimƩ&$}eS%[uƫ3"`Kn/c4ĥq\YiDi~å5p+\Qey}3Ć57.c6}\_\ѕeE6}s4Qq 1p/, T`b-=+]Yb-gͯMA{tm}4q`>UTo3jRRWRGM:IDr{oUR("QsL_83&&Ulx8/VJxX!vmNE$߯=M%b 5nIDDG;rdPU;%2n^oF*, u~8"F: Mt1&s0l:Ѭ-$(_MQThCF 4"30-.pAad &*Iq|RAx"V55gcpnrE|m: RE,߈r˲*$قݱǪ$壻Xl.A1\eI|:HȢu\)Tʶ\m1ji`B}"fFā>jZDy;tx\ C ptۿ9e]E"Lvݏ<'gy1QVy:7+sk SNRr0v=_ʠZ!#,u3Yao (է(ƦUNM큥!6RGᆄK&kȧbFbkZ1{vK$k~aPBf;? D`oǯ\*ZA+-nv4+d{{`:6 :u21 (dV]%T[OBOrdj`KawV݇7$TA#-^NxkjE %~EssTY . o/KXsF7U!%IaDM/K~{܍uǺ©=@2:T~?:cMc㷎 ڏlW_&9CL-u’1C Q$(k߹ -/n}>xṟ{% {/1+6V~v 6+mf5խI ,T60j̀imC+4Fb~Xn<=SS,`ꋥU#4$,5 1F:K bC<+BĨ߮$ikXo&i$kiz\Ly#]cb>c?e%##QQO玥e TS$lJ)6NY??'~#+XE\Ԕm@o\EfZfi6\nv䌚d,ϨQcn?";|H:N x5I55M` [|u/4ʸ*Puخc#}=ZÛC#^`ב.eoSBk'm{L UY5YQ#Yө67爊4 ̉DLsI3z皱QGs 3lTs䍇؞Ǯ83WөGa]n=xwD}EM޸?7gU2pEՊb*v't_ooDZơ<'-f1H'%i,[r G̸0{BV=0,mWl,Vbnn1!q"Pa:`Gb ݶ'Uđo:泽^?xyl#@4=d(^O(I 2H3RKM./, " VAzb>7f[( @-Nc0Ȥ2b{8iyjQG_2bK'`Ko疦6.1yî 4eF|-ܓ×DVd%$\,Zָ@}pB !'H}1R:nO~#M9\ӧąjĺ}FTyʈ26[{=5 ]a$YK _hZy% M<}c1>cj}^"a#eCMgM È{*,:; ܵpT.Ŏ0S5n7 pYBwWo0l,3p$r"<ӴΪ3zz I [;ƙuF;~TcB@:GQn V2@EV5u ~G0"ַcusac}d]:;bZU$r,bl-cdlA&K~D~lrEhQMmJX}HOĄqE tmG)qQi7;FBJ lۀy1b|N*)w?0e 7qԒ]|19u)q+7Pd0 9j+\b&#G|uN"4ZB'ܝ bn0$+XVB<8OU٧UEIJ=S |$УmO>Y V嬪*xUF;Wx' eFd@g$Բ|)zZ) ]L7̞>UvB@#ȄzvTUdYҮI^1x?X~CBX5P Q&jAH2./Ŷ=,q$hη@Z^iSc "^0̞HCG)cɣ,M@Y?\4e6 lÎ[V7߿l<[Q-HX\}Z@ 6l N&^P {_'Fmem{wf.^ekX}2ͯzy¶%{ Fr/ i|>5x0n?Fe$6kVH]EQS ;NtK}$#MnY{v"4=(HnSeH3eA[oHљ +`o<`d K/Հ枀C0%́">el9Ϗ"V${ˮ?}ىmZP. #*8rH!UcĴU,nI.160ls^P-|NRJe[mk9<vnXpITkF؍:1)8:AƂ othbW^b % aܑ/Ҫt?|J@ZHb\k)è#o[9h ŀMdYUWGH G *3jyd*{\̵hOP*P$IFV#!|P%I )+JO #{t\ۮ*4pGWf 4PRK n:{9e+KtǗؼSoʺr3]@k,x޷#Jh!)/s;u?esD7RlF.7+I% ״.ʊ4KyEW OŔSq&],U5uEO+lq S_.aFUN R X{*/s\ƘκZ S/e#(`OOb̪GCII0[nd6d5Z kӣR5 crGa e壕lKv#$!m7%I-"+&VMBP@*b7qMי >aIh!wO N5uvk]L q29ZQ ]gll y\ 2f~nZ'`ār;aĔFbH=Ab"@=9b剶wă=;$ၽ3².y7TxrZ>lGm1;;$.|ڎk~gs=~lO*VyR_?1b )Pvdzn]hDR䕶`-pmcƯ7Dmtpر nWYuC:xFVCab\5.R;y[T@;\,W-尽n4S(Rv AZ{zt8fR\1&ǷL)8UKt5Q4UNOϔax#Ho7mVP.}F9;w,,>i2h j*VV8~K W}ōHG.[k{`C'GQ7|IP#i\HGT (?e>Iղ-;DmktǠ%h %Z޾cGp 5̦MzNӷ%ҠL3MfET؎߾ Z3vV}?]q#E,"Xk_<ʰ^U0+>)d8HR+u/][JFItKcx֩e9 H̙Zk b ]IC_ Qy( j{j8`Z-,!iY\Č04qG IUTKYBIF3J!~:mkXESEi![_p[rkjtY*H#vϧBSvPڬǯQ X2Jc銮W1Φ52-k #"FG"hV*mgj*z"6ô< b[?/0HXJ);vR&5jRT+#;%Ha "1U5q4Z ]hc1;\<5 ,Ib0z[p|u 2eml6bYb7'n}EVq<D$/"5oޗsս=MUŬ>CБuS" $>̈Pt2) iTotC`ĊL˃bBWQc؞=f9V}[Ceɪ&:k8i$r*9E . MW03IDJ﶑쬦J i{6,>Ljo$F V"K#U$a* 6#NK+*[0zlVÇ2+6aH 2K[<&K7+L.sIV$Vt<[*_K2-Ђz_펇?a]+)g%luO~GMW~٨j]1Zz`/WIE]U}c%Q{v%6Lpm3,Rn[^c/hfUY\ r@c>ǹY,W -[,[ȰϦu6UT:qcյEwl />BA%^'4.m9eQm_oy<1XFCRV}qE'7>~1OHrvߥĩMųkY+(#\A6n:x-5FmQ4gEOi6@D|c_~K]RƠ`z\zW9* `p wol#5Z *(Ջd,-/-L"6+v<&o>5f:IX~ !kh F#{oe*Fp}pYÕ au6q/m=j%mhkź т&) 00@779+Þ#>`YX0ԱΧ[XXuJrP6"<ݚ{7; $S)\nȌ+#;>g*2$D,j,ah"E) &k:*`54jM~ 4kooo L@Y, {aɢ 6-!aan"]m\NGN5U }bq+.f bvsA>ѹ.fM8`n6d1tl)G^sϊd Yq3: ZgZ% ` :lF[nvó<2-iݚa(66ë@1C Kq%!wCL;-"L $Td!ؐȠt$1IO2:uj:HoLdhƞ@L6v%I K^ʊHҚ=X7\!eV6+$aCnEʛ`o~ߦ* STO\Dak`;Q~-]DZCsa|\&3kjkClYܧ5Z )k`O;g 4B&`uno2`v$*1_pUƍUXq5=Pm`#vާ4 -K,:=vI!RloLTx_J#dIpQd<&U_,h"KOm遳n μ8hb~ck#x%j?C`h1-~uǑO5hቌ0!{|8-}gFE=l$.VU#k7t9w uXЉtV J r؂4;?p%[UV˖[:{lL܌fY$9DY~p`g! P{t!R!17v@-I4.Z58 >rjIM/kmVC#[\kc F-erA۠~x" 5Ә, TB^4X,dUX}1"BK(6 z{yfYV[mrq\ |^SbC0 ari!dBU%Ǩ |.9"^$d`?R\lVi @]Vl"'[3kRMdnY)jYd[8U~Nqll=V 0R|p`Cq)H Bƞ9QRF5e(@ } 1!Qoo\g.4(Y:`~xI!Y\BzaNy]lI7o8S=m$UZR6[0h)\LHe7S*z~x- & #B"X|e 91 orUW0}WvR@߮,9#<F b\. y)d LٺmD5Z팧ݫZz[q2fuF[׽!՝AD# ͹,ؓƁ8=ޟ!4.fZױUU+[yI$-噫lΐ6?C_$AYk]c>珫(1bkzf_|vJOi8Q?)SEHYMvl"PA6ofĵ-S!-ubT-S;pR@̅5)_OƧfLA!TlXnFo|0-OP3 *OnM^]CV`z_ͷoS꼄 ~`e9AYI`iU E8ZR/f `ogY,b?M@Q޸Z 7F>p7e5&^͵) b%@##=`ZD2cl>Vg&/RK[Ncekj(=.\R1Wz5Td[09gW<2sd巧#r*$bǨh;w3sIixl؛~[%;,{ Ef[|FAm9#$cf}UͼTj3UJK[~*O5@7^m#p-Ӯ${ Melcmj\\bOS$ @ Tg:TmkHU~̫-5*T̯Aےqɼj2+ci6kqWOvBVmĜrC&[q@q v)M̘y:'zbuU$}ܐHBqt66=M>R mm )r[CE;˗\]X;`ͬ/C^*0y0ؑЏpM)c7;X_k*a#hX c'K[`5lOz`X"jykF Tmr-E}VIVM%j ֹۯr PZEy|ud` E X@\iaHf6|9U#s]#(`n\k z`FI%dKRݺGHӤ}˦255T%lǬæ>XSZcv WGLaoxƧV31&)n~C{\mg^usq1X; ;F u'l!ĵۦ8-ٮY8YPw!c1Iw52yZkwhY`YT6,}O~ۋaIc:Y [*u _Il'PV fB)fk;_e@R߯`ՕSI;6bA@e@d&@bF8Ԩxڅ)st>ĥ#ii*@'.i8Sm[S=sdtÐet{$iV#\&]R-kߧ]<@Ht&#[09KZ&#ƾPDQK[XP&o4Ţ!h*MnއTKH$g G} lG7T_劮zwK@ki_U G" Խb =c Uo/Rp34M,f; o ĨhjeL<' \w+A>6%ylX[ ^Vie`MI^q7O܊I#)(HƥGo~"΅t6נxyU[i4}v,YWrbg)\ؚ.˪&V)p >kRLjCm} ͤ%YfXX克E7CMuP aabn&FU( BNl)6_Q )w뇥#vPE ۽>T|o#w |#YO[mr0E^6i*6*5jh=ON:ZyP>C}𧞢23"5BM>xZ @8rar䝖"yT2{qRsH7!\Ԥ ۨA4!XTXLS3?#)rF ;"d* 7-1&Q:(̷?$ltp=sqw'V_H'宣o)aߨlz8c+RױCVLa7kguMP}TU[-kle,GH:toa@s{R޾aڎݱg OΣ}0O[YK U6۝ a &b1N2@QJ-lGza2Z]0w6cBXDZ6cH;I;1rcJ_Ueq{pTQȌBj=]|knq%.J^ԑ//`@,zm*xT۷}Dn7Ķ_G%T% Lx/pZsyIQݏ@`bpǸ#|ҍNˤa_o[6YtȪHtomS<Π0ùn`$TØKhv$ <'x.Y,nU`AnyfeJs &r:.ASʲ-Al _4Q+;vRدWQ*;4oNQ yT: @OÕ<5mt+C[ 4Q*.*ο ݭ~!˙7*9{t[w#׆޲AAVHQ{y&faTz=%RVnlR\4kKXMSe, $cbO T^Rà8s79nQRo-Xkj|Q򱽺{~+w[7vbC˪QEr;Ӊ|-(D nAbrH2Xn`0լ .BZـ'5${^񧜩$;2G$c!SY.[p1S3+Nz G#Ru[{.]̱AUcH]i_J ŶÆN5cR눫2 EAUl n 1z˘e&ᘀ:tT e@|%$"/[|'SKȎD)UlfpH *a+Bd5qp*;uq$TE%F'P cnL="pK;-f=_9?}*;!clIubNhQL?-X$5:aZFN4e_+>}D3ضG\2 $P-r7Brw5@Q%#}ӿR V\ $-5%kPM!IA{:t㥯,V${<=OKKz'c$.zmIR@3,1cERdźb{&ȫPE=<\۷Lw? s,L$U$BZ.z,N)kT':2Gaqa4_#4rP׽ͱH=FߥU(\"b.)ǖ&fצ~"VcoO|Us(Zd*]7S@8i8Ѫ tx/B*U4)_߾8\NM5FSEJ8~aHMlTĮ@6n߆jRZ؛s%)|5- |;M3`2궁 r:^3;u N%ѳ@6qXj&%˻FkG$ K1ӻ.|_{"WP$5vceE._FbPժ>gԓp% 2M$1@ ˵3s+wH1Ǭi劬1S[)Ž\:UbMxte:Xł,!rF/bFJ@ l(=^d$@EE[JPV*_ \9Q*ꄒUOSi$,؟݃}V=ô"_S ;_ 'ϿiP "THUD#%{۶6lJҍo1oID"JO|(m RE톾3hXrm{[vu$]VV {Or]qR@i%؇M|+MK NakFo\o'\*r] Ŏ,pđI$j @"XF^ u۷lGs$, #*!_],ѴZ [ z= Aɜ2~ͮ7lc^:cM|>3x/T=yf?nS]v$u)Ɩ@ Vl&\ zAB]=0Dd-sbL"WgDQcom"[}}XӨE A }VƁXp)0Gs;aO+YǩA78.*29{₩,9ٿWGKe`#Bl6ǡ<9 KU59':lw.E$2†?+tüd4TT#q?,.IO`07ǕX-A iE 6[snCrC+EwWV~VUiаAwbޗ_j*ib FǨ_QSm_b=*4nከ]R5O%-,Rl/v0Q]=`"(PbI)8$-/u>t*)Qk-`e ׺N0]-N5( 6 kqa5:< ֱhX"B _e'lnpH|%G^RVp@ZEeX]uc"(`l}Qʎ). AOZ=T;>K|dZA'pgUrA-/i~"+`Bi6P~D`o ĺMfu*aH[؁޸9bУpXt:av5p1@>P7FR!:{_燩\nv%eu+on"W@ ~x^ UY1͌)Hǭ`$gn18ۣ^K4-->]tʏG KwsM6_N.3KwLW+s vE6e,Tu7χ3o4ܺ# Ek ,7fOݮlz@VeYT־] F`278ւhǜ=˕_ºQ)$wNyE-e̿2H)WhM-4<~`; ߮9CLRLX0H߮8猜qYU4r4YG"(ZѹP t=Ef9oȫs(fe#{c| O$SOM#,҂GR {'xSptP7sv/v e+=϶ uВ , W}hV--Sb_|XeLHCY^(rw7DwxdQ~cHY&YyE4;J n?[1±e\QИͣe,I(m1=!#U $5p[ߖ)"3;(6:ZPru[̬Oo{`C ᱸ,(z.BZX nT*MC#ˬc}㌾^~^mɓS4DTZA".7-{3)86:t*'YA`6Beѣ*/^pTIY$nmebեmme[1kjU鷯&h-!t8|CG<$D^06=@>yLKj?? 2B $X~=ɡW݉]Вb:dIebIoK{a4+-v}:gY "izc֠UE-[o&aq֫6tC1LtƟcNs ]*⭠ V2ڮI\;$ IsE4/$Dpܓ~X}q}ŵF)&崀?<(7T;8:4FAw"0} ~8JQYl| |>?e.sLִnv۾={xb g-Snqr MDQPYFޘgSFٔzx#pd=MEfi oLD!p 4s>gQ0ѤqͽWs4o["R hnTzዎGKLو\! olonboLkR;EcaEo''30Ob}1?|J{;' Ft-;F}'6nǚAPhRt8\eqCU]K%8/5"fhI-qUΩ,Ϳl!ꮥ "t|cFXl!h)acmŽ,*t_L R.C'*%E@yy?\xYqEumң2ı5fֻ{,,tVNc#-B@BRn筀0qSl:lI%+`cw }V=USCtU YyX)؏K1<`FW}vMX$)R@߶#3:pʛ;)FT+"rC{cԟU~yv7+V{ݩ1tƟ~M77k$`-3uRMM3Y$r,@l c]#]Y[mv ?1mn=5A|cvxwsl %M3_\bY@z{M-='R-ǧqmgxY.:-`5LGN1 ǹ? U9#7̗99} 4qST(੤f}Dg66:Z*9#J{Y)czx䩍y|E| F\6AR:M'DNCj?\MYv_&z8a~DYu>_TUTGM Y`[׋m*"\;Ox ȥPqЃn}{<:XI1[8~r*HH#T!@?2qB|M821 =?ݱi<)/󬶮\ތۛLCno:.e^ Qtcשa 3;&`,n,O 3nTCJu O|yLȺ-i(SaHH--&j$+wJ$"0l}/ r? 16}\bT[PN S}^F܌yw."1˩䒊Uс6 DE;ِ> vC*7NQK,-뼋v|N>=ĎE&0Kc ATVjor:FE-+QFc~L3 7DiC{.>{Ifr,9Y.fR7cp$CH @hVGs 0 u\ Bkg؋";M̊]G}Hdz%($=(#&Pe+. a̾a"[\L,Mn,9I[ds9GASL+.|TI*bq0P&}K%΀ޗe]d&%U\k4lX|@[׶Tfp۠1ouS-6 ͖V;ݮ߮>|b*e%}bXj4z}0EBoaN KTVwvȪFo뀣Fg,Yһ M@5XX~6=%j߲lLjbG]\_|?CJ|+q5C 01샔T 4B~/;$ƍ&ʩN- /O {2 \'٧I2m/lBqq,k[`%k}pQrZA<lMYczJk8cEz74E1> .mƤ腁Oo鏟^3}źʚZz SO py,+Jy+뒡B{c~Ҋ*k. .mKO" aCB #u5l,{{wǚ^#̓xQV6%4Bǩ7wq-0ͥ)$ߠNYLkryRG >? s:>񒞢zI8^+KZV]ǘ|GMA=bho\eݛ1ˢWYRf[ mc^4+Gjm}bڀBYMǡ-^ Rpgj .hޔ? [ˆ+ !Uu-kd$,mԝlHH[P>QqnDɫTQ.6]"{{\_<+`=Uԓd* H>Hs"lf3{ bUspFS\R M_+e2i<3& ҎHijƠm.mQ5)*%n^n(\y>OICqeCľYH-=-g0ѾAhbT:*ܧNcm#J##AKaQ) XtCm! lI>Bzu*Z۝ zfQ\,i}we02 o$Ȋ<[.TB9<˽-xTƹ-nNgR,ï( BDE 2):d5uSmdb@:-R7-m{zbvui4;unWWfP2y ]aHʹj,CLl/v/=ap[eR,ơ@LYAO$ T[A9xo&T&^KIGE a7.K3 .EfdhO cRAWsYUoD`GBر5?\tJ ݃QJ.#7CMG5&]O#]&{u/xCJⲱksM$/{z=?xY.W[BS5 8=7|YR5FI r>ot6k,U*rk-ʸ/% Mݗ޿\;W({O#-G#RGֵ^i7,O0G:y@ߠH٥ *ܵ T)d'>xUfS<,RfJiiY؍ *X$L:hyS,Q 4m/%xF6͢EU\uOOn:a/|>(x2'+Aիlv30pf) lOK0V["Cv"6i 5]ӽlbάT1 oSd||6&Q iӵT%֯ 0k@ h MdR?;- ]PLb>v>:p >س5̴ Ezߐ8C= O\'(+$P}K) OsKF]1Hn:`r[_-S#CNbUeUHL@qod K=|T0!nwLJ<{WSC"-vv^Uws ;K߳ٽD-7f-L ixa]㍅Յ뎄1qHQ,hfsJi ؈}TJ 6PS 84?fU.G0Al2P9`Y.IO|cU$GL[~,;@C .n;\.nc*27۶8_gj.97r!ᩄ$mݏ S7 sS_| mc=aEyY#]O͕gQNzYP=Gq%m D `Enoii̭й[vL 0T@SfQc'T 2ҼWhBS76x/ ι!$R^U{6HD|Y+d]N^鰱%\QVQgR3M2iRܶA'r^3ҎEk8qTWoǨ/RUƊd.}nqUƛ0r^!C>bv _Tj1QC6I\[B7ݤ '<x#Qf'ZջqK<|*z+#QE-a | n Wq!LnH,{8#>J$ºRn L%Cʪn~aRJ-mA"W<'krVǸpI>d jP2+vRI%-` aJٛ19YTózMRۥR67b,v.)LAbGMUJ2"*n.OM-<Cl?M dBěv"Ggnm{0d@OE\cF&N`!“w;p+(M{*Ac [ 4N\HYym:&Fے~5'pOqHWQ@m}vcPԒJq*Ec6 7Jt6Yu!rEAVN*0#tclN3#i r|u#aRJv NۧiVBTbnm[߳w$TU@yL3مȺzڼo-6_AxuϢf~uT ~Dْ>bcoRc[abxDͲz{ydoK%~Ι~E&cam~)=[139QVRoE`.'z[+ȬRӡWT7ԐEG+997GtTSS cی 4f2P,Sh$%2$ BWb 'mǦZ"*\ȤSt71!`f# %ITFV&uB~"{E )" uU=\r<|O饦Y*? GxM6%Qo]\{7.QKOH@t.u~wRMp-7rG.UZ?øsY(I{MLè+q֦jA6WKjR2!Uօz_>YOYE$3< ߱<)q 4RT ;M<7Ż^)#ʣm6jj%.cM6۶=.7*#20DsX怷8x GwjM~ :NǶ(YNbWGPZ[w}I"s$HBw$aJO0+.=l;w+)PnXgP&!`>k; VQPtMEV{mD8w3 jiRT^ZSow j .obCZT=loː.?(Ld9|b\.UQ8Ik1}k UL6۵?Β``;vQJ]h%XYk-lIfFec/m HDB$mmٵo\)B:.6$"QU 4VMSJmЬl70܊mCZ4|Դ$Φ\\}Ո*.%o{ۨ˄/K0 ۮ|_Ld2DA@tc}f0>xvƒcjBJƎ9'{mq텙 RI{ ߯lJ4ԲAk?Lv<#.&_!6}~'Q$0F UV"$|{b4fXS߮MQ$&6KaoVN mkj:lp̡A`}]=r7bNT m`* eR7|xHHbJ0dndRF-P , r v *to?'W``%uXˢa=1S1dYZM*znqW4#Utt|$2*ID RE \8m£pnvy! 2_VaDi׶*rX0bEݛcK-!aXm[x+v- ;NH9Q.m!:|ݎ {UJetR/ٯqBrzsHC#6ַ+>K UTK2ug{u3C= tFW!4A}x3N͇pkX? (8 tVer^BI/G/^ J Idcd\^3wC.YUC?3v0~3*_<2fvnMou #zA qcG>q]/1꤀UZ"?8xH9" Cm~Q! ,Ȅr-`;ڸ{7Pbo(2uOO[|HTE<5 >ZHa#YL%|돆0VvXPY@bJ- qawY#M<D|ytpUJ50{ ,JKs5ծ:j08h˽cQ|_mgpF)c `P)m&0]ϩ`MB*JVRB[o,һ2H|V5,R۵= ꗡ.4rMkG6&>X Cq>gsK%' &P=ztyUTΥ RcJoVX$Yܖ@:]mo3 2O) #&' l*֒Si˿}3j8xyySc#IrFo٪&~`Ajgw tz/-%cU;a0 yC4+YUCe[zc)~UrTIXXhsI*_6H6g+5KQjЕA+#|9g]F:~5ynq=$ V :F)jf=#Ol.e%d3e"M%e C˗B`` 9]@V5J3? i*)-.*$clj8^!\/Z 5l@wJ}LQd|]R01ܪ^%}xޛ*EJa̹mc¾3ɒg&_1I:_WA$:Ja)!cfǾ=QYz6q:'Wmdc}Fm 0tfiv-t?{`4v w,ulXIu.O,9eeFJYawľeҹUWIw:X?/8Wd>]Oy{8\yQA|+6[437en/>UJAhQFbqyqšO5 IA`m ;(S*Ka{t+#HԂRt%*2IZ%1PQCBNt\Bjub^Ǯ޸( 2" dLAO@I.!# 1*: >1^頻8HvC@A!uEMKRZ.qVX#V9DвHm q5sVi07g3%iTjTS[Fi J*#%PZ2jjtʲFgtbw͇_L"z֮9]uXv1 B.MVHJ$(^ep&qK*BeWaGNeu1QTJKʰ@m Ń!Y!ˣFj#qVd٣Tӡ:n<7N&(j`Nqfuyc1#%tqm$+0<ĩI$uo_;D4RHͨ1/7 ΂:!$e~c s*)s 1F-Mk]Ilj|`.s 3|\QFobxOO8{I$&CH^'Qf5wՐ%` _clr/*\)UFD ovt8s<C iW$cԼfeK$:L,`~Bѡ b.TgDzb`tZbz&M$ Gml4wNMєTR̉%n{z[cxY5v_"H`pOn^XSc}鿰HOI,$J+Nc 91X݌n.{gٸ)b7܅!hr<1ƑnXmZz6+"HfzNڇQsut_bQR2\(aa|G+yΨPձ Ao Q5C,JY| ]JlX#bfwEצ5&OwjmOXX;\~8v,D4#Lnom.@0$27p:ESMxS`oN?/ku?-ddhuIAumb̩$[C#kM{c'eъUl܍ԭ :YIհƎ(#vXEtw?, fV3#09X߯Krq'̣8j X ޝ1:TQTզt^6\BVfYI!K_a{1L"EiSNֶ;k>jS0"MC(뎙Cg*jos{8B`\X>wQv-eoM-F%T(KyMoSa&QZ eu*\ҮI)9Fn/<&|dʼ9S$醡-Nu}#~{QATgA^)[XtIPC.i?z˔X#;/{\b<.4mVBF uQ~xPUu*XጊjiƲr\HRժTF1) _rGUS#F(P 뷩80TGfR.;*cӾ7`f}F '̡K +Kp|VgvWaL@5T `G>ߎ H@? |Ch㒠|O|z[4m$(NzY}~_a/?\|9N1;'JgIJ*TY)d W-[2j 6uG e`Ѐc؄+bwdYdfjEr,.WV߅\Cfg^FQ*i B&eF^qL3<,'lK\EМ~!&-ļS IGVdeYBnk-o^{8X\O [3UF{ oq}/8P\].׵$qE.`"/<ֱ=vLftHuUuaqmuÕ|Ji k eJR@#hi2+β 8Ax*"Jpݯbw~+XR{t8:kdf5RzXV& f66#ljiᮚ4{ J}mlHp`RsQ Rm8s])kFI?!}%Kׁ֩&H\ok[$(3н٭lOc qXh^lSx2%ˢEREt"=FK&]%e+Mɡt ~wۆleqt>/c?ـ#GS 2i1C`yn ZEHߙŃ'&5k M̆qOqlK=eAp^\XP@h7؝z%sXe nom'9c j$Y*#^b{U|+bJ%4?_QWƙ:ȅlcYrn_\ ,d(:/RH6p/2V눬4 M"\"~޶5HRY, ?Kqi0K^ߎ=sڃcb5:˰Fcoo;Rc^Syv]|ƪ#j/.SGKHcX"PP}=dR̷ܓ1̭ A/~5XR >`J疌Ws#Z:cĪ>ƂJ~g1Su ( I[q "U#se#J@(A"@A`݅7눓WER"Eb8TFpHcO!MY&0u=wcCQȒС9˫6Ys]X_b"CV6_%X{2z}QO4D.z eU/!TX`^~XBu0 Aoas9Lc"I`~~aҙ*uXU:/mg.z,XH ?#JfiјWR9B+y6oS#""a!2% WYO&HLnn^(;߮uDHLY#|JIRΑ߾;-451)C"/Vז@DkCV$oz1J!-dQp[Y=G ~f-m*T3jn R,c'>0>?s:wǣ~>ab[K]BOaYM]#&T n:` H%3|GM#"%сAfͥקa餚Nă'nRMDk]2ZmbaPE6zT i) lXcgd9|ێ$nX" Kb0)>Tc#2lr5]L⾯Lk!g!)コ|^(O!j906G[mS 4%!׊*:BDq s{(gɑͶ=^IG$eiCN XhcH=NT#cceeH k^}$p8Y]%穰a%QJOppmmxc4S*^Y ?1$8⍃ٯ6cɨ֜Dܧ}b;lɠA G`7;-c}4.f䪲>-rn}`jܺ?L}g +e f`D TZ˱aJXd:D'[|.MCm$PH؃if/JK4dvm^Z<š_O˦; .YRԚBۥcEUҌI!f0-<-O\CǦLi>abwRX\vp_WJ {}8%˝),ԩ,4o؎H 6@X(<56SlSŦ7 sa~Gݔ#j"mlG3ƠV_XKltG>|b)J++ 7CVE4*+?o.xԚR|vt%m]AxKG ,44jb^Nzm G+Hbmks 9$jih֤nm|c3U RKol?J(˜Fa7}#O@p$z?0%JˮMF Na$frsc5,l$/˾]{txŀ>0$qچyH4\Obyj],_;`Z㩓M;_B[q$Z,0VgbQ:*ry$e[O.7Ż(YU.Op-aQG-;fTCpo՝$#l޸HTinL؁q|WZl4Y?rͻ +mЋU+K$wfNlM ň|6 .zQ0E%G9ĈE}L,G`^y1Huiauw>LȩN$ԪIsFQ*/S\-o Jo1:,iM^FovYفN$%g6{l.Xݪ09K$:r/.bb}RhVj$m!uKX dR:Xb@f;omC?vZ6}ԅce\j r9{cu-tҋJkh*AcM ?y1}$*cʘѨ+p25-NC V&_3is(k7`Ň):*rb}7Ś*+rtQ=!s9)P9n1ږ(YK #,m%+4Lck`Z`;"?xU7EM ":1+uVo?&E #PgxVhRwi&))6, TaIa,.ᬶ}X (#Nco}̩Le/kceGwIYM4t\"Gk{zcV}` 4̵ԭCc"M,b=~\~hI&hVNw:aL ] nR;H{3\6'vskuU5I;`5p b6@*Uo6wF B MFcNM[o\q$ 1,n~@hï,IS I_~= WbuCkW3{m;cp=VMt^ۋm#9b$[Aę&yF5(tz5)]ϱL!B;?Ƕ`d@P$$:Gi lYC*΁,ָmep4C"-,E>] 3IRF3 dbw?̡ztN c~߶3Tʼe[)'Sz:E&OciK&ʒtB}\MD*Ĥm?RT2-ytۭ،PakoIt:fM8i`MɅH K_bE- X ؐ6 Da]DXXon.X(>-$&ih6kؐ:JSeB; ' h ͸nXOTjFkP:~"GcuZ׸.W,Fٚ8 &zHQ<`Omti+Zl-<(S*oMb-EtĮo{F=#K:Chmqp; i&ܷ7}g~Z!A!LF E{ `iTJ#+ l8cS%Io_az[ˆ[aꇥ(fѱF+YC$hYUD#s8r2-S^x:[T/sQ,b'B\ ^|M'S1fQGS0uhO^-$=?"2oWb ܈L& -c%2gPa`S|HT$F767q^.2QLTízj fV5$> rċmӧKeKŏpjj:&1O̙7-PN{b?> ,a_Y-FuCpqu;w ¹89%]f(a{n;tdX!?veu퉤ȩH*O-$j)q*@k2 +I-:Mm}F- ?1jnW0FeOu.]@V\ רjbHL=Mۮ+bA@M J:\= Nm+Ђ-{ Z%r;t[vk# X~j@Qfo $ڶ]R}=mc4|MvX%!}CܜєnN7Q2ЭR) oMD)2Q:I8I^6UeJwjL3z+һ(55o TՋ*B#\|QXTO j\ucCof01HUV2?']R2pϮt? 1[MA+k5ʼn7߶:$Dy$EGcvvYc;ħko}=dr!l AЏK*>du+0pF{m|vV%D1^wb.LnbE;2 i*dy鈚Svۦsefy5nl ΢pӪ )qTHOņꋤ7U ̈UM^zD;ۦNic}LhF4!kF`# E5a~)cp6&0[](OlHAJ򖾩4^䛃y O/ir3UՃ n/lU<\$GT`oتxeqpx2yj}௶m5`qOWm Q:G>sǭ,o'0H'ApU3(+: `=q,3+|z`B,Xƾ^yU%]u&p>UG4FM(/x?f nmӧc3lx=[PUUhАoJ]W3zQMWכooAؖs(TdWݻ;g"+E̽Ͱq~Lhrî9? qx ͤx>VCc!=c{G5d@ϔ7ؓb2)I!Psc{SR I#EM u>O,X0W`1- ꓠ6$mv(qb ̉!( RyKt\aU+QZ6? 爳4qPELcW vMΡF;}|n/gUTMG#¢CK 7[H%W2(ݍ&Ur]XAMEŨFO5}gj XTȭ5cUrWX\!9j,"7cXd D&6oP;9$B9/ VLʡ b{튾wTei+S>dpmD9\{1:Mzt(dIQ.?圸b䂣 V$Upa ["4w[_9uQ4T CU{_|8̱MRſ,٧':K Hѳ-`.>um*oB{6 c,ځlQN#ӭE"ǩNZXp_+\ S096's Sjp, ߭7+|VBܰ( nT(Pw&nTU Z0p,EÓC7 $?I@9=b _ 60E/soBDQ>'Lmbc#ce9[Ad*VS:@pHQ]$h3gu t q!Cj d7ۥ1,(ա'"P䦉 mi#aZy?&A%SvW+'Ljj2š,ך9NCIpx YI%*d }qC+) ~X"Lr2 o[H=q^CN䕣X(i$9Xe#}]1_؃cq<Q.tl_#%R"Ƕ)|g4jGU#{?"Y'48$;\tz糳$sC]=-lSX(- t+E$lt@6ŏ й2K _ᵺzf)'H)n[%װm10TODT P;[נ ZbChezPkqkF|)οhD:5 t~YGwjXT7߶fHJ R҂ +' ̚# 4j 1ؔZrjR:uL_oJ\QBT(gW>+uio`sn, E>f/fl+ wbӔxUA1y%[f@&*$ԯq[2 (ayMz_'{[KMt'n{AY\YY=FwM Q}QpvuKTr+*K(A}pQ]RLF `.:b?i;KfG4uuӦ]KeRTL䩣\m;tFxZ?c6q D ;\´ܹ{;Y`fS-n\YN3 2¦'b2*e1h쪣aaQYI6$7KJ0^\ A81 <:9#-ʰ1o|#g59 rhA-kxwqnUO Ai!x>`j#~ x)fUeq6GQJa$>mspUFK4(m!&73=w#Ui]vo<:Ru&(PYHF/鍲:]IQm_-8\+)CGPjsn83~?/$ Ef2yAol ]V:PnE8{HU^]1RM0i%H$RgٸUԉ3Xa)n?f92R˘Ug`G.k95'.зeT|Fp#JLCf2;'Fq 尳nHǣŨ#Fp 6ET$F1y 3 \,Ӥk ~\DUF gAv>i #SWk\`LpOyo݀눬FJyB5תp$dy9JWQ'{}0fR!r7 ;}qbݣ ]YnS|cIDC=!L΀Ac``={DgO@ChnY\ P &,SᎯ1J> ,l1yҢbDn Am?heL#'êέirL 9VxJIO<RU8ǨJ=+ybTe9:F%Xynaż׫TÙ FzqgXf+˨&0G|X)dP6/m),p4ufYbTSTBлYY[dG]- ~m6`+EɨXf+S#Ž-rI_w<$l҆2ݤ e Rv6{͔ԯ/J~Z^~޻`Hpu+=1meU9A{p>jb岻i]UURh&6#wh2ŮM/#k`m}5*S#_gi a8.'7c_bz&Jp *3U6k^S1=ilWHCF0=?WZH<@I pn,1fIr-&W3Nʀ:ҏ6醹 $U "Ep"kMNIaQ#T4ckY/bP{|?QNԕr!ꪣ:/iBқƣ` b?Y^[JLH34 _f76~t3 k:HĀ-q@hfds}yn-b7%k CoQ`1lu e0IQ)C`6$ҤJ ]l.T7cPĊ"rw7'3Mj$:U\6lSjJ]%2VRqoJ甅Z7e7 ?Nxtp FΒFZqb|zge4` :)b΢-=i7|KSR@j*f;\\tQWEv~_GIlC * \1f8i;G{uD,ܰ4*LؗOF$}x!t+Q7K7_12V̫T y9=F+ TX=FlGaJU2HHmJvOl;CjCwm"C%j6E V߮ 4ZB\]Wzne +JyllW׿a5( 4LzqpnzQbVId*M,VӿcFa,4 Qrwۿo D:%%Qr8F%6 F=&Sۡ\_:L: v :_H֝VvX&@{9CC!NRu)#VTDNv>TUYfGم ~$*FFlP܌zG& 3{;S4euWGo<+$FQT($vaQ0a)XMÐJ] oЁHs}@7 Ot1`߽{a(ͧRXqaZs˰NM v>xt_UԐ:uM!BC6< c u9ǿJ@"l2#)ӷ[`/ci , r<@s݇c| X#c^Ĩi|/@Pwg-tG3}pIhIS +Q@ F;2ĝ5@LF6,=BW0rBDZ82qUҚƸibCM*̖~1L% .%DWH -MW$c`HP@{oI_FݺtV3RVSvh6ڀJâ@ f1aldi.I(z[釣y4K:=˼Z"i#Z˓r,{z:f?eYʻ@ʱ*ޖ7'Gu1mHoYOp C,gM.1|RsLBDqS[YgBa/PU{%)rY=Gp/T!T!va8[HLl@ ]6kI*6' #Ʀ #*6Ai d\wJl;#ksBY@QlWpAy+&.Nݿ)X]cR9׳@uNKXަk0~WeF1yj&mAzRbo튜IN*o_ -%>JMoL`/5gI&W$W}p&U]2tu $+' TKQ7 F77: <uYH+[#4t3MKtmJW:(YJE\"75QeGM|E1TJ>ػeydìBn[-M\Fo"0j .lq^%kEȕL̪6, BWPcd pt pH'9aL< ,ؑя+Ëӳ#ܓHe^0bULmſ+CK˰&o&!R8M ,c{b@nl:,j!3 3Z7q5wsʢH]GPo߶0:;m '-3l%>0#F.R}}6nLpTf#p˩I,,n\0Љ $PZ;L;KLi% I}dfg#os`):5s}7ĕO.2YUlRp 5j3V^/|3 enYۨHcr@i&x Xmpzs&HWP N#\uQ.{n}\S/y2)ܗW !L熨t*/pl}hVL쁴{"aI=*b[*)HH,:}q8rC.wzNT D\^./ԑXq3 꾃K'<SR&䡹t*tͨN< Sn&Y ~0}2Zj,1#޻8M$d10m틇i(#re1~CpT\?, %PYzǕ3L &A\OmXfK"ln{pDB[l:0ā`׵8(&1X9WORo*#+'+f#IHdXk|jygamӯYiG')}O Zn7,1A>n<*d`rS6|-VhXo3ڷ-RAȪS!Vkp\1h#PEר|[ɒraLKPU,%c!z1YY)SVk|R!3%Uu-jGF7;:S9#8QPf"K+#[n$Vo~xd}s˰O R1K 2I{[X#4E {ܑ4ESPt(#K1έ6Qt:c}@ ى:ӕVLU)w3 uzZ&NvW+kޤ'] vQKw_E4I깾 m|̬mq*u(+1b~-EXj؎aԨx4J6fn|Ur8HG%Wfo{`9$Idk ؙbܩB~1\K]$J:C2L"0rHdCo_M𺬪Hb-JKu#xkyiZf|%Y3]3}zGGdE.G>eGyP`u9xӗGĕ)B-@ >d(ezTW'î= zuš&h Z!jjp̱I&ě .MR?@Rځ"|O$p1%[c#\KvYwcAM/MĂTJ .>'jRD$=|>^"pf][%IPiاbqjjn.)`X\#ggVd5rі`EE=-{QVV5mLUF5"FZQq2u&rX5!h"{_$i؀w'鈫JʬM~鼫`7:pB ;1\ͧYg/+NE>}z{1u,Gd%!X^u>6^ ,RO -ka٣1}%H^8ؒXrMMrnF_ء&Xml %*IÒ$u>Ev, 3,h/(&Ec,j͒tE}$ceb:[b6uQ%E*$Qu`{7TUx52AX$A}p$XbBɷ_~STngUE@N g \R钝G)m@(p}o4QK_1b ;H.m4٩Zd 'V'[ eԮ4MeKu܃{踒1D MğKV&4ēk3q.aK;ΑPfR @A|_PE@EYbYGð>z>;rVkLs. ^Th:\1orT<8̱-p@nN7g)Ga. Ӿ$ |dtj-4aI v|v\iUQdpk+nt$wŪt75L\t>_V_Jص˳kݮguט74,Xl:+nԀM:]fL9qR$7'C0 ,w45ib=7Zu% VQ#&Xu3'%jh%Fo{kxk Pҁs{NJeqlKdQ xdH}ʓ+W6`:{_ f`t,yEw6?LF_!f1f[5Ed:6$!2z{?"̕ܕ5LAft$,Ҽ0K"YثUnzlzGZi>~ʧSI*:>٧1DZiyCQRLx:)jDF 1r*)㲤;X=pS"eٕm49F[mqe0h凢\?I_-l1GHgRc$m/'|¢$.87'UdՈm$܍?RXaan~5r?9bEifj뵻 1I7QvUOS(4߼JO/Ż c=M,(buP^ jjrNq{~*(DaI*f؝wgIP3<{C=t±ѓU/f_b*#bkX[nE>oGihoq2͘UQu|̑јCMm9!XFN1Y3J{۰>]8Ʊ겖 C;psTWHa! ({',5OK) "z"żyuiJَ+4Q0, {Fh㍊+1;jؑ4Q cHNMCi4X KMOB$襇Mu7ƧZU#4Dt}]2#NMt'E9EBMWb )aԛFT-40zbT*L(uT4 Z&ﵿFqWEfՕ TjKX{|ZZe$oKtS(H>eQo۾2!`\&\ڬszu͵v*yk HUa~\ PFRvt8~ Z+hぃk[wzWC)ᾗ U v=m폺 PTJd,}~3|޿UdIu,͍nK.fhe&3%,7r*ib[,l{`sxjZJq}@+RĎ@XEmv{GYM$,F؛GLҨTP҄Я{qzwÌZlQ1+"RlESUEtl6sj|jZm؁sVBrF2߯ko`6_{]t+,r ao੘I$^>]IHLQ+jd; H?й,C[^d9J^)wMP4?ǙmuVQnEJ *fE܄o5cFjKem,a#b_(MFV7$3zQ }Dd+yՋ ܁{t=z'v\rR3aFR*EXj3ܼm|A*4հ*M=N>!)$ &Յmbo(1%TImbCU,²nWa&c%,%I#͵ ȅFVA굀H|pJg#18 Y`oyf.aкtƶ6\u*y=,E+Cea{ AΨjw,rA\Xc55+ !{Ö,oi ķbV>VFK>Z Rͩ 7Db ۔v !=\>rvBlYH:cMJjʷ$,krt= F*7(2PYwl;\c:eA{{{q( bȄ\۷2*7:C{"@!*ѐ-oYgPin;\127@+ЃH56չ(Qm'* @ zaO4@㈌`M lpStI!k@78fTO"o@][u(QDZ;bC(bZטE.X(3.2iq,~":]KI$Y#҈L|G*zWe1A qb=z\q%#E,RF@u;n=1Ҹ'79zFXuŮ 6;n&)UF^UA@vIѺ@ֿ |4U12u_7QHُON@/o ?ZI#O=l F,+(c,.[vlQ<䰬RH- NqXhͦPVoVƱQE#9tca` _FqG욣,9Jw%IĨf/gS)"DllB`݀~Ț (C`׿KuEuc֡M7 VH/g85us@(mJԴ]g'ӮS*v6.?o{̜MJ&jA%:47#a}+pPE4z3=]9VZsan 1@j$YHk`‘A]3#R]yn6$.iff5 V́ `sbv\ I1'h<۶ 8j*ZU/;_7b"QK`R-aZ*(.oGNخUerP4YH#(s<%"r _bˑFŋ/.N!r xR 2M Ѳ7? 5ft 1SǦ8b*Vyk~#8VV4QiH"7k9`z RGYΗT-."^^ح璓^R6t̫an@Ydm@>c|h#IBIrwq_,E*Z} ZG\K:2 {`Sn2e-c, gBD.kcfPWTW pG'$+ C jU#hU5(/+AFPT=0LHͧVo3FBj\3!Id:ȶ؈A@:ޣ (eX-pRKG{1 m8 Z%H+NE#k*=w8șW!&! ,#~(jWDB[K9'K08J'aa猗,R)P`v$.p-FQF^j!@n@D1n`{lS\(+Lh (b-,[{w@|W)+mM[L\:AHRHQÑ?pF?.m{|d^:@7w뵺Y*cF.nS<3jKqs71A07{bNCDyD*45Eg M)xIy5FOylt;H 7 F"sL̻(ͷǐ>Yj*z޾sEk=/D}[y} B2roY=eUM2SR$ Y.scou@{hu5к fE=WF5X1 `"$HX"01IFIR5 ۷_\-$K!ѡ۳ RQUX cc }6ftϩnTm6QnQ+f5ƩcC{:ն,,lPtP4hm!+B 26 x#H`fk_}p֚ Rz Sb74LFdr.Xo5u*J(#AuoCf~Hⴎ>Y(! 9$۷olqn$sF( #VkTԓ ƃLeש5Ͼ*4˕HFiGA:w792 }"祻Lzs] s}qp,͡ X}Żm F-ٯWz&Ho0{Ϸ3=Sv ,: u\rKH5(-ȷl&Wyեk F `omP oEKl820S#u|"XEfUX٘}ޘQdv$!n`E]D+oj NGCKip!LԫTcI8!IَbVnk"`tQcc)^J]o*SfU;͹K$LHoqڶeNWP^m})p7šI#PR鷭lz3)$)> N}y9SMJ۰bEl=1/LJoQ> xE7evĖ MdwmPULt*jeݘ6(EW*o&Ձ߯l+B?*U@d$OX ?\VPE{nRDn0Lz~JAtQ&.a 1M&{zX}ݕvF$/{/D@̣{vi5vV <^ mIȎDEObi/9_޶\8R8h`t0H=U%MŸ|]8O*d.fiQɿ8=^[Z U[Q>.Yj$\pO:&=Ǩ8vր}@v- hTz>yO1Yc,9qɰ #d@J{}^,$ap?9ф{0:T9Yz{>̥BoߩxEi|Y7]4DQv7B5l/ncBĬjqp7ﵾ3WVbx/bBqpt*9l4CfQ6a鉚6!)8^܂ ߹vƲ & $#ru' tD 9cwV:&)-*t';oCl63LmA'bv7$[았|p $Buaq,+k46rvT2Dh"ߧ{aOHЍ2.PT&d}.XcTpSTZiZmԁj)ciZX[fϪ5h*mv=A)J6zw%bĩͰS( @[p=u4pG1""i!P#i f[ǯ,2We[bK,#7ipcU^l+3CY-`cbO9w+$&P_k~Q;M9"F$$ 8RE49r6'H0^Vc4V]oN(sO2*l}:A;? sa[rNм(Yʠ6uBXV ϽǦ%G Tj 1A G<_`b3!^XE c{oub3w݅Ai]XV5*7 =~xTKN¥zw`y8$G[1 1ʒd% W\=UCM,fUDѺcbMRWEH}xeI阴,݇`SK# |7Z`FёsEڴ~amBGƒ{ <*Y k&?$!}/B@@ \{{^}|.^?:&<]DbQ b`є-rmsm"jy25WE7\T*N\TeEB :AŻ5|6Pݤ%z1묒) 2ORkl8gQqbLZu-;|YXt 8," %ZScv+ B 2Q ʱ7D1Yeh0QC}l@'Ydz&RN~1V#BBchI=~#iU!ڵ7M-kV܍i.IOLe_Q2b/m R,S(xePnva6|Sο@Z?#**H#ofoUٷIbdHwt=-ќYeܯӦ$[3p( poe=:/03%:%d캯v==N#>2Ēw /n|vA߇bE<s;[_~:`&[-o uW54M$$$ԁ,e5!Dжepn0đ/>&Ou_G3ƾcӾ!3VEPfX1 Z!ʞPдRT rÖbY_gRQq ҄r)eU>M줓sxqiD HLtVaLFdus/bb)/7`_C鋿 D`8km*Xl# qW+J$z|sN5Cf>#ǝv3bܴWLw'P'{b)%*vF1!5Rl-xQ>GGֻH59K kX=LO'[BNZp+>,zn7ž/?4*}-*Ċ@M>ߖ zEeuV$l,0-k\I T\SЇ7&8{ܕ6{c921 ZNF)%rGS\i N?x !uF’ǣ\d6rwM (BnĂh?L U2V"j{m| ]~2B&zn2B>n%Vv[6!c2Z6~Fl,Qm'eKm~v(ˆliөGM'&#+&ܑ( ѫLe`6FU4coL&ZsH%~}jHf T:5S"TS@.1$ՒMzD1kkDp@`qgYN5KRMV8ƇL#DzROlIQkQ>gIY6Uv[=}8o*.$i(*Dn$[#jtVܐoВ6#!bpԇdhܐ@,Q"37$Xq+G"Jusp{tb'0̾U8r|R8A5bCJ"UH`?_ҴDhI v~XeYH%Sl Dm~:H"U\Pzu8.'XH"u@zw1G LXz#T6 t"C"# ,`8s}PԓI!Ib7;"}-Eq׶$(յ";fUKJd(I$6ޛl-hSPi\hP6?Olw_R2|?IWn ˯g}btSĠ겨L* I;L FӠT Y{`L4Z aQ~^{apTX>[N~#+'^df(ixӝlv80.'E/f=zo9x#8\~}9$sVv@s{굛3b13AmQ6J긴ܻ[tۮ ԓ## tP aᙥrB뎟ON` B:~8<9\F͢ n=1jZL#l1tk[ UKnF wh db.z^ǸS̘FH !q^@Bay ZßxpQj ؛a+` -ȿ7 eI" @F{w"NG)فؕl:9@#% ET3LdbuǮ$G@7;[N XdDCGIs)N:q|3 !Da4R.8yḠ&{։KHc^$H FzPţd 5zĭjU[iigbdVBǾ3%Zk6l= McaP-=m釩G-{{t1哰cb]K76 +\*>&ba0n*1'/VY⧂mQ%VcC#N9WR;ciy.{$!ԟ3Ǩl-"g wTDb"`tSЌNe,۩xcX)#{0"8f&8UY.M}j9~(Vz-,(>TD2nk~nlSGDHפǯNzaHh$fvSA5#)U6Y7l$2ʑ=#1# ayyhډ={c3"h xTǘlT5Jhh63/q.\0GᏽP2tSo<ĺs; ,>1sdF2t %bFpheFćGէcat8ff#s!-pb:M{#m>f{!+bb2s}(J-P>ϻQ:H]Ɔa/BOL%^0B2UȖèL,D}M4tLn(s}}|EBଐDN*ڇ0,*]ȱ[zkU#vVS8M!Ĺ'H[_} ŰO;$1Mh=6-lR)4UNQ=VN& 5[7P}=2I!9 R*R|u ʌ49Pn3]iRՔ,hj:~XAB$oc>PFa15D)E1?][o)H [_b5T [qFHgN ){ 麍vb킨j9.}XGA G:0<6#Y!i.Q:]w R@@Rx}6- ُ|1(P/ZGc3-"Q{z&t1*kxd2}s!Ce:ES)0 Ck\Ee֪KXo5,@4CaS4FڬmKb_A2Q(PBܝcTFҫ*Ѝ !](-v’0Xj CfeKfWV6|MʫE)4cvjy+c1SO|Y2j:M5]:HbI>qg =bJ xdQ/K2laYB&Kqk|BEDtg^q߮]l:#u KwJ|WC0K#MW4! #e[7=~^"%sXi23[c߰?Lrů)HznPv8IVTZ$Ya~:ݷ醒8޶H2tTۨ|cr@í Me82X(1m=؟\Og<Jd#9YopH=v?&mI=4ˮHΛ![ l}60:DZ꽍- Ѥ:kޖNdccfA^ltj7rEn;g iӹ !!D҇{Z^(M;{ahG"+J@CA YB1e[/3CR֐GM?K6vy b&р;o$4JLwEnQ=qm 4Zu/b-*ѸyґXn;NȠ1Cf)m2܃2$pNRv=fs\\zhi@Ee@qhSkĖWpq!O!JfӺ_nSH1(/Nɂ,q-(=CtY,I©GI K5M0Q(%jJ; P4A>UD$lGzc$zDa%k ckL9HR] Tߘ^xv bfGnnBcsYvcׯ7TTN)hEXi47*,5SD,5d_",Pu6& 򲝬><54`Y[,(j|DFU~kgg./t6l(PCoIDI 3y~#}{0(T:3*5]sFh"#3*,wNZJui"2,oq+.qWYOuiw7`=؎`u!%۰|KѼ6] :wtJ,fCakwq5H$tRM#8zyu(ɲRH}>,0-›*gNkk " 9]=1E" $ؔ IBrINc k_XQ*S5ة+41XZqe=OЃ\zl̄|;q~R}M:6mtõ2A;G<*Y 2U ) wlC(ּidGFaMo; H(sboaS.a2Y6lU30H.9d\۶8͉%꾔>a\y*Nn ad|z=\ KM a#e`o{$#±iexzoHkF`GD;>P.C"ovŶIbY("0? B\(X>kyK-feqm%Zv i$eo`FPI?;<-vq)kt\1K@ U/ /r_G[@$Y ek^ jԢaҲ#NΤ^Ȗe߮pӺ<JdVo7\S Qu9PywÑe2ȬnX\aM4!k}mÓCF tFy'H}W;[i72@j&c [O\Y4bAM6o\ TK |_li$'KGI=0H_g+|' /V%UZ}l9t$ȻnKq= !rd!uP68YTi&6A"SܾB6 ,-'`oqfZ EY"k/e:u>~dInz^y o~ YuN{?i1f(jc1o|yu)\qm?%1 &Dc{A#LUJS{!nI_5߯Mc@*r@'_a.T m[z <,Zŭ&4f(+`v )D ,jJ{܍ӹS$G2]4kmbz`Qgb4Q`Nz}mæNSmq{lp8%)+ iAܛ(spn%ˁ&*#;kmc5J#TyX%Q~c*D4h&QHm|OM$ X%I6E>c;SD{LlX)y0!vK\Gy9ca-!qQV)?o 6㟛T_mŏAaً1#̱ E]0-snq CTNIs2Zw$uH^.>Vÿ\TϕВ,w8r T&p,lg8uN䆕̕; w}s GHŽ>38i)CO]Grc&!i`[޸CQyOs\v%\ 'N4Mmd\IJXk ]LT 'ER GP "77ϗtFzʁv>EY4uی5vARlH.#`<ҝhBIG0XYXʯ0o7D~po[rB;0'H}4bvÔĘ G,HdӲ{zagb@U\j>yDFPc$A ط 3K$-R(1+RUվ=M*̭ f*l ƧrơBiFX+zcE A/ER{)N lID 9%MLjBqHڮaYT$}SEnb_UnEM$t*[0u!&]q @mQZJʼnE9joO>~Qu2U$XFޛc9QSHmo&hǓ_Oxt8[b},~}]D!C@:V&ů Nyr]QP,%tXѭ >f>p2@<ҤX2r:Z~6r?-h@YTP)>x?S"OL O@cW4)2etK |,vZw`PY ţ(:WVgb\.wөt<[b.j sc!e~DE̲y&I_!$J9Y~X i'PcɟjҢdE䢰 &XamRi(t6@RI RZb,~vpB{/荪.9t6!-{ሦa !l<7Q,4ve6&<ǍVVcUUԤ۩:ZxN!$~ݯO\b C4QG@3EɣhդA+ktO[tX>"i`N ׿\<ЊhάXXnޗi0'"CDw=|baZUUtj$q7PI S.,̫!BLe?UH!A+v, tUVkH)ֺJ GrAs.'pY"S- >b`0PAsuZBr:Ppᚖ̣4qF]#/bOĆgWSCI 8_9$-;4JzX̖Ef+sZ2AI#UkEY~shDY@nTT\ӈB`YFMYȮR *I,=@co$̩" N'lrn2֑K.$T 9E0U-q'K$w[<ʶ#ؤ"YIpE;ds#&&; (aZ UCr}(9SOO$s+;FM42v`.l-9aFR\ǽ|N)MQ& >Ec.+\m8Dp-kqP"ZS5u4LI c刺R'0u.oLWHR&J%A_t_yȫ# ;(.~t4Hٵ3m@hԗwحoEE!Z$,6e}@!@`vM6Y8Ҏo5t 5BH {5bC#haE,U9CO;J줂 mo8h1 :F+{QA1XX4&a^AU XM;mma-n}oacI+A/}"`"/ yw.^18-, }L~W, Woǖ**XdCi [{⿞ֻI:ȱD M_ e5+I3d@ /kfi~^eCF܍ᆡ}L$ ͲJIذ*yu-B #Ŵoԁo\fU&_KJ|5o*g29>\Q}ޘK7+ 117I3+vRALs覠uvacȠyP9JV0 ;}zĥB]㤖e)abHm{`GĜb l*pj4'׽\cH-m(hf8b>,i#a+{4De$* Wn密SBj8Q;ƙP)A # DtrO@= iHK|2X[~\-jI kv[ZM s+ILj>S_km 7ݪ SSRi" unYOo|B'r?LTֲG5:G\EX4+[6<ТZ?QfIOp"#]J)95TRsvaܝ~J,upMp޸& hŮ4;Tu 5n<(.#gtA/ZCRC0O# c~f[NjXp }0*p 2q03 E 8$k*8 jJ0mF*ncEq*ἶy`WsFpoE7yFde!ߺǖ 9jCFCOW!X\Ci 1m1Hj,I6zb">4Qjȭ#]xcyHegl L#E8hlO*̽IEůS1ȳT+Q;U_OT&&N\=HFtlURTkF iS4'IK17[1K eOyJ=J|b@䞘ÞTԋSZC,jEo]Ĝ/OلY%ykTElA 1/)YER2kyZ;s}j*'f̲u0p=foޞi(:Xj;kwpF^٬ ZdwXW8ꋖf9^g>[$iSݰ.gA_UY_[UT5JH!i\[ItlRADeKrFw=;{OxdH$%t׹aǥH1}QC1Q btjXJ+Sa\M}0𣨊ѪE4:7K7|a%kn_$4i5:E(`\)f"=Ck "{ąIImwUAJـa0)xa7>U{ tyx^4 `mM L5 r ޽O#*m^"pI 7ep7=,?@4%4 j4򪎀c~&I bLk_ž3)I?!C_l7&lKV040WAx Hi3ы ¤l߽h3꾞P gz ULUA+!H G8cZ} 'm^ĎyyZlhNq]O-%3-DYE! 4[IRl}*vX̾5Zte?e >(".Xoe'ضqkI -ӧpc!sD&]Y+$,Q ŕUUlBE*i8n0-8-o㑞H~ T)q-wQ^eQK&_cTJ+3 n˩6v5Te|O]UEU]P{&7#BX]M9t DȒCtiKcu 1^Q8I *5K?kHQ]. ݺ|?Sxe\u <޽uȪ2* Y9PJ msJ/2f1dN51k<̪n1L*}E-8H{_lH y|œ@29#`I? IK|/?pѸRfaMg؂[؎ĉ `: jIbH& ۖQ>Y̙N}c4 K*"Pv7mdDի\3~iSESM PȨڜ1b|ka'-38 H nY*ArH-O?||9L8}lyBA.lI+=iE5s2 FP ?)/EWiCNeJ}T.-`Aͮ;w5+D\J&D̘"vq[<cp5e;eܲ^6+#e`A';<2ڣ0E-336zX{atFc4:J"P|ڵ{S4(Z )hᥦ(2ܓ#gR r^zY"n\lExYsmUO+C)UH`T$nZL7_gz4J 8FgBtj`'$;cn6¸'454ttbs ^Yq9& فbsҡy2?B\u*9;u \nn0p9L(I2vhvՈ$٬L7X ր:8'< ߟk[/9n`S~şwU:&>l@ԆH+5.CYGq٬gie(ppi۳LߌzP5Fۉs9+2ED;`\PLGj#Ӛ 損Gw&?Q$犕fS(@nE *㞔QQwqmT{~@oh'9#8@y!zvXT#fĩl=I$3S>1J9zPjxjPECgEFo'Os}Te2I< ә2rңY(?a[US,,S*`z(Ucޔd=)Uf.&3UL3T&S4p%qjlqTocXvhA2OjB D0 V,S ^oɼ䌁ީ>`$ p 9A,A'T}zcަvFsҀH#r}*n zs ,iJ5@#>UZV8BFqw _cYR]V%i&)@&8@N'۷6kR1 `gր:;V!rkn{hs\twVd٠n:Sěk")qր/"uCI@dT +n`@ssQ*7#$Ҏ0ğjvi(6 P}aFԓBOPOu 3y84qNM\sX19%6끟 _6婻w+ TϱRNjRRɨA} ۯ9?l^ئ6j j改ڀ$UF(P'iķ5;!#41j>;uaOǵ4VPp%T*w3ۭNjv֬D@GJPjFXPQH(Ů.1TG8P$1 كz7,G5᪬ofl@I'2;UyfISO/T.pOAOzm횅VBrZHOzI z~j!*@ UA'9hh۸=*L)RpSV٘|ݺPG!zVՓin+R؀@=hnmLՕE8El@D^)S3Jnڙm@׭[%S+Vm) U4.g Nҡ%eiO @DycO mI;XDB"*pֱT2n3!zj慪Ǩ6V5~]ß;}hoچ#OFOZ?ܣZ^`oZN-u8vfWޤU@ab(>/ ]{+ǖO-BԞջe8FsZk(^<|;,- hec{<!ۉ\y /.x@܏tUcaye=zev}Tδ,nTIp`?twvHCȒ|+֏@c 7jƲM-#cOL|E= ?d^2=Þ lܬ-lav'چ` ׌bNig_ac$lȮu'3Yq YCHޤy1{I$cր$g$u;~"7=Elِ Xt'ַ,lPGCWBdUX *¾X9XN0j-V@I2S"NhyPKaڨ_ig ;W⭷L62DhuZiЙndUU>~4C gn^KXI?&R)%ܟA|%-A{%n'?{VFOh/^I~f̎ bl$y?ӽyƨo [@@#ka$w7b->݃Egj6S' ܻc<xhm4JP: }{gKZF8,$N6gn u2kڶa9-Tunb_꒤AW$oAoډ3VG\j;[y(r+Z5Ե'Wɳb[޾P[F B=n7Ց˹HW+(6hI1&9,{O]<1J*)C9-m}(+``F~aܙ'mYϺ:'YJĠ?v>[|%+բ>Z\ET [d0orWĈ&ЍLk&N(VutYwWMͩEJ A7u{{qBdU~K2HvϽdjD(6؂Jck^_q vB$IF8WXyotZ$L׭j,[%q<᾵sCmDDN20J+E˻<}WHW#MI&kkk%n[q;XѼy0ԒROi8DF52z r6{i7E r6~mIeg._q;fWk؊y@~zE 7Nܯ-奔'̓&!.٦pחeqe ۯN?`bY i܀7If] xkin%o..|Iy+5|+~f.~5N-吝#Uz(=*헅㻕滖_80$O@Kjvַ76|gi ^D.XgvN1}>/8$}`鶿d?-w#rx$ث[8(COg*A`Ild0j j;(1VtpSYF,N=(\y>bXuIY0'~ G{֍h,sv {]]>\tPB 1cf"d߉:Y7.j+.PE ernm2aP$kP~hoq^}xoE{=C'DW9^Uڬ7q EH?h {u00Ne7 mQ^FP…P<֬:zYU.6q8sY>|S6w.goNe.s^=B! ðNܯ1mݫ?Zk$ <&AӐwy@2Zvm!B*y:ꖠb+uxg^o Mb9a{Ձ3ҏ3^jԨֳM62rX l 3qYrIr8y;͖m(g;3Bsҫ#wP۳}#!LӥH͑=* p]$lGXgң?^f@8civ$#ր rjh~\b0(GqLsA F~8*Y3\Ԋp=(BLu QK,Nja8>r[1/ luKfu{'p85uޥ"xnݥ!n@ 狼F˦Y=@ko<#wfu[YH!i;}jG7MɧAcC{O x[XO]٦1__2Fߊ7vqHlls{5 7w+nf\J럼G?^mڈ,6֏{,>^7aCjMGrwmOtb86;6~mʁ࣌('Z/oS-5KNŲS4a(^"'ߧ]1Tux<ԍ9Q[n'.2w_۳թosyf5lDJzݲIGf鑆1n飏;K@{v[ƒ+psZ1ۮxGrH^Gzոm RGE}U=5(FSJ۴:_Ҁ)玿L76H jc'xq#XX$d qc\ޣ[^ƾt8)c0k-^Ș9P]ds4)bO)[=_-VGYhd8,n+jg5<-"^taycLVjnLqY4(^].40 zSU'YY3R+g:r٩(XU6T6^MNi 9C WS:qH;J6)nABGZe8=*[WMVf= SCT?qOTY QuBÊnf%w )VM({,_$zuє,jqҲXqoZ 0 _i'' jT&^h]-Rpk>9#oZp2>UXLBA=_:Ng[M ejP,+ FՖ޽J $lWpp*wW9l`u3 yrX14i]gץ/# IT#P; -&@pik˄85DŽ=6y-֡+nяv|E4en .j0|Ü.UuP15 ۊ67F@\#g] {w9"\Uyc&20qުʸ֔ Prp f<^+r6p+v]`5s?h#ߊ|/5͸V:=F]*T͸lfKfjֲ+ vئQ#PDr8%콽@?u١Rʶ6ch'9׵pzT$ )BV k:(K c;n UHh p&;!TF2~-]h+CdLWJY~_9FT2LvTрSĊ=@UϽ8PiQ+cz/z0q՗8z) N(WdC"xmI~2*ޱ0[|G Ќ Ҁ8 [=y;<űdj>a7c#"CGZM.>y}iݟjAހ%DKӠӥL$ 3bFޫ)08zaqOBZ$qz)0q@P"1ޮ$۰=+-$OhZ'VPAFQe']e6BLCjEy (;#CdGlLIRI `r횧uXvɨ;[VkՕ3@C ާ񦰊9NNHZVeK}@m7˻BNp@#Ү bvֲo} $vI̼Z-^Sހ9vxwsU% 8kP 8,SY?)Q2 qK$Tr{U6q.sP( }kl9=+@ΧE7H,aZ6mϏ^ϱ뱻^_^]gY@5cCldҝh4vwڔ-]}ucqYH06#/7D|vlbs6yÍޤ{8o4br}nܱdOSvT}mqkRTTdH c~Z^⑸00 b[ $ uZMa@ PcޤUe++9QP;}*̸'Vb9 wdT,:>+2+!,@<@z2·i*ø|So>%2{Օ -mN]Ȳ. *]j[f忥$hǃ@ |ڦ ޢ#i=N(jHfG)s: W2OCSrTo#)m4.SEګ68[A@L)&Hn0̀zUȔ8mKFhYnhn=*ռ,W9j+EEe_E|51U㢌7GHJIj9sQl=OLUs2 z0@ZMqWưƹ5 Ivh\kr͆;Z?gyg>M7m/douwuZڇ}hG8.:f-o+ "( I٦ j{U'Vyv|=prj|A($|-vy\5|s/Jі$]# 2toK' 1ɯ"PgV$N/xO&Qv .3J'gĬ%-q9k?i{OF1׫!'\'*eUA$|e%Nv[hbPv5%h$T~3F!+ѼoubDPXG(6WG)wF2u tTтAk'@D?8W,~-[I nۖEzíM,5@ἢ,4ˑǥs :cGWEPǓZ>Yn 1Ys6.F'?{ M,hZP#` 9ǡS<jvN^Ko.CN[,c"<~j>֢/|Mk kLD,#dHThlzW_fSq!fL#{ (o&Hij08|Imݢ(RgXʓǧ@Bx#RP(fӞߥ{xnmb Lo{nb,>\Ys2Zo?޾w^|I\jWM?Qo p+ݵL{WV}'o"cNgq<iH#6COO_kW4_n^kMNe1Y!r}ӆG 3_l\xx\4vX( s]>]Y=@:_~(i6¿ ȏNX7QfD?4lݹ~SVr0x2o1&摝wʿ#([,Y `'mϧ}@:s.{f^ cf5)O;\۬_6ױ 0-@UF0+'KCA!4YFqE{~D5M9.U@#dڜ5NYA}.2r?WH0l\U>Es@n3YUWmH&1U] N1S٨Q8Ћ1o& as@$ɪM4~E[Vb7Pǖ뿸ǭjip9t]5 MG>C =b'VpҸ{LrI_!lprz1cXj,mUB=Isb1˶FӤ}Ks{fXvw7[ @o!2=+U\^i7LԀky2.7f7*7$~TċbG\2s]ŭ8xqQ`Mq v@&2T{v M;bH2Z sAG D-5 F\M"PC=ک_Yt m=*wGyY SQʖ*^),&NJDa&H8砬Ks3 -5)sd Mei^(am=įJΗ@wm~WMf icZd옾 ϸ}sڑBcVPX<|3gZhFTS9 {ӵKW@ Z_Z_ٺuX Q?4#jq RpU Z(E!R^7_ K]NOj;EӞg-([0zPSn9^S+6,xVxJw8٨ۭ&@@er?Nw(8e9+J?1H^sր pP6U$e=(R29S9@ Y6W#}UUc u@c:U}Vހ$IF(5E|S? ưn'`NNཫcR 2{gՅ1,I*q@I8rNG9Y[ IVI :)p6:$cHL`=*ۡu6MWpǽBӄĆ*M2)dMh[fg# zѳ@5c$#*䦴10CZqPG@0BK+|b7p+'88y_ @fN*:)p7);ԭtX +$g'6Ok1`@R #vvY R٠.$lt+ώ5r_!M]D<q,Mų9Ϩk-3*C?{vkkr!es*2K ˒Tq޺~e+ _lhWjz_L)|a8m}Ŭd3'$gЎk|=Ũ (C ϼg|rpE v(, 9^cU <ׅT`S^cy @7̱rWq\+~V=<;ox d1QGG\O\~-f WӶhH9PX7MRw+H;U(hܳrqϊ+= tֶgB+_mtsgiZ%ʘ#P]AYmWAdXt;ܙc*03 (j#8#)x}Mq)!ʾ39fM:&wevp;f} $ ` ke5E;T޳ZѴ*hZ%nO hT㎴brOJg+ AU NW@0D0 zǙ.t+o.1" @ 8׭QDHLg|گ۠+RL֤g C* \m0)'={T9*r) TA>fX6ɫn>& uIB͆$l)U=E j7NϽd{t*<ZnUHh*Snj]y9}ۀZJ`7{xZ8h|l=P$^}:瞧'w2GkizҳKKX#= N(m.g lV JׂuIJ8$eKw,많ÑVMͳC)VH +J hϫY+=렻"H=V;gn0psA樌)(~jN֪;l{. ڟ^)juy`UՌXzUcQ>\B1"VڪZԲ @uѷہޝ4i=VDp}i"m?gqj ٚXS SHnJòո >Ռ)qVs8=k 22>mh MCap9V^6x4XkKp㜜^ M.qMxݓvV(QD>ߍoimR=̱E21\S! ?tO߆SvPҷ:i5U2ߜ8;n$E)ep*XǿJwS oaoo614.KohG'qH)&y,N0p#{E֮EklHxC9SѼؔ1qI1U/Z$M"6BqP[6]vL/ĎG˕rF<6t5nk/vX S+W,ut'"b7SCe2Ÿ0q1 x#+WIyc,.5e+n۟Һ-3ɝnCrq=+UVs4ޖX]>KGo+v;Ю?Nj8ڮ ㊯,d$Tt zPl ӽS*mh2֯$ހU+cN~·,A޵P\y<;2p3{q^;Xt,E#'h6ҞTVTmbYw Ո*hү,e] cןYޑcں=?P:++Y[4-mt6ZS@3sր0#g mIqEI;ҺD)4CMjU;QP!7-PfodtE|9M;2|?mesֽ ,DJ J sQn$#ڀ3gTcgNW*+.2zϸ?t"-`rGl;|=ur cK'w Qv5eu:,X ӣ1 ێ6jk9fExm= IߏRycT1P S['h1wk!zP+zs|ͱ8iQ@SkA9= 8e* ^nXwjܡT09ݎqҪ9 'ҭ-q@GQdGu5v{eյM9-u*ǹsW+"16׫7>V5]{Gs)4Dޣk4跓 V-oN+B$Giq0ˬxnvrV 0lV'k͖ oI$e8fn:0i1gQxB&+s^Z=/a8ie.E׉[)VY't`)㷥z>d~u^Zo- qAmuψy9̓GFUs· Jڅ#moޫVݝߘfrvGR )xz=Lf-X()#dUZ(Dg`W'Շ =+-џvP+Cz.܃ӵr3I O*W&eǥE`HzP131Py4شdRkt=#K{dG [".-cll1:@5uM{Xok5 "/##v+̼G=?Ջ9#Pq^85ne = Y*:Fqz8zJC:{P2N=z#Oj9)Y@NmkJXo*=SW||tLb~: DjȺ1g޸OxY}7aG2[IA#9⾀ACIa9գy%|MxϩHJ1WwuY Ut=#@ &pc3S˙Pkhwmu #d_HeyO¼q8c~~O"|4p[ǥ[yn^2]Ŕ8Lh1*W@42V@R|&T0i Vu{dz \32aހ9=DX7cں[+4*GW`!yMh::̷.B0@ֵl󋞟3d .<;)̌G,p:zS`ЮGu Jn(VxAR;*'+p=*D2봚TubN2+>-WmBf;Ws H漇⧊m8-S@u'.6*,@AҪ%'>.oAڵmm l2ٔoh|xy@YGW/Fq@XyL*$*tabd=kUcBC 굉}m%ֺDÓA,RERԚ̔DI.~ZtCi|M6C".x+z0.:kDZ9S!Mh٩dă5hA ; ֢[nu,*%t5=a#FtQ `{ |zV$$tjr;ڀ:;@ uu!5hH#{S=(1:玵Pɻua@dT֩DIAE~wk3)Ó`Y+_FaGS[z+YڠҀK? NrzVKha\&YNMvbe3g1{ eqLz֓^(#|}zu[TdcgWX175 ߐypiu9Lf"^;!~{4[TnCǭ[dTRYjȚ̅RP4+de:UYmP 1i88!b'Hb%GR(ҕ<G%BZxʥ3\?Ҁ?[Z/G!Ama{ƻA°Y@q8Z.|,~+RI"R\VL-~/ u_~)uXTcy~Y<8nx󯌿OMݮZ8xv#&?* $dA?js97k["Nhۭ~Grw(Q6 !VJCcT5%Vdh<>݊".>b=ia(/e...3~u<1c8SXd9 q\t%d{5cRH @1d`A#zUnrXa}*\SOJSw֠8U~#kľ!Γ-ܣ (']:45}՘ݣ=sPsI CVdry ߡX$# !h{PN#x߃JOu|{ / xXOfH8Cx_!Zj4†l(һu4_]d\ ҼkCOpZ@w!N}}mc3&XzBj V_qV#UN\Ɲ=n+fu}~QZ[kuoc]_ɲ;xWhϠ€7R}Z;;Ui.XpO?5Eih5pO實1ޔ*pK}+zPUfW'{@.FsQOmI*kxԶqPŢm鶵!WB͂ hb8t <%\ӥM XP*eJ"lsҀ)l~(~(F EQ4PQ2,sfBڴH-YpETG,N*FH=_x>5mٕzqPU*p)f92 C{P<\\`TO.$T_9Ҁ58$Y5r @{Vlyw6:zWe"nt:Qny㰮WTSz.I.Ifs;G%ڰdbpKOZ_Fߟ\m@ux)ӑ(2F(pTQLNI݁c>804?k⿄sy;q+A?KKNee?Jҭj|Ix7RmKk:I]0dzخ>{27^) ;QE U_ m_<+'a1Wbvwu>٤QvW;XeMvZYdz[ T{~mE -u{/}>u#OjLځ#v?}O_w?DeԜ>t9FyoW}V*ko>"Ɲn4v;AV$Z!HNHj<^e@֯)ۃ@QSD!+ֱ|K`Wm6ƵM fۿ% bnskh7&yui"_ا׵I9FGHxؾ3lRMeTJFjJ: AJgn[һ P4+iU ֹ+6lPsq@oi ǥkE0b[9~*]Y2H׭xcݽҠyp{ #(Z4(9kefIAd|t H/9یޯ0lfw#8.vu$:ԥA=+*S#je\q֣yTLKڏ5GF nMYY@L:E$dQk{|إfS\c5s~BIS]޼[[s&\ ڄqG'p?1s¨jI+IvFNX>/!ONՄcp1'wc@>"̊8WKHr=kO{86p4Fq3LmQId n>Ԗ +ҭGg sHKNeXj:@䚅 ѳHϿVe"XGUwJDl߅:=)ҩJJq@cln0e܎p}}/'EueVH:Z}@a_$B+k[&[kUC&F cj^xovs=ҺJ sМjG Q~5x!Cw}"C@[jkA@⦏sjE`G48OCT S<("I$=7?x=n6qi7;B{fVH#(^;t?0xWBQ'0H)b|@?%8 "86|!HM5Q[\xZ)> {7c$( j6c+:S+5Wx_T|-\vs\Z˥\iHV;s_Yh.Nؘ ?}pn:{p-~xWþ; >Jaےev2[f IwEWk o_ kY´2I̶ Rm#ѳJc&rIhoe%T z~5!TAqb[+ }xr+`$#Ҿ|[́HimiI<`d3ڼßA.]ݗomwflY[:)R)Z\wJOCO 9 oݤGYc\q/WJ0O4/H8cpInǭU$N$LWJ88raWDkgd\;yn辸ckkU@[5ik2j7ٜϗ:Ƿ.rH#8ËXȗlqPd(e3&8Fp!l$N ~>=LuʵeԁOB}H_nlu.n"-apk/ؗOŘ͓MnN@}@@<#9jc =GHKNqJx+|Saf0ݧ߶mo)*8A98*O{}׷Zm OboD6cnc%L$/2-Ky#'ӹˏ1޿6|{rGE5H0#b@q0{6Z5YAʶڠy,[ƍ|>[Xq0ƾ -jU5y\J"h eG>irGj׈uiM^'YD}Hƀ94,KM[Su e앐ًq_x/⎇z#y[ZDғ{fcY$ ܹ JCCiW߇d-CQQ J ϾkkíSm΃[}ޜxO_F٧v.~A'޾S4dt-D奖yRU##8kUQcq?VGJ} 7J6P"r; +v9ߌ"IBwZesRCd#08S} GÜLqJB* ;@`y%wH%`+<9v$ mK\Z4E}=ᏋݢJ'ŶjՎ~z_A}5-S=ޗ"+q>ъERjz@oA^AQj /5Z}_6r(D6E*aPi+ANNwqʌ44 E_#ִΒ#t xa?k2`cB|/u?Ϡ]vYg7 ϯjȻ1U\g'7ր<$Y0#f#1F_CKf`n$m'8+ִ ކ @},^1i.HVݕ~ڃVXa _uo0Kp!xq>g^cJt.ХXe{qMU B@$BϭGȫ&65i%9c@f"InS-Y~D1@F1nq·nimSB2}Zx5بpJ o~9c:5а ng;SiGi 5U`Bő&U`^րv-Dᣐq1*|_} oKE[6TS^?jIc&+A9O:k=i hbV?p1a `:^!9 B!{k!,z槠nl``ƾ]n u ks_uh:Zoq-LӥCifZa\<5aiS;$rpT|hME|Q~vysC&DnGk Z[x6Yi %iX9*q~5ĺƤhF1j<5;h[dOw0Όˌڀ$ G|;}>}Ml?z֞d;UY$kΩ&Dѩyw~9SСlJ&haʻk P 2Y oE[T[soq,ۖ2W$ e7/H.-t Ɩ; V8YD*$ Gvހ>Oqxj|4PLak䉑Lm@ס5?דwy+zbؔnSxNα"wm y3| ހ4$cqTI8>j3*$3ڇw=JgyJGV;u>=rMJ7)1qR4j4VȥP2Uثdt6}Vv;u^9 :s_A|=;\BUSiRH@kX]- U^+~j1&p++"qf1Naԛ)^zPP4勃V 1@96*!GnȎ3OQ⥷SX EMݢ>ty9\vVU弫6v":W]4h3H"eo9?ciMg#FURѶwN(/rn Hz 76UOkR#EwE8?dBQ>RrLg(|~4fLvW*[,nD[ށׂoj`y3Q[\u*Po0pCQ-_wɮM/0Ϙ[1XX7?s̰R 75;5.?}3 ,$o;Tg'#jZK]>S4'#I^Q,lBV++W7+|*kE>wj-,?ݔt?Z Wm`MἜc6iGsmc#ޛwrs[aoT./j`H[`mn˻?,o2[j{.;#ݢ[hL0z²",n]2EVk>#"(Y:d{: Ǎ'G[7ܪIo 2=j5aUh?)OnT[&1I' >q@6ڄ^q{vc\爴4~4`v? h1qk2̲`xOg1FBy71@Bʚ߈34ֶ,"_b;4dG}G%>|LoMHh]}Ԑ߅~xEKMNW:)XahKI,cT0gy,?&pYLS~R>гA` G(]Ow#!a$WVkIkdvqVuG'k#MOӱќ$ i x=kKm4WDVïw q/}7tvXšG?kXLԭVR,VO %sU~"vjzkpV]`T)1ƥ{q}[ ZI4ORdY; +> |]/DC&P_N^I8;Ҽ_/Kеu8G)w 5x;Z^/ӷO"\ "G}@oQkhαI?眸< \r+cސAjg|zLϋ?_ؐff5VگmF_u~ܖ҉b[pwMD-Όpj? ^"?Xѧ@rQ#/'qz5:ȄGcĞdYt3@m` &.!|H&Q?b1@5s:ɯh!-4)@O ~`>\ZIm+Pw|s ✿(h֙$d>b S[<2? tOi!:9bԮAs/ڛ7)*A~mKS@;]#zTBkJH =h/t4J3ϧJECcKbT21ր1;V<իYP"6e} |5>+LlOx8{+H؞O95yMX\F dcʽ!H CJ3esVb^ǓҦ,z{UŃpVc]&*<ޭlcV Ĝcr8ZFhh>Ibd c"㳃#ݷx?Zƣ]LT85<~Z;A?{e[O/j#}/8Zfv+E82(#zޗseX$gpGo ajqW*/r@<n\UBYdqߊ#b&Ы9/~^& l鶹""+" |9LWBvڻC1+jLWm3sҰCɐ2.d#gQ$WٖHT=947kCoJP>v\ne`+2Z{MҖ%BVB ɛle$H͠|ev>P'|NC/}wѬsKd[A"⯘?l~3|CgDIz5xLkž|Y~ k^ngA8VFШ5i5ON"߫̐?. Pf>~ηH폊`$*"".5} -?U[k;Շ"0SS;u~]OK5=V^Gkw|`A ph" pᇏo~.*YL21b ;Ke4wl##uM,L{N|&Vg:!ִm4KrDחW%!˄Q2"ac\JAq^e}O%]UcJ&nh8>aQ$?}eg?*כM-,Y5 E U:so`A+)rkt4¾mq]FA=X]ū[ހnp0^62=눟s 9n j2mw HWdSm;F< KRF{VY۞4 ]Q"JrnVL(cZP9 jl тdd^'iUwqrLVe]=@Ұno-_=$Jt#Ҁ:-Eo0d895etvzְ |)d+j7M .+4@h6p(^jes^.@.gִ =?Q|*})w>E;-Ѥx ֯iF$b ӽ}!7BIt[CfoRo.ECa+dn=F%2\H?vKQ!{H?zmm[T-;Pf#ؠSyՖw1$+',0w1m%+,ty"08us]%ͪ4nF09`_,^y3&wׁMorИ#'86¢&]QWr>Ns5m-l7UtI&KI;3@{@\kLK?x$gν1Xze vFz^.5'\h?B(b bA#0('z@e[s41+ȱbV!xN4_\kBYt>+2qThτ#tzKq2o$M*EFڗ)۵_r ݻ# ݆$7 N /͔PixD:LWY\DR#)'-YFY'Uʠ?1r0D3?(?,#8ca?5KV]D7QAwgހ: y.n-l+9+68~8nH]ּn/]5(G`сG"u;xC FAVT\3n2_ ȌjHh܎4l^H^yde#7n>Cz|iYY 7J2YX징Ea|RYWL]SǍHe(>XR+kw}!pa0qqܐO?2ㆯOj@֒w7~GW@~}N񝾇s/Sn gn7, vNG)zs ıV[$pdZ+SOy_jkl:xbL_Ҁ4L zTă,Gsڟdl+0ڨ:yOYLI8YX2ARx$b;sN&Vz@@=9dguXC Jڀ5+i{-ȯtƧڠ |F\sװx5d(vf鑱U5PH5֛cPր4t؎d1zgm)ZCƧiJ>82@x*Gf `@:xbԴ>r+iK֧b(H^:}_; *X~("b98qJ4Bx].m(un\ vmyO OPzb8e8 hYGm7m\*9# _+HhA"mcrֻ=j$NpŠ[A4C*r8ųi#Y b"2r woj}v}F$$|~57P[K$18)bU8?lTC"$ @z3VxfH~Y$#y2'` h']kjTд[TҬt65;yk% `X7FҼc<}3²xNkh5=.}BXy"T.~4SN|+ݎq+ξ/@bvu,%B:+0Bet>oz0,p(#>P#ૅQGmL:<i9q 2+<.nTq94i X0Pr 4V f %ǘ6ɨphDx4as6i}3YiRG)xe7 nx!s:$Y@q³;|l}F#tgl89WWHuƪm>"dyj]_*'Z&#grTUem(n|ƒ{Ve<ҋ%`r)<`jIoۇ@gMw0@GԴ-yԱny@#j5NfbsV6b"T‘6%5\zW eQWzHJID1!5!~PGX8 2s@vWlQE-H[dUS"DpH*(E"i2E& 'fbu#O",ð}s@%]2{ޛp-ڡ]P3n 6v9S[ڕXt=2\ě@x[ۧ[k֯ZԮd؜)?*s>xPy&F->t ~jKk;T7 np8StmZ/ U@e!Wƀ=yV lJԧ<] Gyyx>չC(CFVۻhSxGLܡ%r]OU(JGu x#vdtP@^1̻G1vL& C崩W,(?^Wnl[FOGE <k̵~˪H][$$pxǭp~(Ӽ\3@>A^uCNZA~Gp@+nD^t MH\-뚖3ʠy?ձ>’Mus=E{/Lgk(5);0lP[kiZ_gih3sZij%€6۴QD_tQ@[G8[۰l;/pHv%Ӳ88n+ݒ.8ZTkK q^ךhxGkh[sQr3POKuuSW'Fzg=),vaGː8'4m*(*5.#CVBc?v+y(\`&йjJтW %x\#)澪uW7Ui\9^/7]Å P+i$1DbyZ> ƙkbV xxQrYT{kn-b/,lV+}RO)dr%1ѬrfUÚφ4/ xy"n`X$rjᚯƗ~,ol3خNo A>WnSMUKlT_=Up曧[x9af}9vvl{1#^jPAsqxp[kY&h~Q޻[M&K PFpYZ)(ʡp ֺ#I&,#r@m_>x2(Pr6Ԛm[9*GR<;6w;e%2"VHJDZO,MT˔D~.JTQsMJT5=O%lkmc95͠?u}5Y[-\a>[k~ 6n.u{~T`;1zou%hN2>Q9)cI%fff1K}2UB*vqO_S]Yl'FH<(׸-k)PʣcrvX%wbKcHۀ?.+xc tBc&DV@[ ^#AV+0pA#vhM6`@7}':̈́H4|А?q2(o6qN? Ug#$b{taU4%f}PG9"nb)]Td] [$5x21nlzњX|u*w,\wҀt0@s `7sT4 %Wc#}vyޓ3l{5eUB2bmҀ9حǵ#/fA{owT'n:WAs)@]l' Ayi/ݤZ78'?5fD2ij>vI-GUfcD[o!E*iwFdʓ#8 *Ezݑ9\Ҁ8dZ4R>Yֶ0g+P R Tz㠩lݞ0Ir@v21Jj _(#hcױ;P[Ҁ2Ubȭ {v4 ucj殧M4 QImVN% @{Wk_h*;ҽQ̏%{?ڄ?.@WlZA=>wR@aUpvx ;$2/*J[c7?ibGSrkV 71<;]*8i.7QT8@-)eNdW#`ccLNghWGfI$Fu0cuIJ/GNp* 2JFA}|?P96K;1ҵ˅0$*P>d/Oju yY cxq][F2Q%Uw1urYc*z6GJxETDS?|Y;#u#'݁34HZW^ZE#gJ9)6YY볻½;{HX]":}=@_Qd _ |xdɣ2Fc G$ Go|PY<ۈsѓz;{6e,Ya+'F7678hXDep9WKX09@wzw b h1RCc5RUܯFTIxVZBѲ|kM^H 9@_:C##mpuݟ/ dQk횙r$hY\`ջc$aVA8]/Ul@8[Yc(@vyʯ"X0kggKa`6sYsFWL g;%m/@^eG5k{hYog0 ;lM 4[ɹBe+ w~UԴ]mV չhCA\WX=6N,a$r&Q#ܟ}xz=ByqՇΒ$e!jokv'O,Hlj6mtb-ď4Q,m8ooJG 2 YP@Vnbr:2@s[lZ cn /,ys4BTo04()8FmwDydI$*ٻ$_#mڠ/q 5s~3/2~hۼvdZvFA@ǧ~ypCFALd`0GN$ !~RF=~'Rv z:[Af) ?V-bxgc (kQO V%dhJc{d~53beܣ"G_g FFd+os$j[ WlbH8XH͂# o<ϰLGR(&EV0Lf]Ca$H'r;x֠HO,悁B>5!yК$$_~6k\Gb讷^ڋ? $]TQnԯ8?Z"RB2;pmES3ar~5<3䝡y-L{t]Sr?t =8mj" &J@صWYƓ;11pwKixdѝw|L_Gis*ū1s(Z9q:B8]z=rd=-E9OR\̊e(xV ҖX`abdXwu3]H1֬ܤZx.6"!^FNpMT?+.6%61ޤq7p>ꏧ_œYbQ~QÚKʑÁ+GuѠ,I%T?T5+7խnh{f%I[RD-wt/aQHcK #yG~Oq|l rE!0-歍%h$vubFH<{z՘ '[xn6рU?Qm+nGI(2~lsTP,=] UoVN鵛s*C PH+7OHEhaou϶hwk[xP]}EV|?˷sM 2-锕d*|wU j[vec)m2H`䊼4]Hdr`x[!67ShBNfk'8ڽMI#Eѳěw=;umaH;ce A?#2bE\v?Q6%HbR +ᗒr!<5*Xd[q !' a‘ې8 u+>N ɗ86 =+L^ET0Ou% +!F1}<(cc5*6ߥtk>Q\/%cձ\wu_а0ń$k۠yF@lqҀ.[$Q)ʿTpexT/v)Y6mdc愪@0wz9Ip#njb!.v{ի qRzpNsI%"xڙ*$ܪ?wkFB;z.QUMV!Kޥd_7͗O&Hw*ua7~-&z~VuåVRA>[Qژx¥#o[+SsߥZ w^TyBJz |- 36Z=nh5gzr [rkEpGYIx\@*YF7QY:t>)1LK)fCdR[0l ;T!Q@Z^ݳ#b\|ݸ1eA;x]r$aX$UVeWb2>5$mU֬Z A ;RMhb%'Oc@:|d Sq]%m:y- F1ȯD51e5U~gAppXg8 ,$C95=l]ne|6q]b2xeeUel`z3pz,ծUM;Zq&F6z;y>'ytio3#Gr$ nTIV I9><~,x+X廐5ey(ٛ MrO?Z2Op8 [v>[xd7F#a瓞FpiϥivWKˉ! rKw[NBۭsQNq 2h+at,;O3oAbIPc{5d9?p6iV~Rz?i/krLcl Ýw~+'$ѽš2 =EOͣ^ջdV&u]1&/h ?UQs *6~^=+hMbD,wAXkHWܭu,222iRGte~\sͱI!h>th8WXL|YݸekukK/1}[2n[OL[>)6|^y6;4tʑydva!'A ZQm(IAڹ/ltv KhMpYXuP 1s4]PG/Lnno*1fZM Zq!ˌbH[$1 ́VhYg0'-2lC: NJ*C}h=/fzPDn%;'e(0쎟}:z[O4A LpN;ו:Rmv'vVa!={;7̌Ts@V`rwo2Q]"(@LzY.2.w $cI.<'ƀ.n'F-P=y! '9 6}zU2xH_cidFYW{")K?k +FvJ ª1*y ch2G*y E?Z +n.?7Qa)$pMrK9?x) 9ݠ'VXodGJ}]&P\cR*@w{t%8n)$i<_rn;ѹ 0IzФhgϭbPFNz֥1dz+kXh[]^rb 3WbL6OvPj}zP,[&+挨RH=q@dQXQMޢ>fNF3Xvm^~jn I=ެnUCP.I z}N3 p;1Yڻč`*w.\E@,@ryFɧ4=,nBzҴ.n"Z5x$qӡTa&8 Z\;,ٵ ";k-+3]_mܸxlFRƥN"yvj֝x~ݾ5vg P``vm{XuG$Hhݾ|$1׵"Au9F%c@Oc4 }÷0 qPƴ|?i+}cqc6so3J97)Y#EuP2Սi\iF0cX-<;O$YXG9!`·@\ ܊5ƙp`52$nme`H #'FSP ncֱ#U 6o56W|;ǟCX^#0m)8ʼ6 < t%ǘȐ? /п3,X Rq^w]<f3) R KYhBy=$"->%yvIUiDNQ8ɐ}ќp9 Z S$)cdcםlSͻp:Rssbh.t[iy1^?feb` Pz-ӗ 0nzu!w $ ? {m$g*u^ۈ.. cHt ]+h[Te]ȻfEr2(yn.#I\RLFHzuX]$pN:haǻ49-IBD"B[QOڦ@Οy]HēItUu $;XJМ٪a;#sUX".fT!ScΟU ʠOրm`rTsjE؅['ڧ 2+s5:g+vWʼF 3 .*{r lTfGX 7(6_GJ1#de *% 4J3i׹?Jk fr_2U+0wOSDFhGc#{j8ܱ-!q~_ܠ v=jH!`zUTy PާTM2czf$R<8K${caysTQ\IF9nJrg;FN+G6bzg?zd7SߥrŻ\u)!]sO#ڲe8Wi(9X#ɿ;;]7q@Zf۞:''>oX%KǮrVjᤶsT(a_;(ǺXnqRnfV^.[K;Hs+Hǜ* K>ܪFp~Qn)cdR)+OC S:۰ue\@NInP:^FS!S,f2NqElvH5MnCg߭s3`df9*^%ϘYd}ĮB(A:IwexUqvX0csVc |Qk.L]zI]V#"T1،~jn2rF07_|= W k60H5btG(}AssW?ĶE۹anӊތlюBC28t _DqUҳ.dQ"Qc?٫YB64xl1oOvˑ%ߏ(yHU^ad su !~aA? }Ge7v-oN5o9Id~F{/n1\͍^T.%P0TvqZυ=WiT|`{AͽǹJ+cRCA" <|ӎF~ӘXFqqvCM#FRZ4mҢWmSN(Y<fIWY6u8w [/aI,N@uq{Q; [!Up㩪d$1R(;,=IULVQp@z#Ew: w#u <}괊䌜 :r36ʀrK㚬-V'rp{}+D7F|SlhŻ1mR0$S!'w P0ONV*F:y9 $ u];`/@vFXUFI/AJ:߅L!gno${ڪy6cmms鬥8sk=Wn6|zיIzPmf9o\"HTJ,TҺ!`2/(qt9+$0ڬRV +.A|ntM)2G b/9QBMX}\3aw*9Uʔn ќg<5vM ZҸ}94n% *[j 7Jj$@f.[q!}:^v\|f̡PKnU3T0I,]Wi _68>'qPt$we5:˅ oh8v#Q[Zل_o'ӂ@[K!ֹ0~ : ߊǵiZ3%~Vrtvd8oQXn9eEg h*MI0QpQފ(7v`1:۲HʂO"ϥPŇNwqLႌO\QEM;Rwj.OnQ@ H{$QP qTHܔa&(9 ci nh1/]O=kIBGP-13Y2[6EDlc8ﺡh[Pu1&6<J/Q@V3)WE`J{p'LR*'Š(gc\du{䲁֊(]bVJ))迻1/O~Q@n7|m°&`$w#V=e+p!rIHdYp֊(Ӯv ZO]UPf Ȁ3#;APq}6ոqiApG"(XɔT2`vPnG1cE#1\9Siqފ(>1a pMPOjCr9{QEh!*,H*ݏj( 0@UEJFIFC    B !1AQa"q2#BRbCr $%3S&?ng'&xI*v޼O2ۈCtreil%q׭x3P`|[%0+.wv?JF;uz{AGѐɌQ !DE&آ|fYnӠ;^Xޓ_Ni{jF1oNR-#US+;(ǭפg Ifd-prhmvQҬ$[Ab-*: -RcfOc IfԀeSc]/44OFPuc]9 (M1]m06@QG(޳,9߭(lqԭKJF~!c HBnv\_NQ7ޥ-?/0=*M^&Cas/Օៈ]"AU];wW\09s52n#BKd>~u,mʁT Jĺ,r)H̼̚fI$;eֹP^@*/B)MguGЅdNmѰCڍFu[1)u>w_zsI6zNШaNm!R8hG Ȃ0l!z\ŰX{˗Ӓ6XI&' }+Rs5Qr&,JıH_<c{ݵ i]T#UvΑ&Y=~/ZR22)ZT~bI^޻I]"^Y8="ۈ+yQ}᎛<Vde'ʕ%\1 j/.lW 9p}h+]"4+sGy'z&#ҲpSM.1nd**6dh]C| b0oT޳g@p^ktU8/.>'v?pNOHx''Q,~<|E \{Y߹v:O ޹k僶E!IP|h z{ M["޻@aU6Gf wa2Csyz/ =1oeP6N 2H(cP19'evN6grhv^›7 +х\X}Veۙ5RA9qXhֺߵ$ DDϿApDzŘ;/`=ƠvahҦzyR:$rH歲:s:+MVe^IK3"Vf۠ފ%4gw)l{k[!9:b#Fv9 %]uO (W8zel;wp[_@ܭq#dܣo΂\YρTx>S$iH7k1A+y`[*y|UDyH~:n12;]*Q1 6;#ϵ/k7Z6Tb sgz֓^U{K!nDRY9z\n(#bj/V]s֠\k+O(ާ'6rz-\@۩J/ʚ^F2O6Fd>ư5sm}d{kfbŋj;IJu@ӯ$dSP7[qF-5mͼ6&I #*OդL2h8%xJ P$aU;՗:q_q`b@Q6]E`*Ϳ@j=[|Q5:.{ʗZ|AP3E"$g,@g8 k [ Wv==1WpsîA`Vj\X3nb)qYJ1S_ L.{y~ҷȑ#2)^e_(FANOLsp}bg{{Z24P?W&v84FLޘE~ʘ?ZűH${ .\.9znD $[5d 1G ܴS Ĥe3לּCuvyv'>'t.iס:eQ= }k@7Dh.g~*̖-O9DeBTeO2RJ$֑; (IԌ7Mxa4 e|Bd P=yZE JRܓsI|BZB.{8MH,X{k0=뽔zS;Rzbb!'sډI\sXGYa3oG'u$ U>ҵrкP;`93ȪŢ|b8:Y8U.aDȃ$ >ڃեIv#+ NT8kb}x43 #֞&Ooc)=rzYWX"|UBTmcz1]O2 @7*ۋ[۩a6Tde? mO`l?ZaF3p\rA]m`9;JKD/P~/9;P ;!<*i6m 9QkmXqEK3JT26XW F#,3T݅;7z>5ʺJ8Z;Ii-gϕCESPx{;xCFEyܬS=3V?\(u]5<3_N 硪.5дج웒\3ҩ[9<׍piL_UWݥ0=AΝeG+PklhH=7?zhr\mpv8ź%]C$T6{Ս"MAQ+u6m(!*"p\S }k +q5=sڡ/ äNyF}pbgy Hzcj'ҎWiG3`[8sOyG1Enxx<$մkbutr\rבOfׅ2RAIkZHK+4X;ޕ}Uv>Mtu 6VA)Yd320_j' Ihw Fz~^ I dv_tv=)柕IP$+NGΏ]5}S%X#P3S,G*pukçLWt[vd1"c0H#mGcQX|$ TݨYȢlmsU1,=no<^l#!86#~ii|랷w0A yKėר98ȉ;(QA0KG\S^`0 z>ʗ-U^Q޾pF38~=50د1*A[0IAW L7?62)uVfB5$p~-cU'}R*@ ȣH:g5|d p3'"pG#͍wo?̟U5ˮp[qM7Ď6?~kFHR1oǩ&^"|5 dY 2.A~u`#ImnA7_6̛jghۮ6OI7aqF7|8q߯j_j6p;NEWG;53]̭匞U@طВ@Un띏}"G:Rd{D}YTչgjT?dCXdo4?h] Sp|~hqp.>΀б}Xg\&Zwt!W\fV;Ӹ[zfɝ#*2ǨIL, ?:l}g-Rs0EWae6Ihk 8Hؚ FXA%=z^ DAjAlk?Ap??q"gzNq[m9xDexd0;s 񧍡u+evyI$aI1}? ˣxU5bY9 :) gn GW< ޭv4aS#( 9ΧZ@c$t: ln%N Z<4Rj ȇWy<=Ő`rji Χj2;g5z.XoMXb,ӕ&rGJH QNGŁ$+N25VKY>s k6q nDvWҟ3xiq'#$u(ăZveKR-FҾu}Q[4GuH$cŋ*T K|=And7wZ 6WV1kHS2jI'>]7~-:kz j:&{&\R&VQ"(SGAP1k:h͂tK7ܢgz.qcnEEHن͈fVl(Iw_igu,{?fU]קjJ> s}Wy#FW۵l/ ps"/+z槖n޴J:I_,mXwIlaIw~gG H[;)ܙ0bmPIa*;!1_:Qs7ou)2"}Pz~TL[iX,fX<`nI$^:/`]L7*.ng FvFn_X`60{eu۝s—,H0IW<^ ?xM$ހU. 哷UߵJ8}&> ]oCH4`-V[ L *9mܝWi֟6yr\9 22ʪr_0]͍Bw-}2yB^;ЎojyjmtGNy=3Im<@pH]TciŦ QUlگu嶂ϘunkT, ޚGƟV:*<1)?ګτV~fd]jGcp#`w둌Q{oP6)%Emlѹ$gUUdg8Ʈx_S/tĚyJf%R>`h@*& o nݮ4JHmU5+V`g..OB޹}$8%U-0r3ñ{p娖VfR'rN>꽒]2DE+D9#/@M~]HUG%r:үtT^_=ޥ ,Wf,B!7Qޭ>7"{ޟ #U"F#'S⽤Z\0| -ةg*zh=KK> v[%o8i,6| _/[7|Ua˒ һYK3/*rA>\xG<]H=H?gK=QI9r >022sV֥/wecy8\DA@zy@oSS}E8@/I>\6 }j:9J7#*[ᣛQFWӻ92H *}*?9VR>~ҤGe8X, }uaics0oZ/5V9Qzǜ꯹ձ5IU4k$ ?sSCޜmxvΎ=گi2[g$kVmQ-&E q:#&wfn_)P}ICrl-퀆V,@'b @2Mg5Y`gS#'($=*Ȃp)=sc̡ $|\B;栾&~-o/+:+`o8N6`=_Op2A¾!Mcsom,< rCȣ|_Jii662mn#NV mseIp?<\pj$(gEkʄKtByH8=qFi`lF٠/3e;2 07Tc`uf ŒDfڬ;iaQkx [A{qeT&JS6 ki ڪdn3pUn0qǼ9uY3ۖyȽAE]}i;,wmq_}:UF#? ;З|Ǘc۱ee$nIZ~~qpԐR@o>!Ґ ļΐ2wbүj̛yv?51-ca#(@R}k̖^e t1ByA\)'$F(|~#ڭ ' WV^QqNc@ R{+WBpAEBXXt_ >`+1gԝ{L׼2=2:ng-#SԁzmW(b>#3DqʳΗspWGwl هu#5G8DNX D~^ޛ-y`F[H&DQPq\zuߧU,}ZTN?Car`× 3P!_( Jĭ(@'fU1[j$yþv:ӖWL(elGHrY'u#o^m,i:tc{N"(yF8ڥ~WEaڬ'3m1YxQ9"pGjV-!Jfl0-?O-h99-G^g֞y=3a-P` dP@ǰC3ΔCK, }~"Dr~Y0 ʙ!3GM|Hxe˞`{9\NmGG0:GAj4uC]8/߻N~!ݘ\FrJdG/i|Qΐf'GIcŠgyL#UIX)&XupޠQT..# rlJnuIc/50H<¥v4@Q8P_=)<Q@KF?J׉f1+\=:һ$l:k76@MCATulH n/ʦ:ѹT*mҔQ&wVbs#cqW{ WS8b^XTcjQgpܮ~i#V8zl8((gulg#ŭüsiˍX9\CbFLISAFCIS?