Ford_a_Stalin__O_tom,_jak_zit_l[br[brBOOKMOBI+3;DM V _iAr|WH ";$җ&(*,.0 D2/4Q6%:8-Z:6<>>G@Q BZDbFlHuJ~L=NPRTCVXZǎ\?^ׂ`RbBdjfhPj2ln wp([r0t9evB xK0zS|\\~dmv1~~`\ ^#o,5Q>HRo[`cmvfGHϵ6a m%Z/ 82@IRNZclju~<<Y d ^+ W$-7*@ I"Sj$\&e.(nI*w,.>0?2468:<">d@BDRFH/J LuNyP#R-4T6eV?XHZQ\[?^e!`mbvhdf h jlnp~r9tvІxٝzv|~'#L--6?sHQ[d"m1u}^A[dmЦ@8 !7*3R;8CLU^#g ow9S"̇c7W)'  { # + 4L < D K K K Or Wr @Q ' 7 7D 7p=MOBIk& P  EXTHl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]d Vnitřní Prediktor SSSRg*Alternativní principy globalizace cs.Ford a Stalin: O tom, jak žít lidskyq,7f36a7f6-e315-4c12-8937-9cff1f0f3928p4calibre:7f36a7f6-e315-4c12-8937-9cff1f0f3928 EBOKj(2018-08-02T05:53:42.270000+00:00   kindle:embed:0002t m Ford a Stalin: O tom, jak žít lidsky Fordtn:om,ak žítidskyނ87τττττωmvlastnictvímLukulturytůčiim kdoemůžeplatňtutoráva. případě,eěH=aneboyzsosx (zákoptanovenýmpůtaǃřií9,ocodua끐dežXodoběelm0ejemi„myHky“ esahujíra0evědy.icméxaždý,budehxt,텹lalvéhlXcháp0vePjЍXspěchuopír˔`dtסلmoz,k鈧ejich částeč@xcita P@čet komerhly,vše8uo9tdkKopoužijeGGGG,ryvků{odkazhpsВ9 onHkud逨ekemělsloShtextedy ekroucel8򁀍)(pmož!i(tnouvckou ϔϔϔOb0Ooi007319>Pqmlu5G@5GGG0011281>1.Ǹ?ٝrek'8OOOOOJ7675>2.enFordind(rivSSR 1/////5450>3.arxismusfpy1W34015>4.g`a?a plsoc? 1946PHumb@vot0pe0oσσσσσ51687ȍй0mPArukzy? 27g"σ86970>Odbop91:XvhybáH44τπo7777773104527712:xio`ipsoučasexom8` 50WoWW4888–¬hbolvik__93843bjektiasuyׄogggυgge4gga4:rav-exdůsledتburžoazprePvusku 6n_61260hEʎu:󓁓táXnlapracx7焗K9059x5.ezފ)dugáce aráceomocná; řídícíazda 87 oigeight="5pt"πwidth="0ailepos=0000219969>Odbočenodématu 6:(litickákonomiendustriálciviliza105'o//.81814>4.5.lánovanéospodářstvPbolševiků –socialis 13wook78847:ost-st@nskýSSRylntitát@?Goipgo0351791>XDůsledkyhfordizmu“akomerBho0kususmuse 20.(olet@172Ep93>6.mysH։N9u 193oߍ541.onkrétnýznam terminologklíčhápHchyǒoττττ4217612.ϋzaevolu r`p178g04354863.ourssvětzákuí“:vZedsam atazemi 214//g////0463819(4(epřipraveRusku0jejȒg229__g____0476905X0(Srefpr(ředek@Piarx236g052895 5'! so٤Jdruhví. 26678P6.7branaudoucidXmgmi28_______0064XY8dkaz.V.SZeneraZ 32_OOODzDŽZ1noute׃ױW???τ???73938Pkattes 337o'''τ''$7`8Vy(šit9blPy 35߃ǀo8p66>7erspektivy40߂ׂׂׂ498ílo84OOOON60>BiblAoktríz@deotářstvxv globЀměřít`OOOOOL25842>Rozhovor Josephemſ(tiglit 41/>V tétáe čohpechvouelmidlišnýlid(ija`hodnotit)a壠omi8a živopčr:zbrY(6߅߅centerimgbaseeg600"cindexpP|470> "818| o1Ϗ_">Henryhoorda,@kladXleéfaotorsP,dnée{ěejmocnějHkorpoutomobilxprůmyslu;8i8Vissariviče8z,pikPsocigajehožhápá!!vůHjPlyformHbaozkuvazu(qskj8pckýchepublik – „supervelmoci č. 2“ 20.toletí,Pátu-Zkoncernu.

Navzdoryomu,ozeřiptaákladěšeho:násčilie škojikapitpsmuap,ohledběžný životphčnoajíitovaidé podstatstej.ozdílen),e.ordeamu0HedeímImikroepomickou úroveňvztahyakoKstnancůdnohodnikuyhýbározboruzekrganizacekybudován@*Hchnutů, J..ӋnsopďXproblémyvoiolitt8Avědynyultua WWSД_XInechá P`svobȀtvovsamo+blockquotewπȗחחTakOH/*nájemoplňov(,dkrývuinፐcestu XrodRuskaAmerSta"`tЄȔz8,jadك؀morálbetpoctivéčlohka,_vůrce7>oiicménjeji(časioPn@lZcho.0hneplatilruhoa8l٨wq0 tudenǤqmeziATO(SSSRA[ny1xxzv8c*globPí“IdyžpépYnutelqr8uثciqy vy蛈(iskZ(.ʡ8ut=azi!yvkz5prbyhmixucelRږv, nzejم*čvdqk8mýlilןן׀ϟ׌Pꯐe-yiqd#2`irerspekpzís!n,epkItXOO"terfonize="5A> `ɀ8mbp:pagebreako1wwwwwwyČástɦ1r(NL6SPOLEČENSKYŽITpNÉincipyoda鎈Wolibyly#xGG)77jidHnyjyD֌ypdiv>1.ǯVeak)Xek&Budpatoabr8nebo špat8?odosudtázka veliАhX>oolp.6d1emgeAllav1Mnezm„antiisty ,roto, že0dn"s p`dpoj`s:"Ilna0.všakovýstup4ámbě.ʋPoC:___׎___">Game0*oinninožHsled PsvxoxѠkupinájmyyȀ{75změřítekߑwooߑߑ߈TcPysHělo靡minuly؇(oj@no.ěhem@m@ew1Ъu oyces emnԀklí؆2.օiitimpvalezichyv0؆litikaSpo(r*aSm`no-RologjmhoXř#Wtůqꇱt`ϔzůީlhtvten@znHamaonPtraci zr2il.ousT emůžexyArtzpů5y؃yPí؍mh':'j)ĂíhviY(lixhok Rk׃PcX_gg?{q٤hauvy0evi@iqap`Zkromaiǀbů,RɩO8Ahboj:azastaviethbAup01imeope@zlikvid:ismus,ig:ztel,ulc(odaerb0i1klady!kore0ndejazypR ěd` 0žX@ miplomHu1ykenxmafii_huamhemˋpokusyii ׍,neodiخcvoincipuozvciӝYlanet a)aXodpd šílen.ic٢`maJěȴ񀈘֣v(udouc:HJm/oo?7PotHji(ocilužVr(aXopzcene߁@tek,y/رwharakte T9kt+UمPmiastnahorhýba{8osuzt'!ڇ˲ل ;leي` unep (J@Ppoxkupinjejichž účȄai1phuenQ̽U dꭨo.:`aAcvaAouží{sdkIjiyúů.аvad؊PPrjtxusuworPkuWů“Ǒ@, želobalizaceako(váůžeýtůznýmiid0orient9naa dosahízájemněeylučujíchílů, reovatprostředkygggscénaři.

Povadžlipůsobuje činn`nohaí,teříejsousténemožné`zabrit,Hjedi:ci,ozvíjeqnežádouiměrem(^npodl_Yhoářׂ*,H`ba`elitvtativji /–jatelzlxskaonečȄe,wkůiQP,Wverý s pomotěchtoQvyt搇Aístuproblému(creál ehialxndPezotázobjekٍH,j.lověkustvuhora!edurmobru galud@>2.enryordind8ri]vSSRJ^ixvel8inigence,Ѯ 11.ဈ2001podmínjnliHbyvl8oSARuskyužív@jemȍm! Xvoji돚X*ů.Й!:bym 9i87yoahhXva薊Њ FutA"dro(akn@omezi@kla(zdxoyAXž0wh(hla");، účelnezbypbhtkul{0e`$ioooooObvykkdybavést1íhdkuАWe,azpPdruh)ovPHl0.icm8YoPx_Y()dlAЙЃzorC%FmPaýtPHkXiýmbudouPѝhikůma8j`(drݑѐPaycaygbyzabezp0ud nenIrne ahypotet(ПtězPn@nacějinRͯo#Lšechárodůidstvaeezbytnádpověďatázkuikoli „protiomuepolčit?“,leveménuakýchdeáljitytoyvésto životaЃotřebainulos8pohledatinýříkladlodnéupráce.

IndXrizaceSSR,onameavzov2a edevšímekonukexistujích(tvíhorůmyslu,ačalaěhem  letlkhodářsykrizeav USAHs(omicF. QHmínk h,aralyzW e4)ozvptRZů,y؋)sYtP)trz’@0bezpečh~:mnohzápairmyůsobjejifinančntí.akzvaيpíjmy*njdaritakapPlPX`bPmn xzlemuЊ0z n,IdruhoulejpA řipravendíYcq[mudvkvů ochr*9 12q胉H0qche~''&i ještxnePjeviantimarYPtHbolXvismu03ahuKS(b)ggf5663WS4/߀ۅ@Ybamimoějliv0dox;nmm (iPicemi)obyjlУ_stoupenctxnHvlasѤm`li8 m.žejmě Rusiincip*Nicméně celmnožisoukromýchem, účastníchendhrzaceSSR,߄݇hujímávláš1@staveYdíkysobniehokladetele, 8K čineeežtyřicerémdobí.ԄyčleΈkapit-průmyslkprvlova20.toělofickoudezvu 8pagand sovsk0epochydiv>3.arxismus!f y8a߀ ނ/ /jgZȇЍٚs@ukterýmialšíPtechn耺 P(typˉduknda؀–li#؊niرa.)dpPprudzȽPbtivityž # nů__^81439_ߍ__^PzåŠ".ӊ`HsʇýX߇intenzNJB(duK,uto鋨`1éháougx`o0uminimáIXyzQ úsiH.ucɣWyt, doemyvolalutRy`mzdyAuoujakoedtayԲnonymsvykořisť whlastso)fáziapi lzabezpečitisP@ůooooooooo">VnazotlXnexkojeYatu̎ bojyochra svjmQz)l:kasárensk؎cipnHPšiřq0@syst špiodržyicii1účeهreW-v@:letx镐`nodbor77og777772 ke „Můjivot, pěchy“u"liosisociye8torahlaš,@Hye偙rmȤuazr)hatstvarieHlebihv!éči切obzvlPtěšší[vȕ,žyl8ůPr rNicxЂWdělkou(el Qev'so.empirychlᠰѤ끇hhy*kaHle?místoPc z釂oup䛏aotixrsledHדocenouržoaznímideologyakorotiveeechnickémuokroku.ekutečnostiacujíctřídaezápasibojuje󂷂u,lkapitali,vykořisťovájeh úspěchů podmínkásoučasnéěd8ko-evolucezvyšvšeobecně-vzlávaúrov9vyy,l9m[hooje,fordismus8aežkouůstrodukPitxe.oigeight="1em"πwidth="0pt"`ign="jufy">Začátkemdmdespý letiЈ@@ěkter?{firmyxperimens modifikpásPpýrobyačel`žjednotr,ýšssmyslupla0žlivlixyifey. todůvHrekonstruao郈klinky:kd rak1ؕʑp ůdélk"Měcykluatp.odobnáa tkazaurϗci׃yjerSodntelo „humanizac=“.̅vedennahpQzpobit/?mmzlepšmetodygOch?????????">Jen ɖȎdosah*NI:plo0ksttvůrí,ꙐýpolenshotHsčinZ;hXe zhHtLLiboЅI0apl!gapměrk`j)int J1qr)_ek. (Vel0HtsYenYHdi), 3.d.(v. 27r. 537-538)?lp_XbP0i뙸 (hVSE) a@j1eI1možehradAdoztj`zoxحY9خ`0X:XQS/žt)o8tyloaj0YrepmGeu,oإtzna8脀amot,k{ekPs@cenpHJK(nxs`^lihڄyney뗚ƐFMjVGBm@1Y*H.Ƃ8ovi P(Hanodpor 9i` zeȂplaklad`lutomKiSSRprincipɯu8amarxPžily.΃á鉈iy9Q00z slep:DrɉLywr šH na GorhY(v,iaxЮtorga,GGG|,xkdyžm`1?é:g`uvytIcelbkktiv@r@lpohybidminPraHaQBz:it;lM HtopPp:"uďytahz*budpzmetky; ocesirozѽjeduperxichplheiací`dnȊv mlou0@časuPvys úHqvʍ(atdߤߤߤߤU4sámX!e1vuypў7pomluvůčhne)SantoflemQ]IۏӖschoptrzpů@@8ibmy-aiší .jȖh jɟa. St0na.okudeměřěst;horpmýtHpak 1dbelih8lidۂ@p؅|,)stejWUPjؔ:!ryTuzavrYdílaeanujícíulturnPtradiciuďředáva8oapomněH,ebosoukrýványmlzeži.ůvěr8vvéýtyichásledujepochopeYlůej1ota činnosti,lastijakěm,HXvyzdvihaiedestal,PigimipovrkAvidí.

Aby0mjiliistorickh@let`nah(každéh 2prodouc,tbae@měřitato,o koniamztenpeltevíráožglobpzakvPtativ8ntypu,atterohědo8stuat(nociál)parazitédiv>4gPcI?aplismusa?oigϚ>Toh`y@`iincipbyvob`kjej؊kҖPJnɊpkoj@ižšíduou.yla@{zsobhȄheYd(9orq.̺Iv yčí!H0Ypyozmisťlxadekroveň񲮉ІEacovníky.omníváme, žeavětěůstaneálo0xroobročinnost,ini!neormrozdáxlodarů. každémřípadZáceႇjsoueslutelné;ílemabrikyeýroba.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">V špatsloužípoleči,okudpracu؋ hranici`éapacitPřesliš časttendensiysleЍvelkáyzicIsazákladipodnk8 maxefektivituQvšechruzíH#.bychoesZoviliy,ȅdilpdetai@sifikovatůzunkxv Pniku pohledpotby[s8pnoje-Ƒ|lehp,ȇneboěžʇ1lh8suchu,eak9j (J jaэ9linPjena; i sPina8 blízk!ejod8zvysoɂDjimzyu;uHpІxst` se;ntizřiPehoulzol땘Iۆpčetodinڝáběy2tliQpů8áhacov0Xmateri0(nezbyt1úsi(yujp">UxzaPehur)YaeyIP7882K̆hu.ږ؋ 949oznan𒘔QzbsoluzdrXAlidi; 3338nvyvinutcH(oO0I3595Nnevyžad0رam@yýXykoدy(jnžijšímslaXmѮꁠ)pěchiQnaCehger`Tytxq,퇨týčyҟplhk8b@,Xionٗ@19orgؗIa!iHmt670bůžemesaditeznoh, 26379Zρ9ruks71510epie ꔫZůIJi 4032Q &Poxd@ЌplɒTu ZýPůben`t疩aplacxiZunožstv@Qʢ;íjmPna(8 sɽOtM”[`analýɳ % pozSýroneyporce;icméArd ۴cىul`d`خ.aav,`ššíPhic`rXi8ud1kymeʣ:jixala Rzx`tiskaArřgȅǎZkhdat7X8mzaopa$ne,Aedle{Эbplet:kokPVпX íjmmX!>ito rdk životalu8zbavnudy">Ksašsobqodꆈčěa[(íпhžsiúkol(odppdѨj8\!em.ИzQ0nZ(vuiXjqruX: poPYqIvsYpd[0p!omeɤestɁ0Edȫ`ZȑAlad.̕ئ běٖsv0ϋˍk(оȝytolik,Sqnaduxúrbaxnaa( Š9s)počítal šrouaXtiahodes(Iýpk߄Xڻ܃iXsHn v@Hadnyou`lXlán:il[mь،x(ed *WQZbYykggckquote>Tentokonomickýystémomoci úsporůžeýtáleozšířen.elkemumíamobou, v případěraněn@pracujíc`mus02uznánovXeschopnýmSmukilenů8d.skoroždyxistujebdobrvalence,zvláštxlomeniPch,0plyj at,také8vykoisil,otoaanijvyššírazAece8r8atěžn uaoden8xvý!ku.inakyona aloalrnejatelHšeaHklapirobyter(`ochybmHlivren:Є1Produkyenodbyoved`kp PoptávkyP<.ԉsouXvyhnu sledkw0tb@ítzxx0DXHHm(okusy leží(miZosy,paciPohsetzڇpoloze.ozsI}H čerqolejo-odoZrýahvr9lidemxXpevňšrouч@alsvoQ8rukama) ʕzaxsto 15 – 20AacIagneto.̉镠ocni؃ukázqj*jakdaqPfabriay1(iyppobavHpȗejichfektivita(laxolik`9mo,%dnxtovár.ikohxopi1i`kpvšxocZhutitas,؝0iȊ chuťídluspek,8dravbš8rychl8ro8v9d.oig/////)(…)ěhPpstatyčíYás典9563 ,žyztav)žšíhprů. 123ЁPmrza@čxmpu8`zápْxbukoRlo4ᑠce207Př1j@k37luh@mýa60pihtikůzbDQidnohy.ϊii`.“ (kao 7,Tr8roje)lp70Հb׏Bez Pr pagandjčtCeknh(XyPiv驪Kiyixara(svůjiskvahaoisqtojA@acuh1své“Jew0ociá`zabezp؇(oPdarsv(ěXHomuna)xpWʍ__]AIe,jg_ (j@ trqЎ,񔱂8ozklad͂Xhp0P`n؄R JXtpPtačěHenHᷠpdI esxdarazit,99normU*uzití :ҎXua(9?e)'nevyut,mСlakc˩©t3@s)ovRzoc=JnؕBXhIXeme0ha7 egradaci;0cjolHluooryqdobron fondy⊈QprH)pezxtx܇؉xhࡊzdaȨfOA"PЖstupu)suřazҍ،H. Forrhdlijbyrokr(ixȚtY,(liro popsPPr 927lfaexvaDcdch. druhat螈1odílױyxi] (ny))las8ʰWWwX )hierarchiiodářůo-/kéládypolečenskovědníchborů*ystémuzděváH.rotoeochopitelné, žearximlouvají. Forda,epřecího0douškou „sociázabezpJí“odBpěstovatarazitismus,deyějakčinnosti0alieorytům.

Kroměoho,fraclam,ᄨnikcházT]jevedmámrozmnožjnemocxQprofesionmi emihiniditami.nozPznvtipv xvozePzhod`isellty:Pu ,matuj:ůhtvořilXlkalek hra)íly!80okud1typŅGAik`Hjenoučá8Ȗ5zajištěAĐ#uuniverst dkemςς˂ýmluvskrblí)eylzBoh`éhej,chyneejH(roter8šeIH߃persuHx ležitýprincipznysu{stup2otc@_az ácicelainak:blockquote71׀Є򄗄omůckreventiv!rantroh,0y0á1qkaola.nيIš,hled0lik@kon(nvhýabsolutý.epxípmeƃ9Hžuje0z9neȣŸnešťasdЌobčas.pe3ur2eayíčipkPd9Xڌاrobiovmˁ0budoucnut vyPP(m@YaؗJmoig`ϓ>(…)σ>PYárXusýt odmínne} ucɍ\l0nXitdYt,hhdo8avu0eɁ`oslڥ"@{vXt`Jed+ úkP Cwrcho@yhnuuxf@;ruJ*{zabnilehkomyslteduklupáků.Y(. 7,Trmg_?=DXarxhmohYciK!p8z80va@xicméH.Ư@em`jádladvyprůAiza!zrgzaje٧z shrnYrsi`ȀpKSSS60-letech:9Od`ni_8$ce!9Paozddc`čů ÚVHbdobgnneတ@uuY` /(tj.pH?Sx_Ym?c?)li(Fzajh75حě`dej`'aȝorlWS.rompt,Uɤzld9blaahz뢨spěchu loPy)etloxniؔ azrez9ax`T`(obviňfXisHamoaHlidsky,saki1omihH. kon!p7.xledc@y:Pjch)Ჰnevho"x(nab;rayiroH`Lh@hyaIot.͔:ȑadoxžetXz1tšíodt脑š9y01tȎRzPúhlxpP`,C93ihVpkXPřkdy dHkaúrazL!yžae!éběti.“oipeight="1em"idthdalign="justify">FordemopsanýHstojersonáluevélastníezpečnPikazuje, ž@kutт@humanismusrácepolenskýchztahůezáviscelkověpkompletnhnpterémkoliajiteHnebo členuedetohinQpodniku,erčheozvojkultury׃`oulprací,3vHonk!Zformovala ě.i'aculeh؁ݙZxa úkorityti;:duzmet1YncixXškodusmrthdruhé, -XnoXsta)viPx٠&, o(ho,a0ȜP(v(J9u!d]marxde ۈchv[Hn9u),qúrazatišti,nemozolá,ĀщPatd.,xaljXrkapitstф0d@daQto s`)0'''''H. !ylddtůvdhohdářaystRuskadx8Pnout!Hxvzhs^`PA%p$t@PtheۚП9leňQmezxnhdů-pozel8&hšyčímžyВɃichJzdrav@samo膑h?8X(itujiPnavzd"libЏYzoděuhápzɪ.velmHěži!lJ8blb`edipý@hˆcesmzmoudod0(íKbr>4.2. čȬaáruzkázy?oipeight="1em"idthdgn="justify">Kvů8problémům,teroupůsobovalao Ti. Fordkonecoupil:

<0pt"׀Ѕ K(慪р: javidstá8vesěýmrimlepšim8River-Rouge.˃*nik{umí9iQu,-pomocnýstředekaášPXyslXdoXjstrategicx.ýjimečؖphodné't{objevaž@卺emPvztahvěcTakhpkaplán.ysٙ@xbHhodělat.edinsvQqa(nsforma(v duktidplikhamý@princi`ˉfungyh0@0P(h.0'''''Oxiste8o)situavdidaroYzenyƝ MrspíšásleduǝǝǀםǝdžDetroit-Too-IrontownGe;vybudn` 20etyod:aeorganizkHdvoky.ofѬqdeh@ro1914Ylkah`SvazuӞtů?apcyklusZrul343ilxhy, 52ztva 45cidrXpylast`agGmgO(ύGGG>JdxěřyࠑhɎ$8él yhioɎux dotýuhelolZápaVirgini9ží@Pvelk% a@eh1hѐyýtmPisk .‘}Jfinan⑑Vv3Įͅsah 105 000aA`lPř(OAzҎZ8tum(X 47ůe1hkl(jč Rvza!u@u)jen,kcioqЁQOhu ucen lit8؅, i`zatzaZށR60nPklʏ hP,čHed Azme 30-4 (nomiHpepí)hahc/.`pjyiоȒ@v š5kus,0hpynBvyECsl pd؆i úvahikdyeXoark䘑l 7Hokomo, 27sobsvagóa 28(p^hڋhžalomavzčánevhPkuqyHuk{y špvé,nabarvebzar0léϬۑejeK[Hcoxodlit!Q`puzxServisqdy mnoli؄{ojýrob!ori|axiɃn8srn؞exisXRbobtnapdhr vW8`sa`suTYBye18ϑsíčH `z@1921(h؆čutpraxXa`incip@Dos% Ří?\azeškJxčlk`zabírHpoشcoq`8lanv(p(ebomjpotuu@! @zav9 h0hletwHimith0hoptele`í,+,8XH *yš 2߇c(@@odQosvozemЗ0uX0P3xǛ;hIpalubpočetaměnstnancůylnížen 2700o 1650.ouladuašíracovolitikou!yšechnyodnostizice,výjimitěchtanovenýhzákonem,ru8ny.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">Celkověarganizace leznelmi(rohá,aždýříkazusbojítkrz řAiЊȀaikPnesmxatezQkrét hovénadzx.exuánosemecitlXyeli8laktodjezduterličekaF.ošlimkamRtřebov0vydihxvnežV;oч`ešhedtísiicestuyhenksoXp)[.eačátku8 vůbecehkzlomitzvyk„ům“,idXbá /*AleXphup@čas(lsAeasněj_y񁨑chradbyaɃiní.̄jniosmi den,ؗXyžjؒdchЃ(cel`dob!naplnPokud a9člQkjdca?4p0j0PdP`x\ožika]Ué8ӒdijvíHpezSjQd @ehX!1jzásle 3ŀ`dnbohromďq9sovL,0ezísk`o DPhя1a1vzpamavaté8řy@oypolo8PmmiQchokomotivyvagóȄXservis mM_؟`samxáklajion!ȬьchyQnevXkuH;pxH(hospodaڂsAtiido`ۊazmarpΊvžd ÄhhH) ú`Coý ,aPIQlezniP0 ﯈zku:قsx؃z썎?“ -on)qkordbezu2itoȐdz velk`sumkWjmǘǀogǘǘǘǘǘVlakyusjezdit^XQ. Časyٕihs񏁥ГhtiHvnotxVڷPفخkaٛJi,cs0th˜S:i(azěk(〠txam쭬PAbaX9íb CeAzhiHelphioeworkc 3p½irganiz89inky.(kap. 16,)Žce)olp' ŀbǏPokudrychlЏubo8AɀRBT0zkazldukity޹ipaQd zH.Fl 2-2,5HHhlu!DtuːʬIv.čxivH Yu3ppeobrantВy3ʜؼꄨpo쁟`regio`ia[cizׂBplukojInap8Zbye, žeeorásnýříkladrogitaciaolnotržníaplismus...leaedychomuselpomenout,oAé䃐zeěloodmínkáchtejnéhȃxuQpvstupem.Fordao ze.

USAbsledAčtvrtině 198vǀ20.oletí,dyly krytyí železnic,zepezvýhradQgekonomiky,etervláúř*státneboedpl3rovmxměšovQzežitooukrombyznysu.ako( aviHhruskýXlibjůymdeɁenažíeztPR8u,jehožacPvysvětlujúspějeji8reforem$uv ězo1991wwwwwAHzhopíšeP auaetroit-Txdo-IrontownXiԆ8QouhranyƂMotors,zhj,mechanúdaj1ːhfung؂aBv՗؄lo19/qnYutomatickyaPtkI(nabsluPb,3xo4ečxm(imulafekti8v(Xntabi,psivndkcionářům(`na@á,čihayvílet:finan餁vyjX؊šajztaB`eisvoboHڀodejeVaPon!mpaМbjasňzUyǞک犯008znilajunkturЁ(rhuX„8eviljisk菀xeftu“xa8N8Ptfirmou_rsesvůbec1tHA؁PpapؙnePjia.φ7Jžalp1(vdo(ǤÊ$A:blockquote׀Г\_[Nejhorší$m 0pleȉhmůžni(zd(itdincipuɠ:ȡbxj 'e.ՆzQ﷘zkaڭ8ořadun 8pbcenyčasmyšlk.ӄsxojenikdo.΀ap1nȢ鈑osobYyvelmioiáři/pla@lišXz)acoѿbalouháONmajlytvr`S|inveȏ`‚yy:hp2DjuXliýtكni`dmlu?za0aXdžƒФpvϑQ࿈ěș7>oigϭXϚǚǚ>NabchaborP8?dtXravdexist fx@piaی(l],teroЂricQ`nahrom xPdom9muscjspektHmaHə kýnepobujp*l@!{OidocPjiCschophpدecuAá*Rku7@kePzukolqireȀImocdkop es䇧pwiIcpou[zfovapmymem]straivednebЂiHš؞7Ϛ>(…) Ř󔸇O@Qa8lyoUfibpDoAo!d(r9xdůr(0exyىomi8kci9(ekulacpneB.ʴzanedbaXp`tískiɃ@srraaosíleníkutečnéhorč[do železnic].okudeíkyvalitHmu řízzvedaly čistéis`natolik,yloožyplácetividendy,akozmazpekulanaodnořioužígo,bYpřev9kcieliotomeži(akonec)základěPvýšůvěrynvestorůve@j!iu@xnĊe넰ipmebo(způsobemȊ iɆzpětčasinsce!Kz5Irodej.elýchpoj!YteHnajdedNe,terȃouvícektzměnilasmajit,atcoHin8es)finan!ciuphroma(dobdsy1ztra@vqhuezـsenalogickhruhyubičkumoc(yYúkorehkA!!oxřůz(uiybudaRchozxhyramid.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jfy">Pm؏clich)epvk.riيpáis?emiy؟ebezonzultacye,tXjvamo8l`ápOnipokdajíqo0Ӄ vȐ9ěYќ"xačuؠonomohbýtDvPxtaqXli8dhМ8norem.̌rzukhњIiku.nst0\j!hp*ohl w1rušaTd.ڂ 8@l za"yd.íh pracoPdzdraxdskIum@aokol vchusePtynhzdvokXů-čáorganizahobHrK Hještٺf`hlҊӇy@8ItшѦ#aragraf_!itburz7]џзzd8ϻr`ЂzqruO@rah(ěneќihoraۂvenku,niknujejx)tcivlas:vXtšiȊ ,؈-p]” (kap. 16, „Ž“)">hA@lišnЊb(ѮoƔ-k(Qban@i頨it`WRima];WÄmetod8)–ItڪqiiPrty8777777777">K`hʊ&؋@odví“hlIAhla"pozorqlHahktxWšíe,pnotuakci\trzqralmyšhhú@drží(ImccЦUkroktІIškrcenӅschopahameJHj@se">Můž(ardolarآztty?ΪGD@po 8MuM. MmzaSab@nZdosudXnuxX卟hbytzphmي(>. (razmi)ggggϋggg>chyaoupi,ppXIHed2HeItmdy`Spo2XHdc0vejRȕpq9Ps@auJdob"8@olefonuro؀h@Ȅ/yý7a]ya(a@perly.ӓ1ʫ;QsledoouPekm`ejhžšíchpochašíinulosti,akořeniloeelkénožstv`chyb „zneužití“,terXod8dobylolyꂸzoršemu železničnídílu.H (kap. 16,)ŽCce)oipeight="1em"idthdalign="jufy">Henryordyjádřilvůjá1naříčinyroblémůׅ҇vě,to,ayekozákladědravéhoozumu,ŽDYrientovan+ineseXikupoleahrzkuڍecemisledovně:

<0pt"׀ЊTWTVmesluhar@ávajícspedlivodnikelákut `lbne0dho.Olg0φ>ZjiPlismeKkjobvykpac)Hlit(stamnýmlevnite+Detroit-T do-Irowns1drekrom8to(poskytepy.rotoBhoktnižleesvazovObchXKomi(tj.merickoboلauJStksazeP)mí(a@pov9.ʅpxЕsitua8atXrКdekjz?)_>Naimíst8knihyȃpíšearazmpnbanPaichřluxdPka٤ZápaddexAUSAešon`tPji (tvrߙ7߀י??GNeڌȣp0ujčsiz nKXYnЁAéřůmjenpokusȘtavd`ceākd`u֣HX0Ykv4at`;!ȱyisť[Ylύ̏smu]2nuP@=P)zaciP`xXřrč(hrX(yúč҃Dsmyptc)T8K)sobsbudsplatP܎YP;9؜výJYčápfabrikɞcejednzdpiž1{e 1000ruh@nebo.dolarůHo!efekforojȇ(st`mho󨘉xQogdXězQ;mo@,Sa(vaXQ zIww祿ߝߝߝ">PǘšpaQh+svlasbkp7׍EHlaZodhyx[ق.ůPd[ul@8[zxuenerzis`x vydRXxdukuhdIteč)xžsthvewwwwwwwwwplehňujvs8ayhleبotpCizčH`odporzahku.noZ6kříliší1(t(I`nasadilaacr)ěruy(HklkPsvabОhrizn, )jim1r0povedl.؟onydAуBodob#gace:X@3 pJnucҬjpc_________">VPӑralhڎ3QDěiಾnáAy$JIplý؝ٰωHknehoz důvxniXzm0ai Ihos ár!a؁–ȶ@umeeei񿸼!"doP1Xkko8(…)ašturYneӟvQ`oýx1šílibovol U8rok 7%0ě. oooo>PrávěnitřníemociodnikuasluhujjXtšíímá0. „Dílo“emybratbožíidmipočívá}kojoqpoebYPokudybeěco,oUujeina,rodPátoev,akudeh0ále.́uptCjimžitečné,stejnpravda,ako že2i1vodu.Q(Kap 11Pe`ze@|”).oigeight="1em"Ϗ>[bychomísk(Tza 6%`Fjen úrokyřiaždoIuk500.000utomobilů0půsyXdr؃I 4olaryadno.ˏtce,m؋zlepšmetodyýroІAtěžký.a؂aY(bliž 1jvícQžyA*bymenroteruhXkazksúžil.oh abezp0itcéʐt0ásloYlo.ylpenPifnchnaški"ůjčkouzPho.Âposlatikolivnr0aleklada. 8hyoPpitxikneҒXYvbuďbopadap.ӆ,co^zahozyiskh/䮐a">LOhrѐřílr8.oajɝate.tevdkavůached?irganizova9rincipepmafiey"J@dušší Hekulace ṽ ,odnvytvo؆re h-lumpXRusv 90.ptX). Úspػěru0jɤЁ؆ úgYvHaktican拐PhsqctanȃhipSami. ǖ////ϖ///>Mocr (tj@sؐkorpo))15–20,(laěh0lkyhelvzaedelIrezery(miPoskytlWQ@hneoxni9kredit.̅,сs92yЍdm7m)stavhdou9ylXNzJfdúroU@0sáomimocymptomemL;m߆Hu9Hcohnilého?ičz@apڶ\PbecТ1indriVSpHamy^aszaveneȺhtɂ0ý`Qch!cLXktXAm8ZzdjYϚ>Musqupozornٓmoýt!]moskchaqerXcTht(x Naopau霈k(d@yzn1ɋ W`ccᤙbwد!5@jk0reгt(l!hbožíázȜPjedasѢAJoar9sXspȁ`klady">+mypa߅Yjsaituačloka,ٕSև@ran0nyhstM@můžeceX⚲buěl rɋ6mӝsȣlpezȤ:.epȪaxHknxdunxXPpohnutßjenyjasnit,daxistujícíystémáváaximumžitkuětšiněbyvatel.“ (kap. 12, pPenízeXáneboluha?)oipeight="1em"idthdalign="justify">N1ěžképatřže. Fordevkninaříkladu šnéhtavuetroit-Toledo-IrontownsdráhyobjeouphstranyƃMotorsyvlas munterakcichPř0mekem^burzov(ch8ekulaYvyčer@va$vysAl ,ročRus šechPreformyooP1991HARu člo2ek:finančiЉ2i,j.akofesionálkorporace,zalXěXdvýrux, jsouchopniajithmravh-eticx,to-Rologkrok,`dnoduЄtosamoчooonezni2rodɆdy`z(lynou Gvhřorgzap0ikůp؇(jšívztah0sažd)odvznožsqǃpsy(9`ersupxicelkaȐxůXkut1lc0zmíob ꍱarothlí.Py8Xml`Kz(Q9؉АKK.Marx肸Itlapayneomd0es9m09pedebl9u#fpa ienh𱙡07Ich:`en݃sq0A_____TdhH.9$otvor釺P?eѱPn,důsled|N-esobpPЬ r1Hěd頋@votayačAXHlposmrti.йdžsiPvyxHeHenryovivrdvyko`sťhtedт?">Zruh1ks lepituYnenz4libЪӜ8trža؜1žodemcie:píšedokazujpuat9Ipadh ity-n@,selfmaana(osaiamsnvǀmX8u rmož…Rjvylh`fʎu֒!Țg)`жȒvztah@Ӎ0lAR.Hovelchtsautorúčely:Р&ظlišáxhv9sɯhЂ9kll@ek阢hRɌAlexraiaЉȁIzvYjz 11.1.2002: blockquWQ׀ЙAčanÅ#0nilykٕlvfabriku.ynpzlsuR.avedrodukleȐi.͢`rial)(,88HayA0niɁ񓰓8kka.ӾȆK9ohat錨okem.dybRnahvSSR!jsocitávonSprůmyslHCol?ej݁Pr8ansrsě. Řád. ČtaXmie.bchduoigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Proiizovanýapil pjatelx částky.rota!obcházAnve0ceTbaa@sůl.lai1údajnuxdom1aҀXitib@čq(...WWWWWWWWW">Co@meísk chh?atAj")=oyp0mrem.bytekz3žIBtit,š)@stom,Ieud ` Xylnitdeži`jšípreginezačQpturavidpodprincipu: „fedeŽivot.Ϊ @b0舡p¡lzؑ8stalnc NicrozPhoؘ[.y r`trolrta.ɁAmerÊbY;úřad 0necoly,je0!Henryaidadohybu.hWlpwpbaP)o@zka:. Li@Гdq,8tnapsal,etamoklɞ ?bаӾPROSTĚkvneS(d@@@umupsjemluv9hůȆiovipíšesmys`HznikucvMrsvzdoHhper?ýrě>-banЊrpceYfinanPdq1`pinX@h(bez80ob"&`půj88 Hntabi(polQnsȧlV0襀y 8vSAi,dmukouschop؜Xp8vkayelovapk0itHIvíznys!ozxřXtH(mo@kladefekti9 !z9zapٗHGGGGiٜrelap2hpod`niro8nk)ůstyw@pa(parpzDivzitiXchkthed-dpavɑWesvobomafiózi(urhkulaaWhřst.lenidz(ehH1hrad(prezidYF mipáGvly )Xpse0Cráli'ڷ!tiKsocig᪊8ienώω߉ڊ%jx`rmahvni.м Ȕhsazeb ()pȰHQforembktzq
*   3*xdivW>Odbočrodatu 1:ymovzávȒchy2epojcutozkbylorxnevzpomen0tvor arak`ědyvysoP školství: DžSlepot)plyzujíro0ůpspekulůčiárímuohř,(h.Livšice,ealšírřeȥX8ti\atelqekonomikAor!ců-+ těch,do šehWo-finanoboryE)B–xjiuIomylyjmímdl`Aumem) omnefesions ?ήYpzmyslAK8lHteea xihmzaPržetbytekleHitu0oك0rkóz#ҎYve扇optcearchieanřů-l8Pa,urzont2hispánůchť0děěsá`hˆxv živo oXdusH..ߙߙߙߙJaaut9b98pozЊȒ!těܖsC9 n8AýbH9o:H0yihžmciaXjev`iJyží9v padp ᄸdaň-dpӆ,u.ěhemelPdoreformédiHaڍ xahrPkřičíp ytpbPa1dus ͣxvPsulkaplu!qodXdá!x@dhzóntd.roЄɖʂpvaȇ1ʍ`X(= u)b@kXtos`tpggggfPrincipiPdqmezi!útiskemz0tu8>smmpirntiafYv)yHexistppjakom9e:0>od ?dopurnc؂h(řvyššíH1ofekHӬA9tZo!dosaЁúxrVůdМ7c pppavneXHkanadnárodníichvářskéorporacearazitů.ojli(ul>Slepotaomutoozdílulivuaňovýchazeb úroknarodukcisřebu,terýemůžeýtdstraněndBímanXhoektorhovoří, !ekonomickáědadičociologieuskuajȅtistát9tilidXhq,oIvyjadřuzájmyHdnáXoimafa „ecko-teoretXy“avděodobným (aleikoXim)působemůvodň:žádoucX(@i)in-inve@ˇ@qpte(pPři`eIleoe širopšířenvoustatPneadek*zoqbaHrůكpőisyHm!dajXuakorojckutaXensk čin׈׈׈׈Vuladu0X@adavekincipiál#Hdazq (vtatoi hPovkpxv)*uěchdr`c)úhpohledu:np;agknevz`la@8extremů“,schop likvidovatntut}akrocelě.BJ240%K(zn.kl.8pasČeryrdivxce,Iz(jp'!d(,Ktvor)'rganizkrediq-)%bu3jtvaj0xydruhRorm!eԭDHHumírr“`y,*@nylqám0Ҝui šilas9ª ůytplaHm!5ЪQmul]al@úXabyyly89Hv0P;z%,m:QrentabimitP=qeodvzp`mysduskoupěKQobyel~Konk@ҦJtyxippebYobvykuvsahu 5-7 ěspe@1jch϶zhaxliš)otky:H>P9Iízeb>̀AdukBȒPalužž@ іziPokudtamatu Hpakmoisidم(PzS"ex?ů. živoWvxliticXtuensědhQ{/et`em ИetářsYi89„u@rC“˄(hi ryDre@z#nic١~q`l,),Xnut infrastruktury.akeatorincipiálnítázkarganizace životapolečnosti,krzemíchádvouekoednéPtavmimoiskusi.

Kroměoho,ystémovéankovlichvářstjexředrefinanXíhorok,ůsledkunXtut úvěruPem9„hraauru“xeter@jsvždy'měřitelé-VXa1hrágst,u@rněӈsazbyӂ(sthoubštziných vo(GGGGFVЃi(mem,`acuj…y,odti8úxr(lo(občanutěHíkyů`kla@ ocenΘurči čáaúčastX@0hva(veň҇příjmu.\RaXvyšyýznamů,uzaplaɎvys[눰ndardu,`koniwq8ácheddnebezptabilung b`makroepomikPǛ8yě1omci(Ačkoliv^neBx)vytvoop.žádnspc`z lazáqQv`penaraziticHyPokudeȝhlasmim@a@(včet0`ᇔ)huCje؝oskult@vaxHrespeP dod@듐uI smusjbohatší ʕznjiero1ldukPvjp(1or w=@Qa@ ,9Knem oHvAlvmaz`ž d1^osoxiYQzptuWWWWOrazdHQ_@pXЄlu k!xx'k0gorií:d t">tpsociál+zatzJxTaejSfonد (í5Gsu????83??w??ψ???">finan moc@إ[č(Xؕ`je؜h jemluvnenaru{Qa`ranQ+(dhbozb:Un)/ulw dobkߧomzcj5뇀dežnonypyh[peHz myslu,諐yma elstupm(tas􀠊áůku0Xt02bAvenž3ůčiěmOTyneqaӆkeQozow^XobyvOpto!dut1objasnٻmНmu/////?w??ρǦw"yruh9SXꛉzxp0vimiwacevaž! ptiZ)ares?w璯wwωwwwwPmu771 in iduálnísnověeakéařazenorestným činůmtíháeaákladQona?ojli(ul>ObjasnitořebarápromuPacujícímu,Hne „daňovcoplaku“,1tože%kistorickyeálnyformovaneomicemusíámýtčkoliůže9hdaڂ8ovchříj,3ěvepolečn0i.0nucenrmit,dívatpodport životšech,] n!ʼnkleȆWWRWSmoxpčn údajzabezptěkdoschop㇑[uje;Ai mžwhoa`vyššíHniQy,XЃ@dupnjamneb9xrodi.J mRQ`XAȄЏ,mysͮ(d?_yQrjs Yi8organizacɉ finx譁incipuHlouin@tutu"ějOxGGGGFNtyp0vyc`zQqru ()men{adrobanid`udPádíz) ,piemeXy8؇ (asledekkIhod@ství),Sro虁jZXenjhHinyTrhPmíIyH lkoupějwimponentapagQIdynamikzm.ʃsp Yl Ҡ@esvzkupI0Ϛ䇟iygggggruhidalmakroehgu ,volU@po(nhWW$utpѸ efektiungLegislaTzpaz70ؒ(obáxmravoXa0stpiGs/@inYaІ zúčnevyslitexIpoa29oblastvotaivileVý1nq`) 0umX(ؤ`yyt 2iHootlač@mezmle)2automsmakϫhgnt,lich@zraperilibKchyKЄapv-inveϚLǍǍǍǍP PkB,š8ookPneurRؿAYqazeba(Pavoh9ا`dlu8j.bsabalyotQ劐mbě:div>ojli><ǁ.π́"lign="justify">daňooiejíbsluhuXcprcesouenohémnalogickéložkám,ter`mečtfaši sokupiompletoHiístxchyvatelroezacivýplánůotročeárodRuska.(ul>Mo(dnikɃHastractch,čkřebaemujasýševedozdílueziaYúrokyHoej(zájemjtaz؊jakyty,􀘁hxvfinYYtikuudaikroidXhosstv`vodu؇?9mpProPsebeklamemxd8e Z legytříjmyyz9Qá8osob,tkapitácodt`doÉxnižyedmnešphhrdloisyměmidecko-teorehmuostathúdajnutn!nevyheldtohě-ekonom;5uiviReWWWWVo(aůžejet u8 Xڎ-.Сsouží PsilP`směrunhorš situdlyriziokb`těpS!(#slebra(div1/>Odbodatu 2:xio`1čpXoHyZARUHÉ.okudychom šlid`ncové(výrobkuoechnologichxetězcipěttěplotovarů,xmponent,ybaveníěžnezbytnýchrvoXXsurovinhenerget!!,akocesude`padatakoozkošal@strom,hožůznfragmyeachází"louvzájemiřízadorgá ŘítliamaveNJՇӑbyťůžeýtdímokeXirně-adresHámsy„jurisdikce“:div (kdocoáXat);stanovovánímílůeztahuungohotH;organizaxa arvků`WOjo?/σgggnaeal(ytyčených,oooo?'φgggg'%potlaocesؔhdou@pkskuteč1odmígg/oooogg`3ggggχgggcadapty(vtnéé,ředbajudálostidentifikovm؀8pblůmЉKmooooW(ul߉ψdp@P*práceaždépolupracovka (eaměstnance-inidu8sty)-xparametrqgj(diPmnohaodvět؊X-tby,.o׉׉pWWԅhgn="jufy">ZAEVÁTÉ.ouxum:šqyPliticko-eomXaworie,tenaps,byčíXkoumC?matika4a1n9OL<Àfontize="4">4.3.ordismus –rvníříchodolševomerikyPodstatuákladhokonomicképonaapitaljJ.V. Synrčilásledovně: O9kityvlyefiniHhl GrB0hHxaHdnRyjadřsvqneg8ztahra8-j.a s8Xӏxisvvlasy (oud默)럱 ionatv`Xl눿odIq ɋwK[,ȋ1ion zS`S,Hěm8nPtaXzSLUŽBY-Yyat'ioodXpA,arxPů-antЈ܀Yreucionářs`ísvrhnout=ensko-.ȁ!aciirans em8m0,Da`@@ilx způxza(poJx m:,jlrganqýroěh`tncelp(vtglo*    E*

Odbočenídématu 3:bjektivprávauákonyojli(ul>AleroblematikaozlišeníoncepcPa)jevůaždéicheorměčnýfragmentjednoho téhožáodárství,poleYelýtát,řekračováplatSk@–`imhápSvětšinyoslancůociologabča,íky čemu8dstavuemdefekhlgoritmiku.Āostǃ |mávojXcharakter:

vDtuálnHnevyhraXmuskujas,@k*ygrafyyjadřuInȂXřízpodvyb $e1coeЍou kusyealizovatr8Ui,Hslučiteȁnq8.ráȕtoqny8jšíarajvnitřQHporBsmyslonebduhQ;7瑧?7/ϑ@Z0aduIvinutaáp-ߌi_Tbiblicdoktrí(vizЁQloha)؃naXnnHotl8výdajů/zAvlasa ;^-ixisteh/)inpaidovkorv naȁ@sHhřۚgn="jufy">VulIsujo@ompenty,mah0`obbulabyrintustylu blonjže“e뫘ikroɂnРmaɌ!votm kʂ dxzoremkuPur(aispjiÃaъhíjmyiveškjemraco@nezhšle @ledYj sHexuljobeck깸om,dٯ٪QXizky.ֹt:npxeP,/Xličtaursiěco`񑫣l#hx(ubat2ؿ鵐zitفPm smíkůp wwwwqRPojruh[i?=–a?n8mp@bim@lnap`lv,hWd. 1917Ѓ3 50.e@tj.8bkdSSRyl0pln.V. St n1epepoaXQ`vedmvtrȘ1ob-kariérlKstagnace,pideh0psmuzڡ0e8%PyreditXAQei(Ȗ1odpo/yohrožJsamopuiapieuro-amertypuVޙgvePvAšeӍꚘHmlXk`58XhmXtrarevoluantisotskčin).Δ1Honaroj(a yMcCarthaɠaz"fesXxou8lechфxdRN070-8 pohš`litiЄ(orm;????dAǏǏǏǏVInmn[í,cház3ˆda`d,210?RnevyhnupIi Idaě-x@r،ჷ胠neužHOONPyxxma1Qp@el`r90k3v8 růz؃ciologiev0Qi0}ptӀ"lign="justify">Pokudovořímepošeotlačení zRspolečnodleiblickéoncepce,rganizaciamv؀hišhZáměru,akrofesionálprávHavláštěáodárci,teaeezamýšlejotuodmíněcOrství,sou0jškPivěX0iypy.ʁꁀžoukro)nikatelézařizuъCakchlů (aezerXnich),tanřůspekulantůrotožeFGl (jakoIda)eh^éhokoLjƆ0rxzeho úhluhledunyjadřuje „pravidlary“.ГxI/-,>@pchnyhtšin !,) máhjejhlast0byznysuPnepˑglob΄hbXmpciologixjimppůsȉwnebudhhr9nživot"zitfiskac Kmajetkqů.?퇰adoburxttradi sa[(otיייב -glov@ut&(í.

*     E*t">Vraťpkomcoakl.ord:*blockquothweׄ_NPmɩhobectendenvysvatڊPmy 0mpeYe:_\takyvyžadodůkazyesKQQhonzaažd9u6Xv@uHva ؊ Dek.ӄ+ismus蟑čtu`atrbompasivile.eexistQaȀyѩ,@Q;qivs`dlЗtaznam ecцrosXch.͂\yIyh锐R߃؅neouz'ou. Ú9čí@ؕH,ezJj xi0>oigem">Pdeh0hXdo8zatKy`žímoh@býityɨBtýki"iutAProrAʸjáÂPexpJsYadenKHszceȰ9chl -Hҙ!evyvratiŕgvekz8) idn򽘕i|iW.@ (Úvod.M8hla' )l'??>Td(菐ktkbvelmispryi aspeهgS9vid8`oȈKrtrestصH,nlnt8linQdal!񣘓xj(dȂWtiXkorporacinddustmoʆbubel8un{kapit ag}ydavo-`elitxBpolečgWH. icitm,Ho^íؐ hohobjekti銈B0lAlik!odaHlijevihuschoX.֡Aladr=knip0s oalgoritmi8pýr9az)ɣ@dukciPtomhlašue 8řes,e: Zdivoi>oigeight="1em"πwidth="0pt"ign="jufy">Pꋈvnucen1na:kla`zor[LJȅbbeskdbčed0trůnvšemuaz``,0Hěčíupaddvisl+Qbuc(nev9ic!rooj0z?nsam13(…)σ>Mrncip,Jlo0k@avi <aýky>.onachpsličforjevů. Č$ypHlůj `by:skxJ@rade91q ež5s0`LIDSKÉ (z raz8ؚi@á)e wwwwύwwwAata8tehdyysš@udomjRhI`e3cest0djohatst`š>.“ (Úvod.Ide؍@e qm0mpg`bA&1a#yituш#fragm#vy(říje&ceatXnodtv(m΅-syhmkolektizcharaljed0vyXen X#;krétِ8ýruheApor݃\~nH''&210'%5'''' 8dž GOOOOI899oL6OOOO_nemůžýtIrX!ípaeztuormě1RTa0lnos0ktce:i>J(amyob8)xesjӰq!AhIl9piwu gpa?ájem=i`Ԟl+ߟ۶݂ ?Сŏ9;i??8určuje Ӏpředurčujeelminoholahobytupolečnostiaždé(člověkaxní.Otázka,@avená.ordem,)čívprátomto,čkoliámh(í@nkonakrotožeůznýchspektůétoBye`kvástePtextupG0OOO"> analyzzěchpozicistoriczformova (vSAnaápadcelk)ysmamoregulacýrrozldukceřímíše:ggggf„Chcienjítdpďiu,daxu(cHdx(maximumžitkui“ (kap. 12, hP)zeXeboluha?p)4OOOOLTeasné)edvousmyslvyjád`bol`vismkoxzájmpracEXtšinyxteiej!0jehҊXa voikdoxparazithlbrY(divGA> >gghVzpomí`iIaSibiřidspbylXdXčasdeportaci.talHea,ěhȭod!Ԃcetešxovitevnes8odou.er!vPtivesn`leeznočpěka.αOs8I0ý,hojyоYOzPamojiJakk`?niDutopil8,psejAu: osme?̂můž!ždyc0naa...kusӆgY (zHІnp1: `mzrroceozšířPez"mobnaždrojlo1917).dá(qj胠`čkvelmh0ickكy`vztahp9vepc:kaemHádrůheschopnpcen0|1itkt8po(ě8–r)0AjevaepizodPe.y_Wϧ>JEPEBAONEČNĚOCHOPITXEEŠECHENNÝHKAÁLŮ,TERÉAVĚTJSOU,2EJĚJŠÍMROZHODUJÍCUEMIDÉÁDRY.ʄ΄yVXŠI0ČASPODMÍNhS (*8ystoupJ.V.i4.5.1934dbsolventyjensk"akaiX)n7Ҹ7_]Skutȅ:#yar.omutvrzvynikaj(ímaYeratka@xářeohnelíbí, boksi8,hv8@tPčtrořsXormulax:זPPrqvu(pairmAdkozastnancixqypjemjȠAYmm/razրněnořiitování),esto (jsou /eI)drojem,terýodléhá účetvidenci.odtrh teprávnpvariantu.“ (R.A.Anthonyrofesorusiness školyardskéniverzit„Základyictví“yvvyduštiaӀhamerichoEssentialsfccouxng”, 1992.,tr. 9)17Skuteč ie@mčinavýznamuůznorodtechniky[ologiešdvP`hosářsoučas@vilizace acujneezamyslbavڃeXpítačZgramȁPmr؁ědomo atinichO žili2řío,hdbn ív(r0IintelektuálezstHi.nuotedin!istátggci>,qtaki,PePmohbýtP Byaatzikým.ejiHkvrhrobažadujaby(aeskaoaivůodȀaXsoI:(Njww="bws0jen čěkDjeȢroPmnohaT+8WmísـYvhceljce (|cesuń`sГ9bmionsmemPdobrYůlí.6g`okudn!ɍoؚak0vi`stupnipklonu@hPu󢕒jína!ztxrepz@Ii"aximu1{inyXhAvol Pihipáіi6ؓkritiku.֠вjpad蛁tH\khdoJoliticůčasA u8lalhybu$8iuiPЀaodabi;릒 (ml é)měryªْeϛ_oooKomplȅaqAH0kkuȯZRoblnjXzhoršto:divDž>zYvšQmXI@CkPvy(9ek1ºKaleI)Ю_ůtvo;Lj oollig="2goGoϋoooooPuhuzȆipivl!wpoiwB`@kontrolpvAífungQW` ůhЃczq(zvšychl ůzIyid1,#nemná18Pokudolektivuanujeodobnásychologickxmravně-etatmosféraporoȄvedením,kroměohoelospčenskýmiaktory,k\nikdsouzenhstbuxistencidůsku, žeePmormhierarc8kutnýchlupáků0těch,doizájmuariXyrají@ter(rodíekompeeadekHtnozaumamstům ú`Xřít‹YprocesR؁W.Ԇ(eýIpáH hdářstvko`,akystému,vořmnožůp܅XkladpriPp!vyjádJ9výše199li
(z0skehdej qonůdrЦz2majet0vlastkapes. WWWWȦОlošȆڞݛi8Fm#raccby-!ei vшlivtoR čHěka,hilXnebylyHpzorganiz`tfióXnaWsilnnuť*Ȍ#i࡟5620Vou8(vy]OIkЋ~moց8indiu b`cxqbnuitO(e0či)2ajQHo Múspěš\eօe,p)ɱȥko-`kr ՎJeoh@BtožnyIexistHIoc0hlPituacivsf@ont`n(zbYaici`rWy;1h(plmž!!Xpo`aksobylacv)iQacházelaQ>'׌?ό?:TotýшWlisvhaždvýjimky:čínaPemk tykucha9nȁρ͓timim8á kultua V wLjyNicméozk(דדע* ǛmڋpvɏlepbItrano@[dis‘ѣracoʄky.Ј činyз8ápdej)ciů,homQmenor`Xyačůotl|lo2d{tutqemxku:ro ۀněeednodušílábolit „investicích“ဩdůvěřeorů“ -akové5ennikomuevadí,hoHčezavazujeneuráží. 

Aleezyhšzproobnovmrav-ekHmotivace
edomitpciOLEKTIVECHynemožnja kpvpxnsbud@:ninismu,{apith.okudsychologGD''"0ek echXpakinejsouem:neiuhtítahrčřilattsformaRuskaxýmiolaryopHě*bh[musetojovažkopk1byesAahýh>y_čehoضosych98toϯvelXdal(dɘ$typ oni(saرeschopvxzx`riéePzH8tulouwooooGG?'Ϗgggg'''">EntiobrasvbvotaedtlqmieȌIdavo-иLsm9爯oooo'?ω'ggg">truktuxčanpa,krý"cůzy`rokbtví,AČlo@kísttameg(sħ0)žd3ecWincipRktehL@a(n(akx(rJre bylpԃ' kuddhovHKt0Mohamedším.oooo?Tímamý8toupencibnovyapitsmuuskuemonstrujIžebeznadějhlH̀@,důsledčehožokoncaHi 20.let–peškRzkušen(iociIíkataof8yvolazavčasvy i􉚁؀`poryXXؑ8Q1917"poQit0"prvčtvrtiobylqřč9ublikoorp><710'"b'#NavzdAtoHasIzformualYzačáthmezibyznysmeny“1el8mn`1htěliHítpčJ, zHrany,xstáva(cHHkroXQatelů“,inner mizadruh⏹záȃroIaixm6Hkomplex銱ohP25QplnnctxȊQwʈoůmrpvXší(chnyjisiYbojev؄0јsyp…̒8 pvzًʆMé“kb p il;div @op. Ϧɀg">A@telixH"odmysuzdȀu>׫ׄP@:a dr_ϗ (jobec0j!má`mva)lpzbyoby@elstv,ek8kkohvzurhoraijazyistůnavahxčěka).ek@[i<0e`ariutl`(,|:hem脰oriesáhlé:vkudv se1X8 úslH,nicmédopz2tajxuvAh8ýkamžikbhnůžzad vi-rodiH{ědyRptu X`Zěr @XlpuVolchv˜ɋmocvy`HPP8daPoPeb.Ї aoY`TkůlNebes HPuin)gTak hvos׏vytځémonPhߜߜߜširutvyvrati ‚9AyyஙP(různo`kriminptuztahdY!áP:mypaungq7ti.ʷp/á(akPhg`zshajby.ez!ieػ0oc8duchʌʚ /1zXínJP taڬ0ڊmr(aHji5>Apup)na0@vniPnud? 9-nad.ֻuP(le@ áY//hsuzu kQaždshBr٣`@oaitennexvotascho|0jmukrmbi3Hkdysiipr`a"sfirem.blockquHߥ="bߥJepmvolЏna ?pzk…돎/-hransfhadxwwwQLids8stQkuíle m01m$věta ۀlidí.ompočíváodstataolševismuakořechodnéhprocesudistorickyformova#davo-“elitarQhnohonárhostníidsk`ieměudoucéry. lockquote>étooupl*jeajímavýenfakt:chnyaPkusixtnihy. Fordanternetungličtin nčileúspěš;osudyl׋inahjtyveyzé obvamochpoje[stát,čkolivчXzákazijipvydá!adejUSAj.leejtakexvalficiál낗pA.V.StP-`xsepovSSRni)rvIfázicp„triumfuemokraciev8bermuskTpssuílemmazata(pPceh[ana,hzemíIkdažd`zžilacJblaXleči,imoděkju@něchdvoynik`osob)Ȅ0ájmʖ"htvhbezhleduQry ؍Zobjednatelů+ůp>
  4.4.tةwmu:vědomiP-uUmravH-etincipu: rdlefYvloPi@bodu(vyzIúčavypvorR鈔@miúr߉݃`[ @ыuqapCw7="6//">H. íše׋פ׌7«Nůvody٘s)TXIAt,ȳditua kPnemůžOQ`pn8hocR`s.tetakolքS0le snezískl仐@dnu:.a1kol4mus0Uuýt䁐pȻodGAcon dal.oyǀnic(aHȰtžádat.΅hťmonxҋhbodítpypemevrdipkaždOyv("@zasloužil –ntey/mƒ(…)σ>C‹HneДdčimPȍvelmiHduJ`tpezi21oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Blahobyt<včetodnikatelů>ávisíonečmůsledkuaknažitku,terýřinášíidem ravda,rčitouobumůž8ítřepacovaRluȄ@sebe.leoennadlouho.tačíbyiuvědomili, 9jimnesží,jehoBcXlí.“ (Úvod. „Ide(jížřídím0) wߍߍߍߍ~udělámeobecPepolost(sWQP_SsystymuGGGC9-amozjmvistorickýhčasoX/ách.ԉPplatipa>edvil%maЈtenpnuPcQnt,ovush8je22NBzvyknazýQstnaní hrHجK⭘.dynezvdPi:lberXomocOMOCNÍKA (ziaz٭`i)0izoč㭶.e vyb8 npCBdv ru,dqxtěo@poAPě,itua?@žadZ)jedn1ݲ!0ruhuARTNERSTVÍM).ϕkampjdJh`-u؄ialnhlap٘čka`vybȃXkyn@bý `majip!stroj fpá1v;nіípazanڂ[vedouHm+Pucházetpplnist.ikd͇Iý.cdQAenpvztahQvP؁ZšéfBGxЙUx"Ei)UBnesmyslvrdiIxebnqtradbs 4É ێ8ddouH=HtlačidozHrp0ecny» ( . 8,Mzda“). o1ϫZ`h jznصjasXsH"oceňɷYéz/pvAPneakcept@ȨȊ jevuxюořsisklony_eӈ_ggfAy!om(yvek@10J.V.St茰Eomicibm sHvSSRȇ?/nšeXrodXx-etretivoqst[i:߼߼߀׼߼߈pkladZotiauez@u(9fys qykořisť90[P󙺏xv.ʣeobecyzYopas*yla iaqjm(ӄaersoڃz(@tép<@jX@P`ěrěk i n@rAkLelůmechHQuejichep řátelům.eochopiné, žedstraněnímaalismuystéXvykořisťováPuselmizetrotikladájmůeziysickoaduševprací.enkutečaa0hooučas@jcit`zzeil.idéyují@vedouYpersonálejnes`pLi,ýbrž druhy- členyednotvýrobH`kolektivu,tea(Hivpem0 úspěšno zl0y.oýval8Olstvnim(ezůsonitopy.“ (část 4. „OTÁZKADSTRANĚNÍROTIKLADUEZIĚSTEMVESNICÍ,DUŠEVAYSICKOUAJAKOŽσ$LIKVIDACEOZDÍLŮ;NIMI)oigeight="1em"idth="0pt"lign="jufy">Jakidět)fragmentto,㊠yP. Fordadeem,@ho re(zaciělamerp`silovat (ypous),asovs)Othnce 40.a1tku 5l2@(Xí23princip1artnЌvklaorg8e(i>objʢnevyhehrA'r xčaodniAvypliurčmzdy:7׀ЉTWSMa Ȑ mȇlytjád@:Taplamů8r1x.әwk(n0جámHsLohlásil:퉉*kQ'. Žáxstnanecbri0drozuP0`tvrdiTnejlejvstupqsurovqd":Yodukt.ϱ2[tonukxob3ly8hor Yp:ezd, -op izn?oi壟眗Oqcorh`:ןCtid@qz/yěpočítoaɟilššíz,XȎhjernkurenticyDýt snadnitealizaciétotižádosti (zvýrazněnoámi).ozumíe,aždéPoběeožnnajítracovníky,teříjevycházePředpokladu, že`dprodukce24Jedjas:xjed@TneԀstadaj1cjehoíjmȐ3studvyprprl0,ž1doplňvodo0brzys@h`nQtendorabud) d8ziysl5mxuex|ax`Punukal,Učas I)žadavekr@dliȮym!pol1l˗ponU҂ hrXce.֗ 100.hlarů y@qr15?8určsamlocoрt?Ϫ!@v䏨 sled9š9princip6hvejov(„PaymuəsIaC“adohlHili: ܁býakorgzn@HؒlxsyTzis<a!y,by`svmatikboevipozn.>, -dosáhyProtnm-)každIpa."%muus A3d9QKτXčkv9ϋ?tcM?25(…)σ>PQeدAȜjasně vědomit, žeodmínkyroysokézdyetvářívnitřamotn fabriky28Pešem ivotěáklaoudrav*ředevšíxmně-psychologicho,beKa š@rokRalelklahem.trohsociálspedlstamSouxz čes‰e (zvýraz@nomixčko0Qbyloeppsat „dobré0e“).dotvo,enHine8svPmuWWV2384wT9WWWWharita (veq,nancoҒzitismuleni)mȁxXtXsto`ra kozdЃnikuchn@)síly,ٟA#cenj.XnopPža@neu+ezxp`dajícíoЏacuㅮjXcitenehlejaБjeúsilhaji9eč jmatrpH3ktakMvozp3xzl.Y thobavzAškod*??9:sáhliqúzSSRefort(imrtial`). lockquote0o>NaoP,ž HkjHuspokojumhrUpoHeb ci mHa cauči9ěčímaěš e飲n8n O!)76730AƩ( (kap. 8,yMʐwwnp/(̀bϏZpqrueitropchpdaltextuinuobjasnXky z eɧces.*    E* d6>Odboč³8@u 5pezpsAdpduAaMpomoc(;:.8avHoooooooPokudeheetailizacirí,ak-mniozá řategorie:

  nešite
  blémorPobjemuevdmínXskrythWyvýxnxzísȏysoLlazáklada0šRurčH. woo/ul>
   У20֏ر3znP.Ј yplpígπjwww?www?/ϯgggzavdnuXnebo9PfestXးL;Ooooo"2ϓ׆׀ψggg׈׈a@rovh;fXrkXd0zΈπoooo="3χGgggřiXve-wos 3iJáPkbosqyulturyb=Romit0ya@pokyny(dم зčinثv`oooo6/ulWoT0PXco9',!ako(vosٲ,`nienciem؎hčemžpo12vyutou hjmespسlaežíHXčá vsamoHyitel"_[ÁJe`ůek뇘've @iůP>. 67gπϠ">PriY/0vtati8mmystj.ůžeýtul1)j`viimnoha拀orakaza5, odlaUaacoIX7oo?ߍύgggǍǍ>-m[ o*isroz.íto詡ůběhuinanr;uote><ρ6ςgggꂯ"lign="justify">hodnoceníadřízhmisobhokladuracovkaoxáceolektivuěhembdobí,aějžeočítánamie (měsíc,varl,ok);ooooGG"3GGG_GϊgggGGGvýznampr ik,ycházezdvinuločekávanéerspJy (tatoložsevykleormzujako%onusylatu:odužy2lifikaci(erofe0,vládcizh0zyků,chopnГ8t řešzajbl ů8mimodsitua;atp.o7ooooooh4ooooϐgggonjehzo`Húčell01`ztahu؎dmhdin!苡životA(viPtomdHvXby ňɁkonoHrst0 zepw?oooowwp5wwwwϋgggwvposkytpúvěrs؊ůmdptěE půjٞxplةjeneboakjejipH31„híjm襀skRҗ1“ / sspoj1wwwwrcelPvysH"y2$eBGH1ȏ1qs spȰarčy"sAuojXnaz!SžíYz;j.ngX[usotvorYf(ordstavmul؏pory\7xu`ЇadqstratiTakédebrátímeozornostao, želuvoystému garantovanéholaturií,ikoliv߁odměňovánía častHvenýpracovmístě.eziěmityeozdíl,čvrčitýchituacíchapříkladásQýroba,eemusprojev(t.҃počí(m3T zaloXnředpou člověkQběhemel obyy0 í.kc߃ úhoXdaj8způsobXsouzdu. 

   Sϑϑϋřipouš(alqzavazukxdminiativu)nějkategoriukůohbýxkšíužstat(,pínkyzvláarmonogram a dod:kvtpvedci.ak(@pad@ ׁׅ8neIHěxz(sdruhʋieorolӅac,p`mnoz9uڡRežʆdavkem.VincipůžýtN???fek萩timul`(olJ8bOOO׋׋)8opkázLWQ.rotIxu,`jichbjЅrofeЎoh`in(akterx`rocexaxrytmu (hodinovoX*[X.pastliudenutitržˆxZ)ne,oškodyciHn.ʵ9nuiA񂶍@in؀aivJamozhorseonfliktWa „zaco=íȴȃɛme“@odrau0_YH"xdyreál)žádnnI8dhloupjchierarc8 zڐ)`choporgzʚ]!^An}hObrig*PonXkkшvkvypYvyH|hinevelXϩ雙iYoora)HlJDre`rneDzáѻvztahavH9pomo0pespgggggXnDiabyi׌׌מlɦPšeЦ_@8niku.ؤ!x_`zabb'9usqdlišo8G4ersolu: divlj>?h?‡vh` zqo98Upokyn(veЋhojeciečBrop@{l 2e(!xla*blížhlzaqm ozic;držʼnyy{standard`kHi&aezpYy.og`/ul'O. ŘízeníaždéolečinnostiředstavujeozdělvýhradYpersonáliodpovědmezipolupracokyavalitučasqyplně1různýchragmentůšemrečnpráce,terxlzebj3ěo0titodleritéria „s[o-ne]“ (vouladuetandardy). lockquote>Vouto/Alastrganizacou†ProbyXjejího ří,1finanoceňQschopčlkaéhaaHck8som!E`S`aniciaaiesbQňovayMelkovouord0ci.ЂtomiichnciYnikuusjchápat, žearantHat!Am(md0mieosun팠aepší`měrodǎuěhJoden2artn,Qátelqeu.

   <ϔ10"bChHѓggtaýƏžQyhm8yí.onámůžeýtfetimulySinApaokud؈^oprzsoká úzájem!dů@rxodQach,PtHiv m,axchejQspěch^Xdílao777zZ3átoho@uњiMďAot`X0ztaxɘXaxjЖ_ki.ւ)kazapЪ0em8/كo߫svopɟvhistordo(,ƣy`Hase.1OS߅߅߀߁bládá˗A9F7uHsWQosvojplialqfik8of1PQzabezpší9duqiam Uje`k'PBƒ1dup /rep`듴y9@zkpakqohlš8@Lie퇰ými؈ceY8bytKXnez`ЂsperЯi(8Ȕj(mxsilamiKPOsyformrerhneyat3iour9i1j΋ω(ovnu!ߋ(`ր`epo9jȁx)volosibo8tnȒZ;0PúčaenʏҒ.ȉ_i otržqregulrozlhdrojId8!TȂ`hzJ񆏆t9x芎3korpo8í,`0 krt pedBmravdH:obrazua (8ɋ)luž0vIško3 rob)) ř f tzM0rq%jqev!sféřeȂ}adrunceskytmpenš09 x@kladm†vRameقϢϢϢϢNedomyInujr;1;b r괇S@vyluč& ntechnologiKokonalejorganizQAXDtenqaeomfak rKi^iinandPщ М𴃦iu.d0,ͼY}kuplép𩻼ůminimbyB䁝ܜGku뀀onopolněysokýchlatůěkterrofesionálnískupin,odmí`nJjakakroekmicky,i(ýmiaktory;řitomAíjmyejlépecené částiolektivuievyšují úroveň,utnorodravýpůsob životxracovPkajehoodinydsttěch,jichžysblízkketm (zvlášЈkudytöX-y+ákla遀Aby)ȁ0členovsvětší(odnohitqiaraziti,pc`zHF!ůj.ciz@eayujeelby9 . 

   T`ynormkztahájemH`persbukapitX majitelanikuqJsesare neúčast,n RPm,eroucih!u0o@malzA,oxo ze,de9leg4mvliictvýrobrAk)dovoleqڗoatsX.zaxHh> –0novysoaiy`0Ouris`l„ty“Wcstach;욫oPXCyplQdob*YvůslehȆd0Ʌfa8c `uūq ˭múspěchy0admidj€u)exvemi`lHtičůmlik. /*HlohUGQ$Ћv0oiz0i1xߟߛx( a ájem[zrůzkpgorggu漨uq/ϕ8zfondu,Q㉹íderspՀhciXshJ.s8 oyouádȅainanPp@ vychy)Pmecq!ⵊb">*     E*
   r> *wr6o">Zh8pmekeȖForda:blockquoteo ׀ЅσgeV0Io+HCnO.ЀBJúhýAmenJmho)sxt.h𼸃#sebedo.yAměstnapel1zavhh jɨběheدĖynnejzɮr(z8 )o`)ci@)PђBážAvqpovinnost뀀iředvětem,yělýtobrýmracovníkem (zvýrazněnoámi).emůže říkat: „NutímolikDlidíata.“ <toOHentrokář>.ekutečnostieáak, onuje@oisíce,`čímép ItyM,energičtějidodátrhjichAdukci32Mzdyplajsouxoványeor0onkrétum xtba xvytvořile8ákladkalkulace.̓yeƒpG@niciného, žX2XycexrčitH sti(; čas(ale(ciokukazpZaPšíςȔphpadla/*.dpolusodnihAprhlQz,dhoubodnhzvl1jednozp0ɞTenpri@pzaًAobecz!ההההההההׁA>NyIkhmežadavky&8skstraivůmyslživo lznajmateriál .ȍ!ra@es)kezato鄕uWWTOzkav؃zdůjdePpQW\,،y ch2tnnašpyjopor0fš@vyrzukploIminulletpߋ stav)0á!byXrcadleomic:kQ45813HЇꉣpozimezy籣lehkoQr9.CshybY8)9 qmu(sw@qrob؂Hya89ApartIvztahu܆sX| ן????ϟ???>TTzqprCe|a,rozhlڪ>)<aruhXéže=Jv úrip)0ȕgsys odukci,ezhs)d y(mi>//og/////)Vaus J@chQýdaohlSpvazkůzmibriky;(`8v@kerimyšQjdevzYJ)P:tid(P`nejnevyčerp؜ z`akby objev̆48imu{ȉGEvGxl02bavit0Pe+h(udȯpȈ;HRneyhkutečni8osa@*oP smXlereorganiz`o aobod8n3ucpirapshěch,むezavaPid󐿑bJpkoМӐs9iselYdob!vůli šd@@ zlhegoi@Izaxaelůl,n(rCízreϠπogϠϠϠϠϠ(…)OP0dѴ `0č`amot@")0qjelaexen€ң1vuIurči؃íjmpp o)0el0ýmpkoe88lm8di@Záeňobča@Nšíj!hperitH d(hlav؀inXmožecě`[xQuyěčeHiRému.u뀀símezíto úvahyšechnyytokolnosti.akcenityčíslhyávazk0tahumurodině,teréežíaehoaždodennpráci?lat2člověku:olikáaeřinésmu,?ˁjjesamé@jak8bčanovNebotMužlsvouąfabrice, žexXa.ƀkauatobvPodleéincipuychoměliodno,pojeQemostnkhxši@účetЀ`knihhožnXýdajhracov0mvlasxiste0 yýneseJ„l“,ȌJmyslXڐ! (zHraz@námi)0rPpačmSpbudemɅdmarozȡaЉ(Ysou(ýzrockmimomov34(…)σ>Plhavyso@y <k;pdukcharPج᠂P衁lidmi>1Bobeclahouoz(jِxláӳ*~mzdHpYStivity. WWWWϊWWWWoUIepsanX쟀drob Xivspo8íhȃ(cherpm.֛`ls(á@alo 50nspektorůobdaȅȝzyjziਸdramau1avda,؄x}chyby.y"ؿo naP񯁶0skє!miusxhe鱑aHatar8iI.QҗbaphsitampaňtiHyku,P+ramezhizin*@9uPkV@IůjAmak (ru podnik,ejЏd1Pis0a+sd.lahhší 18et_vydržou ence,2dI@;stÞedxLԄa :efaa0fnPmPh-$u.For `Nejb k褺8vxиsyd0tiPka.dyžP@lung(tšؖhn`ѾLyih 60%žůma stěcůúȌxšplhP78%!rok87|Hů8en3`Xn dto“ (kap. 8,Mzda)opOHbJydu HYzdePelezni8HБsmihA@g `B:dokonaluَh`z!tomorganiykě,Zil!upersoplIu󍀩|*imxdhja1it8iYvXTH\fhi>qϱxu0ko8)lXonasytchamxyvtvoich8nšini.ϋƎpíš2í:„Náš뀀isk,íkyychlostibjemudbytu,yltáleeliký,ezávisnarodejníchená@ven činHokamžik.ususmeělizanedbatelnýzatolkováumaaa1káP0Pý.oaždém8sž: <Popolečensko-ekonomickour`giForda>eočasněižujednevyhnu* úrymi#eqjeva{Xuvýší. APon8žádmřípadnemizvividend.dePvjsemrval+ma@ch,Xfir(tj.otors)nesyanadnohokcioPřkterb`íesouhlasil<9lepos=0000856482>35!liЌa:prac(…)σ>Zpat0Ai:iprPtˈudržюIudrap,yiv;qdruh_s(jich?vytʌ1t určitryxsyKve8a|ٱBmZorganito0obc`@X.enhx8d rJQ1snitTohnajTakxnaopak,dkládasdoda`kla hФQchChh؈AbitelVeške0Xl!losofií0fziber)13š“+ekulanti,loPo@h(xtHSxApyslu.d,P`nic,ybji0avPh8hrnm1AHaPvЏi11rdؔjmywp0THitus býtPv@kdykvoAHsdi zajišX'Ԥ> (zaazpnomi) (kap. 11,pzyzbxí“)??mp𦕀bNy교noobmP.V.StءdyyjXipáʚzkonomickˀoreálcism(oále뀀extu „EkonomickýchroblémůocialismuSSR“.Stnáváefiniciákladního傦ponau:

   Ixistuje_Oý<7u?no,.asouodstatnrysyတžadavkyohot?ЁoomwχχϊSbylo(noormulovatsiakto:abezpeče9maximál+uspokojone(eostoucíHhmoaultur` otřebe8pol(niHptržitýmůstemzdnaHmtZýyX{ěxjvyššíechniky. Tedy:í zisk-//''wwwbG;-voslomydzepueriziȀY-^period-1vڄȋ,ozanimsilGBy. (zazně8námi)(ң/~, čá7QO0zkSқqapip)>Pokudp؆aeo kl. Fordíl} Gti, uraz8lrŠ(u,aVĒ0mu@HževiXt, pƅpovyincipppjPήM7a.ևv|ljenřiědomlha3b8okreuodsledu(rKblockquote="banimiacma@žd`v Pcháp{9قž 0j90šinHvYz+zeHch,ensko-hPor&nká blavšxmří="6''">AdtXe0jdkbjas{ggggzpPobje!aveddivota,uusštjedPodboč(matupdivg>Or 6:litendriivilizace(vce)7ϚwwuZa0z[JkytokXst(upilyf(eyp)_tiku pzkjsouuďؾ0dum؄((<0mi@usitkoeovxءZ@hoožlép2st9hatۊ/Vnyzv.yg߀؉pЌuezbhBslub,L"Rmyslo0e8tj.ɨxfung0mnohaodavI2b-ebCsyjakelku.ϋws0PPú*8jškodliXhlogmu)0kSyji7yaspezin؋qruhyPinYvyso􎑄zeáaliHyfinanPurzkul(yhowcst ci:chvisȅQ+sfHtej3dve36 ނ/ . idth="1em"lign="justify">Autořičebnicolitickékonomie,dleterýchenozíiliovětspošrodukovlovnvatuaéma „zá0odnoty“,lad,ksocismuplánoviho porcionál`hoozvojeáhosářství“,nižynik do)statyhpraxeečnombcházepředmnoulastOOakoědy.niXsah灟pchyomelépe:staȇbo(smysYkudněíváme89qzorovZpozic,yložpvdbočced[č.2:iAxioWP.

   Tyt0epatřísdruhfes~(0ngack vyšší úzo-s႘ hapa oXKaždHahrnu@velyžinPjempzɏPltu`ec9anJiě.Ду!tšna@o8asȕPiAvyceseý0@ribu`HvRe@q,udxatqȬwyz,o.뮨jьmYci?5+y'cAY\odmdralidemJiyۇ)iaJ.V eq37___3__6">S[ceiva 9QrzǠhskPtnZvyužívu rakizȚвohvla{mi:dxLJؒ>إݩr,ezhsdpoabmimfér(HanXtp(em@exjȁorgaatp.)~mč(suintrIxyatd(amocCt)okXamo bojg7C8kJkPcity(C(@d8nazýk(hruby`),hCobAbsahoniXlxššístupy8iho|,ěřle u.ʀslovyoefici účW8oh7`=#Uy nمj@xů@">qojli(ug?blockqu󀀄oteeight="0pt">Vypouštěníonkrét`hopektraečnérodukceyžadujerčitoměryrubýchýrobX`kapacitelXmnožinydvětví,voříczten)ha o`ě-spotřeysm. 0>oign1wwwwrNapklad,byohlýtxЅjed0automobil,QaGs (podmí8strzechnologiemiulturou4yQko):`i,arevnڀů,lastůpryskyřiceranr9td.šousVdodatlavináouuímCa,etalur0dstavy(četqávekJmWmus vniZuHejeorl~bez``Pvatel8u1@kažency.ožýkiOohodnЂav0xdalšíPO''oli(ul>Prhot'șPzxljǢP1 М&mlu@ziůz)i?aPO@na–kemĤgϤ">P(vysllíme;zchozoڅЂtoڀmLi4@ut8jak_nutch-2p`daj:;Ǒwvzěíʅjejiܪwߏߏߏߏߏߏߏ">Krih7čt+vPčaszpůsob.?yv,lejvo kutingEst,aráž0arЀjservis,㓐smledkp+)]dlišod׏pd z=pAhl*Oskoji݀zߝlaoiޮ0yr ev|porHfesionsmbstnaQiPy.֮:pljbDynamik ysɃmakroe(o\hchrk̑transforma"pzjedn8]Кv ie؂(kecnáulúrove󀀄ňbyvatelimovolujeychleískatotřebnourofesionalituové8lasti činnoP38Proporceýměnydukmezidvětvímiakhoruh`cesPypouštírtJspektrnáljs)opsárovnice0рHhy,tersjevnpforpíraj(všechteoriXakroekonomickplaegulapoelém!ě,dokázalyЅfunkčJaxWWW9900wT9WWWW(10">Rۊϊϊ̉te dstavuQsysPmineárhchl}6099940irnez8mPhrubkapacity?,`prv@+zobjed va(cíla)LumoneV(tj.žitastupAp);eficiený(vžd Anazýv׌:ýdajůنwmnožsonutMiHotHzb0tomup(dákoum (vede kladybylo –w8inaaenutomobil,g@__[td.). muHe⤈ách:záYnaturDeviH"O__vvݑh menptuH?aǦ~xPdeluy;8anqmjádpxPž`.ʖ(rW~ch8etP"@3z9ktu㌘cenؗtCPslxodbo˽p`="bKdy8č׶ґy(včetnodspořs)ɿY,akQrozumRtyKe po0Qrů(G *@nhaW:robH-tbɳKɫɏevěPztahuh3+ zHeHfesiois`hastJobyvlHchף="6磏">S !ransa'ikyozPtěxabshho!]v0l7.ӄggbůž*bíhplvi@,QaHqěj8pȁidlakemkol!vel0. Ači ilubší@ýzejukat,؂ϒpolPensko-ϒ„živlu“Wyuxa眰ízr s, c@ɺistore@slэqleɓprti1šijp>li>>PokudAob mY DѭiebJ֛+sUharerizᖰsmmiodػ@jmo:`,sAygvznikp[akoi麹(tj.ezazx0limityžjejkojjí)QzD qd, dribuyq8wq.GGGGGich8lid{y]_intutůlpdoYuQd:;dP>demografickyodmíněpotřeby –dpovídajídravémupůsobu životaáslednostieneracobyvateliocenózpoblastech,deeealizujeýrobaroejichspokojXnnebolu&stvem.sounylogidruhu Člověkozumný(ulturohlav-!ovstrukgva; Hlockquote>oomli><ρ6ςgH(gn="ju8fyxhdačparazit؏yZ{žbezsdfnepřímškodu účkůmy,i ,kolí,aombaaničíyregiongSdukce?>primár41PokudstýmPbaotv㽑rez1é{fm (oblf,񌸀Ϝ) pdyzii0o` tnamSb4Hx~2374H42ȁréfهsyXmpžstvikroekpPٝg`aXxazceȁkЙůteЄكxř(indduY@Al)idmi0voY3ot.ouladuزm:$woo="bok„trpy(anismus“@vai>nacžsmy /p845o3O PjimižI#Qerefalgoritung Pq(stme")elsmaww"6">A0edstoupenci􎤪iregxce2x ú`vobodixئsu"ochopirámbnemůžešabtanvztaȦro00U鬴8Rurtm,teH3o[zforalIjejicha0Xcitl//#ěXzis8to@zda?cháp;niۃ@erԦcPȄ0yjoǞǞ3362G47 VešechrocesQřízení (samo~),deedočátkuředpokládáe zovatějakounožinuonkrétpHcílů,iejsHoběovnéDavově-“elitárhp@čQvá؊xm, žoQstv`xučehPnaltrmanis0op rumQdukxaz meziciálʖynoFcitablᆨolue(t@b.Ċ؊arlasymqvyHřvel1a egrada ‡ah„oϓϓ4387πϓϓromHLdalQPzneuAnitroensmᅌa퍙PvahY bnad藍^í.ohYvɂusi- h4Үajm a úraG0Qobjiv1XukojԨZpibs:nebevin syШmakroJ''&6304GC50''''reagsou@qnikatelé󀀄aeny,teréeormujítrzíchím, žeozšiřaačínaqvýrobuednědruhůbožípsnižebokončinýproduktů. 

   Taktořikoumáncescydostatečlouhčaso8Xinvale1akzva „záodnoty“egulujeeziodvětv0porceabsolutukazlevaždémí.ržmanismuskuschopzovatokud8šno,akelminohoxživotpolixi.reálnávobodoukromépikstvaHm8ká8fung1ladXeomick* apit -Vei!ned!-tay edtázkuhareruHkitaceooo"blP">*     W*/*6'">Vpo8debylaa6,ypadal!sobeQato.eúnamenablX:í؃q,Pstououpě#p* blastɠܖ!vyvolá8tokXacov)sílyia8jIúxek.obrgd0;d1po(Ԃ!veňAbantzemědělci{1zЌ,?:i)u<,0ížforiМӂ(u koj|potb;i8ryȖmnKbudoucnuqrIvvah obilepxikvidaz(aviládA.چ@pQkaQXDaX8móДP8apacitpcҧҁvyžad٭q,ěhem8amůžWVizet;yotZÊdo[abh0ox@XIu8ztIkktuzmavkůmra'#NJ=%&nta!a-7lů ří špatinvi.ǦǦKěm``eAs`chRxOMA@ trprȕ9formAYH̛{vorPsféřШhliš1yaud}l(vaP+burzqpekIJdI3korpoR+:di؊t">
    <ρ6ςgHalign="justify">ničenímýrobXchilůsledku přeregulová0 –bytečněnéeakceaychlouměnuozdělaoupěschoppoptávkyspeci0zovanýhtrzprodu(lužebdlivemějakXíčin; _ǀoo/*4////ό////*praktickomplet)absencHCo`(XI),aedvídaj(pnástupežád$událí,vah ěhlmi,ož(okud邠do`(zenoi,@ebvl ehlativi0z(fevituympBy8(hhuriHripr8abjemůHHvek.?oo /ulώ'??:Uvedhastjs8neodstraniteHmiWmohohuakosamoaive(o݁ú eziodvětvroporz51Vztak?:celko0stavorient akroekszabid"Xžىhonu,xý škišem,>nikoٓ;živoɏ?c.ǚǚǚLjJsjinuceniAgzt0ceěm'ílH musvoji!e.ԯ \e tvyt Baae'm,8e:*dP/>ens 8e0`eHzůmp@ěř(soluRv8roOkmoc[YzbylyIkapitzvlɆ8mmyu9epochhk膺a!Ylumidefzsystému 󀀄volnotržníegulaceýrobyozděleproduke společnosti,kteréřevládajnelidsktypytrukturysychik)jimdpovícmravـetika.

    *     E *
    Alpošapitsmueefekttohotoystéobnažilaxs0ejeunohé.reoloviny 19.ptvůznýchexpodnXlyoápatkmu,k8itehoti+haraI.pprumě?yle širo?GGDZačínXadmza`y: div>neX (ߌv:typxorganizipsychiky)
    ivɳhonzerv:mra)-e2ٌxpv ště,Iwsociá)A%vučasmsevyšhenꃀneئ8atastrofudoucb. OOOONSuxeakYwp#ynotra!wmyrzž(aʉokusyXedO'WpnmáklahX=mi\iXdXvš*rac"KXt؆Ybiavepům!rotivk|ZGiášCis#i`SeždzblaHφ.istor288nңsko-ekonomické󀀄spořádáníeřijatoazývat „socialismus“52Alebychomo8pili, čímobjektivnědmíPnaamotnáožnost životudekváhol ox,nueur`itkoumstrukturychtřeb,yt`nýpleč1í.rot炘`rientu)a"kojaxálKaersp˃߃pakevdpovědětynamikuudoucilučYKouOavedPárodhořs`máklaHŽyXos0dgraficky}.ʁIdatedesítleou; ׁ҉zetބPdi7stov'JejiA7ramz0ho,e analýzȇ>jdovolkaž؂n$iřajee􁨕ikupin: divp>pjak@yxxfesnZjǥ)xtompid8a@zervUfung-aodYvtcICpnmák. PQecЦ@ –ٌvȁi:div׳/>53<ρ6ςgHalign="justify">aakkomplexpatře(scénář,ožXnohovariant )hledyužitrůznoroch (viakréch)drojڍsdkxhosRvybra@(ny(vrčmhřad vůnerop1významuꅨotlih@ičenhitupۅWWů).Goo/uphemTaefiniceolapobelásphsko-e`omicrozvoje.ePelmi:čpis bakoov,tbzIj8s:Ydiv/>54 RINCIPYĚCHVOUYSTÉMŮ (zvýrazněno.S.Epštejnem),ajítfektivníestuombinovátrž@chechanismůtátholXaegulace.“

    Veztah8elobálmuospodářstvHlidHaeotřebaHsled9věXziAPm(it:blockquoteׄ="bׄSpojit,ladBjPotit dinégoritmicepolečenské0samořízeprincipyědvouyvHroW vílzabezpšemhkažd(uo0i života,ůstojQčlo kaPozvonároGCpramzden0ikqmeziodAvxpropor@vazeb,Hemžyla (čýše.rot eyžaduˁYrobkapapPr`kádanýmkazatelům0pou@Xkondukv5ni(jmiovy?áq,Yeʁ0ahůpake@ex?nmykěehnedHtkázkHGpbx`dkjejuhkojH vyhnuآtupQzíkPe9!edeȘÍ(`leškermninyΡLdgrafick)dmídapě-pait@éWOOLOdpďuzařRiHpíobjePohYr ov@řiractBrk܈alšídXPurč dkudberzax>uJ(`oX,tran![ ٖerčásaspHvu]BPzIíčinEhCtodologm PmodeoptimizœpWV7uskhچ(ko-e@oЃêԌ _WWWQ`yty0y (%y)W, axeʗ*atru(r1cedurhbýXpautr Ǡ"jemTvylubؑ,אdRli.oiat upenc9zesXd#ʌky. ?natfiv:e`mbin9f(鋐ȥaG!jediCNpi>ʃo1tv9B|CsyhpWfJ)inimumabqaaxeomýȄipůsobImª becvob@aodѩ(አrzahrnА771;imع Anvhicz;blaТajejiɁdXase;irsadresK0niksoru;dvyhdve"y: (du ek)ňo-dotɀr,jišťHЀ]i8؉revsutd">Pokudou ůznorodrpd)ocitnx`miKRHvciŁ-Pcepvotapo󀀄lečnostikonomické činví,ichžaždýupujePdlevmravněmíPnlibovůle,akroblém,značenpS.Okito,eeřešitel.

    Zvlášt@pthbabjasnitutypracováaňově-dotúrpojišťovacpolitikya oueriod@nu.azbylužebzv. „přirozchЂů“,ěkterdalší!,eny (vt1základ rokry)tarvoří݀rȂ,rčujíminimáveňHůý0yadukcešeXodtv8h.eoriiobmnoha4`{-sposystPů60P8to]d,`parametr9h`izφXuѱPouҁIybxlch jviezhePU@'TůznoƇش RkhdastuvidxzeoPokud麚zϐϐΙ(n(grafickxsozahrnuIi ut逈eza֣t8pakbP`Co0`&pod@é,sahemGomentut iӦétouvisl Wu|vhr(čxBi(9g`lqjbsenPemiatPsdk732681翟znu kojڊt širší(kz{,ӈáslyoȘq`Hprotopapa0udebytl8nAjl u62片. Cev?????uunȓ׍sčBdos`úabídHciYztrch.ЍQyOJxtzJ čgTaůžeýtlIne0낹ě8ým8Afory.ʀvrežippa緀ntăei򇾧ipdaɅyy7765050W437775Tonamená, v(ocystémHelostn inoha$riollnějšíkojživošeyracujЊ;jetЄuakokuhP(cdPčasinterval důlet,xysowpakهӎiŏ vo,ȃxsled@vohosobbzáІtXjehopdkh8ždy8pdh `YdemografJmí=فadjejiu64рvezpp(ruhu
    .ʄ(šakšQkud,neɡ1''GGx:tahAnieɯi*rcὰxu'''''">Kroxoh(r uved nuXdpopďȚ jedHprincipiqozku:Coeo󀀄lánrotátpolečnost?

    — „laťka“aekordní úrovni,terouuspřeskočithranicivýchožxmnohaodvětvoýrobně-tPbasypm@''''' doměosažitelná eň,odejížontrokazaheeWWWWTěhemáceem tat,kre n2jen žádoucíp(býtat8nvoboH@ecko-techkanikA-org`zaȃ8XrbyŽivotudek(truh(odpo`ďpvenozku: blockquoteσaĄ"ǃPIektrumTyRyrtoho,Xídat)m(ádoIdu7(IAp Qůěhípch(dyt(enskyUa z:veš0í`ablas .8Gr(oooTo"e`ceatlitKnomiendriá*civil9elmiverzi.eq!a pň1(0vidreB{ě.hAa8j9í0,vzájemȟvylučumuozl+rodukoetxlogiin"aPla r(íhnismuamoregulySradisoci⋨àteo؁QzvykmluviteIfesiolA-úře(s,x ,ank؄finanspburzbrokeřmakléři)hdalšíypvuIazЄjsiakoxbotrQmpůsobem:8stforQz䐈s+leti{esɝ P`3muoryššíaanheu@neڪOLu.OOOOu blum as8SitlЛkce, odh.od#jiev]VPSSRKqz...lakuHpraxe KoncepGbezp߁ȼ1hi趰ocIj)(nevaɈI udi0í–epohlр(''Ȓpenoooj{㎀Afhkd `00dЃiБ'''vxh@mkyن(!vyjadřovčěk,i> ibImysЋpalok(ؒm: div>
     oomli><ρ6ςgHalign="justify">jakeíleýroby0zdělIní,lastPpolečno,gggggoogg"8ggg?gψgggggeusbudovatystémlXa0vytxřelosloupN,dpPdahpezaciravnědHʌůe!dukce/oo9oϊměnitaňo0-dotaPyúháXpojiiPlitika臠cesuelednéhakreálukazateؖt`bylššíežadBtímhđzv .gπoo2/ul>Al –e!apat:8p>„velkým“mbiqorůmžvanixmmýlixozh  G6o?o" ulehxosvojtěhdom pXh0IboAzejepseLykulttů,IublikKrrs...Nyɑaákla(nforma0hoodbЇBodmatužڝ`l)0zkoum#z.FordaJ.V.St؀nhořs(inl WoWWWW?8''??/߀עgg4.5.дaɊgstv9oevik`9socihoipeight="1em"idthdgn="jufy">Apm豚ragmȡq(ypuš`šiobjastbvorkáЛd)mnohýneznaj8re9phisti,2zmlachm domR@akt:!H@kx9stPnejvyššíierarch(܁1ic$2tH˖ɞsiq. právěaopakotvrzují, že.V.Stalinělpavduevýdefinicí`ekonomickzásocismu, oeod8aHseSSRtegipolečensko-߆rozvojeudovalarubýmiřešlapyꆈ1lad(7҅ iplovitPporcionálMro,hodářství. 

     Abychomokáz,d(áme štjednuhbočkIhatubcenter">*     W* 2divF6>Oe1 7:ost-sXbylntitrátCotý0}urči0lHýyX𙁊dukcnanbecnélii)raplika8teoriRřízAeěhidif0degradě-parazamofypdmíJb.kudvex@zePne"oo؈objasnit`8m úkolqqmarxkhkulturauskXřijH opȏhPotvztahureZmhivmdůsledpzaH R@lektu`enciuyvrXbojecho-RgargXz+spyu0rasformve 1920-1930, *il1dosa؀ȱ zeelvlase2v1941-45Hԏx8ezbr]Q(vXtaketpjadeia)SpXavrpa ]pub)„EnB8l89“r@vabHlstσRvěApouze??9ouravɍamotcYců: čím+defЀPjší`ej, sluxPhierarchitomZhloup凩schopvvGaciy[ati.֜aktXJ1yG čiekvnavjlujJrůs`xi0íjmlsek(HppXZkompona0bPualkoholu0RTká ۈ,08Qdrogy8kkGGGGG70`-yozst-izaloxl8zYbudouc`etX!zvayhmasaXvy'Tqp@0(tom, ž؆st-0linsdobP0S!ejeneaeom1onoci(smu,eqpqystematpĉhírozv.ځpohledPЗqazjpAtruktivCߍ׃amќ@špatHȚíltj.gςa煐jeosSzbsilSSR.Pr úrodPTylPHr*aaček.kili...`ši lateyztelkapacit7HІroáhuBd88ku/eIod K؞[#epKazach`nr0(exnesěkteoblYažlД vrchBvrstvyAh, mXobPkoduížsaudrovtis`eetZaPt*iosfér-讔`lin"X2mHz:.S.Ch)čovAlePÚV˖Xlanci jɂAěaet,osp,_YodzAkadئЄXxyiGBowwwwrVmibmůdpuudњqȁsɑ0m1hahvu(umѢ{(I0(ј+hoř ȉ77777ѐpa؈QPxstmy;tu@uԞ/inedoheȡ(sauýživuy2蒉iБˇdPegu;؞olika@ fá(uaiOsk0tuGiNa`.ak!,XŀPotravibezpečisa)p udr!eHoJ. NtbýténiemAkJlc HdoБty_ш(nrϲϲ͙!yq(hjakpoupjemoplňu[ kPů.چúčeIojedQstaQiɯȄkhraz“Ivysovnipabskuk x!afuk `agandickompnt@adYmQ oXconkr4@a(؇Bzdrj򝀐, ů0ua2,Mmožtp0ddtapHlexJ𰸎ˌjádȒَ tp9ptinuc2=8degradahpaxHspekt8loC0cNkyA(paneky)ejichžIarchkturaIvyu1egativvlisyhpŎ edincektevěsZmalpočt jxznih velɨ8eneHԷpochaekzasadYžnašk08obyyirotȈXicxja0ditmuítětiehoozvojiaždodenníontaktrarodiči67Obrátímee širocenámémuýroku „architekturaudbaHkameni“.odobněakoebpozad@vykazuvlivasya 0nnostiX,akჷOOvůjz.čicíchistorientickésvěta,AlterýXil60-70.etech,vyp@loom,epřátelsojspronikPdoténakropole. VojácividiarthenonxochuyptXxředimiodstavci,yohro18vzdálYse,iž okopošklixi>ԍ@(ryhkuedeblšíu,8P(soasnměstkdyHjasňuíčiny qmlXHˎ"u(Pvosk 9.6.2002xúspěšmotbhvazápa``Japo0(imp脰idat, Йúčastkůxop$deyrxl!Lm (jeitoožPzvatWurou)iváriRchruščovekǟǟǟǟČoslyšeky kHYhrPzp8lbjemtIbY9stěhov0kaXmu`lekečza8t\rHe(@dЄnem1PdrůHspojhtázky:LuޞPforYyyaaHiAnologi:astrukYužívaˆHѥtví.ic,0o8Вneot kথinkursjniP~tduktivjԉtu živoodpora0mseaK'swtpz(m$Uí-?ek. ????>K ,ynevyhnuydozelavsotoy (cca 20x30Pe)2d(n.),:ykmetaСdaXrj(dbynejdeě.el0ě: "blquot(oobokXCy + ׇ=qlikabioczPma؈lý( zdrojtranr ýrp0pЂQsariXouKhn!im zahradaВ ]ºavesiůmysQvadܝlimnsZߕ_="6W">Stej!niɪl$zb0sSSSRp8-Yi8йPA íyMígat(obHyschopn2dpiíjelx kažp@ák0uк pPtrtdůj*sbɣXda (druhusk) kQbojbjiky+!PHȇé,Unaɽ [srksIamo`persoHlXٌ[ijednkizabezpečWĢvinfr0KGӏ75,nceU8atilb,vm9ima:kudzm0:bližšíĎlkaeter Hadbyt(/߉ى (vztakomV0obí)ankladrychlSíz{vjledku8siЍqú8u@tv;neb)uhibudqi pěh_jprqtapylouhqy)p??="10pt"idth="0pt"lign="justify">Aleokudtátěhemíceež 30et (1953-1985)udujevézbrojenXsílypdroporcíbdob@kdyrozXválka,eoředmětvláštního0zkumu.68?֘@Hobjjevu2˱ǂѐxɫvyužiH«Jap@LJùohЁ? -AǾГઈeorieOivot@dekAaxi7.otý75y,@iHhiHonohéalšídsuzovalotátnplánySSRpojeneckýchepublikyužívhvraxionedokonalaefek!pmetodHmodelhlečensko-eomihoozvP0optimizacesů.

     Abychomkáz,amidiotscpředstavahoungUmnohaodvětvvýrobně-8tbHsystémue řídilosplan-`oryultiala. „da“,vedeme úryveknihyQPMH0ženost:p,ajištěrivit(autHi.D.Belkin,.B.Ivanter,XdtelstvEsk ,oskva 1986,tr.209):bblockquote׀Ў j hJakcenitodukc9ejíž částx0enaadámecoupěspnpávky?eožudělatrovriách69//)!p9uM
     kvlih uhؒLensrěš8ruqԼXƃ0x`idɺ vx)HЄjhkal.ЃAyɺahýtvH遪úroveňYـ0oyQú`k\c`krytytacemi.Α!zaX܋xP,wRenciRglůmajištěnyílovéříspěvky (dotaceaákup). 

     Názor.ordXaotoéma:zblockquoteǂ׀Ѓ$'#„Všich úvaháPsijakeopírámetatikueoriikonomůperiodický cykle@prostydeprese.bdobí,dysouevysoké,niovažujía X^u“,hekutečněyIurčujjzhladěi,xskávanvýrobcemqjehrodukci. (zdůraznQe).Ëusyvičíc@mh@zahčilpotřebou.Ѝ0pitelch 8t,㉛}Qbo(me8zvalvinuI'e8vržeyznys(špatneuvědom1siSonýmiížnosthza!HqedAoz (kap. 9.aPročplvžHrky?).8^>oiogGEZm@ochopitH1palépečXaarakterorHl8fungmnohaod`tv+H-symu-racovciXved)tá0pluSSR 60etlanihaoMůjivo(mú chy.Ć0horšGlaHạqq!Ʉ3takol rozPld?mHPzkuěikseti {*AexzJůXporeflektariér0(oryneplod08V` kzautivy`0!iډxА҈0vnoděď__/.Daň)-!yemisQp`a tu-sucern lQ@ji@vmmu߃R`ruЀhyPu`s!xҁqљa]pr@reڅ@ӫzuvyheldo8@zvy(b8%89HdemografodmaT‰'ravqzdHYy,qhje(c(x@eȪ6'">DyXeЉte@declasYch70jimRozisociXÊRI0\kaPkreditfinanemB>aHeHg`(u9tak,@l>záXoty (tj.znKa1vztahů)]Qdsta c҄nIax0ukromuyatoיhyýEpopídoddjehčntabi zfrelaPhxza77777T@8[)<9u(liboviPkapȓrot8imؐmooa5iptcl!race.zg7ooiVvznikloǛ"olog;p9pnazɗKkybe z(opBaohkؘodársږZ6algoritenZaíЁvAšHkrétníoncepcelobálníolitiky.

     Jistě,nohévedenéhoe,enámz životast-stnskSSSR,souefekty,dě`dpochy.V.SařívějšíchbdAvšakoběizmueadimial9vel čářimhou8tkprotožeylyjivnpodmíPnyím,eocihckáevolu@phlazemi,de 85%yvatelměpstnsát.քedveč9vyrprvavIla@enerasotroda.ςsisvojovu (včetjim!sunutmarxismu)pobecnkulturuchoz)ládc`„ey“terAiipinulpravэešoqevyhe`tat y„ajSne8vém0ho8zobodymhybnýaíleYlqpohledůreza0k8ah@ innBjakocotba. GGGGGpo؂ZHki.1952ubliko XEomlyvkId"Ԉ0Q(b)}pou@zal;oačotep(í“hrušč,pnicprodejKsamotců,in(i`Hc`Lome@matzkuAaHYr mx"ijýsHkInii@ yšteoreÙenm8x<form08.OkivrviewvvdboQSu 6CblockquOO="bOKZaéb3ۈqBIi8yq lxJ X,as8Д'nozvichnoa,e nkld0ajuŘbud YízstHV󅢭x¯!h1941-(5ȋ="6ǠǠ neڧʊ˃ϊ(rlh( (aY}a)\by>eddobsurdɬI(utɃšlapo špX{uli(TvznierestrojkaJjmámydas؍eeke8rtĂyߗ׋׋">Tukazujev'hragm@ ߐntʪHmusahemсje8dX P`býyjЏ0tai71N`Hkl* {ǂǯ7c)r">*     E*skz`mx@Piv txHzapomís@/)т ϝobecЁonkt!zac`Iu kXživo„Nynějšíystémeposkytujeyššíroduktivitu,qtožeodporQplýtvánhvšechehoormách;nohaidemdebíráhjipce.en.ւnoávis(natupnioomyslupln.“oipeight="1em"ubwsZoxmnéchopit, yH. Ford(J.Stnajpjednotnýázor:8Xpg`^rׄgeNáahos(ářs (aerspeyě8tovxws9a)ubXa0,sstatsocickagaranhaPslgeneracíabezpečtkojH2životřebacovků,obrovolYse účasos čin*,j.šinypol {  g6">Aleěkdoůžxíz8{uvedpsoukroménikatele,a0y8)aAakRXh,0mo ýrokbovou,ímž`tr0montextu72Prv۰Yay䄨čí"de@vladuziPa-s)rpu-ve؁Ar abseprӂzdrojigie(ێužím4613筏> .tmQtoQeԳPhšechHzYdl(nouHR@l@1˙Dokud[aqzdŖórač0u Q8íraxoliю)imy"řahȂpeůbecviИجpOnvuku=ltrus (de)nejziskopj ѓs)ě21654璗» (ؠ 13,N o#aý?“)''og'''''ZeješihnebylQp(duk–XelV*Osobně, žesHvždyělipdostatekbrJywu.̀náKsbčasyskyt`lbyYjakéhyvhodnbdruhuE,lenva –jPbezlánu>2nar\le velnPstřílišahb4.0aniWWbuďhybnebokapitaliza<tj.sšitiskestojceny>.ądeobřšpatx!ddaxGF Qd.ročPjebilhloubšacht@vyráÈ?tolidusjísvytápěXoxaítutpodenq@edty. Žáalšíůvoejsou,0cméts`skrývah,čí8bžispolečnifým1emyӁvydHz Ѓhbea75Jhodaephtstdhtězyakzva`chHneúschů“Zuása9ašYrak8o®8viXzephladnel"odzexk@uxchuXhkvů㒰u,@amzhx:smys h3937瑿ozu 0kaQivedAr1Rk úpadkK!Yinna.ϴih eRq''uvut.neadektѵIBamoregulaciok3yHrRlږ`dukvoPу́@ivo`pobami`eh`evyvratiteldozal@j@neza p؃ékolivё?mákHě.eQqqslyRhmetod?9?+ItvoIyRP؎rm䊰ěoon4278l8ooooֈIjedno:ionemKduvy(ixis,fžádouc9ovorganizoqc썱principulpb@DϴAjep.ouQmizcŇة0pvaxehcelcesůžeqhnoutÚup0ogStabilizackonk貑 začít(os nici(v(Prav9kompl ůLdosáۜpoludalYnikaů{pjrɷ9!0anY zxmý,ݪ"u929ǘ9瘧r͊XřainfЁq󏨄 voj8,depre`[mezéčp!ci@hpo٩T!relprůu,c`ٗBbud`nzest(周erik,p_o`pxkrmi“ (kap. 9, „Pr9vžpky?)wwop/(̀bϘTo yyšForhozPmechy`aabsHylá`éU@ڋ5pHžrz8؀qízavaz4Heagzýva3.8vtextunihyhj..!9morujebjektivnězrálouutnostahr`ílánovéhorincipuoospodářské činipolečkvapit 7:

     „Existujeřílišnohypotézom,akáyělaýtkutpovahalověka,႟툙eyslPna5je.akklad,vrdse, žexůrčí áceož1jen@duchovnobla`. Mluvímemaru9féře:hudbě,al@dalších0pch.okou؇ohrani t?unkPcmi,terHěsstu,s@chatoncertínieboě ystavodiv –akdmajzavykhromažďt:zdlid`a8vzájemujťZ ultur80jshzúžiБ(zneuží8"r؃8e628w1. 0؀oO"1emGGGG">oolm`pe a`všechnhv衐v Yv؁8HdX)šitpeb.ĘʂPPlixItկ)ʒvzhtHivormkacYؐnemé hpohud`(cudstozhod8sdozo,qї`nergiP`ytqeQůLaȏ@stvAt¾uny.սhžrimiád 2ecკ{finanAviIoϗNeppl:chyb8boЌra8hřBdo qPstHved pbYnȒa⌨kvH}(j(iHXbyloíjxxex(lPWC8@`ӃmůžYtěȉmt]ilo0T[dosPX𙸁cě“ (kap. 7, „TerorHroje).976w2np?8݀bߓVѴoc#erspektivqH. For(pletl:OHne y^.ɂptPobě,菹rxmBtk(1922)8ԍaenc0lƅ!du:lobbiosfér -eog1r,vyvraexẨbu-tv0邙Xvrt 20.t21, adůbpavpripXhosrqavčas9tizWazel𳻟pln`vuxhO1ʑWWUo0zkawrganizaHinkklaemograf̮éؿnovo㦰pv`8joup\az1 jeц̡oomphcpaob(loЈ iȄxviЇ odpqdjtuto4b`od뗲hit@hdniYa褘vo!trhu#uďobré vůle,eboe@vyhnutelnýodlakemkolnostíůznéhoruhuakněsociách (biosfér-eogickárizekles úroěÀsychyzdravlidí),itrospolečensko-`itčin9únavniniciativajcehápaj`pčástibyvastva).  

     J.V.Stnrávexavobodáhčlověka8dnomterviewomluvilto: blockquoteWQ׀Є„Ježxiředstaviouůžeít ȋbu“(zaHstna,chladovqnaIzmožplat889ce.khčka9jen`m0dilikvinoykořisťíCneexistuučě0 ýmiaaudoba+seZ trait4cbydl ídlo83Po 11eta(vokaym8lord)sahaӯBhalšímd movmpsouSotoutÊ etydribuárohoز8řtoutoesHdfektykli/yqspůHimi@vol??׵??G:(pX:Ayniké?¬xut býtoYpzemem?'lgxυ>ssX,׷RotomblaIax.w߄߄߄߀τ߄߄>J.Vpom"sxʄtt }eY7.4.1947)Ww''V}Ж!pὡvrdilpavY؊žh҂`s.G.Wellsh je obburžoazie.օmpuhAaspuaipákromRp! -penPvlastnicҪԜ8sdjemvztabJai@o@ eWaonk ,𕨫ooOOM ɯQ G`_Oky?ւKrozlezЋEEתi? -0P},a a(`kCžkbe؅2zj茌oȮ@žtRLPradlitv arxh_]`bec2anɁvcis.ИHy(5jaseWWWWWPy qjednohsArůzjȕmi.ezsubjy0yh`WPj.pu׀Ђςjahlb逨zaml遡P𑈀c{axioh:7:lačočinȂ@9Hze@7íklademomuearušeníiblickéhořikázá„nepokradeš“fmYedpiseXro židyabývateichvouezinárodměřítku8orporativkladě,j.1íkaza@ďtelavněxjistěte,byišniysleli,eentoruhráx8povolenXnám@samotn)Bohem.

     Vncepcíchp8čensCudJ,ychejpzobrýXúYů,emoh tbjektylastnictvlidézje(otrořs,eudhsmus) lčky (kapitLysoukromڎH9vptcYkboesobXautor`!viintelhuálhoIo. Ze zaumávl0íspojH@+(ýrXstků,toyzě#8o či(upramzmnohvRonornémegulo1emvota=n i. blockquoȉGG"bGCPHXobsahovifruXjedijakqBzydribudukHbuȉ֒ sy(yXb> ="6ϑ"at0+!bzexodayalšídr8WWWWRorgzoမcibílvyu8tQěů; aQ stupYh](naӭXprelaxaci)GWP(vAuuyb,zva@Op)cej ategori)oci;Mh8ikoliv^ě.иupi$Ãla)vžHdekcon*Pěka:Ainتčas;m8budouc;ΗjbayPyů8statC,terHhyxbn؉nQDBڃav)Ҥ9Њěschop[.xdvytvxzeଐpo0EovilamixǔǔǔǠO6jorozliofesionjereHQpoHCτ2mxno5e.ϢH֘Ikrzformrkkdˢ_Vob>uderso,pbývaۨlu8h4komplex±)auskutYitelnamQ0ordNneos8vedlnilynaj`aXjmoutcvyzdvihtuvfun ׌77w////)éAH(ϛJztiliůxruads kohPzvyšvty,(hX??ii@iv΄׉ȋ9dđXooh, h0á 肐jXodmínMgzrpusemůžeuzavr'ٳnH0p]¨jpρ˧i>gg`SϬXyOěhlé0orote:)dx>Kroměoho,rávníavedeQspolečenskéholastnictvjeezovatelnénřirčitúrovniozvokulturynoP,ravZvětonázoru, minimálnXje8itickyktičá. ojli(ul>krů-)ců>,)yl @ čávSSRěhemypdobexistexč-0zůvo(8ob*h'SdJʱ([é)ie ár-tS.ř/eIprivilega (Xř!)cstav (kupeuRši0neatqmafióPincih (byrok8ie).֗#pad59át__tXpjvyhP׉7҉3tupXvehj!`ڻruž :cho邧án3zDur Quzav`}nekontrohatelnoၹo*(ti,tečala gene:0diwsa ebdyni9,kwqred piájP@a stva9а ˇn=vpartiФhK.¤pereojkydemtizXbYmuh1živo`9uDzpůIonodNy@PJc8yXvyjas(`zk@7dliš㏯wwwqoheji,YhXeBůmȮForHkaplga׀ЉĊ"ljÎhKraKz`dnikuíato`h؁c8HtЏeHvýšitvůjlahobyt,apitálnožícíPnostiráceároveňnižujSnákladyalouženspoleč",saokonPvukouednoho člověka,epředstavujeoGstbezppí. PohhýluěždodenlXpracovQfond,nýwstdanésobpOti.en8omodřízvůbecmůžmatakoěclastho.ikdemávovP(tobInadekoukromXKictví,te1nevytvořilnám i`m̓ duktel9rganizace“ (. 13, „Naoýhudý?).`lockquote>oipeight="1em"idthdalign="jufy">Jazℐpocho,čkolivyl.ordpjtPnkyHchků-rstůxuemMrskcifaktic`@IhoPsechnytanivSApom"tXmajeyfA眪ů livelkAHteraecház XčihZkré1p.ǂaepozom< њ?t85mеKi cmu-leninQi>Ide!ved!HuHdvotAWѶbiș//)mqd9nebezp`ڝxjQjb="6">Zruhtrany vyjiWSnevispjezX@zGzgrafomanr,ؾi pjzdPomyslAŰ ~_}P𖡵Y8ubimɍm"um౒muX0RuS"`rxmXoUPite8dvou"činincipiáDVudHx>kompletněodmíPnéktuálnímiákony,otatusu@dajobjektivaexistujícíhoomicképproceЄpřenoh8eměřiteodnoty výrobchYstdkůvypouštoudukcitd.(p.).ůsluoxmarqli\eaůžeýtpojeXsnictv,jehožblad@suduje řízeAmikroúrovnieter؁X)kuutnalýzmodelová,lHtXanohaodvětvě-systému.87Vráthekitovamu8vn(.orda;kračH:Kapit,{Xvy8ří؋aeppcЈmé1užčnpakуezrn Hvoky$Xeza€vedli(nepvůjql؄x8kol.laqR8[@ZzkcojpepzdosáhPtڀYye:a“ (h. 13,No#chu8?)mWO Jak@`rOz@);dIodpvcůčHivH el?PokudhnxI𺀞gggggggggggggb(…) <jPlům>WWWWWWtavchiixʏEAQctBXonkrét:ߥPr8v kromýX>΄svp薸typpůvo`etْl񑠵闲nebohdilic8,akjz҃Ղv(*ȁHpaddevn8Jdim-rbuzmjiořaikٺQěv8@È`u;|(mЋh-etofesion#kvt)kupin0anerů-kanditůAobsafunkɺ섰ou`XYiic@ma6azý♜Xsedady,en`dtop-gertd??6?">Apn Z0NʃPJMrsٗhym<ios=0000896437>88Aleeště@dnoudůrazníme, žerávenskéholastnictvíýrobchředkůhameevětonázoruakonkrétosob,iwPelko,můžeýtezovánoavzdoryanujmrav+azáodárně89gggekHktivؑyužíí>/)`vis0jejakotvᏹteprv`otomHanυnde-faktojexi yzmnohaodv"#Qsystémubude-ě. ߜـg'ߏߏ">Jenři)íg!WWQVy,tabil s(Qjeožnodstra odedneodpda؀ou[ipiaУol(3e`funknstojjší؄račovateliíla?ꄈexivalan9USA0dobHFordRusku@r.1917.ebSSSR,薠„vejx8šiti,lJY-8li:,aloo`r0rA(niɃte?drlikvidq@Asvojzsi úlomky.HlHuoPbyl:pozpadz1riizacstdědfinxy;rhsspeanty-XjezdkYlhH(a byHžuspělas_/ggaP4evláUmháp+WiP+(GQ7ažd #ӑonámpčlee (̒AnebogskrzHtutyb>Jz/@tu)#2gPlurodingg̖gj(čié)roSkruh,GAWWWWyly=.okusynP@rem9ZhodnocenoliticX<1d[vyj،(!zѬsrledom(agre0idegradXparaz2saxsf-meuopabt9ýchj.QceptuálAmoolševiků-komunůbrx)NL>Ѐɀ8="ČástI'wwwwwwwqHr1kuAsv 20.t xeri8y_[W>5.ĸDyfordizmuamepmus!qt//okl/ul>90.a㵨܂/ ۬il ڻjsmeuPXpiQ 4.4:'ign="justify">„Jeřebaytvořitystém,terýyezáviselaobréůli štěd@ch,ni zlostn igoi@ck aměavatelů.leroofnajítvníodmínku,eálnxklad.“oipeight="1em"idthdalig`Onámsobmří!em YzeaFordotorskazoval, žXchodpoleč+kinefektivnějšímupůuýroby,rientgarakojživotPpoětšinPece čié*ovolaadomi` úča(فblahoelti, -Ɂca%uskutQip.th\
     K1á0RPvrchكiقAedl@8iishxt"nc5hpk 堏Oa^umlu!7uí“mblockquote׀ЙZ taiyP'%prad𱨅vi široHmpi/iq:uis Mars(greؙNathJPerel{ݍ2,ZalXáklad桼񈑌…ilYtiHsměš`sp.Pokud؁l"ze9,- kl/s - o2pnižuihšһ 100ilionůolarů!“brovskémuřekvapeníarshallaylmluvnýopisublikovánezedinéměnytálodímIForda.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Vom#etavělůraza „mimořádnouytíženostvelhhoznysmena,teráuedaovatatřičpozorčlkům,cházelyqDeabpndedenA.ЂxznávaloX, (pvinprotiim0yspravedliv`aalešchara.V1sm eЂsiIminutěžcekoušڑ roRzne؂tvrza@ylyBPmrЊvyš(najevoKyFo@saly2diXncimhapira<0ils=0000899564>91߀н“1H93,r.22-2XúvPvyda)lpϝȝmboppIddstouk#zPicyreneh0ljeutvztš8@ kt,pdciam[1u8OK^up:bližšíXPirXtůSApo9(20.ole> (raz`Ina@)vybruslittipk"SnaimyslítȔbuduo8⟡at?2Z5ooߚww>XBxPsám mlč0potvrdp hdnH. rІg؃8álXЌitiky, erganiza㓭XhlucvusXaěmeck@oem imonoP í.a6geAl\إpuů,kajPj//,vnitřQ&`Evrop1 akǁYaalh@Prkolyik mudrců“fil8s=0000900245>92PSam(pměB dliom,existujřímpojemezi*0romemSoXNaší`dinacházepdvelctihJDšt`é.ejsm eurazani 200ildyžXčnuc@tyšlenkye=ovládaP`,moontrolydlatem93Jhm 5%0ch`zí`zdutj.pé`Xela𷈮x0)vi8dhAzIšitόspػmepo(XzNmlat#Zhod@unkci9.o0početteqchbýtxbrigád,r@25%;z(ozajP)zdyššíI0aLHhk0obavazgd ,(# áHe + ůj1i8nvykpě@rhׅméchzů1tamL.HTĚJÍÝTEDENI,,BYŠECHŘÍPADaROZHODOVALIINArZIBYLAŇATADPOVĚDNOSTTARÁSEi500/ 5Glnehleelkbdkurn8ixy:xzasloužíinHҀ(razxnx kap. 6,S"8“).'lpG@b侠knihyapeldh čin0zniPnestiezstarostn iřevládajícíepoleč , doprovodnéhoíživnickt@bitelsvztahuešemruhůmociexmos.řitomdeSA:qijatoysletže:

     4enxdán0demokratičtější,ež0narchiXvropě,čumdenoharadictavovsky-kastov'#ake8uƀ(19-20.X8tí),􁈊@st-D–íkysychologsetrvؒ; 96-reál@edeȉiVolЀ@loHsebpvěd!sYosudy axspȪȴch. 77771Jislovudz`HrʑšixvůbáXítootgb0a@razilȅFordt^nn0achá! ahmenyZE,~áKgb„Ži@zákonҧkámevyššíkru(~mopěveškA.ohpočíЉ芠židiHozky.ʋx0jimXdaeRamotol :em?˥Hpo(?..olVKѥX Qxvditou,`asňujP٩( vmmXrtIʨj0tru.ڄSpojHhnevyvratitelam:aly50@Hoũ`oslakrov jm0HoukolivnЀr4čnohoY)鉰.“ (PMez؂*艌؁,㋀y)dڋtr.9)ת?O.hAp;AijetW,z[iivy9,iiXktql}QG"6y>AؚvQvi1 Ik,Rdo@zenتoI{cǰblahobytei!kré RerozuX͑oEpoleč{Qn@%jev>9ic)ho-si-@8mbztahXíi?75obvyklhosjtxA!ci2ks9z Plid+)8\ԆBb`týdav˓méТӂhـJb8usrac0laHhojiš.ϩ􆏥nnehdkdyXtyyenbskuphboǐj nceiPxkeHsu-Hуhistorickyformovanýmpolečenskyuřádánímemulastsystémemýrobyrozdělerodukce,. Fordzrálo,ၠhoasměr@lih „židovskoutázku“.

     Aledyžesetkal,ep1ldonalýzyčinznikusychologicch"ílůotivacihovJ edstavite)]éXst Ha8avodPmnohonánamer i.enopsalentobecněmýaktPGDy@v 0držetcdv0kontr0A,akíšeƐPHviHokol1ech,ýkajíchqalgorytmikpIosobʂejichtuzabývatzač1krét:Zdivoi>Prv>(lʰjk7v (davově-eخch)/kd7ia(ra,ačíom,8A,itu3y@`Yětšneim̨vyhýbɢsebupdpʄQe0neCYTou8h-pIpadqIyt`e,rbyuumoh. b>DruhbvlaơݐO1Kz0lhroipogrom)t0Bduláda/"1zpWůmyformtradiíhtv vkuhmApeci097\GI%@cpی5in|žyePojexäxzƒ؀o776504498NJ.iG"6WW">ŘȆyPkTi:wwww'%Jižzitx“nuajHnP>߹߀\tak88bylflikhyčerф/)XladzásvztaȀPávi(jejivodȡ`amostkaždýhlyki9bývxuiosféroVesrem@Bohem?stHtobjevcydat?//// Abez׶oi졊xHȽ0䦨dekبbď.rotXeiv(ean řízením „Fordotors“,ociologickouhissproblematiqseabývalovrchněmimochodemevéHolnAčase,talo, žeeidentifianazYmménxtylubšíQtarZpříčiny.ӃxobraznosthováhrtiětšXed vitelůradičhhoidovstva,hXija8 )kolí,ů[uƊPwkno-d@ledodlonqpp!6yerspekylternvjejichaxitzmapan \ypobjevh.

     To䇁osȐděďůdcPSAHPosobBaBaruch jprYsmátadovináři:YSsipmystěcoobudopírat?!byěa ? -nej jakoaždý]kXincumsouhlasiázorePvyjád@J a0semitouّem:2blockquotey׀Ќ܍:ߌۂMezroduje...Qtojeohatýр߀vyXebdahe(enm(rtjeXrP.Л1ejdnes텿libo omer0 roz@ut胙celmenismuǠlyapravděhobHpa0@á,+aju8iãxxaťžy‹bíska ,Piispot(cvY QYstr.76) oiWOwuH. Hnezal}t potky:nkré1iI[,yeál `ȇqcȚPy訨išnavzájAW,hene͌ěn?Ázkultur*odmíPAht1y@ (sxžíí)amo(l?__Pokud^o2l(tg`d0pakBHXHRpyPd@chučt؀iOqd nﭚak`i()?>e􁸀- JohC x/ydhabsenXuruhgymnohdou,ormIXaipor|v šdoktr@yxglobɑ„ikyzmPaa̧d訵(lqpykazvlivsebwm. goataiblQtÀ`\(vizíl)x,xzpůȇ`Hnagr0yؚ@elkd2/>99 .

     Alerotožeeo. Fordovi dařilo,ůdciuráiezinárodního žistvaqnaeúčet,[řůčteupobavilApstoupykyutí „antisemi0mu“xrasialobálm1jektudázvemIKlaun0rkem`Ne`oapomathȆضQavn!PzȰ񈂮:dosuealodrtiᨨHv `ų0tiBtiб''&IuAzlmůž@yPřpoHP@určP!t!JP˾c9 ved @ěřMtejnra0eQako)á۹Б.aIRm mazaSyvnucQ1zehk?mhHéB vyvoHʫhpoXdalYho.Нj鞹b[P8u@kkasqYemez svědomí,isk,ehožájmysoupojenyěmi,omuálkařinese žádanýH.elmirzeajdeůvodce.eedstavuj0ejmenšíroblémítminkudypv)emnáȀ0vistvhrohotečněil“ (kap. 17, „Oůzch􃐁ch0).oipeight="1em"idthdalign="justify">Tytodhikazu,eolševick0cíleX,bjektivvlastnH. Fordoviz činnv@ci)otorsp,yl{okusyaranicednikuchcenȀípa zdeformo a8vedidobsurdna101PRVNÍ> -Já-tr“ mImyšlenPom`zví`MQměrydNj"肠b8ere*t(PřacceixGvé؄Ro{Hzěی18é!n񒉀Bin, kpejDjɂPȆživotjedin8polрkiicelě.͆únڮ> notuudumoaXjazy`uk obraT (zqě-smyslɅamu).Łe艰stup (zpriѬhHšpatydobz ЈneuĂq,)ttledn *;sychikyeň9dsk0Prac Xmnpkt"ȔyǃŢ6843P' goritm*͓ pikolbeȀ1ovlivň2oЁyx젢9&̛.rviµA8vmAad;č@ěk?ZmemCzaP)򔇃hПAImenbúspěcheborpkh.HpJchopenti؈,ybjutnouzu-@$e&zeDbXG Pokaždqz*̈́YӂeIozsynižyloBn,hlB>~423~4blockquoteϛ="bϛZruI8any,، eJositele/gbfa říze(߉stPr`ázo m0zabnmadoHl쁈ji(@nežádoum (kuor؏u)8`ϥ="6ߥ">To9h. Fordem:dy1okusil8񁁿ensko-`it<(d䠀;tmuY%há aAemНbýQralubu:oaýzouQakazmfaktuYa[zmuajev8"vuknihy:Můj@ivothb>ɦ{d g98a`nazilaakaíkOOna_\, -Ӈ,A變tránkách svénihyord,šechny úspěcotorsejsouehosobníW,leolektivuznikléaozvíjejícíseodvedemarincipbgiálxvztahůidí,j.bolPvismu.dyby. bpostupovalinak)jaklaětšatel2dobxpneexistosobě émiricky͉jspíšikdoromělízkýpříbuznranipdě@toHlenr

     Já-centQuhápása`lasturčitá0idoskopičntommyslpževěmůPIjmycitaБ1ě8mi, mɑájems:týk(i'!vazebabjҒkjevů.rádůsledkuoruhuȈzm8si`mlzaЂnehladuez(vem(„m“)msahem./musg`tmippsychIagg(řix`ȋHacesjiʈ؁(q.h0mítohočlo(ě vobrapozorQٙuddQ㙚ۜ KceHҁživot)začíPatvyp8vvyternaǐÂxiPiusRuS tPáduen)qtpcosmaziרHem).ýjformuxzpob'%oooooDRUHÝ –a֢# myšlentMloup:tblockquote="bBůh →rVesed(tia, vФbáHu(mitay9m|aЅ iKsu[r="6">VRWR!kabezpeču짣moѫTnЂduHŽc:-VPdrX0mýКҀjhUalepšímož觢tapol`ÂvedyP: 1itPjٶicU͔rhofak Я ýtHatkc`›ѣymBi0-macaבmeblyptaKod(aňnXinulaGmkaleikopBIp遡hB@detaiyj mozaXu.P`ekoord8tvrincipu8`ОžnevyvrPnos8@!Ŭhchy(aCowwwkulturoučasQcivilizac ",eizmusč)(chuPšinspXtkd*Hl됷PBvrtZokam0hsetk0as?8HpodivXakjiHjeji`zformʇH .n0puQcXždZjeXeůᆀxýdye0z1vámci0nkğu:uďb!ebowwwwwH.ƙxal8říá-centrizmuslgoritmikysychH, čímžetaleadekvátnakoociologeřejnýinitel-praktik,čkolivednéětvívéhoʄckchápá``aylchopenyjádřitrganiz ně-ekonom*rincipyolševismuPali.


     6.mysl`důsledȍ!ins뇏uHist ci1oОzácmýjimkaXshodujvom, žeoevoluP1917RuskuáIo(kvybunkpole@ia ech,sluءȄPchcefunقkapifTopXhul i,čehljdžYnajemuhlasí,oto9válU0osobympatibkuupobueivo0'ti,ouůzůběhdápdÁЭobdobao(h.؁Ъx20xa-iobčalpSFSR-SSSR,dranze9edl.V.S.֋AladumXnojýtoHDvnuvidierspevyhm8;@a, lidstvaelkoГϓϓϓϓAvšXdoٚ8pavyQcqěrJkeXpҋze9`ߕߕzabývaqblemxk0`‚!`snxxiЪ9Ѕ(nyX,Jע׀poju蛈no:3ϊWWWSProXží̛vo`k0mus“Hb,OmarxՂuadvozenošíȨYej ؂eraturtylM 9text(ústinlivozl`myslkaždé`zěch(Hdmí89HbyژexjevvD9O0jmЌXqPěm yx_="6ool1kududemiITrý,ju1Gajdar,haad JavXiQ5 Uatr70msynony8pؔi xneIochoiBeGaπx.epomůž ns8vzoruitl,ordaInohdaȢi(tdneškinhe(biblicky-ppravoslavZxZ(riotnan!!qdo`Hdos9š kupi؋d8_judadovotd. 777čayA rojH0raxs@` druhuezmyšleni9lhejkќémp!u[jazynáro)v2aҌs@mPvybičHtsH0udaoPhrdminůmY tsvr0smušk eJumѹHmosuŠj"ed obráؖ kamopoXiŇBudělҗyAؽp`min8charaizu8wa@(hě.

     <peight="10pt"idth="balign="center">*    E*

     <6"1emjustify">Národnívědoměi–svébytno (unikás)hoza (předevšímakositeleultury)dlišȀ\inýchů,akPdisponujíchstXaýznamemešHlečnhistoriiidstva. acionsmus ɉieopva_υjexD,oučtumítám,ět čáabezmyšlenpitý8?uroobudoucQ,aOOOOON:pokusykvidace/nebů뗈jXyřily]blockquote߄TchápouxQ2H, žeeohourez)0narchii,republiX(druhyP,+otropří,eud,apitsoci(ekonomicuřád).Άϕ0sTobepínȝBPk`tkupinxbyhcelȈt.Ќ>'OIyz po(atětejc4,afiózvrůzno0mezHdia0ržidovs; y ȃAěda8Qadl>ΆxuP6ϖ/S.ӎwwsvotaꜘl:Kmnohtbyždosob[݈igarant@Bkoj na úkȋ e!ryixdan0pe8vystup|hl̑hч aLaávsvobjeviooooo">V šir smysllxb@sahre`Lv(spektyAnotliPHí.З/emravX X)typ9rukpsyksoz atikИjev1ɆtmπiהтGconjvhpzaIpR#PL(OrieȐ!ýrě-0h=ėÁS8určIpnPYky` ip}den2y!`2soukrodniv `e8nzákladڂvlastnics)dků;býthhક"(c106KomunizuspořádcYotapolečno,eterémmiz@parazitisimenšinyvětiěšechpotřebyeudountovaHezplatikojt1lerincipuodažd-schopIí,mu“panovspravedlȇhastabilreprodukéulturhvásledk.udeoožjakoůiekelhbrtXýrobch`pacitboztvůrčíteuov/tu70
     Pyzotroč(9 yspělýejiq@av0eauj0)aoцP@sy.ʃc_38 Orqtvrdilaarxpaganda.Ђ5јHneJрFenskýoz @pšXB0 Záměra:zaujmeAomcesQpřiAsto. /////(apit>vdobxjxdeímkonomuburžoazp-X# (K)pobrizi3ribuxvnicГbTbxnponemq Hbl8jedpeXX1zPQklꅱ; ِʐ0ůznoend.ʫYǁliAHXn{eIyvyjadřJá-cen@cháp܇aGGGGG">D 9unguXgrᎨzdaňiЪqkeYImeíjmYmajetek,Yp8a +lušnd8sektor} ob vztah\``|WP_ sQd ?ž9ím٢l@H*zt@tR(zmuoty) #,ez;q hůžY3at.oooob>Nx-s–ssmypӘ3tuHu0itXenȌ0e)9PyktsalviteɈӢzčle mnohفʼnXs(1`vodzgaXRn~,laاÁWWˈRa]+,H<@ilepos=0000916226>107nikolivZ(9jHtovrdar é,q„x8Pwus“mafió%"ѥh Zdiar(ϐmA#ȎOq'BěqmlovV}Iemg">AHكǃ,iohי!mskutyzaxphsvoboda KrozvoоԝzReIabsencizțaPmuna@8'menšxЫ/M"—ěramitačně-provokačníhoharakteru,yhlašujícíenutelnostřechoduidstvalobálXměřítkut „vykořisťová člověkaVem“ekrXov؁Xsvobody-Pjprveocialismuakkomun. 

     Ideypravedliv`i؃UticképTrockiz
     aeden:u.h8Y0ysopmunmnu ungle 20.ole01patkembylaphhlu(@sahurhvyvTladresu108ob؈xúmůtrany+nHpfliktpzindividụ?m1gc,􀩉׀vyxv mՅhromadAㄎ@lxH`zj7,myaždhhpoڅch/////*Hzvl`"ԬchЪiR(ěloIp塨n0!8k(e.ЃHazdp@jz1ší?8ráxtůvodusɖƊc͹ op1hvztahy@qy3Оin(kuseprgunXrxlodIbezpečYǨǨ7015ߨ9ǀǨǨƧokdPIǚdn í39010> evidíehoeálnéOD-ideologickpodhoubí,závisejícnaonkrétnxYkterouůžesychyrockistjedn(během živoupřímněěnit<<111a.IntelektheémuebraviskusiPúsilivéstpartnerxozumuaboPpolravd aЀmžákladbyloožye atRdchoz1roblxyejemnýchhtach, -n dhz`mponehkyelkově.l=ka (vípꅂx% ypu)pouštqucováitainformacýmo8Yspn`zuoktrínLhaXkaikd̀ȈHmnohrOyaobale<ětvAS.[patWTat؂]vláštnos92612,lasdincům,hr*djšív ȁarxzmusЕunmnuI20.toleh.ruȄۈXw)vinuliXnašjislovo „edI“@ЊXchunmais!ozor8ev(ecvazyPdq@0ttoho0 škodl ,@(zP9Ps邔yhpseudonyPHzxvýraz:8 vi`s'''. ZblquotPbW(izofrengresivoliy či~.(maslibpl9,ocilpou="6'LJ'">;Ličátkro竦.́АEngels9i_miy.itlerZ?<:{hhh⃙hrYyverzmѠ voXeč1ismp@pciOhPdniXvu...rPyntio drurpskluSSRY聠nyqjshoši0aktivpuržore؍0vusPzio+z řadů'rio stranvšeú'_n9de8ktEכߔߔBol0ؗ>Xak}eˊznikl r. 1903IIXjezduSDRPWWW753oU3WWWV.ʅ(tvrdiapbdoq17ikdypreprezvsaxtuulenA2oiFkjtdobžQamítꑍ-pojmepRailn`ápmpz*)ů"ߥrvan ؁ rříslušyu(naЖmysl@brxdovH,itاcMeinampf߫Cucha"pcxlizace0x ,Xiblglobáhohxřstras0základě//G/GGVeʽsem,߈J @*uaudetvoucJϷϷϒDžŝ!hlaš_i- ID<(b)200274ávyjadřЄeteg;jmycujȊhypyhelboproʑa,ůsledku čehoženniělirávoazývateolševiky.ezisleom,@kolikezchybněciyjadřovastrategickéájmyacujícíětšinyeorii ktpHXe,sam:GDaXdomav '&, podstatasmuespočíváaetn0převazeoupencůějakýchyšlenekXd&iinhemyslmavea váhdm: 

     V0némsiloY0á8ithu8sto živodlouhodob'!, sibyikneparazitIjAaě.ʉimXhi@ryeálivaždpepovodeZchoHocesunoho roslidsk`ieudou!éryd/yfor邻t`ixQ@o-“earـhpůsobu0(zac…anmenA__ou.P>@klad@i ideYs!neboQ-2š-inhsy@zneutyo|`gar0Qkte8:divw>115Oit(ddsta8byloHákladlekce,`lPěmeImPvšem, hyhce 1945n.Vůsledkurůzobdob(1933–seůžeko0zdát ámia@efini`lehkoЉtrx1odeáživota,baktheodp8dúlozechyudouc9edW. Vekut؂ráv،o|8l!ynikсmízAzvlPt/+#84,oživ8`ivliš Hdveved„=“yx,Belencyklopedzmlovk8oXn20NjNj"bcen">*     E*
     Um8becpjscviíhazuice.ҘXyjednoduHbahaerizovatkjiroazychop,)vouhuHmiPnaZtBjmény.ynanavjFdovol 胀no9xtoɔ8ha vSSRtX eᩀkde:div1>skutečnýmarxistouyl.D.Bronštejn,vůsledkueadekptnoXilosofie@politickékonommfaleškomunaemřelakoukojmíímuvědomovanlživ҂;6.2.ϊPza@^17Začnemeživotampéria. Žětšinyidžal`фdorymuÂpnyidRuj`„patrioté“iblo-hpravoséhomonarch ultu.aklon|eH08{charaqásledi0mi:ezzemcievrops čáЌhaád úrodvů``z:Xagrotechy;ozvrstveobyvateesninaak b hxámezdacoky0vy@beit#jed(ledruh90lekonomm0m -psychologodka txsamoregЊh؍Jtrhiepoš1za(zru`m; 12-14din8GenPpmyslu1dPizapečvxtáří,řbsensymujištěspráha8mocenɆhrado߅/azů;na!z{hquíQAapvyřeÁiozpo0)ybotȁ(yrokií;Bskaz(0IoFu&qmty邈out4Pradosl;tl(BohdvzO._áů $ kPsdovbqok;ryR jpvisjjiGzWXW_zani`@oukrom0afióA-koratimHpiplu. ϰϰϰϰJvyp0ur:ytvonoht8kPoyr danaȍla12forp3adminiapaxtuu tojლsbo(army.ˊ,` 8C2lxtuintzno*tehdejšíxXů“ -uržoazieɈܔ`b@ppokhsejevilɰH ílPuLž(chupin xtDi">SᏲuli,(pz=bibl"jekotro=pdlujQ0hIHvadmdobⳠnotiHBȓrతztakmk .󀶴ЋЄhípa,m2z`orie,hlicۆambiplibxědomBoدXqeh`tnlivpXuitjapxmibůdce.Єovčas blɢ99céJzrqHvždȯφckvespkjiI_[zh󃎳RkIPksychikyՄ?`sЖm.Na lyطGeؙʪkPsyilyens苮VšpnadpecAhsnaȯy kleshuplebou,|n.ҟo WWS1yi whskܙ e!Qkuren@JuYzj0neaXEEzemí݌lp=budXzPrukaitбIAHo19.(طYne=0ǒrocesy „rozvinutých“emíchápadu,eteruržoazně-demokratickéevolucealytartojiapitalismuaákladěvobodxoukroméhoodnikání􃀀Qsamoregulace,ožyalov1Hspotřebě,lýtvKlečenskýmiřír`ízdrHadto@larizacinosti superbohatouenšhchudoekonomyisl@větJsvXHtHbezprXnnehleXvšechnyyi\abdePr׀fo`apedjonem.ůskuPv „taYsámebrl8tenciál7acglob)biosférYlogke. 

     KHxvniH@Iroblémůxistovalnirote˃2oádh, oitelyvst͕luPz, zaPeSudЀbojeqa 0tКojo-silovmetodamhty8hnéstpnnýX.GGGGFVyuimixoHsrganٖgiRus؎saxuí“kou8dva úy:Jdiv_Y>io"–
     zlikvidtístvládx!eu!X1xnÁzpҫ1havxílemntegjjeIobyel r8achyotivilQe;Oookli="2ύ эvyLzcelau)ze8j.nceptu1Ӛ0'form8,;yXdhdxatk0harОOuٌtypu ( psHH.Fordzaalší)≗oWP/ul'? OIv 19.X(tyneúspěšEvropdsxs-awOXec(?pcéxř."oěvmosljach@ (export8ؑ y냀rmvotayytaPpRyXvchXy-P,jiepzaȌě$xim"I.enЌjektvdobazýy@ tx.ěh8re@эy=εecku116KoH(marxs dpdaj@zm(Pudpherif ƛad()aqA.L.Gelfand(Parvusem)čaa.D.Bronštejnem (Trockým)ozvinutéeorieermanentníevoluce,ředpokládajícozbrojenvzetstámociemilosrdnouikvidaprotiv@kůovéhospořádáběhem6iáslednýchměn,ískaloliticéXř „svět zákulisí“jdůějšífilpodobu.ֈㅠylžx1905šeapsPo:dpreývalvypptd (kterseotilyakoravite odpůrhe)obsununaesniiavedXaýrob؀aztah(tam;posiedlňoxport`jhZemí,des@vnip?č:íXslabroamostatrezaečensko-ekonom.

     V䐛kudeologply@useyaak činCif eGGGvi, .1917lagnazvaelk8ajI.0ak҅p`0kapitǍE8yliš钺ítomі1olvismpvemyslumZ` 6.1Bgs0hm(-psych@v,husmieny0툈regio5civi.ak2Had–ifika|yPm,h31jižpKy00ky@metr`skrzkrastepdaXam)cilm).n.l.zRdk0kdohepochymu:é,@jiМ8vbaho8xvnmerQd8pтxarʍVenddu9XalI;1druh9skutPvytvzapH0a,v1e؍ohkverze118Qы\o asglobHčk`dalek1niiabezsл(y~.ípjexrkevhAu9kltppzniklXteHnȓůQ؇aautokefةLsYX v ዞpYo؝ apokťanštilП8iehde{úropulturypxno(nedoplpibDjektuɦغ stživexх/߃zdeV!Bnaquzl|Khcyc`alterna9߆؜?????V 19.YZW}dXyrpal9%zápěrouarganizruružíearxavůjʈioba'0ИIɁ݊sXao 900et俩YbyzPlxkȕQšZ+doba1y.3ibyt,ܺP rvjxhrʉob 耹ci-20?H@ryt*6hcsmyslujocAP@Jchl2qurT(2odsu!inbtl%+7sociсjevolucekhSblockqu="bK lHakIyh HuoZ0[počátypaРn9;buhvyqscénářů`.Љ????utrpělcdůsled@toh.I.Leninrmbylzav8n nu ()rěmeck0Aspnci. Skutečnýarxista-internaci.D.Bronštejn-Trockhseomudačátkurániltevřenénitrostraniolemice,`0,salavouovětsIdelegaceaírovýchedn@í`sěmeckemBrest-Lisx(ny0ěloruuzPols),`kussabvatozhodnutHpřijatoskHvzdoryímýmnhukcx.Leni@žehláB܂0܉revoluozici „x*Pválka“.avdtvyzývalaohjehopojenkrqyzorgzpqRosuvynucenobu.všakYkůmPůylzab.`(noviěcoYdějraždp7xamaeeserévelvysla,bMirbacha 6.7.1918,Ȉۂaevedl.

     6.3.Ν)urssazákulisí“:@cihsmvmPataz(P 衐o uzemHakrokyaliAyozratakdruhuv rvhledyshminesm@mi@ledímsituglobXměříhtdale0. zabrzdzvyš}?lA|uXRq-uher@.ůsjvlivuqxhd8í119a ނ/ ,EXloȧN`yalAutrpyh?7vtvo dtPdoevrop @monarchi8množstIburžoaz;republik)ugosi. _ʘggfVzujaru PtSdyáž jičá yel (edepjeb" p ídP1y)R(Yhbn0*bhWGzkopor ce:?ko-soɌb*8zniklem,ťhkrbolševem,bontrai?ěz#oby0dx0yhnu(tom؄Hvupevn/ašnrežiczdějiHtvrxaPorieačkv_uusoh`loziůdsɋléčbaHznamen񎘍ȁzt17Irojekh(kapi:jiXečexP`sižší úpnnitroϒxna arič(jztahnAbiosférX)vnkáXtliشčě0velobžx8ariantaozvdٓȓhonárst1`xrpimpӎRzmusAkladvykos1ejenviPkxzPѝ i뀸ryfesiyY3řů-tůokam(emHopkxAh_á֚rNve 20.x.Ѝoolho =+perif i/i
     účasia činhoparhu0enskn`tu odporuejisamaXrokyebo( . 

     Tak19uskutXňuXIlad`zav(předb`ul)ormnáz(ěЇkupinavo-elirJONmpůeP;GAcelɃܖXktəxhbobyinicia$leterýebq .oovolQomezitmmmnožstvazXšíhánedmen+ѓp (odenoXdruhu;)telefon9pvo),[važdeml0úz(mu@po c8koord0torGggggfVupuxupraxobvyklprouržoazqreXmyvropy`AmkhȢXutiapoa,m!byl\enatven`doӗt R8íljerozčě9a`lonxҎí8trareIceAle,ukazýzylobdhis˚JplXaWPyrpělojážvl(oho,0e0ihpilizahrani@pici:qlak @nihnutyloganyRpryčd!@y𘩅.t ns@nhodӇBek120T!imiám.€أz@|Y ul@8druhu.ւ(m2běhraapQ R plez" vitelXchozl ouᵨelitys0dmi (vč @)vyk8mvemem`vz!o(8reaxٔaKpersoHay apatuČKoon6643m2oooov@XXregion,šhUkraji`,Yo HHp,peěH(ҳHtiotyhitle0tgePppj@Ѓ9`b__t" width="0pt"lign="justify">Krymskáatkaylarganizovánaehdy,dybčanlužoboj:oje!trkyooce0nesmyslné.nozíělogvardějciqiemorsioxžkouím, žeeárodpodpořil.ԃrýmsycho0ickřehkla@ mu,by턣zich,Jhodnocevúčastce,(t !budovatenXhouskaroto!většiněatrihPjejůsledku)išSo!mocqspecistůpotenciY(itečnýřídXhádrjedušpz8la{lih,tpPmohrexzvýšenhvotQúrov @stwměniaouppe(aYs=Qci.

     123TytokolKvedlyomu, že „zákulisí“ynucenouhla úhlemo8du.I.LeninhkterýojádřilvoH1915:xjívecismus jedn8sampatnězatemi,შřechodPš򌊌.րedeKS(b)eTmiklál.V.Stn׋׋׋׋Ja苐šíměadatelživpisuoQvočdobpaprvpprokyonakoQen0s[dalzformovaišiaa`ač8tran;kariéru.eprá8yapsyoduchýmXzykX(vizЁSPy)!yjišťЙanaXp0z[pr émálogra šp*pracujPípčlokXaHdruhN, dčkinigenc8v0uPypičce,mez؛י'údaj)nsposvoj9ivyȄPe“argonMmluvilasaln00Kid (ima0erwideJ,nozeoie•nsliPatury_+iaměřsetvámٖ,).r@ihvůdců@뀡T88c`nXynikam_filosofem,konЀPsX`xem-public0ou126@e@saothɣch8jٹ osvoȍ0metodologˣturyP!ahápkRBPeny<9128 : „Myslím, žetázcetabilitysouohoto úhluohledučovíakBčlenP ÚVꀰtnrý.ztahyeziimidleéhovoříadpolovičnxvětšinuebezpečírozkolu,terémuyealoyhnout,emužთmíně)sloizepočtuůz 50 100idí.ȋ1ow?1em????">s.%genltajemHkoxředilvýchukohromoc@nejsemps8dn ždokážedatdotstratě.ruhny,.,uzalebojrotipojscNKPSNebu0dharaizov%ecjiڊ2.Јpome0ijpdaijeva@Kaxě`zj)yláhod0jim᫨Քá(na,,oevismus .“ (V.I.LeniSpis@5.v.45kr.24.12.1922,iktxZ25 )gπlp''&CȯKayXza!cdtek0sinAinformu(voe 4.923 Msekreřkax>a,.A.F2(1881–1975)OOO6ǨO1OOON:„=ílišruten kA逨zpPIp黡iiskusiezimi,롨qiBsfunkcií`aPavrhujouůRmysletpů* y .zé8rexXji3 Pv JdY(lXgJjl)trpěli赒,oz`xleKa!a ,`Xkavtd.a(odz@tčk2 z úhlu(@1cházDOKsamnyýš@Rztaz҉UaEh2A7`kR+t1uc_ǥǥǥǚooOd9xpublicé-psych8؀enatuPorieve9KN.S.C8ščov20.jezdHhhX)yDo؁D֖zvlhůrazňbeWP3:@zarSnevz 8hXrdci...Ňzceh民P@teči_⸴k@hs0ۊhiickyoručilXrahů.Vysv*`stupce. zo1oonchoyLJLJŇuSJ0nuwpovelidaezmo(ctd0enÚVKS(b).šHnizipoz0d ҂p Xiva,yliharakterizovánieninemřímoakoebolševici (Trocký) subjekty,a낀éelzepolehnout (Kameněv,inovjeP,hoedn výchrací(zval „jidáškem“),sbyrokrayschopQdistancovatod žizáleptostí,abývajíhadminivnormalismP,uin,jatPv).

     Zů0h n.V.St(žoředil&rukouhrompocypozgenl(tajemXka132 ,ovypp0`organizačPech,(uměІ`dpor*konkpty (Ǎtnku)bsaHůdčíσ;všakdleoHхhruPpetrpělQ,ěkaP. PřiRǁkáhAců“odatekDopisuљ4.a 3 pzorikroxslče:QBylba`bHӔ:ah kjiho:eshSoy܂ylicf.eztW`?ʆHxne.oooomA0eňIto!s wV @t8m@vlťٳáatomˌjpep(daa}aamozPjP+a9hoy+ mPoaýtn8sobzin_]smumZblquo>Ta: .B.Rozenfel FaYG.E.ApbaumL.D.Bronštejt@)vazpovn0jixi3tusnevokůt!sHle:GGGGGAXO Rdhvobql9ni@e%á.ڎeškerX@od`zpobe:epneȃwwědyCmaji.;{ytreɃaIu,Xmhne/ykoliynikdo řa '#133TžetnýváruP,ovolujeiedrPte „dobrónu“,yloýznam (eyní)"představiteleezhrostinigence řadástrany,vůdcekteříakvzešlixnebosxsčuchPběhemfesionálrečačinni.ЄsouakhYiijapti-mluvkové,0ejoniamiȍ>AmezýmiidmipzaajAdíly,jichž úsphuávisvot (tj.ic!masy)p888považ(zhšek,tomuTruzí_e:ya0ověka@aidosudpozor,Xk؁isponkitYea lʂ;jšíYkrØota.͌ߌޘiobvyk؉Hxuh0yšz,neíociÜhzmocensppave,oXmůžrobatvafinzdvolýform)"byenHnapsal瀘pměvazB #q`hpakqk)vhąi0ak''___]íky-bolpviky@Hiìpstilhruk,p a`bpSh$ovgagrgxtorku, .ٞkezd@Rpdyvyjád`mlobko1jestjdeapryde...op hae흩stsklouzlX̀@Ybho!jPt!vyvvatato{hPsluhyxr135)rpléčlidi88>譁GGGGCTakikůzₐ`HJ.V.#v@xAȋvivislSjaa8éz)1ěspolečv iámnʇV8ýYákla藹Hrerhidaƛ؏I/`aoioY:eKS(b) ɐ߃h@ Q*ooookiiѝ2uli“,olševiciamotnémuskuhodliaom, žetalinovi,osefuissariočižugašvil(jeožvěřitáležitostedeníudováYsoci0smujedstatnězatzemačko(podem „tXákuí“olchápcelaip,ájemqseylučujíctypypolečenskéhořádaýchid@Qvztahů.ւýsledHnlxenhi/sko-`itic;procesůhotoruheak.V.C8osobXmát5Je 20.tí.

     6.4.ep0prav2\kujehů y oebylon 1917poavrobčarl22nvotas#strukturx-ekm8Pmqpsychgměru.oěděšichni:)tiv@ci136.a_/ upen_.HvítězstHevoluce,ěh,ázoroxšoi. rPzxvanaAdpQ{utmnHburžoaemokraciذ遘žmínkábdlouhouobu`z8j!ą 0ah8zrlyobjekuZdpokladyxyd/ҊDruz– leɮLenink L.D.BronštejIqsimuhlaso8[;orч(͎ЂzatpusvedY!04k@)vlX0Qt(Pborů__^4038w]7___^)8Yaw(stupcaksHd octnovuixiPdes཰pozykxisť؊docíhXh9 kapiluboasvobxi(no-si-૘)krPniHorm5meziodv`porPhrubXxtHZí3428?)oɟnot(st`"amoregulace.ét)uvislBu9mȬj.Ia:D'׀ТLOK„...Qؑ@šaзPůvod,terᄸauč!nazpa8ť%Qo padoevOie邴počíjs)xrgbu)ej aejadřuů“Pb,p_înP/us.k nzeptat:oppohlYr_9kal*tua`,z`tprmpertnZlivbehivrHutzb(Fm08ePňěXXnq!a0yteȉpda Kcivz?ioOϗsáhQúrov]hrob1il,yi9moSxmtvrzHniPdi3Inno lvXt9poejSuchaaZSya0.ennevyvratɀ8pisisxpobůzyji…pyocyHšíevoluce. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">(…)OPokuderoznikoci8smuřebarčitá úroveňultury (ačkolivikdoemůže říct,akkonkrétně „ú?9“o0,9to odlišnvaždémeápadoevropskýchtů)ak)čychomohliXítos`enímevolučhestoudpokladůtu@,ž0a lnicko-roJéládysověthoAzi,oháPtinЈrodyWGogGGGGGWP ytvoA?,r@tcivilizovanost.elmib.Џ'me؏Mna"mitakovPxieb hh9poměščikaukapit ateprv@zepohybrem뇯u?֘ZniHjs(četli0po)znyxorpkuȕnetupebr`x?׎׎׎׎׎׎׎׎Napoleonsal: opitážbouvidí...Tjsmeiy+vjnu 1917uspa =detailyozvh (zAled*TȊbezesporu)[BrȐír,EPtd.@časnpoccel:zvěz`(V.I.LeninOšíci (isekuchxva),Ӏy,az45Xtr. 378-382)opoh b Stejt@stӘnaXlH35epBstHڙ-tӇe:a(ďtuoz@dal̋Xsvprace@o9naálQdanJalnamIqkooperativzp nu._ǜwχ>JpPítceȦsj8؊τa)кHíhodnkذvzetm,z!`arine(kaokamžik,뮸budezmuspenkHh肘okobyelhoal pind`durobců;Wω>b)0vlastrh鉰vpůmysluobec`rcم">c)otýЊ׊׊׊׊֥Xj0op˧`jddrعv,Ix1hodԫkolz?OogOOOOOId)BvšhranQݢybavPyder؀hb(iPneň+naoj:rvoíqraky`oji777777777">e)ekmměstaBsXeděhz-určitdobubožu (Hnkrzupi-dej),@in jYh>ormIbem0bqbYsitѝd)0Ai-ЂQ8m`HtoběhLAxystyGogGGGGGAHoriaࣀgukazujpž@ac#Ђ vr؞Zemplosdla.!(pEbl0yXvSSRxola 2.)lp?81em"lign="justify">Vevéodstatěylaalitikadačátkuhsouzenatmharakteremvojakounitřnkonfliktní: zr,ředpokládaXstranic0poru退iativyěch,dov聘Xživota,ycházeje[ho`ápásvěAideályolismdoktrínuevybudo(vformě,ak alohlašovqv-ropagandxvyššívede;druhinucy녶tBzpůsobuM;rstevbyvatelȅmožnXFiztoez-ommyslu,e`nene0ikJečensX^a ří činnoȏdividuFnutkzyt:hodl o_QT"rodiny jloajPlibovoXciimjH(Yjy9mkyhácerXHpoHebiHkomtuanc+tlaȐR(v/`dwho--)qkůu. 

     139PPo񊁯)xeQudIpmr8Ln8W citlԜ0ě1XItoupencКڋnQ;tⵡznneaeuska/xa1z0dv0plur#sېoOON5838gL40OOON9=v#Xh8zʙpany' kapiizzáhierar8enekpxh eK-SSSRRz ovi20.! dlPrvhu(dr elne1:deh0l9jX1xzzPq)Retice@+ti6252Ǐ1 Alehdyo`ekakoІHceptuAura­c?Aultu:ď@ryr؈X,kolivLnazývalhemQgHnnrozvojažAcɐnHrazitxp a֠ܕ8jemHutlačamby׀oP"݄udXPdruhʢ8Hdoha@biosféře ʜ?;ty@koexva†mad`emu@@á!í.Ą bprkreu`Xiyoj.Vtahu SUSbdobeOu]mӥ imístězpomenoutýrokěkabristy.I.Pestelja:

     „Zkuš@PchHů逅státdokázaly, žeárodyevajíakomi,akIelzákonyláda,odterZoniiP.“6.5.Sc @soH( ek@arxJinýmilovysobnostníozvojeolavvoci(ckémudová,rotože>muširorsmyslurazpů životapoleč!i,akuím úspěšnější, čímíceid`aktichvYgki`rámci†0íhoڀěru.Vevéětšiněylydysiinulohšechnynešní „relikty“0ateč!rozšířené,letratilipozicetaeajetkemenQy člXpol;ůsledkulouhjstupPvolukulturyelkoeborychlýchměnživotě,robíhajíchěhrí,Xforem,bytpomalintegra(doin"td.Pak9o(správtvrdit,Xesoulp0té144R8zbuďtoho3dχpanH'i؛hz, aschoq,oí0odmí;g}ׄy=vaiXtvůrčíDlidamkon0objHibmy(y)jimlasquh1horickretapáchߚߚ5955߀ߚߚߐאאאא>V:d+obzodová)av)-`tárI_XjeH^krrP0d!׎nj@zamáZavtuتto!*qositCza0mčebi)onzerv ho(r؅//>mnGihPsH,ysЗuׅ(hmi)ʮalovڅ N0Ȋázj@\mˣoggg(/)"áb/ePporoxséu@, retrog`$eicitAXj0obsa٢wta,􁸳 ,]Vq,e.oHvruy/Qt @ȭxdyžOOve7hPjvedou,3rʋzů“">A ?mu>ֽB(qgzm .ˁ'muGoɭnڑmHlnicxeq)chno!axndrohlova8.enxvׄאoduYůyP@a؉xivyt ánm(KlniQapsvc refoetorezace:ous*libovolmx>neohr0Y (0 @z)osobsperitezpԀprouš!mu@@ořp0alaféNxozdh,ɰCprduP v’⍠ íenecůmPitomC1neja0Iڍsdosaߋ Putorxy8a>nucenitXprincipiák@ik–ojzpduҤ9odȲ1důdkuxho,Ȇb1neu77777">Většivc xǁědo`mimikK?enآha@buљrڭkutXsnuؘXd^dep]БyYYػHenskýchroměn.

     Vedlevedených@růulturyřechodnéhobdobíznikáezačátkemavově-“elitární“polečnoětší čienbmnožstvXdezorientovalidí:ástiumírHzůvoduttyHyslu života,čkoliveskerHuKmůžouýtůz;o"vytvoří „drovrezervuaktivxOOOO;itoeoířejkonáváxvé2 ř8vajktrogm,qa@chilistq//,ebopuímxmtoupen"novideálů,`naudoucA.noz$HsoqkyzX146ItppsčivБ1!na8ilpak@ytit Žsamatyt0sy0Rusko!rh 1917g85%0yel8 nzyhožimaptuvešk˂ emCaFimeymؕQIsؕiJ`BPsH@o9Hy)záklazeIboҦIys9z9osəKق AZ̵)8WzsobAkrav-edu)`hj!eckoYЏ0s`rychQ 5Sinia9ízБۀPoukpt[b8mů y(řvčasšine#ňla. ''''&V؉esr`an@ál8`8-1922likvidot hpulace147Dí@??Ršífesio?;ajiny X oueъȽ˄!avtvůr9Porbyalo20шAHYɪ7Qmínpk!anhierarc8e8z˅>neměli.aomtoákladěSSRže 20.etechačalyznikatozvíjeteovéědeckPaonstruktorsškoly.rá@odpor(ylibaveni(dorevolučnípbyjícrušt@ciȀálezci,rotožed8loviny 19.toxaȁhjeváastalablasIivčinnostkter génius,ýysocPvalifikova:mnohPranzlpomocpků,xchopenice`zPt.

     Výsledkuaitikh{a úroveň׀oby0el(tj.lav9+Jd) 5nejvyššíatě.avčtuudentxl1000jvedl,@lhmáskokemředapiHixmeměmiřie`bhítApanašeyyD70P0dalobát1mndardůmr1měřítЂvaH@syPmrůz3píD8yxspěch2in؃,Vㄙ@irád`Pcelého!roda@ískaPoYPazoakou0n-Rgnevisl؅ ahi+YXhmyslupbýhqnxsamat飢du,zl@@,Q9vyjadř*`jmyrt@pracue.č0iv)iznaxílio߂*(touYpr)IszPo20-4ߎzRPosvojjciy!XpA˜nzaTosouhrnytH؞obɰ㢺poyɑabyi٤Ӑqobeckultur8m92aspPrychltempztahuu'#ůp؇opI,(rincipinedek:blockqu77="b73Karxismشeaeform3XmplexiofRen|1sbripHhcii2ezٗm!medi@ny.148150Přitome@baítha0ti, žea-modernsQnkažYStv:Qsmyslvedleled0 nxfmQpůsobH9životyV e@ěmomiefekrav-e0mpoxtu`buďroxsyckymocnli,bCmohbtižádo@,8jížslco ctPuzxemhnutkavpoHroslaviecveliȍi<, kpisaelRek.֚dholȊϐȃGPz  pmizyyjuhcí0ԃHgreszsilR`ʈZs،r>8t.Ԇý Xr`inyel L?hchy.ϜϜϜϜHHorpcivinulyQ trЄ`ihliem:št0kcEhlPidk0pqNeyjet7Hdkzrapkul(Cčintohotoyp؛؂ɒb``,X`*jene8@YchzbeselQu2hsi􂸇žcískaár-ņ)(ЭsPБku`ehomnop8Hhcitvh(Bunin,ep9Gor).dy ӁSSSRlphbilchara*rphlaМ`tSHvtiiѓQokračzqQi撚ro(A.N.Tolj,.M. :`Ί@lem-soc.za׋ua údajxzaklaYoHpxxčkv`h؃n0ȤZmQbudouc)GGGGGDalڑ{D)Y9؁P tvorb@(slouPt8(`ѹy8Xve#epletjicibo evmarxPAntinodѸtrock.xspoodm`Ineˀht 3kut؂%poh?Pli01smo!vbQ˳la@WUoXbozCʍm '''''KonzerhssrLy*ob `ؗaИxdeologpermamentPř0é-ky-stZ:jednaXmnк~X abka,akyj`<.ʔ mRvy(konfliktezip9X@`Xaem𕴅hФiNfor0svu Ž,ri PoHAtom IíaxaIaIvAr(ješY !(Kva-fu(Q151152 smallAup> odobnýchtruktur-r-revolučníčinitelůmě. 

     Bolševickéede@meleetnemanezmýlilo,dyžXložovtkoezipoziZ!itourakci@KS(b),L.D.Bronštejy(Trom(avantgardupoWh<JdeXžesych(1mocsHrtivětšiněpadneudomujíKnejszdravӂzofrenišílenstyjádř m؏omamlátekP9leBtvorběleskaPvm0sуʓaámi:LRidHvyává y<,v@Xvysocetoé,_Y` ast.APkroeálopatů,heéhrazJrojevikoruchami,X1avoH-“eháhe@oXrїjichidolYhyHsebeodám‚SPstxQoZ(hislznam,oo؃eȀPvA0, (/(hudba,l9mčítHHr1virtuHy)Iivňujeeuuď-`,`boyhutP0@musuyht.Prox7 nihiliWhkter(bylhXýdouȄJ`lištXtvůrhlenHiifRkAmyslu ŽivotЃh1bjek|chra@pí‡chkara!!hesormAKXstabi!, mӃP'$zcHO߃80;Am-v|35114ﻏn"eskpo9ⴍenȇ0dit*cha@'VXsd@esetHex(SSRAintg(zelݐosiJá-cr individuԀҀ׀o-kortypk@hodbavilad „8rezmem.ylomódhobviňXm@vohڞQoklonv8ztah!28režimu důykuhehH+u údajZ:l Qjh(ikHšll XlhezliŒhnushíXZtuQNalenoXi: Šol@oHaRozruqzemlagi!XTDon(ߜߜ55225߀ߜߜoravars󝰫BвhpsaluKan(ӈ1naDžDžDž819߅6ǀDžDžkxtavbBpos@Bal^kZpB1929-1932zniULAGuKVD.nejɏ>pedI$𗱄`tءBٺk(tmonoukuobȑ؀`itiku.֚6eXchara)؈]̀o pžrrazj!je`irdstnkách">PqaobXe膬.ˉtZsamohub9(zákyɲokratiorl0atos (kolchoznílahobytabrazovceersuseúrodaoku 1949)řikrášlová1reality.lvéoběoyllíbenýilm,郑Kubi.enHfakt opularitaalšíchůuměleckýd`oc.zmuPjasňujdemoYtorskyař0omنxížeakidúdajnunikedtrašnouvětskX Hdoiného(a.ejihpohledurgu)@jvyvyit[J,teříɉ0smýšle ,kutečnostipaontelektuál@kómatu,rovede8lmrozce: 

     S čímracePƀ膯z*@iFaa qȁ]?Půsб hobsؕlpȈY҂pá tR~ –d= 0mí v臹riiƙodlišuIdzordisidRigenȒ.og:kazyh vrjsxnž󇍊xpamoppbe9zislZ𣚎@1Ÿznal8aL8erXurčZjyly8žánrPaobyiůmWWWWWVo 2000BěhHvewor(Ȏ37pnadob tPntkon+tk60.eXV`ktamDrit8ěvbpnskop@myP{„superɀč.2“9ll0c`jedkXZh؅xzvolaI`ytX:Te!YiviP!>ԌA`茈0К9hodnRy7BIbychoHopuىxkAmeričan4tlYtaré,hydPЫpajВmlbp@z`9tdalZudáy)apyoho 91EvropriumfýhVtvarghařstvxKboehqh8ydedcAgitišpsXd.Ԣ1zaBlxbudouc,ťбqxyhacbؔH.ׇׇ׆uva9lepъzazPrepubliphX1dЁ.''''>KdyHsh 8zageoduRagandzHZ,؍"aЎ`KiaždKЖUP0oriivoryB0ra!-e{incipHA`kudkdySSRrašilakxabs0is"9yhrdiJlpPne0uhqHnohixžli<>157Ano,2–ová,řicházejícílobálnX',žravnosttikuzaloměsoc.mu$chepšíPdíle@vekoraptféryr0loviny 20.toletí.aaragit@a؅ šs,terXmož0eřeb ovatživopBamotniHҊ΁ ou, -tco8ev@so˃defekamyslHútočkůasovětsk(epochyelkQPlin!hoolševiszvláš.;i9kofy1ytrvalHP
     .עעעע׏O茐žIkutYakriminЃSA o! th[HiIlinbylaؙ؊kompon`omnaXob"film`a)špath@ů“,HokolYscéX>expil(ka)((indHdul`bho) AopaÇЅ@ǁbůsled grȁqbuzجsychikydinc@zra(\`158Oomqyhhref="http://www.csfd.cz/)/197664-vicny-plan/enhe/stcnhpQ” (Qacomntuzia9,σσσ33596-kubti-kozaci/prehpKubA)ԃ7701-pisen-tajgy/gale/?type=1">Píseň(36548-velka-rodinaȑȀӉ8nu.A.Kotpǃǃ98170-muj-nejdrazsidžMůjpžší'''"77612-ne-pon'&Silnéokolení”, “P Č҂alší.yly`yom,akyeělaránitch\svojeidovábsovětskxmocsocializmus,voaterýost@ystvybojov`velkourvíhրé říjnsticrevoluci1bčanálce („KřižHkotěmkinXČapájevOptimragédieTichdo78212-(-se-ila-ocelǍJ +Kortikp)@uq vlastenePstPskutečném čěkuMladxgardaVkopechtngradDvapitIepos=0000959017>161I ނ/ .Ex`uješ@dozkpnsxdstat.C,foIvPvzdoryarYmdejímakzvaholexř!innacion{XXsїXiȀCPetr.-Alexandrěv“Irozn.edenHorčí)vžakm šlouh(bynihbPkitlero2mmXem),.V. amži9zapomlMeʊs9lbeztadpAl,iolog fas8 yosobdik`ury,XhodlobrodxHuiformáHimperaatriotnut(mucXpor؄)cyn۫ivůlibd@;nerXrychh#cilmiHdlou`obi@tegiíjeneXD:(jso-dav!-eHármIuHdxuzyrcaraӵZulavPht8edl@(mhlsbzn󆰈)nematreفoxňtZdI,ceȇ0bom`hciiza!buBavinul!chybi,puʂ': use80latȂ8žRxvotemnoh@ . jblockqu="bJi(s0- vorbyastylpzv.!iѯkHus芜pravuJucQ.#:T̓xo(Pížsr߅popȾ8storiiískaldomѡ\`砯="6">T({aQefueápPbmů8pzO֎úřxík0mac čiJYkyyAȁzZ zro`hnliatPrЁipmtoupenSbch'`R8i0ynb@z sxniě0s;aXwpprixp H#spě8Zlak@$LdíHhyjxAUiteJa[`edeějXgl?/(Nez0isȨ=(d"ќno-}rRuYůi!úFYȏypY/bjijQiZǦǒ ěh@ʅ9daǝH>t p(d*b)X(f-LeUza@8q–cmožc@Ze 'I٤,twtiBOOO'"Dɶeqů7Ɗu@Iobdobííloolševismuezanika`přetrhpsemrtí.V.Stalina,žichruščovštinu,ahnívá0Perestrojkuroburžoazeformy 90.et.

     Právěměsocre8vpolečnokonalHsouladeziědouYleckhtvorbou.osled jvyšším úspěchemzshYfantackýomvanantonovičeefremova162Kř.GCWUIls_($j$o1u.Р()8vyrokraP(xjrmZť)`rorgɌaaЍ@y!SkemXkojmbKdin-ko8ic9YP'0dIϏ8klojeníry!kimUH`umňHudržetzi.Ԗ!Ia0crvzta(kZlůmomunnašlodra 9Bm=re\p(dN.A.O`ovl(436)PJkocel8>kw@Pepa noz8č@Skultu񂐲vzaCsy@p,zbrosil0tevš萙2Hšqúeňy'5ůɑvbdobíejichvůrčíktivityštěelanXmladéeserželoaocenskpoziceyššíúrovnZstranicYahátivrofes[korporaci.

     Dokudředstaelikolebolševiků,arozveteH1905-1914,ydo@tečZAoče1,urořiapitzmudnodueměvSSRádouák8nu9sku|Isv rů.rotoicdobnéhotevhznovuzav+u,ak9 @po@85,obD(životaQohroběhnout8kon0im,p)8oProhnoží 20.22.jezdhKgggggScmožPmsledkuírymarxismuslas ,terýniPvrch8,pobinHápHíčinno-݇xdmíAiistor!cesKro؄tȄ9Ѕ Hztok6؃avd𝈌8je8pilíří(vP`(,Psofii,lite8omii),!9Ƞxeoěde4osXá ցknapjȅme L.D.Bronejn (T)psu؂ta-ideata mmiXvolucionář-antik.֊HztahuyjobvilhrčovZXentunadu.V.izradyotꪑtlavnitr8kiePosiXAajYRedli163slovyb0Qi8n`kyI ap9;_JAnya|z „ingardy“ ityh,zur ,`forxhPsraxeudJjbl`qu8ߍ="bߍBezPd0Yvi8sychopck\jateꃅbh^mpreálmlr@chy‹hX0zápdpintelektuo–)jazyskul1nнy="6">Sob GCs(SUrgzل4.rnPٻobecnȝX(omom,Je vo̞viXrhsvobozzzajesPusHčXěkit0Ƀ ba(blemaxH3Xtk)y:@aat)`zaLhlavozkee šعa1zedis@畠mys`܊fqe(poji@s účett3sch`al duk`odyiákho8řs1ůžýtztHwp"johPmqȣzzv.|stůza1ɍ n)Yz(CقhbepYdílsyjádř)v(porůdcůmȂny.)pAV0 xcB(vs)ǔǭ Tob8ňIi(spěϡʃ20.`22.jezhSSSyl3 (emkp藩Ȣ(deků“A9žé}kahpiyrpn“;ahnívání; úspěchuerestrojkyoce 1985etátmuraySSSRG91.

     6.6. „Světovéákulisí“soskýolševismusdruhsލlx20.oletí8^oooooili(ulW>Keonci 3xylyy%ozbud8hoyvnispčenychztahůezpob0elnXdoіhledemao, žeomickázladivilizaᄜalařpynucetechno-Rgyomorozvinut2kapit zemí,hž oznamnoedchejích čássggggaPtomeuXHenoutpwqpokláda8šířitdobytky,ska)smxhitȐ2,鍘aR.rotoěhcelobH(ȒezirvaaRouUPQk@_@aXždě ýɂQstav9pinige,teříPoi,tsomiid0\práiddyxsůuPturፈtou,q䒰ЄQnisouyjeHY9ejn򄠅Г0d!utd.čkol ppat8Ré164fa ނ/ pepඣPanda(xrany_YZZ҂hspeJU,antiformv(buržoaPqXoioziti"RZugf. VϢlk (zvštvz)vHraHniktٔHHitlera|ӧ8–m> ;Њ"tiz)hodnotilakť b8ločinXayrmPié“pXživm,itepdaaragrafyr!oXk8svaz9republiúnaltupjeny)GBly(xrpmrtiO____Gl(cé(ř؉ Jd٠wqskut9ě*fZrevollhor]pod8nзod_s(XěȄgausvobozin,Evy (petapě)` ovjhadpouudArmyT9dč0skniHLeorecʀDM(^úporazuV.B.Rezun (䇀pse nymVxoruvo)8však:pisI/ovsob9HpUJrn袩i8t8Zar,eřej1míněmeriXveši8měřX0stori evidělo,Pvitátůen tezspoýchezcxkhodIdůsledkuo0serajnegativYp8avik`kusubnovsoQAo0Finsku166Ppel).essletpVelBrinvnuI1>rhyě, yldt nyd .ichqime vSA, m(IšؒčzxArge8鯖 jihoamcypobočQ7ȴ@e)WWWWW">HSTákuí“bHPby`utrHz۸)opmvm0bav`*邀yxdHAliyíyvhlPaҧ@koidrjudo@x.ڋulȯҺťedeΐoza u@ o.wrevolunaAmY.Рtom̨seuse!@rsnelid ؔ*úodvmv8r)ҹjyIؕv#r..ԁtiҟ膰avrš`,sp*;em.KЅptohpHu`dЎȚyvarmIɀ@skunP8 y1GAexHimuhbezlroblů9další,c)obrazLaș !v,jȳ30.et1{kQxoaniztah8Ԙ,:uzumiúč;)ýtulab9kymb8Hdoucʱج@qpeԇ/&posleۊRvyq):Jzli,žochxIэxotr8eníměÀmeckýmašizmem.rooeaím účelem,bysvoboditelnýochodudérmádyvropěylorálně-etickyenapadnu$velémvěta žáda,uselSSRak0státb`ígrehséhoěa.

     Hjekt „ováociHKevoluce“Pdraporyarxismuyžadoval0poloviH 20.8ole,Pejjakoaezačátku,vuskčhnorganizaciӅ`ky>Takůsledkuoho, žeěmcirojevilidstrašujícíolitickourátkozrakostbsenvůle,HitlerHtalěrný „s`tovémuákulisí“,eyloenoxidejeárodního8doměxytotožnyacizmem,(isXHras]pošpi{vultuřeYt{ůe@louháesetiletí.172Z pe2ešɢ@ϯ ׀ȅυpvoa0neklHX骠robolXvismusr(fung:vde0RushimplanAXmriforݴ I.և!sxk tyavyyez[,ӗ(ghlal`gwpos(Z,tꆰykoiьhoѼсy`yelko jicz@0 emezili)urtXiaYhٲavexbvkH>ep2Ҹn="justifyÀ">VyargumentovánívrzeIo únikuSSRpošetalinskéhoolvismuodontroly „svěQzákulisí“ačnemetoho, že:

     Proezacicénáře/(oci cvolucevpolisitu`,akáložilaétu 1939,ysoAsko-něme(daHnenapadjen0pot0bh,etenciál8 škodli. DozavyJv.rkۚá9@>ȆVelBri ni؟(uXTtězstHЛz0h`flikt}diciJoTiyXlRfrh"pr9cHbezݏdruhόGGGGVu77777ӌՖYnayOteierspe @u ^–ٯ*iiEurasijIpuůdcovvymbolševI(chaer )Raa (ʽH9ydn؝Cu).ˀzzz|Cčini0ڳݟd׸tٌcéx`xtaykzmizelzkaߍߍߍߍRejH \QvGoes@pةuto1744(ckquote="b{Ačkvten E-maximum0re@z,OO bavϰsvmpv!hȲx][ueg="6ww">BXužـbnazlϗ^PolXgge70953e5gggf៰mamohЌrq9n ž0w׆p sut`tXuchutnrnx@obyvaXoblaělorYUkray,xchcIem# @uҁ ,bčáskPenn(pdp( ᮟ'>TǚϦfrة1eV`HvaněutomaÀticky,okudyrpnu 1939ístoovětsko-německéohodyenapadenílazavřetranySSRpojena,terxmupdložBritánieƀcie.Xnýrkt߅ne@azovalyhměe[vskýchkcsouhla`aЀsevrč`m č QHpostupusdxálky`íȊ'NaedzinebpaolX.řitomvícgodtalo1pustits؍{krzA úrojqqbojonfrontacXKo.

     Taklitiidiotizmemládnou(buržoazprežimů:f yěpjiyzachQ1hirformbhoapiXisHaysqulobh؁!oloni(zmu,0vycházezíle@acM؁pemcion-socsaštiؘRarxolšev{!9"+肦i???emv.Sobt ím(ej,ꏐ1rokAve݌yҁ ua ČeHslovA kžsHčeX9u8l „mudrce“xarša+blockquoteww="bwvYemok@Zá@uhpsscéxs1(záku@í“hl @au`aa3ačátksuPox(ejpoz1940)="6">Ju`zda(rozitu@,.V.Sng`spv rhlouz!Angl:(rhЭ:vAteěr`mnosztahuuodderyehrmptro0porušѩiuPnenik-𗐝iuP+[c2pm`niP9drvȑ()m:y;st9s1jpiexpč*simEv0amYtitciȆ(kkup`tlerovXY^tvovoutaݽQ}ig40pstaH❈je`om{kataofyWWWWWNdůvȪzpokat?>ϰplq_QvazЗ'ki>So!ЃEZ؄`publikěd஀ji,XH`xvy ߆mu. OOOOD a!ePkter nazltH yH1H׫vle.p$AjepidumY@iȎ0kut0odsunu2I7tpěřdvay,ymh?bzbс`eorganizHՐa.ӑo-{a rudou@k)e􅰣mpwgexuje!xc(eãAglobnadstapoliErbiLWDŽeSpraوXbXbozvšli8PtyНעwߗߗTola pop@؋ûpvsledPu`WT]ǁK'emo Zá(uc))ːzač*ezi{ad8􁟁e6@HvalaefakЎ1Qů,`dbojak_Yne i`)fo0l@vBХkaždýmXnichKdypۋUjakoáÀlkaeziSSRěmeckem,pakovalyecénářrvnívětovéálky 20.toleta „zákulisí“měloožnost,ycházejeoajiaždojujíchPran8zvýhodnoceperspektivbrat časxu ohupdp+buržoazdemokraci Západu,vykpalvůjozlivasledekaxlečnuspořádáystému`r:vztahů.

     Druhý󀰃akšpatnzh uhopřiáobdobbez`středněppitul}a.e)těqehlídvoskRupmá 24. 6. 1945Z úhlT*soshčlyka,terneZzؗskou(mbolikHr8legendy,bylogic, žedyžńYběh22.eЉstHaýtnab>Ӆcky:hlisteWna? -Ĉ8anenašdkua. Avšodehr`údajYmXꕨdůvo(,脱hlHpokudpomenemGG@M˂~ene naKřtitele,hmem nazý؀؁sržidoƇq.ւyQ:`boroÄMdBtuQsoHsíuratauiznaJukazԛa@kskutIHtuaHl+s0xmodosáhll">Ot؜1oHdӗxiniciaaOJ*d*8zdP`vů___neboJ.V.St蜉xo0`sxevisetkX8Xxanipubacemio0m(Vmí0(ЌmH˄/cGy klho1mȈpߎPe' íčiny*nu9hvf d8:b>Pí: /P8 tgm(kh rravovyPácvvaP `koň8sXXP@tulikoXtlQْduɊ(elxokoln‡߅rozho)skaubech(sZMaršáxiSSR.K.ŽuH8ka`eriedobAjezdec176rdahXcelXEvropu,z`!perspekް8tickxrevolur míaګʲdah8xHik47877'">dro0úhloh)!proXl(hszorgzyrmxr8b@0ezacirpl8u?aljpitpen mQútoDjencPichHvsk@)bpo1945i珨Z1YXtůszBdizmhd.veazQfakoXžkyϬ˄pesod@tO0؋0EȎHjctižád`ixvlob IpoliPmkuí“icápystjšobyaPzkB,ůyneškÀa.

     Aleokudy.V.StnělcitsobníhoítězstH,akúdajněřijímařehlídkuám.okonceestlimuenašxklidné(0ě,󂯂zzžípQboxtanku,stbalimuzíny (cože8oormouPzdějšíHb kdyIvojácichop8zdnaQaritou)Zároveň.B.Rezunyslovujiš@dennakotvrzucxzpohledrachdeavPSovětské펨8`s(vlobálPmřít0vs`2.!ov vhky.o 1941imísznič(v81935)hruripasite@plalů –rakodrapterýas9šovatigantická haI.LenivýškxkolikaesPeketrůVom`ewpn0uskutečňbSSR9ņ2epub`y,ه@hnčxc)revoluZdát;tuseloostnoȈpvbyXzačátkemelvlenej (g)zehna,nedlou dHmhděm:ijatzhodnuto.֋ь !OOKʦyevybudJP8azénMoskva“.€Jpr@xnuvi|Hhrefor@90.eta[)2001!p8c-makebý02ǐǐǐǐDzex0)i 1perze. po@Л, ž24. rvYna ř1?h1u8"nejvyššíenld;hǍP1ranx PobjektivjinxmimXmonhloaliБ0րxzákuí“)ax؄s`[in,pJPbolšev)chátéže!nnitrospo! 9ici,;i`ІσφȠP kim8oXukae aPk ה____ӓěpqHI@toDV'RHl!steprvx65dyvDKYۀ9lhkЊmiXPԿ.Уsamo֬/)oжoutkamiggfRtqHhitlA9cizmX:v@(žchniٯ1u bi ubojixsvobozglobXcivilizaody0ieHkrA\mXt)lidskto:Rbl(quot@bJ(ɞxs!kudatno9iabyiek 9.({kut`Dnaárodp(nucYr19418ٛXxahVoJestliQjsmaz| úni :priorityobec0dkhQRAlr*0hikhv )t(/Zračj_="6">*    E*_VyZlksloavciϔׂהPpohp`Ča8teeW život3hhcxdeЎčasXiv`(XvHp8)sugt8ejichXmh(yuȄYuQňditmrןȜЈi;:dXHP><Àblockquoteidth="0pt"lign="justify">Informace světonázorovéhoharakteru,etodologie,řiejímžsvojníiidéudu –ndividuálněolektivq sHstandardQautomatismy“ozpoz Ldílčíchrocesů plnoelPsŽivota@vemědomí†ihierarchickouspořáda5vzájemnvlože.aáklademqkulturyyšle(q,hnceptamaaty cčin,et12hovinitrole nskmociakihrani8regionHt؁ globměřítkách.ojli><ρ6ϖ////*lpis0ho,ichroncЖšeodvKa߀PˆH`HumPňRatJmprůběhuwwPdmezieb0dotahO=koi'o.á-XčlQkahomysluírub@Zm$aakpt3 do@Xst d8:AXa4hápWS;ubjÀ8y7܁yvye@ a QXotItokujevA៮ y. WWW="3WWWWϘWWWWP!o-pu:iazebypodٕHi t2iority0ampadaroukyáb yů,debech(eeye9ޤoooh4ooooόooohEomޫ8lvýekzHstčmkůq /finana(pez)Vjshmaxiz,pmruhmeߒ5ϋPy3ᡊpgenetiku.ȋhc`rejd@؁dzasahnejen žialeLslXáPkp+niҁ,Aphtencisvo`ixȀAurPd::der zbpou@@;kohol1`abiInarka,qravinXplňkny)ineAťֲYlé18ypuѢendžunglí“3w!inýrsabi@eynebezpGgogb6ggggϗggg`Oar silzbraYv dP2Ǹpsbarzlaxkvidmaě-oyiviliz,mo@WaQositeddu''' /ol>Prioritámý@vlivu /׀`agrejeožidátr0hzvy:divA>6.7brabudoucėIs ákulis؀osi>,vráti cpáy{asPý(akčetnFepochy0činKa,Hill.Ьa@chopʂskébol(vismYutmýšletivن(𥐎rbybylobjpravdrpjr(lepI)aibokud@PvniXQemo`boabstrȇȇ8human)sbcaoXxvpchn@eуnikPpud׊׊u`skajiaelmilišɅ,xjiH`zφʆ–sotrburžoě-demokضnebo+noQ-soci0Drp.ٯĠ\؂">*     W*/*6'">MnoouxAwahědčíOXnáSironXlxulje`Bn4yi.ց[hesePP(y(averHldůlxzemi)bízelidiƀomu,byraliniciativudpovědnostaýsledkyvé činiaebeHrovalrojevyní178Iɇco@íkem úst,sal,ڍPhi(n@ástěídaloyšlenkámitlerzájvztahuepda(viz.Meinampf)bo֒9L.N.GumiljX zJpassir(ьctč_///757//9///..AxIan tn8yuatelt3J.V.SrloX8chytjšímz,ákeřlicoměrnež (ݍ7ovJlolog ipagu D{ovsadoktrívkmysl8uR).syPtrockgbůžesٰtϠXnegrpleultTů,eA ө2vla9sob!WcpžIladpanBěmiymrav{ayjadř낀giál(Pž)tylučmXo-“eli(izmuspPneviXaubjekɨrh/X@,߁߁߁ܴaíPohledsi`botvatٕjexdy0prozčaruahz,sc(ze(.jejixh)ne@eAidch. dblquote="b@wqe) nu@JL2 Po#vnipzaЀvu/O="6?G?@hlГ ϏϏϏ̟P󁟁j.usY")n0 a.odq w:ly(ڥUparazitic؋؃ížicx, kXXci2 rDwlidѺiud0(každ̜ӂm8žakPd`8uskut!`raȗ3 lito9vyorodblé`Qdžv ši_lobAýznamu.Գփ2bskRxH؛m0ou@ӎ1orudrXrvkXejnset׏hra8+bz mítinrsl;hnáG Vouum(p*mpP18.jezVKS(b)180Zarvé,9aedačátkuytvářejakoáXojeíolit9ůpúzhhoruhuejíchdcůodnoe( mžílemvstanoh*vyslovovalHincipakzvan„Àcen8lizmu“,yjolavcdřízeimenšinxětQaez0mínpyrozhodnut`výšto4|horgánpz)Ȏíž6alxl.řitomojektyamot0OI1ho,QQst00eCzžcitalbla;gg@ýsledkaparBH0Ha dhdmGCokudJ.V.Sinlikvidtzv.oui,(jenЊsmpu, Glwqkulis(xvztak ÚVkbyI) mafióz3m/)iQA*tvoq`nSJ,aInečitel!(díkyipsdčabsezdislhsolvismy12uPjem181VXq`nkáhztcelyOH enҷrbxcɈ)o`l𠱒P cfor iz 更Ry chЬ׬ho8`x0ipڰplnPjIunkce:씸(>JinslovoamhPe,oPjezdyřestbýtdrojemnforma`místemohUpjkolekphčenbtvorbyvjiivov聀yla –ílokut(nébudolssamuniz`nuzphlediskíz9.leuho`B rzeto,勩olvybičPatmosfér/ýi9,(podpoaudol!aůsekovo-“elitarspazákladnechápcbíha@aerspRJdelety-5$(čle;X[beziXia,x(2z1d.ԇ(ůže)touúlohue'spralivZso8zop0a(n;Hmuj`ro`@ydHkr)rocedur ,antiǝǝǝǝ">Toa"zdpočíQvۇ!patos.D.Bronej(Txho)kteAšÊXpjPJggu9obviňKJ.V.SiIikvidacenicieۋ߲؍ byr6yapa8tcdajɱ8o irez`t܃yΉ jYvý8ntarxs;dnipy,ȈraЎojmikategoriP0vzta k(su;|0oduPW3Тg #[Xsofž`0jev*yšrl`k𾂻8ukuXv šhI„o@zk1efȺkYulȘ@䎘ky1839039W=4????:ȍ u@hh,Ikrymmafióh!PpschopInaHǻRɜdrž7)eX-teoreosnuOq@g_' 󅇷GGEsvoboȠl.na0stXim(íseJvc!:2itvorݭ0hlinteɇ psychelk=blquote="bV1XutěmlasUsϽi=samo8Yoků,gnzQGXzlaqsenk߷.σxozdrtilk@é`-oblhlupup rjmvůbec vam"(Іyhlr$ů-@ckZ)Acedurσlǒ[by lx aPmoc`:SSSR:'>

     67"1em75Pɷbvȩpcssbol(vntb idea!sjezdyKS(b)ڈЀvni2dihs8pcioHzvybuz)bezpajze8j)ǒ૑ánítáˀdníchsychologickýefektůodobnéhoruhu,lastdavo-“elitarizmuheprodukuj8Rse`koleao185TřinácttáauzaevoláváIsjezdů,kteroupadlaelkЉeneЀhálka obȂpoeč(novyosářstv aírH9života,y objHivnětRxroo,byYudeepȁ0ost,keň č9ádnouomunitranyolševik uspěliehotitykonaturavetik@ypaalyesítkyetovětsix ŘíjSreuciXšPda -ꎈmztahem\uemi؃Ё_^vůdcůmaHátAelegpaezpartijHmHčan(_____Krotohkažá oJaeyjXvoboduchaidí,voříjejiHciAadIl:u/.yto`ityíva0os!vůsledkudočínabatXěkemPisamaȄ5XprozvoIěi1Oa.roЇuPnemož za0zá؂hneb`ýppasadopatmYcnucJЃz:ܡY׏Ymu@zrIЇ9hrvXXvic+blockquoteww="bwsAvšghxmodjtlmno`faktor deformYoXčrces`Izai+)(A0Bel leѩcháphorieSSRerspzĘRusڈهvzniklxú@iw="6o">Innacarer]1905-(71917YylJ.V.StЄtm:m:nalBoBzoòSDRP (roci8-dhkra|nny)ẍr-r-0 z`׃ω,Ƃx!einAcoviny8` eb8@|lȕdčiкžěcmʧH!ak186u֑vl(bibl⏀izmuqyvatel>la иYoh/exPenH;p Hýtciť 8je8racDburžoazCr ád9. GכߛߛޱCvešker`W*,soasdoȇ`vxSvvisl ]ubjazýbuď „anti(s“vytlz!v𲯻ý*zeTWi8:ؙoneschopmyHt,܀ztPkncpilQkúdaj1 Ytši–éniR(enHjšepac8s)oH"fesio(ismeXpdrupodlYe`v(td@kutޡ z8(kPXvAizikz4osob3gt(zoo@čt`akci čědoktrínue@ronomium-Izš,ve@@vБlXkonknih!obzemlB8tu0evyžahyrztakاodSxn.GGGGDTaezoH+iH𷀀ֆyPaůže0:velrXpHru:dX0>můžeýt čistěmocionálnímepřijeth,teréyjádřeno žádnýchlogickdoktríhaeoriích,amotžidů,ichžaždýsobnje „vi“187ě._ǀoo*/u@phemPrá(`Hslu 1@xe0a)kcXnauo!qšeIlovoantisemitizmus0vvýlunakomOOO844gM8OOOM`ház)mXbě,oholu`hoHp nincpPivu蘨薧tibsptanegqzabarvrzmKhdamumyA msapidmxi0okoli8.HVusv`asЬraQodt@očxnéՑPQAvoIwti,.V.Stnxbylg`ouH.Hje Pzěíxnejlnofaktzrehh0eSDRP dalapr-r-_bn zPׂ/SSR,_zahiGá>charerizxlyQ8yamělsém0ápst`at8adekvф bsahفéby(z#jy.ʀizea_1a(@)G___XAhakӃě- (hierarchydřaze,tHsri0@verminolog mpatułzform#gyu říšPv.marxismu??>3421W=9???= .w="6o ni(OIne unik[pjm؋ɪs(Wrыrh.Џ!Z`٢jien,Xčiéa(eDHloíl"vypě@klaqy/,NJƒlehHlUdodnes)sebej!jaO???">Shlxmtent9incip'"vi:xk sťanst;omYq(skop(jsvobodxAěka\ڐrrasКɳpůvod!globzajakybud írIQocu(XnárodyXtvaduezu k$lqs Sbusi[čá)do8di8в ítaxxIRem,#x`OLyatýt ymafi4966790ema1 druhG:'''!KkěRůX܂≠odužbyVla –Azpravidmnoh9sjsobtrci߉Von(},(dkládxvemyslˀuouhlasuadušechidíezávisleaejirasovémbořídnímůvodu;osmopolitizmusako každýormálčlověkem`domovanátarostrjícosudZhoYstvaplanetyemě... 

     Obecně`ěžkézvatokvistoriiy`jšílobivilizace,yAdeflHnepodělhbiblickýnternact, že(o@pronikl.edinéꀨkazatelylchopenoškodit,ideivotvrovpBožíaIi,čӅpřecenvládlckyýznamnou bu (RšA tek)ypsnitsečnztůaktskutiěKudžNJH.Výše če avuminimu8AologH(l*,pnutz tchápaPtHeezěpRobb`plinsSSSR Huďnevyzpyt(nesmysl,e,Xjadřunemoc9vůlisyataisob u e1P9r[IzemXbohem.J.V.S|anilupákȗ„říx“㛁moa( emeWůhblockquote''="b'#ieȟp!ydalek8((ezprincippěř)por!QuAvrchů“zez`trachu!eb1zriérUambi:WPjjtoti1upl1vzta@kmalůxžz(191*     E*oomli><ρ6ςgHalign="justify">vruhériantěmr؇bojeodstrahodáležitos,konklávejbližšíchybíráásledycl–akardi( ařímsképape.o׀oo:/ul>?<8ilepos=0000985785>192Zmeho, cjpál hobdobxské(/ȑo0tárory-židy逮y-逹(říetraocxxhlQtiosudemXli0)araaizujeako„h!Pantis0mu“.auppadákvidacnohaidovvejnborganizaOON6499gM3OOON;xjhkosmopolbaklonk@ڡ,sio`xћdotobYwůSů;h0seudony0|kul`+čipelaTț<͉j,KsvAšibylymi;kau8kařů“,yzejЄodalylekau0ovHky;`kLdrmyš!kvůsmrerePz`qsíd|do ŽTutonomob9iirobXanDrvYodě77777">Avš奸tဨAka(7 Jlu;l+rávsvobR(í původu.yЫa (p(zstHnnac@Y,Svu.1917)8444us?ktivpoH㸸@ivepne#ۇzٙ驙wwwww">Ief0iRnatk`Hožvpr)ePkpokamlckyformlyHologmarxvyč'mz@udxinuOɑaausPkXt;=thhopt!klad4tobecR҉inӃ瘹,voلwt+8ímunkض8ɰH݅ci,ěamodiscipluzneužívaD0avKdržeeH účld*qK#y davu,S"dicuPeBritoon7370m5ooomT؅ߴ[6OLjed(a3etP䆿o0sp9&pat(j,(heměaesettZ uluchatꃈPڴgLHxjib0presҊQMzvl؆sleb.en؇߯ylHro!ٕISSSR8HӃovdiaȘIbxniKo ⇹hanomea;chvobodyˀárodovlády,lastníchidskosti.

     Ačkolivlovo „internacizmus“ehdyebylooučástíkůniulturypolečn,*asion,mo`itpoklonkováředápademseficiálstnskéropaganděykialaávpodleharak0ický(8íznai(jevHtoholobKhhorp0u,PýXminologiiSBazýX ׇx. TakYPjínemchxnesikžidusídPalenatvořját,0Pyksťteldereov2meziburžoazie, svFuotročipztahuPšemčet)samo؍;wu爦`h tar čěkasuPcelltlanetyeměkodhtnuBubje@miodpd:ꈻ !֞1q0šíů,ožIJtřad/)yBadruí*eppXf iJtLzáix8;1týҝoook196wwsA脑񁀃x\iEɫypramczhneboHšJqѼji8it"kEtvu3psmhAsGz`kkd !ýsledrehpatBotlb7'naqԒXe. OOOONVhchnXbotzv.hje2x, siědoucёpama a1uo:jblockquote="bT4/1nhel@takdeszxֈ!ibdoktruňٌ!+miX\p diоȞky,τ΅؄ͤQprezenKrBh0)蔈lu(roPoo"6ggg">ToazýH,튘1YmqXvAije]i(mQ@0k/museI^vyt؜roѠiP`iJ`usil͙voboaȤvrasply ʙߢ,mHPřitomrihvBk2bolševis؎(vadomu,0pouštXeoalýzdxtyázo`,`ejxběhchڍskvЄ(ěny 1hlavzpDchztože4pejějšíXliєukazat9,haraiztmԓápásia( ;aeql{*subˊvutohurčdaHosud.ЈYřívnik*0řčl_Xsamkryt0nebo"dčísvhlchQڃ01pX0žϟ-vrdl0u)íst)„eár“afióf e1rȂuliЂrmocororRuregilcivilizaciJxa1$letya`ce(XouzZ]Yociologcelkɫ>aPzs emau^`nPYxhakoeoreladykL:hořstvrمHichniȈ st,tulíabhizdrahxkzlځpɗ`yl0udotd.9@xzajišť1bez8stjPEi`ppGO!schopP(svyvolatWi t*XjYn čfixof"{PԱažyabstcodtrXodIs7199zarvé,.V.StnYmohro čleÚVhledejichYipravenoraditíPsdliv,uržoazmerodustupuspiknutímperismeměch,ohoav؂h(jenejbližšíěrnétou0ce,Hpokud8debaáce.akGGvyjádPlvou@důu.M.MolotovoviA.I.Mikojan.200TxC@oobě`?σσσπσσσΕ Proze(vosPvchno,XakxhcicPnetýﴘzektalwwwwχwwvKdy,svrXXiHuۥXieHbstP;u!Po byrPyحadvey@kIprezídia.Ё pm9tlesk. elsoi)Hpraco½ArazIryctlspuPQs rem9 vyjádnȐXchxcitysq,.bXpohpAjsm<bIiciHh*i>GGGGGGGCJ ů(pyup tribuQkl4z8ddiىudruh HKxozorѨhlouchaceXюPyyodprepu:)V팂yenp831 201b/'%@gbo VHwhovonPvrdJaohro,luvilhov1ػHxjerproce 1918ěžQyhitua0asiliЦPe٫ljn="justifˀy">—oenin? -eptaleӀ@in.A –řečtětei,tehdysalzříkal.řmělvéeuvěřitelněhksituachaikohoYnebá.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justifvakrát({opakov tlovo:!“Crobíhaa sp`zam띱kýmem,terýqux53?okusuIobjasnitvířvéXchí">(…)σ>Npciqbaušií(opxb(odho@zapamathneȲapHinHZؗ(skutyvrda(aůsȍij賵žragicqka951ߤ204ǀ륨.77o77777e`rzd1,8R ůlXdiny,edPu5zabralača耂iolpa;`jana(kon olb8nRorg0ů ÚV.ʅiatujddtilĂvedl͒8n@bytčapxm.é@řned začátXd-C`mluvϓHPsurobezumoru;HleželX(1žá؍p9ry12645běhaаnikap( d@lض!0ɴ lz!Siysllidé,cGvzadu.ɮnh,xtachníimucepe,Hás ϡytiqso.laRtه;ip,pCbkbudhmusʀ8ruXPnyY٥osituavYȍP?ojapi!Pbor;nejezpjšíqi zaváhat,ylek`se,stouHut`ohxchlhdnoIeYvlož𮩍(///602G-6////•pspoHmh؀PodcXu)onogHvr8,ísvԅsvepiM":8/(КrvkyryHkuQzɄx9haн)bav1943}7zpeōypodtextPráyQ2 K9ústupkyuаpelLenzěfXchRzuxuvápiz.1953.Οjšڱ!odě amh,x76ůžeej,ěˀch,doůžeřijítoěm.leoběehovol,ístooho耴HLeninovi,`jxohronosti edváříiblnýchkP0í. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">Hlavnímysem čit@nayl, nepovaž(lautnét(odvazIb0trachu,ozhodkapitulans.šechnop1ík(spojPkonkrét(evha členyolitbyra,dícham,jsáluzády, aetryJdmjkter2jnaHladárpyčeAusly(tZ2ni3kl.''''ώ'''>Nejdvsy obvi8dezhp(ׁlab,'šBπrhlpolot.‘kcejprv(:vlas@ušíHmyslels𙙀chl.ڕwsplynulto ke0csírzpravlt,ᐚp xQezpHxj,9iijižE.ȡ'0lou emilosrd,děpJYy`sprá krokůhhQipizodakHaQxtRě!askak:i ،šQakotázk̢8balt ak.Ñʁ ppamatujht ]mluvublikuenformmP0ickR litHXnež8Jchápao8je[1druhspíšT10aszahmlhoneurptk8doA!mÚzdo">D8pochopIčíˇenݡbňuHzXɰu0l)d @ým舠v)ᗫޝrvɚ+mohružk`uQaHypPr?2Pjpadx9odoY0atx v)odsta`,ۃHobsahۭG9baؠaYzvyxinsohr̛g {sgurp}:d qchůýt(@strajestli?(e208PPoévrdo,eterouichluviltn,rozhodnánělaeholov,ypadbahstupujícíakodsouzencironášeposlednPřečhmítavinudyžjyosudut.̈́semehdyvlItpocit:ovYaěIzdálo, žexejhiddobal,eílmasky,atannayp`ároveňěepop,Bneživé211Aۇco.M(9ribuxs8luvim:on9en(nȖhazkyinmuȜp`nyůžAkrpfunkci(dseRa(rů8vy#za؅PolitbyrQЀPvHenlؑtajemXkŋUiPrysgӨ`svobod0Kbu(řibli bXyѳ.jd0amotjbouvЀ됔l!zaz蜈 xlem͊@npxkdy<`?ji.as2šArazchӃQǤIoHkxpaa(xdomu(mrteezpbinadj@avamɗtp~eܬi}:lzoussu@+?:lhHu𺈙,,ELZE.֊,gedpoznuruk:amRtрPk`m㡠8yodmP5uádȼ71964//og/////+tehpzahe؍$@hlušujíc:Ne!΀ 0meů!ezKp!“bu`u:kyFzBl)celě,2ۏqaCEd)vejávte׎׎7485׀׎׎oK39iroz8:pʳpaɛа k`ji akPaenwwos=0ˀ000998237>216 .leo,osemnedepochopil,většinaXànkov,aterémakovedoucímeželenkamžik@jídpohdnosti,~tě, půbec8chystalříkaeunkceenlníhoajemXkЂ)j񄨃1ováztahuvenétáz–ouřiprii,díavrezídiuxseustitozuDžprotōrý,n nemůžest(šuvhtti. KdyžXhučelzakiSinyětSWQsekreHiát ÚV8ř։siobpomínám,člA[pinul@mrtepXbezpečí~o rozenkandidaturou< Toy-d0 psmbicѭřstvvztaXudůmlaBjenáxn%p(pisupůaPɝ raz(jXl䃲uživoPvj- 8.и(x*aexjh@pomluvasmeiihb9qtÐhlpIo_s!uvyxXlatur!)e)͌[ҁetevЉhom ;gooiJЌqpk1d Xn,)onBůh. Čvnitroapa(mafieX yrpokulegitim,,ˀředání.V.Stalinemvýchunkč`pravomocXGenerálhoajemXka ÚV,eozhodliečekataruhýokusdstrani0aaěkolikěsů „palácomvratem“.

     AleýsledkukhchHpléna,aždze8účastů,říbolševism@opltrukturyuskéslavné“iblic(rkveběhnáqujdeseethrgza"'SSSblockquote="bBwskut0΃,pezmizelepol o.vejdeoO$]é)vany,žprincipyudou╸nitsobmuyvoji človaϒ="6ߒ߈">Stenogramystoupe IjnX9u 1952bylu8nniživotposmrVnohdyohooždržettiýtiktátorvh#aɃӆ@8ivůPa.Ί můžet)to, ewnáechtěϡxsvh(č#Н[8Ѣ`ladnam@m9(pitulan,balcac0slučite)sXdectv imoprůu///MnozXoYxinHuídrahhyx@bk@@xpaafiítYkrylaqki ijmlo`xkna219benchku
     :oU/!,ntuػXtegiiYpIotalobá(ivilizɁ!pidedsou8svІlXk)hв8jиg@dnXJjhžší1sphivy:;ymumla9dv.axbRyě“poЪRchǰǰ1919߰1ǀǰǼNeuve0qupyvrzu(iѧz0ځ@y8sebraspisů.do`1945ـl51Hpr413azkůobsahcmhpsnihy,Pa8( .34etH.Hb1pQi13-16.Ku aakP Ɉxڱ)ítfackyyloˀydávánípisů.V.Stalinaastavenooce 1951,eště života údajn„všemocnéhoiktátora“. ŽádeřejQprohláše1ohpránadQmacvůdsovětskjlidujehudě(nebylodnoduzniklobjasnitelldržZalšíchvazků.ediysilto spočí``tom,emylaetodouusXlRpIo-vylepšájmuíla222SXkulisí“nkelakokutečnýonceptu@q:olitik-boevik,ynaježdxlSletWWW906oU3WWWWoté,vrlV3vlhenecjkyskal܀evsměrБvratosvobozCdinternaciz,nucizabývaekɖSSSR0@Yobminiizaxškod,aiajčinno wna,rvakkesetph. Dkuěr^cénHůψbyiubIB,HȈlyuH14-16.uSapdonesvkntrovaJ8bě3549224kdyveP-(3WRsebrk,am؈YdѤzoHtit8včemznžickicIuexN.S.Chrč. wwwwvVlasXP Otrozhodhp4304]5_ON,)apokynPZԜ"láPe#n8(daPrHdnichi ?ebbeht(hndzenmnohoúxňȎzuruvo-Xe arizmuhbmo0!ؚkrz󢰎AstQtciysJpr`ovxsɶ_.so8`jȁЛȈyza0)ۆwqpoѣ(cGGG90GF7GGGF.ģ0usk؛eedvhledrůpQ8:׿ ydresъ ÚVVusobZpmoߢa(r)x :nhiaxpi,pmůžHijmouEapodmnelubšíɄmýšlXoQkazutextYE8omAɟa`(u\heigˀht="10pt"idthhem"lign="justify">SouděodleekonstrukcePgoritmikyolektivnísychsovětsképčnoepochy,mplexcenzuruiskuinýchédiíchteráebylantrolou.V.Stna,ohlyinouten dnotlivjehoísemnxp ústYvystoupe`,hjádřpako mazy\stylu, že formálnodpda`vSSRanujh8fultuharxismu0ꂀ@nHamotHpaXmaf(koezpya „sуzáisí“,o`jes`ylochopRopit zvejroolitiknxíha`reagovatkrzvperif iGQún`Iceptucizinqad87i. 

     2286.8.Ϧ"xm׏6^ooooohg/ggg?ggg׉ggggg'v1.ڣpkn0marxgoooooooili(u WVmbp:pageak7/G@ObsahWQ/můooovoAtom, že8[WalaetklidašrůznopcenzurBamЀsdavově-ȭ 1dӃ08kastou:8myslpa0tčívyaүzůn chopiodeki ptiskuHxlub8qstzáku(©`perif nihlAitblikozQԽЈtioTvjeparaktjeYjednoznXcháp– neviHAchoůběhulobá胘oriejxoXé.inýXslov@jaᅒp̆pxspP ixдi čtřd e潇7177罅9g.="6Ϡ">E8tuoulsȇHo@mun"neobodd0dividěxmPa70p`u1ezenHatwʋfy__okázku <΀i>rozvoje
     arxistickéeorie.V.Stalinem, Tntovaného7>aybudováníomunismu.euvědjsi, žearáceemrtelnýozsudekmui>avšak0jádřeQvazykchormphamot1.?Tynázorlyneevoukolnos(:Pv1–xCahschop9iٌymýšletdkemdálʒHivota;ruhá vEFproblémeocixPSSSRɔmnfzí,XtpíchjGы茠Hs Xultu.edzjrazjšíძodobۆu1to:blockquotega׀ЍĎ"Ǎ«Chceme-stručAchar(eriznovouYaarošenka,Xmístc̀eé,HtžlubchyQ.»H梐o,φJimlovyؑu褴Pzn`můmpozicálíč낐jiX1mAlebohacu9Θuߍߍ߀׍ߍ߇MsápPony:y -ť(jdyrodaboli$ep"odXjekti!scesůHíhneЈů@.̀8(؂vityt6poznjeʍز`hXthni m!ívjs(ex@Jzměnzrušit.ԏspQʁbF (gyGE,P ámky0gmt k,,spah讣G1čá(1.)'V9ladИJspě0b)nu!zI( uc(-i :|ך'«Zza'xe@ mP@XCitᙝ2wPOHnaQT,trtupokuvlasda0BQixžhidví؍A-DŽC΅dhořs.glgHώ>Někdoůžezc88byl8enoAx@(obecYvomnRnȟꎘa"JneȈPAtc@čas(ԞG@"avd.υiCtЀuh*bseom󄯄mter230oipeight="1em"idthdXgn="jufy">PřixčtenuvedHPragment@z'$XokudevnieemyslěkterRdetail@vzboje(žeeoypڅqíkladgitazatuáha)pagandajakpeorezáyny/komun.věřísez@honalHi(chápŽivotaX)imvolu(sřadit.V.St(kům#nebHnXšířjtZá pol@n,jejPultuan. ob jedna؅naděЁ`zorsHx8ʀv//+e`778ce.Ј"všichntXihesmýšle!tsebedpost{3ylɡtavůrأHzpůsobemzvinul/odkazpoužitnrodmínY;oلtupcc@:&,s@ušel 0Pta۫/,ȍ,yze(hranice.  﨏a0zaieqЖp٥"skpoexxt8pňy0ulykBshbsahemnemirnti6!oxhulutortilasi`liatur$앲oxjazy8.wߌ="bߌJ[ux*činNmPdluPevzpo)rr(oz9ob.ɷTjiZo@ : 21uz-*esmrtelQoI`>B/="6??">SLěuɨw,laoz1ékolivofi;ata0by,y moro`azevst`:prvéri–uIa@231 oomli><ρ6ςgHgn="justify">Ohledruhéá؆základnízkyKrxicko-lenins6etabezP4udělxekětšilid`intuitivjasné, žeIrӁmůžakdpovídatamotJu,e7.Vě`přípah,dy:onajhnaK&,(cíh`jejičinnoyúspěšná;deboluzorxCedstav,Givmolem,Ȅwrosahu8výsků,orší@neЃrтzatkadoohotrpxkomp؅kra0kHzpůsobitel(obi:rozkalyzmaoo /ul>Vouu(tou0Ɗ6mic1lc(symyšra9izofr0r9nstrukiTmve{mroblHtiX7nezkoumá,.V.Stnod@vapan0WRjegnadomcȇ%CKmXi[fragmeíše:׼>«…چonyplp倈omzPociȇje@objž@CitًcesQeviЧnaůli.̹Ite1rtoučklasd؞؀c#Ri`oži/-DŽ`΅dhoř.»曡}P0ù vwůzrganizaX)w0~bvyyiby8nilyPápF䇙oRbecQau@onkH")coeklto؆0žáPztahn_tzv.txrrozvojaplci@IhistorbodPnchxW__YAvšȎHmtzwBeltex)B0iširosp0rumor(blů񗃁pvytrhatity0uQkoovpʄaotvrzlibovPdojra1ěr.ЀȊ8z ٍ)j)stupߒhk~ؼ$WWiI( xque3bHulogijejiuspQveÀI/iW777Wjadřusvnezeňl4HPp`ߩčinȄ"232<Ӏ/small>
     nirakticky,zteore.vedemedpovídajícíragment „EkonomýchhoblémůocialismuSSR“: 

     «…rotoemasvdui udruzi,teří hlašu, žedyžvápolečnlikvidujeormybožnpvýmusýýtásbnovenyšechHe~ategorielastkapit:Acovlaakonadhodnotaál,isku,0ůměríra"utd.i5@ۇu!oҀHa.dom`v:seexP-liwpakBovat<|. Nápon(eρTadněišíGBkaomu. I(z)azJ<233Alekonomick`teOOje xtotbná..V.St0nloževrhu,mr1éhroarxismus,avršuhuvnýragmentiímouýzvAědcům –pracovatvtaQnoaF`Bi,dpovídaYživopolečenským ámky:blockquote׀ЌdŒgc«Mysl,PeašiD8uss;shtoesoulademeAtarijmyx9 qveЁahradi8qdS偘ituacihb> 0>oig(ω@>Mohlismerpětndodoby,yvšaklaa,dyonRyoranit. (z`razn0i)» (“EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,Pozk Oozؐ vii؍opaddiskvo19512.TÁZKABOŽNÍÝYAU)'oiעjόeůžeA@tTPhápodkazyn.MetovxBzbavQe2kategHpiYE'ס777V±tXxt9bzpooutyl(snaryvářrošel9rškoluXѕ-dogmP,acu podprincipuobj苐̬"hj sauӵzdrhH235pmjek9(P`uizHíȞ1x+b˂pӉíʝ02PZEzvA7ePvyt`dȠEblXocishvSSRt k@(l(uXWWWWWAvš[on'íloh򒱅xčtdruhu:is[i:Pɀ,)Abeeavevazeb"(re9Ʉ @ʣ00RkxpoY0samdipodmínkáchӀanováníultuarxismuepolečnosti,eevyhnutelnětkávajsnuc\m4tických šabloniděasvěta,tatSyředurčepijdoutázce: „Pročajednategorie (pojmy)olikonomice,vedenJ.V.Stalinem؀Pypoužiými?“236OLjerhápram8 (XtsQurak3yterqigb kdyámobeboč{peadؖmýšlivýu0tíroddeɉ technZyaměřїZJakeáýrobxiritutYdob!:nadprájskladuotpukcdlišed1{ku? -dPЋNjsanimiměj.AbsenRXty>ynetrgHkazwwwp:je8mzobje:j32207,kpatryybrapisτův votiqifikova3z.šXkɋXyiЃé:jᢁzabý,,euQ,ztažsi*jmmátׂOOOMMWچ^sjensePhtu'">Pbyn klmo,h]mu(hpt,mxjesAžkousila688ϕ8;t @inctvoQcBwebbNsamxajepíšv`(r>-psyc rockفjimsunpsQlɗ2qzavaz8lozhoxca.aQ8ěcapůhbkps⭸RXdruhӑunavil,lrvolapsHžled間YadekpXcrٰ hsvobod+Iosky8u slou*rnkomfora芉hXlékařů0i>Ale{mezi@ádky0uho`Hdxv,zٔtext.Ъ0ko(0běhmov@mabdZčal&í.ouI@:blquotb E+PPmqcihvSSR,)ůžýtp4mi8ȁQma–

     TبqV0k(goriite[ngr nahgaraX;ђs(mís#PtЈ9zdؒ-߂٨pcQRussHbyɑchápµa(potHb(Pgloci8i bq8w?7/akayepsgjaym.Ȁ" P1'߂ú0mimodh,PQneoiintelektuimvhas!vȫѻ!eZ ásledkyӀubikaceéráXpřesnětej@,akoechápoumysleholovnozíxalinisYintXminulostisoučasny..V.SRasadil úder䃩jzranitelPjšího239V1EkonomickbblémxciHSSSRQnásleduvelmiýznamnýext:zblockquDŽ׀Ѕ$'#«88PzzvláštkapitebnpLeninovHәaIžtvůrkpoh.M8h, že=uYMCA..+JC,i׆ׂ'u"bhyřHt.aXaqia szbytečp,"ř0ovéInezbarak!to,oylo HodHْdzeah'.» (0EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMU֖,Pozmky뉕ym€ئouvismxXtdoiskuुoP1951qst 0JBy)''m?Ҟ7}Zšpoh !tiu8A0hjednoҬ0vedaapvkdyůže9arkazps@Tmu!aY7 ?XoěЫnrI."0laI`yompXda)hmuž aЖvšakn0 v@bH.Չ ýsm@ěmkePbýváuZmultuna.mمق)msmhhumor1sapvotsJIhocm uih@7waXvaP)dect1zkohaneenqologteorrp`hlpor ˣkomun.ʓvrzupúryvekinview.KosxpublikXȂv9h.50/1997ױ>OdnH50.zaItku 7lesem0z yuprac! DmitrijI(m Česnv`aal!člerezia ÚV\idrtѨG3Gor.а胁á0uj@činuuhrčoel:jdešbxPxiq䳘p1mrt8kolefonu؋WwwύxٱPjžšíbtaxBamialI0rozv .ͤj@spléxvd(s)shmAle8ku etv#X0Xhub@ o׶'''/P*imus_ӟmělůvod`Dxa(toE$ecM؀Xemocroto ydi(сAakȶV`"ykrét12Wn@ةHdílo{apelǘa랸yvytތnati9ckƅrszpomx),(yloxpnEbXme`ϯ4: «MohHjsЇPlh<mez@ojmXapa8aetou>rpětYurobyteďjšel čas,Ӏdyakonecusímeenesouladlikvidovat.»řičemžpřebahápat, žeokud„uXníarxešemocné“240dimiHude Aȉ@chodueravHěr1oužitHskut9@ena,jičínatnovuvrdtlakobjektiv0(okolípHx@jiistck`doběooo846m1ooon. KromȔPoznámek圠omQtáz,j8sH8padiH ku 1951ё0vEprobm`HcivSSRzařaašh!ODPOVĚĎӖLEXANDRULJIČIOTKINOVI,HYBÁCHOUXHA..AROŠENKAiڂdŮM..ANÉyGENŽERc51342֘@chny1vv9texpHříyz(pubHace:o(evysu(1ologʢs`pn diH,Qstvokhafjepoárů.rotoyto(matiaýznamhhegmento80XѪhierarc8=e8Ke.V.Stn(tkldiv(>6.8.2Рateizx΁/oooooooo/li(uрWQXy?Jrvnalekr(ovPzor'@ahyby(D.JaroPnka: GD«Soudruhʂo@slaledávno člelitbyra Ús1d boruKS(b)pis,at 20.xeñ,О!xylyyjXiY sahž;9dhizobecňujЀ낋؅Xtaka`v »,j«@aӎ»XlPádezvyanoȂP«Ώ?mimoavrA,p(v؎(vypracA@iuvpb8aoHnebXůlpé䭠dki؀0vaȊi.»lϛjϕJȮ0u ve,Chcx-struxcharaiz"@ɳ místceCéhužXubocez».leudnkutilʍnPrzahrnSvyv( P /776«Zaocismu, říkáudruharošenko, „vstupujíýrobnQztahyidhdorganizace/chilakorostředek,momentétce“.243Jakýeedyom p9padělav1úkol[ickékonomieu?ӎdpovídá: »H|(blémupočívniPich>,byylykoumánPփlečni,⋘ržaozprachnaမjehvědeAor(Go8vens!ě,pl1onárohořst« jevxnuiskuseגTím1astnvystluje74nezaЎvrotázky/zyze🌉exenrůzforemlicnašíNqhboží,ádnotyjiné,aažaořad,vov couz@choiput.rošbmvxPiuIn`úlop čiateg{gg-͈Hpez,Ȏ-terXuso býꇧrj8hra@Hdrami!ahaHXacilɚP2H=m ůvěmװװ5774׀װװִꊠsek@plrGߞGGGGϞGGGTbezǏuů.domtaHdats«epdueomuhўplzv štSobtíží.͆t4@úplMkv `Q3»Lj1mbojvybudU״eduka@spvnGGLejihϧyužiOOK77s酀ons0tnejvyššíǞυ.ڂtvyvp@ta'ϱ̵yrp!aDŽž(.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHA..AROŠENKAeI.Hchyb(&()_lpbZvXledLvcůusýt@s@:q říká:oigOemGGGG">„VeýroběobíidéejenaXrodu,ýbržakaebe@vzájem.yráhj8H, žerč(zC0společn(v؁hnnsi měňu.byli,stupochjtahů@po`rZQvámciěchtoenskׁׁsskut8eHjiXnXw:a" (Viz.RB.ngels,íl.,tr. 429).?lp_XbKdyX(/octohouedpvil (prošechny,teA1ȏidět)ako `praxi`“,pkračanovrakphledům.aro0nkaϘϛϘ«Sá!skládtuze䅑áne8Pr؈1sjs nerozlu}Xspjat cedXvřadyi7ů:~i4(Ósy)hyvroces0yy)`edieenabXnvHkXaťjd(oci0cz)zɣ`ebojinȂo9formaceGGg____">Soudruh7`;Alne hla`zatuPov0onelapliktBGGA.Ћ i@`redukyxblé0oliekonomie`mpa úkolaciolorganiz0܀sil,@vrh!,݃:odtKodɑߓʈysni aaorogda0ovy »V0c@ědy«">T(@lsp!eYjybli jšímiȀrevoōa8vo`Radbsurdumpopxúlch'pwbiemm88eORďějedrandolog-ߐbuchari;ko-Yiky.» (@EKONOMICKÉROBLÉMYOCIALISMUSSR”,OHYBÁCH UDRUHADAROŠENKAeI.HlaHWk)Ǖ/Vdo0 ape nezoryWbvEʼnǁQ .V.St؃pjenod0uiШp@vq!dhdXmlachmXtaožijěny pojmoApk@torieɂ0Ɇzdram8sudkШcxo/ě“,Pimokusyt󕀾ivojiԌrěcovptativpodȅpϦϕnauceA.A.ua. JejasȄechápemeۆarxistou,WR,ȁajenfaktnimuspový Ɏtvůrčíozvojorieplikiv1hr]podmín ch.aíklada,aformkritikyehoP炤hledů,n=遀plodnost:sů!eVP,zesšnilklonxámzrujícímaniebpojmonkréYivotudekvái.blockquote="bObec,XazuWax@hzvaќߜ:wvekteHjenHsPvuФ+sudkemhltáva9 jejik(rQři QproblЍ#dlečaؑlidemoži2á:7nvznikuiepaet;yϐ8ookli="2'gϐ@ůstanJá-cCmluȏyčo`athš0)Lensqvrstvy[3joupteloroi2uQěj k بcwi)pnadělQoW245arʞyȢhAJklJDm>،spir ىměni`udekteorii, kteréetalyáminkoupomenutíroblematiky všeobecnorganizačnPvědyako(vé.oe„konspirologická“247A.A.Bogdanov,lastmménemlexandrNovič͂@s (1873-1928)yl兢,osofýzkumk,olit činitelpisovah. Člen álně-demokrtranydoku 1896hce 1903řimknulbolvikům.ehooryYyenohparxi9.ւ9vyloučz ).ásled0ykarůznýmCfrakc.oŘSRpstupodePln iqevboru (kař).€p\átorředjprvPItInhtusfú krve,뜩pozdějizván8T.em(l 7.4.qdůuxperixměl dPbou. ÚdapjsPvzat֙xio8ncyklop83.d(í,8. 38tr. 442.77776Zodkazuvadob yvoláxj šíyjVa,i2v؁Tekt:eaknformu.nekiS//)vi†(stoupildzqpioíaHčasaěqřaH̦ؒzAiahzau 1e d , žeěitedběhHmyškyberne(princippazby,dea휠laa`í)ɒob(qzPhlpBȥф9kt, hoBv)la0lidslX,okdo8etlxtaaImožynajítnYsperchivePhlaPknihovpnخdXZۈ chstavp@sr!zÅ#8Gr@kla (9I) d)forp zee؅PЍYY璧>.V.Stqshhtúsš:vomavdu248Na8uirefxt48ԭHpwwv9528u9wwwvb kmu:TjpoIʄ'''''''''cíha =lkorganizátۀor.” (str. 22).oslednídhaleQpřírochědodporujohašechnyevyy, živée[,akoorganizač,kudejemAcXzkunostiozšiřujeAcelostovýouhrnaezprocesů.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="ju`fy">3.hodhospoPdávlastrůznýmímystémůmhmožqyutčlo8ktěchtoincipůeIčin3)myšku dnopmetodGuȊ@xPmutavbya">4.ʆutvytvxnXzhrjizobecně.ςmusbýtstudp 8kaidstvem.»WlpbAčkoliv@meЇn8komentáře.V.Stxk „VHwě“.A.BogdaakaZtyezHýše0ybraautorreferátu,?nělbjektivavdHdmím!vykotl Qecko-teHtické“sodobXdruhuúčelyPc lensky҃sociologori0tY؁ekonompony0p"1ʖ/Tyr,t`qlT`e1jadJá-cXr (aXop251PoouЗlexho,㊪oh;samobylm"xXéučMztahkbosobě.A1esvůjThQm (cЉkázsvomrQh@lařexpu)0idy sdYlul0fXydeoxLpIarmuskoicméneschop n0ik Žaɢ y‡ driel, ( o(@ƁjZaury.֛sledté ojviaIdresch`–aٮj(bezʀq:v؀edinYHes0huX%trců) ɽQsmnohX@ٲҎ{ver@)yPҀáڲOOOOČxQamtvoelHpIH(隈ézhrjem!'vlasyvi;‚񟰓ihodnot1boučaЍfazákla8ڭvobudou1.ԁ ýXDŽ,)(~kzachycnoosféraaktu𷀀PHrdoǥ d(ší s8ryv..ZžeVaom,á,`hvolprez҇K@u ړь~Ƞneis;@rPá-cXrji`spt𯜁anaům ):Qzupoh8Ale )PePýIek,znX`0kruzíchFúdajjxnX@k]důۀstojnostiýzkumníka,ehoalšísobvality,mraveikonetýkaj`aědě –akoprocesuoznáa řízeaokolmi života -mužůbecádnýztah252.JTo, eeckIýsledekmož`axe[poit0jsodmíněny6'kařvm (cA؍šechtatXzále1kčloPiolekti),oakt,ternejhůřechá0á@initeléy (iAblahDJá-centrizmujYúspěšvoučas`hirickyformovaˉch. Vů9kuykotla+n2„!oP8“rganizačaPerzi.A.Bogd va rePR2ouؗ;schopAšitlohkopištspecizacC*charerH8P8anu@cAulturivu ov9svdobtavilareftumluví:blockquote?9׀Ѝ«5.ůpmpám薈čenso؇`xpnHv_ohx t.֎l̛oبXfiecméXneukuXsvHvishŽaxi(strx64).Џážk؋kutPPmvlu?YX#,e(integ(lulactázky 65išlaI at˂ku.No,`uudemazýv`t@ologií“v lazyčtiznamXɢov...66)» (48ezCTeYx)߳ߝVONmůžeýt@n dsp*(eízY,exvazbyȏjei‚ܭxXodpda$cH@axXohlةzolijcárr!ust6xompIkaykyHvo u0meselʑvaplňkkmsYpkaždéfcnezasuǛB,8(ls9Ѕ8chdruhy Ŀ enm$ěiɅrodʀa.0zté $eszpXobiláϠ)+jinȌnodkazlĹOitel9od)1`al8snulýkadehojsejev ؔ.V.Stnadilzory.D.Jaronků!賸iozțqx0o{rýr,Xomvztaؐ:ijB ۀekonomieeždy řečzájemnýchhtazíPlidí,jimravnostítikou, „intelektuálové“emysl8hpouemisfér`zapomínají;8ávěůsledkuakhoruhujevnneb)vynesenreHi[Ydo0rBoha8ámecosuz8,Pnikáísto politickvaociologhcelě,p @podYě2,d9rann8technDapanargXzacýrobypotby,tee8vrubformЂ@raiatáo:

     0K0k1toɄxtkaiakmuP,byliniIkojaـestatek?iGGGGFAlaprotisQ0ůDyů,ԀQvej8ákulisH[k pžekrýloulicorcypXkompletblahorodúvahyhR čěkaZAorienttrž ceobčanAlʞatd.Npdoitpet, XߝYimaXdomzJ.V.StnduHqschopPQitvr`lyktʝ҄Y yjadř$vumstylublockquoteGA׀Ј«17.ezqgr9pȔQvu@opakPgr.ɀZȠ@khit @ívy@qЀPu,brazY*vazekpjug@xů;b5ily,ožXdeC YhuznamؤXaatn(8. 121,zmka).řijneuPl;³dě@A@ozím\rozlmhodélnicyk kodporXmehvxsa(.»253ek>vip,daAHy@kladi`jypasvminVaáaÄjej2) 8čiš a9tury׫ԁHnJ;7nhnedfor(. ߑבבJuažp6,Ȓ_ayla,ͦhápalcehH0,$vy1zel Pjeс񋥃xono2rakq]ú"psigorsoui[subjysS(aWWV687WV4WWWV.ԓeýȔr8udp(vče15G) 8i ví?????k@ bíhaxt&'nȁž08olik(zemipseuarxi"xtiPnaгmPlmrt큲aXtriploupl脙uolvvucnu'$teՌ1vobecةQorgza؂)y0qjpPȟЄYɚϔoon743on5oooodiv>6.8.3.yřeۀšitroblémyKdyžsmeeorientov8ěchto(incipiálníchvětonáovýotpkách,rátíkodstahkoumanéXe.V.Stpna.oneolbAvuřesný: „Ekonomickb$ocismuSSSR“,e`oakoRuko(ťhled říze>teckyaesQkomuna(.Іatpatikхš)Uů,zžejdalšíbudoa (včetnefunkčnoarxl8tektologie()0e1hlav vPoz8m mm,huvism opa`ouiskuro1951”.čza účebhrnulborhkukiq8䦠čkoliv5/)@n,axituaméeb,z蚧aszעm AlCďuuemimovyso@Pznanai!nebýtísnzákla'some2miȁokJá-crjyoukromě-kapiQL 12aA(◰em;ctextٛwwwwsnYter!vznikl?????iozvout3Ϭ]nadf1elirX-so񃟃oJ˝ hva odtrmihe( qvo8y`pagand 0ϳlpsychpKůčlНXi`čX0zor cxjevȊmlouXarmdavo-arizmuNwvuěříX!hy Hhvyvihoudůdc``stlidӏem.ڕ9ico__T4o𒏰5Rech,  _t)ulantstAeuskrQid!Ҕud`.komunܖ#ě.émrav-edneivЁ itQGyýkaiiarohbezppVK@jnp)nu 1952.leblockqu="bb>BezXi@houWorizaceˤa*rhořSyVy0vrdillzeZ"sttúzemvtqRa.="6">Dxzsme,eXضPsobsahuinav8Xkazap,XvolrorčtX`8laasxhsP]hoiděހníhápáisvěta,srovnatoiděmwr{anujícvepolečnosti, „automaticky“eprodukovanýmřiměokakulturounoosféiegregoriálx.

     KroPoho,roískodpodiavenotázkueutnéerátitistckretobdob30-50.et 2@PXíυυυυZaěmeže.V.St`nonkrét1aobř0xělkkapiazmuSA,Xžten volnotrž:s0iveoukXépodni$vlaýroby`obch,terýpsalarx(KAuangel1Anti-Duhringovi,ic葒(3épuXanHptví, úroPaurz;iis-mono aušelstenHv`pci Imperi-jakojvyššídiumOm1. 7777/, 9dPávaly؄pYhoHdářrizeሓvpomoggbaxčinmechanůsamohulacehzáklahrč0PcesXrg9{X>jejichHmplex؅3ptbsymud1Xrezi`ReXta.a@mXplo0měhembdruhA 9@lky} *zabezplٔptyaXvat`(říliš`sniž‡ndardjota)izbroXjsi(@outvr`inveȣc256T@ý(Ncka`@pm v`š9azjRo.д`cipDceljQměřítbydfo,jehoU reyemila0a 1929XexaíHliber~ (v/_)|uVýmar republezr;uϫ֋zhem`ypemx0 vajٷažYukazio-? ni(od@m (0SSSR)󯷄ůu 4čínaje 22.erv41 (cod8m898v@(t@Itahdib ezdEvropy).Pɣ`,rozlZ,o!odmuhiEhiٿ$obchPblodyokudp3mkrA(yPmbnucenoIc,iAu`9YjmK8kolBkospnčitgramB5"ev u;apaӀPPeŸopȯqAB (y10V2);qnad2ezitinenPl b؂bezpepstartuМ;bȤtooLhlýthš9hrHXneurYnڎY`vH0qȚor).ГPckquote="by@albobecʦxmá<="2">258259J8známo,ezprXředvXlečnlete8SSSRsvojovalěde úspěchy txYšeSA:opírimerombardér-29 –osičadezbrah;@ud7i8`jXoučástkylektroni`růXhorčekyts9epojxziíHiu@,terhbylxupčin؂PIȀ1obL.P.Bji;(voyreaktimotoryiqmodifikyfejH0(mYelů;čkoli vůr7haketV29WeronraunpȁșesunulHpokrKátax0zdXictvealoAravorb;OlЈN@myslyadukPpobchau.PP`mžnohiHohs8objevZolD(cvΌuěhky,zd8nXa(ny^Qpoznatků5m0)omsuiщ hladzxmpaobchodQdhz od8uzx`sabožíOiiYzxvro@B譐pjenAsledek2늘=žimradouulturu,xa:dazazavyšykHXylézusQomi٘`leP''symwtzaYPelvysoڄtudů>, vtidenyu0脁e0Hu0yvatel߄. ????>X6Hu/ekonz8aamoregul*vyx`pe(рobɒy!ef0#r"-dribKXy[jiHm`I`v2eméXpracb`liz*H.ʪQitaiajištt7pripuH Зɀez(y (QaX)d)druh͒ržphanismP Hpoaximp20eňntabiH8iniž ákUlHsmexoxmakro$܅utkapl Ii8vet 1930h1940)obecA@ fů,izuXjeelk.a9t1patdetaiBanalýz@globbDamMrsТvhrؙ4ýiAYkׂ9z(uk ylebُɓyu8ršší úPndvob`nologibIvexj1í“Dyíp(uform!.roniP*uchyni((kˋbyataD@da)1dovnoeztresrposuztztoxě8nazY"jyt u!bo8`Xminҽapat@hzuradavo-He@a`muh udou-ejizoryjád`8ŷjakwnyMIv~fungSSRry/ayl2.V.SYna%X1`9lIp,e̡(lynulo, ž etátnílánovýrincip@onikáo řízeAekonomikozvinutýchapitalisticků,řiachvitržxPmechanismůamoregulacefy,ožvyšujeduktivitupolečenskéá؃,a@abilA'!hoy0muelkově,nezatěžIrobdTdělnadměrný ůstemyrokraӄPsty.

     Nepokoušímepětně!edP.V.SAnaakohytjaoud,vkutHnol.8zzaved M \ [tka>zGΆQsaV „Ebl`ociI0vSSR“ásledují: blockquoteWQ׀Ћ«4H9ka,󎒏mOpa '>oigτ>Vaz »«*evhod.ento"XzaznambližWu povrchaopisY8>(zdůnomi;cit);všakodhalqLmyslohow.de, žYcesuwwchPnsgí(ýbpoizum).rbyمbarhnoutPoahradȉ!y''''".» (2y,9Pozqьmouvismopadhui؀ 1951část 8 -9dalay)w߀l275Zdá`xu{8fragppíšM odmínxWicmévyvه3a:د|Cob(PběhtakzvahȊpϤjjiN??`?260GQmajaH/3148471.ϲϟ6ǥ">Aytrlial`, ž푸Đvyřejargy/ڬg(MMF,Ӟ9anatp.)l0B vzvabs8reniviohoxřsHtikyxfinanxHxpitoyhýbamomu8r“(neilHoukronikaby yLxm,Preuڄh(lY *trojejivl(lruvůliiíكobjektivdě@??>4051W=2????mpעokolnostmi ,teréerojevilyozvinutýchapitalistickzemích,.V.Snorovnávalovětskoupolečenp-ekonom0retuřšlelerspektivách.

     KXčátku 50.etmnohaodvovýýrobně- t bníystémSSR celkq úspěšíjel263264A`akUDYxvϿ! nt0iQeB@)@Zpg*#89hohtho řízeno ýlučněaákladhpersonál-adresného (strukturního) šířepakirektiv,ipět (kontrol)nformace.
     lockquote>Přitomůsledku „elitariz“anažerů-profesiů,odmí(zelkHčáoosférouulX(aleebyloypráopsatenQauaticmulivuyy),؀nýchinuloP,ízajištsobAaodinsityy8sňovjejichová,dpdajíxolečenskýmjmům҂(psluYvXí.akoekrientauHkojukosHیjivj,rpus řídbkádeiz1aPstupzt8celápstahXSležter؀yizími)echnologprganؚabeccesivotanaQze@hQzqm. 

     <ϙ10"bVu1fik8nut*ť0t,ǎqZptlychlXžaýrobaIilxmafiózaupzbyrokratarazituۀ3߃(!R.oejchhizujer\cii0r10aátu,1o OšdalـPodv>ti:—hodářsko vltdɩkfundam@ilik vSSRitaਥ`no-obHka3dِ0ihobho.Γebezp`Ȍ s4pymӅinpouzalpo:oon׀Кϊߊ«Ozka.Ж򤉋Pravda266O9ěď.`Asruudrexnykydy,nysmoncie.yožacteu*neselitekׇׇׇׇׇׇׇׇ">D0Hilavو'kcr vpubH` HXim,li!xaide.ڊhС uTaQxmiitovanvyp v(K.M.SimonstoupjJ.V.Stnpa2j8Xnu ÚV (zpoždqavícomlouvačnýmodnocmׂvuchuhruščovštiny,nucujhšemdiots„chápR“irie)edbzkazatelů, ženPbylpokojenniantikomuntendencemi,8bírasíluhz"evousobituah lcipa8ksformparazityadekvát ϕ268stalmarxiscelko,s`z@lv,iatuPěAKv9defiiǖ akoHvdavI-PehárԊl̓ȡavdu (asýjimkxZěe(mí Karliem): blquoteGA׀ФBHkruh,8hPikdopmůžyskočit.exPHrc8wom8í.րéhQnižšíy,oqtýnaldetai;ρdůř chůwwإUobec(Qa@půPȪ(zájhudmyl. (…)ւ>taسHIZacheabezpuv`lash xꋯcorg*ztakějXstiuuzav8korpovchpem.dkry؇Ӣ!tX@$myšlb XQipad*zrad߅لug`Au!ta!pripsОۃzbpSay$'CndividuP(a,d؋ضe+jePՀx0oz,ariéruSjztqSoilab0emlzlasteneRlkX9edy!ahasnadkritickýc hituací).aktoecitlyředoudemhnhpoálceyšší šaržzdušnýcleteckéhorůmyslu,aneužíXnpravomzločinypojenéb`mivinnostmi:ákladěájemdohody(sokúředkůbouinister vYijaMíodWWuědomdefektQC8hniku273AčkolivoečobdobXdnespezentujlav!uakří „neopodtně[re H“,(1jedipad,xbyrokiejevilavxti0s酐ahu.ylInoeXnzzXjznáj9PzvœhsoHtspochy,zeti8ȃ؂膈vxmȀXrdukHběhcelexnRuska1Petra.1časA'''998?%4'''&.77776xP šlapyvykonaʊݝЇlaáPPhodářství,9upomínaPE8omRYmci@smSSRom8pžxTedabeMj)gllbibl8baXjЛParch`znach(rykutpot`bxhh8začítx@itfy8udh؈.živoCurtouy(vztah)`sypleHg8(2aces9rezů“.ʠ!slov8yme0g.Àdalet9enarozcukxal.V.Singgggg@r sH:Rblockquote׀ГZ«JutnoAPYsáhnoutkulturvzupuipjil(mlensnˌji@fysiQ) chopAɂڵl0být1á`2tXu{uIikti iXinited5493Ǫ5絛υbs8o@Zxy Tip88irákWoϔ>ČeȚP,?/σ>ones mPvae,e72!әoů%?9bezϗqzȡ1nyhjImXvʌ{.ˈhdeXQTzk8tacohbujmé1 6dajiX5êHoH盟bzískteoyčasnezbyyjy8?˝'Gza=oa(@snižFcenbHHhromadQh:y> ( razXpmi)???960W=6???>. ooooooohTl΋ڝvZokhhnismu.» („Ekoaroblémoci@@SSSR“, „Hlavn íhyba.arošenka“)oipeight="1em"idthdalign="justify">Zohoeožnéochopit, žeárodn8hospodářstvSSSRyěloracovata,8plnitbyelůmřicha,alítpivem,odkouv(tadramadíkykráceYkPdbídnout časo@méněhlupujícрpaс!stopnP9eviace,(dporrrozkvětrnopr yslu,ra šou-byznysu;vzniklaováansk@„e9avysoceultuchs(nparazitů-budižkničemůaterdřš`nistat0.

     b?;PopsaalPnativxtomuebevraPzpůsobupží (eta)iviliz4rezly!vinutkaȀЄckzepysá#echƀXHí,0čkci 6.8.3. __)6'_'">NwwrmusΙ1oiddekl@ɓ>!ýtbٗ`Xt,dom`am(h;osvoj`nciálhvo@.omXiem0vnukvhjn)se|h`ak(ppol0eɄBh'Jiný lovyípa@toznaštHJ.V.Sqohi920.8ht hraniko-ekonxo,`běh 2-3ene(cca 70et)`hodehtH9jěkjeȄЁsžnyyjšíHgioX0P6globǀŚȂHi skutdщ!jakQ(dkk`moniz(XSzvÀqmravů=yTϧKdy ol`vyloučiAamot`0ékolivye!vztahiQčiȁz92henůXG'WRVsledkѐ)á iHrHoo!GNnezkro1IPlpzalépk>pejё*eav-y'tSSRZuznuzpzěHvýšek,ýdošPdmn oNjwwkudA7naXlEobHmoci8vR𝪅N؂marxAshuzudekperspe9toupilЋjm`nu ÚV. 1952arzapa)pakYȅojm o辈orZvya3tu-nQIx9;ziku Аbla!omevop- kap(tcze.؉ěř/i@ӹckxlg@nu!Ѣhas@býva`ykoňmuch)Ybolvzօxh8účelif @otlovaaeformscese`xepochȄ">Ačzؔ@afragmens:#,pepwqarґ:*zorzisѧPle@ici!ultuIosobzidíxq؎dchpiXmínk/vh#‡?t8zᇒYHvuQMuuskut9-g`:__׀н«1.ʙux,pr,rej)ti9yth[»racil)orgi«XsilHýbrž@tX@Tv8ke4ajýrobyý robníchrostředků.ЀQnůstýhyDeezbyPjento, žeatoausvybavovatařízemakvéla podniky,(k}še(a9Ydvětvnár8íhoosářs,bržYbezěIao@možnpuskutečnitozšířenouehdukci.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">2.ʄutnzaruhé,pstupmxchodXváděӉ,ilh(pěkolzůmudelȉl@iyzvut[ica úeňπɍlidh(a@vP//yHhradobbX8systémemm0+centrálmoc0bakéiensko-ekonomicumhlosáhvájmueškerH=s.» („E_b myocisvSSR“, xHlavAchx0aroHnka) ?lp_XbTobveěnam>:Hi@rxy닠tdtvoxtؐxRologqukladnu,teHRélceac`zdneax. 5dinarantpokojB0dhgrafjmíP9po9Ўחicț`hrnuiTkultur!'ýyxadavq@Yi8dl؇mon_YjeformulaJ.V.StȉSjsmeve4.4.p7ТҐ??=VQéxyIvojXzdpnal??nk`A(ejich9 e `8(@ПCzp(lbýtd*ɔso1*n8 `䲍`?:važlo:fekti+ organizaRá8í.֏dfěj(77J7@nadŪANeȮelayuQvajkariér@1(idioty,labhcvztahuXpoziThazi:bdiwtH/>brániorganizacifektivníchystémůpolečenského říze0ešepoblastQčinno0.aímto účelemylyyjmutye školosnovředmě(dynamicrogramoví,ineár)aeWTteorieutomatr'–y souXšiněbsolventpvysokýSSRznámé),aejichžákladbyeoh)ces ýukHforat+stavy򆠈av Životě,ovolujHȂ tonkrétabú1ichniky,xlstv dyitakq V;278zabezpR9axiXp)ukoj]neeu$motltuy{Xe)trsiadnam1zȁXK0šíchHy.,
     formulacig. 龜e؋йunplXovP(`cion=)poفHBQ"myslXHA' a_]jsش{؁POdboodma6߈߈߈߈߭_obrనozorٍXdílPn뉻adnotyb`kapizɗon׍@au8zm(Wnedi(nujadjsQȭ҅eX8mpefised򎷵vdXimiXlens؀\aXi.onkt:Zblockquot(t"׀Ўb«…TnamsoOǕLJX0ȿȵamrgp "9/b>1 Ku.všaknelzHše!skut<í. osouvěozdílnéěci.byeatoožnosttalakutečí,0řebarudovatenekonomickýápaPjvládnoutaaučie*použíslpnal ;,Hv;akovp0ny,terznodrážej0p adavkyohoa.elze říci, še(؇ětiletN h» („EblémocialismuSSR“, xPoznámkýmtázk؈ouvis0ím@8topax1iroce 1951Oahara uýchů) oipeight="1em"idthdgn="justify">Navzdorه،mnozxsiyslApkuoty0(hrobjektivЅukazatelefÒispoda(vý @kladů,en`rhu0rability).V.SxiepřikAalýxvůsledku čehylostvAelmiX5Ցcemy*r.8`štцvnedosažihIlHějHhmín8kapi1Ȗdky>,edci-Ӟ `devšímitulhlupiodděl AkademiӊXvazYrepublikoasYRus aběhem؜o8odaȝ߄4uď0nemohlbichtiáp@ani`apswq8eámivoxúčeђhoperPs9٬(n.ϐwwotáu0H:Xǔ׀Еb«…férasxRĄu*mezeex`enppolenvlastnicB/sydkAQmJoviHvo؃rHígC-#upxiPP8i ڝѓؽjdrazfw!. (z؁Xni:dleA0l(lJ Jț٫<,ʡȁ!nevyhnuQ0 yb #ůxҼѕIam( khdu;uaAs"jlXariant zQxm@yuRpacit)ogjg8ϙ>NěЉQ druz(vozyc(x__]ru2Xsaduϝ+y.oqhQs.ʷɎq4naopakstAxosueme1u hediska8li[HniɬR`\ouBk(br') ψϊ'k10 - 15et邘xbyldi8(pX0táz{WW)u3iepe OtůbecQro|xnyššíormʾsl(kytwowwWWww__\,XzbaveriodkrizničíȀ_šexT#ob`skXhmotAškodXAaji neЊQ(rychtempoupE8ombhmyXciPsXvSSR“, xPoamky޵,Avism8t0dovuroce 1951⊀p3.1OjaaraauoB`gH) ooooϫooo>«Kdyjs`x֝tt, po؂v蜻»Uách«BrYChů`tvrdí, ž eelikožašelánovanéárodníospodářstvnehváelkouřednostentabilmikůmipouštvedleěchto>xistenci_ch/-bíj0prýIsamuásaduity߅. »Pozmkách«ylo čeno, že GalediskaPtlivýrobsodvěZseůbecrovvatyššítou,terskytujeocialicȃ|a,bavQkrizzd;yzajixneustál0růd. (zdůrazněnoi)lockquote>oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jify">B!@všaksP(vozttoh nenijHzvůlPiЃCtbX9)їžnɄr.o@eن.҅___Z.ggPmphmírn@(znamaozvoڎ".uspihlíže Ѐ}(stavby,saedagskčini8ny@j2etapěY.» („EkonomoblémyvSSR“, xOdpo ď.lexandruljiotkiiKopátu) lp70ՀbוP0tom.V.Stnɤoňl:«...nemůžeýt0chybmziXπh@ j8neáyiregutorXhporcí"děl9ceezůO?????My0em8z8souvi`PopadovBv81951čá3.abaharaug28_'o'''Tu@funk–3mcépYla'%,éh0lyn(taՃly`m, Ȃ9(tioȾho)'ár8o,e@rabo(tjlep(pGΉoihleč.h" Qɉ(Daȋpvztay਩aׇelki?každz71mnK~věG,InacheS9ܗiforlastnic(t,ruev-kolch)oukromé)./okudlibx@9pkh9r༐s jzduk*znežda$uہ˂hc( 8ǎĐho铘$)čas0inu 10-15et?hߊߊߊߊNԆ edey@to硒jemqaživatefinan{ xje3ík;0tohoopa''zís9nitrpttp"]YmisťuP9ahy(doi[,Ȓ0do`Xzenop`дiZvodXupezúčtruhxervzǏǏǏǏVkutCtslЭmůžea܄hled.pektrumr؉@m??znap8)!!,8.̈́We8a @0OhAsdx`d!AT (vIa ýbav0lłaÐixdbyLJim).څěy"kykSboží, teréískápotřebitel.o,akaě耠platíbudoueny,řikoumán otázkyentabilityodářstv nehrajeoli.ůležitЀcoiného:

     PokudárodɄ/+celkov`vm časovQúsekuV(x aektraukce,axdůsledvyu⇰chýrobp`sIdkůHšeodȅ1ch,usbýtAeměnnJ@á@zečátZ1hobdobvyšší,žt8h. tjptupu`dn8ZlučlinÇXoru (včet<zlAdistribup).ڃq0וו׃yy`no,oɱbezyrh{aPteamoxaA8omi([ cho*ě-ouakrma鬑emograficג$y+,dY0ch*_,ědeckPchnýrganiokrok8řu??9rezxy׏__;uvYgQza؛xiisQX“pí饠Wѥvyilɉ,kompl;@8)zp8zit279leb),v,videnyaXálY-@c0y큰ajsrovnatelukazi؊qPátaled3obdob oppzixurϋȄOIz(nyěhemփX.oz`j"XodjX|aǬdruhWW뛘Wvůatoho, mniojO0i jemKҍh䫈hčasYúsePnevyhnuQliv@ዉ3u.ʢmovx4oteg7݁ؕߖؕ`likHmůžɕt oz@"y,XneGG@n. 77776Dél celpJ.V.StHa 10– 158t.ԞnaávXůIugaa“2všynvxizapt9smyA@ve:kri`riaššít0mezpe7u///,oitanɍ1򥽋">KronvformQšší rentabilityospodářstvíahrnuloožadavkůlánov( nutnost`jištějednou 10– 15etvaHativ1ob0ueškeréědeckotechnickarganizačzákladnomjakoinéhoýrě-8třebsystému.oeznamená, ženemůžeýtélePijícvybav@infrastrukturprojekselšímidobRzaplacse,Hbpolečenskyspěšn,tbbudomě úbytk;oologieHgbefějižtáva{,Hi0so(8dě؋šHdЉ,㑰ástandardemadbcykl vXji(vazi.

     VýšPukazujxžádmegalomapdlouhy281zah>9vyhnuYhítom;vvůsledkuhybvid`;q@tzuhIsu@H$uQwu,1/ooooGOgOϋgggOOJdrьT vzaj2nj ědecko-tPn``rganizolog rocesptܘ׭aů׀ooooo /uV onjπgg///(—akbukckxjeA@hné3ovanacházela󺼬byB(ly`.Woooiop׀hemAho(tojsneb*v mínkádikubyrpeQ.o齡a@čin,1č.V.St`nsspvsal: „<8b>i8Hčasi(XH[ymůžeýtákondnoregutor;(“0o(zpWPeeziůz9Ƅi8`Vůsledkuoůžeyrokratfunkci. wwwwvAniPž0av2Vtolépzl(íz*kréɖn.nenInechápoyysamoP 8ti؉rkabin`dXؐosobalaájmyajY8Xʎd*xlXenský*ěžiLJLJ.čiv7z؇0voucnuIXrt;erstej9Jv`mtam,k荵BdyneužíL‘:upci ňoboh)փ ȆďߕooooBládnumJexО2vyWdp`kapacit.ց7772spya Y oblaynzb!pej1měnyiahrZQt ӭ(}PsektI.o)rnilrganizsregulX0rRߓmǸ|htempauvzb*ohbo[zdroz*niatvyЈXbezYt(9,pvyloulyastaqc8nH؞Ovrhtra@nah ,ouhpdoplňk0,PB)sch0i,#P׆ퟳto]běhPkxاHlbdob ౅otloegzac8sPtr3ρ_)4#yza@k)yBýhra-dax,9auZ1dlpbožo~hD(eȌ1P%àZS);/)í9amadiskrIsЊbиap耪,XzvědomъXvůlie0zlep4hobytѥS`i(jugosvdelu)_plFbXcelN(@znamuP:cekonomiharxڕogpIrnH6pߊ٭aba聐j s@tH.Ford`le iuroukrom*a)facPvavyqajete@붪.О8zahrkupH/dejmȮ@a isniždukcvye@zclȮHobjQႂprincip!P0i u{USA.eicohѢjřiz1`atusicRvztahusPuphklad‚1.Gͣ.ˊϕ̡$@orgٚ?pHnׄjHzpůsobup" a`lhtěihlneu9sih0teh0šíoli tickékonomyovaž(laarmojedyarazity,evpodstatěprávně.

     VSSRylaináituace.odnikye iurepolečensmlastnictví rokratvnímXako@oukromezích,amosahyejichlužebravomoAli iearxismuedasmyplnouděďatázku:Co`obíhádyžxden,třícStutuřevho účtaRetruh҂taěueXžsuúhradu`)ek_\?׈׈׈׈NaozdílX.Forda,.V.Sthn,saůdceád)stranYhl Wselemae8葩ůsledhzamýšlelXroto pr(ciologaonkrét@o-4teorib*s@edkrganizědčinninsBlizákladx"á:ya.χlpޡu(w+oaYíšenáQuíblockquote71׀А򐗐«ZoiIvyplývvbYi@ězanič؁obcho@výX ըYyȁȆšimѥodrži|zb8XAxormálpežtoGuхuvniPmztcDžǪx}svabýtm,ޘxmimoámecférȘ(Ho8not_pouijšíp((kalkuli). JxvyrhuHzšWσ(…)σ>Přistupujeme-XěcskaNQ,ύxrsů` deh!ض(rcjeP,ohbyh(tnesp𠨐rby8tegePpi1{v˗elabGEvšusZmborekterýísрlišHezsahuxo+x1Bho󉸡 Hmůž؉祫ta ezPɅř3v偰ty(adznil(oibᱣЁr2hos)JP>. (zaznzmi)» E(x SSSR“, xOděď.lexanlj@iotkinoviK⯡ txu) olp' ŀbǜokudlv0jaultuNuн ten2?'nazn9yPménؚimoíd`Xč(vzvm0pihHod;.oׇ6>DosaykuJBasituaٖؕixsubjektilitpbBdiv>oomli(ul>Proqdnotyyobsahu282P0xželop,vyštntabtuGhȇW;؍¾xrovndosaИȔwplxNzaJupCԊpYiHýšJWe׌Vj0P{ech_____S3jpoje(xaročíšhɱxsper národeus3ťdmaX(mi:Jdiv_Y`>«ZOIuelzeovaž(taěco,otojhsamobě„nezávislnakolchkonomickýpmínkách;ڃaIstaršížapi)M.xlaotrořádu0slouži0nevedpkemu{feudӂvšesžprav)pkter8eroQou,Pme,čyωnemohp(ؒbdob)tov`na”=polečnoniPP,턙-l@telׄԒ`ás )neomezenašeobsáhrozقjako1ekjs@ji]n`evYm9hoducím׀m,aenlastnic;stdlikvidacy(`؎76vykoHsťT?oigem">(…)σ>PPe,dyse8vȡklah@rYtxolchozz,8jeAjedexhrn􂏂|veminveškhmpo)pzemtuěhK»p1mm«niknxne>veȲ.okudHҚ[p,zůAvadvȊΈ74yusx| *u elТva(*eHJ dojdtvedi聘sXnocqqzdXqPH;5Uptǵa@ȤloPavdě! (ne(bycháphxYvy+ěů)brgXzmynoІ)lidp>ϵłu (zHouYWůmyslu)`jst8encegk(stm času -?l5Pikhm@p.-(ozkvlX- Ȅoudit.gϥϥϥπϥϥϥρ@>N! ?qtedyyjnY?9oýbrp߀܇rdruhɁ?«Takx0 홨neex!onxyoooooooo">SOMausztahupígZ1Tup*hdejez8éswr.déhhi,asomjР*úlohueguعa">A@0zRAou.֌iA.оْ'"Jux؁znaniGi ckéýrobě,řestošakpsobía$u,omuelze0ihlížet i řízenȁy.de, 8potPbky,utnphkrytynalopracovsílye܀mocesseásrájaealizuijakobíodléhac臣nostiákoxhodnot0PvěpHobjevujeu.ouvislsmHšichniPXaktuál4znamvpotázjsahozrasčotuntabilitH%vlas@8kladůcentdYo@(kxemohouet(nesm+itez:ku^oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="jufy">Je@obré?΄ špa.څlnynšímínekuteč@eX8okolipváho8dářs)0vuchuacio0hedbyukň!je.oomočípoAličin8 xa۔?kZměce8%nezabývtlacháo »oriyjúdh«,zatývzooooooohledata (0vyuɅ2Bservkte8tajenG)šlaЅWWWWWWWstavzlometodsnižL=X,platň:dosa@ů.oɚ kti ؘParlrtdělzedousocip@8>tap voߣGGGGϣGGG>NeštěsQvɷ6 (z@razpnámi:沈x)om3gramotpyseditelЗPù0xah1 birxismu).Ֆ upčeȁѪ"0byloمuijmavytvodv`ru:oíjixaȁHyrv8m-kiz܀d֎Zt Vvisl:s !dlož(OOOOMvrhčy ÚstýbohohlAdiHX@t@؂avrȆauօřejako?6QmXDraXș ѩebaXíuC+us(xhyšší`WLvz1pkalIýhmlea񃛇J@ůbecpoɍ胁omɊhd򠺞Ow eбlouȕhHrHAup!ěsíž_?ny.ÃloPdyh(druhnakټ?iboЛ}48izinuypubez» („EIblXvSSR“, xPozPkýmٞx1padovaipyv19513.1OjharauojXzaguH) ߾GlpbTyfragmenkaz9:.V.Sápal#8inYoˏJbuXi?ne`kamct.všakؗom:dڈ0xdrwp0dosnejefektyDa(,četn ěahrnutíechanismůržnsamoregulacebjektivnpřítomnýchadplánovzkapacit.ezQekontétoevědomosti (cožemPnéimezevyjadřujpJá-centrizmusomickteori`–akarxiP,i!ital)!úkolplyspolečenskyžitphoxgrafyodmíȀjuE􅀇Hš`l.

     AleoxštXn1šno.okudyeahloe8zovatbyrokratiz@,sčithpst1-y@vzděluʏ6_ty,Xákla[eternxvQmuP4֎`mohlýty@rpdpo-dota)`arincipiāx1osoci񁈘o}.pGGЋátorpuhkojl.V.Sna,tИgarantvahu뀀iYlXomem,pý koulxvás7elěřítkh učtxOOí 7ndyhvyYtlozkuhodnoza?Pstjed[)znamjší eX"e gg^ce:Rblockquote׀МZ«VruhfXomupJn budenst1práhvynalZýrobpBk iHklHpnicmajiPfؑ)Xu zb:Zýb诫mobez-HčasHpo(einjoڈÎ鉒jiheodُJj󈱙v)b3hanHůsobitorpo1ve70. Bς`k aam8ieviPnaZprvořadyPrghy.(zdůraz9(ámeále)» („EblP`vSSR“,8Poz`kým<؟Houvis2mopadovouiskuro1951část 3.1OjahPW2č('`H) >oizamysXPtHYwslidaientȜUߛ0objev*MȞdxȎPtsyطɂ՜pOpdukťujuj@ho283oipeight="1em"idthdgn="juhfy">Přiumnȏ1ístupu(téaktivitěYces0polečensko-historbvojptahla)qsamoregulac@cyyԃvirtuálchruktur z*tšíP^mnsRniRkȀesAAP,lvražJt؅xArun.eform8o0-qch9čovbreěhep0t@iYkraRjevilikapitnd8neboen`al(dyžٗsdцIiematika"trҎ0mИ#Rusknejprve xr`lepšnrincipotom jealn8vy.؃) Xlabnecí)鋸ivotaXl@raxvyXЛungr\an'=ׁ ultuX`jpar~H(polilmyšlenkyxsvyjHtohح񂓈vytvl`ilH:؁zLRՂ,tdlahyofiigioídajide@zyaxibu͈u؂catmosféřqarx*(nátel)ůč8=)jxodsílbcer">*    E* ?V6OO/">w/8p@H`v:0ejmoʡdPanbɘh30Xlko úspěšstdalhic n minuivyHcŪӺɣَucysȅ詁ě(aů=@`di(laSrȓHni@alurplJ柀eи(郠nrozx?agLciAzaceߓGZ0mísbýtA,P-zzdoryY vo-“elitarQh, "enrgȠÜ@zstHV@ejéztAcizhd(áe a:y`iRhašdTaHien*e9Ey9evIúЎøpa`enutjev`azitilektu즡ofesioneadekt܄Yr08!!tituaandidaؓ؇@ize`(aLPod@V„E:?_|`rhčviX(nimǨǫ̀3-br>Xr> 6pt"idt h="1em"lign="justify">Všeámivedenékazuje, že „Ekonomickýchrobléme`socismuPSSSR“acházejídpověditky,1čXlhalaeformpochyhruščova;Ąkosyginsapoloviny 60.etedšpatnýmměremXnedžádpozitivnvýsledkyakWuskomunj,i"pokol "uržoazxHdisitůደdesáků“,tereehdypodařilourvathivota0přímoď“.

     Aleistorieom,akékařosefandovský,teréhoaynikající úspěchyblaarkologaxiuNKVDřivlekloepoluprácih:yl9íenýslechu;Bťukalvěmarstysamtroji8enogramzanhe8oa ž4xněj`pomPp PAčí;sedů(dkuocitlěhem 2.v.@lkZLenindmrontuksobnQarchivetajhesl(dači;díce`mY(řetězurubýchuše ystZochranyemstvívéopla SSSR,مtlnK6[urtvoly –ꉰ(chno0ifceílobjasnit+tanform{kutečnepodhvejni@s(niahZápaděXtalatko284NetrmeAB!Džugašvililjxxeudonym0J.V.SinЈvydve Špa!nihu'%.P@o ˍ„Rudám ie“e8wároEkonomicmrpysÂHnavHhemcdoplňu enbcdeHnáhodybr`)dP?8>7.erspektivyolvq؀^nokli(uPmbp:pagebreak77771Osudětšili0)xtbkra možٮ`raYizovaloXH.orda:ˊ?Nj׋ '$«Vzxo@ekoXlnežora覰¬2tto[b@emixstnXXpehz,jim yvyhednodroz)tvrx.byč,rutЂrimiXڬ0ahuvnatAnrun`no0Ysale.̈zsv:špatXúr mýlVpěдMІ(pjiсPakjs`lehx`ite.Գooa!ʥPao.eƂSveliXčaQhua;nekoGdůpokbezr";uzatiícxečímpte.» (ܦMůjivoXml. 15,ačýt!ron m?)/lߙSalhry(oh`xtu؁urPȰ demtitorůmڔxum39695oipight="1em"idthdgn="justify">Jestliqjapoailiardář podHtěHčítámatumciologůmekonomaseudovědecjzultantvládnoucíriodpadlܔxpokovéHhdC,eokaz(xpho(záklaincipbolЎ(možnbuprbAá munzaangažtnyyslPliditJtneljejٔídIíslušnPip'0pt///J8k HHgloiza<ۊ bá.y,,8 R`uƏXjiativypracIQÁxoueoriizkϑceptuál mocpterzstupnikd ypiPe0tdavo-„eliřs!“xXzeatúbyPNҐcqsveȓXězʔ pboťH#8Bohem!r">3.ed—. 8rve 2002wwubwqUsně: 22. zh3julvoc>Plohy«S(bratru(š@jčaHP Ki>(vtexkmvci-i) aniȩxbr mvc`lise|uu;izQ'tj.}p 䱀ej@byio8din,`vP ďábelro聕malhIstlP`xodíxxtaГh03parazitKPidomí)c"pehnalxkilíšu`sv1em@9j sovll» ((poxnetýjetaroⲠzaybP Ɍiům Palinyރ(n⧩vzazpry0ifXá1jsviPleKkopHcPčas@,asсP)anihКxiírkvQarčitčástiqjako<0dXeslámdajhora)» -Deu nomium,23:19,иa: nou dnohiIrodaPtu+ou?> 28:1i>.Pmy8ůǜ uc9:ůYjHždlexeů-Ѝhrpa!ۊnesplatixchluhů5atradyvoje8pyXAraihmxno(zditvýdělkemqIzraeleއ(l*[klužm(z nea{komplit@radresu:VyؤZD0,dp)1Rothschil0Jqs0т+);d4Hsz cZt(biIIzajáš, 60:10-12. 

     Hierarchieš1zvaný`„křesťanskcírk“,četně?ruPhoravoslatrvavatoétohavnánonΉ9zákona,terýq lenzuralpQvQdikajmoncilem (3250@letopočtu)0ivěstujeménxKristbezakolivpodЇn činapdo󃠄肰kůobi(@peЊožíáměr:oooon«Nedomvejtee, žs"zrušit$boroky.eFl,ýbrnapit.men,ȏ1m:okudpomineePzeje1pís(ani`ky3dsUnohnq]M 5:17, 18Totep8tsmysliblmřídPk icivilizace.ֆ%ؒ0 9jsdrobYdey҆ggcbdp">*    E* 6gg">Z uved9vidě؉Pohyboval mezhtvrhiorityobecɓstY1zH/zbrhPle 20.toЌ)jřiVxjektkdyvy`rp8냧agrevýše,ozhod pítu@V živospčexudXjemydmiňotkodpoduďíhoP důslueq1v@,er#auzKd>grafomanHͩqoanemco h0Гzss` uz1yd9t,
     ospravedlmtb?hmoci žIyhýba' tytxzájemouvisozky.  '___[Jedz razňue:trů,xk*pـsš Cidáȍ gaSwwGCe8v činností,zurpovatinepřístupňHatnímidemroduktyejich úspěšnéáce oblastimě,ědyjekčně-konstruqí či.Jenže: tomutoocház0podonceptuálnadvládouhlavárůiblickéhotuepoleY,dřeáá-centrヸpá9stap@0">Vنjytnlobsyxm zerozděloinformacX–j.šd5mafis yQ2náklaP˃Yúpravy arhpeHQ\s nimiouvisejích“.onopsoksolv!؂zchudobaruhZzajišť0norganizqHkoratiz@hvaurypekulace`umožňuje: div/)>286҉0štș 1879alXp{E8harerZ@y:idnoduché,evaKsilniyoky)xhí,h 0)1@ýkonȗbyázaP򬡖CtouXP ????ό??>Ta2leBoaregistrJ aЋꀈm úřz9؛ ^95mtd777777777">V9e؇půvo}Xikdneevuu,okamžikuydáníatentuylyamohybnéočáryižávnoealitou.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify">Mnoztechnici,četněě,teříeonohoetabývhrojektov mutomobilů,dedkráshXdne překvapezjil ženstrukcPF1Suh`naem N, stožad8l6pouzpsalápadeučiniicXpraktickzace» (H.ord –ůjhivomPúspěchy,l. 3,řhupujem` reálQpci)mp_XbHensoudrocesl,to8lairmaM8rsto orie.dbQvšakho ana“qrskýPIvApnimi1visejíchz0j8hsunu0ješaPodíxhrozhovorrýkyteburavda.a27.06.2002bsaЁred`or časopisuirɓ8rn !deneklůia(ciativyFREE287>֎ašManifuu؍:A8inkouyyšířي@fo0yp``hlemez:oéř`"onnýfinanGω??>qibyYbariérami.ýsledke0avůrinnostQmimrporimcЖxٗ"oy֕8čod0u,dPzePHtuď؉`nookraj8x(…)σ>Tehbrhulturu.ԫvopevňincipi‹ozd9alii8potbip2y0htak豰GvozAiK ceXvvojibvědy7948.Ӭrtradiysy]`orc(ajejiJzaIstX0zrůznamceiȔO>JeAoanklubappening`leuzirí,iskus1ferA2(jektyeuit@bl莑staIúčast@ků61079ךNaxždpna臘ؗAfolklóJIlaRodlišjgneJevndahoŒWQ.ŁuaspecilídřXSaniYkniht,vuzdiXvpgounuta ťȒI(io!redakkmohli ( pob`org8atrahý؅ٍPrXnemévylJq//og/////)Innethkrý@SnmožYznež 500etuplynu(ube (obzvlášve 20.`H8,mxéř-ipom liYúprav obl ՑB(1塨,@d􀐈`uzefimetod*is|hoXtפפ64290׀פפ֋meЄKpim širo*WWWWWWWWP budoucičí𐹯9ڄ!yshi,WulturaudecelarčitěějakýmkrajovYjevem.rofesionálníutorstvXvznikloouzeakodpověďa nnostnižchydavatelů.ominantformaájemnéou i kulturoueěopošesíláYopět vracímekomuaci,ouákonpro it práv#nXáHupravuj‡xoblaɅy0" řadvdkémhu –la:překážceto;cese=.oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="ju8fyA>Otázka:>astst-orušoؑthv`moȉpl(9uplat.l Rusku!vypadá, ž8ž0hotěc,8+analogemigitalillenniumopyr9ct 1998 (DMCA)ІzPňov rhy u҄fede(eχw~Iemvise.΂ړaobsahu8idjz8bchheItnic"dkůchranԁ Մimbaazýrob šířzařívy`ívanebolehčO0….mnohoal hoȦ)ou-liygg`ijaty291(čác@jsxzali).modPUS"dؒ%oldhp`grampvybavay8қWoNHtrolyǕǕ597ߕ2ǀǕǕ.ǕǕǔǕǕǕǕǕRahdruhčaϻ+vzta nee.˔Jkoliv ch UmůžeýȲkne08íslušobdHatekl,a􍀿zaMhčolaba.Ӏaytpo(u,xiditelC@v0Každýzkrosámsobne"odQPyťapkaJi enhloubȐϐϐϐϐϐϐϐϐNenepilxra㍱spolBFtvdP8zatťHHůeve(prZstjeji@webqAsxHEik nzdُvot8je`j(@ptvůrpl0l.Ćxnst$dob١978/3iAnendlop4lpr`ЊakniPJenomuXraxA:Xovuje. ________XV <+В 2y@ŇɉkhpePzch01velhdu٢@z8mPM(kvizy–`eve0j!mo PxZ"XotomqtPpky…»Olpoh b A!etenobl窰odhleergXvuzcej@dů“aúčelemeXacKPdělku.hlaJPloimozorJaqyjasjád ntj.yjpoiárHbibk(jektuo8emlčoHin:Za1 eH>xozdupiš`XdobytQmPdemQ2údajochranyjmtvůrcH`prazitismЕjejHorx,2. RozhoJosepAE.iglitЂƚ ]ojli(ul>bý prezpnthSbanky,omppdc8aSAlint laure Nobe yeIa]rp 2001nedIsknioMFázEllernlobiaciуn (NPcֱ)blIblad).҉ݚQHěniěPíloz`ovinlais 23.erv0ȓPÚryvu:p'"9gbb>—yrtekdyjsacl!odministr,AvapilPq a"B`5ꍘ,`asiجa0(gڶo }důvo(,ȶbecdik`poAbou? woό1V určihmysluecoo9neo.orazbқp̊5ekarály8ؚxth mrodWorgan(ЂPlpoYuatlav!tóndboribli.ýzkumaʂqkXal liberfinantrhůvedk/(m@ůstuxdbi+mky.ypměiЂ_aadilabytomokračA@všixrap)Ytoiberalizaci.ehootivyřitomyly čistědeologickéolitj… oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify@iX>—dyžetenářostáváPileašínihy,akůžeezděčnnapadnoutásledujícozka:orm taozhodnut9vlivňsvětovud@i,terpomaXP životnúroveňiliónůidí?Xxϋ)odmýchkušen prác amer;vlápxSban8neexujXějakýedenlohk0dob aldelotproces,e maangaž@nnosiDokoaniezhntSAHschop聙 tyt"y3nit.e)k `uAdispoziciotře@nformace.usomatYíliš HuohňovcharaYíh@aboťůzskupinyypytr؃9Ƃm*adpouz!,oAɇmA,zaujalu1nu8y,a1@nozXnedokpoit,PП ggel؃situ؆z8Otám.Dob(Ko aĔʖ SpojytůHxkdo,ۤ٢iBe(7Gma.@tedyě(G'ψG 蒀jsemuHy*؎fundhnl諔HdamLurvelhan@ájmytransnoIkorporJAȁPLbychldůraz ShXHs`ipljyabklxhkJubileum-2000hldt*zmír1dluhuMFzdoalSobčpuoýatkIXvy{`samky eo҂iumzneXoblHhuFAr(ǔVhєHechHpik1xyyb0hEQreYmocدin8erstvo3aa.oXiurčp tikuWgχχχπχχχϜWn8Kakroic!aW7.ohuإ10skpoEvropunibookYvyk陱ed>jouhlasVsmyslubPFondu ý(ys@[ 咿/MWWW)krizYíXXvojzeAě佑lHoHuč1@dlap뢠horšB񂑜@ؤ bšnaop8odpdaphshgrů ysp.ôzoahledi0PߎGGGGGGGG70Zةyíʍԯªⱸh9v Y'/og/////o$yxpdj8Hě2lavůxizbyPnucen9nchIp,xY:je؂hXjevbjejiq儂y špá;IYa3mezxd;kaɣ8iX8mHestruktiv8h@.7oǍǍǀύǍǍǓdqQr;seٍakovém případěyedostaly úvěrydezinárodníhoěnovéXfondu,niIStanky čivropskunie. ohledema špatoceMFmPyěžkoočítateívámoukromkapitálu.eoeš80rší.€y1dokoncejentevřenXovýchrobléme`mluvit,Hboťob, žežAomakXamaobyude톀tejn8sky;b!jiCpovaž(tarzyakusfrontaciCjtres0BmPjimto.okládytedylastjakýkolivýialogabsoluZnemož. oigeight="1em"πwidth="0pt"lign="justify@iX>—QujezeranybchybuusperYah@ázov؉Ytů,닀rez0(oulitik~es0,ypisvxknize:bde8xsluš!sto,ři-čty@(navrhnxvIdepsurt0H <X="2M294 p/ 8a__b> OLt/ xterjYšPxaaobvX korupce?uwwwwwwwwsX9ϧmaj(celřaek…?τgoττπτττϙ=Nhl 0ymíqfung陸?ʀ`饑jeheomica''''φ'''> mupjɖ prБeta!uplatňminirstfinanc Spo𮲟|gop0">*     E* *18.erve2002 mbp:pagebkЀ2z5icolor="#365f91">PozqР}\4">[2014ok←1W݊ ///="-14?6 To © Copy oraippaděб(hublik,ioťrozp em.iѨmůžuitš`4vydaele.UTOOZNÁMKUAPŘÍPADĚUBLIKOVÁNÍNIHYDSTRAŇTEzOGw?wwu18283ovww/7/wsDendy „amer působivota“senlehly útoku!mez0rodorismu:Aovy׌hNeworȭ1d`Д8agonuzni8"mýmem moqunerlin[deltvrtxDlo#refHvaladiaficiмaSA,dajn)iciAsnuokolPitsburgule,r! důvozttyropběhřeh.O''$MȌ0oprotezouhlasН(䅈ča!tx3lu(b1?ochkažd8oudsי׀׆׆יי021740o3׀ׅ/7׊VizIVPSSRh="http://leva-net.webnode.cz/Pducts/n(al-cas-o-Yinovi-pohovt-lni-verze/gdNasӂ x řit…?K1kurs.ͪry&jqi1aoЀdup áψψψψȇ/.oe="2">,uštiněatránceotu.ru.

     <1ize="4">[ailepos=0000021944ok←4>a /7˄--14?VšesvazováomunistickpHa(bol(viků)?ggggg/ggg22562of5gg/7ggc Oom,oakechopnoyvolatnančh-ekonomhourizizazkuiz`XVPSSR „Ktkýurs“,ýlah傛kyeusívyříznouttezeoen@makrost@u@světO023076/7Faktaztahujíc0k utoématpřinášíouglaseedvénSporionuNJ4475o7/7LichačevůvávoddobZiS (Stalin'),Phož ředitelemylletech 1929H39,040|50,vanlexejHč̄M (1896]6PčlokolnQho@u;d.X08acEHPutismě,ěhpPrv)j`ál88mořkallohyanفkrasnogvar0jec8elud8armádspoluYo k Če(ruip`iprooj HreuYabožíZa(idh*ařůSFSR53!rᙠdovyiphestW026258/7瘋@t~dauhYâYjsHevz`nihy.ordaMůj život,Húspěchyʳbudesled8jX`amapsRIdstav!dokumenanqůkazyho,parxh@Ѩxánku7pomlouva,nAAdrotPeop pmiíp:bu1alsldua(jejhXhi0myslniItexɀt udu<log679o9/7%Vorq8kury8wwwwww?www132861ov107?{TakroekaHؔyhovividrkciyrábt?>jiqtbH. mělocadUSA.i,J ၑi@@ěrvyXyhoȗřsykriziVBzkl pou ddaləPškozena.ez(ěmiاal i͟rs: 36iuceavt 25owwuByloxkphx1faků,livmhybd2H?sȀol9aehzaategieinnxiooooomZruh@nPiaggge8šP7etk(čát䁨ier29.X HceHdxqcnaPypoleHhhmýšIЊ(Гčen ؖnvmxati(vptyʲmj)z8Penciqorg(؎y0ʝpuskutitGGebreak>[Kyjmenovanémueřebaoplnit řízeníikro-aIúrovajichnterakce.><7w5060o27?牳ToAskutečněak,okudákonodárciracuj vámnemraoncepcerganizaXživotaid(pol)osti,ako8bylořodr ,ýyaoudBo@biblickdoktríAzavedbglobálXhotrokářstvfinanímdkyw136111o37?珷aleIedláȍsvojJýP0tucaZ؀qPé(vdověyho)ha@u,ožebouvyhnlvměnutát+jPčinoH(da`–bjevRseH3ůzrušTavo{mnohbchozíchߑ13727147?Zdeord`lybnmyšlenku:izpáVPSSRXKtkýurs“,Oankrůstlahobytu.̬voym)悠oremice!ituqZápaduXs9tsȖo)jemephob؎(lZpro vždylemϋ׋Apnifici bojPhvalkapvor mlčíoaidiotυυυυPanalyzujemyeyXsmyslysko ků“rچxldesettipstam镆tá鵱chexm:QPryčAfí!ťqafiózczviviXovanformh!Xߠ38432o57?DiskréRFdukznam,rivi hpoužívahradcelosPhodnH:102uobilyCnikoliv,23u/Gě-porȇ_Xspotga$id炏, @ žm2orxačCvamoimůžeýt`ěkomponen9iȧoXoblekužh8 O`lek, nemus˜\(ǘ601o67?dtXskyělocvikbez kostniúča1v šou-byznysurtzk@@hvln8hšvolejbalSQqќeq)’ق=vбů_143686o77?玛Stoup򛐟 0utransaRuzáps@ihuᶧvwm8amchopit#po0mPv@kripte`Ob(yarvarPuniverzity!oom, žրe <1ize="2">personálirmyepodléhá účetnívidenci__">,edpovědnatázkybecenstvarokářskýmimbicemi:ciako`xýrobchrostředků߄ޅvyhnutelněeží.okudrchivehUSA,lavaviž3st,hledámewPmentyobdobppčanskoul@,Q qm, že1tok@čtaklǍsnahahrnoutdo׈Ee_pra@z`omýúrovApsy(ky,xistujinašíbě,ožel sthcharakterizuPmravHologiHsitua؄@tšinyivepol2sqZápadue. ]/p>[als=0000146524ok←18Fa݅71?7="-14GVyída0Xíklad:xe 1960 –úsvpocautomatiza@aompЌ؀došloȁkosmodromuajkonur.ůs`khyby 1@ymse0(hlotorruhXtupSetstostartžhavélyhp@il!alalivdrpr/X*aplodovala71indixu藙vPápkktivuem891,teavX czeliblíž.ߔ߀ߔߔߐߔߔ48199o9߀߅7?ߔ߁ultutPQylk#amoz0pis!vánru0černrhumoru“Murphyzáy14927ϊ207?SiXn:cxt,vyšYifikX!oje0inicivЂ ebla/Ыzonal(2rodukce,chn"1organKpHhham (vedouz)epsa vinqm{ílew163198o17?珳Jedn(ě(ístYForPXkxkdeePomxjmyhXbýtdbyýztahurozumthbámažP鞡JXýk@jak8ob podXx"yluhbzbo1i@lahýroby.enrydělětšízorÕN//-ekiPzdrQp`obuDalčoѯ{Ї@iporvqmuleP@ eboPzvlášdor@tl@egrad.okudqxP`y0el škodيHchuy jO( ؂méYočyzhovPȸmaMmno3e9Ǟ164820o27?Objas(܎_uphburžahlitikyIoazho-demokrc9typu:i#s8šehá“atusůže#ztenepv@nežϒe#1paPít8dosnaؗ9l:pkuw16893237?玳tj. 30et)é,oayhiprУ艙ilAl`Aa׉172231>←24Varxismu „nadprodukci“ejíminančnavyjádřepdpovídáhodnota,terou`řisvojujeapitalista.>Smezd1nejlehčíxeňršíZoitȅžtu,mlužHjene(`.֧kuteXznamPtschoppI.bi`O@(v{ 10mX8bxěI): (To#o špatrkdyziskd0@zQměstc razků.ځmusPҵk ƚqzětzt ezh˴xuksnižmz؝PbírxyHa!metodbmozkoh!šzuku!АJ(lép1 íve,nucesHWੈmhčaěnx.ԇldosáhdykolivJXslovyáaadminist`iva (HىčЩxé,teBsvitik!ya/,apoyu)i돨vґaefekmravj/mbp:pagebreaka׉4">[ailepos=0000175352ok←27Fa 7?ӎNDZXbo kýtlučhubX@%dialoguB`irctechirganizarobxvya0hodtnu)BHenryƳ@Q(sta1pzشƝvdu:Zart`vjemȀjtazZ70&ȒرPiPxl!RyuchazirYsdLPAAí'šidalkor pazitům@gicx荱ulisyl hadЄ-vypopda!s2hodl00zڮ aϱsanika)cPoli*uvehhupl*{padavh߃뙇w621287?V5,vaAVa8 (Yvyjadřujeanétázceřesněji:

     „...ekutečnosti(mzdyeplatíaměstnavatel.nen řídtokez. Mámsamotnýrodukt,ᄨdenorganizujeýrobuakby}ylchoHě[ailepos=0000176894ok←29Fa݅Q7?7TonalogickprincipuHvfXomunismu,okudypůjčím0arxickoerminoi: OdaždéhodlXIIí,mpráce .ϋ78013o307?Z@ho`pocitamenilIcoentuzias@Й–akYsšechnyYd.1985hum -demokratizároři,Rzvěrskyneužívalespotatyrantalinon sn0s`mtupcům1upؓizobdob8poragggggg'ggg190062og1gg7?ggcVormálkonomiusbýtyH(obHhdruhuezúroé,j.Кj0ajíc@crtejbHaípadůenšíž.̀܂ɭȀfP@porynikutaPptuϏ205151o27?daHmyšlenka.FordatvišQ`idero0chédixikvid`ánovi5SSSR@Ruska:, ž8oukrom⾩nbe逋ipoleP.ځhleduƆjnaxk: Wb>ískávXrva hvybjkPk1 ''.vqetreem1slyqPvvX9spěxof0'ti!kaz0+ty:ex@smys0H. ěvduOOOOOOOO06526oO3OO7?OON`kaědeckotqpokHalm-P Wi>degraProtoznikroblémukonomickéezávislosti ženyduXopodobný „feminizmus“edennohýchAjevů8stoupenínitřPho(ivotaodisjej pravpstatypexdukceovokolaovaaždé8orozenve skutečnčlověka
     ">. /p>[ailepos=0000213609ok←35Fa݅71?7g Toyzamemožnzísk0ánacov`qříjmxinvery-sedHídouzetraH.Forda.ߊ߀ߊߊ߆ߊߊ21061o6߀߅7?ߊ߁NHaPgaP)mavptinduiali“,tebylivirtuálChrách,xuInaktip:ׅ׊߅ߐnoce0ark,oup8zbuaxlubu,mocvenkuáas skluz.dyž8sádkyčerXšechp,dpitemXom,AWl#ša:ěspec{Xbla|hi-tȖkvysoXnologií!!řiveoxdogOOOOOM-nternet댠ktivifung(?ǂǂǂǂǂAnoKolquámštؐ߂PůlA../OOOOOVýborně.poaatoďaesBaknna8ar8Hterowser…777777723514o77777?773V,okjHyě؈linaprqtts(vxei(loupfalsifikac0sm`sah@neslutepěmieloApubHPnioporzu(cno????????89472o?8??7???;Č0obylarieⱸlká!(ekbse؎dob"chopkmě! nHyššíědec(elitSSSR. 29쥐deX n.Jefrem(aMlhovHdedɸpvhla9Ȕppx doRnoYvHoׂ)niclizpzlaЈvůvojadenergetik nahadЙ*"odpa(Xbiosféřew}Aleavyaxcci5ilišxy,ykxmmjš(a@hXprůmyslppqjiX,嫡ezpečmetody0Tie.rží(ڔhqrofesionxzAjmadkary, hdPátunanc-IprapezmýšloɔoȄ |uklíz0radioaсnoXtéݑNovalta^IthykutisteBisvobthnuۉaoh8xYo0XškoleorСfyzp߬׬Ǭ96397?Jt)dely`hnazý.gukonoiýdaje –rodukce“:ázevznačujeodmíněnostypouštxíonečnéro"ozdělemýdajů (investic)ledvětví.apracovámodelrovnhyakroeomickregulanaejichsěXalmigrantuska.Leonvobelovuenuai.

     NaáklanalogQȆ0iosplanSSR (státmisrolЈ–Ӂ- (udarstvennyjan),hzn.).řičemžnutehdy,dỷjeB žád#á{toémaepublikI.Ȃcuílȃ+keiP„veřejí“8řazrXm,čkolivfbez肨jednHš8emožxmbp:pagebreakawp4">[ailepos=0000230201ok←40Fa 7?ӕstp šobsypmydvouځiYicethustuphoazupšiv8chni.io`dalšíte v:,Pٖ<@bla=kyzvemineárqalydovolujXAopisHtPnohakúyůzn򃳈GGGGGGGGG234938oG1GG7?GGCDijenkohkůPikulturpichjsz1tBčá`efeȡi;Pnte2arvi)bتtorplnidlatd.)90=ablbsꁈrypHm0iktЄ 8líba@ (Ȁrdhadiؔxepoixobjemu8bIek(sledyz)otrshmIzpob1a@^žz;ᦃyd8acexٗ8i;ar2etraX8plňkonzerhth(falsifixYHzvx1I35945o27?登PrȪyle(melY):(nanč髬nsuHs`dukcinfrPruky (n@rao)*rpojʁgmeݖYek ál񏈐@leHȏl236473o37?玻GajЈ(reřiGspumr9(ínsvoschizofren0tržYy vusku8a\doobdivlnXápmyslěXvHxvo.jej@kznetAxrXmtiu/////////237457o/4//7?//+Řízveztahupurčmílům!o824o57?爫Zhueorie*axe r Xolikovnoznҹɉv02!pz77777777723859ߊ746777?773Obraz8enotomApájemvylučI؟Q;vyžaduaby ]O"2">ovceůstalyelé,lelkeažral<1ize="2">,oženíždy퀈né. /p>[ailepos=0000239230ok←47Fa݅71?7="-14GNesmyslnářepychovost,loužícjakorofese,ávo vepotběodHledAmódy,žadavky@!dukci`jvyššíevalitzbytečvlastnictvHrůznoýchěaajetku,)pHemograficmíněnýmixaXatd.''''''''39879o'8''7?''#Proyvrac čhoȈst0uvádětqíklad&itelskhojnibyvaSA,eth,do žij xC/7i>dȑC… (doplnit)ρ.֔ kurojlah@t1envrzuuvedQ:^stvoJ@ 5%?plane )uovajx40%tQžbynergetPsurovin (z)t*čá Azarae@)huacepolušker75evidovaSׁGAekg.iv@nav"globáHtrQQmechsmu@,ip Ynup{ᔈlspráЈdumpingj@mzabezpAmen!yO////////(40926o/9//7?//王JaYjsouacovbýd蛑objeSX0yС*ě8 nrm teomy?ob&ůzmvoln1nohoW241538o507?猓Tj.io(vorI@hyludirektiur:azSt@em;absenHlimitDHnh׀kvót߁@Xdruh e svoboPmusoblich`ř@íanؠkorporurzҩpekulaXivyhnl`ázeuw?_6xo17?璻Nicméz úhlohleX„ch“bPl `ntpůegeHziodv@ro8bil (kapacpolutukaz0rrmou.hejhloupJz shѳúmysl0dokondnesh7usnavzdormoemFcesůmy:vaě-elir Wti,dXlurozlrxzfJuk@ás03genePtabistčanůHb㟸ůϘ254012o27?o,سqhistory@Hjsocial 20.t H@měroXurdnakuPxžar,t0nHmaskzaidypds`s0vedli@youP(zva8E)xkash troIhzvl(8a/7Pe߲"ipgpodloganyu <1ize="2">jeožnávodmínkáckdyaniorie,fetick formalizovaQxxe řízmnohaodvětvomně-spotřebystémemalánxmqk(ě,ostupnýHvepolečnirmPkaždu`pochopiteljeholiaktiv!čá .ww"> /p>[aHos=0000258170ok←53FaݷO97矱Jimihovy,kazlusʭ (vumetr,iJ...)by($Ȁerihriarplao-ne] gW60387o47?狓Příči8kompvylouۊ#s 1bloyhrůz:jednoduc1p+d(jplapAdoiktát(akbHlɝZpdomprentaj8stpdkysa(1cílů,h!Qwwwww7wwwq706ow5ww7?wws Únor 2'WWWWWWWW61212oW6WW7?WWSAjejhsvodXsp!vzhyxblematih@yliul`p(!@`z0cemi.ejs@ dtempudi1`šokudupubl(Xkurzkumoficiá嵈ombBGGGGGGGGA391oG7GG7?GGCHlup0h1ezpšíž(í_________262095o_8__7?__>Správnějšíylo říct:edinélgoritmicepolečenskéhoamození.

     O="4">[ailepos=0000262870ok←59Fa 7?ӄ5-14GKurzívautná,rotožeílelobalizaXmohouýtQ,čkolive]libovolivarianty_třebaakticHešPto úu/////////266924o.60//7?//+PopsánaciPSSR „KtkýX...“Mrtváoda߉268959o17?Vé`jitostqmokázata, hlavygeneIorůstuomchen,yhpknflȀmmisAplateb`sdků,YúrokúvěryG263o27?猃ZvýšRjmAovaxodbyakonkrP3druhůQdukvavo-elitárP,n,ůžyy*JyFni#obn̈́{bezislyejužitu.aшBkladIzděl؁adréčisostandardpešiýmkupmXyvPlap@itmO[vr jreguiakovoPjda| tiasPʘ'A=ωeh߀odoo ěBvšuúeejbohatšíxvrstevJžedvlxě menbmpearazitu1@Ȅ؂a.ioepbylx 50.et (doměřítek)' redupnȆӃ-,䗰yílhHdotapensp8xԉnichrozvoj?Ɏ?rentabi77777771977763777?7GCJ8miPyeznamŐcovouvndgraficodh!ektrab ufihjádjoruhybHzǎ9idHu@odpdaJu8hodnot`0gpyld –OW''%AdekvátinterprePesmode#roces'ruh0u@x(8ráVP„Kt9kurz...7777ח77771264o74777?7u a(Xe1920*1950aoryonuƀഢvedestrukturnsformPhodářstytvenysɪp ؉PsysmXobec,ššíȏeciCwjakmčátkre؀@9ltu 5celXwu

     <1ze="4">[ailepos=0000272010ok←65Fa݅71?7="-14G2">Prv؇měnanovéhopektrrodukceůsledkuyarametrůemografickéodmín(osti,úkolhpolitikytátu cenh00qvztahuspokojpotřeboleč.߈Druhávlastrozvojuě-XQy0muakoq(o-Rologarganiza(celXu čehože툨Xjej0chkterikytȀ׀ӗ8ntabihyPWQobsluhucjenfrXruktur_///W/G///273219o/6//7?/珄ataobecnteorie říz،)ylePv8iPSSRMrodavamnd`“׌29496677?Jijád dePdAh!zp)pzpHobu život1architxuAbydlJaod`ářsakl`,ehP0dioějhou/X@ratsolčaseOOOOOOOOO301621oO8OO7?OOKdآ0naGGGGGGGG03952oG9GG7?GGCRovžɴ`yzIHabezpȩ8řigiminbkapacit77yon!ԓ?309976o~707?{AtebylysduXnayzdno,aítsnou,踘cdlouob tegiilobá`ox. ߊ߀ߊߊ߆ߊߊ13998o1߀߅7?ߊ߁ KromtHloehnaxadovat,vlastnoruˋsalraktátȵiraxaáPhositzákladě imocem#tomzvinulštěkkbm( )ֻmdil`(.rotaib`c-růz bl8@jmeHxl!PY[vSSRxvalaka dasvazrepubȆ)k߇vysokošskáZa7lhniohzali`nesp@ne@kȀv`;enXjAlibټipozXjšílet;nozkrah!des316503o27?猻Con,izčátekqito4.3O?17960oGGze="2">Toelíčovýodyřešeníroblému,okudnámeeoriidobnostinohaodvětvichý8`systAhápeme,akyeěloskutečňovatlouhéemografickymíněnplánH. <1ize="2">SpektrumyقGoaždhistckoběǂ">: /p>koexienty účinS_wi>log arganizač;cesů,vořícV P@GG>ω777"3777o7ω77">rozlqmstupetBxenciáluԇOOOOOhg"vyjadřujmravanepol`[ailepos=0000318554ok←74Fa݆7Y?7="-14GŘ譁zjev1obytaíjm0širšímysl`nežnan2tyzr vahxuprna „kvartpisk /a“._O20425o57?猋ZdeȔFord⟸istatmluobwBpzdHzidxAIrozvcPed0paraziZ؛.Ϝyznamҟvšq p91dyȹHldbo yodtu 6ߊ犷AakϬozlišujasitytؔ8vyluč4xplános0termi#iW///O/?///(697o/6//7?/MO činhohbyOOL,8hakvlas2 tržӤanismuhkoegutoraZbropor7youvislZsipeХx3dcukoj,ormovaȀdaЁhelir@atíh q(vdahH s1typXtruktur0sychiaimp atikag32126W777?甥To:xnh8ká鏡čPéruHsymXzúsilQrebůobdobB.JelcЊ981o87?犻Oěďu ozkukmAȱensko-ekonom>lů.׭jezalkoucitn,druh -Mrodyžidovs-9n!chopeněpPdůsledpne omostiaémanohýchaktůistorieidstvaHmodmíněnéhoechápáníejíobecchoduinulosti8možmměřovvudoucn9.

     <1ize="4">[ailepos=0000322769ok←79Fa 7?ӄ5-14G2">AleUSAynikateléhnásledovali.eex8uvláštYdůvodypohato, žRuskuׂvevAětšistenříkladlasvů–@Hodlakemkolí,závislbnich,žorozeb8ivotai(amýmXkůmGOVesedHs.G.Wellsh25.7.1934t(n zpcelaonkrét Zč:777774„Vy,aneׄ,jevvyzíteiedpouD@chni 8jspdob.áiapoyámeoCNe m0`rotu@ržoazie. (...)“Die obXvydřil *skýísařarkusulius:PJe◸zvmyykne chaZlo./'4346o807?W statr0ar8erh ,aFordvyskulturXpeliHh,BjmH(Ѝítracovh@8(fzneu@pzmonoSmezditЁaregulaci!trhrhe@avo-páeč,(tvrzsv􀘬aaߓǓ32509817?Uvedeny:jemnobdiv3T*z8o0GielkosAchalonH瀇熧326492o27? Dá`ᓠkrač?<1ize="2"> /p>0Spoluím愝 nebývalémuvýš(ntenzityce,)jednoduK,utomatizaci.ƃsȆp(roIracuHch robo0tbu minimálIJvQayzicúsilí.uc0o2rytxrčovadokemvolalutnost!ovmzdyaAuaouo3taylorsetsynonymemetodkořisť0iwplasmono)fázial lzabezpečitiskůtHů. (…)hlebivůjstx$éči_obzvxštěšší{v@podninežyl8ůxrُrNicmé0Wdělkyxuvisel@qevm 'so NemprychlГop02Ȃkapt@eˆ'ymístoc(zzuaw77776Koi@းXnihy  rpíše:WסVoce 1914dyspnxp (tj.rez"chkmu- 12.lPa za 8-iϠHС0l5lau:Hal)XsQIn 14000h` rot(tHždoro3 lid b8eingeHGudrž0a(rpi.֋.5smupiXjmoutJ6508nši`ziSto, šSkPzřa.ФXAPohyby؍p/) ᙂ2pkaěř8mȐ(,a 8,Mzda)78reorganʢPAříz*rincip( fluktuaLjěhroprudsžip 10x,@čeh ؈[n{ᄈMrshyep"a_g'@menApWWWWWRJě,vyslߛposuPZcP!ozqnlehká9iy!piYj]e.yonoh;:zbecAzvojkulturx noțzqersolukt8ačát@2ذleti `elkoɃaeňKg`kterPmohmѴȈ0IȀIraegramot ořadnevSA (!pjinmuje9tr!XChtع|Gfesib і0vy -tiQze$tomu)pQkXifiai?8dobxȦPmi).ʫ`kenvAvš(m,kOlíbí<1ize="2"> /p>[ailepos=0000328600ok←83Fa݅71?7="-14GOom, žeá.V.Stalinravduevéharakteristice0svobody“odmínkáchuržoazЁIdemokracieaaliberxzmu, ohliíky činnopefortorů OOi>poo1991alastkůžihsvědtilionybčanbýval"SSSR_[ (akzeϓ(ocixblokpozn.)._O803o47?xKdyž X(ia,ehdyiXovorbu-֔0Putin, 13.z2002setsolektivemovIzvejaqíle(t85.Cčí`jizalo@Petrohradskouad0zástupcPcujíchvojá(8r.1917hned únoro revolucih׏ϐǐ41725o57?TksޠstatěschizofrenH,gresivpolio-ґpsypkɒ)a8avatonideologi‚u`ktrHou.Ѓ(horytarší,rxis8,mvelmiXjevil.ԂjakoyzXníášnesouhemlčу(nevyřčm)ýsled(ss y.Dti toȋni,dajkvůvybudkXlq?&s(lečJj0ùP .ϵ;jlvnpaSmu䯨ictv@AtlantidЌϤoIvrejk؂n8ítkߝߝ߀ߝߝߙߝߝߝ951o6߀߅7?ߝ߁Z0důvotri3b vztah8*apitǏhzue"xchod냾mu(lun`cvedR haosyl!majitekuy&byěh8olxzlikvi!skupinyyelRlpvڀqpžvPlrtyranahesHxzsߖІ8vh@Qst0egx``rgyČK (chůdceKVD/KGB)@pr`lettmmnoh0ístotyphitleygapvZverzל4656o77?Oadekptڄyosof heomevizá@ekt@ :)!!AyMrodaK1ᘀs...wg47520o87?猣MzuPX xhjáej8odpкafesiɹJH`úkolům zBaozvoxFord̈́HrsjKrom8t,oIuxloodnalahxpsychi`horyv@8 A:tv`intutoukvlnKsdkůYisen؆ipý:a0m_Yzespolečenštění (veýševedenémmyslu) <1ize="2">soukroméholastnictv`robchrostředků. U/p>[a(le=0000348517ok←89Faݳ_97_YAčvá`rsjmůžpčástؔPoxat*p8(kréр$Ia.е ítIpam i˄߄ܢ8olsam\O opu`ivopjvislڄpobsahu6an2adT_Y,tě-eti9zvoj߁ڇ遷t degrciǔǔǀǔǔǐǔǔ35202ǔ90ǀDž7?ǔǁ 30.12.1922'WWWWWWWW57571oW1WW7?WWUChicagadvotronhapi(v27 ozmqAH.KsviomluvyíčinoĺhlHialšísobyAdov`hpůvodu)účasjiknuVجHívPdmer)y(ěděl2.ěc+ši pudyk{8razbis@(8e'5raš. („MeziXĈ1tvo“,tr. 22)OOOOOOOO5979OO9OOOOOOGNOechizborPSSR)FizujíHitizmushlečloxpФашствющиPсемтиз” с xчки зрен ловчнот”,`98w361285o37?獵NejrycxjBtransH9o`h0b (MauritaniaLusc)lulyY`0o 25zl(Pq pmilhodinu);V)aié“$kžAtlantiȃ“m 20k;htisor– 13-17Xokudyl Forda „pořádné“odi,akeuběhloni 10ndkamžikuěnísažéřienHšlioPoozloučeístavuabydlese,oenryƅPovičavnucovatrčitéy8enky.ւeduylaýdenQplavba, útulHajutyprocházkypal,eterPsekrýváhleoceán9ždporuje(mýšpí...

     Ale mpHopitistoriegypta8cHtůBibljsmevedыloztiva 8děpravsýjimkoudnoho:kuevětem#Zápaegionáxvilizac`dp8idZHsP`c@áveqskPhierarc88rostnictvímicAkultu celko;Xvj9rám–'&kxroly2nadJyxifinancempdklanyovh řrar9kracieАohmbp:pagebreakgg`aWP4">[alepos=0000362647ok←94Fa 7?ӕTermíjm.V.StnharaizpiseIteH@XvorbydorevolهšeȔémormanP02zoryrů8ho"zXýl` (vmyslučíst)?????????364088o?5??7???;V rdtxoPtahgkvottílezipěkempmytx,0hګ02paxza i0xta90i胏׎5993o67?Jihm(ئi.ia yehcXyjli98odakáHRuskkdeiDrupnodgenRPQmJavrsteků,tradipsyPlogoȷ8hX)ješ!neuspAn(P0jin i.ʈěc,o21iblnytoxrQiku@tomtocesuo37145977?璫Prohl`í<ќlipzimu,8XauPcky,8zislCpůvodemoci0 bezmyš8it񿈕t:.вFjehřipomPme: jč̓úrokbszPsobtladruisymoQ(hmbiblx`SCb8oXizrH*L„inIktuӜlast“ana0hho(Ġonkrétý3y1datechnikp(býtajeych.Ԝ"ȉvzwwH kterxjele 20.ole(civilizaciTě@kd"KmucYnxtuɍ9}ፏ|y0uqbmytXavathzkakuspجe omporotvůrcARSu:ochjGI8򏈢íɇHXkladkorv-m@Sskup݉vyu莙 č؀XůGCěϮπϐϐϮϮϮ815o8πυ7?ϕ/>PohledPSSRaůvod „židovskétázky“eyloženráciqMrtváoda8,odrobnějiRacechYSinajchoděděnjezdec,oámeníhad...Smutn0dic8tlantid"KoXěržaistrhMarHtka:slavaémonizmu?bovangeliumkonfesxrI.

     [ailepos=0000376831ok←99Fa 7?Ӌ___VEmípa1Ford2lizmys0jméaevlu3끘ivotpQYuna`bЁskrzQkHV čaymbhzuinIa:ԄlěɪWЁč@*o0^ zaipvdLidsk7? AHúzikaIAů-organizݸЬH,eXizmus!Nuil,ůžhýt0praktvi8oH5P7civi, ku1`XudHůxKYeptup7ggg/gggg377258of100oo?Gognelevizi dzazlo,p`Charliepensernz Adolfch8lgrubera-Hitl@ωׄ׬ךrjchHiazdívekeLjvý`rčíXuڕɈ(mlinmybírvnitřIdaňiu erabiPtemrm.e-8epUglobhPoriikaza0.H(caustaokrH"YKlaunrkem ynR,\Yvšhvhzá0isW.`!k itýmmjnxpg,paA.tٜV0dik@komplervSA po訢 tchpchn giaе 17.02.2002BerlYminof(iXu冐πPod( @zstavafsc(Qaˍxhyceꀰraíč*ne0l舉armád,polečnéance.všakvůliechnickéáročnostakovscény (coeaomVého? -šeozmka)yluceneízdát.aísto@hokonciilmu,eterémradvělavn(role – židovs kadeřkaiktPoradenoidaeinkelapro0šíonologýzvouruplanet(jmemPho:nebogklauna,mhilduch!ěmesacionalistyFordudobantisemity“celso(zpřiit) (…)<1ize="2"> /p>ChaplinɎelkacovařesk@tzlastPchez.oyXystkomerqmrhákem6840.erdySAAnglii.w)(RIAov, 18.01.2002(OOOOUžialky(ýluhidé,ungyentraxbory,ztahA.Hitlerovi)eli`,9kÍvyjadř@telje myšlenek,zi..OOOOOJKdohch).Da@at,Ɂ0pama8at,e ǃ8b>zesšzlehýt1jezpe1aX!eši7ěj)XtoAnpˎnikolivÂ?é[epos=0000381537ok←101Na݅?A? Kdyȋ(`mezididtvoza苹XtykazJzjk𢩢iv@jsaLindmanorganizacAjHwva(al`حAokexe zhspiknutí.PhlásihHvYhrždЖiXdkrapoHЈadktipubl؉!0slYXťyudé.nr[aios=0000381968ok←102Na ?Gۏ4pt"> OomizrácePSSR „Dialektikateizmus“,MistrMarkétka:slavaémonismu?ebovangeliuHněkonfesnííryPřijďaomocoj ne0ře...USmutnéědicttlantidq. 

     [ailepos=0000383075ok←103Na݅?9G?="-14ONormál*ztah`omxakch úrov9psychikyeakový, želěsouxtíhupracinfacvy݀chD,eňseabý pstave`m/úkolmIautopilotaOdžy8šaě(čiXproblůHů.????????83954o?04???G??=Jinýmiyhbyyložtěčemu@dek`PŽivotu,nnejenn juninu)lt`lauiňuPhmtohovpit.pačmřípcesyšlpPaaměremueze,když0odbočí!jmadetrhneadůsledkhebilityruxuuá-centricpzpxobЁ6doXv

      Právěomtoztahuerockizmuakoeformacideologieědeckéhomunismu,etotožněníarx-leni:oHpočívákutečnXchybaolševvSSR8letech 1917-1953.="1Přiohleduruhétrany,u(!sychi\považujzaep`jateln8diyoyk`ejePiodkladvůsku čHžPaI ednostobraz@tckynohotrnýGsӄxAuiؐTížeQlixujeopce„dob“pbošpat0v8islnaktuáxpotbáchokudkdo׃stůjejixumí,akbstavIsmrtvysou (kdyzavedeno,3v9ípadPtemplářů,ԅaaP9),hra88unu0niak"a qoۅ///??hitler9)akbyQt0bublinHz(talyrytyQ ije(4prealizbylishnaprogramZkterAlmidliš `oděchЁ3osa00hlaCimbp:pagebka{[aile=0000405714ok←111Na?G?qemSbudi0artektereojkybý0čolitbyro ÚV˫U.N.J vlev:}odhiW406566o12?G狝Koethluc`bsZritivyřč@Ѱ:ad0 součtbvržrinciptla živo`racíPWtsyxmzamlCQ<rehkonjPikktiv0m@ggggggggg408272og13gg?GggeRusPci -Hokratěln[ana_O09379o14?G爗 (boeviků)ω1350115?GV0andoktrínysvqeetenceaeuspYjl(bi xjHolidstvaménuoha(7urátořirido-zář8spiknup428873o16?G9.stdu 1918eěmejsařklů؋8entýžnarliebknechQásil΂caa@oupuX.le佰ybsHipůporazx<&ȃQl`B98oazberzmus,tern؅xdalocitlerova@1:nacQ42962117?GދPkayl@aponsko-reXo-ԀjakjmváanuXadice8rečaz@japonskýchodíauskouskadruort-Arturu.řitom,aknformujěkterédroje,odplutzámořníchákladenaponPoudoucpoblastiálečnýdějstvíف`ěašlynejbližšíhritAXv`přístavu,kudroved no útokwwwp

     <1ize="4">[ailepos=0000431901ok←118Na ?Gۄ=-14O2"> BylinyysvětlRjejipůvodsledov.҉pýohatýradeibit(,8nikȂinemohl@hrát,Xhodli žexmírozlemi.aímpčelemvyrobilluhyhvlezl~rylházdBěh`t to „oА“nasměala ČernAeutopho.2elýmid8škodixaůIanazý@!ptdobyHyȔ_________435956o_19__?G__]PoInebpuzavn@Hrevolu situaceuXvvropvyostřainnacickhKpsocialmilogamarxismuȤtězitQ(le7440292o20?G}HorҖyo,v)R@pbraalav29u0e@soueHэ`gionec8k rolsovlá!naplažJkrajak doXIi 30.etadmpožvkůanoPniS-3anp!j76Aížۄješ`01.Iobča kyo7w??=híči񈫅p )vЅPopozYrežiMikušeI.뎑ijQorizatruk@`řsabedea#arepravstЁQvraȯmooatZt0bavrhώuržoarepubliA𤠃`ont ě-monarchƅ.hKereuPzПXm񏖵zá0islиhatimZukpolikurh0odevlctům-y0vůmu聸pshKorniIpprȷZ dce'''''''44142''121''?G'%Zde8m1pahtip1i 1905-(7šichniyelP8ٴh@svobodnolbuBan8сhꏸů qaktiiShnedúnor݂Ha`+ptekurim (}96zv0vidR)eydáersie)Helsingforsu (dnxYki),ehdejšíQȝal؂flotilyarer,ěhHkombaph#9i oHbeza@`jk0zmnozne3žá`Ih9ch(ůčiÎͥYngA8pԎYarmj`enžšíʩ8d0ixnzPy𦸣uǨ0hayl ePijeRth`X8lajméXupqGnegramoictvoagᅑdlve-exioqPQ@[opa9e`spѰȧgoomTnamːzěch8dem lAB1ílýv8ڕy8nPGty-yystoupitrotievoluci,byeestalakutečněocialistickouedyntimarx.akéronštadtskázpourayorganizovánaa účapfelbauma (Zinovjeva)elemotla`níinternac komponentye.loDŽyo „Zověbezaunů!“ -té“nešpiniliménovéhouru,hxhdávajpřednostazývatcizímDy,Ptiل}y.av[zamýšlnadozdílyezimys`těchlovspolensko-`ievk苸nisto.

     Podrob0jiom,akůnxrpususkaMPntraxPčin8-onáři-tQizhácePSSRVě0zorů“ 5.1.2000 (Обмен 8еними”ответ пись хопёрских 8закв)>[ailepos=0442075ok←122Na ?Gۏ Všer@mimořádise, ČEKA.zČKjeoficiálzkratka;Ubrp) href="https://cs.wikipedia.(/q/Čeka,ggi/%C4%8C_χ}Oǎ45060o23/?G TotoXnechápalro2Нilavůdc`ž؀zbav0Pívrže`tvHzmo2toho, صAlalpmepí.dyqbolXvikedož[hluboH8oaovič../446072o24?GJefcذkycux@vota:a nى7x253o25?G}AZuXzalahoritperif ezbrojenýilhsni`aHpesůarxv.1937ce)sílem@ved@arxdBocialismuAcelém8tQdukovopde)ta_448029o26?GdiXtrm ite,HHznamGXpraӦipěc6,L8nonkrét܋iMmusn؏ohzkah.֍HdáxijK,`plyn៸déjsch0X (emu؃?;nepwwwwww/wwwp411ow27ww?Gwww\í0systema0vzdě،@žѓem(XiBJ.V.,j0íퟀaWa]ůZRtibl؀trhuoxфY(choQoznohjekrůmtmHnaRdobě.ćtomu9Ɇasiɚvůdc车rtilmimojazy@húrovXn{ezimXa‡žáozhodruh8jeystřklidstv7ǕǀǕǕǑǕǕ0450497o28ǁDž?G="0pt"idth="-14pt"> Tento úkoleedenímSDRP –SSSLRFřímoikdyestavil\í0.rganizačjprincipemtranyQpovažujtanovy(ickáislína.rávěodsuzuje{naHlitrach.

     [ailepos=0000451357ok←129Na ?Gۍ Národomisariátauch㌈ggggggggg`500og30gg?GggeVyvst葐o@zka`vyslovXm: čímeště,0om`vyqczschopnoh,Troodliš?/gggggggg52789og31gg?GggePrvxstdopisujezdu“apsala 23-25.12.1922kreřLeniM.A.Volodičev)okud8otijevovéř؍vydá VelkSotsYEncyklopedi ěxXlčlhek,Ѓtamh󐘢jočkozdílnXstupd0mámא455185o32?Gůvث[byHdůleži(,žadnohoydomaleěřisechpozicVkdIXhfunkcܦu ÚVosvobozvůdců“8utinПanٍpce:pravaatelůhzase䂷,esphuZEkoresponpatd77777777457328o73377?G775(:tatustrok@odobythh"e(etožoooooo'ooo45824o134oo?GoomStalinentl!Qj0oupizoKa ěai0po :''g//,OӜysnažírumfZzxpí“shix1bymili, ž .aopa8~ť“odPsHoučasídryŁbkutibviňـѰɆikxznebolševismʃhlechybOO`během Říjpíšeyly8 é.oznQá?ڀTitelzeIymuptr emRoviπq,jichžmJej0ZmRدu@bud@.(inyPPda25.10.1927)/'60694o35?G_瞅Vbork zaivot (2003)uvHzmín@o(akciXuitdXsusjez: ggooP jvTozalasit@replika-ysrub0nevystrašíš,!HH8raá,(؄Hb..g_O64165o36?GToJeo(rčperspektivaítězstvíevoluceodloganyocialismuepřijímalaládnouciruhyuskaakohálnáerspektiva.

     <1ize="4">[ailepos=0000465136ok←137Na ?Gۄ=-14O2"> „Sovět“uštiněznačujeý`mydog0Έ.rntنx0eznes8pnxšúko@s.ůtAmȻJrozvbezlek,obnB0`net}pěggggggggg482131og42gg?GggeTokuumnthZl@budoucBv/ntaršíHch.ak.VHv nalyzu*kH@chvládIaȏНho9Xotт#eho vlády,evénize <1="2">“Ivanrozný (Moskva, «IKPA», 1989,eprivydání12)">íše, žeuskaultuřeylolastQnapodobovvchkolxPrkumulaceoběejrůznějšíhprvkůvenčí. /p>baňu (saunu)Jakenámo,odleiblickýchvěreáistoriulturyakončitroblémemlobálníhoěřítka:eptřesemi,@kaQepidemitd.odnostiěerspektixvizjevianovo (Apokalypsa),vršujíckánon „Novézáa“ťanskou‡aelka.ápad,terýoběhlušilazyčnictv`j kompletndomdialog člkaBohakživotXokolí
     ??"> (prXeDateizmus:heslu9estaty(ačxiviů_,V`obsahupdvoj:(kdojsotevsatan é,ВЀdagciboːnemachybyskuteinspirov8verze0ohem@toezmyšlenPi0koryQalgtmiky? cioveškڑSilpracanaytvopnciu tPstrofyPde@.amým`nkré. /p>kﭐvni Ríře (@e)Iu[ails=0000482585ok←143NaݙwwA?oi VrxevýImusůžýt0tvyjádáApě:čězpiac @inrozxa H;ѽídbojlokoHieilXo`áb_vkiAvydch oхɕ0pivuebědstɵ@xurčØ2ߏidth="-14pt">Coeondividuálníědomí,tšiněokudeasnéakhmatatelast0mirožitky.le „společenskYD“]dalšíymyšlenábstrakcearxismu,Xjíž@dnoznačchápá!`nems šez@hoamcBnepříjemnosty,do)vtvrz,!(ichkolaxtom

     [ailepos=0000483784ok←144Na ?Gۗ V m9pa`iCdubylZYaeliktylyivykovkamHmrmi,liokrsubkultuHiGGGGGGGGG484643oG45GG?GGGEDnkomplemIroda-T(yHschopnoajiPtϰvota Rh#ů“.Џklad0@uudioukcředxumbov Ucliz)merH;ƃhrњhIvážbílčannsX0vůh8԰ůvodpobyv1ězePet񭸆وI,0ۄ?ůmf@xškodhqmVvůzsaspech490320o46?GOzpoormumělec(vkusuilea#ZrkiXtov0HijeYstylpavora͎hzískatekruhЀ{X0|PudíroOZgga8haXji3/*ggggggggg493855og47gg?GggeTo1kvaltivtransوы?tm`ivuyÉ znamnohá@yš}uti 8poj k(netu,jsměny@W498007o48?G猝NtHtoRus@šj8ؾksetȗω796o49?GPpotvrۉ

     Nejsv„kladhrdié“,žapodvá0myoučasxcizvybudovat@ucštěstPspolečnop.sudyšeČaho,něginaЁoradoazar2ůĂhojevs܆1C:akPne!,ledejin(cestyPmetoHtvorhouduA0ׅЋ>[ailepos=0000503604ok←151Na ?Gېϐϐ NázevochPȌfue -􈁉(ukazuX(tžeajakoal0stl/@byltoupencemústuph7vantgar9,08rplopAavpši1ípacharerizZaem:>-՞(amus0nášetžitek..8i0kbrX)gd`Lidem?e,lcY/wďoaemýšlelidm7Rtompakit ppěšnýmzP(motaj izmHhlavypržoBHvzaotcet)vypdňuūԓЄenkyqzpůsob`k čeexd1znnejzjšía 20.lePa@icassogggg'ggg`765og52gg?GgׁeRusociaceAřyspiselů?wwwww/www04179ow53ww?GwwuIo@1953Qopozibyrokra>reH@adeá!0vyj8lxeB`ɩdětzv.buldozerů“ruščayp*tlU2s`r׎߉߉Alzѯ3u0zihorie8zvoH9avҔ`85.p<yslu+vkaždíueP,)á0ituinuynku!ׅbez-؊.ЪsjixXuu сdovnooblain0nktiv rvů @sPtejIdokoxspektrumvzEȌ}žánH:kXjendůHmXbkaPice.ԘTny)obyryodyop܆w,dekadedreučCPȆ"írmoži8asjiуmnebo(dpup0506084o54?G稽Je陠Ivliv؝P1udbyirganA\dʌ8vyt urt`látkyPXrko2 účinekrysloIRxdrogne¤bȐ`soI`a?G Kro,i1zahlcupsychik(t ta8rha0要`sunutrytmXDBschoptlaщ8$dob0nitřharmoniikPҶnui dčímžXaahl[masyi؃ɁemolXávislýchߊߊߊߊߊJ𸉪ozn@Yenosthovánía úrovni „umě– činy“becněeexistuje,letatikadhalpolečnoávislbpodobnéhoruhu,rojevujícshourtéHálidí.všakositelJá-centrickvid;světavHpšiYodmítautazbuᆟu8atřit`latpobjektátiyveřejnýchrganiza0,ožFensnebezpé.

     TojedznohkolakterAedouzce:br)elecPpo8da sled tvorby?ebPs(' Ќi`jejiс:?ProtodyM.M.Žvah`araizovalxacPí`KGBakokunsthorseg8m,6890vdu: ߄ra,ýzkumaӌ+ҏ1ím@0sXůjišŖГw"D bgg@bylomo m. _>[ailepos=0000507007ok←155Na݅?A?Q SolženicyntumluvyivQšířil,i0HRil7OOOOOOOOH191oO56OO?GOOMVelmmaniha.’)(užHnovuydҊůcX-)ociologҁsoAšy.vJPa8ine0oœomořsko-BaltmábeKVD.ˆikaz؅rprincipeXmvdeál︋xsyPȄ9zařízeg/o77iomxeíHplíbmhinBhkudpobě2Hmus`rozhodnouthohl8I2`\fung(Xxiivo(ƖttPaP߾oýkonurechovídammh(míPnadvqurčipncepcw'11876o57?GW矅Kdochžít9epožvy8(uliHvel0xXbt䠸arxsvdruhlčkၑ؁!napad?˄)děve (0ikeáI[avražnoápSSSR?)zvejdoě[libovoldospᨩd9φφφspalékؘQázoc8xilYrycXobHdpacientف0xikl? -8zekm9jʎro@mealitxbčanqA艨P„s“1l. zxI` mn.σPapits věH؉ineplpáGGGGGGGGG513799oG58GG?GGGEM býКtifik"o úzloزbi< qٗdؙAásiHtaelevi razovcavškurHimHprysSAt9stí:󂐳lhjimisk׎514565o59?GVpačnémřípaděezbýváPžlatávěr, žeSAegitaceaqtěstídnímílůtátolitiky.

     <1ize="4">[ailepos=0000515(ok←160Na ?Gۄ=-14O2"> Kromxtohočilo „dobrýmravům“ -ormámlušnostiulturkaktuid(meziebou,akýylraxvládnouchdáXRuské še''''''ߌ'''516820o'61''?G''%Jeden0paradoxHtchyulectvorbyřehXi ł  Politickécénáře „světovéhoákulisí“ehdyylyak, žehamostatnýchuržoaznípdemokraciítátyobaltexisat0hly.ρzkaaaentom,doěmeckoboSSRj`ezmeodvouontu.

     [a8pos=0000538644ok←168Na ?Gۚ Hlazr:p逩geneЪPavlHir:yx]vojskápadHzvlášpuHovɑ0txjedizHíčkatrofyéta 1941p.G.@výchů:znalakizradsouKěďPod@al.֓koh:boduavyše8!eapaobiůkCxzxtɋCces@odadozaYnɸ(konlub3in za$xzhqXven.eha(ixzmrck\režihrxčjako ú(ءoс0vam8($iaȑnu cggoolVx@mem:΀ořrɁ`flotSSSRjapφ̆qަ@qtj.Q_XPdqHdzbr Vepojeníyřčenouožnostprůběhudál,teráeealitěeodehla,htřebaomitukama:ritánieylatéo0entremlob@kolonilříše,tlačovastovkyilionůidolémvě;lahobytejíhobyvatelstvaypmnohzajišnlouhopopikPӇsmuotrokář`vhečiiblickBktríny.o80hjl židovs0innacizansa.olemiz0ts„lepší“ -ěme@0eboPyláme.

     [aios=0000540135ok←170Na ?G痽Jakformu(u0kac22.6.1941!soed,ž z átkuލútoku,oBerldi@aXvrh zastav0FojskXvycházezdpokladžejnapa΂# SSRleXovomacPzaíyvolatHhmezi5R1moPy ichdW587o71?G瑝O(dpxnyrozpracoakorezP0kděj,?akSzkaždHzJystupa 6(mXvru8ztakdruři svýpůsobvanturist8roi1udayby,dledMiodnoPSmi0hraniAxen`spec"t$JLůžýtáYSViJuǕǕǀǕǕǑǕǕ541282o72ǁDž?GǕǁSɕ!j h(minuОumísIrakeauč@ivteYiB0ay︙ac߂yj[vkůpčet(SletUSAencůJzl blo chchaizuKscȉg/7ZtogdxliI]Yŗ0ut paPahʆlR:Hktkozh,ybHatmosfére 0tmožpmou (okOأxjuí“)Pruščov0inárbreži'''''''4264''173''?G'/%zašPymo@8ak`ko㉈šXkrajaniktorried4teklۃ1*vmdoq,bjeviprhjateفus@zeYbn9nȎ@pskniSמistPymkyO7377o74?G符tíž[abkthupإؠrav¦lupchAvěm us buďázlȞyjadřujnechápphglobhor2#ces`oicoměědomY ne`hlasuЅPv m`dX doktríny,PPřílozaoncéX+/7úhlohled(olšH@u8itciz,`inHtaȄmúčeltba[smHv`t̉usoooot">Nechťbstraktníumanistédpovnatázku,ročimevadživotlobálcivilizaceodocdoktríny,místěn vřílozeAkonci?

     <1j4">[ailepos=0000548285ok←175Na ?Gۄ=-14O㋰ Motivvkytiolskuěmeckounou:8áládařexželhmmpojeskrzvúmeziýchodiruskem (nyKaliningradRoblastF)bytaNa.zájȂytoémaeěodlXšehoyhýballa„světx kulisí“.??GGDBěhcel:by3prvaruh1ӀPr@Do jedbízelo-domluvipre8exteritorich!zit@j!(tj.ezzᄨpHtro2g),h2oateghc!oný talo.xȆHmalších nutHbp9Hitlerozla0ilJcestouמGGGϞGGGG555568oG76GG?GGETaver@velmií`"dst!elůmnt9nigence.ړPnávieӁBovikusyRlmasám!íči zstveel1v1enhiram2taytvoř!osmr`ultarPSo svazu.K.ŽukovațsbyXmožz Вavdu.V./po(: Pdajlaěři1arch(kt/H,sedli`čHvxečkǐϐTi,d XpPmys h(zaponajto,HeՉnfesio࠲vojؠo1yžad،‡X"AuakOitice,Y1v8řr hod8";謑samo–oraci noYfrylu.ԊؑЩ 20.et,Ղ0䅙Adiln.gnčkvodhڙ sp*aXbr،pledaadnerɕh yúč@i^dSě(íl8ácϓʓ,Xm8stupcabozurppormonapartem.(+ka󃀎@boevtrefXXerP؛pa|,ctižád.figurr*adúspěchueespikzinZ҉(uinimȊټviimYAMoskvyak zachr@1veňšuhpreseɏztaXkěkter9oQ8!ܸIzneu&naruHiɐ x:rHvivlkੈmpOOOOOMCekpw `aȪuzxvoؤXkitYneodd0qad(eWkrumax@mpozexsilrote8PY耒Ysn8elxasniklId(ectȡoiz( XohlfiaaozPjet}ɊA0:pmuíZAré,㤐lakus+yP0et)mýtxt@oOMkarPtur' mbp:pagebreaka4">[ailepos=0000556098>←177 Jakeožnéochopit.B.Rezuna,SSRředstavovalarazitickýociálníystém,esQnrozvo naákladěnitřchdrojů,ůsledku čehyldsouzenerachuXípjneostixpanze.odlíněنu„bandita“talinhtělva vouiktátorskpmocoonce䂡arávprotosilozbenidytímloganůidejق8tov(pevoluce.7>OcevULAGuPotě,čz@zčasběhly耀 e?;Amuxšbezpxj(ulO׈Ճxadek8iamotxoiv8lekapitoxprvsvazku:VPSSRiMrodAGW572961o80?Gwρšeiokomunictrah(boeviků)O?74712o81?G爆keHɈCy`zzJ.V.Stalinovi konci 20.ety؂|鳡osobchv úmruhuů,ɱPف8vxsznýýkladxtůarxngelȩapxroz膙imyšlenek8mínRuskvůyH{Ȇ`Mměá8spolqstavoapr0skutideȔmu576093o82?Gtua0js0dnesalib!1parl(nhemok–dybyRiy0jpoh0ky,ٲIRsilvytytnohasetánkjekXáotp mahvat us؃dhru8jima. -pzn.kl?579807o83?G琅Ooms_SSR „Dialektikateizmus:věeslučitelnéodstaty“.

     <1ize="4">[ailepos=0000580070ok←184Na ?Gۄ=-14O2"> OomizrácePSSR „Ktkýursp,Mrtváoda׉ 1768o85?G V řeštitejli`ykonání8ltuůd@ve8nosležíruševýHvbyalsotůDžSNylutn0proQorsychotrockaakoásjciáxagie,avé,Sjedenst(dkhpKosobvdnoucího a pnejbližšíchoupenců,druhřízڊ߂nHákladnpstijje`: čí eelegpmůžeýtAíPnЇt9؂`mvybu[očekáuúčahmavupotla b5mifySsktruvh-lo dob`mPckte co(ixlupafotbalhfaš`v؀zem Aleytoickȉcohouӄ0tvořimi:irɞběru YÇ9mahRakideprůpra.ehd70využiЗ?рvot(av-e8áraGti.Βoílil(ixdominPnydyžnaktwuChomplexRoҗӈ@ 򏒆sjezdXNSDAPJ@vitlerovsměmeckorimberkuol`vměoQb1,i`Xlizaér)ωϣzavhmXH@zformovalykol#84024o86?Gׁ纅Anekd,řč@neopatr뗸dmHuPtem9X70.xt://o774Vdar!8Sverdsp hodna`8ցrazȨ:ěka8bradПnIhus跨d ..hi/////-:1C8áš?!Խenin!HWWWGGoЃZPPpjelӤЗك(?WUPšššt!𜈃hzapsancel9ft(Gtnou)!1xP Atv0neH 2@stooooooo585985oo87oo?Goׁné,*kré12n3 8skuty* @vio`vozovranit,ž`dȹHkammůžPvoboroz zda⍠uostqpoatomtQbȂ8vzee.К|veolxžílíč `цblpanti@itizmuhedevšímyamochҾǒ8679g188?GNlikeolovoemístnékazujeásledující:rabovjsouemité,aozdíldnohých židů,ejichžředk –urkickp@rody,hazařialšísAskátnikakdysiijaliudaizmusako!vyzní.eětleohotoaktuezraelopouštanti,QbrZzuPh`táXvalestině.

     <1ize="4">[ailepos=0000588209ok←189Na ?Gۄ=-14O2"> AbylternativaylabHmas (hierarch y dřaze)hba,Pdisponova(širmIžstvaPnůtomuHpHdtxpojmneQrotěj verze_ggePokudůAvámeXhranihistor"zform0inologie녤kamkpakšechny či0J.V.Sthnkekomentn,ohlA8být`lhe8růmiid0vzájemq@učmpobevi` (ne)chápglobálXpcesu.Й(8`ȡљP88d_X`loutyozářů8druhX-YabezpečcHi@r;zh rm0 Ilhmt8ípociupodlo`RvatB sko(kromˎolamvce 1941včX/it,wuXehHInavzdory˅l;stacpAvoluYenyramidy;zěmiatHst(zzbdvcravoslavArkvebvot腨traXdAlůyatp.Њ`yda؁`H!vq IlXčísyápsamaۦsahí~IhláOOOOOOO589364oO90OO?GOMTڑAzříčinčnيڗq)ͼ Й` ýoRpěrodeho(rodnbol8vs8sB8zmýd_ύ91530o91?GNtpiza1anaXza _href="http://leva-net.webn.cz/ducts/o-sakrali-1-1-/pO8kX[oW598561o92'?G猍Aukáza(sؽȥtraa(h$panȫсX8`jadřtikneuovd-el0rizmus2cěhpcoP!0v únoru53achvilpoupenPfunkAí;ehkžaXPH넸ér`éU:)uȊ`buxá!tyl@lyk9acݺHob1vůlosvobndꙩhokolivPrazi8ôipߖWזWWWWWWWQ905ߖW193WW?GWWUK`akga+mnanɍY,ej1aktyorgani00SSRϊϊπϊϊφϊϊϊ99194ρυ?GϊρPrv1pokus0tlačeinnacqlovip20.tXčátkuruhslkyodouškou „bojerockizmem“rotovéodstatěbíhallčky.otlačovaktivitutrukturnmafiózYorganiz`néhonternacȁkutečnýchrxistů"traiPátu.

     <1ize="4">[ailepos=0000600935ok←195Na ?Gۄ=-14O2"> Definicociologickmíndavile.G.BelinsJ׉603326o96?GBoj8poklonkovánímápadubyl'&nařenřímoriiblBoktr8ě.akzm}weeálYjevaáv`unositeln lHpsychikyépe pizajišmíkůmǚstOIyoupesvěta0kladžidovۀdnáro0xmonopolu@hvu, qQipravetraditěcuЉcnHlcplizaHlidvůliluzižiehi8cpataludek`získrozkoš璯PvzniěhemípzKpohduuda dyvropy,kmno0důstojK"šstykysompotbɒ9tandardčá!obyvlCwwwwwww605688ow97ww?GwǁuNespvoHvLJLJǀLJLJǃLJLJLJ831o98ǁDž?GLJǁOo`izáVPSSRQOasHM hhψψπψψτψψ608489o99ρυ?GψρΚv–//PDialektikaHizmus:0sluč8yϊ12454o200?GAčkoliv!cplčet¥ed 20(t߈߈߀߈߈߄߈߈613892o01߁߅?G߈߁TeýoPz,ak|desetptPlulsobJ.V.Stalina׉׉׀׉׉ׅ׉׉61474202ׁׅ?G׉ׁՇKpombbu,`onflikt-bolševis@socsvedQzemi -ers-sthá isí“evoluce[ Tonamená žetalinhápal,sřipravHmextemodobnéhobsahuyeemuseložítystoup._O17667o06?G犗ezo9iLnocichtivýeuardci8inuitaílaolševismug618130o07?G犯dadůkazŠ_Xbylím8vétarostiudoucnp0neGGGGGGGGG620933oG08GG?GGGEPokud4spletlncharaktericeolotova,oěkolikPt8zději`a „astranick)kupi“sevěI,alenkQKaganovič8Ymknuvkim Šepilovp,púdaj( ni0chruščovs0kurzoy!inchorߝivota႙tě؂ iЁipodkyyala. ׌Omlimo؊xvzpomí@i琇ǐސpakԎtrockr1rodQ+y:C珄dasmarlSSR ŽuBaHpoikvةp/yozahv”P8tečsxevyšujíc؄ePform hu ateljkvxtyUeBaplizYjrozvHtbzevropypAmHtH0oni.OOOOOOOH1401oO09OO?GOǁ痝V@x1962ypuk8vovočerkashdo)nXkoje,Xvolanz0mpaȝonktmasXd@slea(bezpdۂracovtaxzávo섰mo.íHg%ppměstqožaitkianem[{thdobt{nacháze‚ědIq(el.ϤR5Xg (ačvPXdЄtehdy,mohlět)ϏV؝ončuPmojsk@AXalboulometů:ktioYe@r، +jeáx@nioigggggeA.ebeďyl enXoziseّo`.dyžzPr8astejio8co[eížeRpadmrtBa ..pamalHlp#Ł@ohrpnu91,cpbýt@sv (ndil᫡uzn. kl.____^C)v0st-йs) ӱ,mospořsX ylesaapůstuadukбaXb``b,olJ.V.kaχχχχϛ׽ц (nei9aynamispekXc(ɐ(zndnocujzdenzo9každéhoyo)zpr@ȅ\Дsymu_bp:pagebreak>[ Tytookusyolotovaikojanaspravedlniesoubyčejnéevoctví.?>[ Tj.talinetkalRtejnýmroblémemakoord,leaozdíldacelostátní úrovni:="1„Drtiváětšili řejeýtam,desou;ou1vedeni,ǀ`abyšechípadahodoviQaňyziodpodnhtarPi.rotolaveyvo`ajít9iteyYzasloužiHýš,tyhohtě.“o>od`1933hra[trockpů-innacrSSSRзmmOb1 čádT9zvPNaíztahuusku`yov@ypkrther8rojN.N.J(vleCIAi2p>[ Idyžětší částěchextůylaublikovánarůběhuetnovináa0asopisech,istorickákušenostikazuje, ženižnvydHjefektivnějmředkehIáxinformacXpotomkůmerozXz0;)V,íky(makol em:rvé,hyetatxyépechvajpoličpXovenSysy,hv2y,vlášeӊ`koncentraceém0významnéed9(šší,vnohaýQrchiveriodik.g><_W7007o25?G痝„Petrohradskdom“10.03.1992xčnku CIAyovazavraždittrodů“dAy (sd`arStaří9áte`:m8Jelitako0)k*taliXchliAl`DuHsHv1952.ohoimoiHpitvlivFglob8ti8čnouhžkou)stli!/ȕobdruvztaPk 74-muokkterzbýhohledKje`zdravkbživota_________X788o_26__?G__]Svaz 14, 15h16J.V.(k@97`Moskpava@stpmHg/o775TytȅKipilNR.Kosolapov⳨gorb@ov*8roj8určitaumal hlavredaka0oreorgu ÚVSSSKommun0.bsah14-8oldodatůčivSro úče`tX ologʝ(ahr≭,záklaȻvpXЅ ݜYocit)'И(lizoXR 87/63846227?Gg皕K.M.SimoZjedhmnejerud `jHnkultury;Epadsa)ešablQuvPAX.vkzxtěchRkXe(z sy`Xyenýtomabžx؁)jiu)áXse)Q@avdyPvyjádlnv؀upp(.ʭailuiBex8ɔq1yjektiIezek mC jakým)vub`emHěžupl0Xpd2,ezLudhPضYkra8B1:ep(eok,@erҦ`ak(Bě.7ooooo'ooo0640723oo28oo?GoomEpigrafier0Courtadaen8dgaMpOI.oPrykomplexo (b 995,r.@iginál83)G742691o29?G}PokudhybPcháp#obecЕ@`du0@p(uved褐eRӠZaprkXbanQsmyslmar9yblábo,(emPoqafragmen҂0nXB.Chazah߈Ǎidth="-14pt">Abychomohlikázatdekvátnostašehohápání „EkonomickýchroblémůocialismuSSR“ životuesmyslrozšířen2míně ontelektuálprimitivi.V.St8na,yjsmeuceniduto čáPknihyařadixapitoly 6.1h@7,svěéistoriiglobolkye 20.etí.

     [ailepos=0000646692ok←230Na ?Gۄ="> BěhemélaedgeneracpárodlestHěřompanegramoi,1pluhsrpu,jvyšší úrovHvzdělnXtěqprůAuzáklaXkročiltechnologiaipravovale2vmetxoȏǏ649707o31?G Jk 8čeno,xujeůh,vůrPří y,Ӌa?ebo`,ĊjenýyNěm?OOOOOOOO0655278oO32OO?GOOMKdyžnl(uhdcxvPdnoucxstranyosob⛛čtvrtUnikhpodstatyžȭj؈@tač᭠Hv`jterýuªjlož`ho!lkyary`{ů,@Pvšimppox,ear 1|Zeesam`@Jij0spas1Hqy`co8zSOI`trjeji+7Pokudhopčlo kz8obecx!@z2odepistitam duHiží,+m؂aՇza葳hxe8,znpjchápiZ0-`hskbщwwwwwwww656189ow33ww?GwuObezori@řaȖzhleduǀ0zbýroba1mrhěfor8potb K(ci"xkgggggggg`7111og34gg?GggeTa(frázepexplicitp adekXtטڣׂvztahuaȋ9mxnaz1 ršíKex odmí lmusoědu:ׇ׌߇߇V]pzd@K…fundamen@lodliš"0ؒȢvkyodp.ԆXvčáH(Is9zت:y00aro0avideltrurerhNPimulacmakroatd.ůvajJprincipuhii@Aq.Ђč$HɈkceOgg`(HPimplantarseotypp(čas)]iytologie)!sm0u8ugramuzhdatel\Wub. *ve`j)σ8y.œQen8*těXlidabezpeč ahrusyjoinxzl@yššíyi'''''%_Hitu8vnohƒZi ()o5QAlebsudpípháklakutajiteléápadníhovětaajišťujífektiv řízeQekonomikytabilprosperituPýchemí.“ <1ize="2">(MOST, č.25/1999, „Technokracieusvyzvdviutompetentn0oná2kádry).utorlánku.GilbobjeeditelemÂpralexXLckzgramůModernizaceh. /p>[ailepos=0000661347ok←235NaݎA?玉 Tj.鍀mi!ouýtejenidé,leN

     Tentoaktelkově(dectvíěch,dokutečnpracovali.V.St`nem0řeširůznorodétázky životaemě,kazují,ehruščovovsktvrzen(oom+„.|utilidsvn0ory0vyžadaprostpodříseehou...“ (ztajnéhovystoupCa 20.jezdu 1956)é.<[ailepos=0000676080ok←243Na ?Gۑϑϑ Alekudzpome0osorganizaciordotorsen,#niku0ylPte /////////677642o/44//?G//-Úvahyemohouýtdra,npɘ(nodnoznaPchápá"ojmůjejichazebmezebou, Kžákladeed`ú.efinty1Hto, čemuL.D.Jarošenk(r685998o45?G/existuitPmožn:sXiHch2,OZiaíl@vátstataxbluȃxuyříeedvyjeve8ŽRdůsledh؎ci`XvvisliauhIbrazQ70 navzdɕԃ8vůmdpo(dP`jektivmI!Lggggggggg686415og46gg?GggeV`b22vSSRpsojenȡRuhv@(:>nhzy(stranbčanHi`hkxdoprze(nepdomxXaneuIci,@ormmyšlyugo_/ulo/wDisidenXprq druhu)izkeracȆoburžoHHIé׉Xvezmí0í zreviaěry7נ׀׈/ψננ68827נ247ׁׅ?G'g6všakusmi konspirologiej0@lichOωOOOOOOOH90553oO48OO?GOOMPokud `us8spěšnýhlaApoublikaPpráce.A.Bogdanovasaalgoritmi8noosféZemělémR3marx"߅nějakȁȂššvHi 20.PolehihrieǀkaH8ǐǐǀǐǐnjǐǐ691207o49ǁDž?Gǐǁzdrojttp://1.cellimm.bio.msu.ru/people/cetum/b.html915ize="4">←250 p> Autoreferátuávádkazyatnkyublikace „Tektologie“oku 1922.O>«Nnutno8příkladmezovatíleedmědeckҋzkuetimipžadavky.t`ulujekunostcho`života,etně_tgnezdarů.jtoedylemIrozvoXspoleča ptkkolmhdmínkám.ւ (nuЂ!)sXxistžádHjujpravidla!»«Msy~ysoaal80prq0ʄhstup.T`ٔ9,oimokunstyšlzPUXa údajeogȹϹi:7wwwwwqNahe (hpkexthoerarchiici)ůžȓ ump,kérPjlischop,Z`nxp8no8[chápatpȃPHebujeGGG(. 148).> —ikdicna8tlxкHvvljztilájmyѐ0celAyaan`@xjeslucheĊ!oY裘;tȎkPhy0ZpahXqلT?τmhh9󚸞׋g`Čjsbi?€9tp,ȇ(salogdaPFgii:dyσvkne88__\akýysPm (orgzace)nhtXťcepb@lasz.akۼl0am em.t>Vznikla<1_Xrčitál9rníkupina,terpraktickyzurpovalaajetekbrovskéemě.».  /p>[ailepos=0000702329ok←253Naݎ__A?W磣Spoléháma,Xvobodomil1int(g (pokuděkdo*čtentext)nedp 8,omXlímRemnihby0ettԇoowwtAleYapohledh rmin"pa(iqmysl8hpasinLutormA.A.BogdanoXedstavuPhdž8u>Aobecci Žax(vou

     Jednímkazatelů/ároXojeloakamžiku8ončl.ehdyetanejsiljšíavětacQypave@4,vozmez 3,5hku`hv programbyojvtفšiřhakapacitnutnýchdvích,Xvykle`rdorvajdesítlet}VledPěpis`ho6Taharakteruxjiúča2@ cevýrobOtyospřs)؃ZvzrlPcožodlišuRalA(bojuXcjsn.ihmilovce]jirázpřielPvmalnevpáهhztahu8pHtuhyvY (500is.150excHělorusy 28.)wpmbp:pagebreakooha_X4">[aile=0000710511ok←257Na ?G۔ Nákla "1end-LeadaȐI 1941!m5 46arolar@(13%2eY@dajؔwaHne50%xportu)( lSSRrpad`98Velkso!sYencopedi3.y,. 14.Htr. 292).pivvrdiȏhandah0.uЂpvekojen8niQ}vlP+yvalirmer`tankaadel,XtřebaPponatIyautatud0kerěgmentkdنY,kudxzhodw,`kZdtoáhu,`žazěžom.Ϝ2594o58?GDPnzrovinim9dozxXt, žedza0lPii3prudp؂0sekt@'yheїXytvo/yh(jepyz.onkBri@ni`0rodnřadG99@?G琍Ps*itȾwčinnpoj,l0Q`inciphk lumphluph0`lXzkmSQHtohovysxolog (ecYhosmos zkumtd.)sbezoެٰivotaschophф(dubovPmpȄm719356o60?GrɰHPsH.ForddjsmeCdz⡲o ch_________X999o_61__?G__]AvšpiZdejjako䘡isk.prUHecL)rg!urhX8ec –ح iںahuú@(ografX ěȚCku.,tهK@ktursformal _cracʶYaktiv)tvůrčítybyva!obla9play`naMen XjednoGOOMMístoosuzováníest řešeytěchtoroblémůápadekonomičthanalytikHujemaumě0dporyastnanostibyvatelřixist!c8strukturorganizaciýně-spotbhoystpuspravedlň%zkracživot3kPaultódy.Єtomamiznáva,eeožnnavrhnout vyxitedn`kyQ,rg"coptimála󄯊20-30 e,HzPětl8@kojxpxpoich.leakyek0apitalizzastavila,zrlaneg,rimitd8lzeopuPt.

     Vouladu8mtedy!a$u?8ׁpolečenskýchptah–j.avo-“erh -ozviprůmyslbavy (z8časukdm!`at)řídoihidej(x؅iusnižaGtbylogadrděGGGGGEJpxtaHgie(íz*U9vuPyjáhe.V.SyȁX„EcK]e`sociPsvSSR .terá󄞃В8lepší?heQp,!tvonP můsHHschoppbiosférZeVesmírtvoHnor5@nȍ[pПodd PszqojjZڄYva -ЄHdrojH okvon@yvůlyOOeA)8šyk kȳ Ѐ`Ƞbo!padhWtiBaenjrazi(mbp:pagebreaka4">[aihos=0000720710ok←262Na ?G۝ Tak!o0z8ohʕlodtaxhxة9(PoloaetailS`[cesjH v-ѓ4m/v u腪iz-߉牯Pokud 0letomez1xs؅*Ѕjeonako úplat؇kpX=úřed`muž ajiš Ɉjhxavrhurč0qok iɋ`Rus@(G.H.Pvk).Бi`stmrY,(`viن8vámci)ӂoob)aku#pvrch2\ tmůžznikjem,RhSpl@ovrincipuymakroEap`laicl9epsal;JpíšXdЩjyP(pisuruhx˷!(slÔПyysAv"k@t+dč39Xin?OOOOOLN{?:h(o?l遨ۑ̀nohvjaureNobexyeny` StigЄi (vizНloha 2)>[ Byloyloupédmítathyaneužitíoci,leyělymezenýxarakter,ůsledku čehožoprvvistoriioučasnglobáln civilizaceolševickstátezkrachoval.ߌ߀߈14177o64?GKdyje řečrovnáAki8produkce,akaphjenždysepotbxm`tandarpkonkrét:vrstvylnosti׌644o65?GJ`oakokudqLvámxkutPtdoby, vm0acujícYětšina8pomva ýpmýoppsyxtrockȘbchiků (chruščovcxa „demo8tizorů“)ؐdXvitelhin@igenjhdneíkáXyt8uhodnotyaspirnaQRtuaXchPvšnějilid0bezékXv účatoocesutů-abst cionXodiaxXG726909o66?G疍Den:elosvazonovzde faciskrg ÚVKS(b)AzdějiKSSSg728688o67?G牭Tránhlingvݓ؞ayslí[oiblém@tendh@R,zaJ.V.St0nladuky729816o68?Gehnazý9buržoaz" 8Hwwwwww/www73(2ow69ww?GwwuN jaobelhhat:b8oooctuvítězil``k1dRSDRPpuYyla(rcieXáԂ!:eninsQobDopisjezduz@ر(hoůrazuqčhyyXkuci@,jQ{HcXho L@mu vyššíQrste矐uzurpCojadřoxtii88!AveškhuiYjejiliz؄:souvaџoízXAspecihs,tebýts!inaPt ykůr*heda (ačxщdm0ylládnuzdhkžpnepla, žet8jeXpírRjiQʾniheovnoҕsnúA@hierarc8 EЍjDoripMyBosobhȆ8xaHhHdoudoucnagoomPodbynoh0qářůpmédissvoplučx)blahXm p`odpd(metЎ𒰊Budqatoč1)aál9neb omxzneužavoПIsled0neodborۇ(0eche̔0s,˚rnebezpe druhmu:ȳmu8náyrokratizmuseformální.

     <1ize="4">[ailepos=0000732061ok←270Na ?Gۄ=-14O2"> Protožeem životěavo-“elitarismuheafierganizujíoierarc8,akřiHnováhiblickéhktrínyadpolečnostiyricnevyhnuteln`vpadáXYšezeydů, čímžloužíkonцsledku „světmuákulisí“낀kodlast hároda,epotenciuozvojeg383o71?G瑭Akudorovmeeninskouefinicetřídy ehdyloas@,pe/SSSRst+0–ovykosťovaů:0razitou,ntikomuni@ဢso߈>KromtohoLaYulldek8ɉEi??9tay@ȓ`s8o(m74jqBemo jm,š edŘeStrevoluceQnatoli:edči80spravedly[odppdaXfragmentyvxst-staliknedalysypstrvýuky؛l@0ver.Дb@kměk0obrilFa@vmiؑQXuؗ@lna(lIrychlet@anebohhlásitYku«…*kladu˖iy (paž, 1871)arxkázalra0H׍ýt úředP0unkcio)ty,mejzadurčjejichl průr1Ӗ`ap(EvilIrakýopaP1hlpl)kterbo9achHizH`ortړpzbab,abs8ůxnvhodvjJ...P[`ilepos=0000732748ok←272Na ?Gێ  sIti 20-30.etyhěk1:CyslmonpuJ.V.Stnvládat:ocepzpůilhoPukonAotevRsedemyLmafiózd2y<pshotrockizmu.leeonci 40.etetaloamořekážkoualšímuývojiSSR.

     <1ize="4">[ailepos=0000733541ok←273Na ?Gۄ=-14O2"> Řečeníijet`doIzbroje špatněypktovanéechniky,ዀodávchériov0dukce,@odpdajíc@ndardůmbjednmckapožadavk8_734217o74?G猥Byrokratyl říz*„živothhoyklu“.ůzurčkrytýchqqíčinPakyš(ná+ogenxvelHialRkatastrof:dBvcBtelevizo fy Černobylu0ponorKursk7735582o75?G}StávXm Yimpol0enskroze,Ckláeptuálmoc (zdost)yPjhlidampypodgЁiépi.e ayrani8ěčtak1mxvolW736965o76?G玝J.V.SPwxdozal, žekroepomikaCuůžedr(𫩂cte systemvidxrsniž :yzrup dělyhВТ1947každoroč1alyvemžYvstt`iaP3b.XlaH.Forda,terAlitikuGGGnhroú0P ciruƃ`otorsYiJSxl؇ah1A-supernu.HledystllahXaj(těikumk pzmН9sToӕovisvěHzákulisí“(jejiosk`burPagjimrm@aXda-nemohonout.ruhౠasoučasruUopozicJbuďloupnebemXodvahh!žadavekAťih??_!/'43446o77?G_Chčo0-hž@hVýrob stI8sBفAzbr,i8rzaral axonfu;8byrokrzaȓy(ka"a귫Gospnů#vayrepublik:uX)uHprincip0etod`reguQҫdobr8myšlenbsurdna瀇玟747502o78?Gedivjem#zaWrnozn.l߈߈߀߈߈߄߈߈759985o79߁߅?G߈߁ݭ 0tý1jakpi!`c0PiciO,nmem,eospe(سjsrítoAlaRoaȘv@Qtlaatht="10pt"idth="a>[ Seznamruhůbožílužeb.>xiomatipgě(vizdbočkx@a2)HzˑpriXoliienduh酱c`liza(6),y9zeDzuץХmu[il@s=0000789115ok←283Na ?GۑWWW Sjimk.@lubažpenjejichžektrummAmamůželdtPmas"oriqva8AobQalz9tؚ(t0+ߍߍ߀ߍߍ߉ߍߍ79959ߍ284߁߅?Gߍ߁ݍily8í euəȱأhdruhɁ(kyrinتhpoxalHcéřbyitleralka0raverylodÑxcntihRovɫ Hv Řecku,at(`kvedly˃yXsavɅlipcobȑ0ecQenoԇonzulylrologem.ʥnalsobníhostrologaitleraíkypolečnéřívějšíráci,terýnale`systém,rčil, žeoviudenooporučenřipravovatedravýsadkujenců Řecku.dyžomložilihurchill,az؀Zqěvtáličkoliven0u07alapXceyloděR

     PoyvtlantickcpnHxvenartvoBuniformHbritsxPdůstojka zavazadlemlnýmachkumentů.yotvrz)yikutPeujek(`řeyedrnacis0NěmaošeꑀázeP„hl2ím“ kura-ro(neúspěšzxtraAngličanů,káozdtaHreg.֏h}s1o2je`vcestě,(+tHbokrvito8.ls'odehxlosobzemhikoncábo..חחחחחTak,ri0ouooQ!lasikvruvštslebmbp:pagebreaka4">[ailepos=0000801576ok←285Na ?GۉsusmallG@1">7//j7rHحsvrběruXachБ0jimpsu3byáspohi odpono9zaext@mismusapod.meӦqivzvelkjazyod..ďaS(naecʆ *8cthŽIDJnaá.МdȇXststšiӁhhoiXneoblIv z 0tšireedic_HYÉ áuc SSSRhe0pdrůz+(ropůvoduichnitaigeys!Ž(2ema)PIonajicetnU=vůb@žád2neA./o7Ji( hAo,vp{ڍ46؋ěȌ/,ztahuiůmjxتzXtiovrPzmu;0Rusȧp׍ذomnHϊҜ81359286?Gǁ Ford͙ rs7y6141o87?G}Zkratka:nformationƕ`hQosvobodit_817247o88?G爥Jrozsamot8idsk@Pae(Iu8obt ׉W׉׉ׇׅo׉׉683o89ׁׅ?G׉ׁAlhíťojekta et0xpouzačátek:0ákla8tejPprinciuýve8ieI,0ě-uqíoliA.dp(1v čin񄷄virtu9h tur,ožebí0í) hla mpué0knihyo81886'290</font>

      Těmi,teřísouamiobě tvůrčíholediskaeplodn`aytvářežáchroduktůmělecké,ěd\jekčně-konstruqniiné činnostie)odílejí.[ails=0000820474ok←291Na ?GggeČtát dumyFa؋iqzjRuyzápazcepci „autorskQ“PávCs niPvisch,eštjem!tilidovýmxm jvyjCHmoXlmyšlenk zdnotyěP`Siteladismu;ruh17821170o92?G}JeonalšíakrokvuisystéskupinformakladlichRskorporativ mafiPQtrol!j !Ӌ822228o93?GVeqteHbyl sotLdobá*úpravx oblaoto,byýxytkyulturyyo0jsnějistupempmohlznvat. Žeitomraciebzvl`Z茈t-stali otlačp8o׀ceižm`vztah ako(xle2axQPuplatňO832516o94?G甖 rozhovoruskytnulaisqn񉃬1erد(mož1dedatyinnetu(iglitzr ,*edvMMFa)ndarmínXšny111ⶀ.džh mbvyso)8Piژqbezu:8 tnoadepsatМXodukvni./gemxgn="ceَώ5xb>TabofÀЁ0s17007319>P1mluP5GGGGG911281>1.lobzacestek 8OOOOOJ7675>2.enFordXindustrivSSR`/////)25450>3.arxismus „dy“ 1W34015>4.gitaza?ڼaplnebosoc? 1946Humanživoqhlov؃?????< 878čzáruk(kázy? 27R6970>OdboУoda1:yvaychy4p߃߃߃߃010452߃߃2:xio`i(čas9ekonomicdy 504888–20íchbolHv8merih5oσσσσ9384LJLJ3bjekti#a@su90 4؄ 4:ravně-et;sKburžoazevu 661260`Eu:IЈhblahQacu`c70pt"idth="-14pt">Odbočenídématu 5.ezprostředněroduktivYpráceMpomocná; řídíc/azda 87

     4.PlánovanéospodářstvXbolševiků –socialis 13{78847:Ѝ-stPnskýSSRylnti' tátPWWWWQ35@1>Důsledkyfordizmu“akomerhokusuvsmuse 20.xolet17293>6.mysֈ9u 193oooool54h1.onkrétnýznam8terminologАklíčháp`hchy?????<42176182.ϋzaevolur178 354863.oursQsvětzákuí“:n8samatazemi 214638194epřipraveRusku8jejo229σσσσσ76ЃȗSyreު6ek@0iarx 236x52895ywqso٠ߌdruhفvБí. 26O 6786.7branaudoucQidmm28σσσσσ64 8dkaz.V.S"-eneraZ 32oZnouteo73938YPsatteys 33ςςςς728Vyšitbly 35gׂׂׂׂ8066>7xerspektivyh4ׂׂׂׂ49H0ílo4OOOON60>pBiblAoktríHzd+tPov glob`měřítЄOOOOOL25842>Rozhovor JosephemŶtiglit 41/////*3 >998>5663>w931>_637699>77484>_8143>413>109701>114001/5ѓ710q?210G8X1Ombp:pagebreak/a> NMINDX1TAGX 301IDXTINDX100901X102 <߽03FB04 ߟ05 €0607' 080Qр09#0A$)Ӏ0BM0C k 0D v?0E 6c0F/10Is11<*12g13gw 14_k 15J] 16'f 17 18 $0 19"TA ۀ1A'{ 1B)o 1C+k1D0l#1E1Ҁ1F1#2023=212q퀀222t؀232{ڀ243܀253ހ2632732832932A3 2B3 2C3"2D3&2E3*2F323039 BIDXT(4AN[hu &2=JVamy 1Předmluva 51. Globalizace jako prostředek globalizace 82. Henry Ford a industrializace v SSSR 113. Marxismus o „fordismu“ 154. Agitace za co? Za kapitalismus nebo za socialismus? 194.1. Humanismus v životě a ve slovech 194.2. V čem je záruka zkázy? 27Odbočení od tématu 1: O systémově závažných chybách 44Odbočení od tématu 2: Axiomatika současné ekonomické vědy 504.3. Fordismus – první příchod bolševismu do Ameriky 55Odbočení od tématu 3: Objektivní práva a subjektivní zákony 57Odbočení od tématu 4: Mravně-etické důsledky proburžoazních reforem v Rusku 684.4. Etika bolševismu: svědomitá práce na blaho pracujících 77Odbočení od tématu 5. Bezprostředně produktivní práce a práce pomocná; řídící práce a mzda 87Odbočení od tématu 6: politická ekonomie industriální civilizace 1054.5. Plánované hospodářství bolševiků – hospodářství socialistické 135Odbočení od tématu 7: Post-stalinský SSSR byl antisocialistický stát 1375. Důsledky „fordizmu“ jako amerického pokusu o bolševismus ve 20. století 1726. Smysl a důsledky stalinského bolševismu 1936.1. Konkrétnost významů terminologie – klíč k chápání epochy 1936.2. O pozadí revoluce roku 1917 2086.3. Nový kurs „světového zákulisí“: socialismus v jedné samostatné zemi 2146.4. Nepřipravenost Rusku k socialismu a její důsledky 2296.5. „Socialistický realismus“ jako prostředek překonání moci marxismu 2366.6. „Světové zákulisí“ a sovětský bolševismus v druhé světové válce 20. století. 2646.7 Obrana budoucnosti před “světovým zákulisím“ 2846.8. Odkaz J.V.Stalina budoucím generacím bolševiků 3236.8.1. Zřeknout se marxismu 3236.8.2. Překonat ateizmus 3396.8.3. Vyřešit problémy 3557. Perspektivy bolševismu 405Přílohy 4081. Biblická doktrína zavedení otrokářství v globálním měřítku 4082. Rozhovor s Josephem E. Stiglitzem 4182345678910111213141516JFIF``C   +X [!1A"Qa2q#B R$34b%CcrDUs&5ETd'7FSt?1f3c1f3c1|ec/c/3Vp{WƯljXXvjƵQQQ_3Wj_?_?ጿlnݱ팿lkW<$΃GYpƾ1)D#ͨe8ʿ9\kGeOEʏӧƏCte_3K(!?x'PlkDOB\,gkt)OtPΨJcc6nt*\802=i~l0j]QH/KQuc5Q=F3PCc5Qk_Q5Q=G=F7e_|fj?7cDOO?#.n(ȱH4x{-acEpc)w׆oB0>0ܜ+I|`~ Ȥ6OD@.6>7KEaiy #˔Q( a\)i#QlT,=֍HO+֨ZA1 !;&GMӽb`i8K%y6?nJ<doe͗a-}p~àu{z%Ȩ 7Ri|!!>l.B}bQ +žBIpVX[wᗃi\/fQ͆ڻ0c -\ H#.(zD#ҟ9_KpY-g vKK~Uڽ9pu<(9xm=UySk ޠ@N'Ho@ ??}<E\XY#\\F0Mϖ-;̜_ T|E% #Ϗz>#-c9G:yQیͭsT}Ig,xÈ. ?g?g~j xvngĤ?*6?p8NjG'{4|0xO1T_@x2 \cj*.>GZWJqv|F*7aeYs]#wk{|wo{pl-#g W6c5 :yP1Uvz cy[4MT 5f,i=_]5k-&5^c1Hv?< SYVF&S}5?Nj« mCK(oLSRtTNr/"jl+'I6׮1x3r+kěW35cz%R¿ї|sC~xCq^g,A*Z~80OUQ*;p7'լQ8gf_KuaPq[/W#o㜆[Km kܸ0guҿ>o) (f,jc0O- <]62Mcldo Xjm5ߧ`'+ ; յ `TԦ$ mr̤oę2Ce At UHⰭs)BUv3N AӰ njH[R}nT H,!0ce;cӧoRitѣ-mN,΁nI7|;fn#?\:&>2j{^Oo'0#3)>bza2Mɳy߮>Jkk+(ae;_i" y ˫X*Ekhܤ徟p=CXdyG܏'NP~@c'-B`zL .q%PFM_jt(-h!~9PUPn Yָ6jHWce(ck,O$B27$4íM bBwzo qEf}Gc`sptLm5F ab[a(.,wzOƨ E0#+!NxyM.׶0*u3¤f|*XHqH>%M; p,H7ƙ1섀 m|4#I`~Y,C-{cOHC+w t. (l.cmrYM7_ Dzm1eGq[lHp29{\—1l:>{DV'p 5bb$6b 8TB&*F4v܅ m1]tȷ_KWbtE-|7"^E^* j:]MԲHc UyY!aUӳ2ȃBVM_ PJus"B,`7'|JFec TaoFcOU Sի6ts-B*7B: X䙼`F:OS[s# $3}I trl;~xqinZYaNcY$F#L6UB:Ÿ! o'FSMKiSǿQEFʄ8*0Vѓk-p6?K{a<IHae:n6'2)% mfָa?tTnĭ7ym}Ԓ V pqU%Jn|(; 5] ⌱Wu IpS`+'i]4@~]p=;ىB-zWPʮPmuI$JX#:oSbܖ3X1I @ԕ2Eᥙ&8u7ߵ\/ȑ1br&-{tt,K`J齯|6J_rM8k300:A=a/ua@֌H{`ta}M&F>x$a P'Qݭ ^0Gs텤Mev#t=0%T,J][5;:F 6e c[0EvUPYVNIޅdujFϷ_ T^A$o\ixp#s`\z[K~xbf IS`;\*@_7ی-)WRI=:T{[ofߏVInR c%zLv?01EV!坏aB-k=R X!R6,n >E-mfX>V {l3RDLͦ-wz7\@˧@6Alφ(yI]ŸgcN]d[^os~ qhI 0ZyW}uŮw8EkܔLS%k9Q]RIk^?A=Ki'm>߮%)y%?q1 O!$vSv/%mlq Eb,HοV; #s{vòmXؑ0.sMnmPb<=;*>9PDn\q0sm6$:d ـmʇ.km0፤5wg6 <{ȯF&TW? S6% 7W rH^-+Ӓ鱽],fҖT۠Ji\/qkﰾ#ڎIB8䉢kAvesȱȭQ [[JESnHR@V_.a&b.nvksTX Hذ+c{EㆡyU 0zYM\i6asuā0Ǩ٭}UE Gb~|=QFZ#OJuJu 2Ip+_"icX+^\֑,ov viF6DZcA ݶÒoEm7SLaһ/\o 0%w6N XefR/q Љ,A{ξhV@<@;Q|nFpm76Dep &uݰM$|mF䮓l?)J!Ruw06^Lf0]MUf*OsgqwvLj[&Tz;^x j7=xė _l2.c lA;=IݵuiS@ekw'00H(.Ħ=/sA#+ئaq~鄥jW ,9\;ږP.ufW`dܒ=N\rbuXAkeͼq7k9dFfB_I[[l`D` Ϸf4.j% :#7܋m>y"crv޸>(f lѭC!m|L;̐0/R?1#^6*@{ b ;半f+n:Ob2uG{|bTc.I,Hqî̌ 入vMP;K{郥QMZ$rin NJ5"[Aro11@K lFLh"Q@/|7$,=R)c Jrd*ܴ\s `c^ce]c^î SlN|)H-@u5́|ʍZ8`emwtn2* . *Yg \ymnQS؝k_C$\ U1P\CLb5yl `TvgXm nޭ^E!it`7kž `ď1lk`6%WצƄlB5w Of`Bl< X ^ 2ɠ)uamLQ, 96 @.EvXMi)'PN"gkr p{5:58bX7en Vh̓\Znw,Bt#R ׾G@}"{Ykm{ 0u`X` o 0 *u ~ۄKbMߗ&i|:c 0K 6R:nUrf˳\l/|7[Fw3䝼aѥ o1PE2nGl",I y%r@vL%TBzֽ_|* ŢuiHԠD@+9G*K7zIR"Z@:wqjPȲ9ֺbjjKd%Qc#I ~ %$ڤp@Pַa#00mÑ;GVH[eSխlp,s@C3cI;[o0/0~b6`luzTS$)Fvl54m4bG{-n:z #Q_qY[=Ud?,|Oħ8fJA rӒH`dbn'}Aܜ1(UbT ^HyA`Htcv}O&].Yjc zmckka靣^ͽ϶4U&u} 6Kǿjna2`K.k_{#j{oah\걾f7U@0؃b-pMR7X[zc|F!ZrO`Ͼ6(*].6_`pP .\Q\onLRF xB0 #S#ëE7&̑Ckv1 5CmFIe lFzr'Nz`Bu%;cSTt)ŋ{1kM lඞv߷P-2S!e p޷%܍mk( iس#K7NTQiٖloߧ 2#( eޝp@Diզ˩l3/0*/s}maYibU+p@ku|E*e/"NTt~툶(U]: 7ߧo\5,`śM_okXI/sm- O.PU,6lQ(A"36?<"MsyoU- ;z?.T+6_#,ŏRI0)I]@Q}nA덐Θ=pR@F7^=D9]7ܟ8*yre ܃qc1 _P1ƚ)@T?-}FNEHVu kvHUܻ G~~ȡ!&)iCIӧQ7鉊 wsoϾ%~ϲ[|CcAO)~z9U:m)wңۿ]sܰ$l~gy`UH"7rNmRRy*7;0)0|1)aj Fd_{nan<:bY67|md (IF޸qcqp\l5"np4kXQ P}jfi -! 9R~@,ŷίG{ráQAoJ҈(wćRe5mfkwKHN_!_czC)$Yu11Dak dw)o7(1Sξ5>l@`7.:A 2=B:^@ăq,d{^c#f\I ϢB"ym; +6@.Gk3Fﺱ[R"poójm7߷ʶxP7|Wh-.zzchErGo7Ȟ)K9BX#B0KHjkČ5S+rDzvnBk1lj^uSkMidxB6 ԼIo/ro9Q$`ITE%8є )\V*r}H?olFfV q{NVR(UFA͵7aU5|AE%0NFRȍ `5ر0>-IQo^ ER AY+/N?4xffЌlHtGp_5JM " X5Ik42 ;<*^d2h0a.l$6u ڷ1UyUA@19::ε+sn޿$^ʒmoRÅ&X_,G_8YAmmPgi1mq|Ag?a9\I&[/ˡŋ79}8㼺kVF*O j%l,3?n}q3G} mZ*j~#QO1Tksxa +}i 9"&^ی1[iCP,Ac|97VMC,j? <[391.YbqT3?PmG~;%iU Ue*dUNZJtc -'!plK FP/o`qpS;"ǝp@m&7;{_ P4)y \~ƜŐ'W*)MA-b:5QGFXsk q" -]+›`jynAem׶#t6\, ۾5 s2`vG6z,.UD`岆c{,)U,jyDsGM$"-=pʥ%grouLDءu{RZB >޻-_J_Hm@CE-cMPgx4!Ko`AHn1 FϮA1Ć-I-46gR1>Uc~p* 4cN:te5aܒ -qW yHO$"Mʡ>wMNX@} "mHdu~WƩ -)ЭbGqnݺ8y&(Ue,ap ~[BBM;>56/<*\2XA! ?Fiu-roKh \ *ѱ]mQ[a3$km%KF#m΁okc|k?#i\%?iEV0qKơU5. Կ` Q/ۮ+ [=e1yMM%Su^~$a߮daca X*@\m,؁q|8"a PEg#v[%n׵c1`RZq$"EE}]LԳ t6e6O\^0[ۿ^I#6M(r*͸*$hі3U3#y,b )Ԑ6jJ[1$},1y޴G1G9KZL% @ImEnæ`HaoލJ /rEߧ/8I(,Um}exZ'-[ 1:H*- Ϋ禳PA\/R4oc4yY^I&PX=v=kqmT!!xU2Ќ sGe\Iz`h$1TRUbʠy[yᤂYO0UUySI},E-+vSn24Jzpύ,haHnQ**Ĺ&P@>YJDe$kzھ'zZry@Fưe #!+ssq)#Hc$ :[CloOFEVHeew|E70ES9SXibo2f69mj?Q/?;+ijr! }ޠ8p|W*ǘ|\5qPF3,PZ: ocuи}`\Xm[F*5[CZX˞b,Δ=N[5sI[[qs}a8̎Rb,`?LIY$+i *7l{oL! ؖ%&"7T@\))B.crT}0:CRRpo`YC*Eqϯ^b,| "KP^Ć{m_V pmxpۿKD<ш;_ BKDŭzEGuFĢl!aIB*vMOSEѮo,yLTm]>%XmkA^/|H)om 3#m1# *3i6nLb%otէk>@iw酼hQ򑰿3f2,="Ď6@i>XPK#Bb:v\<#YPu[oq<(Y^b{鍰Q.6&j}w;78i)d`3Z`!xRJf.avұmUIWơՅNGEڲ)U-@H"1|) jFð$nL~"HP I4mAX̨ˠa#<+U fo\c¤,yI:/6MO$K6pm7ybgDHKq>4N+,oY>1Yf.>h RCq 7plG^JD:]G,H)ebȤosn'^kltq?zԌ*=q"8`<9 ާ-j*w E~^TMJܦiH@ZFBcd,@VmR}T@O<ac8Yb`v7}[rr&ֹ{,X272SZU t _a*5PMLL#<=%l>J֐E=&9jloLㆪo$vn}7]:%,S:jJ$i"@76#z i"ݷ}AmJEơ*$#Y\h&OC!Yc \pNp C&^R`FXk Yo( uw sk #Sm,s^6aIY$;hbd8 #8N';*"!RTսj*v Ǯ4{ aiޚCx :iu o-bHDb 03,`-^!Pd-rmsp G\/"%#`,G qM(BZmA͎?U2J´1(X_OO21kO*O\aIrMka2(Y v7dE/arI=qwX)<0IƮPMKa7J%0 lw5|\jD"Uj~ v6>lDU$ҨIߧL9/DZ&Xћ=cGTr0҅UH6$ :̪TPXZyXI"@:Po|9IM,P+F bHH7xe[촁I_H*;JH+SJ _? *eEYCRj_$~s"8[p~[wǟwSA1A׷ošBײ iG29d,T|m4FGXD vBH^``TXN郪,"uݬAޞrJi=ELӔIL!Yf}vb>R, k.i#",?|&ib4lDnI' ,C.#km1S5y0Р./P#U˥\|[] Ur["xua N_fI#t>UkYQԆ.MJѤNu'qH~n-ke/|JoK~ר1:n-nC$`6ᇣ`,e{}0)Eb<;uV!BYliֽv;`aڍ6[,t.SR5 5_|=v%C)R}]-q}w76Zoz]ve,GRkaP=. OL=3G^tA7RY؋l{bSqj%8&[&p=}qS<͝驪Y_pIxg|UY4F%ݶUj-̟56np\aCTrb:߶#c@ ~큟Q PB1sn9[^#DIq̛nxdqlqT 4`rH;oTO-1H'1SAWCW*(ZIOݏ7',Tͪ72Y{m^2JصP ?t׋Q*]?]`9x)pv?*Bw^T5 .?%dԅ"Lh1Bn箓ÐqLE,^kqkZگSN3|#9yG$ nߍ4y@]E fXT3ߖ <2 !:_s:z-T? xj =j=o(&HUIb/19OĜae[Z4rG lj0Ŝ:2}?lԜU:xlz~@Ak7NЌn8`cl뿯;aHȱ8ZvEISnstWx&jS`vo$(1A&{wPGO}ëQ$l#&:w.K3LtR1렀q~ TI`ē2R^'*CP ;@TؘZp_ L,`c`_[VgT# /|o}v7Sl"B8mGN] gSؓk;w/aH˛!h jmZ_87f_)Aw9u;4j ˾ \čItvEfe->fGTUݏ|61N;| EǩIPH1V*;*Sܒ: "1r$ʽIo\(NTt NUI^-ĭqE-!fpqT|&zfk d"\I.mEvYCNL.@Rݮ/Njx6J d/Q >xAWb߻ }.E ȣcVR#b}1_yc]xja # kH ֳ&}":i)cIQB]T"U |Wsq΍ IצÙ}54˛}-C+ZHE1`./sX*ȐC"㑌MP"a;vRDԠ;퍲E 51 ,}3 x卵~ր]zS4w-/|u K);Ln]P?`nR@GS1U.F![_l&-DnGAޘy2!} ">Ze8Ro]$X : 2u <ăٮ/uA+j1L&,E'n <3#[FDw"i &\CqGCldAA߮Η/˫jhe~+SuTY LByۯ^HƲ}Z$;+{܌FY ItQSnsI˒cb?[,T-T-}V*죹;qW&*xM=>ZFo+6 LnHJQ$PKi'UpS+FpϤ۾'q>xaůHԁi'%BNmq7]w8$]zc̣5GWF F.-_劝w @f,C,~WjzkfTR^ A ZR,A2TR:Y[]'[a2P~鎁C5̈5(o%ETDðntՊ'ں6ŷ+@FpJYmakuMEüT̔1n&fK,B_lPjِ_Ku$ D4U@,j@G2t83!GĎ=b./Ћ|U+f%p:X t9dn]n}|JeH4nq}` _񙊨"dJJTj$}a[ġu [2nSH?Scu`7zqH끤Ko_\i$9='MRZ 9WEoIšIx{sp*(\|J?@1\h䧎_xN5Zk٘=r}MArO\ u ݷ_内^,6GtkV$qE(MLc`qTE@0:>R-\P6n>>tˢsצ凚3¢IU[m;0ͬU͈⦁ qy];i%&ʖL13TyFVCׯe=/뱶تWQM}=qu8JOHUIN;7x=%ZEWV$-}=SӯluJf9`\dyU%,+C]ao+hE% J#m|au|=Tkc^@=ᡖZuTQ o6q䔭DԇtdH,y:Y^-%yoГolY4T1xԓCynz/\/ kPy}C?,jH>l[ 9pdOA+ Ac ? pTNj(_R,PttYef%j3zi){7Mju&6SÙV*F*5:ʾy56z|T3M#QHAc++sn %%"W9^nkYܡRnN{뫳ZVB]έ^|X\)I"xw.H6=1bVit-t Ry0v -|Hݚ8JtB?} ?9a W 2 ^rp2J-7`lO@Niwn#61Õ/&DBt!|EMTQ燖cQy+o ^Ya.׽s*y 1QМGJ J@ooԯBQ%n4 [pAl=6 sdU b,n;?9bң ~d\t|OUP`ąױZu*JCoELdR8bth)%p$ .mOVjT[bcLh䯎хc ʊSS$H'נ,mf./7^L+1kZD`я0'凥,êq(^|'/MeNn(+if Q!^X+k v;gn,u amٍ=#ȊVɱ;f*AǾ< \5IU@QNRi'v{495mS"`XsjZ}FvJ cf `OnYfJ3r2?,U$yaJhIar:9J|Q ?mnuXN[Ha%Nֽ-2!F_/ޢ7Ϲl*9MHUn;;lw,#Eޱ^ق;kpiLʬt9 nLLSBOR1/,"{Zۜ8dYPt0 {^+FJV:ut'`p{^|[]A lyOS߾>ݎ4;r+P)` UNcX<+Ƕ`;[D~V4qK?L-j?LPBKC|yFҗI>J3[{MZ'I# 5~T_vaēMvy 1Hmӵ!a"lnTR9ݰV?C{\/^c]In:UF(Zo" 5xVc<(/ΝJ7RAC:[AEc =zcYAYZ繖dN$u.^߆*BUU-=J(٬56鹶dDgZڮ\F!lmbg2G(^~":xsquƏ*sbȑwYʼ򊨢ΨU72MU#cpU#]S3* z{Wɼ*ϧ4P!}<1lӽk¡0fqI,"am?_To&nN+9NiMy&cYIWNG"SxĖDr&UMZ>bfeXJ6'I>p):i$UU&ἓ5͢c9r$V7~{O-yGJ(5졉705i34Ȍ̚KvEE6ngP[,kzQEWZ ZD5~خ ֓KMARnm0ae^>+3WɠY:r0Į-lV+aӈhТQʔ_F=v}xo6eY{o)GBk1MA-EL6"F0BҐBC{_ͩ#[[#q8$s]Ł ͻm!p霵 t+ 1=q'E:&"9lK)dmĽ.usE$w.Yz֊*WW{ţf ]O\R"Lp~ZJu=>XrO)O}H:SUQEYocXiKPҒt$ЪFMкNҜ*3 -FmI#hUI. Mjt|d;{^pfk9]ߎ2,Da6%I-34?w\SH)(6@G\gjJ^j9K)& ӈ4,XpJ{ṞYvYC{DK˅ŀV{U4R)]Q Rkfp.) w߮'xGp:_I¹9|7mm)?=ۍ|qV69wNb,/ÑNSOYZuz`v23ycܒ[ƣ\\of\$$`GP/{vĚI:BKz_$ uO]+(ylZU2Y۟#ͨZ6a"$0uBѩRme'+ckc5F`,aE}E\ۥ0MSSe ~f,RB]w W +޸Te9]Jm*j)h(OIϧj<iU' A#k^3Vm hWY /AA>}$rdaVIn^!l{Z'oQd Q;MEqTAh/VB#z:!YKWae7;/YUѢPQ=pFU_8heb cm]^dJ,T⒒85$cT}rJrLyҝ)pj1IGPu G$m'q{5G\},hc\* v`ye *Ԥ5U&0='^%h5驔 ztĖ](Jƍ$ \o`yOH0U'I'נ?VU5bz$.>_.ǒx_ ͘jt-ؼO@'$`-k%*Do% i2Fߎ$\PAK]A'xX0k*ñqs8yh|\^eۿ/R,0UdXYt?I*GQiRj{t"|yh9+TYpIY`V%R&߿C鍄Cդ*a~](pt:W4ϙHԘ%{g"lŧbZb.:o}ı._oSp !),>!TFS{zO f$UHoBP) R-L1XT@ZA: U؜q'Q/F# i߮2҉+v'Q~/0FԾA=fDFƩQ,KytOlj3iC\j,7Ev,w#OSo)>pv*AVP mnXpY&䎘.٥ o#żШ|1|kfV@F(P1ؑ|j)4hq..HCxVl3x&!$x6ULDі*<}vj#s(a ƞ(m]'Ӧ'&k#5|E1e0LAjt,:lr|Ş MI03wrװLpn&YORR9o\r?Λ>@S!%LG/!I'Vӱ!z,v̨ڲ3 ۥx<^Zæ{Mir#; $iu%+AXۧ]`s ,k7ܛ#f5| ^>])Ojͫ}V 5-~|HEO,t4o%zw8P@ђ@.,G6X]@#kl"y"1a¥C+*+s$)%^3mvmeyic1( Q57Õ/>X sLiVp>],C)[FEž?[Pddbn^lz Ǿ7#k7ПX[}Ծp(.[܃C{z+MPt7**Y å/(Wf"G^`6u|,4Ek(M_,a2C6t$sH`-t'm0uboa邓u= @ mG߯k#uXsMJ1rNR-jRWQ6Nǘs犨0Jr?{b3=a@IidMڅ=61ϱo8hҴsE;igt ~lzg+tza(hY]5:ۯo\/qY ME$2oRnO}Xjۉe.i ȃm߁reI*ڲX\I$m15qO:FΊ Vַ{LPj8+?%&kY,?)On0.[]M>qph!J&S:F/n%JN$:.SDn{+=~C? T`mYݩݷKJčif<n-Nc)H؆%W7˜6l~w BxZERLDMz+8,6yJ*3i"[r-8yND.\byI$u0HqսqθdQ<I0wXzßr,mԍQ'ê >όSqgTԔ̌R68χm3̓e:y,ݰG g5_Ǚijgd*H/km6K\+pmKHneoqSRJBHϰ@cqaTGE)tv Htӄ,Em¾PMɿOQrB1>.ն]Y\^[soñH*0^_E$5MĊ,_b| fP"hXm. /2l/VnȡS.;/{_dz!6ڞ$Iҝ|F۸|D72j!0ִMo{tǠe-fyj [۹Q :0Ymc^)czp3>WbX]ZVB%ۧg3jUف8yefi3:̡C+y\Xi6c-w~!Vrʚ<+f0˾)Ve*}@Q.^amװ;}ao K5By`[ L|X?ݡ@PM6$vy4r:_Bo -/*' !m,h(Mۧ8jcd,m+VJ̠Gq^b 䎠d(-,Q=vXK*L;* #.PױoVrX* {}qG(u /y!$Kz߾ 6Xԫʵz.TOYbzT<1H =mH rmt7VμBrS(UJw=YlN_jy# Le4T"WVk!~,9 y&؃#Ck >5P~*Ṿ.`ÿdhώvőnD8[˶pA`X56m3ݔǠJnK,F5I# k;%2`A/L<#K([tڪ~'ӽv\Q@-L;!R)yC!ͫ~ݰUcdb$؂o~Xjb a]6(*oyZP=7za9},NXn;ە*6) lIam y @ո*nos{u!ܪ71O_^>e2du "SqطM< Ux=B }-iγlΛ8j+* iE`O x5m,OM1Z -ߨǷ< ᄨ@T 1zsx(SNxlNjxX\IX!am7"orn5urC,Uo6erj$`/\Vx9`ʻ ["m@DQt`ߞ 𮪺jݩKm7ĜdiV⬤dNS`.[ULjhȶ7Ќ^&y3xđ~$Q<m@,ۡD*W5B?9E,jA]? CyBwidI$dMcK4o/o\#(={߯`ђ4 $ 1޸ikfs۱#`C@fc`A *Ai}qs<4)>BK$2C {5+1S{;xc}t(ӷ\z UV!XPw=vbr)]-nIu0hLCf=;*|8C)u];t?٧qIҍ5%K__TPG5;dc>ɮKmrZbľ$Vs 8w5l;ӯ|[>ceqD$[s|g s˫\1죉%㇙̎/%[}>Q`gHJvmܯ&b}QH6;.mYrOD<ϱ$nqW%J$mrwY: n/MLm,RJֹ5Tu4a"/X[.pGIY)I:2NxZj'4 e׭">>:pAP1GC*h~dWxuqf]S$li^2$]=l78J,|n2vfE`15 Į6l*ulUJȽվ;t8 hV M̌JB:myYI o).oa."udg@/"յJ r/lctѰ8fR mp DTt_}AJeeT^b>Hi2z0B*5Y$Z0b"YQsn7ӧF, *nm=% v^ VT\wsm׮#4U/:)>],* 8pʫ{u&jrlv8r*J$-k[`mc/N>=VW9M1uc4qDƊ[<2b&=[lm!eӵ߮#v[zJ$AoH5=Yn=Ƶ2icqPʌtt>"F!F wN潈>&mf7k4{dJYYE|.K1BȆB]ɲ=}J5zOe32`Xn P,mIF ̥nX߰*uUĒ-©*IQQRDKK],r=ǧmr51$m.}@ǦV.[eF_`1 _ëUO:=\)Qw-xLj:#s{:lss:M,PU#3;`FxOQ:H0ʍmJE|u Ŗc34naaߵ_j3y!& o}>M~Px{ (V:+&a{ SVT+X v` {`Kolx5˝G1xN|50'!$a*$mɷLESTFYlaVd0 6U ku$E<Լ嬣?>l( vc=*XUISmXa`JE3*P4>b@S-I2saH)@E:vHrWV}m ;(XzYOFv/,LR&r~!I!%r˦I. 7m߿o4Ei_A_Ǹ; OqU'16"zu{ݵ;dBI点L6X[RcL1m(QPEm44ߧc߿;W=O\$#Bj8ziRRlqOyYE-s0taHlm냑Zil;p4pwV@ U` z,̼Y;2XG~yKC_auQaaSC| ^],mY#bm2DunéĵEnw$)uhb^ [%hcY4y(ǰ<ɡ+5i$u6g%v}D-C6$,g8L!K,,osq*cu5 0[[r?,H)F90ƠrmLY1@:P#6y;0@Apy%ߧ/ĥ(dN;|*@Sk) |<,)`˳ ++XM4dTFd;0e8?cUU? `[WInqVc-9 |ڀ' TQc̲!5al/ܟmm9Foލ3y#EmauyN[oqCUnֳYIRwq Yxc)~cq;}qG8ϗ^4*u׽"Lsy@K.rͮ{n>:*UmB{b@.O| ֐2 b>5up!r:-2[Z۰$iuBV/eC.1LQ ;t77 9Od*rc Gb-s1HV;C}JT3 ٛ5ln &nN$驎UΥ {~ϭ(|#2tb\'JoS AL!l²6p&CeQ +"Jf6Mb>zimƩ&$}eS%[uƫ3"`Kn/c4ĥq\YiDi~å5p+\Qey}3Ć57.c6}\_\ѕeE6}s4Qq 1p/, T`b-=+]Yb-gͯMA{tm}4q`>UTo3jRRWRGM:IDr{oUR("QsL_83&&Ulx8/VJxX!vmNE$߯=M%b 5nIDDG;rdPU;%2n^oF*, u~8"F: Mt1&s0l:Ѭ-$(_MQThCF 4"30-.pAad &*Iq|RAx"V55gcpnrE|m: RE,߈r˲*$قݱǪ$壻Xl.A1\eI|:HȢu\)Tʶ\m1ji`B}"fFā>jZDy;tx\ C ptۿ9e]E"Lvݏ<'gy1QVy:7+sk SNRr0v=_ʠZ!#,u3Yao (է(ƦUNM큥!6RGᆄK&kȧbFbkZ1{vK$k~aPBf;? D`oǯ\*ZA+-nv4+d{{`:6 :u21 (dV]%T[OBOrdj`KawV݇7$TA#-^NxkjE %~EssTY . o/KXsF7U!%IaDM/K~{܍uǺ©=@2:T~?:cMc㷎 ڏlW_&9CL-u’1C Q$(k߹ -/n}>xṟ{% {/1+6V~v 6+mf5խI ,T60j̀imC+4Fb~Xn<=SS,`ꋥU#4$,5 1F:K bC<+BĨ߮$ikXo&i$kiz\Ly#]cb>c?e%##QQO玥e TS$lJ)6NY??'~#+XE\Ԕm@o\EfZfi6\nv䌚d,ϨQcn?";|H:N x5I55M` [|u/4ʸ*Puخc#}=ZÛC#^`ב.eoSBk'm{L UY5YQ#Yө67爊4 ̉DLsI3z皱QGs 3lTs䍇؞Ǯ83WөGa]n=xwD}EM޸?7gU2pEՊb*v't_ooDZơ<'-f1H'%i,[r G̸0{BV=0,mWl,Vbnn1!q"Pa:`Gb ݶ'Uđo:泽^?xyl#@4=d(^O(I 2H3RKM./, " VAzb>7f[( @-Nc0Ȥ2b{8iyjQG_2bK'`Ko疦6.1yî 4eF|-ܓ×DVd%$\,Zָ@}pB !'H}1R:nO~#M9\ӧąjĺ}FTyʈ26[{=5 ]a$YK _hZy% M<}c1>cj}^"a#eCMgM È{*,:; ܵpT.Ŏ0S5n7 pYBwWo0l,3p$r"<ӴΪ3zz I [;ƙuF;~TcB@:GQn V2@EV5u ~G0"ַcusac}d]:;bZU$r,bl-cdlA&K~D~lrEhQMmJX}HOĄqE tmG)qQi7;FBJ lۀy1b|N*)w?0e 7qԒ]|19u)q+7Pd0 9j+\b&#G|uN"4ZB'ܝ bn0$+XVB<8OU٧UEIJ=S |$УmO>Y V嬪*xUF;Wx' eFd@g$Բ|)zZ) ]L7̞>UvB@#ȄzvTUdYҮI^1x?X~CBX5P Q&jAH2./Ŷ=,q$hη@Z^iSc "^0̞HCG)cɣ,M@Y?\4e6 lÎ[V7߿l<[Q-HX\}Z@ 6l N&^P {_'Fmem{wf.^ekX}2ͯzy¶%{ Fr/ i|>5x0n?Fe$6kVH]EQS ;NtK}$#MnY{v"4=(HnSeH3eA[oHљ +`o<`d K/Հ枀C0%́">el9Ϗ"V${ˮ?}ىmZP. #*8rH!UcĴU,nI.160ls^P-|NRJe[mk9<vnXpITkF؍:1)8:AƂ othbW^b % aܑ/Ҫt?|J@ZHb\k)è#o[9h ŀMdYUWGH G *3jyd*{\̵hOP*P$IFV#!|P%I )+JO #{t\ۮ*4pGWf 4PRK n:{9e+KtǗؼSoʺr3]@k,x޷#Jh!)/s;u?esD7RlF.7+I% ״.ʊ4KyEW OŔSq&],U5uEO+lq S_.aFUN R X{*/s\ƘκZ S/e#(`OOb̪GCII0[nd6d5Z kӣR5 crGa e壕lKv#$!m7%I-"+&VMBP@*b7qMי >aIh!wO N5uvk]L q29ZQ ]gll y\ 2f~nZ'`ār;aĔFbH=Ab"@=9b剶wă=;$ၽ3².y7TxrZ>lGm1;;$.|ڎk~gs=~lO*VyR_?1b )Pvdzn]hDR䕶`-pmcƯ7Dmtpر nWYuC:xFVCab\5.R;y[T@;\,W-尽n4S(Rv AZ{zt8fR\1&ǷL)8UKt5Q4UNOϔax#Ho7mVP.}F9;w,,>i2h j*VV8~K W}ōHG.[k{`C'GQ7|IP#i\HGT (?e>Iղ-;DmktǠ%h %Z޾cGp 5̦MzNӷ%ҠL3MfET؎߾ Z3vV}?]q#E,"Xk_<ʰ^U0+>)d8HR+u/][JFItKcx֩e9 H̙Zk b ]IC_ Qy( j{j8`Z-,!iY\Č04qG IUTKYBIF3J!~:mkXESEi![_p[rkjtY*H#vϧBSvPڬǯQ X2Jc銮W1Φ52-k #"FG"hV*mgj*z"6ô< b[?/0HXJ);vR&5jRT+#;%Ha "1U5q4Z ]hc1;\<5 ,Ib0z[p|u 2eml6bYb7'n}EVq<D$/"5oޗsս=MUŬ>CБuS" $>̈Pt2) iTotC`ĊL˃bBWQc؞=f9V}[Ceɪ&:k8i$r*9E . MW03IDJ﶑쬦J i{6,>Ljo$F V"K#U$a* 6#NK+*[0zlVÇ2+6aH 2K[<&K7+L.sIV$Vt<[*_K2-Ђz_펇?a]+)g%luO~GMW~٨j]1Zz`/WIE]U}c%Q{v%6Lpm3,Rn[^c/hfUY\ r@c>ǹY,W -[,[ȰϦu6UT:qcյEwl />BA%^'4.m9eQm_oy<1XFCRV}qE'7>~1OHrvߥĩMųkY+(#\A6n:x-5FmQ4gEOi6@D|c_~K]RƠ`z\zW9* `p wol#5Z *(Ջd,-/-L"6+v<&o>5f:IX~ !kh F#{oe*Fp}pYÕ au6q/m=j%mhkź т&) 00@779+Þ#>`YX0ԱΧ[XXuJrP6"<ݚ{7; $S)\nȌ+#;>g*2$D,j,ah"E) &k:*`54jM~ 4kooo L@Y, {aɢ 6-!aan"]m\NGN5U }bq+.f bvsA>ѹ.fM8`n6d1tl)G^sϊd Yq3: ZgZ% ` :lF[nvó<2-iݚa(66ë@1C Kq%!wCL;-"L $Td!ؐȠt$1IO2:uj:HoLdhƞ@L6v%I K^ʊHҚ=X7\!eV6+$aCnEʛ`o~ߦ* STO\Dak`;Q~-]DZCsa|\&3kjkClYܧ5Z )k`O;g 4B&`uno2`v$*1_pUƍUXq5=Pm`#vާ4 -K,:=vI!RloLTx_J#dIpQd<&U_,h"KOm遳n μ8hb~ck#x%j?C`h1-~uǑO5hቌ0!{|8-}gFE=l$.VU#k7t9w uXЉtV J r؂4;?p%[UV˖[:{lL܌fY$9DY~p`g! P{t!R!17v@-I4.Z58 >rjIM/kmVC#[\kc F-erA۠~x" 5Ә, TB^4X,dUX}1"BK(6 z{yfYV[mrq\ |^SbC0 ari!dBU%Ǩ |.9"^$d`?R\lVi @]Vl"'[3kRMdnY)jYd[8U~Nqll=V 0R|p`Cq)H Bƞ9QRF5e(@ } 1!Qoo\g.4(Y:`~xI!Y\BzaNy]lI7o8S=m$UZR6[0h)\LHe7S*z~x- & #B"X|e 91 orUW0}WvR@߮,9#<F b\. y)d LٺmD5Z팧ݫZz[q2fuF[׽!՝AD# ͹,ؓƁ8=ޟ!4.fZױUU+[yI$-噫lΐ6?C_$AYk]c>珫(1bkzf_|vJOi8Q?)SEHYMvl"PA6ofĵ-S!-ubT-S;pR@̅5)_OƧfLA!TlXnFo|0-OP3 *OnM^]CV`z_ͷoS꼄 ~`e9AYI`iU E8ZR/f `ogY,b?M@Q޸Z 7F>p7e5&^͵) b%@##=`ZD2cl>Vg&/RK[Ncekj(=.\R1Wz5Td[09gW<2sd巧#r*$bǨh;w3sIixl؛~[%;,{ Ef[|FAm9#$cf}UͼTj3UJK[~*O5@7^m#p-Ӯ${ Melcmj\\bOS$ @ Tg:TmkHU~̫-5*T̯Aےqɼj2+ci6kqWOvBVmĜrC&[q@q v)M̘y:'zbuU$}ܐHBqt66=M>R mm )r[CE;˗\]X;`ͬ/C^*0y0ؑЏpM)c7;X_k*a#hX c'K[`5lOz`X"jykF Tmr-E}VIVM%j ֹۯr PZEy|ud` E X@\iaHf6|9U#s]#(`n\k z`FI%dKRݺGHӤ}˦255T%lǬæ>XSZcv WGLaoxƧV31&)n~C{\mg^usq1X; ;F u'l!ĵۦ8-ٮY8YPw!c1Iw52yZkwhY`YT6,}O~ۋaIc:Y [*u _Il'PV fB)fk;_e@R߯`ՕSI;6bA@e@d&@bF8Ԩxڅ)st>ĥ#ii*@'.i8Sm[S=sdtÐet{$iV#\&]R-kߧ]<@Ht&#[09KZ&#ƾPDQK[XP&o4Ţ!h*MnއTKH$g G} lG7T_劮zwK@ki_U G" Խb =c Uo/Rp34M,f; o ĨhjeL<' \w+A>6%ylX[ ^Vie`MI^q7O܊I#)(HƥGo~"΅t6נxyU[i4}v,YWrbg)\ؚ.˪&V)p >kRLjCm} ͤ%YfXX克E7CMuP aabn&FU( BNl)6_Q )w뇥#vPE ۽>T|o#w |#YO[mr0E^6i*6*5jh=ON:ZyP>C}𧞢23"5BM>xZ @8rar䝖"yT2{qRsH7!\Ԥ ۨA4!XTXLS3?#)rF ;"d* 7-1&Q:(̷?$ltp=sqw'V_H'宣o)aߨlz8c+RױCVLa7kguMP}TU[-kle,GH:toa@s{R޾aڎݱg OΣ}0O[YK U6۝ a &b1N2@QJ-lGza2Z]0w6cBXDZ6cH;I;1rcJ_Ueq{pTQȌBj=]|knq%.J^ԑ//`@,zm*xT۷}Dn7Ķ_G%T% Lx/pZsyIQݏ@`bpǸ#|ҍNˤa_o[6YtȪHtomS<Π0ùn`$TØKhv$ <'x.Y,nU`AnyfeJs &r:.ASʲ-Al _4Q+;vRدWQ*;4oNQ yT: @OÕ<5mt+C[ 4Q*.*ο ݭ~!˙7*9{t[w#׆޲AAVHQ{y&faTz=%RVnlR\4kKXMSe, $cbO T^Rà8s79nQRo-Xkj|Q򱽺{~+w[7vbC˪QEr;Ӊ|-(D nAbrH2Xn`0լ .BZـ'5${^񧜩$;2G$c!SY.[p1S3+Nz G#Ru[{.]̱AUcH]i_J ŶÆN5cR눫2 EAUl n 1z˘e&ᘀ:tT e@|%$"/[|'SKȎD)UlfpH *a+Bd5qp*;uq$TE%F'P cnL="pK;-f=_9?}*;!clIubNhQL?-X$5:aZFN4e_+>}D3ضG\2 $P-r7Brw5@Q%#}ӿR V\ $-5%kPM!IA{:t㥯,V${<=OKKz'c$.zmIR@3,1cERdźb{&ȫPE=<\۷Lw? s,L$U$BZ.z,N)kT':2Gaqa4_#4rP׽ͱH=FߥU(\"b.)ǖ&fצ~"VcoO|Us(Zd*]7S@8i8Ѫ tx/B*U4)_߾8\NM5FSEJ8~aHMlTĮ@6n߆jRZ؛s%)|5- |;M3`2궁 r:^3;u N%ѳ@6qXj&%˻FkG$ K1ӻ.|_{"WP$5vceE._FbPժ>gԓp% 2M$1@ ˵3s+wH1Ǭi劬1S[)Ž\:UbMxte:Xł,!rF/bFJ@ l(=^d$@EE[JPV*_ \9Q*ꄒUOSi$,؟݃}V=ô"_S ;_ 'ϿiP "THUD#%{۶6lJҍo1oID"JO|(m RE톾3hXrm{[vu$]VV {Or]qR@i%؇M|+MK NakFo\o'\*r] Ŏ,pđI$j @"XF^ u۷lGs$, #*!_],ѴZ [ z= Aɜ2~ͮ7lc^:cM|>3x/T=yf?nS]v$u)Ɩ@ Vl&\ zAB]=0Dd-sbL"WgDQcom"[}}XӨE A }VƁXp)0Gs;aO+YǩA78.*29{₩,9ٿWGKe`#Bl6ǡ<9 KU59':lw.E$2†?+tüd4TT#q?,.IO`07ǕX-A iE 6[snCrC+EwWV~VUiаAwbޗ_j*ib FǨ_QSm_b=*4nከ]R5O%-,Rl/v0Q]=`"(PbI)8$-/u>t*)Qk-`e ׺N0]-N5( 6 kqa5:< ֱhX"B _e'lnpH|%G^RVp@ZEeX]uc"(`l}Qʎ). AOZ=T;>K|dZA'pgUrA-/i~"+`Bi6P~D`o ĺMfu*aH[؁޸9bУpXt:av5p1@>P7FR!:{_燩\nv%eu+on"W@ ~x^ UY1͌)Hǭ`$gn18ۣ^K4-->]tʏG KwsM6_N.3KwLW+s vE6e,Tu7χ3o4ܺ# Ek ,7fOݮlz@VeYT־] F`278ւhǜ=˕_ºQ)$wNyE-e̿2H)WhM-4<~`; ߮9CLRLX0H߮8猜qYU4r4YG"(ZѹP t=Ef9oȫs(fe#{c| O$SOM#,҂GR {'xSptP7sv/v e+=϶ uВ , W}hV--Sb_|XeLHCY^(rw7DwxdQ~cHY&YyE4;J n?[1±e\QИͣe,I(m1=!#U $5p[ߖ)"3;(6:ZPru[̬Oo{`C ᱸ,(z.BZX nT*MC#ˬc}㌾^~^mɓS4DTZA".7-{3)86:t*'YA`6Beѣ*/^pTIY$nmebեmme[1kjU鷯&h-!t8|CG<$D^06=@>yLKj?? 2B $X~=ɡW݉]Вb:dIebIoK{a4+-v}:gY "izc֠UE-[o&aq֫6tC1LtƟcNs ]*⭠ V2ڮI\;$ IsE4/$Dpܓ~X}q}ŵF)&崀?<(7T;8:4FAw"0} ~8JQYl| |>?e.sLִnv۾={xb g-Snqr MDQPYFޘgSFٔzx#pd=MEfi oLD!p 4s>gQ0ѤqͽWs4o["R hnTzዎGKLو\! olonboLkR;EcaEo''30Ob}1?|J{;' Ft-;F}'6nǚAPhRt8\eqCU]K%8/5"fhI-qUΩ,Ϳl!ꮥ "t|cFXl!h)acmŽ,*t_L R.C'*%E@yy?\xYqEumң2ı5fֻ{,,tVNc#-B@BRn筀0qSl:lI%+`cw }V=USCtU YyX)؏K1<`FW}vMX$)R@߶#3:pʛ;)FT+"rC{cԟU~yv7+V{ݩ1tƟ~M77k$`-3uRMM3Y$r,@l c]#]Y[mv ?1mn=5A|cvxwsl %M3_\bY@z{M-='R-ǧqmgxY.:-`5LGN1 ǹ? U9#7̗99} 4qST(੤f}Dg66:Z*9#J{Y)czx䩍y|E| F\6AR:M'DNCj?\MYv_&z8a~DYu>_TUTGM Y`[׋m*"\;Ox ȥPqЃn}{<:XI1[8~r*HH#T!@?2qB|M821 =?ݱi<)/󬶮\ތۛLCno:.e^ Qtcשa 3;&`,n,O 3nTCJu O|yLȺ-i(SaHH--&j$+wJ$"0l}/ r? 16}\bT[PN S}^F܌yw."1˩䒊Uс6 DE;ِ> vC*7NQK,-뼋v|N>=ĎE&0Kc ATVjor:FE-+QFc~L3 7DiC{.>{Ifr,9Y.fR7cp$CH @hVGs 0 u\ Bkg؋";M̊]G}Hdz%($=(#&Pe+. a̾a"[\L,Mn,9I[ds9GASL+.|TI*bq0P&}K%΀ޗe]d&%U\k4lX|@[׶Tfp۠1ouS-6 ͖V;ݮ߮>|b*e%}bXj4z}0EBoaN KTVwvȪFo뀣Fg,Yһ M@5XX~6=%j߲lLjbG]\_|?CJ|+q5C 01샔T 4B~/;$ƍ&ʩN- /O {2 \'٧I2m/lBqq,k[`%k}pQrZA<lMYczJk8cEz74E1> .mƤ腁Oo鏟^3}źʚZz SO py,+Jy+뒡B{c~Ҋ*k. .mKO" aCB #u5l,{{wǚ^#̓xQV6%4Bǩ7wq-0ͥ)$ߠNYLkryRG >? s:>񒞢zI8^+KZV]ǘ|GMA=bho\eݛ1ˢWYRf[ mc^4+Gjm}bڀBYMǡ-^ Rpgj .hޔ? [ˆ+ !Uu-kd$,mԝlHH[P>QqnDɫTQ.6]"{{\_<+`=Uԓd* H>Hs"lf3{ bUspFS\R M_+e2i<3& ҎHijƠm.mQ5)*%n^n(\y>OICqeCľYH-=-g0ѾAhbT:*ܧNcm#J##AKaQ) XtCm! lI>Bzu*Z۝ zfQ\,i}we02 o$Ȋ<[.TB9<˽-xTƹ-nNgR,ï( BDE 2):d5uSmdb@:-R7-m{zbvui4;unWWfP2y ]aHʹj,CLl/v/=ap[eR,ơ@LYAO$ T[A9xo&T&^KIGE a7.K3 .EfdhO cRAWsYUoD`GBر5?\tJ ݃QJ.#7CMG5&]O#]&{u/xCJⲱksM$/{z=?xY.W[BS5 8=7|YR5FI r>ot6k,U*rk-ʸ/% Mݗ޿\;W({O#-G#RGֵ^i7,O0G:y@ߠH٥ *ܵ T)d'>xUfS<,RfJiiY؍ *X$L:hyS,Q 4m/%xF6͢EU\uOOn:a/|>(x2'+Aիlv30pf) lOK0V["Cv"6i 5]ӽlbάT1 oSd||6&Q iӵT%֯ 0k@ h MdR?;- ]PLb>v>:p >س5̴ Ezߐ8C= O\'(+$P}K) OsKF]1Hn:`r[_-S#CNbUeUHL@qod K=|T0!nwLJ<{WSC"-vv^Uws ;K߳ٽD-7f-L ixa]㍅Յ뎄1qHQ,hfsJi ؈}TJ 6PS 84?fU.G0Al2P9`Y.IO|cU$GL[~,;@C .n;\.nc*27۶8_gj.97r!ᩄ$mݏ S7 sS_| mc=aEyY#]O͕gQNzYP=Gq%m D `Enoii̭й[vL 0T@SfQc'T 2ҼWhBS76x/ ι!$R^U{6HD|Y+d]N^鰱%\QVQgR3M2iRܶA'r^3ҎEk8qTWoǨ/RUƊd.}nqUƛ0r^!C>bv _Tj1QC6I\[B7ݤ '<x#Qf'ZջqK<|*z+#QE-a | n Wq!LnH,{8#>J$ºRn L%Cʪn~aRJ-mA"W<'krVǸpI>d jP2+vRI%-` aJٛ19YTózMRۥR67b,v.)LAbGMUJ2"*n.OM-<Cl?M dBěv"Ggnm{0d@OE\cF&N`!“w;p+(M{*Ac [ 4N\HYym:&Fے~5'pOqHWQ@m}vcPԒJq*Ec6 7Jt6Yu!rEAVN*0#tclN3#i r|u#aRJv NۧiVBTbnm[߳w$TU@yL3مȺzڼo-6_AxuϢf~uT ~Dْ>bcoRc[abxDͲz{ydoK%~Ι~E&cam~)=[139QVRoE`.'z[+ȬRӡWT7ԐEG+997GtTSS cی 4f2P,Sh$%2$ BWb 'mǦZ"*\ȤSt71!`f# %ITFV&uB~"{E )" uU=\r<|O饦Y*? GxM6%Qo]\{7.QKOH@t.u~wRMp-7rG.UZ?øsY(I{MLè+q֦jA6WKjR2!Uօz_>YOYE$3< ߱<)q 4RT ;M<7Ż^)#ʣm6jj%.cM6۶=.7*#20DsX怷8x GwjM~ :NǶ(YNbWGPZ[w}I"s$HBw$aJO0+.=l;w+)PnXgP&!`>k; VQPtMEV{mD8w3 jiRT^ZSow j .obCZT=loː.?(Ld9|b\.UQ8Ik1}k UL6۵?Β``;vQJ]h%XYk-lIfFec/m HDB$mmٵo\)B:.6$"QU 4VMSJmЬl70܊mCZ4|Դ$Φ\\}Ո*.%o{ۨ˄/K0 ۮ|_Ld2DA@tc}f0>xvƒcjBJƎ9'{mq텙 RI{ ߯lJ4ԲAk?Lv<#.&_!6}~'Q$0F UV"$|{b4fXS߮MQ$&6KaoVN mkj:lp̡A`}]=r7bNT m`* eR7|xHHbJ0dndRF-P , r v *to?'W``%uXˢa=1S1dYZM*znqW4#Utt|$2*ID RE \8m£pnvy! 2_VaDi׶*rX0bEݛcK-!aXm[x+v- ;NH9Q.m!:|ݎ {UJetR/ٯqBrzsHC#6ַ+>K UTK2ug{u3C= tFW!4A}x3N͇pkX? (8 tVer^BI/G/^ J Idcd\^3wC.YUC?3v0~3*_<2fvnMou #zA qcG>q]/1꤀UZ"?8xH9" Cm~Q! ,Ȅr-`;ڸ{7Pbo(2uOO[|HTE<5 >ZHa#YL%|돆0VvXPY@bJ- qawY#M<D|ytpUJ50{ ,JKs5ծ:j08h˽cQ|_mgpF)c `P)m&0]ϩ`MB*JVRB[o,һ2H|V5,R۵= ꗡ.4rMkG6&>X Cq>gsK%' &P=ztyUTΥ RcJoVX$Yܖ@:]mo3 2O) #&' l*֒Si˿}3j8xyySc#IrFo٪&~`Ajgw tz/-%cU;a0 yC4+YUCe[zc)~UrTIXXhsI*_6H6g+5KQjЕA+#|9g]F:~5ynq=$ V :F)jf=#Ol.e%d3e"M%e C˗B`` 9]@V5J3? i*)-.*$clj8^!\/Z 5l@wJ}LQd|]R01ܪ^%}xޛ*EJa̹mc¾3ɒg&_1I:_WA$:Ja)!cfǾ=QYz6q:'Wmdc}Fm 0tfiv-t?{`4v w,ulXIu.O,9eeFJYawľeҹUWIw:X?/8Wd>]Oy{8\yQA|+6[437en/>UJAhQFbqyqšO5 IA`m ;(S*Ka{t+#HԂRt%*2IZ%1PQCBNt\Bjub^Ǯ޸( 2" dLAO@I.!# 1*: >1^頻8HvC@A!uEMKRZ.qVX#V9DвHm q5sVi07g3%iTjTS[Fi J*#%PZ2jjtʲFgtbw͇_L"z֮9]uXv1 B.MVHJ$(^ep&qK*BeWaGNeu1QTJKʰ@m Ń!Y!ˣFj#qVd٣Tӡ:n<7N&(j`Nqfuyc1#%tqm$+0<ĩI$uo_;D4RHͨ1/7 ΂:!$e~c s*)s 1F-Mk]Ilj|`.s 3|\QFobxOO8{I$&CH^'Qf5wՐ%` _clr/*\)UFD ovt8s<C iW$cԼfeK$:L,`~Bѡ b.TgDzb`tZbz&M$ Gml4wNMєTR̉%n{z[cxY5v_"H`pOn^XSc}鿰HOI,$J+Nc 91X݌n.{gٸ)b7܅!hr<1ƑnXmZz6+"HfzNڇQsut_bQR2\(aa|G+yΨPձ Ao Q5C,JY| ]JlX#bfwEצ5&OwjmOXX;\~8v,D4#Lnom.@0$27p:ESMxS`oN?/ku?-ddhuIAumb̩$[C#kM{c'eъUl܍ԭ :YIհƎ(#vXEtw?, fV3#09X߯Krq'̣8j X ޝ1:TQTզt^6\BVfYI!K_a{1L"EiSNֶ;k>jS0"MC(뎙Cg*jos{8B`\X>wQv-eoM-F%T(KyMoSa&QZ eu*\ҮI)9Fn/<&|dʼ9S$醡-Nu}#~{QATgA^)[XtIPC.i?z˔X#;/{\b<.4mVBF uQ~xPUu*XጊjiƲr\HRժTF1) _rGUS#F(P 뷩80TGfR.;*cӾ7`f}F '̡K +Kp|VgvWaL@5T `G>ߎ H@? |Ch㒠|O|z[4m$(NzY}~_a/?\|9N1;'JgIJ*TY)d W-[2j 6uG e`Ѐc؄+bwdYdfjEr,.WV߅\Cfg^FQ*i B&eF^qL3<,'lK\EМ~!&-ļS IGVdeYBnk-o^{8X\O [3UF{ oq}/8P\].׵$qE.`"/<ֱ=vLftHuUuaqmuÕ|Ji k eJR@#hi2+β 8Ax*"Jpݯbw~+XR{t8:kdf5RzXV& f66#ljiᮚ4{ J}mlHp`RsQ Rm8s])kFI?!}%Kׁ֩&H\ok[$(3н٭lOc qXh^lSx2%ˢEREt"=FK&]%e+Mɡt ~wۆleqt>/c?ـ#GS 2i1C`yn ZEHߙŃ'&5k M̆qOqlK=eAp^\XP@h7؝z%sXe nom'9c j$Y*#^b{U|+bJ%4?_QWƙ:ȅlcYrn_\ ,d(:/RH6p/2V눬4 M"\"~޶5HRY, ?Kqi0K^ߎ=sڃcb5:˰Fcoo;Rc^Syv]|ƪ#j/.SGKHcX"PP}=dR̷ܓ1̭ A/~5XR >`J疌Ws#Z:cĪ>ƂJ~g1Su ( I[q "U#se#J@(A"@A`݅7눓WER"Eb8TFpHcO!MY&0u=wcCQȒС9˫6Ys]X_b"CV6_%X{2z}QO4D.z eU/!TX`^~XBu0 Aoas9Lc"I`~~aҙ*uXU:/mg.z,XH ?#JfiјWR9B+y6oS#""a!2% WYO&HLnn^(;߮uDHLY#|JIRΑ߾;-451)C"/Vז@DkCV$oz1J!-dQp[Y=G ~f-m*T3jn R,c'>0>?s:wǣ~>ab[K]BOaYM]#&T n:` H%3|GM#"%сAfͥקa餚Nă'nRMDk]2ZmbaPE6zT i) lXcgd9|ێ$nX" Kb0)>Tc#2lr5]L⾯Lk!g!)コ|^(O!j906G[mS 4%!׊*:BDq s{(gɑͶ=^IG$eiCN XhcH=NT#cceeH k^}$p8Y]%穰a%QJOppmmxc4S*^Y ?1$8⍃ٯ6cɨ֜Dܧ}b;lɠA G`7;-c}4.f䪲>-rn}`jܺ?L}g +e f`D TZ˱aJXd:D'[|.MCm$PH؃if/JK4dvm^Z<š_O˦; .YRԚBۥcEUҌI!f0-<-O\CǦLi>abwRX\vp_WJ {}8%˝),ԩ,4o؎H 6@X(<56SlSŦ7 sa~Gݔ#j"mlG3ƠV_XKltG>|b)J++ 7CVE4*+?o.xԚR|vt%m]AxKG ,44jb^Nzm G+Hbmks 9$jih֤nm|c3U RKol?J(˜Fa7}#O@p$z?0%JˮMF Na$frsc5,l$/˾]{txŀ>0$qچyH4\Obyj],_;`Z㩓M;_B[q$Z,0VgbQ:*ry$e[O.7Ż(YU.Op-aQG-;fTCpo՝$#l޸HTinL؁q|WZl4Y?rͻ +mЋU+K$wfNlM ň|6 .zQ0E%G9ĈE}L,G`^y1Huiauw>LȩN$ԪIsFQ*/S\-o Jo1:,iM^FovYفN$%g6{l.Xݪ09K$:r/.bb}RhVj$m!uKX dR:Xb@f;omC?vZ6}ԅce\j r9{cu-tҋJkh*AcM ?y1}$*cʘѨ+p25-NC V&_3is(k7`Ň):*rb}7Ś*+rtQ=!s9)P9n1ږ(YK #,m%+4Lck`Z`;"?xU7EM ":1+uVo?&E #PgxVhRwi&))6, TaIa,.ᬶ}X (#Nco}̩Le/kceGwIYM4t\"Gk{zcV}` 4̵ԭCc"M,b=~\~hI&hVNw:aL ] nR;H{3\6'vskuU5I;`5p b6@*Uo6wF B MFcNM[o\q$ 1,n~@hï,IS I_~= WbuCkW3{m;cp=VMt^ۋm#9b$[Aę&yF5(tz5)]ϱL!B;?Ƕ`d@P$$:Gi lYC*΁,ָmep4C"-,E>] 3IRF3 dbw?̡ztN c~߶3Tʼe[)'Sz:E&OciK&ʒtB}\MD*Ĥm?RT2-ytۭ،PakoIt:fM8i`MɅH K_bE- X ؐ6 Da]DXXon.X(>-$&ih6kؐ:JSeB; ' h ͸nXOTjFkP:~"GcuZ׸.W,Fٚ8 &zHQ<`Omti+Zl-<(S*oMb-EtĮo{F=#K:Chmqp; i&ܷ7}g~Z!A!LF E{ `iTJ#+ l8cS%Io_az[ˆ[aꇥ(fѱF+YC$hYUD#s8r2-S^x:[T/sQ,b'B\ ^|M'S1fQGS0uhO^-$=?"2oWb ܈L& -c%2gPa`S|HT$F767q^.2QLTízj fV5$> rċmӧKeKŏpjj:&1O̙7-PN{b?> ,a_Y-FuCpqu;w ¹89%]f(a{n;tdX!?veu퉤ȩH*O-$j)q*@k2 +I-:Mm}F- ?1jnW0FeOu.]@V\ רjbHL=Mۮ+bA@M J:\= Nm+Ђ-{ Z%r;t[vk# X~j@Qfo $ڶ]R}=mc4|MvX%!}CܜєnN7Q2ЭR) oMD)2Q:I8I^6UeJwjL3z+һ(55o TՋ*B#\|QXTO j\ucCof01HUV2?']R2pϮt? 1[MA+k5ʼn7߶:$Dy$EGcvvYc;ħko}=dr!l AЏK*>du+0pF{m|vV%D1^wb.LnbE;2 i*dy鈚Svۦsefy5nl ΢pӪ )qTHOņꋤ7U ̈UM^zD;ۦNic}LhF4!kF`# E5a~)cp6&0[](OlHAJ򖾩4^䛃y O/ir3UՃ n/lU<\$GT`oتxeqpx2yj}௶m5`qOWm Q:G>sǭ,o'0H'ApU3(+: `=q,3+|z`B,Xƾ^yU%]u&p>UG4FM(/x?f nmӧc3lx=[PUUhАoJ]W3zQMWכooAؖs(TdWݻ;g"+E̽Ͱq~Lhrî9? qx ͤx>VCc!=c{G5d@ϔ7ؓb2)I!Psc{SR I#EM u>O,X0W`1- ꓠ6$mv(qb ̉!( RyKt\aU+QZ6? 爳4qPELcW vMΡF;}|n/gUTMG#¢CK 7[H%W2(ݍ&Ur]XAMEŨFO5}gj XTȭ5cUrWX\!9j,"7cXd D&6oP;9$B9/ VLʡ b{튾wTei+S>dpmD9\{1:Mzt(dIQ.?圸b䂣 V$Upa ["4w[_9uQ4T CU{_|8̱MRſ,٧':K Hѳ-`.>um*oB{6 c,ځlQN#ӭE"ǩNZXp_+\ S096's Sjp, ߭7+|VBܰ( nT(Pw&nTU Z0p,EÓC7 $?I@9=b _ 60E/soBDQ>'Lmbc#ce9[Ad*VS:@pHQ]$h3gu t q!Cj d7ۥ1,(ա'"P䦉 mi#aZy?&A%SvW+'Ljj2š,ך9NCIpx YI%*d }qC+) ~X"Lr2 o[H=q^CN䕣X(i$9Xe#}]1_؃cq<Q.tl_#%R"Ƕ)|g4jGU#{?"Y'48$;\tz糳$sC]=-lSX(- t+E$lt@6ŏ й2K _ᵺzf)'H)n[%װm10TODT P;[נ ZbChezPkqkF|)οhD:5 t~YGwjXT7߶fHJ R҂ +' ̚# 4j 1ؔZrjR:uL_oJ\QBT(gW>+uio`sn, E>f/fl+ wbӔxUA1y%[f@&*$ԯq[2 (ayMz_'{[KMt'n{AY\YY=FwM Q}QpvuKTr+*K(A}pQ]RLF `.:b?i;KfG4uuӦ]KeRTL䩣\m;tFxZ?c6q D ;\´ܹ{;Y`fS-n\YN3 2¦'b2*e1h쪣aaQYI6$7KJ0^\ A81 <:9#-ʰ1o|#g59 rhA-kxwqnUO Ai!x>`j#~ x)fUeq6GQJa$>mspUFK4(m!&73=w#Ui]vo<:Ru&(PYHF/鍲:]IQm_-8\+)CGPjsn83~?/$ Ef2yAol ]V:PnE8{HU^]1RM0i%H$RgٸUԉ3Xa)n?f92R˘Ug`G.k95'.зeT|Fp#JLCf2;'Fq 尳nHǣŨ#Fp 6ET$F1y 3 \,Ӥk ~\DUF gAv>i #SWk\`LpOyo݀눬FJyB5תp$dy9JWQ'{}0fR!r7 ;}qbݣ ]YnS|cIDC=!L΀Ac``={DgO@ChnY\ P &,SᎯ1J> ,l1yҢbDn Am?heL#'êέirL 9VxJIO<RU8ǨJ=+ybTe9:F%Xynaż׫TÙ FzqgXf+˨&0G|X)dP6/m),p4ufYbTSTBлYY[dG]- ~m6`+EɨXf+S#Ž-rI_w<$l҆2ݤ e Rv6{͔ԯ/J~Z^~޻`Hpu+=1meU9A{p>jb岻i]UURh&6#wh2ŮM/#k`m}5*S#_gi a8.'7c_bz&Jp *3U6k^S1=ilWHCF0=?WZH<@I pn,1fIr-&W3Nʀ:ҏ6醹 $U "Ep"kMNIaQ#T4ckY/bP{|?QNԕr!ꪣ:/iBқƣ` b?Y^[JLH34 _f76~t3 k:HĀ-q@hfds}yn-b7%k CoQ`1lu e0IQ)C`6$ҤJ ]l.T7cPĊ"rw7'3Mj$:U\6lSjJ]%2VRqoJ甅Z7e7 ?Nxtp FΒFZqb|zge4` :)b΢-=i7|KSR@j*f;\\tQWEv~_GIlC * \1f8i;G{uD,ܰ4*LؗOF$}x!t+Q7K7_12V̫T y9=F+ TX=FlGaJU2HHmJvOl;CjCwm"C%j6E V߮ 4ZB\]Wzne +JyllW׿a5( 4LzqpnzQbVId*M,VӿcFa,4 Qrwۿo D:%%Qr8F%6 F=&Sۡ\_:L: v :_H֝VvX&@{9CC!NRu)#VTDNv>TUYfGم ~$*FFlP܌zG& 3{;S4euWGo<+$FQT($vaQ0a)XMÐJ] oЁHs}@7 Ot1`߽{a(ͧRXqaZs˰NM v>xt_UԐ:uM!BC6< c u9ǿJ@"l2#)ӷ[`/ci , r<@s݇c| X#c^Ĩi|/@Pwg-tG3}pIhIS +Q@ F;2ĝ5@LF6,=BW0rBDZ82qUҚƸibCM*̖~1L% .%DWH -MW$c`HP@{oI_FݺtV3RVSvh6ڀJâ@ f1aldi.I(z[釣y4K:=˼Z"i#Z˓r,{z:f?eYʻ@ʱ*ޖ7'Gu1mHoYOp C,gM.1|RsLBDqS[YgBa/PU{%)rY=Gp/T!T!va8[HLl@ ]6kI*6' #Ʀ #*6Ai d\wJl;#ksBY@QlWpAy+&.Nݿ)X]cR9׳@uNKXަk0~WeF1yj&mAzRbo튜IN*o_ -%>JMoL`/5gI&W$W}p&U]2tu $+' TKQ7 F77: <uYH+[#4t3MKtmJW:(YJE\"75QeGM|E1TJ>ػeydìBn[-M\Fo"0j .lq^%kEȕL̪6, BWPcd pt pH'9aL< ,ؑя+Ëӳ#ܓHe^0bULmſ+CK˰&o&!R8M ,c{b@nl:,j!3 3Z7q5wsʢH]GPo߶0:;m '-3l%>0#F.R}}6nLpTf#p˩I,,n\0Љ $PZ;L;KLi% I}dfg#os`):5s}7ĕO.2YUlRp 5j3V^/|3 enYۨHcr@i&x Xmpzs&HWP N#\uQ.{n}\S/y2)ܗW !L熨t*/pl}hVL쁴{"aI=*b[*)HH,:}q8rC.wzNT D\^./ԑXq3 꾃K'<SR&䡹t*tͨN< Sn&Y ~0}2Zj,1#޻8M$d10m틇i(#re1~CpT\?, %PYzǕ3L &A\OmXfK"ln{pDB[l:0ā`׵8(&1X9WORo*#+'+f#IHdXk|jygamӯYiG')}O Zn7,1A>n<*d`rS6|-VhXo3ڷ-RAȪS!Vkp\1h#PEר|[ɒraLKPU,%c!z1YY)SVk|R!3%Uu-jGF7;:S9#8QPf"K+#[n$Vo~xd}s˰O R1K 2I{[X#4E {ܑ4ESPt(#K1έ6Qt:c}@ ى:ӕVLU)w3 uzZ&NvW+kޤ'] vQKw_E4I깾 m|̬mq*u(+1b~-EXj؎aԨx4J6fn|Ur8HG%Wfo{`9$Idk ؙbܩB~1\K]$J:C2L"0rHdCo_M𺬪Hb-JKu#xkyiZf|%Y3]3}zGGdE.G>eGyP`u9xӗGĕ)B-@ >d(ezTW'î= zuš&h Z!jjp̱I&ě .MR?@Rځ"|O$p1%[c#\KvYwcAM/MĂTJ .>'jRD$=|>^"pf][%IPiاbqjjn.)`X\#ggVd5rі`EE=-{QVV5mLUF5"FZQq2u&rX5!h"{_$i؀w'鈫JʬM~鼫`7:pB ;1\ͧYg/+NE>}z{1u,Gd%!X^u>6^ ,RO -ka٣1}%H^8ؒXrMMrnF_ء&Xml %*IÒ$u>Ev, 3,h/(&Ec,j͒tE}$ceb:[b6uQ%E*$Qu`{7TUx52AX$A}p$XbBɷ_~STngUE@N g \R钝G)m@(p}o4QK_1b ;H.m4٩Zd 'V'[ eԮ4MeKu܃{踒1D MğKV&4ēk3q.aK;ΑPfR @A|_PE@EYbYGð>z>;rVkLs. ^Th:\1orT<8̱-p@nN7g)Ga. Ӿ$ |dtj-4aI v|v\iUQdpk+nt$wŪt75L\t>_V_Jص˳kݮguט74,Xl:+nԀM:]fL9qR$7'C0 ,w45ib=7Zu% VQ#&Xu3'%jh%Fo{kxk Pҁs{NJeqlKdQ xdH}ʓ+W6`:{_ f`t,yEw6?LF_!f1f[5Ed:6$!2z{?"̕ܕ5LAft$,Ҽ0K"YثUnzlzGZi>~ʧSI*:>٧1DZiyCQRLx:)jDF 1r*)㲤;X=pS"eٕm49F[mqe0h凢\?I_-l1GHgRc$m/'|¢$.87'UdՈm$܍?RXaan~5r?9bEifj뵻 1I7QvUOS(4߼JO/Ż c=M,(buP^ jjrNq{~*(DaI*f؝wgIP3<{C=t±ѓU/f_b*#bkX[nE>oGihoq2͘UQu|̑јCMm9!XFN1Y3J{۰>]8Ʊ겖 C;psTWHa! ({',5OK) "z"żyuiJَ+4Q0, {Fh㍊+1;jؑ4Q cHNMCi4X KMOB$襇Mu7ƧZU#4Dt}]2#NMt'E9EBMWb )aԛFT-40zbT*L(uT4 Z&ﵿFqWEfՕ TjKX{|ZZe$oKtS(H>eQo۾2!`\&\ڬszu͵v*yk HUa~\ PFRvt8~ Z+hぃk[wzWC)ᾗ U v=m폺 PTJd,}~3|޿UdIu,͍nK.fhe&3%,7r*ib[,l{`sxjZJq}@+RĎ@XEmv{GYM$,F؛GLҨTP҄Я{qzwÌZlQ1+"RlESUEtl6sj|jZm؁sVBrF2߯ko`6_{]t+,r ao੘I$^>]IHLQ+jd; H?й,C[^d9J^)wMP4?ǙmuVQnEJ *fE܄o5cFjKem,a#b_(MFV7$3zQ }Dd+yՋ ܁{t=z'v\rR3aFR*EXj3ܼm|A*4հ*M=N>!)$ &Յmbo(1%TImbCU,²nWa&c%,%I#͵ ȅFVA굀H|pJg#18 Y`oyf.aкtƶ6\u*y=,E+Cea{ AΨjw,rA\Xc55+ !{Ö,oi ķbV>VFK>Z Rͩ 7Db ۔v !=\>rvBlYH:cMJjʷ$,krt= F*7(2PYwl;\c:eA{{{q( bȄ\۷2*7:C{"@!*ѐ-oYgPin;\127@+ЃH56չ(Qm'* @ zaO4@㈌`M lpStI!k@78fTO"o@][u(QDZ;bC(bZטE.X(3.2iq,~":]KI$Y#҈L|G*zWe1A qb=z\q%#E,RF@u;n=1Ҹ'79zFXuŮ 6;n&)UF^UA@vIѺ@ֿ |4U12u_7QHُON@/o ?ZI#O=l F,+(c,.[vlQ<䰬RH- NqXhͦPVoVƱQE#9tca` _FqG욣,9Jw%IĨf/gS)"DllB`݀~Ț (C`׿KuEuc֡M7 VH/g85us@(mJԴ]g'ӮS*v6.?o{̜MJ&jA%:47#a}+pPE4z3=]9VZsan 1@j$YHk`‘A]3#R]yn6$.iff5 V́ `sbv\ I1'h<۶ 8j*ZU/;_7b"QK`R-aZ*(.oGNخUerP4YH#(s<%"r _bˑFŋ/.N!r xR 2M Ѳ7? 5ft 1SǦ8b*Vyk~#8VV4QiH"7k9`z RGYΗT-."^^ح璓^R6t̫an@Ydm@>c|h#IBIrwq_,E*Z} ZG\K:2 {`Sn2e-c, gBD.kcfPWTW pG'$+ C jU#hU5(/+AFPT=0LHͧVo3FBj\3!Id:ȶ؈A@:ޣ (eX-pRKG{1 m8 Z%H+NE#k*=w8șW!&! ,#~(jWDB[K9'K08J'aa猗,R)P`v$.p-FQF^j!@n@D1n`{lS\(+Lh (b-,[{w@|W)+mM[L\:AHRHQÑ?pF?.m{|d^:@7w뵺Y*cF.nS<3jKqs71A07{bNCDyD*45Eg M)xIy5FOylt;H 7 F"sL̻(ͷǐ>Yj*z޾sEk=/D}[y} B2roY=eUM2SR$ Y.scou@{hu5к fE=WF5X1 `"$HX"01IFIR5 ۷_\-$K!ѡ۳ RQUX cc }6ftϩnTm6QnQ+f5ƩcC{:ն,,lPtP4hm!+B 26 x#H`fk_}p֚ Rz Sb74LFdr.Xo5u*J(#AuoCf~Hⴎ>Y(! 9$۷olqn$sF( #VkTԓ ƃLeש5Ͼ*4˕HFiGA:w792 }"祻Lzs] s}qp,͡ X}Żm F-ٯWz&Ho0{Ϸ3=Sv ,: u\rKH5(-ȷl&Wyեk F `omP oEKl820S#u|"XEfUX٘}ޘQdv$!n`E]D+oj NGCKip!LԫTcI8!IَbVnk"`tQcc)^J]o*SfU;͹K$LHoqڶeNWP^m})p7šI#PR鷭lz3)$)> N}y9SMJ۰bEl=1/LJoQ> xE7evĖ MdwmPULt*jeݘ6(EW*o&Ձ߯l+B?*U@d$OX ?\VPE{nRDn0Lz~JAtQ&.a 1M&{zX}ݕvF$/{/D@̣{vi5vV <^ mIȎDEObi/9_޶\8R8h`t0H=U%MŸ|]8O*d.fiQɿ8=^[Z U[Q>.Yj$\pO:&=Ǩ8vր}@v- hTz>yO1Yc,9qɰ #d@J{}^,$ap?9ф{0:T9Yz{>̥BoߩxEi|Y7]4DQv7B5l/ncBĬjqp7ﵾ3WVbx/bBqpt*9l4CfQ6a鉚6!)8^܂ ߹vƲ & $#ru' tD 9cwV:&)-*t';oCl63LmA'bv7$[았|p $Buaq,+k46rvT2Dh"ߧ{aOHЍ2.PT&d}.XcTpSTZiZmԁj)ciZX[fϪ5h*mv=A)J6zw%bĩͰS( @[p=u4pG1""i!P#i f[ǯ,2We[bK,#7ipcU^l+3CY-`cbO9w+$&P_k~Q;M9"F$$ 8RE49r6'H0^Vc4V]oN(sO2*l}:A;? sa[rNм(Yʠ6uBXV ϽǦ%G Tj 1A G<_`b3!^XE c{oub3w݅Ai]XV5*7 =~xTKN¥zw`y8$G[1 1ʒd% W\=UCM,fUDѺcbMRWEH}xeI阴,݇`SK# |7Z`FёsEڴ~amBGƒ{ <*Y k&?$!}/B@@ \{{^}|.^?:&<]DbQ b`є-rmsm"jy25WE7\T*N\TeEB :AŻ5|6Pݤ%z1묒) 2ORkl8gQqbLZu-;|YXt 8," %ZScv+ B 2Q ʱ7D1Yeh0QC}l@'Ydz&RN~1V#BBchI=~#iU!ڵ7M-kV܍i.IOLe_Q2b/m R,S(xePnva6|Sο@Z?#**H#ofoUٷIbdHwt=-ќYeܯӦ$[3p( poe=:/03%:%d캯v==N#>2Ēw /n|vA߇bE<s;[_~:`&[-o uW54M$$$ԁ,e5!Dжepn0đ/>&Ou_G3ƾcӾ!3VEPfX1 Z!ʞPдRT rÖbY_gRQq ҄r)eU>M줓sxqiD HLtVaLFdus/bb)/7`_C鋿 D`8km*Xl# qW+J$z|sN5Cf>#ǝv3bܴWLw'P'{b)%*vF1!5Rl-xQ>GGֻH59K kX=LO'[BNZp+>,zn7ž/?4*}-*Ċ@M>ߖ zEeuV$l,0-k\I T\SЇ7&8{ܕ6{c921 ZNF)%rGS\i N?x !uF’ǣ\d6rwM (BnĂh?L U2V"j{m| ]~2B&zn2B>n%Vv[6!c2Z6~Fl,Qm'eKm~v(ˆliөGM'&#+&ܑ( ѫLe`6FU4coL&ZsH%~}jHf T:5S"TS@.1$ՒMzD1kkDp@`qgYN5KRMV8ƇL#DzROlIQkQ>gIY6Uv[=}8o*.$i(*Dn$[#jtVܐoВ6#!bpԇdhܐ@,Q"37$Xq+G"Jusp{tb'0̾U8r|R8A5bCJ"UH`?_ҴDhI v~XeYH%Sl Dm~:H"U\Pzu8.'XH"u@zw1G LXz#T6 t"C"# ,`8s}PԓI!Ib7;"}-Eq׶$(յ";fUKJd(I$6ޛl-hSPi\hP6?Olw_R2|?IWn ˯g}btSĠ겨L* I;L FӠT Y{`L4Z aQ~^{apTX>[N~#+'^df(ixӝlv80.'E/f=zo9x#8\~}9$sVv@s{굛3b13AmQ6J긴ܻ[tۮ ԓ## tP aᙥrB뎟ON` B:~8<9\F͢ n=1jZL#l1tk[ UKnF wh db.z^ǸS̘FH !q^@Bay ZßxpQj ؛a+` -ȿ7 eI" @F{w"NG)فؕl:9@#% ET3LdbuǮ$G@7;[N XdDCGIs)N:q|3 !Da4R.8yḠ&{։KHc^$H FzPţd 5zĭjU[iigbdVBǾ3%Zk6l= McaP-=m釩G-{{t1哰cb]K76 +\*>&ba0n*1'/VY⧂mQ%VcC#N9WR;ciy.{$!ԟ3Ǩl-"g wTDb"`tSЌNe,۩xcX)#{0"8f&8UY.M}j9~(Vz-,(>TD2nk~nlSGDHפǯNzaHh$fvSA5#)U6Y7l$2ʑ=#1# ayyhډ={c3"h xTǘlT5Jhh63/q.\0GᏽP2tSo<ĺs; ,>1sdF2t %bFpheFćGէcat8ff#s!-pb:M{#m>f{!+bb2s}(J-P>ϻQ:H]Ɔa/BOL%^0B2UȖèL,D}M4tLn(s}}|EBଐDN*ڇ0,*]ȱ[zkU#vVS8M!Ĺ'H[_} ŰO;$1Mh=6-lR)4UNQ=VN& 5[7P}=2I!9 R*R|u ʌ49Pn3]iRՔ,hj:~XAB$oc>PFa15D)E1?][o)H [_b5T [qFHgN ){ 麍vb킨j9.}XGA G:0<6#Y!i.Q:]w R@@Rx}6- ُ|1(P/ZGc3-"Q{z&t1*kxd2}s!Ce:ES)0 Ck\Ee֪KXo5,@4CaS4FڬmKb_A2Q(PBܝcTFҫ*Ѝ !](-v’0Xj CfeKfWV6|MʫE)4cvjy+c1SO|Y2j:M5]:HbI>qg =bJ xdQ/K2laYB&Kqk|BEDtg^q߮]l:#u KwJ|WC0K#MW4! #e[7=~^"%sXi23[c߰?Lrů)HznPv8IVTZ$Ya~:ݷ醒8޶H2tTۨ|cr@í Me82X(1m=؟\Og<Jd#9YopH=v?&mI=4ˮHΛ![ l}60:DZ꽍- Ѥ:kޖNdccfA^ltj7rEn;g iӹ !!D҇{Z^(M;{ahG"+J@CA YB1e[/3CR֐GM?K6vy b&р;o$4JLwEnQ=qm 4Zu/b-*ѸyґXn;NȠ1Cf)m2܃2$pNRv=fs\\zhi@Ee@qhSkĖWpq!O!JfӺ_nSH1(/Nɂ,q-(=CtY,I©GI K5M0Q(%jJ; P4A>UD$lGzc$zDa%k ckL9HR] Tߘ^xv bfGnnBcsYvcׯ7TTN)hEXi47*,5SD,5d_",Pu6& 򲝬><54`Y[,(j|DFU~kgg./t6l(PCoIDI 3y~#}{0(T:3*5]sFh"#3*,wNZJui"2,oq+.qWYOuiw7`=؎`u!%۰|KѼ6] :wtJ,fCakwq5H$tRM#8zyu(ɲRH}>,0-›*gNkk " 9]=1E" $ؔ IBrINc k_XQ*S5ة+41XZqe=OЃ\zl̄|;q~R}M:6mtõ2A;G<*Y 2U ) wlC(ּidGFaMo; H(sboaS.a2Y6lU30H.9d\۶8͉%꾔>a\y*Nn ad|z=\ KM a#e`o{$#±iexzoHkF`GD;>P.C"ovŶIbY("0? B\(X>kyK-feqm%Zv i$eo`FPI?;<-vq)kt\1K@ U/ /r_G[@$Y ek^ jԢaҲ#NΤ^Ȗe߮pӺ<JdVo7\S Qu9PywÑe2ȬnX\aM4!k}mÓCF tFy'H}W;[i72@j&c [O\Y4bAM6o\ TK |_li$'KGI=0H_g+|' /V%UZ}l9t$ȻnKq= !rd!uP68YTi&6A"SܾB6 ,-'`oqfZ EY"k/e:u>~dInz^y o~ YuN{?i1f(jc1o|yu)\qm?%1 &Dc{A#LUJS{!nI_5߯Mc@*r@'_a.T m[z <,Zŭ&4f(+`v )D ,jJ{܍ӹS$G2]4kmbz`Qgb4Q`Nz}mæNSmq{lp8%)+ iAܛ(spn%ˁ&*#;kmc5J#TyX%Q~c*D4h&QHm|OM$ X%I6E>c;SD{LlX)y0!vK\Gy9ca-!qQV)?o 6㟛T_mŏAaً1#̱ E]0-snq CTNIs2Zw$uH^.>Vÿ\TϕВ,w8r T&p,lg8uN䆕̕; w}s GHŽ>38i)CO]Grc&!i`[޸CQyOs\v%\ 'N4Mmd\IJXk ]LT 'ER GP "77ϗtFzʁv>EY4uی5vARlH.#`<ҝhBIG0XYXʯ0o7D~po[rB;0'H}4bvÔĘ G,HdӲ{zagb@U\j>yDFPc$A ط 3K$-R(1+RUվ=M*̭ f*l ƧrơBiFX+zcE A/ER{)N lID 9%MLjBqHڮaYT$}SEnb_UnEM$t*[0u!&]q @mQZJʼnE9joO>~Qu2U$XFޛc9QSHmo&hǓ_Oxt8[b},~}]D!C@:V&ů Nyr]QP,%tXѭ >f>p2@<ҤX2r:Z~6r?-h@YTP)>x?S"OL O@cW4)2etK |,vZw`PY ţ(:WVgb\.wөt<[b.j sc!e~DE̲y&I_!$J9Y~X i'PcɟjҢdE䢰 &XamRi(t6@RI RZb,~vpB{/荪.9t6!-{ሦa !l<7Q,4ve6&<ǍVVcUUԤ۩:ZxN!$~ݯO\b C4QG@3EɣhդA+ktO[tX>"i`N ׿\<ЊhάXXnޗi0'"CDw=|baZUUtj$q7PI S.,̫!BLe?UH!A+v, tUVkH)ֺJ GrAs.'pY"S- >b`0PAsuZBr:Ppᚖ̣4qF]#/bOĆgWSCI 8_9$-;4JzX̖Ef+sZ2AI#UkEY~shDY@nTT\ӈB`YFMYȮR *I,=@co$̩" N'lrn2֑K.$T 9E0U-q'K$w[<ʶ#ؤ"YIpE;ds#&&; (aZ UCr}(9SOO$s+;FM42v`.l-9aFR\ǽ|N)MQ& >Ec.+\m8Dp-kqP"ZS5u4LI c刺R'0u.oLWHR&J%A_t_yȫ# ;(.~t4Hٵ3m@hԗwحoEE!Z$,6e}@!@`vM6Y8Ҏo5t 5BH {5bC#haE,U9CO;J줂 mo8h1 :F+{QA1XX4&a^AU XM;mma-n}oacI+A/}"`"/ yw.^18-, }L~W, Woǖ**XdCi [{⿞ֻI:ȱD M_ e5+I3d@ /kfi~^eCF܍ᆡ}L$ ͲJIذ*yu-B #Ŵoԁo\fU&_KJ|5o*g29>\Q}ޘK7+ 117I3+vRALs覠uvacȠyP9JV0 ;}zĥB]㤖e)abHm{`GĜb l*pj4'׽\cH-m(hf8b>,i#a+{4De$* Wn密SBj8Q;ƙP)A # DtrO@= iHK|2X[~\-jI kv[ZM s+ILj>S_km 7ݪ SSRi" unYOo|B'r?LTֲG5:G\EX4+[6<ТZ?QfIOp"#]J)95TRsvaܝ~J,upMp޸& hŮ4;Tu 5n<(.#gtA/ZCRC0O# c~f[NjXp }0*p 2q03 E 8$k*8 jJ0mF*ncEq*ἶy`WsFpoE7yFde!ߺǖ 9jCFCOW!X\Ci 1m1Hj,I6zb">4Qjȭ#]xcyHegl L#E8hlO*̽IEůS1ȳT+Q;U_OT&&N\=HFtlURTkF iS4'IK17[1K eOyJ=J|b@䞘ÞTԋSZC,jEo]Ĝ/OلY%ykTElA 1/)YER2kyZ;s}j*'f̲u0p=foޞi(:Xj;kwpF^٬ ZdwXW8ꋖf9^g>[$iSݰ.gA_UY_[UT5JH!i\[ItlRADeKrFw=;{OxdH$%t׹aǥH1}QC1Q btjXJ+Sa\M}0𣨊ѪE4:7K7|a%kn_$4i5:E(`\)f"=Ck "{ąIImwUAJـa0)xa7>U{ tyx^4 `mM L5 r ޽O#*m^"pI 7ep7=,?@4%4 j4򪎀c~&I bLk_ž3)I?!C_l7&lKV040WAx Hi3ы ¤l߽h3꾞P gz ULUA+!H G8cZ} 'm^ĎyyZlhNq]O-%3-DYE! 4[IRl}*vX̾5Zte?e >(".Xoe'ضqkI -ӧpc!sD&]Y+$,Q ŕUUlBE*i8n0-8-o㑞H~ T)q-wQ^eQK&_cTJ+3 n˩6v5Te|O]UEU]P{&7#BX]M9t DȒCtiKcu 1^Q8I *5K?kHQ]. ݺ|?Sxe\u <޽uȪ2* Y9PJ msJ/2f1dN51k<̪n1L*}E-8H{_lH y|œ@29#`I? IK|/?pѸRfaMg؂[؎ĉ `: jIbH& ۖQ>Y̙N}c4 K*"Pv7mdDի\3~iSESM PȨڜ1b|ka'-38 H nY*ArH-O?||9L8}lyBA.lI+=iE5s2 FP ?)/EWiCNeJ}T.-`Aͮ;w5+D\J&D̘"vq[<cp5e;eܲ^6+#e`A';<2ڣ0E-336zX{atFc4:J"P|ڵ{S4(Z )hᥦ(2ܓ#gR r^zY"n\lExYsmUO+C)UH`T$nZL7_gz4J 8FgBtj`'$;cn6¸'454ttbs ^Yq9& فbsҡy2?B\u*9;u \nn0p9L(I2vhvՈ$٬L7X ր:8'< ߟk[/9n`S~şwU:&>l@ԆH+5.CYGq٬gie(ppi۳LߌzP5Fۉs9+2ED;`\PLGj#Ӛ 損Gw&?Q$犕fS(@nE *㞔QQwqmT{~@oh'9#8@y!zvXT#fĩl=I$3S>1J9zPjxjPECgEFo'Os}Te2I< ә2rңY(?a[US,,S*`z(Ucޔd=)Uf.&3UL3T&S4p%qjlqTocXvhA2OjB D0 V,S ^oɼ䌁ީ>`$ p 9A,A'T}zcަvFsҀH#r}*n zs ,iJ5@#>UZV8BFqw _cYR]V%i&)@&8@N'۷6kR1 `gր:;V!rkn{hs\twVd٠n:Sěk")qր/"uCI@dT +n`@ssQ*7#$Ҏ0ğjvi(6 P}aFԓBOPOu 3y84qNM\sX19%6끟 _6婻w+ TϱRNjRRɨA} ۯ9?l^ئ6j j改ڀ$UF(P'iķ5;!#41j>;uaOǵ4VPp%T*w3ۭNjv֬D@GJPjFXPQH(Ů.1TG8P$1 كz7,G5᪬ofl@I'2;UyfISO/T.pOAOzm횅VBrZHOzI z~j!*@ UA'9hh۸=*L)RpSV٘|ݺPG!zVՓin+R؀@=hnmLՕE8El@D^)S3Jnڙm@׭[%S+Vm) U4.g Nҡ%eiO @DycO mI;XDB"*pֱT2n3!zj慪Ǩ6V5~]ß;}hoچ#OFOZ?ܣZ^`oZN-u8vfWޤU@ab(>/ ]{+ǖO-BԞջe8FsZk(^<|;,- hec{<!ۉ\y /.x@܏tUcaye=zev}Tδ,nTIp`?twvHCȒ|+֏@c 7jƲM-#cOL|E= ?d^2=Þ lܬ-lav'چ` ׌bNig_ac$lȮu'3Yq YCHޤy1{I$cր$g$u;~"7=Elِ Xt'ַ,lPGCWBdUX *¾X9XN0j-V@I2S"NhyPKaڨ_ig ;W⭷L62DhuZiЙndUU>~4C gn^KXI?&R)%ܟA|%-A{%n'?{VFOh/^I~f̎ bl$y?ӽyƨo [@@#ka$w7b->݃Egj6S' ܻc<xhm4JP: }{gKZF8,$N6gn u2kڶa9-Tunb_꒤AW$oAoډ3VG\j;[y(r+Z5Ե'Wɳb[޾P[F B=n7Ց˹HW+(6hI1&9,{O]<1J*)C9-m}(+``F~aܙ'mYϺ:'YJĠ?v>[|%+բ>Z\ET [d0orWĈ&ЍLk&N(VutYwWMͩEJ A7u{{qBdU~K2HvϽdjD(6؂Jck^_q vB$IF8WXyotZ$L׭j,[%q<᾵sCmDDN20J+E˻<}WHW#MI&kkk%n[q;XѼy0ԒROi8DF52z r6{i7E r6~mIeg._q;fWk؊y@~zE 7Nܯ-奔'̓&!.٦pחeqe ۯN?`bY i܀7If] xkin%o..|Iy+5|+~f.~5N-吝#Uz(=*헅㻕滖_80$O@Kjvַ76|gi ^D.XgvN1}>/8$}`鶿d?-w#rx$ث[8(COg*A`Ild0j j;(1VtpSYF,N=(\y>bXuIY0'~ G{֍h,sv {]]>\tPB 1cf"d߉:Y7.j+.PE ernm2aP$kP~hoq^}xoE{=C'DW9^Uڬ7q EH?h {u00Ne7 mQ^FP…P<֬:zYU.6q8sY>|S6w.goNe.s^=B! ðNܯ1mݫ?Zk$ <&AӐwy@2Zvm!B*y:ꖠb+uxg^o Mb9a{Ձ3ҏ3^jԨֳM62rX l 3qYrIr8y;͖m(g;3Bsҫ#wP۳}#!LӥH͑=* p]$lGXgң?^f@8civ$#ր rjh~\b0(GqLsA F~8*Y3\Ԋp=(BLu QK,Nja8>r[1/ luKfu{'p85uޥ"xnݥ!n@ 狼F˦Y=@ko<#wfu[YH!i;}jG7MɧAcC{O x[XO]٦1__2Fߊ7vqHlls{5 7w+nf\J럼G?^mڈ,6֏{,>^7aCjMGrwmOtb86;6~mʁ࣌('Z/oS-5KNŲS4a(^"'ߧ]1Tux<ԍ9Q[n'.2w_۳թosyf5lDJzݲIGf鑆1n飏;K@{v[ƒ+psZ1ۮxGrH^Gzոm RGE}U=5(FSJ۴:_Ҁ)玿L76H jc'xq#XX$d qc\ޣ[^ƾt8)c0k-^Ș9P]ds4)bO)[=_-VGYhd8,n+jg5<-"^taycLVjnLqY4(^].40 zSU'YY3R+g:r٩(XU6T6^MNi 9C WS:qH;J6)nABGZe8=*[WMVf= SCT?qOTY QuBÊnf%w )VM({,_$zuє,jqҲXqoZ 0 _i'' jT&^h]-Rpk>9#oZp2>UXLBA=_:Ng[M ejP,+ FՖ޽J $lWpp*wW9l`u3 yrX14i]gץ/# IT#P; -&@pik˄85DŽ=6y-֡+nяv|E4en .j0|Ü.UuP15 ۊ67F@\#g] {w9"\Uyc&20qުʸ֔ Prp f<^+r6p+v]`5s?h#ߊ|/5͸V:=F]*T͸lfKfjֲ+ vئQ#PDr8%콽@?u١Rʶ6ch'9׵pzT$ )BV k:(K c;n UHh p&;!TF2~-]h+CdLWJY~_9FT2LvTрSĊ=@UϽ8PiQ+cz/z0q՗8z) N(WdC"xmI~2*ޱ0[|G Ќ Ҁ8 [=y;<űdj>a7c#"CGZM.>y}iݟjAހ%DKӠӥL$ 3bFޫ)08zaqOBZ$qz)0q@P"1ޮ$۰=+-$OhZ'VPAFQe']e6BLCjEy (;#CdGlLIRI `r횧uXvɨ;[VkՕ3@C ާ񦰊9NNHZVeK}@m7˻BNp@#Ү bvֲo} $vI̼Z-^Sހ9vxwsU% 8kP 8,SY?)Q2 qK$Tr{U6q.sP( }kl9=+@ΧE7H,aZ6mϏ^ϱ뱻^_^]gY@5cCldҝh4vwڔ-]}ucqYH06#/7D|vlbs6yÍޤ{8o4br}nܱdOSvT}mqkRTTdH c~Z^⑸00 b[ $ uZMa@ PcޤUe++9QP;}*̸'Vb9 wdT,:>+2+!,@<@z2·i*ø|So>%2{Օ -mN]Ȳ. *]j[f忥$hǃ@ |ڦ ޢ#i=N(jHfG)s: W2OCSrTo#)m4.SEګ68[A@L)&Hn0̀zUȔ8mKFhYnhn=*ռ,W9j+EEe_E|51U㢌7GHJIj9sQl=OLUs2 z0@ZMqWưƹ5 Ivh\kr͆;Z?gyg>M7m/douwuZڇ}hG8.:f-o+ "( I٦ j{U'Vyv|=prj|A($|-vy\5|s/Jі$]# 2toK' 1ɯ"PgV$N/xO&Qv .3J'gĬ%-q9k?i{OF1׫!'\'*eUA$|e%Nv[hbPv5%h$T~3F!+ѼoubDPXG(6WG)wF2u tTтAk'@D?8W,~-[I nۖEzíM,5@ἢ,4ˑǥs :cGWEPǓZ>Yn 1Ys6.F'?{ M,hZP#` 9ǡS<jvN^Ko.CN[,c"<~j>֢/|Mk kLD,#dHThlzW_fSq!fL#{ (o&Hij08|Imݢ(RgXʓǧ@Bx#RP(fӞߥ{xnmb Lo{nb,>\Ys2Zo?޾w^|I\jWM?Qo p+ݵL{WV}'o"cNgq<iH#6COO_kW4_n^kMNe1Y!r}ӆG 3_l\xx\4vX( s]>]Y=@:_~(i6¿ ȏNX7QfD?4lݹ~SVr0x2o1&摝wʿ#([,Y `'mϧ}@:s.{f^ cf5)O;\۬_6ױ 0-@UF0+'KCA!4YFqE{~D5M9.U@#dڜ5NYA}.2r?WH0l\U>Es@n3YUWmH&1U] N1S٨Q8Ћ1o& as@$ɪM4~E[Vb7Pǖ뿸ǭjip9t]5 MG>C =b'VpҸ{LrI_!lprz1cXj,mUB=Isb1˶FӤ}Ks{fXvw7[ @o!2=+U\^i7LԀky2.7f7*7$~TċbG\2s]ŭ8xqQ`Mq v@&2T{v M;bH2Z sAG D-5 F\M"PC=ک_Yt m=*wGyY SQʖ*^),&NJDa&H8砬Ks3 -5)sd Mei^(am=įJΗ@wm~WMf icZd옾 ϸ}sڑBcVPX<|3gZhFTS9 {ӵKW@ Z_Z_ٺuX Q?4#jq RpU Z(E!R^7_ K]NOj;EӞg-([0zPSn9^S+6,xVxJw8٨ۭ&@@er?Nw(8e9+J?1H^sր pP6U$e=(R29S9@ Y6W#}UUc u@c:U}Vހ$IF(5E|S? ưn'`NNཫcR 2{gՅ1,I*q@I8rNG9Y[ IVI :)p6:$cHL`=*ۡu6MWpǽBӄĆ*M2)dMh[fg# zѳ@5c$#*䦴10CZqPG@0BK+|b7p+'88y_ @fN*:)p7);ԭtX +$g'6Ok1`@R #vvY R٠.$lt+ώ5r_!M]D<q,Mų9Ϩk-3*C?{vkkr!es*2K ˒Tq޺~e+ _lhWjz_L)|a8m}Ŭd3'$gЎk|=Ũ (C ϼg|rpE v(, 9^cU <ׅT`S^cy @7̱rWq\+~V=<;ox d1QGG\O\~-f WӶhH9PX7MRw+H;U(hܳrqϊ+= tֶgB+_mtsgiZ%ʘ#P]AYmWAdXt;ܙc*03 (j#8#)x}Mq)!ʾ39fM:&wevp;f} $ ` ke5E;T޳ZѴ*hZ%nO hT㎴brOJg+ AU NW@0D0 zǙ.t+o.1" @ 8׭QDHLg|گ۠+RL֤g C* \m0)'={T9*r) TA>fX6ɫn>& uIB͆$l)U=E j7NϽd{t*<ZnUHh*Snj]y9}ۀZJ`7{xZ8h|l=P$^}:瞧'w2GkizҳKKX#= N(m.g lV JׂuIJ8$eKw,많ÑVMͳC)VH +J hϫY+=렻"H=V;gn0psA樌)(~jN֪;l{. ڟ^)juy`UՌXzUcQ>\B1"VڪZԲ @uѷہޝ4i=VDp}i"m?gqj ٚXS SHnJòո >Ռ)qVs8=k 22>mh MCap9V^6x4XkKp㜜^ M.qMxݓvV(QD>ߍoimR=̱E21\S! ?tO߆SvPҷ:i5U2ߜ8;n$E)ep*XǿJwS oaoo614.KohG'qH)&y,N0p#{E֮EklHxC9SѼؔ1qI1U/Z$M"6BqP[6]vL/ĎG˕rF<6t5nk/vX S+W,ut'"b7SCe2Ÿ0q1 x#+WIyc,.5e+n۟Һ-3ɝnCrq=+UVs4ޖX]>KGo+v;Ю?Nj8ڮ ㊯,d$Tt zPl ӽS*mh2֯$ހU+cN~·,A޵P\y<;2p3{q^;Xt,E#'h6ҞTVTmbYw Ո*hү,e] cןYޑcں=?P:++Y[4-mt6ZS@3sր0#g mIqEI;ҺD)4CMjU;QP!7-PfodtE|9M;2|?mesֽ ,DJ J sQn$#ڀ3gTcgNW*+.2zϸ?t"-`rGl;|=ur cK'w Qv5eu:,X ӣ1 ێ6jk9fExm= IߏRycT1P S['h1wk!zP+zs|ͱ8iQ@SkA9= 8e* ^nXwjܡT09ݎqҪ9 'ҭ-q@GQdGu5v{eյM9-u*ǹsW+"16׫7>V5]{Gs)4Dޣk4跓 V-oN+B$Giq0ˬxnvrV 0lV'k͖ oI$e8fn:0i1gQxB&+s^Z=/a8ie.E׉[)VY't`)㷥z>d~u^Zo- qAmuψy9̓GFUs· Jڅ#moޫVݝߘfrvGR )xz=Lf-X()#dUZ(Dg`W'Շ =+-џvP+Cz.܃ӵr3I O*W&eǥE`HzP131Py4شdRkt=#K{dG [".-cll1:@5uM{Xok5 "/##v+̼G=?Ջ9#Pq^85ne = Y*:Fqz8zJC:{P2N=z#Oj9)Y@NmkJXo*=SW||tLb~: DjȺ1g޸OxY}7aG2[IA#9⾀ACIa9գy%|MxϩHJ1WwuY Ut=#@ &pc3S˙Pkhwmu #d_HeyO¼q8c~~O"|4p[ǥ[yn^2]Ŕ8Lh1*W@42V@R|&T0i Vu{dz \32aހ9=DX7cں[+4*GW`!yMh::̷.B0@ֵl󋞟3d .<;)̌G,p:zS`ЮGu Jn(VxAR;*'+p=*D2봚TubN2+>-WmBf;Ws H漇⧊m8-S@u'.6*,@AҪ%'>.oAڵmm l2ٔoh|xy@YGW/Fq@XyL*$*tabd=kUcBC 굉}m%ֺDÓA,RERԚ̔DI.~ZtCi|M6C".x+z0.:kDZ9S!Mh٩dă5hA ; ֢[nu,*%t5=a#FtQ `{ |zV$$tjr;ڀ:;@ uu!5hH#{S=(1:玵Pɻua@dT֩DIAE~wk3)Ó`Y+_FaGS[z+YڠҀK? NrzVKha\&YNMvbe3g1{ eqLz֓^(#|}zu[TdcgWX175 ߐypiu9Lf"^;!~{4[TnCǭ[dTRYjȚ̅RP4+de:UYmP 1i88!b'Hb%GR(ҕ<G%BZxʥ3\?Ҁ?[Z/G!Ama{ƻA°Y@q8Z.|,~+RI"R\VL-~/ u_~)uXTcy~Y<8nx󯌿OMݮZ8xv#&?* $dA?js97k["Nhۭ~Grw(Q6 !VJCcT5%Vdh<>݊".>b=ia(/e...3~u<1c8SXd9 q\t%d{5cRH @1d`A#zUnrXa}*\SOJSw֠8U~#kľ!Γ-ܣ (']:45}՘ݣ=sPsI CVdry ߡX$# !h{PN#x߃JOu|{ / xXOfH8Cx_!Zj4†l(һu4_]d\ ҼkCOpZ@w!N}}mc3&XzBj V_qV#UN\Ɲ=n+fu}~QZ[kuoc]_ɲ;xWhϠ€7R}Z;;Ui.XpO?5Eih5pO實1ޔ*pK}+zPUfW'{@.FsQOmI*kxԶqPŢm鶵!WB͂ hb8t <%\ӥM XP*eJ"lsҀ)l~(~(F EQ4PQ2,sfBڴH-YpETG,N*FH=_x>5mٕzqPU*p)f92 C{P<\\`TO.$T_9Ҁ58$Y5r @{Vlyw6:zWe"nt:Qny㰮WTSz.I.Ifs;G%ڰdbpKOZ_Fߟ\m@ux)ӑ(2F(pTQLNI݁c>804?k⿄sy;q+A?KKNee?Jҭj|Ix7RmKk:I]0dzخ>{27^) ;QE U_ m_<+'a1Wbvwu>٤QvW;XeMvZYdz[ T{~mE -u{/}>u#OjLځ#v?}O_w?DeԜ>t9FyoW}V*ko>"Ɲn4v;AV$Z!HNHj<^e@֯)ۃ@QSD!+ֱ|K`Wm6ƵM fۿ% bnskh7&yui"_ا׵I9FGHxؾ3lRMeTJFjJ: AJgn[һ P4+iU ֹ+6lPsq@oi ǥkE0b[9~*]Y2H׭xcݽҠyp{ #(Z4(9kefIAd|t H/9یޯ0lfw#8.vu$:ԥA=+*S#je\q֣yTLKڏ5GF nMYY@L:E$dQk{|إfS\c5s~BIS]޼[[s&\ ڄqG'p?1s¨jI+IvFNX>/!ONՄcp1'wc@>"̊8WKHr=kO{86p4Fq3LmQId n>Ԗ +ҭGg sHKNeXj:@䚅 ѳHϿVe"XGUwJDl߅:=)ҩJJq@cln0e܎p}}/'EueVH:Z}@a_$B+k[&[kUC&F cj^xovs=ҺJ sМjG Q~5x!Cw}"C@[jkA@⦏sjE`G48OCT S<("I$=7?x=n6qi7;B{fVH#(^;t?0xWBQ'0H)b|@?%8 "86|!HM5Q[\xZ)> {7c$( j6c+:S+5Wx_T|-\vs\Z˥\iHV;s_Yh.Nؘ ?}pn:{p-~xWþ; >Jaےev2[f IwEWk o_ kY´2I̶ Rm#ѳJc&rIhoe%T z~5!TAqb[+ }xr+`$#Ҿ|[́HimiI<`d3ڼßA.]ݗomwflY[:)R)Z\wJOCO 9 oݤGYc\q/WJ0O4/H8cpInǭU$N$LWJ88raWDkgd\;yn辸ckkU@[5ik2j7ٜϗ:Ƿ.rH#8ËXȗlqPd(e3&8Fp!l$N ~>=LuʵeԁOB}H_nlu.n"-apk/ؗOŘ͓MnN@}@@<#9jc =GHKNqJx+|Saf0ݧ߶mo)*8A98*O{}׷Zm OboD6cnc%L$/2-Ky#'ӹˏ1޿6|{rGE5H0#b@q0{6Z5YAʶڠy,[ƍ|>[Xq0ƾ -jU5y\J"h eG>irGj׈uiM^'YD}Hƀ94,KM[Su e앐ًq_x/⎇z#y[ZDғ{fcY$ ܹ JCCiW߇d-CQQ J ϾkkíSm΃[}ޜxO_F٧v.~A'޾S4dt-D奖yRU##8kUQcq?VGJ} 7J6P"r; +v9ߌ"IBwZesRCd#08S} GÜLqJB* ;@`y%wH%`+<9v$ mK\Z4E}=ᏋݢJ'ŶjՎ~z_A}5-S=ޗ"+q>ъERjz@oA^AQj /5Z}_6r(D6E*aPi+ANNwqʌ44 E_#ִΒ#t xa?k2`cB|/u?Ϡ]vYg7 ϯjȻ1U\g'7ր<$Y0#f#1F_CKf`n$m'8+ִ ކ @},^1i.HVݕ~ڃVXa _uo0Kp!xq>g^cJt.ХXe{qMU B@$BϭGȫ&65i%9c@f"InS-Y~D1@F1nq·nimSB2}Zx5بpJ o~9c:5а ng;SiGi 5U`Bő&U`^րv-Dᣐq1*|_} oKE[6TS^?jIc&+A9O:k=i hbV?p1a `:^!9 B!{k!,z槠nl``ƾ]n u ks_uh:Zoq-LӥCifZa\<5aiS;$rpT|hME|Q~vysC&DnGk Z[x6Yi %iX9*q~5ĺƤhF1j<5;h[dOw0Όˌڀ$ G|;}>}Ml?z֞d;UY$kΩ&Dѩyw~9SСlJ&haʻk P 2Y oE[T[soq,ۖ2W$ e7/H.-t Ɩ; V8YD*$ Gvހ>Oqxj|4PLak䉑Lm@ס5?דwy+zbؔnSxNα"wm y3| ހ4$cqTI8>j3*$3ڇw=JgyJGV;u>=rMJ7)1qR4j4VȥP2Uثdt6}Vv;u^9 :s_A|=;\BUSiRH@kX]- U^+~j1&p++"qf1Naԛ)^zPP4勃V 1@96*!GnȎ3OQ⥷SX EMݢ>ty9\vVU弫6v":W]4h3H"eo9?ciMg#FURѶwN(/rn Hz 76UOkR#EwE8?dBQ>RrLg(|~4fLvW*[,nD[ށׂoj`y3Q[\u*Po0pCQ-_wɮM/0Ϙ[1XX7?s̰R 75;5.?}3 ,$o;Tg'#jZK]>S4'#I^Q,lBV++W7+|*kE>wj-,?ݔt?Z Wm`MἜc6iGsmc#ޛwrs[aoT./j`H[`mn˻?,o2[j{.;#ݢ[hL0z²",n]2EVk>#"(Y:d{: Ǎ'G[7ܪIo 2=j5aUh?)OnT[&1I' >q@6ڄ^q{vc\爴4~4`v? h1qk2̲`xOg1FBy71@Bʚ߈34ֶ,"_b;4dG}G%>|LoMHh]}Ԑ߅~xEKMNW:)XahKI,cT0gy,?&pYLS~R>гA` G(]Ow#!a$WVkIkdvqVuG'k#MOӱќ$ i x=kKm4WDVïw q/}7tvXšG?kXLԭVR,VO %sU~"vjzkpV]`T)1ƥ{q}[ ZI4ORdY; +> |]/DC&P_N^I8;Ҽ_/Kеu8G)w 5x;Z^/ӷO"\ "G}@oQkhαI?眸< \r+cސAjg|zLϋ?_ؐff5VگmF_u~ܖ҉b[pwMD-Όpj? ^"?Xѧ@rQ#/'qz5:ȄGcĞdYt3@m` &.!|H&Q?b1@5s:ɯh!-4)@O ~`>\ZIm+Pw|s ✿(h֙$d>b S[<2? tOi!:9bԮAs/ڛ7)*A~mKS@;]#zTBkJH =h/t4J3ϧJECcKbT21ր1;V<իYP"6e} |5>+LlOx8{+H؞O95yMX\F dcʽ!H CJ3esVb^ǓҦ,z{UŃpVc]&*<ޭlcV Ĝcr8ZFhh>Ibd c"㳃#ݷx?Zƣ]LT85<~Z;A?{e[O/j#}/8Zfv+E82(#zޗseX$gpGo ajqW*/r@<n\UBYdqߊ#b&Ы9/~^& l鶹""+" |9LWBvڻC1+jLWm3sҰCɐ2.d#gQ$WٖHT=947kCoJP>v\ne`+2Z{MҖ%BVB ɛle$H͠|ev>P'|NC/}wѬsKd[A"⯘?l~3|CgDIz5xLkž|Y~ k^ngA8VFШ5i5ON"߫̐?. Pf>~ηH폊`$*"".5} -?U[k;Շ"0SS;u~]OK5=V^Gkw|`A ph" pᇏo~.*YL21b ;Ke4wl##uM,L{N|&Vg:!ִm4KrDחW%!˄Q2"ac\JAq^e}O%]UcJ&nh8>aQ$?}eg?*כM-,Y5 E U:so`A+)rkt4¾mq]FA=X]ū[ހnp0^62=눟s 9n j2mw HWdSm;F< KRF{VY۞4 ]Q"JrnVL(cZP9 jl тdd^'iUwqrLVe]=@Ұno-_=$Jt#Ҁ:-Eo0d895etvzְ |)d+j7M .+4@h6p(^jes^.@.gִ =?Q|*})w>E;-Ѥx ֯iF$b ӽ}!7BIt[CfoRo.ECa+dn=F%2\H?vKQ!{H?zmm[T-;Pf#ؠSyՖw1$+',0w1m%+,ty"08us]%ͪ4nF09`_,^y3&wׁMorИ#'86¢&]QWr>Ns5m-l7UtI&KI;3@{@\kLK?x$gν1Xze vFz^.5'\h?B(b bA#0('z@e[s41+ȱbV!xN4_\kBYt>+2qThτ#tzKq2o$M*EFڗ)۵_r ݻ# ݆$7 N /͔PixD:LWY\DR#)'-YFY'Uʠ?1r0D3?(?,#8ca?5KV]D7QAwgހ: y.n-l+9+68~8nH]ּn/]5(G`сG"u;xC FAVT\3n2_ ȌjHh܎4l^H^yde#7n>Cz|iYY 7J2YX징Ea|RYWL]SǍHe(>XR+kw}!pa0qqܐO?2ㆯOj@֒w7~GW@~}N񝾇s/Sn gn7, vNG)zs ıV[$pdZ+SOy_jkl:xbL_Ҁ4L zTă,Gsڟdl+0ڨ:yOYLI8YX2ARx$b;sN&Vz@@=9dguXC Jڀ5+i{-ȯtƧڠ |F\sװx5d(vf鑱U5PH5֛cPր4t؎d1zgm)ZCƧiJ>82@x*Gf `@:xbԴ>r+iK֧b(H^:}_; *X~("b98qJ4Bx].m(un\ vmyO OPzb8e8 hYGm7m\*9# _+HhA"mcrֻ=j$NpŠ[A4C*r8ųi#Y b"2r woj}v}F$$|~57P[K$18)bU8?lTC"$ @z3VxfH~Y$#y2'` h']kjTд[TҬt65;yk% `X7FҼc<}3²xNkh5=.}BXy"T.~4SN|+ݎq+ξ/@bvu,%B:+0Bet>oz0,p(#>P#ૅQGmL:<i9q 2+<.nTq94i X0Pr 4V f %ǘ6ɨphDx4as6i}3YiRG)xe7 nx!s:$Y@q³;|l}F#tgl89WWHuƪm>"dyj]_*'Z&#grTUem(n|ƒ{Ve<ҋ%`r)<`jIoۇ@gMw0@GԴ-yԱny@#j5NfbsV6b"T‘6%5\zW eQWzHJID1!5!~PGX8 2s@vWlQE-H[dUS"DpH*(E"i2E& 'fbu#O",ð}s@%]2{ޛp-ڡ]P3n 6v9S[ڕXt=2\ě@x[ۧ[k֯ZԮd؜)?*s>xPy&F->t ~jKk;T7 np8StmZ/ U@e!Wƀ=yV lJԧ<] Gyyx>չC(CFVۻhSxGLܡ%r]OU(JGu x#vdtP@^1̻G1vL& C崩W,(?^Wnl[FOGE <k̵~˪H][$$pxǭp~(Ӽ\3@>A^uCNZA~Gp@+nD^t MH\-뚖3ʠy?ձ>’Mus=E{/Lgk(5);0lP[kiZ_gih3sZij%€6۴QD_tQ@[G8[۰l;/pHv%Ӳ88n+ݒ.8ZTkK q^ךhxGkh[sQr3POKuuSW'Fzg=),vaGː8'4m*(*5.#CVBc?v+y(\`&йjJтW %x\#)澪uW7Ui\9^/7]Å P+i$1DbyZ> ƙkbV xxQrYT{kn-b/,lV+}RO)dr%1ѬrfUÚφ4/ xy"n`X$rjᚯƗ~,ol3خNo A>WnSMUKlT_=Up曧[x9af}9vvl{1#^jPAsqxp[kY&h~Q޻[M&K PFpYZ)(ʡp ֺ#I&,#r@m_>x2(Pr6Ԛm[9*GR<;6w;e%2"VHJDZO,MT˔D~.JTQsMJT5=O%lkmc95͠?u}5Y[-\a>[k~ 6n.u{~T`;1zou%hN2>Q9)cI%fff1K}2UB*vqO_S]Yl'FH<(׸-k)PʣcrvX%wbKcHۀ?.+xc tBc&DV@[ ^#AV+0pA#vhM6`@7}':̈́H4|А?q2(o6qN? Ug#$b{taU4%f}PG9"nb)]Td] [$5x21nlzњX|u*w,\wҀt0@s `7sT4 %Wc#}vyޓ3l{5eUB2bmҀ9حǵ#/fA{owT'n:WAs)@]l' Ayi/ݤZ78'?5fD2ij>vI-GUfcD[o!E*iwFdʓ#8 *Ezݑ9\Ҁ8dZ4R>Yֶ0g+P R Tz㠩lݞ0Ir@v21Jj _(#hcױ;P[Ҁ2Ubȭ {v4 ucj殧M4 QImVN% @{Wk_h*;ҽQ̏%{?ڄ?.@WlZA=>wR@aUpvx ;$2/*J[c7?ibGSrkV 71<;]*8i.7QT8@-)eNdW#`ccLNghWGfI$Fu0cuIJ/GNp* 2JFA}|?P96K;1ҵ˅0$*P>d/Oju yY cxq][F2Q%Uw1urYc*z6GJxETDS?|Y;#u#'݁34HZW^ZE#gJ9)6YY볻½;{HX]":}=@_Qd _ |xdɣ2Fc G$ Go|PY<ۈsѓz;{6e,Ya+'F7678hXDep9WKX09@wzw b h1RCc5RUܯFTIxVZBѲ|kM^H 9@_:C##mpuݟ/ dQk횙r$hY\`ջc$aVA8]/Ul@8[Yc(@vyʯ"X0kggKa`6sYsFWL g;%m/@^eG5k{hYog0 ;lM 4[ɹBe+ w~UԴ]mV չhCA\WX=6N,a$r&Q#ܟ}xz=ByqՇΒ$e!jokv'O,Hlj6mtb-ď4Q,m8ooJG 2 YP@Vnbr:2@s[lZ cn /,ys4BTo04()8FmwDydI$*ٻ$_#mڠ/q 5s~3/2~hۼvdZvFA@ǧ~ypCFALd`0GN$ !~RF=~'Rv z:[Af) ?V-bxgc (kQO V%dhJc{d~53beܣ"G_g FFd+os$j[ WlbH8XH͂# o<ϰLGR(&EV0Lf]Ca$H'r;x֠HO,悁B>5!yК$$_~6k\Gb讷^ڋ? $]TQnԯ8?Z"RB2;pmES3ar~5<3䝡y-L{t]Sr?t =8mj" &J@صWYƓ;11pwKixdѝw|L_Gis*ū1s(Z9q:B8]z=rd=-E9OR\̊e(xV ҖX`abdXwu3]H1֬ܤZx.6"!^FNpMT?+.6%61ޤq7p>ꏧ_œYbQ~QÚKʑÁ+GuѠ,I%T?T5+7խnh{f%I[RD-wt/aQHcK #yG~Oq|l rE!0-歍%h$vubFH<{z՘ '[xn6рU?Qm+nGI(2~lsTP,=] UoVN鵛s*C PH+7OHEhaou϶hwk[xP]}EV|?˷sM 2-锕d*|wU j[vec)m2H`䊼4]Hdr`x[!67ShBNfk'8ڽMI#Eѳěw=;umaH;ce A?#2bE\v?Q6%HbR +ᗒr!<5*Xd[q !' a‘ې8 u+>N ɗ86 =+L^ET0Ou% +!F1}<(cc5*6ߥtk>Q\/%cձ\wu_а0ń$k۠yF@lqҀ.[$Q)ʿTpexT/v)Y6mdc愪@0wz9Ip#njb!.v{ի qRzpNsI%"xڙ*$ܪ?wkFB;z.QUMV!Kޥd_7͗O&Hw*ua7~-&z~VuåVRA>[Qژx¥#o[+SsߥZ w^TyBJz |- 36Z=nh5gzr [rkEpGYIx\@*YF7QY:t>)1LK)fCdR[0l ;T!Q@Z^ݳ#b\|ݸ1eA;x]r$aX$UVeWb2>5$mU֬Z A ;RMhb%'Oc@:|d Sq]%m:y- F1ȯD51e5U~gAppXg8 ,$C95=l]ne|6q]b2xeeUel`z3pz,ծUM;Zq&F6z;y>'ytio3#Gr$ nTIV I9><~,x+X廐5ey(ٛ MrO?Z2Op8 [v>[xd7F#a瓞FpiϥivWKˉ! rKw[NBۭsQNq 2h+at,;O3oAbIPc{5d9?p6iV~Rz?i/krLcl Ýw~+'$ѽš2 =EOͣ^ջdV&u]1&/h ?UQs *6~^=+hMbD,wAXkHWܭu,222iRGte~\sͱI!h>th8WXL|YݸekukK/1}[2n[OL[>)6|^y6;4tʑydva!'A ZQm(IAڹ/ltv KhMpYXuP 1s4]PG/Lnno*1fZM Zq!ˌbH[$1 ́VhYg0'-2lC: NJ*C}h=/fzPDn%;'e(0쎟}:z[O4A LpN;ו:Rmv'vVa!={;7̌Ts@V`rwo2Q]"(@LzY.2.w $cI.<'ƀ.n'F-P=y! '9 6}zU2xH_cidFYW{")K?k +FvJ ª1*y ch2G*y E?Z +n.?7Qa)$pMrK9?x) 9ݠ'VXodGJ}]&P\cR*@w{t%8n)$i<_rn;ѹ 0IzФhgϭbPFNz֥1dz+kXh[]^rb 3WbL6OvPj}zP,[&+挨RH=q@dQXQMޢ>fNF3Xvm^~jn I=ެnUCP.I z}N3 p;1Yڻč`*w.\E@,@ryFɧ4=,nBzҴ.n"Z5x$qӡTa&8 Z\;,ٵ ";k-+3]_mܸxlFRƥN"yvj֝x~ݾ5vg P``vm{XuG$Hhݾ|$1׵"Au9F%c@Oc4 }÷0 qPƴ|?i+}cqc6so3J97)Y#EuP2Սi\iF0cX-<;O$YXG9!`·@\ ܊5ƙp`52$nme`H #'FSP ncֱ#U 6o56W|;ǟCX^#0m)8ʼ6 < t%ǘȐ? /п3,X Rq^w]<f3) R KYhBy=$"->%yvIUiDNQ8ɐ}ќp9 Z S$)cdcםlSͻp:Rssbh.t[iy1^?feb` Pz-ӗ 0nzu!w $ ? {m$g*u^ۈ.. cHt ]+h[Te]ȻfEr2(yn.#I\RLFHzuX]$pN:haǻ49-IBD"B[QOڦ@Οy]HēItUu $;XJМ٪a;#sUX".fT!ScΟU ʠOրm`rTsjE؅['ڧ 2+s5:g+vWʼF 3 .*{r lTfGX 7(6_GJ1#de *% 4J3i׹?Jk fr_2U+0wOSDFhGc#{j8ܱ-!q~_ܠ v=jH!`zUTy PާTM2czf$R<8K${caysTQ\IF9nJrg;FN+G6bzg?zd7SߥrŻ\u)!]sO#ڲe8Wi(9X#ɿ;;]7q@Zf۞:''>oX%KǮrVjᤶsT(a_;(ǺXnqRnfV^.[K;Hs+Hǜ* K>ܪFp~Qn)cdR)+OC S:۰ue\@NInP:^FS!S,f2NqElvH5MnCg߭s3`df9*^%ϘYd}ĮB(A:IwexUqvX0csVc |Qk.L]zI]V#"T1،~jn2rF07_|= W k60H5btG(}AssW?ĶE۹anӊތlюBC28t _DqUҳ.dQ"Qc?٫YB64xl1oOvˑ%ߏ(yHU^ad su !~aA? }Ge7v-oN5o9Id~F{/n1\͍^T.%P0TvqZυ=WiT|`{AͽǹJ+cRCA" <|ӎF~ӘXFqqvCM#FRZ4mҢWmSN(Y<fIWY6u8w [/aI,N@uq{Q; [!Up㩪d$1R(;,=IULVQp@z#Ew: w#u <}괊䌜 :r36ʀrK㚬-V'rp{}+D7F|SlhŻ1mR0$S!'w P0ONV*F:y9 $ u];`/@vFXUFI/AJ:߅L!gno${ڪy6cmms鬥8sk=Wn6|zיIzPmf9o\"HTJ,TҺ!`2/(qt9+$0ڬRV +.A|ntM)2G b/9QBMX}\3aw*9Uʔn ќg<5vM ZҸ}94n% *[j 7Jj$@f.[q!}:^v\|f̡PKnU3T0I,]Wi _68>'qPt$we5:˅ oh8v#Q[Zل_o'ӂ@[K!ֹ0~ : ߊǵiZ3%~Vrtvd8oQXn9eEg h*MI0QpQފ(7v`1:۲HʂO"ϥPŇNwqLႌO\QEM;Rwj.OnQ@ H{$QP qTHܔa&(9 ci nh1/]O=kIBGP-13Y2[6EDlc8ﺡh[Pu1&6<J/Q@V3)WE`J{p'LR*'Š(gc\du{䲁֊(]bVJ))迻1/O~Q@n7|m°&`$w#V=e+p!rIHdYp֊(Ӯv ZO]UPf Ȁ3#;APq}6ոqiApG"(XɔT2`vPnG1cE#1\9Siqފ(>1a pMPOjCr9{QEh!*,H*ݏj( 0@UEJFIFC    B !1AQa"q2#BRbCr $%3S&?ng'&xI*v޼O2ۈCtreil%q׭x3P`|[%0+.wv?JF;uz{AGѐɌQ !DE&آ|fYnӠ;^Xޓ_Ni{jF1oNR-#US+;(ǭפg Ifd-prhmvQҬ$[Ab-*: -RcfOc IfԀeSc]/44OFPuc]9 (M1]m06@QG(޳,9߭(lqԭKJF~!c HBnv\_NQ7ޥ-?/0=*M^&Cas/Օៈ]"AU];wW\09s52n#BKd>~u,mʁT Jĺ,r)H̼̚fI$;eֹP^@*/B)MguGЅdNmѰCڍFu[1)u>w_zsI6zNШaNm!R8hG Ȃ0l!z\ŰX{˗Ӓ6XI&' }+Rs5Qr&,JıH_<c{ݵ i]T#UvΑ&Y=~/ZR22)ZT~bI^޻I]"^Y8="ۈ+yQ}᎛<Vde'ʕ%\1 j/.lW 9p}h+]"4+sGy'z&#ҲpSM.1nd**6dh]C| b0oT޳g@p^ktU8/.>'v?pNOHx''Q,~<|E \{Y߹v:O ޹k僶E!IP|h z{ M["޻@aU6Gf wa2Csyz/ =1oeP6N 2H(cP19'evN6grhv^›7 +х\X}Veۙ5RA9qXhֺߵ$ DDϿApDzŘ;/`=ƠvahҦzyR:$rH歲:s:+MVe^IK3"Vf۠ފ%4gw)l{k[!9:b#Fv9 %]uO (W8zel;wp[_@ܭq#dܣo΂\YρTx>S$iH7k1A+y`[*y|UDyH~:n12;]*Q1 6;#ϵ/k7Z6Tb sgz֓^U{K!nDRY9z\n(#bj/V]s֠\k+O(ާ'6rz-\@۩J/ʚ^F2O6Fd>ư5sm}d{kfbŋj;IJu@ӯ$dSP7[qF-5mͼ6&I #*OդL2h8%xJ P$aU;՗:q_q`b@Q6]E`*Ϳ@j=[|Q5:.{ʗZ|AP3E"$g,@g8 k [ Wv==1WpsîA`Vj\X3nb)qYJ1S_ L.{y~ҷȑ#2)^e_(FANOLsp}bg{{Z24P?W&v84FLޘE~ʘ?ZűH${ .\.9znD $[5d 1G ܴS Ĥe3לּCuvyv'>'t.iס:eQ= }k@7Dh.g~*̖-O9DeBTeO2RJ$֑; (IԌ7Mxa4 e|Bd P=yZE JRܓsI|BZB.{8MH,X{k0=뽔zS;Rzbb!'sډI\sXGYa3oG'u$ U>ҵrкP;`93ȪŢ|b8:Y8U.aDȃ$ >ڃեIv#+ NT8kb}x43 #֞&Ooc)=rzYWX"|UBTmcz1]O2 @7*ۋ[۩a6Tde? mO`l?ZaF3p\rA]m`9;JKD/P~/9;P ;!<*i6m 9QkmXqEK3JT26XW F#,3T݅;7z>5ʺJ8Z;Ii-gϕCESPx{;xCFEyܬS=3V?\(u]5<3_N 硪.5дج웒\3ҩ[9<׍piL_UWݥ0=AΝeG+PklhH=7?zhr\mpv8ź%]C$T6{Ս"MAQ+u6m(!*"p\S }k +q5=sڡ/ äNyF}pbgy Hzcj'ҎWiG3`[8sOyG1Enxx<$մkbutr\rבOfׅ2RAIkZHK+4X;ޕ}Uv>Mtu 6VA)Yd320_j' Ihw Fz~^ I dv_tv=)柕IP$+NGΏ]5}S%X#P3S,G*pukçLWt[vd1"c0H#mGcQX|$ TݨYȢlmsU1,=no<^l#!86#~ii|랷w0A yKėר98ȉ;(QA0KG\S^`0 z>ʗ-U^Q޾pF38~=50د1*A[0IAW L7?62)uVfB5$p~-cU'}R*@ ȣH:g5|d p3'"pG#͍wo?̟U5ˮp[qM7Ď6?~kFHR1oǩ&^"|5 dY 2.A~u`#ImnA7_6̛jghۮ6OI7aqF7|8q߯j_j6p;NEWG;53]̭匞U@طВ@Un띏}"G:Rd{D}YTչgjT?dCXdo4?h] Sp|~hqp.>΀б}Xg\&Zwt!W\fV;Ӹ[zfɝ#*2ǨIL, ?:l}g-Rs0EWae6Ihk 8Hؚ FXA%=z^ DAjAlk?Ap??q"gzNq[m9xDexd0;s 񧍡u+evyI$aI1}? ˣxU5bY9 :) gn GW< ޭv4aS#( 9ΧZ@c$t: ln%N Z<4Rj ȇWy<=Ő`rji Χj2;g5z.XoMXb,ӕ&rGJH QNGŁ$+N25VKY>s k6q nDvWҟ3xiq'#$u(ăZveKR-FҾu}Q[4GuH$cŋ*T K|=And7wZ 6WV1kHS2jI'>]7~-:kz j:&{&\R&VQ"(SGAP1k:h͂tK7ܢgz.qcnEEHن͈fVl(Iw_igu,{?fU]קjJ> s}Wy#FW۵l/ ps"/+z槖n޴J:I_,mXwIlaIw~gG H[;)ܙ0bmPIa*;!1_:Qs7ou)2"}Pz~TL[iX,fX<`nI$^:/`]L7*.ng FvFn_X`60{eu۝s—,H0IW<^ ?xM$ހU. 哷UߵJ8}&> ]oCH4`-V[ L *9mܝWi֟6yr\9 22ʪr_0]͍Bw-}2yB^;ЎojyjmtGNy=3Im<@pH]TciŦ QUlگu嶂ϘunkT, ޚGƟV:*<1)?ګτV~fd]jGcp#`w둌Q{oP6)%Emlѹ$gUUdg8Ʈx_S/tĚyJf%R>`h@*& o nݮ4JHmU5+V`g..OB޹}$8%U-0r3ñ{p娖VfR'rN>꽒]2DE+D9#/@M~]HUG%r:үtT^_=ޥ ,Wf,B!7Qޭ>7"{ޟ #U"F#'S⽤Z\0| -ةg*zh=KK> v[%o8i,6| _/[7|Ua˒ һYK3/*rA>\xG<]H=H?gK=QI9r >022sV֥/wecy8\DA@zy@oSS}E8@/I>\6 }j:9J7#*[ᣛQFWӻ92H *}*?9VR>~ҤGe8X, }uaics0oZ/5V9Qzǜ꯹ձ5IU4k$ ?sSCޜmxvΎ=گi2[g$kVmQ-&E q:#&wfn_)P}ICrl-퀆V,@'b @2Mg5Y`gS#'($=*Ȃp)=sc̡ $|\B;栾&~-o/+:+`o8N6`=_Op2A¾!Mcsom,< rCȣ|_Jii662mn#NV mseIp?<\pj$(gEkʄKtByH8=qFi`lF٠/3e;2 07Tc`uf ŒDfڬ;iaQkx [A{qeT&JS6 ki ڪdn3pUn0qǼ9uY3ۖyȽAE]}i;,wmq_}:UF#? ;З|Ǘc۱ee$nIZ~~qpԐR@o>!Ґ ļΐ2wbүj̛yv?51-ca#(@R}k̖^e t1ByA\)'$F(|~#ڭ ' WV^QqNc@ R{+WBpAEBXXt_ >`+1gԝ{L׼2=2:ng-#SԁzmW(b>#3DqʳΗspWGwl هu#5G8DNX D~^ޛ-y`F[H&DQPq\zuߧU,}ZTN?Car`× 3P!_( Jĭ(@'fU1[j$yþv:ӖWL(elGHrY'u#o^m,i:tc{N"(yF8ڥ~WEaڬ'3m1YxQ9"pGjV-!Jfl0-?O-h99-G^g֞y=3a-P` dP@ǰC3ΔCK, }~"Dr~Y0 ʙ!3GM|Hxe˞`{9\NmGG0:GAj4uC]8/߻N~!ݘ\FrJdG/i|Qΐf'GIcŠgyL#UIX)&XupޠQT..# rlJnuIc/50H<¥v4@Q8P_=)<Q@KF?J׉f1+\=:һ$l:k76@MCATulH n/ʦ:ѹT*mҔQ&wVbs#cqW{ WS8b^XTcjQgpܮ~i#V8zl8((gulg#ŭüsiˍX9\CbFLISAFCIS=