1 00:00:04,368 --> 00:00:08,517 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,637 --> 00:00:11,653 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,773 --> 00:00:15,935 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,055 --> 00:00:20,180 Dnes je 05.09.2017. 5 00:00:20,300 --> 00:00:26,189 Jedna z nejpopulárnějších otázek, Valeriji Viktoroviči, souvisí s událostmi v USA. 6 00:00:26,309 --> 00:00:33,462 A konkrétně Igor prosí okomentovat oznámení o uzavření ruského konzulátu v San Francisku. 7 00:00:33,582 --> 00:00:37,754 Já myslím, že se jedná o další vzkaz rossionské elitě. 8 00:00:37,874 --> 00:00:41,993 Soudě podle toho, jak začali zuřivě pálit papíry v ohni rozdělaném ve dvoře, 9 00:00:42,113 --> 00:00:45,611 byly z tohoto konzulátu odesílány peníze do fondu Clintonové 10 00:00:45,731 --> 00:00:48,304 a z FBI se hned rozhodli provést domovní prohlídku. 11 00:00:48,424 --> 00:00:52,669 Soudě podle všeho Trump hledá důkazy, aby zatočili s „liberasty“. 12 00:00:52,789 --> 00:01:00,206 A mimochodem hned po těchto událostech se na Russia Today objevila s odkazem na Ria Novosti zpráva, 13 00:01:00,326 --> 00:01:05,245 že Žirinovskij navrhl výměnu ministra zahraničí. Je zde uveden citát: 14 00:01:05,365 --> 00:01:10,735 „Mezinárodní problémy přetrvávají a my máme za to, že je třeba uplatňovat tvrdší linii. 15 00:01:10,855 --> 00:01:16,613 A čím bych začal být na místě prezidenta? Jako první bych vyměnil ministra zahraničí.“ 16 00:01:16,733 --> 00:01:23,031 K Žirinovskému se určitě vrátíme, na to nesmíme zapomenout, 17 00:01:23,151 --> 00:01:33,969 ale co se týká událostí, ke kterým došlo v USA tento týden, tak víte… 18 00:01:34,089 --> 00:01:40,509 Kdyby se ty události nestaly, někdo by si je musel vymyslet. 19 00:01:40,629 --> 00:01:48,049 Začíná to být už běžně používaný mem: „Učte se chlapci, jak se to dělá!“ 20 00:01:48,169 --> 00:01:52,189 - To už je čtvrtý díl. - Ano, těch dílů bylo mnoho. 21 00:01:52,309 --> 00:01:57,954 Ty události, ke kterým došlo v USA tento týden, ukazují na to, 22 00:01:58,074 --> 00:02:03,645 že se státní elitě nikdy nepovede porazit globalisty. 23 00:02:03,765 --> 00:02:08,935 Jednoduše nevědí, jak na to. Jestliže se do něčeho pustí, je z toho jen cargo kult, 24 00:02:09,055 --> 00:02:17,158 jako když si domorodci ze slámy postaví letadlo a čekají, že jim jako to opravdové dopraví masové konzervy. 25 00:02:17,278 --> 00:02:21,024 Nebo jako když si hrají na výměnu stráží. 26 00:02:21,144 --> 00:02:28,313 Co se týká… Hned řeknu, že co se týká toho rozdělaného ohně. 27 00:02:28,433 --> 00:02:35,429 Konzulát nemá nic společného s převáděním peněz do Fondu Clintonových, vůbec nic. 28 00:02:35,549 --> 00:02:38,893 To se provádí prostřednictvím bankovních nástrojů, 29 00:02:39,013 --> 00:02:44,574 stejně jako když se zlaté rezervy nepřevážejí v žádných aktovkách. 30 00:02:44,694 --> 00:02:55,225 Jak se objevily informace o jedné jihovýchodní zemi, kde prý si takto její diplomaté 31 00:02:55,930 --> 00:03:04,434 ve svých aktovkách odváželi své úspory ze Švýcarska. To jsou samozřejmě pitomosti. 32 00:03:04,554 --> 00:03:09,085 Ten kdo vymýšlí takové věci, to v hlavě nemá v pořádku. 33 00:03:09,205 --> 00:03:17,349 Zde je ta situace taková, že si někdo neuvědomuje, že ta hra se hraje naostro 34 00:03:17,469 --> 00:03:22,574 a skutečnost, že ji hráči naostro hrají, je vidět z následujícího. 35 00:03:22,694 --> 00:03:36,236 Konzulát pracuje s doklady a ty se ať tak či tak nesmí dostat do rukou cizího státu, 36 00:03:36,356 --> 00:03:45,853 neboť souvisí i s občany daného cizího státu, kteří žádali o vydání víza apod. 37 00:03:46,558 --> 00:03:52,903 Proto je třeba zařídit, aby se to nestalo. 38 00:03:53,023 --> 00:04:01,000 Ani jeden jediný papír z konzulátu, ani jeden, by se neměl dostat do rukou státu, 39 00:04:01,120 --> 00:04:03,613 kde se daný konzulát nachází. 40 00:04:03,733 --> 00:04:09,916 A co byste udělali, jestliže vás tlačí čas? Nejjednodušší je všechny ty papíry spálit. 41 00:04:10,036 --> 00:04:14,902 Z elektronických nosičů se potom dají zase obnovit. 42 00:04:15,022 --> 00:04:23,292 Proto ty nadbytečné papíry, všechny ty papíry obsahující nějaké takové informace, 43 00:04:23,412 --> 00:04:32,022 co nejsou natolik důležité, aby musely být odvezeny, bylo zapotřebí spálit. 44 00:04:32,142 --> 00:04:37,460 No a tak to i udělali a žádnou spojitost s Fondem Clintonových to nemá. 45 00:04:37,580 --> 00:04:42,705 A nešlo o varování pro rossionskou elitu. 46 00:04:44,031 --> 00:04:50,535 Abyste správně pochopili ty události probíhající teď v USA, 47 00:04:50,655 --> 00:04:59,832 musíte se vrátit k celkem nedávné historické události z 20. století, do roku 1927 48 00:04:59,952 --> 00:05:02,757 a útoku... 49 00:05:05,610 --> 00:05:11,821 ...britské policie na naše obchodní zastoupení v Londýně. 50 00:05:12,553 --> 00:05:20,898 Tyto události mají mnoho společného, ale i jeden zásadní rozdíl. 51 00:05:22,072 --> 00:05:27,271 Abyste tomu porozuměli, musíte si uvědomit jednoduchou věc, 52 00:05:28,071 --> 00:05:38,933 že USA rozpoutávají tu protiruskou hysterii ke škodě vlastnímu státu, 53 00:05:39,053 --> 00:05:44,078 když sami tvrdí, že jejich stát je banánovou republikou, 54 00:05:44,198 --> 00:05:51,376 že tuto hysterii nerozviřují ze strachu z Ruska ani proto, 55 00:05:51,496 --> 00:05:57,420 že by Rusko znamenalo pro USA hrozbu v tom ohledu, 56 00:05:57,540 --> 00:06:01,739 že by jim tam skutečně dosazovalo své prezidenty apod… 57 00:06:01,859 --> 00:06:05,784 Důkazy zatím žádné nepředložili. Už rok udržují tu hysterii 58 00:06:05,904 --> 00:06:09,863 a nic nedokázali předložit, nic nikde nevyčmuchali. 59 00:06:09,983 --> 00:06:17,320 A proč? Protože ti správní kozlové provokatéři vodí dav v kruhu, 60 00:06:17,440 --> 00:06:22,698 ten tak vybíjí své emoce a snižuje vnitřní napětí. 61 00:06:22,818 --> 00:06:30,528 A situace je taková, že Trump stále více a více přebírá řízení v USA do svých rukou. 62 00:06:30,974 --> 00:06:36,352 Takže se můžeme ptát: Komu je to tedy vše adresováno? 63 00:06:36,472 --> 00:06:42,004 Jenže to nepochopíte na základě jakési geopolitiky, v jejímž pískovišti se chlapci mají přehrabovat, 64 00:06:42,124 --> 00:06:46,909 ale na základě globální politiky konceptuální ideologické moci. 65 00:06:47,029 --> 00:06:55,246 S těmito pojmy je třeba pracovat, protože tu existuje jednotné nadnárodní řízení 66 00:06:55,366 --> 00:07:03,850 a z jeho pohledu je „State“ Spojené státy americké a „State“ Russia jedno a to samé, 67 00:07:03,970 --> 00:07:09,647 stejně jako „State“ China nebo Germany. Není to důležité. 68 00:07:09,767 --> 00:07:14,545 Všichni jsou na stejné úrovni, ale každý z nich plní svůj úkol. 69 00:07:14,665 --> 00:07:19,344 Jestliže do Putinova příchodu bylo rozhodnuto, 70 00:07:19,464 --> 00:07:25,801 že Rusko bude plnit roli tranzitního státu pro čínskou hedvábnou stezku, 71 00:07:25,921 --> 00:07:28,454 a surovinového přívěsku Západu… 72 00:07:28,574 --> 00:07:33,165 Pamatujete se na ten slavný výrok Brzezinského? 73 00:07:33,285 --> 00:07:41,209 Nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska? 74 00:07:42,108 --> 00:07:48,046 To bylo v plánu. Jenže přišel Putin a všechno se změnilo. 75 00:07:48,166 --> 00:07:52,685 Rusko poskytuje, protože tomu se prostě nedá vyhnout… 76 00:07:52,805 --> 00:07:57,343 Ti geopolitici, s těmi svými debilními pojmy civilizace souše a civilizace moře, 77 00:07:57,463 --> 00:08:01,448 tomu nemohou nikdy porozumět, co se teď děje. 78 00:08:01,568 --> 00:08:04,221 Kde se vzala čínská hedvábná stezka apod. 79 00:08:04,341 --> 00:08:09,126 A vyplývá to z toho, že civilizace nemá jinou možnost, jak se rozvíjet. 80 00:08:09,246 --> 00:08:19,009 Dopravní technologie po moři jsou již srovnatelné s technologiemi přepravy nákladů i lidí po moři. 81 00:08:19,129 --> 00:08:24,407 A rozvíjet se je možné pouze do vnitrozemí, protože tam jsou ještě suroviny, 82 00:08:24,527 --> 00:08:29,511 tam se lidé začnou přesouvat, protože veškeré pobřeží je již vybrakováno, 83 00:08:29,631 --> 00:08:33,536 všude kam se mohly dostat lodě a něco přepravovat. 84 00:08:33,656 --> 00:08:36,602 Teď už se dá pronikat pouze do vnitrozemí. 85 00:08:36,722 --> 00:08:43,613 Rusko stejně jako dřív plní úkol tranzitního přepravního teritoria, ale za svých podmínek 86 00:08:43,733 --> 00:08:50,210 a žádná hedvábná cesta se bez Ruska vůbec nemůže uskutečnit, jednoduše nemůže. 87 00:08:50,330 --> 00:08:55,062 Protože to Rusko drží ten kontrolní balík. Indie si to také uvědomuje, 88 00:08:55,182 --> 00:09:02,367 a jako protiváha Číně se účastní budování dalšího tranzitního severojižního koridoru. 89 00:09:06,484 --> 00:09:10,323 Rusko se rozvíjí podle vlastních plánů. 90 00:09:10,443 --> 00:09:15,381 S ohledem na Čínu, jak jsme již říkali, probíhá přenos centra koncentrace řízení 91 00:09:15,501 --> 00:09:21,406 z Velké Británie a USA do Číny, 92 00:09:21,959 --> 00:09:29,637 když na jejím území předtím po dobu tří století probíhaly přípravné práce. 93 00:09:29,757 --> 00:09:34,554 Celé tři století připravovali Čínu na to, aby se mohla stát územím, 94 00:09:34,674 --> 00:09:39,459 na které by bylo možné převést centrum koncentrace řízení. 95 00:09:39,579 --> 00:09:48,069 USA plnily roli celosvětového četníka a jim se ta role samozřejmě zalíbila. 96 00:09:48,189 --> 00:09:55,333 V USA vybudovali své národní, mám na mysli ty státní společnosti, jako nadnárodní, 97 00:09:55,453 --> 00:10:01,731 a teď jim slouží jako chapadla. Také kvůli nim jsou někteří přesvědčeni, že za Clintonovou stojí globalisté. 98 00:10:01,851 --> 00:10:10,113 To jsou ty společnosti, které okrádaly celý svět v zájmu státu USA a jeho státní elity. 99 00:10:10,233 --> 00:10:15,745 A mohly si to dovolit, protože USA plnily roli světového četníka. 100 00:10:15,865 --> 00:10:20,768 Všichni měli své role. Jenže s příchodem Putina se vše změnilo. 101 00:10:20,888 --> 00:10:23,834 Putin zamíchal všechny karty. 102 00:10:23,954 --> 00:10:29,499 USA a jejich státní elita dobře ví o existenci nadnárodního řízení, 103 00:10:29,619 --> 00:10:35,323 se kterým nedokáže navázat přímý kontakt, ale jehož projevy zná a příslušně spolupracuje. 104 00:10:35,443 --> 00:10:40,480 Mimochodem u nás je Národně-osvobozenecké hnutí vedené Fjodorovem, 105 00:10:40,600 --> 00:10:46,304 také pokusem naší elity navázat kontakt s nadnárodním řízením 106 00:10:46,424 --> 00:10:50,802 zosobněným takříkajíc v podobě globálního prediktoru. 107 00:10:50,922 --> 00:10:55,160 Oni si reálně jeho existenci uvědomují, ale také se s ním nedokáží spojit. 108 00:10:55,280 --> 00:10:59,725 A protože u nás v zemi existuje Koncepce sociální bezpečnosti a existují určité znalosti, 109 00:10:59,845 --> 00:11:05,416 je to pro ně o něco jednodušší. Pro státní elitu USA je to těžší, 110 00:11:05,536 --> 00:11:10,641 přestože, znovu opakuji, sama sloužila jako jeho nástroj v roli světového četníka. 111 00:11:10,761 --> 00:11:16,065 A z jejich pohledu: "Chápeme, proč se rozvíjí Čína. 112 00:11:16,185 --> 00:11:20,883 Bude tam centrum koncentrace řízení, které jsme tam již dávno začali přesouvat..." 113 00:11:21,003 --> 00:11:23,976 Mám na mysli, jak to vidí státní elita USA: 114 00:11:24,096 --> 00:11:29,334 „My sami jsme začali převádět výrobu z celého světa do Číny, 115 00:11:29,454 --> 00:11:34,453 rozvíjet ji a připravovat si tam to území. To vše jsme zařizovali my sami. 116 00:11:35,992 --> 00:11:38,951 Ale jak se začalo pozvedat to Rusko? 117 00:11:39,071 --> 00:11:44,195 To znamená, že globální prediktor změnil své plány s ohledem na Rusko 118 00:11:44,315 --> 00:11:50,040 a nám, státní elitě o těch plánech nic neřekli." 119 00:11:50,160 --> 00:11:53,226 A zde vstupuje do hry konkurenční soutěž. 120 00:11:53,346 --> 00:11:55,591 No a státní elita, 121 00:11:56,071 --> 00:12:03,741 státní elita se rozhodla soutěžit a dokázat globálnímu prediktoru, že ještě nepatří do starého železa, 122 00:12:03,861 --> 00:12:10,532 že ještě dokáží řídit svět, že dokáží přinutit státy k poslušnosti 123 00:12:10,652 --> 00:12:17,030 a efektivně řídit podle přání globálního prediktoru. 124 00:12:17,150 --> 00:12:21,482 Oni si neuvědomují, že Pax Americana byl odsouzen od samotného začátku, 125 00:12:21,602 --> 00:12:25,863 protože normy amerického způsobu života jsou pro planetu zhoubné, 126 00:12:25,983 --> 00:12:27,713 to v každém případě. 127 00:12:27,833 --> 00:12:34,512 Ale i s tím by se asi USA, tedy americká elita nějak vyrovnala, 128 00:12:34,632 --> 00:12:39,054 jen kdyby jí ponechali tu roli světového lídra, toho světového četníka. 129 00:12:39,174 --> 00:12:43,827 Jenže nechápou, že dokud jsou světovým lídrem, žije Pax Americana. 130 00:12:43,947 --> 00:12:50,075 Jestliže Pax Americana bude odstraněn a všechny státy přeorientovány z amerického způsobu života... 131 00:12:50,195 --> 00:12:57,343 Odpoutají-li je od Američanů, kteří již nebudou lídry, tak nemůže přetrvat ani jejich role světového četníka. 132 00:12:57,463 --> 00:13:05,798 To prostě nedokážou pochopit. A proto apelují výlučně k nadnárodnímu řízení. 133 00:13:05,918 --> 00:13:14,728 Já jsem tu teď připomněl ty události z roku 1927 a je možné říci i z roku 1929, 134 00:13:14,848 --> 00:13:19,300 dokud neskončil ten konflikt na čínské východní železnici. 135 00:13:19,420 --> 00:13:24,864 Tyto události souvisí s těmi událostmi v Londýně, ale v daném případě nás zajímá něco jiného, 136 00:13:24,984 --> 00:13:30,962 ten útok na obchodní zastoupení ve Velké Británii a co se s tím pojí. 137 00:13:31,082 --> 00:13:39,566 Naše obchodní zastoupení se prý připravovalo k uchvácení moci a ustanovení světové diktatury. 138 00:13:40,538 --> 00:13:45,656 Takto to prohlašovali. A co se tehdy stalo? 139 00:13:45,776 --> 00:13:51,175 Ta věc se má tak, že tehdy státní elita Velké Británie, 140 00:13:51,295 --> 00:13:57,459 která také představovala nadnárodní řízení, bylo to přece britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, 141 00:13:57,825 --> 00:14:07,476 přihlížela a přibližně věděla, jak byla zorganizována revoluce v Rusku, 142 00:14:07,596 --> 00:14:11,887 věděli, že napřed revoluce probíhala podle plánu, 143 00:14:12,007 --> 00:14:19,031 ale že od roku 1918, jakmile byl uzavřen Brestlitevský mír s Německem, 144 00:14:19,151 --> 00:14:23,442 se jim rozsypalo vše, co bylo záměrem jejich řízení. 145 00:14:23,562 --> 00:14:29,227 A to mohlo znamenat jen jedno, že nadnárodní řízení, globální prediktor, 146 00:14:29,347 --> 00:14:34,426 změnil cíle rozvoje sovětského Ruska. 147 00:14:34,546 --> 00:14:40,577 Opakuji, že to si tehdy myslela státní elita Velké Británie. 148 00:14:41,449 --> 00:14:47,767 Oni se chtěli ochránit před dalším rozvojem událostí. 149 00:14:47,887 --> 00:14:51,679 Nositelem světové revoluce byla Kominterna 150 00:14:51,799 --> 00:14:57,517 a Kim Philby a Cambridgeská pětka vůbec nepatřili k sovětské rozvědce, 151 00:14:57,637 --> 00:15:02,716 to byl nástroj řízení globálního prediktoru. 152 00:15:04,194 --> 00:15:11,419 V Británii byly totiž ty síly Komunistické internacionály, 153 00:15:11,539 --> 00:15:16,717 které organizovaly světovou socialistickou revoluci, velice silné. 154 00:15:17,563 --> 00:15:26,413 Tehdejší britská státní elita chtěla ochránit sebe i tehdejší světový řád, britské impérium, 155 00:15:26,533 --> 00:15:34,084 a nechápala, že britské impérium je již odsouzeno. 156 00:15:34,204 --> 00:15:37,064 Už proběhly Anglo-búrské války, 157 00:15:37,184 --> 00:15:50,000 což bylo vlastně vyhlášením soutěže na projekt budoucího přebudování Velké Británie, tedy konec impéria. 158 00:15:50,120 --> 00:15:58,594 Anglo-búrské války znamenaly zlom, kdy se likvidace britského impéria rozeběhla podle určitého scénáře 159 00:15:58,714 --> 00:16:01,526 a už se s tím nedalo nic dělat. 160 00:16:01,646 --> 00:16:09,650 Jenže britská státní elita to nechápala, a když viděla, že Sovětský svaz, 161 00:16:09,770 --> 00:16:15,641 tedy že jeho prostřednictvím, vlastně přesněji prostřednictvím Kominterny, 162 00:16:15,761 --> 00:16:21,799 jejíž základna se nacházela na území SSSR, které mělo být jejím nástupním prostorem k vnější expanzi, 163 00:16:21,919 --> 00:16:30,136 znamenají hrozbu pro britské impérium, tak chtěli zajistit bezpečnost sami sobě. 164 00:16:30,256 --> 00:16:37,693 A rozhodli se předvést globálnímu řízení, že ještě jsou schopni něco nějak podniknout. 165 00:16:37,813 --> 00:16:43,817 To právě kvůli tomu se odehrál ten útok, to právě kvůli tomu potom došlo k těm událostem 166 00:16:43,937 --> 00:16:53,974 na čínské východní železnici s následnými ústupky SSSR s ohledem na řízení čínské východní železnice. 167 00:16:54,626 --> 00:17:00,171 No a teď probíhá to samé. Ale ten rozdíl… Co je společné? 168 00:17:00,291 --> 00:17:05,843 Zaprvé ty události, ke kterým došlo ve Velké Británii na začátku dvacátého století, 169 00:17:05,963 --> 00:17:10,001 a které se odehrávají teď v jednadvacátém století v USA, 170 00:17:10,121 --> 00:17:21,004 neměly nic dokazovat žádné státní elitě, byly to vždy náznaky pro globální elitu: 171 00:17:21,124 --> 00:17:23,690 „My na to máme!“ 172 00:17:23,810 --> 00:17:28,348 Na čem byly založeny? Na nenávisti k Rusku. 173 00:17:28,468 --> 00:17:33,040 Západ vždy spojovala nenávist k Rusku. 174 00:17:33,160 --> 00:17:43,723 Proto žádný západní... ...stát nikdy nebude Rusko podporovat. 175 00:17:43,843 --> 00:17:48,434 Ať už se jedná o rok 1927, dnešek, vždy všechny tyto věci… 176 00:17:48,554 --> 00:17:54,338 Ať už Rusku ublíží kdokoliv čímkoliv, na Západě se vždy jen budou smát a mnout si ruce: 177 00:17:54,458 --> 00:17:57,990 „Vše je, jak má být. Vždyť jde jen o Rusko, Rusy.“ 178 00:17:58,110 --> 00:18:06,727 Když si tedy někdo z naší elity myslí, že se dokáže se Západem dohodnout, tak to se mu nepovede. 179 00:18:06,847 --> 00:18:17,304 A zatímco Rusko není žádnou hrozbou pro Západ ani pro západní elity, 180 00:18:17,424 --> 00:18:24,148 protože nabízí mírový plán přestavby, mírový plán záchrany civilizace na planetě Zemi, 181 00:18:24,268 --> 00:18:33,898 tak ten západní přístup ve vztahu k Rusku i k elitám, které řídí náš stát, 182 00:18:34,018 --> 00:18:40,449 vyjádřil v podstatě Chruščov, ten proslulý trockista. 183 00:18:40,569 --> 00:18:46,466 Pamatujte se na tu jeho poznámku, jak řekl: „My máme neshody jen v otázce půdy.“ 184 00:18:46,586 --> 00:18:54,163 A když se ho zeptali, v čem ty neshody spočívají, tak odpověděl: „Kdo do ní koho rychleji pohřbí!“ 185 00:18:55,322 --> 00:19:02,467 Nebo bratři Strugačtí, kde se preparováním zabýval jak Standartenführer, 186 00:19:02,587 --> 00:19:10,090 tak i profesor, který se ale ukázal být rychlejší (a vypreparoval Standantenführera a ne naopak). 187 00:19:10,210 --> 00:19:14,609 A v čem tedy spočívá podstata té věci? 188 00:19:14,729 --> 00:19:21,087 Dokud tu je Rusko, Západ se nikdy nesmíří s jeho existencí. 189 00:19:21,207 --> 00:19:30,483 Řešení ruské otázky je konečnější než řešení otázky původního amerického obyvatelstva - indiánů. 190 00:19:30,603 --> 00:19:36,321 Ti mají alespoň rezervace, v našem případě má být to řešení kardinální. 191 00:19:36,441 --> 00:19:44,271 Národy žijící na ruském území nemůže potřebovat globální prediktor ani Západ. 192 00:19:44,391 --> 00:19:47,843 To už je od samotného počátku to základní zadání, 193 00:19:47,963 --> 00:19:51,842 od kterého se globální prediktor navzdory veškeré své spolupráci s námi 194 00:19:51,962 --> 00:19:55,174 na záchraně civilizace na planetě Zemi nikdy neodchyluje. 195 00:19:55,294 --> 00:20:03,805 Jestliže si tedy někdo z našich patriotů, elitářů myslí, že se na Západě dokáže dohodnout, tak mu to nevyjde. 196 00:20:03,925 --> 00:20:08,889 Oni mu naslibují cokoliv, stejně jako například Miloševičovi, 197 00:20:09,009 --> 00:20:12,728 stejně jako Kaddáfímu, Saddámu Husajnovi. 198 00:20:12,848 --> 00:20:20,471 Jenže naši rossionskou elitu, to neustálé našlapování na stejné hrábě ničemu nenaučilo. 199 00:20:20,591 --> 00:20:25,030 Oni si myslí: „To jen tenhle měl smůlu, tamten neměl štěstí, 200 00:20:25,150 --> 00:20:29,229 ale moje dohoda? Ta je postavena na železobetonových základech. 201 00:20:29,349 --> 00:20:31,961 A k těm železobetonovým základům. 202 00:20:32,081 --> 00:20:38,393 Když odepisovali Sovětský svaz, tak se SSSR podepsal pod tu aféru s letem USA na Měsíc. 203 00:20:38,513 --> 00:20:45,649 Pomohlo to snad naší rossionské, sovětské elitě, aby se stala světovou elitou? 204 00:20:45,769 --> 00:20:49,499 Oškubali je jako kuře. 205 00:20:49,619 --> 00:21:00,363 Takže tohle bylo to společné: nenávist k Rusku a výzva k výše stojícímu řízení. 206 00:21:00,483 --> 00:21:03,154 A co je odlišuje? 207 00:21:03,846 --> 00:21:14,043 Ten rozdíl spočívá v tom, že Velká Británie byla přece jen centrem koncentrace řízení 208 00:21:14,163 --> 00:21:22,132 a likvidace britského impéria je proces velice dlouhodobý, velice roztažený v čase. 209 00:21:22,252 --> 00:21:30,396 A pro boj proti SSSR byly připravovány USA, vůbec ne Velká Británie. 210 00:21:30,516 --> 00:21:38,186 Takže v daném případě se Velká Británie dohodla s globálním prediktorem, 211 00:21:38,306 --> 00:21:42,810 myslím tím britskou státní elitu, z pozice síly. 212 00:21:42,930 --> 00:21:50,641 Oni měli sílu díky své pozici britského impéria, nad kterým nezapadalo slunce 213 00:21:50,761 --> 00:22:01,597 a v podstatě dokázali předvést, že SSSR v jeho tehdejší podobě 214 00:22:02,181 --> 00:22:15,910 představoval určitou hrozbu pro plány globálního prediktoru na přestavbu světa. 215 00:22:16,030 --> 00:22:21,193 A vezměte si to, v roce 1927 vypověděli diplomatické vztahy 216 00:22:21,313 --> 00:22:29,316 a v roce 1929 je bezprostředně před začátkem událostí na čínské východní železnici zase obnovili. 217 00:22:29,436 --> 00:22:32,981 V roce 1929 došlo ještě k jedné události. 218 00:22:33,101 --> 00:22:41,912 Trockisté prohráli boj, diskusi o odborech v SSSR 219 00:22:42,032 --> 00:22:47,235 a Trockého poslali do Alma-Aty, a potom ho vypověděli ze země. 220 00:22:48,061 --> 00:22:53,659 Oni tedy potřebovali urychleně obnovit diplomatické vztahy. 221 00:22:53,779 --> 00:23:00,782 To znamená, že ta varianta s izolací jim nevyšla ani tehdy. Z pozice síly! 222 00:23:00,902 --> 00:23:03,448 A co probíhá dnes? 223 00:23:03,568 --> 00:23:11,038 USA jsou v přepětí. Průmysl jako takový nemají, armádu jako takovou nemají, 224 00:23:11,158 --> 00:23:14,504 protože je roztroušená po všech koutech, 225 00:23:14,624 --> 00:23:22,926 a zatímco tehdy ve Velké Británii v minulém století byla elita ať už státní či globální 226 00:23:23,046 --> 00:23:31,049 jednotná ve vztahu k Velké Británii a celému světu... 227 00:23:31,169 --> 00:23:34,035 Měli společné základní představy až na to, 228 00:23:34,155 --> 00:23:39,725 že jedni byli do toho, co se děje v SSSR, v sovětském Rusku zasvěceni, 229 00:23:39,845 --> 00:23:45,390 a druzí do toho zasvěceni nebyli, proto začali trojčit. 230 00:23:45,510 --> 00:23:54,305 ...tak v USA vidíme absolutní rozkol. Je tam prakticky dezaktivovaná celá řídící vertikála. 231 00:23:54,425 --> 00:23:57,437 Všechno se tam absolutně hroutí. 232 00:23:57,557 --> 00:24:05,301 Ta situace je teď taková... 233 00:24:07,193 --> 00:24:16,823 že USA v podstatě nemají globálnímu prediktoru co nabídnout. 234 00:24:16,943 --> 00:24:19,815 A tak do toho šly vabank. 235 00:24:20,540 --> 00:24:33,669 Když se teď podíváte na to, co se děje, je možné konkrétně dojít k jednoduchému závěru, 236 00:24:34,353 --> 00:24:46,383 že USA s využitím toho mechanismu útoku na naše diplomatická zastoupení 237 00:24:46,503 --> 00:24:54,039 od samotného začátku šláply na hrábě a od začátku začaly prohrávat. 238 00:24:54,159 --> 00:25:04,603 Oni nemají… Tedy lépe řečeno, mají jednu jedinou šanci ze sta v této situaci vyhrát. 239 00:25:07,553 --> 00:25:09,786 A co je to za šanci? 240 00:25:09,906 --> 00:25:22,599 Je to ta šance, která by jim umožnila realizovat řízení na základě vlastní infrastruktury, 241 00:25:23,366 --> 00:25:27,872 na základě své vlastní agentury v řízení. 242 00:25:27,992 --> 00:25:41,611 Jinak řečeno, jakmile by Rusko odpovědělo symetricky na tuto výzvu, tak by prohrálo. 243 00:25:41,731 --> 00:25:44,144 Okamžitě a bezvýhradně. 244 00:25:44,264 --> 00:25:51,608 Jakmile by Rusko udělalo to, co požaduje Žirinovskij, který teď hysterčí, 245 00:25:51,728 --> 00:25:57,973 nebo Kalašnikov z KPRF, který vyvádí úplně stejně, že je třeba bránit zájmy, 246 00:25:58,093 --> 00:26:01,423 tak by Rusko okamžitě prohrálo. 247 00:26:01,543 --> 00:26:03,635 Řeknu ještě více. 248 00:26:03,755 --> 00:26:16,951 Kdyby tohle USA udělaly ve vztahu k jakémukoliv jinému státu, jakémukoliv! 249 00:26:17,071 --> 00:26:24,800 Třeba takového státu jako Itálie, Španělsko, Francie, Německo, jakémukoliv státu, 250 00:26:24,920 --> 00:26:32,323 tak i v tomto případě by měly šanci vyhrát, tedy ne šanci, ale jasně by vyhrály a všechny postavily do latě, 251 00:26:32,443 --> 00:26:36,621 pouze v tom případě, kdyby jim odpověděli symetricky. 252 00:26:36,741 --> 00:26:48,051 A jestliže jim neodpoví, na určitou dobu se odmlčí, tak se rozsype řízení USA. 253 00:26:48,171 --> 00:26:51,601 Jednoduše se začne bořit. 254 00:26:51,721 --> 00:26:59,224 A to z jednoho jednoduchého důvodu, že USA tím předvedly, 255 00:26:59,344 --> 00:27:05,056 jak je normální dohoda s nimi nemožná, a také svou nezpůsobilost. 256 00:27:05,176 --> 00:27:11,846 No a na základě této skutečnosti se bude plánovat veškeré řízení ve světě 257 00:27:11,966 --> 00:27:16,744 jak společenskými hnutími, tak i státy. 258 00:27:18,003 --> 00:27:24,134 Od USA se budou všichni odtahovat, aby si sami zajistili svou bezpečnost. 259 00:27:24,254 --> 00:27:29,125 USA se jako stát hroutí. 260 00:27:29,245 --> 00:27:34,782 No a v případě adekvátní, tedy ne adekvátní, ale symetrické odpovědi, 261 00:27:34,902 --> 00:27:39,847 získají USA okamžitě možnost využít svůj starý řídící mechanismus, 262 00:27:40,980 --> 00:27:52,661 ty své četnické páky, a postavit do latě Evropu i Rusko a zlomit řízení uvnitř Ruska. 263 00:27:52,781 --> 00:27:57,626 A přitom stačí ten úder jen vydržet, jen ho vydržet. 264 00:27:57,746 --> 00:28:06,249 Víte, v tomto ohledu je velice zajímavá jedna Vysockého píseň o sentimentálním boxerovi. 265 00:28:06,369 --> 00:28:13,572 Pamatujete se na ni? "Úder, úder, další úder a teď? Boris Butkejev (Krasnodar) použil zvedák…" 266 00:28:13,692 --> 00:28:19,162 A jak to bylo na začátku? "Přemýšlel Butkejev, mám slabou čelist, 267 00:28:19,282 --> 00:28:22,695 a žít se chce, vždyť život je tak pěkný…!" 268 00:28:22,815 --> 00:28:28,118 A dále to pokračuje: "Z tribun se ozval pískot a křik: Dobij ho, je to zbabělec!" 269 00:28:28,238 --> 00:28:33,750 To bylo jako na toho druhého boxera, který se odmítal z Butkejevem bít. 270 00:28:33,870 --> 00:28:43,114 A tak mu Butkejev řekl: "Unavil ses, ty podivíne? Tak si odpočiň. 271 00:28:43,234 --> 00:28:49,646 Ale on mě neslyšel a zadýchaně přemýšlel, že žít se chce, a život je tak pěkný. 272 00:28:49,766 --> 00:28:54,361 A potom mě udeřil, raz, dva tři a sám se vyčerpal. 273 00:28:54,481 --> 00:28:57,980 Rozhodčí mi potom pozvedl ruku, kterou jsem ani nepoužil. 274 00:28:58,100 --> 00:29:04,101 Ležel potom Butkejev a přemýšlel, že život je pro někoho pěkný a pro druhého na nic." 275 00:29:04,394 --> 00:29:12,093 Tady je to matrice. Nesmíte se vrhat do boje za cizích pravidel. 276 00:29:12,213 --> 00:29:18,098 A tím spíše to platí pro takový silný stát, jakým je Rusko, které má zdrojovou stabilitu. 277 00:29:18,218 --> 00:29:26,500 Rusko má ohromný potenciál, který mu zajišťuje tu stabilitu a je třeba jen vydržet ten útok. 278 00:29:27,067 --> 00:29:30,927 Jestliže ten útok vydržíme, USA se zhroutí. 279 00:29:31,047 --> 00:29:39,287 USA si to uvědomují, a proto své agentuře tady u nás, naší státní elitě dali rozkaz, 280 00:29:41,085 --> 00:29:46,161 aby dosáhli od Ruska za každou cenu symetrické odpovědi, za každou cenu. 281 00:29:46,281 --> 00:29:52,303 A co se děje? Včera na všech kanálech pískání a řev všech „patriotů“: 282 00:29:52,698 --> 00:29:58,649 „Lavrov nezvládá svou funkci! Lavrov to, Lavrov ono. Pryč s ním!“ 283 00:29:58,769 --> 00:30:05,890 A Žirinovskij je iniciátorem toho všeho. A proč? Protože to plně odpovídá požadavkům USA. 284 00:30:06,010 --> 00:30:08,172 To Lavrov jim stojí v cestě, 285 00:30:08,292 --> 00:30:14,911 ten politik a diplomat, který je tak vyrovnaný, profesionální a ve svém jednání sebejistý. 286 00:30:15,031 --> 00:30:19,615 Lavrov to samozřejmě všechno chápe, dokáže si to spočítat. 287 00:30:19,735 --> 00:30:28,423 Jakýkoliv normální člověk musí chápat, že USA svým jednáním poškodily jen samy sebe. 288 00:30:28,543 --> 00:30:33,100 Když jim teď neodpovíme, tak se jejich další řízení ve světě rozsype. 289 00:30:33,220 --> 00:30:36,192 A začne se sypat velice závažným způsobem. 290 00:30:36,312 --> 00:30:38,176 Jen si to vezměte. 291 00:30:38,296 --> 00:30:45,161 USA samy porušily pravidla diplomatické nedotknutelnosti před celým světem, 292 00:30:45,281 --> 00:30:48,019 cožpak potom všem mohou ještě doufat, 293 00:30:48,139 --> 00:30:52,668 že jejich diplomatická zastoupení v celém světě zůstanou nedotknutelná? 294 00:30:52,788 --> 00:30:55,990 Zapomněly snad na Egypt a Libyi v roce 2012? 295 00:30:56,110 --> 00:31:00,469 V Libyi jim zavraždili velvyslance a v Egyptě obsadili velvyslanectví. 296 00:31:00,589 --> 00:31:05,625 Zapomněly na Írán, kde jim studenti obsadili velvyslanectví? 297 00:31:06,345 --> 00:31:12,359 Zapomněly na to, že jim filipínský prezident Duterte neustále vyhrožuje? 298 00:31:12,479 --> 00:31:18,326 Zapomněly, jaký je vztah k Američanům na celém světě? Nezapomněly. 299 00:31:18,871 --> 00:31:25,418 Ale USA na to vůbec neberou ohled, protože doufají ve zpětnou symetrickou reakci. 300 00:31:25,538 --> 00:31:31,897 Daly přece svým podpindosníkům rozkaz a ti teď vřeští tak, jak jim bylo přikázáno. 301 00:31:32,017 --> 00:31:35,560 Potřebují dosáhnout symetrické odpovědi. 302 00:31:35,680 --> 00:31:41,723 A vypovídá to snad o tom, že by státní elita hodnotila vliv prostředí adekvátním způsobem? 303 00:31:41,843 --> 00:31:46,981 V žádném případě! Protože napřed by si museli zajistit politickými a diplomatickými metodami, 304 00:31:47,101 --> 00:31:51,396 že bude následovat symetrická reakce a až potom by přistoupili k akci. 305 00:31:51,516 --> 00:31:57,870 Napřed by musel být proveden informační útok a plná příprava. A jak to teď vypadá? 306 00:31:57,990 --> 00:32:02,882 "My začali s útokem, a vy nás teď podpořte, ať nám to vrátí." 307 00:32:03,002 --> 00:32:05,355 Jenže takto jim to nemůže vyjít! 308 00:32:05,475 --> 00:32:12,239 A že jim to nevychází, je ukazatelem toho, že řízení světových procesů se ze strany USA hroutí. 309 00:32:12,359 --> 00:32:19,608 Oni dobíjejí sami sebe. Přitom se sami obrátili ke globálnímu prediktoru: 310 00:32:19,728 --> 00:32:22,509 „Jen se podívejte, co umíme, teď to uvidíte.“ 311 00:32:22,629 --> 00:32:25,106 Jenže nic neumí, všude se jen blamovali. 312 00:32:25,226 --> 00:32:27,409 My jsme to v klidu strpěli. 313 00:32:27,529 --> 00:32:34,421 Správně jsme s tím vším šli k americkému soudu, takže tím diskreditujeme další jejich instanci. 314 00:32:35,115 --> 00:32:42,984 A v tomto dějinném okamžiku si připíšeme skvělé vítězství na diplomatickém poli, 315 00:32:43,104 --> 00:32:48,589 které nám nedokáží vyrvat žádní Kalašnikovové, žádní Žirinovští. 316 00:32:48,709 --> 00:32:50,871 Ti podpindosníci! 317 00:32:50,991 --> 00:32:54,294 V podstatě se všichni podpindosníci pěkně projevili. 318 00:32:54,414 --> 00:32:58,261 Ano, všichni, kteří vyžadují tvrdé odpovědi, 319 00:32:59,647 --> 00:33:05,000 ti jsou všichni proti Rusku, ať už si to přejí či ne. 320 00:33:06,228 --> 00:33:13,841 Ten příklad z Velké Británie z roku 1927 jsem neuváděl jen tak pro nic za nic. 321 00:33:14,199 --> 00:33:17,931 To byla také výzva k vyššímu řízení. 322 00:33:18,524 --> 00:33:24,964 A také fakticky… A oni si to mohli dovolit z pozice síly a stejně se jim to nepovedlo. 323 00:33:25,084 --> 00:33:26,452 Jen si to vezměte, 324 00:33:26,572 --> 00:33:31,507 jak si globální prediktor naplánoval odstavování britského impéria, tak to také probíhá. 325 00:33:31,627 --> 00:33:36,279 Ano, tamti politici získali své zadostiučinění, vše se jim zdálo být v pořádku: 326 00:33:36,399 --> 00:33:40,928 "Opět jsme u řízení, Hitlera poštveme proti Rusku…" 327 00:33:45,158 --> 00:33:52,651 Zdálo by se, že jste v těch otázkách a odpovědích z Krymu tu situaci s KLDR vysvětlil, 328 00:33:52,771 --> 00:33:55,693 ale stejně nám přicházejí další otázky. 329 00:33:55,813 --> 00:34:02,726 Teď došlo konkrétně ke dvěma událostem v průběhu čtyř dnů, kdy jsme se dozvěděli dvě zprávy. 330 00:34:02,846 --> 00:34:09,707 KLDR vystřelila raketu směrem k Japonsku a vydala prohlášení o výrobě vodíkové bojové hlavice. 331 00:34:09,827 --> 00:34:12,755 Jak byste ty události okomentoval? 332 00:34:12,875 --> 00:34:15,608 To je také zajímavá událost. 333 00:34:15,728 --> 00:34:27,924 KLDR vystřelila raketu, která poprvé přeletěla Japonsko a spadla do Tichého oceánu. 334 00:34:28,044 --> 00:34:37,454 No a stalo se to poté, co bylo ohlášeno, že do KLDR byly dodány ukrajinské raketové motory. 335 00:34:38,026 --> 00:34:45,323 Jak jim dříve létaly ty vystřelené rakety? Do výšky a dolů, a dopadaly blízko. 336 00:34:45,443 --> 00:34:49,695 To znamená, že výpočtem bylo možné zjistit, kam dolétnou. 337 00:34:49,815 --> 00:34:52,894 Teď ji tedy vystřelili přes Japonsko. 338 00:34:53,014 --> 00:34:57,499 A zde jsou velmi zajímavé takové jednotlivé okamžiky. 339 00:34:57,619 --> 00:35:00,192 První taková věc. 340 00:35:01,737 --> 00:35:05,170 Ta raketa prý letěla ve výšce 550 km. 341 00:35:05,290 --> 00:35:12,741 Japonsko prohlásilo, že pro ně neznamenala hrozbu, a proto ji nesestřelilo. 342 00:35:13,092 --> 00:35:18,913 A tady mě napadá otázka: „A máte vůbec potřebnou pistolku?“ 343 00:35:19,649 --> 00:35:25,341 Že prý se rozhodli ji nesestřelovat. Výška 550 km, to už je vesmír. 344 00:35:25,461 --> 00:35:32,099 Jenom pro příklad, Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje ve výškách 400-415 km. 345 00:35:32,219 --> 00:35:41,563 Občas dosahovala i výšky 417 km, a to díky našim nosičům raket, které ji na tu orbitu pozvedly. 346 00:35:41,683 --> 00:35:50,551 Zatímco ty jejich Shuttly dosahovaly podle mě výšek pouze 380 km, 330-380 km, 347 00:35:50,671 --> 00:35:56,476 v tomto intervalu se pohybovaly díky vlastním motorům, a díky tomu, že je vynášel Shuttle. 348 00:35:56,596 --> 00:36:00,335 Protože Shuttle je výš vyzvednout nedokázal. 349 00:36:01,959 --> 00:36:09,878 Je spolehlivě prokázáno, že vesmírné objekty dokáže sestřelovat Rusko. 350 00:36:09,998 --> 00:36:12,356 To nepopírá nikdo. 351 00:36:12,476 --> 00:36:21,294 Jakoukoliv družici, která se nám ve vesmíru nebude líbit, můžeme s klidem rozprášit ve vesmíru. 352 00:36:22,269 --> 00:36:30,872 Také existují údaje, které ovšem nejsou faktologicky potvrzené, pouze mediálním tvrzením, 353 00:36:30,992 --> 00:36:37,972 že to dokážou USA, které musí létat na NAŠICH RAKETOVÝCH MOTORECH! 354 00:36:38,092 --> 00:36:43,733 Velice záhadné cvičení prováděli Číňani, 355 00:36:43,853 --> 00:36:53,967 kteří prý dvakrát sestřelili vesmírné družice, ale objektivně prokázáno to také nebylo. 356 00:36:54,087 --> 00:37:01,216 Prostě jen musíme věřit jejich slovům gentlemana, nic jiného nezbývá. 357 00:37:01,336 --> 00:37:11,222 Hypoteticky řečeno tedy existují tři státy světa, které dokáží sestřelit objekt ve vesmíru. 358 00:37:11,342 --> 00:37:16,022 A tato raketa prý proletěla 550 km nad Japonskem. 359 00:37:16,142 --> 00:37:25,622 Jenže dokonce i jen prostředky protiletecké obrany schopné zachytit takové rakety má jen Rusko. 360 00:37:27,580 --> 00:37:34,160 Takže mluvit o tom, že prý se někomu někoho zželelo apod., je směšné. 361 00:37:34,280 --> 00:37:38,832 To znamená, že bylo opět přímo před našima očima rozehráno divadlo 362 00:37:38,952 --> 00:37:44,643 jenom kvůli tomu, aby to mělo společenskou odezvu. 363 00:37:44,763 --> 00:37:49,414 KLDR přece říkali, aby nic nepodnikala a ona stejně neposlechla. 364 00:37:49,534 --> 00:37:53,744 No a teď bum, bum, prý ještě otestovala termonukleární bombu. 365 00:37:53,864 --> 00:38:06,890 Když přišly první takové zprávy, tak se ukázalo, že Korejci jsou ti nejlepší horníci na celém světě. 366 00:38:07,010 --> 00:38:15,792 Ten nejhlubší důl na světě je v JAR v hloubce 5000 m, 5 km. 367 00:38:15,912 --> 00:38:22,486 Nejhlubší vrt je u nás. Je hluboký 12 000 m, ale je to vrt! 368 00:38:22,606 --> 00:38:29,992 A Korejci prý vyhloubili šachtu hlubokou 10 000 m, tedy 10 km. 369 00:38:30,112 --> 00:38:39,805 Tam prý provedli ten test, v důsledku něhož došlo ke dvěma otřesům. 370 00:38:39,925 --> 00:38:45,161 A dále se již ta prohlášení začala rozcházet. 371 00:38:45,281 --> 00:38:50,530 Napřed prý šlo o objektivní pozorování v hloubce 10 km. 372 00:38:50,650 --> 00:38:55,059 Potom USA prohlásily, že šlo o povrchový výbuch. 373 00:38:55,179 --> 00:38:59,824 Potom Japonsko prohlásilo, že se to odehrálo v hloubce 1 km. 374 00:38:59,944 --> 00:39:05,585 Takže těch 10 km všichni začali rychle zamlouvat. A proč vůbec mluvili o těch 10 km? 375 00:39:05,705 --> 00:39:12,685 Protože seismologové tvrdí, že podle seismografů k žádnému výbuchu nedošlo, 376 00:39:12,805 --> 00:39:23,388 že šlo o zemětřesení s epicentrem, tedy s centrem tohoto zemětřesení v hloubce 10 km, 377 00:39:23,508 --> 00:39:26,237 a že došlo ke dvěma otřesům. 378 00:39:26,357 --> 00:39:35,267 To proto, že zhroucení skalní dutiny při výbuchu bomby, toho náboje nevyvolá takový otřes. 379 00:39:35,387 --> 00:39:41,121 Je značně menší, než dotřes, sekundární otřes při zemětřesení. 380 00:39:41,241 --> 00:39:43,663 A jak probíhaly ty reakce? 381 00:39:43,783 --> 00:39:49,389 Napřed světová média informovala o tom, že Korejci otestovali vodíkovou bombu, 382 00:39:49,509 --> 00:39:53,127 a potom teprve Korejci potvrdili: „Ano my ji testovali.“ 383 00:39:53,247 --> 00:39:56,090 Ty reakce proběhly v opačném pořadí. 384 00:39:56,210 --> 00:40:02,449 Nebyli to Korejci, kteří by jako první ohlásili, co provedli, o čemž by následně informovala média, ale naopak. 385 00:40:02,569 --> 00:40:04,337 Jak to tedy bylo? 386 00:40:04,457 --> 00:40:13,224 Došlo k otřesům, k zemětřesení: „Ó, my máme v plánu pozvednout image Severní Koreje, 387 00:40:13,344 --> 00:40:20,103 jak se musí bránit, jak čelí USA, že disponuje takovými náboji." 388 00:40:20,223 --> 00:40:26,776 Potom se spojili s vedením Koreje, které to už jen v pohodě potvrdilo a dodalo potřebné fotografie, 389 00:40:26,896 --> 00:40:36,326 jak si Kim Čong-un prohlíží daný náboj s proudnicovým krytem, který může být dopraven až na území USA. 390 00:40:37,886 --> 00:40:47,314 K čemu je to všechno v podstatě dobré? Kvůli vyvolání pozdvižení. 391 00:40:47,434 --> 00:40:50,049 Co se tedy děje? 392 00:40:50,169 --> 00:40:54,984 Koreu, Severní Koreu spojují s Čínou. 393 00:40:55,104 --> 00:40:58,751 Čína musí to, Čína musí ono. 394 00:40:58,871 --> 00:41:07,724 Sama Čína vydává mnohoznačná prohlášení a světové společenství, které je vybuzeno, příslušně reaguje. 395 00:41:07,844 --> 00:41:15,300 A jak v podstatě správně řekl náš gosudar, ta situace vojenské řešení nemá, 396 00:41:15,644 --> 00:41:18,049 pouze politicko-diplomatické. 397 00:41:18,169 --> 00:41:24,397 A to je přesně to, co je cílem globálního prediktoru. Čeho chtějí dosáhnout? 398 00:41:24,517 --> 00:41:36,651 Světové společenství se dohodne, zatlačí na USA, které aby se postaraly o svůj blahobyt, o svou bezpečnost 399 00:41:36,771 --> 00:41:43,858 dodají Severní Koreji potraviny, ta utlumí svou válečnou horlivost 400 00:41:43,978 --> 00:41:51,404 a roli ručitele toho všeho sehraje Čína, která tak získá další body. 401 00:41:51,524 --> 00:41:57,393 Celý svět je srozuměný s těmito jejími zásluhami a s tím, že Čína začíná řešit a řídit 402 00:41:57,513 --> 00:42:02,829 určité světové procesy spojené s likvidací té severokorejské hrozby. 403 00:42:02,949 --> 00:42:06,065 Je to absolutní divadélko. 404 00:42:08,979 --> 00:42:11,261 - Přesněji pokračuje. - Ano, pokračuje. 405 00:42:11,381 --> 00:42:18,751 Tam nedochází vůbec k žádným nečekaným krokům. Všechno se to opakuje jako ohraná deska. 406 00:42:18,871 --> 00:42:31,619 Jenom se zvyšuje délka doletu rakety, síla testovaného náboje, takže… 407 00:42:33,788 --> 00:42:37,466 K dalším otázkám, Alisa Novickaja píše: 408 00:42:37,586 --> 00:42:42,540 24. srpna televizní kanál Dožď zveřejnil exkluzivní rozhovor Kurta Volkera, 409 00:42:42,660 --> 00:42:46,218 ve kterém mluvil o tématech probíraných na setkání se Surkovem. 410 00:42:46,338 --> 00:42:50,521 Podle Volkerových slov jednali o otázce návratu Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci 411 00:42:50,641 --> 00:42:54,038 a o stažení „ruských“ vojsk z regionu. 412 00:42:54,158 --> 00:42:58,697 Zvláštní představitel státního departmentu Volker byl po setkání se Surkovem spokojený. 413 00:42:58,817 --> 00:43:02,417 Podle Volkerových slov se strany dohodly „najít východisko ze situace“. 414 00:43:02,537 --> 00:43:08,511 Citát: „Došli jsme k jednotnému závěru, že status quo nikomu nic dobrého nepřinese“, řekl Volker. 415 00:43:08,631 --> 00:43:12,653 „Bylo by to špatné jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu i obyvatele Donbasu. 416 00:43:12,773 --> 00:43:16,351 Musíme najít východisko z této situace, která je pro lidi tak tragická. 417 00:43:16,471 --> 00:43:20,815 Zemřelo již 10 tisíc lidí, milióny lidí byly nuceny opustit své domovy, 418 00:43:20,935 --> 00:43:26,333 mladí ruští vojáci zahynuli ve válce na Ukrajině. To je absolutně nepřípustné.“ Konec citátu. 419 00:43:26,453 --> 00:43:32,419 Valeriji Viktoroviči okomentujte, prosím, zda takto Surkov de facto přiznal účast Ruska ve válce na Donbasu? 420 00:43:32,539 --> 00:43:37,010 Nebo se státní departament pokouší vydávat své přání za skutečnost? 421 00:43:37,130 --> 00:43:44,803 Tak především malá ironie: Ten Volker si naběhnul a o své místo určitě přijde. 422 00:43:44,923 --> 00:43:50,666 Vždyť kolik lidí už přišlo o své místo jen kvůli setkání s ruským velvyslancem? 423 00:43:50,786 --> 00:43:58,188 A on se setkal přímo s člověkem z blízkého gosudarova okolí. Tajné setkání a ještě o něm žvaní. 424 00:43:58,308 --> 00:44:02,000 Státní elitě prostě nezbyde než ho propustit. 425 00:44:02,120 --> 00:44:08,918 No dobrá, necháme vtip vtipem, ale ta situace je pro USA dost truchlivá. 426 00:44:09,038 --> 00:44:17,836 Přicházejí o své řízení Ukrajiny a předat její řízení Evropě také nemohou. 427 00:44:17,956 --> 00:44:30,376 A tak jsou nuceni říkat, že jsou pro všechno dobré a proti všemu špatnému, že válka je špatná. 428 00:44:30,496 --> 00:44:35,371 Ale kdo tu válku na Ukrajině rozpoutal? USA! 429 00:44:35,491 --> 00:44:42,819 Na nich záleží, zda přistřihnou křidélka kyjevské bandě, aby žádná válka na Ukrajině nebyla. 430 00:44:42,939 --> 00:44:54,123 To Volkerovo prohlášení o přítomnosti ruských vojsk na Donbasu je ta motivační část, 431 00:44:54,243 --> 00:45:02,110 která má ospravedlnit přítomnost a vměšování se USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny, 432 00:45:02,230 --> 00:45:06,778 a že mají v úmyslu dodat smrtící útočné zbraně. 433 00:45:06,898 --> 00:45:11,138 Jak ale dnes Putin řekl v Číně, 434 00:45:13,150 --> 00:45:19,645 tak Luhanská a Doněcká republika mohou začít dodávat zbraně, kterých se zmocnily 435 00:45:19,765 --> 00:45:24,833 a nakoupily od kyjevské bandy, 436 00:45:25,513 --> 00:45:35,794 do problémových regionů těch, kteří budou dodávat Ukrajině zbraně, tedy kyjevské bandě. 437 00:45:35,914 --> 00:45:42,977 USA dodaly zbraně kyjevské bandě, aby jim dělaly problémy, a co brání Luhansku a Doněcku dodat zbraně tam, 438 00:45:43,097 --> 00:45:47,248 kde to zase bude znamenat problémy přímo pro USA? 439 00:45:47,368 --> 00:45:52,587 Cožpak mají málo základen, které jsou roztroušeny po celém světě? 440 00:45:52,707 --> 00:46:00,383 A všude jsou ty jejich základny v podstatě v obležení. 441 00:46:00,503 --> 00:46:10,669 Zatímco naši vojáci v Afghánistánu si mohli v klidu zajít nakoupit do obchodu, 442 00:46:10,789 --> 00:46:16,864 tak Američané musí kvůli koupi balíčku cigaret zorganizovat přímo vojenskou akci, 443 00:46:16,984 --> 00:46:19,865 když se pokusí opustit své obranné zdi. 444 00:46:19,985 --> 00:46:24,462 Všichni mají snahu je zabít, jak vojáci vládní armády, tak i obyčejní lidé. 445 00:46:24,582 --> 00:46:27,639 To asi kvůli jejich laskavému přístupu k lidem. 446 00:46:27,759 --> 00:46:34,637 Jednou rozbombardují pohřební průvod, podruhé zase svatební kolonu. 447 00:46:34,757 --> 00:46:39,624 To jsou takové jejich dárečky, takto asi vyjadřují svoji soustrast. 448 00:46:40,118 --> 00:46:48,923 Ten vztah k Američanům je velice napjatý a teď ještě ta věc s naším konzulátem. 449 00:46:49,043 --> 00:46:53,924 My teď nemáme vůbec žádný zájem na tom, abychom spolupracovali s USA 450 00:46:54,044 --> 00:46:58,563 při zajišťování bezpečnosti jejich velvyslanectví například někde v Jemenu. 451 00:46:58,683 --> 00:47:02,137 Co je nám do toho? Sami jste si to vykoledovali, 452 00:47:02,257 --> 00:47:08,365 sami jste vytvořili situaci, kdy vás místní obyvatelstvo nenávidí, tak co my s tím? 453 00:47:08,485 --> 00:47:14,374 Nám také děláte jen samé problémy a potom doufáte, že k vám přilezeme s prosíkem po kolenou? 454 00:47:14,494 --> 00:47:20,503 Prý připojte se k sankcím proti Koreji a Íránu, přitom nás USA samy do těch sankcí zahrnují. 455 00:47:20,623 --> 00:47:26,363 No není to debilita? Z hlediska normálního člověka ano, ale z hlediska podpindosníka je všechno jak má být. 456 00:47:26,483 --> 00:47:32,015 Rusku dělají zle a ono by navzdory tomu mělo bránit zájmy USA ještě horlivěji. 457 00:47:32,135 --> 00:47:37,822 A když nebrání zájmy USA, tak Rusko neplní své poslání, 458 00:47:37,942 --> 00:47:43,674 přece má být pro USA jeho surovinovým přívěskem a bránit jeho zájmy. 459 00:47:43,794 --> 00:47:46,044 Takto přemýšlejí podpindosníci. 460 00:47:46,164 --> 00:47:51,736 Ale teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby všichni ti podpindosníci začali vykřikovat, 461 00:47:51,856 --> 00:47:55,548 že musíme v něčem spolupracovat s USA? 462 00:47:55,668 --> 00:48:01,577 Sami sebe by prozradili, takže jsou nuceni hrát si na zaryté vlastence 463 00:48:01,697 --> 00:48:07,061 a z této pozice požadovat, aby se Rusko vzdalo. 464 00:48:07,181 --> 00:48:17,377 Trochu jsme se vzdálili té Ukrajině. Volker v podstatě nemá, co by řekl, 465 00:48:17,497 --> 00:48:20,399 proto jede podle té staré ohrané desky. 466 00:48:20,519 --> 00:48:26,359 My jsme pro mír, my chceme na Ukrajině mír, ale USA ho tam nechtějí, 467 00:48:26,479 --> 00:48:29,676 mají v úmyslu dodat tam další zbraně. 468 00:48:29,796 --> 00:48:35,187 A přitom doložit důkazy o přítomnosti naší armády nikdo není schopen. 469 00:48:35,307 --> 00:48:39,858 Čeljabinský meteorit letěl sekundy a viděly ho stovky lidí. 470 00:48:39,978 --> 00:48:44,859 - Tady se války prý účastní celé jednotky… - Mají nad Ukrajinou své družice. 471 00:48:44,979 --> 00:48:49,718 …jaká prý to tam byla ta burjatská jezdecká potápěčská divize, která prý celá zahynula? 472 00:48:49,838 --> 00:48:52,894 Nebo prý Altajská tanková milice. 473 00:48:53,014 --> 00:48:58,861 Vždyť co si tam ještě všechno navymýšleli, aby to všem věšeli na nos? 474 00:48:58,981 --> 00:49:03,486 Jenže tam není nic, a jak to ve výsledku dopadá? 475 00:49:03,896 --> 00:49:12,917 Existuje jediný legitimní právní nástupce ukrajinské státnosti a tím je Doněcká a Luhanská republika. 476 00:49:13,037 --> 00:49:18,911 To je vše, žádní další legitimní právní nástupci Ukrajiny neexistují. 477 00:49:19,031 --> 00:49:28,134 Fašistický státní převrat mele z posledního bez ohledu na veškeré to úsilí vynakládané USA. 478 00:49:28,254 --> 00:49:34,343 A že byl Volker po té schůzce se Surkovem spokojený? 479 00:49:34,463 --> 00:49:40,552 To říká on, my nevíme, zda byl nebo nebyl spokojený z jednoho jednoduchého důvodu, 480 00:49:40,672 --> 00:49:52,426 že Američané vždy tvrdí, jak je všechno skvělé, přestože reálně už šlo všechno do kytek. 481 00:49:52,546 --> 00:49:56,843 A co by mohlo vyvolat jeho spokojenost? 482 00:49:56,963 --> 00:50:04,168 Evropa nedokáže Ukrajinu převzít a Rusko nesouhlasí s jejím rozdělením, 483 00:50:04,288 --> 00:50:10,020 ať už takoví jako Žirinovskij vykřikují cokoliv, kteří by ji rádi viděli rozdělenou, 484 00:50:10,140 --> 00:50:14,559 aby se zachovala ta banderovská líheň a válka mohla pokračovat donekonečna. 485 00:50:14,679 --> 00:50:17,824 Přesně tohle přece požaduje Žirinovskij, jenom to nevyslovuje nahlas. 486 00:50:17,944 --> 00:50:22,576 A vůbec vždy když Žirinovskij otevře ústa, tak se z nich lijí jen pomluvy a špína na Rusko. 487 00:50:22,696 --> 00:50:27,473 Vždy! Bez výjimky! Proč ho považují za patriota? 488 00:50:32,790 --> 00:50:38,923 Žirinovskij i všichni podpindosníci jsou čitelní, ti doufají, 489 00:50:39,043 --> 00:50:42,896 že státní elita v USA přece jen dosáhne nějakého revanše 490 00:50:43,016 --> 00:50:45,731 a oni si uchovají své postavení, protože když… 491 00:50:45,851 --> 00:50:53,770 A Žirinovskij, ten je vůbec odsouzen k názornému trestu jako odstrašující příklad pro naši takzvanou „elitu“, 492 00:50:53,890 --> 00:50:57,777 protože my žádnou elitu nemáme, absolutně žádnou. 493 00:50:57,897 --> 00:51:00,317 Tak k té Ukrajině. 494 00:51:01,283 --> 00:51:05,278 Ukrajina je pro USA jako kufr bez držadla, 495 00:51:06,643 --> 00:51:17,897 těžko se nese, ale zahodit ho je škoda a ani to nejde, nejraději by ho předali Evropě, jenže to nejde. 496 00:51:18,017 --> 00:51:26,980 A vnutit ji Rusku takovým způsobem, aby hradilo všechny náklady spojené s existencí Ukrajiny, 497 00:51:27,100 --> 00:51:35,048 zatímco sama Ukrajina by dál pracovala pro zájmy západní Evropy, která stojí proti Rusku 498 00:51:35,666 --> 00:51:42,512 a dál v duchu jejích hodnot „zabíjela Rusy“, to by pro ně bylo optimální variantou. 499 00:51:42,632 --> 00:51:48,138 A jestliže měl Volker skutečně dobrou náladu, tak může být přesvědčen, 500 00:51:48,258 --> 00:51:52,380 že se jim ten státní převrat v roce 2018 povede. 501 00:51:52,500 --> 00:52:03,045 Tím spíše, že ten předvolební boj, přestože je neformální a vázaný na mimořádné okolnosti, 502 00:52:03,165 --> 00:52:08,590 kdy bude najednou zapotřebí prezident vlastenec, již začal. 503 00:52:08,710 --> 00:52:13,001 Dmitriji Olegoviči Rogozinovi dělají maximální reklamu. 504 00:52:13,121 --> 00:52:17,028 A co ten Dmitrij Olegovič Rogozin udělal pro svoji vlast dobrého? 505 00:52:17,148 --> 00:52:22,385 Kosmodrom Vostočnyj? Pod co se to tam podepisoval? Nevěděl to? Je snad slepý? 506 00:52:22,505 --> 00:52:27,190 Nezavolal tam vyšetřovatele, což byla jeho povinnost. 507 00:52:27,310 --> 00:52:35,977 Američané se do něj takticky začali strefovat, jen si vzpomeňte, jak zakázali přelet jeho letadlu přes Rumunsko. 508 00:52:36,097 --> 00:52:43,267 To Američané z něho od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta a starají se mu o reklamu. 509 00:52:43,387 --> 00:52:52,241 Už s tím začali, takže je zcela možné, že se Volker po rozhovoru se Surkovem rozhodl, že se státní převrat zdaří. 510 00:52:52,361 --> 00:52:54,994 To je vše, co k tomu mohu říci. 511 00:52:55,114 --> 00:52:58,592 Nevím, co tam řešili, ale radovat se nemají z čeho. 512 00:52:58,712 --> 00:53:05,587 Ukrajina stabilně přechází pod řízení, řekněme to takto, pod jurisdikci ne pod řízení Ruska, 513 00:53:05,707 --> 00:53:10,929 ne Evropy ani USA, ale jmenovitě pod ruskou jurisdikci, protože jí ani nic jiného nezbývá. 514 00:53:11,049 --> 00:53:16,521 Jenom to všechno probíhá pomalu, krok za krokem, zde by byl spěch k ničemu. 515 00:53:16,641 --> 00:53:23,435 A mimochodem v samotných USA ochránci práva vystoupili na podporu naší novinářky. 516 00:53:23,555 --> 00:53:31,235 Ano, a skutečnost, že se USA již plně vzdávají a zbavují Ukrajiny, 517 00:53:31,355 --> 00:53:35,638 je vidět z kroků Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). 518 00:53:35,758 --> 00:53:39,773 Jakékoliv tajné služby jsou vždy jen relativně vlastenecké 519 00:53:39,893 --> 00:53:43,505 a jen relativně stojí za svým státem, což bylo vidět i z jednání KGB. 520 00:53:43,625 --> 00:53:50,768 KGB přece Sovětský svaz nezachránila, navíc se jeho rozkladu a tvorby oligarchů přímo účastnila, 521 00:53:50,888 --> 00:53:56,755 těch, které do funkce oligarchů jmenovali Američané. Velice zajímavé „vlastenectví“, že? 522 00:53:56,875 --> 00:54:02,810 SBU je filiálka FBI a částečně CIA. 523 00:54:02,930 --> 00:54:09,959 A najednou SBU unese novinářku, a potom jí vyhostí takovým způsobem, 524 00:54:10,079 --> 00:54:15,658 že to vyvolá tak velký skandál, že i američtí ochránci práv to odsoudili. 525 00:54:15,778 --> 00:54:22,806 Mezinárodní novinářské organizace to odsoudily, OBSE to odsoudila! 526 00:54:22,926 --> 00:54:27,163 Takže se musíme ptát: Stálo to tomu „státu“ za to? 527 00:54:27,283 --> 00:54:31,869 Ukrajina je stát v uvozovkách, ale přece jen si hraje na právní stát 528 00:54:31,989 --> 00:54:37,829 a teď díky tomu všemu najednou získává image v podstatě fašistického státu, 529 00:54:37,949 --> 00:54:43,811 kde je nezákonná vláda, která by měla být podle všech norem barevných revolucí svržena, 530 00:54:43,931 --> 00:54:47,059 protože je v každém případě nelegitimní. 531 00:54:47,179 --> 00:54:51,784 To znamená, že ve způsobu obecné prezentace v západním tisku 532 00:54:51,904 --> 00:54:55,658 se Ukrajina pomalu začala přesouvat z jedné pozice do jiné. 533 00:54:55,778 --> 00:55:00,524 A do toho ještě ta iniciativa šéfa SBU, aby zakázali politikům, politologům 534 00:55:00,644 --> 00:55:04,874 a vůbec všem veřejným činitelům jezdit do Ruska. No to je přece něco! 535 00:55:04,994 --> 00:55:08,102 Perfektní demokratický stát! 536 00:55:08,222 --> 00:55:14,116 Je připravován vnitřní výbuch a hlavně, Ukrajina je diskreditována na mezinárodní úrovni 537 00:55:14,236 --> 00:55:16,694 úsilím samotné SBU. 538 00:55:16,814 --> 00:55:26,400 Vše tedy probíhá tak, jak má a jen to hraje na ruku Rusku, výlučně Rusku. 539 00:55:26,520 --> 00:55:34,576 Protože znovu opakuji, že Evropa není schopna převzít Ukrajinu pod svou jurisdikci, protože by se jí zalkla. 540 00:55:34,696 --> 00:55:38,201 Je už příliš přeplněna migranty. 541 00:55:42,518 --> 00:55:44,424 K dalším otázkám. 542 00:55:44,544 --> 00:55:52,425 Arsen Ahmedov se ptá na situaci okolo muslimů v Barmě a Myanmaru. 543 00:55:52,545 --> 00:55:56,466 Ale spíše asi na ten Myanmar. Co se to tam děje? 544 00:55:56,586 --> 00:56:01,038 A proč celý svět mlčí a pouze Erdogan a jeho ministr chtějí do té situace zasáhnout? 545 00:56:01,158 --> 00:56:03,857 A proč mlčí náš lídr o této genocidě muslimů? 546 00:56:03,977 --> 00:56:06,864 Ale to přece není pravda. Celý svět nemlčí. 547 00:56:06,984 --> 00:56:13,878 Celý svět udělal určitou dramatickou pauzu a po ní se rozhodl zasáhnout. 548 00:56:13,998 --> 00:56:22,262 A ty události jsou tam takové, že to vše souvisí s problémem energetické zajištěnosti Číny. 549 00:56:22,382 --> 00:56:29,679 Čína potřebuje plyn a ropu a potřebuje plynovod a ropovod vedoucí přes území Myanmaru, 550 00:56:29,799 --> 00:56:35,109 proto je tam nezbytná přítomnost čínských mírotvorných vojsk, 551 00:56:35,229 --> 00:56:43,205 aby ten stát převzaly pod svou kontrolu. Jen kvůli tomu se rozběhl celý tento proces. 552 00:56:46,146 --> 00:56:55,059 A ještě jedna otázka. Ve svém minulém pořadu jste mluvil o našich lehkých atletech, 553 00:56:55,179 --> 00:57:00,946 kteří se účastnili mistrovství v lehké atletice pod neutrální vlajkou, 554 00:57:01,066 --> 00:57:07,182 - a řekl jste o nich, že to jsou zrádci. - Ano, bezesporu. 555 00:57:07,302 --> 00:57:12,344 To je velice podivné. A 30. srpna se objevila následující zpráva. 556 00:57:12,464 --> 00:57:16,973 Naši lehcí atleti nejenže zůstali bez své vlajky, ale i bez peněz. 557 00:57:17,093 --> 00:57:22,208 Ruští sportovci, kteří se účastnili mistrovství světa v lehké atletice pod neutrální vlajkou, 558 00:57:22,328 --> 00:57:25,349 nedostali své prémie za účast v soutěži. 559 00:57:25,469 --> 00:57:29,437 A kromě toho, jak řekl zasloužený trenér Ruska Jevgenij Zagoruľko, 560 00:57:29,557 --> 00:57:34,465 nebyly dosud uhrazeny náklady doprovodu ruských lehkých atletů za letenky a ubytování. 561 00:57:34,585 --> 00:57:37,794 - Ale to je jejich problém. - A je zde uveden citát. 562 00:57:37,914 --> 00:57:42,687 Vy jste řekl, že jsou to zrádci a sám Jevgenij Zagoruľko říká následující: 563 00:57:42,807 --> 00:57:46,400 „Doufám, že se ten problém nějak vyřeší a pravda zvítězí, 564 00:57:46,520 --> 00:57:51,347 protože jinak to dopadá tak, že máte jít do války, ale patrony si musíte nakoupit za své.“ 565 00:57:51,467 --> 00:57:54,944 No, to je něco. Tím rovnou také začneme. 566 00:57:55,064 --> 00:58:01,597 Válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů. 567 00:58:01,717 --> 00:58:06,162 Je to komplex opatření, nejsou to jen samotné válečné akce. 568 00:58:06,282 --> 00:58:14,545 Ty probíhají v případě horké války, všechno ostatní patří k metodám vedení chladné, informační války, 569 00:58:14,665 --> 00:58:17,606 kam patří i profesionální sport. 570 00:58:17,726 --> 00:58:22,171 Ať už k němu mám jakýkoliv vztah, tak nemohu nebrat ohled 571 00:58:22,291 --> 00:58:29,386 na jeho existenci v současném světovém zřízení a ve formách řízení států a národů. 572 00:58:29,506 --> 00:58:37,490 Sport přestal být po pádu SSSR čistě sportem a stal se z něho čistě politický nástroj. 573 00:58:37,610 --> 00:58:45,310 Když je zapotřebí pozdvihnout autoritu nějakého státu, tak jeho sportovce vyzdvihují, 574 00:58:45,430 --> 00:58:51,895 najednou všude vyhrávají, když je naopak zapotřebí nějaký stát znemožnit, tak je to naopak. 575 00:58:52,015 --> 00:58:59,387 Proto také naši fotbalisté nikdy v soutěžích nevyhrávají. 576 00:58:59,507 --> 00:59:08,833 A jestliže budeme pokračovat s přirovnáním jednání sportovců k válce, tak tu máme profesionální armádu. 577 00:59:08,953 --> 00:59:17,063 Jestliže není právě válka, tak je v době míru vydržování armády velice nákladnou záležitostí, 578 00:59:17,183 --> 00:59:20,864 je to velice drahé pro jakýkoliv stát. 579 00:59:20,984 --> 00:59:27,844 Proto se také všechny státy tyto své náklady snaží optimalizovat, ale nikdo se armády jako takové nevzdá, 580 00:59:27,964 --> 00:59:34,606 protože kdyby to udělaly, tak přijde okamžik, kdy nebude mít kdo ten stát bránit. 581 00:59:34,726 --> 00:59:38,029 Profesionální sport je to samé. 582 00:59:38,149 --> 00:59:42,861 Stát vydržuje profesionální sportovce na své náklady, 583 00:59:42,981 --> 00:59:53,222 aby na bojištích informační, studené války bránili zájmy SVÉHO STÁTU! 584 00:59:53,342 --> 00:59:58,759 Aby zazněla státní hymna, když vyhrají první místo. 585 00:59:58,879 --> 01:00:09,313 Aby stáli na stupních vítězů i jako druzí a třetí, aby soutěžili jménem svého státu, státu, který zastupují, 586 01:00:09,433 --> 01:00:14,045 aby tak upevňovali jeho autoritu. 587 01:00:14,165 --> 01:00:19,254 - Aby tam visela jeho vlajka. - Když si za Velké vlastenecké války 588 01:00:19,374 --> 01:00:24,255 část profesionálních vojáků řekla: „Ježíš, vždyť mě tu mohou také zabít!“, 589 01:00:24,375 --> 01:00:29,155 a přešla na stranu vítězů, jak se jim tehdy zdálo, 590 01:00:29,275 --> 01:00:34,431 tedy na stranu fašistického Německa, tak to hodnotíme jako zradu. 591 01:00:34,551 --> 01:00:38,474 Říkáme, že to jsou vlasovci, zrádci své vlasti. 592 01:00:38,594 --> 01:00:43,374 A proč bychom měli mít jiný vztah k profesionálním sportovcům, 593 01:00:43,494 --> 01:00:46,898 kteří soutěžili pod neutrální bílou vlajkou? 594 01:00:47,018 --> 01:00:55,606 Kteří demonstrativně plivli do obličeje lidem, kteří je živili? Státu, který je brání? 595 01:00:55,726 --> 01:01:00,640 Za koho soutěžili? Za neutrální? Tak ať je ti neutrální také platí. 596 01:01:00,760 --> 01:01:05,816 Když jste přeběhli na druhou stranu, tak chtějte všechny své honoráře od nich. 597 01:01:05,936 --> 01:01:10,414 Ano, my jsme do vás investovali, my jsme se ve vás spletli, ukázalo se, že jste zrádci, 598 01:01:10,534 --> 01:01:12,427 a ještě to chcete zaplatit? 599 01:01:12,547 --> 01:01:21,982 Investovali jsme i do svých vojáků, ze kterých část přešla na stranu fašistických agresorů, 600 01:01:22,102 --> 01:01:25,103 i tito také přešli na druhou stranu. 601 01:01:25,223 --> 01:01:30,339 Dokážete si představit situaci, kdy skončí válka, ve které jsme zvítězili, 602 01:01:30,459 --> 01:01:36,916 a vlasovci přijdou ke Stalinovi a řeknou mu: „Poslyš, my jsme přece vlastenci. 603 01:01:37,036 --> 01:01:41,865 Přiznej nám důchody jako účastníkům války.“ 604 01:01:42,847 --> 01:01:49,894 To snad ani není možné, ti špinavci, kteří demonstrativně zradili svou vlast…?! 605 01:01:50,014 --> 01:01:55,272 To díky nim. Našemu státu plivou do tváře a říkají nám, že jsme otroci, 606 01:01:55,392 --> 01:02:04,333 že jsme úplné nuly. A proto vám zakážeme účast v olympijských hrách. 607 01:02:04,453 --> 01:02:09,920 Ta McLarenova komise, ano? Ta si klidně prohlásí, že tu máme státní doping 608 01:02:10,040 --> 01:02:16,498 a všichni se rozeběhli pod bílou vlajku na olympiádě. 609 01:02:16,618 --> 01:02:23,072 Teď ta McLarenova komise prohlašuje, že tu žádný státní dopingový systém nemáme, všichni ho užívali individuálně. 610 01:02:23,192 --> 01:02:27,697 Ale mnozí si přece pospíšili, aby našemu státu plivli do tváře, protože: 611 01:02:27,817 --> 01:02:33,301 „Ach moje sportovní forma se vytrácí, příště se mi to nemusí povést!" 612 01:02:33,421 --> 01:02:39,417 „Napřed mysli na svou vlast a teprve potom na sebe“, zaznělo v sovětské písni. 613 01:02:39,537 --> 01:02:46,103 Nepracují, dělají jen to, co je baví, a stát je plně vydržuje. 614 01:02:46,223 --> 01:02:52,112 Když potom ten stát potřebuje, aby ho podpořili na bojišti studené informační války, 615 01:02:52,232 --> 01:02:56,978 ve formátu profesionálního sportu, tak prohlašují: „Já státu nic nedlužím! 616 01:02:57,098 --> 01:03:01,785 To stát je povinen mi platit za mé medaile získané pod neutrální vlajkou. 617 01:03:01,905 --> 01:03:07,658 Já jsem demonstrativně plivl do tváře státu i lidem a stát je teď povinen mi za to ještě zaplatit!“ 618 01:03:07,778 --> 01:03:11,634 Jaké zvrácené vědomí to musí mít? 619 01:03:11,754 --> 01:03:17,406 Soutěžil jsi pod neutrální vlajkou? Tak táhni a od státu víc nic nečekej! 620 01:03:17,526 --> 01:03:23,261 Ano, naše výdaje jdou na výchovu normálních vlastenců a normálních sportovců. 621 01:03:23,381 --> 01:03:27,758 Od nás už nic nečekej, žij si kde ti libo. Jsi světoobčan. 622 01:03:27,878 --> 01:03:36,048 Chceš-li žít a trénovat tady u nás, tak prosím, najde se, kdo tě za peníze bude trénovat, ale vydělej si na to sám. 623 01:03:36,168 --> 01:03:40,762 Žij za své peníze, kde ti libo, u nás nebo za hranicemi. 624 01:03:40,882 --> 01:03:48,380 Ale od státu už nic nečekej, s tebou jsme skončili. Nikdo nám nebude plivat do tváře, 625 01:03:48,500 --> 01:03:53,187 a říkat, že jsme otroci, kvůli takovým jako Šubenkov, 626 01:03:53,766 --> 01:03:59,639 kteří plivli do tváře našemu státu a soutěžili pod bílou vlajkou. 627 01:03:59,759 --> 01:04:03,062 Jsou to špinavci, ať táhnou! 628 01:04:04,017 --> 01:04:12,206 Přitom je známo, že několika sportovcům za jejich neúčast na olympiádě v Riu, zaplatili 4 milióny rublů. 629 01:04:12,326 --> 01:04:17,550 Ano, bez ohledu na to, zda by tam vyhráli nebo ne, to přece není důležité. 630 01:04:17,670 --> 01:04:22,013 Nemohl jsi soutěžit, tak dostaneš peníze a za co? 631 01:04:22,133 --> 01:04:31,444 Chápete? Je to stejné, jako když máte armádu, probíhá cvičení, přesouváte se a nazrává válečný konflikt. 632 01:04:33,380 --> 01:04:39,690 Armádu uvedou do pohotovosti a konflikt se vyřeší diplomaticky, tak je armáda zase stažena. 633 01:04:39,810 --> 01:04:45,764 No a potom všem vojákům přiznají výplatu jako účastníkům válečných akcí. Byly válečné akce? Nebyly. 634 01:04:45,884 --> 01:04:52,592 Tak za co? A těmhle to zaplatili a ještě je jim to málo a plivou, dál plivou státu do tváře. 635 01:04:52,712 --> 01:05:00,580 Dál pomáhají snižovat autoritu našeho státu. Kdo nás bude brát vážně, když máme takové sportovce? 636 01:05:01,267 --> 01:05:04,791 Jakou bude mít Rusko autoritu? 637 01:05:05,999 --> 01:05:13,013 Žádnou autoritu mít nebude, protože Rusko je přece možné ponižovat, 638 01:05:13,133 --> 01:05:20,631 je možné na něj plivat, otírat si o něj své boty, stejně se připlazí a budou prosit: 639 01:05:20,751 --> 01:05:28,399 „Já bych chtěl soutěžit alespoň pod bílou vlajkou. Já jsem přece celý váš, já jsem stejný buržoust. 640 01:05:28,519 --> 01:05:35,966 A co je mi do Ruska? Co je mi do toho, že mě vychovalo, podporovalo, dávalo mi peníze? 641 01:05:36,086 --> 01:05:42,342 Udělali ze mě sportovce, ale já mu přece vůbec nic nedlužím.“ 642 01:05:42,462 --> 01:05:49,230 Když nám nic nedluží, tak ještě jednou říkám, ať tedy táhnou. Pryč ze státního systému. 643 01:05:49,350 --> 01:05:57,897 Ať si žijí a trénují, kde chtějí a za co chtějí. S ruským státem ale už nemají nic společného. 644 01:05:58,017 --> 01:06:02,469 Takový postoj je třeba k nim zaujmout, to je spravedlnost. 645 01:06:02,589 --> 01:06:08,946 Když šli bojovat na druhou stranu proti Rusku, tak ať si patrony kupují za své! 646 01:06:09,066 --> 01:06:17,075 Když jim je nekoupí jejich páníčkové, kvůli kterým se tak hnali soutěžit. 647 01:06:17,195 --> 01:06:24,105 Proč své nároky vznášejí k Rusku? Víte, když vás ve fašistickém Německu zastřelili, 648 01:06:24,225 --> 01:06:31,202 tak někdy účet za použité patrony dostala rodina popraveného. 649 01:06:31,778 --> 01:06:40,034 A jak si to tedy představují, že plivnou do tváře Rusku a ještě za to od něj dostat odměnu, 650 01:06:40,154 --> 01:06:46,519 protože takto jim to slíbil jejich páníček, kvůli kterému tam jeli soutěžit? 651 01:06:50,260 --> 01:06:57,114 Lidská ničemnost se vyskytuje i mezi sportovci. 652 01:06:57,234 --> 01:07:02,626 Proč si lidé myslí, že když je někdo sportovec, tak je to nezkažený, morální člověk? 653 01:07:02,746 --> 01:07:08,499 Je možné jmenovat dobré sportovce, kteří jsou také dobrými lidmi, skutečné sportovce, 654 01:07:08,619 --> 01:07:17,057 kterým nabízeli velkou odměnu, aby zradili svou zemi, ale oni to neudělali. 655 01:07:18,113 --> 01:07:28,818 Já teď tady ty lidi nechci jmenovat, aby se jejich jména neobjevila v jednom pořadu s těmi špinavci. 656 01:07:32,324 --> 01:07:41,151 To byla dnes poslední otázka. Zase jsme dospěli k tomu samému. 657 01:07:41,271 --> 01:07:46,696 Všechny věci vám budou jasné, budete-li znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení 658 01:07:46,816 --> 01:07:50,958 a Koncepci sociální bezpečnosti. Když budete znát teorii. 659 01:07:51,078 --> 01:07:56,470 Potom vám hned budou jasné souvislosti, jak probíhá řízení 660 01:07:56,590 --> 01:08:07,251 a také vám bude zřejmá motivace různých hráčů na mezinárodní aréně. 661 01:08:08,575 --> 01:08:16,697 Jestliže neznáte teorii, nedokážete se v tom vyznat. Jestliže tu teorii znáte, dokážete se v tom vyznat. 662 01:08:16,817 --> 01:08:23,076 Porozumíte-li tomu a znalosti znamenají moc, tak dokážete ochránit zájmy své i své rodiny. 663 01:08:23,196 --> 01:08:34,428 V tomto ohledu bych vám chtěl říci takovou věc. Koncepce se už dávno stala celosvětovou. 664 01:08:34,548 --> 01:08:41,819 Všichni normální lidé v celém světě už začali studovat Koncepci sociální bezpečnosti, 665 01:08:41,939 --> 01:08:47,733 protože chtějí bránit zájmy své, své rodiny, svého státu a svou kulturní identitu. 666 01:08:47,853 --> 01:08:57,843 Lidé z různých zemí, z různých národů studují Koncepci sociální bezpečnosti. 667 01:08:57,963 --> 01:09:06,188 A Fond konceptuálních technologií, který začal s touto činností, kdy předvádíme, 668 01:09:06,308 --> 01:09:14,796 jak se metodologie Koncepce sociální bezpečnosti mění v technologii řízení světa, tuto činnost dál rozvíjí. 669 01:09:14,916 --> 01:09:23,320 A protože je velká poptávka, aby tyto informace byly dostupné i v jiných jazycích, 670 01:09:23,440 --> 01:09:29,587 protože všichni neumí rusky, a například anglicky umí více lidí, 671 01:09:29,707 --> 01:09:35,890 tak jsme pro vás připravili anglickou verzi Otázek a odpovědí. 672 01:09:36,010 --> 01:09:41,280 Chtěl bych poděkovat celému kolektivu překladatelů, redaktorů, 673 01:09:41,400 --> 01:09:51,451 kteří toho tolik dělají pro to, aby naše pořady byly přeloženy do angličtiny. 674 01:09:51,571 --> 01:09:59,407 Brzy plánujeme spustit německou verzi, protože také máme kolektiv, který na tom pracuje, 675 01:09:59,527 --> 01:10:02,944 a kterému také chceme poděkovat. 676 01:10:03,064 --> 01:10:09,265 Všichni ti lidé pracují v rámci veřejné iniciativy a naše věc je společná. 677 01:10:09,385 --> 01:10:12,426 Zachraňujeme civilizaci na planetě Zemi. 678 01:10:12,546 --> 01:10:17,317 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 679 01:10:17,437 --> 01:10:21,513 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 680 01:10:33,102 --> 01:10:40,068 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz