1 00:00:04,635 --> 00:00:08,627 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,747 --> 00:00:11,686 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,806 --> 00:00:16,089 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,209 --> 00:00:20,409 Dnes je 12.09.2017. 5 00:00:21,088 --> 00:00:29,544 A dříve než položím vaše otázky, bych vás chtěl všechny upozornit na nový název našeho kanálu. 6 00:00:29,664 --> 00:00:36,682 Jak jistě víte, jeho dřívější název zněl KOBADOTU psáno latinskými písmeny. 7 00:00:36,802 --> 00:00:43,019 Nově, jak se můžete přesvědčit, je to Fond konceptuálních technologií. 8 00:00:43,533 --> 00:00:47,319 A teď již přejdeme přímo k vašim otázkám. 9 00:00:47,439 --> 00:00:52,064 V první otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat 10 00:00:52,184 --> 00:00:57,476 summit Organizace islámské spolupráce o vědě a technologiích, který se konal v Astaně. 11 00:00:57,596 --> 00:00:59,204 Co znamená tato událost? 12 00:00:59,324 --> 00:01:03,648 Tato událost znamená pro globální politiku velmi, velmi mnoho, 13 00:01:03,768 --> 00:01:10,581 ale bohužel nepozoruji náležité reakce, ani náležité pochopení této události 14 00:01:10,701 --> 00:01:14,490 u našeho politologického takříkajíc výkvětu. 15 00:01:14,610 --> 00:01:18,193 O formátu Astany již mluvím dlouho. 16 00:01:18,313 --> 00:01:27,863 A neustále opakuji, že pokud budou opomíjet vznikající formát Astany, 17 00:01:27,983 --> 00:01:42,094 tak na to nakonec stát i ty korporativní skupiny, které zastupují všichni ti politologové, 18 00:01:42,214 --> 00:01:47,263 pěkně doplatí, bude to pro ně pořádná rána. 19 00:01:47,383 --> 00:01:58,194 Je formováno velice důležité centrum koncentrace řízení a naši politologové k tomu zůstávají absolutně slepí. 20 00:01:58,709 --> 00:02:10,539 K čemu v podstatě v Astaně došlo? V Astaně se konal první summit organizace islámských států, 21 00:02:10,659 --> 00:02:14,998 která se nazývá Organizace islámské spolupráce. 22 00:02:15,118 --> 00:02:17,775 Zdálo by se, a co je na tom poprvé? 23 00:02:17,895 --> 00:02:24,437 Vždyť ta organizace existuje od roku 1969 se sídlem v Džiddě v Saúdské Arábii. 24 00:02:24,557 --> 00:02:27,703 Poprvé to bylo o vědě a technologiích. 25 00:02:27,823 --> 00:02:33,310 Tento summit navrhnul Nursultan Abiševič a všichni se tam sjeli. 26 00:02:33,430 --> 00:02:41,874 Přijelo tam 15 lídrů států, hlav států, 80 delegací! Byl to první summit o vědě a technologiích. 27 00:02:41,994 --> 00:02:48,227 A na tomto summitu Nursultan Abiševič jen tak mimochodem prohlásil: 28 00:02:48,347 --> 00:02:52,316 „Pánové, pojďme se už konečně nějak dát dohromady!" 29 00:02:52,436 --> 00:02:55,891 Co vlastně představuje tato Organizace islámské spolupráce? 30 00:02:56,011 --> 00:03:00,778 Sdružuje 57 států, a to znamená miliardu a půl lidí. 31 00:03:00,898 --> 00:03:11,509 S ohledem na tento počet obyvatel, je to druhá nejsilnější organizace světa hned po OSN 32 00:03:11,629 --> 00:03:16,209 a my bychom tuto věc měli brát do úvahy. 33 00:03:16,329 --> 00:03:26,649 A dále navrhnul: „Pojďte založit Organizaci islámských států 15, jako analog organizaci G20. 34 00:03:26,769 --> 00:03:32,308 Existuje Dvacítka a my bychom sdružovali 15 nejvyspělejších států islámského světa 35 00:03:32,428 --> 00:03:35,548 a takto bychom hájili své zájmy.“ O čem to mluví? 36 00:03:35,668 --> 00:03:39,380 „Jsme připraveni podělit se o naše kazachstánské zkušenosti, 37 00:03:39,500 --> 00:03:43,058 jak se dá zajistit mezinárodnostní, mezikonfesionální rozvoj. 38 00:03:43,178 --> 00:03:49,050 Jak dobře víte, tak v našem státě žije velice mnoho národnostních skupin a žijeme zde v míru a přátelství. 39 00:03:49,170 --> 00:03:54,699 Už 14 let organizujeme sjezdy lídrů světových a tradičních náboženství, 40 00:03:54,819 --> 00:03:57,794 kde se setkávají zástupci různých náboženství. 41 00:03:57,914 --> 00:04:03,257 Všechny vás zvu na 6. sjezd, který se bude konat v roce 2018. 42 00:04:03,377 --> 00:04:10,820 Už 14 let se ten proces rozvíjí a naši politologové, naši politici 43 00:04:10,940 --> 00:04:14,086 k tomu zůstávají zatvrzele slepí. 44 00:04:14,206 --> 00:04:21,750 Jen si vezměte, jak široký je to obchvat, jaké uchopení té otázky z hlediska realizace globální politiky. 45 00:04:21,870 --> 00:04:28,051 Je to velice vážná věc! A nejsou to jen islámské státy, to co vzniká v Astaně, 46 00:04:28,171 --> 00:04:35,639 to je vznesení nároku na vznik centra koncentrace řízení islámského světa 47 00:04:36,359 --> 00:04:42,180 a nejen toho islámského, ale i na řízení dalších států světa. 48 00:04:42,300 --> 00:04:50,350 A je zajímavé, jak se to všechno odehrává. Proběhla i určitá reklamní akce. 49 00:04:50,470 --> 00:04:56,497 Ten summit byl zahájen 10.09. a devátého Trump oslovil lídry arabských států 50 00:04:56,617 --> 00:05:00,046 s výzvou sjednotit se proti íránské hrozbě. 51 00:05:00,166 --> 00:05:06,193 To znamená, že by jedny islámské státy měly být hrozbou pro další islámský stát. 52 00:05:06,313 --> 00:05:14,500 Jenže všichni si uvědomují, že i chatrný mír je lepší než dobrá válka, 53 00:05:14,620 --> 00:05:21,316 že je vždy lepší nějak se dohodnout, že je lepší se tři hodiny dohadovat než půl minuty střílet. 54 00:05:21,436 --> 00:05:24,042 To si všichni velmi dobře uvědomují. 55 00:05:24,162 --> 00:05:28,594 Trump v islámském světě vyvolává napětí 56 00:05:28,714 --> 00:05:35,178 a Nazarbajev navrhuje vytvořit platformu spolupráce, platformu k řešení problémů. 57 00:05:35,298 --> 00:05:41,454 Přičemž o tom, jak byl vytvářen tento formát Astany, 58 00:05:41,574 --> 00:05:48,475 jak mu byly předávány pravomoci od centra sjednocení na základě neoosmanského projektu v Turecku, 59 00:05:48,595 --> 00:05:53,131 jak probíhalo jejich předávání do Kazachstánu, do Astany, jsme mluvili nejednou. 60 00:05:53,251 --> 00:06:01,077 A také není bez zajímavosti, že bezprostředně před samotným summitem Erdogan obvolal, 61 00:06:01,197 --> 00:06:14,940 jak sám řekl, asi 20 lídrů islámských států v souvislosti s těmi problémy v Myanmaru okolo muslimů. 62 00:06:15,060 --> 00:06:18,618 Všechny obvolával, domlouval se s nimi, 63 00:06:18,738 --> 00:06:24,841 ale oficiální stanovisko islámského světa stejně zformuloval Nazarbajev. 64 00:06:24,961 --> 00:06:30,140 Byl to pokus o upevnění Turecka, o zachování jeho postavení. 65 00:06:30,260 --> 00:06:35,721 Jenže Erdogan se nemůže vzpírat nadnárodnímu řízení, nedokáže to a je odepisován. 66 00:06:35,841 --> 00:06:40,171 On si to velmi dobře uvědomuje a tak se všemožně pokouší udržet. 67 00:06:40,291 --> 00:06:44,028 Je však formován nový projekt turkických národů 68 00:06:44,148 --> 00:06:50,021 ke sjednocení islámského světa a dalších náboženství, jde tedy o jejich sjednocení. 69 00:06:50,141 --> 00:06:57,531 Je formován nový mezistátní svazek, ale tentokrát se střediskem v Astaně. 70 00:06:57,651 --> 00:07:01,054 To je velice závažná věc, to není jen tak. 71 00:07:01,174 --> 00:07:07,073 Někdo si myslí, že když je centrum koncentrace řízení přenášeno do Číny, tak s tím nikdo nehne, 72 00:07:07,193 --> 00:07:10,159 že to tak všechno bude. 73 00:07:10,279 --> 00:07:16,203 My jsme ale také mluvili o Íránu, který má přijít do Evropy s tím správným islámem. 74 00:07:16,323 --> 00:07:23,738 Co v tomto ohledu znamená projekt formátu Astany? 75 00:07:23,858 --> 00:07:27,288 Ta věc se má tak, že všichni už mají plné zuby… 76 00:07:27,408 --> 00:07:32,071 Dělají z nás blbce velice jednoduchým způsobem, a aby ukryli reálné řízení, 77 00:07:32,191 --> 00:07:36,546 tak nám předhazují různé švindly typu strategie nepřímé akce a další. 78 00:07:36,666 --> 00:07:44,763 A jedním z takových navenek viditelných jednání je takový přístup, 79 00:07:44,883 --> 00:07:51,181 hloupý přístup, znáte-li Dostatečně všeobecnou teorii řízení, nebo ji alespoň studujete, 80 00:07:51,301 --> 00:07:54,267 politika brzd a protivah. 81 00:07:54,387 --> 00:08:04,492 Takže si to vezměte, z tohoto pohledu bude centrem koncentrace řízení Čína 82 00:08:05,026 --> 00:08:09,429 a jako brzdy a protiváhy poslouží Indie a Kazachstán. 83 00:08:09,549 --> 00:08:17,412 Co bude s čínskou hedvábnou stezkou, jestliže se nedostane… 84 00:08:17,532 --> 00:08:25,867 Tedy přesněji řečeno, jestliže bude realizován projekt severojižní cesty ve spolupráci Indie a Ruska 85 00:08:25,987 --> 00:08:30,279 a bude-li zorganizováno logistické středisko v Kazachstánu. 86 00:08:30,399 --> 00:08:34,921 Čína se tak dostává do zranitelné pozice. 87 00:08:35,041 --> 00:08:36,074 A dále. 88 00:08:37,144 --> 00:08:42,444 Írán - druhé centrum koncentrace řízení, kam by se mělo přesunout euro-asijské křídlo. 89 00:08:42,564 --> 00:08:48,534 Do Číny se přesunuje atlantické křídlo, obrazně řečeno, hypoteticky, je to velice hrubé rozdělení, 90 00:08:48,654 --> 00:08:50,625 není to úplně přesné. 91 00:08:50,745 --> 00:08:55,514 Takže Írán by měl být centrem koncentrace řízení budoucího euro-asijského křídla. 92 00:08:55,634 --> 00:08:58,000 A kdo by měl být jeho protiváhou? 93 00:08:58,120 --> 00:09:00,156 Zase Kazachstán. 94 00:09:00,683 --> 00:09:07,020 Přičemž oba dva tyto státy patří k organizaci islámských států. 95 00:09:09,477 --> 00:09:13,954 Dokud Írán plní svoji roli, je vše v pořádku, 96 00:09:14,074 --> 00:09:17,329 ale veškeré negativum je řešeno prostřednictvím formátu Astany. 97 00:09:17,449 --> 00:09:19,469 Je to velice závažný projekt. 98 00:09:19,589 --> 00:09:24,505 Velice mě zajímá, kdy si toho naši politologové konečně všimnou. 99 00:09:24,625 --> 00:09:29,246 Ten proces se vyvíjí už 14 let, přičemž strukturně! 100 00:09:29,366 --> 00:09:32,472 Jestliže tohle někdo nevidí, tak to už opravdu nevím. 101 00:09:32,592 --> 00:09:39,178 Jak potom vůbec rozumí řízení? Jenže přes geopolitiku prostě vlak nejede. 102 00:09:39,727 --> 00:09:45,330 - Co je jim do Kazachstánu, pevninského státu, že? - No samozřejmě. 103 00:09:47,675 --> 00:09:53,800 Další otázka je od Anatolie z Doněcku. Svou otázku napsal 10. září. 104 00:09:53,920 --> 00:09:59,381 Dnes se občan Saakašvili hrdinsky probojoval přes ukrajinskou hranici. 105 00:09:59,501 --> 00:10:01,542 Co myslíte, že je výhodnější? 106 00:10:01,662 --> 00:10:06,943 Aby Porošenko zůstal u moci, nebo vzniknul chaos při pokusu ho od ní odstavit? 107 00:10:07,063 --> 00:10:08,755 Ani jedno, ani druhé. 108 00:10:08,875 --> 00:10:17,091 Jestliže si někdo myslí, že při pokusu odstranit Porošenka nastoupí na Ukrajině chaos, 109 00:10:17,211 --> 00:10:21,025 tak se hluboce mýlí a vůbec nechápe řízení. 110 00:10:21,145 --> 00:10:26,004 Když budou jeho loutkovodiči Porošenka potřebovat odstranit, 111 00:10:26,124 --> 00:10:29,250 tak se ho mohou zbavit libovolným způsobem. 112 00:10:29,370 --> 00:10:34,780 Přičemž to udělají tak, že „svidomí“ Ukrajinci ani nepřestanou skákat na tom svém Majdanu, 113 00:10:34,900 --> 00:10:38,549 protože si ani nevšimnou, že už mají jiného vůdce. 114 00:10:38,669 --> 00:10:46,857 Co se týká toho Saakašviliho průlomu hranic, tak ten má úplně jiný cíl, absolutně jiný cíl. 115 00:10:46,977 --> 00:10:54,257 Teď probíhá proces odstraňování svatozáře z ukrajinské státnosti. 116 00:10:54,377 --> 00:11:03,225 Zatímco dříve celá Evropa, celý západní svět Ukrajinu podporoval ve válce proti Rusku, 117 00:11:03,345 --> 00:11:11,670 která se měla přenést na území Ruska prostřednictvím krvavé čistky na Donbasu, 118 00:11:11,790 --> 00:11:16,924 tak teď už musí řešit ten problém, že nedokážou dál nést ten kufr bez držadla 119 00:11:17,044 --> 00:11:20,968 a potřebují se z toho nějakým způsobem dostat bez ztráty kytičky. 120 00:11:21,088 --> 00:11:26,470 Proto je teď třeba předvést, že na Ukrajině je Divoké pole, 121 00:11:26,590 --> 00:11:31,725 že na Ukrajině řádí různí fašisté… 122 00:11:31,845 --> 00:11:35,906 Když se podíváme na tu situaci se Saakašvilim. 123 00:11:36,026 --> 00:11:40,638 Myslíte si, že je šílený, když se takto probojovával na Ukrajinu? Samozřejmě, že ne. 124 00:11:40,758 --> 00:11:49,661 Ale právě se vrátil z USA, objel státy nové Evropy. 125 00:11:49,781 --> 00:11:53,595 Byl v Pobaltí, v Polsku. Chápete? 126 00:11:53,715 --> 00:11:57,446 Takže všechno jednoznačně vypovídá o tom… 127 00:11:57,566 --> 00:12:00,362 Každý děj je řiditelný. 128 00:12:00,482 --> 00:12:05,974 Jestli si někdo myslí, že k takovým věcem dochází spontánně, 129 00:12:06,094 --> 00:12:10,568 a že se jedná o národní protest, tak se opět mýlí. Vše musí být organizováno. 130 00:12:10,688 --> 00:12:13,099 Vždyť co se v podstatě stalo? 131 00:12:13,219 --> 00:12:22,673 Došlo k absolutní diskreditaci posledních bludů o tom, že na Ukrajině je státnost. 132 00:12:22,793 --> 00:12:25,863 Nemluvím o státu, ale o státnosti. 133 00:12:25,983 --> 00:12:30,017 Mají tam pohraniční službu, mají tam policii 134 00:12:30,137 --> 00:12:37,143 a ti všichni čekali na Saakašviliho příjezd. 135 00:12:37,263 --> 00:12:43,580 A když přijel, tak tyto státní instituce nic nezmohly. 136 00:12:43,700 --> 00:12:52,218 Především je celý ten humbuk o průlomu hranice reklamní show, show pro lidi, 137 00:12:52,338 --> 00:12:55,877 kteří si opravdu myslí, že tohle je politika. 138 00:12:55,997 --> 00:12:58,655 Jsou to „svidomí“, co si na nich vezmete? 139 00:12:58,775 --> 00:13:02,864 Ty je možné utáhnout na taková divadélka jako na vařené nudli. 140 00:13:02,984 --> 00:13:06,523 Důležitější je, aby "lidem" začali padat šupiny z očí. 141 00:13:06,643 --> 00:13:14,308 Víte, kdyby tam fungovalo alespoň nějaké státní řízení, 142 00:13:14,428 --> 00:13:20,168 tak by se Saakašvili nikdy nemohl krátce a dobře přes tu hranici dostat. 143 00:13:20,288 --> 00:13:25,944 Stát má na to své instituce, které mohou uplatnit sílu a Saakšvili by se nemohl objevit. 144 00:13:26,064 --> 00:13:33,758 A co jsme viděli v reálu? Saakašvili plánoval přejet hranici v autě, 145 00:13:33,878 --> 00:13:42,131 jenže tam na něj neustále čekala policie, a tak Saakašvili změnil svůj plán a přesedl na vlak. 146 00:13:43,313 --> 00:13:49,008 Vlak byl zrušen. Když byl Saakašvili v tom vlaku, tak ho ampliónem vyzývali, 147 00:13:49,128 --> 00:13:53,987 aby měl pochopení pro ostatní lidi, kteří potřebují odcestovat, a z toho vlaku vystoupil. 148 00:13:54,107 --> 00:13:56,765 On nevystoupil, a tak ten vlak zrušili. 149 00:13:56,885 --> 00:14:01,057 Potom vystoupil a hned plánoval cestu přes jiný hraniční přechod. 150 00:14:01,177 --> 00:14:04,578 Chápete? Byla to okázalá show. 151 00:14:04,698 --> 00:14:11,170 Mohli zcela potichu do toho vlaku poslat hlídku, která by ho z toho vlaku vytáhla, 152 00:14:11,290 --> 00:14:16,242 mohli ho čapnout na hranici, jenže to nebylo cílem tohoto řízení. 153 00:14:16,362 --> 00:14:22,459 Potřebovali předvést neakceschopnost státních institucí, 154 00:14:22,579 --> 00:14:29,942 že tyto státní instituce nejsou způsobilé ochránit státnost v žádné své podobě, 155 00:14:30,062 --> 00:14:32,775 ani policie, ani pohraničníci. 156 00:14:32,895 --> 00:14:40,093 Ani v jednom státu, třeba i v tom nejzaostalejším, 157 00:14:40,213 --> 00:14:46,558 by tohle nebylo možné, aniž by to nebylo schválně zorganizováno. 158 00:14:46,678 --> 00:14:54,976 Na Ukrajině sice všechny ty roky počínaje rokem 2014 probíhalo plánovité rozvracení 159 00:14:55,096 --> 00:14:57,816 všech státních institucí, 160 00:14:57,936 --> 00:15:04,925 ale dokonce i v tomto stavu by si se Saakašvilim dokázaly potřebným způsobem poradit. 161 00:15:05,045 --> 00:15:12,541 Dokonce i za těchto pořádků panujících v tomto zločineckém fašistickém státu, který si tam vybudovali. 162 00:15:12,661 --> 00:15:15,578 Mohli tomu zabránit, ale neudělali to, proč? 163 00:15:15,698 --> 00:15:18,109 A proč nebyl rozprášen Majdan? 164 00:15:18,229 --> 00:15:21,873 Vždyť ho mohli v klidu rozehnat a nic z toho by se nestalo. 165 00:15:21,993 --> 00:15:26,186 Jenže rozkaz zněl, nechat Majdan na pokoji a Janukovič ho splnil. 166 00:15:26,306 --> 00:15:29,708 Stejné je to s Porošenkem: „Nech Saakašviliho na pokoji! 167 00:15:29,828 --> 00:15:34,153 Co a jak provádí Saakašvili se tě netýká a hotovo! 168 00:15:34,273 --> 00:15:39,194 Ty hraješ v našem divadle jednu roli a Saakašvili zase druhou.“ 169 00:15:39,314 --> 00:15:41,901 A co je to za roli? 170 00:15:42,452 --> 00:15:48,218 Nemusel by to být přímo stát, ale kdyby se objevila alespoň jedna akceschopná banda, 171 00:15:48,338 --> 00:15:50,309 jednoduše akceschopná banda... 172 00:15:50,429 --> 00:15:55,371 A těch band je na Ukrajině spousta, pod názvem batalióny územní obrany, 173 00:15:55,491 --> 00:16:00,983 což jsou ve své podstatě kárné batalióny, různé ty Pravé sektory a další, 174 00:16:01,103 --> 00:16:05,781 tak by Saakašvili neměl šanci dostat se přes hranici. 175 00:16:05,901 --> 00:16:08,400 Nikdo to ale neudělal. 176 00:16:08,520 --> 00:16:21,100 Naopak se postarali o to, aby ten Saakašviliho příchod byl co nejpompéznější. 177 00:16:21,220 --> 00:16:26,052 Zase je rozehrávána ta hra 178 00:16:29,111 --> 00:16:32,303 „Sto Napoleonových dnů“. 179 00:16:32,423 --> 00:16:37,520 Když se 1. března 1815 180 00:16:43,132 --> 00:16:52,354 Bonapart po svém útěku z ostrova Elby vylodil na francouzském pobřeží, 181 00:16:52,474 --> 00:16:59,485 tak pařížské noviny postupně zveřejňovaly titulky a bylo jich celkem šest: 182 00:16:59,605 --> 00:17:07,254 „Korsická příšera se vylodila v zálivu Jouan“ „Lidožrout táhne na Grasse“ „Uzurpátor vstoupil do Grenoblu“ 183 00:17:07,374 --> 00:17:13,275 „Bonaparte obsadil Lyon“ „Napoleon se blíží k Fontainebleau“ No a končilo to: 184 00:17:13,395 --> 00:17:19,800 „Jeho Císařské Veličenstvo je dnes očekáváno ve své věrné v Paříži“. 185 00:17:19,920 --> 00:17:23,696 Takže to už nebyl lidožrout, už to nebyla korsická příšera, 186 00:17:23,816 --> 00:17:27,657 už to bylo jeho Císařské Veličenstvo, kterého očekávala jeho věrná Paříž. 187 00:17:27,777 --> 00:17:35,206 To co se jednou v dějinách stalo jako tragédie, se podruhé, 188 00:17:35,326 --> 00:17:39,917 obzvláště když se o to pokoušejí nešikovné ruce, opakuje v podobě frašky. 189 00:17:40,037 --> 00:17:45,089 A zde to byly ty nešikovné ruce, které ale v podstatě dosáhly toho, co potřebovaly. 190 00:17:45,209 --> 00:17:51,177 Proběhla plná diskreditace celého ukrajinského státu, 191 00:17:51,297 --> 00:17:54,575 kde neexistuje žádné řízení, a je tam možné úplně všechno. 192 00:17:54,695 --> 00:17:57,568 Tohle předvádějí lidem: 193 00:17:57,688 --> 00:18:02,885 „My jsme udržovali nějaký řád, teď je vše rozkolísáno, vše se bortí, vše se hroutí 194 00:18:03,005 --> 00:18:05,068 a je třeba udělat pořádek.“ 195 00:18:05,188 --> 00:18:09,346 A v tomto ohledu se Putin poprvé vyjádřil, že... 196 00:18:10,878 --> 00:18:12,797 Tedy ne poprvé. 197 00:18:12,917 --> 00:18:17,850 My jsme o tom mluvili, že tam v podstatě je zapotřebí ta mírotvorná mise. 198 00:18:17,970 --> 00:18:25,530 Jako tehdy: „Georgi, ty přece chápeš, že to ani není stát.“ Tohle Putin říkal ještě Bushovi. 199 00:18:25,650 --> 00:18:37,358 Poprvé reálně nařídil ministerstvu zahraničí, aby připravili návrh na mírotvornou misi na Ukrajinu. 200 00:18:37,478 --> 00:18:41,011 Vše se připravuje a vše probíhá podle stejného scénáře. 201 00:18:41,131 --> 00:18:45,677 Jen se nejedná o ten scénář, který připravují loutkovodiči Porošenka, 202 00:18:45,797 --> 00:18:52,192 tedy scénář státní elity USA a tím spíše se nejedná o scénář kyjevské bandy, 203 00:18:52,312 --> 00:19:00,071 ale o scénář, který vyhlašuje Zacharčenko z Doněcku, 204 00:19:00,191 --> 00:19:05,473 a který je plně v souladu s postojem Ruska a globálního prediktoru. 205 00:19:05,593 --> 00:19:09,380 Pro globální prediktor je to bolestivé, ale jinou možnost nemají. 206 00:19:09,500 --> 00:19:15,041 Je zapotřebí se postarat o to, aby ta varianta, kterou ohlásil Zacharčenko, zafungovala. 207 00:19:15,161 --> 00:19:19,682 Ještě jednou opakuji, že byl spuštěn výborný mechanismus, Overtonovo okno. 208 00:19:19,802 --> 00:19:21,653 Všimnul si toho někdo? 209 00:19:21,773 --> 00:19:27,287 Přitom je v běhu, jen se podívejte na to, jak objektivně všechno pracuje pro ten plán. 210 00:19:27,407 --> 00:19:31,618 - Máte na mysli Malorusko. - Ano, Malorusko, samozřejmě že Malorusko. 211 00:19:31,738 --> 00:19:35,615 Nesmíte se dívat na to, že Zacharčenko dělá to, dělá ono. 212 00:19:35,735 --> 00:19:37,954 Vše bylo zařízeno správně 213 00:19:38,074 --> 00:19:45,683 a Zacharčenko jen manévruje v těch podmínkách, ve kterých se reálně nalézá. 214 00:19:49,028 --> 00:19:54,169 Dále tu máme otázku od Romana na doslova ty nejčerstvější události. 215 00:19:54,289 --> 00:20:00,454 Rusko prodává Turecku S-400 a navíc jim na to dáme náš úvěr, 216 00:20:00,574 --> 00:20:05,701 přičemž turecká strana vyhlásila, že jim předáváme i technologii. 217 00:20:05,821 --> 00:20:10,896 Je jasné, že se ta technologie může dostat do rukou Západu, jak to okomentujete? 218 00:20:12,259 --> 00:20:17,814 Ta otázka je vícehledisková. Tak zaprvé. 219 00:20:18,381 --> 00:20:25,968 Zda prodáváme na úvěr nebo za peníze, to je otázka velice, opravdu velice neprůhledná. 220 00:20:26,088 --> 00:20:33,863 Takže na to je třeba se ještě podívat. Je to možné vyložit tak i tak. 221 00:20:33,983 --> 00:20:41,939 Zadruhé. To, o čem jsem mluvil, když jsem mluvil o formátu Astany. 222 00:20:45,257 --> 00:20:56,162 Erdogan se pokouší chytit každé, i té nejmenší šance, aby zůstal v čele nějakého procesu, 223 00:20:56,282 --> 00:21:02,900 aby uchoval stát, protože turecký stát se blíží ke svému zákonitému konci. 224 00:21:03,020 --> 00:21:05,884 Je to pouze otázkou času. 225 00:21:06,004 --> 00:21:11,808 A Erdogan to může urychlit, nebo naopak oslabit, tedy zpomalit, 226 00:21:11,928 --> 00:21:16,454 a on se to samozřejmě snaží zpomalit, a upevnit se. 227 00:21:16,574 --> 00:21:23,810 A v tomto ohledu, ať už je jeho vztah k Rusku jakýkoliv, ať už ho jakkoliv nenávidí, 228 00:21:23,930 --> 00:21:29,186 tak nemá jiné východisko, než dávat do pořádku vztahy s Ruskem. 229 00:21:29,306 --> 00:21:31,937 No a my tam také válku nepotřebujeme. 230 00:21:32,057 --> 00:21:45,053 Nákup modelů vysoce technologických zbraní, to je volba dlouhodobé politiky a partnerství. 231 00:21:45,173 --> 00:21:50,172 Takže to není třeba hodnotit jako něco úplně špatného. 232 00:21:50,292 --> 00:21:55,702 Navíc, když takto pomocí úvěru nakupují USA a získávají tak ty, 233 00:21:55,822 --> 00:22:00,099 kteří potom následují jejich politiku, tak je to úspěch. 234 00:22:00,219 --> 00:22:04,935 A když to samé udělá Rusko, tak je Putin neschopný? 235 00:22:05,055 --> 00:22:10,323 Asi by bylo dobré používat stejné měřítko, ne? 236 00:22:10,443 --> 00:22:19,517 Když víte, že si takto USA vytvářejí ani ne spojence, ale vazaly, 237 00:22:19,637 --> 00:22:26,685 prostřednictvím dodávky zbraní na úvěr, tak proč bychom my nemohli získat, 238 00:22:26,805 --> 00:22:35,654 sice ne spojence, ale alespoň partnery díky stejným metodikám, metodám vzájemné kooperace? 239 00:22:36,907 --> 00:22:45,169 A co se týká těch technologií? Tak jsou technologie a technologie. 240 00:22:45,289 --> 00:22:50,216 To, co jde do prodeje na export, je jedna technologie 241 00:22:50,336 --> 00:22:54,910 a to, co používáme pro vlastní obranu, je druhá technologie. 242 00:22:55,030 --> 00:23:01,804 No a i v tomto ohledu je třeba mít na paměti ten nechvalně proslulý případ, 243 00:23:01,924 --> 00:23:11,823 kdy náš nejlepší zapřisáhlý přítel Lukašenko dohodil USA S-300 se všemi technologiemi. 244 00:23:11,943 --> 00:23:14,745 Pomohlo to snad USA? 245 00:23:14,865 --> 00:23:18,201 To vůbec není jednoduchá záležitost. 246 00:23:18,321 --> 00:23:38,209 Byl také velký povyk okolo toho, že legendární lodní stavitel se přestěhoval z Ukrajiny do Číny. 247 00:23:38,329 --> 00:23:44,464 A kdo to byl? Obyčejný vedoucí jednoho z oddělení. 248 00:23:44,584 --> 00:23:50,894 Účastnil se některých prodejů, včetně té letadlové lodi. 249 00:23:51,014 --> 00:23:56,230 Ten problém je ale jinde. Přetahují odborníky, protože je potřebují. 250 00:23:56,350 --> 00:24:02,737 Jenže konstruktéři jsou jedna věc, ale výrobní základna to je zase něco úplně jiného 251 00:24:02,857 --> 00:24:06,376 a vytvořit ji jen tak z ničeho se nepovede. 252 00:24:06,496 --> 00:24:17,383 Koho to zajímá, může si přečíst paměti našeho slavného konstruktéra artilérie Grabina - Zbraň vítězství, 253 00:24:17,503 --> 00:24:23,946 tam se dozvíte hodně zajímavého, mám na mysli právě ty technologie. 254 00:24:24,066 --> 00:24:29,635 Přečtěte si ji, je to velice zajímavá kniha. Takže to všechno je otázka. 255 00:24:29,755 --> 00:24:32,052 Turecká strana to prý prohlásila. 256 00:24:32,172 --> 00:24:40,591 Jenže turecká strana není na úrovni svého technického rozvoje schopná založit výrobu 257 00:24:42,494 --> 00:24:48,435 takových zbrojních systémů jako je S-400, 258 00:24:48,555 --> 00:24:52,525 nemá na to, muselo by jí v tom velice silně pomoci Rusko. 259 00:24:52,645 --> 00:24:56,537 A jestliže pronikneme do vojensko- průmyslového komplexu Turecka, 260 00:24:56,657 --> 00:25:01,140 tak vážně nevím, kdo by proti tomu mohl co namítat. 261 00:25:03,687 --> 00:25:07,107 Dále je tu otázka od Olega Sokolova. 262 00:25:07,227 --> 00:25:12,997 Á počkejte, už vím, kdo bude proti tomu - USA a všichni ruští podpindosníci! 263 00:25:15,029 --> 00:25:21,631 Od Olega Sokolova, který se podíval na náš pořad Otázka-odpověď z 26. srpna 2013, 264 00:25:21,751 --> 00:25:27,811 kde jste odpovídal na otázku o německém zlatu uloženém u Federálního rezervního systému (FED). 265 00:25:27,931 --> 00:25:36,221 Říkal jste tam, cituji: „FED nemá žádné německé zlato a USA nemají v úmyslu nic vracet.“ 266 00:25:36,341 --> 00:25:37,868 Konec citátu. 267 00:25:37,988 --> 00:25:43,783 Ale dnes se dívám na zpravodajský pořad Ve středu dění z 8. srpna, 268 00:25:43,903 --> 00:25:47,949 kde se mluví o tom, že Německo dostalo zpět své zlato. 269 00:25:48,069 --> 00:25:50,881 Řekněte prosím, co se změnilo, a proč se to stalo? 270 00:25:51,001 --> 00:25:57,157 Nic se nezměnilo na té věci, že USA nemohou v žádném případě vrátit zlato Německu, 271 00:25:57,277 --> 00:26:01,246 a že je dokonce ani nenechají fyzicky prověřit, kde je. 272 00:26:01,366 --> 00:26:05,075 Prostě řeknou: "My jsme gentlemani a řekli jsme vám, že tam to zlato je, 273 00:26:05,195 --> 00:26:07,955 a to vám musí stačit, co byste ještě chtěli prověřovat? 274 00:26:08,075 --> 00:26:11,230 Proč byste měli chodit do našich trezorů? Vždyť jste nuly. 275 00:26:11,350 --> 00:26:15,389 Vy jste okupovaný stát, ne my. To my jsme vítězové a vaše zlato jsme si vzali.“ 276 00:26:15,509 --> 00:26:18,731 No a na základě tohoto svého vítězství teď prostě řekli: 277 00:26:18,851 --> 00:26:22,352 „Jste okupovaným státem? Vrátili jsme vám vaše zlato?“ 278 00:26:22,472 --> 00:26:26,434 „Ano, vrátili“ „Tak to řekněte celému světu, že jsme vám vaše zlato vrátili 279 00:26:26,554 --> 00:26:28,936 a už ho po nás nikdy nechtějte!“ 280 00:26:29,056 --> 00:26:34,582 To je vše. Právem vítěze, právem silnějšího, právem existence amerických vojenských základen, 281 00:26:34,702 --> 00:26:37,908 právem toho, že to oni zformovali tuto německou vládu 282 00:26:38,028 --> 00:26:41,825 a schvalují ve Washingtonu na základě kancléřského aktu německého kancléře, 283 00:26:41,945 --> 00:26:45,858 že tam dokonce určují i to, jací kandidáti mohou do této funkce vůbec kandidovat, 284 00:26:45,978 --> 00:26:48,920 a kdo má ve volbách vyhrát a kdo nesmí. 285 00:26:49,040 --> 00:26:52,245 Když je ministryně obrany schopná na veřejnosti prohlásit: 286 00:26:52,365 --> 00:26:57,479 „Och promiňte, paní kancléřko, já jsem vás zapomněla informovat, že naše armáda se toho bude účastnit.“ 287 00:26:57,599 --> 00:27:02,154 Proč jí to zapomněla říct? „Protože nám náš partner z USA zavolal a řekl, že to tak bude, 288 00:27:02,274 --> 00:27:05,660 tak jsem o tom informovala, a vám jsem to zapomněla nahlásit!“ 289 00:27:05,780 --> 00:27:12,656 Je jasné, že za těchto podmínek všichni úředníci řeknou, co je třeba. Ale to zlato nikdo neukáže. 290 00:27:12,776 --> 00:27:15,882 Všechny papíry ovšem budou správně podepsané. 291 00:27:16,002 --> 00:27:20,870 Co je na tom zvláštního? Je to okupovaný stát, to je třeba si uvědomovat. 292 00:27:20,990 --> 00:27:30,242 Víte, nemůžete věřit všemu, co vidíte v televizi. Musíte ty věci vnímat kriticky. 293 00:27:30,362 --> 00:27:33,890 Abyste chápali, co vám ukazují, musíte vědět, 294 00:27:34,010 --> 00:27:39,177 jak máte s těmi informacemi pracovat a tyto znalosti vám poskytne pouze co? 295 00:27:39,297 --> 00:27:44,670 Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. 296 00:27:46,395 --> 00:27:52,207 Další otázka je od Pavla. Prosím, vysvětlete krátce svá slova, 297 00:27:52,327 --> 00:27:57,711 která jste pronesl v pořadu z 5. září, v minulém pořadu. 298 00:27:57,831 --> 00:28:03,292 Proč tak jednoznačně tvrdíte, že pokud Rusko nebo státy EU odpoví USA 299 00:28:03,412 --> 00:28:08,230 obratem a symetricky na jejich jednání, tak to tyto státy poškodí? 300 00:28:08,350 --> 00:28:14,068 Vždyť například uzavření velvyslanectví a konzulátů ještě více oklešťuje Pax Americana. 301 00:28:14,188 --> 00:28:18,724 Ne, a mimochodem je dobré vrátit se k té otázce, 302 00:28:18,844 --> 00:28:25,539 o které jsme mluvili v minulém pořadu, protože tam zůstalo velmi mnoho věcí, které jsme neprobrali. 303 00:28:25,659 --> 00:28:29,629 Ani dnes nedokážeme projít úplně všechno. 304 00:28:29,749 --> 00:28:40,019 Ta věc se má tak, že když se na to podíváme z právního hlediska, 305 00:28:40,139 --> 00:28:45,009 tak vy máte tři konzuláty a my máme také tři konzuláty. Ten čtvrtý nepotřebujete, 306 00:28:45,129 --> 00:28:49,509 tak jsme ho zavřeli a zbavili jeho diplomatické nedotknutelnosti. 307 00:28:49,629 --> 00:28:56,277 Vždyť oni to v podstatě napřed právně provedli, uzavřeli ten konzulát, 308 00:28:56,397 --> 00:29:04,815 zbavili ho jeho diplomatické nedotknutelnosti, a tak pro něj začaly platit jiné zákony. 309 00:29:04,935 --> 00:29:11,995 Takže již nedošlo k útoku na diplomatický objekt. 310 00:29:12,115 --> 00:29:20,655 Útoky na diplomatická zastoupení jsou vůbec velmi výjimečnou záležitostí. 311 00:29:20,775 --> 00:29:28,432 Dokonce, i když v tom roce 1927 Angličané zorganizovali tu konfrontaci s Ruskem, 312 00:29:28,552 --> 00:29:34,587 tak u sebe ve Velké Británii zaútočili na obchodní zastoupení 313 00:29:34,707 --> 00:29:38,219 a až potom na konzulát v Charbinu (Čína). 314 00:29:38,339 --> 00:29:43,001 Ano, stáli jim tam za zády Angličané, účastnili se pogromu na náš konzulát, 315 00:29:43,121 --> 00:29:46,869 ale odpovědnost za to nesli Číňané. 316 00:29:47,383 --> 00:29:58,595 A ještě došlo k jednomu takovému přímému útoku, tedy ne útoku, ale vpádu na území konzulátu. 317 00:29:58,715 --> 00:30:07,792 To se stalo v době likvidace Spiknutí velvyslanců v roce 1918 v sovětském Rusku. 318 00:30:07,912 --> 00:30:11,783 Tehdy však neměli na výběr, šlo o revoluční důvod, 319 00:30:11,903 --> 00:30:19,046 státní elity zasáhly na úrovni zorganizování spiknutí a mladá sovětská republika, 320 00:30:19,166 --> 00:30:25,397 která navazovala nové vzájemné vztahy, si mohla tento revoluční krok ještě dovolit. 321 00:30:25,517 --> 00:30:30,798 Ale jinde ve světě, kde byla situace zklidněná, ani Sovětský svaz… 322 00:30:30,918 --> 00:30:37,897 Jak říkám, tak dokonce již v roce 1927 bylo problematické zaútočit na velvyslanectví. 323 00:30:38,017 --> 00:30:42,938 Muselo to být zorganizováno cizíma rukama, a posloužili k tomu Číňané. 324 00:30:43,058 --> 00:30:49,977 Takže tenkrát došlo k útoku na obchodní zastoupení, 325 00:30:50,097 --> 00:30:59,886 které nemělo diplomatickou imunitu ale také se ničeho nedopustilo. 326 00:31:00,006 --> 00:31:03,464 V čem tedy spočívá ta analogie? 327 00:31:03,584 --> 00:31:09,318 Vy jste ten konzulát sice zbavili diplomatické nedotknutelnosti, ale to přece neznamená, 328 00:31:09,438 --> 00:31:14,924 že teď ten majetek nikomu nepatří a můžete si s ním dělat, co chcete. 329 00:31:15,044 --> 00:31:21,766 Nemáte žádné právo majiteli přikazovat, jak má nakládat se svým majetkem, co s ním má dělat. 330 00:31:21,886 --> 00:31:26,215 Jedná se o vlastnictví ruského státu o soukromé vlastnictví, 331 00:31:26,335 --> 00:31:31,076 na které se teď začaly vztahovat jiné zákony a dříve než do něj vstoupíte, 332 00:31:31,196 --> 00:31:36,194 tak musíte mít soudní povolení s uvedením konkrétního trestného činu, 333 00:31:36,314 --> 00:31:44,141 jehož vyšetření vyžaduje provedení, když ne přímo domovní prohlídky, tak kontroly té budovy. 334 00:31:44,261 --> 00:31:49,671 Tím přece došlo k porušení vnitřní právní úpravy USA. 335 00:31:49,791 --> 00:31:56,563 A v roce 1927 došlo k úplně stejnému porušení vnitřní právní úpravy, to o tom jsem mluvil. 336 00:31:56,683 --> 00:32:03,739 Když se takto obrací prostřednictvím porušení vlastní právní úpravy k výše stojící instanci. 337 00:32:03,859 --> 00:32:07,212 Tedy přesněji ne k instanci, ale k řídicímu systému 338 00:32:07,332 --> 00:32:11,866 zosobněného globálním prediktorem, nadnárodním řízením. 339 00:32:11,986 --> 00:32:19,900 Tam byla směřovaná ta výzva. A co se týká té symetričnosti a asymetričnosti odpovědi. 340 00:32:20,020 --> 00:32:24,218 Tak především je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 341 00:32:24,338 --> 00:32:33,984 USA byly nástrojem řízení globálního prediktoru po celou dobu od 2. světové války. 342 00:32:34,412 --> 00:32:45,595 To americká státní elita formovala kádrový sbor nadnárodního řízení ze strany USA, 343 00:32:45,715 --> 00:32:51,349 světového četníka, a byla to ona, ta zformovaná kádrová elita, 344 00:32:51,469 --> 00:32:57,079 která zase formovala kádrový sbor řídící západní státy. 345 00:32:57,199 --> 00:33:03,928 Potom se k tomu přidaly i státy východní Evropy, SSSR, postsovětské státy 346 00:33:04,048 --> 00:33:10,940 a ve výsledku, ať už si to jakkoliv nepřejeme, 347 00:33:11,060 --> 00:33:21,004 má americká státní elita v rukou velice silné vlivové páky na… 348 00:33:21,124 --> 00:33:30,288 Jak bych to řekl? Na své struktury, na svou vnitřní agenturu, 349 00:33:30,408 --> 00:33:35,849 na všechny ty představitele pseudoelity v Rusku, Polsku… 350 00:33:35,969 --> 00:33:43,625 To, co teď provádí Polsko, celá ta jeho politika s těmi požadavky na reparace je čistě americký tah. 351 00:33:43,745 --> 00:33:50,380 V tom nejsou vůbec žádné polské zájmy, to zase jen Amerika sleduje své zájmy. 352 00:33:50,500 --> 00:33:59,932 Takže co se týče toho, kdybychom začali odpovídat symetricky, 353 00:34:00,052 --> 00:34:07,183 tak bychom jednali ve staré logice sociálního chování, 354 00:34:07,303 --> 00:34:13,589 v té předepsané, kdy mají USA, kdy má elita USA dobře nacvičeno, 355 00:34:13,709 --> 00:34:18,394 jak působit na své struktury uvnitř každého toho státu, 356 00:34:18,514 --> 00:34:24,218 aby ten stát, který šel do konfrontace s USA, poškodila. 357 00:34:24,338 --> 00:34:33,706 Opakuji, že USA nemají šanci vyhrát tu diplomatickou válku na základě toho scénáře, 358 00:34:33,826 --> 00:34:36,594 který teď rozehrály proti Rusku 359 00:34:36,714 --> 00:34:42,069 a nevyhrály by ji ani se stejným scénářem zaměřeným proti Francii, nebo dokonce Německu, 360 00:34:42,189 --> 00:34:45,738 které je plně okupované, jak jsme o tom teď mluvili. 361 00:34:45,858 --> 00:34:49,473 Protože existují určité věci, které se rozumějí samy sebou. 362 00:34:49,593 --> 00:34:59,294 Mnozí lidé určitým způsobem chápou státní zájmy a jsou přesvědčeni, že německý „stát“ existuje. 363 00:34:59,414 --> 00:35:07,010 I mnozí politologové na všech těch talk show zcela vážně rozebírají, že Německo to, Německo ono. 364 00:35:09,079 --> 00:35:15,434 Existuje taková logika chování, 365 00:35:15,554 --> 00:35:21,975 kdy existují věci, které se rozumí samy sebou a logika sociálního chování z toho vychází. 366 00:35:22,095 --> 00:35:26,188 A když tomuto mechanismu neumožníte… 367 00:35:26,308 --> 00:35:33,037 Víte, je to, jako když letí kulka, a netrefí se sice do neprůstřelné vesty, ale… 368 00:35:33,157 --> 00:35:46,246 Cromwell jednou použil ve válce s Karlem I. takovou věc, kdy před bojem svým vojákům rozkázal, 369 00:35:46,366 --> 00:35:53,413 že si mají před sebe přivázat pytel s ovčí vlnou a takto jít do útoku. 370 00:35:53,533 --> 00:36:03,824 Tehdejší muškety v té srsti jednoduše uvázly a neublížily útočícím vojákům. 371 00:36:03,944 --> 00:36:10,411 Těm potom stačilo ty pytle odhodit, a byli připraveni bojovat se stále nabitými zbraněmi, 372 00:36:10,531 --> 00:36:14,416 což jim poskytovalo velice silnou převahu při útoku. 373 00:36:14,536 --> 00:36:21,535 Zde je třeba použít ten samý mechanismus. Kdy USA čekají na odvetnou reakci a ona nepřichází. 374 00:36:21,655 --> 00:36:24,069 A potom je asymetrická. 375 00:36:24,189 --> 00:36:32,455 Dá se odpovědět různými způsoby, ale teď je třeba vyčkat a zaútočit na americké zákonodárství. 376 00:36:32,575 --> 00:36:37,650 Vy jste porušili vlastní právní úpravu, když jste provedli tu vaši takzvanou kontrolu. 377 00:36:37,770 --> 00:36:44,529 Porušili jste právo soukromého vlastnictví. Zde je třeba začít je ničit, zde je třeba zaútočit. 378 00:36:44,649 --> 00:36:53,078 Je to však útok na státní elitu a Trump z toho bude mít výhody pro dohody s Ruskem. 379 00:36:53,198 --> 00:36:59,951 On přece zrušil diplomatickou imunitu, 380 00:37:00,071 --> 00:37:04,801 takže svůj stát ubránil před takovým rozsáhlým konfliktem, 381 00:37:04,921 --> 00:37:09,341 před takovou rozsáhlou katastrofou, do které ho tlačí státní elita. 382 00:37:09,461 --> 00:37:15,613 Chápete? A státní elita se hazardně do té věci namočila a bude prohrávat. 383 00:37:15,733 --> 00:37:26,204 Stačí pouze vyčkat a neumožnit USA, aby aktivovaly svou periférii třeba v Německu, ve Francii. 384 00:37:26,324 --> 00:37:29,285 To jsem přece uvedl jako příklad, že? 385 00:37:29,405 --> 00:37:36,190 A dále u daného státu vzniká zákonitě otázka: Je vůbec možné nadále důvěřovat tomu státu, 386 00:37:36,310 --> 00:37:41,417 který za pochodu mění pravidla hry? Tedy USA! 387 00:37:41,537 --> 00:37:49,560 To znamená, že je třeba se od nich odpoutávat. A jestliže si USA samy neváží diplomatických zastoupení, 388 00:37:49,680 --> 00:37:52,531 tak kdo si jich bude ve světě vážit? 389 00:37:52,651 --> 00:37:58,886 Chápete? Je třeba, aby ten plod uzrál. Je potřebný čas. To je vše. 390 00:38:03,232 --> 00:38:08,046 Další otázka nás také vrací k předchozím pořadům. 391 00:38:08,166 --> 00:38:14,979 Celkem velký ohlas měla na internetu v komentářích naší skupiny VKontaktu 392 00:38:15,099 --> 00:38:22,736 otázka související s našimi sportovci, kteří soutěžili za neutrální vlajku. 393 00:38:23,424 --> 00:38:33,053 Třeba Ivan píše: Ano, s tím je možné souhlasit, že jsou to zrádci a hnidy, jak píše, 394 00:38:33,173 --> 00:38:38,114 cožpak si však uvědomovali, že se takto dopouštějí zrady? 395 00:38:38,234 --> 00:38:48,513 Podle této logiky: Cožpak si vlasovci uvědomovali, že když dezertují ze země, z Rudé armády, 396 00:38:48,633 --> 00:38:56,601 a dají se do Hitlerových služeb, že jsou zrádci? Vůbec ne. Přece jen hájili své osobní zájmy. 397 00:38:56,721 --> 00:39:01,607 Přece jim nikdo nevysvětlil, že musí…, politicky je nepoučil. 398 00:39:01,727 --> 00:39:07,054 Ano, teď žádná politická školení nejsou, ale stále snad víme, co to znamená vlast? 399 00:39:07,174 --> 00:39:15,115 A co se kryje za tím, jak ten sportovní činitel prohlásil, že prémie budou vyplaceny: 400 00:39:15,235 --> 00:39:20,067 „Nedělejte si starosti, vše bude v pořádku.“ Co vlastně udělal? 401 00:39:20,187 --> 00:39:29,282 Vzpomínáte, co řekl Putin na otázku o státní ideologii? On řekl: „Naší státní ideologií je VLASTENECTVÍ!“ 402 00:39:29,859 --> 00:39:34,894 Když vystoupáte na stupně vítězů a zazní hymna vašeho státu, 403 00:39:35,014 --> 00:39:42,074 tak každý sportovec, ať už mu to někdo vysvětlí či ne, chápe, že je to k větší slávě jeho vlasti. 404 00:39:42,194 --> 00:39:52,308 Ten stát do něj investoval, on potom dosáhl úspěchu a proslavil tím svůj stát. 405 00:39:52,428 --> 00:40:00,699 Je to vlastenecký čin. To si uvědomují všichni. A teď najednou nevěděli, čeho se dopouští? 406 00:40:00,819 --> 00:40:08,676 Jenže to, čeho se dopustili, může mít velice závažné důsledky. 407 00:40:08,796 --> 00:40:13,297 Tak zaprvé k tomu, zda si to uvědomovali nebo ne. 408 00:40:13,417 --> 00:40:22,981 Právě teď 11. září se objevila zpráva, že naši cyklisté, dráhaři, Svěšnikov, Strachov a Sokolov, 409 00:40:23,101 --> 00:40:27,465 kteří nesouhlasí se svým vyloučením z olympijských her, 410 00:40:27,585 --> 00:40:32,720 shromáždili potřebnou dokumentaci a zažalovali Světovou dopingovou agenturu WADA. 411 00:40:32,840 --> 00:40:37,011 Chápete to? Dali dohromady dokumentaci a podali žalobu. 412 00:40:37,131 --> 00:40:40,862 Díky jejich vyloučení se náš tým nemohl účastnit. 413 00:40:40,982 --> 00:40:47,987 Přece i oni dostali nabídku, aby se káli, že jim potom umožní soutěžit za bílou vlajku. 414 00:40:49,720 --> 00:40:57,423 Proč tito lidé mají sebeúctu, vědí, co znamená vlast, 415 00:40:57,543 --> 00:41:05,638 a chápou, že s nimi naložili nespravedlivě a tak hájí jak své jméno, tak svůj stát? 416 00:41:05,758 --> 00:41:10,270 Oni v rámci toho samo sebou se rozumějícího, 417 00:41:10,390 --> 00:41:15,551 logiky sociálního chování, nesložili ruce do klína a brání se, jak jen to jde. 418 00:41:15,671 --> 00:41:21,549 A ti druzí si stěžují: „Já teď přijdu o svou formu, a tak musím a také půjdu soutěžit. 419 00:41:21,669 --> 00:41:24,520 A co Rusko? Co s tím má společného Rusko? 420 00:41:24,640 --> 00:41:28,206 Já přece pod bílou, neutrální vlajkou stále soutěžím za Rusko.“ 421 00:41:28,326 --> 00:41:33,763 Jestliže soutěžíš za neutrální vlajku, tak svůj honorář žádej od neutrálních států. 422 00:41:34,379 --> 00:41:41,334 Za jakou vlajku soutěžíš, těm… Ti co odjeli soutěžit do NHL, dostávají peníze tam. 423 00:41:41,454 --> 00:41:46,022 Když se vrátí, aby soutěžili za naši reprezentaci, tak dostanou zase od nás, 424 00:41:46,142 --> 00:41:50,204 protože soutěžili za naši vlajku, co je na tom nesrozumitelného? 425 00:41:50,324 --> 00:41:54,826 Jestliže nechápou, co je to vlastenectví, tak ať se drží svého byznys projektu. 426 00:41:54,946 --> 00:42:01,187 Hlavní je něco jiného. Nebýt takových panchartů, jako ten… 427 00:42:01,307 --> 00:42:10,958 ...Šubenkov a další, tak ti zvenku pochopí, že je zbytečné na náš stát útočit, protože v něm žijí „lidé“. 428 00:42:11,333 --> 00:42:19,389 A ta svévole, jaká se stala s olympiádou v roce 2016, jim neprojde, jednoduše jim to neprojde, 429 00:42:19,509 --> 00:42:25,661 protože lidé mají svou sebeúctu, kterou hájí, a potom… 430 00:42:25,781 --> 00:42:29,117 Vždyť proč vyloučili ze soutěže naše paralympioniky? 431 00:42:29,237 --> 00:42:33,408 Jenom kvůli tomu, že existují takoví pancharti, kteří se poníženě plazí. 432 00:42:33,528 --> 00:42:37,502 Všechna ta vyloučení, všechny ty sankce jsou jenom kvůli tomu, aby je vyčlenili 433 00:42:37,622 --> 00:42:44,511 a předvedli, jak se ti šmejdi připlazí po břiše. Chápete? 434 00:42:44,631 --> 00:42:48,883 A oni to dělají a poškozují tak všechny ty normální, protože to potom dále rozšiřují. 435 00:42:49,003 --> 00:42:52,669 Podívejte, jak to pěkně zafungovalo, jak se ti ubožáci připlazili. 436 00:42:52,789 --> 00:42:54,792 Jsou připraveni svou vlast zradit, 437 00:42:54,912 --> 00:42:59,401 je zapotřebí jenom přitlačit a zatloukat dál ten klín. 438 00:42:59,521 --> 00:43:02,394 Tím spíše, jestliže jim teď navíc zaplatí. 439 00:43:02,514 --> 00:43:08,292 Ano, ten konkrétní sportovní činitel tím prohlásil: „Co je mi do prezidenta? 440 00:43:08,412 --> 00:43:13,438 Mně je ukradené, že řekl, že naší státní ideologií je vlastenectví. 441 00:43:13,558 --> 00:43:19,050 Vše je na prodej. Jsou to chlapíci, vystoupili proti Rusku a to je povinno jim za to ještě zaplatit. 442 00:43:19,170 --> 00:43:25,675 Protože já, podpindosník, jsem se rozhodnul, že stojím nad naším prezidentem. 443 00:43:25,795 --> 00:43:30,825 Jeho přece jenom zvolil náš národ a mě sem dosadil Washington! 444 00:43:30,945 --> 00:43:34,985 A tak se bude platit, protože plním příkazy z Washingtonu.“ 445 00:43:35,105 --> 00:43:40,377 A nám říkají… Teď nám navrhují, abychom šli do čelního střetu s tou věcí okolo konzulátu, ano? 446 00:43:40,497 --> 00:43:43,437 Když tu máme úředníky s takovou mentalitou? 447 00:43:43,557 --> 00:43:47,112 Oni nás okamžitě všichni podtrhnou a všechny srážky prohrajeme. 448 00:43:47,232 --> 00:43:50,372 Budeme tu mít okamžitě druhou Ukrajinu. 449 00:43:50,492 --> 00:43:55,260 Mám na mysli občanskou válku, protože to je přesně to, co si přeje státní elita USA. 450 00:43:55,380 --> 00:43:58,683 Ta chce mít občanskou válku na ruském území. 451 00:43:58,803 --> 00:44:03,360 To kvůli tomu byla tak naočkována Ukrajina, jenže tento svůj úkol nedokázala splnit. 452 00:44:04,020 --> 00:44:11,291 A tito sportovní činitelé, kteří slibují peníze, jsou naočkováni na to samé, na občanskou válku. 453 00:44:11,411 --> 00:44:16,714 Vždyť on přímo prohlašuje: „Já tu chci majdan a občanskou válku!“ 454 00:44:17,929 --> 00:44:26,486 Protože on nemá právo určovat státní politiku a Putin řekl, že státní politikou je VLASTENECTVÍ! 455 00:44:27,083 --> 00:44:30,869 Za jakou vlajkou to soutěžili? Opakuji, že za neutrální! 456 00:44:30,989 --> 00:44:35,147 Tak jaké je tohle ruské vlastenectví? Jakou hájí státní ideologii? 457 00:44:35,267 --> 00:44:39,989 Tak ať teď jdou k neutrálním státům, aby je vyplatily. 458 00:44:43,509 --> 00:44:49,267 A tohle téma je třeba už uzavřít. Na jedno a to samé už odpovídám potřetí! 459 00:44:49,387 --> 00:44:52,066 - Stále to nechápou. - Jaké chápání? 460 00:44:52,186 --> 00:44:55,077 Použijte zde svůj mravní standard! 461 00:44:55,197 --> 00:45:00,658 Jaké chápání? Buď jsi vlastenec, nebo ho…, nevábná substance. 462 00:45:00,778 --> 00:45:02,613 - Budeme odpovídat dále. - Ano. 463 00:45:03,450 --> 00:45:08,825 Dobře, tak přejdeme k další otázce od Alexandra, kterého napadlo, 464 00:45:08,945 --> 00:45:12,049 zda nemůže v její snaze ruské civilizaci ublížit 465 00:45:12,169 --> 00:45:16,736 tak otevřené poskytování znalostí Koncepce sociální bezpečnosti celému světu? 466 00:45:16,856 --> 00:45:21,019 Nebudou moci tyto znalosti použít elity jiných civilizací? 467 00:45:21,139 --> 00:45:27,746 Vy tak často opakujete, že státní elity nemohou řídit, nechápou globální procesy atd. 468 00:45:28,266 --> 00:45:33,652 Na konci obvykle říkáte: „Studujte KSB a zvyšujte úroveň svých znalostí z oblasti řízení.“ 469 00:45:33,772 --> 00:45:37,686 Vždyť vás může poslechnout právě ta státní elita. 470 00:45:37,806 --> 00:45:43,109 Mohlo by se stát, že by energie KSB mohla být otočena proti nám samotným? 471 00:45:43,229 --> 00:45:49,064 Vůbec ne. Je to stejné jako s prodejem vysoce technologických zbraní, 472 00:45:49,184 --> 00:45:54,222 kde jsou ty klíče od těch znalostí uloženy v Rusku. 473 00:45:54,342 --> 00:46:00,226 Třeba k té protiletecké obraně, když už tu máme takový příklad, ano? 474 00:46:03,342 --> 00:46:09,557 Saddám Husajn měl francouzské zbraně protiletecké obrany, a když přišel čas, 475 00:46:09,677 --> 00:46:14,775 aby je použil proti státům NATO, které vtrhly do jeho země, tak ty zbraně najednou nefungovaly. 476 00:46:14,895 --> 00:46:19,628 Ve Francii jednoduše zmáčkli spínač či knoflíček, a zbraně protiletecké obrany mu odpojili. 477 00:46:19,748 --> 00:46:24,011 To je k té otázce, zda proti nám mohou naše zbraně použít či ne. 478 00:46:24,131 --> 00:46:28,835 Zatímco nákup našich zbraní znamená volbu strategického partnera. 479 00:46:28,955 --> 00:46:31,458 Takže proti nám to neposlouží. 480 00:46:31,578 --> 00:46:36,529 A co se týká těch znalostí, tak vždyť o čem mluví Koncepce sociální bezpečnosti? 481 00:46:36,649 --> 00:46:42,744 Mluví o budování ruského světa na zcela určitých mravních základech. 482 00:46:43,219 --> 00:46:51,248 A použít je můžete pouze v případě, že změníte svůj typ psychiky směrem k lidskému (typu struktury psychiky). 483 00:46:51,666 --> 00:46:58,572 No, a když takto pozvednete úroveň své psychiky až k té lidské, 484 00:46:58,692 --> 00:47:05,009 tak jednoduše nedokážete jednat ke škodě jiných lidí. 485 00:47:05,129 --> 00:47:11,446 To je ta záruka toho, že tyto znalosti buď nedokážete použít, 486 00:47:11,566 --> 00:47:14,693 nebo je použijete ve prospěch všech lidí. 487 00:47:14,813 --> 00:47:19,475 Protože ty znalosti jsou vám poskytovány na základě vaší mravnosti, 488 00:47:19,595 --> 00:47:22,451 tyto znalosti získáte jen díky své mravnosti. 489 00:47:22,571 --> 00:47:27,486 Jestliže si je díky úrovni své mravnosti nejste schopni osvojit, tak si je také neosvojíte. 490 00:47:27,606 --> 00:47:32,556 Budete-li na sobě pracovat a zvyšovat úroveň typu struktury své psychiky na lidskou, 491 00:47:32,676 --> 00:47:35,162 tak si ty znalosti osvojíte. 492 00:47:35,282 --> 00:47:38,982 Jinak se je můžete dobře nabiflovat, dobře je přednášet, 493 00:47:39,102 --> 00:47:44,828 dokonce se považovat v tomto ohledu za určitého guru, protože jste si něco nastudovali, 494 00:47:44,948 --> 00:47:47,821 jenže to bude pouze nefalšovaný dogmatismus. 495 00:47:47,941 --> 00:47:52,786 Skutečnost, zda je dokážete uplatnit v životě nebo ne, je tím kritériem pravdy. 496 00:47:52,906 --> 00:47:56,905 A praxe ukazuje, že ať už se našich znalostí chopí kdokoliv, 497 00:47:57,025 --> 00:48:04,986 jakýkoliv konkrétní nepřítel, aby si je pokusil osvojit a obrátit proti nám, tak to nedokáže. 498 00:48:05,514 --> 00:48:08,525 Ty znalosti jsou chráněny shora. 499 00:48:08,645 --> 00:48:16,254 Proto lidem navrhujeme, aby je využili a ochránili zájmy své i své rodiny. 500 00:48:16,374 --> 00:48:24,417 Současně tak budete budovat systémy bez vnitřního napětí s dalšími lidmi. 501 00:48:24,537 --> 00:48:33,633 Okolo vás se bude šířit klid a řád, dobrosrdečné vztahy. 502 00:48:33,753 --> 00:48:39,657 Takže zneužít ty znalosti nedokážou, aby s nimi škodili lidem. 503 00:48:41,912 --> 00:48:45,296 A ještě jedna otázka od Vitalije Maľceva. 504 00:48:45,416 --> 00:48:49,450 Všechny sociální, politické a další procesy na naší planetě 505 00:48:49,570 --> 00:48:54,650 jsou tak či onak začleněny do řízení globálních elit, globálního prediktoru. 506 00:48:54,770 --> 00:49:01,637 Rusko v čele s Putinem se teď snaží dostat se z pod kontroly globalistů. 507 00:49:01,757 --> 00:49:07,139 Ale vždyť stejně se úplně z toho vlivu dostat nepodaří, stejně se globalisté dostanou do čela jakéhokoliv procesu 508 00:49:07,259 --> 00:49:12,228 a postupně ho převedou na své koleje. Stejně jako to bylo se Stalinem a SSSR. 509 00:49:12,348 --> 00:49:14,319 Je to nekonečný proces? 510 00:49:14,439 --> 00:49:18,858 Vůbec ne, „ale proti zákonu času jeho učenost je bezmocná“ (Ruslan a Ludmila). 511 00:49:18,978 --> 00:49:23,040 Podle zákona času, který, pro ty kdo zapomněli, 512 00:49:23,160 --> 00:49:29,697 definuje poměr etalonových frekvencí obnovování informací na sociální a genetické úrovni, 513 00:49:29,817 --> 00:49:38,390 přišel čas, kdy se řízení ze strany globálního prediktoru začalo hroutit. 514 00:49:38,510 --> 00:49:44,194 Ten čas přišel ve 20. století a planetou to otřáslo, rozpoutaly se revoluce. 515 00:49:44,314 --> 00:49:49,118 Tomu se prostě nedá vyhnout. Začaly se měnit sociální vztahy 516 00:49:51,979 --> 00:49:57,261 a věda, která byla nastavena na starou logiku sociálního chování, 517 00:49:57,381 --> 00:50:06,780 přestala vyhovovat řízení v nové logice a globální prediktor začal přicházet o své řízení světa. 518 00:50:06,900 --> 00:50:12,860 Prvním takovým prvkem se stalo sovětské Rusko - SSSR. 519 00:50:13,272 --> 00:50:21,883 A teď už se tento proces ztráty řízení světa pouze rozšiřuje. 520 00:50:22,003 --> 00:50:31,786 Globální prediktor stále více a více sklouzává k procesům kontroly probíhajících procesů. 521 00:50:31,906 --> 00:50:36,573 Například ta současná situace ve Španělsku s Katalánskem. 522 00:50:36,693 --> 00:50:43,203 Založili jeden proces s ohledem na plánovaný vznik evropského islámského chalífátu, 523 00:50:43,323 --> 00:50:47,357 a teď ten proces potřebují otočit. 524 00:50:47,477 --> 00:50:53,789 Musí stabilizovat stav evropských států, protože teď ještě nesmí být zlikvidovány. 525 00:50:53,909 --> 00:50:59,446 Vytvořili Kosovo apod., ano? Jenže vliv Ruska se ukázal být takovým, 526 00:50:59,566 --> 00:51:03,914 že jsou nuceni zmrazit ty procesy likvidace evropských států. 527 00:51:04,034 --> 00:51:05,917 Jenže ty procesy už byly spuštěny. 528 00:51:06,037 --> 00:51:11,837 Globální prediktor by se na to potřeboval soustředit, aby pomohl tu situaci vyřešit, 529 00:51:11,957 --> 00:51:17,186 jenže je tu ten boj globálních a státních elit v USA. 530 00:51:17,306 --> 00:51:22,182 A USA jsou světovým šéfem, světovým četníkem. 531 00:51:22,302 --> 00:51:27,046 Kdyby se nevyřešily ty procesy tam, tak by se mohlo rozsypat řízení v celém světě, 532 00:51:27,166 --> 00:51:32,197 narušily by se všechny vzájemné vztahy ve světě. 533 00:51:32,317 --> 00:51:35,916 To by mohlo ohrozit samotnou existenci civilizace na planetě Zemi. 534 00:51:36,036 --> 00:51:40,902 Takže se soustřeďují na situaci tam a přicházejí o kontrolu nad situací ve Španělsku. 535 00:51:41,022 --> 00:51:46,515 A jak se říká na základě zbytkového principu, už nevědí, na co se vrhnout dřív, 536 00:51:46,635 --> 00:51:50,068 není jich na to dost, prostě jich není dost. 537 00:51:50,188 --> 00:51:56,363 A vy mluvíte o kontrole Ruska, které svou politiku staví na vlastní konceptuální moci. 538 00:51:56,483 --> 00:51:59,643 My pracujeme úplně mimo jejich rámec. 539 00:51:59,763 --> 00:52:05,101 A oni teď vůbec nemyslí na to, aby nám zde uvnitř Ruska vnucovali svou politiku, 540 00:52:05,221 --> 00:52:11,153 ale aby díky stabilitě Ruska zastabilizovali řídící procesy ve světě. 541 00:52:11,273 --> 00:52:14,961 To je jejich maximální a zároveň i minimální úkol. 542 00:52:15,081 --> 00:52:16,986 Už jen o tohle se snaží. 543 00:52:17,106 --> 00:52:20,640 To proto jsou nuceni přistoupit na dialog a spolupráci s Ruskem. 544 00:52:20,760 --> 00:52:24,777 To vůbec neznamená, že by nás milovali. To neznamená, že by nám chtěli pomáhat. 545 00:52:24,897 --> 00:52:30,126 Při každé možné příležitosti nám naopak hodí další klacek pod nohy, 546 00:52:30,246 --> 00:52:34,109 zapíchnou další nůž do zad, jako se to stalo třeba v případě Turecka. 547 00:52:34,229 --> 00:52:37,785 To vše budou dělat a je třeba si to uvědomovat. 548 00:52:37,905 --> 00:52:41,372 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 549 00:52:41,492 --> 00:52:46,127 Tu nejjednodušší věc, že Rusko má pouze dva spojence. 550 00:52:46,247 --> 00:52:49,274 Někdo do toho počítá i třetího, ale to není správné. 551 00:52:49,394 --> 00:52:54,710 Rusko má pouze dva spojence - svou armádu a námořnictvo. 552 00:52:55,811 --> 00:53:02,216 A všechno ostatní spočívá na mravním standardu lidí, kteří jsou orientováni na ruský svět. 553 00:53:02,336 --> 00:53:07,718 Buď chtějí válčit a umírat, loupit a být olupováni, 554 00:53:07,838 --> 00:53:13,573 nebo žít podle ruských pravidel v dobrých sousedských vztazích se svými sousedy, 555 00:53:13,693 --> 00:53:17,908 vychovávat děti, starat se o své zahrady a žít v blahobytu. 556 00:53:18,028 --> 00:53:23,521 Takto to je. Rusko navrhuje tuto variantu a dožívá ta stará: 557 00:53:23,641 --> 00:53:28,914 „Zabij, nebo budeš sám zabit, padajícího ještě postrč, ležícího snadněji okradeš.“ 558 00:53:29,034 --> 00:53:32,633 To je to co dožívá. Rusko navrhuje novou životní normu. 559 00:53:32,753 --> 00:53:34,350 A lidé… 560 00:53:34,470 --> 00:53:41,436 Co myslíte, jsou teď lidé v Sýrii spokojeni s tím, co jim tam přinesl Islámský stát? 561 00:53:41,556 --> 00:53:43,990 S tím, co tam bylo předtím? 562 00:53:44,110 --> 00:53:49,470 Nebo se budou víc zajímat o to, jak vybudovat svůj život na ruský způsob? 563 00:53:49,590 --> 00:53:52,816 Co bude lépe vyhovovat jejich mravnosti? 564 00:53:52,936 --> 00:53:54,907 Co se jim bude víc líbit? 565 00:53:55,027 --> 00:53:59,243 Když jim usekávají hlavy a okrádají je, nebo když dostanou možnost žít v míru 566 00:53:59,363 --> 00:54:03,732 a dobrých sousedských vztazích se všemi lidmi na světě? 567 00:54:03,852 --> 00:54:06,308 Dům, zahrada, děti. 568 00:54:07,364 --> 00:54:09,763 To je ta volba - mravní. 569 00:54:09,883 --> 00:54:12,735 A globální prediktor si to v podstatě uvědomuje, 570 00:54:12,855 --> 00:54:16,542 proto se pokouší přibrzdit formování Ruska, 571 00:54:16,662 --> 00:54:21,232 ale zase ne natolik, aby se kvůli tomu zhroutily všechny řídící procesy ve světě, 572 00:54:21,352 --> 00:54:24,181 protože ty se teď drží na Rusku. 573 00:54:24,301 --> 00:54:28,363 A ještě jednou opakuji, že ten projekt na rozpad Španělska 574 00:54:28,483 --> 00:54:34,327 zosnoval sám globální prediktor v rámci plánu vytvoření evropského islámského chalífátu. 575 00:54:34,447 --> 00:54:39,918 Teď ho nedokáží pozdržet, brzdí ho ze všech svých sil, ale nedaří se jim ho potlačit. 576 00:54:40,038 --> 00:54:42,867 A je to mimochodem velmi nebezpečný proces. 577 00:54:42,987 --> 00:54:46,741 Je třeba dávat pozor, jak se z toho budou pokoušet dostat. 578 00:54:46,861 --> 00:54:49,977 No a bez Ruska se to ani zde neobejde. 579 00:54:50,097 --> 00:54:56,557 Jednotlivé části rozpadlého státu budou tak či onak hledat smírčího soudce. 580 00:54:56,677 --> 00:55:02,015 A kdo jím bude? USA? 581 00:55:02,135 --> 00:55:06,682 Které jsou nositelem principu válka všech proti všem? 582 00:55:06,802 --> 00:55:10,722 Nebo Rusko? Žít v přátelství a jednotě. 583 00:55:10,842 --> 00:55:14,341 Ani jeden stát v podstatě nechce válčit. 584 00:55:15,177 --> 00:55:20,085 To jen elity přináší války do svých vlastních států. 585 00:55:20,205 --> 00:55:25,962 Lidé si války nepřejí, protože jsou to právě oni, koho potom okrádají, znásilňují a zabíjejí. 586 00:55:26,082 --> 00:55:28,295 To oni trpí v těch válkách. 587 00:55:28,415 --> 00:55:37,209 A když se mluví o tom, co bude na Ukrajině, tak je to právě především válka o smýšlení lidí. 588 00:55:37,329 --> 00:55:43,614 Aby konečně přestali skákat na majdanu a zamysleli se nad tím, jak je vodí za nos, 589 00:55:43,734 --> 00:55:46,519 jak jim podstrkují různé lidi typu Saakašvili. 590 00:55:46,639 --> 00:55:49,799 Ten proces se Saakašvilim, já jsem přece říkal, vzpomínáte? 591 00:55:49,919 --> 00:55:54,574 Když se ještě rozhodovalo, zda ho jmenují nebo nejmenují, tak jsem říkal, že by bylo výborné, 592 00:55:54,694 --> 00:56:01,199 kdyby ho jmenovali do nějaké státní funkce uvnitř kyjevské bandy, 593 00:56:01,319 --> 00:56:07,340 protože potom je bude ničit a diskreditovat zevnitř, takže ještě velmi dobře napomůže tomu, 594 00:56:07,460 --> 00:56:14,075 aby se lidé vzpamatovali a porozuměli probíhajícím řídícím procesům, 595 00:56:14,195 --> 00:56:18,917 že jim svou činností napraví hlavy, což on také dělá. 596 00:56:20,590 --> 00:56:22,351 To byla poslední otázka. 597 00:56:22,471 --> 00:56:27,127 Já už jsem v podstatě všechno řekl o tom, že je nutné… 598 00:56:27,247 --> 00:56:33,575 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že znalosti znamenají moc 599 00:56:33,695 --> 00:56:41,785 a jakýkoliv člověk, který vezme tuto moc do svých rukou, dokáže ochránit zájmy své i své rodiny. 600 00:56:41,905 --> 00:56:44,118 A to hlavní, 601 00:56:44,909 --> 00:56:50,147 vytváříte-li vnitřní vztahy bez napětí ve svém okolí, 602 00:56:50,267 --> 00:56:56,618 zajišťujete tak mír na celém světě a mírové nebe nad hlavou svým dětem. 603 00:56:56,738 --> 00:57:02,032 Přeji vám štěstí. Čtěte a studujte Koncepci sociální bezpečnosti, 604 00:57:02,152 --> 00:57:07,271 Dostatečně všeobecnou teorii řízení, které jsou vyloženy v knihách vnitřního prediktoru SSSR, 605 00:57:07,391 --> 00:57:12,377 v elektronické podobě je můžete nalézt na www.dotu.ru (http://leva-net.webnode.cz/) 606 00:57:12,497 --> 00:57:17,087 a v tištěné podobě u různých nakladatelství. 607 00:57:17,207 --> 00:57:21,070 Čtěte, studujte a buďte šťastní. Do příštích setkání. 608 00:57:21,190 --> 00:57:24,042 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 609 00:57:43,172 --> 00:57:50,543 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz