1 00:00:04,624 --> 00:00:08,555 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,675 --> 00:00:12,118 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,238 --> 00:00:16,768 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,888 --> 00:00:21,562 Dnes je 18.09.2017. 5 00:00:22,754 --> 00:00:28,474 Začneme otázkami, které pokládali návštěvníci naší skupiny VKontaktu, 6 00:00:28,823 --> 00:00:32,177 pod naším videem Otázka-odpověď. 7 00:00:32,297 --> 00:00:40,509 A konkrétně Rita Dubrovskaja píše následující. Pane Pjakine, vysvětlete své zábavné komentáře. 8 00:00:40,899 --> 00:00:44,294 V čem spočívá podstata projektu Malorusko? 9 00:00:44,414 --> 00:00:49,891 O tom, že vše probíhá podle plánu vašeho záhadného globálního prediktoru (GP), není pochyb, 10 00:00:50,011 --> 00:00:55,569 ale kdo je ten záhadný GP, se kterým Putin koordinuje své plány a prolévá krev gójů? 11 00:00:55,689 --> 00:00:58,160 Krev Donbasu volá do nebe. 12 00:00:59,086 --> 00:01:05,546 Tak především ke globálnímu prediktoru, k tomu záhadnému GP. 13 00:01:07,398 --> 00:01:14,208 Je to skupina lidí, neformální skupina, která netvoří strukturu, 14 00:01:14,328 --> 00:01:23,794 je to referenční skupina hájící své zájmy s takovou úrovní znalostí procesů řízení, 15 00:01:23,914 --> 00:01:31,629 která jí umožňuje uplatňovat její řízení ve vztahu ke světu, kde dokáže řídit státy i národy. 16 00:01:31,749 --> 00:01:39,988 To je taková zjednodušená definice globálního prediktoru. To je GP. 17 00:01:40,108 --> 00:01:45,621 Jenže zdaleka ne všechno jim vychází a probíhá podle jejich plánů. 18 00:01:45,741 --> 00:01:51,819 Už jsem mluvil například o Španělsku. Tam jim narostl velký problém. 19 00:01:51,939 --> 00:02:03,778 A také na Ukrajině jim to nevychází. Tam je ten problém daleko závažnější. 20 00:02:04,113 --> 00:02:10,808 No a Putin nekoordinuje s globálním prediktorem své plány. 21 00:02:10,928 --> 00:02:13,372 To je zásadní věc! 22 00:02:13,492 --> 00:02:26,102 Putin zohledňuje a zvažuje své možnosti při realizaci globální politiky v celém světě. 23 00:02:26,222 --> 00:02:31,084 Nebude-li Rusko realizovat globální politiku, tak přestane existovat. 24 00:02:31,204 --> 00:02:36,305 To je třeba si uvědomovat. Jakmile se Rusko vzdalo uplatňování globální politiky, 25 00:02:36,425 --> 00:02:41,603 tak ať už si to ti, kteří stáli v čele státu – carové, generální tajemníci – uvědomovali či ne, 26 00:02:41,723 --> 00:02:46,541 ale jakmile přestali uplatňovat globální politiku, 27 00:02:46,661 --> 00:02:52,766 tak v zemi nastupovala krize, která byla překonávána za cenu velkého krveprolití. 28 00:02:52,886 --> 00:02:57,781 Jak o tom to děvče napsalo, že se prolévá krev gójů. 29 00:02:57,901 --> 00:03:01,072 Jenže ne proto, že by ji proléval Putin, 30 00:03:01,192 --> 00:03:08,480 ani proto, že by globálnímu prediktoru vycházely plány na prolití právě takového objemu krve. 31 00:03:08,600 --> 00:03:15,475 Kdyby globálnímu prediktoru všechno vyšlo, tak by té krve bylo mnohem více. 32 00:03:15,595 --> 00:03:20,079 A proč je tedy prolévána krev, když Rusko uplatňuje globální politiku? 33 00:03:20,199 --> 00:03:24,091 Existuje takové ruské přísloví: Podle kalhot natahuj svůj krok, 34 00:03:24,211 --> 00:03:30,881 můžete toho udělat jen tolik, kam dosáhnou vaše možnosti. 35 00:03:31,001 --> 00:03:36,565 Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásají, že jakýkoliv systém je schopen se rozvíjet, 36 00:03:36,685 --> 00:03:43,432 nebo alespoň přežívat, jsou-li jeho zdrojové možnosti větší, nebo se alespoň rovnají tlaku prostředí. 37 00:03:43,552 --> 00:03:50,891 Nedostatek zdrojových možností musí být kompenzován zvýšením kvality řízení 38 00:03:51,011 --> 00:03:54,620 a to je přesně to, co dělá Putin. 39 00:03:54,740 --> 00:04:04,290 My pracujeme v podmínkách, a to si musí každý jasně uvědomit, kdy nemáme ve světě žádné spojence. 40 00:04:04,410 --> 00:04:09,691 Absolutně žádné! Nemáme nikoho, o koho bychom se mohli opřít. 41 00:04:09,811 --> 00:04:14,038 Každý úkol musíme vyřešit sami. 42 00:04:14,158 --> 00:04:23,271 A to v situaci, kdy si naši horkokrevní chlapci, kteří si myslí, že stačí rozmáchnout se šavlí 43 00:04:23,391 --> 00:04:27,695 a vše bude rázem vyřešeno, nevidí na špičku svého nosu. 44 00:04:27,815 --> 00:04:30,575 Jednoduše nevidí! 45 00:04:30,695 --> 00:04:37,905 Proto se jim zdá, že by jen stačilo, aby Putin lusknul prsty a válka na Ukrajině by skončila. 46 00:04:38,025 --> 00:04:45,597 Ne, nejenže by ta válka na Ukrajině neskončila, došlo by tam k takové genocidě ruského obyvatelstva, 47 00:04:45,717 --> 00:04:52,684 v porovnání se kterou by se Thalerhof zdál být procházkou růžovým sadem, 48 00:04:52,804 --> 00:04:57,683 a válka by se přenesla na zbylé ruské (ukrajinské?) území. 49 00:04:57,803 --> 00:05:02,516 To je přesně to, co Putin nepřipouští. 50 00:05:02,636 --> 00:05:10,135 On tak zároveň brání i rozpoutání velké války na ukrajinském území a už to je velmi mnoho. 51 00:05:10,255 --> 00:05:16,437 To je velice mnoho. A dávat mu za vinu, že odvrátil tuto válku, 52 00:05:16,557 --> 00:05:21,323 která by planula na celém území, tak to už opravdu nevím. 53 00:05:21,443 --> 00:05:32,202 Neznalost procesů řízení, jak je realizováno řízení sociálních supersystémů, 54 00:05:32,322 --> 00:05:42,567 vede k trivializaci přijímání politických rozhodnutí a tím pádem také k tomu, 55 00:05:42,687 --> 00:05:49,537 že si lidé myslí, že je to vše možné vyřešit bez většího rozmýšlení, jen tak, 56 00:05:49,657 --> 00:05:59,362 aniž byste museli brát do úvahy všechny faktory působící na systém, tedy na Rusko. 57 00:05:59,482 --> 00:06:03,843 Jenže Rusko má velmi mnoho problémů, velmi mnoho problémů 58 00:06:03,963 --> 00:06:10,170 včetně kádrového úřednického sboru, který vůbec není vlastenecký. 59 00:06:10,290 --> 00:06:15,417 Tento úřednický sbor zradí ruské zájmy raz dva. 60 00:06:15,537 --> 00:06:24,778 Právě o tuto skutečnost se také opírají při plánování sociálních otřesů všichni nepřátelé Ruska. 61 00:06:24,898 --> 00:06:29,820 Oni vědí, že kádrový úřednický sbor zradí ruské zájmy. 62 00:06:29,940 --> 00:06:36,120 Protože ti lidé vůbec… Máme takového krajana Ryžkova, 63 00:06:36,240 --> 00:06:44,300 který v pořadu u Solovjova řekl vynikající větu. 64 00:06:44,420 --> 00:06:49,649 Když se ho zeptali: „A národ a elita to není jedno a to samé?“ 65 00:06:49,769 --> 00:06:55,127 „Ne elita, to není ruský národ. Elita, tedy ti, kteří řídí, 66 00:06:55,247 --> 00:07:00,117 jsou něco jiného, mají jiné zájmy a jiné zaměření.“ 67 00:07:00,237 --> 00:07:07,292 Takže k podstatě toho, co se děje na Ukrajině. 68 00:07:07,412 --> 00:07:10,790 Ptali se, co je to Malorusko. 69 00:07:10,910 --> 00:07:18,840 Malorusko, to je projekt uchování územní celistvosti Ukrajiny 70 00:07:18,960 --> 00:07:30,233 a nastolení v ní demokratického neutrálního... Demokratické neutrální státnosti. 71 00:07:30,353 --> 00:07:35,352 Aby tato státnost s nikým nebojovala, a možnosti… 72 00:07:35,472 --> 00:07:40,947 a ideologické problémy se řešily výlučně na základě intelektuálních sporů, návrhů. 73 00:07:41,067 --> 00:07:45,922 Aby tam nedocházelo ke genocidě prováděné jednou částí obyvatelstva na té druhé. 74 00:07:46,042 --> 00:07:50,603 Všichni, kteří navrhují Ukrajinu rozdělit na několik různých částí, 75 00:07:50,723 --> 00:07:54,847 tím vlastně navrhují nekonečnou válku do posledního Rusa. 76 00:07:54,967 --> 00:07:59,708 Žirinovskij skáče až do stropu, a řve, že je třeba Ukrajinu rozdělit. 77 00:07:59,828 --> 00:08:05,854 V překladu do ruštiny to znamená, že ta válka má trvat tak dlouhou, dokud nebude zabit poslední Rus. 78 00:08:05,974 --> 00:08:10,124 Malorusko znamená nastolit na Ukrajině pořádek. 79 00:08:10,244 --> 00:08:16,219 A absolutně pomýleným postojem je, že Ukrajina, rozuměj kyjevská banda, 80 00:08:16,339 --> 00:08:25,299 by mohla udělat něco, co by potom Luhanská a Doněcká republika projednaly 81 00:08:25,419 --> 00:08:30,056 a možná by je to přimělo vrátit se do sestavy Ukrajiny. 82 00:08:30,176 --> 00:08:32,962 To je absolutně lživý signál. 83 00:08:33,082 --> 00:08:41,450 Ten, kdo tohle prohlašuje, není vůbec žádný vlastenec, ani Ukrajiny ani těch dvou republik. 84 00:08:41,570 --> 00:08:47,314 Protože to je také mylné. Správné nastavení té otázky spočívá v tom, 85 00:08:47,434 --> 00:08:56,804 že jedinými legitimními právními nástupci ukrajinské státnosti jsou Luhanská a Doněcká republika. 86 00:08:56,924 --> 00:09:03,608 Chtějí-li žít v míru, nemají jiné východisko, 87 00:09:03,728 --> 00:09:11,195 než nastolit svou státnost na celém ukrajinském území, na celém. 88 00:09:12,191 --> 00:09:24,086 Všechna separatistická hnutí na západní Ukrajině budou v tomto přístupu zohledněna. 89 00:09:24,206 --> 00:09:30,675 To právě Luhansk a Doněck mají možnost se západní Ukrajinou se dohodnout. 90 00:09:30,795 --> 00:09:33,536 A kyjevská banda ne. 91 00:09:33,656 --> 00:09:38,744 Kyjevská banda bude existovat jen do té doby, dokud se na Ukrajině bude prolévat krev, dokud je válka, 92 00:09:38,864 --> 00:09:43,309 dokud je ničena ekonomika, dokud lidé skáčou na Majdanu. 93 00:09:43,429 --> 00:09:49,963 Projekt Malorusko znamená jedno - mírové nebe nad hlavou všech, 94 00:09:50,083 --> 00:09:57,325 normální rozvoj ekonomiky a ideologický pluralismus, 95 00:09:57,445 --> 00:10:07,901 protože musí být překonána a odhalena všechna destruktivní ideologická hnutí. 96 00:10:08,021 --> 00:10:14,490 A dokud skáčou na Majdanu, dokud po sobě vzájemně střílí, tak nic z toho nebude. 97 00:10:14,610 --> 00:10:23,748 Opakuji, buď Doněcká a Luhanská republika nastolí svou státnost na celém ukrajinském území, 98 00:10:23,868 --> 00:10:27,574 nebo tam bude dál probíhat válka. 99 00:10:27,694 --> 00:10:34,904 A jak by tyto dvě republiky mohly udělat pořádek na celé Ukrajině? 100 00:10:35,024 --> 00:10:41,236 Vypadá to, že sil by na to měly dost, jenže není žádné tajemství, 101 00:10:41,356 --> 00:10:46,636 že za kyjevskou bandou stojí celý Západ a USA. 102 00:10:46,756 --> 00:10:54,834 Navíc, znovu opakuji, že Rusko nemá spojence. Někteří si myslí, že naším spojencem je Čína. Vůbec ne! 103 00:10:54,954 --> 00:10:58,852 Čína není žádný náš spojenec, je naším partnerem. 104 00:10:58,972 --> 00:11:05,827 Čína má velký zájem proniknout na ukrajinské území do řídících procesů. 105 00:11:05,947 --> 00:11:08,978 Pro svou hedvábnou stezku potřebovala Krym, 106 00:11:09,098 --> 00:11:14,057 pro svou potravinovou bezpečnost zase potřebuje kontinentální Ukrajinu. 107 00:11:14,177 --> 00:11:19,104 Nebo vlastně jen Ukrajinu, protože Krym nikdy… Přečtěte si ukrajinskou ústavu. 108 00:11:19,224 --> 00:11:27,847 Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny. Nikdy! Říkat proto, že bylo od Krymu něco odtrženo, je pitomost. 109 00:11:27,967 --> 00:11:31,448 - Od Ukrajiny. - Ano, od Ukrajiny, promiňte, 110 00:11:31,568 --> 00:11:34,920 že od ní něco bylo odtrženo, mám na mysli Krym. To je hloupost. 111 00:11:35,040 --> 00:11:40,639 To mohou tvrdit lidé, kteří vůbec nečetli ukrajinskou ústavu, kde to všechno stojí. 112 00:11:40,759 --> 00:11:45,156 Krym nikdy nebyl součástí Ukrajiny, nikdy! 113 00:11:46,477 --> 00:11:53,524 Pokoušeli se toho dosáhnout různými přestavbami krymské státnosti, 114 00:11:53,644 --> 00:11:58,436 které měly vést k tomu, aby se nakonec přece jen stal součástí Ukrajiny. 115 00:11:58,556 --> 00:12:02,088 ale nakonec na to nedošlo. Nestihli to. 116 00:12:02,208 --> 00:12:12,504 Čína má tedy vážný zájem dostat se na Ukrajinu a to třeba i formou mírotvorné armády. 117 00:12:15,411 --> 00:12:17,803 K té mírotvorné misi. 118 00:12:17,923 --> 00:12:21,789 Mnozí nechápou, co v tomto ohledu Putin podniknul. 119 00:12:21,909 --> 00:12:30,945 Obvykle říkají, že kdyby tu misi navrhnul Západ a Rusko to vetovalo, 120 00:12:31,065 --> 00:12:37,709 tak by to dopadlo tak, že Západ je pro mír a Rusko proti němu. Vůbec ne. 121 00:12:37,829 --> 00:12:47,714 Tu věc navrhlo Rusko, jedná se o minský formát schválený OSN, 122 00:12:47,834 --> 00:12:56,150 a Západ v podstatě neměl co nabídnout jako protiváhu minskému procesu. 123 00:12:56,270 --> 00:13:01,217 Protože my bychom nic nevetovali, odkazovali bychom na minský formát a říkali: 124 00:13:01,337 --> 00:13:03,454 „Vy ničíte mír na Ukrajině.“ 125 00:13:03,574 --> 00:13:08,752 To právě proto Západ neustále udržoval v oběhu otázku o mírotvůrcích. 126 00:13:08,872 --> 00:13:18,860 Neustále tu věc omílali, ale přímo do toho nešli. 127 00:13:18,980 --> 00:13:28,710 My jsme naopak vždy mluvili o tom, že žádní zahraniční mírotvůrci nemají na ukrajinském území co dělat. 128 00:13:28,830 --> 00:13:32,208 Změnil se snad náš postoj? Ani o chlup. 129 00:13:32,328 --> 00:13:37,121 A co ten Putinův návrh týkající se mírotvůrců? Vše je velice jednoduché. 130 00:13:37,241 --> 00:13:43,190 Existují dvě taková základní, bázová směřování, 131 00:13:43,310 --> 00:13:47,254 tedy přesněji dva opěrné body, na základě kterých je třeba… 132 00:13:47,374 --> 00:13:51,394 Zaprvé, jak se říká: Všechno chce svůj čas. 133 00:13:51,514 --> 00:13:57,001 Jakákoliv řídící operace musí být provedena v pravý čas. 134 00:13:57,121 --> 00:14:04,022 Stejně jako to Lenin říkal o revoluci: Dnes je brzy, zítra pozdě. No tak tedy v noci. 135 00:14:04,142 --> 00:14:16,059 Vždy je vše třeba dělat přesně. Proč jsme proti mírotvůrcům na Ukrajině? 136 00:14:16,179 --> 00:14:24,892 Protože velmi dobře víme, že mírotvorné operace v podstatě nikde s výjimkou případů, 137 00:14:25,012 --> 00:14:30,157 kterých se účastní Rusko, že nikde nejsou efektivní. 138 00:14:30,277 --> 00:14:39,962 Příklad Kosova ukazuje, jak moc je nebezpečné realizovat mírotvorné operace pod záštitou Západu. 139 00:14:40,082 --> 00:14:43,619 A přesně to po nás požadovali. 140 00:14:43,739 --> 00:14:50,209 Tomu jsme nemohli čelit, nemohli jsme se stát součástí formátu mírotvůrců. 141 00:14:50,329 --> 00:14:56,599 Když jsme určitým způsobem pozvedli svůj význam a to i díky Sýrii, 142 00:14:56,719 --> 00:15:05,480 kde jsme v podstatě z větší části vyřešili problém těch, co tam bojovali s mezinárodním terorismem, 143 00:15:05,600 --> 00:15:08,896 a tak jsme získali určitý zdroj. 144 00:15:09,016 --> 00:15:16,450 Nejen že jsme tam vyzkoušeli a zdokonalili své zbraně a získali neocenitelné bojové zkušenosti, 145 00:15:16,570 --> 00:15:26,175 také jsme získali mezinárodní uznání jako efektivní mírotvorný nástroj. 146 00:15:26,295 --> 00:15:30,873 Nejen naše armáda, ale i stát. 147 00:15:30,993 --> 00:15:37,723 Teď už i USA říkají, že ponechávají na Rusku, aby udělalo v Sýrii pořádek, 148 00:15:37,843 --> 00:15:42,867 protože tam má vůdčí postavení a oni, že se soustředí na Irák nebo něco jiného. 149 00:15:42,987 --> 00:15:45,178 V Sýrii je lídrem Rusko. 150 00:15:45,298 --> 00:15:49,772 Takže když jsme takto navýšili svůj potenciál, tak začala být aktuální otázka, 151 00:15:49,892 --> 00:15:54,862 jak dlouho budeme trpět ten bordel na Ukrajině, 152 00:15:54,982 --> 00:16:00,870 ten krvavý bordel, kde kyjevská banda zabíjí lidi. 153 00:16:00,990 --> 00:16:07,583 Je třeba tam udělat pořádek. A opět s využitím síly útočníků 154 00:16:08,084 --> 00:16:14,181 Putin říká: „Pánové, chcete mírotvůrce? 155 00:16:14,301 --> 00:16:19,287 My jsme nikdy nebyli proti tomu, jde nám jen o formát mírotvůrců. 156 00:16:19,407 --> 00:16:24,547 Ten formát, který navrhujeme my, je fakticky založen na Rusku. 157 00:16:25,010 --> 00:16:30,072 Zajistilo Rusko v Podněstří mír? Zajistilo. 158 00:16:30,192 --> 00:16:34,760 A jakou mírotvornou operaci jsme provedli v Gruzii 159 00:16:34,880 --> 00:16:41,318 ve válce z 8. srpna 2008, ve válce 888, 160 00:16:41,438 --> 00:16:43,916 to bylo přece něco ukázkového. 161 00:16:44,315 --> 00:16:48,453 Všichni si velmi dobře uvědomují, co navrhnul Putin. 162 00:16:48,573 --> 00:16:53,506 Navrhnul přesně takovou mírotvornou operaci. 163 00:16:53,928 --> 00:16:56,516 Chápete? Udělat tam pořádek. 164 00:16:56,636 --> 00:17:02,151 Obsadili jsme snad Tbilisi? Neobsadili. Ani Kyjev nehodláme obsazovat. 165 00:17:02,271 --> 00:17:12,644 Ale naše vysoce přesné zbraně jsou schopné rozprášit tu ukrajinskou ozbrojenou pakáž, 166 00:17:12,764 --> 00:17:15,272 ty kárné batalióny. 167 00:17:15,392 --> 00:17:23,878 Všechny jsou schopné rozprášit a na zemi všechno ostatní vyřeší ozbrojené síly Novoruska 168 00:17:23,998 --> 00:17:27,487 zastoupené Luhanskou a Doněckou republikou. 169 00:17:27,884 --> 00:17:32,505 A všichni okamžitě pochopili, oč jde, i Volker to pochopil. 170 00:17:33,958 --> 00:17:38,536 A bývalý státní tajemník Kerry hned zaúpěl: „To je past!“ 171 00:17:38,656 --> 00:17:46,239 Na tom jaltském fóru, které se koná v Kyjevě. Oni okamžitě pochopili, oč jde. 172 00:17:46,724 --> 00:17:52,996 Jakmile jsme dokázali vyřešit jedno a získat určitý zdrojový potenciál, 173 00:17:53,116 --> 00:17:58,873 tak jsme hned udělali další krok, protože Rusko nepotřebuje, aby se prolévala krev 174 00:17:58,993 --> 00:18:05,212 a nejen ta ruská, vůbec v celém světě. Rusko má zájem na tom, aby všude byl mír. 175 00:18:05,332 --> 00:18:12,739 A ten projekt Maloruska je nejefektivnější projekt, jak nastolit na Ukrajině mír. 176 00:18:12,859 --> 00:18:18,285 A opakuji, že nelze čekat, že by Ukrajina, tedy kyjevská banda v tomto ohledu něco udělala, 177 00:18:18,405 --> 00:18:20,905 ti neudělají nic. 178 00:18:21,025 --> 00:18:24,932 Oni budou bojovat až do konce, do posledního Ukrajince, do posledního Rusa. 179 00:18:25,052 --> 00:18:29,708 To právě kvůli tomu tam byl dosazen Porošenko, to právě kvůli tomu byl zorganizován Majdan, 180 00:18:29,828 --> 00:18:36,135 na který se tak hrnuli a skákali tam štěstím. Ještě i teď mnozí pokračují v tom svém skákání. 181 00:18:36,255 --> 00:18:42,804 Majdanem zasažený mozek se sám od sebe nevyléčí, dokonce ani díky krvi a strádání. 182 00:18:43,707 --> 00:18:47,250 Všichni si proto teď velmi dobře uvědomují, 183 00:18:47,370 --> 00:18:54,315 že za zády kyjevské bandy stojí společně Západ... 184 00:18:57,484 --> 00:18:59,971 ...a USA. 185 00:19:00,091 --> 00:19:07,279 No a třetí svět? Ten vždy jedná podle principu, jsem s tím, kdo právě vítězí. 186 00:19:08,710 --> 00:19:13,794 Ten mírotvorný projekt, který navrhnul Putin, je projektem, 187 00:19:13,914 --> 00:19:21,585 jak si Rusko může stoupnout za záda Luhanské a Doněcké republiky, reálně stoupnout. 188 00:19:22,752 --> 00:19:29,773 Když teď omílají to, jak Rusko někde někoho okupuje, jak někde na Ukrajině stojí ruská armáda, 189 00:19:30,147 --> 00:19:32,370 tak je to všechno jen mlácením prázdné slámy. 190 00:19:32,788 --> 00:19:36,640 Jakmile by tam opravdu byl mírotvorný kontingent, 191 00:19:36,760 --> 00:19:42,208 tak by ta ukrajinská ozbrojená pakáž spolu s těmi kárnými batalióny… 192 00:19:42,328 --> 00:19:49,823 Ať jen si vzpomenou na zkušenosti z války 888 a zkusí zaútočit na ruské vojáky. 193 00:19:49,943 --> 00:19:55,304 Víckrát žádné zaváhání nebude, protože tehdy byl (ruským) p-rezidentem 194 00:19:55,722 --> 00:19:58,341 Luntik (animovaná postavička). 195 00:19:58,649 --> 00:20:01,995 To nezkresluji jeho příjmení, aby někdo… 196 00:20:02,115 --> 00:20:07,387 Jen je třeba se zamyslet, proč mu lidé dali takovou přezdívku. 197 00:20:08,047 --> 00:20:11,877 Teď stojí v čele našeho státu gosudar. 198 00:20:16,279 --> 00:20:23,190 Rusko nebude stát na straně jedné... 199 00:20:26,954 --> 00:20:29,661 ...z konfliktních stran. 200 00:20:29,781 --> 00:20:33,689 Řekněme to takto, máme tu dvě znepřátelené strany 201 00:20:33,809 --> 00:20:38,201 jakoby kyjevskou bandu a Luhanskou a Doněckou republiku. 202 00:20:38,321 --> 00:20:45,618 Když říkám za zády těchto dvou republik, tak mám mysli to, že Luhansk a Doněck, 203 00:20:45,738 --> 00:20:51,561 ať už je jim to jakkoliv zatěžko, tak plní svou část minských dohod 204 00:20:52,111 --> 00:20:59,307 a mírotvůrci musí přinutit k míru tu sílu, která ty dohody neplní. 205 00:20:59,792 --> 00:21:05,977 Pouze v tomto smyslu by Rusko stálo za zády Luhanska a Doněcka. 206 00:21:06,637 --> 00:21:11,743 Vůbec ne v tom smyslu, že tu jsou nějaké státní útvary, 207 00:21:11,863 --> 00:21:16,079 které Rusko podpoří, aby tam byla občanská válka. 208 00:21:16,199 --> 00:21:17,752 To v žádném případě. 209 00:21:17,872 --> 00:21:21,207 Opakuji, že v žádném případě nepotřebujeme válku na Ukrajině, 210 00:21:21,327 --> 00:21:24,333 ani občanskou, ani světovou, vůbec žádnou. 211 00:21:24,453 --> 00:21:28,603 Máme zájem na tom, aby Ukrajina zůstala pohromadě 212 00:21:28,723 --> 00:21:32,564 a byla neutrálním demokratickým státem. 213 00:21:36,372 --> 00:21:40,092 Ještě okamžik, k tomu Západu. 214 00:21:40,212 --> 00:21:48,499 Je třeba říci, že Západ v tomto případě hraje dvojí hru, na té Ukrajině. 215 00:21:48,619 --> 00:21:54,332 Ten nedávný Saakašviliho průlom hranic. Saakašvili teď předvádí, že stát, 216 00:21:54,452 --> 00:21:59,570 STÁT, na Ukrajině nikdy nebyl a teď už tam není ani státnost. 217 00:21:59,690 --> 00:22:10,751 Jen si to vezměte, ani ty síly, které stojí jakoby za kyjevskou bandou, ty jakoby státní, 218 00:22:11,603 --> 00:22:23,598 ani ty síly, které stojí za kárnými batalióny, nebránily průniku Saakašviliho na ukrajinské území. 219 00:22:23,718 --> 00:22:30,805 To, že Kyjev dostal rozkaz, aby ho nechal na pokoji, to je jedna věc. 220 00:22:31,310 --> 00:22:34,932 Kárné batalióny byly také zpracovány. 221 00:22:35,052 --> 00:22:46,348 Aby ale ani kyjevská banda, ani kárné batalióny nepodlehly pokušení jednat podle svého 222 00:22:46,468 --> 00:22:50,474 a potom řekly: „Oj, ani nevíme, jak se to stalo“, 223 00:22:50,594 --> 00:22:58,837 nebylo vůbec datum, kdy měl Saakašvili vtrhnout na území Ukrajiny, vybráno náhodně. 224 00:22:58,957 --> 00:23:06,246 Naši váleční analytici se jako obvykle hluboce mýlí ve smyslu těch cvičení probíhajících na Ukrajině 225 00:23:06,366 --> 00:23:11,748 - Rapid trident, Rychlý trojzubec. 226 00:23:11,868 --> 00:23:17,903 Ta věc se má tak, že Saakašivili se na Ukrajinu probojovával desátého, 227 00:23:18,023 --> 00:23:24,059 a jedenáctého začala aktivní fáze těchto cvičení. 228 00:23:24,179 --> 00:23:28,806 Dva a půl tisíce příslušníků speciálních jednotek států NATO, 229 00:23:28,926 --> 00:23:34,995 z nichž 400 byli Američané, Angličané, Poláci a další, chápete? 230 00:23:35,115 --> 00:23:41,289 Jestliže bude ten jeho průlom probíhat normálně, a žádná formace 231 00:23:41,409 --> 00:23:45,794 ať už té kvazistátnosti podřízené kyjevské bandě, 232 00:23:45,914 --> 00:23:50,746 nebo kárných bataliónů, tuto politickou akci nezačne mařit, 233 00:23:50,866 --> 00:23:55,147 tak tu máme připravené cvičiště, kde si můžeme zatrénovat, 234 00:23:55,267 --> 00:24:02,059 a jestliže by se někdo chtěl odchýlit od pravidel, tak zafungují ty dva a půl tisíce jako pěst, 235 00:24:02,179 --> 00:24:08,731 která snadno smete všechny ty kárné batalióny i státní instituce. 236 00:24:08,851 --> 00:24:15,850 Ten Saakašviliho průlom byl zastřešen silami NATO. 237 00:24:15,970 --> 00:24:22,556 A tam je situace taková, že USA, státní elita USA potřebuje na Ukrajině rozpoutat totální válku, 238 00:24:22,676 --> 00:24:26,305 takže měli zájem na tom průlomu. 239 00:24:26,425 --> 00:24:33,801 Evropa se potřebuje z toho procesu dostat, jinak se Ukrajinou zadusí. 240 00:24:33,921 --> 00:24:41,126 Ti se potřebují od kyjevské bandy distancovat, a potom již na paritním principu s Ruskem něco řešit 241 00:24:41,246 --> 00:24:46,182 ať už o jednotné Ukrajině, rozdělené Ukrajině. 242 00:24:46,302 --> 00:24:49,999 Je tedy třeba diskreditovat kyjevskou bandu. 243 00:24:50,119 --> 00:24:55,570 Saakašvili je k tomu připraven v plném rozsahu a také to efektivně činí. 244 00:24:55,690 --> 00:25:02,757 Proto je společný zájem státní elity i globálního prediktoru jeden a ten samý, 245 00:25:02,877 --> 00:25:05,474 podpořit Saakašviliho průlom. 246 00:25:05,594 --> 00:25:10,220 A kdyby se mu někdo postavil do cesty třeba z kárných bataliónů, 247 00:25:10,340 --> 00:25:21,809 nebo z těch kvazistátních vojenských jednotek, tak bylo po ruce to vojenské cvičení. 248 00:25:22,669 --> 00:25:28,618 Takže Saakašvili neměl jen diplomatickou a politickou podporu, 249 00:25:28,738 --> 00:25:38,831 měl reálně po ruce i sílu, která zajistila poslušné chování jak karatelů, tak i té ozbrojené sebranky. 250 00:25:38,951 --> 00:25:45,469 Ať už si říkají pohraničníci, policie… To je jedno. Všechno je to jen ozbrojená sebranka. 251 00:25:46,467 --> 00:25:53,275 A mimochodem ten povyk a tahanice okolo rusko-běloruského cvičení Západ-2017. 252 00:25:53,395 --> 00:25:58,812 To je píár nové alternativy světového četníka USA, nebo státní elita skutečně žasne, 253 00:25:58,932 --> 00:26:04,487 jak si Rusko mohlo v tak krátké době opatřit takové technologie a posílit svůj vojenský potenciál? 254 00:26:04,607 --> 00:26:06,309 Píše Maxim z Doněcku. 255 00:26:06,429 --> 00:26:11,261 Ani jedno, ani druhé, vůbec nic z toho. Když jsem teď odpovídal na otázku, 256 00:26:11,381 --> 00:26:17,176 tak to první, o čem jsem mluvil, byla nutnost zohledňovat, v jakých podmínkách realizujeme své řízení. 257 00:26:17,296 --> 00:26:23,057 My se nemůžeme dostat do konfrontace s celým světem a obzvláště ne se Západem, 258 00:26:23,177 --> 00:26:29,934 protože máme příliš prohnilý kádrový řídící korpus, na který musíme mít určité páky. 259 00:26:30,054 --> 00:26:32,932 Jsme nuceni stále manévrovat. 260 00:26:35,199 --> 00:26:42,616 Neustále musíme navyšovat své zdroje, abychom mohli udělat další krok k získání plné suverenity. 261 00:26:42,736 --> 00:26:52,014 A svět, vztahy ve světě jsou budovány výlučně na protiruské vlně, na protiruské propagandě. 262 00:26:52,895 --> 00:26:57,517 Západní obyvatelé jsou neustále zastrašováni. 263 00:26:57,637 --> 00:27:02,029 Tillerson zcela konkrétně tento týden prohlásil, 264 00:27:02,149 --> 00:27:07,971 že takové státy jako Rusko ohrožují své demokratické sousedy. 265 00:27:08,764 --> 00:27:17,545 Chápete? To přece Rusko se tak nestydatě přiblížilo k základnám NATO! 266 00:27:17,665 --> 00:27:26,173 Rozlezly se až na území Sovětského svazu, na odvěké ruské území, tam všude vystavěli základny NATO. 267 00:27:26,293 --> 00:27:30,668 A oni prý nikoho neohrožují! Sice už rozpoutali tolik válek… 268 00:27:30,788 --> 00:27:38,790 USA, které za 70 let podnikly 80 případů, pokusů i reálně úspěšných státních převratů, 269 00:27:38,910 --> 00:27:41,145 přece nikoho neohrožují. 270 00:27:41,265 --> 00:27:46,889 Rusko nikdy nikam nevtrhlo, nikde neorganizovalo žádné státní převraty. 271 00:27:47,009 --> 00:27:51,313 A je zbytečné zde začít blekotat o Afghánistánu a podobně. 272 00:27:51,433 --> 00:27:55,055 Všechny tyto lži, jsou už… 273 00:27:55,175 --> 00:27:59,787 Kdokoliv se dnes může na internetu podívat, že nic takového nebylo. 274 00:27:59,907 --> 00:28:02,912 Ale je to Rusko, které všechny tak ohrožuje. 275 00:28:03,032 --> 00:28:06,830 A na základě čeho mohou udržovat tuto hysterickou vlnu proti Rusům? 276 00:28:06,950 --> 00:28:12,773 Na základě čeho je možné udržovat protiruskou politiku? 277 00:28:12,893 --> 00:28:18,693 Díky tomu, že rozpoutáte hysterii na základě jakékoliv záminky. 278 00:28:18,813 --> 00:28:21,070 Proběhla cvičení, ano? 279 00:28:21,190 --> 00:28:28,289 A hned přehánění, vždyť jich tam zkoncentrovali sto tisíc a možná ještě více. 280 00:28:28,409 --> 00:28:32,626 Připravují se na válku! Chystají se útočit, obsazovat. 281 00:28:33,264 --> 00:28:36,191 Tato hysterická protiruská vlna 282 00:28:36,311 --> 00:28:44,774 musí být v hlavách západních obyvatel neustále udržována, protože jinak… 283 00:28:44,894 --> 00:28:47,856 Protože jinak se lidé začnou ptát. 284 00:28:47,976 --> 00:28:54,877 Proč neudržujeme vzájemně výhodné partnerské vztahy s Ruskem? 285 00:28:55,185 --> 00:28:59,719 Aby podobné otázky lidi nepokládali, je třeba je neustále strašit. 286 00:28:59,839 --> 00:29:08,347 Proto... A my? My ani nemáme jinou možnost. Musíme se učit a osvojovat si území. 287 00:29:08,467 --> 00:29:11,385 Cvičení, to je mírová válka. 288 00:29:11,505 --> 00:29:18,339 Když organizujeme cvičení, tak tím předvádíme, že jsme připraveni a útok odrazíme. 289 00:29:18,459 --> 00:29:24,767 Naplánovali si zaútočit přes Bělorusko, které pro ně není nic než tráva na válečném poli. 290 00:29:24,887 --> 00:29:27,540 Což si mimochodem Lukašenko neuvědomuje. 291 00:29:27,660 --> 00:29:33,791 Když je zde odrazíme, tak do toho prostě nepůjdou. 292 00:29:33,911 --> 00:29:37,807 Oni si uvědomují, že teď v podstatě nemají čím válčit. 293 00:29:37,927 --> 00:29:42,231 Jejich jediná naděje spočívá v policejním vpádu, 294 00:29:42,351 --> 00:29:48,217 v okamžitém všeničícím jaderném útoku, a ve zradě elit. 295 00:29:48,878 --> 00:29:55,612 To je vše, tento trojjediný komplex. Ale v první řadě zrada elit, 296 00:29:56,339 --> 00:30:02,502 potom ten okamžitý všeničící jaderný útok a nakonec ta policejní mise. 297 00:30:02,876 --> 00:30:09,721 Nebude-li zrada elit dostatečná, aby se stát zhroutil, jako se to stalo například ve válce s Irákem… 298 00:30:09,841 --> 00:30:14,145 Bojovali, bojovali, a potom najednou generálové zmizeli, armáda zmizela 299 00:30:14,265 --> 00:30:18,260 a do Bagdádu v klidu napochodovali Američané. 300 00:30:18,194 --> 00:30:23,626 Jestliže jim taková varianta neprojde, tak válka ze strany Západu nebude, 301 00:30:23,746 --> 00:30:26,712 protože jinak s námi válčit nedokážou. 302 00:30:26,832 --> 00:30:35,723 No a my ta cvičení musíme organizovat a předvádět, že i jeden voják v poli, je-li z ruského těsta, 303 00:30:35,843 --> 00:30:40,311 nebojuje počtem, ale svou dovedností, to je suvorovský princip. 304 00:30:40,431 --> 00:30:45,434 Jak jsme to předvedli v Sýrii a vůbec ve všech historických válkách. 305 00:30:45,554 --> 00:30:50,598 Opět jste zmínil Lukašenka ne v právě tom nejlepším světle. 306 00:30:50,718 --> 00:30:57,465 A Leo Minsk v souvislosti s tím píše: Proč všechno to, co dělá Nazarbajev je boží rosa (skvělé)? 307 00:30:57,585 --> 00:31:00,603 A to co Lukašenko jen Rusku na zlost? 308 00:31:00,723 --> 00:31:04,435 V Kazachstánu teď ruší cyrilici, Rusy odevšad vytěsňují, 309 00:31:04,555 --> 00:31:09,836 otevřeli tam americkou virovou laboratoř, chystají se založit americkou základnu u Kaspického moře 310 00:31:09,956 --> 00:31:14,646 a umělecký film o Nazarbajevovi je přeplněn samými rusofobními narážkami. 311 00:31:14,766 --> 00:31:19,455 To asi Nazarbajev psal ten svůj životopis před namířenou hlavní samopalu? 312 00:31:19,575 --> 00:31:22,130 Děje se snad v Bělorusku něco podobného? 313 00:31:22,250 --> 00:31:25,756 Kazachstán bohatý na suroviny všechno dělá vynuceně a správně 314 00:31:25,876 --> 00:31:29,768 a Bělorusko bez surovin jen jako zradu. 315 00:31:29,888 --> 00:31:34,732 A ještě se Bělorusko zákeřně rozložilo u hranic s Ukrajinou a Evropskou unií, 316 00:31:34,852 --> 00:31:39,902 zatímco zásadový Kazachstán se odtáhnul, geopolitika přece neexistuje? 317 00:31:40,022 --> 00:31:45,637 Proč to neustálé omlouvání Kazachstánu a očerňování Běloruska? 318 00:31:45,757 --> 00:31:48,749 Připomíná to „kladivo na čarodějnice“. 319 00:31:48,869 --> 00:31:54,279 Ať Bělorusko zajde při dokazování svého přátelství, protože dokud žije, znamená to, že není přítelem… 320 00:31:54,399 --> 00:31:56,645 Kde je nějaká logika? Kde kritéria? 321 00:31:56,765 --> 00:32:05,003 To v této otázce není žádná logika ani kritéria. Je to úplná záměna pojmů. 322 00:32:05,123 --> 00:32:10,533 Lukašenko… Proč bychom, když kritizujeme Lukašenka a poukazujeme na to, že nejedná správně, 323 00:32:10,653 --> 00:32:13,619 měli zároveň být proti Bělorusku? 324 00:32:13,739 --> 00:32:18,197 Já jsem nikdy nic špatného proti Bělorusům, ani proti Bělorusku neřekl. 325 00:32:18,317 --> 00:32:24,730 A to že Lukašenko zrazuje jak zájmy běloruského národa, tak i všech národů Ruska, 326 00:32:24,850 --> 00:32:30,414 je zcela očividný fakt, který byl mnohokrát potvrzen. 327 00:32:30,534 --> 00:32:36,458 Nikdy jsem nemluvil o tom, že… Jak to tam bylo o tom, co dělá Nazarbajev? 328 00:32:36,578 --> 00:32:40,007 - Že je to boží rosa. - Nic takového jsem nikdy neřekl. 329 00:32:40,127 --> 00:32:48,263 Navíc jsem vždy říkal, že ten projekt Kazachstánu - Velkého Túránu, 330 00:32:48,383 --> 00:32:50,784 to sjednocení turkických národů, 331 00:32:50,904 --> 00:32:58,165 v sobě má založenu dost nebezpečnou časovanou minu pro budoucí obnovu Ruska. 332 00:33:00,300 --> 00:33:05,743 Ale to, co dělá Nazarbajev, je na určité úrovni. 333 00:33:06,082 --> 00:33:12,747 Ať už si to uvědomuje nebo ne, tak pracuje na úrovni globální politiky a ne geopolitiky. 334 00:33:12,867 --> 00:33:20,606 V pískovišti geopolitiky ať si hrají malé dětičky, pokud je to zajímá. 335 00:33:20,726 --> 00:33:27,498 Tato otázka je přesně na úrovni geopolitiky. Záměna pojmů, jejich volná interpretace. 336 00:33:27,618 --> 00:33:36,237 Lukašenko nechápe, že ze svého státu udělal pěšáka v cizí hře. 337 00:33:36,357 --> 00:33:42,305 Chtěl se stát gosudarem, ruským imperátorem, jak mu to slibovali za Jelcina, 338 00:33:42,425 --> 00:33:45,802 kdy začali stavět na tom, že se jedná o spojenecké státy. 339 00:33:45,922 --> 00:33:53,189 Proto si přece vychovává dědice a kazí tak svému vlastnímu synovi život, aniž to vůbec chápe. 340 00:33:54,834 --> 00:34:01,541 Vždyť integrace Ruska a Běloruska mohla být značně rozsáhlejší, 341 00:34:01,661 --> 00:34:05,944 což by přineslo prospěch jak Bělorusku, tak i Rusku. 342 00:34:06,064 --> 00:34:11,457 Kdyby Lukašenko jen neustále neomílal: „Dejte mi peníze, 343 00:34:11,577 --> 00:34:15,593 dejte mi zbraně, dejte mi suroviny a po mně nikdy nic nechtějte, 344 00:34:15,713 --> 00:34:19,954 protože já vám budu vždy plivat do ksichtu, při každé možné příležitosti.“ 345 00:34:20,074 --> 00:34:25,365 Těší se plné ruské ochraně a uznal snad Abcházii a Osetii? 346 00:34:26,105 --> 00:34:33,018 A je možné to po něm chtít, protože je plně vydržován Ruskem. 347 00:34:36,248 --> 00:34:43,942 Opakuji, že vede absolutně zrádcovskou politiku proti běloruskému národu, proti ruskému národu. 348 00:34:44,785 --> 00:34:49,949 Jinak by už dávno došlo k integraci Běloruska jako spojeneckého státu 349 00:34:50,069 --> 00:34:54,249 a tento spojenecký stát by na sebe začal vázat nové segmenty. 350 00:34:54,369 --> 00:35:01,512 Už by probíhala obnova jednotného Ruska. Co se týká Kazachstánu a Nazarbajeva. 351 00:35:02,787 --> 00:35:07,786 Ano, Nazarbajeva si velmi vážím. 352 00:35:07,906 --> 00:35:11,243 Víte, inteligentního člověka je vždy za co ctít. 353 00:35:11,363 --> 00:35:16,797 Zato Lukašenko, ten je, promiňte mi to úplně /ťukat na dřevo viz hloupý Čukča z vtipu/. 354 00:35:16,917 --> 00:35:20,439 Ať dělá, co dělá, vždy z toho prýští debilita. 355 00:35:20,559 --> 00:35:27,105 A Nazarbajev je inteligentní a s inteligentním člověkem je už možné vést určitou politiku. 356 00:35:29,059 --> 00:35:36,932 Připomenu, že celní unii (EAEU) zamýšlel Nazarbajev 357 00:35:37,052 --> 00:35:41,786 jako utvrzení centra koncentrace řízení formátu Astany 358 00:35:41,906 --> 00:35:44,647 a také to byl Nazarbajev, kdo ji navrhnul. 359 00:35:44,767 --> 00:35:53,841 Když si však naši úředníci uvědomili, že by díky tomu Kazachstán získal velkou moc, 360 00:35:53,961 --> 00:35:59,466 se kterou si povrchní Moskva jen tak neporadí, tak se tomu všemožně stavěli na odpor 361 00:35:59,586 --> 00:36:01,459 a nepřistoupili na to. 362 00:36:01,579 --> 00:36:06,539 Potom nastoupil do čela člověk v řízení způsobilý, gosudar Putin a řekl: „A proč ne? 363 00:36:06,659 --> 00:36:12,132 Je ta celní unie pro Rusko objektivně výhodná?“ „Je!“ „Tak ji pojďme realizovat.“ 364 00:36:12,252 --> 00:36:17,050 A kdo si dnes pamatuje, že to byla idea míněná pro formát Astany? 365 00:36:17,170 --> 00:36:20,072 No a takto je to se vším. 366 00:36:20,843 --> 00:36:31,902 V Kazachstánu probíhá rozsáhlý boj ruské konceptuální moci s konceptuální mocí globálního prediktoru. 367 00:36:32,022 --> 00:36:35,502 Ten má s Kazachstánem jiné záměry. 368 00:36:35,622 --> 00:36:39,778 A právě proto ho také tak rozvíjí. Už jsem o tom mluvil, 369 00:36:39,898 --> 00:36:46,400 že Kazachstán je podle systému brzd a protivah, který nic nevysvětluje, 370 00:36:46,520 --> 00:36:52,411 tou brzdou a protiváhou jak Číny, tak i Íránu. 371 00:36:52,531 --> 00:36:55,497 Je v tomto ohledu klíčovým hráčem. 372 00:36:55,617 --> 00:37:07,424 Současně brzdí i Rusko, to proto tam ty naočkované scénáře jako je přechod od cyrilice apod. stále působí. 373 00:37:07,544 --> 00:37:14,431 A všechno, co je tam vytvářeno? USA budou odepsány jako stát. 374 00:37:14,551 --> 00:37:20,989 A všechno to, co bude do té doby vytvořeno USA, převezme ten stát, kde to bylo vytvořeno. 375 00:37:21,109 --> 00:37:26,720 Tímto způsobem je využíván poslední zdrojový potenciál USA na pozdvihnutí Kazachstánu, 376 00:37:26,840 --> 00:37:29,765 aby ho potom vedli do střetu s Ruskem. 377 00:37:29,885 --> 00:37:32,152 Aby měli protiváhu Rusku. 378 00:37:32,272 --> 00:37:39,291 Jenže Kazachstán objektivně nemá žádné důvody jít s Ruskem do konfliktu. 379 00:37:39,411 --> 00:37:47,397 A to Nazarbajev chápe a dokáže to svým partnerům v globálním řízení 380 00:37:47,517 --> 00:37:50,503 dost kvalifikovaně naznačit: 381 00:37:50,623 --> 00:37:59,000 „Nesmíte na nás tlačit, protože by to velice zkomplikovalo situaci a nejen vyvolalo velkou krizi… 382 00:37:59,120 --> 00:38:02,127 Myslíte si, že tu nemáme své „svidomé“ Kazachy?“ 383 00:38:02,247 --> 00:38:06,694 Jen si vzpomeňte na ty pokusy o státní převrat a destabilizaci Kazachstánu. 384 00:38:06,814 --> 00:38:12,393 Nazarbajev si s tím poradil, přesvědčil globální řízení a využil jeho páky 385 00:38:12,513 --> 00:38:16,734 pro stabilizaci svého postavení v Kazachstánu 386 00:38:16,854 --> 00:38:21,754 a k navázání normálních integračních procesů s Ruskem. 387 00:38:21,874 --> 00:38:26,444 To vůbec není málo. To je pro Rusko objektivně výhodné. 388 00:38:26,564 --> 00:38:32,308 A Lukašenko ze své úrovně, který absolutně nechápe globální politiku, 389 00:38:32,428 --> 00:38:38,603 ale stále ještě věří tomu, že z něj někdy udělají ruského imperátora… 390 00:38:38,723 --> 00:38:41,072 Ne, „amperátor“ je někdo jiný. 391 00:38:41,192 --> 00:38:46,338 On sní o tom stát se ruským imperátorem, absolutistickým carem a založit novou dynastii. 392 00:38:46,458 --> 00:38:51,050 „Amperátor“, to je někdo jiný, to je ten „plešatý“ z… 393 00:38:51,769 --> 00:38:53,889 - Z Mstitelů. - Ano, z Mstitelů. 394 00:38:54,009 --> 00:38:59,073 Z filmu Koruna ruského impéria aneb Znovu nepolapitelní, to je velmi dobrý film, který mnohé vysvětluje. 395 00:38:59,193 --> 00:39:06,521 A ten tlustý (vlasatý) to je to dospělé dítě, Goška Hohenzollern, 396 00:39:06,641 --> 00:39:12,096 pod jehož píšťalkou tancuje Poklonskaja, kterému posluhuje Poklonskaja. 397 00:39:13,618 --> 00:39:20,387 Takže Lukašenko stále ještě nechápe, jak ho… Pověsí mu před nos mrkvičku a on se rozběhne. 398 00:39:20,507 --> 00:39:26,847 Když mu na Západě slíbí, že odvolají nějaké ty sankce, tak okamžitě někde nasolí Rusku. 399 00:39:26,967 --> 00:39:30,591 A potom mu s tou mrkvičkou ucuknou a řeknou: "Podívej, do jaké ses dostal situace? 400 00:39:30,711 --> 00:39:35,257 Rozhádal ses s Ruskem. Koukej v tom pokračovat, jinak žádné sankce neodvoláme. 401 00:39:35,377 --> 00:39:38,960 Ani ta předchozí mrkvička, co ti visela před nosem, už tam zase není.“ 402 00:39:39,080 --> 00:39:42,334 A on se točí jako na obrtlíku. 403 00:39:43,116 --> 00:39:48,547 Lukašenko je přesně ten partner, který vždy zákonitě zradí 404 00:39:48,667 --> 00:39:54,925 a Nazarbajev je partner, se kterým je možné se dohodnout. 405 00:39:55,045 --> 00:39:58,957 Tak proč bychom si neměli Nazarbajeva vážit? 406 00:40:03,124 --> 00:40:11,273 Další otázka je také z komentářů u naší skupiny VKontaktu. 407 00:40:11,393 --> 00:40:20,274 Světlana Kuzněcova Martjanova se ptá: Valeriji Viktoroviči a jak vykládáte pokusy o rozkol Ruska zevnitř? 408 00:40:20,394 --> 00:40:28,995 Boj komunistů s monarchisty, boj liberálů se všemi, ateistů s věřícími, nacistů s kosmopolity apod. 409 00:40:29,115 --> 00:40:35,304 Podle jakých příznaků se lidé, kterým je Koncepce sociální bezpečnosti vzdálená, mohou orientovat? 410 00:40:35,424 --> 00:40:39,724 Neboť naše média pracují pro nepřátele a většina jim nevěří. 411 00:40:39,844 --> 00:40:46,266 Zase je taková známá fráze, že by se lidé měli řídit zdravým rozumem. 412 00:40:46,386 --> 00:40:50,863 Jenže zdravý rozum mají různí ti lidé, kteří proti sobě bojují, různý. 413 00:40:50,983 --> 00:40:57,356 Pro monarchisty je zdravým rozumem obnova monarchie. A jaké monarchie? Kdo bude tím monarchou? 414 00:40:57,476 --> 00:41:00,989 To raději neupřesňují: „Pojďme napřed nastolit monarchii, 415 00:41:01,109 --> 00:41:10,858 a potom už se do sebe budeme moci pustit šavlemi a stínat si v boji hlavy o to, kdo se jím má stát.“ 416 00:41:10,978 --> 00:41:16,603 Pro liberály je zase zdravím rozumem podřídit se Západu za jakoukoliv cenu. 417 00:41:16,723 --> 00:41:23,364 Jestliže z Ruska, z ruského národa nezbyde nic, z našeho ruského státu, tak to je přece v pohodě. 418 00:41:23,484 --> 00:41:26,705 Co máte za problém? Důležitější je vyhovět Západu. 419 00:41:26,825 --> 00:41:32,940 A takto je to se všemi. Vysvětlit to proto uplatňováním zdravému rozumu, není dost dobře možné. 420 00:41:33,060 --> 00:41:41,175 Tady je varianta jen jedna. Musíte zvyšovat míru svého chápání řídících procesů. 421 00:41:41,295 --> 00:41:49,147 A jako základ zvyšování té míry chápání řídících procesů musí posloužit to, 422 00:41:49,267 --> 00:42:01,564 zda jakýkoliv návrh na reorganizaci státu navržený někým odpovídá vašim zájmům nebo ne. 423 00:42:01,684 --> 00:42:06,248 Přičemž ne s ohledem na jeho ideologii, ale s ohledem na to zda umožní, 424 00:42:06,368 --> 00:42:10,983 abyste si vy, vaše děti i vaši blízcí mohli osvojovat svůj genetický potenciál. 425 00:42:11,103 --> 00:42:16,719 Zda ten návrh bude ve společnosti působit konfrontačně, nebo zda napomůže k tomu, 426 00:42:16,839 --> 00:42:21,270 abyste měli mírové nebe nad hlavou, aby se rozvíjela ekonomika. 427 00:42:21,390 --> 00:42:28,636 Jestliže tohle začnete vyčleňovat, tak získáte ten normální zdravý rozum, 428 00:42:28,756 --> 00:42:37,214 tedy to, co vám pomůže ve vaší orientaci ve všech těch zamotaných věcech. 429 00:42:37,334 --> 00:42:41,844 Musíte si přece uvědomovat jednu jednoduchou věc, jestliže vás vyzývají, 430 00:42:41,964 --> 00:42:46,632 abyste se zúčastnili nějakého toho majdanu, někde si zaskákali, vyšli do ulic a hrr na ně, 431 00:42:46,752 --> 00:42:48,342 tak co to znamená? 432 00:42:48,462 --> 00:42:58,313 Že budete utrácet svůj potenciál, svůj čas, své zdraví na neplodnou strkanici, na vytvoření nemyslícího davu. 433 00:42:58,433 --> 00:43:04,180 Dav žije podle svých zákonů. Dav nepřemýšlí, dav je manipulován. 434 00:43:04,300 --> 00:43:13,020 Dav vždy řídí loutkovodiči. Jestliže však stejný čas použijete na to, 435 00:43:13,140 --> 00:43:19,887 abyste zvýšili vlastní míru chápání řídících procesů, 436 00:43:20,007 --> 00:43:27,858 abyste si upřímně a srdečně promluvili o životě se svými přáteli, se sousedy. 437 00:43:27,978 --> 00:43:32,910 A to hlavní. Teď se přece diskutuje na internetu, na různých fórech. 438 00:43:33,030 --> 00:43:39,972 Když na nějakém fóru začnete pokládat tyto své rozumné otázky 439 00:43:40,092 --> 00:43:45,591 a pokusíte se dosáhnout v klidu a s vyrovnaností odpovědí, 440 00:43:45,711 --> 00:43:51,536 které nebudou šablonovité, ale budou k podstatě věci, abyste donutili ty lidi přemýšlet, 441 00:43:51,656 --> 00:43:57,983 tak tímto způsobem připravíte všechny, kteří plánují realizaci toho krvavého majdanu 442 00:43:58,103 --> 00:44:03,376 a rozpoutání občanské války v naší zemi, připravíte je o ten nemyslící dav. 443 00:44:03,496 --> 00:44:08,716 Lidé začnou přemýšlet a nepůjdou na to náměstí, aby se z nich stal dav, 444 00:44:08,836 --> 00:44:14,294 stádo ovcí pro ty pastýře, pro ty loutkovodiče. 445 00:44:15,504 --> 00:44:21,476 Proto sami studujte, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 446 00:44:21,596 --> 00:44:25,948 zvyšujte úroveň svého chápání, a pomáhejte s tím i ostatním lidem. 447 00:44:26,068 --> 00:44:30,553 Pokládejte jim otázky. Nuťte lidi, aby přemýšleli vlastní hlavou, 448 00:44:30,673 --> 00:44:36,604 je zbytečné skákat a mrznout na těch shromážděních, která k ničemu nejsou. 449 00:44:36,724 --> 00:44:40,945 Užitečná jsou pouze pro ty, kteří ta shromáždění zorganizovali, 450 00:44:41,065 --> 00:44:43,944 dostali na ně lidi a promlouvají k nim z tribuny. 451 00:44:44,064 --> 00:44:49,916 Přičemž ne všichni na tribunách jsou těmi, kdo potom z toho sklízí prospěch. 452 00:44:50,036 --> 00:44:56,756 Nejdůležitější je přestat být ovcí, přestat být dobytkem, který někam vedou nějací vůdci. 453 00:44:56,876 --> 00:45:02,439 Musíte se zamyslit sami nad tím, zda to pro vás je výhodné či ne. Co já sám chci? 454 00:45:02,559 --> 00:45:06,385 Když vás vyzývají k revoluci, ke zlomu… 455 00:45:06,505 --> 00:45:12,910 Co jim na Ukrajině bránilo v tom, aby počkali rok, než Janukovičovi vyprší mandát 456 00:45:13,030 --> 00:45:16,462 a znovu jej nezvolili? Nic. 457 00:45:16,582 --> 00:45:20,092 Vyšli do ulic, svrhli ho a co je výsledkem? Občanská válka. 458 00:45:20,212 --> 00:45:23,171 Přejete si stejný výsledek? 459 00:45:23,291 --> 00:45:29,985 Putin vždy trvá na tom, že ať už se vám daný zákon líbí nebo ne, musíte jej dodržet. 460 00:45:30,105 --> 00:45:36,377 Jestliže s tím zákonem nejste spokojeni, tak ho pojďte v ideologické, zákonodárné sféře, 461 00:45:36,497 --> 00:45:39,087 přes poslance změnit. 462 00:45:39,207 --> 00:45:44,323 Ale to vyžaduje práci. To přece nevyřešíte tak, že budete stát a vyřvávat na náměstích. 463 00:45:44,443 --> 00:45:49,295 Na těch náměstích svou přítomností a vyřváváním vyřešíte jen jeden problém, 464 00:45:49,415 --> 00:45:53,873 jak přivést válku na ruské území. 465 00:45:55,689 --> 00:46:03,344 To právě kvůli tomu byla ta revoluce „norkových kožichů“, nebo jakých, vzpomínáte? 466 00:46:03,464 --> 00:46:07,896 Jak Raškin organizoval dav z KPRF. 467 00:46:08,016 --> 00:46:12,690 Protože byl ten jejich dav pořád příliš malý, tak brnkli z Washingtonu Raškinovi a řekli mu: 468 00:46:12,810 --> 00:46:17,159 „Koukej nám, ty berane, sehnat další lidi!“ A on je sehnal. 469 00:46:18,091 --> 00:46:25,259 Kdyby lidi přemýšleli vlastní hlavou, tak by se nechovali jako poslušné ovce, ale řekli by: 470 00:46:25,379 --> 00:46:27,799 „Ty, Raškine, co to na nás zkoušíš? 471 00:46:27,919 --> 00:46:34,968 Ten majdan na Bolotném náměstí vůbec nechystají žádní ruští vlastenci. 472 00:46:35,088 --> 00:46:39,757 To je práce těch, kteří chtějí v naší zemi vyvolat občanskou válku!“ 473 00:46:39,877 --> 00:46:42,619 A nešli by tam. 474 00:46:43,518 --> 00:46:48,147 Je třeba zapojit hlavu a sebevzdělávat se. 475 00:46:48,267 --> 00:46:54,288 Jakmile s tím začnete, tak si sami zodpovíte mnohé otázky 476 00:46:54,408 --> 00:46:58,338 a mnohým věcem začnete rozumět sami. 477 00:47:01,056 --> 00:47:04,502 Dále je tu otázka od Vladimira. 478 00:47:04,622 --> 00:47:11,497 Co to bylo za vlnu, která se převalila přes stát, s těmi telefony o zaminování veřejných budov? 479 00:47:11,617 --> 00:47:19,290 V Kemerovu bylo minimálně deset budov zcela evakuováno, střední školy, různé úřady apod. 480 00:47:19,410 --> 00:47:26,800 Stejné rozsáhlé evakuace proběhly i v dalších městech po celé zemi od 10.09.2017. 481 00:47:27,238 --> 00:47:34,053 Vypadá to, že ty telefonáty byly ze zahraničí. To bylo nějaké cvičení nebo závažný vzkaz? 482 00:47:34,173 --> 00:47:36,368 Ale od koho a komu? 483 00:47:37,037 --> 00:47:40,972 To je závažný vzkaz v podobě cvičení. 484 00:47:41,092 --> 00:47:47,761 A opět se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili. Všech těch lidí posedlých majdanovým šílenstvím, 485 00:47:47,881 --> 00:47:52,417 anarchistů, monarchistů, levičáků, liberálů a dalších, 486 00:47:52,537 --> 00:47:56,763 je v poměru k veškerému obyvatelstvu kriticky málo. 487 00:47:56,883 --> 00:48:01,161 Proto je zapotřebí vyvést z míry obyvatelstvo. 488 00:48:02,422 --> 00:48:06,768 A jak to uděláte? Jen si vzpomeňme na tu bandu GTA, 489 00:48:06,888 --> 00:48:11,680 na jejich neúspěšné přepadení moskevského oblastního soudu. 490 00:48:11,800 --> 00:48:18,624 Vzpomeňte si na ty založené požáry, kdy politicky motivovaní lidé jen z výtržnických pohnutek, 491 00:48:18,744 --> 00:48:26,212 i když oni sami tvrdí, že nešlo o žádnou výtržnost, ale že ty požáry zakládali jako politickou akci. 492 00:48:28,398 --> 00:48:36,010 Pro některé účastníky spiknutí s cílem svržení ústavního zřízení v Rusku, 493 00:48:36,130 --> 00:48:44,318 svrhnutí gosudara a přivedení války na ruské území, je teď výhodnější tvrdit: 494 00:48:44,438 --> 00:48:46,170 „O tom nic nevím.“ 495 00:48:46,290 --> 00:48:48,793 Stejně jako guvernér: „Já o tom nic nevím?!“ 496 00:48:48,913 --> 00:48:54,939 Všichni to vědí, jen on neví nic o těch jejich politických prohlášeních, které prosákly. 497 00:48:57,306 --> 00:49:05,150 Ta věc se má tak, že rok 2018 je rokem voleb ruského prezidenta. 498 00:49:05,270 --> 00:49:07,671 Je to velice exponovaný rok. 499 00:49:07,791 --> 00:49:11,194 A právě kvůli tomu vyvádějí z míry obyvatele, 500 00:49:11,314 --> 00:49:17,753 aby je rozdělili na všechny ty monarchisty, anarchisty, liberály, levičáky, pravičáky, bílé, rudé a další. 501 00:49:17,873 --> 00:49:20,839 Aby společnost rozdělili. 502 00:49:21,868 --> 00:49:30,509 Kromě toho, že společnost musí být vybuzená, 503 00:49:32,284 --> 00:49:38,379 je třeba si také uvědomovat, že volby znamenají, 504 00:49:38,499 --> 00:49:42,623 že se zaručeně v určitých místech sejde větší množství lidí. 505 00:49:42,743 --> 00:49:45,761 A budou to lidé politicky aktivní. 506 00:49:45,881 --> 00:49:55,997 Nepřátelé Ruska se také připravují na volby. A tohle bylo cvičení, ale nešlo o naše cvičení. 507 00:49:56,117 --> 00:50:05,230 To my jsme takto testovaní, to nás zkoušejí. Zvolí si několik měst: Kde, co a jak. 508 00:50:05,976 --> 00:50:11,583 Potom spustí hromadně ty telefonáty, 509 00:50:11,703 --> 00:50:18,064 abychom nezjistili, v jakém konkrétním místě bude ten teroristický útok naplánovaný. 510 00:50:18,761 --> 00:50:30,797 Aby zvedli lidi, aby lidé šli k volbám protestovat proti té vládě, která dopustila tyto teroristické útoky. 511 00:50:30,917 --> 00:50:36,455 Přestože ještě jednou zopakuji, že teroristické útoky jsou vždy organizovány tajnými službami států, 512 00:50:36,575 --> 00:50:45,013 žádnými samostatnými iniciativními skupinami. 513 00:50:45,610 --> 00:50:52,152 Za jakýmkoliv teroristickým útokem na Západě stojí zcela konkrétní tajné služby. 514 00:50:52,272 --> 00:50:54,765 Jakýkoliv teroristický útok u nás v Rusku... 515 00:50:54,885 --> 00:50:59,867 Za každým takovým útokem stojí vždy konkrétní západní tajná služba. 516 00:51:00,525 --> 00:51:08,960 No a naše tajné služby v tomto ohledu se svými západními „partnery“ bojují. 517 00:51:09,392 --> 00:51:14,906 S těmi, které k nám zvou na protiteroristická fóra organizovaná v Rusku, 518 00:51:15,026 --> 00:51:18,712 kde se potom vyhlašuje: "Pojďme společně bojovat proti terorismu!" 519 00:51:18,832 --> 00:51:23,176 Dnes již není pro nikoho tajemstvím, ty informace se derou na povrch, 520 00:51:23,296 --> 00:51:28,937 Írán už prakticky přímo říká to, o čem jsme dříve otevřeně mluvili v našich pořadech pouze my, 521 00:51:29,057 --> 00:51:36,508 že ISIL je kmenová operativní jednotka amerických tajných služeb. 522 00:51:36,836 --> 00:51:42,062 A dokonce i u nás najednou ukázali pořad o tom, 523 00:51:42,182 --> 00:51:53,275 jak Američané vyvezli pohlaváry ISIL ze zóny bojových akcí, kde jim hrozilo nebezpečí. 524 00:51:53,395 --> 00:51:59,429 Jeden z našich politiků přímo řekl něco ve smyslu: „Mám podezření… 525 00:51:59,549 --> 00:52:07,450 nebo domnívám se, že mnozí z nich jsou přímo zaměstnaní u tajných služeb USA a NATO.“ 526 00:52:07,964 --> 00:52:13,065 Sama skutečnost, že se podobný námět vůbec objevil, je neocenitelná. 527 00:52:13,185 --> 00:52:21,645 A my nemůžeme... Írán už v podstatě napřímo začíná odhalovat, že USA a ISIL je jedno a to samé. 528 00:52:22,673 --> 00:52:27,076 My tuto okolnost musíme samozřejmě využít. 529 00:52:27,196 --> 00:52:33,804 Musíme použít objektivní okolnost pro dosažení subjektivních cílů, pro získání své suverenity. 530 00:52:33,924 --> 00:52:41,251 My také začínáme tyto informace odhalovat přes státní kanály, prostřednictvím politiků. 531 00:52:41,371 --> 00:52:51,933 To dříve, když jsem tvrdil, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tak: „Co? Kdes to vzal? Kdo to tvrdí?“ 532 00:52:52,053 --> 00:52:57,274 Já jsem to řekl! A vy si to potom v hlavě srovnejte, zda to realitě odpovídá nebo ne. 533 00:52:57,394 --> 00:53:01,569 Vždyť každou informaci hodnotíte, zda to tak je či ne. 534 00:53:01,689 --> 00:53:06,713 Všechny informace vyhodnocujete. Stejné je to s touto informací, je třeba posoudit, zda to tak je či není. 535 00:53:06,833 --> 00:53:10,777 To ovšem musíte trochu zapojit mozek a dohledat si nějaké informace, 536 00:53:10,897 --> 00:53:13,837 abyste zjistili proč to tak je či není. 537 00:53:13,957 --> 00:53:20,267 Nesmíte mi absolutně důvěřovat. My jsme asi jediní, kteří neříkáme, abyste nám věřili. 538 00:53:20,387 --> 00:53:27,442 My vždy říkáme, že jsme vám sdělili informace a vy si je přeberte a zaujměte svůj postoj k řečenému. 539 00:53:27,562 --> 00:53:32,535 Prosím, nevěřte nám každé slovo, to v žádném případě, 540 00:53:32,655 --> 00:53:38,064 protože v daném případě by ta víra byla sociálním příživnictvím. 541 00:53:38,184 --> 00:53:44,983 Musíte sami porozumět řízení, jinak nedokážete ochránit své zájmy, ani zájmy své rodiny ani svého státu. 542 00:53:45,103 --> 00:53:52,930 Život vyžaduje, aby každý měl znalosti a návyky v řízení sociálních supersystémů. 543 00:53:53,050 --> 00:53:57,328 Touto cestou se musí vydat celá společnost. 544 00:53:57,946 --> 00:54:07,796 Takže provedli cvičení, aby zjistili, kam, kdy a jak nejlépe umístit případné nálože. 545 00:54:07,916 --> 00:54:13,583 Potřebovali zjistit, jak budou v té situaci reagovat státní mechanismy, 546 00:54:13,703 --> 00:54:15,666 kde, co a jak. 547 00:54:15,786 --> 00:54:20,887 Kde by co mohli využít, kde nejlépe provést zastírací manévr, kam vést hlavní útok. 548 00:54:21,007 --> 00:54:23,433 Tak si to v plném rozsahu vyzkoušeli. 549 00:54:23,553 --> 00:54:29,940 To cvičení, které teď probíhá v Bělorusku je armádní cvičení na odražení agrese. 550 00:54:30,060 --> 00:54:36,421 A tohle bylo cvičení na přípravu budoucích teroristických útoků proti Rusku a ruským občanům. 551 00:54:36,541 --> 00:54:40,742 Válka probíhá. To je třeba chápat. Probíhá válka! 552 00:54:40,862 --> 00:54:47,943 Jen je to válka jiného typu, není to ta válka, kdy proti sobě na frontě stojí dvě početné armády. 553 00:54:48,063 --> 00:54:53,318 Dnes je fronta všude. A všechna ta cvičení jsou také válkou. 554 00:54:53,438 --> 00:55:00,417 Sláva Bohu, že díky těm cvičením zamezujeme rozsáhlým bojovým akcím na ruském území. 555 00:55:00,537 --> 00:55:14,305 Ale válka proti ruským občanům je vedena bez jakýchkoliv pravidel s cílem Rusko jednoduše zničit. 556 00:55:14,425 --> 00:55:24,495 Státní department USA tento týden zveřejnil varování: 557 00:55:24,615 --> 00:55:29,799 „Po celém světě hrozí teroristické útoky, výbuch terorismu.“ 558 00:55:29,919 --> 00:55:37,161 No a za několik hodin bum, teroristický útok v londýnském metru, přičemž podivný útok, velice podivný. 559 00:55:37,281 --> 00:55:39,860 Došlo však k němu? Došlo. 560 00:55:39,980 --> 00:55:45,261 Potom tu máme, že americké turisty v Marseille polili kyselinou chlorovodíkovou. 561 00:55:45,381 --> 00:55:51,819 Ve Francii muž ozbrojený kladivem útočil na kolemjdoucí. 562 00:55:51,939 --> 00:55:55,902 A takto se to pomalu rozeběhlo. 563 00:55:56,384 --> 00:56:06,607 Francouzské noviny Le Parisien zveřejnily s odkazem na policejní zdroje informaci, 564 00:56:06,727 --> 00:56:13,711 že teď může Evropu zaplavit vlna nových druhů terorismu. 565 00:56:13,831 --> 00:56:20,301 Jako co například? Například vykolejit vlak. 566 00:56:20,421 --> 00:56:26,472 To už je něco principiálně odlišného, to už je diverze. 567 00:56:26,987 --> 00:56:32,259 Abyste vykolejili vlak, musíte mít určité dovednosti. 568 00:56:32,379 --> 00:56:35,988 To znamená, že se konkrétně připravují. 569 00:56:36,108 --> 00:56:42,578 Oni nemají slitování se svými vlastními obyvateli, a při tom celkovém protiruském naladění, 570 00:56:42,698 --> 00:56:49,049 při té nenávisti proti Rusku, kterou neustále přikrmují mezi lidmi v Evropě, 571 00:56:49,169 --> 00:56:54,377 se asi nedomníváte, že by měli slitování s ruskými občany? Pro ně Putin znamená velkou hrozbu, 572 00:56:54,497 --> 00:57:01,927 protože brání ruské zájmy a všechny naše státní činitele hájící ruské zájmy, 573 00:57:02,047 --> 00:57:06,371 pracující pro ruské zájmy na Západě nenávidí. 574 00:57:06,491 --> 00:57:12,925 Jen si to vezměte: Ivan Hrozný, Petr I., Mikuláš I., Stalin, 575 00:57:13,045 --> 00:57:16,422 všechny, kteří pracovali pro ruské zájmy. 576 00:57:16,542 --> 00:57:22,574 A koho naopak milují? Gorbačova milují. Jelcina milují, ty přímo zbožňují. 577 00:57:24,137 --> 00:57:29,836 Za Jelcina tu lidé umírali hlady, nedostávali výplaty. 578 00:57:29,956 --> 00:57:35,844 A teď se nám ti „liberastové“ (liberál+pederast) pokoušejí vsugerovat, že to Putin všechno rozvrátil. 579 00:57:35,964 --> 00:57:40,308 Dnes lidé dostávají své výplaty, důchody, stipendia. 580 00:57:41,110 --> 00:57:46,851 A jak to řekla Naina Jelcinová? Prý svatá devadesátá! 581 00:57:46,971 --> 00:57:53,681 Úřednický sbor sní o tom, aby se vrátila ta svatá devadesátá léta. A proč pro ně byla svatá? 582 00:57:53,801 --> 00:57:59,235 Protože mohli krást a nebát se, že skončí ve vězení za korupci. 583 00:57:59,355 --> 00:58:03,267 Mohli likvidovat stát a dnes? Jen se podívejte. 584 00:58:03,387 --> 00:58:08,781 Guvernéři končí ve vězení, starostové také. - Ministři. - Ministři také končí ve vězení. 585 00:58:08,901 --> 00:58:11,579 Ve státě se dělá postupně pořádek. 586 00:58:12,546 --> 00:58:18,101 Nakonec je realizován ten princip, že žijeme ve státě a ne v bandě, 587 00:58:18,221 --> 00:58:21,434 jako tomu bylo v devadesátých letech. 588 00:58:21,554 --> 00:58:27,153 Ale korupčníkům se to samozřejmě nelíbí. A oni jsou tou základnou, 589 00:58:27,273 --> 00:58:32,849 se kterou počítají nepřátelé Ruska při realizaci státního převratu 590 00:58:32,969 --> 00:58:36,269 a rozpoutání občanské války v Rusku. 591 00:58:36,389 --> 00:58:41,953 Je tedy třeba je v každém případě dezaktivovat. Vždycky! A to probíhá. 592 00:58:45,272 --> 00:58:49,541 Dále tu máme otázku od Zdeny. 593 00:58:49,661 --> 00:58:56,742 Jak Rusko, tak Čína hlasovaly společně s Washingtonem v Radě bezpečnosti OSN, aby byly přijaty další, 594 00:58:56,862 --> 00:59:00,265 ještě tvrdší sankce proti Severní Koreji. 595 00:59:00,385 --> 00:59:07,158 Jak si může Rusko stěžovat na sankce zaváděné proti němu a zakládané čistě na propagandě Washingtonu, 596 00:59:07,278 --> 00:59:10,836 když samo podporuje sankce proti Severní Koreji, 597 00:59:10,956 --> 00:59:14,308 které jsou úplně stejně založeny na propagandě Washingtonu? 598 00:59:14,428 --> 00:59:19,195 Tazatelka asi neobrátila svou pozornost na to, co neustále říkají naši diplomaté, 599 00:59:19,315 --> 00:59:24,055 kteří v tomto směru dostali pokyn od Putina. 600 00:59:24,175 --> 00:59:30,099 My nepodporujeme vývoj jaderného programu KLDR, 601 00:59:30,219 --> 00:59:38,613 neboť vývoj jaderného programu znamená velké riziko vyvolání velké jaderné války na planetě Zemi, 602 00:59:39,153 --> 00:59:47,537 ale jsme proti sankcím postihujícím severokorejské obyvatelstvo. 603 00:59:47,657 --> 00:59:51,215 To je ten základ daných dohod. 604 00:59:51,335 --> 00:59:58,879 Ty sankce jsou zaměřeny na to, aby se v tomto ohledu zamezilo vědeckotechnickým možnostem 605 00:59:58,999 --> 01:00:05,515 Severní Koreje vyrobit jaderné zbraně. 606 01:00:05,635 --> 01:00:10,556 A mimochodem já sám velice pochybuji, že vůbec nějakou jadernou zbraň mají. 607 01:00:10,676 --> 01:00:17,390 Celý svět se prostě této hry účastní a říká: „Och jak moc se bojíme!“ 608 01:00:17,510 --> 01:00:23,305 Všechny ty jaderné zkoušky z nějakého důvodu vypadají buď jako zemětřesení, 609 01:00:23,425 --> 01:00:27,088 nebo jako výbuch většího množství obyčejné výbušniny. 610 01:00:27,208 --> 01:00:32,694 To ukazují seizmogramy, to tvrdí odborníci. 611 01:00:32,814 --> 01:00:44,558 A průlom v raketové oblasti udělali až poté, kdy jim byly dodány motory z Ukrajiny. 612 01:00:46,484 --> 01:00:54,737 Ty raketové motory ale nevydrží věčně, vystřelí pár raket a budou bez motorů. 613 01:00:54,857 --> 01:01:02,956 Pro Severní Koreu není v žádném případě výhodné útočit na USA a začínat válku, 614 01:01:03,076 --> 01:01:14,545 ale je to základ, který umožňuje řešit velmi závažné politické problémy ve světě. 615 01:01:14,665 --> 01:01:19,051 USA jsou šéfy světa. 616 01:01:19,171 --> 01:01:25,275 Severní Korea vystřelí rakety a USA spustí: 617 01:01:25,395 --> 01:01:33,872 „Jestli se ta Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ 618 01:01:33,992 --> 01:01:41,232 Japonsko: „Jestli se Severní Korea ještě jednou opováží vystřelit raketu, tak uvidí!“ 619 01:01:41,352 --> 01:01:44,808 Jižní Korea to samé. 620 01:01:44,928 --> 01:01:49,416 Nu což, Severní Korea se opovážila a co teď? 621 01:01:49,536 --> 01:01:57,154 A obyčejní lidé, kteří se na to dívají, si řeknou: „Podívejte, jak jsou USA bezmocné! 622 01:01:57,274 --> 01:02:02,794 Vždyť s tím nic nesvedou? Nic nesvedou se Severní Koreou. 623 01:02:02,914 --> 01:02:09,431 To znamená, že my se také můžeme vymanit z jurisdikce USA. 624 01:02:09,551 --> 01:02:17,375 A o kom říkají samotné USA, že by měl vyřešit ten problém okolo toho jaderného programu, 625 01:02:18,063 --> 01:02:22,430 ten problém s KLDR? Čína. 626 01:02:22,550 --> 01:02:27,211 Tak se budeme orientovat na Čínu. A co se vůbec děje? 627 01:02:27,331 --> 01:02:38,662 Rusko, aniž by o sobě dávalo moc vědět, hraje velice důležitou roli svým vlivem na KLDR a Čínu. 628 01:02:38,782 --> 01:02:43,821 Je třeba počítat i s Ruskem. 629 01:02:43,941 --> 01:02:47,913 Rusko tedy již svou prezenční přítomností, díky Putinově globální politice 630 01:02:48,033 --> 01:02:54,069 je už svou prezenční přítomností jedním z mírotvorných nástrojů, 631 01:02:54,189 --> 01:02:58,367 prostřednictvím kterého je možné se dohodnout a zopakuji. 632 01:02:58,487 --> 01:03:06,311 Severní Koreji neustále ukládají sankce. A čím ty sankce vždycky končí? 633 01:03:06,431 --> 01:03:12,751 Tady máte potraviny, nakrmte své obyvatele, jenom stopněte ten svůj jaderný a raketový program. 634 01:03:12,871 --> 01:03:22,792 A tohle je to samé. Jenom teď je tím úkolem snižování důležitosti světového šéfa, světového četníka USA 635 01:03:22,912 --> 01:03:29,146 a vyzdvihování nového světového lídra - Číny. 636 01:03:29,266 --> 01:03:37,189 To vše se nemůže změnit mávnutím ruky. Musí to probíhat… Jako ta písnička... 637 01:03:38,378 --> 01:03:41,855 No takové ty nekonečné písničky bez konce. 638 01:03:41,975 --> 01:03:46,895 - Měl pop psa… (Pes jitrničku sežral) - Ano, a to vše se stále dokola opakuje. 639 01:03:47,015 --> 01:03:55,413 Jenže teď do toho scénáře zasahuje i Rusko svou přítomností a ten problém bude vyřešen jinak, 640 01:03:55,533 --> 01:04:00,937 jak to řekl sám Putin: „V žádném případě tím nesmí trpět obyvatelstvo.“ 641 01:04:04,526 --> 01:04:06,660 Další otázka je od Alexandra. 642 01:04:06,780 --> 01:04:11,876 Pamatujeme si na Putinův výrok, že naší národní ideou je vlastenectví. 643 01:04:11,996 --> 01:04:14,980 Vy sám jste ho nejednou citoval. 644 01:04:15,100 --> 01:04:21,623 Ale vlastenectví nemůže být národní ideou, protože v jakékoliv ideologii je i poptávka po vlastenectví. 645 01:04:21,743 --> 01:04:25,901 U každého státu se za jeho vlastenectvím ukrývá jeho životaschopnost. 646 01:04:26,021 --> 01:04:31,769 Ideologií se rozumí politický kurz státu s vytyčením strategických cílů 647 01:04:31,889 --> 01:04:34,674 podmíněných ideologickými ideály. 648 01:04:34,794 --> 01:04:38,482 Vůbec si nemyslím, že by u našeho vedení nebyly strategické cíle, 649 01:04:38,602 --> 01:04:40,859 zůstávají však před obyvateli ukryty. 650 01:04:40,979 --> 01:04:45,503 Vy znalosti Koncepce propagujete, propagujete jejich otevřenost pro všechny, 651 01:04:45,623 --> 01:04:50,015 a ze strany vedení žijeme jako podváděný národ. 652 01:04:50,135 --> 01:04:54,681 Co s tím? O to více, že pretendujeme na svou ruskou civilizaci. 653 01:04:54,801 --> 01:05:00,139 Tak především není to tak, že jakákoliv ideologie staví i na vlastenectví. 654 01:05:00,259 --> 01:05:01,878 To je velký omyl. 655 01:05:01,998 --> 01:05:07,271 Jen si vzpomeňte na ty levičáky, komunisty, internacisty, 656 01:05:07,733 --> 01:05:15,678 podle kterých mělo Rusko shořet jako zápalná šňůra světové revoluce - Trockij, trockisté. 657 01:05:15,798 --> 01:05:21,378 Vzpomeňte si na současné liberály jako je Ryžkov, Čubajs a další. 658 01:05:21,498 --> 01:05:24,988 Těm na našem státě ani za mák nezáleží. 659 01:05:25,108 --> 01:05:31,965 Oni jsou ochotni zavádět ideály západního vnímání světa do posledního Rusa. 660 01:05:32,428 --> 01:05:35,113 Takže ideologie jsou různé. 661 01:05:35,233 --> 01:05:40,593 Co se týká toho, zda vedení lidi podvádí nebo nepodvádí, tak v žádném případě. 662 01:05:40,713 --> 01:05:43,300 Putin vždy mluví přímo. 663 01:05:43,420 --> 01:05:51,575 Po celou dobu dnešního pořadu tu neustále mluvím o nebezpečí zrady ze strany rossionských elit, 664 01:05:51,695 --> 01:05:54,635 úřednického sboru, který zradí. 665 01:05:55,775 --> 01:06:09,227 To právě tento řídící sbor znemožňuje formování ideologie rozvoje státu, 666 01:06:09,347 --> 01:06:18,107 obnovu jeho suverenity, ale nejsou všemocní. 667 01:06:18,227 --> 01:06:24,435 No a Putin našel východisko. A jaké je to východisko? Vlastenectví. 668 01:06:24,555 --> 01:06:31,106 Rudí, bolševici byli vlastenci a bílí byli také vlastenci. 669 01:06:33,342 --> 01:06:40,391 A když skončila občanská válka tak bílý generál Slaščov 670 01:06:40,511 --> 01:06:47,717 přijel na záruku bolševika Frunzeho učit rudé velitele taktice, 671 01:06:47,837 --> 01:06:51,121 protože pro něj bylo důležité Rusko 672 01:06:51,241 --> 01:06:55,626 a v bolševicích uviděl tu sílu, která Rusko obnovuje. 673 01:06:55,746 --> 01:07:00,887 Co udělal Putin tím, když prohlásil za národní ideu vlastenectví? 674 01:07:01,007 --> 01:07:04,052 Snaží se tak zamezit občanské válce. 675 01:07:04,172 --> 01:07:08,832 Říká lidem: „Pánové, jestliže vy jste vlastenci a vy jste také vlastenci, 676 01:07:08,952 --> 01:07:13,199 tak se pojďte dohodnout, jak budeme rozvíjet Rusko. 677 01:07:13,319 --> 01:07:18,254 Ať se naše spory odehrávají na ideologické rovině, ne na té válečné, tak se zbavíme té konfrontace. 678 01:07:18,374 --> 01:07:23,480 A když se dostaneme do situace, že jak jedna tak i druhá strana uzná, 679 01:07:23,600 --> 01:07:29,862 že nějaký počin je ve prospěch Ruska, tak ho zrealizujeme. 680 01:07:29,982 --> 01:07:34,016 Přestaňme si vzájemně házet klacky pod nohy.“ 681 01:07:34,136 --> 01:07:41,939 To je velice důležitý krok ke zformování státního úřednického aparátu 682 01:07:42,059 --> 01:07:49,367 zainteresovaného v rozvoji státu a ne v návratu do devadesátých let. 683 01:07:49,487 --> 01:07:52,530 Takže nikdo nic neskrývá. 684 01:07:52,650 --> 01:08:02,572 Celý ten háček je v tom, nakolik efektivně bude probíhat tato práce, což závisí na všech lidech. 685 01:08:02,692 --> 01:08:08,596 Čím aktivněji si lidé budou osvojovat znalosti o řízení sociálních supersystémů 686 01:08:08,716 --> 01:08:14,923 a budou aktivněji hájit své zájmy s porozuměním řízení, 687 01:08:15,446 --> 01:08:22,819 tomu, jak jsou řízeny státy, tím efektivněji bude formován úřednický sbor 688 01:08:22,939 --> 01:08:28,128 i ideologie rozvoje státu a bude tak zformována státní ideologie 689 01:08:28,248 --> 01:08:32,282 zohledňující zájmy lidí a ne té kompradorské elity, 690 01:08:32,402 --> 01:08:37,591 která má jediný zájem, jak vyhovět Západu a za nakradené peníze se tam někam zdejchnout. 691 01:08:37,711 --> 01:08:46,752 A není důležité, že je stejně jako Ostapa Benderu na rumunské hranici vždy oškubají, a potom odhodí. 692 01:08:46,872 --> 01:08:54,400 Tuto takzvanou elitu, tento rossionský úřednický sbor život nic neučí, absolutně nic. 693 01:08:54,520 --> 01:08:59,671 „Tamty odhodili, ale mě ne. I mě odhodili? To nevadí, stejně je to pořád můj páníček, (haf haf)“ 694 01:08:59,791 --> 01:09:04,303 Protože ti lidé lokajského charakteru se chovají někdy jako psi, 695 01:09:04,423 --> 01:09:07,742 čím těžší trest, tím více se lísají k nohám. 696 01:09:07,862 --> 01:09:14,179 To je obsah, to je ta ideologie rossionské elity, rossionského úřednického sboru. 697 01:09:14,299 --> 01:09:20,176 Zatím nezradili ruské zájmy jen proto, že nad nimi stojí gosudar a lidé převzali ideu vlastenectví, 698 01:09:20,296 --> 01:09:28,952 takže se nachází mezi dvěma vrstvami, které je mezi sebou stále více svírají, shora i zdola. 699 01:09:29,072 --> 01:09:34,990 Je třeba pracovat na tom, aby byl ten úřednický sbor nahrazován a místo korupčníků a zrádců 700 01:09:35,110 --> 01:09:40,080 na jejich místo přicházeli normální lidé chápající úkoly řízení, kteří vědí, jak řídit. 701 01:09:40,200 --> 01:09:44,708 A teď je to jak? Podívejte se na ty jejich administrativy, jak se početně rozrůstají. 702 01:09:44,828 --> 01:09:52,026 Když aparát početně narůstá, tak to především svědčí o tom, 703 01:09:52,146 --> 01:10:05,451 že šéf daného podniku, nebo úřadu je absolutně odborně nezpůsobilý, absolutně nezpůsobilý. 704 01:10:05,571 --> 01:10:11,877 Jakmile se začne váš úřednický aparát rozrůstat, tak jste absolutně odborně nezpůsobilý. 705 01:10:11,997 --> 01:10:17,511 A u nás? Jakmile je zvolen nějaký šéf administrativy: „Och, já mám málo lidí!“ 706 01:10:17,631 --> 01:10:20,856 Vždyť už za chvilku budou všichni v řídících aparátech. 707 01:10:20,976 --> 01:10:26,909 U nás dnes v Rusku, v dnešním Rusku je úřednický aparát značně rozsáhlejší 708 01:10:27,029 --> 01:10:30,584 než byl v celém Sovětském svazu! 709 01:10:30,704 --> 01:10:32,433 O čem to vypovídá? 710 01:10:32,553 --> 01:10:35,977 O absolutní profesionální nezpůsobilosti jak samotného vedoucího, 711 01:10:36,097 --> 01:10:39,300 tak i lidí, které dosazuje do řídících funkcí. 712 01:10:40,621 --> 01:10:49,314 Je proto nutné osvojovat si znalosti o řízení a uplatňovat tyto znalosti ve svém životě. 713 01:10:49,434 --> 01:10:55,587 Potom zajistíme to, že u nás bude mírové nebe nad hlavou a žádná občanská válka 714 01:10:55,707 --> 01:11:00,781 a země se bude rozvíjet se srozumitelnou ideologií, 715 01:11:01,662 --> 01:11:06,966 která bude pochopitelná všem obyvatelům. 716 01:11:07,086 --> 01:11:12,161 Budou znát orientační body rozvoje státu, kterými se budou všichni řídit. 717 01:11:12,281 --> 01:11:17,144 A teď? Víte, já... 718 01:11:18,080 --> 01:11:22,536 Bylo by to zábavné, kdyby to nebylo tak smutné. 719 01:11:22,656 --> 01:11:29,964 Když posloucháte naše analytiky: „V čem spočívají cíle našeho rozvoje, vyhlaste je, my je nechápeme!“ 720 01:11:30,084 --> 01:11:37,006 Co jsi za analytika, co jsi za stratéga, co jsi vůbec zač, když nedokážeš podle faktických skutečností 721 01:11:37,126 --> 01:11:40,087 odhalit strategii rozvoje státu? 722 01:11:40,207 --> 01:11:43,581 Jakéhokoliv, nemluvě o Rusku, kde vše bylo řečeno. 723 01:11:43,701 --> 01:11:48,836 Putin mluví vždy zcela přímo. A citovat Putina, aniž byste chápali, co vlastně řekl… 724 01:11:48,956 --> 01:11:54,393 Máme mnoho takových analytiků, kteří citují Putina, 725 01:11:54,513 --> 01:11:58,519 a když začínají analyzovat jeho výrok, 726 01:11:58,639 --> 01:12:03,609 tak si jen pomyslíte: „Pane Bože, co to mají v hlavě místo mozku?“ 727 01:12:04,461 --> 01:12:10,486 Takové máme analytiky. Takže záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 728 01:12:10,606 --> 01:12:14,915 Osvojíte-li si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 729 01:12:15,035 --> 01:12:19,454 tak bude menší krizovost, nižší míra krvavosti nadcházejících událostí 730 01:12:19,574 --> 01:12:22,783 a stát se bude rozvíjet úspěšněji. 731 01:12:22,903 --> 01:12:27,900 No a ideologie bude zformována ve státních dokumentech. 732 01:12:28,020 --> 01:12:32,411 A zatím nezbývá, než aby všechny spojovalo vlastenectví. 733 01:12:32,531 --> 01:12:37,940 Jestliže chceme rozvíjet stát, tak přestaňte s těmi bratrovražednými bitkami 734 01:12:38,060 --> 01:12:41,847 a začněte se domlouvat, jak rozvíjet náš stát. 735 01:12:43,827 --> 01:12:47,128 Ještě jedna otázka od Vitalije. 736 01:12:47,248 --> 01:12:54,859 Na konci každého videa Otázka-odpověď je dovětek, ve kterém obvykle v krátkosti zazní následující. 737 01:12:55,243 --> 01:13:01,406 Citát: A teď je to buď anebo, buď národy Ruska vybudují harmonický svět pro všechny národy, 738 01:13:01,526 --> 01:13:05,257 nebo samy přestanou existovat.“ Konec citátu. 739 01:13:05,377 --> 01:13:11,199 V minulém pořadu jste při odpovědi na poslední otázku tvrdil, že buď anebo už nebude, 740 01:13:11,319 --> 01:13:15,188 že globální prediktor je bezmocný, a že nastal čas, 741 01:13:15,308 --> 01:13:20,112 kdy se řízení ze strany GP začalo hroutit a uvedl jste slova z Puškinova Ruslana a Ludmily: 742 01:13:20,232 --> 01:13:23,303 „Ale proti zákonu času jeho učenost je bezmocná“ 743 01:13:23,423 --> 01:13:27,568 Otázka: Existuje tu tedy stále to riziko, že přestaneme existovat, 744 01:13:27,688 --> 01:13:31,007 nebo je proti zákonu času jeho učenost bezmocná? 745 01:13:31,127 --> 01:13:37,141 Platí jedno i druhé. Já jsem nemohl říci, že buď anebo již neplatí. 746 01:13:37,261 --> 01:13:43,413 A jestliže to takto vyznělo, tak to nebylo správné, protože skutečnost, 747 01:13:43,533 --> 01:13:49,933 že globální prediktor přichází o své řízení, 748 01:13:51,831 --> 01:13:57,416 a že proti zákonu času je jeho učenost bezmocná, to je objektivní faktor. 749 01:13:57,536 --> 01:14:04,376 Ale celý ten problém spočívá v tom, jak převzít do svého řízení ty procesy, 750 01:14:04,496 --> 01:14:09,273 které se globálnímu prediktoru vymykají z jeho řízení. 751 01:14:09,393 --> 01:14:12,573 Právě jsme mluvili o Severní Koreji. 752 01:14:12,693 --> 01:14:19,616 Tak si představte, že i Severní Korea se jim prakticky stejně jako Španělsko vymyká z jejich řízení, 753 01:14:19,736 --> 01:14:21,872 nedokáží jí ukočírovat. 754 01:14:21,992 --> 01:14:28,859 Proto jsou také svolní se zprostředkovatelskou činností Ruska, 755 01:14:28,979 --> 01:14:33,040 a souhlasí s tím, aby i Rusko řešilo severokorejský problém. 756 01:14:33,160 --> 01:14:37,992 A co když ta Severní Korea bude mít jadernou zbraň? 757 01:14:38,112 --> 01:14:42,477 Dovedete si představit, co to může ve světě spustit? 758 01:14:42,597 --> 01:14:46,135 Bude to horší než opice s granátem nebo se samopalem, 759 01:14:46,255 --> 01:14:53,618 jen se na ta videa se samopalem podívejte, "Opice se samopalem", najdete to na internetu. 760 01:14:53,738 --> 01:14:59,642 Bude to daleko horší, a právě zde může přijít to buď anebo, nastat to buď anebo, 761 01:14:59,762 --> 01:15:05,420 proto je nutné všechny procesy přebírat do svého řízení, 762 01:15:05,540 --> 01:15:11,224 a jestliže nemůžeme ty procesy teď přebrat pod své řízení, musíme stabilizovat situaci tak, 763 01:15:11,344 --> 01:15:16,506 aby alespoň globální prediktor nenechal ty procesy probíhat neřízeně. 764 01:15:16,626 --> 01:15:23,796 Jinak to může vyvolat katastrofu vedoucí k zániku celé civilizace na planetě Zemi. 765 01:15:24,291 --> 01:15:31,911 A jestliže se na to podíváme celkově, s plným přesvědčením, že to všechno dokážeme, 766 01:15:32,031 --> 01:15:38,239 tak ano, buď anebo již nebude aktuální a globální prediktor přestane existovat. 767 01:15:38,359 --> 01:15:44,786 Ale to nebezpečí, že nedokážeme převzít řízení všech procesů, tu existuje. 768 01:15:44,906 --> 01:15:50,315 A v první řadě to nebezpečí vyvolává neadekvátní postoj k řídícím reáliím 769 01:15:50,435 --> 01:15:56,863 ze strany našeho vlastního státního úřednického aparátu, který se celý musí začít učit, 770 01:15:57,468 --> 01:16:05,885 protože často nejedná zlovolně proto, že by si přál zánik Ruska jako takového. 771 01:16:06,005 --> 01:16:11,498 Jestliže jim vysvětlíme, že si podřezávají větev, na které sami sedí, tak se mnozí z nich vzpamatují. 772 01:16:11,618 --> 01:16:15,157 Oni totiž vůbec nevědí, co se děje a proč se to děje. 773 01:16:15,277 --> 01:16:19,008 Oni jsou spokojeni v korupčním režimu, ve svatých devadesátých 774 01:16:19,128 --> 01:16:21,979 a myslí si, že takto to bude vypadat vždy. Nebude. 775 01:16:22,099 --> 01:16:30,204 Svět stojí na hraně, kdy se rozhoduje, zda vůbec bude existovat civilizace na planetě Zemi nebo nebude. 776 01:16:30,324 --> 01:16:37,769 Možná se vše vrátí ke svým začátkům a možná si lidstvo podepíše svůj konečný rozsudek, 777 01:16:38,457 --> 01:16:47,563 protože nebylo schopné splnit misi, kterou mu uložil Bůh při osídlení ekosystému planety Země. 778 01:16:47,683 --> 01:16:51,689 Takže intelekt bude muset předat jinému druhu. 779 01:16:53,009 --> 01:16:54,660 Co my víme? 780 01:16:56,311 --> 01:16:58,759 To byla poslední otázka. 781 01:16:58,879 --> 01:17:05,196 A dnes stejně jako vždy mluvíme o jednom a tom samém. 782 01:17:05,316 --> 01:17:10,176 Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 783 01:17:10,296 --> 01:17:14,330 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 784 01:17:14,450 --> 01:17:17,328 Je třeba rozšiřovat okruh našich pojmů. 785 01:17:17,448 --> 01:17:21,290 A v první řadě jsou nám mnohé věci nepochopitelné proto, 786 01:17:21,410 --> 01:17:27,865 že neznáme Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. 787 01:17:27,985 --> 01:17:37,025 A když říkám my, tak mluvím o všech obyvatelích, nejen Ruska, ale celé planety Země. 788 01:17:37,145 --> 01:17:47,314 Jestliže proto chceme, aby na planetě byl mír, jestliže chceme, aby byl mír v Rusku, 789 01:17:47,434 --> 01:17:55,484 jestliže chceme, aby naše děti žily ve šťastném světě, bez krizí, 790 01:17:55,604 --> 01:18:02,141 tak nemáme jiné východisko než šířit dál znalosti Koncepce sociální bezpečnosti 791 01:18:02,261 --> 01:18:05,167 a Dostatečně všeobecné teorie řízení, 792 01:18:05,287 --> 01:18:12,155 a svým jednáním korigovat jednání neodpovědné takzvané elity, 793 01:18:12,275 --> 01:18:16,804 a já znovu opakuji, že v Rusku žádná elita neexistuje, absolutně žádná. 794 01:18:16,924 --> 01:18:25,607 Jedná se o sbírku nepotřebných, ničemných lidiček rozmístěných ve státním aparátu. 795 01:18:26,597 --> 01:18:34,602 A těch pár odborníků, kteří se tam infiltrovali, ti se tam dostali nedbalostí globálního prediktoru, 796 01:18:34,722 --> 01:18:41,563 protože lidé určitým způsobem působí na státní aparát. 797 01:18:41,683 --> 01:18:48,467 No a život si vynucuje přijímat do něj lidi, kteří umí řídit ten či onen proces. 798 01:18:48,587 --> 01:18:54,107 A tito lidé v řídícím aparátu a na základě zákona rozdělení pravděpodobnosti 799 01:18:54,227 --> 01:18:58,811 tam zákonitě musí nevyhnutelně být i normální spořádaní lidé a ruští vlastenci. 800 01:18:58,931 --> 01:19:04,450 Jestliže se opřeme právě o ně, jestliže je vyzbrojíme teorií, tak všechno uděláme. 801 01:19:04,570 --> 01:19:09,897 A jestliže se to nestane, jestliže před tím uhneme a řekneme: 802 01:19:10,017 --> 01:19:14,354 "Ať se politikou zabývá někdo jiný, protože politika to je špinavá záležitost", 803 01:19:14,474 --> 01:19:20,323 tak nám nezbyde než se modlit, aby to všude nezačalo vypadat jako na Ukrajině. 804 01:19:20,443 --> 01:19:28,054 Aby to všude nezačalo vypadat jako v Somálsku, jako v Sýrii v jejím stavu do roku 2015. 805 01:19:28,174 --> 01:19:30,970 Nebo můžete vlastníma rukama, 806 01:19:31,090 --> 01:19:37,655 posadíte-li se k učebnicím a zvýšíte míru svého chápání, svýma vlastníma rukama 807 01:19:37,775 --> 01:19:43,514 můžete odvrátit katastrofický vývoj událostí v Rusku, 808 01:19:44,009 --> 01:19:50,557 vyvést Rusko s konečnou platností na cestu k definitivnímu získání vlastní suverenity, 809 01:19:50,914 --> 01:19:57,516 pomoci vlasteneckému kádrovému sboru uvnitř úřednického aparátu 810 01:19:57,636 --> 01:20:00,350 očistit tento úřednický aparát, 811 01:20:00,470 --> 01:20:08,136 angažovat tam skutečné odborníky, znalé lidí a zajistit vývoj bez krizí 812 01:20:08,256 --> 01:20:12,203 a normální lidský život v naší zemi. 813 01:20:13,682 --> 01:20:18,383 Takže čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, 814 01:20:18,503 --> 01:20:26,130 zvyšujte míru svého chápání, abyste ochránili zájmy své, své rodiny, 815 01:20:26,250 --> 01:20:29,389 svého státu a celého lidstva. 816 01:20:29,509 --> 01:20:34,321 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Přeji vám štěstí, do příštích setkání. 817 01:20:34,441 --> 01:20:37,725 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 818 01:20:52,176 --> 01:20:59,528 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz