1 00:00:04,165 --> 00:00:08,456 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,576 --> 00:00:11,480 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,600 --> 00:00:15,931 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,051 --> 00:00:20,298 Dnes je 26.09.2017. 5 00:00:21,608 --> 00:00:28,383 Dnešní pořad začneme otázkou, událostí, na kterou chcete poukázat vy, Valeriji Viktoroviči. 6 00:00:28,919 --> 00:00:34,751 Proč se vám zdá důležitá a co znamená z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti 7 00:00:34,871 --> 00:00:38,033 a Dostatečně všeobecné teorie řízení? 8 00:00:39,353 --> 00:00:47,452 Událost, kterou bych já vyzdvihnul, a která je důležitá na globální úrovni, 9 00:00:47,572 --> 00:00:52,317 za takovou nepovažuje ani jeden politik či politolog, 10 00:00:52,801 --> 00:00:59,866 které je z hlediska úrovně jejich chápání řídících procesů jednodušší nazývat polithňupy. 11 00:01:03,300 --> 00:01:08,164 Přičemž to není urážka, pouhé konstatování skutečnosti. 12 00:01:08,582 --> 00:01:19,190 Ta událost, ke které došlo tento týden je natolik významná, že by vyžadovala kvalitní informační komentář, 13 00:01:19,983 --> 00:01:25,688 který lidé právem očekávají od hromadných sdělovacích prostředků, 14 00:01:25,808 --> 00:01:33,501 od analytiků a politologů, kteří se neustále poflakují na našich televizních obrazovkách, 15 00:01:33,621 --> 00:01:40,351 ze kterých nás obšťastňují různými komentáři, 16 00:01:40,471 --> 00:01:47,393 také z rozhlasových pořadů a internetových zdrojů apod. 17 00:01:47,513 --> 00:01:55,087 Jenže uplynul, tedy spíše plyne čas a žádné hlasy se dosud v tomto ohledu neozvaly 18 00:01:55,207 --> 00:01:58,440 a nejspíše se ani neozvou. 19 00:01:58,560 --> 00:02:06,375 Protože ta úroveň, na kterou se zmůžou naši polithňupové je pískoviště geopolitiky, 20 00:02:06,495 --> 00:02:13,854 kam je posadili dospělí strýčkové, aby se nepletli pod nohy těm, kteří dělají globální politiku. 21 00:02:13,974 --> 00:02:22,555 A my máme štěstí, že v čele našeho státu stojí gosudar, který realizuje, uplatňuje globální politiku. 22 00:02:23,174 --> 00:02:29,433 Ta událost, o které mluvím, a o které všichni slyšeli, 23 00:02:30,190 --> 00:02:40,266 ještě neskončila, přestože obrazně je možné ji nazvat 24 00:02:40,386 --> 00:02:49,516 vraždou našeho vojenského poradce generálporučíka Asapova v Sýrii. 25 00:02:53,849 --> 00:02:55,844 Každá oběť, 26 00:02:55,964 --> 00:03:04,854 každá oběť našich bojovníků, kteří padli při obraně naší vlasti na vzdálených přístupech k ní je vzácná, 27 00:03:04,974 --> 00:03:13,176 ale ta vražda, smrt generála Asapova se z celé té řady vyděluje tím, 28 00:03:13,296 --> 00:03:19,675 o prvek jakého řídícího procesu se jedná. 29 00:03:19,795 --> 00:03:29,408 A tato událost přímo souvisí s referendem, které se konalo v iráckém Kurdistánu 30 00:03:29,528 --> 00:03:33,397 s hlavním městem Arbíl. 31 00:03:34,429 --> 00:03:40,825 Takže jak se vyvíjely události tento týden? 32 00:03:41,548 --> 00:03:53,309 Napřed 19.09. takzvaná „opozice“ z ničeho nic porušila dohodu v deeskalační zóně Idlíb 33 00:03:53,429 --> 00:03:58,673 a zaútočila na stanoviště ruských vojenských policistů. 34 00:03:58,793 --> 00:04:09,368 Několik hodin se tam naši policisté bránili, potom se povedlo prolomit jejich blokádu a stáhnout je. 35 00:04:09,488 --> 00:04:21,474 Vyvázli z toho dost dobře, pouze tři byli zraněni, zatímco útočníků bylo zlikvidováno více než 850. 36 00:04:22,987 --> 00:04:35,573 Poté naše ponorka zaútočila na základny těch teroristů, kteří takto zaútočili, 37 00:04:35,693 --> 00:04:39,975 a potom následovala ta střelba z minometů, 38 00:04:40,095 --> 00:04:46,371 při které, jak nám bylo řečeno, zahynul generálporučík Asapov. 39 00:04:46,491 --> 00:04:53,181 Když se podíváme na podstatu této události, tak je přímo vidět, 40 00:04:53,301 --> 00:05:00,815 že veškerá ta střelba z minometů byla pouze zvukovým krytím práce odstřelovače. 41 00:05:02,397 --> 00:05:04,736 Mohu se mýlit. 42 00:05:04,856 --> 00:05:12,026 Ale už samotná ta střelba z minometů, při které zahynul náš vojenský poradce, znamená velmi mnoho. 43 00:05:12,146 --> 00:05:15,362 A v jakém ohledu je to vše významné? 44 00:05:15,482 --> 00:05:20,830 Hlavním klíčovým cílem toho porušení dohod o deeskalační zóně 45 00:05:20,950 --> 00:05:27,639 mělo být zajetí našich vojenských policistů, 46 00:05:27,759 --> 00:05:32,144 kteří tam vykonávali dozor na kontrolním stanovišti. 47 00:05:32,264 --> 00:05:38,437 To bylo principiálně důležité kvůli tomu, 48 00:05:38,557 --> 00:05:49,098 aby USA mohly prosazovat svou politiku a diktovat Rusku určité podmínky 49 00:05:49,218 --> 00:05:59,552 v zóně syrského konfliktu, kam patří i Irák, Írán a Turecko, nejde jen o samotnou Sýrii. 50 00:05:59,672 --> 00:06:04,669 Ta zóna je daleko širší, proto v zóně syrského konfliktu potřebovali zajatce. 51 00:06:04,789 --> 00:06:07,222 A to je také důvod, 52 00:06:08,102 --> 00:06:14,194 proč v řadách útočníků byl i americký specnaz. 53 00:06:14,941 --> 00:06:19,255 To právě oni vedli do boje všechny ty ostatní. 54 00:06:19,375 --> 00:06:26,320 To právě proto generální štáb vystoupil s varováním, tedy s prohlášením, 55 00:06:26,440 --> 00:06:32,108 že ten útok na kontrolní stanoviště organizovaly USA. 56 00:06:32,747 --> 00:06:41,572 A potom navíc zveřejnili ty informace o technice amerického specnazu, 57 00:06:41,692 --> 00:06:51,564 která se nacházela přímo v místech dislokace ISIL. 58 00:06:53,060 --> 00:07:02,989 Pokusili se… Oficiálně na to Američané nezareagovali, 59 00:07:03,109 --> 00:07:11,243 ale pokusili se to vysvětlit tím, 60 00:07:11,363 --> 00:07:20,184 že prý Američané doprovázeli syrskou opozici přes pozice ISIL, aby na ni ISILovci nezaútočili. 61 00:07:20,304 --> 00:07:29,125 Jen si to vezměte, jaká musí být integrace, vzájemné propojení a součinnost ISIL a USA, 62 00:07:29,245 --> 00:07:35,830 aby přítomnost amerického specnazu, se kterým ISIL oficiálně bojuje!!! 63 00:07:35,950 --> 00:07:42,055 byla stimulem pro to, aby nezaútočili na ty, které americký specnaz doprovází. 64 00:07:42,175 --> 00:07:48,142 Vždyť oficiálně USA s ISIL přece bojují! 65 00:07:49,689 --> 00:07:57,323 Takže to vypadá tak, že si americká technika se specnazem projíždí mezi ISIL 66 00:07:57,443 --> 00:08:04,683 a žádné nebezpečí jim přitom nehrozí. 67 00:08:04,803 --> 00:08:12,627 Takže to, o čem jsme neustále mluvili, že ISIL je nepravidelnou armádou USA 68 00:08:12,747 --> 00:08:23,047 tento týden potvrdil ruský generální štáb i s poskytnutím údajů z prostředků objektivní kontroly. 69 00:08:23,167 --> 00:08:26,796 S tím nikdo nic nenadělá. 70 00:08:27,277 --> 00:08:30,234 Naši velmi dobře věděli, oč jde. 71 00:08:30,354 --> 00:08:37,250 USA zaútočily, dostaly na frak, a co dál? 72 00:08:37,370 --> 00:08:49,733 USA neformálně porušily dohodu s Ruskem, že oni osobně s Ruskem bojovat nebudou. 73 00:08:50,800 --> 00:08:54,514 Jejich specnaz se účastnil toho útoku. 74 00:08:54,634 --> 00:09:00,016 No a v souladu s tím, oč si koledovali, to taky dostali. 75 00:09:00,136 --> 00:09:09,129 Specnaz se vrátil na své základny, na které potom zaútočila raketami ponorka. 76 00:09:10,195 --> 00:09:18,104 Už ani nevím, kolikrát museli rozšířit Arlingtonský hřbitov, aby tam pochovali americké vojáky, 77 00:09:18,224 --> 00:09:23,503 kteří padli v zahraničí při obraně zájmů amerického impéria. 78 00:09:24,570 --> 00:09:31,310 Pro rozvědku i specnaz je zásadně důležité z bojiště odvézt své lidi. 79 00:09:31,430 --> 00:09:37,259 A v americkém právním systému přiznávání různých těch důchodů, dávek apod. 80 00:09:37,379 --> 00:09:45,891 absence těla umožňuje tyto dávky rodině nepřiznat. 81 00:09:46,011 --> 00:09:51,152 A tady to dopadlo tak, že ani není koho pohřbít. 82 00:09:51,272 --> 00:09:53,904 Dostali to přímo Američané. 83 00:09:54,024 --> 00:10:02,192 A právě Američané byli upozorněni na nepřípustnost ostřelování ze strany takzvané syrské „opozice“. 84 00:10:02,312 --> 00:10:07,866 Je dobré zde ještě jednou připomenout, že neexistuje žádný rozdíl 85 00:10:07,986 --> 00:10:13,299 mezi ISIL, Džabhat an-Nusrah, nebo jinou syrskou ozbrojenou opozicí. 86 00:10:13,419 --> 00:10:16,126 Mezi nimi žádný rozdíl není. 87 00:10:16,246 --> 00:10:23,434 Mění svou příslušnost podle okamžité potřeby, podle vytyčených úkolů. 88 00:10:23,554 --> 00:10:30,487 A celá ta syrská nezávislá opozice má jen být tím legálním nárazníkem, 89 00:10:30,607 --> 00:10:34,723 prostřednictvím kterého je ISIL zásobován zbraněmi. 90 00:10:34,843 --> 00:10:38,107 Už v našem minulém pořadu jsme mluvili o tom, 91 00:10:38,227 --> 00:10:48,863 že Američané provádějí evakuaci vyššího velitelského sboru ISIL vlastními vrtulníky. 92 00:10:49,358 --> 00:10:59,234 V tom samém týdnu jsme my, Rusko, prohlásili, že nevěříme USA, 93 00:10:59,354 --> 00:11:06,717 že by do Afghánistánu na území obsazená ISIL mohly přilétat neznámé vrtulníky s neznámým nákladem, 94 00:11:06,837 --> 00:11:09,082 že tomu prostě nevěříme. 95 00:11:09,202 --> 00:11:12,879 „To snad znamená, že tam nebe nemáte vůbec pod kontrolou? 96 00:11:12,999 --> 00:11:17,033 Přece prohlašujete, že tam bez vašeho vědomí ani moucha neproletí. 97 00:11:17,153 --> 00:11:20,032 Co je to tedy za „neznámé“ vrtulníky?" 98 00:11:21,434 --> 00:11:32,851 Celý tento komplex a obzvláště ten útok na základny amerického specnazu, 99 00:11:33,730 --> 00:11:39,728 to vše vedlo k tomu, že nám to chtěli nějak vrátit. 100 00:11:39,848 --> 00:11:47,046 Proto byla podniknuta ta diverzně teroristická akce s imitací… 101 00:11:47,166 --> 00:11:52,190 Opakuji, že se také s tou imitací mohu mýlit, 102 00:11:52,877 --> 00:11:58,792 ale s velkou pravděpodobností šlo o imitaci krytí práce odstřelovače, 103 00:11:58,912 --> 00:12:04,432 tedy o to, co bylo vypilováno ještě v průběhu druhé světové války všemi jejími účastníky, 104 00:12:04,552 --> 00:12:10,732 a obzvláště za Velké vlastenecké války jak hitlerovskou armádou, 105 00:12:10,852 --> 00:12:17,251 tak i našimi odstřelovači, kdy minometná nebo dělostřelecká střelba 106 00:12:17,371 --> 00:12:24,129 měla krýt odstřelovače, aby mohl zlikvidovat zvláště významného velitele. 107 00:12:24,249 --> 00:12:27,540 Takto bylo dosahováno cíle. 108 00:12:27,660 --> 00:12:33,867 Takže byla zorganizována tato diverzně teroristická akce s cílem zabít našeho vojenského poradce. 109 00:12:33,987 --> 00:12:37,966 A dále musela následovat naše reakce a my jsme odpověděli. 110 00:12:38,086 --> 00:12:48,035 Deset základen, tedy deset útoků provedlo naše letectvo na zóny dislokace amerického specnazu v Idlíbu. 111 00:12:48,155 --> 00:12:52,188 Slízli to s plnou parádou. Tak kde je ta podstata? 112 00:12:52,308 --> 00:13:01,542 Podstata je v tom, že jsme teď z rozhodnutí státní elity USA 113 00:13:01,662 --> 00:13:10,703 v Sýrii přešli z „proxy“ válečných střetů, tedy z války na cizím území cizíma rukama, 114 00:13:10,823 --> 00:13:16,782 do bojových střetů s americkým specnazem, 115 00:13:16,902 --> 00:13:24,375 který se začal účastnit bojových akcí s plným nasazením, čemuž se dříve vyhýbal. 116 00:13:24,495 --> 00:13:30,729 A to si Američané pořádně vypili. 117 00:13:31,554 --> 00:13:41,678 Je to navíc umocněno zveřejněním příručky pro americkou armádu, takovou odfláknutou, 118 00:13:43,053 --> 00:13:48,831 jací asi budou Rusové protivníky, co a jak je možné od nich očekávat. 119 00:13:48,951 --> 00:13:54,443 A to hlavní, co je tam řečeno, toho textu tam moc není, samé lži, 120 00:13:54,563 --> 00:14:04,512 ale to hlavní, co je v té příručce řečeno, že nebude proti Rusům vedena taková válka, na jakou jsou zvyklí. 121 00:14:04,632 --> 00:14:10,013 Tedy že to někde vybombardují, potom tam udělají čistku, aby předvedli, jací jsou tvrďáci, 122 00:14:10,133 --> 00:14:15,708 místní přitom budou válcovat svými auty a tanky, střílet z kulometů, prostě tvrďáci. 123 00:14:15,828 --> 00:14:21,089 Takoví, co se v Afghánistánu odváží vystrčit nos jen pod krytím oddílu specnazu, 124 00:14:21,209 --> 00:14:25,501 když si v obchodě chtějí koupit cigára. 125 00:14:26,024 --> 00:14:29,050 Tak s Rusy podobná válka nebude. 126 00:14:29,170 --> 00:14:35,349 A tu příručku zase vydala státní elita, a proč? Kvůli tomu celkovému protiruskému naladění, 127 00:14:35,469 --> 00:14:39,366 je třeba tam udržovat tu protiruskou hysterii. 128 00:14:39,486 --> 00:14:46,821 Protože pouze na tomto základě může státní elita vůbec prosadit nějaké své řízení 129 00:14:48,059 --> 00:14:53,726 uvnitř vlastního amerického impéria a Pax Americana ve světě. 130 00:14:54,578 --> 00:15:00,108 Oni jsou neustále nuceni využívat ničemné prostředky, 131 00:15:00,228 --> 00:15:03,767 všechno se jim to obratem vrací efektem opičí pracky, 132 00:15:03,887 --> 00:15:09,984 kdy je průvodní škoda vyšší než dosažený užitek. 133 00:15:10,104 --> 00:15:18,072 Takto to pro ně vždy dopadá. A v tomto případě státní elita zaútočila s plnou silou, 134 00:15:19,475 --> 00:15:25,500 protože potřebovali nachytat Trumpa. Ve výsledku… 135 00:15:25,620 --> 00:15:29,873 Nu, s čím vlastně počítali? Uvědomujete si, že ve výsledku jen mrtvých mají 850? 136 00:15:29,993 --> 00:15:33,092 Útok byl veden proti 29 našim vojákům. 137 00:15:33,212 --> 00:15:38,704 Několik hodin trvala jejich obrana, potom byla jejich blokáda prolomena 138 00:15:38,824 --> 00:15:45,142 a oni, opakuji, ti teroristé mají 850 mrtvých, jedním vrzem, 139 00:15:45,262 --> 00:15:47,480 a ničeho nedosáhli. 140 00:15:47,600 --> 00:15:54,219 Potřebovali získat prostředek… Víte, potom by USA mohly něco diktovat, 141 00:15:54,339 --> 00:15:59,391 mít navrch v zákulisních dohodách: „Přece chcete zpět své vojáky? 142 00:15:59,511 --> 00:16:04,866 Jenže je mají nějací teroristé a my bychom vám mohli posloužit jako prostředníci.“ 143 00:16:04,986 --> 00:16:10,835 Znovu opakuji, že ti teroristé jsou nepravidelnou armádou USA. 144 00:16:10,955 --> 00:16:19,696 Ale hrát před veřejností, že to byla nějaká ta protiasadovská ozbrojená opozice, 145 00:16:19,816 --> 00:16:22,195 mohou a udělali by to. 146 00:16:22,315 --> 00:16:27,778 Jenže jim to nevyšlo, přepočítali se v umění našich vojáků, 147 00:16:27,898 --> 00:16:33,361 v jejich zkušenostech, dovednostech a chuti bojovat za svou vlast. 148 00:16:33,481 --> 00:16:37,741 Oni bojují jen za peníze, protože je nic jiného nezajímá. 149 00:16:37,861 --> 00:16:43,633 Všechna ta slova o americkém vlastenectví jsou jen zástěrkou pro veřejnost. 150 00:16:43,753 --> 00:16:45,946 Zajímají je jen peníze. 151 00:16:46,066 --> 00:16:52,023 Oni vstoupili do armády a mají v úmyslu za to dostat své dividendy, 152 00:16:52,143 --> 00:16:57,791 udělat kariéru, získat určité sociální postavení, ale určitě ne umírat. 153 00:16:57,911 --> 00:17:02,140 Proto přece do armády Spojených států nevstupovali. 154 00:17:02,260 --> 00:17:06,428 Proto se také ta kvalita vojáků zásadně liší. 155 00:17:06,548 --> 00:17:11,672 A teď je dvakrát tak vyprášili, že jim snad došlo: 156 00:17:11,792 --> 00:17:18,335 „Pánové, s Rusy buď musíme vést přímou válku, ale to z nás nic nezbyde…“ 157 00:17:18,455 --> 00:17:20,895 Mám na mysli z pindosů. 158 00:17:21,015 --> 00:17:24,658 „… nebo se musíme nějak dohodnout.“ Takže co? 159 00:17:24,778 --> 00:17:28,576 Samozřejmě se dohodnout. Tak si můžou i přijít na nějaké ty peníze. 160 00:17:28,696 --> 00:17:32,709 Státní elita dostala pořádnou lekci. 161 00:17:32,829 --> 00:17:42,056 Ale to hlavní, co udělali je, že narušili hru globálního prediktoru v tomto regionu. 162 00:17:42,176 --> 00:17:44,492 25.09… 163 00:17:44,612 --> 00:17:47,577 - Včera. - Ano, včera, 164 00:17:47,697 --> 00:17:52,883 se v iráckém Kurdistánu konalo referendum o nezávislosti Kurdistánu. 165 00:17:53,003 --> 00:17:58,126 Povyk okolo toho byl kolosální. 166 00:17:58,246 --> 00:18:05,776 Á, ještě se trochu vrátím k tomu vzájemnému souboji. Co svědčí o tom, že jsme šli do tvrdého středu? 167 00:18:05,896 --> 00:18:09,909 Co zcela konkrétně prohlásilo naše ministerstvo zahraničí? 168 00:18:10,029 --> 00:18:16,973 „Smrt ruského velitele je ta cena, platba krví za obojetnost americké politiky v Sýrii“, 169 00:18:17,093 --> 00:18:23,793 řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve svém prohlášení pro tisk. 170 00:18:23,913 --> 00:18:27,399 A co odpověděli Američané? 171 00:18:27,519 --> 00:18:34,340 „Prohlášení, že USA podporují ISIL, nebo napomohly smrti ruského velitele, 172 00:18:34,460 --> 00:18:39,738 není založeno na faktech. USA a koalice mají jen jeden cíl - porážku ISIL!“ 173 00:18:39,858 --> 00:18:45,937 Tak moment, kde v tom Rjabkovově prohlášení zaznělo, že by USA podporovaly ISIL 174 00:18:46,057 --> 00:18:49,269 a napomohly smrti ruského velitele? 175 00:18:49,389 --> 00:18:54,328 Bylo řečeno obojetnost americké politiky. 176 00:18:55,407 --> 00:19:03,273 To znamená, že američtí politici, americká politika slovy tvrdí něco, co nepotvrzují její činy. 177 00:19:03,393 --> 00:19:07,375 Ne, že někomu či něčemu napomáhá. 178 00:19:07,495 --> 00:19:13,391 A že aktivně takovou politiku uplatňuje v tomto regionu. To je to, co bylo řečeno. 179 00:19:13,511 --> 00:19:18,326 Nikdo by teď neměl pochybovat, že to tam budeme pevně držet v rukou. 180 00:19:18,446 --> 00:19:25,805 Dva útoky, jeden raketový, druhý letecký na základny amerického specnazu, 181 00:19:25,925 --> 00:19:30,895 který se účastnil toho přepadení, jasně ukazují, že: 182 00:19:31,015 --> 00:19:35,599 „Tak a dost, odteď jdou žerty stranou. Teď ani nemáte koho dát pohřbít! 183 00:19:35,719 --> 00:19:40,468 Jen si můžete proškrtat seznamy svého mužstva z vašich aktivních jednotek.“ 184 00:19:40,588 --> 00:19:46,712 Takže jsme šli do toho střetu a upevnili svůj postoj k USA. 185 00:19:46,832 --> 00:19:52,269 A zvýšené napětí s Ruskem není nic, oč by mohly USA v současnosti stát. 186 00:19:52,389 --> 00:19:56,048 S KLDR je u nich asi všechno v úplném pořádku, ne? 187 00:19:56,168 --> 00:20:01,440 Udělali tam pořádek, americké okupační jednotky stojí na ulicích Pchjongjangu 188 00:20:01,560 --> 00:20:05,320 a regulují veřejnou dopravu. Či snad ne? 189 00:20:05,440 --> 00:20:08,978 Kam se podíváte, tam mají průšvih. 190 00:20:09,098 --> 00:20:17,451 A opakuji, že doufali, že s takovou velkou přesilou je převálcují a získají zajatce. 191 00:20:17,571 --> 00:20:23,144 Toho potřebovali dosáhnout kvůli smlouvání o budoucnosti regionu. 192 00:20:23,264 --> 00:20:33,114 Tímto způsobem si chtěli opatřit trumfy právě pro to referendum, které se teď konalo. 193 00:20:34,963 --> 00:20:40,223 A v čem spočívá podstata toho referenda? 194 00:20:40,840 --> 00:20:47,112 Naši politologové, kteří nedokážou prohlédnout hru s dopadem v daleké budoucnosti, 195 00:20:47,232 --> 00:20:55,189 opět spekulují, co to znamená pro Barzáního, co pro toho, že pro onoho je to labutí píseň a podobné řeči. 196 00:20:55,309 --> 00:21:03,135 Jenom izraelští analytici pochopili, že se jedná o tah s významem do budoucna, 197 00:21:03,255 --> 00:21:06,371 že je to rozhovor o budoucnosti. 198 00:21:06,491 --> 00:21:09,694 Tu budoucnost však chápou jinak. 199 00:21:09,814 --> 00:21:19,114 Vždyť prakticky všichni hráči tohoto regionu vystupovali proti tomu referendu 200 00:21:19,234 --> 00:21:24,661 – Írán, Turecko, Irák… A proč? Každý hájí svůj zájem. 201 00:21:28,424 --> 00:21:42,399 Neboť Kurdové nehledě na to, že odhady počtu jejich etnika jsou okolo 40 miliónů, 202 00:21:42,519 --> 00:21:49,057 tak tento národ nemá svůj vlastní státní útvar. 203 00:21:49,177 --> 00:21:59,345 A to referendum, které se konalo 25.09. je hra do budoucna jako součást procesu, 204 00:22:00,197 --> 00:22:06,717 který byl plánován v době, kdy se plánovala 1. světová válka. 205 00:22:06,837 --> 00:22:14,337 Na základě jejích výsledků měla být realizována Sevreská mírová smlouva z roku 1920, 206 00:22:14,457 --> 00:22:22,123 podle které měl vzniknout Kurdský stát, který by byl absolutně nezpůsobilý, 207 00:22:22,243 --> 00:22:33,842 protože hlavní část území, kde žili Kurdové, měla spadat do zón spravovaných Británií a Francií. 208 00:22:33,962 --> 00:22:37,638 Nicméně vznik Kurdského státu v plánu byl. 209 00:22:37,758 --> 00:22:44,736 Avšak skutečnost, že bolševici převezli globalisty tím, že uzavřeli Brestlitevský mír, 210 00:22:44,856 --> 00:22:52,934 vedla k tomu, že byli nuceni na koleně začít ten problém řešit a rozpad Osmanské říše na řadu států, 211 00:22:53,054 --> 00:22:59,591 jak to předepisovala Sevreská smlouva, se zrealizoval až podle Lausannské smlouvy z roku 1923, 212 00:22:59,711 --> 00:23:06,716 na základě které Kurdové nedostali nic a na troskách Osmanské říše bylo vytvořeno Turecko, 213 00:23:06,836 --> 00:23:10,952 které mělo sloužit jako nůž u podbřišku Ruska. 214 00:23:11,072 --> 00:23:18,490 Takže Turci byli samozřejmě proti tomuto referendu, neboť jde o politické prohlášení. 215 00:23:18,610 --> 00:23:28,944 To referendum nepředpokládá, že by se ten irácký Kurdistán mohl hned zítra stát nezávislým státem a… 216 00:23:29,064 --> 00:23:31,887 mohl by... 217 00:23:34,968 --> 00:23:37,335 Jak bych to. 218 00:23:37,455 --> 00:23:41,763 Mohl budovat svou státnost a ovlivňovat politiku. To určitě ne. 219 00:23:41,883 --> 00:23:45,449 Zítra se nic nestane, tak proč se tak rozčílili? 220 00:23:45,569 --> 00:23:51,887 Problém je v tom, že toto politické prohlášení rozhoduje o mnohém. 221 00:23:52,007 --> 00:23:54,899 Turecko stojí na hraně rozpadu 222 00:23:59,116 --> 00:24:02,956 a právě v něm žije největší počet Kurdů, 223 00:24:05,403 --> 00:24:10,448 turečtí Kurdové tvoří největší část Kurdů. 224 00:24:11,974 --> 00:24:19,715 Írán se má stát sjednotitelem veškerého „správného“ islámu, 225 00:24:19,835 --> 00:24:24,186 jak jsme o tom mluvili, tedy centrem koncentrace řízení, 226 00:24:24,306 --> 00:24:31,552 a Mahábádská republika, tedy první, vlastně druhá, 227 00:24:31,672 --> 00:24:36,470 první byla Araratská kurdská republika od roku 1927 do roku 1930, 228 00:24:36,590 --> 00:24:42,282 ale ta byla důsledkem setrvačnosti sociálních procesů, 229 00:24:42,402 --> 00:24:47,333 kdy měla být v roce 1920 zrealizována Sevreská smlouva, kterou potom přebili. 230 00:24:47,453 --> 00:24:52,108 Jenže mnohé procesy nejde jen tak jednoduše zastavit, jsou přece připravovány dlouho dopředu. 231 00:24:52,228 --> 00:24:58,822 A ta Araratská republika byla něco jako bezpečnostní ventil, aby nedošlo k výbuchu. 232 00:24:58,942 --> 00:25:02,343 A tak existovala asi tři roky, a potom ji zlikvidovali. 233 00:25:02,463 --> 00:25:07,978 A s tou Mahábádskou republikou na íránském území to bylo daleko závažnější. 234 00:25:08,098 --> 00:25:15,240 Ta věc se má tak, že přestože existovala asi rok v roce 1946, 235 00:25:15,549 --> 00:25:24,418 tak je to tak, že právě Mahábádská republika přelstila Sevreskou smlouvu. 236 00:25:24,538 --> 00:25:31,352 Stalin aktivně uplatňoval globální politiku a prostřednictvím Mahábádské republiky byla nastolena otázka, 237 00:25:31,472 --> 00:25:39,583 na základě jakého státního útvaru má být vybudován budoucí Kurdistán. 238 00:25:39,703 --> 00:25:49,663 Teď jsou Kurdové rozptýleni v mnoha státech a snaha o vlastní stát neznamená, 239 00:25:49,783 --> 00:25:55,584 že by ten stát měl být vybudován na území všech těch států, 240 00:25:56,927 --> 00:26:06,677 kde Kurdové kompaktně žijí - například Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku. 241 00:26:07,118 --> 00:26:15,811 Ta otázka spočívá v tom, kde se vlastně má ten Kurdistán nacházet? 242 00:26:15,931 --> 00:26:26,243 Zda vznikne na základě severních Kurdů mluvících kurmándží díky rozpadu Turecka, 243 00:26:28,467 --> 00:26:37,469 nebo zda vznikne na základě rozpadu nebo federalizace, ale již na jiných základech, Iráku. 244 00:26:37,589 --> 00:26:42,861 A vznikne tedy irácký Kurdistán na základě středních Kurdů mluvících sorání. 245 00:26:42,981 --> 00:26:48,077 Kdo by to měl být? Politicky aktivní jsou právě ti střední Kurdové (sorání) 246 00:26:48,197 --> 00:26:50,608 i Barzání pochází odtud. 247 00:26:53,140 --> 00:26:57,211 Podstata toho všeho je tedy následující: 248 00:26:57,331 --> 00:27:08,986 Jestliže teď neexistuje globální hráč, který by stabilizoval tuto situaci, 249 00:27:09,339 --> 00:27:15,457 tak se vyvolávání té otázky okolo Kurdistánu nemusí vůbec vyplatit. 250 00:27:15,577 --> 00:27:24,899 A jaký globální hráč teď působí v tomto regionu, který by byl schopen uplatňovat své řízení? 251 00:27:25,019 --> 00:27:27,364 To je globální prediktor. 252 00:27:27,484 --> 00:27:31,304 Jeho cílem je na základě Íránu 253 00:27:34,408 --> 00:27:38,897 vytvořit centrum koncentrace řízení s tím „správným“ islámem 254 00:27:39,017 --> 00:27:45,412 a v takovém případě jim do toho stát založený na základě 255 00:27:45,532 --> 00:27:50,937 iráckého a íránského Kurdistánu vůbec nezapadá. 256 00:27:51,057 --> 00:27:52,852 To je poškozuje. 257 00:27:52,972 --> 00:27:56,770 Pro ně je výhodnější vytvořit Kurdistán na základě tureckých Kurdů, 258 00:27:56,890 --> 00:28:02,316 tedy Kurdů v Turecku a ještě jim tak dát přístup k moři. 259 00:28:03,461 --> 00:28:09,689 Pro Turecko by tento scénář znamenal jeho rozpad. 260 00:28:11,054 --> 00:28:15,918 Ale ta Mahábádská republika byla vytvořena pod patronátem SSSR, 261 00:28:16,038 --> 00:28:18,911 protože Stalin uplatňoval globální politiku, 262 00:28:19,031 --> 00:28:25,778 a právě důsledkem existence této republiky je tu teď ten irácký Kurdistán. 263 00:28:27,253 --> 00:28:31,127 No a minulý týden, tedy už ten předminulý, 264 00:28:31,247 --> 00:28:40,634 naše Rosněfť uzavřela smlouvu s iráckým Kurdistánem o spolupráci na ropných polích 265 00:28:40,754 --> 00:28:45,234 a přepravě plynu do EU. 266 00:28:46,071 --> 00:28:50,099 A přes území jakého státu by ten plynovod měl vést? 267 00:28:50,957 --> 00:28:53,290 Přes turecké území. 268 00:28:53,410 --> 00:28:59,210 A Turecko, ať už prohlašuje cokoliv, to zastavit nedokáže, 269 00:28:59,330 --> 00:29:03,965 protože tady je hlavním hráčem Rusko. 270 00:29:04,085 --> 00:29:11,095 A na Rusku záleží další posun státní institucionalizace 271 00:29:12,548 --> 00:29:13,604 Kurdů. 272 00:29:13,724 --> 00:29:20,406 Opakuji, že Kurdové už jsou v mnohých státech začleněni do stávajících systémů řízení 273 00:29:20,526 --> 00:29:26,656 a cítí se tam celkem dobře, jenže jako národ potřebují vlastní stát. 274 00:29:26,776 --> 00:29:33,920 Jako židé, kteří jsou sice rozptýleni po celém světě, ale mají vlastní stát Izrael. 275 00:29:34,040 --> 00:29:38,894 To je také důvod, proč židé chápou ten krok iráckého Kurdistánu. 276 00:29:39,488 --> 00:29:47,191 Vytvoření takového etnického státu, který by nebyl monoetnický, ale by vnímán jako stát, 277 00:29:47,311 --> 00:29:54,344 vlast všech Kurdů, umožňuje mimochodem vyřešit i turecký problém. 278 00:29:56,436 --> 00:30:04,447 Ty procesy by tam nemusely probíhat tak krvavě, jak k tomu teď směřuje turecké vedení. 279 00:30:04,567 --> 00:30:09,223 A také procesy v Íránu, Sýrii, všude… 280 00:30:09,343 --> 00:30:11,567 Tedy i kurdský problém. 281 00:30:11,687 --> 00:30:20,456 Ale musí to být řešeno na základě ruských historických zkušeností z budování mnohonárodnostního impéria. 282 00:30:20,576 --> 00:30:26,519 Impéria, ve kterém si všechny národu uchovaly svou identitu, kulturní identitu, 283 00:30:26,639 --> 00:30:33,772 uchovaly si svůj jazyk a zachovaly se jako národy, což paušálně není možné říci o žádném impériu. 284 00:30:33,892 --> 00:30:43,699 Ale ten globální hráč má zájem na rozpadu Turecka a vytvoření kurdského státu, 285 00:30:43,819 --> 00:30:52,392 na základě toho tureckého segmentu rozložení Kurdů. 286 00:30:52,512 --> 00:30:56,996 Což v podstatě mělo být zařízeno na základě Sevreské smlouvy. 287 00:31:00,109 --> 00:31:06,024 Já jsem tedy řekl, že to mělo přímou souvislost a jakou souvislost? 288 00:31:06,144 --> 00:31:13,394 Změnit postoj Ruska k budoucímu uspořádání v tomto regionu, 289 00:31:13,514 --> 00:31:26,408 díky oslabení jeho řídícího vlivu na účastníky z důvodu nutné záchrany zajatců. 290 00:31:26,528 --> 00:31:31,911 Kdyby se státní elitě povedlo zmocnit se zajatců, 291 00:31:32,031 --> 00:31:37,312 tak by je opět globální prediktor mohl považovat za partnery 292 00:31:37,432 --> 00:31:44,414 a mohli by opět mluvit do toho, v jaké podobě budou existovat USA. 293 00:31:45,607 --> 00:31:48,508 Takto je to všechno propletené. 294 00:31:48,857 --> 00:31:51,388 Oni to riskli a prohráli. 295 00:31:51,508 --> 00:31:56,675 Oni to riskli a posílili pozice Ruska v dialogu s globálním prediktorem 296 00:31:56,795 --> 00:32:01,037 a pozice Ruska v tomto regionu s ohledem na jeho uspořádání. 297 00:32:01,157 --> 00:32:08,341 Chlapíci! Je třeba říci, že všechny státy, které teď zareagovaly na toto referendum, 298 00:32:08,461 --> 00:32:13,340 zareagovaly přesně tak, jak to potřebuje Rusko v dlouhodobém plánu. 299 00:32:13,460 --> 00:32:19,265 Írán provádí cvičení na hranici s územím Kurdistánu tak, 300 00:32:19,385 --> 00:32:24,614 že dělostřelecké náboje létají až na území Kurdistánu. To je velkolepé. 301 00:32:24,734 --> 00:32:31,362 Irák a Turecko zase provádí cvičení na společné hranici, tedy opět na území osídleném Kurdy. 302 00:32:31,482 --> 00:32:33,460 Skvěle. 303 00:32:34,283 --> 00:32:43,027 Turecko vyhrožuje, dupe nohama, že přehodnotí otázku přepravy ropy a plynu přes své území. 304 00:32:43,147 --> 00:32:45,248 Perfektní. 305 00:32:45,701 --> 00:32:53,581 To všechno, to všechno jednoduše gigantickým… Jak bych to řekl. 306 00:32:54,012 --> 00:33:03,908 To není úsilí... Jsou to události, které jen posilují pozici Ruska. 307 00:33:04,443 --> 00:33:09,936 A to je třeba využít. A naše média? A naši polithňupové? 308 00:33:10,388 --> 00:33:14,606 Vyvíjí snad někdo z nich v tomto ohledu nějaké úsilí? 309 00:33:15,326 --> 00:33:21,025 Já chápu, proč mlčí američtí polithňupové, protože se (Američané) zostudili. 310 00:33:21,145 --> 00:33:23,720 Státní elita teď neví jak hrát dál. 311 00:33:23,840 --> 00:33:30,098 Pochopili, že pozice Trumpa posílily, pozice Ruska posílily, americká státní elita pohořela. 312 00:33:30,218 --> 00:33:39,335 Navíc teď budou tajné služby i vojáci více naslouchat Trumpovi. 313 00:33:39,455 --> 00:33:43,142 Dostali od Ruska nářez 314 00:33:43,262 --> 00:33:49,958 a velmi dobře vědí, že jestli to zkusí znovu, tak si to od Ruska slíznou třikrát, čtyřikrát víc. 315 00:33:50,078 --> 00:33:52,221 I s příslušnými ztrátami. 316 00:33:52,341 --> 00:33:56,696 Připomenu, že máme tři raněné a oni 850 mrtvých. 317 00:33:56,816 --> 00:34:09,401 A to nepočítám ty, které pohřbily rakety a bomby na těch základnách amerického specnazu. 318 00:34:10,919 --> 00:34:17,400 To je strašně rozsáhlá otázka, která se dá hodnotit z mnoha stran, 319 00:34:17,520 --> 00:34:22,801 ze syrské, z irácké, je obrovsky široká! 320 00:34:22,921 --> 00:34:26,761 A u nás je ticho! Ve všech médiích! 321 00:34:27,661 --> 00:34:34,605 Jak má Putin realizovat své řízení, když máme takový analytický spolek? 322 00:34:38,462 --> 00:34:44,280 Další otázka je, dá se říci, pokračováním tohoto tématu. 323 00:34:44,400 --> 00:34:51,513 Georgij Aslaňan píše: Existují globální projekty Velký Túrán a Velká Arménie. 324 00:34:51,633 --> 00:34:55,564 Vysvětlete prosím, jak se tyto dva projekty slučují, 325 00:34:55,684 --> 00:34:59,839 nebo je pro realizaci zvolen jeden z nich a druhý je uzavírán? 326 00:34:59,959 --> 00:35:04,693 Bereme-li do úvahy, že země Velkého Túránu se nacházely severně od Íránu, 327 00:35:04,813 --> 00:35:07,072 kde se dnes rozkládá i současná Arménie? 328 00:35:07,192 --> 00:35:11,476 To nejsou projekty, které by byly vzájemně zaměnitelné, absolutně ne. 329 00:35:11,596 --> 00:35:15,857 A porovnávat se jednoduše nedají, protože nejsou vzájemně zaměnitelné. 330 00:35:15,977 --> 00:35:23,982 Jeden ten projekt je projektem etnického takříkajíc shlukování turkicky mluvících národů 331 00:35:24,102 --> 00:35:35,042 okolo jednoho centra řízení s následnou možnou federalizací do různých oblastí. 332 00:35:35,162 --> 00:35:40,064 Dříve se plánovalo, že k federalizaci dojde uvnitř Velkého Íránu, 333 00:35:40,184 --> 00:35:43,280 který měl být nositelem toho „správného“ islámu. 334 00:35:43,400 --> 00:35:52,619 Teď je zcela očividné, že tato federalizace je nejspíše pravděpodobnější na základě Ruska. 335 00:35:52,739 --> 00:36:04,117 To je… Co se týká Arménie, tak Arménie přebírá náboženství, duchovní složku. 336 00:36:04,237 --> 00:36:12,750 A projekt Severní Arménie, Velké Arménie je pouze takové takříkajíc palivo 337 00:36:12,870 --> 00:36:17,970 s ohledem na formování tohoto kvazistátu. 338 00:36:18,090 --> 00:36:24,318 A vůbec by se Arménie, nehledě na to, že je územně daleko větší, 339 00:36:24,438 --> 00:36:30,581 tak svým sociálním i politickým statusem by se měla vyrovnat Vatikánu. 340 00:36:30,701 --> 00:36:32,867 To je oč tu jde. 341 00:36:32,987 --> 00:36:36,816 Takže ty projekty jsou absolutně odlišné. 342 00:36:39,497 --> 00:36:47,651 Dále jsou tu otázky s prosbou okomentovat projevy Trumpa a Lavrova na Valném shromáždění OSN. 343 00:36:47,771 --> 00:36:53,603 A první otázka je od Petra Sklenáře. 344 00:36:53,723 --> 00:36:58,880 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Trumpovo vystoupení v OSN. 345 00:36:59,000 --> 00:37:04,268 Tentokrát nezněla prázdná slova o lidských právech, o demokracii, 346 00:37:04,388 --> 00:37:09,460 ale mnohokrát se tam opakovalo národ, suverenita, vlastenectví. 347 00:37:09,580 --> 00:37:14,989 Vypadá to na posun paradigmatu z anonymních svazů zpět k národním státům. 348 00:37:15,109 --> 00:37:19,983 Také řekl, že USA nebudou vnucovat svůj způsob života jiným národům. 349 00:37:20,103 --> 00:37:27,177 To zní jako signál k tomu, že by se EU mohla rozpadnout a USA tomu nebudou bránit. 350 00:37:27,297 --> 00:37:32,877 Není tato nová vlna vlastenectví nástrojem globálního prediktoru k udržení 351 00:37:32,997 --> 00:37:38,858 nebo zastavení likvidace evropských národů a vytvoření evropského chalífátu? 352 00:37:38,978 --> 00:37:46,137 Co myslíte? Takže Trumpův projev a rozpad EU, to jsou rozdílné procesy. 353 00:37:46,257 --> 00:37:55,701 Globální prediktor vůbec Evropskou unii nevytvářel kvůli tomu, aby se rozpadla, 354 00:37:55,821 --> 00:38:04,109 ale kvůli tomu aby se z ní stal buď silný subjekt řízení, nástroj, 355 00:38:04,229 --> 00:38:14,350 nebo ten tavicí kotel, na základě kterého by došlo ke vzniku nových států, 356 00:38:14,470 --> 00:38:22,222 nových národů, nových jazyků a prioritu měl první plán. 357 00:38:23,548 --> 00:38:26,369 Proto ta migrace. 358 00:38:26,489 --> 00:38:36,371 Jenže, opakuji, s příchodem Putina k řízení Ruska, gosudara Putina, se ten plán musel změnit. 359 00:38:36,491 --> 00:38:39,390 A on se změnil. 360 00:38:39,510 --> 00:38:48,785 Proto také nedošlo k takové silné vlně migrace, která nebyla tak silná z jednoho jednoduchého důvodu, 361 00:38:48,905 --> 00:38:56,459 že jsme navíc zasáhli do syrského procesu, že jsme nezůstali nevšímaví k arabské revoluci, 362 00:38:56,579 --> 00:39:00,212 že spolupracujeme se všemi účastníky. 363 00:39:00,332 --> 00:39:05,967 Minulý týden se tiše a nenápadně, bez zvláštních spekulací 364 00:39:06,087 --> 00:39:10,256 na našem území konalo cvičení pákistánského specnazu, 365 00:39:10,376 --> 00:39:13,190 trénovali jsme vzájemnou součinnost. 366 00:39:13,310 --> 00:39:18,494 S egyptským specnazem jsme také trénovali vzájemnou součinnost. 367 00:39:18,614 --> 00:39:23,347 Takže tam vstupujeme. Turecko kupuje S-400. 368 00:39:23,467 --> 00:39:28,199 V Turecku je okolo toho velký skandál, byly zveřejněny takticko-technické charakteristiky. 369 00:39:28,319 --> 00:39:33,757 Anadolu, jejich informační agentura, zveřejnila takticko-technické charakteristiky S-400 370 00:39:33,877 --> 00:39:39,682 a ukázalo se, že sestřelit je možné všechny létající objekty států bloku NATO. 371 00:39:39,802 --> 00:39:44,704 A tak vyvstala otázka: „A proč? Přece snad patříme mezi státy NATO. 372 00:39:44,824 --> 00:39:48,428 Proč bychom se měli bránit?“ Právě kvůli tomu. 373 00:39:48,548 --> 00:39:53,620 V tomto ohledu není Erdogan žádný hlupák. Velmi dobře si uvědomuje, 374 00:39:53,740 --> 00:39:58,162 že ho odepisují a tak musí k někomu přimknout. 375 00:39:58,282 --> 00:40:02,859 Pokouší se stát se lídrem turkických národů, to se mu nevede, 376 00:40:02,979 --> 00:40:06,562 vše je převáděno na Nazarbajeva, neboť vzniká formát Astany, 377 00:40:06,682 --> 00:40:11,808 a to znamená pro Turecko pohromu, jeho rozpad, vytvoření nezávislého Kurdistánu, 378 00:40:11,928 --> 00:40:15,079 jak to plánoval globální prediktor. 379 00:40:15,199 --> 00:40:20,223 Jenže on by chtěl zachovat Turecko, a tak musí k někomu… A ke komu? 380 00:40:20,343 --> 00:40:25,572 Zbylo mu jen Rusko, proto si volí tuto dlouhodobou cestu rozvoje. 381 00:40:25,692 --> 00:40:30,386 Ruský deštník musí zakrývat i jeho při pokusu zachovat stát. 382 00:40:30,506 --> 00:40:38,365 Ale celá ta věc se má tak, že tímto referendem se spustil pro Turecko velice zajímavý… 383 00:40:38,485 --> 00:40:41,193 velice zajímavý proces. 384 00:40:41,313 --> 00:40:51,126 Ta věc se má tak, že institucionalizace státu, jeho suverenizace, 385 00:40:51,246 --> 00:40:54,753 vytvoření nezávislého kurdského státu, 386 00:40:54,873 --> 00:41:07,741 třeba i na základě iráckého Kurdistánu povede ke změnám ve vztazích Tureckého státu 387 00:41:07,861 --> 00:41:12,718 a kurdských společenských organizací. 388 00:41:12,838 --> 00:41:17,539 Ať už k nim má Erdogan jakýkoliv vztah. 389 00:41:17,659 --> 00:41:24,322 Prostě kvůli tomu, že se zde klíčovým hráčem stává Rusko. 390 00:41:24,442 --> 00:41:32,873 A Rusko má zájem na tom, aby vztahy mezi etniky nepřerůstaly do krvavých konfliktů, 391 00:41:32,993 --> 00:41:40,299 aby vše probíhalo na základě dobré sousedské spolupráce, 392 00:41:40,419 --> 00:41:48,014 aby všechny státy, tedy národy žily ve svém státě jako jedna družná rodina. 393 00:41:48,134 --> 00:41:57,529 A právě tohle bude tím základním klíčovým směrem při formování té státnosti Kurdistánu. 394 00:42:01,965 --> 00:42:11,834 Erdogan si to uvědomuje a pokouší se v tomto ohledu připojit… Připomeňte mi tu otázku. 395 00:42:11,954 --> 00:42:16,206 - Ten Trumpův projev. - Ano, ten projev, správně. 396 00:42:16,326 --> 00:42:27,200 USA nemohou dále unést svoji expanzi, NIKAM. 397 00:42:27,909 --> 00:42:32,170 V souladu s tím je Trump nucen… 398 00:42:32,290 --> 00:42:41,320 Tedy přesněji není nucen, ale jako představitel globálního prediktoru zastupuje zájmy USA, 399 00:42:41,440 --> 00:42:48,095 suverenizaci, koncentraci dovnitř, jak někdy tvrdí, že jsou izolacionalisté. 400 00:42:48,215 --> 00:42:53,971 Ve smyslu, že dochází-li k izolaci nějakého státu, tak je to určitě práce vlastenecké státní elity, 401 00:42:54,091 --> 00:42:59,300 a jestliže stát vede aktivní vnější politiku, tak to jsou globalisté. Ve skutečnosti to tak není. 402 00:42:59,420 --> 00:43:07,976 Takže Trump nemůže diktovat podmínky Evropské unii 403 00:43:10,788 --> 00:43:15,167 a Evropská unie má v záloze 404 00:43:15,800 --> 00:43:23,249 a také pro případ, že by přece jen byl realizován ten evropský islámský chalífát, 405 00:43:23,369 --> 00:43:28,281 stabilizační prvek, Visegrádskou čtyřku. 406 00:43:29,211 --> 00:43:37,630 Která v podstatě musela zůstat v Evropě a v případě potřeby zafungovat jako týl, 407 00:43:37,750 --> 00:43:47,475 aby stabilizovala státnost a kulturní identitu národů staré Evropy. 408 00:43:48,703 --> 00:43:53,794 Státní elita si to uvědomuje, proto se snaží všemožně destabilizovat Polsko, 409 00:43:53,914 --> 00:44:01,619 aby se stalo destabilizačním faktorem nejen ve vztahu k Visegrádské čtyřce. 410 00:44:01,739 --> 00:44:06,809 Tady se ještě USA více méně pokoušejí hrát svou hru. 411 00:44:06,929 --> 00:44:16,460 Ty reparace, které chtějí žádat po Německu, Rusku, ty požadavky, které teď vznáší Polsko, 412 00:44:16,580 --> 00:44:23,691 mají za úkol destabilizovat stabilitu Evropské unie, nalomit jí, 413 00:44:23,811 --> 00:44:33,424 aby EU měla zájem o zprostředkovatelskou roli USA. Proto Trump, to je jedna věc. 414 00:44:33,544 --> 00:44:41,568 Ten realizuje politiku izolace USA, aby mohl provést přeformátování USA tak, 415 00:44:41,688 --> 00:44:45,084 aby to vyvolalo co nejméně světových otřesů. 416 00:44:45,204 --> 00:44:50,854 Přestože těch světových otřesů nebude v důsledku pádu světové dolarové pyramidy málo. 417 00:44:50,974 --> 00:44:58,753 Ale musí zůstat ovladatelné. A Evropská unie, ta to může ustát pouze jako jediný celek. 418 00:44:58,873 --> 00:45:08,807 Drobné státy nemají v tomto ekonomickém modelu tak velkou stabilitu, aby ustály krach USA. 419 00:45:08,927 --> 00:45:16,782 Proto všechna ta hnutí na vystoupení z Evropské unie, 420 00:45:16,902 --> 00:45:22,948 znamenají snížení stability jak samotné EU, tak i daného státu. 421 00:45:23,068 --> 00:45:30,129 Jednou věcí je bojovat za kulturní identitu, aby vás nezaplavovali nějací migranti 422 00:45:30,699 --> 00:45:33,002 s prosazováním svých pořádků. 423 00:45:33,122 --> 00:45:36,989 Je takové ruské přísloví: Do cizího kláštera vlastní řád netahej. 424 00:45:37,109 --> 00:45:44,294 Když někam přijedete, tak se chovejte tak, jak je zvykem v daném státě a neporušujte jeho zvyky. 425 00:45:44,414 --> 00:45:52,813 Važte si kultury toho státu, protože jste tam hosté. A multikulturalismus je nastaven opačně. 426 00:45:53,680 --> 00:46:03,809 A to opačně došlo až tam, že teď ty migranty urážejí kříže na kostelech. Musíme je dát pryč. 427 00:46:03,929 --> 00:46:09,430 Migranty urážejí naše vánoční stromky, musíme je dát pryč. 428 00:46:09,550 --> 00:46:21,242 To jsou dozvuky té politiky zaměřené na vytvoření islámského chalífátu. 429 00:46:22,951 --> 00:46:27,012 A v důsledku toho, že teď probíhá stabilizace… 430 00:46:27,132 --> 00:46:31,520 Jestliže si někdo myslí, že se Alternativa pro Německo - AfD, ruská zkratka AdG, 431 00:46:31,640 --> 00:46:34,120 objevila náhodnou, tak ne. 432 00:46:34,240 --> 00:46:37,339 Je to globální projekt určený ke stabilizaci. 433 00:46:37,459 --> 00:46:45,784 Nejsou to žádní fašisté. Ale stabilizace kulturní identity a německé státnosti, 434 00:46:45,904 --> 00:46:54,948 což je to, o čem mluví, je v absolutní konfrontaci s politikou likvidace státnosti Německa, 435 00:46:55,068 --> 00:47:02,055 s likvidací Němců jako kulturní…, jako národa, jejich kulturní identity 436 00:47:02,175 --> 00:47:07,404 a s vytvořením na jeho území nových států, nových národů a nových jazyků. 437 00:47:07,524 --> 00:47:12,010 Tedy se starým projektem. Jsou tedy sami nuceni teď vytvářet podobné nástroje. 438 00:47:12,130 --> 00:47:17,830 Co se týká samotného Trumpova vystoupení, tak je třeba si uvědomit… 439 00:47:17,950 --> 00:47:25,631 Na internetu už bloudí takový MEM, že toto Valné shromáždění OSN bylo shromážděním lůzrů, 440 00:47:25,751 --> 00:47:31,524 tedy těch, kteří v globální politice prohrávají. A tak to také je. 441 00:47:31,644 --> 00:47:39,102 USA s jejich nároky na uplatňování globální politiky, kterou vnímají jako Pax Americana a svou vnější politiku, 442 00:47:39,222 --> 00:47:44,105 neboť to oni jsou přeci všem nadřazeni, prohrávají s plnou parádou. 443 00:47:44,225 --> 00:47:52,447 A Trump tu věc také konstatoval, řekl: „Amerika je nade vše, Amerika je „first“, 444 00:47:52,567 --> 00:47:57,720 ale nikomu nic nebudeme vnucovat. 445 00:47:57,840 --> 00:48:01,674 Americké zájmy jsou nade vše. 446 00:48:01,794 --> 00:48:07,621 Musíme se zkoncentrovat, soustředit zdroje, abychom ustáli budoucí otřesy.“ 447 00:48:08,264 --> 00:48:11,735 A ty procesy ve světě… 448 00:48:13,085 --> 00:48:19,298 Ty už běží samy o sobě a odpojují se od toho procesu, od USA jako státu. 449 00:48:19,418 --> 00:48:25,783 A čím více se státní elita bude dopouštět do podobných dobrodružství, jako to udělala v Sýrii, 450 00:48:25,903 --> 00:48:32,663 tím to bude pro naše jednodušší a Amerika se bude hroutit nevídanou silou. 451 00:48:34,462 --> 00:48:41,760 A Alexej Ibragimov píše. Ve svém nedávném rozhovoru v New Yorku Lavrov řekl, cituji: 452 00:48:41,880 --> 00:48:47,032 „To, že má teď OSN nadbytečný tuk, není pro nikoho tajemstvím. 453 00:48:47,152 --> 00:48:53,107 Až ho budeme odřezávat, musíme to udělat opatrně, abychom neřízli příliš do živého.“ Konec citátu. 454 00:48:53,227 --> 00:48:56,258 Vysvětlete prosím, co měl na mysli? 455 00:48:56,378 --> 00:49:00,887 Že je v OSN příliš mnoho účastníků, které má USA v kapse a nastal čas řady OSN pročistit? 456 00:49:01,007 --> 00:49:02,976 Nebo je v tom něco jiného? 457 00:49:03,096 --> 00:49:10,466 OSN je Organizace spojených národů a to, že tam je teď více než 190 států, 458 00:49:10,586 --> 00:49:15,031 je danost a nelze nikoho opominout. 459 00:49:15,151 --> 00:49:21,106 Politika Ruska vždy spočívala v tom, že je třeba vyslechnout hlas i toho nejmenšího národa, 460 00:49:21,226 --> 00:49:25,157 abychom ho uchovali a uchovali jeho kulturní identitu 461 00:49:25,277 --> 00:49:29,947 a umožnili mu přežít v tomto bouřlivě se měnícím světě. 462 00:49:30,067 --> 00:49:33,515 Takže Rusko si nikdy podobný úkol nevytyčovalo. 463 00:49:33,635 --> 00:49:39,012 Co se týká toho konkrétního výroku, tak ten byl řečen v jiném kontextu. 464 00:49:39,132 --> 00:49:55,399 Lavrov mluvil o něčem úplně jiném. Lavrov mluvil o tom, že se neustále přetřásá reforma OSN. 465 00:49:55,519 --> 00:50:05,998 Francie společně s Mexikem spustily, nebo se pokoušejí spustit proces, 466 00:50:06,118 --> 00:50:13,382 aby se stálí členové OSN vzdali svého práva veta, to je jeden útok. 467 00:50:13,502 --> 00:50:22,122 Druhý útok. Tam je zatím nejasné, co přesně USA navrhují s ohledem na přeformátování OSN, 468 00:50:22,242 --> 00:50:29,155 neboť Trump sezval část států a Rusko na té schůzi samozřejmě nebylo, kde to přeformátování probírali. 469 00:50:29,275 --> 00:50:34,781 A třetím útokem je tvrzení, že OSN není efektivním nástrojem. 470 00:50:34,901 --> 00:50:41,210 Přece vidíte, jak se rozrostl řídící byrokratický aparát, který je zatraceně drahý. 471 00:50:41,330 --> 00:50:47,600 A tento byrokratický aparát utrácí peníze neefektivně. 472 00:50:47,720 --> 00:50:53,547 Část programů existuje čistě kvůli tomu, aby se rozporcovaly peníze a naplnily různé kapsy. 473 00:50:53,667 --> 00:50:58,169 To je to, o čem mluvil Lavrov ve své odpovědi, o této reformě. 474 00:50:58,289 --> 00:51:03,159 Ano, skutečně je třeba reformovat samotný mechanismus OSN, 475 00:51:03,279 --> 00:51:07,801 jenže tak, aby to nenarušilo činnost samotné OSN. 476 00:51:07,921 --> 00:51:13,682 Jen si představte, že kdyby teď zrušili právo veta, tak by to znamenalo, 477 00:51:13,802 --> 00:51:17,809 že by každý táhnul jinam, co si kdo usmyslí, to udělá. 478 00:51:17,929 --> 00:51:23,070 V určité etapě by to možná pro americkou státní elitu znamenalo výhodu, 479 00:51:23,190 --> 00:51:28,572 ale až by se tím porušila stabilita systému, 480 00:51:28,692 --> 00:51:35,382 tak by se to mohlo pěkně nevyplatit i jim, protože potom by se začalo hroutit všechno. 481 00:51:35,502 --> 00:51:42,913 Když podseknete základy nadnárodního řízení a komunikace, 482 00:51:43,033 --> 00:51:51,235 tak musíte být připraveni na to, že se na vás sesypou všechna ta negativa, 483 00:51:51,355 --> 00:51:56,532 která jste chtěli svalit na hlavu svého protivníka. Víte to je… 484 00:51:56,652 --> 00:52:02,549 V roce 2008 byl ruským prezidentem zvolen Medvěděv. 485 00:52:02,669 --> 00:52:13,829 A elita už měla Putina natolik plné zuby, že jeho nařízení přestala plnit někdy v listopadu 2007. 486 00:52:13,949 --> 00:52:16,821 Jak všichni přemýšleli? 487 00:52:16,941 --> 00:52:22,943 „Ano Putin zajistil stabilitu, on je takový řešitel sporů, každého vždy dokáže přesvědčit, jak to má být. 488 00:52:23,063 --> 00:52:26,794 Já to chápu, ale dokázal bych si urvat víc. 489 00:52:26,914 --> 00:52:32,709 Toho, co mi stojí v cestě, bych se zbavil raz dva a korporace by byla celá moje. 490 00:52:32,829 --> 00:52:38,245 To vše bych svedl a jen Putin mi v tom brání s těmi svými věčnými dohodami.“ 491 00:52:38,365 --> 00:52:42,407 A když pak nastoupil Medvěděv, tak se každý pokusil 492 00:52:42,527 --> 00:52:47,771 tyto své touhy realizovat v praxi, někoho rozšlápnou, někoho pohltit, apod. 493 00:52:47,891 --> 00:52:54,581 Jenže jakmile se nějaký velký hráč vrhnul proti někomu, tak nejenže se ten někdo začal bránit, 494 00:52:54,701 --> 00:53:00,049 ale na samotného toho velkého hráče se vrhli další velcí hráči. 495 00:53:00,169 --> 00:53:10,812 Ve výsledku vznikla taková situace, jakoby obrazně řečeno stála v kruhu skupina lidí, 496 00:53:10,932 --> 00:53:16,108 každý držel v ruce dvě pistole a mířil jimi na hlavu dvou sousedů 497 00:53:16,228 --> 00:53:20,029 a na jeho vlastní hlavu také mířily dvě pistole. 498 00:53:20,149 --> 00:53:26,013 A teď si to představte mnohokrát násobené, kdy už to nebude kruh, ale koule, 499 00:53:26,133 --> 00:53:30,965 kdy vám nestačí ruce a nohy, abyste odráželi všechny útoky. 500 00:53:31,085 --> 00:53:37,258 Všichni tedy strnuli a co dál? A potom jim to došlo. „Vždyť tohle všechno právě řešil Putin. 501 00:53:37,378 --> 00:53:45,271 Sice jsme byli věčně nespokojení, ale nebyli jsme po uši v takové válce, které se teď už všichni bojíme. 502 00:53:45,391 --> 00:53:51,942 V roce 2008 už nikdo nestál o další války jako v devadesátých letech, absolutně ne. 503 00:53:52,062 --> 00:54:00,333 Všichni už si to představovali jinak, a až potom konečně ocenili Putina jako řešitele sporů i s těmi jeho návrhy. 504 00:54:00,453 --> 00:54:06,007 No, a protože i chatrný mír je lepší než dobrá válka, 505 00:54:06,127 --> 00:54:11,527 tak Putinovi navrhli: „Uděláme tě předsedou strany.“ 506 00:54:11,647 --> 00:54:15,464 „To ne.“ „Tak nestranickým lídrem strany.“ „To by šlo.“ 507 00:54:15,584 --> 00:54:20,898 Medvěděv: „Okamžitě na tebe převádím všechny kádrové otázky. Všechno to vyřeš!“ 508 00:54:21,018 --> 00:54:25,128 Protože sám se vyděsil a zalezl. Bylo to velice složité a nebezpečné. 509 00:54:25,248 --> 00:54:30,734 A Putin to všechno opět vyřešil a řekl jim: „Pánové, když jste ten řád porušili, 510 00:54:30,854 --> 00:54:34,001 tak jste si okamžitě všichni šli po krku.“ 511 00:54:34,121 --> 00:54:39,331 No a ten návrh Francie a Mexika předpokládá, že si okamžitě všichni půjdou po krku. 512 00:54:39,451 --> 00:54:49,338 To by na chvíli umožnilo USA, aby vylovily pár ryb v kalné vodě, jenže v důsledku to povede k tomu, 513 00:54:49,458 --> 00:54:57,420 že nakonec půjdou po krku i USA, protože USA jsou rozlezlé všude a všem tam vadí. 514 00:54:57,540 --> 00:55:03,541 Je tedy nutné postupovat tak, jak navrhuje Rusko, jak navrhuje Putin i Lavrov. 515 00:55:03,661 --> 00:55:12,448 Reformovat ano, ale aniž by to poškodilo stát, tedy nadnárodní řízení OSN. 516 00:55:12,568 --> 00:55:22,593 OSN vždy byla a je jediným nadnárodním nástrojem řízení, kde je možné vést dialog 517 00:55:22,713 --> 00:55:29,780 a to je třeba uchovat, to je neocenitelné, protože nás to udržuje od velké války všech proti všem. 518 00:55:29,900 --> 00:55:37,208 Na planetě Zemi nezbyde nikdo, začne-li taková válka. A v první řadě zmizí USA. 519 00:55:37,328 --> 00:55:40,716 A americká státní elita by se měla dříve, než se pustí 520 00:55:40,836 --> 00:55:45,014 do podobných syrských dobrodružství, nad tím zamyslet. 521 00:55:45,134 --> 00:55:55,366 Měla by popřemýšlet o tom, kdo dal KLDR jaderné náboje, jakoby, a kdo jim dal rakety. 522 00:55:55,486 --> 00:55:59,562 A s těmi jadernými náboji je to ještě zajímavější. 523 00:55:59,682 --> 00:56:06,370 Zda je opravdu KLDR má nebo ne je zatím nejisté. 524 00:56:06,490 --> 00:56:13,454 Je mnoho povyku okolo toho, že je mají, ale zatím to nezávislí pozorovatelé seismologové nepotvrdili. 525 00:56:13,574 --> 00:56:15,965 Ještě ani jednou to nepotvrdili. 526 00:56:16,085 --> 00:56:21,433 Přitom se však ve společnosti aktivně šíří myšlenka, že severokorejská rozvědka 527 00:56:21,553 --> 00:56:28,826 mohla dovést kompaktní jaderné náboje na území USA na klíčová místa 528 00:56:28,946 --> 00:56:34,192 a v případě vojenského konfliktu s USA je jednoduše nechají vybuchnout. 529 00:56:34,312 --> 00:56:41,310 A kdo to šíří? To šíří nadnárodní řízení, které tyto jaderné náboje má k dispozici stoprocentně. 530 00:56:41,430 --> 00:56:46,675 A odkud? Z amerických skladů. A kdo je rozmístil do těch klíčových bodů? 531 00:56:46,795 --> 00:56:51,283 Americké tajné služby. Ale o výbuch se postará někdo jiný. 532 00:56:51,403 --> 00:56:58,815 Opět vystřelí raketu, někde v Tichém oceánu vybuchne nějaká vodíková bomba. 533 00:56:58,935 --> 00:57:05,520 Kdo to udělá? Raketu vystřelí KLDR. A vodíkovou bombu nechají vybuchnout Američané. 534 00:57:05,640 --> 00:57:10,919 A hned budete mít příslušný seismogram jako důkaz, že mají nosič jaderných zbraní. 535 00:57:11,039 --> 00:57:17,935 Předem do určeného regionu, oblasti dodají náboj, který… 536 00:57:18,055 --> 00:57:25,638 Raketka žuchne, není důležité kam, plus mínus deset kilometrů či mil, to nehraje žádnou roli. 537 00:57:25,758 --> 00:57:30,728 Hlavní je, že všichni seizmologové potvrdí, ano, je to tak. 538 00:57:30,848 --> 00:57:35,611 A že to vybuchla právě ta raketa, to už řeknou všechna média. 539 00:57:38,569 --> 00:57:41,939 Dále tu máme otázku od Valentina. 540 00:57:42,059 --> 00:57:50,364 Valeriji Viktoroviči, jak se DLR s jejím projektem Malorusko může stát nástupcem státnosti Ukrajiny, 541 00:57:50,484 --> 00:57:55,763 jestliže druhým výnosem o Malorusku Zacharčenko vyhlásil zatykač na Janukoviče 542 00:57:55,883 --> 00:57:57,964 a slibuje mu vojenský soud? 543 00:57:58,084 --> 00:58:04,223 A nechce umožnit v Doněcku vytvořit alespoň svou stranu, přestože je to jediný člověk a jediná možnost, 544 00:58:04,343 --> 00:58:07,146 jak právnicky převzít tu státnost. 545 00:58:07,266 --> 00:58:10,998 V tom případě zůstává nástupcem do určité míry pouze Luhansk. 546 00:58:11,118 --> 00:58:14,540 A tam také všechno neprobíhá právě hladce ani v dostatečné míře. 547 00:58:14,660 --> 00:58:25,235 Tak především Luhansk je natolik problémový, že mluvit o tom veřejně není možné. 548 00:58:26,404 --> 00:58:29,224 Co se týká Janukoviče, 549 00:58:29,344 --> 00:58:35,689 tak kdo řekl, že by měl plnit roli jakéhosi politického lídra? 550 00:58:35,809 --> 00:58:43,427 On už předvedl, že řízení státu nezvládl, neudržel si ho, tak jak by vůbec bylo možné mu důvěřovat? 551 00:58:43,547 --> 00:58:47,485 Na základě čeho by mu měl někdo poskytovat nějaké zdroje? 552 00:58:47,605 --> 00:58:54,360 Jsi v řídícím postavení? Tak vytvoř všechny podmínky pro vytvoření určité strany na určitém území. 553 00:58:54,480 --> 00:59:01,283 A nedokážeš-li to, tak nemluv o tom, že ti někdo v něčem brání. 554 00:59:01,403 --> 00:59:10,857 Janukovič je cenný jen z jednoho důvodu. On je živý prezident Ukrajiny. 555 00:59:10,977 --> 00:59:15,681 A celá jeho role spočívá jedině v tom, 556 00:59:15,801 --> 00:59:21,708 že na prvním zasedání nově svolané Nejvyšší rady, té legitimní, 557 00:59:21,828 --> 00:59:29,552 musí toto zasedání zahájit a odstoupit s tím, že budou svolány nové volby. 558 00:59:30,158 --> 00:59:38,723 A co se týká jeho stíhání tak bezesporu jeho odstoupení z funkce v jakékoliv podobě 559 00:59:38,843 --> 00:59:45,846 znamená vyšetření činnosti Janukoviče v jeho funkci ukrajinského prezidenta, 560 00:59:45,966 --> 00:59:53,662 protože to za něho došlo ke státnímu převratu. I kdyby to byl nevinný běloskvoucí beránek, 561 00:59:54,959 --> 01:00:00,065 tak je to nutné vyšetřit a provést veřejný soud. 562 01:00:00,484 --> 01:00:04,930 Prosím, máš možnost angažovat své advokáty, ať dokazují. 563 01:00:05,050 --> 01:00:09,397 To vše je třeba, aby to lidé pochopili. To o to jde. 564 01:00:09,517 --> 01:00:13,117 Co se týká toho, jakou mají legitimitu. 565 01:00:13,237 --> 01:00:22,193 Tak je to zcela jednoduché. Luhansk i Doněck jsou jediné dva subjekty z celého státu, 566 01:00:22,313 --> 01:00:33,214 které odmítly uznat státní převrat v Kyjevě a zůstaly v rámci platné ukrajinské ústavy, 567 01:00:33,334 --> 01:00:41,301 která předepisuje zachování státnosti a nepřipouští násilnou výměnu moci. 568 01:00:41,421 --> 01:00:49,031 Oni jsou pokračováním státu, budují dál stát, a v mnohém ho již reformovali. 569 01:00:49,151 --> 01:00:57,505 Doplňují a rozvíjejí ukrajinskou ústavu, ale to z ní vycházeli. 570 01:00:57,625 --> 01:01:02,291 Ti lidé tam splnili ty výchozí body ústavy. 571 01:01:02,411 --> 01:01:07,601 A kyjevská banda se dostala k moci státním převratem. 572 01:01:07,721 --> 01:01:10,901 To je ten bifurkační bod, kde se rozešli. 573 01:01:11,021 --> 01:01:17,036 Jedni působí v legitimním poli, pokračují s reformováním a budováním nové státnosti 574 01:01:17,156 --> 01:01:20,668 pod vlivem nově vzniklého faktoru, 575 01:01:20,788 --> 01:01:24,354 tedy přesněji nového faktoru v podobě státního převratu, 576 01:01:24,474 --> 01:01:30,791 a ti druzí, kteří provedli státní převrat, vyšli za rámec právního pole nástupnictví ukrajinské státnosti. 577 01:01:30,911 --> 01:01:35,220 To je zcela očividné. Absolutně očividné. Nezávisle na… 578 01:01:35,340 --> 01:01:41,135 Zopakuji, to Luhansk a Doněck jsou právními nástupci ukrajinské státnosti 579 01:01:41,255 --> 01:01:47,902 nezávisle na tom, jakou státnost, na základě jakých zákonů teď budují. 580 01:01:48,022 --> 01:01:52,826 Lidé tam splnili tu počáteční etapu v souladu s ukrajinskou ústavou 581 01:01:52,946 --> 01:01:56,760 a dále se rozvíjejí už v aktuálních podmínkách. 582 01:01:56,880 --> 01:02:06,169 A to poskytuje základ pro tu nejširší federalizaci Ukrajiny, aby našli společný jazyk se Lvovem, 583 01:02:06,289 --> 01:02:12,386 se Zakarpatím a se všemi dalšími ukrajinskými oblastmi. 584 01:02:13,348 --> 01:02:21,024 To dává ten základ ke státnímu budování nové Ukrajiny na bázi Luhanska a Doněcka. 585 01:02:21,144 --> 01:02:27,185 A to že jsou rozdílné, je dalším dodatečným stimulem pro západní oblasti, 586 01:02:27,305 --> 01:02:30,074 aby přistoupily na tento dialog. 587 01:02:30,194 --> 01:02:34,476 Jen se podívejte, máme tu Luhansk a Doněck, které jsou rozdílné a přesto jednotné, 588 01:02:34,596 --> 01:02:39,290 tak proč by to nešlo i v případě všech ostatních, držet se stejného principu? Je to možné. 589 01:02:39,410 --> 01:02:41,738 A Janukovič? 590 01:02:42,288 --> 01:02:49,139 V podstatě ten význam jeho figury klesá s mírou pokračujícího státního budování 591 01:02:49,259 --> 01:02:57,997 v Doněcké a Luhanské republice a v míře toho, jak se diskredituje kyjevská banda. 592 01:02:58,117 --> 01:03:02,563 K diskreditaci kyjevské bandy už přistoupili na globální úrovni. 593 01:03:02,683 --> 01:03:09,771 Ty hrátky prankerů Lexuse a Vovy s Kurtem Volkerem, to je vážný signál, který o tom svědčí. 594 01:03:09,891 --> 01:03:19,757 Takže v míře prosazování těchto procesů význam Janukoviče taje jako zmrzlina v ruce. 595 01:03:20,636 --> 01:03:26,634 - Zboží se kazí, že? - On se z něčeho mění v nic. 596 01:03:26,754 --> 01:03:32,108 A obzvláště… Důležité bylo, že zůstal na živu v okamžiku, 597 01:03:32,228 --> 01:03:37,748 kdy začalo státní budování Doněcké a Luhanské republiky, to stačí. 598 01:03:37,868 --> 01:03:41,792 Dále už jeho význam jen klesá. 599 01:03:41,912 --> 01:03:48,284 A vyšetření jeho činnosti je potřebné v každém případě, jak připustil státní převrat. 600 01:03:50,347 --> 01:03:53,483 K dalším otázkám a událostem. 601 01:03:54,693 --> 01:04:01,268 Andrej prosí okomentovat prohlášení ministryně zdravotnictví Veroniky Skvorcové, 602 01:04:01,388 --> 01:04:08,531 že mají v úmyslu trestat rodiče represivními metodami za odmítnutí vakcinace dítěte. 603 01:04:08,651 --> 01:04:14,776 Co myslíte? Je celosvětová vakcinace lidstva projektem na snížení počtu obyvatelstva na planetě Zemi, 604 01:04:14,896 --> 01:04:18,764 nebo je to skutečná záchrana od všech těch hrozných nemocí, 605 01:04:18,884 --> 01:04:21,822 kterými nás bez výjimky straší všichni lékaři? 606 01:04:21,942 --> 01:04:24,050 Jsou vakcíny a vakcíny. 607 01:04:24,170 --> 01:04:31,176 V sovětské době byly všechny očkovací látky zaměřeny na zlepšení zdraví obyvatelstva. 608 01:04:31,296 --> 01:04:36,100 V současné době, bohužel, vakcíny… 609 01:04:36,220 --> 01:04:41,354 Na Ukrajině vyvíjeli vakcíny, které způsobovaly neplodnost u dívek. 610 01:04:42,372 --> 01:04:50,817 Ty vakcíny, které jsou používány v Africe, tam si zkouší, jak vylikvidovat veškeré obyvatelstvo. 611 01:04:50,937 --> 01:04:52,880 U nás je to otázkou. 612 01:04:53,000 --> 01:05:01,959 Vzhledem k naší suverenitě, která není úplná, a kdy u nás tak či onak vyplývají na povrch fakta, 613 01:05:02,079 --> 01:05:06,855 kdy stát použil necertifikované vakcíny... 614 01:05:06,975 --> 01:05:12,908 A vůbec ta certifikace, tam také záleží, jací úředníci a s jakými zájmy něco certifikují. 615 01:05:13,028 --> 01:05:18,024 Vždyť USA při plánování státního převratu v Rusku sází právě na úředníky. 616 01:05:18,144 --> 01:05:24,242 Protože to oni visí na rtech svým páníčkům. Co ti asi certifikují a jak? 617 01:05:24,362 --> 01:05:29,358 Nutit někoho v těchto podmínkách k očkování je aktem genocidy 618 01:05:29,478 --> 01:05:32,880 ruského obyvatelstva, obyvatelstva Ruska. 619 01:05:33,649 --> 01:05:36,180 To promiňte. 620 01:05:36,300 --> 01:05:42,370 Vy nejste schopni zajistit státní bezpečnost s ohledem na použití vakcín, 621 01:05:42,490 --> 01:05:47,350 můžete mít vakcíny zaměřené na likvidaci obyvatelstva, 622 01:05:47,470 --> 01:05:53,429 a přitom hodláte angažovat státní aparát, aby byli všichni povinně očkováni? 623 01:05:53,549 --> 01:06:01,875 Ať se teď každý rodič sám rozhodne, zda nechá své dítě očkovat či ne. 624 01:06:02,672 --> 01:06:10,568 Jedná se o jeho osobní občanský postoj a odpovědnost o rozvoj státu prostřednictvím své rodiny. 625 01:06:12,245 --> 01:06:16,345 Nemáte dost znalostí? Internet vám pomůže. 626 01:06:17,060 --> 01:06:23,140 Ale každý musí mít aktivní postoj. Musí se rozhodnout sám díky statistice. 627 01:06:23,260 --> 01:06:26,413 Všichni lidé to mezi sebou probírají. 628 01:06:26,533 --> 01:06:30,980 Někdo se rozhodne nechat se očkovat proti chřipce, někdo naopak ne. 629 01:06:31,100 --> 01:06:34,446 Ale teď to musí být jeho osobní rozhodnutí 630 01:06:34,566 --> 01:06:39,040 ovlivňující rozvoj státu při té úrovni suverenizace, kterou teď máme. 631 01:06:39,160 --> 01:06:43,359 Nemáme žádnou záruku, že přes náš státní aparát nebude proveden 632 01:06:43,479 --> 01:06:46,606 akt masové genocidy našeho obyvatelstva. 633 01:06:46,726 --> 01:06:51,915 Takže Skvorcova by měla o těchto věcech popřemýšlet, dříve než začne mluvit 634 01:06:52,035 --> 01:06:55,381 o nějakých represivních opatřeních. 635 01:06:58,737 --> 01:07:05,862 Boris Moskaljov k otázce mítinků. Vy agitujete: Nechoďte na mítinky. 636 01:07:06,274 --> 01:07:12,712 V Novosibirsku v roce 2016 zvedl guvernér bytové a komunální sazby o 15%. 637 01:07:12,832 --> 01:07:14,885 A lidé vyšli do ulic. 638 01:07:15,005 --> 01:07:17,498 Guvernér okamžitě své rozhodnutí odvolal. 639 01:07:17,618 --> 01:07:21,377 Z toho vyplývá, že mítink je tím nejefektivnějším nástrojem nátlaku na úřady? 640 01:07:21,497 --> 01:07:27,869 Ne, to je případ toho, kdy pro stromy nevidíte les a nevidíte si na špičku vlastního nosu. 641 01:07:28,585 --> 01:07:33,509 Ten trik jak obyvatelstvo napřed rozdráždit, a potom ho uklidnit 642 01:07:33,629 --> 01:07:37,801 v rámci vytvoření revoluční situace, ten člověk vůbec nevzal do úvahy. 643 01:07:37,921 --> 01:07:42,449 To zvýšení těch sazeb i jejich zrušení bylo předem naplánováno. 644 01:07:42,569 --> 01:07:48,887 Ale kvůli tomu potřebovali napřed lidi vybudit, dostat je do ulic, aby přestali přemýšlet, 645 01:07:49,007 --> 01:07:53,949 a aby předvedli, jen se podívejte, jak je ten dav ovladatelný. 646 01:07:55,324 --> 01:08:01,404 Dotaz od Pavla. Na Kalašnikovově památníku došlo k chybě. 647 01:08:01,524 --> 01:08:06,080 Je na něm vyobrazen výkres německé pušky StG 44 a ne AK-47. 648 01:08:06,200 --> 01:08:09,051 Je to další pokus jak ponížit Rusy? 649 01:08:09,171 --> 01:08:13,096 Ne, to je válka na druhé chronologické prioritě. 650 01:08:13,216 --> 01:08:20,248 Když tvrdí, že je to omyl, tak plně souhlasím se sochařem, který k tomu řekl: 651 01:08:20,368 --> 01:08:25,502 „V mém kolektivu není žádný diverzant, který by schválně nastrčil špatný výkres, ani já to neudělal. 652 01:08:25,622 --> 01:08:29,684 K chybě dojít mohlo. My jsme ještě nevyšetřili, zda k ní došlo. 653 01:08:29,804 --> 01:08:34,195 Jestliže to tak není, tak sláva Bohu, jestliže k ní došlo, je snadné ji napravit.“ 654 01:08:34,315 --> 01:08:39,010 V dané situaci je třeba pochopit, co konkrétně řekl. 655 01:08:39,130 --> 01:08:44,567 On zcela jasně řekl, že on sám kvalitně a svědomitě vykonal svou práci 656 01:08:44,687 --> 01:08:49,491 ve válce na druhé chronologické prioritě proti Rusku 657 01:08:49,611 --> 01:08:54,003 a že to odpovídá jeho postoji, jeho mentalitě. 658 01:08:54,123 --> 01:09:00,220 V mém kolektivu není žádný diverzant. Já jsem to plánoval předem. 659 01:09:00,340 --> 01:09:07,262 Společnosti se aktivním způsobem vštěpuje myšlenka, že Kalašnikov nic nevyvinul, 660 01:09:07,382 --> 01:09:11,609 že to obšlehnul z německé útočné pušky, 661 01:09:11,729 --> 01:09:17,523 přestože to schéma rozebírání a skládání samopalu je principiálně odlišné. 662 01:09:17,643 --> 01:09:21,980 Zde je tu situaci zapotřebí vnímat zcela jasně. 663 01:09:22,100 --> 01:09:27,701 Jestliže se nějaký jeho pomocník mohl splést, 664 01:09:27,821 --> 01:09:32,680 stačilo zadat na internetu "schéma rozložení a složení samopalu AK-47", 665 01:09:32,800 --> 01:09:36,807 a vyběhlo by mu obrovské množství různých variant, jaké vůbec existují, 666 01:09:36,927 --> 01:09:39,063 vždyť jde o nejpoužívanější zbraň! 667 01:09:39,183 --> 01:09:44,015 Měli jsme ve škole základní vojenskou přípravu, máme tu různé paramilitární jednotky, 668 01:09:44,135 --> 01:09:47,179 bylo vytisknuto ohromné množství plakátů. 669 01:09:47,299 --> 01:09:54,606 Tyto plakáty byly převedeny na digitální nosiče. Všude je toho strašná spousta. 670 01:09:55,843 --> 01:10:03,684 Co se týká té Sturmgewehr 44, tak její plány tak jednoduše nenajdete. 671 01:10:03,804 --> 01:10:07,728 To musíte vědět, co hledáte a kde to máte hledat. 672 01:10:07,848 --> 01:10:12,240 Proto správně říká, že k žádné chybě nedošlo, že u nich žádný diverzant není. 673 01:10:12,360 --> 01:10:17,839 Takže ten člověk vědomě hledal schéma pušky Sturmgewehr 44 674 01:10:18,226 --> 01:10:23,402 a bez jakéhokoliv omylu a vědomě ji vyobrazil na tom památníku. 675 01:10:24,071 --> 01:10:26,976 Navíc to není první čin tohoto… 676 01:10:27,096 --> 01:10:29,582 - Sochaře - Sochaře 677 01:10:29,702 --> 01:10:37,681 V roce 2014, 8. května byl odhalen památník Loučení Slovanky na Běloruském nádraží (v Moskvě). 678 01:10:37,801 --> 01:10:42,487 Tak tam se také náhodnou spletl 679 01:10:42,607 --> 01:10:50,709 a místo Mosinovy opakovací pušky má ten voják přes rameno Mauser 98k, německou pušku! 680 01:10:50,829 --> 01:10:52,839 Prostě se spletl! 681 01:10:52,959 --> 01:10:57,628 A je to stejné. Zadejte si puška Mosina a internet vám toho vychrlí, 682 01:10:57,748 --> 01:11:03,315 Mauser 98k tam také najdete, ale zase musíte vědět, kam máte jít. 683 01:11:04,124 --> 01:11:10,040 Chápete? Takže ani v jednom případě nedošlo k žádné chybě. 684 01:11:10,160 --> 01:11:13,262 Šlo o cílevědomě zaměřenou diverzi. 685 01:11:15,339 --> 01:11:17,505 Proč k tomu dochází? 686 01:11:17,625 --> 01:11:25,023 Vzpomeňme si například na výnos první sovětské Leninovy vlády o monumentální propagandě. 687 01:11:25,533 --> 01:11:31,396 Velmi dobře věděli, jakou roli v propagandě hrají památníky. 688 01:11:31,516 --> 01:11:39,072 A ten Ščerbakov jasně ukázal, na čí straně stojí a bojuje a opět za ruské peníze! 689 01:11:39,192 --> 01:11:41,642 Kdo si to u něj objednává? 690 01:11:41,762 --> 01:11:48,544 Víte, svého času jsem často jednal s různými podnikateli, 691 01:11:48,664 --> 01:11:54,055 s oligarchy různé úrovně a neustále jsem od nich slyšel, od těch „patriotů“: 692 01:11:55,920 --> 01:12:02,153 „Tobě stát za tvé vlastenectví nic nedává a ty jsi vlastenec! 693 01:12:02,273 --> 01:12:04,195 No to jsi pěkný hlupák. 694 01:12:04,315 --> 01:12:10,710 Jestliže mi stát nic nedá, za můj patriotismus - byznys, funkci, kariéru, 695 01:12:10,830 --> 01:12:15,551 tak „patriotem“ takového státu nebudu, protože jsem inteligentní.“ 696 01:12:15,671 --> 01:12:18,315 Chápete? No a takových „patriotů“, 697 01:12:18,435 --> 01:12:22,752 kterým když dávali peníze, tak to byli „patrioti“, a když přišlo Bolotné náměstí, 698 01:12:22,872 --> 01:12:26,678 tak se všichni poschovávali, je v uměleckém prostředí velmi mnoho. 699 01:12:26,798 --> 01:12:28,881 No a to sochařské umění? 700 01:12:29,001 --> 01:12:33,811 Ten člověk vědomě škodí, vědomě překrucuje dějiny. 701 01:12:33,931 --> 01:12:39,775 On přece ví, že lže, ale je to jeho volba, sloužit páníčkovi. 702 01:12:39,895 --> 01:12:44,090 Protože on ví, že když páníček vládě přikáže, tak ta mu peníze vyčlení, 703 01:12:44,210 --> 01:12:47,611 prostřednictvím různých těch mechanismů, přes ministerstvo kultury 704 01:12:47,731 --> 01:12:51,859 nebo nějakou tu společnost přes historii své peníze dostane a bude mít kšefty, 705 01:12:51,979 --> 01:13:00,464 aby mohl dělat ideologickou diverzi na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení. 706 01:13:01,257 --> 01:13:05,923 To vše je zcela zákonité. Otázkou zůstává… 707 01:13:06,364 --> 01:13:11,822 A když se vrátíme k té Veronice Skvorcové, to je úroveň práce našeho státu 708 01:13:11,942 --> 01:13:19,393 a my tvrdíme, že je třeba provádět povinné očkování a zavádět represivní opatření? 709 01:13:19,513 --> 01:13:24,169 To je stejná situace. Tady vidíte, kam proudí peníze a kdo řídí procesy. 710 01:13:24,289 --> 01:13:28,593 Oni Rusko upřímně nenávidí, ale jsou to oni, kdo vytvářejí památníky. 711 01:13:28,713 --> 01:13:31,608 Loučení Slovanky (národní pochod) je symbolem Ruska. 712 01:13:31,728 --> 01:13:34,381 Kalašnikov je symbolem Ruska. 713 01:13:34,501 --> 01:13:41,292 Jak je možné takovým lidem svěřovat něco takového? Podívejte se na ně, jak lžou! Nestydatě lžou. 714 01:13:41,412 --> 01:13:45,452 On ani nepovažuje za nutné něco krýt: „U mě žádný diverzant není. 715 01:13:45,572 --> 01:13:48,974 Co jsme měli v plánu, to jsme také udělali!“ 716 01:13:53,464 --> 01:14:00,133 Už pracujeme více než hodinu. Zbyla nám tu fakticky poslední otázka. 717 01:14:00,253 --> 01:14:07,176 Přišla nám velmi dlouhá zpráva, pokusím se ji přečíst ve zkrácené podobě. 718 01:14:07,639 --> 01:14:10,808 Píše Arťom. Vážený Valeriji Viktoroviči, 719 01:14:10,928 --> 01:14:15,099 už dávno bych vám chtěl položit otázku související s vaším sebeřízením. 720 01:14:15,219 --> 01:14:19,413 Podle mého názoru zbytečně příkře hodnotíte určité skupiny lidí. 721 01:14:19,533 --> 01:14:26,038 V pořadu i dnes na začátku často můžeme slyšet takové charakteristiky lidí jako podpindosník, 722 01:14:26,158 --> 01:14:29,978 chlapci v pískovišti a další ponižující slova ve vztahu k těm, 723 01:14:30,098 --> 01:14:34,842 kteří se dost dobře nevyznají v řízení, nebo úmyslně škodí Rusku. 724 01:14:34,962 --> 01:14:39,552 V řadě případů se dopouštíte přímých urážek například na adresu Lukašenka. 725 01:14:39,672 --> 01:14:43,778 Kromě jednotlivých slov a charakteristik se od vás šíří určitý démonismus 726 01:14:43,898 --> 01:14:49,390 projevující se tím, že polithňupové nerozumí politice, státní elita řízení, 727 01:14:49,510 --> 01:14:52,736 a ve vztahu k opozici to ani nemusím opakovat. 728 01:14:52,856 --> 01:14:56,962 Ve vašich vyjádřeních je neustále možné pozorovat snahu k vynášení DVTŘ a KSB, 729 01:14:57,082 --> 01:15:03,464 což vytváří dojem, že to právě ony vám poskytují moc nadávat a velmi tvrdě hodnotit jiné lidi. 730 01:15:03,584 --> 01:15:08,250 Vím, že to tak není, ale snažím se vysvětlit, jak to reálně vypadá. 731 01:15:08,370 --> 01:15:11,771 Připusťme, že máte absolutní pravdu při používání těchto, 732 01:15:11,891 --> 01:15:15,908 zjevně démonických slovních obratů, ale vy nemůžete nevědět, 733 01:15:16,028 --> 01:15:19,552 že vaši diváci, kteří nedokáží pojmout úplnou hloubku smyslu, 734 01:15:19,672 --> 01:15:24,183 budou od vás chtít převzít formu ovšem bez obsahu, který vkládáte do svého projevu. 735 01:15:24,303 --> 01:15:28,567 Nemůžete nevědět, že očkujete lidi celkem nebezpečnou formou chování. 736 01:15:28,687 --> 01:15:34,834 Dáváte jim iluzorní pocit neomezené svévole ve volbě slovních obrazů pro komunikaci s těmi, 737 01:15:34,954 --> 01:15:37,845 kteří se jim třeba jen nelíbí. 738 01:15:37,965 --> 01:15:39,623 To není pravda. 739 01:15:39,743 --> 01:15:41,665 To absolutně není pravda. 740 01:15:41,785 --> 01:15:46,542 Zaprvé nikoho neurážím, jenom se vždy snažím přiřadit přesnou míru. 741 01:15:46,662 --> 01:15:52,669 Já nemohu za to, že v naší politicky korektní společnosti nelze ničemovi říci, že je ničema, 742 01:15:52,789 --> 01:15:55,098 darebákovi, že je darebák. 743 01:15:55,218 --> 01:16:02,564 Jak chcete správně vnímat procesy řízení, když nebude všemu přiřazena přesná míra? 744 01:16:03,620 --> 01:16:08,092 Co se týká Lukašenka, tak v tomto případě… 745 01:16:11,084 --> 01:16:15,909 Já jsem mu nikdy jako osobě, jako člověku nenadával. 746 01:16:16,029 --> 01:16:17,863 Je to zrádce? Je to zrádce. 747 01:16:17,983 --> 01:16:25,152 Je možné ho dokonce nazvat idiotem, protože nechápe velmi mnoho věcí. 748 01:16:25,703 --> 01:16:29,995 A jak může taková charakteristika být urážkou? 749 01:16:30,115 --> 01:16:34,704 Předveď svými činy, že to tak není. Jak je možné jinak… 750 01:16:34,824 --> 01:16:42,738 Já jsem nikdy neurážel a vůbec nikdy neurážím lidi, kteří se v něčem nevyznají. 751 01:16:42,858 --> 01:16:47,668 Vždyť právě kvůli tomu dělám tento pořad Otázka-odpověď, abych pomohl lidem, 752 01:16:47,788 --> 01:16:51,903 aby porozuměli, aby zdokonalovali své znalosti. 753 01:16:52,023 --> 01:16:58,276 A jestliže jsou polithňupy, nebo klučíky hrabajícími se v písku, kam je… 754 01:16:58,396 --> 01:17:04,403 Co je to za lidi? To jsou ti, kteří vytvářejí lživé informační pole v našem státě, 755 01:17:04,523 --> 01:17:09,737 aby utrpěl škodu nebo porážku v informační válce. 756 01:17:09,857 --> 01:17:15,671 Posadili je do toho pískoviště, strčili jim do ruky chrastítko, penízky a oni jsou šťastní. 757 01:17:15,791 --> 01:17:19,226 "My se páníčkovi pod nohy nepleteme, my děláme do geopolitiky." 758 01:17:19,346 --> 01:17:21,410 Tak jak byste jim chtěli říkat? 759 01:17:21,530 --> 01:17:24,313 Globální politika probíhá sama o sobě 760 01:17:24,433 --> 01:17:29,456 a oni si zatím hrají v televizi, vytvářejí informační pole ve výsledku kterého… 761 01:17:29,576 --> 01:17:35,512 V jehož výsledku poškozují celý stát, třeba když umírají naši vojáci v Sýrii. 762 01:17:35,632 --> 01:17:39,984 Kde mají tito vojáci teď informační podporu a porozumění tomu procesu, 763 01:17:40,104 --> 01:17:43,734 který proběhnul a kterým jsem začínal? Nikde. 764 01:17:44,368 --> 01:17:49,368 Proto mluvit o tom, že lidi infikuji démonismem, není vůbec možné. 765 01:17:49,773 --> 01:17:57,995 Ta věc se má tak, že ukazuji-li jak neadekvátní jsou tito polithňupové v porovnání s životní realitou, 766 01:17:58,115 --> 01:18:03,259 tak umožňuji lidem, aby tomu procesu porozuměli. 767 01:18:03,752 --> 01:18:08,842 Nadávat může každý, kdo ani nemá v úmyslu něco se snažit pochopit. 768 01:18:08,962 --> 01:18:13,706 Já přece neustále mluvím o tom, že je nutné zvyšovat svou úroveň znalostí 769 01:18:13,826 --> 01:18:17,183 Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 770 01:18:17,303 --> 01:18:25,943 Já nic nevyvyšuji, to vůbec ne. Máte něco účinnější? Nějaké znalosti? 771 01:18:26,582 --> 01:18:31,159 Uplatněte je v praxi. Ukažte, jak to může řešit otázky, 772 01:18:31,279 --> 01:18:35,913 jak to odhaluje procesy řízení, a my vám poděkujeme. 773 01:18:36,033 --> 01:18:41,900 Já tu ukazuji, jak funguje Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 774 01:18:42,020 --> 01:18:46,808 Já jsem zatím na nic účinnějšího v informačním prostředí nenarazil. 775 01:18:46,928 --> 01:18:52,509 Tak nám něco předveďte. Jaké vyvyšování? Říci… 776 01:18:52,629 --> 01:18:57,021 Víte tvrdit, že jde o vyvyšování KSB, to je podobné výčitce… 777 01:18:57,141 --> 01:19:01,401 Je takový kreslený film o kozlíkovi, který uměl počítat do deseti. 778 01:19:01,521 --> 01:19:06,023 Napřed mu zvířátka vyčítala, že je počítá, a když se dostali do úzkých 779 01:19:06,143 --> 01:19:12,427 a loď jich mohla uvézt pouze deset, tak to jeho počítání najednou potřebovali, aby se zachránili. 780 01:19:12,547 --> 01:19:16,983 A do té doby… On si tady hraje na toho největšího chytráka. 781 01:19:17,103 --> 01:19:21,561 Ano, on z nich byl nejchytřejší, protože byl jediný, kdo uměl počítat. 782 01:19:21,681 --> 01:19:30,475 A co matematika? „Vy tady vyvyšujete matematiku!“ Já nic nevyvyšuji. 783 01:19:31,092 --> 01:19:36,814 Já jednoduše předvádím, jak v praxi funguje Koncepce sociální bezpečnosti 784 01:19:36,934 --> 01:19:39,653 a Dostatečně všeobecná teorie řízení. 785 01:19:39,773 --> 01:19:46,762 Jak vypadají světové procesy z tohoto hlediska s použitím tohoto nástroje. 786 01:19:47,533 --> 01:19:53,343 Všechny ostatní nástroje a metodiky, které neexistují, 787 01:19:53,463 --> 01:19:59,814 a technologie, můžete vidět v televizi na všech těch talk show. 788 01:19:59,934 --> 01:20:07,473 Všichni se tam scházejí, hodiny rozmlouvají, pronášejí moudra, a co v podstatě řekli? 789 01:20:07,593 --> 01:20:10,379 Předvedli vám procesy řízení? Ne. 790 01:20:10,499 --> 01:20:15,463 Každý z nich něco málo ví a tak vypustí nějaké důvěrné informace ze své klanově-korporativní skupiny 791 01:20:15,583 --> 01:20:16,959 a to je všechno. 792 01:20:17,079 --> 01:20:21,868 Mimochodem to je také jediná hodnota všech těch talk show. Protože nic víc vám nepřinesou. 793 01:20:21,988 --> 01:20:28,272 Z hlediska porozumění vám neposkytnou absolutně NIC, ale absolutně nic. 794 01:20:28,392 --> 01:20:34,567 Dozvíte se tam pouze jednotlivé údaje, faktologii, kterou potom musíte zpracovat určitou metodologií. 795 01:20:34,687 --> 01:20:41,984 Proto je celkem pochopitelné, proč je moc nešetřím. 796 01:20:42,104 --> 01:20:50,381 Ta věc se má tak, že každý člověk se sám může rozhodnout, kdo říká pravdu a kdo ne. 797 01:20:50,501 --> 01:20:55,093 A ti, kteří nadávají, to je nepatrná menšina. 798 01:20:55,213 --> 01:20:58,948 Oni ani nemohou říci, že mám pravdu 799 01:20:59,068 --> 01:21:04,378 z jednoho jednoduchého důvodu, že těm procesům musí napřed porozumět. 800 01:21:04,498 --> 01:21:10,877 V každém svém pořadu mohu vše projít pouze zběžně, pouze zběžně odhaluji ty procesy. 801 01:21:10,997 --> 01:21:16,036 Abyste každému tomu procesu porozuměli, musíte sami trochu projít internet, 802 01:21:16,156 --> 01:21:22,212 podívat se na faktologii a do toho obrysu si doplnit barvy, chybějící prvky 803 01:21:22,332 --> 01:21:27,136 a potom teprve říci, zda to odpovídá nebo neodpovídá. 804 01:21:27,256 --> 01:21:32,748 Lidé, kteří něco studují, se nemohou vzájemně urážet. 805 01:21:32,868 --> 01:21:41,854 A dav? Kdo chce zůstat součástí davu, ten ať běhá po náměstích, 806 01:21:41,974 --> 01:21:47,603 za partajními lídry, kteří jim všechno řeknou. Třeba k Žirinovskému. 807 01:21:47,723 --> 01:21:53,270 Žirinovskij řekl! Není důležité, že si Žirinovskij v jedné větě sám třikrát odporuje, 808 01:21:53,390 --> 01:21:57,892 a nejdůležitější je očernit Rusko, ale je to holt „patriot“. 809 01:21:58,012 --> 01:22:01,829 Tam skutečně zní urážky i vše ostatní. 810 01:22:01,949 --> 01:22:11,707 Já vím, že se mnohým nelíbí můj postoj ve vztahu k Lukašenkovi. 811 01:22:11,827 --> 01:22:16,683 Já vždy všem odpovídám, proberte si faktologii a jeho činnost, 812 01:22:16,803 --> 01:22:23,929 a potom si v klidu sami pro sebe vyhodnoťte všechno, co udělal, a jaké to mělo následky. 813 01:22:28,012 --> 01:22:32,746 - To byla poslední otázka. - Ano, to byla poslední otázka. 814 01:22:32,866 --> 01:22:39,025 Opět jsme se přímo z ní dostali k nutnosti nastudovat si Koncepci sociální bezpečnosti 815 01:22:39,145 --> 01:22:42,793 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 816 01:22:42,913 --> 01:22:48,590 Protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a pamatujte si, 817 01:22:48,710 --> 01:22:52,697 že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 818 01:22:52,817 --> 01:22:56,561 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 819 01:22:56,681 --> 01:23:02,479 Naplánovat si vybudit lidi a vyvést je do ulic, potom ten tlak trochu upustit 820 01:23:02,599 --> 01:23:09,145 a připravit tak lidi pro budoucí vystoupení tentokrát ve scénáři revoluce a státního převratu, 821 01:23:09,265 --> 01:23:11,367 to je jedna věc. 822 01:23:11,487 --> 01:23:18,517 A jestliže by se jim to nepovedlo, kdyby si ani nemohli dovolit pokusit se zvednout sazby a vybudit tím lidi, 823 01:23:18,637 --> 01:23:23,227 to už je zcela jiná úroveň práce, to je aktivní postoj. 824 01:23:23,347 --> 01:23:29,724 Abyste to dokázali, musíte napřed vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a jak se řídí stát. 825 01:23:29,844 --> 01:23:38,179 Čas nám velí, aby se všichni lidé aktivně podíleli na řízení státu. 826 01:23:38,299 --> 01:23:43,516 Jakmile sami nebudete hájit své zájmy, tak to nikdo jiný za vás neudělá, 827 01:23:43,636 --> 01:23:47,960 žádní partajní lídři, žádní polithňupové, kteří vůbec nechápou, 828 01:23:48,080 --> 01:23:51,632 o čem to z televizních obrazovek vlastně mluví. 829 01:23:51,752 --> 01:23:58,950 Takže berte znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, braňte zájmy své i své rodiny. 830 01:23:59,070 --> 01:24:04,405 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. Do příštích setkání. 831 01:24:17,087 --> 01:24:21,889 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz