1 00:00:04,381 --> 00:00:08,483 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,603 --> 00:00:11,611 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,731 --> 00:00:15,940 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,060 --> 00:00:19,860 Dnes je 02.10.2017. 5 00:00:19,980 --> 00:00:22,973 A dnešní pořad stejně jako ten minulý 6 00:00:23,382 --> 00:00:27,763 zahájíme tou otázkou, událostí, kterou jste vybral vy, Valeriji Viktoroviči. 7 00:00:27,883 --> 00:00:32,665 Co je to za událost, a proč právě pro ni jste se rozhodnul? 8 00:00:33,271 --> 00:00:41,478 K té události došlo právě včera na politické talk show Večer s Vladimirem Solovjovem. 9 00:00:41,598 --> 00:00:49,186 Už jsem mluvil o tom, že všechny ty politické show slouží jako brainstorming o problému, 10 00:00:49,306 --> 00:00:54,386 který se tak pokouší vyřešit klanově korporativní skupiny. 11 00:00:54,506 --> 00:00:59,943 Proto jak ten, kdo tuto talk show organizuje, 12 00:01:00,063 --> 00:01:05,335 tak i ti, kteří se jí účastní, tímto způsobem řeší různé své úkoly. 13 00:01:05,455 --> 00:01:14,949 A angažování různých těch odborníků různé úrovně 14 00:01:15,069 --> 00:01:20,657 je v zájmu všech klanově korporativních skupin, které se toho účastní. 15 00:01:20,777 --> 00:01:23,649 A to je přínos těchto show, 16 00:01:23,769 --> 00:01:28,463 že vám bezplatně předvádějí tento brainstorming. 17 00:01:28,583 --> 00:01:32,694 A ještě by bylo dobré, kdyby chápali, o čem to vlastně mluví. 18 00:01:32,814 --> 00:01:43,733 Zatím je alespoň možné na základě těchto talk show odhalovat zájmy 19 00:01:43,853 --> 00:01:49,854 klanově korporativních skupin, jejich zacílenost a nic víc. 20 00:01:49,974 --> 00:01:57,694 To znamená, že s ohledem na řízení, na reálný úkol nalézt řešení problému díky tomuto tření mozků 21 00:01:57,814 --> 00:02:04,125 jsou všechny tyto talk show k ničemu. Jednoduše se to tam nedaří, nerozumí tomu. 22 00:02:04,245 --> 00:02:13,341 V minulém pořadu mě… Byla tam otázka: Proč urážíte politology, analytiky apod.? 23 00:02:13,461 --> 00:02:22,420 Včera došlo k události, k události na úrovni globálního významu 24 00:02:22,540 --> 00:02:27,269 a nikdo si toho nevšimnul. A to ani nemluvím o médiích. 25 00:02:27,389 --> 00:02:35,138 Ti politologové, kteří se toho pořadu účastnili, přímo předvedli, že vůbec nepochopili, 26 00:02:35,258 --> 00:02:39,017 co tam vlastně Zacharova řekla, 27 00:02:39,137 --> 00:02:44,224 pracovnice našeho ministerstva zahraničí, která se toho pořadu také účastnila. A proč by také ne. 28 00:02:44,344 --> 00:02:46,939 Existuje-li nástroj, je třeba ho využívat. 29 00:02:47,059 --> 00:02:51,676 A naše ministerstvo zahraničí dost efektivně využívá ten nástroj, 30 00:02:51,796 --> 00:02:57,443 kterým je ten klanově korporativní úzký kroužek, ta talk show. 31 00:02:58,940 --> 00:03:09,658 A včera měl Vladimir Solovjov reálnou šanci zapsat své jméno do dějin. 32 00:03:10,032 --> 00:03:12,277 Mohlo tam být uvedeno: 33 00:03:13,444 --> 00:03:20,663 Toho a toho dne v rozhovoru s Vladimirem Solovjovem 34 00:03:20,783 --> 00:03:25,691 mluvčí ministerstva zahraničí Zacharova řekla to a to, 35 00:03:25,811 --> 00:03:29,487 což následně vedlo k takovým a takovým událostem. 36 00:03:29,607 --> 00:03:32,321 A jak to dopadlo? 37 00:03:32,441 --> 00:03:39,666 Toho a toho dne v takovém a takovém programu Zacharova oznámila 38 00:03:39,786 --> 00:03:47,452 základní principy ruské globální politiky, které bude Rusko uplatňovat. 39 00:03:51,467 --> 00:03:54,549 A ta úroveň chápání analytiků… 40 00:03:54,669 --> 00:04:01,289 Jen co odešla. „Co vlastně řekla? Já tomu nerozumím.“ A všichni sborem za tím prvním analytikem, politologem. 41 00:04:01,409 --> 00:04:07,781 Všichni jako jeden muž: „Já také nechápu.“ „Ani já nic nechápu.“ Nikdo nic nechápe. 42 00:04:10,257 --> 00:04:15,979 Ani žádné hromadné sdělovací prostředky nepochopily, co řekla Zacharova. 43 00:04:16,099 --> 00:04:25,470 S výjimkou Interfaxu… Díval jsem se na TASS, na Ria Novosti, Interfax a na pár dalších. 44 00:04:25,590 --> 00:04:36,694 A pouze na Interfaxu se trošičku dotkli tématu, tedy toho, o čem mluvila Zacharova. 45 00:04:36,814 --> 00:04:41,618 Konkrétně teď uvedu to, co Interfax zaujalo: 46 00:04:41,738 --> 00:04:48,193 „Nikdy jsme to nedělali a dělat nebudeme, bude-li se ovšem hrát podle pravidel. 47 00:04:48,313 --> 00:04:54,355 Ti lidé by měli chápat, že budou-li vytvářet podmínky, ve kterých budou novináři fyzicky ohroženi, 48 00:04:54,475 --> 00:04:58,674 budou-li se fyzicky cítit ohroženi při své každodenní činnosti, 49 00:04:58,794 --> 00:05:03,516 tak bude samozřejmě odvetná reakce následovat. Nebude to však naše volba.“ 50 00:05:03,636 --> 00:05:10,310 Novináři tam slouží jako ilustrace. Závěr: Nebude to však naše volba! 51 00:05:12,263 --> 00:05:23,130 A k čemu tedy v podstatě vůbec došlo? Máme vnitřní politiku a vnější politiku. 52 00:05:23,250 --> 00:05:28,879 Vnitřní politika je politika vládnoucí třídy uplatňovaná uvnitř státu. 53 00:05:28,999 --> 00:05:33,776 Vnější politika je vzájemná součinnost mezi různými státy. 54 00:05:33,896 --> 00:05:37,847 A potom máme globální politiku, to je uplatňování cíleného řízení 55 00:05:37,967 --> 00:05:43,047 ve vztahu k veškerému obyvatelstvu planety Země a ke všem státům, 56 00:05:43,167 --> 00:05:51,630 ve které je každému státu předepsáno hrát tu či onu roli. Co a jak má dělat. 57 00:05:52,565 --> 00:06:02,056 Tato politika je realizována z nadnárodní úrovně a hlavní část obyvatelstva si ji neuvědomuje. 58 00:06:02,176 --> 00:06:08,734 No a už vůbec jí nemohou porozumět ti, kteří se utápějí v geopolitice. 59 00:06:08,854 --> 00:06:12,861 Civilizace souše, civilizace moře, smyčky anakondy… 60 00:06:12,981 --> 00:06:16,678 Ať se chlapci hrabou v tom svém pískovišti. 61 00:06:17,882 --> 00:06:24,209 A k čemu by bylo možné přirovnat včerejší prohlášení Zacharové? 62 00:06:24,329 --> 00:06:33,942 K události stejného řádu, která se stala v roce 1941. 63 00:06:34,062 --> 00:06:40,269 Jedná se o slavnou zprávu TASS ze 14. června 1941. 64 00:06:40,389 --> 00:06:51,343 14. června 1941 byla tato zpráva zveřejněna v novinách Pravda, Izvestija a v dalších ústředních… 65 00:06:51,463 --> 00:06:58,805 Ale reálně tato zpráva TASS zazněla v rozhlasovém vysílání 66 00:06:58,925 --> 00:07:07,884 a v první řadě v západních státech, v jeho zahraničním vysílání, dne 13. června v 18:00 hod. 67 00:07:08,004 --> 00:07:17,857 A ihned poté bylo velvyslanci USA, Churchillovi a… 68 00:07:20,712 --> 00:07:26,678 - Prezidentovi USA? - Ne, ne, velvyslancům. 69 00:07:26,798 --> 00:07:32,094 Tedy přes velvyslance. Náš velvyslanec Majskij předal to prohlášení Churchillovi. 70 00:07:32,214 --> 00:07:41,482 A v SSSR ho předali velvyslanci USA, tedy německému velvyslanci Schulenburgovi. 71 00:07:41,602 --> 00:07:47,863 A ještě bylo doručeno do USA, to prohlášení, aby ho měli všichni. 72 00:07:47,983 --> 00:07:58,178 A jak toto prohlášení všichni ti analytici komentovali? 73 00:07:58,298 --> 00:08:06,432 „Měl se připravovat na válku a místo toho přišel s takovým prohlášením. Zchladil tak naši armádu…“ 74 00:08:06,552 --> 00:08:11,968 A podobně. Jakoby neexistoval rozkaz o uvedení armády do bojové pohotovosti, 75 00:08:12,088 --> 00:08:14,829 který následoval poté osmnáctého. 76 00:08:14,949 --> 00:08:20,771 No a k podstatě té věci. To prohlášení bylo aktem globální politiky. 77 00:08:20,891 --> 00:08:28,363 To prohlášení zajistilo, že válku, která začala 22. června 1941, 78 00:08:28,483 --> 00:08:36,011 vedl SSSR pouze proti Německu a ne proti celému sjednocenému Západu. 79 00:08:36,131 --> 00:08:39,615 To tímto prohlášením o tom bylo rozhodnuto, 80 00:08:39,735 --> 00:08:47,786 přestože adresátem toho prohlášení formálně bylo Německo 81 00:08:47,906 --> 00:08:57,249 tak reálně bylo toto prohlášení určeno nadnárodnímu řízení 82 00:08:57,369 --> 00:09:09,765 a tomu, kdo realizoval nadnárodní řízení zosobněné britským impériem, tedy v té době Churchillovi 83 00:09:09,885 --> 00:09:16,874 a struktuře, která byla připravována, aby nahradila britské impérium, tedy USA. 84 00:09:17,644 --> 00:09:25,457 Současně však toto prohlášení plnilo i roli zpravodajského průzkumu, bylo to tedy ještě složitější. 85 00:09:25,577 --> 00:09:31,564 To znamená, že pokud by na to prohlášení Německo odpovědělo náležitým způsobem, 86 00:09:31,684 --> 00:09:37,148 byly by učiněny jedny závěry, jestliže Německo neodpovědělo náležitým způsobem… 87 00:09:37,268 --> 00:09:41,137 Vždyť jak to tam bylo formulováno? Že nemáme v úmyslu válčit s Německem, 88 00:09:41,257 --> 00:09:47,520 že plníme všechny dohody, ke kterým jsme se zavázali, že se řídíme pravidly. 89 00:09:48,812 --> 00:09:53,737 Pokud by Německo odpovědělo obdobně, válka by nebyla. 90 00:09:53,857 --> 00:10:00,917 A my jsme si potřebovali ujasnit, jak se k tomu staví nadnárodní řízení zastoupené globálním prediktorem, 91 00:10:01,037 --> 00:10:08,317 i nadnárodní řízení v podobě státních elit Velké Británie a USA. 92 00:10:08,437 --> 00:10:15,029 Také jak se k tomu staví a v jakém stavu se nachází nástroj agrese, tedy Německo. 93 00:10:15,149 --> 00:10:22,264 To vše bylo zaznamenáno, správně vyhodnoceno, byly podniknuty správné diplomatické kroky. 94 00:10:22,384 --> 00:10:26,886 A výsledkem bylo, že už na podzim roku 1941 95 00:10:27,006 --> 00:10:32,223 začala Velká Británie s dodávkami zbraní pro Rudou armádu. 96 00:10:32,343 --> 00:10:36,041 Tímto jedním prohlášením jsme je převezli. 97 00:10:36,161 --> 00:10:43,705 Rozložili jsme koalici společného Západu ve vztahu k Rusku 98 00:10:43,825 --> 00:10:49,672 a ti, kteří měli původně bojovat proti nám, potom bojovali… 99 00:10:49,792 --> 00:10:55,865 Samozřejmě více méně až od roku 1944, a určitě ne s plným nasazením. 100 00:10:55,985 --> 00:10:58,724 Ale bojovali na naší straně. 101 00:10:58,844 --> 00:11:02,283 Jedno prohlášení! Kterým se toho tolik vyřešilo. 102 00:11:02,403 --> 00:11:07,262 Takže to prohlášení, které udělala včera Zacharova 103 00:11:07,382 --> 00:11:12,858 v tom programu Nedělní večer se Solovjovem je jev stejného řádu. 104 00:11:12,978 --> 00:11:17,466 Bylo to prohlášení určené nadnárodnímu řízení. 105 00:11:17,586 --> 00:11:27,177 Bylo tam řečeno, že my hrajeme podle pravidel, uvědomujeme si své zdrojové možnosti 106 00:11:27,297 --> 00:11:35,447 a v podstatě přijímáme pravidla hry a dodržujeme dohody. 107 00:11:35,567 --> 00:11:38,224 A problém, že narůstá jinde. 108 00:11:38,344 --> 00:11:43,697 Jenže narůstá-li tam, není to naše volba. To s nimi si to vyřiďte. 109 00:11:43,817 --> 00:11:50,794 A my to začneme řešit jinak. Nešlo jen o novináře. 110 00:11:50,914 --> 00:11:55,773 Vůbec vám doporučuji… Na našem webu je odkaz v rubrice Bez komentáře, že? 111 00:11:55,893 --> 00:11:59,579 Teď jsme ho tam dali a také je v našich sociálních skupinách VKontaktu. 112 00:11:59,699 --> 00:12:03,324 Abyste se na to podívali, protože se jedná o velice důležité prohlášení. 113 00:12:03,444 --> 00:12:07,397 Je možné si ho jednoduše rozebrat a dát si vše dohromady. 114 00:12:07,517 --> 00:12:13,672 A co se mi v tomto ohledu líbí na našem ministerstvu zahraničí? 115 00:12:13,792 --> 00:12:20,317 U nás nejen vědí, co je to globální politika, ale také vědí, jak se realizuje, 116 00:12:20,437 --> 00:12:24,123 jak mají vést dialog, aby dostali odpověď. 117 00:12:24,243 --> 00:12:28,957 Chápete? Oni se obrací přímo na toho, na koho je třeba, 118 00:12:29,077 --> 00:12:35,623 tou formou jakou je třeba se na něj obracet a v souladu s tím teď budeme čekat na odpověď. 119 00:12:35,743 --> 00:12:43,771 Právě proto Žirinovskij tak nenávidí osobně Lavrova a ten tým, který zformoval. 120 00:12:43,891 --> 00:12:52,082 Protože tito lidé vědí, jak je realizovaná globální politika a uplatňují ji velice zkušeně a takticky. 121 00:12:52,202 --> 00:12:57,924 Zacharova to teď provedla na výbornou. A Solovjov to nepochopil. 122 00:12:58,044 --> 00:13:03,643 Jak říkám, mohl se zapsat do historie jako partner, kdyby s ní správným způsobem navázal dialog. 123 00:13:03,763 --> 00:13:08,273 A on se tam jen naparoval… Jenže naprázdno, vůbec nic nepochopil. 124 00:13:08,393 --> 00:13:12,222 A co zbývá? Učte se Dostatečně všeobecnou teorii řízení, pánové. 125 00:13:12,342 --> 00:13:15,123 Všichni politologové, abyste alespoň něčemu rozuměli. 126 00:13:15,243 --> 00:13:17,520 A zde to bylo řečeno přímo. 127 00:13:17,640 --> 00:13:22,221 Je tu jedna skupina… No skupina, ale ano klanově korporativní skupina, 128 00:13:22,341 --> 00:13:28,564 která v podstatě stojí za národně-osvobozeneckým hnutím, za Fjodorovovým NODem, 129 00:13:28,684 --> 00:13:35,444 a hledá způsoby, jak se zkontaktovat s globálním řízením, jak s nimi navázat dialog. 130 00:13:35,564 --> 00:13:41,472 Tak se zeptejte na ministerstvu zahraničí Lavrova, to je celá odpověď. 131 00:13:41,592 --> 00:13:45,772 A hlavně se učte teorii. Takže k té situaci. 132 00:13:48,693 --> 00:13:55,513 V tomto pořadu tedy tu věc nanesla globálnímu prediktoru přímo. 133 00:13:55,633 --> 00:14:00,965 My jsme pravidla neporušovali. Vše, co se děje, je kvůli jejich nedodržení dohod. 134 00:14:01,085 --> 00:14:09,967 USA porušily paritu našich vztahů v Sýrii. Ve výsledku to došlo až tam, 135 00:14:10,087 --> 00:14:16,088 že se americký specnaz dopustil přímé vraždy našeho generála Asapova. 136 00:14:16,208 --> 00:14:22,801 V minulé Otázce-odpovědi jsem zdůraznil, že to byla práce odstřelovače, 137 00:14:22,921 --> 00:14:26,762 nebo to zařídili jinak, že v tom se mohu mýlit. 138 00:14:26,882 --> 00:14:32,574 Ale soudil jsem podle těch informací, které jsem měl k dispozici, nemám žádné důvěrné vnitřní informace. 139 00:14:32,694 --> 00:14:39,030 Teď se v tisku objevily zprávy, které bylo možné analyzovat a závěr z toho je jen jeden. 140 00:14:39,150 --> 00:14:48,031 Skutečně ho zavraždil americký specnaz a soudě podle všeho byl zavražděn pomocí minometné střelby, 141 00:14:48,151 --> 00:14:53,638 ale ta střelba byla vedena samonaváděcími minami 142 00:14:53,758 --> 00:15:01,508 a soudě podle všeho tam byl naváděcí světelný signál, tedy majáček označující přímo generála Asapova. 143 00:15:02,126 --> 00:15:13,060 To snad někdo těm ISILovcům, těm negramotným mužikům, 144 00:15:13,180 --> 00:15:17,746 těm pantoflíčkářům dal do rukou podobnou techniku? 145 00:15:17,866 --> 00:15:22,536 To oni zrealizovali takovou operaci? Nechtějte nás rozesmát. 146 00:15:22,656 --> 00:15:28,033 Všem je jasné, že je to práce amerického specnazu, který si tím ale vykoledoval velké ztráty, 147 00:15:28,153 --> 00:15:31,569 mluvil jsem o tom v minulém pořadu. 148 00:15:31,689 --> 00:15:39,091 Problém je v tom, že USA porušují pravidla hry. 149 00:15:39,477 --> 00:15:41,598 Oni je porušují. 150 00:15:41,718 --> 00:15:51,436 My zatím odpovídáme více méně symetricky, ale teď se obracíme ke globálnímu prediktoru s tím, 151 00:15:51,556 --> 00:15:58,475 že to takto dál nepůjde, že to nemůžeme trpět věčně. 152 00:15:58,595 --> 00:16:03,458 Ta situace je kritická pro vás, pro globální prediktor. 153 00:16:03,578 --> 00:16:09,148 Je kritická, hrozí krize veškerého řízení globálních procesů, 154 00:16:09,268 --> 00:16:13,391 v jejímž důsledku může zahynout veškerá civilizace. 155 00:16:13,511 --> 00:16:20,785 A díky tomu teď Rusko bude dobývat další pozice při získávání své suverenity. 156 00:16:20,905 --> 00:16:31,393 My teď musíme počkat na jejich odpověď. V jakých otázkách a co rozhodli, na co přistoupili. 157 00:16:31,513 --> 00:16:40,876 Tohle prohlášení opět plní roli zpravodajského průzkumu, má narušit koalici, opět to vše. 158 00:16:40,996 --> 00:16:51,098 Tímto prohlášením, které udělala Zacharova, vtloukla pořádný klín mezi Evropu a USA, 159 00:16:51,218 --> 00:16:56,788 jako to svého času udělala ta zpráva v TASS ze 13. června 1941. 160 00:16:56,908 --> 00:17:02,124 Je to událost analogického řádu, s tím je třeba to porovnávat! 161 00:17:02,244 --> 00:17:07,750 A naši analytici na tom Večeru se Solovjovem? „My to nechápeme!“ 162 00:17:07,870 --> 00:17:13,633 Za co tedy vlastně berete peníze? Dali byste auto do opravy k automechanikovi, 163 00:17:13,753 --> 00:17:19,194 kterému když řeknete, že je třeba opravit motor... 164 00:17:19,314 --> 00:17:23,566 Máte mu přece zaplatit za odbornou práci odvedenou na motoru. 165 00:17:23,686 --> 00:17:27,906 Tak vám na to odpoví: „Já tomu motoru vůbec nerozumím, 166 00:17:28,026 --> 00:17:33,724 ale peníze, ty si od tebe vezmu. Já přece patřím k elitě. To já všechno řídím. 167 00:17:33,844 --> 00:17:40,699 Právě teď vystupuji na federálním kanálu a žvaním totální hovadiny.“ 168 00:17:40,819 --> 00:17:47,354 To snad ani není možné, vůbec ty analytiky poslouchat, to vám prostě zůstává rozum stát. 169 00:17:47,474 --> 00:17:54,330 Jenže to vidí všichni. Z Washingtonu se na to dívají a říkají si: 170 00:17:54,450 --> 00:18:00,566 „Pánové, ti jsou úplně mimo. Máme je na vodítku a převezeme je, kdy si vzpomeneme.“ 171 00:18:00,686 --> 00:18:07,831 A když se podívají na Zacharovou tak si říkají: „A to je státní instituce.“ Státní instituce! 172 00:18:07,951 --> 00:18:14,491 Abyste to pochopili, tak ve světě neexistuje jiná státní instituce a to včetně státního departmentu, 173 00:18:14,611 --> 00:18:20,868 která by takto ohlašovala uplatňování své globální politiky. 174 00:18:20,988 --> 00:18:26,173 Žádná taková není. Jen ruské ministerstvo zahraničí: Lavrov, Zacharova a další. 175 00:18:26,293 --> 00:18:31,214 Čurkin pracoval skvělým způsobem, což je také důvod, proč ho zavraždili. 176 00:18:31,934 --> 00:18:37,592 Chápete to? U nás strukturně pracujeme na úrovni globální politiky. 177 00:18:37,712 --> 00:18:41,810 My jsme v tom jako stát na světě úplně první. 178 00:18:43,276 --> 00:18:47,674 Tak taková to byla událost a není to zdaleka všechno. 179 00:18:47,794 --> 00:18:56,933 Opravdu vám doporučuji, abyste zasedli k učebnicím a podívali se na to prohlášení Zacharové, 180 00:18:57,053 --> 00:19:00,868 abyste se alespoň přiblížili k tomu, co bylo řečeno. 181 00:19:00,988 --> 00:19:04,443 Brilantní prohlášení, velmi zkušeně provedené, 182 00:19:04,563 --> 00:19:10,024 vybroušené, na potřebných místech emotivní, aby ostatní nakonec řekli: 183 00:19:10,144 --> 00:19:13,958 „Ale já jsem nepochopil, co vlastně řekla!“ 184 00:19:15,142 --> 00:19:22,446 Mimochodem, dá se říci, že v souvislosti s tím tu mám otázku, kterou položila Naděžda Rachnovskaja. 185 00:19:22,566 --> 00:19:30,033 Proč z tribuny OSN a ze všech nám dostupných informačních tribun neříkáme, 186 00:19:30,153 --> 00:19:35,691 že Amerika je teroristický stát, máme-li důkazy jejího napomáhání teroristům? 187 00:19:35,811 --> 00:19:40,630 Proč nevyužíváme tyto údaje jako zbraň v naší informační válce s plnou silou? 188 00:19:40,750 --> 00:19:45,567 Ty kádry určené pro řízení státu po té kapitalistické přestavbě 189 00:19:45,687 --> 00:19:50,505 byly připravovány již v době SSSR v období takzvané stagnace. 190 00:19:50,625 --> 00:19:59,661 Počínaje sedmdesátými léty SSSR již nabral kurs na ukončení socialismu 191 00:19:59,781 --> 00:20:04,342 a návrat kapitalismu, ale na nových základech. 192 00:20:04,462 --> 00:20:09,613 A v tomto ohledu probíhala rozsáhlá spolupráce s USA i ostatními. 193 00:20:09,733 --> 00:20:17,945 Sem spadá ta měsíční aféra USA, i dodávky obilí, dodávky zbraní a mnoho dalšího. 194 00:20:18,065 --> 00:20:22,008 - Automobilový průmysl. - Automobilový průmysl také. 195 00:20:22,128 --> 00:20:29,132 A vůbec celý vesmírný program. Vynakládali jsme přímo gigantické úsilí, 196 00:20:29,252 --> 00:20:34,251 aby se americký vesmírný program nezhroutil předčasně, 197 00:20:34,371 --> 00:20:38,752 dokud ho nebudeme moci vzít celý na svá bedra a táhnout. 198 00:20:38,872 --> 00:20:47,419 To vše SSSR činil. SSSR po Stalinově smrti neuplatňoval globální politiku. 199 00:20:47,539 --> 00:20:56,858 Chruščov se s radostným výskáním začlenil do stávajícího světového řádu, do jejich pravidel hry. 200 00:20:56,978 --> 00:21:01,513 Vždyť jak by dokázal uřídit takovou ohromnou zemi? To mi tedy někdo řekněte. 201 00:21:01,633 --> 00:21:07,531 Samozřejmě, že mu globální prediktor napovídal, takže začal řídit přesně tak, 202 00:21:07,651 --> 00:21:10,437 jak mu bylo od něj nakázáno. 203 00:21:10,557 --> 00:21:13,893 To tedy znamená, že za celou tu poststalinskou dobu 204 00:21:14,013 --> 00:21:19,259 nás natolik pevně začlenili do řídicího systému globálního prediktoru, 205 00:21:19,379 --> 00:21:29,032 že jakýkoliv náš pohyb mimo rámec daných pravidel vede k velice závažným následkům, 206 00:21:29,152 --> 00:21:36,131 dochází k vlně selhání řízení probíhající po celém světě. 207 00:21:36,251 --> 00:21:40,812 Je tu ohromné riziko způsobit tak zkázu celé civilizace. 208 00:21:40,932 --> 00:21:47,113 Proto musí být každý krok na úrovni globální politiky promyšlený a připravený. 209 00:21:47,233 --> 00:21:53,774 To si uvědomoval Stalin, když uplatňoval globální politiku. Chápe to i Putin, a také uplatňuje globální politiku. 210 00:21:53,894 --> 00:22:01,079 Tuto globální politiku je možné realizovat v dialogu s nadnárodním řízením 211 00:22:01,199 --> 00:22:05,836 a hájit přitom své a získávat tak stále více dalších kousků pro sebe. 212 00:22:05,956 --> 00:22:10,415 Jen se podívejte, jaké, opakuji, neuvěřitelně brilantní prohlášení udělala Zacharova. 213 00:22:10,535 --> 00:22:14,916 To prohlášení bude mít gigantické následky, gigantické. 214 00:22:15,036 --> 00:22:20,368 To je možné tvrdit se vší jistotou, protože džin byl vypuštěn z láhve a vrátit se to nedá. 215 00:22:20,488 --> 00:22:26,438 Vše je v běhu a globální prediktor si tyto věci také uvědomuje. 216 00:22:26,926 --> 00:22:34,462 Takže v rámci existujícího světového řádu… Víte, to je jako ve třídě. 217 00:22:34,582 --> 00:22:39,349 Každý má svou určitou reputaci a svoji roli a ví, co může od koho čekat. 218 00:22:39,469 --> 00:22:46,319 A dokud se nezmění informační stav ve třídě, venku na ulici, v jakékoliv referenční skupině, 219 00:22:46,439 --> 00:22:48,659 třeba na pracovišti... 220 00:22:48,779 --> 00:22:53,880 Každý z vás, kdo chodí do práce, si vzpomeňte na obvyklé pracovní situace, 221 00:22:54,000 --> 00:22:59,847 kdy sice něco můžete prohlásit, ale velmi dobře si uvědomujete, 222 00:22:59,967 --> 00:23:03,988 jaké budou následovat reakce vašich spolupracovníků. 223 00:23:04,108 --> 00:23:09,928 Víte, že napřed musíte změnit informační situaci ve vašem kolektivu, než to uděláte. 224 00:23:10,048 --> 00:23:17,336 A nemusíte si to vypít zrovna od šéfa, tomu to třeba může naopak dokonce velmi vyhovovat. 225 00:23:17,456 --> 00:23:21,580 Jenže to napětí vyvolané mezi spolupracovníky by bylo pro vás velice těžké. 226 00:23:21,700 --> 00:23:25,283 Proč my bychom měli zbytečně vyvolávat podobné dusno? 227 00:23:25,403 --> 00:23:32,751 My i tak kráčíme gigantickými kroky k získání své suverenity a všechno musí být napřed připraveno. 228 00:23:34,804 --> 00:23:41,038 K tomu prohlášení v OSN. Víte, jednou věcí je, když my se svou autoritou… 229 00:23:41,158 --> 00:23:45,687 Na Západě je ta rusofobie na denním pořádku. 230 00:23:45,975 --> 00:23:55,624 Věřili byste člověku, který by vám něco tvrdil, a kterého nenávidíte, kterému nevěříte? 231 00:23:55,744 --> 00:24:02,948 Když vám něco bude tvrdit, vy mu uvěříte? Musí dojít k takovému souběhu okolností, abyste mu uvěřili. 232 00:24:03,068 --> 00:24:08,873 Kolik už jsme vyslechli různých Putinovo vystoupení? Ano, po troškách se tím daří měnit informační stav. 233 00:24:08,993 --> 00:24:17,822 Jak dlouho my už tvrdíme o ISIL, že je to nepravidelná armáda USA? 234 00:24:17,942 --> 00:24:20,579 Jenže nám to věří málokdo. 235 00:24:20,699 --> 00:24:25,984 A co může v tomto ohledu učinit globální prediktor? A co třeba? Je to velice jednoduché. 236 00:24:26,104 --> 00:24:32,318 Například se může zvláštní zmocněnec amerického prezidenta pro Irák a Sýrii 237 00:24:32,438 --> 00:24:37,619 v rámci urovnání situace sejít se šejky kmenů 238 00:24:39,280 --> 00:24:40,827 v Sýrii, 239 00:24:40,947 --> 00:24:46,604 aby je jakoby přiměl spojit se v boji proti ISIL. Tak by znělo oficiální prohlášení. 240 00:24:46,724 --> 00:24:50,983 Udělal by oficiální fotodokumentaci z toho setkání, kterou by zveřejnil. 241 00:24:51,103 --> 00:24:55,147 A až by se na ni odborníci podívali, tak by viděli, jak zvláštní zmocněnec USA 242 00:24:55,267 --> 00:25:03,246 sedí mezi vyššími polními veliteli ISIL. Samí ISILovci, žádní kmenoví šejkové! 243 00:25:03,366 --> 00:25:08,596 A to je něco jiného. To už je něco úplně jiného. To už by byl pořádný průšvih. 244 00:25:08,716 --> 00:25:15,295 Ano, okamžitě by to začali zamlouvat, odstraňovat, kompilovat. 245 00:25:15,691 --> 00:25:19,048 Jenže už by to bylo venku. 246 00:25:19,168 --> 00:25:25,682 Pro ty, kteří se toho neúčastní, kteří o tom nic nevědí, kteří svatě věří v jakýsi světový terorismus, 247 00:25:25,995 --> 00:25:31,789 by to byl okamžitý ukazatel: „Ó, skutečně, ten ISIL je opravdu nepravidelnou armádou USA.“ 248 00:25:31,909 --> 00:25:37,106 Došlo by ke změně informačního pole mezi našimi partnery. A na základě toho je už možné něco podniknout. 249 00:25:37,226 --> 00:25:42,044 Nebo ta situace, kdy napřed Írán začal pouštět informace, 250 00:25:42,164 --> 00:25:47,377 že ISIL je nepravidelnou armádou USA. A proč s tím vůbec začal? 251 00:25:47,497 --> 00:25:53,303 Protože se takové informační pole objevilo v Rusku. A jestliže by Rusko šlo touto cestou jako první, 252 00:25:53,423 --> 00:25:59,015 byl by Írán nahraný jako centrum koncentrace řízení, jako nově vznikající centrum koncentrace řízení. 253 00:25:59,135 --> 00:26:05,435 On potřebuje ty informace pouštět, dostal na to povolení od globalistů a tak začal to pole měnit. 254 00:26:08,217 --> 00:26:13,961 A když to udělá někdo další a všichni o tom začnou mluvit? Tak Rusko prostě řekne: 255 00:26:14,081 --> 00:26:19,739 „Pánové, my máme návrh, jak všechna ta fakta pospojovat a vyřešit ten problém!“ 256 00:26:19,859 --> 00:26:27,607 Takto je třeba postupovat. A nepokoušet se… Teď neustále o OSN tvrdí, že je to přežitá organizace. 257 00:26:27,727 --> 00:26:33,846 Nesmí být vytvářeny tyto statistiky s narážkami, že jde o zastaralou organizaci. 258 00:26:33,966 --> 00:26:39,870 Je skutečně nutné začít tam nastolovat důležité otázky a zvyšovat autoritu OSN díky jejich řešení. 259 00:26:39,990 --> 00:26:43,739 Připravíte řešení nějaké otázky, a potom s tím do OSN. 260 00:26:43,859 --> 00:26:46,949 Třeba jako s tím minským procesem, nikdo s tím nehne, 261 00:26:47,069 --> 00:26:51,952 jednou je to schváleno v OSN a teď žádná západní… 262 00:26:52,072 --> 00:26:59,442 No ta se sníženou sociální odpovědností, mám na mysli politická… (kurva), nemůže nic říct. 263 00:26:59,562 --> 00:27:05,252 A všichni se z toho zkouší vykroutit. A kolik našich „patriotů“ je proti tomu minskému procesu? 264 00:27:05,599 --> 00:27:12,067 Chtěl bych se jich zeptat: Pánové, a uvědomujete si, že ten minský proces je trnem v oku právě Západu? 265 00:27:12,187 --> 00:27:19,590 Že objektivně odpovídá zájmům Ruska i Ukrajiny?! Vůbec pro všechny (lidi) je objektivně výhodný. 266 00:27:19,710 --> 00:27:28,330 To jen USA a Západ jsou proti němu. Tak čí zájmy, vy "patrioté", oficiální ruští „patrioté“ vlastně hájíte? 267 00:27:28,450 --> 00:27:33,219 Mimochodem, ještě k jedné situaci tady u nás, kde figurují tito oficiální ruští „patrioté“. 268 00:27:33,339 --> 00:27:37,775 Vidíte, jak se do sebe pustili kvůli té Matyldě? (hist. film) 269 00:27:37,895 --> 00:27:45,104 Tam je Islámský stát a my tu máme podobný Křesťanský stát, který dělá píár Matyldě. 270 00:27:46,405 --> 00:27:49,565 - Tedy KS (Křesťanský stát)? - Ano. 271 00:27:50,158 --> 00:27:55,655 Připomenul jste Minské dohody. Máme tu otázky k Ukrajině. 272 00:27:55,775 --> 00:28:03,507 Ptá se Alexandr, který píše: Ve Francii byl otevřen konzulát DLR, a přesněji v Marseille. 273 00:28:03,771 --> 00:28:07,984 To už je pátý v pořadí po Itálii, Česku, Finsku a Řecku. 274 00:28:08,104 --> 00:28:13,120 Na rozdíl například od Jižní Osetie, která také takto otevírala své konzuláty, 275 00:28:13,240 --> 00:28:20,050 jste doporučoval Doněckou oblast ponechat pod jurisdikcí státu, vně kterého se teď nachází. 276 00:28:20,445 --> 00:28:24,264 Okamžik. Přesně naopak! 277 00:28:24,384 --> 00:28:32,560 Vždy jsem říkal, že jurisdikce doněckého státu se musí rozšířit na celou Ukrajinu. Tedy přesně naopak! 278 00:28:33,466 --> 00:28:38,173 Co myslíte, nakolik je tedy přínosné teď otevírat tyto konzuláty, 279 00:28:38,293 --> 00:28:41,827 neboť to objektivně napomáhá DLR v získání její nezávislosti? 280 00:28:41,947 --> 00:28:44,412 Jsou to přece veřejná zastoupení. 281 00:28:44,532 --> 00:28:51,374 Jde o vytváření nezbytného informačního pole, pracují zkušeně. Co k tomu dodat? Pracují dobře. 282 00:28:51,494 --> 00:28:54,354 A co ty výbuchy ve Vinické oblasti? 283 00:28:54,474 --> 00:29:01,498 Tam je ta situace taková. Je roztáčeno nové kolo... 284 00:29:01,618 --> 00:29:11,341 Státní elita USA trvá na tom, aby Ukrajina roztočila nové kolo bojových akcí proti Doněcku a Luhansku. 285 00:29:15,041 --> 00:29:21,419 Je tedy třeba nějak odůvodnit, proč dochází k různým zdržením. A to hlavní. 286 00:29:21,539 --> 00:29:27,103 Když se ze skladů odváží munice, tak musí být přece vedena evidence. 287 00:29:27,223 --> 00:29:31,733 Co bylo odvezeno, co zůstalo na skladě, co se poveze příště. 288 00:29:31,853 --> 00:29:38,419 A nakonec se někdo začne ptát: Kde je ta munice, která tam sice stále má být 289 00:29:38,539 --> 00:29:44,103 a zatím se zvláštním způsobem ocitla v DLR a LLR? 290 00:29:44,223 --> 00:29:50,019 Je to třeba nějakým způsobem tedy zaretušovat, ne? No a na to se hodí výbuch, který zařídila sama SBU. 291 00:29:50,139 --> 00:29:55,291 Vyhlásili cvičení, sami tam vnikli a vyhodili to do povětří. 292 00:29:55,411 --> 00:29:59,869 Potom samozřejmě vyhlásili, že je to práce ruských teroristů, jako vždy. 293 00:29:59,989 --> 00:30:05,887 Potom potvrdili, že za to nikdo nemůže, prostě jen další chochlovská nedbalost, 294 00:30:06,007 --> 00:30:12,549 ukrajinský bordel, všechno tam tedy vybuchlo a tak to všechno pěkně odepsali. 295 00:30:12,669 --> 00:30:18,258 Na jedné straně jsou naše republiky ozbrojeny, mají munici, 296 00:30:18,378 --> 00:30:24,045 a na druhé straně oni nemají munici na to, aby útočili. A všichni jsou spokojeni. 297 00:30:24,165 --> 00:30:28,860 Když jsou zatýkáni ti ukrajinští špióni, tak je to obvykle kvůli tomu, 298 00:30:28,980 --> 00:30:35,418 že jejich osobní spisy byly odeslány přímo úřadu ministerstva státní bezpečnosti Doněcké lidové republiky. 299 00:30:35,538 --> 00:30:41,256 SBU je pěkně vypracuje, zapakuje a odešle. 300 00:30:41,376 --> 00:30:48,175 Sama ty hlupáky připravila, aby je takto použila, jednoduše je odepisují jako odpadní materiál. 301 00:30:48,295 --> 00:30:52,059 Nu, chtějí-li ze sebe nechat dělat hlupáky, tak jimi budou. 302 00:30:52,179 --> 00:30:59,054 Když nechtějí přemýšlet hlavou a peníze jim kalí rozum a nevidí, co se děje s jejich vlastním státem. 303 00:30:59,174 --> 00:31:02,578 Vše tedy probíhá zcela normálně. 304 00:31:02,698 --> 00:31:08,818 A SBU nic jiného nezbývá, ty informace dodávat bude, protože je podřízena USA, jejich FBI 305 00:31:08,938 --> 00:31:12,251 a FBI je řízena globalisty. 306 00:31:12,371 --> 00:31:16,235 No a globalisté potřebují na Ukrajině zařídit přestavbu. 307 00:31:16,355 --> 00:31:22,728 Evropa Ukrajinu nespolkne a v Rusku nelze teď v žádném případě připustit destabilizaci, 308 00:31:22,848 --> 00:31:27,592 protože Rusko musí stabilizovat ostatní. A bude-li stabilizovat Rusko, bude to podle ruských pravidel. 309 00:31:27,712 --> 00:31:29,947 A opět jsem u Minských dohod. 310 00:31:30,067 --> 00:31:34,195 Před tímto Prokrustovým ložem nikam neutečou. 311 00:31:34,315 --> 00:31:41,282 Jakmile se začnou plnit Minské dohody, tak se Zacharčenko přesune do Kyjeva 312 00:31:42,140 --> 00:31:47,225 a začne řídit celou Ukrajinu. Bude to tedy právě naopak. 313 00:31:47,345 --> 00:31:52,463 Nebudou v sestavě Ukrajiny. To Ukrajina bude předělána podle doněckého formátu. 314 00:31:52,583 --> 00:31:56,424 A západní oblasti s tím budou souhlasit, a velmi rády, 315 00:31:56,544 --> 00:32:00,760 protože to znamená jiný formát státu a dialog. 316 00:32:00,880 --> 00:32:06,637 Tedy ti rozumní to přijmou a ti majdanutí, banderovci, 317 00:32:06,757 --> 00:32:10,731 ty potom zneškodní státní bezpečnostní služby, 318 00:32:11,083 --> 00:32:18,038 budou-li překračovat právní rámec, překračovat zákony. 319 00:32:20,525 --> 00:32:30,649 Další, dá se říci nejčastěji pokládanou otázkou, byly prosby o komentář referenda v Katalánsku. 320 00:32:31,376 --> 00:32:38,705 Prý nejzajímavější otázka a v podstatě je to otázka o ničem. 321 00:32:40,598 --> 00:32:47,619 Nic tak zajímavého se tam neděje, tedy z hlediska řízení. 322 00:32:47,739 --> 00:32:56,004 Natolik je to všechno očekávané, předvídatelné, odzkoušené. Díváte se na to a v podstatě se nudíte. 323 00:32:59,680 --> 00:33:09,980 Naši analytici, kteří probírají tyto katalánské události, by se museli stydět, aby je něco tak jednoduchého mátlo. 324 00:33:10,100 --> 00:33:15,615 Přece jen se SSSR rozpadl a mají tak k dispozici určitou faktologii, 325 00:33:17,244 --> 00:33:21,343 takže jsou schopni si vyvodit, co se tam děje. 326 00:33:21,463 --> 00:33:32,823 To, co se tam děje, je určitá symbióza mezi odtržením Pobaltí - událostmi z Vilniusu 327 00:33:32,943 --> 00:33:39,442 a referendem o nezávislosti na Ukrajině z roku 1991. 328 00:33:39,562 --> 00:33:49,531 S ohledem na Vilnius nemám na mysli události z roku 1991, ale události z roku 1990, z března, 329 00:33:49,651 --> 00:33:53,774 kdy tam byla přijata deklarace o suverenitě, 330 00:33:54,500 --> 00:34:03,876 a kdy to celkem takticky uhasili, což nakonec vedlo k událostem z roku 1991. 331 00:34:04,338 --> 00:34:10,479 Něco podobného se teď odehrává v Katalánsku s výjimkou jedné věci. 332 00:34:10,599 --> 00:34:17,940 Už jsem mluvil o tom, že když globální prediktor propásnul, 333 00:34:18,060 --> 00:34:28,086 tedy přesněji zkoncentroval veškerou svou snahu na rozřešení konfliktu mezi státní a globální elitou v USA, 334 00:34:28,206 --> 00:34:32,863 jak v samotných USA, tak i v souvisejících evropských procesech, 335 00:34:32,983 --> 00:34:42,414 tak v podstatě do velké míry ponechal těm událostem probíhajícím v Katalánsku volný průběh. 336 00:34:43,428 --> 00:34:53,067 A ty tam tedy probíhaly tak, jak byly od počátku nastaveny, 337 00:34:53,187 --> 00:34:59,979 kdy vše mělo vést ke vzniku evropského islámského chalífátu. 338 00:35:00,099 --> 00:35:13,836 Hlavní ekonomickou myšlenkou k odtržení Katalánska je ta, 339 00:35:13,956 --> 00:35:19,373 že to Katalánsko krmí celé Španělsko. 340 00:35:19,493 --> 00:35:27,729 To je asi to samé, jako když Ukrajina u nás provedla své referendum pod heslem: „Moskaly dál krmit nebudeme!“ 341 00:35:27,849 --> 00:35:36,602 A jak to dopadlo? Obyčejní lidé přece nemají ani ponětí o globální dělbě práce, 342 00:35:36,722 --> 00:35:42,414 nemluvě o globálním sjednocení práce, ani o meziodvětvové bilanci. 343 00:35:42,534 --> 00:35:49,963 Kdy se ty ekonomicky výhodné procesy přinášející zisk a v současnosti lokalizované řekněme v Katalánsku 344 00:35:50,083 --> 00:35:54,519 stanou po jeho odtržení okamžitě ekonomicky nevýhodné. 345 00:35:54,639 --> 00:35:59,574 A utrpí tím jak Španělsko, tak i Katalánsko. Ovšem Katalánsko to zabolí víc. 346 00:35:59,694 --> 00:36:06,109 A proč tedy Ukrajina tehdy ještě nějakou dobu více méně slušně přežívala? A díky čemu přežívala? 347 00:36:06,229 --> 00:36:12,071 Přežívala díky tomu, že ukrajinská ekonomika byla integrována do té ruské, takže z ruských objednávek. 348 00:36:12,191 --> 00:36:16,666 Její výrobní řetězce byly napojeny na ty ruské. Jakmile je začali přesekávat, 349 00:36:16,786 --> 00:36:20,324 tak se celý ten ukrajinský blahobyt sesypal jako domeček z karet. 350 00:36:20,444 --> 00:36:34,409 To je jedna věc. Druhá věc. V Katalánsku žije více Španělů, než samotných Katalánců. 351 00:36:34,529 --> 00:36:38,921 Přibližně to samé bylo i na Ukrajině. 352 00:36:39,041 --> 00:36:44,560 Dá se v tomto případě operovat různými statistickými údaji, 353 00:36:44,680 --> 00:36:49,512 že Ukrajinců bylo tolik a tolik a Rusů bylo vždy méně. 354 00:36:49,632 --> 00:36:58,260 Já si ovšem myslím, že „svidomí“ bezesporu mají svatou víru v západní výzkumné ústavy, 355 00:36:58,380 --> 00:37:01,203 jako je například Gallupův ústav. 356 00:37:01,323 --> 00:37:07,421 A ten v roce 2008 provedl výzkum ukrajinského obyvatelstva a přišel k závěru, 357 00:37:07,541 --> 00:37:13,005 že na Ukrajině je 83% obyvatel dosud ruské národnosti. 358 00:37:13,125 --> 00:37:19,910 Ano, s poblouzněnými mozky soustředěnými na separatismus a jakousi ukrajinskou identitu, 359 00:37:20,030 --> 00:37:27,118 ale podle určujících faktorů, ze kterých hlavním byl ruský jazyk, jsou to Rusové. 360 00:37:27,613 --> 00:37:35,041 V Katalánsku je to ještě jednodušší, i tam je více Španělů. 361 00:37:35,161 --> 00:37:44,394 A podstata toho procesu s referendem v Katalánsku spočívá v tom, že zdaleka ne všichni byli naočkováni, 362 00:37:44,514 --> 00:37:48,685 tedy přesněji souhlasili s referendem. 363 00:37:48,805 --> 00:37:54,958 A to referendum o odtržení mělo velkou šanci pohořet. 364 00:37:55,078 --> 00:38:02,220 A tak bylo třeba udělat vše pro to, aby nepohořelo, 365 00:38:02,340 --> 00:38:07,860 aby většina obyvatelstva byla pro odtržení. 366 00:38:07,980 --> 00:38:16,663 A stejně jako byly využity naše tajné služby a armádní jednotky v Litvě, 367 00:38:17,047 --> 00:38:22,907 aby pozvedly separatistické nálady v letech 1990-91, 368 00:38:23,027 --> 00:38:30,913 tak úplně stejný scénář byl teď použit v Katalánsku 369 00:38:31,033 --> 00:38:35,782 a ve výsledku to dopadlo následovně. 370 00:38:35,902 --> 00:38:41,889 Globální prediktor by ten proces potřeboval zbrzdit. 371 00:38:42,714 --> 00:38:51,517 A kdyby mohl a měl dost sil, tak by ten proces stopnul raz dva, 372 00:38:51,637 --> 00:38:56,716 protože to referendum bylo organizováno shora. 373 00:38:56,836 --> 00:39:00,293 A vždy dá se provést osobní práce s lidmi, 374 00:39:00,413 --> 00:39:07,610 která zabrání tomu, aby se vůbec podobná věc dostala do programu nějakého toho parlamentu. 375 00:39:07,730 --> 00:39:13,387 Stejně jako to v případě potřeby dopadá s naším parlamentem, s naší Státní dumou 376 00:39:13,507 --> 00:39:17,981 i s ohledem na Ukrajinu by se dala uvést velká spousta příkladů. 377 00:39:18,101 --> 00:39:22,878 Takže ten problém se dal vyřešit ještě v zárodku, aniž by to vůbec vyvolalo zájem davu. 378 00:39:22,998 --> 00:39:32,204 Vždy je k dispozici taková skupinka politicky aktivních, kteří by se o tu věc postarali. 379 00:39:32,891 --> 00:39:40,291 Jenže vše se připravovalo podle starého scénáře a změnit ho bylo zapotřebí dost dlouho dopředu. 380 00:39:41,227 --> 00:39:50,003 To se ale nepovedlo, protože všechny síly byly soustředěny na boj státní elity USA a globalistů v USA. 381 00:39:50,123 --> 00:39:54,046 Ve výsledku to dopadlo tak, 382 00:39:57,952 --> 00:40:04,583 že vzhledem k tomu, že potřební lidé už byli rozestaveni na svých místech, 383 00:40:04,703 --> 00:40:09,039 mám na mysli řídící funkce a to nejen v Katalánsku, 384 00:40:09,159 --> 00:40:15,465 kam byli dosazeni ti s odpovídající mentalitou, s určitým smýšlením, a to i v samotném Španělsku. 385 00:40:15,719 --> 00:40:19,839 A byly založeny společenské organizace, 386 00:40:19,959 --> 00:40:28,679 do kterých byly napumpovány peníze, zdroje, byl jim vytvořen určitý image… 387 00:40:28,799 --> 00:40:31,496 Zkuste něco takového jednoduše zastavit. 388 00:40:31,616 --> 00:40:38,186 A dále v tomto ohledu. 389 00:40:41,939 --> 00:40:50,735 Ten proces je ve své podstatě, stejně jako všechny procesy, setrvačný. 390 00:40:50,855 --> 00:40:59,299 Když rozestavíme lidi a vytvoříme organizace, tak jako třetí krok, 391 00:40:59,419 --> 00:41:05,523 z pohledu toho, kdo ten proces řídí, vytvoříme určité informační pole. 392 00:41:05,643 --> 00:41:13,727 Potom se z nás již stávají rukojmí toho informačního pole, takže buď zorganizujeme dané referendum 393 00:41:13,847 --> 00:41:22,960 a nějak ho vyhrajeme, nebo ho neprovedeme, a potom nám pohoří velmi mnoho kádrů 394 00:41:23,080 --> 00:41:30,050 orientovaných na tuto věc, společenské organizace se zdiskreditují a nezbyde nám, než začít znova. 395 00:41:30,170 --> 00:41:36,672 Jenže globální prediktor teď pouze odkládá rozdělení Evropy a vytvoření evropského islámského chalífátu, 396 00:41:36,792 --> 00:41:41,815 ale toho plánu se nevzdává. To znamená, že si potřebuje v záloze uchovat všechny. 397 00:41:41,935 --> 00:41:47,955 A teď se tedy stal rukojmím. Bylo tedy třeba z toho nějak vybruslit. 398 00:41:48,075 --> 00:41:55,896 A vybruslit z toho museli ti lidé, kteří byli angažováni k zorganizování toho referenda o odtržení. 399 00:41:56,016 --> 00:42:04,189 Je těžké to vyřešit. No a ti lidé tedy postupovali tak, jak měli postupovat s malou odchylkou, 400 00:42:04,309 --> 00:42:10,329 o které budu mluvit později. 401 00:42:10,449 --> 00:42:13,640 Jak to tedy vyřešili? 402 00:42:13,760 --> 00:42:17,980 Podívejte, potřebují dokázat, že vlastně žádné referendum nebylo. 403 00:42:18,100 --> 00:42:22,576 Udělat to tak, jako by žádné referendum nebylo. A žádné referendum také nebylo. 404 00:42:22,696 --> 00:42:31,353 Absolutní většina volebních místností v den provedení referenda nebyla jednoduše otevřena. 405 00:42:31,473 --> 00:42:37,460 Otevřeno jich bylo něco okolo dvou set z celkového počtu dva a půl tisíce. 406 00:42:37,580 --> 00:42:47,972 Ve výsledku se lidé, kteří chtěli hlasovat, 407 00:42:48,092 --> 00:42:54,740 hromadili u těch volebních místností, které otevřené byly. 408 00:42:54,860 --> 00:43:02,777 A bylo tak vytvořeno velké propagandistické pole: „Oj, podívejte, kolik lidí je pro to referendum! 409 00:43:02,897 --> 00:43:06,193 Tolik jich přišlo.“ 410 00:43:06,313 --> 00:43:14,833 Dále. Byla odnesena část uren, kam již lidé vhodili své hlasovací lístky. 411 00:43:14,953 --> 00:43:24,317 Když tímto způsobem organizujete referendum, tak ve zbylých urnách budete mít, že 90% voličů hlasovalo pro. 412 00:43:24,437 --> 00:43:32,032 To je jasná věc, tam přece šli ti, kteří chtěli hlasovat, kteří byli ochotni si vystát ty ohromné fronty. 413 00:43:32,152 --> 00:43:42,239 A byl tak vytvořen efekt lidového hlasování. A čím je tento efekt lidového hlasování udržován? 414 00:43:42,359 --> 00:43:53,772 Dokud centrální španělské státní orgány nepřistoupily k silové protiakci proti referendu, aby ho zmařily, 415 00:43:53,892 --> 00:43:57,028 tak byli ti lidé celkem nezúčastnění. 416 00:43:57,148 --> 00:44:07,315 Ale jakmile přistoupily k té silové protiakci, tak lidi okamžitě vyprovokovaly k politické aktivitě. 417 00:44:07,435 --> 00:44:12,740 Charakter samotného toho střetu však byl karikaturní. 418 00:44:12,860 --> 00:44:19,089 Bylo možné jednoduše klíčové hráče rychle eliminovat z davu a vše by proběhlo v klidu. 419 00:44:19,209 --> 00:44:24,112 „Skutečných bouřliváků je málo, a tak se nám nedostává vůdců“ (Vysockij – Dopis redakci). 420 00:44:24,232 --> 00:44:28,814 A všechny procesy jsou řiditelné. Nejsou vůdci, není řízení a vše se rozsype. 421 00:44:28,934 --> 00:44:35,003 Ale policie, španělská národní garda začala předstírat ty střety. 422 00:44:35,123 --> 00:44:43,811 A tento charakter předstírání střetů vedl k tomu, že to vypadalo, jako by lidé hájili to referendum. 423 00:44:43,931 --> 00:44:47,475 Pro obyvatelstvo, které bylo politicky exaltované… 424 00:44:47,595 --> 00:44:53,165 Tedy ne pro politicky aktivní ani politicky vybuzenou, ale pro tu politicky exaltovanou část obyvatelstva 425 00:44:53,285 --> 00:44:56,991 se to stalo určitou zábavou. 426 00:44:57,111 --> 00:45:04,480 Oni si uvědomovali, že jim v podstatě nic nehrozí, ale s takovým lehkým stupněm nebezpečí: 427 00:45:04,600 --> 00:45:12,549 „Podívejte, oni nás tu utiskují!“, a začali si hrát na politiku, bránit ty volební místnosti apod. 428 00:45:12,669 --> 00:45:20,232 „Oj, podívejte, teď nám začnou bránit…“ Ale nikdo to neměl v úmyslu, taky proč. 429 00:45:20,352 --> 00:45:29,104 Jednoduší bylo sebrat po hlasování urny a dosáhnout toho, aby bylo otevřeno minimum těch volebních místností, 430 00:45:29,224 --> 00:45:33,990 než bojovat o všechny ty místnosti najednou. 431 00:45:34,110 --> 00:45:40,548 A jak to tedy dopadlo ve výsledku? V davu byli provokatéři. 432 00:45:40,668 --> 00:45:48,397 Někteří si povšimli, že všichni podle svého chování i symboliky, kterou nosili, 433 00:45:48,517 --> 00:45:51,895 nejspíš patřili k LGBT společenství. 434 00:45:52,015 --> 00:45:59,225 Všichni si hráli na takové tvrďáky, neboť věděli, že se jim tam prakticky nemůže nic stát a tak útočili na policii, 435 00:45:59,345 --> 00:46:02,955 provokovali ji v těch nejméně očekávaných… 436 00:46:03,075 --> 00:46:08,896 Lidé byli exaltovaní, čelili policii, chovali se rázně. 437 00:46:09,016 --> 00:46:13,885 Přijde provokatér a vykoleduje si zpětnou reakci od policie. 438 00:46:14,005 --> 00:46:19,543 Ale u nich to vůbec není jako u nás, kde vás ruská garda nosí na rukou. 439 00:46:19,663 --> 00:46:27,233 U nich používají gumové obušky, gumové projektily, slzný plyn atd. 440 00:46:27,353 --> 00:46:32,403 Takže to potom neschytá jen samotný provokatér. Všichni jsou přeci exaltovaní, všichni útočí… 441 00:46:32,523 --> 00:46:39,707 A pak už se s tím nikdo dvakrát nepáře. Když na policistu řve nějaká stařenka a vrhá se mu nehty do obličeje, 442 00:46:39,827 --> 00:46:46,112 tak přestože má chrániče a na hlavě helmu s krytem, je její chování skutečně agresivní. 443 00:46:46,232 --> 00:46:51,795 No a v té celkové situaci když na něj někdo agresivně útočí, tak samozřejmě zareaguje. 444 00:46:51,915 --> 00:46:57,556 A takto se dosahuje nezbytných vášní, kdy to končí tisícem zraněných. 445 00:46:57,676 --> 00:47:01,954 Šlo tedy o rozsáhlou show. 446 00:47:02,074 --> 00:47:16,228 Na jedné straně zůstaly zachovány ty nástroje, které bude možné použít pro budoucí vyvolávání separatismu, 447 00:47:16,348 --> 00:47:23,327 a na druhé straně nebude to referendum uznáno. 448 00:47:23,447 --> 00:47:30,117 Chápete? Ale už ta skutečnost, že to referendum provedli v takovémto rámci, 449 00:47:30,237 --> 00:47:37,061 je ukazatelem toho, že se Španělskem si globální prediktor neporadil. 450 00:47:37,181 --> 00:47:43,182 On tam přišel o své řízení, protože se měl postarat o nepřipuštění samotného toho procesu. 451 00:47:43,302 --> 00:47:48,146 A on dopustil, aby ten proces referenda proběhnul právě teď, 452 00:47:48,266 --> 00:47:53,521 přestože by ho potřeboval odložit na pozdější dobu, aby si tak uchoval své nástroje. 453 00:47:53,641 --> 00:47:59,076 To je vše a tak narazili. A výsledek je jeden. 454 00:47:59,196 --> 00:48:07,435 Globální prediktor musí spolupracovat s Ruskem, protože přichází o své řízení. 455 00:48:07,555 --> 00:48:10,856 Rusko je stát federativní 456 00:48:10,976 --> 00:48:18,417 a umí si poradit v otázce společného soužití lidí různých národností a různých kultur. 457 00:48:18,537 --> 00:48:23,973 Tento konflikt může být vyřešen pouze s přispěním Ruska. 458 00:48:24,513 --> 00:48:28,911 Jinak je všechno, co se tam děje, natolik banální, 459 00:48:29,031 --> 00:48:36,112 a je to natolik podobné ukrajinskému referendu z roku 1991 a těm událostem ve Vilniusu, 460 00:48:36,232 --> 00:48:42,490 které se odehrály částečně v březnu roku 1990 a částečně v roce 1991, kdy… 461 00:48:42,610 --> 00:48:48,612 Víte, ta situace je taková, že kdyby potřebovali, tak by se tam už teď objevili odstřelovači. 462 00:48:48,732 --> 00:48:51,003 - Stejně jako ve Vilniusu. - Ano. 463 00:48:51,123 --> 00:48:57,570 Ale vzhledem k tomu, že se to globálnímu prediktoru nehodí, tak se nikde ve světě nikdo nerozčiloval: 464 00:48:57,690 --> 00:49:00,545 „Jsou to přece ještě děti!“ 465 00:49:00,665 --> 00:49:06,434 Kdo se rozhořčil? Corbyn? Ten je z Velké Británie, kde byl nedávno brexit 466 00:49:06,554 --> 00:49:10,627 a on byl jedním z jeho nejaktivnějších účastníků. 467 00:49:10,747 --> 00:49:15,025 To znamená, že se jedná o zainteresovanou osobu. A všichni ostatní? 468 00:49:15,145 --> 00:49:22,561 Policii neodsuzují, centrální státní orgány neodsuzují, 469 00:49:22,681 --> 00:49:28,342 přestože se toho státní elita USA velmi domáhá, takže něco se ještě může projevit. 470 00:49:28,462 --> 00:49:34,453 Velmi se snaží. A jak se to projeví a jak si s tím poradí globální prediktor? To je otázka. 471 00:49:34,573 --> 00:49:41,921 Je třeba rychle přistoupit na dialog. Zacharova vám všechno řekla. 472 00:49:42,764 --> 00:49:48,854 Musí přistoupit na ten dialog a ten problém ve Španělsku vyřešíme. 473 00:49:52,791 --> 00:50:00,995 Na tu další otázku jste už odpovídal třikrát. Napřed taková, řekněme, návodná otázka. 474 00:50:01,115 --> 00:50:06,191 Valeriji Viktoroviči, je Sergej Šubenkov ve vztahu k ruskému státu zrádce? 475 00:50:06,311 --> 00:50:08,197 Bezesporu. 476 00:50:08,583 --> 00:50:12,852 Jak tedy okomentujete následující událost? 477 00:50:12,972 --> 00:50:20,079 Ruský ministr obrany svým rozkazem číslo 634 ze dne 21.09.2017 478 00:50:20,199 --> 00:50:27,461 předčasně udělil hodnost nadporučíka mistrům světa Marii Lasickeneové a Sergeji Šubenkovovi. 479 00:50:27,581 --> 00:50:30,830 Je něco shnilého v království dánském. 480 00:50:30,950 --> 00:50:40,448 Když Sergeje Kužugetoviče považují za nejlepšího ministra obrany a všemožně ho opěvují, 481 00:50:41,251 --> 00:50:50,059 tak se za tím kryjí velice závažné procesy a mnohé omyly Sergeje Kužugetoviče. 482 00:50:50,179 --> 00:50:54,431 Zda jsou úmyslné nebo neúmyslné je druhořadné. 483 00:50:54,551 --> 00:50:59,189 Ale ten scénář popisující jedno spiknutí proti Putinovi... 484 00:51:00,089 --> 00:51:08,479 S podotknutím, že Sergej Kužugetovič o dost zmoudřel v porovnání s tou dobou, kdy to bylo sepsáno. 485 00:51:08,599 --> 00:51:14,105 Od té doby velice zmoudřel! Nicméně sám scénář nikam nezmizel. 486 00:51:14,225 --> 00:51:21,048 A to spiknutí proti Putinovi, státní převrat proti Putinovi, to je… 487 00:51:21,168 --> 00:51:31,142 Ta příprava státního převratu je objektivní danost a velmi mnoho generálů teď vyřvává, 488 00:51:31,262 --> 00:51:38,921 že chtějí výměnu ministra obrany a prezidenta našeho státu. 489 00:51:40,914 --> 00:51:49,690 Co se stalo? Tato událost je stejná, jako kdyby na základě výsledků Velké vlastenecké války 490 00:51:49,810 --> 00:51:58,016 byla generálu Vlasovovi předčasně udělena mimořádná hodnost generála Dělnicko-rolnické rudé armády. 491 00:51:58,136 --> 00:52:08,753 "Vždyť to je jedno, že bojoval proti nám. Je to přece náš bývalý generál a tak mu tu hodnost udělíme." 492 00:52:08,873 --> 00:52:14,218 Když jsem předtím sportovce, profesionální sport porovnával s armádou, 493 00:52:14,338 --> 00:52:17,529 tak ta analogie byla absolutně funkční. 494 00:52:17,649 --> 00:52:25,951 On se účastní soutěží, to je jeho bojové pole, kde má bránit suverenitu a nezávislost našeho státu, 495 00:52:26,071 --> 00:52:31,319 jenže on soutěžil za neutrální vlajku, je to dezertér, který tak vystoupil proti svému státu. 496 00:52:31,439 --> 00:52:39,260 To, že on dezertoval, vede k tomu, že se sázkou na to, že budou dezertovat i další, 497 00:52:39,380 --> 00:52:45,849 teď naší těžkoatletické reprezentaci zakázali soutěžit. 498 00:52:45,969 --> 00:52:50,671 A to znamená, že se hroutí kariéry normálních sportovců, chápete? 499 00:52:50,791 --> 00:52:54,722 Takže je to postaveno tak, že buď se lidé už vůbec nebudou moci věnovat sportu, 500 00:52:54,842 --> 00:52:57,293 nebo jim nezbyde než také dezertovat. 501 00:52:57,413 --> 00:53:04,803 Nebýt té zrady Šubenkova a všech těch ostatních, tak by Západ ztratil zájem o to, 502 00:53:04,923 --> 00:53:08,892 aby rozšiřoval tyto sankce, které jsou absolutně bezdůvodné. 503 00:53:09,012 --> 00:53:15,142 Jenže vidí, že to ty lidi zlomí, že k nim ti pancharti přilezou po kolenou, po břiše se připlazí. 504 00:53:15,262 --> 00:53:19,334 Jen si to vezměte, Šubenkov je v týmu CSKA, 505 00:53:19,454 --> 00:53:25,456 je to důstojník a za to, že soutěžil za neutrální vlajku, ho bylo třeba vyhnat s ostudou z armády. 506 00:53:25,576 --> 00:53:27,513 S ostudou! 507 00:53:27,633 --> 00:53:36,026 V carské době byl takzvaný občanský trest*, něco takového mělo následovat. * druh trestu spočívající ve veřejné potupě trestaného, kdy byl zlomen jeho kord a přišel o všechna práva vyplývající z jeho stavovského postavení 508 00:53:36,146 --> 00:53:37,904 a místo toho ho odměnili. 509 00:53:38,024 --> 00:53:49,297 To znamená, že uvnitř armády je velice podstatná část generality připravena zradit ruské zájmy, 510 00:53:49,417 --> 00:53:59,121 a že díky tomu mimořádnému udělení hodnosti Šubenkovovi posílají na Západ vzkaz: 511 00:53:59,241 --> 00:54:05,475 „My jsme vaši, buržousti. To já jsem se postaral o tu časovanou bombu, to já jsem ty studny otrávil!“ 512 00:54:05,595 --> 00:54:10,155 Pamatujete se na Chlapce-Podlece z Malčiše-Kibalčiše (Arkadij Gajdar)? 513 00:54:10,275 --> 00:54:18,539 To je to, co to znamená! Tohle volají na Západ. Hrají podle těch pravidel, o kterých mluvila Zacharova. 514 00:54:18,874 --> 00:54:25,484 Jenže oni se drží jiných pravidel, protože jsou svou podstatou lokajíčkové a tak řvou: 515 00:54:25,604 --> 00:54:29,548 „My jsme vždy byli a zůstali lokajíčky. 516 00:54:29,668 --> 00:54:36,491 Přijď, pane, a vládni nám. Nám jsou zájmy Ruska ukradené!“ 517 00:54:36,611 --> 00:54:42,022 Co je v podstatě nutné a mělo by být pro Sergeje Kužugetoviče zásadní otázkou? 518 00:54:42,142 --> 00:54:48,374 Musí se rozhodnout, v jakém bude týmu. Zda bude hrát v týmu globálního prediktoru na straně Ruska. 519 00:54:48,494 --> 00:54:54,958 Víte, jak to myslím. Ta moje formulace je taková, že ti, kteří to potřebují, to pochopí. 520 00:54:55,078 --> 00:55:00,231 Nebo zda bude hrát na straně státní elity. 521 00:55:00,351 --> 00:55:04,217 V tom případě ale musí čekat zpětnou facku od globálního prediktoru. 522 00:55:04,337 --> 00:55:08,718 A to se mu líbit nebude. Co je tedy třeba udělat? 523 00:55:08,838 --> 00:55:13,502 Všechny, kteří mají co do činění s návrhem Šubenkova a té… 524 00:55:13,622 --> 00:55:17,874 - Lasickeneové - Lasickeneové na mimořádné povýšení, 525 00:55:17,994 --> 00:55:22,822 hnát pometlem jako lidi, kteří se zpronevěřili svým funkcím, 526 00:55:22,942 --> 00:55:27,055 a prokázali absolutní nezpůsobilost k výkonu služby. 527 00:55:27,175 --> 00:55:32,148 Protože Sergeje Kužugetoviče v daném případě v podstatě pořádně podtrhli. 528 00:55:32,268 --> 00:55:36,828 On podepisuje hromady dokumentů: "Je třeba podepsat ty sportovce", 529 00:55:36,948 --> 00:55:40,490 a tak je podepsal, jako běžnou agendu. 530 00:55:40,610 --> 00:55:44,133 A co je to vlastně za sportovce? 531 00:55:44,253 --> 00:55:48,428 Někdo k němu přijde s hlášením, a může to samozřejmě podat různě. 532 00:55:48,548 --> 00:55:53,855 A ten, který to dal Sergeji Kužugetoviči k podpisu, by to měl objasnit. 533 00:55:53,975 --> 00:56:00,747 Sergej Kužugetovič by se měl podívat, kdo mu ho tam dosadil, když takto podává hlášení. 534 00:56:00,867 --> 00:56:07,203 A ty, kteří připravili ta jmenování, by měli z armády vyhnat, jsou to zrádci. 535 00:56:07,323 --> 00:56:12,385 Přičemž znovu opakuji, že takoví jako Šubenkov pracují na tom, 536 00:56:12,505 --> 00:56:17,041 aby v naší zemi nebyl profesionální sport, který je teď nezbytný pro to, 537 00:56:17,161 --> 00:56:22,544 abychom bojovali za ruskou suverenitu na mezinárodních sportovištích. 538 00:56:22,664 --> 00:56:27,491 S tím teď nic neuděláme, s tou existencí profesionálního sportu. 539 00:56:27,611 --> 00:56:32,189 To oni pracují na tom, aby naši sportovci nemohli soutěžit. 540 00:56:32,309 --> 00:56:39,107 To Šubenkov se postaral o to, aby naše těžké atlety odrovnal, když se sám připlazil po břiše. 541 00:56:41,140 --> 00:56:48,829 A bude to pokračovat. To Šubenkov podrazil naše paralympioniky, že je nenechají soutěžit. 542 00:56:50,218 --> 00:56:55,748 Kdyby projevil občanský postoj, tak by ty paralympioniky nechali být, 543 00:56:55,868 --> 00:56:59,940 vše k tomu spělo, jenže když vidí, že je dokážou zlomit: 544 00:57:00,060 --> 00:57:08,273 „Tvrdí chlapi z armády to neustojí, tak to tam máme ty správné nálady a zařídíme státní převrat raz dva“, 545 00:57:08,393 --> 00:57:10,871 myslí si ve Washingtonu státní elita. 546 00:57:10,991 --> 00:57:17,069 „To jsou ty naše kádry. Na povel se k nám po břiše připlazí. 547 00:57:17,189 --> 00:57:23,889 A tak zařídíme státní převrat a v Rusku bude válka, protože máme takové jako je Šubenkov, 548 00:57:24,009 --> 00:57:28,600 a také takové, kteří ho za to povyšují. To oni jsou naší oporou a silou. 549 00:57:28,720 --> 00:57:32,679 Myslí si, že potom u nich nastoupí ráj na zemi, klid a mír, 550 00:57:32,799 --> 00:57:36,547 a zatím to tam bude horší než teď na Ukrajině.“ 551 00:57:37,123 --> 00:57:41,978 Vždyť kdo by se staral o zájmy nějakých lokajíčků? 552 00:57:42,328 --> 00:57:48,068 To je vše, tato věc je jasně daná. 553 00:57:52,038 --> 00:57:54,034 To byla poslední otázka. 554 00:57:55,146 --> 00:58:01,750 Když jsem začal tou první otázkou, tak jsem hned řekl, že by všichni politologové, 555 00:58:01,870 --> 00:58:06,708 všichni politici měli znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 556 00:58:06,828 --> 00:58:13,765 musí se umět vyznat v politických procesech, v procesech řízení složitých sociálních supersystémů. 557 00:58:13,885 --> 00:58:18,414 Chápete? Protože když se v tom nevyznáte, nemůžete nic pochopit. 558 00:58:18,534 --> 00:58:26,623 Když se vy, vážení přátelé, díváte na tyto politology, tak přece dobře musíte vidět, 559 00:58:26,743 --> 00:58:34,646 že tito lidé nebudou hájit ruské zájmy, protože řeší pouze své klanově korporativní úkoly 560 00:58:34,766 --> 00:58:39,584 a to nejdůležitější, vůbec nerozumí procesům řízení. 561 00:58:39,704 --> 00:58:44,891 Stále se usilovně hrabou v tom pískovišti, kam je usadil dospělý strýček. 562 00:58:45,220 --> 00:58:49,829 To je vše. Záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích. 563 00:58:49,949 --> 00:58:56,351 Jestliže nechceme, aby se náš stát utopil, musíme se všichni sami posadit k učebnicím, 564 00:58:56,471 --> 00:59:04,004 a učit se, učit se a ještě jednou - učit se náležitým způsobem umění řídit. 565 00:59:04,124 --> 00:59:09,785 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, osvojujte si Dostatečně všeobecnou teorii řízení 566 00:59:09,905 --> 00:59:14,620 a pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 567 00:59:14,740 --> 00:59:23,919 Podporujte řídící procesy, které realizuje Putin s těmi lidmi, kteří tvoří jeho tým. 568 00:59:24,039 --> 00:59:30,255 Jsou to takoví lidé jako Sergej Viktorovič Lavrov s jeho týmem na ministerstvu zahraničí. 569 00:59:30,375 --> 00:59:37,579 A ať už je to jak chce, tak také Sergej Kužugetovič Šojgu s tím týmem, se kterým pracuje. 570 00:59:38,340 --> 00:59:44,086 Musíme jim pomáhat, protože když to dělat nebudeme, tak tu můžeme také mít Ukrajinu 571 00:59:44,206 --> 00:59:49,697 a to, co si oni vyskákali na tom svém Majdanu, protože nás se pokoušejí vést stejnou cestou. 572 00:59:49,817 --> 00:59:53,385 U nás to má být „vlastenecký“ majdan, když hlásají: 573 00:59:53,505 --> 00:59:57,375 „Putinovi nenadáváme proto, že je to Putin, ale že je málo Putin.“ 574 00:59:57,495 --> 01:00:06,395 Různá ta hnutí na podporu armády a generálové, kteří na těch zasedáních lžou, nestydatě lžou. 575 01:00:06,515 --> 01:00:12,505 A mluví-li z upřímného přesvědčení… Pane Bože, jak velcí debilové musí ti generálové být! 576 01:00:12,625 --> 01:00:14,583 A dobře že už byl odvolán. 577 01:00:15,056 --> 01:00:18,142 - Ten slavný výrok Sergeje Viktoroviče (Debilové, k…a) 578 01:00:18,262 --> 01:00:24,417 Nu ano, ano. Takže studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 579 01:00:24,537 --> 01:00:27,420 Berte moc do svých rukou a buďte šťastní. 580 01:00:27,540 --> 01:00:31,286 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 581 01:00:49,484 --> 01:00:55,263 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz