Prozretelnost_nie_je_,,algebra_Y.Y.BOOKMOBIDp%-6>G[ On WaFir|D ,"Q$Č&(4*2,C.072468":,<6>@h@JBTD]FeHnqJxvLN PRTKVXZÆ\a^`b(df}hj clnp$r-t7v>xA0zA3|B#~EwFF+FWI<MOBI>8'DP@BA>EXTH?/Prozreteľnosť nie je „algebra“… csgO prácach matematikov MŠU A.T.Fomenko a G.V.Nosovského ohľadom vytvárania modelu reálnej chronológie Dejín, na základe matematického spracovania informácii z kroník Petrohrad, 2002d Vnitřní Prediktor SSSRl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]q,b132f034-326e-44d7-8e13-8ca26db98ea7p4calibre:b132f034-326e-44d7-8e13-8ca26db98ea7 EBOKj(2017-09-02T15:32:59.302000+00:00   t m Prozreteľnosť nie je „algebra“…VNÚTORNÝREDIKhSSR___33ClockquoteWWWW>O prácachate ikovŠU.T.Fomenko G.V.Nosovského ~hľadomytváraniaodelueálnejhronológDejín,'aákladeVcKspracovinformii kíkjOWWWPPetrohradg1emǁǁr. 2@''="4πȂwvjustify2">©ublanériyúedičstvRusk8kultúry,@ok0vzťahu nimsponubnýmiutoravami.֑Bpakn(eboyz{ia ݆prisvofT)osnovebxmtaPporiadku1?/a>N/ogױ҅ XBSAHN'WR>VztžezopesémXtnkQen boryHpôom,@X8 tuzkobsah.rAnuaHi8@zA8anHlo؂`kurzdopoȁHll`esuQF9X(nukvoľx«AWičíslok»ʝhkáš%acInekk axyudadBchyGC,nxavs[e?:ruP@Toߐou>odseko(lknihy!eo'"'''GGgC-12pשfh1štandardetϦ003998b>4ߥρOO1WwwwwGE2.ϗ!njHronológiien.T.Fhnk G.V.NhvskڄW033760`0燇WWGDb>P8loha/ob>˔tomX9rguHtQ''0018873oh38'WW'''WWWWWAmbp:pagebreak?ڳ65taKaždáecenziaelastneorovnávanímhápan svetaentov Qaut Do0ejráce. dôsledkuoho, čitateľmedoneɅhYdvomiruh8: 1)ރs 2)jov. oj0ooo">Z`ery7môžuostaťejasné ôvodu, žecheOležitejšPuviesAvoj štandar'$ 8iX삘ratú`hisicko-socihghtematiku0ejp@čn PjednoЍXz8!dovšetkȈpade@súladuposudǠ+DohC8naly1dzaaqu0c=6S􄸉">*     !w`WWGGEĽudstvobiosférl0tyvyč tomhťoukulBmipmínp„\a“emeelýjemenetyzdedxjnfAovz;А?pokolJnl@PriȆz'!ߏՄ`mipnýotenciál󣩄1k邨ui뇫neYed؋k jďalXvár׎ߝpHľkֹ4j`arakXPڇ8ex1vlobdejinIproces9H`(сHv@ivؓyڐH.ákontab_حjxhrZمhܛ ۀrvl@nunad ľ˯PNȍbezpುhrozib z2úzkedk@ľohčKnineֆz/$yjkXvneć_____>K(smeXjQИmrav,k;s8o8Hdiscipli(a/alebone)񪢲yb2Hide`ov'''''>Ideaoha,vorc֒dr½Iv=eJ#Humelerب0lrazxߠX,sah¡bЄx>J`n*2zahŕňakazӦjecɗ-muám:pblockquIw׶DŽׄskЈpئy`zepmymd@by'up`keAin0+m9ug eďiiuɅrz)@8 njߌ߭XCoesؒmôžxyin8 (opísYhkúmY)ARriqKsam  t8voduojm@inparátór zoobecňBi,Qe jehpisť2 </font><]smallAup><8color="#ff0000"> OOH;rievyhnutnejotrebeájsť spčnýazyk ich špecialistami.omtoelav0odnotPojmovéhotermingickparátuórieiadenia. Akocesy3׊aρϏOOOOOOL (sú-bytia)kúmameko6 eboamo,ak celЏymnohotvárno`ožnobjavipto, čoajúšetky%, vzhľadomo/jytv`ǑĀ0dateobecӉi>ߒߒߒߒ>Vpjzadakovove úlohy.r0sa:hceȄekt4exfungovaiH,КTCruhGGGAneׄ҃˃(leԀ`bY;bezAšʂzasahdEuJlámrežiktorHovuHm'We etborynformácií:gggggVorieľov(Ѕ瀺:)prípPch@k9Pmílenփ),edH@úcipisdeálnuGug`zhierarch8yYa čiastý؂TbyzrezaȔqeo (hchyho)orasled߃vňxopaCHu@stup0nútekzk03každçuskuSkompletu0a鉨prv1rite (žke)a705322WWWW>4WWOOOOOOOOmnacXdzjdôltejší+xoБ9jmeqý?ߞߞߞ>Jens ?pod+prôznym1bít (eД&e0H8y1vepk`ozhxDStratgôžespôs8Pím8J_bI0끼XaHسragtzívaceہy@ݻ@yjavB9suvzájvylučЉ`e.brapo` Щ/Q–: `,Xznamh 9sajRčís9881)aí//u QechníWWWWW/>(eb𬓀Xu_i>k8rolparameXi>,LrsráIqľh(‚dWWWWWKىdv܃eunform‡imoduly7xsluš醝fdsKjotlih0m߃߷kopír>u9"oh a{de. /////#ۓIet“ qv úvodzovk0!et#vпutiPo SxlgebH: «?9»`nusׄ»zdklonhorocesuddeálnehoežimuredpísanévektoromieľov.brazneoved1,eooznamenapných žel( uarčitýmhodnotmtupňaostiaždz ni((buďavzájxnumerickyeratHúrov,leboG(WP,osporia9鄃ovipdymiVhyby`kladxvorbyia Xkv8ty@y —iaci@ubjm.ȁeρsamatnoutegóriou,)to8݁dSa 8istϔ)jmvy)iťnsp蔎,ď@kvHyzam0b>Kľúčov pojmom5v)\؁]/*OOOOOOOH4P.rR×:v8incípe aakevg([diePunkcbb>pisucirkuláciuyformocesgnajúcokamihut árBϲ˘_^žkuˁIՄo%.ʷ2sy mstotyhťahHb݇amodulov,!úázuʆqýyelO (Pgie)(k·:%)WWWWW>Etapfrag9jኋ ߒߊP.j.oncep iahnutǂݸZzjotliPmnachádz:Qف:.Ѐhvôlim(a8sm@ylqiomyl Їul'N“ЀH,udЄ;79(všAtam Hnevy@desn)nazývať͋ .אאאאPp؝ߌ!؁;b״feá>ľrEW (77Hamyplyu> (#u);hvoľg3acx51kpat1`zozna_WQW4NaɷIoď:holurHer;#naa8idl(*o)ρzPšmedzilosť0lochPsyq9ȉۂrwwwww>Ďj,jm liadmyslhtoozšírenýektor,ahŕňajúciebeierarchickyoradrontrolcharamev.úbriôžeyťiež71uspoaI(normálneie,V@potencinzpečsituách,avarijnéad.)`tvorí)iacehoplyvu,yčlen*zDatavu. 

Punkciaxarocesezujevomipôsobmi: ul߃߀b>štruktúrnymuoms  poooooilp2'/χ/gg0>zoooo/ulf8Xz>Ȗwdž׆זtrinoƖGinf—šíadresnpoYnov%rvko@y,(bolȂov0e9dčiatkxuv????=WWVtakétoZ?ryexistu.rebiehakoЈžníkov"_  sthíPchop1samx vyiPwy.։HihuG@aGц'ԪRajozpadáv,( ay-aúatȭXravdeobnPqchkter9skupijavv .ostRmerihodnotyov,ʁkvxodchýlk8hrede(ipjudal*orel ktď.AQ׋yrah.gggggObjívzáklad8Jurč8Aߎgoy (suHow3(.usphdúRasB(AzmyslPamožňяlišjednukuruhej;noíјxodh0nvyvolce<8 g`eto,lovo «bne» (ؑs8vn٦Hňom)a`ápv0paovšp „no 8 |o(vie..“聀Qpoukázana娉enciugeͣhϐϐϐϛi0micsť6ޔ\a> /*OOOOOOOp 1sluxé@hu,i,zotr8:tavextvrӎֽԎôtr u (OK ekro= 0,5)PhǐokLu77777ZhľaduP8ceóШ,疄(odborte H)ouierIit4v.Xda:$E,aznnaPhodici(axam`ti>QotiYN.Ӭojli><ǁ/πˁ"lign="justify">NedôjkiamemudresXsahuirchickyyššalebAd,onk6vzhľadPdanýe??o:/ol`rـ(p/W"1emφPrv!tovochdpoqovo`v0ájomnXpodmienenosť: číižšieehodn nxudržateľxticprocesu zvolevaPntu,m}ausíykita8čoáležiuH܄ifikuiacizacovníkov7 /*OOOOOOOp>.ost:aždejnonorAv mS|oveličinneo 0erravd`dobsrecҏjeLz'i>,A0relatívnou (vťkstat0Cdm) ProufekCuPnevyhnuHskutokprétnr?yOOOOHDruhGGFpoukazokrem:A1fliks!(debahŕňajúcimjš))D. kвQprípq,P(0 ybralloytre@n0ov a(rpyuŠqqdop@t!vojpȏ`vy0yՊphoriebeudale8evránarubšetkuHHC22chádzÎBognó`Ѫה–urtCV)ryiuథeHX؁.ozdpkhgór:pul1?O/Ϲbgggꈗk ov0ģvýkyvyШPXzPshranichede ˘)Xv časem; 筡ooooo/l/2//g//ϊogg///))vreϊωzvaacv ©ဠ, parametPrƄuyľuЁex7wedz.tratanajStavu (bekvin=by)ikr;ýlodwmlmi(x`z^߿3R(bǓ׀oooo/ulrـ(7'xMLQ  sillab.Ɇ`jomx+PfзubjPyýbeetalócesuuotXmY.΋؋RQXéذ9eň)zdušmo):ov gnorqcelrada{,ez8Xyi@猷>Kd xk|ôžeyintretaka‰samo׀Ђbieh[Pߌharchicvyššpísvrmíny8 $kI-oás!됚ejxosob\syXPčekĽudsdomH opPva0narazoiedmimiževiatqobjektmi.rppise ľubovoľného životcproblémuermínochXórieiadenia,elkovýočetarazhužívanýkategíeprekračujísloIäť: 1) vPorieľov, 2stavu, 3),hyby, 4)lnáunkcia 5)úhrnoncepc16iacevplyI7štruktúrnypôsob, 8bez, 9rovnžremlebo툸ver.oname,enfop,Xvyhnueadanešeždej úlo ôžeyť(ptupvedomiudravčloPaurčitobýnimkyaspoane,koHjakmozaika nevi-ro@obesklíčjkidoskopeetolav(eijovať,8oQkrétnzťahykuiabydoškpad@pdoDpickidiotizmu —ȚekvitajúcKcha0XnschizofЈ. 

Akyy&eaPu>p pzRJvyMtuálpM 쇰ihierarL ľCdôlQ#vmniǮ׃֥)pۖxEychnstdzY.eypq9ِ`tZᑳGelhH؄,a9Xádz$ akro` XútratX"ocesose (Axím0ș(vț8 inoxtozahŕňا#negu0vú)>Mdolog!tXHpXロšarlatánstv9alghtmusetódy@mXgrR8 /*OOOOOOOp>.Tytvs9Yn(dovoľiýpočtov2pacity)산w bHjeodhedbћgwhtȘImienk`yjPivQinterv8`ast(=KdlXЌcىnak%Ў`i>D.ڌحvglobїejЅskúmak?y:nja]u\Rgio(,OvOckyšší(v`zťahmu)9(eVesmíru.пڒpohzXzؑ;XX eobecteóv؃eievdlhpbґZqín (8vhiac)xistZplyvuoťsvojomníma(ároveňrčujúchierarchickusporiadanosťv؂nejložeti.naekladkultúryysleniaal iacčin,rátaneDtroločenskxsuvertyh.A lockquote؀ohlHlialue="2"eight="0pt"idthcЁƁ/πˁ"lign="ju(fy">InformáciaronikЅho,` b>ch؆ghozcharakterušetký8oblastíˋ aozna.mpňu(vidiesme0eriebehuHocesov]o@návajednotlivéDi,gkoelkuvi eAkál`kUidevetwt Vesmírom,a_rmxi>,ZtakmuodhaľpyPc „o“(úd8 javHcezaozAsito–@bjekxvnu ľudsuozpቡuo 3G/ϗ P"OOOru: opisW_súvislaxpodstatou&eretؖu>,utoratxukyáb29ov,ológie,ech8rcqؓۜodv5vedy.o4//ύA>Ekma ()splyvu),en譀stoačXm iedkفZfi(pIzehxhr oAobecٛimruhxWehxo5//ϊ">PVyHcídPzasaheie žiJch,0jude`hQ|٤)yxn`te@álosv si(miȀnedstvr v:adtrašɵzb`ou;kohváab(XxzvyšxPogavinBhsaI{oQneť;ؒ2mkamHyre e;ɉnrja biO-nhzpPȁo6ד/ϓ">Oٜ7y,8!m`A—zb8ev АX ápa@ohxvzabíjڕ kDií,i'!Vmao-oyiviliHhmoamäPyoe9 duo/olrـ(p׌"1emwuHoci#zn`dxziPt ľ8mnohisponAitЩ umЩ 9ť rôznyI"ámakharchBu(.klasifik+yčdPbŒôžuyx1yi@bo XpmkQPlplikvidceptu2-Q(8epjav(vlo)ȒpGGGGLúboruonúRsays@mu*idecgj.h@ʄJDh<(oukupu)8@ezluʊ0DǓ.j.Ǧ!ny;najjgg`0߹ꗰyamćY8 8ױ׆葏>U#oerčupydruhovplyvuapoločnosť,koľkometavustiodplyvomrriedkov vyššouioritPmámnohoäčšieásly,Dnežׂnižších,ocjebieha@malBaez „hluýchfektov“.oest, histckyčasov"intervalo`rlealizácstúpadveymerk šiej,však0zvratZ&i8použitiajmrčujúcaív댠šenihroblém8votzvyH razndlesá.H/p>PridravaYaohtyjadrenésvetozorXštandardu>,analyzujemextkynimovatkamejín(áboženstvekonomia ďímpa aciEasociálnyv@'>.AwwwwwЁmbp:pagebkǂbă"ceYfontize="5202.Ϛnochr@lógii\(.T.Fo0kaG.V.NoHsk/ >rod@ýe`mýtusBohaľsúčasvzhľadAaȋԉ`*tIHnu «e»Xakoľniqľu snepamäh&okcy ٪ ȴidjgramobylchybčítaôzndy(*artefakty*)რňakІKI dn蕡dnihyJjuPޅxRz1 ústne(písomnĵ(u>hw*úXarchegevykopávoks  miaPmi>KeďžaudaҨdejavilvoplyvuiebeh&Hvtpo0{Xpochope@Aýznamukm`vw`yôleᅠbjf҄kghytelBhQajˢ2ZҡP0΄77777>Mykute jeσaek'každ  ško81ridrIvxЗvlaHestu1Ќpagjed-P؂|ABB˃ɣ[;1romípZSSR,kon8neraz`9vot0lь׌׌׌׌>A?<úmysefalzy٪wp ɁPiIIP0]HЇzabudnuȨaxjuj0hPí0nasledom:ˢymnožizxnľ[o81bližšPk gcmk8>Krouopisberu/()y@vyXxppup .ςɁvЛeh`  jȈأcnejšejodobe, ktorejamotnáostupnosťdalxíyujekotalónový časJproces. 

Súvzťažhisických astronommiykla@a C8xpredstavoporuhgieen jedHz mo؃j/q=XKov. ab> n>, z nocAspoltelplanéty, žijúcePddpmtA9nebom.rei؈ikáci8eálGAHrizže?kome, naozajôlet oblačin*[No8visldoju]Yauxov svojAr1tejZ0(pdp,nijekvvykazuplyvglobivilicihezruhXzoecneiqviaPiaithevyhnuxazeliQeznanipsformovraI0spprumgRmýtov,yvláda!P sahu7777ǗhČoudYpob7RXaϚ)u? —oozkaepublۦotvaožuodpďwiohsHnт!e 2y)zIurt<,[amzaml@Ȁzsʄiám 1ττττaBg''fV lepšЛp™(hob (blízky륡8ému)isohra(dejíupvxčspamävXp bavlhoroohudAIsych8gHxapatie9 /*OOOOOOOpX8koexTdlhugeȭpluxov_^ (tepɀkultúrynarkózou),偁*ši (`ktu[6ysWWWWW>T.j.;e.T.Fok*G.V.Nos#onmsebeez)(h?zmy)v
HžQv؏c u eľPI֠8nY肙y8m nžxK<ďalšítis@rí>SiI1؇pu`ajp[]ixoviiracus textro0kzavXinulʳPas,difтR0por_Zs radičnch0Zi(9úplniigHBväčši@xnhk@t%!taby+zQjJbsau777ۂd(stahhr"`''turoو navrQ>Algmus濂h#jeptK_zsinci Ǒd꛸písYц, knihnx„M dy nazy0$xu`@?gii“ (Vyd.ŠU,1990;droj 1)a.el1`s!sud񧫡Ftiojaleb ier,ezcXdĺž8trs`vu8míIrozprávaniach, tiežaočtochmienokedný1JisCosôb kronike.omožňujeytvoriť vektortavupol`nosti (vošlooň 34arametrov,droj 1,r. 131). celýp(ck`proces,písapoormelobohoavescrozprávania,yvýsledkuakejt alizáciHaobrazíkostup{ov,páôžeyspracoxrôznymiate yetódami

Pri@den onomҍjav(zatmenilnkmesiacýbu@supernovy ométytď.)`bázydalí,yej(t`썚ie C adkrýva풸ہ jy modelx//použíYKómii:.j. „ad“talóoeurčitúhgiu׃Zh(Ptajúcičas dľ8ha胡a kov)/L*@qot)preltu'''''!tomzaml Ђdpokladinimálne: 1)Ӏx(sú ؏Ha ľudstXne8vojou0ـHTYv(jomnh@orbít@jm m~e; 2)ytmika54y70viruhKIm|zXlЗý1et'B (naPJustáčڄkЉ*osi); 3)!IH_ И0yxhybubj9va e samXyYgalaxiiG mapviezdnenebbociegi݊DmȦhxonedbľodchl9!xmciyijĺb@fuqǘ">Niekomd(ncɄȊ`ɮvdiv;uveYv}auWalgꕐC}yEmak odliš;dvkvta۰pžtoGGGGG@eutotiedzigAtexyoodohrjeopis80bud ȋ8hqlnilavšakmog񍒓d@8:iam. tedbo@@eefixҀH8e1YfcdodrXVJqdarkôrYIlyvs8uЉkɂɵSin[cizdX(pآQe py5Xjxdob#thb櫘,ď)`Xֶqov⑯zh`dJumy. (Aleb"p)c^PUe)'''''>Oꅗ𖗇0dejiu`,ȔreQo8 sícdkػXnezXm!aJʋ(ažbzaɑhjvrhhDŽyskytχχχχ>A6neschopO„“(líšienЎТodokť“ma'h záhubeTu 1912WWWWW>V898qAngl@ydánorgaRobertsoXpMár "(*Futhty*):sIzjqt,0členAkomponentyhor𻘗cesp elswiОizؾئ8asleH:Ԉ߉߀a>ojli><ǁ/πˁ"lign="justify">Bolaoluxusnej,lávajúciahc,rčenýreransportociálH „elity“10 /2OOOOOOOp>.  7="4׏/Ϗ">M4omíny, 3dnékrutkdosahujeýchlosťod 25zlovtď. (snopisuAe rneeyúrovnip1ho možchriantreprojektuapočiat0štád`jivypracovania).//o/)5//g//ϋ///">Pas`Xjv1lavbyarazil ľadovcomitPa???86??w?/φ???">StaloYadapríxXn煯o7煯/υ">Z񤀖člnyvšetk*ľudí`ub8estaHliXretedsvHviteľA ob¨耣,⪑ ̎e3hIarníka-záPku pؖ`lúč'10542????>11GG??OOOOOOwwowq8www/ϒwww">ViacžXpicsažieȐ!g s(kyahynuli:չ`ápouaou;tí,tonašxmi@ З(och,!Ptс8x,koxhlȾ?<il,`mrz uiHstyn٥Xoc`ne/9O/ύ">N8PlinkrB8 „Ti n“oooh/obrـ(p_"1emAk <b>pomyseliHrikbhcpti{i>hratozXnie.Robertsomedzironipors#kataofQ8@imuátum Hkeor dodržhg@tmutѵiýskumؑ8uA.T.Fome`G.V.Nosov,Щnem`ledok:wpísnetarší)| 1912;RY[aQhXXik (chybapia),riekYr8jzórii enr@zaznaxaproHnOI)ielň)s ud( 148.ponihkaziku`zaobíezXntejpdiwױױ11997>12ׂׂOOOOOOױЂvša2zk@hd0LaleboЀhodn0j`vzťahukhoeHc0prЕ`d0i,Ablem腀)0lrmnaly0ӯne`pm.ֲrvis$d ho, ؁p)ďtúȉu(Oú diri/egड؈0),jnruhnterxciIcHkų-Pspracinӂzyxtȯ obsahu
—ožný, inénterpretácieúategorickyakázaP. 

Okremoho, štaticnalýzanstvaostupn0ímienektorovtavupoločiQňujeyhodnotiťravdepodob@neodôv8enejyvochPnávhWR,pýmiepisoiebehdalživotaporansform8i! textxkroko팰 modelov>V`nzdroja 1,r. 115to 0MynaMN (skrátNZD ľačiat[ísmen),myrozdielnt. Žanktvdnuoáklad[témE,eukaz8teľ «wwwwí»`svojuôlept>Š,konumi,dhlaaypyáiV:Qy)notlivxe)Ž(dovo 10‑3 ׇ׆Qa0qxwq-šakznyp(a8v ich. (ZQM 118, 182)>A8eďž ߧetЁMBiblie aachz (vس`enš'''p''>)0ӆyeografok@ci(t(rober@i)_9UnajrdxԊdt,mUneskoí`o(*jmp*chyb chológzarade[؂val šminu:>NedziuҗpOKaj'svougkhgiou.֢@ia*o18蝐vzai7h7KՂXiesthor3y,muťahuyNjNjNjNjǜihpPslušȹ`eobecňrH:????=«Súčas ubnicaaPe1X e`z óra_gDvrstetok@vzhvýsledklepenštyQakyotožexempl{1 (p8e1: «&0ZC4»bpupn,惠SpejínLa).vyЃ2,3 4#+=:josunu(péhoelku) jsmerdolti)eliny 33(1051778kh(@@eIlmieGD“koebnovuI)eчXbov⅁߆vh(zmih300.l.aٲpukazsa tkaformQ=eQC1kk čt}aDŽDŽĄ9T`každeppaežianaXodrazom?:Huve .nterval 13 — 20toročieeobsahuje žiadn@tatistickéuplikáty.nteS0RW„súčtom“vochroník:eálnej š'ho7u,나ýemrišiel periódy=16.l. (xosu(XbližXo 300okovadol).oslednoudalosťospusteB1holog`o(zokut,ógh 8a)ola,avdepodobne, nngaionisiusaetavQ» (Zdroj 18tr. 18X182urzíva z(vor`9našeysvetlivky(eepуápanPkoxtuitovanza)p


TentHáver,robenYi 1zopa(mil@Pi`ďalšíXpui1,prladiknihe xImpériu(Moskv0vyd.iFaa(l,996 51 55;C 2)amlčxydpoánáhodyvýluakobsenciubjekt))-Еodmienprovbh -ieža dždž؅aak,re؟ôžbvie1keeografy'vzdial1arocesЅdxaolite.΋dh ߇؝AneYsvtҞ!n(qému)last`:eľ@כcep(xhhhe0 vyššXPjĂ߃yfnaчAPj(yyujúc`хtď777771é dôm@zA*X(1ppto Hc5i) ypopieroesmíז!:(,yinform¨i>;@druhIceneCsyhpȂon (aezρΉimoPáCny_Їvzťah maxri#jzmyhrvlh (hmotolplazmQuumًrbytricKPv` p0ob_hc`z j u}hoˀcPr="#ff">13A keďájdeeča „náhodné“rocesy,aknohíedpokladajú, žešetko, čoa nichejeeeriade,ociálneôž yjsť0javPštatickéharakt8kktorýmiopisovaný,atoeaieľovjahubjuisponu8sedkahvplyvuqpbehhoǂ`a z jeuhluohľadЈii䅒{merukojivo;eboj7ý“rebiehakosamokia,Pkoľ:odmien účelovovlámHstavxmonkajší8i vnúh( vzťahu눅):f(orov,určuxceh.ot|diapajatom@ípanoziat, rôzny0činechápelp܍nevida:3+ni0P#( sámdeba8. 

15 /2OOOOOOOp> ('ý)璅uIesmír|AiehlenpierUΑƑhžtepčni݂9absolny⛀zontesnaží)druspraviQ^jnov>K d@čka' Qosiynedelj,vojvl`ozumGs8ť:.j.0tváМs(!rezťrSmYda siahnu0l`tIeňavŕšiDok`yЩHTm. úhrhdom3\{@bezmyšl@kovitchs (HPЌ)`au(zmov)"kmomlo)dohrpdyglob1y߳ ľudstvJbiosféryemzahpa٨Iž]regioxí dejiەІsoRívneN|ɃadväRQí (mhrchickyššԎɅčasťou.֗8'naُp@j@dnotpšetkv ˕goɉ;y+OĺžkaAabopíxyN8D is0r úloh/ hicXhX#,muNjímˆ0ީTenXja0olmdy,bzobdob(vyjad`ZmiXami:uxrodr@chnoӀegorHúbortďXd8aip@cLisvedoostrhPápښ?informáЍGG`ltko „n“oo-xnľܽF{@nveȪ؅_VesmírԆΊ8uinou;R$ú .ęGB9()epatrWdncJeB/Sens+ a: 0u>vraj oa0opval@esbju3 ܉niYozA-ߎemôžyHreč.odpzor0joltXnamOOOOO>AxtXuvZonchYegibljdôsledkurizn,daslneu (vlastnú ľudskejamätielkovsychike),toráprevádzayžarovanúnergiuošetkých!remenách.akže,kaemizneeztopy,otomnform*souiežale určitýmxôsobxvplývXaxistencx(8objev4hlcujguoločs . 

Pochopiteľnhorickydávpenie „Titaniku“ dphďejtodaloda1asniťphápyhodypobXcXpríčinno- sledzpodmin8(medzi䂈miťami.____]Môžpi(zr(oznamyloydajЄ: 3reg0plavidielok 1912.ozveȉz nichoľbodí;jilačetv rozsahura@tlakua štatikaarijiI`del ľaopgýᆑ) apaprvIbu zž(Hdovc`tď.mHzákladyíta avdeHobS8ýJu5y7com.uzabaaláǒooooooibliofa kiritskéhoúzeH898ǑÑooɀ8byP:`roxnovjeˀm;E<1zasv0P1morataofBeazískQt0ďalšídhadtoho, 9nejlPt0d8mer úplYrescrudúc(i>Ak,raj,dôvopjhuXojvy)obíOKTZspisГom,Zmsvojxdru0PBZSSi(h'#OI(kutCQ]J`š@10‑3 (spmuHXȆH떘PaOOOy-8yoo>).ЙHrob9ver;hi, ,spojx0z____>NkzkHvexsmat@9@éٔ)xЋ jedpu(sy!kóxnforoesmíre)مyvu(1põrurapZς(vô\ydvo0b)nuuranspers1jrovrix,oPamoȵavšetqinak?????>M.Robertvz@noosfy wV^ebePí,8ebkoncќ̇Hrs uYila.h@sجiej贳uhviedkeharak8̌Lpaaeس`xusa0О`U.v@0!1jota:]a-Oa-H—stup)ocesuycirku* gp4-t0qpotápR|* @͑om>T.j.La_Xȅúl𲒊polmwq,ohr@dɍPsokkvptehdȕ0iCXzwwwww;to[m@zmusͱr8krytmyslamimmJؚ tejфتaluď h؝MAkydesiviikep.o «a»YvlasJϜj؊y,(caj(Cydihy mBel,Xnačȱ􌗆8؜atickmlov,amknu(viciachatematiky. 

OtvorenouostávaenXzka:olomán.Robertsonaarovanímhora,byeálny „Titanik“estroskotal,toréšakritskáládnucaelvypočula;ebo7on
,päť téXvýskumHA.T.FomenkoqG.V.Nosov@ho,rebaiež ať, že jednoznačneichybpjeiinpreX@kr`8o`tamiHavdepodobn9á@z@yyny(PNZD)xsahu 10‑1216&\a>8wwOOOOOOOtяglobyomejinIces0udepo:úXsp8xúľuosovlgmusHcprqebexQHr߄dvi.ШvHôsluxѤ!A ІlaȧnِMaťplecHblížXhaémaXdrú ZlaPybkX"kovibkxÈčasg@avzáj bcivilicií,yväčšmedziidivlživotopisujy8djedt8jryYlj>kraj@ hystvtx,aB!hercscénogrvdekcЃȝyvhvHbodyHuPs 1r isé0bqaípu@sdmhora.eďžxmxˋ*ٵۀ@3mnmrЃ„osvetľȀ“0obpméd:m$˕môžeyaxs*{GeAtٌy;·)b`aqvul“puosobio(zkaߠߠߠߠ>Tru-\ektívhierarchxyššieho (vozťahuaždému človeku,okoleniu)iadpa (jakotrany „noosféry“,aj_Všedržiteľ`Ђ(iiacehoamotnúĄ)b>|)možnyčísliť8istoate ickyáklPormalicienaírýchroník,ezachádzajúco špecifovaduchovnostpoločiíéanechie(!iky. 

PritomehnPľudstvmra(-ejúloh17@]/2OOOOOOOH/u> globáln`dejinIproceseetódostupné`pribDsaedob&ukejytera vnymiamiggg15882>18''ggOOOOOOMmnohoorovýptjzaí.kȀpnahrámei(gram-dozorcuZuzapisHPuplnbope`jalg`t y,ozde`medzpyoiaPdáo @, že8txjedaPNe.eďžexdvevojvoľnybPsiЁ'16681?<ؑ??>19??OOOOOOK,ݶʼnelᕰsledky,8sk@rôzny!ch,p) Pz8príd98װװװװ>Čo-(tej`ۖezmQžakhlaGX onvergu21700Gnj">20OϑǁǑOOOOOOkOؑ ;eboiOOOO17324>21OOOOOOOONWV(padxpokusuzadan)estavimo-kýásah1oez8chodiv*lu,eved`ek hjЩé>Fs št8spracnatex,`užitXcaA.T.FoxkaG.V.NosrianalógiٲuSielõ0tenﴅvy:va`hľaddcoujč…hamwejaieȻ>VeálnvoteWWPG ľudstvmravno- ôžux8ۋepčasPlPnneoppQótinos,ionysiM (Exiguus)PeI(vekl aڎmnohalší:určjereytiamedzim(eXXbyväčší聟Ѕ0GGh|hwwr)&am hy:qjeHj&kx = 2,3 hdruhh4inؑkto0spXčmA9ecko-YkumВa,b0uchybyqjtky@tpyH2ti.ie؁možno zaradiťoasledujúcichákladnýhkategórií:  

akayskytnehyba/porucharioužitíetódy,hodnejiešenieonkré(j úlohy (príy:iektoYpomýlil 22bližneЈi>in(x)jx,0ۄaj"2#2,cXtakhOOýýokPpHЄIvygenerova;ouG߀ooGF3GGG/ϏGGGGEúamavé  (sami sebeez )eviHdmeruuto,jívXmA, ž@schopqpremôchintel čit@ľa,poza鍠„dymovclonu“stupsvetoz`/ashálhvkaalebomt1suivizmus,aPopolos ouetou.'oo/ubrـ(p"1emAjYpuPkxA.T.FoHk G.V.NosovskéhtxtdvypyodPgicZýb.aM:PHe 4droja 1ruvád8oUkyDŽ,iň2ePtSdatNicej\hcilu8g> 70OOOOOOOp 4sčí.l.]xTuzxr3255$stanovPpa@pinjnjnj21809Lj3ǂǂOOOOOOMP8te:lexandri>.byasph  vv9hviez8m(bideXčuXpotre)paexkurzrmie.od8tcirkevțX%pro(muee _dne>a hmϔϔϔϔNaeȃHryt𔨈qaiosféryY߈؄riadVesmír24-hodicyklur@APsolárndňa—ha2rmedzi0opph9릺ireHl!nadXluk(Hktnymvol9m?Hiee).Ӆ+yeň,ôl Pre|XBhdliš9x8,??9)Eu?ma???9vybranejDy[,koľpbehuDŽȱ0orbيYtsúhvzh@dYzXe Є,pIԊ>Ďalšíýznambi>luP(synȻ)0siacQ,ϓϊ xuplynu;tfázyuzpakpiXrodzxj0stup.xipaj*r///hy7777všaknevRvytvHnkahdpaggggc8támxok.֫xFirozyqtxeϘvٟyAahe0ruhu;pbioebeasledujúcimiimnýH(alebo:et)lnovratedzivopo~jaryjesenrovnodxosťa((vomenteuarojekcia24takjodyovAstyoyú1evzhľad0znaPzverokru`(*hvezdia*). VzájoXĺžkhvinyPtropýkzaáok`livzunuázgalakt*rytm9seznyR׆׆׆׆>PretozX4 adnéndá,torЌužívYminulzdnes: 1)u蓀g,ႩrižhýpetȐ8@ؐЀiba číselstavedmičej,䗨atjtď.BnhnijakxpٞPmesača }cynašeýžráte;vä'ayP—260hvad| X a; 2)urnЂe,loYHčA联(sy :љ)Ȅc_Imôž erioordias&(židovsH)ēhroe(moslim:;HypÅviYv@uď3)(juliánsnJom 3  365 + 366X4)pgregP'honjšíe,0koľňkvô odstnu@rachybyJQHbobЩvhou_e ystup:%„neOH“YrМi ho štyЊ(*BiS00zbavuhoňak@k鞡delľ miBčo*celJjPrôzZskepa y 1700, 182900uZxh20000jeK> +y%lBou,s Phr:@erR@Azžruvic``µ͐F*2iv>KiatikaӢyAtaká, 𾅓@vدu (deň҈P,0Jey,0,zál(ihodk J.ʄob@ [uo /擌nanďu9xvjom8silQeip܆Pokhe@oz(71E@ptie QkolbforiorbítWV_____T.j. vtYQtď.noov zmyx(meho8tʓjnoma8tiHodchýl0wp.kremho,lhšX)ЛneobsahBkrat9hov:druҴ ȩ78lun,vJŀwq!׎׎׎׎>PtúoityׯypHi0vé,a postupom časuedziebouozchádzajú; poruhé,romadiahybualendárnejvidencievôlidHlkamXriemeR(vypočítax)ĺžkyku,ypick8prXaždý nich,Qobjektívahviezdneho (boroIého).okoncajevnaBua,kedielnaytmikanášan(korekciíxýb,pôsobenýnesúlad8nӀHcykluIπSlnečstave.o}ovamia@fov?9y職hodnotǃynasledý: 2 — 365n6ín 9inút 10kúnd;juliáns; jgregor542( 48 46 . 

Napríd,,torent`vr,a 25 7p(zaxь]m cel. o؃pdbeh^Sčom‚Htumylnovrah onЖXňaly8vprotvojiôv`ám:A9pmhvr p Yeesto٨, 4652 9(ev#polog8HdľaꉝaplynuurčitRQtbude 22.zimnReu)>KresťaáeľAnoc (Pascha),Y$cirkeѤ@noȗɧyjsHnóЩusťprv(neduAspH&ja?.„Alexandrijspália“cpt(yxm@jepcu)uюPtýžvhׂPȁlurno-mesaOr9o-r񝱚.amaʚalteWwwpnižšpuvsÓP:ߋi(дறle>Okremoє㜨esipaťi$eň o žiaDup)14nisayӁl/)Dvyi`ezxspmuhqke25 /2OOOOOOOp>>V8isl٥vProblXn yюIzdrX 1tr423še:«1tvrHie.iceСoncilNailuneml)rža784.l.ztožHod0u@as`ݩЙouapríklad,oll䯚ystkeďwW0kvalx8(!)azpäťHty܁o dvPnY>2Uspjiv(a ( 1)nyjshkutmi bieh؉!intere750 — 950`Ёiatok 13.ndikc(877)adHúseideqxzH!Xva%َ3um@n( medzi 8.10.oQí@ ajpravd dob`Rje:ruૈl ca 9:(U>1.zHmka.ԍa 12ozískzá 2týtuvt ɀJ(v)z`šŇS170HN)zdielYc0cmeXklbohrhF». brA(////y">V „1. poznámke“eepresnosť: židovskáascha, súlade nonmiudaizmu,ieždyripadnapln.íša tomžomenutejáci.N.Zelinho hKonštrukčnéncípytaroruTkalenra,toɃ-pajV0ínknih煑@nalyzova߆؋pložedoákovLJ,odľaarčuj tumy)8iostrojeniaexandrijálie8aezsaxYavedgregori@wrهlťaQIcelXhsvete>NPtr. 82, 83؋ߌkinasleP kmozmý špecipsyakt:''''' «Ak Pydzať «sýrSlu8rnruhu»XXniceýami!začiatokgo1`krývapxjarnouxo(b287.l.,ak,eo7Pmohlebiehod$8Y592z (+ 304 = )26 /2OOOOOOOp>.vš!iemHkuto i:bčasHskytYi7AľuQaoôbeczAnašichp`ltk蔠)`pú"Sudeňrpondk,ieduboZ0@vxďapobn9unjydnotlivzhoϔϔϔɉpyššk»br(Zhyvku0žnochopiť\ al)tmusaca@matyinyvyÏd޶7zBo0voforl]ickhískp0po끀gshd0@cirkeosl)mi(
т)- pO纂bveu (3absenciu{)肚oup1nómovx|ЏI7;neúťkoľ0íxu „hzd8iny“X—Ӑ蠐pvibyhvyhXmhonʁje-Vz(PosobitɎēȔkov\̐0/`omQdodat5ч3Ї8a1:!>H씄k0samotA.T.FAjvʲxlohe 4dX 1:«Matthewlaȣ (14st.)še:Pidhbapoštv8dvpisy:pl(oL&\jarnnoden.˗qm (hNice،cile)[Жyepva:󜐵HY $prvQ (t.j.ᴧ#e)*)hociz乨snajbližšpkm⬱dexww">PodHtA.N.Zeliého,Či̝p$hRQdã9tupo udalopa8`priebehytaysaiqcp0:*sl rat27]small> Všetunéodanesláv rePapejaschy@čneo židmi ďalšie,emajúadnymysel tomnterveálnehoistcképčasu,eďȈtmusieyvaPormZ —irkevno-kanonyezbnýýsledok..j.kych,ovb ,0mož1hovpoatova!Nicejskoncilu(d783.l.,dôvodňucoou>4kue)tumovy,"(ipis{oým:vámnahuymedzeᓀod,!toh a.·0žeex,poukaztibjavilištБXa oprkessnƓdϓϓϓuwwwww>8auAnalyzʒprá8 ponaekajmnincieJstra(ak`p0ítačovtu (sʊver,žtateľ)akrýّ haamp(jed1zdrojivlast؃súYtl0ratúrye?Fo-m zhhopvXtiiz krokxLjiorl!popilЩeo-diaciznapneɇ(Hra@`do7V)dž?OOOO>AtoquobíprokrHovlôžkajhológ˔siivtnjduxzapaȠXoj.͋8m  vุz8ؚ e%osobitéikejih(؟gliz)SronuHؓspájzsh0hkom, pôj ejwwwww>Navy02rebiežmnúť[A.N.Zeliij,asBXyexandriвer,Z㙺j i8yæˀudalxaaenTletsoch.klad}hľadiʄ7víťazstxVimíra͔PmachdЛvcami28 /2OOOOOOOp>&podO v)ulpYndelokؖ@[ždňa 27marca 6619ȍdHȐБ(vetaqOxeџ ՙǖh1dza hxЗقa/jeP? 1111i.ɗmipúP reštrukciouxae09hi T.Fo@XG.V.Nv,akfalzifiká` esunuV.@!hlbji(ϙ///20260>29//OOOOOO/ುtdlžuxc~uҍaItu@8oosťQ)ɰcѸ@knhrnusppybnit0ťт$GGGGG>Vnihe „Impé(m“ (zdrh2)4ذلzX«Naša8gpdd/Európ Ázie.yéza»;1.ahvol«RozаQ[o`Xhbenxev (wq)».ږЛH2yli8vyčX2fragxtamot;a8rmi,vedieme úryvok «§ 2. JEDENÁSTETOROČIE»ejtolavy: 

2.1ežišristus.Ȃnááboženskpudalosť 1storočia —BJAVENI0AEŽIŠARISTA,HO VOT UŽOVA.križovanýol,ravdepodobne, Novomí0=onštantínopolJeruzal8r2.Іtnovej éryroku 1053. «NulovýmokomnajHr,.l.statTniekýchesk\dmento`mohlipátumaokrúa zan+yp:pribXnex1000SV`54ybucupera eHjeliáXopískoetlehemrhviezdawwwwws3Smrhaaonch/Pasi.@85,8 3133vUA»,ahoduje*(...)» br> (WWWWPxit fragIedroja 1,oedXGGGG… d؃0ieiceahoilueЉéenedzi 8.z10.c ,hG@jšȃje:ruhXovica 9(q877A OOOzhľadnaHe9詘ostáv0robqzpe8ierarchkreXaП@cirkviAHȂ atikoulYnpaschy (aby)gaíšiodidovQ)Њ8Pnred(íc8samT0hraHpΡZáh@ti rozde,j0izmu1t!zoru.T.FokG.V.Noszudi჈`157í, čoidxzžšvcele06PÄTP0š Imipmi,@rerukc(globálnehoriccesuakladeixvyphronológobsahQVNÚNÝHRONOLOGICKxZMOK9ieasYčn(iibie\nAsformpؓ8ot 8miyҴƁpʚAjúieX Hnϋϋϋ>NasleputHʏ„Imp ium“ǃoooo`6.1b>Náb(eakolڙQXmX٘hoľXobjemev:􀙻xyPe wY6.2Xo ie,t.j.RTODOXNÉRESŤANSTVOߠhʛk prv"0kultudržanlivT@su(m.õ蔙StarPQRus.ϴšír ajBalxi֊ode{3Islamebohah8osýskyt,iIr#iWu.akio蠙ZaHtZц4Klics vyQmäQpp.ʀczaՖ𤛐 11ia.ejačasxYo@erecko-manteónu8hov tbhuorgia(`̈́`zr߼eI0kkI9ekraji@XEurópyi`(hnazývneʱyše‡yGGGGGstntchia sociy`IkPboltȀ`a둡íc4kvô`Ё‡neskorzankvizXPoirkevcúspešhciikae'hsúčasȍ(ámzeО%é;5Budh" ĎalmarixxBUDHIZMUSOVsandii, Číne ďalšíchrajináXJuho-Východnej Ázie. 

6.6Judaizmusayskytujeakaápade,aj e.počiatku šlo formuo-Ježišovského30^a> /2OOOOOOOp>8esťanstva.ostupom časuodľaholPmer zlot(evolúciiOOOOOK7OstatnéábeAánieútoľkoozre. zás(chádza ioddeľovaniuhššmenQž 1storíoooook8Všetkyvetov0rtli jed8hooreňacentra.:A  ,dš@zoru,ŠETKYNESNÁMELAVNÉÁBOŽENSTVÁ, DŽ'—rvo9a 11i.l.bjasňato,príklad, , ponúymyslieťP(eórihwkItvosner»(evza0ushobudhia(yáI kultu.oЂXApie!dikАXvnske(hchrongiopPrhCHYBNÝMEjeliumibli,͞0[apísJbuďhncleboas 2cCknihyeڷNqhhlStar:0`uJDŽ™vddobn0NIEKÔRXEŽAČIATKOM\G?;iH[187]O21800gggg>31ooggOOOOOOM.iŠredakc`yŽaltáHzoP4A('$xig rzpaY2do 1.0(Zdroj 2,tr. 348). |br(ǙǙǙǙČ@aýka@sleji*Pyx-a‰"ИXs'c1priebežT (Dpotlnuc8„ty“r1960RielUSAp]anglic3jazydJv(A(Atandar |Y črob(oedícCtexHa`ylicky,dlišaPdovtjší i1synodju (8e),듚ámHW= OXk@c (581tre)w>Ajuzemntgenc@hsn nezazačanmiҝCKazatbaѾmއ4pjxnepáč;Y8vedecqsopisOzPozof, № 8,91vᖗE.G.JuncaqK(a. V8om -U$edruhkaplesodášpaQnaAMONÁRSTVO)veršy410,ꏅ02i 2:26pasyYpahnut@obvi8hšniamorstvq BX𫠏k?;qPsaegYvrtyxk(XojimhľúHH:«Aen8umu1BohhovievaXOnHúspe3músťc@أúyX@madiť, abyachobro0staloehobľúbencom.eoovnakoezmyselné,ဈchytaťietor». 


Zڃxhprekladugujeýznam,@ýXyjadrenpv synodálnomexte úplneasne:ooooh«2:26.ebo človekueҀP@d(tváro Onarmúdrosi poniearať;eRIEŠNIKOVIÁVATAROSŤBIERAHa HROMADIŤ,BYOOTOMDOVZDALOBRÉMUREDOŽOUVÁROU. toЄrn‚trápeducha!» ''Terazvtime inmuryvkuZu§ 6,l01,a 4, „Impérium“.xist1jedennámyforizmus hxckémateri: Náboženstvóp ľudaiazdiodHrov,.S.Sojov(XMohamedჰživotIrehió čh,tr5;PbjBudovpľ“,992,pvédJ886)"definloaígPspxv8܎JR3ٍ@nepobAvšeobecale,Xi`Ydejtymolóx,yazývHapájaa Boho88druhAxdôXdQĂspoja,nocQíedziu Noj蓏žaHjektívnuX8XSičti.kazᨣdvíľouvHfragmentoder(.knihyaz:yXkplxládnucȔXtou򘴏;ȏ <',쩉o(lP(ypítay8 Ӆ8PanжoҜ(tajomskrytId ȆIɁJՏVkompara`anzPjúkZitu`xrôzny8kuluteaujímnohíak slušnícipra8úciui>>Hdij (ale)jRiPk aspW9ieakovogramІkolsob+neomiaTjXАmcel0ti,ɝ(jЊ`Hch.rePjtetivodz iz)rypimmň!`y@`tri0Xla8Omrax;Ybnapíšucž dHqHa9adnyZt7A.V.AmfiteatȇhᓰrHpyk𙟚Ab>ZtbT.Fo@!GNvsm[saiA i žzni@䰸0kovnakk0gi cov*v@ceračy`iceormrozdieatot`ІtextYGtznzayväHفxobozx(l0ȑYeitáQpinXci`sunupopula聙rmxTIMxs|u߃Xx8,pkoncpriƋiogpxdiscipCpžޖOOOOO>Myļiem ciubiblCv0zaQ)ozkyhľaPׅsiso@8s*r8(ropa`ʑ:0UaoooooStar0Zt!tstude zsxjyePd)fi(zitizmu.ĂaDeuonómium-Izaš“32 /2OOOOOOOp>:??"idth="1em"lign="justify">«Nedávaja úrokvojmuratovi (podľaontextuúkmeňovc@-žid@)nitrie@,rchlebdhocičoné, Qjeož䄉ť;udzin9t.j.ieσˆꃀbyánoh'"diabol@akrzedomieozmeystaȂovéhoarazitizmu ťažehnalošetkomK robíukamii@zemi,otorejdeš sivládol»7posledтtýkalenarovekuဝPalestínybeaeým m,r0pot:vzatxprzšif@anjed 8zvit0dajakcho0opisu,ájdeSv ruchpsychiacyliečebnel+účash,asopubliHknihyqopagˇirkvya(asťou „i`encie“ ؁pravddbЍ8ZaI -euteronómiu23:1980.l«...auYnudnohprodatebne ú»)—?=8:12Vtedyn8aoca9ovIppp,ýȑdȀvPzlizámern`esplatiteľndlhxvočiln1r8H-spoluveriacichU1zI(ytah0(yrv-ovotЖisHooفxstIzrael k؇llix8Jdľh–yjadrHeidothsxlnevyda8ýmplitjesu:V8#;v;쒰7eۦniI$:iazmɌ0ilIvý.ɇ܍bأpԥ颸v`q1(dakx Sšatsؙo8dzŒ.̇s(á5chN,hynúx|úplvyk/-Izai1, 60:10$ 

A preautorinalyzovanýchrác,mivládajúciogramIie(čítaHv riešeniulotjmate ickzúloh,blízkaevidia jednoznneXče8ýystémaociálnehHgȁomisack`8cesXkakeozhodl Xihod썁rchybed8vzamýšľnadýmie`zaujímY$tomHpsychikyxdiletantsvnikrdoxobla`innoiyžad8š8väčšHopatrnežmínobje0vheboiadetóhejlrne>Lep(evyzePi inázorslamskcku.droj 18tr. 280, 281: OOOOO«UvedieXen klad.hronológzamen8Kn8občasXoqtiabiblX(tradij)シi.a0˂jpoxujeaha (A) ýe8jeliʎiša.͌iu,ovu1k,vyhyhruoj8)pôshm (zhdudu)citpokolení,ezX࣠!edchXzKrv orozrejm paѡ̑ɋ=ou7gipo koľkhɮrxv8l0Xxnaverat߂(...)uúra № 19-.HȤ蜰.B.Kr(skij33 /2OOOOOOOp>: „Najstar@!,1spoJozákonnoy: (ӁЗԀ“֫x*s؟xe. Ó,vyalisl1ec! QaaruJA9A.F.)» br1(IbHX1ԵeraužíajZk židoЈ)8MohPdaxÓyIzr’aela!» (napr. 2:38:44[xQy󪠄(hi logikinterc`\.T.FqX  h܅Pkr @et 9vnؒQjzidih njarab`mxazyku)cp0mmusА@vopver, Qil!ȇxju@ aXJozef akuba- ѤoRz鯸@BɁaϪBpi v@tPadovH\v0taؑožnHískavdokmeňp@r erizPjin8madlomqVasiľv@jabkeeta».Ak Kpd2Y0nevybr8b0`extutrhnuiyy,d -(40:24r49)if(jehslamHilízkyPľuď@f(ó8p(žTaa{Z!Brčdi (c, X36),ف`Phauih8sPchbc[ц0zamlču,aiZ(mʤY ophššuvq0treYDeuponiumaiáš“>eknihyxodus,ohezwplon-nachagxHtigyptšu 3@udupiBimld8ôlq SácrSebxyvi@1odpíct j:lkruhoch.2<8ze">Nvrdíis@ynux Plhorτώtify">«Choď faraónovi,ebonadklonil (zontextu:ožiehoedenia; preklade Sablukova: «hjeXľmiriešny»)ၨozNechcelyičistiť?a ťaqiemtvojmuáÂhtyudohabojný» —orH 79:17-19 (Tu ďaleji cituhpodľov.J.Kračského). 


]eotr ľudí,0i>zHhnéesynomzraelktk@šetkȋbytyBiAdýmtslobod0utlichsychiprogramdoktnyDeuteronómium-Izaiáš“nacckýhtárn rasPjvaheJziynadvlá`PodZembbiosférou.oj`š Aaacestou㊱:Đ_t:olvzbúrQ՜@nmieruHvxza)Bpvoer(rot@mhnaírozuЈIázniP, 20:45, 46Potom, čoplileiimhortakkninformáci har iasväthiEgyptadialProzkol:asťágov-volchv (zhv)ela.dvyškaVyslanca (7:1187386:46.i.);tiaľ*Ʌ0hodolPb8 (40:27pravchSpost0jstxu2149vyhsil, ,,sámsob(28nepozPHvkrpsebP28:3qXnaj!ším)m(24)Rv{e}77770OIjiɌ%e'''úžíaghtivetovQ[xthdozz͌v=e˴@a 2:χχχϣ275(274).ídr2ajkociňtajІereQIpaXea;musmaȓ)ya`ú!OOOO27685lepšie:Áy(Hi>>ovzdáXom8Vavde 򉘅jศXhrpnika.77ҍ!u8ako(obrmodXiah8hen  ...z(medzaIbpnXzzupkar`brhai3+astliví»3:99, 100. br)gggg`PolemizX m«Alah@«»nakoľko rus@azykul؂gvza0!bcxv/,zna؄>T.j.pojjporovnehr@c넰bib{infoci@xFdouštinyp)r.T.Fk G.V.NosMvyvnýрrian§ 6,lavy 1Qi 4drP 2 :PVybenstvvyВjede8cen»?????>V1u otakiee: Biblia, jejistorickyformovanpodobePyrástladného; Konho

i 1,trP251א8ničilzou: ̌_"__]«Pít`ekľa éry „hidžry“ (#y)izačal9622.l. (...).ˎuHpu exutiežeyo`zok (o čosienšisahu) pôs8blémdaPbkníhፙu».br(gggg`Nadstata1zaneáakejqtpúplHposlknihe (xImpiumiekmu/e)hidxifikKreáwate tódhb0Akonca 1970-tyrp`3ogX((4)Hpve(viac:15@čndieru,aqlišlhk,by₰ožašpir ,ózRýskuМ9kvtu)odvoH҆////Naڢe 0RFurk[سȎe «O\slame»Qšliozo:nzúrPharchiak mUv]uliscmafx񕲄u6globi'خ01ge)užírpctyXpatmims t1Й؎ӽv:zdz*mivyjadrsamottoVzťȃ(xd 8@upH`i`o-jazyiľovi.oYampa(—tvoaujɿ+neodbor`Ye)ePg\hoɓu bpqpx1950H6HjVSSR,asd12-zväz@Celo"óxЅj@j@nl@ rasShot؀stvD$jqred9qro-xon#ZveQ(nؾudrH`pisubuk8H (zIII 108.H.itire荘l trP5Xt0ny𨐄Hživota*opsvҴ1neͯodkaz@hc/////>Joduch hQشA.T.Fok G.V.NosovĊpp:om؍m`paػduľk8 PravdaJSЈ8iľa[inte8en cpr="#ffi">34 /2OOOOOOOHAu1otkyhhdlexandrijpaslip!neôznykndrsycPIjP}u1Ђt@mohol0P. hdmmýPauXnalyzQache porovnávacianalýzahronológií údajovegioxlnychdro(dokonciie jazyko(origiov,leppreklada druhotný`vý),ozjedna imgrafneobsahujeapitolyasvätenéeje,snostiprincípomytvoren8k8ndár2systémppoužívat súčai t,torboliminulhrôz+poločJach. Jeorubáetod8gickxchybPeléhoykluác.

UvJ񈀋sAzAKódexuroHivil)qMaypkolumbovsAmeriky:WWWWU«V 6roK’an,!(sxdeňulukxs(aaka@Xzepras...oQime!adaraj MuiTzmizȟș0ebehuZnoci1ZeaúpiB(0z0rvúc it`ЧničplхyvateľsmpЂcv 64x" ľud 8060oКɞ tej`Yy». tbr)oooohPo3vieyai0@isť@lYxžnúviciuHisícrh)Gr0؄Q#u35p]/2OOOOOOOp> dôčonemadilspx񋘊selnouhúnoIu󎈰0o-dňoAykzť lu@(д i obhtyWQS"nezabúdГtuxkorek鑁X`k1pD0Xhoduor!mPМ`európu (BožíjVXphoku 1519)poday'"a (1npЀ)ו77723920>3677OOOOOOMoot@pm8n2uZovo>Takisp 3t42Qobjasne@ staek(EgypteXdzeblíšimle0nnodiny (DneivnakHdĺžku,ɕnevP) 섨akln uѪialisky.kychádzHapij šírkeо> (ree쮘;2GGGGG>30ρρρρόXv>y),akxutupniI̤ؾaInjrvvšetȂd0a.aЃZX, žsyedičstvhhvأpyolobjofy:uďi!Ԗnesh(ah9camؙknutPj@rajȿlišHsvätHЃdetailovebeskejechaniky;leboaôsledkuatastrofymenilharaktertáčaeme z@pisná šírkarajiny,ďačomubeliskovélnečnPhodXtratiliovnomernosťupníc. 

V tpis1knihe (0P134)hovorí datovaPáutlantídyakladeradiЂchronológieodľalatóv Y9570red.l. uvádzapoihohto tuPs nulamidra؋kxn rnychystémov:ayho — 11 653. (3113, 813913 365ǂRvari yúdajovFxoraayov“);xaroegyptské452sýrclurn5,9snkoEye37 /2OOOOOOOp>>Globálasiarɟojeachytený ôzZregioXmýtomnohýodov,Qbústxiicdočiat20Hso.͂`Cde9stvPtihlpíPzaznaademickvedbdruhXpviciihreziPp9eemohnzpIvš1zmiznúťtiežžuyu.apمɥФF 5Berelcin!xmamu0!JakuuHiouhlpuȥdou:h2is,I9najbližškgǒߨ,priadnum)možne oȄy႘ atm\omǘǘǘǘ>HoA.T.F@n G.V.NPvؗ:vvojipuxci xozo$GA uviedHzo`ybLJj5,šetpenvzťah@j0nelfm.ں8aľZašи`ikeͲߐco;i( very n@kXvýsledbsezGsúčas3z,neobjaviliacȇ, žozkvit(spôsob 9hHPqul`nucenpHeľmi,8ahP(r8nalyzIc>SovnuϚϚȚHynchroni8knHp,sp!a~a؇nmappiȤZture\admiiriReI h1960-ta čheTnikXqi“\xapalenciuvzbudxgrafoma8.Уٰ:gy؈ pa嘐edvbAmerigaespuccixpeHBellingshausLazPvaiek1yvyob 9HntXnkahPrhpa! XpaerečúciPAjriuuzaloskorb9kumylepevninu potvrd@Súry=>svne:.j.Hzhí,􀰂; rysy(mzyzSUЅhъHJeaIݥMh(mYlKȧtectUSA,avaj Egypt 2hsveojnbo`vy(čsé0pcr8kartoQrXk𘩃*e.֏jinɲl/)T1 dždčs8ias|ch@8iIaѤ_e0zXbpӀ^dod(@a (AiAJeďitlerxsЂokvôhɮ@(ravli@SÁrijc1sirliól:XprebojBieȆŕt(rob0ňxarchegšachty>Nedáavrdiť, ženiprávyASA (USA) obeliskoch,bjavenýchanímkahpovrchuesiaca (publikácie. 1969),torrozmiestnenjerkadlovéočiuyramíd Gize, tiežfotograftvárefingyľadejnebo Marsu (1990-t0oky) —majúnajmenšsúvislosťistóriouemxcivilizʇ|j@ilaredlobálnkatastrofou.etvlášjX)všetci!RFkrajinhhývaléhoSSRZčos oln s výskumomlízkeves0ru,!tomPsmePmla:dajakariloen@ičanal!tuzemskqlužbyádi!XodpospaligplyackrstaXc? 

VysvetlB8@tázkaánikutlanty (ire minutiohraY%X&y akoož88xuvxaPtop tzknd`symyypaPor{aolekvHpracu c8 A.T.Fok.V.Nosovm,+dš@pujedhm:Euzijimpériumichcnužot`omorȊ/(naoz(urtôsob@exȉh(aspxHojen鐙íl (6p(ritA c*prxriedkoviad`a)vanad p,bӚء0y`slčzneiw. Є< i`iovhARuhm dpvelýasdkeb agɈϮPkl úže:doktnyDeuterm-Izai)“ (4.xύύύύ͐zpitQov38 /2OOOOOOOH/u> (5ߊߊߊߊ). NbteľnovhológiekupiP?a73 jú"nezahXlebraňpdruhhܴh (brie)chȺjod٠8+N`΀`mýtus j roctvamiQudn Zemeamodelu (mondiXzmusA[*amotl1esPXGi|nesgr0'o@nľ!noh:mravno-ePe%tveodlíši)0 HQi Yyt8i yu v "7v@s.ն0zdyA7oreikdpz ņсHformuly9ýi.όšakspočí`؂aQ helboišatyt(J!>elrnamafia~Alqilask`phadala`muo-mumssvet\padku.Poikvid»Y'Ҡ1poschXhx kor)/5globnomeradle,apľo]-konzer8ciHislamundathpxchádzaHntktu,žúv)cnúyP(sk)WgiXvytĺku!amätak@etku@reIa'` ťbsrmpehIsXideu1qogy},(IzȢ oj@ (h«»߱Gluϖϖ1em"lign="justify">Nepriamoaootvrdzujeekritickýmitovaním`trany.T.Fomenka G.V.Nosovskéh`rác.N.Gumiljeva,opagandistuu zijskejoktría „teórieasionárno“, ktorsúieždhalenéibližne 1200očrytmyociálnychicedavo-eliti`polach. 

39 /2OOOOOOOp>>BehavioЍ1reakcľubovoľ(systu ply o@jšieredi`ytvhajpkladenformazabezpečeniXvlastkaždzz i@oyrPdlHlatíj8zťahuorizmom.օvezvieratedagYWnsQhnazýBvé,štinktminmreflexami,렘࠙gy(edurIҙZIdruhov;xqý odžHsobkúseťxшučasdapo) u,bdedpokoke. Čím ššxrXņItväčšíielabsolút`objemߎ r`aizavוובijncovg>UxajϷY9ovzd gramzvojwrޭ1detstvoh.Аcarča/huIoracomՑ|y,9tiDí׋׋׋׋>Homoapsko7Ћ,hmqohľlíši JLovšet mďaka (trPýrumpísomctvutď.@` Pid*možno1Nť:مovnisférr?ɝ'y chádzʇ'̀'!ti;Xoci2@uce`pamäjtizna@j@ťouAmaterypoP1t.j.0k!poíaň člove.Ko(aktuikontexteysPja׊aGЊp oo;hzáklg5. ߇߇߇߇IqWONwy]y (a)@ritxpotenLaƄdč)`ګlXtrCn88&mO>ŽY//cesbXy9rebPÇɟGyzhógiep߀ؙ].֫Жo'؈ǘmbihvkóhașnt.j.enotypynožstva žijúcichedincovruhuomoapiens.a úrovniociálnejodmenostirebiehaHocesbnovovaniaplikaýXteoretickrved`stí zručí, dôsledkutoréhoové(chnológieɀieševytláča0ovtedajš'zamerančel,celoaozruje6o_gi+fTí. 

Mnoriť rlIunformayabiosférajGׁ?;.Akoieruo///,m#poup pX štatxZHkdič00x@prda;ebĺžakvneho,.j.aЁvots,Aטehne 50 %-ná ({iawkyjndard)opuctďottietpeliny󖐂vzájom8pojihice"zځ dur1log2n()outuOOOO>azvolyakejkoľzmepartult8y,príklad,urov8AuvádzXtervahdochdviujemuecko-}SkeďžpciJiviliczalXrobePakázo٧budei«m ho»hstaáni(ckhvku,avpqeEôlehw''$,u܋Xzy'''''>V hthaxE돡dleri i,ôžy@k@etapnI ЋQu.з𮨉XڌTip༘notkXhs`nom**o9zaXX@!S(hndá趰zaautom@@);08axzBibl1xQdodnesc1Japonsx)͡@{_(݂Ҁ)s/ každom`ípٍw,MyuddKýmbiatexXzўjie40 /2OOOOOOOp>ch liZyxvmhp  /~xnaop葹votdiпiez񽔕ﺞteoveX0;prakzručpotrebȄu1dosiahnuPSrxu ďal߆9(@čloabWoojTá`durč kihypsyEudimravno-JotA`ľ`iК n ybXpr d`a Bov;υυυtoho, nazvQkouOhoprávania:eoasová štatistikasychológiesobností,rejavujúcaa reálnakto@života. 

Druhýmepriamymoukázanímqpráca(A.T.Fomenxa G.V.NPvskéhoa činťuzijznarstva,ojzeo svetxdvláduotitlanticmu-8do-nɀu — úplnélče (vošetký8knihh)釠diacej{hierarchií41 /2OOOOOOOp>Ospč,iminul2itom : Ten,HPsklenenomАyPxڌzakaeWWWWW>Toِkombinosed ,`!pRče,dmietaRnútrpcie/eW26487oooo>42wwooOOOOOOM,imoslimiviliziahsKonёbiblo-budhAckH1zjednocjzmus>tئ ncípdavo-„elitar“no-hoЂoϧsyXqeQvzťahov.aiȫɗnožBvyjadrejramiebPlae8vojHu jiteľ(nuclobZjGGitárHie://///«MôžemeúhihypoPzou`'PlzificiiH»jzdroj 1,tr3Palea7ŒpíZvesiinform!nižšoritP1riedkov1adXioHe. (ajhdobreadaAnýqrôznyreed`hBeoooo> «JpZznámymo0ulmanߧ???26959>43??OOOOOOs`lo Nr xedrir sv cirkviϕϕ69. «SlًݗXw׋׋27244ׂׂOOOOOOMobjaokôr13st..l.(t.j.v0ábȮ mozkppBAudialk95.0.d9rekonštrukX?našsuvka)!.ovznikzvua͏11Mj Áziihdxophmpé_ࢨen8mhoiraza>napoد؂yHtvuP56br(Tibieh!ogr0ppsXikyezmyš(n8 -dôver8:epu88d«gvo»,ociLnazwtva«islamarab*snفȅslruskpjazykuham0e)chBoRrskrze ľudvedom?, 1mIodliš1od p'*_tarc (mchov)ȗPiacIbyظ3ed0kmedziAom; Ȉkoreňpdvo@aticaxzalijrّtrAڏneičΊ toponymikoualej Ázie. 

Mlčanlivý úderurázijskéhonacharstvaoreňneprijateľncivilizáciialožena Kone (odmietajúcomnútrosociálhierarc8 vládnutpjedných ľudídruhými,atradič ukazu egyptXokutaro`konudstí),prejaj xnosUiblic;odchodu židov Ea.ačiatokutovaniaol,raj0 blízkinešnRímaNeapoluBpniciišlo Švaj!rskA hora,kto(ojšplves[5inaj)t ňuje`ulkVezuv (zdroj 1ptr36 — 45)/////>PritariodvoȆ@pu cPskumníkov,evidБeologʕtvrdesp(v8o-pansk@@náme.ntertQQHaj0vecľah.ʖHiP,q..?????>V knihe.McDowellaNesporvedectvá“ (Chicago,p1987,kl.angHr.j.Tain)žnalyehzk؁ЈdôoPn`. Časť `hlH4.2áz(«Aoby:Џonkrét8'rvykoppkyoyoísmakora?» sXuQvyjadؐ@mnoЏmiʫpДUýzhd z0 Uminforhmi.aklad://///«O vis1iedzisťepONpíšelbrxsle>`ObsašPentuchu45 /2OOOOOOOp>"oxobecovšíXa(edakp;ovnInaďPjԚØW liHárnby9diluߑ@texHa5 (podZkȄn) (…)»]50''''mkomipinu(liet:EštePnedỏk0B eodechápappatrlságyPyenezisumelýtvoryzraelspircRozdelK ľovstvpleboky
S!,ozbitba@idlamiotva ajúčas útokuIcelш dĺžkFakt,bjaven vykop ok-oducišetkýmHed mpbúí@ch퀠ov,`irodzenúvis(s biblickou󊺀HPdobyt@Jerich (viac, žahodujXradičnEgyptsko-PalínhuokppciYta(o,udaloq`píše: «Spahlivosťukášakoistorikaemožnoijђchybniť(i>.odXngerpi#tohevanjelu najväčš`mier@ýkarcheologprdeniaovéhoڂtu. (...)Hkcaoseb`vj, čonoverni.0>??”>3GGGGG>V@`0knih2analyzAaplniteľ8(samozrejme3u8chronológiOؒie)1proroctievzhdxnasHniek#iXkr(n@pomHhBA88YC tázhoUÈezdôvșPskut؈ouQzo úmi  kík ritom odkazcIu.Stonzovedzudzmimha`ízkeKtyý tovavdeobp'''aiTyros0,1333  10‑746΁]a> 0OOOOOOO`_____My(sm ekopvy`kaan` `eTxanvšak/(niA.T.Fomen G.V.Nosovs.ȒP@ckyHjekvdvaruhylás0 '8x}jedn0potvrdzn!H iQs ni8kgdnesúhiaϋϋϋϋ>OhľaIprePuuasľúbezemranalyzovc,o Švajčiarxžȝdqdvo@ Šhxvis1 je(dosťvPštnoulit`vojny(slhÅp0í,`plokqvietisňblízPbuhprospešH.l@j)papierový“@exodaah«o҈o»aklodi*y RWW?????>Prvá nichaýkaingvistiky rekonštrukciehápaniavetaávnych.kutočneYvenovalivorbeomerzložiHlexikál/í,koapr. „horxtĺpu“ (myslí9ymupdulnom),priástupea,ohrombles8(ou...ꃪ(elahňomomotnnebiesktorévádzajúx(zdroj 1,pr. 42);lebored0lenozlišobyčajnRohniv47 /2OOOOOOOH/u>nznačenvužír߁zovonalogicknašim:opk úe,`r؁y?΁k s\o@9udiIvšetxefekty(leezh1 mkôrDa@ vtedyej*Yzvܔej,xtbyat@ťoyvolaxnchop,hôzudruh ťažk)opisnhcud8st(ooiacpYon éhoP)tikvojjdopokovahe)D0pitázoj3GCώsohmág0agresXprriedkami 1I 4.tyoycn袑riad:KdXíz+RímH҃He4(čov@ ľudГevoelfysadlcivilizáp҂.sierarchchar0(zasvät)ohHRiҒ9u>re@JuTedcmhoi>ojľov?777771trase «"Neapol (Vezuv)Švajčiarh»aZúšť,Jዲ(oXžaznt40P(ďXpodabilcoba stantohľapedavcneúčastПXglob<vɇrdvkiXehbr čzlooHXxXvragmenbiblҢHtextunihyumerap14,pp9аnodeptuagi287107777>48??77OOOOOOMۊ9ha3`rch]: «gPoi20gfIAlos`inMojžišoviXodam󾐅1; σσ1σρxo @je[@eeʹeno,]slávy@:em:2xcií乘ideliu8RXPɁ:m8P3EgypPɜغ"qPͷdesa zQčú ôjlas,3xneuZZísahoľútcom;ۡȀdeťoHsonouԵ(e`oۋkýmalЗ8nimuroz!iimáma]iPnid0ž(».br(ϙϙϙϙTaponúkacos@ponzmysveršu 14:23aobnȐň\s okli0anh,ormhkr(vaϠϠ.ڒoboľdЅ,eenz (zYzm@Xn)chc@X c8tata(roblematikeultúryravp(!aᐨa) mpprebiehh*:e `Xas-rPpput:)easle؁ꑨhzxupizódop1 1e74(ד Poomto 40-ročnomväznení púštiod ru íctvHnejakej znacharshierarc849 /2OOOOOOOHi>asykHokol ,toréyrástlitomtooPrepreelý ľuda lz nehošli,talaaprogramovanouasov@doktrí„Deuteronómium-Izaiáš“:WuaraziticqnadvládyPnýmiárodHPlanétZe@ku.rimitívneov(lemx, žijúcedob aȓeož8vykvalobriezku rituálxzezzki (ak`ozphvatar0Zhet)momohdospieť끰akémufanatizmu. UvedíkladnihNumerPporajednuYhypotéz,lhch19ovXgomu cspraciaextiaHud0s0ڂe: «nič[ ԟu,8vnavdxnos@Pbpľ Yu» (zdroj 1!r109).Ȇckyelikviduiey,Xýb voatemacieľa0omeXresȎPo8h@vHkaт'mýňatHchgjovIxskoršvsuvȏ H0k@tnymP3@rm)3o (javix14kapithyfiacže9ithoĄXyK(hMކelek c+0؟0šíyovxenreda9-cenzúrHpa`̀x 29621>50ǰǵOOOOOOu>. pvisipphL"x< kúmptm 8b`mýtus@Pbz1yvkɃ@J.McDowelH0Nesporysctvá“>s)xiek0mnoh však šethpybnit0mixHmecXciológiЃ"vlas(iblccepciilen8uiadvotdodټ yWWW>VC yššu{,jdôvybelhhrnc.T.Fnkp G.V.Nosov,0eq㨫sm@zai+sy0bjhuzij$znachars.ačíhbyX nub (sl vy@í:WWWWWMetódyanazyraJy5 popit)gii (Vyd.ŠU,990)ygraf{@iievysokoškolbia;gggggcNogg`Mj:ó`usAngpҶhaMoskva5LhWWi:äkfarebnHob5xempláImpérdnešpry pluxusڋJ@ai>vnemôžeIaHnzo(ohҪd ۘ!ofesJplatЂ10vevalvuje3׈>T.j.bieh0ujav…Xg (XchHxdrahch)časQi؀@,č xmi1rehlbujúcHeomtpxRF sti reYxz@objvinancPy9""@ôl>AhpHzytiPžfundnl:m0hdbltikypzbehnu propagačnáampaňkrzelačýsledkovádania,koedeckýchbjavpoYnro.ajprv úzkej „elitárno“-patriotic郚i (časopisRuskáyšlienka, № 1 6,.h994,yd.SpoločenrospechmhReutov:.RossaLegendy mýtyelosve8histórie ľudstva.).oolakmuHiapierik: y`verejnosť“hltneduševnenéekriIpprerozprávdroja 1nchrongyrezaЅ:or10usaehoáklade.otompagandaši/toho, čomu@čšijjtateľnemdostupvôliizerp(tyڅ"kní óg`(ij0oviny"27(septembr8V.GromȁMmai9ítavajúvu`).ʗxovnٌWWSeImpéri1N ǁ8koncepchdni,ngl0a0Rím

UPieme㚹t Mčlánku: «so študentmi#lega`kxdryfesoromhoiskohľadsvojiphypotézvujA ovrdí, žeЋ zhod8tipoužíuile»>e Kommersantail!5ok podmuholkom8pleiom"si뛐z) BhMarco@lHíne?yavšakez0iamy!dkazi51 /2OOOOOOOp>ϒϒϒϒ>NX/QoyokPephr 3 Vta8gyPdkoci!腷UtajY3 (96)A1IojYTaPsko-mongol*jarm)0o` wwww&zniaa`He qch, okremlobálnoOož iťtXt1#16yvyšqЌvubiacp4Zk(Pkau񢺩Шzeρ˾nlenëB(cue9elyiXžu0c`musxytvi@y!1PDu|zdov interXhiB,bčasj9or@ vlast@mmysl8z𿠍`rdatoIaice!Yil nábPeXp?Mnohčit(lɌ(schopverItom3kЃnesyyȍP(naeviez ќlóguyAlmagest*ň Pc:úfamHQten8`početѳxchyb:a8metihsnómie30887>52????7>)ѐژp(HdohadXlučnedôv@íjetod0g؀xkultyobiocio ju8amoɏIt؜0väčšinyyonzapvٗv////>Term(aazcharak0izizumمydx`jvilisHzťahuHkPqpojmom: Ѓqum! =nosť;oslP;.j.(ڪtii>.`cem1hnúťčí)osnYrevzatYám!pouskypo 0議zumil-jazyjBxrebzpIvoečenie
,retožešetky životnéavyrebaazývaťenami,yjadrujúcimichodstatu. ŽQa-rečExpanziarhoid0aveta,esȄkánonickým -bibldo-krep@tvo8cdoktpnuDeutermium-Izaiáš“)ahistorHyforahm^islXnohÔktiazdegenblaňaxodlbmuberPk8ri čítorXuYnezjazyku,oldzmiznutímo štruktúryrodTPž,@@؁ᇂBkonceptuál0mocXqnajvyššiˆ`mcielꋃplnPfunkcД@To8ቐžíinan-úžerh 1@ikanRyltHrrecrozptýȎ@diaspóp ľudu ytenúčelXvoُ].ϧЌ`celtaajadȆchPg⌙.}:eIógexIeyžáty.hzmij`edecírú53Ici teQkniI.A.Kl`x0Kaga. 169.Ldbr(P8x[enábat9txamXىd0u>zasväȑ(e0ُ)"@c3votaRdQIakzsuZ+pu.ʋehirizerejavujyoet,Qxs^xizȗ@valobkhzudžavoetskéhohápha,Ačaseospieť.u[aždЊimo (vráeteckhalógisvätp )(ZRl@htialodiloruhýklad0|unimizatkappred)dzxbz`RvЈsPxznaqj퐸ervalicestyozvojaultúrži šllogikHociálnehav .T`šetkpotrebҔať,bbytəIvyh9ituáca núpa`hrable“,q!2doQflikthrchyyššímim; lockquoteXookl؊ue="2"eight="0pt"idthcƁ/ςgH0gn="ju`fy">PsychoZa (individlPolekRa);oo_Z3___/φ____YBiD(eďžu8voRab )`mnoh8sféɤ!oeľ^jrgYe globy`orKpeskiasxmWVev(Ɂme yemeOoo4/όGenetikah9YPňopIdbqm ik؞nedoš(kšu pasio2u L.N.Gumiljev0informL*@ieha ovЂႁH.oo5'/ύVobec)teóЦ׍׍׍ҡoo6O/χTkmi0׆_oodž7džDžǁ/φdždždždžAstr~QJvjo Xôs"Víruχgooχ8χχρ/χχχχώa\ehood7ov,tospčensk yújavւ!konitexenUA0krétnG"ohBachπoo73977o7/ϋ77771Jazy8eda_oo_[10ggg/υggggaEtnografigooge1ggg/υggggbom, študuaǔzjednn@špecipzovaIpr ze>iýrrozdeľɕ8dukQlužiebٸreUPp顒Hasféroo/ulNJ"6//>AamotVobsahosališڀ``éhPľvek tto @p ozni,usnadXfundament!y0ievať#ahoru^vedy a činnosti.  lockquote>Jejsvojeniekoedy adruhuo jednoduchšie,ež/iate iky,yz@ebonatornázovbPnýmpomy,eďotrebuohotiťykxeálnu$domnelúhtelektumoc<8color="#ffi">54 /2OOOOOOOp>. súčas`Pločcelok!xutooci(gic0nedin*80ǓǓ">Sógov-profesio@l@(vrátaneisikov)et, grafománia dobromyseľm䎀(tizmom (dokoncaademd :x@ch.D.SacharovoviQI.R.Šafarevič)xnahrad8káže.trúbvnikajúczodpostpstlivdoblaYžeča (ۊHie:ne),ôžPalámatriesokšteiaclmisudanípredcc`a,oretijHzalaIu>všetkQ(e`rhzyaA.S.PuškinidXibli@ey˦ᢈí0,(znapal:«A8ápiilobH(lačphlavuĺkomCjemnzúraurLobmedzúlytipPra...; ="2">ak(ž0 «ProMalgeb8m0hekud(hrokl ád,n@8c nvyvohlbpoklazeraz9vrde؄as)noWIedvídq`Pu:—!okamtXstrojЈW___37279>55__OOOOOONi>».ɛblockqu!6SAHak!(šnС#o0j⮀apliЬchmexdXPKuQchronejínenč)s@fióznvybax sičtzintelektuovb>:In2386217477>560ق7oozáAQpoliYktív8masaF.ev(aoršqtuzemskxzḳ١rganiloi>.zh dPhirchcnYڣxdxam9px٤z, kr8nictradimhv*racujú:hrubsil06x؃tavia;užívarpIusex8ezpv Y ];tň(nanHxmaP0c4ǴP8p:ultivRlQ8Xhkrúto-g zory(K.Marx,.D.Trij,hSarov,.Listjev)꼈peci0ȥрdteóx(ul0s.Ch.PoЃG.Abegjan,.T.Gajdar,.J.GlazIB.ČubajsRvkmike3porWtipstpmýtkYezvedʬ~g2a0@čI.Minc)I.SocixD.VolkogP8L.N.Gumiljo;keďhbjk Hroukt«í9stov» (Matúš, 15:1J11)vpyPýyvnu@úako(neloA8Zve,dacýmvestovania pamätepoločnosti —oeina úrovni 1.riorityovšeobecnenýchrriedkoviadeQ(A.Meň,etroxitaán,elýabinát)(

MnohíXširaj!,tor`rôzny"íčeqli seb8ilufektívne čeliť@ejike št@u,‐aktickyonút@tasu>krimlnikmi,atradiqmhápatohslova
.opQyapod؍neodujúdnožstvdobreyzeúcej,olbokxkazenint`gencie1vyššíá`׏׏ׅxmXti.`kut7ici 6.ž 4.e,vyknuPareagp`l20i툰alenspešnouo(svojKi 3c1fIhixrchiiWWWWWT čomu:pk܋dp:uiAf8neznalhbezhblémovoy ;im؀rnym“`mnad L.!6vržlivýmmu97ikoY|ýšcko-blahosklon_X0dine"IrerXžije'''''>Jed8čauprňubibl`o-atlanmodel «éhvet\pku»,)e druh(+ádzuYyalgdvedomjmienokyeuzijskémpérium(u )vhodJiexjPuzrnxakȀBtieúlohe»poboHI!pokladáchY*ľud_dť#(l`nucuuH>P ipik@i(phrjiIitrnaXmaf붡e;Dsudyv:é,účasn bud!.Й8avH9om,Ѐm bj>vliezXd(f0ylob9y socimág8zaklínЍ'i>Hh$ú඘oti8uží𪉉hypotéz Si>mravno-ezmysluȎ9muЧtZve`ama.rersQKoȹtaHejľhcovko!Ynapísx:_____«Sa 46:2.ym@1nebeshzemto,JmedzpčBp8diPurč(h.í(nevebHHod$px ú. (...) (21:)16 ábavy. 17kssiljYSu,ob9_juSebHp̎za`kon08. ÁnxRhávaložJdrvhľahmiz逸medahK(*Bohu*)pis tebr(____XOdvol`IejzkxSxmnohdraqhotxsky-osHvn»uAťažšAtPm`caljcenz޵Ranalo+jYyjadrenvreanska(ryfeqBlȇSaʞiš`r hkكovX`oPôvjeodst2z n:Ƀ2b˜𙰃}oviH8s8h(9aȕQhjxá“!9MQRMarkJLupB,2Jz eňc@eb`hpshsck doknXPDeutermium-Izaš“aZparaz̀xfi(otror u`jazye''&upAxvydch:E4umišaristadčeníkaána“ (podľatarovekýchextov,ramejského rslovien57 /2OOOOOOOH/ui>,reklad francúzštiny,yd. „Tovariščestvo`,osaone,. 1991;ázdruhjruxaniaeEvanjeliumveEsejcov Moskva,YSattv>5)@Okremohoioužití(matic;hsitmožno Blahúvesťri>ískaajPonuovZáupočnúc ؄jejxušom, 16: «konprorocio.dito časuaáľov†hielbPoAtuje(zvýraznpxmi)ڃdý úsilímneIchádza...».xDnhpsledokudepiercirkevXotpYnic gakret eovnak odst0x`a܌Pma9`iešqjuv rePdukcii (a8votPse)d m]9takavzniky녇qv`—olmelinom HóriieZmajiteľmiibly vlnu(tyreneqk tomuznalaҏ(8(ri؃súvis čím uvediemeryvp@pozm0vKniheoL.I.Klimhh12>«V32q֋uCivilCpoppihlaPnatlalayaym čnkpx8vajeϛᖘam. QPhZIǁ2h(duxžҏi:mӫhs ahoršperziuŬ\֢zkQDMohpd>)Pi>chXkteD«)zaYa,Q l[Kob88dh⡐yat(rch&pyŸti:na)vsuvka{» (770, 6,III. 2422244). ="2">PodrejšЗh.:eljajevʻaڑZɆpycieXqkaíc«o0y»),ntirgi(ikM№ 23t,69Kurv` úxku!).blockquoteF6GGCApzmyselayvX`Ȉyhnezaujakedmmh@xlYodeniagendahs( Xú(bya/pbpojá~|oou,ȆQҗrgbwϋϋu>orreálnu>falzifipkgdeXȍi@hronܷ.j.nformaa 3.2.1tyovobec(*`8iedia0(ȚHzbr0(FlpbúkrPZڧxZv@z):a 1 ׌׌CezxuIpracXprv:bovi8Bobjekt()ixtjisp0och.Κ#akh,hмiacɵuuou`ezdu@GBmravno-cur(to8H|eєG9u :.edrchmlujmýxLzde€ؼminulimioder#kík>Výdksé.T.FomenkY G.V.Nosovspm mkôrӟhy0pkonštrukerozaôznyn@udcelbQ!(vy``0mᕀjtíistorickejedy,뀀édedila minulosti,ledkrytímoraroblémovbuderebaiešiťúcnI. 


4. — 14októb1996fpresnenia:A02.7; 15a2002; 04`10Preklad:ugust 7Dmbp:pagebreakx="0ptcenter">Príloha Ȁwsi S`t/"5-Krátkostronomých__7[argumoch.T.Fopka58Ajež roxznáme,akodľapnovchAlógie“,ozpracovávanPfesoromokhnakulteechanikyate qMŠURmerkhodrisriaačíod 123očiax ranPda:úluz`nymiraz@nasleduj8ií,hsunutnohoKíolbš(nď dôkuyb(boečestnéXúmyslu ikárovskyShd0kuՏG:GGETa,Xdenynajležití8tvrd jov(odhnvraPc6e (vd(dobh؍؁ldbilióna)vh 1053. «KlasnQIuísP؃n810.`p'.l.»:usudzu. ČinkJšaraprit82@xivítҴ ske8páparegVII (Hildandhduplyp..>Za\Xep9ôvxeggbypovdat,XkaeelýadOKte0zťah΃xobyčajkHbiu"ky.چ/ځohviezdnyata,chádzazyvAlmgud8Ptol Yxr"zbierkeom.k@čx}sh`Lpv:nešmHmožnpohlivor`ȂzhQuk eja0u1HȁPom.ԁ؇8tPpa,џ,(iaľb0x~jas, žW teliesG W!iatpa@amperPAntnuPi08)20xlaP7ߛߛߛߛ>Av@ksxjemudari؎d(umuI'{znaás؆Hpe)osGDy0ma%awWôr(؇dB896urebre:ť,znrobSt(xtedaPX9rtXi{|aGstua+ňhXa YwbyXtPc na štuتazh..aj b񑅬gX"MdĺžoknarȏX`žd723kpnuldha0aíc1jarHvno8bYȠ-ík(eklipp0ȇXj (vsledreces+pohybueAji) úplkruha 26 000.yiblia 60.l.Ycoa0šrENezhIm,nmޘňzieʰ Iahpracteľ údaj(vzatHipparchɍe@kázav ŠŠAI59
<8OOOON.K.Dambis J.N.Jefremov.reášerajšíieľentoozdielepodstatný. 10. storočímôžeyťniečA.T.Fomenko,ýoie,anažíaobís`bezĺžok,všakakéhokoľvekbjasnenia,قšetkýchochovahrukopisatalóguBkyzťahujú roku 60.ăxnca؈8jlomysnfalzifikáiistórie (XmioliodľazoruzakladateliXúčjhrono9ie)Pšhliyyz0ihzd s dXumom „uvedem“ix8 ninuPi0,pypite137nHg!ϑϑϑϑPríčin oavrhnúťPu؄Nspvatom, siAlmagesteje(imolYzRna(atodytu.KpéׁBara8aprvznhzveruhu1stjednočné*nachádz7(Ati 2Xknihy'stu \ah l`dcP`to potrebX(הqhlast@''#y,žd(ppadhQnap^.oӔ3doZpxkRTfCposuυ͈Xlhcitgcsám70uvĉvoj،njP`0z iDia.eďž(Q12qw7o ʂ}e (q8o (26h : =) 2160IV chsamo9ϖ9hrehexteljiYmožnhit!ĄLҍ쎸8vpZsobkho0ty 20lep šbudytvor 2120..y7neexxáč8ôbec]jdôvod úpl IshodmȪHnov ijPos,,párlov8)p^8uHWo.nackWor8yradnicAsypoloȵTnebesksférixv ppb(omXhWTod8žaceǂƁp؆AeӀ$@ícAuý0 chlejší􏸝x50xenp赠ôP*cesioDD2A"BHvsledt1uru2oom ahtoleciu(ýbJǕǕǕǕǕOeo虈hXm(puláci hGz 1020une@8r`ȆQ9@ùHPhArktäčšodljj irkyohinterprXage˿)Ѕved erI(í>Imetóit ''Knekhvoľdomnxpicd@vPdqormálnupochu>MedzHýmiH3aȯtdnalsAHHjx0pya0hké,HH׹0alnYpoimnu$XPčYnekXtnuXwwwwwE% 0ya#YľaWpltšed!.ՖrIkladIčp0xhóȩmikvd(dobn(ne@elk"nHarkyajovníkovéúradniceviezd.evedelni tom, že`ejs17.nihe „Almagestu“,deaačínanyatalóg,)nklo18-tich|,meraPtolemaiom jehoredchodcami.uždpadáseudoproblémBiatku otava,eď0oehlzdialenosťyebeské8rovAa.ҀSen ťažkoožnoienejainak... k8dpríe,ik nenavrhoval?kýruhsféry,ojekciaozemablohe.Ӌ,akajĺžk0rýcevôlicesii (do 20" k)olitýmpôsobom.ajxľahšiexsyeX (a šírkyshvnenapaakmik.T.Foko!ou(orš`q10ov^yt(epboh=Akešteazimeuustto8m(pžnajs"zZírgu!,muܜnúťbyill`Ȃhybšet vyne(c:jednu. (Zdôvo`vypjslabqȎS)trpezlH čakЁýsledoOkremx)0mnstryHoPykonX:h8oric8pod(ƍjhepe:qrrp(0uPóriYe90tieňcptpYdat.ņWWyzil:met0matolog(@p onapriekáhugko,c ia8dč@odlíš1)`е`10ia& ajhlaP@یnovpchoilD«šȉ)acdynií»vؚ)prdmd@J vzhٳ obdobiu~0Pripiem8ž9*WHmedz osunp'iAd0«tvrdځp»;dati`P3 a(naroKXluz0nym0re 13.&okazYhHIcpaim`vätRíms(eermán St8kuaavroded1amtX`RimXakg@ѴY1053AAx h«talelIll谈zxiђavdyvP@eľsinvyoc yq(iébilnu!ϠϠϠϠTzkat"ekvapivá.8hu0@Skrétnkladڀ8mikofesor'@ov3uískjľubovoľ{ypižšuxe .akX,tIIqĄNpcku 2libusSQ.ái. Ďjbx e ,Ȇܘen@haV. 8évri CyulClaudN@XnI23+4+13+14 = 54hbz053lp3te štyrWNužx mJipˬ蒘8rolitZx.K靨nHvoj訁xormulku:ӀHo»"poajA0o ď,8amBi(h(ijšíXs( poHؠ0,iℸ+>oi8؍+ѧYɀyWAvšl蜰dhvíľu smeahodlia tom, žexistovalbaedenmperátoro štyrmiena8—erazonpätneozlepujenaoch ľudíombin poá!deuogika!? Ďalej,ítaVespasiásčítava@spolutď., žakmerrešetký/ovta8ekuožnoájsťredékviHenty. akd8epodarí,iné@Pujvládcdápdar@ly“ dvorôznyHmiUt8jnevychza5zaímske1aznaIčlkýmhbol (Germanicus).bčasrezbaviHfunkciiekoľ#reálnpq(GalbHOtto,itellius,er`a ďalšíhMimodabsencivtskúma (dĺžky逸nutsúutoč malé),oiedo؃zd(ebjektiviH.. 

Eeydalp8 kA.T.Fokopixl nejaihriograficúdajeodk ňajodobec uzvan9l,ersiy(jčebeApoxormate ik:lynčóriu.nih8v ej@+syšlaydteľstveŠUr(1990 (o 8MexdyYhckPan(zy(ratív2tex`A poitvhronológiix.ďq. 339sus)>Poؤ pȆ@ách,8+,napokonavd)obnoyokh'míkukby)epatr.ôkvra` «tȀ)ȯ@ákla »1šeko.΁ahydospel XveruJešrusrodiln054QdupliI7p8aildebrandGregVII) 77775VyH{vyna"xo؝!nder2. jk.M.V(din"b `0׀ztabuB «vAŽDEJ»Q0lPiqzȅ8tiO v wɅsȌxrlvNoZveۄ`31decem 7*nfakultyS.P.Karx.OažpDSEK!ahpasv(krePjl@ XQmožnoísa0MONOGRAFIU8orguH—hPOIWWWW>Ci@8aktu ánkuФ9z蚻`)m  akXmikaƒaektnPmmžsȻ*br>Profesor.N.JefpovȂ/g>edúchddelen ŠŠAIʂ_[aÆmbp:pag8eakOOOIc0erW15Vky߂3oh4">[ais=0002052ok←1>a݈/ǔǔǔĂWBUved © Copyࠐubciinih`eodaňlebo Кrečijqzmyslu0 prípIpotrezȁYumiPni8exenvydavľa.ÚTOOZNÁM8PRIUBLIKÁCIITRÁNIŤ.g8058o2'//gSlukouied,ظׁwu>takioeórȀ ia←3Proces,.j.dalosť ga(vuštine „сo-бытиe“@edaú-bytie,oexistencia)2mbp:pagebreakcc[ailepos=0000010254o4'//gVajvšeobecnejšomípadeaxd`rmín«vei»ozumi@úsečko šípkou,kazujúcmer,esporiada (očíslov)(amnfociíôzvty.րmciaždusbyurč,ocen(akhzmyslajCraĄoďatomusadtaȀo(áCAel,efini(strojaramexv&éhoAesxu.Јpto,ieľjovouとn@0H«tto»R脪akejyiblízppochopIaQa»/__/3463o5'//gusgiliapoužitétymologickp(člúprPI͜)*упр?''вл b(OOLни//na{-/oWWS-771vo٦Q !ŠzôlHoehko(hcemxčiX@qornitat0a, 1Xb_Xvsep ciou;ρlakohoׁיwo019245o6'//gPČ0 0 1,javiacehodnotabj ívneXnY,`Xneití;boqáči ov"8egXnciuh %*0Q߇ߏߏ_ߏߋߍߏߏ21278o7߀߅'//ߏߏ߇g Zje8duš : ČímenššXspechPým9lejší,kz tntmus0byťeno(y`H09ročnýwuόnjG026990o8'//PozriVodaŕtvaodaȮroku 1998,77asIItakis(š8inuiteratúru (kiejrǂσǃǀñII,nkrétPKapla 30vm8apublikVTR14b ens'ktiahnutiaaref="http://www.leva-net.webe.cz/zcolor="#Yffu>[ Nevnímavosť tomu, čoaejeavôkol,lusntelektuálna emočná „strnuli“.GAmbp:pagebreak??c gga45350of10oo/77oooo Preredstavuhľadom mieryociehoozvrstveniaýchkoch:@avbarvaedenýždeňeqomTitanikuuxusnejajutetPa 4olárov,с aký\yaroldride,pomenuknihealteraorda potope ejtooڇesaouzd02y tz8uselacovah18Pnemíňajúci zičé.onaá, žeĈ@pasažxzaybhliadihsevodýdajmrhalaڄivotHbyčajpbotka;ookrloj!hu:ieseli`rno-masoharakakbolmhvm afinan9ikbxzmu'ӑʄautorHyPosleoc «»“,zxajz8mejších.edávno,inim2vakrát,y0ydXpruskjazyku:P1983oa.LodiaAIobrnymrskphenom;91ČasЌ,̖ngradezhv'GǪGGGGGGG@6678oG1GG/77OOOO TA0ťhmcmruhȕimoripžka!í.kiídazhkuobla`Hdote9hpok,Q2äčšiapvú+xHsekcie.re@xsob3ZYproj@p omsePnt(zo@lihlad.ҮLmoh štyr"íxleydô)kĺz q ľecboicXoz`؜ :äťpdĺžibliž4ti@trupuPkseeru"našu`gigic, 269-met1pitratilos@ozsa90 Ty(!)siiari9iedokáz)po@i)dčerP(AJ0؏Y1yveľmiavd`

Noeušte`denspekt,torýaiežýkayXky.SA amal „Titanik“amierené,úýsledkomtáročirvajúcej nnoarc8gyptskéhomona jpnáyníkov.chnatoȀh pencioli konfliks oulužob[3.retoansportúgčkyaoIIotrhnutímregoru7cdelynhnýchჀovc)Bolzdaáhubakuobeťou$nútriniesť,by tomuxiuedošlo;eboe\znipkPZastamajetodbor4(mágPze—hpoveď8pozpme0všakenhdruhUHiriiôlitejší,p(zvedavopipSmithaeálneoh by`vypljxdčneWRmbp:pagebreakOOcϛ4">[il8s=0000055573ok←13>a݅/7"> PdaȏivzťahuPľudstvukelkprôznymppodmnožínٜzlo68514/77 Materi8zmus 8texcháp0ieej@ívinforcاPatickbpredurčeqHbytH`trojnoHmatéh-oe-aa78377o5/77 Ajiadľh (sý).`Xzn.kl0066980o6/77k úlohu8spelá,dzpapúnebud(iuusix0úcKzopPva(ph`tdekqci h Podob((←20 Postupnea čoraziacribližujúci želanejodnote. –ozn.pekl.mbp:pagebreakc/{[ailepos=0000072080o1߀߅/77߉߉߉ Rozchádza#sa,eboevykazvôbec žiadHznámkyovania/. (nekonečnýyklus)׋׆׋׀ׇׇ'׋׋5514o2׀ׅ/77׋׋׋וdľaradicházorovolia ňomstanovenéákladyogmatiky,ymery kánonísmačšinyúčasckresťanskzcirkví7777777771922o7377/777777 Khndárhtabuľk8počtamiátumVenoci0KevcstkovNJǀdždžNJNJ8021o4ǀDž/77NJNJNJǖrihdeIorbituh,.jôdoryse,eď nakl8núem0os“dímeko ús`ku////////.84368o/5///77////robPeď:.N.ZeliijKonštruk)ncípptaroru@hoMa”,Ɂtext,1978. Vedk;.A.Klimi򂽙chronológiÂGG1985GGǎGGGGGGG@728oG26GG/77GGGG 304ipparchoآHlu`rnyXro = 3760??

<)ize="4">[ailepos=0000098546ok←30>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> ??? –pzn. ekl0100391o1/77 Odkazadroj 1:Štatickánalýza0ratnychextov…“/6229o2/77ymbolázovákladeianý8ov: dľ ášhorurociomohliyhlásiťopolnoakúhavť usu Phveky)ov8lestúpilhjwǍ01133/77 V skutsúniciályPačxxho:.J߉0287o4/77 T.j.ronВdisciplínykmejierarchskorphcie.ֳPuskjazykux jelepz krimilnežargóXhzl je, ImPysafn,⁚8riadiĹImódex*Hia.ŅajovotvarInte`encԩaob(DTD1smedziEkmi.ražd msvojmajite@Aulisn vcu.WT 12507_35/77iďosérguelles9Faqay (Mimotechng#cesta).ҖvydZodiakTomsk,h1994o7436/77 „GBtq26gggg7ggggg`769Og37gg/77gggg Bohužiaľ,Xi publi8ciianihyšlo nzor,textxieaiietootrebadtaťXhšichnпb0 a*akuHlp@tuW0132840o8/77 N.M.Karamzin9alovVlmírar38iaȌYedak: «V8ozaved@ MσHch

<)ize="4">[ailepos=0000135781ok←39>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> Neadekvátnosť „Teóhasionárti“ꀨreukáza prácePSSRVodaŕtva,v. 1 NJǀdždžNJNJ42438o40ǀDž/77NJNJNJ JejadromsúčasAtlantic(ivilizia߉383ω41/77 Hierarchiprôznychruhovasvätení:erejnýi tac,hlás explicitne)%automa"keďa človekudeľuBístup inform1i,ee0ooom, žeYtoie<1ize="2">primitívnehoWW"> ľudu,yvolenéhoierarounacharov: «Ajgypťa!svojpčasuolipravodlivíomilní». /p>[ailepos=0000161546ok←50>a݅/)77="1em"lign="justify Napríklad,áve tohtoô8u „SpenPa úvahy“aršalaovietsk väzu.K.Žukovaieúajšímdrojnaboznám@ Pdhistóra weľkejlas`eciPny,ocieorgijonstantin čchybnenohýchecpsvedkhPelo,8o(8ikdyubli1 9H monografi.ad 6oritovšeobecnAzbrXanujomedziprostriviad..OOϖOOOOOOOH5389oO1OO/77OOOO Presnejšie,záenižkȢdXr 1995Ƌcesoo81čk8o špecicقČínxauP86k؏HOd8hatžeyMoВAvoddبora,usXsi(mnúť`0smúryďal"prvštevádza.pp.blOOϑOOOOOOOH6985oO2OO/77OOOO yZve(I29.01.x7, № 17verejničnokasýslfdosiahA.T.FnkoG.V.Nosovskýpočtvyplynulo:ežišr@uslhilo򩸏páp@.֣@eanȅCkuɡQtzHJeopodt2me̪ZintertȗI@emísk}v(ekm@svdajú(8mýysebesžstvovy҅“qdopldodatneY/,نxvezosPY,ti؝@$xmate aȏjinalya 2ce:Nose2zpe0tý!vyžadudomi.Ԥ`(umaniHrnyxobiaXm`n ienekondisku.eď!alzrYslXto`zlxitedh Kurč(hIcIcentreudemYr pfolnи؀`m fyziȤpúdɁom+Xmmi+؟imoodmietzúčxOsobxɾyȴinform aJúlPZavenjagio mpokús(ivazatmacH any0Hvek.ktak,H Európ evidxľ.ڍpZspol0burebreaSgeografiu. 8aime1pcudel8Gx li zdintuӭbeŠU,aureáta̘ Xj9yro86urijaf hzhr8taߞߞߞߞߞߞPodľ`lJ.0ANnPJ0@ľbJڠnpmxbadnPúradni(—8pip šírk;͂xakIiP+ʹvykI,k vJXám.ͣsppbiُÔLukáže:YeRɁ!leónskXojbapaXue?8H úvahyyôsm?qIɡdi`e 504ևz [Pikatalóg)XQCézaX!8± 200vϕϕϕϕustify">Nošteôležitejšíenýázor.aatovanieviezdnychatalógovoveľapo8hlivq(100-Xsobneyššiaresnosť)oužívaťĺžkyebeský8objek:menaejtoúradnicetriktstabilHdhvu1upeň 72okov.en0faktznaližr 9. storočí,oate ik20Xnevidí

~li[ails=0000169755ok←53>a݇7">`P9731048,hodhch ieggg7ggggg0176458og4gg/77ggggaimyslPhot`oťahuPtprofesiȪpravetoyzikleb :ntelektuacɂˆzRyrozdieživotjavyrsiabúda«úzkyxdob!opPlinXje ҡan» (K.Prut).Ϥ&ne ,)r߃zir x7(Amôžtne-Ȇm (t.j.ez)rie؃P,0netypic09xnbOOϙOOOOOOOH8037oO5OO/77OOOO A.S.Puškin9Oruhzväz`«H`óusqudu(Polevogo. (1830Citované Úplnejkademick`zbierkyiel 17-tichväzkoch,anovoyda(r.H996vateľstve „Voskresénie“ákl+iaVSSRR49,tb27.l«náhoda»oloraznenéamotným.S.Puškinom.օTiaktorpikôr74neňovaa hneďaím䀱bodku,x0ext@—ockamžitXojrozreAnosti»:orevoluč0enzúra؀m a, že čheezískal špeciáЄP@gȇ0vzdel8e,ym`diskutť  (viďpr.1eSuvoriH"887ف podedakciou.O.MoЃ8);AcirkevnkouspoézneradilaedzipisovmpaAslPahnasledujúcimxkolem"ógovi\ komen|svoj1traktát@ epPadvládyis hori zmu9l?akázbyčestšíežHBoh0ci(ccoviuvied0zortejtozkeezýňatkov@

<)ize="4">[ails=0000178692ok←56>a݅/)77="1em"lign="ju@fyQ2"> Nhtvar dv0yInektu +f8n =nTablefÀЁ0s1ʁ003943760>10738>34221>2723>36202>57180>6687>8100>w858> 0210542>11997>1W3924>1_4263>1669>1W9_548g88o6681>1w0000217009>20

21702>228093436>24793>259249>266793820260>291541>3g800>3g2109>3g555>3g844>3g357g92g4188>3g5>3w701>4w990>4w6487>4w959>4w724w543>4w826>4w8182>4w71ׁ904g621>5gmbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX200h‚01 :℀02 Bt03 704 ;05 ? nj06 JҎ07 R08 V09 Y0A _ 0B l 0C x0D Ӟ0E 0F 10 11 12 13 Ȱ14 15 !16 $17 'ؼ18 *忀19 -€1A 0ŀ1B 3Ȁ1C 6ˀ1D 8 ΀1E Bр1F DԀ20 G׀21 Jڀ22 L݀23 R24 U25 W 26 `27 c28 e29 i2A m2B o2C q2D s2E v2F z30 }31lIDXT$/:EP[fq| !,7BMXcny߁1410382356789111213141516171819202122232425262728293031323334353637394041424344454647484950FLISAFCISI