1 00:00:04,657 --> 00:00:08,267 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,387 --> 00:00:12,098 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,218 --> 00:00:16,459 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,579 --> 00:00:20,820 Dnes je 09.10.2017. 5 00:00:22,014 --> 00:00:32,723 A začneme otázkou, kterou položili naši soudruzi, související s hlavními zprávami z minulého týdne. 6 00:00:32,843 --> 00:00:42,787 Ať už si pustíme jakékoliv zpravodajství, vždy vidíme záznamy bombardování ISIL v Sýrii. 7 00:00:42,907 --> 00:00:49,804 A tak se vás ptají, s čím souvisí tato aktivizace vojenských útoků našeho letectva? 8 00:00:49,924 --> 00:00:54,465 V podstatě jsme na tuto otázku už odpovídali. 9 00:00:54,850 --> 00:01:00,958 A o tom vystoupení, výzvě naší zástupkyně ministra zahraničí Zacharové 10 00:01:01,078 --> 00:01:05,009 v programu Nedělní večer se Solovjovem jsme také mluvili. 11 00:01:05,129 --> 00:01:10,699 Vždyť k čemu při tom jejím vystoupení došlo? Je třeba si uvědomit následující věc. 12 00:01:10,819 --> 00:01:16,485 Budeme-li o tom mluvit v obrazech, tak u nás máme takový seriál Mafiánský Petrohrad, 13 00:01:16,605 --> 00:01:24,329 kde se v jednom díle setkají dvě mafiánské bandy, aby vyřešily určitý problém. 14 00:01:25,357 --> 00:01:38,313 A vůdce jedné té bandy, kterému na tom setkání předloží dokumenty svědčící o tom, 15 00:01:38,433 --> 00:01:44,838 že jeho lidé jednají svévolně a porušují pravidla, 16 00:01:44,958 --> 00:01:51,524 na základě kterých funguje celé to zločinecké podsvětí v celém městě, 17 00:01:51,644 --> 00:01:56,153 na to řekne něco ve stylu: „Beru na vědomí, podívám se na to.“ 18 00:01:56,273 --> 00:02:01,554 A oni ho zarazí a odpoví mu: „Ne! Ta zvůle je společný problém. 19 00:02:01,674 --> 00:02:08,884 Já jsem s tím za tebou nepřišel jako za šéfem, ale jako tvůj rovnocenný partner a říkám ti, 20 00:02:09,004 --> 00:02:13,416 že ten problém musíme vyřešit.“ 21 00:02:14,991 --> 00:02:19,909 Samozřejmě, že se tento přístup tomu prvnímu vůdci nelíbil 22 00:02:20,029 --> 00:02:23,799 a jen díky asymetrickému kroku toho vyjednávače, 23 00:02:23,919 --> 00:02:28,589 se napětí té situace uvolnilo a obešlo se to bez přestřelky. 24 00:02:28,709 --> 00:02:37,172 Přibližně to samé udělala Zacharova tím svým prohlášením, které zaznělo minulou neděli. 25 00:02:37,292 --> 00:02:43,183 Ona na celý svět prohlásila: „To svévolné jednání je problémem nás všech. 26 00:02:43,303 --> 00:02:49,709 My, Rusko, jsme subjektem globální politiky a budeme to řešit. 27 00:02:49,829 --> 00:02:58,582 Není to naše volba, že vaši lidé, USA, porušují pravidla. Ale v rámci stávajícího řádu…“ 28 00:02:58,702 --> 00:03:04,625 Ten stávající řád je v podstatě založen na nepsaných zákonech. 29 00:03:04,745 --> 00:03:08,996 A vztahy na úrovni globálního prediktoru, 30 00:03:09,116 --> 00:03:16,037 na úrovni nadnárodního řízení v mnohém připomínají ta mafiánská nepsaná pravidla. 31 00:03:16,157 --> 00:03:22,723 Jedním takovým pravidlem například je, že když dáte slovo, tak zodpovídáte za jeho dodržení. 32 00:03:22,843 --> 00:03:28,316 Tomu slovu musíte dostát, dodržet ho. 33 00:03:28,436 --> 00:03:34,585 Přitom však slovo dané zelenáči vůbec nic neznamená. 34 00:03:34,705 --> 00:03:41,174 Když tedy Gorbačovovi dali slovo na to, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, 35 00:03:41,294 --> 00:03:44,421 tak šlo o slovo dané zelenáči. 36 00:03:44,541 --> 00:03:49,564 On nevěděl jak, a neuměl pracovat na úrovni nadnárodní politiky. 37 00:03:49,684 --> 00:03:53,965 Neznal globální politiku a proto ho také mohli zneužívat. 38 00:03:54,085 --> 00:03:57,505 Říkali mu příjemné věci, ale jen ho tím vodili za nos. 39 00:03:57,625 --> 00:04:03,999 Ta slova, která mu dali, neznamenala nic, protože dodržet slovo dané zelenáči, 40 00:04:04,119 --> 00:04:11,199 to je slib, který kdybyste splnili, tak se sami v očích ostatních jen shodíte. 41 00:04:11,319 --> 00:04:17,403 Ovšem na základě těch podmínek, o kterých mluvila Zacharova, jsme rovnocennými partnery. 42 00:04:17,523 --> 00:04:21,422 Z každého daného slova se nám tedy budou muset zodpovídat. 43 00:04:21,542 --> 00:04:26,437 Abychom je k tomu donutili a zdůraznili, že nemluvíme do větru, 44 00:04:26,557 --> 00:04:35,630 podpořili jsme svá slova činy našeho letectva v Sýrii a udělali jsme to natolik efektivně, 45 00:04:35,750 --> 00:04:41,159 že teď USA začaly… 46 00:04:41,279 --> 00:04:45,435 Z ničeho nic jim začali umírat jejich lidé po celém světě. 47 00:04:45,555 --> 00:04:49,260 Tam někdo zemřel, zde někdo zemřel. Museli to začít nějak legalizovat. 48 00:04:49,380 --> 00:04:54,500 Co to znamená? Že těch padlých specnazovců je příliš mnoho. Dříve si s tím hlavu nelámali. 49 00:04:54,620 --> 00:05:00,997 Pochovali je na Arlingtonském hřbitově a připsali to na vrub plnění nějakého tajného úkolu, 50 00:05:01,117 --> 00:05:04,289 musel zůstat utajeným hrdinou apod. 51 00:05:04,409 --> 00:05:07,401 Jenže teď je těch padlých příliš mnoho. 52 00:05:07,521 --> 00:05:11,465 A aby ten příval nějak zvládli, musí někoho opět pochovat tajně 53 00:05:11,585 --> 00:05:14,911 a o někom tvrdit, že zahynul někde jinde. 54 00:05:15,031 --> 00:05:21,032 Musí to papírově nějak vyřešit a zahladit stopy, aby nedošlo k vnitřnímu výbuchu. 55 00:05:21,152 --> 00:05:23,322 Alespoň ne v armádě. 56 00:05:23,442 --> 00:05:27,154 A dále je toho ještě víc. Jen se na to podívejte, 57 00:05:27,274 --> 00:05:33,146 ministerstvo zahraničí začalo pracovat v tandemu s ministerstvem obrany. 58 00:05:33,266 --> 00:05:38,522 Občas ani nerozlišíte, kde pracuje ministerstvo zahraničí a kde ministerstvo obrany. 59 00:05:38,642 --> 00:05:44,282 Proč? Protože od ministerstva obrany slyšíme natolik významná prohlášení, 60 00:05:44,402 --> 00:05:50,018 že v mnohém přispívají k posunu v diplomatických záležitostech ve prospěch Ruska. 61 00:05:50,138 --> 00:05:55,145 Například to, jak jsem o tom už mluvil, že americký specnaz 62 00:05:55,265 --> 00:06:04,137 provedl pozicemi ISIL jakousi ozbrojenou opozici, aby na ni ISIL nezaútočil. 63 00:06:04,257 --> 00:06:12,779 A to už vyvolává otázku: Jaké jsou vlastně vztahy mezi ISIL a americkým specnazem, 64 00:06:12,899 --> 00:06:19,158 aby přítomnost specnazu USA, tedy jejich nepřítele, byla zárukou, 65 00:06:19,278 --> 00:06:24,533 že je nechají projít svými řadami? Ty, se kterými jakoby válčí? 66 00:06:24,653 --> 00:06:28,751 Fakticky bylo předvedeno, že mají jen jedno velení. 67 00:06:28,871 --> 00:06:35,644 Dále následovalo prohlášení, že ze základny USA, kterou vybudovaly na syrsko-jordánské hranici, 68 00:06:35,764 --> 00:06:40,093 ISIL provádí teroristické nájezdy. 69 00:06:40,213 --> 00:06:46,986 To už zcela přímo poukazuje na to, že ISIL je nepravidelnou armádou USA 70 00:06:47,106 --> 00:06:50,947 v podobě jakýchsi partyzánských oddílů. 71 00:06:51,067 --> 00:06:55,319 Mám na mysli organizační stránku věci, ne tu ideologickou. 72 00:06:55,439 --> 00:07:00,694 Podobají se partyzánským oddílům, partyzánskému hnutí organizovanému SSSR 73 00:07:00,814 --> 00:07:03,857 v průběhu Velké vlastenecké války. 74 00:07:03,977 --> 00:07:14,119 A také mají základnu, ze které útočí, kde se vyzbrojují, kde je léčí, kde se zásobují vším potřebným. 75 00:07:14,239 --> 00:07:21,886 No a teď se jim to všechno hroutí. My jsme udělali určité prohlášení a potvrdili jsme ho činy. 76 00:07:22,006 --> 00:07:26,568 Teď už je to věcí USA, jak se z té kaše chtějí vyhrabat. 77 00:07:26,688 --> 00:07:32,714 Globálnímu prediktoru to bylo dáno na vědomí, že jsme partneři a nebudeme už brát ohledy. 78 00:07:32,834 --> 00:07:40,147 "Tví lidé vlezli na naše teritorium, porušili naše dojednané dohody." 79 00:07:40,267 --> 00:07:46,988 Vždyť ty dohody o otevřeném nebi a vyřešení konfliktu v Sýrii nebyly uzavírány jen tak pro nic za nic. 80 00:07:47,108 --> 00:07:49,766 Jednalo se o stínové dohody. 81 00:07:49,886 --> 00:07:54,344 V tom postavení, v jakém jsme tehdy byli, jsme byli nuceni na ně přistoupit. 82 00:07:54,464 --> 00:07:59,564 Jestliže je však USA porušily, Rusko tu věc využije. 83 00:07:59,684 --> 00:08:04,772 Vždyť USA v podstatě porušují všechny dohody a dělají to ze dvou důvodů. 84 00:08:04,892 --> 00:08:09,529 Zaprvé, zvykly si na to, že jsou nástrojem globálního prediktoru, 85 00:08:09,649 --> 00:08:14,673 a že porušení dohod z jejich strany nevyvolává odvetná opatření. 86 00:08:14,793 --> 00:08:17,213 Takže si mohly dělat, co se jim zachtělo, 87 00:08:17,333 --> 00:08:21,842 protože globální prediktor má dostatečné množství vlivových mechanismů na ten či onen stát. 88 00:08:21,962 --> 00:08:27,963 A tak ten či onen stát, když USA porušily dohody a USA to dělají VŽDY! 89 00:08:28,083 --> 00:08:33,037 Nikdy neplní nic, k čemu se zavázaly a když říkám nikdy, tak myslím NIKDY! 90 00:08:33,527 --> 00:08:39,962 S globalisty je možné se dohodnout, a potom se USA jednoduše vyhnou situaci, kdy by je porušily, 91 00:08:40,082 --> 00:08:41,739 ty dohody. 92 00:08:42,013 --> 00:08:47,878 Takže USA ty dohody porušovaly, protože byly nástrojem. 93 00:08:47,998 --> 00:08:51,864 Stalo se to pro ně běžnou praxí dát slovo, které pro ně nic neznamenalo: 94 00:08:51,984 --> 00:08:55,902 „Já jsem tady pán a odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“ 95 00:08:56,022 --> 00:08:59,528 Jenže to postavení USA ve světě se změnilo. 96 00:08:59,648 --> 00:09:06,653 A jestliže teď USA porušují slovo, které někomu daly, tak to vede ke změně vztahů, 97 00:09:06,773 --> 00:09:10,562 protože to je podporováno z nadnárodní úrovně. 98 00:09:10,682 --> 00:09:16,066 Globální prediktor tu změnu vztahů k USA podporuje. 99 00:09:16,186 --> 00:09:21,433 A zadruhé. Proč USA porušují jednou dané slovo 100 00:09:21,553 --> 00:09:25,497 a to dokonce i dohody uzavřené pod záštitou globálního prediktoru? 101 00:09:25,617 --> 00:09:28,557 Protože si myslí, že to Rusko skousne. 102 00:09:28,677 --> 00:09:34,035 Myslí si, že je u nás pořád p-rezidentem Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, 103 00:09:34,155 --> 00:09:43,500 který se ze své funkce snaží všemožně oblažit pindosy, ne Američany, ale právě jen pindosy, 104 00:09:43,620 --> 00:09:47,744 který dělá vše, co jim na očích vidí. 105 00:09:47,864 --> 00:09:52,279 Kdyby byl stále p-rezidentem, tak by to tak také dopadlo. 106 00:09:52,399 --> 00:09:58,160 Není žádných pochyb o tom, že teď už bychom se po celé naší zemi koupali v krvi. 107 00:09:58,280 --> 00:10:04,564 Nejenže bychom nezasáhli v Sýrii, přímo tady u nás by se už prolévaly řeky krve s plným nasazením, 108 00:10:04,684 --> 00:10:08,756 protože to odpovídá zájmům americké státní elity 109 00:10:08,876 --> 00:10:13,565 a tím pádem i zájmům Dmitrije Anatoljeviče Medvěděva, 110 00:10:13,685 --> 00:10:18,452 který je tím nejoddanějším služebníkem právě takových pindosů. 111 00:10:18,572 --> 00:10:24,522 A tak stále vkládají naději do vnitřního spiknutí proti Putinovi. 112 00:10:24,642 --> 00:10:29,759 Oni si myslí, že Putinovi nebude dovoleno to, Putinovi nebude dovoleno ono. 113 00:10:29,879 --> 00:10:39,565 Nechápou globální politiku. Jsou stejně jako naše takzvané "elity" rukojmími geopolitiky. 114 00:10:39,685 --> 00:10:46,277 Pánové, máte tu své společníky, se kterými si hrajete v pískovišti geopolitiky, tak si dál hrajte. 115 00:10:46,397 --> 00:10:51,394 Kdyby ty vaše hry nebyly tak krvavé, dalo by se... 116 00:10:51,514 --> 00:10:56,131 A aby ty hry nebyly natolik krvavé... 117 00:10:56,251 --> 00:11:02,673 Globální prediktor sám vyvíjí určitou snahu, aby nebyly. 118 00:11:02,793 --> 00:11:07,542 A když se lidé ptají, proč nešlo takto postupovat dříve? 119 00:11:07,662 --> 00:11:13,061 Protože postavení Ruska bylo jiné, s ohledem na jeho vztahy s globálním prediktorem 120 00:11:13,181 --> 00:11:16,620 a úroveň organizace protiakcí vůči Rusku. 121 00:11:16,740 --> 00:11:18,931 Změnili jsme své postavení, 122 00:11:19,051 --> 00:11:27,377 varovali jsme je – zprávou TASS z 13.06.1941, obrazně řečeno – a to znamená konec, 123 00:11:27,497 --> 00:11:30,183 teď vše bude principiálně jinak. 124 00:11:30,303 --> 00:11:37,033 Jednalo se o konstatování skutečnosti, že se vzájemné vztahy globálního prediktoru a vnitřního řízení Ruska 125 00:11:37,153 --> 00:11:42,617 zosobněného ruským gosudarem, změnily ve prospěch Ruska a jeho suverenity! 126 00:11:42,737 --> 00:11:49,659 Ten, kdo to nepochopil a pokouší se dál různě posloužit USA, různí ti podpindosníci, 127 00:11:49,779 --> 00:11:55,684 kteří zneužívají své služební postavení, aby zrazovali ruské zájmy, se hluboce mýlí. 128 00:11:55,804 --> 00:12:03,662 USA jsou odsouzeny ke krachu a to je neodvratné, absolutně neodvratné. 129 00:12:03,782 --> 00:12:09,494 A sázka na americkou státní elitu, které se chtějí zavděčit… 130 00:12:09,614 --> 00:12:16,811 Někteří ve světě vidí, že se USA nacházejí v příšerné krizi, 131 00:12:16,931 --> 00:12:24,074 že perspektivy rozvoje jsou pouze u Ruska a tak se otáčejí a jdou k Rusku a jiní… 132 00:12:24,194 --> 00:12:30,566 A jak to vidí naše elita? USA jsou v příšerné krizi a perspektivy má pouze Rusko. 133 00:12:30,686 --> 00:12:34,555 Co je tedy třeba udělat? Připravit Rusko o jeho perspektivy, 134 00:12:34,675 --> 00:12:39,506 všechny zdroje přemístit do USA. To páníček teprve ocení! 135 00:12:39,626 --> 00:12:44,788 Takže myšlenka, že by se sami mohli stát pány svého osudu, jim ani na mysl nepřišla, 136 00:12:44,908 --> 00:12:48,475 žádnému z těch našich podpindosníků! Ani je to nenapadne! 137 00:12:48,595 --> 00:12:54,114 Jsou připraveni zničit stát, Rusko, aby se zavděčili americké státní elitě. 138 00:12:54,234 --> 00:12:59,699 Oni nechápou, že tím sami sobě podepisují rozsudek ze strany globálního prediktoru, 139 00:12:59,819 --> 00:13:07,402 který provede jejich čistku společně se státní elitou USA, odhodí je jako absolutně neužitečný odpad. 140 00:13:07,522 --> 00:13:13,646 Ti, kteří jsou chytřejší, jak jsem už nejednou říkal, vytvářejí určité politické hnutí, 141 00:13:13,766 --> 00:13:18,020 a pokoušejí se navázat kontakt s globálním, nadnárodním řízením. 142 00:13:18,140 --> 00:13:24,348 Jenže neznají mechanismy řízení, a proto jsou jejich snahy v podstatě bezúspěšné. 143 00:13:24,952 --> 00:13:30,675 Vypadá to, že krvavé hry již začaly. Je tu otázka od Anatolije Něstěrenka. 144 00:13:30,795 --> 00:13:37,470 Valeriji Viktoroviči, pro mě je očividné, že to střílení v Las Vegas nebyla práce samotného Paddocka. 145 00:13:37,590 --> 00:13:44,347 Ten je pouze nastrčenou osobou, kterou zastřelili a předhodili světu jako masového zabijáka, rekordmana. 146 00:13:44,467 --> 00:13:50,317 Z toho vyplývají mé otázky. Proč byl do role zabijáka zvolen právě takový typ občana jako Paddock? 147 00:13:50,437 --> 00:13:58,019 A proč byl rozstřílen právě country festival takzvané „bílé“ Ameriky? Kdo v tom má prsty? 148 00:13:58,139 --> 00:14:04,759 Nebyla ta věc jakousi odvetou za vraždu našeho generála v Sýrii? 149 00:14:04,879 --> 00:14:09,766 Ne to v žádném případě nebyla. A kromě generála… 150 00:14:09,886 --> 00:14:15,020 Ta vražda toho generála byla natolik symbolická, že mluvíme především o něm. 151 00:14:15,140 --> 00:14:19,064 Ale současně s generálem tam zahynuli dva další plukovníci. 152 00:14:19,889 --> 00:14:29,848 A vůbec, kolik našich lidí už tam zahynulo, když bránilo životy a bezpečí Ruska, ruských občanů? 153 00:14:29,968 --> 00:14:34,800 Bojovali tam za ruské zájmy na vzdálených přístupech k Rusku. 154 00:14:34,920 --> 00:14:39,861 Budiž jim za to čest a chvála, nikdy na tyto hrdiny nezapomeneme! 155 00:14:41,044 --> 00:14:51,003 Ne, globální prediktor, který využívá tyto mechanizmy, se nebude mstít v zájmu Ruska, pro jeho zájmy. 156 00:14:51,123 --> 00:14:55,377 A nebudou to dělat ani naše tajné služby. 157 00:14:55,497 --> 00:15:06,903 A to nejen proto, že tajné služby jsou v podstatě univerzálním nástrojem mezistátní interakce a řízení, 158 00:15:07,023 --> 00:15:14,579 a že zájmy konkrétního státu obvykle brání pouze velmi, velmi podmínečně, 159 00:15:14,699 --> 00:15:20,740 a jen v případě existence konceptuálně mocného státního řízení, pouze v takovém případě. 160 00:15:20,860 --> 00:15:25,637 Ale i tehdy… Jak dlouho například Stalin musel snášet Kominternu? 161 00:15:25,757 --> 00:15:34,771 Politická rozvědka v podobě organizace, která byla posléze nazvána KGB, také… 162 00:15:34,891 --> 00:15:39,915 Tedy přesněji ne politická rozvědka, ale politická zvláštní služba, 163 00:15:40,035 --> 00:15:45,114 protože existovala i armádní rozvědka GRU, a vedle ní byla politická zvláštní služba, 164 00:15:45,234 --> 00:15:48,965 jejíž kořeny vycházely z VČK (Čeka - Všeruská mimořádná komise...). 165 00:15:49,085 --> 00:15:52,239 Tak její činnost také nebyla vždy právě ideální. 166 00:15:52,359 --> 00:16:02,363 A nehledě na to, že odvrátit zhroucení SSSR patřilo právě do sféry KGB, tak vůbec nic proti tomu neudělala. 167 00:16:02,483 --> 00:16:10,808 Když proto někdo prohlašuje, že spojenci Ruska jsou pouze armáda, námořnictvo a tajné služby! 168 00:16:10,928 --> 00:16:14,549 Tak mírně řečeno, nic neví o řízení. 169 00:16:14,669 --> 00:16:22,032 Protože řadit tajné služby ke spojencům Ruska je mimo mísu, prostě mimo mísu. 170 00:16:22,885 --> 00:16:28,332 I když nikdo nepopírá význam tajných služeb z hlediska řízení. 171 00:16:28,452 --> 00:16:38,752 Takže tu skutečnost, že tajné služby jsou jen velmi hypoteticky státní... 172 00:16:38,872 --> 00:16:43,836 Můžete se pro ilustraci podívat právě na USA, co tam se děje. 173 00:16:43,956 --> 00:16:49,228 Jak byla zorganizována vražda Kennedyho, co se tam stalo s dvojčaty Světového obchodního centra 174 00:16:49,348 --> 00:16:54,225 a proč se tam zřítila ta třetí budova a na mnohé další, přímo na příkladu USA, 175 00:16:54,345 --> 00:16:58,164 nemusíte se vrtat jen u nás, v našich aparátních hrách. 176 00:16:58,284 --> 00:17:02,918 O USA toho bylo sepsáno tolik, že to jen stačí vzít a pročíst. 177 00:17:03,038 --> 00:17:06,814 A proč toho bylo napsáno tolik? Protože o tom píše celý svět. 178 00:17:06,934 --> 00:17:12,537 Každý se snaží něco k tomu doplnit. Víte, to je ten případ, kdy šídlo v pytli neutajíte. 179 00:17:12,657 --> 00:17:17,599 Vodu v dlaních neudržíte, stejně vám vyteče. Stejné je to s informacemi, ty také všude prosáknou. 180 00:17:17,719 --> 00:17:28,009 A v podstatě to poukazuje na to, že celkově jsou tajné služby řízeny z úplně jiného centra, než je státní řízení. 181 00:17:28,129 --> 00:17:40,152 To proto také tajné služby organizují uvnitř států ty či ony akce, navzdory vůli jejich vedení. 182 00:17:40,272 --> 00:17:46,589 Jen si to vezměte, vždyť zavraždili přímo samotného prezidenta - Kennedyho. Prásk a bylo. 183 00:17:46,709 --> 00:17:56,245 To, co se stalo v Las Vegas, je jev stejného řádu. Paddock byl skutečně jen obětním beránkem. 184 00:17:56,365 --> 00:18:04,690 Na samém počátku z médií přicházely informace, že těch střelců bylo několik. 185 00:18:04,810 --> 00:18:12,201 V každém případě je v síti dostupné video, kde je zcela jasně slyšet střelba 186 00:18:12,321 --> 00:18:17,262 ze dvou různých typů zbraní, přičemž současně. 187 00:18:19,766 --> 00:18:24,718 O jedné se dá říci, že šlo o kulomet. 188 00:18:24,838 --> 00:18:28,706 A ta druhá možná byla samopal. 189 00:18:28,826 --> 00:18:37,207 Je velice mnoho otázek okolo toho, jak to tam celé vůbec proběhlo. 190 00:18:37,327 --> 00:18:44,937 Ten problém je ale jinde. Je tam několik takových zvláštností. 191 00:18:46,670 --> 00:18:52,392 Zacharova své prohlášení pronesla u nás v neděli. 192 00:18:52,512 --> 00:18:56,079 Nedělní večer s Vladimirem Solovjovem, tedy večer. 193 00:18:56,199 --> 00:19:02,378 A Paddock střílel také v neděli, ale to už u nás bylo pondělí. 194 00:19:02,498 --> 00:19:06,560 U nich však ještě byla neděle večer. 195 00:19:07,522 --> 00:19:18,361 Šerif metropolitní policie Joseph, s velmi vypovídajícím příjmením Lombardo, 196 00:19:19,214 --> 00:19:26,449 prohlásil, že Paddock byl někým řízen. 197 00:19:26,569 --> 00:19:29,998 To je velice závažné prohlášení. 198 00:19:31,290 --> 00:19:34,152 Kým byl řízen? A s jakým cílem? 199 00:19:34,272 --> 00:19:41,442 A jestliže byl řízen, tak musel být k tomu nápadu podniknout útok na ten festival country hudby, 200 00:19:41,562 --> 00:19:46,586 útok na potenciálního Trumpova voliče, 201 00:19:46,706 --> 00:19:54,399 útok na lidi pracující, zaměstnanecké Ameriky, na bílé obyvatelstvo, 202 00:19:54,519 --> 00:20:04,110 které je, opakuji, potenciálním Trumpovým voličem, někým podnícen. 203 00:20:05,485 --> 00:20:13,573 A potom ještě Paddock, tedy Lombardo prohlásil, že jak se ukazuje, tak 22. září, 204 00:20:13,693 --> 00:20:17,425 velice zajímavé číslo, dvacátého druhého, 205 00:20:17,545 --> 00:20:25,237 měl Paddock v plánu rozstřílet jiný hudební festival v Las Vegas. 206 00:20:26,310 --> 00:20:33,876 Festival s velmi výmluvným názvem Život je překrásný, ale něco mu prý nevyšlo. 207 00:20:33,996 --> 00:20:41,378 Zda takové plány skutečně měl, či neměl, není podstatné. 208 00:20:41,498 --> 00:20:56,443 Důležité je to, že šerif s příjmením Lombardo přenesl ten záměr zabíjet lidi, 209 00:20:56,563 --> 00:21:08,680 rozstřílet masovou akci na 22. září, což je odkaz na to, kdo vymyslel a zrealizoval to střílení, 210 00:21:08,800 --> 00:21:11,864 tedy v podstatě na globální prediktor. 211 00:21:11,984 --> 00:21:20,253 Odsouhlasená pozice 22, 11 je akce realizovaná jednou částí globálního prediktoru 212 00:21:20,373 --> 00:21:24,874 a 22 je společná dohodnutá pozice. 213 00:21:24,994 --> 00:21:29,053 Takže na to on fakticky poukázal. 214 00:21:29,173 --> 00:21:38,738 Nadarmo jsem neříkal po tom vystoupení Zacharové, že jsme přišli se svým prohlášením včas. 215 00:21:38,858 --> 00:21:47,625 Nutnost omezit jednání, takříkajíc více svázat ruce státní elitě 216 00:21:47,745 --> 00:21:54,376 a její jednání přesměrovat do programovatelného rámce, do konkrétních hranic, 217 00:21:54,496 --> 00:21:57,832 si uvědomuje i globální prediktor. 218 00:21:57,952 --> 00:22:02,011 A on také… On sám velmi dobře chápe, 219 00:22:02,131 --> 00:22:05,105 že tato svévole jemu samotnému škodí, 220 00:22:05,225 --> 00:22:10,007 škodí globálnímu prediktoru v rámci řízení všech světových procesů. 221 00:22:10,127 --> 00:22:16,565 On sám má zájem na jejím omezení a tak samozřejmě od počátku plánoval korekci. 222 00:22:16,685 --> 00:22:20,937 To, že jsme udělali to prohlášení, byla hra v předstihu. 223 00:22:21,057 --> 00:22:25,245 My jsme tak zafixovali nové vztahy mezi globálním prediktorem a Ruskem. 224 00:22:25,365 --> 00:22:34,696 Globální prediktor přistoupil k… Řekněme to takto, začal krotit státní elitu, 225 00:22:34,816 --> 00:22:39,132 což jsme my samozřejmě využili, a proto teď, za těchto podmínek, 226 00:22:39,252 --> 00:22:44,114 nebyly samozřejmě informace o naší odvetě vůbec ventilovány. 227 00:22:44,234 --> 00:22:49,373 USA porušily dohody, pokoušely se zajmout naši vojenskou policii, zabily naše důstojníky. 228 00:22:49,493 --> 00:22:53,333 Ta vražda generála byla demonstrativní, chtěli nám jako ukázat. 229 00:22:53,453 --> 00:22:59,172 V odpověď dostali takový nářez, že teď mají problém, jak legalizovat všechny ty mrtvé, 230 00:22:59,292 --> 00:23:02,716 protože je jich tolik, že je musí nějakým způsobem legalizovat. 231 00:23:02,836 --> 00:23:06,013 I Francouzi přiznali, že jejich specnazovci zahynuli, 232 00:23:06,133 --> 00:23:12,242 přitom si ovšem nedovolili ani ceknout směrem k Rusku nějaké své výhrady. 233 00:23:12,362 --> 00:23:23,125 Protože byl správně zvolen ten pravý čas i místo. A USA ze své strany již krotí státní elitu USA. 234 00:23:23,245 --> 00:23:25,908 Co je na tom případu vypovídající? 235 00:23:27,194 --> 00:23:30,859 Ani ne tak skutečnost, že prý Paddock 236 00:23:34,460 --> 00:23:41,146 skladoval tak velký zbraňový arzenál, ale jak si vydělával na živobytí. 237 00:23:41,266 --> 00:23:50,532 Byl za svého života zcela jasným parazitem: hry, investice apod. 238 00:23:50,652 --> 00:23:59,919 Symbolicky je obrazem USA s ohledem na organizaci ekonomiky... 239 00:24:00,039 --> 00:24:05,480 Ve stylu: "Tady mám kvér! Kdo si to dovolil říci, že dolar je slabá měna? 240 00:24:05,600 --> 00:24:08,502 Hned si to s ním jdu vyřídit!“ 241 00:24:08,622 --> 00:24:14,610 ... a nevýrobní způsoby získávání peněz, tedy parazitování z cizí práce, 242 00:24:14,730 --> 00:24:20,493 když chápete, že peníze jsou maximálně zobecňující informace o výměně zboží. 243 00:24:20,613 --> 00:24:33,448 A tento parazit rozstřílel pracující Ameriku, která vytváří reálný hrubý domácí produkt. 244 00:24:33,568 --> 00:24:43,863 Ne ten nafouknutý díky různým těm trikům a spekulacím na burze, kde se HDP uměle nafukuje, 245 00:24:43,983 --> 00:24:47,849 ale ten reálný, ze kterého žijí všichni lidé. 246 00:24:47,969 --> 00:24:52,896 To tito lidé podpořili Trumpa. A jak tedy vypadá ta situace? 247 00:24:53,016 --> 00:25:00,289 Napřed byli postříleni ti lidé, a potom o tom média musí nějakým způsobem informovat. Jak reagovala CNN? 248 00:25:00,409 --> 00:25:04,179 Jeden z těch redaktorů hned prohlásil: „Těch lidí mi líto není.“ 249 00:25:04,299 --> 00:25:10,488 Tedy redaktorka, takže prohlásila: „Těch lidí mi líto není, všichni to byli Trumpovi voliči.“ 250 00:25:10,608 --> 00:25:16,684 Kdyby raději mlčela, tak vlastně potvrdila, kdo je postřílel. 251 00:25:16,804 --> 00:25:22,759 Jak ještě dlouho je možné trpět ty protitrumpovské bakchanálie? Trump reálně vyhrál. 252 00:25:22,879 --> 00:25:27,228 A v miliónech hlasů byl ten výsledek úplně jiný. 253 00:25:27,348 --> 00:25:32,917 To až po volbách schválně umožnili státní elitě manipulovat a snížit ten rozdíl o sto, dvě stě tisíc 254 00:25:33,037 --> 00:25:39,636 a oni to udělali hned o dva milióny, sotva je dokázali zbrzdit, protože byli schopni si připsat biliony, 255 00:25:39,756 --> 00:25:44,265 že vyhráli s takovým rozdílem. 256 00:25:44,385 --> 00:25:50,341 Jenže vyhrál Trump. Lidé jsou pro Trumpa, 257 00:25:50,461 --> 00:25:55,227 ale všechna ta chamraď parazitující z práce jiných lidí, 258 00:25:55,347 --> 00:26:02,364 která však tvoří kádrový základ nadnárodního řízení USA a parazitování, 259 00:26:02,484 --> 00:26:10,207 tedy ti bohatí darmošlapové, jsou pro Hillary Clintonovou a proti Trumpovi a ještě mají tu drzost se tím kasat. 260 00:26:10,327 --> 00:26:16,379 A tak bylo těm pracujícím lidem naznačeno: „Podívejte se, ti parazité, kteří žádné hodnoty nevytvářejí, 261 00:26:16,499 --> 00:26:20,976 vás ještě i střílí. Jak dlouho jim to ještě budeme trpět?“ 262 00:26:21,096 --> 00:26:26,698 To jim předvedl globální prediktor, když zorganizoval to střílení a vytvořil tu základnu, 263 00:26:26,818 --> 00:26:33,417 kdy začnou státní elitu jednoduše likvidovat prostřednictvím mechanismu občanské války. 264 00:26:33,537 --> 00:26:39,975 Oni sami si to vykoledovali, protože tu jejich svévoli nemůže nikdo potřebovat. 265 00:26:40,095 --> 00:26:45,021 A teď je Rusko partnerem globálního prediktoru ve větší míře, 266 00:26:45,141 --> 00:26:53,026 než bylo před tím střílením a před tím, než jsme zklikvidovali ty „ISILovce“. 267 00:26:53,443 --> 00:26:56,980 Přece jsme útočili na základny „ISIL“! 268 00:26:57,100 --> 00:27:03,377 No a čirou náhodou tam zrovna byli na návštěvě u svých soudruhů američtí specnazovci. 269 00:27:04,212 --> 00:27:07,652 - Kdo se někam nezašil… - Ano. 270 00:27:09,388 --> 00:27:16,364 Další otázka je od Michaila. Do Ruska přijel na návštěvu král Saúdské Arábie, 271 00:27:16,484 --> 00:27:22,117 úplně poprvé, je mu 81 a je po mrtvičce, sám sešel bez hole z letadla, 272 00:27:22,237 --> 00:27:26,297 když se polámal eskalátor při jeho prvních krocích po ruské zemi. 273 00:27:26,417 --> 00:27:31,505 Za šílené peníze vykoupil všechna volná místa v tom nejdražším ruském hotelu 274 00:27:31,625 --> 00:27:37,098 a přivezl sebou do Ruska hromadu příbuzných a poradců. Projel se po Moskvě v ohromné autokoloně… 275 00:27:37,218 --> 00:27:41,727 A teď otázky: Proč na ta jednání přijel sám a nesvěřil to nikomu jinému? 276 00:27:41,847 --> 00:27:46,549 A jaké strategicky důležité otázky měl v plánu řešit s Putinem? 277 00:27:46,669 --> 00:27:51,371 Jak budou vypadat světové ceny ropy po tomto setkání a s ohledem na situaci v Sýrii? 278 00:27:51,491 --> 00:27:58,315 Po tomto setkání… To setkání samo o sobě nic neřeší s ohledem na ceny ropy. 279 00:27:58,435 --> 00:28:03,490 Ceny ropy jsou určovány zcela jiným mechanismem vycházejíce 280 00:28:04,711 --> 00:28:14,484 z nadnárodního řízení v zastoupení globálního prediktoru a z podstatného vlivu elity, státní elity USA, 281 00:28:14,604 --> 00:28:20,752 která také řídí na nadnárodní úrovni a svou vnější politikou zasahuje do té globální. 282 00:28:20,872 --> 00:28:27,631 Povšimněte si s ohledem na ceny ropy. Břidlicová revoluce v USA úspěšně skončila, 283 00:28:27,751 --> 00:28:32,807 jakmile byli ISILovci odříznuti od ropných ložisek. 284 00:28:32,927 --> 00:28:37,661 Hotovo, přišli o ropu, kterou by jako "břidlicovou" mohly dodávat USA. 285 00:28:37,781 --> 00:28:42,965 Všichni velmi dobře věděli, odkud ta ropa pochází, protože její chemické složení je všude unikátní, 286 00:28:43,085 --> 00:28:45,676 ale tvářili se, že to tak je. A proč? 287 00:28:45,796 --> 00:28:52,389 No protože když něco namítnete USA, připluje k vám velká loď v doprovodu menších 288 00:28:52,509 --> 00:28:57,944 a spustí u vás „demokratizaci“, neboť se ukáže, že vaše vláda nebyla „demokratická“. 289 00:28:58,064 --> 00:29:01,519 Všichni si to velmi dobře uvědomují. 290 00:29:01,639 --> 00:29:09,745 A jde-li o někoho významnějšího jako je Francie, Německo, tak ze Sýrie dorazí hrůzostrašní ISILovci… 291 00:29:09,865 --> 00:29:15,436 To vůbec není práce amerického specnazu. USA s tím nemají vůbec nic společného. 292 00:29:15,556 --> 00:29:22,155 A postřílí nějaké ty lidi. Pamatujete si například na Bataclan ve Francii? A je vymalováno. 293 00:29:22,275 --> 00:29:29,664 Všichni velmi dobře vědí, že žádný mezinárodní terorismus neexistuje, že ISIL je nepravidelnou armádou USA 294 00:29:29,784 --> 00:29:36,119 typu partyzánských oddílu SSSR v době Velké vlastenecké války. 295 00:29:36,239 --> 00:29:39,676 Opakuji, že svou organizací, ne ideologií. 296 00:29:39,796 --> 00:29:44,656 Takže kam potřebují, tam ten partyzánský oddíl ISILovců pošlou, ti své dílo udělají 297 00:29:44,776 --> 00:29:48,608 a potom USA řeknou: „My jsme vás přece varovaly!“ 298 00:29:48,728 --> 00:29:53,061 A USA často varují, že tam i onde dojde k teroristickým útokům. 299 00:29:53,181 --> 00:29:57,698 A potom se tam hned objeví ISILovci a ty teroristické útoky zařídí. 300 00:29:57,818 --> 00:30:01,282 Takže ty ceny ropy, to je úplně jiný aspekt. 301 00:30:01,402 --> 00:30:09,256 A proč přijel král Saúdské Arábie? A co mu zbývá? Kam jinam by měl jet? 302 00:30:10,491 --> 00:30:16,457 Když to hodnotíme z úrovně vnější politiky, tak nevidíme procesy. 303 00:30:16,577 --> 00:30:24,662 A to, co ve skutečnosti probíhá ve střední Asii, v centrální Asii, či na Blízkém Východě, 304 00:30:24,782 --> 00:30:32,738 členit to můžete různě, ale nejlepším pojmenováním je střední Asie, v arabském světě… 305 00:30:33,298 --> 00:30:44,349 Tak tu situaci jsme my rozebírali již před drahným časem. 306 00:30:44,780 --> 00:30:54,549 Mluvili jsme o tom, že globální prediktor stojí kvůli geoklimatickým změnám 307 00:30:54,669 --> 00:31:04,566 a kvůli rozvoji civilizace na planetě Zemi před nutností převést centra koncentrace řízení na jiná místa. 308 00:31:04,686 --> 00:31:11,728 Víte, je to přibližně stejné jako ten případ s civilizací Inků a Aztéků. 309 00:31:11,848 --> 00:31:17,980 Nic nenasvědčovalo žádné katastrofě a lidé se prostě najednou zvedli a opustili své město, 310 00:31:18,100 --> 00:31:23,357 protože spotřebovali zdrojové možnosti existence toho města, a hotovo. 311 00:31:23,477 --> 00:31:27,798 Daná ekologická, ekonomická oblast dále nemohla utáhnout jeho existenci, 312 00:31:27,918 --> 00:31:31,279 takže se museli přesunout na jiné území. 313 00:31:31,399 --> 00:31:34,799 Globální prediktor funguje na stejném principu. 314 00:31:34,919 --> 00:31:38,366 Vypracoval si mechanismus rozvoje civilizace na planetě Zemi 315 00:31:38,486 --> 00:31:44,800 na základě center koncentrace řízení: euroasijského s centrem v Evropě, 316 00:31:44,920 --> 00:31:50,886 na tom malém poloostrově jménem Evropa, který je přilepený k pevninskému Rusku 317 00:31:51,504 --> 00:31:57,419 a na základě euroatlantického bloku. A proč euroatlantického? 318 00:31:57,539 --> 00:32:04,899 Protože ve Velké Británii jsou sice atlantisté, ale i když jsou na ostrově, jsou součástí Evropy. 319 00:32:05,312 --> 00:32:11,432 Takže ta nová centra koncentrace řízení, která byla naplánována pro přesun, 320 00:32:11,552 --> 00:32:17,090 jsou v Číně a Íránu. 321 00:32:17,210 --> 00:32:26,323 Přičemž ta situace okolo Íránu je taková, že se Írán má stát monopolistou 322 00:32:26,443 --> 00:32:31,159 s ohledem na řízení v celé Asii a arabském světě. 323 00:32:31,279 --> 00:32:41,086 Írán měl přes území Turecka, které mělo á la Třetí říše propustit ISILovce 324 00:32:41,206 --> 00:32:50,731 a vůbec všechny černé teroristy na území Evropy, kteří by se tam postarali o velké přerozdělení, 325 00:32:50,851 --> 00:32:56,930 vytvořily by se tak nové státy, národy a jazyky. No a potom by tam přes Turecko 326 00:32:57,050 --> 00:33:02,562 a díky tomu, že by udělal pořádek na Blízkém Východě, vstoupil Írán 327 00:33:02,682 --> 00:33:09,763 a založil normální státy jako součást evropského islámského chalífátu. 328 00:33:09,883 --> 00:33:25,529 V rámci tohoto procesu měla sunnitská Saúdská Arábie úspěšně ukončit svou existenci a to tak, že totálně, 329 00:33:25,649 --> 00:33:35,665 protože držitelem všech hodnot islámského světa se neměla stát Saúdská Arábie, ale Írán. 330 00:33:35,785 --> 00:33:41,033 Navíc ta Organizace islámské spolupráce, vzpomínáte? 331 00:33:41,153 --> 00:33:43,926 O tom formátu Astany jsme mluvili zcela nedávno 332 00:33:44,046 --> 00:33:48,009 o tom prvním fóru na téma vědeckotechnického rozvoje v Astaně. 333 00:33:48,129 --> 00:33:54,888 Ta organizace, která sídlí v Džiddě v Saúdské Arábii, se plynule se přesunuje do Astany. 334 00:33:55,008 --> 00:34:00,642 A ta Astana, tedy Kazachstán, ať už se na to díváte, jak chcete, 335 00:34:00,762 --> 00:34:07,104 je v sféře globálního řízení navázána na Rusko. 336 00:34:07,224 --> 00:34:12,183 A i když ne beze zbytku, protože jsme ještě nezískali plnou suverenitu, 337 00:34:12,303 --> 00:34:20,991 tak nikdo vůbec nepochybuje o tom, že celý turkicky mluvící svět bude při realizaci formátu Astany 338 00:34:21,111 --> 00:34:29,574 a Celní unie, ve sféře řízení vázané na Rusko. 339 00:34:31,084 --> 00:34:37,554 Ale to neřeší ten problém se Saúdskou Arábií, tedy přesněji ještě ho prohlubuje. 340 00:34:37,674 --> 00:34:43,863 Co tedy bude se Saúdskou Arábií a se samotnými Saúdy? 341 00:34:43,983 --> 00:34:48,284 Co si počnou, co s nimi bude? Chápete? 342 00:34:48,404 --> 00:34:53,870 Ta otázka likvidace Saúdské Arábie se dostala na pořad dne. 343 00:34:53,990 --> 00:35:00,018 OSN přijala rezoluci, podle které je Saúdská Arábie, 344 00:35:00,138 --> 00:35:07,050 koalice v čele se Saúdskou Arábií obviněna z humanitárních zločinů ve válce s Jemenem, 345 00:35:07,170 --> 00:35:09,622 ze zabíjení dětí. 346 00:35:10,305 --> 00:35:17,820 V USA kongres přijal rezoluci, podle které má americký prezident 347 00:35:17,940 --> 00:35:24,290 vyvést armádu USA ze zóny válečných akcí v Jemenu, 348 00:35:24,410 --> 00:35:32,206 protože tam předchozí prezident vstoupil s armádou bez povolení kongresu, 349 00:35:32,326 --> 00:35:36,426 což je v rozporu s ústavou USA. 350 00:35:36,546 --> 00:35:44,302 Chápete? Saúdové nejsou hloupí, oni si dobře uvědomují, že jsou házeni přes palubu. 351 00:35:44,422 --> 00:35:49,647 Vidí, kam směřuje ten proces okolo Kataru, že dochází k posunu 352 00:35:49,767 --> 00:35:57,563 a oni budou těmi obětními beránky určenými na porážku. 353 00:35:57,683 --> 00:36:03,673 A tak teď přemýšlejí kudy kam, chtějí si dál žít. No a jet do USA je marné. 354 00:36:03,793 --> 00:36:10,019 Nedávno se jim upsali sto deseti miliardami jen za zbraně, zatancovali si s nimi šavlový tanec 355 00:36:10,139 --> 00:36:18,906 a k ničemu to nevedlo, nic se nezměnilo, ten proces přípravy k likvidaci Saúdské Arábie běží dál. 356 00:36:19,026 --> 00:36:26,951 Kam se tedy mohou obrátit? Opakuji, že formát Astany spadá pod ruské řízení. 357 00:36:27,671 --> 00:36:33,741 Turecko se přesouvá pod ruské řízení, protože jim také nic jiného nezbývá. 358 00:36:33,861 --> 00:36:38,344 Buď u nich bude občanská válka, nebo přejdou v klidu pod ruské řízení, 359 00:36:38,464 --> 00:36:42,922 což se projevuje tím nákupem, kterým vlastně získají zastřešení, 360 00:36:43,042 --> 00:36:50,715 nákupem té vysoce technologické zbraně protiletadlového systému S-400. 361 00:36:51,487 --> 00:36:57,839 Tím vlastně získávají politické zastřešení, když koupí takovou obranou zbraň. 362 00:36:57,959 --> 00:37:05,966 Neochrání je před útokem našeho letectva, ale plně je ochrání před útokem jejich „spojenců“ z NATO. 363 00:37:08,333 --> 00:37:15,225 A tak ani saúdskému králi nezbylo než přijet. A kdo měl jet? 364 00:37:15,345 --> 00:37:20,446 Oni si tam teď tak jdou po krku, že bratr likviduje bratra. 365 00:37:20,566 --> 00:37:28,578 Tam se teď tak rozmnožila předčasná úmrtí, že koho by mohli poslat, aby řešil problémy za celou rodinu? 366 00:37:28,698 --> 00:37:34,268 Každý by vše řešil především ve svém vlastním zájmu a všichni si to velmi dobře uvědomují. 367 00:37:34,388 --> 00:37:39,990 A tak se všichni smířili s tím, že nezbývá, než aby tam jela hlava rodiny. 368 00:37:40,110 --> 00:37:45,005 Ať jede současný král. A i kdyby s tím nesouhlasil a řekl jim: 369 00:37:45,125 --> 00:37:49,763 „Já jsem na to starý a nemohoucí, vždyť ani ty schůdky neslezu.“ 370 00:37:49,883 --> 00:37:54,135 A kdo tedy? "Klidně pojedu já“, a ostatní bratři na to: 371 00:37:54,255 --> 00:37:59,760 „No to zrovna, ani na letiště nedojedeš a bude po tobě, na tebe a tvé zájmy jsme tak zvědaví.“ 372 00:38:01,721 --> 00:38:07,122 Tak vyslali krále a na neštěstí se polámal eskalátor. 373 00:38:07,242 --> 00:38:13,454 A co měl dělat? Tak ty schody sešel, nemohl tam zůstat stát, protože ani to by nevydržel. 374 00:38:13,574 --> 00:38:25,413 Přijel k nám král Saúdské Arábie a na letišti ho samozřejmě uvítaly odpovědné osoby. 375 00:38:25,533 --> 00:38:33,671 A kdo to byl? Uvítal ho náměstek ministra zahraničí Bogdanov 376 00:38:33,791 --> 00:38:38,041 a velvyslanec Saúdské Arábie v Moskvě. 377 00:38:38,161 --> 00:38:45,224 Tady vidíte úroveň! Náměstek ministra zahraničí! Náměstek ministra, to je ta úroveň. 378 00:38:45,344 --> 00:38:52,397 A tady bychom se měli podívat na to, co podnítilo našeho prý „patriota“ Dmitrije Olegoviče Rogozina, 379 00:38:52,517 --> 00:39:00,675 aby se rozhodl tu úroveň zvýšit, když se urychleně přihrnul na to setkání, aby tam byl alespoň vicepremiér. 380 00:39:00,795 --> 00:39:03,769 Čí zájmy to hájíš?! 381 00:39:03,889 --> 00:39:09,074 Stát jasně ukázal jaká je úroveň vztahů s nimi, na které bude probíhat dialog! 382 00:39:09,194 --> 00:39:13,173 Poslali náměstka ministra, aby ho uvítal a hotovo! Dále. 383 00:39:13,293 --> 00:39:20,768 Po setkání s Putinem, který vzdal úctu starému člověku a provedl ho po Kremlu. To je v pořádku. 384 00:39:20,888 --> 00:39:22,938 Ale co bylo dál? 385 00:39:23,058 --> 00:39:31,739 Sám král jel a setkal se s ruským ministrem obrany. To je ta úroveň, tak kam se rveš Dmitriji Olegoviči? 386 00:39:31,859 --> 00:39:34,672 Do toho sladěného orchestru? 387 00:39:34,792 --> 00:39:41,423 Cožpak nechápeš, že budeš odepsán společně se svými přáteli ze státní elity USA? 388 00:39:41,543 --> 00:39:48,857 Očividně to nechápe, očividně si myslí, že Rusko bude odepsáno dřív než on. 389 00:39:48,977 --> 00:39:51,912 Ale to se plete! 390 00:39:52,032 --> 00:39:58,864 A dále co? Samozřejmě, že chtěli zastřešit. 391 00:39:58,984 --> 00:40:08,106 A tak král řekl, že koupí, tedy přesněji bude přemýšlet o koupi S-400. 392 00:40:08,226 --> 00:40:13,692 To znamená, že se také uchýlí pod zastřešení Ruska a to je skvělé, 393 00:40:13,812 --> 00:40:18,112 protože to je řešením celého toho blízkovýchodního pasiánsu. 394 00:40:18,232 --> 00:40:25,162 Ale přišli sami. Tato pozice - nic jiného ti nezbývá - byla vyjádřena v tom prohlášení Zacharové. 395 00:40:25,282 --> 00:40:29,211 Na to její prohlášení nezapomínejte! Podívejte se na něj 396 00:40:29,331 --> 00:40:32,931 a posuďte ho z pozic Dostatečně všeobecné teorie řízení. 397 00:40:33,051 --> 00:40:40,524 - A ten útok na palác... - Ó, ano, státní elita, já o tom začal, ale potom jsem odbočil k Dmitriji Olegoviči. 398 00:40:40,644 --> 00:40:46,029 V květnu nás navštívil filipínský prezident Duterte. 399 00:40:46,734 --> 00:40:52,424 Přijel jednat a měl tu být čtyři dny, ale byl nucen předčasně odjet a tak odletěl. 400 00:40:53,062 --> 00:41:01,812 Protože ISILovci, chápejte, jsou to teroristé, a jak by USA mohly řídit své bratry ve zbrani? 401 00:41:01,932 --> 00:41:06,848 Všichni se musí tvářit, že v tom určitě neměly prsty USA, že to nebyla státní elita USA, 402 00:41:06,968 --> 00:41:11,008 kdo zorganizoval ty teroristické útoky a nájezdy na to město (Marawi). 403 00:41:11,128 --> 00:41:15,168 Přičemž kolikrát už to město bylo téměř vysvobozeno, 404 00:41:15,288 --> 00:41:21,265 ale jako na potvoru teroristé vždy našli dostatečné zdroje, aby se dokázali udržet. 405 00:41:21,385 --> 00:41:29,284 Doteď to tam není vyřešeno, tu se to kloní na jednu tu na druhou stranu, na těch Filipínách. 406 00:41:29,404 --> 00:41:34,457 Děje se tam toho spousta, naše média prostě nemají chuť o tom příliš informovat. 407 00:41:37,010 --> 00:41:43,657 A co jsme teď viděli? Opakování stejné situace. ISILovci zaútočili na králův palác. 408 00:41:44,251 --> 00:41:48,851 Ale je tu jeden takový zajímavý okamžik. 409 00:41:50,326 --> 00:41:57,985 ISIL není jen nepravidelnou armádou USA, 410 00:41:58,105 --> 00:42:03,861 má také své takříkajíc polní velitelství zosobněné Saúdskou Arábií, 411 00:42:03,981 --> 00:42:07,911 která ho zásobuje zbraněmi, cvičí, léčí apod. 412 00:42:08,031 --> 00:42:16,913 ISIL je již de facto bez jakýchkoliv pochybností z větší části specnazem Saúdské Arábie. 413 00:42:17,033 --> 00:42:19,994 V každém případě jeho důstojnický sbor. 414 00:42:20,114 --> 00:42:29,734 A ISIL je také používán ve vnitřních bratrských rozepřích jako jakýsi nástroj. 415 00:42:29,854 --> 00:42:32,924 „To jsem nebyl já, to byl ISIL.“ 416 00:42:33,044 --> 00:42:43,489 A díky tomu není teď v daném okamžiku možné říci, čí to byla odpověď. 417 00:42:43,609 --> 00:42:51,934 Možná se někdo ze synů, vnuků a dalších zainteresovaných osob domnívá, 418 00:42:52,054 --> 00:42:59,636 že zájmy jeho rodinné saúdské větve byly opominuty, že uzavírané dohody nejsou to pravé ořechové, 419 00:42:59,756 --> 00:43:05,688 že někomu nahrávají a tak se rozhodl poslat znamení 420 00:43:08,384 --> 00:43:10,503 hlavě rodiny. 421 00:43:10,623 --> 00:43:15,647 Ale ať už je to jak chce, tak i v tomto případě 422 00:43:15,767 --> 00:43:24,065 se to neobešlo bez konkrétní spolupráce ze strany USA. 423 00:43:24,185 --> 00:43:27,806 Takže USA v tom měly prsty jednoznačně, 424 00:43:27,926 --> 00:43:36,664 ale zda to udělaly samy nebo v koalici s některou z větví saúdské rodiny, 425 00:43:36,784 --> 00:43:38,947 to už je otázka. 426 00:43:39,067 --> 00:43:44,669 Nicméně se to vyjasní, budeme-li sledovat další vývoj události. 427 00:43:46,567 --> 00:43:51,657 Zmínil jste se o přenosu center koncentrace řízení, 428 00:43:51,777 --> 00:43:56,031 v souvislosti s tím tu máme otázku od Alexeje Šostačenka. 429 00:43:56,151 --> 00:44:00,652 Valeriji Viktoroviči, začal Peking s posunem směrem k Washingtonu? 430 00:44:00,772 --> 00:44:03,293 A uvádí následující informace. 431 00:44:03,413 --> 00:44:08,631 Washington a Peking pracují na strategii rozvoje svých vztahů na příštích padesát let, 432 00:44:08,751 --> 00:44:14,435 jak o tom svědčí fórum mozkových center obou států na Kolumbijské univerzitě ve státě New York, 433 00:44:14,555 --> 00:44:21,120 kde se 26. září sešlo více než 200 politiků, podnikatelů a vědců pod následujícím názvem: 434 00:44:21,240 --> 00:44:26,897 Předsedové univerzit USA a Číny. Fórum mozkových center – vztahy na příštích padesát let. 435 00:44:27,017 --> 00:44:31,161 Čínskou vládnoucí elitu zastupovala vicepremiérka Státní rady ČLR, 436 00:44:31,281 --> 00:44:38,066 členka politbyra ÚV KSČ Liou Jen-tung a americkou bývalý státní tajemník USA Henry Kissinger. 437 00:44:38,186 --> 00:44:42,357 O žádný posun Číny směrem k USA se nejedná. 438 00:44:42,477 --> 00:44:51,931 Probíhá rozsáhlá spolupráce při přenosu zbytků řídících struktur a výrobních kapacit, 439 00:44:52,051 --> 00:44:56,689 včetně těch vědecko-technických na území Číny. 440 00:44:56,809 --> 00:45:02,274 V šedesátých a sedmdesátých letech, kdy získali záruky od SSSR, 441 00:45:02,961 --> 00:45:08,849 že si SSSR nebude činit nárok na realizaci globalizace, 442 00:45:08,969 --> 00:45:15,286 začaly USA s přenosem výrobních kapacit do Jižní Koreje, 443 00:45:15,406 --> 00:45:19,165 protože už bylo zapotřebí připravovat USA k jejich odepsání. 444 00:45:19,285 --> 00:45:21,558 Tyto procesy jsou dlouhodobé. 445 00:45:21,678 --> 00:45:28,969 A s ohledem na jiná území, protože vztahy s komunistickou Čínou byly problematické 446 00:45:29,089 --> 00:45:35,731 kvůli existenci třetího hráče na globální politické aréně, kterým byl SSSR, 447 00:45:35,851 --> 00:45:42,490 museli globalisté v podstatě tu hru rozehrávat na tři přihrávky, aby vyřešili všechny ty problémy. 448 00:45:42,610 --> 00:45:46,840 Ta věc se tedy musela usadit, ale s přenosem bylo třeba už začít, 449 00:45:46,960 --> 00:45:55,561 tak s ním začali do Koreje a tam vytvářeli a rozvíjeli celý ten klastr – jihovýchodní Asii, 450 00:45:55,681 --> 00:46:02,740 jihovýchodní tichooceánský region. Asijský tichooceánský region. 451 00:46:02,860 --> 00:46:10,746 Tento proces se tedy rozběhl a současně začali pracovat i na zlepšení vztahů s USA, 452 00:46:10,866 --> 00:46:17,981 aby bylo možné převést všechny struktury řídící globální procesy a vědeckotechnickou základnu. 453 00:46:18,101 --> 00:46:23,978 Přenos jedněch těch výrobních kapacit se projevil v jihokorejském technickém zázraku 454 00:46:24,098 --> 00:46:31,598 a přenos těch dalších kapacit a řízení zase v bouřlivém rozvoji Číny, 455 00:46:31,718 --> 00:46:41,666 kdy se v Číně začala rozvíjet elektronika, vesmírné odvětví, automobilový, letecký průmysl… 456 00:46:41,786 --> 00:46:45,070 Začali se tam stavět letadlové lodě. 457 00:46:45,190 --> 00:46:53,582 To znamená, že se tam soustřeďují kapacity z celého světa a USA v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. 458 00:46:53,702 --> 00:46:59,514 No a všechny tyto akce i nadále probíhají, budují se vztahy, vytvářejí centra, 459 00:46:59,634 --> 00:47:03,675 postupně se na jejich základě přetahují odborníci, 460 00:47:03,795 --> 00:47:10,312 kterým je umožněno přestěhovat se do Číny a žít tam v příznivých klimatických podmínkách. 461 00:47:10,432 --> 00:47:14,886 Budují tam pro ně města. Vždyť tam nejsou přetahováni jen odborníci z Ukrajiny, 462 00:47:15,006 --> 00:47:20,250 ale z celého světa a to i z USA. Takže se o žádný posun vůbec nejedná. 463 00:47:23,552 --> 00:47:29,570 A opět se vracíme do Španělska. Georgij Aslaňan se ptá. 464 00:47:29,690 --> 00:47:36,104 Ve Španělsku teď probíhají mnohatisícové demonstrace, největší jsou v Madridu, Barceloně. 465 00:47:36,224 --> 00:47:41,503 Jejich účastníci vystupují za jednotu státu a dialog se zastánci nezávislosti Katalánska. 466 00:47:41,623 --> 00:47:46,318 Zmocnil se globální prediktor řízení a rozpad Španělska se odkládá? 467 00:47:46,438 --> 00:47:52,783 Ne, o tom, že by se mu povedlo zmocnit se řízení ve Španělsku, se vůbec nedá mluvit. 468 00:47:52,903 --> 00:48:01,828 Připomenu, že byla zformována určitá ideologie zaměřená na rozpad Španělska 469 00:48:01,948 --> 00:48:06,814 a do klíčových pozic jak v Katalánsku, tak i ve Španělsku 470 00:48:06,934 --> 00:48:13,210 byli dosazeni úředníci s určitým smýšlením. 471 00:48:13,330 --> 00:48:20,226 Aby tedy mohlo dojít k nějakému posunu, je třeba tyto úředníky odstraňovat a dosazovat tam jiné. 472 00:48:20,346 --> 00:48:25,350 Jenže je tam kádrový nedostatek. Tito úředníci byli vybírání velmi dlouho pro tento konkrétní úkol. 473 00:48:25,470 --> 00:48:31,127 Zbývá jenom jedna cesta. Prostřednictvím kompromitujících materiálů tlačit na tyto úředníky 474 00:48:31,247 --> 00:48:42,029 a organizovat procesy, které budou blokovat sám proces oddělení. 475 00:48:42,149 --> 00:48:46,398 Je to jako nemoc, když… 476 00:48:47,622 --> 00:48:53,791 Nebo bomba, kterou nemůžete zneškodnit, ale vytvoříte určité podmínky, 477 00:48:53,911 --> 00:48:58,857 za kterých se rozbuška spustí později. 478 00:48:58,977 --> 00:49:05,701 Získáte tak čas potřebný k určitým operacím a také k odsunu z dosahu té bomby, miny. 479 00:49:06,962 --> 00:49:13,446 Prostě obrazně řečeno tu rozbušku zmrazíte, vzdálíte se, bomba vybuchne, a nikoho no… 480 00:49:18,895 --> 00:49:20,876 …nezraní. 481 00:49:20,996 --> 00:49:28,216 Stejné je to v tomto případě. V plánu byl absolutní rozpad Španělska, 482 00:49:28,336 --> 00:49:34,160 aby mohl vzniknout evropský islámský chalífát. A jak byla celá ta věc organizována? 483 00:49:34,280 --> 00:49:37,807 Opakuji, že všechno bylo zorganizováno takovým způsobem, 484 00:49:37,927 --> 00:49:44,065 aby se rozmnožila protestní vrstva obyvatelstva, 485 00:49:44,185 --> 00:49:48,839 aby se ta vrstva obyvatel, která bude pro oddělení od Španělska, maximálně zvětšila. 486 00:49:48,959 --> 00:49:52,014 Příliš málo lidí totiž bylo pro to oddělení. 487 00:49:52,134 --> 00:49:59,420 A proto to referendum bylo zorganizováno takovým způsobem, aby byla vytvořena iluze masovosti. 488 00:49:59,540 --> 00:50:03,624 Velké množství volebních místností vůbec nebylo otevřeno 489 00:50:03,744 --> 00:50:09,302 a do těch pár otevřených se nahrnuli přívrženci oddělení. 490 00:50:09,422 --> 00:50:18,634 A když tvrdí, že 90% voličů hlasovalo pro, tak zaprvé, nikdo neevidoval, kolik lidí vůbec hlasovalo. 491 00:50:18,754 --> 00:50:25,083 Lidé mohli hlasovat v různých volebních místnostech, kolikrát chtěli a jak chtěli. 492 00:50:25,203 --> 00:50:28,472 To bylo experimentálně prokázáno. 493 00:50:30,168 --> 00:50:35,692 Kolik lidí se účastnilo? Někdo si prostě vycucal z prstu číslo a hotovo 494 00:50:35,812 --> 00:50:38,597 a z nich prý 90% hlasovalo pro. 495 00:50:38,717 --> 00:50:45,112 Dále. Opakuji, že část uren s hlasovacími lístky byla zabavena. 496 00:50:45,232 --> 00:50:50,240 Takže část volebních místností se vůbec neotevřela, nikdo tam nehlasoval 497 00:50:50,360 --> 00:50:55,764 a část uren s volebními lístky byla policií zabavena. 498 00:50:56,738 --> 00:51:02,499 Jak se tedy vůbec dá mluvit o nějakém sčítání? Poctivém sčítání? 499 00:51:02,619 --> 00:51:09,957 Neevidovali jste počet hlasujících, nemáte všechny volební urny a přesto prohlašujete, že pro hlasovalo 90%? 500 00:51:10,077 --> 00:51:15,461 A proč? Protože hromadné sdělovací prostředky budou fungovat přesně podle toho, 501 00:51:15,581 --> 00:51:20,759 jak to bylo potřebné v souladu se starým scénářem. 502 00:51:22,509 --> 00:51:28,090 A dále toho vyplavalo ještě více. Tam je toho vůbec hodně zajímavého, 503 00:51:28,210 --> 00:51:30,970 no, mám na mysli, takové ty drobnosti. 504 00:51:31,090 --> 00:51:38,583 Například když nesli ty volební urny před hlasováním do školy, tak jednomu děvčeti upadla 505 00:51:38,703 --> 00:51:43,881 a vysypaly se z ní volební lístky, na kterých všichni hlasovali pro oddělení. 506 00:51:44,001 --> 00:51:48,613 Hlasování ještě nezačalo a jejich urna už byla plná. 507 00:51:50,234 --> 00:51:56,869 Cožpak si toho média všimla, ukázala snad něco z toho, informovala snad o tom, 508 00:51:56,989 --> 00:52:07,208 že většina volebních místností nebyla otevřena? Ne, ona ukazují masové hlasování. 509 00:52:07,328 --> 00:52:09,960 A jak to bylo dál? 510 00:52:10,604 --> 00:52:17,033 K tomu jednání policie. Nestačí, že se ukázalo, že tam bylo plno různých mystifikací, 511 00:52:17,153 --> 00:52:23,617 fotografie, které byly nafoceny jindy, při jiných akcích. Tam totiž policie jedná dost tvrdě, 512 00:52:23,737 --> 00:52:26,035 vždy jedná dost tvrdě, 513 00:52:26,155 --> 00:52:30,715 I teď ta policie plnila něčí rozkazy 514 00:52:31,693 --> 00:52:43,289 a zástupce centrálního řízení ze strany Madridu v Katalánsku se za jednání policie oficiálně omluvil. 515 00:52:43,409 --> 00:52:45,835 Nic vám to nepřipomíná? 516 00:52:45,955 --> 00:52:50,750 Naše Alfa se ve Vilniusu řídila rozkazy, a potom jim tady nikdo ani nepoděkoval. 517 00:52:50,870 --> 00:52:54,742 No a Gorbačov se tehdy vyjádřil ve smyslu, že tam snad jeli na vlastní triko 518 00:52:54,862 --> 00:52:57,025 a on nemůže vědět, co tam vyváděli. 519 00:52:57,145 --> 00:53:00,975 Ano, náš specnaz si asi dělal, co chtěl, přičemž šlo o Alfu! 520 00:53:01,095 --> 00:53:05,522 Tehdy jsme neměli moc specnazu a veškerý byl podřízen hlavě státu! 521 00:53:05,642 --> 00:53:08,258 Ale prý jeli sami a sami zasahovali. 522 00:53:08,378 --> 00:53:13,299 Je rozehráván stejný scénář, to bych chtěl, aby si lidé uvědomili. 523 00:53:13,419 --> 00:53:19,018 Lidé jsou rozestavěni na svých místech, algoritmy byly spuštěny a jednoduše se to zastavit nedá. 524 00:53:19,138 --> 00:53:27,310 A ta masovost je schopná ty procesy pouze přibrzdit, 525 00:53:27,430 --> 00:53:34,794 protože lidé na klíčových pozicích v řízení budou dál pracovat na oddělení Katalánska, 526 00:53:34,914 --> 00:53:38,626 protože jim to bylo vštípeno, bezstrukturně. 527 00:53:38,746 --> 00:53:47,602 Chápete? Aby se ten proces zastavil, je třeba ty lidi vyměnit a založit jiné algoritmy. 528 00:53:48,297 --> 00:53:55,961 I když všechny nástroje globálního prediktoru se i tak snaží ten proces přibrzdit, 529 00:53:56,081 --> 00:53:58,224 to oddělování Katalánska. 530 00:53:58,344 --> 00:54:03,471 Ale jak to reálně dopadne, není v tomto případě známo. 531 00:54:03,591 --> 00:54:09,526 A není to známo proto, že globální prediktor už ve Španělsku přišel o své řízení 532 00:54:10,554 --> 00:54:16,502 a obnovit ho je velice, velice složité. 533 00:54:16,622 --> 00:54:25,695 Lépe se to povede nezávislému hráči. Ta oslava narozenin ruského gosudara Putina ukázala, 534 00:54:25,815 --> 00:54:31,556 že takovým hráčem je bezesporu Rusko a jeho gosudar Putin osobně. 535 00:54:31,676 --> 00:54:37,664 Jen se podívejte, jak LIDÉ ve světě slavili ty jeho narozeniny. 536 00:54:37,784 --> 00:54:43,773 Připravili speciální hamburgery, vytvářeli různé grafiky… Prostě všechno možné. 537 00:54:45,139 --> 00:54:51,488 Modelovou řadu bund apod. Putin je již obchodní značkou, v řízení. 538 00:54:51,608 --> 00:54:58,740 Ten, kdo se pokouší sázet na globální prediktor, oj oprava na státní elitu, tak ten se plete. 539 00:54:58,860 --> 00:55:05,652 S globálním prediktorem máme partnerské vztahy, to prohlášení á la 13. června 1941 již zaznělo. 540 00:55:05,772 --> 00:55:12,174 Už jsme tu situaci změnili. Jen se podívejte, co se stalo v USA a co děláme v Sýrii. 541 00:55:12,294 --> 00:55:17,009 Měníme možnosti další přítomnosti USA v Sýrii. 542 00:55:17,129 --> 00:55:23,288 Když se mluvilo o tom, že Američané mají v Sýrii vojenské základny, 543 00:55:23,408 --> 00:55:29,871 a že se odtamtud nikam nehnou, tak teď už je otázkou, zda odejdou či ne. Situace se změnila. 544 00:55:29,991 --> 00:55:39,155 Co od našich otevřeně zaznělo? Že ze základny USA jsou prováděny útoky na syrskou armádu, 545 00:55:39,275 --> 00:55:43,038 že jsou odtamtud prováděny teroristické výpady ISIL. 546 00:55:43,158 --> 00:55:47,076 Jedná se tedy o základnu ISIL krytou místním obyvatelstvem. 547 00:55:47,196 --> 00:55:50,959 To znamená, že ji můžeme… My přece likvidujeme všechny ostatní základny. 548 00:55:51,079 --> 00:55:56,566 Jen si povšimněte, jak jsme je začali všechny po té rozmluvě likvidovat, různé ty příchozí. 549 00:55:56,686 --> 00:56:01,684 Dříve se na tyto velitele pohlíželo jinak a my jsme je celkem nechávali na pokoji. 550 00:56:01,804 --> 00:56:06,700 Taková byla dohoda a likvidovali jsme tu početnou, pro ně postradatelnou masu. 551 00:56:06,820 --> 00:56:13,721 Teď jsme se ovšem pustili i do jejich velitelského sboru a přímo teď USA obviňujeme, 552 00:56:13,841 --> 00:56:19,996 že jejich základna je základnou ISIL. To už je něco úplně jiného. 553 00:56:20,116 --> 00:56:25,004 A my máme gosudara, takže touto cestou půjdeme dále. 554 00:56:25,124 --> 00:56:31,470 USA teď budou rády, budou-li moci opustit všechny ty základny, co si vytvořily v Sýrii a Iráku 555 00:56:31,590 --> 00:56:33,939 a pakovat se domů. 556 00:56:34,531 --> 00:56:43,429 A když někdo tvrdí, že bychom něco měli, neměli dělat a nechat tam jednat Írán, 557 00:56:43,549 --> 00:56:49,746 tak mírně řečeno nechápe globální politiku, to je mírně řečeno. 558 00:56:49,866 --> 00:56:55,404 On vlastně navrhuje, abychom pustili kozla do zahrady, do naší zahrady. 559 00:56:55,524 --> 00:57:00,162 Buď tam nastolíme svůj pořádek, nebo se o něj začneme s někým dělit. 560 00:57:00,282 --> 00:57:04,534 To je to, co nabízí ten člověk, který navrhuje, aby se tam angažoval Írán. 561 00:57:04,654 --> 00:57:07,183 A dobře, že od toho Írán dává ruce pryč. 562 00:57:07,303 --> 00:57:11,761 My to uděláme a nastolíme tam svá pravidla hry, kterým se Írán přizpůsobí. 563 00:57:11,881 --> 00:57:14,616 Král Saúdské Arábie to chápe 564 00:57:14,736 --> 00:57:21,226 a tak všechno hodil za hlavu a rozběhl se zachraňovat svou rodinu a své království. 565 00:57:25,675 --> 00:57:29,044 A co ještě mám k té věci? 566 00:57:32,465 --> 00:57:39,049 Putina ve světě bez ohledu na všechnu tu protiruskou propagandu 567 00:57:39,169 --> 00:57:47,639 vnímají jako jediného akceschopného ochránce tradičních hodnot. 568 00:57:47,759 --> 00:57:57,798 To je ten základ, který umožní naladit mírový proces, dialog ve Španělsku. 569 00:57:57,918 --> 00:58:03,534 Jen se podívejte, jak posadili za jeden stůl syrské znepřátelené, ozbrojené strany 570 00:58:03,654 --> 00:58:06,234 s využitím formátu Astany. 571 00:58:06,354 --> 00:58:12,870 Jen si vzpomeňte, jak Putin rozřešil jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem v prvních letech 21. století. 572 00:58:12,990 --> 00:58:16,651 Putin to dokáže udělat, má k tomu potřebný základ. 573 00:58:16,771 --> 00:58:22,360 Globální prediktor nemá na výběr, jestliže chce, aby se na planetě Zemi zachovala tato civilizace 574 00:58:22,480 --> 00:58:24,830 a v Evropě se mu všechno nesesypalo... 575 00:58:24,950 --> 00:58:29,459 Chce to tam přece zmrazit! Tak musí přistoupit na dohody s Ruskem. 576 00:58:29,579 --> 00:58:32,468 Jiné východisko prostě nemá. 577 00:58:32,588 --> 00:58:39,155 Všechny ty procesy ve Španělsku teď napovídají, že buď se vše začne hroutit 578 00:58:39,275 --> 00:58:43,347 s nepředvídatelnými následky pro globální prediktor, 579 00:58:44,325 --> 00:58:53,849 nebo na toto území pustí, prostě ho přepustí: „Ať Rusko ukáže, co umí. My se budeme dívat, 580 00:58:53,969 --> 00:59:00,849 jak to vyřešíte s tím, že budete pamatovat na naše zájmy.“ My souhlasíme se zohledňováním jejich zájmů. 581 00:59:00,969 --> 00:59:07,953 Ale už na úrovni partnerů, protože jsme partneři. To prohlášení TASS ze 13. června 1941 582 00:59:08,073 --> 00:59:10,749 respektive prohlášení Zacharové… 583 00:59:10,869 --> 00:59:14,736 - 1. října 2017, že? - Přesně tak. 584 00:59:15,475 --> 00:59:17,918 To byla poslední otázka. 585 00:59:18,038 --> 00:59:25,055 Když se podíváme na ty události, které se staly minulý týden, 586 00:59:25,175 --> 00:59:30,455 tak se z hlediska řízení nic zajímavého nestalo. 587 00:59:30,575 --> 00:59:35,052 Vše bylo předvídatelné a vše zapadá do těch starých. 588 00:59:35,172 --> 00:59:41,481 V odpovědi na každou otázkou se odvolávám na to, co už bylo dříve řečeno, bylo řečeno, bylo řečeno… 589 00:59:41,601 --> 00:59:48,939 Vše se tedy vejde do těch parametrů, ve kterých je možné zachytit ty globální tendence řízení. 590 00:59:49,059 --> 00:59:53,696 A jak je možné je postihnout? Víte-li, jak se řídí sociální supersystémy 591 00:59:53,816 --> 00:59:58,454 a jednodušeji řečeno, jestliže znáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, nebo ji studujete 592 00:59:58,574 --> 01:00:04,884 a Koncepci sociální bezpečnosti. To stačí, jedná se o matematiku řízení. 593 01:00:05,004 --> 01:00:14,110 Potom ty procesy dokážete rozeznat sami. My tady o nich mluvíme, ukazujeme je. 594 01:00:14,230 --> 01:00:19,767 A jakým způsobem u nás fungují hromadné sdělovací prostředky? Tak ty jsou úplně… 595 01:00:19,887 --> 01:00:25,393 Dobře, že alespoň údaje, fakta se dozvíme, ale ten jejich výklad… 596 01:00:25,513 --> 01:00:32,400 Obzvláště, když si poslechnete Kiseljova. No to je prostě něco, co… 597 01:00:33,751 --> 01:00:43,652 No, nechme toho. Když už existují síly, které ho tam dosadily, aby vykládal to, co vykládá… 598 01:00:43,772 --> 01:00:48,442 Opět to jen vypovídá o jejich úrovni chápání řídících procesů. 599 01:00:48,562 --> 01:00:53,938 Je třeba neustále pamatovat na to, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 600 01:00:54,058 --> 01:00:58,471 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 601 01:00:58,591 --> 01:01:05,125 Proto, abyste si dokázali ochránit své zájmy, zájmy své rodiny, abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, 602 01:01:05,245 --> 01:01:15,035 musíte všichni vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, jak probíhají tyto světové procesy. 603 01:01:15,155 --> 01:01:20,813 Abyste potom mohli jedny procesy podporovat a jiné potlačovat. 604 01:01:20,933 --> 01:01:25,924 Pamatujte na to, co říkal soudruh Stalin: „Bez teorie nám hrozí smrt!“ 605 01:01:26,044 --> 01:01:30,199 Je třeba se učit a učit se v průběhu života neustále. 606 01:01:30,778 --> 01:01:34,893 Takže vám přeji úspěch ve studiu, štěstí 607 01:01:35,013 --> 01:01:38,622 a mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 608 01:01:38,742 --> 01:01:41,806 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 609 01:01:54,234 --> 01:01:59,776 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz