1 00:00:05,003 --> 00:00:08,537 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,657 --> 00:00:12,115 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,235 --> 00:00:16,870 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,990 --> 00:00:21,730 Dnes je 23.10.2017. 5 00:00:22,222 --> 00:00:26,342 V minulém týdnu se odehrálo celkem dost událostí. 6 00:00:26,462 --> 00:00:35,339 A konkrétně Maxim z Doněcku prosí okomentovat takříkajíc všechny dohromady. 7 00:00:35,459 --> 00:00:41,360 Valeriji Viktoroviči, prosím nemohl byste shrnout, jaký obrázek budoucího světa se rýsuje 8 00:00:41,480 --> 00:00:47,381 po Celosvětovém festivalu mládeže a studentů, zasedání Meziparlamentní unie, 9 00:00:47,501 --> 00:00:54,547 fóra mezinárodního diskusního klubu Valdaj v Rusku a 19. sjezdu Komunistické strany Číny? 10 00:00:54,667 --> 00:01:02,787 Podle mě zde byly velice zkušeně vyjmenovány důležité události a stačilo by zde říci: "Ano", 11 00:01:02,907 --> 00:01:07,716 ale když už je ta otázka takto položena, tak odpovíme podrobněji. 12 00:01:07,836 --> 00:01:15,045 Jestliže se podíváme na 19. sjezd KSČ v Číně, kde bylo vyhlášeno 14 základních cílů rozvoje, 13 00:01:15,165 --> 00:01:27,127 tak v podstatě můžeme říci, že jejich kontext je v čase a prostoru omezený, 14 00:01:27,247 --> 00:01:31,580 což znamená, že si nečiní nárok na globální význam. 15 00:01:31,700 --> 00:01:40,074 V Číně dále pokračují ve vytváření a upevňování zdrojové stability budoucího centra koncentrace řízení. 16 00:01:40,194 --> 00:01:45,680 A jestliže se v této souvislosti podíváme na ty ostatní události, 17 00:01:46,918 --> 00:01:57,028 tak uvidíme, že se konaly akce jako Celosvětový festival mládeže a studentů 18 00:01:57,148 --> 00:02:00,226 a zasedání Meziparlamentní unie, 19 00:02:00,346 --> 00:02:08,274 a také se konala akce, která v porovnání s nimi byla důležitější svým významem, 20 00:02:08,394 --> 00:02:11,541 přestože méně již svým formátem. 21 00:02:11,661 --> 00:02:14,257 Tou událostí byl Valdajský klub. 22 00:02:14,377 --> 00:02:27,497 Všechny tyto události byly zaměřeny na zformování určité vedoucí role Ruska ve věci globalizace 23 00:02:27,617 --> 00:02:34,272 a vytvoření jakéhosi pomocného centra koncentrace řízení. 24 00:02:34,392 --> 00:02:38,708 Takže co tu máme ve výsledku? 25 00:02:38,828 --> 00:02:47,623 Všechny tyto mechanismy jako je zasedání Meziparlamentní unie, které se u nás konalo poprvé. 26 00:02:47,743 --> 00:02:51,776 Přítomno bylo 173 států světa. 27 00:02:51,896 --> 00:02:57,162 Festival mládeže také sjednocuje a to je právě ta určitá budoucnost. 28 00:02:57,282 --> 00:03:01,399 Protože co vlastně znamená parlament? V parlamentu jsou vytvářeny zákony. 29 00:03:01,519 --> 00:03:04,157 A na základě čeho tam lidé vytvářejí zákony? 30 00:03:04,277 --> 00:03:12,182 Na základě toho, jak chápou průběh událostí a procesů zaměřených do budoucna, 31 00:03:12,302 --> 00:03:15,456 a jak všechny tyto procesy upravit zákonodárně. 32 00:03:15,576 --> 00:03:20,765 A kdo potom v budoucnu tyto procesy realizuje? Mládež. 33 00:03:20,885 --> 00:03:24,672 To jsou budoucí odborníci ve všech odvětvích našich znalostí. 34 00:03:24,792 --> 00:03:34,651 A jestliže bude mít tato mládež k Rusku pozitivní vztah, a ne takový, jak se ho u ní snaží zformovat Západ, 35 00:03:34,771 --> 00:03:41,392 tak potom budou moci mít s Ruskem normální vztahy. 36 00:03:41,512 --> 00:03:47,720 V tomto ohledu se vrátíme k tomu, o čem jsem mluvil minulý týden. 37 00:03:47,840 --> 00:03:51,674 A co by měl dělat globální prediktor, jestliže… 38 00:03:51,794 --> 00:03:58,002 No, co mu zbývá, když je kolektivní nevědomí v Číně takové, 39 00:03:58,122 --> 00:04:02,748 že budou-li mít k dispozici zdroje, jsou připraveni poprat se o hračku, 40 00:04:02,868 --> 00:04:06,015 aniž by se ohlíželi na jakékoliv rozumové důvody? 41 00:04:06,135 --> 00:04:11,345 Nikdo se ani nepokusil o diskusi. To je to, o čem jsem mluvil v minulém pořadu. 42 00:04:11,465 --> 00:04:12,996 Nemá prostě na výběr, 43 00:04:13,116 --> 00:04:18,992 a tak je globální prediktor nucen, neboť si uvědomuje nedokonalost svého pracovního nástroje 44 00:04:19,112 --> 00:04:25,911 formovaného pro roli budoucího četníka a centra koncentrace řízení světových procesů, tedy Číny 45 00:04:26,031 --> 00:04:31,052 a ví, k jakým by to mohlo vést škodám, je tedy nucen podle té jejich terminologie 46 00:04:31,172 --> 00:04:35,630 vytvářet systém brzd a protiváh, pracovat podle tohoto principu. 47 00:04:35,750 --> 00:04:39,133 Potřebuje tedy protiváhu, něco, co by situaci stabilizovalo, 48 00:04:39,253 --> 00:04:46,299 proto se s ohledem na řízení světových měn musel obrátit k Rusku 49 00:04:46,739 --> 00:04:52,954 a vytvořit mezi ním a Čínou platební systém Payment versus Payment (rubl+jüan). 50 00:04:53,074 --> 00:05:01,541 A tím pádem bude i ten analog k systému SWIFT, který vytváří Čína, v podstatě pod kontrolou Ruska. 51 00:05:01,661 --> 00:05:12,920 No, a Rusko musí jako centrum stabilizace získat určitý image a kvůli tomu se také konaly příslušné akce, 52 00:05:13,040 --> 00:05:26,258 které probíhají na mezinárodní úrovni a mění vztah lidí k Rusku. 53 00:05:26,378 --> 00:05:34,622 Opakuji, že na Západě je vždy vedena protiruská propaganda, mluví se o tom neustále a všude. 54 00:05:34,742 --> 00:05:40,090 Jenže lidé, kteří se střetli s reáliemi svého západního života 55 00:05:40,210 --> 00:05:47,553 a vidí v Rusku jediný stabilizátor kulturních základů tradičních společností, 56 00:05:47,673 --> 00:05:54,981 teď získávají další vzpruhu přes tu mládež a Parlamentní unii. 57 00:05:55,101 --> 00:06:02,718 Rusko je dynamicky se rozvíjející stát, který získává svou suverenitu, opakuji, že ji získává, 58 00:06:02,838 --> 00:06:07,980 ještě ji úplně nezískalo a na této cestě ho čeká ještě velmi mnoho problémů, 59 00:06:08,100 --> 00:06:14,342 nicméně Rusko postupně svou suverenitu získává a tak se z něj a priori stává lídr. 60 00:06:14,462 --> 00:06:20,257 Tento proces musí globální prediktor převzít pod nějakou svou kontrolu 61 00:06:20,377 --> 00:06:24,968 a v tomto ohledu je lepší se s Ruskem dohodnout, než mu v něčem bránit. 62 00:06:25,088 --> 00:06:32,568 Proto také globální prediktor pro tento účel využívá různé formy nadnárodního řízení, 63 00:06:32,688 --> 00:06:39,756 aby napomohl k vytvoření tohoto image a umožnil Rusku působit z nadnárodní úrovně. 64 00:06:39,876 --> 00:06:46,806 A Valdajské fórum v tomto kontextu získává zcela jiný zvuk. 65 00:06:46,926 --> 00:06:52,480 Tím spíše, že tam jako vždy byl hlavním aktérem Putin. 66 00:06:52,600 --> 00:06:58,773 A to ne z toho důvodu, že by mu ve formátu tohoto fóra byla taková role předepsána, 67 00:06:58,893 --> 00:07:03,278 ale proto, že je Putinovo líderství jako lídra státu, 68 00:07:03,398 --> 00:07:09,606 jako lídra celého světa uznáváno v celém světě, protože… 69 00:07:09,726 --> 00:07:20,954 Mnozí vycházejí z toho, že pro dosažení nějakého cíle jsou dobré jakékoliv prostředky. 70 00:07:21,074 --> 00:07:23,813 Putin pracuje absolutně jinak. 71 00:07:23,933 --> 00:07:31,922 On si uvědomuje jednoduchou věc, že jestliže se budete řídit principem: 72 00:07:32,042 --> 00:07:42,733 účel světí prostředky, že cíl OSPRAVEDLŇUJE prostředky, tak to vždy dopadne jen k vaší škodě, 73 00:07:42,853 --> 00:07:47,791 která v násobcích bude převyšovat takto získaný užitek. 74 00:07:47,911 --> 00:07:54,084 A jestliže se… No, ano, v určité etapě budete vypadat jako efektivní manažer, 75 00:07:54,204 --> 00:07:58,293 efektivní MANAGER, protože nějaké výsledky vám to dočasně přinese. 76 00:07:58,413 --> 00:08:04,316 A jestliže se řídíte principem, že prostředky OSPRAVEDLŇUJÍ cíl, 77 00:08:04,436 --> 00:08:12,772 tak minimalizujete škodu a v budoucnu získaný užitek bude neporovnatelně vyšší, 78 00:08:12,892 --> 00:08:17,637 než by byl ten, kterého byste dosáhli řídíce se principem: Cíl ospravedlňuje prostředky. 79 00:08:17,757 --> 00:08:22,463 Proč? Zdálo by se, že Putin by přece také mohl v něčem zalhat. 80 00:08:22,583 --> 00:08:31,845 A taky by mohl s využitím nějaké okamžité politické konjunktury odstoupit od nějakých dohod a říci: 81 00:08:31,965 --> 00:08:37,405 „Když vy je neplníte, já je také plnit nebudu!“ Jenže Rusko tímto způsobem nejedná. 82 00:08:37,525 --> 00:08:48,602 Jak jednou dá slovo, tak ho plní! Putin nikdy nelže a vždy plní to, k čemu se zavázal a výsledek? 83 00:08:49,761 --> 00:08:57,676 Je to Rusko pod Putinovým vedením, a žádné USA, ať už vedené kýmkoliv, 84 00:08:57,796 --> 00:09:06,093 kdo se již a priori stal světovým lídrem, protože se jedná o stát, kterému je možné důvěřovat. 85 00:09:06,213 --> 00:09:12,039 Putin je lídr, kterému se dá věřit, se kterým je možné se dohodnout, který vás nenechá ve štychu. 86 00:09:12,159 --> 00:09:17,329 Jak jednou od něj na něco dostanete slovo, znamená to pro vás konkrétní perspektivu. 87 00:09:17,449 --> 00:09:22,039 A co z toho, že Američané si mohou dovolit dostát svému slovu, když to nedělají? 88 00:09:22,159 --> 00:09:28,255 Dají slovo, a zase ho vezmou zpět. Stalo se vůbec někdy, že by Američané své slovo neporušili? Dělají to vždy. 89 00:09:28,375 --> 00:09:32,819 Pro ně nic neznamenají ani podepsané smlouvy, natož dané slovo. 90 00:09:32,939 --> 00:09:41,715 Taková je jejich čest a takový jejich přístup. Proto jakmile se změní rovnováha sil… 91 00:09:41,835 --> 00:09:47,955 Američané teď slábnou a neexistuje jediný stát, jediná politická síla, 92 00:09:48,075 --> 00:09:52,712 která by neměla chuť jít jim po krku 93 00:09:52,832 --> 00:09:57,747 za „všechno to dobré“, samozřejmě v uvozovkách, co udělali pro tento svět. 94 00:09:57,867 --> 00:10:01,670 Oni si ještě zodpovědí všechno, čeho se dopustili. 95 00:10:01,790 --> 00:10:06,891 Když se rozpadl SSSR, tak ho všichni vnímali pozitivně, 96 00:10:08,320 --> 00:10:14,869 zpětně ho lidé vnímali pozitivně, protože SSSR jim pomáhal. 97 00:10:14,989 --> 00:10:20,415 Ať už se snažili protiruskou vlnu zvednout jakkoliv vysoko, stejně si lidé SSSR připomínají s nostalgií, 98 00:10:20,535 --> 00:10:22,352 a to dokonce i v Afghánistánu. 99 00:10:22,472 --> 00:10:30,364 Zdálo by se, vždyť jsme s nimi válčili? Ale Rusů si tam váží, SSSR a Ruska si tam váží a Američanů ne. 100 00:10:33,426 --> 00:10:41,442 Všechny tyto akce jsou pouze tou viditelnou částí toho ledovce nadnárodního řízení, 101 00:10:41,562 --> 00:10:46,490 kterým jsou na Rusko převáděny určité parametry řízení. 102 00:10:46,610 --> 00:10:53,774 A zde je třeba podotknout, že se u nás již s plnou silou rozhořela předvolební prezidentská kampaň. 103 00:10:53,894 --> 00:11:05,270 Co se týče Valdajského fóra tak ti, kteří tam ty lidi měli možnost zvát... 104 00:11:05,390 --> 00:11:09,352 No z toho, co jsem tam viděl, jsem si vyvodil jen jedno. 105 00:11:09,472 --> 00:11:13,949 Soustředili tam podpindosníky, úplně jednoznačně. 106 00:11:14,069 --> 00:11:19,125 Mnozí, kteří Putinovi pokládali otázky, byli úplně vedle z toho, 107 00:11:19,245 --> 00:11:24,108 že mu pokládají jasně předkonfigurovanou otázku a on jim odpovídá, že tak to není?! 108 00:11:24,228 --> 00:11:29,862 My jsme se tu přece už domluvili? Třeba, že Trump je na nic. Přece jsme se tady na tom všichni shodli? 109 00:11:29,982 --> 00:11:36,998 Všichni jsou tu toho názoru! A shodli jsme se i na mnohém dalším, že Rusko opět nebude mít žádné své zájmy, 110 00:11:37,118 --> 00:11:41,531 že to bude zase jako v devadesátých letech, že nám USA určí, jaké jsou naše zájmy, 111 00:11:41,651 --> 00:11:48,089 kterých se Rusko potom bude držet. Oni už začali s předvolební kampaní proti Putinovi. 112 00:11:48,209 --> 00:12:00,368 Ať jen všichni, kteří se do toho zapojili, popřemýšlí, kdo a jak zařídil konání všech těch akcí v Rusku. 113 00:12:00,754 --> 00:12:06,862 Těch akcí, které mají vytvořit pozitivní obraz Ruska v celém světě. 114 00:12:06,982 --> 00:12:14,609 Protože to centrum koncentrace řízení v Číně nejede jak má, vytvoření druhého centra, 115 00:12:14,729 --> 00:12:21,391 euroasijského centra koncentrace řízení na bázi Íránu ještě více drhne. 116 00:12:21,511 --> 00:12:27,532 A už je načase přeformátovat USA, dál to takto udržet není možné. 117 00:12:27,652 --> 00:12:33,639 I bez toho už to udržely celá devadesátá léta a první léta 21. století. 118 00:12:33,759 --> 00:12:39,779 Už to není možné déle udržet, je třeba se pohnout dál. A kdo to dokáže podržet? Jen Rusko. 119 00:12:39,899 --> 00:12:44,890 Jak říkám, globální prediktor nepřistupuje na dohodu s Putinem kvůli tomu, že by si to přál. 120 00:12:45,010 --> 00:12:54,245 Takže všichni, kteří teď něco osnují proti Putinovi, kteří tímto způsobem zorganizovali Valdajské fórum 121 00:12:54,365 --> 00:12:58,842 a pokusili se ho vést protiputinovsky s cílem podřídit zase Rusko Spojeným státům, 122 00:12:58,962 --> 00:13:06,364 a přesněji státní elitě USA, a proto tam soustředili samé podpindosníky, ať o tom popřemýšlí. 123 00:13:06,484 --> 00:13:17,197 Stejně je převezou. Já jsem prostě ohromen tou debilitou naší rossionské elity. 124 00:13:17,317 --> 00:13:24,944 Pánové, cožpak jste nezaregistrovali ten sexuální skandál, který byl rozehrán okolo Harveyho Weinsteina? 125 00:13:25,064 --> 00:13:31,535 Vždyť všichni teď mluví jen o tom jeho sexuálním harašení. 126 00:13:32,338 --> 00:13:43,975 Cožpak nechápete, že ten útok na něho má být finální fází rozdrcení celé státní elity? 127 00:13:44,425 --> 00:13:49,279 Ťali je přímo do živého masa. I Clintonové už to došlo: 128 00:13:49,399 --> 00:13:55,291 "Peníze, které nám převedl (na předvolební kampaň), dám všechny na dobročinné účely.“ 129 00:13:55,411 --> 00:13:59,830 Jenže my v Rusku nemáme elitu, my máme jen podpindosníky. 130 00:13:59,950 --> 00:14:05,647 A potom tu ještě máme klanově korporativní skupiny, které sedí v pískovišti geopolitiky 131 00:14:05,767 --> 00:14:08,315 a také ničemu nerozumí. 132 00:14:08,435 --> 00:14:13,844 Jen se podívejte, jaký se tam pozvedl řev, jaká se tam rozpoutala hysterie, 133 00:14:13,964 --> 00:14:17,155 jak všechny ze státní elity přiskřípli. 134 00:14:18,987 --> 00:14:25,642 Už přilezli ke křížku všichni, kteří se na začátku pokoušeli hájit Weinsteina. 135 00:14:25,762 --> 00:14:28,921 Jejich likvidace začala. 136 00:14:30,640 --> 00:14:45,026 Takže Trump posiluje, globální prediktor, globální elita svůj zápas se státní elitou vyhrává. Vše je OK! 137 00:14:45,911 --> 00:14:51,496 Nicméně řízení celého světa už zvládnout nedokážou. 138 00:14:51,616 --> 00:14:56,680 Potřebují nějaký nástroj a tak se na určitý čas dohodli s Ruskem. 139 00:14:56,800 --> 00:15:05,842 Tím spíše, že Rusko ještě není plně suverénní a to samozřejmě globální prediktor zneužívá. 140 00:15:07,490 --> 00:15:18,380 Další otázky tak či onak souvisejí s Valdajským fórem a třeba Sergej se ptá. 141 00:15:18,500 --> 00:15:23,805 Putin na Valdajském fóru, když zmiňoval procesy oddělování regionů 142 00:15:23,925 --> 00:15:30,998 a poukazoval na dvojaké standardy Západu, který některá oddělování uznává a jiná prohlašuje za separatismus. 143 00:15:31,118 --> 00:15:38,754 Právě proběhlo to referendum ve Španělsku a teď zase referendum v Itálii o autonomii Lombardie a Benátek. 144 00:15:38,874 --> 00:15:45,827 Ve zprávách říkali, že tato referenda jsou svého druhu konzultacemi, které nezavazují k dalším krokům. 145 00:15:45,947 --> 00:15:51,251 Předtím jste ve svém pořadu referendum ve Španělsku přirovnával k událostem v Pobaltí. 146 00:15:51,371 --> 00:15:59,932 Okomentujte prosím scénář v Itálii. Jde o něco nového, nebo o již dříve použitý postup? 147 00:16:00,052 --> 00:16:06,321 Ani jedno ani druhé. Není to ani nové ani již jednou použité. 148 00:16:06,441 --> 00:16:10,420 Šlo o dost tvůrčí přístup k řízení světa. 149 00:16:10,540 --> 00:16:19,904 Ta věc se má tak, že na tomto Valdajském fóru byla Putinovi položena otázka. 150 00:16:20,024 --> 00:16:28,865 Jaké recepty by Rusko, pokládal ji podle mne Rein Müllerson, mohlo nabídnout světu? 151 00:16:28,985 --> 00:16:33,848 Putinova odpověď byla velice, velice tvrdá. 152 00:16:33,968 --> 00:16:45,823 A ať už se globálnímu prediktoru líbila či ne, a ať už ji státní elita pochopila či ne, je bez významu. 153 00:16:45,943 --> 00:16:53,580 Odpověď byla tvrdá, Rusko musí získat takovou suverenitu, 154 00:16:53,700 --> 00:17:00,652 aby mohlo realizovat nadnárodní řízení ze strukturní státní úrovně. 155 00:17:00,772 --> 00:17:10,739 Ovšem suverenitu lišící se od té, jakou poskytuje globální prediktor, jinak vymezenou. 156 00:17:10,859 --> 00:17:19,797 To je principiální záležitost, Putin ohlásil principiálně jiná pravidla globalizace 157 00:17:19,917 --> 00:17:23,848 a způsoby řešení těchto procesů. 158 00:17:23,968 --> 00:17:29,730 Pamatujete se, jak jsem v tomto pořadu mluvil o tom, že Západu nezbyde nic jiného, 159 00:17:29,850 --> 00:17:35,774 než se obrátit k Rusku, k Putinovi s žádostí vyřešit tento problém. 160 00:17:35,894 --> 00:17:40,724 A Putin řekl: „Žádný problém, Rusko vám pomoci dokáže, 161 00:17:40,844 --> 00:17:46,028 ale za našich podmínek, a to prohlášení bylo velice tvrdé.“ 162 00:17:46,148 --> 00:17:51,204 Všem doporučuji, aby se na to opět podívali, to prohlášení bylo velice tvrdé. 163 00:17:51,324 --> 00:17:54,611 No a polithňupové zase nic nepochopili. 164 00:17:54,731 --> 00:18:02,423 Mohli o tom mluvit na těch svých talk show, no, to je jedno. Jaká je tedy situace? 165 00:18:02,543 --> 00:18:06,473 Globální prediktor je přetížený. 166 00:18:06,593 --> 00:18:18,239 A opakuji, že to přetížení vzniklo v důsledku boje se státní elitou USA 167 00:18:18,359 --> 00:18:24,764 a díky tomu v mnohém pustil ze svých rukou procesy řízení v Katalánsku. 168 00:18:24,884 --> 00:18:30,968 V Katalánsku ty procesy i nadále běží směrem k vytváření separatistického prostředí, 169 00:18:31,088 --> 00:18:35,115 protože to separatistické hnutí tam nebylo silné, 170 00:18:35,235 --> 00:18:39,198 a bylo zapotřebí ho vytvořit a vytvořit zastánce odtržení. 171 00:18:39,318 --> 00:18:48,070 A nic hloupějšího, než se opřít o 155. článek španělské ústavy, ani nebylo možné vymyslet. 172 00:18:48,190 --> 00:18:55,142 Jenže oni hrají podle těch pravidel… Jak se říká, nezastřelte pianistu, on hraje, jak umí. 173 00:18:55,262 --> 00:18:59,321 Jak to umí, tak také hrají. A o čem to mluvím? 174 00:18:59,441 --> 00:19:07,165 Že všude jsou rozmístěni lidé orientovaní na realizaci plánu zlikvidovat stát, 175 00:19:07,285 --> 00:19:14,333 na jeho rozpad, na separatismus, na jeho oslabení před následným vpádem migračních proudů, 176 00:19:14,453 --> 00:19:19,734 které ten stát měly smést, měly vytvořit nové národy, nové jazyky a nové státy, 177 00:19:19,854 --> 00:19:24,716 které měly fungovat v rámci evropského islámského chalífátu pod vedením Íránu. 178 00:19:24,836 --> 00:19:28,896 Jenže tento proces byl pozdržen. 179 00:19:29,016 --> 00:19:38,121 A kdy byl pozdržen? Stalo se to v roce 1996. 180 00:19:38,925 --> 00:19:46,898 To právě zde se kryje to tajemství referenda v Lombardii a Benátkách. 181 00:19:47,018 --> 00:20:00,110 V roce 1996 došlo ke dvěma událostem. V dubnu byly volby do italského parlamentu, 182 00:20:00,230 --> 00:20:07,013 kde Liga Severu dosáhla svých nejlepších výsledků, 183 00:20:07,133 --> 00:20:13,162 a ve stejném roce byly v Rusku prezidentské volby, 184 00:20:13,282 --> 00:20:23,972 které navzdory snaze globálního prediktoru nevyhrál Gennadij Andrejevič Zjuganov, 185 00:20:25,418 --> 00:20:28,472 ale Boris Nikolajevič Jelcin. 186 00:20:28,592 --> 00:20:39,965 Byl to první případ, kdy strukturní řízení a síla nástroje, světového četníka, státní elity USA, 187 00:20:40,085 --> 00:20:47,801 zmařily plány globálního prediktoru, a ze strukturní úrovně zajistily toto vítězství. 188 00:20:48,525 --> 00:20:57,808 A globální prediktor si uvědomoval, že se tím vše pokazilo a vývoj v Rusku se bude ubírat jiným směrem. 189 00:20:57,928 --> 00:21:05,282 Už tak to tam bylo všechno velice nejisté a vratké, po tomto však bylo úplně jasné, že všechno bude jinak, 190 00:21:05,402 --> 00:21:13,359 a tak musel podniknout určité kroky korigující jeho pohyb. 191 00:21:13,479 --> 00:21:15,690 A co byla ta Liga Severu? 192 00:21:15,810 --> 00:21:20,977 Byla to strana, která vznikala na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let, 193 00:21:21,097 --> 00:21:27,741 aby spustila separatismus v Itálii. 194 00:21:27,861 --> 00:21:33,579 Šlo o přípravu na budoucí evropský islámský chalífát, rozčlenění apod. Liga Severu… 195 00:21:35,791 --> 00:21:42,658 Lombardie a Benátky se v podstatě opírají o konkrétní historické události, 196 00:21:42,778 --> 00:21:50,682 kdy bylo podle výsledků Vídeňského kongresu v roce 1815 vytvořeno Království lombardsko-benátské, 197 00:21:50,802 --> 00:21:59,992 které existovalo asi 50 let, a potom úspěšně zaniklo. 198 00:22:00,112 --> 00:22:08,210 Ale základy pro takové sjednocení tu jsou a Liga Severu s oporou na Lombardii a Benátky 199 00:22:08,330 --> 00:22:20,747 plánovala vytvoření státu Padánie, tedy těch severních římských provincií, které oddělovala řeka Pád. 200 00:22:22,556 --> 00:22:30,875 Takže Liga Severu od začátku tlačila na separatismus, mluvila stále o separatismu 201 00:22:30,995 --> 00:22:37,947 a byla v tom podporována, získávala stále větší a větší ohlas a najednou do toho prásk: ruské volby! 202 00:22:38,067 --> 00:22:46,003 No a Liga Severu po tom svém rozletu zase splaskla, začala prohrávat, prohrávat a prohrávat. 203 00:22:46,123 --> 00:22:52,191 Ale stále existuje, je udržována a nenechává uhasnout ten plamének separatismu, 204 00:22:52,311 --> 00:23:00,228 ale protože hraje přesně podle pravidel, tak přitom neničí systém řízení. 205 00:23:00,348 --> 00:23:07,783 A proto to referendum v Lombardii a Benátkách, 206 00:23:07,903 --> 00:23:14,454 které je ve své podstatě stejné jako to v Katalánsku, nikoho nezajímá, 207 00:23:14,574 --> 00:23:21,165 protože tam se hraje podle pravidel a všechny procesy jsou ze strany globálního prediktoru ovladatelné 208 00:23:21,285 --> 00:23:27,153 a všechny následky jsou do budoucna předvídatelné. 209 00:23:27,273 --> 00:23:34,185 To znamená, že tam na ně nečekají žádná překvapení, vše běží jak má, předstírá se proces, 210 00:23:34,305 --> 00:23:41,860 v tom ohnisku separatismu se udržuje plamének, přitom je však vše pod kontrolou a předvídatelné. 211 00:23:41,980 --> 00:23:45,557 Jenže ve Španělsku je to všechno úplně jinak. 212 00:23:45,677 --> 00:23:56,166 Tam reálně všechno stojí na hraně selhání řízení a oni nevědí co s tím. 213 00:23:56,286 --> 00:24:02,234 Vyřešit to může jedině Rusko a to pouze z nadnárodní úrovně, 214 00:24:02,354 --> 00:24:08,463 aniž by se vměšovalo do vnitřních záležitostí samotného Španělska, jak to také Putin řekl, 215 00:24:08,583 --> 00:24:11,758 že jde o vnitřní záležitost Španělska. 216 00:24:11,878 --> 00:24:16,540 A vyřešit to vměšováním se do vnitřních záležitostí Španělska není možné. 217 00:24:16,660 --> 00:24:26,506 Je pouze možné navrhnout pravidla sjednocující státy prostřednictvím nových principů na nadnárodní úrovni, 218 00:24:26,626 --> 00:24:30,123 jak to přesně Putin ve své odpovědi také řekl: 219 00:24:30,243 --> 00:24:33,820 „Buď to bude takto, nebo to, pánové, bude jen na vás. 220 00:24:33,940 --> 00:24:38,843 To u vás to krachuje, to vy si odskáčete všechny následky.“ 221 00:24:38,963 --> 00:24:43,424 Takže si počkáme na odpověď. Jak vidíte, tak všechno probíhá velice rychle, 222 00:24:43,544 --> 00:24:52,908 vše se to děje velice rychle a globální prediktor v podstatě nemá čas ani východisko z té situace ve Španělsku, 223 00:24:53,028 --> 00:24:57,328 protože jakmile to tam vzplane, tak to bude velice špatné. 224 00:24:57,448 --> 00:25:03,999 Všechno se posype, protože byl rozeběhnut proces na likvidaci celé Evropy. 225 00:25:04,119 --> 00:25:09,545 Takže potom bude pozdě. Co je proto možné k tomu říci? 226 00:25:09,665 --> 00:25:15,894 Ať už globální prediktor přistoupí na všechny ty podmínky, které vymezil Putin, nebo ne, 227 00:25:16,014 --> 00:25:23,007 stejně to nic dobrého naší vnitřní podpindosnické elitě nepřinese. 228 00:25:23,127 --> 00:25:27,950 Ti jsou v každém případě odsouzeni, oni si dovolili něco zkoušet na toho, 229 00:25:28,070 --> 00:25:32,008 kdo dnes zajišťuje ve světě stabilitu. 230 00:25:32,128 --> 00:25:38,438 Proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že Elon Musk je těžký frajer, 231 00:25:38,558 --> 00:25:46,596 a když ten neustále omílá a cintá o tom, jak je na tom Amerika skvěle, a že Rusko žádné své zájmy mít nemůže... 232 00:25:46,716 --> 00:25:51,297 Ten, kdo se díval, ví, o koho se jedná. 233 00:25:52,222 --> 00:25:54,432 Ty čeká smutný osud. 234 00:25:54,552 --> 00:26:04,961 Když globalisté v roce 1996 prohráli svůj střet se státní elitou USA v Rusku, 235 00:26:05,081 --> 00:26:11,028 tak za to Amschel Rothschild zaplatil svým životem, oni se s nikým nemažou. 236 00:26:11,148 --> 00:26:17,096 Ten, kdo je takto strukturně navázán na řídící procesy, ten se také strukturně zodpovídá. 237 00:26:17,216 --> 00:26:23,164 To Žirinovskij, který působí především bezstrukturně a vytváří informační pole, 238 00:26:23,284 --> 00:26:28,991 si může myslet, že když jednou žvaní to a podruhé zase ono, tak se tím ze všeho vyvléknul. 239 00:26:29,111 --> 00:26:35,903 Jakmile globální prediktor něco takového zaregistruje, tak vždy najde čas a místo, aby vše bylo symbolické. 240 00:26:36,023 --> 00:26:43,860 Boris Berezovskij si také myslel, že se ze všeho vyvléknul, ale ta šála ho v jeho koupelně dohonila. 241 00:26:48,522 --> 00:26:58,447 Také se na Valdaji diskutovalo o Ukrajině a ještě vás prosí celkově okomentovat události na Ukrajině, 242 00:26:58,567 --> 00:27:04,233 a kdo podporuje zdroji Saakašviliho a spol., aby organizovali nový majdan? 243 00:27:04,353 --> 00:27:09,619 To je všechno trochu jinak. Je to všechno trochu jinak. 244 00:27:09,739 --> 00:27:17,093 Tak především bychom měli ocenit tu vysokou úroveň a mistrovství v polemice, 245 00:27:18,098 --> 00:27:21,795 jaké předvedli ukrajinští poslanci. 246 00:27:22,799 --> 00:27:37,628 Když poslanec Rady Parasjuk může nakopat samotného šéfa státní bezpečnosti Geleteje, tak to je něco! 247 00:27:37,748 --> 00:27:45,424 Svatozář ukrajinské vlády zcela pohasla, ta situace tam je absolutně absurdní. 248 00:27:45,544 --> 00:27:55,390 Kdyby nebyla krvavě absurdní, tak bychom se tomu, co se teď na Ukrajině děje, mohli jen smát. 249 00:27:56,073 --> 00:28:04,914 Ve skutečnosti tam vše dost závažně graduje. Jak to popsat? 250 00:28:05,034 --> 00:28:10,955 To, co se v dějinách jednou stalo v podobě tragédie, se následně opakuje jako fraška. 251 00:28:11,075 --> 00:28:19,313 Pamatujete se na rok 1993 a střílení z tanků na parlament v Rusku? 252 00:28:20,426 --> 00:28:32,682 Na Ukrajině je politická krize a u Nejvyšší rady rozestavili děla. 253 00:28:32,802 --> 00:28:40,799 Říkají, že jen kvůli slavnostní salvě a sundali jim tlumiče, tedy úsťové brzdy. 254 00:28:40,919 --> 00:28:50,002 Ale to není podstatné. Cožpak nemohou bez úsťových brzd vystřelit bojový náboj? Mohou. 255 00:28:50,122 --> 00:28:56,512 Prý k nim přijede, myslím maltský předseda vlády (byla to prezidentka). 256 00:28:56,632 --> 00:29:01,897 A na její počest prý bude slavnostní salva. Že dřív žádné slavnostní salvy nebyly 257 00:29:02,017 --> 00:29:04,509 a teď najednou na počest Malty? 258 00:29:04,629 --> 00:29:09,331 Odkud tam mimochodem přijíždí poté, kdy při výbuchu bomby zahynula novinářka (Daphne Galizia), 259 00:29:09,451 --> 00:29:14,274 která vyšetřovala, tedy spíše zveřejňovala výsledky z toho panamského skandálu. 260 00:29:14,394 --> 00:29:20,061 To je také všechno vypovídající. Co tu tedy v podstatě máme? 261 00:29:20,181 --> 00:29:26,651 Zdálo by se, že vše organizuje Saakašvili, že? 262 00:29:26,771 --> 00:29:34,809 To on se dostal přes hranice, všem předvedl, jaký je tam místo funkčního státu bordel. 263 00:29:34,929 --> 00:29:42,926 Je nedotknutelný, všechno tam řídí a organizuje. 264 00:29:43,046 --> 00:29:45,980 Všichni přece velmi dobře vědí, 265 00:29:46,100 --> 00:29:52,410 že je to ten Saakašvili, který nevěděl, kam se vrtnout, ke komu se přitulit, když ho připravili o občanství, 266 00:29:52,530 --> 00:29:58,960 který nevěděl, z čeho bude žít, a najednou má jak prostředky, tak i životní cíl?! 267 00:29:59,080 --> 00:30:04,666 A tak se vydal na Ukrajinu, kde už pro něj bylo připraveno i plně financované politické hnutí 268 00:30:04,786 --> 00:30:07,078 a vše je pěkně v běhu. 269 00:30:07,198 --> 00:30:13,829 Saakašvili není nic víc než nástroj, ale kdo má z toho všeho prospěch, 270 00:30:13,949 --> 00:30:26,366 kdo reálně dokáže využít výsledky toho majdanu? 271 00:30:26,486 --> 00:30:30,908 Jaký sleduje ten majdan cíl? 272 00:30:31,028 --> 00:30:43,566 Je to všechno kryté jakousi clonou, ale jen když to nesledujete. 273 00:30:43,686 --> 00:30:51,081 Víte, na všechno se musíte dívat z toho správného úhlu pohledu. 274 00:30:51,201 --> 00:30:57,430 Jestliže spadnete do mraveniště obličejem, tak nemusíte poznat, že je to mraveniště 275 00:30:57,550 --> 00:31:04,222 a ještě si můžete poškodit oko o nějakou tu větvičku, která v něm leží. 276 00:31:04,342 --> 00:31:12,781 Když tedy chápete, že Saakašvili je jen nástroj... Navíc, co nám ještě tvrdí? 277 00:31:12,901 --> 00:31:22,063 „Víte, podle zákona nemá právo zaujímat volenou funkci, 278 00:31:22,183 --> 00:31:30,182 proto to tam jen destabilizuje a plody svého řízení přenechá někomu jinému, 279 00:31:30,302 --> 00:31:34,883 kdo bude odpovídat zákonným požadavkům.“ A tak se ptám: 280 00:31:35,003 --> 00:31:40,268 A co ten státní převrat na Ukrajině? Ten snad proběhl podle zákona? 281 00:31:40,388 --> 00:31:45,652 A p-rezident Porošenko je zákonným prezidentem? 282 00:31:46,577 --> 00:31:52,243 No říkají… A jestliže budeme pokračovat v tomto duchu. 283 00:31:52,363 --> 00:31:59,315 Právě jsme mluvili o referendu v Katalánsku, cožpak to referendum bylo zákonné? Ne. 284 00:31:59,435 --> 00:32:08,317 A rozpad našeho SSSR se odehrál na základě jakých jeho zákonů? Žádných. 285 00:32:08,437 --> 00:32:17,318 Vše se to děje podle principu, že moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. 286 00:32:17,438 --> 00:32:23,829 Dokážete zrealizovat proces oddělení? Dokážete, a tak klidně stát rozčleníte. 287 00:32:23,949 --> 00:32:30,941 Nedokážete-li to, tak ho nerozčleníte. Stejné je to tady. 288 00:32:31,585 --> 00:32:40,907 Co je na tom, že podle zákona Saakašvili nemá právo zaujímat prezidentskou funkci? 289 00:32:41,027 --> 00:32:49,306 Bude-li pracovat efektivně, tak se jím klidně stane. Říkají: Ale on není „našinec“! 290 00:32:49,426 --> 00:32:55,334 A co ten Korsičan Bonaparte, který byl francouzským císařem? 291 00:32:55,454 --> 00:33:01,724 Jestliže však bude nějaký ten „svidomý“ velice trvat na tom, aby Saakašvili byl „našinec“, 292 00:33:01,844 --> 00:33:08,153 tak se Saakašvili stane „našincem“. Co je v tom za problém? 293 00:33:08,273 --> 00:33:14,542 Historici okamžitě přijdou na to, že jeho rod sahá až k Velikým Ukrům, kteří přiletěli z Venuše, 294 00:33:14,662 --> 00:33:23,544 kteří vykopali Černé moře, a potom se holt jeho předci usadili na druhém břehu. 295 00:33:23,986 --> 00:33:33,550 Zkrátka to bude Veliký Ukr. Sepíší, co bude třeba. To je samozřejmě sranda, ale proč to všechno říkám? 296 00:33:33,670 --> 00:33:46,450 Abyste pochopili, že ten člověk, na kterého teď Západ reálně sází v řízení, 297 00:33:46,570 --> 00:33:55,531 a který má přibližně ty samé problémy jako Saakašvili, ale Saakašvili destabilizuje tu situaci tak, aby mu nahrál, 298 00:33:55,651 --> 00:33:59,149 aby právě on se dostal do čela. 299 00:33:59,269 --> 00:34:06,864 A kdo je tedy ten zákeřný Někdo? Který zatím stojí ve stínu? 300 00:34:06,984 --> 00:34:16,033 On v žádném stínu nestojí a mnozí si opět řeknou: "Co to tady zase plácáš? Proč? 301 00:34:16,153 --> 00:34:22,935 Přece si všichni pamatují na to, jak se Avakov hádal se Saakašvilim. Všichni si to pamatujete? 302 00:34:23,055 --> 00:34:28,423 A tvrdit teď, že Saakašvili pracuje pro Avakova? 303 00:34:28,543 --> 00:34:33,156 No to máš fakt bujnou fantazii, nebo jsi asi něčím zkouřený." 304 00:34:33,276 --> 00:34:37,165 Jenže to můžete říci jen tehdy, když se nedíváte na fakta! 305 00:34:37,285 --> 00:34:42,391 Jestliže jste se nedívali, jak byla realizována ta hra o více tazích. 306 00:34:42,889 --> 00:34:47,045 Vždyť co je charakteristické pro příslušníka davu? 307 00:34:47,165 --> 00:34:53,196 Pamatujete? Dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 308 00:34:53,316 --> 00:34:58,524 A co je nejdůležitější? Historická paměť… Mám na mysli nejdůležitější v daném případě, 309 00:34:58,644 --> 00:35:01,055 protože jinak jsou všechny definice důležité. 310 00:35:01,175 --> 00:35:08,441 Historická paměť příslušníka davu se omezuje na přítomnost plus/mínus dva týdny. 311 00:35:08,891 --> 00:35:15,989 A ti polithňupové z těch talk show jsou stejní, jsou to také příslušníci davu. 312 00:35:16,109 --> 00:35:25,704 A proto si také nepamatují, například si nepamatují, že v červnu Porošenkův spolupracovník – Sergej Leščenko, 313 00:35:26,669 --> 00:35:31,491 obvinil Avakova z přípravy státního převratu. 314 00:35:31,611 --> 00:35:35,734 K tomu přece musel mít nějaký důvod. 315 00:35:35,854 --> 00:35:44,124 A když si vzpomeneme na události ze začátku roku 2017, 316 00:35:44,244 --> 00:35:51,839 tak žádné tajemství v tom, co se teď děje, vůbec není. 317 00:35:51,959 --> 00:36:03,669 Pamatujete? 16. února 2017 Die Welt, německé noviny, 318 00:36:03,789 --> 00:36:09,102 zveřejnily rozhovor s Avakovem, který se jmenoval: 319 00:36:09,222 --> 00:36:14,598 Na hranicích s EU by se objevil velký dav běženců, nebo podtitulek: 320 00:36:14,718 --> 00:36:20,192 Avakov řekl, že Putinovi se nedá důvěřovat. Chápete to? 321 00:36:20,312 --> 00:36:25,271 Prostě si řekli, že udělají rozhovor s ukrajinským ministrem vnitra, 322 00:36:25,391 --> 00:36:32,536 protože se čirou náhodou právě ocitl v Německu, v Berlíně. 323 00:36:32,656 --> 00:36:36,908 A tak se v Die Welt rozhodli, že s ním udělají rozhovor. 324 00:36:37,028 --> 00:36:42,438 V sovětských dobách prakticky všichni uměli „číst“ sovětské noviny. 325 00:36:42,558 --> 00:36:53,529 A dokázali rozeznat, kde jsou napsaná ta slova, která řekl ten, co poskytoval rozhovor, 326 00:36:53,649 --> 00:36:59,798 a která slova napsal ten, kdo ten rozhovor přizpůsoboval ideologické rovině, 327 00:36:59,918 --> 00:37:06,468 kde jsou pronášeny všechny ty nezbytné rituální věci a to, co je třeba říci. 328 00:37:06,588 --> 00:37:11,733 Stejné je to s tím článkem zveřejněným v Die Welt. 329 00:37:11,853 --> 00:37:20,534 Má stejný šablonovitý sovětský charakter, primitivní, ze kterého se dá vyčíst všechno, 330 00:37:20,654 --> 00:37:29,254 a jestliže se na to správně podíváte, a přečtete si ten článek pozorně, tak je tam řečeno vše. 331 00:37:29,374 --> 00:37:34,559 Bylo tam řečeno, že sázet se bude na Avakova. A proč? 332 00:37:34,679 --> 00:37:40,988 "Rýsuje se změna mezinárodního řádu a ruské vedení nemůže přesně vědět, 333 00:37:41,108 --> 00:37:49,106 jaké linie se bude držet nová administrativa USA, a tak se pokouší zvrátit vývoj situace ve svůj prospěch." 334 00:37:49,226 --> 00:37:51,959 To jako říká Avakov. 335 00:37:52,079 --> 00:37:59,634 "Naše odpověď je velice jasná, chceme podrobně informovat novou administrativu v USA o situaci, 336 00:37:59,754 --> 00:38:03,211 aby mohla přijímat správná rozhodnutí. 337 00:38:03,331 --> 00:38:08,877 Kdyby se západní svět vzdal Ukrajiny, byl by výsledek katastrofální. 338 00:38:08,997 --> 00:38:19,847 A mnohé evropské vlády přebývají v iluzích a neuvědomují si plný rozsah možných následků." 339 00:38:19,967 --> 00:38:27,644 Tady mu položili otázku: "Nebylo by rozumnější upozadit otázku vrácení Krymu Ukrajině 340 00:38:27,764 --> 00:38:33,068 a dosáhnout tak ústupků s ohledem na východní Ukrajinu?" A on odpovídá: 341 00:38:33,188 --> 00:38:38,373 "Pokud Německo a Evropa uznají toto právo, tak bude potom pouze otázkou času, 342 00:38:38,493 --> 00:38:43,998 kdy budou následovat další kroky v Pobaltí, Bulharsku, Moldavsku a Bělorusku." 343 00:38:44,118 --> 00:38:46,852 "Takže žádné dohody?" "Tak úplně ne. 344 00:38:46,972 --> 00:38:54,125 Vyřešení této otázky diplomatickou cestou místo té válečné je to JEDINÉ SPRÁVNÉ. 345 00:38:54,245 --> 00:39:03,408 S Putinem je třeba jednat a dosáhnout s ním dohod, ale musí být vyvíjen tlak. Putinovi se nedá důvěřovat." 346 00:39:03,528 --> 00:39:13,214 To znamená, že je potřebný člověk, který bude plně vyhovovat zájmům Západu, 347 00:39:13,334 --> 00:39:23,260 aby tento člověk převzal Ukrajinu do svého řízení a byl legitimizován na Západě jako člověk, 348 00:39:23,380 --> 00:39:30,855 který ten bordel vytvořený na Ukrajině jakoby Porošenkem, začal likvidovat 349 00:39:30,975 --> 00:39:36,360 a bylo možné s ním uzavírat dohody a to včetně dohod s Putinem. 350 00:39:36,480 --> 00:39:45,121 Kvůli jednomu jednoduchému cíli, neumožnit Putinovi a Rusku uplatňovat globální politiku. 351 00:39:45,241 --> 00:39:48,255 To je to, oč jde. 352 00:39:48,375 --> 00:39:54,348 A Avakova testovali, když si ho odzkoušeli, nechali ho udělat ten rozhovor, 353 00:39:54,468 --> 00:39:58,141 podívali se co a jak, a začali připravovat převrat. 354 00:39:58,261 --> 00:40:06,082 Ten převrat byl odhalen, že probíhá příprava k převratu, bylo zjištěno již v červenci, 355 00:40:06,202 --> 00:40:08,281 kdy se o tom začalo mluvit. 356 00:40:08,401 --> 00:40:13,095 No a teď ten převrat začal být realizován a Saakašvili je jen tou opicí, 357 00:40:13,215 --> 00:40:17,950 která tahá kaštany z ohně pro Avakova. 358 00:40:18,505 --> 00:40:22,970 Potom bude odepsán a z Avakova bude hrdina. 359 00:40:23,090 --> 00:40:29,728 Saakašvili prohlašuje, že je třeba zlikvidovat Ukrajinskou bezpečnostní službu (SBU) i Národní gardu, 360 00:40:29,848 --> 00:40:36,836 a to je přesně to, co potřebuje udělat Avakov, ale někdo mu musí příslušně přihrát, chápete? 361 00:40:36,956 --> 00:40:40,402 Proč je třeba zlikvidovat SBU? 362 00:40:40,522 --> 00:40:46,446 Je to nástroj nadnárodního řízení, tajná služba, gestapo, které se vyznamenalo svými zvěrstvy, 363 00:40:46,566 --> 00:40:51,256 kterých se dopouštělo na civilním nevinném obyvatelstvu. 364 00:40:51,376 --> 00:40:57,119 Když lidi obviňovali z domácího separatismu a na základě této záminky je týrali a mučili. 365 00:40:57,239 --> 00:41:02,726 Kolik lidí tam takto umučili ve zdech tohoto gestapa - SBU?! Ovšem kádry musí být využity. 366 00:41:02,846 --> 00:41:10,674 Někoho pošlou jako posilu ISIL, do jiných zemí. Je třeba, aby se vypařili. 367 00:41:10,794 --> 00:41:13,477 A co je ta Národní garda? 368 00:41:13,597 --> 00:41:20,935 Cožpak jste zapomněli na ty majdanovské setniny, které se tolik vyznamenaly výtržnostmi, 369 00:41:21,055 --> 00:41:29,294 a potom z nich zformovali batalióny pod ministerstvem vnitra? 370 00:41:29,414 --> 00:41:33,692 Byly to kárné batalióny, ale nesmíte si je plést s jinými kárnými batalióny, 371 00:41:33,812 --> 00:41:37,601 územními batalióny, které spadaly pod ministerstvo obrany. 372 00:41:37,721 --> 00:41:46,115 Tam byli ti nejšílenější, ti nejvíce majdanutí a „svidomí“, 373 00:41:46,235 --> 00:41:54,344 v těch kárných bataliónech typu Donbasu, kteří se dopouštěly bezpráví. 374 00:41:54,464 --> 00:41:58,382 Ale ty přece spadaly do systému řízeného Avakovem. 375 00:41:58,502 --> 00:42:08,001 A on se potřebuje očistit, a aby ho brali, potřebuje, aby po nich začal jít státní stroj. 376 00:42:08,121 --> 00:42:12,528 No prosím a na to tu máme Saakašviliho, který to spustí 377 00:42:12,648 --> 00:42:21,915 a Avakov se potom projeví jako efektivní manažer a všechny ty majdanovce začne likvidovat. 378 00:42:22,035 --> 00:42:34,653 Tedy ne všechny, ale ty nejšílenější a nejhloupější. Protože celý ten velitelský, více méně příčetný, 379 00:42:34,773 --> 00:42:42,007 tedy v určitém rámci, v rámci „svidomosti“ příčetný velitelský sbor se vynasnaží někam uklidit. 380 00:42:42,127 --> 00:42:49,321 A s těmi, se kterými se domluvit nedá, jako byl třeba Saško Bilyj, kterého zlikvidovali, 381 00:42:49,441 --> 00:42:52,295 budou postupovat stejně. 382 00:42:52,415 --> 00:42:57,157 Musí přece národu předvést, že se s těmi vrahy dokážou vypořádat. 383 00:42:57,277 --> 00:43:01,578 Musí si také připravit určitou pozici pro možnou dohodu s Luhanskem a Doněckem, 384 00:43:01,698 --> 00:43:07,043 aby tak nedopustili rozšíření jurisdikce Doněcka a Luhanska na celé ukrajinské území. 385 00:43:07,163 --> 00:43:09,977 A tento úkol má právě vyřešit Avakov. 386 00:43:10,097 --> 00:43:12,669 Za celým tím majdanem stojí Avakov. 387 00:43:12,789 --> 00:43:22,876 Pochopení této věci dokáže narušit celý tento scénář a nadobro zlikvidovat banderovskou líheň, 388 00:43:22,996 --> 00:43:27,417 protože Západ se snaží zachovat tu banderovskou líheň. 389 00:43:27,537 --> 00:43:36,338 K tomu potřebují nového p-rezidenta Avakova. Protože na Porošenka hodí všechnu tu zvůli, 390 00:43:36,458 --> 00:43:43,089 i celou tu kamarilu v Nejvyšší radě. 391 00:43:43,209 --> 00:43:50,202 Tedy ty poslance, kteří svou diplomacii projevují pouze jedním způsobem, 392 00:43:50,322 --> 00:43:55,547 okovanou botou do zubů, jako Parasjuk. 393 00:43:57,454 --> 00:44:05,761 Další otázka je od Vladimira a opět se týká Valdajského fóra. 394 00:44:05,881 --> 00:44:11,540 Mluvil jste o tom, že je důležité odpovídat na agresivní výzvy USA asymetricky. 395 00:44:11,660 --> 00:44:16,072 Putin při odpovědi na otázku Simonjanové na Valdaji řekl, 396 00:44:16,192 --> 00:44:22,309 že odpovědi na represivní opatření vůči Russia Today budou prováděny zrcadlově. 397 00:44:22,429 --> 00:44:28,160 V čem v daném případě spočívá přednost zrcadlových odpovědí? 398 00:44:28,280 --> 00:44:38,703 Zrcadlové a asymetrické odpovědi jsou podmíněny konkrétní situací v řízení. 399 00:44:39,217 --> 00:44:47,672 Někdy je třeba odpovídat asymetricky, a někdy zase zrcadlově. 400 00:44:47,792 --> 00:44:58,055 Ale velice důležitou podmínkou zrcadlové odpovědi je zdrojová stabilita toho, kdo odpovídá zrcadlově, 401 00:44:58,175 --> 00:45:04,356 která musí být v každém případě vyšší, aby pokryla takto získané výsledky. 402 00:45:04,476 --> 00:45:10,914 Jestliže jste nahromadili dostatečnou stabilitu, a můžete si dovolit odpovědět zrcadlově, tak to udělejte, 403 00:45:11,034 --> 00:45:19,111 jestliže takovou stabilitou nedisponujete, musíte manévrovat a odpovídat asymetricky. 404 00:45:19,231 --> 00:45:29,205 To prohlášení, že Rusko bude odpovídat zrcadlově je výstraha ruským podpindosníkům, 405 00:45:29,325 --> 00:45:36,148 kteří již spustili svou předvolební kampaň na svržení Putina 406 00:45:36,268 --> 00:45:42,841 s úmyslem zase položit Rusko k nohám svému páníčkovi, americké státní elitě, 407 00:45:42,961 --> 00:45:46,852 a zároveň odpověď všem ostatním. 408 00:45:46,972 --> 00:45:51,428 Zrcadlová odpověď je v daném případě možná, 409 00:45:51,548 --> 00:45:56,109 jestliže vám za zády stojí se svou podporou globální prediktor, 410 00:45:56,229 --> 00:46:06,062 který v mnohém dokáže svázat ruce americké státní elitě, která si v podstatě sama naběhne. 411 00:46:06,397 --> 00:46:12,132 Protože mu nic jiného nezbývá. Putinovo ultimátum zaznělo tak, jak zaznělo. 412 00:46:12,252 --> 00:46:16,993 Podívejte se na to Putinovo vystoupení a na odpovědi na otázky, byl velice tvrdý. 413 00:46:17,113 --> 00:46:24,456 Putin fakticky vyčerpal všechno, prakticky každou svou odpovědí říkal: „Ne, Rusko má své zájmy." 414 00:46:24,785 --> 00:46:29,928 Proč tak tvrdě odpověděl s ohledem na Kozyreva? A na čí přihrávku? 415 00:46:30,048 --> 00:46:35,895 Bylo zapotřebí zkrouhnout to řádění podpindosníků, které soustředili na tom Valdaji. 416 00:46:36,015 --> 00:46:41,243 Naši místní ruští podpindosníci sezvali stejné podpindosníky z celého světa 417 00:46:41,363 --> 00:46:45,790 a všichni si tam zvesela přizvukovali, jak Rusko nemůže mít žádné své zájmy. 418 00:46:45,910 --> 00:46:50,336 „Zase tu budeme mít Kozyreva!“ Utvrzovali se ve svém přesvědčení, 419 00:46:50,456 --> 00:46:53,772 a z této své pozice také zadávali Putinovi své otázky. 420 00:46:53,892 --> 00:46:57,784 Proto následovala správná přihrávka, kterou Putin správně zpracoval a řekl, 421 00:46:57,904 --> 00:47:00,829 že Rusko má zájmy, které také bude hájit. 422 00:47:00,949 --> 00:47:05,294 A vzhledem k tomu, že na Rusku závisí stav všech řídících procesů ve světě, 423 00:47:05,414 --> 00:47:09,531 je globální prediktor nucen poskytnout Rusku tuto možnost, 424 00:47:09,651 --> 00:47:13,872 a jakmile mu jednou tu suverenitu poskytne, tak už mu ji nedokáže sebrat. 425 00:47:13,992 --> 00:47:19,283 A osud všech těch rossionských podpindosníků bude smutný, těch, kteří se pokusili… 426 00:47:19,403 --> 00:47:23,191 Protože prostě nepochopili s kým si začali. 427 00:47:23,311 --> 00:47:30,392 Oni si myslí, že to Putinovi šlápli na kuří oko, 428 00:47:30,512 --> 00:47:35,304 protože vědí, že Putin je dobrosrdečný a vždy se všechny pokouší přivést k rozumu. 429 00:47:35,424 --> 00:47:40,191 Teď se však přesvědčí o dobrotivosti globálního prediktoru. 430 00:47:40,311 --> 00:47:45,875 Měli se totiž pořádně zamyslet, komu to vlastně hodili rukavici do tváře. 431 00:47:48,216 --> 00:47:56,111 Další otázka je od Alexandra. Šojgu přijel do Izraele na dvoudenní oficiální návštěvu. 432 00:47:56,231 --> 00:48:03,621 A izraelské letectvo zlikvidovalo syrský protiletadlový komplex, přičemž na to Rusko upozornilo v reálném čase. 433 00:48:03,741 --> 00:48:08,148 Co to mělo být? Částí jakého procesu jsou tyto události? 434 00:48:08,268 --> 00:48:12,983 A jak to ovlivní události probíhající na Blízkém východě? 435 00:48:13,103 --> 00:48:14,578 Pozitivně. 436 00:48:14,698 --> 00:48:21,338 Tak především jsou určité nejasnosti okolo toho útoku na protiletecký systém. 437 00:48:21,458 --> 00:48:27,968 Mluví se o S-200. Dovedete si ale představit, co to znamená zlikvidovat komplex S-200? 438 00:48:28,088 --> 00:48:37,700 Jedná se o zařízení, které je rozmístěno na širším území, složité zařízení, které jedním útokem nezničíte. 439 00:48:37,820 --> 00:48:43,390 To přece není, jako byste se trefili do nějakého dělostřeleckého postu. 440 00:48:43,510 --> 00:48:49,080 Kdyby řekli, že byl znefunkčněn ten či onen blok toho komplexu, ale nic takového nezaznělo. 441 00:48:49,200 --> 00:48:58,346 Spíše to vypadá na nějaké takové pozdvižení, speciálně časově přizpůsobené k Šojgově návštěvě, 442 00:48:58,466 --> 00:49:07,981 aby tím jednání vtiskli určité trendy a ukázali, že ne všem se líbí ty návrhy, se kterými Šojgu přijel. 443 00:49:08,101 --> 00:49:12,070 A Šojgu tam přijel s určitými návrhy nejen ze strany Ruska, 444 00:49:12,190 --> 00:49:16,314 ale také ze strany globálního prediktoru ohledně budoucnosti Izraele. 445 00:49:16,434 --> 00:49:25,701 Buď se začlení do rámce jednotného řízení realizovaného Ruskem, nebo se střetnou s tím, že… 446 00:49:25,821 --> 00:49:30,974 Vždyť arabský svět se domnívá, že Izrael by měl zmizet z mapy světa. 447 00:49:31,094 --> 00:49:39,796 To je to, s čím si zahrávají ti, kteří časově přizpůsobují takové útoky na syrské zbraně k Šojgově návštěvě. 448 00:49:39,916 --> 00:49:46,097 To je to samé, protože nejen my tu máme takové debily, kteří si neuvědomují, s kým se hodlají utkat. 449 00:49:46,217 --> 00:49:50,700 V Izraeli se takoví také najdou. I kdyby se ten útok ve skutečnosti neodehrál, 450 00:49:50,820 --> 00:49:56,976 už jen to pozdvižení okolo toho je vypovídající a jasně poukazuje na zainteresovaného. 451 00:49:59,034 --> 00:50:07,675 Ještě jedna otázka je tu od Vasilije. Často mluvíte o lidském typu struktury psychiky. 452 00:50:07,795 --> 00:50:15,700 Koncepce je jedním z nástrojů na cestě k němu, ale kde je etalon lidského typu struktury psychiky? 453 00:50:15,820 --> 00:50:20,521 Bůh je pohan (jazyčnik) a mluví s námi jazykem životních okolností. 454 00:50:20,641 --> 00:50:25,407 On ty situace vytváří, jenže jak máme vědět a s čím porovnat, jak nejlépe zareagovat? 455 00:50:25,527 --> 00:50:28,828 A jak máme rozeznat, zda jsme postupovali správně? 456 00:50:28,948 --> 00:50:32,367 Často má každý svou pravdu, ale která je ta skutečná? 457 00:50:32,487 --> 00:50:38,294 Když činíme volbu ze dvou možností, tak je s něčím porovnáváme, se svými zkušenostmi, se svými pojmy. 458 00:50:38,414 --> 00:50:41,635 Ale jak přitom máme postupovat? Kde je ta ladička? 459 00:50:41,755 --> 00:50:47,832 Tou ladičkou je svědomí, so-věsť (zvěst), které je tím komunikačním kanálem s Bohem. 460 00:50:47,952 --> 00:50:53,468 Každý z vás se určitě setkal se situací, kdy jste udělali něco, 461 00:50:53,588 --> 00:50:58,488 co jste ani neměli v úmyslu, protože se vám to nepozdávalo, ale na duši se vám pak rozhostil klid 462 00:50:58,608 --> 00:51:01,348 a vy jste pochopili, že jste jednali správně. 463 00:51:01,468 --> 00:51:07,500 A někdy se zase zdá, že formálně jste jednali správně, ale svědomí se ozývá. 464 00:51:07,620 --> 00:51:15,976 Protože Bůh má přímý kanál komunikace s každým člověkem, a svědomí je tou ladičkou. 465 00:51:16,096 --> 00:51:24,966 Jestliže se nebudete uzavírat před komunikací s Bohem a budete si tyto věci dávat do souvislosti, 466 00:51:25,603 --> 00:51:32,310 tak půjdete cestou Božího Záměru, 467 00:51:32,430 --> 00:51:40,684 cestou formování lidského typu struktury psychiky. 468 00:51:41,691 --> 00:51:45,456 Takže ta věc je očividná. Každý… 469 00:51:45,576 --> 00:51:54,345 Víte, není možné, aby někdo vykládal jazyk Boha jinému člověku, protože ten jazyk je vždy individuální. 470 00:51:54,465 --> 00:51:58,963 Vztahy s Bohem jsou vždy individuální. 471 00:51:59,083 --> 00:52:05,753 Neexistuje žádná instituce, abyste přišli do jejího kostela, synagogy, mešity, 472 00:52:05,873 --> 00:52:12,132 z něčeho se vyzpovídali tamnímu duchovnímu a on vám dal rozhřešení, ale on přece není Bůh. 473 00:52:12,252 --> 00:52:15,835 A když od toho duchovního odcházíte, tak si říkáte: 474 00:52:15,955 --> 00:52:20,465 „Rozhřešení mi dal, ale duše mě dál bolí, něco je tu špatně.“ 475 00:52:20,585 --> 00:52:26,277 A někdy do kostela vůbec nejdete, duchovnímu se nevyzpovídáte, ale když jednáte správně, 476 00:52:26,397 --> 00:52:29,260 tak se vám v duši rozhostí klid. 477 00:52:30,753 --> 00:52:41,374 Jakéhokoliv, i toho nejrafinovanějšího zloducha vždy trápí svědomí, 478 00:52:41,494 --> 00:52:46,011 které se pokouší umlčet různými způsoby. 479 00:52:46,131 --> 00:52:54,015 Ale ať už se ho snaží umlčet, jak chce, stejně ten Boží hlas v duši neumlčí. 480 00:52:54,135 --> 00:52:58,772 Odtud, jak potom píšou, jsou všichni psychopati. 481 00:52:58,892 --> 00:53:05,460 Potom dochází k různým psychickým selháním. A proč? Hlas svědomí je příliš tíží. 482 00:53:05,580 --> 00:53:11,117 Odtud plyne ta jejich nervozita, všechna ta jejich psychická selhání. 483 00:53:11,237 --> 00:53:19,636 Takže musíte být vnímavý k jazyku životních okolností, k jazyku Boha. 484 00:53:19,756 --> 00:53:26,579 Bůh je pohan (jazyčnik) a mluví s každým člověkem přes kanál, který je přístupný pouze jemu. 485 00:53:26,699 --> 00:53:30,437 Do tohoto dialogu nemůže nikdo jiný zasahovat. 486 00:53:31,979 --> 00:53:35,207 To byla pro dnešek poslední otázka. 487 00:53:35,894 --> 00:53:41,900 Jako vždy jsme mluvili o potřebě znalostí. 488 00:53:42,746 --> 00:53:48,566 Znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 489 00:53:48,686 --> 00:53:54,916 Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře své nevědomosti pro ty, 490 00:53:55,036 --> 00:53:58,143 kteří toho vědí a chápou více. 491 00:53:58,263 --> 00:54:12,714 Teď se pokusili naši podpindosníci i ti zahraniční realizovat nějaké své záměry, 492 00:54:12,834 --> 00:54:18,898 jenže globální prediktor toho ví více, oni mu stoupli na jeho kuří oko, 493 00:54:19,018 --> 00:54:22,667 takže si to s nimi určitým způsobem vyříká. 494 00:54:22,787 --> 00:54:28,355 Přitom vůbec nemuseli do konfliktu s ním vstupovat, bylo to možné vše normálně vyřešit. 495 00:54:28,475 --> 00:54:37,461 A když navíc půjdete cestou svědomí, tak se váš život může obejít bez krizí 496 00:54:37,581 --> 00:54:46,675 a nejen ten váš a obyvatel vaší země, vašeho státu, ale i lidí na celém světě, 497 00:54:46,795 --> 00:54:55,040 což je přesně to, co přímo navrhl Putin na Valdaji, šlo prakticky o programové prohlášení, 498 00:54:55,160 --> 00:55:02,447 které se týká aktuálních problémů, ale přitom jde o nosné prohlášení. 499 00:55:02,567 --> 00:55:09,193 Abyste taková prohlášení pochopili, musíte znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 500 00:55:09,313 --> 00:55:15,443 porozumět filosofii Koncepce sociální bezpečnosti, takže musíte číst a studovat tlusté knihy 501 00:55:15,563 --> 00:55:19,180 vnitřního prediktoru SSSR. 502 00:55:19,300 --> 00:55:24,570 Přeji vám úspěšné studium, mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. 503 00:55:24,690 --> 00:55:27,017 Do příštích setkání. 504 00:55:42,741 --> 00:55:48,719 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz