1 00:00:05,697 --> 00:00:08,636 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,756 --> 00:00:12,297 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,417 --> 00:00:16,861 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,981 --> 00:00:21,411 Dnes je 30.10.2017. 5 00:00:22,878 --> 00:00:31,087 Mnohé zajímá otázka spojená s posledními událostmi probíhajícími v Katalánsku. 6 00:00:31,207 --> 00:00:32,943 Co se tam děje? 7 00:00:33,063 --> 00:00:36,024 V Katalánsku se nic nečekaného neděje. 8 00:00:36,144 --> 00:00:40,095 Vše probíhá tak, jak jsme o tom od začátku mluvili. 9 00:00:40,215 --> 00:00:47,193 A připomenu, že jsme říkali, že ten proces rozvrácení Evropské unie, 10 00:00:47,313 --> 00:00:51,117 proces rozvrácení států, které jsou její součástí, 11 00:00:51,237 --> 00:00:55,501 byl naplánován velmi dlouho dopředu, aby mohl vzniknout evropský islámský chalífát. 12 00:00:55,621 --> 00:01:00,865 S tímto cílem byli dosazováni potřební lidé, vytvářeny politické i společenské struktury, 13 00:01:00,985 --> 00:01:04,854 které pracovaly s určitou ideologií, byly financovány, 14 00:01:04,974 --> 00:01:09,778 bylo v nich vytvářeno určité smýšlení. 15 00:01:09,898 --> 00:01:19,132 No a tím stěžejním kamenem, od kterého se měla začít hroutit stavba Evropské unie, 16 00:01:19,252 --> 00:01:24,854 aby na tomto základě mohl být vybudován evropský islámský chalífát, 17 00:01:24,974 --> 00:01:29,640 z tohoto stavebního materiálu, tím kamenem mělo být Španělsko. 18 00:01:29,760 --> 00:01:34,867 Takže ve Španělsku byly připravovány různé oblasti, které by se mohly oddělit. 19 00:01:34,987 --> 00:01:37,470 Vzpomínáte na Basky? 20 00:01:37,590 --> 00:01:43,505 Ty potom převedli do spícího režimu, než jich bude zapotřebí a do popředí vypíchli Katalánsko. 21 00:01:43,625 --> 00:01:47,247 Ti lidé jsou připraveni na svých místech. 22 00:01:47,824 --> 00:01:53,904 A kdyby neprobíhal takový tvrdý, 23 00:01:54,024 --> 00:02:05,458 takový všechny zdroje pohlcující boj státní elity USA s globální elitou, s globálním prediktorem, 24 00:02:05,578 --> 00:02:11,868 tak by se v Katalánsku to referendum jednoduše nekonalo. 25 00:02:11,988 --> 00:02:17,012 Probíhalo by obvyklé rozdmýchávání separatistických nálad. 26 00:02:17,132 --> 00:02:23,174 Omílalo by se, že už Španělsko, Madrid vydržovali dost dlouho: 27 00:02:23,294 --> 00:02:28,346 „My jsme tady ti nejbohatší, to my pracujeme, měli bychom se oddělit.“ 28 00:02:28,466 --> 00:02:35,141 Ekonomická krize vzrůstá a společně s ní i separatistické nálady v Katalánsku: 29 00:02:35,261 --> 00:02:39,460 „Neustále nás o všechno obírají! Jak my bychom si mohli žít!“ 30 00:02:39,580 --> 00:02:43,794 Opakuji, že účastník davu neví a nemá žádné ponětí, ani to není ochoten uznat, 31 00:02:43,914 --> 00:02:48,019 že existuje nějaká meziodvětvová bilance, že existuje globální sjednocení práce, 32 00:02:48,139 --> 00:02:50,484 žádná dělba práce, ale sjednocení práce, 33 00:02:50,604 --> 00:02:55,613 že existují nejen globální trhy odbytu, ale i trhy výroby, 34 00:02:55,733 --> 00:02:58,650 a že to všechno je mezi sebou provázáno. 35 00:02:58,770 --> 00:03:05,432 A když vidí, že konečný výsledek té v podstatě společné výroby… 36 00:03:05,552 --> 00:03:12,615 Je to jako kdyby montážní provoz ve fabrice tvrdil, že nepotřebuje kovářský provoz, 37 00:03:12,735 --> 00:03:16,963 že nepotřebují dopravní oddělení: "To u nás se vyrábí ta produkce 38 00:03:17,083 --> 00:03:20,238 a tak samozřejmě máme vydělávat více než všichni ostatní!" 39 00:03:20,358 --> 00:03:25,277 Aniž by si vůbec uvědomili, že v té fabrice, všechny její provozy tvoří jeden funkční celek. 40 00:03:25,397 --> 00:03:29,613 Tato ekonomická krize by stejně živila ty separatistické nálady 41 00:03:29,733 --> 00:03:33,124 a v potřebném okamžiku by je bylo možné aktivovat. 42 00:03:33,244 --> 00:03:36,205 Ale vzhledem k tomu, znovu opakuji, 43 00:03:36,325 --> 00:03:43,450 že byly všechny zdroje s plným nasazením zapojeny do boje se státní elitou, 44 00:03:43,570 --> 00:03:50,878 tak jim už nestačily na kontrolu a plnění globálních plánů s ohledem na ostatní státy a národy. 45 00:03:50,998 --> 00:03:59,004 Navíc ve státním, nadnárodním řízení právě ta státní elita USA hraje z hlediska kádrů velmi podstatnou roli. 46 00:03:59,124 --> 00:04:05,358 To je třeba si uvědomovat. Ne všude se tedy dá ve vlastním zájmu tnout do živého těla. 47 00:04:05,478 --> 00:04:09,645 Státní elita USA samozřejmě byla zaměřena na rozvrácení Evropské unie. 48 00:04:09,765 --> 00:04:13,331 Vždyť i ta válka na Ukrajině byla v podstatě naplánována kvůli tomu, 49 00:04:13,451 --> 00:04:16,952 aby se odtamtud boj přenesl na evropské území. 50 00:04:17,072 --> 00:04:22,574 A státní elita USA pracuje podle těchto původních scénářů 51 00:04:22,694 --> 00:04:28,702 a chápe, že pouze za těchto scénářů se dokáže udržet jako nadnárodní četník, 52 00:04:28,822 --> 00:04:32,664 jako to monstrum, které vysává zdroje ze všech zemí. 53 00:04:32,784 --> 00:04:35,029 A v tomto směru tedy také pracovali. 54 00:04:35,149 --> 00:04:41,659 Takže to rozestavení lidí s příslušným smýšlením potom vede k tomu, co se teď děje. 55 00:04:41,779 --> 00:04:47,876 Podívejte se, jak to potom vypadá v praxi. Nedokázali tedy zabránit tomu referendu. 56 00:04:47,996 --> 00:04:49,939 No co by. 57 00:04:50,059 --> 00:04:55,013 Ale v jednom svém rozhovoru, už jsem říkal, vlastně ne v jednom ale už v několika 58 00:04:55,133 --> 00:05:02,220 jsem mluvil o tom, že tím nejhloupějším krokem bylo aktivovat ten 155. článek ústavy. 59 00:05:02,340 --> 00:05:06,336 To dělat neměli. Měli to vyřešit jinak. 60 00:05:06,456 --> 00:05:13,665 Ale způsob, jakým byl ten článek aktivován, ukazuje, že všude hrají na dvě přihrávky. 61 00:05:13,785 --> 00:05:22,490 Jen si to vezměte. 21. října uplatnili 155. článek španělské ústavy, 62 00:05:22,610 --> 00:05:28,367 21. října, přičemž však se to žádným způsobem nedotklo orgánů samosprávy. 63 00:05:28,487 --> 00:05:35,829 Což vedlo k tomu, že 27. října katalánský parlament přijal deklaraci o nezávislosti na Španělsku. 64 00:05:36,467 --> 00:05:46,503 A teprve potom Španělsko začalo s odvoláním vlády, rozpuštěním parlamentu 65 00:05:46,944 --> 00:05:54,251 a určilo svého zvláštního zmocněnce, který má řídit Katalánsko a způsob jeho řízení. 66 00:05:54,371 --> 00:06:00,942 Na co čekali? Čekali přesně na ten okamžik, kdy bude vyhlášena ta nezávislost. 67 00:06:01,062 --> 00:06:04,441 Ve výsledku došlo k velice zajímavé kolizi. 68 00:06:04,561 --> 00:06:08,315 Uvedu příklad, který není úplně korektní, ale abych vám to přiblížil. 69 00:06:08,435 --> 00:06:15,292 USA mají velké problémy se Severní Koreou. 70 00:06:15,798 --> 00:06:20,266 Vzájemně si hrozí svým zničením, pouští na sebe hrůzu. 71 00:06:20,386 --> 00:06:25,945 A teď si představte, že by USA v rámci vyřešení tohoto konfliktu 72 00:06:26,065 --> 00:06:30,500 přijaly rozhodnutí rozpustit parlament Severní Koreje, 73 00:06:30,620 --> 00:06:36,949 zbavit vedení Kim Čong-una, odvolat tamní vládu a jmenovat tam svého úředníka, 74 00:06:37,069 --> 00:06:41,219 který by to tam měl všechno řídit. Je to směšné, že? 75 00:06:41,339 --> 00:06:45,753 Z toho přece nic nebude. Ale to nejzajímavější na dané situaci je, 76 00:06:45,873 --> 00:06:51,124 že to, co se teď stalo díky tomuto rozhodnutí Madridu, je prakticky analogické, 77 00:06:51,244 --> 00:06:53,303 odpovídá to tomu, co se stalo. 78 00:06:53,423 --> 00:06:59,223 Jaký teď vůbec máte vztah ke Katalánsku? Oni vyhlásili svou nezávislost. 79 00:06:59,343 --> 00:07:02,261 Jedná se tedy již o samostatný stát. 80 00:07:02,811 --> 00:07:08,908 Teď nemáte žádné právo odvolávat tamní vládu, rozpouštět tamní parlament 81 00:07:09,028 --> 00:07:11,086 ani vyhlašovat volby. 82 00:07:11,206 --> 00:07:15,070 Už jste jiným státem a měli byste teď začít navazovat jiné vztahy. 83 00:07:15,190 --> 00:07:19,604 Do této pasti spadla španělská vláda. A proč? 84 00:07:19,724 --> 00:07:26,823 Protože ve španělské vládě celých sedm dnů čekali, a dali jim tuto možnost. 85 00:07:26,943 --> 00:07:31,599 Vzájemně si přihrávali, kdo, co, kdy, a jak udělá. 86 00:07:32,216 --> 00:07:36,464 Kdyby je odvolali hned, nebyl by to žádný problém. 87 00:07:36,584 --> 00:07:45,905 Prostě by zjednali ústavní pořádek v té oblasti, která se začala chovat protiústavně. 88 00:07:46,605 --> 00:07:51,392 Vše by bylo v pořádku. Teď už je to zcela jiná věc, zásadně jiná. 89 00:07:51,512 --> 00:07:57,417 Je tu už jiný základ vzájemných vztahů. Přišlo tím tedy Španělsko o všechny své šance? Samozřejmě, že ne. 90 00:07:57,537 --> 00:08:00,745 Má ještě řadu dalších variant. 91 00:08:00,865 --> 00:08:06,550 Ale ta situace se teď skládá tímto způsobem a neustále se to dále prohlubuje. 92 00:08:06,670 --> 00:08:16,041 Takže bez vnějšího takříkajíc rozhodčího, arbitra ten konflikt mezi Madridem a Barcelonou, 93 00:08:16,161 --> 00:08:21,350 Katalánskem a zbytkem Španělska nebude možné vyřešit. 94 00:08:21,470 --> 00:08:24,431 Měli by s tím okamžitě běžet za Putinem. 95 00:08:24,551 --> 00:08:32,107 Globální prediktor se také snaží o to, aby ten konflikt byl zažehnán. A jak se to dělá? 96 00:08:32,227 --> 00:08:38,131 Vzhledem k tomu, že ti lidé se rychle vyměnit nedají, společenské organizace se také rychle přebudovat nedají… 97 00:08:38,251 --> 00:08:44,155 Globální prediktor přece řídí bezstrukturně a ne strukturně. Tak jak globální prediktor jedná? 98 00:08:44,275 --> 00:08:52,546 Vytvořil situaci, za které i ten poslední človíček, který nemá žádné ponětí o meziodvětvové bilanci, 99 00:08:52,666 --> 00:08:58,928 opakuji, a o globální dělbě práce, na sobě pocítí všechny důsledky separatismu. 100 00:08:59,048 --> 00:09:05,036 Velký byznys vzal nohy na ramena a úprkem opouští Katalánsko. 101 00:09:05,156 --> 00:09:07,924 To je to, co dělá globální prediktor. 102 00:09:08,044 --> 00:09:12,380 Vnější podporu katalánský separatismus také nemá. 103 00:09:12,500 --> 00:09:20,056 Ani jeden stát, ani jedna mezistátní organizace nevyjádřily svou podporu tomuto procesu. 104 00:09:20,176 --> 00:09:25,943 To však neznamená, že katalánští separatisté žádnou vnější podporu nezískají. 105 00:09:26,063 --> 00:09:33,068 Státní elita je stále ještě přítomna ve strukturách USA 106 00:09:33,188 --> 00:09:43,594 a tak může využít tamní státní instituce, mám na mysli instituce USA, aby posílila ten proces separatismu. 107 00:09:43,714 --> 00:09:46,465 Oni potřebují v Evropě vyvolat válku. 108 00:09:46,585 --> 00:09:52,132 USA, státní elita USA, potřebuje vyvolat v Evropě válku, a to jakýmkoliv způsobem. 109 00:09:52,252 --> 00:09:55,515 No a Katalánsko je jedním z jejích dobrých pokusů. 110 00:09:55,635 --> 00:09:59,972 Ale opakuji, že všechno probíhá tak, jak jsme předpovídali. 111 00:10:00,092 --> 00:10:09,958 To kolísání, to vytváření masy lidí nespokojených se zásahem centrálního Španělska. 112 00:10:10,078 --> 00:10:14,674 A také způsob vytváření separatistů ze Španělů žijících v Katalánsku, 113 00:10:14,794 --> 00:10:20,589 což je téměř stejné, jako když teď na Ukrajině vytváří z Rusů Ukrajince. 114 00:10:20,709 --> 00:10:29,256 Díky oddělení je vytvořili a teď ti ukrajinští Rusové zabíjejí ruské Rusy, na Ukrajině. 115 00:10:29,376 --> 00:10:33,808 Přesně to samé se teď pokoušejí zrealizovat ve Španělsku. 116 00:10:33,928 --> 00:10:42,116 Aby se z těch Španělů žijících v Katalánsku stali katalánští Španělé 117 00:10:42,236 --> 00:10:49,626 a bojovali za separatismus Katalánska proti zbytku Španělska kvůli zájmům USA. 118 00:10:49,746 --> 00:10:52,018 Úplně stejně jako na Ukrajině. 119 00:10:52,138 --> 00:11:00,479 A proces vytvoření toho všeho běží podle algoritmiky, která byla použita v Pobaltí. 120 00:11:00,599 --> 00:11:05,649 Tenkrát tam těch přívrženců také bylo málo, SSSR byl silný stát, 121 00:11:05,769 --> 00:11:08,864 a těch, co by se chtěli oddělit, nebylo moc. 122 00:11:08,984 --> 00:11:14,213 Museli nějak vytvořit ten základ a tak ho vytvořili. Takovými posuny na dvě přihrávky. 123 00:11:14,333 --> 00:11:16,554 Ve Španělsku teď probíhá to samé, 124 00:11:16,674 --> 00:11:20,720 pouze s místními specifiky a s časovou korekcí s ohledem na zákon času, 125 00:11:20,840 --> 00:11:23,703 kdy procesy probíhají podle zákona času (rychleji). 126 00:11:23,823 --> 00:11:28,435 Takže se nic nečekaného ve Španělsku ani v Katalánsku neděje. 127 00:11:31,831 --> 00:11:34,737 Další otázka je od Alexandra. 128 00:11:34,857 --> 00:11:41,938 Nejednou jste vyhlašoval tezi, že bojovníci a teroristé jsou nepravidelnou armádou USA, 129 00:11:42,058 --> 00:11:48,677 což byl jeden z vašich stěžejních faktorů s ohledem soustavu souřadnic války na Blízkém východě. 130 00:11:48,797 --> 00:11:53,178 A nejde tu jen o terorismus jako takový, to je záměna pojmů. 131 00:11:53,298 --> 00:11:59,942 Vezměme si Ukrajinu a lidi, kteří tvrdí, že na Donbasu je ruská armáda. 132 00:12:00,062 --> 00:12:08,429 Co brání těmto lidem použít vaši rétoriku, aby prohlásili, že „Zacharčenkovi bojovníci“, v uvozovkách, 133 00:12:08,549 --> 00:12:11,104 jsou nepravidelnou armádou Kremlu? 134 00:12:11,224 --> 00:12:15,476 Dokonce ani Putin nepopírá, že v DLR a LLR jsou vojenští poradci, 135 00:12:15,596 --> 00:12:19,025 které je možné podezřívat z vytvoření této armády. 136 00:12:19,145 --> 00:12:23,295 Oj, to nemá hlavu ani patu. 137 00:12:23,835 --> 00:12:28,678 Jen se podívejte, jak je to pomotané. 138 00:12:28,798 --> 00:12:33,597 Není důležité, zda se jedná o terorismus nebo ne, za čí zájmy, a proč? 139 00:12:33,717 --> 00:12:38,418 No, co na tom, že někde nechali vybuchnout bombu a zabili přitom děti? 140 00:12:38,538 --> 00:12:45,426 To není důležité, prostě z nich uděláme běloskvoucí neviňoučké povstalce. 141 00:12:45,546 --> 00:12:50,023 Tak to je právě ten princip, že ti bojovníci a teroristé, 142 00:12:50,143 --> 00:12:55,906 to je mezinárodní terorismus, který nemůže jako takový existovat bez státních nástrojů tajných služeb 143 00:12:56,026 --> 00:12:59,989 a jmenovitě ISIL je nepravidelnou armádou USA. 144 00:13:00,109 --> 00:13:06,257 Oni zabíjejí, loupí, znásilňují, mučí, udělají cokoliv. A co dělá ta ozbrojená sebranka na Ukrajině? 145 00:13:06,377 --> 00:13:09,375 Ty kárné batalióny? Dělají to samé! 146 00:13:09,495 --> 00:13:17,894 A teď je nám v této otázce předkládáno, že mravní základ lidí, kteří tomu čelí, je stejný, že jsou to stejní bojovníci. 147 00:13:18,014 --> 00:13:28,599 A koho zavraždili lidoví představitelé národní domobrany, či armáda DLR? 148 00:13:28,719 --> 00:13:36,635 Oni snad organizují teroristické útoky a ostřelují Kyjev? Ne, to je přesně to, co dělá ta kyjevská banda. 149 00:13:36,755 --> 00:13:42,807 To oni neustále organizují teroristické útoky v Doněcku, Luhansku. Dělostřelecky ostřelují civilní čtvrti. 150 00:13:42,927 --> 00:13:47,114 A tady nám navrhují, abychom tohle všechno opominuli 151 00:13:47,234 --> 00:13:55,216 a ty lidi, kteří se pozvedli k obraně vlastního života, považovali za teroristy? 152 00:13:55,336 --> 00:14:01,291 Jak se vůbec opovážili? Bránit se? Poslouchejte se, co vlastně říkáte! 153 00:14:01,411 --> 00:14:06,870 Takhle to všechno převrátit vzhůru nohama? A co se týká ISIL. 154 00:14:06,990 --> 00:14:16,438 Jestliže dříve bylo celkem těžké dokazovat, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, 155 00:14:16,558 --> 00:14:19,807 tak teď už se objevuje stále více a více důkazů. 156 00:14:19,927 --> 00:14:31,123 Jen si to vezměte. Šojgu zaletěl do Kataru a podepsali dohodu o vojensko-technické spolupráci. 157 00:14:31,243 --> 00:14:33,927 Katar už je dlouho vytlačován. 158 00:14:34,047 --> 00:14:40,407 O těch principech, proč okolo Kataru dochází ke všem těm pohybům, jsem už mluvil. 159 00:14:40,527 --> 00:14:46,272 Ale zásadního je zde něco jiného, v rámci této otázky. 160 00:14:46,392 --> 00:14:51,467 25. října na katarském televizním kanálu v pořadu Al-Hakka 161 00:14:51,587 --> 00:15:00,880 bývalý premiér Kataru Hamad bin Jassim bin Jaber al-Than, tedy jednoduše al-Than, poskytnul delší rozhovor. 162 00:15:01,000 --> 00:15:11,351 A konkrétně tam řekl, že bojovníci v Sýrii jsou pod přímým velením cizích států, které je i vyzbrojují. 163 00:15:11,471 --> 00:15:13,769 Pod přímým velením! 164 00:15:13,889 --> 00:15:22,513 Mají technickou podporu cizích států: Saúdské Arábie, Turecka a USA, od samotného počátku konfliktu! 165 00:15:22,633 --> 00:15:28,095 Říkají, že jsou tam vojenští poradci (na Ukrajině). To snad znamená přímé velení? 166 00:15:28,215 --> 00:15:34,936 To znamená vyzbrojování? Náš stát se toho konfliktu neúčastní. 167 00:15:36,016 --> 00:15:43,937 Jsou tu jednotliví lidé, kteří se díky hlasu svého srdce vypravili bojovat 168 00:15:44,057 --> 00:15:49,236 a bránit civilní obyvatelstvo před tou ozbrojenou ukrajinskou sebrankou, 169 00:15:49,356 --> 00:15:52,888 před těmi kárnými batalióny, které by chtěly všechny zlikvidovat: 170 00:15:53,008 --> 00:15:56,720 ženy, děti, staříky, prostě všechny Rusy na Donbasu. 171 00:15:56,840 --> 00:16:04,204 To je cíl, kvůli kterému je zorganizováno to, co v Kyjevě tak skromně nazývají ATO (antiteroristická operace). 172 00:16:04,324 --> 00:16:11,379 Jednalo se o kárnou operaci a takovou také zůstala, jen teď nabyla formu občanské války. 173 00:16:12,049 --> 00:16:20,535 Ta operace Kyjeva na Donbasu, je operací směřující k plné, totální likvidaci veškerého obyvatelstva, 174 00:16:21,410 --> 00:16:27,017 všech těch lidí, kteří se opovážili bránit se své vlastní likvidaci. 175 00:16:28,020 --> 00:16:32,572 To jsou absolutně rozdílné principy. 176 00:16:32,692 --> 00:16:40,931 U nás probíhá pomoc na úrovni veřejné inciativy. Ano, přichází z Ruska, ale na úrovni veřejné iniciativy. 177 00:16:41,051 --> 00:16:45,869 Probíhá pomoc odborníky, zbraněmi, zásobováním. 178 00:16:45,989 --> 00:16:49,212 Tyto dvě věci nelze zaměňovat. 179 00:16:49,332 --> 00:16:56,619 Rusko není stranou konfliktu. A ta otázka byla položena tak, jakoby Rusko bylo jednou stranou konfliktu. 180 00:16:56,739 --> 00:17:05,184 Už všichni, dokonce i představitelé kyjevské bandy, včetně generálního štábu a armády, přiznali, 181 00:17:05,304 --> 00:17:11,228 že Rusko není stranou konfliktu, že nikde není ruská armáda a dokonce ani odborníci, 182 00:17:11,348 --> 00:17:19,329 které by tam snad vyslalo vedení Ruska, ruská vláda, aby tam působili. 183 00:17:19,449 --> 00:17:24,937 A kde jsou ruští vojáci, jejichž přítomnost nepopíráme? Na Ukrajině přece jsou? Ano jsou. 184 00:17:25,057 --> 00:17:27,303 Dokonce v zóně konfliktu? Ano i tam. 185 00:17:27,423 --> 00:17:31,675 Jsou součástí společné monitorovací mise, 186 00:17:31,795 --> 00:17:38,053 kde jsou zastoupeni i důstojníci té ozbrojené ukrajinské sebranky. 187 00:17:38,173 --> 00:17:47,080 V těchto komisích jsou i zástupci ruské monitorovací mise, kteří mají dohlížet na to, co se tam děje. 188 00:17:47,200 --> 00:17:49,987 Takže tam jsou. 189 00:17:50,107 --> 00:17:57,599 A je zbytečné snažit se to překroutit. Co jako Putin prý přiznal a podsouvat mu něco, co nikdy neřekl. 190 00:17:58,320 --> 00:18:04,132 Víte, všechny podobné otázky… Prý: „Ponechme teď terorismus stranou!“ 191 00:18:04,252 --> 00:18:07,450 Jenže právě ten terorismus je zde klíčovým pojmem! 192 00:18:07,570 --> 00:18:12,542 To je totiž právě ta věc, která určuje, co je nepravidelnou armádou nějakého státu 193 00:18:12,662 --> 00:18:17,815 a co nepravidelnou armádou nějakého státu není. 194 00:18:17,935 --> 00:18:24,836 Protože Rusko nemá žádnou potřebu vytvářet nepravidelnou ruskou armádu 195 00:18:24,956 --> 00:18:28,720 na ukrajinském území, na území Donbasu. 196 00:18:28,840 --> 00:18:31,600 Protože ta armáda se tam vytvořila sama. 197 00:18:31,720 --> 00:18:37,695 Přišli tam pancharti likvidovat civilní obyvatelstvo a lidé se pozvedli ke své obraně. 198 00:18:37,815 --> 00:18:42,479 Těmto bránícím se lidem přichází pomoc, ale na úrovni veřejné inciativy. 199 00:18:42,599 --> 00:18:47,777 A kde se účastníme na úrovni státu? Jsme jedním z garantů Minských dohod. 200 00:18:47,897 --> 00:18:50,401 Jsme účastníky Normandského formátu. 201 00:18:50,521 --> 00:18:56,625 Ovšem až na to, že Rusko plní své závazky jako garant Minských dohod, 202 00:18:56,745 --> 00:19:02,952 i jako člen Normandského formátu a Francie a Německo se o to ani nepokoušejí! 203 00:19:03,072 --> 00:19:07,787 Kde je ten platební systém, který Německo slibovalo vytvořit, 204 00:19:07,907 --> 00:19:11,722 aby lidé na Donbasu nestrádali kvůli tomu, 205 00:19:11,842 --> 00:19:18,178 že se kyjevská banda snaží o jejich ekonomickou genocidu? 206 00:19:18,298 --> 00:19:22,755 Žádný takový systém tam není a ani se NEPOKUSILI ho vytvořit! 207 00:19:22,875 --> 00:19:25,276 Francouzi se také neustále vykrucují. 208 00:19:25,396 --> 00:19:32,992 Všude uhýbají od své role garanta! Jediné co umí je vyřvávat: „Ať Rusko plní!“ 209 00:19:33,112 --> 00:19:37,114 A jaké požadavky vznášejí? Jako by Rusko bylo účastníkem toho konfliktu! 210 00:19:37,234 --> 00:19:40,663 Jen se například podívejte na dokumenty předkládané v OSN. 211 00:19:40,783 --> 00:19:42,875 To je velký úspěch (Minské dohody). 212 00:19:42,995 --> 00:19:49,176 Vždyť proč se všichni nepřátelé Ruska snaží zbavit Minských dohod? Distancovat se od nich? 213 00:19:49,296 --> 00:19:58,049 Protože se jedná o diplomatický nástroj, který odhaluje mravní základ činnosti kyjevské bandy 214 00:19:58,169 --> 00:20:05,700 a všech, kdo za ní stojí, a že těmi teroristy jsou právě ty ukrajinské ozbrojené síly a kárné batalióny. 215 00:20:05,820 --> 00:20:11,723 A hodit je všechny do jednoho pytle a říci, že jsou to stejní teroristé?! 216 00:20:11,843 --> 00:20:16,250 Opakovaně se ptám, koho v Kyjevě vyhodili do povětří? Nikoho. 217 00:20:16,370 --> 00:20:20,494 A kolik dětí již zemřelo v důsledku činnosti ukrajinských ozbrojených sil? 218 00:20:20,614 --> 00:20:24,480 Té ozbrojené ukrajinské sebranky? Těch kárných bataliónů? 219 00:20:24,600 --> 00:20:28,286 Činnosti Ukrajinské bezpečnostní služby? 220 00:20:28,827 --> 00:20:32,839 A to nejen v oblasti Donbasu, ale na celé Ukrajině! 221 00:20:32,959 --> 00:20:36,851 Ukrajina se už proměnila v region chaosu a bezpráví. 222 00:20:36,971 --> 00:20:40,092 Zachtělo se jim zaútočit na vojenskou jednotku v Oděse? 223 00:20:40,212 --> 00:20:42,972 Jen do toho, poberte tam majetku, co unesete. 224 00:20:43,092 --> 00:20:47,087 Dovedete si vůbec představit, že by někdo mohl takto vstoupit na území vojenské jednotky? 225 00:20:47,207 --> 00:20:51,767 I kdyby se jednalo o nějaké jejich sousedy podnikatele? 226 00:20:51,887 --> 00:20:56,437 To je možné pouze na Ukrajině, kde je absolutní bordel. 227 00:20:57,033 --> 00:21:04,875 V restauracích tam dochází k přestřelkám, auta tam vybuchují, panuje tam absolutní svévole. 228 00:21:04,995 --> 00:21:08,064 Stát jako takový tam prostě neexistuje. 229 00:21:08,184 --> 00:21:12,896 Operují tam pouze mafiánské skupiny, které si tam... 230 00:21:14,438 --> 00:21:17,463 Které si tam dělají, co je napadne. 231 00:21:17,583 --> 00:21:19,356 A teď nám ten člověk navrhuje, 232 00:21:19,476 --> 00:21:24,293 abychom ty lidi, co se pokouší bránit před touto svévolí, považovali za teroristy? 233 00:21:24,413 --> 00:21:26,824 Má vůbec nějaké svědomí? 234 00:21:31,576 --> 00:21:34,415 Další otázka je od Chirurga. 235 00:21:35,299 --> 00:21:40,690 V některých pořadech Otázka odpověď jste neodbytně vnucoval čtenářům, 236 00:21:40,810 --> 00:21:47,027 aby si sami přečetli ukrajinskou ústavu, kde prý se píše o zvláštním postavení Krymu, 237 00:21:47,147 --> 00:21:50,688 který nikdy plně nebyl součástí Ukrajiny. 238 00:21:50,808 --> 00:21:55,399 Začal jsem hledat na internetu a ani v jedné variantě ukrajinské ústavy 239 00:21:55,519 --> 00:22:00,748 počínaje Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou nestojí nic o zvláštním postavení Krymu. 240 00:22:00,868 --> 00:22:05,686 Ano, je mu přiznána autonomie, ale přísně v rámci přidělených pravomocí. 241 00:22:05,806 --> 00:22:09,821 Potom jsem vyhledal první ústavu Krymské republiky z roku 1992, 242 00:22:09,941 --> 00:22:13,376 ve které se uvádí, že Krym je světským státem, 243 00:22:13,496 --> 00:22:16,586 který dobrovolně delegoval Ukrajině část svých pravomocí. 244 00:22:16,706 --> 00:22:23,231 Ovšem tato ústavní ustanovení, stejně jako funkci krymského prezidenta, zrušila Nejvyšší rada v roce 1995. 245 00:22:23,351 --> 00:22:26,913 Tak proč vědomě uvádíte lidi do omylu? 246 00:22:27,033 --> 00:22:33,425 A dále Vasilij z Tuly uvádí přímo článek 134 ukrajinské ústavy: 247 00:22:33,545 --> 00:22:38,491 Autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny. 248 00:22:38,611 --> 00:22:42,015 Vy opět vydáváte své přání za skutečnost. 249 00:22:42,135 --> 00:22:45,513 Jen se podívejte, kolik takových autonomií je součástí Ruska. 250 00:22:45,633 --> 00:22:50,013 Takže když jsou autonomní, nejsou podle vás součástí Ruska? 251 00:22:50,133 --> 00:22:53,357 Opět se jedná o otázku, která nemá hlavu ani patu. 252 00:22:53,477 --> 00:23:00,198 A víte, co je nejzajímavější? Že se mi v souvislosti s tou otázkou okamžitě vybavil vtip: 253 00:23:00,318 --> 00:23:04,828 „Synku, podívej, moře!“ „Kde tati?“ 254 00:23:04,948 --> 00:23:06,937 Znáte ten vtip? 255 00:23:07,348 --> 00:23:13,546 Ten kluk se v tom moři mohl klidně utopit a stejně by nevěděl, že právě to je to moře. 256 00:23:13,666 --> 00:23:16,324 Ten člověk četl ústavu. 257 00:23:16,444 --> 00:23:19,204 Ten druhý z ní dokonce cituje. 258 00:23:19,324 --> 00:23:23,788 A mimochodem necitoval to celé, a to by měl. 259 00:23:23,908 --> 00:23:31,902 A v tom článku 134 se například říká, že autonomní republika Krym je nedílnou součástí Ukrajiny… 260 00:23:32,022 --> 00:23:36,419 A dále? „… a v mezích pravomocí stanovených ukrajinskou ústavou, 261 00:23:36,539 --> 00:23:40,677 řeší otázky vztahující se k jejímu spravování.“ 262 00:23:40,797 --> 00:23:45,368 A pojďme, byl tam ten příklad s ruskou ústavou, ano? 263 00:23:45,488 --> 00:23:49,709 Tedy přesněji porovnávali to s Ruskem, a ptali se na to. 264 00:23:49,829 --> 00:23:55,490 Tak se pojďme podívat na konkrétní články. Přečteme si tu ukrajinskou ústavu společně. 265 00:23:55,610 --> 00:23:58,967 Protože já už opravdu nevím, kolikrát bych ještě měl opakovat: 266 00:23:59,087 --> 00:24:04,070 Lidé přečtěte si to, tady je to moře, co byste ještě chtěli? 267 00:24:04,481 --> 00:24:09,542 Takže článek druhý, část první, Všeobecná ustanovení. 268 00:24:09,662 --> 00:24:16,557 Druhý článek ukrajinské ústavy zní: „Ukrajina je unitárním státem.“ 269 00:24:16,677 --> 00:24:20,219 Zapamatovali jste si to? Unitárním státem! 270 00:24:20,339 --> 00:24:24,519 Pátý článek: „Ukrajina je republikou.“ 271 00:24:25,280 --> 00:24:33,530 A dále, až v deváté části nazvané Územní uspořádání Ukrajiny se v článku 133 říká: 272 00:24:33,650 --> 00:24:41,307 Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym…“ 273 00:24:42,356 --> 00:24:43,734 Okamžik. 274 00:24:44,906 --> 00:24:49,330 Republika je forma státu! 275 00:24:51,737 --> 00:24:56,633 Tak se vrátíme k tomu pátému článku: „Ukrajina je republika.“ 276 00:24:56,753 --> 00:25:03,094 Možná to není úplně přesně formulováno, ale dejme tomu. Vrátíme se ke druhému článku: 277 00:25:03,214 --> 00:25:08,401 „Ukrajina je unitárním státem.“ 278 00:25:08,812 --> 00:25:14,100 Takže podle toho by administrativně-územní uspořádání Ukrajiny mělo být tvořeno: 279 00:25:14,220 --> 00:25:19,202 …oblastmi, okresy, městy, městskými čtvrtěmi, obcemi a vesnicemi, 280 00:25:19,322 --> 00:25:22,658 tedy tím, co je vypočítáno v článku 133. 281 00:25:22,778 --> 00:25:24,674 Ale tady se říká: 282 00:25:24,794 --> 00:25:30,991 Systém administrativně-územního uspořádání Ukrajiny tvoří: Autonomní republika Krym... 283 00:25:31,111 --> 00:25:37,718 Není vůbec důležité, zda je autonomní či ne. Je to REPUBLIKA. Je to stát! 284 00:25:38,520 --> 00:25:47,058 A v souladu s tím, jestliže v sestavě Ukrajiny je stát tvořící její součást, 285 00:25:47,178 --> 00:25:54,794 nemůže Ukrajina v žádném případě být unitárním státem, z podstaty věci. 286 00:25:54,914 --> 00:26:06,232 To právě proto je ta část o uspořádání Ukrajiny až ve 133. článku, v deváté části. 287 00:26:06,352 --> 00:26:08,762 A není to v prvním ustanovení. 288 00:26:08,882 --> 00:26:13,062 Předhazují nám jako příklad Rusko? Tak se pojďme podívat na ruskou ústavu. 289 00:26:13,182 --> 00:26:18,802 Opět Základní ustanovení - část první, článek první! 290 00:26:18,922 --> 00:26:31,455 Cituji: „Ruská federace - Rusko je demokratický federativní právní stát s republikovou formou vlády.“ 291 00:26:31,575 --> 00:26:34,973 Tak takhle má znít ústava. 292 00:26:35,093 --> 00:26:41,700 Ještě připomenu článek pátý o zřízení: „Ukrajina je republikou.“ 293 00:26:41,820 --> 00:26:44,230 V té ukrajinské ústavě. 294 00:26:44,350 --> 00:26:49,147 A článek první, tedy druhý: „Ukrajina je unitárním státem.“ 295 00:26:49,267 --> 00:26:57,130 A v prvním článku té ruské stojí: „demokratický federativní právní stát s republikovou formou vlády. 296 00:26:57,520 --> 00:26:59,248 Cítíte ten rozdíl? 297 00:26:59,368 --> 00:27:03,466 U nás je hned ustanoveno, že se jedná o federativní stát 298 00:27:03,586 --> 00:27:06,573 a u nich je ustanoveno, že jde o unitární stát. 299 00:27:06,693 --> 00:27:12,045 V souladu s tím vymezením, že Rusko je federativní stát, se v článku pět říká: 300 00:27:12,165 --> 00:27:19,040 „Ruská federace se skládá z republik, krajů, oblastí, měst federální úrovně, 301 00:27:19,160 --> 00:27:25,479 autonomních oblastí, autonomních okruhů - rovnoprávných subjektů Ruské federace.“ 302 00:27:27,043 --> 00:27:29,614 Chápete ten rozdíl? 303 00:27:30,992 --> 00:27:38,214 Když tedy čteme přísně podle zákona články ukrajinské ústavy, 304 00:27:38,334 --> 00:27:44,613 tak přijdeme k následujícímu: Ukrajina je unitárním státem ve formě republiky. 305 00:27:44,733 --> 00:27:55,043 A z toho vyplývá, že žádný státní útvar ať už autonomní či neautonomní není součástí Ukrajiny. 306 00:27:55,163 --> 00:27:59,260 A s ohledem na to také logicky, absolutně logicky a zcela správně 307 00:27:59,380 --> 00:28:03,540 to není uvedeno ve všeobecných ustanoveních určujících státní zřízení Ukrajiny, 308 00:28:03,660 --> 00:28:07,915 ale až v administrativně-územním uspořádání, kde je popsáno, co je řízeno z Kyjeva. 309 00:28:08,035 --> 00:28:11,125 A tam se tedy potom také říká, že součástí Ukrajiny jsou, 310 00:28:11,245 --> 00:28:15,800 že součástí systému administrativně-územního uspořádání jsou: Autonomní republika Krym,… 311 00:28:15,920 --> 00:28:23,223 Takže v tomto článku se fakticky říká, že na základě druhého a pátého článku 312 00:28:23,343 --> 00:28:27,651 ten článek 133 upravuje, že Republika Krym, 313 00:28:27,771 --> 00:28:34,186 Autonomní republika Krym je svěřena do správy kyjevské centrály. 314 00:28:35,224 --> 00:28:40,392 Já už opravdu nevím: „Synku, no tohle všechno je přece to moře!“ 315 00:28:40,512 --> 00:28:43,026 Je tak těžké si to přečíst? 316 00:28:44,211 --> 00:28:47,240 A ještě nám tu tvrdí, že to četl! 317 00:28:47,684 --> 00:28:49,807 I já jsem to četl. 318 00:28:53,561 --> 00:28:57,544 Cožpak čteme knihy odlišným způsobem? 319 00:29:02,104 --> 00:29:05,280 Takže co bych na tom měl komentovat? 320 00:29:05,400 --> 00:29:08,391 Stačí si najít ústavu a podívat se do ní. 321 00:29:08,511 --> 00:29:17,593 A ti lidé, kteří psali Ukrajině tu ústavu, vědomě nezačlenili Republiku Krym do sestavy Ukrajiny 322 00:29:17,713 --> 00:29:20,671 a jen Ukrajinu pověřili její správou. 323 00:29:20,791 --> 00:29:25,170 Je tam ještě mnoho dalších článků potvrzujících to, co říkám. Vždyť si to přečtěte. 324 00:29:25,290 --> 00:29:30,305 Třeba další část, ta desátá se přímo jmenuje Autonomní republika Krym! 325 00:29:30,425 --> 00:29:34,816 Jenže to musíte správě číst a s porozuměním první části. 326 00:29:38,766 --> 00:29:41,268 A to čteme stejnou ústavu. 327 00:29:41,861 --> 00:29:46,041 Takže kolikrát ještě bude nutné tuto věc komentovat? 328 00:29:46,161 --> 00:29:52,856 Já myslel, že s tím vůbec není třeba ztrácet čas, že každému stačí najít si tu ústavu a přečíst si jí. 329 00:29:52,976 --> 00:29:56,247 Vždyť každé slovo má svůj smysl. 330 00:29:56,367 --> 00:30:00,264 A s ohledem na právnické dokumenty to platí o to více. 331 00:30:00,384 --> 00:30:08,626 Ústava je právní dokument určující formu státu. Jeho fungování! 332 00:30:09,852 --> 00:30:14,912 Jestliže v té ruské je řečeno: federativní stát, tak hned v první části je také upraveno, 333 00:30:15,032 --> 00:30:17,974 že se skládá z republik, krajů… 334 00:30:18,094 --> 00:30:21,973 A tady je to uvedeno až v deváté části a jedná se o administrativní řízení. 335 00:30:22,093 --> 00:30:27,784 Nic tam nestojí o tom, jakým způsobem jsou upraveny vztahy mezi Ukrajinskou republikou 336 00:30:27,904 --> 00:30:32,409 a Autonomní republikou Krym, to v první části vůbec není. 337 00:30:32,529 --> 00:30:35,142 To je tak těžké to pochopit? 338 00:30:35,422 --> 00:30:37,496 To už opravdu nevím. 339 00:30:38,632 --> 00:30:43,504 Čtěte knihy, čtěte to, co je napsáno a ne to, co se vám zdá. 340 00:30:43,624 --> 00:30:48,572 Potom to dopadá podle pořekadla: Hledím v knihu (vidím figu). 341 00:30:50,120 --> 00:30:53,658 A ještě jedna otázka od stejného uživatele. 342 00:30:54,235 --> 00:31:01,115 Ve svých pořadech vyzýváte posluchače, aby se neúčastnili nepovolených mítinků proti vládě, 343 00:31:01,235 --> 00:31:05,510 a varujete je před podnikáním rozhodných kroků ke změně vlády, 344 00:31:05,630 --> 00:31:08,666 neboť existují jiné, pokojné způsoby protestu 345 00:31:08,786 --> 00:31:11,107 a konkrétně hlasování ve volbách. 346 00:31:11,227 --> 00:31:15,337 Jestliže se budeme držet této logiky, tak co by bylo s Ruskem, 347 00:31:15,457 --> 00:31:18,987 kdyby se bolševici silou nezmocnili a neudrželi si moc, 348 00:31:19,107 --> 00:31:22,937 a místo toho vyzývali lidi, aby se pouze účastnili voleb? 349 00:31:23,057 --> 00:31:28,307 Proč bylo rozhodné jednání bolševiků na podzim roku 1917 pro Rusko přínosem 350 00:31:28,427 --> 00:31:31,310 a stejné jednání po sto letech již ne? 351 00:31:31,430 --> 00:31:36,351 Vždyť ta situace je podobná. Ti nahoře nemohou (vládnout postaru), ti dole nechtějí (žít po staru). 352 00:31:36,471 --> 00:31:40,404 Řídí nás liberální prevíti. Ale i základ bolševiků v té době tvořili hlavně 353 00:31:40,524 --> 00:31:44,991 podpindosníci zajímavé národnosti, Trockij, Zinovjev, Sverdlov…? 354 00:31:45,111 --> 00:31:50,896 My dnes máme večer otázek s překrucováním? 355 00:31:51,451 --> 00:31:57,705 Jak je vůbec možné porovnávat dnešní situaci s tím, co bylo v listopadu roku 1917? 356 00:31:57,825 --> 00:32:02,643 Jak? V důsledku únorové revoluce 357 00:32:03,301 --> 00:32:16,673 ruský stát v listopadu, tedy v říjnu, 25. října podle starého kalendáře, tedy v říjnu roku 1917, fakticky neexistoval. 358 00:32:16,793 --> 00:32:20,948 Zcela se rozložil. 359 00:32:21,590 --> 00:32:35,863 A bolševici fakticky převzali řízení státu bez jakéhokoliv zvláštního odporu ze strany jakýchkoliv politických sil. 360 00:32:35,983 --> 00:32:40,299 Otevřete si prosím jakoukoliv učebnici ze sovětského období 361 00:32:40,419 --> 00:32:48,336 a přečtěte si, jak vypadal vítězný pochod sovětské moci, nastolování sovětské moci na území. Tak to bylo. 362 00:32:48,456 --> 00:32:53,544 Cožpak bolševici hned plánovali převrat? 363 00:32:53,664 --> 00:32:59,491 A co to "rozehnání", v uvozovkách samozřejmě, ústavodárného shromáždění? 364 00:32:59,611 --> 00:33:05,727 Vždyť volby delegátů do ústavodárného shromáždění se přece konaly? 365 00:33:05,847 --> 00:33:12,413 Ale čím to skončilo? Nebylo vůbec usnášeníschopné, nebylo s kým se o čem dohadovat. 366 00:33:12,533 --> 00:33:19,261 A bolševici pochopili, že místo mlácení prázdné slámy ve shromáždění, které nemá kvórum, 367 00:33:19,381 --> 00:33:25,818 kde pokud by i došli k nějakému rozhodnutí, tak by ho nikdy neschválili, 368 00:33:25,938 --> 00:33:29,901 že je třeba místo prázdného řečnění vrhnout se na záchranu státu. 369 00:33:30,021 --> 00:33:36,619 A toto chce přirovnávat k tomu, že se teď pokoušejí rozložit stát, který má určitou zdrojovou stabilitu? 370 00:33:36,739 --> 00:33:43,724 A ta jeho stabilita je natolik velká, že teď všude tvrdí, že se Rusko vměšovalo tam, vměšovalo onam… 371 00:33:43,844 --> 00:33:46,456 Tohle jsou samozřejmě jen fámy, 372 00:33:46,576 --> 00:33:56,646 ale Rusko přece zasáhlo do procesu likvidace Syrského státu a tím také do rozpoutání velké teroristické války. 373 00:33:56,766 --> 00:34:03,421 Kde je teď ten nástroj na rozpoutání velké teroristické války? Není. ISIL byl prakticky zlikvidován. 374 00:34:03,541 --> 00:34:06,153 A Syrský stát sílí před očima. 375 00:34:06,273 --> 00:34:11,779 To znamená, že tam ten vklad Ruska je pozitivní a to jak ve světě, tak uvnitř Ruska. 376 00:34:11,899 --> 00:34:19,719 Ano, vše nejde úplně hladce, ano, je kladen odpor, je tu i cílevědomá sabotáž ze strany řídících struktur, 377 00:34:19,839 --> 00:34:25,698 které chtějí vše dovést do takzvané revoluce, a přesněji řečeno k majdanu. 378 00:34:25,818 --> 00:34:29,138 Aby i u nás byl Donbas po celém území. 379 00:34:29,258 --> 00:34:35,181 Jak to, mimochodem, fakticky přímo prohlásil, o své osobní účasti v tomto procesu, 380 00:34:35,301 --> 00:34:38,814 Žirinovskij v posledním pořadu Nedělní večer u Solovjova. 381 00:34:38,934 --> 00:34:45,211 Přímo to prohlásil, že jeho snahou je zařídit nám tady Donbas na celém území našeho státu. 382 00:34:45,331 --> 00:34:49,487 Doporučuji vám se na to podívat, na to jeho prohlášení. 383 00:34:50,161 --> 00:34:55,948 Už teď se připravuje na to, aby neuznal Putinovo vítězství ve volbách, 384 00:34:56,068 --> 00:34:59,356 a na celém území rozpoutal válku. 385 00:35:00,287 --> 00:35:02,506 Prý patriot! 386 00:35:05,367 --> 00:35:15,397 Bolševici ve svém jednání vycházeli z účelnosti, z aktuálního stavu státnosti. 387 00:35:15,517 --> 00:35:22,211 Bylo formováno ústavodárné shromáždění? Byly volby? Tak se jich účastnili. 388 00:35:23,625 --> 00:35:33,109 Ten volební proces nic nepřinesl, nevedl k ničemu a stát dál hynul. 389 00:35:33,229 --> 00:35:39,859 Tak si místo žvanění zvolili řešení státních problémů. A já teď prý říkám… 390 00:35:39,979 --> 00:35:47,318 A jak to? Takto. Lidi na náměstí problém nevyřeší. 391 00:35:47,438 --> 00:35:49,889 Vyvedete lidi na ta náměstí… 392 00:35:50,009 --> 00:35:56,029 Je dost těžké přesvědčit jednoho člověka k tomu, aby se choval nepříčetně a podnikal sebevražedné kroky, 393 00:35:56,149 --> 00:35:59,308 ale s davem je to naopak velice jednoduché. 394 00:35:59,428 --> 00:36:05,801 A ti západní političtí technologové, kteří řídí ty lidi předstírající revoluci podle Sharpovy metodické příručky, 395 00:36:05,921 --> 00:36:08,920 dobře vědí, jak takový dav nastartovat. 396 00:36:09,040 --> 00:36:14,224 Je to možné vysledovat i z té Sharpovy metodické příručky. 397 00:36:14,344 --> 00:36:18,531 A tak se ptám: Pojedete tím, co se vám nabízí, nebo budete dál čekat na taxík? 398 00:36:18,651 --> 00:36:24,542 Moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit. Bojujete o moc ve státě? 399 00:36:24,662 --> 00:36:28,850 Tak si uvědomte, že to je v praxi realizovatelná schopnost řídit. 400 00:36:28,970 --> 00:36:35,794 Řízení je proces informační. Šíření informací je řízením. 401 00:36:35,914 --> 00:36:43,991 Máte-li kvalitní informace a umíte je správně podat, tak lidé ve volbách půjdou za vámi. 402 00:36:44,111 --> 00:36:48,170 Pochopí vaši pravdu a budou za vás hlasovat. 403 00:36:49,423 --> 00:36:58,842 A to, že Žirinovskij už teď vyřvává, že volby nebudou demokratické, že budou zmanipulované. Už teď! 404 00:36:58,962 --> 00:37:05,272 Ještě ani neznáme kandidáty a on už připravuje dav, hecuje ho. 405 00:37:06,493 --> 00:37:14,369 Pro takové lidi jako je Žirinovskij lidská krev nic neznamená a jsou připraveni ji prolévat celými řekami, 406 00:37:14,489 --> 00:37:18,323 jen aby jejich páníček za louží byl šťastný. 407 00:37:18,443 --> 00:37:23,466 Jenže páníček za louží se už změnil a oni to nechápou. 408 00:37:23,586 --> 00:37:32,541 Jen se podívejte, jak splaskávají protitrampovští senátoři, kongresmani, 409 00:37:32,661 --> 00:37:40,125 jak využívají ty sexuální skandály a odstřelují je díky nim, 410 00:37:40,245 --> 00:37:47,261 dokonce i Bushe staršího, který už je na invalidním vozíku, ale stejně si prý nedá pokoj. 411 00:37:48,193 --> 00:37:53,465 Na tomto základě tam probíhají úplná jatka. 412 00:37:53,585 --> 00:38:00,698 Víte, je to tak, že je zbytečné jít do přímého střetu, stačí využít takový mechanismus, jaký máte po ruce. 413 00:38:00,818 --> 00:38:06,260 A globalisté… Znovu opakuji, že státní elita v boji s globalisty nevyhraje, 414 00:38:06,380 --> 00:38:10,278 globalisté je rozpráší, ale bude to rozložené v čase. 415 00:38:10,398 --> 00:38:14,546 Jen si vzpomeňte, jak na všech těch talk show rozvážně debatovali o tom, 416 00:38:14,666 --> 00:38:22,200 jak pohořel Trump, tohle prohrál, tamto mu kongres neschválil, takže je úplně vyřízený. 417 00:38:22,320 --> 00:38:29,772 A ti samí teď říkají, že Trump už natolik posílil, že se mluví o druhém volebním období… 418 00:38:29,892 --> 00:38:33,080 Jakoby předtím netvrdili, že Trump je odepsaný. 419 00:38:33,200 --> 00:38:38,397 A když jsme říkali: „Lidé, co to říkáte, podívejte se, jak reálně probíhají řídící procesy, 420 00:38:38,517 --> 00:38:44,669 kde tam vidíte, že by Trumpova pozice slábla? Vždyť své pozice stále jen posiluje." 421 00:38:45,341 --> 00:38:50,463 Ale kdo tohle tvrdí? To není důležité, protože to neřekli v televizi! 422 00:38:50,583 --> 00:38:55,566 Nezaznělo to z těch předních televizních kanálů, tak co bychom to poslouchali? My přece víme své! 423 00:38:55,686 --> 00:38:59,290 Usadili nás do pískoviště geopolitiky, tak se v něm budeme hrabat, 424 00:38:59,410 --> 00:39:03,837 protože nám to sám páníček nařídil, přece ho nerozčílíme. 425 00:39:04,967 --> 00:39:12,395 Abyste si tedy nepletli, abyste nezaměňovali pojmy, 426 00:39:13,114 --> 00:39:18,916 abyste neřadili lidi, kteří hájí svůj život, čest a důstojnost mezi teroristy 427 00:39:19,036 --> 00:39:22,743 a z teroristů nedělali běloskvoucí nevinné beránky, 428 00:39:22,863 --> 00:39:32,474 abyste si ujasnili všechny ty pojmy a dokázali vidět rozdíl mezi situací v roce 1917 a v roce 2017, 429 00:39:32,594 --> 00:39:37,987 musíte mít určité znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. 430 00:39:38,107 --> 00:39:43,193 Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, to, o čem my neustále mluvíme. 431 00:39:43,313 --> 00:39:55,249 Lidé studujte a pamatujte si, že moc, to jsou znalosti, tak berte tuto moc do svých rukou a studujte. 432 00:39:55,369 --> 00:39:58,805 Vždyť ty znalosti jsou volně přístupné. 433 00:39:59,254 --> 00:40:06,335 Ale ne. Neustále nám navrhují zaskákat si na majdanu, zapochodovat si, zařvat. 434 00:40:06,455 --> 00:40:13,399 Někdo své proslovy pronese i z tribuny, možná se dostane i na někoho z davu, aby řekl něco z tribuny, 435 00:40:13,519 --> 00:40:19,957 aby se mohl nafouknout, jak moc je významný a v davu se potom kasal: 436 00:40:20,077 --> 00:40:26,161 „Já jsem také mluvil z tribuny!“ Aby všichni měli o čem snít, no a stát zatím zahyne. 437 00:40:26,281 --> 00:40:30,854 A my nepotřebujeme, aby stát zahynul, zatímco budou mlátit prázdnou slámu. 438 00:40:30,974 --> 00:40:36,737 Proto každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, 439 00:40:36,857 --> 00:40:43,456 kdo toho zná a chápe více, jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. Lidé! 440 00:40:43,576 --> 00:40:50,592 Snažte se chápat více! Snažte se naučit, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 441 00:40:50,712 --> 00:40:58,459 jinak budete rukojmími cizích řídících rozhodnutí. A takto, dokonce i v případě, že vedení státu 442 00:40:58,579 --> 00:41:06,173 bude přijímat rozhodnutí, která nebudou ve vašich zájmech, tak na základě společenské iniciativy, 443 00:41:06,293 --> 00:41:11,349 aniž byste porušovali zákony, vytvoříte takové informační pole, 444 00:41:11,469 --> 00:41:15,753 při kterém toto jejich řízení nebude životaschopné. 445 00:41:15,873 --> 00:41:19,868 Rusko má v tomto ohledu mimochodem velice bohaté zkušenosti. 446 00:41:19,988 --> 00:41:27,229 Ať už jsou přijaty jakékoliv zákony, tak jestliže neodpovídají zájmům Ruska, nefungují. 447 00:41:27,349 --> 00:41:34,077 Takže přibližně tak, proč jít nebo nejít do ulic. 448 00:41:35,876 --> 00:41:42,981 - Tím jsme svůj seznam vyčerpali. - Já jsem se už vlastně na lidi obrátil. 449 00:41:43,101 --> 00:41:49,281 Aby si uvědomili, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 450 00:41:49,401 --> 00:41:54,875 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. Do příštích setkání. 451 00:42:10,595 --> 00:42:17,256 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz