1 00:00:04,642 --> 00:00:08,681 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,801 --> 00:00:11,608 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,728 --> 00:00:15,952 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,072 --> 00:00:20,389 Dnes je 20.11.2017. 5 00:00:20,784 --> 00:00:28,348 A dnešní pořad začneme otázkou, kterou 17.11.2017 na náš web zaslal Alexandr. 6 00:00:28,468 --> 00:00:30,687 Vážený Valeriji Viktoroviči, 7 00:00:30,807 --> 00:00:37,956 okomentujte, prosím, video "Strýčku Vovo, jsme s tebou", které se objevilo na kanále YouTube a kde vystupují děti. 8 00:00:38,076 --> 00:00:41,181 Jde o záměrnou diskreditaci prezidenta? 9 00:00:41,301 --> 00:00:46,179 Vždyť nelze skrýt banálně populistický charakter této písničky vyznívající jako posměšek. 10 00:00:46,299 --> 00:00:50,369 O tom videu jsem se dozvěděl od svého syna, který mi poslal odkaz s komentářem: 11 00:00:50,489 --> 00:00:53,274 „Myslel jsem, že už je to dno, když zdola zaklepali.“ 12 00:00:53,394 --> 00:00:57,359 Na nepřístojnosti a lhaní jsme si už zvykli, ale těch dětí je mi líto. 13 00:00:57,479 --> 00:01:04,124 Těch dětí je mi skutečně líto, ale bohužel to pořád není to dno, aby na něj nešlo zdola zaklepat. 14 00:01:04,244 --> 00:01:08,196 Skutečně to bylo natočeno záměrně. 15 00:01:08,316 --> 00:01:14,204 Tato událost je znamením toho, že válka proti Rusku nikdy nepřestala být vedena 16 00:01:14,324 --> 00:01:27,079 a tuto etapu předvolební kampaně prezidentských voleb nepřátelé Ruska zahájili velice silným, 17 00:01:27,199 --> 00:01:30,359 opravdu velice silným útokem. 18 00:01:30,479 --> 00:01:44,467 Je třeba podotknout, že pozornost na toto video obrátil kanál Rossia 24 velice dobrým rozborem, 19 00:01:44,587 --> 00:01:50,685 ke kterému sice některé výhrady jsou, ale v podstatě se jedná o kvalitní a dobrý rozbor. 20 00:01:50,805 --> 00:01:57,039 A poté se rozpoutal skandál. Obzvláště kvůli tomu, že tu reportáž okamžitě stáhli. 21 00:01:57,159 --> 00:02:02,184 Ale ten problém je trochu jinde, teď se vrátíme přímo k té písni. 22 00:02:02,304 --> 00:02:07,823 Jen je třeba vést v patrnosti, že 14.11. se stala celá řada dalších událostí, 23 00:02:07,943 --> 00:02:12,115 které spolu navenek zdánlivě nijak nesouvisí. 24 00:02:12,235 --> 00:02:21,028 Ve skutečnosti jsou však spolu všechny provázány, ale v oblasti globální politiky. 25 00:02:21,148 --> 00:02:25,037 Právě 14.11. vystoupila Theresa Mayová se svým projevem 26 00:02:25,157 --> 00:02:28,253 na banketu Lorda Mayora, nového starosty londýnské City, 27 00:02:28,373 --> 00:02:32,939 a je dobré upřesnit, že se to také v CITY odehrálo. 28 00:02:33,059 --> 00:02:41,110 14.11. došlo hned ke dvěma takovým závažným informačním úderům. 29 00:02:41,230 --> 00:02:51,756 Všichni se dozvěděli o existenci té písničky, ve které vystupuje poslankyně Státní dumy za Jednotné Rusko, 30 00:02:51,876 --> 00:03:00,559 a rozhořel se skandál s publikací falešné fotografie na webu ministerstva obrany ve zprávě o ISIL. 31 00:03:00,679 --> 00:03:07,491 A 14.11. se také proběl ten ne zcela jasný převrat/nepřevrat. 32 00:03:07,611 --> 00:03:13,544 S ohledem na něj je vše jasné, ale naše ani světová média se nějak v této věci nemohou rozhodnout 33 00:03:13,664 --> 00:03:17,368 a my řekneme, proč s tím mají takový problém. Bylo to v Zimbabwe. 34 00:03:17,488 --> 00:03:24,630 Zdálo by se, že je to každý pes jiná ves, ale ve skutečnosti spolu ty události velmi vážně souvisí. 35 00:03:24,750 --> 00:03:32,635 A ten problém není jen v tom, že ty děti zatahují do politiky na ukrajinský způsob. 36 00:03:32,755 --> 00:03:41,043 Je jasné, že je u nás dost nepřátel Ruska, kteří se tváří jako přátelé Ruska, ruští vlastenci 37 00:03:41,163 --> 00:03:45,757 a přitom sní o tom, aby to tu vypadalo jako na Ukrajině, 38 00:03:45,877 --> 00:03:52,277 kteří si myslí, že bude skvělé, když tu vzplane válka tak, jako teď hoří na Donbase 39 00:03:52,397 --> 00:03:56,569 a ty děti v ní potom budou zbytečně umírat. 40 00:03:56,689 --> 00:03:58,989 Tam se to snaží dotlačit. 41 00:03:59,109 --> 00:04:09,663 Období dětství je velice unikátní období, kdy se člověk musí naučit všemu, tedy i pohybovat se v politice. 42 00:04:09,783 --> 00:04:18,642 V sovětských dobách jsme si v široké praxi vyzkoušeli, jak je zapotřebí děti připravovat na politiku. 43 00:04:18,762 --> 00:04:25,795 Měli jsme tu organizace Okťabrjata (Jiskry), Pionýr a potom následoval Komsomol (SSM). 44 00:04:25,915 --> 00:04:34,762 Všichni hned začnou namítat, že to bylo hrozné, samý zbytečný formalismus a jasný trockismus. 45 00:04:34,882 --> 00:04:40,594 Ano, bylo to tak. Jenže to bylo jen pěnou na velice závažném procesu. 46 00:04:40,714 --> 00:04:45,573 Ano, měli jsme tu mladé bezbožníky, v jejichž čele stáli trockisté, 47 00:04:45,693 --> 00:04:48,655 ale měli jsme tu i nadšence/ohníčky. 48 00:04:48,775 --> 00:04:53,359 Byl natočen takový sovětský film o pionýrech, 49 00:04:53,479 --> 00:04:59,878 kteří o prázdninách jezdili po vesnicích a učili tam lidi číst a psát. 50 00:04:59,998 --> 00:05:05,821 Děti byly vychovávány ke spoluúčasti na velkých věcech. 51 00:05:05,941 --> 00:05:12,588 Nešlo o tu politickou pěnu, ani politickou náplň, ale o tu spoluúčast. 52 00:05:12,708 --> 00:05:18,805 To právě tito pionýři – ohníčci – vytvořili náš velký stát 53 00:05:18,925 --> 00:05:24,747 a zajistili mu takové zdroje, které mu potom umožnily ustát devadesátá léta, 54 00:05:24,867 --> 00:05:29,534 kdy nedokázali Rusko dorazit, a umožnily nám náš dnešní rozvoj. 55 00:05:29,654 --> 00:05:34,431 A zapojení těch dětí způsobem, kterým to udělala ta poslankyně Kuvyčko, 56 00:05:34,551 --> 00:05:39,713 i když to nebyla její iniciativa, jen se pod to podepsala... 57 00:05:39,833 --> 00:05:45,077 V tom videu jde o čistě trockistickou, ukrajinskou variantu, 58 00:05:45,197 --> 00:05:48,983 při které na děti není brán vůbec žádný ohled. 59 00:05:49,103 --> 00:05:55,421 Kde jsou děti vychovávány tak, že konečným cílem je jejich smrt, jednoduše smrt, 60 00:05:55,541 --> 00:05:57,979 takový projekt není. 61 00:06:00,757 --> 00:06:08,322 Jen si vezměte, co znamená to opakované Strýčku Vovo, jsme s tebou a všechno to další? 62 00:06:08,442 --> 00:06:15,997 A co když strýček Vova zmizí? Jsou to přece děti a lidé jsou smrtelní. 63 00:06:16,117 --> 00:06:22,050 Ať tak či tak nutně musí přijít doba, kdy Vladimir Vladimirovič skončí se svou politickou činností, 64 00:06:22,170 --> 00:06:24,003 s aktivní činností. 65 00:06:24,123 --> 00:06:28,927 A to znamená, že těm dětem se tím zhroutí jejich vlastenectví? 66 00:06:29,047 --> 00:06:32,751 Že nebudou vědět, kam mají jít, jak a co si mají počít? 67 00:06:32,871 --> 00:06:36,740 To znamená, že jde o absolutně scestné vymezení dané věci. 68 00:06:36,860 --> 00:06:45,928 Ale ten problém je teď trochu jinde. O tom jsem mluvit nechtěl, to už řekli všichni, kteří to kritizovali. 69 00:06:46,048 --> 00:06:54,346 Já chci mluvit o něčem jiném. Když se odvysílal seriál Spáči, mělo to velký ohlas. 70 00:06:55,199 --> 00:06:58,968 A teď můžeme pozorovat konkrétní analogii. 71 00:06:59,088 --> 00:07:04,772 Nějak jsem neviděl, že by nějaký vlastenec nebo analytik zareagoval. 72 00:07:04,892 --> 00:07:12,970 Vždyť se jedná o zcela jasnou scenáristiku, algoritmiku podle seriálu Spáči. 73 00:07:13,090 --> 00:07:23,506 Jak aktivovat provedení ideologické diverze. A jinak se to nazvat nedá. 74 00:07:24,166 --> 00:07:27,743 Vždyť co museli udělat? 75 00:07:27,863 --> 00:07:37,014 Museli připravit text, angažovat filmařskou skupinu a zajistit určitou propagaci. 76 00:07:37,134 --> 00:07:45,211 A aby se to dozvěděli všichni, následovala normální reportáž, kterou okamžitě zakázali. 77 00:07:45,331 --> 00:07:47,935 Co to má být? 78 00:07:48,055 --> 00:07:51,208 Cožpak něco takového může zařídit nějaká poslankyně? 79 00:07:51,328 --> 00:07:55,940 Ne, pouze ten, kdo organizoval celý ten proces. To on zajistil tu pozornost, 80 00:07:56,060 --> 00:08:01,717 dovolil odvysílání normální reportáže o tom videu, a potom ji zakázal. 81 00:08:01,837 --> 00:08:03,368 S jakým cílem? 82 00:08:03,488 --> 00:08:11,126 Je to velice jednoduché, chtěl ukázat, jak to v našem státě vypadá s demokracií, 83 00:08:11,246 --> 00:08:17,260 se svobodou slova a především s koncepcí a strategií řízení. 84 00:08:17,380 --> 00:08:19,103 Oč jde? 85 00:08:19,488 --> 00:08:29,061 Jedna z takových nejvíce… Je třeba říci, že ten text a řekneme to velice, opravdu velice mírně: 86 00:08:29,419 --> 00:08:38,883 Jde o velice, velice slabý text, jednoduše k ničemu z literárního hlediska. 87 00:08:39,003 --> 00:08:45,870 A co se týče jeho obsahu, tak… Konkrétně jedna věta. 88 00:08:45,990 --> 00:08:49,941 A na zemi té byl by mír. 89 00:08:50,061 --> 00:08:57,204 Byl by mír na zemi. Ale, víte, jestli vrchní velitel vyzve k poslednímu boji – ty děti. 90 00:08:59,378 --> 00:09:03,889 Z čeho viní Rusko? Že všude šíří válku. 91 00:09:04,390 --> 00:09:09,184 Je taková písnička, která byla populární v sovětských dobách, 92 00:09:09,304 --> 00:09:12,715 teď už o ní není moc slyšet: Chtějí snad Rusové válku? 93 00:09:12,835 --> 00:09:15,952 Tak na základě této písně… 94 00:09:16,072 --> 00:09:22,763 Na Západě to jednoduše místo Chtějí snad Rusové válku? přeložili jako Rusové chtějí válku 95 00:09:22,883 --> 00:09:24,992 a to prý je naše píseň. 96 00:09:25,112 --> 00:09:29,091 A teď Západu předvádějí: „Jen se všichni podívejte! 97 00:09:29,211 --> 00:09:32,896 Sami se k tomu přiznávají, to je jejich globální ideologie. 98 00:09:33,016 --> 00:09:36,217 Na tom je založeno celé to putinovské vlastenectví. 99 00:09:36,337 --> 00:09:40,611 Na zemi by byl mír, ale to Putin je vinen tím, že není. 100 00:09:40,731 --> 00:09:45,572 To on si přeje válku, dokonce i děti je schopný do ní poslat. 101 00:09:47,254 --> 00:09:49,020 A dále. 102 00:09:49,140 --> 00:09:55,431 Ovšem čestní novináři správně poukázali na to, že to je cesta do záhuby, že to není správné. 103 00:09:55,551 --> 00:10:03,882 A tak jim to z úřední moci zakázali a tu reportáž z vysílání druhého kanálu stáhli. 104 00:10:04,002 --> 00:10:07,666 A také ji stáhli, až když to vyvolalo skandál… 105 00:10:07,786 --> 00:10:11,408 Asi se to doneslo až k Vladimiru Vladimiroviči a ten řekl: 106 00:10:11,528 --> 00:10:14,792 „Co to má být? Okamžitě to tam vraťte!“ 107 00:10:16,663 --> 00:10:24,925 Jak vypadá ta situace? Prostě tím předvádějí, že v Rusku je diktátor. 108 00:10:25,933 --> 00:10:33,691 A že ten diktátor plánuje proti demokratickému světu velkou válku. 109 00:10:33,811 --> 00:10:39,324 Byl by ten mír, jenže je tu takový vrchní velitel, který chce i ty děti poslat do války. 110 00:10:39,444 --> 00:10:42,814 To on. Jen si poslechněte, co zpívají. 111 00:10:42,934 --> 00:10:46,324 A teď si to zopakujeme: Kdo rozpoutal válku na Ukrajině? 112 00:10:46,444 --> 00:10:50,508 To Rusové tam přece vtrhli. A kdo rozpoutal tu válku v Sýrii? 113 00:10:50,628 --> 00:10:55,364 To Rusové tam zase vtrhli a potírají tam ten nebohý ISIL, že USA neví co dřív, 114 00:10:55,484 --> 00:10:58,244 aby ten ISLÁMSKÝ STÁT ubránily. 115 00:11:00,892 --> 00:11:04,424 A co je podstatou té věci? 116 00:11:05,328 --> 00:11:12,644 Ta poslankyně Anna Kuvyčko je v této hře pouze pěšákem a loutkou. 117 00:11:12,764 --> 00:11:15,124 Z širšího hlediska. 118 00:11:15,244 --> 00:11:19,875 Probíhá příprava na Putinovu předvolební kampaň. 119 00:11:19,995 --> 00:11:22,201 Probíhá diskreditace. 120 00:11:22,321 --> 00:11:30,898 Jde o podkopání pozic Ruska, vyjednávacích pozic Ruska na mezinárodní aréně, 121 00:11:31,018 --> 00:11:35,732 kdy Západ při vzájemném jednání bude říkat: 122 00:11:35,852 --> 00:11:41,020 „Ať už nám Rusové tvrdí, co chtějí, my víme své, jen si poslechněte, co zpívají. 123 00:11:41,140 --> 00:11:46,143 A zpívá to poslankyně proprezidentské strany! 124 00:11:46,263 --> 00:11:52,047 To je prezidentova politická strana, byl jejím lídrem, je to jeho osobní strana. 125 00:11:52,167 --> 00:11:56,598 Takže zpívají jen to, co říká sám Putin.“ 126 00:12:00,071 --> 00:12:05,188 To vše je velice jednoduché. Je to všechno absolutně jednoduché. 127 00:12:05,308 --> 00:12:10,461 A té věci se účastnila poslankyně. A tak je nasnadě otázka: 128 00:12:11,278 --> 00:12:14,544 „Jste jen takový hlupák nebo nepřítel? 129 00:12:14,664 --> 00:12:20,485 A jestliže jste tak hloupá, tak proč nás zastupujete ve Státní dumě? 130 00:12:20,605 --> 00:12:25,783 Dokonce i v případě, že se jen formálně podepisujete. Měla byste se léčit.“ 131 00:12:26,349 --> 00:12:35,530 A poslankyně Státní dumy už z podstaty věci nemůže tyto jednoduché věci nechápat. 132 00:12:35,650 --> 00:12:38,128 Ty, o kterých teď mluvím. 133 00:12:38,248 --> 00:12:41,832 Z pozice své funkce to nemůže nechápat. 134 00:12:41,952 --> 00:12:48,493 A v souladu s tím se poslankyně Anna Kuvyčko dopustila vlastizrady. 135 00:12:50,988 --> 00:13:00,709 Zajistili jí vysílací čas, možnost se vyjádřit. Probíhá rozsáhlá Putinova diskreditace. 136 00:13:00,829 --> 00:13:11,023 Probíhá příprava státního převratu. A Anna Kuvyčko je aktivní účastník tohoto státního převratu. 137 00:13:11,143 --> 00:13:19,407 A i kdyby byla třikrát hlupačkou, cizího člověka by do takové akce neangažovali. 138 00:13:19,527 --> 00:13:22,700 Takže si vybrali někoho ze svých. 139 00:13:22,820 --> 00:13:29,567 Protože věděli, že se tak dostane do televize, což k ní přitáhne pozornost. 140 00:13:29,687 --> 00:13:35,636 A bude zapotřebí, aby tam vykřikovala, že zastupuje prezidentovu politickou stranu, 141 00:13:35,756 --> 00:13:40,034 že je pro prezidenta, a jen tak projevuje své vlastenectví. 142 00:13:40,154 --> 00:13:43,233 A ona to tak dělá, už na tom v tomto ohledu pracuje. 143 00:13:43,353 --> 00:13:47,374 Takže se nejedná o žádnou samoiniciativu jakési poslankyně, 144 00:13:47,494 --> 00:13:50,331 která to podnikla v rámci předvolební kampaně. 145 00:13:50,451 --> 00:13:55,733 Někdo zavolal a kolečka se dala do pohybu. 146 00:13:56,350 --> 00:14:02,368 Objevil se kdosi, kdo zorganizoval natočení toho klipu, 147 00:14:02,488 --> 00:14:08,824 přitáhl k tomu pozornost tou normální reportáží na centrálním televizním kanálu, 148 00:14:08,944 --> 00:14:18,905 zajistil natočení toho videa i následujícího rozhovoru s paní poslankyní. 149 00:14:19,336 --> 00:14:26,054 To je vše. Všechna faktologie tu je a Západ ho bude poctivě promítat: „Jen se podívejte!“ 150 00:14:26,174 --> 00:14:31,552 Stalo se to? Stalo! A prověřovat to nikdo nebude. A tady ani nemusí lhát. 151 00:14:31,672 --> 00:14:40,617 Takže všichni, kteří se té věci účastnili, ti všichni se dopustili vlastizrady, VLASTIZRADY. 152 00:14:43,102 --> 00:14:48,136 Ale hned bych k tomu chtěl podotknout, 153 00:14:48,256 --> 00:14:59,663 že ta píseň i s tou její propagací se vůbec neobjevila náhodou právě čtrnáctého. 154 00:14:59,783 --> 00:15:10,144 A proč? Protože 14.11. naše ministerstvo obrany udělalo velice závažné prohlášení, 155 00:15:10,264 --> 00:15:21,973 že USA nad ISIL nejen drží ochrannou ruku, ale přímo s ním spolupracují. 156 00:15:22,358 --> 00:15:25,054 Poskytují mu přímou podporu. 157 00:15:25,174 --> 00:15:31,189 Ano, přímou podporu, a tato přímá podpora, ta spolupráce spočívá v tom, 158 00:15:31,309 --> 00:15:37,544 že nedovolí bombardovat ustupující kolony a letecky je kryjí. 159 00:15:37,664 --> 00:15:44,613 USA prohlašují, že se prý řídí Ženevskou konvencí, že půjde o zajatce, až se ovšem vzdají. 160 00:15:44,733 --> 00:15:50,418 A zda se vzdají či ne, není vůbec důležité, protože prý půjde o vojenské zajatce. 161 00:15:50,538 --> 00:15:56,333 Jak se může na teroristu vztahovat Ženevská konvence? Jak? 162 00:15:56,453 --> 00:16:00,294 Absolutně nijak. Je to terorista. 163 00:16:00,414 --> 00:16:07,914 Ten spadá do úplně jiné kategorie, do té podle trestního zákoníku za své zločiny. 164 00:16:08,034 --> 00:16:13,801 Nemůže se jednat o vojenské zajatce, nejsou armádou válčícího státu. 165 00:16:13,921 --> 00:16:19,193 A to tím spíš, že žádný takový stát neexistuje, přestože se pojmenovali stát. 166 00:16:19,313 --> 00:16:26,203 Jedná se o teroristickou organizaci, která se dopouštěla hromadných vražd s maximální krutostí, 167 00:16:26,323 --> 00:16:29,231 s tou nejvyšší brutalitou. 168 00:16:30,111 --> 00:16:39,478 A USA zařídily krytí ustupujících kolon ze vzduchu, abychom je nemohli bombardovat my. 169 00:16:41,396 --> 00:16:45,728 A to má být podpora? Ne, to je spolupráce! 170 00:16:45,848 --> 00:16:51,168 Letecká podpora se poskytuje pouze vlastní armádě. 171 00:16:52,523 --> 00:16:58,967 Takže se jednalo o dobré prohlášení, o silné prohlášení. A co se dělo dále? 172 00:16:59,087 --> 00:17:04,443 K tomuto prohlášení byla připojena falešná fotografie z počítačové hry. 173 00:17:06,731 --> 00:17:14,090 A začalo to: „Víte, generál to nepromyslel a vydal rozkaz, poručík ho bez rozmýšlení splnil.“ 174 00:17:14,210 --> 00:17:18,615 Nesnažte se z nás vodit za nos. 175 00:17:18,735 --> 00:17:29,513 Taková prohlášení, která kardinálním způsobem mění mezinárodní vztahy, rozložení a rovnováhu sil, 176 00:17:29,633 --> 00:17:33,983 nejsou připravována jen tak na koleně. 177 00:17:34,103 --> 00:17:41,859 Ta jsou připravována pečlivě a důkladně. Zvažuje se v nich každá věta. 178 00:17:41,979 --> 00:17:48,186 A jestliže tam místo skutečného videa někdo umístí ten podvrh, 179 00:17:48,306 --> 00:17:54,686 znamená to, že se probudil další spící agent, kterému někdo zavolal a řekl: 180 00:17:54,806 --> 00:17:58,744 „Nahraješ tam ten podvrh!“ A on odpověděl: „Rozkaz! 181 00:17:58,864 --> 00:18:04,074 Jsem sice generálem ruské armády, ale především jsem tvůj otrok, pane 182 00:18:04,194 --> 00:18:08,372 a vůbec mi nevadí obětovat pro tebe Rusko.“ 183 00:18:10,643 --> 00:18:20,718 Aby tedy vyvolali pochybnosti a snížili účinek zveřejnění těchto skutečností, 184 00:18:20,838 --> 00:18:28,594 aby snížili tu informační vlnu, která by se rozeběhla po celém světě... 185 00:18:28,714 --> 00:18:31,826 A ona se nemohla nerozběhnout. 186 00:18:31,946 --> 00:18:38,567 Jenže potom se objevila ta dobře znějící záminka, která umožnila šíření té zprávy zadržet. 187 00:18:38,687 --> 00:18:43,553 Potom do toho vstoupila diplomacie a téma bylo zamluveno. 188 00:18:43,673 --> 00:18:52,150 Aby se tomuto všemu zabránilo, aby USA neutrpěly zdrcující diplomatickou ránu, 189 00:18:53,079 --> 00:19:01,332 aby válka v Sýrii ani na Ukrajině neskončila, došlo k této diverzi, 190 00:19:01,452 --> 00:19:07,179 kdy tam místo videa umístili podvrženou fotografii. 191 00:19:07,299 --> 00:19:17,908 A v mnohém docílili toho, že ta vlna s informací, že ISIL je nepravidelnou armádou USA 192 00:19:18,028 --> 00:19:20,831 se světem nerozeběhla. 193 00:19:20,951 --> 00:19:28,087 Oni svého spícího agenta obětovali, zcela jednoduše ho odrovnali, protože ty lidi nepotřebují. 194 00:19:28,207 --> 00:19:37,819 Jedná se o jednorázové nástroje, o toaletní papír, ať už si o sobě tito spící agenti myslí cokoliv. 195 00:19:37,939 --> 00:19:43,219 Ať už jim někdo namluvil cokoliv. Ten seriál Spáči nebyl nic moc. 196 00:19:43,339 --> 00:19:50,785 - Vlastně vás prosí okomentovat tento seriál. - Ten seriál Spáči v podstatě není nic moc. 197 00:19:50,905 --> 00:20:00,069 A budeme-li mluvit o tomto seriálu, tak je možné říci, že tam nic není tak, jak to vypadá. 198 00:20:00,726 --> 00:20:09,905 Anebo jinak, že to ani režisér, ani scénárista do toho filmu nevložili vědomě. 199 00:20:10,025 --> 00:20:14,842 Tj. v tom filmu se to objevilo, ale neudělali to vědomě, 200 00:20:14,962 --> 00:20:19,413 protože měli různé poradce, konzultanty. 201 00:20:19,533 --> 00:20:27,056 Někde jim poradili něco změnit u nějaké té scény. A situace okolo toho seriálu je v podstatě následující. 202 00:20:27,176 --> 00:20:31,664 Já jsem ten film komentoval v GTRK Krym. 203 00:20:31,784 --> 00:20:42,269 Mluvil jsem o něm z pohledu obecného chodu věcí a zde je zapotřebí k tomu pouze dodat pouze několik… 204 00:20:42,389 --> 00:20:48,230 No nějakou tu faktologii. Existují tři úrovně vnímání tohoto seriálu. 205 00:20:48,350 --> 00:20:58,726 Tou nejnižší úrovni jsou lidé, kteří byli zorganizováni, aby vyvolali hysterii a štvavou kampaň proti režisérovi, 206 00:20:58,846 --> 00:21:02,419 kteří ho donutili napsat kajícný dopis. 207 00:21:02,539 --> 00:21:06,368 A mimochodem, donutili ho k tomu přesně podle té algoritmiky, která je popsána ve Spících. 208 00:21:06,488 --> 00:21:11,122 I je samotné přiměli to udělat, ale ti se vůbec přemáhat nemuseli. 209 00:21:11,242 --> 00:21:15,547 A proč? Protože všichni ti „kreativci (kavárna)“ a „liberasti“, 210 00:21:15,667 --> 00:21:27,678 kteří zaútočili na Bykova, ho upřímně a zcela nepokrytě nenávidí, 211 00:21:27,798 --> 00:21:32,442 toho režiséra i ostatní tvůrce toho seriálu. A proč? 212 00:21:32,562 --> 00:21:40,854 Největším snem jakéhokoliv „kreativce“ a „liberasta“ je být hýčkaný státem. 213 00:21:40,974 --> 00:21:46,778 Aby mu stát dával peníze, aby ho stát potřeboval a hlavě aby po něm za to nic nechtěl, 214 00:21:46,898 --> 00:21:49,813 aby měl nějaké takové výsady. 215 00:21:49,933 --> 00:21:54,823 Nekončící hysterie Konstantina Rajkina pramení právě z toho: 216 00:21:54,943 --> 00:22:00,225 „Co se to děje? Vy jste povinni mi vše dávat…“ A proč by měli být povinni? Protože si na to zvykl. 217 00:22:00,345 --> 00:22:05,721 Všichni ti „kreativci“ a „liberasti“ velmi touží prorazit a být pro stát nepostradatelnými. 218 00:22:05,841 --> 00:22:15,530 A tak toho režiséra upřímně nenávidí pouze za to, že tou důležitou úlohou nepověřili je samotné, 219 00:22:16,323 --> 00:22:21,297 ty pronásledovatele Bykova, ale jeho. Chápete? 220 00:22:22,045 --> 00:22:29,000 A v tom je ta jejich nenávist a zloba natolik upřímná, že jsou připraveni ho prostě roztrhat na kusy. 221 00:22:29,120 --> 00:22:33,116 „Jak je vůbec možné, že to dostal on a ne já?“ 222 00:22:33,236 --> 00:22:39,093 A pak už z nich jen zformují skupinu štváčů proti režiséru Bykovovi. 223 00:22:39,213 --> 00:22:47,347 Zde je třeba si uvědomovat, že všichni „kreativci“ a „liberasti“ jsou ve své duši lokajíčky, otroky. 224 00:22:47,467 --> 00:22:56,513 Oni se upřímně domnívají, že pán má právo chovat se vůči nim, jak se mu zachce, jako k otrokům 225 00:22:57,328 --> 00:23:04,767 A v souladu s tím, aby si zasloužili páníčkovu náklonost a vděčnost, 226 00:23:04,887 --> 00:23:11,699 nějakou tu jeho přízeň, je nutné trhat na kusy kohokoliv, na koho ukáže. 227 00:23:12,646 --> 00:23:19,865 A tak aby si tu přízeň vysloužili, se na Bykova vrhli. 228 00:23:19,985 --> 00:23:22,440 To je ta nejnižší úroveň chápání. 229 00:23:22,560 --> 00:23:24,669 Druhá je patriotická. 230 00:23:24,789 --> 00:23:33,296 No samozřejmě, že všichni nepřátelé Ruska, kteří se mihnou tím seriálem, mají západní mentalitu. 231 00:23:33,718 --> 00:23:42,002 Rusko pro ně neznamená vůbec nic, pouze prostředek k dosažení nějakého zisku. 232 00:23:42,122 --> 00:23:46,953 Budete-li správně sloužit páníčkovi, tak největší zisk sice poteče k němu, 233 00:23:47,073 --> 00:23:56,440 ale vy si za nějaké to mocenské či úřednické křeslo, nebo nějaké ty frčky, 234 00:23:56,560 --> 00:24:01,524 také přijdete na své, budete-li včas plnit jeho pokyny. 235 00:24:01,644 --> 00:24:04,826 A odkud přichází spása? 236 00:24:04,946 --> 00:24:10,240 Duchovním základem obrození suverenity a budoucí síly je pravoslaví. 237 00:24:10,360 --> 00:24:13,299 Tam je tedy třeba se přeorientovat. 238 00:24:13,419 --> 00:24:17,173 Ale je tu ještě jedna úroveň chápání toho filmu. 239 00:24:17,293 --> 00:24:22,123 Z hlediska globální politiky a konceptuální moci. 240 00:24:24,169 --> 00:24:33,179 Všichni ti spáči i s tím rezidentem vůbec nejsou agenturní sítí rozvědky, 241 00:24:33,299 --> 00:24:39,962 nejsou to diverzanti tajných služeb, jsou to nástroje realizace globální politiky 242 00:24:40,082 --> 00:24:44,339 uplatňované ve vztahu ke konkrétnímu, samostatnému státu. 243 00:24:44,459 --> 00:24:49,997 A tajné služby a metoda diverzně výzvědné práce těchto tajných služeb 244 00:24:50,117 --> 00:24:55,244 jsou zase nástrojem rezidenta Etana. 245 00:24:55,364 --> 00:25:06,329 Tento seriál je prvek ohlašující úplnou výměnu veškeré elity státu. 246 00:25:06,449 --> 00:25:12,682 Pro globální prediktor není žádná státní elita a tím spíše ta její „umělecká“ část… 247 00:25:12,802 --> 00:25:17,259 Jen si vezměte, jak ráz na ráz zametli s tím režisérem. 248 00:25:17,379 --> 00:25:21,915 Svou práci odvedl a tak ho předhodili lvům na roztrhání. A on to neustál. 249 00:25:22,035 --> 00:25:26,847 Mimochodem, kdyby to ustál, tak by ho využívali i nadále a zase by dostal své peníze. 250 00:25:26,967 --> 00:25:32,016 Jenže to neustál a napsal kajícný dopis. Takže pro GP tihle lidé nic neznamenají. 251 00:25:32,136 --> 00:25:42,591 A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat zvláštní roli "Ítona". Neboť je to "Íton" (Eton), ne Etan. 252 00:25:42,711 --> 00:25:50,996 Anglicky ho neustále oslovují "Íton". A co jsme tedy o tom "Ítonovi" dozvěděli? - Že přijeli studenti. 253 00:25:51,116 --> 00:25:57,625 Ano, my jsme se dozvěděli, že přijeli studenti. A my známe internátní školu Eton, 254 00:25:57,745 --> 00:26:03,741 kde jsou připravovány kádry pro globální řízení. 255 00:26:03,861 --> 00:26:08,081 A oni je tak zaučují. Navštívili například i Putina. 256 00:26:11,158 --> 00:26:21,536 Ten rezident je ideový, on vůbec není spáčem, těmi jsou jen kádry, zdroje, které se mění. 257 00:26:21,656 --> 00:26:30,966 A ten název země Oz, čaroděj ze země Oz, to přece také není náhoda. 258 00:26:31,086 --> 00:26:45,119 Jaká se o tom vypráví legenda? Že prý když autor psal tuto knihu, 259 00:26:45,239 --> 00:26:51,223 tak nevěděl, jak by tu zemi měl nazvat, a pak se podíval na zásuvky z kartotéky 260 00:26:51,343 --> 00:26:58,560 a jedna byla nadepsána A – P a ta druhá O – Z. A tak tu zemi nazval Oz. 261 00:26:58,680 --> 00:27:04,787 To je legenda. A je tu ještě jedna taková zajímavá legenda, abyste pochopili co a jak. 262 00:27:04,907 --> 00:27:12,025 A za tuto legendu ten člověk v podstatě zaplatil svým životem. 263 00:27:12,145 --> 00:27:23,073 Bývalý ministr zahraničí Velké Británie Robin Cook byl mírně řečeno tak neopatrný… 264 00:27:23,193 --> 00:27:28,696 No ani se to nedá nazvat neopatrností, neboť s tím vystoupil i ve Sněmovně lordů 265 00:27:28,816 --> 00:27:33,135 a zveřejnil i článek v The Guardian. 266 00:27:33,255 --> 00:27:40,090 Potom dostal náhlý srdeční záchvat a zemřel. 267 00:27:40,210 --> 00:27:52,174 A co řekl? Řekl, že Al-Káida je čistě nástroj USA, a že Al-Káida se nazývá proto, 268 00:27:52,294 --> 00:27:58,931 že existovaly dva bloky evidence informací. 269 00:27:59,051 --> 00:28:06,626 V jednom byly operativní informace a informace o událostech, a ten druhý tvořila databáze. 270 00:28:06,746 --> 00:28:15,948 Ale arabští důstojníci, kteří pracovali s touto databází, 271 00:28:16,068 --> 00:28:23,790 ji arabsky nenazývali plným názvem druhá databáze, ale zkráceně Al-Káida. 272 00:28:23,910 --> 00:28:26,504 Znamená to tedy tu druhou databázi 273 00:28:26,624 --> 00:28:33,161 a pěkně to zapadá k té informaci o názvu z knihy Čaroděj ze země Oz. 274 00:28:33,281 --> 00:28:41,053 Je možné o tom mluvit dlouho, jsou tam velmi zajímavé shody, poselství. 275 00:28:41,173 --> 00:28:49,389 Opakuji, že v tom seriálu je mnoho věcí, které tam režisér ani scénárista nezavedli vědomě. 276 00:28:49,509 --> 00:28:59,007 A je třeba ještě říci, že se scénárista přiznal, že se při psaní scénáře neustále radil s rozvědčíky. 277 00:28:59,127 --> 00:29:04,531 Nu což, je tedy třeba vzdát hold těmto důstojníkům rozvědky, 278 00:29:04,651 --> 00:29:13,261 kteří tam dokázali v potřebném a dostatečném množství začlenit takové informace, 279 00:29:13,381 --> 00:29:18,341 které umožňují tento seriál dešifrovat ze zcela jiného úhlu pohledu. 280 00:29:18,461 --> 00:29:24,951 A opakuji, že všechny analýzy, které byly provedeny o tomto seriálu, nestojí za nic! 281 00:29:25,071 --> 00:29:28,995 Nedokázali rozpoznat, co ten seriál ukazuje. A proč to nedokázali? 282 00:29:29,115 --> 00:29:34,667 Protože nechápou konceptuální moc ani globální politiku. 283 00:29:38,564 --> 00:29:40,981 K dalším otázkám. 284 00:29:41,101 --> 00:29:49,957 A konkrétně Natálie Semenčenko, Viktor Revin a Maxim z Doněcku se vás ptají. 285 00:29:50,077 --> 00:29:55,284 Velice je zaujalo setkání Vladimira Putina a Viktora Medvědčuka. 286 00:29:55,404 --> 00:30:03,127 Okomentujte prosím v souvislosti s tímto setkáním také Putinův telefonický rozhovor s hlavami LLR a DLR. 287 00:30:03,247 --> 00:30:07,763 Jedná se o nějaký obrat ve vztazích s těmito mladými republikami? 288 00:30:07,883 --> 00:30:13,238 A zda to vše nějak souvisí se schůzkou Volkera a Surkova. 289 00:30:13,358 --> 00:30:24,286 S tou schůzkou Volkera a Surkova to vůbec nesouvisí, protože Volker, tedy Surkov nezastupuje ruské zájmy. 290 00:30:24,406 --> 00:30:33,855 Ten se jen pokouší přihřát si svou polívčičku a vyřešit své korporativně-klanové úkoly, aby se udržel, 291 00:30:33,975 --> 00:30:38,787 jenže nechápe konceptuální moc ani globální politiku. 292 00:30:38,907 --> 00:30:46,087 Názorným příkladem toho je jeho článek na Russia Today: Krize pokrytectví, já slyším, jak Amerika zpívá. 293 00:30:46,207 --> 00:30:51,808 No když slyšíš, tak slyšíš, to je tvůj problém, co jsi dokázal vyplodit. 294 00:30:51,928 --> 00:30:54,866 Ten problém je jinde. 295 00:31:08,282 --> 00:31:15,829 Já si teď nemohu vzpomenout, kdy to přesně bylo. 296 00:31:15,949 --> 00:31:21,008 Když Zacharčenko ohlásil ten projekt Malorusko, 297 00:31:21,128 --> 00:31:25,518 zvedlo to vášně a zdálo by se, že teď už je to zapomenuto. 298 00:31:25,638 --> 00:31:29,984 Jenže všechno to tak nějak liknavě pokračuje dál. 299 00:31:30,104 --> 00:31:38,024 Já už jsem tehdy řekl, že se jedná o Overtonovo okno, které bylo zkušeně spuštěno a že zafunguje, 300 00:31:38,144 --> 00:31:42,414 že je třeba jen mít trpělivost a počkat. 301 00:31:42,534 --> 00:31:50,207 A patnáctého měl Vladimir Putin rozhovor, jak nám říkají 302 00:31:50,327 --> 00:31:54,547 a my říkáme Vladimir Vladimirovič Putin, gosudar, 303 00:31:54,667 --> 00:32:03,376 s hlavami Luhanské a Doněcké republiky na žádost zástupce Ukrajiny v minském formátu Medvědčuka. 304 00:32:03,496 --> 00:32:11,564 A co to znamená? To znamená velice mnoho. Opravdu velice mnoho. 305 00:32:11,684 --> 00:32:18,025 Tak především sám projekt Malorusko nezanikl, stále žije 306 00:32:18,145 --> 00:32:28,925 a 15.11. v Nejvyšší radě jeden z poslanců ze Záporožské oblasti prohlásil, že jestli to tak půjde dál, 307 00:32:29,045 --> 00:32:33,661 tak opustí Ukrajinu společně s celým městem. 308 00:32:34,429 --> 00:32:40,334 Abyste mohli opustit Ukrajinu, musíte mít určitou zdrojovou stabilitu. 309 00:32:40,454 --> 00:32:45,127 Všichni velmi dobře vědí, jak těžké to má Donbas, Luhanská a Doněcká republika. 310 00:32:45,247 --> 00:32:54,364 A taková prohlášení dříve nezaznívala. A teď to zaznělo z tribuny Nejvyšší rady. 311 00:32:54,484 --> 00:32:57,429 To znamená, že už se o tom uvažuje. 312 00:32:57,549 --> 00:33:03,067 To znamená, že nějaké město, v daném případě Melitopol, ale to není důležité, 313 00:33:03,187 --> 00:33:11,502 že nějaké město může získat takovou zdrojovou stabilitu, že se může odtrhnout od Ukrajiny. 314 00:33:12,608 --> 00:33:14,897 Dovedete si představit, 315 00:33:15,017 --> 00:33:23,376 jak moc se v různých vrstvách ukrajinského obyvatelstva musí probírat ta možnost 316 00:33:23,496 --> 00:33:30,018 odpoutání se od řízení kyjevské bandy v čele s Porošenkem? 317 00:33:30,138 --> 00:33:38,083 Jde sice jen o takovou dekoraci, nicméně my o nich mluvíme jako subjektech řízení. 318 00:33:38,905 --> 00:33:43,205 Že si mohl dovolit prohlásit, že odjede i s městem? 319 00:33:43,325 --> 00:33:52,545 A on takovou možnost má a všichni chápou, že nešlo o žádnou prázdnou výhrůžku. 320 00:33:52,665 --> 00:33:55,740 K tomu reálně může dojít. 321 00:33:55,860 --> 00:33:57,367 A dále. 322 00:33:57,487 --> 00:34:07,243 Ukrajinští nacionalisté se obávají, že se Záporoží může oddělit od kyjevské vlády 323 00:34:07,363 --> 00:34:10,844 a získat vlastní suverenitu. 324 00:34:10,964 --> 00:34:16,630 To znamená, že dezintegrační procesy probíhají! 325 00:34:17,660 --> 00:34:28,693 A jediným centrem koncentrace řízení na Ukrajině byl, je a do budoucna bude Donbas. 326 00:34:29,672 --> 00:34:38,291 Tedy Luhanská a Doněcká republika, jako zcela právoplatní pokračovatelé zákonné moci na Ukrajině. 327 00:34:38,411 --> 00:34:45,066 A teď tu je ta otázka institucionalizace Luhanské a Doněcké republiky. 328 00:34:45,186 --> 00:34:53,898 Kdyby ti „patrioti“ (v uvozovkách) nebojovali proti minskému formátu, 329 00:34:54,018 --> 00:34:57,161 tak by se Zacharčenko i Plotnickij 330 00:34:57,281 --> 00:35:04,077 dávno stali legitimními představiteli státnosti Luhanské a Doněcké republiky. 331 00:35:04,197 --> 00:35:10,604 A vezměte si, kolik času zabralo, aby Putin mohl zavolat, aby byly vytvořeny takové podmínky, 332 00:35:10,724 --> 00:35:19,187 za kterých by Putin mohl zavolat Zacharčenkovi i Plotnickému a pozvedl je na úroveň mezinárodní politiky. 333 00:35:19,307 --> 00:35:25,536 To způsobila ta válka proti minskému formátu. Kolik lidí kvůli tomu muselo zemřít? 334 00:35:25,656 --> 00:35:29,473 A jak velké problémy stačily vzniknout v ekonomice! 335 00:35:29,593 --> 00:35:34,865 To vše mají na svědomí ti „patrioté“, kteří se chtěli zbavit minského formátu, Minských dohod, 336 00:35:34,985 --> 00:35:41,426 protože brání USA uplatňovat jejich informační politiku. 337 00:35:41,994 --> 00:35:52,173 Ale tu událost, ten Putinův telefonický rozhovor je třeba hodnotit z trochu jiného úhlu pohledu. 338 00:35:52,293 --> 00:35:54,356 Čtrnáctého… 339 00:35:54,476 --> 00:35:57,143 - Opět čtrnáctého? - Ano, čtrnáctého. 340 00:35:57,263 --> 00:36:01,392 Mnoho se toho událo právě 14. a 17. 341 00:36:01,512 --> 00:36:10,976 To jsou dva velmi určující dny, které předznamenávají průběh procesů řízení na dlouhou dobu. 342 00:36:11,096 --> 00:36:18,522 Takže toho čtrnáctého vystoupila Theresa Mayová na banketu na počest nového starosty londýnské City 343 00:36:18,642 --> 00:36:25,286 a tam pronesla svou řeč, na kterou se názory různí. 344 00:36:25,406 --> 00:36:30,792 Někteří si myslí, že v ní Rusko plísnila, jiní zase že ne. 345 00:36:30,912 --> 00:36:35,516 Každý si v míře svého chápání učinil závěry. 346 00:36:35,636 --> 00:36:43,028 Někdo považuje za nosné, že se zmínila o nějakých těch hackerských útocích, 347 00:36:45,169 --> 00:36:50,895 které prý ohrožují demokratické státy. Vůbec ne. 348 00:36:51,015 --> 00:36:57,031 Theresa Mayová se o těch hackerských útocích a dalších věcech zmínila jen zběžně. 349 00:36:57,151 --> 00:37:04,101 Mluvila o něčem úplně jiném. A budeme-li to interpretovat, tak řekla: 350 00:37:04,221 --> 00:37:14,060 „My víme, co děláte a to se vám nepovede.“ Ona davu nesdělila, co vlastně ví. 351 00:37:14,180 --> 00:37:16,862 A dále řekla: 352 00:37:16,982 --> 00:37:29,769 „Silné a prosperující Rusko hrající PODLE PRAVIDEL, by bylo v zájmu Velké Británie, Evropy a světa.“ 353 00:37:30,230 --> 00:37:37,605 To znamená, že existují určitá pravidla hry, která jsou přijata v civilizovaném světě, 354 00:37:37,725 --> 00:37:47,055 jenže Rusko hraje podle svých pravidel, protože podle těch jejich by vůbec nemělo existovat. 355 00:37:47,175 --> 00:37:52,164 Tady to velice zveličila, to silné a prosperující Rusko. 356 00:37:52,284 --> 00:37:57,772 Silné a prosperující Rusko v plánech globálního prediktoru nebylo, není a nebude, 357 00:37:57,892 --> 00:38:01,037 ani v plánech západních elit. 358 00:38:01,157 --> 00:38:03,035 To je pouze mrkvička. 359 00:38:03,155 --> 00:38:07,257 Ale vyzývají nás hrát podle pravidel, abychom díky nim zahynuli, 360 00:38:07,377 --> 00:38:10,524 abychom se stali pouhým surovinovým přívěskem. 361 00:38:10,644 --> 00:38:16,310 A co říká dále: „Já doufám, že si Rusko možná jednou zvolí tuto druhou cestu, 362 00:38:16,430 --> 00:38:20,425 ale dokud to neudělá, budeme jednat společně, 363 00:38:20,545 --> 00:38:26,727 abychom ochránili naše zájmy a mezinárodní řád, na kterém jsou oni závislí.“ 364 00:38:28,553 --> 00:38:31,330 O čem tedy mluvila? 365 00:38:32,179 --> 00:38:37,014 O tom, že Rusko už zase porušilo pravidla. 366 00:38:37,966 --> 00:38:42,698 A čím tedy Rusko tak zjevně porušilo ta pravidla? 367 00:38:42,818 --> 00:38:47,662 Vzpomínáme. Zcela nedávno, minulý týden jsme mluvili o APEC. 368 00:38:48,974 --> 00:38:54,503 A ten APEC z nějakého důvodu skončil úplným fiaskem. 369 00:38:54,623 --> 00:39:01,242 Prakticky žádné dohody o mezinárodní kooperaci nebyly podepsány. 370 00:39:02,006 --> 00:39:05,915 Ale ruská delegace byla spokojena. Proč? 371 00:39:06,035 --> 00:39:16,280 Pamatujete, jak jsem povídal, že Putin zveřejnil článek a navrhl jiná pravidla mezinárodní spolupráce? 372 00:39:16,795 --> 00:39:21,424 A když se objevila tato alternativa mezinárodní kooperace, 373 00:39:21,544 --> 00:39:27,288 která by nebyla v zájmu Číny a pod její kontrolou, tak si všechny státy řekly: 374 00:39:27,408 --> 00:39:29,551 „Kam bychom tedy pospíchaly?“ 375 00:39:29,671 --> 00:39:34,103 Vše je přece řízeno bezstrukturně. Nikomu nezavolají a nenařídí? 376 00:39:34,223 --> 00:39:36,418 „Koukej se podepsat pod tu Čínu!“ 377 00:39:36,538 --> 00:39:41,639 Proto byl ten úspěch naší diplomacie prostě ohromující. 378 00:39:41,759 --> 00:39:57,781 Ten Putinův návrh zcela deaktivoval všechny procesy globalizace starozákonní biblické koncepce 379 00:39:57,901 --> 00:40:05,568 s ohledem na plánovaný přenos centra koncentrace řízení do Číny a Íránu. 380 00:40:05,688 --> 00:40:11,057 S tím Íránem je to poněkud složitější, tam jim to vůbec jde od deseti k pěti. 381 00:40:11,177 --> 00:40:21,311 A Čína teď stojí před volbou co a jak by měla udělat. A odkud je převáděno to centrum koncentrace řízení? 382 00:40:22,205 --> 00:40:25,907 - Z Londýna. - Ano, z Londýna a USA. 383 00:40:26,027 --> 00:40:31,439 Euroatlantický blok je převáděn do Číny. 384 00:40:32,673 --> 00:40:40,077 Therese Mayové bylo svěřeno, aby jako papoušek ohlásila, že takto jsme se nedomlouvali. 385 00:40:40,197 --> 00:40:46,246 A já ještě jednou opakuji, že Putin vždy navrhuje svým partnerům právě takový krok, 386 00:40:46,366 --> 00:40:51,522 na který jsou připraveni a jehož nezbytnost si již uvědomují. 387 00:40:51,642 --> 00:40:57,097 Bude-li Rusko mlčet, bude mlčet na svůj úkor. 388 00:40:57,217 --> 00:41:05,692 A jestliže Rusko něčeho dokáže docílit, tak to bude skvělé, tak to bude pro všechny velkolepé. 389 00:41:05,812 --> 00:41:10,799 Pro všechny kromě globálního prediktoru, protože ti by právě chtěli to mlčení. 390 00:41:10,919 --> 00:41:18,868 Globální prediktor nemá v úmyslu slevovat ze svých pozic a Theresa Mayová pronesla varování. 391 00:41:19,292 --> 00:41:22,636 A sledujte ten silný protiúder. 392 00:41:22,756 --> 00:41:26,882 Čtrnáctého ten podvrh na ministerstvu obrany, 393 00:41:27,002 --> 00:41:34,287 který nabourává realizaci nadnárodního řízení s ohledem na odpis USA 394 00:41:34,407 --> 00:41:42,593 v souvislosti s nastolením tématu, že ISIL je nepravidelnou armádou USA. 395 00:41:42,713 --> 00:41:45,460 Spáči na ministerstvu obrany. 396 00:41:47,636 --> 00:41:53,183 Upoutání všeobecné pozornosti k tomu… 397 00:41:56,580 --> 00:41:59,101 K tomu videu. 398 00:41:59,221 --> 00:42:05,550 Vystoupení Theresy Mayové a něco jako převrat v Zimbabwe. 399 00:42:07,806 --> 00:42:12,901 Uběhl nějaký čas a dospěli jsme k 17.11.2017. 400 00:42:13,326 --> 00:42:16,033 A co se tedy stalo sedmnáctého? 401 00:42:16,457 --> 00:42:27,180 Sedmnáctého Lavrov obvinil stálou členku USA při OSN Haleyovou, 402 00:42:27,300 --> 00:42:31,214 že ve své diplomacii používá fejky (nepokrytě lže). 403 00:42:31,334 --> 00:42:36,017 To je velice tvrdé prohlášení. To byla odpověď Ruska. 404 00:42:36,840 --> 00:42:38,385 Dále. 405 00:42:38,926 --> 00:42:46,821 Mogheriniová odešla ze schůzky s Haradinajem, to je ten vrah, 406 00:42:46,941 --> 00:42:50,705 předseda kosovské vlády. 407 00:42:51,219 --> 00:42:57,700 On vyžadoval, aby jejich dialogu byly přítomny USA. 408 00:42:57,820 --> 00:43:06,162 A proč by to nemohl vyžadovat? Dobře ví, že on sám je nástrojem USA a Evropa je také nástrojem USA: 409 00:43:06,282 --> 00:43:11,486 „Proč bych se tedy tady měl namáhat, když v tom dialogu s vámi nevím kudy kam? 410 00:43:11,606 --> 00:43:17,710 Já umím jenom přitakat ANO, když mi to tak páníček naznačí, nebo naopak říci NE.“ 411 00:43:17,830 --> 00:43:22,082 On není nic jiného než pes na řetězu USA a tak požadoval jejich přítomnost. 412 00:43:22,202 --> 00:43:25,091 Jenže mu odpověděli, že pravidla se změnila: 413 00:43:25,211 --> 00:43:28,846 „Ale to já nechci, já chci dál sloužit svému páníčkovi!“ No tak služ. 414 00:43:28,966 --> 00:43:35,585 A Mogheriniová udělala něco, co je pro evropskou diplomacii velmi neobvyklé 415 00:43:35,705 --> 00:43:39,005 a z té schůzky jednoduše odešla. 416 00:43:39,125 --> 00:43:51,993 Dále Velká Británie oznámila, že Íránu vrátí peníze, které byly zmrazeny ještě v sedmdesátých letech. 417 00:43:54,745 --> 00:43:56,751 A co bylo dál? 418 00:43:57,600 --> 00:44:02,753 Ve stejný den probíhaly hromadné evakuace. 419 00:44:02,873 --> 00:44:08,560 Kvůli telefonátům ze zahraničí probíhaly rozsáhlé evakuace 420 00:44:09,431 --> 00:44:11,523 v Petrohradě. 421 00:44:11,643 --> 00:44:16,684 Evakuovala se obchodní a zábavní střediska, obchodní domy. 422 00:44:16,804 --> 00:44:29,415 A ve stejný den přišla informace, že trasa, po které se má pohybovat ruský gosudar, je zaminována. 423 00:44:29,535 --> 00:44:35,099 Šlo o více než 50 objektů, 50 míst s bombami. 424 00:44:36,848 --> 00:44:39,754 Vše prověřili a nic tam nebylo. 425 00:44:41,576 --> 00:44:47,697 A proč jsem to tedy vypočítával jako něco téměř pozitivního? 426 00:44:47,817 --> 00:44:56,236 Neboť jsem začínal tím, že Rusko odpovědělo tvrdě a globální prediktor to akceptoval. 427 00:44:56,597 --> 00:45:05,495 Protože sedmnáctého listopadu nad Rothschildovým panstvím v Anglii 428 00:45:06,138 --> 00:45:12,233 letadlo doslova provrtalo a srazilo vrtulník, 429 00:45:12,353 --> 00:45:18,586 jehož úlomky spadly na toto panství, na území toho panství. A to je znamení. 430 00:45:18,706 --> 00:45:21,055 Nevyskakovat si. 431 00:45:21,621 --> 00:45:25,145 Podmínky Ruska byly přijaty. 432 00:45:25,265 --> 00:45:30,623 Jak to řekl Lavrov, který navázal na linii, 433 00:45:30,743 --> 00:45:41,656 kterou se pokusili ti spáči na ministerstvu obrany, škůdci a zrádci, v zájmu USA narušit. 434 00:45:41,776 --> 00:45:44,742 Nepovedlo se jim to! 435 00:45:44,862 --> 00:45:53,512 Odpověď následovala, a to s plnou silou a velice smutnými následky pro USA, 436 00:45:53,632 --> 00:45:55,802 ze všech stran. 437 00:46:00,303 --> 00:46:10,483 Ten rozhovor Vladimira Vladimiroviče Putina se Zacharčenkem a Plotnickým z patnáctého 438 00:46:10,603 --> 00:46:18,636 je naší odpovědí na to ultimátum, které ohlásila Theresa Mayová. 439 00:46:18,756 --> 00:46:28,667 My jsme odpověděli, pozvedli jsme institucionalizaci Luhanské a Doněcké republiky. 440 00:46:29,662 --> 00:46:33,828 Institucionalizujeme je v plném rozsahu. 441 00:46:33,948 --> 00:46:37,635 Udělali jsme je subjekty mezinárodního práva. 442 00:46:37,755 --> 00:46:44,270 Přece se bavíme i s tím zločinným šéfem bandy, který vlastně ani není šéfem, 443 00:46:44,390 --> 00:46:48,925 jen ho tam ten zločinecký klan dosadil, aby za ně jednal. 444 00:46:49,045 --> 00:46:53,914 Jenže pokud nechceme, aby se tam všechno zhroutilo, musíme s někým jednat. 445 00:46:54,034 --> 00:46:57,953 Víte, když někdo namítá: „Podívejte, vždyť oni s nimi normálně jednají.“ 446 00:46:58,073 --> 00:47:07,905 Cožpak milice nejednala se zločineckými vůdci v průběhu likvidace jejich bandy? Jednala. 447 00:47:08,394 --> 00:47:11,609 To samé je uplatňováno politikou Ruska. 448 00:47:11,729 --> 00:47:18,039 My jsme neuznali, nikdy jsme neuznali Porošenkovo prezidentství! 449 00:47:18,159 --> 00:47:20,508 Nelegitimizovali jsme ho! 450 00:47:20,628 --> 00:47:26,218 Trvali jsme a stále trváme na svém postoji, že šlo o státní převrat, byl to prostě státní převrat. 451 00:47:26,338 --> 00:47:33,650 Jen jsme přiznali, že je teď tou osobou, se kterou je zapotřebí jednat. 452 00:47:33,770 --> 00:47:40,183 „No dobrá, dosadili jste si tam jeho, tak s ním budeme jednat, abychom vám mohli předávat informace.“ 453 00:47:40,303 --> 00:47:45,353 Banda prostě poslala jednoho ze svých poskoků jako vyjednavače k milici, která je obklíčila. 454 00:47:45,473 --> 00:47:51,345 To je přibližně stejná analogie. Takže když dostali tuto odpověď, 455 00:47:51,465 --> 00:47:59,781 a když to ultimátum pronesené Theresou Mayové umožnilo Putinovi udělat další krok, 456 00:48:01,582 --> 00:48:05,979 tak dali Therese Mayové i těm ostatním okamžitě najevo: 457 00:48:06,099 --> 00:48:12,640 „Držte se zpátky, protože už tak je příliš nutné Rusku ustupovat a za to můžete vy. 458 00:48:12,760 --> 00:48:20,202 My jsme to prostřednictvím naší agentury, těch „patriotů“ vše zadržovali, pozdržovali 459 00:48:20,322 --> 00:48:27,712 a bránili jsme jim udělat z vedení těch republik subjekty mezinárodního práva, 460 00:48:27,832 --> 00:48:32,367 neumožňovali jsme jim je institucionalizovat jako státnosti a právní nástupce 461 00:48:32,487 --> 00:48:35,993 a vy jste Putinovi tím svým ultimátem tuto šanci dali. 462 00:48:36,113 --> 00:48:39,748 A on ji využil, okamžitě ji využil.“ 463 00:48:46,384 --> 00:48:50,422 K další otázce. Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, 464 00:48:50,542 --> 00:48:56,826 okomentovat, jak Putin odhalil památník Alexandrovi III. v Jaltě. 465 00:49:00,118 --> 00:49:04,388 Když se bolševici dostali k moci, 466 00:49:04,508 --> 00:49:08,863 tak se okamžitě postarali, aby i prostřednictvím památníků byla vedena propaganda, 467 00:49:08,983 --> 00:49:12,695 protože věděli o významu tohoto druhu propagandy. 468 00:49:12,815 --> 00:49:20,230 Každý památník slouží jako prostředek a nositel nějakého egregoru. 469 00:49:20,350 --> 00:49:27,277 Jedná se jak o informace z minulosti, tak i o energetiku čerpanou ze současnosti. 470 00:49:30,158 --> 00:49:39,082 Mnohé v této památníkové propagandě kvůli tomu, že bolševici neměli možnost zformovat vlastní vládu, 471 00:49:39,202 --> 00:49:45,101 vlastní vedení a byli nuceni spolupracovat s trockisty, 472 00:49:45,221 --> 00:49:50,964 tak mnohé v této památníkové propagandě nebylo správné. 473 00:49:51,084 --> 00:49:56,469 Ale celkově si reálně uvědomovali, že nová doba si žádá nové hrdiny, 474 00:49:56,589 --> 00:50:00,686 které je třeba propagovat prostřednictvím památníků. 475 00:50:00,806 --> 00:50:07,862 Ale tento přístup platí pro tehdejší dobu. 476 00:50:07,982 --> 00:50:16,195 Odhalování památníků má dnes druhořadý význam kvůli zákonu času. 477 00:50:16,315 --> 00:50:24,631 Ten oběh informací probíhá zcela jiným způsobem, a přestože jsou památníky stále ještě významné 478 00:50:24,751 --> 00:50:29,106 z hlediska propagandy a v informační válce, 479 00:50:29,226 --> 00:50:35,390 tak zároveň značně ztrácí na důležitosti. 480 00:50:35,510 --> 00:50:41,891 Když tedy někdo bojuje o zřízení památníku Stalinovi, tak, no lidi, je sice možné za tu věc bojovat, ale... 481 00:50:42,011 --> 00:50:48,268 Proč Stalina tak nenávidí všichni ti „liberasti“, „kreativci“, spáči a další? 482 00:50:48,388 --> 00:50:52,856 Protože Stalinovým památníkem je celý náš stát, je jím Rusko. 483 00:50:52,976 --> 00:50:56,004 To jeho existence je tím památníkem. 484 00:50:56,124 --> 00:51:04,562 Je sice možné odstranit památníky z náměstí, ale toho člověka si lidé budou pamatovat kvůli tomu, co dokázal. 485 00:51:05,050 --> 00:51:12,843 Všechny ty fabriky, města, dopravní cesty, hydroelektrárny, vesmír a zbraně, 486 00:51:12,963 --> 00:51:16,315 to všechno jsou Stalinovy památníky. 487 00:51:16,435 --> 00:51:20,584 To proto všichni "liberasti" Stalina tak nenávidí. 488 00:51:20,704 --> 00:51:27,589 Proto samotné vybudování Stalinova památníku není natolik zásadní věcí, 489 00:51:27,709 --> 00:51:31,515 kvůli které by bylo zapotřebí jít do konfliktu. 490 00:51:31,635 --> 00:51:39,693 Je zapotřebí očišťovat čestné Stalinovo jméno, obnovovat jeho… Promiňte. 491 00:51:42,060 --> 00:51:49,106 …postavení mezi ruskými gosudary, protože byl jedním z těch mála opravdových gosudarů Ruska. 492 00:51:49,226 --> 00:51:55,099 A z historického hlediska k němu zaujmout objektivní postoj, 493 00:51:55,219 --> 00:51:59,317 mluvit o tom, co opravdu udělal a nešířit žádné mýty. 494 00:51:59,437 --> 00:52:06,930 O čem jsme mluvili? O tom seriálu Spáči, že ta obnova má probíhat na bázi pravoslaví. 495 00:52:07,050 --> 00:52:15,700 Tím nejvýznamnějším pravoslavným carem, ke kterému má i církev pozitivní vztah je Alexandr III. 496 00:52:15,820 --> 00:52:26,634 Byl to car mírotvůrce, za jeho vlády nedošlo ani k jedné válce a mohl si dovolit říci: 497 00:52:26,754 --> 00:52:31,547 „Ani jedno dělo nemůže vystřelit, dokud ruský car rybaří.“ 498 00:52:31,667 --> 00:52:38,722 Ve smyslu, že Evropa může počkat, než si ruský car zarybaří. 499 00:52:38,842 --> 00:52:42,246 To je všechno hezké, 500 00:52:47,570 --> 00:52:59,452 problém je však v tom, že tento car mírotvůrce nasměroval Rusko zhoubným směrem. 501 00:53:00,176 --> 00:53:11,991 18. 06. 1887 podepsal takzvaný Výnos o kuchařčiných dětech, 502 00:53:12,111 --> 00:53:15,406 který mu předložil ministr školství Děljanov, 503 00:53:15,526 --> 00:53:19,183 a který se ve skutečnosti nazýval O omezení gymnaziálního vzdělávání, 504 00:53:19,303 --> 00:53:23,523 ten Výnos o kuchařčiných dětech je obrazný název, který se vžil. 505 00:53:23,643 --> 00:53:32,781 V důsledku podpisu tohoto výnosu se revoluce z roku 1917 stala nevyhnutelnou, 506 00:53:32,901 --> 00:53:35,675 jednoduše nevyhnutelnou. 507 00:53:35,795 --> 00:53:46,283 Ten výnos je fakticky výnosem o směřování k realizaci Velké říjnové socialistické revoluce. 508 00:53:46,403 --> 00:53:54,287 Proč? Protože cíleně a vědomě připravil řídící sbor Ruska 509 00:53:54,407 --> 00:54:00,106 o jeho národní kádrovou základnu, to je vše. 510 00:54:00,909 --> 00:54:08,528 Poté se již otázka toho, kdy to povede k revoluci, stala jen otázkou času. 511 00:54:08,648 --> 00:54:15,085 To znamená, že Výnos o kuchařčiných dětech je výnosem o… 512 00:54:15,205 --> 00:54:20,808 Víte, jak probíhají přípravné akce k nějaké slavnosti? 513 00:54:20,928 --> 00:54:26,562 Takže se měl jmenovat "Přípravné akce k realizaci Velké říjnové socialistické revoluce". 514 00:54:26,682 --> 00:54:33,698 Skutečnost, že ve výsledku té revoluce z roku 1917, kdy se zcela mylně staví rovnítko mezi únor a říjen, 515 00:54:33,818 --> 00:54:37,074 protože se jedná o dvě zcela odlišné záležitosti. 516 00:54:37,194 --> 00:54:48,261 Díky té revoluci v roce 1917 se mělo Rusko stát zcela bezbranným, té únorové, Rusko se mělo zhroutit. 517 00:54:48,381 --> 00:54:58,958 Ale generální štáb Ruska, rozvědka generálního štábu Ruska nabraly jiný kurz, kurz na záchranu Ruska. 518 00:54:59,078 --> 00:55:07,759 No a ve výsledku potom byla provedena Velká říjnová socialistická revoluce. 519 00:55:07,879 --> 00:55:17,035 Dokázali připravit bolševickou stranu, která byla nástrojem projevujícím se navenek, 520 00:55:17,155 --> 00:55:23,885 aby mohli provést kontrapřevrat. Revoluce je v podstatě převrat. 521 00:55:24,551 --> 00:55:29,702 Rusko se v únoru roku 1917 zhroutilo 522 00:55:29,822 --> 00:55:36,348 a v říjnu roku 1917, tedy vlastně v listopadu, protože říjnová se jmenuje podle starého kalendáře, 523 00:55:36,468 --> 00:55:40,713 Rusko opět získalo možnost se zachránit. 524 00:55:40,833 --> 00:55:46,463 Za to právě ty bolševiky tak nenávidí, že zachránili Rusko. 525 00:55:46,583 --> 00:55:48,277 Všichni bez výjimky. 526 00:55:48,397 --> 00:55:54,580 A znovu opakuji, že velkou roli v realizaci Velké říjnové socialistické revoluce 527 00:55:54,700 --> 00:56:00,812 sehrál ruský generální štáb a rozvědka generálního štábu. 528 00:56:01,974 --> 00:56:09,791 Důkazem toho je skutečnost, že prakticky celý generální štáb okamžitě přešel na stranu bolševiků. 529 00:56:09,911 --> 00:56:15,302 Navíc dokonce i Brusilov… Vzpomínáte na Brusilovu ofenzívu z roku 1916? 530 00:56:15,422 --> 00:56:19,756 A ten se snad dal k bílým? Ne, viděl zhoubnost této cesty, 531 00:56:20,390 --> 00:56:23,295 a proto se dal k bolševikům. 532 00:56:24,756 --> 00:56:29,950 Takže když někdo začne útočit na bolševiky, 533 00:56:30,070 --> 00:56:34,474 tak je jasné, že nenávidí Rusko a vše, co s ním souvisí, 534 00:56:34,594 --> 00:56:38,348 protože to byli právě bolševici, kteří Rusko zachránili. 535 00:56:38,468 --> 00:56:41,763 Proč jsem o tom mluvil? 536 00:56:42,995 --> 00:56:53,595 Jestliže chceme zemi přivést k dalšímu otřesu, 537 00:56:53,715 --> 00:56:57,737 v jehož důsledku už může Rusko zahynout, 538 00:56:57,857 --> 00:57:05,001 tak na tento výnos zapomeneme a budeme ho jen opěvovat, toho cara mírotvůrce. 539 00:57:05,121 --> 00:57:14,926 A přejeme-li si, aby Rusko vzkvétalo, tak si musíme pamatovat, co Alexandr III. udělal dobrého, 540 00:57:15,046 --> 00:57:23,004 ale také tuto jeho chybu, která potom vedla k tak rozsáhlé katastrofě, 541 00:57:23,973 --> 00:57:30,060 ten jeho Výnos o kuchařčiných dětech. A ten památník nám to bude vždy připomínat. 542 00:57:30,994 --> 00:57:37,002 Otázkou pouze zůstává, co budou vyprávět průvodci návštěvníkům, 543 00:57:37,122 --> 00:57:43,803 a co o tom budou psát političtí analytici ve svých pracích. 544 00:57:43,923 --> 00:57:48,271 Zda na ten Výnos budou poukazovat nebo ne. 545 00:57:54,126 --> 00:58:01,103 Dále, už jste dnes zmiňoval, že ruské ministerstvo obrany obvinilo USA 546 00:58:01,223 --> 00:58:04,250 ze spolupráce s bojovníky ISIL. 547 00:58:04,370 --> 00:58:06,980 V souvislosti s tím tu je otázka od Andreje. 548 00:58:07,100 --> 00:58:11,139 Jsou tu spojeny dvě události s ohledem na Turecko. 549 00:58:11,259 --> 00:58:17,940 První, na cvičení armád NATO na takzvané nástěnce nepřátel NATO umístili Erdoganův portrét. 550 00:58:18,060 --> 00:58:23,178 A ta druhá - Erdogan nedávno obvinil USA z finanční podpory ISIL. 551 00:58:25,116 --> 00:58:32,312 Tyto procesy jsou bezesporu spojeny. Ale nejsou spojeny tak přímo, 552 00:58:32,432 --> 00:58:38,431 jak je to v té otázce, ale tak, jak to popisuji v celém tom dnešním pořadu. 553 00:58:38,551 --> 00:58:48,380 Problém je v tom, že Erdoganovu reakci nelze pochopit, aniž byste porozuměli tomu, 554 00:58:48,500 --> 00:58:55,291 co se děje se dvěma centry koncentrace řízení: Čínou a Íránem. 555 00:58:56,188 --> 00:58:58,499 Co se tedy stalo? 556 00:58:58,619 --> 00:59:09,282 Tak především jsme už mluvili o tom plánu globalizace, který Putin předložil na summitu APEC ve Vietnamu. 557 00:59:09,402 --> 00:59:20,946 Ten plán ve výsledku tvrdě narušil realizaci… 558 00:59:21,066 --> 00:59:27,603 ...plánu na zformování centra koncentrace řízení v Číně. 559 00:59:27,723 --> 00:59:31,400 Znamená to totiž, že plán globalizace bude konkrétně v tomto regionu 560 00:59:31,520 --> 00:59:36,792 v mnohém zkorigován v rámci plánu navrženého Putinem, 561 00:59:36,912 --> 00:59:40,093 tedy s ohledem na místo a roli Ruska v něm. 562 00:59:40,213 --> 00:59:42,816 Globální prediktor s tou věcí vyslovil souhlas. 563 00:59:42,936 --> 00:59:48,951 A druhým centrem koncentrace řízení se měl stát Írán. 564 00:59:49,071 --> 00:59:54,150 Tam se mělo přesunout euroasijské centrum koncentrace řízení. 565 00:59:54,270 --> 00:59:58,937 V tomto ohledu jsem už nejednou vyprávěl, 566 00:59:59,057 --> 01:00:08,868 že po začátku války v Sýrii mělo Turecko začít dodávat běžence, členy ISIL do Evropy. 567 01:00:08,988 --> 01:00:18,909 Írán měl začít válčit, v té válce v Sýrii zvítězit a začít zavádět své pořádky 568 01:00:20,064 --> 01:00:25,869 v celém islámském světě a konkrétně na Blízkém Východě a ve střední Asii. 569 01:00:25,989 --> 01:00:31,563 Jenže došlo k selhání. 570 01:00:32,251 --> 01:00:42,457 Státní elita USA se vzepřela, odmítla hrát podle pravidel a pokusila se rozpoutat rozsáhlou válku, 571 01:00:42,577 --> 01:00:46,226 včetně na té Ukrajině. 572 01:00:46,346 --> 01:00:49,720 Rusko nemělo jiné východisko, 573 01:00:49,840 --> 01:00:58,661 aby se ubránilo tomuto scénáři na rozpoutání totální války a přesunu běženců na sever, 574 01:00:58,781 --> 01:01:05,868 kteří by převálcovali všechny středoasijské republiky a vtrhli by k nám. 575 01:01:05,988 --> 01:01:13,396 Zničili by tak naši státnost, Rusko by se rozpadlo na drobné státy bez suverenity, 576 01:01:13,516 --> 01:01:18,495 a bylo by v této podobě zařazeno do plánu nové velké hedvábné stezky. 577 01:01:18,615 --> 01:01:25,235 Tak to mělo být, jenže v čele Ruska stojí gosudar, a protože mu nezbyla jiná možnost, 578 01:01:25,355 --> 01:01:30,076 začal jednat alternativně a vstoupili jsme do konfliktu v Sýrii. 579 01:01:30,196 --> 01:01:33,515 V důsledku toho jsme se tam stali ústředním hráčem. 580 01:01:33,635 --> 01:01:41,493 S tím souvisí ten postoj Íránu ohledně přechodné letecké základny, že nám ji poskytne a pak zas že ne. 581 01:01:41,613 --> 01:01:48,838 Protože pro Írán bylo zásadní otázkou, kdo ve výsledku pádu ISIL bude hrát v regionu první housle. 582 01:01:48,958 --> 01:01:53,525 Teď už je všem jasné, že to Írán nebude. 583 01:01:53,645 --> 01:01:58,284 Bude tam hrát natolik vedoucí roli, nakolik mu to dovolí Rusko. 584 01:01:58,404 --> 01:02:00,898 Jednání je tedy třeba vést s Ruskem... 585 01:02:01,018 --> 01:02:07,005 Proto se také dnes konalo to jednání ministrů zahraničí. ...jak se tam vše bude řešit. 586 01:02:07,125 --> 01:02:16,798 Ale už i Erdoganovi začalo být úplně jasné, že se ho pokusili zneužít, 587 01:02:16,918 --> 01:02:21,475 že Turecko existovat nebude, že se s ním v žádné variantě nepočítá. 588 01:02:21,595 --> 01:02:24,006 Jenže on chce alespoň něco zachránit: 589 01:02:24,126 --> 01:02:27,555 „Ještě snad mám nějakou šanci něco si udržet.“ 590 01:02:27,675 --> 01:02:32,534 No a kdo bude hrát prim v tomto regionu, rozhoduje Rusko. 591 01:02:32,654 --> 01:02:43,125 Jestliže o tom rozhoduje Rusko, tak je třeba s ním udržovat určité vzájemné vztahy, 592 01:02:43,245 --> 01:02:46,756 protože s Íránem je to dost složité. 593 01:02:46,876 --> 01:02:50,498 Na jedné straně globalisté tvrdí, že Íránu vrátí peníze, 594 01:02:50,618 --> 01:02:53,028 které mu zmrazili v sedmdesátých letech, 595 01:02:53,148 --> 01:02:56,275 a na druhé straně Liga arabských států prohlašuje: 596 01:02:56,395 --> 01:03:03,345 „Írán uplatňuje protiarabskou politiku, proto se všichni proti němu spojíme, vytvoříme skupinu.“ 597 01:03:03,465 --> 01:03:11,872 Takže Írán nedokáže být hlavním arbitrem v tomto regionu, jenže Turecko tam nějak žít musí, 598 01:03:11,992 --> 01:03:15,614 je tedy třeba navazovat nějaké kontakty. A s kým? 599 01:03:15,734 --> 01:03:20,401 Podle jakých pravidel? A když jsem mluvil o tom ministerstvu obrany, 600 01:03:20,521 --> 01:03:27,911 o tom jeho prohlášení, tak právě v souvislosti s ním mělo zaznít to Erdoganovo prohlášení. 601 01:03:28,873 --> 01:03:34,761 Chápete? Ano, zaznělo a určitou váhu má, jen tak nezapadne. 602 01:03:34,881 --> 01:03:42,904 Ale uvědomujete si, jak by to vypadalo, kdyby nepřátelé Ruska na ministerstvu obrany… 603 01:03:43,024 --> 01:03:48,241 Ještě jednou opakuji, že tam není ani jeden člověk, 604 01:03:48,361 --> 01:03:54,155 který s tím měl co dočinění, a udělal by to neuvědoměle! 605 01:03:54,898 --> 01:03:59,685 Snad jen kdyby splnil rozkaz, který se ho přímo netýká. 606 01:03:59,805 --> 01:04:06,060 Ale ten, kdo ten rozkaz dal, ten to udělal vědomě, s plným porozuměním tomu, čeho se dopouští, 607 01:04:06,180 --> 01:04:09,719 a že se jedná o vlastizradu. 608 01:04:09,839 --> 01:04:13,377 Ať už má na ramenou jakékoliv frčky. 609 01:04:14,120 --> 01:04:19,182 Tak to je to spojení s Erdoganovým prohlášením, to je to spojení. 610 01:04:19,302 --> 01:04:26,059 Globalisté předali Turecko do ruské zájmové sféry a Erdogan si to uvědomuje. 611 01:04:26,179 --> 01:04:29,196 On přece vidí, jak mu schválně dávají zabrat. 612 01:04:29,316 --> 01:04:35,068 Na cíle umístili portrét Atatürka s Erdoganovým podpisem, zda to spolkne nebo ne. 613 01:04:35,188 --> 01:04:39,985 Kdyby to spolknul, tak by znamenalo jeho vlastní konec i konec Turecka. 614 01:04:40,105 --> 01:04:44,511 Možná je mu Turecko ukradené, ale musí se nějak zachránit i on sám. 615 01:04:44,631 --> 01:04:49,839 Cožpak kupuje S-300 jen tak pro nic za nic? Tedy S-400, omlouvám se. 616 01:04:49,959 --> 01:04:52,267 Potřebuje se bránit. 617 01:04:52,740 --> 01:05:01,690 A neustále ho vytlačují do zájmové sféry Ruska. Musí přizpůsobit své další kroky, jestliže si přeje… 618 01:05:01,810 --> 01:05:07,635 Řekněme to takto – nekrvavou přestavbu Turecka, 619 01:05:08,232 --> 01:05:10,907 kterou může zajistit jen Rusko. 620 01:05:11,027 --> 01:05:15,371 Všechny ostatní varianty znamenají velice krvavou řež. 621 01:05:15,491 --> 01:05:23,209 A nejzajímavější je, že pouze Rusko dokáže zajistit, aby Erdogan normálně dožil. 622 01:05:23,329 --> 01:05:31,336 Všichni ostatní mu připravují osud Kaddáfího, Husajna a dalších. On si to uvědomuje. 623 01:05:31,456 --> 01:05:37,692 A tak se samozřejmě přitom, jak dál podniká běžné rituální kroky s ohledem na všechny účastníky hry, 624 01:05:37,812 --> 01:05:41,601 začleňuje do celkové informační politiky Ruska. 625 01:05:41,721 --> 01:05:49,666 A začleňuje se do ní tím ochotněji, že si uvědomuje, že je to dohodnuto s globálním prediktorem. 626 01:05:49,786 --> 01:05:53,780 To znamená, že se nejedná o čistě ruské směřování. 627 01:05:53,900 --> 01:06:01,640 „Páníček bude rád, když se teď přeorientuju na Rusko, přece mi to dal najevo, a dělám to v zájmu Turecka.“ 628 01:06:05,589 --> 01:06:11,021 Zmínil jste Čínu, v souvislosti s ní tu máme otázku od Sibirjaka. 629 01:06:11,141 --> 01:06:17,193 Prakticky v každém pořadu opakujete, že je formováno nové centrum koncentrace řízení v Číně. 630 01:06:17,313 --> 01:06:20,937 Jak já to chápu, tak kromě jejího vyzdvihování na světové aréně 631 01:06:21,057 --> 01:06:25,895 bude probíhat její postupná přeměna v ekonomicky ještě silnější stát. 632 01:06:26,015 --> 01:06:28,878 Je možné, že jüan nahradí dolar. 633 01:06:28,998 --> 01:06:35,003 To tak či onak povede k růstu spotřeby uvnitř státu díky růstu životní úrovně čínských občanů, 634 01:06:35,123 --> 01:06:38,357 kterých je téměř miliarda a půl. 635 01:06:38,477 --> 01:06:41,645 Není to v rozporu s koncepcí globálního prediktoru, 636 01:06:41,765 --> 01:06:47,028 který si podle vašich slov uvědomuje zhoubnost cesty té šílené spotřeby USA? 637 01:06:47,148 --> 01:06:52,838 Když Čína bude spotřebovávat pětkrát více přírodních zdrojů, než USA dnes, 638 01:06:52,958 --> 01:06:56,705 vycházíme-li z poměru počtu obyvatel pět ku jedné. 639 01:06:56,825 --> 01:07:09,250 Vědci, britští vědci v 19. století počítali, kolik hnoje vyprodukuje doprava se zápřahem živé síly, 640 01:07:09,370 --> 01:07:14,747 která se tehdy ve Velké Británii používala, v Londýně, 641 01:07:14,867 --> 01:07:23,844 a přišli k závěru, že do roku 1930 Londýn díky tomu zkolabuje, 642 01:07:23,964 --> 01:07:28,827 protože toho hnoje bude tolik, že ho nebudou stíhat odklízet. 643 01:07:28,947 --> 01:07:34,003 Protože všechno počítali lineárně, neboť se domnívali, že se to bude takto vyvíjet. 644 01:07:34,123 --> 01:07:38,278 Nastoupila auta a všechna velkoměsta fungují dál. 645 01:07:38,398 --> 01:07:44,386 Proto je v každé analýze velkou chybou nebrat do úvahy, 646 01:07:44,506 --> 01:07:53,805 že zamýšlený manévr počítá také se změnou podmínek řízení. 647 01:07:53,925 --> 01:08:02,095 Tj. kdo tvrdí, že ty normy spotřeby zůstanou zachovány? 648 01:08:02,661 --> 01:08:09,785 Vždyť neustále mluvíme o tom, že globální prediktor řeší úkol zkrácení spotřebních norem, 649 01:08:09,905 --> 01:08:12,871 aby se na planetě uchovalo více zdrojů. 650 01:08:12,991 --> 01:08:24,264 A to si myslíte, že když likvidují ten americký standard, mají v úmyslu navyšovat ten čínský? Vůbec ne. 651 01:08:25,705 --> 01:08:30,283 Celý svět bude převáděn na jiné spotřební standardy. 652 01:08:30,403 --> 01:08:43,323 Čína není stejnorodá. V Číně je pěstována zvláštní sorta obyvatelstva, takzvaná civilizovaná. 653 01:08:43,443 --> 01:08:47,052 S pěstováním této sorty obyvatelstva začali už dávno. 654 01:08:47,172 --> 01:08:55,307 A těmi nejvýznamnějšími jevy při formování této civilizované sorty obyvatelstva 655 01:08:55,822 --> 01:09:04,386 byla Maova čínská kulturní revoluce, kdy vybíjeli různé profesory a další, 656 01:09:04,506 --> 01:09:12,873 kdy likvidovali vlastní elitu, tu etnickou, která byla nositelem čínského vnímání a chápání světa. 657 01:09:12,993 --> 01:09:21,386 Neboť potřebovali odtrhnout tyto Rudé gardy a budoucí pokolení od čínských etnických základů, 658 01:09:21,978 --> 01:09:31,159 zpřetrhat tyto vazby mezi národem a tou civilizovanou sortou, odtrhnout ji od těch ostatních lidí. 659 01:09:32,009 --> 01:09:34,658 To bylo provedeno. Dále. 660 01:09:34,778 --> 01:09:39,673 Druhou částí byla politika jednoho dítěte. 661 01:09:40,445 --> 01:09:48,288 Kdy ty lidi orientovali na čistě západní způsob života, ten civilizační, 662 01:09:48,408 --> 01:09:53,715 kdy jen pracují, pracují a pracují, takže vychovat jedno dítě úplně stačí. 663 01:09:53,835 --> 01:10:02,794 Jakmile bylo vytvořeno kritické množství té civilizované sorty, tak jim povolili mít dvě a více dětí. 664 01:10:03,901 --> 01:10:11,359 Proč? Aby se ta civilizovaná sorta dále reprodukovala. 665 01:10:12,285 --> 01:10:24,475 Ve výsledku se ze všech těch ekonomických výhod, které teď mají, těší řádově 300 miliónů Číňanů. 666 01:10:25,016 --> 01:10:37,310 A zbylá více než miliarda se jen dře v provinciích a slouží jako biologický materiál pro výrobu. 667 01:10:37,430 --> 01:10:40,859 Slouží ve městech jako mluvící pracovní nástroje, 668 01:10:40,979 --> 01:10:44,897 které se poté vrací se svým skromným výdělkem do svých vesnic umírat. 669 01:10:45,017 --> 01:10:49,397 Někdy z těch vesnic ani neodcházejí, lopotí se tam a také tam umírají. 670 01:10:49,517 --> 01:10:52,587 A nikdo nemá v úmyslu je živit. 671 01:10:52,707 --> 01:10:57,293 Nikdo nemá v úmyslu zvyšovat jim životní úroveň. 672 01:10:57,413 --> 01:11:05,909 Úroveň čínské spotřeby nikdo nemá v úmyslu zvyšovat. 673 01:11:06,029 --> 01:11:12,185 Kdyby globální prediktor plánoval zvýšit čínské spotřební normy, 674 01:11:12,305 --> 01:11:22,986 tak by už například dal pokyn, aby v drobných skupinkách, tak po miliónu, začali například osidlovat Sibiř. 675 01:11:24,144 --> 01:11:31,782 Oni by to území svou ekonomickou činností vyždímali jako termiti. 676 01:11:32,297 --> 01:11:39,653 Zatím celý ten experiment probíhá v Číně a i nadále to tak bude, proč? 677 01:11:39,773 --> 01:11:43,614 Protože na Rusku má zájem globální prediktor. 678 01:11:43,734 --> 01:11:48,243 Jakmile by se destabilizovalo Rusko, zhroutil by se celý světový řád. 679 01:11:48,363 --> 01:11:52,255 Centrum koncentrace řízení je třeba převést, ale Čína není úplně připravena. 680 01:11:52,375 --> 01:11:54,570 No a Írán, ten se zasekl úplně. 681 01:11:54,690 --> 01:12:00,536 To znamená, že bude-li vše plně převedeno do Číny, mohou přijít o stabilitu. 682 01:12:00,656 --> 01:12:04,986 Musí se tedy dohodnout s Ruskem právě teď a v mnohém za jeho podmínek. 683 01:12:05,106 --> 01:12:10,027 Nechce se jim dohodnout se za ruských podmínek, ale musí, protože jim nic jiného nezbývá. 684 01:12:10,147 --> 01:12:14,412 A ten, kdo si bude zahrávat a nesprávně útočit… 685 01:12:14,532 --> 01:12:19,638 Therese Mayové se na tom banketu stala taková zajímavá věc. 686 01:12:19,758 --> 01:12:30,563 Ona stála za… Jak bych to popsal. Probíhal tam předepsaný rituál, pohyb 687 01:12:30,683 --> 01:12:38,459 a jeden člověk nesl úřední berlu/bulavu, kterou když si dal na rameno, 688 01:12:38,579 --> 01:12:41,036 tak Theresa Mayová ucukla. 689 01:12:41,156 --> 01:12:46,424 Ničím ji to neohrozilo, ale ona ucouvla a to byl matriční projev. 690 01:12:46,544 --> 01:12:54,737 City je velice specifická a zajímavá londýnská čtvrť, kam přišel ten nový starosta. 691 01:12:54,857 --> 01:12:58,523 Všichni se smějí, co je na tom řídit jakousi čtvrť? 692 01:12:58,643 --> 01:13:01,840 Je to velice zajímavá čtvrť. 693 01:13:01,960 --> 01:13:07,485 Do této čtvrti, do City, královna nemá právo vstoupit z titulu královny Velké Británie. 694 01:13:07,605 --> 01:13:12,736 Může tam vstoupit pouze jako obyčejná občanka a to jen na pozvání. 695 01:13:12,856 --> 01:13:15,754 Kam tím směřuji? 696 01:13:15,874 --> 01:13:25,141 Řízení královské moci, státní moci Velké Británie nemá na City žádný vliv 697 01:13:25,261 --> 01:13:34,991 a v opačném gardu je vliv City na královskou moc i na státní moc Velké Británie přímo kolosální. 698 01:13:35,111 --> 01:13:41,216 Proto také přicházejí dělat podobná prohlášení právě tam. 699 01:13:41,833 --> 01:13:49,883 Čína nebude spotřebovávat ani tolik, kolik spotřebovává teď. 700 01:13:50,003 --> 01:13:59,245 Probíhá snižování spotřeby, biomasa je přepracovávána a probíhá zavádění nových spotřebních norem. 701 01:13:59,365 --> 01:14:04,414 Čína je odtržená od svých kořenů, ale zachovala si určitou kulturu… 702 01:14:04,534 --> 01:14:19,280 No, obrazně řečeno: misku rýže na den, což je ukazatelem i pro tu civilizovanou sortu obyvatel. 703 01:14:22,324 --> 01:14:28,467 A ještě jedna otázka. Na začátku pořadu jste tu událost zmiňoval. 704 01:14:28,587 --> 01:14:35,293 Tak co se to vlastně teď děje v té bývalé Jižní Rhodesii? 705 01:14:35,413 --> 01:14:46,246 Tam se děje to, že když začnou něco dělat podle plánu, který nebyl nově schválen, 706 01:14:46,366 --> 01:14:51,101 a dělají to na koleně, tak jim mnohé nevychází. 707 01:14:51,221 --> 01:14:56,085 My víme, že tam došlo k převratu. A odkud víme, že tam došlo k převratu? 708 01:14:56,205 --> 01:15:01,155 My to víme… Vojáci říkají, že tam k žádnému převratu nedošlo. 709 01:15:05,748 --> 01:15:08,706 Stalo se tam následující. 710 01:15:11,201 --> 01:15:17,605 Velvyslanectví USA a Kanady začala vykřikovat, že se jedná o převrat, 711 01:15:17,725 --> 01:15:22,389 a okamžitě začala strašit své občany, aby nevycházeli. 712 01:15:22,509 --> 01:15:27,301 Jenže světová média to tvrzení o převratu moc nepodporují. 713 01:15:27,421 --> 01:15:33,859 Na začátku sice řekla, že je tam převrat, a že tam probíhají nějaké podivné události. A proč? 714 01:15:33,979 --> 01:15:38,492 Ta věc se má tak, že Zimbabwe je velice zajímavá země. 715 01:15:38,612 --> 01:15:47,955 Kdysi byla bývalá Jižní Rhodesie obilnicí celé Afriky, živila celou Afriku. 716 01:15:48,075 --> 01:15:55,259 A kdo tehdy obdělával půdu? Bílé obyvatelstvo. 717 01:15:55,379 --> 01:16:00,381 Ale to bylo nespravedlivé, bílé obyvatelstvo tak vykořisťovalo to černé 718 01:16:00,501 --> 01:16:04,537 a žilo si lépe než všichni ostatní. 719 01:16:04,657 --> 01:16:09,249 A potom politika vyhánění bílých vedla k tomu, 720 01:16:09,369 --> 01:16:13,898 že se ta země ocitla téměř na hraně humanitární katastrofy. 721 01:16:14,018 --> 01:16:19,494 Takže ekonomiku si zničili sami, nakonec se vzdali i vlastní měny 722 01:16:19,614 --> 01:16:25,625 a teď tam u nich fungují dvě měny - americký dolar a jüan. 723 01:16:26,447 --> 01:16:33,175 Mugabe udělal velmi mnoho pro upevnění Číny na černém kontinentu. 724 01:16:33,295 --> 01:16:37,759 Tedy v tom směru, kdy se USA stahují a jejich místo zaujímá Čína. 725 01:16:43,395 --> 01:17:00,451 A nakonec tam došlo k tomu, že když Putin zveřejnil svůj článek o globalizaci na ruský způsob, 726 01:17:00,571 --> 01:17:06,850 který měl u všech takový úspěch, potřebovali odněkud začít toto jeho řízení přebíjet. 727 01:17:06,970 --> 01:17:11,230 A kde by s tím Čína měla začít? Někde, kde je na to připravena. 728 01:17:11,350 --> 01:17:20,392 A kde to je? V Zimbabwe, odkud se mají USA stáhnout a přenechat daný prostor Číně. 729 01:17:20,512 --> 01:17:25,737 Tam teď probíhají velice zajímavé procesy. 730 01:17:25,857 --> 01:17:35,502 USA tam zase rozehrály svou hru proti globálnímu prediktoru. 731 01:17:35,622 --> 01:17:45,749 Byl odvolán vicepremiér Mnangagwa, který je čínským koněm. A kdo ho odvolal? 732 01:17:45,869 --> 01:17:58,408 Mugabeho manželka Grace, která začala hrát svou hru podle plánu USA. 733 01:17:58,528 --> 01:18:01,944 Takže bylo zapotřebí vrátit úder. 734 01:18:02,064 --> 01:18:08,053 Jenže na státním převratu v Číně, oj tedy v Zimbabwe Čína nemá žádný zájem, 735 01:18:08,173 --> 01:18:12,312 oni potřebují zařídit legální předání té moci, 736 01:18:12,432 --> 01:18:18,308 která měla od Mugabeho přejít k jeho nástupci, což měli zajistit vojáci. 737 01:18:18,428 --> 01:18:25,187 Jenže podivnou shodou náhod ve stejné době… Kam utekl Mnangagwa? Do Číny. 738 01:18:25,307 --> 01:18:30,105 A přiletěl tam i velitel ozbrojených sil Zimbabwe. 739 01:18:30,225 --> 01:18:36,438 Když se vrátili z Číny, tak vojáci provedli ten převrat/nepřevrat. 740 01:18:36,558 --> 01:18:43,028 A hlavně zatkli ministra financí, který je blízkým spolupracovníkem Grace Mugabeové. 741 01:18:43,148 --> 01:18:48,750 Čína potřebuje, aby Mugabe tu moc předal legálně. 742 01:18:48,870 --> 01:18:56,948 A USA tam potřebují mít převrat, aby to nemuselo být uznáno a mohly tam jít s Čínou do konfrontace. 743 01:18:57,068 --> 01:19:05,490 A proto tam došlo k té houpačce, kdo koho obehraje. Opakuji, že ten plán se řešil na koleně. 744 01:19:06,295 --> 01:19:14,037 Bylo totiž zapotřebí vrátit rychle úder. Kdyby se rozběhla globalizace na čínský způsob 745 01:19:14,157 --> 01:19:17,990 a na APEC by všechny dohody byly podepsány, 746 01:19:18,110 --> 01:19:25,066 tak by státní elitě USA bylo možné předhodit nějakou tu kostičku 747 01:19:25,186 --> 01:19:30,340 a ona by v Zimbabwe od realizace toho všeho ustoupila. 748 01:19:30,460 --> 01:19:33,813 Jenže vzhledem k tomu, že žádná kostička k dispozici nebyla, 749 01:19:33,933 --> 01:19:40,063 bylo zapotřebí rychle Zimbabwe vyrvat z rukou USA, protože jak jinak by Čína měla provádět svou globalizaci? 750 01:19:40,183 --> 01:19:44,492 Jak by všude mohla nahrazovat USA? A to je to, o čem se tam teď rozhoduje. 751 01:19:44,612 --> 01:19:53,350 V podstatě je Číně jedno, zda to tam i nadále bude řídit Mugabe a odejde později, nebo nebude. 752 01:19:53,470 --> 01:19:58,828 Důležitější je odstavit Mugabeho manželku a její lidi od řízení. 753 01:19:58,948 --> 01:20:05,380 A zanechat tam pročínské kádry, aby se zbavili proamerického vedení. 754 01:20:08,304 --> 01:20:11,344 To byla pro dnešek poslední otázka. 755 01:20:12,235 --> 01:20:18,054 Dnes jsme opět mluvili o věcech, o kterých by se zdálo, že leží na povrchu, 756 01:20:18,174 --> 01:20:22,494 ale my jim přisoudili úplně jiný význam. 757 01:20:22,614 --> 01:20:27,095 Jak s ohledem na tu písničku, na ministerstvo obrany, 758 01:20:27,215 --> 01:20:38,338 tak i s ohledem na ten převrat v Zimbabwe, který se čtrnáctého neodehrál náhodou. 759 01:20:38,458 --> 01:20:43,580 Teď už není zbytí, proti Rusku bude veden útok. 760 01:20:43,700 --> 01:20:51,993 A jestliže bude alespoň do určité míry úspěšný, tak si Čína v Zimbabwe s těmi procesy poradit nedokáže. 761 01:20:52,113 --> 01:20:59,305 Proběhnou jinak, protože na úkor ruských zdrojů, může státní elita dost závažným způsobem posílit. 762 01:21:00,248 --> 01:21:13,745 Proto neměla proč otálet a tak se čtrnáctého postarala o ten podivný nepřevrat. 763 01:21:13,865 --> 01:21:21,440 Ale to je jasné pouze tehdy, jestliže při vyhodnocování bereme ohled na globální politiku, 764 01:21:21,560 --> 01:21:25,084 nejen na tu vnitřní a zahraniční. 765 01:21:25,204 --> 01:21:34,462 Jestliže nebereme ohled na dělbu moci, tedy přesněji nezohledňujeme tři větve moci, 766 01:21:34,582 --> 01:21:43,430 které nemohou samostatně existovat bez kořene a kmene, ale druhy sociální moci, druhy sociální idiocie. 767 01:21:43,550 --> 01:21:49,982 Když to začínáme hodnotit z těchto pozic, tak uvidíme úplně jiný obrázek. 768 01:21:50,102 --> 01:21:56,656 Stejně jako v případě toho seriálu, kdy režisér vlastně neví, co natočil a scénárista zase co napsal. 769 01:21:56,776 --> 01:22:03,574 - A to se kál. - No, kál se režisér a je to jeho problém. 770 01:22:03,694 --> 01:22:11,355 Jak říkám, kdyby to ustál, tak by mu páníček už jako někomu, kdo si vysloužil důvěru 771 01:22:11,475 --> 01:22:18,030 a splnil svou úlohu, otevřel široké tvůrčí možnosti. Jenže on se zlomil. 772 01:22:18,150 --> 01:22:26,752 To o těch liberastech vypovídá vše. Ti Spáči mají zcela jiný úhel záběru. 773 01:22:26,872 --> 01:22:34,901 Tam širokému okruhu lidí vynesli rozsudek, dokonce i konkrétním osobám ve vládě. 774 01:22:35,021 --> 01:22:40,961 Mnozí z vlády se tam mohli poznat a dozvědět se, jak dopadnou, 775 01:22:41,081 --> 01:22:47,718 jestliže nebudou spolupracovat s Vladimirem Vladimirovičem Putinem, s gosudarem Ruska. 776 01:22:47,838 --> 01:22:55,375 A soudě podle těch zveřejněných Dokumentů z ráje (Paradise papers) nespolupracují a ani nechtějí. 777 01:22:55,495 --> 01:23:00,863 To znamená, že budou následovat represivní opatření, samozřejmě že ze strany globálního prediktoru. 778 01:23:00,983 --> 01:23:05,531 Vladimir Vladimirovič se v tom babrat nebude. Sami, všechno si to přivolali sami. 779 01:23:05,651 --> 01:23:09,298 Nepochopili to varování v seriálu? To je ale jejich problém. 780 01:23:09,418 --> 01:23:13,885 O čem tu pořád mluvíme? Že znalosti znamenají moc. 781 01:23:14,005 --> 01:23:16,505 Berte tuto moc do svých rukou. 782 01:23:16,625 --> 01:23:25,268 Pamatujte na to, že ani na silnici nemůžete vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu 783 01:23:25,388 --> 01:23:34,236 a stejně tak dnes nemohou obyčejní občané žít bez znalostí zákonitostí v řízení sociálních supersystémů, 784 01:23:34,356 --> 01:23:40,133 které jsou vyloženy v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR, 785 01:23:40,253 --> 01:23:43,122 v Koncepci sociální bezpečnosti. 786 01:23:43,242 --> 01:23:47,217 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 787 01:23:47,337 --> 01:23:51,886 Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastni. Do příštích setkání. 788 01:24:13,263 --> 01:24:20,267 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz