1 00:00:04,645 --> 00:00:08,459 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,579 --> 00:00:11,679 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,799 --> 00:00:16,130 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,250 --> 00:00:20,264 Dnes je 27.11.2017. 5 00:00:20,674 --> 00:00:26,954 Začneme tou nejpopulárnější otázkou, kterou pokládali návštěvníci našeho webu www.fct-altai.ru 6 00:00:27,074 --> 00:00:34,025 Máme tu hodně otázek souvisejících právě s tímto tématem a mnoho lidí je svým hlasováním potvrdilo. 7 00:00:34,145 --> 00:00:39,721 Přečtu tuto otázku ve dvou zněních od Andreje a Jeleny. 8 00:00:39,841 --> 00:00:45,268 Vážený Valeriji Viktoroviči novinka o tom gymnazistovi z města Novyj Urengoj, 9 00:00:45,388 --> 00:00:50,818 který se v Německu kál za takzvané zabíjení nevinných vojáků Wehrmachtu. 10 00:00:50,938 --> 00:00:55,385 Co je to za hru? A od koho je to signál? 11 00:00:55,505 --> 00:01:00,569 Nám je přece jasné, že v Bundestagu nemůže jen tak vystupovat kdejaký školák z naší země, 12 00:01:00,689 --> 00:01:08,120 že ten školák není nic jiného než beranidlo, a že ho jako zbraň využili lidé stojící za ním. 13 00:01:08,240 --> 00:01:14,333 První, kdo zazářil se svým kladným hodnocením, je starosta města Ivan Kostogriz. 14 00:01:14,744 --> 00:01:17,892 A Jelena dále píše. 15 00:01:18,012 --> 00:01:24,664 Prosí okomentovat zahájení štvanice v médiích proti nezletilému školákovi z Nového Urengoje, 16 00:01:24,784 --> 00:01:26,656 který vystupoval v Bundestagu. 17 00:01:26,776 --> 00:01:31,244 Vždyť když si pozorně přečtete jeho řeč, tak tam nikde není slovo kát se, 18 00:01:31,364 --> 00:01:33,795 nebo žádost Němcům o odpuštění. 19 00:01:33,915 --> 00:01:37,724 Je tam pouze nešikovně vyjádřená, ale zcela upřímná lítost, 20 00:01:37,844 --> 00:01:40,913 že se nějaký Němec chtě nechtě stal obětí nacismu. 21 00:01:41,033 --> 00:01:42,435 Co to mělo být? 22 00:01:42,555 --> 00:01:47,682 Proč nikdo v politické show 60 minut nezdůraznil samo poselství toho dítěte, 23 00:01:47,802 --> 00:01:51,015 že válka přináší hoře oběma stranám? 24 00:01:51,135 --> 00:01:54,944 Proč účastníci toho pořadu udělali z toho chlapce záměrně vyvrhele? 25 00:01:55,064 --> 00:01:59,738 A proč se společnost ani ruská vláda toho školáka nezastaly? 26 00:01:59,858 --> 00:02:08,975 Zde nebylo zapotřebí zastat se toho školáka, ale odmítnout jakoukoliv štvanici proti němu. 27 00:02:09,095 --> 00:02:11,281 Tedy samotný ten princip. 28 00:02:11,401 --> 00:02:18,328 Nešlo o něčí personální obranu, aby se pak diskutovalo o tom a onom. 29 00:02:18,448 --> 00:02:23,575 Šlo o samotný princip vedení té diskuse, vedení politického života, 30 00:02:23,695 --> 00:02:27,561 organizace sociálního života ve společnosti. 31 00:02:27,681 --> 00:02:30,005 Zda je taková štvanice přípustná či ne. 32 00:02:30,125 --> 00:02:37,668 Taková štvanice je přípustná řekněme v nacistické Říši, v současné Ukrajině… 33 00:02:38,286 --> 00:02:41,604 U nás je taková štvanice nepřípustná. 34 00:02:41,724 --> 00:02:46,362 A také za tím nesmí být hledány žádné národní kořeny. 35 00:02:46,482 --> 00:02:51,686 Ve smyslu, že on je takový, jaký je, protože v tom hraje roli jeho národnost. 36 00:02:51,806 --> 00:02:53,898 To je ten nejšpinavější přístup. 37 00:02:54,018 --> 00:02:58,707 U člověka je vždy zapotřebí hodnotit jeho individualitu a systémovost. 38 00:02:58,827 --> 00:03:03,928 A když tyto dva faktory vyhodnotíme, můžeme vyhodnotit i jeho čin. 39 00:03:04,048 --> 00:03:11,181 Jestliže k tomu přistupujeme: „Oj, vždyť je to chlapec, oj... 40 00:03:12,544 --> 00:03:15,218 ...ta jeho národnost…“ 41 00:03:15,338 --> 00:03:19,076 Tak je to něco úplně jiného, ale úplně jiného. 42 00:03:19,196 --> 00:03:26,766 To znamená štěpení společnosti a její degradaci k hlubinám občanské války. 43 00:03:26,886 --> 00:03:36,283 Tato provokace byla vyvolaná právě touto okolností, na to přesně byla zaměřena. 44 00:03:36,643 --> 00:03:41,992 Musím k tomu říci, že pozoruhodná je skutečnost, 45 00:03:42,112 --> 00:03:49,759 že jednou z prvních, kdo právě v tomto směru: je nutné ochránit nevinné dítě, vystoupila… 46 00:03:49,879 --> 00:03:57,964 V minulém pořadu jsme mluvili o poslankyni Anně Kuvyčko, která vystoupila… 47 00:03:58,084 --> 00:04:03,519 No, s písní, která je úplně na nic, která vůbec není vlastenecká. 48 00:04:03,639 --> 00:04:09,640 Je to píseň otevírající Overtonovo okno. Už tehdy jsem se ptal: Koho chceme vychovat? 49 00:04:09,760 --> 00:04:13,267 Čínské Rudé gardy osobně oddané vůdci? 50 00:04:13,387 --> 00:04:17,845 Chceme si vychovat Hitlerjugend? Osobně oddaný vůdci? 51 00:04:17,965 --> 00:04:22,011 Nebo chceme vychovat aktivní členy naší společnosti? 52 00:04:22,131 --> 00:04:28,287 To je potom takto pojatá věc, která nepřináší ideologii 53 00:04:28,407 --> 00:04:33,482 jen osobní oddanost vůdci, absolutně mimo mísu. 54 00:04:33,602 --> 00:04:39,963 I ten text je velmi problematický. Příklad už jsem uváděl. A co je vypovídající? 55 00:04:40,083 --> 00:04:47,036 Ten útok proti Rusku ve světě byl zahájen přesně v těch směrech, které jsem uváděl. 56 00:04:47,156 --> 00:04:53,363 Víte, ta situace je taková, že jeden člověk z čistého srdce složil tuto písničku… 57 00:04:53,483 --> 00:04:56,398 Verše napsal podle svých možností. 58 00:04:56,518 --> 00:05:03,213 Vyjádřil tak svoje vlastenectví a vychovává tak svého syna. To je jedna věc. 59 00:05:03,333 --> 00:05:09,051 V podstatě ho teď ještě… No, jak bych to, život sice už nutí, 60 00:05:09,171 --> 00:05:15,841 ale zatím ještě nezavazuje všechny, že musí znát pravidla řízení sociálních supersystémů. 61 00:05:15,961 --> 00:05:24,071 Ale poslankyně Státní dumy je ze svého postavení, kvůli své funkci povinna tohle všechno znát. 62 00:05:24,191 --> 00:05:30,192 Je povinna vědět, jaké bude mít každé slovo odezvu, a co se za ním ukrývá. 63 00:05:30,312 --> 00:05:36,879 Tak především bych chtěl hned říci, jaké dítě? Je mu 16 let. 64 00:05:36,999 --> 00:05:42,538 V šestnácti letech Gajdar velel pluku. 65 00:05:42,975 --> 00:05:50,613 Patnácti šestnáctiletí hoši z Hitlerjunged válcovali americké a britské jednotky tak, 66 00:05:50,733 --> 00:05:53,777 že před nimi braly nohy na ramena. 67 00:05:54,986 --> 00:06:01,673 15-16 let je u výrostka takový věk, kdy mu není líto vlastního života, 68 00:06:01,793 --> 00:06:08,822 ani své pověsti, aby se postavil za tu ideu, kterou vyznává. 69 00:06:09,594 --> 00:06:15,921 A my jsme viděli, jakou ideu vyznává ten mladík. 70 00:06:16,873 --> 00:06:23,431 Pro něj jsou vojáci Wehrmachtu nevinní lidé. 71 00:06:23,551 --> 00:06:27,058 - Zabíjeli nevinné. - Zabíjeli nevinné, že? 72 00:06:27,178 --> 00:06:32,638 Ale proč se mluví jen o něm? Byli tam celkem tři naši školáci. 73 00:06:32,758 --> 00:06:41,074 A i to další děvče tam vzdychalo o zabíjení nevinných vojáků Wehrmachtu. 74 00:06:43,801 --> 00:06:46,373 Ta situace se má tak. 75 00:06:47,401 --> 00:06:52,931 Říká se, že jeho máma se okamžitě vrhla na obranu svého dítěte: 76 00:06:53,051 --> 00:06:58,923 „Já jsem s ním půl roku psala ten referát, on ho zkrátil, nešikovně zkrátil…“ 77 00:06:59,043 --> 00:07:05,688 Nešikovně ho zkrátil. A on říká, že se snažil ten text vyšperkovat. 78 00:07:05,808 --> 00:07:10,729 Tak především, ten referát byl napsán, a jestliže je zkracován, 79 00:07:10,849 --> 00:07:14,175 jsou vynechávány ty nejméně důležité části. 80 00:07:14,295 --> 00:07:18,290 To nejdůležitější je v něm ponecháno. To nejdůležitější! 81 00:07:18,410 --> 00:07:25,826 A jestliže zaznělo, že ti lidé zahynuli nevinně, tak to také bylo to nejdůležitější. 82 00:07:25,946 --> 00:07:32,050 V textu toho jeho referátu se jedná o klíčovou myšlenku, o klíčovou myšlenku. 83 00:07:32,170 --> 00:07:35,547 A už ani nemusíte někoho žádat o odpuštění. 84 00:07:35,667 --> 00:07:40,279 On řekl, že vojáci Wehrmachtu nevinně zemřeli! 85 00:07:40,399 --> 00:07:43,083 - V sovětském zajetí. - V sovětském zajetí, ano. 86 00:07:43,203 --> 00:07:45,218 Ti Rusové jsou tak krutí. 87 00:07:45,338 --> 00:07:54,374 Oni k nim přišli, aby je demokraticky všechny vyvraždili a oni měli tu drzost, že je zajali… 88 00:07:54,494 --> 00:08:00,736 Některé pobili, některé zajali a ten člověk potom v tom zajetí zemřel. 89 00:08:00,856 --> 00:08:07,294 A chceme-li rozebírat, jak konkrétně tento člověk zemřel... Vždyť oč tu jde? 90 00:08:07,414 --> 00:08:14,701 Je třeba si připomenout, že se jednalo o vojáka 6. armády. 91 00:08:14,821 --> 00:08:23,935 6. armáda byla zvláštní armáda lišící se od všech armád Třetí říše. 92 00:08:24,055 --> 00:08:30,133 Ta věc se má tak, že tuto armádu do… 93 00:08:32,860 --> 00:08:40,678 V roce 1941 v jejím čele stál generál Reichenau, zuřivý nacista, 94 00:08:40,798 --> 00:08:46,696 který 10. října 1941 vydal nařízení týkající se 6. armády. 95 00:08:46,816 --> 00:08:50,143 Rozkaz pro 6. armádu. 96 00:08:50,263 --> 00:09:00,970 Byl nespokojený přílišnou shovívavostí vojáků Wehrmachtu k civilistům. 97 00:09:01,356 --> 00:09:05,677 A teď několik citátů z toho jeho rozkazu: 98 00:09:05,797 --> 00:09:11,357 „Vojenské jednotky nemají v otázce svého vztahu k bolševickému systému úplně jasno.“ 99 00:09:11,477 --> 00:09:15,862 A dále: „V souvislosti s tím před vojenskými jednotkami 100 00:09:15,982 --> 00:09:20,142 stojí úkol vycházející nad rámec předchozích vojenských úkolů. 101 00:09:20,262 --> 00:09:25,491 Na východní frontě voják není pouze vojákem podle pravidel vojenského umění, 102 00:09:25,611 --> 00:09:29,811 ale také nositelem národní ideje a mstitelem za zvěrstva způsobená Němcům 103 00:09:29,931 --> 00:09:31,807 a jejich příbuzným národům.“ 104 00:09:31,927 --> 00:09:38,473 To zaprvé. Hned na prvním místě je vytyčován úkol, že nebudou plnit pouze vojenské úkoly. 105 00:09:38,593 --> 00:09:44,912 A za druhé. Kdy se Rusko dopustilo na někom nějakých zvěrstev? 106 00:09:45,364 --> 00:09:48,944 Za co se to tedy vlastně měli mstít? 107 00:09:49,293 --> 00:09:56,844 A na konci píše, přičemž tam má na mysli lidi, kteří podporují, PODPORUJÍ německý vpád! 108 00:09:56,964 --> 00:10:01,226 Takže v tom rozkazu píše: „Početné elementy, které jsou údajně vůči sovětům nepřátelské 109 00:10:01,346 --> 00:10:07,810 a zaujaly vyčkávací postoj, je třeba donutit k rozhodnutí aktivně spolupracovat proti bolševismu. 110 00:10:07,930 --> 00:10:15,751 V opačném případě ať si potom nikdo nestěžuje, že je kvalifikován jako přívrženec sovětského systému. 111 00:10:15,871 --> 00:10:23,548 Obava z německých protiopatření musí být silnější, než hrozba bloudících bolševických zbytků.“ 112 00:10:23,668 --> 00:10:28,506 To tedy znamená, že Němců se lidé musí maximálně bát, mít z nich hrůzu. 113 00:10:28,626 --> 00:10:36,633 Velitel armádní skupiny Rundstedt ten rozkaz podepsal a nařídil všem vydat stejné rozkazy. 114 00:10:37,002 --> 00:10:45,644 A oč vlastně šlo? Himmler ve svém proslovu v Poznani ze 4. října 1943 řekl: 115 00:10:45,764 --> 00:10:50,375 „Zda jiné národy žijí v blahobytu, nebo umírají hladem, 116 00:10:50,495 --> 00:10:54,798 mě zajímá pouze do té míry, že jsou potřební jako otroci naší kultury.“ 117 00:10:54,918 --> 00:11:01,588 Takže když zahyne 10 tisíc ruských žen při kopání protitankových příkopů, je to maličkost. 118 00:11:01,708 --> 00:11:06,134 Dále říkal: „Slované jsou národ nižší rasy s kapkou naší krve, 119 00:11:06,254 --> 00:11:09,467 který není schopen udržovat řád ani vlastní samosprávu. 120 00:11:09,587 --> 00:11:14,076 Jedná se o nekvalitní lidský materiál, který není schopen udržovat řád. 121 00:11:14,196 --> 00:11:18,128 My, Němci, jsme ve světě jediní, kdo se slušně chová ke zvířatům. 122 00:11:18,292 --> 00:11:22,201 Budeme se slušně chovat i k těmto lidským zvířatům. 123 00:11:22,321 --> 00:11:27,201 Bylo by však zločinem vůči vlastní krvi starat se o ně.“ 124 00:11:27,321 --> 00:11:28,970 Jen se na to podívejte. 125 00:11:29,567 --> 00:11:35,718 Tak tohle uložili a bylo ukládáno vojákům Wehrmachtu po celou dobu války. 126 00:11:37,384 --> 00:11:42,199 Voják 6. armády Wehrmachtu zahynul v zajetí. 127 00:11:42,589 --> 00:11:47,239 Může nám ho být i líto. Zajatec je již jinou kategorií 128 00:11:47,359 --> 00:11:53,205 a ruští lidé na rozdíl od jiných zajatce nevybíjeli. 129 00:11:56,893 --> 00:12:03,024 V hitlerovském Německu byla vypracována průmyslová likvidace vojenských zajatců. 130 00:12:03,144 --> 00:12:06,233 Zemřeli jich tam milióny. Milióny lidí! 131 00:12:07,035 --> 00:12:08,764 A u nás? 132 00:12:10,059 --> 00:12:18,886 Celé zavšivené, nemocné a hladové vojáky Wehrmachtu, kteří se vzdali ve Stalingradském kotli, 133 00:12:19,317 --> 00:12:22,095 začali okamžitě krmit a léčit, 134 00:12:22,215 --> 00:12:27,319 čehož se absolutně nedostávalo našim vojenským zajatcům v německých táborech. 135 00:12:27,439 --> 00:12:30,251 Začali jsme je léčit, zachraňovat jim životy! 136 00:12:30,371 --> 00:12:32,334 A že zemřeli, 137 00:12:33,234 --> 00:12:43,547 byl následek toho, jak stále doufali, že je Hitler nějak osvobodí a budou z nich vítězové. 138 00:12:43,667 --> 00:12:46,094 Ale ten problém je jinde. 139 00:12:46,214 --> 00:12:54,015 Vždyť ve Stalingradu v zóně, kterou obsadil Wehrmacht, se nacházeli i civilisté. 140 00:12:54,135 --> 00:12:56,922 A jaký byl jejich osud? 141 00:12:57,042 --> 00:13:05,152 Vojáci Wehrmachtu se na rozdíl od našich vojáků nikdy nestarali o místní obyvatelstvo, nikdy ho nekrmili. 142 00:13:05,821 --> 00:13:11,059 A je třeba říci, že máme ty největší ztráty právě proto, 143 00:13:11,179 --> 00:13:19,006 že zahynulo 20 miliónů lidí, civilistů: ženy, děti, staří lidé a další takové kategorie. 144 00:13:19,126 --> 00:13:24,874 A ty zabíjeli právě tito nevinní, kteří vtrhli do naší země. 145 00:13:29,632 --> 00:13:34,487 On říká, že ty nevinné si tam sám vepsal a co to druhé děvče? 146 00:13:35,015 --> 00:13:39,063 Ona si to tam také vepsala, aby to pěkně znělo? 147 00:13:39,623 --> 00:13:41,269 Samozřejmě, že ne. 148 00:13:41,632 --> 00:13:46,257 Nenapsala to tam sama, poradili jim to, řekli jim, jak na to. 149 00:13:46,377 --> 00:13:53,038 A oni se ztotožnili s tou ideou, že vojáci Wehrmachtu byli nevinní. 150 00:13:53,158 --> 00:13:59,096 A ti lidé, kteří padli, neboť měli tu drzost bránit se jejich demokracii, 151 00:13:59,841 --> 00:14:02,178 ti jsou také nevinní. 152 00:14:02,298 --> 00:14:05,817 Chápete to? Přirovnávat zločince, 153 00:14:06,870 --> 00:14:14,112 kterého zabili v průběhu jeho zločinu k člověku, kterého přitom ten zločinec stačil zabít?! 154 00:14:14,232 --> 00:14:16,862 Byli zabíjeni nevinní. 155 00:14:17,274 --> 00:14:20,319 To je klasické Overtonovo okno. 156 00:14:20,439 --> 00:14:28,006 A v tom případě není třeba přímo prosit o odpuštění, to teprve přijde. 157 00:14:28,126 --> 00:14:33,043 A potom se zase budou všichni strašně divit: „Proč jsme si dříve nevšimli, kam to spěje?“ 158 00:14:33,163 --> 00:14:35,430 To je klasické Overtonovo okno. 159 00:14:35,550 --> 00:14:41,207 Poté, kdy bylo prohlášeno, že vojáci Wehrmachtu umírali nevinní, 160 00:14:41,899 --> 00:14:48,137 už nemůže být ani řeči o tom, že byla nějaká Velká vlastenecká válka. 161 00:14:48,257 --> 00:14:51,083 Tím je ta otázka uzavřena. 162 00:14:52,220 --> 00:14:59,610 Padlí vojáci Wehrmachtu a SS jsou nevinní a ti, které zabíjeli, jsou také nevinní. 163 00:14:59,730 --> 00:15:03,445 Tak se to prostě stalo, taková to byla kaše. 164 00:15:03,565 --> 00:15:06,685 A potom se na tom může dále stavět: 165 00:15:06,805 --> 00:15:11,777 „Vždyť oni vám vlastně přinášeli kulturu a vy jste se tomu bránili! Žádejte o odpuštění!“ 166 00:15:11,897 --> 00:15:17,255 A potom se teprve začnou plně kát, za to všechno. A co s tím teď? 167 00:15:17,375 --> 00:15:24,637 Samozřejmě, že v žádném případě nelze pořádat štvanice proti tomu člověku za jeho politické názory. 168 00:15:24,757 --> 00:15:30,527 A to jsou jeho uvědomělé politické názory. Jsou to politické názory jeho rodiny. 169 00:15:31,761 --> 00:15:39,913 A je úplně jedno, že potom mával praporem. Víte, když se mu vrátila zpětná reakce: 170 00:15:40,033 --> 00:15:44,312 „Co si teď počít? Asi by bylo dobré zamávat praporem!“ 171 00:15:44,432 --> 00:15:48,684 A proč tu vlajku nerozvinul, když stál na tribuně? 172 00:15:48,804 --> 00:15:58,097 V podstatě ten jeho projev mohl být ještě daleko kratší, o těch nevinně zabíjených. 173 00:15:58,483 --> 00:16:06,919 Stačilo se naučit báseň od Světlova, Michaila Světlova, která se jmenuje Ital. 174 00:16:07,039 --> 00:16:08,745 Je velice krátká. 175 00:16:08,865 --> 00:16:15,895 A vysvětlit, že italský sbor byl součástí armád, které k nám vtrhly. 176 00:16:18,081 --> 00:16:25,256 A Michail Světlov o padlém italském vojákovi napsal báseň. 177 00:16:26,440 --> 00:16:30,427 Tohle by stačilo, a potom ji mohl jen odrecitovat. 178 00:16:30,967 --> 00:16:41,408 Proč nemůže být nevinným člověk, který přišel s válkou do cizího domu, který rozbořil. 179 00:16:42,103 --> 00:16:48,918 Ta báseň končí: „Já střílím a není spravedlnosti spravedlivější nad mojí kulku.“ 180 00:16:49,038 --> 00:16:54,782 Jestliže na tato slova zapomeneme, tak nemáme jako národ, jako stát právo na svou existenci. 181 00:16:54,902 --> 00:17:02,729 To, co zaznělo z tribuny Bundestagu, je právě ten případ, kdy na ta slova zapomněli. 182 00:17:02,849 --> 00:17:07,462 My jsme prý zabíjeli nevinné, kteří k nám přišli?! 183 00:17:07,582 --> 00:17:13,017 Neustále nám vyčítají, Rusko udělalo to, Rusko udělalo ono, nežije jak má. 184 00:17:13,137 --> 00:17:17,441 Polovina naší země až k Volze byla zničená! 185 00:17:17,561 --> 00:17:20,681 Všechno jsme to museli postavit znovu. 186 00:17:20,801 --> 00:17:25,491 A na rozdíl od Wehrmachtu jsme se o okupované starali. 187 00:17:25,611 --> 00:17:29,863 Když jsme přišli do Německa, tak se tam okamžitě rozjely vlaky s potravinami, 188 00:17:29,983 --> 00:17:35,418 otevřely se vojenské jídelny, kde se mohlo stravovat místní obyvatelstvo. 189 00:17:35,538 --> 00:17:41,397 Šlo o absolutně jiný přístup. To je ruský přístup k lidem. 190 00:17:41,517 --> 00:17:50,142 Ale když srovnávají vraha a člověka, kterého zabil, a tvrdí, že oba zemřeli nevinně, 191 00:17:51,043 --> 00:18:00,970 tak tím říkají, že nebylo spravedlivé, když se ten člověk bránil smrtelnému útoku. 192 00:18:01,090 --> 00:18:07,142 Měl být rád. Jak to také rozhlašovala německá okupační armáda. 193 00:18:08,532 --> 00:18:21,082 Proto je pohled na tu věc přesně takový. Ale ještě tu je systém. Tito školáci… 194 00:18:21,202 --> 00:18:29,622 Ano, oni přijeli za peníze, za peníze německého fondu, který jim zajistil i tu možnost tam vystoupit. 195 00:18:29,742 --> 00:18:36,075 Ten fond má uložen konkrétní politický úkol, na který jsou vyčleňovány peníze a on ho plní. 196 00:18:36,195 --> 00:18:39,676 A tím úkolem je genocida ruského národa, 197 00:18:39,796 --> 00:18:47,687 a to s oporou na projevy našich školáků, ano našich vlastních školáků. 198 00:18:47,807 --> 00:18:53,602 Protože to je naše bolest, že ti školáci vystoupili s takovým projevem, s takovými projevy, 199 00:18:53,722 --> 00:18:58,199 s takovým pohledem na věc. To my musíme vyřešit, jak... 200 00:18:58,319 --> 00:19:06,190 Ale ne tak, že bychom pronásledovali ty školáky, musíme to řešit systémově, řešit ten problém. 201 00:19:06,310 --> 00:19:10,594 Jakou jsme měli v poslední době ideologii? Všechno je na prodej. 202 00:19:10,714 --> 00:19:17,024 A teď se divíme, že za PENÍZE nějakého zahraničního fondu udělali vše, 203 00:19:17,144 --> 00:19:20,392 oč je ten zahraniční fond požádal? 204 00:19:20,512 --> 00:19:22,707 A dále. 205 00:19:23,574 --> 00:19:29,007 Vždyť tito školáci jsou produktem vzdělávacího systému. 206 00:19:29,127 --> 00:19:36,497 Jsou produktem těch vzdělávacích reforem, na kterých se podílel Fursenko, Levanov. 207 00:19:36,617 --> 00:19:43,376 To těmto lidem byl systém sovětského vzdělávání zaměřený na výchovu tvůrčího člověka trnem v oku. 208 00:19:43,496 --> 00:19:49,227 Oni chtěli člověka spotřebitele. Tak tady ho máme, toho spotřebitele, to je on. 209 00:19:49,347 --> 00:19:54,724 Člověka, který není schopen bránit svoji zem, člověka, který tvrdí, že zabiják, 210 00:19:54,844 --> 00:19:59,000 který přišel do jeho domu, zemřel nevinně. 211 00:19:59,867 --> 00:20:05,589 Vždyť samotná ta fráze předpokládá vyloučení vlastní motivace. 212 00:20:05,709 --> 00:20:10,636 Proč se vlastně objevil tento voják na cizím území, v cizí zemi? 213 00:20:10,756 --> 00:20:20,387 Proč? Proč lidé umírali? Opakuji, že u nás zahynulo 20 miliónů civilistů, byly to ty nejtěžší ztráty. 214 00:20:20,507 --> 00:20:25,491 Zlikvidováno u nás bylo tisíce měst, obcí a vesnic. Tisíce! 215 00:20:25,611 --> 00:20:28,946 Všechno jsme museli postavit z ruin 216 00:20:29,066 --> 00:20:34,492 a přitom jsme ještě pomáhali pozvednout se i celé té části Evropy, kde byla naše armáda. 217 00:20:34,612 --> 00:20:41,524 Byla v Česku? Pomáhali jsme Čechům. Byla v Polsku? Pomáhali jsme Polákům. V Německu Němcům. 218 00:20:41,644 --> 00:20:46,829 Nikde jsme nikoho nevybíjeli, nikde jsme nikoho neutlačovali. 219 00:20:46,949 --> 00:20:51,530 A teď probíhá pokus dokázat, že to my jsme přišli k nim. 220 00:20:51,650 --> 00:20:57,317 Oni jsou nevinní, takže z toho vychází, že naši vojáci jsou vinni. 221 00:20:57,437 --> 00:21:00,371 Takhle to ve válce nechodí. 222 00:21:00,491 --> 00:21:10,800 Jedna věta z knihy Éra milosrdenství, 223 00:21:11,403 --> 00:21:18,284 podle které byl natočen film Místo setkání nelze změnit, pronesená v dialogu Žeglova se Šaparovem, 224 00:21:18,404 --> 00:21:28,019 kdy Žeglov vysvětluje Šarapovovi, že ke zločinci nelze přistupovat stejně jako k nepřátelskému vojákovi. 225 00:21:28,139 --> 00:21:36,177 A on se ho ptá: „Proč?“ „Protože on sem přišel bojovat se zbraní v ruce a jeho vina nemusí být dokazována.“ 226 00:21:36,297 --> 00:21:39,432 Nemusí být dokazována! JE VINEN! 227 00:21:39,552 --> 00:21:42,405 - A priori. - A priori! 228 00:21:42,525 --> 00:21:45,862 Vždy je vinen. 229 00:21:47,268 --> 00:21:53,135 Když tedy říkají, že byl nevinný, 230 00:21:53,255 --> 00:22:00,644 tak to znamená, že ten voják, který k nám přišel loupit, znásilňovat a zabíjet, na to měl právo. 231 00:22:00,764 --> 00:22:03,481 Takto se spouští Overtonovo okno. 232 00:22:03,601 --> 00:22:09,362 Ale to je výsledkem našeho vzdělávacího systému, který takto vychovává, 233 00:22:09,482 --> 00:22:16,178 a jehož ideologické pojetí je zaměřeno výlučně na prodej a ideologickou všežravost. 234 00:22:16,298 --> 00:22:24,896 Který neposkytuje historické znalosti. Ten školák prý má spoustu historických knih. 235 00:22:25,016 --> 00:22:32,226 A co si odnesl z těch historických knih? Kde je jeho pochopení oprávněnosti naší války? 236 00:22:32,346 --> 00:22:37,807 Ta válka se přece nejmenuje náhodou Velká vlastenecká válka. 237 00:22:39,171 --> 00:22:50,872 Takže není zapotřebí pronásledovat toho školáka, to je vůbec v sociálním životě zcela nepřípustné. 238 00:22:50,992 --> 00:22:58,177 On zastává takový názor, že vojáci Wehrmachtu, kteří k nám přišli, umírali nevinní. 239 00:22:58,639 --> 00:23:07,191 Je tedy nutné objasnit mu celé to pozadí. Co tím vlastně hájí. 240 00:23:07,608 --> 00:23:16,995 A zda je připraven ocitnout se mezi těmi, koho ti nevinní likvidovali třeba v Babím Jaru v Kyjevě 241 00:23:17,115 --> 00:23:19,310 nebo někde jinde. 242 00:23:19,430 --> 00:23:29,661 Zda je připraven zařadit se mezi civilisty ve Stalingradu, které tito nevinní připravili o poslední kousek chleba 243 00:23:29,781 --> 00:23:34,451 a vůbec všechno, co bylo poživatelné, 244 00:23:34,571 --> 00:23:38,276 aby potom mohli nevinně zabíjet vojáky Rudé armády, 245 00:23:39,272 --> 00:23:45,091 kteří přicházeli zachránit veškeré lidstvo na planetě Zemi, a oni šli. 246 00:23:48,273 --> 00:23:51,777 A opět, do jaké míry je nevinný? 247 00:23:51,897 --> 00:23:57,756 Cožpak nevíme, že v Německu existovalo antifašistické ilegální hnutí? 248 00:23:57,876 --> 00:24:04,796 Nevíme snad, že němečtí vojáci přecházeli na stranu Rudé armády, aby BOJOVALI 249 00:24:04,916 --> 00:24:07,175 za svobodu Německa? 250 00:24:07,295 --> 00:24:13,347 Protože si uvědomovali, že čím rychleji skončí válka na bojištích, 251 00:24:13,467 --> 00:24:19,583 tím více lidských životů i v těch vojenských kabátech Wehrmachtu bude zachráněno 252 00:24:19,703 --> 00:24:26,238 a bude jim moci být vysvětlena jejich omyl a obnoven normální život v jejich zemi. 253 00:24:26,358 --> 00:24:30,763 Oni nebojovali proti své zemi, bojovali tak za svoji zemi. 254 00:24:30,883 --> 00:24:36,446 Pro ně to bylo něco jako občanská válka u nás v Rusku. 255 00:24:36,566 --> 00:24:46,760 Uvědomovali si, že k nám nepřišli s demokracií, ale kvůli likvidaci veškeré slovanské rasy, s genocidou. 256 00:24:46,880 --> 00:24:49,769 A neztotožnili se s tím. 257 00:24:50,798 --> 00:24:56,276 Ten, kdo se s tím ztotožnil, kdo zůstal ve Wehrmachtu, 258 00:24:56,396 --> 00:25:01,651 ten se stal nepřítelem svého vlastního Německa, mírového Německa. 259 00:25:03,272 --> 00:25:09,779 Nepřítelem dokud bojoval, jakmile se z něj stal zajatec, změnil se i vztah k němu. 260 00:25:09,899 --> 00:25:16,645 A co v tom německém, hitlerovském zajetí? Jak tam v lágrech likvidovali naše zajatce? 261 00:25:17,186 --> 00:25:25,869 Stále pro ně zůstávali podlidmi a likvidovali je jako předtím i s tím vědomím, 262 00:25:25,989 --> 00:25:31,784 že šlo o lidi, kteří jim nemohli klást odpor, neměli zbraně, nebyli organizovaní. 263 00:25:31,904 --> 00:25:35,256 Přesto je různými způsoby dále zabíjeli. 264 00:25:35,951 --> 00:25:44,464 Tyto věci je třeba všechny chápat. A podívejte se na tu situaci, jak útočí ze dvou stran. 265 00:25:46,084 --> 00:25:51,665 Natočili tu píseň, která se rozletěla a do toho to vystoupení v Bundestagu. 266 00:25:51,785 --> 00:25:54,160 Přičemž kdy proběhl ten útok? 267 00:25:54,280 --> 00:25:57,221 - Vystoupení. - Ano, vystoupení. 268 00:25:57,341 --> 00:26:04,962 19. listopadu 1942 byl zahájen útok u Stalingradu, 269 00:26:05,082 --> 00:26:10,466 který potom vedl k obklíčení hitlerovských vojsk ve Stalingradu, ke Stalingradskému kotli. 270 00:26:10,586 --> 00:26:16,819 Právě tenkrát zlomili páteř hitlerovské vojenské mašinérii. 271 00:26:16,939 --> 00:26:23,403 A v Německu je to národní smutek za nevinné, kteří tam padli. 272 00:26:24,689 --> 00:26:37,996 Jestli si někdo myslí, že se k nám Západ bude chovat citlivě, lidsky, 273 00:26:38,116 --> 00:26:43,662 ať si jen vzpomene, na datum toho vystoupení! 274 00:26:43,782 --> 00:26:53,829 Nebylo to 22. června 1941, ani 1. září 1939, 275 00:26:53,949 --> 00:27:00,018 ale právě to datum, kdy byl vynesen rozsudek nad hitlerovskou válečnou mašinérií, 276 00:27:00,138 --> 00:27:06,086 který znamenal konec jejich snu dobýt si svůj vytoužený Lebensraum, 277 00:27:06,206 --> 00:27:11,391 kvůli kterému ti Übermenschen přišli zabíjet Untermenschen. 278 00:27:11,511 --> 00:27:16,414 Oni si jen potřebovali vyčistit svůj Lebensraum od Untermenschen. 279 00:27:16,534 --> 00:27:20,352 A tak to také šli udělat, s veselým jásotem to šli udělat. 280 00:27:20,472 --> 00:27:25,133 A když jim to nevyšlo, tak jsou z nich najednou nevinné oběti. 281 00:27:25,253 --> 00:27:31,523 Neměl co hrát v tom politickém divadélku. Jenže vše je přece na prodej a ten fond jim zaplatil. 282 00:27:31,643 --> 00:27:41,529 Dali jim libreto, podle kterého bylo třeba zazpívat. Ale zazpívali jen dva. A to je dobře. 283 00:27:41,649 --> 00:27:46,271 - Máte na mysli, že je dobře, že ne všichni tři? - Samozřejmě. 284 00:27:46,391 --> 00:27:49,245 - A ne, že zazpívali. - Samozřejmě. 285 00:27:49,365 --> 00:27:58,367 Dobře, že alespoň jedna školačka projevila občanský postoj a řekla, že ona to tam vpisovat nebude. 286 00:28:01,461 --> 00:28:04,355 K další otázce. 287 00:28:04,475 --> 00:28:11,455 Prosí vás, Valeriji Viktoroviči, okomentovat takzvaný Putinův diplomatický maratón v Soči. 288 00:28:11,575 --> 00:28:17,210 A konkrétně 20. listopadu měl telefonický rozhovor s katarským emírem. 289 00:28:17,330 --> 00:28:22,643 Další den, 21. listopadu, schůzku se syrským prezidentem Bašárem Asadem, 290 00:28:22,763 --> 00:28:25,793 s českým prezidentem Milošem Zemanem. 291 00:28:25,913 --> 00:28:30,968 Telefonické rozhovory s prezidentem USA a králem Saúdské Arábie. 292 00:28:31,088 --> 00:28:36,851 Další telefonické rozhovory s egyptským prezidentem a izraelským premiérem. 293 00:28:36,971 --> 00:28:41,512 Další den, tedy 22. listopadu, schůzku s prezidenty Íránu a Turecka 294 00:28:41,632 --> 00:28:45,627 a ještě telefonický rozhovor s argentinským prezidentem. 295 00:28:45,747 --> 00:28:49,870 23. listopadu schůzku s prezidentem Súdánské republiky, 296 00:28:49,990 --> 00:28:55,817 a také schůzku s bývalým předsedou italské vlády Romano Prodim. 297 00:28:55,937 --> 00:28:59,814 A to vše ve čtyřech dnech. Ten maratón bude pokračovat. 298 00:28:59,934 --> 00:29:06,706 Protože Rusko se objektivně stává centrem koncentrace řízení. 299 00:29:08,619 --> 00:29:17,157 A není to v tom, že by v tomto směru byla vyvíjena nějaká mimořádná snaha. 300 00:29:17,277 --> 00:29:21,230 Někde někoho vyškrábat, někoho k sobě přitáhnout. 301 00:29:21,350 --> 00:29:23,658 Ve skutečnosti to tak vůbec není. 302 00:29:23,778 --> 00:29:28,349 Už jsem říkal a to nejednou, 303 00:29:31,866 --> 00:29:37,154 že Rusko samo o sobě je faktorem řízení a to velice silným. 304 00:29:37,274 --> 00:29:40,797 Fleet in being. Tomu se nedá vyhnout. 305 00:29:40,917 --> 00:29:47,607 Jenže někteří naši vedoucí představitelé jako Gorbačov, Jelcin, Medvěděv 306 00:29:48,182 --> 00:29:54,519 se tolik snažili dostat Rusko na kolena a předat jeho zdroje cizincům, 307 00:29:54,639 --> 00:30:00,012 že Rusko začalo být samozřejmě považováno za prostředek řízení. 308 00:30:00,547 --> 00:30:07,769 A v tomto ohledu probíhalo celkem efektivně formování dvou center koncentrace řízení, 309 00:30:07,889 --> 00:30:15,299 kam mělo být přeneseno řízení světa, tedy Írán a... 310 00:30:18,528 --> 00:30:19,742 … a Čína. 311 00:30:19,862 --> 00:30:29,185 A jestliže v Číně to sice horko těžko ale celkem rychle probíhá a vypadá to více méně perspektivně, 312 00:30:29,305 --> 00:30:38,073 tak co se týká Íránu, tam se to vůbec nevyvíjí dobře. 313 00:30:38,193 --> 00:30:46,630 A není to tak proto, že by tam snad Rusko kulo nějaké své pikle, to vůbec ne. 314 00:30:46,750 --> 00:30:51,723 Rusko se může zachovat jako stát, bude-li impériem, 315 00:30:51,843 --> 00:30:56,301 ale jiným než to anglosaské, které likviduje národy. 316 00:30:56,421 --> 00:31:01,034 Impériem naopak umožňujícím rozvoj všem národům, které jsou jeho součástí. 317 00:31:01,154 --> 00:31:10,729 Státem, který na sebe vzal globální odpovědnost za globální řízení, 318 00:31:10,849 --> 00:31:14,356 tedy státem uplatňujícím globální řízení. 319 00:31:17,160 --> 00:31:21,429 Nebude-li Rusko plnit tuto roli, tak zahyne. 320 00:31:21,549 --> 00:31:25,383 A za Putina jsme se k tomu začali pomalu posouvat. 321 00:31:25,503 --> 00:31:27,585 A Rusko se z Fleet in being 322 00:31:27,705 --> 00:31:32,111 tedy z faktoru, který samotnou svou existencí ovlivňuje průběh procesů, 323 00:31:32,231 --> 00:31:35,752 změnilo ve Fleet is being. 324 00:31:36,466 --> 00:31:42,157 Stali jsme se faktorem, který aktivně projevuje svůj životní postoj. 325 00:31:42,277 --> 00:31:53,601 Neboť Rusko, které si přeje udržet se jako stát, 326 00:31:53,721 --> 00:31:59,998 mnohonárodnostní, s rozmanitostí svých kultur, 327 00:32:00,512 --> 00:32:04,016 je prostě nuceno projevovat aktivní postoj. 328 00:32:04,136 --> 00:32:08,130 A Putin, gosudar, takový postoj uplatňuje. 329 00:32:08,250 --> 00:32:10,734 A jak to bylo dál? 330 00:32:10,854 --> 00:32:17,132 Stáli jsme před otázkou, že buď nás smete vlna běženců 331 00:32:17,252 --> 00:32:23,754 a s tou vlnou k nám přijde ten takzvaný „mezinárodní“ terorismus, 332 00:32:25,071 --> 00:32:27,965 jestliže bude smetena Sýrie. 333 00:32:28,085 --> 00:32:35,809 Protože až potom měl Írán vyčistit tato území a přinést ten pravověrný islám. 334 00:32:35,929 --> 00:32:40,662 Napřed však měly být smeteny všechny evropské státy i Rusko. 335 00:32:40,782 --> 00:32:44,648 K čemu by nám to bylo dobré? Nač by nám byla dobrá taková válka? 336 00:32:44,768 --> 00:32:48,506 Je lepší bojovat s menší ztrátou krve na cizím území. 337 00:32:48,626 --> 00:33:01,718 A tak jsme se v roce 2015 dohodli se syrskou vládou, že jim poskytneme pomoc, která je výhodná i pro nás. 338 00:33:01,838 --> 00:33:05,157 Tehdy na syrskou vládu už nesázel nikdo. 339 00:33:05,277 --> 00:33:11,169 Všichni počítali dny, hodiny, kdy Asadův režim padne, jak se říká. 340 00:33:11,289 --> 00:33:17,406 Přítomnost našich leteckých a kosmických sil, vojenských poradců tuto situaci prudce změnila 341 00:33:17,526 --> 00:33:25,120 a teď už na syrském území není jediná obec, tedy správněji není ani jediné město, 342 00:33:25,240 --> 00:33:29,332 které by ještě bylo pod kontrolou ISIL. 343 00:33:29,452 --> 00:33:32,321 A co je to vlastně ten ISIL? 344 00:33:32,441 --> 00:33:38,869 Když jsme o tom mluvili minule, tak přišla řeč na to, že bylo nastoleno velice závažné téma, 345 00:33:38,989 --> 00:33:44,295 jehož součástí bylo Erdoganovo obvinění Spojených států z financování ISIL 346 00:33:44,415 --> 00:33:49,439 a jehož startovním, klíčovým mechanismem měla být zpráva zveřejněná ministerstvem obrany. 347 00:33:49,559 --> 00:33:52,345 Jenže se to moc nepovedlo. A tento týden… 348 00:33:52,465 --> 00:33:59,958 Ale to neznamená, že tento řídící trend tím byl zlikvidován, ne ten bude pokračovat. 349 00:34:00,078 --> 00:34:04,690 Bude pokračovat a jeho pokračování bude realizováno v potřebné kvalitě. 350 00:34:04,810 --> 00:34:10,786 Takto jen státní elita USA odhalila své podpindosníky na ministerstvu obrany, 351 00:34:10,906 --> 00:34:14,078 kteří provedli ten akt vlastizrady. 352 00:34:14,198 --> 00:34:21,536 Takže co se vlastně stalo tento týden? Tento týden Sergej Viktorovič Lavrov opět prohlásil, 353 00:34:21,656 --> 00:34:28,815 že USA využívají teroristické skupiny pro své cíle. 354 00:34:28,935 --> 00:34:40,999 A íránský lídr Chameneí přímo prohlásil, že to USA vytvořily tu skupinu ISIL/DAEŠ, 355 00:34:41,119 --> 00:34:47,042 aby tak rozšiřovali svou skrytou nadvládu. 356 00:34:47,162 --> 00:34:53,438 To znamená, že to byly USA, kdo vytvořil ISIL, kdo vytvořil DAEŠ. 357 00:34:53,558 --> 00:34:58,678 Šlo o přímá obvinění, která se musí začít množit, vycházet na světlo. 358 00:34:58,798 --> 00:35:04,433 Ano, při startu došlo k určitému selhání v důsledku diverze na ministerstvu obrany, 359 00:35:04,553 --> 00:35:06,780 ale nešlo o úplné selhání. 360 00:35:06,900 --> 00:35:11,312 Sám proces narušen nebyl a poběží dál. Jedná se o globální proces. 361 00:35:11,432 --> 00:35:14,752 Jedná se o proces odstřihávání USA. 362 00:35:14,872 --> 00:35:20,731 Odříznutí státní elity USA od řízení světových procesů, 363 00:35:20,851 --> 00:35:25,681 protože svojí vnější politikou se státní elita míchá do té globální 364 00:35:25,801 --> 00:35:30,921 a ohrožuje tak civilizaci na planetě Zemi, prostě ji dál postrkuje… 365 00:35:31,041 --> 00:35:36,932 My už tak stojíme na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 366 00:35:37,052 --> 00:35:42,526 A státní elita USA aktivně dál lidstvo do této propasti postrkuje. 367 00:35:47,219 --> 00:35:54,130 A co se stalo na APEC, v Danangu na APEC? 368 00:35:54,250 --> 00:35:58,470 Prakticky tam nebyly podepsány žádné dokumenty. 369 00:35:58,590 --> 00:36:02,070 Ty, které tam byly připravovány k podpisu, podepsány nebyly. 370 00:36:02,190 --> 00:36:08,500 Čína kvůli tomu zuřila, protože to zasáhlo i hedvábnou stezku a další věci. A proč je tam nepodepsali? 371 00:36:08,620 --> 00:36:14,140 Protože Putin zveřejnil článek, který těm státům poskytuje možnost volby. 372 00:36:14,260 --> 00:36:19,798 A proč by se tedy měly podřizovat Číně, když je možné zapojit se do globalizace na základě těch principů, 373 00:36:19,918 --> 00:36:26,176 které navrhuje Rusko, rovnocenných, partnerských, vzájemně výhodných? 374 00:36:27,591 --> 00:36:38,405 Dva faktory. Prvním faktorem je to, že Rusko zvítězilo v Sýrii 375 00:36:38,525 --> 00:36:49,399 a k tomu se tedy Írán a Turecko, jako dva vedoucí hráči na této politické aréně, musí nějak postavit. 376 00:36:49,519 --> 00:36:52,850 A druhým faktorem je 377 00:36:52,970 --> 00:37:05,751 jiná metoda sjednocení, kooperace, mezinárodní kooperace, kterou Putin navrhnul na APEC. 378 00:37:05,871 --> 00:37:10,852 Tyto dva faktory předurčily celé to setkání. 379 00:37:10,972 --> 00:37:17,318 Ty schůzky by se musely konat tak jako tak v důsledku toho, že ISIL/DAIŠ byl v Sýrii poražen. 380 00:37:17,438 --> 00:37:20,333 Takže na to hráči nějak reagovat musí. 381 00:37:20,453 --> 00:37:30,164 Jenže změna rovnováhy sil v té věci formování centra koncentrace řízení na základě Číny vede k tomu, 382 00:37:30,284 --> 00:37:36,107 že Rusko tak získalo doplňkové možnosti, 383 00:37:36,227 --> 00:37:49,958 což nutí ty státy včetně Turecka a Íránu vést s ním dialog ve zcela jiném tónu, ve zcela jiné kvalitě. 384 00:37:50,078 --> 00:37:59,701 Proto dříve než Putin uskutečnil to setkání s Tureckem a Íránem došlo ke schůzce ministrů zahraničí, 385 00:37:59,821 --> 00:38:05,950 došlo ke schůzce ministrů obrany, tedy formátu 2 + 2, kteří vše připravili 386 00:38:06,070 --> 00:38:09,183 a až poté se konala ta schůzka s Asadem. 387 00:38:09,303 --> 00:38:15,294 A na tom setkání s Asadem Putin, sice mluvil o společném vítězství v Sýrii, 388 00:38:15,414 --> 00:38:24,839 přesto však poukázal na to, že ISIL byl fakticky poražen ruským letectvem a s pomocí ruských poradců. 389 00:38:24,959 --> 00:38:27,658 To oni sehráli rozhodující roli. 390 00:38:27,778 --> 00:38:36,751 A to neřekl náhodou, protože tato schůzka byla určující pro schůzku s Tureckem a Íránem. 391 00:38:36,871 --> 00:38:42,324 Potřeboval určité výsledky a ty výsledky jsou takové: 392 00:38:42,982 --> 00:38:48,393 „Já jsem v kontaktu se zákonnou vládou v Sýrii, máme určitou dohodu 393 00:38:48,513 --> 00:38:56,252 a naši roli v řešení problému s ISIL/DAEŠ jste sami měli možnost pozorovat. 394 00:38:56,372 --> 00:39:00,119 A teď je potvrzena i zákonnou syrskou vládou.“ 395 00:39:00,239 --> 00:39:05,469 To znamená zcela jiný tón při vedení jednání. 396 00:39:05,589 --> 00:39:12,258 No a vzhledem k tomu, že Rusko, o kterém se nepředpokládalo, že by se stalo centrem koncentrace řízení, 397 00:39:12,378 --> 00:39:21,475 se pod Putinovým vedením tímto centrem stává, k Putinovi pospíchají různí lídři. 398 00:39:21,595 --> 00:39:27,456 Přijel i ten ze Súdánu a proč přijel? 399 00:39:28,511 --> 00:39:37,589 Čína vytváří svou zónu vlivu, sféru vlivu prostřednictvím vojenských základen. 400 00:39:37,709 --> 00:39:43,222 První základna již byla zprovozněna v Džibutsku a Čína v tom pokračuje. 401 00:39:43,342 --> 00:39:48,751 Převrat/nepřevrat, či pseudopřevrat, to divadélko s převratem v Zimbabwe 402 00:39:48,871 --> 00:39:53,021 skončilo právě tak, jak to v podstatě Čína potřebovala. 403 00:39:53,141 --> 00:39:59,913 Fakticky šlo o zákonné předání moci a ten povyk z evropských zemí… 404 00:40:00,033 --> 00:40:06,471 Tedy z evropských, šlo o Velkou Británii, Kanadu a USA, že je tam převrat. 405 00:40:06,591 --> 00:40:15,885 Tak ty v podstatě srazili v rozletu, aby zmlkly a tak zmlkly. 406 00:40:16,005 --> 00:40:20,849 Čína tedy jen tak tak, ale svou operaci zvládla. 407 00:40:21,518 --> 00:40:30,648 Čína tedy posiluje, ale ne všem se její přítomnost v Africe líbí. 408 00:40:30,768 --> 00:40:40,318 Navíc, jste-li závislí pouze na jednom, přicházíte v podstatě o svou suverenitu. 409 00:40:40,438 --> 00:40:49,783 Tak proč by se nepokusili sehrát to tak, aby se v regionu objevil ještě jeden silný hráč, 410 00:40:49,903 --> 00:40:52,483 se kterým bude muset Čína počítat? 411 00:40:52,603 --> 00:40:55,518 USA odcházejí, to znamená, že musí přijít Rusko. 412 00:40:55,638 --> 00:40:58,939 Tedy opět dva faktory. Zaprvé. 413 00:41:00,328 --> 00:41:07,426 Globální vliv Ruska, skutečnost, že se Rusko stává centrem koncentrace řízení 414 00:41:07,546 --> 00:41:17,688 a že nabízí alternativní a pro všechny národy výhodnější principy globalizace, 415 00:41:18,117 --> 00:41:21,409 přitahuje pozornost všech lidí. 416 00:41:21,529 --> 00:41:29,075 A druhý faktor je riziko ztráty suverenity kvůli tomu, že v daném regionu bude pouze jeden hráč. 417 00:41:29,865 --> 00:41:34,507 To nutí lídry států, dokud ještě není vše rozhodnuto, 418 00:41:34,627 --> 00:41:38,523 aby se co nejrychleji rozběhli za Putinem a dohodli se s ním. 419 00:41:38,643 --> 00:41:44,547 To je třeba využít a prosazovat tak svou linii globalizace, svou ruskou globalizaci. 420 00:41:44,667 --> 00:41:46,951 Budovat svůj ruský svět. 421 00:41:52,630 --> 00:41:54,638 Další otázka je… 422 00:41:54,758 --> 00:42:03,790 Také přišlo hodně zpráv v souvislosti s událostmi probíhajícími v Luhanské lidové republice. 423 00:42:03,910 --> 00:42:09,979 Prosí vás okomentovat, co se tam vlastně děje. A konkrétně odstoupení Plotnického. 424 00:42:11,675 --> 00:42:23,511 V minulém pořadu jsme mluvili o tom, že USA, mám na mysli státní elitu USA, 425 00:42:23,631 --> 00:42:27,561 že jejich řízení na Ukrajině směřuje k porážce, 426 00:42:27,681 --> 00:42:37,306 a že Putin jde cestou legalizace, nejen institucionalizace Luhanské a Doněcké republiky, 427 00:42:37,426 --> 00:42:42,847 ale i jejich legalizace jako subjektů mezinárodního práva. 428 00:42:42,967 --> 00:42:52,929 Legálně jsou právními nástupci ukrajinské státnosti, jenže je jako takové nikdo neuznává. 429 00:42:53,049 --> 00:42:56,118 Uznávají státní převrat v Kyjevě. 430 00:42:56,238 --> 00:43:01,056 To je opět k té otázce, zda je možné důvěřovat západnímu společenství. 431 00:43:01,176 --> 00:43:09,338 Západní společenství vždy pracuje proti ruským zájmům a vždy je připraveno Rusko rozdrtit. 432 00:43:09,853 --> 00:43:16,873 U nich nehrají žádnou roli normy cti, morálky, ty pro ně neplatí. 433 00:43:16,993 --> 00:43:22,454 Pro ně nic neznamená ani zákonodárství, proto ten státní převrat uznávají za legitimní 434 00:43:22,574 --> 00:43:32,382 a ty, kteří podle zákona vytvořili vlastní státnost a podchytili legitimní státnost ukrajinského státu, 435 00:43:32,502 --> 00:43:45,916 a také s ohledem na to, že nedokážou vyvinout normální míru násilí, aby svá práva uhájili, tak ty neuznávají. 436 00:43:46,036 --> 00:43:50,688 A proč jsem řekl, že nejsou schopni vyvinout normální míru násilí? 437 00:43:50,808 --> 00:43:54,606 Problém je v tom, že obsadit Kyjev není žádný problém. 438 00:43:54,726 --> 00:44:01,337 Dostat se až na západní ukrajinskou hranici také není žádný problém. 439 00:44:01,457 --> 00:44:12,086 Problém je v tom, že válka nespočívá jen v tom, kdo koho na bojišti přestřílí. 440 00:44:12,206 --> 00:44:18,774 Pamatujete na A jitra jsou zde tichá? Tam staršina řekl, že je to také o tom, kdo koho přechytračí. 441 00:44:18,894 --> 00:44:23,364 Už v té době bylo jasné, že válka není jen o střílení. 442 00:44:23,484 --> 00:44:26,541 Válka… Jediná správná definice války: 443 00:44:26,661 --> 00:44:32,985 Válka, to je komplex opatření zaměřených na uchvácení cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů. 444 00:44:33,105 --> 00:44:35,050 KOMPLEX OPATŘENÍ! 445 00:44:35,526 --> 00:44:40,632 A tento komplex opatření nezahrnuje pouze šestou prioritu, 446 00:44:40,752 --> 00:44:48,416 kde, kdy, kdo koho přestřílí, ale také vedení takzvané studené informační války. 447 00:44:48,536 --> 00:45:01,780 A co se týká vedení studené informační války nemají Luhanská a Doněcká republika dost zdrojů, 448 00:45:01,900 --> 00:45:05,208 aby protivníka převálcovaly. 449 00:45:05,328 --> 00:45:12,836 Všechna média mají pod kontrolou protivníci Ruska a právě tato média formují… 450 00:45:12,956 --> 00:45:19,942 Globalizace byla v poslední době, tedy přesněji celou dobu, vedena podle starozákonní biblické koncepce, 451 00:45:20,062 --> 00:45:26,608 jejímž důsledkem bylo, že do Ruska neustále vtrhávali dobyvatelé ze Západu. 452 00:45:26,728 --> 00:45:31,791 Neustále ho chtěli nějakým způsobem pokořit a zachvátit, 453 00:45:33,107 --> 00:45:40,213 proto je nutné manévrovat a hájit své cíle. 454 00:45:40,333 --> 00:45:48,719 Jakmile Rusko dokázalo pomoci Luhanské a Doněcké republice, 455 00:45:48,839 --> 00:45:54,926 tak je Putin hned začal legitimizovat jako subjekty mezinárodního práva. 456 00:45:55,046 --> 00:45:58,897 Zavolal hlavě Doněcka i Luhanska, 457 00:45:59,017 --> 00:46:04,414 vedoucím představitelům Doněcké a Luhanské republiky a promluvil si s nimi. 458 00:46:06,406 --> 00:46:19,859 No a nebezpečí takového zvratu událostí nejen pro realizaci politiky americké státní elity, 459 00:46:19,979 --> 00:46:24,849 ale i pro globalisty, je v podstatě očividné. 460 00:46:26,128 --> 00:46:32,895 Vzhledem k tomu, že potřebují mít neustále ohnisko napětí. Oni nesouhlasí s tím… 461 00:46:33,015 --> 00:46:40,262 Tedy přesněji, výhledově souhlasí s tím, aby se Ukrajina stala neutrálním demokratickým státem, 462 00:46:40,382 --> 00:46:49,118 ale chtějí, aby k tomu došlo co nejpozději a s co největšími náklady pro Rusko. 463 00:46:49,238 --> 00:46:56,511 Aby to přineslo Rusku co nejvíc problémů, než bude z Ukrajiny zformován takový stát. 464 00:46:56,631 --> 00:47:02,101 A kvůli tomu bylo zapotřebí rozkolísat, ne úplně zmařit… 465 00:47:02,221 --> 00:47:08,606 Upřesním to, americká státní elita chce zmařit Minské dohody, 466 00:47:08,726 --> 00:47:14,458 a pro globalisty bylo výhodné tyto mírové dohody rozkolísat, 467 00:47:14,578 --> 00:47:23,470 aby ten kolotoč, ten vleklý proces jednání nikdy neskončil. Aby se co nejvíce protahoval. 468 00:47:23,590 --> 00:47:32,248 Kvůli tomu bylo zapotřebí, aby jeden ze subjektů minského procesu 469 00:47:33,109 --> 00:47:42,802 vytvořil podmínky, za kterých by Minské dohody byly podkopány. 470 00:47:43,376 --> 00:47:48,209 A takovým subjektem vždy byla státnost Luhanské republiky. 471 00:47:48,329 --> 00:47:55,745 O konkrétních lidech tam by bylo možné toho říci mnoho, ale bohužel to nejde udělat takto veřejně, 472 00:47:55,865 --> 00:47:59,063 proto se musíme omezit pouze na to, 473 00:47:59,183 --> 00:48:08,553 že otázka odchodu Plotnického byla velmi naléhavým problémem, a čím byl rychleji vyřešen, tím lépe. 474 00:48:08,673 --> 00:48:16,111 Protože státnost Luhanské republiky se po jeho odchodu kvalitativně změní. 475 00:48:16,231 --> 00:48:21,351 Dokonce i v případě, že se dané klanově-korporativní skupině 476 00:48:21,471 --> 00:48:27,619 a těm kurátorům Plotnického z Kyjeva a Moskvy povede opět dosadit svého člověka, 477 00:48:27,739 --> 00:48:33,373 tak už bude muset hrát podle jiných pravidel, a to znamená zcela jinou pozici. 478 00:48:33,493 --> 00:48:38,999 Bude možné postoupit dál jak s minským procesem, tak i ve formování státnosti. 479 00:48:39,119 --> 00:48:45,525 Neboť když to zhodnotíme, tak v Luhansku jeho takříkajíc státní moc 480 00:48:45,645 --> 00:48:48,418 vždy spoléhala na svou dočasnost. 481 00:48:48,538 --> 00:48:54,911 Proč by se měli teď starat o čisté ulice, nebo o jiné státní řízení, když se stejně brzy všechno zhroutí? 482 00:48:55,031 --> 00:48:57,836 Oni pořád žili v očekávání krachu. 483 00:48:57,956 --> 00:49:05,841 Proto také byly v Luhansku problémy s budováním státnosti značně větší než v Doněcku. 484 00:49:07,544 --> 00:49:11,338 Takže někdo dal znamení. 485 00:49:11,458 --> 00:49:15,260 A předtím zazněly hlasy ve stylu: 486 00:49:15,380 --> 00:49:21,046 „My také můžeme vést svá separátní jednání o Minských dohodách jiným způsobem…“ 487 00:49:21,166 --> 00:49:23,425 Tohle zaznělo z Luhanska. 488 00:49:23,545 --> 00:49:33,230 A když Plotnickij začal situaci vyostřovat, tak cíl byl jen jeden: 489 00:49:33,350 --> 00:49:38,116 zmaření Minských dohod, jakoby byl… 490 00:49:40,454 --> 00:49:43,348 No jak bych to řekl. 491 00:49:44,119 --> 00:49:51,641 To, že byl jedním z těch, co podepsali Minské dohody, vůbec neznamená, že má zaručenou ochranu. 492 00:49:51,761 --> 00:49:58,874 Jak se mnozí pletou. To je usilovně vnucovaný omyl. 493 00:49:59,292 --> 00:50:09,290 Člověk je tvor smrtelný a struktury jsou proměnlivé. 494 00:50:09,410 --> 00:50:13,211 Může v nich dojít k nějaké výměně. 495 00:50:13,331 --> 00:50:21,119 A skutečnost, že se za nějakou skupinu podepsal osobně Plotnickij vůbec neznamená, 496 00:50:21,239 --> 00:50:27,934 že v určité etapě se místo něho na jednání nemůže objevit někdo jiný. 497 00:50:28,054 --> 00:50:35,424 Ano, zatím ho ponechali jako představitele Luhanské republiky pro jednání o Minských dohodách, 498 00:50:35,544 --> 00:50:41,886 ale to neznamená, že to tak bude pořád. Absolutně ne. 499 00:50:42,006 --> 00:50:51,529 Menší otřes, nějaké to drhnutí a hotovo, bude nahrazen někým jiným. 500 00:50:51,649 --> 00:50:59,469 A v podmínkách, kdy se z Luhanské a Doněcké republiky mají stát subjekty mezinárodního práva, 501 00:50:59,589 --> 00:51:06,477 bude ta otázka podpisu Plotnického už úplně pasé. Ztratí úplně svůj smysl. 502 00:51:06,597 --> 00:51:10,753 Zůstane v dějinách jako jeden z těch, co je podepsali a to je vše. 503 00:51:10,873 --> 00:51:17,696 Zatím je to řešení takové kompromisní. Jestliže teď Plotnickij a klanově-korporativní skupina, 504 00:51:17,816 --> 00:51:22,389 která za ním stojí v Moskvě i Kyjevě, vydírají tím, 505 00:51:22,509 --> 00:51:27,597 že vyšachování Plotnického znamená zmaření Minských dohod, tak to tak není. Není to tak. 506 00:51:27,717 --> 00:51:36,245 V případě správného nastavení procesu jednání, je to jen menší zádrhel. Nic víc. 507 00:51:36,365 --> 00:51:41,999 Bude-li Plotnickij úplně odstraněn od vedení těchto jednání. 508 00:51:42,119 --> 00:51:51,000 Opakuji, že to snadno vyřeší zkušené vedení jednání a proces nebude žádným způsobem zmařen. 509 00:51:55,243 --> 00:52:01,704 Další otázka se také týká Ukrajiny. Anton z Charkova píše: 510 00:52:02,379 --> 00:52:11,155 Proč bolševici pod Leninovým vedením v roce 1919 vytvořili právě Ukrajinskou místo například Maloruské SSR? 511 00:52:11,275 --> 00:52:17,231 Plody této matrice sklízíme doposud a až Zacharčenko se tu situaci poprvé pokusil napravit. 512 00:52:17,351 --> 00:52:22,085 Je známo, že projekt ukrajinství je protiruský projekt globalistů. 513 00:52:22,205 --> 00:52:26,521 A jak lodičku nazveš, tak také popluje. Lenin si to neuvědomoval? 514 00:52:26,641 --> 00:52:33,979 Nebo musel vrátit takzvaný dloužek a nahrát svým globálním kurátorům, kteří ho vyslali dělat revoluci? 515 00:52:34,099 --> 00:52:41,565 Nebo USSR vyhlásili jednoduše jako protiváhu Ukrajinské lidové republice Gruševského a Petljury? 516 00:52:41,685 --> 00:52:46,620 V každém případě byl tento název zakotven i v ústavě z roku 1936, 517 00:52:46,740 --> 00:52:50,966 a podezřívat z trockismu i Stalina je dost těžké. Kde je logika? 518 00:52:51,086 --> 00:52:57,679 Logika je jednoduchá. Existuje vnitřní, existuje vnější a existuje globální politika. 519 00:52:58,580 --> 00:53:04,983 Revoluci neorganizovali bolševici. 520 00:53:05,523 --> 00:53:18,126 Únorovou revoluci provedla ta vyšší vrstva Ruského impéria, která pracovala v rámci Britského impéria. 521 00:53:18,246 --> 00:53:22,035 Bolševiky nikdo nevysílal dělat revoluci. 522 00:53:22,155 --> 00:53:26,459 Bolševici se toho procesu zmocnili a převzali ho v okamžiku, 523 00:53:26,579 --> 00:53:35,023 kdy ruská státnost přesně podle plánu realizace únorové revoluce již neexistovala. 524 00:53:35,143 --> 00:53:44,771 Nekonečné výměny ministrů prozatímní vlády, kabinetu samotné prozatímní vlády, plané diskuse… 525 00:53:44,891 --> 00:53:52,049 Ta katastrofa se přibližovala všude, úplně všude. Bylo zapotřebí, aby ten proces někdo převzal. 526 00:53:52,169 --> 00:53:55,139 A kromě všeho ostatního za té prozatímní vlády... 527 00:53:55,259 --> 00:53:59,688 Kromě toho, že občanská válka vzplanula už v létě roku 1917, 528 00:53:59,808 --> 00:54:09,409 kdy dezertovali vojáci, aby si podělili půdu. A samozřejmě dezertovali i s puškami. 529 00:54:09,529 --> 00:54:15,556 Důstojníci dezertovali rovnou s kulomety, aby tu půdu naopak bránili. 530 00:54:16,276 --> 00:54:18,874 A vše se rozhořívalo. 531 00:54:18,994 --> 00:54:25,201 Tu bylo to povstání Kornilova, které bylo pokusem 532 00:54:26,706 --> 00:54:31,592 rozšířit tu občanskou válku celostátně. 533 00:54:31,712 --> 00:54:38,407 To kvůli tomu ozbrojili Rudou gardu a dali tak zbraně do rukou bolševikům. 534 00:54:38,527 --> 00:54:46,476 Jenže bolševičtí propagandisté odvedli svou práci v armádě a dostat je do střetu se tedy nepovedlo. 535 00:54:46,596 --> 00:54:51,651 Takže se jim to povedlo až v roce 1918 díky povstání "Běločechů". 536 00:54:51,771 --> 00:54:56,762 V roce 1917 se jim toho díky povstání Kornilova dosáhnout nepovedlo. 537 00:54:56,882 --> 00:55:03,963 Situace byla arcisložitá. Lenin měl rád tuto předponu arci-. 538 00:55:04,083 --> 00:55:10,232 Velice složitá, hrozivá situace to byla. Řízení státu totálně zkolabovalo. 539 00:55:10,352 --> 00:55:16,283 Na ruském území se začaly tvořit různé státní útvary. 540 00:55:16,403 --> 00:55:23,637 To bylo připravováno, strukturně to připravovaly různé západní rozvědky. 541 00:55:23,757 --> 00:55:26,851 Každá si vzala na starost svoji část. 542 00:55:26,971 --> 00:55:31,159 Připravováno to bylo od poloviny 19. století! 543 00:55:31,994 --> 00:55:35,691 A bolševická strana byla nejmenší. 544 00:55:35,811 --> 00:55:46,557 Když se bolševikovi Leninovi v dubnu roku 1917 dostalo potvrzení, že došlo k absolutnímu rozvratu… 545 00:55:46,677 --> 00:55:51,957 Už v březnu prozatímní vláda přiznala, že došlo k absolutnímu rozvratu státnosti. 546 00:55:52,077 --> 00:55:57,816 A když se žádná politická strana nechtěla chopit odpovědnosti dát to ve státě do pořádku, 547 00:55:57,936 --> 00:56:00,985 a Lenin namítnul, že taková strana tu je, tak se mu smáli. 548 00:56:01,105 --> 00:56:09,857 Nesmáli se mu jen proto, že se jim zdálo absurdní, aby na sebe někdo vzal tuto roli řídit stát, 549 00:56:09,977 --> 00:56:13,495 který se již prakticky sype, který se již rozpadnul, 550 00:56:13,615 --> 00:56:19,030 ale také kvůli tomu, že bolševici se dali spočítat na prstech jedné ruky. 551 00:56:19,873 --> 00:56:29,481 Do říjnové revoluce jejich počet vzrostl alespoň na 50 tisíc a stáli proti miliónové straně eserů. 552 00:56:31,805 --> 00:56:35,118 A proč jejich počet vzrostl na 50 tisíc? 553 00:56:35,238 --> 00:56:43,201 Protože se k nim přidali i BUNDovci, menševici, trockisti, ti všichni se rozhodli podpořit bolševiky. 554 00:56:43,321 --> 00:56:48,508 Potom teprve spočítali celkový počet, aniž by dělili, kdo je kdo. 555 00:56:51,182 --> 00:57:00,606 Celý ten rozpad státu a zformování různých států na jeho území byl naplánován již v 19. století. 556 00:57:00,726 --> 00:57:07,394 Pro tuto věc byla vytvářena kádrová základna, revoluční strany, 557 00:57:07,514 --> 00:57:11,535 byly připravovány státní vnější zdroje. 558 00:57:11,655 --> 00:57:15,341 A tak vyvstala otázka. Jak zachránit Rusko? 559 00:57:15,461 --> 00:57:20,690 Podle plánů té únorové revoluce nemělo z Ruska zůstat nic, vůbec nic. 560 00:57:20,810 --> 00:57:24,137 Rusko mělo shořet v ohni občanské války. 561 00:57:24,257 --> 00:57:31,081 Když Trockij říkal, že Rusko je zápalnou šňůrou ohně světové revoluce, 562 00:57:31,201 --> 00:57:36,602 tak šlo o to zorganizovat ruské mužiky, aby svými bodáky roznesli revoluci. 563 00:57:36,722 --> 00:57:41,560 Stejně jako to udělali francouzští mužici, když roznášeli revoluci na svých bodácích. 564 00:57:41,680 --> 00:57:44,831 A čím skončila revolučnost ve Francii? 565 00:57:44,951 --> 00:57:57,195 Z 27 miliónového obyvatelstva v okamžiku revoluce v roce 1793 jich v roce 1815 zbylo 17 miliónů. 566 00:57:58,536 --> 00:58:02,619 To samé chtěli zopakovat s Ruskem. 567 00:58:03,583 --> 00:58:11,917 A Lenin, který chápal mnohé, opravdu mnohé, draze zaplatil za své přání zachránit Rusko. 568 00:58:12,037 --> 00:58:16,619 On uzavřel Brestlitevský mír a za to ho zabili. 569 00:58:16,739 --> 00:58:21,280 Stalin to také všechno chápal a uvědomoval si i jednoduchou věc. 570 00:58:21,400 --> 00:58:31,608 Inteligence Ruského impéria ve své většině poslala bolševiky někam, 571 00:58:31,728 --> 00:58:35,706 že s nimi spolupracovat nebude. 572 00:58:35,826 --> 00:58:42,214 A kdy to udělala? Až po občanské válce. Do té doby šlo o vítězný pochod sovětské moci. 573 00:58:42,334 --> 00:58:46,920 Všichni potřebovali nastolit řád, a tak také všichni uznávali sovětskou moc. 574 00:58:47,040 --> 00:58:53,401 Kdyby nedošlo k tomu povstání Československého armádního sboru, tak by nedošlo k občanské válce. 575 00:58:53,521 --> 00:58:57,773 Ta jednotlivá ohniska odporu by byla potlačena, ty bandy. 576 00:58:57,893 --> 00:59:03,200 A jen ten zbytek sil v podobě Československého expedičního sboru 577 00:59:03,320 --> 00:59:08,087 vedl k tomu, že občanská válka vzplanula po celém Rusku. 578 00:59:12,305 --> 00:59:15,803 Lenin si uvědomoval jednu jednoduchou věc, 579 00:59:15,923 --> 00:59:20,535 jestliže v daném okamžiku podle plánů trockistů a zákulisí 580 00:59:20,655 --> 00:59:26,142 ruští mužici půjdou roznášet pomocí bodáků do Evropy revoluci, 581 00:59:26,262 --> 00:59:30,591 tak Rusko přestane existovat stejně jako ruský národ. 582 00:59:30,711 --> 00:59:35,195 A tak uzavřel Brestlitevský mír, aby někde udělal pořádek, 583 00:59:35,315 --> 00:59:41,650 někde se dokázal vypořádat s nepřáteli Ruska, kteří budou bojovat proti bolševické moci. 584 00:59:42,114 --> 00:59:47,875 A ukázalo se, že měl absolutní pravdu. Opakuji, že právě za to ho zabili. 585 00:59:47,995 --> 00:59:53,095 I Stalin si velmi dobře uvědomoval, kdo je u něj řídící silou. 586 00:59:53,215 --> 00:59:59,242 Bolševici měli málo svých řídících kádrů 587 00:59:59,362 --> 01:00:04,437 a některé z nich nemohli viditelně vůbec použít, protože by jim je jednoduše pozabíjeli. 588 01:00:04,557 --> 01:00:10,019 Mám na mysli ruský generální štáb a rozvědku generálního štábu. 589 01:00:10,139 --> 01:00:15,034 Stačí si vzpomenout na ten odpor, když byl jmenován bolševik Frunze 590 01:00:15,154 --> 01:00:20,598 do čela Lidového komisariátu pro vojenské a námořní záležitosti místo Trockého. 591 01:00:20,718 --> 01:00:27,096 Okamžitě ho zavraždili v průběhu chirurgické operace. 592 01:00:27,216 --> 01:00:35,609 A Kotovského, který se měl stát zástupcem velitele tohoto komisariátu, rovnou zastřelili. 593 01:00:35,729 --> 01:00:43,814 Frunze se domluvil s generálem Slaščovem z Bílé armády, že bude učit rudé důstojníky, 594 01:00:43,934 --> 01:00:49,183 s ruským vlastencem, který pochopil, že to bolševici mají pravdu, 595 01:00:49,303 --> 01:00:53,735 a že nebojoval ani tak proti bolševikům, jako proti trockistům, 596 01:00:53,855 --> 01:00:58,751 a že ta válka v podstatě neskončila, že bude mít pokračování. 597 01:00:58,871 --> 01:01:05,051 A co je nejdůležitější, že bude i druhá etapa války, druhá světová, a je tedy třeba připravit rudé důstojníky. 598 01:01:05,171 --> 01:01:09,835 A kdo by je měl připravovat? On sám měl bojové zkušenosti. Toho také zabili. 599 01:01:09,955 --> 01:01:20,097 A mnohé další bolševiky pozabíjeli, jakmile začali ohrožovat statusové postavení trockistů. 600 01:01:20,664 --> 01:01:29,159 Jakmile bylo v plánu vyměnit nějakého lidového komisaře, okamžitě ten bolševik, 601 01:01:29,279 --> 01:01:32,433 který ho měl nahradit, někým způsobem zemřel. 602 01:01:32,553 --> 01:01:35,870 Buď ho přímo zabili, nebo zemřel jinak. 603 01:01:36,548 --> 01:01:39,612 Ta situace byla velice vážná. 604 01:01:39,732 --> 01:01:50,790 A proto Lenin neměl možnost ve vztahu k Ukrajině realizovat jiný plán státní výstavby. 605 01:01:52,275 --> 01:02:00,238 Stalin se pokoušel při zakládání SSSR protlačit plán kulturních autonomií. 606 01:02:00,358 --> 01:02:04,533 A proč ho Lenin nepodpořil? To nevím. 607 01:02:04,653 --> 01:02:12,909 Ta možnost existovala, v podstatě to bylo realizovatelné, 608 01:02:13,029 --> 01:02:23,197 neboť ten plán by schválila prakticky všechna oddělení bolševické strany i s těmi trockisty, kteří tam byli. 609 01:02:23,317 --> 01:02:28,956 Trockisté jim až potom vnutili svoji diskusi, aby je převezli. 610 01:02:29,076 --> 01:02:37,239 Tenkrát ta varianta vybudování normálního unitárního státu bez jeho dělení na „Okrajiny“ existovala. 611 01:02:37,359 --> 01:02:43,389 Očividně však existovaly nějaké důvody a ty je třeba hledat v archívech. 612 01:02:43,509 --> 01:02:50,428 Všechno není úplně vyjasněné. Stalin chápal, jaké kádry ho obklopují a jak. 613 01:02:50,548 --> 01:02:57,432 A sám Stalin až do roku 1943 s Kominternou nic nezmohl 614 01:02:57,552 --> 01:03:05,791 a byl nucen počítat s ní jako se strukturou, jako se subjektem řízení. 615 01:03:05,911 --> 01:03:11,505 Až v roce 1943 se mu povedlo zlikvidovat Kominternu jako subjekt řízení. 616 01:03:11,625 --> 01:03:15,666 To ale neznamená, že ji zlikvidoval úplně. 617 01:03:15,786 --> 01:03:22,262 Lidé zůstali, vazby mezi nimi zůstaly a klanově korporativní zájmy také zůstaly. 618 01:03:22,382 --> 01:03:27,270 Jen to všechno již nefungovalo strukturně, ale bezstrukturně. 619 01:03:27,390 --> 01:03:35,663 Ale i tak se jednalo o důležité Stalinovo vítězství v boji s nadnárodním řízením. 620 01:03:35,783 --> 01:03:46,156 Proto se ty věci nedají hodnotit povrchně. Proč Lenin jednal, jak jednal, to není správné. 621 01:03:46,276 --> 01:03:51,429 Je třeba proniknout do podstaty procesu, odkud se vzaly všechny ty proudy. 622 01:03:51,549 --> 01:03:54,639 Kdy to všechno začalo být vytvářeno. 623 01:03:54,759 --> 01:04:02,127 A kdyby se, řekněme, po abdikaci imperátora k moci dostali hned bolševici, 624 01:04:02,247 --> 01:04:05,255 tak by žádné „Okrajiny“ nikam neodpluly. 625 01:04:05,375 --> 01:04:12,064 Tenkrát ještě bylo možné prostřednictvím státních nástrojů potlačit všechny separatistické nálady. 626 01:04:12,184 --> 01:04:16,220 A stát by byl impériem, ale unitárním. 627 01:04:16,340 --> 01:04:19,100 - Od Varšavy do Aljašky? - Ano. 628 01:04:19,220 --> 01:04:22,454 Přestože v té době již patřila k USA. 629 01:04:23,914 --> 01:04:26,939 - Máte na mysli Aljašku. - Ano. 630 01:04:27,059 --> 01:04:31,279 A Varšava se stala jakoby samostatným státem. A tím jakoby státem je dodnes. 631 01:04:31,399 --> 01:04:34,798 Zdůrazňuji, že jsem dvakrát řekl jakoby. 632 01:04:36,772 --> 01:04:44,385 Mimochodem tato otázka je rozebírána v analytické zprávě VP SSSR: 633 01:04:44,505 --> 01:04:50,001 Ke stoletému výročí Velkého října, která je dostupná na webu www.dotu.ru 634 01:04:50,762 --> 01:04:54,486 A další otázka je od Jevgenije. 635 01:04:55,679 --> 01:05:00,493 Okomentujte prosím zatčení Sulejmana Kerimova ve Francii 636 01:05:00,613 --> 01:05:04,176 a prohlášení našeho ministerstva zahraničí k této záležitosti. 637 01:05:04,296 --> 01:05:11,644 Řekněme to takto. To prohlášení ministerstva zahraničí bylo obvyklé, rituální. 638 01:05:11,764 --> 01:05:14,174 - Protokolární - Ano, protokolární. 639 01:05:14,294 --> 01:05:18,454 S tím se nedá nic dělat. Ale to zatčení je velice zajímavé. 640 01:05:18,574 --> 01:05:25,140 Ta věc se má tak, jak jsem již říkal, že někteří se nedokážou dovtípit, 641 01:05:25,260 --> 01:05:28,946 ani když je jim něco naznačováno přímo. 642 01:05:29,066 --> 01:05:35,838 Napřed byly zveřejněny jedny dokumenty, potom druhé o těch offshorech, zdálo by se tedy… 643 01:05:35,958 --> 01:05:42,956 Já už jsem říkal, že s těmi, kteří brání realizaci Putinovy politiky v Rusku, 644 01:05:43,076 --> 01:05:50,609 si to nebude vyřizovat Putin, ale globální prediktor prostřednictvím těch nástrojů. 645 01:05:51,082 --> 01:05:58,263 Vždyť kdo je to Kerimov? Není nic jiného než obyčejný mafián. Čím se zabýval? 646 01:05:58,383 --> 01:06:05,628 Zabavoval podniky více méně legálně, zákonně. 647 01:06:05,748 --> 01:06:14,000 Přebíral je do svého vlastnictví, a potom je předával tomu, komu bylo zapotřebí, ale ten již byl zcela… 648 01:06:14,120 --> 01:06:17,498 Jak bych to řekl? 649 01:06:17,618 --> 01:06:26,911 - Závislý? - Ne, ne, ten byl, jakým nabyvatelem… 650 01:06:28,429 --> 01:06:31,798 - Poctivým. - Ano, legálním nabyvatelem, 651 01:06:31,918 --> 01:06:34,576 jehož obchod už se nedal zpochybnit. 652 01:06:34,696 --> 01:06:38,331 Protože už ani proti samotnému Kerimovi nebyly vzneseny žádné pretenze. 653 01:06:38,451 --> 01:06:42,755 Všechno to bylo OK, prostě to byl takový schopný podnikatelský machr, 654 01:06:42,875 --> 01:06:45,918 který ani s financováním nikdy neměl problém. 655 01:06:46,038 --> 01:06:51,551 A když se podíváte, pro koho to tak usilovně pracoval, komu zajišťoval byznys, 656 01:06:51,671 --> 01:06:57,697 čí to byl takříkajíc operátor na řízeném trhu s majetkem, 657 01:06:57,817 --> 01:07:05,748 komu vytvářel podnikatelský základ pro jeho další existenci na tomto světě, 658 01:07:05,868 --> 01:07:09,837 tak vám musí být jasné, komu bylo takto posláno znamení. 659 01:07:09,957 --> 01:07:15,829 Nikdo na ně nebude brát ohled a nezachrání je žádné diplomatické pasy či něco podobného. 660 01:07:15,949 --> 01:07:23,411 Vždyť kolik už je příkladů ze Západu, že potřebují-li někoho zlikvidovat, zatknout, 661 01:07:23,531 --> 01:07:26,162 tak pro ně zákony nic neznamenají. 662 01:07:26,282 --> 01:07:30,303 Vše tam dělají podle vlastních pravidel a teď jim podle těch nepsaných pravidel předvedli: 663 01:07:30,423 --> 01:07:32,901 „Pánové, přehnali jste to. Máte utrum. 664 01:07:33,021 --> 01:07:39,896 Teď vás budeme přes Kerimova po jednom odstřelovat, jestli budete dělat Putinovi potíže.“ 665 01:07:45,387 --> 01:07:49,270 Ještě jednu otázku od Sergeje. 666 01:07:49,390 --> 01:07:53,488 Objevila se zpráva o požáru v Gruzii ve městě Batumi. 667 01:07:53,608 --> 01:07:57,294 Podle mého názoru je ta zpráva plná symbolů. 668 01:07:57,414 --> 01:08:03,724 Hotel Leo Grand, signál od hlavního, zahynulo 11 lidí, 21 jich bylo zraněno. 669 01:08:03,844 --> 01:08:08,405 Mohlo jich být i 22, jestli někoho nepočítali. To znamená signál od GP státní elitě. 670 01:08:08,525 --> 01:08:12,829 S ohledem na těch 11 upřesnili, že šlo o deset občanů Gruzie a jednoho Íránce. 671 01:08:12,949 --> 01:08:15,915 Mezi zraněnými je jeden občan Izraele a Turecka. 672 01:08:16,035 --> 01:08:20,750 V době požáru se v budově nacházely účastnice soutěže o miss Gruzie, 673 01:08:20,870 --> 01:08:25,251 to vypadá na odkaz na soutěž 22 lidí – tedy GP atd. 674 01:08:25,371 --> 01:08:27,874 Jak okomentujete tuto událost? 675 01:08:27,994 --> 01:08:34,510 V poslední době je vše do krajnosti přeplněno symbolismem, prostě maximálně. 676 01:08:34,630 --> 01:08:41,043 A skutečnost, že je Bůh pohan/jazyčnik a mluví s lidmi jazykem životních okolností, 677 01:08:41,163 --> 01:08:45,415 chápou globální elity, ale vůbec ne ty státní. 678 01:08:45,535 --> 01:08:48,630 Pro globální elity je to určité znamení. 679 01:08:48,750 --> 01:08:56,603 Proto také říkám, že to vůbec nebylo kvůli tomu, aby podnítili vnitřní spiknutí, to Kerimovo zatčení, 680 01:08:56,723 --> 01:09:01,232 ale aby naopak deaktivovali vnitřní spiknutí proti Putinovi. 681 01:09:01,352 --> 01:09:08,716 Protože na Putina je teď navázáno moc věcí. I ten jeho diplomatický maratón o tom svědčí. 682 01:09:08,836 --> 01:09:18,258 Jen si to vezměte, do Francie jelo 14 podnikatelů z Česka a do Ruska jich přijelo 145. 683 01:09:18,927 --> 01:09:26,591 Je to rozdíl? Je a velice podstatný. A Zeman také není obyčejná figura. 684 01:09:26,711 --> 01:09:33,278 Ohlašuje mnohé z toho, co potřebuje ohlásit globální prediktor. 685 01:09:33,398 --> 01:09:46,291 A globálnímu prediktoru bylo doslova zhuštěně v tomto týdnu posláno mnoho znaků. 686 01:09:46,411 --> 01:09:52,438 A ten hotel je jeden signál. 687 01:09:52,558 --> 01:09:58,160 Je třeba ho mít na zřeteli při posouzení těch dalších. 688 01:09:58,280 --> 01:10:06,808 26. července, oj tedy listopadu, se v Chile převrhnul autobus. 689 01:10:06,928 --> 01:10:12,883 Zahynulo 11 lidí a dvacet jich bylo zraněno. 690 01:10:13,003 --> 01:10:22,624 Zajímavé je, že v tom autobuse jeli pracovníci administrativy a lidé v řídících funkcích. 691 01:10:23,909 --> 01:10:33,296 Ještě jedna událost byla opominuta. 2. srpna došlo ještě k jedné události. 692 01:10:33,416 --> 01:10:41,462 Šlo opět o autobus, který spadl do strže tentokrát však v Mexiku, a zase zahynulo 11 lidí. 693 01:10:41,582 --> 01:10:47,023 A co je zajímavé? Že jak v Chile, tak i v Mexiku 694 01:10:49,690 --> 01:11:03,160 se ty události staly: v Chile u města Victoria a v Mexiku u města Ciudad Victoria. 695 01:11:06,727 --> 01:11:17,947 A co je Chile a Mexiko? Mexiko je vlast dvou civilizací Inků a… Oj, omlouvám se, Aztéků a Mayů. 696 01:11:18,067 --> 01:11:25,502 A značná část území Chile byla součástí civilizace Inků. 697 01:11:25,622 --> 01:11:31,384 Už tu byla otázka, nepamatuji se, kdy to bylo, kde jsem už říkal, 698 01:11:31,504 --> 01:11:38,521 že pro globální prediktor je v podstatě katastrofou to, že tyto civilizace zlikvidoval. 699 01:11:38,641 --> 01:11:48,293 Protože tyto civilizace byly řízeny na biogenní úrovni, používali se tam biogenní technologie řízení společnosti. 700 01:11:48,413 --> 01:11:52,311 Zatímco Západ se rozvíjí technogenním způsobem. 701 01:11:52,431 --> 01:12:00,669 A technogenní rozvoj předpokládá rozšíření znalostí mezi veškeré obyvatelstvo, v celé společnosti, 702 01:12:00,789 --> 01:12:09,909 což vede ke zhroucení řízení společnosti fungující na principu davo-„elitářství“ a esoterismu. 703 01:12:10,029 --> 01:12:17,045 Kdyby západní civilizace převzala tyto biogenní technologie, 704 01:12:17,165 --> 01:12:22,735 které se uchovaly v Americe, tak by vše bylo v pořádku. 705 01:12:22,855 --> 01:12:28,393 Mám na mysli pro ně. Jejich nadvláda na planetě Zemi by byla nezvratná. 706 01:12:28,513 --> 01:12:37,844 Protože by dokázali zastavit technický pokrok. Jaké tehdy byly zbraně? Primitivní. 707 01:12:37,964 --> 01:12:44,016 I děla, plulo se díky plachtám a to všechno se dalo zastavit, 708 01:12:44,136 --> 01:12:51,763 kdyby převzali technologie žreců Mayů, Inků a Aztéků. Jenže oni to vše sami zničili. 709 01:12:52,663 --> 01:13:00,796 Takže… Teď se tato území nacházejí pod západní koncepcí řízení. 710 01:13:00,916 --> 01:13:10,729 A autobusy s lidmi z řídící oblasti jeli k Victorii, to znamená k vítězství, ale nedojeli. 711 01:13:10,849 --> 01:13:15,969 A došlo ještě k jedné události, která je velice zajímavá. 712 01:13:16,089 --> 01:13:23,106 Ta věc se má tak, že v nočním klubu na Tenerife se propadla podlaha. 713 01:13:23,226 --> 01:13:35,257 Zraněno bylo 22 lidí. A propadla se plocha o velikosti 4 m2. 714 01:13:37,250 --> 01:13:41,236 Jaká filozofie u nás vládne? 715 01:13:42,228 --> 01:13:46,837 - Matérie… Omlouvám se. - Matérie, energie, prostor a čas. 716 01:13:46,957 --> 01:13:50,129 Ano, matérie, energie, prostor a čas. 717 01:13:50,684 --> 01:13:59,151 Na základě této filozofie dál svět řídit nelze, propadnete s ní. 718 01:13:59,271 --> 01:14:03,034 - Vede to dokonce do záhuby. - Ano je to, zkázonosné, 719 01:14:03,154 --> 01:14:06,661 a tuto zkázonosnost podtrhuje ještě jedna událost. 720 01:14:06,781 --> 01:14:17,642 Všichni víme, že se ztratila argentinská ponorka. Na její palubě bylo v posádce 44 lidí. 721 01:14:19,186 --> 01:14:23,455 44 je číselná míra slova žrec. 722 01:14:24,433 --> 01:14:32,071 Ta ponorka… Na části argentinského území se také rozkládala říše Inků. 723 01:14:32,191 --> 01:14:42,357 Takže to má také souvislost s Inky, s technologiemi, které by chtěl globální prediktor získat teď. 724 01:14:42,477 --> 01:14:48,751 Jenže tehdejší globální prediktor to vše nerozumně zničil. 725 01:14:50,113 --> 01:14:55,784 A jak se u nás nazývají tyto primitivní technologie? 726 01:14:55,904 --> 01:15:00,094 - Předpotopní. - Předpotopní technologie. 727 01:15:00,511 --> 01:15:08,156 To tedy znamená, že předchozí civilizace utonula. Jen se podívejte, kolik je všude té symboliky. 728 01:15:08,276 --> 01:15:17,135 Znaky jsou vysílány všem, jak euroasijskému bloku globálního prediktoru, 729 01:15:17,255 --> 01:15:23,474 tak také euroatlantickému bloku globálního prediktoru, všem byly odeslány znaky: 730 01:15:23,594 --> 01:15:31,063 To je váš konec, znamená to vaši zhoubu, měňte koncepci řízení! Manévrujte! 731 01:15:31,183 --> 01:15:38,959 No a záchrana je zde pouze jedna. Kdo připlul na pomoc té ponorce, tedy kdo přiletěl na pomoc? Rusko. 732 01:15:42,656 --> 01:15:45,047 To byla poslední otázka. 733 01:15:46,187 --> 01:15:56,390 Událost, ke které došlo tento týden a která všechny pobouřila, to vystoupení našich školáků. 734 01:15:56,510 --> 01:16:04,257 Opakuji, že našich. A to, že takto vystoupili, je náš problém, je to naše neštěstí, neštěstí naší společnosti. 735 01:16:04,377 --> 01:16:10,401 To vystoupení našich školáků v německém Bundestagu musí být pochopeno správně. 736 01:16:10,521 --> 01:16:16,656 Nezměníme-li náš vzdělávací systém… 737 01:16:17,157 --> 01:16:20,131 Jedno čínské přísloví praví: 738 01:16:23,189 --> 01:16:29,889 „Nezměníte-li směr svého pohybu, riskujete, že se dostanete tam, kam směřujete.“ 739 01:16:30,779 --> 01:16:37,701 Takže pokud nezměníme náš vzdělávací systém, nezměníme-li naši státní ideologii, 740 01:16:38,925 --> 01:16:41,593 při které je vše na prodej, 741 01:16:41,713 --> 01:16:49,378 nebude-li v nás vlastenectví, jestliže nebudeme vychovávat vlastence, inteligentní vlastence, 742 01:16:49,498 --> 01:16:57,607 žádné Rudé gardy ani Hitlerjugend, jak to navrhuje ta poslankyně za Jednotné Rusko ve Státní dumě. 743 01:16:57,727 --> 01:17:03,111 I když to nebyla ona, bylo to jen provedeno jejím prostřednictvím, ona byla jen vykonavatelem. 744 01:17:03,231 --> 01:17:08,727 Riskujeme, že až toto pokolení dopěje do aktivního života 745 01:17:08,847 --> 01:17:13,536 a převezme řízení našeho státu, tak náš stát přestane existovat. 746 01:17:13,656 --> 01:17:18,957 Překonat to a napravit náš vzdělávací systém nám pomohou znalosti 747 01:17:19,077 --> 01:17:23,127 Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 748 01:17:23,247 --> 01:17:29,327 Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, pamatujte si, že znalosti znamenají moc. 749 01:17:29,447 --> 01:17:33,052 Berte tuto moc do svých rukou a buďte šťastni. 750 01:17:33,172 --> 01:17:35,749 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Na shledanou. 751 01:17:35,869 --> 01:17:38,946 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 752 01:17:54,739 --> 01:17:59,726 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz