1 00:00:04,872 --> 00:00:08,641 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,761 --> 00:00:11,851 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,971 --> 00:00:16,131 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,251 --> 00:00:20,348 Dnes je 04.12.2017. 5 00:00:21,005 --> 00:00:27,305 A dnešní pořad zahájíme tím, že se ještě vrátíme k minulé tématice. 6 00:00:27,425 --> 00:00:33,143 Mám na mysli tu otázku, kterou jsme zahajovali minulý pořad. 7 00:00:33,263 --> 00:00:41,063 A konkrétně Roman Bražnikov pod naším videem na našem kanálu na YouTube napsal následující: 8 00:00:41,183 --> 00:00:48,939 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, podívejte se prosím ještě jednou na to vystoupení našich školáků v Bundestagu. 9 00:00:49,059 --> 00:00:53,696 A uvádí citát z vystoupení Nikolaje: 10 00:00:53,816 --> 00:00:58,454 „Příběh Georga a práce nad projektem ve mně vyvolaly pohnutí 11 00:00:58,574 --> 00:01:02,955 a přiměly mne navštívit hřbitov vojáků wehrmachtu v blízkosti města Kopejsk. 12 00:01:03,075 --> 00:01:07,809 A tam jsem pocítil velkou bolest, neboť jsem uviděl hroby nevinně padlých, 13 00:01:07,929 --> 00:01:13,274 mezi kterými mnozí chtěli žít v míru a nepřáli si válčit…“ Konec citátu. 14 00:01:13,394 --> 00:01:17,742 Podívejte se na internetu na hřbitovy v Kopejsku! Jsou jich tam desítky! 15 00:01:17,862 --> 00:01:23,625 Chlapec mluvil o několika hrobech a konkrétně vojáků wehrmachtu a hrobech nevinně padlých!!! 16 00:01:23,745 --> 00:01:28,125 Nechal jste se unést masovou hysterií! A co jste to říkal o té poslankyni? 17 00:01:28,245 --> 00:01:33,011 Celý skandál vyvolala pouze média takovým způsobem, který někomu vyhovoval! 18 00:01:33,131 --> 00:01:38,733 A přitom jen Rusové dělali referáty o Němcích a němečtí školáci zase o ruských vojácích! To je vše. 19 00:01:38,853 --> 00:01:41,883 Ne, to není vše. Ani žádná hysterie. 20 00:01:42,003 --> 00:01:44,359 Dříve než jsem vyslovil svůj názor, 21 00:01:44,479 --> 00:01:49,727 tak jsem se pozorně podíval na celé vystoupení všech těch školáků v tom Bundestagu. 22 00:01:49,847 --> 00:01:56,221 Podíval jsem se i na Děsjatničenkovo vysvětlení, podíval jsem se na rozhovor s jeho mámou, 23 00:01:56,341 --> 00:02:03,936 přečetl jsem si všechno, co napsali. A závěr je jen jeden. 24 00:02:04,056 --> 00:02:12,648 Ten školák tam říká, že to nejdůležitější se tam nedostalo. Ne, to nejdůležitější bylo řečeno. Nevinní vojáci! 25 00:02:13,065 --> 00:02:15,733 Nevinné oběti! 26 00:02:15,853 --> 00:02:21,905 Opakuji, že všechna ta vystoupení byla zařízena právě proto, 27 00:02:22,025 --> 00:02:26,085 aby tam zazněla jmenovitě tato věta, 28 00:02:26,205 --> 00:02:33,060 která by naroveň postavila padlé vojáky wehrmachtu s těmi lidmi, které zabíjeli. 29 00:02:33,180 --> 00:02:35,375 Jedni i druzí byli nevinní. 30 00:02:35,495 --> 00:02:43,026 A to okamžitě vede k otázce, zda to byla Velká vlastenecká válka, nebo šlo o střet dvou tyranů. 31 00:02:43,146 --> 00:02:50,098 A jestliže šlo o střet dvou tyranů, a Hitler jen o trošku předběhl Stalina, 32 00:02:50,218 --> 00:02:57,138 tak je vlastně Sovětský svaz vinen z rozpoutání války a je povinen platit reparace. 33 00:02:57,258 --> 00:03:05,110 Overtonovo okno jako vymalované. 34 00:03:06,138 --> 00:03:17,036 Když jsem mluvil o tom školákovi, tak jsem uvedl 35 00:03:18,483 --> 00:03:24,333 jako příklad tu báseň, kterou Michail Světlov napsal v roce 1943 - Ital. 36 00:03:24,453 --> 00:03:28,416 Všem jsem poradil, aby se podívali na její podstatu. 37 00:03:28,536 --> 00:03:33,591 Vždyť co tam ve své podstatě Michail Světlov v té básni Ital vyjadřuje? 38 00:03:33,711 --> 00:03:40,447 Nebudu ji číst celou, na internetu jsou k dispozici umělečtější přednesy, na které se můžete podívat. 39 00:03:40,567 --> 00:03:46,899 Takže on tam říká: Já, který jsem tě zabil u Mozdoku, tak moc jsem snil o sopce daleké! 40 00:03:47,019 --> 00:03:52,493 V Povolží široširém toužil jsem alespoň jednou povozit se v gondole! 41 00:03:52,613 --> 00:03:58,826 Ale já přece nepřišel s pistolí ukrást ti tvé italské léto…" 42 00:03:59,340 --> 00:04:07,473 Chápete to?! "…ani mé kulky přece nesvištěly nad svatou zemí Rafaelovou! 43 00:04:07,593 --> 00:04:18,596 A oni přišli a narušili mír a klid našich lidí. Oni ničili města, vesnice. Oni zabíjeli! 44 00:04:19,013 --> 00:04:25,218 Nevinný voják wehrmachtu ve Stalingradu aby přežil… 45 00:04:25,338 --> 00:04:35,826 Protože mu nestačil jeho potravinový příděl ve Stalingradu, tak nepřežil zajetí a zemřel vyčerpáním. 46 00:04:35,946 --> 00:04:42,030 To byl následek Stalingradského kotle. 47 00:04:42,150 --> 00:04:51,095 Ale předtím, aby přežil Stalingradský kotel, ten nevinný voják zabavoval jídlo civilistům, kteří tam zůstali. 48 00:04:51,215 --> 00:04:57,782 Tak on je nevinný. A co ti civilisté? Ti nejsou bez viny, protože se demokraticky nepodvolili. 49 00:04:57,902 --> 00:05:02,314 On je tam přišel zabíjet, přišel je tam demokratizovat. 50 00:05:05,464 --> 00:05:07,715 Takže 51 00:05:12,633 --> 00:05:21,409 v té Světlově básni je napsáno: „Přivezli tě vojenským vlakem, abys obsadil daleké kolonie…“ 52 00:05:21,529 --> 00:05:29,028 A potom je tam odpověď: „…Já nedovolím, aby má vlast byla vyvezena, za prostory cizozemských moří! 53 00:05:29,148 --> 00:05:35,618 Já střílím a není spravedlnosti spravedlivější nad kulku moji!" 54 00:05:35,738 --> 00:05:45,358 Je třeba uvědomovat si jednoduchou věc. Voják cizí armády, který přišel do našeho státu, 55 00:05:45,478 --> 00:05:53,870 který vtrhnul do našeho státu, do naší země je vinný, protože přišel se zbraní v ruce a bojuje. 56 00:05:53,990 --> 00:05:59,375 A pro jeho vinu nejsou potřebné žádné důkazy, to je třeba si uvědomovat. 57 00:05:59,495 --> 00:06:06,408 Jestliže je u nás voják, který k nám přišel zabíjet, považován za nevinného, tak není o čem dál mluvit. 58 00:06:06,528 --> 00:06:12,195 Národ, který zastává takový postoj, nemá právo na svou historickou existenci. 59 00:06:12,315 --> 00:06:19,508 Jestliže tím říká, že ho může zabíjet kdokoliv. Přijdou do vašeho domu a zabíjejí. 60 00:06:21,116 --> 00:06:28,630 Prý jsem věnoval příliš času, jak lidé říkají, tomu chlapci z Nového Urengoje. 61 00:06:28,750 --> 00:06:33,734 Prý to za to nestojí. Jak to, že to za to nestojí? 62 00:06:33,854 --> 00:06:44,583 Takoví urengojští chlapci tvoří základ adeptů Navalného, ta školní mládež, navalňata. 63 00:06:44,703 --> 00:06:50,692 To jsou oni a s nimi budeme mít co do činění už na příštích volbách, s nimi, 64 00:06:50,812 --> 00:06:57,965 s produktem našeho vlastního vzdělávacího systému. Už teď bojují. 65 00:06:58,085 --> 00:07:05,118 Je jim 15-16 let a jdou bez ohledu na svou reputaci do boje za své zájmy. 66 00:07:05,238 --> 00:07:11,628 Za to, jak je chápou. A jestli tento školák s tou druhou dívkou vystoupili s tím, 67 00:07:11,748 --> 00:07:18,220 že vojáci wehrmachtu byli nevinní, tak tím dali všanc svou reputaci 68 00:07:18,340 --> 00:07:22,237 a teď si myslí, že bojují za dobrou věc. 69 00:07:22,357 --> 00:07:29,953 Už teď šli za svou ideu do boje proti své zemi. A já si toho nemám všímat? 70 00:07:30,073 --> 00:07:36,383 Jaká prý hysterie? Žádnou hysterii zde nemůžeme připustit, musíme si přesně ujasnit co a jak. 71 00:07:36,503 --> 00:07:42,692 A co je ještě třeba si uvědomit? Vy říkáte, že studenti, tedy spíše školáci psali ty referáty stylem, 72 00:07:42,812 --> 00:07:51,497 že naši školáci psali o německých vojácích a němečtí školáci zase o našich vojácích. 73 00:07:51,617 --> 00:08:05,327 A co je výsledkem? U nás, kde měli zdravotní péči, kde zajatí vojáci jedli sice podle válečných norem, 74 00:08:05,447 --> 00:08:13,639 ale přesto dostatečně, kde vojáci neumírali jako mouchy s výjimkou těch, 75 00:08:13,759 --> 00:08:21,468 kteří právě vyšli ze Stalingradského kotle a zemřeli v prvních několika dnech… 76 00:08:21,588 --> 00:08:24,572 U nás ti vojáci neumírali jako mouchy. 77 00:08:24,692 --> 00:08:29,124 U nás nebyly vypracovávány systémy na likvidaci válečných zajatců. 78 00:08:29,244 --> 00:08:34,367 A naši školáci tam přečetli, že všichni vojáci zahynuli. 79 00:08:34,487 --> 00:08:39,506 V hitlerovské říši byl vypracován systém likvidace našich válečných zajatců. 80 00:08:39,626 --> 00:08:42,403 A jaké referáty byly na druhé straně? 81 00:08:42,523 --> 00:08:48,093 Ukazuje se, že prý náš voják, tedy důstojník sice v německém zajetí onemocněl, ale vrátil se živý! 82 00:08:48,213 --> 00:08:50,232 Tak co byste ještě chtěli? 83 00:08:50,352 --> 00:08:54,129 Ty životopisy přece někdo vybíral! Jaké tam budou přečteny. 84 00:08:54,249 --> 00:08:59,268 A kdo je vybíral? Fond Friedricha Eberta, který je vybíral oběma stranám. A co je to za fond? 85 00:08:59,388 --> 00:09:01,661 Jedná se o výzvědnou diverzní strukturu, 86 00:09:01,781 --> 00:09:06,545 která pracuje na území našeho státu a pracuje na podkopávání naší státnosti. 87 00:09:06,665 --> 00:09:12,614 Proto také tajné služby věnují pozornost tomuto vystoupení: 88 00:09:12,734 --> 00:09:15,898 jak vůbec bylo umožněno, kdo ho zorganizoval, 89 00:09:16,018 --> 00:09:20,671 zda tam nejsou vazby na fašistickou Ukrajinu, ta pozornost je zcela vysvětlitelná. 90 00:09:20,791 --> 00:09:29,941 Ta výzvědná diverzní struktura tu pod krytím humanitárního fondu působí už dlouho. 91 00:09:30,686 --> 00:09:36,590 A proč říkám, že nějaká humanitární struktura je výzvědná a diverzní? 92 00:09:36,710 --> 00:09:42,274 Jen se podívejte například na jednoho z odchovanců tohoto fondu, 93 00:09:42,394 --> 00:09:44,536 Fondu Fridricha Eberta. 94 00:09:44,656 --> 00:09:49,033 Je to náš altajský krajan Vladimir Alexandrovič Ryžkov. 95 00:09:49,153 --> 00:09:51,709 To je odchovanec tohoto fondu! 96 00:09:51,829 --> 00:09:59,545 A byl to on, kdo v devadesátých letech řídil. Kdo hnal lidi na Bolotné náměstí a do občanské války. 97 00:10:00,097 --> 00:10:02,387 Tohle si přejete? 98 00:10:02,507 --> 00:10:04,842 Tak na to tedy pojďme zapomenout. 99 00:10:04,962 --> 00:10:13,009 Formování právě takových odchovanců v Ebertově fondu je tou diverzí proti našemu státu. 100 00:10:13,129 --> 00:10:18,471 A opakuji, že ta pozornost tajných služeb, je v tomto případě zcela pochopitelná a správná. 101 00:10:18,591 --> 00:10:28,127 My musíme dávat velký pozor na to, co se u nás děje s naší mládeží. 102 00:10:28,247 --> 00:10:33,961 Co se děje s naším vzdělávacím systémem. Opakuji, že žádné… 103 00:10:34,700 --> 00:10:44,023 ...špinění, urážení nebo pronásledování tohoto školáka není přípustné, 104 00:10:44,143 --> 00:10:47,977 neboť jde o spor v ideologické rovině. 105 00:10:48,097 --> 00:10:57,556 A on se za svou ideu vydal na frontu informační války a vystoupil tam s ní. 106 00:10:57,676 --> 00:11:06,268 Kdyby mu bylo správně vštípeno, že voják nepřátelské armády z podstaty věci nemůže být nevinný, 107 00:11:06,388 --> 00:11:14,787 protože přišel zabíjet a narušil mírový život našich občanů... 108 00:11:14,907 --> 00:11:17,358 A ještě je tu takový moment: 109 00:11:17,478 --> 00:11:24,045 Jak prý mohl takto vystoupit? Oni jsou všichni rukojmími totalitního systému… 110 00:11:24,165 --> 00:11:29,960 Ten, kdo takto uvažuje, neví vůbec nic o vlastenectví. 111 00:11:30,080 --> 00:11:40,053 První měsíc války, když byl šestý den války obsazen Minsk 112 00:11:42,239 --> 00:11:49,954 a o prohře SSSR nepochyboval nikdo, kdy se celý svět domníval, 113 00:11:50,074 --> 00:12:00,145 že už brzy pluky hitlerovské říše budou slavnostně pochodovat po dláždění Ruského náměstí, 114 00:12:01,398 --> 00:12:07,121 ti Němci, kteří si nepřáli fašistickou tyranii ve své zemi, 115 00:12:07,241 --> 00:12:12,039 ti Němci, kteří chtěli mír a prosperitu, ti Němci, kteří chápali, 116 00:12:12,159 --> 00:12:18,243 že čím dříve bude zlomena vojenská teroristická mašinérie wehrmachtu a SS 117 00:12:18,886 --> 00:12:25,508 už tyto první dny přecházeli na stranu Rudé armády. 118 00:12:25,628 --> 00:12:31,230 A mnozí se účastnili ozbrojeného boje proti hitlerovské říši. 119 00:12:31,350 --> 00:12:36,566 A nejednalo se o zradu jejich vlasti, protože si velmi dobře uvědomovali, 120 00:12:36,686 --> 00:12:45,728 že hitlerovská říše je pouze jedním z agresorů proti SSSR. 121 00:12:45,848 --> 00:12:50,711 Proti Rusku, proti SSSR se tehdy spojila celá Evropa! 122 00:12:50,831 --> 00:12:56,111 Proto jsem také uváděl tu báseň od Světlova, která se jmenuje Ital. 123 00:12:56,231 --> 00:13:04,180 Italové u nás padli, Rumuni, rumunská armáda, italská armáda, finská armáda. 124 00:13:04,300 --> 00:13:11,220 Jednotky všech evropských států se účastnily toho vpádu. 125 00:13:11,340 --> 00:13:23,210 Ano, nejpočetnější část tvořila německá vojska, ale každý mohl udělat svůj uvědomělý krok 126 00:13:23,330 --> 00:13:27,164 a rozhodnout se, co je pro něj vlastenectví. 127 00:13:27,284 --> 00:13:33,473 Sloužit utlačovatelské mašinérii, snít o osvobození od Untermenschen a o Lebensraumu, 128 00:13:33,593 --> 00:13:35,880 protože on sám je Übermensch, 129 00:13:36,000 --> 00:13:40,632 nebo chápat, že všichni lidé mají právo na existenci a život, 130 00:13:40,752 --> 00:13:44,541 a že nikdo nemá právo přijít se zbraní v ruce do jiného státu. 131 00:13:44,661 --> 00:13:48,471 A jestliže to udělal, že přišel se zbraní v ruce do cizí země, 132 00:13:48,591 --> 00:13:57,564 tak je už z podstaty věci vinen a nevinní jsou ti, kteří okamžitě odešli z hitlerovských vojsk. 133 00:13:57,684 --> 00:14:02,913 Oni tím nepřešli na stranu Rudé armády, ale na stranu Německa, 134 00:14:03,033 --> 00:14:05,731 a potom to Německo pozvedali, po válce. 135 00:14:05,851 --> 00:14:11,410 To oni se stali tou kádrovou základnou, která si uchovala kulturní identitu Německa, 136 00:14:11,530 --> 00:14:21,512 a která předvedla, že Němci, že všichni Němci nebyli bezduchými šroubky v hitlerovské mašinérii. 137 00:14:21,632 --> 00:14:29,329 To právě díky nim, jejich činnosti, Stalin všem poukázal na očividný fakt, 138 00:14:29,449 --> 00:14:34,555 že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale německý národ tu zůstává. 139 00:14:35,460 --> 00:14:43,545 A německý národ zastupovali ti, kteří se účastnili odboje v ilegalitě, mezi partyzány, 140 00:14:43,665 --> 00:14:49,347 v řadách Rudé armády proti vojenské teroristické mašinérii wehrmachtu a SS, 141 00:14:49,675 --> 00:14:52,844 o kterých nám dnes tvrdí, že byly nevinní. 142 00:14:54,242 --> 00:15:00,621 Pro Němce té doby, kteří se uvědoměle rozhodli, že budou bojovat za Německo 143 00:15:00,741 --> 00:15:05,949 a tedy proti Hitlerovi, to byla fakticky občanská válka. 144 00:15:08,767 --> 00:15:15,269 Vina těch německých vojáků, kteří přišli zabíjet v řadách wehrmachtu civilisty, 145 00:15:15,389 --> 00:15:21,461 pokořovat je a osvobozovat svůj Lebensraum, byla nesporná. 146 00:15:21,581 --> 00:15:25,226 A teď najednou z nich dělají nevinné. 147 00:15:28,456 --> 00:15:34,649 Proto ještě jednou zopakuji, 148 00:15:35,533 --> 00:15:40,450 že budeme-li vycházet z toho, že každý agresor je nevinný, 149 00:15:41,087 --> 00:15:46,396 tak jako národ, jako stát nemáme právo na svou existenci. 150 00:15:46,516 --> 00:15:52,300 A právě takové lidi u nás vychovává Fond Friedricha Eberta, 151 00:15:53,329 --> 00:15:56,003 který organizoval tu cestu. 152 00:15:58,903 --> 00:16:06,722 No a my dnes s těmi navalňaty, která si myslí, že každý agresor je nevinný 153 00:16:06,842 --> 00:16:13,038 a že Rusové se z podstaty věci provinili tím, že tomu agresorovi kladli odpor, 154 00:16:13,819 --> 00:16:16,062 budeme mít co do činění. 155 00:16:16,182 --> 00:16:21,843 Ti všichni jsou posluchači a přívrženci Navalného. 156 00:16:22,727 --> 00:16:29,270 A Navalnyj je vrhne na barikády, protože on a síly, které za ním stojí, 157 00:16:29,390 --> 00:16:32,109 chtějí vyvolat občanskou válku. 158 00:16:33,384 --> 00:16:39,433 A veškerá ta hysterie… Odkud jsme se dozvěděli o tom vystoupení? 159 00:16:39,553 --> 00:16:46,243 Protože ten chlapec ještě ani nedomluvil a už se našel bloger, který podal oznámení. 160 00:16:46,551 --> 00:16:53,217 Okamžitě vyzval státní aparát, aby si to s ním vyřídil, protože ten jeden kluk si dovolil… 161 00:16:53,337 --> 00:16:59,060 Jenže on není sám, opakuji, že se jedná o produkt našeho systému výchovy a vzdělání. 162 00:16:59,180 --> 00:17:03,277 Co bychom tu měli, kdybychom postupovali podle návodu toho blogera? 163 00:17:03,397 --> 00:17:08,338 Sociální napětí, protože každý z těchto školáků má rodiče, 164 00:17:08,458 --> 00:17:12,926 přátele a spolužáky, kteří by ho nějakým způsobem podpořili. 165 00:17:13,046 --> 00:17:20,311 A hned tu máme sociální rozkol a to v předvolebním roce, což i bylo účelem toho jeho vystoupení. 166 00:17:20,431 --> 00:17:25,434 To vystoupení toho školáka a to oznámení toho blogera, jsou články jednoho řetězu, 167 00:17:25,554 --> 00:17:32,244 a všichni, kteří teď volají po tom, aby ten školák byl potrestán, jsou ti samí, ze stejného týmu. 168 00:17:32,364 --> 00:17:35,926 Všichni dostali instrukce z jedné centrály. 169 00:17:36,502 --> 00:17:41,440 Je třeba to řešit jinak, je třeba vyřídit si to s celým systémem. 170 00:17:41,560 --> 00:17:45,905 Je třeba popřemýšlet jak tuto dětinskou mládež 171 00:17:46,025 --> 00:17:51,192 ubránit před tím, aby se takto nerozvážně stávala součástí politiky. 172 00:17:51,312 --> 00:17:59,339 Protože oni v občanské válce nevidí nic tak hrozného, 173 00:17:59,459 --> 00:18:04,070 jsou připraveni do ní jít, jsou připraveni do toho spadnout. 174 00:18:04,190 --> 00:18:09,666 Jsou do toho nasměrováni a oni jdou, jedná se o mládežnický maximalismus. 175 00:18:10,821 --> 00:18:13,475 A my si přejeme občanskou válku? 176 00:18:13,595 --> 00:18:20,840 Aby zase někdo zpoza oceánu donutil zabíjet jedny Rusy ty druhé? 177 00:18:20,960 --> 00:18:24,008 Aby se tu rozpoutala válka jako na Donbasu? 178 00:18:24,128 --> 00:18:29,378 A vždyť právě k tomu cílilo to vystoupení v tom Bundestagu. 179 00:18:29,789 --> 00:18:32,772 Je třeba zcela zřetelně si uvědomovat, 180 00:18:34,704 --> 00:18:44,509 že nesmíme špinit, dusit, pořádat štvanice na toho školáka, 181 00:18:44,629 --> 00:18:49,877 ale že je třeba prošetřit co, jak a proč se stalo. 182 00:18:50,970 --> 00:18:58,042 A je třeba vzít na vědomí, že náš učitelský sbor není úplně v pořádku. 183 00:18:58,162 --> 00:19:03,250 Máme ještě starý sovětský učitelský sbor, ale už i ten nový. 184 00:19:03,370 --> 00:19:12,701 A tomu novému je ukradené, co budou děti umět či jaký bude jejich občanský postoj. 185 00:19:12,821 --> 00:19:18,616 Nejdůležitější je splnit instrukce ministerstva školství a napsat správně hlášení, 186 00:19:18,736 --> 00:19:24,627 protože potom jste ten správný učitel, a budete-li se věnovat výchově dětí, 187 00:19:24,747 --> 00:19:30,028 tak vám na ta hlášení nebude zbývat čas a budete špatným učitelem. 188 00:19:30,148 --> 00:19:37,421 Všechno je zaměřeno na to, aby zde byli vychováváni Ivanové, kteří by si nepamatovali svůj původ, 189 00:19:37,541 --> 00:19:39,447 kteří přišli o své kořeny. 190 00:19:39,567 --> 00:19:42,693 A tady vidíme konkrétní výsledek. Školáci jeli na výlet. 191 00:19:42,813 --> 00:19:47,579 Ti školáci nechápou, čeho se dopustili, nechápou to ani jejich rodiče. 192 00:19:47,699 --> 00:19:53,848 No ano, mají doma mnoho knih, a hodně se učí… 193 00:19:53,968 --> 00:19:59,152 V románu Izraila Mettera – Pátý roh, je taková fráze: 194 00:19:59,272 --> 00:20:05,035 "Faktů znám mnoho, mám jich k dispozici dost a dost, ale metodologicky jsem neschopný." 195 00:20:05,155 --> 00:20:09,067 Všichni, co psali ty referáty, k tomu takto přistoupili. 196 00:20:09,187 --> 00:20:16,628 Dali jim životopisy, které byly opět vybrány cíleně. V Německu měli zajatci lepší podmínky. 197 00:20:16,748 --> 00:20:21,104 A u nás za té "totality" zajatci umírali. 198 00:20:30,131 --> 00:20:38,001 Ještě jednou zopakuji. Jestliže považujeme vojáka z nepřátelské armády, 199 00:20:38,121 --> 00:20:44,070 který k nám přišel zabíjet a ničit, za nevinného, 200 00:20:45,203 --> 00:20:53,509 tak jako národ, jako stát, nemáme právo na existenci a někdo jiný toho využije. 201 00:20:53,629 --> 00:20:59,168 Ti, kteří nám takové ideje vkládají do hlav, do hlav naší mládeže. 202 00:20:59,288 --> 00:21:04,903 Proto jsem také řekl, že ta mládež brzy bude na řadě, aby řídila náš stát, 203 00:21:05,023 --> 00:21:08,530 a co zbyde z našeho státu s takovými názory? 204 00:21:10,125 --> 00:21:15,551 Rusko se vždy snažili zotročit. 205 00:21:16,272 --> 00:21:23,318 Ale až teď se objevuje, objevila možnost díky zákonu času 206 00:21:23,438 --> 00:21:30,442 a té informační revoluci vychovat pokolení lidí, 207 00:21:30,562 --> 00:21:37,283 kteří se vzdají svého bytostného já, bez ohledu na to, že jejich dědové položili své životy, 208 00:21:37,403 --> 00:21:40,396 aby toto pokolení mohlo žít. 209 00:21:40,516 --> 00:21:46,234 Proto tu také máme ty takzvané ruské nacisty. 210 00:21:46,354 --> 00:21:54,645 Také dědové mnohých z nich válčili na bojištích Velké vlastenecké války za nezávislost našeho státu, 211 00:21:54,765 --> 00:21:58,606 hájili své právo na existenci na této zemi. 212 00:21:58,726 --> 00:22:04,341 A teď jejich vnuci a pravnuci zastávají názor, že by bylo lépe, kdyby vyhrál Hitler. 213 00:22:04,461 --> 00:22:06,502 Je u nás takový jev? Je. 214 00:22:06,622 --> 00:22:09,948 A to je také plod našeho vzdělávání. 215 00:22:10,068 --> 00:22:15,375 U nás se z nějakého důvodu domnívají, že nedostane-li se někomu znalostí, 216 00:22:15,495 --> 00:22:18,744 vyroste z něj sociálně aktivní člověk. 217 00:22:18,864 --> 00:22:26,820 Že nebudeme-li dětem umožňovat, aby si nastudovali Mein Kampf, tak z nich vyrostou antifašisté. 218 00:22:26,940 --> 00:22:32,967 A kdy u nás vyrostli tito nacisté? V sovětské době, když byla kniha Mein Kampf úplně zakázaná. 219 00:22:33,087 --> 00:22:37,905 A najednou přišla přestavba a objevili se tu mladí nacisté. A proč? 220 00:22:38,025 --> 00:22:42,303 Protože tam, kde chybí informace, vyrůstá bodláčí. 221 00:22:42,423 --> 00:22:48,707 Ke každé ideologii je zapotřebí do určité míry přistupovat jako k nemoci. 222 00:22:48,827 --> 00:22:55,857 Jestliže ve vztahu k takové ideologii budou lidé očkováni v potřebném věku, tak takový člověk… 223 00:22:55,977 --> 00:23:04,293 Jestliže je naučíme rozumět těmto ideologiím a chápat je, tak z nich budou vždy samostatní lidé. 224 00:23:04,413 --> 00:23:10,234 A potom také žádné takové ideologii nepodlehnou a nezotročí je. 225 00:23:10,354 --> 00:23:17,872 A když se postaráme, aby měli absolutně prázdnou hlavu, a oni se potom při odmítání jednoho chytí toho druhého, 226 00:23:17,992 --> 00:23:23,633 tak než se z toho dostanou, napáchají plno škod. Jako tito školáci. 227 00:23:23,753 --> 00:23:27,775 Vzdělávací systém je třeba urychleně přehodnotit. Urychleně! 228 00:23:27,895 --> 00:23:30,552 Systém výchovy je třeba urychleně přehodnotit. 229 00:23:30,672 --> 00:23:39,425 Oni lidem podstrkují jednoduchá řešení: „Tu banderovskou líheň je třeba rozehnat, je třeba…“ 230 00:23:39,545 --> 00:23:46,883 Co nám to navrhují? Ty samé recepty, které vedly k občanské válce na Ukrajině. 231 00:23:47,003 --> 00:23:53,879 To dělají z čistého srdce? Ne oni to dělají… 232 00:23:53,999 --> 00:23:58,534 I kdyby to ti lidé, co to píšou, dělali z čistého srdce, tak to opisují od toho jazyka, 233 00:23:58,654 --> 00:24:02,366 který si přeje, aby u nás došlo k občanské válce. My potřebujeme… 234 00:24:02,486 --> 00:24:09,002 Jestliže v obyčejné válce vyhrává ten, kdo má lepší a účinnější zbraně a kdo je lépe ovládá, 235 00:24:09,122 --> 00:24:15,226 tak v informační, studené válce vítězí ten, kdo má lepší a účinnější informace 236 00:24:15,346 --> 00:24:17,669 a kdo s nimi umí lépe zacházet. 237 00:24:17,789 --> 00:24:22,787 V ideologickém boji je slovo tou zbraní. 238 00:24:23,533 --> 00:24:31,918 A v tomto ohledu je zapotřebí mít účinnější informace a lépe s nimi umět nakládat. 239 00:24:32,038 --> 00:24:35,210 Co ve vztahu k tomu řekl Vladimir Vladimirovič Putin? 240 00:24:35,330 --> 00:24:42,771 „Vy byste pořád jen chtěli všechno zakazovat. Jenže je zapotřebí předvést nezpůsobilosti té či oné ideologie.“ 241 00:24:42,891 --> 00:24:50,975 Zákazy se zabývají pouze nepřátelské struktury, pouze agenti nepřátelských zahraničních rozvědek, 242 00:24:55,296 --> 00:25:01,006 protože tak neumožňují lidem, aby si vypracovali protijed. 243 00:25:01,126 --> 00:25:08,001 A zakázané ovoce je vždy nejsladší. A ilegální struktury se budou množit. 244 00:25:08,465 --> 00:25:16,360 Nikdy nelze zvítězit na šesté prioritě, když ta třetí je vyšší. 245 00:25:17,929 --> 00:25:21,761 Jestliže si tohle naše tajné služby neuvědomí, 246 00:25:21,881 --> 00:25:28,628 tak zakazovači, kteří se z čistého srdce pokoušejí pomocí šesté priority bojovat se třetí, úspěšní nebudou. 247 00:25:28,748 --> 00:25:35,032 My jsme vojenskou mašinérii wehrmachtu, hitlerismus porazili na šesté prioritě 248 00:25:35,152 --> 00:25:40,665 a mysleli jsme si, že ta třetí priorita se změní sama od sebe, „tak nějak“. 249 00:25:40,785 --> 00:25:44,188 A tak to taky „tak nějak“ dopadá. 250 00:25:46,760 --> 00:25:54,604 Takže taková je ta situace. O tom je možné mluvit dlouho, o každém jednotlivém prvku té rozsáhlé provokace. 251 00:25:55,016 --> 00:26:00,957 Řeknu k tomu už jen jedno, v žádném případě nesmí dojít k žádným represím, 252 00:26:01,077 --> 00:26:06,436 k žádnému pronásledování. Nesmí dojít k žádné štvanici proti tomu školákovi. 253 00:26:06,556 --> 00:26:09,907 Je možný pouze dialog a diskuse. 254 00:26:10,397 --> 00:26:16,517 Snad s výjimkou toho, že by bylo třeba se podívat na jeho otce, 255 00:26:16,637 --> 00:26:21,969 který zaujímá dost vysokou funkci v bezpečnostním systému Rosněfti. 256 00:26:22,089 --> 00:26:25,648 A zase problém, za koho ho chcete vyměnit? 257 00:26:25,768 --> 00:26:30,868 Aby to nedopadlo tak, že se tam dostane někdo, kdo bude ještě horší. 258 00:26:35,035 --> 00:26:37,401 K další otázce. 259 00:26:37,993 --> 00:26:44,963 Minulý týden opět všechny zprávy na centrálních kanálech začínaly tím, 260 00:26:45,083 --> 00:26:51,624 že KLDR opět vystřelila balistickou raketu 261 00:26:51,744 --> 00:27:00,162 a navíc bylo oznámeno, že tato raketa může doletět na jakékoliv místo v USA. 262 00:27:00,282 --> 00:27:03,146 Jak okomentujete toto další kolo? 263 00:27:03,266 --> 00:27:09,139 Všechno je to velice hrozné, všichni by se měli bát a třást se jako osiky… 264 00:27:09,259 --> 00:27:13,074 Vždyť jde zase jen o divadélko. 265 00:27:13,486 --> 00:27:21,664 Tak především, první zpráva pravila, že Severní Korea vystřelila tři rakety. 266 00:27:21,784 --> 00:27:28,248 Potom nám bylo řečeno, že ne, že se jedná jen o jednu raketu, to z ní jen odpadly tři její stupně. 267 00:27:28,368 --> 00:27:37,712 Takže my máme uvěřit, že tři rakety letěly v jedné formaci po stejné trajektorii, 268 00:27:37,832 --> 00:27:41,493 a potom se něco stalo… 269 00:27:45,660 --> 00:27:51,344 Vždyť proč to měly být tři rakety? Protože měly letět po třech různých trajektoriích. 270 00:27:51,464 --> 00:27:56,693 Byla to buď jedna raketa, jejíž stupně letěly samostatně a postupně odpadávaly, 271 00:27:56,813 --> 00:28:04,177 nebo to byly tři rakety letící po stejné trajektorii, takže se nedaly odlišit? V jedné formaci. 272 00:28:04,297 --> 00:28:09,604 A kam se tedy poděly ty dvě? Vypadá to na dost zajímavý obrázek. 273 00:28:09,724 --> 00:28:17,475 Vystřelili tři rakety a ta, která se rozplácla nejdál a s nejpřijatelnějšími parametry, 274 00:28:17,595 --> 00:28:22,104 přičemž je ještě trochu vylepšili, aby všichni dostali ještě větší strach, 275 00:28:22,224 --> 00:28:28,740 tak ta se stala předmětem všech těch diskuzí. 276 00:28:28,860 --> 00:28:34,577 Ve skutečnosti nakolik jsem měl možnost to zhlédnout, tak jsem narážel jen na jedno, 277 00:28:34,697 --> 00:28:38,461 že všichni odpovědní odborníci mluvili jen o jednom: 278 00:28:38,581 --> 00:28:46,202 „Neexistují žádné údaje objektivní kontroly o vystřelení takové rakety.“ Jsou prý utajeny. 279 00:28:46,322 --> 00:28:56,979 Vše, co mají média k dispozici, jsou prohlášení různých maximálně zainteresovaných stran. 280 00:28:58,651 --> 00:29:07,609 A ten obrázek z toho, co média z neopatrnosti zveřejnila v první chvíli, 281 00:29:07,729 --> 00:29:11,493 vypadá tak, že pravděpodobně letěly tři rakety. 282 00:29:11,613 --> 00:29:18,642 A jen jednu zohlednili jako tu nejúspěšnější. A nač je tedy tohle všechno? 283 00:29:18,762 --> 00:29:24,018 Ještě jednou opakuji, že celé to představení je kvůli tomu, 284 00:29:24,138 --> 00:29:32,685 aby se Čína dostala mezi lídry světového řízení, aby z Číny bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení. 285 00:29:33,328 --> 00:29:46,599 Všichni už zcela jasně vidí, že se USA s řešením toho korejského konfliktu dostávají do slepé uličky. 286 00:29:46,719 --> 00:29:54,340 Není výhodné na Koreu zaútočit, to v žádném případě, protože ten útok Korea nepřežije. 287 00:29:55,421 --> 00:30:01,748 Jestliže v minulé korejské válce zahynulo 30% civilistů, z celé Koreje, 288 00:30:01,868 --> 00:30:05,786 tak tato válka by znamenala její úplné vyhlazení. 289 00:30:05,906 --> 00:30:09,052 Protože ta válka by byla vedena na Korejském poloostrově. 290 00:30:09,172 --> 00:30:16,433 Ano, byla by smrtonosná i pro ostatní účastníky, ale USA vždy bojují tím stylem, 291 00:30:16,922 --> 00:30:23,817 že shazují bomby z výšky, která neumožňuje sestřelit je z protiletadlových zbraní, 292 00:30:23,937 --> 00:30:30,607 použít protiletadlovou obranu, a potom je zasypou raketami, ale aby bojovali oni sami? 293 00:30:30,727 --> 00:30:36,062 No, pokusili se. Ale třeba v Ardenách jim Volkssturm Hitlerjugend natolik ukázal, zač je toho loket, 294 00:30:36,182 --> 00:30:40,917 a bez letecké podpory, protože bylo příliš špatné počasí, aby mohla létat letadla, 295 00:30:41,037 --> 00:30:47,205 že chrabří Američané vzali nohy na ramena takovým kvaltem, že kdybychom nezačali s útokem, 296 00:30:47,325 --> 00:30:53,592 tak by nejspíš přeplavali i Lamanšský průliv, aby se před těmi staříky a mladíky zachránili. 297 00:30:55,601 --> 00:31:00,983 Americká armáda nikde, nikde nebojovala proti rovnocennému nepříteli. 298 00:31:01,103 --> 00:31:06,876 A i slabšího protivníka vždy odrovnala svými raketami a bombami. 299 00:31:07,410 --> 00:31:11,854 Zde by hlavní úder byl veden proti Japonsku a Koreji. 300 00:31:11,974 --> 00:31:15,907 Ovšem Spojeným státům Koreje ani Japonska líto nebude. 301 00:31:16,027 --> 00:31:18,046 Už to předvedli svým bombardováním. 302 00:31:18,869 --> 00:31:25,083 Vůbec jim to nebude líto, USA není líto nikoho, kdo bude umírat za jejich zájmy. 303 00:31:25,203 --> 00:31:30,329 Není jim líto Severní ani Jižní Koreje, které budou bojovat za americké zájmy. 304 00:31:30,449 --> 00:31:34,379 Jižní Korea si to v podstatě uvědomuje, problém je v tom, že je okupovaná 305 00:31:34,499 --> 00:31:39,502 a všechna její ekonomika je ekonomikou USA, která tam byla převedena. 306 00:31:42,608 --> 00:31:48,246 A proto čistě na státní úrovni nikdo nemá zájem na tom, aby došlo k válce. 307 00:31:48,366 --> 00:31:55,405 USA v podstatě o to také nemají zájem, protože jakmile by rozpoutaly válku proti Severní Koreji, 308 00:31:56,660 --> 00:32:01,577 tak by došlo k tomu, že by se válečná mašinérie USA přetížila. 309 00:32:01,697 --> 00:32:03,407 Jednoduše by se přetížila. 310 00:32:03,527 --> 00:32:11,349 Oni se i tak účastní všech myslitelných válek, které vůbec jsou a ve všech konfliktech. 311 00:32:11,469 --> 00:32:18,385 USA už nemají dost lidských sil, takže do vojenské služby přijímají lidi s různými psychickými problémy, 312 00:32:18,961 --> 00:32:23,384 kteří mají sklony k sebevraždám, k přehnanému násilí. 313 00:32:23,504 --> 00:32:29,659 Bylo by dobré z takových udělat tandem, ať jdou bojové úkoly plnit společně. 314 00:32:30,769 --> 00:32:40,110 No a ten, který má sklon k sebevraždě, by v té dvojici měl navíc velet a všechno by bylo velkolepé. 315 00:32:43,505 --> 00:32:46,570 Pro USA to znamená slepou uličku. 316 00:32:46,690 --> 00:32:54,696 A čínské noviny, hongkongské Global Times zveřejnily článek, ve kterém se říká, 317 00:32:54,816 --> 00:32:59,860 že Washington a Soul byly tou poslední raketovou zkouškou KLDR zahnány do slepé uličky 318 00:32:59,980 --> 00:33:02,373 a říkají to správně, píšou tam: 319 00:33:02,493 --> 00:33:07,196 "Washington a Soul, jež se držely strategie zesílení slovního a silového nátlaku na Pchjongjang, 320 00:33:07,316 --> 00:33:09,150 jsou zahnáni do slepé uličky. 321 00:33:09,270 --> 00:33:16,268 Jejich metody se ukázaly být neplodné a přispěly jen ke zvýšení rizika pro mezinárodní společenství." 322 00:33:16,802 --> 00:33:22,502 Mezinárodní společenství nemůže tento problém ignorovat 323 00:33:22,622 --> 00:33:27,048 a tak to mezinárodní společenství začíná vstupovat do řízení. 324 00:33:27,168 --> 00:33:35,936 Federica Mogheriniová poskytla rozhovor, šéfka diplomacie Evropské unie, 325 00:33:36,056 --> 00:33:43,116 byl to rozhovor pro Euronews, kde říká velice zajímavé věci a konkrétně tam zaznělo: 326 00:33:43,236 --> 00:33:47,477 „Já si někdy připomínám Kissingerův vtípek, když se jednou zeptal: 327 00:33:47,597 --> 00:33:50,296 ‚A jaké má Evropa telefonní číslo?‘ 328 00:33:50,416 --> 00:33:57,474 Teď už USA telefonní číslo Evropské unie mají, ale nastal čas se zeptat: 329 00:33:57,594 --> 00:34:01,930 A jaké telefonní číslo má Washington?“ 330 00:34:02,050 --> 00:34:04,426 Co v podstatě řekla? 331 00:34:04,546 --> 00:34:16,127 Když se Evropa ocitla pod přímým bezprostředním řízením USA v době studené války se SSSR, 332 00:34:16,247 --> 00:34:21,168 kdy byl zapotřebí sjednocený Západ, a na základě americké okupace 333 00:34:21,288 --> 00:34:29,887 a amerických vojenských základen byla Evropa schopná takříkajíc diktovat nějaké své podmínky SSSR, 334 00:34:30,007 --> 00:34:38,812 neměla Evropa telefonní číslo, protože vše bylo řešeno prostřednictvím americké okupace Evropy. 335 00:34:40,767 --> 00:34:50,231 Evropa ve své podstatě nebyla subjektem na globální úrovni, 336 00:34:51,800 --> 00:34:56,069 proto také telefonní číslo Evropy neexistovalo. 337 00:34:56,189 --> 00:35:03,091 Teď Federica Mogheriniová říká, že Evropa se stává, vlastně už stala 338 00:35:03,211 --> 00:35:09,546 samostatným subjektem na globální úrovni odpovědnosti s ohledem na globální procesy. 339 00:35:09,666 --> 00:35:18,779 A nastal čas se zeptat: A Washington má takové číslo? Co má tedy na mysli? 340 00:35:18,899 --> 00:35:32,719 Říká, že USA jako světový četník, jako subjekt globální politiky přestaly existovat. 341 00:35:33,462 --> 00:35:38,124 A dále v tom své rozhovoru říká: 342 00:35:38,244 --> 00:35:46,321 „Každý svůj další krok koordinujeme s Washingtonem, Soulem, Tokiem, a také s Pekingem a Moskvou. 343 00:35:46,441 --> 00:35:55,242 Tyto společné snahy musí zahrnovat práci, kterou v současné situaci může vykonat především Čína!, 344 00:35:55,362 --> 00:36:00,627 aby se otevřel diplomatický kanál, který dnes neexistuje.“ 345 00:36:01,632 --> 00:36:08,584 To znamená, že je zde USA přiřazována druhořadá úloha. 346 00:36:08,704 --> 00:36:13,245 Z Číny se stává centrum koncentrace řízení 347 00:36:13,365 --> 00:36:21,001 a stává se z ní mezinárodní četník, fakticky je jí přiřazována tato role. 348 00:36:21,121 --> 00:36:23,814 A proč tato role není nabízena například Rusku? 349 00:36:23,934 --> 00:36:29,623 Rusko má s KLDR společné hranice, má s KLDR určité hospodářské styky. 350 00:36:29,743 --> 00:36:36,085 Přičemž spolupracujeme výlučně v mírové oblasti, v humanitární, 351 00:36:36,205 --> 00:36:40,585 podporujeme severokorejskou ekonomiku, protože by se jinak zhroutila. 352 00:36:40,705 --> 00:36:43,736 Nespolupracujeme s nimi ve vojensko-technické oblasti. 353 00:36:43,856 --> 00:36:50,326 Proto jsou všechny ty ukřivděné hlasy, že podporujeme sankce, mimo mísu. 354 00:36:50,446 --> 00:36:55,758 Neboť ty smluvní závazky, které jsme na sebe vzali, plníme v plném rozsahu. 355 00:36:55,878 --> 00:37:01,094 Opakuji, že nespolupracujeme ve vojensko-technické oblasti, a proč ne? 356 00:37:01,214 --> 00:37:06,817 My nestojíme o rozšíření jaderného klubu, protože se nedá zaručit, 357 00:37:06,937 --> 00:37:13,085 že v nějaké etapě nějakému lídrovi KLDR nepřeskočí, 358 00:37:13,205 --> 00:37:19,192 a že potom tu jadernou bombu použije mírně řečeno nerozumným způsobem. 359 00:37:19,312 --> 00:37:24,432 Nemuselo by to být ani přímo proti Rusku, stačilo by po nějakém spojenci, 360 00:37:24,552 --> 00:37:29,328 což by vyvolalo nevyváženost, respektive porušilo rovnováhu sil ve světě 361 00:37:29,448 --> 00:37:35,363 a díky tomu by došlo k situaci hraničící nebo vedoucí ke světové válce. 362 00:37:35,483 --> 00:37:38,641 Tohle si snad přejeme? Ne, nepřejeme. 363 00:37:38,761 --> 00:37:42,370 To znamená, že jakýkoliv konflikt je třeba řešit mírovým způsobem. 364 00:37:42,490 --> 00:37:56,708 Je třeba zajistit, aby se KLDR rozvíjela, ale současně to do budoucna neznamenalo ohrožení světa. 365 00:37:56,828 --> 00:38:04,403 Ukládány jsou sankce. Jenže ta otázka teď stojí tak, že buď budeme podporovat postoj, 366 00:38:04,523 --> 00:38:10,555 že KLDR nemůže pro svět znamenat hrozbu, nebo vystupovat za to, 367 00:38:10,675 --> 00:38:18,238 aby se v budoucnu taková potencionální hrozba zosobněná KLDR objevila. 368 00:38:18,358 --> 00:38:22,674 My říkáme: „Ne, my nechceme, aby KLDR znamenala pro svět hrozbu.“ 369 00:38:22,794 --> 00:38:29,232 Jsme připraveni spolupracovat v humanitární oblasti, v mírových oblastech ekonomiky, 370 00:38:29,352 --> 00:38:34,825 ale podporovat jejich vojensko-technické nároky ochotni nejsme. 371 00:38:34,945 --> 00:38:42,283 Nesouhlasíme s ukládáním sankcí, ale bohužel kvůli zachování dialogu a ochraně i severokorejských zájmů 372 00:38:42,403 --> 00:38:49,837 se musíme ve vztahu k partnerům ze Západu takříkajíc udržet na jedné lodi. 373 00:38:49,957 --> 00:38:57,553 Ano, my tedy s nimi mluvíme o tom, že oni to dělají k obhájení jedněch zájmů a my zase jiných, 374 00:38:57,673 --> 00:39:02,342 přijměte proto náš pohled na věc a netlačte na Koreu jako na stát. 375 00:39:02,462 --> 00:39:09,350 My musíme vytvořit takové podmínky, aby Korea nebyla nucena vyvíjet jaderné raketové zbraně, 376 00:39:09,470 --> 00:39:18,094 které by byly její jedinou zárukou pro uchování její suverenity a kulturní svébytnosti, identity. 377 00:39:18,214 --> 00:39:23,301 Musí být zaujata nějaká startovní pozice pro vedení jednání 378 00:39:23,421 --> 00:39:27,899 a v tomto případě ta podpora sankcí tuto startovní pozici pro jednání poskytuje. 379 00:39:28,019 --> 00:39:32,302 Jestliže se tedy kvůli tomu někdo v Koreji uráží, tak dělá chybu. 380 00:39:32,422 --> 00:39:38,539 Opakuji, že Rusko neporušilo žádné své závazky s ohledem na ekonomickou spolupráci, 381 00:39:38,659 --> 00:39:41,140 s čímž je Západ kategoricky nespokojen. 382 00:39:41,260 --> 00:39:47,749 Západ by chtěl, abychom tuto spolupráci přerušili, nebo na ni uvalili sankce. Ale tohle přece neděláme? 383 00:39:47,869 --> 00:39:53,742 Přestože kdybychom tu měli nějakého p-rezidenta, typu Medvěděva… 384 00:39:53,862 --> 00:39:59,477 Jakmile proti Íránu zavedli sankce, tak hned křičel, že se také chce účastnit těch sankcí: 385 00:39:59,597 --> 00:40:08,145 „Máme jim dodat civilní letadla? Tak je nedodáme. Chtějí od nás komplex S-300? Tak jim ho nedáme!“ 386 00:40:08,265 --> 00:40:12,620 A nebylo důležité, že ho k tomu žádné smlouvy nezavazovali, 387 00:40:12,740 --> 00:40:19,924 on sám se chtěl zavděčit USA: „Jen mne prosím zařaďte mezi své buržousty!“ 388 00:40:20,044 --> 00:40:23,911 A chováme se teď tak ve vztahu ke Koreji? Ne. 389 00:40:24,031 --> 00:40:29,321 Takže výhrady jsou jiné. Ale když se vrátím k tomu, proč právě Čína. 390 00:40:29,441 --> 00:40:37,797 Čína je jejich, přenáší tam své centrum koncentrace řízení euroatlantický blok, segment globálního prediktoru. 391 00:40:39,375 --> 00:40:45,169 A je tu to poselství z Číny a poselství z Evropské unie. 392 00:40:45,289 --> 00:40:52,931 Zbývá už jen, jestliže budou Washington se Soulem zahnáni do kouta, do slepé uličky, 393 00:40:53,051 --> 00:40:56,077 tak už to bude jen na jejich vůli. 394 00:40:56,197 --> 00:40:59,713 A vzniká otázka, no a KLDR bude jednat? 395 00:40:59,833 --> 00:41:05,372 Ruská Státní duma říká, že ano, že KLDR je připravena jednat s USA, 396 00:41:05,492 --> 00:41:09,693 ale pouze za těch podmínek, o kterých jsem právě teď mluvil: 397 00:41:09,813 --> 00:41:15,389 „Nebude-li na nás vyvíjen nátlak a nebudeme-li nuceni vyvíjet jaderné raketové zbraně, 398 00:41:15,509 --> 00:41:20,784 tak to řeší situaci a jsme připraveni spolupracovat, jednat. Jen přestaňte vyvíjet nátlak.“ 399 00:41:20,904 --> 00:41:24,507 To znamená, že jsou USA posouvány k jednání. 400 00:41:24,627 --> 00:41:34,403 Zda se to povede nebo ne, to je teď taková neurčitá otázka, a to z jednoho jednoduchého důvodu, 401 00:41:34,523 --> 00:41:41,503 že v USA probíhá válka na život a na smrt mezi státní a globální elitou. 402 00:41:41,623 --> 00:41:47,521 V důsledku této války se USA bezesporu zhroutí, jenže státní elita si to neuvědomuje 403 00:41:47,641 --> 00:41:52,896 a globální elita potřebuje dosáhnout přeformátování, 404 00:41:53,016 --> 00:42:03,981 aby pád USA jako hlavního světového četníka proběhl řízeně a způsobil co nejmenší škody. 405 00:42:04,101 --> 00:42:09,003 Aby to přeformátování USA proběhlo úspěšně. 406 00:42:09,123 --> 00:42:17,682 A samotné to poselství zaznělo do budoucna. Evropa tedy v podstatě slovy Mogheriniové prohlašuje, 407 00:42:17,802 --> 00:42:26,265 že Čínu vidí jako prostředníka, že Čína je klíčovým hráčem při řešení tohoto konfliktu. 408 00:42:26,385 --> 00:42:30,540 Já tedy ještě jednou zopakuji, tedy vrátím se na začátek. 409 00:42:30,660 --> 00:42:36,584 Celý ten humbuk okolo vystřelení té rakety, okolo té provokace, o které Lavrov řekl, 410 00:42:36,704 --> 00:42:44,074 že to USA samy vyprovokovaly KLDR k této zkoušce, byl zorganizován jen kvůli tomu, 411 00:42:44,194 --> 00:42:53,815 aby se z Číny formovalo centrum koncentrace řízení a hlavní mezinárodní četník nahrazující USA. 412 00:42:58,122 --> 00:43:01,240 Dále je tu otázka od Alexandra. 413 00:43:01,360 --> 00:43:08,570 Chorvatský generál Slobodan Praljak při zasedání mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 414 00:43:08,690 --> 00:43:11,142 požil jed a zemřel. 415 00:43:11,262 --> 00:43:16,987 Udělal to pravděpodobně kvůli tomu, že nesouhlasil s odsuzujícím rozsudkem. 416 00:43:17,107 --> 00:43:19,868 Okomentujte tuto událost, prosím. 417 00:43:19,988 --> 00:43:25,012 A jak by podle vás měl o daném incidentu informovat tisk, aby hájil své zájmy, 418 00:43:25,132 --> 00:43:29,178 ale zároveň přihlížel k právům pozůstalých příbuzných Slobodana Praljaka? 419 00:43:29,298 --> 00:43:31,133 A proč pravděpodobně? 420 00:43:31,253 --> 00:43:38,128 On zcela jasně řekl, že je nevinný a takový rozsudek odmítá, a potom vypil ten jed. 421 00:43:38,248 --> 00:43:45,715 Zde je třeba se zeptat, kde se u vězně vzal jed a navíc tak silný jako je kyanid draselný (cyankáli)? 422 00:43:46,567 --> 00:43:48,536 A další otázka. 423 00:43:48,656 --> 00:43:55,769 V haagském vězení aniž by se dočkali soudu, ve vězení, ne před kamerami, 424 00:43:55,889 --> 00:43:59,442 zemřelo celkem hodně srbských významných činitelů, 425 00:43:59,562 --> 00:44:01,302 které nedokázali odsoudit 426 00:44:01,422 --> 00:44:09,648 bez ohledu na veškerou tu usilovnou fantasmagorii a tvůrčí invenci všech tamních soudců, 427 00:44:09,768 --> 00:44:14,504 kteří měli sestavit obžalobu, která se jim vždy zas a znovu rozsypala. 428 00:44:14,624 --> 00:44:19,705 A když tedy neměli možnost je odsoudit, tak umírali přímo ve své vězeňské cele. 429 00:44:19,825 --> 00:44:22,142 Proč tento generál také nezemřel ve své cele? 430 00:44:22,262 --> 00:44:26,322 Proč zemřel před kamerami, aby ho naopak měli možnost natočit? 431 00:44:26,442 --> 00:44:34,882 Proč nezemřel ve své vězeňské cele, ale přímo před televizními kamerami, aby se to dalo natočit? 432 00:44:35,002 --> 00:44:46,168 Protože nastal čas odepsat tento mezinárodní tribunál a předvést, že nevykonává spravedlnost! 433 00:44:46,288 --> 00:44:53,523 Proto ti lidé, kteří připravili rozsudek generálu Praljakovi, 434 00:44:53,643 --> 00:45:04,731 kteří ho psychologicky připravili na to, že je třeba předvést tuto veřejnou sebevraždu, mu také dali ten jed. 435 00:45:04,851 --> 00:45:12,543 A všichni ti soudci jsou loutky, které na nitkách poskakují a loutkářům přitom úsměvy naskakují. 436 00:45:12,663 --> 00:45:18,361 Jsou to úplné nuly. Samotný mechanismus je diskreditován. 437 00:45:18,481 --> 00:45:21,576 A proč je teď potřebná jeho diskreditace? 438 00:45:21,696 --> 00:45:27,812 Přece není tajemstvím, že celý tento mezinárodní tribunál byl vymyšlen jen kvůli jediné věci, 439 00:45:27,932 --> 00:45:35,334 aby se tam bez ohledu na právo surově vypořádali se Srby jako přípravu na budoucí přeformátování celé Evropy. 440 00:45:35,454 --> 00:45:40,413 Jenže to přeformátování celé Evropy se odkládá, 441 00:45:42,149 --> 00:45:46,746 neboť se nezhroutilo Rusko. 442 00:45:47,839 --> 00:45:56,711 Rusko se stává centrem koncentrace řízení a také garantem bezkrizového vývoje událostí 443 00:45:56,831 --> 00:46:03,815 jak na Blízkém východě, tak v jihovýchodní Asii bez ohledu na to, že i Čína se stává centrem koncentrace řízení, 444 00:46:03,935 --> 00:46:09,602 stejně jako v Evropě, všude je Rusko tím klíčovým článkem a Rusko je pro spravedlnost. 445 00:46:09,722 --> 00:46:13,427 Jen si to vezměte, když namítají, koho tam soudili. 446 00:46:13,547 --> 00:46:19,374 Ze znakových figur, nejvýznamnějších tváří tam odsoudili jen Srby. 447 00:46:19,494 --> 00:46:22,299 Všichni ostatní byli jen nevýznamnou sebrankou. 448 00:46:22,419 --> 00:46:26,172 Vlastně tam předváděli, že ze strany Srbů šlo o politiku státní genocidy 449 00:46:26,292 --> 00:46:30,019 a na druhé straně došlo jen k jednotlivým excesům. 450 00:46:30,139 --> 00:46:34,676 To měla být… jak bych to řekl, objektivita toho soudu. 451 00:46:34,796 --> 00:46:39,241 A aby se teď daly navázat normální vztahy, 452 00:46:39,361 --> 00:46:45,734 aby se stabilizovala Evropa a nenechali ji vejít do ruského světa, 453 00:46:45,854 --> 00:46:52,678 aby uhladili vztahy s Ruskem, ale přitom stabilizovali Evropu a nenechali ji vejít do ruského světa, 454 00:46:52,798 --> 00:46:57,210 je zapotřebí zdiskreditovat tento mezinárodní soud a říci: 455 00:46:57,330 --> 00:47:01,775 „Jen se podívejte, kdo tam pracoval, co je to vůbec za lidi?“ 456 00:47:01,895 --> 00:47:07,754 A potom se ukáže, že jednoho podmázli dolary, druhého podmázli dolary. 457 00:47:07,874 --> 00:47:11,997 Oni vlastně ty rozsudky sázeli jeden za druhým za úplatky. 458 00:47:12,117 --> 00:47:18,716 A tak ať se na nás jižní Evropa nezlobí, a zůstane pěkně s námi v jednotné Evropě, 459 00:47:18,836 --> 00:47:21,512 s Ruskem byste se moc přátelit neměli. 460 00:47:21,632 --> 00:47:29,228 Jugoslávie měla se SSSR vždy partnerské vztahy, ale jinak byla samostatná. 461 00:47:29,348 --> 00:47:34,176 Aby se tedy teď podobně upevnili vztahy s Evropou, 462 00:47:34,296 --> 00:47:43,331 je zapotřebí předvést, že ten tribunál je zdiskreditován a vy Srbové jste tedy vlastně nevinní. 463 00:47:43,451 --> 00:47:46,803 Za to mohou ti podvodníci v tom tribunálu. 464 00:47:46,923 --> 00:47:52,848 Byla to akce na diskreditaci toho tribunálu. A že to ten člověk odnesl svým životem? 465 00:47:52,968 --> 00:47:57,683 To je pro ty řídící kádry podle západní koncepce řízení prkotina. 466 00:47:57,803 --> 00:48:01,515 Více než 300 lidí zahynulo v důsledku teroristického útoku v Egyptě. 467 00:48:01,635 --> 00:48:10,490 Ano, a co? Nikdo ani nemrknul. Nikde žádné projevy soustrasti, smutku… 468 00:48:10,610 --> 00:48:17,203 Vždyť to byli jen nějací Egypťané. To nebyl Charlie Hebdo. Kde je Venediktov? 469 00:48:17,795 --> 00:48:28,108 Kolik jich tam zemřelo, dvanáct? Ano šest, šest a to pro ně znamenalo celonárodní hoře, smutek. 470 00:48:28,228 --> 00:48:31,478 A v Egyptě? Co je to 300 lidí? 471 00:48:31,598 --> 00:48:39,528 Cožpak kovaný „liberast“ (liberál+pederast) Venediktov bude plakat za nějaké Egypťany? Co je to vůbec za lidi? 472 00:48:39,648 --> 00:48:45,623 Tady v Evropě jsou lidi první kategorie. A Egypt? Nějaká třetiřadá směska. 473 00:48:45,743 --> 00:48:52,619 Protože sám Venediktov si činí nárok být druhou kategorií, on přece sní o Evropě. 474 00:48:56,014 --> 00:49:04,809 Otázka od Pavla Timošenka z Astrachaně, který narazil na následující zprávu, cituji: 475 00:49:04,929 --> 00:49:12,217 Hlava samozvaného kyjevského patriarchátu, který byl odloučen od Ruské pravoslavné církve, 476 00:49:12,337 --> 00:49:18,003 Filaret Denisenko oslovil patriarcha a episkopát Ruské pravoslavné církve s nabídkou 477 00:49:18,123 --> 00:49:25,796 obnovit modlitební a eucharistický styk s křesťany z ukrajinského církevního rozkolu. 478 00:49:25,916 --> 00:49:31,120 A také poprosil o odpuštění, konec citátu. Okomentujte to prosím. 479 00:49:31,240 --> 00:49:37,748 Ten dopis je psaný dost diplomaticky, proto se jeho výklad může lišit. 480 00:49:37,868 --> 00:49:50,248 Na základě stejného dopisu stejná ukrajinská církev kyjevského patriarchátu, ten Filaret prohlašuje, 481 00:49:50,368 --> 00:50:00,484 že zůstávají samostatnou církví, že jen chtějí navázat vztahy s moskevským patriarchátem. 482 00:50:00,604 --> 00:50:02,857 V čem spočívá ta podstata? 483 00:50:02,977 --> 00:50:12,276 Celý ten projekt toho kyjevského rozkolu je čistě americký projekt, taková příprava pro válku na Ukrajině. 484 00:50:12,396 --> 00:50:22,177 Oni nemají žádné věřící, pár jich nasbírali řídícími metodami, dál nepostoupili a v tomto stavu uvázli. 485 00:50:22,297 --> 00:50:29,840 Pouze jsou jim vyčleňovány nějaké peníze, aby se o nich v médiích udržovalo povědomí, to je vše. 486 00:50:30,663 --> 00:50:38,224 Upevnit si svoji pozici nedokázali, a proč? Protože je pravoslavné církve neuznaly. 487 00:50:38,344 --> 00:50:43,342 Všechny ty jejich cesty do Konstantinopole, do Istanbulu byly marné. 488 00:50:43,462 --> 00:50:47,586 Nepomohly žádné prosby ani pokusy uplatit je penězi. 489 00:50:47,706 --> 00:50:53,167 Oni totiž nechápou globální projekty. Státní elity nechápou globální projekty. 490 00:50:53,287 --> 00:51:02,400 Jestliže Ruská pravoslavná církev je předpřipravena stát se právní nástupkyní římskokatolické církve 491 00:51:02,520 --> 00:51:07,235 aby mohla převzít celou Evropu… 492 00:51:07,355 --> 00:51:11,479 Ve smyslu, že římskokatolická církev upadá, 493 00:51:11,599 --> 00:51:17,137 ti, no... protestanti nejsou schopni udržet si globální roli v řízení 494 00:51:17,257 --> 00:51:21,432 na třetí prioritě zobecněných prostředků řízení, tedy ideologické, 495 00:51:21,552 --> 00:51:29,785 no a Ruská pravoslavná církev má určitou autoritu, a bude tedy nutné, aby pronikla na toto území, 496 00:51:29,905 --> 00:51:33,964 které měla dříve ve správě římskokatolická církev 497 00:51:34,084 --> 00:51:40,273 a tuto globální misi římskokatolické církve má pak předat Arménské apoštolské církvi, 498 00:51:40,393 --> 00:51:44,090 která je jakoby řazena k pravoslavným církvím. 499 00:51:44,210 --> 00:51:46,381 Taková je to situace. 500 00:51:46,501 --> 00:51:55,423 A v těchto podmínkách si USA, státní elita USA usmyslela kvůli svým zájmům zosnovat válku proti Rusku. 501 00:51:55,543 --> 00:52:05,308 Na to však potřebují ideologickou oporu a tou ideologickou oporou měl být ten rozkol. 502 00:52:05,599 --> 00:52:11,298 A tak ho zařídili, jenže to nezapadá do plánů globálního prediktoru. 503 00:52:11,418 --> 00:52:18,066 Jestliže tam přetrvá ten rozkol, tak Ruská pravoslavná církev nedokáže převzít Evropu, 504 00:52:18,186 --> 00:52:23,065 nedokáže to, neustojí to, nebude mít dostatek zdrojové stability. 505 00:52:23,185 --> 00:52:26,336 A tak je kopali, kopali a kopali. 506 00:52:26,456 --> 00:52:33,887 A zatímco v Kyjevě pořád měli za to, že slunce vychází ve Washingtonu, že tam se vše rozhoduje, 507 00:52:34,007 --> 00:52:39,719 tak byl (Filaret) v klidu a považoval se za frajera, který může dělat, co se mu zlíbí. 508 00:52:39,839 --> 00:52:44,811 Jenže najednou přišlo prozření, že státní elita prohrává, 509 00:52:44,931 --> 00:52:51,318 že ti, z jejichž rukou chroustali cukrovíčka, najednou prohrávají. 510 00:52:51,438 --> 00:52:57,465 A tak je třeba myslet na svou budoucnost, a dokud není pozdě pokusit se to nějak zaonačit 511 00:52:57,585 --> 00:53:01,580 a obhájit si své postavení. 512 00:53:01,700 --> 00:53:04,924 Tak vypustil zkušební balónek. 513 00:53:05,044 --> 00:53:11,919 A tam všude i v tom jeho dalším rozhovoru zní jenom lež, osočování a pomluvy. 514 00:53:12,039 --> 00:53:18,554 Jestliže se chce pokusit zachránit si svou budoucnost, měl by přestat hrát podle pravidel majdanu. 515 00:53:18,674 --> 00:53:25,190 Bude-li se chovat takto majdanutě, tak ničeho nedosáhne. Svým vlastním jednáním se diskredituje. 516 00:53:25,310 --> 00:53:28,250 To přesně dělá a úspěšně. 517 00:53:28,370 --> 00:53:36,429 A pro Ruskou pravoslavnou církev ten proces s jeho dopisem znamená očištění a získání větší zdrojové stability. 518 00:53:36,549 --> 00:53:44,248 Prostřednictvím státní elity ho vlastně poslali do sebevražedné akce. 519 00:53:44,788 --> 00:53:51,604 A proč do sebevražedné? Protože na to ultimátum, které dal Ruské pravoslavné církvi, nikdo nepřistoupí. 520 00:53:51,724 --> 00:53:55,941 Moskevská církev na to nepřistoupí, protože to pro ni není výhodné. 521 00:53:56,061 --> 00:53:59,088 Kdyby na to přistoupila, tak se všechno sesype. 522 00:53:59,208 --> 00:54:03,389 Nač by potom byla ta schůzka s papežem na Kubě? No nač? 523 00:54:03,509 --> 00:54:10,198 Přece se s ním setkal (moskevský patriarcha), aby se zvýšil okruh jeho působnosti i věřících. 524 00:54:10,318 --> 00:54:13,099 To byla pro dnešek poslední otázka. 525 00:54:15,321 --> 00:54:23,221 Dnešní pořad jsme opět zahájili tou věcí s urengojským chlapcem. 526 00:54:24,084 --> 00:54:34,869 Ta věc sama o sobě není složitá, jestliže víte, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 527 00:54:34,989 --> 00:54:42,488 A takové znalosti získáte pouze díky Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 528 00:54:42,608 --> 00:54:48,146 Jestliže máte tyto vědomosti, nebo se je snažíte získat, 529 00:54:48,266 --> 00:54:54,575 tak se tyto složité sociální otázky pro vás stanou průzračné a očividné. 530 00:54:54,695 --> 00:55:01,100 A jestliže je neznáte, tak vždy budete ovladatelní ze strany těch, 531 00:55:01,220 --> 00:55:06,083 kteří vás chtějí použít jako prostředek pro dosažení svých cílů. 532 00:55:06,203 --> 00:55:12,468 Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 533 00:55:12,588 --> 00:55:17,429 A pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy, 534 00:55:17,549 --> 00:55:21,809 a v míře své nevědomosti pro toho, kdo toho ví a chápe více. 535 00:55:21,929 --> 00:55:28,268 Když vezmete znalosti a moc do svých rukou, tak rozšíříte míru svého chápání 536 00:55:28,388 --> 00:55:32,370 a nikdo s vámi nebude moci manipulovat. 537 00:55:32,490 --> 00:55:37,492 Buďte samostatní, konceptuálně mocní. Buďte šťastni. 538 00:55:37,612 --> 00:55:41,373 Přeji vám mírové nebe. Do příštích setkání. 539 00:55:41,493 --> 00:55:44,038 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz 540 00:55:56,605 --> 00:56:02,695 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz