1 00:00:05,008 --> 00:00:08,734 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,854 --> 00:00:11,785 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,905 --> 00:00:16,326 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,446 --> 00:00:20,045 Dnes je 10.12.2017. 5 00:00:21,054 --> 00:00:26,260 Nejpopulárnější diskutovaná otázka na našem webu 6 00:00:26,380 --> 00:00:33,655 souvisí s rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru zakázat naší reprezentaci 7 00:00:33,775 --> 00:00:39,361 účast na olympiádě s naší národní vlajkou a hymnou. 8 00:00:39,481 --> 00:00:44,746 Máme tu k tomu hodně otázek a ta první je od Urala Lutfullina. 9 00:00:44,866 --> 00:00:51,095 Valeriji Viktoroviči, jak je známo, tak někteří naši sportovci nemohou závodit za ruskou vlajku. 10 00:00:51,215 --> 00:00:57,236 To znamená, že v našem státě tu také máme status „neobčan“ jako v Pobaltí? A jak jinak? 11 00:00:57,356 --> 00:01:02,058 Takže jsme vlastně neuznaný stát? A ruský prezident to nepřímo přiznává. 12 00:01:02,178 --> 00:01:08,712 No promiňte, a neříkalo se, že Rusko je velmoc, a že hraje vedoucí roli ve světové politice? 13 00:01:08,832 --> 00:01:15,462 A co s tím: Je třeba uznat, že dnes nemůže být ani jedna otázka světové politiky vyřešena bez účasti Ruska? 14 00:01:15,582 --> 00:01:20,863 To máme být my? Náš stát? Nebo to platilo pro nějaké jiné, neznámé Rusko? 15 00:01:20,983 --> 00:01:26,424 Vypadá to, že to přesvědčení, že Rusko je významný stát sdílíme pouze my sami a ještě ti, 16 00:01:26,544 --> 00:01:30,314 kteří chtějí, abychom jim odpustili mnohamiliardové dluhy? 17 00:01:30,434 --> 00:01:38,447 Budeme-li mluvit o takových přesvědčeních s ohledem na stát v hlavách jeho občanů, 18 00:01:38,567 --> 00:01:42,787 tak se stačí podívat na Ukrajinu. 19 00:01:42,907 --> 00:01:50,405 Tam jsou ti lidé, kteří skákali na Majdanu, a kteří tam ještě i teď skáčou, přesvědčeni, 20 00:01:50,525 --> 00:01:53,684 že Ukrajina je významný stát. 21 00:01:53,804 --> 00:01:59,824 Když však stát ničím nepotvrzuje svoje mezinárodní postavení, 22 00:01:59,944 --> 00:02:05,257 tak tomu odpovídají vztahy ostatních států k němu. 23 00:02:05,377 --> 00:02:14,804 Nikoho v podstatě nezajímá, co tento stát řeší ani jak s ním budovat vztahy. 24 00:02:15,736 --> 00:02:22,873 S ohledem na Rusko sama mezinárodní praxe dokládá, že Rusko je státem, 25 00:02:22,993 --> 00:02:27,791 bez kterého není možné vyřešit ani jeden problém. 26 00:02:27,911 --> 00:02:34,156 V současné době, a podle mne na minulém semináři, oj v minulém pořadu, 27 00:02:34,276 --> 00:02:42,643 jsme mluvili o tom diplomatickém maratónu našeho gosudara. 28 00:02:42,763 --> 00:02:45,600 Všichni se k nám hrnou na návštěvu, 29 00:02:45,720 --> 00:02:54,955 na různé naše mezinárodní akce nepřijíždějí nějací třetiřadí vysloužilí lidé 30 00:02:55,075 --> 00:02:58,716 jako například na Jaltské fórum do Kyjeva. 31 00:02:58,836 --> 00:03:06,752 K nám přijíždějí lídři států a chtějí se setkat s tím naším, s gosudarem a řešit různé otázky, 32 00:03:06,872 --> 00:03:10,127 přičemž jich přijíždí opravdu velice mnoho. 33 00:03:10,247 --> 00:03:17,746 Otázkou je, co vyvolalo takový pesimismus v souvislosti s tím rozhodnutím, já to nechápu, opravdu. 34 00:03:17,866 --> 00:03:23,436 Jednoduše to nechápu, protože to rozhodnutí MOV, 35 00:03:23,556 --> 00:03:29,737 Mezinárodního olympijského výboru o vyloučení naší národní, státní reprezentace 36 00:03:29,857 --> 00:03:36,616 z účasti na olympijských hrách je jen dalším důkazem toho, 37 00:03:36,736 --> 00:03:43,849 že Rusko je velmoc, bez které není možné vyřešit ani jeden problém. 38 00:03:43,969 --> 00:03:52,174 A je-li to tak, tak samozřejmě ve světě existují síly a státy, 39 00:03:52,294 --> 00:04:00,758 které by chtěly s Ruskem uzavřít určité dohody za určitých podmínek, 40 00:04:00,878 --> 00:04:08,601 aby Rusko svými zdroji, svými možnostmi řešilo zahraničněpolitické úkoly 41 00:04:08,721 --> 00:04:12,620 především daného konkrétního státu. 42 00:04:12,740 --> 00:04:21,942 12. prosince se bude konat schůze olympioniků, na které se sami rozhodnou, zda se zúčastní či ne. 43 00:04:22,062 --> 00:04:25,606 – Ale pod tou neutrální vlajkou. – Ano, pod neutrální vlajkou. 44 00:04:25,726 --> 00:04:30,814 O tom bude potřeba promluvit samostatně, o tom o čem tam budou rozhodovat, 45 00:04:30,934 --> 00:04:34,222 ale ta podstata je následující. 46 00:04:34,342 --> 00:04:47,466 Oni se budou fakticky rozhodovat v situaci analogické Mnichovské zradě z roku 1938. 47 00:04:48,752 --> 00:04:56,306 30. září 1938, jak jistě víte, byla uzavřena Mnichovská dohoda, 48 00:04:56,426 --> 00:05:00,228 která byla tím spouštěčem 2. světové války. 49 00:05:00,348 --> 00:05:10,330 Podle této Mnichovské dohody Německo zabralo část Československa, Sudety. 50 00:05:10,450 --> 00:05:19,098 Naši úředníci jako Žukov, Smirnov teď s takovou hrdostí prohlašují, že je vyslechli! 51 00:05:19,218 --> 00:05:26,202 No ano, vyslechli, a potom jim řekli, aby počkali na chodbě, než jim oznámí své rozhodnutí. 52 00:05:26,322 --> 00:05:32,020 Úplně stejně vyslechli Beneše, a potom mu nařídili, aby počkal na chodbě, 53 00:05:32,140 --> 00:05:34,624 než rozhodnou o osudu jeho státu. 54 00:05:34,744 --> 00:05:42,436 Když se Chamberlain, který na těchto jednáních zastupoval Velkou Británii, vrátil domů, 55 00:05:42,556 --> 00:05:47,868 tak přímo na letišti mával tou Mnichovskou dohodou se slovy: 56 00:05:47,988 --> 00:05:50,858 „Přivezl jsem vám mír!“ 57 00:05:50,978 --> 00:05:58,123 V odpověď na to Churchill při svém vystoupení v parlamentu řekl: 58 00:05:58,243 --> 00:06:05,742 „Volili jste mezi válkou a hanbou, zvolili jste hanbu a budete mít válku.“ 59 00:06:07,381 --> 00:06:14,710 V čem spočívá podstata toho prohlášení MOV, Mezinárodního olympijského výboru? 60 00:06:14,830 --> 00:06:30,687 Podstatou toho prohlášení je, že si Rusko jako stát má samo zvolit hanbu, aby potom mělo válku. 61 00:06:31,522 --> 00:06:46,535 Jakmile projevíme souhlas s ultimátem Mezinárodního olympijského výboru, tak si zvolíme hanbu i válku. 62 00:06:46,655 --> 00:06:48,689 A co tedy musíme udělat? 63 00:06:48,809 --> 00:06:51,228 To, co řekl gosudar: 64 00:06:53,125 --> 00:07:06,466 „Ten, kdo si přeje jet, ať jede, bránit nikomu nebudeme a žádný bojkot vyhlašovat nebudeme.“ 65 00:07:06,586 --> 00:07:14,663 Já vůbec nevím, kde se vzal názor, že by Rusko vůbec mohlo vyhlásit 66 00:07:14,783 --> 00:07:20,289 jakýsi bojkot olympijských her v Pchjongčchangu. 67 00:07:21,156 --> 00:07:28,711 Jaký bojkot? Všichni jste se asi někdy dostali do situace, 68 00:07:28,831 --> 00:07:38,097 kdy vás osobně nebo někoho z vašeho blízkého okolí odmítli někam pozvat. 69 00:07:38,217 --> 00:07:41,840 Prostě byl z kola ven. 70 00:07:42,456 --> 00:07:54,661 A protože byl z kola ven, tak ho tam ať už by tam jít chtěl či nechtěl, stejně nepozvali. 71 00:07:54,781 --> 00:08:00,652 Nikdo by ho tam nečekal, protože by tam byla vlastní uzavřená kumpanie. 72 00:08:00,772 --> 00:08:10,982 V takovém případě by se samozřejmě mohl tvářit, že se ho to nijak nedotklo, 73 00:08:11,102 --> 00:08:15,550 a bojkotovat to s tím, že tam vlastně vůbec jít nechtěl. 74 00:08:16,308 --> 00:08:19,912 Nikdo ho nepozval, a tato situace je stejná. 75 00:08:20,032 --> 00:08:28,583 Rusko nepozvali na olympiádu, tak jak můžeme vyhlašovat bojkot, 76 00:08:28,703 --> 00:08:35,454 jestliže jsou sportovci z Ruska z těchto her vyloučeni? 77 00:08:35,574 --> 00:08:37,820 Takže žádný bojkot. 78 00:08:37,940 --> 00:08:48,580 Jinou věcí je, že ten bojkot také může vypadat tak, jako v jednom krátkém filmu studia Jeralaš, 79 00:08:48,700 --> 00:08:57,245 kde na lavičce seděl puberťák a okolo něho procházeli jeho kamarádi s dárky v rukou. Šli na něčí narozeniny. 80 00:08:57,365 --> 00:09:00,099 On očividně pozván nebyl. 81 00:09:00,219 --> 00:09:04,189 Tak se urazil a rozhodl se vyhlásit bojkot. 82 00:09:04,309 --> 00:09:12,477 Začal zpracovávat ty, kteří tam šli, aby tam nešli. 83 00:09:12,597 --> 00:09:18,643 Pomlouval, různě si vymýšlel a ve výsledku jednoho přemluvil, aby ten dárek dal raději jemu. 84 00:09:18,763 --> 00:09:26,693 A tím dárkem byla činka, která mu spadla na nohu, protože ji neudržel, byla pro něj příliš těžká. 85 00:09:26,813 --> 00:09:31,760 Jakýkoliv bojkot vypadá podobně a Rusko by tedy mělo vyhlašovat podobný? 86 00:09:31,880 --> 00:09:38,498 Protože nás nepozvali, tak budeme tlačit na ostatní státy a zpracovávat je? 87 00:09:39,630 --> 00:09:43,642 Ne, takový bojkot organizovat nehodláme, 88 00:09:43,762 --> 00:09:50,792 protože to není hodno velkého státu, který uplatňuje vlastní globální politiku. 89 00:09:50,912 --> 00:09:56,476 Ano, ještě nejsme úplně suverénní, což je vidět i z jednání našich úředníků. 90 00:09:56,596 --> 00:10:03,908 To však neznamená, že musíme jednat v této navržené logice. 91 00:10:05,521 --> 00:10:10,571 Vždyť čím jsou ve své podstatě olympijské hry? 92 00:10:10,691 --> 00:10:17,334 Nemám na mysli tu olympijskou chartu o soutěži jednotlivých sportovců, ale jejich podstatu. 93 00:10:17,454 --> 00:10:26,996 Olympijské hry jsou soutěží států. Ve starověku se po dobu trvání olympijských her přerušovaly války. 94 00:10:27,820 --> 00:10:42,982 A vůči státu, který se těch her neúčastnil, neměly státy účastnící se her žádné závazky, 95 00:10:43,102 --> 00:10:47,644 jako třeba přerušit bojové akce proti němu apod. 96 00:10:47,764 --> 00:11:00,825 A navíc samotné olympijské hry umožňovaly vytvořit spojenectví proti státu, který se jich neúčastnil. 97 00:11:00,945 --> 00:11:07,576 No a právě to se skrývá za logikou jednání Mezinárodního olympijského výboru, 98 00:11:07,696 --> 00:11:17,823 když navrhl vyloučit Rusko z těchto voleb, oj olympijských her. 99 00:11:17,943 --> 00:11:30,682 Nejdůležitější je v tomto případě ve společnosti vyvolat politický rozkol. 100 00:11:35,262 --> 00:11:41,487 Proto nám také předhazují: "Budeme se jich účastnit nebo je bojkotovat?" 101 00:11:41,607 --> 00:11:48,735 a já opakuji, že ta věc s bojkotem je mimo mísu. 102 00:11:48,855 --> 00:12:01,020 Jakýkoliv sportovec, dá-li se mu říkat sportovec, který si myslí, že by měl a má právo jet na olympiádu, 103 00:12:01,140 --> 00:12:09,210 musí brát do úvahy samotné rozhodnutí MOV, kterým bylo stanoveno, 104 00:12:09,330 --> 00:12:15,024 že Rusko bude z těchto olympijských her vyloučeno. 105 00:12:15,144 --> 00:12:25,958 I kdyby on sám vlastencem nebyl a bylo mu jedno, jak zajásala všechna západní média, 106 00:12:26,078 --> 00:12:29,807 že Rusko se olympiády účastnit nebude, 107 00:12:29,927 --> 00:12:36,850 neboť všichni to vnímají výlučně z toho politického úhlu pohledu, z toho historického pohledu, 108 00:12:36,970 --> 00:12:44,098 o kterém jsem mluvil, o vytvoření spojenectví států účastnících se her proti tomu státu, 109 00:12:44,218 --> 00:12:49,831 který na ně pozván nebyl, kterého si tam vidět nepřejí. 110 00:12:49,951 --> 00:13:00,355 Psaly o tom mnohé noviny, ale nejpřesněji se vyjádřili v USA Today. 111 00:13:00,475 --> 00:13:07,685 Já to jednoduše přečtu, protože jak se říká, originál je originál. 112 00:13:07,805 --> 00:13:12,845 Takže doslova: „Oni to udělali. Je to ohromující, 113 00:13:12,965 --> 00:13:18,087 ale členové výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru to udělali. 114 00:13:18,207 --> 00:13:25,867 Rusko nakonec dostalo trest, který si zasluhuje. Bez dresu, bez vlajky, bez hymny. 115 00:13:25,987 --> 00:13:30,613 Znovu a znovu. Jak to bude vypadat z pohledu každého Rusa, který dokáže prokázat, že je čistý 116 00:13:30,733 --> 00:13:35,041 a vybojuje si zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili? 117 00:13:35,161 --> 00:13:37,740 Jak je to pro Rusko ponižující! 118 00:13:37,860 --> 00:13:42,975 Je to neuvěřitelné, MOV, ten nejstarší ze všech zájmových klubů světa, 119 00:13:43,095 --> 00:13:47,831 se odvrátil od svého vlastního sponzora a řekl Putinovi, člověku, 120 00:13:47,951 --> 00:13:54,942 který utratil 51 miliard USD, aby MOV uspořádal grandiózní zimní olympijské hry v Soči 121 00:13:55,062 --> 00:14:00,250 před pouhými čtyřmi lety, tak tomu řekl, že je na čase odejít. 122 00:14:00,370 --> 00:14:05,229 Tato sága měla mnoho zvratů, neboť se teď jednotliví ruští sportovci 123 00:14:05,349 --> 00:14:09,323 budou pokoušet zúčastnit se her samostatně, ale skutečnost zůstává skutečností: 124 00:14:09,443 --> 00:14:14,240 Rusko bude jako národ vyloučeno z nadcházejících olympijských her. 125 00:14:14,360 --> 00:14:17,676 Rusko bylo přísně potrestáno.“ 126 00:14:19,877 --> 00:14:30,102 To tedy znamená, že Putinovým proviněním je to, že v roce 2014 uspořádal grandiózní olympijské hry. 127 00:14:30,222 --> 00:14:37,851 Cožpak jsme už zapomněli, jak všechny demokratické síly světa doufaly, že se tyto hry konat nebudou? 128 00:14:37,971 --> 00:14:46,434 Že, ty volby, promiňte mi, hry utrpí nezdar, že si Rusko nedokáže s tímto grandiózním úkolem poradit? 129 00:14:46,554 --> 00:14:51,867 A zatím byly uspořádány takové hry, o jakých se nikomu ani nesnilo. 130 00:14:51,987 --> 00:15:01,671 Ani v budoucnu žádná země nedokáže uspořádat takové hry, protože nejsou Ruskem a není to v jejich silách. 131 00:15:02,699 --> 00:15:13,340 Bylo zde jasně řečeno, že veškerým smyslem toho rozhodnutí MOV bylo, že Putin má odejít. 132 00:15:13,460 --> 00:15:18,740 Pamatujete? Podle mne 9. listopadu Putin řekl, že celý ten dopingový skandál 133 00:15:18,860 --> 00:15:24,848 je rozehráván jen kvůli jediné věci, aby si vytvořili základnu pro vměšování 134 00:15:24,968 --> 00:15:34,718 a zmařili, nebo přinejmenším zdiskreditovali prezidentské volby v Rusku v roce 2018. 135 00:15:34,838 --> 00:15:42,996 Ale nejzajímavější je, jak to provádějí a provádějí to tak, že... 136 00:15:43,116 --> 00:15:49,184 Jak napsali v USA Today, tak se teď mnozí, tedy jednotliví ruští sportovci 137 00:15:49,304 --> 00:15:52,038 budou pokoušet zúčastnit her samostatně. 138 00:15:52,158 --> 00:15:54,650 Ano, budou se pokoušet. 139 00:15:54,770 --> 00:16:00,557 Ale ti, kteří se o to budou pokoušet, by si měli povšimnout, co noviny New York Times 140 00:16:00,677 --> 00:16:07,991 uvádějí jako odůvodnění vyloučení Ruska z olympijských her v Pchjongčchangu, jaké zajímavé věci, čísla. 141 00:16:08,111 --> 00:16:11,648 Píšou, že čísla jsou to omračující a neustále vzrůstají. 142 00:16:11,768 --> 00:16:20,930 MOV teď se zpětnou platností diskvalifikoval za porušení protidopingových předpisů 25 Rusů, 143 00:16:21,050 --> 00:16:27,762 kteří se účastnili olympiády v Soči, a připravil je o 11 medailí a to ještě není všechno. 144 00:16:27,882 --> 00:16:35,397 K datu 3. prosince bylo diskvalifikováno 99 Rusů, kteří se účastnili všech předchozích olympiád. 145 00:16:35,517 --> 00:16:43,836 To je počet více než třikrát převyšující diskvalifikované olympioniky z jakéhokoliv jiného státu. 146 00:16:45,524 --> 00:16:53,199 Oč jde? Že sportovci z Ruska jsou jako malomocní, jsou jiní, 147 00:16:53,319 --> 00:16:59,954 vztah k nim je jiný a je možné diskvalifikovat je se zpětnou platností. 148 00:17:00,797 --> 00:17:08,657 Komise MOV, která rozhodovala o zákazu účasti Ruska, to přece ničím nepodložila. 149 00:17:09,500 --> 00:17:15,096 Oni požadují, aby Rusko jen tak uznalo nepodložené vývody McClarena, který říká… 150 00:17:15,216 --> 00:17:17,359 Vývody! Žádná fakta! 151 00:17:17,479 --> 00:17:22,378 Protože McClarenova komise také nedokázala předložit fakta o užívání dopingu. 152 00:17:22,498 --> 00:17:26,164 Oni požadují, abychom uznali ty vývody, abychom my sami řekli: 153 00:17:26,284 --> 00:17:32,274 „Ano, jsme vinni, dopovalo se tu, jednalo se o státní dopingový systém!“ 154 00:17:32,394 --> 00:17:38,364 Nic nedokázali, jak to komentoval i Putin, že MOV nedokázal předložit žádné důkazy. 155 00:17:38,484 --> 00:17:42,787 Ve výsledných dokumentech MOV nezaznělo nic o tom, 156 00:17:43,815 --> 00:17:52,662 že by Rusko přijímalo jakákoliv opatření ke zřízení státního dopingového programu. 157 00:17:52,782 --> 00:17:54,987 Nic takového tam nebylo. 158 00:17:55,107 --> 00:18:01,899 Přesto bylo přijato rozhodnutí o vyloučení Ruska. 159 00:18:02,742 --> 00:18:08,812 Když si poslechnete, co říkal Bach, tedy jestliže si přečtete závěrečné dokumenty, 160 00:18:08,932 --> 00:18:16,033 tak z nich vyplývá jen jedno, že Rusko bylo vyloučeno z olympijských her pouze proto, 161 00:18:16,153 --> 00:18:27,924 že ono, Rusko má vlastní názor na to, jak má vypadat ruská politika a to jak vnější, tak i vnitřní. 162 00:18:28,044 --> 00:18:31,743 16. listopadu vypukl velký skandál. 163 00:18:31,863 --> 00:18:44,088 Vůbec ten týden okolo 16. listopadu se mnozí sportovní funkcionáři vyslovili v tom smyslu, 164 00:18:44,208 --> 00:18:48,974 že sport nemůže stát mimo politiku. 165 00:18:49,094 --> 00:18:56,239 A šéf WADA Craig Reedie přímo prohlásil, že sport, to je čistá politika. 166 00:18:56,359 --> 00:19:04,243 No a právě proto jsou přes sport prosazovaná politická rozhodnutí. 167 00:19:04,822 --> 00:19:12,023 Když někdo začne s úvahami, že sport je čistý, ať si vzpomene na tohle, na rozhodnutí MOV, 168 00:19:12,143 --> 00:19:16,590 na prohlášení šéfa Mezinárodního olympijského výboru Bacha 169 00:19:16,710 --> 00:19:21,669 i na prohlášení WADA, že sport, to je čistá politika. 170 00:19:23,019 --> 00:19:26,105 A tak tu vyvstává otázka. 171 00:19:26,225 --> 00:19:32,823 Vidíme, že vlastně přímo prohlásili, že je to kvůli ruským prezidentským volbám, 172 00:19:32,943 --> 00:19:38,256 že se jedná o přímý zásah do vnitřních záležitostí, protože jim nevyhovuje prezident Putin, 173 00:19:38,376 --> 00:19:45,939 že by si tu přáli vidět někoho jako Navalnyj, Medvěděv, Jelcin, Gorbačov, Sobčaková. 174 00:19:46,059 --> 00:19:55,069 Někoho takového. Putin musí odejít. A kvůli tomu se odehrál tento poslední útok. 175 00:19:56,097 --> 00:20:04,584 A teď se můžeme ptát… Já říkám, jakýkoliv sportovec, který si přeje jet, musí jet. 176 00:20:04,704 --> 00:20:10,788 A to tím spíše, že Mezinárodní olympijský výbor sám uhradí náklady na jeho cestu. 177 00:20:10,908 --> 00:20:14,421 Nač by nám to také bylo? Někomu bránit? 178 00:20:14,541 --> 00:20:21,428 V žádném případě to nesmíme dělat, ať se každý rozhodne sám, zda pojede či ne. 179 00:20:21,548 --> 00:20:28,661 Protože tak proběhne režim sociální hygieny. 180 00:20:29,254 --> 00:20:36,404 Není žádným tajemstvím, že mnozí sportovci jsou určitými lídry, 181 00:20:36,524 --> 00:20:41,780 autoritami pro dorůstající pokolení, které se na ně orientuje. 182 00:20:41,900 --> 00:20:44,146 A co potřebujeme udělat? 183 00:20:44,266 --> 00:20:54,124 Ponechat si čisté sportovce, kteří skutečně budou nositeli toho dobrého, pěkného, věčného. 184 00:20:54,244 --> 00:21:02,770 A potřebujeme, aby z těch lídrů veřejného mínění, na které se teď lidé orientují, odpadli různí ti pancharti. 185 00:21:02,890 --> 00:21:13,057 Proto je třeba těm panchartům navrhnout, aby se rozhodli sami a jeli na olympiádu v Pchjongčchangu, jen kupředu. 186 00:21:13,177 --> 00:21:20,091 A teď se zase ozve, jak si můžu dovolit urážet takové zasloužilé lidi apod. 187 00:21:20,211 --> 00:21:24,029 - Oni se celý život připravovali. - Přece se připravovali celý život. 188 00:21:24,149 --> 00:21:28,931 Já nemám v úmyslu o tom mluvit, vůbec to nemám v úmyslu. 189 00:21:29,051 --> 00:21:37,250 Já promluvím o něčem jiném, za jakých podmínek hodlají jet na tu olympiádu v Pchjongčchangu. 190 00:21:37,370 --> 00:21:41,308 Jednoduše jen o tom, za jakých podmínek. 191 00:21:41,428 --> 00:21:47,055 Otevřeme dokument nazývající se Rozhodnutí MOV o Rusku, 192 00:21:47,618 --> 00:21:51,917 tam je to vše napsáno, za jakých podmínek tam pojedou. 193 00:21:52,037 --> 00:22:00,075 Mohl by tam odjet člověk, který má alespoň malé ponětí o tom, co je to čest, na základě takového rozhodnutí? 194 00:22:00,195 --> 00:22:02,526 Celkem zbytečná otázka. 195 00:22:02,646 --> 00:22:08,915 Žádný člověk, který ví, co je to čest, by tam na základě těchto rozhodnutí neodjel. 196 00:22:09,035 --> 00:22:16,350 Oni říkají, že pojedou na olympiádu. Opravdu? A on je tam někdo pozval? 197 00:22:16,470 --> 00:22:20,449 Oni se prý budou rozhodovat, zda pojedou či ne. 198 00:22:20,569 --> 00:22:28,285 Ale kdo se ptá na jejich názor, zda tam pojedou či ne? Takže čteme, mezi body, které… 199 00:22:28,405 --> 00:22:32,786 To je vůbec úplný skvost, takové dokumenty stojí za to si přečíst. 200 00:22:32,906 --> 00:22:39,215 Mezi body, kde je řečeno, co bude vůči Rusku uplatněno, se praví: 201 00:22:39,335 --> 00:22:41,506 „Pozvat…“ Pozvat! 202 00:22:41,626 --> 00:22:48,418 „…jednotlivé ruské sportovce za dodržení přísných podmínek (uvedených níže) 203 00:22:48,538 --> 00:22:53,159 na olympijské hry v Pchjongčchangu.“ Skvělé! 204 00:22:53,279 --> 00:22:59,871 Ty podmínky tu přece jsou. Možná je tyto podmínky pouze nutné dodržet a všechno bude v pořádku. 205 00:22:59,991 --> 00:23:04,773 Takže teď k té části, jak se budou vybírat sportovci. 206 00:23:04,893 --> 00:23:12,730 Vybírat! To jen oni si myslí, že stačí, když sami budou chtít jet, jenže je budou vybírat. 207 00:23:12,850 --> 00:23:20,405 Čteme: „Ruští atleti budou zváni v souladu s následujícími doporučeními. 208 00:23:20,525 --> 00:23:27,398 Seznam pozvaných bude sestaven na základě absolutního uvážení skupiny 209 00:23:27,518 --> 00:23:36,479 v čele s Valérií Fourneyron, předsedkyní ITA.“ 210 00:23:36,599 --> 00:23:39,420 Co je tu tedy řečeno? 211 00:23:39,540 --> 00:23:47,649 Seznam pozvaných bude sestaven na základě absolutního uvážení, to znamená, že neexistují žádná pravidla. 212 00:23:47,769 --> 00:23:54,303 Podle toho, jak se ráno vyspím, je budu zvát. 213 00:23:54,423 --> 00:24:01,118 A dále to pokračuje: „Skupina se při svém rozhodování bude řídit následujícími principy.“ 214 00:24:01,238 --> 00:24:08,094 A následuje seznam principů absolutně ponižujících lidskou důstojnost, 215 00:24:08,214 --> 00:24:15,777 jež musí splnit ti, kteří si přejí dostat se do seznamu. 216 00:24:15,897 --> 00:24:22,270 Vždyť jsou jako malomocní, pro ně platí něco úplně jiného, oni nemají lidskou důstojnost, 217 00:24:22,390 --> 00:24:27,317 musí vyhovět všem těmto podmínkám, aby se na ten seznam dostali. 218 00:24:27,437 --> 00:24:33,425 A dále. Ten seznam je sestavován na základě absolutního uvážení, tedy dle absolutní libovůle. 219 00:24:33,545 --> 00:24:40,112 Ale aby se tam, nedej Bože, nedostal pro Západ nesprávný člověk, 220 00:24:40,232 --> 00:24:45,415 člověk, který by měl špatné politické názory, 221 00:24:45,535 --> 00:24:51,974 či snad dokonce nějaký skrytý ruský vlastenec nebo něco podobného, mají tam dále: 222 00:24:52,094 --> 00:24:56,988 „MOV, Mezinárodní olympijský výbor na základě vlastního uvážení 223 00:24:57,108 --> 00:25:03,193 na závěr určí sportovce z tohoto seznamu, kteří budou pozváni.“ 224 00:25:03,313 --> 00:25:08,496 Takže napřed bude komise sestavovat seznam podle vlastního uvážení 225 00:25:08,616 --> 00:25:11,583 podle čistě politických podmínek... 226 00:25:11,703 --> 00:25:14,443 Celé je to o politických rozhodnutích. 227 00:25:14,563 --> 00:25:22,448 Takže ti lidé nejen musí přiznat, že jejich lidské postavení není rovnocenné západním sportovcům, 228 00:25:22,568 --> 00:25:30,806 protože musí projít zvláštními postupy, ale navíc musí ještě řádně doložit svůj protiruský postoj, 229 00:25:30,926 --> 00:25:40,611 a jestliže to neudělají z hlediska Mezinárodního olympijského výboru pořádně, tak budou vyloučeni. 230 00:25:43,214 --> 00:25:50,800 No to se podívejme, a za těchto podmínek se tam ti lidé chystají jet. 231 00:25:50,920 --> 00:25:55,398 A co sportovní bratrství? Právě jsem mluvil… 232 00:25:55,518 --> 00:25:58,644 Sportovní bratrství jako takové vůbec neexistuje. 233 00:25:58,764 --> 00:26:03,916 Právě jsem uváděl čísla, která zveřejnili v New York Times, 234 00:26:04,036 --> 00:26:10,153 jak připravují sportovce o zasloužené medaile, o medaile, které si zaslouženě vybojovali! 235 00:26:10,273 --> 00:26:14,814 Nejsou vůči nim vznášeny žádné výhrady. Když jim tam prostě oznámí: 236 00:26:14,934 --> 00:26:19,057 „Ano, všechno máte čisté, ale nám se nelíbí váš obličej“, 237 00:26:19,177 --> 00:26:20,953 tak je to výsměch. 238 00:26:21,073 --> 00:26:24,940 „A proto vás připravíme o medaile a dáme vám doživotní distanc.“ 239 00:26:25,060 --> 00:26:31,337 A co ten doživotní distanc? Já jsem si nevšimnul, že by sportovce, kteří sní o tom dostat se na olympiádu, 240 00:26:31,457 --> 00:26:33,909 nějak rozhořčil osud jejich kolegů, 241 00:26:34,029 --> 00:26:39,341 že by pozdvihli společenskou vlnu, založili společenské hnutí a ptali se: 242 00:26:39,461 --> 00:26:45,578 „Co to má znamenat? Proč se k nám, ruským sportovcům, chovají tak ponižujícím způsobem? 243 00:26:45,698 --> 00:26:53,164 Ano vládní funkcionáři nás nebrání, ale co my sami? My sportovci? 244 00:26:53,284 --> 00:26:58,179 Tvoříme přece bratrství a musíme se navzájem bránit." 245 00:26:58,757 --> 00:27:03,740 A kde bylo toto naše sportovní přátelství a bratrství, 246 00:27:03,860 --> 00:27:11,616 když naši paralympijskou reprezentaci připravili o možnost soutěžit na olympiádě v Riu? 247 00:27:11,736 --> 00:27:18,592 Všichni mlčeli. Cožpak nechápali, že je to jen začátek? Chápali, ale doufali: 248 00:27:18,712 --> 00:27:25,214 „Páníček mě, právě mě nechá být. Já se poplazím pod jakoukoliv vlajkou.“ 249 00:27:25,334 --> 00:27:26,885 Tak ať se plazí. 250 00:27:27,005 --> 00:27:34,343 Ať se plazí pod jakoukoliv vlajkou a my budeme vědět, kdo je čestný člověk a kdo zrádce. 251 00:27:34,463 --> 00:27:40,580 Když říkají, že se o to snažili celý život… Tak odpusťme Vlasovovi. 252 00:27:40,700 --> 00:27:44,469 On se také celý život snažil stát se generálem. 253 00:27:44,589 --> 00:27:51,670 Sovětský svaz prohrával, jeho armáda byla poražena a on za to osobně přece vůbec nemohl. 254 00:27:51,790 --> 00:27:59,707 To měl zahodit svou vojenskou kariéru, když mu ve fašistické říši nabídli velet armádě? 255 00:28:01,249 --> 00:28:07,260 Co to jako má znamenat, že se o to celý život snažili? 256 00:28:07,380 --> 00:28:10,154 To má jako být ospravedlnění? 257 00:28:10,990 --> 00:28:16,487 Jestliže vás nic nespojuje s vaší vlastí, musíte to říci a odejít. 258 00:28:16,607 --> 00:28:22,397 Vlasov nelpěl na své zemi, přešel pod cizí prapory a dostal, co si zasloužil. 259 00:28:23,426 --> 00:28:31,784 Ano, hodně velitelů Rudé armády, vojáků z povolání, odešlo do Vlasovovy armády 260 00:28:31,904 --> 00:28:38,420 stejně jako teď ti sportovci. No, a když odejdou, tak jejich místa obsadí normální sportovci, 261 00:28:38,540 --> 00:28:45,338 kteří budou hájit čest a důstojnost našeho státu na polích studené informační války ve sportu. 262 00:28:45,458 --> 00:28:48,116 A tamti ať táhnou. 263 00:28:49,479 --> 00:28:54,494 Vraťme se k těm paralympionikům, kterých jim líto nebylo. 264 00:28:54,614 --> 00:28:58,378 Cožpak tenkrát nebylo vidět, že se jedná o politickou záležitost? 265 00:28:58,498 --> 00:29:04,885 Jen si to vezměte, na tu olympiádu jen tak, jen tak tam vůbec nepustili sportovkyni, 266 00:29:05,005 --> 00:29:11,460 která by tam vyhrála a vůči které nevznesli žádné výhrady Jelenu Isinbajevovou. 267 00:29:11,580 --> 00:29:13,673 Jednoduše ji tam nepustili! 268 00:29:13,793 --> 00:29:19,828 Prostě se jim nechtělo, ty medaile měl vyhrát někdo jiný a ne ona. 269 00:29:19,948 --> 00:29:26,610 Isinbajevová byla nejlepší a všem bylo jasné, že zlato by bylo její. A tak ji tam jednoduše nepustili. 270 00:29:26,730 --> 00:29:28,153 A co dál? 271 00:29:28,616 --> 00:29:36,794 Sport? Isinbajevovou jmenovali do čela dozorčí rady RUSADA, přičemž zákonným způsobem. 272 00:29:37,437 --> 00:29:45,436 A co následovalo? WADA donutila RUSADA změnit stanovy tak, aby Isinbajevová byla vyřazena. 273 00:29:45,556 --> 00:29:52,843 Šlo výlučně o politické rozhodnutí a místo Isinbajevové to místo obsadil ten, kdo ho byl více hoden, 274 00:29:52,963 --> 00:29:57,176 šéf korporace Ernst & Young pro Rusko. 275 00:29:57,296 --> 00:30:03,927 V pořádku, on prokázal, že patří k nim, proto z něho udělali předsedu dozorčí rady. 276 00:30:04,047 --> 00:30:10,324 Šlo o politické, absolutně politické rozhodnutí. Někdo proti tomu protestoval, někdo o tom začal mluvit? 277 00:30:10,444 --> 00:30:15,341 A dál je toho ještě více. Kdy začali uplatňovat doživotní distanc? 278 00:30:15,727 --> 00:30:23,140 Když odjeli na mistrovství světa ten parchant Šubenkov a Lasickenová. 279 00:30:23,756 --> 00:30:29,672 To byl ten test prohnilosti sportovního bratrství. 280 00:30:30,499 --> 00:30:32,683 Někdo mu něco řekl? 281 00:30:33,298 --> 00:30:38,756 A když se ujistili, že se najdou takové hnidy, které se k nim připlazí po břiše, 282 00:30:38,876 --> 00:30:41,714 tak začali s tím doživotním distancem. 283 00:30:41,834 --> 00:30:46,151 Kvůli tomu, že ti dva odjeli na mistrovství světa, 284 00:30:46,271 --> 00:30:52,612 dostali naši sportovci, kteří si čestně své zlaté medaile zasloužili, doživotní distanc. 285 00:30:52,732 --> 00:30:58,492 Protože musí ukazovat, že ti, kteří jsou ve sportovním klání čestní, budou potrestáni 286 00:30:58,612 --> 00:31:05,640 a ti, kteří jsou připraveni se ponižovat a sloužit v jejich okupační armádě, ti budou povzbuzováni. 287 00:31:05,760 --> 00:31:10,587 A tak ho stimulovali dalším povýšením v důstojnické hodnosti. 288 00:31:10,707 --> 00:31:15,588 A jaký on je důstojník? Jaký je to obránce vlasti? Je to vlasovec! 289 00:31:16,151 --> 00:31:20,147 To je celá ta situace s tím sportovním bratrstvem. 290 00:31:21,045 --> 00:31:26,397 Krčí se v koutku, aby sami unikli takové pozornosti, oni jsou přece připraveni páníčkovi posloužit. 291 00:31:26,517 --> 00:31:29,038 A za Rusko nesoutěží! 292 00:31:29,158 --> 00:31:34,372 Nedali se dohromady, když to bylo možné, ztratili tím celý rok! 293 00:31:35,200 --> 00:31:39,091 Možná je to už teď ztracené? Nic není ztracené. 294 00:31:39,211 --> 00:31:45,253 Rusko má hlas, kterému bude naslouchat celý svět. 295 00:31:45,373 --> 00:31:49,848 Ale na chování samotných sportovců záleží, 296 00:31:49,968 --> 00:31:57,102 zda pojede národní reprezentace na olympijské hry v Pchjongčchangu nebo tam nepojede. 297 00:31:58,035 --> 00:32:00,571 To se teď řeší. 298 00:32:01,310 --> 00:32:07,877 Teď uvidíme, jaký je procentní poměr vlasovců a vlastenců. 299 00:32:07,997 --> 00:32:13,141 Zda máme skutečné sportovce, kteří jsou připraveni bojovat za svoji vlast, 300 00:32:13,261 --> 00:32:21,064 a kteří k tomu skutečně přistupují čistě a opravdu věnují svůj život špičkovému sportu, 301 00:32:21,486 --> 00:32:25,746 nebo si jen ten špičkový sport zvolili jako prostředek 302 00:32:25,866 --> 00:32:32,596 pro dosažení vlastních ambicí a není pro ně důležité, v jaké zemi žijí a komu slouží. 303 00:32:32,716 --> 00:32:34,444 Tak ať jedou. 304 00:32:34,901 --> 00:32:42,050 Teď se rozhodne, zda naše sportovní delegace pojede jako národní reprezentace nebo ne. 305 00:32:42,170 --> 00:32:52,050 MOV změní své rozhodnutí, jestliže pro to budou důvody uvnitř sportovního společenství, uvnitř Ruska. 306 00:32:52,170 --> 00:32:59,211 Ale žádnými dohodami toho dosáhnout nelze, musí to být čisté rozhodnutí. 307 00:32:59,331 --> 00:33:04,548 Nejde to dělat tak, že si promluví s jedním sportovcem, potom s druhým, 308 00:33:04,668 --> 00:33:08,385 oni jako řeknou, co se od nich čeká a tak budou vysláni. 309 00:33:08,505 --> 00:33:13,799 MOV jim na to řekne: "Běžte se vycpat", protože dobře vědí, že to jsou všechno hnidy, které kdykoliv zradí. 310 00:33:13,919 --> 00:33:16,463 Musí se dát dohromady čistí sportovci. 311 00:33:16,583 --> 00:33:19,346 – Čestní – Čestní a čistí sportovci. 312 00:33:19,466 --> 00:33:24,936 A ještě je tu taková věc, že někteří mohou říci: 313 00:33:25,056 --> 00:33:29,360 "Vždyť říkají, že jestliže splníme všechny podmínky, tak nám dovolí, 314 00:33:29,480 --> 00:33:32,243 abychom šli se svojí vlajkou při závěrečném ceremoniálu." 315 00:33:32,363 --> 00:33:36,975 Tak zaprvé nikdo neví, jaké podmínky mají být splněny. 316 00:33:37,592 --> 00:33:41,487 WADA i MOV mění pravidla za pochodu. 317 00:33:41,607 --> 00:33:46,286 Oni neustále říkají: „Musíte plnit naše podmínky, a jaké to budou podmínky, vám řekneme až potom.“ 318 00:33:46,406 --> 00:33:50,445 A bude to potom ještě naše národní vlajka? 319 00:33:50,565 --> 00:33:57,026 Bude to hadr, který vám pod nohy hodí ti úředníci, před kterými se plazíte po břiše, 320 00:33:57,146 --> 00:34:02,749 abyste s tím hadrem mohli mávat. Jste připraveni ponížit svoji vlajku tímto způsobem? 321 00:34:02,869 --> 00:34:05,984 Vlajku svého státu? Svůj stát? 322 00:34:06,710 --> 00:34:10,144 Někteří patrioté by to tak chtěli. 323 00:34:10,264 --> 00:34:15,998 „Staneme se potom součástí mezinárodního společenství!“ Nestaneme! Nikdy se jimi nestaneme. 324 00:34:16,118 --> 00:34:20,489 Jestliže se staneme členy mezinárodního společenství, přestaneme existovat. 325 00:34:20,609 --> 00:34:27,267 Protože Západ chce od Ruska jen jedno, aby zdechlo. Aby se Západ dostal k ruským zdrojům. 326 00:34:32,902 --> 00:34:41,816 Předpokládejme, že tam přijedou, vyhrají zlato, stříbro nebo bronz. 327 00:34:45,139 --> 00:34:57,885 V těch nejhorších dobách na té olympiádě, kdy našim soudně odebrali medaili, 328 00:35:05,038 --> 00:35:06,826 na ledu… 329 00:35:11,607 --> 00:35:14,770 – Krasobruslařům. – Krasobruslařům! 330 00:35:14,890 --> 00:35:17,934 Když našim krasobruslařům sebrali medaili. 331 00:35:18,054 --> 00:35:20,995 – To s těmi Kanaďany – Ano, s Kanaďany, 332 00:35:21,115 --> 00:35:23,523 jak se podruhé rozdávali medaile. 333 00:35:23,643 --> 00:35:27,288 Rozhodli to soudně a hotovo. Ale to ještě nic nebylo. 334 00:35:27,408 --> 00:35:33,547 Pojďme se podívat, co se stalo jiným vítězným olympionikům ze Soči, jak o tom píše New York Times. 335 00:35:33,667 --> 00:35:38,878 Se zpětnou platností, bez jakýchkoliv důkazů přisoudili medaile někomu jinému. 336 00:35:38,998 --> 00:35:44,277 Bach přece řekl: „V Pchjongčchangu jim zařídíme opakovaný ceremoniál s předáváním medailí. 337 00:35:44,397 --> 00:35:47,750 Pozveme je tam a rozdáme jim zlaté medaile.“ 338 00:35:47,870 --> 00:35:56,657 Takže jste si vy, kteří se teď plazíte po břiše, a náhodou se vám povede vyhrát zlatou medaili, 339 00:35:56,777 --> 00:36:02,950 jisti, že vám ji potom neseberou? Jste přece nuly. 340 00:36:03,070 --> 00:36:10,791 Tvrdíte, že vám stát nemá co přikazovat, tím podrýváte vlastní stát, jeho pilíře 341 00:36:10,911 --> 00:36:15,915 a předvádíte, že nikdo s vaším státem nemusí jednat jako rovný s rovným. 342 00:36:16,035 --> 00:36:18,184 A kdo vás tedy potom bude bránit? 343 00:36:18,304 --> 00:36:21,211 Když vy nemáte vůči státu žádné závazky? 344 00:36:21,331 --> 00:36:27,504 Aby stát byl stabilní a mohl bránit normální sportovce, musí se od vás také distancovat. 345 00:36:27,624 --> 00:36:31,012 Ano, jste vyřazenými zmetky, jděte si. 346 00:36:31,132 --> 00:36:41,604 Musíte pamatovat na to, že Západ plní své závazky pouze v tom případě, 347 00:36:41,724 --> 00:36:50,408 že ho k tomu zavazují okolnosti, nepřemožitelná síla, něco, co Západ nedokáže přemoci. 348 00:36:50,528 --> 00:36:56,460 Jakmile Západ takové okolnosti dokáže přemoci, 349 00:36:56,580 --> 00:37:02,478 tak nebere ohled na dané čestné slovo ani na podepsané smlouvy. 350 00:37:02,598 --> 00:37:10,285 Jen si vzpomeňte třeba na nedávné pakty o neútočení s Německem. 351 00:37:10,405 --> 00:37:16,200 Se všemi ho přece uzavřeli i s Ruskem, Sovětským svazem vedli taková jednání. 352 00:37:16,922 --> 00:37:27,376 A k té účasti čistých sportovců. Teď je při sledování svých politických cílů uznají za čisté. 353 00:37:27,496 --> 00:37:32,638 Ještě to také může být tak, že neschválí jen ty, kteří se k nim připlazí po břiše, 354 00:37:32,758 --> 00:37:39,000 ale rozhodnou se, že budou potřebovat někoho pro dlouhodobější operaci, jako s Rodčenkovem. 355 00:37:39,120 --> 00:37:41,958 To byla taková dlouhodobá operace. 356 00:37:42,078 --> 00:37:51,277 V roce 2011 ho nachytali, že vyrábí dopingové koktejly a začali ho trestně stíhat. 357 00:37:51,397 --> 00:37:57,020 Jenže nemáme plnou suverenitu, a tak ze zahraničí zatlačili a tu věc uzavřeli, 358 00:37:57,140 --> 00:38:04,345 Rodčenkova tam nechali a teď tvrdí, že se jednalo o účelový zásah ruské vlády. 359 00:38:04,465 --> 00:38:12,392 Kdyby to opravdu byla práce vlády, ruského vedení, tak by ho nikdo v roce 2011 trestně nestíhal. 360 00:38:12,512 --> 00:38:17,811 A ta skutečnost, že k tomu došlo, dokazuje, že byl Rodčenkov dosazen ze zahraničí 361 00:38:17,931 --> 00:38:24,772 kvůli provedení následné operace: Odhalení takzvaného dopingového systému v Rusku. 362 00:38:24,892 --> 00:38:31,648 Naši úředníci neumí hrát s dlouhodobým výhledem a sportovci politické hry už vůbec nechápou. 363 00:38:31,768 --> 00:38:38,361 A jestliže zítra nějakého normálního sportovce přesvědčí, že je potřeba, aby teď jel, 364 00:38:39,021 --> 00:38:46,587 protože je přeci čistý, tak potom o něm prohlásí, že bral doping a použijí ho ve své válce proti Rusku. 365 00:38:46,707 --> 00:38:49,585 Nebo třeba až řekne něco nevhodného... 366 00:38:49,705 --> 00:38:53,739 Sice se k nim plazil po břiše, ale potom řekne něco špatně, 367 00:38:53,859 --> 00:38:57,453 tak mu hned prokážou doping a medaile budou fuč. 368 00:38:57,573 --> 00:39:02,735 Cožpak si to neuvědomují? Ne, nic z toho si neuvědomují. 369 00:39:03,972 --> 00:39:12,831 Ale to nejzajímavější, vždyť celá ta šlamastika okolo té olympiády 370 00:39:12,951 --> 00:39:22,267 a to, jak ji zvládneme, určí budoucí průběh událostí, letních událostí. 371 00:39:22,387 --> 00:39:28,154 A co tedy ty volby? Vždyť jsem tvrdil, že je to kvůli prezidentským volbám. 372 00:39:28,274 --> 00:39:34,756 Ano, kvůli nim. Ale všechno to rozehráli kvůli jedné jednoduché věci, 373 00:39:34,876 --> 00:39:42,129 kvůli mistrovství světa ve fotbale v Rusku, právě kvůli tomu. 374 00:39:42,513 --> 00:39:46,557 Už teď znějí hlasy, že je ho třeba bojkotovat. 375 00:39:46,677 --> 00:39:53,518 Rusko vyzývají, aby nebojkotovalo, aby se neuráželo, a sami na Západě hrají jinak. 376 00:39:53,638 --> 00:39:58,635 Už teď znějí hlasy, že je třeba bojkotovat mistrovství světa v Rusku. 377 00:39:58,755 --> 00:40:05,401 A do fotbalových fanoušků cpou, že ruský prezident se nechová správně, 378 00:40:05,521 --> 00:40:09,665 a že nás kvůli tomu připraví o TAKOVÝ SVÁTEK! 379 00:40:10,463 --> 00:40:13,957 Jak smetli ukrajinskou státnost? 380 00:40:14,077 --> 00:40:21,243 Fotbalovými fanoušky: „Janukoviči odejdi! Janukovič zmanipuloval volby!“ 381 00:40:21,363 --> 00:40:27,207 To bylo v roce 2010, pamatujete? Tedy v roce 2004, když prohrál s Juščenkem. 382 00:40:27,327 --> 00:40:29,441 „Odejdi!“ 383 00:40:30,463 --> 00:40:41,665 Ta věc se má tak, že ta olympiáda má rozpálit fotbalové fanoušky a vůbec všechny okolo sportu 384 00:40:41,785 --> 00:40:49,993 a předvést, že to Putin za všechno může, že náš stát se stává vyvržencem, a proto... 385 00:40:50,674 --> 00:40:53,474 Putin volby vyhraje. 386 00:40:53,594 --> 00:41:00,476 Naštěstí to nejsou fotbaloví fanoušci, kdo rozhoduje volby, ale lid, naše obyvatelstvo, lidé, 387 00:41:00,596 --> 00:41:08,235 kteří reálně vidí Putinovu práci při obnově naší suverenity a obnově ekonomické moci Ruska. 388 00:41:08,355 --> 00:41:14,253 Tento lid bude hlasovat, náš ruský mnohonárodnostní lid bude hlasovat za Putina, 389 00:41:14,373 --> 00:41:16,524 žádné manipulace nejsou potřebné. 390 00:41:16,644 --> 00:41:22,201 Ovšem potom se teprve rozjede to překrucování a skuhrání. 391 00:41:22,321 --> 00:41:29,581 Všichni ti fotbaloví fanoušci jsou organizovaní, to právě oni jsou využíváni při zajišťování výtržností v ulicích. 392 00:41:29,701 --> 00:41:36,394 Normální lidé si hledí práce a tihle jsou sponzorováni a organizováni kvůli tomu, aby organizovali ty výtržnosti. 393 00:41:36,514 --> 00:41:42,148 A rozjede se to: „Měla vyhrát Sobčaková! Navalnyj! Či někdo další. 394 00:41:42,268 --> 00:41:46,992 Jenže vyhrál zase Putin a to je špatně! Bylo to zmanipulováno!“ 395 00:41:47,112 --> 00:41:54,751 Finálním výsledkem by měly být rozsáhlé nepokoje v ulicích s jejich přerůstáním do občanské války 396 00:41:54,871 --> 00:42:01,147 přesně v době, kdy mělo být mistrovství světa, které se konat nebude. 397 00:42:01,267 --> 00:42:06,976 To znamená, že jsou již teď očkováni pro budoucí sociální výbuch. 398 00:42:07,096 --> 00:42:13,712 A kdo jim pomáhá? Úředníci. To právě úředníci mohou za to, co se stalo. 399 00:42:13,832 --> 00:42:19,370 Už jsem říkal na začátku, jak zareagoval Smirnov se Žukovem. 400 00:42:19,490 --> 00:42:24,931 Oni k tomu přistupovali jako k samo sebou se rozumějícímu: „Ano páníček na to má právo. 401 00:42:25,051 --> 00:42:29,753 Dali nám sice pouhých dvacet minut, ale sám páníček nám je poskytnul! 402 00:42:29,873 --> 00:42:36,536 A my nemáme právo ho odsuzovat. Ano, rozhodnutí bylo přijímáno bez nás, ale je to přece náš páníček. 403 00:42:36,656 --> 00:42:42,162 Řekl: 'Tak a tak, na to nemáte právo' a má pravdu, to on je tu přece pánem!“ 404 00:42:42,282 --> 00:42:47,369 Pohled na Žukovu činnost odhalí, že nikdy nepracoval pro ruské zájmy. 405 00:42:47,489 --> 00:42:55,695 Vždy kde jen mohl, dělal Rusku špinavosti a podkopával jeho suverenitu. 406 00:42:56,241 --> 00:42:58,652 No a Smirnov je stejný. 407 00:42:58,772 --> 00:43:04,375 Pro ně je principiálně důležité posloužit páníčkovi. 408 00:43:04,495 --> 00:43:13,697 Dvorkovič: „Musíme jet bez ohledu na jakékoliv ponižování! Bez ohledu na to ponižování musíme jet! 409 00:43:13,817 --> 00:43:15,754 Je to přece páníček!“ 410 00:43:15,874 --> 00:43:23,180 Arkadij Vladimirovič Dvorkovič se přece pokoušel zkontaktovat... 411 00:43:23,300 --> 00:43:28,217 On a jeho klanově-korporativní skupina chtěli navázat dialog s globálním prediktorem. 412 00:43:28,337 --> 00:43:34,132 "Někdo klepe, seď, já otevřu!" (vtip o Čukčovi), to je tvoje úroveň, žádný kontakt nikdy nebude! 413 00:43:34,252 --> 00:43:42,072 Protože nejsi schopen rozlišit státní elitu od globálního prediktoru. 414 00:43:42,192 --> 00:43:50,398 Podpindosníkem jsi vždy byl a také jím zůstal. Přemýšlíš ve stejných kategoriích a neoslovuješ toho, koho bys měl. 415 00:43:50,518 --> 00:44:01,167 To je vše. Musíme si tedy uvědomovat, že úřednický sbor se ve své podstatě s ohledem na Rusko chová jako zrádce. 416 00:44:01,287 --> 00:44:08,592 Oni se teď mohou pokusit zpracovat sportovce, což bude další zrada ruských zájmů. 417 00:44:08,712 --> 00:44:18,205 Ještě jednou říkám, že bude-li normální ten poměr sportovců, kteří jsou čistí a čestní vlastenci, 418 00:44:18,325 --> 00:44:25,952 tak tam naše olympijská reprezentace pojede i s národní vlajkou, protože MOV své rozhodnutí změní. 419 00:44:26,072 --> 00:44:33,345 Bude-li ten poměr jiný, tak ať už budou souhlasit díky našeptávání úředníků s čímkoliv, 420 00:44:33,465 --> 00:44:37,781 tak tam nepojedeme a bude to znamenat jen další ponížení. 421 00:44:40,063 --> 00:44:50,230 Od nás požadují přiznání k něčemu, co není pravda a kdybychom tam všichni jeli a stát tu cestu zajišťoval, 422 00:44:50,350 --> 00:44:55,333 tak by tím vlastně přiznal existenci státního dopingového systému. 423 00:44:55,453 --> 00:44:57,704 To nesmíme udělat. 424 00:44:57,824 --> 00:45:03,049 Když ti sportovci pojedou, tedy ti, kteří se za sportovce považují... 425 00:45:03,169 --> 00:45:08,273 Protože skuteční sportovci za takových podmínek, jaké jsou napsané v rozhodnutí MOV, nepojedou. 426 00:45:08,393 --> 00:45:15,547 Takto se ponižovat a navíc s nejistým výsledkem? To je čistý masochismus. 427 00:45:15,667 --> 00:45:21,815 Vždyť se vytrácí veškerá spokojenost, když vás v jakémkoliv okamžiku mohou připravit o vaši medaili, 428 00:45:21,935 --> 00:45:27,280 kvůli které jste skákali, ponižovali se, uráželi a pomlouvali svou zemi. 429 00:45:30,495 --> 00:45:39,095 Ať tedy zafunguje režim sociální hygieny, pojedou pouze pancharti, tak ať jedou. 430 00:45:39,939 --> 00:45:45,365 - Zmiňoval jste úředníky jako Žukov… - Mám na mysli, že za bílou vlajku 431 00:45:45,485 --> 00:45:51,272 pojedou soutěžit pouze pancharti, protože národní reprezentace, ta státní, pojede se svou vlajkou. 432 00:45:51,392 --> 00:45:57,299 Zmínil jste Žukova a Smirnova, a také Gazajev se vyjadřoval, Chorkinová… 433 00:45:57,419 --> 00:46:01,639 Gazajev byl přímo velkolepý, ten hned řekl, že se jedná o politickou provokaci. 434 00:46:01,759 --> 00:46:07,144 Jak říkám, mezi našimi sportovci jsou normální lidé, kteří vše dobře chápou. 435 00:46:07,264 --> 00:46:14,297 Chorkinová prohlásila, že se jedná o ideologickou válku, o ideologickou válku, a řekla to správně. 436 00:46:14,417 --> 00:46:22,937 Proto je zbytečné někomu motat hlavu a vodit ho za nos, že je třeba tam jet apod. 437 00:46:23,057 --> 00:46:29,327 Kdo tam jet musí, ten ať jede soutěžit za tu bílou vlajku, ať se sám zařadí mezi vlasovce. 438 00:46:29,447 --> 00:46:34,269 K vlasovcům se odvody nekonaly, tam lidé vstupovali dobrovolně. 439 00:46:34,389 --> 00:46:39,936 A vlast lidé také nebrání na příkaz, ale dobrovolně. 440 00:46:40,056 --> 00:46:48,977 Ještě jednou říkám, že poměr mezi těmito pancharty, kteří jsou připraveni soutěžit za jakoukoliv vlajku 441 00:46:49,097 --> 00:47:01,354 a Rusko jsou ochotni pomlouvat, lhát o něm, pracovat proti němu, zatímco ovšem cukrátka chtějí dostávat státní... 442 00:47:02,400 --> 00:47:09,954 Poměr mezi těmi pancharty a normálními čestnými, čistými sportovci bude určující pro to, 443 00:47:10,074 --> 00:47:17,750 zda Rusko pojede na olympiádu s národní vlajkou, nebo zda tam pojednou jen tihle. 444 00:47:17,870 --> 00:47:22,532 Máme platit ty „náklady na vyšetřování“ ve výši 15ti miliónů? 445 00:47:22,652 --> 00:47:28,922 No ano, jen si to vezměte, nestačí, že nás bez důkazů obvinili, ještě nám vypsali kontribuci. 446 00:47:29,042 --> 00:47:33,262 Prý jim máme uhradit náklady. Samozřejmě že ne? Na jakém základě? 447 00:47:33,382 --> 00:47:39,868 Oni prý něco utratili. Chápete to? Jestliže tedy něco utratili, tak ať předvedou výsledek své práce! 448 00:47:39,988 --> 00:47:42,922 Ten je prý super tajný a nikomu ho neukazují. 449 00:47:43,042 --> 00:47:45,766 Chtějí ničím nepodložené přiznání. 450 00:47:45,886 --> 00:47:56,380 Víte, ta... rozpočtová dokumentace provedených prací může být tímto způsobem sestavena jakkoliv. 451 00:47:56,500 --> 00:48:03,767 A tak si řekli o 15 miliónů, vždyť proč ne? Požadovali omluvu a Žukov okamžitě: 452 00:48:03,887 --> 00:48:11,900 „Omlouvám se páníčku. Řekl jsi, že jsem vinen. Ano provinili jsme se, to je jasné, všechno zaplatíme.“ 453 00:48:12,020 --> 00:48:16,851 Žádné náklady, žádnou kontribuci bychom platit neměli. 454 00:48:16,971 --> 00:48:22,379 Řekli si o kontribuci od poraženého. Přestože takoví úředníci jako Mutko… 455 00:48:22,499 --> 00:48:27,459 Prý ho potrestali. Vůbec ho nepotrestali, on je celý šťastný, že posloužil páníčkovi. 456 00:48:27,579 --> 00:48:33,342 Co má vlastně Mutko společného se sportem? Nic, byl tam pouhým úředníkem. 457 00:48:33,462 --> 00:48:45,332 A že ho teď zbavili povinnosti jezdit na různé ty akce, pro něj znamená jen méně práce. 458 00:48:48,868 --> 00:48:54,462 Žádné náklady, přestože úředníci se vynasnaží ty náklady uhradit, 459 00:48:54,582 --> 00:48:57,511 neboť se jedná o kontribuci. 460 00:48:59,013 --> 00:49:02,313 V podstatě, jak se zde píše Timur, 461 00:49:02,433 --> 00:49:07,284 je možné ty sportovce a úředníky, kteří vyzývají jet do Pchjongčchangu bez vlajky a vlasti, 462 00:49:07,404 --> 00:49:09,567 bez okolků nazývat zrádci. 463 00:49:09,687 --> 00:49:15,534 Jsou to zrádci, přičemž ještě jednou opakuji, že to nejsou jenom zrádci, ještě jsou to i pancharti. 464 00:49:15,654 --> 00:49:19,648 A to z toho prostého důvodu, že se k nim sami řadí. 465 00:49:19,768 --> 00:49:26,293 Ta pravidla pro připuštění sportovců na olympiádu na základě rozhodnutí MOV jasně vypovídají o tom, 466 00:49:26,413 --> 00:49:33,535 že na takové podmínky může přistoupit pouze člověk, který absolutně neví, 467 00:49:33,655 --> 00:49:37,259 co je to lidská důstojnost, tedy panchart. 468 00:49:40,529 --> 00:49:43,718 Ještě jedna otázka od Sergeje Bikarjuka. 469 00:49:43,838 --> 00:49:48,348 To poslední rozhodnutí MOV a WADA o diskvalifikaci ruské olympijské reprezentace 470 00:49:48,468 --> 00:49:54,149 a o tom, že část ruských sportovců, kteří prokáží svou „čistotu“, bude muset soutěžit za neutrální vlajku, 471 00:49:54,269 --> 00:49:58,264 bylo přijato na pokyn GP nebo státní elity USA? 472 00:49:58,384 --> 00:50:05,588 Bylo dané rozhodnutí pro GP reálně výhodné, nebo je to z jeho hlediska přehnaný krok s efektem opičí pracky, 473 00:50:05,708 --> 00:50:09,785 který se mu může vrátit v tvrdé a nepříjemné odvetě? 474 00:50:09,905 --> 00:50:14,352 Zatímco reálně by pro něj bylo výhodnější zbavit se pouze silných sportovců 475 00:50:14,472 --> 00:50:18,508 a umožnit těm slabším soutěžit pod ruskou vlajkou? 476 00:50:18,628 --> 00:50:24,181 Problém je v tom, že… Pamatujete? 477 00:50:24,301 --> 00:50:28,538 Já jsem říkal, že Putin je mistr politické hry. 478 00:50:28,658 --> 00:50:38,333 On dokáže využít jakoukoliv okolnost, aby zvýšil ruskou suverenitu, zaujal novou pozici. 479 00:50:38,453 --> 00:50:46,256 A v dané situaci… Dovedete si představit, jaké politické eso tím bylo dáno do rukou Putinovi a ruskému národu? 480 00:50:46,376 --> 00:50:53,145 Nyní se mohou vymezit proti té politické úřednické mezivrstvě. 481 00:50:53,585 --> 00:50:58,399 Dovedete si představit, jaké teď bude možné provést čistky? 482 00:50:58,519 --> 00:51:02,608 Přál si to snad globální prediktor? Vůbec ne. 483 00:51:02,728 --> 00:51:10,448 Malicherné, zištné zájmy státní elity USA tak globalistům pěkně zasolily. 484 00:51:10,568 --> 00:51:22,213 Proto se teď globální prediktor ze všech sil snaží Rusko vrátit na olympiádu pod národní vlajkou. 485 00:51:22,333 --> 00:51:27,930 Žádné odstraňování silných sportovců, to jsou všechno jen nedůstojné hrátky. 486 00:51:28,050 --> 00:51:32,658 Oni potřebují, aby se všechno rozvíjelo přirozeným způsobem. 487 00:51:32,778 --> 00:51:37,094 Potřebují, aby u nás zůstala zachována ta zrádcovská kádrová základna, 488 00:51:37,214 --> 00:51:41,393 aby mohli neustále házet Putinovi a Rusku klacky pod nohy. 489 00:51:41,513 --> 00:51:50,919 A zatím jsme tak dospěli k nové etapě získávání vlastní suverenity. 490 00:51:51,039 --> 00:51:59,207 Proto se to teď globální prediktor snaží zvrátit. Jenže globální prediktor pracuje bezstrukturně 491 00:51:59,327 --> 00:52:03,437 a to znamená, že pomalu, takže to nemusí stihnout. 492 00:52:03,557 --> 00:52:05,706 A jak jedná globální prediktor? 493 00:52:05,826 --> 00:52:14,544 22 ruských sportovců podalo soudní žalobu, že byli neprávem diskvalifikováni. 494 00:52:14,664 --> 00:52:17,949 To je signál, kdo za tím stojí. 495 00:52:18,069 --> 00:52:22,591 22 – obě křídla globálního prediktoru. Obě! 496 00:52:22,711 --> 00:52:36,657 Dále jako mávnutím ruky došlo k vyostření situace na Korejském poloostrově. 497 00:52:36,777 --> 00:52:46,939 A napřed zástupkyně USA v OSN, a potom i státní department prohlásily, 498 00:52:47,059 --> 00:52:57,359 že účast reprezentace USA na olympiádě zůstává otevřená. 499 00:52:57,479 --> 00:53:04,753 "My jsme sice ti nejodvážnější, nejsilnější, nejobratnější a tak dále a ničeho se nebojíme, 500 00:53:04,873 --> 00:53:16,961 ale dříve než vyšleme naše olympioniky do Pchjongčchangu, jim musíme zajistit plnou bezpečnost." 501 00:53:17,081 --> 00:53:24,905 Po tomto prohlášení v Koreji a Japonsku velice zesmutněli, 502 00:53:25,025 --> 00:53:34,397 protože jakmile Američané začnou zajišťovat bezpečnost v té logice, jaká je teď na Korejském poloostrově, 503 00:53:34,517 --> 00:53:45,436 tak v té válce zahynou tisíce, statisíce Korejců a Japonců a žádná olympiáda nebude. 504 00:53:45,556 --> 00:53:50,388 Všichni si tedy reálně uvědomují, jaké ultimátum bylo vyhlášeno. 505 00:53:50,508 --> 00:53:57,094 A kdo stojí za současným vedením? Za Trumpem? Globální prediktor. 506 00:53:57,214 --> 00:54:03,559 No a jeho kádry jsou vybírány především z řad globální elity. Tak takto to vypadá. 507 00:54:03,679 --> 00:54:11,641 Jsou to tedy nuceni korigovat. Jenže jak říkám, státní elita řídí strukturně, a proto dokáže dělat takové seky. 508 00:54:11,761 --> 00:54:15,836 A proto se Dvorkovič zase spletl, s kým by se měl bavit. 509 00:54:15,956 --> 00:54:20,341 Mělo mu to dojít, když se dozvěděl o žalobě těch 22 sportovců 510 00:54:20,461 --> 00:54:26,359 a že v USA začali váhat, zda vůbec pojede jejich reprezentace! 511 00:54:26,479 --> 00:54:37,054 To znamená, že se tam něco děje, tím směrem se měl klanět, dělat pukrle a on si ty strany zase spletl. 512 00:54:39,702 --> 00:54:48,403 K další otázce, Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím ten cirkus s účastí Saakašviliho na Ukrajině. 513 00:54:48,523 --> 00:54:53,045 Nu, cirkus. 514 00:54:53,165 --> 00:55:00,370 V podstatě je po tom státním převratu v roce 2014 515 00:55:00,490 --> 00:55:07,489 celý ten pomajdanový společensko-polický život na Ukrajině cirkusem, ovšem krvavým. 516 00:55:07,609 --> 00:55:13,713 Příliš mnoho lidí kvůli tomu umírá. Ovšem východisko z té situace existuje. 517 00:55:13,833 --> 00:55:20,660 Jsou tu Luhanská a Doněcká republika, které jsou přímými právními nástupci ukrajinské státnosti. 518 00:55:20,780 --> 00:55:24,443 No a kyjevský režim, kyjevská banda? 519 00:55:24,563 --> 00:55:33,521 Mnozí politici začínají ve svých vystoupeních zmiňovat, že to byla právě kyjevská vláda, 520 00:55:33,641 --> 00:55:36,617 a přesněji vláda v Kyjevě... 521 00:55:36,737 --> 00:55:42,979 Chápete? Neříkají kyjevská vláda, jako by ještě existovala na Ukrajině jiná vláda, 522 00:55:43,099 --> 00:55:46,658 takže říkají vláda v Kyjevě. 523 00:55:47,346 --> 00:55:55,324 Jakoby samostatně existovalo hlavní město Kyjev a vláda, která působí právě v Kyjevě. 524 00:55:55,444 --> 00:56:06,707 To už je závažný diplomatický posun k začátku diskreditace stávajícího politického režimu na Ukrajině. 525 00:56:06,827 --> 00:56:16,164 A Saakašvili tam byl vyslán proto, aby té diskreditaci napomohl. To právě proto tam byl vyslán. 526 00:56:16,284 --> 00:56:24,659 Protože ten majdan probíhal tak nějak neslaně nemastně, bylo zapotřebí to trochu rozpumpovat, 527 00:56:24,779 --> 00:56:27,135 přidat tomu více emocí. 528 00:56:27,255 --> 00:56:36,833 Co k tomu můžu říci? Těm, kteří obviňovali Saakašviliho, že je ruským agentem, 529 00:56:36,953 --> 00:56:45,052 teď Saakašvili poskytnul přímo železobetonový důkaz, že je skutečně ruským agentem. 530 00:56:45,172 --> 00:56:51,689 Vždyť na jakém principu se vzájemně rozpoznávali ti „majdanutí“ a „svidomí“? 531 00:56:51,809 --> 00:56:59,529 Jak rozpoznávají tu svoji politickou kumpanii? Kdo je jejich nepřítel a kdo přítel? 532 00:56:59,649 --> 00:57:07,278 Ke svým řadí ty, kteří skáčou, protože: „Kdo neskáče je moskal!“ To je jasné. 533 00:57:07,398 --> 00:57:12,737 Takže… A proč vylezl na tu střechu? No vylezl tam, to není důležité, vysílal atd. 534 00:57:12,857 --> 00:57:20,726 Odtamtud udělal prohlášení, že jestliže se ho pokusí z té střechy dostat, tak skočí dolů. 535 00:57:21,321 --> 00:57:24,182 „Kdo neskáče je moskal!“ 536 00:57:24,302 --> 00:57:33,052 A on neskočil, takže neskákal. Slíbil, že skočí a neudělal to. To si dělám samozřejmě srandu. 537 00:57:33,172 --> 00:57:36,518 Ve skutečnosti tam byl Saakašvili vyslán, 538 00:57:36,638 --> 00:57:41,778 aby destabilizoval a diskreditoval celou tu ukrajinskou státnost. 539 00:57:41,898 --> 00:57:49,525 Proto také když se pokusili Saakašvilimu přistřihnout křidélka, 540 00:57:49,645 --> 00:57:53,707 tak je z Washingtonu ihned okřikli 541 00:57:53,827 --> 00:58:01,147 a řekli jim, že deeskalace konfliktu ve vztahu k Saakašvilimu musí probíhat jen nenásilnou formou. 542 00:58:01,267 --> 00:58:05,835 Však jsme už dávno neslyšeli s ohledem na Ukrajinu podobná prohlášení. 543 00:58:05,955 --> 00:58:10,413 Ve vztahu k Donbasu se tak Washington ani jednou nevyjádřil. 544 00:58:10,533 --> 00:58:14,484 Podobné věci nařizoval pouze Janukovičovi, když šlo o Majdan. 545 00:58:14,604 --> 00:58:18,424 Je tedy jasné, kdo stojí za Saakašvilim. 546 00:58:18,544 --> 00:58:26,986 A skutečnost, že je plně diskreditována státnost a celé vedení Ukrajiny, 547 00:58:27,106 --> 00:58:33,083 tedy Porošenko a všechny ostatní instituce, vypovídá o tom, 548 00:58:33,203 --> 00:58:37,220 že danou operaci organizuje globální elita a ne ta státní, 549 00:58:37,340 --> 00:58:41,930 která naopak potřebuje za každou cenu udržet řízení Ukrajiny ve svých rukou 550 00:58:42,050 --> 00:58:47,116 a rozpoutat jejím prostřednictvím válku proti Rusku s jejím následným rozšířením do Evropy. 551 00:58:47,236 --> 00:58:53,030 Globalisté se této varianty dávno vzdali, protože to nezvládnou, nemohou si to dovolit, 552 00:58:53,150 --> 00:58:57,322 protože jim to nedovoluje jejich zdrojová stabilita. 553 00:58:57,982 --> 00:59:00,073 To je celý ten cirkus. 554 00:59:01,530 --> 00:59:04,391 Další otázka je od Andreje Guseva, 555 00:59:04,511 --> 00:59:11,792 který prosí vysvětlit smysl událostí okolo stěhování amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. 556 00:59:11,912 --> 00:59:15,506 Proč je to spojováno s reakcí muslimského světa? 557 00:59:15,626 --> 00:59:21,421 Je-li to tak, znamená to nové kolo eskalace na Blízkém Východě. Proč? 558 00:59:23,401 --> 00:59:29,618 A přitom otevřít tu truhličku bylo tak snadné (Krylov). Olympiáda v Pchjongčchangu. 559 00:59:30,498 --> 00:59:32,672 Tam je zakopán ten pes. 560 00:59:32,792 --> 00:59:41,090 Když jsme mluvili o globálním prediktoru, tak se jedná právě o jeden z prvků, kterými je ten problém teď řešen. 561 00:59:43,015 --> 00:59:50,278 Vždyť jsou tam velké problémy. Severokorejské ministerstvo zahraničí prohlásilo, 562 00:59:50,398 --> 00:59:58,971 že se nebudou vyhýbat válce, kterou na Korejský poloostrov přinášejí USA 563 00:59:59,091 --> 01:00:04,831 a že vyostření situace probíhá s plnou silou. 564 01:00:04,951 --> 01:00:12,022 Proč najednou Severní Korea udělala takové ostré prohlášení? 565 01:00:12,142 --> 01:00:15,828 Že potencionální válka se stává nevyhnutelnou? 566 01:00:15,948 --> 01:00:21,358 Kvůli tomu rozhodnutí WADA, rozhodnutí MOV o vyloučení. 567 01:00:21,478 --> 01:00:24,444 Z této situace se globalisté musí nějak dostat. 568 01:00:24,564 --> 01:00:35,323 Dříve mohli v klidu využívat korejskou krizi a pasovat přitom Čínu do role prostředníka, 569 01:00:35,443 --> 01:00:38,255 který řeší problémy se Severní Koreou, 570 01:00:38,375 --> 01:00:44,299 a může jednat s USA, protože je pro ně v tomto ohledu přijatelným partnerem. 571 01:00:44,419 --> 01:00:48,311 Jak jsme o tom mluvili v minulém pořadu. 572 01:00:48,431 --> 01:00:56,428 Tento scénář je v důsledku rozhodnutí MOV narušen a je třeba urychleně se z té situace dostat. 573 01:00:56,921 --> 01:01:05,134 S tím konfliktem v Koreji to teď nejde protahovat příliš dlouho. 574 01:01:05,254 --> 01:01:13,607 Jestliže teď situace eskaluje do takového stupně, že nebude možné uspořádat olympiádu, 575 01:01:13,727 --> 01:01:21,054 viz to prohlášení USA, že teprve musí vyhodnotit, zda je možné se té olympiády vůbec účastnit, 576 01:01:21,650 --> 01:01:34,386 stává se pro ně otázka, co dál podniknout s Ruskem, problémová. 577 01:01:34,506 --> 01:01:37,772 A tak podnikli následující krok. 578 01:01:37,892 --> 01:01:46,211 Severní Korea prudce eskaluje krizi okolo toho konfliktu a USA řeknou, 579 01:01:46,331 --> 01:01:53,766 že v takovém případě olympiáda není možná a bude nutné Koreu přemlouvat, aby se dala provést. 580 01:01:53,886 --> 01:01:56,433 A kdy bude možné provést olympiádu? 581 01:01:56,553 --> 01:02:05,769 Když na ni přijedou Rusové, tak bude určitě možné Severní Koreu nějak přemluvit, aby se nehrnula do konfliktu. 582 01:02:05,889 --> 01:02:11,581 Ale zůstává tu otázka, co podniknout s americkou veřejností a se světovou veřejností. 583 01:02:11,701 --> 01:02:17,857 Všichni přece čekají, jak se teď vyřeší konflikt se Severní Koreou. 584 01:02:18,938 --> 01:02:26,653 Vzpomínáte, jak Trump nechal vystřelit rakety na Sýrii, a všichni očekávali světovou válku? 585 01:02:26,773 --> 01:02:31,128 My jsme tehdy hned řekli, že ne, že nic takového se nestane, 586 01:02:31,248 --> 01:02:36,246 že pozornost od toho konfliktu a veškeré emoce přenesou na Koreu, 587 01:02:36,366 --> 01:02:42,004 kde to mají všechno již skvěle vypilované a budou ten problém dál řešit tak, 588 01:02:42,124 --> 01:02:45,790 aby do popředí vypíchli Čínu. 589 01:02:45,910 --> 01:02:49,554 A všechno by tak probíhalo, jenže MOV přijal to rozhodnutí, 590 01:02:49,674 --> 01:03:01,240 které dělá Rusko více suverénním a posouvá ho do velice perspektivních pozic v řízení globálního světa. 591 01:03:01,360 --> 01:03:05,416 To znamená, že to budou potřebovat podchytit a vyřešit si přitom část svého úkolu. 592 01:03:05,536 --> 01:03:12,267 Aby tedy odpoutali pozornost celého světa a vyřešili svůj úkol vyřadit státní elitu USA 593 01:03:12,387 --> 01:03:16,690 z řízení světových procesů v blízkovýchodním regionu, 594 01:03:16,810 --> 01:03:25,464 rozhodli se převést veřejnou pozornost a vytvořit ohnisko napětí na Blízkém východě tím, 595 01:03:25,584 --> 01:03:32,768 že USA přestěhují své velvyslanectví do Jeruzaléma. 596 01:03:32,888 --> 01:03:39,224 A zde je třeba zohlednit jednu okolnost. Trump je u nás podáván neustále jako takový outsider. 597 01:03:39,344 --> 01:03:44,676 Když se podíváte na naše hromadné sdělovací prostředky, tak je přímo jakýmsi outsiderem. 598 01:03:44,796 --> 01:03:49,871 A jaké události předcházeli tomu stěhování? Jen si to vezměte. 599 01:03:49,991 --> 01:03:58,410 Byl balík zákonů s daňovou reformou přijat? Byl přijat, jak na tom trval. 600 01:03:58,530 --> 01:04:11,268 Ten protiemigrantský zákon, který se rok válel a pořád nemohl být přijat, pořád to někde drhlo, 601 01:04:11,388 --> 01:04:18,341 byl v prvním znění schválen. Jen si to lidi vezměte, za rok Trump dosáhnul toho, 602 01:04:18,461 --> 01:04:24,680 že byla řídící elita státu zlomena a ten zákon prošel, přijali ho. 603 01:04:24,800 --> 01:04:30,002 Proč o tom naše média neinformují jako o Trumpovo vítězství? Nedělají to. 604 01:04:30,122 --> 01:04:37,193 A dále. Co ten Trumpův impeachment, který byl předložen kongresu? 605 01:04:37,313 --> 01:04:48,713 Neprošel, přičemž více než 360 jich hlasovalo proti němu. Asi jen 60 či 56? Jich hlasovalo pro impeachment. 606 01:04:48,833 --> 01:04:51,471 Takže propadl. 607 01:04:51,591 --> 01:05:00,827 Co ta stávka s požadavkem impeachmentu, kterou Trumpovi protivníci připravovali na Vánoce? 608 01:05:00,947 --> 01:05:06,308 Také se toho vzdali. On kráčí od vítězství k vítězství, vždy je dokáže převézt. 609 01:05:06,428 --> 01:05:16,188 Ale naše média ani analytici to jednoduše nevidí! Vůbec nemluví o tom, že Trump už vystupuje z pozice síly. 610 01:05:16,308 --> 01:05:23,274 Řeší otázku, jak Trumpa dostat od televize. 611 01:05:24,775 --> 01:05:28,825 Co se teď děje v USA? 612 01:05:28,945 --> 01:05:38,111 V USA je proti Trumpovi vedena informační válka. Nástrojem v této válce je televize! 613 01:05:38,231 --> 01:05:44,290 Kvůli možnosti operativní reakce, aby nečekal, než mu někdo předloží nějakou zprávu, 614 01:05:44,410 --> 01:05:50,260 ale mohl operativně reagovat a manévrovat, je Trump jednoduše nucen dívat se na televizi, 615 01:05:50,380 --> 01:06:03,037 a proto to také dělá. Reaguje operativně a drtí je. A oni mu to vyčítají! 616 01:06:03,840 --> 01:06:12,463 To je úroveň chápání našich analytiků a našich médií. Ten člověk se věnuje prioritnímu úkolu. 617 01:06:12,583 --> 01:06:20,666 A řízení světa včetně toho stěhování velvyslanectví do Jeruzaléma, je až druhořadé. 618 01:06:20,786 --> 01:06:27,788 To dělá jeho aparát, to dělá globální elita. 619 01:06:27,908 --> 01:06:34,212 Ve válce proti Trumpovi vedené na ostří nože je prioritní jeho reakce, 620 01:06:34,332 --> 01:06:39,797 on musí reagovat a celou tu obranu řídit a starat se o protiútoky. Chápete? 621 01:06:39,917 --> 01:06:47,059 To musí dělat on osobně, žádný politický technolog. A on je v tomto ohledu schopný. 622 01:06:47,179 --> 01:06:51,073 No a oni mu vyčítají, že se prý příliš dívá na televizi. 623 01:06:51,193 --> 01:06:59,452 A co podnikla globální elita, globální prediktor pro to stěhování do Jeruzaléma? Vůbec nic nepodnikli. 624 01:06:59,572 --> 01:07:07,900 Na přestěhování velvyslanectví do Jeruzaléma by stačila hodina a půl. 625 01:07:08,020 --> 01:07:15,760 To je doba potřebná pro odšroubování tabulky z velvyslanectví v Tel Avivu, její převoz do Jeruzaléma 626 01:07:15,880 --> 01:07:19,211 a její našroubování na tamní konzulát. 627 01:07:19,331 --> 01:07:23,394 Hodina a půl! Nikdo to neudělal. 628 01:07:23,837 --> 01:07:36,719 Mluví se o tom, že budou vybírat místo a připravovat architekturu budovy velvyslanectví. 629 01:07:36,839 --> 01:07:41,672 To znamená, že je to vše dost abstraktní. 630 01:07:41,792 --> 01:07:48,662 Kdy k tomu dojde, a zda k tomu vůbec dojde, není vůbec jasné. 631 01:07:48,782 --> 01:07:57,252 Všichni, Obama i… Clinton s tím začal, ale Bush i Obama tu realizaci neustále odkládali. 632 01:07:57,622 --> 01:08:05,052 A to Trumpovo rozhodnutí je v podstatě také takovým odkladem. 633 01:08:05,172 --> 01:08:08,384 Kdy ty procedury budou vyřešeny? 634 01:08:08,504 --> 01:08:17,146 No dobrá, stejně ale hodlá velvyslanectví přestěhovat do Jeruzaléma a uznává ho za hlavní město. 635 01:08:17,266 --> 01:08:23,835 No promiňte, ale my také uznáváme za hlavní město Izraele Jeruzalém, ten západní, 636 01:08:23,955 --> 01:08:26,723 v souladu s rozhodnutími OSN. 637 01:08:26,843 --> 01:08:34,992 Východní Jeruzalém je hlavním městem Palestiny a západní zase hlavním městem Izraele. 638 01:08:35,112 --> 01:08:40,397 Trump snad upřesnil, jaký Jeruzalém uznává za hlavní město? 639 01:08:40,517 --> 01:08:43,211 Neupřesnil, řekl jen Jeruzalém. 640 01:08:43,331 --> 01:08:47,654 A co tak najednou rozbouřilo veřejné mínění do takového stupně, 641 01:08:47,774 --> 01:08:55,108 že už jsou v důsledku těch veřejných vystoupení stovky zraněných? 642 01:08:56,342 --> 01:09:02,414 Praxe řízení a průběh všech těch majdanů dokládá, 643 01:09:02,534 --> 01:09:12,904 že k tomu, aby se lidé v ulicích vzbouřili, aby se zorganizovali, je zapotřebí velice kvalitní řízení. 644 01:09:13,842 --> 01:09:26,578 To znamená, že na tento úkol - vyvolání nepokojů, bylo použito určité množství zdrojů a bylo použito řízení, 645 01:09:26,698 --> 01:09:35,663 aby lidé vyšli do ulic a řádili tam potřebným způsobem. Nikdo jim nevysvětlil, co a jak má ten Trump v úmyslu. 646 01:09:35,783 --> 01:09:44,473 Trump v podstatě slíbil, že velvyslanectví bude do Jeruzaléma přestěhováno, až naprší a uschne. 647 01:09:44,593 --> 01:09:50,893 To je překlad z diplomatického jazyka do normálního. Jenže se okamžitě vzbouřila veřejnost a proč? 648 01:09:51,013 --> 01:09:58,524 Aby odvedli pozornost od Koreje, aby to tam bylo možné operativně vyřešit 649 01:09:58,644 --> 01:10:07,138 a pokusit se zatím dostat ruskou reprezentaci na olympiádu i s národní vlajkou. 650 01:10:07,258 --> 01:10:13,138 Proto vyvolali globalisté to napětí na Blízkém Východě. 651 01:10:13,258 --> 01:10:18,571 Kvůli tomu se však USA rozhádaly prakticky se všemi. 652 01:10:18,691 --> 01:10:25,676 Všichni se od nich odvrátili a klíčové postavení tam díky tomu získalo opět Rusko. 653 01:10:25,796 --> 01:10:32,394 Žádný Írán ani Turecko, jak by si přáli globalisté, co to plánovali, ale Rusko. 654 01:10:32,514 --> 01:10:37,537 Protože Írán i Turecko jsou začleněny do ruské politiky. 655 01:10:37,657 --> 01:10:42,423 Rusko se stává v tomto regionu klíčovým hráčem. 656 01:10:42,543 --> 01:10:47,953 To je velice jednoduchý příklad, jak to dopadá, protože takový výsledek si globalisté nepřáli. 657 01:10:48,073 --> 01:10:53,964 Jedná se o efekt opičí pracky, kdy průvodní škody převyšují získaný prospěch. 658 01:10:54,638 --> 01:11:01,357 Ať už se jedná o rozhodnutí MOV či přestěhování velvyslanectví do Jeruzaléma. 659 01:11:01,477 --> 01:11:12,448 Kdo neví, že naše S-300, a přesněji už S-400, byly nebo budou dodány do Íránu? Všichni to vědí. 660 01:11:12,568 --> 01:11:21,095 Kdo neví že S-400 budou dodány do Saúdské Arábie? Všichni to vědí. 661 01:11:21,215 --> 01:11:28,521 Tím pádem může být válka mezi zapřisáhlými nepřáteli Saúdskou Arábií a Íránem 662 01:11:28,641 --> 01:11:37,168 buď jako minimum rychle ukončena, nebo jako maximum vůbec nepřipuštěna jen za účasti Ruska. 663 01:11:37,288 --> 01:11:44,015 Na Rusku závisí, zda taková válka bude či ne se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 664 01:11:44,135 --> 01:11:48,362 Takže na zprostředkovatelské činnosti Ruska 665 01:11:48,482 --> 01:11:53,711 a na spolupráci s ním má zájem jak Saúdská Arábie, tak i Írán. 666 01:11:53,831 --> 01:11:56,747 A takto je to s každým jednotlivým prvkem. 667 01:11:56,867 --> 01:12:01,993 Globalisté nechtěli takový nástroj vložit Rusku do rukou, jenže neměli na vybranou. 668 01:12:02,113 --> 01:12:11,072 Pokusili se vypíchnout Írán a Turecko, jenže v Turecku to nezvládl Erdogan a Írán není v potřebném stavu. 669 01:12:11,192 --> 01:12:16,550 Když založili ten trend, že se měl stát centrem koncentrace řízení, 670 01:12:16,670 --> 01:12:24,266 aby potom mohl ustanovit ten správný islám v Evropě, tak mu dali takovou setrvačnost, 671 01:12:24,386 --> 01:12:31,081 že teď vůbec nevědí, jak mají za změněných okolností manévrovat. 672 01:12:33,576 --> 01:12:39,517 Oni (Turecko a Írán) nedokázaly zpracovat přihrávku od globálního prediktoru 673 01:12:39,637 --> 01:12:46,821 s ohledem na tu situaci s velvyslanectvím, a nedokázali zareagovat správným způsobem. 674 01:12:46,941 --> 01:12:53,714 A tak se všechny zraky upřely opět na Rusko. Teď okolo toho chvíli potrvá humbuk, 675 01:12:53,834 --> 01:12:59,372 USA přijdou o své pozice v tomto regionu a potom přijde uvědomění: 676 01:12:59,492 --> 01:13:02,202 „Lidi, proč vlastně tak vyvádíme? 677 01:13:02,322 --> 01:13:05,417 Vždyť se zatím nikdo nechystá to velvyslanectví stěhovat?“ 678 01:13:05,537 --> 01:13:13,724 Napřed to vyznačte a potom si hledejte příhodné místo a vybírejte architekturu velvyslanectví, ale to jste neudělali. 679 01:13:14,213 --> 01:13:17,170 A kdy někdo něco vybere? 680 01:13:17,290 --> 01:13:24,526 Takže opakuji, co fakticky bylo v tom Trumpovu rozhodnutí o přestěhování velvyslanectví do Jeruzaléma? 681 01:13:24,646 --> 01:13:26,789 Až naprší a uschne. 682 01:13:26,909 --> 01:13:30,338 No a praktický politický prospěch je z toho již teď. 683 01:13:30,458 --> 01:13:36,974 Díky tomu rozhodnutí MOV, které prosadila státní elita USA, 684 01:13:37,094 --> 01:13:49,962 se teď významně zvýšila role Ruska jako prostředníka pro řešení krize na Korejském poloostrově 685 01:13:50,082 --> 01:13:57,309 a také se významně změnila kvalita Ruska jako prostředníka na Blízkém Východě. 686 01:13:57,429 --> 01:14:04,863 Opakuji, že jde o efekt opičí pracky. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. 687 01:14:04,983 --> 01:14:11,735 Oni si přáli nás ponížit, aby dosáhli svého, a protože u nás mají takové lidi, 688 01:14:11,855 --> 01:14:19,556 jako je Dvorkovič, Medvěděv, Rogozin, Abyzov, na jaké si jen vzpomenete, 689 01:14:19,676 --> 01:14:29,179 jako je Žukov, Smirnov, tak si mysleli, že to u nás prosadí, že se Rusko před USA skloní. 690 01:14:29,299 --> 01:14:30,969 Ne, to neudělá. 691 01:14:31,591 --> 01:14:42,693 Všichni, kdo si přejete jet na olympiádu, táhněte a Rusko si nad vámi umývá ruce. 692 01:14:42,813 --> 01:14:45,105 My máme své sportovce. 693 01:14:47,751 --> 01:14:50,656 To byla poslední otázka. 694 01:14:55,947 --> 01:14:59,604 Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení… 695 01:14:59,724 --> 01:15:05,130 Ne, to řekl Kozma Prutkov: "Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 696 01:15:05,000 --> 01:15:08,839 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů." 697 01:15:08,959 --> 01:15:15,764 Součástí okruhu našich pojmů jak u expertně-analytického společenství a tím spíše u obyčejných lidí 698 01:15:15,884 --> 01:15:19,785 není pojem globální politika a konceptuální moc, 699 01:15:19,905 --> 01:15:26,658 a proto také všechny pohyby, všechny politické pohyby, ke kterým došlo tento týden 700 01:15:26,778 --> 01:15:34,466 jak s ohledem na stěhování velvyslanectví, tak i rozhodnutí MOV, jsou lidem nepochopitelné. 701 01:15:34,586 --> 01:15:41,806 Pravidla Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásají, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy 702 01:15:41,926 --> 01:15:47,097 a v míře svého nepochopení pro ty, kteří toho vědí a chápou více. 703 01:15:47,217 --> 01:15:52,778 Je proto nutné snažit se toho vědět a chápat více, 704 01:15:52,898 --> 01:15:59,781 aby nevznikaly žádné panické nálady, aby bylo jasné, co a z čeho vyplývá. 705 01:15:59,901 --> 01:16:06,136 To kvůli tomu musíte studovat Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 706 01:16:06,256 --> 01:16:13,166 Pouze v těchto zdrojích získáte znalosti o řízení sociálních supersystémů. 707 01:16:13,286 --> 01:16:20,765 Jedná se o matematiku řízení. Stejně jako se teď ve svém každodenním životě neobejdete bez matematiky 708 01:16:20,885 --> 01:16:27,120 a bez znalosti pravidel silničního provozu nemůžete jezdit po silnicích, 709 01:16:27,240 --> 01:16:32,879 tak také bez znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti 710 01:16:32,999 --> 01:16:37,807 nemůžete být samostatní ve společensko-politickém životě, 711 01:16:37,927 --> 01:16:44,680 protože vždy budete rukojmími cizích politických rozhodnutí, až se vás pokusí zneužít. 712 01:16:44,800 --> 01:16:52,281 Abyste se nestávali rukojmími cizích politických rozhodnutí, musíte se učit, učit a ještě jednou učit 713 01:16:52,401 --> 01:16:57,494 a naučit se Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 714 01:16:59,024 --> 01:17:05,924 Potom s vědomím toho, že znalosti znamenají moc, budete moci vzít tuto moc do svých rukou, 715 01:17:06,044 --> 01:17:13,779 stanete se konceptuálně mocnými a dokážete zajistit mír a modré nebe nad hlavou nejen pro svou rodinu, 716 01:17:13,899 --> 01:17:18,202 ale i pro celý stát a svět a budete šťastní. 717 01:17:18,322 --> 01:17:24,786 Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 718 01:17:24,906 --> 01:17:28,015 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 719 01:17:40,675 --> 01:17:46,755 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz