1 00:00:05,499 --> 00:00:06,973 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:07,093 --> 00:00:09,912 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:10,032 --> 00:00:14,705 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:14,825 --> 00:00:19,111 Dnes je 18.12.2017. 5 00:00:20,036 --> 00:00:24,530 Téma související s olympiádou je stále aktuální. 6 00:00:24,650 --> 00:00:29,402 Minulý týden se konala schůze olympijského výboru k této věci 7 00:00:29,522 --> 00:00:33,956 a mnozí návštěvníci našeho webu nám k tomu posílají zprávy 8 00:00:34,076 --> 00:00:40,711 a píšou své komentáře a konkrétně Jurij Čeginov a Sergej píší následující. 9 00:00:41,895 --> 00:00:50,433 Jurij: „Líbí se mi Pjakinovy pořady o mezinárodní situaci, ale jakmile se věc dotýká Ruska, je to horší. 10 00:00:50,553 --> 00:00:56,786 Dává co proto prakticky všem: úředníkům, Putinovu týmu, všem politikům, všem politologům 11 00:00:56,906 --> 00:01:01,853 a teď už i sportovcům, že prý jsou to pancharti a vlastizrádci. 12 00:01:01,973 --> 00:01:08,643 V minulém pořadu (má na mysli z 10.12.) řekl, že úředníci a sportovci, kteří pojedou do Koreje, jsou pancharti, 13 00:01:08,763 --> 00:01:12,886 že veškerý mezinárodní rozruch prý souvisí s olympiádou a Trump je chlapík. 14 00:01:13,006 --> 00:01:17,490 Když to člověk poslouchá, tak je mu z toho zle, v Rusku snad neexistuje nikdo jiný kromě Putina. 15 00:01:17,610 --> 00:01:22,514 Jedná se o ďábelskou propagandu rozkolu uvnitř společnosti zaměřenou proti vedení. 16 00:01:22,634 --> 00:01:30,375 A Sergej píše: Valeriji Viktoroviči vaše urážky a nálepkování sportovců, kteří mohou jet na olympiádu, 17 00:01:30,495 --> 00:01:34,902 připomíná nálepkování „nepřítel lidu“ ve třicátých letech. 18 00:01:35,022 --> 00:01:40,242 Bude-li tato logika, pokračovat přijde nejspíš po nálepkování likvidace nepohodlných. 19 00:01:40,362 --> 00:01:45,807 Máte-li v tom přece jen pravdu, což není tak jisté, můžete v klidu vysvětlit posluchačům, 20 00:01:45,927 --> 00:01:48,199 v čem se mýlí ti, kteří pojedou na hry? 21 00:01:48,319 --> 00:01:53,548 To ve společnosti vyloučí nebo sníží pravděpodobnost vzniku nepřátelství na tomto základě. 22 00:01:53,668 --> 00:01:57,920 Jinak jsou totiž vaše řeči spíše přiléváním oleje do ohně. Nebo se mýlím? 23 00:01:58,040 --> 00:02:01,753 Mýlí se. A v čem se mýlí? 24 00:02:01,873 --> 00:02:06,536 Ty otázky jsou dost rozsáhlé, musím se vynasnažit odpovědět na všechno. 25 00:02:06,656 --> 00:02:10,291 Dávejte pozor, a když tak mi to zopakujete. 26 00:02:10,411 --> 00:02:20,707 Zdálo by se, že jsem vše vysvětlil dostatečně. Já jsem se nedotýkal tématu státu a vlastenectví. 27 00:02:20,827 --> 00:02:33,695 Vždyť když jsem mluvil o sportovcích, kteří se rozhodnou jet, tak jsem to nebyl já, kdo je označil za pancharty. 28 00:02:33,815 --> 00:02:39,457 To je na tom to podstatné. Já jsem možná nebyl dostatečně politicky korektní, 29 00:02:39,577 --> 00:02:48,956 když jsem mluvil o podstatě toho, jakou mravní volbu bude muset učinit každý sportovec po přijetí toho rozhodnutí, 30 00:02:49,076 --> 00:02:57,743 že sportovci mohou jet na olympiádu a že žádný bojkot se ze strany státu konat nebude. 31 00:02:57,863 --> 00:03:00,212 To o tom jsem mluvil. 32 00:03:00,332 --> 00:03:10,782 Mluvil jsem o podmínkách, které dal sportovcům Mezinárodní olympijský výbor, 33 00:03:10,902 --> 00:03:14,203 a které musí splnit. 34 00:03:14,323 --> 00:03:21,212 A pokud tyto podmínky splní, tak potom možná některým z nich 35 00:03:21,332 --> 00:03:28,440 a vůbec není jisté, že všem, kteří si budou přát jet, opravdu pošlou pozvánku. 36 00:03:28,560 --> 00:03:39,704 To totiž cele závisí na Mezinárodním olympijském výboru, zda jim nakonec tu pozvánku pošlou či ne. 37 00:03:39,824 --> 00:03:46,340 Ta hanba, to ponížení vůbec nespočívá v tom, že Rusko vyloučili z účasti na olympiádě. 38 00:03:46,460 --> 00:03:54,210 Ta hanba, to ponížení spočívá v tom, že se v našem státě najdou takoví, kteří tvrdí, že to ponížení je čest. 39 00:03:54,330 --> 00:04:05,912 Takto se ponižovat a doprošovat se povolení jet na olympiádu za podmínek, které se neustále zpřísňují, 40 00:04:06,032 --> 00:04:13,606 zasloužit si svých 30 stříbrných je prý čest! Vždyť se podívejte, co se děje. 41 00:04:13,726 --> 00:04:19,599 Dali jim jedny podmínky, oni s nimi souhlasili. Takže by se zdálo, že tyto podmínky… 42 00:04:19,719 --> 00:04:23,907 Vždyť jak nyní uvažují? „My jsme přece už s těmi ponižujícími podmínkami souhlasili.“ 43 00:04:24,027 --> 00:04:27,235 A MOV? Přestože by se zdálo, že horší už to ani být nemůže, 44 00:04:27,355 --> 00:04:31,960 tak MOV teď úplně zakázal používat národní symboliku a všechno to ostatní. 45 00:04:32,080 --> 00:04:35,336 Zase jsou ty podmínky o něco horší. A oni s tím zase souhlasí? 46 00:04:35,456 --> 00:04:38,486 "Vždyť kdybychom s tím nesouhlasili, tak nepojedeme." 47 00:04:38,606 --> 00:04:46,651 Tu mravní volbu musí učinit sami sportovci. Sami sportovci rozhodnou, 48 00:04:46,771 --> 00:04:55,936 kdo z nich je člověk a kdo parchant. To o to se jedná. Každý si to zvolí sám, chápete? 49 00:04:56,056 --> 00:04:58,297 Každý si to zvolí sám! 50 00:04:58,417 --> 00:05:02,558 Žena, víra, cesta stanoví, proroku službu či ďáblovi. 51 00:05:02,678 --> 00:05:09,856 To si každý volí sám. A zde… Nad čím bych se rozčiloval? 52 00:05:09,976 --> 00:05:15,127 Cožpak jsem to byl já, kdo jim dal takové podmínky, za kterých každý normální člověk, 53 00:05:15,247 --> 00:05:25,736 který má alespoň kapičku lidské důstojnosti, řekne, že s takovými podmínkami souhlasit nemůže. 54 00:05:27,535 --> 00:05:30,525 To je to, oč tu jde. 55 00:05:30,975 --> 00:05:33,225 A k těm úředníkům. 56 00:05:33,345 --> 00:05:36,151 A ano, ještě jeden zajímavý okamžik. 57 00:05:36,271 --> 00:05:44,863 Vždyť je tu ta volba zda jet společně i s národní vlajkou 58 00:05:44,983 --> 00:05:51,774 a zastupovat stát, nebo jet jako parchant, který prošel přes MOV. 59 00:05:51,894 --> 00:05:56,756 Mají volbu, tak proč se všichni okamžitě vrhli… 60 00:05:56,876 --> 00:06:02,575 No, úplně všichni ne, protože existují i normální sportovci, kteří hned řekli, 61 00:06:02,695 --> 00:06:09,101 že je pro ně nepřijatelné takové ponížení jejich lidské důstojnosti, že nejsou ochotni jet za takových podmínek. 62 00:06:09,221 --> 00:06:11,479 Takoví sportovci tu jsou. 63 00:06:11,599 --> 00:06:17,555 Ale jaké je vytvářeno informační pole? Hysterické: „Musíme jet, musíme jet…“ 64 00:06:18,166 --> 00:06:22,203 Jak to bylo v tom pořadu 60 minut, nebo Čas ukáže, 65 00:06:22,323 --> 00:06:26,219 přesně si to nepamatuji, kde vystupoval ten olympijský šampión: 66 00:06:26,339 --> 00:06:31,924 „Ať si oni myslí, že nás ponižují, my budeme ale ve svém srdci vědět, 67 00:06:32,044 --> 00:06:35,910 že máme vlastní hrdost i lidskou důstojnost…“ 68 00:06:36,030 --> 00:06:41,379 Zkuste se s takovou filozofií předvést někde na ulici, nemluvě už vůbec o nějakém kolektivu, 69 00:06:41,499 --> 00:06:46,291 či dokonce někde ve vězení. 70 00:06:46,411 --> 00:06:54,933 Jak tam dopadnete s takovou filozofií? Na mezinárodní aréně je to úplně stejné. Chápete? 71 00:06:55,053 --> 00:07:01,651 „Je nám ctí, že hrdě zaujmeme tu pozici, kterou nám nařídí náš páníček 72 00:07:01,771 --> 00:07:07,566 a s veškerou svou důstojností budeme lízat všechna místa, která nám páníček nastaví.“ 73 00:07:07,686 --> 00:07:12,516 Co je to za… A to jsem jako říkal já? 74 00:07:13,234 --> 00:07:20,210 Já jen předvádím, jaké je vytvářeno informační pozadí. 75 00:07:20,330 --> 00:07:25,867 Prý to není důležité, tam uvnitř někde něco je. Opravdu to není důležité? 76 00:07:25,987 --> 00:07:32,136 Možná to není důležité pro vás, ale myslíte přitom na své kolegy sportovce? 77 00:07:32,256 --> 00:07:35,543 Vždyť si vezměte tu situaci. 78 00:07:35,663 --> 00:07:43,902 Mnohé doživotně diskvalifikují. Mnohým zakazují soutěžit, sestavují seznamy… 79 00:07:44,022 --> 00:07:47,309 A na ně přitom myslíte? Nebo to není pro vás důležité, 80 00:07:47,429 --> 00:07:51,713 protože hlavní je, aby vás to minulo: „Mne páníček vybere a pojedu.“ 81 00:07:51,833 --> 00:07:58,175 To je z hlediska lidské důstojnosti normální chování? Ne! 82 00:07:58,295 --> 00:08:10,069 A co se týká vlastenectví. Tak jen znovu přečtu, jak to formulovali v USA Today, 83 00:08:10,189 --> 00:08:17,816 protože lépe se to v tomto ohledu říci nedá: „Oni to udělali. 84 00:08:17,936 --> 00:08:22,219 Je to ohromující, ale členové olympijského výboru to udělali. 85 00:08:22,339 --> 00:08:28,841 Rusko nakonec dostalo trest, který si zasluhuje. Bez dresu, bez vlajky, bez hymny. Znovu a znovu. 86 00:08:28,961 --> 00:08:33,149 To platí pro každého Rusa, který dokáže prokázat, že je čistý 87 00:08:33,269 --> 00:08:36,332 a vybojuje si zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili.“ 88 00:08:36,452 --> 00:08:41,347 Pro každého sportovce! Oni tady sami píšou, k čemu se ti sportovci upisují. 89 00:08:41,467 --> 00:08:47,455 „Jak to bude vypadat? Jak je to pro Rusko ponižující!“ 90 00:08:48,290 --> 00:08:54,977 Pro každého, kdo vyhraje zlatou či jinou medaili. A zůstane-li bez medaile? 91 00:08:55,097 --> 00:09:00,988 A jestliže zformují takový tým, který nedokáže vyhrát vůbec nic? 92 00:09:01,108 --> 00:09:10,118 Je jasné, že jim to nevadí, sami se rozhodli, budiž. Já jsem přece neoperoval s tím, že jsou pro Rusko. 93 00:09:10,238 --> 00:09:17,897 Ale můžeme si promluvit i o tom. Pro Rusko. Co v tomto ohledu chápou a co ne. Opět něco přečtu. 94 00:09:18,017 --> 00:09:26,640 Máme tu takového člověka jménem Kovalčuk, hokejového útočníka z SKA. A jak se říká originál, je originál, 95 00:09:26,760 --> 00:09:33,134 proto to přečtu doslova: „Dopaluje mne, že politika převážila nad sportem. 96 00:09:33,254 --> 00:09:37,956 Vždyť vždy tvrdili, že sport nemá s politikou nic společného. 97 00:09:38,076 --> 00:09:43,775 Hokejový turnaj na olympiádě je ústřední událostí těchto her a my tam musíme být. 98 00:09:43,895 --> 00:09:49,014 Nemůžu říci, že bych cítil urážku v souvislosti s tím rozhodnutím, spíš tomu úplně nerozumím. 99 00:09:49,134 --> 00:09:53,321 Vždyť my jsme jen sportovci!“ Politika převážila nad sportem. 100 00:09:53,441 --> 00:09:58,369 „Vždyť my jsme jen sportovci, kteří každý den trénují, hledí si svého 101 00:09:58,489 --> 00:10:02,387 a sní o tom, že budou reprezentovat svou zemi. 102 00:10:02,507 --> 00:10:07,723 Ano, sebrali nám vlajku a hymnu, ale nesebrali nám naši čest a svědomí. 103 00:10:07,843 --> 00:10:11,966 My víme, že jsme Rusové a že budeme reprezentovat tu nejlepší zemi na světě. 104 00:10:12,086 --> 00:10:17,110 Myslím, že o to víc nás naši fanoušci budou podporovat a my se vynasnažíme udělat vše pro to, 105 00:10:17,230 --> 00:10:19,746 abychom naděje lidí splnili.“ 106 00:10:19,866 --> 00:10:29,729 Takže si reálně uvědomuje to, o čem mluví všichni západní sportovní funkcionáři, že sport je součástí politiky. 107 00:10:30,180 --> 00:10:39,068 On si to uvědomuje, ale pokrytecky to zkouší: "Pojďme se tvářit, že tu jde čistě o sport!" 108 00:10:39,188 --> 00:10:44,356 Je to jen o sportu, není důležité, co si kdo myslí. A to nejdůležitější, co řekl? 109 00:10:44,476 --> 00:10:50,260 Prý nesebrali nám naši čest… Jak to bylo? … a svědomí. 110 00:10:50,380 --> 00:10:57,228 Dále. Tohle řekl šestého. A dvanáctého to zopakoval, poslouchejte: 111 00:10:57,348 --> 00:11:04,011 „Hokejový turnaj je na zimní olympiádě jednou z ústředních událostí, proto máme povinnost tam jet 112 00:11:04,131 --> 00:11:08,318 a předvést se jako opravdová rudá mašina…“ Minutku. 113 00:11:08,438 --> 00:11:15,487 Jak hodlá být rudou mašinou, jestliže ta rudá mašina je nástrojem státu? 114 00:11:15,607 --> 00:11:23,170 To je tým, který má svou vlajku, je to národní tým! Nemáš to tak trochu pomotané? 115 00:11:23,290 --> 00:11:28,699 Tehdy hájili čest své vlasti, a proto také dokázali být rudou mašinou! 116 00:11:28,819 --> 00:11:35,422 Jaká ty jsi rudá mašina, jestliže souhlasíš s tím, že budeš soutěžit za bílou vlajku? 117 00:11:35,542 --> 00:11:40,010 „A co se týká té vlajky a hymny, tak je to úplně absurdní a nespravedlivé. 118 00:11:40,130 --> 00:11:47,252 My to všechno chápeme, ale máme svou hrdost, vlastenectví, čest. To vše je v našich srdcích.“ 119 00:11:47,372 --> 00:11:52,858 Chápete to? Prý v srdcích. Nebudeme to nikomu ukazovat. 120 00:11:52,978 --> 00:11:56,896 „Naše srdce nám nikdo nevezme. 121 00:11:57,016 --> 00:12:04,920 Dej Bůh, že na konci olympiády budeme všichni kráčet pod naší vlajkou s vysoko vztyčenou hlavou.“ 122 00:12:05,040 --> 00:12:12,816 Lidi, jestliže vám zakázali jít za vaší vlajkou při zahájení olympiády, tak ta vlajka, 123 00:12:12,936 --> 00:12:18,114 kterou vám velkopansky povolí, nebude státní vlajkou, ale hadrem. 124 00:12:18,234 --> 00:12:22,100 Bude se jednat o ponížení státní vlajky. 125 00:12:23,027 --> 00:12:25,316 On to řekl správně. 126 00:12:25,436 --> 00:12:32,645 Čest a svědomí vám nikdo vzít nemůže, čest a svědomí musí projevit člověk sám. 127 00:12:32,765 --> 00:12:40,104 A každý z těch sportovců teď má na výběr, zda si zachová svou čest a svědomí, 128 00:12:40,224 --> 00:12:48,565 nebo zda bude ochoten podstoupit ty ponižující procedury, a to dokonce bez záruky, že vůbec na olympiádu pojede, 129 00:12:48,685 --> 00:12:56,513 bez záruky, že tam dokáže něco vyhrát a bez záruky, že mu to případné ocenění neseberou, 130 00:12:56,633 --> 00:13:00,422 jako se to stalo v případě té olympiády v Soči. 131 00:13:00,542 --> 00:13:09,706 Vy sami si nepřejete, aby vám stát zajistil vaše postavení ve světě jako vážených lidí. 132 00:13:10,273 --> 00:13:20,148 To vy odmítáte podpořit stát a právě proto vašim kolegům odebírají zlaté, bronzové i stříbrné medaile. 133 00:13:20,268 --> 00:13:25,485 A to má být důstojný čin? Nebo je to čin pancharta! 134 00:13:25,605 --> 00:13:33,360 A teď se ještě pojďme podívat, v jakých podmínkách to ten Kovalčuk vlastně řekl. 135 00:13:33,480 --> 00:13:42,876 Takže dvanáctého rozmýšlel o té skryté cti a svědomí, a tvrdil, že je třeba jet, 136 00:13:42,996 --> 00:13:49,369 a přesně 12. prosince dal MOV za doping doživotní distanc šesti ruským hokejistkám. 137 00:13:49,489 --> 00:13:56,538 Kde je kvůli tomu nějaké rozhoření? Bylo snad některé z nich něco prokázáno? 138 00:13:56,658 --> 00:14:00,556 Nikomu nic. Prostě to tak rozhodli. 139 00:14:00,676 --> 00:14:06,760 „Ale mně se to třeba nestane?!“ To je ta jeho čest a důstojnost sportovce? 140 00:14:06,880 --> 00:14:11,003 Takto máme vychovávat dorůstající pokolení? 141 00:14:11,123 --> 00:14:16,785 Nebo je to přece jen postoj pancharta, který na úkor svých kolegů…? 142 00:14:16,905 --> 00:14:22,546 Ty sám se z toho chceš vyvlíknout, tak jen lízej svému páníčkovi, co jen bude možné. 143 00:14:22,666 --> 00:14:28,667 Tímto způsobem podrážíš své sportovní kolegy! Chápeš, že je tímto svým postojem potápíš? 144 00:14:28,787 --> 00:14:33,013 Opakuji, že tu možnost volby má každý včetně Kovalčuka. 145 00:14:33,133 --> 00:14:37,900 Zda pojede s národní reprezentací rovnou a s vlajkou… 146 00:14:38,020 --> 00:14:45,153 A taková možnost tu je z jednoho jednoduchého důvodu, že MOV přijal nezákonné rozhodnutí. 147 00:14:45,273 --> 00:14:51,017 Ale zvrátit ho bude možné pouze v případě, že sportovci projeví svůj občanský postoj, 148 00:14:51,137 --> 00:14:58,578 že nepoběží lízat zadek a nebudou spěchat plazit se po čtyřech na olympiádu. 149 00:14:59,916 --> 00:15:08,634 Takže tu máme dalších šest sportovkyň. A dále třináctého… Tak, kde to mám. 150 00:15:08,754 --> 00:15:15,733 14. prosince do seznamu WADA přibylo 300 ruských sportovců. Dalších 300! 151 00:15:16,222 --> 00:15:21,571 Kde je nějaké rozhořčení, že takto postupovat není možné? Není! 152 00:15:21,691 --> 00:15:28,747 Všude se jen diskutuje o tom, jak by se ještě měli ponížit, aby je tam přece jen pustili. 153 00:15:29,210 --> 00:15:34,945 No a podívejme se, jak se na to dívají sportovci na Západě. 154 00:15:35,065 --> 00:15:42,892 13. prosince kanadská biatlonová reprezentace prohlásila, že bude bojkotovat etapu světového poháru v Tjumeni. 155 00:15:44,307 --> 00:15:49,014 To je postoj, ať už na to máte jakýkoliv názor. 156 00:15:49,134 --> 00:15:59,506 A když naši prý sportovci, prý autority říkají: „Ať oni si myslí, že je to o politice. My jsme čistí!“ 157 00:15:59,626 --> 00:16:05,963 Jiní svoji politiku uplatňují a řeší, co, jak a proč. 158 00:16:07,480 --> 00:16:14,192 Když se necháte zlomit, budou vás lámat. Na mezinárodní aréně platí to samé. 159 00:16:14,312 --> 00:16:18,102 Víte, teď se hroutí mnohé autority. 160 00:16:18,222 --> 00:16:23,245 Probíhá proces očištění, je to bolestivá etapa, ale je třeba si tím projít. 161 00:16:23,365 --> 00:16:28,647 Je třeba tím projít, protože jak potom budeme vychovávat naše dorůstající pokolení? 162 00:16:28,767 --> 00:16:35,488 Na jakých sportovních a životních principech? Na těch principech, které zastává řekněme Kovalčuk? 163 00:16:35,608 --> 00:16:39,551 "Ať nás ponižují, jak chtějí, my stejně pojedeme? My se poplazíme. 164 00:16:39,671 --> 00:16:43,152 Ať si nás ponižují sebevíc, nás to nerozhodí. 165 00:16:43,272 --> 00:16:48,605 A když páníčkovi půjdeme na ruku, tak nám možná hodí hadr, který bude naší vlajkou, 166 00:16:48,725 --> 00:16:53,079 a my s ním půjdeme hrdě, protože to páníček povolil." 167 00:16:53,199 --> 00:16:59,844 Nebo zda budeme rudou mašinou, které si v celém světě vážili, 168 00:16:59,964 --> 00:17:04,808 a která bude tím orientačním bodem pro všechny chlapce. 169 00:17:05,759 --> 00:17:11,854 S ohledem na to vlastenectví 170 00:17:12,884 --> 00:17:19,930 mi bylo velice nepříjemné slyšet z úst Jolandy Čenové 171 00:17:20,050 --> 00:17:30,115 pohrdavá a pro veškeré ruské obyvatelstvo urážlivá slova jejího prohlášení, 172 00:17:30,235 --> 00:17:35,594 že prý vlastencem je ten, kdo zná hymnu. Pokud neumíte hymnu… 173 00:17:35,714 --> 00:17:43,283 "Já ti odrecituji třeba třetí sloku? A jaký jsi ty vlastenec, jestliže neznáš hymnu?" 174 00:17:43,403 --> 00:17:51,282 Jolanda Čenová by měla vědět, že ta hymna v různých dobách zněla různě. 175 00:17:51,402 --> 00:17:58,689 Do říjnové revoluce to bylo Bože, ochraňuj cara. Mnozí tuto hymnu neznali, přesto za Rusko bojovali. 176 00:17:58,809 --> 00:18:09,311 Po revoluci to byla Internacionála, kterou mnozí důstojníci, kteří přešli k bolševikům, za svou nepřijali. 177 00:18:09,431 --> 00:18:14,120 Internacionálu nepřijala ani bílá emigrace. 178 00:18:14,240 --> 00:18:16,924 Ale když začala válka, 179 00:18:17,747 --> 00:18:25,360 Velká vlastenecká válka, tak mnozí z bílé emigrace nešli bojovat za Hitlera, ale přešli do ilegality, 180 00:18:25,480 --> 00:18:32,844 nebo do jiných vojenských jednotek spojenců protihitlerovské koalice, kde bojovali za Rusko. 181 00:18:32,964 --> 00:18:37,988 Přestože Internacionálu za svou nepřijali, tak za Rusko bojovali. 182 00:18:38,108 --> 00:18:41,126 Hymna SSSR byla přijata v roce 1943! 183 00:18:41,246 --> 00:18:49,690 Vojáci v zákopech neměli čas se ji učit, přesto 9. května vstoupili do Berlína, 184 00:18:49,810 --> 00:18:57,277 tedy 1. května a 9. května Velkou vlasteneckou válku ukončili vítězstvím! 185 00:18:57,397 --> 00:19:03,964 Hymnu mnozí z nich neznali, nestihli se ji naučit a své vlastenectví prokázali vlastními životy. 186 00:19:04,084 --> 00:19:14,798 Čím se chlubí Čenová? Tím, že denně slyší hymnu desetkrát, a tak se ji již mechanicky naučila? 187 00:19:14,918 --> 00:19:21,480 A kdy se jí mají učit lidé, kteří se snaží přežít? 188 00:19:22,754 --> 00:19:29,918 Skutečnými vlastenci jsou naši vojáci a velitelé, kteří splnili svou povinnost, 189 00:19:30,038 --> 00:19:36,118 se ctí splnili svou povinnost v Sýrii a ochránili tak naši zemi na vzdálených přístupech 190 00:19:36,238 --> 00:19:38,460 a s minimálním krveprolitím. 191 00:19:38,580 --> 00:19:48,310 To byla volba skutečných vlastenců. Ne takových, kteří jsou za peníze ochotni lízat cokoliv a plazit se. 192 00:19:48,430 --> 00:19:54,578 „Co když dokážu vyhrát a na krk mi pověsí medaili?“ 193 00:19:54,698 --> 00:20:01,772 Čistokrevným psům také věší na krk známky. Takže jakou úroveň si vyberete? 194 00:20:01,892 --> 00:20:09,848 Tuto nebo přece jen rudou mašinu? V tom případě ale na olympiádu musí jet státní reprezentace. 195 00:20:10,491 --> 00:20:15,918 Stát se toho vzdal, když ho tam nepozvali. A jak to řekl náš gosudar? 196 00:20:16,038 --> 00:20:22,193 „My nikomu bránit nebudeme.“ Prosím, učiňte svou mravní volbu a jeďte. 197 00:20:22,313 --> 00:20:27,131 Vyhovují vám ty podmínky, za kterých tam můžete jet? 198 00:20:27,251 --> 00:20:33,312 To je ale váš problém, a nemíchejte do toho stát. A ti úředníci, kteří… 199 00:20:33,432 --> 00:20:39,013 Víte, když bylo přijímáno to první rozhodnutí MOV o vyloučení naší reprezentace… 200 00:20:39,133 --> 00:20:48,440 Jednou Žirinovskij řekl na kanálu Rossia 24 takový vtip o záchodech. 201 00:20:49,045 --> 00:21:02,140 Kdy jeden Němec vypráví: „Má babička měla za Třetí říše tři záchody, 202 00:21:02,260 --> 00:21:13,584 ale když do Berlína vstoupila sovětská armáda, tak to stejně na žádný z nich nestihla." 203 00:21:14,326 --> 00:21:21,249 Když bylo přijímáno to rozhodnutí o vyloučení naší olympijské reprezentace, 204 00:21:21,369 --> 00:21:27,696 o vyloučení Ruska, přičemž nezákonné, ze všech hledisek nezákonné rozhodnutí, 205 00:21:27,816 --> 00:21:33,583 které by ale bylo možné rozporovat pouze v případě, že by naši sportovci projevili svůj občanský postoj, 206 00:21:33,703 --> 00:21:35,481 občanský postoj! 207 00:21:35,601 --> 00:21:41,616 Místo té ochoty plazit se před nimi po břiše za každou cenu. 208 00:21:41,736 --> 00:21:46,843 Tak aby to vůbec dokázali, na ty záchody se raději předem posadili. 209 00:21:46,963 --> 00:21:50,722 Jenže Smirnov a Žukov jim řekli, že se nemusí obávat: 210 00:21:50,842 --> 00:21:55,481 „Neobávejte se ničeho, my uděláme vše, co je v našich silách, abychom Rusko ponížili.“ 211 00:21:55,601 --> 00:22:00,075 To je vše. Oni sami nečekali, že dosáhnou u našeho úřednictva takového výsledku. 212 00:22:00,195 --> 00:22:02,798 A jaký je teď úkol? Jednoduchý. 213 00:22:02,918 --> 00:22:10,914 Musíme se plně distancovat od té olympijské tématiky - jako stát. 214 00:22:11,034 --> 00:22:19,001 A proto když Kolobkov, ministr sportu, mluví o odměnách, tak se dopouští vlastizrady. 215 00:22:19,121 --> 00:22:26,044 My se jako stát neúčastníme a v souladu s tím se nemáme co podílet 216 00:22:26,164 --> 00:22:34,875 na zajišťování cesty tam a tím spíše na odměnách pro ty, kdo tam něco vyhrají. 217 00:22:34,995 --> 00:22:39,193 A co na to Kolobkov: "Přece nechceme, aby měl páníček výdaje." 218 00:22:39,313 --> 00:22:45,355 Vždyť tam bylo přijato rozhodnutí, že to Mezinárodní olympijský výbor bude sponzorovat cestu těch, 219 00:22:45,475 --> 00:22:48,244 které se tam rozhodne pustit. 220 00:22:48,364 --> 00:22:51,518 Jenže naši místní hned udělali úslužné pukrlátko: 221 00:22:51,638 --> 00:22:56,140 „Ne, to ne, pane náš a vládce, my to uhradíme z ruských zdrojů. 222 00:22:56,260 --> 00:23:01,147 A navíc ty, které shledáš největšími zrádci, odměníme.“ 223 00:23:01,267 --> 00:23:06,318 Takto by mohli jet sami a učinili by svou mravní volbu 224 00:23:06,438 --> 00:23:12,563 a teď, když se v tom angažuje stát, z nich dělají vlastizrádce. 225 00:23:13,058 --> 00:23:18,973 Jenže touto etapou si projít musíme. Státní mechanismus se musí vyčistit. 226 00:23:19,093 --> 00:23:25,272 Je třeba se vymezit, jaké hájíme principy, a očistit se. 227 00:23:25,392 --> 00:23:31,874 Naši dorůstající mládež musíme vést ke skutečným olympijským principům. 228 00:23:31,994 --> 00:23:38,514 Nevychovávat děti tak, aby se potom takto ponižovaly a ještě to považovaly za čest. 229 00:23:38,634 --> 00:23:43,561 Abychom nevychovávali lokajíčky, lidi s lokajským charakterem, kteří jsou někdy jako psi, 230 00:23:43,681 --> 00:23:46,884 čím těžší je trest, tím více se lísají ke svému páníčkovi. 231 00:23:47,004 --> 00:23:52,541 Jen se podívejte, jak se chová sportovní společenství. MOV stále vše zpřísňuje, zpřísňuje, zpřísňuje… 232 00:23:52,661 --> 00:23:56,260 A oni se sklání stále níž a níž a jsou šťastnější a šťastnější. 233 00:23:56,380 --> 00:24:01,477 "Páníček na to má právo a my se k němu připlazíme za jakýchkoliv podmínek." 234 00:24:01,597 --> 00:24:07,067 Takto se má chovat olympijské bratrstvo? Sportovní společenství? 235 00:24:07,187 --> 00:24:14,264 Když jejich sportovního kolegu šikanují, potápějí a oni si ještě přisadí a jen se dál modlí ke svému páníčkovi. 236 00:24:14,384 --> 00:24:25,203 Víte, je tu ta možnost, že by mohla jet státní olympijská reprezentace i s naší vlajkou. Ona existuje. 237 00:24:25,323 --> 00:24:30,552 Tuto možnost však naši sportovci vůbec neberou do úvahy. 238 00:24:30,672 --> 00:24:35,371 Oni všichni osobně činí svou mravní volbu. 239 00:24:36,274 --> 00:24:42,977 A ten postoj, který prezentoval kanadský biatlonový tým? 240 00:24:43,097 --> 00:24:47,169 Oni se rozhodli pro bojkot. 241 00:24:47,549 --> 00:24:54,756 Jenže to finále světového poháru přece nepovolovala žádná politická organizace. 242 00:24:54,876 --> 00:25:01,304 To byla dohoda na daleko vyšší úrovni. A co proto následovalo? 243 00:25:01,424 --> 00:25:08,952 Další den v Kanadě havarovalo osobní letadlo, na jehož palubě se nacházelo 22 cestujících. 244 00:25:09,072 --> 00:25:12,803 Kanadské vedení okamžitě všechno pochopilo. 245 00:25:12,923 --> 00:25:20,891 To znamená, že se hned projevila politika, následovala korekce a vše je OK. 246 00:25:21,011 --> 00:25:28,016 Jinou věcí je, že se ten boj mezi globální a státní elitou USA maximálně vyostřil. 247 00:25:28,136 --> 00:25:36,461 Už se s plnou silou přenesl i na ruské území v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami. 248 00:25:36,581 --> 00:25:47,080 Ovšem souhrn státní politiky, té vlastenecké, ne té kolobkovské, zparchantělé a vlastizrádné politiky, 249 00:25:47,200 --> 00:25:55,415 ale normální státní politiky může za podpory nadnárodního řízení bez problémů... 250 00:25:55,535 --> 00:26:03,586 Protože tu je jen jeden problém. Jinak může bez problémů zajistit přítomnost státní reprezentace v plném počtu. 251 00:26:03,706 --> 00:26:09,087 A potom to nebude MOV, kdo bude určovat, kdo a co. 252 00:26:09,207 --> 00:26:12,691 My prostě podáme přihlášku a oni ji potvrdí. 253 00:26:12,811 --> 00:26:18,633 Bude to naše reprezentace, a pokud jim nebude prokázán konkrétní doping právě teď, 254 00:26:18,753 --> 00:26:25,181 a nebudou schopni prokázat nic takového ani v minulosti, tak nebudou mít právo je vylučovat ze soutěže. 255 00:26:25,301 --> 00:26:29,389 A jak je to teď? Co si kdo vyvzpomene, to také udělá. 256 00:26:29,509 --> 00:26:33,653 Koho se jim zachce, toho vyloučí, čí život se jim zachce zničit, tomu ho zničí. 257 00:26:33,773 --> 00:26:43,420 A co jejich sportovní bratři? Kde ti jsou? Už v roce 2016 měli protestovat kvůli olympiádě v Riu. 258 00:26:45,730 --> 00:26:52,855 Neudělali to. A teď se to už zase dotklo našich hokejistů, biatlonistů… 259 00:26:52,975 --> 00:26:59,458 A nic. Neexistuje žádný organizovaný protest: „Pojďte je bránit! 260 00:26:59,578 --> 00:27:02,621 Tak máme tu stát či ne? 261 00:27:02,741 --> 00:27:10,269 Ať nám stát řekne, co máme udělat, abychom mohli semknuti bránit zájmy našeho státu 262 00:27:10,389 --> 00:27:13,570 a tím pádem i ty své sportovní." 263 00:27:13,690 --> 00:27:17,586 Dokonce si tu otázku takto ani nepoloží: „My nejsme státu ničím povinováni.“ 264 00:27:17,706 --> 00:27:21,355 Nejste-li vy ničím povinováni státu, ani stát není ničím povinován vám. 265 00:27:21,475 --> 00:27:26,967 A prodejní úředníci to zařídili tak, aby ta osobní hanba osobní volby každého, 266 00:27:27,087 --> 00:27:31,231 kdo se rozhodne na tu olympiádu jet za těchto podmínek, padla na Rusko. 267 00:27:31,351 --> 00:27:35,495 A já opakuji, že z nás teď na Západě mají hlavu v pejru. 268 00:27:35,615 --> 00:27:38,741 Vůbec tam nevědí, co můžou od Ruska čekat: 269 00:27:38,861 --> 00:27:44,738 "Jejich sportovce ponižujeme, jak se nám zachce, pliveme jim do obličeje a oni se tomu ještě radují. 270 00:27:44,858 --> 00:27:48,809 To by znamenalo, že si s Ruskem můžeme dělat, co se nám zamane? Jenže ne. 271 00:27:48,929 --> 00:27:54,284 Jen se podívejte, co ruští vlastenci, ti skuteční vlastenci a vůbec ne za takové peníze, 272 00:27:54,404 --> 00:27:58,273 jaké kynou olympionikům, dokázali udělat v Sýrii? 273 00:27:58,393 --> 00:28:03,995 Jen si zkuste na Rusko zaútočit. V tom případě jsou tam ovšem ti sportovci naší pátou kolonou. 274 00:28:04,115 --> 00:28:10,432 Můžeme je tedy využít k tomu, abychom tam rozžehli požár občanské války. A hotovo. 275 00:28:10,552 --> 00:28:17,602 Ale jak si tam poradíme s tou občanskou válkou, když proti nám bude stát ruská armáda, 276 00:28:17,722 --> 00:28:22,757 která tak vítězně ukončila svou misi v Sýrii?" 277 00:28:22,877 --> 00:28:27,571 A Západ neví, kudy kam. Neví. 278 00:28:28,285 --> 00:28:35,246 A na příkladech našich hrdinů, jako byl Alexandr Prochorenko, který na sebe v Palmýře navedl střelbu, 279 00:28:35,366 --> 00:28:39,235 to na jejich příkladech je třeba vychovávat dorůstající pokolení. 280 00:28:39,355 --> 00:28:44,187 Ne na příkladu Kovalčuka, který říká: „Připlazíme se k vám za každou cenu. 281 00:28:44,307 --> 00:28:48,588 Jen ať nás ponižují, jak chtějí To oni si myslí, že nás ponižují, 282 00:28:48,708 --> 00:28:53,787 ale my víme, že uvnitř nás někde něco je.“ 283 00:28:56,070 --> 00:29:01,600 Obchodují se svou ctí a svědomím? Bez problémů. 284 00:29:01,720 --> 00:29:07,047 „Chcete, abych byl patriotem? Tak si obléknu to správné tričko Za Rusko!“. 285 00:29:07,167 --> 00:29:12,714 A že díky tomu tričku ponížím Rusko jako stát? 286 00:29:12,834 --> 00:29:18,546 Že lidé budou poníženi těmi olympijskými hrami? A co já s tím?" 287 00:29:20,279 --> 00:29:22,397 Takže zopakuji. 288 00:29:22,517 --> 00:29:27,872 Je třeba k těmto událostem přistupovat v klidu. 289 00:29:29,109 --> 00:29:36,262 Emocionalita ve vyjadřování je určena k tomu, aby lidem došlo, o čem tu mluvíme. 290 00:29:36,382 --> 00:29:40,994 Vůbec ne kvůli tomu, že by bylo zapotřebí dělat rozruch, poskakovat apod. 291 00:29:41,114 --> 00:29:50,952 Je třeba se dívat. Ten proces neproběhne rychle. Falešné autority se musí zhroutit. 292 00:29:52,190 --> 00:30:00,031 A olympiáda je v tomto ohledu, to naše vyloučení z ní, darem z nebes. 293 00:30:00,151 --> 00:30:06,550 – Sociální hygiena? – Ano, to byl Shora spuštěn režim sociální hygieny, 294 00:30:06,670 --> 00:30:12,410 kdy všechny ty falešné autority předvedou svou ubohost. 295 00:30:12,530 --> 00:30:17,671 Až se stát a lidé očistí od takových falešných autorit… 296 00:30:17,791 --> 00:30:21,333 Dovedete si představit, jak čistý bude náš sport? 297 00:30:21,453 --> 00:30:28,266 Jak potom naše rudá mašina bude hájit zájmy lidí, a jak bude hájit zájmy sportovců? 298 00:30:30,488 --> 00:30:37,997 Vy mluvíte o soutěžení sportovců za národní vlajku a hymnu, 299 00:30:38,117 --> 00:30:43,527 jenže nám píšou v komentářích, že jste nevzal do úvahy, 300 00:30:43,647 --> 00:30:49,023 že tak sportovcům vlastně do rukou dají prapor Ruské osvobozenecké armády. 301 00:30:49,143 --> 00:30:52,399 To je totiž dnešní vlajka Ruské federace, tedy Ruska. 302 00:30:52,519 --> 00:30:56,642 S touto vlajkou osvobozovali vlasovci tuto zemi od Rusů. 303 00:30:56,762 --> 00:31:01,271 Nebo můžete zohledňovat pouze události v supersystémech? 304 00:31:01,391 --> 00:31:09,276 Mohu vás ubezpečit, že tyto sportovce nevyslané Ruskem donutí vzít do rukou vlajku zrádců ROA. 305 00:31:09,396 --> 00:31:14,773 To je tak jednoduché, tak předvídatelné. I gosudar se skloní. A co mu také zbývá? 306 00:31:14,893 --> 00:31:21,721 On je přece veliký a odpustí zbloudilým duším. Nebude přece kvůli tomu výnosem měnit vlajku. 307 00:31:21,841 --> 00:31:25,764 Gosudar by ji změnil, ale korouhvičce je to jedno. Počkáme. 308 00:31:30,313 --> 00:31:36,151 To je pouze jedna strana věci. A jak bych to řekl... 309 00:31:36,271 --> 00:31:42,658 Nesedím dost vysoko a nevidím dost daleko. 310 00:31:42,778 --> 00:31:54,077 Ten člověk rozmýšlí o vlajce, aniž má ponětí o tom, co vlastně heraldika znamená pro život států a národů. 311 00:31:54,197 --> 00:31:58,373 Jak jsou formovány státní vlajky a co znamenají. 312 00:31:58,493 --> 00:32:05,779 Z jednoho hlediska, jak jsem teď právě mluvil o režimu sociální hygieny, 313 00:32:05,899 --> 00:32:14,561 by bylo dobré, aby státní vlajku Ruska, kterou teď máme, dali do rukou těm lidem, 314 00:32:14,681 --> 00:32:20,107 kteří se rozhodli jet, aby s ní hrdě kráčeli při závěrečném ceremoniálu. 315 00:32:20,227 --> 00:32:30,996 Fakticky jde o znehodnocení vlajky na úroveň hadru. Jedná se o urážku státního symbolu. 316 00:32:31,116 --> 00:32:41,605 Ale z vyšší úrovně a nehledě na to, že nepovažuji tuto vlajku za historickou ruskou vlajku, 317 00:32:41,725 --> 00:32:48,638 jako ji za takovou v podstatě nepovažoval nikdo z představitelů dynastie Romanovců, 318 00:32:48,758 --> 00:32:51,290 poslední carské dynastie... 319 00:32:51,410 --> 00:33:02,743 Tato vlajka se objevila za vlády Alexeje Michajloviče Tišajševa, otce Petra Alexejeviče, cara Petra I. Velikého. 320 00:33:02,863 --> 00:33:12,347 Právě za Alexeje Michajloviče bylo v řízení státu velmi mnoho takzvaných zahraničních odborníků. 321 00:33:12,467 --> 00:33:19,661 Petr I. se jich postupně zbavoval, a také rozjel sociální výtahy, příkladem tomu je Menšikov. 322 00:33:20,344 --> 00:33:32,440 Ptáčata z Petrova hnízda přece není jen fráze, je to odraz fungování sociálního výtahu v dobách jeho vlády. 323 00:33:32,560 --> 00:33:45,661 A jakou měl vlajku Petr I. v Bitvě u Poltavy, kde porazil Karla XII.? Rudou. 324 00:33:45,781 --> 00:33:53,939 Rudou vlajku měl i Dmitrij Donský na Kulikovově poli. Rudou vlajku měl i Kutuzov u Borodina. 325 00:33:54,059 --> 00:34:05,312 A ta trikolora, kterou teď známe, se stala státní vlajkou po únorové revoluci. 326 00:34:05,432 --> 00:34:11,406 Sice na krátkou dobu, ale státní vlajkou tehdy byla. 327 00:34:11,526 --> 00:34:20,224 Mluvit proto o tom, že se jedná čistě o vlajku vlasovců, není mírně řečeno přesné. 328 00:34:20,602 --> 00:34:32,708 Nicméně historickou vlajkou Ruska je rudá vlajka. A kde se tedy vzala ta trikolora? 329 00:34:32,828 --> 00:34:40,012 Ta věc se má tak, že všechny ty trikolory se začaly objevovat za globalizace. 330 00:34:40,132 --> 00:34:45,571 Já jsem o tom celkem podrobně mluvil v několika pořadech Otázka-odpověď. 331 00:34:45,691 --> 00:34:47,928 Proto teď jen velice krátce. 332 00:34:48,048 --> 00:34:58,110 Když euroatlantický blok globálního prediktoru prostřednictvím vyvolání období zmatků v Rusku, 333 00:34:58,230 --> 00:35:02,513 likvidace dynastie Rurikovců a nastolení dynastie Romanovců, 334 00:35:02,633 --> 00:35:08,541 kteří byli absolutními chráněnci globalistů, dosáhl kontroly Ruska, 335 00:35:08,661 --> 00:35:17,367 byla tu zavedena trikolóra v barvách bílá, modrá a červená, 336 00:35:17,487 --> 00:35:23,374 která odpovídala podřízenosti a řízení ze strany euroatlantického bloku. 337 00:35:23,494 --> 00:35:30,760 Mluvíme-li o bílo-žluto-černé vlajce, 338 00:35:30,880 --> 00:35:41,355 jedná se také o barvy globálního prediktoru, ale již euroasijského bloku. 339 00:35:41,475 --> 00:35:43,693 Jedná se o tandemový princip. 340 00:35:43,813 --> 00:35:48,837 To znamená, že nás střídavě vodí od jedné lži ke druhé 341 00:35:48,957 --> 00:35:55,687 Historická ruská vlajka je rudá a vždycky byla i bude. 342 00:35:58,691 --> 00:36:08,916 Ale v dané etapě rozvoje státu, když jsme se v roce 1991 vzdali své suverenity 343 00:36:09,036 --> 00:36:14,059 a přijali podřízenou roli, pamatujete na kozyrevskou politiku? 344 00:36:14,179 --> 00:36:17,494 Řekněte, jaké zájmy budeme mít? 345 00:36:17,614 --> 00:36:28,645 Nám opět dali tuto vlajku, jako znamení naší úrovně suverenity. 346 00:36:29,475 --> 00:36:35,931 A teď je naší státní vlajkou tato. 347 00:36:36,748 --> 00:36:53,560 Chceme-li získat suverenitu v plném rozsahu, tak my sami nemáme právo urážet vlastní vlajku, ponižovat ji. 348 00:36:53,680 --> 00:37:05,471 Jsme povinni nést ji hrdě, stejně jako ji nesou na přehlídkách vojáci naší ruské armády. 349 00:37:05,591 --> 00:37:16,015 Až si budeme vážit vlastního státu, ať už má momentálně jakoukoliv vlajku, 350 00:37:16,135 --> 00:37:23,656 až budeme projevovat svou konceptuální vůli, 351 00:37:23,776 --> 00:37:32,862 až budeme uplatňovat globální politiku, tak se sami rozhodneme a vrátíme se 352 00:37:32,982 --> 00:37:38,145 k historické ruské vlajce, k té rudé. 353 00:37:38,265 --> 00:37:48,408 Ale až tehdy, kdy na to budeme připraveni. Teď tato vlajka vypovídá o tom, že nemáme plnou státní suverenitu. 354 00:37:48,528 --> 00:37:57,237 A budeme-li my sami tuto vlajku ponižovat, tak nemůže být ani řeči o nějaké obnově naší suverenity. 355 00:37:57,357 --> 00:38:03,802 To není žádná čest a hrdost někde uvnitř, která není vidět, chápete? 356 00:38:03,922 --> 00:38:12,526 Nikdo ve světě si nebude vážit vaší vlajky, jestliže si jí nevážíte vy sami. 357 00:38:12,646 --> 00:38:24,359 To, co ví pár lidí, kteří realizují globální politiku a řídí z úrovně konceptuální moci, 358 00:38:24,479 --> 00:38:31,483 není dostupné davu, není dostupné obyčejným lidem. 359 00:38:31,603 --> 00:38:36,735 Proto je nepřípustné ponižovat vlastní symboly. 360 00:38:36,855 --> 00:38:41,296 Ano, já nepovažuji dvouhlavého orla za symbol Ruska, 361 00:38:41,416 --> 00:38:48,883 jenže v současnosti je to ruský erb, a proto je nepřípustné ho ponižovat. 362 00:38:49,003 --> 00:38:57,345 Potom budeme moci tento erb změnit, ale zákonodárně a bez jakýchkoliv otřesů. 363 00:38:57,465 --> 00:39:02,386 Dokážeme to udělat až tehdy, kdy dosáhneme vlastní suverenity. 364 00:39:02,506 --> 00:39:10,113 A to můžeme udělat až si této vlajky, která je dnes bílo-červeno-modrá, tedy bílo-modro-červená, 365 00:39:10,233 --> 00:39:19,099 budou vážit na celém světě, až ji na celém světě budou vnímat jako vlajku vítěze. 366 00:39:19,219 --> 00:39:24,706 A potom skutečně už nebude důležité, kdo nám ji vnutil a za jakých podmínek. 367 00:39:24,826 --> 00:39:34,042 My jsme si tím už prošli, překonali jsme to a skutečnost, že je teď plánovaná provokace, 368 00:39:34,162 --> 00:39:40,909 je právě tím ponižováním státní vlajky a snížením mezinárodní prestiže Ruska. 369 00:39:41,029 --> 00:39:45,924 To je oč tu jde. A oni plánují ji hrdě nést. 370 00:39:46,044 --> 00:39:53,640 Někdo vám shora hodil hadr a vy máte říci, že nikdo, kromě ruské vlády, 371 00:39:53,760 --> 00:40:02,153 nemá právo určovat kde, a jak bude tato vlajka vlát, na čem bude stát. 372 00:40:02,273 --> 00:40:08,926 Kdo je ten Mezinárodní olympijský výbor, aby měl právo nakládat s naší státní symbolikou? 373 00:40:09,046 --> 00:40:13,523 Když vycházíte z toho, že nám to možná dovolí…?! 374 00:40:13,643 --> 00:40:18,259 Tak nemůže být ani řeči o nějakém státě a jeho suverenitě. 375 00:40:19,141 --> 00:40:23,256 Potom vám bude stačit jakýkoliv hadr. 376 00:40:23,376 --> 00:40:29,460 Vy jste prakticky odpověděl ještě na jednu otázku od Kirilla, který píše následující: 377 00:40:29,580 --> 00:40:33,896 Vy i vlastenci zastáváte podivný postoj s ohledem na tu olympiádu. 378 00:40:34,016 --> 00:40:40,165 Jet tam s ruskou vlajkou na tu podplacenou americkou show monster vypěstovaných v laboratořích dopingem, 379 00:40:40,285 --> 00:40:44,473 zatímco naši sportovci dopovat nesmějí, s podplacenými americkými rozhodčími, 380 00:40:44,593 --> 00:40:47,333 je normální a není to pro naši zemi potupné. 381 00:40:47,453 --> 00:40:51,191 Když však na stejnou show pojedeme bez vlajky, tak to potupné je. 382 00:40:51,311 --> 00:40:56,784 Co je potupného na tom, když neutrální sportovci seberou první místa a medaile americkým kyborgům? 383 00:40:56,904 --> 00:41:00,127 Možná by bylo lepší přestat se všemi těmi hrami od okamžiku, 384 00:41:00,247 --> 00:41:04,906 kdy začala být zřejmá celá ta prohnilost situace okolo MOV a dalších orgánů a jejich prodejnost? 385 00:41:05,026 --> 00:41:09,411 A máme-li tam jet kvůli navazování kontaktů s normálními sportovci ze všech států světa, 386 00:41:09,531 --> 00:41:12,353 tak proč je tak principiální trvat na ruské vlajce? 387 00:41:12,473 --> 00:41:18,628 Ještě jednou. Jedou tam státy se svými státními vlajkami. Jedou tam jejich státní reprezentace. 388 00:41:18,748 --> 00:41:27,063 No, a když je Rusko jako stát z olympiády vyloučeno, tak tam státní vlajka nemá co dělat. 389 00:41:27,183 --> 00:41:34,284 Jestliže neutrální sportovci seberou někomu medaile, ať je jim přáno. 390 00:41:34,404 --> 00:41:42,246 Když vás však bez důkazů obviňují, že dopujete, 391 00:41:42,366 --> 00:41:51,751 dělají z vás malomocné, lidi desáté kategorie, nebo ještě horší, tak co to má být? 392 00:41:51,871 --> 00:41:56,442 Jak můžete jet? Když reprezentujete stát, tak ano. 393 00:41:56,562 --> 00:42:02,819 Když tam pojedeme se státní vlajkou, ať už o ní ví kdo chce, co chce, 394 00:42:02,939 --> 00:42:10,050 protože ten okruh lidí řídící svět z nadnárodní úrovně je úzký, 395 00:42:10,170 --> 00:42:17,945 půjdeme tam se svou současnou vítěznou vlajkou a budeme reprezentovat stát. 396 00:42:18,065 --> 00:42:22,824 Přijdeme tam s tou vlajkou a také s ní hry opustíme, nikdo nám nebude nic diktovat. 397 00:42:22,944 --> 00:42:28,264 Co se týká her, tak všechny ty hry se staly možné a byly pořádány 398 00:42:28,384 --> 00:42:34,144 pouze za aktivní účasti všech ruských sportovních úředníků, 399 00:42:34,264 --> 00:42:36,153 i těch ostatních. 400 00:42:36,273 --> 00:42:39,166 Mám na mysli i úředníků mimo sport. 401 00:42:39,286 --> 00:42:43,455 Mnozí úředníci mimo sport se na tom také podíleli. 402 00:42:43,575 --> 00:42:51,665 A jen kvůli tomu, aby vyvolali situaci, za které by bylo možné ponížit Rusko a ruskou vlajku proměnit v hadr. 403 00:42:51,785 --> 00:42:56,849 Jestliže tam ti sportovci pojedou, tak je nutné jim rovnou říci: 404 00:42:56,969 --> 00:43:05,901 „Lidi, jestliže jste při zahájení olympiády pochodovali bez ruské vlajky, tak buďte tak hodní 405 00:43:06,021 --> 00:43:10,900 a po dobrém se bez ní obejděte i při závěrečném ceremoniálu. 406 00:43:11,020 --> 00:43:18,677 Byla to vaše mravní volba. Náš státní symbol vás špinit a ponižovat nenecháme.“ 407 00:43:18,797 --> 00:43:21,948 Takový musí být státní postoj. 408 00:43:26,988 --> 00:43:29,642 Přejdeme k další události. 409 00:43:29,762 --> 00:43:40,547 Minulý týden se konala další Putinova tisková konference s novináři z našich regionů i ze zahraničí. 410 00:43:41,396 --> 00:43:48,263 Hlavní otázka návštěvníků našeho webu s ohledem na ni byla následující. Anatolij píše: 411 00:43:48,383 --> 00:43:53,921 Zdálo se to pouze mně jako obyčejnému občanovi nebo snad všem? 412 00:43:54,041 --> 00:43:59,965 Že ti takzvaní novináři asi nic neslyšeli o kultuře chování a úctě k jiným lidem? 413 00:44:00,085 --> 00:44:06,421 Mám na mysli způsob, jakým proběhla tato konference a jmenovitě překřikování Putina při odpovědích apod. 414 00:44:06,541 --> 00:44:11,924 Jejich zahraniční kolegové asi byli, mírně řečeno, v šoku nad takovým chováním, obzvláště Číňané. 415 00:44:12,044 --> 00:44:18,594 Také jsem z toho měl dojem, že pro ně nebylo až tak důležité uslyšet odpovědi gosudara, 416 00:44:18,714 --> 00:44:21,157 jako položit mu svou otázku! 417 00:44:21,277 --> 00:44:26,970 Možná by se šéfové těchto dárečků měli chopit jejich výchovy s ohledem na etiku, normy chování a úctu, 418 00:44:27,090 --> 00:44:30,108 protože jsem se při pohledu na ně opravdu musel stydět. 419 00:44:30,228 --> 00:44:37,386 A také Timur píše, že kvalitou hlavních otázek se daná beseda s novináři moc neliší od svých dřívějších analogů. 420 00:44:37,506 --> 00:44:42,762 Povšimnul jsem si něčeho jiného: chování novinářů, které bylo prostě hulvátské. 421 00:44:42,882 --> 00:44:48,031 Neustále skákali Putinovi do řeči neponechávaje ho dokončit odpověď na již položenou otázku. 422 00:44:48,151 --> 00:44:51,606 Putin byl neustále nucen zástupce médií uklidňovat. 423 00:44:51,726 --> 00:44:54,726 Vždyť ti novináři odrážejí náladu ruské „elity“. 424 00:44:54,846 --> 00:45:00,401 Je možné se soudě podle té tiskové konference domnívat, že v ní vládne panika a zmatek? 425 00:45:00,521 --> 00:45:07,166 Úplně tak to není, ale ta situace je dost závažná. 426 00:45:07,286 --> 00:45:12,618 Co je nutné poznamenat k té tiskové konferenci? 427 00:45:12,738 --> 00:45:18,389 V minulém pořadu se mě ptali, zda to není jen v našich představách, 428 00:45:18,509 --> 00:45:23,507 že Rusko má světě nějakou váhu, že to jsou jen naše přeludy, apod. 429 00:45:23,627 --> 00:45:29,782 Vždyť tu máme supersvětovou velmoc, prezidenta všehomíru, prezidenta celého světa, 430 00:45:29,902 --> 00:45:33,614 kterým je Petr Alexejevič Porošenko a Ukrajina. 431 00:45:33,734 --> 00:45:38,655 Kolik zahraničních korespondentů se účastní jeho tiskovek? 432 00:45:39,042 --> 00:45:41,279 Tady se sešel celý svět! 433 00:45:41,399 --> 00:45:49,869 Každá další Putinova tisková konference trhá rekordy svou účastí a počtem akreditovaných. 434 00:45:49,989 --> 00:45:54,473 Tentokrát tam bylo akreditováno 1640 novinářů. 435 00:45:54,593 --> 00:46:01,134 Bylo tam zastoupeno 1640 různých vydání z celého světa. 436 00:46:01,254 --> 00:46:11,627 A proč? Protože pro svět je velice, velice důležité, co řekne ruský gosudar. 437 00:46:11,747 --> 00:46:18,792 Odvíjí se od toho mnoho směrů v globální i vnější politice 438 00:46:18,912 --> 00:46:24,853 a dokonce i ve vnitřní politice těch států, které pokládají dané otázky. 439 00:46:24,973 --> 00:46:27,984 Ty otázky jsou velice závažné. 440 00:46:28,104 --> 00:46:40,080 Co k tomu mohu říci? Dmitrij Sergejevič Peskov vedl tuto tiskovou konferenci velice profesionálně. 441 00:46:40,200 --> 00:46:42,580 Co mám na mysli? 442 00:46:43,893 --> 00:46:50,333 Tato tisková konference je tím nejunikátnějším případem, 443 00:46:50,453 --> 00:47:00,813 kdy mohou korespondenti místních vydání položit otázku prezidentovi. 444 00:47:03,464 --> 00:47:07,181 Jen jednou za rok! 445 00:47:07,301 --> 00:47:18,626 A Dmitrij Sergejevič Peskov se postaral o to, aby hlas hlubokého vnitrozemí a vzdálených oblastí nebyl slyšet. 446 00:47:18,746 --> 00:47:27,149 Dával slovo především a výlučně jen stálému prezidentskému novinářskému týmu. 447 00:47:27,269 --> 00:47:36,027 Tedy těm novinářům, kteří i tak komunikují s prezidentem, a jejichž otázky jsou předvídatelné. 448 00:47:36,147 --> 00:47:43,961 Putin tu konferenci nepořádá jen tak. Pro něj jsou otázky ze vzdálených oblastí principiálně důležité, 449 00:47:44,081 --> 00:47:48,220 pro něj je to zpětná vazba, informující ho o stavu objektu (řízení). 450 00:47:48,340 --> 00:47:55,750 A tento objekt se nachází v natolik kritickém stavu, že ředitel kombinátu, 451 00:47:55,870 --> 00:48:02,777 aby mohl položit otázku státní důležitosti o likvidaci rybného průmyslu v Rusku, 452 00:48:02,897 --> 00:48:07,895 kterou realizuje ruská vláda pod vedením Medvěděva, 453 00:48:08,015 --> 00:48:14,659 Medvěděv a jeho vláda plánovitě likviduje rybný průmysl v Rusku, 454 00:48:14,779 --> 00:48:19,495 aby se vůbec dostal k prezidentovi a mohl ho o tom informovat, 455 00:48:19,615 --> 00:48:24,021 provedl úhybný manévr a udělal ze sebe novináře. 456 00:48:24,141 --> 00:48:28,162 Napsal pár článečků, získal tak „potvrzení“ že je novinářem 457 00:48:28,282 --> 00:48:33,331 a dostal se tam jako zástupce daného vydání. Jiné cesty nebylo. 458 00:48:33,451 --> 00:48:38,115 A teď si přestavte tu situaci... Měl štěstí, svou otázku položil. 459 00:48:38,235 --> 00:48:43,516 A teď si představte jak nezdravá je situace ve všech regionech. 460 00:48:43,636 --> 00:48:49,240 Proto tyto novináře opravdu moc nezajímalo, co Putin odpovídá ostatním, 461 00:48:49,360 --> 00:48:52,301 protože vlastní problém je bolestnější. 462 00:48:52,421 --> 00:48:57,599 Oni chtěli položit svou otázku a přitom viděli, že prezidentskému týmu novinářů slovo dávají 463 00:48:57,719 --> 00:49:05,186 a je ze vzdálených oblastí ignorují, aby neměli možnost své problémy prezidentovi sdělit. 464 00:49:05,306 --> 00:49:09,816 Myslíte si, že to Dmitrij Sergejevič dělal neúmyslně? 465 00:49:09,936 --> 00:49:17,223 Povšimli jste si, jaké pozadí bylo za prezidentem? Vždy bylo modré, proč teď bylo oranžové? 466 00:49:18,046 --> 00:49:19,357 Požár? 467 00:49:19,744 --> 00:49:22,958 K jakým u nás došlo revolucím? 468 00:49:23,078 --> 00:49:28,735 - Á, oranžovým. - A co naplánovala státní „elita“ USA 469 00:49:28,855 --> 00:49:32,849 ve spojitosti s volbami ruského prezidenta? 470 00:49:32,969 --> 00:49:40,318 Delegitimizaci, „oranžovou“ revoluci a občanskou válku, delegitimizaci voleb. 471 00:49:43,218 --> 00:49:51,118 Takže nebudu komentovat jednání tiskového mluvčího prezidenta, 472 00:49:52,147 --> 00:49:57,475 ale ta situace je VELICE závažná. Je kritická. 473 00:49:57,595 --> 00:50:02,804 A vy říkáte: „Putinův tým a jeho okolí…“ 474 00:50:03,420 --> 00:50:06,198 S kým musí Putin spolupracovat? 475 00:50:06,318 --> 00:50:12,699 Jak je nucen získávat informace ze zpětných vazeb? Putin má pouze jednoho spojence - ruský národ. 476 00:50:12,819 --> 00:50:17,308 Úřednictvo… Jen se podívejte, jak proběhla ta tisková konference, 477 00:50:17,428 --> 00:50:24,035 co dělá minstr sportu, jak sráží Rusko, jak zrazuje ruské zájmy. 478 00:50:24,155 --> 00:50:27,533 Napřed zrazoval jeden, teď to dělá druhý. 479 00:50:28,623 --> 00:50:35,638 Cožpak u nás proběhla stavba kosmodromu Vostočnyj bez problémů? 480 00:50:35,758 --> 00:50:42,283 Nějak není nic slyšet o nových vítězstvích a úspěších Dmitrije Olegoviče (Rogozina). 481 00:50:42,403 --> 00:50:47,653 Já jsem o nich nějak nic neslyšel. Kde je Dmitrij Olegovič, tam je vždy absolutní fiasko. 482 00:50:47,773 --> 00:50:49,361 Vždy jen fiasko! 483 00:50:49,481 --> 00:50:53,352 To jen ve Twitteru vždy vítězí. 484 00:50:55,696 --> 00:51:00,655 A takto je to možné vypočítávat prakticky ve všech směrech. 485 00:51:00,775 --> 00:51:04,522 Ta situace je velice, opravdu velice závažná. 486 00:51:04,642 --> 00:51:12,176 Ale ti soudruzi, kteří plánují občanskou válku a „oranžovou“ revoluci se mýlí. 487 00:51:13,390 --> 00:51:18,430 Trump volal Putinovi a Putin zavolal Trumpovi 488 00:51:18,550 --> 00:51:29,272 a ve výsledku se zhroutila jedna z největších provokací, kterou státní elita USA zaplánovala proti Rusku. 489 00:51:29,392 --> 00:51:37,510 A globalisté se postavili na Putinovu stranu, a to s plnou silou. 490 00:51:37,630 --> 00:51:46,696 Svědčí o tom návštěva Vladimira Vladimiroviče na základně Chmejmim (Hmímím). 491 00:51:46,816 --> 00:51:55,303 Takže Dmitrij Sergejevič "takto" tu konferenci řídil nadarmo. Dělal to nadarmo. 492 00:51:57,967 --> 00:52:05,360 A dále je tu otázka. Vlastně vás prosí okomentovat odvážnou Putinovu návštěvu Sýrie 493 00:52:05,480 --> 00:52:09,229 na té letecké základně v Chmejmim 11. prosince. 494 00:52:09,349 --> 00:52:14,215 A v souvislosti s tím také jeho rozhodnutí o stažení našich vojsk. 495 00:52:14,335 --> 00:52:20,534 No a potom jeho další návštěvu Egypta a Turecka. 496 00:52:21,738 --> 00:52:28,925 Zde je třeba upozornit na následující okamžiky. 497 00:52:29,045 --> 00:52:33,688 Samozřejmě, že jsou ty návštěvy samy o sobě velice významné. 498 00:52:33,808 --> 00:52:38,141 Bylo to takové bleskové turné, při kterém byly řešeny úkoly. 499 00:52:38,261 --> 00:52:52,240 Cíle tohoto turné v podstatě předznamenávají změnu politiky států, kam jel, které navštívil. 500 00:52:52,360 --> 00:52:55,233 A to nejdůležitější. 501 00:52:55,353 --> 00:53:00,305 Mnozí asi zaznamenali, že Putin navštívil tu základnu Chmejmim 502 00:53:00,425 --> 00:53:04,429 a osobně poděkoval vojákům a jejich velitelům, 503 00:53:04,549 --> 00:53:10,839 kteří bránili Rusko na vzdálených přístupech k němu, a povedlo se jim to opravdu s minimálním krveprolitím. 504 00:53:10,959 --> 00:53:16,836 Zachránili naši zemi před vpádem nepravidelné armády USA. 505 00:53:16,956 --> 00:53:19,450 Ať už o tom kdokoliv tvrdí cokoliv. 506 00:53:19,570 --> 00:53:25,281 Možná opět jen tak pomlouvám, a žádná důkazy o tom nejsou? 507 00:53:25,401 --> 00:53:31,967 Mluvil jsem o globálním prediktoru, že globální elity teď kopou za Putina. 508 00:53:32,087 --> 00:53:36,753 A proč jsou na jeho straně? Protože nemají na výběr. 509 00:53:36,873 --> 00:53:40,549 Světovou civilizaci je možné zachránit, pouze podpoří-li Rusko. 510 00:53:40,669 --> 00:53:45,474 Kdyby podpořili státní elitu USA, tak by tím řezali větev, na které sedí civilizace. 511 00:53:45,594 --> 00:53:53,177 Všechno by se zhroutilo, všichni by zahynuli. A proto ať už si to přejí či ne, Putina podporují. 512 00:53:53,297 --> 00:53:58,590 A proto také, ať už si to přejí či ne, tu bude i spolupráce mezi Putinem a Trumpem. 513 00:53:58,710 --> 00:54:04,670 Já neprojevuji svou podporu Trumpovi, jak mě tam na začátku obviňovali. 514 00:54:04,790 --> 00:54:16,417 Víte, je to tak, že řídit je možné pouze reálně existující objekty nebo procesy. 515 00:54:16,537 --> 00:54:20,543 A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení. 516 00:54:20,663 --> 00:54:33,858 Existuje-li iluze procesu nebo objektu řízení, může mít ten, kdo řídí, iluzi řízení těchto procesů. 517 00:54:33,978 --> 00:54:43,761 Výsledek takového iluzorního přístupu však bude vždy objektivní a může mít tragický charakter 518 00:54:43,881 --> 00:54:50,006 a tragické následky jak pro toho, kdo řídí, tak i pro lidi, kteří jsou mu podřízeni. 519 00:54:50,126 --> 00:54:58,341 Proto je vždy nutné vidět proces řízení a objekt, se kterým se střetáváte, v celé jeho plnosti, 520 00:54:58,461 --> 00:55:01,752 ať už si osobně přejete vidět cokoliv. 521 00:55:01,872 --> 00:55:08,217 Když já mluvím jinak než všichni polithňupové okolo, tak je to problém těch polithňupů, 522 00:55:08,337 --> 00:55:17,598 kteří nechtějí reálně hodnotit stav řízeného objektu a reálný průběh řídícího procesu. 523 00:55:17,718 --> 00:55:24,503 Oni se jednou chytili Clintonové a státní elity USA a pokračují ve stejném duchu dál. 524 00:55:24,623 --> 00:55:28,244 Je ale třeba vidět, jak se věci reálně mění. 525 00:55:28,364 --> 00:55:33,719 Jestli se někomu zdá, že projevuji podporu Trumpovi, tak je to chyba. 526 00:55:33,839 --> 00:55:39,661 Já jen mluvím o tom, že musíme reálně hodnotit všechny události. 527 00:55:39,781 --> 00:55:43,595 Jestliže se tedy Trump nachází v nějakém postavení, 528 00:55:43,715 --> 00:55:47,584 musíme mluvit o tom, v jakém je postavení. Všichni… 529 00:55:47,704 --> 00:55:52,948 Před zvolením Trumpa mi jednou v jednom rozhovoru řekli: 530 00:55:53,068 --> 00:55:57,460 "On už teď jasně vyhrává, má více než 90%, je už vítězem." 531 00:55:57,580 --> 00:56:00,018 Já jsem řekl: A kdo to tvrdí? 532 00:56:00,138 --> 00:56:06,290 Noviny hlavního proudu? Tak tyto noviny nečtěte. 533 00:56:06,410 --> 00:56:09,536 – Jiné nejsou. – Jiné nejsou? Tak nečtěte žádné. 534 00:56:09,656 --> 00:56:15,836 Sami sledujte procesy řízení, sami a vyhodnoťte je. 535 00:56:15,956 --> 00:56:20,261 Vždyť proč se pořád spoléháte na cizí hlasy? 536 00:56:21,569 --> 00:56:27,115 A potom zase že prý to vítězství Trumpa bylo neočekáváné. Jak neočekávané? 537 00:56:27,235 --> 00:56:31,825 Nečekané bylo to, že potom Clintonové připočítali 2,5 miliónů hlasů, 538 00:56:31,945 --> 00:56:35,699 a že prý jí volilo více lidí, to je ale lež. 539 00:56:35,819 --> 00:56:41,355 A ta lež se dá lehce vyvrátit, když se podíváte na dynamiku hlasování. 540 00:56:41,475 --> 00:56:48,135 Po skončení hlasování nikdy nemůže zůstat tolik nezapočítaných hlasů. 541 00:56:48,255 --> 00:56:55,837 Skončilo to, jasně prohrála, začali uvádět konečné výsledky, 542 00:56:55,957 --> 00:57:00,724 a potom se najednou objevily nezapočítané hlasy. 543 00:57:00,844 --> 00:57:08,493 A rozjelo se to. Dovolili jí připsat si o něco více hlasů, ale ne 2,5 miliónů! 544 00:57:08,613 --> 00:57:13,688 Přehnali to, protože všude měli na příslušných místech své úředníky. 545 00:57:13,808 --> 00:57:22,073 Globalisté teď nemají na výběr, nezbývá jim než pomáhat Putinovi. 546 00:57:22,193 --> 00:57:24,142 A co se dělo dál? 547 00:57:24,262 --> 00:57:29,028 Putin který, jak si všichni správně povšimli, osobně přijel… 548 00:57:29,148 --> 00:57:34,124 Sovětské vedení přece nejelo přivítat… Ani nemluvím o tom, že by jelo do Afghánistánu, 549 00:57:34,244 --> 00:57:38,681 nepřijelo přivítat stahovaný kontingent vojsk ani na sovětském území. 550 00:57:38,801 --> 00:57:43,357 Bylo jim to lhostejné. Byli jsme to sice my, kdo je tam vyslal, a co z toho? 551 00:57:43,477 --> 00:57:49,964 Budeme tvrdit, že jsme to my nebyli. Putin je čestný ve vztahu ke všem účastníkům procesu. 552 00:57:50,084 --> 00:57:56,321 On nikomu nelže. Nelže těm, kteří mu do určité míry pomáhají, 553 00:57:56,441 --> 00:58:02,271 ani těm, kteří v jakékoliv míře pracují proti němu a tím pádem i proti Rusku. 554 00:58:03,222 --> 00:58:10,176 A ve svém projevu tam Putin řekl velice zajímavou frázi. 555 00:58:10,296 --> 00:58:17,659 Řekl: „Jestliže teroristé opět pozvednou hlavu, tak na ně zaútočíme takovým způsobem, 556 00:58:17,779 --> 00:58:21,180 že něco takového doposud nezažili.“ 557 00:58:21,300 --> 00:58:23,332 To je velice zajímavé. 558 00:58:23,452 --> 00:58:28,790 Co že to je za útoky, s jakými můžeme přijít proti teroristům, že je ještě nezažili? 559 00:58:28,910 --> 00:58:33,874 Vždyť jsme po nich stříleli všemi možnými raketami, likvidovali je všemi možnými bombami. 560 00:58:33,994 --> 00:58:38,431 Možná tedy máme ještě něco? 561 00:58:38,551 --> 00:58:41,974 Jaderné zbraně proti nim přece používat nebudeme. 562 00:58:42,094 --> 00:58:47,939 Putin však nikdy nic nepronáší jen tak. 563 00:58:49,370 --> 00:58:55,488 Putin to tedy řekl, ale soudruzi to úplně nepochopili. 564 00:58:55,608 --> 00:58:59,494 Přestože se přitom opíral o předchozí informační práci 565 00:58:59,614 --> 00:59:05,018 umožňující všem pochopit, jací že to teroristé mohou opět pozvednout svou hlavu. 566 00:59:05,138 --> 00:59:10,652 14. listopadu Russia Today celému světu oznámila: 567 00:59:10,772 --> 00:59:18,158 Ruské ministerstvo obrany informovalo o faktech vzájemné součinnosti ISIL a koalice USA v Sýrii. 568 00:59:18,278 --> 00:59:21,306 To bylo 14. listopadu. 569 00:59:22,890 --> 00:59:30,351 Což znamená, že jestliže se jedná o součinnost, zlikvidovali jsme zatím jen teroristy v poli, 570 00:59:30,471 --> 00:59:33,961 tak jací zase mohou pozvednout svou hlavu? 571 00:59:34,081 --> 00:59:41,994 Pouze ti, kteří ještě s plnou silou nezakusili naše útoky na své základny. 572 00:59:42,114 --> 00:59:44,459 A o jaké jde základny? 573 00:59:44,579 --> 00:59:50,798 Jenže naši partneři to takříkajíc nepochopili a rozhodli se trochu si zadovádět. 574 00:59:50,918 --> 00:59:58,282 A tak slova našeho gosudara znovu vysvětlilo ruské ministerstvo obrany. 575 00:59:58,402 --> 01:00:01,583 My totiž máme takový diplomatický orgán. 576 01:00:01,703 --> 01:00:06,139 Pamatuje si na ten vzorec 2+2 používaný v diplomatických vztazích s jinými státy? 577 01:00:06,259 --> 01:00:12,566 A 16. prosince ministerstvo obrany Ruské federace informovalo, 578 01:00:12,686 --> 01:00:23,477 že na jedné ze základen USA instruktoři z USA připravují bojovníky ISIL pro boj se syrskou armádou. 579 01:00:23,597 --> 01:00:26,218 A bylo toho ještě více. 580 01:00:26,338 --> 01:00:32,627 Z těchto bojovníků USA formuje novou syrskou armádu. 581 01:00:32,747 --> 01:00:38,740 To znamená, že je ISIL přeskupován přímo na základně USA. 582 01:00:38,860 --> 01:00:43,111 A já se ptám: Kampak asi poletí naše Kalibry? 583 01:00:43,231 --> 01:00:46,705 Jestliže teroristé opět pozvednou svou hlavu? 584 01:00:46,825 --> 01:00:51,520 My přece nemůžeme připustit, aby tito teroristé znovu válcovali Sýrii. 585 01:00:51,640 --> 01:00:56,373 To znamená, že bude nutné je zlikvidovat přímo na jejich přípravné základně, 586 01:00:56,493 --> 01:01:02,708 a že se úplnou náhodou jedná i o základnu USA, 587 01:01:02,828 --> 01:01:08,376 nezákonně rozmístěnou na syrském území, bude prostě úplná náhoda. 588 01:01:08,496 --> 01:01:13,155 A ještě něco tu mám. Byli jsme v Turecku, že? 589 01:01:13,275 --> 01:01:23,009 Turecké noviny Yeni Safak informují, že několikrát zlikvidovaný šéf ISIL al-Bagdádí 590 01:01:23,129 --> 01:01:28,307 se nachází na stejné základně, na vojenské základně USA. 591 01:01:28,427 --> 01:01:32,789 No né, to je ale zajímavé. Ovšem říkají, že prý je tam uvězněn. 592 01:01:32,909 --> 01:01:36,279 Musí to přece nějak vysvětlit, když ho tam někdo viděl. 593 01:01:36,399 --> 01:01:41,051 A jestliže tam je, tak musí přece být zlikvidován. 594 01:01:41,171 --> 01:01:47,956 No co se dá dělat, a když jsou pro USA ztráty civilistů pouze vedlejšími ztrátami, 595 01:01:48,076 --> 01:01:54,269 mohou být pro Rusko američtí vojáci také takovými ztrátami. 596 01:01:54,389 --> 01:01:58,270 A oč se vůbec jedná? 597 01:01:58,390 --> 01:02:09,621 Víte, tuhle Trumpa informovali, že 44 tisíc vojáků USA je vedeno na výplatní listině a dostává mzdu, 598 01:02:09,741 --> 01:02:13,948 ale kde se nacházejí, není známo. 599 01:02:14,570 --> 01:02:22,276 Prý někde plní nějaké úkoly, ale není známo kde. Kolikrát už jsem o tom mluvil? 600 01:02:22,396 --> 01:02:29,300 Že tu nepravidelnou armádu ISIL je zapotřebí někým doplnit? 601 01:02:30,100 --> 01:02:38,043 A neustále posloucháme, že USA mají problém tady a onde, Arlingtonský hřbitov se rozrůstá, 602 01:02:38,163 --> 01:02:43,496 a některé tam ani nemohou pohřbít, protože z nich nic nezbylo. 603 01:02:43,616 --> 01:02:50,579 Neví se, kde je 44 tisíc vojáků. A ty bojovníky trénují a formují z nich jednotky, 604 01:02:50,699 --> 01:02:54,788 které zaútočí na Sýrii, na americké základně! 605 01:02:55,618 --> 01:02:57,514 To jsou věci! 606 01:02:57,634 --> 01:03:05,309 V USA došlo k teroristickému útoku, podivnému, velice podivnému. 607 01:03:05,429 --> 01:03:10,732 Ve výsledku toho teroristického útoku byl zraněn sám terorista a pár lidí. 608 01:03:10,852 --> 01:03:15,682 Za to však ten terorista díky tomu útoku mohl říci vše potřebné, že je z ISIL. 609 01:03:15,802 --> 01:03:29,226 No a hned tu máme důvod pro spolupráci amerického vedení a státu s ruským vedením a státem proti ISIL. 610 01:03:29,346 --> 01:03:35,390 Tato výměna informací vedla k tomu, že jedna z buněk ISIL byla zlikvidována. 611 01:03:35,510 --> 01:03:37,791 A mimochodem velice důležitá. 612 01:03:37,911 --> 01:03:49,142 Všichni, kteří se pokouší něco si navymýšlet o té skupině, která byla odhalena v Petrohradu, 613 01:03:49,262 --> 01:03:57,618 ať si uvědomí, že k tomu došlo ještě před výbuchem a v plné spolupráci s vedením USA. 614 01:03:57,738 --> 01:04:04,553 To znamená, že státní elitu USA, která naplánovala tyto výbuchy, dostali do určité pozice. 615 01:04:04,673 --> 01:04:06,954 To znamená, že se jim nic nepovede. 616 01:04:07,074 --> 01:04:13,326 Dříve než se zúčastní činnosti vedené proti Rusku, organizace oranžové revoluce, 617 01:04:13,446 --> 01:04:19,787 ať popřemýšlí o Putinových slovech, že jestliže někde teroristé pozdvihnou hlavu, my na ně zaútočíme. 618 01:04:19,907 --> 01:04:24,855 USA to vzaly na vědomí. Mám na mysli jako stát. 619 01:04:29,057 --> 01:04:34,336 Ještě pár otázek k Sýrii od Michaila Medvěděva. 620 01:04:34,456 --> 01:04:39,468 Vysvětlete prosím vyjádření Angely Merkelové z 11. prosince 2017, 621 01:04:39,588 --> 01:04:45,763 ve kterém prohlásila, že Rusko je silou formující mezinárodní řád a uvedla jako příklad situaci v Sýrii. 622 01:04:45,883 --> 01:04:50,803 Citát: „Vidíme Rusko, které chce být silou formující světový řád 623 01:04:50,923 --> 01:04:55,843 a jestliže se podíváme na Sýrii, tak takovou silou je.“ Konec citace. 624 01:04:55,963 --> 01:05:00,025 Na pozadí vyjádření lídrů jiných států o válce v Sýrii, 625 01:05:00,145 --> 01:05:04,625 a jejich přisvojování si vítězství v Sýrii, to zní opravdu velice podivně. 626 01:05:04,745 --> 01:05:09,709 Je to tak, že na Západě mají ve zvyku přisvojovat si cizí vítězství. 627 01:05:09,829 --> 01:05:13,231 A konkrétně Trump řekl, že to oni v Sýrii zvítězili. 628 01:05:13,351 --> 01:05:18,513 To je úplně normální. Podle jejich logiky je to úplně normální. 629 01:05:18,821 --> 01:05:25,336 Jenže dokud budeme mít takové sportovce a dav s takovým postojem, 630 01:05:25,456 --> 01:05:34,338 že polezou po kolenou, a budou ochotni se neustále ponižovat, to k těm sportovcům, ano? 631 01:05:34,458 --> 01:05:37,780 Tak to vždy bude pro ně odůvodněním. 632 01:05:37,900 --> 01:05:43,626 Vždyť jak takoví pancharti mohli někde vyhrát? Nemohli, to my jsme ti silní, to my jsme zvítězili. 633 01:05:43,746 --> 01:05:49,437 Jen se podívejte na jejich sportovce, na olympiádu a musí vám to být jasné. A tím se to zastírá. 634 01:05:49,557 --> 01:05:55,559 Ten problém je jinde. To opět k té otázce, zda je Ruskou tou silou, 635 01:05:55,679 --> 01:06:00,029 bez které mohou být řešeny mezinárodní problémy. 636 01:06:00,149 --> 01:06:04,156 Ne, mezinárodní problémy nemohou být vyřešeny bez Ruska. 637 01:06:04,276 --> 01:06:09,418 A to, co řekla Angela Merkelová, přece neřekla jen tak sama od sebe. 638 01:06:09,538 --> 01:06:19,012 Německo je okupované Spojenými státy a všechna vystoupení kancléřky jsou reglementována z Washingtonu. 639 01:06:19,132 --> 01:06:25,340 Otázkou pouze zůstává, zda to nařídila státní elita nebo globalisté. 640 01:06:25,460 --> 01:06:33,456 V daném případě na vztek státní elitě USA, která si připisuje vítězství, zaznělo prohlášení, že to bylo Rusko. 641 01:06:33,576 --> 01:06:36,758 Jde o upevnění postavení Ruska. 642 01:06:36,878 --> 01:06:41,985 A s tímto postavením Ruska nic nezmůžou, 643 01:06:42,105 --> 01:06:48,174 protože Rusko je ten hřebík, na kterém visí světový řád, řád ve světě. 644 01:06:48,294 --> 01:06:52,233 Bude-li oranžová revoluce, všechno se zhroutí a sesype. 645 01:06:52,353 --> 01:07:00,383 Írán vůbec není připraven být centrem koncentrace řízení a Saúdská Arábie přichází o řízení islámského světa. 646 01:07:00,503 --> 01:07:07,020 Čína je relativně připravena být centrem koncentrace řízení. 647 01:07:07,140 --> 01:07:13,210 USA se jako centrum koncentrace řízení prostě hroutí a přišly už prakticky o všechno. 648 01:07:13,330 --> 01:07:24,421 Není možné se chovat tak, jak to dělají USA. Tím jenom všude přicházejí o svou autoritu. 649 01:07:24,869 --> 01:07:34,910 USA zaútočily na Sýrii raketami, ano? Válka v Sýrii, napětí v Koreji. 650 01:07:35,030 --> 01:07:40,757 Já jsem hned řekl, že žádná válka nebude. To vyvolávání napětí díky Koreji je maximálně vypilováno, 651 01:07:40,877 --> 01:07:43,748 a tak přesměrovali pozornost na Koreu. 652 01:07:43,868 --> 01:07:48,116 Tam to hezky rozehráli a polithňupové se toho chytli, že prý bude válka. 653 01:07:48,236 --> 01:07:51,726 Teď se vše zase soustředilo na Blízký Východ a co s Koreou? 654 01:07:51,846 --> 01:08:00,427 Státní tajemník Tillerson teď říká, že jsou připraveni jednat s Koreou bez předběžných podmínek. 655 01:08:00,547 --> 01:08:05,688 A představitelka státního departmentu Heather Nauertová hned prohlásila, 656 01:08:05,808 --> 01:08:11,122 že mluvit o takových jednáních je předčasné, protože ani Korea k nim není připravena. 657 01:08:11,242 --> 01:08:15,489 Trump se obrátil na Rusko: „Možná byste mohli dělat prostředníka?“ 658 01:08:15,609 --> 01:08:20,067 A hned začala pracovat společná komise KLDR – Rusko. 659 01:08:20,187 --> 01:08:27,048 Takto je to se vším. Když se však lidé dívají na ty polithňupy, kteří běhají z pořadu do pořadu, 660 01:08:27,168 --> 01:08:32,825 a jsou šťastní, že se tam mohou předvádět, protože se mají ty největší za borce... 661 01:08:32,945 --> 01:08:36,574 Jenže lidem už vše začíná docházet. A to hlavní? 662 01:08:36,694 --> 01:08:43,796 Ve vedení států pochopili, že USA jako supervelmoc splaskly, 663 01:08:43,916 --> 01:08:48,988 že už nedokážou ve světě hrát hlavní roli. 664 01:08:49,108 --> 01:08:58,342 Takže je třeba navazovat vztahy s tím, kdo má potenciál v řízení světa. A to je Rusko. 665 01:08:58,462 --> 01:09:03,500 Proto globální prediktor vychází Rusku vstříc, 666 01:09:03,620 --> 01:09:07,902 protože potřebuje, aby Rusko řídilo v zájmu globálního prediktoru. 667 01:09:08,022 --> 01:09:14,064 Dokud je Rusko zranitelné, potřebuje s něčím pomoci, jak to také globální prediktor dělá. 668 01:09:14,184 --> 01:09:18,631 Problémem jen zůstává, jak nad ním vyhrát. Ale to je běžná politika. 669 01:09:18,751 --> 01:09:22,124 Nad globálním prediktorem je možné vyhrát bez podvodů. 670 01:09:22,244 --> 01:09:27,159 Jakmile začnete lhát a vytáčet se, znamená to konec, prohrajete. 671 01:09:27,279 --> 01:09:32,441 Musíte postupovat čestně, jako to dělá Vladimir Vladimirovič Putin. Ten pracuje čestně. 672 01:09:32,561 --> 01:09:39,400 Proto si ho váží i globalisté, pomáhají mu, a jemu se vše daří. 673 01:09:41,133 --> 01:09:49,249 A když se vrátím k Pjotrovi Alexejevičovi a Ukrajincům, kteří sice vykopali Černé moře, 674 01:09:49,369 --> 01:09:54,036 ale nějak nikdo nemluví o tom, že by Ukrajina byla nějaká supervelmoc, 675 01:09:54,156 --> 01:09:58,245 a síla, bez které by nebylo možné ve světě nic vyřešit. 676 01:09:59,290 --> 01:10:08,533 Takže že ze strany Merkelové jde o signál pro ty, kteří si usmysleli zařídit oranžovou revoluci tady v Rusku. 677 01:10:08,653 --> 01:10:15,548 Tedy neusmyslili, ale pokoušejí se hrát podle pravidel státní elity USA a přivést vše k oranžové revoluci. 678 01:10:15,668 --> 01:10:21,517 Merkel jim fakticky vzkázala: „Pánově, zklidněte se. 679 01:10:21,637 --> 01:10:28,588 Pánem není ten, kterému vy sloužíte. Tomu vašemu v nejbližší době zlomí vaz.“ 680 01:10:31,036 --> 01:10:34,447 To byla pro dnešek poslední otázka. 681 01:10:34,567 --> 01:10:41,682 Dnes jsme opět začínali tou otázkou o olympiádě. 682 01:10:41,802 --> 01:10:46,689 Zdálo by se, že vše je přece tak jednoduché, že je to jednoduché. 683 01:10:46,809 --> 01:10:53,677 Jenže jednoduché je to jen tehdy, víme-li, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 684 01:10:53,797 --> 01:11:00,636 Kdy jsou jasné mravní standardy, kterými se člověk řídí. 685 01:11:00,756 --> 01:11:06,166 Když se tyto dva prvky sloučí, tak je hned vše jednoduché. 686 01:11:06,286 --> 01:11:11,960 Jeden sportovec prohlásí, že za takových podmínek nepojede, 687 01:11:12,080 --> 01:11:15,739 protože to ponižuje jeho lidskou důstojnost 688 01:11:15,859 --> 01:11:21,021 a ostatní bez ohledu na to, že MOV neustále zhoršuje podmínky, 689 01:11:21,141 --> 01:11:26,551 říkají: „Nu což, zase nás ponížili, s tím se nedá nic dělat, stejně musíme jet. 690 01:11:26,671 --> 01:11:33,978 A že zase někomu dalšímu zničili kariéru i život? Hlavně že ne mně. Musíme jet!“ 691 01:11:36,894 --> 01:11:40,663 Oč zde tedy jde? 692 01:11:41,075 --> 01:11:49,081 Aby každý člověk byl konceptuálně mocný a věděl, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 693 01:11:49,201 --> 01:11:57,361 Každý člověk musí znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 694 01:11:57,481 --> 01:12:06,742 Potom budete konceptuálně mocní a dokážete uplatňovat princip: Znalosti znamenají moc. 695 01:12:06,862 --> 01:12:12,437 Až tohle dokážete uplatňovat, až vezmete do svých rukou znalosti i moc, 696 01:12:12,557 --> 01:12:18,076 budete konceptuálně mocní, když to neuděláte, budou vás dál vodit za nos. 697 01:12:18,196 --> 01:12:21,762 A abyste si zajistili mírové nebe nad hlavou, 698 01:12:21,882 --> 01:12:31,748 abyste nedopustili rozpoutání delegitimizace prezidentských voleb v březnu roku 2018 699 01:12:31,868 --> 01:12:37,944 a následné rozpoutání občanské války v létě roku 2018, 700 01:12:38,064 --> 01:12:44,149 abyste si zajistili mírové nebe nad svou hlavou i nad hlavou své rodiny, svých dětí, 701 01:12:44,269 --> 01:12:50,248 musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a být konceptuálně mocní. 702 01:12:50,368 --> 01:12:58,694 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Osvojujte si znalosti. Berte moc do svých rukou. 703 01:12:58,814 --> 01:13:04,894 Buďte šťastni. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 704 01:13:05,014 --> 01:13:09,964 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz