1 00:00:05,607 --> 00:00:08,492 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,612 --> 00:00:11,486 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,606 --> 00:00:16,140 Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. 4 00:00:16,260 --> 00:00:20,735 Dnes je 25.12.2017. 5 00:00:21,632 --> 00:00:32,716 Dnes začneme otázkou spojenou s předvolební kampaní, která již fakticky začala. 6 00:00:32,836 --> 00:00:41,382 Ta otázka zní následovně: Valeriji Viktoroviči, proč vlastně jde Vladimir Vladimirovič Putin 7 00:00:41,502 --> 00:00:46,953 do těchto voleb jako nezávislý kandidát a ne jako kandidát strany Jednotné Rusko? 8 00:00:47,073 --> 00:00:53,694 Z hlediska kandidatury se v podstatě jedná o ten nejoptimálnější a nejlogičtější krok z jeho strany. 9 00:00:53,814 --> 00:00:58,371 Nastal čas, aby kandidoval jménem celého národa. 10 00:00:58,491 --> 00:01:03,907 Když si připomeneme Putinův postup napřed Jedinstvo (Jednota), potom Jednotné Rusko… 11 00:01:04,027 --> 00:01:09,203 A co bylo zač to Jednotné Rusko? V Jednotném Rusku se sloučilo více hnutí: 12 00:01:09,323 --> 00:01:14,533 Lužkovovo Otěčestvo (Vlast), Šajmijevova Vsja Rossija (Celé Rusko). 13 00:01:14,653 --> 00:01:19,952 Probíhá neustálé slučování, konsolidace celé společnosti. 14 00:01:20,072 --> 00:01:25,234 A teď následoval logický krok, kdy Vladimir Vladimirovič Putin 15 00:01:25,354 --> 00:01:31,534 nebude kandidovat jménem nějaké politické struktury, ale celé společnosti. 16 00:01:31,654 --> 00:01:36,733 To znamená další slučování a konsolidaci. Vše probíhá objektivně. 17 00:01:37,751 --> 00:01:42,758 A ještě je tu otázka. Zcela nedávno se objevila zpráva, 18 00:01:42,878 --> 00:01:51,396 že Putin neplánuje svou účast na zasedání iniciativní skupiny navrhující jeho kandidaturu na prezidenta. 19 00:01:51,516 --> 00:01:58,934 Absolutně správné rozhodnutí. Těch iniciativních skupin bude více a dovedete si představit, 20 00:01:59,054 --> 00:02:03,170 že by k někomu přijel a k někomu by to nestihnul? 21 00:02:03,290 --> 00:02:06,609 Ne, všechny iniciativní skupiny musí mít stejné podmínky. 22 00:02:06,729 --> 00:02:12,012 Ony navrhují Putina a on tak žádnou z nich svou přítomností neupřednostní, 23 00:02:12,132 --> 00:02:16,898 aby byla rovnější mezi rovnými. Správné rozhodnutí. 24 00:02:20,156 --> 00:02:25,240 A další otázka, o které se dá říci, že byla nejpopulárnější. 25 00:02:25,360 --> 00:02:29,708 Všichni se zajímají o dalšího prezidentského kandidáta. 26 00:02:29,828 --> 00:02:37,235 Přečtu otázku dvou uživatelů našeho webu. A konkrétně Feochar Alexov píše: 27 00:02:37,355 --> 00:02:41,307 V poslední době jsem začal na internetu a teď už i v televizi pozorovat, 28 00:02:41,427 --> 00:02:45,181 že do velké politiky je stále více prosazován Pavel Grudinin. 29 00:02:45,301 --> 00:02:50,508 Teď už dokonce proběhly informace, že bude kandidovat na prezidenta 30 00:02:50,628 --> 00:02:54,649 za KPRF (komunisty) místo Zjuganova, přestože není členem strany. 31 00:02:54,769 --> 00:02:56,779 Je to taková „neprůhledná“ figura. 32 00:02:56,899 --> 00:03:00,582 Zdá se mi, že ho spíše připravují na volby v roce 2024 33 00:03:00,702 --> 00:03:06,286 jako kandidáta rádoby „patriotických“ sil, ale ve skutečnosti pro realizaci dalšího převratu v Rusku. 34 00:03:06,406 --> 00:03:14,544 A Marat Gimadijev se také ptá: Probíhá jeho zviditelňování, má na mysli Grudinina. 35 00:03:14,664 --> 00:03:19,808 Objevují se videa s informacemi o společnosti Sovchoz imeni Lenina, kterou vede, 36 00:03:19,928 --> 00:03:23,839 o ceně dětského zábavního parku, který vybudoval za 250 miliónů, 37 00:03:23,959 --> 00:03:27,519 školek za 540 miliónů, a škol za 2 miliardy rublů. 38 00:03:27,639 --> 00:03:31,463 Nechce se mi věřit, že by obyčejný zemědělský podnik mohl mít takové zisky, 39 00:03:31,583 --> 00:03:34,315 které by mu umožňovaly realizovat takové projekty. 40 00:03:34,435 --> 00:03:38,417 Vždyť musí také platit mzdy, daně, mít peníze na vlastní provoz atd. 41 00:03:38,537 --> 00:03:43,875 A to, jak ho Zjuganov podporuje, ve mně vyvolává znepokojení. Intuitivně cítím nějaký podvod. 42 00:03:43,995 --> 00:03:47,977 Vždyť tu reálně kromě Putina nemáme žádné důstojné kandidáty. Nebo se mýlím? 43 00:03:48,097 --> 00:03:55,880 Má absolutní pravdu. Je třeba si uvědomovat, jak hlubokou podstatu má ta Grudininova kandidatura. 44 00:03:56,000 --> 00:04:04,384 Zde není zapotřebí intuice. Je nutné k tomu přistupovat se znalostí věci a dát si dohromady co a jak. 45 00:04:04,504 --> 00:04:08,750 Kde se vzal Grudinin, proč se to děje? 46 00:04:09,330 --> 00:04:19,542 A jak je možné, že ve všech městech a obcích naší nedozírné země 47 00:04:20,000 --> 00:04:26,726 se lidé zabývající se zemědělstvím střetávají s velmi velkými potížemi? 48 00:04:26,989 --> 00:04:33,116 Což vyvolává otázku: „Jak je možné, že dělá do zemědělství a má takový úspěch? 49 00:04:33,236 --> 00:04:35,088 Přičemž jen on sám?“ 50 00:04:35,208 --> 00:04:38,169 Je třeba vědět několik věcí. 51 00:04:38,289 --> 00:04:42,465 Společnost Sovchoz imeni Lenina není obyčejný zemědělský podnik, 52 00:04:42,585 --> 00:04:46,919 je to podnik zásobující Moskvu, kde je velmi velký trh. 53 00:04:47,039 --> 00:04:54,331 Jenže trh je trh a výroba zase výroba. 54 00:04:54,701 --> 00:04:59,278 Tato společnost však má další velmi velkou výhodu. 55 00:04:59,398 --> 00:05:09,877 Může pronajímat své pozemky pro výstavbu obchodních středisek na příjezdech do Moskvy, 56 00:05:09,997 --> 00:05:15,674 která nezabírají velké plochy a přinášejí velmi dobrý zisk. 57 00:05:15,794 --> 00:05:20,662 Některým je možné smlouvy vypovídat, jiným zase ne 58 00:05:20,782 --> 00:05:24,747 a měnit tak podmínky ve svůj prospěch. 59 00:05:24,867 --> 00:05:30,557 Je tu ovšem jeden takový malý aspekt. Jak to, že se jim tak dobře daří? 60 00:05:30,979 --> 00:05:38,902 Některé podniky, vlastně celé zemědělství v naší zemi nedokáže fungovat příliš efektivně. 61 00:05:39,022 --> 00:05:44,195 Jak to, že právě jen tato společnost Sovchoz imeni Lenina dokáže být natolik efektivní? 62 00:05:44,315 --> 00:05:53,145 Kandidatura Grudinina je konkrétním ukazatelem toho, jaký je vzájemný vztah mezi globálním prediktorem a Putinem. 63 00:05:53,265 --> 00:06:01,288 Mnozí lidé totiž upadli do omylu, 64 00:06:01,408 --> 00:06:07,888 když jsem neustále mluvil o tom, že globální prediktor je nucen podporovat Putina. 65 00:06:08,008 --> 00:06:11,349 Vyvodili si z toho, že vše, co Putin dělá, 66 00:06:11,469 --> 00:06:15,639 musí odpovídat zájmům globálního prediktoru, že jde o jeho bezvýhradnou podporu. 67 00:06:15,759 --> 00:06:17,994 Ve skutečnosti to tak vůbec není. 68 00:06:18,114 --> 00:06:21,867 Globální prediktor podporuje Putina pouze v tom rozsahu, 69 00:06:21,987 --> 00:06:26,687 v jakém Putinova činnost odpovídá zájmům globálního prediktoru. 70 00:06:26,807 --> 00:06:33,136 To však neznamená, že globální prediktor podporuje veškerou Putinovu činnost, 71 00:06:33,256 --> 00:06:36,922 a že by si nepřál ji nějakým způsobem vykompenzovat. 72 00:06:37,042 --> 00:06:44,405 Stále jsme mluvili o tom, že globální prediktor vždy využije příležitost bodnout nám nůž do zad, 73 00:06:44,525 --> 00:06:52,922 nebo naházet klacky pod nohy, aby zpomalil rozvoj našeho státu a zabránil mu v získání plné suverenity. 74 00:06:53,042 --> 00:07:02,298 Ta Grudininova kandidatura je realizací hloubkového, dlouholetého projektu globalistů, 75 00:07:02,871 --> 00:07:15,637 za účelem změny směru rozvoje Ruska směřujícího k získání plné suverenity a dalšímu rozvoji jeho síly. 76 00:07:16,340 --> 00:07:21,603 Je to přece velice jednoduché. 77 00:07:22,011 --> 00:07:32,771 Všichni podnikatelé v zemědělství se tak či onak střetli s jednoduchým problémem, 78 00:07:32,891 --> 00:07:37,118 že po nich přišli bandité požadovat výpalné. 79 00:07:37,238 --> 00:07:42,036 Co se týká Sovchozu imeni Lenina, tak útržky informací o tom, 80 00:07:42,156 --> 00:07:48,312 jak se bandité pokoušeli zaútočit právě na tuto společnost, končily vždy tím, 81 00:07:48,432 --> 00:07:55,266 že se buď po nich slehla země, nebo začali mít sami takové potíže, 82 00:07:55,386 --> 00:08:03,093 že museli kvůli nim pustit Sovchoz imeni Lenina ze zřetele. I Lužkov se držel uctivě stranou, 83 00:08:03,213 --> 00:08:10,809 a když došlo na nějaký konflikt s tou společností, tak se omluvil a vycouval. 84 00:08:10,929 --> 00:08:18,064 Asi před dvěma lety měl konflikt s Grudininem Sobjanin, který se také omluvil a zacouval. 85 00:08:18,184 --> 00:08:26,976 Jaképak to asi musí za tím obyčejným řiditýlkem, tedy podnikatelem, předsedou zemědělského podniku stát síly, 86 00:08:27,096 --> 00:08:31,840 že takoví lidé… 87 00:08:31,960 --> 00:08:36,921 Lužkov sám je velice důležitým projektem globálního prediktoru. 88 00:08:37,041 --> 00:08:44,365 V jeho případě podpindosníci s tím jeho odvoláním převezli globalisty, 89 00:08:44,485 --> 00:08:54,255 když Medvěděv pod vlivem podpindosníků odvolal Lužkova při své návštěvě Číny, 90 00:08:54,375 --> 00:08:56,782 a povedlo se jim ten úkol vyřešit. 91 00:08:56,902 --> 00:09:04,879 Jedná se tedy o hloubkový projekt, který má dokázat, že může existovat i kapitalismus s lidskou tváří, 92 00:09:04,999 --> 00:09:09,009 který je vlastně socialismem, hospodaří-li se správně. 93 00:09:09,129 --> 00:09:14,470 Podobného předsedu kolchozu jsme už viděli v Bělorusku. 94 00:09:14,590 --> 00:09:21,399 Tam jde vlastně také o úspěšného podnikatele, vlastně přímo předsedu kolchozu, 95 00:09:21,519 --> 00:09:24,524 který se stal úspěšným prezidentem. 96 00:09:24,644 --> 00:09:33,191 A nikoho vůbec nezajímá, že ten ekonomický úspěch Běloruska a jeho sociálních programů 97 00:09:33,311 --> 00:09:38,163 je zcela závislý na dotacích z ruského rozpočtu. 98 00:09:38,283 --> 00:09:42,999 Takto to fungovalo vždy, jak v devadesátých letech, tak i v prvních letech 21. století. 99 00:09:43,119 --> 00:09:47,021 Bělorusko bylo neustále vydržováno z ruských zdrojů. 100 00:09:47,141 --> 00:09:52,183 Ovšem hurá patriotická propaganda upřednostňuje zavírat před tím oči. 101 00:09:52,303 --> 00:10:02,780 Je tedy možné vytvořit ještě jedno… …takříkajíc agitační středisko, 102 00:10:02,900 --> 00:10:09,654 které tentokrát nebude mít podobu samostatného státu, co má za úkol sjednotit 103 00:10:09,774 --> 00:10:15,387 celý postsovětský prostor do jednoho státu, 104 00:10:15,507 --> 00:10:21,935 jako to bylo v plánu s Běloruskem, a jak na to byl připravován Lukašenko, 105 00:10:22,055 --> 00:10:27,748 který si myslel či stále myslí, že ho připravují k tomu, 106 00:10:27,868 --> 00:10:32,509 aby se z něj stal „amperátor“ celé Rusi, a proto si také vychovává následníka trůnu Kolju. 107 00:10:32,918 --> 00:10:38,312 Ve skutečnosti jen měl za úkol všechny sjednotit, protože Bělorusko bylo tím agitačním střediskem, 108 00:10:38,432 --> 00:10:44,101 které mělo po přestřelce, přestavbě a krvavých ekonomických reformách, 109 00:10:44,221 --> 00:10:47,834 až se lidé budou opět chtít vrátit ke své světlé minulosti, 110 00:10:47,954 --> 00:10:53,534 jako zástupce marxistického projektu všechny sjednotit. 111 00:10:53,654 --> 00:11:00,039 Jenže Lukašenko není dost schopný a také nevyhovuje všem. 112 00:11:00,159 --> 00:11:05,146 A proto sem s ředitelem společnosti Sovchoz imeni Lenina. 113 00:11:05,266 --> 00:11:10,780 Není to ovšem už žádný sovchoz, ale jen obyčejná společnost, uzavřená akciová společnost. 114 00:11:10,900 --> 00:11:15,644 Grudinin si přece dokázal poradit, prokazuje efektivitu své práce, 115 00:11:15,764 --> 00:11:22,467 tak ho pojďme zvolit prezidentem sjednoceného státu. 116 00:11:22,587 --> 00:11:33,472 Lukašenko měl přes všechny své ambice pouze vytahat horké kaštany z ohně za někoho úplně jiného. 117 00:11:33,592 --> 00:11:38,292 A ta skutečnost, že teď nechali kandidovat Grudinina, poukazuje na to, 118 00:11:38,412 --> 00:11:44,785 že globalistům se vůbec nelíbí a odmítají samotnou tu ideu, 119 00:11:44,905 --> 00:11:51,454 že by Rusko mělo získávat svou suverenitu a ekonomicky se rozvíjet. 120 00:11:51,574 --> 00:11:58,739 Pro ně je teď principiálně důležité dostat do vedení kohokoliv jiného, 121 00:11:58,859 --> 00:12:03,185 jakéhokoliv jiného člověka, jen aby zastavili Putina. 122 00:12:03,305 --> 00:12:09,106 Putin jim vyhovuje jako člověk, který dokáže řešit globální problémy, 123 00:12:09,226 --> 00:12:11,835 v tomto ohledu jim vyhovuje. 124 00:12:11,955 --> 00:12:14,014 Jenže jak to pro ně dopadá? 125 00:12:14,134 --> 00:12:16,435 Oni si naplánovali Celní unii, 126 00:12:16,555 --> 00:12:22,091 která jim měla umožnit vytvořit centrum koncentrace řízení turkických národů v Kazachstánu. 127 00:12:22,211 --> 00:12:29,640 Putin vzal formát Astany a Celní unii a udělal z ní integrační projekt 128 00:12:29,760 --> 00:12:35,583 pro celý postsovětský prostor s centrem koncentrace řízení v Moskvě, v Rusku. 129 00:12:35,703 --> 00:12:37,014 Převezl je. 130 00:12:37,134 --> 00:12:43,265 Oni si naplánovali program hedvábné cesty řízený z Číny 131 00:12:43,991 --> 00:12:52,751 a poslední události, obzvláště APEC v Danangu, ukazují na to, že i tady je Putin již fakticky obehrál. 132 00:12:52,871 --> 00:13:00,850 A z Ruska se stává ještě větší centrum koncentrace řízení, bez kterého není možné si s ničím poradit. 133 00:13:00,970 --> 00:13:07,475 Co například ten telefonát krále Saúdské Arábie? 134 00:13:07,806 --> 00:13:15,156 A co mu zbývalo, když na jeho palác dopadla raketa? 135 00:13:15,663 --> 00:13:18,480 Co mu zbývalo? Na koho by se měl obrátit? 136 00:13:18,600 --> 00:13:23,652 Na Čínu nebo Írán? Na ty, co v podstatě Hútíům tu raketu dodaly? 137 00:13:23,772 --> 00:13:29,881 Nebo snad na USA? Které Saúdskou Arábii podrážejí, kde se dá? 138 00:13:30,001 --> 00:13:36,198 A jejichž systémy protiletecké obrany Patriot nejsou schopné zneškodnit ani tyto zastaralé rakety, 139 00:13:36,318 --> 00:13:38,949 jimiž jsou vyzbrojováni Hútíové? 140 00:13:39,069 --> 00:13:46,256 Ne, oni mají jedinou možnost jak si zachovat svou kulturní identitu a nějakou tu svoji státnost. 141 00:13:46,376 --> 00:13:51,077 I kdyby ne stát, tak si do budoucna mohou zachovat alespoň svou státnost, 142 00:13:51,197 --> 00:13:54,708 bude-li globalizace probíhat na ruský způsob. 143 00:13:54,828 --> 00:14:02,565 To odtud plyne ten zájem královské rodiny ze Saúdské Arábie o Rusko. 144 00:14:02,685 --> 00:14:10,973 Oni v Rusku hledají ochránce své kulturní identity, tohoto svého rozvoje. 145 00:14:11,093 --> 00:14:20,239 Ta varianta, ke které Saúdskou Arábii dovedl rozvoj pod záštitou britské koruny, se jim nelíbí. 146 00:14:20,359 --> 00:14:28,537 Už jen proto, že výsledkem tohoto rozvoje bude likvidace, úplná likvidace království v Saúdské Arábii. 147 00:14:28,657 --> 00:14:30,474 Absolutní likvidace. 148 00:14:30,594 --> 00:14:33,995 Jim se ale umírat nechce, chtějí žít a vyřešit to jinak. 149 00:14:34,115 --> 00:14:37,517 Proto se samozřejmě z Ruska stává centrum koncentrace řízení. 150 00:14:37,637 --> 00:14:40,334 A s tím nehnou, vše k tomu směřuje. 151 00:14:40,454 --> 00:14:47,289 Jestliže se však Rusko stane centrem koncentrace řízení na jiném alternativním konceptuálním základu, 152 00:14:48,191 --> 00:14:53,694 než je ten konceptuální základ, na kterém staví globalisté, 153 00:14:53,814 --> 00:14:58,140 nebudou s tím globalisté už moci nic udělat, a tak potřebují Rusko zastavit. 154 00:14:58,260 --> 00:15:05,865 Proto musí za každou cenu odstranit, nebo alespoň maximálně deaktivovat člověka, 155 00:15:05,985 --> 00:15:15,021 který řídí obnovu suverenity a ekonomicko-politické moci Ruska. 156 00:15:16,430 --> 00:15:23,517 V tomto ohledu se plány globalistů a státní elity USA 157 00:15:23,825 --> 00:15:30,009 zaměřené na delegitimizaci prezidentských voleb v Rusku SHODUJÍ. 158 00:15:30,935 --> 00:15:40,112 Globalisté se teď nechtějí úplně zbavit Putina, jenom ho maximálně delegitimizovat, 159 00:15:40,232 --> 00:15:48,761 aby byl Putin kvůli zachování míru a pořádku v Rusku, kvůli nepřipuštění občanské války v Rusku, 160 00:15:48,881 --> 00:15:57,785 kterou státní elita plánuje rozpoutat v létě 2018, 161 00:15:57,905 --> 00:16:07,756 přístupnější a poddajnější, aby vyměnil zájmy Ruska při získávání jeho suverenity za to, 162 00:16:07,876 --> 00:16:16,856 že v Rusku nebude občanská válka, aby se mohlo dál rozvíjet. 163 00:16:17,818 --> 00:16:23,871 Proto musí mít Putin co nejmenší legitimitu, 164 00:16:23,991 --> 00:16:32,646 aby jeho procentuální podpora byla malá a byl v područí klanově-korporativních skupin. 165 00:16:32,766 --> 00:16:40,432 Proto je zapotřebí do popředí dostat velice silnou figuru, tu figuru, kterou potom dosadí místo Putina. 166 00:16:40,552 --> 00:16:45,953 A teď potřebují předvést, že se v jeho případě jedná o hlasování za budoucnost, 167 00:16:46,073 --> 00:16:49,042 že se jedná o budoucí hlavu státu. 168 00:16:49,162 --> 00:16:53,636 Ano, v těchto volbách nevyhraje, ale v těch příštích už ano. 169 00:16:53,756 --> 00:16:59,111 Proto je už teď zapotřebí, aby pro něj hlasovalo co nejvíce lidí, protože Putin přece stejně vyhraje. 170 00:16:59,231 --> 00:17:03,704 Jedná se o zrádcovskou logiku, o nesprávnou logiku. 171 00:17:03,824 --> 00:17:09,619 Čím více hlasů sebere Grudinin, tím menší bude legitimita Putinova řízení 172 00:17:09,739 --> 00:17:17,102 a tím větší a silnější bude diktát klanově- korporativních skupin uvnitř země i vnější tlak, 173 00:17:17,222 --> 00:17:22,411 a tím méně bude Putin schopen udělat pro získávání suverenity. 174 00:17:22,531 --> 00:17:27,005 Jen se podívejte, jak všechna ta patriotická hnutí najednou prudce otočila: 175 00:17:27,125 --> 00:17:31,214 „Já jsem si dříve myslel, že budu hlasovat pro Putina, 176 00:17:31,334 --> 00:17:34,488 ale teď tu máme Grudinina, to je hlasování za budoucnost.“ 177 00:17:34,608 --> 00:17:39,577 Za jakou budoucnost? Za jakou budoucnost to hodláte hlasovat? 178 00:17:39,697 --> 00:17:43,759 Grudinin plní funkci spoileru (matení voličů a přetahování hlasů), 179 00:17:43,879 --> 00:17:48,298 kvůli maximální delegitimizaci Putinova řízení, 180 00:17:48,418 --> 00:17:53,607 aby se Putinovi nepovedlo z Ruska vytvořit centrum koncentrace řízení. 181 00:17:53,727 --> 00:18:02,355 Aby v budoucnu bylo možné řízení Celní unie opět převést na Astanu a projekt hedvábné cesty vrátit Číně. 182 00:18:03,098 --> 00:18:08,022 Putina je třeba zastavit teď. 183 00:18:08,142 --> 00:18:11,130 Protože jak to teď dopadá? 184 00:18:11,250 --> 00:18:14,157 Podívejte se, jak si Grudinin poradil s kolchozem! 185 00:18:14,277 --> 00:18:19,824 Poradit si s kolchozem v takových skleníkových podmínkách, kdy má všechno zajištěno, 186 00:18:19,944 --> 00:18:23,510 kdy se mu hrnou investoři, kteří se na nic neptají, 187 00:18:23,630 --> 00:18:29,700 nedrtí ho žádnými podmínkami, aby ho dostali na kolena, 188 00:18:29,820 --> 00:18:34,597 kdy jen přebírají svůj zisk a do ničeho se nemontují, 189 00:18:34,717 --> 00:18:38,117 kdy má k dispozici široké možnosti Moskvy, 190 00:18:38,237 --> 00:18:43,564 kdy jen obchodní střediska ho velmi slušně financují, nemluvě o moskevském spotřebitelském trhu, 191 00:18:43,684 --> 00:18:45,948 kde jsou ty nejlepší možnosti. 192 00:18:46,068 --> 00:18:52,890 A to nejdůležitější. Tvrdí, že Grudininovi jde všechno samo na rozdíl od Putina. 193 00:18:53,010 --> 00:18:59,960 Putina tíží břemeno. Vždyť si to vezměte, nemůže plně zatočit se všemi klanově-korporativními skupinami, 194 00:19:00,080 --> 00:19:06,783 kvůli kterým je Rusko závislé na cizích centrech koncentrace nadnárodního řízení. 195 00:19:07,277 --> 00:19:17,704 Protože samotná Gorbačovova přestavba i ty Jelcinovy reformy byly připravovány už od roku 1953, 196 00:19:17,824 --> 00:19:21,940 od kterého byly všude rozmísťovány potřebné kádry. 197 00:19:22,060 --> 00:19:27,470 Naši „patrioté“ žijí ve světě jednoduchých řešení, pro ně je prezident takový děda Mráz, 198 00:19:27,590 --> 00:19:31,321 který může mávnutím ruky vyměnit, koho ho napadne. 199 00:19:31,441 --> 00:19:37,511 Když se Putin pokoušel poradit si s elitami rozhodnějším způsobem, 200 00:19:37,631 --> 00:19:41,968 tak se mu hned postarali o havárii na Sajano-Šušenské hydroelektrárně. 201 00:19:42,088 --> 00:19:44,113 Putin se stará především o lidi, 202 00:19:44,233 --> 00:19:48,515 když je nucen manévrovat a přistupovat na dohody s klanově-korporativními skupinami, 203 00:19:48,635 --> 00:19:53,329 jimž úspěšně neustále zpřísňuje podmínky. Ve výsledku jich stále více končí ve vězení, 204 00:19:53,449 --> 00:19:56,190 začalo se bojovat s korupcí. 205 00:19:56,795 --> 00:20:03,122 Ale tohle „patriotům“ nestačí, oni chtějí všechno HNED TEĎ. 206 00:20:03,617 --> 00:20:06,643 Jenže všechno hned teď mít nemůžou. 207 00:20:06,763 --> 00:20:13,988 Globální prediktor si uvědomuje, že čím více toho Putin dokáže ve svém budoucím volebním období, 208 00:20:14,108 --> 00:20:18,280 tím hůře mu tu situaci půjde zvrátit zpět. 209 00:20:18,400 --> 00:20:23,727 Ano, Grudinin je jejich kandidát pro rok 2024, 210 00:20:23,847 --> 00:20:31,402 ale jaké bude plnit úkoly, kolik bude zapotřebí opět sebrat Rusku suverenity, 211 00:20:31,522 --> 00:20:40,948 aby mohl být uskutečněn globální plán na ustavení světového řádu podle záměru globálního prediktoru, 212 00:20:41,068 --> 00:20:45,982 záleží na tom, kolik toho Putin stačí udělat ve svém posledním volebním období. 213 00:20:46,102 --> 00:20:50,191 No, a aby toho dokázal co nejméně, pustili do ringu Grudinina. 214 00:20:50,311 --> 00:20:57,316 Nejde jen o to, aby se otrkal. Jestli jim to vyjde, tak klidně udělají z Grudinina prezidenta. 215 00:20:57,436 --> 00:21:01,966 Přestože by měl minimální legitimitu, něco by to přineslo. 216 00:21:02,086 --> 00:21:05,718 Hlavní je, že Putin teď vyřešil velmi mnoho problémů. 217 00:21:05,838 --> 00:21:16,792 Stabilizoval situaci ve světě s ohledem na terorismus, na Blízkém Východě, ve střední Asii i v Evropě. 218 00:21:16,912 --> 00:21:24,354 S ISIL jsme se z větší části vypořádali, v tom hlavním. To ale neznamená, že jsme se ho zbavili úplně. 219 00:21:24,474 --> 00:21:29,966 V Iráku se ISIL jednoduše rozplynul a uspořádali tam vítězný pochod. Chlapíci. 220 00:21:30,086 --> 00:21:35,716 Proč by se také nerozplynul, když jak opět opakuji, je ISIL nepravidelnou armádou USA? 221 00:21:35,836 --> 00:21:45,977 Dnes mají vousy a jakési podivné maskovací oblečení a zítra se oholí a obléknou uniformu USA. 222 00:21:46,097 --> 00:21:51,396 Asi 44 000 amerických vojáků je přece neznámo kde. 223 00:21:52,661 --> 00:22:02,758 Úkolem Grudinina je v maximální míře přebrat Putinovi jeho putinskou voličskou základnu. 224 00:22:03,390 --> 00:22:12,441 Putina podporují obyčejní lidé, kteří vidí, že Putin obnovuje ruskou suverenitu, 225 00:22:12,561 --> 00:22:20,033 že obnovuje ekonomickou a politickou moc Ruska, což vede ke zlepšení jejich života. 226 00:22:20,584 --> 00:22:24,435 Tito lidé hlasují pro něj. 227 00:22:24,555 --> 00:22:29,910 Přičemž se nejedná čistě jen o elektorát komunistů. 228 00:22:30,030 --> 00:22:40,638 Čistě komunistický elektorát hlasoval za Charitonova, Zjuganova, což znamená rozmezí maximálně 20%. 229 00:22:41,931 --> 00:22:50,597 Úkolem je přebrat jich více, aby byl Putin závislý na oligarchických klanovo-korporativních strukturách. 230 00:22:50,717 --> 00:22:53,623 To je Grudininův úkol! 231 00:22:54,971 --> 00:23:02,344 Aby se Putinovi nepodařilo vyvést Rusko na cestu k získání plné suverenity. 232 00:23:02,464 --> 00:23:06,937 A potom nastoupí Grudinin a bude dělat to, co bude zapotřebí. 233 00:23:07,057 --> 00:23:13,595 Ruští chlapci budou potom za zájmy nadnárodního řízení umírat po celé planetě. 234 00:23:13,715 --> 00:23:19,207 Ne za ruské zájmy jako tomu bylo v Sýrii, 235 00:23:19,619 --> 00:23:27,267 ale za zájmy nadnárodního řízení, proto do ringu vyslali Grudinina. 236 00:23:27,387 --> 00:23:32,191 Je tedy třeba chápat jednoduchou věc, že hlasujete-li za Grudinina, 237 00:23:32,311 --> 00:23:37,804 hlasujete proti Rusku, proti získání jeho suverenity, 238 00:23:37,924 --> 00:23:44,681 protože se to přesně shoduje s plány globálního prediktoru a státní elity USA. 239 00:23:44,801 --> 00:23:50,898 Tím tahem s Grudininem globalisté chtějí proplout mezi Skyllou a Charybdou, 240 00:23:51,018 --> 00:23:56,923 tj. maximálně delegitimizovat Putina a nepřipustit občanskou válku, 241 00:23:57,043 --> 00:24:04,102 kterou má v plánu rozpoutat v Rusku americká státní elita, 242 00:24:04,222 --> 00:24:08,477 která také ve vztahu k Rusku uplatňuje nadnárodní řízení. 243 00:24:08,597 --> 00:24:14,220 Putinovi teď začnou vyčítat úplně všechno, že může za to a ono, 244 00:24:14,340 --> 00:24:21,316 že nemá pravdu s Centrální bankou, že špatně hodnotí to a ono. 245 00:24:21,436 --> 00:24:28,023 Putina budou pečlivě tlačit do konfliktu, ve kterém musí jednoznačně prohrát. 246 00:24:28,143 --> 00:24:30,581 A prohraje-li Putin, prohraje Rusko. 247 00:24:30,701 --> 00:24:35,588 Putin to už teď má těžké. Obviňují ho například z toho, 248 00:24:35,708 --> 00:24:41,970 že má u sebe Siluanova, přičemž zapomínají na to, že Uljukajev už za korupci sedí. 249 00:24:42,090 --> 00:24:47,032 A okolo Siluanova podle toho jak vypadají poslední události, 250 00:24:47,152 --> 00:24:52,946 také vzniká mnoho otazníků a může brzy skončit vedle svého kolegy ve vězení. 251 00:24:53,066 --> 00:25:00,098 Je to otázka. Ale zda půjde Siluanov sedět nebo ne, závisí na tom, nakolik bude mocná podpora Grudinina. 252 00:25:00,218 --> 00:25:05,738 Čím větší bude Grudininova podpora, tím větší šanci bude mít Siluanov zůstat na svobodě 253 00:25:05,858 --> 00:25:12,973 a stejně tak všichni korupčníci a oligarchické klanově-korporativní struktury v řízení Ruska. 254 00:25:13,093 --> 00:25:19,603 Protože oni… Grudinin je brzdou na cestě získávání ruské suverenity. 255 00:25:19,723 --> 00:25:24,637 To je třeba si uvědomovat. Jedná se o vnější projekt, o globální. 256 00:25:24,757 --> 00:25:34,348 Speciálně si ho tady pěstovali, aby potom svedli z cesty samotný postup Ruska při získávání suverenity. 257 00:25:34,468 --> 00:25:44,454 Zde se nesmíte mýlit, já jsem často mluvil s elektorátem KPRF a slyšel: 258 00:25:44,574 --> 00:25:53,230 „Je třeba spojit se s Američany, sesadit Putina a potom jít teprve do střetu s Američany.“ 259 00:25:53,350 --> 00:25:58,815 A tak se jich ptám: „Počítáte s tím, že v tom střetu s Američany budete úspěšní?“ 260 00:25:58,935 --> 00:26:03,959 „Ne, to určitě ne, vždyť oni jsou neskutečně silní a Rusko klidně rozšlápnou.“ 261 00:26:04,079 --> 00:26:08,883 „A Putin jde proti americkým zájmům?“ „Ano, jde proti nim.“ 262 00:26:09,003 --> 00:26:17,136 „Nebylo by tedy lepší podpořit Putina, aby vyřešil ten problém našeho střetu s Američany, a takto zvítězit?“ 263 00:26:17,256 --> 00:26:22,610 „Ne, Putin je horší zlo než Američané, než americké vnější řízení. 264 00:26:22,730 --> 00:26:26,929 Podvolíme se americkému řízení, ale Putina se musíme zbavit.“ 265 00:26:27,049 --> 00:26:32,844 To je ta hlavní ideologie celého toho elektorátu KPRF ve své čisté podobě. 266 00:26:32,964 --> 00:26:38,566 Ať už jsem se bavil s partajními funkcionáři, nebo s obyčejnými stoupenci KPRF. 267 00:26:38,686 --> 00:26:45,443 Pro ně je Putin, který vede Rusko k získání suverenity, 268 00:26:45,563 --> 00:26:50,863 větším zlem než Američané uplatňující vůči nám nadnárodní řízení. 269 00:26:50,983 --> 00:26:56,915 A teď je tedy jejich kandidátem Grudinin, který je údajně úspěšný podnikatel, 270 00:26:57,035 --> 00:27:04,673 který představuje socialistickou ideologii, a který reálně využívá bolavá místa, 271 00:27:04,793 --> 00:27:08,359 který reálně využívá bolavá místa, že si Putin nemůže… 272 00:27:08,479 --> 00:27:14,109 Vůbec nikdo si nemůže okamžitě poradit s těmi klanově-korporativními skupinami. 273 00:27:14,229 --> 00:27:18,895 Opakuji, že na to, aby dotlačili naši zemi do přestavby, přestřelky 274 00:27:19,015 --> 00:27:23,902 a reforem Gorbačova a Jelcina potřebovali celých 25 let. 275 00:27:24,022 --> 00:27:31,604 A od Putina, který sám bojuje proti všem těm klanově-oligarchickým strukturám, 276 00:27:31,724 --> 00:27:37,134 očekávají, že to všechno změní okamžitě. Říkají, že na to měl už 20 let. 277 00:27:37,254 --> 00:27:44,342 Cožpak on je v čele státu 20 let? Já neustále mluvím o tom, že se Putin nemá o koho opřít, 278 00:27:44,462 --> 00:27:49,128 jednoduše se nemá o koho opřít. Je neustále nucen manévrovat. 279 00:27:49,248 --> 00:27:55,703 V tomto ohledu se do značné míry podobá Stalinovi. Stalin zemřel v roce 1953. 280 00:27:55,823 --> 00:28:03,048 Již v roce 1956 Stalinovi spolupracovníci zorganizovali 20. sjezd a začali s „destalinizací“. 281 00:28:03,168 --> 00:28:09,513 Putin se nachází v daleko horších podmínkách, v horších, ve značně horších podmínkách. 282 00:28:09,633 --> 00:28:18,453 A když mu někdo předhazuje, že za 20 let nic nedokázal, tak je to buď hlupák nebo zrádce. 283 00:28:18,573 --> 00:28:24,422 Jinak to říci nemohu. Ty věci je třeba chápat, je tu snad nějaký dějinný vývoj. 284 00:28:24,542 --> 00:28:31,245 Podívejte se, co se dělo v minulosti. Musíte se naučit řízení, abyste takové hlouposti neříkali. 285 00:28:31,365 --> 00:28:34,711 Musíte se přece podívat, jak je vše provázáno. 286 00:28:34,831 --> 00:28:40,296 Opakuji, že se Putin chtěl vypořádat s klanově- oligarchickými strukturami rozhodněji. 287 00:28:40,416 --> 00:28:42,992 A tyto struktury mu daly jasně najevo: 288 00:28:43,112 --> 00:28:48,164 „To ty se staráš o zájmy ruského národa, to pro tebe Rusko něco znamená. 289 00:28:48,284 --> 00:28:52,537 A pro nás? Bude-li Rusko v troskách a lidé tu budou vymírat, je nám vřele ukradené.“ 290 00:28:52,657 --> 00:28:55,921 A zařídili tu havárii na Sajano-Šušenské hydroelektrárně. 291 00:28:56,041 --> 00:29:01,396 Sedmkrát poslali z Moskvy příkaz spustit turbínu a sedmkrát ji zase zastavit, dokud... 292 00:29:01,516 --> 00:29:05,468 Havarijní turbínu, která byla určena k opravě. 293 00:29:05,588 --> 00:29:07,915 Bylo jasné, že vybuchne. 294 00:29:08,035 --> 00:29:14,243 Sedmkrát zazněl z Moskvy příkaz na její spuštění a zastavení, spuštění a zastavení, 295 00:29:14,363 --> 00:29:17,022 až to samozřejmě nevydržela. 296 00:29:17,142 --> 00:29:23,486 To snad byla náhoda? Samozřejmě, že ne. To bylo cílené záškodnictví. 297 00:29:24,393 --> 00:29:33,527 Sotva se konečně Putin dostal do pozice, kdy si může dovolit trestat viníky za podobné zločiny, 298 00:29:34,352 --> 00:29:42,633 tak se zase všichni spojili, aby Putin neprošel, a jestliže projde, aby měl minimální legitimizaci, 299 00:29:42,753 --> 00:29:44,256 minimální! 300 00:29:44,376 --> 00:29:48,850 Proto je také tak velké množství zájemců o účast ve volbách, 301 00:29:48,970 --> 00:29:54,957 aby mu každý sebral tam procento, tam půl procenta, nebo i setiny procenta… 302 00:29:55,077 --> 00:30:02,357 Čím více hlasů seberou Putinovi, tím menší bude Putinova legitimita. 303 00:30:02,477 --> 00:30:09,832 A hlavně rozšiřují myšlenku, a jedná se o myšlenku provokační a nepřátelskou, 304 00:30:09,952 --> 00:30:13,216 že Putin stejně v každém případě zvítězí. 305 00:30:13,336 --> 00:30:17,508 Proto je lepší hlasovat jakoby do budoucna a dát hlas Grudininovi. 306 00:30:17,628 --> 00:30:24,660 Proto je třeba Putinovi vytvářet překážky: „Hlasujte pro Sobčakovou!“ apod. 307 00:30:24,780 --> 00:30:31,895 Nejdůležitější je připravit ho o hlasy. Kdo se drží této logiky, ten jde jako osel za mrkvičkou. 308 00:30:32,015 --> 00:30:37,177 Je třeba se jasně vymezit. Máme tu Putina a ostatní kandidáty. 309 00:30:37,297 --> 00:30:45,732 Ta koalice kandidátů je cele zaměřená na to, aby Putin, nebude-li zvolen už v prvním kole, 310 00:30:45,852 --> 00:30:55,389 měl minimální legitimitu pro vládnutí, aby mohl co nejméně udělat pro další získávání ruské suverenity. 311 00:30:55,509 --> 00:31:01,871 Aby se stejně jako dřív byl nucen domlouvat s klanově-korporativními skupinami. 312 00:31:01,991 --> 00:31:07,683 Grudinin je v tomto ohledu tím největším nebezpečím a to je třeba chápat. 313 00:31:07,803 --> 00:31:14,560 Protože Grudinin má za úkol připravit Putina a právě jen Putina o jeho hlavní elektorát, 314 00:31:14,680 --> 00:31:21,301 o obyčejné lidi svými nepodloženými, demagogickými prohlášeními. 315 00:31:26,012 --> 00:31:29,210 Dále k mezinárodním událostem. 316 00:31:29,330 --> 00:31:38,117 Nikolaj Kulik píše: 22. prosince se konala schůzka šéfů ministerstev zahraničí Ruska a Velké Británie. 317 00:31:38,237 --> 00:31:44,582 Boris Johnson předváděl divadélko. Dvakrát zmínil poselstvo Alžběty I. k Ivanovi Hroznému 318 00:31:44,702 --> 00:31:47,093 a nazval se rusofilem. 319 00:31:47,213 --> 00:31:51,931 Lavrov řekl, že pro Anglii bude těžké překročit bariéru, za kterou se uzavřeli. 320 00:31:52,051 --> 00:31:59,657 Sergej Viktorovič také mluvil o Jugoslávii, Krymu a takzvaném „vměšování“ Ruska do voleb v Evropě. 321 00:31:59,777 --> 00:32:05,115 Ještě si Lavrov zavtipkoval, že Johnson přijel do Ruska s prázdnými kapsami. 322 00:32:05,235 --> 00:32:09,760 Bylo vidět, že Boris přijel o něco žádat. Co mohl chtít? 323 00:32:09,880 --> 00:32:16,780 A Natálie Anatolijevna také prosí okomentovat setkání Lavrova s Johnsonem 324 00:32:16,900 --> 00:32:19,928 a píše, že Johnson se choval jako dítě. 325 00:32:20,048 --> 00:32:24,110 Dělal dojem tupého omezence. Proč ho zvali do Ruska? 326 00:32:24,230 --> 00:32:30,162 Lavrov byl nucen v kontextu té besedy snížit se ve svém postavení jako politika na Johnsonovu úroveň. 327 00:32:30,282 --> 00:32:34,895 Vždyť nic nevyřešili, nebo ani nebylo v plánu něco řešit? 328 00:32:35,015 --> 00:32:42,026 Tak především ho pozvali… Ta návštěva byla dohodnuta. 329 00:32:42,146 --> 00:32:48,056 O žádnou pozvánku jako takovou nešlo. Na návštěvu vždy jede zainteresovaná strana. 330 00:32:48,176 --> 00:32:55,451 Jestliže tedy zainteresovaná strana Velká Británie vyjádřila přání nás navštívit, tak proč bychom jim to měli odmítat? 331 00:32:55,571 --> 00:32:58,819 Jedná se o ministra zahraničí daného státu. 332 00:32:58,939 --> 00:33:05,157 Ať už se jedná o jakkoliv trapného šaška, stále je zástupcem státu. 333 00:33:05,277 --> 00:33:10,440 Co se týká samotné té vlády, tak už jsem o ní přece mluvil. Souvisí to s brexitem. 334 00:33:10,560 --> 00:33:18,231 Mají za úkol absolutně potopit ideu brexitu, což také dělají. 335 00:33:18,351 --> 00:33:31,150 Co se týká té návštěvy, tak tím, že si hrál na šášulu, se Boris Johnson jednak pokoušel sondovat a jednak ukázat, 336 00:33:31,270 --> 00:33:40,118 že vedení Ruska stojí níže než vedení Velké Británie. 337 00:33:40,238 --> 00:33:51,012 S tím, že by se musel snížit na úroveň Johnsona, Borise Johnsona kategoricky nesouhlasím. 338 00:33:51,132 --> 00:33:57,504 - Zde právě Boris… - Lavrov navrhnul takto ho oslovovat. 339 00:33:57,624 --> 00:34:08,838 Ne, chtěl jsem říci Sergej Viktorovič. Sergej Viktorovič naopak odvedl velice dobrou práci. 340 00:34:08,958 --> 00:34:18,412 On v porovnání s úrovní Johnsona natolik pozvednul svou autoritu, že je to až… 341 00:34:18,532 --> 00:34:21,713 Uvedu takovou epizodu, ano? 342 00:34:21,833 --> 00:34:32,305 Johnson s přáním ponížit Sergeje Viktoroviče vyprávěl, že když přijel na jednání, 343 00:34:32,425 --> 00:34:41,349 podal svůj kabát přímo Sergeji Viktorovičovi. Ve smyslu, že je to jen takový lokajíček, 344 00:34:41,469 --> 00:34:54,933 kterému hodili kabát a on ho vzal a dal, kam patří, někam do skříně, či na věšák. 345 00:34:55,053 --> 00:35:02,912 Podle názoru Borise Johnsona šlo fakticky o situaci, ve které nemohl prohrát. 346 00:35:03,032 --> 00:35:09,480 Ale Sergej Viktorovič ho odrazil důstojně. Řekl, že Johnsonovy kapsy byly prázdné. 347 00:35:09,600 --> 00:35:13,229 A co znamená tato jemná narážka? 348 00:35:13,349 --> 00:35:29,486 „Když ministr zahraničí Velké Británie přijel do Ruska, tak uznávajíce nadřazenost Ruska 349 00:35:29,606 --> 00:35:35,987 dobrovolně vydal své věci k prohlídce. 350 00:35:36,107 --> 00:35:43,671 No a vzhledem k tomu, že přistoupil na spolupráci s vyšetřovateli, obrazně řečeno, 351 00:35:43,791 --> 00:35:50,172 tak jsem se rozhodl, že ministra Velké Británie osobní prohlídky ušetřím.“ 352 00:35:50,292 --> 00:35:52,812 To je to, co tím v podstatě řekl. 353 00:35:52,932 --> 00:36:01,065 Takže Johnson fakticky chtěl ukázat Lavrovovi jeho místo a ve skutečnosti mu Lavrov jedinou narážkou naznačil, 354 00:36:01,185 --> 00:36:07,598 že tak vlastně uznal nadřazenost Ruska v nadnárodním řízení. 355 00:36:07,718 --> 00:36:13,376 Přijel, a hned předložil své věci ke kontrole: "Já jsem v pořádku, prověřte si to", 356 00:36:13,496 --> 00:36:20,976 a když takto ukázal svou dobrou vůli, tak jsme ho další osobní prohlídky ušetřili. 357 00:36:21,096 --> 00:36:29,229 Takže 1:0 ve prospěch Ruska. Sergej Viktorovič je profesionál té nejvyšší úrovně. 358 00:36:30,846 --> 00:36:35,145 Mimochodem, je tu ještě jedna mezinárodní zpráva. 359 00:36:35,265 --> 00:36:41,644 Jak okomentujete další recesi prankerů Vovana a Lexuse, 360 00:36:41,764 --> 00:36:46,355 kteří zavolali velvyslankyni USA při OSN Nikky Haleyové? 361 00:36:46,475 --> 00:36:52,579 Je to velice závažné. Nejednou jsem mluvil o tom, že tyto telefonáty… Vzpomínáte? 362 00:36:52,699 --> 00:37:03,646 Šlo o to, že jakmile Vovan a Lexus začali takto vyvádět, tak jsem řekl, že ještě není jasné, na koho pracují. 363 00:37:03,766 --> 00:37:12,092 Že šlo o nadnárodní řízení, bylo zřejmé, ale jaké? USA nebo globálního prediktoru? 364 00:37:12,212 --> 00:37:19,465 Již dlouho je jasné, že Vovan a Lexus pracují pro globální prediktor. 365 00:37:19,585 --> 00:37:26,287 Teď už si ale vzali na paškál přímo vedení USA. 366 00:37:28,542 --> 00:37:35,172 A tak vyvstala otázka. Vždy si pokládejte tuto otázku. 367 00:37:35,292 --> 00:37:40,784 Cožpak je telefonní číslo úředníků takové úrovně někde v telefonním seznamu? 368 00:37:40,904 --> 00:37:45,461 Dovedete si představit, jaká tomu musí předcházet schvalovací procedura, 369 00:37:45,581 --> 00:37:50,990 než může člověk opravdu vytočit něčí číslo a mluvit s ním? 370 00:37:51,110 --> 00:37:56,905 Aby měl ten někdo zaručeno, že bude mluvit s tím, s kým má? 371 00:37:57,025 --> 00:38:03,507 Ukrajinští prankeři se pokusili napálit Solovjova a dopadlo to pro ně opravdu bledě. 372 00:38:03,627 --> 00:38:06,886 Opravdu chabý pokus. Oni si asi opravdu myslí, 373 00:38:07,006 --> 00:38:12,837 že takový telefon mohou najít někde v telefonním seznamu a zavolat, komu se jim zamane, 374 00:38:12,957 --> 00:38:16,147 vydávat se za koho je napadne, a že jim to projde. 375 00:38:16,267 --> 00:38:20,390 Ve skutečnosti je to velice důkladná práce z nadnárodní úrovně. 376 00:38:20,510 --> 00:38:28,647 Nikky Haleyová byla absolutně přesvědčena, že mluví s tím, s kým jí řekli, že bude mluvit, 377 00:38:28,767 --> 00:38:31,095 tedy s polským premiérem. 378 00:38:31,215 --> 00:38:40,214 Proto samozřejmě také mluvila v obvyklé algoritmice. V té algoritmice, na jakou je zvyklá. 379 00:38:40,334 --> 00:38:46,834 To tedy znamená, že když jí zavolají z Polska a zeptají se, jak má vypadat jejich vnější politika, 380 00:38:46,954 --> 00:38:49,827 tak je to pro ni obvyklá a přijatelná věc. 381 00:38:49,947 --> 00:38:54,510 Oni velmi dobře vědí, že Polsko nemá žádnou svou vnější politiku, 382 00:38:54,630 --> 00:38:59,070 že tam v čele Polska mají dosazeny své Kozyrevy, a že je obvyklé, 383 00:38:59,190 --> 00:39:03,982 že odtamtud zavolají a zeptají se, jaký mají mít názor na tu a tu věc, 384 00:39:04,102 --> 00:39:07,714 aby se dozvěděli, co mají dělat, jaká přijímat rozhodnutí. 385 00:39:07,834 --> 00:39:11,403 A tak se podle toho také chovala. 386 00:39:11,523 --> 00:39:18,071 Když tam ještě byla mluvčí Jen Psaki, na kterou všichni tak útočili, 387 00:39:18,191 --> 00:39:23,794 tak jsem ji neustále bránil a říkal jsem, že se provinila jen v jedné věci, 388 00:39:23,914 --> 00:39:32,070 že se stala tiskovou mluvčí právě v té chvíli, kdy začaly být USA aktivně odepisovány, 389 00:39:32,190 --> 00:39:41,952 a kdy začalo být povoleno medializovat každý kiks tiskové mluvčí. 390 00:39:42,393 --> 00:39:46,332 Vymáchat jí v tom čumák. Pouze to byla její vina. 391 00:39:46,452 --> 00:39:57,403 Ona sama je produktem amerického vzdělávacího systému, a podobné kiksy Jen Psaki byly ještě přijatelné. 392 00:39:57,523 --> 00:40:02,795 To znamená, že za to sama příliš nemohla. Zeptáte se: „Jak je to možné?“ 393 00:40:02,915 --> 00:40:10,785 A já odpovím, že z jednoduchého důvodu, že byla jen úřednicí ohlašující cizí myšlenky. 394 00:40:10,905 --> 00:40:18,418 Povšimněte si, že když tiskový mluvčí Bílého domu nebo státního departmentu vchází, 395 00:40:18,538 --> 00:40:27,029 nese si takhle tlusté desky, položí je před sebe, listuje podle záložek a jenom to čte. 396 00:40:27,149 --> 00:40:32,916 Proč bychom to tedy měli vyčítat Psaki, která čte něco, co bylo připraveno 397 00:40:33,036 --> 00:40:39,023 velice početným kolektivem, a co prošlo cenzurou jejich vedení? 398 00:40:39,143 --> 00:40:43,507 Co se jí v tomto ohledu dá vyčítat? 399 00:40:43,627 --> 00:40:48,513 Ona pouze zveřejňovala produkt této kolektivní práce. 400 00:40:48,633 --> 00:40:53,025 A co se týká Nikky Haleyové, tam je ta situace úplně jiná. 401 00:40:53,145 --> 00:41:00,673 Ona je profesionální diplomatka a zastupuje USA ve velice zajímavém orgánu, 402 00:41:00,793 --> 00:41:02,984 který se nazývá OSN! 403 00:41:03,104 --> 00:41:12,877 Ona s ohledem na svou profesionální kompetenci musí vědět, kolik je celkem na světě států 404 00:41:12,997 --> 00:41:18,444 a kolik z nich je zastoupeno v OSN. 405 00:41:18,564 --> 00:41:25,459 A jestliže tam nějaké Kosovo, Severní Kypr či Tchaj-wan nemají své zastoupení, 406 00:41:25,579 --> 00:41:30,383 tak co je toho důvodem, a jak jsou zastupovány jejich zájmy. 407 00:41:30,503 --> 00:41:37,783 Proto když zaznělo nějaké to Binomo, tak to měla vědět už jen z pozice zastávané funkce, 408 00:41:37,903 --> 00:41:41,085 jedná se o její profesionální kompetenci. 409 00:41:41,205 --> 00:41:51,593 Tady nad tím nelze mávnout rukou jako nad Jen Psaki, která jen předkládala výstupy z kolektivní práce. 410 00:41:51,713 --> 00:41:56,490 Nikky Haley se musí v této oblasti orientovat a tyto věci znát. 411 00:41:56,610 --> 00:42:03,257 A dříve než začala rozmlouvat s nějakým tím podpindosníkem, který jí zavolal a ptal se, 412 00:42:03,377 --> 00:42:09,942 jaké mají být jeho národní zájmy v rámci daného konfliktu, tak měla zcela jasně odpovědět: 413 00:42:10,062 --> 00:42:13,133 „Promiňte, ale takový stát neexistuje.“ 414 00:42:13,253 --> 00:42:17,314 Jedná se o její profesionální oblast činnosti. 415 00:42:18,827 --> 00:42:29,172 Nejednou jsem mluvil o tom, že Trump poráží státní elitu, že globalisté poráží státní elitu. 416 00:42:29,292 --> 00:42:34,316 To je k tomu, proč byl tento telefonát adresován právě Nikky Haleyové. 417 00:42:34,436 --> 00:42:38,827 Proč se to stalo a proč to bylo všechno zveřejněno? 418 00:42:40,092 --> 00:42:42,321 Je to velice jednoduché. 419 00:42:42,441 --> 00:42:52,830 Poslední události v USA ukazují, že státní elita USA sází nejen na Pence, 420 00:42:52,950 --> 00:42:59,625 na viceprezidenta, který by mohl nahradit Trumpa, ale také na Haleyovou, 421 00:42:59,745 --> 00:43:05,099 která by zase měla nahradit Rexe Tillersona v čele státního departmentu. 422 00:43:05,219 --> 00:43:09,721 Ten telefonát prankerů problém s Nikky Haleyovou vyřešil. 423 00:43:09,841 --> 00:43:18,331 A tak ať už se vám Tillerson líbí či ne, nemáte v podstatě nikoho, kým byste ho nahradili. 424 00:43:18,451 --> 00:43:25,786 Jednoduše to tím jedním tahem znemožnili. To je k té otázce nadnárodního řízení a nástrojů, 425 00:43:25,906 --> 00:43:34,534 pomocí nichž jsou řešeny otázky globálního významu třeba cestou takového uličnictví, rošťáctví. 426 00:43:34,654 --> 00:43:40,476 Někteří si přece myslí, že toto prankerství je celkem jednoduché. 427 00:43:40,596 --> 00:43:46,941 Jen si takové telefonní číslo najděte v seznamu, a když ho vytočíte a budou vás zpětně prověřovat, 428 00:43:47,061 --> 00:43:51,893 tak musíte odpovědět, že jste to opravdu vy, potvrdit to. 429 00:43:52,013 --> 00:43:56,603 A co když si to zpětně prověří přes aparát daného premiéra? 430 00:43:56,723 --> 00:44:01,863 Zavolají přímo člověku, na kterého mají kontakt, na jeho osobní telefon 431 00:44:01,983 --> 00:44:05,979 a řeknou mu, že od nich přišel požadavek na telefonický rozhovor? 432 00:44:06,099 --> 00:44:11,195 „Prověř to prosím přes svůj kanál.“ A on jim to musí potvrdit. 433 00:44:12,868 --> 00:44:16,500 Je velice lehké být prankerem, že? Nu, nu. 434 00:44:19,141 --> 00:44:22,706 Dále tu je otázka od Maxima z Doněcku. 435 00:44:22,826 --> 00:44:27,812 Valeriji Viktoroviči, okomentujte tu situaci s odvoláním ruských vojáků 436 00:44:27,932 --> 00:44:34,107 ze Společného střediska pro kontrolu a koordinaci příměří na Donbasu. 437 00:44:34,227 --> 00:44:40,062 Proč byl Porošenkovi poskytnut takový dar, aby se mohl vykroutit… 438 00:44:40,182 --> 00:44:43,065 - Dar? - Takto to píše. 439 00:44:43,185 --> 00:44:46,146 …z té situace se Saakašvilim díky Donbasu? 440 00:44:46,266 --> 00:44:50,482 Vždyť všechny procesy se kvůli prezidentským volbám v Rusku zrychlují 441 00:44:50,602 --> 00:44:56,909 a hlavní provokace z ukrajinské strany byly nejspíše naplánovány na dobu olympiády. 442 00:44:57,029 --> 00:45:01,861 Jak to mají pindosové rádi a jak to bylo například s Gruzií a Jižní Osetií. 443 00:45:01,981 --> 00:45:03,754 No podívejme, skvěle. 444 00:45:03,874 --> 00:45:09,322 Takže ten člověk ví, jak to probíhalo v Gruzii a Jižní Osetii 445 00:45:09,442 --> 00:45:13,526 a přesto si myslí, že se jedná o dar Porošenkovi? 446 00:45:13,646 --> 00:45:24,729 Připomenu, jak to bylo s Jižní Osetií. Tehdy gruzínští fašisté zabili naše mírotvůrce. 447 00:45:24,849 --> 00:45:33,616 Zaútočili na ně. A Rusku nezbyla jiná volba než do této války vstoupit či ne. 448 00:45:33,736 --> 00:45:36,986 Jiné varianty nebyly. 449 00:45:37,106 --> 00:45:41,045 A teď by mohlo dojít na stejné okolnosti. 450 00:45:41,165 --> 00:45:47,682 Naši důstojníci ze Společného střediska se stali rukojmími 451 00:45:47,802 --> 00:45:56,142 a mohli být v kterémkoliv okamžiku a my víme, kdy měl ten okamžik přijít, měli je… 452 00:45:56,262 --> 00:46:04,292 Už tak byli vystaveni provokacím - náhodným strkanicím po chodbách, terči pro vyvolávání konfliktů. 453 00:46:04,412 --> 00:46:11,239 Takže by je jednoduše v určeném okamžiku rozhořčení vojáci, takzvaní vojáci, 454 00:46:11,359 --> 00:46:16,019 neboť opravdoví vojáci nemohou sloužit v Ukrajinských ozbrojených silách, 455 00:46:16,139 --> 00:46:23,619 jedná se totiž o ozbrojenou verbež Ukrajiny. Tam nejsou vojáci ani důstojníci. Je to pouhá sebranka. 456 00:46:23,739 --> 00:46:30,016 Oni by zabili naše důstojníky a nám by potom nezbylo nic jiného, takže provokace, 457 00:46:30,136 --> 00:46:35,277 o které snili od roku 2014, kvůli které by Rusko vstoupilo se svou armádou 458 00:46:35,397 --> 00:46:40,607 a vyčistilo tu banderovskou špínu na Ukrajině, by byla na světě jako dar. 459 00:46:40,727 --> 00:46:43,117 Tohle si snad přejeme? 460 00:46:43,237 --> 00:46:48,963 Když vidíme, že je připravována provokace, že se chystají zavraždit naše důstojníky, 461 00:46:49,083 --> 00:46:54,707 tak je přece jednodušší naše důstojníky stáhnout. 462 00:46:54,827 --> 00:47:02,651 Jestliže potom Porošenko and Company rozpoutají válku, podle předpokladů, 463 00:47:02,771 --> 00:47:09,632 tak Rusko prostě přestane brzdit ozbrojené síly Novoruska. 464 00:47:09,752 --> 00:47:18,814 A ty potom vstoupí do Kyjeva, Rovna, Lvova i Užgorodu, budou všude. 465 00:47:18,934 --> 00:47:23,388 Sil na to mají dostatek, nábojů také. 466 00:47:23,508 --> 00:47:32,225 Veřejná iniciativa Ruska se postará o to, aby měli dostatek jak fyzických sil, 467 00:47:32,345 --> 00:47:38,003 tedy lidí, vojáků, tak i nábojů. 468 00:47:38,123 --> 00:47:47,323 Týl mají Luhanská a Doněcká republika, ozbrojené síly Novoruska zcela spolehlivý. 469 00:47:47,443 --> 00:47:52,722 Na to teď narazili ti, kteří plánují válku. 470 00:47:53,788 --> 00:48:00,803 A staženi byli naši důstojníci včas, aby se vše dalo vyřešit diplomatickou cestou 471 00:48:00,923 --> 00:48:06,237 a nebylo připuštěno krveprolití, v jehož výsledku… 472 00:48:06,357 --> 00:48:13,235 Ano, ozbrojené síly Novoruska by došly až k západní hranici do Mukačeva a Šegini, 473 00:48:13,854 --> 00:48:22,142 ale proč by to měly dělat, když je možné to vyřešit méně krvavě? A nedopustit to? 474 00:48:22,262 --> 00:48:28,504 Takže je to naopak, nebyl to žádný dar pro Porošenka, ale péče o ty lidi, 475 00:48:28,624 --> 00:48:34,281 kteří jsou ostřelováni karateli z Ukrajinských ozbrojených sil. 476 00:48:34,401 --> 00:48:40,574 Aby tam nedošlo k rozsáhlému krveprolití, jak to měli v plánu ve Washingtonu. 477 00:48:40,694 --> 00:48:43,188 Jedná se o hru v předstihu. 478 00:48:43,308 --> 00:48:48,759 Proč bychom měli šlápnout na stejné hrábě, jako jsme to udělali v roce 2008? 479 00:48:48,879 --> 00:48:58,388 Když u nás byl p-rezidentem člověk jménem Dmitrij Anatoljevič MEDVĚDĚV. 480 00:48:58,508 --> 00:49:03,959 To jen díky jeho prezidentství došlo k té provokaci. 481 00:49:04,079 --> 00:49:09,324 Kvůli jeho aktivnímu postoji zahynuli naši mírotvůrci. 482 00:49:09,444 --> 00:49:12,075 Bylo možné to udělat naopak. 483 00:49:12,866 --> 00:49:19,228 Gruzínské fašisty srovnat, zničit a nepřipustit smrt lidí. 484 00:49:20,810 --> 00:49:29,785 Když dnes postupujeme správně a včas, tak je třeba chápat, proč tomu tak je. 485 00:49:29,905 --> 00:49:37,042 Jde o starost o lidi a záchranu jejich životů včetně našich důstojníků ze Společného střediska. 486 00:49:38,315 --> 00:49:44,023 A ještě jedna otázka. Dmitrij Rogozin a jezevčík Nikolas. 487 00:49:44,143 --> 00:49:46,877 Valeriji Viktoroviči, co to mělo znamenat? 488 00:49:46,997 --> 00:49:54,752 Je to velice závažné. Když se někteří domnívají, že Dmitrij Olegovič Rogozin je vlastenec. 489 00:49:54,872 --> 00:49:59,051 Podívejte se na to z jiného úhlu pohledu. 490 00:50:00,461 --> 00:50:07,717 Nikdo to nevyvrací, všichni naši vlastenci mluví o tom, že na Západě probíhá odlidšťování. 491 00:50:08,165 --> 00:50:14,664 Jednou utratili žirafu Mariuse, teď se zase v ZOO obrací k lidem a říkají jim: 492 00:50:14,784 --> 00:50:21,714 „Přineste své mazlíčky, vaše kočičky, pejsky, různé ty mývaly, morčata, 493 00:50:21,834 --> 00:50:26,666 aby je naši lvi mohli sežrat a trochu se u toho pobavit." 494 00:50:26,786 --> 00:50:33,165 Dovedete si představit, co by to asi znamenalo pro to dítě, kdyby jim doneslo svého mazlíčka, aby ho tam sežrali? 495 00:50:33,285 --> 00:50:38,702 To odlidšťování probíhá velice intenzivně. 496 00:50:38,822 --> 00:50:48,503 Ano, pokusy na zvířatech se dělají neustále. Probíhá to ovšem neveřejně. Neveřejně! 497 00:50:48,623 --> 00:50:53,765 Ano, pomáhá to k záchraně lidských životů, ty pokusy se zvířaty, 498 00:50:53,885 --> 00:50:59,198 ale veřejná prezentace takových pokusů není nic jiného, 499 00:50:59,318 --> 00:51:05,561 než podílení se na té matrici odlidšťování, jako to bylo v případě té žirafy Marius 500 00:51:05,681 --> 00:51:09,997 a žádosti donést své mazlíčky, aby mohli být sežráni. 501 00:51:10,117 --> 00:51:15,086 No a o stejnou věc se před kamerami postaral i Dmitrij Olegovič. 502 00:51:15,206 --> 00:51:19,969 A my mluvíme o tom, že máme vlastence a Putinův tým. 503 00:51:20,089 --> 00:51:26,813 Takže si učiňte příslušné závěry. Více bohužel takto veřejně říci nemohu. 504 00:51:28,017 --> 00:51:32,040 To byla pro dnešek poslední otázka. 505 00:51:32,160 --> 00:51:41,246 Stejně jako vždy bych tedy na konci našeho pořadu chtěl připomenout, 506 00:51:43,172 --> 00:51:48,124 že znalosti znamenají moc. 507 00:51:49,465 --> 00:51:59,369 A že každý člověk, aby mohl bránit zájmy své a své rodiny, musí vědět a chápat více. 508 00:51:59,489 --> 00:52:07,692 Neboť každý v míře chápání aktuálních událostí pracuje pro sebe a své zájmy 509 00:52:07,812 --> 00:52:12,953 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 510 00:52:13,073 --> 00:52:23,751 Jestliže si dnes uvědomujeme, že hlasování pro Grudinina je hlasováním proti Rusku 511 00:52:23,871 --> 00:52:32,177 a proti získání jeho suverenity, napomáháme tím obnově ruské suverenity 512 00:52:32,297 --> 00:52:35,822 a získávání politické a ekonomické moci Ruska. 513 00:52:35,942 --> 00:52:42,391 A jestliže si myslíte, že hlasováním pro Grudinina pracujete pro svou budoucnost, 514 00:52:42,511 --> 00:52:49,475 tak nečekejte, že vás v takové budoucnosti čeká štěstí, protože tím narušujete procesy, 515 00:52:49,595 --> 00:52:54,667 které Putin nedokáže dotáhnout do konce. Takže Rusko… 516 00:52:54,787 --> 00:52:59,929 Putin se tak nebude moci věnovat vnitřním procesům. 517 00:53:00,049 --> 00:53:06,326 Neustále mu vyčítají, že je sice úspěšný ve vnější politice, ale nezvládá tu vnitřní. 518 00:53:06,446 --> 00:53:15,920 A právě v okamžiku, kdy se Putin dostal do postavení, ve kterém by se mohl začít zabývat vnitřními problémy, 519 00:53:16,040 --> 00:53:19,566 aniž by musel brát ohled na vnější procesy, 520 00:53:20,666 --> 00:53:26,615 je nám předhozen Grudinin a velké množství dalších kandidátů, 521 00:53:26,735 --> 00:53:36,898 aby Putinova legitimita ve funkci ruského prezidenta byla minimální 522 00:53:37,018 --> 00:53:41,506 a nedokázal nic udělat pro obnovu naší suverenity. 523 00:53:41,626 --> 00:53:48,418 Pochopit takové otázky však můžete pouze tehdy, když víte, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 524 00:53:48,538 --> 00:53:55,365 Znalosti o řízení sociálních supersystémů najdete pouze v jednom zdroji, 525 00:53:55,485 --> 00:54:00,214 v Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorii řízení. 526 00:54:00,334 --> 00:54:07,676 Proto se snažte o rozšíření okruhu vašich znalostí, snažte se vědět a chápat více. 527 00:54:07,796 --> 00:54:15,207 Buďte samostatní, konceptuálně mocní, braňte zájmy své rodiny i své osobní. 528 00:54:15,327 --> 00:54:19,756 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 529 00:54:20,453 --> 00:54:22,155 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz 530 00:54:41,214 --> 00:54:48,729 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz