1 00:00:05,229 --> 00:00:08,751 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz 2 00:00:08,871 --> 00:00:11,832 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,952 --> 00:00:15,406 Zdravím naše vážené diváky a posluchače. 4 00:00:15,526 --> 00:00:23,329 Dnešní pořad z 08.01.2018, první v novém roce, 5 00:00:23,449 --> 00:00:30,508 zahájíme komentářem, který na našem webu zanechal Artašes Papjan. 6 00:00:30,628 --> 00:00:38,784 Valeriji Viktoroviči, vysvětlete váš postoj. Otázka se opět týká Grudinina. 7 00:00:38,904 --> 00:00:46,179 Je jasné, že za Grudininem stojí vlivné síly a je jasné, že to není člověk žijící jen z výplaty, 8 00:00:46,299 --> 00:00:52,760 ale proč ho nazývají oligarchem a tvrdí, že ho podporují zaoceánské síly? 9 00:00:52,880 --> 00:00:58,351 Proč by to nemohly být síly uvnitř Ruska, které si uvědomovaly už po rozpadu SSSR, 10 00:00:58,471 --> 00:01:03,545 že to může dopadnout tak, že národ SSSR si projde nejen socialismem, 11 00:01:03,665 --> 00:01:07,242 ale i vlčím kapitalismem bez příkras, aby získal imunitu 12 00:01:07,362 --> 00:01:15,168 a na svých zkušenostech předvedl celému světu tu hlubokou zvířecí podstatu oligarchického kapitalismu? 13 00:01:15,288 --> 00:01:19,984 Otázka je to dost rozsáhlá, takže k samotné otázce: 14 00:01:20,104 --> 00:01:25,508 Proč má právě Grudinin, který by získal přibližně 20-30% hlasů 15 00:01:25,628 --> 00:01:31,407 a mohl pracovat u Putina jako premiér, představovat nebezpečí pro lidi? 16 00:01:31,527 --> 00:01:38,032 Proč jím není spíše těch 80 a více % kleptomanů a podpindosníků, kteří dnes obklopují prezidenta? 17 00:01:38,152 --> 00:01:48,398 Otázka je to samozřejmě zajímavá. Problém přece vůbec není v tom, zda Grudinin je či není oligarcha. 18 00:01:48,518 --> 00:01:52,976 Když jsem mluvil o Grudininovi, tak jsem přece říkal, 19 00:01:53,096 --> 00:01:58,303 že je v jeho případě realizován přibližně stejný scénář jako v Bělorusku. 20 00:01:58,423 --> 00:02:08,229 Předseda kolchozu sice pochází z lidu, ale přitom řeší potřebné úkoly pro nadnárodní, globální řízení. 21 00:02:08,349 --> 00:02:15,558 Co se týká samotného Grudinina a agitačního střediska pod názvem „ZAO Sovchoz imeni Lenina“, 22 00:02:15,678 --> 00:02:23,614 tak jsem o tom už také mluvil, že na rozdíl od všech společností podnikajících v blízkosti Moskvy, 23 00:02:23,734 --> 00:02:28,632 měla právě tato společnost unikátní postavení. 24 00:02:28,752 --> 00:02:40,076 Když se na ni pokusili zaútočit vyděrači, tak buď najednou začali mít jinde velké problémy, 25 00:02:40,196 --> 00:02:51,830 nebo úplně zmizeli a společnost zůstala takříkajíc netknutá. 26 00:02:51,950 --> 00:03:00,291 Lužkovovy a Sobjaninovy pokusy zaútočit na Grudinina, a k takovým pokusům došlo, 27 00:03:00,411 --> 00:03:06,542 skončily tím, že se Lužkov s omluvami stáhnul a Sobjanin také zacouval. 28 00:03:06,662 --> 00:03:16,578 Takže už od počátku bylo jasné, že společnost Sovchoz imeni Lenina je projektem natolik mocných sil, 29 00:03:16,698 --> 00:03:23,775 že se jim byli nuceni omluvit dokonce i Lužkov se Sobjaninem. 30 00:03:23,895 --> 00:03:26,197 Přičemž Lužkov byl dost těžká váha. 31 00:03:26,317 --> 00:03:30,466 Lužkova samotného dosadilo nadnárodní řízení 32 00:03:30,586 --> 00:03:38,522 a jen díky vytvoření určité dlouhodobé souhry okolností 33 00:03:38,642 --> 00:03:47,590 a aktivnímu nátlaku ze strany USA byl Lužkov ve výsledku odvolán ze své funkce. 34 00:03:47,710 --> 00:03:57,010 Museli vyvinout velké úsilí, aby se Lužkova zbavili. To úsilí musely vyvinout samotné USA, a to nemalé. 35 00:03:57,130 --> 00:04:04,669 No a tento člověk, kterého se i USA zbavovaly jen s velkým vynaložením sil, 36 00:04:04,789 --> 00:04:09,753 s omluvou vycouval ze střetu s jakýmsi Grudininem. 37 00:04:09,873 --> 00:04:16,665 Chápete tu úroveň projektu? Úroveň jeho hloubky? Jaké síly tedy za ním musí stát? 38 00:04:16,785 --> 00:04:21,991 Žádní patrioté ho nenominovali, jednalo se jednoduše o rozkaz. 39 00:04:22,111 --> 00:04:31,147 Prošel KPRF a Zjuganov a spol. ho okamžitě nominovali za svůj tým. 40 00:04:31,267 --> 00:04:38,300 Co se týká té Grudininovy nominace, tak tam je ta situace v podstatě následující. 41 00:04:38,420 --> 00:04:46,143 Povšimněte si, že jakmile se objevil Grudinin, tak se okamžitě probudili všichni „spáči“ 42 00:04:46,263 --> 00:04:48,907 a otevřely se všechny „konzervy“. 43 00:04:49,027 --> 00:04:54,840 Konzervami se dříve nazývala agenturní rozvědka připravená k budoucímu použití. 44 00:04:54,960 --> 00:04:58,573 A proč by se v tomto ohledu měli probudit „spáči“ a otevřít „konzervy“? 45 00:04:58,693 --> 00:05:05,034 Protože v našem chápání a v tom chápání, které bylo vyloženo v seriálu Spáči, 46 00:05:05,154 --> 00:05:10,967 se jedná o něco zcela jiného. Není to agenturní rozvědka. 47 00:05:11,087 --> 00:05:19,554 Jedná se sice o vlivové agenty, ale organizované na jiném principu nadnárodního řízení 48 00:05:19,674 --> 00:05:25,096 na rozdíl od agenturní rozvědky konkrétní tajné služby konkrétního státu. 49 00:05:25,216 --> 00:05:29,576 A v daném případě se probudili a otevřeli všichni. 50 00:05:29,696 --> 00:05:34,922 Jak patrioti, tak liberálové začali okamžitě svorně vykřikovat: 51 00:05:35,042 --> 00:05:43,310 „Dříve jsem myslel, že budu hlasovat například pro Putina, ale teď už vím, že určitě budu hlasovat pro Grudinina.“ 52 00:05:43,430 --> 00:05:50,505 Je tedy zcela jasné, že jestliže všechny ty různorodé politické síly, 53 00:05:50,625 --> 00:06:00,365 které jsou krmeny z grantů, nebo jim bylo zařízeno jiné konkrétní krmítko, jako například KPRF, 54 00:06:00,485 --> 00:06:08,636 začnou najednou mluvit shodně, tak to znamená, že se podřizují stejnému pánovi 55 00:06:08,756 --> 00:06:17,396 a řeší jeden všem uložený úkol. Ten seriál Spáči nedávali jen tak pro nic za nic. 56 00:06:17,516 --> 00:06:29,941 Měl by se na něj podívat i ten kolega, který pokládal otázku, aby pochopil, odkud a kde se vzal Grudinin a co je zač. 57 00:06:30,061 --> 00:06:41,329 Jestliže je však Grudinin projektem tak mocných sil, že to nemohla být státní elita USA, kdo ho nominoval, 58 00:06:41,449 --> 00:06:50,849 tak se ptám, nač by potřeboval globální prediktor nominovat Grudinina proti Putinovi? 59 00:06:50,969 --> 00:06:55,591 A najednou je vše jasné. 60 00:06:55,711 --> 00:07:04,320 V určité etapě teď vlastně nominace Grudinina 61 00:07:04,440 --> 00:07:14,112 odpovídá zájmům jak státní elity USA, tak i globálních elit, globálního prediktoru. 62 00:07:14,232 --> 00:07:16,540 Rozdíl je pouze v cílech. 63 00:07:16,660 --> 00:07:28,697 Tam už se to rozchází. Státní elita USA nejen potřebuje delegitimizovat prezidentské volby v Rusku, 64 00:07:28,817 --> 00:07:45,281 ale také vytvořit podmínky pro rozpoutání občanské války v Rusku v létě tohoto roku. 65 00:07:45,401 --> 00:07:53,327 Spouštěčem občanské války by se měly stát události okolo mistrovství světa ve fotbale, 66 00:07:53,447 --> 00:07:58,247 proto také všechny ty události okolo olympiády. 67 00:07:58,367 --> 00:08:06,547 Vše to jde jedním směrem. Globální prediktor má ale jiný cíl. 68 00:08:06,667 --> 00:08:16,451 Putin, který svou politikou obnovuje ruskou suverenitu, moc Ruska, se už dostal tak daleko, 69 00:08:16,571 --> 00:08:27,680 že může začít řešit otázky vnitřní přestavby státu v zájmu Ruska. 70 00:08:27,800 --> 00:08:35,556 Mohl by například začít s kádrovými čistkami a odstraňovat lidi dosazené zvnějšku. 71 00:08:35,676 --> 00:08:39,623 Dříve takové možnosti jednoduše neměl. 72 00:08:39,743 --> 00:08:49,066 Teď tento Putinův pokrok při získávání řízení v Rusku a uplatňování globální politiky ve světě, 73 00:08:49,186 --> 00:09:00,354 společně s procesem odřezávání státní elity USA a nástupem Trumpa k moci v USA 74 00:09:00,474 --> 00:09:08,885 vytvořily pro Rusko unikátní možnosti k získání vlastní suverenity. 75 00:09:09,005 --> 00:09:13,794 Nakonec by bylo možné začít se zabývat vnitřními problémy přímo 76 00:09:13,914 --> 00:09:18,481 a ne pouze zprostředkovaně přes globální a vnější politiku. 77 00:09:18,601 --> 00:09:24,681 No a globální prediktor samozřejmě vůbec nemá zájem na tom, 78 00:09:24,801 --> 00:09:29,119 aby úplně přišel o svou kontrolu nad řízením Ruska. 79 00:09:29,239 --> 00:09:34,774 Oni Putina potřebují k tomu, aby jim řešil úkoly řízení ve světě, 80 00:09:34,894 --> 00:09:44,296 aby vyřešil ten či onen problém, aby stabilizoval ten či onen směr v politice, v řízení z nadnárodní úrovně. 81 00:09:44,416 --> 00:09:51,959 Ale vůbec nemají v úmyslu Rusku dovolit získat plnou suverenitu, 82 00:09:52,079 --> 00:10:00,167 aby Rusko mělo dostatečnou moc k uplatňování vlastní globální politiky 83 00:10:00,287 --> 00:10:06,490 sice v dialogu, ale zároveň bez možnosti kontroly ze strany globálního prediktoru. 84 00:10:06,610 --> 00:10:17,079 A tak potřebují, aby Putin nedokázal využít ty možnosti, které se mu podařilo do tohoto okamžiku vytvořit. 85 00:10:17,199 --> 00:10:23,217 Oni potřebují za každou cenu maximálně delegitimizovat Putina 86 00:10:23,337 --> 00:10:30,451 a zároveň mu vnutit novou kádrovou kohortu svých chráněnců. 87 00:10:30,571 --> 00:10:35,359 A to všechno řeší projekt účasti Grudinina ve volbách. 88 00:10:35,479 --> 00:10:41,694 Jestliže se povede proplout mezi Skyllou a Charybdou, 89 00:10:41,814 --> 00:10:49,481 udržet Putina a nepřipustit občanskou válku v Rusku nebude globální prediktor proti. 90 00:10:49,601 --> 00:10:55,840 a jestliže se to nepovede, tak dosadí k moci za jakékoliv situace svého chráněnce Grudinina. 91 00:10:55,960 --> 00:10:58,766 A dále tu máme nebeskou politiku. 92 00:10:58,886 --> 00:11:08,004 Ze všeho, co říká Grudinin, vyplývá, že v podstatě ohlašuje přesně to, co obvykle ohlašují takoví nebeští politici. 93 00:11:08,124 --> 00:11:15,330 A co takoví politici říkají? Tam nahoře jsou ti, kteří řídí státy a národy, 94 00:11:15,450 --> 00:11:21,021 kteří plánují v horizontu pětiset let, a ti rozhodli, 95 00:11:21,141 --> 00:11:28,854 že Rusko může zastávat pozici velmoci po dobu 15ti let. 96 00:11:28,974 --> 00:11:39,132 Aby za tu dobu Rusko svými zdroji, svými vojáky a jejich životy, 97 00:11:39,252 --> 00:11:47,688 vyřešilo problémy těch, kteří plánují v horizontu 15ti let, oj pětiset let, 98 00:11:47,808 --> 00:11:56,579 aby se za těch 15 let vše vyřešilo. Potom se Rusko musí zhroutit a přestat úplně existovat. 99 00:11:56,699 --> 00:12:06,985 To právě tento úkol uložil globální prediktor Grudininovi. 100 00:12:07,105 --> 00:12:10,294 Úkol té pátnáctiletky. 101 00:12:10,414 --> 00:12:16,016 Protože centrum koncentrace řízení v Číně nehledě na veškeré úsilí… 102 00:12:16,136 --> 00:12:22,777 Počínaje rokem 2010 se všichni nestačí divit, 103 00:12:22,897 --> 00:12:28,680 jak rostou přímé investice zahraničních států, velkého kapitálu do Číny. 104 00:12:28,800 --> 00:12:34,579 Rok za rokem padají rekordy. To znamená, že kapitál již začíná utíkat do Číny. 105 00:12:34,699 --> 00:12:41,929 To znamená, že centrum koncentrace řízení světových problémů je přenášeno do Číny. To je všem jasné. 106 00:12:42,049 --> 00:12:44,835 Jenže Čína má velmi mnoho problémů. 107 00:12:44,955 --> 00:12:51,614 Stále nedokázala zrealizovat svůj projekt nové cesty, nové hedvábné stezky. 108 00:12:51,734 --> 00:12:58,217 A už vůbec směšná situace je okolo toho posledního nedotaženého majdanu, nebo jak bych to řekl, 109 00:12:58,337 --> 00:13:03,191 podivného majdanu v Íránu, na kterém nic podivného není. Jen to vypovídá o tom, 110 00:13:03,311 --> 00:13:07,571 že Írán vůbec není připraven převzít roli centra koncentrace řízení. 111 00:13:07,691 --> 00:13:14,086 Je potřebný určitý čas na jeho stabilizaci. A na úkor čeho je možné to udělat? Na úkor ruských zdrojů. 112 00:13:14,206 --> 00:13:18,432 Zatím musí Rusko převzít všechny náklady na řízení světa. 113 00:13:18,552 --> 00:13:23,974 Za tu dobu se obě nová centra koncentrace řízení vzpamatují, Rusko potom celé rozčlení 114 00:13:24,094 --> 00:13:28,037 a vše bude normálně dál probíhat svou cestou, vše do sebe zapadne. 115 00:13:28,157 --> 00:13:33,311 Grudinin má vyřešit právě tento problém, o kterém mluví Děvjatov a další ti nebeští politici. 116 00:13:33,431 --> 00:13:39,918 Těm je Rusko ukradené. Prý někdo dovolil, aby Rusko 15 let žilo jako velmoc. 117 00:13:40,038 --> 00:13:46,862 Kdo se jich na to ptal? Rusko uplatňuje vlastní globální politiku na základě vlastní konceptuální moci 118 00:13:46,982 --> 00:13:53,173 a bude žít věčně, vůbec ne tak dlouho, jak to určí nějací takoví proroci 119 00:13:53,293 --> 00:13:55,962 se svým horizontem plánování pětiset let. 120 00:13:56,082 --> 00:14:00,456 Ti už přivedli všechny státy světa i národy na planetě Zemi 121 00:14:00,576 --> 00:14:05,992 ke globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. 122 00:14:07,429 --> 00:14:11,007 Proč bychom se na ně tedy měli orientovat? 123 00:14:11,127 --> 00:14:18,021 Opakuji, že Grudinin řeší úkol řízení po Putinovi, 124 00:14:18,141 --> 00:14:27,361 až se na úkor ruských zdrojů budou stavět na nohy centra koncentrace řízení v Číně a Íránu, 125 00:14:27,481 --> 00:14:34,865 aby Rusko za těch 15 let spotřebovalo své vlastní zdroje a přestalo jednou provždycky existovat. 126 00:14:34,985 --> 00:14:46,068 To je cíl globálního řízení. Grudinin je však varianta pro případ požáru, havárie. 127 00:14:46,188 --> 00:14:51,637 Ještě není připraven tohle realizovat, řešit tento úkol. 128 00:14:51,757 --> 00:14:56,127 Ještě je potřebný Putin, za každou cenu je potřebný Putin. 129 00:14:56,247 --> 00:15:02,070 Jenže nesmí být natolik silný, aby dokázal pozvednout Rusko na takovou úroveň, 130 00:15:02,190 --> 00:15:07,043 aby už žádný další Grudinin nemohl přijít a zlikvidovat Rusko za 15 let, 131 00:15:07,163 --> 00:15:14,989 aby Putin nedokázal předat řízení Ruska obrazně řečeno svému nástupci. 132 00:15:15,109 --> 00:15:22,054 A hned podotýkám, že je zbytečné začít hledat nějaké osobnosti. Předání řízení Ruska probíhá jiným principem. 133 00:15:22,174 --> 00:15:27,556 Čtěte Koncepci sociální bezpečnosti, abyste tento princip odhalili. 134 00:15:27,676 --> 00:15:38,334 A to znamená, že dalších šest let bude z hlediska budoucnosti Ruska velice důležitých. 135 00:15:38,454 --> 00:15:43,187 Nakolik krvavá bude míra nastávajících událostí. 136 00:15:43,307 --> 00:15:49,367 Grudinin, který v podstatě plní to, co je ohlašováno prostřednictvím nebeských politiků, 137 00:15:49,487 --> 00:15:53,416 je připraven to udělat velice, velice krvavě. 138 00:15:53,536 --> 00:16:02,149 Jak o tom neskrývaně mluví ve všech svých rozhovorech. On nechápe, co říká, jenže ho stačí jen poslouchat. 139 00:16:02,269 --> 00:16:07,669 Rusko se musí se všemi přátelit. Rusko se musí zkoncentrovat na své vnitřní problémy. 140 00:16:07,607 --> 00:16:10,570 Neslyšeli jsme to už v devadesátých letech? 141 00:16:10,690 --> 00:16:14,293 My jsme nikomu problémy nedělali, zato nám je dělali všichni. 142 00:16:14,413 --> 00:16:18,387 To u nás byla válka, Rusko umíralo a bylo pouze surovinovým přívěškem. 143 00:16:18,507 --> 00:16:24,930 A právě tohle znovu z „patriotických“ pozic opakuje Grudinin. 144 00:16:25,050 --> 00:16:33,324 Úkolem Grudinina je připravit Putina o jeho nejvěrnější voliče, pracující obyvatelstvo, 145 00:16:33,444 --> 00:16:41,985 které reálně pocítilo efekt Putinova řízení, neboť jim ulehčilo život. 146 00:16:42,437 --> 00:16:51,943 Zemědělci a dělníci, kteří na svém životě pocítili, co to znamená mít zaručenou, stabilní výplatu 147 00:16:52,063 --> 00:16:55,912 a možnost si plánovat budoucnost. 148 00:16:56,032 --> 00:17:02,064 Protože to bylo v devadesátých letech nemyslitelné. Grudinin všemi svými prohlášeními plánuje, 149 00:17:02,184 --> 00:17:07,475 vůbec se netají tím, že plánuje vrátit náš stát do krvavých devadesátých let. 150 00:17:07,595 --> 00:17:10,026 Jen ho musíte pozorně poslouchat. 151 00:17:10,146 --> 00:17:17,020 O jakém vlastenectví tu může být řeči? O jakém premiérovi vedle Putina může být řeči? 152 00:17:17,140 --> 00:17:24,322 O co se bude snažit? Aby Rusko v maximální míře nedokázalo využít vše to, 153 00:17:24,442 --> 00:17:30,082 čeho se Putinovi velmi pracně povedlo dosáhnout pro obnovu naší vlastní suverenity. 154 00:17:30,202 --> 00:17:38,681 A Grudinin je ta věc, o které se Putin bude domlouvat s globalisty a on se s nimi dohodne. 155 00:17:38,801 --> 00:17:45,717 Aby však tato dohoda byla v co největší míře v zájmu Ruska, 156 00:17:45,837 --> 00:17:55,017 potřebuje Putin bezvýhradnou a nekompromisní podporu ve všem, ve všech svých krocích. 157 00:17:55,137 --> 00:17:59,707 Opakuji, že se všichni „spáči“ probudili a všechny „konzervy“ byly otevřeny. 158 00:17:59,827 --> 00:18:04,624 Našli se dokonce i „přívrženci Koncepce“, kteří podporují Grudinina. 159 00:18:04,744 --> 00:18:11,393 A proč? Protože pán vydal rozkaz a tak pryč s Koncepcí, Grudinin je teď důležitější. 160 00:18:11,513 --> 00:18:18,663 Proč je teď všude tolik různých kandidátů na prezidenta? 161 00:18:18,783 --> 00:18:26,455 Protože je třeba zbavovat Putina jeho voličů po kouscích. Dokonce i za Koncepci tam někdo má v plánu jít. 162 00:18:26,575 --> 00:18:35,200 A proč? Protože lidé pracující s Koncepcí sociální bezpečnosti vidí Putinovu činnost a podporují ho 163 00:18:35,320 --> 00:18:41,707 v míře svého chápání, v míře svých zájmů, tak je třeba i tyto lidi mu přetáhnout. 164 00:18:41,827 --> 00:18:48,625 Bude kandidovat i muslimka, aby přetáhla islámské ženy, i kdyby to měly být setiny procenta, 165 00:18:48,745 --> 00:18:52,432 opět tím zbaví Putina části jeho voličů. 166 00:18:52,552 --> 00:18:57,061 Zatímco Grudinina budou všemi silami vyzvedávat. 167 00:18:57,181 --> 00:19:08,146 A už nyní, 07.01.2018, uvádějí souhrnný Putinův a Grudininův rating v následujícím poměru. 168 00:19:08,266 --> 00:19:12,390 Grudinin prý poprvé předehnal Putina. 169 00:19:12,510 --> 00:19:19,797 Má prý 35% a Putin 30%. Je jasné, že je to velmi lživý, zavádějící rating, 170 00:19:19,917 --> 00:19:26,304 který sestavili podle hlasování na internetu, kde působí aktivní část obyvatelstva. 171 00:19:26,424 --> 00:19:32,862 Je to ta část obyvatelstva visící na internetu. Ten problém je ale jinde. 172 00:19:32,982 --> 00:19:46,159 Opakuji, že Grudinin má za úkol přebrat voliče právě Putinovi, ty z venkova i pracující z měst, 173 00:19:47,239 --> 00:19:55,057 které balamutí „spáči“ a „konzervy“. To je to, o čem mluvím. 174 00:20:00,356 --> 00:20:04,548 Další otázka je od Maxima Garmyševa. 175 00:20:04,668 --> 00:20:09,547 Je známo, že operační rychlost řízení ze strany globálního prediktoru 176 00:20:09,667 --> 00:20:13,653 je v porovnání s řízením struktur státních elit nižší. 177 00:20:13,773 --> 00:20:19,542 Pamatujeme si relativně nedávnou situaci, kdy „státní elita“ dokázala protlačit Macrona 178 00:20:19,662 --> 00:20:22,165 navzdory zájmům globálních elit. 179 00:20:22,285 --> 00:20:27,464 I v případě předpokladu, že se globalisté v prezidentských volbách postaví za Putina, 180 00:20:27,584 --> 00:20:29,804 bude jejich řízení úspěšné? 181 00:20:29,924 --> 00:20:35,925 Nedojde k debaklu stejně jako ve Francii? Vždyť útok je veden ze všech stran a ze všech sil. 182 00:20:36,045 --> 00:20:40,400 Vezměme si třeba jen účinek toho tahu s manipulací socialistickými hesly, 183 00:20:40,520 --> 00:20:45,287 kterým se pokoušejí přetáhnout masy nemyslících voličů na stranu Grudinina? 184 00:20:45,407 --> 00:20:49,582 Okomentujte to prosím. Je to trochu jinak. 185 00:20:49,702 --> 00:20:54,212 Právě jsem vysvětloval, že globalisté nestojí cele za Putinem. 186 00:20:54,332 --> 00:21:02,545 Putin pro ně představuje objektivní zájem, neboť umí řešit úkoly stojící před světem. 187 00:21:02,665 --> 00:21:09,771 Grudinin je z tohoto hlediska absolutní nula. Ten nemá ani ponětí o tom, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 188 00:21:09,891 --> 00:21:20,522 A je ještě příliš brzy poslat ho do ringu. Úkolem globalistů je proplout mezi Skyllou a Charybdou. 189 00:21:20,642 --> 00:21:25,511 To znamená zachovat ve funkci Putina a nepřipustit občanskou válku, 190 00:21:25,631 --> 00:21:32,532 kterou má v plánu rozpoutat státní elita prostřednictvím Grudininovy účasti ve volbách. 191 00:21:32,652 --> 00:21:38,782 Ta má delegitimizovat Putina v těchto volbách díky tomu, že Grudinin získá velkou podporu v prvním kole 192 00:21:38,902 --> 00:21:43,617 a jestliže se dostane do druhého, tak to pro ně bude prostě skvělé. 193 00:21:43,737 --> 00:21:53,622 A potom na základě mistrovství světa ve fotbale v Rusku chtějí rozpoutat občanskou válku. 194 00:21:53,742 --> 00:21:58,534 To je cíl USA. To je cíl státní elity USA. 195 00:21:59,074 --> 00:22:01,518 Globalisté mají jiný cíl. 196 00:22:01,638 --> 00:22:10,879 Ti chtějí ve funkci udržet Putina s tím, že bude stejně jako dřív řešit celosvětové úkoly, 197 00:22:10,999 --> 00:22:15,277 aby však neměl dost sil řešit ty vnitřní. 198 00:22:15,397 --> 00:22:20,267 Potom by v dalších volbách k řízení vyzdvihli Grudinina, 199 00:22:20,387 --> 00:22:26,182 již otrkaného z těchto voleb, který by dostal svých 15 let a vymalováno. 200 00:22:26,302 --> 00:22:28,394 Rusko by přestalo existovat. 201 00:22:28,514 --> 00:22:31,840 Tímto způsobem tedy chtějí řešit svůj úkol. 202 00:22:31,960 --> 00:22:42,745 Vzhledem k tomu, že si globální prediktor uvědomuje důležitost tohoto úkolu, připravuje se k němu předem. 203 00:22:42,865 --> 00:22:45,369 S Macronem mu to přece nevyšlo. 204 00:22:45,489 --> 00:22:57,277 Aby se mu to znovu nestalo v Rusku, tak v předstihu přistoupil k anihilaci a deaktivaci těch sil, 205 00:22:57,397 --> 00:23:05,647 které by mohly narušit jeho plány ve vztahu k Rusku. 206 00:23:05,767 --> 00:23:11,775 To už je opět oblast dohody Putina s globálním prediktorem. 207 00:23:11,895 --> 00:23:14,499 Znovu opakuji, že je možné se dohodnout, 208 00:23:14,619 --> 00:23:20,648 protože globální prediktor nemá v těchto volbách primárně za cíl přivést Grudinina k moci. 209 00:23:20,768 --> 00:23:25,560 Jejich cílem je udržet ve funkci Putina, ale maximálně oslabeného. 210 00:23:25,680 --> 00:23:28,015 To je ten základ pro budoucí dohodu. 211 00:23:28,135 --> 00:23:36,228 A co podniká globální prediktor k deaktivaci těch sil, které jsou u nás připraveny rozpoutat občanskou válku? 212 00:23:36,348 --> 00:23:40,561 Jen se podívejte, kolik lidí najednou končí ve vězení 213 00:23:40,681 --> 00:23:42,439 u nás v Rusku. 214 00:23:44,461 --> 00:23:53,128 Kerimov byl zadržen ve Francii. Zatýkáni jsou další lidé, konfiskovány jsou jejich majetky. 215 00:23:53,248 --> 00:24:01,444 Oč jde? Jsou to všichni lidé jednoho křídla. Jsou to všechno podpindosníci, kteří ničili náš stát. 216 00:24:01,564 --> 00:24:09,306 A mají i vlastního kandidáta na řízení státu. 217 00:24:09,697 --> 00:24:18,261 Aby byl plně deaktivován, byla realizována všechna tato opatření. 218 00:24:18,381 --> 00:24:29,920 V předstihu všechny státy světa tak či onak jdou pouze po zástupcích jedné klanově-korporativní skupiny, 219 00:24:30,040 --> 00:24:36,729 která se obrazně nazývá rodina a pojmenovaná je po prvním prezidentovi Ruské federace. 220 00:24:36,991 --> 00:24:38,879 To znamená, že nikdo nezahálí. 221 00:24:38,999 --> 00:24:48,220 A ty události v Íránu přímo souvisí s tím, co se děje u nás v Rusku. Přímo! 222 00:24:48,340 --> 00:24:53,075 To je také znamení, ale zda to dojde například Dmitriji Anatolijeviči Medvěděvovi, 223 00:24:53,195 --> 00:24:59,000 zda pochopí ten vzkaz, který mu odtamtud posílají, to je otázka. 224 00:24:59,120 --> 00:25:06,304 Nicméně je to ukazatel pro ty, kteří chápou, těm, kteří budou realizovat to řízení. 225 00:25:11,343 --> 00:25:17,536 Dmitrij Lomonosov prosí okomentovat neformální setkání hlav států SNS. 226 00:25:17,656 --> 00:25:23,029 Ti se přece nesešli jen kvůli tomu, aby vyslovili svou podporu Putinovi. 227 00:25:23,149 --> 00:25:34,859 To je událost, která přímo souvisí s tím, že si globální prediktor, globální elity vzaly poučení z prohry v… 228 00:25:35,332 --> 00:25:38,068 - S Macronem? - Ano, s Macronem. 229 00:25:38,188 --> 00:25:39,672 A co se stalo? 230 00:25:39,792 --> 00:25:45,618 Jen si to vezměte, bezprostředně před tímto summitem vešlo ve všeobecnou známost, 231 00:25:45,738 --> 00:25:55,432 že prostředky Národního fondu Kazachstánu byly zablokovány americkou bankou - 22 miliard. 232 00:25:55,552 --> 00:25:57,715 To číslo je také zajímavé, 233 00:25:57,835 --> 00:26:03,311 ale čísla je třeba umět si vyložit, protože mnozí, včetně některých prezidentských kandidátů, 234 00:26:03,431 --> 00:26:06,623 bazírují na tom, aby se třeba zaregistrovali přesně ve 22:22 hod. 235 00:26:06,743 --> 00:26:12,898 To je okamžitým ukazatelem toho, že daný člověk se absolutně neorientuje v numerologii. 236 00:26:13,018 --> 00:26:15,717 S tím se bohužel setkáváme. 237 00:26:16,859 --> 00:26:20,430 Takže na Kazachstánu hned předvedli, co umí. 238 00:26:20,550 --> 00:26:27,047 V jednom pořadu Siluanov odpovídal Solovjovovi na takovou otázku. 239 00:26:27,167 --> 00:26:34,823 Solovjov mu řekl: „Naše peníze leží v USA. Proč je máme právě tam?“ 240 00:26:34,943 --> 00:26:37,683 „Protože je to bezpečné, velice bezpečné.“ 241 00:26:37,803 --> 00:26:43,773 A Solovjov na to: „A co když si ty peníze budeme chtít vybrat a oni nám je nedají?“ 242 00:26:43,893 --> 00:26:48,422 „Co to povídáte? To není možné! To by byl akt finančního terorismu. 243 00:26:48,542 --> 00:26:52,064 Ne, to vůbec nepřipadá v úvahu, to by se v USA stát nemohlo.“ 244 00:26:52,184 --> 00:26:56,302 „A co když jednoduše zablokují naše účty?“ „Ne, to by byl akt finančního terorismu.“ 245 00:26:56,422 --> 00:27:01,136 „A když to udělají?“ „Ne, to neudělají, to by byl akt finančního terorismu, to se nikdy nestane. 246 00:27:01,256 --> 00:27:05,395 To se nemůže stát“, prohlašoval Siluanov V TELEVIZI! 247 00:27:05,515 --> 00:27:13,439 Solovjov se ho na to zeptal asi pětkrát z různých stran a třikrát úplně na rovinu! 248 00:27:13,559 --> 00:27:16,072 „A když na to dojde? Tak co?“ 249 00:27:16,192 --> 00:27:22,636 No a Siluanov připitoměle jako kolovrátek, jako papoušek: „Byl by to akt finančního terorismu.“ 250 00:27:22,756 --> 00:27:27,100 No a teď se to zcela konkrétně stalo Kazachstánu. 251 00:27:27,220 --> 00:27:34,938 Došlo na to, o čem Siluanov tvrdil, že se to nemůže stát. Mluvíme přece o samotných USA!!! 252 00:27:35,617 --> 00:27:41,727 To je k tomu, koho zastupuje Siluanov a co chápe v řízení. 253 00:27:41,847 --> 00:27:47,961 Kdyby byl jen o kapánek chytřejší, tak by nikdy nic takového u Solovjova nemohl pronést. 254 00:27:48,081 --> 00:27:52,199 Kdyby měl v hlavě alespoň něco! To je k úrovni intelektu… 255 00:27:52,319 --> 00:27:56,416 Neboť někteří jsou stále přesvědčeni: „My máme přece ve vládě tak moudré lidi! 256 00:27:56,536 --> 00:28:02,012 Jsou to sice ničemové, ale tak inteligentní!“ Tak zde se projevila konkrétní úroveň Siluanova intelektu. 257 00:28:02,132 --> 00:28:08,637 A o některých jiných raději pomlčím. Bez toho o nich mluvím dost často. 258 00:28:10,940 --> 00:28:13,019 Co se tedy stalo? 259 00:28:13,139 --> 00:28:23,943 Bylo dáno znamení: „Pánové, vy si myslíte, že USA, že státní elita USA něco znamená? 260 00:28:24,063 --> 00:28:27,726 Že něco dokáže? Vůbec ne, pánové. 261 00:28:27,846 --> 00:28:37,540 Když půjdete proti našim plánům, tak vás tak klepneme přes prsty, že vás to bude mrzet. 262 00:28:37,660 --> 00:28:45,319 A Nursultan Abiševič Nazarbajev? Ten jako moudrý člověk ihned pochopil, co a jak 263 00:28:45,439 --> 00:28:53,155 a také hned zareagoval: „Počítáme s tím, že v prezidentských volbách bude zvolen opět Putin. 264 00:28:53,275 --> 00:29:00,376 Navázali jsme s ním plodnou spolupráci, která je zaměřena do budoucna.“ 265 00:29:00,496 --> 00:29:10,600 Takže opakuji, globální prediktor potřebuje udržet Putina v jeho funkci ruského prezidenta, 266 00:29:10,720 --> 00:29:17,492 ale přitom ho maximálně oslabit, aby se co nejméně mohl věnovat řešení vnitřních problémů Ruska. 267 00:29:17,612 --> 00:29:24,446 Aby tedy stejně jako dřív řešil globální problémy globálního prediktoru s ohledem na řízení světa. 268 00:29:24,566 --> 00:29:32,840 A tak, aby Putina podpořil a předvedl, že se s ním ve všem počítá a že vše je navázáno na něj, 269 00:29:32,960 --> 00:29:40,308 globální prediktor přes své nástroje, přes svou numerologii poslal signál: 270 00:29:40,428 --> 00:29:50,059 „Kdo se bude vzpouzet, bude uzemněn. Putin má podporu a prostřednictvím Grudinina se ho pokusíme oslabit. 271 00:29:50,179 --> 00:29:54,133 To oslabení bude prováděno pouze přes Grudinina. 272 00:29:54,253 --> 00:29:58,782 Vy všichni budete podporovat Putina, abyste ho udrželi u vesla.“ 273 00:29:58,902 --> 00:30:03,185 To je ten jeho pokus proplout mezi Skyllou a Charybdou. 274 00:30:03,884 --> 00:30:11,270 Jedná se tedy o velice závažnou hru, o velice závažnou. Je to velice těžké a tento řídící manévr… 275 00:30:12,695 --> 00:30:22,957 V podstatě je málo... jak bych to řekl, pro globální prediktor je za současné situace dost těžké ho zrealizovat. 276 00:30:23,077 --> 00:30:28,666 Jestliže tedy nechceme sklouznout do hlubin občanské války, 277 00:30:28,786 --> 00:30:33,359 nesmíme v žádném případě podporovat Grudinina, pod žádnou záminkou. 278 00:30:33,479 --> 00:30:37,088 Musíme podporovat pouze Rusko a jeho budoucnost, 279 00:30:37,208 --> 00:30:40,720 a to znamená podporovat gosudara, tedy Putina. 280 00:30:40,840 --> 00:30:44,996 Valeriji Viktoroviči, přece jen ještě jednou upřesněte. 281 00:30:45,116 --> 00:30:51,875 Mám tu otázku od uživatele DeusEx. Je tu citace z minulého pořadu, kde jste řekl: 282 00:30:51,995 --> 00:30:57,854 „Globální prediktor chce v nadcházejících volbách nahradit Putina někým jiným… Putina je teď třeba zastavit.“ 283 00:30:57,974 --> 00:31:04,058 V předchozích pořadech: „Teď uvidíte, že globální prediktor komukoliv, kdo půjde proti Putinovi, srazí hlavu…“ 284 00:31:04,178 --> 00:31:09,459 Dříve šel globální prediktor s Putinem stejnou cestou a teď už ne? Co to má být? Rozdvojení? 285 00:31:09,579 --> 00:31:14,635 Jestliže globální prediktor vše rozhodl a propočítal předem, jakou roli v tom má hrát Putin? 286 00:31:14,755 --> 00:31:20,839 Nevím, asi jsem se přeřekl, jestliže se jedná o přesný citát, ale tvrdil jsem a tvrdím, 287 00:31:20,959 --> 00:31:28,650 že globální prediktor Putina potřebuje jako člověka, který dokáže vyřešit různé problémy, 288 00:31:28,770 --> 00:31:31,479 které nedokáže vyřešit on sám. 289 00:31:31,599 --> 00:31:36,108 Jako byl například jaderný konflikt mezi Indií a Pákistánem. 290 00:31:36,228 --> 00:31:41,412 Teď tu kromě Putina není nikdo jiný, kdo by takové problémy dokázal vyřešit. 291 00:31:41,532 --> 00:31:48,742 Globální prediktor má zájem na tom, aby udržel Putina ve funkci ruského prezidenta. 292 00:31:48,862 --> 00:31:56,939 A veškerá státní elita uvnitř Ruska by se měla orientovat podle Putina, jestliže si chce udržet své kapitály. 293 00:31:57,059 --> 00:32:04,332 Má na něm tedy zájem, ale potřebuje to zaonačit tak, aby byl Putin co nejméně akceschopný 294 00:32:04,452 --> 00:32:08,833 s ohledem na řešení vnitřních ruských problémů. 295 00:32:08,953 --> 00:32:14,233 To proto potřebují Grudinina. Je ještě příliš brzy na to, aby Grudinina úplně vyvedli ze stínu. 296 00:32:14,353 --> 00:32:19,698 Globální prediktor by si samozřejmě přál nahradit Putina, to si bude přát neustále, 297 00:32:19,818 --> 00:32:26,481 ale nemá v ruce žádnou figuru, která by se mu rovnala profesionalismem, a bylo možné jí svěřit řízení státu. 298 00:32:26,601 --> 00:32:31,174 Uvnitř Ruska nikdo takový není, už je probrali všechny. 299 00:32:31,560 --> 00:32:37,861 Mezi svými kádry, ve své kádrové základně takového člověka jednoduše nemají. 300 00:32:37,981 --> 00:32:44,837 Proto chtějí udržet ve funkci Putina, ale spoutat mu ruce tím, že mu hodí na krk různé ty Grudininy. 301 00:32:44,957 --> 00:32:51,941 Takže nevím, já neustále říkám jedno a to samé a proč se tam najednou objevilo tohle? 302 00:32:52,061 --> 00:32:59,142 Buď jsem se přeřeknul s tím, že jsem nakousl nějakou myšlenku a nedokončil ji, nebo mě nesprávně pochopili, 303 00:32:59,262 --> 00:33:04,092 a já měl na mysli jedno a oni si to vyložili jinak. 304 00:33:05,763 --> 00:33:15,761 Další otázka, už jste se jí dotkl. Václav Kraus vás prosí okomentovat protivládní protesty v Íránu. 305 00:33:15,881 --> 00:33:18,147 Co se tam děje? 306 00:33:18,267 --> 00:33:24,255 Na jedné straně nic podstatného a na druhé straně velmi podstatného. 307 00:33:24,375 --> 00:33:37,596 Ta věc s protivládními protesty v Íránu nevznikla až teď, ale již v roce 2015. 308 00:33:41,196 --> 00:33:46,436 Otázkou pouze bylo, jakým způsobem to bude zrealizováno. 309 00:33:46,556 --> 00:33:51,579 Na jedné straně tedy v této události není nic neočekávaného 310 00:33:51,699 --> 00:33:59,230 a na druhé straně, co to mělo být za majdan? Z jaké strany bychom to měli uchopit? 311 00:33:59,350 --> 00:34:04,084 Tomu neporozumíme, jestliže nebudeme vědět, 312 00:34:04,204 --> 00:34:12,924 že se má podle plánu globálního prediktoru Írán stát alternativním centrem koncentrace řízení, 313 00:34:13,044 --> 00:34:17,168 kam se má přesunout euroasijský blok. 314 00:34:17,288 --> 00:34:21,250 Euroatlantický se přesouvá do Číny a euroasijský do Íránu. 315 00:34:21,370 --> 00:34:28,162 Jestliže tohle nebereme do úvahy, jestliže globální politika není součástí okruhu našich pojmů, 316 00:34:28,282 --> 00:34:32,754 tak se v těch událostech nemůžeme vyznat. 317 00:34:32,874 --> 00:34:35,647 Ta podstata je tedy následující. 318 00:34:35,767 --> 00:34:45,296 U nás někteří s oblibou a obzvláště někteří takzvaní „konceptuálové“ říkají: „Co že to ten Putin vyřešil?! 319 00:34:45,416 --> 00:34:55,679 V Sýrii měl prostě štěstí, jiní tam za něj všechno udělali a on jenom slíznul smetanu. 320 00:34:55,799 --> 00:34:59,958 A Krym? Tam měl prostě štěstí, a tak ho získal.“ 321 00:35:00,078 --> 00:35:11,360 Každá z těchto událostí byla maximálně precizním propočtem plavby mezi Skyllou a Charybdou. 322 00:35:11,480 --> 00:35:18,940 Zopakuji to, co jsem říkal už nejednou. Události, které započaly na Ukrajině, 323 00:35:19,060 --> 00:35:25,570 měly vést k odtržení Krymu od Ukrajiny tak, 324 00:35:25,690 --> 00:35:32,876 aby jeho řízení přešlo pod USA jako přechodné řešení 325 00:35:32,996 --> 00:35:38,789 před konečným ustavením jednotného řízení v rámci hedvábné stezky, 326 00:35:38,909 --> 00:35:42,209 nové hedvábné stezky, kterého by se ujala Čína. 327 00:35:42,885 --> 00:35:54,487 Skutečnost, že se USA nedostaly k řízení Krymu, že nebylo umožněno jeho odtržení, 328 00:35:54,607 --> 00:35:57,469 aby tam mohla být ustavena americká okupace, 329 00:35:57,589 --> 00:36:02,827 a že tím byl narušen plán Číny na vybudování nové hedvábné stezky přes Krym, 330 00:36:02,947 --> 00:36:09,229 a že to vedlo k tomu, že se Čína stala závislá na ruském rozhodování ve věci vybudování nové hedvábné stezky, 331 00:36:09,349 --> 00:36:18,836 byla výsledkem hodinářská práce Putinova státního řízení, řízení Vladimira Vladimiroviče Putina. 332 00:36:18,956 --> 00:36:22,025 Jedná se o jeho osobní zásluhy. 333 00:36:22,145 --> 00:36:27,127 Jeho práce byla natolik precizní, že jsme se nenechali zatáhnout do války, 334 00:36:27,247 --> 00:36:32,600 která byla naplánována v rámci státního převratu, a ještě jsme získali Krym. 335 00:36:32,720 --> 00:36:39,140 Krym se místo USA dostal Rusku, a tak nemohl být předán Číně, jak to bylo v plánu. 336 00:36:39,260 --> 00:36:46,642 Někteří si myslí: „A co je na tom? No tak vyslal armádu do jiného státu, a co z toho?“ 337 00:36:46,762 --> 00:36:55,308 A když se zeptáme s ohledem na USA: A co v té Sýrii dělají USA? Kdo je k tomu oprávnil? 338 00:36:55,428 --> 00:37:04,056 My jsme tam přišli na pozvání vlády. A čím je podložena přítomnost USA? 339 00:37:04,176 --> 00:37:08,567 Jedině právem silnějšího. Mají tam své zájmy, a tak tam jsou. 340 00:37:08,687 --> 00:37:14,124 Kdy nás Asad požádal, abychom mu pomohli? 341 00:37:14,244 --> 00:37:25,954 Tehdy, kdy hrozilo, že ho v nejbližších dnech a možná i hodinách postihne osud Muammara Kaddáfího. 342 00:37:26,074 --> 00:37:37,782 Tedy když už neměl žádnou jinou volbu. Jeho čtyřleté vzdorování invazi ISIL bylo u konce svých sil. 343 00:37:39,322 --> 00:37:42,734 Už probíhaly boje v samotném Damašku. 344 00:37:43,697 --> 00:37:50,024 Tehdy už Asad neměl co ztratit, a tak požádal o pomoc Rusko. A Rusko je snad sebevrah? 345 00:37:50,144 --> 00:37:55,388 No chápete to? Znamenalo to konec, při rozložení sil bylo, jaké bylo. 346 00:37:55,508 --> 00:38:02,514 Všichni už jen čekali na to, kdy Sýrie padne a už jen počítali, jaké to komu přinese dividendy, 347 00:38:02,634 --> 00:38:08,786 dohadovali se, jaká tam zřídí řídící centra, jak si všechno podělí, a jak to tam potom bude vypadat. 348 00:38:08,906 --> 00:38:16,653 Jenže pád Sýrie nebyl v našem zájmu. Protože potom by se přes střední Asii převalila vlna migrace, 349 00:38:16,773 --> 00:38:22,458 která by smetla středoasijské republiky a převalila by se k nám, kde by také všechno smetla. 350 00:38:22,578 --> 00:38:25,154 U nás by to znamenalo totální občanskou válku. 351 00:38:25,274 --> 00:38:30,133 My jsme potřebovali ty teroristy zlikvidovat tam, na vzdálených přístupech. To bylo v našem zájmu. 352 00:38:30,253 --> 00:38:34,975 Ten problém je ale jinde. Řízení našeho státu je snad plně samostatné? 353 00:38:35,095 --> 00:38:38,303 Můžeme si snad dovolit nebrat na nikoho ohled? 354 00:38:38,423 --> 00:38:43,695 Můžeme jen tak vstoupit do sféry něčích zájmů vysláním své armády? 355 00:38:43,815 --> 00:38:47,079 Vždyť když takto vstoupíme do něčí zájmové sféry… 356 00:38:47,199 --> 00:38:52,829 Jen si to vezměte, různé ty zákony Magnitského, různé ty sankce a podobně. 357 00:38:52,949 --> 00:38:56,680 Mohou proti nám něco takového podniknout? Mohou. 358 00:38:56,800 --> 00:39:01,549 Má naše ekonomika určitou mez stability? Má. 359 00:39:01,669 --> 00:39:06,171 Je značně nižší než v době Velké vlastenecké války, značně nižší. 360 00:39:06,291 --> 00:39:10,242 Naši oligarchové jsou připraveni v kterémkoliv okamžiku zradit stát. 361 00:39:10,362 --> 00:39:15,111 A najednou jsme si dovolili takto zasáhnout a navíc ještě úspěšně. Co to znamená? 362 00:39:15,231 --> 00:39:23,007 A co jsme viděli ve světě. Nikdo se proti vstupu naší armády ve světě nevzepřel. 363 00:39:24,162 --> 00:39:31,314 Byl okolo toho nějaký ten humbuk, z různých děr se ozývalo nepříjemné syčení. 364 00:39:31,434 --> 00:39:40,311 Očekávalo se, že to skončí podle afghánského scénáře a poté, co utrpíme ztráty, odtamtud odtáhneme. 365 00:39:40,431 --> 00:39:47,078 Ale nikdo se nevzepřel. Žádný organizovaný tlak proti naší ekonomice se nekonal. 366 00:39:47,198 --> 00:39:55,578 To znamená, že jsme vstoupili do Sýrie na základě určité dohody s těmi, 367 00:39:55,698 --> 00:40:07,490 kteří realizují nadnárodní řízení a dokázali blokovat podobné snahy vedené proti Rusku. 368 00:40:07,610 --> 00:40:15,440 A tak se musíme ptát: To tedy znamená, že bylo v zájmu globálního prediktoru, abychom tam vstoupili? Bylo. 369 00:40:15,560 --> 00:40:16,843 A proč? 370 00:40:16,963 --> 00:40:19,291 Je to velice jednoduché. 371 00:40:19,411 --> 00:40:25,866 Boj americké státní elity s globálními elitami globálního prediktoru v USA 372 00:40:27,324 --> 00:40:34,202 byl už v té době, v roce 2015, nesmírně tvrdý. 373 00:40:35,027 --> 00:40:45,085 Už předvolební kampaň naznačovala, že státní elita, která měla ve výkladní skříni Clintonovou, 374 00:40:45,205 --> 00:40:49,469 je odhodlána ke všemu, co bude v jejích silách. 375 00:40:49,589 --> 00:40:51,761 A co na tom bylo nejzajímavější? 376 00:40:51,881 --> 00:40:59,162 Že na úrovni globální politiky, do které USA zasahují svou vnější politikou, 377 00:40:59,282 --> 00:41:05,351 měla v úmyslu hrát proti zájmům globálního prediktoru. 378 00:41:05,471 --> 00:41:13,632 USA si vytvořily nástroj mezinárodního nátlaku, nástroj mezinárodního terorismu – ISIL, 379 00:41:13,752 --> 00:41:16,988 který je nepravidelnou armádou USA. 380 00:41:17,108 --> 00:41:25,186 A tato nepravidelná armáda USA měla vyřešit problém 381 00:41:26,038 --> 00:41:37,290 nastolení řízení ze strany Íránu uvnitř islámského regionu. 382 00:41:37,410 --> 00:41:39,628 A jakým způsobem? 383 00:41:40,398 --> 00:41:45,708 Írán měl rozdrtit ISIL. 384 00:41:45,828 --> 00:41:54,841 Jenže předtím měl ISIL rozmetat všechny státní instituty všech států a v první řadě Sýrii. 385 00:41:54,961 --> 00:42:02,846 Potom by Írán porazil ISIL, který by začal ustupovat přes střední Asii, 386 00:42:02,966 --> 00:42:09,284 takže by smetl i středoasijské republiky a vyvolal by tak občanskou válku na ruském území. 387 00:42:09,404 --> 00:42:18,417 To byl plán státní elity, tedy přesněji globální elity USA, a globální elity všeobecně, globálního prediktoru. 388 00:42:18,537 --> 00:42:24,964 Jenže státní elita USA to nepochopila a tak hrála svoji roli do konce. 389 00:42:25,084 --> 00:42:40,149 Ve výsledku se íránská armáda střetla s gigantickým, předem nedomluveným, odporem ze strany ISIL. 390 00:42:40,919 --> 00:42:48,347 A íránská armáda, a přesněji Íránské revoluční gardy nebo-li Armáda strážců islámské revoluce (ASIR), 391 00:42:48,467 --> 00:42:52,694 je organizovaná zcela analogicky jednotkám SS. 392 00:42:52,814 --> 00:42:57,975 Dokonce ani systém jejich hodností není armádní, ale plně se shoduje s tím esesáckým. 393 00:42:58,801 --> 00:43:05,568 Takže byla vyslána ASIR, která bojovala, jenže bezúspěšně. 394 00:43:05,688 --> 00:43:13,711 Podle různých údajů, které jsou někde vyšší, někde nižší, ale v průměru v těch bojích zahynulo asi 15 generálů. 395 00:43:13,831 --> 00:43:21,084 A výsledky? Ty byly směšné. A navíc měl v nejbližší době padnout Asad. 396 00:43:21,204 --> 00:43:26,805 To by znamenalo pro Írán úplný debakl a nemohlo by z něho být zformováno centrum koncentrace řízení. 397 00:43:26,925 --> 00:43:30,547 Kdo mohl pomoci ten problém vyřešit? Jedině Putin. 398 00:43:30,667 --> 00:43:35,664 Ten nám navrhl vyřešit ten úkol, protože ISIL bylo zapotřebí zlikvidovat už tam, na syrském území, 399 00:43:35,784 --> 00:43:37,452 aby se nedostal až k nám. 400 00:43:37,572 --> 00:43:44,605 "Dobrá, tak ho zlikvidujte, ale postaráte se, aby Írán…" Jenže to nebylo součástí dohody. 401 00:43:44,725 --> 00:43:50,492 Putin nikdy neuzavírá takové dohody, jen plní závazky, které na sebe vzal. 402 00:43:50,612 --> 00:43:57,892 Ale nehlasně měl Írán v tomto regionu převzít vedoucí úlohu. O to se všichni snažili. 403 00:43:58,012 --> 00:44:05,347 Možnosti íránské armády jsou..., no jak bych to formuloval, pochybné, 404 00:44:05,467 --> 00:44:10,739 což naznačuje i osmiletá válka mezi Irákem a Íránem. 405 00:44:10,859 --> 00:44:15,635 Aby se Írán dokázal stát centrem koncentrace řízení, 406 00:44:15,755 --> 00:44:22,623 smetly západní státy rukama USA a jejich koalice Saddáma Husajna 407 00:44:22,743 --> 00:44:31,041 a zlikvidovaly jeho armádu v rámci formování centra koncentrace řízení v Íránu. 408 00:44:31,161 --> 00:44:38,028 Smetly je a Írán viděl tyto dohody, vidí, jak z něj pěstují centrum koncentrace řízení, 409 00:44:38,148 --> 00:44:41,440 obzvláště v době Ahmadínežáda. 410 00:44:41,560 --> 00:44:50,352 Vše se pohybovalo tímto směrem a najednou státní elita USA řekla: „Ne! USA nade vše. 411 00:44:50,472 --> 00:44:56,102 Amerika má své zájmy, bude bojovat, my máme v tomto regionu své vlastní zájmy.“ 412 00:44:56,222 --> 00:45:00,476 Tedy ty, které do té doby plnila americká státní elita. 413 00:45:00,596 --> 00:45:08,811 A ISIL začal s íránskou armádou opravdu bojovat, nic nemarkýroval, nešel jim na ruku. 414 00:45:08,931 --> 00:45:13,185 A globalisté chápali, že ani Hizballách, ani syrská armáda, 415 00:45:13,305 --> 00:45:19,485 ani íránská armáda nebudou mít dost zdrojů, aby ISIL porazily. 416 00:45:19,605 --> 00:45:23,061 Byly potřebné vnější zdroje, a ty mělo jen Rusko. 417 00:45:23,181 --> 00:45:27,903 Putin řekl: „Já váš problém vyřeším, já zlikviduji ISIL.“ 418 00:45:28,811 --> 00:45:30,434 „A podmínky?“ 419 00:45:30,554 --> 00:45:36,651 Žádné, já vyřeším problém, zlikviduji ISIL, a potom si o tom promluvíme. 420 00:45:36,771 --> 00:45:42,456 On je mistr v podobných dialozích s globálním prediktorem. A ten jiné východisko neměl. 421 00:45:42,576 --> 00:45:50,269 „Tak se dohodneme, běž a poraz ho, my ti to umožníme.“ Z čeho přitom ale vycházel globální prediktor? 422 00:45:50,389 --> 00:45:55,880 „Teď se nám také nechce dohadovat se o podmínkách. Přece máme zkušenosti z afghánské války. 423 00:45:56,000 --> 00:45:58,659 Chytíš se na to a prohraješ.“ 424 00:45:58,779 --> 00:46:06,031 Jenže Putin to dělá jinak, vše dělá jinak, celou syrskou kampaň vedl z koncepčního hlediska jinak. 425 00:46:06,389 --> 00:46:12,909 A to, co se globálnímu prediktoru a Íránu zdálo jako výhra, se změnilo v prohru. 426 00:46:13,029 --> 00:46:18,383 Rusko se stalo centrem koncentrace řízení ve střední Asii a na Blízkém Východě. 427 00:46:18,503 --> 00:46:27,076 Teď už jsou tam nuceni s Ruskem jednat úplně jinak a Íránci na to nejsou připraveni. 428 00:46:27,932 --> 00:46:34,131 Vzpomínáte na ty podivné události z minulého roku? 429 00:46:34,251 --> 00:46:40,072 Jednou nám Írán poskytne letiště pro naše letadla, podruhé to zase odmítá. 430 00:46:40,192 --> 00:46:44,187 A co uvedli Íránci jako důvod? 431 00:46:44,307 --> 00:46:52,391 „Proč informujete o tom, že bombardujete ISIL v místech, kde útočíme my? 432 00:46:52,511 --> 00:47:01,521 My jsme vám poskytli letiště kvůli tomu, abyste bombardovali ISIL, který čelí íránské armádě, 433 00:47:01,641 --> 00:47:10,086 abychom mohli úspěšně útočit a potom vyhlašovat, jak jsme dobří, chvástat se tím a vy si klidně oznámíte, 434 00:47:10,206 --> 00:47:15,976 že to vy jste je zlikvidovali bombami a na nás zbylo už jen dané území vyčistit. To přece nesmíte. 435 00:47:16,096 --> 00:47:18,007 Pán řekl, že tak to být nemá.“ 436 00:47:18,127 --> 00:47:22,251 Rusko tehdy Íránu vysvětlilo, že to pro ně je to pán… 437 00:47:22,371 --> 00:47:28,346 Ale ten, koho považují za svého pána, je teď pro Rusko obyčejná nula. 438 00:47:28,466 --> 00:47:34,982 Neboť ten, koho vy považujete za svého pána, je ve skutečnosti státní elita USA, která z globálního hlediska… 439 00:47:35,102 --> 00:47:40,100 Putinovým partnerem pro jednání je globální prediktor. 440 00:47:40,769 --> 00:47:45,810 A tak tehdy Íránu řekli, že to je jejich problém a hotovo. 441 00:47:45,930 --> 00:47:48,543 A jak to bylo dál? 442 00:47:48,663 --> 00:47:57,598 Írán je připravován, aby se stal centrem koncentrace řízení a tak si začal honit triko. 443 00:47:57,718 --> 00:48:04,259 Přitom dříve ani nebyli schopni navázat dialog s Tureckem, který jim zařídilo Rusko, 444 00:48:04,379 --> 00:48:07,268 ten dialog mezi Íránem a Tureckem. 445 00:48:07,388 --> 00:48:19,844 Írán začal z hlediska řízení regionu uplatňovat postoje, které neodpovídají globálním zájmům. 446 00:48:20,256 --> 00:48:27,526 Takže svou pozici si sami obhájit nedokážete, na rozdíl od Ruska, a navíc si nárokujete, 447 00:48:27,646 --> 00:48:31,021 aby vám Rusko jen tak bez ničeho všechno přenechalo? 448 00:48:31,141 --> 00:48:36,634 Vždyť jste nebyli schopni ani zaútočit, dokud tam nepřiletěl bílý pták s rudou hvězdou a nevysypal své bomby. 449 00:48:36,754 --> 00:48:43,960 A v poslední etapě jste ty bojové akce na zemi přerušili úplně a jen jste čekali, až syrská armáda všechno vyčistí. 450 00:48:44,080 --> 00:48:47,354 Neustále jste si hledali teplé místečko. 451 00:48:47,474 --> 00:48:55,437 Takže začali lavírovat a prosazovat postoje v rozporu s mezinárodními dohodami. 452 00:48:55,557 --> 00:49:00,579 Bylo zapotřebí je srovnat a tak je srovnali. 453 00:49:00,699 --> 00:49:06,998 Předvedli jim tím téměř majdanem, který neměl jednotné centrum řízení, 454 00:49:07,118 --> 00:49:13,450 který neměl lídry, který byl řízený výlučně zvnějšku: 455 00:49:15,079 --> 00:49:18,790 „Vy si myslíte, že ve svém křesle sedíte pevně? 456 00:49:18,910 --> 00:49:24,630 My vám dokážeme v mžiku zařídit jakékoliv demonstrace, spustit jakékoliv procesy 457 00:49:24,750 --> 00:49:28,852 s jakoukoliv, jednoduše s libovolnou tématikou. 458 00:49:28,972 --> 00:49:34,860 Pro vás například vajíčka vůbec nejsou každodenní potravinou, 459 00:49:34,980 --> 00:49:41,813 nejsou základem íránské kuchyně a přesto demonstrujete kvůli tomu, že zrovna vejce podražila? 460 00:49:41,933 --> 00:49:46,224 No to se podívejme! Tak kdo tady co řídí?“ 461 00:49:46,665 --> 00:49:52,399 To znamená, že jim dali jen za vyučenou a umožnili jim ten konflikt potlačit. 462 00:49:52,519 --> 00:49:57,525 Ale dali jim jasně na vědomí: „Pánové, dohody porušovat nebudete! 463 00:49:57,645 --> 00:50:01,810 Přestaňte Rusko otravovat svými ultimáty! 464 00:50:01,930 --> 00:50:07,986 Není vaším úkolem podporovat protiputinské síly. 465 00:50:08,106 --> 00:50:15,127 Jen si zkuste kohokoliv z nich podpořit a my vás rozdrtíme na prach. 466 00:50:17,060 --> 00:50:24,013 Putin je tím kandidátem, kterého musí podporovat mezinárodní veřejnost, 467 00:50:24,133 --> 00:50:27,967 který má být tím pro všechny žádoucím prezidentem.“ 468 00:50:28,087 --> 00:50:30,748 Budete-li podporovat někoho jiného…! 469 00:50:30,868 --> 00:50:36,213 A najednou média oznámila, že Ahmádínežád byl zatčen, bývalý prezident. 470 00:50:36,691 --> 00:50:43,193 Vždyť ten by měl být v pohodě, i s ajatolláhem má dobré vztahy. 471 00:50:43,313 --> 00:50:45,251 No, jak se to vezme. 472 00:50:45,371 --> 00:50:49,053 Proč se tedy angažoval a prý někde i vystupoval? 473 00:50:49,173 --> 00:50:50,831 Je jasné, že ho propustí. 474 00:50:50,951 --> 00:50:57,349 Jako tomu bylo i v průběhu předvolební kampaně, kdy si ho pozval ajatolláh Chameneí a řekl mu: 475 00:50:57,469 --> 00:51:02,929 „Poslyš, slyšel jsem, že snad máš v úmyslu kandidovat na prezidenta? 476 00:51:03,049 --> 00:51:05,662 Pěkně svou kandidaturu stáhni.“ 477 00:51:05,782 --> 00:51:10,221 Promluvil si s ním po dobrém a Ahmádínežád šel. 478 00:51:10,341 --> 00:51:16,114 Potom si však vzpomněl, že je přece chlap, který si může dělat, co se mu zachce: 479 00:51:16,234 --> 00:51:20,862 „Co bych si dělal hlavu? Dal jsem slovo? No a teď jsem si to rozmyslel.“ 480 00:51:20,982 --> 00:51:27,611 A dál kandidoval. A tak ho poněkud zmáčkli, aby mu domluvili a on pochopil. 481 00:51:27,731 --> 00:51:34,147 Problém však je v tom, že nešlo jen o Ahmádínežáda, protože on přece není osamocený, 482 00:51:34,267 --> 00:51:38,558 je součástí klanově-korporativních skupin, které stojí za ním. 483 00:51:38,678 --> 00:51:42,344 A tak se vrátil od ajatolláha a řekl, že mu dal slovo. 484 00:51:42,464 --> 00:51:47,052 No a jeho skupina se ho zeptala: „A co jsi zač, abys dával slovo? 485 00:51:47,348 --> 00:51:51,397 Co jsi vůbec zač? To my jsme tě nominovali a ty…“ 486 00:51:51,517 --> 00:51:54,914 Jako: Nikolaji Bulganine, štěkej tak, jak pán ti kyne! 487 00:51:55,034 --> 00:52:00,297 „Takže prostě budeš kandidovat a hotovo!“ Potom ho tedy zmáčkli, a usadili tím i ten jeho klan. 488 00:52:00,417 --> 00:52:07,671 A teď? Za Dmitrijem Anatolijevičem Medvěděvem stojí také určité síly, on přece také není osamocený. 489 00:52:08,264 --> 00:52:15,309 To zatčení Ahmádínežáda je znak i našim vnitřním silám: 490 00:52:15,429 --> 00:52:18,684 „Pánové, vy si myslíte, že je na vás spravedlnost krátká? 491 00:52:18,804 --> 00:52:23,029 Můžete si s ním točit, jak se vám zlíbí a stejně vás všechny klidně strčíme do vězení. 492 00:52:23,149 --> 00:52:28,543 Jen se kolem sebe rozhlédněte. Kdepak je Kerimov? Stále trčí ve Francii. 493 00:52:28,663 --> 00:52:31,573 A vůbec to s ním nevypadá dobře. 494 00:52:32,099 --> 00:52:39,638 No a co Prochorov? Zmrazili mu penízky (na Kypru)? Copak, všem nějak začíná být horko, že? 495 00:52:39,758 --> 00:52:48,057 My s vámi dokážeme zatočit tak, že si Putin nebude s vámi muset špinit ruce. My sami se o vás postaráme. 496 00:52:48,550 --> 00:52:54,599 Vy nám jdete na ruku, přesto to však budeme právě my, kdo vám všem zatne tipec. 497 00:52:54,719 --> 00:52:59,598 Když jsem odpovídal na první otázku, tak jsem opominul jednu zajímavou věc. 498 00:52:59,718 --> 00:53:02,334 Nevšimli jste si toho a neupozornili mne. 499 00:53:02,454 --> 00:53:10,255 Že prý některé naše elity měly nějaký plán, abychom ochutnali nesnází kapitalismu 500 00:53:10,375 --> 00:53:13,197 a opět se vrátili k socialismu. 501 00:53:13,317 --> 00:53:17,764 Žádné podobné plány naše elity NEMĚLY! 502 00:53:17,884 --> 00:53:25,397 Bylo to dobře vidět na tom, co se dělo okolo našeho vojenskoprůmyslového komplexu, 503 00:53:25,517 --> 00:53:28,647 Minsredmaše (Ministerstva středního strojírenství SSSR), 504 00:53:28,767 --> 00:53:33,914 které dodávalo zbraně a zemědělskou techniku do zahraničí. 505 00:53:34,034 --> 00:53:38,296 Tam své kapitály také ukládali v zahraničí 506 00:53:38,416 --> 00:53:46,937 a mysleli si, že až zradí SSSR, tak budou moci tyto kapitály sami využít. 507 00:53:47,057 --> 00:53:54,096 Oškubali je jako slepici a pěkně si je vydělejte znovu. To proto jsou z nich teď takoví „patrioté“. 508 00:53:54,216 --> 00:53:59,939 Mají už totiž představu, jak západní partneři plní své závazky. 509 00:54:00,059 --> 00:54:05,699 Chtěli se stát součástí světové elity, i teď se takových najde hodně. 510 00:54:05,819 --> 00:54:11,645 Tak právě těm teď přes Írán vzkazují, že je nečeká nic dobrého. 511 00:54:12,015 --> 00:54:19,401 Takže odkud… Íránci oznámili, že se jednalo o vnější řízení. 512 00:54:19,521 --> 00:54:29,544 Ano 74% všech tweetů podporujících protesty bylo ze zahraničí. 513 00:54:30,202 --> 00:54:35,263 Řekli, že šlo o Izrael, USA a Saúdskou Arábii. 514 00:54:35,383 --> 00:54:41,599 Možná ano, ale Jim Kerry, bývalý státní tajemník, se na svém Twitteru vyjádřil, 515 00:54:41,719 --> 00:54:46,187 že nemají ani ponětí o tom, co se to teď děje v Íránu. 516 00:54:46,307 --> 00:54:50,651 On se přece pohybuje i v kruzích státní elity, 517 00:54:50,771 --> 00:54:55,199 takže jim nebylo jasné, kdo a co organizuje a co tím sleduje, 518 00:54:55,319 --> 00:55:01,633 zda to hnutí nemá jen někomu přihrát nějaký jackpot. 519 00:55:01,753 --> 00:55:10,212 Nejvíce tweetů přišlo ze Saúdské Arábie, kde opět došlo k jakési podivné události. 520 00:55:10,952 --> 00:55:15,108 V královském paláci proběhla stávka, manifestace. 521 00:55:15,228 --> 00:55:20,787 Demonstrovali tam s hesly: „Nejutiskovanější část obyvatelstva. 522 00:55:20,907 --> 00:55:29,284 Chceme zrušit platby za energie. Nechceme platit za elektřinu a vodu.“ 523 00:55:29,404 --> 00:55:33,645 Takto tam demonstrovali princové! 524 00:55:33,765 --> 00:55:35,455 Ano, opravdu. 525 00:55:35,575 --> 00:55:38,706 11 princů bylo zatčeno prý za to, 526 00:55:39,590 --> 00:55:48,766 že protestovali u krále proti platbám za elektřinu a vodu, které by princové platit neměli. 527 00:55:48,886 --> 00:55:53,436 11 princů! Co to má být! 11 princů? 528 00:55:53,556 --> 00:56:01,192 Vzpomínáme si na to, že když si to v Saúdské Arábii začal následník trůnu vyřizovat s princi, 529 00:56:01,312 --> 00:56:04,649 tak jich také na začátku nechal zatknout 11. 530 00:56:04,769 --> 00:56:13,063 Není sice jasné, zda těch 11 princů kvůli těm problémům s platbami skutečně zatkli či ne. 531 00:56:13,183 --> 00:56:20,781 Jenže to není vůbec důležité. Podstatné je to, že Saúdské Arábii předvedli, 532 00:56:21,378 --> 00:56:28,970 že se nemá jako stát snažit vytřískat prospěch z toho, co je podnikáno proti Íránu. 533 00:56:29,090 --> 00:56:33,768 „Pánové, to se vám nevyplatí!“ 534 00:56:34,802 --> 00:56:44,046 Vždyť v tom Íránu bylo všechno organizováno tak, aby bylo jasné, 535 00:56:44,166 --> 00:56:51,992 že ten majdan je jen taková rychle pomíjející přechodná záležitost, protože ho nevedli žádní lídři, 536 00:56:52,112 --> 00:56:57,780 nefigurovala tam jednotná hesla ani organizovanost jako taková. 537 00:56:57,900 --> 00:57:07,860 Mělo to jen Íránu dát na vědomí, že svými státními zdroji nedokážou odhalit ŘÍZENÍ. 538 00:57:08,323 --> 00:57:12,945 "My vždy dokážeme řídit z vnějšku, z nadnárodní úrovně. 539 00:57:13,065 --> 00:57:15,608 A co si zamaneme, to také uděláme. 540 00:57:15,728 --> 00:57:20,604 Třeba i takovou revoluci jako v roce 1979, nedáte-li si pokoj. 541 00:57:20,724 --> 00:57:26,062 Pánové, zklidněte se, teď na Rusko tlačit nesmíte. 542 00:57:26,182 --> 00:57:34,074 Teď musíte Putina podporovat, jestli se chcete stát centrem koncentrace řízení, 543 00:57:34,194 --> 00:57:37,111 tak je tam teď potřebný Putin. 544 00:57:37,231 --> 00:57:41,623 Jestliže Putin nevyřeší problémy ve střední Asii a na Blízkém Východě, 545 00:57:41,743 --> 00:57:47,697 tak z vás nikdy nebude centrum koncentrace řízení. Takže nespěchejte a zklidněte se." 546 00:57:47,817 --> 00:57:50,141 To byl účel toho majdanu. 547 00:57:50,261 --> 00:57:55,599 Znovu opakuji, že je tomu možné porozumět pouze z úrovně globální politiky, jestliže ji chápete. 548 00:57:55,719 --> 00:57:59,121 Chápete-li úrovně konceptuální a ideologické moci. 549 00:57:59,241 --> 00:58:03,323 Jestliže se ale hrabete někde v pískovišti geopolitiky, 550 00:58:03,443 --> 00:58:08,746 tak vám nezbyde než se divit: „Co se to děje? A jak k tomu dochází?“ 551 00:58:10,841 --> 00:58:18,077 A ještě jedna otázka. Komentář z YouTube od Alexandra Karnauchova. 552 00:58:18,588 --> 00:58:23,535 Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči, je velice zajímavé vás poslouchat. 553 00:58:23,655 --> 00:58:26,721 Úplně s vámi nesouhlasím, ale je to zajímavé. 554 00:58:26,841 --> 00:58:31,282 Chtěl bych vás požádat, abyste se méně vysmíval ostatním analytikům, 555 00:58:31,402 --> 00:58:37,461 protože to vyvolává dojem, že jste namyšlený, samolibý a úzkoprsý člověk. 556 00:58:37,778 --> 00:58:41,457 Mám na mysli jako člověk a ne jako analytik. 557 00:58:41,577 --> 00:58:46,757 Zkuste ve svých projevech ubrat na samolibosti a myslím si, že bude daleko příjemnější vás poslouchat. 558 00:58:46,877 --> 00:58:49,556 Žádné jiné výhrady nemám. 559 00:58:49,676 --> 00:58:56,775 V daném případě jsem nucen říci, že ten samolibý tón se mu jen zdál. 560 00:58:56,895 --> 00:59:01,581 A co se týká těch posměšků, tak se jedná o smích skrze slzy. 561 00:59:02,743 --> 00:59:07,391 Já vůbec netoužím být mediální figurou. 562 00:59:07,919 --> 00:59:11,211 V televizi a rádiu je jich více než dost. 563 00:59:11,616 --> 00:59:17,761 A když mluvím o těchto polithňupech a takzvaných analyticích, 564 00:59:18,324 --> 00:59:25,349 tak je to lítost nad tím, že právě lidé takové úrovně a s takovým chápáním 565 00:59:25,469 --> 00:59:29,574 řídí procesy a řídí náš stát. 566 00:59:32,215 --> 00:59:39,874 Co ale musím podotknout. Posouvá se náš stát kupředu? Posouvá. 567 00:59:39,994 --> 00:59:50,668 A proč? Protože existuje ohromné množství lidí, kteří znají a chápou více než tito polithňupové z televize. 568 00:59:50,788 --> 00:59:59,498 A ti v rámci svých úřadů a ministerstev odvádějí velice dobrou a užitečnou práci, 569 00:59:59,618 --> 01:00:07,421 a když sleduji některé jejich kroky, úroveň jejich propracovanosti, 570 01:00:07,541 --> 01:00:14,959 ta ministerstva konkretizovat nebudu, aby tam ty lidi nezačali hledat, ani o jaké se jedná kroky. 571 01:00:15,508 --> 01:00:23,817 Beztak vím, že se jako vždycky budou orientovat na ministerstvo obrany a zahraničních věcí, 572 01:00:23,937 --> 01:00:26,952 ty jsou totiž nejvíce na ráně. 573 01:00:27,072 --> 01:00:32,344 Ale máme lidi, kteří dokážou ty věci propracovávat do takové hloubky, 574 01:00:32,464 --> 01:00:37,296 že když se potom díváte, jak je realizován ten či onen řídící manévr, 575 01:00:37,416 --> 01:00:43,513 tak to vyvolává upřímný obdiv k těmto neviditelným pracovníkům. 576 01:00:43,633 --> 01:00:47,007 Těchto lidí si upřímně a hluboce vážím. 577 01:00:47,127 --> 01:00:53,334 Těch, kteří se promenádují v televizi, si nevážím a v podstatě to ani není možné. 578 01:00:53,454 --> 01:00:56,498 Jen se podívejte na ty elementární věci. 579 01:00:56,965 --> 01:01:00,817 Všichni teď respektují Kedmiho. 580 01:01:01,422 --> 01:01:08,767 Jakov Kedmi teď vystupuje všude a nikdo není schopen uvidět jednoduchou věc. 581 01:01:08,887 --> 01:01:11,105 Co dělá Kedmi? 582 01:01:11,225 --> 01:01:17,103 V míře svých možností využívá Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 583 01:01:17,223 --> 01:01:21,339 On o tom nemluví, ale povšimněte si, oč je jeho úroveň vyšší. 584 01:01:21,459 --> 01:01:26,208 On jako rozvědčík ve své práci využívá jakýkoliv vhodný nástroj. 585 01:01:26,328 --> 01:01:32,618 Je to stejné, jako použít ve válce ukořistěné zbraně. Tak k tomu přistupuje Kedmi. 586 01:01:33,498 --> 01:01:42,081 A co brání našim politologům zvýšit vlastní míru chápání a kvalitu své práce? 587 01:01:43,181 --> 01:01:47,556 Ať se orientují podle Kedmiho, podle jeho způsobilosti. 588 01:01:48,436 --> 01:01:50,884 To je celá odpověď. 589 01:01:52,039 --> 01:01:55,808 Ještě jednou opakuji, že nejsem samolibý. 590 01:01:55,928 --> 01:02:07,555 Já lituji toho, že jsem nucen být mediální figurou a že na této platformě působím jen já. 591 01:02:07,675 --> 01:02:12,360 K dispozici jsou i další konceptuální zdroje, které si nárokují konceptuální přístup, 592 01:02:12,480 --> 01:02:14,946 ale ty fungují v trochu jiných formátech. 593 01:02:15,066 --> 01:02:22,099 Na této platformě bohužel veřejně působím jen já sám. A to ve mně nevyvolává samolibost, ale lítost. 594 01:02:22,219 --> 01:02:37,367 Vážím si těch lidí, kteří denně na svých pracovních místech pracují na obnově suverenity a moci Ruska. 595 01:02:37,487 --> 01:02:39,994 Těchto lidí si vážím. 596 01:02:40,922 --> 01:02:43,467 To byla poslední otázka. 597 01:02:43,587 --> 01:02:50,826 Zase jsme se dostali k nutnosti znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 598 01:02:50,946 --> 01:03:00,937 Podle mého názoru ta výčitka není objektivní, 599 01:03:01,057 --> 01:03:07,711 protože znovu opakuji, že vůbec nejsem samolibý a v podstatě ani takový být nemohu. 600 01:03:07,831 --> 01:03:13,110 Jakýkoliv člověk studující Koncepci sociální bezpečnosti to pochopí. 601 01:03:14,074 --> 01:03:21,674 A že postupujeme kupředu, znamená, že si na spodní úrovni ti, 602 01:03:21,794 --> 01:03:28,448 kteří se zabývají konkrétní praktickou prací ať už ve výrobě nebo v oblasti řízení, 603 01:03:28,568 --> 01:03:32,506 přece jen Koncepci sociální bezpečnosti osvojují. 604 01:03:32,626 --> 01:03:36,633 A to je zárukou toho, že naše země získá suverenitu, 605 01:03:36,753 --> 01:03:41,275 zárukou jejího ekonomického, vojenskopolitického obrození. 606 01:03:41,395 --> 01:03:50,044 Je to zárukou toho, že pod vedením gosudara Putina míru krvavosti blížících se událostí 607 01:03:50,164 --> 01:03:55,994 snížíme na minimálně možnou úroveň, na minimum, 608 01:03:56,114 --> 01:04:04,798 neboť globální prediktor i naši západní partneři chtějí, aby se Rusko zalklo krví. 609 01:04:04,918 --> 01:04:10,644 Proto také nemůžeme plně vyloučit možnou krvavost blížících se událostí, 610 01:04:10,764 --> 01:04:16,490 ale maximálně snížit její míru můžeme, budeme-li podporovat Putina. 611 01:04:16,610 --> 01:04:21,752 Dokážeme se vyhnout občanské válce, budeme-li podporovat Putina 612 01:04:21,872 --> 01:04:32,997 a chápat, že všichni ostatní kandidáti mají jen jeden úkol, zabránit Rusku získat vlastní suverenitu, 613 01:04:33,117 --> 01:04:39,153 aby Rusko navždycky zůstalo nástrojem v rukou nadnárodního řízení. 614 01:04:39,273 --> 01:04:47,612 Jen Putin může přinést Rusku suverenitu, jen Putin znamená budoucí mírový život. 615 01:04:47,732 --> 01:04:53,975 Abyste tedy věděli, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 616 01:04:54,095 --> 01:05:01,265 jak každý na svém pracovním místě, stejně jako ti neviditelní lidé, 617 01:05:01,385 --> 01:05:08,453 kteří provádějí velice důležité řídící manévry k získání ruské suverenity, 618 01:05:08,573 --> 01:05:15,880 k obrození její ekonomické, vojenskopolitické moci, může zvýšit kvalitu své práce 619 01:05:16,000 --> 01:05:21,314 a ochránit zájmy své i své rodiny prostřednictvím společné práce, 620 01:05:21,434 --> 01:05:27,332 studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 621 01:05:27,452 --> 01:05:33,187 Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. 622 01:05:33,307 --> 01:05:38,945 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Přeji vám štěstí. 623 01:05:51,902 --> 01:05:58,104 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz