1 00:00:04,993 --> 00:00:08,764 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,884 --> 00:00:11,713 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,833 --> 00:00:16,097 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,217 --> 00:00:20,685 Dnes je 05.02.2018. 5 00:00:20,805 --> 00:00:28,688 A dříve než dnes začneme odpovídat na vaše otázky, máme tu malé oznámení. 6 00:00:28,808 --> 00:00:37,699 Vážení návštěvníci našeho oficiálního webu fct-altai.ru povšimněte si prosím nového odkazu, 7 00:00:37,819 --> 00:00:43,562 který je na pravé straně v okénku „Naše zdroje na síti“. 8 00:00:43,682 --> 00:00:49,145 Jedná se o odkaz na náš další oficiální kanál nazvaný FKT-Media, 9 00:00:49,265 --> 00:00:55,664 kde můžete najít krátká videa vysvětlující jednu otázku nebo jedno téma, 10 00:00:55,784 --> 00:00:59,992 tedy přesně ten formát, jaký jste si tak dávno přáli. 11 00:01:00,112 --> 00:01:03,844 A teď už přejdeme k vašim otázkám. 12 00:01:03,964 --> 00:01:11,202 Opět je, Valeriji Viktoroviči, stejně jako v televizi ta nepopulárnější otázka spojená s olympiádou, 13 00:01:11,322 --> 00:01:14,494 která bude zahájena již v tomto týdnu. 14 00:01:14,614 --> 00:01:21,721 A konkrétně se otázky týkají Putinova setkání s našimi olympioniky. 15 00:01:22,577 --> 00:01:30,066 Roman Filatov v komentářích píše následující: 16 00:01:30,518 --> 00:01:35,641 „Gosudar“ (v uvozovkách) se omluvil „parchantům“ (také v uvozovkách). 17 00:01:35,761 --> 00:01:40,600 Těšíme se na další pořad, protože teď jste v pěkné bryndě. 18 00:01:40,720 --> 00:01:46,237 A dále Vladimir Šironov. Putin se setkal se zrádci odjíždějícími na olympiádu. 19 00:01:46,357 --> 00:01:49,075 Otázka pro vás: Jak je to možné? 20 00:01:49,195 --> 00:01:53,869 Napřed řekl, že se sportovci musí olympiády zúčastnit a teď je tam ještě i vyprovodil 21 00:01:53,989 --> 00:01:56,976 s přáním všeho nejlepšího a ještě se omluvil. 22 00:01:57,096 --> 00:02:03,559 A ještě Ali Alijev píše: Řekněte prosím, jak máme chápat Putinovu omluvu sportovcům, 23 00:02:03,679 --> 00:02:06,686 kteří jedou na olympiádu v Pchjongčchangu? 24 00:02:06,806 --> 00:02:10,389 Navíc s ujištěním, že jim Rusko bude fandit? 25 00:02:10,509 --> 00:02:16,438 Vždyť je to stejné, jako by Stalin sliboval svou podporu vlasovcům za Velké vlastenecké války. 26 00:02:16,558 --> 00:02:21,190 Jakoby se jim omlouval za to, že je SSSR nedokázal ubránit před útokem Němců. 27 00:02:23,617 --> 00:02:31,518 Tak především, vykrucovat se či být hadem smažícím se na pánvičce nehodlám. 28 00:02:32,608 --> 00:02:37,093 A co bych k tomu chtěl říci především? 29 00:02:37,213 --> 00:02:45,199 Dříve než něco řeknete, než na něco zareagujete, musíte se napřed zamyslet, pokusit se zapřemýšlet. 30 00:02:45,319 --> 00:02:55,177 A co je z daného případu vidět? Že lidé Putina pořádně NEPOSLOUCHALI. 31 00:02:55,753 --> 00:03:02,398 Sice Putina slyšeli, ale vyložili si to po svém, 32 00:03:02,518 --> 00:03:07,973 projevilo se jejich vlastní pochopení toho, co řekl gosudar, přičemž gosudar bez jakýchkoliv uvozovek! 33 00:03:08,093 --> 00:03:17,355 A jestli někdo posuzuje tuto událost s „omluvami“, které v daném případě do uvozovek dám, 34 00:03:19,329 --> 00:03:30,503 které Putin řekl olympionikům odjíždějícím do Pchjongčchangu, 35 00:03:30,623 --> 00:03:44,166 tak já to hodnotím sice jako malé, ale velice závažné vítězství v boji o ruskou suverenitu. 36 00:03:44,286 --> 00:03:50,797 Znovu opakuji a není to žádné tajemství, že Rusko v mnohém není suverénní. 37 00:03:50,917 --> 00:03:56,503 A otázky ohledně těchto olympioniků nebudou srozumitelné, 38 00:03:56,623 --> 00:04:02,572 jestliže nebudeme chápat všechny probíhající události v jejich ucelenosti. 39 00:04:02,692 --> 00:04:08,037 A porozumět celému jejich souhrnu je možné pouze tehdy, 40 00:04:08,157 --> 00:04:19,891 znáte-li plnou funkci řízení, šest priorit řízení, když znáte pět druhů sociální moci, 41 00:04:20,011 --> 00:04:30,138 víte o konceptuální a ideologické moci a hlavně, což to všechno uzavírá, o existenci globální politiky. 42 00:04:30,258 --> 00:04:39,743 Lidem, kteří sedí v pískovišti geopolitiky, je zbytečné něco o tom vykládat. 43 00:04:39,863 --> 00:04:47,137 Ti stejně budou vždy zaujati napřed jednou otázkou, potom druhou a nakonec si zase povzdychnou: 44 00:04:47,257 --> 00:04:53,727 „Jak je to možné, že s námi vždycky vyběhnou? Vždyť přece geopolitika, ta geopolitika…“ a lomí rukama. 45 00:04:53,847 --> 00:04:59,393 Takových analytiků známe hromadu. A lidé by si z takových analytiků neměli brát příklad. 46 00:04:59,513 --> 00:05:04,890 Vždy je především nutné snažit se pochopit, co a jak se stalo. 47 00:05:05,010 --> 00:05:12,990 Abyste tedy mohli mluvit o tom, co se stalo v daném případě, s ohledem na tyto události, 48 00:05:13,110 --> 00:05:15,851 jak Putin vyprovázel olympioniky… 49 00:05:15,971 --> 00:05:20,031 - Omlouval se jim. - Ano, „omlouval se“ jim, v uvozovkách! 50 00:05:20,151 --> 00:05:26,524 Přestože mohu přečíst, co přesně řekl, citovat ho. 51 00:05:26,644 --> 00:05:32,568 Řekl: „Promiňte nám!“ A otázkou je, co by měli prominout? 52 00:05:32,688 --> 00:05:38,289 „Promiňte nám, že jsme vás toho nedokázali uchránit.“ 53 00:05:38,409 --> 00:05:43,819 Já jsem také připraven takto se omluvit. 54 00:05:43,939 --> 00:05:52,916 Já si opravdu myslím, že všechny tyto lidi bylo zapotřebí ochránit před jejich vlivem na politiku státu, 55 00:05:53,036 --> 00:06:01,788 před tím, aby se stali tím stěžejním kamenem, 56 00:06:01,908 --> 00:06:07,510 tím kamenem na krku, který nás v podstatě táhne ke dnu. 57 00:06:12,654 --> 00:06:19,308 V dané situaci není možné říci mnoho z toho, co bych si přál. 58 00:06:19,428 --> 00:06:23,969 Ale opakuji, že jestliže znáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení 59 00:06:24,089 --> 00:06:32,134 a máte představu o plné funkci řízení, prioritách řízení, druzích sociální moci, o globální politice, 60 00:06:32,254 --> 00:06:35,220 tak mnohému porozumíte sami. 61 00:06:35,863 --> 00:06:43,771 A vzhledem k tomu, že některé otázky teď nikde nezaznívají, není možné v tomto okamžiku o nich mluvit. 62 00:06:43,891 --> 00:06:48,400 Vysvětlím na konkrétním příkladu, proč to nejde. 63 00:06:48,520 --> 00:07:00,133 V roce 2014 Strelkov vyvedl svou jednotku ze Slavjansku do Doněcku. 64 00:07:00,253 --> 00:07:04,826 Tehdy to vyvolalo otázku: Co to umožnilo? 65 00:07:04,946 --> 00:07:12,123 Poté, co jsem vyjmenoval řadu parametrů, jsem tehdy řekl, že existuje ještě jeden parametr, 66 00:07:12,243 --> 00:07:15,113 o kterém v dané chvíli není možné mluvit. 67 00:07:15,233 --> 00:07:18,810 Ale vzhledem k tomu, že se to týkalo šesté priority, té silové, 68 00:07:18,930 --> 00:07:25,753 a všichni vědí, že s ohledem na armádu vždy existují určité utajené záležitosti, tak to tehdy lidé pochopili. 69 00:07:25,873 --> 00:07:32,569 Je tedy důležité si uvědomit, že i zde, ve vysoké politice jsou určité záležitosti, o kterých se přímo mluvit nedá, 70 00:07:32,689 --> 00:07:40,348 dokud se to k lidem nedostane z jiných směrů. 71 00:07:41,537 --> 00:07:49,124 A po určité době se mě opět ptali, co to bylo za parametr, třeba se už o něm dá mluvit? 72 00:07:49,244 --> 00:07:54,460 A já jsem odpovídal, že je ještě příliš brzy. A potom ty otázky ustaly. A proč ustaly? 73 00:07:54,580 --> 00:08:02,915 Protože lidé jednoduše ve svém běžném životě tento parametr odhalili 74 00:08:03,035 --> 00:08:08,669 a už se tedy nemuseli ptát mě, abych jim to vyložil. 75 00:08:08,789 --> 00:08:12,462 Oni sami na to přišli. A co se tedy stalo? 76 00:08:12,582 --> 00:08:21,656 Stalo se to, že už tehdy, v samotné počáteční etapě generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky 77 00:08:21,776 --> 00:08:27,603 i ukrajinské ministerstvo obrany pracovaly na obě strany. 78 00:08:27,723 --> 00:08:35,639 A právě tyto dvě instance: generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky 79 00:08:35,759 --> 00:08:46,762 a ministerstvo obrany ze své strany postaraly o imobilitu, neschopnost manévrovat a reagovat, 80 00:08:46,882 --> 00:08:52,002 čímž zajistily podmínky pro úspěšný Strelkovův ústup. 81 00:08:52,122 --> 00:08:58,238 Jenže mluvit o tom, že se mu dostalo pomoci právě z této strany, nebylo možné, 82 00:08:58,358 --> 00:09:01,645 protože by to tehdy lidé nepochopili. 83 00:09:01,765 --> 00:09:08,300 Jak je to možné? No, formát našeho pořadu neumožňuje popsat celý souhrn příprav 84 00:09:08,420 --> 00:09:13,251 na ten masakr plánovaný na Ukrajině. 85 00:09:13,371 --> 00:09:22,058 Tento aspekt by tedy nepochopili, ale nepochopili by ani, jak je to možné vůbec uskutečnit. 86 00:09:22,178 --> 00:09:29,483 A teď už všichni vidí, že kšeftování municí i zbraněmi je v plném proudu. 87 00:09:29,603 --> 00:09:34,531 Neustále probíhají dodávky. A my přece víme, že se jedná o kšeftování. 88 00:09:34,651 --> 00:09:41,282 No a manka ve zbrojních skladech ukrajinské ozbrojené sebranky jsou potom maskována výbuchy. 89 00:09:41,402 --> 00:09:47,754 Po nich se udělá revize a vše je OK. A proč o tom tedy nebylo možné mluvit? 90 00:09:47,874 --> 00:09:51,767 Nešlo to také proto, že tenkrát všichni začali zkoumat: 91 00:09:51,887 --> 00:09:56,859 „Jak je to možné? Jak se ten Strelkov dokázal dostat ven?“ 92 00:09:56,979 --> 00:10:02,183 Tenkrát všechny zmínky v jakémkoliv blogu, všechny informace zkoumali volontéři, 93 00:10:02,303 --> 00:10:13,782 to oni byli tou armádou, která hledala, kdo umožnil Strelkovově jednotce stažení do Doněcku. 94 00:10:13,902 --> 00:10:18,891 Výsledkem potom byl Ilojvajsk a všechno to ostatní. 95 00:10:19,011 --> 00:10:25,362 Ale je tu ještě jeden takový moment, proč se Ilovajsk stal možným. 96 00:10:25,482 --> 00:10:37,027 Kdyby tenkrát vyšla najevo spoluúčast generálního štábu a ukrajinského ministerstva obrany na ústupu Strelkova, 97 00:10:37,754 --> 00:10:47,834 tak by to vyvolalo takové napětí v řízení, že jak generální štáb, tak ministerstvo obrany by se stáhly, 98 00:10:47,954 --> 00:10:52,126 aby nedošly k úhoně ve vnitřních klanových šarvátkách, 99 00:10:52,246 --> 00:10:56,044 ve kterých byli využíváni ti „majdanutí“ soudruzi. 100 00:10:56,164 --> 00:11:10,372 A kdyby k tomu došlo, tak by nemohlo proběhnout kvalitní vyzbrojení jednotek ozbrojených sil Novoruska, 101 00:11:10,492 --> 00:11:13,449 nemohlo by dojít k žádnému Ilovajsku. 102 00:11:13,569 --> 00:11:17,782 A proč? Strelkov… Vysvětlím to na konkrétním příkladu. 103 00:11:17,902 --> 00:11:27,687 Strelkov se tedy stáhnul a jen týden poté do Doněcku v noci přivezli kolonu tanků - z Ukrajiny! 104 00:11:27,807 --> 00:11:31,023 Opravených a připravených k boji. 105 00:11:31,143 --> 00:11:39,345 Ukrajinská ozbrojená sebranka ještě nebyla sama plně vyzbrojená, a tanky přivezli do Doněcku. 106 00:11:39,465 --> 00:11:42,200 Asi si spletli adresu a dovezli je právě tam. 107 00:11:42,320 --> 00:11:49,043 Kdyby se ten humbuk okolo napomáhání Strelkovovi k ústupu spustil dříve 108 00:11:49,163 --> 00:11:55,301 s ohledem na generální štáb a ministerstvo obrany, tak by nikdy ta zásilka tanků nepřišla. 109 00:11:55,421 --> 00:11:57,159 A nešlo jen o jednu! 110 00:11:57,279 --> 00:12:01,904 Ozbrojené síly Novoruska tak byly kvalitně vyzbrojeny, 111 00:12:02,024 --> 00:12:06,994 a právě díky tomu byly všechny ty varianty s Ilovajskem a dalšími kotly umožněny. 112 00:12:07,114 --> 00:12:11,705 Kdyby vyzbrojeny nebyly, došlo by na ten masakr, protože situace by se změnila. 113 00:12:11,825 --> 00:12:17,586 No a v dané situaci, kde se tedy jedná o globální politiku a konceptuální moc, 114 00:12:17,706 --> 00:12:21,678 bude také nutné o některých věcech teď pomlčet. 115 00:12:21,798 --> 00:12:29,003 Ale já vás ubezpečuji, že v nejbližší době vyjdou najevo a nepřehlédne je žádný pozorný člověk. 116 00:12:29,123 --> 00:12:34,815 Obzvláště poslechnete-li si pozorně to, co řekl gosudar! 117 00:12:34,935 --> 00:12:42,037 A to, co teď částečně povím já. Hlavní ale je, abyste tomu sami porozuměli. 118 00:12:42,157 --> 00:12:43,825 Takže 119 00:12:49,293 --> 00:12:57,580 základním úkolem našich sportovců a vůbec naší účasti na olympijských hrách 120 00:12:57,700 --> 00:13:01,604 je boj v informační válce. 121 00:13:01,724 --> 00:13:09,239 Stejně jako naše armáda bojuje v obyčejných horkých válkách, 122 00:13:10,546 --> 00:13:20,003 tak v z hlediska té informační je profesionální sport faktorem v realizaci velké politiky. 123 00:13:21,516 --> 00:13:25,952 A jak to vypadalo na startu? 124 00:13:26,072 --> 00:13:32,245 Startovní podmínky byly takové, že s naším státem museli začít počítat 125 00:13:32,365 --> 00:13:36,957 a to pořádně a se vší vážností. 126 00:13:37,077 --> 00:13:44,660 Naše vítězství v Sýrii se toho staly zárukou. 127 00:13:44,780 --> 00:13:54,701 Úroveň Ruska vzrostla natolik, že tu nejen máme formát Astany, který už teď nahrazuje ženevský formát, 128 00:13:54,821 --> 00:13:59,482 ale že dokonce všichni přilétli do Soči, aby se tam dohodli. 129 00:13:59,602 --> 00:14:06,669 Naši vojáci a velitelé v Sýrii tím, že na vzdálených přístupech k Rusku bojují s terorismem, 130 00:14:06,789 --> 00:14:11,518 brání naše mírové nebe, naše dny prožité v míru. 131 00:14:11,638 --> 00:14:17,846 Oni tam i umírají. Třetího února zahynul náš hrdina. 132 00:14:17,966 --> 00:14:23,022 Padl major Roman Nikolajevič Filippov. 133 00:14:23,142 --> 00:14:27,819 Budiž mu čest a sláva, posmrtně. 134 00:14:27,939 --> 00:14:35,212 To byl skutečný hrdina, který obětoval svůj život za ruskou suverenitu, 135 00:14:35,332 --> 00:14:44,532 za to, aby s Ruskem museli počítat vždy a všude, za to, aby válka nepřišla na ruské území. 136 00:14:44,652 --> 00:14:50,241 On bránil náš mírový život, svým životem ho bránil! 137 00:14:51,995 --> 00:14:57,084 Ale každá válka je přece připravována ideologicky. 138 00:14:57,204 --> 00:15:00,282 Musí se pro ni vytvořit předpoklady! 139 00:15:00,402 --> 00:15:06,507 Jen si vzpomeňme, jak to dopadlo s naší neporazitelnou, legendární armádou, 140 00:15:06,627 --> 00:15:09,361 která v boji poznala radost z vítězství. 141 00:15:09,481 --> 00:15:15,551 Bez jakékoliv války se jednoduše rozsypala, když padnul SSSR. 142 00:15:15,671 --> 00:15:19,162 A ten se zhroutil z ideologických důvodů. 143 00:15:19,781 --> 00:15:24,974 Takže z hlediska vzájemného soupeření, 144 00:15:25,765 --> 00:15:35,806 z hlediska uplatňování globální politiky je tou zbraní vrcholový sport, špičkový sport. 145 00:15:35,926 --> 00:15:47,430 Vrcholoví sportovci jsou úplně stejnými bojovníky a veliteli na polích informační války 146 00:15:47,550 --> 00:15:52,118 jako naši vojáci a důstojníci na poli obyčejné občanské války. 147 00:15:52,238 --> 00:15:54,667 Je třeba si uvědomit jednoduchou věc… 148 00:15:54,787 --> 00:15:58,540 - Horké války - Ano, horké války a co jsem řekl? - Občanské války 149 00:15:58,660 --> 00:16:01,604 Omlouvám se. Horké války. 150 00:16:03,347 --> 00:16:04,949 A zrada… 151 00:16:05,069 --> 00:16:11,393 To jsem trochu předběhl. A zrada na polích studené války vede potom k občanské válce. 152 00:16:12,713 --> 00:16:16,657 A jak to vypadá v dané situaci? 153 00:16:17,730 --> 00:16:22,942 Rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru (MOV) bylo ustanoveno, 154 00:16:28,998 --> 00:16:33,981 že Rusko se nebude účastnit olympijských her, 155 00:16:34,861 --> 00:16:39,444 jestliže se najdou zrádci, 156 00:16:40,076 --> 00:16:50,007 kteří budou soutěžit za bílou, neutrální vlajku, což znamená, že zradí Rusko! 157 00:16:50,127 --> 00:16:54,024 A předvedou tak, že Rusko nemá suverenitu, 158 00:16:54,144 --> 00:17:00,901 že celá ta ruská suverenita je v rukou konkrétního úředníčka. 159 00:17:01,259 --> 00:17:06,926 Západ potřebuje za každou cenu anulovat autoritu Ruska 160 00:17:07,046 --> 00:17:16,499 vybojovanou životy, krví, smrtí a zraněními v Sýrii i jinde. 161 00:17:16,619 --> 00:17:18,700 To potřebují anulovat. 162 00:17:18,820 --> 00:17:21,836 A tak udělali takovou nabídku, od které… 163 00:17:21,956 --> 00:17:27,200 Jak zní to rozhodnutí MOV, jestliže ho shrneme ve dvou větách? 164 00:17:27,320 --> 00:17:34,106 „Co si zvolíte? Soutěžit se státní vlajku, za svou vlast, 165 00:17:34,226 --> 00:17:39,002 nebo se plazit po břiše jako lokajíčkové, otroci?“ 166 00:17:39,122 --> 00:17:49,923 A celé naše sportovní společenství s radostným výskotem zvolalo: „Chceme se plazit po břiše!“ 167 00:17:50,043 --> 00:17:56,085 Ono vůbec všechno to, co se stalo s ohledem na to rozhodnutí MOV, ukázalo, 168 00:17:56,205 --> 00:18:02,000 že neexistuje žádné olympijské ani sportovní bratrství. 169 00:18:03,018 --> 00:18:07,914 Jen si to vezměte, z pěti set přihlášek, jich nakonec prošlo 169. 170 00:18:08,034 --> 00:18:10,583 Jedna se jí vzdala, takže 168! 171 00:18:10,703 --> 00:18:14,930 A proč se té účasti vzdala? Jak to měla zvládnout sama, když pustili jenom ji? 172 00:18:15,050 --> 00:18:17,571 Týmová soutěž tím padla. 173 00:18:17,691 --> 00:18:23,348 Je tedy možné mluvit o sto šedesáti, takže jich prošlo 169. 174 00:18:23,468 --> 00:18:29,207 A proč tak málo? Někdo byl natolik statečný, aby řekl: 175 00:18:29,327 --> 00:18:39,716 „Ne, tyto podmínky, tedy ne.“ Vždyť MOV prohlašuje: „Nejsou jiné podmínky než má vlastní libovůle. 176 00:18:39,836 --> 00:18:45,548 Prostě si budu dělat, co chci. Jakékoliv moje přání musí být splněno. 177 00:18:45,668 --> 00:18:52,948 Ale to, že jste splnili mé přání, neznamená žádnou záruku, že své přání v příštím okamžiku nezměním. 178 00:18:53,068 --> 00:18:58,450 Budete plnit všechny mé vrtochy!“ Promluvil Gubernijev, který přímo fňukal: 179 00:18:58,570 --> 00:19:06,896 „Jen řekněte, co máme dělat, jaký máme zaujmout postoj! Za co se ještě máme omluvit? A my to uděláme! 180 00:19:07,016 --> 00:19:14,845 Rusko přece nemá žádnou suverenitu, Rusko nemá právo hájit svou sebeúctu, ani na svůj názor. 181 00:19:14,965 --> 00:19:21,200 A my s tím souhlasíme, tak proč nás pořád tak týráte? Jen řekněte, co ještě máme udělat.“ 182 00:19:21,320 --> 00:19:24,089 Takhle se předvedl ve zprávách u Sergeje Briljova. 183 00:19:24,209 --> 00:19:27,995 – Věsti, ty sobotní. – Ano, v sobotu, jen se na to podívejte, to je něco. 184 00:19:28,115 --> 00:19:30,801 A tohle prosazuje, protlačuje všude. 185 00:19:30,921 --> 00:19:35,698 A takoví jsou schopni nám tvrdit, že musíme hrát podle pravidel? Vždyť oni… 186 00:19:35,818 --> 00:19:43,346 Aby všichni sportovci, všichni, jak to bylo v plánu, jeli na olympiádu, 187 00:19:43,466 --> 00:19:50,553 stačilo jen, aby všichni povstali a řekli: „Nám nevyhovuje to, co nám nabídli! 188 00:19:50,673 --> 00:19:56,303 My máme svou vlast a každý z nás má svou sebeúctu. 189 00:19:56,423 --> 00:19:59,384 My za těchto podmínek nikam nepojedeme!“ 190 00:19:59,504 --> 00:20:06,014 A jela by celá ruská reprezentace i se svou státní vlajkou! 191 00:20:07,563 --> 00:20:10,937 A co bylo řečeno? 192 00:20:11,057 --> 00:20:17,932 „Pojedete s neutrální vlajkou, budete se ponižovat a ostouzet, a potom vám dáme ten hadr, 193 00:20:18,052 --> 00:20:22,129 který budete hrdě považovat za svou vlajku! 194 00:20:22,249 --> 00:20:27,252 Žádnou suverenitu nemáte a z podstaty věci ani mít nemůžete.“ 195 00:20:27,372 --> 00:20:33,835 A ten Gubernijev jménem všech: „Ano, my souhlasíme. Budeme si to u vás vyprošovat za jakýchkoliv podmínek. 196 00:20:33,955 --> 00:20:41,232 Jen nám dejte jakýkoliv hadr, který budeme považovat za státní vlajku.“ Ne, podle jeho názoru. 197 00:20:41,352 --> 00:20:49,030 A jakkoliv se to bude mnohým zdát paradoxní, 198 00:20:49,150 --> 00:20:58,096 tak náš hrdina, který třetího února padl v Sýrii, zemřel právě proto, 199 00:20:58,216 --> 00:21:03,694 že tito parchanti zradili svou zemi. 200 00:21:05,754 --> 00:21:08,982 Západ potřeboval rukojmího. 201 00:21:09,102 --> 00:21:20,131 Potřebovali živého, nedotčeného, třeba i zraněného, ale hlavně živého letce, kterého by mohli využít. 202 00:21:20,251 --> 00:21:27,170 Zapomněli jste snad na olympiádu z roku 2008? Která byla v Číně? 203 00:21:27,290 --> 00:21:30,632 Jakou válkou nás tehdy obdařila Gruzie? 204 00:21:30,752 --> 00:21:39,941 Zajetí našeho letce se mělo stát tou věcí, která by přebila všechno, 205 00:21:40,061 --> 00:21:45,341 co se děje okolo našich, takzvaných olympioniků v Pchjongčchangu. 206 00:21:45,461 --> 00:21:50,726 Začalo by se mluvit jenom o tom, o válce v Sýrii o obchodu: 207 00:21:50,846 --> 00:21:54,051 „Pojďte smlouvat, co nám za něj nabídnete? 208 00:21:54,171 --> 00:21:56,767 Teď se musíte dohodnout a vzdát své suverenity. 209 00:21:56,887 --> 00:22:00,888 My vám za to dovolíme mávat vaší vlaječkou v Pchjongčchangu 210 00:22:01,008 --> 00:22:05,078 a třeba vám vrátíme vašeho důstojníčka.“ 211 00:22:05,476 --> 00:22:11,704 To sportovci toho hrdinu svým rozhodnutím zabili! 212 00:22:12,758 --> 00:22:20,161 Svým rozhodnutím jet tam s neutrální vlajkou. A čím to začalo? Pamatujete? 213 00:22:20,281 --> 00:22:25,263 Už tehdy jsem říkal, že jde o test na všivost a podlost, 214 00:22:25,383 --> 00:22:32,594 který udělal na jedničku ještě jeden parchant - ten, no, Šubenkov 215 00:22:32,714 --> 00:22:34,973 společně s Lasickenovou. 216 00:22:35,093 --> 00:22:43,119 A když tento jejich amorální postoj, to jejich plazení se po břiše před páníčkem, bylo navíc odměněno 217 00:22:43,239 --> 00:22:50,107 a to i ministerstvem obrany, kde jim neznámo proč udělili nové mimořádné povýšení, 218 00:22:50,227 --> 00:22:55,508 tak pochopili, že teď musí svou zemi zrazovat, prodávat ji, 219 00:22:55,628 --> 00:23:00,203 protože potom bude možná následovat odměna od páníčka. 220 00:23:01,725 --> 00:23:05,947 Co se týká toho vykrucování, 221 00:23:08,155 --> 00:23:15,486 tak já se snad nevykrucuji, mluvím stejně jako předtím a dál je nazývám parchanty. 222 00:23:15,606 --> 00:23:18,380 - Bez uvozovek - Bez uvozovek! 223 00:23:18,500 --> 00:23:21,702 Kde je jaké vykrucování? A ještě k tomu vykrucování. 224 00:23:21,822 --> 00:23:32,056 Když jsem viděl jak mnozí, skutečně seriózní lidé, kterých si vážím, začali měnit svůj postoj… 225 00:23:32,176 --> 00:23:36,171 A já vím, proč ho začali měnit. 226 00:23:37,136 --> 00:23:42,452 Cožpak já jsem nepochopil, že by bylo načase změnit svůj postoj? 227 00:23:42,572 --> 00:23:50,640 A zdá se mi, že právě v minulém pořadu jsem řekl, že mi bylo řečeno, abych nepoužíval slovo parchanti. 228 00:23:50,760 --> 00:23:52,677 Nebo snad ne? 229 00:23:52,797 --> 00:23:57,092 Nenapadla vás otázka, proč jsem to řekl? 230 00:23:57,212 --> 00:24:03,437 Možná byl v našem státě připravován zcela jiný trend? 231 00:24:07,724 --> 00:24:15,377 Trend, který měl dát najevo, že v našem státě nemůžeme mít jiné sportovce. 232 00:24:15,497 --> 00:24:24,315 Ale u nás jiné sportovce máme, ty, kteří vstali a řekli: „Olympiáda je pro nás za těchto podmínek nepřijatelná! 233 00:24:24,915 --> 00:24:29,588 My máme svou lidskou důstojnost! My máme vlast.“ 234 00:24:29,708 --> 00:24:31,796 A co teď probíhá médii? 235 00:24:31,916 --> 00:24:38,698 Říkají nám: „Nemůžeme je rozlišovat. Jedni i druzí jsou dobří.“ 236 00:24:38,818 --> 00:24:43,714 To znamená, že srovnávají ty parchanty, kteří zradili vlast s těmi druhými sportovci? 237 00:24:43,834 --> 00:24:48,151 Ti přece také trénovali. Úplně stejně se připravovali na olympiádu. 238 00:24:48,271 --> 00:24:52,910 Jenže pro ty je stěžejní čest, svědomí a sebeúcta. A ti řekli: 239 00:24:53,030 --> 00:24:58,111 „My máme svou vlast, my jsme bojovníky informační války. 240 00:24:58,231 --> 00:25:03,605 My chápeme svou roli a poslání ve vrcholovém sportu.“ 241 00:25:04,381 --> 00:25:08,702 A nám teď navrhují, abychom je stavěli na roveň? 242 00:25:09,525 --> 00:25:13,666 Tak za prvé si to tam teď pěkně vypijou. 243 00:25:13,786 --> 00:25:17,549 Když se Gubernijev ptá: „A proč neustále všechno mění?“ 244 00:25:17,669 --> 00:25:21,896 Mění to proto, že jste s tím od samého počátku souhlasili, 245 00:25:22,016 --> 00:25:26,551 že budete plnit jakýkoliv jejich rozmar a žádný z těch rozmarů není tím posledním. 246 00:25:26,671 --> 00:25:29,971 Šli jste do toho? Tak co se teď čertíte? 247 00:25:30,091 --> 00:25:33,906 - Ještě se rozčiluje. - Jak můžeš chtít odvolání svého páníčka? 248 00:25:34,026 --> 00:25:40,053 Co ty jsi vůbec zač? Vždyť si to taky můžeš pěkně slíznout! Trochu ses zapomněl, ne? Lokajíčku! 249 00:25:40,173 --> 00:25:44,528 Takoví lidé bez sebeúcty nemohou před svým páníčkem ani ceknout. 250 00:25:44,648 --> 00:25:49,029 Máš páníčka ale žádnou sebeúctu. Ani Gubernijev ji nemá. 251 00:25:49,149 --> 00:25:52,218 Nemá suverenitu, žádnou sebeúctu, vůbec nic. 252 00:25:52,338 --> 00:25:58,700 Sám se chlubí tím, že vždy tvrdil, že je třeba jet za jakýchkoliv podmínek! 253 00:25:58,820 --> 00:26:03,072 Tak teď plň ty „jakékoliv“ podmínky! Co si stěžuješ? 254 00:26:04,744 --> 00:26:12,562 Na rozdíl od Nikity Krjukova, který nehledě na to, že ho ospravedlnil soud v Lausanne, stejně řekl… 255 00:26:12,682 --> 00:26:15,546 A proč jen na rozdíl od něho? Jsou i jiní! 256 00:26:15,666 --> 00:26:20,896 Kteří žádali o očištění svého jména, ale za těchto podmínek jet odmítli. 257 00:26:21,016 --> 00:26:24,496 „S neutrální vlajkou tam stejně nepojedu!“ 258 00:26:24,616 --> 00:26:27,129 A jak to bylo na začátku? 259 00:26:27,249 --> 00:26:34,295 Na začátku to bylo tak, že u Mezinárodní sportovní arbitráže bylo podáno 42 odvolání. 260 00:26:34,415 --> 00:26:38,076 K posouzení jich bylo přijato 39. 261 00:26:38,196 --> 00:26:40,596 No né, co to jako má být? 262 00:26:40,716 --> 00:26:48,595 Vysvětlení pro to, že odmítli přijmout tři odvolání, je možné podat jakékoliv. 263 00:26:48,715 --> 00:26:55,256 A tak také s nějakým dobře znějícím přišli, přestože se jedná o čistou lež, absolutní lež. 264 00:26:55,376 --> 00:27:01,455 Takže 39, už to je zajímavé. A dál to bylo ještě zajímavější. 265 00:27:01,575 --> 00:27:05,775 Těch 39 odvolání rozdělili na dvě skupiny. 266 00:27:05,895 --> 00:27:16,551 Jedenácti sportovcům doživotní distanc nahradili distancem pouze na jednu olympiádu. 267 00:27:16,671 --> 00:27:19,410 No né, to je tedy zajímavé. 268 00:27:19,530 --> 00:27:28,358 A těch zbylých 28 prý rehabilitovali, ale MOV má rozhodnout, zda je na olympiádu pustí nebo ne. 269 00:27:31,501 --> 00:27:34,331 To je tedy něco. 270 00:27:34,811 --> 00:27:38,673 Někdo nám něco vzkázal a my si toho nevšimli. 271 00:27:38,793 --> 00:27:45,462 Globalisté nám oznámili: „Dobrá, budeme se domlouvat. 272 00:27:46,230 --> 00:27:54,770 Tuhle olympiádu pěkně vynecháte, proto těch jedenáct sice ospravedlníme, ale tuto olympiádu vynechají.“ 273 00:27:56,185 --> 00:28:05,157 A 28… V našem dějepisectví je pro to zajímavá asociace - 28 panfilovců. 274 00:28:05,277 --> 00:28:14,752 „Takže 28, máte na výběr, zda Moskvu ubráníte nebo ne!“ 275 00:28:17,463 --> 00:28:20,030 A v tomto ohledu… 276 00:28:20,654 --> 00:28:25,763 Proč jsem to nazval sice nevelkým, ale vítězstvím? 277 00:28:25,883 --> 00:28:32,192 Ubránili jsme svou suverenitu. Nebudu mluvit o všech bodech, které řekl Putin, 278 00:28:32,312 --> 00:28:35,647 protože já Putina podrážet nehodlám. 279 00:28:37,326 --> 00:28:41,236 Globalistům své řekl přímo a oni ho pochopili. 280 00:28:41,356 --> 00:28:46,921 Těm, kteří znají Dostatečně všeobecnou teorii řízení, pět druhů sociální moci, 281 00:28:47,041 --> 00:28:52,774 šest priorit zobecněných prostředků řízení a slyšeli o globální politice, 282 00:28:52,894 --> 00:28:55,941 těm Putin také vše řekl zcela jasně. 283 00:28:57,452 --> 00:29:06,496 Uvedu zde jenom malý příkladeček zpětné reakce globálního prediktoru. 284 00:29:06,616 --> 00:29:15,300 Druhého února parlament Jižní Koreje založil hnutí fanoušků na podporu ruských atletů na olympiádě. 285 00:29:15,420 --> 00:29:19,450 Státní instituce! Žádní volontéři. 286 00:29:19,570 --> 00:29:25,495 Korea nemá žádnou suverenitu, ale absolutně žádnou! 287 00:29:25,615 --> 00:29:34,995 Celý ten korejský ekonomický zázrak je spojen jen s přesunem průmyslu z USA do jihovýchodní Asie, 288 00:29:35,115 --> 00:29:39,553 kde je vytvářeno centrum koncentrace řízení. 289 00:29:40,056 --> 00:29:46,725 Takže parlament Jižní Koreje nemůže přijmout žádné „své“ rozhodnutí.. 290 00:29:46,845 --> 00:29:53,582 Jen se podívejte na Severní a Jižní Koreu. Rozhodly se, že jejich tým bude jednotný. 291 00:29:53,702 --> 00:29:58,243 A co USA? Zůstaly stát stranou i přes všechny ty své výkřiky a kvílení. 292 00:29:58,363 --> 00:30:10,005 To je odpověď globálního prediktoru: „Ano, teď Rusko podpoříme, ale pouze v tomto rámci. 293 00:30:10,125 --> 00:30:15,801 A vy jste do určité míry povinni přijmout tato pravidla.“ 294 00:30:15,921 --> 00:30:24,828 No a Putin je přijal, protože ne vždy se dá Berlín dobýt okamžitě, šlo to až v čtyřicátém pátém. 295 00:30:24,948 --> 00:30:30,795 Někdy je dokonce třeba ubránit přímo Moskvu - 28 panfilovců. 296 00:30:31,853 --> 00:30:39,568 Ale co naplat, globalisté musí vrátit úder, a tak začaly bakchanálie. 297 00:30:39,688 --> 00:30:43,459 Jen si to vezměte, cožpak se v našich médiích mluví o lidech, 298 00:30:43,579 --> 00:30:48,829 kteří mají svou čest, svědomí, sebeúctu, kteří mají svou VLAST? NE! 299 00:30:48,949 --> 00:30:53,499 A co udělali ze sedmdesátiletého výročí bitvy u Stalingradu? 300 00:30:53,619 --> 00:30:57,284 – 75. výročí – Oj, 75. výročí, omlouvám se. 301 00:30:58,210 --> 00:31:05,884 Obrátili to v podporu těch parchantů, kteří tam jedou s neutrální vlajkou, s BÍLOU! 302 00:31:06,004 --> 00:31:10,883 A kdo vyvěšuje bílou vlajku? Co to proboha plácáte? 303 00:31:11,003 --> 00:31:15,018 O to se přece postarali úředníci, 304 00:31:15,138 --> 00:31:21,355 kteří si přáli, horoucně přáli sloužit zaoceánskému páníčkovi. 305 00:31:22,959 --> 00:31:27,979 Proto je nutné domlouvat se s globalisty jen za těch podmínek, 306 00:31:28,099 --> 00:31:32,197 které je možné obhájit, a Putin dokázal obhájit mnohé. 307 00:31:32,317 --> 00:31:34,131 A mnohé z toho, 308 00:31:35,303 --> 00:31:44,458 co dokázal Putin obhájit, se mu podařilo díky našim hrdinům - vojákům a velitelům v Sýrii. 309 00:31:45,363 --> 00:31:49,931 Budiž věčná památka Romanovi Nikolajeviči Filippovovi. 310 00:31:50,051 --> 00:31:55,856 To jeho hrdinský čin je zárukou získání naší suverenity. 311 00:31:56,493 --> 00:32:02,460 Zárukou toho, že Rusko se i na olympiádu vrátí se státní vlajkou. 312 00:32:02,580 --> 00:32:07,624 Bylo možné toho dosáhnout právě teď. Jenže ti, kteří se chtěli plazit po břiše, 313 00:32:08,364 --> 00:32:09,599 to oni… 314 00:32:09,719 --> 00:32:12,124 Cožpak si neuvědomovali, 315 00:32:12,244 --> 00:32:22,386 že Rusku nemůže být prokázán systém státního dopingu, nemůže? 316 00:32:22,506 --> 00:32:25,807 Mohou na to poukazovat pouze nepřímo. 317 00:32:25,927 --> 00:32:32,005 A oni si velmi dobře uvědomovali, že když napíšou žádost, že chtějí soutěžit s bílou vlajkou, 318 00:32:32,125 --> 00:32:38,975 tak sami nepřímo dosvědčují: „Takový systém tu byl, ale já se ho neúčastnil.“ 319 00:32:39,095 --> 00:32:48,876 Jedná se o přímou zradu zájmů ruské suverenity. Takže tedy nevím, zda jsem se z toho vykroutil… 320 00:32:53,429 --> 00:32:58,958 Další otázka. K olympiádě je jich tu ještě velmi mnoho, ale už zabrala dost času. 321 00:32:59,078 --> 00:33:03,125 Jestli jsou tam nějaké podstatné, ta věc je velice závažná, 322 00:33:03,245 --> 00:33:06,700 tak je třeba alespoň v krátkosti proběhnout všechny body. 323 00:33:06,820 --> 00:33:10,404 Vy vždy velmi pečlivě volíte slova, když odpovídáte na otázku. 324 00:33:10,524 --> 00:33:14,518 A ve svých odpovědích na olympiádu pokaždé opakujete jednu větu, cituji: 325 00:33:14,638 --> 00:33:19,320 „Takto sami přiznáváme existenci státního dopingového programu v ruském sportu.“ Konec citátu. 326 00:33:19,440 --> 00:33:23,383 V kontextu toho, že sportovci jedou soutěžit za neutrální vlajku. 327 00:33:23,503 --> 00:33:27,833 Z toho je možné odvodit, že určitý státní program existuje nebo existoval 328 00:33:27,953 --> 00:33:32,385 a otázkou pouze zůstává, zda to přiznáme nebo ne. 329 00:33:32,505 --> 00:33:36,089 Co si vy osobně myslíte o existenci tohoto státního programu? 330 00:33:36,209 --> 00:33:43,599 Já mám důkaz, že nikdy žádný takový program nikdy neexistoval, nikdy nebyl plánován ani se neplánuje. 331 00:33:43,719 --> 00:33:46,273 Já mám to rozhodnutí MOV! 332 00:33:46,393 --> 00:33:50,285 - Kde proti nám nic nedokázali doložit. - Toho soudu. 333 00:33:50,405 --> 00:33:55,738 Právě skutečnost, že požadovali od sportovců, aby tam jeli za neutrální vlajku, aby učinili volbu, 334 00:33:55,858 --> 00:33:59,698 aby si sami zvolili, zda pojedou za bílou vlajku nebo tu státní. 335 00:33:59,818 --> 00:34:04,960 Oni potřebují alespoň nějaké důkazy a ty žádosti, to je to jediné, na co se mohou odvolávat. 336 00:34:05,080 --> 00:34:11,153 Je nesporné, že mnozí sportovci i trenéři používají různé přípravky 337 00:34:11,273 --> 00:34:18,600 pro zlepšení svých sportovních výkonů, ale žádný státní program NEEXISTOVAL! 338 00:34:18,720 --> 00:34:25,019 A fakt, že tam jedou za neutrální vlajku, je z jejich strany pomluva vlastního státu. 339 00:34:25,139 --> 00:34:28,619 A oni velmi dobře vědí, že ho takto očerňují. 340 00:34:28,739 --> 00:34:35,861 Jejich vlastní volba, pokud ji učinili… Oni sami si to teď zodpoví a budou zodpovídat. 341 00:34:37,383 --> 00:34:40,574 A ještě vás prosí o jedno upřesnění. 342 00:34:40,694 --> 00:34:45,023 Když vycházíme z vašich vystoupení a z materiálů Koncepce, tak je jasné, 343 00:34:45,143 --> 00:34:48,624 že ani mnozí světoví lídři se nevyznají v procesech řízení 344 00:34:48,744 --> 00:34:54,693 a nechápou podstatu konceptuální moci, takže nejsou subjekty řízení, ale pouze objekty řízení. 345 00:34:54,813 --> 00:34:58,551 A co teprve politologové a sportovci? 346 00:34:58,671 --> 00:35:03,412 Otázka: Proč ve svých vystoupeních používáte výrazy: prezident rozhodnul, 347 00:35:03,532 --> 00:35:07,759 sportovci učinili svou mravní volbu, politolog si nepovšimnul události, 348 00:35:07,879 --> 00:35:11,642 když to všechno je statistikou vnějšího bezstrukturního řízení. 349 00:35:11,762 --> 00:35:17,146 Proč stavíte emocionální důraz právě jen na objektech řízení, zde konkrétně na sportovce, 350 00:35:17,266 --> 00:35:20,696 místo informačního prostředí, ve kterém se nacházejí? Minutku. 351 00:35:20,816 --> 00:35:25,505 A co ti sportovci, kteří prohlásili, že oni mají svou vlast, čest a sebeúctu, 352 00:35:25,625 --> 00:35:29,003 ti se snad nacházejí v jiném informačním prostředí? 353 00:35:29,123 --> 00:35:37,721 Opakuji, že rozhodnutí MOV znamenalo jen jedno: „Učiňte svou mravní volbu! 354 00:35:37,841 --> 00:35:40,474 Zda jste s Ruskem, nebo proti němu. 355 00:35:40,594 --> 00:35:45,489 Zda jste s Ruskem, pro Rusko, nebo jste jen otroci připravení sloužit mi 356 00:35:45,609 --> 00:35:48,086 a líbat mi boty za jakýchkoliv podmínek?“ 357 00:35:48,206 --> 00:35:53,113 Vždyť co chce Gubernijev? „Jen nám prosím řekněte, jaké jsou ty podmínky, a my to všechno splníme!“ 358 00:35:53,233 --> 00:35:58,031 Devět minut skvěle vypovídajícího videa na Rossia 24, „Věsti v subbotu“. 359 00:35:58,151 --> 00:36:04,038 On tam nádherně zazpíval. Každá věta tam stojí za to. 360 00:36:07,720 --> 00:36:14,941 Další otázka se již týká jiného tématu od Natálie Anatolijevny. 361 00:36:15,061 --> 00:36:17,307 Ještě minutku. 362 00:36:17,965 --> 00:36:24,960 Jestliže upřeme všem lidem subjektnost, tak seďte a necvrlikejte (viz podobenství Seď a necvrlikej). 363 00:36:25,080 --> 00:36:30,001 Všechno za vás přece rozhodne někdo jiný a budete jako ovce v ohradě, 364 00:36:30,121 --> 00:36:34,296 které jsou dobré jen k tomu, aby je někdo stříhal nebo zařízl. To je vše. 365 00:36:34,416 --> 00:36:38,437 Jestliže jsme ale lidé, tak vždy činíme nějakou volbu. 366 00:36:38,557 --> 00:36:42,475 Musíme být ve svém životě subjekty, žádnými objekty. 367 00:36:42,595 --> 00:36:48,853 Proto i prezident rozhodnul i sportovci jsou vinni, učinili svou volbu. 368 00:36:49,830 --> 00:36:51,837 Promiňte, pokračujte. 369 00:36:51,957 --> 00:36:56,260 Je tu otázka od Natálie Anatolijevny, která prosí okomentovat 370 00:36:56,380 --> 00:37:00,118 takzvaný sankční jmenný kremelský seznam z USA. 371 00:37:00,238 --> 00:37:07,499 - Chybí v něm už jen samotný Putin. - Nejen. Minutku. Čubajs tam není, ani Nabiullinová. 372 00:37:07,619 --> 00:37:14,649 Také někteří úředníci. Kudrin tam není. Ale hlavně tam není Čubajs a Nabiullinová. A Kudrin. 373 00:37:14,769 --> 00:37:19,484 - Kteří nejeli do Davosu? - Ano. I když Čubajs do Davosu jel. 374 00:37:19,604 --> 00:37:26,429 Jak říkám, určití kurátoři tam být musí, ale symboličtí lidé tam nemají co dělat. 375 00:37:26,549 --> 00:37:34,222 Proto tam také jel Čubajs a lidé představující určitou symboliku jako Nabiullinová a Kudrin tam nejeli. 376 00:37:34,342 --> 00:37:39,597 Je těžké porozumět tomu, co se děje v souvislosti s tím seznamem, 377 00:37:39,717 --> 00:37:44,149 zda tím státní elita USA hází přes palubu takzvanou pátou kolonu v Rusku, 378 00:37:44,269 --> 00:37:48,470 nebo zda se tím odepisují oni sami nebo ekonomiku USA. 379 00:37:48,590 --> 00:37:54,617 Už jsem to komentoval, ale teď tu věc tedy více upřesním. 380 00:37:54,737 --> 00:38:03,850 Pochopte, že ani státní elita USA, ani globalisté teď nemají jednotný postoj, 381 00:38:03,970 --> 00:38:14,729 cíle ani zdroje pro uplatňování své celkové politiky ve vztahu k Rusku. 382 00:38:14,849 --> 00:38:20,104 Oni nevědí kam, a jak mají manévrovat. 383 00:38:20,224 --> 00:38:27,563 Proto tam napsali hromadně kde koho a potom budou dál řešit co a jak. 384 00:38:27,683 --> 00:38:33,458 Ale hlavně tím bylo jasně naznačeno, že není dobré spolupracovat se státní elitou, která je toxická. 385 00:38:33,578 --> 00:38:38,648 Jen si vezměte, jak to vypadalo v Davosu. Politickým otázkám se tam všichni vyhýbali. 386 00:38:38,768 --> 00:38:43,827 Na tuto věc je třeba se podívat tak, že někdo se dostal do toho seznamu, ano? 387 00:38:43,947 --> 00:38:48,744 A teď se potřebuje obrátit na někoho v USA, na nějakého svého partnera, 388 00:38:48,864 --> 00:38:52,694 se kterým vede nebo řeší nějaký byznys a tak mu řekne: 389 00:38:52,814 --> 00:38:57,940 „Poslyš, já jsem se dostal do toho seznamu, potřebuji to nějak vyřešit.“ 390 00:38:58,060 --> 00:39:00,882 A on se ho zeptá: „A v čem přesně tě to omezuje?“ 391 00:39:01,002 --> 00:39:05,511 „Já zatím nevím.“ „Poslyš, a uvědomuješ si, že se jedná o politickou záležitost? 392 00:39:05,631 --> 00:39:10,901 Já musím být opatrný. Víš, kolik lidí vyhodili jen za to, že si promluvili s vaším velvyslancem, 393 00:39:11,021 --> 00:39:14,337 přestože se jednalo o jejich přímé pracovní povinnosti? 394 00:39:14,457 --> 00:39:21,908 A ty chceš, abych se teď já za tebe někde postavil? Zbláznil ses? Jsi normální?“ 395 00:39:23,060 --> 00:39:30,960 To znamená, že pro státní elitu USA se všichni lidé z toho seznamu stali okamžitě toxickými. 396 00:39:31,080 --> 00:39:37,297 A také se stali nástrojem pro realizaci budoucí politiky, až se zorientují ve svých cílech, 397 00:39:37,417 --> 00:39:44,394 v možnostech své zdrojové zajištěnosti a vektorové zaměřenosti 398 00:39:44,514 --> 00:39:51,163 s ohledem na co nejširší spektrum lidí, jak a v jakých cílech je využijí. 399 00:39:51,283 --> 00:39:57,787 Proto také nacpali do toho seznamu všechny. Došlo tam i k takovým úletům, 400 00:39:57,907 --> 00:40:02,910 že například jednoho úředníka, který sice dříve zastával vedoucí funkci, ale už v létě z ní odešel, 401 00:40:03,030 --> 00:40:07,867 v tom sankčním seznamu uvedli a toho, který ho nahradil, tam neuvedli. 402 00:40:07,987 --> 00:40:13,402 Používali staré údaje, protože nic nezjišťovali, sestavovali ho nedbale. 403 00:40:13,522 --> 00:40:18,035 Opakuji, že se jedná o práci do budoucna, ale tím hlavním je, 404 00:40:18,155 --> 00:40:27,580 že teď odstřihnou ruské elity od politického zastřešení ze strany USA. 405 00:40:27,700 --> 00:40:31,460 Aby se všechny ty jejich vzájemné vztahy staly toxické. 406 00:40:31,580 --> 00:40:34,568 A výsledek na sebe nenechal čekat. 407 00:40:34,688 --> 00:40:41,446 Jeden kandidát na prezidenta se obrátil k druhému kandidátovi na prezidenta a řekl mu: 408 00:40:41,566 --> 00:40:48,543 „Já tam v Londýně mám nějaké důležité lidi. Chtěli by se vrátit do Ruska, tady je seznámek.“ 409 00:40:48,663 --> 00:40:57,347 Kdyby řekl: „Až se stanu prezidentem, tak jim všem umožním návrat, zařídím jim podmínky.“ 410 00:40:57,467 --> 00:41:02,263 A co tím ukázal? Že je to třeba řešit rychle. 411 00:41:02,383 --> 00:41:05,840 Všechna elita zazmatkovala, okamžitě všechna zazmatkovala, 412 00:41:05,960 --> 00:41:11,548 dovedete si to představit, oni je označkovali a řekli: „Ti jsou nakažení, s těmi se nebavte. 413 00:41:11,668 --> 00:41:15,469 Přijdete o kariéru, jestliže se s nimi budete bavit.“ 414 00:41:15,589 --> 00:41:20,531 Teď se s nimi mohou kontaktovat v klidu pouze globalisté, ale až výhledově, 415 00:41:20,651 --> 00:41:25,592 protože teď probíhá tvrdý boj mezi státní a globální elitou absolutně všude. 416 00:41:25,712 --> 00:41:29,636 Trump už toho hodně zvládnul, ale ještě ne všechno. 417 00:41:29,756 --> 00:41:35,331 Jen se podívejte, teď má v státním departmentu sedm volných vyšších funkcí, 418 00:41:35,451 --> 00:41:38,880 zbyl mu tam jen Tillerson a dva jeho náměstci. 419 00:41:39,000 --> 00:41:44,547 Ty špičky jsou uprázdněné, protože nemají dost kádrů. Ten boj je velmi tvrdý. 420 00:41:44,667 --> 00:41:51,919 Proto si je označkovali do budoucna, ale teď? Pánové, vy teď máte široké pole působnosti. 421 00:41:52,039 --> 00:41:57,146 Pro jedny jste nedostupní, druzí se vám teď vyhýbají… 422 00:41:57,266 --> 00:42:01,492 Tak utíkejte za Putinem! Až se vám za patami bude prášit, 423 00:42:01,612 --> 00:42:07,177 teď udělejte to pukrle, jako ti „důležití lidé“ pana kandidáta na prezidenta, 424 00:42:07,297 --> 00:42:09,519 když požádali o návrat do Ruska. 425 00:42:09,639 --> 00:42:13,481 Gosudar vám své podmínky řekne, splňte je a vraťte se. 426 00:42:13,601 --> 00:42:16,104 Nač asi vymysleli eurobondy? 427 00:42:16,473 --> 00:42:23,076 Pouze pod ochranou státu dokážete vrátit své kapitály, zachovat si je, ale budete v Rusku. 428 00:42:28,762 --> 00:42:34,818 Dále otázka od Vitalije Kužugeta a dalších 57 uživatelů ji potvrdilo. 429 00:42:35,681 --> 00:42:40,858 Prosí vás okomentovat sebevraždu syna Fidela Castra. 430 00:42:40,978 --> 00:42:44,819 Ó, to je velice zajímavá událost. 431 00:42:46,931 --> 00:42:56,985 Je třeba si uvědomovat takovou věc, že jakákoliv sebevražda je již sama o sobě dost problémová. 432 00:42:57,105 --> 00:43:04,565 A když se věc týká symbolické figury, nejen z hlediska původu, 433 00:43:04,685 --> 00:43:11,002 ale i z hlediska realizace nadnárodního řízení, 434 00:43:13,808 --> 00:43:18,705 tak je to věc, které je určitě třeba věnovat pozornost. 435 00:43:18,825 --> 00:43:23,904 Je zde mnoho nejasného, ale něco je nám známo. 436 00:43:24,024 --> 00:43:32,707 Je třeba pamatovat na to, že Fidelito, kterému tak říkali kvůli jeho podobě s otcem, s Fidelem Castrem, 437 00:43:39,942 --> 00:43:47,095 byl jedním z vývojářů a kurátorů kubánského jaderného programu. 438 00:43:47,215 --> 00:43:50,616 Byl zástupcem své země v MAAE. 439 00:43:51,496 --> 00:43:54,880 A co zajímavého se stalo? 440 00:43:55,000 --> 00:44:03,078 Takže prvního února slovenská a německá policie zabránila pašování materiálů pro výrobu jaderné zbraně. 441 00:44:03,198 --> 00:44:09,845 Odkud a jakého? Zabaveno bylo 10 kg velice čistého a kvalitního radioaktivního materiálu. 442 00:44:09,965 --> 00:44:12,639 Jakého materiálu jasné není. 443 00:44:12,759 --> 00:44:21,133 Druhého února došlo k té sebevraždě Castra, mladšího syna 444 00:44:21,253 --> 00:44:30,521 a druhého února sebevraždu spáchal také šéf oddělení jaderné bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny. 445 00:44:30,641 --> 00:44:35,817 Rozhodnul se zapíchnout nožíkem. 446 00:44:36,746 --> 00:44:46,409 A my víme, že teď je na Ukrajině v podstatě divoké pole. Žádný řád tam není. 447 00:44:46,529 --> 00:44:54,034 Ale odkud se vzal ten radioaktivní materiál, který zabavila slovenská a německá policie, 448 00:44:54,154 --> 00:44:56,499 zůstává otázkou. 449 00:44:56,619 --> 00:44:58,502 A další otázka. 450 00:44:58,622 --> 00:45:04,708 Pamatujete, jak na podzim došlo k výronu ruthenia nad Evropou, 451 00:45:04,828 --> 00:45:07,504 který se pokoušeli hodit na Rusko? 452 00:45:07,624 --> 00:45:15,564 Potom se ukázalo, že nešlo o ruthenium 106, možná to bylo ruthenium 103 a možná to vůbec nebylo ruthenium. 453 00:45:15,684 --> 00:45:18,214 Možná to bylo něco jiného. 454 00:45:18,334 --> 00:45:20,749 Celá ta otázka je dost zajímavá. 455 00:45:20,869 --> 00:45:24,749 To znamená, že se něco s tou radioaktivitou děje, 456 00:45:26,955 --> 00:45:30,938 v Evropě, s důrazem na Ukrajinu, 457 00:45:31,552 --> 00:45:41,510 ale přitom zatím není vidět konec ani začátek, mám na mysli v médiích. 458 00:45:41,630 --> 00:45:47,378 A co s tím má společného syn Fidela Castra? 459 00:45:47,498 --> 00:45:56,970 Jak že se jmenoval? Fidel Ángel Castro Diaz-Balart. 460 00:45:57,090 --> 00:46:00,880 Jak ten do toho zapadá? 461 00:46:01,000 --> 00:46:07,567 On se v Rusku učil, byl tu na stáži, pracoval. A ještě si vzpomeňme, 462 00:46:07,687 --> 00:46:14,845 kde byla schůzka papeže s moskevským patriarchou? 463 00:46:14,965 --> 00:46:21,919 Na Kubě! Kuba je stejně jako dřív centrem koncentrace řízení 464 00:46:22,039 --> 00:46:30,072 pro celý latinskoamerický svět, odkud se má budovat latinskoamerický socialismus. 465 00:46:30,192 --> 00:46:37,350 Takže Kuba je napojena na velmi mnoho procesů nadnárodního řízení, 466 00:46:37,470 --> 00:46:41,002 dokonce i s ohledem na jaderný program, 467 00:46:41,122 --> 00:46:45,658 který je možné velmi efektivně řešit díky divokému poli... 468 00:46:46,069 --> 00:46:48,872 - Na Ukrajině. - Na Ukrajině. 469 00:46:48,992 --> 00:46:52,858 Takže říci konkrétně, k čemu přesně zde došlo… 470 00:46:52,978 --> 00:47:03,377 Ale o tom, že tyto události spolu všechny souvisí není dokonce ani jen po prvotní analýze žádných pochyb. 471 00:47:03,497 --> 00:47:07,184 Všechno to spolu souvisí. 472 00:47:07,304 --> 00:47:16,520 Napřed ten radioaktivní mrak na podzim, potom to zabavení radioaktivního materiálu policií, a dvě sebevraždy. 473 00:47:22,050 --> 00:47:27,605 Další otázka je od Arkadije Bryzgalova, který píše následující. 474 00:47:27,725 --> 00:47:33,289 Britští soudci mají stanout v čele nového soudu v Kazachstánu. Co to má znamenat? 475 00:47:33,409 --> 00:47:39,050 Kazachstán připravují na globální hru s tím, že sami Kazaši to nezvládnou? 476 00:47:39,170 --> 00:47:50,572 O formátu Astany já neustále mluvím už od roku 2014. A naši analytici nic nevidí, nic neslyší. 477 00:47:50,692 --> 00:47:58,596 Už dokonce v Astaně smiřují Syřany, specifický soud zakládají v Astaně… 478 00:47:58,716 --> 00:48:02,300 Vždyť co už jsem říkal? 479 00:48:02,420 --> 00:48:11,121 Formát Astany je určen k řízení, ke koncentraci řízení turkických národů! 480 00:48:11,241 --> 00:48:19,326 A tento projekt stejně dobře zapadá jak do naplánovaného projektu vytvoření centra koncentrace řízení v Íránu, 481 00:48:19,446 --> 00:48:25,498 kam je přenášeno euroasijské centrum koncentrace řízení, a až bude v Íránu to centrum řízení, 482 00:48:25,618 --> 00:48:30,603 budou turkické národy shromážděny a začleněny do tohoto projektu, 483 00:48:30,723 --> 00:48:38,339 a zapadá i do přechodného projektu, který teď globální prediktor rozběhl nouzově, 484 00:48:38,459 --> 00:48:43,544 projekt s označením SSSR 2.0. 485 00:48:43,664 --> 00:48:48,337 Astana dobře zapadá jak do jednoho, tak i do druhého, řeší ty úkoly. 486 00:48:48,457 --> 00:48:57,719 A to, co se teď děje, je proces formování, vytváření Astany. 487 00:48:57,839 --> 00:49:04,199 Přečtěte si Sto kroků prezidenta Nazarbajeva, které byly publikovány v roce 2015. 488 00:49:04,319 --> 00:49:10,803 Najdete je u nich v otevřených zdrojích. Já už opravdu nevím, jak bych se měl dovolat těch analytiků. 489 00:49:10,923 --> 00:49:16,214 Všechno je to absolutně očividné. Všechno to běží. Vše se plní podle plánu. 490 00:49:16,334 --> 00:49:20,781 Neděje se vůbec nic tak mimořádného. A navíc, jen si to vezměte, 491 00:49:20,901 --> 00:49:29,833 Putin měl s Nazarbajevem telefonní hovor o konferenci syrských národů v Soči. 492 00:49:29,953 --> 00:49:35,614 A proč? Protože původně byla v plánu Astana. 493 00:49:35,734 --> 00:49:43,740 To si Rusko díky získávání své suverenity část těch procesů řízení převzalo k sobě, územně. 494 00:49:43,860 --> 00:49:46,250 Je to objektivně podmíněno. 495 00:49:46,370 --> 00:49:52,217 Jaká důvěra může být ke Kazachstánu? Jakým hráčem je v regionu Sýrie? 496 00:49:52,337 --> 00:49:59,294 Cožpak tam létají kazašská letadla? Kazašští hrdinové tam konají své hrdinské činy? 497 00:49:59,414 --> 00:50:08,491 Já nemám slov, ten chlapec si okamžitě a bezpodmínečně zasloužil to vyznamenání Hrdina Ruska. 498 00:50:10,137 --> 00:50:13,635 Chápete to, na koho by se měli obrátit? 499 00:50:13,755 --> 00:50:20,322 Pro všechny ty znepřátelené strany je psychologicky jednodušší přijet do Soči, 500 00:50:20,442 --> 00:50:25,980 protože je tam zastoupeno Rusko, které je čitelné, má svou váhu a je jedním z těch největších hráčů, 501 00:50:26,100 --> 00:50:29,195 který tam řeší tu situaci. A co je zač Kazachstán? 502 00:50:29,315 --> 00:50:33,927 Takže je samozřejmé, že si Rusko část těch procesů převezme, ale jinak přece chápeme, 503 00:50:34,047 --> 00:50:39,791 že projekt Astany je globální projekt. A nám nezbývá než s globálním prediktorem vést dialog. 504 00:50:39,911 --> 00:50:44,109 Proto ten telefonní hovor Putina s Nazarbajevem. 505 00:50:44,229 --> 00:50:49,690 A kdo přijel do Soči? Vždyť někdo to bojkotoval a nepřijel. Proč? 506 00:50:49,810 --> 00:50:55,529 Protože když se jedete domlouvat, tak vůči vašim návrhům zazní výhrady, 507 00:50:55,649 --> 00:50:59,438 na které budete muset odpovědět, přičemž věcně. 508 00:50:59,558 --> 00:51:03,784 A jestliže kromě svých propagandistických hesel nemáte co říci? 509 00:51:03,904 --> 00:51:09,726 Tak tam samozřejmě nemůžete jet, protože víte, že cokoliv řeknete, bude rozmetáno. 510 00:51:09,846 --> 00:51:14,201 Zatímco na základě svých ideologických sloganů dál můžete pokračovat ve válce v Sýrii. 511 00:51:14,321 --> 00:51:19,524 Ani jeden syrský vlastenec si nepřeje pokračování války v Sýrii, 512 00:51:19,644 --> 00:51:25,568 a proto jsou všichni, kteří přijeli do Soči, syrskými vlastenci, kteří nechtějí v Sýrii válku. 513 00:51:25,688 --> 00:51:31,869 A všichni ti, kteří tam nepřijeli, chtějí pokračovat ve válce v Sýrii, protože si to přejí jejich pánové. 514 00:51:31,989 --> 00:51:37,939 To je vše. Ale formát Astany je i z jiného pohledu… 515 00:51:38,059 --> 00:51:46,401 Ještě je třeba si uvědomovat jednu takovou věc. Nesmíte… Globální prediktor se přece drží principu: 516 00:51:46,521 --> 00:51:49,616 Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. 517 00:51:49,736 --> 00:51:59,027 Už jsme mluvili o Indii, že Indie plní funkci protiváhy k Číně 518 00:51:59,147 --> 00:52:03,495 a když jsme v tomto ohledu mluvili o té Indii… 519 00:52:03,615 --> 00:52:09,089 Vždyť si povšimněte, že Indii částečně oklestili. Co udělali? 520 00:52:09,209 --> 00:52:21,722 Je to bývalá anglická kolonie, a když ji Angličané opouštěli, tak od hinduistické Indie odřízli muslimské komunity. 521 00:52:21,842 --> 00:52:28,537 Vzniknul tak východní a západní Pákistán, který se potom proměnil v Bangladéš. 522 00:52:28,657 --> 00:52:39,073 Co se tedy stalo? Indii umožnili, aby si uchovala své jádro, 523 00:52:39,193 --> 00:52:43,477 ale přitom zůstaly zachovány komunikační vazby. 524 00:52:43,597 --> 00:52:47,669 V Indii je přece také islám a existují tam dějinné vazby. 525 00:52:47,789 --> 00:52:58,634 Takže Indie díky tomu začala stabilizovat i řízení Íránu. 526 00:52:58,754 --> 00:53:03,860 Teď Čína pronikne do Pákistánu, který opouštějí Američané: 527 00:53:03,980 --> 00:53:09,682 „Žádné financování pro Pákistán, zato ho zapíšeme do různých těch svých seznamů.“ 528 00:53:09,802 --> 00:53:13,673 Co tím dělají? Uvolňují místo Číně. 529 00:53:13,793 --> 00:53:22,005 Ale Čína se tak dostala na historické indické území a v souladu s tím působí Indie jako blokátor i zde. 530 00:53:23,160 --> 00:53:31,724 A navíc stabilizuje řízení realizované Íránem opět prostřednictvím Pákistánu. 531 00:53:31,844 --> 00:53:36,559 To znamená, že jsou to hry o více tazích, velice složité hry. 532 00:53:36,679 --> 00:53:42,320 Musíte chápat, co vlastně řeší ten projekt Jeden pás - jedna cesta. 533 00:53:42,440 --> 00:53:49,611 Zase to musím říci, že tohle geopolitici nemohou pochopit. Vždyť co je to geopolitika? 534 00:53:49,731 --> 00:53:58,725 Když se zatváříte hlubokomyslně a pronesete: „Civilizace moře, civilizace souše. 535 00:53:58,845 --> 00:54:04,093 Civilizace souše nikdy nemůže porazit civilizaci moře.“ 536 00:54:04,213 --> 00:54:09,944 To je v podstatě geopolitika v té nejrafinovanější podobě. Nic víc vědět nepotřebují. 537 00:54:10,064 --> 00:54:12,065 A jak vše probíhalo? 538 00:54:12,185 --> 00:54:19,074 V míře svého rozvoje lidstvo využívalo dopravní tepny, 539 00:54:19,194 --> 00:54:29,007 které byly pro přepravu nejefektivnější s využitím přírodní síly a síly... 540 00:54:32,221 --> 00:54:35,372 ...svalové síly domácích zvířat. 541 00:54:35,492 --> 00:54:48,174 Tehdy byly těmi tepnami pro přepravu velkých nákladů vodní plochy: oceány, moře atd. 542 00:54:48,294 --> 00:54:56,170 V případě řek třeba všichni znají Burlaky na Volze, že? Ale to samé platilo i pro Evropu a Anglii. 543 00:54:56,290 --> 00:55:08,707 Kdy svalové síly, samozřejmě především koní, táhly lodě proti proudu, 544 00:55:08,827 --> 00:55:12,661 protože po proudu už pluly lodě samy. 545 00:55:12,781 --> 00:55:15,843 Proti proudu je bylo zapotřebí táhnout. 546 00:55:16,647 --> 00:55:24,298 A proč? Protože loď byla velká, vešlo se do ní víc nákladu a tak přeprava vyšla nejlevněji. 547 00:55:24,418 --> 00:55:32,591 Lidí bylo na planetě málo a tak se usazovali především na území s přístupem k těmto vodním plochám. 548 00:55:32,711 --> 00:55:36,159 Jenže obyvatel postupně přibývalo. 549 00:55:36,279 --> 00:55:43,328 Všechna pobřežní území jsou zdrojově vydrancována. V Evropě žádné zdroje prakticky nezbyly. 550 00:55:43,448 --> 00:55:48,407 Všechny zdroje se teď nacházejí v hlubokém vnitrozemí 551 00:55:48,527 --> 00:55:57,312 a je tedy třeba se k nim nějak dostat, zpracovat je a obyvatelé musí mít kde žít. 552 00:55:57,432 --> 00:56:03,066 Tak se obyvatelstvo nezávisle na svém přání 553 00:56:03,186 --> 00:56:11,263 žít v „civilizovaném“ světě na břehu oceánu muselo přizpůsobit okolnostem. 554 00:56:11,383 --> 00:56:17,724 Když se nešlo uživit ve městě, tak tam lidé nemohli zůstat a hledali jiné místo k životu. 555 00:56:17,844 --> 00:56:21,421 Tak se postupně rozbíhali a osidlovali další území. 556 00:56:21,541 --> 00:56:27,239 A teď je úkolem to vše propojit dopravními tepnami: 557 00:56:27,359 --> 00:56:31,997 těžbu, zpracování přírodních surovin a všechny lidské zdroje. 558 00:56:32,117 --> 00:56:36,048 To je ta nová hedvábná stezka. 559 00:56:36,658 --> 00:56:44,341 Jedná se o ekonomický program získávání vnitrozemských zdrojů. 560 00:56:45,370 --> 00:56:48,970 Nu, z hlediska geopolitiky plácám hlouposti. 561 00:56:49,090 --> 00:56:58,156 Všechny ty zdroje asi samy připlavou k oceánským břehům a tak úderná uskupení letadlových lodí všechno vyřeší. 562 00:56:58,690 --> 00:57:05,665 Takže, k tomu Kazachstánu, promiňte, ale bylo to potřebné k pochopení. 563 00:57:05,785 --> 00:57:14,943 Takže Kazachstán s jeho projektem sjednocení turkických národů je ještě jedním 564 00:57:17,101 --> 00:57:20,560 ze stabilizátorů řízení Číny. 565 00:57:20,680 --> 00:57:27,223 Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. Něco tedy musí být řešeno prostřednictvím tohoto formátu. 566 00:57:27,343 --> 00:57:33,744 No a tento projekt Jeden pás a jedna cesta vedoucí přes Kazachstán to má řešit. 567 00:57:33,864 --> 00:57:40,492 A kdo by se toho měl ujmout? No přece ti nejlepší, největší odborníci se staletými zkušenostmi 568 00:57:40,612 --> 00:57:43,373 a jsme u britských soudců. 569 00:57:43,493 --> 00:57:50,532 A to je pouze začátek. Budou přijíždět na zasedání. Centrum koncentrace řízení je z Velké Británie přenášeno. 570 00:57:50,652 --> 00:57:58,082 To však neznamená, že všichni se přestěhují výlučně do Číny. To je vůbec ohromně zajímavá otázka. 571 00:57:58,202 --> 00:58:01,148 O formátu Astany je možné mluvit… 572 00:58:01,268 --> 00:58:10,159 Ale polithňupové prý jim říkat nemám? A jak tedy? Když tak zatvrzele přehlížejí to, s čím mají pracovat? 573 00:58:11,763 --> 00:58:17,153 - Oni jsou přece produktem informačního systému. - Tak ať jsou zticha. 574 00:58:17,273 --> 00:58:20,959 Nezbývá než je jako ovce stříhat nebo zařezávat. Proč tedy lezou do televize? 575 00:58:21,079 --> 00:58:23,716 Přičemž neustále jedni a ti samí. 576 00:58:23,836 --> 00:58:26,432 Protože jsou v manéži. 577 00:58:27,933 --> 00:58:29,435 To byla poslední otázka. 578 00:58:30,114 --> 00:58:37,455 Tak jsme se zase díky této otázce dostali k nutnosti znát teorii. 579 00:58:37,575 --> 00:58:42,419 Začali jsme tím a zase tím skončíme. 580 00:58:42,539 --> 00:58:48,720 Musíme si přece uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 581 00:58:48,840 --> 00:58:56,796 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 582 00:59:00,525 --> 00:59:06,980 Víte, já jsem na začátku v našem vlasteneckém prostředí pozoroval... 583 00:59:07,100 --> 00:59:15,210 Vždyť lidé z mravního hlediska napřed vyhodnotili tu cestu takzvaných olympioniků z Ruska správně, 584 00:59:15,330 --> 00:59:20,277 že je to zrada, že je to dezertérství z bojového pole. 585 00:59:20,397 --> 00:59:26,013 Vždyť do vás váš stát něco investoval a vy jste si jednoduše zvolili jinou vlajku. 586 00:59:26,133 --> 00:59:31,825 Chcete převzít nějaký hadr z rukou vašeho páníčka, abyste za něj hrdě… 587 00:59:31,945 --> 00:59:37,072 Ne, ještě jednou opakuji. Když budete pochodovat pod bílou vlajkou při zahájení, 588 00:59:37,192 --> 00:59:43,836 proběhněte se pod ní i při závěrečném ceremoniálu. A opovažte se zpívat hymnu! 589 00:59:43,956 --> 00:59:49,623 Když jste souhlasili s tím, že nějaký MOV může rozhodovat o tom, 590 00:59:49,743 --> 00:59:53,926 zda fanoušci budou či nebudou smět mávat svou vlajkou! 591 00:59:54,046 --> 00:59:59,069 A jak to proběhlo? Napřed to jako zakázali a než se dostavila reakce, 592 00:59:59,189 --> 01:00:02,978 tak to okamžitě zase povolili prý s určitým omezením. 593 01:00:03,098 --> 01:00:06,620 A vzniká iluze toho, že nám něco přikazují. 594 01:00:06,740 --> 01:00:14,170 My sami určujeme suverenitu své země, my sami rozhodujeme o tom, kde bude vlát naše vlajka. 595 01:00:14,290 --> 01:00:20,486 Evropa nám nemá co přikazovat. Naše vlajka byla nad Berlínem vztyčována třikrát! 596 01:00:22,213 --> 01:00:26,040 A není důležité, jak právě vypadala. 597 01:00:26,160 --> 01:00:31,143 Naposledy byla RUDÁ, ve své historicky ruské podobě. 598 01:00:34,598 --> 01:00:37,335 Takže co jsem vypozoroval? 599 01:00:37,455 --> 01:00:44,042 Víte, ve filmu Dny Turbinových (podle Bulgakova) je taková výrazná scéna, 600 01:00:44,638 --> 01:00:53,156 kdy velitel jednotky oznamuje, že celé vrchní velení uteklo a všichni budou rozpuštěni. 601 01:00:53,276 --> 01:00:56,447 Jeden z junkerů dostal hysterický záchvat: 602 01:00:56,567 --> 01:00:59,763 "Říkali nám to a to, a dopadá to tak a tak..." 603 01:00:59,883 --> 01:01:07,968 Tak stejná reakce následovala s ohledem na sportovce a Putinovu omluvu, „omluvu“ v uvozovkách! 604 01:01:08,524 --> 01:01:13,791 Mnoho toho bohužel nemohu říci, ale teorii mají všichni k dispozici. 605 01:01:13,911 --> 01:01:18,275 Sami si ho poslechněte, sami se v tom rozeberte. 606 01:01:18,395 --> 01:01:23,562 S ohledem na čas se všechny události neskutečně zrychlují, všechno to probíhá velmi rychle. 607 01:01:23,682 --> 01:01:27,760 My ale nesmíme narušovat to, co se tu rýsuje. 608 01:01:33,787 --> 01:01:39,651 A lidé tak reagují kvůli vlastní bezmoci, kvůli neznalosti teorie. 609 01:01:40,946 --> 01:01:48,044 Takto panikaří lidé, kteří neznají matematiku a nedokážou si spočítat, 610 01:01:48,164 --> 01:01:52,858 kolik mají peněz, kolik je třeba zaplatit, co jim zbyde... 611 01:01:52,978 --> 01:01:58,105 A když s nimi všichni manipulují. Potom upadají do beznaděje a nevidí žádné východisko. 612 01:01:58,225 --> 01:02:02,569 A tady je vše jednoduché. 613 01:02:03,021 --> 01:02:06,869 Musíte si uvědomovat, že znalosti znamenají moc. 614 01:02:06,989 --> 01:02:15,263 Berte tyto znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, a potom… 615 01:02:17,258 --> 01:02:21,908 Jedno z pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásá, 616 01:02:22,028 --> 01:02:26,249 že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení 617 01:02:26,369 --> 01:02:29,006 na toho, kdo toho zná a chápe více. 618 01:02:29,126 --> 01:02:37,050 Budete-li toho znát a chápat více, tak se nikdy nestanete nástrojem v cizích rukou. 619 01:02:37,170 --> 01:02:41,987 Nebudete objektem, vždy budete subjektem. 620 01:02:42,107 --> 01:02:48,405 Vždy a za všech okolností budete přijímat svá, uvědomělá rozhodnutí 621 01:02:48,525 --> 01:02:53,714 a dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. 622 01:02:53,834 --> 01:02:58,918 Berte znalosti do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 623 01:02:59,038 --> 01:03:03,815 Učte se, buďte konceptuálně mocní. 624 01:03:04,460 --> 01:03:07,611 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 625 01:03:07,731 --> 01:03:16,614 Pamatujte na to, že náš mír je zajišťován mimořádnými činy těch vojáků a velitelů, kteří teď umírají v Sýrii. 626 01:03:16,734 --> 01:03:21,603 A v mnohém tam naši vojáci a velitelé umírají kvůli tomu, 627 01:03:21,723 --> 01:03:28,650 že tu máme zrádce mávající bílou vlajkou na polích informační, studené války! 628 01:03:28,770 --> 01:03:36,109 A nelze srovnávat naše vlastenecké sportovce, kteří řekli: „My máme svou čest, svědomí, sebeúctu a vlast“, 629 01:03:36,229 --> 01:03:40,121 s těmi, kteří se plazí po břiše před svým páníčkem. 630 01:03:40,241 --> 01:03:45,830 Opakuji, přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 631 01:03:45,950 --> 01:03:53,618 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 632 01:04:06,815 --> 01:04:13,503 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz