1 00:00:04,622 --> 00:00:08,796 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,916 --> 00:00:11,924 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,044 --> 00:00:16,467 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,587 --> 00:00:20,286 Dnes je 12.02.2018. 5 00:00:20,829 --> 00:00:24,549 Byla zahájena olympiáda, Valeriji Viktoroviči, 6 00:00:24,669 --> 00:00:35,550 a jak jsme mohli všichni vidět, tak takzvaná reprezentace z Ruska se prošla za neutrální olympijskou vlajkou. 7 00:00:35,670 --> 00:00:41,800 V souvislosti s tím tu mám pro vás otázku. Vy nazýváte současné olympioniky zrádci… 8 00:00:41,920 --> 00:00:47,896 - Ano …a nebyli tedy zrádci i účastníci reprezentace SNS, 9 00:00:48,016 --> 00:00:54,197 kteří také soutěžili na olympiádě z roku 1992 za neutrální vlajku? 10 00:00:54,317 --> 00:01:00,958 V žádném případě. Tyto události jsou svým ideologickým obsahem absolutně někde jinde. 11 00:01:01,078 --> 00:01:06,269 Jsou absolutně, diametrálně protikladného zaměření. 12 00:01:06,389 --> 00:01:13,281 Problém je v tom, že ta účast za neutrální vlajku v roce 1992 13 00:01:13,401 --> 00:01:22,143 byla podmíněna tím, že v roce 1991, na samotném konci roku 1991 se zhroutil SSSR. 14 00:01:23,455 --> 00:01:32,766 V našem státě panoval chaos a nestabilita, začalo rozčleňování na národnostní fragmenty, 15 00:01:32,886 --> 00:01:38,449 a sportovcům, kteří se do těchto jednotlivých národnostních fragmentů nerozutíkali, 16 00:01:38,569 --> 00:01:42,693 ještě nebylo jasné, pod čím se mají sloučit, co a jak bude. 17 00:01:42,813 --> 00:01:47,528 Jaké vzniknou státy, jaké budou jejich vzájemné vztahy. 18 00:01:47,648 --> 00:01:53,109 Státní hranice mezi mnohými republikami ještě nebyly vymezeny. 19 00:01:53,229 --> 00:02:00,799 Tehdy to všechno bylo ještě jednotné. Byl to takový poslední poryv přání žít v jednotném státě. 20 00:02:00,919 --> 00:02:05,866 Demonstrace touhy žít v jednotném státě. Nebylo jasné, jak by měl vypadat, 21 00:02:05,986 --> 00:02:12,038 ale měl to být jednotný stát, kde by bylo všem národům dobře. 22 00:02:12,158 --> 00:02:17,002 To znamená, že jsme opouštěli marxistické státní zřízení… 23 00:02:17,122 --> 00:02:23,946 Vždyť si to vezměte. Napřed se v referendu z března roku 1991 lidé vyjádřili, že chtějí, aby SSSR dál existoval. 24 00:02:24,066 --> 00:02:32,485 Rozpoložení lidí se ukázalo maximálně jasně, a ti sportovci byli stejné krve, 25 00:02:32,605 --> 00:02:34,594 byli plodem stejného systému, 26 00:02:34,714 --> 00:02:42,001 úplně stejně předpokládali, že budou žít v jednotné, mnohonárodnostní rodině s tím, 27 00:02:42,121 --> 00:02:45,276 že stát se nějakým způsobem změní. 28 00:02:45,396 --> 00:02:48,637 Jako když se Ruské impérium změnilo v SSSR. 29 00:02:48,757 --> 00:02:54,372 Zatím existovalo něco nevyprofilovaného, jakési SNS - Společenství nezávislých států. 30 00:02:54,492 --> 00:02:56,996 Ale jakou mělo mít podobu? 31 00:02:57,116 --> 00:03:04,891 Jednalo se o demonstraci toho, že lidé chtějí jednotný stát. 32 00:03:05,011 --> 00:03:14,767 A mnozí lidé si tehdy mimochodem mysleli, že Společenství nezávislých států bude nějakým analogem SSSR. 33 00:03:15,539 --> 00:03:23,100 Jednalo se o pokus, který nebyl slovně vyjádřen, nebyl strukturovaný, 34 00:03:23,220 --> 00:03:29,813 ale vycházel z duše národa a to tím spíše, že jednotlivé týmy byly tehdy ještě formovány v SSSR. 35 00:03:29,933 --> 00:03:34,700 A znovu opakuji, že se sportovci nerozeběhli po jednotlivých národnostních fragmentech. 36 00:03:34,820 --> 00:03:40,255 Tenkrát se jednalo naopak o podporu projektu jednotného, mnohonárodnostního státu. 37 00:03:40,375 --> 00:03:46,710 Nezávislého státu, jenom v nějaké nové podobě. 38 00:03:46,830 --> 00:03:49,643 A tehdy samozřejmě s ohledem na to, 39 00:03:49,763 --> 00:03:57,307 že vždy všichni přejeme státům a národům mír, štěstí, prostě jen to nejlepší, 40 00:03:57,427 --> 00:04:02,913 byla ta olympijská vlajka v tomto případě pro lidi nositelem něčeho pozitivního, 41 00:04:03,033 --> 00:04:10,937 zapadala do obecných záměrů všech lidí, kteří si nepřáli SSSR ničit, jen ho přebudovat. 42 00:04:11,787 --> 00:04:21,431 Tehdy se nám zdálo, že sport je v tomto ohledu právě takovým nástrojem. 43 00:04:21,551 --> 00:04:26,447 Tím „nám“, myslím veškeré obyvatelstvo Ruska, bývalého SSSR. 44 00:04:26,567 --> 00:04:32,027 Teď samozřejmě všichni již velmi jasně vidí, že se jedná o politický nástroj. 45 00:04:32,147 --> 00:04:40,129 A v dané situaci… Opět zopakuji, jak ta situace vypadala. 46 00:04:40,249 --> 00:04:50,982 Teď měli sportovci na výběr, zda budou soutěžit za státní vlajku, nebo zda zradí svou vlast, 47 00:04:51,857 --> 00:04:56,332 a budou soutěžit za bílou, neutrální vlajku. 48 00:04:56,452 --> 00:04:59,393 Vezměte si to, teď se objevují informace, 49 00:04:59,513 --> 00:05:05,694 že se Mezinárodní olympijský výbor (MOV) stal nástrojem objednávky kanadské vlády, 50 00:05:05,814 --> 00:05:10,323 která si objednala, aby ruskou sbornou… 51 00:05:10,443 --> 00:05:20,559 To znamená, že se teď zcela jasně šíří informace, že jsme v informační válce prohráli boj s kanadskou vládou. 52 00:05:20,679 --> 00:05:28,095 A naši sportovci v tom sehráli, ti, kteří odjeli na tu olympiádu, v tom boji sehráli roli zrádců. 53 00:05:28,215 --> 00:05:31,465 Nebojovali za svou zemi. 54 00:05:31,585 --> 00:05:37,122 Předvedli, že jakási Kanada si může poradit s Ruskem. A co teď? 55 00:05:37,242 --> 00:05:44,812 „My jsme přece profesionálové. Nemůžeme zahálet, je to přece náš celoživotní cíl.“ 56 00:05:44,932 --> 00:05:47,230 A k těm profesionálům. 57 00:05:47,719 --> 00:05:53,840 Víte, já jsem o tom mluvil nejednou. Vlasov byl profesionál. 58 00:05:53,960 --> 00:05:57,672 Ale i generál Karbyšev byl profesionál. 59 00:05:57,792 --> 00:06:02,790 A na rozdíl od Vlasova generála Karbyševa opravdu naléhavě přemlouvali, 60 00:06:02,910 --> 00:06:07,162 protože takového odborníka, vojenského inženýra Třetí říše potřebovala. 61 00:06:07,282 --> 00:06:10,352 Hitlerovci ho přemlouvali velice usilovně. 62 00:06:10,472 --> 00:06:16,061 Ale generál Karbyšev zůstal věrný své přísaze a své vlasti. 63 00:06:16,396 --> 00:06:22,465 A generál Vlasov při první příležitosti svou vlast zradil a přeběhnul. 64 00:06:23,366 --> 00:06:27,146 To samé udělali ti sportovci, kteří tam odjeli. 65 00:06:27,266 --> 00:06:29,564 Vždyť si to vezměte. 66 00:06:29,684 --> 00:06:34,965 Dopadá to tak, že ne všichni sportovci řekli, že pojedou. Mnozí z nich řekli: 67 00:06:35,085 --> 00:06:39,877 „My máme svou vlast! My máme svou čest a svou sebeúctu. 68 00:06:39,997 --> 00:06:43,529 My soutěžit za bílou vlajku nepojedeme!“ 69 00:06:44,121 --> 00:06:51,322 Proč? Tak ještě jednou, protože požádat o možnost soutěžit za bílou vlajku by znamenalo, že dosvědčí: 70 00:06:51,442 --> 00:06:56,724 „V našem státě byl doping, ale já sám jsem čistý!“ 71 00:06:56,844 --> 00:07:01,096 Nedokázali nám nic prokázat, nějaký stát si prý něco objednal… 72 00:07:01,216 --> 00:07:07,063 A my se dál tváříme: „Vždyť sport je nepolitický. A oni nás to a oni nás ono…“ 73 00:07:07,964 --> 00:07:11,024 Co jste chtěli, to máte. 74 00:07:11,144 --> 00:07:15,627 Mimochodem před samotným zahájením mezinárodní arbitráž 75 00:07:15,747 --> 00:07:19,938 přece jen zabouchla před našimi 47 sportovci dveře, přímo v den zahájení. 76 00:07:20,058 --> 00:07:23,847 No to je přesně ono. A potom se dohadují: „Jak je to možné? 77 00:07:23,967 --> 00:07:27,201 Vždyť přece plníme všechny požadavky, které vznesli. 78 00:07:27,321 --> 00:07:32,982 Požadavky Thomase Bacha, požadavky všech těch dalších, přece jsme udělali všechno přesně tak, jak chtěli?“ 79 00:07:33,102 --> 00:07:37,611 A oni si prý vždy přijdou s nějakým svým novým vrtochem. Ale vždyť přesně na to sami přistoupili! 80 00:07:37,731 --> 00:07:42,404 Vždyť to rozhodnutí MOV bylo jednoznačné: „Vy budete dělat všechno, co si zamanu, 81 00:07:42,524 --> 00:07:48,391 podle toho, jak se ráno vyspím, a naopak já vám nejsem povinován vůbec ničím a nic vám nezaručuji.“ 82 00:07:48,511 --> 00:07:50,942 Co se týká těch 47 sportovců. 83 00:07:51,062 --> 00:07:58,760 Je tu taková okolnost. Vracíme se k tomu rozhodnutí o sportovcích. Pamatujete? 84 00:07:58,880 --> 00:08:03,183 42, 39, 11 a 28. 85 00:08:03,303 --> 00:08:08,470 Když těch jedenáct vyloučili z této olympiády, tak bylo jasně naznačeno: 86 00:08:08,590 --> 00:08:14,869 „Tato olympiáda je vám jako státu uzavřena. Ale jen tato.“ 87 00:08:14,989 --> 00:08:18,736 A máte-li 28 panfilovců… 88 00:08:18,856 --> 00:08:23,920 Mimochodem, oni tam na Západě mají jinou mentalitu než my. 89 00:08:24,040 --> 00:08:29,908 Jim je hrdinský čin 28 panfilovců nepochopitelný, absolutně nepochopitelný. 90 00:08:30,261 --> 00:08:37,745 Ale jestli se zase chcete do poslední chvíle bránit, no tak si ty své žádosti podejte znovu. 91 00:08:37,865 --> 00:08:43,558 A my vám je zase zamítneme. Oni je podali a zase byly zamítnuty. 92 00:08:44,150 --> 00:08:49,268 A je třeba si to také dát do souvislosti s událostmi probíhajícími v Sýrii. 93 00:08:49,388 --> 00:08:57,807 Ti sportovci odjeli na olympiádu, ale situace se trochu změnila. 94 00:08:57,927 --> 00:08:59,479 A proč se změnila? 95 00:08:59,599 --> 00:09:08,787 Celý svět je teď rozechvěn tím hrdinským činem Romana Nikolajeviče Filippova. 96 00:09:08,907 --> 00:09:12,490 On tam pozvednul ruskou suverenitu. 97 00:09:12,610 --> 00:09:16,991 A proto je to teď tak: „No dobrá. Raději tady ty Rusy teď necháme celkem na pokoji. 98 00:09:17,111 --> 00:09:24,738 Rusko je velký stát, jestliže má takové syny, kteří v Sýrii takto bojují za svou vlast. 99 00:09:24,858 --> 00:09:32,300 Jak by asi bojovali, kdyby se válka rozšířila na ruské území? Jak tam by potom bojovali?“ 100 00:09:32,420 --> 00:09:39,193 A proč mluvíme jen o Romanu Nikolajeviči? Je to bezesporu zasloužilý člověk. 101 00:09:39,313 --> 00:09:41,661 Je to bezesporu hrdina. 102 00:09:41,781 --> 00:09:49,454 Ale proč nemluvíme prakticky o stejném hrdinském činu Alexandra Alexandroviče Prochorenka? 103 00:09:49,574 --> 00:09:52,464 Který na sebe navedl palbu? 104 00:09:52,584 --> 00:09:56,167 Byl to čin stejné úrovně. 105 00:09:56,287 --> 00:10:01,671 Alexandra Alexandroviče si však nepřipomínáme a to z jednoho jednoduchého důvodu. 106 00:10:01,791 --> 00:10:07,972 Za prvé stále žijeme v okupovaném státě, který není plně suverénní 107 00:10:08,092 --> 00:10:13,065 a navíc připomínat si Prochorenkův čin není naší generalitě moc po chuti. 108 00:10:13,185 --> 00:10:21,063 Jak je to možné? Prý moderní armáda a používá bojové metody ještě z dob 2. světové války? 109 00:10:21,763 --> 00:10:27,485 Svými lidmi riskují na místech, kde je má zastoupit technika. 110 00:10:27,605 --> 00:10:36,585 Takže činy těchto našich chlapců, kteří obětují své životy v Sýrii a pozvedávají tak autoritu Ruska, 111 00:10:36,705 --> 00:10:43,395 přispívají k dalšímu získávání suverenity a nutí všechny na mezinárodní aréně s Ruskem počítat. 112 00:10:43,515 --> 00:10:50,368 A plodů z tohoto úsilí se dostává i těm sportovcům, kteří se po břiše plazili, aby si vydělali své… 113 00:10:50,488 --> 00:10:54,811 - Auta - Ano, oni to dělají jen pro peníze. 114 00:10:54,931 --> 00:10:58,540 Výlučně jen pro peníze. Vůbec je nezajímá Rusko. 115 00:10:58,660 --> 00:11:04,572 Vždyť je to jen vidlácké Rusko. A prý: „Rusko je v mém srdci“, aby ne, když to posype! 116 00:11:04,692 --> 00:11:08,042 Potom pro mě není žádný problém, pronést právě tuto větu. 117 00:11:08,162 --> 00:11:13,925 Vůbec mi všichni ti sportovci, kteří odjeli na olympiádu do Pchjongčchangu, 118 00:11:14,045 --> 00:11:19,269 velmi připomínají toho hokejistu z filmu Bratr 2. 119 00:11:19,389 --> 00:11:27,442 Pamatujete? Přijel Danila, aby mu pomohl a říká: „Jenže nemám kde přespat“ „Ale to je tvůj problém.“ 120 00:11:27,562 --> 00:11:30,788 „Ale já nemám peníze.“ „A co já s tím?“ 121 00:11:30,908 --> 00:11:34,711 Ale vzít si zpět peníze, které mu vydobyl, to neodmítnul. 122 00:11:34,831 --> 00:11:41,062 Danila riskoval svůj život, přijel, aniž ho o to kdo musel žádat. 123 00:11:41,182 --> 00:11:47,470 Měl morální závazek vůči bratrovi toho hokejisty. No a všichni ti sportovci vyznávají stejnou ideologii. 124 00:11:47,590 --> 00:11:51,881 „Vy jste povinni mi vše perfektně zařídit. A co to stojí? 125 00:11:52,001 --> 00:12:00,235 Že jste položili své životy? To je mi ukradené! Zajistěte mi peníze a postarejte se, abych já požíval autority. 126 00:12:00,355 --> 00:12:06,150 No a já? Já se budu "mimo politiku" dál věnovat svému sportu a užívat si života!“ 127 00:12:06,954 --> 00:12:09,886 Ta ideologie je úplně stejná. 128 00:12:10,006 --> 00:12:14,971 Ještě jednou opakuji, že je velmi dobře vyobrazena ve filmu Bratr 2. 129 00:12:15,091 --> 00:12:24,077 „Dělají to pro mne. Pracují pro mne. Riskují pro mne život a já jim za to ani nepoděkuji!“ 130 00:12:25,011 --> 00:12:26,827 Stejné je to zde. 131 00:12:26,947 --> 00:12:31,964 Kdo ze sportovců poděkoval Romanovi Nikolajeviči Filippovovi? 132 00:12:32,084 --> 00:12:39,747 Za to, že jim svou smrtí zajistil zatraceně lepší podmínky pobytu v Pchjongčchangu, než jaké by jinak měli? 133 00:12:39,867 --> 00:12:47,105 Že se teď všechny ty provokace a ponižování prudce snížily v porovnání s tím, jak to mohlo vypadat? 134 00:12:47,988 --> 00:12:49,363 Nikdo! 135 00:12:49,483 --> 00:12:58,080 Protože on je pro ně "Nikdo". On tam přece nejel kvůli penězům, on jen obětoval život za svou vlast. 136 00:12:58,200 --> 00:13:01,945 A co to znamená pro ty, kteří kráčeli za bílou vlaječkou? 137 00:13:02,065 --> 00:13:05,931 Vůbec nic, protože všechno přece určují peníze. 138 00:13:09,586 --> 00:13:15,166 Dále tu máme otázku od Antona z Charkova. Valeriji Viktoroviči, co myslíte? 139 00:13:15,286 --> 00:13:20,641 Jsou mezi „olympijskými atlety z Ruska“ (v uvozovkách) 140 00:13:20,761 --> 00:13:24,261 i takoví, jejichž mravnost na tom není zase až tak špatně? 141 00:13:24,381 --> 00:13:27,841 Kteří se jen nechali zmást vnucovaným a vítězícím trendem, 142 00:13:27,961 --> 00:13:30,948 že je nutné jet a vítězit všem na zlost, aby všem ukázali! 143 00:13:31,068 --> 00:13:34,178 A na ten pokrytecký slogan: Rusko je v mém srdci! 144 00:13:34,298 --> 00:13:40,370 Obzvláště se to týká mladých sportovců, na které mají velký vliv jejich trenéři, 145 00:13:40,490 --> 00:13:43,888 kteří jsou opravdu „patrioty dolaru“. 146 00:13:44,008 --> 00:13:49,587 Mohu připustit, že nikdo z těchto sportovců neslyšel o Koncepci a politika je jim katastrofálně vzdálená. 147 00:13:49,707 --> 00:13:55,491 Do jaké míry je přípustné stavět rovnítko mezi pojmy parchant a člověk s nízkou mírou chápání? 148 00:13:55,611 --> 00:14:01,005 Možná kdybychom vedli tu správnou informační práci, tak by i těch parchantů mohlo být méně? 149 00:14:01,125 --> 00:14:04,358 Ta otázka je absolutně správná. 150 00:14:04,478 --> 00:14:11,312 A uznávám svou chybu, že jsem se ihned nevěnoval tomuto hledisku, když jsem mluvil o parchantech. 151 00:14:11,432 --> 00:14:18,194 Ta věc se má tak, že podle zákona rozdělení pravděpodobnosti 152 00:14:18,314 --> 00:14:28,379 nemohou mezi olympioniky z Ruska nebýt dobří lidé, kteří se upřímně zmýlili. 153 00:14:31,002 --> 00:14:41,315 Podle zákona rozdělení pravděpodobnosti by mělo být 15% absolutních ničemů a 15% dobrých lidí. 154 00:14:41,435 --> 00:14:46,048 A potom ta zbylá většina, která k něčemu tíhne. 155 00:14:46,168 --> 00:14:55,384 Když jsem o tom mluvil, tak těch 15% to jsou ti rafinovaní parchanti, ke kterým tíhne ta hlavní většina. 156 00:14:55,504 --> 00:15:01,479 To ale neznamená, že mezi sportovci, kteří odjeli, nemohou být i dobří lidé. 157 00:15:01,599 --> 00:15:12,461 Už v minulém pořadu jsem říkal, s ohledem na to vykrucování se, když se slávou odjeli apod. 158 00:15:12,581 --> 00:15:19,071 A já tam řekl větu, že kdybych se chtěl vykrucovat, tak bych s tím začal daleko dřív, 159 00:15:19,191 --> 00:15:25,578 když jsem zpozoroval, že lidé, kterých si vážím, začali měnit svůj postoj. A o kom jsem mluvil? 160 00:15:25,698 --> 00:15:33,216 Právě o sportovcích, kterých jsem si vážil za jejich občanský postoj, ale kteří kvůli… 161 00:15:33,336 --> 00:15:42,064 No, mohu se sice domýšlet, ale zaručeně to tvrdit nemohu, proč začali měnit svůj postoj 162 00:15:42,184 --> 00:15:48,185 od kategorického: „v žádném případě tam nejezdit“ až k „je třeba jet a předvést jim to tam.“ 163 00:15:48,305 --> 00:15:56,981 Už v tomto okamžiku jsem se mohl zařadit do hlavního proudu a takříkajíc razit hlavní linii strany. 164 00:15:57,101 --> 00:16:04,311 Ale to jsem neudělal. Proč? Protože je třeba držet pozice, udržet pozice. 165 00:16:04,431 --> 00:16:13,750 V tom je právě ten pokus všechno zeslabit a předvést: „Ty jsi vlastenec a nejel jsi? 166 00:16:13,870 --> 00:16:19,460 Tos udělal dobře, ale ten, který tam jel kvůli penězům, ten také udělal dobře. 167 00:16:19,580 --> 00:16:22,675 Vždyť mezi nimi není žádný rozdíl.“ 168 00:16:22,795 --> 00:16:31,213 V době přestavby byl natočen film o pohraničnících, kde se probíjí banda 169 00:16:34,968 --> 00:16:37,732 a pohraničníci s ní bojují. 170 00:16:37,852 --> 00:16:44,138 Ve finále dostali dva pohraničníci jedno a to samé vyznamenání. 171 00:16:44,258 --> 00:16:52,230 Přitom se jeden z nich dopustil zrady a právě kvůli jeho zradě a zbabělosti 172 00:16:52,350 --> 00:16:59,078 byla zlikvidována pohraniční hlídka, všichni zahynuli. Zatímco druhý se choval hrdinsky. 173 00:16:59,817 --> 00:17:06,536 Jeho zásluhou byla banda poražena. Ale kvůli politické linii… 174 00:17:07,017 --> 00:17:13,415 Mezi našimi pohraničníky přece nemohli být zrádci?! Proto dostal vyznamenání i ten zrádce. 175 00:17:13,535 --> 00:17:18,108 Posadili je vedle sebe a řekli jim, že je to nutné: 176 00:17:18,228 --> 00:17:24,376 „Z politického hlediska je to nutné udělat pro stát a říci, že jste oba hrdinové.“ 177 00:17:24,496 --> 00:17:30,742 A tak tam seděli oba a televize s nimi dělala rozhovor. 178 00:17:30,862 --> 00:17:37,556 A přitom jeden z nich byl hrdina a ten druhý zrádce. Zbabělec a zrádce, kvůli kterému zahynuli jejich soudruzi. 179 00:17:37,676 --> 00:17:44,114 Ale ten skutečný hrdina seděl vedle něho a držel se ideologického dogmatu, protože na něj zatlačili 180 00:17:44,234 --> 00:17:48,743 a řekli mu: „Je to nutné pro stát, je to nutné pro stranu, musíme říci, že i on je hrdina.“ 181 00:17:48,863 --> 00:17:55,141 Taková lež nikdy k ničemu dobrému nevede. Ani Sovětský svaz k ničemu dobrému nepřivedla. 182 00:17:55,261 --> 00:18:01,634 A lokální konflikty, které potom následovaly i řádění band, má kořeny právě v tomhle. 183 00:18:02,308 --> 00:18:06,423 Když mluvíme o sportu, tak je to to samé. 184 00:18:06,543 --> 00:18:13,592 Nemůžete lidi, kteří jsou hodní úcty, čestní a charakterní přirovnávat k té špíně, 185 00:18:13,712 --> 00:18:17,739 která jela do Pchjongčchangu. To nejde! 186 00:18:17,859 --> 00:18:23,365 Protože jinak se naše země neobrodí, nedojde k mravní očistě. 187 00:18:23,485 --> 00:18:36,448 Ale také nesmíte tvrdit, že jestliže někdo jel, tak už nemá žádné morální právo stát se člověkem. 188 00:18:37,251 --> 00:18:40,241 Tak zaprvé lidé se mohou změnit. 189 00:18:40,361 --> 00:18:46,767 Proto je možnost vykoupit si svou vinu nutné poskytovat všem. 190 00:18:46,887 --> 00:18:50,946 Proto také na frontě existovaly trestní prapory a roty. 191 00:18:51,066 --> 00:18:57,664 A zadruhé jsou tam také lidé, kteří jsou skutečně zpitomělí, 192 00:18:57,784 --> 00:19:04,769 jako ten hrdinský pohraničník, který se nevzepřel, protože ho přesvědčili. 193 00:19:04,889 --> 00:19:10,491 Ale je třeba si uvědomovat jednu jednoduchou věc, že to bude důležité až potom. 194 00:19:10,611 --> 00:19:14,863 Až potom budeme řešit, kdo je kdo. 195 00:19:14,983 --> 00:19:21,966 Teď musíme zastávat jednotný mravní postoj s ohledem na samotnou tu cestu tam. 196 00:19:22,086 --> 00:19:27,785 A zde žádné poloviční odstíny nejsou možné. Teď to není na místě! 197 00:19:27,905 --> 00:19:30,646 Teď jsou vlasovci prostě zrádci. 198 00:19:30,766 --> 00:19:35,404 To po válce můžeme řešit kdo a z jakých důvodů se mezi nimi ocitnul. 199 00:19:35,524 --> 00:19:42,026 Právě proto Stalin, když začali být souzeni vlasovci, zrušil trest smrti. 200 00:19:42,146 --> 00:19:45,401 Aby bylo možné všechno vyšetřit v klidu, 201 00:19:45,521 --> 00:19:53,920 a aby ti, kteří se v jejich řadách ocitli z nějakých příčin náhodou, zbytečně neumírali. 202 00:19:54,040 --> 00:19:57,263 A teprve potom trest smrti opět obnovili. 203 00:19:57,383 --> 00:20:00,414 Ale to se bude řešit až potom, po olympiádě. 204 00:20:00,534 --> 00:20:08,547 Teď k tomu musí být jednotný postoj, jasně vyjádřený, mravní, jinak se náš stát obrodit nedokáže. 205 00:20:08,667 --> 00:20:16,776 Když se teď z podobných pozic začneme babrat v tom kdo, co a jak, budeme mít v létě na krku občanskou válku. 206 00:20:16,896 --> 00:20:20,473 Teď není na žádné takové hrátky čas. 207 00:20:20,593 --> 00:20:28,217 Proto každý, kdo tam jel, musí přímo na místě pro sebe učinit volbu, to není jen tak. 208 00:20:29,060 --> 00:20:38,525 Víte, je takové podobenství, které je velice hrubé 209 00:20:40,725 --> 00:20:43,564 a vůbec není politicky korektní. 210 00:20:47,700 --> 00:20:55,580 Teď prý probíhá válka mezi Ruskem a Ukrajinou. To si přece myslí ukrajinští „patrioté“. 211 00:20:55,700 --> 00:21:02,507 No a stojí taková kovaná ukrajinská „patriotka“ u ruské silnice a vydělává si. 212 00:21:03,305 --> 00:21:06,597 Zastaví auto, naloží ji. 213 00:21:06,717 --> 00:21:13,052 A když se vrátí, tak vypráví: „Já jsem teď tomu moskalovi tak předvedla svůj „patriotismus“, 214 00:21:13,172 --> 00:21:21,205 že na to do smrti nezapomene, ten už bude vědět, zač je toho loket a že náš ukrajinský duch je nezlomný.“ 215 00:21:21,325 --> 00:21:27,275 „A co jsi udělala?“ „Já jsem se tak svíjela, tak svíjela…“ „Bránila ses?“ 216 00:21:27,395 --> 00:21:33,010 „To ne, ale pořádně jsem mu předvedla své umění.“ „A proč?“ 217 00:21:33,130 --> 00:21:39,800 „Aby věděl, co umím a žádná další po mně už ho tak neuspokojila.“ 218 00:21:39,920 --> 00:21:45,381 „Nu, ty jsi skutečná „patriotka“ a co bylo dál?“ „To ještě nebylo všechno.“ 219 00:21:45,501 --> 00:21:51,682 „A cos ještě udělala?“ „Mluvila jsem s ním jenom ukrajinsky!“ 220 00:21:51,802 --> 00:21:55,875 „A proč?“ „Aby viděl.“ „A co on? Vztekal se?“ 221 00:21:55,995 --> 00:22:03,050 „Ne, líbilo se mu to, řekl: ‚Oj, ještě i folklór!‘ Ale to pořád nebylo všechno. 222 00:22:03,170 --> 00:22:10,174 I dál jsem předváděla svůj „patriotismus“ Nevzala jsem si od něj za to peníze! 223 00:22:10,294 --> 00:22:15,156 Odešla jsem bez nich.“ „Odmítla jsi je?“ „Ne, on mi nic nedal.“ 224 00:22:15,276 --> 00:22:22,280 Tak přesně tohle jsou naši "olympionici z Ruska". "Reprezentace olympioniků z Ruska" 225 00:22:22,400 --> 00:22:27,527 To je přesně ta podoba, v jaké projevují své „vlastenectví“! 226 00:22:27,647 --> 00:22:31,565 Ať už se stane cokoliv. Všechno je úspěch. 227 00:22:31,685 --> 00:22:39,152 Vítají olympioniky a zpívají Kaťušu, protože zpívat hymnu je zakázané! 228 00:22:41,211 --> 00:22:47,157 To je to jejich „vlastenectví“. Páníček se podíval a řekl: „Oj, ještě i folklór.“ 229 00:22:48,288 --> 00:22:50,346 A tak je to ve všem. 230 00:22:51,271 --> 00:22:59,871 Proto se teď jasně musíme vyslovit, že takhle se nechovají lidé, 231 00:23:00,426 --> 00:23:08,306 ale jen parchanti bez cti, svědomí a sebeúcty a bez vlasti. 232 00:23:08,426 --> 00:23:12,771 A potom je můžeme začít rozlišovat, ale až potom. 233 00:23:14,848 --> 00:23:17,955 Je třeba si uvědomit ještě jednu věc. 234 00:23:18,593 --> 00:23:28,573 Ať už se teď bude dít s těmi „olympioniky z Ruska“ cokoliv, stejně to bude připsáno Rusku mezi aktiva. Cokoliv. 235 00:23:28,693 --> 00:23:35,356 Odmítli připustit 47 lidí? Vše je okamžitě jasné. Je to válka! Ideologická válka. 236 00:23:35,476 --> 00:23:42,493 A v ní nejsou přípustné řečičky: „My stojíme mimo politiku.“ Jste mimo politiku? No tak trpte. 237 00:23:42,613 --> 00:23:47,346 A s ohledem na Rusko jsem od začátku říkal, 238 00:23:47,466 --> 00:23:54,676 že se bude jednat o nelehký a dlouhotrvající proces bourání falešných autorit. 239 00:23:55,415 --> 00:24:07,117 Budeme se muset osvobodit od těch, kteří naši zemi zrazují i od těch, kteří za ni prý bojují a to i na sportovištích. 240 00:24:07,237 --> 00:24:10,524 A to nepůjde snadno. 241 00:24:10,644 --> 00:24:19,268 Když jste někoho považovali za vlastence a ukázalo se, že je to pouze „patriot zeleného dolaru“. 242 00:24:19,388 --> 00:24:29,008 A je třeba všemožně podpořit ty, kteří se na olympiádu nedostali. 243 00:24:29,128 --> 00:24:37,205 Ve smyslu, kteří na ni jet odmítli, to bezesporu. Protože to oni jsou vzorem. 244 00:24:37,929 --> 00:24:46,171 A je třeba si uvědomovat, že informační pole v mnohém ovlivňuje, 245 00:24:46,291 --> 00:24:53,412 tedy ne v mnohém, ale zplna ovlivňuje ty lidi, kteří dříve jasně vyjádřili svůj postoj, 246 00:24:53,532 --> 00:24:58,062 že mají svou vlast, čest, svědomí a sebeúctu, a potom ho změnili, 247 00:24:58,182 --> 00:25:03,142 že je třeba jet za jakýchkoliv podmínek, protože to Rusko potřebuje. Ne. 248 00:25:03,262 --> 00:25:07,792 Ne, Rusko potřebovalo, aby tam jeli všichni soutěžit za ruskou vlajku 249 00:25:07,912 --> 00:25:15,816 a kvůli tomu bylo zapotřebí, aby oni všichni, ne jedinci, ale všichni ve své většině řekli: 250 00:25:15,936 --> 00:25:20,836 „My máme svou vlast a já mám svou lidskou důstojnost. 251 00:25:20,956 --> 00:25:25,821 Potom by nemuseli kráčet v šedém stejnokroji, ale v tom olympijském, 252 00:25:25,941 --> 00:25:29,422 a ne za bílou vlaječkou, ale za státní vlajkou Ruska. 253 00:25:29,542 --> 00:25:32,384 Oni si však zvolili jinou cestu. 254 00:25:33,638 --> 00:25:41,354 Mimochodem, je tu otázka. Ruští sportovci kráčeli v šedých vězeňských stejnokrojích za hadříkem s kruhy. 255 00:25:41,474 --> 00:25:47,443 Kanadský trenér nadával sportovcům z Ruska. Zamlčuje se mnoho dalších věcí. 256 00:25:47,563 --> 00:25:51,085 Ale v televizi jen slyšíme: „Fandíme našim!“, 257 00:25:51,205 --> 00:25:55,240 přitom v takovém množství, že s tím Putin musí mít něco společného. 258 00:25:55,360 --> 00:26:01,020 Když k tomu přidáme ty různě vykládané výroky samotného Putina 259 00:26:01,140 --> 00:26:06,913 jako třeba „promiňte nám“ a „za sebe i za toho chlapce“, tak nás to vede k otázce: 260 00:26:07,033 --> 00:26:10,551 Neblamoval jste se, Valeriji Viktoroviči se svými předpoklady ohledně gosudara? 261 00:26:10,671 --> 00:26:14,106 V žádném případě. Absolutně ne. 262 00:26:15,572 --> 00:26:21,448 Abychom tomu porozuměli, musíme si uvědomovat jednoduchou věc, 263 00:26:21,778 --> 00:26:28,526 žádný člověk nemůže mít absolutní moc v řízení sociálních supersystémů, vůbec žádný. 264 00:26:29,094 --> 00:26:34,423 A poté co, za dvacet let… 265 00:26:35,801 --> 00:26:40,245 No řekněme to takto. Když Putin nastoupil v roce 2000, 266 00:26:40,365 --> 00:26:48,742 tak se za deset let zformoval absolutně jiný kádrový korpus, který se pomalu přebudovává, 267 00:26:48,862 --> 00:26:56,844 protože u nás bylo zavedeno vnější řízení, plné vnější řízení, od kterého se Putin postupně odpoutává. 268 00:26:56,964 --> 00:27:03,273 A ještě v roce 2007, když Putin prohlásil, že Rusko má své zájmy, 269 00:27:03,393 --> 00:27:10,681 a že jednopolární svět Pax Americana nemůže fungovat, tak jak na to reagoval americký tisk? 270 00:27:10,801 --> 00:27:16,493 Prý veš, která zařvala. Veš, kterou rozšlápneme, kdy si vzpomeneme. 271 00:27:17,137 --> 00:27:23,798 Putin pracuje v podmínkách, kdy Rusko není plně suverénní. 272 00:27:23,918 --> 00:27:33,262 A té suverenity, kterou už Rusko má, bylo dosaženo díky zkušenému a správnému jednání gosudara, 273 00:27:33,382 --> 00:27:35,988 který ji postupně obnovuje. 274 00:27:36,108 --> 00:27:41,338 Uváděli jsme těch příkladů už hodně. Tak třeba opět z té olympiády. 275 00:27:41,801 --> 00:27:46,199 Jen se podívejte, jak olympiáda běží na všech kanálech. 276 00:27:46,319 --> 00:27:51,086 Dalo by se to zkousnout ještě na takových jako Matč TV, Sport 277 00:27:51,206 --> 00:27:56,718 a některých dalších kabelových sportovních kanálech, ale ona běží na všech a neustále. A proč? 278 00:27:56,838 --> 00:28:05,102 Protože jsme neměli právo odmítnout nákup, museli jsme za to vysílání ještě zaplatit! 279 00:28:06,157 --> 00:28:10,298 Tady máte tu suverenitu z mediálního hlediska. 280 00:28:10,418 --> 00:28:16,830 Nebo si máme připomenout Eurovizi? Kdy se u nás nenašel nikdo jiný než Ukrajinka, 281 00:28:16,950 --> 00:28:22,360 která tam měla reprezentovat Rusko, a která teď Rusko polévá špínou, jak jen může 282 00:28:22,480 --> 00:28:27,395 a podporuje karatele z té takzvané „Antiteroristické“ operace. 283 00:28:30,213 --> 00:28:36,837 A co ten Prochorenkův hrdinský čin, kolik času mu média věnovala? 284 00:28:36,957 --> 00:28:42,536 A připomenuli si ho snad teď, kdy Roman Nikolajevič vykonal další hrdinský čin? 285 00:28:42,656 --> 00:28:43,709 Ne. 286 00:28:44,140 --> 00:28:51,979 To jen vzhledem k tomu, že úplně ten nový čin opominout kvůli lidem nemohli, tak o něm chvilku dokonce mluvili. 287 00:28:52,099 --> 00:29:03,068 Čím začínal den pohřbu Romana Nikolajeviče? Všechna zpravodajství začínala stejnou věcí. 288 00:29:03,602 --> 00:29:12,737 Napřed tím, jak nás pokořili a jak jsme se ponížili na olympiádě a až potom o pohřbu hrdiny Ruska! 289 00:29:12,857 --> 00:29:14,959 Národního hrdiny! 290 00:29:16,481 --> 00:29:19,197 A vy tady mluvíte o suverenitě? 291 00:29:20,390 --> 00:29:30,060 Putin prakticky v nemožných podmínkách dokázal mnohé, ale ne všechno. 292 00:29:30,180 --> 00:29:35,039 Rusko stejně jako dřív není plně suverénní. 293 00:29:35,552 --> 00:29:38,515 A o tom je to Putinovo vystoupení. 294 00:29:38,635 --> 00:29:45,366 Všem, kteří to nepochopili, bohužel musím říci, že to budou muset několik dnů vydržet. 295 00:29:45,486 --> 00:29:50,695 Těch několik dnů je relativních, proto nechci označit orientační datum, 296 00:29:50,815 --> 00:29:56,290 po kterém by se o těchto věcech dalo volně mluvit. 297 00:29:56,866 --> 00:29:59,582 Nechci pomáhat nepřátelům Ruska. 298 00:29:59,702 --> 00:30:10,609 Ale každý člověk, který chce sám pochopit, co řekl Putin, doporučuji, aby se napřed uklidnil. 299 00:30:10,729 --> 00:30:18,845 Nevím, co by vám k tomu pomohlo, třeba uklidňující koupel, nebo si vypít šálek kávy, 300 00:30:18,965 --> 00:30:21,867 ale uklidnit se, úplně se uklidnit. 301 00:30:21,987 --> 00:30:27,107 A potom si znovu vyslechnou dvě Putinova vystoupení, která se vzájemně doplňují. 302 00:30:27,227 --> 00:30:33,077 Je to Putinovo vystoupení na setkání se zmocněnci (kandidáta na prezidenta), 303 00:30:33,406 --> 00:30:38,530 a když vyprovázel olympioniky. 304 00:30:38,650 --> 00:30:44,728 Jenže mezi poslouchat a opravdu slyšet je velký rozdíl. 305 00:30:44,848 --> 00:30:53,755 Mnozí něco poslouchají a vnímají to přes své emocionální egregoriální vzorce, a proto neslyší, co gosudar řekl. 306 00:30:54,965 --> 00:30:59,851 A já všechny vybízím, aby se uklidnili a uslyšeli to. 307 00:30:59,971 --> 00:31:04,352 Jestliže ho budete opravdu poslouchat, tak vše pochopíte. 308 00:31:04,472 --> 00:31:09,778 Jestliže opět něco začne kypět ve vaší duši, tak ho raději dál neposlouchejte. 309 00:31:09,898 --> 00:31:13,829 Udělejte si přestávku a vyslechněte si ho až za chvíli. 310 00:31:13,949 --> 00:31:21,699 Abyste si Putinova slova nevykládali tak či onak, tak ho pozorně poslouchejte, on vše říká úplně zpříma. 311 00:31:21,819 --> 00:31:27,922 Maximálně přesně a maximálně korektně. To je důvod proč Putina… 312 00:31:28,042 --> 00:31:34,764 Je to státní činitel, který vždy mluví čestně, otevřeně a maximálně přesně. 313 00:31:36,976 --> 00:31:41,502 S olympiádou jsme pro dnešek skončili. 314 00:31:41,622 --> 00:31:50,275 Přejděme k dalším. Ty otázky opět souvisí s prezidentskými volbami 315 00:31:50,395 --> 00:31:59,226 a konkrétně Michail ze Sevastopolu sleduje vystoupení Grudinina a jeho týmu a má z toho dojem, 316 00:31:59,346 --> 00:32:03,315 že sám Grudinin je idiot stejně jako jeho celý štáb. 317 00:32:03,435 --> 00:32:08,279 Nějak se mi nechce věřit, že by globální prediktor měl až tak velký kádrový nedostatek, 318 00:32:08,399 --> 00:32:12,600 že by si do takto dlouhodobého projektu vybral absolutního idiota. 319 00:32:12,720 --> 00:32:19,235 To přeci vůbec není v jeho zájmu. Musel přece vychovat někoho, za kým lidé půjdou. 320 00:32:19,355 --> 00:32:21,370 Takže otázka zní následovně. 321 00:32:21,490 --> 00:32:26,077 Je možné, aby Grudinin od okamžiku své kandidatury úmyslně pracoval sám proti sobě? 322 00:32:26,197 --> 00:32:34,023 Takže takto. Grudinin od začátku své kandidatury pracuje sám proti sobě, ale nedělá to úmyslně. 323 00:32:34,143 --> 00:32:37,059 Opravdu pracuje sám proti sobě, ale neúmyslně. 324 00:32:37,179 --> 00:32:40,428 A k těm kádrům globálního prediktoru. 325 00:32:40,548 --> 00:32:54,548 Navrhuji udělat si jednoduchý domácí úkol. Vysvětlete sami sobě, proč Kissinger ve věku 93 let… 326 00:32:54,668 --> 00:32:58,277 - Už je mu 94. - Ano, 94 let, omlouvám se. 327 00:32:58,397 --> 00:33:05,298 Tedy ve věku 94 let, stařeček, který už se většinou pohybuje na vozíku, 328 00:33:05,418 --> 00:33:14,223 stařeček, kterému například nosí polštářek pod zadek tajemníci ústředního výboru Komunistické strany Číny, 329 00:33:14,343 --> 00:33:19,855 tak proč ve věku 94 let létá po celém světě? 330 00:33:19,975 --> 00:33:25,076 Až si pro sebe dokážete odpovědět na tuto otázku, tak pochopíte, 331 00:33:25,196 --> 00:33:30,477 v jak těžké situaci je globální prediktor s ohledem na kádry. 332 00:33:30,597 --> 00:33:34,489 Ten kádrový nedostatek je strašný, příšerný. 333 00:33:34,609 --> 00:33:40,842 Co se týká Grudinina, tak tam je ta situace trochu jiná. 334 00:33:40,962 --> 00:33:47,889 Ta věc se má tak, že takoví jako Grudinin jsou pěstováni účelově pro různé úkoly. 335 00:33:48,429 --> 00:33:57,688 Globální prediktor přece dopředu neví, co si lidé budou přát, kam se zítra budou chtít pohnout. 336 00:33:57,808 --> 00:34:04,265 Co když se jim začne líbit myšlenka monarchie? No prosím, tady máte připraveno deset kandidátů na ruský trůn. 337 00:34:04,385 --> 00:34:09,482 Chcete se stát komunistickým státem? No prosím. 338 00:34:09,602 --> 00:34:14,416 Tady máte na výběr deset marxistických, pozor - ne komunistických, marxistických stran a lídrů. 339 00:34:14,536 --> 00:34:16,989 Chcete být liberálním státem? 340 00:34:17,109 --> 00:34:20,676 Tady máte na výběr dalších deset stran. A takto to funguje se vším. 341 00:34:20,796 --> 00:34:25,268 Všechny se liší nějakou tou nuancí, kterou je možné rozvinout. 342 00:34:25,388 --> 00:34:36,540 Takže nezbývá než zvolit toho kandidáta, který vyhovuje 343 00:34:36,660 --> 00:34:42,280 a začlenit ho do určitého scénáře, a potom už ho jen dále podporovat. 344 00:34:42,400 --> 00:34:47,958 Z tohoto pohledu není až tak důležitá inteligence daného kandidáta 345 00:34:48,078 --> 00:34:52,854 jako spíše jeho absolutní ovladatelnost ze strany páníčka. 346 00:34:52,974 --> 00:34:58,759 Aby se v souvislosti s ním nevyskytly žádné nečekané nástrahy. 347 00:34:59,952 --> 00:35:04,458 - Žádná vlastní iniciativa. - Aby neprojevoval zbytečnou iniciativu. 348 00:35:04,578 --> 00:35:12,193 Aby byl průzračný, čitelný, předvídatelný a hlavně absolutně ovladatelný. 349 00:35:12,313 --> 00:35:21,451 Když tedy přišel na řadu úkol dosadit svého kandidáta, který by potom nahradil Putina, 350 00:35:21,571 --> 00:35:27,211 a v konečném výsledku dovedl stát ke krachu, 351 00:35:27,331 --> 00:35:33,384 tak ten projekt, který vydržovali tolik let, tu společnost Sovchoz imeni Lenina, 352 00:35:33,504 --> 00:35:45,104 tedy Grudinina jednoduše aktivovali, a tím spíš, že tato varianta vyhovovala i přání státní elity USA. 353 00:35:45,224 --> 00:35:52,594 A jak to bylo dál? Už jsem o tom přece mluvil. Když se přesvědčili… 354 00:35:52,714 --> 00:35:56,483 Jedná se o efekt Francoise Fillona ve své čisté podobě, 355 00:35:56,603 --> 00:36:01,402 kdy globalisté nominovali svého člověka, který měl vyhrát. 356 00:36:01,522 --> 00:36:06,031 Jenže ve výsledku vzhledem k tomu, že Fillonův tým byl přesvědčený, 357 00:36:06,151 --> 00:36:11,817 že když za nimi stojí tak mocné síly, tak nic nemusí dělat, protože všechno udělají za ně, 358 00:36:11,937 --> 00:36:17,861 tak si vymysleli to prohlášení, které fakticky vedlo k Fillonově porážce. 359 00:36:17,981 --> 00:36:21,139 To samé se stalo teď. 360 00:36:21,259 --> 00:36:26,572 Když Grudinina nominovala komunistická strana jako svého prezidentského kandidáta, 361 00:36:26,692 --> 00:36:29,178 když Gennadij Andrejevič řekl: „Rozkaz! 362 00:36:29,298 --> 00:36:33,984 Má to být Grudinin? No tak to bude Grudinin, okamžitě ho nominujeme.“ 363 00:36:34,104 --> 00:36:36,552 Tehdy to bylo jasné, protože všechny síly… 364 00:36:36,672 --> 00:36:41,078 Jen si to vezměte, ještě jednou říkám, že kvůli Grudininovi se probudili všichni „spáči“, 365 00:36:41,198 --> 00:36:43,267 byly otevřeny všechny „konzervy“. 366 00:36:43,387 --> 00:36:49,884 Jen se podívejte, co všechny ty, zdálo by se různorodé, síly prohlašují. A proč? 367 00:36:50,004 --> 00:36:56,156 Je to velice jednoduché, třeba z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti. 368 00:36:56,276 --> 00:37:03,020 Jestliže člověk studuje Koncepci sociální bezpečnosti, a podporuje Grudinina, 369 00:37:03,140 --> 00:37:07,333 tak to přinejmenším znamená, že tuto Koncepci vůbec nezná. 370 00:37:07,453 --> 00:37:13,837 A také Dostatečně všeobecnou teorii řízení, protože jinak, jestliže ji zná, se musíme ptát jinak: 371 00:37:13,957 --> 00:37:16,635 „A co vy jste vlastně zač?“ 372 00:37:17,128 --> 00:37:21,470 Asi to nebude žádný soudruh Sorge, takže je to otázka. 373 00:37:21,590 --> 00:37:26,140 Ale když znáte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 374 00:37:26,260 --> 00:37:30,275 tak tyto znalosti aplikujete na Grudinina a hotovo. Otázka je vyřešena. 375 00:37:30,395 --> 00:37:33,752 Nebudete podporovat Grudinina v žádné podobě. 376 00:37:33,872 --> 00:37:42,208 O jeho počestnosti nebo o něčem dalším nemůže být z pozic Koncepce sociální bezpečnosti ani řeči. 377 00:37:48,729 --> 00:37:53,235 Takže oni také předpokládali, že všechno je vlastně zařízené, 378 00:37:53,355 --> 00:37:59,592 a proto do funkcí píáristů dosadili své lidi, aby si rozporcovali penízky. 379 00:38:00,250 --> 00:38:07,101 A zde přece není problém v tom, jak si poradit s tím či oním úkolem. 380 00:38:07,221 --> 00:38:15,515 Protože v podstatě… Proč Grudinin lže lidem do očí, s těmi 7,5 miliardami? 381 00:38:15,635 --> 00:38:21,909 Zde lhal, potom lhal o druhém, o třetím, potom si zvolil další způsob, jak lhát. 382 00:38:22,029 --> 00:38:32,145 Protože si v podstatě myslí, stejně jako jeho píáristé, že klidně může lhát a média to spolknou. 383 00:38:32,265 --> 00:38:36,724 Blogeři si toho nevšimnou. Všechno je přece pod kontrolou a všechno bude OK. 384 00:38:36,844 --> 00:38:41,533 Přece je veden k vítězství. Jenže se ukázalo, že něco není, jak má být. A proč? 385 00:38:41,653 --> 00:38:46,497 Protože všichni ti politici, politologové, polithňupové, nevzali do úvahy, 386 00:38:46,617 --> 00:38:51,332 že existují dva procesy, dva subjekty řízení. 387 00:38:51,452 --> 00:38:57,607 Máme tu státní elitu USA, která realizuje nadnárodní strukturní řízení Ruska 388 00:38:57,727 --> 00:39:04,423 a máme tu globálního prediktora, který realizuje nadnárodní bezstrukturní řízení Ruska i USA. 389 00:39:04,543 --> 00:39:11,264 A v souladu s tím, je přes strukturní řízení USA realizováno také určité řízení globálního prediktoru. 390 00:39:11,384 --> 00:39:16,305 A jim to hlava nebere, jak je to možné? Pracujeme s jedním a tím samým člověkem, 391 00:39:16,425 --> 00:39:19,520 a on reaguje různým způsobem. 392 00:39:19,640 --> 00:39:26,901 „Slíbili jste nám jedno, a děje se něco jiného. Tady jste to neututlali, tam jste nezasáhli.“ 393 00:39:27,021 --> 00:39:32,457 Problém té, no jak bych… 394 00:39:33,768 --> 00:39:41,227 ...té píár struktury pracující pro Grudinina spočívá v tom, že počítali s tím, 395 00:39:41,347 --> 00:39:46,911 že tu práci za ně udělá někdo jiný a oni jen shrábnou prašule. 396 00:39:47,031 --> 00:39:52,080 - Takže si jen podělí penízky a… - Podají hlášení 397 00:39:52,200 --> 00:39:55,269 …a ještě si na tom udělají jméno. 398 00:39:55,389 --> 00:40:03,602 A v případě Grudinina se kvůli tomu, že oni nechápou, jak je realizováno to nadnárodní řízení, 399 00:40:03,722 --> 00:40:09,929 projevilo přesně to, o čem mluvil Petr I.: 400 00:40:10,049 --> 00:40:16,179 „V bojarské dumě nikdo nebude mluvit z papíru, aby hned bylo vidět, co má kdo v hlavě.“ 401 00:40:16,299 --> 00:40:24,178 Takže ať jen Pavel Nikolajevič dál mluví, jeho intelekt prýští z každé věty. Ať jen mluví. 402 00:40:25,670 --> 00:40:32,485 Zmínil jste Zjuganova. Jevgenij Petrov prosí vysvětlit jak globální prediktor, 403 00:40:32,605 --> 00:40:38,220 který prosazuje svého člověka do funkce ruského prezidenta přes frakci komunistů, 404 00:40:38,340 --> 00:40:40,612 s touto frakcí spolupracuje? 405 00:40:40,732 --> 00:40:46,314 Chtěl bych slyšet váš názor na to, zda je lídr komunistů Zjuganov seznámen s Koncepcí a DVŤR. 406 00:40:46,434 --> 00:40:50,840 Jestliže tyto znalosti má, mluví s Putinem stejným jazykem? 407 00:40:50,960 --> 00:40:54,707 Jestliže vynecháme konspirační verzi o všudypřítomném GP, 408 00:40:54,827 --> 00:40:58,349 tak to spíš vypadá na ne příliš důmyslný taktický tah Zjuganova. 409 00:40:58,469 --> 00:41:05,509 Protlačit k moci nového člověka, který je natolik hloupý, že se jím dá dobře manipulovat a řídit přes něj stát ze stínu. 410 00:41:05,629 --> 00:41:06,784 Co myslíte? 411 00:41:06,904 --> 00:41:16,083 Tak napřed… Už jsem mluvil o tom, že globální prediktor řídí předurčenosti. 412 00:41:16,203 --> 00:41:23,035 Vytváří si na to předem řiditelné nástroje, do jejichž čela jsou stavěni lidé, 413 00:41:23,155 --> 00:41:26,513 kteří jsou jasně předvídatelní a řiditelní. 414 00:41:26,633 --> 00:41:34,683 Proto existuje KPRF i Komunisté Ruska a mnoho dalších. Všechno je to řiditelné z jednoho centra. 415 00:41:34,803 --> 00:41:43,942 Všichni mají vyčleněný svůj zdroj financování řídící se konkrétním vektorem cílů globálního prediktoru. 416 00:41:44,062 --> 00:41:48,700 Dnes potřebujeme, aby posílili jedni, tak jim zvýšíme přítok financí, 417 00:41:48,820 --> 00:41:52,238 druhé je zapotřebí utlumit, tak jim naopak peníze sebereme. 418 00:41:52,358 --> 00:41:57,176 Když potřebujete vypustit smečku psů, všem rozhodíte peníze 419 00:41:57,731 --> 00:42:00,817 a všichni se vrhnou do díla. 420 00:42:00,937 --> 00:42:10,729 Proto je ten pohled na věc, že Gennadij Andrejevič řeší jakousi strategii strany, zcela mimo. 421 00:42:10,849 --> 00:42:14,279 Vše je rozhodováno v nadnárodním centru řízení. 422 00:42:14,399 --> 00:42:18,213 Gennadij Andrejevič o Koncepci sociální bezpečnosti 423 00:42:18,333 --> 00:42:25,749 a Dostatečně všeobecné teorii řízení samozřejmě slyšel, ale nic z toho nezná a nechápe. A ani to nepotřebuje. 424 00:42:25,869 --> 00:42:31,690 „Tahiti, jaké Tahiti, tam jsme nebyli, nás i tady krmí dost dobře.“ (kreslený film) 425 00:42:31,810 --> 00:42:39,920 Nač by se měl namáhat s nějakou DVTŘ a Koncepcí, když mu velmi dobře sype jeho funkce lídra strany? 426 00:42:40,040 --> 00:42:45,990 A co se týká té varianty, že Gennadij Andrejevič někoho postrčil kupředu, 427 00:42:47,584 --> 00:42:54,374 aby potom sám snadněji řídil stranu, tak je třeba si připomenout ty události z roku 2012, 428 00:42:54,992 --> 00:43:00,419 2011-2012, Bolotné náměstí a účast KPRF v těchto událostech, 429 00:43:00,539 --> 00:43:06,437 kdy Raškin na příkaz z Washingtonu vždy přišel s hesly, která se jim hodila, 430 00:43:06,557 --> 00:43:14,487 a vodil do ulic dav nic nechápajících lidí na tu revoluci norkových kožichů. Řekněme to tak. 431 00:43:14,607 --> 00:43:20,248 Hladoví tak podporovali ty, kteří se topí v penězích, aby sesadili Putina. 432 00:43:20,368 --> 00:43:23,900 A nic si z toho nedělali, účastnili se toho, vystupovali tam. 433 00:43:24,020 --> 00:43:27,244 Ale ten problém je jinde, už tenkrát se mluvilo o tom, 434 00:43:27,364 --> 00:43:36,682 že Gennadij Andrejevič se doslova zázrakem drží své funkce, a že mu musí nějaké vnější síly pomáhat se udržet. 435 00:43:36,802 --> 00:43:43,498 Ale ve straně prakticky nic neřídí, čímž je také podmíněno složení jeho zástupců, 436 00:43:43,884 --> 00:43:48,436 kteří řídí každý svůj úsek. 437 00:43:48,556 --> 00:43:53,271 A proto prosadit Grudinina jako kandidáta KPRF bylo možné pouze tehdy, 438 00:43:53,391 --> 00:43:56,460 jestliže tam každý poslušně zná své místo. 439 00:43:56,580 --> 00:44:00,138 Znovu opakuji, že vzhledem k tomu, že se nominace Grudinina 440 00:44:00,258 --> 00:44:05,462 shodovala s cíli jak státní elity USA, tak i globálního prediktoru, 441 00:44:05,582 --> 00:44:10,323 stačilo, aby státní elita USA na základě svých strukturních mechanismů, 442 00:44:10,443 --> 00:44:15,723 takovým jako Raškin, Kašin apod. jednoduše přikázala nominovat bez zbytečných řečí Grudinina. 443 00:44:15,843 --> 00:44:19,659 A oni sklapli podpatky a šli splnit úkol. 444 00:44:19,779 --> 00:44:30,795 Takže to bylo jednoduché. Reálně Zjuganov velkou moc ve straně nemá. 445 00:44:30,915 --> 00:44:36,633 Drží se díky tomu, že má vnější oporu, nic víc. 446 00:44:36,753 --> 00:44:40,183 V kterémkoliv okamžiku ho někdo může vyšachovat, 447 00:44:40,303 --> 00:44:46,098 když se mu povede tu oporu přesvědčit, že by byl efektivnější. 448 00:44:46,218 --> 00:44:57,261 Proto také z podstaty věci Zjuganov nemohl provést tu operaci s nominací Grudinina ze svých vlastních cílů. 449 00:44:57,381 --> 00:45:04,384 Ale je tu ještě jedna okolnost, o které jsem také mluvil, která vyšla na světlo v letech 2011-2012, 450 00:45:04,504 --> 00:45:07,111 se vší očividností. 451 00:45:07,231 --> 00:45:16,318 Když bylo zapotřebí do čela antibolotného hnutí dosadit lidi z KPRF, 452 00:45:16,438 --> 00:45:23,725 aby se KPRF zviditelnila, tak si Zjuganov ve vnitřních sporech s tímto úkolem neporadil. 453 00:45:23,845 --> 00:45:32,786 A to vedlo k tomu, že nadnárodní řízení bylo nuceno začít budovat s veškerým úsilím novou strukturu. 454 00:45:32,906 --> 00:45:36,522 A tou novou strukturou je marxistické hnutí, 455 00:45:36,642 --> 00:45:41,137 v jehož čele stojí Sergej Jervandovič Kurgiňan – Suť vremeni/Podstata času. 456 00:45:41,257 --> 00:45:46,873 A jakmile bylo přijato takové rozhodnutí, tak okamžitě vyvstal další úkol, 457 00:45:46,993 --> 00:45:56,954 že Komunistická strana RF v čele se Zuganovem má být vyřízena a odsunuta mezi okrajové strany. 458 00:45:57,074 --> 00:46:02,509 Veškerá její funkční sestava by měla přejít pod řízení Podstaty času. 459 00:46:02,629 --> 00:46:10,405 A ten manévr s nominací Grudinina ten úkol řeší. 460 00:46:10,525 --> 00:46:17,118 Ta marginální část strany zůstane pod vedením Raškina, Zjuganova, či kohokoliv jiného, 461 00:46:17,238 --> 00:46:22,622 a bude převedena do určitého spícího režimu a ta hlavní marxistická masa 462 00:46:22,742 --> 00:46:27,817 má být přesunuta směrem k Podstatě času. 463 00:46:29,283 --> 00:46:38,670 Takže ta operace s Grudininem je operací likvidace KPRF v té podobě, v jaké teď existuje, 464 00:46:38,790 --> 00:46:44,766 kdy je jednou z největších opozičních stran. Operace začala. 465 00:46:44,886 --> 00:46:47,852 Jen počkejte, do večera času dost. 466 00:46:50,167 --> 00:46:52,893 K další otázce. 467 00:46:53,013 --> 00:47:01,715 Georgij Aslaňan prosí okomentovat události z Dagestánu. Co se tam děje? 468 00:47:01,835 --> 00:47:07,643 Jde o převzetí řízení od podpindosníků v nejvýbušnějším regionu Ruska? 469 00:47:07,763 --> 00:47:10,343 Další krok k suverenitě? 470 00:47:10,761 --> 00:47:14,747 Proč nejvýbušnější region Ruska? 471 00:47:14,867 --> 00:47:23,748 Jedná se jednoduše o region Ruska, který má své osobitosti, stejně jako každý jiný region Ruska. 472 00:47:23,868 --> 00:47:28,087 A v Dagestánu se neděje nic, co by se nedělo i před tím. 473 00:47:28,207 --> 00:47:32,716 Napřed se všichni vzrušovali kvůli Gajzerovi, potom kvůli Chorošavinovi, 474 00:47:32,836 --> 00:47:37,731 Solovjovovi, Bělychovi a mnoha dalším. Prostě nastal ten čas. 475 00:47:37,851 --> 00:47:41,266 Ve státě se dělá pořádek. Vše je v pořádku. 476 00:47:41,386 --> 00:47:47,889 Nevidím v tom nic zvláštního, kvůli čemu by bylo zapotřebí kvílet. 477 00:47:48,009 --> 00:47:54,222 Jestliže skutečně chcete, aby se ten region stal výbušným, tak jen do toho, hledejte 478 00:47:54,342 --> 00:47:59,751 a vytvářejte informační základnu, na jejímž základě ten region opravdu vybuchne. 479 00:47:59,871 --> 00:48:08,855 Jedná se o normální region Ruska, ve kterém probíhá normální proces obnovy státního řízení 480 00:48:08,975 --> 00:48:14,024 stejně jako v každé jiné oblasti a v každém jiném kraji. 481 00:48:14,144 --> 00:48:18,011 Je zbytečné spekulovat podobným způsobem. 482 00:48:18,628 --> 00:48:23,463 Jedná se o normální proces se svými osobitostmi, stejně jako všude. 483 00:48:26,344 --> 00:48:33,365 Dále vás prosí okomentovat událost spojenou se Sýrií. 484 00:48:33,485 --> 00:48:41,363 Objevila se zpráva, že syrská protivzdušná obrana zasáhla několik izraelských vojenských letadel. Co se to děje? 485 00:48:41,483 --> 00:48:49,387 V Sýrii se toho tento týden stalo mnoho. Byly tam i ty problémy u Dajr az-Zaur… 486 00:48:49,507 --> 00:49:00,519 A vůbec to, co se děje v Sýrii se vší očividností ukazuje, 487 00:49:02,827 --> 00:49:12,954 že sestřelení našeho bitevního letounu, po kterém zahynul náš hrdina Roman Nikolajevič Filippov, 488 00:49:13,074 --> 00:49:22,075 se mělo stát prvním článkem řetězce různých dalších událostí. 489 00:49:22,195 --> 00:49:28,665 A díky tomu, že náš hrdina nechtěl zradit Rusko, 490 00:49:28,785 --> 00:49:34,584 protože si velmi dobře uvědomoval, že dostanou-li ho živého, tak… 491 00:49:34,704 --> 00:49:42,440 A to ani nemám na mysli, že jordánského pilota ISILovci za živa nechali uhořet v železné kleci. 492 00:49:42,560 --> 00:49:54,271 Mluvím o něčem jiném, s ním by měli jiné plány. Jeho potřebovali živého a to v jakémkoliv stavu. 493 00:49:54,391 --> 00:50:04,890 Kdyby byl zraněný, tak by ukazovali, jak o něj pečují apod. Kdyby nebyl zraněný, tak různé psychotropní látky apod. 494 00:50:05,010 --> 00:50:09,395 Oni potřebovali někoho jako byl Bělenko. 495 00:50:09,515 --> 00:50:15,501 To byl pilot zrádce, který uletěl s naším letounem MiG do Japonska. 496 00:50:15,621 --> 00:50:27,936 Oni prostě potřebovali živého pilota, aby na tomto základu rozpoutali protiruskou hysterii. 497 00:50:28,056 --> 00:50:38,583 Probíhalo by to v kombinaci s tou neskutečnou hanbou a špiněním týmu „olympijských atletů z Ruska“. 498 00:50:38,703 --> 00:50:45,173 Jednalo by se o rozsáhlou protiruskou kampaň. 499 00:50:45,293 --> 00:50:52,359 Ale znovu opakuji, že Roman svým hrdinským činem nejen pozvednul Rusko, nejen upevnil jeho suverenitu, 500 00:50:52,479 --> 00:51:00,214 ale také zajistil principiálně jiné postavení těch atletů na hrách v Pchjongčchangu, 501 00:51:00,334 --> 00:51:06,692 kde sice ano, urážky stále znějí, a ano, projevuje se tam i protiruské hnutí, 502 00:51:06,812 --> 00:51:13,022 ale ve zcela jiné kvalitě a kvantitě, než jak to mohlo vypadat. 503 00:51:13,142 --> 00:51:18,085 Takže co se dělo v Sýrii v tomto týdnu? 504 00:51:18,205 --> 00:51:23,707 Není moc známo, co se tam děje, není to známo z jednoho jednoduchého důvodu, 505 00:51:23,827 --> 00:51:31,823 že se všichni snaží o tom mlčet. Ale z toho, co je nám známo vychází velice zajímavý obrázek. 506 00:51:31,943 --> 00:51:39,120 Zaprvé, k tomu útoku proti letadlům. Co je více méně známo? 507 00:51:39,240 --> 00:51:51,276 Je známo, že íránský bezpilotní letoun na půldruhé minuty zaletěl na izraelské území. 508 00:51:51,396 --> 00:52:01,657 Izrael se znepokojil tímto „hrubým narušením“ své územní celistvosti a ten dron sestřelil. 509 00:52:01,777 --> 00:52:11,584 A okamžitě vedl odvetný úder po íránských objektech řízení, po štábu, po středisku řízení apod. 510 00:52:11,704 --> 00:52:20,586 Skutečnost, že to bezpilotní letadlo plnilo úlohu rozvědky pozic ISIL, 511 00:52:20,706 --> 00:52:27,067 jejichž týlem je sám Izrael, Izraeli žádné zvláštní starosti nedělá, 512 00:52:27,187 --> 00:52:33,824 přestože právě v důsledku toho může do Izraele přijít velmi velká válka. Velmi velká. 513 00:52:33,944 --> 00:52:37,135 Taková, že Izrael může přestat existovat. 514 00:52:37,255 --> 00:52:44,368 Jenže Izrael si stále tvrdohlavě a s houževnatostí idiota kope vlastní hrob 515 00:52:44,488 --> 00:52:50,669 svou podporou všech protiasadovských akcí, všech akcí proti Damašku, 516 00:52:50,789 --> 00:52:55,876 všech akcí proti Sýrii, všech těch sil. A co se tedy stalo? 517 00:52:55,996 --> 00:53:02,788 Došlo ke dvěma leteckým náletům a syrská protivzdušná obrana hlásila, že sestřelila několik letadel. 518 00:53:03,398 --> 00:53:06,966 Izrael přiznal sestřelení jednoho letadla. 519 00:53:07,086 --> 00:53:12,331 Nicméně jak vidíme, tak v míře upevňování protivzdušné obrany Sýrie 520 00:53:12,451 --> 00:53:15,721 začaly v Izraeli z "technických příčin" padat letadla. 521 00:53:15,841 --> 00:53:19,079 A teď už přiznali, že bylo konkrétně sestřeleno, 522 00:53:19,199 --> 00:53:23,935 že spadlo díky zásahu syrské protivzdušné obrany, která jej sestřelila. 523 00:53:24,055 --> 00:53:26,701 Ale mluví se o několika letadlech. 524 00:53:26,821 --> 00:53:31,194 Ozývají se různé nepotvrzené informace, že byla sestřelena tři letadla. 525 00:53:32,149 --> 00:53:36,429 Ale tvrdit, že by to bylo potvrzeno, zatím není možné. 526 00:53:36,758 --> 00:53:43,095 Ale i to jedno letadlo je velice závažná záležitost. 527 00:53:44,923 --> 00:54:04,658 Je zcela jasné, že syrská vláda by nebyla schopná takto zaútočit bez mocné vnější politické podpory. 528 00:54:04,778 --> 00:54:12,244 Urazit Izrael znamená ihned se dostat na vnější politickou úroveň, kde na vás všichni budou řvát. 529 00:54:12,364 --> 00:54:19,959 Izrael je tak silný právě proto, že za ním stojí celý svět, že ho ihned vždy všichni ve všem podpoří. 530 00:54:20,079 --> 00:54:26,002 A co se stalo teď? Izrael ihned uzavřel část svého vzdušného prostoru 531 00:54:27,288 --> 00:54:34,167 a obrátil se k Rusku s prohlášením: „Ne, my si nepřejeme eskalaci násilí.“ 532 00:54:34,287 --> 00:54:37,768 Sýrie si to přece také nepřeje. 533 00:54:37,888 --> 00:54:41,529 Ale proč to říká Izrael? Že nechce eskalaci násilí? 534 00:54:41,649 --> 00:54:46,640 Došlo k jedné maličké události, která nevyvolala moc pozornosti, a přitom je dost podstatná. 535 00:54:46,760 --> 00:54:56,220 Ta věc se má tak, že izraelská letadla útočila na syrské území zpravidla ze vzdušného prostoru Libanonu. 536 00:54:56,340 --> 00:55:07,246 A najednou Libanon přišel s prohlášením, že izraelská letadla narušila jeho vzdušný prostor, 537 00:55:07,366 --> 00:55:11,007 a že to je nepřípustné. 538 00:55:11,127 --> 00:55:17,854 Libanon! Který celé ty roky proti Izraeli ani nepípnul, a kde si Izrael dělal, co ho napadlo. 539 00:55:17,974 --> 00:55:23,833 A najednou tohle. Co to znamená? Že za Libanonem teď stojí nějaká síla. A jaká je to síla? 540 00:55:23,953 --> 00:55:29,941 Jedny libanonské noviny zveřejnily zprávu, že bylo dohodnuto, 541 00:55:30,061 --> 00:55:38,652 že na libanonském území bude umístěn systém S-400 ruské protivzdušné obrany 542 00:55:38,772 --> 00:55:44,118 a libanonské nebe uzavře Rusko! 543 00:55:44,238 --> 00:55:49,389 To už je zcela jiný ukazatel. 544 00:55:49,509 --> 00:55:55,786 Izrael se tak ocitá ve zcela jiné vnější politické rovině. 545 00:55:55,906 --> 00:56:05,109 Izrael si uvědomil, že ho někdo zneužil, že ho někdo donutil vstoupit do konfliktu se Sýrií za určitých podmínek, 546 00:56:05,229 --> 00:56:11,699 a že se mu nedostalo podpory, kterou mu ten někdo sliboval. 547 00:56:11,819 --> 00:56:20,346 A ve výsledku Izrael zůstává stát sám proti Íránu, Sýrii a Rusku. 548 00:56:20,466 --> 00:56:23,239 A co tedy Izraeli zbývá? 549 00:56:23,359 --> 00:56:29,700 On si velmi dobře uvědomuje, že ho Írán a Sýrie s chutí roztrhají na kusy, protože mají hodně co vracet. 550 00:56:29,820 --> 00:56:35,776 A s ohledem na Írán poslední holokaust všeobecně zapadá do rámce globální politiky. 551 00:56:35,896 --> 00:56:39,312 V Íránu je přece naplánováno nové centrum koncentrace řízení 552 00:56:39,432 --> 00:56:47,341 a v souladu s tím má finální holokaust zapadnout do tohoto rámce získávání řízení nad regionem ze strany Íránu. 553 00:56:47,461 --> 00:56:50,266 A v Izraeli nejsou všichni úplně tupí. 554 00:56:50,386 --> 00:56:58,142 Oni si uvědomují, že teď si dovolili k Íránu tolik, že jim z toho může být pěkně horko. 555 00:56:58,262 --> 00:57:03,130 Zachránit je může jen Rusko, proto se také Izrael obrátil k Rusku. 556 00:57:03,250 --> 00:57:08,332 Ještě zajímavější jsou události, ke kterým došlo u Dajr az-Zaur. 557 00:57:08,452 --> 00:57:19,950 Tam prý na naše vojenské jednotky, či soukromou vojenskou společnost zaútočili Američané, 558 00:57:20,070 --> 00:57:26,380 kteří se tam prostě strašným způsobem vyřádili a výsledek? 559 00:57:27,512 --> 00:57:35,279 Žádné důkazy v podobě videí, fotografií z tohoto regionu nejsou k dispozici. 560 00:57:35,399 --> 00:57:45,798 Něco se stalo. Ale co se stalo? To není možné určit, protože je o tom ticho po pěšině. 561 00:57:45,918 --> 00:57:50,916 Došlo k pokusu rozšířit, že tam zahynul ohromný počet našich. 562 00:57:51,036 --> 00:57:55,520 Jenže to by okamžitě vešlo ve známost, okamžitě by to všichni věděli. 563 00:57:55,640 --> 00:58:00,895 Takže tam došlo k něčemu jinému. A co se tedy mohlo stát? 564 00:58:01,015 --> 00:58:06,347 Šídlo v pytli neutajíte, dozvíme se to. A některé věci najevo už vyšly. 565 00:58:06,467 --> 00:58:15,426 Doslova bezprostředně před tím náletem Írán oficiálně varoval USA, 566 00:58:15,546 --> 00:58:23,476 že nedovolí, aby v této oblasti byl vytvořen nějaký samostatný stát. 567 00:58:23,596 --> 00:58:25,097 Írán! 568 00:58:25,217 --> 00:58:35,950 A že vynaloží určité úsilí, aby se žádný takový státní útvar neobjevil. 569 00:58:36,070 --> 00:58:46,932 A jestliže postavíme na místo zničené kolony Íránské revoluční gardy, tak vše zapadne na svá místa. 570 00:58:47,858 --> 00:58:58,840 Potom tu budou ty příčiny, proč mlčí Írán, proč mlčí USA, a proč Izrael zkrotl 571 00:59:01,000 --> 00:59:04,424 a pochopil, že bude mít problém. 572 00:59:04,544 --> 00:59:08,413 Ale co se tam stalo reálně, se teprve dozvíme, 573 00:59:08,533 --> 00:59:13,180 a to z jednoho jednoduchého důvodu, že těch informací je mimořádně málo a jsou dost zamotané. 574 00:59:13,300 --> 00:59:16,286 A co se týká toho útoku u Dajr az-Zaur, 575 00:59:16,406 --> 00:59:21,567 tak ten informační výpad s ohledem na naše vojáky či soukromou vojenskou společnost ukazuje, 576 00:59:21,687 --> 00:59:31,593 že se jednalo o pokus sloučit to se smrtí, tedy zajetím našeho pilota, které jim nevyšlo. 577 00:59:31,713 --> 00:59:38,694 Mělo to přispět k destabilizaci naší vnitřní politické situace na základě toho, že... Jen si to vezměte. 578 00:59:38,814 --> 00:59:40,957 Všechny státy by se pozvedly. 579 00:59:41,077 --> 00:59:46,126 Náš letec by byl v zajetí, vznášeli by nám politické podmínky, a my bychom museli nějak manévrovat. 580 00:59:46,246 --> 00:59:49,599 Do toho ponižování našich „olympioniků“, kteří tam lezli kvůli tomu… 581 00:59:49,719 --> 00:59:52,582 No chtělo se jim užít si ponižování a tak tam jeli. 582 00:59:52,702 --> 00:59:55,539 Ale všude se propojují nitky, je to pořád o Rusku. 583 00:59:55,659 --> 01:00:03,024 To Rusko zůstalo bez vlajky, protože nějaký úředníček jim nakázal, co ponesou a oni si ten hadr hrdě nesou. 584 01:00:03,144 --> 01:00:08,759 To všechno by bylo pro vyvolání výbuchu vnitřní politické situace prostě skvělé. 585 01:00:08,879 --> 01:00:13,980 A až následně by se vyjasňovalo, co se vlastně stalo. Zda to tak bylo či ne. 586 01:00:14,100 --> 01:00:23,367 A soudě podle všeho tam nebylo všechno v tak velkém měřítku, jak to popisují USA. 587 01:00:23,487 --> 01:00:29,900 Právě proto, že ten informační výpad byl připravován předem. 588 01:00:32,189 --> 01:00:35,661 To byly pro dnešek všechny otázky. 589 01:00:38,645 --> 01:00:45,718 Teď jsme mluvili o Sýrii, mluvili jsme o olympiádě. 590 01:00:45,838 --> 01:00:53,150 Mnohé otázky, které zde probíráme… Jen si povšimněte, kolik už jsme toho probrali okolo té olympiády. 591 01:00:53,270 --> 01:01:00,480 Ale vždyť kdyby lidé měli dostatečné znalosti Koncepce sociální bezpečnosti, 592 01:01:00,600 --> 01:01:05,753 Dostatečně všeobecné teorie řízení, tedy znalosti o řízení sociálních supersystémů, 593 01:01:05,873 --> 01:01:16,374 tak by jim vše bylo jasné, jak s ohledem na Grudinina, tak na olympiádu, i ty události v Sýrii. 594 01:01:18,296 --> 01:01:20,996 O čem to vypovídá? 595 01:01:21,116 --> 01:01:32,158 O tom, že znalosti znamenají moc a tuto moc musí každý člověk podle zákona času vzít do svých rukou. 596 01:01:32,278 --> 01:01:42,214 Musíte být samostatní, aktivní členové společnosti, abyste měli možnost bránit zájmy své i své rodiny. 597 01:01:42,334 --> 01:01:48,593 Abyste věděli, jak postupovat za té či oné situace, dříve než byl dán nějaký pokyn. 598 01:01:48,713 --> 01:01:56,977 A je-li člověk konceptuálně mocný, nepotřebuje ničí pokyn. Každý člověk se rozhodne sám za sebe, 599 01:01:57,097 --> 01:02:02,867 ale musíte na tom zapracovat: učit se, učit se a ještě jednou se učit. 600 01:02:02,987 --> 01:02:07,059 Učte se Koncepci sociální bezpečnosti, Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 601 01:02:07,179 --> 01:02:14,800 Učte se, jak je realizováno řízení sociálními supersystémy. Čtěte vnitřní knihy vnitřního prediktoru SSSR… 602 01:02:14,920 --> 01:02:19,738 - Tlusté knihy. - Ó, ano, tlusté knihy, promiňte. 603 01:02:19,858 --> 01:02:27,043 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, sebevzdělávejte se. Buďte konceptuálně mocní. 604 01:02:27,163 --> 01:02:32,753 Braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou. 605 01:02:32,873 --> 01:02:34,733 Do příštích setkání. 606 01:02:34,853 --> 01:02:41,368 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 607 01:02:52,847 --> 01:02:59,142 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz