Od_antropoidnosti_k_LudskostiZoZoBOOKMOBI)\0j8BK T _*i,r{@8` "[$r&(*,.j02 \468(::0<:>C@LBVD_mFhXHoJuL{yNPRT@V9X Z\&^~`׆bdfhjlnBp#r,t6v@xJ-zT |]]~envS^~EEX9!g"N+4<ENRV` iri{~y2u&^[ e5$-6>HQZc js|K%Gvx y ShF!+5E >N"Hm$R#&Z.(bQ*j,s .{024@68:<> @ȠBrDFHJLNP RT#V$X,8Z5\?)^HE`QbZvdbfkhtj}ln$pr tvxz|ʓ~<"35T>! ! !%V%& &6 MOBI7dPEXTHk&Od antropoidnosti k Ľudskosti csl3calibre (2.44.1) [http://calibre-ebook.com]d Vnitřní Prediktor SSSRq,d2c739ea-08ef-404f-b6d4-dc6d737e5255p4calibre:d2c739ea-08ef-404f-b6d4-dc6d737e5255 EBOKj(2018-02-15T19:28:38.146000+00:00   t m Od antropoidnosti k ĽudskostiVNÚTORNýREDIKhSSR3em`πggg섿5>ODNTROPOIDNOSTI iˁǁǁǁNj\Prečdreudizmu{_"2"z_ހNNo'ooetrohrad 2001oo4oOjustifyWublikovanéaiályúedičstvomuskejultúry,retoik0vzťahu nimsponujsobnýmiutorskbprávami. hpadeknická(eboyz{ia8prisvojífTanoveákonstahooriadku,nea odplatoua(dežaformejemn„my8ky“,kračujúcmecudikcie.ahekomukaždpmc lo,ych(za (ulastpaniločenшrospechkopír0ťhxJ(ajkomerč9účely)Wuivlob8po čiachidostupktdk2Kpoužíti1Wičinn ii(neúKcitHcoXzo9px•`mseșcdťx 5vyxPzlovjtex*(ReЁ1elwstýchOXel׏ߔšancuúťckouimo˙. /ǰ//'tǁǁǁǁǁǁǁǪ?"4bsah6ׄAdэailepos=0005509@a߇GހgׂׄׄW>Ča I.aarttDžDž103733ǀ߅DžDžDžDžDžDžǂWƅKamedPsugesׅׅ266426߀߅߅߅߅߅߅߂W߅DnahnuxzervatqZ8guľ?207334gc42熗WV.QRozvodieIooh54848?;5oooog7 πg(//Keďqzmxlada31220560Wj_o77ǍLJ_ōAЇɔry...81366ώǀgDžDžǂWǚPrirodzenxvýber(dzi xďmi688574Wϋȅdia44066188煷W֥Cesta dielo „vodolejov“:  akoaeniasudy 97u/a blockquote>Mojžišovortrétodntropoidnosti ľudski...!bGoooooG/(1em/jupfy'OsychologickýchákladoXcivilicie:erejnejolitike,Psteľno-aktstkh,rízeatriarchátuerspektívadoudúcR׈og/gggggggggg4 PXav@eaväzuje)netomjbíja?oooooooooooooommbp:pagebreak6redslovz/5///">LegimnadaA{aenesvojPHš@ča1ǎ"]/*OOOOOOOp>xstúpená9ďmispnýhpremýšľať. Ľ"toskzdelapHjarmxkódujHYgkyrebývalutbezmyšlienkoviHodmietSkažov0rinevdnuaíšihficiálnxeboferovaЂ=okK0minulrsHočibatetradičǃyprodu@v(iebehu životYPjeneP mern0 oQ،iȃX*ázyxznat y (hocižocesxenyádjiervadKpokol)A,hjšíúčasavcavta`zil. «Informaqxplózia»Ѡce 20viedlomžAoohojOLtoľkobyjߍ,ˈou ús)omísQ hosevytvoripryckyx,hŕňBasebp7󵀚&uyxϙϙϙϙA8 á(neK£iznikplodxeňuvb@nzrgzb撸yQn(poch 9razhodlišdoiaľan^|eA㇀ z)ɐpH.րx0ad7kخ|skytť (a Yujeui>vefekX`ezpe0odpH,(0t `kZk:ߗT.TOMELAVNÁREDNOSŤAČÍNAJÚCEJAPOCHYhdurčuch dstvakrzuY(pkyڟȳ9tk!, eš8leau(aSaperzvm@ôsobomWWWW>Z"dotk؇oobl(ecko-XskuPvo-konruXrsknҊnPavply ľAtechno`gi('glolicliص؏poa`UznAxjavv1goločnostiaakoniecredlenykryštalizováva adekhtnaociológia,bsahujúcastupyý[došetkých,eznimky,ednotlichHlastíednásledkom čohDcidborníX nJaechnicova0tvorenPmožhťochopiP0druhéapeekoordinovaHsvojuofesijy(aje)inKvám„informaZpoľa“ejie. 

AkspoPhd//v`0enzmy ,aktdoXPpsych(ydraví,ntelektuálvyvinustranznalľudias`솰i Zznpíčin nodmienqtlitouqbývalhierarovietskigenc—HjXneš;Ruskazhimedzi(gi mnyminxeXpo0tkaXp)naYs@tiajinAsvenajvadaCvu.vomtoozZčz8(Rlejšvdbáda)1odzrkadlililbšvydôl pe18glolnuivzáci@buderazXč6">Dopr2001GGD1emGEV vyxbo zm : 1)chz h莂cOdtriu01(ǃǃǃǃ2)=ČZI,@PolJMtX,qzodpoؙ#uG. TbrP)Nmbp:pagebreak?ߎߎڅť I.ͅ_tptzaX!WWUĽPHhia:ux,eȠeaI(o vi{vec.apriekpЀxPveರik`jeoꮺtué9l聈môžimyšlk8٭Iosídlu@ejmA`kladn0raandMargarethatcherd(i`Albrďal,tohhiriIyoočíta0prstôsob`ozaхov-Hbyiʩߙ>eďstnxtl8e8inɜHh @ravdq,@dnePíeφ)pomer@Pvznikdojem!0A:!en-Co(ih(de8v ob9ᄷ0HXHiѵ i̼-ggggg>Aϙɼuelsle88+dam͵ iewicz$te`ľskieparat,hl\oHYћИ(o錐n8p`2zaslcaboZlyΓa0Iaɘ$Hd Y mnoh ur80 manlimpeXȃYexryjny.o1917<Р4ragmyorešpondena8na`oPnaj4dokumentové opodstatnenie.ociiektoríisHispochybňujúienkuepriaznivomplyvemperákyaolitixRuska3 /*OOOOOOOp>,akaždopádnex0ujeeden`rnýakt:ýmrilexandrovi IIIayjaalalhodobéáujmyéhoozvojaamotnshícmtrónikolajaač1 ťVeľkejritá ,1Їjicdoonca 1. svetovny 20očiaetrlouápapjegionálicivilicajXvnučk@bs9kľej,erIIkox@mH ot@šuáQH8@ncezAliceessen vyslásledkHzmeckkurzujeЁníكomsschalotiahnu؀-japoooohgǞǞ99810>4ǁǂOOOOOOM.ҒgoryG@cdetstvoHebehang`Ydv(,ohlixdRachsylog„matrch0u“rodiaohrzďale@ؑluesud\(mru؀Jvl cuhWZhokojentiŽidoMasalpnosť“q:enHSSRie@dč, ždot(.SlXxruhJ.V.tzolent8𣒣`vi(8ladšsestL.M.agan솰Rózyx.u!Heštex1vzťahȄom,󤸃_[p `؇ianterviewggf600198''''>5''ggOOOOOOfAkudemeo ixo nXHMGorbй0@hlavy9nuctra 8dȸlen toho,ozatelevízi8unohývznjeȘ8“yzRaisyaxiȄ v:؄nadX ohom23????>6??77OOOOOOMњHieyjadreYvspvabHkeHa@vr }WWWWWWPdno0Aľkovnvratu (ГКЧП)mozgíhaqd8AudiɒeǑ~lͤ aHvi.kobyyôsobilt؅xdejíhtúžobQvePzha(yenutYe;8erge0XXapnechume0o:s-Fon0vesediskutxbdZkoaaseď)؅lnymjom8Ϡ͉؄eannalsýmzdi0púvapabsz8mky#zdnyreAžobxneЁnPggggg>Ahozridopbminu3vlob鈈mdlenevectivihen,riaďujúTov-mov,HznaPbehu8j輸óhprcvtkregióno)l8ty. '''''Ne|@odvo2rbdu hrdam@vyPininiciatívy,oejináchiožoveriťkoronickýýraz „sex-bomba“achádzaonkrétnyznam8charaktstikeednéhoruhovbraníromaničenia.ԁobiblsx,ukamierzsk҄ľa (svojmilenca),ikvidujelnucuárolitutar(kejЂie. 

MarkusntóniPzRímodplyvoahlavnhzávisloyKleopatreI77777>Kniežavjatos@apriekesús0matkyňa@OľgIedozalch8nsebasdiMalkyr–trokyne,céry!zar rabínZpPahilladimír,torerlilnýmteľRusi.kj̈́ariameurčovaloXikt7a,akevovPštátneXultúrrdedstvanulýočíPsh8ó0yn~`boloôsobevodxcsuxsmall8g7 /*OOOOOOOp>؈‹a'''''Písom1svedectvoom, žeP{ťusunu8e󑙔`iPdlhPbqimi,zHvôbecHčiЂ@x0Z.Χchyt@ch*)orikaujajreálnýsled800čin@ppotvrdtoho-z oruhyľno-strateg!loii0iePópXxN>Moyzd؎vhmhYkra=Ppšetfung8innEoľ@vaxia1aQ8vpecif8Psojzocudzíimužoд mešxtelzvyšakdoiživote*zxmi0`B8x3H,8ᰘeďúiadpadӃzehXmhnerazzcobaskutpňmnetap yʇXtepdo`emuureH1sӘyɅnucaPP!eXsiahiav*„milx“vejpúlohemerp!vPPXv`pxwwwww>EušírX8gg__OOOOOO+8osxnuudúchlavPve `0harm R nilm8yesfpzi t@D`PFnEzam:5«Prm@(ch.և虀ňЄna`ۉaοplajNeviP]G02819gggg>9gg__OOOOOOaXe@gdMca(ít2spm.be ČierYrkyۤ ntlíz(tjSrbp,xkiaľh\li]уna>—iet|9ívapho09dniväx?ajnaojenskejrehliadkeudúuzikantiraťenotriýochodMSambreteuse.nesomostaladvojhotcakráľ ČiernHory]elegram donutýchýrazh:znamujei, žeoncPmesia؆eásojna.hrdinaôj8ec...e@„I)y“Pozriteaútooniérku,0mutáleheboobsah zema, áno,ktorYsizazruhstranyniceheďZbo8ianHl[veľpmniežNikjWevičom]ƂcúzskuAdvomaokmi؏;sašHtam,sviatoč(l:pokry dpkoiechcemby!inévety.o ,)jhv.dtrhDxpárebielodcudzenemí0riviezixs(rikávysadiheoeMilionverzujHlXpovedz0šet:ۖ12dn(!deňatiap@dP@vítAimpeБa. 

Ppasededímľa8⓸kňažAnaziAitybۙXohvhymnus]ačrerušova)Ɉďami:Y֜ᗐbĺknzakúPzObrp3ezmeAlsasko %o aNardyspoverlíN0czx“rdx(:GGGGG—usovl@,(aXOOOOMdísnyHohhd0cЇa XrbyxhuYj0ǃǃǃǃKJؒPxčípJebalvdham?!ivadx@Pbore10 /2OOOOOOOp>»br1(1emVtminul@i`po`YpiesYGrenadaشasvätúčiSSRobpa0eŠpel.®Plov«Skm)en e1šyH? سí u)horyvxč`ekložíإku:ӃČ-ky,XeruQQ'Pk lzášku03u?1lenxblЦraúcnxud"n1viky؂"šaH,nalogicytSoPs8XdHiisV0am II?֞Atxb,Їh ou1HtPťhkHptXYadrptPhsakЯ0man l,liaarx@𳰍Á5Y0.İeryolikolajEev(pu`lobodѫtohdruhHlHpsychi`zPtraajbuz`ch?kopp imovySpa"XPvtk!raji@X–papuč8kovY}ܬrejv sujSzáujmy(enGudzc?'''''Ai(naHchavidat1cKu`rixnia)p yhu,2v dm!čizainteínxHr1914žozhodli:yBuQa!;꨹7psȾ1YKou;ijednotliv@iaBUmivye!)umiťգ8vyhnhmoM oi9emociol1yb[a@WŅ3ԕjyˏhq\:;R#h`dkešírvyt%p8oduH8d)ziFcúzh;i[mom8tóriecka`0j0u t)(atXnem*)(zaujYverlebPyقámcPalPAvýHaízrbP-rxchzťahov,alšteisáriliam IIôverovaťistenmperátoraikolajazo tom, žeuskoemecYezaútočí,ociykonávašeobecnúobzáciu? 

Tentoruh čiernychaktov (neejnejoľ[litikyHnami)ásrivádza끠chopu jedchybyielenlanovarokracieለ(nehopau,pj „demt“Ipadnýpôsob:avieds(olíýo0p逘yiky;ak,é2obyča@vidoddrej@OOAYceЃivodiktuXdom uIdľ8lasjvojvô(a ked Hamhny9`kulissíl) určtmnoh`veoܑbchczth$tickprocedúrydrav`rozum.?????V súvisl(i miPo9Lla{uau1prvYámu9v?aȔ'xtyp uvedi藺umožnpnekdoqreál؜1ZzopojeŠov.ýždenníkToDaSjo(№ 31,eptember 1997tr7)íše:ol5oˊok«VoashingtoPzaatkom@3olPzamrka.Цas%zp Aaillli nHj2Ȁazavahhbenzínke.ajiy ovi*(Ҋ&ladɊ,AHdc؊PreziHta`oboڟ؇u`0:Čoyshš8ým8iXesvzužqa ôj(«u»?upokoodvetila*ŽenoN.»JbrX)Obraz@péak8iAe\korunhXPtailšskúm( ukáz0Yc@pä҉HtopHjsrdcyȝimH;mozgua(zpqao녀elq8a,yКxíctv(l)!v`sXHw>Ak@úborjCAHz raduȒrliHšípnrovičov|prísť႐i(mávrh(PxrPbjlhe),:iz8P|m( qstuphfunkP)*k`d5'qXsolvuPPci,``us`pue)`tekutduxk9uplynzč3obiohhmikhirurg觡išixsokypôvoQo>NJ:zóriXi,hkeďz`?9VrchdecuuQickɞ(áremtie yixeuhq.朡z)Аdery@ossulnovyšz 9vperHaတyopȀmiYtej@úlohYYur'qu šRv oh9dliehY!PvXvuIx(iacsonevث8neplndnot4udí.˘٩IšetPP0 avnulA;pš@uvymizIa8ptatPmocTakBnͱ рmوbxчQia11 /2OOOOOOOp> sexu2vzťah,ѸalternavТ`eMr`0ivhmujúci@vojuckrzsnazriemez rgióshierarí,!d{ny medzinárodnýtatusžXčia,akuchovenstvo rehoľníciímsko-Katolkejirkviajúakázanénžel9.dkedyentoredpisadobudollatnosť,iria9icizmuepplne( škandálmi`ameniacihz pohlavnnedisciplinovati8ižšíchlej vyššíhierar!,rátaneypápežmtorýse natíb,oilenkyqšľap`malnohí. 

Pravoslávna(xrozdiela)Xpotu(farnieY4jeďve,ochádzz넘špoako[nXivveibla8brazo8í,x(yajjuda(e.abín,kôrčpôsobiťúloheHouteákon,Ypovinzalopsi(dinu.փaot okla,a člk,tm8+ieprizvot,0apolႪy널mabylšetЀY.odravfincíphS vXdlh(čas. Noltibet`talLámu12 /2OOOOOOOp>dHdnucouuís̏ЎTђexunivzťax.aei auito1ٖҀIWQ*spl lvXiaǑǑǑǑ>KaždodnxvspؑxzdkavejI@ЙQhoypP0najfrokiatkormqor@kultúryꮘprkaohhda –hdž{pوXQxmatez8e8hcimisiPosmrPdjv8lsnahradBBtr(׌">MÈR(QcSjjednoznyZ: `HtojovnimImä p(oXdedičueyɋ豈XvjH opĺňenruhv䔫PnׇׇׇׇryakłHwska-CuPЛ{vyiiaXno,v`cko-výskuHqdosiah8svoj`!uIinehPly@oblafyziky.笇ššIu!ibalx"edz8oronЦQPPmҷWr0ta.ȟšakXenav)tamnhHaЗ㆑?>H;am">VHaekGréckuy~i@teggg04472>13''ggOOOOOOM0 ľ dobvzdelaevydat"en<B0jíisob úča9vs,uzavrpjڦy@tahyǐ5Ǒ#ǐ«Kh(xatzjôzjk+XieVlobodpPôЙa,iv,Q1hudbsvl`(X,8nthvmodncieA٠oozofotázkach/////><...>phZ-íčokmq龀.ak,aizˇXntu8bľúbenkyňouiogqam)va؃zYuvba.titep(azniokHPlnptureslávilovojom „Pir-e“.rinaózovalaraxitelovireehofroditunidskú. (...)piprosžmrtieteryeontíny0jachová8ernosť,tvrdený tom, žeЁ@eomohȄJfilozofickýmeóriám. keďaomrela,"uo n@povedal:AOHžijeonou Pmne.enandby䄠nost písaťeomédie,kinem!odporu Glik,toyokamihochnevzúfalstvaramaturgao záchraP»14 /2OOOOOOOp>spasiaabľúbenkyňqqPerikqvynikajúcténskYdejateľa. SexuálnezťahykHxist1i,o`lavmistret9nimi.amotnérutPv0ľInajršiaremeslax✨konkrétvýlučjubkultyooo05643'$i??5G P????w7ɟhhčrtysv萑rxm(dobí 18. 19AočkorHimajnóbllónovEurópphnásled`tv`aspekvajš@núlitixš pu////(Prixzenajbo@lmôžyz aYatoyЇduk dˇȋRٱ >`ôzni ľudi(profesio8Zpaob0imXto)i)leta ďalšíhsfésdnt C4ozhoniomPnceláriqale(oux2Hformalasaktjvt"eskymi@mžhatku 20.!􇘏8pPaselaje@žíȎadbytok0luHebxanyteliekYpr`ec úpopHne:9ek8z٭Jmo`IⒸ@oôbpokúsiť;("u:bTsmela/.2hvضý.փmasRouť3bjm`)>VastiPaeíooox39R67OOOOOOMb؛Hlomožzarad똯!.r@j(vsx:e.Ӎߍݘ nzȓQovobHak؂&e terG8cHxbؤUO,exucvzh`8(ié mci.Οǟī0(dokonc遈osaúžbjXmuAcviku)!udȨuzn`rGSzís tul0jyg>Či}xj`í챾إ vhkazctiakvidjyv dnupvrstva@"vy@8verej0=u(ͻ k m$vznikѥ'%/ry,8pĺň2evX rovn!férQezprXjenkiadhWiakej:lpumenie,eda.

Pochopiťiektorésylogickyríčinyôvoduakýchto výlučne žensubkultúr sp8oach,knavonoksobiakojavný „patriarchát“,ožn nasledujúceh`b>obr. 1. oooooNa ňomenázornen štati(erozdeleužovienodľaameranxipcieľ(v čase,irtácii(epzyuۊ9ieformqvosv(e (stereotypy),ezh8Xto,i󃠋Huvedo[chrdxarakhPebo.bz1jednš@, detail:.j.)sukaibaodlišíkpisZɓCJskej ž9`zlXky2ľudʔgti,číseotyaždIokupín~9,<֌ߌ܌ iinvalbrazс1ovposi. ČqápahalbominuldajvzdinejHjudp`emámeus19tky">K opádn(kuôževidie0y,ý`sa8jomhkovahHvadzaUύI.ymbol(ynazvM{ť“,PtB0bbr؀)  Oklockquote1ρρρimgbline"rc="./ObjectReplac`nts 1> ׃׃׃fontze="2">򀙆cOOOGGGGEb>ЧqoblaȖ ʣaYstredilií| :hovaѕjQazsu(small8g17]aI]/2OOOOOOOp>:neskonč2o`PeЀie@Hč;ochuhorob(@šЋhtr`iáždnik,쭩hlásApršag____>Vjkategóripza HeXjǦ)ɓ p:ezamýšľ*nadm,eдxnplodyzjýpasivitRovnak ???(imiezoh(s# vwtT(Ptoj뷇v8Iiecu hz;(؄ -zvyk)`>XGzasaԇimLe8,pse'UneH(R GBPri z0voduy`cstvsvet`všetkےIy1M;bB倣8 ickyЀQЖ9zmy# „chykerozd1ia.րavȒ QehrnzoskupeЪpxȆky:Hsa3) 5 % kovéHpHtml8pozorJqjv.Π8iXenXKPru(v,Xaqzhzى1y.OOO"lign="justify">Do „Minulo“padajúí,torých. S Gribojedov ZármutkuozumuHcharakterizovall8mi: «Názory čerpRzoabudnutbnovíniasčakovska dobytiarymu».Ӆio ľudiaanažPzaviesťoúčasnie,Poolormouajšiehoňaley퉙ésX0konca ytisíc!í.olitikejakoraeakcioniHiatni

správaevládandividuálnpolekvpnť,lodyZej⃩ežoeľmizHlen8(zhľaduežnkdoden{@vota)ㆋ:ky,esaťmnjp/////>Treba špeci[P,e8YdejebrazeX zi!ci(UhkHasmxom"podritériD Zl SZ9leboene.iaickPsejYazujeCvvšetz`!psítomjouAv73udؖaprȝȉXtropäť linešnRidov.ocix`(8`:)ČľvektanXn8cslúž braksajddda0 hcr="#ffi">18ـ^a> /2OOOOOOOp>omvjMHykupiny)>ť“.akodvmRqurzmyjncs(eotypmwt =eπzlBzťahuémuzP—)potodpojiť'''''>Obr1a(pousitaedielpri09odmإplastpsychiky mužskHxenZzložGti:q˃𛨏٨yen//.samat`f0jednotlivcqbezĉ` l0eôžp|nachzH`݋R8osihPvphe;ouzydJmi•*chvЂ/inaopa i`i.oe osobituíchronPg8i`vitrejajnohB1d. ǙǙǙǙP"j ž酉bcelkHɄitik PSHmHíIubiȣyväzl0؊9ladpamählboQٍžď`kozP輏Akx(b`svekPsituQbox(H0nu)ɜôbriprav,I+š`kodapYzmiz(`z Yšíden?> úu) ď 6Hsúdimx Xvir Ȯ opntQah j-̨hi0rX[jkulr lokJjiviliz+amazok, 8hovaegendG`a`e mYHr hácHn;lseupIcXmة(ytBI1)I,ytvárrxlueܾubPoslkôr:@8majŽ9alóngejšB08 Há@ralanonymnúubkultúruužov
,padajúcichovnakýp„chvostov“rerozdelenia. 

Okruháujmov činnosťeveľkejkupiny(žien,citnuvšísavojouhronologickxorptácihsprávapaweol,eäčšinPbyvat0spč`ti(skoncHhanbvntervaleQPrítomyak Hj)udzí,tože8pohľadukaždá?Y,to*ústredilich/.xlišzdiHnodeálny`votprobléQt.j.ihneďeraz ±vaɅ`nц.Іi?(X2щu߉߈PschopaXsvzo ppa)as8pi`yatriac8PokrajčojyľuH@znPpodobi ʎsヿ,ajxlieklónov,ej,U"P4hosahgc_,xistuIjavnomшrchá*'''''>Spd@ÈmudHubneznjedziJmiPv(lapracuplatHXôztypPverej ti,mizZáhXorspoýlu e5A!y (ako stavky u>co`mlRoHtvoreepKrezpo8byjsou|diIoboma1lh >NoHmkašeobecvoleb䔢ᔀX$j 8`0Н vplyviolitiku؏i*st271٧#rH77_. wwwwwA` zXmeopulárkBN JelcihkanditbudAjeziRuskoxzaPatkxrH1996hrHci 5%Pit㌰HZRȃ,vyššia.ˮopá,mkHmes({(kampHyimage-makeryqB.N.mobH<@arʃl/*وxXľch.aȀܜPu19 /2OOOOOOOp>nčlknencسtopoemeҀceslečúao,akskupxp ^eKkq8periódajalh…dvýžeodlíšd=iX},vx~vy.a klad,oOk2hseJíd@XjednoduHPsd@ruhuvedomzzáujmov.eskrytHrúšAnezna 1pok9kon.8a0nxp2;ckXЇlivPzťaXk|im1spektívam菱hoȳBy 8sopx8mepayawwww">MésforQázor,i@búčňťٗiš(s̖Hmuِ1+Z`Xchron8gîPps@z萺!8n.nь09 0///)`,omedzi n蠰(iebbliPe 2/3ZA8nyok 1m(íObr1zťahu „demokracií“ápadnéhoypukazuje, žeayjeez+ná8krkozraká t8emôžexisvadväzn؊ik okiaľej 8rčitP liv ďaleubkultúra (sajúcraXrozdeY),toXvojneorm!mienkuavuústvntervhiPrítomť“da(zvonkauviatymiktivitami)Lyatické“oced0y.eáj_0iAôsobtakoudespooހhžiasonstȊYorganipehinŒtu(v litikv,mي8je8ria úžercpar9W(xAvsH)?izurplaankčh aievesp (dovlo`ln8s—y،psl2idiyzq(ڍ?omoincíuy؍ločen8ڞנננננPsychHžd:do`lZčxevlas`yyzložP(vro)k__(Pseba}).ri؂avíjačas̑0votʗ謀dub(Vej)\YSedičXdieС\iac-široiuhdíooooo>VĬig„٦8pohla`@uomoaphs funkčsloobo9ie.ɂ`MJmus0`jAyjadr v@ta)ÊinštinvHž8aenásled2$ez,!cstaxtrn nt2HvbalȄƿ@n)jPoznaɅXe8X:0grvJ,zýplo u)̒ZsȂ@ebeane"u逄hJ{ߔߔߔߔ>Pokus X#h04؀zma`,edziqCh2PnmOJn@ľkoaquiov@ortla0@straod耿ǀebiehz9ber.‰^E`C7}yurčbKu 8ʔ 8߅߁O:,poru`by2ob)m žm8espô (zôz*čin200]/2OOOOOOOp>)ormáxހ`ӤY2iux0úkzdrvey:ď0(uZhaebnovu0&7s9arazitwe`s,k:/byviv(väčšinynich*zmi(sféf(o0j , lXmyslzískt@Xindividuobklope𯙃Ka;8)sXnagreЪA)xiteľstxnádzaiežAotoednaríčin,Pečonímameápadnúultúrukohorú,huba úmyselneastrova(ahbezpohla)f,gresívparazitujúcuaiosfér0eme,torejvopoxat0bolaڄjdurčenálodnosť._____Prirodzb`lógiaruhuomoapiensQtaká, žeatkahieťapjbližšou⎱ťP9asiekoľkýchBrokov8hoivota.Ăssvojormálnyývin@fieúlohe ČlovepotrebuajtcajYj Ybuzn"ršgenerácie21Xtenšpfp(javrgzBީ( sudz)incov)áXdoúvislzsXr1,Iz0mKXz objekPvnyqogʫZ1ty2k`t1gggermál0espôsobildoj蒨<$g>23ܐ05s vdnBleyܹҲ_HfЗ48zQPbioп_atkmôžyxvHQqt8tuárčitý časovHpotenciál,lobodnod ženských-materitvinností.rirodzenejrganizá ivotaruhuomoapiaentoWWealizujeak,YaužakladúOizabezpečenieֆ1y (kyieťa),j`motného熠kými5mHú0á9zaober2a (naprí kvdeleboou턘ou),9oäčšineípajebude؃datokielentcovskejlj`rltáukr@eXdetstv8a^mpôsmejavvXúplje ospelb,torHsiusAompenzovAsám. 

Mnohéٔ`„;“ úlohýkajúci‘WSsvoj partnek(Pslekov,trkHocesod9zdĺhavejším,žissQyXj.͇%|v߅߅؛i0m)큨oročrvxeߔhro(ď sed8kJzaYvrj>erozrobbázy]epy\pojem kdepochejínyjadrlokoľvekz.onam١w1EInZs$dlhPkoPnachádze܉to)|*`obyvľ(ar1oA8iv㍸nologicnHpePJ, nes`˘ʇy>Keďžeunki@Xّ*vװװװ׌IЇko؁xbjekvbi=uaou;ȄOp؊еj@cs{鑉P!Hx (ghtú)’phocirenЇꁕy m H^imôžeformSvplyv@syq(kulr) medzipC0>8cemzilozofa  qopisע1qz (aydizhaʐȃٷ24 /2OOOOOOOp>8ߕۀodtrhnuHh(AkedyzZ0sféry;?vrmʤ+avpomerkorQtapMo absolú𞡟ȄB> ž@ȭ npi"XtejHpЃ ((@adíbud9vʇ@ht`[xiba81pڂ`p dosobitaqeރب&{J0musxzžíj۵hi,iaľynesplázahy ť,ptXchopstvorzdraPIvstuɴhonflikt(N pšetPvrubryhodpovedHsPopísššiewwwww>T`naá`3mŰvwhgarantaždému č8ek@ezhľaduȈ(hl؎3aBaneR݀XapĺňimuBme špecif2:D1 Amanhlatky#Aa'elhtca inȅerїXodQ^0v@zej'10864?odinykoednotnéhoelku
poločnosti.účasejtoožiadavkeevyhovujeniultúrauska,Západu,volenáiestnou „intelektuál“elitk(pomerne Hsurčhlavipríslušťou<26Okremonetrebabúdx, žjihjezdn:zlkasychikyospelčlovenachádzajúvovyjadreniXpsvaní.rm(uôzn( ľudíȀovýXirvalo`môžeyťr؅uď (inštinm@lebosociqewýmyksdob0vy@abezpečucezmyšlPkovit(auatiȇWaMvlhmuraciopuetaystupiadHmeca:ej;cii);veHZhorڈלadnP(vkvizísmysleY0a)KnAّ=alSboddšetha٤P׋ЍHrozum,aRmusexiYzájomharmóniáh)siprudreXP̱pnokpflexyrzoPpaduxe/e;WRke?pinf"ciunجopimoclek Tonam[1OO߈,y jghwY!FmʭYčudrž1viosféZemhVesmía(homזϖϖϖ>Na)k(v@9viA`stoľHIasluhYzvcɸm;váMZv akúša tyhHsicihohca`pvytesňu %?V šíىpdčikbXamvo!neite@obmedzej>C"􂱲naruHQveilivýchlY|1(hxdupohla8)sӂvíjebntroluplebdp"uPvládiآ-.pult(xY12268>28OOOOOOMhgPciasväcdospeliPivota — dinžhŠnepakt osobCnaj8šo/////>hVýant`ktitaԑ„ľudia“hly_q`hnʰ?8dup0ýzvyk8 rôzny`druh8tyԙcchášní29Spomínanýera ??:1rebahápaťresne tomysle:adradenos(vroXých'`vᇨpnTreflexspolusvojmia0ultúry*očtipeotypPsprávania ibe(šlXkovitykonBíp životSsici h (1spôsobpanalógdrezq)ʈšetHaXkompo@t`ohpuhora←9éy0ČloveғY.Pri1Sm1napeli, žejȋ0k`Sewmôže˗elekt0soxvinuȕeho(eľǐýborApofesi!lxvj-r oblaenskčinr13484????930GG???w77w (vt gie)Yɛ@aou (*ou*)GBsúcimOOOOJVږogy,ԀHzyvJ0vľud8fungujúvedomePu8aticAsXtea`8sluvonkajšíodneٝ)l*amUh. ThgktívnygramYߜ iňx (apečikhpIi8ehavioln@Vvov1 8ou)"dxޑߔHkrétPtkodobWT:irava, Їt,⅘yzreakc!menueriódȊP5ɉ|tvotď.( Xo%>TnaáiЬGjH‡omP iadaї1xvaluP0P“Heďw1vyazdieledzišli5jplyvǓLh, 1emysla_XďaЄ莈vRZoX8aformaȁ*tvWtn`G77)dovzdálCi8du0oo????;ZQn((chv(ьeHyskytrtZgPЊ؆YlڦxnopniX=3omleb@(vlvsve *495____>32gg__OOOOOOMho,(oLeeje.á@dсAklIJcesyklpkyz8zkofrekvenEdlhց,sobɗminulـ`ovanéazdialenúudúcnosť.ritom nichychovanáleboimiozvinutsebakontrolammožňujer ťastav@pinštinktívne,eflexné bezmyšlienkovPvyPprogramy鄸spráia,byxtkodobPvzplaiaezabniliosiahulhrhcieľov,torsiol. 

Stabta_h)cesovchra;účuj(ľdôznHxjemhvznikaeďýtžih(patriac tervalu „Phh“,ojXAfliktuЇ mi,!poȍՆЏhxstrednert1ІehHachvpXe@de(iaWWWWW>InslyWa (podm(?ٕ)X@ášň)sike[, č8aúdždžǖnieejodxte-p? š@úroô2t havšakbsluho7777gӡ2߉@jše9le4csplodroulou`GpolnyzámerAuíveamhoraposad>Voti8ci艇/h8 lízkup8atickyrazp(javšpecifikpžensktypuy. mužؑF????77ažako9en:edzihj 2äčšíٗspiatoč@(lQZPsorbdhUti;ti℗idincza`qg?]WȉotYoтperspenapkš9olOAimysMxbz33 /2OOOOOOOp>abúdBhto~` «okhטIou»xk@kz  VŽDY????95208>34??OOOOOOMPemqacchápa!ney`vídpľh m`a0 vatučف蚘jnx>Nezl0KchrongMԒHobjAoAe73 (ODTP)gǒǒ16455>35ǂuu߂7/ s0dvyskytu=ejš0Qkoľpž@ezo؏onoajUG17382''''>36oOOOOOOm)vlx1t!>Tuďalštextpod @necchop"1ti"svojuôľnariadštýla pbyole8tizmusôžamen)jGA肐tx8zekozriv,@eboiasbyamennej (upiatočníkov);iežaímemyslírvenstvo človekadnými ľuď@podľejakýcharametrovznávaspolosťoukoekordné úspechyomchápechopy(„šéfom“,ormálnymhiídrom+Pkolektíve. 

PodDTP!rozumie stabilrientáciavojhorjnabj3neožnúzdialeYbudúc (vejnkrétpredvoЌPobe)ezhduo,oXtútoninasled(PbouavrhWibapsyPdivákHpqvdpor,nažiacvyen.ednoduchš8p0d,je kpdPsituvl`Qvervytýčmn  viera1je repzteľ živote.9Rmôžeovbdetizmus37 /2OOOOOOOp>,všakQK*(tkozrQusٌslBudajomhašom!yWs0oeominujimyppsychiky 8eďo8,torbzkI҂,㧉neR>AbymekázAdieledzHc0,Pie beh)hov؆@úfíagdadsk:υ5φ+υ«...www18527////>3877w//wOOOOOOwAl-Fudhaylin 'Iyyadh,olalxibojm.omrzaam 9HSH ia. ȿQijskve,Htvrde1his(iPriHm0xHarún-RhȘq’uYkúšahٞetznaA@dȆRpatrotЮ!ôzni,ox^z0chemohnarch[xt88Ql.ӈE`5[vezíriMekku špelkvôȆ(uvidea=tretnuxl·x׏>—ládcravrch!ojytoho,xea ľú Itvár!Tociťpekl񄗄,spýtmudrca:OOOO艸poiš člk!äčšodri(ty?σodvetilTpthp4hٸXe.ʉ`a` mclen`žHal8@a:kxsia–Țt߆~vy9lsvmocPdeboamİHPIisícQفmi1890777x9??77OOOOOOM»19348σσσ>40׃׈ρψOOOOOOMbr!(1emV tríbehuzau avéjS׭&0isponovdeXt[Xppsychiky,kte idlobersбyX`entxka(vošetkýchhľadoch)áujmybojníctva. 

Noôsledkurčitzpríčin,toréoimäliXehodnoteniu životaTncieľov,udhaylformovalsebeDTP.aktickpovojejoziekázHarúnovi(-Rašídp,eenámisponujeePýmypomsychiky,rientXPmarátkodobosť: «TYdhkan`pväčšhako.aaoPhmcť섰bežnésveta,xy9kH čohosiva–ečôt»kHponenpr ýznaybemechronolog*spekt,akaanebxHHaden:imšňaP toчbxxtrvajúcivždy<.Ajavavzťahdincpčenskémur)yprHrpu/obklop,vopa*ohlaviup  ÄmedziužmižPadka`zmus8XtiAčastamaciáoť,ôžabloky8 ďkovk9enkskut nBdomiyjisi(艠d`áosobJom.ցklohهžíhh@aQ@ʑGBisl2odrmxuálny in inktmi____>V umeleck@*nra zrľhzHaz( filX„Bi lnpúšte“:mr(Vereščagiupynaj􋨉oH8QenInamqЙinepHy@xtoúdru(iuc@QPzavuڭXô pkri! motkeďincitcií䍰idQneomilza8²byisBkphQ8kazQyxaNep`ím!!!! kôr.o96\sp"Xb8RW,߬jarmnerozumuz1g;(8t0/ťouon 'vr0oxlPIlchápXbudaP.amk ve-pevP]mi taojovHAʊ졚`xdisXzzyKáz񯙀ovLgyezpx/h9ii8`ôzn9bl0玫`莸Aajأšscény"!ѿetu?????>Pvt9inov žliȦhZԣ0yňlepjzI To(ukňon袉uhhl Xvylie0(dpedelPetriX„Pstr(Щ(tcovqity (neu8kب҄ɗma@1yGu),yAbdul(@top 蚛bmýšľZ,ik3xia ocP1(a`oprgitar poslAVaš(Sy@st...8ؐ7n@bepcepIjurčita: pr a`Hџb(mtrߌ!fliktkdjaviHvjdeeļZla;AX`zu:iغjdeach0ni!anpchexppaj:7zАavytdXVvJK Xdet1S_____>TЊ"ֹٍͅ x@Pn[í-wxuБŸy,ьʢokamАX(h`dh@minu`dvíd2o[ariantud(r იHa؅g0nlkscopäťzHvܘomInuXppnouezdetnoudovouarahutaroby,akistoásledkomejlastnéhЁítomnosťrientovadespotizmu,torýaenotvanažilaiekedyrzdiť. 

Ak skutočneomu «Zaeľmocpsmu»2ireba sebeorm8ODTP,esúci ĽúbZezotrPujani(,Rdruhýchp spodpor/t aeniacichkolí)by)apramidedenkultúry (vúčasnajmäelevíznyseriálov)inštin0v>Nakoľko(cieschopným⎘olgendárnyu0vk1cc8evádzaje«dáatPMatvjevna8tiež0k`p8lém variant1scerikymIHpopulYfilᒨnadhlbomrôzn@dzmysl؎zamýšľp9h eď{dšuje.q׋׋׋׋VÊae:WUdupliká`ckej؞OOJparrkyreagٞohinhɄOOehvkandiȄȗož`ka41 /2OOOOOOOp>.prؚm~eyy%ne3l:8!`mWQ, 8)@kr(ôdzk vomanželkhnoїə!xu3ndloskladZWVT9ߐߐ20075>42߂߂OOOOOOMebjekpv0domiЎ$LȌx, vaine yXoh@,hlveʵobaj@í ľudia:QovPzetriripravbojuY(zomrel,bo@plidjuľčatpvhodnyepmte)awa8plidetsnaivǪǪǪ>Stoj`zxnk`9Abdul@l6yoJXkonPuYodptouYévekPЃlastnilre(ie}Wimv živoH@ɶu>b8emilRimڶ(`m[m20579ϖϖϖ>43זכρϛOOOOOOM8ezotročmЬomexempl3OOrmЙktorPvnoh8pslogY߭߭ov)sXeved>OáciHnX`kosobittypuiky šichy@dzubenrejavha pďʉG.ukamih؝hadx šضR Aviach: „že mIlhé@alyozum“;v1samäť“;vúhrnzovšeobecnWnem hážit08.j.ormuHN@áieinYek8}iXš"*y21696>44ǛǠOOOOOOPorz!idobXabudnuiЋkda chýb  6:H.eďžQpO-@Pchygpavٝ mužskéhoespotickéhoypusychiky,viaznutvo „včerajšomni“,ašliiest@ríslovímužeilnýpätHmmom45 /2OOOOOOOp>,iamoacielennachvost štatisFprerozdqiantervaluMinulosť“Aobr. 1.ýkaaípadov,eďejaká činn )tomtiQzákladPkús@z mha beznahyzriepdoudúckončíHdqdurȐnepechom./xpeight="0pt"idth="1em"lign="jufy">A taksúviXsiťamjeakchxločnešťapa (hnášanécky9vládajHim žen@,zpodďu46ooggOOOOOOMTX4nzXkojQnavrh``mAkXol0uchyňa,0tߌߌ24663>47߂߂OOOOOOMom(a`d`͢!životsledniýlu Ӂubkultúryôzn Ջhe”,x(e fobhh pc(kiidnoHRmonozoPerejnúce8Govni>Objp۠edziľudflivzniYokre`IIvtedktkogramP bčlovenezaȱdlh# ka.kHmnh &ni@t̐k0nasmea믠omuémuboYrظ`neeiájPpútaq8doIs0bavaa za(Hto,ҡidnarobčoؒe.ɗHčvyze*8tamZ(no::a),bojPanA (fviwr)'''''>AjwQXsexuálťXlåmôžvytvárahvylJzhyoggvôbec2r ; rodz:voY sihpatibilZ9,hr8logic"rtQbΒXYP1ain`(uIčasjsi.ˇ`dopápo`e@enamٖHd9eyuxmؔȆggggGAe(xzaiteľ\aXoЂHhPbezhľad0–*đaIHo naopak,vojím9PodTtypyWSceĺždoxcayhoobreš uz+y`cokúsvК1zdiYpmkovP(@obexmi">V (rozm`toithciPCXdôletodhHh肘ckyjl`qcariantakončenia konfliktu.ýsledokuderenohýchečakaným: 

NapriekHspornejiditeľno0atriarchátukovládajúcehoypupoločenskvzťahov,ie drviväčšiner8nveta,hminimálĄjach,vákladoPkultúryežíiblia —A@m/tjskrytpforme48ovania
ľuPvaenetickymip(ograsunštinvH0cHob pohlaví.AkzmevotI8cesig8ruHsféreSň؉najaePdukc`nov:pokolx.o(týkašet_vt Čekؖ3muqZhora䮸yťozum).[lod`u.j.Tu7zdedxáciudovz xЫ?u#zi҇aɀkNokremčzin"xX9mp;aXsič0voôzI7reflex`v/////>O 肘pozaPeďcȅlhi (y,žcezym možnooYa8e(ЄQúčaszoImnoh𪠟ú“mpletumel:X(DodP(č,4uchuakzačiatkA šHiviliPcP,y؍veľ0ýznamu úlohu⑛u hu>pnciԚŰWWW26720>50WWOOOOOO˗؎9funku`žXmužاkaș(abezpehanir)ci0oytom0o󃹚`hڑp5؁ˁloku٤4h撁typajacA«pmusíP(obodȆ%0d...)pxsu؟qvytiahnuarprp»naxo(sychr8xi͈y "@Xzx`naж)!Ise 0yډAJQi (otco )»,1vybu@ rukvjoQ:qsee0r(t9ukx8beIkjeȗ̬`u)hpQ Hudz(obslp;ہYkrz0exzujoa27799>51OOOOOOM,inے (Noeďže časovoeprávanie ny štatickyrevažnerientoPéanterval „Prítomnosť“obr.1,akužsychologáisleezohlav9inhinktyytvár0odmPky, ktorýchkaisponudePtizmomnýmyýkamihconejtoáciíhIriaďYajvoHask؊ (mooamseboo@chron y),ím o4eji@xšharmóniu,dsudzujúcoIzvýšenúxorobruɀzživota. 

nePbiDy (aupa sol(8mysl0)9kládoltarhlpojoy pjـbližších Jen de,itQ葰pXčʄako8lok,1"ungўt8ďalrurinfra8dkovvinutRkul)opomocou5sole֍ n3šia úlohyB enznamuɃA,efixusk(Hhl d؂človekaHodi(aleboiulem);8rRáklHformkzabezpePNaН9grv񛏛>V súKs pPdCirknr酨o rvivväčšiPz« !»qgti>ochtochkR`devzťa`;)LRdoxajdejínuďtvli beiuov)ôsobom52(JnpaҦdpozemphojhan0áskazNbdnpdohYޝȿ,9sahoЯatd0ajý@a1diel䜀yap,e`tmnohHhodxlPitu) @`8sp`tuXZ mxt .akDeZaomkoľ턋؛Dߚh.udaHmiхeľHvieaf1jhronEɃu鈬YKemôžeyXпGQľudsksiP*v(ohľa8jpnоs/QinXPrí :z ±važ”oϡϡ28675>53ςςOOOOOOMêȉsvidit#h zu'''''>T.j.vojultúrxch8féxvi0l 0naJgtikzja skryatxrchátIxďujúciixhpliuѓ8rPoihdmu@tkozrakڦހde8tizX,úz skupȠ ,vládaHcezhl!o@kt@2a24sne^s8mi ďalIruHČlHk qZPa@! Rozu1mk0nakoik emeGGGGG>Tu0جipkPl,ȇ@imyslieP@XzHboli1nark(pmulveiAozgHôrhnormáln#g@zmZyko( mho správania.oarkotikátimulujúieto čaozgubchádzacritomormálnenf`ačnéhyudex orgzmaypništinktívnychogramovexuhoonam, želkoholeenohýXmuž@striedkom,torý„oslobodzuje“ područia߄قodmieédespzmu54 /2OOOOOOOp>hstatemibciman`liek,ȏaXek-otro(paminevoľníčkvlnJVpAžhobo_xchranyePórSЂkolnosť'ásledspôsobzoveľäčšiuineph1iaykrzhlavVy,ڛdmavanadm؋r ȝ@)amýšľaenho,Ponqbezduchd)esHkCu (hoczHktkyt účuík)dbíjamsXiskceHrj v. U e!žezniknúťXzkaom rôzpj8nedrskx0x@eďžeЩe8em˜bil-artnerovEWsyAta!pšhakonať. etrebaxbúd@nima/A0obeť龎ijozpti. minur,Y vtpmedic ((hol!sm:Pí)Ꭰízqzaľuregiónl1ôÂh(8loatiPcvly؞0diny. Že@qlpakkažd8hzľkok!0`celobdobsvjreOdTaviI$meršetH0Yzor˪،hȻQňzseodu ďal載nؕ` ošhlospHveku,Xínaviac- ѲɑAqˆpvqsvet9mojmp0 .Яchzc,(IohةXvplyvuívrogrvɎCaakultúr(viebҚqedurčakxsluhe doj@[chpXjživot`ȗascákdezvyjjŐdpȍIpoJzas“ [opakgwwww>AktpӪϊωжiataډ˻Arh2P}za! cformsýtУ odmipojýu (ihŕňajVČ3,p'ҕ81šv.Ԙ`qoceseby؊ru lenЙiIٯHvܚvnu`Iortjypčky55 /2OOOOOOOp>>(ۊF݉núťvosudposixditým rutla8, ϝbezvážAub`vyr1iI úňoYdB zod񀉦7ibliž)äť;ć0nAnerazt1ៀsmr hlbokt@be;0Ћ…`!jôzdruh`spyissplodԋ?8majetníckou „lásX“ žien svojimietkam.ritomrebaaťareteli,enientoruhnskejýchovyeprekážaozu javeniuaqrazninektuálsilyťa,o celkovzostHpol`o škodliyppsychikyožredujebezpečtvokolie. 

Taký(tlakaslepeno-inštinktívn majetnícXmilujúcichymatiekosah"ajväčšq` takzvan9vydarez56 /2OOOOOOOp>Pdinách,torBdetiyxčas(podplyvohOb yabϕ///31041>57//OOOOOO.j oiho *eP py div8hry.N.Ostrс҃0Búrka sinámucal1pr`.Popimaca3jcéraaMarfa-srhčk8vkeqMXzik– áXmysPykety.΃kúsxp`dd0((ľahyseľohdom budHPF)OcejDke;ˁevvt0ꯨն(mrzačiac܅>`formHí@ohXeka...uȉaž)sprav2*(oso9ߝߝߝߝ>A _)A,rpmož酘ďalhjxXenc@ákkrytBaOHmiXriaratPaqjCp9iVrpkbitQam׆ъlrôznyk"HAlobá civilicitrebQ+vz zor1mu1Ta ڱrpohlazh,Abiehߛ0xomvzplanuzdefinrY:lá!9á“,Ǧi)bez`ksyprišiel!um9atď.PrrvivpväčšinuDanyli0veategórie:p08 vzPЂtúžbu"zblíž!;!wr4nev aj.Ҭ`vres:O؎plyvPov:}exu9uez uo, ؉oفn h;;reakcHr.ruhvec0j 3jZ@nasme`kchneď(1akQobpasʀo-junikdyӷBvyh \0(Hh邋ya@ HjyelXjenبlodillúziujyl__WR770,Qz ebúdahuooooo>8)kut kul_yoľ`kX5W`mǎ58 <8OOOON;eošeobecnéravidlo, ktoréhýznamnú štatistickpnimkuvXenomerneálopočetnáategóriaužov „lámačhsŕdc“,냱amizbudzujXininktívnúžbupblížen i množstva žien,bčasemacáujemni jedzovojichdivovliek;itoxji·žuyťositeľPzvieracie@typsychikydlišcxxsný,nxosob8sť ograma )spoluprácouďalšíkul0Yi tppodmzl8kj. A žena,aad;mokrz`yHhlavnejažl qak9siprdinskýutok (splroXnyytho@zvexblahodarnppoʄ`meô 2jvplyveA),0poslq8pox59aOOOOOOL.֕`xineývaaat0rchátu,k2h0redyx8`l dejch,`nevoľcednoducodk萈آ В0aoiat skdom(nkhľaxľoxxkítT!di8nh$x(ap zaôzQbú`lak;@Xbónuuhsilšom alabíooooo>Ak"evyvoP@wbu___33305>60__OOOOOOM,Jt onkaX(za٘Apoj)뮐se0dPí,ympckipr)atykňبɁ`'0d1v`žٓidruhavykšrmysly;IҝxeroRzniklaz kalnapr.BripojB!man iálno-tremHusQalebdlm1okos@33612>61OOOOOOh8`aQҧpci)iwov)zɢyBosbuďQkonizi٤iٍuhkojsv(fymimP+Hsamičk0_____YsmehcelinergetikuImentPquɡRyčíňЉvpísAtermin(giX2oezortradxizhruboved,0kund@ni8udr(鴈pasobom,9ٝ8x1psi{qpieraezm((Xev:8ô8@ьnjnjnjnj>Nkrem)re@fungniyP:rči؁{xel (informYa)upyZho`do ček{Ȏm1:ex,amodivadb H `edrBLky?????>V Pom@vɆ@qýznaPYxmrét0yvívnu (.eْH Slda̤ ,PzuYSu`oct@Q8i d ďalšíag}N`esvždPrvoXR nemajúcaičpoločnéozpustenosťouohlavhoHrávaniavôlieudržateľ muasýiumyselHtikrzeúlož` hocikým,torídeduku, cezôzneruhy „oná“.rebýe psychhgickomtave (lade)lobodyáskyevȆpomfortnejšPnežyiných:och.avyšeabezpečuсu úrňktívsSvo(tȂživotDituáci h (jakXebaam),ajʂa),zotrvK7-)qvjdeníestyn0@ďalvstupysaenᄐ8al`ဘmenm8mienh nka`ímhHudal@í62 /2OOOOOOOp!oaždopádsvojvo tomeY!yťarion@ornavzdorXu>zdravAlu\a ťahe,eacx6d|Iávlastnxkru. Veveda,eulta ľudst0naXavbȣhob minštinar(to@zákya.kt蠨jadr`ázorꄛZápadaRusko py8 triarcháteЌ`mno:rčnsiw`—avdivýPoA svy(Qhjasj Ado5mJHmqbiosféprieprodukčíšnroa%ɓ"dlAPjedincov@rPPlohuZogram!ilطrpo}{pƒӁ@(vjomȖakucmedza8 nakYȆHsyuepAa:x@$@ritórium;oyraؚ*>ZdWЄfnepcbhi`d?ǏǏǏ">U ?lЏ@aapúϋϋΣúčeokr9Вuď calebmbudHdyob0lógCekXGtiÚ{ktyQhuedaejódy,kozmeti`arfum_[galanЀ.Ͱ(a(DX?"hпy ЇHdisk` ujxil>FunkҷAHୠtPЋrzhl<Љ܉^T޳ǔaԔ<<63 /2OOOOOOOp>.ӍtPpelu5yžXne@rnekisči0@obeYsilntorؒimz҂vytvompomocuǒǒǒǀz,oxzH(zYvyvolá"lA~In8ovxdnup(5@nau>nikato azpsț8dom)wwwww>P@zvicry1enha!csnax܎ؑzzadPPaXIч`ek0tiah0sebs.ad8asPivtponujءQ©HobjQ@chop zovňajškeíY !väčšiadniczamýšľsAezduchoaiadiacódou jej –danlivoe)enýmivrtochmi.ožavkyastetik:funkčnosťú ženskieruhoradézhľadom úlohebuiaužskýchexuálny`inštinktov. 

V podstateAbezuzdn((zďalekaieuimer,entom,kabapúta`pozor,dlíšia鈀؂amičiek)rejavujeívne,ezduch0nezmyselnxsprávamnohxen; hozvieracieЂPoie Ľud, účelozaaWQ;@eboelk!posadnut. Žena-Čekmuspvedie vd)takbyolabjemúžimiЄhoCvtorho0 0atpivzťaIdvídaudúceho dôstojtcaspoloPde,nehpjyh1všettadokonajfe rH!D0cpX0>Z hiricІpo2ucáa@vq„vyso“64 /2OOOOOOOphreszmPXw׈׈3575ׄ5ׂׂOOOOOO׈PAQcivykl Toᣑnež@ŗ>Rozpledzi mح !a*(adrespmuʣaAр@výhhnuȁ"饦mu҂nevyhopHӝla.߈߈߈߈ߋRkritériu"umXň Є8tvr(Wmôžeyc8aruiryoalvôliȇpeXy`@ žistaktišPievod;ٻZ@ďnusiUnHըInakc,CIdvihypárkyp|Lásh> pa0dnica (߃dkprafinkulry),ozrejmЛatoľkjavzviťotvore0chlipfomanvrѲLʜCnixr܍any1balo@0B@v41m9svojPptruW36383oooo>66wwooOOOOOOM>Pretok¬cez.yriIsؑcíȘimYsiky,áivlP:WimQdxvbؑy (t؄:skmód1tJSveľhv``Ľudsk)gǑǑ3737Ǎ7ǂǂOOOOOOh Ptlu`Srceibl@Pcivilizác–ápad:urópXobelVédxorrVchuXak.؁-nesȕeГrobylxuorm)rôzdruhovebadiscipXnbybujnusociЌxmi`vášXGb3zlitejšie. V časochrorokaohameda, ženyenosili čádreniarand, nebouväzxé háremЁkoaohskôrformovaloZistorickyeálnymoslimxhkultúraXrôz krajínehom ďalšíȂiop.oráničodobnepredpis .oadrYovntv+jYvbezpviea z@ZjHoveňeci-majetkuustvH6umelec+obraz filmu „Bilnpúšte“jeHdenhdvojhHresPopaȋexujúcoXKdpHč abaažd8dievؐQahikromZsn priťa1ťsebozormnoža ovpourcen`tí,ápadnkozmetikXšatamirebúdzchýmxu;in8inktyᑨriaďi4zH.amhvȐôkhv,ehamyitát u,Hpitola 24SvetloH,rš 31: 68 /2OOOOOOOp>]鱑lu8adxivdeť^oznntu;;duXd(yiakøPťт`0.bťtašetcilió,Hžn stanešťastnHi!»pkladd. J KračkovH:bra("1emTakPyodxxz0ia9karhal3ɮPjavzOl{pčai yse40439OOOOOOM Ľudnebua0HoblxnQtabujneYA·sy`)panRc8 nads(R ߂zv`acím/haj5sivo0elej핧Vo speteonkurencbzAjXšHttóriuidincAmdrvprogram裈š. ľi痓mhtoyž,v`vyzЁakovi(nvlctvyzabezpeč)HGGGGG>Ru@qh*bytokaxógi(,ɋ>Qrohp@m/nors jpiebpokoí.akjyb8ocitkompx.o@PtePa`(hrom(8h!tárHA@eápadqcivilizáx,koľ(0nppňúžerhdpXpBibl asovs0C0 nx„elitu“40814iǥǥ70π P/????7)0i>sPcvАPyšuz,xmp0teľvý)ýXbwpvH`ȩm?8cceňovanéimikoužmi.revládajúcarientáciapráXu žanterval „Prítomnosť“obr.1Hchza to`padeonkrétnuodobu: «OniȄQ, myxe...hcemazTeviešabezpečiťodivšetkým čotrebujebyme膈lioršistatní ľudia71PriX keinʔZa8mná1porulhýchHsov,om!HWz pohľadu2ýkamihchoenskZdesizmpriamvm—Ppjej)i)ktoro@dinajom),0jPtnejojvlasy,qzzčak:alpprlivbo bude šťhch,tan cel.?????Va@ šikePininkt`Pme)zrAki*vuivot.noárňQokovexuálnyHaB odďёڏxeliev8oez8h8yseľ{ohlodŽIVEJLANÉTYPsnohzsȀí.oýsledkumá8gl腸uiosférno-ekgick8zu,`؊(8nouegiolicivcipskrytmatryt@zSalaelplprP1p(7ej)gresívtúžjed` ekap9pitstvek0úshxcۈ im zeWGGGGG">Aizp zracϦ@urencieepА8;nx8sdn zhIc vďačV0saklo؛prybke.ecbyYociIľov`,vlkyň morqjOceánTzla0jahS@robQ"čka».ooooiT0iIA.S.Puškin(vy(lelhvzalzob tyz*oka3цYi (Hmž1!Hcezڞzby).ͦ шtavHs buď`léZbPp zadeti (*@طcarxhk*)ZPPopola,Nen (zkỳ@zik8SXral"9brx0IHko72oطs@vyjadr򓈀1zovšepcqPôs9ov. V popís)s 8tyíiph΁тícksv,{inilyibli(ZɷЛeuskoj0Xuk*:vplyvhšpecifi` trv[@vyiByiznisčo@dôddneš01v ľudabr1(Nmbp:pagebreakg6gÐdcen(b>Ča II.amugesreudJ)3//0P(igmundƃiblveľ znrôzndqviditiavonzvȬ`q`pohlavkepoločnosti, prakticky úplneomlčalejavochôznyHnormálbzvierací`inštinktov kultúre,torýmiisponujej človekkoeden mnohýpživočíšRdruhbiosféreeme? —aždýôžead􃘆Xmýšľaťám.itomrebanaretel!jakqzajniach,􀨅tematikeozprávaní. FreudacelejápadnPškolysoanalýzya2iliiniologépecifiká ľudshincalbádate@

Byepši؇xxtátoa0ačiatku 20s0iapísaXreArevljúcuikunevháňXdoušíivdôvervHt2ašva)programyhten"sԄXsamovrPedn`„OidipPkomplex“<1ize="2">73]a> /2OOOOOOOp>.opletkrmu?9u iȋ(YohiіY8glo`mernaekom@k@diienXetutaéckehtzaľ0ܔcHohlav@detHh(not8@žstv`patrPA,am8rodov.o9Hjnaslexciޭѩoôbeceexavalobo倗Bn褐yznxtlivcPp{íҢ0">`mnQsubjekxploX"@konno-talmudou P(@bolG),,z(o`vedD1ireȖ@y!ímsam@puyumnľpod You` rsúndѤtas ľXo((dekv@ jizm8fHpyHjmȬ#Tkuť“IV8!od`aninxmјra8vAobHmívL؏Fizene|áhZov3142>74OOOOOOM,XučeIhď@Zemi>AnhriHmdpoklX,Hnašieldresa,.j. čl8plnpzmyp0hIp0odhl novkJ`nia▀xSvete.dajeďJxďašpecifikvojyʘOOaIr𯹃oyšnbyvateľbibl;civili`hĽQodH(@Pru(expertmi)lyh"ukرȰ4yelx77H  `ľ飘kXjyetódأ؃uqce554iןפ5߀ P?????7//,YaždyehápuXa1`voXAac( net\{uac">Pr(hęǫߖ܄a)1v( t;XpPlmzhôzڞ*tlivcovvojimiavzájomaopĺňajúcčasťami)
evným programčinnostiobota,ameraRnaískanieeobmedzenejetovHnadvládyrechánov. hovoriť ľudskdôstoja sldvôli%ohičenéhoLgoži —Pje퀈p.rH,kj (dovstvoEcelkpodriad nštinktom,nakoľkoúplnezlomyseľskoruovaQkultúreK(nit،Ia eHmusychikyxatixczl2(t.j.xunimkyo0at脬yxrázn@nútrospoloahqskupinách2. 

Tákolh)že؊EW =rô(Hfragmentozmiestn2|n0dnotlivcov rxenuvedomí:zu`QtophromaЎbiosystém“-r,ungc0rač(obXҚa⌈eleAovigdruhuomoapi8em*féry"ibap8obaunešgájivilicie.ΜTik0áouezľadudut9yp9jX>AnalýzaiblHpvšec teórXalgtmukazujAumel ey (zetnfmateriQ, oluk8xjeXIavv)bna-Ђraziždčímrxňbavr{yj čnezluP s-ťou76 /2OOOOOOOpȕGGGGGXmIbQciI̜pɌ sobyvľt`tlxviciomi#r/erdš|1okt(nX@získIobmedz8vvHnadvlá@jklмno8úžerkȁ}àczdefor[anaɸe׌׌׌>P؁tejHreč9bxHahnutzotranyꞽelitypjrvazmhRoji o sah8yáhasionizmu.҆iX0meoz7Ʌanoиmaj͓hjek ''$(,ja)sptY+lXphasyp:BH0v01pula@ sy il(kupodt (+Xdӓom)Q~0aďp1]iXsychikyou)>Ch ytkcBechninevavuojuinڔobdiv"ilúzipٕt؏vo debezmepredvídhPsocov alebXod™i )uriatžňiúsPBo Udra{ߞ(xm/zomb@Hm crriedkroz؝`férQnes atrodo箸ipov46715ϸϸϸ>77׸׽ρϽOOOOOOPrPҒhhod0reQ@rhl,pisFreuXaupadIšk螬oanalýzy@dlogPyľudۅajѭajúcu,ormu. 

Prirodzene,štepovaťyloženúHodúškomravdyeeodpateľné,oezduchojeribm8jpretq[o psychickpčinnop ľudíisponus pťou stsa životnretHvrípadHak ňiaúhlaswwwww>A rozHvajúca„OidiЉplexe“,ӃFreudlnilociálnubjedn0kunonymných `vaovobytkahJrobotechnikov.o?oczle.idxtoaklad, knihymmanuelaelské `aton ktor8 Iij(synabína,Xý lstojy svov mnohPranzdnie)Iťaž,exi nboreov8dux?YámHPjɃ2eom78 /2OOOOOOOp>_m@viЌototypϋqa.iephabyov]Qpísviprvém)chrlógiiiryaznaxapu0iier8i BohubresvedvoidPvxMojšaHogypžreca ššíúrovnzasvätenhxpokrač\GdiRidЙlegendárodc(vyvol 47465ϐϐϐ>79אוρϕOOOOOOMu,ímjzbnev(vo(zmyslH)ؖamiultv߀`mýtus,vádzZiiblijlea8záAyelZáxciiPciPqusHтxm10Yzaa`@špinavɰu:)qn!acњO `u{ًiDžhaٴciovčšHhradyoj )týXݞ:l e ٘jeupxmodlitbedčlbezitu o-oskoJraUbmil٢Avkázonj㟸piXtoľzhmyP1ͥkeďženašzYodozXpordu-dôverI(@l!iڛRžrotdok(rig)en(vplyvА enoȱ04IarÂispôshћ8ȲjBqej|tvN@Pء#Byby1ZGa2oncu!vota(čvymaňzgraȢdjektuvy@tl Qvznikx]족3 mmeY žuАprojz*זזזזNaekhm@hoexenc`rvPis*obiívnouaťoh!vesyHlóg(1edzšet Qinuh dcii)Qtnajvuhȩe 1裀uajrsskuĂ͢ojoXesáneforYz (alg0tm@heurz47796iǻǻ80π P}a????7>)ыetóAQp0číȒ3písXkryptriarѧ@(ja`achnštin(v(ike)účajƒb(l nejohrávajúázory.Freuda západnej školysychoanalýzy,nohíprívržencijakostanpri „Oidipovomomplexe“edurčenȀhužovၙMasthta rozmanitýchamovradn|och.ڇervyvodené aktuálho tom,!kryatriarchxistujeonešcčasov,ezhľaduao[nehývkniekedyoval,Cmizoloľkoisícokmi;inštinktmiodmienwrsaiologickyharrvyrpaaidHkPiteivilicieapnivojaAvreiububbudúcnosťel脀sféZeme"8lenľuxvoxp0iypvetq쁠našivýmyslaXorgikikۃhtoXtatnemžiHnamobjektkladчvote.ŐpžRí,k葂neXvisledXhhčoabiehaxo`\@typxuctieva@modlQiߐezducitli... 

Noeyesporn`fe údaj(potvrdzacpáš,(er01970olaejni@GrigjaojsejevidliMat0teó`edecǖoptimDhruo-HskuIúyov81ZaobercproblRkodnaľGe pracQlov«V2tádrozvo@civilDeďhiebehXprodzpuli>dN(t)/dtur`)merm vdXdob( yﱀȁm)'luš+viac-meXjoLstnuXenci!yekwww48902////>8377w//wOOOOOOMtp,vacii0ela9H.j.ne!mX 0avidlaXx"ducújcni phrnc$skaq,ߘ6ߘߘ" = N7 ?"1">'p> (vz1)integ0/Igusmaťyperbolormu`''7'#)N(0)/(1 –  t/tHOO>krWVb>ׄׄׄ׊H }0wwh<ׁׁׅO߅I.2>N ahuzv.riyhchyxtra katrofického (nekonečného)reľudnenia 

tkr(t) = (ln2)/(1/N dQ/dooǂ>H)77777(t  ǃǃ0 <ׁׁׅ߁hk 4gg>buďí 9padeptimMrozaan0civilihSpochesajxleedy)ЂIuxp0nci{uohtsiat0nýmјPZom'''wAА/O#߂0 >_ǃǃǁǒ  5>PPnti(minSouТ}_^χb>=ԁOǣǁǃ>! &g0,6>0dmienke'''%alebpoiditeľnomždosiairelatívpRrej@ddsHndli@kréAyšeobec,haraktBrentktuegradupolosťasymptotabova]byva stvaoj5oWo">Mimodom,sovietsastrofyzik.S.Šklovskij8g>84]a>o߅1OOOOOOOp>,nalyz*j8ľahlivejšf8 é údajp dynamikeáru}!u ľuva (Nt)zsledchiekko(oríO49611gggg>85ooggOOOOOOvyráXmoderQiet(ý 1/N(t) = (1 – t/tkr/i)H0) aramet(i􂗂 =ok 2030; =101,410p6p>».5____YZaýmtobrázkom.M.Idlisvádzaižšie0azenúabuľku 1, ktorejorovnávetickýčet(yvateľstZ,ískan(nahkladyperbolhoo(vz. 2) reálnymtЂrôznychoch,Rcm 1650ž1964. nX, žeriprvadradchýlkxhodnôd;údajovvorí 0,025.`>,iρρρρρρρρρleftTSp15[wK8letoptr1650gOOOOO7OOOOOOO>180OOOOOOO18OOOOOO>19OOOOOOH2OOOOOOO193OOOOOOO194OOOOOOO19oOOOOOOH6OOOOOOOH4ߥߚooo>542߂GGGGF735GGGGGGF89GGGGGGize="2">1144

545߂GGGGF72GGGGGG906GGGGGG1ǂOOOOOO>160ׂOOOOOO1789OOOOOOO99ǂOOOOOO224߂OOOOOO251OOOOOO299OOOOOO3260WWWWWW>+0,0WWWWW—gggggggWWWWWWW02WWWWWWWWWWWWWWVggggggcׂggggggc'gggggggggggggׂWWWWWWWQ4/tr8r???GGׄׄׄׄׄ  σ߁كcolspa3߃Priemernávadratickhrelatívnadchýlka O'"imgbaseline"rc="./ObjectReplacHnts 4/>///ǎ'????>q5g/)/tableׅ7GGGD«Totooronievedčí dostatočneobrejhodeedziyššrozanoueóriHa reálsku2osťou:ríslušIphOtvoba 2,0%.akto,dnespystemáras@úhrnnp8etHtielého ľudstvaPebiehal (ašte86]aa]/2OOOOOOOp>)dľbyčajnhyperbolqzáko rodze34upulác(vz. 2),oreyznaHémxrvotx pádiumy ۓvojabovoľ!civili`I8majúxu0mRpaHxkrétnu:Y' 6'"1em'fi>N(t) = 101,410'/"1ziGGp>/(1 — t/2030) (t  t0ߍߍ܁ׁׁkr߁߁=r 5ov. (vz. 8)0aTakže,Pýeckorganizáci@ejruktúryQbtiX Հdnýmr.jších~ovúčas.r`ickRentohto,,éuu nemožne!analeczle9otom». g="2">(Cva@drojtrp239, 24ڎbU!itynutobjXXQedo3H,.M.Idlisozkamindivid lev(borXnor݁@zvteqpsychológpnezaoberal.nȈileoreodelčtuyvateľaviljPrannomUutXníšám)1(ukhal, ̈dobrehodu0reyЀnot!La(tooliísk@)he údajhis`odxlovix17(amerDž8`ZHjye0p(m( ZmovúkoľvekxpulAuxpohlavml[JЙ@bWWWWeďula88poȬneQiáuPop؏Aipoazmen؞echKregېnP҇؀qslyis|odh0darilo.onaháa(/iчpvnPaR@b $7ie؏ejetape//myššGؕ0cvrPAininkp@ҟikZ8=σaíýýtvmu in@9ߗߗߗV`ïen`šAvrdpȨaak9níy/.s8rastperi8aXh蟀 X8Aujúc9l I𪘋1 spôsob*)ied`Va87d /2OOOOOOOp>.ˌ8samoАز8Hvoutxohiou,bríp𞩁aߙߑgb0ZBhrxآ/Rčoé:y, bezduchAvyky-autozmyqtiȀA(v(kvhskXphs)Akdٯ:Ƞim0xc;,٠hora>Ďaltrebb`tXor tobplia 1/N(kajodušeXorgrafu)ywpmoyčtuyvľ Rez#H)napdzPho8ju?uriôzJdru@hái]p{(sؑPeq! (LJ¦ jtď.).Ъ`ovô0HskȨäčš`+erazesuodk`fyg>uҔieretľu@vN؎z2).gggggNadujúcibr. 3odobne,kob1,áenchematický (zjednodušený) nie!r(charakter.všakeholementyrčitýmpôsobomodpovedajúUom,toréaachádzna<2.riamke 1/N(t),brazenejw2,N3rivka „Teoredhyperbolszákon...“.ezodo2o`ttkr   '''xblockquM1OLimglign="baseline"rc="./ObjectReplacs 5> )Lggρρρρρσem"ju`fy">OhraninystémyHiZemij@biosférvovore1Hahecdebezahŕň abst)no-tXy.wwwwuTonaá, žjížk časovHukamihuWWWRкр ggb󜑣ڥMATE ICKYRESNÁhis8y9s;iKa 2030 ( 5okov)skJznalýzyých úov 9#CarastuϞbuddchyľPťh7׀dplyvrôznorodspol!nss-nyfhhv.σýȉjyOȭϧ9)ͬ؃Xump0ávn  8󇘁8mier߉niapepoPgeG>NaekomuznštinktP nWLjLjhvyskytanZče@zmyHdejizcivilitДfу*eiknXúeňlxz)v[dneštP' ؊Ћg>88n\aQ0OOOOOOOp>.֖akprípahľud o,inu0cozum9intuíciokultXpnevyhnutneociXW@OHmenizmXregulBp8všetsživiXn.j.chladomY,xb*poerač(.yskrȘhmyzšbjebunHamébyq atď.unohé)GGGGGCeacžiIplye (pí)ejtonarreعꮙdruxߝޞ.ЂdriYues(pЋطvídQHádzjvyvaHnt(sebac`تe٫!naj jQnichÌxoe@aXؗstalpeťo`to-demografkatrofy>Nmj,zhľYm˪ZaximʝȀ(}I)ޏewqQtie@ud؃dHledkusiaIheaKti܋XodklonȉrivkyWPȾQx ,eoook(stáo`aQѤAtȬ"1i>kryǭb> = 2030  5.i>NormYeli#hIDS,= úmrtnostidnkologickýchchorení.i.možňujúredpokladať, žeempáárastubyvateľstvalesav porovnas te(tyčakávmi (naá1eyperbolhoona),dôsledku čojear. 3jchema3zazkutYvjomYpomerejriva reálnpok,priekomušakedaepozič)snéhľadom~ú!raaYetnosti ľudY89 /2OOOOOOOp>,kopvydržemsxiosférainešnptechnokrcharaktereivotaiviliciegénťa`iyprbez ho8byp8obilano-demografatrofuEo@I+slovami8ôbeceyisté˄i8VpooXtЌ"1i>kr = 2030 ( 5ov), iɋPtoase.eboȄ3príp( oueme)eň??XאאאאieyššiaYdhodnotq)(objektíQՃ`op77/*GHmm777777773.BglobJ8rozsahuϦ///51486>90//OOOOOOMBza`)omiPzvieracíinštinktovzombírcultxydsychik@Hs WPwPoudkQ(k@vyze(+abșY HAlišoz.k`déstačí@0vXsť[zbázuvidelv uhىtil hrôzjradioHkón)`(ojkoľ genci)oייי>AkXocobmed1orieninddu0m,piacimedatqvída  1969 (Xt o.M.Id0ublvalvojunihu)olI8lpan9mánɅa(Xiefrva „Hodýka“,@Rua@u.֎hA3opxck yӃfihowtorhsoz`HlotpplnIk8gnipvxohlodacelpl pr((ȃ8vymrepodobyPlkčopáslašeX)QɑЖ@žíxtabilmPzmvyXpez 8 rebvonkajšíplyv.Ј8čoetáhj a.A.UvnlzXu:aZ5xЂPslHk`AchktHXch<Ȇo:yĽuďmi)ocijadr8myšlX8 chu`ilHP2120϶϶϶>91׶׻ρϻOOOOOOM>NspbbverHaúhlasiť.a9kladq!iet%zavŕštapy udhyperء!konhizu0poblížjaAhodnotyG adPvh«intelektuálneegradujúcejpoločnosti» (viďeden citovanýchdsekovhoráce).ntel%yokrokiviliz@ie,dľanázoru,yal8ťterevádzQrastomčetR ľudstva,ၐtempove nižším,ežhyperbolickékonamožnoochopipto@iꅐkdxovorí iji HpatabztubyvatȆys 

L`so1naozajakkaedlad`G.M.Idlis.Ίggbezyyby,vyšuinformaúapauultúry siloívny92 /2OOOOOOOp>Xlohrani sťamiiosféZemeydrža určit1adkritLZitech“>Preto,Hhiatksvojenialízkكvzdi8n:KozmushЂh*Pečaonupm mie1ࢸ`lyhlo>no-demo(fXkat0rof0ktor vôbecskúxN!iXj((do-,ej)߫xpzdoɍȇu —o enY{ne@oanbjuX!x uk(„rozummrah“[lietኩxsúčas;`bl@HmyhoH{exkurzo0gdleZ(vphHZovHieXJt((Fymu؝ :zh ozemšťan8hIsychikeLؒIglob_iOOOOO">AvšojIs sié.o(n)Hodi`býka napíszZ#x s-odbor`termínov,zauj8av؈Hjed853267>93OOOOOOírod(de(ca plQhm `AtQiZSSRuPkInjȦyaȗ 30-ti0rokmi.behlamerloviz ltyxI.S.Šk0ski 0Atupuu 2030 (± 5 ov)( (v/kmodeliživoۡXddádoHsunk`hyperAdɩX!ru:pulb,lpodri\y_r(Wic ؋ vinštinmϟϟϟϟ>HPvtohhoo p)ljYȡXz iuavcelbytíoYvodcainktuidejl`umenHpedagógov1uieeltenasRmuiAprobl becexisal.
_____NHȕxne(yI /,učov hrvôznH@pcsvenciu_XltȀcPv8da 4symnstvu`yQ؊wpduPvy0načerpmHudnich,,svineykoľ+ícryPľdtkuaᏰotechnih—xgresor53720>94a> Sumarizukruhožností Qšrozvoja ľudstva@otjšmosnovamättže.iudcsúop@n8nvanth,ĎAtakdnoz`iЈPvedať`de:ulψπb>95 /2OOOOOOOp>6maYdiz˺Zemi.eďžixpanzXdoozmu cieľzaneni1TzarQnevlógiíǍ'''54688߈߈߈>96'߁ߍ'OOOOOO'!pobsluhڜdovotreboli@ioľky-neKHl(aoblém9vkKopuȎcpôrod. ɇ8 ػ —;ͼmaPԩȨczombíxa@ rem jnIt8i Qrôzneriódsvojvot6nief(on)~(stri@viratd1ؘzch);GA4׍ڿ!džR~vzťaho` biosférouJoCpȺ@oxtkFjYbeziXme hformрvužspel,ف buaϺknekvhne;Rázch l@idíjPdɎ1avuXakusii<e d8uYla(ľad pєfpXh8gra„P=iny“zaš(AkurzudonvenýmázvsexuIHqؘA,Y`Akrem麓veх ddhare0ȑfyziۏxSikexu (importčebnéhorogramuolandska) na0iťetioužívaprezervatyYiXIstriedkyadvrátenieežetehostva,kojnížbrizikaôznychho`bnáš0pohlavnouestou. 

Ktoamietal:lánova:odinyePtrj,hvzťahyusiarados@šťahe@ blémzupnejíni!kol0,o tpozornXi,t`udeľYxantikoncepci(Gomvencšíq49AIDSu,ož(pie@k je` áveru: „znejerej0ť“ (jakávyquzavedzf@lngxurzuýmobsahom, ??bti)vidío . krétne:TakXPv0xpodox# vstat vyjadroddahu (pom), rg yúí8ôžitkЕhSHsaexuɐ`noduchvhodsPsobqt`včasAemočneYvyb(alebopq)toMLČKY1dklad!oo ppar0rovvyhľSokam(vz;dĺžku ivotuov>M/il؀HroYpoji1uorm:altúry|rajúcicxedzipríjemhPnalogickȣmzobáڠǃ"iezhn+o#s\@RodaGGGGG>izaml@ʀ0± єiB jdôlimokqtHo(ďalšzvrhlɌuQ( ja!vycib Brúsťo dopyt:atológivȩP*<xn(97;yvol
gh{áZápad hrozbPreľu a9slamo9tl`hahrxPҔM(0hIznač(rôruh_) 0xԩzaej@zk(podiny,фálvove݋eءIexti z0l̅puie;j ЂP(iiviliz "u é“Xidpȏqjov:dtiaľ0pramgllиpaňjP_lnyaennbBielRivbyazv|%5pru8򵸐Pb(!{des(rí56217GD//87ǂ/OOOOOOM''''>J@yreP:)RFHmciiskus(o fl!pgyYP8Ȩluš;2skpen čzk$uohodtulY«Rómeo +ʚX+ntikoncepcia...reɅ(navyše»598獟9OOOOOOob0ťehorogramuríslušného školskbkurzua menovanom článkudôvodňujeasledovne: 

«Doo1991eexistl, niktovedel skutočs@íXšichínedžerov100 /:OOOOOOOp>.eďoliy eneeniaz„Piediny“,akbnohýregiónoXRFkon0piem,ľ0čokázalx@otuončIyvoetbsolútneravdievčat-?iek 6,2 %qchlapcov 29. ČoedstavhrozbuXdetskejpucHv vradezárky, dukotenciál.Ankegmㆴז8431OOOOOOM,ϕ(veľkRmesch,, exun8kús(sťalo 48Iopýtch.ajviacaza8Xpovživot!14H 15ə(46)prpa (3vo od 12o 13v.äčši0k vnyvajčí (71 , 8HzumalkohcápojeRbliž0p`vicah*šanarkotiȅ_Xh(le>`parro`zptohh蝀lrashb9 o@8medzirmimdežou>V jednz:ôxpoblAlástupriaditRa (ststdjvzaogAP..j.82Is ú(ar計aȅau#u.TakneAرyH vratle zHilCzapôsobi)Aelevízilitsveȅ i AsuP(a___61268X2__OOOOOOM.@h@ȸԋcbbyzisledk|,8ypra.n j echranyooo61965h3//o''oOOOOOON/u>dlúpymplyv( a.eťrebaáZponinformHiu624324OOOOOOMPáydi1emôže»1emABmQved( úda0oRskedu!HmXd88QjúcvladeHmií ki,8cij(zasvä(a`)rovdospeliaPvy(jnevek1yn 13kovvtc)t蟑esiahuP@štatAdiscipli1,ehapxirlikvi(ciiporJzYm:ňAabuJ2aci>zťahyIujm脁 ya0itPF8a člqÍaAmei>דԼbדדZ etnyfiepisuj,!ychultúr,aožnoozvedieť, že mnohých ni@nemohloyť@ivotaenéniedxrozhodnutie,kIprhokúmaníyjasnilobyXímhliKnespokojpotomkovia (až)siedmkolena). pohľaduakto „dxchov“me䀂mi bláznahmy,akoľkoHšiliticJdrviváäčšinabčanov ŽIJÚRÍTOMNOSŤOU (ajezeklamnejápodirmyPolaroid)zvysokaXlúčHupoply`؇xsuvlastnýmdrav;postara(oXievojúcQdevnu okbiosférz ؇qvšet X—Axcd#stPre vitoszmyslnedqtokh`a1chybnvAovu. 

Asi,rePjّ@rťou11213 orun kmeňoJbujHprocesbxbeíkhrientov(krpklačbarmixledu0 ďkozrXIЏR{ȋ@ue@Ȑu105 /:OOOOOOOp>.ráv*vek`í(Hrstupuhplۖumu,oJPseTeštHhr(č.o᧐púp(eGDičíPvyakmiery턠mo symPߏߏ631986߂߂OOOOOOMQmdoGm@dhpexistencieba(ia`.j.XA,tolod,)spdia.ki8ߎInaId,vomnpinpv@p1XlstadineҠworlnayin ľudskdôstonnHvyze\[enológi0p0psy8logicotkWPĽ1remxiky a`ezkritiáH٪Ӄ׶odlieha0ľútAelpcdobrchcy/ hvɵcmadinichchһpelA.ϊZaׁpلY yypadYIobiravk et! redaxe󐸒jygy___63594X7__OOOOOO6 PhbЏáti8pozor#skutcť,Xr@vnáhynohérPciviliz(ipokr賐ta),rzli,dÁrlXɅ񐙜Es8qeoneLd5zavŕšeniain genxckgra0es3rgz)z ɊXl8Pzrompxre`lent0í8sav9ovye,Hvstupyreduk užies`@ЊӆHSvpZP@HXȍnovhX  Ѐm!SZemi>Nhajُ詣oopak:@jpr(dozrieBzískobHa ,+``!rásledvɍszpa (n0exu,(pbo9hȁ@st!odobeásledkomôznychenetickýhporú@a chybnejovy,opustenRiqr`ami mnohkoleniach108 /:OOOOOOOp>.oednatra8otázkyhľadXdetskéhoexuinašspčnosti. Druháhčíva tom, žepznat primitnormáHsú8tvrdzovanéivoQpodstatejnes,Skôrkoísať«`bojadravietoí,bylihlav a,vypracen@program.nojíaechxyclúpypplyv @veta.eťtrebaávxninfkiu,hškodi(nemôže» —lo<ričQc rv 1970-80pxeuteš xsi atdziHȑQɄAl4uraprlhkurzrvtsPyi ževlápoda>Takto`otedaj;ici`Aómiafyziológxčloveka“ppfHHygievyššnervjin.ֆpamodvojzmysel1íšekonzublkluyfajnpPneg`drážajú110OOOOOOM..j.dnXivec;iEMILUJEoýiXomځ  sexvzťah؃duc+ad.ʀȾh,8@ekvnsámѿQh` v@iXkcz mkad@)@8eľPtejknihyôb@ne,v8minoh@`iAkultúrne!alebžʺEoف`sؚy\>Rovyp0hXkupl)?ح`vIPiPícdejHsuprehʟxobxoƮcúzsky@-pru8uHjnou؁(spXosť1rozvinut8st `hu(senHhňupov-dem8zoh)tie,rh[xcenb9pap|ihupóny}azit؀pcudziШcerxividendyĎáklad3raALhféraJPaHap(as҅@)Mzypzaop*Jskr@risľúciziv jepoužíva؛Prl@^evW`adôsledku čaohralelo϶xۅhd>OQmt}"hs,h xít!眇u, povinnejrešetkých,jzmožní „bratiaavrodi“*ich č osťouoškodevkladatelpeňazdolijaZMMMaČarh111 /:OOOOOOOp>,torsalakomilia šialrcentá,vyplhnieӊbyrebakradnúť_he-Mľov.apriekomu októbri 1995RuskuPde žijey110xónvoličov,czhruh4podveovRnehovoriacž takmertoTiedvpȃizatz učebnicestarxečkyfaciRdosiah!ek,dhoؑYjavovaȈumľudsivote,pmozXm`ak!uSisponujúzvieracímple ĽArempsychipa`chádzaZaest ne8a@s(utí.Ԍzoč,e2s(؈pelouoxokiaľ!sklonHsvoji8euPaeckmarazmu>mXPm8íc,enjedinel`Pnotlivnepi,álofajčí`~k oؑbezqmyslušupom!)soHrIa0gistxa@roerov-smapeďpȄ({bli(e 6vrx1`dachod)oľpdAelasyandiЖqikvôPapolHziH(1Qض,%vyencAStvrdz)clováamrJfyziológa`ademika.P.Pava:5C«MusjadripYmutHzor6č`ekanqсPslab8xgysHa spvmetkH.Ц0x.ʀٮmienreflexȁHkoorhtkami)h». lbr(ouka1kc!äčšinydapís š`hͬh,Єi>P؅
9(zvyky-reotypy)poooo>T.j.biehaikeykey_ɣIJ9dt9zk٥Znajlepqzdelj(vSSR)`e1ne98mýšľ;bZËIbeci8tB@lePuمbunjbiap2 Č[Ҏ{kd-i0vidup!sk#kokQ(dĺž10iʍa)ymcuultúr dčst臨semnoh!D>Reaxj0praxPkytXȅ0m (!(S nXveXto2iQproblPioso0n{,ni8dboЀyJhip#zP9`P*kurzq ytrhriamiAmedzbsah/programHʙ(JvnejqS8bsolvi.ړr tatPick—qsopaXilah merauȆ(݌uBp)mo؟ (minanciiviera(e`psychihrt`sprniaaGpôžitP p>DeJtZsledpo0určbDOmravťorAsfor(aehtyd. bstlˀcxli4,ípadXbibot-zombiaprogramovanýrčitouultúrnXtradíciou,akreeholobodaôľa Človekaozumnéa svádzajúcau Ľudská5eílišamáha,vôsledkXovedomostizručnq,toréi nejôžusvojiť,amidiauďbytoé`lebchnaž0podriadvieracnáruv;* mnohý؆IpadoXznalRjednoducxžyezstar mu íiupiamoz,mysliacnihinu0uodpȀdz. 

Nyvapdieťaízombírems`iky —쀠miPsféruystvzdeláqaakoľko뉘základravJosob>HalPtihneXorɆirokov112 /:OOOOOOOp`PcibývaBkuRePeኰod šie (vhsiedm)>Vԟe pilYr/lenzcezčebnice,Pdءmi (civiliz##taXbiortmi),eôzn0me!: ע0nú:ožnoymaJ؁esn,TYrodiaqpedagóg@8*poliidolyh@zdy 8Xhuextel8zii. (a1jsp)ЧЁakejtonáciueniiyhebeubykrajne)je 0뭊tgé,0EdYkduzH0#epč,vis`˶:szn@Idruh8X˛Ȳp tojo`؀(krotinštinkt*Phoñp0a0progyn˖a-!"fxty766520GGGG3WWOOOOOOOO3u3iд{uѐdЎ.δooᘸvjomIylcсvariantou Bop0i*PtrzžqurOↁ@drviv@väčšibomXspon diteľňylastnpsociálY` e;dh09Iň@šškod a߿xyphؖJXsfére(dľinpu «hovФnaompli,0ďo... —košou令@chle»ooo66953h4//o''oOOOOOOonikoЌ8`nonezz2Ȑliš`diXxLásky. Viؙ)iodencH`#*ačíQa؀,IzukhotnuthIJznalЃukryX()lbiehـX`merЗeX8H(b2rýpPuzpadeeda륨8VladimírقlRusi)zh8mimpej:tel8zii“ultúr_Ycelo{j]umck{amiXvnأ@0HPozrvhaČo?de(Xzapla?QW7314gggg5ww">
<8color="#ff0000">OOOI/i>žoelosvetovoýznamnéielaôznychistorickýpobdobí.oxencipozuedziqchu vzdelávanímienepasuje „prezervativqv“116aWOOOOOOLo鋐chápan(problému, kýmatretnenF,lexľudst 20. yočí`V cianom čnku «oómeovi,úliiᅀíve»Qďjíše:5S«V)grameAPRϑ///68605ߌߌߌߑ(7//OOOOOO.e žiadsexeti688828OOOOOO—o,Ho0čiritiz. vypracHolandskom,bIzavádz` 19stá@skutnoujúailynpmnehovotahexuológ o7ajyjuskásociȠ9Jdiny.yppzažۯdh+áltXôbec9obw>Nášolavezomunipc0deťmi.niámdoliístkyIozkampRza@sivinxXedaťaKy.׆׆׆׆Ս9ae1ačxpr`,kladntikoncepxPXiedkoch,!škodlIaa?ieetušixaPbȄinformisponὈťXovravia:0MôjmutPšteixr8e0߉߉߉߉Ak2-13iggg69334`9''ggOOOOOOf36 %íned8roviyma 0-12 Iužxpsyis0(i údaj@onahožno-logickoddele),Xnaoz8n1Ѐhovoriskôr. <...>@u (mimXprvejajinveteQ1920egzl`"y) 1980-ty$vzp0veľHadХqY)IPetaždȞ@eást(iah`číslo 4,5팘ó.ozšírexťouF!h)1`)Heduki4Fede8redbiehv8 ubliPbýéZSSR,Ӫ0a.en@ukaAtcelkl 115-118B}3vyšon0܃neurópskiљ8 P25zG>Naral špecifieluvýk0t y0(Xobzv0šťbezpeudúcu`rinunkciu).ehľadiaxa䓀upRȎhrsk@poвnaďjregipkrimiоhUmonicxKohlmzomiЕympbj psenden9koa`uzväčš%dI17v.ÓT25yyp vúmrtpojet!Podpor8oplip 30enatjn!o8ecgen|opaxȃ1ΕWeight="5pt"idth="0pt"lign="justify"><...>ociológovia,sychrajskéhotrediskaerazhodponrupčnýchddeleniach, vyjasňuježeäčšinaxieničevie metódntikoncepcie!očettratov tínedrtvorí 10 % icelkovptu.rpomoto čísloinulýokyrásthpolercentaPnan@s xP1995vpnárast 2-3 %. ; 

120 /:OOOOOOOp>leormD@obyvateľstvxbyaťl!zdradH.u(edelnyrogramrvradealkulJomenše@mԖƜ@hchádzIm؄,AtehotenI ochranou˜artnwrvHtiȖAliečb neplD8oskytnu0mcpskejmЅ@ oruaredukYQ. ϗϗϗϗA،a8víthu1 účibx@8itadyinistRFs8(0mila8(erevIú8vypraczalunt@el ».4brـ(|1em~všakvonkaj0idi veci.nútorpodstaoh(nav9urzuxuovya;eXkoQn uvpyv8,1tom(ax@ďalš`p Pvahyi8m0qikyy ľudЃ/u>A@ožteptAaجrezerovaIniPhrozbnpJty,)jɋXixinktmAXtriarQt.εkrpo,javne餐ypadlHys0skut3ׇׇׇׇׇsaoc:dapegióyFPd(teŒp8me c bupHdP_v(sľpísXom)qhdҀʕsom mbp:pagebreak6cenbČa III.ēa)natiahnu/*ZemeguȎ?<4g>121ooagg:OOOOOOOHɄȄg鬊(Mctpa2Qyrblémϙ&a770ibezpekvôlibla@niu el ťkr Prazistx—ٞ򗹁(typu̔Pdiosférou1Vesmír0pomocФelij䊟neڮԨa eix.Ɂ(oB*hšíc9hlPcestouwww71108'''p277w//wOOOOOOMu kcivilizáci8jeRjviditP) a0plminanu vuozum .xistuPPt(n0z chr뀪Yhh;xdȄDŽíOdouسieXy «hstaty»)(d`ncsmenom)atiahnuťemožno. 

V prvomadearebabaviPshklamuom, ž0exuálneáHky8oužitímrezervahvovúezpečnédreudúcichenerácií.amozrejmegu(technick2oduktynižuj šancuHkazamichorenia`a AIDSu všet ch,torí鄘rosd`aX,ymieňicjzaovajrart؃Ppokončyak@poľahliAiedky,dovBspȄretiecHdo0švIáslčohočeé.o鏈o to praQ8zďalekЉanform9ap mXaYnuezborhroXómXv atozoid;GCurč8tohzdávaJbiopole.Іhlavtykpchádlen뗉sHuхs`telayziologtekunvoriaj"u,,ovanZ)Xmrganizm0Ȇ;a8ej@@edziouɄ`giHsjomhpôsobyk*蠡h'''' Tátoko-'#a)obojan a9oejkeďXúmalhluؙHrpchemMl9kbun mas <—apঀdIicȧzihlakхehottoa1obdobBXtpoc0uPz(nospalos@spvIporovnPvojimyjaH,yyҒkmbcI! biehفiaviditeľ)0nP؁hliy}takthýakvekm!pojv|otca>Pres 0y1Ihd j2 VŠEOBECNÁlógir(b(hȦ`kr@!do2rat Yn!znjavLlzX„egó“odtohㆹH0T)alobjas(onkrét9Akbylu8hОyQczebrpotomo(nevôlixzӇ@iR(Pibov ؕuplynnoroej0vyaqlo( i0ݜhcy-dXna`rrastkؔX2e (8bXncju)ôž0kXk)uam(lhdvHcov:laT؎2G|a-H'ľooooo">Zmysela اrazu «pokazv»u9ؑɄpftrhanalaPpyr(deflXa)Sozd0[y@mHantaqha)bPnemusЉs Žo-ؿѶ8c!depod0.nahyhpoblém sych|zdrava (sobmflik7wᅔY|uôzno=@zpAou),XXšd,1je㍲,9yCmanlZm2išH`knešť!ud( 1behlic;)dmláxcsk1Pdedipove`P-vysokiancuymiHrzmrzⲠ íbuzX8niX4ich»]tggggg>Táestliv !nlnMЗˎPlípaYdí,neivoj`(merrecas1WUsp,o mulk abezzer(ívXxhroznaі@iAIDS[odb v @舱d`9úctivý ochrannýzťah panenskosti,torejachovaniežostuporvéhoanželstvaa väčšinyárodov minul8vp(loednu najdôležitejšíchravno-etický„hodnôt“epoločvýznamu. 

NastčtusychózeurYX20s0íigeografiajúrčitHsúvis@ťmeno`oja n񋐌rotrebeRy)OOskut)j(afiktívneho)Wva׈׈׈׈>Avšaknformác8o bigomaveelegó,ysvetľupcpvodyK6tvu,nedxal(niubn@šeobecn@ógAfyzYdsk8anatómie. keďžervivá@byvateľpre#pazmysell«pokazidievča»vednič)Vi@123 /:OOOOOOOp>, Atechhférdtrhnu@Xy,xmôžutešlúziamisexuálnHaánk(,dotneezpe٣0Hajbudapl訁é䤐 ou!lijaCdru0tikoncepcchemq-farmakRalebxؕ`rakterg`(ė0dobh߈ok jdᬑspiúžbiؖbábätko,@KeíQز[0eȯmqbotcdľpermy0Štatickeodt`zlм(ľŇǑpém`uPrôznyhɃVhúča0ienzervatívye ňa@pdásledk*o-ӜhHmin:l؎5iljotomxtiQedicíidok iomerpUevyhrabXukípyAela+t@hȈvenوj)yШCeri#mužžiensbecنyQP`Ho莈p(ya裺! zachceydobr)LodajX0O2útržH؄lialoiˠ ňH ax,јhrHP ju- ob#>D"(zRom4v sexeepojená homosexualitou ďalšímivrátenosťami.úlož聴álov telesnejovine0,koiemXneplod... Čoašakebiopoliachhlíkov  súciVjľov,An ?plývajnaolektívnusychikuえj1ločtiAjpodskupinytieh8hierarckybjemšiuiosféruڈP? —atoradi8vedadp(ďozY 

A kýmedicí ológialejmäociotrváželaaťddPdnyruhétázkpreba žiadosobitnђ0pHavenieYochrannýtatusz8hu됨ebeP0y,ـomaPprípadpZvykresľupcJte`u dstvHhnacXsilultúrytď.,ez čin;ktorý civilizácvrxúduvä0ťAnudtvoriA$͜*iPprimiX„divQ“.ΗAPrٍ݂aYHdobm,?1vojipimvzdiqormZjhcej0ktisHtému,y홹ýxm vёňtoX'bahnor!zukonneoby𧸋axґtaj)ozmanihygie0iiWWWWW>ArYxhľa8rHozhecᏀZBteóPrɍ (nernfbcie)azua("tPtč"dóml!hy)8ude8fln(graPlánpɅ9m8rhob@z`az reycesfyzЗIohlavichBȒ8Q qdvatPpo`Zdravkaždéhhápčímveň ГPdey0ci,húplmumiznut .ԗQYisȜgef@hlokҹqUXhb@٪(@togggggLjb lbiehaZáxxôr`bregio@Q tyztil anensex$0b(ábavy;akceptvuuxot`(skryse00xnmennabyah lAci)YѺeťmznedrzpЄsnXonrȠ8d:zervaAov,ieiHxhMە org0z!vagi acídzkr8!uňчP0xkypeJ(negrY)`žíʖkošQrôzCtaradovka!(ec0D؉њe؍účasnmƠxomkami. 6 cen0">*   W*'"j''$Vsuvr1998/ONovDuel№ 10 (57) uvenaIohlestolt ȍ@ŠtáhjuRF em5صpilo rktReQacctvhThsiKalȀra: hov҅iv(a?@.ֻ)jdi8sȸȝmoalHB USA1iso¤:aѹobyX88hvaplipchmnohbtoh4b0xetskPspôsobea:Xj«@vicajti»,-a+6kytaeشn» ÚčXۉ@ajadr1kriyhd Ped@akpáč੠dó8erom.edxdo8Yostdzp x(8pKyje[Xinٖvyvodzuje `/u8“ „plánovaniuodiny“ USA: 

«Posielamá)strižok kyjevskýchornografic8ín,deaovorí*ledkoôsobeniarmuexuálneh`zdea9škole —oisté@xt8hceaviesťruLáPJ.Laca.׈׈׈׈„ZaujímavéidblV (exoerotika) № 45 (55) 1998g>NajefektívnejšanoncepciaVokux70ol4ch`len0prey,ae`z(zvd yčilatovkyiliórov.ieľomonížepčtu8tra8.olit(Iy pručky.ednakPznepokojxci: ú(eňedziedrmiúp0za 5Xk0o !%!ukázalo,Hdobyimul skorší`čikhlavživot/">TerazQvšettátM@jzdržanlЂ`. Žiaؓ,ـxe(Hiacefinanc.ҁpaznujáklad֒l9250uɗduchanenstv gažXstupuQmanly.Ӓr,uennsylRӉ(orumkomexvalah:aiazúten8WQsKQdchtpu@>O(zka:kafY@ved0regio믜X,ôže9nieesefrakcDum)oubHpriamxaЁ?A eeꟉԇ1 H (veď n)`ariiet(k@jysadi`p...Imre!demormlet(k toPcelo+nProzsahu)ooooo>S úctV.O.KkiKQ» 1em"c@er">*     W*'"6Čkapl[zaJaȣrgenetejnformeeziop(mer 100ar bezpečnڵ!kyt@chxȤqdruhXIbábi((vsta8xxẏebo?9RmuOH g)0ôzmi(pvysp08adonȒHskafand+xtogénz zur po0it`8PbiciH8Yirtj\:tȪjít8om124h]/:OOOOOOOp>.o'oblغmysel@možsiaj aac:i0'a՞ללJ`0xexperi:rmpliozgulródyY٦p!púšťnapäà@mulonthku.łzapojobvoduLXamohl88nahstlxYidppocYokedykoľveizláKhyj áčo,udnvšetkآAoodrerp728605OOOOOOS4Rrovnak„рPschémou“,X`9HȜdrahZychirurgzáȖzrgz;/potreKelúznevislosti človeku-podobnéhoľadačaôžitkovdočítЁjexbomby. 

Ničmenej,echnickyeálneuSradovánv virtCj؃túednýmosobsamovraždyedoľudí,torámritomávok.etóda,cejie(kam)(pretoe0),ot9rýchlejši(mac ichsychikodriadenzvieracainštinHm.ríť8livosťohprostriedku (vnohmuahnupiara)likvic'aeyxzvýšpomocoutXktívnPialógces ma tn`väzbA „ľudsko“-ojovА}Yyste;gréabezpečeхiež optimzova(HľvyvolagH8netrpaorg@zPz8u-yoo萠dbkryamožnČom126 /:OOOOOOOp>?????>TakMm,nzstatyablemat spojɓ8vo vyšš0uvpJfH(lny1mPlxrodinyh8 ,eFkutpotrebuceloátn:٘(ovy!a,ospeP(vzdhniatchxhakQ|udevaʖdlišasmportðz Hn@xgbnavr\Ru`(soci`pa.@^xvlasm kultúrpobecz@mph9záko`šírxanergsinform skôrzn8Ɲ(zervb넓uápadup ,튘x0zozmyslqן777738290777OOOOOOMؓi`krajín*lídi9 BPúQ20sZIuásɒipndómrpp+htnykoej anPoncepj?kptneϥϥϥϥ>V0d:0LčasiľJhsPQfunaurظ9eHkolmxԤ yooo74111h8//o''oOOOOOOn߫Yutajka󍿥ňɉúdinx ooxtiefek@hi` l@en8ledQednotlivcEggg74395`9''ggOOOOOOM.ԯ؊regioovNinsvoj8y1uvádz@iov9(aje: 5k «USA130Veľkáritánia.<҂g><...>߁߁߁ߝ>Švédskopolunažívporma8mok҇ov,xis`nHadres(nov8)araofici2hozn0a.oyškynzsamborlebheprít)akoľvek:fnXjväzk vl ymvom™"dvojic2ídeҁpjetokel8podľi9uš(,В(š]9obudnut9vicu)yku 1995olydчQkonYa`ciomosexuSy8otqimÌ`,kremedného:Ąxp»brـ(o l1emomZ uve`údajHvyplýeýmo,aápvôbecjtko-rešpekaNosť@`vysľsemptoxRF.byvatyu؄jšptakcepȕ`atút erodinT@jh0ž0 (`8`dudrž t`PI;1mՏzaregxxh͞bɫ0pčinYondP-snahXchni؁pleb٪HsXnyohʅ8ɤm BytɅzreQ:jpomspôA0fcjoctixQ vym`sluzmocneXKuartnerkom%dup}S e????>AZtuoerctí,뙠2d0ߓ'!Iᣝʂi0xXmxami, äčšXčaevplpLs h člejšíHpktd9rpv𬘌XriP+zvicímn8inXHIڄchvH2roblémyobsenpchXkteruopaYɘӧy ďkosiah@ny *vۋܻnnehôзZybِwj áci姢IKt ícilívjNoI`žjadr@aۂdne,jot;ppkuSur8$ءží"ujdvy132 /:OOOOOOOp>C+ɷ,erŠᨐ}auKdopĺňaُHvrodín. Voysokejiereozvodovarejavuje žiadostivýgoizmusnimálneedn zotrán, tiežeprítomnosťchotyrodičovskýchruč tíabezpečiv iyPharmóniukjievzáj(ej lásky,spoňvôliož!io@jovye. 

Spolu 8 viac dstupomoficihoanželstvaYidnoYštatiky,0becxgarant,evojicpočasQ«šobdoby»dhalmedzieboušetKpordokáže鋸 konať, mnlanúumiᏠ`shnna9m,ťinukom.Β` prihlnumeleg1 ide kdozadorovn1okeďexov0zervachemicko-f@aceutpéruhnepcieOOOOO>IctootázkôzodXpbili8budúc Qd[r@eniatopenohospravedlňujH݆sexu#vzťahnová.trzЊpňašdko. zďale)ci[dlXrБxpodľaslazvykn`i, mil0z».҉1ody@ pôsjdRjateľodpoaútPҐvylceak8šk𣰌atý obrȖȒ؁ koКx7brhpnou>Na)kladakrajindeáPoddabyj „z8nocť“񏰗hpposiyဉuliceq(pvtenazýmpcke"(t).ʊhHt9h8cn ievxnȅa(Кoru 80brqsúm@pbok ;p@ru paneqyržt(H(dvodmamazechhanbQtae@svaduj, 0[tv`vol éPcuQerspek1ayXn8losrčený).rZszozlg题nok,rúčhhdóml0miedochzal2nikȜHgpinfr9rganizxMjxhlbinbioqru0r_____>e`myzel`!iayzhi@羺/(uPrt ovveveň#"yhýb!obsezr8kX(jm (bИYcimmiPAk$!pokojchpkt! 9J+oi133 /:OOOOOOOp>;kCxakadjvyvolrao>A`WН'h`PQp01ažejetapH̻b %Xincíp «zvyk0X,8uj{»terkeX8dogmHwגג767414ׂׂOOOOOOM!ȉȍXQd9ˀJ8horp#kruvigoR*obȃ`dnɤli`eťom>Zápa@j䐁RFimorialajdkyva9kolAyQvkaPȔivotXiتaAn9ҁzmazat KopupsychiksȪmooepos=0000677198>135 smallAupOOOOOOOI. A abyaredišloaneseniuohtešťastiavojimatolem,akama otecusXurobiťšetko to,xodhalilipochopipríčinx0ejkompatibtybaj8a,zmH( v rodineanovalaarmónpmedziými:ospela deťmi. Keďženeúplndosam8hočaPoäčšpadovmožnéyvazi`aoČlovekaCtých,top9na[vyr0ajú (jhnaáeajF)Y„2ách“ (výtvoruexu:@evolúcie), kába`(0ľa š@fЄpfomXo="ȏmilucicht0stliov.Kdý ocesovspčnh9edvuštcksito(,)ombnohytanobAvlp80nechY11 yslodefektykultúrhajPe dukcisyenerhiĽudí;PhnuxPxPalších.`@ukazkinulKlenercen0bo0detstvetenؚ-ovsk9hzrásku,sɂxživ(svdnot ďT.j.󄐪pospsu, dpámhôvodrXzaved@Z^igramȜO(školneEceloDtiakptamx8).ЮЍmspôsjkrytmatriar`nadvdouviera8Q(i;0rôzhodpdnutÒِ^zq9y(pňiái`hn0o-geQIy Pjyív#gixnezmne8nRdX`n`,{ ѢtXۚaninpadiv zoua{"mdeonk@jeфtapuzajín,gdi(jabezpeč,/icSpo0utregiovin4vn mpnkv@zúda0o Japonܬ(oddelpc`JfragtuѲxUSA,ֵBritؐŠvéd(IقjHQu:ȣo_(bibl iȀ xv!étoFsX؁JWYp0glob"-horˠjl! #vyjadraodliš* asvdui zhmpVe)a (á裡`Míehhkter:5c«).ԍї0manlȄuPivrщhajmäedzih`(ľۇ%havažza pešiue*mužčJ x8uja2(tvrdiaPo<ȧ8pujkHжᅐákl tabtyjc ýšyp0et;deQȚY@InHui1,1 %.ͪ d vyš9(teld c roP (p@25)Rtp8@pдzriedȃ [bбlj!čIsl30meriil.ezhľ@thXi Yѣ_ ie;ľl=PchodlaHv»br>Takhߍ@jeшvarianteꇨlasjad!m ď`kozLásbudúcimť@ledtomkom,(enNiAotcQYí.ԏ@8pohľa0nech) u»,ls(pozvíjiȈHhvnštincЋš,98číň"XPmôžuycajz"`[X?Ľr#ôzzpríčinnippoACveen ýlznikudinyJvusnazývajp«wXz썚 (oaБejšie,8qíʂtoJwaQ ) zakladIGrmyȉrȦӊzm0Fy4skornhsa>N~aponskpot záujm@y!b؈´[X赬, 0ádzBAȔpárhЛ 2!Љ(9cvak)egoizmHJyiyvapc(ϕ*mݙ. ČڗdobIzlX:`isHodpotázku:Yoy8``rzvierĨPKPz|8y;C1úhrnoex"jregio 1!áQ(czatrúdaPRF:5[«Miev!RFstupud'ذorovn񯐚iahrx`kaxe.oaku`uk0zreacxaXuyova0atkp90-trXvImerZ@ۂ__ui21,7,mu 23,8.ʪBjn)najšíukaz 񁸇Európ񘡯xplózexuRevolPzudl@uámoceseC.nahadhuɯlnaraziPbreotypykSi,Y⡨no0tMH'om.všakmQdxiloҕsAedch-cg@m0DuAstnk[púzmo89Paz[vz`ЧevAȂm@ri!pM9hyinesomљK vvl(horotreba7j.Ա`bískY najviacôžitkov,romadenienemov materiálnychláhataliieľomrenoholadýProdín». 


Tietolová RFudeajlepšHponechaťezomentára,tož` podmienkazdĺhavejrízy štneriaspoločenskésamocelo,torúPnopísinázvrozprávky «choďam —eviemamainesom čo»,Y,žívaFslednzderi(,ôzni ľudxdovnakbkPaj(aiodvodzu) ýznamy. t 8PQoosťobčasjzájomHvylučcaravnpny)耸ti,tics*aт@mepžyhHYdliš#nochOOOOHSxati verejnyHza“Yprhqvyko`Xi.ΒYeďžeꎠytévyjadr y (_)mysellektpedoXur`riebehdalívote,kȅiecQukaXȅdrvaxčšinPocigicankxm@Q dlobI@ragiu`ľmiíovaž„zóg#fesiɦ;̧opeXYpami136 /:OOOOOOOp>,XxzPritmimXxikz\HڍHdehxp@dejinwodȦ tkuž1i vti>AkoPupenHdex izerv虈o-pokromáp蘓Z@(x؀x)spkultúru anncep(st8ko- y,ji@In ahnu@Pv (dnXȚH om).ptreb(elInezypspôsobe civiliж̉ašlaečôr,pb@@yrpAzoneje`!,@vahouraпAimus 򿆳wwwwu. Ašet(roblémyx8xlokzredxjhXqJregiónuemehrHI ?tiѐk8tnyPyp䒘dpledčo0byiqp" a70mohlipoYbezpzo2nukoj^mlast4oventmnelej)wόόό>I\@0kryxHmatriarchátuáklOOOzavŕšixch؉`štqiLo-jutH.amot@~ôžh@uďWo-ek]vdhglhϝaleboyúٌdosyjboi#talľudstvh(čeka. ejiPkЌdzxialenثxzi0hhboAtڀorgánIbiznisci.i>NaaA(geografHyFȠOtXvom@cspl@=a0,𕰻PfliktedziechPfér؇JuсȒbyvyminߠt(vcelrozum#í)יי.ɚౠto㩘ioc貮khottabitaval@ckepon)jliaxɆ(odd0蓈nA,ГؽXp.զ; i"(nimky)iebIWiuskčňuj:využínergie: XgénIskytovanejiosféroueme nepriamoesmírom;technogénnej,torú ľudstvoískavaa`kladepracovaniardnýchnergonosičov (prevažneeologickBpalív,rátajadrov) ʁmzadehh88robukie.ŀJa (hlavhelektr),eliatao􇊄OocesoXzabezpečujenieonnéhoiduktu —Qslužieb#bjeme*úmermnož Nol0lenxk(d"z//Ѐčenskomjednot0AchPriturčit8podieldruhx (d')yemieňihyfxvylu;okolXstredia,  odžom, PeficientHntišetiedkdnešaciviliH vyaz0menšíežd(učšiny71sys0mo 50 %,enavyššie).օaRa"?G7qtra܊XeformXXzzaelogfyzilnyo Xčasťsamv. Úakt-Jetitlaku71`$utP̙mh˂./p>Atúžx},dahnuxٌhntinveIaitip,2odnb0HHnym8vedo<Иvládajúc dXduhs(.Κiviemi؁x^^ (najmäyZáp) xmplexaeheProz)vo ZljybkDominanc8toho-G137 /:OOOOOOOp>]ujav1`20zaaukojeHRANIČENÝCH po)btatku (ȡ7o,nryˏhum|੤pikulrojrHčlknuڦWťlZGeEWRvrt8hmódy,zruقzuštinkebautvrdzovaniekamca BEZUZD{XteagresɈhxbPotnkuwwwww>Tn`PD jďjrvBX)aie#u'٠tzv. „e8y“`9nudenskJosl;ipcrhuzx0čohbrotyyyezdrHaPr踋GC#byu뙺xdxAehI@vplyvc(ňuƱpOMdô!֚˙ inľudhzyO78492____8ooggOOOOOOM.֍Haذvariantxozvoja8liz뜈UUrumiz,Xzazmuú.všstv@proces yPeje,hkoľk;koomzombí{Ls`pobmedziťX8odaQu72zvyš@mo dlikvid,lklisúčas1XNglobz( ("u`red'''''>Ta톩@zli1t`!zne(stJvpsdHrôznymiátk9iemysel`mሀ mHmetím)zťahbo@ézi~/ťۅy (vrátaneroduktovozpaduechno-energetickýchosičov)úäčšinouiamymileboedľajšíPlogej čintiaáklade,génn ie.eutrali@cia zužitkovanienesťujúcixlátok,koj prodiuzavreté)ykly 0votncst8úrovnirobɁ7h7kultyyžjeodatočnAMoj (Sobmedze ߃߅ doteri?dy),Hleesnatázkuhxdomhota?Ȅstredia,eďžeoefint8vtjmzadeH elektrárdnešIcivieaenPždn@0k)iým8ípexsaakdávaoh. 


Ča IV139 /:OOOOOOOp>. „Rozvodie“JHiI1emNJ"jufy">VprvrrebbXtiťozorHXto,8lovámaHဉduchi3mymchH d0čstpedk.Ĝ8šHchápa,zéOOO80215>140OOOOOOOOMxunáč,tomuX,s,aminulRstoria.֭Ajbo odstatehromabomآxpoíva0hoznڮhmoty9 j8rôznyHagregxjvx:evekup,lym.Ӆݔ\ajmäɿؑqízrA ne9xjJ,Púžiobjxqvnne8it.j.riál0vlastK(8tedyiesvetaJezČek9?1@ovijponno(ytou9[!ealaBotu 1)臋tel2)pa)3aX.ri؍Xlox)4PHňis(sugmisobȂapkažds „ov:ĀXvätý, ؀[ov y (zleli9)pokojʁŐk`mŕtv OON1ēɖkȃ@atďȇX;irčiHvi(1odmTJinform`zabezpeD! čiixniHwwwwwT*mazre(v򦩧hoc訠vykRces[ckPvojn0ešhnHtakjmifyzikpol. keďjem.xpoi(lec0Htkyia/8057???1OOGGOOOOOO8ýnimzaradedri80898////x2??77OOOOOOMdoщouňujúcczh`luPu???hmotou
,a(Ћspad1doчHeobecpzaužívanimumatéria143 /:OOOOOOOpradihduchovnejsfy životaesmíru. 
Vavosťôzny ľudíýv0a:ia,ajúciie9tyHý8d`inu@edinpo čsenzibi,ijýaoch.äčšina=GezyizmysorgánHlenxtpomermohetpkup9_[Xakriamo`niruh9lpnei01aždHrod(HregioXjivcȉ)Xatkuž!dv0etrozXpἈ,A0 zru؎po,ȤŒeele;1yvoxľ +tO7jmähu>VJí (Bnaz19bile)~eesktelo (masa-,iyzbr9 `technicai8hriedkamؘbyžart/aljс@PZw (pr`od).QǔǔǔǔAvlXaypѵcjupodstat)0azJmriY0iou2(do(jkXgóOciat ápad;OOHWWhbNzaraď֔odblieq 19@spr>Noxistčosretie,qwiijednocjsť“w.ڝzaobniaٰmЄ ačalaHXcúmerÁ@@oerOȌGt.j.d'&xfilozofhPé*vtHjšompPy8mínu*bhcbsmغ{𸣦ɍzen>VýslHunadzn0m5ao__i1Lrgpzmus,ȳ(prakt1icôbechzamýšľzžcelknedadobاblémspôs 0beznЃ(rFhuot!glob@cXzy ž2tv@hx?????>Axdodnes školské vysokošučebnice predmetoviologichoamerania,ocj čosiozprávajú fyzógiiátkovejýmeny,o hlúpolčiah145K鍰minulA98znIlabjekXv@„matHie“ (hmotyOLducha2obec׋+pväčšina ľudcháp,ekoľvekrazovojpodstateoY`Yq8na1komuôžestvárne*$AnestPcQcyhbunuitu;`Qh(t@jfixvyjad9amysl idey0toho oX jemCɋهiodKlXe`eri0dukoj)tHhl Yčl8ka.MyšlienSyspdza5arAí(Cȉel, (atďIG);ugexvabyQbol܄A.-He߸976縣6׸ϸOOOOOOOM/////>N8ľXLovț؏u (nhxiky̖ý0y0tiz$؃cv9su nimXdia@Xsueho'8501177777GGuQu߂7w/?zmu (medzi`drudP`)yaia.ڎpaľhlash0opieruY72*enX,Xmlčanliv poPp:8ľ`1re/p3 (t.j.ii)8544g___877/OOOOOOM,tor duktwj)(pH)Qľa0siXčin{:nezm0ilQmuAyobecfyzkeenƑérie !,rnešchápmínuϨϨϨϨ>Akxme0nazýsvoj menam8ـQ ávepísisynonym“ evin giioč a +??< =qa;HíȀY(ǂGneYI+為0952iϔϙ9߀ X?GGGG7///font>,torýadial poslednýchvo0s(očia`a sprevádzvedeck(pokrokEDNOU NAJVEČŠÍCHLÚPOSTÍ DEJINÁĽUDSTVAnajmäidejináZápadnejegiolicivilizie,espotickyobzoebaídrašeobecnéhouokonca tkom čoapala. 
podstatvyanímohtoerminologkratunúte„bezduchov“ógm0ri肀edaYrozbúr0vtjšiúultu8omaniavetayЀAmajúcuep ybnenohédo(Hdefekty,qhradiPjušteڄoP,ouespopísať0ľovzložživota,`roveňpiQv0 informač3procesQčlkЀhplniဘObjíQX1elkovo'''''>Potomk0aavŕšiln'$p@ovýznam+s@byvľstvai775ٞu>izofr, ˂(lixšhns88(rami150 78OOOOOOOpi>(jPklad,arakaC)unkc(geneaparáruabiosfépl<úspxgl ((vrdzu1C)Hón týHe@dzڦapje"?ry[RAAvisí); qoojliώqϛρ/ϛϛϛϛϛA7>meloD (akmeriغ(ehol)jadripoižeUJ okj ragmyin8zumxabdôdtojOف߾k)iež:munit`mzabezpečim9seknuг Тpodvcmh ux(suov-Iazsamolikvidu:mr(jHdPtriech, Ľúb"siaPp),"vk8hAti.oo/uhbrـ(pו"1emkeďovorHotimo xieodľteda/*eiQvdn`ľnietamaseb) zhluky(ktá)@lí,򱰕h“𙠑h0m(am@naru8ľovRprocesživjorg(zmmôže8ňXvhubЧ׏lȉ pfyz0vYtrury y.hVve^!—٩Ю\ačybiehYľudsk}ɉΑpiPvlXam ctela.ınc0jamڤ[m`!m:)糰hmulozgu{nášaiy (cezáXȑeska)(lmrči9žyôznorodBvlndov eXkz1K0svoj8zosku?????>Takpudepoužívať súčasnúerminológiu,akuchovnáultúranamenahromadenie odovzdávaz pokolaXle:

zručnostíetechnickéhonímašeobecnýchyzikálnyhp,؊ciinformáciu;  oomli="2G/ψ spracoAajtow(^mys);'oo3//φvyžar(sz[ýmieľomplý+človekaꘘ`seb(amCajdruhébjekty-suKoesmíre)uvlastkľudsmurgzmuresneistakoia,tor.goo/ulrـ(p"1emDo[X tomatk@spočívdstatovládrib(čiЇH0Divôj匪Ypoprakrátd@8j@ej oži@iXnapojNsikurniknutdPza el bezprrednrobotov).Tak؋spôs`mosť0lqʓidurčuje „mai“.lebáčveéqneyobraz(eš)tzaӂomu (vio)knebudn@77>ramorHvm):xdnoҞ̃ mahčy Ѷ0ja AFؗidQa)9A_OOOOLaždoy celWiɏhpríۖXzákl0*ošod9yvaktuɈq0vuidns ňoLúɋhxjPH()lke'߉߉߉߉ 0TáEti,mienpuvoj8hrickxce`u151 /:OOOOOOOH/u>g87{!—r.azQy?8815M@gg2w ׂGGGG7Ljǂ.o9nךYI(0ami8HзY0રikO|el,Yéžčas8poth1ap+/.()րvetvy cžstvk nťiu8r$koľpokolp>Hye꫙siacsovalaI, žeibljgmtP؁زPXZápadkeďžeiAaȂattépôysia P Ekǜǜǜǜ60ǣ3ߜלWOOOOOOuA @chPtkachrozvíja8akocx[e ivzkvah@raeyjadrbneľútbojaprir disponovaniedrojmi154 /:OOOOOOOp>, základetorýchežíominanciavieraciehoimusychiky.isickyálneeoaravnosti etdekvátnejkjstádaviánov,dobe,eď ľudstvo 8lošteAjaskyniach,oyzb0enételesnouduchoxu(lkoordinácimožq0bara0ačiatku éry,lchn؂3energzabezpečeXťqúča0@káolepreteľ0ojhamenr nzovej. Prez uhpohľamaterjiviliurópar„i“ (xdivosq)@šetcií, čavajzaou-Am@obla0:đ1 bológ`ťažby, spamotu:prriedkovo0unform1i;VAodÁz؈m@dož`l8nuťd sxímmA8sodpX*8А@slHyh0mi`iۈI`vete>A Ruskjepi0(jedenjruhý}Akultúrb+QakoľȄ9sppčcixúspBd0vyIHpjavyždé(X`ZQ(aôžnoh vzhliaېh)byregioX [kar@balíčk nazývr@PxmOOOOO>mracXmber`pdáǐsiakkáhyraďH(ʞ ít) ۍtizn (bsolvďalstupzasXičoi!hPȌáojsk/(dneužíqaakk,ЃPló.oA@oʂ za9azokrv:{@X`dbľPac 2kaz` mohqtamojší@horsfsy`𐐍ΤZodpľHs9m֔J156 smallAupOOOOOOOI. 
PoslednýaktmožňujeochopiťsobitosXislamskéhoegiónulanéty,torkultúreHríznačnáveľasnejšia črta,ežamýd( Ázii: IdiatkuladiehraničenpPpredovšetkýmӀavojvoľnv oblauvchXík. K neaikxpomín@žeyázyiprorokmiskutočňovýlue Bieolra/aleboJpriamy"kazamhe. Žiaéyi „mágie“ „myky(rôznytypovk)`tinnícivyko0;?Rozledzimvédڠ^omy(tom;kľúčdkrytľuďXQ9pciestBPuϖk9(aj9imstupКajevhchyb8m)1o chádzvedetroenriinith(pôxbratevápadu)u8zIuivotas䢙ebeh@í;" Be׊׊׊׊׊էMouYsadI`sahujúcBoh8TvorcuVdrty P׉׃rers)l h(archií, biaciu()xro@stHkvyšší siipatimi/92348????8OOGGOOOOOOMooooo>TiQЋb!oúťfmnohЋHdih*t1Yinformakexplózioulidť,)utP"l؂Wésm e XsHPxl áj+dôl\iA«plurHzv»"(ivҕamosXúhrnurčitz)aždz žstvazx aeeebomne že.ڬAhôvodUnedobpoľrukmp(občasPzdelaXchonmi)auRt—klad m é y{,ak(0@Ziy@šiiez(hobe؋8X8fud шsPiahȌ=oH!í_____>Tovkَkulraoi musPlenaňvahevxrmuspikyYmatu-bihbHlPt0xshzískumlovekrozlišvemplynu)udaȆӜ`)aktpdruh8k֙,jsftaylaodӧAobecn(hpoza0~ ob2škodruHi8Huvyc*ۊci0ívnymi)o1novrskHpedagogicЀpapagr8ť`t Pu>TradiNMy֌od Áz1ovališterednešnounformačiexplóziXa zostalia ňuepripravené tohoôvodu, žetázkahľadom schopnXiozlíšenia nichďalenievoradá,ýdisková:večšiaozorťadu„jemnýmatériám“,ultúreuchaHiopoľjy0gii člpVesmíru.reto@eď hdstvostupovalopochy4pOMe1poxici 20. storočia, Čí00Japon`ovojtPinenašprriedkyApokr@Qق)bythx globálinterakcs1yami(0egionypcivilizácií.  

V Čínetojamúsilaiixblémy*AvjoPvzXhovǘWťxkladerxizmhNáslhdefekt[ Hck0(hrubo pubjívnyieriXs)DbezovXvpkhybmolitekmii159GmnohďapZSSR,koľJ.V.Siedoillí@me 2ys؄`impeoraʓCxaa@užaaѐ@zqincTokij0rocesengPN8mbersk177777>PríčitopravVoriešu (Hklýyt@|醈Yy)bm  istql)zat,ežítAno-ÁzQéčʐ"k`merXoz okvptatí896375////x2??77OOOOOOMúud0, čoƊdeľ9xpo( aH}PH؎@jímvؙPnphiH:ȝkarm.Ȩ(eXi)Hotázoh d(VDy@`eak:|ulb>akprávaniebjektu prostredia, ktoromaiaciurachádzHjeočasrocesu „enia“epvídateľné. (o뇓výchovPáukyovoenálo` 08pmodmietajúhoȊxbnosť)
dmot0mustupu䁠4ykarmy`,eԃYЂstavuahxTrôzndkúsetíetódou(kusovomy8nalogick0u,*hdemonštrapamäťdisponuceaNmyšlabyrinteošnijako8eoboím č`ekaAuÁjJpNa`ekdajntPREDurčeneybud xbyetk živQaokoltild$f`ťČom.bolidieťo!Pdeje,匸azvPtimX!emuúvz8ž9i0dzi熀txyAkultúrpnuložkHsychikeq .omôžeu dnxnHinformačexplózi9v pojoveobklopixuvo,[mnohuHnadysledkၤmýšľ"> Nez(i0phXč iydŕžazoru!r‡alebop esvedí,ed"X`(hdnaLybiehHbiosférysám*rhfa(@hrnvzrberЎ.onkajšDjavu8z`úť?Qpxlác8kd҆ЧmpdruhjJ*ce eagY)zmenXه|i@ePriXҐ0char`tlak@NJ]h(Ӏ؄ׄ)1u퀡kupi jxnciu>Jr\@eH>3mizi0Xsl itrktnríznXľ*úbornnezodpdá,yHati8časte3nwwvgggd?????>TenP hrؓxMtabilitykkaz1цsaheKG/+qczyUy)rmínAl؅om@texpomeَro@zzahebamimoݵax yPۨM,8 ؜Imikrofr{aun8qonpacplyvy.ˀS̍&1`klasifikyįu«Homaps» `e7MvȾyvšetm^nymHtaXsamot׎׎׎׎ׇ00h5hnhminqpokoXž@0eb Ё09as_vJt1Peňsncimgxt ameq moloz(S˄ӅAotlaZem: odznič @0msyIdoJ«SBosY(,erЙ(vďodobropť»Pc@r="#ff">163
 prípade,kultúraapomáha hlnodhaľujeenetickýotenciálozvojaaždého človek*dstvacelku,ásledkom@opživot IírebievozájomnXsúls | biosféroueme Vesmírom,QgBm.

Kvtatívnydieledzi@šet misnZdruh8zemskejau0spočí tže cchop1dvídaťnohéƂxich'lnyxčinov;yberzAtiejvhodnejšx—jemravnepdminuhlahľadu;,idr`avajúcaebadisciplízrávanidekvátn:voľbre@zovQýakkuЕ2H@eboЂvonka#okorqit@pr4Objekat(pok..j.5uvlasfyaožpXhmcirtý hr0ci(charakterlaЄ!ؑy0(amozjyPh„8rodz8“Evtaieému.ɕsami,,`réqsiie: ulb>U(`ڔqšґPgramozincov predurčuje „detstvo“.očasaodičia a/aleboelkovotaršieenerácieormujú dora@pcomokolenítickyenášanédmiareflexy,dž:ekúsenosti$ích,ovšetkýmžiich6. 

Homoaps,koiologXýru@saXimtoxhľadeaechliš odysprganizov chJovvetavieratjmä, žeďaka ptnejxP,ýrmumeniuísomatď.@áaždhdoivovstuphl0oHQožXť osvoj)iiehtXa žɆzruč܌spelleɕitry!u@IajultúrouafixR164 /:OOOOOOOp>WO?i,toružšli=ritoXeďnultrebara`!objekvna, človek(žeHmusudqCoQ0`b hHležíovzhȖ߂Ѕт:naopakld7vykooo98062h5//o''oOOOOOOMbychhnilbQHvnai8probmovGGGGG>vidn a𫐰8pXudefinړdvňoym:ulb> ceȐ>liehaie1HaԀzmY@tranyaždҔHovek(ۯx(btbýro:d«lyč0dechtudeedu»PdiritPlebo0v:huslhree#;0!he@pať*oden$húlohe O\«ok»,akaždýechopný,pamätajúca,restaťnečisťovyVŠETKÝMIDIEĽANÝ «medechtom». 

Život@oločno,o1ajpocesbnovyjnformaXéhotavu,tor؅biehaꇀna úrovniyziológieátkovXvýmeny Ce atiatíH@8_ult`nychymien (zhmotneȁbiooxch.j.uvjl)xwti.΃`sférnpode2Aπprikol!galogickjlíniáP:uXombintmkódov4otypynožstva žiB`dincovruhuomoapsProzvíji (alʂegradq168]/:OOOOOOOpk/)apliaSteorved@sᘩakގɗbzruCí>Násled//-gcivilizichno-Rchaeruc%riešenvytesňdchádze?iQurčcelؤaozširu@etgiۄ􊗊Mnojoriol\cAu-uׂYߞvobec oOϟρgi>m+akoiPudobu҇ʏyiemer štHk8dičkeďim0 prda;eboĺžku`vneH()s!val,iebeaskut 50 %-Xڂ@Ockyjndard)opuXߪߪ996519߂߂OOOOOOMtďojtpételinynavjpojpWQhr(pᔚI*颛py0rmálnoukPkaždVrráelopa睗ߚߚߚߚߚzmehkoľpPmet y,`príkladЀurovdosuvaszdvojPsobobjeme>(K ڞžpacitae:2,؄Q``zalQ7iabezpečrHrہzoѳeudvolsi „m0“Ч(vYáni3{RtXnhstsocxYznam[??>,ʇ& y>A@otkXwGceGDvk ba`̔ etanuevisldoho,itenf0edomu`e|nVoaؠcꗹpj(p8vľ0vImôž(y)-PdnotXQu>V`zI ľuvPࢠzaviemy:٧y.ԂbhorHaȉdronomJRaj`a9ax8dňo8(hЍXdárh H)oseiasy}0awimpline);Ulpzáklade dĺžky kontinuityládnutia,koeoobrazené Biblii čoaachovaloodnes1Japonsku,.j.0ákladeiologickejodmienenosti;možnooeraťjsociálneép(kultur܀)talónu. 

Nechižyberiemetorýkoľvekakstronom,/Qy4) časov[navjomrovnáv.á)pozـÀ@menilrekven(roce-ovpvxuphbehuis}rozvojaápa@j glob jivilicieoťa0k obom dieľamuǂ񀀃OOOOO>Važdgh0líniiYudihvAr 15 — 25 kov170 /:OOOOOOOp>bjaviprypotomokatívudsživotqsledný nietisícChX pakúdnotu.zh`dk aƖ môž0ystaf"1">b~b> = 1/(25 ).ϥxchar8zu(chlosobynfor(b8popu0keďžeQZtikoumotdruhaenHúzk`hrP0buelamätqóxse tXnokratʙ003197ϕϕϚ1ߕߚuu߂7W/X)+pč"1riHsférea,e"ae`trt!bPtesňPn8z 8CcgȀҀ8šovšímiamrčy@tpl.Єxvyrátpinval(jaaštckyjndar(napr.e`50 %-)ȍt0vXnpla:闂HfPKazate,ʉးZ`sQHltرqoncep)it@Svخd艤Iqupcekղ8klȢgrТKpsychi߄༸eqXzískarglobyU,Wadchodnote ؉vؼ;sasH9oY1C҈visidoho,vedȀaaodXv@zH(ooooo>Ipmil(̛IrolheuonómiuujússebestrzXktrystuej“ajojo e, Onstvogi''$eol(i@yu>tak@amens؈ch0iqhF>VRχȨׇׇׇׇ׀Ї«špraz8 105rsféra,torá človekabklopuje,atihnemeniťiekoľkokrátočasktívneho životaednépokola.onaPá,Hel0mertalónovýchrekvenciíiologicka sol!u:latilos<cr="#ffi">172v ]a> Dž8OOOOOOOp>;eraz `gׁ׋ׁa. TȔHauǓǓǓǓǓuolHredvída*torýmiásnikmi,edcaImyXoϑϑ010743ςςOOOOOOMaoP 19PsiaIvveji20ia,(reteľQa[javovať,ostupšeobecnímaXioz1ažomruhekeď priebehugene@c(viasobqlizhajúParnúťby@hredompručnnevyhnutykin’ϓ///01363ߎߎߎߓ(4//OOOOOOM>TrebI!pozorpjto 70ǡǡǡǡ—Yúkora@eultur/o (dmi)u,oi)yôlet8P8eštPPkudstvoiahhkrirXu>(ľa.M.Idli(I.S.Škps)/oky(30 (± 5 ov);dohrHbiecakϚhonivy1Ɇ t0prípad.!sfé-demograf9atxrofuegioalebolorozsahu.ԲplCdpih[áYicePoh0úrx贸plodyeme (jHnaHavbui>možňuXuvidieڦvytvár疵uؓHɹ??zP dss0avuv0labyrinkarmy“ech8zmust!by li)-بț(iaX,viera(ixboА@baenpiec@o@ĽuďqIyyhؑeObj0ívnyavL󏸡@nazvag`_8{: i>reouhayeriko?ayhmunciviliz ,[A neunikPadiovecnielh.ʇonformHocesubh)rchorgova$e:6aA@klay;U=wwwww">ZeórImiia,r"8zimnohoovňovz"ܐԊ:HxkovPkaždz ob@ڜȆX`!chádzar`svoj (iaUsp lHskupiЙӀpatH)X0PSkH̓sykčeka>Utيx/ϞϞϞϞʹ0Ӭ?A@a čosikorah,torýeď ľudstvekročí (aokoncajezovšimnutiaoho),akažlastneci9v novejpoche,axpiat0nom úseku „rozvodia“175 /:OOOOOOOp>.stédchádzajúce?ie8dejinách%apIdvídan8 minulosti,րstar@ku, čoidnozižšieveden právkyzoborní0IdrieshahaYPríbehyervišov24436OOOOOOM:  JedhoňaChidr02736ψψψύ7߈ߍׁ׍OOOOOOM,ojžteľ,btil ľzu vPm.ߌ—ЙHdeideňisveteizšetkӄxkremejlu0špeciálzozbier.amtoP`obja dZPzbláznia0edalWWWWW>LenHHl`chopzmyselýchs.hromaždvkXzásobyyy usvaluq8peЁPc.ot@lakald.V 9nԂvyzd0iyieky,studn t0o΂AzldoՌ1za0liťsvojiیdžGGGGuȌúkrytžeiuiecť,jXsy0.ֲ8molormýšľ)elkinaXne!mypamätJsinioÄPnimalٌu.˪kúš-=ae :zȆpcít(nemep8`lebX`itxp žiam@ípaS eooooo>Spo1txȍH`jstx:kac腸rmláNakoxcbx8i hodo``uۤitojeysie!spvyHXpomedzit ch,bivot@s:osamelWЇKc^Vt1úpZa0-iIokthřtnYhdieyq͟zrȇXmôHvyliova. Tbr(cer8imgba8"rc="Pictures/2ɿ(FEA9rD06BDEA6E49.wmfP/X> gggggLegendaYi(j hú'n-Nú<9ze="2XЀcolor="#ffi">178 /:OOOOOOOp>,gypťah&zomr@ro 850x8ҁ0uobehpmiá xٓpčenHevboduHo؍ojranšo1vH(dejiPderviv ua mapoukazQáadlYp`hžqcdobnosXbratmPsohrav0s𥹆7nodhvýmaraónskyhieroglyfPT@erzripisajjid8biruli-ŠáHsvéČ0tijzomrel roku 1818.

*     E *''''%br>Jeonotaj,torýrežileléočia.enoymyslenejozprávkovqeteuožnohápaťtom, žepčde akejsi „transmutácii“pírodqvody (Н2

(nv9aisvetx֙o+qbieh{ho)
YažtapadqdzaP@2_y,duu(n ľudíqvliXvǓǓǓǓStar0k@fmoholidiePbHcv «neverbáln»uzívbrazoch,uzmen  dôdphoal3Pu/yOno-:Zꝙruhovôd),raaH).akotvahjednhopili časciOHibaA uׅ, inxH؅ׂ( pďLcezkВposdpriamo.o´͆qzázra mmometeľ,5anoh͕>HzۤBhľadlaA‡yh@pociPťڅĎғXdliš'&zna ryzer 9b8zonípaPyvovyk@ebeiastvo1!t hkon8podmi@zošlououôže!hubQYhPoyԒngPgat,1oltinecslob.ʎJzťahأQlaڂ0popz(Pdo+YovꜩayЍ kfilozofieAjoČa VH``...>TáisminuHltPosobIprocesyÄɆ(M)ógi8naXvojxtjeórL.N.GumiljP)etnogzBeemxxsior֕úvi؋kjHarxchar8umel0afúknu,ius0robqiťh(pouk𹒦(le8nospmchy1򼑉účaserspeky. TBa ynex9ueoddHyfyz'yQ(Hákx@anostiejutora (aezduchoejôverujúcichrívržencov)ímymyslenému «princípueurčitostitnológii».entokkobyobjekt`nymhraničXmožnxíádateľa)ledova0ekv iedalr,(éňuxopísaťjednom dvoaspPov:uď sociál0,leboick(ro))»,podst@iologB. 

Ntaákonovytia(spočívarPšRlivýpΏYvaapadeeisenbergkmechkySqoblaedyoruhejesanoȑs„Ni“ažiadxomocoYWeho»mariotázku@posúdenvppčai.֍k8< vot(i ľuXajǏĀmDeúčasne,oým el8trebaozlišh6a?pnzlučcr芐Ɋťk靨pi!termit`cudzыjazyku?????>TeórYgzyIpasio9L.N.GumiljȞphmenImaؔXfrnefunk@á,p%ipli@edڑx,idobrHa8a`179 /:OOOOOOOp>áá00ul(`vytvalúziuniRpou!(zu:Qerb, ȐchybodXyooiapuýѝ)pciviliHcPšlaJlitydž|PbHjaHыíšvšeobecno-zvierahbɯsychikerHceό >Je@iieYnúť,8jmOHpvyamXvokniheYEsféZemerЊQkúmamedzzaat 19ps,h At@vulgȁ copuleznimkyl9eb1bآ;eodhacȂ0at‘ínϓtZxštruzPb`Zstrasokolu pe`otlƒHɃAvy8rpBgxlendnuJymizr>Vznikz ÅKo?nyaXakϛϢߛߣHlPv)itypov:prvésôbXbušvaho`XHbuď{XyуZnevAHrexH v(dokážu t by2@mnstzbytproblémsebeAJh9`dB@GZPAcirôzezy;ruhiteľobjc2Qы00 ݄bým𣠄DŽāx`vláHim2]ombiOOOOO>Z 8%XɕSpravdeobasňɍxeme////74kultúráȴzhľaycharakhunform&ceȠʍ:mdod@htyzemsk ee.֋Pamienk bHyAtup "H0BI8aφoЕ`ol]jyQ(im z`180
<8color="#ff0000"> OOH).oejavŕšeníysterick`„pasionári-rozvášnenci“ikvidovali8denruhého mnohýchaok, tí,torpotomstnažive!rodisa užiac-menPpXjIsituácii,Isozmysľťredchádzajúcedali. V dôsledkukkonkrétčinyominujednep ľudstzvieracremsychikyikémuňujvýrazhšiejavil9kultúreápaduъobitá(zka,kryhlbineočívZbehomýtovboženpev.a &dobeielenHQtc0@áPodpovxlehäčšbyvateQ,im؄vlastPpaniavetaqуiexiňom>Nylúč8, )pridriaɀivo0spčpohlavnýmnštinhmákliȐuyjhdosahujyšš`temppopulyeu|bHaziseba úloho`PadilnJozubiosfé!eme..j.yi􇀇''&normymavśa>`obXh(grÄyc@lipogH hglob}katrof,ɒHhuAtlandnakoľkoؐamaxi+9Q`,hӠm "ʢukratší časxp(tťLajleps[Ǧpelku.ɕilmǥDž$XvdiHYdplatou (da8u)mr1etyb"defekt 0d(i$uߗ=alipioHHti؊0ea Ľouwwwww>NoaatpojOOdrvj/y/(ʍo 받HvjodmPYo0pon,si.˺PdoЎ8d낕}yjadrmĺžf@v,܄Xnk9hz)ag:hzabezpeq"mxX퀨\ˑaiho@o181 /:OOOOOOOp>`ohЎn}/&ok,o„progresori“ch0tel詸yarobchnicruk󗨽qoruqskɁAstЎhšor svahGG=Æ#tatakmerplЂvyôvodk0inen (A`ik8e Sever,ȉ)ooooo>Vt1ove3ohahtjpjcie[trebhápap8`at8mysle:aAjto číseln.i@ned0n@Ҍshzrkav hnx0ropoidi (č0e@dip);xzasЃy' K8qdhhň(dtojl)鬣b,bzH9xformede0c(k uskutnکߩߩ047992߂߂OOOOOOM,spríťlisn0r1PPšťastcom ahA8@osti...  

O konflikteúčasnejlobálYcivilizácie (nevoľníčkyechnosféry,torúamaytvorila) biKoueme,meo2i predchádzajúcichapitolhktuhorehľadu.΀qávemenaomerutalónovýfrekvenciíiologickéPa söuIPúkorastueyxdmienenr_ouyárkx saožtyjsť tohto덄ukôr,ežrozpúta:no-demografa`tXrofa (ďalši8 dejin)183 /:OOOOOOOp>. OOOOMTenproces:y „vôd“/10132????4OOGGOOOOOOMe?ývtatívnymdielomhar0EFEKTÍVNEHOsvojenxteoretznal00pـručPRED POy*i>///)`.QwwwwwPrmrebaodať:pčen8zriad,`x(bolddna8asȀP١d肀vice 20ii(P8onkajšíz* (formyexistZ),IdurIrai[stabtyásledkuplynulS׭ggd////I`miami,iߒ`y(mvpjavuneľudZrXimsychi prin:eφȮHvid1sá,ímXoveň9uxbyahr PPvnro+Hvo8íX inkultúludВkol""kpv ivhciuHsy:џzťahmedziaďv(jom;u)(My.rirodz,؀j3klXxúc؂wp*tiY9>V(zmyHQe7 hopäťazHAatok侻m-zvieraP tvaxoelkuggg10679`5''ggOOOOOON/u>.e1tHH8XpQodobyxhiImP!dHeď0xct(odkrýAôzaspek0in0n0Hazvaj kpnpB kep rlabxna(Iu81ovz!ҡ"ríokhrient9zištIAdš)«s»,edysu (alebodti)hora'''''>NajprvA0mamAjvšeobecščrorgp43''#revah`g >أblȄOOOOKatckládaP:xmRPzručekskalq25򒰻`tak spy[Հj m l.ӅawchЈk{ 0rkonxtnpzys0 čohlhzdkaznatí zručností (aimivorenéociálnekupiny)aliožťyberaHmonopoyvysokcenyaroduktvojej čini sočenskomjednotácevnajvšeobecnejšmyslehápaniaermínu „ny“B. 

A  stabií=yaJami,nkasujúcgg눩u účaz,t9relavm tꍛbyvateľstva,Yfesionangažovaúsekochféryiadecel,torý˒PeprPnڃH2otedaʁhhisickokachKzávislárviv@väčš,mestnЀ rôznyՂ hrQnemaQatiec@@diviliciouoeXHúštaXtamied1-samotárskyôsob života>To,oAodddnesXzývaelitouh,qleptľuďmitHú8ӊeXvitPavǏďזlija Pzo(.Ɏ؄ipodYjexplox+človek1Jom,eďžsebGunúarieknQvlaH*ujm@ztra9vyšhgaobɃschopnahradi ܏ӄtestup potrebmnalmdXؘgi陑y1mm@asodѝ!úpHs t,xutpP/epone)do؉ʃu؃l셨`Hrozr` zorinzz mýšľh>Nak kokmerl ؎p!v d bOڒlVchppodmieЕĉXyQP(ݗ He)unkci(XíV`auatzj2n٭txkho:zeͷne—Iam{(ji1oH`>T)vsk,P<*u9iaplia-i`behuakРhX܃i8men1qϋia@@2ƦH,ɛyFАl誫R nciQHdoHrTr׈pozna0v,vtedyסׁ) mnoȁppadoXP@obx*oviosm (0 )/al8TXppb8ȃčk@Kítracdoh aȁHo-npyrbilzauj &aZ]<;Q(ʕتu)gudržJadz3pQe@oQtatusk[l0ok.ktxdi `k ك~Yíc,vied8degeneBiy''"88tyini kȌwtihYᅟ!,XdvihnúťR~hoclmemigH0jЁ`ҏe8txpohlaiWTej_PAqHzaemnan@ diࣃo(@imotivilotýkaťo včerajším „neurodzencom“. 

Keďžeplikovanéedomo zručnrnezastaráv8očaselého života,drviváäčšinabyvateľstvaracpldádoȇnemohtakrekonštruXvšetkyO(E186 /:OOOOOOOp>trebYzmenuvoj(sociálneatatusu,"vPáklade(dp؊ťouežaloi0niestupu o Pi ížotovýchapoitiu,`edtýmhromSultúrou:kutIpriblíž@aine;yloej úmyseXjx;omv,torIznikPzôvodov@menHrozu0í/////>T@@ca 19(s iauȘayramídaregulác߇rôzn`dPinformiybkupínkokajjednotlȋ3edvivori0nimkuI1vidla:4ul??b><9alu1"??
(masonXrmono-؟8dybratájɇoowr3www/ψwwwwwvim0cit;kXĤ_(íslušdruhHedٹX0urvyvolqmindiXu-i kor(axvkromvlasctP(r1ky,itorТpxzďXxaj)nižšieAePinhiac isl!dPnucGpGGGGBV taJ80mienkachabifjúc2ouniverzh,o90JEDINÝKRÁTsvoji0a`zru pcel(:ezmyšloo-amayPprvaBkedysihP8gramyQ ďalgoritPfesioj n{važdz mnн ̇xí.d štruk܋Zápydxson0oHocmontážχšpecifunkzГdoЄuoncept[aár)'i Ȇ|eibHk(úžerqtPotXSvetat="0pt" width="1em"lign="justify">A akre štúdiumaniverzite «nemalodrúrv»,ktoaplatiťPískaniezdelPa,bolblokovanýjptupoorporácie,ildy,echu dôvodubsenoľ(chiesttď., `ompadeostávalouďalživotrbсomocrobotník,alyivyšujúcxifiki posúva@poňohierarc8záklsebaىlasmzumom,Hebstavčelsform2muyIvnútrospoloPnsk vzťahovJrebeh@kuXiminálnirHveľhybljš9nežegitímne7yonedavo-„elitarizmu“. 

xhobnov(t
)0drojov)éRdupRP +“+ne)IuhkdZu.resmrpjdu(toж`)zasväHízvýzna8pokiaľ#q?;nedi8altmiicx`sp*ami;kultJ!dzhonkuo mož3poructvyuží[krdžHrle (yɴ(čoPbol jriKri`án!ynagógyanhePnu-siriónu(horpyay vplyvd.J.Rasputi)GGGGG>NsЇvzniinalzk>lQa ú`PsnQRneo8אא׉ZokIvytv@xez1tlak:C`aujmXВQtҋina).OsBw AAmi@ߕהoѴAvdHI(i kxuc`pedagogikyRPgHshad`t󸘾aрydPmH@ne0na!4HsamItXv9exen!sveozةy bieha(lobe-účelɔ8e,.j.ޑidЀ8t@pvyhnux@h zҀrHaok0e. OvahGGBodp0d!tomu`typSens8٧P@HUkhje0udr@aK*zkhUQ,`SAMOVZDELÁVANIU,ɾZ\avoapbjev8tijao nľslpufvzdealegm neVýcbehnúťaxØgr.ԥý`ȍrit} tX ,vyčajn8nemilosr8Aláčalentoruhčiteľov, pochmrti čas@pripájalúspechy (lenriedkalnosti,ajejšietržkovito) legitímnymoznatkom187 /:OOOOOOOp>.rirodzene, že „kódujúcouedagogikou“rpeliɋväčšejiereskupinybyvastva,toréadupmimoinnémuystJvzdelávaninpol8 ľud,iyivojimozumlhroaeh0íww/vacieu. TomnohýppadoXajabezpečovalo[š(XexrádovAštruktúrhhoudmGramxdnuc@ty`alap!:HeX. to@dôvoPszY`Hkažd0ɋp@darizneobmeúyocXdouťhP\@uxincixej?????> KXjeut)XjeÔLEŽITÚýhradu:)atizomm! AešiXvrô蚒aXvislRgakoak0od0ofesion8ze1`uedurčuXvybujut`╺yh)vytvá(možXHHspôsobom mono vysokceny (vv`obecšzmyslohXtermínu)úča ensíiceb t0d=Piacefici@XeboYC؁@tkܩG@.eeqY,Pi٘ymaxklar:orvyššhkpydedidnirb(rteku锐vdminu)R؂j@obaoZáu12738ǷǼOOOOOOM80deHtickyPpí(oAktkozr0využívz`ebeX zn`e7hie`eAexjpory''(ДdȘ-samarazitu0oki v@aZ pÄ(:bodobrem5uYrozbypo藠mubQily;􃨆Gee!yo`gxasychip>Zvo8atrhu`(Hľahlja BrgzzqinpuonenعHiúžerHbánk׷׷׷׷>T4čl-0obtvorXqQXF]P0sámenech odkrytxsꓓe,stupcovض;odsúdJvyp(úȨ byQl Č{vykqil'蕳!X+XhotqobjEҁmravtebadisciply]Оajavjereálhtť>PѶɼadôvľudsstojne7ioXizmnsoci鋀use.րÚCHmienka`môž1tyxЙXsXm`zvierzomb8צPe[H탗lrobiacey1šIdieTúsHv m@W13233gggg9wwooOOOOOont>,, zúčastňujúcapoločenskéhojednoteniaráce, ČlovekemôžeHdinovaťjajakýmociálnyXtatusom. 

H0ozdieXharakternahraditeľnox !ých ľudípmi obliofesioniej čin(komHrôznaierHodHživotaelЂlodouaždxivytvámož(@preznikystému1oroutláčadruh)HvšakAKÁTOqHňao8ick Are`tyenkojavpminancie190 ԙ OOOOOOOHvXre؍@psychiky.r8väčšPvybvzatiuerlȘ4zodp8`R`sux/-`potomkov,ysliaXОjeo „zЅtvrch“lebo,aBxrebnéeXru`ivôbepchoptb0؁AnezHh`bezduchh dejd0rajšípánx3amätáIdHovýšetz0yvplyvobjektívnXAé,akbávishnnsH`jeodoxqvyžadkadneipazúsilie_____>Cenúta!Pkultúrno)dvbXtoiy@yu í@inštin(XklaЊQpavuduGh(bí“:Ao (s0emorsvojhla(Pd (t.j.@žiIAopiaka)ys tBúsSulabHprij zarmªooo14206h1//o''oOOOOOOM.ԥPhovi0 «0s`qxl뎘»___15269X2__OOOOOO+4ckrH`Y«M𮘚h»izk!kupihekrmidlu!«údy»,yraz >`@oHd-Ylobo1rozvíjZ(umov؄(nou)y;mhorapaĽuďmسjvoealy ()až ytikety:lYradIi plegi)AobmP)؂pssq1ojIOlku-sitةneds aY_____>Minulny@znazienМy񍘲WpvôsledkvdɋniehXhholsudpara,kra Žakov(GuillaumeaPet),aziaugač.μotɓťHacilcPhj 8hpz)0vzdelaotestou,idväčšiٷaebies e ,лXvodueďdk mduczuAvi8(vot oľkoHíȞya1kvty17923////x3??77OOOOOOMIhátno-orgz@fch.ituP؎troczilžvmysel!olqi,odlakomtorej Európerebehliuržoázno-demokratickéevolúcie, zbúrali,ocjiešetky,onoh@stavovsko-kastovhranicp ichávni mlčanlivo-tradičpodobe. 

SamotnýáporXvyriemyselatedajšíυociálnyystémڂaduovoj)nforma΂8teámsHyalnížefrekvenéhomerutalónoviologa uex(techno) Hsu.ritom: ulb>< uep"??oomliG="2GGG/όGGGGAmaszavedYtýmeHmy،edalebiacerýXrezorenzn`prud8HraznemlNjqo؝zamestnapxas/pokol,ýslem8oMNOHÍ*Qs0tHárobokpschopXmiskȨ00fes(0jIsimi"[  čomuok2vzťah0{exakzvafeudhzmusBs1štruktȀhukPbyQeprЂJǖox/ul@rـ(ReaķJ"B8rôznIvrstvhyGAQe:蒰hľA`hatxúk”zlepšJ(vôuyٕí)onjunrhuaJrodua194 /:OOOOOOOpybnobjektoxvlhPctviP)ǟq,ȼi[hnut ikovqȚ؞ʒ8Ҷ -'!hrokuٱȡAtrojPvyXpoadavkyátia1ruXilegislatív apuߒ???1956485??OOOOOO?xPXvylezcovlj'''21095ׄׄׄ׉ 6'߁߉'OOOOOOM;,OnXi (okúsilkry „dencixdoby“@ˬulítalXa«veselil»ٽ1prhvpáduoh«morukasvojaílito H____XNenšina,ulb>oomli(ul>saohrúžilaoociológie analýzyožnostírechodu inémupoločenskyPIvzájomných ľudYvzťahov,torýyebol konflikte pjavmiedechot nicko-Rgppokroku. mnohzixnert`náakoanHideoviauržoázno-demat) revHcixobčiaejmqiكaȃtouašdnaápade,ynajvýraznej0eUSA.ypPriemyselnúutuzavŕš1epochu feudzHeurópskyôsob,xzxz u bcejepisšetcHno1iciaف-Areberklenvonokiditeľ`nka,vádzZur(akty padál metrah>giolnypglobyeHinproceHYv#to8Mmebtiľadynformazzabezpe@t8civciHepv(phedzmenǃƠvotanevovplyvnJPbep!É`sleiϕϕϕϕ>TzHaťosXto,Perekven)e(ónov@5čapnaz enom?i8kl (oba fonЌQí)funkštPHlndarddPvu cubjek(vShmierxɐ`xti.ԧpátvrd(pomىNωωωjýplopšK(: ёYs0oodktohto su;vZrakoľvekrX,`0kmate șkmôžu ô`膨oty prY0Xodht-;hzn)uGG>AqsčrP,dYozgrafy 1- i inci8z`azHj:4.Јțajm charerizzItjed(𰳃kv9y (poity)celklpwwp@obmedxýkaždyXzk74ׁhot!erozdeia197 /:OOOOOOOp>􏑋ovh.kxjí]πuePchyony擀ítomڛכלҵ)0oblaY87Fu:.j.uďzakon!iya@„chv“leb1maxima|atkтootď.9viP8ث2Xiel?ky@OO blockquotH"1imgbasel"rc="./OXctReplacHnts 6ؕWQ ߭ψgT1G/+lvlo`@meoonkrétne(algoritriadrsyst,xform pspoj oh=om.βǔ“X (" Zum inȃ+a)>8sínasvojrôznqzaomatalóne, ktorýmepätáhronologickxosabr. 4,retožeaždej mnstvaodnôt štatisthondarduatrílastnýontrolYbodačasovosi.  

Tak,k4ulaodphd@súčasno0 (okamihu „pxto sť“) zazenhotarozdelenia časenovyrčitzzaznamenantechógiíAadajúcicho ďalekmi,hzávisdubjektívnevoȁ)oty//-saomerutový frekvenci]solnexuHohrabuď8eaepocheipriemysejeXeáu (XdhnpodľavXchva1leboQSá,ePcivilicqstúpiintervaluș4(Ym[uXy. EámeHé^o_Y,iiiúsvi(hor`cestymôže(zísjЅia,oXWWruh8krivkaAkoi8曫Ac 0yik(i55њ??8nemuszov om炁 do8caniYovnak'ue198 /:OOOOOOOpvlAnXklI mnӐp@čensko-eom-nje8reživojaQڀ.Δ j`neɧϛQievj׀ovt蟼, qma薈ro8pi@1?9vyru?kovôbecvyskytuj1 žіy0bHmničvplyأreqivo`ӂxsféryڢ to󱯱tpiveqcitliš Q׶׶׶׶׶ׅ/)užኘؼ''''% dôsledkutro`(urópeudz8kxe`د@hgneeȂb, яudRľP'iurčuj8era`ʵƈas lе׵ׯH‘ٖi`vziatkrvzni@b0hɂ medzaϕϕϕϕ>Nevi(1'&ijѦχسϘWLjymot7,뉈 z9 «7»⪀ȁYpPob"y){hapZ8ؑtmpsychik. Čpb  tщdnú9 m9Ymtotend2by“ukáž`eťAs!`Ǡóriag>199ϻaǁDž:OOOOOOOp>Bzaɏpo`@׀GGGGG>ImilmPvod*ix($SyHraznoӔ[Aa@inP МĘdyt`lhqa@írƅIP toȒGGG2374Gr="#ff0000">200<耒color="#ff smallAupOOOOOOOI,jočiĺžke životaokolenia.náece,to akopomedzi ľudíaždéhoovnímahnrebiehajúcemenyeaguôznirv tých„vodách“.փ2vosťichchopnsubjektívnezmyslieť<܀g>Chidr,ojšovteľ,ovoril bjeRôd9uždisíckami@v,akmeršaatkuova"erajšcivilizXdlYzaomjavidnrocesuLrutalónovrekvencibigick(solnexčaPpnej.ioojliǓinjǁ/ύǍǍǍǍZápada1ideogovburžoázno-demokratrevHobnsk8lHti,rozdiedvojtiɏjoby,P9ȈXBvé!ȍ<(zaIatXhis0ce)wwwwpodľaohreb@kutE_oo_]3___/ώ____YVládnucaelitaRuska1917alauhluH`hjeĘavykona@nevyhnut}ek. 'oo/u`brـ(p"1emA činPetra,ataIp$sp0sn hxv(u臙s 2jarmeyoictvdn@vystupňituXjin0zbaXc)áp ؘ(Niaj.,lexandq{I.IwI.)24370׶׻#2 QGGGGG77ȋ@zer/,,trebY`niPiem.ԑaqpokúš.n2Hmienkadynb@)vytXj`ov`tiesneуȸnex hn8nymsohV0ý 蓑Iimpér)9áZvrdplaAzY25125/,3'OOOOOOMX9í,ys0ivedPradiť.ahynuY dôtHfliktelsúbo8nilizKopa8 abselhbľovGGG25473@4GGOOOOOOMko sHg@ovzťahov`״״״״Drviváčši(obyvatpsHápaCchq!pysehjpvolú}(vraneyaࢰty`) «ži(ibaítomou»udal0|o@lokvQhr(chezidiف@h(zu.Ιtoi8mšetkyPtxrofy štXӄkultúrydaliodobnéaliacima dopredueAvídateľným živelZpohromám,@tori1nemožnoachrániťčasnoume9sebahméhosystému*otpoločnosti. 


Časť VI.rirodze ýberedzi ľuďmi>Odých čiasbehlonorokov1amerutalónoHfrekvenciíigickolnexIaždiala,ncjeďbudemedhaľova8podľrporyv„vHkien“󃟃.քHúčI!ppaktívbjedplenitihnbniekoľkoenePtechnogq耊ikyH oaley1odvetvhYnedin.ΐ jositePEcNقRHníctvy avyšvihliHhtúžY`dtandarp (bPkny ýšok)Jtiezi4pôvoP`(i@#cko-u)ԙzname-BTQchádnajavotkip(@izdkav ý@ychcePržRmusaLÓtu.~o憨olRus|x0ㇰýRxtno-iudal7dohr esrí2rovhPua鄀hbil;(vXssij`m ápa)WQZduVaxb100 2@kȸ`e ءaenx-sy1muѩh a-odcheform8m@i«de205 /:OOOOOOOp>⋨aalxvie(aQoAPz u ze/nnoareZһȓŜri0razr#tбژ؇ ,嚀` ča8hetra,nerhataPhII.āaȊ uYieYcel鴉o xrni“(obeЁ kódcpgpky)!󺱘pyAsavlasaozodruheXvezmkvônelegm726531GGGG6WWOOOOOOOOM!que@ohľevl0ySuverejidzasvätj,gramľudsik0ɮpYj(htaО>MožZytel0yZnpr𬘄0inۻ@dmienzlenxtikokult0msúrysvea my8kd jedinca.mFQobmedzJ(4cky,x0dosiahnutou ovňPhXasobnejuchovnejultúryraniciachenetickyrednastavenéhootenciálu. dôvoduejto*čenosti,pracovávajúcnformáciuiebežne,akkrichádza,odlm „vetramienxobd“ (týmkôr,aoobí áklade šablónovitmyslenitvorukódu)pedagogiky`,ezl0iv)spieťbahYstresuktorý@ôsobujeôzner3"vylieči0Bom` HzlikvidovaačnúHíčinڄ.o)poie silh žiadne@z odborovspelpjedicínyoniociogxpolisys@mu207 /:OOOOOOOp>.  
Tnamh,Xe účashtek udrž zPšxevoj1(Jtus728316????8OOGGOOOOOOM!technokraQo (hob ZZu)馨amouest8k muvvraž@skrzaesp0ťcelxuob`Ёrxvfikɀň(Pjmurč@vottandardkonzumu.ߕߕߕߕOkremhoé*AɆeijmä skupbyvateľstvareprXkqmek`čadxjY(t,pokoi.0ti يqtí$٨meraleboatňAׇԶ7`e@ovZa,z nebudm9kedy) (ultúXradí ,siimio cidinyXvzdҺ8dehyrpnxu t٦_____>hdPncketi *d蒀De X؍O;oblemka1I;tusihAYoRxrav,Brýl@ihliumsmu8@úserj|ej)hot .enahBe (9šl) et,môž@yh@op`y➷izdedosudhȒ郙I0nP emah(tȢxa!eheákQ!chyb)OOOOOJyuѕjchmaschýbolusyodpánڔrôznyHkivrdbnarko mjȈyH[syntch onPAa1nedrovpoj`qXAsni،javp auȒvisl"odhilyozxܞЁmXiaha“, hľadQith(ľiexen:qeanalyzsvylog*kuq)om#ЛPx´Xnasle .shA*vd (~)a`oveňdomP8ty؄8mi(рriu.o(wesyPemociohlhdzna(dobمzlé)vsdz(lektuúvahőYPei l(čl 7ciPoľbou: ,ul77b>buďzmyslieť209 /:OOOOOOOp>vojemocionálnehodnoteniatuácie úp,.j.ovedom,resnejdpoeatázku,koYťeba okolitúuak`byxabezpečovalosychgickýomfort; lockqu1oojli>210 /:OOOOOOOp> (pracov)/2980???1OOGGOOOOOO`pkaijúciQrn ho8vec9svos`.Ԙ4;s(čʕskunč.ٱH0𯩃xuX(dosiaocýš sociálnierarápcivix`Xpanzvqyremyzombia@grHkul0ǸǸǸǸ>Nakaruhuomoapiens㼐ɹ0úča猹chemezl)nPyziológiirganizh(padzni77hA ui+4jii).!edkloHiuravšxvládair@odukom8ku (eím),pjôsobaseknutalií___30114X2__OOOOOON/u>FaY'anmap(Xberu,뛀(XjavQ9h0`@ldu @ѷ(0biosfére. 

<peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Medicínskaiečbaarkománieeoäčšinerípadoveefektívna,koľkochýlesawiio „stresu“peb rámciyhľadávaniaôžitkh@prejavomnejravnoXTinéhoruhusychick@pory.reto,kť j(odmienená štrurarehmkyXčasyxstanú ĽudskýmihtožaduPúsiHšetydact8my213 /:OOOOOOOp>zt(dokonc1kjáslednep2`arecid )bsolvXebykXy(straumatizox Xzaančlove.kremourči8 !nlí obliol]sp`čZ pokiaľ2pzaoberajúcaprekouie,bziX؃coanalýzu"syntévýhrosoz,evidpnvyJi`KX,tožYma)x`,z!hirsociológie. Ta}id"echnokr8civXzyubj)lnoojidnotlivcov떸jX٥hfrrihz袰Xpopul hruhHzvHXaps膠u`(vpavez8odlišQiosudm rloažd@1slukalebo€ha
. hСľx`czY=9súčas"gXle倰0iet,ekYcesNotXemeovoroBe@/,9slXعzdrv"vplyvuIzovJeDačexphzodiice 20r`iab1urobušírQPčk2osve@0ctému>MnohQsobȀ(ovhepli 8pot zru цn{i`ېml#bea*ڳ~9dôbuDeóPf腠HiHgaa`s€xɎqnkec5o)ja >k-01i.ė)ߠXčí۝aila!rlь\yhnu1qp yxajIkaItem҉spvɲ!odenؘéz množ:ov,بxi n2oô1 i*H:%YHxk@yيٓpfᑒovybmedzuje tej-ktorejormetroctva,harakteristickéhoreerajšiuivilizáciu. 

Bezhľaduao,ossociálnYkupiny človekatrí,JzatretávP inIou,rá)bezproYdnekaeofesiončinnXi,oytváraačnú „atmosféru“,q0biehať život,akksamI耐ajrod>V minulaaodmienokavovsko-kastovsystémupoločens;k čomhebemeselníkom@hromadyvor(rvivväčšbyvateľsneprichádzalae8-1eikx'a. ul߈߀b>< valueX"??
oomli="2LjLJǁ/ψLjLjLjLjUyac(boschop(QijٔOýpmvôvojhúzke@pkoo3O/ψNoؐ)lploptpaPápajúcz JľulenriedkaZdo02vykonapWke iaii@215 /:OOOOOOOp>Xjmä-medzemarui,ti;ekôvodhoncaYsvxzorpraHa auituvlnucHblahopelity 'oo/uhbrـ(ruhtrane,m8 všeobecn@toZštna-a9Aژ9xpXeiovvaž(slobododutjnikdkúmani2tyI(slrijaých-H‚utí,`loženҝpouBechnológiIdoAn ýmYrpic0ogpoviѝ'34257776GG??OOOOOOMsučoXtkJ(Xkľovip2le «súkromHda»,FwjPoninu;bo''$»2dlžp, čotypMEDZI@úžerckta (almud arikruUrectvomwגג361377ׂׂOOOOOOVfnУ(škrlp(nadxťamiQ#`0kladezurp@ie`verp účtova,v،ȓ3uan(BS (vo-kavsysthepsychcaasvSHmaf8&P30 o-8teľs!nzȭtak酈kyݱWWTjX@chobyvJpKecmyslXСyžvя瀙celkPtbY,lnilXplm䢰ao(oorlZdemt%cedúph,x8ˉ`ostatné otrockombojku úro8z pôžičiek,odriaďujúcehoaenedzinárodnejorporáciílanovžerníkov. 

Noým䃡moopojnévíťazstvauržoázno-demokraticchevoltakátosychgiamiHalaho,  časeozvojaápad kapitxzmuašs(eeoreyjadrenie:qnajvšeobecPjـx —oilozofiindividu, užšxpragm*hvant, rôznkonTpseudoteóri h sldeúkromӄnikania, trhu!údajas@pnYvoľ“b218 /:OOOOOOOp>gulť`vpHčːatkoZBbezhokvekláapdxtranyemýšľa( ľudísyXievýnim`ímhHi(8zodpovejurav.ցáviYod", pje(aPtJisCfaktov,XЈ:sȞ!uHPťvjsЦ8trínyGGGGG>B"slensym AGtboliog(odmienp(vnyumositeľochZeYvho,vierapnj.`o=Aspl8iozmmA,aiove趨Ϛvzphvkatechn1-R4`XZield0(ôsobۓ3množڕQotlivcHdt matvorimpstupu informm,ۊz`ma)sta@sxkas@:hicamurčJijarofesisoQlnitu؋xPneypasel\YaHyry2dyp,alؤ@)k(olIߓ߸íôHCpvteؙ??ZXO(9etnzombi)'''''>8lؒaex`zii 20x rHdnešТϔ`ЅntapʈtrebҘo@raz飰aďalbla8nyzmyvaega,8i>(d)uoH؛ h萨obe踸esovQ;kov.Έmzbavظ@ٟjav)׃ю>TáHobje9XatopK8Pyu j`ly(Acadoma)dkhHedinjzna:ulb><@ue"??
oomliO="2OOO/φOOOOIocGGgiolcivz׆ooo׆3׆׆ׁ/φ׆׆׆׆ѕPkþȺ'v@ 8medzi.oo4/χ·wn`c`؀2prСkultúr219 smallAupOOOOOOOI,toréohromadyvoriaúčasnľudseme.  xlockquoteoojli(uhbrـ(peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Predtýmáto „kráľovskánformácia“rvivúäčšinubyvateľapchádzala,plývajúcach životpjmäep0mo (sprost`kovane),oenáloupvne pal8raziaňu.GGGGAsychikaaždéhoomuehoraa9byť Človeozumn,Iorganizhierarckynohoúrovňovo. vedo eňy ejýchlosȈací815itov<$g>629OOOO>220__WWOOOOOOMekundu,Xde čIschopnímamaxia7ž 9`jev6evidinounadvodiYťIadovccelЎhindiuZjy.ozťahu skrytiti> neiu (nazhoႈod!sa9khkult`ђ8li䝨aktístupy: ulb><uX1"??Prvýrstupradičyduchokultúre rtvyjadrujúôzHtéxaktVýdu (jogy)zásystémasväte9dosorodéhoizmu; ožuskuto9ruhzMuhiamoukázaчKoránhocinbolyvinutȁ(hisȎZsform18islam؁opaTeyegiónrcky(0`dáXPsúvisumamidres stav-kxoe)9účasKpodmieP`Ršetci.͑ti rac/,@ovňIWȝ)äčšiH9nazýh@ eQ,honáAeb0ix5i15i@/sekundX7-9bjxovB.n, bezhľaqo ȕhwiz xng`,PSjoO221 /:OOOOOOOpȓ嶘Njǚajⓘɖ@tohY0ژurhteci(*dmpbuďdd(Qly򀠒ivoX9sitch>Vkaa8odozaujyɁYmpkDɞG8seň.S`syXIaB,eťJtechyspelppAX+5nezlomcpeQqpoXbЉxHwKنudržvojofesionhzaHeyTXľb(xx)n—񌧌HKductqakcepдИւZߏߏߏߍvxloheHp,|ásmerniHtiežabrzd74uIXn`ť77777>φ"hzačí0zoplaďe")v č},xh6Xancinadelouo nakoľPpve=íȒI`4QialiqQ7k7a1ىej,ZdP>Ak_Y'''''$biehIˁ03nɁmyšlx,huAeOrxce0deXHozšiX2Kej'''''''ȁqedzsaHýzPčwplá0`udȈielen7ʼn߉fožayQobrusi.ri@ponhpade/ny0vအodstraňzonflivedzi?rňQiky, medzindividuálnou kolektívpsychikou. 

TomutorocesuôžeapoXcťrčitáisciplínarábania informácihúrovniedomia,eodporujúcaunkčnýmožnoXamurvivejäčšiny ľudí,toríšt kázozšírisvojetQtoľko, užčoYakoa ďalurobHooooo>Keďžeské6schopnopeaQúčasnoiedmimi deviatqobjHmi,ak'0éhowwwwu jevcelku)ei (okremtavovranzu222 /:OOOOOOOp>)EťaQmus0prvšetkYzai˔xdelenkxd2aрyprúdu,mavʁ8c,sedȐäťdba@jýchxtegóriyv opomypadXȍdudnozn9exl!oveľ0ýkonnejm듸ĝФy.˘ IOBreОtbyintert` (A,obra2)zri@ebosamou>( „naapilota“׊0ۏ!Ԟ tiepraktich0loh@=sieX:ht exkurzoħobectee>PrpishokvekivotoblémuɅhmoohehpo`xaǓÕzakazujeaozajrevyš-: 1)Юiov, 2a 3'hyby 4)lnc5)yhrnoncepc (ta), 68ply7) rurspôsob 8)e//.9)Xvážrim (3mver)?????namӰpotreb8zadؑ vyzkej헭وljy' udravZčlHkuurčitڞУnimky223GGa??:OOOOOOOp>j(PauYiahɯ_>V!1imooX`lenv`ruȞka:QgujP0ce@‚ 0e0mi.ԗٮ.֪zťahҕâhnni(dnotlivcaodpd8oi؜a.Ć7`Pň|صtenY—pšiЀHzasah\(uil(m8xy//(ROOOOOOOKadúuYzlaďBuirڴЩielnXj),Htaaxdividlvs na@ýmiTؘwwwwwKDém@ڇ"߉aždhj oby(keďpredz[ú)Ptridy:gggg"justify">Vektorieľoviadenia (i samo,okiaľaxplicitneeuvádzamosta)hredhvuje xsnýobrazmiierou)pisdeálnehoežimuungova (sprácsabju.ֆOO*suívpodľa ľubovôleako脘archickysp apznamednotlivých>qéajúyť p/o (bezchybného)zrealizé.І(upnosPpad''vAňoačnáu@2Yúte[vzkkaždz niǏ9mož0tiáompletsuretJstrvej`l`(najvyššpri`tva224 /:OOOOOOOp>stojíen`jdtejší3፨(oslmmmený. Ja tis1mnidrôzfiít (0݄PohoJib 4yčedaj ýmozl,.tratamôžespôsobq:ynumiJov;g`cel+alebpPfrag8tHå2j(trice[)HýskytM'׀PnavjylučuPc^S~soces@nabil( (tovšeth|formyefP;ov).ϰh,~ ȱ,číslbysajeme,x"iíީodtx8gl89(`eb̗«Hntro yparamevXVr3@ڂobsiahr_dždždždž>Tovavtv 9rPj@ojicu 8Jдsámosnmodu(/+ӈU,(snedke lP(píra~uV{3ob?09ýxakYipikq0biehԌskutɒKeďž͙aD}nebý(SbezchyPy ٮ'*njchkter,haaci* dysahxak()určť\ر?ꃐp҄pne;uFktn1Gwwwww7jhyv?e „“(v úvodzovHr,ʽsí̡`P88Zgebk`): «O » -»X"dklon]ȑrPimna149ȭpiistOIzdeIF77М3@ap`5ws ihopȪ8@,;ǁbuďɹe 3x8natȎhúňꁿ}nozistupňovЭWQdisel3indexy;̉Pa Zaxne. _____/iákladahvypracoË7v@t?hom.ȁeɝs+ tegóriP)naմ")ژZhybyožnoypracovaťnstvoodnotenívalityiadenia,ďalekaieždyavzájomam0teľných. 

Kľúčovýmojmomeóriieem: stabiabjektu zmyslHredvída"ohooXdefinnejierdplyvvonkajšiprvnútorn225botručne:P]naáklx/..ҋKeqx8princípeemyé,kprásu, ato.Ђkola@o TzabezpečPť,hc+iacxe,koncajvšeobecaÁsamWWWWWTPlfunkc~.τopisucirkuláciu epynformcese8Xúcdop!ime19rapovažZex%~.ʎymstotyp(auhatiz`)zťahov:wraymodulovvociúázuЕ,H`@j0.elg (@ge)$éhE(XpadnmшP 1í Sm႓hڔinpaHiЁ8cm6p)>EtapofragY9l#T GGD.j.pep iahnutǂspdzi otli8,chádzaj "duP abym išlichceЈؙHbud0=P#!tam`Hťs mínzývؼ͉DGGGGGPoMílhx0bϋ9poi(ʏfeáȏ uskčňipҞojd0z υ˞@y(ekvi`߂߂߂Gr)vu)imni%zodedkuϊrozmeraesiaramet(ijcväčš1oRQik stĺpcutrďalšídox'!,dívࢄ-4oי!BQmi:lmi̝ņئ%ko MP[>Tie,g`rHel dvPategó;ejšЍ(aoHt4odž҂bezfp(plyvey (oH땽oKu);voľ_> — Ђ@*hlepatYdoHznaxϒ_ZΝ\aiɃ0:holur9"Ѓer;ko*kidlr!޻XNmdrifQl(i!iov8"tyie)ы{Gr,PodC\kiҭamysltzr$,sebbsah3ierarchickyr;ŋx.ڐ"?Qôžey tiež771(nx0UoXnzpejituáp,avarijatď.)bڒ?yyčWtavu, pretozťahu nemuruhotný.ritom, závislostidariantuežixdenia,ôžuiektoré voľcharametrovrčitetapá rocesopĺňaťieľ0iiacehxplyvu. 

Plnáunkcsaerezuje bezštruktúrnympôsobom ()ׁׁ>ooooo> noinformxšadresneoQnfinova4rvko@y,yolz0hredaatk. GGGGGA߇__Ztakéto,i@uyúebiehae{Hžníkoví7edst0íptenciálmHytvori sexOyinikuЋväziebedziRamiaaciX`ou2ie. ŠϏpočasljŒI70 rozpadajú"ýpkon0EኈavdepodobnatixchkterkyromadjavH':.j.emerhodnotH,vȃodchýlk(hЁrehdelOda1oreleaobjyate b0odboru`neszýBРpteóioj0ЂOka*ߟ8ykry!9vaI.׃׃׃׃Oívkladu(sᢱ? h%no opisuϭȢ"ti1uGtJyR Rzískjpomi袋lno-algtm{, čoX`člo'schopXUÈxzmysluiery226Z pohľadobecQa, akaZ(odbor)(oseit1beíq.p:d߄ܛpo@o؄,h(`$d(—X('hAálnXYpokladanéhoiadenia.ároveňaedná mierytabilityrecho(hohocesu,edúcez určit vu X(voäčšineípadovmplicitstotožňovasJtomnosťou)kuaždémurôznychantuqti žjej`nýwov,adpokladxže:/p>Samoemetnomysmeebiehaťaáeovtedaj@yinformačzabezpečezkikoľvekxovácií.>oomli_="2___/ω____YNjk9iameadreshásah@Arany藈archickyyšš2aleba"vonkhu)Lj'oo/olrـ(p"1em'%Prv(t9tovoýhradؖxjPXpodne: čímij؟otaߟu`voleĚ`mausíyHki-čyžxaj}؂!fik9uRiac osoby228 /:OOOOOOOp>..j.ɩpo8nateľ __Plina,neoúmerravd@dob(ّ8suskutHXhociktorC QotliXov,rrelatívnuuatЧkбhm) VpiPov0Hs8 reȐH>d`d p:ioh.Ѥ k8s` ideálnemuYčasoenp3H0BtedzPh;vre8IȆcuxTՠ򄅘pd񀠪iAށxȄudchyľY`fmw.traϒaP70ekvixohyby)kr 1ýlokх(ƒÆm),!milovami8vy8i ﶃb@r77777>MAsilƏlab.ɄAjomielк lHHHbRtalóyɧcesu0a0kPm.΂"Pyitu h!é`i`keňYzduš9moX)Z;ovgnJfaC,ez0y뒠u>Každ Pkôžeyskú (dy)5 samo1R5_^5 písanýermínmiymenovchákladkkategóriíIeiadenia,abezpečujúcejednoznačné „zbal`e“,ro adresáciujajmanipšživotnPinfo`e,ak medziaHindividuálapsychiky,Haj]spoloosti229 /:OOOOOOOp>. Date obecnáapmomredhpocesovbieha ivoei kolektívnne,ɂte8ebo zd`rčitBre@msamo ..j.Pj]eožn8stúpiťYuyvbyej,WWQ. Čoýkavalít,torý0aiynlgasploXmnstv@lnH{íkxtrupopA(to: duloob>ikidoskopickéidiotizmui> —8uxletmǰaryt@s8zof >TerazL򘘳ukážemeЄológㄨburžoázno-demokratrevah0gramقúrovniI odtrhnuodӊyscaHxľovskinf“ge5ggg">«MyHoepri"el0niinЄxy2@0op}ozum.˧existPudod$hoXY vyžad9`q1acvlJ,]poluXhľadٳnopoznatz`á脧b @e8visl1oužísvoj㊰Rionӆ».230 /:OOOOOOOp>//Všeedí žáretailšakrčQvuq:ulb>,lerebieha hraniciachmotnýPa poľovrštruktúr,aisťujúcipsychickú činnonožstvaôzn ľudíjuodmieňM.rocesnformačnejýmenyedzi!ďmi  ktorkaždýeositem0dividuálneho (`kladeoslo—edelného)<8ozumu,V:a (ovniiopolkustísomre,meleidiel*amäXkovulytď.plopolev;hámeyHsXší,hieraruzájvle0ti{od žw elvyššie. tejtoimôžuxistІ胇esy,돽dobakencietrválhـčasjmunikájaskupi ”љɕĺžka životaauHvekblYnajŁpއáv,k`kooȆ8a?uqžnenpkontinuitouKpH؈Hobnovyjٕ8hXAso14. 
oomli><ǁ/ςgHalign="jafy">pxruhé,)dôsledkȑ8 «NEZÁVISLÉHO (zrazmi) užívpachopT0o0ysl»ӏobjdaPčPekaӧ(omto؁hvqadhosX20(@mۇف LRdedičs@orodkazIouúča!8#keW0oo/ulrـ(p7"1emOMA ž) Phxurč8Pln‡?y8231 /:OOOOOOOp>cezȐragch-vnuoϊϊ469082ςςOOOOOOM;7O(izPiaticovhak!ʁ0rícúzkqk`uv@okárѬ)všet@jj v*xPoX"neXtnzl kuQprocesdsthantagonizmmedzou ovňyhštruPreFca.a(ste „ia“ 8stY(zoodhAynand8j,ykonfliktq(yhnu.víťazi8tmt$e,baranmih zncYhi`񐠕ϫegoPT é.bypz0P 8a/n(cљ)neexci)ppchápe,(jvyšší֕8držzatrvzájom scenároch, v ktorýchúostupnéelkovovaruhyožní:uďozpoznaťhybPindividualizmu ateZ(jednej odrôdgb233 /:OOOOOOOp>),leboatobeťoumolik`áciePistovRými znyitu h;t,nezahubiliakétozájomaosobAkonf8ty,ičínú náN ľubmJbo0varian"Bpreloveka (ЁíkG(jspolutvorcalna}Hred@vuXel)ýáklad/jHucǃmšakvojlas9y[ 0môžezmysliwפפ479624ׂׂOOOOOOMaktȎby//u)zveoipQءschoiadiproces(ؚ|ex`enApodľmraXneôl@open`iGWW"kurzyzbtȄšQsk؇1o蛀iprHintt9̀mnoCrXmɂ hkomplexee!erag9yj8tijlohCynchrónriárh8zdah%0h>Nej,}súhsjyud؇)ȂXyedziYďx(vxaeioíbunac@בבבЃXd`!?y.ήp0p9Ph0t,PpoȺdudinuzrsebaovládIѕbniҺA@mohlmq(najmäúnc)ialógѭ'8G@ysplo`,ѕtonHzúčň;وxIpoPYqYQzdtlivecȜﺰybav>T9:éhᦑuWaniu:gbezpeč:`bydt1izX8 cleρȄpRpulbxK@vstúpdo: jakGsopoľQdrojZob;tiaľ9i(څHn(Haz]sqzerv醆M^Y?=(aždinelýnimky)4ςȇlenaɅ.!x=|?Aɉ|q.krem┇q0bsahchybyý)ɪB؋٧xäčšXbṃekornXdôXvpobI`XdIgni@Q hnesp"pnkhhjߦڀym񃯘ߏief9Bժigqoiakoelkueznamená, žeieťovénformačnhsystémyi ú princípeož0nefunguj(aleboexist. 

Rovnakojynand —predstaviteľkaaápadevládacicházorovsaýli,eďrtomKkolektívnyozumWe;冥nst(tej činHmieredebvzájomzolovaných)ednotlivcamilodWnypbov,eôzneĺžkyvoj encie,o:0jediktortividí nechPe>AopaQW ľuďinte(HYvlPeno0namiesťeciomu,b@ašetcčohlasia[mvo~ehou (zYhpsiky),tqedom@PoľníkvptYýu҂y,bj.žd0om@prИ).֌it0udržia0prКxkodri väčšipišírilȂnatkoe ľaQvnuՎqictv t!$zťahuGFvo`le8`ýákladooooo>ByϑУeňodpPdpzrare(@]235 /:OOOOOOOp>i;analogickPae9 živo(t`0ka0ec̑GxNo{dielQނ8pkytnuCoqHslobodindiuály mɂa.JP:a (vˇ(x)Ǒ'''48849׌׌׌ב 6'߁ߑ'OOOOOOMrxazn núkonfliktPX𓙏úpHylúčsvesPeôžx ؂aka,@epizóHakoízg@zofrénAqӹAnormnad`zSp0abso؉'á>IτDžonuIdo8`Bpr0poruchyt(apahtؠyjadrAskús-HbasȚou@UZhoraOOOOO>PriraimätiyyumiQsymH OP/˃+bIcelPmozaiX(zdraH)Btiepleid(opQXiH),s8takst(ޫnotlivca.enZilRbmodelubjretQoوtXpri9Xjsilu(udrPav?ťtaklazuav(dpncpjrnjlovaxhemqcis`eS0rЍPebehHy؀ocesdstavujútupnavjúvis.oX0o ڥ@0SǹOOOOOodmietrexencXckkintečin[ajXš`!RplodiSCHIZOFRÉNIUG!ueov`le䏗uޔHíɧ mn@輸spelzinc) rela@PʃoO(sxȝp -idnúolektívnusychiku,ahrňujúcejjrvalonútornenfliktnýGnyozum,iybera8estu7samovraždyezhľaduao, čitovedomqleboieúhlasia vyjadrepmázoromzostávRverníojpodobAynandovej. 

„Stresy“ ichAsledky,뉸ýsmeovoril kôrp؇úrovnishoPum čal`ka ߊَ@zofrénii.chranouvyliečSz tohndividuálYckXnnieenXéžiadahAiyýYpracova kráľovsinformácie,rčuvotšetk,tedaqkɊ bom@bnoviťzaikov listvosvtXkojak>ؘFsvojȓ,􁀄GA ľud䁀ebaŕňAcim Vesmíru>Prejedyhnuk miusdispo`al kulta
|pochybUydravtlivc@xlod)ߏin7>k8horapredypyĽuďmi,DŽǏ:inteyT.YBuržopno-demokratievolA`XhteXtф,{idegobanb@loč`slob8acxu0iteviredjzodpd[obmedztavo-kؚIsymu237x]/:OOOOOOOp>r0teovzd`c8dhťy0epiu.АHupرYu1 pred0k aktivQ@echzriro8pu,beťapsPcinelYxpinak­oȁ=ʇAy0lk2)elȝ/es@X(Atxymbri(Nmbp:pagebreak6[ce0r2Ča VII.k ayia..ВXXyx (a88dPeďnezathrrY"۔+аovniodvrhu`ȧacxX„,yZce@ В1chádzȐ׃ݻǯώׯϋ>Kyminul—)zPyrutahbkvenci(bi`gBؕsoT@elHyjlkxľaȗ(baXl|iztaknesƜ~ ňykryl,Xkiaľuma8záťažXXo väčšiíužovorixskôr,oiáoiahYe(8dodennA`všhrofesioH!O@ϐϐϐϐAynan vdu: «My*juver2zlitces »@ȅ?̎e stvoObjuetub(oej2ȵƋȭzabudp菡).ezhxdaX ,ِ @@rôznymôhHmajeshop,( ám ňupopRmiescvoHaIvjomp`aʅs mjmimHV/oddeHod$cel:dĺžkhjXúloX t@tъjediIraz život, riešeniunýchazaiekoľkookov,am mesiac!a 8podaktori6krátdeň. 

Pritomreb ť, žerekvenciaznikuo1yiťú- úlohupomedzi釐životnéh`nožstva,eôbecjenáni tiehotami,Xámciڂmpbyvy4á intelektuálnyXosta@ťažkos@ aj@prij#.kreohoptky{yaed človevyxrkupnel určzzoskupaȍύύύύ>Z`ohtoôvodu ľudskpsychҔU@"8cvonší,lod؁9z väčščaylnvovzȐnej,štdnu — vlnv(Y: nextr؀i>1rozdЇAsvoj ohrčlmhtqu qRPakobjema^eᔆ8Xmeobotlivcxsť;almôžuP„vis“х(veelý2neocў'raHac aeajPíčinomrti238 /:OOOOOOOp>?????oejRԖ񖷝droj)tak0nHvyjasňujupryՐLWUpoA8exi8iꐇ499779OOOOOOM􍙠ov᝵ved0xu%o鏃\wbolyen؞icݎc۬S}!aEchronnevalr buď thc(koľ ďalznamb7užQbieh0veľaf0ívpPvyž(si1l, NuvXiuϙvaםםםם>DTػu(reáln8񊘌z؉Ht4omk kľovskinformiiX@sledkPs8cov0vynár!ciHaroAe-samo[roy/50575????>240OOGGOOOOOOiPd8hone>aiqeD8>VzťaxblematikeYsovvolaؑačexplóziouXO51092____1ooggOOOOOOM 20PsXqpdبpnípopreavádzRhvbpoh8dusvet.a—Hkroosob aCAzx0@hoC)mkamivlastmravniexy+@ konemôj nuZz žiPշPeďžHpoٙchápى*lu t@ЦPovtpXímąakini`ývieH\zombi.Ӫ(evhQvyčacestufoÀrmovania sebe Ľudskéhoežimusychikyebaveniea „stresu“,pôsobenpokusmiiešiťôznorodé úlohy,ezlučiteľodravým}om ľvotauďvojoodstatou,leboimnožstvom.QSQHdpadáakoľkoochádza uvnuavpočasmenij tp@urá 臊trácXýznamiidúWnánefektívneje.aktoe`eracujúcneí0Pjednotlivecám@ebauprobléov@všet+niw. 

Prxoprtakýchledky8skľovskinform0io) pobPjna:ovosibr1iesjakPe؋`o-IdnfesiIlnwcij҄ЁG.rit@vyjasní,Pe1deobje󂏅e1samozrejmeIgaatriadotervalPríno Shzmel n«dnesQxt@k,ajtraž»,dajmsl(xdvečer1vzatmocietrohrade 25pobr1917 (ľuliáIknra).ΤPažnýnajdôlxjspojsaxma ʜpkAďminuli(gg8dĺžku`,toXsahю;᎘ak,`XePzdiX—#čída݁ichpviv׃tiҋzáklaǛchareruú X=wDXo čiršх pmoraz ± 2ýž ekoaj(envšír`,ؓ0Xo9(dhn`dťríތ8i8),"Ьҍ8hz!iˆoProzdeAaW ptaoooțpíHhtisíc(242vlas̔ýds)ovaA''vojine;`JňamtuJur popiť,(`t(qHnimky)g@naznXtex@ؽCeruhywpoj0ivfragment@E9o\tuývaH/(ouOmall>244 /s9OOOOOOOp>. 
Noejednáa absolútneoznačnúredurčenosť.ĺžkaoby,očastorejX totonieijaví životekokutvyplneivec,Amnohomávisod,oľulčlovekstaám`yšlienkamiXévyraj(z hlbínhsychiky.apríklad,šetokvojeďhspí,baxacuje,abCaeblj eneleznyeriálruhýmЃpadčítayplavuestsellerov,Ђveľmivdné, žeíde90X;antropoihPk !muzovP`miuorhfľaškn "؇tane.e:`t0z80zotrvrremezahl@aniojšíinformáciBJducneЍ`dyrozmýšľaťač Ɛdu(`voriacžto0byšhYzmlsebemqúouzchzmyslu=KkaždRtlinPedomú@nii"ých5aXОȟitm (vmjobecxšч8a)ۚa,Qpridtyka<܀gWU4284P5WWOOOOOOM triediIPhtególhi0d@PPpI폅k8^ca: „8re“,izl^nyIЁ.akmezOIUaj!(ovska" 9ňYpojRos0o-iȂGۚPPúciť@mozpH)0sV.V.Maj9 šdetiČ9ȋދp?z/////AakQji“i9ou možrôhpô0hHžstvpCačأ d0hHz(«Č‡»Z߁ԋXXvýznaobjektívn`ɀZhoľuPvočjaD\qZdne\›XsuivizkhkoľHiqíjis0ick`hchy.@@iodhapcWy؅77usbyAvna0zo|SЍWPasy,P hnu bind@du0A܍Ã:koQhezvstup/`AkolťVemat+(!luvyjadr«»246<Àfontize="2"> NokremvyjasnžejuiAiď@pomeeľaYúǁ Jí“,cvor84ʈ`,prakypierメm[značnožst(ni8Hr9hvecatávaj0časťouasXovkZdGX8gór}samjcez1x>TrqzdôrazniťktuxjdeečQ8ykщči trv1svzťasp`YHl z@ׂvždé"u"určLZhora"azýJ kultúršeobec@Q«V1H y»~otlchápA(X҅h`hzHázd#>Keďže=uum bod8ôltak,Hozl Xplenaprogra|mam (diaľkxia98zvPuch)tsSov),ôžám@dividuurob@ berRaDރil.ieto9uHsňМnokXpômo uۂXp@upb qibliž2 in!Pjpnap(v0i((jYdiscipn` úsilia)kláňbЃ1opjzlXšujk @شhI8mn؁wejav;/ɒbé“=+. VzaoXbiehySžozmys(vlastcpsdzoua (udapozpcim)olucPjQ?cosud q8ɋCwrژHadLbyPpHs9zd„y8čo-AledЄ2pod0íaciЈz minuӱx딂vĺnceánuJarmykujjazykYdˁpezXrizmAWבבב>Tnaxá Қruko8Ћʇ#Rosrhaz (z!merutalónfvenci`bigsoYRasudHLmuxs tn8.ʅ(o1koYnešn0euHeuStručЂxeXa,ooumerutnovfrekvencibih  soxukedysЃ*l.S.Gorbač«cesrozbl...»,肀y@lrej poditoXamysp醠.όzkaIt9 brzieue zčepspx upotrebeš0QvZ8pXApoukڏ>AkddtvʎlZ bava,pojezi)slvavízhgr؁h󍸖iReȊvšetu0v9dsȂKe| bysubjektí;8(IokdxcbiehaUa (alebo)4P<8omrípYurčituradú̃iodohihnBpus tX@udržĽuds+ri *rhh遧n`5?0*A`am؃uZsvxؒiacoTžhsnoXhžraúpč0 ,xrete.ičhejsobPyLYnPj҈`avؿ첡dtHdzaZJڰYlysťُP mierčímovdôľ(柧>Znat؋9(mydbublHGAser!Xløu247 /:OOOOOOOp> ú68capch蓠phí,skutúloh)dkhyplyzdroj mxhl6uHI vȝab:l Čom.a8pЈPblDvlastӲ<1umx`lkulisH pohlaPrn(ľ肨#ۯ8σiminan 8ľomPň hq1ȴIešlienkov0ľor,ušiapX)sXdlaobe1vot(i悐ѣ0žbȄhAB xzpnektzprasíkhzvteCߋr0`a(komiG55558WWWW8gg__OOOOOOMzd«VeHodnôt»hrňhoršu#nPsitu o@JPča  poЀ`>k)e9jdeasoebiece0albaPKobrazovk 0a5S/ 1chٚ(vzYdP} žsov,vpou timim A2 ravnosti À—okoncajezoho,byilmbsahoval „25.áber“leboa razovkouedeZKašpirovský“:.j.de hlavnýrostrie ombifikáci(byvateľstva@inešnompôsobe životaiviliȁ. 

Ak človekemáaBavuomyslenie,8etožeermanentnevil pr!,􂈆kjehPsatáofesionálinfor(cia,ytrhnuH Htextu n*lnejociológiebudႈpkľii:epájajúcčinak0(dnéHcelkušetkydbory7ychnalízručnz.ڈHíaρɒajvýxšejje(nidminiátoôrang šHtXruktúrapxbizPnad`u8nez8Ёktubmi!blémami>Skryťvojxst8 o@no-Yj?ipsické{qotlivc8kxnevidnechápeXrozdies8vjompäzbyebPQestajv0yps ׉8ok góriARuummnohst olitikeQܚ týelniťouPvôli@omioHXyIbhť;Qt!naž9neuskuto(i[qdAёdeklarí249 /:OOOOOOOp>>VcipamähúhrP(miér-aҌa.S.Čeryrdin(akpraX“hori8uma)xly dx8ín.M.Ž񛑒a «d(nesmr»XٲHvHoXm)veHpH:Ch`meenȩq opadloчJždy».η:P{opíshaM 4Ydpoať,2hrongXPsahЊȺd`spoxea1re`m[kpaedziZp`kh0chaerh!dvídav:( ꬙tkoz)áX. dôsluj2evedvymotxokebkYɹk57871>250OOOOOOMYŕe8:.j.ehičalXidiQ(JúlohJ܃)˃PiaceIkompetenpoqzlٶbakruh(čHt aie0 i zȃ 9u`hod(pmimpЂ@xzZh«c»ҀÁ0lon(@ýlu(e«`tҺenodXď«񜗧dncxdisvet5914 1ϓϘǁǘOOOOOO NoPáz?o@oumerutPnorekvužjؗduača8by؎Xavihľu1sxlivPpIinulAtiahnieP1mx/59909????2OOGGOOOOOOskutPnsá`riznaluQslušnostiÀ množstvu „narítosťrientovaných“, spolu níma uiznalijnohí ďalšíoliticiF.vediemeragmápisu vysielania. 

V.S.Černomyrdin: «Jayo`adoiedlillán čintžooku 3000253 /:ׁׁׁՁp> (ojnelétleskyále),oajprareba8zhodnúť,(biteraz»túpe 27marca 1993evia0imadjazde ľudovscovSFRS,8is0PtorAa.N.Jeľcinbjav@tribúneuďpitýleboovokačznázorňujúRho,vôHA.V.K(akvovoji9amätiaXneosvetlș8c*O>Akoix)uenejȆyvúvislꃘnpoImokidme+pcesHbiehaJ/Hhlbokxminutakiv1Xozmyslezk8ľovskinformieX֞_ZX (zZTfesiolneaAk'#jadr`Șt pl8ie؉xrez«009QpudaQi׌2«݅mohol ie(auel)8dnpehskutauЫXčLhCySpb 9ӏ聨tX-neut.ohmnilAskoo:vj(aom򄙣xxs0edyfunkýQplGVýp蚡nX«fPť#ܴNtijprvQ"nuR؁:ulb>
.  lockquoteQoojli(ubrـ(peight="0pt"idth="1em"lign="justify">Akaeurobíoto,akolitikarestaneyťou mena snaženiepodlientom<<,g>256 q|aGGGGA7ό̂ —Hi>v (0jhoršXzmysl8lova oblay.oooohPríznačnéej, iktooslancovjazdupoukázal.S.ČernomyrdinoviutnosvykonávaniiebežnejInamipísstupti:ulb>(bieddzajúcсhSSZсˣqdnešDume)@i@čas0kmi> (va@a!ovenpopisu)IMJexuhjedenzHjizdiel:dtud0Rimpknihy.D.NečvOdankrolahobytuBr1906aPetroptypografitábHojskardy enskéhokrÀuhu;domentu,ko r. 1952aktóbrovom ÚVSSZ.V.Stalinred členmi obvinilvojeoliePHtbyreorady vaal;ichchotoupolčiťa pohlavár8ZápaduahrbtľuZSSRDire0va҃N0odnejezpečnostiSA 20/1 18.08.1948 „NašeielHzťahu Rusku“ola) verejnenáknihe.N.Jpvle@CIAoȁ)(85neskoršydania)citát(!j cel(kladohiliónovxemplvšRFta.ŠvejcerVíťazstvoÚlo0tajtratégadmpá" ozeovietskehoväzu!socické؇bora260 /:OOOOOOOp>)ptciiHsúhní陹pôsobyehzruka(toho,o.S.Černomyrdnaz«do8Pto;ždy»;lebonýXiznŸuekompet n~stbalamútič0ýPpracujúc,ktorґ`čšisnemhdPatokasim#amkrXaka0fesio0lnora.  Ni YҢ(a,PH`K06žs,p(hr, žeX0r(⁈z«8ssebaH(jpl`rsahr dhvi2„ydtak"chxiӮЭď`xip.iQn)zajsthlupؖshod(Htol{ bPisha(ssi `ƒa chtivideoqneateľ܂udc`{nphokrem*n tr`Jtoovd(Yzl n:o ahynuhmnHY`hytiekkrhmihy.0ncpaj!pxy8jstydslHnkvpk!svliezliudržyi88zHnuku,⌡+jaXx(Imerutaljfven`8kosjednrko du@Iɉa ú(edo1uskvفsp(Ї@*zaJ胈veksti西Tak`څio% (hocbezmbى)v9l0pohatmšt*eprh(ujimrianpu (zamjlicrobhnir0oci)`X8(xianajď`jP {hlúpyi8x(avdʌ:Hzazuje...ppozripigraktuknihyľkBnšmedzfalšp3P8max՗XchyAuDrybtrihpexP..j.! KHd0НA:*bpxe ús8pochophقHXdurčyDobrZaqZlaClobAhslx+pʐxChopuВ8va@ntkXZfľak>Zatiapcʢqm(rePzopí؆p@dxx(defac «d@3000», `hfunk9ndHahnuinypmxz»spAۻ2j98H>z@$CJ)A,󈐑@gXvonkan:trojcudaYa`sľspôsobhuve*89􌸉{qhRpr261 smallAupOOOOOOOI.  Totoaejeriezáciincípuvorbyolektívnejsychikyavo-„elitár“pčnoP (organe `paviániehoitypu)každý mierevojhoháp aIAMÝŠĽA, žacunaeba,  ne`0skutVmaká. 
oomli><ǁ/ςgHalign="justify">PtajúcaierarchickyajvyieiadenHVšeditvždydpovedBehoYvolaobrátenéNemu,okúsi8rie`prognoc úlohunohovant možSpebe(udalí:ohá kazvoexis 8ezHstred8kaé'cmodlitbupdXzmysl íctv«Jazyka» voXqaí,utorarebayozorp,bymechopihjY«fzy»oo}7/ϒy Pohm;uď!9cesovkceptuQoať;@ebohezmsz2asaydoplývaP=M s8im 0ozpcelhjQtlivp@astavu?oo8ߎ/ώrijhlavnejuvid miť>772pDaGDnáš nlntagon0ti  ?zá`1>vjomlerl čiastPkonesuímičom. ;YpajnformačiЂwwgcnle@pomocoprekhľudskXpnJgooe/ul(rـ(pW"1emNoqracJý`, buhaojHtrp,iaAemDýbuPzbyeuvyexlytinergimdoz sled8mr!yymiЃchؓ3*eddzs) ɈPzvyP!m0oxc)3@v`WkVesmíruυ|yn)n) (Zhoram"určj)踉druchпa@$ Obj íIete,.j.o latu d*pzTkýk(akcísobЀhyroч(v`?????>„TyȑXneš:tXu“ —ovoluHsӏk,p(hzamestn8mAh žrecelf`kulapolónovchmu.@ indi0uálipoz8i8תisoȊamimštrurlep\ot8tenozlišu8WPnkۄ 菛lucaiemlHadJQvôľYbvodo)xO8L,"Kѐxdu0 ňBɢamzupfmuȻséri@aPšľa8yzi0Qáľ¢(mšpine;užx,@ô@jdispon3:amil8k) yya mu dlitatm__[qnaď0jnpoiӄomez[ oévzdorY2py9esúu qfakzaujayHsamovra`PUNmbp:pagebreak6center">ČaZIII.Ï2dieloov264 /sup> “:(br1(b>koaeniasudya!p>Ľudský životprevádznožstvobjektívne퀨nýchecí,toréostávajúeuskutočnena nerezusa,0ndividuálnyozum ľudíkonáxeboultúratelXej činni (jednaPl0iekuchoj%y)iePvi,rípaddoca myseľzdeformovas ciomXtr0Rtakejtp8Є. J Tarepmsychiky\okiaľspˁ(hermeticzamur* slobodmi „ármi Atraciišeobechombíia. `viacQ@d ĽmuuǍvieraQi'"ezlastsOIúsil0otliv0iadJmyšlienkovBprocesovúvislobraz(+j)rHvdiskt9)bsktno-log)p asocia38jycye'%m).?????Vedomeo(slr Ploveka vnadôltéivlevojiКhčnka@štäčšineponuje<9,HhtžeyoₘluyHdeذȁuperspťamihlOHثNvzhhucelxTeqā,podobtomXd0yrHeqzavinu OOO67988H6OOOOOOOOOposiahlnol0 18-hh8ko:zbpvedp:QAotovdiePástlnpdtPzȃanohá@ vlod8rúk@ϣϣϣϣ>V5bregiilnivxziZáuQRusHmhodari ťJtogbmmomentustupu)p0elѨxnuťЀadímP.ičejAqT󜚵زhi unonalóؚ!ii(žhnúť퍱و čXmxketstv2mlati.ցej*qiÞenobr(6cc0er("4xiMojPš@Portљc𙄝ٓoi5ooo">Keď Ki údivomypočulšetko, čokonal̈́, napotajne sebeavolpsvojhoajlepšiehmpovedal:—hcelyidietvároYčlka.ezmiCbuľuolonny,ie/ ticharieb,hoďhúšte,deaechádza mocouEmajstrovstva,ȋuetailnoou,robi1podobizeňrinesu.ene@tosta PommedzinIboCIOLký$vz8芯qop1lalác>Odi,hľamƋϋϋͅxkreslX׋׋iesoǛDždl8zumč腙HnartyePotrozkápviportrétTS*z_mudrcov>MiolPkúsení hý)pJh"3YsičasradHveciPdu;m4S܅ǐæ4AVyítatxkrytékoz@utxHtok.ЃQzHmi,)`ŕtjcjP؁ Yhm s?DžDžDžDžǎTstá`predňšľvتyy@`kuk󀱨ar x-ττττNik1prvvyb!or,r0abávajúcPchybeniupad(hhanbyׄ>Nťah08bx؊,íD0ie__JlgOOOO>VtedjtPaȴazykyj򑀊*kritiȔzozׇׄׄׄׄyš! ىdenaýbu3doďal)cti@adiOOOOOJZiskuchChlip!AchBmy)ebh270 /:OOOOOOOp>l@nY,topžu.ȉ高netvri''''Ten`zloči.akýmôžey(mi)B`!׎777704870177OOOOOOMPreňtevykríkoláľezebdnevuOOO7103OI2OOOOOOOOM,JVo?@smievatemiiehko(`tportt?Mojšov}Xobdiv9ľudiayuovhte, __Zւ߄Ph`nstvoبͩnteˀenaméhyby!erazeruidímašuúdrosť! 

A kráľioztrholdevanaktku.߂߂߂߂—edai!J, žeoásočúvalociach`jho ľudu>Mudrcitruadliakoá273 /:OOOOOOOp>, najstaršíxipov(l:QNXaáuka8pvna. to, č0rave,iNaxne8iarQonepresnamaľoičrtyľkéYlȃtým!sviedPdomylu.ajo0ttawOOOOstvznix or.ͅaob g,osxý.WWWWzase҉č0WWWzlsvojcςςς">Kcchcelezpodmieneč(zťkXp8yJpč,ebo0ortrétsáyipúšte7>Sevodcovihukáiáborzraelitov8tam`!piTam,odvihnúcrak,užidihkybaI,torýakovap:odobpZ@ňσXomK(Xto? yopýtoží5Mojžiš!KdvetimuzaѣeA򀸓ovX8r@aoOzbXz Pumenic͍ňQူvý~VtedyِhhjCMti9lápsoqinu ieu,klon!(srozroppedzmiYaw7777reči,R!˴1ne8dt,ysl s1!zho(retȇ8oj4@múdrejovetBvyajz`y274 /:OOOOOOOp>.oeeďdíh댈áТhyPdyش ce贸o.ւǏkll8* ôbecineia.@@m0d ôjliebxvh!zaosZihlú`ťamiWWWW>pousmidie!j^aj'!eobyjnnal(dXVlen:yZ;ejirodzetiéľux_ľ0p8nine4(nesuchéoLdsXisnemHadsdatky:padexsluhyni:(haď Á0ate)YhanbȎوťCvšepϗ@mnxǍēvpxvlastPAOK.okonca0m`no8acuhá/cjaveb`víťazHnada@XYášň'7275177775GGr="#ff00ˀ00">
<8color="#ff00OOOL.akkoestujúoemenaeľkýtrom,aomvyyoval sebeobro.čilBsau,ýztentovykmojouruh8prirodzenosťou. kvôliomu؂obľúbenjX@nebi,ajzemi<:\g>276aׂOOOOOO s milúsmevnechXMojžišrabskéhoráľadíokoji.br(cer">*     E *?'''%Ɂj1emTo poenstvoe textunihy „Legendy rozpvkyýchodu“ߓߓ749417߂߂OOOOOOP/prevádzatitulok «Cplmudu», čekvi莐né@te:sudzHkritickyeďže0olu pravdivpsylogXzáklad*sahuHfantázieasovej`evahe dov,viatemlavyAármiibl1projek`úpeni8azakab逨všetch塚xYúžerníckxškrtiacXslučkeIstXdxdrЗäčšinyx(min  IríȐdinHljvyššímzdelaqcen:odchdfaraón0Blžrec hierarxiastөpEgypt899iXz B!e.úfijyprii okremha@h8uԀRpou`bolsifXChidr*moKٓhJaskyňax (18:59-81)8hrečH@ob@Ӆe¢dzalomisuXeʡؼpt">HoPéwĨԅ0sE(A@Hovj4xlep,skiP4@8ak, ziamihiacjm0ȟDخi@m܃lnii`duôznyxvmY`)zr  kЦaUxvn0zPQ mýšľaz (sebe@dziďmiZ druhejtrany,ezávisledierytesaiultúroudosiahnutéhozdelania (abčas8koncaapriekhybnýmázoroHačerpaz)PaždýHomuehoraXyť člove,schop8ÝLUČNEAÁKLADEVOJEJOZUMOVPČINNOSTIrčiž!zmenysebamom;t(,9skutoerezuje,árňyvrušetkýȉsprevádzajúcqživot`l278 /:OOOOOOOp>.otaýka̓individuálnerozumuGCrewpjxebolekHvpsikPQarpeXch:vaciombi, Ľudsk,humedzimiôvoduez-OBRAZ-___76271X9__OOOOOOMvojp«Ja» ytЏb|aznprredím1Pvonkajšíhťami_____> ⣝apoQbyp9oštinktyakS0jedsitcidalobIjavYɇ1@orȁ*pk);ajelemserviHdriaďovditu —opnpadpu(ibazKťom;ooolɂӁҋ@(uzaCakušľabsnah#ҞedXnHinforcios dnotlivecXЃtyk(BevlasicinsbodB(+j0Tp)ubj(lúčiacbytHȎE霐pníodlíšiteľ!ogr@)qrta0matu hHzaph∨„ocha praskpmAehlXk latni“kznal)Bohsob1nevHmh4def:v @l؟H4jash㲨pexᗱxistч0Vdrom;ϙߙ߂)tenreyakt⩭`ctȪȗЕ [dialógui6705>280OOOOOOoSu 1väze)neHe8tXa9bodsúdeʯôzod@obmedk򢷨vretateizmu'8377771GG??OOOOOOMA)Aptظy֋individusW78441gggg2wwooOOOOOOtoaA8cých=P (bezýnimky)WoplnHה chybkЁjp O(ete( č+môž?yxةst`banstvQmitbabsbyeniedkem @poryživotˀaelíairkevno-kultový svetský, ktorýchažddisponujekobylastnýmezávislizmyslom,toj|nepostihnuteľnosťou283 /:OOOOOOOp> —akieroukaeezbožneživáaprotiľudre8eto,eboapovp!vylúčiťo 9otaemeG79213WWWW4gg__OOOOOOBohoma ozum. A9HštatickivyQnéhápanietavidnotlivca oľbu:ul׃׀b>pokvmdz'''79791׮׮׮׳ 5'߁߳'OOOOOON/i>roveňagYyaraziȧzurQliPo‹ jČekaQAi!lnkom.ɞqzčaskedyÂ@ex0enciiُ(tkoIozvyꔠr)р, ž\Xne2schopzmen... 8výbnadc( ĽњhkávIqmnohbvechHse)a0 ajtretxxо xPQfprobmov,`nikij(o`ֺ@hm؋obklopu!p)vcelku.ôznorodJnimyPdô򎰌y (Ȅ8)last#psychiky/aiacBodlxneov ti녈vlá#Ʉúča;@4GGGGCJeكPAqYom9opísChidrJвvKeďIlada,tpozdielI1biehašмQobXreظh 8qtarhyhoせamirxxatioh0chp@ӃI@j؃)byiohlpaXVesmír,ja\ck8rmy1epteľrp҃olej 8ôd;.j.xn lebodɘHeb(mer'o`qinsrq úIikpľovXufciou Noˀezakútodcudzenosť čiokoncaonfliktopoloč*ourebarejnepoddajne xľaožti šetrvozťahu @litýmositeľomtarých „vôd“,akoľko,ko℀kázanéyššie,áveliaúriamiebeamh,udúcimeniaiosféreem@VesmíruЊhohdu(9chápuleboie. ŠIýstoj1jednotlivcžijㅻ؅odamijeЋ"rei zm(umerutalónovfrekvenciíQlogickéhosolnexčasuP@ciȆidzadplyvȅ0kЎvskejnformácie kQ؇inec,xistuoxneu(niledomvbu prospesatanizmsvojďaljㇱȑnPčloveka3bra8|P(1a Črerpcpi胡rPipsychdrúčavm.e;!88LJLJLJLJLJLJLJLJ (č񌠁é)`aIrytecky,žitom t0Ж nehblaYľuds 8[ovfjygieny./p>A ahzpR8pp3osu.uskutancíp «ya(zaväzujP!{XajHbíja» žșَِqne񖑦Aܦ votȁ ZhoraoamsxocňovamnohzRblémPj shziznaôbec,o čmləchyHredI'''''"> Nchvíl٘YMviozu(2ur htuЁuiHitavila:zmys`racion)y?Pkytnutiynaôcaȏ3;rYár`ňmá!epeodmؙ"dovte`šíȃd`Rx \Ђsni! as:!iacne.!ǏǏǏǏPáxdؤCo(ocooo)yzjadr(Xs[He «VeHodnôt»r dušɿ(ppȇ//hvytrbpky ôd 286 /:OOOOOOOp>. keďR\Pcezzvy8jzIXmGi* ؐazle逨dohromady1Ika-bohatieraǗ>Iksx"kPd tz١eH8utaló5frekigickp1Xп(vobosxȀ1aZAzdrډ/,oom806577ϑϖǁǖOOOOOOAvš0Pžznik8ȯ]ylu esoюcharakpPktoPaezXodhžzvzťahycx`t.d@,Ȕ jqympno-؄Qre0A0radip ivlIzv1=psychi`zombrXvxᄁkon0a8ii@okúsusteuspje;XavŕšopX9iaтxetxxabsolúti0č žpthnu*ebhlboQľútostˀi ďalšieho „okúsenia“. 

JeošakdlišnéP (mnohýmo školyamätho)ermontovskeršu«zaždejado,ojacaresýt,meajlep`ťavyvypstránili»; oixj" životom,ocieedný bez-emonálny@tavôžeyťnímaakoucho@ázdnota. možno,e človekaHakZe@taleboendlhnezvyxjneׄ֏obdobiaggggg>Njo MOu,vojPȁ0Ѓe,o8storhierarchicky푸oúrovňovsy؈Xbudytrang zmys0mu súlas ňouhЍ mi «VečcHm,ie Znxádzajúc reňdomianeurčit*p0kuzájomA9pojmchôt»rôznoroPninformácie.˂藰procesrAIvôbecmusíutbeh okamizaj`éJ,7svaӒ*s8pnHQovaväčšinPovtedajšíHemócizpí؄ai``dcimčXmo00tom9tupť,citl p1HxAkq, @ôvo  tej`etapenvolqAL0yvŕšijuizRpôsobpyj񨣉zo re ڜYaužpil288skutYmaz
apamäQtPp'i(p 1spl9buľudsۆ?cRruhy`ck (hypz8agénny@ingtď.) /com(h0?iXpoȇošӂPvy@lúziu „vy0Xxi“eďžфyIX8oXHibPuegoritmy-blokXorís wiznačeI?:YHzpza;.j.ilňuQvozpolHrhponv narRHjHm`ik0@list.Ԇ01incíhto,ɋ'aUkedykoľvybཿ{Pmíɱoudp"e!datypsledeii`yie@a8naáh3ch푲wpov.aemi č#biehaezov:ni߂ikľovskoua «VeHami»HzbwՅ.._____htypw(yxipšApaPčaXsypZmh֩vrat8jm:,,draziomeconahpodobe;hore@mpkvid˒ čXhtíȜ(`navonoqzerYy83ㄐobmrnťjodaIylre žtdesixKČXȍѝ cMXexXensovicímežˀimomsychikyleboežǀzombi-automatveľa „bezpečnejšie“evyhdávaťogénno-tr@ingovú čisenzibilnú“xotiku,Yybr)siradiPalkoholickhmetódplyikvidujúcuoza štruktúryHčaschstipolu nimqracȆnounformáciou.kPenieprv hoystémurebiehaýchlkoeAkráľovskejgz,axhrdoľudsktavuaktyodaný;vdažepkQét nebudeseknuhoraým oHmôsobom. 

PokustiYa došlývota,melXavýšiac(AzhonvHvojP!nalogXu[chádzaobdobiHneprinesukoj`retoă@mž!mí(i, dledk0mienmo`lPzmyslԚ{uuškto8Ihlivŕštto,oQdjIášgaxšrípahutpa lep—dpornjatQ IH(Гorakǀdňabí@periy iv8RzdnotyOJ,^>PirX8uJabyhsamaebaqzlarodzeWR[HalbcYvm HovnЉ_riejhjlt"ulohuplivca:|Amkjheefinitívn(0e,d9Ľѫyaň8dHhbT[>Keď ؐt289 /:OOOOOOOp>hroces8emó (karmy)1idenA «VxioIami»h؀dazčekombonj"žnzvνebeoi;.j.*`ziPXvonk)íXȽ݀;`@"(ۺ)tpyniذو`.9Neele򂀂=rozoQm ^HYôtH(rôv@aárQi)úȴmaĮوsvetalieBneoddelxeyjavmu ١n,3Zydokdot*h@b8(únav":ddajviymjáad}vy(ؒ@9i>`uIjrdci>vX"qahdasqjytela;koncWoba`rmutkov08H2Xch"cítw>byg>NultvaqwezHim Pmnohrnao!)km80ȃkg(bIzam1úsi؅,ozXa)2z€j3XyhovujeGtol`q(o'833567777>290GG??OOOOOOɠ!Юwno-c0mt0vedomxdpoklayž ( Y(0(Jv؃8CXyK׬,񄑁0ȆH riedkavokhye)xistuonixmooooh678="#ff0ˀ000">291
<耒color="#ff smallAupOOOOOOOI. 
Práveátoemiešateľnosťtarých novZ„vôd“jvoríákladožn:problémovozťahos tými ľuď@v okolí,tjsúžokr(naplnenل1odami@.ste,doliHdaozvaviac-menejfektívneq`hmotnomveokuchov,􆘉PkbudepejavĽudsko )trebasi#lexá8iЂanti3éhndividuzmunalogic !^odchádzaj0d život@`spč`tijŊ؀obhajusvoje zbehnutie bojiskarouaɀakobydačim «Ve8YHodnom»< g>enX kae~yli i ď@/rpih e.ȇr(  pu Mark88;is1juP v(«>(Petzdol»>Eectiwחח8557ד4ׂׂOOOOOOM2káz@masizmu׉777863620577OOOOOOM,ďa8/činorod{ iozmyslecHah`с1oSveâouajvyšš8dXrH⃚aažd___87217eˀ="2">296ľahkosiahnuteľnéhoedn0chýmrímociálnychäzieb „odchodxdoeba“. Noeďže؆Cyozťahos okoliti ľuď@؁Xemenyežimuvojejsikyúeodvrat,rpieibmedzenelho,ezysluaciHa, človekočas:ohraniče[votamôžtakoivádzanevynedjr0iHkonfliktyou úte`dmi,otlaia odstránvonkajšípQovl're ubu1novkvtapvinúrHňhápahetmravetkaždxz@*,Ytorýchpvᇑoš7cajvýzna2ďalp8čbudúc@ťjdruhozporyi؎charakter`távPožn:.j.xrebrimezlHaňova zloHaepe.Boh`*ematicxXdn`nŌӁ1vahXQJEPP,elnágres8iacyá základebPbyžalaom8ydobP9@gizame`komukoľosob(0Xzdkaav.Ы:!)čšiov;e`vjoPjzšaniAѥ91ate!nВuiamirôznhĺbk@phou,ôneuriada ciscipli΍dovšetk)tr82Xu ytcoJazykɆ!íp s:g9íču Xlorúčask-_*Q %Bn؊ڏ9sȬdxq'ašy áxd00už`sPژti. ߝߝߝߝߕsamoposkytu@ppPvypIv,* BRvic8sG b%zombbyČRoHCixaE#( Ľ:x腠DOROZUMIEVAŤ衰pznik@),pЭxc*О??>HrjHtv(297 /:OOOOOOOp>">T(, že «ydvȕ)ok0»Xponen(tiPsvoázorxnHgpu1ȕ20lavôľ ;\utíšDaq`qakvnrXácibmhinchyYpravd؂xsámXȂpr!ezheceaďjYdmkryJe!,PminulcharPeru.׍׍׍׍«Di»gf9č@:`ߜ haľPynévetoovéyp`mPʲa (ak@rou),ýjH❈ʼHрүJi8Asituɀ haáklɃH`ы81nforcchádz Eylu锈m (y Φž0Xjav1shi„bsymQou“ agyb3nimi.OXzka)t!ako ˀnakomákladea «dorozumievať», toiac, ženešnáultúra,odiq školaeučiadetstva ľudí,udojomnéXťahyým@by nichxvznikalionfliktyie čnúrýchlotrácsvojýznam0aúom.onimnemožnoovedprincipiálneičového:`dáv8jemexíslov0«jedenp1dobrelXHepšie». 

Avšaklasick(psychológx(spoločnondividu0stovbchádzalčanímtázku,eyQRyڇ?Mtri-nk ?ys,ociBohojicuúbiAtHdl0«tretíInavyšiHvomedziuž9enou? prastar8pozv@evri>,eďžerp̐vu>s`Gihv(iKvô(pui`pomenat؎yrôzp700HIrٝAhXav ke,ntensky䄘i0vl`štruk.͝do/harȳh` vylujúcjí!>S/i,kȆzHps8ľÃjatiu!hodnu8tódou,prnepárpt účП(kov)jRaž :„Xb“Caň najnejší chcu(czabezp8 dZakQkoľvek298 /:OOOOOOOHväčšixozdXminim kI.ed"H5@`olYumvitߋߋ8957߇9߂߂OOOOOOMQóriiӛoҹa; ednؙxstranomisitď'''''>N Wñ(ie`_1svo8#e' pno Pyl[ɝgg,ڼHr8narchu2boj88eЁsdascnuboddoKɻomowwwww>TaejpartexHjaPli;HleckًskYi( ekũnoBnX0gov1[ne,ocPperivelslhbyiedana bojitupl+:0ieebrebe)0a;8š@atv@áspojicQoh(voڈ(Mare6:7);ltvil(niheكNaztský“ߦߦ90306>300߂߂OOOOOOšpecitbraȍzorKf@, žjVeľynagógؙ?Judeyblie230d..l.rabí(n`itndixuН0c#sPo`nedokhj)ukvhobjXQen(㧰vojúZyšš@žrest-Egypt܇hsamoorganijYnگ@aCy:rnyYS. obdobˀíreddchodom židov EgyptakladalodesiatkyyššieasvätenýcheveruWWWQJuhu301 /:OOOOOOOp>,Qkaždá䉓aalavojčeleedsteho8reca,xprvohierarchvu. To@st,넢HaՎ` prípadelasovaniarámciejO91893____2ooggOOOOOOpodľchápApkojz(t.j.2iacnalA zostavO)družstvacelkuNbe䆄pra`p0čn@t@situác „mí“,yىyp811 «za»:protininžexbo noIxlúčAHštxcxna`gramډxPmincPXruktú PhsysPm@to`hઋŖuj)Hvnii^y akúu8hIšetkZaQchooooo>AaϠԡXnavučujúci Hohd tX0ʠnoyڎbpnPX)ji0dospie؉H̐y`{u. Islmi@mocenskhPtaekEgypzmate ropísB(obmXcom:om6o˅l0ter">2  (1 + 10)wwwÁn莘h0nred ,УxWXuúťbdopadPí8stup reniu úlohp nei٣z65xǁ@vantmije0piteľa"drvivčšinui0k«$z)». vytvmnohBzx`Iҭpár(p(asplehJìOáloP8dvídaishSsynchrónHskupin0Hkя(aKocitP iۥ*OOߘߘ>ATvy)poklaaod00sokjBsX(QӇЦpí o2Xdaxn 7ys (1 s0i K)8udržpv(zko`o酩ÿ8ripťS+ZON釈Ǟkréjj[ewwwww?8QstojaЕčGestvzjaxhlúpejdnKdemokrЉX+ vp杩pprijˀatiaonkrétnehoozhodnuprivnakomočtelasov «za»Hproti`saá ľahkodstrániťednoduchým žrebovaníml`epárnosťouKu účast8kov,všaknihápalikremoaj čosiné:(e lepšie(PXrob. π,riešenietázkyskut88ne9vanavyspytateľnúá8u v mnochípadoXnespolieh9a؂Xväčšinud303 /:OOOOOOOp>,ى`u ivaznivc)[acízade(»;! tionarchie,bajúo aPmckéhXj ľupoej prevahxminimáloQenš͚Buٜ„výboru“. Pod(špecifiuqacP1českatruktúryP2  (1 + 10)myslí#Ӊ1Ho vqo vnyrvorQ xYt8is1,Aouse stkmjaq8cesuyj aia,toedomeluvalož:(yosledkuga*z.ʥJ4!umIvetlta(systémjadrjaverzaajvyššígyptu?XzáklHAo*{LJLJpρyϗϗϗϗ>HȖܵax ebehuPHčíezYtržiekedziga(jievQnzam71 ӐJ rinHpti,zná]ov_zah)funkȕ򑬪a/i>«!dobrhX@ l»92627ǰǰǰǵ4װ׵ρϵOOOOOOMi>0opodt`evybr1z ;x.txʪqpbtret,"Ҩʀdošlé,Xvj0ЦCk77777>IXsl@mxI8rexzitandeýƞAQsvointelektucel s Pčindd8930935OOOOOO@rabíVSynagóg @eku,xvúdiDpop:A.Révilȋ81fea8mأtpkoľPїhomosexBíčin9ibyšet|ifreud1>Aȇp )1anumerobec1gramotxo񹨉ZsQmysl Y jeme my,lpt2knihЄ(n@0ľahve —písP패tsa@eLH.kkétنx Xkôrác08`votoho*poukazɈ" ťažši@nežꀙ9>Pr{môže ľRum Hmienkicykel᫹0qayedP8j Iunuzojaykl"krútnaraynchrpne.Աɩ nideli,ˀleia ňomjajazdili (niami,Rvovojici)určitepamätaľahkosťXy porovnaní bicyklpreedného,torázniklaďakaomu, že1tandemov+idhi een trochuyšší,ež8i !hnacianergetickzabezpečeneibližnenásob0.i)isáX@iakášrth1@ypadol rytmubonap zdnoýbaloh bystratilempPxivyladoedálovošetkýchíl,olohHs툘jxíjemkiezspolucujúcehoY/+u(u. 

Pw Ҁke,0vec5ýincípsfépintelektunti:#naš臠je@306u<hozzre8zovaťoșHȥh;!=okus tvori^Qne jItzoh#uch`Pkultúra (mys؉JiV ce)1vyvinuteja(uhmus ámz „oblaživoЎٍxžok“ ťahh1KQ8yȣmôžey8`Xڥ"ici hdvhl8onitedkeďS׈(rX8uirela:ij celouhGAoote>A akqu Ue špecifikum:pdiel 0(HK1sahťpo dbieOlnyxov)s8xditeľhmatapozi{虐vznika@AavP)el0obo_XoϮϮ94310 7算߮_OOOOOOM.ԒpHocibnajvyššíierarv8StargyptPa77pɖH'&,oetódyýuč//{@ ksystasvätuuďeboˀliiditeľné (podľaášhohápaniaákonovchova šíreiinformáci spoločnostieátoožťravdepobnejšia308 /:OOOOOOOp>);lebonjmetódyomajetkomýlueajvyššíchasvätenýpto، @zorué,etpiekbynechal,kjс8iamukxne,)legorickxsúme. V prospvedaddzajúchodsekuovxj(histkolr,rStarkýgyptstal0su,egradlQ„oda“Xi@el ֋scény.YloavHýsledtoho, iceptuálmoc štruktúrggc a «2  (1 + 10)»,tojacaelpsrzdaraónHi:oplačasoMojžapulužkmimona,eďbíAshat(nikdotXh.kolviipomudopmerrP,cienxcesdnu%ôbecspájazmizPímrečesyHcovy795215GGGG9WWOOOOOOOOMdosl.Kacnels( ronu.Pru8Fggg96100>310''ggOOOOOOMpíšQ@L=ux)6yeyrchc+yTéba8—erihorJzqiltr!diacamzeXIIO805094____1ooggOOOOOOM,77nehoBRTa 20.ynae (čPúžiovi0oas0BYmet).)ֿڮ]8KrozplpYxqondôػBkسRudzozem, úQvlhmyslyᬐvzdelajelityiȃi`-tvyupcdo0nereaovláda+znar,XiviedȣgímuHp(kHiadaajм(niekoľX(leopa`B0h՚kulG`iOOOOO>ncmnoh,(ob(rpozor+ktK@dal uyprídBtra ()iudiODCHODE ŽIDOV ؿA Biblie..j.9,o|užytvll`ukPzottký؅záklp rXctyraidovyHXl@8kovieraov؄obecbc:nkkirkevno-8pravhoApAme:.M@)/////>PhaathtejHaAhódxЕn@spolu(ce*횱Lkázqra0ئtYZv hyezojšIa$9xvarážať.ӊeľzabezp)@ncípu «obo裡vody»WWW05427>ˀ312
<耒color="#ff0000"> smallAupOOOOOOOI,olajiteľmiierarc8 osobáchejajvyššízasvätencovorušenýrincípypraaniaozhodnut`advohparalelha rovnoprávnyvetva@«2  (1 + 10)».ԁamotPstorickyeálnemuerihoiskytlaožnosťta1diBakcieschopzprvoomohoupňanachars0,ébišli ranouy_íollny0plánov,by9to,ostajúc)Egypte,e`alopdohkandidát(naobmedzXovdu. 
M"echápHeበtyyefektí tp(vé0MuWRieQia1noijerexzi0 živote (totoežYf(ó(i úradkov),L^húčbud,`syH riadŌY pokolm,moc PlxčasiekoľkýHtisrБ(—i+y(svojimravid9I`ha:iu)sámpk  j`Hš(tBzaujalunuaP8Xo8hresmneformmK meruQimEtrpcisȚlebž(acHpotrval끈enXtrury͛ȉqсaov.ڑhľaduyLj 80nadaa)ráxt#pvp8zaОϘ݆4䉰耘kulcbytomzmyslenifi8a.֦d9monچ􀬇!ojБeсPQlPob)u,((zýY«ž+t)9eȡ1lohunamenɀtubili琈0&roe regio0pdavo-„earizmu“墊vtedod!0ۈπhc01Zako 2000 vyviedjuHkonc(N0uAkataof (_)ez{(0zuPj>TaXwq`''vďakalejší(chybhiՙپroznu轁pP`Hne@y!nuȕhokxľ aexژkrytiepdБ.Έrjarʃv0n@ť bevoPnaj#xhabíacee脐Synagógy:vekRbliad230d.l.elú0baP2SáudexXA@oder8ihhrI߈Qhrioba뗸e-za adoôdéthy»>APaЬʵč xhЅzc0zmb @ úХ8&'minulA.Њt0ܐeaPýze<0účaskersp#e,Hzť,(sihvitb,ia,ajCpkl 8bay䍰ruh zasväQ u aHerih@Tunprez8WindHdu͊_;okremhzobyvaQatXcꉇiäčš׈׈љQov313 /:OOOOOOOp>8oh «jeЯqumyr@aleva ˀsúepšie».

Práveresobitosťežimusychiky sebadisciplíny,torouisponovaloajvyššie žrečestvo,yéiHvojixtandemovýincípntelektuálnej činnop,eboloimou8teľnístupdplatenia (populárny! davinulúčas)lho鄈Zvydieraoenta pade hlasu je@názormi. tííYmyslia,hepr0red vnpao(eedsprvohrchruhýmož,8ydaoveď`tky:ímahxnavzájoiľudchorecHž$faraónadetvPvantak`BHtrokm štin vAš,okoncajbúrkskazexmaach`áymere釲riᗐl8ť?k+medzizniknúťҋoztržkakobyzigiciultȅmieȁ(vôsledkuHxovy)*pePby gxnaukojJ؍ 0egyptsA@tu314 /:OOOOOOOp>ȀYnmháp1,Q(rfunkQruk!y «2  (1 + 10)»*votehbezp`ٙ`šetkXr0acúpAnevisl:7Xjx„u“saXmnohfi?dzdzdzdzZnam;šىq.jáklad!dxáyrie8yrôznȆedzu“,atexis hxaH*Y?`mdmu4`any_Fؙ<Ԩý4Ok{锸prod؂{ҁkXvekXnotli/AXɃWsk(Xmožno)hx'ȝׄsj'"melyčlezlh@pcel ju315߽aׁׅ:OOOOOOOp>>PoodI^FIж7eςiobhpin!zmy#vڛd˄hhIubeddzajúcim8ჯáeň˳šžavX alšyҰch.ИXvôlişǥyinuȫ0oi>bytia 2c83I.kremhen42Psluhuje ˀintelektuálnu činnosťruhého316 /:OOOOOOOp>. Vyššieovedanélováredstavujúľúče re(zovaniuandemincípu živote,ravidlá,ymysleQejak„hru“,torhmožnovojvoľneeniťoýdkoPzískamejypoamá񂙃+vybratȄWSiac`zodm0om>KaždýPek,kYaObjívty,isponujejimilastnýXosobtšpecifi`i,alo su2ivizmusH. lonsk(l ľudíávׁádateľovedcApro!antpzdobjavaaykulphch omhxa zručí.Ώ rňahákladchýbHHcizôzny`obmedzeᔐ"ti=u.kq8jaJrqnezhodo všeobecakcep@8mevdacimTotakhourXюH:Á-a-a...o! tlaekomučšapada+pod0aspô5zžeх(爘vbcamýšľyad sah(tohxuntznľadekt(oHziierou)+XyTy9ebehdHŽa čAFyl ajmä: `As`ickvovilePnašl)鈀cA!ách?pAžíjtieot kxi)tni PkPicˉnihiq0«Á0T.fyintelhuál!w"ôb{o,  pxdrarozu3iv;ymi „n0 ami“<杇odstrihHzniku?;ߩ߆߆ačsky ladiv<yo8VuYɐhvjom{@Pp `ٔPupupomervrôzn苺á`ovYCnKjavil@!rmYe produhiproˀcesesychologickyýmolestivejší nepríjemn, čímiacisobaárokurávoa „duševnélastníctvo“ozťahu výromandemo@innop9ichúč8iam,Oaovyšnadtach317 /:OOOOOOOp>.eďaopracovanie#v kováčskdielni~Iov,kiektorodlettoľkáaže@amoneenáloedyýšeneckáD0@chtXjednodu`tratí. ReH0rIkom`typýgoipindividualizmu,ývalavnoue@žko؈reonaťbrakyoož)HsvedťX@«0XrozumdobrelX0Xpšie».Zoلop`3gfІKejav¡zreteľZizatživikúsehQ)ul8e QHh $Px~slobodBjkažd8Z muruhému.Ό0mizsituáci hӃajbájke.A.KrylKukučkakohút)a1ch`liRza،on'u(.֘(redP疋yysl`inteXencdyv@a`͂XťHami,mi)0v0XopíswvadBujIdomvelebenia;čYxh؆"l!môžeyptup矸e%APkxocq8pi reqincíPǷNJЫAʥuvojpartner Qa`ДS(خGie)jeQrehn٩xhoȿȃHpoAé.Il $讑⬑ebieham municmedzi ľuďrih`ádkuLȝmsubjívinfor.áK`j{٦m!pozor{ɥ򂢍pTa3*trvezrcomerxdlho;7Hvp Nurox,љúakkjPobltiky.lXr oohchaerύ odɅ8ozkhXI«pnavy»:byto štvrt[ďaly>najihWO?KidtČekńӸɶ@acc!腰u>hi
spolubeseduysajmnstvƏlu9v` čši udoPYsledanalyz{dhšli kƥbd ަX,n io͢edHQ'^(rxňIbHo8ceso0znaávpptk(!nimky)paus\odsunumimxféruy,o)1pY_Dk88 ruh,vxst8az@Qɕп0a،lyց`amkoljibȃxD*javqthuAspôsob8stePriumvi8toTeiší!xbor hltzjazd,ͼ318 /:OOOOOOOp>.krem (hoetnezďk88spkmn8qlؕorfunkč(ty, pfra`roztržkázm`parlYte,odatstratxa ž:kvality7om9 Polyuýnc9yZs`raϗPFokruhahĺb`chápasxis@člov0.oásdzaɇhtersobiti"Mu Hhod ciznaáhovaria߆ Y :kwsocene1o될ať,t8tkpovisi8žwσɊ;Ⴘaks!(om ؐzor}AdxiWk__Yjin0aۊptárelbochyb 8 veľhyPledkami>Aku8Ȳ,'ecum?tcJpzreHzzôlu4individuálpsych(xiPtu))koaZPե(ompsťH`Iotlivec@?.u.ЖímezmedpgoQvmushuň aГ/by pú9i"(adomlť.˫a׆nenaučíAjeXvzťahosi ľuď@GGGG@miestG9Sväuchu*blod (viacetnú)/nuzof8; šírhliÏ6jMckg(ie<܀g>319 /:OOOOOOOp>.svojҭ@puyn (0cH8_0tvhch)prv)reood0vstu oHOOOOOIpozxȅexenciuuomoapiensvdpohla{lj.,a˴yazmpenmužaY1y%(q83ǩchalternykchpopulXd@ms šnHšvikultúrob rozí.ɛix!ggraaormpĽudhe>Avšak,ϓyЍ3ý8:ᆑdraЈ?zoru «žiepky0údhnajčšS»,YЯásnekؕ*蒃repiQdriaďuj„am“wwwww>Okreˀmoho,ozťahochuža ženy,koj"šetký(ostatnZrodinnesexuálhnepodmiene+prípad,úandemovéfektydosiahnuteľntýmiac, čícaaždáotránnívládaťlastni`tdruh8anu kyWýtvorysvojuoddeliúčas íc.lavhoPivotei detix základjobséhopocesuɍjeychovtakbyďalšiaebaZoel;aol(ldarnprepolxno!8biosféru. 

VRjadren určitúzkaťЍa r e)oo Zovgaktivudí,qXrsiPdujHozmysxýstupkpmnmožXmu,Ѐzљtieže+bXacemu.ypridededpinštinku[pictouhpeXjom!y`ipPkz(I,1Pkt`pá(dankontex—ڀЅ|obecnečrtamicharerosobiq(moP@`ps Obj0ívnouXtou).2NXXl hmPȇ=i>,pmusu(ilHj0qprac#jedn(z8mnoh+@Pʑ݊W,pomedzi+okotk  Ֆ8cІHցb pueskúma𖺔8tYúpaXqDR MdrAȡ cDPúABZámm,XZem*Kom>P(spôe320ɑd!ďvyr\y h:sɏPia,٩( H)ym"lk (az|u-ntropoid)@(@rgányʶPie % 𞘬р@inforHcio8yodpnЬ`jatP9yM,҅hmienmok0ľovske“.֪(islڳtohoAR|liv@uUP8( omŅ`,r u፡nZkultúr9/.eďž)RákpokračiaodX om 40qȪt1ycivili>Aʋď`Q ZXob)t(yostupIprXrikiskXôžitk)A@bz10ššу`radqilúzbezpeexuؐIjHlassubyondómliyďalšíchUperspSʤdretA`?PrezervaȲk1p@myjadrucvacriHs(iky`@nefezh(Datern jDf0mnNX _vaPkmzťa)iPm štinvvyplynul8 @i`Prpovraz,*8ňAkúš0:chádzcনzahxtglobe?ipi򗸫X#[inןvQ,nHodlišnejduˀltúry „kondómlierov“,vediemeohľadyédickéhoýchoduaentoroblém podaníostovskejiečiteľky.A.Semjonovoj321 /:OOOOOOOp> (poznám؉textd arouúHše): 8lockquote>«PodXázoruudrcov ,ákladom ľudJprirodzeni,epplnonotnživotHaemi(draváqlavunkcia.ilovaniebyvateliatveInH, Číny,aponska,gyp0pž(liúčasť_poriadkuecí.exielenžípvychu`, č s`esh8éraktátypstnpxalaP(nevyhn!QmienpeЅarH`dl ekq.Mysiuurópantý`kôroderč0epťPHh0xm(zrik "tejalá,onkrépbsolú`popn0pryšnkaomhajakucie133532OOOOOOMj pot(h.oXdicelkȭtirȎ8imnhdm,IilnXȢšpeli9-sexugh u/////>Pritpaסj (Tao)yn)dôvodňuAXak ,aspektntímn9_a(egrál0okpobecˡto—ozofXtrpezlȪzzre%nerg (ž harmonغáhyingJa@že mXtnp  orgzmeٱ*l*ezýronHemetiežslob0m튛exp`zitexɩHrYAiX m0hڕ0spokojujúciصHväčšipnscen˃pqsmyamG">V vi@ mbў1xIa౉HdHPяyqnulumѠ8,ePrzychA(618j906.l.)uniu-MHísal: «AkZytsvoj@Jbudc)ab؎j akxhysey8rpQhzomrie»GGGGG>M؉arXmQX7xatk0h ؂Yôj*byt  thmKhadž(obdivu00amä(Фyremýšľa`dBuꃠviI`oh@Ajurvésdola hlbomɞu:zleta顉y,)XzQvstupШPawpڴڝaodȴpuaԮ @ôžy0dlh`dheroprm>Ta(ppsylogzjoc✰hnavž؇rukopevAlnHТAhdi bڴ<...>߁߁߁ߟƙpXa@v8nasl`tdi0Zm8rh@zavrhldu 30k@ߌyo10 000azvyšuhbpnúpva323 Mužusípoȃochopiť,`exekľúčom,HomocoutorélHdodenne,ľubovoľnúodinuňa rokx sebadkrývQenergiueľkýchožností.oimok`0achádzateleyny?????>Tústudnicpšet{}aaruiXt9ďy"snhyb`0kdvajaXretQkvôlimubyPruhbrx,xodíduieHypli@jhYajσφovP#;#nemýšľcdmenoinšťahe.edJevyhnu(zkyhd samotnejchniTantr،vednájvycibrjšpraru JemiobnanalogickčínskTaom10kladXosobitabmedzeniriýbeparr8žadmaximPjom1úmiiimBpúšťpáQ<...>߁߁߁߁ݔ̄:d@eHsi`omvyt0ýkamihozko0 —rgazjɂiháЍ vɃaivVkaٞ)školáPravu)iئi|RataspektyOaktu:@`bsyeto>BIOLOGICKÝ hv!lP\u@yXq0.ɵwwvq.̂jemԍpdx؄Yvesm \:d.ֆ2jobPskءQedaЀYJbytZemiPSYCH?qE8omRb0QB, @,dnexyí8 "mozgoЫrЭhv)Ё)ccel0š|77777>VedH˦􃇃Xoskocixkazpл8uagresioup3víjtldetćxípadHmatkeneďnXí.ӅDo-Pl`e(*v ňom*)rYvi؁HnegatHkvt*zdušvxtejydHiMtrukrbudeIblok҇AcuntieryAajxlȶzhorš˳ԫ_]a>Tr0َnstedecko-labor0r0hskummerB h`2rot}uz!u؜Aonajh0šhsi!hmo!֖($.Ԁh.obdPLeufioyptvacit贐kȫsob0zinXvň!d9akr0vorbȖ ldoЙxyisícobyčajč aátokk2jviac+!Pbližm 8u}lQp@il">Anaz@k`tI#potv:u `zozbxččšiuu pPk0wa!@Ton HmЃu0Alžovaťˀrocesohlavnéhoktu zadržiavaťjakuláciu,byáto úrodaol)hatšodravieevnejším. 

Akuž0estanetr svojuielkovinabratomuderardorvi. toplývajúcadkôrovúlasť,y(iacupermo8mnohonásobdĺžikamihozkoše —d 20(40inútqniekoľkýchodín, čoaevy@dujemoriadpfyzickésilie.ým, ž poločq8enlDdovsaPanýezliznicued8ekrétód1n8Y}liaz,tovyluču؁Hčas jrgazmuen pЇxkЈídjilyǒǒǒǒ>Ještozoru؉tistPencefalograf@skumykázv ! Pviqí!innhimy (*subkortexu*)mozgras Akontrilčí324 /:OOOOOOOp> buferstvaociálnyhzákazovHŕ(.ڡPXkelektr geneoraZ`08 98 hutnformahimpulzy.ezpochyb(qPpääzbTa`mQpôPPrčlovekYvpsg iטטטט>TerainajmPežJ`yXpraxou: «čí,pophľk»14655ϐϐϐϕ5ߐߕׁוOOOOOOlaasJodt`účҋUvzťahov,zciäčšitykvؐt,ačiňúnnekojHť.idajHkomuԼPay9tP9coYot eدchce:,a!x»e.վZ`жPlen 2er`{<`aľDY>Veďaľúb +ôžeypdrý,a8tsHmabľ8,XboPsxa čkuesm@RozugggggA,Xiec, pgetzspUláskVšetnpveQHkladrejavslneȁЂie,už ـtncípdobzllztmvždynaží ih0harm農jte roti9ovǦ'''15013סססצ 6'߁ߦ'OOOOOOM.plynua"p H1vaeľkXui0n(pAdruhénXjuxХlo,tx(do؁erتaocA#údP˕܅rur9zog milmomexnocľomOOO15351H7OOOOOOOOMč):potvre`.ԯaspôsobomkeɰvohzdIovyšp"0 dokáž)ojiȦ0c drojő4">—XkysvuTantrTao?/////)Tú t`niu1ndickí aˀmerickí špecialistihádzajúcioašejrajiny.ojeentrumepravenéoskytovaťietoedomomanželskýmáromeminqch,tor8organizujem.odôrazň,vlnu)echniku0edĺž9hoHhlavcaktu zadržiavajaku@cieôžuen ľuds čatelXím». 


Akudemeovorixk vh,aktkytáz@sociológinul,ítomn*0perspektív8z knihy.A.Semjonjypadli:alaýlučnoblémozdJčloveka,ňatJultúryIspoločenr@8ia. tovodu@jdpč jednotlivca ؔete,úožnofne,ɒ`ásled0ӈť?myselnHvetbjasn(eonktnymitamb0rebaierodičovԖÅXHitlp? eboylepšihkezomrel!ed9 ežan(@stvo?Ԇnes0kompeten⋈cínyǐindividuov.rЉsá,o „@ska“,qC;ietď.iuB:0hnohýHznarovaždýxitateľodľa8e`s8lastm0pstaviv.zhЄȢ\ dopdahopciteʎܔov(Pľovskou form)ou9saaa0͠oMppopXvku,!mus0 ieqnatoľko(nxH0H vyHjPvrone8íʀ@XzáklaHenergetىu.x(Ȣ3fragt@@80tejysobpsy`logᢳhatp `artradíciiɖeBíPpmudredysxal`iTaaTao (vlZo门z y),ȟavd"9oéHq(ej)(liXi—::a kIBbehnúťibliuák8hrvybphkiaȖ choPezxkšpXáln`hrqrv'''''>Napri8@vici 19xXralkniz omjpyYd@ô0'paj h rpsuz omeeófrekHИLms Qku8tal ň􎩬dzc@`ak globo-wQ nevislod yْ5wwwww>V80t8, ؅H)ؽi0HCľuHagresHparazitizmuyyz9$PďmXnhrubInsHкpB,ad*po藺cudzinchs(udNJi(e_Juh+ÁzZlo.iPnuciHtYhäčši)xuh0s͐mber"yA%;9masjďal drYu iov3@rgPzpv`niaHrup9Ô>MkP`ýkȕGa3y774vyja 8)Х;!؎hV{exkosit(kčxo-inf= «"pHaиhrody»(ao( Ľúb01sexuetX(Zk(!jaPaLáh,iPn vyšobyvateľstregiP)jpu!n@út؀vyh𑑰F? ߐߐߐߐ߻VІ..>P`šȀ@zp,taz2celip.raji؜ rlmedzibyˀvateľstvomtorýchrevládalvieracíežimsychiky)sneaksto,koj in:regiónoch,akôr,@néultúrytretli problémľudnenia.echnosféra)t"časbolaonutá. hocióriaozná)bambusov00zer@ívXnoouxtieiphlavnstykuo ženouoegradujeananiu328 /:OOOOOOOp>.ɐ mlovamiaraziac;6,édický֏aoddôsled(nertosti(a konkrétchiemoholyriťu „dómlov“,20. 0ročíolˆ0yspelpZápad.emajúc$ku,Oduvn0praxispriešyna leyúlohubmedzpod(xneohrpčPmPerpaHku.ožxtčo-toded` hotovejPdobedyddz*zahyPglobálnXcivilizácdo8xiasnnieca(0med0N.A.SemjonNaek@m ásubaxmnohohľad0jXʂ6tezorud!mretikppčʃ_[indXduX(všíreШ/vovimuَomGGGGG>Noذ٪y!TantruЯ 8zva`orgazmʬavmiaH[tormaymxoiɘ:Ľudsk p`цjZ!vôleXvipz2Puᆁihcií“sextynskutمodp8(osť`čekaúb:ohAԢxc Všedr XVesm8,em,ivot celje@mHSk0hpl>Tmχm؛`vlel0obxzodpdbsencQckҌ0frekv)9dĺžpkaždO.M`A'(Xkladf!tykezPča`zv`t,"˷ba)vylučJ,Peo-farmlogalebu@̦kkYiSeve+Juh)t0sobj(0ybp tôvHeďhdJո e۞jlexziutiz~p`Qpoho od!agresie'''''>K2 Čڱod9Bi駙ur) mest򆀝i329 /:OOOOOOOp>.)pt~sväCbpslužb ӊP/rodi8usrivTe jxlesP(vmyɂ0IVҕBjnihy)amoјxkterumjIn}bبjoférhLOŽj080ruh(lpk!iskuykoћbHbtneraϗϗϗϗ>Phtl múpkPľovsinfҨܪtandincípuudľud8vQe oXzačZy6stojɊ>0vzťah:ultúondómlierovIF/- ot*Hronmenox8ykhko˖Āѓascykaoˀžiehoaemi.aždémueanálobodaôleridpoveditietotázkyj ume,\vote.oohríých,tr0 súlade Jzámerom udúsledovaťvojunvoľbu... 


26jún — 9hn@mber 1997Ă>Doplnen8}laa8ggggePrek8Rfebruár 2018Bmbp:pageak?ڃ<Pozmky耠/983oh4">[ailepos=0005698ok←1>a݊ //GG justifyQ2"> AoršejúslužnýmibabelcaXskorumXgaunermi,bsadzucivrchnézícieIlegitímn@hiera ipspoločnoǎGǀ?11527o2'//Garef="http://sk.wikip!.org/q/Adam_Mickiewicz|{cpr="#ffu>Toname9Szv ̈́!získaXXvč8dvojbab(z)pt@y) rctvQ0QchlapecWždy)@–dkz3e.(VladimíkrteľaencHnemPl8anipru?&AXsa;eXhavn`bibloktruPdvlápánov ž΀idovstvaadšetkýmiárodIaáze úžerníckehoonopolu.ýberierouky —ychádzajúcejbsencieákazulkoholizm`ovýšencelbibli`jhavnostjúroveňvätéXpísmabolnespopmkladomoultyávnRusi.

<)ize="4">[ailepos=0000019308ok←86a '//)1em"ign="jupfyQ2"> „Cskekočaspetjojny”, Моskva,MedzinézťahCr. 1991;extohmenpu káPetrohrad23,ta34(9936o9'// Tu ďav*eú`natýchtvorih@Xpresnag0022184o10/77 Vras8ӡ` dom.iestoettáboȖskgsk endokruhghdϊϊOϊφϊϊϊϊϊ815W11πυ/77ϊϊϊ Mn@n)musídyutnejadXaťhlipЀXaexuálnuviaza, `môž0qždQám8deťšť0ir`bhmienkach,eď@ol0{zjabjektíJpríčiny stavhdatkuužAmanlpatcov,oci)|dinsbytkíkk `ixpláHzal isidiaʸXdeti9Xo2/77herazatzvy Čí XĽudZRey,dabneuzvaalaj̒؊phlavuamPštuOOϋOOOOOOO0031763oO3OO/77OOOO «Heth (grec.hPi!priateľkpmț)v@a9YGrécvzdelavyd iedl8lobod,Pvislý ôsobivota.eržHmizývយ(itútky» -So8tskyncyklopedʃv“,h19868ovidnP}u,СboledziaGtkurpzdiel.䲠hvana eklad9mykaptejsúqq1do`遘mhťm.A(JefremAténxPhPsjkdepisuy-g`ylexandMacedóhoϙϙOϙϕϙϙϙϙϙ3255o4πυ/77ϙϙϙϊ.Lubčo,.Ropov.Hsac”ilnius,Polin91ta2022ýňp`׊׊W׊׆׊׊׊׊׊908o5׀ׅ/77׊׊׊ V(tuálnhk[0subkul8rouáp`ӣpchar0eri08 (kupyčIľajakp8znakggg7ggggga555g16gg/77glign=" justify"> «Gejša,aponskurofesionálnaanečníčkHspeváčahudobzabávajúcaXštevkov čajovýchomčealeboostíaecepciá0aosluhuim» — Sovietskyncyklopedickýlo”,. 19868

[ailex=0000038877ok←17>a݅/)77="1em"ign="WŽi8ítomnosťou!ganhklamydrHPolaroid“.kyáto*iadilalastnýmHm,ž䏰nozbankrotovapapadHdo9udnutia.o porúčanieeenédokonal`pregramЁipsychi`kurentXahXm@lihcesty. (TakžžiteenGB, vždy!šie)wwwwGwwwww0042352ow8ww/77wwww UvedhýrokYs@y,koľkoinulú8inRare9dzjimi dvídateľQpľaie(fektHktnehodno+dosiahp sle`kpbecimXx!ejaA^ť.re`toe,pľvekAdejcúžQäčšro77777777707485o7977/777777 TplplodeAuxz8k|ommokracHz쮐pôsob:ؠYdraBXrskʳdžmejkerov)azlitQYPpsoampďalšíí?ôžu0I úpHPuH.?`ohliehavtoh# )bmmen1.N.Jelcinvojucéru.Djanfunk9Xadcezi0taSuiWOϕ052120/77 S{nahd,ror٣Ha (ao)vtxuchovou߉߉_߉߅߉߉߉߉߉3924o1߀߅/77߉߉߉ LvnohogenerЙiXmHsúcov,t8ȁzpramaieťav(ivšetovpinybudQhvota.ͅáaunikȁ蛸strivzdelnpdodХrôzny;Ѐ`s0stPjáض|Yojeanhi zbmi1XážichpniYospPdžstchýbPكýAtejúlohe  uzap)di2ociálzi(t0Peď@sлexistu=eX,Mľ`HioH.Ώez?߅8w?;8kyzpxg皷4643o2/77 ZôvodpPhodnumjIvekaždi0ik 1,5 (iójaɺČHod0٫(poruPcesuvorvlؖimdsy0WW׎WW'WWWWWP6837oW3WW/77WWWW Kpádne saoýkanešnejtapyxistencieivilizáh. 

<)ize="4">[ailepos=0000059632ok←24>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> Zmyselatinskéholova „indduus“ (jednotlivec)e nedeliteľný

<)ize="4">[ailepos=0000069176ok←32>a݅/)77="1em"lign="justifyQ2"> Ozmyslie8=(eskúm pochopiť.oužívanieozumu cieľomUanýqcesgggg7ggggg0071665og3gg/77gggg Pomerne časӀ0metafora,atoroakrýva: „NajviacX,`a0voteraz,oudextom,ymn r.“ Nj?205O34/77 Existujúvaavzáj؋`vylučchľady :///////">-ń+eenkamihdziinulqahou:xávpxnazل. ŽIVOTŽDY`jav9vzn8(. Ooooooo">Každ8sámbe0dz,réppáči777777>(*WP='+ +oHT.j. 1)`erpApoznatkyti, 2)oqvníonvlaselmiiP"mBomerrdvíG.ceo* 0rok!ovHhpätí.ČovedHšíul kanval,=sracPHqväčšejod"Xt)?9iu?doúk.*)g/635/77____ Vxmܘ@yzvaiskublízki vzdiap7 všakôž0yh rplánov chplnilatiaľh zvyšok^v .ti.re z_xl ҕPomir 8ٛ@cep0@siahnuxrlPjovk(g–eálriadisudvo:cudzí@ľhýbiebehdejinnéhoces`SƵ/h󊨗(liciihАMk(tkozrak,boat QydďlhodobifekxvA ɨY. kl.לϜO073092o6/77 Zo hvJkultúrytaki !(0disponcODTP Šeheredaaykm1poply8svbqnocXo(odamr1is`؛deňahlipz,јw8o0nydetuahrijárɅcIažtPynezm`re7 VusЃaɈن`itkhVasili8R8aHexhne-zlomys؈abyagyg熯4679o7/77ߊߊߊ P_Hvzťah.V.Stٱڗ[ Súfizmuseerituálnanútornáodstatšetkýchieroučení,PKýmtoázvomískalaegitímnosťoranickejultúre.g瀇77076o9/77 Jedendtieňovmysluejvetypšieyzniev lovách: „Sebaovládpe),kodruhľudícpretožeg,aozdiel_aezotročuje.“ ύπωωύύ7334o40πυ/77ύύύ Idrieshah,)Rozpvkyervišov” (Tal@ofheshes),oskvHAgena «Fair»“,p1996,ta201????????008311?41??/77???? TakomreanPlka.V.St n8N.S.AlilxvQozuhmporovaH čintivojhoužispon`lDTPW655o2/77 O = bolЉHum١skúa pochopeZhprocesu..j.ςJa`ep=jprvm čoPnaží,ocieľjehyH základeoʄ(máham.0pzn.klǏǏGǏNjǏǏǏǏǏ4521o3ǀDž/77ǏǏǏ Natku8m i8akoľ@naraz?ҁbo8dnuveď:ʋobrodinPdetí.orln(tsúvšeti(PdpȞoAhhlavjzťxenamiIfyziológvJp8Ľúbosbuďjavleboy. '''''''">Ak8nešŠxtDumaZuvolihhnstvo,pXsociœblémyus@z@kHouenocídX(rxov)`váchiacexMvyšil8hď8yˆqsIby@ zX(Эpat؂#iduvožku(priat8perQobmedz miݍ_YjvlasmPreto,kharaktere ženyieeespotizmus,ak,ijúcmyslami,ôžeabrániťnohýmešťaamchodchuža,torýmeranPnazdialenúinulosčiudnprehliadneosiôle téprítoxnezohľxíoovojIzá,ove8H>usa0yukomplikova؅btrot.  

[ailepos=0000086164ok←45>a݅/?7????"> „мжик заднh ом крепh“ (Kako:Xj každcpx(l).ԕ1vmúdro@yz+,雹8 vHtspäť;nedo` Sendenc (prišaɁovýzvy)hbyyb`Adchádzal. –zn.klo7305o6/77 AS9orokyne-PýthieQboli8aѨhtliv: 8rar(racpt:P(jaPm郪ctievšrX(@kula)óh8muDelfxhДy(aykladhxtic(b@v)]vai-žreci (na3gréckysikluchos)chq8me}wǓ716o7/77 Zad8 izmovbtretHNemeckuhx``|vlti: -eltriK:ie,üCir.[ Napríklad,lodnosťedysinamenalaredržanieočetXti`pulác(rodu)veľaiacež úspechyedicíny.nejtapeozvinutkultúryyplnýrachokázal ičicelAinentxodobnekotredku,ďoriekoľrazykosilhaktickyuurópy;pidémia „šplskej“hppo󄐉pnívsvet@jojHv(akolo 20iliónov ľudskýživo,šteamotnája. ϐϐϐϐϐϐ">Verktíve8 črt@ďalšívôliezbojaeneýmichorenia`aôznomunodeficitomtor"(rast(voldchádzajúceIU)ga`zdravspôsobaivz Zacbiosfériu*patjpobyvatXstvo.ϋɡ?njǡG3807o1/77 Aaejtosyxlog)odriademuhhzhlavnénXinktypalo1 ts!ApolitikXurčuɒxsude?k Domieh0v ňomlobXxEo-Ptstkp ýb(ojhexpartner! é؄a!lľИtratégixiА-,oaruzka''''''''' 6040o'2''/77'''' leb8becGGLjGGGGGGG@712G53GG/77GGGG Pouvažo(o0mu(žno=e ČernЗkatrofvx`Zml:za9/ne il`h*)IlȚvh; našd8he!jkaك`ásleform90ľaemýšľ9`Qe =(hdH"lkrá škodlsťouajdaa8hYtupczakɥAȊpimЂhplnadutҡpe) (“блгоплучых” семьях) — obomaodičmi,toríajúrácu,obreaxb, zdaloya, že*nePechýba.@ozn.pekl. 

[ailepos=0000103578ok←57>a݅/)77Kabanich okremného,e danom끨exteXmicouivejv_6381o8/77 TototváraovýhľadaázkhčobStnizmunoh!užisvôleté štxPstraníckeXstychny1t časedePvXoro0akoxpriat؅oda:akoboHvh.M.MtovM.I.KnpSBudennogoHjďalších.chxd(kaebolitixsabezp9alúčexmzodán,ládnucnskrzeink(rušijehsychgickzislosťP(j.Ԏsvojdruhuxternatív„krniaȃPiexIunkciwǘ75659/77 Ajmožnyz(vapoelhirie (mmálXZhy matr`tu)(núcegendXogyptskkXľovHleopelApopravu Aovޑjavi0túžbuysps ňaj`numrti.us(oijdupHa8jozA.S.PPkiyv Esknociach@.edzichlapmi{zomr`XLoXaš8@ad`XŠeherexdjvskX`v!despotcpHvaB.Xn esxkotnýpbedieťߊhI` ŠahripopȊXmik,` lIЁQhíX:z viv .ΧρׁПtiah>iHvraz ťahajqiXXlav údʩQZe diɥXvot,ilobod'OOOOOOO108308oN60OO/77OOOOH `tdpHPkg8q(o904牟61/77 Na8klad,odičnevxyJdohiPHradȭѿ*voľuHbov (typtavovh-hzie)

Existujetomjtip:—tecchytaj`bláznov?GGGGGGGAPomocouy,ódnych časopisov,podnbielizparucihúsmevZynček./>[ailepos=0000115809ok←64>aݐW7WWWW"> Z ‰terminológie „Hauteouture“ (hcky:Hkutír)namenáVysokérajčírs.Pzn.klGNjGGGGGGG@6091oG5GG/77GGGG LikvidáciuKqvrháraiannyersacvúli 1997rebakúmaťIve t`exte.t)saožnn8bzôvodu škod%jičinnz Ľudappek88ďalšiýa ľHtva,ociýydruh7nezaoberalhonám`ljnohín(prktan!rzluvXy,držjvultú 8zkexštinkt_748ϓ66/77 Aki(2hodhYopvšetpovedantak,Y0vX chlaprpiaHdjskažien,scničxl:ithbЂPvxbezmyšlkoQodriadesanzvicímOs؅ avo@ropoidov (ď(Xobbyt) po)z9Ha8moy@rT0t;dilde8Ybhcdejaksério`uniforienaPkladyvatbúndteniežgc.st1le,ovňajuHWl`pjedecpornograf({čoelkwߞ8057o7/77 N,pšspolexist lP`nabyn`vilákpartn@^GGsam?9.ԑ(sВgstád(PánxbuduhyrchhosPí“)zeho,mus(Qy. ?9(*ք}c`HomoӧȕaseTȃWhžzvvulgHnys`a@ Ko...JhPib mrubAMH.j.ቹchá(ť,!j@(žši!e ľi8K*)A ČRozum BsmhrHi*jsy`zᝠXňuGopíc.retoúulgarizmyonkajšímiiditeľnýpprejavIsychikyntropoidov.  

No,kyiek(v9visloovedahceltrénovaťvojamusčiuskyaossianom,@malaieť, že špecifickéo-tataroyjnouultúrYnadstavbXzvieracíchnštinPoperidčažien ukázrôzne*n2(fyzluhučnppeňa0nk„oslnumom“)bežnmužaktivitAšetach,toXšrovnako dmepohlavÇ`skrzP1olog(1á ťInmznXVinub,cliznejurópa(8l9rythsk؋rnajoParordoonca 19.`aoliloreX8zyNoHmas[ailepos=0000120326ok←68>a݅/߄7ߐߐߐ"> Myslslúžky-okyneni˟jíkaz@k RárstvaleaňízmpovPwNJ1060o9/77 Racionálne/uomelo..j.ᯙa ľudriad acz𢀁iЕhnyCm8Rp opq.xzn.)kl׌2402o70/77ozptýؕ@Хmutd8ledٱ isemitqHRim8vC쁠ɂaїývetaUr`biblprojPuW3o1/77 Aot0k( xisponuzvacíxl ĽudrxiAiky tmRípyčajnevyvϋπχχϋϋ125599o2πυ/77ϋϋϋςGa8ef="https://www.youtube.com/watch?v=tqnGVXxjsZ0wt{c(r="#ffu>

<)ize="4">[ailepos=0000129287ok←74>a /7711em"lign="justifyQ2"> Nore „rozumných“a nejakdôvodutalaktuálnouobleika,torávyčajne8ežíodsychiqu, príči(ch čoHS. Freud0imlxlЇ瀇爷730439o5/77 Podxtaejt0etódyekáza z@mejozvkzVŕškyorXky,!xMuk Medveďorganizov)KolektívPhosárstvobkdeAvoteľsdPddbeudúcúro((ki[,Y),ľahsledhol,)lastzasadí:bilieheboepu777777777027577677/7777772otkaobr analyticksSinajský(chzuj usociYe0chnológiePtomnaS40-rIväznx \̎t*pôvoxj (X8)rouغa(vm eh@arc8monnapoevzkanzӃSprovr.oooooooA ňRayCX!ᤀ0áklžerȡonopol ciCz0P/)pjvԉcky-bckgz`jektuyjv7EIkk`vdividunevp`TasQuȀrregramé“vrPi ťodporqciȌݭP@bytxm4ZLam. OOOOOO">Kneso[taezdueX(m:d(isyasbmbp:pagebreakcx4">[ailepos=0000134711ok←77>a݅//7////"> akpozriem䭀`!sc,Phrce@8obtAenža@tech1kia- ajóndipVesmíru.'OOOO">[oj←78/a p> Desiatyaraón 18. dynae (od1375red n.l.)odľaradičnejhronológie>←89 p> V tejtoecixistujúenredpoklady,ôznympôsobomdôvodnené.mbp:pagebreakc[[ailepos=0000165517ok←90/77 KeďželobálnaivilizáciastavujeamasebXúhrnegionychcii (medzitoréatríjF),iac čienejjomnezolovaných,akƁ8biosférno-demografickkatastrofeôžechádzaťρρáa jej nich.akýprocesadprXsilyápaduokúšauskutočniRFukamxiestneh(lnucarežimuדדWד׏דדדדד740ד91׀ׅ/77דדד «AedávȌVásledkyQľuia?eaPl@taꏀokrytcinnp—esiat@m؍dbetXnevzdeovrdohlav...Œ@dP8zߗubavdropprepniekgnikPako hociChdruhvierat?!mutxhanebavýokomopiensč eka˓»Zbdiel.A.Jefrv5zväzkozv5,n@2,trH134yd.Mgarda“,oskva, 1989wwwwGwwwwwp8609ow2ww/77wwww Ozmy kultúr časszatiaľHbudzeH puPoekvnynteq,odnožstvHotlivcovrpHrozbeťou.j.ch`fnioߍooo?oooooh70240oo3oo/77oooo Užoalyzarado šsPurzuitÛtxmimxodomȮHmdozvex0uPڂҝvoxXkloyovhpe`ȸ݄kôlVŠ/////////(1935o/4///77//// S02lexikónuStrugaHX,značuceRIŠLÝCHsrPri`@voj' eo4206o5/77 Z ypatxegór`neobЙľ.ɀ@samiastrp(rodb8aľajšíPppuhvrovnz ĺžkou(iЂge4thrpp0~hny`iedakoľ@spč ko-nomformyí0 tojegiolnyii/6296/77 Aechnológ xinutéázhovädilRxzvtagresAo-xٔskmravcelumdozemšťae YeaHs`XčšivPnapkčddejinIsat Œ``etikapodmyo-k臙 Pjektantٓškr҄0nϒϒOϒώϒϒϒϒ0178170>←97 Mozoguža mzženynatomickydlišuje.ýskumykáz,kásledkomenetýchorúBhlavieozguezodpovedáuela,x1ovčinnosťorm(tnúrientác؂aju.">Okremoho, obdobíhoozvani`keďrebiehaoц7správplyvultúrneprostredia؋pri`k dmenreflexovootnemož`álnezťah`0pačmLím,žZ(asuxnebudzamJiaPnapohhiyMKom'"mbp:pagebreakc[ilepos=0000179385o8/77OOOO DvakXt1mesiacaychádzaublicsk`Jvؐ ]߂„Puďtep!“Noᗡhodw9uyЏyniz0`jnorp`ᢩHteb:ezrŠKOLSKÉROGRAMI. p DplyvPn n`ز#eHrapXl`UveHdz VeľYXHukazLstej0krajiIinfrozk8‘aM [aháKspä؀YzbamXčЉX1e0ňystem(á}1mebjí(hyqsȊѱTڏ(ach.kh BobYov(3í,ћ₁mládHnxumzvierac0itinkty (~Mé),rBrpuiaSvetx 

Tentorocesvráteniaormálnehoozvojaokoleníol RFktivovaný počiatkomeforiemdľaápadnémodelu.ovnakébvinz demorzmládežeadresuڂruyjujújkrajináchslamuazyčckVýchodu. [ailepos=0000179957ok←99>a݅/W7WWWW"> Akoidno)zvu,tors spomenut neplnt—=platnejegiPvyosoby,akívažzeEXUÁLNEADOVÁNKYáveínedProv,štesppviesťamostHrodinIžPt zabezpečˁveľkčašetkýmvyhPpčmiiȂ8tǑǑGǑǍǑǑǑǑǑ80481o100ρυ7??ϑϑϑ NetrebaHetvaať:e@izom,PchctotvorehoHiť0azý) ciiami,earjskyo robičlovekvetlunijudúcnPcuž9WW׎WWWWWWWP1215oW01WW7??WWWWu` ánku2mhmypdôvodovml0ýsledkanketyievt-iek.leboýkum sok„ci“nicihqf0kXgrrevz8?OOOOOOO182570oO02OO7??OOOO Jh™tvrdepri otPke:끈konkrépolitiºjat pu8inȞ ľudsؐIušíje ihcieh@ ipokP!elڰ`ojnovjobd8a.emecko-fašokupanbiuh8,eďl"elobodPápad`da ЂXnadka蕑nimk8t @pen,8at2r Európet loϕOϕϑϕϕϕϕϕ967o03ρυ7??ϕϕϕ To8dzmysel: «stojcesrany»ôžXajʎtamakekážka»..j.Beodlúpvplyvit*aožzŕPluaפ׿g3316o047??one0`poinformaemusrs@)Xvqbblody5418o057??za!ZSSRA1930-t٢dp`jrIzodedno (pYsie)AveX12"vx desysriuA,robyezZo-neք0inteenߍߍ_ߍ߉ߍߍߍߍߍ925o06߁߅7??ߍߍߍ «Mocdeboumým0aicrmdruhpi0avivyšš@usúfijٙíbeh FudhayloviHarúnx-Rxídovi. 

<)ize="4">[ailepos=0000187088ok←107Fa 7??91em"lign="justifyQ2"> Avšak našejpoločnoroblémečívaatom, čie ípné9komákladeikvidovať8doľudí,1oobili „divosi“.ЃŃvytvori—médiách,menyškol:ceszdevaniaakbyHo oddetírast ĽudiahHboojedinmi štatickyvýznamhnimkaXpra@lktorýaaebaanbia.7188547o087?? PȌ8avyd3asovRFd 14(k`Xae:lnzodpdvnytohosté@vekumál+ensspešopatr!nIrežimu_0190293o097?? TýkpPhtkruhB,oրuzn9enpHdostriedpodnapitaveoŸ`opojlyrixaž`i8A`átu (ɦ@zBav[y)Z h(orneko@aj`rou'WWWWWWWP740oW10WW7??WWWW Svetungužeeneach8(bciHia`0čxoajúmerHľahdvrx1samo@ičmȂ(oр̭ n)tar,vylieX)uuـ9mcíie__ߎ__'_____X2682o_11__7??____ Finanhralo`ypmíHvrozmn)rX zíHdudemokracie!(s(lPA킩stvHby@jIymIiт0z šíraIchytHci. zn.eklOOϏOOOOOOOH741O112OO7??OOOO AvXedagognekdota, äťvy@v`piw?8׋8741137?? MJmys8fragmentyce-gs`,Qptý)s`iЁu Qsre0؀HjavuI* ktívFtiW9556o147?? TerzжHsvojim駁resš"avdiveHorig@lnyext.Š.Okudž8\ajl:iߋOϋOOOOOOO00200570oO15OO7??OOOOymenoye0 ei*Iľ8ášhruoveväčšímxforpaxmimuyDnočnéornografickéredstaveniaypu „Playboyhow“dTV,ezbaluyzývajúceho inštinktom zvieraco-sexuálnymábavkámuchu «keďaocúrudí,akiajclíže». 

<)ze="4">[ailepos=0000200996ok←116Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> A akýmelovmožnoomenovať0ívr ncov odporaprimplánierodiny, rȌ8ce(blematikaexdukciedravých ľudsXpokoleníYbiosféreemeujepoY@haýučbukquží|ezervat?΀,náďڈUteľ1heemepisu:DevieptiahnuPdóm glóbus?؄— ???ҟh5Dox,Amzap(.OOOOOOO8274oO22OO7??GGGG Exu)in1,eopSapienPqdruhom9biosféA:rppohlavihoami.renineX؂y?ϋNjG213921237?? Javtelegó(0,bjasňôvod,retorýta9Zákonrikazovalrestmrtiaudzoložstvo,omosexualitu zoofíliu (ovieratami).ešlo bezdôvodnúrutosťintolnc(k álnej „exotike“,leQsoci uygie@—.j.ieľavedom0s ostlivbzdravgeneuudúcichok8ní. novozn0príbehnámykoKristus!hriHnica,astihnutáiKnepredvujspedniee žiadivm1rozvȈDdh8chovy spxčn ,8ilanak. 

<)ize="4">[ailepos=0000223902ok←124Fa݅71??="1em"ign="jufyQ2"> Vyrtakýchtočítačo@ systémov1ístrojovperiféPqprogra8éhapečaeasxmkl@mohpelektayspel]poofesionzmmôžHčahruk @ecímempsychik "9oqat`dobytkaȁIrobotnikov?????????84700o?25??7?????? To (Pšbjav:róddXyschyh ľudskmozg ppanéhčiatkr1960Qjednzaxdiel⟘0StrugacڒJukIňuj xikadržazajatcäzň`ocqt؂ٕcach.oz hHtom,ؚl!dzáqalc(káraג62G67??agregátúlohehumánnehoqauxvՓpo8$spisla-fantaYnislawaemGGnjGGGGGGGA72OG@7GG7??GGGG Pkúmaopiť.8zn.Ikl׈׈W׈ׄ׈׈׈׈׈853o28ׁׅ7??׈׈׈ Máayslimʉ(n"xdiíg焯8345o297?? Rodina,xzrnkktorjnestajnerXqpčډg934O1307?? Ani󵠈od0dravímuvšeqporiadku:robllo ًuaUSAXvs čakadovníkuhpciuetí i i1ď@— 7okov.nalýza(tRuályzvQživ,됙(kooNESCOiež(vilaՅsl`Zmi` vetePa Čínouykrajp Juho-V0PÁzieWWדWWWWWWWQ67ϓW131WW7??WWWW OkremhtviďjRámkyPdiarvyšš'''''''!33076o'32''7??'''' Treb iznЙlegislatívaSSR -ehooslednýchesaťročí,kojúčasnálatAlegis`ívaF,atria tomuruhuanebprávnyRedpisovtláčajúcinormálnyodin životäčšiľudí. 

<)ize="4">[aile=0000236260ok←133Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Okremonaza0jchádz.rados nežnspas „nocovaní“ola)evosťtrhnutxpnskejla,prvskutnYúložestupeoanlst lenhvíľkovoupizódou8IzažЄpsPikue mnmvylučmHvznujorobne-opovržlivétojsexuʅve, zdelil ipravqo šťaeejuu7862o347?? V časoímibl us,eďšt(revdalokmeňovhsyXmapolhi,aieȂppod rPctvu-ael,Hzedarakterzhb9OOώOOOOOOOH7547oO35OO7??OOOO Podľa ati(ckúdajXUSAĺžk8 ctor vy0stliách pad dôɝhven@ažtPsi蠩mPôrЁȢfšetiagggg/ggggg0247086og36gg7??ggggiXvy(uvedenvyjadrenakademiI.P.Pavlmozgx[e5164w1377?? TopXhybaɽor.Freudneodhl뼰kXvno-hgmplexy9vjompojeodmie8normálaiXtin+3óg o`vcaǍ2909o387?? «Po`9Papa»BýlI„elít“ckcivilicieͥqväčšizdstaviteľmožnoni )omujnapriek􀀄ɥRlitikeez`n(oncYlvoJjavoXaizdxfrancúzsk ĽudhtԩHe otázke:ANebyitarovekúqepqkmll@bezpAlpingisተdourópyP[Pvčasmohs vyko؇8multúrɀmocH荨ker8 m,{súčas?krhslučMedz Q qvôbec`ex x9 páHcelIvevyzeráčʭIzXädihIáspob. מ׀ךךממ254921o39ׁׅ7??מממ׶ tejkapitzk:xgtykôrpkc1koľkoézačظozljalhovre ť8itaJpemusbyd8up@,iX\pášktuz`rozhľadu,zolovanéhodšetkýchstatnZnamiyd@yprác. 

TostéaýkajSfragmentov (skôr73)ačlenedoextuktuálnejKe.w>[ailepos=0000255442ok←140Fa݊?"> Reče chápvetaiblickouiviliziou;8֊1odetompôsobom,ežZdeGNjGGGGGGG@7219oG41GG7??GGGG Elektrbé,agnemdyaSgravita 52_1427?? PritomizaujímavpobtiťozornosXHjednuvlášt:kul` („radi“)áukytermín— hЁRyjemruhyriezpouží zťahu hmote9du((isam*konca 198storočiaýsadúzkskupinysvätnepatrzvydexvacíompr;rsthobyvateľpag777777)á(ol, žeyzikl) oficibez-Jvhve腑')"pri89i,ɈriamymjadrPmohocƄ0ed:WWla!iatku:drobnohľmQšpecivbi.oci큰xnite!je1x+0aYh (dek,`Parlhnjárň82iberQ5inológiu,kiaľ nezbadafir𲠈ʈ!zmu'8523o437??WWWW Aleb<vyľo`iѢǢ~ ׉׉W׉ׅ׉׉׉׉׉93W׉4ׁׅ7??׉׉׉׉nglХ(fOKEdwardur0tylor`unixPmit0p1úra(Moskva,1989),menpYíše[príbezxinulrodhrozh`jo ľuďoch, bpਲknazýJidcam!.Αcmies0po ďaljnk0ԁɃonmilIpakietonfoc0snaozajavdihZaápadHvíjpaleepdujkeďžHPpie@ (߯–QčasYgii)xstrP0vi:äčšًdí蒠iʅnielenIneuomusvojef8 ph1hdkn0PዠXžZ(tiareiyhmožքanzaxýmysly7OϣOO/OOOOO0262315oO45OO7??ggggH ukaznalýfedeȸm:Pl0H,pٍ*hlúmlhnaiej,ePcopodtnádni` Živpzervvmigilepos=0000264130>←146 Abyedošloumäteniu,rebaysvetliť: terminológiiSBeuch prírodné (fyzikálne)ole@dnoosté.Ѐruhomzv. „jemneja(rie“,ýmmotaaadíedzihrub.Ą-ă htorúvyčajnevime.ȃ"MyslJpoľovýroces,ne0eriaybraz/informáciaôžeyť oli wq(Yu=7i)znhڍ„
(vtkragregá8Cvo@odyzikváku8žmotu),8ig_X2)7/obra)_73, 3еy-pd`rzťahP iA`rico drecho!Ié`uo‑,a?9RceBnyۓߞ0272721o517?? Te(nѿvojomIsemíPeďž(ayskytxli etapyegZ,YҖdn`a(trș0globjiosfno-ekologickrízبreAdohromaȧ*ymqsiíʎ

[ Všetkaultúrae podstateenetickyeprenášanounformáciou;achovávaa odovzdzykoleniaaleC člove! čbuAmriálnychosičoP—motnýpaleboľ.ፗ߉ߎ_981537?? MajúysliurópsknalógyjH“,anindžaxtď.,hodZápadetaloribútomyššejnHelityäčšinKako0rebti zakázaágiaHbbol rýv ?9monophockrzeunérakyJevr

<)ize="4">[ailepos=0000280689ok←158Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> V tomtomysle „súfijovia“ člen ďalšíchycký`dPXbratev moslimskom@giónelapty,torízaoberuchovnýmiraktikaXuvýlučnhituálnejserozlíšiť(QpabiblUcirke`†rí)

<)ize="4">[ailepos=0000285974ok←162Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> T.j.ecí procesovôznych Eǁkvalít (voozofickommysle).

 Technokracia,oieebaoctov,xejikyadamotnýmitmi v konečnomôsledku —Gosférdpoloqsťou._Ymbp:pagebreakWWc׊#[ailepos=0000307531ok←172F7?Znak <!namenáxmnoho`sobneenšie“,ozdield,hčujúceho1strikt ejߋ8100o737?? Medz@q,뗘o ňhovorilbolAHitler׉ 713o747?? VeľPdovidn0 leptve:91910@(iat1960-tychkovm životadné`pleniatihliyedaťriráckej:vojplošní`z drevaplátna;účasietadȁWPľahkýzl0in;rúdovo špeciálntocele.štealejPebiehalabnopítlógiíwwww?wwwww031148w175ww7??wwww Rozvomyselhranica (väčšinourcholyebôr)B`dudvdia.ЀJúzem`zahŕňa⳰levšetcpotôč)ty,@hiky. zn.klWW׎WWWWWWWQ957oW76WW7??WWWWosk(Gdڡ396,angličy/////////(2376o/77//7??//// Chidr ((Zný“)konalýfíc) ijovwwww?wwwwwp459w178ww7??wwww Dhú'n-Nú8lisrEgypťanžHzizaatImuTz89s‹0320771o797?? PríčinaXsvtom,තos(znnform0stavulnopaxrovniieikultyo(:tis0,qur)ay8Ry 𯐁tosobitbminupdejínmožnila,ajxerošogicksoeho,ytvoriteóriuЄužinúkBuбekud,ekhanesamot#eo3443o807?? Impulzášne#dopl'_W׈5972o817??ify"> Z tohtorameníjnáme «Poásechepotopa».riúčasnejierenergo-zabezpečenosti sQuPmravťouetikPsa „e“ude0musieťadúšaXmyxmi,nižzdialmkovia.  

[ailepos=0000327311ok←182Fa݅71??="1em"lign="jufy«Chiliaz (zréckeho-c0P—isíc),@0arilat.lwpboženskéie,dľatoaoncHvetaxedchádzKráľovstvo‚ijnaemiVeľkáӏetskancyklopé,yd. 3,v@28,tr. 252g77777cidexúlýmireaycirkvznačovanzazu(prieklovodlitby:Ot9š,Pnebesiach!svätPovoje; 'u>príďeˋ֠vôľaakJiiúPnoXjajisp@aIkonca 18 iareb@Qreteaj, že `ečjƝokWpáPe܂͂ω)@ЂOzlíniyvetad*iP|xuplynu(h!)np chtpopthrnhrXiže základochtarobylýhmápnešnejivilizácieežiaýsledkylobálnehoartografickésnímkovanykonanminuloucip(aomuhiacáči,akrišelcamiozmu).΃ účaPwcxzavŕšila'nzhrubaž storoeeskôrobjavespomenut,Xmožnv rámciQsevládajúcihiUmýtu.́oXvedať, žeboloϊzač. 1906,eď.AmundsenQel Atlantikuoichjoceánzrónskaaljašku)evero-Zadxmechodom (poHrxostrohanadyAkim!atoa:Až)lavbuksvetȆ؀1519 —H218púdni.Magalhãe8a7potrebȒoblie 400v.ritX8vnya耩anoqtoho, čokEupanuzҎpeeľkrgey:ov,skytujekosiddávz`me8

(Pod0kni(GrahamancockStopyhov:ľadKôvoduaQJií“,skva,AVer. 1997áyaQFingerPntsfods. АuestorBeginnndEnd”,eiann,ondo@5.oslov0уri0Hzvu:HOdčprv3.yIRZonca).7>[ails=0000328615ok←184Faݒgg?gggg"> Klasylóg`tvrdíxDRýbصYa֠H8`a žena؞0u. č` hpi1uɒ0vyli7hgiunXЖ Рt(uch@ly膨udal8ajhуdmiethctvaO03303o857?? Xv.E.CiolAjcetv[dedičs ľudHoužilJhH obxti -(XniMperS-ǀp)Tak,rit (iG.M.Idlisa)I 2030 ± 5,ôže@poj0 ঐd@3G)rИtz DNj3(rozvoj'6189o867??njnjnj A hlavt/7u>bor(HtyzručXH[ V ňomalanovázavretosťachovalaen NADNÁRODNEJ úžerníckejroleadankovou činna`voférelobálnehoiadenianvestpií xideologi z@tranyabinátumiXgi8mnychedzrodný.WQOOϏ7928o897?? L0Nedočlovekôžeplinema8žnepčensko-prospešnérofesio@ručHtiڃ mi,chádz@prito trebuývytvore;duktovsluxebGx8802o907?? AkminancivieraPaleboHmbiemusikyiet,ak!étookusyutláča úPmavšetkRakrejavy štaticzriedkavpzlomyseľrpatológie PPitelX@dávaj(podatlivinȞ8norm}samow0350159o917?? Podobn„opiPuulru“ho0zznsvidn0 detskkvoch,jmählapcami.vojuirp`kupiyiududemor)silysmel#zasJdHľňlabmplaprPl(m)ȁ"druhédneAØbyhsí“ Y(n>ou.jí,o9anegmlčpakceptjXmaltya9vodcZosmiЈjemnejš!ltaٚЋρX(zeaievt.֛vetyHlTeba@é,nvofhajHiôsobmcez'8jeȋIráct.j.hacoqtrhhvoXe6a8Ԕ!ín ľudí.hzn ekl?????????9490o?92??7?????? ' rȿȋ obrpas4naytqolrev1=meȁyvplec,8[s((ul mezn@4qhPažacY0a0vonokxؐșr u,ć·ukudoxfzy:P*iomsAvašpovinťhplúžiť“`P čí؈қ@pQriíxq*dv(;äť),`qmMqeodlH))pku1x!mIpaviánXQPde7Epizódudokhjpr0stvanalogickp@i9mЊ jQS(`ЕPjazykЈ0koruhoQV.I.Dalja@«Hanba» («СОР Ъ»): «Bv,Hbip, švagr(“1nXthغ؅QlmuraiondȀa»<1ize="2">(aleboejicenapôsobcéryetra.mperákylizabetyakaz肘bolibič؄vxvorbámpo mytrhjazykvyhq0;tošetkovô«veľkrevineniu»:(sceh,otiž,bjЅjednz hbálovወnakšatáchȃXalaGrka)oo">. /p>[ailepos=0000351881ok←193Fa݅7?"> Posl(ý3!tohdruhzmypn0PYpela@kúse:@`stup)mnoh/u>našx؎sx(*Vuróptol pyt ճpv`lntakemepánizväčš,P_v- 8Jaa.ڷ`ҡhtreXlouctvo. ti,PAi×)鴸0,hAKuisln*)Noeۅašľavamysliadv8ag8(hYhrebnemajú XHuculrrintelektuuXin 9lad)zYxvetыtikytopdôvodjhlӛkx 0ztr8yhodhdozduchuechnicko-Rologpýmokrokom epocheuržoázno-dematrchevolúcií,ákladretoréytvorila žiadostivosťládnucej „elity“. 

<)ize="4">[ails=0000355105ok←196Fa݅71??="1em"lign="jufyQ2"> Vynálezcavéhonohovretenospracieitrojaolhudobnradiarom, poamasov`zavedenínúýtiec`z Angl1ednmQžstvv,ˏكvi(vilrácuQkúsokPleba,ocinámanatobyvojī8puľahčPxvotGGǑGGGGGGG@8933oG97GG7??GGGGko(ápatermínhotrozdeleniaHsvetAzmkeabr 1GGNJGGGGGGG0361880oG98GG7??GGGG JAɘst0štandardzťahu)am IIgrafpyjavuhnousplô8podrivkamiAvdx`xҁ0Phvislmadekvátn`démuهG_____xTobjek(vnyaYkvantovmaniazov «ceurtHeisenberga»,á9e‚zmusá08rôznymier.ky.N.Gumiljozumelhte tdispoxzruč]použíhi*stp6tmo8ieškúloh,ak@ncíp'`elógii»d0e.ҕPaxajIoddaqisledík teóriiXgYzy iYť,xochnes`pysl.Ԅl`eznam,e_I deji:HQmnopís჈ip;Doen+okreme,'!hobecn in( al,nniiac8či:luXх yla. ///////363929o/99//7??נננ «Hٌayaiteľka,dozorkyňa:﵀nič1čí,Ztre !l—.O.KljevskijGNjGGGGGGG@4481oF200GG7??GGGG V bemnichápa=PQaraz ± 2ýždne”/w5(o017?? PkúmlpIpa(vlaýmomXýzou).Pzn.1klωωOωυωωωωω6892o02ρυ7??ωωω Nikolaj I AlexanderIIt4yeforHovaek1vládajúcemuáuadxnh@orybo΄n)gbdokX)`YmocvojimgitímnymstupcbeznútrosociálnyoxsazľahHoixhkoliberሀ@íc(?epž4šakRusudržkurze (zhora)iadenýcheforiem doviedlio sociálnymatastrofám, ktorajamiahynuli. 

<)ize="4">[ailepos=0000367497ok←203Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> VďakaeviɊIježiadovým*čksediacimaróneoažoˋrínyIrátaneg熯953o047?? Dlhodobýieľ «AbyolPchmev.ofie» Isbule (Konšptopole) —emôže(hradiťbsenciuonologickysp adjPstupnonHtnyPovcepuskutočneniaonú{litike. vajš0aepdtexXtomyǐ0371138o057??äčšisúnJ0reohľmrax( RFzávistlvas USA,eiejȓ0klade úHvy,ihriJzalonnapísaؓhotc)8P“,I9 8oelpupliPčas`ezlenoppatrdodatkov956o067?? Tu 8 [YPredslovu (aktuYqcPprečítaseeazOOϊOOOOOOOH3432oO07OO7??OOOO Okremo(t zlyhPmYkóducaedag(kyzpotláčatv@zvojsob뙹ogramuľudskpsikutohlg`tm1xriPp`ôzdruhblémgPme*merutalуfhvbié@soxYrخu`hstHc;m nxudržov0fesioxlnu(eňzaisť=edSschopxobyvľstva,ut9joparalelЄlenočiovyِiv#osPl`0e@r8( m9 š٩L;XҸeHklas‚`oheuؼvádozke:Odkiaľzi?& cg?IVPankult(erajXjlobcivilicodpPИ+uiet, ciRdskutskrzera.Ζ鷩vet (on)8cHtkJcenz`*ňQjЏ(Euhj:u8Sväth(s každjav(Luk 11:9, 10 3;án 16:13)og833o087?? ČečšiCbezohľadـУppzna`najmäkax1X"с̕skP"neϋϋOϋχϋϋϋϋϋ6885o09ρυ7??ϋϋϋ Popianpzumozumom.0zn.Yklgggg/ggggg`9180og10</font>

 Spomeňteailm „Kin-dza!“.itlanom ͂OI(*titulovaným/činovníkom*)

JeQy@r00a8etza0lú0óriuAjlobájvilizɁkeďqvovsko-ka)sy@meo„kľ1a“fív0rez@čl@kx8(jea0Arku.>[ailepos=0000387542ok←216Faݏ''?''''"> OšúchXPohdruh2( Napoleó@kyť štáruҙ9PiultonkonHru`bjedЙ3prPpxvӀqar7pmharak@(jaqmoAngomtormavPk(fl(lplach؟.՜ȕ(jžhXýQdYpaybušložpžxnayxj)otx cvičPRaskXk(uhzaljzi9zHauopoiHani҂Sti׍Z pituiaoooooohAjapš`dejinytkUtakmeznimsȮ`fH1qaiadQhex-tnkrok9u0voPsočtt.j.litikyI0Hڿtqxoz(e8t٧ ߋGGGGGG>V @huʅ!envР\ hla#(emat8y(0trي;g šuuЂahhl(Ș0neho:г`r. S n.ЃЍRoboch0Pvďahpn0Wg“Z? 7am8,ocٛ[chyPJpaXíKtatus@ixhHЄdesaťr í;stchoiǁǁí4y`pc نphpôsobsah9obl !ȐpلHѡ'ߺ_388144o177?? Činmedzar heqhgram̤인ȨP8mی`nik"׌ kol"ȐvislaxlčOKdžؖpe׈(vt(arvohi8rchov),(hqz0hxyaeHHnykindividuI-trebit@vci#Jemyšlienevzattrxc(dPWWחWWWWWWWP9742oW18WW7??WWWW KhnaQlآ2trrёX@ďujorpcii,81hadouoooo7ooooilepos=0000393209>←219 Tie, čoašteachov súboznámenéo životomvyšho ľudstvaezozhlasov(televízneysielanieechnickyyvinutJsveta,torýchklopuje.mbp:pagebreakc7[ailepos=004092o207?? 1it —nožonformácpotrebnarieneurčito 50 %K(*áno/8*). 15)ovekundunaq, žeeh`yeckvedompsp1zaregistrťzntuxaažd(ľahkoôžere dv kinosále.riýchlprojek 160rázkOIviac,qjednotlizáberylievaj(doruš薫pohybhazu,oci,ᅈukalýskum,úpsychi dohžupmhhrajhýb9cepebež(“mXnostn)medze@nymiHmNvním:htakz Y25.dPh7ouiadiap24ohaɃ8(8druhypodpra ej*)klamyYi3gramQhdiska(`dzjY&d8/////////(890//221//7??//// K nimat@ «vstupy-I»,DkeďúdiGiyalo9kolívnȒsBQv0tH؂8@očeHkupȂфв,celkuwwww?wwwww0402073ow22ww7??wwww Osvs0ruč`voľˎ utranzItaXzanpšírرPao4137o237??Xn mňuero@adċath@vobecneeóbjsSdvivydch:υυυυυυωVodaŕtvaH.Pb,Q.01992 d7pr da0xoku 1;182؅ȁwi;77y3a6Moskv8«MrodkomerpXuniverzita»-̯"XȌejt؁4I6;pɄH8<8.вdykhdupa@nka href="https://leva-net.webnode.cz/koncepce-solni-bezp؞Y/{color="#Yffu>'''''%[ Vuskomriginálieoužitétymologickprozčlenenie úpravalo0riad– %упрaвлerezáciouCgcvôl hhxktobi.Rn.rekl.ϔmbp:pagebkǕǙ15786o267?? To`sú ľúbiv8á,eázovؚnehomyslu:rýmudiaisponujú,oci mnohýchá vxat0nstavre8ivosť uzavretynjnjGnjLjnjnjnjnjnj697nj227ǁDž7??njnjnj Čí(d 0o 1|1v podtePdnoteníbjektívneožnéymieroueurٌQ;boomu každoXváčiiacakqde garanciuhsahu %-nej0uGGǎGGGGGGG@9049oG28GG7??GGGG KxȍHšetȈoooo7ooooo042217go229oo7??oooo Mz`;ز plik8problémysychológ l touterminovlastnz väčš0či환 ik jtechnickIuplatnam,ud0aX`ozrz ďalšiApokush degrad čekúr`ňmiza$hbota.΃redt,0(tvy8piHy Plqodpďozky: '''''''!Prečos(mbi8obyvsthhkliblTalmudY"Ёt i«iz»jňnevyvolayestšY`)čítQm0j`práce? ///////Nk8iY_qch1pi`񶹪Pxciplíhsvoabak-logXѯа "ýroHchPkpracrktn(formaPov( zlaď7i`cesobrazmje񱉁a|Xneznkoju@aedHo-biookZɂIanatómhfyz@ao)vHat׆׆׆׆׆׆׆Naši8٩Czhrnúťs8,8oiniQ8Oixe;ovObjH((litDúčasťP@ľudo靠ažd.ávmoc˄ט(jpDostatoXobecór.od odhȉ(bpxktrí`# ci zabezpʀdpzitúhuhin8živYË:R.777o7777705100o73077

 Aynandová „Koncepciagoizmu“,Pb, «Maketa»,. 1995,tr. 19.riginálnyázovnihye4Theortyfndividusm” (8ka/mravnosť/)..j.ri ekladeouštibol"vuborníkaqdanýtvorenejší agresívcharakter,z druhejaačazmyslustalakrytou,akoľko se0bylenvjm(lejorptQym.څ܆zvyv sériiqPamät!ydpéh8ozu (hocio vyjadiepôsobua,tyvolávaplekbuchizofréniu)odslom)Sapientiat!MúHmuHčí!)s`áciouiznpen(Petrohradu.1siela1jehtxamestskQieߔ61viedk tomžeiestokic ľudho,imochodohltlpo(s raňajkami:amohlbinPvePpsypoé*počutmbp:pagebreakc4">[ailep=0000428520ok←231Fa݅7?TýmtXphrimichultúraobeY šam0cPeXseiprȀveôznorod tduvpqono-itick򤐩 OOύOOOOOOOI865oO32OO7??OOOO PveožJakzneuž(úmPaxákazyágie.ibl׀ק9iedg8rmôvnebPܐvoju úlohumntcňujrediASPxɐ \lasnoPgmFxnaiy㦩 odhďvšet))dnovcH!i{ǕǀǑǑǕǕ430237o33ǁDž7??ǕǕǕǕƽtohPˮ@snahydosiahnut`شkn Il teinázv rn77777777711417234777??7777 UXHf(rozuť. –znekl__߉__'_____X56__X5__7??____ VQmA pčin,čoajitel„elít“zaintereszudrazvPhXekPnanHsočtÄ$hľadariedaBbezp`ڰpôsobuxPIH7ȃka etypÃ%"etnergozaeechPférougggg/ggggg`6163og36gg7??gggg Aqrux(smeaosudڎ)OOOOOOO9940oO37OO7??OOOO1ebytok,taity,vhodšzЊvxi8ohradh,鯠čYnavjpožerúϋ0443657>←238 Hociúošetko „banty“,apriekmuanohí minulotchbeťami neprehynúťjnes.rekwtámtýkajúcimypsychickej činnľudí,treba vaseriózneohŕdnimi.ωmbp:pagebreakNJǀcG[ails=0000444192397?? Noxistujjnákupina úloh:끘ak jedinouӀ@@Xčlovek`redut(nižstv@ ňspojený9,toЁorassnehovhguľave9rlejšieeždar2ix yn`obsiah`é,aهxečnomôsledkuavrš!hssoQ. Úhtyp vyhýbؒ75142o407?? Cezsamovoľnév ranieЊYvedom odpp život00lx(zkyrejavmechzmusoúrov v)chyodezduch:(*auatéhonha)užívrozumu*)hlúi,lؖBniHky. ////w///(611o/41//7??//// Vyovmylaby(Ppal`zork podte8oblému;olav:PenôžJzab`zmrzaťjeďxinformriı@@dusvetneaߏ859?2427?? PklaoskôrXвXpráopeiriHReisa,tohmienecivilizácpHdobytkami1omylPqcdzaglobál fzahynula 5ka mtopočOOOOOOHRpх(@eoktpvybudHQ'' -štreas(tu,@zhaJci)plebs3hocY@sv8Hjadiektisícmpdrasrč

<)pze="4">[ailps=0000452109ok←245Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> A tiehopnaôznyúrovch,RIDELENÉEDNEJ T8IS2NFORMÁCII,uíšižvzájomCșoSsȔa eňQ񍨖tor flikttsP tlivcaOOώOOOOOOOH4561oO46OO7??OOOO Úvodzov8[dióm,@( ológiixmerieku,! ironick@topomaRpoukazuje.o,isponXýmoPvšoobiehayxXšpeciftrhu. w468o477?? SeѨ1ad2jľubP čítaHvoedetekva „ero“pmánovg熯2142o487?? «Akomi»,9«t9PemberttikpledlprogrvOdeȷYkúmjosoba88drobYfxovinul súčaspoliiživo@ڪGcepci@syxmuHlo( ukážHbezniet@druhpysiel"RFxžr8bibl]jؖ8ybuglobálnerasx-šptȈajit8ʂ,so`upinyiilipovinned"madpvsiahnucis`odôleההההההIntePtAip)AxHtakPj ďalenform(8m8ňIce ďhIcenzغaІH[áciaenhcú:ástupný8spôľhlaôľŕčleboaždý,toX ,҈Ȝuiku:HemýšľRim/Hand؃p0odha`0svoj!op4272497??7777 V:vi00UpsipripomťvA.S.Puškina:N v(mhiímzaȜ.z krúnejeda.er@e0ohp😃їkosudpochybň@d, čnɃHvjom8bojz;laáphXtlalamhlupákjembmedz@rsplptiprPStovidH2n48E—é)pрЂdrahF;)+`sPvdy mIužddno?...» (Zinpe) (*hd!Yaodc 8`dtáda. Toeavo-„elitarizmus“.úbornápoločnosťunguinak*) 

<)ize="4">[ailepos=0000465330ok←250Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Tentoypoikov.J.Salj-Ščedrin Pompadúrochၨ|kach0harakteovalribližneo: «JeholavnoulastRhbolrostoduch,intenzívnemPvom.ásledkomoȂ"jxlvšaxakýnezmyslov,toré, ZÁVISLOSTIDKOLNhÍ (zvýraz ami),8dobúd ebyvateľihieboHrat». ???????">A okol0ti(z????9sacmimoocpov»,ko nazýčinovníbyrokiabudcdamedziijy!TakženieHuáči štýlć`eYeobecnejeórieiadenia,1ítajteiXárdedičstv)z vice-gubeё`Ruskimpé:Ev minulvyjad0p)cYlíniuIhdnesVnPr@SSRotedyia idky.OGǧ6099o517?? GoethoFaXovisp holZ(avchvíľsiXsna»oampceuoeklaXo,`zfCjmežihpsychikyQova؅htomok), ž nedom pode. h oiSdy

<)ize="4">[ails=0000471304ok←256Fa݅71??="1em"ign="jufyQ2"> O prehn jnah neblahýmiásledkastouô8jƋ8zzniklatipovnaj`ršremeh: «ŠéfkaordeluoíovHzaHtkyni: „Dcklien)mocPž (nemykaHu)!̘ɁsaPt ošPz tebazem“».xistzšumf+ obnýzpom*Inicivnylhot@dteľ“.)n.ekl77777777702053o757777??7777 VQten;e hckyeých

 VrátanereživšíchinulúlobálnuatastrofuYdstaviteľovchádzajúcejXcivilizácie,toría ús nešIaznHajrozum0Ta  ,tokobybjektív;durčenýdoHlohybsot„elity“ ľuhva.mbp:pagebreakck[ailepos=0000479663ok←262Fאׅ7ׄ?אאאאKolasychikapoločno Ľudhformujenáč__߉__'_____0480529o_63__7??____( tejvesúfiaednomlčanie:siahnutáocdebou0mýmat egór«Vždy»׊׊W׊׆׊׊׊׊׊7252o64ׁׅ7??׊׊׊׊RJvodj(Водолей)namod8r. ruskomitoslovotym@gickyľmiý(žné:Tenqeu؂ozpvkaAichopťyytvorirybPk, kaXtam,,e0evapkalaarꅣsymbPbývobraz!0ah0ymú.8ozn.klw8791o657?? Mnoh ažu, žeyšlienxAuchy:Petodv9dtcvič׊׊W׊׆׊׊׊׊׊9280o66ׁׅ7??׊׊׊ AbätPverinke׈׀ׄׄ׈׈90435o67ׁׅ7??׈׈׈ Nemo0oHhťnekdotutrid0tokov:@ ČXdéojžišSt0n?vyvie8idovaEgypt#ÀPolitbyra...???????Ixeďedzved9mWTXáʲpatnýzdiel7/786o687??ggggámúfhzuúvi inoдfijského obenstvaAKhzXiXakačuje끰4XlPa&hnenik`pôejya0a ňouddelptiȰa`vrchu (horvrá!),nero tekiczeW1052o697?? VЙaj(inQnisšetciތhhdlivpochop uhPvXmisiu?4333o707??lign="justify"> Trebašimnúť, že (ruské)lovo «durnye», danomhexthmajúcýznam „zlé,anebné“)harakterizuye( ľudYlastnoX,účasneoukaejachríčinuPqosť“ (vekladehlúp),erozum0Ineochotu)žívať .lPnatekázanásamoXmdobenstve, čouvidnoAďalš@B. 

[ailex=0000494787ok←271Fa݅71??="1em"ligPosledet2oeantia:ky mudrcovolšetk:poriadkuavzťahu Bohom,a"nezalihovárMojžiša,݄omisia aj`rnipHa t0akoľ`okrem hyxistXzekaieenxtlivcispníprody@n77777777715148o772777??7777 KráľtomtopripomíortPxnej@dnežhmabiHt;XhrickyápravdVolchvH jhocCdvNpٵq8žacdar;ɴBýazyk*iHblobo;ryľouQeskHdr

O tomtoepodriЄaojžišovi absenciiásky nemu`tranyehover@ovv Kneíše: «Top.ojpľudu: „Ójôj!rečoažateeďea`omyslanecoha?“»ggggggg`Č`aýkastatnýAí,akrervivúäčšinuovsúčasPkPbo@mis`geografic8i onázorovozdial0.eXmimféruosobno-vd#problémov,!BuAiítiťxmohli,koul`nipi(,oci i-íčin.>[ailxs=0000500691ok←277Faݐ?"> Auom,`viteľXtoh8zbo)je.M.D`vič,xd.lma-AtOner,1991,aksimilXPdukc@haovarčes`.D.SytinMosks02oo4398o787?? «Hľadajtejprvˢvho@heJPdyt}(extzemskéobX򠱂S)matelict

<)ize="4">[ailepos=0000507325ok←282Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Vrátaneoho,torýyjad`aynando8067o837?? „TajomXamiiery“Ysahujúcirozum, čímaHlovekdmieta:(užívaťhojntelekt (akoeden BícharovY ľudskúsychiku)távaezmoczxislna!ačo8 tin@svQu.''??????439o?84??7?????? A medziaXtoouhradi|(ýnimky)isicYformovan biblPkultyjWWnpa؋dstav životenohý@ňanmodlitebhkoberčekXriBí˞hnu Mχ(väčšiHvudzomnezʃ@ľnrabskHjazy(slobod`cmu

<)ize="4">[ailepos=0000517821ok←288Fa݅71??="1em"lign="justifyQ2"> Pričo yhpilvratn__߈__'_____X21987o_89__7??____ Takt,o časťices`p avŕšektorsa yXKnߎmšstv{udHýmyselreYod8ehhcúyoHaver žnr(ajHdnapčinxvômY܈yZveva cepyteľ؄h(arc8rancirӹerpajsvo@dcX fesiolny@,tiahnujA P2edivotomločni_6862o937??7777 „PomôžlH`jiexaktívnym,pas{ďom.reYehnJ(B‚!oc)odPtoho[robímeespvpozn.klwwww?wwwwwp76/wp4ww7??wwww S؍trpezlaiemKܜ`korkedy 0namakejincPNajviacaxhcivyžadsiluleI'؍snaz9ihmotť;mȠ charevlasqtivbavrXlozvyajnipi`mupkompliXanzhy.iAnejdezp,"kebaza0AvytrvalacXPdostxu,؈ղ d asnju91poenQsltojzaH7918>←295 Propagandouakejtovrátenejrpezlivooči všetko-si-doovaniuotranykoliakoormypolunažíaa davo-„elitárp“R8nsȃ9paviániehoAtypu —aaoberajúresťanskéirkvi,dňuc9žt0So, čomulristus.MtJjo(n: «Olhým3jeepšie». pve@(prdsprev@zaikáz(׆škodpsamosebe1pade,pane(loQ !úsilo Rezlaoi'!4zmysleVe0ýchodnôt»v٧oijePortos?OOOOOOOIJ(ahte...!!!wwwwwwwolrdýi bitkjsvoobb!Y@ cie,H9vyaraduhIschopp0.Dumas8od4,nlPtuaaPcpoľ+rôčk@»Azb9Ҭ8iacpo ďalj ťaž@mamosЦԔa|hvlPal`hbrast h8npdoskou.stqsil!,ôžu ícestaAale $pouvo(jQth1ɡnA(8Avlom`ivoteooooOoooooh4223oo98oo7??h@xzaruč{rozhodPi-9ijatpauaticysmov` vah`o `h,uvPajším7777777771602o799777??7777 RimaIkimysleli«th@eblirojici@.TriumviXt (lat.atuPHgxt.:I(ir`).9St(R`e: 1)kolégٶosôbrv lolayšpecieip; 2)obPanskؾ1sd.lppnec)plyvoliAj)it قvodcq4vznik9Smzurpext@n`moci»,VSE,d. 3,v26Xtr. 225Xéǖ?35845o3007??iäzok72ydaniePb,. 1909:koloy230red.l.a čeleeľkejynagógytálntigonoicho. «Poomtoovi, ľudiaojacirabínskehon(ZEZNÁMEJREÁSHÍČINY (zvýraznenéPmiite),sledujúovoch.ajpravdepodobnejšieesip, žeendualizmusznaču0nezhodu@pohľad၉denciách,torášakdospelaozu». 

No1čoa»u,vlastnojhlavostamimohápanA.Révilla.>[ails=0000536720ok←301Fa݋?"> EgyptXčasAfaraó kladal  území:everu Juhzjednoý8PuoruAańGA. `tȃO#BnavzájЂi>(*rovnhotamt.j.Bla!coRHnem9uefektív * Čí 11ԁ۳vnocen *).

<)ize="4">[ailepos=0000549022ok←308Fa݅71??="1em"lign="jufyQ2"> DosťažkorozprávHčom, Pkultúneexistujú «slová»ߊ0550320o097?? Samotleopatra,ožnoni0hlúpspľúbjhras mužskohlav0`inštinktmi,tohraľI0skončilvr`doupripXnímgypta Rxpizamento rukIuHm.o/ooslednpz radu9Aonarv,ládnuciezxannhstarlivyhjvyššíznach`pAíplid epjaniaЈaad(zavŕšpe cesuqzačalveľ⋐Іhelqtš(dlhoh3ed upBcháphvr0`myselnu8kȏɉ!okolia/w684o107?? Ten(ro naielet8ar1895ORuskuH!985nohxeedií,pAumelecKstrnIXomЏppolonYriaáteísa'hrazـ1jit;alj`lizáp.ϹQýmdučí9ᖩauѺhuH`{JhKGavo-„0Hj“funk`Xhôzny@(biepQ)(a zmysluplnesvojiť)ǁnformáciuôležitúreiadeniedlúposti:ao(jejotrebnéonzultaenacharov, čo~mmožňujeanipulovaťôznymirstvaHspoločn8mocou-aýchvok;/blockquoteokl lalu4"eight="0pt"idthc><ǁ.2πˁ"lign="juPfy@/)nokazsa, ženamotnáierarchiagypta`lobodiv؎činoch, uzvajúcven(oabylonskH6volaynútehlas vancЃ0kardi@ zm@0itiku.obHyseľ araónvnímakáškcavtizradu,8koľHonepatríedz yšší zasväp,to9ver؈hívrnci'cdisciplínyX vevetlmuelXdno-Xsledkovjpodmienei逸vn떱vi štne@apatu.'o/ul>ZaahsociCskupiny,I(biblcivili0ciládnuj stperiféQsEouѕφWodtiaľj^cirkeаz ka.P.Pobedocevmraقo zotl1B ]mre8$@adiىkruhXubintg8keď᪠dBatkpaظaikjaI.;de to!Ppu@dhCkP1 Oau0u)WS;ҙ׏ӈpezapredIOɚ)Єq!ߌ,yteszyOživot/(&bliitHakt{ľudovHgiaIa XtpJHqtikPez1Ђ8é“rAry_____SЩhýmtrebaXaťÅ`⳼f!CzAjakvIX0činspelojXch@chrjHbty.rYzobrazJ-úžerRQ/+ul77b>kandidHovi9jZlému despotickznacharstvugyptaeimochodom románeostavenýor0kladuojžiš,torkou žreca0akterizova!ako «ž-odpadlík»,rušujúcilanovúiscip nuierarc8, dôsledku čohoáraaieke -verejpevuje`Avätnpieseň*ejaDediQNajvyššíoh. p_Tot@o nieoloI:e údel chaҎ,krytéchrá, nadah0n@odnȏpagandyretožeiedHk likvidáciiemsk?Gvavôlie@rebnPi9tkultúrpvyzval6ook(viď0uPSSR „SinajskP«p»„|y)reYInformačibázeúčasťzbor(IntelektuálxpXia“, № 2,1997)󐧐OHNapčiacúravdu,.Pruszacit8liblaocigsdoktraydľkQúže1ckaocd štátmi2ʀ`EFenih,dídI hisȚcénalyeAe( néov0idovdkCetHmisiuhvšetx;ov"regioimяѠknuez~abysaxz8nazmeTvyvolixpstroj8 zqvhvadvlády._______Týmo`m,áviXerЌˈ8ؑa?p zi)u7 zamlyqn߁ učmoro@FiiPزneex@abAnVxvohRatateʫvinzomXejyiieža퐘roziťx@BiaspórȐu~rtyriebehst@ieBmbp:ebk??c704">[ail(s=0000551121ok←311Fa݅7w?www"> PK onológ p¢idedobo Ramze8XI..kloooo7oooooh289oo312oo7??oooo nj_'Yu>po9tokneš iviNukry`héthX(Ȳzabudminul8tarogmyti)ψψψψφ/(*bonceȅiyz蹹uxesmy„iespy“Hk٠jedn8iaťažkameňaruh@nhodlx8obtakЪkob`ame@S.*)wwwwwwwwwq674ww313ww7?? Vedom14miЁ!dvitelrôznyl kup8,yjadrkoPerhxsymbolikp—`خ`d@veXAri`psikPremoialebos8tandvéqrincípuiinektu!nôbechčívpaaIvzdepociYb/78197o147> Od čiasrastaréhoráľovstva,.j.amotnzatkunesnámejistóriegyptskcivilizácie,xoval E)e «Dom života» —prečeská štruktúrPobrazneovedap,pájajúcasebenform0ožnoqšnAkadémPviedSSR moceniajnýchlu(eb.a`v0p0ia@H(u5,olospodárskyymŇovin(pbezpiťšetkým čo&potrebnmneezၐchkoľvekorov. 

[ailepos=0000560312ok←315Fa݅71??OOOOPodobakooovrdeniach,toIruxatenȀXAdhľad@vkl@važxúčHníkaolevau藲prihlášd0ylezu.֕úborekums1waxz #Xsardozieť,eXVašo“edlalechnicɃPvrh;QPRvyPc21uciurKoljaĉbparchXyebtď. odausíyrozdeleedzikmime«x : z»wGGGGGG@Tцȉ%ezmyselpu c`zeekn@zɌOKjekPekonľprojanthak schopsHds`á Wališxabý,o1majster\y`kľu@ek8lydôvodnSAs!Pleln je(lia;ׅ@môžesvieuzsikaz^|totypi1K{amHslúžilPobec0 aPesťhraГaNojJejštap1`0dí8avj8dopĺňR,Pd2XruhzriВhiŃ@x (žQ.huzuje)zokremybysamivpisӄzorzpaire1dminraosôb,d3ىviٽCnutPpe‚ȫYom, ыur0`zostavau,H!|vȳ׃Qiн(kQHmp zseb臗ugenR؏@eri`VNIIGPE  (skkaHЄ()kXŠtátnynštitúБܷexperzytvorudržpXťrhp encZSSRj)kХKooviet c!lodia Ƌ0꓁ozíc(ch).[aile=0000561202ok←316Fa݅7?wqV)ššhier!iigyptaeXpobhain vojvou (*pln2h*xBԨ4όw5577?? A ýl(V.I.Uľjan8 (L8na)9L.D.BronЀ (Troc)Xazyqi"konIvl1xvodcovmb uxžk طⰫLvpҠkxyklnapískHdn9s𰱪1,tandemʒmohoslobPchýbTubivizmplشvy@`ui 賱 Ru(ovete3ov@lôž@scraibl:uybojovaniavetovejadvládyetódou «kultúrnspolupráce». 

Viac tom iPSSR „Rozheriza“, 5kap., 5§ǀǀ8.rockizmus-hleninrhrebe mocWRmbp:pagebreakOOc_X4">[ailepos=0000569886ok←318Fa݅7?Jeozumnéydpokladať, ževohierarchaaždtaroegyptskxdesiatky ňPpracoval"olytandemovrežime,Ꭱxý jeho účastníkova špe(lizuakonkrétYobli ľudčinnowGGGGGG@Hokvôbecieke8h,enhľadnešeoHnýchtázok,to`xnHchápPtci.____g__^72104o_19__7?? PPveqtohtoôvodue˝@lož10apatuHebHúkropodnikate iadmstoraXlo!xnevíd@miásledkami,aieresXsmrt1nemilosrXodnaxférxensk:riaddode(0luvisieť톸mál mnstvo"íǒߒ_ߒߎߒߒߒߒߒ5422o20߁߅7??ߒߒߒ SpôsobivotaHtívpoužívajúPv`(kúmapochopkolitpe.zn.Ykl?????????87687o?21??7?????? N.A.SemjonPŠťyeєstele. 1000pove΁Pro zdra . «SDS»,HDiljaYSPb,1997,r51156gggg/ggggg`877g322gg7??gggg Výronermyw0581529o237?? ToukážHhatlavo:1metrPgickonzenHjultúre 1ewt)ilyqv0y,YJoulanerg$.a10 0azsícebdojePno1Pktxӂisčlki nu@Xo0vojiHsva 8jôznorodyžarmlWW'6713247?? „Mlčí“ôr˰xamýšľ,Ys(ováúdrosKeďa stQh"z,všakkazQXštat(čúra:udnňQiaYQd[om???????7394o?25??7?????? Kam0právosáakoľkopoXáhjmeYkrgazmu»X bežsexuálYxi77777777708617ze="4">←326 p> Harmonicképojenieobra zla prírode?leboЀaredsaeneje vykorenHula.gambp:pagebreak__c߈+[ailepos=0000589199ok←3277?? Ešteednakážkaezrozumiteľnéhoatlania:elápozostávaolí,kojyxku,ašeozgyúždy «zote0» nejakýmixnkoliami,tornearuhynergie.oýrok, žestave:orgazmuaogBcus*etQmľomyHbudíjem,ak`@nemýšľamedmysl(v „“,m{0Hhne`h0tvrd«vedeb@skuxdo z»__ߖ__'_____059427__328__7??____ Anekdotaúčaschäk@Pzervatívoch:Súložiťivoňaružuzlynovma؍xO6954o297?? KHn 2:28(30):Ap,al`ojo(di nje@tamZeámestník.nJiVarišџohoamџáchhrieHlievkrvɃtizdchváluvä(Ťa?}rPopravde,ʳiemH, čhɀte!» ϐJ/Wcenter5xb>TablefÀЁ0s110373>326649>26207334>4254848>5312205>68136>668859>74440661>804871978991>9810>6h9p523>71101>2415>g81`4>10464111>1G472>15297>1?643>1GO508>1W701_6h1g8335>2g>2g9638>2g10>2g39g864>2g w2268>28

293484>304130>31495>32827>335208>3464557382>368146>375g90g9h>4g74g20579>4w1696>4wmbp:pagebreak/a> NMINDX2TAGX 312IDXTINDX200+&01Q 02]v03 Ss04G@05.065 07A008rk09]i♀0A$G0B$N0C$QŠ0D$S¢0E$X 0F$b10$e11$g٪12$j13$o鰀14$r15$xڶ16${17$~ռ18%ο19%€1A% ŀ1B%Ȁ1C%ˀ1D%΀1E%р1F% Ԁ20%$׀21%+ڀ22%/݀23%224%825%=26%@27%C28%F 29%P2A%W2B%]2C%`2D%c2E%f2F%i30%p31%y IDXT(4?JU`kv&1<GR]hs~1326425161637488972456789101112131415161718192021222324252728293031323334353637383940414344FLISAFCIS