1 00:00:05,351 --> 00:00:08,522 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,642 --> 00:00:11,991 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,111 --> 00:00:16,990 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:17,110 --> 00:00:23,162 Dnes je 19.02.2018. 5 00:00:23,282 --> 00:00:30,234 A dnešní pořad zahájíme otázkou od Denise Grečkina. 6 00:00:30,354 --> 00:00:38,927 Valeriji Viktoroviči holandský ministr zahraničí Halbe Zijlstra odstoupil v souvislosti se svou lží o tom, 7 00:00:39,047 --> 00:00:43,068 že byl v roce 2006 v Rusku na Putinově chatě, 8 00:00:43,188 --> 00:00:49,214 kde prý slyšel o jeho agresivních záměrech začlenit Ukrajinu, pobaltské státy, Bělorusko a Kazachstán 9 00:00:49,334 --> 00:00:51,889 do takzvaného velkého Ruska. 10 00:00:52,009 --> 00:00:57,599 Zdá se mi, že tato událost je pro Rusko výhodná. Je to tak? A jestliže ano, tak kdo ji inicioval? 11 00:00:57,719 --> 00:01:03,875 Je to dárek od GP, nebo naše ministerstvo zahraničí v čele s Lavrovem nabylo vrchu nad evropskou státní elitou? 12 00:01:03,995 --> 00:01:11,333 Globální prediktor Rusku žádné dárky nedává, od těch vůbec nikdy nečekejte žádné dárky 13 00:01:11,453 --> 00:01:19,794 a nedoufejte, že Rusku nezabodnou nůž do zad, kdykoliv se jim k tomu naskytne příležitost. 14 00:01:19,914 --> 00:01:26,225 Tak to není. Znovu opakuji, že naše partnerství s globálním prediktorem je čistě situační, 15 00:01:26,345 --> 00:01:28,745 jde o situační spojenectví. 16 00:01:28,865 --> 00:01:32,860 Můžu uvést příklad na animovaném filmu Jen počkej, 17 00:01:32,980 --> 00:01:39,161 kde byli jednou v lodním podpalubí zajíc a vlk nuceni se zachraňovat, 18 00:01:39,281 --> 00:01:46,028 a přesněji zachraňovat celou loď, protože kdyby tu loď nezachránili, 19 00:01:46,148 --> 00:01:51,193 tak by to znamenalo konec jak pro vlka, tak i pro zajíce. 20 00:01:51,313 --> 00:01:56,419 Stejné je to s globálním prediktorem, který spolupracuje s Ruskem pouze z jednoho jednoduchého důvodu, 21 00:01:56,539 --> 00:01:58,867 že je nutné zachránit situaci ve světě. 22 00:01:58,987 --> 00:02:08,414 Je zapotřebí, aby svět byl řiditelný a tak někde, ovšem výlučně ve svém zájmu, 23 00:02:08,534 --> 00:02:15,203 před něčím zavírají oči, někde něco udělají pro Rusko, ale jen z donucení. 24 00:02:15,323 --> 00:02:23,761 Když však mohou Rusko poškodit, aniž by tím utrpěly jejich vlastní zájmy, tak to vždy udělají. 25 00:02:23,881 --> 00:02:28,701 Proto se nesmíte s ohledem na globální prediktor nechat mýlit. 26 00:02:28,821 --> 00:02:31,557 A co se týká toho nabytí vrchu. 27 00:02:31,677 --> 00:02:38,449 Tak v podstatě daná událost svědčí právě o tom. 28 00:02:39,400 --> 00:02:43,901 Vždyť co se vlastně zhruba stalo? 29 00:02:44,021 --> 00:02:49,669 Byla zrušena předem plánovaná návštěva. 30 00:02:49,789 --> 00:02:57,384 Když se návštěva plánuje předem, tak se předem sestavuje i program jednání. 31 00:02:57,504 --> 00:03:04,424 A teď si představte tu situaci, kdy je postavení globalistů nahnuté natolik, 32 00:03:04,544 --> 00:03:08,732 že je pro ně lepší obětovat svou kádrovou figuru, 33 00:03:08,852 --> 00:03:12,910 jen aby mohla být odvolána návštěva a nemohlo se jednat o tématech, 34 00:03:13,030 --> 00:03:21,204 ve kterých teď globalisté nejsou schopni Rusku vnutit svou vlastní vůli, 35 00:03:21,324 --> 00:03:25,962 své vlastní řešení, jak by mělo Rusko jednat. 36 00:03:26,082 --> 00:03:32,263 Musí být navrženo nějaké řešení a oni žádné nemají. Nemají mechanismus, kterým by zatlačili na Rusko. 37 00:03:32,383 --> 00:03:39,142 A tak pro ně bylo lepší to odložit. A jak to měli odložit? Tak ten člověk okamžitě prohlásil: 38 00:03:39,262 --> 00:03:45,732 „Já jsem v roce 2006 řekl, že jsem tam byl, ale nebyl jsem tam. Já jsem lhal!“ 39 00:03:46,342 --> 00:03:53,157 Okamžitě se rozpoutal skandál, tak odstoupil z funkce a problém s návštěvou byl vyřešen. 40 00:03:53,277 --> 00:04:00,133 To znamená, že všechny otázky, které měly být podle programu projednávány, tím byly odsunuty. 41 00:04:00,253 --> 00:04:07,045 Takže ty otázky zůstaly nerozhodnuté. 42 00:04:08,266 --> 00:04:14,599 Globalisté potřebovali, aby ty otázky, které bylo v plánu projednávat, 43 00:04:14,719 --> 00:04:20,353 nebyly zatím řešeny žádným způsobem, neboť doufají, že ve výsledku voleb 44 00:04:20,473 --> 00:04:25,368 a díky využití dalších způsobů řízení z nadnárodní úrovně, 45 00:04:25,488 --> 00:04:31,926 budou tyto otázky následně vyřešeny tak, jak potřebují oni a také v potřebné kvalitě. 46 00:04:36,168 --> 00:04:38,933 Další otázka je od Viktora. 47 00:04:39,053 --> 00:04:45,678 Ve svých pořadech jste mluvil o tom, že v Sýrii na straně ISIL bojuje americký specnaz, 48 00:04:45,798 --> 00:04:49,703 který provádí výcvik teroristů a také je zásobuje. 49 00:04:49,823 --> 00:04:56,203 Proč Rusko dosud nepoukázalo ani na jednoho zabitého amerického vojáka jako na důkaz? 50 00:04:56,323 --> 00:04:59,734 A má vůbec Rusko takové důkazy? 51 00:04:59,854 --> 00:05:06,596 A jestliže je má, proč je nepředloží v OSN, aby USA byly odsouzeny za vedení války a podporu teroristů 52 00:05:06,716 --> 00:05:09,005 na základě předložených důkazů? 53 00:05:09,125 --> 00:05:14,086 A co brání Rusku také použít žoldáky, například Kadyrovovu armádu proti ISIL? 54 00:05:14,206 --> 00:05:19,959 A co brání… Teď jsme mluvili o Holandsku. Co brání Rusku dokázat, 55 00:05:20,079 --> 00:05:27,086 že letadlo (na Ukrajině) bylo sestřeleno protiletadlovou raketou a leteckým útokem ze vzduchu? 56 00:05:27,206 --> 00:05:32,959 To znamená, že šlo dokonce o dvojitý útok. 57 00:05:33,079 --> 00:05:36,918 - Máte na mysli boeing. - Ano, boeing, ten malajsijský. 58 00:05:37,038 --> 00:05:42,374 Vždyť všechno bylo předloženo. A kdo o tom rozhoduje? Koho to zajímá? Kdo to jakým způsobem řeší? 59 00:05:42,494 --> 00:05:47,708 Vždyť abyste něco podobným způsobem vyřešili v mezinárodním společenství, 60 00:05:47,828 --> 00:05:52,373 musíte mít na paměti následující: „Máš na to právo?“ „Mám.“ 61 00:05:52,493 --> 00:05:55,065 „A dokážeš ho uplatnit?“ „To už je otázka.“ 62 00:05:55,185 --> 00:05:56,860 A co je nejzajímavější? 63 00:05:56,980 --> 00:06:03,617 Když někdo začne mluvit o jakémsi mezinárodním právu a navrhuje jít k nějakému soudu, 64 00:06:03,737 --> 00:06:09,581 tak tím postupuje určitou část jurisdikce svého státu 65 00:06:09,701 --> 00:06:16,286 do jurisdikce anonymního řízení z nadnárodní úrovně. 66 00:06:16,406 --> 00:06:22,673 Může se jednat o řízení nějakého konkrétního státu a může se také jednat o řízení ze strany globálního prediktoru. 67 00:06:22,793 --> 00:06:25,101 To je třeba si uvědomovat. 68 00:06:25,221 --> 00:06:31,409 A co se týká konkrétních nástrojů řízení jako OSN a dalších, tak velmi dobře víme, 69 00:06:31,529 --> 00:06:35,236 že první housle tam hrají USA 70 00:06:35,356 --> 00:06:41,333 a v mnohém jsou schopny donutit ostatní hlasovat tak, jak samy potřebují 71 00:06:41,453 --> 00:06:44,632 bez jakéhokoliv ohledu na uváděné důvody. 72 00:06:44,752 --> 00:06:51,520 Vždyť kolik tam toho řekl náš stálý zástupce při OSN Vitalij Čurkin, a dnes to dělá Něbenzja. 73 00:06:51,626 --> 00:06:56,482 A nic se nedělo. Vyslechli si ho a steklo to po nich jako voda. A proč? 74 00:06:56,602 --> 00:07:04,902 Protože veškeré řízení je nastaveno tak, že USA jsou světovým šéfem, světovým četníkem. 75 00:07:05,022 --> 00:07:10,999 Takže domnívat se, že můžete jít k nějakému spravedlivému soudu, 76 00:07:11,119 --> 00:07:19,814 kde někdo bude něco rozhodovat na základě skutečných údajů, je z vaší strany, jemně řečeno, dětinské. 77 00:07:19,934 --> 00:07:26,808 Cožpak má dnes ještě někdo pochyby o způsobu práce soudu o Jugoslávii? 78 00:07:26,928 --> 00:07:33,090 Kde byli Srbové odsuzováni pouze za to, že jsou Srbové? Kde je vraždili přímo ve vězení 79 00:07:33,210 --> 00:07:40,163 a lidi, kteří se skutečně dopustili zločinů, kteří lidi mučivým způsobem vraždili, masově je zabíjeli… 80 00:07:40,283 --> 00:07:45,389 Jenže zabíjeli "jen" Srby, tak ti byli zprošťováni obvinění všemi možnými způsoby. 81 00:07:45,509 --> 00:07:53,729 A když už někoho potrestali, tak se jednalo jen o pěšáky v té hře, nikdy to nebyl nikdo důležitý. 82 00:07:53,849 --> 00:07:56,157 Vždyť je to do očí bijící! 83 00:07:56,277 --> 00:08:03,759 Že kromě toho, že existuje určité prohlášení o úmyslech, musí také být zajištěny možnosti jeho dosažení. 84 00:08:03,879 --> 00:08:11,518 A zajistit tyto možnosti, aby bylo možné USA obvinit, zatím není možné. 85 00:08:11,638 --> 00:08:15,160 Tyto možnosti Rusko nemá z jednoho jednoduchého důvodu. 86 00:08:15,280 --> 00:08:20,466 Kdybychom se začlenili do toho scénáře, který je nám nabízen, 87 00:08:20,586 --> 00:08:25,533 abychom se stali světovým šéfem místo USA a těch vymezených patnáct let 88 00:08:25,653 --> 00:08:32,290 nechali umírat naše kluky v různých konfliktech v zájmu globálních klanově-korporativních struktur, 89 00:08:32,410 --> 00:08:37,331 tak ano, potom by nám bylo umožněno USA roznést na kopytech. 90 00:08:37,451 --> 00:08:40,683 Ale dokud s tím nesouhlasíme, dokud říkáme: 91 00:08:40,803 --> 00:08:45,143 „Ne, naše Rusko tu existuje pro národy, které ho obývají a ne kvůli tomu, 92 00:08:45,263 --> 00:08:50,422 aby bylo surovinovým přívěškem pro světové klanově-korporativní struktury“, 93 00:08:50,542 --> 00:08:56,809 nám nikdo v ničem pomáhat nebude. A s ohledem na to „pomáhat“ ještě jednou zopakuji. 94 00:08:56,929 --> 00:09:04,595 Kdybychom přijali roli světového šéfa, světového četníka, tak by to vyřešilo jejich problém s naším národem, 95 00:09:04,715 --> 00:09:06,337 s naším obyvatelstvem. 96 00:09:06,457 --> 00:09:13,675 Museli bychom nechat likvidovat své obyvatelstvo v zájmu globálního prediktoru buď v lokálních konfliktech, 97 00:09:13,795 --> 00:09:19,296 kde by umírali naši kluci, nebo ve zdraví škodlivých provozech tady u nás, 98 00:09:19,416 --> 00:09:24,047 abychom globalistům zajistili jejich pohodlnou existenci. 99 00:09:24,167 --> 00:09:26,211 To ale není nic pro nás. 100 00:09:26,331 --> 00:09:30,936 Putin neustále uplatňuje politiku, že my máme svůj stát, který tu existuje, 101 00:09:31,056 --> 00:09:35,449 aby sloužil národům zde žijícím, ne aby je poškozoval. 102 00:09:35,569 --> 00:09:39,276 Proto samozřejmě musíme jednat krok za krokem. 103 00:09:39,396 --> 00:09:50,259 O skutečnosti, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, jsem mluvil okamžitě, jakmile se ISIL objevil. 104 00:09:50,379 --> 00:09:53,607 A na základě čeho jsem to usoudil? 105 00:09:53,727 --> 00:10:00,643 Na základě chápání obecných procesů řízení a na základě těch informací, 106 00:10:00,763 --> 00:10:08,092 které jsem získal z otevřených zdrojů. No a teď už nejsem sám, kdo to říká. 107 00:10:08,212 --> 00:10:12,908 Tenkrát stále znělo: „Dejte mi důkazy, kde je jaké potvrzení?!“ 108 00:10:13,028 --> 00:10:18,852 Namítal jsem: „Cožpak se nedíváme na stejná média, nečteme stejné noviny? 109 00:10:18,972 --> 00:10:23,706 Díváme se na jedno a to samé a mé závěry jsou takové, jaké jsou 110 00:10:23,826 --> 00:10:27,957 a absolutní většina politologů to zarytě vidět odmítala. 111 00:10:28,077 --> 00:10:31,270 A o čem se teď mluví? Jen si to vezměte, 112 00:10:31,390 --> 00:10:41,557 USA prohlásily, že přesunují svůj kontingent z Iráku, kde zvítězily nad ISIL, 113 00:10:41,677 --> 00:10:44,875 do Afghánistánu, kde je nutná posila. 114 00:10:45,415 --> 00:10:55,111 A skutečně, v Afghánistánu se tak aktivizoval ISIL, že by tam opravdu Američané měli nějak zasáhnout. 115 00:10:55,231 --> 00:11:06,324 No a Írán zcela přímo prohlašuje, že USA přesunují ISIL do Afghánistánu, z Iráku do Afghánistánu. 116 00:11:07,354 --> 00:11:12,523 A dále samy USA přiznávají, 117 00:11:12,643 --> 00:11:22,132 že v Afghánistánu neustále přistávají vrtulníky a letadla „neznámého původu“! 118 00:11:22,252 --> 00:11:28,150 „Pojďte je tedy sestřelovat.“ „Ne, to je naše nebe a nikdo tam bez našeho dovolení nelétá.“ 119 00:11:28,270 --> 00:11:32,394 „Ale vždyť říkáte, že nevíte, čí to jsou vrtulníky a letadla?“ „Ne, nevíme.“ 120 00:11:32,514 --> 00:11:39,107 „Ale vždyť tam přivážejí bojovníky a zbraně?!“ „Ano, přivážejí. Ale my jsme to nebe uzavřeli…“ 121 00:11:39,227 --> 00:11:41,318 O čem to vypovídá? 122 00:11:41,438 --> 00:11:47,697 Že sami Američané nepřiznávají, neříkají: „Ano, my svou vojenskou leteckou přepravou 123 00:11:47,817 --> 00:11:54,590 dopravujeme bojovníky ISIL z Iráku do Afghánistánu a zajišťujeme je vojensko-technickým vybavením. 124 00:11:54,710 --> 00:11:58,911 Vojensky a technicky je podporujeme.“ 125 00:11:59,031 --> 00:12:07,500 Dále. Dnes při zahájení blízkovýchodního zasedání fóra Valdaj 126 00:12:07,620 --> 00:12:13,416 Sergej Viktorovič Lavrov řekl přímo, když se ho zeptali: 127 00:12:13,536 --> 00:12:18,251 „Co ještě může Rusko udělat pro nastolení pořádku v Sýrii?“ 128 00:12:18,371 --> 00:12:24,192 On to řekl přímo: „Nejdůležitější je, aby USA nedělaly nic. 129 00:12:24,312 --> 00:12:30,416 Vždyť to na jejich základně jsou bojovníci ISIL, to z jejich základny dělají výpady!“ 130 00:12:30,536 --> 00:12:33,349 Jak by to ještě měl říci jasněji? 131 00:12:33,469 --> 00:12:36,203 Je vytvářeno informační pole. 132 00:12:36,323 --> 00:12:43,533 V médiích neustále znějí informace o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, 133 00:12:43,653 --> 00:12:49,731 že mezi ISIL je jak soukromá vojenská společnost USA, tak i specnaz USA, armády USA. 134 00:12:49,851 --> 00:12:51,532 To všechno tam zaznívá. 135 00:12:51,652 --> 00:12:56,238 Neustále jsou tyto informace uvolňovány. Proudí neustále jedna za druhou. 136 00:12:56,358 --> 00:13:04,185 Už to došlo tak daleko, že na fórech tyto informace uvádí přímo náš ministr zahraničí. 137 00:13:04,305 --> 00:13:09,123 Jak můžeme bojovat s ISIL a říci, co ještě můžeme udělat!? 138 00:13:09,243 --> 00:13:13,573 To máme vybombardovat přímo americkou základnu? 139 00:13:13,693 --> 00:13:18,254 Aby ISIL s konečnou platností zmizel ze syrského území? 140 00:13:18,374 --> 00:13:25,610 Vždyť to je Lavrovova odpověď v překladu do normálního jazyka na té Valdajské konferenci. 141 00:13:25,730 --> 00:13:30,008 To znamená, že jsou neustále uvolňovány informace. 142 00:13:30,128 --> 00:13:37,697 Mění se politický postoj všech států, které se nacházejí pod diktátem USA. 143 00:13:37,817 --> 00:13:44,359 A až to přeladění proběhne, tak budou USA obviněny ze všeho! 144 00:13:44,646 --> 00:13:50,366 A zatím, promiňte mi to, je na to ještě příliš brzy, abychom vykládali všechna esa. 145 00:13:50,486 --> 00:13:54,316 Zatím musíme postupně formovat informační pole, aby… 146 00:13:54,436 --> 00:14:00,426 A když jsem, sotva se ISIL objevil, říkal, že se jedná o nepravidelnou armádu USA, 147 00:14:00,546 --> 00:14:05,100 tak reakce byly následující: „To je šílené. Co to říká? Vždyť oni proti ISIL bojují!“ 148 00:14:05,220 --> 00:14:09,709 A teď je ta skutečnost, že ISIL je nepravidelnou armádou USA 149 00:14:09,829 --> 00:14:16,622 pro všechny polithňupy najednou zcela přijatelným názorem a pro některé je to dokonce zcela očividné. 150 00:14:16,742 --> 00:14:18,697 Ale je třeba jít dál. 151 00:14:21,072 --> 00:14:28,838 - Mimochodem, vyjasnilo se něco víc o těch událostech u Dajr az-Zaur? - Ó, ano. 152 00:14:28,958 --> 00:14:38,457 Jedním z takových nejzajímavějších případů, o kterých jsme mluvili, byly ty události u Dajr az-Zaur, 153 00:14:39,564 --> 00:14:44,810 kde podle informací našich "pravdomluvných" hurá-patriotických blogerů 154 00:14:44,930 --> 00:14:50,031 zahynuly "biliony" bojovníků Vagnerovy soukromé armády. 155 00:14:50,151 --> 00:14:56,281 Přičemž na taková čísla se nezmohli dokonce ani Američané. 156 00:14:56,401 --> 00:15:06,980 No a nezávislí vyšetřovatelé vycházejí z toho, že tam zahynulo 4-5 ruských občanů. 157 00:15:07,100 --> 00:15:12,021 Ovšem ta situace je velice zajímavá. 158 00:15:12,141 --> 00:15:24,458 Takže když jsme mluvili o síle, tak si musíme uvědomovat, že… 159 00:15:24,578 --> 00:15:33,459 A také o řízení, které uplatňují mezinárodní, nadnárodní klanově-korporativní struktury, 160 00:15:33,579 --> 00:15:42,140 tak jsme se dotkli problému klanové-korporativnosti a jejího vlivu na politiku států, 161 00:15:42,260 --> 00:15:48,971 jak tento svůj vliv na politiku států uplatňuje. 162 00:15:49,091 --> 00:15:57,732 A v daném případě je to, co se stalo u Dajr az-Zaur velice, opravdu velice důležité. 163 00:15:57,852 --> 00:16:10,953 Teď jsme mluvili o tom, proč nepředložíme důkazy, že USA jsou tou silou, 164 00:16:11,073 --> 00:16:19,336 která prostřednictvím ISIL, kdy stát USA jako ISIL bojuje na území Sýrie i celého světa. 165 00:16:19,456 --> 00:16:26,087 Když se někde ISIL dopustí teroristického útoku, je třeba vědět, že to byly tajné služby USA. 166 00:16:26,207 --> 00:16:31,648 Zde je zbytečné hledat nějaké složitosti, je to zcela konkrétně právě tak. 167 00:16:31,768 --> 00:16:37,852 Ale my si musíme uvědomovat i všechny procesy, které s tím souvisí. 168 00:16:37,972 --> 00:16:51,571 Jedním z těch důležitých procesů spojených s možností obvinit USA, že to oni jsou bojovníky ISIL, 169 00:16:51,691 --> 00:16:59,511 je brát do úvahy plán globálního prediktoru s ohledem na region Blízkého Východu a střední Asie. 170 00:16:59,631 --> 00:17:13,044 Co a jak tam má v plánu a to i s ohledem na evropský islámský chalífát na území Evropy, 171 00:17:13,164 --> 00:17:16,420 jak vyplývá ze samotného jeho názvu. 172 00:17:16,540 --> 00:17:24,231 Takže v souladu s těmito jeho plány se centrem koncentrace řízení měl stát Írán 173 00:17:24,351 --> 00:17:30,468 a my tuto věc musíme brát na zřetel. 174 00:17:33,200 --> 00:17:40,272 Jestliže tedy budeme vycházet z toho, že to právě Írán má být tou hlavní osobou, 175 00:17:40,392 --> 00:17:47,633 která má sklidit výhody z porážky ISIL, tak povedeme jednu státní politiku, 176 00:17:47,753 --> 00:17:53,259 jestliže z toho vycházet nebudeme, tak ta politika bude vypadat jinak. 177 00:17:54,737 --> 00:18:01,842 Takže k těm událostem u Dajr az-Zaur, co se tam stalo a k těm našim občanům, kteří tam zahynuli. 178 00:18:01,962 --> 00:18:07,275 Opakuji tedy, že hlavní výhody z porážky ISIL má sklidit Írán. 179 00:18:07,395 --> 00:18:14,925 Proběhla Mnichovská konference a v tomto ohledu je třeba si uvědomit jednu věc. 180 00:18:15,045 --> 00:18:20,686 Když tam vystupoval prezident "nezávislé" Ukrajiny, byl sál liduprázdný. 181 00:18:20,806 --> 00:18:24,364 Prezident státu! Jeho hlavní představitel! 182 00:18:24,484 --> 00:18:31,643 Jedná se o klíčový bod Evropy, a zda vzplane nebo ne přece musí dělat starosti úplně všem. 183 00:18:31,763 --> 00:18:34,729 Na jeho vystoupení nepřišel nikdo! 184 00:18:34,849 --> 00:18:41,210 On tam rozmachoval hadříkem, zase si donesl rekvizity. A nepřišel tam nikdo. 185 00:18:41,330 --> 00:18:46,383 A když vystupoval ruský ministr zahraničí, jen ministr! 186 00:18:46,503 --> 00:18:54,947 Který politiku realizuje, neurčuje ji jako prezident státu, pouze ji ohlašuje 187 00:18:55,067 --> 00:19:02,740 a s tou či onou mírou efektivity uplatňuje opatření při realizaci této vnější státní politiky. 188 00:19:02,860 --> 00:19:06,160 Tak ten měl nabitý sál. 189 00:19:06,932 --> 00:19:09,761 Rusko znamená stabilitu, 190 00:19:09,881 --> 00:19:20,537 a co bude dělat Rusko, jaký má názor na ty či ony otázky, je zajímavé se dozvědět dokonce i jen od ministra. 191 00:19:20,657 --> 00:19:27,176 A Ukrajina, která je v Evropě bolavým místem, 192 00:19:27,296 --> 00:19:32,627 kde se může rozhořet válka, která se může a nemusí rozšířit i do Evropy... 193 00:19:32,747 --> 00:19:36,925 Tak tam nepřišel nikdo. Proč? 194 00:19:37,045 --> 00:19:44,407 Protože všem je z hlediska možné změny situace jasné, že ukrajinský prezident je totální nula, 195 00:19:44,527 --> 00:19:49,100 že veškerá ukrajinská politika vůbec není určována v Kyjevě, 196 00:19:49,220 --> 00:19:53,935 a už vůbec žádnou takovou loutkou, jakou je Porošenko. 197 00:19:54,055 --> 00:19:59,773 A tak nikoho nezajímá, protože si zajdou za jeho páníčky ve Washingtonu. 198 00:19:59,893 --> 00:20:08,543 Takže z tohoto pohledu a vědomím, jak vypadalo Porošenkovo vystoupení, se podíváme, 199 00:20:08,663 --> 00:20:14,895 jak na mnichovské tribuně vystupoval izraelský premiér Netanjahu. 200 00:20:15,015 --> 00:20:22,097 A on tam stejně jako Porošenko, který si sebou vždy veze nebytné rekvizity 201 00:20:22,217 --> 00:20:29,221 v podobě „ruských“ pasů, kusu autobusu, teď zase hadříku v podobě vlajky EU, 202 00:20:29,341 --> 00:20:35,523 tak teď tam přijel Netanjahu a přinesl si kus íránského dronu. 203 00:20:35,643 --> 00:20:44,035 Okamžitě tak předvedl úroveň, tu úroveň, že i on sám klesl na Porošenkovu úroveň. 204 00:20:44,987 --> 00:20:47,456 Je z něj také šašek. 205 00:20:48,048 --> 00:20:53,320 To znamená, že nemluví k věci, ale něčím mává, něčím třese apod. 206 00:20:53,440 --> 00:20:56,128 A hlavně, jaké udělal prohlášení? 207 00:20:56,248 --> 00:21:03,493 Bylo sestřeleno izraelské letadlo. Problém, který teď má Izrael je ohromný. 208 00:21:03,613 --> 00:21:07,793 Jak by se za těchto podmínek měl chovat? 209 00:21:07,913 --> 00:21:15,605 Měl by manévrovat! Udělá špatný krůček a Izrael jako stát bude převálcován, 210 00:21:16,068 --> 00:21:23,655 přijde o všechny své historické výhledy a v blízké době přestane existovat. 211 00:21:23,775 --> 00:21:30,136 A právě na to je zaměřena veškerá politika, která byla přizpůsobena tomu, 212 00:21:30,256 --> 00:21:34,611 aby z Íránu bylo vytvořeno centrum koncentrace řízení. 213 00:21:34,731 --> 00:21:41,221 Vzpomínáte na všechny ty teheránské protižidovské konference, které organizoval Ahmadínežád 214 00:21:41,341 --> 00:21:44,256 o židovském fašismu? 215 00:21:44,376 --> 00:21:51,406 Takže v plánech na vytvoření nového řádu na Blízkém východu a ve střední Asii 216 00:21:51,526 --> 00:21:55,161 se nepočítá s Izraelem jako státem. 217 00:21:55,281 --> 00:22:00,845 Takže by bylo zapotřebí začít se domlouvat. A co dělá Netanjahu? 218 00:22:00,965 --> 00:22:06,168 Začíná obrazně řečeno tahat lva za vousy. 219 00:22:06,288 --> 00:22:12,779 Začíná dopalovat Írán. Koleduje si o problémy. 220 00:22:13,627 --> 00:22:15,685 Proč to dělá? 221 00:22:15,805 --> 00:22:19,800 Vždyť ty problémy, které takto Izrael čekají, budou nemalé. 222 00:22:19,920 --> 00:22:24,352 Ať už je to, jak chce, tak jestli nastoupí SS, 223 00:22:24,472 --> 00:22:29,368 mám na mysli Íránské revoluční gardy, tak bude Izraeli velice horko. 224 00:22:29,933 --> 00:22:37,881 Jenže ta věc se má tak, že Netanjahuovi nezbývá nic jiného, než se chovat takto. 225 00:22:38,001 --> 00:22:42,741 Je to tak, že krátce před tou mnichovskou konferencí bylo ohlášeno, 226 00:22:42,861 --> 00:22:50,251 že proti němu bylo zahájeno trestní řízení, a že o jeho dalším osudu bude rozhodovat prokuratura. 227 00:22:51,743 --> 00:22:58,455 Když jsem v minulém pořadu mluvil o tom, že Izrael teď neví, jak se má chovat, 228 00:22:58,575 --> 00:23:08,460 tak jsem mluvil o tom, že hlavním poškozeným v tom konfliktu u Dajr az-Zaur byl Írán. 229 00:23:08,580 --> 00:23:11,984 Do jaké míry a jak přesně nevíme. 230 00:23:12,104 --> 00:23:22,850 Ale ta skutečnost, že se u Dajr az-Zaur střetl Írán s USA je očividná. 231 00:23:24,521 --> 00:23:29,665 A co v souvislosti s tím dělá Netanjahu, když dráždí Írán? 232 00:23:29,785 --> 00:23:43,456 Odvádí pozornost Íránu od USA, aby se Írán místo na USA na šesté prioritě zaměřil na Izrael. 233 00:23:43,576 --> 00:23:49,178 Odvádí pozornost na sebe, poutá ji na sebe, protože mu to páníček poručil. 234 00:23:49,298 --> 00:23:53,485 Ten samý páníček, který se postaral, aby proti němu bylo zahájeno trestní řízení. 235 00:23:53,605 --> 00:24:03,419 „Buď mne poslechneš, nebo uvidíš.“ A on samozřejmě upřednostnil svůj vlastní zadek před blahem svého státu. 236 00:24:03,539 --> 00:24:06,922 Přesně jako Petřík Porošenků: 237 00:24:07,042 --> 00:24:14,123 „Mně je také stát vřele ukradený, raději budu plnit roli loutky. Snad se tím nějak zachráním.“ Nezachráníš. 238 00:24:14,243 --> 00:24:19,299 Vrátíme se tedy k Dajr az-Zaur a k tomu, co se tam stalo. 239 00:24:19,419 --> 00:24:26,789 Na úrovni ministerstva zahraničí jsme přiznali, že tam zahynuli naši občané. 240 00:24:26,909 --> 00:24:34,279 A jak se tam ocitli? Tvrdí nám, že byli členy soukromé vojenské společnosti! Možná že ano. 241 00:24:34,399 --> 00:24:42,605 Ale jakým způsobem jsou tito členové soukromé vojenské společnosti spojeni se státem, jaká je tu provázanost? 242 00:24:42,725 --> 00:24:48,841 My víme, že ten skandál okolo té soukromé vojenské společnosti se pokoušejí využít k tomu, 243 00:24:48,961 --> 00:24:51,992 aby Putin nevyhrál volby. 244 00:24:52,112 --> 00:24:57,303 A teď kde se tam vzali naši lidé, naši občané. 245 00:24:57,423 --> 00:25:06,827 Není žádným tajemstvím, že existují klanově-korporativní struktury, které si činí nárok na to či ono řízení ve světě. 246 00:25:06,947 --> 00:25:09,801 No, ve světě, ale i v naší zemi. 247 00:25:09,921 --> 00:25:15,909 Činí si na nárok na určitou roli v naší zemi a tím pádem také na účast v procesech ve světě. 248 00:25:16,029 --> 00:25:18,834 A tak tu máme následující věc. 249 00:25:18,954 --> 00:25:31,050 Írán, který se podle plánu globálního prediktoru měl stát centrem koncentrace řízení v tomto regionu, 250 00:25:31,170 --> 00:25:35,132 se najednou ukázal být neakceschopným. 251 00:25:35,252 --> 00:25:38,893 A Rusko odmítlo hrát podle íránských pravidel. 252 00:25:39,013 --> 00:25:44,937 To znamená, že by Rusko, jak bylo navrhováno Íránem, přišlo, všechno v Sýrii vybojovalo, 253 00:25:45,057 --> 00:25:52,177 a potom by se zase stáhlo a řeklo Íránu: „Vy si tady teď skliďte plody našeho úsilí. 254 00:25:52,297 --> 00:25:56,214 My jsme jen přišli, zabojovali si a teď odcházíme.“ 255 00:25:56,334 --> 00:26:00,607 Tak by vše šlo podle plánu, jenže Rusko takovou roli odmítlo. 256 00:26:00,727 --> 00:26:07,114 Proto nám také Írán jednou nabízel přechodné letiště, a potom zase ne. 257 00:26:08,004 --> 00:26:17,838 Takže Írán má své zájmy a myslí si, že ho s ohledem na tyto jeho zájmy Rusko zradilo. 258 00:26:17,958 --> 00:26:21,850 „Vždyť jak je to možné? Šéf řekl, že to bude tak a tak. 259 00:26:21,970 --> 00:26:26,479 Já měl být v regionu tím hlavním, vy jste mi to měli vybojovat a já měl slíznout smetanu. 260 00:26:26,599 --> 00:26:32,292 A vy jste přišli, vše vybojovali a teď říkáte, že jste si své postavení tady zasloužili? Na jakém základě?“ 261 00:26:32,412 --> 00:26:41,370 A tak Írán vyhledává ty politické síly, které by pomohly prosadit tento jeho náhled, 262 00:26:41,490 --> 00:26:49,652 že šéfa je třeba poslouchat, mezi různými našimi „patriotickými“ silami, které si činí nárok na řízení v Rusku. 263 00:26:49,772 --> 00:26:57,830 A dělá to kvůli dosažení dvou cílů. Prvním cílem je zformování svého řízení v Rusku, 264 00:26:57,950 --> 00:27:04,569 a druhým cílem je získat od těchto „patriotických“ sil pomoc v podobě odborníků, 265 00:27:04,689 --> 00:27:12,259 kteří by mu pomohli naučit správně bojovat jeho lidi a částečně by sami tyto otázky řešili. 266 00:27:12,379 --> 00:27:20,463 A proto různé klanově-korporativní skupiny formují vlastní vojenská zastoupení, 267 00:27:20,583 --> 00:27:27,484 aby se tak tohoto procesu účastnily. 268 00:27:27,604 --> 00:27:34,069 Na tom, co dělá Írán s těmito klanově-korporativními skupinami, není nic nového. 269 00:27:34,189 --> 00:27:41,707 Jen si vzpomeňte třeba na účast Žirinovského na modlitbách společně se Saddámem Husajnem, 270 00:27:41,827 --> 00:27:48,343 když se prostřednictvím Žirinovského Saddám pokoušel působit na určité politické struktury uvnitř našeho státu. 271 00:27:48,463 --> 00:27:55,967 Proto Írán hledá lidi mezi klanově- korporativními skupinami, 272 00:27:56,087 --> 00:28:02,422 které jsou připraveny s ním spolupracovat, a které vycházejí z následujících pohnutek: 273 00:28:02,542 --> 00:28:09,443 „Já teď budu spolupracovat s Íránem, získám díky tomu ekonomické výhody, 274 00:28:09,563 --> 00:28:12,529 přisaju se někde k nějaké té ropě. 275 00:28:12,649 --> 00:28:16,978 Díky spolupráci s Íránem z toho budu mít i politický prospěch 276 00:28:17,098 --> 00:28:21,094 v podobě vazby na silného obchodního a politického partnera Ruska 277 00:28:21,214 --> 00:28:28,706 a vyřeším díky tomu své klanově-korporativní úkoly uvnitř státu a více se prosadím.“ 278 00:28:30,790 --> 00:28:39,097 Takových chytráků tu máme mnoho, takových klanově-korporativních skupin. 279 00:28:39,217 --> 00:28:43,598 Tyto skupiny mezi sebou soupeří. 280 00:28:43,718 --> 00:28:53,269 A jedna taková skupina... Opakuji, že vycházím z informací z otevřených mediálních zdrojů. 281 00:28:53,389 --> 00:28:56,535 Přímo o tom nikdo nic nepíše. 282 00:28:56,655 --> 00:29:02,013 Jedná se o analýzu z pozic obecného chodu věcí přes Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 283 00:29:02,133 --> 00:29:12,300 Takže jedna z korporací klanově-korporativních skupin najednou dostala nápad, 284 00:29:12,420 --> 00:29:14,718 jak by mohla sama sebe posílit. 285 00:29:14,838 --> 00:29:19,862 Jak by vyřešila otázku legalizace soukromých vojenských společností v Rusku, 286 00:29:19,982 --> 00:29:24,620 a získala tak větší vliv v politické složce Ruska, 287 00:29:24,740 --> 00:29:31,075 a přitom navázala vztahy s Íránem, a dokonce je naladila i s USA. 288 00:29:31,195 --> 00:29:35,165 Írán teď řeší problém, 289 00:29:38,123 --> 00:29:46,147 jak zbránit formování státního útvaru, o který se snaží USA v oblasti Dajr az-Zaur. 290 00:29:46,267 --> 00:29:49,310 Írán prohlašuje, že to nedovolí. 291 00:29:49,928 --> 00:29:57,463 A kdyby ta klanová skupina práskla nějakou operaci Spojeným státům, že bude uskutečňována 292 00:29:57,583 --> 00:30:05,127 a to dokonce i za předpokladu, že tak zahynou jejich vlastní bojovníci, znamenalo by to získání politických bodů. 293 00:30:05,616 --> 00:30:12,355 Jak přemýšlí: „USA odtamtud budou tak jako tak vytlačeny, Írán tak jako tak zvítězí. 294 00:30:12,475 --> 00:30:19,633 A jestliže se toho zúčastníme a zahynou přitom naši bojovníci, bude to pro nás znamenat přízeň ze strany Íránu. 295 00:30:19,753 --> 00:30:27,437 Když takto prokážeme službičku USA, tak teď v průběhu předvolební kampaně uvnitř Ruska 296 00:30:27,557 --> 00:30:32,608 USA zohlední postoj naší klanově-korporativní skupiny.“ 297 00:30:32,728 --> 00:30:40,311 Mám na mysli státní elitu USA, která to zohlední. „A potom v režimu sankcí a vzájemných vztahů, 298 00:30:40,431 --> 00:30:48,673 při prosazování politických kandidátů nám přinejmenším nebudou bránit v některých procesech 299 00:30:48,793 --> 00:30:51,810 a v něčem mohou dokonce i pomoci. 300 00:30:51,930 --> 00:30:56,074 A v tom humbuku okolo toho si zlegalizujeme vojenské soukromé společnosti, 301 00:30:56,194 --> 00:31:01,026 jako vlastní soukromé armády při třenicích se státem.“ 302 00:31:02,181 --> 00:31:08,838 A ve výsledku tu máme smrt našich občanů u Dajr az-Zaur. 303 00:31:08,958 --> 00:31:15,413 Opakuji, že se jedná o analýzu toho, co se děje z pozic obecného chodu věcí. 304 00:31:15,533 --> 00:31:24,492 A odkud tato analýza, tedy takové to jejich přesvědčení o tom, že stejně zvítězí. 305 00:31:24,612 --> 00:31:29,883 Mám na mysli Írán v tomto regionu. 306 00:31:30,003 --> 00:31:35,908 Dnes došlo k velice zajímavé události na Valdajském fóru. 307 00:31:36,028 --> 00:31:43,693 Už jsem o tom dnes mluvil. Vystupoval tam íránský ministr zahraničí… 308 00:31:47,874 --> 00:31:55,495 A trend celého jeho vystoupení byl ten, že aby se efektivně vyřešily problémy tohoto regionu, 309 00:31:55,615 --> 00:31:58,356 musí se všichni připojit k Íránu. 310 00:31:58,476 --> 00:32:04,050 Je nutné dělat to, co řekne Írán, protože ten vždy zastává ten správný postoj. 311 00:32:04,170 --> 00:32:11,010 Takto se normálně chová jakýkoliv ministr zahraničí, který prosazuje zájmy svého státu, 312 00:32:11,130 --> 00:32:14,696 a on tedy takto vystupoval na Valdajském fóru. 313 00:32:14,816 --> 00:32:20,171 Byla tam položena otázka směřovaná na íránského ministra zahraničí a na Lavrova. 314 00:32:20,291 --> 00:32:27,653 Íránský ministr zahraničí vyložil přesně takovýto svůj postoj, že existuje jen jediná pozice, 315 00:32:27,773 --> 00:32:31,753 ta íránská, která je ta absolutně správná. 316 00:32:31,873 --> 00:32:33,540 A co se dělo dál? 317 00:32:33,660 --> 00:32:43,994 Když byl na řadě s odpovědí Lavrov, tak se moderátor této diskuse pokusil nenechat Lavrova promluvit. 318 00:32:45,092 --> 00:32:48,372 Co to mělo znamenat? 319 00:32:48,492 --> 00:32:57,217 A to je přesně ta politická hra jak začlenit Rusko do celkových globálních plánů, 320 00:32:57,337 --> 00:33:02,947 aby ty klanově-korporativní skupinky dosáhly svého. 321 00:33:03,067 --> 00:33:07,348 A to je jen jeden z takových projevů. 322 00:33:07,468 --> 00:33:16,151 Moderátor té diskuse jednoduše zapomněl na to, že Rusko může mít svůj vlastní pohled na dané dění, 323 00:33:16,271 --> 00:33:20,760 vlastní zájmy v tom regionu a na způsoby jejich dosahování. 324 00:33:20,880 --> 00:33:26,739 A Lavrov dost „politicky nekorektně“ řekl: „Stop! Já jsem ještě neodpověděl! 325 00:33:26,859 --> 00:33:32,469 Napřed vyložím postoj Ruska v té věci, a potom budeme pokračovat!“ 326 00:33:32,589 --> 00:33:38,947 A také ho vyložil a řekl, že Rusko má na tyto věci svůj vlastní pohled. 327 00:33:39,067 --> 00:33:43,306 Proč to říkám? Představte si tu situaci, 328 00:33:43,426 --> 00:33:51,653 kdy různé klanově-korporativní skupiny formují svá vlastní vojenská zastoupení na území Sýrie 329 00:33:51,773 --> 00:33:54,891 v součinnosti s Íránem, 330 00:33:55,011 --> 00:34:03,528 kdy za Írán řeší nějaké vojenské problémy, pomáhají mu zacvičit jeho lidi. 331 00:34:03,648 --> 00:34:07,722 Ano, oni tam bojují i za ruské zájmy, 332 00:34:07,842 --> 00:34:17,106 ale v první řadě tam bojují v zájmu těch klanově-korporativních skupin, které je tam vyslaly. 333 00:34:17,226 --> 00:34:26,573 A vyslaly je tam kvůli tomu, aby na základě kšeftu, prospěchu, který tam získají, 334 00:34:26,693 --> 00:34:33,892 a tím pádem na základě posílení svých vlastních pozic, dokázaly řešit problémy i tady u nás, 335 00:34:34,012 --> 00:34:38,134 aby prostřednictvím vytváření soukromé armády čelily státu. 336 00:34:38,254 --> 00:34:43,987 Aby se jako klanově-korporativní skupina mohli vymezovat vůči státu jiným způsobem, 337 00:34:44,107 --> 00:34:47,711 než jak teď předpokládají státní zájmy. 338 00:34:47,831 --> 00:35:01,392 Proto jsou také ty o dohody s Íránem i s USA bez ohledu na ruské zájmy v podstatě logické. 339 00:35:01,512 --> 00:35:08,947 A odsud už je zcela jasné kdo a přes jaké struktury se postaral o ten informační výpad, 340 00:35:09,067 --> 00:35:15,761 co chtějí, jak mají v úmyslu zatlačit a čeho tím dosáhnout. Ta hra je průzračná. 341 00:35:15,881 --> 00:35:21,130 Až na to, že tam kvůli této průzračné hře skuteční ruští vlastenci umírají, 342 00:35:21,250 --> 00:35:26,242 přičemž se jedná jen o klanovou hru, o korporativně-klanovou hru. 343 00:35:27,656 --> 00:35:31,642 Nejednalo se tedy o žádnou zradu ze strany státu. 344 00:35:31,762 --> 00:35:42,700 Šlo o čistě klanově-korporativní zradu, aby někdo získal prospěch z dohody jak s Íránem, tak i s USA. 345 00:35:42,820 --> 00:35:50,994 A že lidé zemřou? Cožpak to těm takzvaným „rossionským elitářům“ dělá starosti? 346 00:35:55,494 --> 00:35:57,873 K další otázce. 347 00:35:57,993 --> 00:36:02,148 Napřed se na Ria Novosti objevil následující titulek: 348 00:36:02,268 --> 00:36:07,455 Otázka změny adresy velvyslanectví USA v Moskvě bude projednána v únoru. 349 00:36:07,575 --> 00:36:10,670 A potom již TASS informoval následovně: 350 00:36:10,790 --> 00:36:13,917 Státní department nemá nic proti přejmenování ulic, 351 00:36:14,037 --> 00:36:19,768 na kterých se nacházejí velvyslanectví USA v Turecku a Ruské federaci. 352 00:36:19,888 --> 00:36:23,528 A proč by měl státní department být proti takovému postoji Ruska? 353 00:36:23,648 --> 00:36:30,151 Vždyť daná (ruská) zákonodárná iniciativa předpokládá, že Rusko nemá a nemůže mít 354 00:36:30,271 --> 00:36:35,988 svoji vnitřní ani vnější politiku, která by nebyla určována zvnějšku. 355 00:36:36,108 --> 00:36:41,227 Vždyť co je to za pořádek, snad si nechce Rusko samo určovat, 356 00:36:41,347 --> 00:36:46,146 jakou svou ulici nazve třeba Arbat, nebo zda přejmenuje nějakou další. 357 00:36:46,266 --> 00:36:50,196 To není důležité. Teď tu je určitá politická konjunktura 358 00:36:50,316 --> 00:36:57,783 a vy s ohledem na ni pěkně budete přejmenovávat své ulice. 359 00:36:57,903 --> 00:37:05,498 Dělat si problémy, ničit svou historii. To je přece překrásné. 360 00:37:05,618 --> 00:37:13,598 To může navrhnout lokajíček, aby si udělal oko u svého páníčka a ještě si přitom zahrál na ruského „patriota“. 361 00:37:13,718 --> 00:37:17,359 Proč by proti tomu měl státní department protestovat? 362 00:37:17,479 --> 00:37:21,633 On ještě tomu věrně sloužícímu psíčkovi, co vrtí ocáskem, hodí cukříček. 363 00:37:21,753 --> 00:37:27,475 Je třeba chápat, že Rusko má vlastní hodnoty, že má své dějiny, 364 00:37:27,595 --> 00:37:33,210 že názvy ulic jsou výlučně ruskými dějinami. 365 00:37:33,330 --> 00:37:39,589 Nejedná se o hloupé reakce na nějakého pána žijícího za velkou louží, 366 00:37:39,709 --> 00:37:46,019 na toho se při pojmenovávání svých ulic můžeme… My máme své dějiny! 367 00:37:46,139 --> 00:37:49,182 Mnoho tisíciletí trvající dějiny Ruska. 368 00:37:49,302 --> 00:37:53,323 A na základě těchto svých tisíciletí trvajících dějin určujeme, 369 00:37:53,443 --> 00:37:56,203 jak se bude ta či ona ulice nazývat. 370 00:37:56,323 --> 00:37:59,470 Není to o tom, že za velkou louží někdo kýchne 371 00:37:59,590 --> 00:38:05,848 a my s radostí nadskočíme a hned to tady přejmenujeme a sami sobě vytvoříme problémy. 372 00:38:05,968 --> 00:38:09,680 To je přímo jakási opičí politika. 373 00:38:09,800 --> 00:38:14,850 Tady tvrdí, že to má být odpověď na přejmenování náměstí na nám. Borise Němcova. 374 00:38:14,970 --> 00:38:20,919 To nám může být ukradené. Když vás kousne vzteklý pes, tak ho v odpověď také pokoušete? 375 00:38:21,039 --> 00:38:29,642 Je třeba si uvědomovat, že Rusko má svou sebeúctu, má svou politiku, máme tady svůj stát. 376 00:38:29,762 --> 00:38:35,654 A jestliže se budeme chovat podle toho, tak od nás nikdy nikdo nebude požadovat, 377 00:38:35,774 --> 00:38:41,346 aby naši sportovci jeli soutěžit za jinou než ruskou vlajku. 378 00:38:41,466 --> 00:38:48,814 A jestliže budeme takto přejmenovávat své ulice, tak potom nečekejte, že si nás ve světě budou vážit. 379 00:38:48,934 --> 00:38:59,124 Protože potom budete lokajíčkem, cvičeným psíkem, který skáče na zadních packách, jak se mu zavelí. 380 00:38:59,244 --> 00:39:05,424 Nebudeme takto reagovat na nějaký jejich počin. My máme své dějiny. 381 00:39:05,874 --> 00:39:09,218 Psi štěkají a karavana jde dál. 382 00:39:09,338 --> 00:39:19,729 A tento postoj je jiný. Chce na tom trhnout nějaký polický prospěch u debilů dělajíc ze sebe „patriota“. 383 00:39:19,849 --> 00:39:30,370 Co to jako má být za vlastenectví, když tím předvádí, že naše státní politika bude vždy reflexivní? 384 00:39:30,490 --> 00:39:34,201 Že budeme vždy reagovat na to, co udělá někdo jiný? 385 00:39:34,321 --> 00:39:40,434 Musíme vést svou politiku, ať na to musí reagovat oni tam. Ať tam u sebe přejmenovávají ulice, 386 00:39:40,554 --> 00:39:43,331 protože oni to dělají z bezmoci. 387 00:39:43,451 --> 00:39:49,756 A my snad zde budeme říkat: „Nebojte se, my jsme ještě slabší a vždy se vám budeme podřizovat. 388 00:39:49,876 --> 00:39:57,656 Je jen třeba přečkat, než se zbavíme Putina nebo někoho jiného, kdo bude uplatňovat svou politiku, ruskou.“ 389 00:39:57,776 --> 00:40:02,565 V tom je podstata toho prohlášení. V tom je podstata té zákonodárné iniciativy. 390 00:40:02,685 --> 00:40:06,365 Vůbec bych se nedivil, kdyby ji sepisovali na americkém velvyslanectví 391 00:40:06,485 --> 00:40:12,759 a ten poslanec potom s radostí za třicet kousků řezaných zelených papírků 392 00:40:13,817 --> 00:40:16,279 prodal ruskou suverenitu. 393 00:40:17,452 --> 00:40:22,309 Mám na mysli toho, kdo s tím přišel a předložil to k projednání. 394 00:40:26,060 --> 00:40:30,637 Dále vás Michail Jarovoj prosí okomentovat následující. 395 00:40:30,757 --> 00:40:35,974 13. února Trump v telefonním rozhovoru s Putinem 396 00:40:36,094 --> 00:40:41,955 nabídnul svou pomoc při vyšetřování havárie AN 148 u Moskvy. 397 00:40:42,075 --> 00:40:47,787 Globální elity pokračují v odepisování kádrových zdrojů státní elity USA v Rusku 398 00:40:47,907 --> 00:40:54,247 v rámci plnění vlastního úkolu udržet Putina ve funkci hlavy státu a tím i stabilitu našeho státu? 399 00:40:54,367 --> 00:40:56,630 Ano, to je přesné. 400 00:40:56,750 --> 00:41:04,572 Je to všechno ještě daleko zajímavější a širší než jen o našem AN 148. 401 00:41:04,692 --> 00:41:14,030 O tom, že jsme v podstatě nějaké takové svinstvo očekávali, 402 00:41:14,150 --> 00:41:22,363 vypovídá ta skutečnost, že bezprostředně předtím byl pozastaven a oddálen start rakety Sojuz. 403 00:41:22,483 --> 00:41:28,411 Jak se všichni odborníci vyjádřili, tak to odsunutí startu bylo dost podivné. 404 00:41:28,531 --> 00:41:33,008 Nějak je vysvětlení té věci neuspokojuje, příčina byla asi jinde. 405 00:41:33,128 --> 00:41:40,788 Problém je v tom, že se dal čekat útok z této strany a z jiného směru už tolik ne. 406 00:41:40,908 --> 00:41:46,670 A tak se soudě podle všeho někdo zmocnil řízení letadla, 407 00:41:46,790 --> 00:41:53,131 takže piloti byli bezmocní. I čidla ukazovala to, co bylo třeba. 408 00:41:53,251 --> 00:41:59,633 Mám na mysli těm, kteří se zmocnili řízení toho letadla. 409 00:41:59,753 --> 00:42:08,842 Je třeba poznamenat následující věc, že okamžité poté Putin zrušil svůj let do Soči. Ihned. 410 00:42:08,962 --> 00:42:15,625 Reálně si tedy uvědomoval nebezpečí, že to ještě není konec a že není vše dořešeno. 411 00:42:15,745 --> 00:42:24,401 A měl absolutní pravdu, protože následovala havárie vnitrostátního dopravního letadla v Íránu. 412 00:42:24,521 --> 00:42:31,859 Šlo také o velmi podivnou havárii. A soudě podle všeho se také někdo zmocnil řízení tohoto letadla. 413 00:42:31,979 --> 00:42:40,089 Snaží se to vysvětlovat tím, že kdysi dávno nebylo technicky v pořádku apod. 414 00:42:40,209 --> 00:42:49,572 Problém je v tom, že ten boj globální a státní elity je velice, opravdu velice vážný. 415 00:42:49,692 --> 00:42:56,965 Ale státní elita hraje podle principu: Zvony zní, to slyšíme, ale odkud nevíme. 416 00:42:57,085 --> 00:43:02,815 Trumpova situace v USA je velice vážná 417 00:43:02,935 --> 00:43:09,341 a bez opory na Rusko bude pro Trumpa velice složité, aby to ustál. 418 00:43:09,461 --> 00:43:11,495 Proč bez opory o Rusko? 419 00:43:11,615 --> 00:43:23,261 Protože je teď třeba skrytě převést řadu procesů řízení ve světě z USA na Rusko, 420 00:43:23,381 --> 00:43:30,076 protože jen Rusko to řízení dokáže zajistit. Nedokáže to ani Čína, natož Írán. 421 00:43:30,196 --> 00:43:39,109 Státní elita proti Trumpovi bojuje velice, velice úporně. 422 00:43:41,499 --> 00:43:47,594 Asi jste všichni slyšeli o tom dalším střílení dětí ve škole. 423 00:43:47,714 --> 00:43:50,114 - Na Floridě - Ano. 424 00:43:50,234 --> 00:43:55,028 Zdálo by se, že se již nejedná o žádnou výjimečnou událost, že není první ani poslední. 425 00:43:55,148 --> 00:44:01,251 Není první ani poslední, ale od všech těch ostatních střílení ve škole se liší. 426 00:44:01,371 --> 00:44:04,672 Liší se dvěma parametry. 427 00:44:04,792 --> 00:44:14,156 První: 13. února Trump jmenoval šéfem Národní bezpečnostní agentury USA generála Nakasona. 428 00:44:14,276 --> 00:44:22,546 Vyměnil ho a hned v noci dalšího dne došlo u této agentury k podivné přestřelce, 429 00:44:22,666 --> 00:44:29,201 o které je známo pouze jedno, že tři lidé byli odvezeni záchrankou. 430 00:44:29,321 --> 00:44:41,320 Jinak není o této přestřelce známo NIC. A další den 15. února došlo k tomu masakru na Floridě. 431 00:44:43,441 --> 00:44:54,275 My víme, že Trumpova rezidence Mar-a-Lago se také nachází na Floridě 432 00:44:54,395 --> 00:45:04,754 a podivnou shodou okolností pouze 40 minut jízdy od toho městečka Parkland, 433 00:45:04,874 --> 00:45:09,577 což je dost blízko. 434 00:45:09,697 --> 00:45:13,530 A co se tam vlastně stalo? 435 00:45:13,650 --> 00:45:28,510 Když se podíváme na všechny zprávy o tom, co se tam stalo, tak uvidíme, že ten bývalý žák, 436 00:45:28,630 --> 00:45:42,687 o kterém tvrdí, že postřílel ty školáky, se ten den, kdy ho zadrželi, choval velice podivně. 437 00:45:43,233 --> 00:45:50,563 Jak vůbec přišli na to, že to byl on, kdy ty školáky postřílel? 438 00:45:50,683 --> 00:45:53,199 Je to velice jednoduché. 439 00:45:53,680 --> 00:46:03,710 Do školy vstoupil někdo v neprůstřelné vestě a plynové masce a začal pálit po školácích. 440 00:46:04,321 --> 00:46:16,054 A že střelcem byl právě tento člověk, určili podle oblečení, přes které byla natažena ta neprůstřelná vesta. 441 00:46:16,174 --> 00:46:20,523 Potom prý tu vestu sundal, zamíchal se do davu a odešel. 442 00:46:20,643 --> 00:46:27,980 A našli ho podle toho trička, jak se prochází z jednoho obchodu do druhého. 443 00:46:28,100 --> 00:46:32,063 Spíše to vypadalo, jako by na někoho čekal. 444 00:46:32,183 --> 00:46:41,354 Přijel tam taxíkem, to vše je známo, a potom se tam jen tak procházel. 445 00:46:41,474 --> 00:46:43,989 Tak ho zadrželi. 446 00:46:44,109 --> 00:46:50,482 A jaké mají důkazy, že to byl právě on? 447 00:46:50,602 --> 00:47:01,123 Žádné kromě toho, k čemu se sám přiznal, že řekl, že to byl on, kdo ty děti pozabíjel. 448 00:47:01,243 --> 00:47:06,749 Přiznání je tím nejlepším důkazem. 449 00:47:06,869 --> 00:47:12,599 Takže to, za co u nás ve stalinských dobách trestali 450 00:47:13,274 --> 00:47:24,622 jak Lavrentij Pavlovič Berija, tak i prokurátor Vyšinskij, Andrej Januarjevič... 451 00:47:24,742 --> 00:47:35,616 Tuto větu znící doslovně: Přiznání obviněného je královnou důkazů, připisují právě Vyšinskému, 452 00:47:35,736 --> 00:47:41,948 který ve skutečnosti říkal, že to pro sovětskou prokuraturu absolutně nemůže být směrodatné, 453 00:47:42,068 --> 00:47:46,577 a že ten, kdo se tím bude řídit, bude potrestán jako nepřítel lidu. 454 00:47:46,697 --> 00:47:51,174 Teď to všechno překroutili a tvrdí, že to on to vyžadoval. Ve skutečnosti to bylo naopak. 455 00:47:51,294 --> 00:47:56,865 No a pro USA je směrodatné, že přiznání je královnou důkazů. (Confessio est regina probationum) 456 00:47:56,985 --> 00:48:02,972 Takže co v podstatě bylo provedeno? Byl vybrán člověk s určitým psychologickým profilem, 457 00:48:03,092 --> 00:48:11,266 s vhodným životopisem, který podniknul určité kroky. 458 00:48:11,386 --> 00:48:15,120 A potom ho vylákali na určité místo. 459 00:48:15,240 --> 00:48:22,198 On se tam přece procházel a vůbec se neschovával, soudě podle jeho chování na někoho čekal. 460 00:48:22,318 --> 00:48:26,758 Měl někomu zavolat a ten někdo mu říkal, čekej tam, na tom určitém místě. 461 00:48:26,878 --> 00:48:31,844 Potom si tam pro něj dojeli, našli ho, zatkli atd. A proč se přiznal? 462 00:48:31,964 --> 00:48:35,729 Na to se zeptejte advokáta, a těch, kteří ho zpracovávali. 463 00:48:35,849 --> 00:48:40,848 Takže nám vlastně podstrčili dalšího Lee Harvey Oswalda. 464 00:48:42,577 --> 00:48:45,672 A proč došlo k tomu střílení, kvůli tomu, 465 00:48:45,792 --> 00:48:57,160 že se to společenství tajných služeb státní elity USA pokouší předvést Trumpovi, 466 00:48:57,756 --> 00:49:04,874 že jeho situace je vratká, a že vždy najdou dalšího Lee Harvey Oswalda. 467 00:49:04,994 --> 00:49:12,096 Oni tím říkají: „Ty sis jmenoval nového šéfa NBA? Tak ti tam zařídíme přestřelku. 468 00:49:12,216 --> 00:49:18,597 Žiješ tady a máš v plánu sem zajet? Tak se ti tu postaráme o masové vraždění.“ 469 00:49:20,088 --> 00:49:27,392 Přičemž z toho všeho vyplývá, že skutečně, ať už ten kluk byl jakýkoliv, tak ho podtrhli. 470 00:49:27,512 --> 00:49:37,782 On podnikl určité kroky s ohledem na nákup, na informační přípravu, ale aktivovali ho v okamžiku, 471 00:49:37,902 --> 00:49:43,929 kdy potřebovali předvést Trumpovi své silné vyjednávací pozice: 472 00:49:44,049 --> 00:49:51,928 „A teď se pojď dohodnout, nebo přijdeš na řadu.“ Takže je ten boj… Vždyť proč o tom mluvím? 473 00:49:52,048 --> 00:50:00,183 Ten boj mezi státní a globální elitou dosáhl v USA svého vrcholu. 474 00:50:00,303 --> 00:50:08,465 Začalo docházet ke konkrétním vraždám, ke konkrétním likvidacím. A dál to bude ještě horší. 475 00:50:12,931 --> 00:50:18,364 Dále je tu otázka od Alexeje a Alexandra z Charkova. 476 00:50:18,484 --> 00:50:26,528 Nedávno jste říkal, že Saakašvili pracoval v zájmu Avakova, ale na Ukrajině se nic kardinálně nezměnilo. 477 00:50:26,648 --> 00:50:29,710 Proč? Co se tam teď děje? 478 00:50:29,830 --> 00:50:36,461 Surkov s Volkerem spolu mírumilovně jednají, Porošenko s Klimkinem vyjadřují svou soustrast, 479 00:50:36,581 --> 00:50:40,994 což už je malý pokrok, ale jinak vůbec nic není jasné. 480 00:50:41,114 --> 00:50:48,942 A 15. února 2018 byl zveřejněn rozhovor s Gruzínci, kteří byli na Majdanu v Kyjevě v roce 2014. 481 00:50:49,062 --> 00:50:55,653 Otázka: Proč se tyto informace objevují právě teď? Jaký je účel odhalení těch gruzínských odstřelovačů? 482 00:50:55,773 --> 00:50:59,755 Bylo by zajímavé slyšet váš názor. A názor samotného Alexandra: 483 00:50:59,875 --> 00:51:04,230 Informace o odstřelovačích spojených se Saakašvilim je falešnou stopou. 484 00:51:04,350 --> 00:51:09,167 Cílem zveřejnění toho rozhovoru je zavést vyšetřování do slepé uličky a neutralizovat Saakašviliho 485 00:51:09,287 --> 00:51:11,611 jako nástroj pro dosazení k moci Avakova. 486 00:51:11,731 --> 00:51:20,329 Ne, ta věc se má tak, že když jsme ohlásili scénář kroků Avakova k uchopení moci, 487 00:51:20,449 --> 00:51:26,296 že Saakašvili je jen zástěrka, za kterou se schovává Avakov, tak jsme ho tím odhalili. 488 00:51:26,416 --> 00:51:33,086 A v politice nic není neměnné. Takže když to začalo být všem hráčům jasné, 489 00:51:33,206 --> 00:51:38,950 začali v tom Avakovovi bránit, a proto mu to také nevyšlo. 490 00:51:39,070 --> 00:51:44,866 A v současné situaci ty podmínky na Ukrajině vypadají tak jak vypadají, 491 00:51:44,986 --> 00:51:48,826 protože ani jedna ze soupeřících skupin neuspěla. 492 00:51:48,946 --> 00:51:54,639 A neobešlo se to bez naší pomoci, když jsme poukázali na jeden z těchto složitých scénářů. 493 00:51:54,759 --> 00:51:58,600 A tak vzniknul problém, a co teď s tím? 494 00:51:59,037 --> 00:52:07,344 Je přece nutné nějakým způsobem řešit tuto nevyhraněnou situaci. 495 00:52:07,464 --> 00:52:16,320 Je nutné vyšachovat klíčové hráče ze hry tak, aby se vyřešil ten ukrajinský problém. 496 00:52:16,440 --> 00:52:20,718 A zde je třeba chápat jednoduchou věc. 497 00:52:20,838 --> 00:52:24,396 Vezměte si, jak vypakovali Saakašviliho. 498 00:52:24,516 --> 00:52:32,677 Zadrželi ho přímo v restauraci, posadili na charterový let, odvezli do Polska, 499 00:52:32,797 --> 00:52:37,487 odkud odletěl do Holandska a hned následujícího dne měl hotové doklady. 500 00:52:37,607 --> 00:52:43,737 To všechno ukazuje na to, že si se Saakašvilim Porošenko nedokázal poradit, 501 00:52:43,857 --> 00:52:46,282 byl pro něj příliš tvrdým oříškem. 502 00:52:46,402 --> 00:52:50,166 Když někdo tvrdí, že něčeho dosáhl, tak ani omylem. 503 00:52:50,286 --> 00:52:56,070 Kdyby Porošenko mohl něco udělat, tak by Saakašviliho strčil do vězení 504 00:52:56,190 --> 00:53:00,267 jako korupčníka a organizátora rozstřílení „nebeské setniny“. 505 00:53:00,387 --> 00:53:03,909 Mohlo to přece vypadat následovně: „Tak takhle to tedy bylo? 506 00:53:04,029 --> 00:53:08,662 Oni se sem infiltrovali a on byl až do poslední chvíle skrytým agentem! 507 00:53:08,782 --> 00:53:12,920 Vždyť on tu byl dokonce jednu dobu guvernérem, než jsme na to přišli. 508 00:53:13,040 --> 00:53:18,516 Tak jak jsme mohli zabránit gruzínským odstřelovačům, aby nestříleli naše lidi? 509 00:53:18,636 --> 00:53:25,120 Oni to všechno udělali tajně…“ A byl by předhozen skvělý obětní beránek, kdyby Porošenko měl na Saakašviliho. 510 00:53:25,240 --> 00:53:29,605 Jenže on se ho prstem nemohl dotknout. Proto také Saakašvili jednal. 511 00:53:29,725 --> 00:53:35,118 Ale i všechny ty Saakašviliho protesty byly na nic a tak bylo zapotřebí tu situaci nějak slušně rozseknout. 512 00:53:35,238 --> 00:53:43,224 Proto Saakašviliho, který má ještě jakous takous váhu pro řešení ukrajinského problému 513 00:53:43,344 --> 00:53:47,534 odvezli do Evropy, aby věci ovlivňoval odtamtud. 514 00:53:47,654 --> 00:53:55,803 A jak to vypadá na Ukrajině? Na Ukrajině to vše dopadá pro Porošenka velice, velice smutně. 515 00:53:55,923 --> 00:53:59,661 Je třeba si v tomto ohledu uvědomit jednu jednoduchou věc. 516 00:53:59,781 --> 00:54:05,345 Západ se nemůže zbavit Porošenka jen tak. 517 00:54:05,465 --> 00:54:13,651 Jestliže se Západ zbaví Porošenka a řekne, že není legitimní a tím pádem není ničím, 518 00:54:13,771 --> 00:54:26,023 že to všechno byl omyl, tak nejenže tím Západ přihraje esa do ruky Rusku, které vždy tento postoj zastávalo. 519 00:54:26,143 --> 00:54:35,326 Západ by tím přiznal, že celou tu dobu nejednal správně se všemi důsledky, které by z toho vyplývaly. 520 00:54:35,446 --> 00:54:45,452 Západ by dál nemohl být partnerem při řešení konfliktu na Ukrajině. 521 00:54:45,572 --> 00:54:53,071 Sám sebe by z toho vyřadil. Takže co musí říci Západ? "Podívejte se, co se to teď děje na Ukrajině!" 522 00:54:53,191 --> 00:55:00,110 Došlo tam k národním protestům. Sice tam byl v legálních volbách zvolen legální prezident (Porošenko), 523 00:55:00,230 --> 00:55:04,290 ale ukázalo se, že byl příliš slabý a nedokázal se udržet. 524 00:55:04,410 --> 00:55:08,503 A tak tam teď dochází k vojenskému fašistickému převratu. 525 00:55:08,623 --> 00:55:12,598 No a ve výsledku tohoto vojenského fašistického převratu 526 00:55:12,718 --> 00:55:16,754 se teď samozřejmě všechno bude muset řešit v nových podmínkách. 527 00:55:16,874 --> 00:55:21,588 Všechno to, co dosud Rusko prohlašovalo za nelegitimní, 528 00:55:21,708 --> 00:55:25,991 a my uznali jako legitimní je minulostí, o tom se můžeme bavit později, 529 00:55:26,111 --> 00:55:31,628 ale teď musíme vyřešit aktuální problém s fašistickou vládou na Ukrajině, které je třeba se zbavit, 530 00:55:31,748 --> 00:55:37,306 a potom vyhlásit neutrální status nového státu a komu ten stát bude podřízen." 531 00:55:37,426 --> 00:55:42,099 Z hlediska Evropy je důležité tento faktor vymezit, 532 00:55:42,219 --> 00:55:47,428 protože jakmile je něco neutrálního, tak to znamená, že má nějakého kurátora. To je jejich pohled na věc. 533 00:55:47,548 --> 00:55:51,213 Z hlediska Západu totiž neutrální stát neznamená stát, 534 00:55:51,333 --> 00:55:55,390 který by nepatřil k jednomu ani druhému spojeneckému spolku. 535 00:55:55,510 --> 00:56:02,364 Neutrální z hlediska Západu znamená takový stát, který formálně není členem nějakých organizací, 536 00:56:02,484 --> 00:56:07,981 ale přidržuje se západního hlediska. A oni se pokoušejí ten problém vyřešit. 537 00:56:08,101 --> 00:56:16,724 A s tímto cílem Západ pracuje na tom, aby na Ukrajině vznikl chaos 538 00:56:16,844 --> 00:56:20,201 a došlo tam k tomuto státnímu převratu. 539 00:56:20,321 --> 00:56:32,427 Proto ty pochody nacionalistických družin připomínající pochody nacistů v Německu, 540 00:56:32,547 --> 00:56:40,863 odsud ten pogrom úřadu Rossotrudničestva v Kyjevě skupinou S14 atd. 541 00:56:40,983 --> 00:56:47,241 Západ chce prosadit své zájmy tak, aby ho to samotného nic nestálo. 542 00:56:47,361 --> 00:56:52,951 Oni tuto skupinu (S14) zařadili mezi teroristické. 543 00:56:53,071 --> 00:56:58,866 V roce 2017, zcela nedávno byla zařazena mezi teroristické organizace. 544 00:56:58,986 --> 00:57:04,705 Všude to oznámili a teď tato teroristická skupina přepadá ruské instituce 545 00:57:04,825 --> 00:57:09,823 a Západ k nám přichází se slovy: „Vidíte, co se děje? Máme spolu o čem jednat. 546 00:57:09,943 --> 00:57:17,024 Vždyť my jsme je zařadili mezi teroristické organizace, tak pojďme na tomto základě najít společnou řeč.“ 547 00:57:17,144 --> 00:57:20,214 A co dochází Porošenkovi? 548 00:57:20,334 --> 00:57:27,157 Porošenkovi je jasné, že roztáčení této spirály povede k tomu, 549 00:57:27,277 --> 00:57:32,400 že Porošenko bude nadále nepotřebný. Už teď není potřebný. 550 00:57:32,520 --> 00:57:39,602 On musí v průběhu fašistického převratu hrdinně zahynout. Je na to Porošenko připraven? 551 00:57:39,722 --> 00:57:45,063 Samozřejmě, že není, a tak se rychle rozběhl k telefonu: 552 00:57:45,183 --> 00:57:49,521 „U vás spadlo to letadlo…“ Ve skutečnosti je mu to letadlo vřele ukradené. 553 00:57:49,641 --> 00:57:54,068 On potřebuje zachránit vlastní kůži, neboť si velmi dobře uvědomuje, kam to všechno cílí 554 00:57:54,188 --> 00:57:59,006 a že ho i s rodinou hodlají oddělat, že jim nikomu nedovolí vzít nohy na ramena. 555 00:57:59,126 --> 00:58:00,919 To je oč tu jde. 556 00:58:01,039 --> 00:58:06,844 On si dobře uvědomuje, že Saakašviliho odvezli právě kvůli tomuto scénáři, 557 00:58:06,964 --> 00:58:13,489 a nedovolili mu strčit ho do vězení, že gruzínští odstřelovači se také objevili 558 00:58:13,609 --> 00:58:16,534 kvůli tomuto scénáři, 559 00:58:17,686 --> 00:58:20,032 to proto s nimi přišli. 560 00:58:20,152 --> 00:58:28,076 Takže on má..., jak rádi říkají naši západní partneři: „...v ruce samé špatné karty.“ 561 00:58:28,196 --> 00:58:35,688 A tak mu zbývá jen jedno, jenže promiňte, on je absolutní nula, on nic neřídí, 562 00:58:35,808 --> 00:58:41,818 jeho názor nikoho nezajímá a k tomu telefonu běžel pozdě. 563 00:58:46,303 --> 00:58:52,125 A dále se přímo dnes objevily otázky. 564 00:58:52,245 --> 00:59:00,272 Na našem webu vás prosí okomentovat střelbu, ke které došlo v Kizljaru. 565 00:59:00,392 --> 00:59:04,839 Mnozí z našich uživatelů poukazují na věk střelce, kterému je 22 let. 566 00:59:04,959 --> 00:59:12,328 Jedny zdroje uvádějí, že je mu 22 let, jiné že 23. Takže vidíme, že je tu snaha napasovat to na 22 let. 567 00:59:12,448 --> 00:59:19,158 Státní elita prostě ty hry neumí hrát. 568 00:59:19,278 --> 00:59:23,531 Globalisté… Jak se liší... 569 00:59:26,309 --> 00:59:31,864 numerologie státní elity při nějaké události od numerologie globalistů? 570 00:59:31,984 --> 00:59:38,088 Globalisté mají svou numerologii vepsanou do matrice a státní elita se ji snaží napasovat uměle. 571 00:59:38,208 --> 00:59:43,309 Je to všechno do očí bijící. Stačí se podívat, když to zapadá do matrice, 572 00:59:43,429 --> 00:59:48,376 byli to globalisté, když je to uměle napasované, byla to státní elita. 573 00:59:48,496 --> 00:59:53,802 Řekl bych, že v tomto případě je všechno ještě směšnější, kdyby to nebylo tak tragické. 574 00:59:53,922 --> 00:59:59,280 V minulém pořadu byla otázka na boj proti korupci v Dagestánu, 575 01:00:00,393 --> 01:00:04,070 a že se jedná o velice složitý region. 576 01:00:04,190 --> 01:00:09,908 Já jsem tehdy řekl, že budete-li stále vycházet z toho, že se jedná o složitý region, tak na to doplatíte. 577 01:00:10,028 --> 01:00:12,738 Je nebezpečné rozehrávat národnostní kartu. 578 01:00:12,858 --> 01:00:19,759 Jedná se o region se svými zvláštnostmi, ale je to pořád standardní region Ruska. 579 01:00:19,879 --> 01:00:22,614 - Obyčejný, stejný jako ty ostatní. - Obyčejný. 580 01:00:22,734 --> 01:00:29,686 A čím se v tomto ohledu, mám na mysli tu „složitost“, liší například od Rostova na Donu nebo od Irkutska? 581 01:00:29,806 --> 01:00:32,207 Tam se řeší velice složité problémy. 582 01:00:32,327 --> 01:00:37,325 A čím se liší od těch regionů, které byly před Dagestánem? 583 01:00:37,445 --> 01:00:41,594 Cožpak to tam bylo jednodušší? Bylo to tam daleko složitější. 584 01:00:41,714 --> 01:00:47,257 Liší se jen svými místními specifiky. A všude jsou nějaká místní specifika. 585 01:00:47,377 --> 01:00:52,442 V jeho případě neustále všechno hází na místní specifika. A kde je pro to nějaké odůvodnění? 586 01:00:52,562 --> 01:00:58,224 Ještě jednou opakuji, zkuste vyřešit ta místní specifika v Rostovu na Donu nebo v Irkutsku. 587 01:00:58,344 --> 01:01:05,627 Zde se neustále snaží akcentovat národnostní pozadí. 588 01:01:05,747 --> 01:01:14,268 Vždyť korupčníci se všude brání a brání se těmi prostředky, jakými mohou 589 01:01:15,234 --> 01:01:22,887 a jsou jim ukradené zájmy jejich státu, zájmy jejich lidí a v podstatě i jejich nejbližšího okolí. 590 01:01:23,007 --> 01:01:28,236 Jen si to vezměte, vždyť proč se k tomu hned velmi tvrdě vyjádřil Kadyrov? 591 01:01:28,356 --> 01:01:33,935 Protože měl sám možnost pozorovat, do jakého stavu přivedli místní korupčníci Čečensko, 592 01:01:34,055 --> 01:01:38,811 ze kterého ho musel potom dostávat on sám. 593 01:01:38,931 --> 01:01:44,004 Právě takoví korupčníci tam přivedli válku, kteří chtěli jen hrabat a nekontrolovaně si užívat: 594 01:01:44,124 --> 01:01:48,300 „A že tady bude válka? To je mi jedno, vždyť já budu žít za hranicemi.“ 595 01:01:48,420 --> 01:01:53,847 To myslíš vážně? Vždyť tví bratři, tvůj národ je válce, umírá 596 01:01:53,967 --> 01:01:59,641 a ty si žiješ v zahraničí za nakradené peníze, nebo třeba i v Moskvě, kde ti je hej. 597 01:01:59,761 --> 01:02:05,797 Úplně stejně se přece chovali čečenští korupčníci, kteří přiživovali válku v Čečensku, 598 01:02:05,917 --> 01:02:12,135 kam se sjeli banditi z celého světa, kteří se stali čečenskými bandity v územním slova smyslu, 599 01:02:12,255 --> 01:02:14,983 protože oni sami byli různých národností. 600 01:02:15,103 --> 01:02:18,868 Cožpak se přesně to samé teď neděje v Sýrii? 601 01:02:18,988 --> 01:02:25,501 Kde mají s Bašárem Asadem neřešitelné problémy, jak to zařídit. 602 01:02:25,621 --> 01:02:31,640 "Ať tu tedy máme stát, ale tenhle jeho kousek bude plnit kapsy mně." 603 01:02:32,085 --> 01:02:34,867 Obvyklý postoj všech korupčníků. 604 01:02:34,987 --> 01:02:46,179 To právě zde se berou ti političtí oponenti bojující proti Bašáru Asadovi. 605 01:02:46,299 --> 01:02:50,644 Ti, kterým je jejich země alespoň do určité míry drahá, 606 01:02:50,764 --> 01:02:54,358 ti se účastní vyjednávacího procesu v Astaně a v Soči. 607 01:02:54,478 --> 01:03:01,404 Vezměte si tu skupinu, která sestřelila naše letadlo, jak přitom zahynul náš Filippov, 608 01:03:01,524 --> 01:03:09,263 to je čistá kreatura USA a speciálně ji začlenili pod Turecko, 609 01:03:09,383 --> 01:03:13,809 speciálně ji přivedli na jednání do Astany, a do Soči se nedostavila, 610 01:03:13,929 --> 01:03:17,266 to se hystericky postavila na zadní a podrazila tím Turecko, 611 01:03:17,386 --> 01:03:21,113 aby se povedlo vyvolat konflikt mezi Ruskem a Tureckem. 612 01:03:21,233 --> 01:03:25,865 Přitom je ta skupina čistě americká, prostě čistě, stoprocentně americká. 613 01:03:25,985 --> 01:03:29,157 Korupčníci jsou všude úplně stejní. 614 01:03:29,277 --> 01:03:35,869 Oni využívají mechanismy, které jsou jim dostupné, jim osobně dostupné pro vlastní obranu: 615 01:03:35,989 --> 01:03:40,653 "Začali nás strkat do vězení? Tak teď tady začneme všude vyvolávat problémy. 616 01:03:40,773 --> 01:03:48,188 My teď zorganizujeme válku, vy jste si dovolili nás znepokojovat a my jsme přece všemocní místní bossové!" 617 01:03:48,308 --> 01:03:55,158 Lidé jsou jim absolutně ukradení. A ano, ten problém Dagestánu je složitý, ale řešitelný, 618 01:03:55,278 --> 01:04:00,996 protože jak muftiát, tak Ruská pravoslavná církev na tom mají zájem. 619 01:04:01,116 --> 01:04:03,645 Existují tedy nástroje jeho řešení. 620 01:04:03,765 --> 01:04:08,944 A na našem Dálném východě máme problém se Zločineckou urkaganskou jednotou (AUE). 621 01:04:09,064 --> 01:04:14,370 A jak máme řešit tento problém? A je to velice složitý problém, daleko složitější než v Dagestánu. 622 01:04:14,490 --> 01:04:20,697 Proč tedy neříkáme, že tam je složitý region? Proč je složitým regionem Dagestán? 623 01:04:20,817 --> 01:04:25,043 Tam se to vyřešit dá. Tam je dialog, sice těžký, ale dialog. 624 01:04:25,163 --> 01:04:32,733 Ne vždy se všechno dá vyřešit, ale tam existují struktury, které tyto úkoly chápou a mohou je nějak řešit. 625 01:04:32,853 --> 01:04:38,598 Ale jak máme řešit ten problém s AUE? Říkají, že je postříleli v kostele. 626 01:04:38,718 --> 01:04:47,239 A nedávno u nás v Permi a Ulan-ude zaútočili na školáky. Čím se tento zločin liší? 627 01:04:48,474 --> 01:04:53,965 Proto ještě jednou opakuji, že si nesmíme zahrávat s národnostní otázkou. 628 01:04:54,943 --> 01:05:04,973 Musíme chápat, že každý region má své osobitosti, každý region má ty své, 629 01:05:05,093 --> 01:05:10,014 protože všechny regiony jsou osobité. 630 01:05:10,914 --> 01:05:18,167 Je prostě reálně třeba ty problémy řešit a nezačínat vydírat: „My vám to tady zavaříme.“ 631 01:05:18,287 --> 01:05:22,025 Opakuji, že vydírají jen korupčníci. 632 01:05:22,145 --> 01:05:29,329 Tomu chlapci zamotali hlavu a on vzal zbraň, šel a pozabíjel nevinné lidi s výsledkem, který to přineslo jemu osobně. 633 01:05:29,449 --> 01:05:38,253 A jediné co tím takto řešil, bylo umožnit tomu zkorumpovanému vedení dál krást, a aby zůstalo… 634 01:05:39,643 --> 01:05:43,629 - U moci. - U moci a při penězích. 635 01:05:43,749 --> 01:05:48,413 A že bude v Dagestánu válka, to nikomu z toho zlodějského vedení absolutně nevadí, 636 01:05:48,533 --> 01:05:52,913 stejně jako to nevadilo čečenskému vedení, které se postaralo o válku v Čečensku. 637 01:05:53,033 --> 01:05:59,729 Ať se zeptají Kadyrova a Čečenců, jak to bylo a čím to končí pro obyčejné lidi. 638 01:05:59,849 --> 01:06:03,896 Je třeba to vše chápat a přemýšlet vždy hlavou. 639 01:06:04,016 --> 01:06:10,119 Tady naštěstí jsou lidi, kteří dokážou myslet hlavou a mohou podle toho pracovat. 640 01:06:10,239 --> 01:06:16,163 Ten problém s AUE je daleko složitější, než ten problém v Dagestánu. 641 01:06:20,330 --> 01:06:24,831 Ještě jedna otázka od Alexandra Foničeva. 642 01:06:25,499 --> 01:06:33,935 Grudininovo vystoupení vyvolává sympatie, mluví o správných věcech o korupci, o rozvoji výroby. 643 01:06:34,055 --> 01:06:37,047 Je zde uvedeno několik odkazů. 644 01:06:37,167 --> 01:06:45,895 A Putin zase chválí vládu a své okolí a tím přichází o rating a vyvolává antipatii. 645 01:06:46,015 --> 01:06:53,173 Úspěchy ve vnější politice nejen vrací Rusku suverenitu, ale také brání aktiva lidí z jeho okolí. 646 01:06:53,293 --> 01:06:56,285 Jak je možné dál Putinovi věřit? 647 01:06:56,405 --> 01:07:01,995 Velice jednoduše. Stačí si přečíst Grudininův program. Vždyť co se ve skutečnosti děje? 648 01:07:02,115 --> 01:07:07,756 Grudinin všem říká to, co od něj chtějí slyšet. Je to prostě nezodpovědné žvanění. 649 01:07:07,876 --> 01:07:13,105 Co kdo chce slyšet, to mu poví. A jaký proto byl jeho nedávný konflikt s tiskem? 650 01:07:13,225 --> 01:07:20,359 „Vy jděte pryč. Já si tady teď promluvím s lidmi a vy nikomu nebudete říkat to, co jim tady teď budu povídat.“ 651 01:07:20,479 --> 01:07:24,911 Jeho úkolem je vždy: „Co chcete slyšet? Tak já vám to povím. 652 01:07:25,031 --> 01:07:28,280 A vy chcete slyšet něco jiného? Tak vám to taky povím.“ 653 01:07:28,400 --> 01:07:31,417 A všude takto mluví. Jednoduše nezodpovědně žvaní. 654 01:07:31,537 --> 01:07:37,796 A s ohledem na toto nezodpovědné žvanění je dobré podívat se na jeho program, který neexistuje! 655 01:07:37,916 --> 01:07:43,377 Ten program neexistuje a to je fakt. Je zbytečné mluvit o těch deseti, dvaceti krocích. 656 01:07:43,497 --> 01:07:48,675 Jen si je přečtěte. A kde se kryje podstata té věci? 657 01:07:48,795 --> 01:07:55,927 Státní elita USA potřebuje za každou cenu rozpoutat občanskou válku v Rusku. 658 01:07:56,047 --> 01:08:06,601 A jedním z efektivních způsobů jak ji vyvolat, by bylo zrušit Grudininovu registraci jako prezidentského kandidáta. 659 01:08:06,721 --> 01:08:14,214 A kdo se u nás o to snaží? Žirinovskij, který skáče až do stropu a vyřvává jen o tom. 660 01:08:14,334 --> 01:08:19,589 Kolikrát mám ještě opakovat, že Žirinovskij pracuje pro státní elitu USA? 661 01:08:19,709 --> 01:08:25,805 Globalisté si potřebují uchovat Grudinina pro budoucí projekt, pro příští prezidentské období. 662 01:08:25,925 --> 01:08:33,091 Je pro ně důležité si ho uchovat, ale státní elita chce válku. A o co se tedy snaží? 663 01:08:33,211 --> 01:08:40,394 Všemi možnými způsoby se snaží upoutat pozornost na ty Grudininovy miliardy, 664 01:08:40,514 --> 01:08:46,696 aby lidé nehodnotili Grudininův program s čím přichází, jak hodlá řídit. 665 01:08:46,816 --> 01:08:52,251 Brání rozpoutání dialogu na toto téma, aby se nedebatovalo o jeho programu. 666 01:08:52,371 --> 01:08:55,543 Pečlivě to překrývají všemi těmi skandály. 667 01:08:55,663 --> 01:08:57,421 Cíleně. 668 01:08:57,541 --> 01:09:03,259 A stupňují to až k absurditě, aby jeho registrace byla zrušena. Ne, Grudinin tam musí zůstat. 669 01:09:03,379 --> 01:09:08,866 Když už ho jednou zaregistrovali, tak nesmí být jeho registrace zrušena. 670 01:09:08,986 --> 01:09:12,621 My tady občanskou válku nepotřebujeme. 671 01:09:12,741 --> 01:09:17,970 Nepotřebují ji teď ani globalisté, jediný, kdo si ji přeje, je státní elita USA. 672 01:09:18,090 --> 01:09:24,589 Snaží se o ni Žirinovskij a další, kteří požadují kvůli tomu zrušit Grudininovu registraci. 673 01:09:24,709 --> 01:09:30,933 Ne, je třeba se za každou cenu snažit převádět vše do praktické oblasti 674 01:09:31,053 --> 01:09:33,967 a debatovat o Grudininově programu! 675 01:09:34,087 --> 01:09:39,111 Potom možná lidé pochopí, ti, kteří si ho přečtou, možná pochopí, 676 01:09:39,231 --> 01:09:43,329 v jakém ohledu vlastně ten Putin tu vládu chválí. 677 01:09:43,895 --> 01:09:50,839 Když si lidé uvědomí za jakých okolností a co Putin říká, v jakých okolnostech je chválí, 678 01:09:50,959 --> 01:09:58,426 tak je možná i oni sami pochválí a řeknou: „Ano, za těchto okolností je ta varianta optimální.“ 679 01:09:59,610 --> 01:10:07,968 Ale jinak, víte: „Grudinin je takový a makový, on všechno…“ 680 01:10:08,088 --> 01:10:17,176 Médium Dožď ho vidí tak, Echo Moskvy zase jinak, patrioté mají třetí pohled na věc, přitom se ale všichni spojili. 681 01:10:17,296 --> 01:10:26,743 On přece ve všech těchto médiích v souhrnu, v hlasování o ratingu, nabírá 60% a Putin 20%. 682 01:10:26,863 --> 01:10:32,479 Jenže, sláva Bohu, ve volbách budou hlasovat lidé a ne ti, kteří se poflakují po internetu. 683 01:10:32,599 --> 01:10:38,446 Přitom by komukoliv stačilo jednoduše si to přečíst, dát si to do souvislostí se životem, 684 01:10:38,566 --> 01:10:41,557 a uvědomit si, co a jak bude dělat. 685 01:10:41,677 --> 01:10:46,418 Nevěnujte pozornost těm skandálům, zalhal, tak zalhal. Vykrucuje se, tak se vykrucuje. 686 01:10:46,538 --> 01:10:50,713 To je pro něj charakteristické. Raději se podívejte, co navrhuje pro život. 687 01:10:50,833 --> 01:10:54,905 A potom teprve kritizujte Putina za to, že někoho za něco pochválil. 688 01:10:55,025 --> 01:10:59,329 Pokud vám to samozřejmě svědomí dovolí, kritizovat ho. 689 01:11:00,204 --> 01:11:08,562 Úkolem pro stát tedy je, aby se vše převedlo do oblasti debat o Grudininově programu. 690 01:11:08,682 --> 01:11:14,092 Přece je to předvolební kampaň, tak pojďme posoudit, co lidem nabízí. 691 01:11:14,212 --> 01:11:19,802 A to, že je třeba nechat ho mluvit… Vždyť si ho poslechněte. 692 01:11:19,922 --> 01:11:26,566 Já už vážně nevím, co musíte být zač, abyste si pozorně poslechli Grudinina a ještě ho pak chtěli podporovat. 693 01:11:26,686 --> 01:11:30,546 Chápu, že zaslechnete-li jednotlivé úryvky, tak se vám třeba mohou zalíbit, 694 01:11:30,666 --> 01:11:36,821 ale jestliže si poslechnete jedno jeho vystoupení, druhé, tak musíte vidět, že pokaždé sám sobě odporuje. 695 01:11:36,941 --> 01:11:40,911 Někdy i v jednom a tom samém vystoupení sám sebe vyvrací. 696 01:11:41,031 --> 01:11:45,129 Díváte se hodinu a půl a přemýšlíte, jak je něco takového vůbec možné. 697 01:11:45,249 --> 01:11:52,098 Nakolik musí být on sám omezený a jak musí pohrdat lidmi, aby takovým způsobem lhal 698 01:11:52,218 --> 01:11:55,159 a sám sebe neustále vyvracel? 699 01:11:55,279 --> 01:11:57,243 Vždyť si ho poslechněte! 700 01:11:57,363 --> 01:12:03,852 Proto není nic divného na tom, že jeho rating se pohybuje v rozmezí 6-7%. 701 01:12:03,972 --> 01:12:09,407 Protože lidé slyší, co říká, slyší to, a čtou si jeho program. 702 01:12:10,977 --> 01:12:19,026 Je třeba, aby se to proměnilo v hlavní proud ve všech médiích a v debatách u blogerů. 703 01:12:19,146 --> 01:12:25,559 Aby se nedebatovalo o jeho miliardách a jak se vykrucuje z toho, kde a jak k nim přišel, 704 01:12:25,679 --> 01:12:30,111 ale o tom, co má ve svém programu a co z toho plyne. 705 01:12:30,231 --> 01:12:36,096 Opakuji, že ten jeho program, to je něco. Je to takový smutný vtip. 706 01:12:37,068 --> 01:12:41,743 Sám si ho uvázal na krk, ať se teď potápí společně s ním. 707 01:12:43,291 --> 01:12:45,579 To byla poslední otázka. 708 01:12:47,044 --> 01:12:57,496 Dnes jsme neustále mluvili o tom, jak je třeba chápat procesy z pozic obecného chodu věcí. 709 01:12:57,616 --> 01:13:02,248 Nakolik je důležité chápat, jak jsou vzájemně provázány. 710 01:13:02,368 --> 01:13:07,206 Jen si to vezměte, prakticky všechno, o čem jsme dnes mluvili, zapadá do jedné matrice, 711 01:13:07,326 --> 01:13:12,843 do boje na nadnárodní úrovni mezi nadnárodními společnostmi, 712 01:13:12,963 --> 01:13:19,097 klanově-korporativními skupinami různé úrovně státní elity USA a globální elity. 713 01:13:19,217 --> 01:13:26,833 A jak do toho zapadají zájmy Íránu jako plánovaného budoucího centra koncentrace řízení, 714 01:13:26,953 --> 01:13:35,206 jak to souvisí se zájmy stávajícího centra koncentrace řízení v podobě světového četníka - USA 715 01:13:35,326 --> 01:13:38,169 a jak se to dotýká ruských zájmů. 716 01:13:38,289 --> 01:13:48,466 V Dajr az-Zaur to všechno bylo natolik očividné, to propletení, že je to až krystalicky průzračné. 717 01:13:48,586 --> 01:13:57,884 To ovšem musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 718 01:13:58,004 --> 01:14:07,271 A u nás nikde neučí, jak takové procesy v sociálních supersystémech probíhají. 719 01:14:07,391 --> 01:14:12,510 Tyto znalosti jsou uvedeny pouze v knihách vnitřního prediktoru SSSR. 720 01:14:12,630 --> 01:14:20,354 Čtěte proto tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, učte se, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 721 01:14:20,474 --> 01:14:25,273 buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své i své rodiny. 722 01:14:25,393 --> 01:14:35,174 Nedovolte, aby z vás dělali objekt manipulace ve prospěch něčích cizích zájmů. 723 01:14:35,294 --> 01:14:45,741 A korupčníci, klanově-korporativní skupiny sní jen o tom, pro ně není důležité, kvůli čemu Rusko exploduje. 724 01:14:45,861 --> 01:14:53,095 Zda to bude národnostní otázka v Dagestánu, nebo Zločinecká urkaganská jednota (AUE) na Dálném východě. 725 01:14:53,215 --> 01:15:01,530 Takže pamatujte. Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. Buďte šťastní. 726 01:15:01,650 --> 01:15:04,939 Do příštích setkání. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 727 01:15:05,059 --> 01:15:10,751 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 728 01:15:19,971 --> 01:15:26,453 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz