1 00:00:04,045 --> 00:00:06,668 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:06,788 --> 00:00:10,081 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:10,201 --> 00:00:14,003 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. 4 00:00:14,123 --> 00:00:18,365 Dnes je 11.03.2018. 5 00:00:18,843 --> 00:00:26,200 Náš minulý pořad Otázka-odpověď byl věnován především Putinovu poselství 6 00:00:26,320 --> 00:00:32,789 a na našem kanálu na YouTube k tomu přicházely komentáře, tady je jeden z nich 7 00:00:32,909 --> 00:00:35,130 od Stanislava Medvěděva. 8 00:00:35,250 --> 00:00:38,911 Dokonce ani vy, Valeriji Viktoroviči, jste nepochopil hlavní událost. 9 00:00:39,031 --> 00:00:42,563 Smějete se hlouposti jiných a sám? 10 00:00:42,683 --> 00:00:49,147 To hlavní, co řekl Putin celému světu, bylo, že máme takový zdroj energie, který nemá nikdo na celém světě. 11 00:00:49,267 --> 00:00:53,030 Cožpak jste to nepochopil? Vždyť naši vyvinuli jadernou baterii! 12 00:00:53,150 --> 00:00:59,537 Putin sám řekl, že je stokrát menší než reaktor ponorky a dvě stě krát výkonnější. 13 00:00:59,657 --> 00:01:04,655 On řekl, že raketa může v atmosféře létat jakkoliv dlouho, to znamená, že nepotřebuje palivo. 14 00:01:04,775 --> 00:01:06,712 A to prý jste analytik. 15 00:01:06,832 --> 00:01:09,002 Chápete vůbec, co to znamená? 16 00:01:09,122 --> 00:01:13,065 To jsou vlaky poháněné věčným palivem, elektromobily bez nabíjení a tak dále. 17 00:01:13,185 --> 00:01:21,038 A to hlavní! Letadla bez leteckého petroleje. To znamená té ropy, kvůli které Američané bojují po celém světě. 18 00:01:22,093 --> 00:01:35,569 Nu což, asi se budu muset kát, ale já nebudu. Ta otázka je sama o sobě dětská. 19 00:01:36,676 --> 00:01:46,628 Ten člověk žije v jakémsi vlastním vymyšleném světě, a proto to vidí takto. 20 00:01:46,748 --> 00:01:52,107 Ale tato otázka nám umožňuje vrátit se k jiné velice důležité otázce, 21 00:01:52,227 --> 00:01:59,797 kterou jsme v podstatě v minulém pořadu v odpovědích neprobrali, v minulé Otázce-odpovědi. 22 00:01:59,917 --> 00:02:09,493 Byla tam otázka: Jak to, že globální prediktor dovolil Rusku vytvořit takové zbraně, 23 00:02:09,613 --> 00:02:12,862 založené na nových fyzikálních principech? 24 00:02:12,982 --> 00:02:24,050 A to je právě ta hlavní věc. A co se týká té otázky, co je k tomu možné říci? 25 00:02:26,125 --> 00:02:33,299 V roce 1775 přijala pařížská akademie věd rozhodnutí, 26 00:02:33,419 --> 00:02:39,057 že už dál nebude hodnotit návrhy na vytvoření perpetua mobile. 27 00:02:39,177 --> 00:02:44,393 Tento datum se stal přelomovou událostí, 28 00:02:44,513 --> 00:02:54,096 kdy na základě strukturního řízení začala být všemi státy i národy 29 00:02:54,216 --> 00:03:04,159 blokována možnost, aby lidstvo získalo takové zdroje energie, 30 00:03:04,279 --> 00:03:14,473 které by mohly podnítit nový skok ve vývoji lidstva a v podstatě ho dostat z podřízenosti. 31 00:03:14,593 --> 00:03:27,670 Do určité míry to má své odůvodnění. Není totiž možné dávat zbraně do rukou nerozumným bytostem. 32 00:03:27,790 --> 00:03:40,241 Na internetu je dost videí, kde vojáci mírotvorných sil v Africe z legrace dají samopal opici, 33 00:03:40,361 --> 00:03:45,319 a potom nestačí utíkat, protože opice z něho s gustem střílí. 34 00:03:45,439 --> 00:03:50,931 Ona totiž nechápe, že tou střelbou z něho může zabít dokonce i sama sebe. 35 00:03:51,051 --> 00:03:54,065 Takže vojáci před ní utíkají. 36 00:03:54,185 --> 00:04:03,000 Proto od roku 1775 globální prediktor na úrovni všech států, strukturního řízení všech států, 37 00:04:03,120 --> 00:04:12,780 začal bránit tomu, aby se ve společnosti objevil alternativní zdroj, 38 00:04:12,900 --> 00:04:18,987 alternativní v tom smyslu, že existují pouze povolené způsoby získávání energie, 39 00:04:19,107 --> 00:04:22,060 které jsou zaváděny po celém světě. 40 00:04:22,180 --> 00:04:29,176 Všechny alternativní způsoby (získávání energie) začaly být blokovány různými variantami. 41 00:04:29,296 --> 00:04:36,668 Ale nehledě na to, že již tehdy, v tom roce 1775 přijala pařížská akademie věd takové rozhodnutí, 42 00:04:36,788 --> 00:04:46,041 patentové úřady různých států i nadále přijímají takové žádosti o vydání patentů 43 00:04:46,161 --> 00:04:55,790 s výhradou, že to není kvůli tomu, že by to bylo reálně možné, ale kvůli posouzení vědeckých novinek. 44 00:04:55,910 --> 00:05:01,997 Oni totiž potřebují sledovat, kdo na co přišel, 45 00:05:02,117 --> 00:05:08,173 kdo se v možnostech získávání energie ve světě dostal na jakou úroveň. 46 00:05:08,293 --> 00:05:13,659 To právě tohle je zapotřebí kontrolovat. A proč o tom mluvím? 47 00:05:13,779 --> 00:05:26,888 Už v 18. století bylo očividné, že existují zdroje neomezené energie. 48 00:05:27,008 --> 00:05:33,494 Proto bylo již v 18. století přijato rozhodnutí, 49 00:05:33,614 --> 00:05:39,332 že tyto věci je nutné maximálním způsobem brzdit a zpomalovat. 50 00:05:39,452 --> 00:05:45,022 Jak to probíhá, můžeme uvidět na příkladu Nikoly Tesly. 51 00:05:45,142 --> 00:05:57,812 Už na začátku 20. století experimentoval s různými zdroji energie, s přenosem energie na velké vzdálenosti, 52 00:05:57,932 --> 00:06:02,489 s bezdrátovým přenosem energie na velké vzdálenosti. 53 00:06:02,609 --> 00:06:07,091 Jeho automobil bez dobíjení jezdil několik let. 54 00:06:07,211 --> 00:06:15,430 Dokonce i tu událost z roku 1908 s Tunguzským meteoritem 55 00:06:15,550 --> 00:06:20,246 někteří výzkumníci spojují s experimenty prováděnými Teslou. 56 00:06:20,366 --> 00:06:26,064 A čím to skončilo? Ničím. Všechno to bylo ututláno a … 57 00:06:27,619 --> 00:06:32,309 - Zameteno pod koberec? - Ano, zameteno pod koberec 58 00:06:32,429 --> 00:06:35,644 a žádný stát na světě to nevyužil. 59 00:06:35,764 --> 00:06:49,764 Cožpak by se USA, ze kterých udělali světového pohlavára, nehodily takové zdroje energie? Hodily. 60 00:06:49,884 --> 00:06:58,328 Tak proč globální prediktor ze všech sil brzdí rozvoj, vědeckotechnický rozvoj lidstva? 61 00:06:58,448 --> 00:07:04,848 On to dělá proto, že se sám stal rukojmím nastalé situace. 62 00:07:04,968 --> 00:07:16,290 Veškeré strukturní i bezstrukturní řízení světa, celý světový řád, omlouvám se za určitou tautologii. 63 00:07:16,410 --> 00:07:27,889 Celý světový řád je vybudován tak, aby blokoval tu možnost, že by si lidé osvojili svůj genetický potenciál. 64 00:07:28,009 --> 00:07:39,394 A dát to jako granát nebo zbraň do rukou lidem, kteří to nedokáží využít k bohulibým účelům, 65 00:07:39,514 --> 00:07:42,999 je stejné, jako dát opici do ruky granát. 66 00:07:43,119 --> 00:07:50,084 Globální prediktor si uvědomuje, že sám se z této planety nedokáže dostat, a proto je nucen to brzdit. 67 00:07:50,204 --> 00:07:54,316 Ještě jednou zopakuji, že aby sám mohl vládnout světu, 68 00:07:54,436 --> 00:07:59,733 potřebuje, aby se neustále obnovovaly nelidské typy struktury psychiky. 69 00:07:59,853 --> 00:08:06,203 A tak přestože by si sám přál žít v pohodlí, nemůže lidským bytostem 70 00:08:06,323 --> 00:08:14,178 s nelidským typem struktury psychiky umožnit používat nevyčerpatelné zdroje energie, 71 00:08:14,298 --> 00:08:19,921 protože by to takové lidstvo použilo stejně jako opice granát. 72 00:08:20,041 --> 00:08:23,257 Došlo by ke globálnímu kataklyzmatu. 73 00:08:23,377 --> 00:08:30,705 Proto ta otázka nestojí tak, zda se někomu podaří dostat se k takovým zdrojům energie, 74 00:08:30,825 --> 00:08:36,869 ale co bude komu v tomto ohledu povoleno. 75 00:08:36,989 --> 00:08:44,017 A v dané situaci, když jsem mluvil o třetí části prezidentova poselství, o té vojensko-technické, 76 00:08:44,137 --> 00:08:51,030 tak šlo o poselství od globálního prediktoru oznámené ruským prezidentem, 77 00:08:51,150 --> 00:09:03,658 o poselství americké státní elitě a státním elitám ve světě orientovaným na americkou státní elitu, 78 00:09:03,778 --> 00:09:08,005 to znamená pindosům a podpindosníkům v celém světě. 79 00:09:08,125 --> 00:09:17,109 To jim to bylo určeno! "Buď se konečně uklidníte, nebo si to s vámi vyřídíme se vším všudy." 80 00:09:18,157 --> 00:09:29,505 Rusko má možnost operovat těmito druhy energie. My také můžeme přistoupit na dohodu a povolit to. 81 00:09:29,625 --> 00:09:37,538 To ale vůbec neznamená, že už jsme dostali povolení od globálního prediktoru na využití takové energetiky. 82 00:09:37,658 --> 00:09:44,204 Vůbec to neznamená, že si v tomto ohledu můžeme dělat, co chceme. 83 00:09:44,324 --> 00:09:51,250 A znovu opakuji, že využívat to bude možné až poté, kdy bude svět dokonalejší, rozvinutější, 84 00:09:51,370 --> 00:09:58,079 až bude lidský typ struktury psychiky tím převládajícím, 85 00:09:58,199 --> 00:10:06,165 potom bude moci společnost tyto zdroje energie začít využívat. 86 00:10:06,285 --> 00:10:08,763 Právě to je tím základem. 87 00:10:08,883 --> 00:10:17,996 A ohlášení této třetí části znamená, že jsme na cestě, že jsme tím nejsuverénnějším státem na světě. 88 00:10:18,116 --> 00:10:22,703 Pohlavárem světa jsou USA plnící roli světového četníka. 89 00:10:22,823 --> 00:10:26,715 Toto centrum koncentrace řízení je teď převáděno do Číny. 90 00:10:26,835 --> 00:10:34,122 Dokonce ani Velká Británie jako impérium, nad kterým nezapadá slunce, není suverénní v takovém rozsahu, 91 00:10:34,242 --> 00:10:42,506 v jakém je suverénní Rusko, přestože strukturně je ještě v mnohém řízeno státní elitou USA. 92 00:10:43,263 --> 00:10:46,534 Takže k čemu zde došlo? 93 00:10:46,654 --> 00:10:59,393 Došlo k oznámení, že jestliže se nezklidní, tak Rusko půjde nahoru a pozvedat se bude na těchto základech. 94 00:10:59,513 --> 00:11:04,042 Už teď má zbraně založené na nových fyzikálních principech. 95 00:11:04,162 --> 00:11:17,970 "A jestliže ještě přimhouříme oko nad tím, že budou čerpat energii z nevyčerpatelných zdrojů, 96 00:11:18,090 --> 00:11:23,836 tak to pro vás nedopadne dobře, budete nahraní." 97 00:11:23,956 --> 00:11:29,590 To je to, oč jde a ne o to, že jsem si něčeho nepovšimnul či opominul. 98 00:11:29,710 --> 00:11:34,862 To, co dovolil globální prediktor, je daleko závažnější věc. 99 00:11:34,982 --> 00:11:40,520 A skutečnost, že existují nevyčerpatelné zdroje energie, ke kterým má lidstvo přístup? 100 00:11:40,640 --> 00:11:46,532 Vždyť už v 18. století proti tomu začali strukturně bojovat. 101 00:11:49,938 --> 00:11:58,136 A s ohledem na polithňupy, těm se nevysmívám, nad tím se mi chce plakat, že to jsou lidé s takovým chápáním, 102 00:11:58,256 --> 00:12:05,350 kteří formují veřejné mínění a to hlavní, že radí ve věci řízení státu. 103 00:12:05,470 --> 00:12:12,454 Přece máme daleko více lidí, kteří reálně něco chápou, něco umí a vědí, 104 00:12:12,574 --> 00:12:16,054 než ti, kteří běhají z pořadu do pořadu 105 00:12:16,174 --> 00:12:23,609 a zabývají se takříkajíc elitním poradenstvím klanově-korporativních skupin. 106 00:12:24,798 --> 00:12:30,777 Ještě toho 1. března, a potom také hned 2. března jak je všem známo, 107 00:12:30,897 --> 00:12:35,953 poskytnul Putin rozhovor americkému televiznímu kanálu NBC. 108 00:12:36,073 --> 00:12:39,907 V souvislosti s tím tu mám otázku od Maxima a Jevgenije. 109 00:12:40,027 --> 00:12:46,593 Valeriji Viktoroviči, co je zač ten americký kanál NBC a ta novinářka Megyn Kellyová, 110 00:12:46,713 --> 00:12:52,186 že jim poskytují přístup k Putinovi a takové časové rozsahy pro rozhovor? 111 00:12:52,306 --> 00:12:56,912 A ještě vás prosí okomentovat samotný rozhovor s Putinem. 112 00:12:57,032 --> 00:13:04,595 Kellyová se obrazně řečeno vrhala na Putina, útočila na něj, co vyvolalo takovou agresi? 113 00:13:06,073 --> 00:13:17,100 Víte, u nás si teď z Kellyové všichni dělají legraci, všichni se jí smějí... 114 00:13:17,220 --> 00:13:22,597 - Máte na mysli v Rusku? - Ano, v Rusku. V USA je ta situace jiná. 115 00:13:22,717 --> 00:13:27,451 Já vysvětlím, proč útočila právě z toho hlediska USA. 116 00:13:27,571 --> 00:13:32,305 A u nás v Rusku: „Cha, cha, chi, chi, učiněná husa, úplně neschopná…“ 117 00:13:32,425 --> 00:13:35,988 Ve skutečnosti zopakuji to, co jsem říkal před rokem 118 00:13:36,108 --> 00:13:39,056 po tom rozhovoru poskytnutém po skončení Petrohradského fóra, 119 00:13:39,176 --> 00:13:41,756 kde dělala moderátorku. 120 00:13:41,876 --> 00:13:49,343 Jedná se o kovanou profesionálku v práci s informacemi. 121 00:13:49,463 --> 00:13:56,800 A já neznám takového politického činitele v Rusku, 122 00:13:56,920 --> 00:14:10,463 který by ji dokázal zvládnout a navíc s takovou kvalitou jako Putin, který předvedl, na jaké úrovni ona pracuje. 123 00:14:10,583 --> 00:14:13,805 Takové tu prostě nemáme. 124 00:14:13,925 --> 00:14:17,405 A když se na ten rozhovor dívají tak všichni… 125 00:14:17,525 --> 00:14:26,407 Víte, lidé mají tendenci identifikovat se při pohledu na film s kladným a nejsilnějším filmovým hrdinou. 126 00:14:26,527 --> 00:14:31,968 Stejné je to zde: "Putin jí dal co proto." A vy byste to dokázali? 127 00:14:32,088 --> 00:14:38,140 Já řeknu, že prostě neznám takového politického činitele v Rusku, 128 00:14:38,260 --> 00:14:43,830 který by zvládnul její nápor, a kterého by ona nedokázala znemožnit, 129 00:14:43,950 --> 00:14:47,494 jako to dokáže se všemi v USA. 130 00:14:47,614 --> 00:14:55,949 Jádro celé té věci je v něčem jiném, kde zcela konkrétně prohrála. 131 00:14:56,069 --> 00:15:05,657 Ona má problém za prvé v tom, že je produktem amerického vzdělávacího systému. 132 00:15:05,777 --> 00:15:10,447 To znamená, že je absolutně nevzdělaná. 133 00:15:10,567 --> 00:15:17,101 Všechno, co ona zná a umí, se zakládá na jejím živelném sebevzdělávání. 134 00:15:17,221 --> 00:15:23,273 Od Boha jí byla dána schopnost pracovat s informacemi a ona ji uplatňuje. 135 00:15:23,393 --> 00:15:29,188 Jenže ji uplatňuje, jak v podstatě Putin řekl, ničemnými prostředky. 136 00:15:29,308 --> 00:15:33,913 Ale v davo-elitářské společnosti, a obzvláště v USA, 137 00:15:34,033 --> 00:15:41,372 si dokáže poradit s každým, protože ty signály, které ona vysílá, 138 00:15:41,492 --> 00:15:51,033 mají v logice věcí, které se rozumějí samo sebou, vést člověka v jeho úvahách po té pěšince, 139 00:15:51,153 --> 00:15:54,710 po které ho povede tam, kam se jí zachce. 140 00:15:54,830 --> 00:16:02,028 Putin jí srážel ještě v rozletu, než se vůbec stačila rozjet. Ale ty její útoky byly velmi silné. 141 00:16:02,148 --> 00:16:09,332 Na čem se zakládá ta její sveřepost? Kdy pokládala stále stejnou otázku? Až to všem připadalo směšné? 142 00:16:09,452 --> 00:16:13,498 Putin tam seděl: „Pochopte to, poslouchejte, co říkám.“ 143 00:16:13,618 --> 00:16:16,148 Takže na čem se ta sveřepost zakládá? 144 00:16:16,268 --> 00:16:21,574 To, co je pro ni na prvním místě a nejdůležitější, je skutečnost, že po prvním rozhovoru s ním, 145 00:16:21,694 --> 00:16:24,403 bylo její publikum rozčarované. 146 00:16:24,523 --> 00:16:28,235 Měli za to, že Putinovi schválně nahrávala. 147 00:16:28,355 --> 00:16:33,791 Nedokázala ho znemožnit. Americkému publiku není možné vysvětlit, 148 00:16:33,911 --> 00:16:38,883 absolutně jim není možné vysvětlit, že Putin je natolik moudrý. 149 00:16:39,003 --> 00:16:42,432 Obyčejný ruský lídr a moudrý? 150 00:16:42,552 --> 00:16:50,387 Všichni ostatní, kteří nebyli jako Putin, Stalin, Petr I., Mikuláš I. 151 00:16:50,507 --> 00:16:56,655 či Ivan Hrozný jen zahřívali svěřené židle. 152 00:16:57,460 --> 00:17:05,456 Opakuji, že našimi skutečnými státníky byli před Putinem a Stalinem, 153 00:17:05,938 --> 00:17:09,073 jen někteří, jak jsem je označil. 154 00:17:09,193 --> 00:17:15,623 Všichni ostatní jen zahřívali své židle, a byli pouze takovými dobovými mezičlánky. 155 00:17:15,743 --> 00:17:24,022 Takže západní obyvatelé, jak to předvedla samotná Megyn Kellyová, 156 00:17:24,142 --> 00:17:32,581 a možná ani ne tak západní, jako spíše přímo ti američtí, jak na to přímo poukazoval Putin, 157 00:17:32,701 --> 00:17:36,336 jsou přesvědčeni, že jen oni mají svá práva. 158 00:17:36,456 --> 00:17:43,547 To oni mají svá práva a nikdo na světě nemá taková práva jako Američané, 159 00:17:43,667 --> 00:17:52,297 a to nejdůležitější: nikdo nemá právo činit si nárok na něco, co mu nepovolily USA. 160 00:17:53,045 --> 00:18:03,229 Každý stát má právo činit si nárok pouze na to, co mu USA dovolí. 161 00:18:03,349 --> 00:18:10,979 To je přesvědčení, které tam zastává od nejvyššího amerického politického činitele 162 00:18:11,099 --> 00:18:14,949 do toho nejposlednějšího Američana úplně každý. 163 00:18:15,069 --> 00:18:21,925 A teď s takovými názory vidí, jak Putin převyšuje Kellyovou: 164 00:18:22,045 --> 00:18:30,018 "To není možné, ona mu musela nahrávat, protože tak to nemůže být, to boří naše představy o světě." 165 00:18:30,138 --> 00:18:37,022 A proto Megyn Kellyová, aby se udržela jako figura, 166 00:18:37,142 --> 00:18:44,389 neříkám, že mediální, politická či jiná, ale jako figura americké společnosti, 167 00:18:44,509 --> 00:18:49,858 právě jen společnosti, ani jako členka establishmentu nebo nějaké vyšší kasty, 168 00:18:49,978 --> 00:18:55,820 prostě jen tak, aby ji společnost neodvrhla, musela předvést, 169 00:18:55,940 --> 00:19:02,945 že ona je připravena prát se za americké zájmy ze vší síly. 170 00:19:03,065 --> 00:19:09,889 A všechny ty sveřepé útoky byly určeny jim, americkým obyvatelům, kterým předváděla: 171 00:19:10,009 --> 00:19:19,379 „Já se tu peru za vás. Vidíte to, jak jsem tvrdá? Já řekla prezidentovi Putinovi, co si to vůbec dovoluješ? 172 00:19:19,499 --> 00:19:29,950 Ty jako prezident jakéhosi zaostalého Ruska neposloucháš, co říkají a o čem jednají lidé v americkém kongresu? 173 00:19:30,070 --> 00:19:33,551 Proč nejednáš v zájmu USA? 174 00:19:33,671 --> 00:19:39,826 Jak to, že porušení americké právní úpravy není u tebe v Rusku zločinem? 175 00:19:39,946 --> 00:19:46,333 Zbláznil ses? Jen se podívej, jak to vypadá, když nějaký americký úředník přijede na Ukrajinu, 176 00:19:46,453 --> 00:19:51,142 všichni tam v čele s prezidentem stojí v předklonu! 177 00:19:51,262 --> 00:19:58,755 Kterýkoliv úředník z USA je tam tím hlavním, stejně jako když přijede do Evropy, kamkoliv. 178 00:19:58,875 --> 00:20:03,873 Tak na co si to hrajete, když je od vás něco požadováno?“ 179 00:20:03,993 --> 00:20:12,669 A Putin jí stále dokola říkal: „Pochopte jednoduchou věc. Náš stát je suverénní. 180 00:20:12,789 --> 00:20:17,670 My máme svou právní úpravu, své vlastní řídící cíle 181 00:20:17,790 --> 00:20:26,749 a v souladu s našimi cíli, s naší koncepcí řízení, budeme zaujímat svůj postoj k činnosti těch či oněch lidí.“ 182 00:20:26,869 --> 00:20:35,288 Jenže to je něco, co je nad chápání absolutně celé americké společnosti. 183 00:20:35,408 --> 00:20:42,386 Nikdo z té americké společnosti nedokáže pochopit jednu jednoduchou a banální věc. 184 00:20:42,506 --> 00:20:52,597 Jak je to vůbec možné, že zájmy USA nejsou něčím, čím se musí řídit všechny státy a národy. 185 00:20:52,717 --> 00:21:01,006 Vždyť na základě tohoto svého přesvědčení jdou a všechny bombardují, zabíjejí, přece jim přinášejí svou demokracii. 186 00:21:01,573 --> 00:21:10,317 Jestliže u nich někdo něco rozhodnul, jestliže v kongresu někdo i jen kýchnul vaším směrem, 187 00:21:10,437 --> 00:21:17,048 tak kvůli tomu musíte ve svém státě okamžitě začít přijímat zákony či zahájit trestní řízení. 188 00:21:17,168 --> 00:21:19,716 To je americká logika. 189 00:21:19,836 --> 00:21:26,920 O tom jsou tam všichni upřímně přesvědčeni. Oni si zvykli být ve světě těmi šéfy. 190 00:21:27,040 --> 00:21:37,248 Za těch 30 let po rozpadu SSSR si zvykli, že to oni jsou ve světě těmi jedinými výlučnými, 191 00:21:37,368 --> 00:21:41,775 a jiný svět neznají. 192 00:21:42,490 --> 00:21:45,782 Jednoduše neznají. 193 00:21:46,708 --> 00:21:56,764 A v souladu s tím Megyn Kellyová hájila zájmy USA na úrovni vlastního vzdělání, 194 00:21:56,884 --> 00:21:59,953 které jednoduše žádné nemá. 195 00:22:00,073 --> 00:22:08,440 Ona však má úplně stejné vzdělání jako kterýkoliv politický a státní činitel USA, ani horší, ani lepší. 196 00:22:08,560 --> 00:22:13,070 Jen si vzpomeňte, jak se všichni smáli Jen Psaki. Ale smát se Psaki, 197 00:22:13,190 --> 00:22:19,320 ještě jednou opakuji, že byla dána zelená, aby se tomu děvčeti smáli a tak si všichni museli přiložit. 198 00:22:19,440 --> 00:22:22,903 A ona to přece vždy jen četla z připravených materiálů. 199 00:22:23,023 --> 00:22:27,884 Oni přicházejí s takhle tlustými šanony, nejsou jako naše Marie Zacharova, 200 00:22:28,004 --> 00:22:30,919 která přijde a mluví spatra, na živo. 201 00:22:31,039 --> 00:22:36,603 Jejich tiskový tajemník přichází a čte to, protože nemá vlastní názor. 202 00:22:36,723 --> 00:22:42,313 Když se stala předmětem posměšků, tak jí řekli, že musí něco umět odpovědět: 203 00:22:42,433 --> 00:22:47,893 „Jen se podívej, jak pracují Rusové!“ Jenže co může dokázat s tím svým americkým vzděláním? 204 00:22:48,013 --> 00:22:55,198 Víte, a tak… Jinou věcí je, když se Nikki Haleyová nebo nějaká senátorka nachytá na to, 205 00:22:55,318 --> 00:22:59,570 že Rusové provedli státní převrat v Limpopu. 206 00:22:59,690 --> 00:23:01,731 – V Binomu. – Nebo v Binomu. 207 00:23:01,851 --> 00:23:07,800 To byla Nikki Haleyová a na Limpopo se zase nachytala v telefonu jedna senátorka. 208 00:23:07,920 --> 00:23:11,452 Protože ty jsou povinny to znát. 209 00:23:11,572 --> 00:23:16,956 Dobrá, tak senátorku je ještě možné omluvit, ale Haleyová přece pracuje v OSN! 210 00:23:17,076 --> 00:23:21,714 Jak to, že jí nachytají na Binomo? Ona měla okamžitě odpovědět, že takový stát neexistuje: 211 00:23:21,834 --> 00:23:27,707 „Děláte si šoufky? Nic takového se nestalo. Chcete mě nachytat?“ 212 00:23:27,827 --> 00:23:31,976 Ale ona upřímně věří tomu, že to tak bylo a proč? 213 00:23:32,096 --> 00:23:36,502 Protože všichni k ní chodí s prosíkem se svými bolístkami, a o něco ji jako svého páníčka prosí. 214 00:23:36,622 --> 00:23:40,463 A jestliže jdou s prosíkem k ní, tak to znamená, že je to v její kompetenci. 215 00:23:40,583 --> 00:23:47,150 Přece nemůže dát najevo, že něco neví. Nějak neslyším, že by se někdo moc vysmíval Nikki Haleyové? 216 00:23:47,270 --> 00:23:54,506 A proč to ti placení „patriasti“ nedělají, ti takzvaní „patrioté“? 217 00:23:54,626 --> 00:23:59,135 Psaki se smáli s gustem, protože k tomu dostali zelenou, 218 00:23:59,255 --> 00:24:03,182 ale posmívat se Nikki Haleyové jim nikdo nedovolil. 219 00:24:03,302 --> 00:24:13,049 Té se smát je zakázáno, stejně jako té senátorce. A proč se teď posmívají Megyn Kellyové? 220 00:24:13,169 --> 00:24:21,331 Protože ona se dostala do problémů s pindosy, s americkou státní elitou. 221 00:24:21,451 --> 00:24:27,941 Nemohou jí odpustit, že nedosáhla toho cíle a neznemožnila Putina už při prvním rozhovoru. 222 00:24:28,061 --> 00:24:31,696 Teď dostala druhou šanci, aby se rehabilitovala. 223 00:24:31,816 --> 00:24:37,765 "A vzhledem k tomu, že se jí to zase nepovedlo, tak si do ní vedle svého páníčka kopnu také." 224 00:24:37,885 --> 00:24:41,160 Mám na mysli, jak přemýšlí kterýkoliv podpindosník, patriast, 225 00:24:41,280 --> 00:24:47,410 že si tím vyslouží pohlazení po hlavičce, že dostane bonbónek. To je, oč tu jde. 226 00:24:48,311 --> 00:24:54,509 A co představuje NBC? 227 00:24:55,203 --> 00:25:02,996 Vzpomeňme si, s jakým heslem šel Trump do voleb? 228 00:25:03,116 --> 00:25:05,002 America First! 229 00:25:05,645 --> 00:25:10,815 Tedy Amerika především, ne Amerika nade vše, ale především. 230 00:25:10,935 --> 00:25:14,287 Americké zájmy jsou na prvním místě. 231 00:25:14,407 --> 00:25:21,025 A on veškerou svou činnost v průběhu tohoto roku postavil na plnění svého předvolebního slibu. 232 00:25:21,145 --> 00:25:22,800 America First. 233 00:25:22,920 --> 00:25:29,410 Dále vzniká otázka. Jakým způsobem přitom postupuje a jak je to vnímáno ve světě? 234 00:25:29,530 --> 00:25:40,622 V celém světě je to vnímáno tak, že USA se stávají izolacionisty. 235 00:25:40,742 --> 00:25:48,191 Stahují se z řízení světa a soustřeďují se na své národní zájmy. 236 00:25:48,311 --> 00:25:53,141 A proto v souladu se zákony neurolingvistického programování 237 00:25:53,261 --> 00:26:01,241 mají National Broadcasting Company - Národní rádiovou a televizní společnost. 238 00:26:01,361 --> 00:26:03,851 Dokonce to ani není korporace. 239 00:26:03,971 --> 00:26:07,928 Tímto směrem se to ubírá, tento směr je tedy propagován. 240 00:26:08,048 --> 00:26:15,013 To jsou hry globálních elit. Odtud se také vzal ten rozhovor s Putinem. 241 00:26:15,133 --> 00:26:24,529 A povšimněte si, jak to bylo realizováno. Už v minulém pořadu jsem řekl, že jde o velice podivný rozhovor. 242 00:26:24,649 --> 00:26:28,387 Bylo okolo něho mnoho nejasného. A jak to bylo ohlašováno? 243 00:26:28,507 --> 00:26:34,971 Jen si to vezměte, prvního a druhého března to natočili, a potom to dávkovali v různých interiérech, 244 00:26:35,091 --> 00:26:42,378 aby nebylo jasné, co všechno proběhlo, pouštěli po malých kouscích, aby lidi zaujali. 245 00:26:43,433 --> 00:26:49,837 Nedokážeme to pochopit, aniž bychom porozuměli dvěma věcem. 246 00:26:49,957 --> 00:26:54,878 O té první věci jsem mluvil v minulém pořadu, 247 00:26:54,998 --> 00:27:02,027 o té dvojité akci, kterou bylo vystoupení našeho ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova v Ženevě 248 00:27:02,147 --> 00:27:10,875 a poselství Vladimira Vladimiroviče Putina, ruského gosudara městu i světu (Urbi et orbi), 249 00:27:11,981 --> 00:27:15,607 tedy nejen Rusku, ale celému světu. 250 00:27:15,727 --> 00:27:21,754 Tato globální politika byla dohodnuta s globálním prediktorem, 251 00:27:21,874 --> 00:27:28,364 abychom se vyhnuli totální 3. světové válce, kterou si státní elita USA 252 00:27:28,484 --> 00:27:35,307 přeje proti Rusku rozpoutat evropskýma rukama, 253 00:27:36,852 --> 00:27:49,659 bylo zapotřebí hodit jablko sváru mezi americkou státní elitu, kde jedni plánují rozpoutat válku, 254 00:27:49,779 --> 00:27:59,818 a druzí plánují vést dál nějaký svůj byznys a snaží se přežít v nových podmínkách. 255 00:27:59,938 --> 00:28:05,752 Trump přece umožňuje byznysu takto se rozvíjet. 256 00:28:05,872 --> 00:28:10,606 Mnozí ze státní elity v tom pro sebe uviděli možnosti do budoucna, 257 00:28:10,726 --> 00:28:16,681 a tak se začali přelévat od státní elity USA ke globalistům a řešit jejich otázky. 258 00:28:16,801 --> 00:28:21,857 A v této konstelaci chce státní elita USA rozpoutat válku a poškodit tak jejich zájmy. 259 00:28:21,977 --> 00:28:29,669 Takže se uvnitř USA i Evropy rozpoutal boj za vlastní zájmy. 260 00:28:29,789 --> 00:28:44,730 A v tom rozhovoru Putin Megyn Kellyové řekl: "Víte, že Trumpa dosud nenechali normálně pracovat? 261 00:28:44,850 --> 00:28:49,688 My jsme dosud nebyli schopni navázat normální vztahy." 262 00:28:49,808 --> 00:28:55,274 Co to znamená? Že jaké budou vztahy mezi Ruskem a USA a co je od nich možné očekávat, 263 00:28:55,394 --> 00:28:59,035 je dosud pro celý svět záhadou. Nebylo možné je naladit. 264 00:28:59,155 --> 00:29:01,720 Jenže svět je neustále v pohybu. 265 00:29:01,840 --> 00:29:09,333 Když státní elita bojuje proti Trumpovi, tak fakticky bojuje proti vlastnímu státu. 266 00:29:09,453 --> 00:29:17,191 Čeho se fakticky domohli? Vlastníma rukama likvidují exkluzivní postavení USA. 267 00:29:17,311 --> 00:29:20,936 A čím více bojují proti Trumpovi, tím více se jim to daří. 268 00:29:21,056 --> 00:29:24,454 Jenže oni to nedokážou pochopit. A k čemu to vede? 269 00:29:24,574 --> 00:29:35,018 Život se kvůli tomu nezastaví a všechny státy a národy se musí nějak vymezit, musí přece také nějak žít dál. 270 00:29:35,138 --> 00:29:39,382 V Saúdské Arábii například probíhá válka. 271 00:29:39,502 --> 00:29:47,083 USA se s Ruskem nedokážou dohodnout o celé řadě otázek, 272 00:29:47,203 --> 00:29:53,132 o celé řadě problémů, které jsou pro Saúdskou Arábii velmi palčivé a ožehavé. 273 00:29:53,252 --> 00:29:59,234 A co to znamená pro Saúdskou Arábii? Ona přece potřebuje ty problémy řešit teď a tady. 274 00:29:59,354 --> 00:30:05,473 Nemůže čekat, až americká státní elita zlomí Trumpa, nebo naopak Trump zlomí státní elitu 275 00:30:05,593 --> 00:30:09,382 a konečně se dohodnou na nějaké politice s Ruskem, 276 00:30:09,502 --> 00:30:14,869 a tak Saúdské Arábii nezbývá nic jiného než jít a dohodnout se přímo s Ruskem. 277 00:30:14,989 --> 00:30:19,314 A tak musel přiletět stařeček v požehnaném věku, který by měl sedět doma, 278 00:30:19,434 --> 00:30:23,078 a místo toho se musel tlouct se svou hůlkou k Putinovi, aby se dohodnul. 279 00:30:23,198 --> 00:30:26,600 Ten, kdo měl o jednání zájem, také přiletěl a Putin to nebyl. 280 00:30:26,720 --> 00:30:36,702 V Evropě. Americká státní elita požaduje jedno, globální elita z Ameriky zase něco jiného. 281 00:30:36,822 --> 00:30:39,508 To všechno proudí jedním kanálem. 282 00:30:39,628 --> 00:30:47,156 Chtějí po evropských podpindosnících, aby dělali vzájemně se vylučující věci. 283 00:30:47,276 --> 00:30:52,713 A ti mají své aktuální ožehavé úkoly, které potřebují řešit. 284 00:30:52,833 --> 00:30:57,169 No a teď je ještě chtějí nutit, aby bojovali za americké státní zájmy. 285 00:30:57,289 --> 00:31:03,992 A navíc se ukazuje, že ne všichni Američané si přejí, aby bojovali. A co s Ruskem? Co mají dělat? 286 00:31:04,112 --> 00:31:08,283 A tak se Evropa začíná domlouvat bezprostředně s Ruskem. 287 00:31:08,403 --> 00:31:15,408 To znamená, že si USA, které jsou pohrouženy do snahy izolovat Rusko a sankcí proti němu, 288 00:31:15,528 --> 00:31:19,645 samy řežou větev, na které sedí. 289 00:31:19,765 --> 00:31:24,074 Americká státní elita si sama řeže větev, na které sedí. 290 00:31:24,194 --> 00:31:30,621 Oni tou svou nerozhodností, ve které se zmítají sem a tam a nic neřeší, nutí státy a národy, 291 00:31:30,741 --> 00:31:36,536 aby samy hledaly řešení těchto otázek, které jsou pro ně důležité a aktuální, 292 00:31:36,656 --> 00:31:41,570 aby samy vstupovaly do přímého dialogu s Ruskem. To je vše. 293 00:31:41,690 --> 00:31:49,410 USA se jako velmoc, jako světový boss, jako světový četník hroutí. 294 00:31:49,530 --> 00:31:54,719 To vlastně zcela přímo dal Putin najevo Megyn Kellyové, 295 00:31:54,839 --> 00:31:58,929 i když k tomu se pořádně nedostali, protože ona stále nemohla pochopit: 296 00:31:59,049 --> 00:32:03,330 „Jak je to možné? No jak je to možné? Americký senátor kýchnul, 297 00:32:03,450 --> 00:32:08,530 tak proč prezident toho ubohého Ruska nevyskočil, aby mu svým kapesníkem utřel nos?“ 298 00:32:08,650 --> 00:32:13,811 Oni to přece posuzují podle Ukrajiny a dalších jakoby suverénních států. 299 00:32:13,931 --> 00:32:28,722 A zde… Chtěl bych závěrem říci k tomu rozhovoru, že jádro celé věci je v tom, 300 00:32:29,464 --> 00:32:38,102 že se Amerika uzavírá a dělá to svým křečovitým úsilím sama americká státní elita. 301 00:32:38,222 --> 00:32:43,136 Ona to přehání a snaží se vyvolat 3. světovou válku, 302 00:32:43,256 --> 00:32:48,749 jenže globální prediktor vždy najde někoho, s kým je možné se dohodnout, v daném případě Rusko, 303 00:32:48,869 --> 00:32:53,370 a dát jim najevo: „Pánové, ale poletí to k vám.“ 304 00:32:53,490 --> 00:32:58,184 Předvedli to prostřednictvím poselství a ten rozhovor pouštěli po kouscích. 305 00:32:58,304 --> 00:33:02,696 V té době Evropa seděla a přemýšlela: „Nás chtějí donutit bojovat?!“ 306 00:33:02,816 --> 00:33:09,353 Z USA nepřicházela žádná rozhodnutí, ti se tam melou. 307 00:33:09,473 --> 00:33:16,891 V NATO řekli: „Ne, USA musí zahájit dialog s Ruskem, my v Evropě nechceme bojovat.“ 308 00:33:17,011 --> 00:33:29,050 A tak nazrála skupina kongresmanů, kteří oslovili Trumpa, 309 00:33:29,170 --> 00:33:35,818 že je nutné začít jednat s Ruskem v otázce zbraní, že ta věc se nějak musí začít řešit: 310 00:33:35,938 --> 00:33:41,897 „Chápete to? Vždyť my se bojíme jedné rakety, která je hypotetická či spíše mystická.“ 311 00:33:42,017 --> 00:33:46,601 To vědí všichni, kteří se alespoň trochu zajímají o Severní Koreu. 312 00:33:46,721 --> 00:33:54,827 Když jim tam nedovezou motory a bojové hlavice, tak nebude mít žádnou jadernou ani raketovou zbraň. 313 00:33:54,947 --> 00:33:58,678 Žádnou, jednoduše žádnou. Vše se to tam vozí. 314 00:33:58,798 --> 00:34:04,537 Vozí se to tam prostřednictvím spolupráce různých tajných služeb. 315 00:34:04,657 --> 00:34:08,071 "Jenže Rusko to všechno má a nestačí, 316 00:34:08,191 --> 00:34:13,203 že se to tam všechno vyrábí, ještě má velmi výkonný vědeckotechnický potenciál a navíc i zdroje." 317 00:34:13,323 --> 00:34:16,917 Takže v Rusku můžeme vše vyrobit a těch raket máme hodně. 318 00:34:17,037 --> 00:34:22,529 To není žádná Severní Korea, k Rusku je třeba přistupovat se vší vážností. 319 00:34:22,649 --> 00:34:32,900 Takže oslovili Trumpa a dál je to tak, že přece musí následovat také reakce amerického davu. 320 00:34:33,020 --> 00:34:38,677 „Jak je to možné? My jsme přece šéfy světa, ti nejlepší na celém světě?“ 321 00:34:38,797 --> 00:34:44,812 Právě proto pozdrželi ten rozhovor přesně do toho okamžiku, 322 00:34:44,932 --> 00:34:53,340 aby potom efekt toho Putinova vystoupení, který ještě do značné míry zkreslila americká média, 323 00:34:53,460 --> 00:34:57,603 a vůbec všechna ta západní, posílili a předvedli: 324 00:34:57,723 --> 00:35:01,950 „Pánové, s nimi je možné se dohodnout. Oni přemýšlejí jinak než my. 325 00:35:02,070 --> 00:35:07,150 Oni se nechtějí vměšovat do našich záležitostí, když nebudeme zasahovat do těch jejich. 326 00:35:07,270 --> 00:35:12,841 Ba dokonce, i když my zasahujeme do těch jejich, oni naše nechávají na pokoji, protože si vše budují po svém. 327 00:35:12,961 --> 00:35:15,219 Je tedy možné se dohodnout. 328 00:35:15,339 --> 00:35:18,806 Je ale nutné se s nimi dohodnout na našem, americkém základě. 329 00:35:18,926 --> 00:35:24,286 Když nebudeme vést dialog, tak jednání toho Putina nedokážeme pochopit a to znamená, že prohrajeme. 330 00:35:24,406 --> 00:35:29,591 Putin je zosobněním hluboké ruské mentality. 331 00:35:29,711 --> 00:35:33,905 Když nepochopíme Putina, nedokážeme pracovat s Ruskem.“ 332 00:35:34,025 --> 00:35:40,970 Jak se jmenuje ta Kissingerova kniha o Putinovi? Pochopit Putina. Pochopit! 333 00:35:41,090 --> 00:35:50,940 A v tomto ohledu, jen si to vezměte, pohnuli je k tomu, že je třeba s Ruskem jednat 334 00:35:51,060 --> 00:36:03,975 a odstranit tu část státní elity USA, která je zacílena na rozpoutání 3. světové války, 335 00:36:04,095 --> 00:36:08,735 a až jí odstaví stranou, tak potom bude zapotřebí tento postoj posílit. 336 00:36:08,855 --> 00:36:13,192 No a k tomu jim posloužil ten rozhovor s Putinem, proto ho také pozdrželi 337 00:36:13,312 --> 00:36:17,868 a na začátku ho jen precizně dávkovali, aby je tak posouvali potřebným směrem, 338 00:36:17,988 --> 00:36:23,480 a potom ten posun podpořili, aby to vyvolalo potřebný veřejný ohlas. 339 00:36:26,588 --> 00:36:29,862 Přejdeme k dalšímu tématu. 340 00:36:29,982 --> 00:36:38,528 V průběhu minulého týdne nám přišlo dost zpráv z Česka a Slovenska. 341 00:36:38,648 --> 00:36:46,918 Týkají se jedné a té samé události. Já přečtu zprávu, která přišla od konceptuálního webu Leva-net. 342 00:36:47,038 --> 00:36:52,723 Dobrý den, vážený Valeriji Viktoroviči, píšeme vám ze Slovenska a Česka 343 00:36:52,843 --> 00:36:59,352 v souvislosti s vyostřením politické situace a pokusy majdanizovat společnost na Slovensku i v Česku 344 00:36:59,472 --> 00:37:05,322 prostřednictvím politické vraždy na objednávku slovenského novináře Jána Kuciaka. 345 00:37:05,442 --> 00:37:10,742 Zajímá nás, jak tuto situaci hodnotíte vy a konkrétně z následujících hledisek: 346 00:37:10,862 --> 00:37:16,353 ze strany globálního řízení, z hlediska procesů probíhajících na Ukrajině 347 00:37:16,473 --> 00:37:23,451 a migračních procesů v celé Evropské unii a z hlediska států Visegrádské čtyřky. 348 00:37:23,571 --> 00:37:31,539 Jaké varianty řešení této krize v současnosti a v dlouhodobém výhledu předpokládáte? 349 00:37:32,089 --> 00:37:35,775 Předem vám děkujeme za detailnější odpověď. 350 00:37:35,895 --> 00:37:39,957 S přáním všeho nejlepšího kolektiv Leva-net. 351 00:37:40,077 --> 00:37:46,229 Děkuji za poděkování za detailnější odpověď, ale bohužel k této události 352 00:37:46,349 --> 00:37:53,601 nějaká rozvinutější odpověď v podstatě není možná. 353 00:37:53,721 --> 00:37:58,690 Tedy podrobnější být může, ale v čem je zde ta podstata? 354 00:37:58,810 --> 00:38:06,338 V Rusku máme film natočený ještě za SSSR. Orientuji vás právě na tento film, a ne na jeho novou verzi, 355 00:38:06,458 --> 00:38:11,703 protože některé filmy jsou skutečně mistrovskými díly kinematografie. 356 00:38:11,823 --> 00:38:16,545 Teď to natočili znovu a vůbec se jim to nepovedlo. Ten film se jmenuje A jitra jsou zde tichá. 357 00:38:16,665 --> 00:38:23,504 Opakuji, že je třeba se podívat na původní sovětský film a ne na ten nesmysl, který nově natočili. 358 00:38:28,181 --> 00:38:37,425 Zpracování toho filmu proniká přímo do hloubi srdce. 359 00:38:37,545 --> 00:38:44,200 Pět dívek tam vstoupí do boje s německým výsadkem a zahynou přitom. 360 00:38:44,320 --> 00:38:48,499 Každá smrt je tragédie. 361 00:38:48,619 --> 00:38:58,815 A jak byl tento boj, který vás velice, až do hloubi srdce citově zasáhne, 362 00:38:58,935 --> 00:39:03,114 zaznamenán v souhrnném hlášení Sovinformbjuro? 363 00:39:03,234 --> 00:39:09,166 Na ostatních úsecích fronty probíhaly boje místního významu. 364 00:39:09,286 --> 00:39:18,967 Já chápu kolegy z Česka i Slovenska, kteří takto reagují na to, co se děje. 365 00:39:19,087 --> 00:39:28,046 Jedná se skutečně o závažné události dotýkající se jejich států, jejich životů, životů jejich blízkých a tak dále. 366 00:39:28,166 --> 00:39:36,162 Ale z hlediska průběhu globální politiky je všechno to, co se teď děje v Česku a na Slovensku 367 00:39:36,282 --> 00:39:39,635 a vůbec v celé Evropě… 368 00:39:39,755 --> 00:39:49,127 No, mám na mysli, řekněme to takto - v té nové Evropě, ne v té staré, 369 00:39:49,247 --> 00:39:53,254 protože v té staré jsou určité nuance. 370 00:39:54,113 --> 00:40:03,226 To všechno tedy jsou boje místního významu, které nenabydou té či oné kvality, 371 00:40:03,346 --> 00:40:08,385 aniž by se vyřešil ten globální střet, 372 00:40:08,505 --> 00:40:17,532 a aniž by se vyřešila otázka, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi Ruskem a USA. 373 00:40:17,652 --> 00:40:21,987 Tedy přesně to, o čem jsem právě před chvílí mluvil. 374 00:40:22,107 --> 00:40:28,262 v souvislosti s rozhovorem Vladimira Vladimiroviče Putina s Megyn Kellyovou. 375 00:40:28,382 --> 00:40:37,727 To znamená, že otázka nedořešenosti těchto úkolů je teď vnitřním problémem 376 00:40:37,847 --> 00:40:42,048 pro všechny státy a národy a jmenovitě i v Evropě. 377 00:40:42,168 --> 00:40:50,433 Oni se musí někam orientovat a řešit své aktuální problémy teď a tady. 378 00:40:50,553 --> 00:40:56,053 Nemůžou čekat, až se vyřeší globální problém, protože musí nějak žít. 379 00:40:56,173 --> 00:41:04,861 A hloubkovou otázkou je teď v tomto ohledu otázka přeorientování cílů, 380 00:41:04,981 --> 00:41:13,323 které ve svém jednání sledují všechny státní elity uvnitř celé Evropy, Evropy jako celku. 381 00:41:13,443 --> 00:41:21,347 Co se týká těch událostí s pokusem majdanizovat Česko a Slovensko, 382 00:41:21,467 --> 00:41:30,802 tak je třeba si uvědomovat, že se jedná o starý proces založený ještě americkou státní elitou, 383 00:41:30,922 --> 00:41:39,341 která nechápe úkol Visegrádské čtyřky a neví o něm. 384 00:41:39,461 --> 00:41:46,414 Tato věc se řeší bez účasti státní elity USA prostřednictvím zástupců globální elity 385 00:41:46,534 --> 00:41:51,789 uvnitř států této Visegrádské čtyřky i jinde v Evropě. 386 00:41:51,909 --> 00:41:57,216 A řeší se tím stejná věc. Co se vlastně stalo? 387 00:41:57,336 --> 00:42:03,285 V dané situaci se pokoušejí vytvořit základ pro majdan podle ukrajinské varianty, 388 00:42:03,405 --> 00:42:08,146 kdy byl zavražděn novinář Georgij Gongadze, je to ta samá varianta. 389 00:42:08,266 --> 00:42:12,390 A proč to umožnili globalisté realizovat? 390 00:42:12,510 --> 00:42:19,539 Protože to zapadá i do plánů, trochu to zapadá i do plánů globálního prediktoru. 391 00:42:19,659 --> 00:42:30,753 To znamená, že ve vztahu k Česku a Slovensku další šíření skandálu 392 00:42:30,873 --> 00:42:38,597 s panamskými dokumenty musí být přerušeno, musí být uzavřeno. 393 00:42:38,717 --> 00:42:43,510 A zde opět platí, že mouřenín posloužil, mouřenín může jít. 394 00:42:43,630 --> 00:42:52,872 Holub donesl dopis, odpovědi netřeba, takže si ho mohli upéct k obědu. 395 00:42:52,992 --> 00:43:03,133 Což mimochodem dělávali křižáci, kteří někdy jedli poštovní holuby, 396 00:43:03,253 --> 00:43:12,521 protože obleženi ve své pevnosti trpěli nedostatkem jídla. 397 00:43:12,641 --> 00:43:18,076 Nebylo to správné, ale hlad je hlad a někteří to neustojí. 398 00:43:18,196 --> 00:43:21,960 Potom to ale vedlo ke smutným koncům... 399 00:43:26,281 --> 00:43:28,004 ...pro křižáky. 400 00:43:28,339 --> 00:43:35,694 Já si teď nepamatuji přesně název té pevnosti, ale nablízku byl oddíl, který je mohl osvobodit, 401 00:43:35,814 --> 00:43:43,667 jenže jim nepřišla odpověď, protože ptáčka z hladu snědli, a tak se otočili a odešli. 402 00:43:44,413 --> 00:43:50,559 Jinak by je mohli z obležení osvobodit. Takže jaká je tu situace? 403 00:43:50,679 --> 00:44:00,358 Uzavírá se téma panamských dokumentů, ale zůstávají zachovány výstupy pro manipulaci veškerou elitou. 404 00:44:00,478 --> 00:44:07,405 Problém je v tom, že kádrová otázka je všude kritická, ve všech státech světa, 405 00:44:07,525 --> 00:44:17,491 a proto se podobné věci nezveřejňují kvůli tomu, aby se někoho úplně zbavili, ale aby byl ovladatelnější. 406 00:44:17,611 --> 00:44:26,203 A globalistům také vyhovuje, aby uvnitř elity Česka a Slovenska byli lidé lépe ovladatelní, 407 00:44:26,323 --> 00:44:32,407 aby mohli v určitém okamžiku říci své ne zástupcům americké státní elity. 408 00:44:32,527 --> 00:44:36,875 Takže přijede emisar a řekne mu: „Budeš dělat to a to“ a on mu odpoví: 409 00:44:36,995 --> 00:44:42,148 „Ne, bylo mi řečeno, abych to udělal jinak, já poslechnu a vy se mezi sebou dohodněte.“ 410 00:44:42,268 --> 00:44:45,748 Právě kvůli tomu musí být v nejistém postavení. 411 00:44:45,868 --> 00:44:53,688 Proto je ta otázka likvidace novináře výhodná pro obě strany, kdo jí jak využije. 412 00:44:53,808 --> 00:45:00,535 Ale ta otázka zda k majdanu dojde nebo ne… 413 00:45:00,655 --> 00:45:10,983 Zkrátka, míra krvavosti nastávajících událostí ve všech evropských státech bude určována tím, 414 00:45:11,103 --> 00:45:18,312 kdo v USA v té či oné otázce nabyde určitým způsobem vrchu, zda to bude státní elita USA, 415 00:45:18,432 --> 00:45:24,580 která si přeje nechat vybuchnout celou Evropu, zaplavit ji migranty, 416 00:45:24,700 --> 00:45:34,691 tedy realizovat ten starý plán globalistů na vytvoření nových států a nových jazyků na evropském území, 417 00:45:34,811 --> 00:45:40,478 v jehož rámci byla naplánována evropská oáza v podobě Visegrádské čtyřky. 418 00:45:40,598 --> 00:45:45,518 Realizace tohoto plánu se mimochodem zpomalila přesně tehdy, 419 00:45:45,638 --> 00:45:53,259 kdy začalo být jasné, že smetení staré Evropy volnou migrací 420 00:45:53,379 --> 00:45:58,506 a vytvoření nových států a nových jazyků a národů bylo odloženo na neurčito. 421 00:45:58,626 --> 00:46:04,977 Proto teď Polsko v tomto ohledu začalo dělat ramena a Visegrádská čtyřka zůstala viset ve vzduchu, 422 00:46:05,097 --> 00:46:09,838 přestože ty procesy dál běží, nezastavily se, počítá se s nimi do budoucna. 423 00:46:09,958 --> 00:46:14,441 Nikdo je zastavovat nebude, ale opakuji, že rychlost průběhu těchto otázek 424 00:46:14,561 --> 00:46:21,360 se odvíjí od způsobu vyřešení té hlavní otázky, jak bude přenastaveno globální řízení ve světě. 425 00:46:21,480 --> 00:46:28,561 Jak se vyřeší konflikt mezi státní elitou USA a globální elitou uvnitř USA. 426 00:46:28,681 --> 00:46:33,242 S jakou kvalitou bude přeneseno centrum koncentrace řízení do Číny. 427 00:46:33,362 --> 00:46:42,964 V jakém stavu bude Írán, a do jaké míry bude nutné ustupovat v řešení těch či oněch otázek Rusku. 428 00:46:46,025 --> 00:46:52,969 Jakmile se tyto věci vyřeší, 429 00:46:53,089 --> 00:46:58,575 bude možné dořešit i všechny dílčí otázky v každém z těchto států. 430 00:46:58,695 --> 00:47:03,106 A opakuji, ano, takové otázky a události jsou obzvláště pro malé státy 431 00:47:03,226 --> 00:47:10,667 svým emocionálním obsahem opravdu velice důležité, 432 00:47:10,787 --> 00:47:18,439 ale je to tak, jak jsem uvedl v příměru s těmi dívkami z filmu A jitra jsou zde tichá. 433 00:47:18,559 --> 00:47:25,029 Na daném místě to lidi zasahuje do hloubi srdce, ale podíváme-li se na to z pozice obecného chodu věcí 434 00:47:25,149 --> 00:47:29,497 a rozložení sil ve světě, jedná se o boj místního významu. 435 00:47:29,617 --> 00:47:36,216 A výsledek toho boje závisí na tom, přesněji ani ne tak výsledek jako následky toho boje, 436 00:47:36,336 --> 00:47:44,124 a vůbec jeho průběh bude záviset na tom, jak budou vyřešeny významnější otázky globálního řízení ve světě. 437 00:47:44,244 --> 00:47:53,253 Tolik k té detailnější odpovědi a možnosti ji rozvinout s ohledem na české nebo slovenské události, 438 00:47:53,373 --> 00:47:59,554 když ta podrobnější odpověď závisí především na průběhu globálních událostí. 439 00:47:59,674 --> 00:48:03,605 Takže se omlouvám, že ta odpověď vypadala takto. 440 00:48:05,758 --> 00:48:13,730 Další otázka, přinejmenším 45 lidí vás prosí okomentovat následující zprávu. 441 00:48:13,850 --> 00:48:17,781 Švýcarsko zveřejnilo zprávu o Grudininových účtech. 442 00:48:17,901 --> 00:48:23,664 Znamená to snad, že globální prediktor připouští možnost scénáře majdanu v Rusku? 443 00:48:23,784 --> 00:48:26,524 Ne, je to právě naopak. 444 00:48:26,644 --> 00:48:35,879 Ta věc s vyloučením Grudinina z voleb byla realizována výlučně ze strany státní elity USA. 445 00:48:35,999 --> 00:48:42,116 To oni chtěli dosáhnout jeho vyloučení z voleb, 446 00:48:44,044 --> 00:48:55,038 nebo vytvoření takové povolební situace k vyvolání majdanu pod záminkou nesprávného počítání hlasů. 447 00:48:55,158 --> 00:48:58,253 Co tam chtějí počítat? 448 00:48:58,373 --> 00:49:08,250 Grudinin i za té nejlepší konstelace s ohledem na hlasování pro něj, v současném okamžiku, 449 00:49:08,370 --> 00:49:14,937 což je důležité, v současném okamžiku, protože do voleb zbývá ještě týden, a je třeba to sledovat, 450 00:49:15,057 --> 00:49:20,337 nemůže nabrat více než 10%. Více jich nemá možnost získat. 451 00:49:20,457 --> 00:49:26,863 On nesplnil ani jediný úkol, kvůli kterému ho globalisté udržovali jako projekt 452 00:49:26,983 --> 00:49:32,521 ve funkci šéfa společnosti Sovchoz imeni Lenina, komerčního podniku, 453 00:49:32,641 --> 00:49:40,460 ani jako projekt kandidáta za Komunistickou stranu RF. Ani jeden z těch úkolů Grudinin nesplnil. 454 00:49:40,580 --> 00:49:44,254 Jednoduše nesplnil. Ukázalo se, že toho není schopen. 455 00:49:44,374 --> 00:49:48,593 Protože když ho posloucháte, tak hned pochopíte, že ten člověk 456 00:49:48,713 --> 00:49:53,094 o těch věcech, o kterých mluví, neví vůbec nic. 457 00:49:53,214 --> 00:49:55,923 A jak by tedy vypadalo jeho řízení? 458 00:49:56,043 --> 00:49:58,858 Někteří agitují, aby pro něj lidé hlasovali. 459 00:49:58,978 --> 00:50:02,352 Vždyť si stačí poslechnout, co navrhuje. To je mateřská školka. 460 00:50:02,472 --> 00:50:08,363 Nestačí, že všem říká přesně to, od něj chtějí slyšet, přesně to: 461 00:50:08,483 --> 00:50:12,092 "Chcete, abych mluvil o Stalinovi? Budu ho tedy chválit. 462 00:50:12,212 --> 00:50:16,979 Vy Stalina rádi nemáte? Tak budu mluvit proti němu." 463 00:50:17,099 --> 00:50:23,005 Jedno i druhé. A když je jeho publikum pestré, nevyhraněné, tak je úplně vedle. 464 00:50:23,125 --> 00:50:25,004 Co se tedy stalo? 465 00:50:25,124 --> 00:50:32,202 Podpindosník Žirinovskij přece stále usilovně vykřikoval: „Vyloučit Grudinina z voleb, vyloučit ho…“ 466 00:50:32,322 --> 00:50:35,123 Do toho procesu bylo třeba zasáhnout. 467 00:50:35,243 --> 00:50:39,139 A žádný zásadní rozdíl v tom, 468 00:50:39,259 --> 00:50:45,905 kolik má Grudinin ve Švýcarsku neuzavřených účtů, zda jsou dva nebo jich je 13, přece není. 469 00:50:46,025 --> 00:50:55,122 Je třeba si jen uvědomovat jednu věc, že má-li kandidát na ruského prezidenta osobní účet v zahraničí, 470 00:50:55,242 --> 00:51:00,719 je ze strany Západu ovladatelný. 471 00:51:00,839 --> 00:51:07,221 Takoví, pro které je přijatelné mít v prezidentském křesle loutku typu Pjotra Porošenka, 472 00:51:07,665 --> 00:51:15,071 za něho půjdou hlasovat a takoví, pro které to přijatelné není, pro něj hlasovat nebudou. 473 00:51:15,191 --> 00:51:20,749 Pro ty, pro které není přijatelné tam mít loutku, kteří mají za to, že Rusko je suverénní stát, 474 00:51:20,869 --> 00:51:26,634 který se má rozvíjet podle svých vlastních zájmů, ti za žádnou cenu pro Grudinina hlasovat nebudou. 475 00:51:26,754 --> 00:51:33,238 A koho ty účty nezajímají, kdo řekne, že to jsou všechno lži: 476 00:51:33,358 --> 00:51:40,867 "Já se o to osobně sice zajímat nehodlám, já jednoduše nevěřím, že tam ty účty má", 477 00:51:40,987 --> 00:51:45,043 ti si tam tu loutku mít přejí, v tom se nenechte mýlit. 478 00:51:45,163 --> 00:51:51,400 Pro ně by úroveň našeho takzvaného „prezidenta“ - loutky 479 00:51:51,520 --> 00:52:00,349 v podobě Gorbačova, Jelcina nebo jejich analogu Pjotra Porošenka byla zcela přijatelná. 480 00:52:00,469 --> 00:52:05,605 Ti si přejí stejný život jako na Ukrajině. Ti si přejí stejný život jako v devadesátých letech. 481 00:52:05,725 --> 00:52:10,697 Co s tím naděláme? Část takových lidí tu prostě je a ti pro něj hlasovat budou. 482 00:52:10,817 --> 00:52:16,899 Důležité je, kolik lidí půjde hlasovat, protože čím víc jich přijde a bude hlasovat, 483 00:52:17,019 --> 00:52:19,799 tím menší bude Grudininův podíl. 484 00:52:19,919 --> 00:52:28,533 Nehledě na to, že sám Grudinin jakoby vyšší volební účast podporuje, znamená pro něj ve skutečnosti katastrofu. 485 00:52:29,052 --> 00:52:33,325 A jak to u nás probíhalo? 486 00:52:33,445 --> 00:52:38,416 Napřed šlo o to, že tam má otevřeny dva účty, a potom Švýcarsko ze své iniciativy řeklo: 487 00:52:38,536 --> 00:52:40,962 „Ne, má tu ještě jedenáct účtů!“ 488 00:52:41,082 --> 00:52:47,670 A to znamená pro tamty loutkovodiče: „Pánové, to by stačilo. Teď ten proces přebíráme my, 489 00:52:47,790 --> 00:52:55,108 a budete-li teď dál hrát na jeho vyloučení z voleb, tak s vámi začneme jednat jinak.“ 490 00:52:55,228 --> 00:53:01,130 To je vše. Výkřiky o nutnosti jeho vyloučení z voleb okamžitě začaly utichat. 491 00:53:07,350 --> 00:53:15,143 A dále je tu otázka od Michaila Jarového. Valeriji Viktoroviči, co myslíte, 492 00:53:15,263 --> 00:53:19,659 je v Rusku ve všech společenských vrstvách dostatečné množství lidí, 493 00:53:19,779 --> 00:53:22,980 kteří si uvědomují, že svět je jen jeden a že je kompaktní? 494 00:53:23,100 --> 00:53:27,208 Že globální prediktor je stejně jako obyčejní lidé nedílnou součástí tohoto světa, 495 00:53:27,328 --> 00:53:31,303 a není tedy zapotřebí bojovat s ním, ale rozvíjet se sám? 496 00:53:31,423 --> 00:53:35,465 Je tu dost takových lidí, aby došlo k průlomu v přestavbě stávající společnosti 497 00:53:35,585 --> 00:53:38,764 z davo-„elitářské“ v tu takříkajíc lidskou? 498 00:53:38,884 --> 00:53:42,948 Ta otázka mě napadla poté, kdy jsem si přečetl otázky, které jsou vám pokládány, 499 00:53:43,068 --> 00:53:45,914 ve smyslu zvítězíme nad GP a zavládne štěstí. 500 00:53:46,034 --> 00:53:53,507 Většina otázek není postavena tak, že musíme zvítězit nad GP. 501 00:53:53,627 --> 00:53:57,027 Rusko v podstatě ani není takovým státem, 502 00:53:57,147 --> 00:54:07,609 který by bojoval proti někomu, který by byl proti někomu zaměřen. 503 00:54:07,729 --> 00:54:15,968 Rusko si hledí svého a usiluje o něco svého. Tak je možné to formulovat. 504 00:54:16,088 --> 00:54:22,748 Když nebudete zasahovat do našich vnitřních záležitostí, jak o tom mluvil Putin s Megyn Kellyovou, 505 00:54:22,868 --> 00:54:28,559 tak si buďte jisti, že nás vaše záležitosti nezajímají. 506 00:54:28,679 --> 00:54:31,119 Rozvíjejte se sami, 507 00:54:31,239 --> 00:54:37,933 a potom už půjde o vzájemné vztahy mezi dvěma supersystémy, z nichž se každý bude měnit. 508 00:54:38,053 --> 00:54:43,606 My jsme nikdy nebojovali proti někomu, vždy jsme bojovali za svou vlast. 509 00:54:43,726 --> 00:54:46,615 Nikdy jsme nikam nepřinesli válku. 510 00:54:46,735 --> 00:54:57,891 Vždy jsme hájili zájmy nezávislosti a suverenity svého státu a přicházeli na pomoc, 511 00:54:58,011 --> 00:55:01,159 ať už to někdo komentuje jakkoliv. 512 00:55:01,279 --> 00:55:07,593 Šli jsme například na pomoc bratrskému bulharskému národu v jeho národněosvobozeneckém boji 513 00:55:07,713 --> 00:55:12,643 proti osmanské, turecké nadvládě. 514 00:55:12,763 --> 00:55:17,520 Tam jsme jim šli na pomoc. 515 00:55:17,640 --> 00:55:23,089 A nikde, kam jsme přišli, jsme nebojovali proti někomu, 516 00:55:23,209 --> 00:55:28,520 ale hájili jsme možnost všech těch států a národů, 517 00:55:28,640 --> 00:55:32,878 aby mohly žít v souladu se svou kulturou, se svými zájmy. 518 00:55:32,998 --> 00:55:37,375 A zohledňovali jsme všechny kulturně svébytné osobitosti. 519 00:55:37,495 --> 00:55:45,365 Rusko je jediným impériem, na jehož území nezmizel ani jeden národ, ani jeden jazyk, 520 00:55:45,485 --> 00:55:50,311 a národy, které dříve neměly písemnictví, jej získaly. 521 00:55:50,431 --> 00:55:56,814 Rusko je jediným státem, kde měli zástupci všech národů možnost 522 00:55:56,934 --> 00:56:03,905 uplatnit se v jakékoliv oblasti činnosti, bez omezení. Kde tomu tak ještě bylo? 523 00:56:04,025 --> 00:56:15,320 Byli snad Indové považováni za rovnocenné Angličanům poté, kdy se Indie stala perlou britské koruny? 524 00:56:16,219 --> 00:56:24,624 Nebo snad ti černoši, které přivážely anglické lodě ve svém podpalubí jako otroky, byli rovnoprávní? 525 00:56:24,744 --> 00:56:33,203 To jen Rusko uchovávalo kulturní identitu všech národů, které se staly součástí jeho impéria. 526 00:56:33,323 --> 00:56:42,473 Pouze Rusko přicházelo na pomoc státům a národům v jejich národněosvobozeneckém boji. 527 00:56:43,787 --> 00:56:51,812 Proto znovu opakuji, že Rusko nikdy nezačínalo války, ale vždy je ukončovalo. 528 00:56:51,932 --> 00:56:58,004 My jsme nikdy nikam nepřicházeli s tím, že je tam budeme učit, jak mají žít. 529 00:56:58,124 --> 00:57:01,013 Do Bulharska jsme přišli a zase odešli. 530 00:57:01,133 --> 00:57:07,827 A Bulharsko v následujících dvou světových válkách vůbec nebylo na naší straně. 531 00:57:09,003 --> 00:57:18,323 Finsko, dokud bylo pod Švédskem, tak vůbec nemělo žádnou svou kulturní identitu. 532 00:57:18,443 --> 00:57:23,295 To my jsme jim od nuly vytvořili jejich stát a darovali jim ho. 533 00:57:23,415 --> 00:57:26,769 Všechny současné malé státy bez suverenity… 534 00:57:26,889 --> 00:57:35,178 Třeba když si vezmete Kazachstán, tak ten Uzbekům sebral území, což se jim nelíbí, 535 00:57:35,298 --> 00:57:43,258 i Kyrgyzům a dost také Rusku, aby vytvořili svobodný Kazachstán. 536 00:57:45,818 --> 00:57:55,250 Proč to sebrali a jakým způsobem je otázkou realizace trockistických principů řízení, 537 00:57:55,370 --> 00:57:59,308 které tu byly v sovětské době. 538 00:57:59,428 --> 00:58:05,159 S ohledem na Rusko měly velice negativní vliv. 539 00:58:05,279 --> 00:58:13,494 Proto znovu opakuji, že jsme ve 2. světové válce Rakousko dobyli a zase opustili. 540 00:58:13,614 --> 00:58:21,319 Norsko jsme dobyli, zbavili fašistů, německých nacistů a odešli jsme. 541 00:58:21,439 --> 00:58:24,902 Nikde jsme nikomu nic nevnucovali. 542 00:58:25,022 --> 00:58:32,068 Když jsme přišli do Česka a přesněji do Československa, tak jsme tam snad ustavili svůj režim? Ne. 543 00:58:32,188 --> 00:58:37,443 Vrátil se tam předválečný prezident Beneš a proběhly tam volby, ve kterých prohrál. 544 00:58:37,563 --> 00:58:41,830 My do nich nezasahovali, ale československý národ tehdy řekl: 545 00:58:41,950 --> 00:58:46,393 „Ne, obrození fašismu v české podobě tu nechceme.“ 546 00:58:46,513 --> 00:58:51,675 A co se stalo? Jen si vzpomeňte, jak vypadala deportace Němců z Československa. Lidé to viděli a ptali se: 547 00:58:51,795 --> 00:58:57,927 „A čím se tedy od nich lišíte vy, londýnští exulanti? My tu chceme budovat jiný svět.“ 548 00:58:58,508 --> 00:59:02,794 Nepřišli jsme do Francie, která nás fakticky zvala, 549 00:59:02,914 --> 00:59:10,076 kde byla komunistická strana druhá největší a neustanovili jsme tam sovětskou vládu. 550 00:59:10,196 --> 00:59:12,491 Nikdy jsme se nikam nemíchali. 551 00:59:12,611 --> 00:59:21,420 Jestliže byli státy a národy samy připraveny následovat nás na naší cestě, tak jsme je podpořili. 552 00:59:21,540 --> 00:59:26,735 Ale ve vztahu ke státům východní Evropy se také nesmí zapomínat 553 00:59:26,855 --> 00:59:30,891 na přítomnost trockistického prvku v řízení. 554 00:59:32,413 --> 00:59:34,273 V řízení SSSR. 555 00:59:34,393 --> 00:59:44,967 Po Stalinově smrti se do čela státu dostal přece osobně trockista Chruščov 556 00:59:45,087 --> 00:59:50,393 a začal být sváděn boj se Stalinovým dědictvím a stalinskými principy řízení 557 00:59:50,513 --> 00:59:56,797 nejen ve východní Evropě, ale i uvnitř SSSR. 558 00:59:57,801 --> 01:00:03,176 Když tedy tvrdí, že jim SSSR někde něco vnucoval, tak je třeba chápat, 559 01:00:03,296 --> 01:00:09,348 že sám SSSR byl v mnohém podřízen trockistům. 560 01:00:09,468 --> 01:00:13,541 A trockisté z těch států východní Evropy 561 01:00:13,661 --> 01:00:18,607 byli ve svých názorech v podstatě zajedno s těmi trockisty v Moskvě. 562 01:00:18,727 --> 01:00:22,438 Právě proto budovali takový světový řád. 563 01:00:22,558 --> 01:00:27,232 Jenže byli rukojmími již existujícího ruského světa, který vybudoval Stalin, 564 01:00:27,352 --> 01:00:31,490 a který nabízel kulturní identitu všem státům a národům. 565 01:00:31,610 --> 01:00:37,440 Takže skutečně nesmíme bojovat proti globálnímu prediktoru, 566 01:00:37,560 --> 01:00:44,513 musíme dělat svou práci a svým příkladem ukazovat, jak se má žít lidsky. 567 01:00:44,633 --> 01:00:57,990 A co se týká té připravenosti, toho počtu lidí, tak v podstatě jsou k tomu připraveni všichni lidé, 568 01:00:58,110 --> 01:01:03,082 protože všichni lidé tak či onak vycházejí z principu, 569 01:01:03,202 --> 01:01:10,978 že jejich úroveň vzdělání je zárukou jejich úspěšného života. 570 01:01:11,098 --> 01:01:19,003 Podle toho, co jste si odnesli ze školy, z vysoké školy, jaké znalosti jste tam získali, 571 01:01:19,123 --> 01:01:30,525 jak je dokážete uplatnit v životě, se dokážete sami uplatnit ve společnosti. 572 01:01:31,142 --> 01:01:34,897 Celá ta věc spočívá v tom, 573 01:01:35,017 --> 01:01:41,352 zda se k lidem informace o Koncepci sociální bezpečnosti dostanou nebo nedostanou včas. 574 01:01:41,472 --> 01:01:49,968 Náš vzdělávací systém je nesmírnou brzdou v rozvoji Ruska. 575 01:01:50,088 --> 01:02:01,182 V minulých desetiletích tu byly zavedeny americké vzdělávací programy, které debilizují lidi, 576 01:02:01,302 --> 01:02:06,943 dělají z nich dobytek, které je vůbec nerozvíjejí. 577 01:02:07,063 --> 01:02:11,753 Ano, ještě stále u nás něco přežívá z dřívějšího sovětského vzdělání, 578 01:02:11,873 --> 01:02:18,363 ale samotný vzdělávací systém je způsob, jak řídit kolonii. 579 01:02:18,483 --> 01:02:23,635 To právě prostřednictvím vzdělávacího systému nás mění v kryptokolonii, 580 01:02:23,755 --> 01:02:31,736 kdy lidé po absolvování školy, nebo vysoké školy nemají potřebné znalosti, dovednosti a návyky. 581 01:02:31,856 --> 01:02:38,269 Když tyto znalosti a návyky mít nebudou, stane se z nich stejně debilizovaný dav, 582 01:02:38,389 --> 01:02:42,641 jakým je převážná část obyvatel v USA. 583 01:02:42,761 --> 01:02:49,123 Znovu opakuji, že se teď smějeme Megyn Kellyové, Nikki Haleyové, Jen Psaki, 584 01:02:49,243 --> 01:02:54,446 ale vždyť i u nás teď škola produkuje právě takové lidi. 585 01:02:54,566 --> 01:02:58,664 Na to nesmíme zapomínat. To my, kteří ještě máme sovětské rezervy, 586 01:02:58,784 --> 01:03:04,734 do určité míry držíme laťku, a co až naše pokolení odejde? 587 01:03:04,854 --> 01:03:09,569 Vždyť dnes není možné s dětmi mluvit o okolním světě. 588 01:03:09,689 --> 01:03:18,262 Už nevyučují astronomii a tak je pro ně země zase placatá a nepřipadá jim divné, že ji podpírají tři velryby. 589 01:03:18,382 --> 01:03:27,102 Tedy tři sloni, kteří sami stojí na jedné velké želvě plující v moři. 590 01:03:27,222 --> 01:03:30,930 Vše je to takto ploché a je možné jim to namluvit. 591 01:03:31,050 --> 01:03:34,097 Stačilo vyřadit astronomii. 592 01:03:34,217 --> 01:03:39,219 I všechny ostatní vědy jsou oklešťovány podle amerických norem. 593 01:03:39,339 --> 01:03:41,983 Vždyť ty děti už neumí ani počítat. 594 01:03:42,103 --> 01:03:47,991 Kdy... No dobře, naše čtvrtá třída je na úrovni posledního ročníku americké školy. 595 01:03:48,111 --> 01:03:55,911 Ale vždyť to, co se dnes bere ve čtvrté třídě, to je učivo prvních tříd. 596 01:03:56,031 --> 01:03:59,409 - Sovětské školy. - Ano, sovětské školy. 597 01:03:59,529 --> 01:04:02,371 Je to počáteční učivo. 598 01:04:05,210 --> 01:04:09,901 Takže co k tomu dodat? 599 01:04:10,021 --> 01:04:17,081 Je nutné samostatně studovat nauku o tom, jak je řízena společnost. 600 01:04:17,201 --> 01:04:19,200 Je třeba chápat, že: 601 01:04:19,320 --> 01:04:27,821 „Zachránců nejvyšších tu není, ni bůh, ni cézar, tribun též; sami se spasme v zápolení... (Internacionála) 602 01:04:28,128 --> 01:04:35,679 A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak mnohé věci… 603 01:04:35,799 --> 01:04:38,168 Tedy Kozma Prutkov, omlouvám se. 604 01:04:38,288 --> 01:04:41,727 Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 605 01:04:41,847 --> 01:04:45,081 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 606 01:04:45,201 --> 01:04:47,879 Zde si tedy musíme rozšiřovat okruh našich pojmů. 607 01:04:47,999 --> 01:04:52,426 A proč? Protože a zde jde o pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení: 608 01:04:52,546 --> 01:04:59,318 Každý v míře chápání událostí probíhajících okolo něho pracuje pro sebe a své zájmy 609 01:04:59,438 --> 01:05:03,453 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 610 01:05:03,573 --> 01:05:06,312 Musíte se snažit znát a chápat více. 611 01:05:06,432 --> 01:05:13,800 Jestliže dříve k tomu, abyste se ve společnosti stali aktivním občanem, stačilo jen umět číst, psát a počítat, 612 01:05:13,920 --> 01:05:19,199 tak teď je nutné vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. 613 01:05:19,319 --> 01:05:25,520 Je to potřebné stejně jako znát pravidla silničního provozu, 614 01:05:25,640 --> 01:05:32,972 která vám umožňuje bez havárií a zranění řídit auto, přecházet silnice. 615 01:05:33,092 --> 01:05:34,782 znalost těchto pravidel. 616 01:05:34,902 --> 01:05:38,656 Stejně tak vám znalost pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení 617 01:05:38,776 --> 01:05:43,620 a Koncepce sociální bezpečnosti umožňuje v podstatě bez katastrof… 618 01:05:43,740 --> 01:05:48,841 I s ohledem na to, že se zde nepohybujeme sami, že i jiní jsou v pohybu, 619 01:05:48,961 --> 01:05:54,885 takže někdy ani sami nemusíte nic udělat a stejně dojde k havárii, 620 01:05:55,322 --> 01:05:59,489 protože těch ostatních v pohybu okolo vás je mnoho. 621 01:05:59,609 --> 01:06:05,249 Stejné je to v sociálním supersystému, kde musí být maximálně bráněny zájmy 622 01:06:05,369 --> 01:06:08,310 každého člověka a jeho rodiny. 623 01:06:08,430 --> 01:06:14,005 A to může dokázat každý člověk pouze sám, když toho bude znát a chápat víc, 624 01:06:14,125 --> 01:06:18,626 když bude znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 625 01:06:18,746 --> 01:06:23,538 Pouze tehdy bude možné bránit své zájmy. 626 01:06:23,658 --> 01:06:26,008 To byla poslední otázka. 627 01:06:26,128 --> 01:06:36,166 Nu což, zbývá jen dodat, že učení a pracovitost vede k poznání. 628 01:06:37,452 --> 01:06:43,316 S učením je to stejné jako s vodou, která pod ležící kámen neproteče. 629 01:06:43,436 --> 01:06:48,614 Musíte se učit, vynaložit na to své úsilí a jednoduché to nebude. 630 01:06:48,734 --> 01:06:53,861 Ale překážky je nutné začít překonávat, to zvládne každý, 631 01:06:53,981 --> 01:07:01,860 a potom také každý, kdo si dokáže osvojit novou znalost o řízení sociálních supersystémů ve světě, 632 01:07:01,980 --> 01:07:07,955 v lidské společnosti, dokáže ubránit zájmy své i své rodiny. 633 01:07:08,075 --> 01:07:12,121 Přeji vám úspěchy ve vašem studiu a mírové nebe nad hlavou. 634 01:07:12,241 --> 01:07:14,153 Do příštích setkání. 635 01:07:14,273 --> 01:07:24,806 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 636 01:07:44,397 --> 01:07:53,910 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz