1 00:00:05,320 --> 00:00:08,669 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,789 --> 00:00:11,811 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,931 --> 00:00:16,368 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,488 --> 00:00:20,318 Dnes je 19.03.2018. 5 00:00:20,438 --> 00:00:23,798 Nu což, Valeriji Viktoroviči, volby jsou za námi. 6 00:00:23,918 --> 00:00:30,299 Podle moskevského času jsme se jejich výsledky dozvěděli již včera, 7 00:00:30,419 --> 00:00:38,302 takže už víme, že Pavel Grudinin získal 11,8%. 8 00:00:38,422 --> 00:00:45,338 Ovšem Vladimir píše, že prý jste nám tvrdil, že Grudinin nezíská víc než 10%. 9 00:00:45,458 --> 00:00:51,838 Proč jste se zmýlil? Jak je možné, že tento žvanil překonal 10%? 10 00:00:51,958 --> 00:01:03,258 Mohl bych hned odpovědět a tím tento dotaz zcela vyřídit, že jsem netvrdil, že nezíská více než 10%. 11 00:01:03,378 --> 00:01:07,527 Schválně jsem tehdy zdůraznil, že k danému okamžiku: 12 00:01:07,647 --> 00:01:13,262 Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem řekl, že k danému okamžiku nezíská více než 10%. 13 00:01:13,382 --> 00:01:16,348 Ale to před námi byl ještě celý týden. 14 00:01:16,468 --> 00:01:22,547 Speciálně jsem to zdůraznil a za týden se toho ještě dá mnoho stihnout. 15 00:01:22,667 --> 00:01:32,269 A kdyby v jeho týmu pracovali profesionálové, tak by mohl získat o dost více, 16 00:01:32,389 --> 00:01:34,661 o dost více. 17 00:01:34,781 --> 00:01:41,965 Ale dosáhnout za týden té jejich plánované laťky 30% by se jim nepovedlo, 18 00:01:42,085 --> 00:01:53,204 aby ho dokázali Putinovi vnutit jako premiéra, nebo alespoň ministra některého z rezortů, 19 00:01:53,324 --> 00:01:58,515 aby mu takto v posledním Putinově volebním období vytvořili kladný image, 20 00:01:58,635 --> 00:02:02,919 kdy by Putin odvedl práci a on si na tom založil svůj image, 21 00:02:03,039 --> 00:02:08,095 takže by potom v dalších volbách bez problémů vyhrál. 22 00:02:08,215 --> 00:02:13,077 To se samozřejmě nepovedlo, takže je teď z něj úplná nula, 23 00:02:13,197 --> 00:02:21,500 zásadně si žádné nároky na obsazení nějaké státní funkce činit nemůže. 24 00:02:21,620 --> 00:02:28,411 Na tom by bylo možné skončit, ale přece jen k té věci, 25 00:02:28,531 --> 00:02:37,572 jak je možné, že získal 11,8% a nezůstal v těch mezích 10%, 26 00:02:37,692 --> 00:02:47,024 protože v podstatě by se měl pohybovat někde v mezích 7-8%, tak to probereme zvlášť. 27 00:02:47,144 --> 00:02:53,356 Ale napřed si musíme promluvit o tom žvanilovi. 28 00:02:55,285 --> 00:03:08,272 Mně celou předvolební kampaň velice nadávali, že se ke Grudininovi nechovám s úctou, 29 00:03:08,392 --> 00:03:13,126 když on je přece takový inteligentní, talentovaný, prostě ideál. 30 00:03:13,246 --> 00:03:19,941 Ti Grudininovi přívrženci, stoupenci mě přímo zavalili rozličnými hrozbami, 31 00:03:20,061 --> 00:03:27,292 co se mi stane, jestliže nepřestanu pracovat proti němu. 32 00:03:28,444 --> 00:03:36,262 Grudinina podpořili všichni, ještě jednou opakuji, že ho podpořili všichni nepřátelé Ruska! 33 00:03:36,382 --> 00:03:38,113 Byly otevřeny... 34 00:03:39,903 --> 00:03:45,129 Probudili se všichni spáči, byly otevřeny všechny konzervy, 35 00:03:45,249 --> 00:03:49,902 a projevili se všichni špioni, celé jejich spektrum. 36 00:03:50,022 --> 00:03:55,580 A jestliže dříve jsme o tom jen mluvili… 37 00:03:57,095 --> 00:04:02,609 Nechci říci, že neopodstatněně, ale důkaz jsme pro to v ruce neměli, 38 00:04:02,729 --> 00:04:06,415 že Grudinina prosazují pouze nepřátelé Ruska, 39 00:04:06,535 --> 00:04:12,751 ať už se jednalo o jakékoliv lidi, ty vystupující jménem KPRF, nebo dokonce jménem Koncepce, 40 00:04:12,871 --> 00:04:17,401 protože se našli i takoví, kteří podporovali Grudinina a zaštiťovali se přitom Koncepcí. 41 00:04:17,521 --> 00:04:21,762 Tak teď už pro to máme v ruce i důkaz. 42 00:04:21,882 --> 00:04:28,181 A ten důkaz poskytnul sám Pavel Nikolajevič Grudinin, tady se podívejte. 43 00:04:28,301 --> 00:04:32,028 Řeknu vám, že je to velice zajímavé čtení. 44 00:04:32,148 --> 00:04:38,489 Pavel Nikolajevič Grudinin pro účely předvolební kampaně vydal knihu: 45 00:04:38,609 --> 00:04:42,685 Pavel Grudinin - Zkušenosti sociálního extremisty. 46 00:04:42,805 --> 00:04:49,412 Ta kniha je velice obsažná a vypovídající, a vyřkla ortel nad všemi, 47 00:04:49,532 --> 00:04:53,404 obzvláště nad těmi „konceptuály“, kteří Grudinina podpořili. 48 00:04:53,524 --> 00:04:57,333 Jednou ranou a nekompromisně. 49 00:04:57,453 --> 00:05:00,090 V čem spočívá hodnota této knihy? 50 00:05:00,210 --> 00:05:06,077 Je založena na stenogramech rozhovorů, které Grudinin poskytnul. 51 00:05:06,197 --> 00:05:14,203 A ty stenogramy nevybral nikdo jiný než sám Grudinin. 52 00:05:14,323 --> 00:05:20,458 Takže už je to tak, že pokud Pavel Nikolajevič někomu poskytnul rozhovor 53 00:05:20,578 --> 00:05:25,148 a my se toho rozhovoru chytíme a začneme argumentovat, že v něm řekl to a to, 54 00:05:25,268 --> 00:05:29,037 tak nám mohou namítnout, že se prostě holt uřeknul, že to se může stát, 55 00:05:29,157 --> 00:05:32,143 že to a ono, že jsme ho nepřesně pochopili... 56 00:05:32,263 --> 00:05:38,253 Jenže po vydání této knihy už nemůže být o žádných takových uřeknutích ani řeči. 57 00:05:38,373 --> 00:05:45,372 Prošla jejich cenzurou a oni vyhodnotili, že zde je to nejlepší. 58 00:05:45,492 --> 00:05:49,754 Všechno, co je tam uvedené, bylo znovu zváženo. 59 00:05:50,247 --> 00:05:59,937 To znamená, že se jedná o ten nejlepší důkaz toho, co je Pavel Nikolajevič Grudinin zač. 60 00:06:00,057 --> 00:06:06,541 Jak chápe procesy řízení, jaká je jeho mravnost, na co se orientuje 61 00:06:06,661 --> 00:06:10,121 a nakolik je v jeho případě možné mluvit 62 00:06:11,787 --> 00:06:16,972 o profesionální připravenosti zaujímat tak vysokou funkci. 63 00:06:17,092 --> 00:06:19,461 To všechno tam najdete. 64 00:06:19,581 --> 00:06:24,233 - To jsem si tam dal… - Pracovní záložky? 65 00:06:24,353 --> 00:06:27,772 Najdete tam úplně všechno, je tam obsaženo všechno. 66 00:06:27,892 --> 00:06:33,286 Ale někdy je to takové roztaženější, takže pracovat je třeba se všemi texty. 67 00:06:33,406 --> 00:06:38,511 Vzhledem k té jeho časté rozplizlosti je nutné zpracovávat větší objemy, 68 00:06:38,631 --> 00:06:44,355 ale jsou tam i místa, kde mluví stručně, jasně a k věci. 69 00:06:44,475 --> 00:06:51,658 Proto jsem si něco málo vyznačil, když jsem tu knihu četl. 70 00:06:54,394 --> 00:07:01,717 A něco teď našim kolegům tedy přečtu, abych nemluvil jen tak do větru. 71 00:07:01,837 --> 00:07:04,741 Co bych tedy chtěl říci? 72 00:07:04,861 --> 00:07:09,453 Pavel Nikolajevič Grudinin je dlouhodobým globálním projektem. 73 00:07:09,573 --> 00:07:14,287 Opakuji, že se jedná o prezidentského kandidáta do voleb v roce 2024. 74 00:07:14,407 --> 00:07:17,620 Ještě ho nikdo z tohoto programu nevyškrtnul. 75 00:07:17,740 --> 00:07:24,656 A tak kdokoliv, kdo se zabývá analytikou, kdo je politologem, 76 00:07:24,776 --> 00:07:28,648 kdo je v tomto ohledu nějak aktivní, 77 00:07:28,768 --> 00:07:34,408 by si měl tuto knihu držet jako příručku o možném kandidátovi až do roku 2024, 78 00:07:34,528 --> 00:07:36,815 než budou další volby. 79 00:07:36,935 --> 00:07:39,016 Je nutné ji mít. 80 00:07:39,136 --> 00:07:44,098 A na místě Pavla Nikolajeviče Grudinina, tedy obrazně řečeno, 81 00:07:44,218 --> 00:07:55,557 bych zlatem zahrnul technický tým, který tuto knihu připravoval, aby se do konce života přímo topil v penězích, 82 00:07:55,677 --> 00:08:00,083 jen aby ta kniha nikdy nevyšla, aby vůbec nespatřila světlo světa, 83 00:08:00,203 --> 00:08:03,457 přestože vyšla v malém nákladu pouhých 1500 výtisků. 84 00:08:03,577 --> 00:08:07,798 Já jsem si ji objednal hned, jak jsem se dozvěděl, že vychází. 85 00:08:07,918 --> 00:08:18,599 Bohužel jsem ji dostal až minulý týden ve středu, ve čtvrtek už by bylo zbytečné nahrát video, protože… 86 00:08:18,719 --> 00:08:21,602 Ale ten projekt je přece dlouhodobý. 87 00:08:21,722 --> 00:08:26,108 Takže čím že nás to tu Pavel Nikolajevič Grudinin obšťastnil? 88 00:08:26,228 --> 00:08:31,889 Začíná tam lhát od samého začátku, dokonce lže už přímo na obálce té knihy. 89 00:08:32,979 --> 00:08:43,822 Tady na zadní straně je vytištěn průvodní komentář, kdo je Pavel Nikolajevič, co je zač. 90 00:08:43,942 --> 00:08:51,619 V každém případě je hlavním recenzentem a měl to případně opravit. 91 00:08:51,739 --> 00:09:02,255 Všechno to číst nebudu, takže: „Pavel Nikolajevič Grudinin je znám nejen jako VÝZNAMNÝ politický činitel…“ 92 00:09:02,995 --> 00:09:09,476 No promiňte, a kdy že se jím stal? Jednoduše se ptám: Kdy? 93 00:09:09,596 --> 00:09:17,047 On je vlastník, má svůj podnik a kdy že se to stihnul stát významným politickým činitelem? 94 00:09:17,931 --> 00:09:25,256 „…úspěšný organizátor výroby…“ následuje další jeho opěvování a dále: 95 00:09:25,955 --> 00:09:34,164 „…hlavní organizátor výroby, řízení… vysoce rozvinutá sociální oblast… 96 00:09:34,284 --> 00:09:41,739 V knize, kterou teď budete číst, Pavel Nikolajevič Grudinin vypráví, jak toho všeho dosáhnul. 97 00:09:41,859 --> 00:09:49,197 Jak se tedy stal významným politickým činitelem a úspěšným organizátorem výroby. 98 00:09:49,317 --> 00:09:51,318 To prý je v té knize. 99 00:09:51,438 --> 00:09:54,693 Jestliže někdo něco z toho v té knize dokáže objevit... 100 00:09:54,813 --> 00:10:00,480 Kromě obecných úvah o tom, jaký já jsem veliký a mocný a jak se mi všechno daří, 101 00:10:00,600 --> 00:10:03,952 tedy kromě výroků, které pronáší sám o sobě... 102 00:10:04,072 --> 00:10:10,348 Vždyť prý bude vyprávět, jak toho všeho dosáhl, alespoň něco, nějaký příklad. 103 00:10:10,468 --> 00:10:15,846 Najdete-li tam něco takového, budete opravdu dobří. Takže lže od samého počátku. 104 00:10:15,966 --> 00:10:18,279 A o čem to tedy je? 105 00:10:18,399 --> 00:10:23,596 Znovu opakuji, že Pavla Nikolajeviče Grudinina řídí dvě síly. 106 00:10:24,847 --> 00:10:28,880 Pindosové – americká státní elita a globalisté. 107 00:10:29,000 --> 00:10:37,097 Cílem globalistů bylo maximálně delegitimizovat Putina, 108 00:10:37,217 --> 00:10:41,829 aby byl Putin co nejméně akceschopný v přijímání vlastních rozhodnutí, 109 00:10:41,949 --> 00:10:47,610 aby podpindosníci ve vládě byli nahrazeni zástupci globalistů, 110 00:10:47,730 --> 00:10:51,539 aby se mezitím Grudinin stačil otrkat v nějaké funkci, 111 00:10:51,659 --> 00:10:56,600 ze které by ho dosadili do prezidentské funkce, a on by potom během patnácti let náš stát zase potopil. 112 00:10:56,720 --> 00:11:01,661 Nebo za 12 let, za dvě volební období, to už by nebyl žádný problém. 113 00:11:01,781 --> 00:11:09,006 To byl tedy cíl globalistů a státní elita, státní elita USA zase sledovala jiný cíl, 114 00:11:09,126 --> 00:11:14,910 ta chtěla po volbách rozpoutat vlastenecký majdan. 115 00:11:15,030 --> 00:11:23,899 V létě na základě využití emocí vybuzených díky mistrovství světa ve fotbalu chce 116 00:11:24,019 --> 00:11:27,193 rozpoutat občanskou válku. 117 00:11:27,313 --> 00:11:35,988 Takže se podíváme na Pavla Nikolajeviče Grudinina a přečteme si ho, něco si z něj přečteme... 118 00:11:38,612 --> 00:11:43,678 Mám tady jeho citát o státní radě, kde říká: 119 00:11:43,798 --> 00:11:48,488 „Je nutné vytvořit státní radu, která bude nezávislá na prezidentovi…“ 120 00:11:48,608 --> 00:11:50,340 Oj, jaké moudré rozhodnutí. 121 00:11:50,460 --> 00:11:55,098 „Když se dnes schází státní rada, tak tam sedí prezident a všichni jeho podřízení. 122 00:11:55,218 --> 00:11:59,984 A jak to potom vypadá? Nikdo si netroufne „nejvyššímu“ oponovat ani slovíčkem. 123 00:12:00,104 --> 00:12:05,643 A ještě jsem pro to, aby si ruští lidé žili lépe než v tom státě, který s námi prohrál válku.“ 124 00:12:05,763 --> 00:12:07,906 To je zase taková mantra. 125 00:12:08,026 --> 00:12:18,399 Jestliže to někdo nepochopil, tak zde navrhuje vytvořit situaci z roku 1993. 126 00:12:18,991 --> 00:12:29,047 Pamatujete se na to rozstřílení nejvyšší rady? Tak přesně to navrhuje Pavel Nikolajevič Grudinin. 127 00:12:29,167 --> 00:12:37,369 Jestliže na státní radě, kterou svolává Putin, nějaká elita o něčem nemluví, 128 00:12:37,489 --> 00:12:42,452 a mlčí před „nejvyšším“, tak je to vypovídající s ohledem na kvalitu takové elity, 129 00:12:42,572 --> 00:12:45,713 ale vůbec ne s ohledem na kvalitu dané procedury: 130 00:12:45,833 --> 00:12:50,471 Muzikanty se nestanete, když na židle jim usednete. (Kvartet – I. A. Krylov) 131 00:12:50,591 --> 00:12:59,138 Tím, že zasednete ve státní radě a budete sami rozhodovat, se z vás totiž muzikanti nestanou a stát tím zničíte. 132 00:12:59,258 --> 00:13:05,311 Teď nedokážete prezidentovi rozumně oponovat, ale potom, až budete vedeni svými ambicemi, 133 00:13:05,431 --> 00:13:10,917 tu vyvoláte rozkol, a budeme tu mít občanskou válku. 134 00:13:11,037 --> 00:13:18,093 Možná že si ale Pavel Nikolajevič válku nepřeje, možná to jenom nedomyslel. 135 00:13:18,213 --> 00:13:24,729 Možná někde jinde, na jiném místě předvede, jak je jinak rozumný. 136 00:13:24,849 --> 00:13:30,567 Jak mu jde o náš stát, jak mu záleží na tom, aby v něm nebyla válka, aby měl budoucnost, 137 00:13:30,687 --> 00:13:39,800 aby se v něm skutečně lidem žilo lépe než těm, kteří s námi 2. světovou válku prohráli. 138 00:13:39,920 --> 00:13:43,067 Tak se podíváme na další citát. 139 00:13:43,187 --> 00:13:48,879 Položili mu otázku: „Co podle vás bude s Doněckou a Luhanskou lidovou republikou?“ 140 00:13:48,999 --> 00:13:53,560 Jeho odpověď: „Minské dohody samozřejmě sehrály důležitou roli 141 00:13:53,680 --> 00:13:57,932 v zastavení genocidy obyvatelstva těchto republik, ale bojové akce tam dále pokračují, 142 00:13:58,052 --> 00:14:01,198 i když už mezi civilním obyvatelstvem není tolik obětí. 143 00:14:01,318 --> 00:14:05,854 Banderovské nedobité pozůstatky denně ostřelují města a vesnice DLR a LLR 144 00:14:05,974 --> 00:14:09,043 a ve výsledku tam trpí a umírají obyčejní lidé.“ 145 00:14:09,163 --> 00:14:12,824 Já zde speciálně nic nevynechávám, proto je to trochu delší: 146 00:14:12,944 --> 00:14:18,636 „Banderovské nedobité pozůstatky denně ostřelují města a vesnice DLR a LLR 147 00:14:18,756 --> 00:14:22,134 a ve výsledku tam trpí a umírají civilisté. 148 00:14:22,254 --> 00:14:29,386 Minské dohody se proměnily v jakousi zástěrku pro přípravu silového řešení problému Novoruska.“ 149 00:14:29,506 --> 00:14:34,162 Já tedy nevím, z čí strany je připravováno silové řešení, ale to teď nechme být… 150 00:14:34,282 --> 00:14:39,434 „Jsem přesvědčen, že Rusko musí na základě otevřené sabotáže těchto dohod ze strany Kyjeva 151 00:14:39,554 --> 00:14:41,748 udělat následující logický krok 152 00:14:41,868 --> 00:14:49,901 a uznat vůli lidí vyjádřenou v referendu v roce 2014 a uznat nezávislost těchto republik. 153 00:14:50,021 --> 00:14:54,583 Nelze dále držet obyvatelstvo LLR a DLR v tak nejistém postavení. 154 00:14:54,703 --> 00:14:59,084 Jen si vzpomeňme, že Donbas byl od počátku čistě ruským regionem, 155 00:14:59,204 --> 00:15:02,324 který byl společně s Charkovem, Dněpropetrovskem a Oděsou 156 00:15:02,444 --> 00:15:07,751 začleněn do Ukrajinské sovětské socialistické republiky dekretem Rady lidových komisařů, 157 00:15:07,871 --> 00:15:11,326 aby se upevnila průmyslová moc tehdejší zemědělské Ukrajiny. 158 00:15:11,446 --> 00:15:16,495 Projeví-li tedy obyvatelstvo Donbasu, které je převážně ruské, svou vůli k návratu do sestavy Ruska, 159 00:15:16,615 --> 00:15:20,790 jsme povinni velice vážně tuto možnost zvážit. 160 00:15:20,910 --> 00:15:25,163 Když jsme k Rusku mohli přičlenit Krym, tak je zcela přirozené, 161 00:15:25,283 --> 00:15:29,972 že bychom mohli vyhovět i přání obyvatel Donbasu vrátit se do sestavy Ruska.“ 162 00:15:30,092 --> 00:15:37,842 Já nevím, čeho je v tom citátu více, zda idiotismu, debilismu či rusofobie… 163 00:15:37,962 --> 00:15:41,546 Vysvětlím, oč jde. 164 00:15:44,555 --> 00:15:51,396 Opakuji, že nevím, která strana plánuje s ohledem na Minské dohody 165 00:15:51,516 --> 00:15:56,823 přistoupit k silovému řešení problému na Ukrajině, 166 00:15:56,943 --> 00:16:01,426 ale Minské dohody jsou politickým nástrojem, 167 00:16:01,546 --> 00:16:09,219 který Rusku umožňuje bránit nejen zájmy lidí žijících na Donbasu, 168 00:16:09,339 --> 00:16:15,701 ale vůbec veškerého ukrajinského obyvatelstva a neumožňuje tam rozpoutat totální válku. 169 00:16:15,821 --> 00:16:23,776 Tyto minské dohody byly parafovány a schváleny v OSN. 170 00:16:23,896 --> 00:16:32,701 Všichni nepřátelé Ruska sní o tom, aby se Rusko samo vzdalo Minských dohod, 171 00:16:32,821 --> 00:16:42,217 protože v tom případě by přišlo o právo na hlas při řešení jakýchkoliv problémů. 172 00:16:42,337 --> 00:16:46,589 A ten problém Ukrajiny je přece velice závažný. 173 00:16:46,709 --> 00:16:56,517 Nestačí, že se nedá srovnávat Krym a Donbas, protože Krym v souladu s ukrajinskou ústavou, 174 00:16:56,637 --> 00:17:04,850 V SOULADU S UKRAJINSKOU ÚSTAVOU, nikdy nebyl částí Ukrajiny. 175 00:17:06,187 --> 00:17:12,257 A to je zásadní rozdíl, kterým se liší od Donbasu, zásadní! 176 00:17:12,377 --> 00:17:20,504 Jestliže celé to takzvané západní společenství neuznává návrat Krymu, 177 00:17:20,624 --> 00:17:33,063 ale je nuceno ho brát na zřetel, protože tak či onak je ta silnější složka, ve smyslu logiky i právní vědy, 178 00:17:33,183 --> 00:17:38,181 na straně Ruska, neboť zcela konkrétně můžeme doložit dokumenty, 179 00:17:38,301 --> 00:17:43,505 že Krym byl předán nelegitimně a to dokonce i podle sovětských zákonů, 180 00:17:43,625 --> 00:17:50,105 že Krym nikdy nebyl částí Ukrajiny, že byl Ukrajině pouze svěřen do správy 181 00:17:50,225 --> 00:17:56,151 a k tomu všemu je tu ještě to referendum o návratu, to všechno. 182 00:17:56,271 --> 00:18:00,980 Ale s Donbasem je všechno úplně jinak. 183 00:18:01,100 --> 00:18:06,774 Jak to vypadá s Donbasem? S Donbasem je to velice... 184 00:18:08,116 --> 00:18:13,738 Co se teď děje na Ukrajině? Přece tam všichni bojují s ruským agresorem. 185 00:18:13,858 --> 00:18:17,420 A jak k tomu vůbec došlo? Že my tam nebojujeme 186 00:18:17,540 --> 00:18:22,044 a přesto Ukrajina bojuje se sovětským, tedy s ruským agresorem? 187 00:18:22,164 --> 00:18:25,869 Že Ukrajina bojuje s ruským agresorem? 188 00:18:25,989 --> 00:18:34,660 Ta věc se má tak, že když probíhal Majdan, tak s cílem rozpoutat a roznítit celoevropskou válku 189 00:18:34,780 --> 00:18:40,996 podpindosníci realizovali následující věc. 190 00:18:41,116 --> 00:18:49,587 Proti komu bojují takzvaní patrioté? Oni bojují proti takzvaným „separům“, separatistům, 191 00:18:49,707 --> 00:18:54,154 kteří chtějí odtrhnout část Ukrajiny a předat ji Rusku. 192 00:18:54,274 --> 00:19:02,802 Zbylá část Ukrajiny se s tím nehodlá smířit a bojuje kvůli tomu. 193 00:19:02,922 --> 00:19:06,113 A kde se vzaly takové nálady? 194 00:19:06,233 --> 00:19:14,105 Ta věc se má tak, že když Donbas začal protestovat proti státnímu převratu provedenému v Kyjevě, 195 00:19:14,225 --> 00:19:19,756 tak se na Donbasu neznámo odkud objevili a řekneme-li to na rovinu, 196 00:19:19,876 --> 00:19:25,807 jednalo se o vyslance Ukrajinské bezpečnostní služby, kteří začali mávat ruskými vlajkami a tvrdit, 197 00:19:25,927 --> 00:19:36,539 že se jedná o ruské území, které se teď vrátí k Rusku, že přijde ruská armáda a udělá tam pořádek. 198 00:19:37,652 --> 00:19:50,725 A situace je taková, že z hlediska světového řádu tu máme nezávislý, jakoby nezávislý stát Ukrajinu, 199 00:19:50,845 --> 00:20:00,258 kde z ničeho nic propuknou jakési nepokoje a na část jeho území si začne jako činit nárok Rusko. 200 00:20:00,378 --> 00:20:08,849 V souladu s tím se světové společenství Ruska ptá: „Jak je to možné? Vy bojujete za cizí území? 201 00:20:08,969 --> 00:20:15,271 To znamená, že my se proti vám všichni spojíme se všemi následky, které z toho vyplývají, 202 00:20:15,391 --> 00:20:18,553 včetně těch vojenskopolitických. 203 00:20:18,673 --> 00:20:26,374 My musíme přece bránit územní celistvost suverénního státu, na který jste zaútočili.“ 204 00:20:28,200 --> 00:20:35,421 To znamená, že se připravovala válka proti Rusku a Ukrajině, 205 00:20:35,541 --> 00:20:42,443 aby spolu začali bojovat Rusko s Ukrajinou a ta válka se následně přenesla na evropské území. 206 00:20:42,563 --> 00:20:46,667 Všichni by byli spokojení, ovšem kromě Rusů a Ukrajinců. No a Západ? 207 00:20:46,787 --> 00:20:54,151 Ten by byl štěstím bez sebe, že Rusko opět shoří v ohni světové války, společně s Evropou. 208 00:20:54,271 --> 00:20:59,603 V Evropě by to vedlo k vytvoření nových států, nových jazyků, nových národů… 209 00:20:59,723 --> 00:21:03,817 A co na to říká Pavel Nikolajevič? 210 00:21:03,937 --> 00:21:14,658 „Pojďme to území skutečně odtrhnout, abychom se v očích světové veřejnosti stali agresory. 211 00:21:15,584 --> 00:21:22,425 A to hned… Rusko nemá ve světě žádného jiného spojence než svou armádu a námořnictvo. 212 00:21:22,545 --> 00:21:28,469 Okamžitě bychom se stali nepřáteli všech. 213 00:21:28,589 --> 00:21:39,091 Všichni by získali zákonné právo převést tento konflikt ze studené války do té horké s tím, 214 00:21:40,086 --> 00:21:46,901 že by jim v tom pomohla zrada naší elity. O tom ještě budeme mluvit. 215 00:21:47,699 --> 00:21:56,726 Takže bychom sami sobě pro nic za nic vytvořili problém. 216 00:21:56,846 --> 00:22:05,351 My sami bychom celému světu předvedli, že jsme tím zplozencem pekla, 217 00:22:05,471 --> 00:22:15,321 že nebereme ohled na světový řád, na světové úmluvy a záruku suverenity všech států, 218 00:22:15,441 --> 00:22:17,704 že to my jsme tím útočníkem. 219 00:22:17,824 --> 00:22:23,183 Co myslíte, můžeme vydržet společný úder vedený ze všech stran? 220 00:22:23,303 --> 00:22:33,393 Vždyť zatím manévrujeme a určitými spojenci jsou nám státy BRICS, 221 00:22:33,513 --> 00:22:36,840 přičemž Indii a Čínu nelze brát na lehkou váhu. 222 00:22:36,960 --> 00:22:42,189 Ovšem v případě, že bychom jednali tak, jak navrhuje Pavel Nikolajevič Grudinin, 223 00:22:42,309 --> 00:22:46,536 by se z Indie a Číny stali naši nepřátelé. 224 00:22:46,656 --> 00:22:50,548 A my tu ještě máme měkký podbřišek - Kazachstán. 225 00:22:50,668 --> 00:22:55,794 Jsme tedy zranitelní ze všech stran a Pavel Nikolajevič nám navrhuje: 226 00:22:55,914 --> 00:23:01,221 "Pojďme se nechat zatáhnout do války na šesté prioritě." 227 00:23:02,919 --> 00:23:08,963 Dobrá, předpokládejme, že jsme všechno vyhráli. 228 00:23:09,083 --> 00:23:14,030 Odtrhli jsme ta území a zařadili jsme je do sestavy Ruska. 229 00:23:14,150 --> 00:23:18,813 Jak to dopadne? Dopadne to přesně tak, jak jsem o tom už mluvil. 230 00:23:18,933 --> 00:23:26,915 Zachováme tak existenci banderovské líhně na zbylém území Ukrajiny, 231 00:23:27,035 --> 00:23:37,897 kde budou mladé lidi od dětství vychovávat v nenávisti k Rusku, aby potom šli a bojovali proti nám, 232 00:23:38,017 --> 00:23:46,230 a prováděli teroristické útoky jak na území Donbasu, tak i na zbylém ruském území. 233 00:23:46,350 --> 00:23:52,981 Budou jim vykládat: „Jen se podívejte, přišli k nám a pro nic za nic nám ukradli území, 234 00:23:53,101 --> 00:23:57,179 roztrhli náš stát, kde jsme byli všichni tak šťastní…“ 235 00:23:57,299 --> 00:24:00,223 Ano, kyjevské bandě může být Donbas vřele ukradený, 236 00:24:00,343 --> 00:24:05,037 protože v tom, aby na Ukrajině ustavila svůj nacionalistický marginální režim, ten banderovský, 237 00:24:05,157 --> 00:24:11,971 jí Donbas jenom překáží, stejně jako Novorusko. Ale to je jen jedna věc. 238 00:24:12,091 --> 00:24:18,554 My jim tak poskytneme důvod k válce, k nikdy nekončící válce proti nám. 239 00:24:18,674 --> 00:24:26,680 To znamená, že Pavel Nikolajevič zcela vědomě, já přece nemohu předpokládat, že se jedná o debila, 240 00:24:26,800 --> 00:24:32,214 vždyť si přece činil nárok na funkci prezidenta Ruské federace, nejvyššího státního činitele... 241 00:24:32,334 --> 00:24:40,177 On vědomě chce, aby Rusko vstoupilo do konfliktu s celým světem na šesté prioritě 242 00:24:40,297 --> 00:24:47,459 a utrpělo drtivou porážku, neboť zdrojová stabilita Ruska nestačí k tomu, aby čelilo celému světu. 243 00:24:47,579 --> 00:24:56,244 Až například čínská armáda v malých skupinkách, po miliónu vojáků, překročí hranici 244 00:24:57,720 --> 00:25:08,994 na jedné straně, z druhé strany vyletí americké rakety a indická armáda se dá do pohybu ze třetí strany… 245 00:25:10,249 --> 00:25:12,450 To je to, co navrhuje. 246 00:25:12,570 --> 00:25:21,215 A podobných perel je plná celá tato kniha. Celá tato kniha je jen o tom, jak zničit Rusko. 247 00:25:22,942 --> 00:25:28,559 Já už to nebudu citovat, v krátkosti to shrnu. Každý si to tam může najít sám. 248 00:25:28,679 --> 00:25:33,702 Všem doporučuji, aby si ji přečetli! Je to velice vypovídající kniha. 249 00:25:33,822 --> 00:25:41,088 Vykládali nám tady o dvaceti krocích Pavla Grudinina, kterými zachrání Rusko a pozvedne ho. 250 00:25:41,208 --> 00:25:46,375 Je v nich všechno, jsou skvělé, jen dvacet takových a takových kroků. 251 00:25:46,495 --> 00:25:51,251 Dvacet kroků to je soubor hesel, ale zde jsou k tomu komentáře 252 00:25:51,371 --> 00:25:55,818 a to je to, čím je ta kniha hodnotná, těmi komentáři. 253 00:25:56,106 --> 00:26:03,575 Jak nám navrátit suverenitu, jak otočit ekonomiku tak, aby pracovala ve prospěch Ruska. 254 00:26:03,695 --> 00:26:10,407 Nic z toho tam není. On pro oči nevidí klíčový princip - lichvářské úrokové sazby, 255 00:26:10,527 --> 00:26:13,638 jak o tom mluvil prezidentský kandidát Titov. 256 00:26:13,758 --> 00:26:21,085 Ten přeci říkal: „Jak se vůbec můžeme bavit o ekonomice, když jsou u nás úrokové sazby jiné než na Západě?!“ 257 00:26:21,205 --> 00:26:26,041 Odsud potom plynou všechny ty problémy offshorů, ovladatelnosti a všeho ostatního. 258 00:26:26,161 --> 00:26:28,448 Chybí nám tu dlouhé peníze. 259 00:26:28,568 --> 00:26:33,962 A jestliže je Grudinin podnikatel, a on je přece podnikatel, tak jak to, že neví o problému dlouhých peněz? 260 00:26:34,082 --> 00:26:40,813 O dlouhodobém úvěrování na nízký úrok? Proč o tom nic neřekl? 261 00:26:40,933 --> 00:26:44,363 A kde jsou ti jeho „konceptuální“ poradci? 262 00:26:44,697 --> 00:26:52,618 Bylo mi řečeno, že to Boldyrev je jeho „konceptuálním“ poradcem. 263 00:26:52,738 --> 00:26:56,682 Tak to tu mám další zajímavou věc. 264 00:26:56,802 --> 00:27:02,880 V této knize je i Boldyrevův článek, kde jsou jeho úvahy o státě. 265 00:27:03,000 --> 00:27:11,470 On absolutně neví, co je to stát, už ani nemluvě o tom, čím se stát USA liší od státu Čína. 266 00:27:11,590 --> 00:27:15,277 Pro něho v tom není rozdíl. 267 00:27:15,397 --> 00:27:18,398 Ale přece existují nějaké základy. 268 00:27:18,518 --> 00:27:23,919 Někteří konceptuálové řekli, že Boldyrev pracuje s Koncepcí, že se jí řídí. 269 00:27:24,039 --> 00:27:28,445 Existují však určité základy, kterým byste se měli řídit, že? 270 00:27:28,565 --> 00:27:35,338 A tak uvedu velice krátkou citaci, vůbec stojí za to si přečíst vše, co tu je od Boldyreva. 271 00:27:35,458 --> 00:27:43,020 On tu píše: „Základem jakéhokoliv řízení je zpětná vazba, kontrola a sledování výsledků činnosti. 272 00:27:43,140 --> 00:27:47,521 Jestliže v daném článku dojde k selhání, řízení se zhroutí. 273 00:27:47,641 --> 00:27:52,999 Z tohoto hlediska je třeba vidět a chápat, jak se vyvíjel systém státní kontroly v Rusku 274 00:27:53,119 --> 00:27:56,548 v průběhu posledních dvou desetiletí.“ 275 00:27:56,668 --> 00:27:59,506 Tohle že napsal konceptuál? 276 00:27:59,626 --> 00:28:05,498 On neví… Jestliže je konceptuál, tak se ptám, on neví, že základem jakéhokoliv řízení 277 00:28:05,618 --> 00:28:08,996 je řízení podle plné funkce řízení? 278 00:28:09,116 --> 00:28:13,934 Jestliže chcete začít řídit pátým krokem, tak nemůžete mluvit o žádné kontrole, 279 00:28:14,054 --> 00:28:17,329 protože budete kontrolovat jedny parametry 280 00:28:17,449 --> 00:28:24,119 a reálnou kontrolu bude provádět ten, kdo zformoval účelovou funkci řízení. 281 00:28:24,239 --> 00:28:27,668 Tak to je ten Boldyrev, prý konceptuál. 282 00:28:27,788 --> 00:28:31,886 Já vůbec nevím, kdo mohl být tak mimo, pod vlivem jakých omamných prostředků, 283 00:28:32,006 --> 00:28:35,691 aby mohl tvrdit, že Boldyrev uplatňuje u Grudinina Koncepci, 284 00:28:35,811 --> 00:28:38,489 a aby k tomu všemu navíc Grudinina podporoval! 285 00:28:38,609 --> 00:28:45,382 Pro všechny konceptuály, kteří podporují Grudinina tu mám jednu nestárnoucí Stalinovu otázku: 286 00:28:45,502 --> 00:28:48,343 „Jste hlupák, nebo nepřítel lidu?“ 287 00:28:48,463 --> 00:28:52,355 Akorát že v daném případě je tu ještě třetí věc. 288 00:28:55,503 --> 00:28:58,280 Takže zaprvé. 289 00:28:58,753 --> 00:29:03,671 Jestliže tvrdíte, že podporujete Grudinina na základě Koncepce, 290 00:29:03,791 --> 00:29:10,964 tak si především budete muset sami upřímně přiznat, že Koncepci neznáte a to tak že vůbec ne: 291 00:29:11,084 --> 00:29:16,087 „No neznám ji, proto jsem se nechal nachytat na podporu Grudinina. 292 00:29:16,207 --> 00:29:20,860 Teď si sednu k učebnicím a vše napravím.“ Zadruhé. 293 00:29:21,641 --> 00:29:28,286 Druhá a třetí varianta je také podmíněna neznalostí Koncepce. 294 00:29:28,406 --> 00:29:34,150 Jen se to liší tím, zda jde o zlý úmysl, protože jste nepřítel: 295 00:29:34,270 --> 00:29:39,458 „Koncepci neznám, ale budu jí škodit tak, že se začlením do jejích řad, mezi konceptuály.“ 296 00:29:39,578 --> 00:29:44,991 A druhá varianta je, když člověk jedná s dobrým úmyslem: 297 00:29:45,111 --> 00:29:50,588 „Sice tomu úplně nerozumím, ale něco jsem snad pochytil a to mi umožňuje někde působit 298 00:29:50,708 --> 00:29:54,126 jakoby v rámci této Koncepce, 299 00:29:54,246 --> 00:29:57,500 protože mi to umožňuje někde něco formovat.“ 300 00:29:57,620 --> 00:30:05,256 Stát se v určité referenční skupině jakousi „autoritou“. 301 00:30:05,376 --> 00:30:09,494 To jsou tři možnosti a každý takový „konceptuál“ by si měl vybrat, kam patří. 302 00:30:09,614 --> 00:30:12,066 Pavel Nikolajevič k tomu zavazuje. 303 00:30:12,186 --> 00:30:16,016 Opakuji, že je to opravdu vypovídající kniha a pro všechny analytiky, 304 00:30:16,136 --> 00:30:21,941 kteří budou do roku 2024 hodnotit prezidentského kandidáta Grudinina, je určující. 305 00:30:22,061 --> 00:30:25,868 Je v ní všechno. Všechno v ní je! 306 00:30:25,988 --> 00:30:36,011 O tom by bylo možné mluvit dlouze, co je ale třeba si uvědomovat? 307 00:30:36,131 --> 00:30:45,273 Ať už bych mluvil jakkoliv podrobně, tak nedokážu rozkrýt ten problém v celé jeho souhrnnosti. 308 00:30:46,508 --> 00:31:00,756 Začali jsme sice Pavlem Nikolajevičem, jenže tou klíčovou událostí vůbec nebyly volby. 309 00:31:01,941 --> 00:31:06,631 Klíčovou událostí, ke které došlo v minulém týdnu, 310 00:31:06,751 --> 00:31:14,751 bylo prohlášení ruského ministra zahraničí Sergeje Viktoroviče Lavrova ze 13. března, 311 00:31:14,871 --> 00:31:23,633 kdy v odpověď na požadavek v souvislosti s tou otravou Skripala, abychom se přiznali, kdo ví k čemu, 312 00:31:23,753 --> 00:31:32,985 prohlásil, že Velká Británie by měla s Ruskem mluvit jiným tónem, 313 00:31:33,105 --> 00:31:37,678 neboť období kolonialismu už pominulo. 314 00:31:37,798 --> 00:31:48,061 Oznámil tím, že Rusko se nebude dál chovat jako kolonie ve vztahu k metropoli. 315 00:31:48,768 --> 00:31:59,730 Všechny ostatní události, ke kterým došlo poté, i před tím, i samotné to otrávení Skripala 316 00:31:59,850 --> 00:32:06,031 je nutné posuzovat z hlediska toho, co řekl Lavrov. 317 00:32:06,151 --> 00:32:12,910 Také do toho tak či onak zapadá všechno, o čem budeme dále mluvit. 318 00:32:13,030 --> 00:32:21,621 Co takového se stalo, aby to potvrdilo, že Sergej Viktorovič mluvil pravdu, že si to již nenecháme líbit? 319 00:32:21,741 --> 00:32:30,912 První věci bylo, že Pavel Nikolajevič nezískal svých vytoužených 30% 320 00:32:31,032 --> 00:32:38,595 a nemůže si činit nárok na obsazení žádné státní funkce v Rusku. 321 00:32:38,715 --> 00:32:57,779 Je z něj obyčejný kandidát vyjadřující názor určité části obyvatelstva v rozměru v podstatě 10%. 322 00:32:57,899 --> 00:33:05,052 Jak je to možné? Vždyť získal 11,8 %? A to je přece úplně jiná situace. 323 00:33:06,017 --> 00:33:10,397 Ne, vůbec to není jiná situace. 324 00:33:10,517 --> 00:33:19,880 Opakuji, ta věc se má tak, že skutečnost, že Grudinin nemůže získat více než 10%, 325 00:33:20,000 --> 00:33:30,811 byla jasná i jeho loutkovodičům, a tak vynaložili značné úsilí, aby Grudininovi ta procenta zvedli. 326 00:33:30,931 --> 00:33:39,250 Provedli to několika kroky. Jeden z nich je v podstatě objektivní. 327 00:33:39,370 --> 00:33:48,332 Když jsem viděl, že se Pavel Nikolajevič vzdal své účasti v debatách, 328 00:33:48,452 --> 00:34:01,472 tak bylo pro mne zábavné pozorovat jeho píáristy. 329 00:34:01,592 --> 00:34:06,862 Vždyť jak mohli přijít na to, jak mohli vymyslet, 330 00:34:06,982 --> 00:34:13,729 aby do debat vysílali místo Grudinina takové jako Ostaninovou a Boldyreva? 331 00:34:13,849 --> 00:34:22,733 Co to mělo být? Jediný, kdo tam byl v této vzniklé situaci adekvátní 332 00:34:22,853 --> 00:34:28,426 a dobře pracoval s informacemi, byl Ševčenko. 333 00:34:28,546 --> 00:34:35,758 Kdyby ti jeho píáristi alespoň něco uměli, ti Grudininovi píáristi, 334 00:34:35,878 --> 00:34:43,292 tak by od samého počátku, od začátku by nepustili Pavla Nikolajeviče ani do jednoho pořadu. 335 00:34:43,412 --> 00:34:47,535 Ani do jednoho, ani na tu závěrečnou debatu. 336 00:34:47,655 --> 00:34:53,131 Vysílali by tam pouze Ševčenka, který by jim získal daleko více procent. 337 00:34:53,251 --> 00:35:02,094 A svou mravnost Ševčenko v podstatě předvedl na posledních debatách, velice dobře. 338 00:35:02,214 --> 00:35:08,991 Když se Pavel Nikolajevič dozvěděl, že přišla žena, která se zapálila, 339 00:35:09,111 --> 00:35:12,566 tak zrudl v obličeji a utekl ze studia. 340 00:35:12,686 --> 00:35:17,401 Místo něho tam zůstal Ševčenko, a jak reagoval Ševčenko? 341 00:35:17,521 --> 00:35:21,825 Tu ženu urážel a ponižoval. Nenechal ji mluvit. 342 00:35:21,945 --> 00:35:28,538 A co ten Pavel Nikolajevič? Přišla tam ta žena, jedná se o problémovou věc, 343 00:35:28,658 --> 00:35:33,270 a on tvrdí, že právo je na jeho straně, že je absolutně v právu. 344 00:35:33,390 --> 00:35:42,348 Ta žena tam přišla a jiný prezidentský kandidát přiznal, 345 00:35:42,468 --> 00:35:47,191 že to byl on, kdo tam tu ženu přivedl, že to byl on sám. 346 00:35:47,311 --> 00:35:54,500 To znamená, že tím byly odstraněny morální bariéry, které by mu bránily oznámit ty či ony informace. 347 00:35:54,620 --> 00:36:02,328 Řekni tedy té ženě přímo do očí: „Vy tu věc podáváte tak a tak, 348 00:36:02,448 --> 00:36:10,978 a přitom to všechno bylo tak a tak a jako důkaz uvedu to a to, a mám na to takové a takové svědky.“ 349 00:36:11,098 --> 00:36:16,369 To jsou průkazné důkazy. A jestliže máš pravdu, 350 00:36:16,489 --> 00:36:20,146 tak navaž dialog a dokaž, že máš pravdu. 351 00:36:20,266 --> 00:36:29,649 A on? S hrůzou v obličeji utekl, protože věděl, že ta žena tam přišla a bude mluvit pravdu! 352 00:36:29,769 --> 00:36:36,624 Proto tam zůstal jen Ševčenko, který na tu ženu začal křičet, urážet ji a ponižovat, 353 00:36:36,744 --> 00:36:40,370 jen aby jí neumožnil mluvit k věci. 354 00:36:40,490 --> 00:36:45,852 To je ukazatel těch sil, které podpořili „prý konceptuálové“. 355 00:36:46,248 --> 00:36:50,025 Jen se podívejte lidi, jaká je ta vaše mravnost. 356 00:36:50,145 --> 00:36:56,299 Ševčenko tam vyjádřil vaší vlastní mravnost, vy jste přece podpořili Grudinina, vy se všemi těmi ostatními. 357 00:36:56,419 --> 00:37:04,036 Vždyť Grudinina podpořili jak „liberasti“, tak i „patriasti“, jedni i druzí. A jak to bylo provedeno? 358 00:37:04,156 --> 00:37:17,620 Když začalo být jasné, že Grudininovi je nutné přihrát hlasy, a oni věděli, že Putinovi se sebrat nedají, 359 00:37:17,740 --> 00:37:25,144 tak bylo nutné sebrat je někomu jinému, tedy těm ostatním, kteří se účastní voleb. 360 00:37:25,264 --> 00:37:33,482 A reálně se tedy takoví kandidáti jako Surajkin, Titov, Baburin 361 00:37:33,602 --> 00:37:44,333 stali zdrojem těch procent, které přešly ke Grudininovi. 362 00:37:44,453 --> 00:37:51,186 Oni měli získat své o něco více než jedno procento. A to, co nezískali, přešlo ke Grudininovi. 363 00:37:51,306 --> 00:37:57,354 Vůbec jsme se tu střetli s velice rozsáhlým spiknutím, 364 00:37:57,474 --> 00:38:03,598 kdy proti Putinovi agitovali, jako třeba u nás v Altajském kraji náš guvernér tak, 365 00:38:03,718 --> 00:38:11,060 že vytvářel absolutní beznaděj, uplatňoval politiku genocidy ruského obyvatelstva, 366 00:38:11,180 --> 00:38:16,009 a přitom se neustále bil v prsa, že uplatňuje Putinovu politiku. 367 00:38:16,129 --> 00:38:23,776 Takže se není čemu divit, že u nás pro Grudinina hlasovalo tolik lidí. 368 00:38:23,896 --> 00:38:29,449 Protože když mu tu sám guvernér dělal negativní reklamu a prohlašoval, 369 00:38:29,569 --> 00:38:37,559 že ta genocida ruského obyvatelstva je Putinova politika, tak podle toho lidé hlasovali. 370 00:38:37,679 --> 00:38:40,909 A je tu jeden takový region... 371 00:38:41,029 --> 00:38:49,051 Alexandr Bogdanovič (Karlin), guvernér Altajského kraje, už dříve pracoval proti Putinovi, 372 00:38:49,171 --> 00:38:55,719 neustále seděl na dvou židlích. Nenechal kraj, aby se rozvíjel, ale také ho nenechal upadnout. 373 00:38:55,839 --> 00:39:01,323 Teď se ale rozhodl, že se jedná o jeho poslední boj, a tak společně s těmi, 374 00:39:01,443 --> 00:39:04,704 kteří jsou proti Putinovi, proti Rusku, přitlačil. 375 00:39:04,824 --> 00:39:10,278 A tak ten poslední rok dělal všechno pro to, aby tu lidé hlasovali proti Putinovi. 376 00:39:10,398 --> 00:39:14,542 Všechno, co udělal v posledním roce, bylo zaměřeno pouze na jednu věc, 377 00:39:14,662 --> 00:39:20,506 aby v našem kraji lidé co nejvíce upadli do beznaděje. 378 00:39:20,626 --> 00:39:26,524 A tato negativní agitace také přinesla své ovoce. 379 00:39:27,255 --> 00:39:34,418 A všichni ostatní? Na ty také tlačili, protože tu máme spiknutí elit, těch nahoře, 380 00:39:34,538 --> 00:39:38,024 takže nátlak byl prováděn na všechny guvernéry. 381 00:39:38,144 --> 00:39:49,794 Ale jeden z těch regionů, na který by také bylo možné zatlačit, předvedl v čisté podobě, 382 00:39:49,914 --> 00:40:00,530 jak mělo tentokrát dopadnout hlasování ve volbách ruského prezidenta. 383 00:40:00,650 --> 00:40:05,144 Tímto regionem je republika Tatarstán. 384 00:40:05,264 --> 00:40:11,286 Přímo přečtu, jak by to mělo dopadnout s ohledem na skutečný stav obyvatelstva. 385 00:40:11,406 --> 00:40:14,042 Jak to mělo ideálně v reálu vypadat. 386 00:40:14,162 --> 00:40:18,358 Volební účast 77.45%, 387 00:40:19,675 --> 00:40:33,192 Baburin 0.57%, Grudinin 8.62%, Žirinovskij 2.91%, Putin 82.90%, 388 00:40:33,312 --> 00:40:43,841 Sobčaková 1.21%, Surajkin 1.76%, Titov 0.56%, Javlinskij 0.77%. 389 00:40:43,961 --> 00:40:53,131 Tak takto vypadal stav společnosti před volbami, který zůstal v Tatarstánu jakoby zmrazený. 390 00:40:53,251 --> 00:41:05,282 Jenže v celém Rusku došlo díky jednání regionálních úřadů k posunu 391 00:41:05,402 --> 00:41:10,232 směrem od okrajových kandidátů ke Grudininovi. 392 00:41:10,352 --> 00:41:22,086 Neberu v úvahu ty regiony, kde panuje proputinská nálada u většiny obyvatel jako je Sevastopol, Čečensko. 393 00:41:22,206 --> 00:41:27,672 Mám teď na mysli ty zbylé oblasti. 394 00:41:27,792 --> 00:41:35,387 Takto by v podstatě vypadaly výsledky, kdyby volby proběhly bez vlivu politických technologií. 395 00:41:35,507 --> 00:41:39,486 V Tatarstánu ty výsledky kopírují reálnou situaci. 396 00:41:39,606 --> 00:41:44,871 Bezesporu i tam působily politické technologie, které ale byly kompenzovány jinými mechanismy 397 00:41:44,991 --> 00:41:51,421 a ve výsledku jsme tam získali takříkajíc chemicky čistý výsledek, výsledek bez příměsí. 398 00:41:51,541 --> 00:41:59,619 Všechno ostatní bylo ovlivněno píár technologiemi a obsahuje tedy rozličné příměsi, v té či oné míře. 399 00:41:59,739 --> 00:42:06,223 U nás (na Altaji) tu máme díky našemu guvernérovi velké protestní hlasování pro Grudinina, 400 00:42:06,343 --> 00:42:13,192 protože někteří hlasovali s myšlenkou, že budou-li hlasovat pro Grudinina, dají najevo Putinovi, 401 00:42:15,816 --> 00:42:22,760 že Karlin likviduje náš kraj, a že když Putin uvidí vysoký Grudininův výsledek, 402 00:42:22,880 --> 00:42:25,821 odvolá Karlina, a nám se tu uleví. 403 00:42:25,941 --> 00:42:29,679 Mnozí lidé uvažovali právě takto, když šli hlasovat pro Grudinina. 404 00:42:29,799 --> 00:42:33,691 Takže vůbec ne kvůli tomu, že by Grudinina podporovali. Ne, to vůbec ne. 405 00:42:33,811 --> 00:42:40,506 Říkali si: "Putin stejně vyhraje, ale my chceme Putinovi ukázat, že Karlin ničí náš kraj." 406 00:42:41,895 --> 00:42:49,739 Už jste se toho aspektu, Valeriji Viktoroviči, dotknul. Dmitrij Petrov se ptá. 407 00:42:49,859 --> 00:42:58,072 Podle výsledků voleb Grudinin získal 11,79%, což je výsledek ještě nižší, než měl svého času Zjuganov. 408 00:42:58,192 --> 00:43:02,445 Co myslíte, jak bude vypadat Grudininova politická budoucnost? 409 00:43:02,565 --> 00:43:07,511 Hodí ho GP přes palubu, nebo ho bude dál připravovat k dalším volbám v roce 2024? 410 00:43:07,631 --> 00:43:09,311 Já už jsem odpověděl. 411 00:43:09,431 --> 00:43:15,588 Budou ho připravovat, proto by tuto knihu měli všichni analytici a političtí technologové používat jako příručku. 412 00:43:15,708 --> 00:43:20,294 Je v ní všechno, co potřebujete vědět o Grudininovi jako o kandidátovi. Nic se totiž nezmění. 413 00:43:20,414 --> 00:43:25,913 Nic, protože takhle vypadá jeho mravnost. Je tam o něm řečeno vše. 414 00:43:26,033 --> 00:43:30,774 On sám to řekl, on sám to vybral, je to tedy ten nejlepší materiál, pochopte to. 415 00:43:30,894 --> 00:43:36,457 To není něco, co jen tak zaznělo někde v médiích, a co bychom jako mohli využít. 416 00:43:36,577 --> 00:43:45,485 Tohle vybral on sám, to, co ho charakterizuje v té nejčistší podobě, on sám to znovu potvrdil. 417 00:43:48,366 --> 00:43:52,815 Je to důkaz, který je v tomto ohledu neocenitelný. 418 00:43:54,150 --> 00:44:02,802 Jestliže tedy nechceme, aby se Grudinin účastnil dalších voleb, tak už teď ho musíme brzdit. 419 00:44:02,922 --> 00:44:08,074 Z jednoho… Zde je toho hodně, těch příčin, proč bychom mu to neměli dovolit. 420 00:44:08,194 --> 00:44:15,739 Je to člověk, který fakticky chce zničit Rusko a utopit ho ve světové i občanské válce. 421 00:44:15,859 --> 00:44:20,162 To je to, o čem tam přímo mluví. A co se týká ekonomiky? 422 00:44:20,282 --> 00:44:24,431 On vůbec nerozumí žádným otázkám, o kterých začne rozvažovat. 423 00:44:24,551 --> 00:44:31,041 Jedná se o úvahy o věcech kosmické důležitosti, ale na úrovni kosmické hlouposti. 424 00:44:31,161 --> 00:44:36,468 Konceptuálové by to měli pochopit, protože studují Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 425 00:44:36,588 --> 00:44:39,836 Pro ně to bude otevřená kniha. 426 00:44:40,891 --> 00:44:48,580 Takže přejdeme k následující otázce. Již jste se o ní zmínil, když jste se odkazoval na Lavrovův citát. 427 00:44:48,700 --> 00:44:57,556 Jednou z populárních otázek je: Pro koho byl výhodný ten pokus o vraždu zrádce Skripala? 428 00:44:57,676 --> 00:45:05,709 Když vystupoval na mítinku, 429 00:45:05,829 --> 00:45:14,094 po volbách, když byly ohlášeny výsledky, tak Putin, když vystupoval před svými příznivci, 430 00:45:14,840 --> 00:45:20,138 tedy přesněji po tom mítinku, na tiskové konferenci... 431 00:45:20,258 --> 00:45:25,488 Tam se ho na to ptali a on odpověděl, že Rusko nemělo vůbec žádný zájem na tom, 432 00:45:25,608 --> 00:45:31,609 aby otrávilo Skripala z jednoho jednoduchého důvodu, že u nás právě probíhaly volby, 433 00:45:31,729 --> 00:45:36,778 čeká nás mistrovství světa ve fotbale, tak proč bychom si měli zbytečně vytvářet problémy? 434 00:45:36,898 --> 00:45:45,728 A co teď zaznívá z našich médií? Děkujeme Anglii za Putinovo vítězství! 435 00:45:45,848 --> 00:45:51,516 V důsledku toho, že Anglie spustila tu debilní věc okolo Skripala, 436 00:45:51,636 --> 00:45:56,453 vyrostl Putinův rating a více lidí šlo pro něj hlasovat. 437 00:45:56,573 --> 00:46:07,152 „Proto ti, Anglie, velice děkujeme.“ Teď se na to vymlouvají všichni, kteří propagovali Grudinina: 438 00:46:07,272 --> 00:46:12,991 „Co jsme mohli zmoci proti Anglii? Když Anglie takto agitovala pro Putina?“ 439 00:46:13,111 --> 00:46:18,674 Stejně jako Karlin, guvernér Altajského kraje, agitoval pro Grudinina pomocí negativní reklamy, 440 00:46:18,794 --> 00:46:22,224 stejně tak Anglie agitovala pro Putina. 441 00:46:22,344 --> 00:46:28,611 Stejně jako nemohli obyvatelé čelit guvernérovi, jeho řídícím rozhodnutím, 442 00:46:28,731 --> 00:46:36,549 tak také všichni ti progrudininovci nemohli čelit tomu, co se rozhodla provádět Velká Británie. 443 00:46:36,669 --> 00:46:43,365 Z tohoto úhlu pohledu to vypadá: „Jací oni jsou idioti. Jací jsou to debilové.“ 444 00:46:43,485 --> 00:46:46,992 Vůbec to nejsou takoví idioti ani debilové. 445 00:46:47,112 --> 00:46:54,733 Ta Skripalova otrava byla promyšlena do těch nejmenších podrobností a je velice, opravdu velice obsažná. 446 00:46:54,853 --> 00:47:01,986 Na takové úrovni, na takové úrovni pracují… 447 00:47:02,106 --> 00:47:08,441 Žádná z našich analytických struktur takové úrovně vůbec nedosahuje. 448 00:47:09,959 --> 00:47:12,067 Tak především, 449 00:47:12,187 --> 00:47:27,367 ke všem se tak či onak dostaly informace, že tento nervový bojový, nervově-paralyzující plyn, 450 00:47:27,487 --> 00:47:33,114 jednou, že prý byl převážen v kufru, taková hovadina… 451 00:47:33,234 --> 00:47:39,624 Co by to bylo za bojový plyn? Podruhé prý byl v podobě prášku… 452 00:47:39,744 --> 00:47:45,612 V podobě prášku - plyn! - byl prý rozptýlen v autě jeho ventilačním systémem. 453 00:47:45,732 --> 00:47:51,599 To je sázka na to, že se lidé vůbec nevyznají v chemii, ale to je teď vedlejší. 454 00:47:51,719 --> 00:47:56,582 - Ten plyn se jmenuje novičok. - Ano, proč vlastně takový název? 455 00:47:56,702 --> 00:48:03,655 Proč se jmenuje právě novičok? Jak na to všechno vůbec přišli? 456 00:48:03,775 --> 00:48:07,231 K čemu to mělo všechno posloužit? 457 00:48:07,351 --> 00:48:12,009 Ta věc se má tak, že ten plyn novičok, 458 00:48:12,129 --> 00:48:19,055 jak tvrdí všichni naši odborníci a v podstatě i mezinárodní organizace, 459 00:48:19,175 --> 00:48:23,478 nikdy nebyl vyvíjen v Rusku ani v Sovětském svazu, 460 00:48:24,033 --> 00:48:25,082 nikdy. 461 00:48:25,202 --> 00:48:27,324 Jednoduše nikde nic takového není. 462 00:48:27,444 --> 00:48:35,739 Všechno, co u nás bylo vyvíjeno v oblasti takových plynů, plynů této třídy, 463 00:48:35,859 --> 00:48:44,009 jsme ukončili a za mezinárodního dohledu jsme zlikvidovali všechna chemická zařízení 464 00:48:44,129 --> 00:48:48,596 a výrobní prostředky těchto chemických zařízení. 465 00:48:48,716 --> 00:48:51,907 Kde se to tedy všechno vzalo? 466 00:48:52,027 --> 00:49:01,166 A zde je třeba vědět, kdy poprvé zaznělo spojení "plyn novičok", 467 00:49:01,286 --> 00:49:06,084 a proč se vlastně jmenuje novičok. 468 00:49:06,204 --> 00:49:19,135 Ruskému uchu název novičok nijak zvlášť nezní, možná něco nového, něco, co se znovu objevilo? 469 00:49:19,255 --> 00:49:23,732 Nebo třeba ve významu nezkušený, což je málo pravděpodobné. 470 00:49:23,852 --> 00:49:27,493 Spíš to bude něco, co se znovu objevilo z něčeho jiného. 471 00:49:27,613 --> 00:49:31,640 Ale když se objeví takový novičok, tak z něj brzy bude staričok. 472 00:49:31,760 --> 00:49:46,178 V našem značení zbraní, takové pomíjivé názvy nepoužíváme. 473 00:49:46,298 --> 00:49:55,910 Naše názvy jsou vždy konkrétní a zpravidla, když jde třeba o minomet (minomjot), tak to bude Vasiljok, 474 00:49:56,030 --> 00:50:02,725 když půjde o dělo, tak Akacija, nebo třeba Msta. 475 00:50:02,845 --> 00:50:07,515 Tedy něco, co se na něčem zakládá, něco zajímavého. 476 00:50:07,635 --> 00:50:13,012 Nebo třeba reaktivní ohňomet - Solncepjok. 477 00:50:15,101 --> 00:50:18,027 Proč tedy novičok? 478 00:50:18,662 --> 00:50:23,715 Opakuji, že to zase proletělo mimo uši našich analytických center. 479 00:50:23,835 --> 00:50:29,979 Ta věc se má tak, že ten název novičok není určen pro ruské uši, 480 00:50:30,099 --> 00:50:40,876 nemá mít odezvu v Rusku, je určen pro anglicky mluvící publikum. 481 00:50:40,996 --> 00:50:52,761 V první řadě pro státy, kde se mluví anglicky, a ve druhé řadě pro ty, kteří v té či oné míře umí anglicky. 482 00:50:54,947 --> 00:51:00,374 V jazykovědě je takový… 483 00:51:01,403 --> 00:51:08,115 Všichni vědí, že existují antonyma, homonyma a synonyma. 484 00:51:08,604 --> 00:51:14,494 Ale existují i další kategorie a konkrétně homofony, 485 00:51:14,614 --> 00:51:22,209 které vyjadřují fonetickou dvojsmyslnost, jedná se o fonetická homonyma, 486 00:51:23,367 --> 00:51:33,242 kdy slovo zní stejně, ale má jiný význam. Slovo, nebo skupina slov. 487 00:51:33,362 --> 00:51:37,564 Například my v ruském jazyce můžeme říci „prud/t“, 488 00:51:37,684 --> 00:51:44,714 což může stejně dobře být „prud“ ve smyslu přehrada/rybník, nebo „prut“, tedy prut/tyč. 489 00:51:44,834 --> 00:51:48,571 dále to mohou být „kompanija“, „lug“, 490 00:51:48,691 --> 00:52:04,800 nebo dokonce celý výraz, třeba „onžerebjonok“ ve smyslu: je to hříbě, 491 00:52:04,920 --> 00:52:09,712 nebo to může být ve smyslu: vždyť je to ještě dítě. 492 00:52:09,832 --> 00:52:18,560 Nebo „oniizmjaty“ ve smyslu: jsou udělané z máty, z rostliny, 493 00:52:18,680 --> 00:52:22,829 nebo ve smyslu: jsou pomačkaní. 494 00:52:23,498 --> 00:52:29,851 Tak to jsou homofony. Ale existuje ještě jedna třída homofonů, 495 00:52:29,971 --> 00:52:35,843 kdy jsou některá slova, nebo skupiny slov v jednom jazyku 496 00:52:36,461 --> 00:52:52,721 souzvučné se slovem nebo skupinou slov v jiném jazyce, ovšem samozřejmě se zcela jiným významem. 497 00:52:52,841 --> 00:53:02,943 Koho to zajímá, může na internetu nalézt seznam neslušných slov a výrazů v cizích jazycích. 498 00:53:03,063 --> 00:53:09,114 A proč neslušných? Protože jsou shodné s neslušnými výrazy v ruském jazyce, 499 00:53:09,234 --> 00:53:12,265 což všem připadá samozřejmě zábavné. 500 00:53:12,385 --> 00:53:26,345 Tento efekt homofonu právě využili mistři k vedení psychologické informační války na Západě. 501 00:53:26,465 --> 00:53:35,160 To proto ten plyn nazvali novičok, což je souzvučné s anglickým výrazem: 502 00:53:35,280 --> 00:53:52,855 Now we choke / Teď nás dusí nebo Teď my dusíme - v závislosti na kontextu. 503 00:53:52,975 --> 00:53:55,908 Now we choke. 504 00:53:56,028 --> 00:54:06,028 To je ten důvod a v závislosti na tom, komu je to určeno, ví s ohledem na úroveň svého zasvěcení do informací 505 00:54:06,148 --> 00:54:16,064 každá příslušná vrstva na Západě, kdo tuto operaci s tímto novičkem realizuje. 506 00:54:16,184 --> 00:54:29,237 A teď se vrátíme. Kdy poprvé na Západě zaznělo spojení „plyn novičok“? 507 00:54:29,357 --> 00:54:38,625 A zjistíme, že existuje takový hollywoodský thriller Cena strachu, který byl natočen v roce 2002, 508 00:54:38,745 --> 00:54:45,863 a tam to poprvé zaznělo. A co znamená rok 2002? 509 00:54:45,983 --> 00:54:52,209 Rok 2002 byl rokem, kdy Boris Běrezovskij, vykřikoval na každém rohu, 510 00:54:52,329 --> 00:54:58,892 že jak Putina k moci dosadil, tak ho také odtamtud zase sesadí. 511 00:54:59,012 --> 00:55:07,494 Rok 2002 byl rokem aktivních spiknutí proti Putinovi, včetně euroasijského spiknutí. 512 00:55:07,614 --> 00:55:15,089 Máme vypracovanou jednu analytickou zprávu o takovém spiknutí proti Putinovi. 513 00:55:15,209 --> 00:55:25,201 Putin tehdy kráčel k volbám v roce 2004 a vše bylo připravováno k tomu, aby byl Putin svržen. 514 00:55:25,321 --> 00:55:32,460 Z tohoto důvodu byla připravována ta věc s otravou, ke svržení Putina. 515 00:55:32,580 --> 00:55:40,727 A rok 2004, volby v roce 2004 jsou v ruských dějinách velice unikátní. 516 00:55:40,847 --> 00:55:52,434 Ta věc se má tak, vzpomínáte si, koho v roce 2004 Žirinovskij nominoval za LDPR? 517 00:55:52,554 --> 00:55:55,707 Svého bodyguarda. 518 00:55:55,827 --> 00:56:02,168 A kdo byl nominován za komunisty (KPRF)? Lídr agrární strany Charitonov. 519 00:56:02,288 --> 00:56:12,155 Proč jednali takto? Protože tehdy bylo přijato pravidlo, nebo přesněji, mělo být přijato pravidlo, 520 00:56:12,275 --> 00:56:19,582 že v případě smrti jednoho z kandidátů na prezidenta, 521 00:56:20,967 --> 00:56:30,534 se nebude moci žádný ze stávajících kandidátů účastnit nových voleb, které budou muset být vypsány. 522 00:56:30,654 --> 00:56:36,283 Běrezovskij tehdy připravoval pod nůž Rybkina, kterého ale zachránili, 523 00:56:36,403 --> 00:56:43,416 takže ve výsledku se druhého kola, ze kterého měl být Putin vyloučen, 524 00:56:43,536 --> 00:56:51,011 skutečně museli zúčastnit ten Žirinovským nominovaný bodyguard a za KPRF nominovaný Charitonov, 525 00:56:51,131 --> 00:56:54,093 takže Putin samozřejmě vyhrál. 526 00:56:55,113 --> 00:57:02,310 Takže k žádné závažné otravě nedošlo. Proč? Vždyť přece natočili ten film. 527 00:57:02,430 --> 00:57:08,137 Vzpomeňme si na situaci, za které se tyto volby konaly. 528 00:57:08,257 --> 00:57:11,333 Na pozadí čeho se konaly? 529 00:57:11,453 --> 00:57:17,751 Konaly se na pozadí indopákistánského jaderného konfliktu, 530 00:57:17,871 --> 00:57:22,988 se kterým si globální prediktor nevěděl rady. 531 00:57:23,108 --> 00:57:28,117 A Putin se do jeho řešení dokázal zapojit. 532 00:57:28,237 --> 00:57:37,462 Bez Putina se tehdy svět mohl ocitnout v jaderné válce, kterou by nepřežilo nic. 533 00:57:37,582 --> 00:57:40,738 To není nic, co by globální prediktor potřeboval, 534 00:57:40,858 --> 00:57:51,077 a proto působením na své mechanismy tuto věc odložil 535 00:57:51,197 --> 00:57:58,864 a umožnil ruské tajné službě, která byla ve spojenectví s Putinem, 536 00:57:58,984 --> 00:58:06,249 aby to spiknutí zlikvidovala a Rybkinovi zachránila život, aby se Putin mohl účastnit voleb. 537 00:58:06,369 --> 00:58:11,271 Potřebovali totiž mít Putina ve funkci hlavy státu, 538 00:58:11,391 --> 00:58:17,635 aby mohl vyřešit tento mezinárodní konflikt a stabilizoval situaci v Rusku. 539 00:58:20,105 --> 00:58:21,475 Dále. 540 00:58:24,671 --> 00:58:28,807 Kdy znovu zaznělo: plyn novičok? 541 00:58:28,927 --> 00:58:36,218 V roce 2017 v anglickém seriálu. Myslím, že se jmenuje Protiúder (Strike Back). 542 00:58:37,211 --> 00:58:41,052 A potom byl otráven Skripal. 543 00:58:41,172 --> 00:58:44,033 Debilní způsob otravy, to ano. 544 00:58:44,153 --> 00:58:50,961 Jen tak si přijít a otrávit ho. U nás na tom prostě vůbec nikdo nemohl mít zájem. 545 00:58:51,081 --> 00:58:56,412 Pro nás to přece nemohlo být vůbec výhodné, jen se na to podívejte logicky. 546 00:58:56,532 --> 00:59:03,341 Přemýšlejte, proč by měla ruská tajná služba chtít otrávit nějakého nepotřebného špiona, 547 00:59:03,461 --> 00:59:07,557 který už si své odseděl, dostal amnestii a byl předán druhé straně? 548 00:59:07,677 --> 00:59:10,376 Ten přece už není ničím zajímavý. 549 00:59:10,496 --> 00:59:15,506 Je tam daleko více přeběhlíků, kteří jsou opravdu cenní tím, že na nich bylo možno předvést: 550 00:59:15,626 --> 00:59:19,963 „Ty jsi utekl, a my jsme tě stejně dostali!“ Tak proč by měli trávit právě Skripala? 551 00:59:20,083 --> 00:59:25,549 Měli jsme tu volby, budeme tu mít mistrovství světa, proč bychom měli vyvolávat napětí? 552 00:59:25,669 --> 00:59:32,934 Ale je tu jedna podstatná věc. Jak s námi na začátku jednali na Západě? 553 00:59:33,054 --> 00:59:37,875 Že to Lavrova podnítilo k tomu, aby se ptal: „Jak to s námi mluvíte? 554 00:59:37,995 --> 00:59:45,733 My nejsme žádná vaše kolonie! S námi takto jednat nebudete.“ 555 00:59:48,151 --> 00:59:52,600 A teď se znovu vracíme k tomu, 556 00:59:53,990 --> 01:00:06,798 jak na olympiádě hrdě pěli pod tím bílým hadrem ruskou hymnu, ti naši prý „patrioti“. 557 01:00:07,801 --> 01:00:09,729 Zazpívali si. 558 01:00:09,849 --> 01:00:18,411 Je naivní se domnívat, že skutečnost, že nás vyloučili z účasti, 559 01:00:18,531 --> 01:00:27,010 je problém jakýchsi zanedbání jednotlivých lidí jako je Mutko, Žukov a další, kteří to zavinili. 560 01:00:27,130 --> 01:00:28,861 Vůbec ne. 561 01:00:28,981 --> 01:00:41,396 Problém je v tom, že veškeré obsazování uvolněných funkcí probíhá na základě dohody mezi klany, 562 01:00:42,842 --> 01:00:53,354 a jestliže se na nějakém kandidátovi klany shodnou, tak je do dané funkce dosazen. 563 01:00:53,474 --> 01:01:00,298 Jestliže se nedohodnou, tak začne buď boj s korupcí, nebo je daný člověk jednoduše odvolán 564 01:01:00,418 --> 01:01:03,899 a na jeho místo přichází někdo jiný. 565 01:01:04,019 --> 01:01:08,527 Všechno je to věcí dohody. 566 01:01:08,647 --> 01:01:14,250 Jestliže tedy Mutko a Žukov byli ve svých funkcích, tak to znamená jen jedno, 567 01:01:14,370 --> 01:01:24,279 že zcela, v plném rozsahu a jasně vyjadřovali zaměření klanově-korporativních skupin, 568 01:01:24,399 --> 01:01:28,940 ke kterým patří, a které jsou s nimi ve spojenectví. 569 01:01:29,060 --> 01:01:36,752 Byli vyjádřením celkového klanově-korporativního konsensu s ohledem na ruskou politiku, 570 01:01:36,872 --> 01:01:41,124 na řízení Ruska ve vztahu k Západu. 571 01:01:41,244 --> 01:01:49,963 A co pro ně v souladu s tím bylo principiálně důležité? Když Rusko vyloučili, 572 01:01:50,083 --> 01:01:56,168 tak si vymysleli tu věc s tím bojkotem, prý: „Nemůžeme se účastnit nějakého bojkotu.“ 573 01:01:56,288 --> 01:02:05,523 Ze strany Ruska se nejednalo o žádný bojkot, vždyť bylo vyloučeno a každý sportovec tam jel jen sám za sebe. 574 01:02:05,643 --> 01:02:12,498 Tak neříkejte, že jde o tým Ruska, figurují tam jako atleti z Ruska, tak ať jimi také zůstanou. 575 01:02:12,618 --> 01:02:19,506 Ale bylo nutné vytvořit souvislosti: „Oni tam bojují za Rusko, jsou vysláni za Rusko…“ Proč? 576 01:02:19,626 --> 01:02:26,899 Protože potřebovali kapitulovat před Západem, předvést svoji loajalitu: 577 01:02:27,019 --> 01:02:31,593 „My jsme vaši podlézaví psíci a čekáme poslušně na povel. 578 01:02:31,713 --> 01:02:38,730 Vy jste zaveleli a my zpíváme hymnu, když nahoru jako znamení kapitulace stoupá bílý hadr.“ 579 01:02:38,850 --> 01:02:48,791 To znamená, že klanově korporativním konsensem je zradit zájmy Ruska, 580 01:02:48,911 --> 01:02:54,384 což se projevilo tím zpěvem pod bílým hadrem. 581 01:02:55,059 --> 01:03:00,331 Potom u nás probíhaly volby. 582 01:03:00,451 --> 01:03:10,490 A státní elita Velké Británie se ve spojenectví se státní elitou USA, 583 01:03:10,610 --> 01:03:22,062 která si přeje majdan a státní převrat v Rusku, rozhodla provést tu akci. 584 01:03:22,182 --> 01:03:29,327 Debilita způsobu Skripalovy otravy je všem očividná, bylo to tak provedeno schválně. 585 01:03:29,447 --> 01:03:35,692 Bylo to tak provedeno schválně: „Bylo vám řečeno, že se máte kát, tak se kajte!“ 586 01:03:35,812 --> 01:03:42,668 Protože tím, že zazpívali tu hymnu, naše elita... Tedy zpíval to ten tým, 587 01:03:42,788 --> 01:03:49,290 který byl zcela neopodstatněně nazván rudou mašinou. 588 01:03:49,410 --> 01:03:53,083 Ti mají do rudé mašiny tak daleko jako pěšky na Měsíc. 589 01:03:53,203 --> 01:03:59,320 Ti nikdy tak hrát nedokážou a tím spíše takto bránit naše zájmy. 590 01:04:00,509 --> 01:04:04,945 Takže oni zazpívali a teď bylo elitě řečeno: 591 01:04:05,065 --> 01:04:14,816 „Pánové, vy sami jste řekli, tu svatou Kozyrevovu frázi, že Rusko nemá své státní zájmy, 592 01:04:14,936 --> 01:04:19,815 že čekáte, aby vám někdo řekl, jaké zájmy máte mít.“ 593 01:04:19,935 --> 01:04:26,501 Elita se tedy měla začít kát a někteří s tím už dokonce začali. 594 01:04:26,621 --> 01:04:31,233 Tiňkovova dcera řekla, že se stydí za to, že je Ruska. 595 01:04:31,353 --> 01:04:35,986 Ti představují ruskou banku (Tinkoff bank). Tak ona se stydí za to, že je Ruska, 596 01:04:36,106 --> 01:04:44,565 protože Anglie není s chováním Ruska spokojena a Rusko se vůbec nesnaží, aby Anglie spokojená byla. 597 01:04:44,685 --> 01:04:52,094 Nedělá to, a proto se musí za Rusko stydět. Jak může ona žít v Anglii, která je s Ruskem nespokojená? 598 01:04:52,214 --> 01:04:54,161 To je přece bordel. 599 01:04:54,281 --> 01:05:02,761 Jenže oni od elity nečekali, až něčí dcera nebo syn něco takového řekne, čekali od ní všeobecné pokání. 600 01:05:02,881 --> 01:05:06,279 A ono k němu nedošlo, a proč? 601 01:05:06,793 --> 01:05:14,072 A tady je třeba připomenout těm, kteří tvrdí, že sport a politika jsou dvě různé věci, 602 01:05:14,192 --> 01:05:17,544 aby to také řekli politickým činitelům na Západě. 603 01:05:17,664 --> 01:05:21,324 Jakmile otrávili Skripala, tak první, co prohlásil Boris Johnson, 604 01:05:21,444 --> 01:05:25,491 protože to, co si moudří nechají pro sebe, Boris Johnsona za zuby neudrží, 605 01:05:25,611 --> 01:05:31,458 okamžitě prohlásil, že je třeba bojkotovat mistrovství světa ve fotbale. 606 01:05:31,578 --> 01:05:35,907 Přičemž si uvědomte, že zná následky vyplývající z pravidel. 607 01:05:36,027 --> 01:05:38,376 Přesto to prohlásil. Proč? 608 01:05:38,496 --> 01:05:46,529 Protože věděl, že tím viníkem bude Rusko. Oni bojkotovat mohou, to Rusko nesmí. 609 01:05:46,649 --> 01:05:52,809 Ten bojkot proběhne podle anglických pravidel ne podle těch mezinárodních. 610 01:05:52,929 --> 01:05:55,140 Proto také s tím bojkotem začal. 611 01:05:55,260 --> 01:06:01,513 A najednou se ukázalo, že něco je jinak, a tak se začal vykrucovat, že prý nepojede jakási oficiální delegace, 612 01:06:01,633 --> 01:06:03,796 že vůbec neměl na mysli tým. 613 01:06:03,916 --> 01:06:10,193 Co se stalo? A zde se opět vracíme k tomu, co je to sport a co politika. 614 01:06:11,671 --> 01:06:17,907 To, že sport je část politiky, je vidět pokaždé, 615 01:06:18,294 --> 01:06:23,855 když se naši sportovci vracejí z nějakého mezinárodního turnaje, 616 01:06:23,975 --> 01:06:28,259 a jsou odměňováni nějakými státními vyznamenáními. 617 01:06:28,379 --> 01:06:34,592 To stát vyslovuje uznání za jejich uplatňování státní politiky. 618 01:06:35,299 --> 01:06:43,754 A v roce 1991 nám místo rudé ruské vlajky byl vnucen vlasovský trojbarevný hadr 619 01:06:43,874 --> 01:06:48,801 a bylo nám řečeno, že nemáme žádnou suverenitu. 620 01:06:49,765 --> 01:06:56,558 V té době byla naše společnost nemocná, velice nemocná, panoval v ní velký rozkol, 621 01:06:57,342 --> 01:07:05,992 takže měla jiné starosti, než se dohadovat o to, jak má vypadat vlajka, takže ji v podstatě přijala, 622 01:07:06,112 --> 01:07:10,764 neboť bylo nutné především zachránit stát, který se hroutil. 623 01:07:10,884 --> 01:07:14,420 Bylo nutné zachránit stát, ať už měl jakoukoliv vlajku. 624 01:07:14,540 --> 01:07:22,503 Není důležité, že nám přisoudili vlajku, která je v podstatě nerozlišitelná od vlajky slovenské, slovinské, pletou si ji… 625 01:07:22,623 --> 01:07:26,739 Na těch vlajkách Slovenska a Slovinska jsou alespoň erby, 626 01:07:26,859 --> 01:07:31,840 aby se od té ruské daly odlišit, ale neustále si ji pletou s holandskou vlajkou. 627 01:07:31,960 --> 01:07:36,582 Stále ještě si ji pletou, takže se úplně neuchytila. 628 01:07:36,702 --> 01:07:41,713 Jenže v roce 1991 náš stát jako takový v důsledku zrady elit neexistoval. 629 01:07:41,833 --> 01:07:44,875 A byly to elity, kdo schvaloval vlajku. 630 01:07:44,995 --> 01:07:49,468 Když se společnost poněkud zotavila, zesílila 631 01:07:49,588 --> 01:08:01,817 a my jsme začali na úrovni veřejné iniciativy znovu budovat stát a rozhodli jsme se, že ta vlajka… 632 01:08:02,533 --> 01:08:07,664 „To vy si myslíte, že jste nás připravili o suverenitu. 633 01:08:07,784 --> 01:08:14,256 Ano několik tisíc vašich agentů CIA sedí v kancelářích u Čubajse 634 01:08:14,376 --> 01:08:22,787 a všude na našich jaderných objektech dřepí američtí důstojníci a vystavují našim lidem propustky. 635 01:08:22,907 --> 01:08:27,709 Ale my svou suverenitu získáme zpět.“ 636 01:08:27,829 --> 01:08:33,943 A začali jsme bojovat za to, aby ta vlajka začala být ruskou vlajkou. 637 01:08:34,063 --> 01:08:37,005 Ne proto, že nám ji někdo přisoudil, 638 01:08:37,125 --> 01:08:45,278 ale proto, že jsme se sami rozhodli, že to bude vlajka státu Rusko - v dané etapě. 639 01:08:45,398 --> 01:08:52,407 Nebudeme ji zpochybňovat. Vy jste nám ji vnutili a my teď zařídíme, že se k ní budete chovat jinak. 640 01:08:52,527 --> 01:08:59,357 A jedním z nejdůležitějších prvků boje o vlajku byl sport 641 01:09:01,206 --> 01:09:12,481 a Lazutinová, Jegorovová a Karelin zcela právem získali titul Hrdiny Ruska, 642 01:09:12,601 --> 01:09:22,892 protože se ze všech sil rvali o ruskou suverenitu, aby si tu ruskou vlajku nikdo nedovolil ponižovat. 643 01:09:24,980 --> 01:09:30,677 Oni se rvali, ale do Pchjongčchangu odjeli tamti. 644 01:09:32,556 --> 01:09:38,701 Globalisté tam naši vlajku nemohli degradovat, protože by to byl její konec. 645 01:09:38,821 --> 01:09:43,265 Ano, už jsme se vůči ní vymezili a získali jsme jí určité postavení, 646 01:09:43,385 --> 01:09:46,546 ale jestliže by ji ještě tito lidé zašlapali do země tím, 647 01:09:46,666 --> 01:09:50,602 že by se pod ní prošli při závěrečném olympijském ceremoniálu, 648 01:09:50,722 --> 01:09:54,778 tak by se Rusko začalo obnovovat bez této vlajky, ale teď ještě dohoda byla možná. 649 01:09:54,898 --> 01:09:57,582 Degradovat však naši hymnu museli určitě. 650 01:09:57,702 --> 01:10:02,325 A tak zazpívali, kapitulovali pod bílou vlajkou 651 01:10:03,787 --> 01:10:05,964 a projevili se tak. 652 01:10:06,084 --> 01:10:11,691 My sami jsme se takto vyslovili a tak se teď Západ samozřejmě začal podle toho chovat, 653 01:10:11,811 --> 01:10:15,987 vznášet debilní požadavky jako v obyčejné zločinecké skupině: 654 01:10:16,107 --> 01:10:21,147 „Ty ses podřídil, tak se teď kaj.“ Jenže se nekaje a proč? 655 01:10:21,267 --> 01:10:22,907 To globalisté. 656 01:10:23,027 --> 01:10:30,782 Americká státní elita, britská státní elita se tu střetla s globální elitou, s globálním prediktorem, 657 01:10:30,902 --> 01:10:33,705 který zde sehrál roli našeho spojence. 658 01:10:33,825 --> 01:10:39,229 V podstatě jsme mohli… S takovým spojencem jsme mohli v klidu zpívat hymnu pod naší vlajkou, 659 01:10:39,349 --> 01:10:44,101 při vztyčování trikolóry místo toho bílého, kapitulantského hadru. 660 01:10:48,117 --> 01:10:52,199 Globální prediktor tu situaci vyhodnotil následovně: 661 01:10:53,335 --> 01:11:03,065 „Tak co tu teď máme? Jestliže si teď a potom podřídí ruské elity, tak na celé čáře vyhraje Grudinin. 662 01:11:03,185 --> 01:11:09,524 A Grudinin znamená majdan a občanskou válku, zhroucení jaderného státu, 663 01:11:09,644 --> 01:11:17,266 a v důsledku dominového efektu zhroucení civilizace na celé planetě Zemi a na to my nejsme připraveni. 664 01:11:17,386 --> 01:11:22,461 Nejsme na to připraveni, takže to tak být nesmí a s Grudininem máme jiné plány. 665 01:11:22,581 --> 01:11:30,151 Ten bude tohle dělat až po příštích volbách dalších patnáct let. Ten proces musí být z naší strany řiditelný.“ 666 01:11:30,563 --> 01:11:38,587 A globalisté se na svých úrovních, včetně těch, co jsou na Západě, 667 01:11:38,707 --> 01:11:45,660 pustili do tlumení tohoto konfliktu a tak Theresa Mayová i všichni ostatní upadli do zmatku. 668 01:11:45,780 --> 01:11:51,420 A proč byl pro globalisty ten skandál okolo plynu novičok výhodný? 669 01:11:51,540 --> 01:11:55,973 Protože v případě, že státní elita… 670 01:11:56,093 --> 01:12:00,114 My tu žádnou „elitu“ nemáme, ale v obecně přijatém termínu, 671 01:12:00,234 --> 01:12:07,169 tak tedy, jestliže se ruská státní „elita“ podřídí Západu, 672 01:12:07,289 --> 01:12:16,677 tak se zmocníme jejího řízení a už teď nadiktujeme Putinovi, s jak velkými procenty má vyhrát. 673 01:12:16,797 --> 01:12:23,043 Jestliže se Západu v plné míře nepodřídí, protože k tomu hned nebude připravena, 674 01:12:23,163 --> 01:12:28,834 přestože tu je určitý konsensus, tak také existují určité hranice, kam je kdo ochotný ustoupit: 675 01:12:28,954 --> 01:12:33,723 „Já jsem ustupoval, nechal se ponižovat, dál už ale zajít nemohu.“ 676 01:12:33,843 --> 01:12:44,486 To je jako v tom románu a ve filmu Dubrovskij, který v podřízení trpěl, trpěl, ale nakonec to nevydržel. 677 01:12:44,606 --> 01:12:48,910 Existuje určitá hranice, kterou už překročit nelze. 678 01:12:49,030 --> 01:12:56,586 Takže jestliže se ta elita podřídí, tak se jejího řízení zmocníme ze strany Západu, 679 01:12:56,706 --> 01:13:05,517 jestliže se ta státní elita hned nepodřídí, tak to využijeme k tomu, 680 01:13:05,637 --> 01:13:10,680 abychom degradovali státní elitu Velké Británie, zlikvidujeme Londýn 681 01:13:10,800 --> 01:13:16,170 jako centrum koncentrace řízení a přeneseme ho ve zrychleném režimu do Číny. 682 01:13:16,290 --> 01:13:21,332 Znamená to doplňkový mechanismus. Nechtěli jste to tak, vykoledovali jste si to onak. 683 01:13:21,452 --> 01:13:25,894 V každém případě to pro globalisty znamenalo výhru. Buď by získali kontrolu nad Putinem, 684 01:13:26,014 --> 01:13:30,374 nebo by to přispělo k likvidaci centra koncentrace řízení. 685 01:13:30,494 --> 01:13:33,897 To znamená, že teď z Velké Británie budou dál všichni utíkat. 686 01:13:34,017 --> 01:13:39,060 Bylo předvedeno: „Vy nehrajete podle pravidel. Nedá se na vás spolehnout.“ 687 01:13:39,180 --> 01:13:44,495 Všechny velké korporace se přesunou do Číny. 688 01:13:44,959 --> 01:13:51,734 Opakuji to, o čem jsem už mluvil. Poté, kdy došlo k brexitu a byla jmenována Theresa Mayová 689 01:13:53,728 --> 01:13:55,257 a Johnson. 690 01:13:55,377 --> 01:14:00,447 Tehdy jsem přece řekl, že tato vláda byla jmenována kvůli tomu, aby přijímala debilní rozhodnutí, 691 01:14:00,567 --> 01:14:03,342 kvůli kterým potom pohoří. 692 01:14:03,462 --> 01:14:10,116 A oni to stále dělají. Jen se podívejte, jak celou tu dobu přesně tohle dělají. 693 01:14:13,366 --> 01:14:17,382 A proč se ta naše takzvaná „elita“ nepodřídila? 694 01:14:17,792 --> 01:14:24,648 Není to v tom, že by nechtěla, prostě na to neměla dost času. 695 01:14:24,768 --> 01:14:30,876 Neměla dost času, aby se rozhodla a podřídila. Tady se státní elita USA přepočítala. 696 01:14:30,996 --> 01:14:34,864 Měli Skripala otrávit o něco dříve. 697 01:14:46,746 --> 01:14:55,431 Měli Skripala otrávit o něco dříve, kvůli tomu jim to nevyšlo, protože nestačili manévrovat. 698 01:14:55,551 --> 01:14:59,228 Rozhodnutí je nutné přijímat rychle, protože každý den… 699 01:14:59,348 --> 01:15:06,002 A globalisté to byli nucení vzít na zřetel, a protože vědí, že „elitu“, tu pseudoruskou elitu, 700 01:15:06,122 --> 01:15:12,530 mají stejně v hrsti a jinými mechanismy jí dostanou, to proměnili v bonus, 701 01:15:12,650 --> 01:15:18,348 kterým je zhroucení Anglie jako centra koncentrace řízení. 702 01:15:18,785 --> 01:15:28,263 Státní elita, když pochopila, že prohrává, vyslala lehký náznak naší státní elitě: 703 01:15:28,383 --> 01:15:32,525 „Co to děláte? Cožpak vůbec nic nechápete?“ 704 01:15:32,645 --> 01:15:38,752 A po Skripalovi zemřel ještě spolupracovník Běrezovského Gluškov, 705 01:15:38,872 --> 01:15:46,319 kterého podle slov policie udusili psím vodítkem. 706 01:15:46,439 --> 01:15:55,688 Obvykle v knihách psaných z hlediska psího světa, 707 01:15:55,808 --> 01:16:03,117 když se psi mezi sebou baví, tak je pro ně jejich obojek s vodítkem znakem jejich postavení. 708 01:16:03,237 --> 01:16:13,169 Je to atribut, který dostali od svého páníčka znamenající zvýšení jejich sociálního postavení. 709 01:16:13,289 --> 01:16:17,867 Už nejsou nějakým toulavým psem, oni mají své vodítko! 710 01:16:17,987 --> 01:16:21,554 V knihách o psech najdete dost takových analogií. 711 01:16:21,674 --> 01:16:27,236 No a stejná analogie platí i pro tu ruskou státní takzvanou „elitu“. 712 01:16:27,356 --> 01:16:37,862 Takže to bylo tak, že jim předvedli: „Vidíte to? Máme vás na psím vodítku 713 01:16:37,982 --> 01:16:43,734 a všechny vás s ním udusíme, jestliže nebudete dělat to, co je třeba.“ 714 01:16:43,854 --> 01:16:52,987 A aby to naše státní elita pochopila, tak Boris Johnson řekl přímo: 715 01:16:53,107 --> 01:16:59,612 „Vražda, to otrávení Skripala je signálem ruské, rossionské elity: 716 01:16:59,732 --> 01:17:04,529 My vás najdeme všude a všude vás udusíme, zakroutíme vám krkem.“ 717 01:17:04,649 --> 01:17:10,162 Řekl to přímo, chtěl jsem to přečíst, ale teď nevím, kde to mám. 718 01:17:11,358 --> 01:17:13,885 Chápete ten vzkaz? 719 01:17:14,005 --> 01:17:19,246 Jenže ve výsledku se potřebný impuls, který by mohla využít státní elita, nekonal 720 01:17:19,366 --> 01:17:25,563 a rossionská elita svůj vzkaz dostala a v podstatě chápe, že takto dopadne. 721 01:17:25,683 --> 01:17:30,479 Takže všechno to, co udělala státní elita Velké Británie a USA, 722 01:17:30,599 --> 01:17:35,786 se proměnilo v bonus v podobě kontroly nad rossionskou elitou pro globální prediktor. 723 01:17:35,906 --> 01:17:41,643 Za stolem při jednání s Putinem to pro něj znamená důležitý bonus. 724 01:17:41,763 --> 01:17:46,233 To je to, co proběhlo okolo Skripala a Gluškova. 725 01:17:46,353 --> 01:17:51,914 Byl to signál našim rossionským elitám, aby zradily zájmy našeho státu, 726 01:17:52,034 --> 01:17:56,329 aby tu rozpoutaly občanskou válku a shořely v ní. 727 01:17:56,449 --> 01:18:05,442 Víte, ti zrádci Ruska jsou podivní lidé, oni zrazují ruské zájmy 728 01:18:05,562 --> 01:18:09,529 jen proto, aby získali ten svůj vytoužený obojek. 729 01:18:09,649 --> 01:18:15,255 Když jsou potom jako zrádci odhaleni, tak odjíždějí do Londýna, 730 01:18:15,375 --> 01:18:21,133 nebo tam utečou sami, protože to je přece Londýn a my tu žijeme, heč! 731 01:18:21,253 --> 01:18:25,692 Ve výsledku je tam potom tráví, 732 01:18:25,812 --> 01:18:32,618 nebo k páníčkově radosti v potřebné chvíli páchají sebevraždy tak usilovně, 733 01:18:32,738 --> 01:18:38,516 že si přitom občas i polámou žebra. Jako když se oběsil Běrezovskij. 734 01:18:38,636 --> 01:18:46,691 Gluškov teď… Policie říká, že je to nevysvětlitelná smrt, je to prý nevysvětlitelná smrt. 735 01:18:46,811 --> 01:18:52,267 Byl udušen psím vodítkem, je to signál. 736 01:18:52,387 --> 01:18:59,041 A všichni zrádci, celá ta rossionská „elita“ sní o tom, aby získala své vodítko. 737 01:18:59,161 --> 01:19:04,903 Souhlasí s tím, že je budou dusit a jsou kvůli tomu připraveni zrazovat ruské zájmy. 738 01:19:05,023 --> 01:19:10,018 Všichni se o to snaží, protože je to pro ně štěstí, to páníček je zmáčknul. 739 01:19:10,138 --> 01:19:15,832 Každý z nich je přesvědčen, že jeho to nepotká: "To se týká jen těch ostatních, co neslouží tak dobře jako já sám. 740 01:19:15,952 --> 01:19:19,453 Já budu panáčkovat a on mi bude házet cukříčky. 741 01:19:19,573 --> 01:19:25,831 A na krku mám jeho obojek s vodítkem, to jsem ale frajer! Vždyť mé vodítko je anglické! 742 01:19:25,951 --> 01:19:33,484 V tom spočívá podstata té absolutně nelogické Skripalovy otravy a Gluškovovy vraždy. 743 01:19:33,604 --> 01:19:35,932 Ta olympiáda se nám ještě pěkně vymstí. 744 01:19:36,052 --> 01:19:39,862 Ještě se nám vymstí, bude to odeznívat dlouho. 745 01:19:41,713 --> 01:19:44,841 Ano, to je jeden z těch symptomů. 746 01:19:44,961 --> 01:19:50,560 Nebude to jen státní elita, kdo nám bude tu olympiádu připomínat, ještě i globalisté nám to připomenou. 747 01:19:50,680 --> 01:19:54,778 Globalisté nejsou žádnými našimi spojenci, jsou to pouze situační spojenci, 748 01:19:54,898 --> 01:19:57,328 aby se nepotopila celá loď. 749 01:19:57,448 --> 01:20:04,282 To proto byli teď nuceni souhlasit s tím, aby Putin získal vysokou procentní volební podporu. 750 01:20:04,402 --> 01:20:10,701 Přesto sice jen o trochu, ale přece jen tomu Grudininovi jeho procentní podporu zvedli. 751 01:20:10,821 --> 01:20:16,832 Prostřednictvím vlastních píár technologií a uplatněním vlivu na regionální lídry 752 01:20:16,952 --> 01:20:22,880 Baburinovi, Surajkinovi a Titovi hlasy sebrali a převedli je na Grudinina. 753 01:20:23,682 --> 01:20:29,495 V souvislosti s touto otázkou tu máme ještě dvě upřesňující od Dmitrije Koľcova. 754 01:20:29,615 --> 01:20:35,153 Valeriji Viktoroviči, jaký je váš názor na ty události, v Salisbury ta Skripalova otrava chemickou zbraní 755 01:20:35,273 --> 01:20:41,016 a připravenost amerických vojáků zaútočit na vládní síly v Sýrii i s ohledem na to, 756 01:20:41,136 --> 01:20:44,922 že se tam mohou nacházet ruští vojáci. Souvisí spolu tyto události? 757 01:20:45,042 --> 01:20:48,913 Vždyť náš štáb prohlásil, že Američané připravovali provokaci v Sýrii 758 01:20:49,033 --> 01:20:52,267 aby mohli obvinit Asadovu vládu z použití chemické zbraně. 759 01:20:52,387 --> 01:20:58,624 A teď tu máme ještě tu Skripalovovu otravu prý také s použitím chemické zbraně ruskou tajnou službou. 760 01:20:58,744 --> 01:21:04,631 Mám z toho dojem, že to včasné prohlášení ministerstva obrany, zmařilo rozsáhlou provokaci Západu. 761 01:21:04,751 --> 01:21:09,630 Ano, tyto události spolu bezesporu souvisí, ale ne tak, jak to vypadá na první pohled. 762 01:21:09,750 --> 01:21:18,827 Nespojuje je chemická zbraň, ale řízení ruské státní elity a státních elit Západu. 763 01:21:18,947 --> 01:21:30,549 A to je právě ta situace, jak jste se ptal, to je právě ten druhý faktor, který donutil... 764 01:21:30,669 --> 01:21:37,103 Stejně jako dříve v Putinově případě donutil v roce 2004 indopákistánský jaderný konflikt 765 01:21:37,223 --> 01:21:47,514 globalisty zmáčknout všechny, kteří vystupovali proti Putinovi a nechat normálně proběhnout volby, 766 01:21:47,634 --> 01:21:57,230 tak teď byli globalisté opět nuceni napomoci upevnění státní moci a státní suverenity Ruska 767 01:21:57,350 --> 01:22:01,872 z jednoho jednoduchého důvodu, že se jim ještě chce žít, 768 01:22:01,992 --> 01:22:06,486 že ještě nejsou připraveni k manévru záhuby civilizace. 769 01:22:06,606 --> 01:22:13,948 Ta věc se má tak. Už jsem mluvil o tom, že USA… 770 01:22:14,068 --> 01:22:19,758 Vzpomínáte na to Lavrovovo prohlášení a na Putinovo poselství? 771 01:22:19,878 --> 01:22:28,245 Říkal jsem, že USA plánovaly rozsáhlou válku v Evropě a Rusku. 772 01:22:28,365 --> 01:22:31,292 Připravovali se k tomu. 773 01:22:31,412 --> 01:22:40,862 Šlo o ohromný rozmach, opravdu ohromný, a my jsme proti tomu okamžitě začali jednat. 774 01:22:40,982 --> 01:22:47,839 Proto jsme předvedli Evropě a celému světu, že máme čím odpovědět. 775 01:22:47,959 --> 01:22:53,535 Dovedete si to představit? Oni jsou připraveni zaútočit, už se napřáhli a chtějí udeřit, 776 01:22:53,655 --> 01:22:58,007 jejich ruka se dokonce dala do pohybu, a kam mířila? 777 01:22:58,127 --> 01:23:07,292 A zde se jim hodila Sýrie. Měli v úmyslu provést rozsáhlý útok proti Sýrii. 778 01:23:07,412 --> 01:23:15,836 Jenže rozpoutání 3. světové války třeba i přes Sýrii, není v zájmu globálního prediktoru ani v zájmu Ruska. 779 01:23:15,956 --> 01:23:21,475 A tak jsme okamžitě udělali prohlášení, že víme o připravované provokaci 780 01:23:21,595 --> 01:23:28,880 a připravovaném útoku americké armády. 781 01:23:29,000 --> 01:23:33,921 Oni přece sami prohlásili, že zaútočí. A my jsme jim odpověděli: 782 01:23:34,041 --> 01:23:38,421 „V tom případě na to my zareagujeme odpovídajícím způsobem! 783 01:23:38,541 --> 01:23:42,322 Na tomto území se nacházejí naši vojáci, je tam přítomen náš kontingent. 784 01:23:42,442 --> 01:23:46,509 Jen si to zkuste a pocítíte nejen účinek naší protiletecké obrany, 785 01:23:46,629 --> 01:23:51,949 ale také účinek našich raket a dalších vysoce přesných zbraní, které máme. 786 01:23:52,069 --> 01:23:58,243 Už jsme je použili proti teroristům. Tak je proti teroristům použijeme znovu!“ 787 01:23:58,363 --> 01:24:02,828 Američané začínají být zaháněni do kouta, chápete? 788 01:24:02,948 --> 01:24:09,065 Stále proskakuje více a více informací o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA. 789 01:24:09,185 --> 01:24:12,568 Už to prakticky pro nikoho není tajemstvím. 790 01:24:12,688 --> 01:24:15,929 Jen ti největší omezenci to ještě zpochybňují. 791 01:24:16,049 --> 01:24:21,369 Vždyť Írán neustále dává do oběhu konkrétní informace. 792 01:24:21,489 --> 01:24:28,119 Konkrétní informace o tom, jak je ISIL spojen s ozbrojenými silami USA. 793 01:24:28,239 --> 01:24:36,948 O podivných letadlech v Afghánistánu, která letecky kryjí ISIL. 794 01:24:37,068 --> 01:24:43,384 Když dojde k nějakým bojům s Tálibánem, tak přiletí odněkud letadla, 795 01:24:43,504 --> 01:24:48,347 která poskytnou ISIL svou leteckou podporu. To je zajímavé, že? 796 01:24:48,467 --> 01:24:52,249 A Američané tvrdí, že tam ani moucha neproletí bez jejich vědomí. 797 01:24:52,369 --> 01:24:57,802 A zároveň říkají: „My nevíme, co je to za letadla, za vrtulníky, jak se přesunuje ISIL. 798 01:24:57,922 --> 01:25:01,391 My o tom nic nevíme a nemůžeme to kontrolovat!“ 799 01:25:01,511 --> 01:25:04,666 Když navrhneme, že to zkontrolujeme my, tak: 800 01:25:04,786 --> 01:25:09,622 „Ne, neblázněte, nám tady ani moucha neproletí. My všechno víme.“ Tak víte nebo nevíte? 801 01:25:09,742 --> 01:25:16,428 A jestliže to víte, tak to nejspíš budou vaše letadla, že? To vy letecky podporujete ISIL. 802 01:25:16,548 --> 01:25:21,128 Takže Američané byli připraveni zaútočit. 803 01:25:21,248 --> 01:25:32,491 V Sýrii jsme stáli na hraně 3. světové války, takže to všechno bylo třeba nějak zastavit. 804 01:25:32,611 --> 01:25:39,355 Proto jsme udělali to prohlášení o Sýrii a řekli jsme, 805 01:25:42,858 --> 01:25:46,276 že bude následovat odvetný úder. 806 01:25:46,396 --> 01:25:49,323 A co udělali globalisté? 807 01:25:49,443 --> 01:26:01,627 Co zásadního se stalo v USA, že to absolutně dezorganizovalo řízení, 808 01:26:01,747 --> 01:26:09,744 nadnárodní koordinaci sil organizujících 3. světovou válku? 809 01:26:09,864 --> 01:26:16,095 Byl odvolán státní tajemník Rex Tillerson. To stačilo, chápete? 810 01:26:16,215 --> 01:26:22,645 Zbavili je klíčové figury, určitá nastavení tam sice zůstala zachována, 811 01:26:22,765 --> 01:26:27,344 ale někdo odešel, druhý přišel a čas běží, život se nezastaví. 812 01:26:27,464 --> 01:26:32,094 Jsou tu také určité státní zájmy a nikomu se nechce zemřít v požáru jaderné války. 813 01:26:32,214 --> 01:26:34,965 A tak se ten konflikt začal vstřebávat. 814 01:26:35,085 --> 01:26:39,225 To je důvod, proč byl Tillerson odstraněn. A co dál? 815 01:26:39,345 --> 01:26:47,815 Odstranili Tillersona a na jeho místo jmenovali Pompea. A jak mají systemizované funkce? 816 01:26:47,935 --> 01:26:55,880 Je tam státní tajemník, potom je první náměstek státního tajemníka, a dál je tam teď Heather Nauertová, 817 01:26:56,000 --> 01:27:03,741 která plní funkci mluvčí státního departamentu a dalších sedm míst je volných, neobsazených. 818 01:27:03,861 --> 01:27:07,841 Chápete, jak je těžké za takových podmínek sladit koordinaci? 819 01:27:07,961 --> 01:27:12,512 Přece nejde jen o to vojensky zaútočit, to je pro USA to nejmenší. 820 01:27:12,632 --> 01:27:16,852 Ještě je třeba naladit linii vzájemných vztahů se všemi státy světa, 821 01:27:16,972 --> 01:27:19,507 aby všechny jednaly tak, jak je třeba. 822 01:27:19,627 --> 01:27:24,938 A státní tajemník je v tomto ohledu klíčovou figurou, bez které se to prostě neobejde. 823 01:27:25,058 --> 01:27:28,271 Nejsou to vojáci, kdo to vše musí zajistit. 824 01:27:28,391 --> 01:27:35,903 Vojáci jdou na řadu až v konečné etapě, jedná se o šestou prioritu řízení a tohle je třetí priorita. 825 01:27:37,652 --> 01:27:41,911 Jakmile odstranili Tillersona, tak se všechno rozsypalo. 826 01:27:42,031 --> 01:27:51,662 Šlo o společné úsilí Ruska a globalistů v boji proti… 827 01:27:51,782 --> 01:27:57,568 A za takové situace už si globalisté nemohou vyskakovat: „Putine, potřebuješ vyhrát volby čistě? Tak si je vyhraj. 828 01:27:57,688 --> 01:28:01,425 My ti v tom bránit nebudeme, protože teď máme úplně jiné starosti. 829 01:28:01,545 --> 01:28:06,583 My tě tu teď potřebujeme jako vyjednávací figuru, protože dokážeš řešit konflikty. 830 01:28:06,703 --> 01:28:09,484 A my teď nesmíme připustit 3. světovou válku. 831 01:28:09,604 --> 01:28:18,054 Proto ať volby proběhnou čistě, upustíme od větších provokací a informačních dezinformací. 832 01:28:18,174 --> 01:28:23,970 Státní elita toho samozřejmě nenechá, ale my je budeme v míře našich možností blokovat. 833 01:28:24,090 --> 01:28:29,268 Ať si tedy Rusko zvolí samo. Stejně je to jen na šest let, a potom se uvidí. 834 01:28:29,388 --> 01:28:36,391 Pro nás je teď upevnění ruské suverenity menším zlem, než abychom všichni shořeli v požáru 3. světové války.“ 835 01:28:36,511 --> 01:28:39,144 Řešili hlavní úkol. 836 01:28:41,973 --> 01:28:45,522 Dnes pracujeme déle, než obvykle. 837 01:28:45,642 --> 01:28:56,617 Takže dovolte poslední otázku, dokonce to budou dvě otázky od Alexandra Taršilova a Sofie Sčastlivé. 838 01:28:56,737 --> 01:29:04,576 První otázka. Valeriji Viktoroviči, proč GP dovolil našim elitám zničit nejlepší vzdělávací systém na světě v SSSR? 839 01:29:04,696 --> 01:29:09,456 Nakolik si pamatuji, tak jste říkal, že globální prediktor nechtěl zničit SSSR, 840 01:29:09,576 --> 01:29:13,194 že ho chtěl přebudovat, a komunisté měli zůstat u moci. 841 01:29:13,314 --> 01:29:16,748 Znamená to, že i vzdělání mělo zůstat sovětské? 842 01:29:16,868 --> 01:29:18,372 V žádném případě. 843 01:29:18,492 --> 01:29:24,408 A Sofie prosí vysvětlit. Vy říkáte, že globální prediktor musí spolupracovat s Ruskem kvůli tomu, 844 01:29:24,528 --> 01:29:28,024 že se všichni nacházíme na jedné lodi. 845 01:29:28,144 --> 01:29:33,202 Uletět z planety GP nedokáže a jaderný útok, nebo jiná katastrofa, zasáhne všechny, tedy i jeho. 846 01:29:33,322 --> 01:29:34,213 Ano. 847 01:29:34,333 --> 01:29:37,277 A ve čtvrtém díle Základů sociologie je řečeno, cituji: 848 01:29:37,397 --> 01:29:44,723 „pro pány a pohlaváry biblického projektu (a tím spíše pro ty nevtělené, kteří mají pouze nehmotná těla tvořená polem) 849 01:29:44,843 --> 01:29:49,993 není možný krach současné globální lidské civilizace žádnou tragédií, pokud k němu dojde. 850 01:29:50,113 --> 01:29:56,856 Jsou připraveni „vrátit“ historicky zformovanou globální civilizaci třeba i zpět do doby kamenné,“ konec citátu. 851 01:29:56,976 --> 01:29:58,568 Co je tedy pravda? 852 01:29:58,688 --> 01:30:05,436 A kde je zde problém? Ještě jednou zopakuji to, o čem jsem právě neustále mluvil. 853 01:30:05,556 --> 01:30:12,544 Globální prediktor je připraven celou civilizaci na planetě Zemi vybombardovat třeba do doby kamenné, 854 01:30:12,664 --> 01:30:21,951 ale s jednou podmínkou, že sami to přežijí v kvalitě, která je pro ně potřebná, a které zatím nejsou schopni dosáhnout. 855 01:30:22,071 --> 01:30:29,182 Dokud se jim to nepovedlo, a nedokážou přenášet své vědomí na nějaké nosiče, odletět do vesmíru… 856 01:30:29,302 --> 01:30:36,076 Každý egregor je totiž stejně napojen na něco hmotného. 857 01:30:36,196 --> 01:30:45,084 Zatím nedokážou vytvořit takovou situaci, která by jim zajistila budoucí existenci. 858 01:30:45,204 --> 01:30:51,856 A dokud se jim to nepodaří, jsou nuceni starat se o to, aby civilizace nezahynula. 859 01:30:51,976 --> 01:30:55,441 Takže zde žádný protimluv vůbec není. 860 01:30:55,561 --> 01:31:01,355 A v tomto ohledu je to směřování ke zlaté miliardě pouze jednou z cest, 861 01:31:01,475 --> 01:31:05,185 aby dokázali přejít na struktury tvořené poli. 862 01:31:05,305 --> 01:31:09,015 - Teď už jen 500 miliónů. - Ano 500 miliónů. A proč? 863 01:31:09,135 --> 01:31:15,909 Ta situace je taková, všichni jste asi viděli film Matrix, že? A o čem se tam prořekli? 864 01:31:16,029 --> 01:31:24,366 Rozhodli se, že technologický rozvoj světa dosáhnul ve 20. století nezbytné úrovně, 865 01:31:24,486 --> 01:31:31,474 která je minimálně potřebná a dostatečná k pohodlné existenci globalistů na planetě Zemi. 866 01:31:31,594 --> 01:31:42,842 To znamená nezbytnou úroveň komfortu a možnost dlouho vydržet se zdroji, které jsou na planetě. 867 01:31:42,962 --> 01:31:48,663 Pouze obyvatelstvo je tu početně přebytečné, protože by stačilo 500 miliónů. 868 01:31:48,783 --> 01:31:54,363 A proč se potřebovali zbavit sovětského vzdělávacího systému? 869 01:31:54,483 --> 01:32:04,615 Pro ně sovětské vzdělání znamenalo problém v tom smyslu, že bylo masové, masové, pro všechny 870 01:32:04,735 --> 01:32:08,782 a oni chtějí, aby vzdělání bylo jen pro ně, pro jejich milované já. 871 01:32:08,902 --> 01:32:17,192 V Etonu může fungovat stalinský vzdělávací program, ale jen v Etonu pro světovou elitu. 872 01:32:17,312 --> 01:32:24,759 A pro ten zbylý ruský dobytek je určen ten vypilovaný americký systém debilizujícího vzdělání. 873 01:32:24,879 --> 01:32:39,637 To je ta podstata. Oni si zachovají metodiky vzdělávání i učební náplň, ale jen pro úzký okruh osob. 874 01:32:39,757 --> 01:32:44,362 Všichni ostatní musí zůstat bez jakéhokoliv vzdělání. 875 01:32:44,482 --> 01:32:49,667 A vůbec mají úplně zmizet, aby nespotřebovávali zdroje planety Země. 876 01:32:49,787 --> 01:32:55,389 Globalisté se rozhodli, že ta úroveň z konce 20. století je pro ně ta nejoptimálnější. 877 01:32:55,509 --> 01:32:58,604 Teď tu máme 21. století s mobily a vším ostatním… 878 01:32:58,724 --> 01:33:02,744 Až dokážou dosáhnout takové úrovně, aby z planety Země dokázali odletět, 879 01:33:02,864 --> 01:33:06,782 protože ji už moc opotřebovali, tak tu klidně nechají chcípnout úplně všechny. 880 01:33:06,902 --> 01:33:11,617 Ale dokud nedokázali dosáhnout takové úrovně svého vlastního rozvoje, 881 01:33:11,737 --> 01:33:15,398 jsou nuceni přistupovat na různé dohody. 882 01:33:15,518 --> 01:33:21,339 Takže tady žádný konflikt, ani protimluv není, mezi tím, co je napsáno v tlustých knihách vnitřního prediktoru 883 01:33:21,459 --> 01:33:25,789 a tím, jak teď probíhají procesy řízení, žádné rozpory zde prostě nejsou. 884 01:33:25,909 --> 01:33:32,552 Musíme si pamatovat to, co je napsáno v knihách vnitřního prediktoru 885 01:33:33,170 --> 01:33:40,988 a pozorovat, jak probíhají procesy řízení a dávat si dohromady, jak zapadají do tohoto cílového úkolu. 886 01:33:42,120 --> 01:33:45,001 To byla poslední otázka, jak jsem už řekl. 887 01:33:45,121 --> 01:33:55,957 Tak zbývá už jen jedno. Opět jsme se dostali k tomu, že nebylo lehké pochopit to, co bylo napsáno v té knize. 888 01:33:56,077 --> 01:34:03,904 Učení nikdy není snadné, ale je nutné se učit, je to jednoduše nezbytné. 889 01:34:05,705 --> 01:34:12,700 Číst knihy vnitřního prediktoru povrchně, jak ukazují poslední otázky… 890 01:34:12,820 --> 01:34:17,896 Tedy ani ne tak povrchně, protože ta čtenářka k tomu vůbec nepřistoupila povrchně. 891 01:34:18,016 --> 01:34:22,062 Vyvolalo to u ní otázku, tak ji položila. To je správný postup. 892 01:34:22,182 --> 01:34:27,643 Ale často to bývá tak, že vám nemá kdo odpovědět. A tehdy nezbývá, než abyste přemýšleli sami, 893 01:34:27,763 --> 01:34:30,421 dávali si to dohromady sami. 894 01:34:30,541 --> 01:34:37,571 A někteří si jen tak povrchně přečtou daný text a jsou s tím hned hotovi, všechno vědí a znají. 895 01:34:37,691 --> 01:34:43,331 Takoví potom podporují Grudinina, tedy vlastní likvidaci. 896 01:34:43,451 --> 01:34:48,682 Číst knihy vnitřního prediktoru povrchně, bez přemýšlení je k ničemu. 897 01:34:48,802 --> 01:34:52,406 Je to k ničemu, nedá to nic vašemu rozumu ani srdci. 898 01:34:52,526 --> 01:35:01,531 Stejně budete dělat chyby v přijímání svých řídících rozhodnutí a stejně budete jen nástroji v něčích rukou 899 01:35:01,651 --> 01:35:05,183 a na váš úkor si někdo bude řešit své problémy. 900 01:35:05,303 --> 01:35:09,659 Proto musíte ke všemu přistupovat s rozmyslem. 901 01:35:09,779 --> 01:35:15,496 Musíte chápat, že nestačí si ty knihy vnitřního prediktoru jen přečíst, ale také je pochopit. 902 01:35:15,616 --> 01:35:22,871 Abyste ty znalosti sami začali využívat, abyste si je osvojili, aby se staly vašimi vlastními znalostmi, 903 01:35:22,991 --> 01:35:28,837 na jejichž základě budete umět provádět tu či onu analýzu a chápat ty či ony procesy. 904 01:35:28,957 --> 01:35:34,907 Proto vám přeji úspěch. Napřed vám blahopřeji k první etapě, 905 01:35:35,027 --> 01:35:39,665 kterou bylo vítězství ve volbách gosudara Ruska. 906 01:35:39,785 --> 01:35:46,763 Musíte si však uvědomovat, že je to jen začátek dlouhé cesty, že všechno je připraveno k tomu, 907 01:35:46,883 --> 01:35:54,350 aby u nás v Rusku rozpoutali občanskou válku v létě tohoto roku. 908 01:35:54,470 --> 01:36:03,789 A jedním z mechanismů, kterým se dá hasit rozpoutání této války, je utlumení tohoto soudruha. 909 01:36:03,909 --> 01:36:13,459 Čím více budete rozumět jeho činům, tím menší budou mít možnost udělat z něj lídra majdanu. 910 01:36:13,579 --> 01:36:21,227 Všichni proto musí číst, umět tomu porozumět a bránit tak zájmy své i své rodiny. 911 01:36:21,347 --> 01:36:24,390 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 912 01:36:24,510 --> 01:36:27,528 Do příštích setkání. Buďte šťastni. 913 01:36:27,648 --> 01:36:34,146 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 914 01:36:46,013 --> 01:36:51,950 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz