1 00:00:00,415 --> 00:00:08,768 Přitom samozřejmě nemůžeme zapomínat ani na spolehlivé zajištění bezpečnosti Ruska. 2 00:00:09,860 --> 00:00:12,149 Vážení kolegové! 3 00:00:12,269 --> 00:00:17,673 Syrská operace předvedla, nakolik se zvýšily možnosti ozbrojených sil Ruska. 4 00:00:17,793 --> 00:00:23,527 V posledních letech byla odvedena obrovská práce při upevňování armády a námořnictva. 5 00:00:23,647 --> 00:00:31,143 Vybavenost našich ozbrojených sil moderními zbraněmi vzrostla 3,7 krát, 6 00:00:31,263 --> 00:00:36,403 vyzbrojeny byly více než 300 novými modely vojenské techniky. 7 00:00:36,523 --> 00:00:43,578 Strategické jaderné síly byly posíleny 80ti novými mezikontinentálními balistickými raketami, 8 00:00:43,698 --> 00:00:47,672 sto dvěmi balistickými raketami pro ponorky, 9 00:00:47,792 --> 00:00:53,614 třemi raketonosnými ponorkami strategického určení Borej. 10 00:00:53,734 --> 00:01:00,372 Dvanáct raketových pluků bylo přezbrojeno novým raketovým komplexem Jars. 11 00:01:00,724 --> 00:01:07,371 Počet nosičů vysoce přesných zbraní velkého doletu se zvýšil více než dvanáctkrát 12 00:01:07,491 --> 00:01:12,565 a počet vysoce přesných střel s plochou dráhou letu více než třicetkrát. 13 00:01:12,685 --> 00:01:21,259 Značně vzrostla síla našich pozemních sil, leteckých a kosmických sil i vojenského námořnictva. 14 00:01:27,510 --> 00:01:33,496 Celá naše země i svět teď ví, jak se jmenují naše nejnovější letadla, ponorky, 15 00:01:33,616 --> 00:01:39,549 systémy protiletecké obrany, raketové komplexy mořského, leteckého i pozemního rozmístění. 16 00:01:39,669 --> 00:01:44,968 Všechno to jsou nejnovější vysoce technologické moderní zbraně. 17 00:01:45,088 --> 00:01:48,902 Po obvodu ruských hranic, což je velice důležité! 18 00:01:49,022 --> 00:01:54,597 Bylo vytvořeno souvislé radiolokační pole výstražného systému před raketovým útokem. 19 00:01:54,717 --> 00:01:58,834 Po rozpadu SSSR v něm byly velké díry. 20 00:01:58,954 --> 00:02:04,143 To vše je teď obnoveno. Došlo ke kvalitativnímu skoku v rozvoji bezpilotního letectví. 21 00:02:04,263 --> 00:02:08,544 Založeno bylo Národní středisko řízení obrany Ruské federace, 22 00:02:08,664 --> 00:02:13,194 zformováno bylo operativní velení vzdálené námořní zóny. 23 00:02:13,314 --> 00:02:18,448 Počet smluvních vojáků vzrostl 2,4 krát, 24 00:02:18,568 --> 00:02:25,022 naplněnost stavů ozbrojených sil vzrostla ze 70% na 95-100%. 25 00:02:25,142 --> 00:02:30,552 Zlikvidován byl dlouholetý pořadník na přidělení trvalého bydlení. 26 00:02:30,672 --> 00:02:35,944 Čekací doba byla zkrácena šestkrát. 27 00:02:44,664 --> 00:02:50,689 A teď k tomu hlavnímu v této části, v kapitole Obrana! 28 00:02:50,809 --> 00:02:55,860 Mluvit budeme o nejnovějších systémech ruských strategických zbraní, 29 00:02:55,980 --> 00:03:00,015 které jsme vytvořili jako odpověď na jednostranné vypovězení 30 00:03:00,135 --> 00:03:03,811 Smlouvy o nerozmisťování systémů protiraketové obrany ze strany USA 31 00:03:03,931 --> 00:03:11,046 a na praktické rozmístění tohoto systému jak na území USA, tak i za národními hranicemi Spojených států. 32 00:03:11,166 --> 00:03:15,365 A zde jsem nucen udělat malou exkurzi do nedávné minulosti. 33 00:03:15,485 --> 00:03:18,914 Již v roce 2000 s námi USA začaly jednat o otázce 34 00:03:19,034 --> 00:03:22,958 vypovězení Smlouvy o nerozmisťování systémů protiraketové obrany. 35 00:03:23,078 --> 00:03:25,406 Rusko bylo kategoricky proti tomu. 36 00:03:25,526 --> 00:03:31,376 Vycházeli jsme z toho, že tato sovětsko-americká smlouva z roku 1972 37 00:03:31,496 --> 00:03:35,915 byla úhelným kamenem systému mezinárodní bezpečnosti. 38 00:03:36,035 --> 00:03:40,949 Podle této smlouvy měly obě strany právo rozmístit na svém území 39 00:03:41,069 --> 00:03:45,241 tento systém protiraketové obrany bránící pouze jednu oblast. 40 00:03:45,361 --> 00:03:52,861 V Rusku tento systém chránil oblast okolo Moskvy, v USA okolo pozemní raketové základny Grand Forks. 41 00:03:52,981 --> 00:03:58,087 Společně se Smlouvou o omezení strategických jaderných útočných zbraní 42 00:03:58,207 --> 00:04:03,122 daná smlouva nejen vytvářela určitou atmosféru důvěry, 43 00:04:03,242 --> 00:04:07,981 ale také zaručovala, že nebudou lehkomyslně, a s nebezpečím pro celý svět, 44 00:04:08,101 --> 00:04:10,962 jednou ze stran použity jaderné zbraně, 45 00:04:11,082 --> 00:04:20,480 neboť omezenost systémů protiraketové obrany zaručovala zranitelnost agresora před odvetným úderem. 46 00:04:20,600 --> 00:04:26,313 Dlouho jsme Američany přemlouvali, aby nemařili Smlouvu o protiraketové obraně 47 00:04:26,433 --> 00:04:30,879 a nenarušovali tak strategickou rovnováhu. Jenže marně. 48 00:04:30,999 --> 00:04:36,959 V roce 2002 USA jednostranně tuto smlouvu vypověděly. 49 00:04:37,079 --> 00:04:42,350 Dokonce ještě dlouho poté jsme se stále pokoušeli navázat s nimi konstruktivní dialog. 50 00:04:42,470 --> 00:04:47,577 Navrhovali jsme jim kvůli snížení vzájemných obav a udržení atmosféry důvěry 51 00:04:47,697 --> 00:04:50,273 v této oblasti vzájemně spolupracovat. 52 00:04:50,393 --> 00:04:55,995 V určitém okamžiku se mi zdálo, že kompromis by mohl být nalezen, ale ne. 53 00:04:56,115 --> 00:05:01,883 Všechny naše návrhy, doslova všechny naše návrhy byly odmítnuty. 54 00:05:02,003 --> 00:05:07,439 Tehdy jsme prohlásili, že budeme nuceni pro zajištění své vlastní bezpečnosti 55 00:05:07,559 --> 00:05:11,730 zdokonalovat moderní útočné komplexy, v odpověď jsme uslyšeli: 56 00:05:11,850 --> 00:05:15,885 „USA nevytvářejí systém globální protiraketové obrany proti vám, 57 00:05:16,005 --> 00:05:20,011 není zaměřen proti Rusku a vy si dělejte, co chcete. 58 00:05:20,131 --> 00:05:26,834 Budeme vycházet z toho, že to není zaměřeno proti nám, že to nebude určeno proti Spojeným státům.“ 59 00:05:26,954 --> 00:05:30,547 Proč zaujali takový postoj, je celkem jasné. 60 00:05:30,667 --> 00:05:35,417 Po rozpadu SSSR Rusko, které se v sovětské době nazývalo Sovětským svazem, 61 00:05:35,537 --> 00:05:39,405 i když v zahraničí mu říkali Sovětské Rusko, 62 00:05:39,525 --> 00:05:46,998 s ohledem na národní hranice přišlo o 23,8 procent svého území, 63 00:05:47,118 --> 00:05:56,736 48,5% obyvatelstva, 41% hrubého domácího produktu, 39,4% průmyslového potenciálu, 64 00:05:56,856 --> 00:05:59,845 upozorňuji vás, že to byla téměř polovina 65 00:05:59,965 --> 00:06:09,336 a o 44,6% vojenského potenciálu v souvislosti s rozdělením ozbrojených sil SSSR mezi bývalé svazové republiky. 66 00:06:09,456 --> 00:06:12,664 Technika v ruské armádě zastarávala, 67 00:06:12,784 --> 00:06:17,589 můžeme přímo říci, že samotné ozbrojené síly byly v žalostném stavu. 68 00:06:17,709 --> 00:06:23,464 Na Kavkazu probíhala občanská válka a v našich předních podnicích pro obohacování uranu 69 00:06:23,584 --> 00:06:26,237 seděli američtí inspektoři. 70 00:06:26,357 --> 00:06:32,091 Jednu dobu se spíše zdálo, že problémem není, zda můžeme rozvíjet systémy strategických zbraní, 71 00:06:32,211 --> 00:06:34,337 ¨ale někteří si kladli otázku, 72 00:06:34,457 --> 00:06:39,949 zda je vůbec náš stát schopen bezpečně udržovat a obsluhovat jaderné zbraně, 73 00:06:40,069 --> 00:06:43,870 které jsme zdědili po rozpadu SSSR. 74 00:06:43,990 --> 00:06:49,730 Rusko bylo silně zadlužené, bez úvěrů MMF a Světové banky ekonomika nebyla schopná fungovat, 75 00:06:49,850 --> 00:06:53,333 udržovat sociální oblast nebylo z čeho. 76 00:06:53,453 --> 00:06:59,330 Naši partneři očividně přišli k pevnému názoru, že obrození ekonomiky, průmyslu, 77 00:06:59,450 --> 00:07:06,538 vojenskoprůmyslového komplexu a ozbrojených sil našeho státu na úroveň zajišťující nezbytný strategický potenciál 78 00:07:06,658 --> 00:07:10,609 v dohledné historické perspektivě není možné. 79 00:07:10,729 --> 00:07:15,176 A jestliže je to tak, tak nemá žádný smysl brát ohled na názory Ruska, 80 00:07:15,296 --> 00:07:20,788 že je nutné jít dál a usilovat o získání konečné jednostranné vojenské převahy, 81 00:07:20,908 --> 00:07:26,703 a potom již jen diktovat své podmínky i ve všech ostatních oblastech. 82 00:07:26,823 --> 00:07:32,864 V podstatě je takový postoj, takovou logiku s ohledem na reálie té doby možné pochopit. 83 00:07:32,984 --> 00:07:35,698 My sami jsme si tím byli vinni. 84 00:07:35,818 --> 00:07:40,705 Ale všechny ty roky, celých těch 15 let poté, kdy USA vypověděly Smlouvu o protiraketové obraně, 85 00:07:40,825 --> 00:07:47,858 jsme se usilovně snažili přimět Američany k serióznímu jednání, k dosažení dohod v oblasti strategické stability. 86 00:07:47,978 --> 00:07:50,718 Něco se nám i podařilo. 87 00:07:50,838 --> 00:07:55,808 V roce 2010 byla podepsána Smlouva START-III mezi Ruskem a USA 88 00:07:55,928 --> 00:08:01,529 o opatřeních k dalšímu snižování a omezování strategických útočných zbraní. 89 00:08:01,649 --> 00:08:09,673 Avšak při realizaci plánů na vybudování systému globální protiraketové obrany, která pokračuje i dnes, 90 00:08:09,793 --> 00:08:14,817 byly všechny dohody v rámci START-III postupně znehodnocovány, 91 00:08:14,937 --> 00:08:22,602 protože se snižováním nosičů a munice zároveň jedna ze stran, a konkrétně USA, 92 00:08:22,722 --> 00:08:28,545 nekontrolovaně zvyšovala množství protiraketových raket, zdokonalovala jejich charakteristiky, 93 00:08:28,665 --> 00:08:31,625 a zřizovala nové poziční oblasti, 94 00:08:31,745 --> 00:08:36,907 což by v konečném důsledku v případě naší nečinnosti vedlo k plnému znehodnocení 95 00:08:37,027 --> 00:08:39,905 ruského jaderného potenciálu. 96 00:08:40,025 --> 00:08:43,674 Jednoduše by byl po vystřelení všechen zneškodněn a hotovo. 97 00:08:43,794 --> 00:08:51,890 Nehledě na naše přečetné protesty a výzvy se americká mašinérie rozjela, výrobní pás se rozběhnul. 98 00:08:52,010 --> 00:08:55,831 Aktivní jsou již systémy protiraketové obrany na Aljašce a v Kalifornii, 99 00:08:55,951 --> 00:09:01,641 v důsledku rozšíření NATO na východ se objevily dvě oblasti protiraketové obrany ve východní Evropě: 100 00:09:01,761 --> 00:09:06,007 v Rumunsku již funguje a v Polsku je její instalace před dokončením. 101 00:09:06,127 --> 00:09:10,039 Vzdálenost dosahu používaných protiraketových raket bude vzrůstat. 102 00:09:10,159 --> 00:09:13,824 Plánuje se jejich rozmístění v Japonsku a Jižní Koreji. 103 00:09:13,944 --> 00:09:18,226 Do sestavy globálního systému protiraketové obrany USA patří i námořní uskupení. 104 00:09:18,346 --> 00:09:21,940 Nakolik je nám známo, tak se jedná o pět křižníků a 30 torpédoborců 105 00:09:22,060 --> 00:09:26,113 rozmístěných v oblastech v bezprostřední blízkosti ruského území. 106 00:09:26,233 --> 00:09:31,746 Vůbec nepřeháním, práce na tom i v současnosti pokračuje plným tempem. 107 00:09:33,648 --> 00:09:38,014 A co jsme udělali my? Kromě protestů a varování? 108 00:09:38,134 --> 00:09:41,888 Čím na tuto výzvu odpovědělo Rusko? 109 00:09:42,891 --> 00:09:44,476 Tak se na to podívejme! 110 00:09:44,596 --> 00:09:49,089 Všechny ty roky po jednostranném vystoupení USA ze Smlouvy o protiraketové obraně 111 00:09:49,209 --> 00:09:53,701 jsme usilovně pracovali na perspektivní technice a zbraních, 112 00:09:53,821 --> 00:10:00,779 což nám umožnilo udělat prudký a velký skok při vytváření nových modelů strategických zbraní. 113 00:10:00,899 --> 00:10:05,215 Připomenu, že systém globální protiraketové obrany USA je zaměřen především na boj 114 00:10:05,335 --> 00:10:09,582 s raketami strategického určení letícími po balistické trajektorii. 115 00:10:09,702 --> 00:10:14,159 Tyto zbraně tvoří základ našich sil jaderného odstrašování 116 00:10:14,279 --> 00:10:18,825 stejně jako i u ostatních států patřících do „jaderného klubu“. 117 00:10:18,945 --> 00:10:23,032 V této souvislosti jsou v Rusku rozpracovány a neustále zdokonalovány 118 00:10:23,152 --> 00:10:29,036 cenově nepříliš drahé, ale přitom vysoce efektivní systémy překonávání protiraketové obrany, 119 00:10:29,156 --> 00:10:35,410 kterými jsou vybaveny všechny naše mezikontinentální balistické raketové komplexy. 120 00:10:36,289 --> 00:10:41,765 Kromě toho jsme zahájili vývoj nového typu, nového pokolení raket. 121 00:10:41,885 --> 00:10:45,807 A konkrétně v současné době ministerstvo obrany 122 00:10:45,927 --> 00:10:52,202 přistoupilo společně s podniky raketově- kosmického odvětví k aktivní fázi zkoušek 123 00:10:52,322 --> 00:10:57,809 nového raketového komplexu s těžkou mezikontinentální raketou, 124 00:10:58,344 --> 00:11:01,232 který jsme nazvali Sarmat. 125 00:11:01,352 --> 00:11:07,430 Daný raketový komplex nahradí komplex Vojvoda vytvořený ještě v Sovětském svazu. 126 00:11:07,550 --> 00:11:10,853 Všichni vždy uznávali jeho vysoký bojový účinek. 127 00:11:10,973 --> 00:11:16,755 Naši zahraniční kolegové mu, jak asi víte, dali velmi hrozivé jméno (Satan). 128 00:11:16,875 --> 00:11:20,418 Ale možnosti rakety Sarmat jsou značně vyšší. 129 00:11:20,538 --> 00:11:26,235 Při své váze více než 200 tun má velice krátký aktivní úsek letu, 130 00:11:26,355 --> 00:11:29,433 což znesnadňuje její zneškodnění prostředky protiraketové obrany. 131 00:11:29,553 --> 00:11:35,279 Dolet nové těžké rakety a počet a účinek jejích bojových bloků je vyšší než u Vojvody. 132 00:11:35,399 --> 00:11:41,364 Sarmat bude vybaven širokým spektrem vysoce účinných jaderných hlavic a to včetně hypersonických, 133 00:11:41,484 --> 00:11:45,477 a nejmodernějšími systémy pro překonávání protiraketové obrany. 134 00:11:45,597 --> 00:11:52,169 Vysoké charakteristiky ochrany raketometů a velký energetický výkon 135 00:11:52,289 --> 00:11:57,057 zajišťují možnost použití daného komplexu v jakýchkoliv podmínkách. 136 00:11:57,177 --> 00:11:59,156 Ukažte video, prosím. 137 00:12:44,381 --> 00:12:46,930 Raketový komplex strategického určení SARMAT 138 00:12:56,172 --> 00:13:02,820 Dolet Vojvody je 11 tisíc kilometrů a dolet nového systému je prakticky neomezený. 139 00:13:02,940 --> 00:13:04,376 Jak je vidět... 140 00:13:07,703 --> 00:13:14,975 Jak je vidět z videomateriálů, je schopen útočit na cíle jak přes severní tak i přes jižní pól. 141 00:13:15,095 --> 00:13:19,570 Sarmat je velice hrozivá zbraň a díky jejím charakteristikám ho žádné, 142 00:13:19,690 --> 00:13:24,570 dokonce ani výhledově vyvíjené protiraketové systémy nezastaví. 143 00:13:30,661 --> 00:13:33,302 My jsme se tím ale neomezili. 144 00:13:33,422 --> 00:13:40,372 Začali jsme vyvíjet takové nové typy strategických zbraní, které vůbec na cíl nelétají po balistických trajektoriích, 145 00:13:40,492 --> 00:13:45,566 což znamená, že jsou protiraketové systémy v boji proti nim absolutně neúčinné. 146 00:13:45,686 --> 00:13:47,768 Jsou jednoduše k ničemu. 147 00:13:47,888 --> 00:13:51,135 Dále budeme hovořit právě o takových zbraních. 148 00:13:52,148 --> 00:13:55,999 Perspektivní systémy ruských zbraní jsou založeny 149 00:13:56,119 --> 00:14:01,810 na nejnovějších, unikátních úspěších našich vědců, konstruktérů a inženýrů. 150 00:14:01,930 --> 00:14:08,721 Jedním z nich je vytvoření malorozměrového vysoce výkonného jaderného energetického pohonu, 151 00:14:08,841 --> 00:14:13,870 který je možné umístit v korpusu střely s plochou dráhou letu typu naší nejnovější rakety X-101 152 00:14:13,990 --> 00:14:17,532 vzdušného rozmístění nebo amerického Tomahawku, 153 00:14:17,652 --> 00:14:21,511 ale přitom zajišťuje v desítkách násobků - v desítkách! 154 00:14:21,631 --> 00:14:26,423 větší vzdálenost doletu, která je tedy prakticky neomezená. 155 00:14:26,543 --> 00:14:31,423 Nízko letící, nenápadná střela s plochou dráhou letu nesoucí jadernou bojovou hlavici 156 00:14:31,543 --> 00:14:35,454 s prakticky neomezeným doletem, nepředvídatelnou trajektorií letu 157 00:14:35,574 --> 00:14:39,715 a s uměním vyhýbat se hranicím možného odhalení je nezranitelná 158 00:14:39,835 --> 00:14:45,032 s ohledem na všechny existující i výhledové systémy protiraketové i protiletecké obrany. 159 00:14:45,152 --> 00:14:48,412 A tato slova dnes pronesu ještě nejednou. 160 00:14:48,532 --> 00:14:53,800 Na konci roku 2017 bylo na centrálním polygonu Ruské federace 161 00:14:53,920 --> 00:15:01,089 provedeno úspěšné vypuštění ruské střely s plochou dráhou letu s jaderným energetickým pohonem. 162 00:15:01,209 --> 00:15:07,409 V průběhu letu energetický pohon dosáhl předepsaného výkonu a zajistil potřebnou úroveň tahu. 163 00:15:07,529 --> 00:15:11,106 Toto vypuštění rakety a komplex pozemních zkoušek 164 00:15:11,226 --> 00:15:16,001 nám umožňuje přejít k vytvoření principiálně nového typu zbraní, 165 00:15:16,121 --> 00:15:22,797 strategického komplexu jaderné zbraně s raketou vybavenou jaderným energetickým pohonem. 166 00:15:22,917 --> 00:15:24,469 Video, prosím. 167 00:16:00,986 --> 00:16:05,792 Zde je vidět, jak se střela vyhýbá hranicím obrany. 168 00:16:05,912 --> 00:16:11,497 A vzhledem k tomu, že její dolet je neomezený, může manévrovat libovolně dlouho. 169 00:16:24,119 --> 00:16:29,595 Asi si uvědomujete, že ničím podobným zatím ve světě nikdo nedisponuje. 170 00:16:29,715 --> 00:16:35,159 Časem se to asi změní, ale do té doby naši opět něco dokážou vymyslet. 171 00:16:41,391 --> 00:16:47,958 Dále. Všichni dobře vědí, že ve světě jsou aktivně projektovány a vytvářeny bezpilotní zbraňové systémy. 172 00:16:48,078 --> 00:16:54,771 A já mohu říci, že v Rusku byly vyvinuty bezpilotní podvodní aparáty schopné pohybovat se ve velké hloubce, 173 00:16:54,891 --> 00:16:58,328 víte, já bych dokonce řekl, že v opravdu velké hloubce 174 00:16:58,448 --> 00:17:04,683 a na mezikontinentální vzdálenosti s rychlostí, která v násobcích převyšuje rychlost ponorek, 175 00:17:04,803 --> 00:17:10,335 těch nejmodernějších torpéd a všech druhů i těch nejrychlejších lodí na hladině. 176 00:17:10,455 --> 00:17:12,641 Je to prostě fantastické. 177 00:17:17,113 --> 00:17:23,275 Jsou nízkohlučné, s vysokou manévrovací schopností a prakticky nezranitelné ze strany protivníka. 178 00:17:23,395 --> 00:17:29,314 Prostředky, které by jim dokázaly čelit, v současné době ve světě jednoduše neexistují. 179 00:17:29,434 --> 00:17:34,595 Tyto bezpilotní podvodní aparáty mohou být vybaveny jak obyčejnou, tak i jadernou municí, 180 00:17:34,715 --> 00:17:39,244 což jim umožňuje obsáhnout široké spektrum cílů, včetně letadlových lodí, 181 00:17:39,364 --> 00:17:42,712 pobřežních pevností i infrastruktury. 182 00:17:42,832 --> 00:17:52,184 V prosinci roku 2017 byl plně dokončen mnohaletý cyklus zkoušek inovačního jaderného pohonu 183 00:17:52,304 --> 00:17:55,617 do tohoto autonomního bezpilotního aparátu. 184 00:17:56,127 --> 00:18:02,202 Jaderné zařízení je unikátně malorozměrové a přitom vysoce energeticky výkonné. 185 00:18:02,641 --> 00:18:08,751 Při objemu stonásobně menším, než mají pohony moderních jaderných ponorek, 186 00:18:08,871 --> 00:18:14,173 dosahuje velkého výkonu, a dvě stě krát rychleji se dokáže dostat do bojového režimu, 187 00:18:14,293 --> 00:18:17,131 to znamená dosáhnout maximálního výkonu. 188 00:18:17,251 --> 00:18:20,670 Výsledky provedených zkoušek nám umožnily přistoupit k vytvoření 189 00:18:20,790 --> 00:18:27,801 principiálně nového typu strategické zbraně vybavené vysoce účinnými jadernými hlavicemi. 190 00:18:27,921 --> 00:18:29,402 Video, prosím. 191 00:19:40,736 --> 00:19:45,367 Oceánský mnohoúčelový systém s bezpilotními podvodními aparáty vybavenými jaderným pohonem. 192 00:19:45,487 --> 00:19:46,775 Mimochodem, 193 00:19:50,835 --> 00:20:01,465 názvy těchto dvou nových typů strategických zbraní Ruska: 194 00:20:01,585 --> 00:20:07,121 křídlaté rakety s globálním doletem a bezpilotního podvodního aparátu - zatím nebyly zvoleny. 195 00:20:07,241 --> 00:20:11,391 Čekáme na vaše návrhy na webech ministerstva obrany. 196 00:20:16,938 --> 00:20:21,560 Je dobře známo, že státy s vysokou úrovní vědeckého potenciálu 197 00:20:21,680 --> 00:20:29,461 a předními technologiemi aktivně vyvíjejí takzvané hypersonické zbraně. 198 00:20:30,716 --> 00:20:36,725 Nadzvuková rychlost se, jak je známo, měří v jednotce mach na počest rakouského vědce Ernsta Macha, 199 00:20:36,845 --> 00:20:40,422 který se zabýval výzkumy v této oblasti. 200 00:20:40,542 --> 00:20:46,122 Jeden mach se rovná rychlosti 1062 km/hod ve výšce 11ti kilometrů. 201 00:20:46,242 --> 00:20:51,405 Rychlost zvuku je jeden mach, od jednoho do pěti se jedná o supersonickou rychlost, 202 00:20:51,525 --> 00:20:54,310 od pěti výše je to hypersonická rychlost. 203 00:20:54,430 --> 00:20:59,813 Disponuje-li někdo takovou zbraní, tak mu to bezesporu poskytuje důležité výhody v oblasti ozbrojeného boje. 204 00:20:59,933 --> 00:21:06,041 Její síla a moc, jak říkají vojenští odborníci, může být ohromná 205 00:21:06,161 --> 00:21:12,072 a její rychlosti ji dělá nezranitelnou pro dnešní systémy protiraketové a protiletecké obrany, 206 00:21:12,192 --> 00:21:16,870 neboť protiraketové rakety ji jednoduše nedokáží dohonit. 207 00:21:16,990 --> 00:21:22,328 V této souvislosti je jasné, proč se přední armády světa snaží získat takovou zbraň, 208 00:21:22,448 --> 00:21:25,673 která je z dnešního hlediska ideální. 209 00:21:25,793 --> 00:21:30,318 Vážení přátelé! Rusko takovou zbraň má! 210 00:21:37,603 --> 00:21:43,260 Už ji má! Jednou z nejdůležitějších etap vývoje moderních zbraňových systémů 211 00:21:43,380 --> 00:21:49,180 se stalo vytvoření vysoce přesného hypersonického letecky-raketového komplexu, který, 212 00:21:49,300 --> 00:21:54,308 jak jste jistě již sami pochopili, nemá ve světě žádné analogy. 213 00:21:54,428 --> 00:21:59,150 Jeho zkoušky byly úspěšně ukončeny a co víc, 214 00:21:59,270 --> 00:22:06,568 od 1. prosince minulého roku tento komplex již nastoupil svoji zkušební bojovou službu 215 00:22:06,688 --> 00:22:10,067 na letištích Jižního vojenského okruhu. 216 00:22:13,435 --> 00:22:19,223 Unikátní letecké a technické charakteristiky vysoce rychlostního letadla-nosiče 217 00:22:19,343 --> 00:22:23,691 umožňují dopravit raketu do bodu jejího shození přímo v minutách. 218 00:22:23,811 --> 00:22:29,699 Navíc raketa letící hypersonickou rychlostí desetinásobně převyšující rychlost zvuku 219 00:22:29,819 --> 00:22:34,630 ještě dokáže manévrovat na všech úsecích trajektorie svého letu, 220 00:22:34,750 --> 00:22:39,252 což jí také zaručuje překonávání všech stávajících 221 00:22:39,372 --> 00:22:45,040 a já myslím, že i výhledových systémů protiletecké a protiraketové obrany 222 00:22:45,160 --> 00:22:51,555 a může tak dopravit k cílům ve vzdálenosti větší než dva tisíce kilometrů jaderné i obyčejné náboje. 223 00:22:51,675 --> 00:22:54,526 Tento systém jsme nazvali Kindžal. 224 00:22:54,646 --> 00:22:56,177 Video, prosím. 225 00:23:49,839 --> 00:23:52,722 Letecký raketový komplex KINDŽAL 226 00:23:59,083 --> 00:24:03,572 Ale to stále není všechno, o čem dnes budu informovat. 227 00:24:09,383 --> 00:24:15,458 Skutečným technologickým průlomem je vytvoření perspektivního raketového komplexu 228 00:24:15,578 --> 00:24:23,403 strategického určení s principiálně novým bojovým vybavením - klouzavým křídlatým blokem, 229 00:24:23,523 --> 00:24:27,629 jehož zkoušky již také úspěšně proběhly. 230 00:24:27,749 --> 00:24:31,019 Ještě jednou opakuji, ještě jednou zopakuji, 231 00:24:31,139 --> 00:24:35,993 že jsme nejednou našim americkým i evropským partnerům, členům NATO říkali, 232 00:24:36,113 --> 00:24:40,329 že přijmeme nezbytná opatření pro neutralizaci hrozeb, které pro nás vznikají 233 00:24:40,449 --> 00:24:44,313 v souvislosti s rozmisťováním globální protiraketové obrany USA. 234 00:24:44,433 --> 00:24:48,802 Mluvili jsme o tom při jednáních a dokonce i veřejně. 235 00:24:48,922 --> 00:24:56,858 Již v roce 2004 po cvičení strategických jaderných sil, kde byl poprvé vyzkoušen systém, 236 00:24:56,978 --> 00:25:02,228 o kterém teď mluvím, jsem o tom na setkání s tiskem mluvil. 237 00:25:02,348 --> 00:25:08,281 Je trochu trapné citovat sám sebe, ale přesto to dnes bude na místě. Takže bylo řečeno: 238 00:25:08,401 --> 00:25:13,717 „V podmínkách kvalitativního a kvantitativního růstu vojenského potenciálu ostatních států 239 00:25:13,837 --> 00:25:18,669 musí Rusko učinit průlom a opatřit si zbraně a techniku nového pokolení. 240 00:25:18,789 --> 00:25:27,495 V této souvislosti vás mohu s uspokojením informovat o tom, že ve výsledku zkoušek provedených na cvičení, 241 00:25:27,615 --> 00:25:33,460 zkoušek s pozitivním výsledkem, jsme se s konečnou platností přesvědčili a potvrzujeme, 242 00:25:33,580 --> 00:25:39,513 že v dohledné budoucnosti bude výzbroj ruské armády a raketových vojsk strategického určení 243 00:25:39,633 --> 00:25:42,682 rozšířena o nejnovější technické komplexy, 244 00:25:42,802 --> 00:25:46,643 které jsou schopny zasahovat cíle v mezikontinentálních vzdálenostech 245 00:25:46,763 --> 00:25:49,703 s hypersonickou rychlostí a vysokou přesností, 246 00:25:49,823 --> 00:25:54,215 přičemž se schopností hloubkových manévrů jak s ohledem na výšku, tak i svůj kurs. 247 00:25:54,335 --> 00:25:59,915 Musím říci, že v tom, co právě zaznělo, má každé slovo svůj význam. 248 00:26:00,035 --> 00:26:06,452 Takové zbrojní systémy nemá v daném okamžiku žádný stát světa.“ Konec citátu. 249 00:26:06,572 --> 00:26:12,857 Samozřejmě... Samozřejmě, že každé slovo tam mělo svůj význam, protože se jednalo jmenovitě o to, 250 00:26:12,977 --> 00:26:16,181 že bude možné překonávat hranice obrany. 251 00:26:16,301 --> 00:26:19,372 A proč jsme to dělali? Proč jsme o tom mluvili? 252 00:26:19,492 --> 00:26:24,214 Jak vidíte, tak jsme ze svých plánů nedělali žádné tajemství, mluvili jsme o tom otevřeně 253 00:26:24,334 --> 00:26:28,000 a kvůli tomu, abychom především přiměli naše partnery k jednání. 254 00:26:28,120 --> 00:26:30,905 Opakuji, že to bylo v roce 2004. 255 00:26:31,025 --> 00:26:37,662 Je to udivující, ale bez ohledu na všechny problémy, se kterými jsme se střetávali v ekonomice, 256 00:26:37,782 --> 00:26:44,595 financích a obranném průmyslu, v armádě, Rusko přece jen zůstávalo a zůstává největším jaderným státem. 257 00:26:44,715 --> 00:26:49,107 Ne, nikdo s námi nechtěl věcně jednat. 258 00:26:49,227 --> 00:26:52,739 Nikdo nás neposlouchal. 259 00:26:52,859 --> 00:26:56,084 Tak si nás poslechněte teď. 260 00:27:28,277 --> 00:27:29,752 Děkuji. 261 00:27:35,519 --> 00:27:42,121 Takže od stávajících typů bojového vybavení se tento systém liší svou schopností létat 262 00:27:42,241 --> 00:27:47,931 v hustých vrstvách atmosféry na mezikontinentální vzdálenosti hypersonickou rychlostí 263 00:27:48,051 --> 00:27:52,488 převyšující Machovo číslo více než dvacetkrát. 264 00:27:52,608 --> 00:27:57,704 Při svém pohybu k cíli klouzavý křídlatý blok, jak jsem říkal už v roce 2004, 265 00:27:57,824 --> 00:28:04,703 dokáže provádět hluboké manévry jak boční, přičemž se jedná o tisíce kilometrů, tak výškové. 266 00:28:04,823 --> 00:28:10,602 Což ho činí absolutně nezranitelným s ohledem na jakékoliv prostředky protiletecké a protiraketové obrany. 267 00:28:10,722 --> 00:28:16,368 Použití nových kompozitních materiálů nám umožnilo vyřešit problém 268 00:28:16,488 --> 00:28:21,541 dlouhodobého řízeného letu klouzavého křídlatého bloku prakticky v podmínkách, 269 00:28:21,661 --> 00:28:24,358 za kterých se již začíná tvořit plazma. 270 00:28:24,478 --> 00:28:30,379 Letí k cíli jako meteorit, jako hořící koule, jako ohňová koule. 271 00:28:30,499 --> 00:28:36,187 Teplota na povrchu tohoto přístroje dosahuje 1600-2000 stupňů Celsia, 272 00:28:36,307 --> 00:28:40,061 a i za těchto podmínek je křídlatý blok ovladatelný. 273 00:28:40,181 --> 00:28:42,196 Ukažte prosím, video. 274 00:29:34,262 --> 00:29:37,388 Raketový komplex strategického určení s hypersonickým klouzavým křídlatým blokem 275 00:29:37,508 --> 00:29:38,422 To je vše. 276 00:29:43,352 --> 00:29:50,407 Ze zřejmých důvodů dnes nemůžeme ukázat skutečný zevnějšek, 277 00:29:50,527 --> 00:29:53,300 skutečnou vnější podobu tohoto přístroje. 278 00:29:53,420 --> 00:29:57,482 Dokonce i to dnes má svůj význam, opravdu velký význam. 279 00:29:57,602 --> 00:30:00,123 Myslím, že to všichni chápou. 280 00:30:00,243 --> 00:30:05,625 Ale ujišťuji vás, že to všechno máme k dispozici a je to zcela funkční. 281 00:30:05,745 --> 00:30:07,144 Navíc... 282 00:30:12,250 --> 00:30:18,149 Navíc ruské průmyslové podniky již začaly se sériovou výrobou tohoto systému. 283 00:30:18,269 --> 00:30:25,214 Tohoto dalšího nového typu strategické zbraně Ruska, kterou jsme nazvali Avantgarda. 284 00:30:29,418 --> 00:30:36,571 Také dobře víme, že řada států se snaží o vývoj perspektivní zbraně na nových fyzikálních principech. 285 00:30:36,691 --> 00:30:41,435 Máme všechny důvody se domnívat, že i zde jsme o krok vepředu. 286 00:30:41,555 --> 00:30:44,473 V každém případě tam, kde je to nejpotřebnější. 287 00:30:44,593 --> 00:30:49,212 Podstatných výsledků jsme dosáhli ve vývoji laserové zbraně, 288 00:30:49,493 --> 00:30:56,649 přičemž se nejedná o pouhou teorii nebo projekt, ani o spouštění její výroby. 289 00:30:57,551 --> 00:31:02,199 Od minulého roku již naše armáda laserovými komplexy disponuje. 290 00:31:02,439 --> 00:31:07,073 V této části nechci zabíhat do detailů, protože na to není vhodná doba. 291 00:31:07,193 --> 00:31:12,355 Odborníci však pochopí, že existence takových bojových komplexů násobně rozšiřuje možnosti Ruska, 292 00:31:12,475 --> 00:31:16,638 a jmenovitě v násobcích v oblasti zajištění vlastní bezpečnosti. 293 00:31:16,758 --> 00:31:19,272 Podívejte se na krátké video. 294 00:31:39,933 --> 00:31:44,870 Těm, kteří se zajímají o vojenskou techniku, bych také chtěl... 295 00:31:44,990 --> 00:31:49,173 Těm, kteří se zajímají o vojenskou techniku, bych také chtěl navrhnout, 296 00:31:52,402 --> 00:31:59,057 poprosit je, aby navrhli nějaký název i pro tuto novou techniku, pro tento nejnovější komplex. 297 00:32:01,697 --> 00:32:06,821 Samozřejmě se ještě budeme zabývat dopracováním, dalším rozvojem a zdokonalováním 298 00:32:06,941 --> 00:32:09,462 našich nejnovějších zbraňových systémů. 299 00:32:09,582 --> 00:32:15,254 A rozumí se samo sebou, že jsem dnes nemluvil zdaleka o všech našich úspěších a perspektivním vývoji. 300 00:32:15,374 --> 00:32:17,666 Ale pro dnešek to stačí. 301 00:32:17,786 --> 00:32:19,937 Obzvláště zdůrazním... 302 00:32:24,954 --> 00:32:30,782 Obzvláště zdůrazním, že vytvořené a vytvářené modely nových strategických zbraní 303 00:32:30,902 --> 00:32:34,444 a ve své podstatě nové typy strategických zbraní, 304 00:32:34,564 --> 00:32:37,613 nenavazují na již započatou práci z doby Sovětského svazu. 305 00:32:37,733 --> 00:32:42,618 V průběhu prací jsme se samozřejmě opírali o některé nápady našich geniálních předchůdců, 306 00:32:42,738 --> 00:32:47,864 ale vše, o čem jsem dnes mluvil, je nejnovější vývoj z posledních let, 307 00:32:47,984 --> 00:32:56,262 je to výsledek úsilí desítek, desítek vědeckých organizací, konstrukčních kanceláří a institutů. 308 00:32:56,382 --> 00:33:02,829 Nad tím vším tiše, skromně a bez jakékoliv samolibosti 309 00:33:04,149 --> 00:33:09,537 s vynaložením všech svých sil po dobu mnohých let pracovali tisíce, 310 00:33:09,657 --> 00:33:13,587 opravdu tisíce našich odborníků, 311 00:33:13,707 --> 00:33:20,316 skvělých vědců, konstruktérů, inženýrů, talentovaných pracovníků zanícených pro svou práci. 312 00:33:20,436 --> 00:33:23,925 Je mezi nimi velmi mnoho mladých lidí. 313 00:33:24,045 --> 00:33:28,459 Ti všichni jsou stejně jako naši vojáci, kteří demonstrovali v bojových podmínkách 314 00:33:28,579 --> 00:33:35,810 ty nejlepší kvality ruského vojáctví, ti všichni jsou skutečnými hrdiny naší doby. 315 00:33:43,867 --> 00:33:48,004 Chtěl bych se teď obrátit ke každému z nich a říci: 316 00:33:48,124 --> 00:33:52,802 samozřejmě, že budou následovat i prémie i odměny a čestné hodnosti, ale já vím, 317 00:33:52,922 --> 00:33:58,635 a s mnohými z vás jsem se nejednou setkal osobně, že nepracujete kvůli odměnám. 318 00:33:58,755 --> 00:34:03,234 Pro vás je tím nejdůležitějším spolehlivě zajistit bezpečnost své vlasti a našeho národa. 319 00:34:03,354 --> 00:34:11,004 A jako hlava ruského státu vám jménem ruského lidu srdečně děkuji za vaši práci a za její výsledky, 320 00:34:11,124 --> 00:34:14,943 které jsou dnes pro naši vlast tak potřebné! 321 00:34:22,273 --> 00:34:29,932 V základu všech perspektivních vojenských vynálezů, jak jsem již řekl, leží vynikající vědecké výsledky, 322 00:34:30,052 --> 00:34:36,139 které mohou, musí být a také budou časem využívány i ve vysoce technologických civilních výrobních odvětvích. 323 00:34:36,259 --> 00:34:44,040 Co bych však chtěl zvlášť zmínit: takové unikátní, složité zbraně může úspěšně vyvinout a vyrobit 324 00:34:44,160 --> 00:34:50,115 pouze stát s vysokou úrovní základní vědy a vzdělání, 325 00:34:50,235 --> 00:34:55,485 se silnou výzkumnou, technologickou, průmyslovou a kádrovou základnou. 326 00:34:55,605 --> 00:35:00,790 A vy vidíte, že všemi těmito zdroji Rusko disponuje. 327 00:35:04,708 --> 00:35:11,684 Budeme zvyšovat tento potenciál, koncentrovat tyto možnosti při řešení těch rozsáhlých úkolů, 328 00:35:11,804 --> 00:35:16,813 které stojí před naším státem v ekonomice, sociální oblasti a infrastruktuře. 329 00:35:16,933 --> 00:35:22,689 A tento přesvědčivý, dlouhodobý rozvoj Ruska bude vždy spolehlivě chráněn. 330 00:35:22,809 --> 00:35:28,214 Zopakuji, že každý z vyjmenovaných zbraňových systémů je unikátní, důležitý, 331 00:35:28,334 --> 00:35:32,183 ale ještě významnější je skutečnost, že to všechno dohromady 332 00:35:32,303 --> 00:35:35,924 umožňuje odborníkům ministerstva obrany a generálního štábu 333 00:35:36,044 --> 00:35:40,062 vytvářet perspektivní, komplexní systém obrany státu, 334 00:35:40,182 --> 00:35:45,806 ve kterém je každému novému nástroji ozbrojeného boje vyčleněna jeho role. 335 00:35:45,926 --> 00:35:51,177 Společně se stávajícími i svou bojovou službu nově vykonávajícími zbraněmi strategického určení, 336 00:35:51,297 --> 00:35:56,305 které navíc stále zdokonalujeme, Rusko získává takový systém obrany, 337 00:35:56,425 --> 00:36:01,324 který spolehlivě zajistí jeho bezpečnost v dlouhodobé perspektivě. 338 00:36:01,444 --> 00:36:05,968 Samozřejmě, že budeme muset v oblasti vojenského budování vykonat ještě mnohé, 339 00:36:06,088 --> 00:36:10,347 ale již dnes můžeme s plným oprávněním prohlásit, 340 00:36:10,467 --> 00:36:18,579 že v Rusku máme moderní, s ohledem na velkou rozlehlost našeho území kompaktní, 341 00:36:18,699 --> 00:36:21,265 vysoce technologickou armádu, 342 00:36:21,385 --> 00:36:30,332 jejímž srdcem je důstojnický sbor, který je oddaný své vlasti a připravený k jakýmkoliv obětem pro svůj národ. 343 00:36:37,310 --> 00:36:43,940 Technika, zbraně, dokonce i ty nejmodernější se dříve či později objeví i v dalších armádách světa, 344 00:36:44,060 --> 00:36:48,368 ale to nás absolutně neznepokojuje, my je totiž už máme a budeme mít ještě lepší. 345 00:36:48,488 --> 00:36:53,238 A to hlavní spočívá v něčem jiném. Takové lidi, takové důstojníky 346 00:36:53,358 --> 00:36:59,318 jako byl náš gardový pilot major Roman Filipov, nebudou mít nikdy! 347 00:37:23,498 --> 00:37:30,238 Doufám, že vše, co dnes bylo řečeno, přispěje k vystřízlivění jakéhokoliv potencionálního agresora, 348 00:37:30,358 --> 00:37:35,328 a takové nepřátelské kroky ve vztahu k Rusku, jako rozmísťování systému protiraketové obrany, 349 00:37:35,448 --> 00:37:39,564 přibližování infrastruktury NATO k našim hranicím a další podobné kroky 350 00:37:39,684 --> 00:37:45,451 se stanou z vojenského hlediska neefektivními, a z finančního neodůvodněně nákladnými 351 00:37:45,571 --> 00:37:50,981 a v konečném důsledku jednoduše nesmyslnými pro ty, kteří je iniciují a realizují. 352 00:37:51,101 --> 00:37:57,060 O všem, o všem co bylo dnes řečeno, bychom tak jako tak naše partnery museli informovat 353 00:37:57,180 --> 00:38:02,039 v souladu s mezinárodními závazky, které jsme na sebe dříve vzali. 354 00:38:02,159 --> 00:38:06,559 V potřebné době a v potřebném rozsahu s nimi odborníci z ministerstva zahraničí a obrany 355 00:38:06,679 --> 00:38:12,172 ještě nejednou tyto otázky projednají, pokud si to naši partneři samozřejmě budou přát. 356 00:38:12,292 --> 00:38:17,857 Za sebe poznamenám, že všechny práce na upevnění obranyschopnosti Ruska byly 357 00:38:17,977 --> 00:38:24,865 a jsou prováděny v rámci platných dohod v oblasti kontroly zbraní, že nic neporušujeme. 358 00:38:24,985 --> 00:38:30,367 Obzvláště zdůrazňuji, že rostoucí vojenská moc Ruska nikoho neohrožuje, 359 00:38:30,487 --> 00:38:36,006 neměli jsme a nemáme žádné plány využít tohoto potenciálu v útočných a už vůbec ne agresivních cílech. 360 00:38:36,126 --> 00:38:43,379 Nikoho neohrožujeme, na nikoho nehodláme útočit, nic nikomu nehodláme sebrat vyhrožujíce svými zbraněmi, 361 00:38:43,499 --> 00:38:45,855 my sami máme všechno. 362 00:38:45,975 --> 00:38:50,834 Naopak považuji za nutné zdůraznit, a je to velice důležité, 363 00:38:50,954 --> 00:38:56,226 že rostoucí vojenská moc Ruska je spolehlivou zárukou míru na naší planetě, 364 00:38:56,346 --> 00:39:03,186 neboť tato moc zachovává a bude zachovávat strategickou rovnováhu a vyrovnání sil ve světě, 365 00:39:03,306 --> 00:39:06,900 což, jak je známo, bylo a zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů 366 00:39:07,020 --> 00:39:11,411 mezinárodní bezpečnosti od konce 2. světové války až do dnešních dnů. 367 00:39:11,531 --> 00:39:16,452 A všem, kteří se pod dobu posledních 15ti let pokoušejí rozdmýchat závody ve zbrojení, 368 00:39:16,572 --> 00:39:20,457 kteří se pokoušejí získat ve vztahu k Rusku jednostranné výhody, 369 00:39:20,577 --> 00:39:24,947 zavádí z hlediska mezinárodního práva nezákonná omezení a sankce 370 00:39:25,067 --> 00:39:30,604 s cílem potlačit rozvoj naší země včetně ve vojenské oblasti, řeknu jen jedno: 371 00:39:30,724 --> 00:39:38,901 Všechno, čemu jste se pokoušeli zabránit a překazit to vedením takové politiky se již stalo. 372 00:39:39,021 --> 00:39:42,291 Zadržet Rusko se vám nepovedlo! 373 00:39:52,173 --> 00:39:56,906 Teď je nutné tuto realitu si uvědomit, přesvědčit se o tom, že všechno, 374 00:39:57,026 --> 00:40:01,263 co jsem dnes řekl, není žádný bluf, a žádný bluf to není, můžete mi věřit, 375 00:40:01,383 --> 00:40:05,555 pořádně se zamyslet, poslat na zasloužený odpočinek ty, kteří stále žijí minulostí 376 00:40:05,675 --> 00:40:10,111 a nejsou schopni nahlédnout do budoucnosti, a přestat rozhoupávat loďku, 377 00:40:10,231 --> 00:40:14,425 na které všichni společně plujeme, a která se nazývá planeta Země. 378 00:40:14,545 --> 00:40:18,299 V této souvislosti bych zde chtěl zmínit ještě jednu okolnost. 379 00:40:18,419 --> 00:40:23,625 Velké znepokojení vyvolávají i některá ustanovení obnoveného přehledu jaderné strategie USA, 380 00:40:23,745 --> 00:40:30,602 ve kterém se rozšiřují možnosti snížení, a snižuje se práh možného použití jaderných zbraní. 381 00:40:30,722 --> 00:40:36,171 V kuloárech je možné kohokoliv a jakkoliv uklidňovat, ale my čteme to, co je psáno 382 00:40:36,291 --> 00:40:41,299 a napsáno je to tak, že mohou být použity jako odpověď na útok obyčejnými zbraněmi 383 00:40:41,419 --> 00:40:44,006 nebo dokonce jen kybernetickou hrozbu. 384 00:40:44,126 --> 00:40:48,474 Zde poznamenám, že v naší vojenské doktríně si Rusko vymezuje právo 385 00:40:48,594 --> 00:40:51,071 použít jaderné zbraně pouze jako odpověď, 386 00:40:51,191 --> 00:40:56,023 budou-li proti němu nebo jeho spojencům použity jaderné nebo jiné druhy zbraní hromadného ničení, 387 00:40:56,143 --> 00:41:03,022 nebo v případě agrese proti nám za použití obyčejných zbraní, kdy bude ohrožena samotná existence státu. 388 00:41:03,142 --> 00:41:05,795 Vše je to zcela přesné, jasné a konkrétní. 389 00:41:05,915 --> 00:41:09,779 V této souvislosti považuji za svoji povinnost prohlásit následující věc. 390 00:41:09,899 --> 00:41:17,328 Jakékoliv použití jaderné zbraně proti Rusku nebo jeho spojencům malého, středního, prostě jakéhokoliv účinku, 391 00:41:17,448 --> 00:41:21,026 budeme posuzovat jako jaderný útok na náš stát. 392 00:41:21,146 --> 00:41:26,242 Odpověď bude okamžitá a se všemi následky z toho vyplývajícími. 393 00:41:34,122 --> 00:41:40,373 Nikdo nesmí mít v této věci žádné pochybnosti. Je zbytečné vyvolávat ve světě nové hrozby, 394 00:41:40,493 --> 00:41:44,598 naopak je nutné posadit se za jednací stůl a společně přemýšlet 395 00:41:44,718 --> 00:41:51,399 nad obnoveným perspektivním systémem mezinárodní bezpečnosti a stabilního rozvoje civilizace. 396 00:41:51,519 --> 00:41:57,342 My jsme o tom s vámi vždy hovořili a všechny tyto návrhy stále platí. 397 00:41:57,462 --> 00:41:59,873 Rusko je k tomu připraveno. 398 00:41:59,993 --> 00:42:04,033 Naše politika nikdy nebude založena na tom, že bychom si nárokovali výlučnost. 399 00:42:04,153 --> 00:42:08,457 My hájíme své zájmy a máme v úctě zájmy ostatních států, 400 00:42:08,577 --> 00:42:13,431 řídíme se mezinárodním právem a považujeme klíčovou roli OSN za neochvějnou. 401 00:42:13,551 --> 00:42:19,462 Právě takové principy a přístupy nám umožňují budovat pevné, dobré a rovnoprávné vztahy 402 00:42:19,582 --> 00:42:22,169 s absolutní většinou států světa. 403 00:42:22,289 --> 00:42:26,835 Příkladem toho je naše všezahrnující strategické partnerství s Čínskou lidovou republikou. 404 00:42:26,955 --> 00:42:31,743 Zvláštní privilegované strategické vztahy se zformovaly také mezi Ruskem a Indií. 405 00:42:31,863 --> 00:42:35,727 Novou dynamiku získávají naše vztahy s velmi mnoha státy světa. 406 00:42:35,847 --> 00:42:39,666 Rusko se aktivně účastní v práci mezinárodních organizací. 407 00:42:39,786 --> 00:42:45,687 Společně s partnery rozvíjíme takové spolky a struktury jako jsou Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, 408 00:42:45,807 --> 00:42:51,948 Šanghajská organizace pro spolupráci, BRIKS, prosazujeme pozitivní program v OSN, G20 a APEC. 409 00:42:52,068 --> 00:42:57,450 Máme zájem na normální a konstruktivní spolupráci s USA a Evropskou unií. 410 00:42:57,570 --> 00:43:02,490 Spoléháme na to, že převládne zdravý rozum a naši partneři učiní svou volbu 411 00:43:02,610 --> 00:43:06,254 ve prospěch čestné a rovnoprávné spolupráce. 412 00:43:06,374 --> 00:43:12,636 Dokonce i v případě, že se naše postoje v něčem neshodnou, stejně dál zůstáváme partnery, 413 00:43:12,756 --> 00:43:18,535 protože všichni společně musíme odpovídat na složité výzvy, zajišťovat všeobecnou bezpečnost 414 00:43:18,655 --> 00:43:22,849 a budovat náš budoucí svět, který se stává stále provázanějším, 415 00:43:22,969 --> 00:43:26,767 ve kterém aktivně nabírají na dynamice integrační procesy. 416 00:43:26,887 --> 00:43:30,486 Společně s partnery v Euroasijském ekonomickém svazu zamýšlíme 417 00:43:30,606 --> 00:43:34,184 udělat z něj globálně konkurenceschopný integrační svaz. 418 00:43:34,304 --> 00:43:40,369 Na programu zde máme založení společného trhu s elektrickou energií, ropou, ropnými produkty a plynem, 419 00:43:40,489 --> 00:43:44,397 také harmonizaci finančních trhů a práce celních úřadů. 420 00:43:44,517 --> 00:43:49,503 Pokračovat budeme i v práci nad projektem vytvoření velkého eurasijského partnerství. 421 00:43:49,623 --> 00:43:51,440 Vážení kolegové! 422 00:43:51,560 --> 00:43:56,810 Celý svět teď prochází přelomovým obdobím a lídrem se stane ten, kdo je připraven 423 00:43:56,930 --> 00:44:01,212 a schopen změn, ten, kdo jedná a jde kupředu. 424 00:44:01,332 --> 00:44:08,123 Takovou vůli náš stát i náš národ projevovaly ve všech určujících historických etapách svého rozvoje. 425 00:44:08,243 --> 00:44:15,518 Za posledních bezmála 30 let jsme dosáhli takových změn, na které jiné státy potřebovaly staletí. 426 00:44:15,638 --> 00:44:22,517 Šli jsme, jdeme a půjdeme svou pevně vytyčenou cestou. Byli jsme a budeme spolu. 427 00:44:22,637 --> 00:44:25,159 Naše semknutost... 428 00:44:30,067 --> 00:44:35,063 Naše semknutost je tím nejpevnějším základem pro další rozvoj. 429 00:44:35,183 --> 00:44:39,355 V nadcházejících letech musíme ještě více upevňovat svoji jednotu, 430 00:44:39,475 --> 00:44:44,769 abychom pracovali jako jeden tým, který chápe, že změny jsou nezbytné 431 00:44:44,889 --> 00:44:52,406 a je připraven věnovat své síly, znalosti, zkušenosti a talent pro dosahování společných cílů. 432 00:44:52,526 --> 00:44:58,151 Výzvy a velké úkoly naplňují náš život zvláštním smyslem. 433 00:44:58,271 --> 00:45:03,433 Musíme být smělí ve svých záměrech, díle i činech, přebírat iniciativu, 434 00:45:03,553 --> 00:45:11,224 brát na sebe odpovědnost, stávat se silnějším a tím přinášet užitek své rodině, dětem, celé zemi, 435 00:45:11,344 --> 00:45:14,372 měnit svět, život své země k lepšímu, 436 00:45:14,492 --> 00:45:18,113 budovat Rusko, o kterém všichni společně sníme. 437 00:45:18,233 --> 00:45:22,340 A potom se nadcházející desetiletí, celé 21. století 438 00:45:22,460 --> 00:45:30,483 bezesporu stane časem našich zářivých vítězství, našeho společného úspěchu. 439 00:45:30,603 --> 00:45:33,850 A já věřím, že to tak i bude. Děkuji. 440 00:46:45,690 --> 00:46:48,182 Velice děkuji. 441 00:46:51,311 --> 00:46:52,875 Děkuji.