1 00:00:04,854 --> 00:00:08,617 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,737 --> 00:00:11,966 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,086 --> 00:00:16,180 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,300 --> 00:00:20,592 Dnes je 26.03.2018. 5 00:00:22,304 --> 00:00:33,498 Minulý týden jsme probírali otázky spojené s obviněním Ruska Velkou Británií z otravy Skripalových. 6 00:00:33,618 --> 00:00:39,831 Minulý týden se na ministerstvu zahraničí ve spojitosti s tím konal brífink 7 00:00:39,951 --> 00:00:48,381 a tak vás, Valeriji Viktoroviči, lidé prosí okomentovat, jak celkově tento brífink ministerstva zahraničí hodnotíte. 8 00:00:48,501 --> 00:00:54,361 Znamená to, že zásadním způsobem měníme charakter vzájemných vztahů se zahraničními partnery? 9 00:00:54,481 --> 00:00:58,894 Ptá se Inna a Denis píše: 10 00:00:59,014 --> 00:01:06,191 Jak hodnotíte vystoupení Jermakova, vedoucího odboru pro kontrolu zbraní 11 00:01:06,311 --> 00:01:10,209 a Alexandra Jakovenka, velvyslance RF ve Velké Británii? 12 00:01:10,329 --> 00:01:17,313 Z mého nezkušeného pohledu velice úspěšně a tvrdě odehrávají západní údery. Je to tak? 13 00:01:17,433 --> 00:01:24,964 No, já neřeknu, že podle mého zkušeného pohledu, ale podle mého pohledu to tak úplně není. 14 00:01:25,084 --> 00:01:28,082 Není to všechno tak jednoznačné. 15 00:01:28,202 --> 00:01:36,955 Co se týká samotného brífinku a změny vzájemných vztahů, 16 00:01:37,075 --> 00:01:47,659 tak už minulý týden nejlepší ministr zahraničí na světě Sergej Viktorovič Lavrov přímo řekl Velké Británii, 17 00:01:47,779 --> 00:01:57,528 že epocha kolonialismu je minulostí, a že s Ruskem si nikdo nesmí dovolit mluvit takovým tónem. 18 00:01:57,648 --> 00:02:06,754 My nehodláme spolupracovat v rámci těch vztahů, společenských vztahů, 19 00:02:06,874 --> 00:02:11,351 které byly nastaveny před námi. 20 00:02:11,471 --> 00:02:18,262 Protože když chcete hrát s podvodníkem podle jeho pravidel, tak vždycky prohrajete. 21 00:02:18,382 --> 00:02:24,370 Jestliže jsme tedy prohlásili, že epocha kolonialismu končí, 22 00:02:24,490 --> 00:02:31,217 musíme navrhnout světu nový formát diplomatických vztahů se všemi státy. 23 00:02:31,337 --> 00:02:38,161 A v tomto ohledu byl ten brífink první takovou akcí, 24 00:02:38,281 --> 00:02:43,594 kde byl světu oznámen nový formát diplomatických vztahů. 25 00:02:43,714 --> 00:02:50,312 Shromáždili jsme je na tom brífinku, kam se akreditovalo více než 140 lidí. 26 00:02:50,432 --> 00:02:53,623 Jen velvyslanců a konzulů tam bylo 80. 27 00:02:53,743 --> 00:02:58,734 To byla velice důležitá sešlost, velice důležité zastoupení. 28 00:02:58,854 --> 00:03:11,207 My jsme tam sestavili logický řetězec a zdokumentovali chování každého subjektu v daném procesu. 29 00:03:11,327 --> 00:03:18,601 Jak jedná Velká Británie, jak jedná Rusko, jak jednají ostatní státy, 30 00:03:18,721 --> 00:03:25,833 přičemž u některých to vyvolalo paniku a žádali, aby nebyli zmiňováni, a to ani v kontextu. 31 00:03:25,953 --> 00:03:32,295 Bylo jim správně odpovězeno: „My chápeme, že jste slabý stát, pod velkým tlakem. 32 00:03:32,415 --> 00:03:40,589 My nikoho do ničeho nezatahujeme. Všechno co děláme, děláme v rámci nové diplomacie.“ 33 00:03:40,709 --> 00:03:51,872 A v rámci této nové diplomacie všem prezentujeme určitý mravní standard na základě důkazní základny. 34 00:03:51,992 --> 00:03:58,236 To znamená, že to, co dříve zůstávalo nevyřčeno, musí vyjít na světlo. 35 00:03:58,356 --> 00:04:02,191 A co se dělo na tom brífinku? Vždyť si to vezměte. 36 00:04:02,311 --> 00:04:08,491 Prakticky každý, kdo tam vystoupil, projevil solidaritu… Kromě Srbska, to je jasné. 37 00:04:08,611 --> 00:04:18,007 Ti okamžitě poukázali na to, že s nimi jednali úplně stejně: „Jednoduše nás nepodloženě obvinili, 38 00:04:18,127 --> 00:04:27,875 vybombardovali, zničili nám stát a ze Srbů dělali zplozence pekla. Teď dělají to samé Rusům.“ 39 00:04:27,995 --> 00:04:34,465 To znamená, že absolutně bez důkazů, na základě toho, co prohlásil Západ, 40 00:04:34,585 --> 00:04:41,505 by Rusko mělo přiznat svou vinu a začít se kát. Vždyť taková je to inscenace. 41 00:04:41,625 --> 00:04:53,142 Celá ta věcná část ve věci otrávení Skripalových nemůže ustát žádnou analýzu. 42 00:04:53,262 --> 00:05:03,710 I to nejmenší přiblížení ukazuje, že Rusko nemohlo mít zájem na otrávení Skripalů. 43 00:05:03,830 --> 00:05:06,892 Rusko takto nikdy nepostupovalo. 44 00:05:07,012 --> 00:05:15,572 Zatímco Velká Británie má za sebou bohaté zkušenosti v odstraňování jak svých nepřátel, tak i svých slouhů, 45 00:05:15,692 --> 00:05:23,833 kteří už svůj úkol splnili, a tak byli pro dosažení určitého účelu otráveni, nebo pověšeni 46 00:05:23,953 --> 00:05:27,241 jako třeba Boris Abramovič Běrezovskij. 47 00:05:27,361 --> 00:05:32,641 Jakmile zatoužil vrátit se do Ruska, tak ho tak začalo mučit svědomí, 48 00:05:32,761 --> 00:05:38,910 že se raději oběsil, jen aby Rusko znovu poškodil a opět posloužil britským zájmům. 49 00:05:39,030 --> 00:05:44,504 Dokonce si přitom zlomil žebra. A na té své šále se věšel dvakrát. 50 00:05:44,624 --> 00:05:50,708 Nu což, sebevražda. A co je podstatné? 51 00:05:50,828 --> 00:05:56,333 Jak o tom ve všech filmech mluví tajné služby, když chtějí někoho zlikvidovat? 52 00:05:56,453 --> 00:06:00,351 Že chcete-li někoho zlikvidovat, tak to musíte udělat tiše. 53 00:06:00,471 --> 00:06:07,745 Musí to být sebevražda, aby to nevzbudilo pozornost, protože daná smrt bude signálem jen pro ty, 54 00:06:07,865 --> 00:06:13,177 kterým byl určen, neboť nemá za úkol formovat veřejné mínění. 55 00:06:13,297 --> 00:06:15,974 Tyto signály se posílají úzce cíleně. 56 00:06:16,094 --> 00:06:22,243 Ve věci Skripalových se naopak cílilo na širokou veřejnost, aby to vybudilo širokou veřejnost, 57 00:06:22,363 --> 00:06:28,544 a ta došla k závěru, že Rusko je zplozenec pekla a na základě toho se formovalo veřejné mínění na Západě. 58 00:06:28,664 --> 00:06:32,819 Ono je i bez toho protiruské. Západ byl vždy protiruský. 59 00:06:32,939 --> 00:06:39,120 Proto když ti velvyslanci vstávali, tak říkali: „Ještě není nic známo. 60 00:06:39,240 --> 00:06:47,670 Vůbec nic není známo, ale my podporujeme Velkou Británii. Vy jste vinni a musíte se kát.“ 61 00:06:47,790 --> 00:06:50,049 Všichni vstávali a mluvili stejně. 62 00:06:50,169 --> 00:06:59,114 Theresa Mayová řekla: „Já na summit EU v Bruselu přivezu přesvědčivé důkazy o tom, 63 00:06:59,234 --> 00:07:03,582 že to bylo právě Rusko, které otrávilo Skripalovy.“ 64 00:07:03,702 --> 00:07:09,812 Ovšem ukázalo se, že žádné důkazy nepředložila, že se o té věci vůbec nejednalo, 65 00:07:09,932 --> 00:07:15,284 že bylo hned přijato rozhodnutí o kolektivní solidaritě proti Rusku. 66 00:07:15,404 --> 00:07:19,688 Proč to tedy vůbec prohlašovala? To zase byla jen hra pro veřejnost: 67 00:07:19,808 --> 00:07:25,741 „Slyšíte vy všichni, co sedíte před televizemi, co jsem prohlásila? 68 00:07:25,861 --> 00:07:28,116 Že přivezu důkazy.“ 69 00:07:28,236 --> 00:07:36,037 A lídři států prohlásili: „Ty důkazy proti Rusku jsou tak nezvratné, že vystupujeme proti Rusku.“ 70 00:07:36,157 --> 00:07:42,082 Probíhá rozdmýchávání protiruských nálad. A proč to dělají? 71 00:07:42,202 --> 00:07:52,035 Figurují tu tři aspekty: vnitropolitický z hlediska Velké Británie i všech ostatních států včetně Ruska. 72 00:07:52,155 --> 00:07:57,282 Každý stát má svůj vlastní vnitropolitický aspekt. 73 00:07:57,402 --> 00:08:08,983 A to v podstatě lidé chápou, analytici, politologové tuto věc více méně věcně a kvalitně vyhodnocují. 74 00:08:09,103 --> 00:08:12,122 Potom tu je zahraničněpolitický aspekt. 75 00:08:12,242 --> 00:08:22,383 Co to má udělat s ohledem na každý stát, Rusko, Velkou Británii a další státy. 76 00:08:22,503 --> 00:08:30,202 A to také chápou. Když ale opomíjejí aspekt globální politiky, 77 00:08:30,322 --> 00:08:35,912 tak všechno to, co si ti odborníci vydedukují z hlediska vnitřní a vnější politiky, 78 00:08:36,032 --> 00:08:38,226 mohou rovnou zahodit do koše, 79 00:08:38,346 --> 00:08:44,013 neboť se dopustí chyby v prognóze a ve vyhodnocení reálných procesů. 80 00:08:44,133 --> 00:08:50,006 V průřezu globální politiky dochází ke dvěma věcem. 81 00:08:50,126 --> 00:08:59,599 První věcí je využít segment vnější politiky státní elity Velké Británie 82 00:08:59,719 --> 00:09:11,944 a státní elity USA v šarvátkách s Ruskem, aby Rusko bylo zasaženo co nejbolestivěji, 83 00:09:12,064 --> 00:09:18,400 aby Rusko nedokázalo realizovat ten tvůrčí potenciál, 84 00:09:18,520 --> 00:09:27,118 který vzniknul v důsledku vysoké účasti v prezidentských volbách 85 00:09:28,302 --> 00:09:32,777 a nesporného volebního vítězství ruského gosudara. 86 00:09:32,897 --> 00:09:36,840 Ruským prezidentem se stal Vladimir Vladimirovič Putin. 87 00:09:36,960 --> 00:09:43,167 Aby tento proces potlačili, je nutný rozsáhlý útok. 88 00:09:44,093 --> 00:09:50,188 Musí však být veden v rámci takzvané studené války a tak, aby to nevedlo k válce horké. 89 00:09:50,308 --> 00:09:53,069 To je aspekt, ke kterému se později vrátím. 90 00:09:53,189 --> 00:09:58,984 A druhým aspektem je vyřešit problém s Velkou Británií. 91 00:09:59,104 --> 00:10:06,366 Velká Británie musí být jako centrum koncentrace řízení zlikvidována. 92 00:10:06,486 --> 00:10:09,889 Všechno k tomu spěje a také to probíhá. 93 00:10:10,009 --> 00:10:16,422 Velká Británie musí být určitým způsobem z hlediska vnější politiky poškozena, 94 00:10:16,542 --> 00:10:22,466 aby mohla být i nadále jako centrum koncentrace řízení odepisována. 95 00:10:22,586 --> 00:10:29,127 Brexit, kvůli kterému byla dosazena Theresa Mayová... 96 00:10:29,247 --> 00:10:34,425 Jestliže někdo předpokládá, že se něco může vázat na jakési osobní ambice Theresy Mayové, 97 00:10:34,545 --> 00:10:40,546 když říkají, že ona, aby se udržela… Tak nic podobného v tom není. 98 00:10:40,666 --> 00:10:50,184 Ještě jednou opakuji, že britská společnost je velice, opravdu velice rozvrstvena, 99 00:10:50,304 --> 00:10:55,276 každý tam velice dobře zná své místo. 100 00:10:55,396 --> 00:11:03,455 Existuje jeden skvělý sovětský film, který se jmenuje Čistě anglická vražda, 101 00:11:03,575 --> 00:11:13,511 kde je dialog sluhy se spisovatelem, který tu vraždu vyšetřuje, protože se tam náhodou ocitnul. 102 00:11:13,631 --> 00:11:19,941 A seržant, policista, který měl chránit toho, co zemřel, 103 00:11:20,061 --> 00:11:26,628 je takový „děržimorda“ (Revizor-Gogol), obyčejný policajt, který vyšetřovat neumí. 104 00:11:26,748 --> 00:11:31,952 Jenže ta vražda se dotýká všech, takže se všichni snaží přijít na to, co se stalo 105 00:11:32,072 --> 00:11:36,144 a nejlépe se to daří tomu spisovateli. 106 00:11:38,459 --> 00:11:44,760 A když mluví s tím majordomem, tak mu říká: „To ale máte štěstí. 107 00:11:44,880 --> 00:11:50,752 Vaše dcera je lordovou manželkou a teď všechno zdědí. 108 00:11:50,872 --> 00:11:55,870 On přece zemřel a ona je jeho zákonitá manželka, má s ním i dítě.“ 109 00:11:55,990 --> 00:12:00,886 A on mu odpoví: „Nedovedete si představit, co je to za strašné neštěstí, 110 00:12:01,006 --> 00:12:11,868 když se někdo z naší vrstvy vyvdá za někoho z vyšší vrstvy.“ 111 00:12:11,988 --> 00:12:19,564 Je to katastrofa, protože všichni znají své místo. Theresa Mayová také zná své místo, a ví, 112 00:12:19,684 --> 00:12:24,450 proč jí tam dosadili a svou kariéru už odepsala. 113 00:12:24,570 --> 00:12:27,311 Ona moc dobře ví, 114 00:12:27,431 --> 00:12:35,091 že zůstane v roli aktivní občanky, tedy ne občanky, 115 00:12:35,211 --> 00:12:40,074 ale členky společnosti Velké Británie, britské společnosti, pouze tehdy, 116 00:12:40,194 --> 00:12:46,021 bude-li plnit příkazy vyšších orgánů, vrstev. 117 00:12:46,141 --> 00:12:50,071 Ona přece na roli premiérky vůbec nebyla připravena. 118 00:12:50,191 --> 00:13:00,133 Jen si vzpomeňte na ten summit, co byl v Číně. Vždyť Putin jí tam fakticky zachránil tvář. 119 00:13:00,253 --> 00:13:02,769 Ona nic neznala a neuměla. 120 00:13:02,889 --> 00:13:08,394 Když přišla na setkání s Putinem, tak si tam neustále dělala ostudu. 121 00:13:08,514 --> 00:13:14,695 Putin ji velice korektně vždy opravil a správně nasměroval, co a jak má udělat. 122 00:13:14,815 --> 00:13:18,681 Ona nevěděla, jak má mluvit, on jí vytvořil image. 123 00:13:18,801 --> 00:13:24,564 Nesmíte si ale myslet, že mu snad za tu záchranu tváře bude vděčná. Ne. 124 00:13:24,684 --> 00:13:28,357 Ona tam přišla, aby Rusko trhala na kusy, bojovala proti němu 125 00:13:28,477 --> 00:13:33,533 a její osobní image v tom figuruje až na posledním místě. 126 00:13:33,653 --> 00:13:38,483 Jak páníček řekne, tak jí lidé budou vnímat, nezávisle na tom, 127 00:13:38,603 --> 00:13:43,787 jaký dojem udělá její chování na veřejnost. 128 00:13:43,907 --> 00:13:48,834 Odsud také plyne ten fenomén Borise Johnsona. Jim je to absolutně jedno. 129 00:13:48,954 --> 00:13:52,421 Ty šašky tam dosadili právě kvůli tomu. Oni vědí, že jsou hráči, 130 00:13:52,541 --> 00:13:55,739 že musí na sebe přetáhnout veškeré negativum, a kdo taky. 131 00:13:55,859 --> 00:14:01,088 Přece to nemůže udělat sám páníček, aby na sebe vzal veškeré to negativum z brexitu. 132 00:14:01,208 --> 00:14:04,997 Vždyť ten brexit je pro Velkou Británii katastrofou. 133 00:14:05,117 --> 00:14:12,662 Bude-li Velká Británie odříznuta od Evropy, nebude mít na kom parazitovat 134 00:14:12,782 --> 00:14:17,883 a britskou libru nebude možné tak jednoduše šířit. 135 00:14:18,003 --> 00:14:24,673 Vždyť celá sjednocená Evropa byla vytvořena právě kvůli Velké Británii, 136 00:14:24,793 --> 00:14:29,842 aby ji podporovala jako centrum koncentrace řízení. 137 00:14:29,962 --> 00:14:36,221 Proto všechny ty řečičky o tom, že se Británie někoho zbavuje… No promiňte, to je pitomost. 138 00:14:36,341 --> 00:14:42,496 A je to i dobře vidět, jen si to vezměte, vždyť Velká Británie se dávno mohla všech pěkně zbavit a začít si skvěle žít. 139 00:14:42,616 --> 00:14:47,383 A přitom vidíme stále jen jakási jednání, divadélko, které nám neustále hrají. 140 00:14:47,503 --> 00:14:57,542 Proto není pro Theresu Mayovou její osobní reputace natolik důležitá, 141 00:14:57,662 --> 00:15:05,438 pro ni je důležité zda řádně splní nebo nesplní páníčkovy pokyny. 142 00:15:11,482 --> 00:15:19,248 To všechno, ten brexit a to ostatní, to jsou jen dílčí vysvětlení. 143 00:15:19,368 --> 00:15:31,285 Ve vztahu k Rusku je ten význam následující: „Rusko, VŠICHNI jsme proti tobě! Ty musíš…“ 144 00:15:31,405 --> 00:15:37,290 Stejně jako Theresa Mayová nebo Boris Johnson, kterým řekli, že budou hrát roli šašků. 145 00:15:37,410 --> 00:15:42,691 „Rusko, my ti říkáme, že ses provinilo, tak jaké po nás ještě chceš důkazy? 146 00:15:42,811 --> 00:15:50,899 Vy jste povinni říci: ‚Ano pane, udělali jsme chybu a budeme sloužit tvému zájmu.‘“ 147 00:15:51,019 --> 00:15:54,500 - Co si pán bude přát? - Ano, co si pán bude přát? 148 00:15:54,620 --> 00:16:02,544 A je třeba říci, že Západ má právo toto od ruského vedení požadovat. 149 00:16:03,119 --> 00:16:09,868 Má na to plné právo, protože první signál o tom, že se Rusko vrací ke Kozyrevově politice, 150 00:16:09,988 --> 00:16:16,163 kdy Rusko nesmí mít žádné své zájmy, ten první signál byl vyslán. 151 00:16:16,283 --> 00:16:27,828 Ti naši "sportovci" z Ruska na té olympiádě zpívali ruskou hymnu při vytahování bílé, kapitulantské vlajky. 152 00:16:27,948 --> 00:16:30,607 Signál byl vyslán. 153 00:16:30,727 --> 00:16:33,642 A tak se rozjel nátlak, ale bez odezvy. 154 00:16:33,762 --> 00:16:39,146 Já jsem v minulém pořadu řekl, proč se jim to nepovedlo. 155 00:16:39,266 --> 00:16:44,050 Ruská elita je připravena vzdát se jakýchkoliv ruských zájmů. 156 00:16:44,170 --> 00:16:50,531 Je připravena sloužit americkým, britským zájmům, v postavení Theresy Mayové… 157 00:16:50,651 --> 00:16:55,345 Vlastně ani ne v jejím postavení, o takovém se jim ani nesní, v daleko horším postavení. 158 00:16:55,465 --> 00:17:01,126 Oni jsou ochotni plazit se po břiše. Stejně jako když Tiňkova dcera řekla při volbách: 159 00:17:01,246 --> 00:17:06,948 „Lidé, co to proboha děláte? Já žiju tady v Británii a stydím se říci, že jsem Ruska, 160 00:17:07,068 --> 00:17:12,846 protože Británie není spokojena s ruskou politikou. A ruskou politiku dělá Putin. 161 00:17:12,966 --> 00:17:19,100 Postarejte se tedy, aby Británie byla s chováním Ruska spokojená a nevolte toho Putina. 162 00:17:19,220 --> 00:17:23,236 Co to děláte? Proč pro něj hlasujete? 163 00:17:23,356 --> 00:17:26,363 Máte přece hlasovat tak, jak vám řekla Británie! 164 00:17:26,483 --> 00:17:30,494 Potom už budu moci alespoň říci, že pocházím z toho zaostalého Ruska, 165 00:17:30,614 --> 00:17:41,421 aby mě pustili alespoň na zápraží nějakého toho velikého lorda, 166 00:17:41,541 --> 00:17:46,898 nebo i malého lorda, vůbec kamkoliv, kde bych mohla říci, 167 00:17:47,018 --> 00:17:51,553 že to Rusko pro nás znamená jenom možnost odrbávat tamní hlupáky. 168 00:17:51,673 --> 00:17:57,983 Můj papá je skvěle umí sedřít z kůže. Udělá tam z nich chudáky, aby ty penízky pěkně plynuly sem k vám. 169 00:17:58,103 --> 00:18:01,506 My chceme k vám, chceme být vašimi otroky.“ 170 00:18:01,626 --> 00:18:04,619 To je cíl veškeré ruské elity. 171 00:18:04,739 --> 00:18:09,891 A ustála to a nestihla teď zradit z jednoho jednoduchého důvodu, 172 00:18:10,011 --> 00:18:15,986 že ministrem zahraničí není Kozyrev, je jím Lavrov. 173 00:18:16,106 --> 00:18:22,622 A ruským prezidentem, a ve své podstatě ruským gosudarem, je Putin! 174 00:18:22,742 --> 00:18:33,063 Ti dva reagují s klidem, neboť už samotná existence Ruska znamená Fleet in being 175 00:18:33,183 --> 00:18:42,862 a jestliže navíc prohlásí, že má nějaké své zájmy, bude to Fleet is being. To je vše. 176 00:18:42,982 --> 00:18:47,852 A když tohle Rusko ohlásí, tak všem zatrne. Jen si to představte, 177 00:18:47,972 --> 00:18:52,636 Rusko bude jako takový slon v porcelánu. 178 00:18:52,756 --> 00:19:00,377 Teď si představte, že Evropa je ten porcelán a Rusko zase ten slon. 179 00:19:00,497 --> 00:19:10,279 Když Rusko řekne: „My na globální, vnější a vnitřní politiku pohlížíme tak a tak.“ 180 00:19:10,399 --> 00:19:16,220 Znamená to konec, je to, jako když slon vstoupí do obchodu s porcelánem a oni nemají kam uhnout. 181 00:19:16,340 --> 00:19:23,164 Oni potřebují, aby slon stál v cirkusové manéži a točil kruhem na chobotu, 182 00:19:23,284 --> 00:19:30,494 zvedal se na zadní na podstavci a tahal klády pro svého bílého páníčka, sáhiba. 183 00:19:30,614 --> 00:19:35,870 Takové chtějí Rusko a rossionská elita je k tomu svolná. 184 00:19:35,990 --> 00:19:41,219 Putin si uvědomuje sílu Ruska a na základě toho postupuje směrem k suverenitě, 185 00:19:41,339 --> 00:19:48,050 což, znovu zdůrazňuji, zajišťuje i nejlepší ministr zahraničí na celém SVĚTĚ… 186 00:19:48,170 --> 00:19:52,720 A to není jen naše hodnocení. Uznávají to i na Západě. 187 00:19:52,840 --> 00:20:00,147 Mnozí západní analytici jednu dobu zcela vážně debatovali o otázce globalizace a z jakého pohledu? 188 00:20:01,628 --> 00:20:07,882 Říkali, že když svět směřuje ke globalizaci a všechny státy budou tak či onak globální, 189 00:20:08,002 --> 00:20:14,198 tak proč by nejlepší ministr zahraničí Lavrov měl být jen ruským ministrem zahraničí? 190 00:20:14,318 --> 00:20:17,148 Pojďme přijmout takové pravidlo, 191 00:20:17,268 --> 00:20:22,369 aby člověk nemohl zastávat delší dobu funkci ministra zahraničí v jednom státě, 192 00:20:22,489 --> 00:20:25,944 aby povinnou rotací přecházel do jiného státu. 193 00:20:26,064 --> 00:20:32,604 Teď například potřebují ministra zahraničí, státního tajemníka Spojené státy.“ 194 00:20:32,724 --> 00:20:38,664 Takto o tom zcela vážně debatovali s ohledem na Lavrova. 195 00:20:38,784 --> 00:20:42,906 O zavedení takového světového řádu. A proč to neudělali? 196 00:20:43,026 --> 00:20:48,358 Protože svět prý bohužel ještě nedospěl do takového stavu, aby se to dalo realizovat. 197 00:20:48,478 --> 00:20:57,163 Rusko uplatňuje takovou politiku, že si raději pozveme Lavrova, aby se stal státním tajemníkem USA. 198 00:20:57,283 --> 00:21:03,428 Co to bude znamenat pro USA? Kolik že tam bude stát to pivo? 15 kopějek? 199 00:21:03,996 --> 00:21:12,200 Vraťme se k té zradě, naše elita se nestačila zorientovat a opozdila se v reakci, 200 00:21:12,320 --> 00:21:18,296 proto byli nuceni Gluškova udusit psím vodítkem. 201 00:21:18,416 --> 00:21:24,983 Přitom naše elita žije jen kvůli takovému psímu obojku, aby se jím mohla pyšnit, 202 00:21:25,103 --> 00:21:32,082 neboť jim ten psí obojek navlékl sám zahraniční páníček, je to předmět jejich hrdosti. 203 00:21:32,202 --> 00:21:38,048 Proto tak pospíchají do Londýna a převádějí tam všechny své peníze. 204 00:21:38,168 --> 00:21:47,409 Oni jsou hrdí na to, že jsou závislí, že jejich život je řízen z Londýna, z USA. 205 00:21:47,529 --> 00:21:50,495 Potom si vzájemně poměřují, čí páníček je důležitější. 206 00:21:50,615 --> 00:21:57,542 Londýn samozřejmě stojí výš než Washington, proto je anglický obojek cennější. 207 00:21:58,777 --> 00:22:06,929 Teď jim byl vyslán signál: „Pánové, jestliže nesplníte to, co bylo v plánu…“ 208 00:22:07,049 --> 00:22:15,854 A ten plán byl takový, že po prezidentských volbách v Rusku začne majdan, 209 00:22:15,974 --> 00:22:23,718 země upadne do absolutního chaosu, který vám pomůže to všechno udělat. 210 00:22:23,838 --> 00:22:31,336 A v tomto ohledu ta tragická událost, ke které došlo včera v Kemerovu 211 00:22:31,877 --> 00:22:37,432 a je to tragédie, zahynuly tam děti, je to strašné. 212 00:22:37,552 --> 00:22:42,678 Je třeba chápat jednoduchou věc, že naše vyšetřování se provádí pouze formálně, 213 00:22:42,798 --> 00:22:45,353 stačí jim najít někoho, koho strčí do vězení. 214 00:22:45,473 --> 00:22:50,780 Ale z obecného chodu věcí vyplývá, 215 00:22:51,423 --> 00:22:58,572 že ten požár v obchodním středisku Zimní višeň v Kemerovu je teroristickým útokem, 216 00:22:58,692 --> 00:23:02,662 diverzí provedenou britskou tajnou službou. 217 00:23:03,511 --> 00:23:07,986 Přesně tak a nejinak. 218 00:23:08,346 --> 00:23:10,712 Jinak to být nemohlo. 219 00:23:10,832 --> 00:23:14,801 Protože stát je potřeba obrátit vzhůru nohama, majdanizovat 220 00:23:14,921 --> 00:23:17,913 a ze všeho je třeba obviňovat Putina. 221 00:23:18,033 --> 00:23:20,460 Zde se to povedlo zvládnout. 222 00:23:20,580 --> 00:23:27,506 Ale tyto věci se bezstrukturně rychle potlačit nedají, nedají se zrušit. 223 00:23:27,626 --> 00:23:33,705 A ta věc se Skripalovými je přesně to, co má podnítit rossionskou elitu k majdanu, 224 00:23:33,825 --> 00:23:36,869 k organizování plného chaosu v Rusku. 225 00:23:36,989 --> 00:23:42,989 A jedním z těch, komu přišlo varování tento týden... 226 00:23:43,109 --> 00:23:49,239 Přičemž už ho varovali několikrát, teď mu však poslali konkrétní zprávu přes Euronews, 227 00:23:49,359 --> 00:23:52,994 je vicepremiér Šuvalov. 228 00:23:53,114 --> 00:24:00,118 Přes Euronews mu poslali zprávu, která v krátkosti zněla následovně: 229 00:24:00,238 --> 00:24:04,362 „Ty máš naše britské vodítko, obojek. 230 00:24:04,482 --> 00:24:11,280 Jestliže neuděláš nic pro to, aby v zemi začal majdan, 231 00:24:11,400 --> 00:24:18,096 tak ti to vodítko sebereme, ale napřed tě na něm oběsíme jako Gluškova.“ 232 00:24:18,997 --> 00:24:25,606 Dali mu hned najevo: „Ty říkáš, že ten tvůj majetek v Anglii je jen pronajatý? 233 00:24:25,726 --> 00:24:28,693 My přece víme, že není pronajatý. 234 00:24:28,813 --> 00:24:38,285 Tys jen za londýnské byty utratil 112 krát více, než je tvůj roční příjem.“ 235 00:24:39,700 --> 00:24:46,696 Šuvalov je jeden z těch šílených omezenců, kterým jsou ruské zájmy, ruský národ ukradené. 236 00:24:47,509 --> 00:24:55,014 Pro něj i ti psíci, kterým koupil letadlo, aby je vozil po světě, znamenají více. 237 00:24:55,134 --> 00:25:00,290 Takže dostal signál: „Proč sedíš jako pecka? Teď budeme dusit tebe! 238 00:25:00,410 --> 00:25:06,771 Už jsi dostal znamení přes panamské papíry. Koukej sebou hodit a rozjeď majdan!“ 239 00:25:06,891 --> 00:25:09,781 Takový signál dostal a nejen on. 240 00:25:09,901 --> 00:25:18,576 Celá rossionská elita dostává takové signály. A všichni stejně jako Šuvalov sedí a nevědí, co mají dělat: 241 00:25:19,727 --> 00:25:28,986 „Ano, mám v Londýně páníčka, před kterým klečím na kolenou, plazím se po břiše. 242 00:25:29,106 --> 00:25:35,383 Jeden jeho pohled stačí, abych se roztřásl, ale když s tím přijdu za Putinem, 243 00:25:35,503 --> 00:25:41,812 tak ten mého páníčka vůbec nebere vážně a baví se s těmi, 244 00:25:41,932 --> 00:25:50,725 před kterými se stejně jako já před ním plazí po břiše můj britský páníček. 245 00:25:50,845 --> 00:25:57,274 A Putin se s nimi baví jako rovný s rovným. Co mám tedy dělat?“ 246 00:25:58,849 --> 00:26:02,257 A rossionská elita je zmatená. 247 00:26:02,377 --> 00:26:08,397 Nedokážou pochopit, co se to děje. Oni nevědí, čí pokyny mají plnit. 248 00:26:08,517 --> 00:26:14,858 Jejich situace je teď nezáviděníhodná. Nejlíp by udělali, kdyby utekli od řízení. 249 00:26:14,978 --> 00:26:21,834 Možná by si tak zachránili alespoň holý život nebo ušetřili nějaké to vězení, 250 00:26:21,954 --> 00:26:26,945 protože jinak je jejich anglický páníček uškrtí. 251 00:26:27,065 --> 00:26:32,249 A podle čeho vidí, co se děje? 252 00:26:32,369 --> 00:26:39,096 My, Rusko, jsme vystoupili proti celému západnímu společenství. Co mělo následovat? 253 00:26:39,216 --> 00:26:45,236 Tak především se měl zhroutit rubl. A co se děje? Rubl naopak posiluje. 254 00:26:45,356 --> 00:26:51,569 To znamená, že někdo, kdo se nachází nad všemi státy, tím dává najevo, 255 00:26:52,019 --> 00:27:03,013 že není na straně kolektivního Západu: „V daném případě podporujeme Rusko, protože ho potřebujeme. 256 00:27:03,133 --> 00:27:08,060 A vám je houby do toho, proč ho potřebujeme a v jaké kvalitě! 257 00:27:08,180 --> 00:27:16,780 Nenecháme ho rozvrátit a právě teď tam majdan nepotřebujeme. 258 00:27:16,900 --> 00:27:22,245 Nepotřebujeme občanskou válku, to je v absolutním rozporu s našimi plány. 259 00:27:22,365 --> 00:27:27,251 Ach, vy máte v plánu dokonce rozpoutat válku? Naplánovali jste si…“ 260 00:27:27,371 --> 00:27:37,249 Opět si připomeneme to Lavrovovo prohlášení, že USA plánují válku proti Rusku rukama Evropanů. 261 00:27:37,369 --> 00:27:41,524 Bum, bác a v Německu vybuchly sklady. 262 00:27:42,745 --> 00:27:48,275 A čím budete bojovat? Dobře, hodláte válčit. 263 00:27:48,395 --> 00:27:57,822 Jaký komiks že to poslali americké armádě? Ten určitě pozvedne jejich bojového ducha. 264 00:27:57,942 --> 00:28:04,444 Podle jeho námětu bylo NATO v roce 2027 tak hloupé, že rozpoutalo válku s Ruskem. 265 00:28:04,564 --> 00:28:11,034 V jejím výsledku se Rusové, jejichž zbraně byly několikrát lepší než ty západní, 266 00:28:11,154 --> 00:28:15,213 dostali okamžitě až k břehům Lamanšského průlivu 267 00:28:15,333 --> 00:28:19,938 a místa, na která se soustřeďují při dobývání evropských měst, 268 00:28:20,058 --> 00:28:26,905 jsou americké konzuláty a velvyslanectví. To je to poslední, co obklíčí a dobydou. 269 00:28:27,025 --> 00:28:30,274 Bojovat proti Rusům je marné. 270 00:28:30,815 --> 00:28:36,139 To byl vyslán pěkný signál. 271 00:28:36,259 --> 00:28:43,031 Dále. Nikdo nevěděl, že se americké ponorky nedokážou vynořit v zaledněných vodách. 272 00:28:43,151 --> 00:28:49,110 Všichni to věděli, ale bylo třeba to předvést, vymáchat jim v tom čumák, jak jsou neschopní. 273 00:28:49,230 --> 00:28:56,045 Ruské ponorky se dokážou vynořit a prorazit přitom led s tloušťkou 2,5 metru. A vy? 274 00:28:56,165 --> 00:29:01,000 Jedna se při vyplutí naklonila tak, že ji to úplně zneprovoznilo 275 00:29:01,120 --> 00:29:05,399 a druhá v tom ledu uvázla úplně. 276 00:29:05,519 --> 00:29:11,751 Přitom tam tloušťka ledu byla pouze 40 cm. 277 00:29:11,871 --> 00:29:16,046 Britové se radovali, že oni vyplavat dokázali. 278 00:29:16,166 --> 00:29:23,505 Jednoduše si našli místo, kde byl led jen 10 cm, potom vylezli, vzali lopaty a vyčistili ho. 279 00:29:23,625 --> 00:29:27,851 Agentura Reuters následně rozšířila skvělé video. 280 00:29:27,971 --> 00:29:33,792 Ukázalo se, že si obvod toho místa předem označili speciálním značením, 281 00:29:33,912 --> 00:29:37,779 aby se tam ta ponorka trefila a dokázala se vynořit. 282 00:29:37,899 --> 00:29:43,797 Chápete? Museli se trefit do přesného místa. A kdo jim to označí v bojových podmínkách? 283 00:29:43,917 --> 00:29:47,938 Navíc mělo jít o protiponorkové plavidlo. Vidíte to? 284 00:29:48,058 --> 00:29:52,670 Ze všech stran, ze všech stran dostávají signály: 285 00:29:52,790 --> 00:30:01,157 „Válku s Ruskem nevyhrajete! Bude to pro vás znamenat děsivou porážku.“ 286 00:30:01,277 --> 00:30:07,150 A kdo vysílá tyto signály? Jdou snad z Ruska? Ne, jsou čistě západní. 287 00:30:07,270 --> 00:30:14,197 Jsou to západní státní instituce, které produkují různé takové informační důvody, 288 00:30:14,317 --> 00:30:23,121 které poukazují na to, že západní armáda není bojeschopná, a že pokusí-li se Evropa zaútočit na Rusko, 289 00:30:23,241 --> 00:30:29,011 tak utrpí strašnou porážku v jakékoliv své variantě. 290 00:30:29,131 --> 00:30:33,923 Ať teď sedí a bojí se. A kdo se o to postaral? Globální prediktor. 291 00:30:34,043 --> 00:30:39,556 To však neznamená, že globální prediktor, globální elity 292 00:30:39,676 --> 00:30:43,028 chtějí pro Rusko něco dobrého. Vůbec ne. 293 00:30:43,148 --> 00:30:50,024 Oni tuto pomoc neposkytují Rusku nezištně. 294 00:30:50,144 --> 00:30:56,574 Když se teď zbavují podpindosníků typu Šuvalova, Abyzova, Rogozina… 295 00:30:56,694 --> 00:31:00,611 Je jich tolik, že je všechny ani nevyjmenuji. 296 00:31:00,731 --> 00:31:07,427 Tak je chtějí nahradit svými lidmi, představiteli globální elity. 297 00:31:07,547 --> 00:31:11,774 Tím spíše, že k určité infiltraci, já je nebudu jmenovat, 298 00:31:11,894 --> 00:31:18,306 k určité infiltraci zástupců globální elity do státních struktur už došlo. 299 00:31:19,824 --> 00:31:29,005 Zde se to pokouší řešit v dialogu. Nač jim byl dobrý ten konflikt? 300 00:31:29,125 --> 00:31:37,518 Mohli ho potlačit víc? Mohli, ale nechtěli, protože s Putinem musí být řeč. 301 00:31:37,638 --> 00:31:40,682 Je nutné na něj tlačit ze všech stran. 302 00:31:40,802 --> 00:31:45,603 Všude musí být problémy, všude musí být situace složitá, 303 00:31:45,723 --> 00:31:48,141 aby bylo možné manévrovat 304 00:31:48,261 --> 00:31:58,351 a domlouvat se potom za této pro Rusko těžké situace, aby nedělalo to či ono… 305 00:31:58,471 --> 00:32:05,874 Jako například, tedy je to takový hrubý příklad, ale v tomto ohledu dost vypovídající. 306 00:32:05,994 --> 00:32:13,910 Po druhé světové válce… Co nám vyčítají? Že prý jsme Řecko ponechali jeho osudu. 307 00:32:14,030 --> 00:32:18,185 To jsme měli sami při pokusu zachránit Řecko zahynout? 308 00:32:18,305 --> 00:32:23,425 A k tomu by došlo a Řecko bychom tak stejně nezachránili, nedokázali bychom to. 309 00:32:23,545 --> 00:32:27,476 Rusko, SSSR právě prodělal strašnou válku, 310 00:32:27,596 --> 00:32:32,394 utrpěli jsme MNOHAMILIÓNOVÉ ztráty na lidech. 311 00:32:32,514 --> 00:32:38,727 Polovina státu byla zničena, v té válce proti nám stál celý kolektivní Západ, v tom boji na šesté prioritě. 312 00:32:38,847 --> 00:32:44,031 Čtyři roky jsme válčili. A opět jsme se měli nechat zatáhnout do další války? 313 00:32:44,151 --> 00:32:48,338 Operace Nemyslitelná (Unthinkable) přece není žádným výmyslem. 314 00:32:48,458 --> 00:32:52,388 A na to, abychom podpořili řecké komunisty 315 00:32:52,508 --> 00:32:57,821 a pomohli jim v Řecku vybudovat normální demokratický stát, nám nestačili zdroje, 316 00:32:57,941 --> 00:33:02,579 jednoduše, Rusko zcela banálně nemělo dostatečnou zdrojovou stabilitu. 317 00:33:02,699 --> 00:33:08,012 Museli jsme rychle vyvinout jaderné zbraně, obnovovat ekonomiku, 318 00:33:08,132 --> 00:33:12,609 obnovovat celý stát, jinak bychom ten boj neustáli. 319 00:33:12,729 --> 00:33:21,738 Západ nám neustále vnucuje právě takové podmínky, abychom někde ustupovali, něco vzdávali. 320 00:33:22,573 --> 00:33:26,978 A to je i cílem globálního prediktoru. 321 00:33:27,098 --> 00:33:38,325 V tom boji, který teď rozpoutala státní elita USA a Velké Británie, je nepodporuje, 322 00:33:38,445 --> 00:33:43,565 ale v podstatě se jedná o takovou rozvědku bojem k vyhodnocení elit. 323 00:33:43,685 --> 00:33:51,184 Koho vyhodit, zbavit se ho, koho strčit do vězení, kvůli vytvoření určitého image, a koho kam dosadit. 324 00:33:51,304 --> 00:33:57,447 To znamená, že teď všechny rossionské oligarchy pozorují. 325 00:33:59,279 --> 00:34:03,393 Mimochodem, zmínil jste to setkání v Bruselu. 326 00:34:03,513 --> 00:34:09,180 Je již známo, že se dvacet evropských států připravuje vyhostit naše diplomaty. 327 00:34:09,300 --> 00:34:14,323 Ten vzkaz je celý takový podivný. Vždyť jak vypadá ta situace? 328 00:34:15,344 --> 00:34:24,937 Je třeba vytvořit nepřátelskou frontu proti Rusku a pořád je nejasné, zda jich bude 20 nebo 5, či 29. 329 00:34:25,057 --> 00:34:32,164 Ta čísla se neustále mění. V závislosti na tom, kdo a jak je oznamuje. 330 00:34:32,284 --> 00:34:39,031 Ta věc se má tak, že to, co bylo spuštěno na tom brífinku, mělo ukázat, že celý Západ je proti Rusku: 331 00:34:39,151 --> 00:34:45,435 „A vy, rossionská elito, jste okradli vlastní lid, a své peníze jste si uložili u nás na Západě, 332 00:34:45,555 --> 00:34:50,759 kde jsme vám navlékli naše obojky, na které jste tak pyšní. 333 00:34:50,879 --> 00:34:58,809 Plazíte se před námi po břiše, a jestliže teď nedokážete rozběhnout majdan, a nezatlačíte na Putina…“ 334 00:34:58,929 --> 00:35:06,859 Vždyť to znamená pro rossionskou elitu katastrofu, přijít o tu možnost plazit se po břiše před páníčkem. 335 00:35:06,979 --> 00:35:10,151 Vždyť páníček jim může sebrat jejich vodítko. 336 00:35:10,271 --> 00:35:17,044 Pro ně je suverénní a vážené Rusko, když by si jich ve světě vážili, a počítali s nimi: 337 00:35:17,164 --> 00:35:25,454 „Podívej, přijel ministr z Ruska!!! Setká se s ním náš prezident.“ 338 00:35:25,574 --> 00:35:35,047 To není nic, co by si přáli, oni se dál chtějí plazit po břiše před svým zahraničním páníčkem. 339 00:35:35,167 --> 00:35:39,471 A teď jim naznačují, že budou odvrženi. 340 00:35:43,484 --> 00:35:47,547 Mimochodem, Západ dostal také zajímavý vzkaz. 341 00:35:47,667 --> 00:35:53,128 Ve Francii a v Česku došlo k výbuchům v chemických provozech, 342 00:35:53,248 --> 00:36:00,175 to je vzkaz od globálního prediktoru západním elitám: „Pánové, už jste to přepískli.“ 343 00:36:00,295 --> 00:36:02,387 Je to vzkaz elitám. 344 00:36:02,901 --> 00:36:07,068 Nikdo s vámi bojovat nebude, my sami vás přidusíme. 345 00:36:07,188 --> 00:36:12,855 A naše rossionská elita tomu vůbec nerozumí, vůbec tomuto jazyku nerozumí. 346 00:36:15,247 --> 00:36:25,637 Další dvě otázky se týkají odlišnosti ruské mezinárodní politiky od jiných států. 347 00:36:25,757 --> 00:36:31,270 A konkrétně Vasilij z Tuly píše: „Ruská média už nejednou informovala o tom, 348 00:36:31,390 --> 00:36:37,442 že se syrská armáda zmocnila skladů a výroben syrských bojovníků s otravnými látkami. 349 00:36:37,562 --> 00:36:43,975 Proč ruské orgány nezorganizují hysterii podobnou té na Západě s vyšetřováním sponzorů, 350 00:36:44,095 --> 00:36:50,842 dodavatelů, komponent, zákazníků a vykonavatelů těchto projektů spojených s otravnými látkami? 351 00:36:50,962 --> 00:36:54,803 Můžu napřed odpovědět na tuto otázku? 352 00:36:54,923 --> 00:36:59,921 Tak především, právě jsem mluvil o tom, 353 00:37:02,982 --> 00:37:08,074 že hrát s podvodníkem podle jeho pravidel znamená prohrát. 354 00:37:08,194 --> 00:37:18,053 Nesmíme nic dělat stejně jako Západ. Vždy musíme odpovídat asymetricky. 355 00:37:18,173 --> 00:37:22,348 Ten náš brífink. Předvedli jsme novou diplomacii. 356 00:37:22,468 --> 00:37:27,003 Budujeme nové mezinárodní vztahy a tím se od nich lišíme. 357 00:37:28,469 --> 00:37:32,970 Zadruhé. Nic nesmí být podnikáno v režimu hysterie. 358 00:37:33,090 --> 00:37:41,817 Jestliže u někoho vyvolají hysterii, je lepší stáhnout se stranou a počkat, dokud ta hysterie neutichne. 359 00:37:41,937 --> 00:37:45,984 Nic nesmí být podnikáno v režimu hysterie. 360 00:37:46,104 --> 00:37:54,753 A co je nejzajímavější? Odložme stranou tu hysterii, a zaměřme se na ten povyk v tisku. 361 00:37:54,873 --> 00:37:58,843 Řekněme, že zorganizujeme takový povyk v tisku. 362 00:37:58,963 --> 00:38:01,878 Hned se musím zeptat: A v jakém tisku? 363 00:38:01,998 --> 00:38:09,953 Jen se podívejte na tu věc s otravou Skripalových. Koho zajímá postoj Ruska? Věcné odpovědi? 364 00:38:10,073 --> 00:38:16,769 Všechno to končí pouze u těch obvinění Ruska z Londýna. Žádné důkazy nejsou vyžadovány. 365 00:38:16,889 --> 00:38:24,202 Všechna média na Západě fungují v jednotném klíči, v tom protiruském. 366 00:38:24,322 --> 00:38:31,855 Pojďme tedy zorganizovat povyk v našich médiích. A koho se dotkne, jaký bude jeho výsledek? 367 00:38:31,975 --> 00:38:41,378 Předvedou nám, jak v celém světě tu naši informační kampaň ignorují. 368 00:38:41,498 --> 00:38:49,215 Vaše fakta nikdo nepřebírá. Jak je třeba reagovat? Tak, jak to děláme. 369 00:38:49,335 --> 00:38:58,658 Sdělovat fakta, hromadit je a vytvářet takové podmínky, za kterých bude sám Západ nucen 370 00:38:58,778 --> 00:39:04,204 tato fakta přebírat a sdělovat je. 371 00:39:04,324 --> 00:39:14,532 Jen si vezměte, jak to probíhalo. Neustále jsme mluvili o tom, že ISIL je nepravidelná armáda USA, 372 00:39:14,652 --> 00:39:24,337 že to není tak, že by USA ISIL pouze podporovaly, že jim USA zajišťují logistiku, 373 00:39:25,382 --> 00:39:30,967 že cvičí bojovníky, že je přesunují, přeskupují atd. 374 00:39:31,087 --> 00:39:36,674 Mluvili jsme o tom, a nikoho jsme nenutili to opakovat. A výsledek? 375 00:39:36,794 --> 00:39:43,666 Západní hromadné sdělovací prostředky jsou teď v souvislosti se svými vnitřními potřebami, 376 00:39:43,786 --> 00:39:51,703 se svými vnitřními zájmy nuceny sdělovat to samé. 377 00:39:51,823 --> 00:39:59,178 Takže fakticky… To je také důvod, proč jsou tak vzteklí, proto je Russia Today tak dopaluje, 378 00:39:59,298 --> 00:40:05,238 protože tam metodicky bez jakékoliv propagandy probíhá sdělování faktologických informací, 379 00:40:05,358 --> 00:40:12,761 které mohou být použity z hlediska různých zájmů: „Pánové, ať s nimi pracují vaši odborníci, vaši novináři. 380 00:40:12,881 --> 00:40:19,551 My prostě tato fakta nebudeme zamlčovat stejně, jako to dělají západní hromadné sdělovací prostředky, 381 00:40:19,671 --> 00:40:21,247 my je zveřejníme.“ 382 00:40:21,367 --> 00:40:27,368 To život potom nutí západní média tak či onak tyto materiály využívat. 383 00:40:27,488 --> 00:40:34,698 A oni kvůli tomu zuří: "Kdyby nebylo Russia Today, tak by o tom nikdo nemluvil, a my to mohli dál zamlčovat." 384 00:40:34,818 --> 00:40:39,427 Nesmíme tedy nikdy postupovat stejně jako Západ. 385 00:40:39,547 --> 00:40:45,419 Musíme uplatňovat svou vlastní politiku jak tu informační, tak tu diplomatickou. 386 00:40:45,539 --> 00:40:50,872 My musíme vytvářet vlastní mechanismy. Jen se podívejte, vždyť fungují. 387 00:40:50,992 --> 00:40:53,521 Teď už to můžeme říci. 388 00:40:53,641 --> 00:40:58,896 Když Russia Today začínala tak všichni jen: „To je jen další propagandistický orgán. To a ono…“ 389 00:40:59,016 --> 00:41:03,474 To Západ teď vykládá, že je to propagandistický orgán a pokouší se jí zakázat. 390 00:41:03,594 --> 00:41:11,421 Proč? Protože v porovnání se západními médii informuje objektivně. 391 00:41:11,541 --> 00:41:18,726 Ve výsledku Západ nemůže tyto informace opomíjet a ukazuje se, že to prospívá ruským zájmům. 392 00:41:18,846 --> 00:41:22,841 A oni nedokážou přijít na to, jak to ta Russia Today dělá. 393 00:41:22,961 --> 00:41:27,444 Proč je Sergej Viktorovič Lavrov tím nejlepším ministrem zahraničí? 394 00:41:27,564 --> 00:41:33,720 Protože jedná úplně jinak. Jeho diplomacie je RUSKÁ! 395 00:41:33,840 --> 00:41:41,950 Když jsme odpovídali na předešlou otázku, tak jsme neprobrali jeden aspekt, tedy ono je jich mnoho, 396 00:41:42,070 --> 00:41:47,685 protože prostě ani při vší své snaze nejsem schopen probrat ty aspekty všechny. 397 00:41:47,805 --> 00:41:53,266 To je také ten důvod, proč je nutné, aby se každý člověk stal analytikem, sám pro sebe. 398 00:41:53,386 --> 00:41:57,690 Aby si z informací, které se k němu dostávají, sám dělal potřebné závěry 399 00:41:57,810 --> 00:42:00,571 a nepotřeboval k tomu žádného Pjakina. 400 00:42:00,691 --> 00:42:05,920 A jestliže by Pjakina potřeboval, tak pouze jako zdroj ucelenějšího sběru informací 401 00:42:06,040 --> 00:42:10,009 s ohledem na nějaký proces nebo objekt. Oč tedy jde? 402 00:42:10,129 --> 00:42:17,005 Jen si to vezměte, současně s hysterií ve věci Skripalových, 403 00:42:17,125 --> 00:42:22,715 ta jejich otrava už byla rozebrána horem dolem, tu už necháme být, 404 00:42:22,835 --> 00:42:27,009 se u nás v Rusku pozvedl povyk: 405 00:42:27,756 --> 00:42:35,368 „Podívejte se, Sergej Viktorovič Lavrov je už unavený. Sám by rád odešel. Musíme ho vyměnit. 406 00:42:35,488 --> 00:42:41,309 Ať jen se jako čerstvý penzista dívá, jak se vedle Putina rozvíjí nový člověk.“ 407 00:42:41,429 --> 00:42:44,242 Ve smyslu, že vedle Putina se vše naučí. 408 00:42:44,362 --> 00:42:50,286 „A premiérem by bylo dobré jmenovat Šuvalova. Ten je přece takový skvělý, schopný, prostě machr.“ 409 00:42:50,406 --> 00:42:53,603 Nedokáže říci souvisle dvě slova stejně jako Kličko. 410 00:42:53,723 --> 00:43:02,288 A jakmile otevře pusu a začne mluvit o řízení, tak všude fouká vítr, protože stromy kývají svými větvemi. 411 00:43:02,408 --> 00:43:06,583 vždyť mele nesmysl za nesmyslem, to snad ani není možné. 412 00:43:06,703 --> 00:43:10,166 Člověk, kterému je Rusko vřele ukradené a už to jasně předvedl. 413 00:43:10,286 --> 00:43:14,402 Pracoval jako státní úředník a stal se miliardářem. A jak? 414 00:43:14,522 --> 00:43:19,520 Ze státního rozpočtu si strčil peníze do vlastní kapsy a to má být ten slušný člověk? 415 00:43:19,640 --> 00:43:22,580 Pro své psíky si koupil letadélko. 416 00:43:25,255 --> 00:43:29,756 A co tedy měla znamenat ta věc se Sergejem Viktorovičem? 417 00:43:29,876 --> 00:43:35,491 Zdálo by se, že je skutečně zapotřební nechat růst nové kádry, aby byla nějaká návaznost v politice. 418 00:43:35,611 --> 00:43:44,467 Ale uvědomte si, že Sergej Viktorovič Lavrov se ve své funkci denně zabývá kádrovou politikou. 419 00:43:44,587 --> 00:43:49,251 Hned na začátku se mě zeptali, jak hodnotím Jermakova, že? 420 00:43:49,371 --> 00:43:53,366 Já jsem řekl, že nejednoznačně, z mého hlediska. 421 00:43:53,486 --> 00:44:00,696 Já vím, o čem mluvím, a Sergej Viktorovič také velmi dobře zná stav svého týmu. 422 00:44:00,816 --> 00:44:07,768 On za těch šest let dokáže vytvořit principiálně nový tým 423 00:44:07,888 --> 00:44:14,250 a tehdy jeho odchod už nebude tak zásadní záležitostí, nic se tím nezmění, 424 00:44:14,370 --> 00:44:17,156 protože už tam bude jiný tým. 425 00:44:17,276 --> 00:44:24,203 My jsme se ještě nestihli zbavit Kozyrevského dědictví. Vždyť co znamená to vyhoštění diplomatů? 426 00:44:24,323 --> 00:44:31,353 Vždy od sovětských dob naši diplomaté vnímali práci v Rusku 427 00:44:31,473 --> 00:44:37,500 a ne někde v zahraničí jako urážku, že je nenechají normálně žít. 428 00:44:37,620 --> 00:44:45,138 V podstatě nám sem vrací protestní elektorát, který má podpořit majdan. 429 00:44:45,258 --> 00:44:50,231 Když se za těchto podmínek zbavíme ještě i Lavrova, bude vymalováno. 430 00:44:50,351 --> 00:44:54,629 Naše vnější politika se nepohne z místa. 431 00:44:54,749 --> 00:45:00,986 A zatím je nutné, aby za těch šest let vytvořil nový tým, který vybere sám. 432 00:45:01,106 --> 00:45:07,287 On ho tvořil celou tu dobu, ale ministerstvo zahraničí je jedna z nejzkostnatělejších struktur. 433 00:45:07,407 --> 00:45:14,592 Tam za rok, dva, dokonce ani za deset nic moc nepořídíte. 434 00:45:14,712 --> 00:45:19,658 A vytrhnout z toho šest let, kdy nebude možné takový tým formovat?! 435 00:45:19,778 --> 00:45:24,828 Vždyť se podívejte, že už teď máme jiné ministerstvo zahraničí, které brání ruské zájmy. 436 00:45:24,948 --> 00:45:31,875 Lavrov to ustál a bránil ruské zájmy dokonce i v době, kdy nás Medvěděv potápěl ze všech sil. 437 00:45:31,995 --> 00:45:38,665 Jen si to vezměte, vždyť tehdy Lavrov jednal v OSN prakticky navzdory Medvěděvovi 438 00:45:38,785 --> 00:45:42,265 a uplatňoval dál ruskou politiku. 439 00:45:44,246 --> 00:45:52,090 Vždyť už tehdy mohla začít rozsáhlá válka, když vydrancovali Libyi. To Lavrov to udržel. 440 00:45:52,210 --> 00:45:57,183 Medvěděv tenkrát jako správný poturčenec, který je horší Turka, na pokyn vykřikoval, 441 00:45:57,303 --> 00:46:03,304 že Kaddáfího je třeba zlikvidovat, Libyi rozbombardovat, vždyť je plná teroristů 442 00:46:03,424 --> 00:46:07,779 a inteligentní americké bomby děti nezabíjejí, to jenom teroristy. 443 00:46:07,899 --> 00:46:14,594 Vždyť jak teď dopadla Rakka nebo Mosul? Zbyly tam jen ruiny. 444 00:46:14,714 --> 00:46:21,641 Jaká média na Západě o tom informují? A jak vypadá Aleppo? Civilisté se tam vracejí. 445 00:46:22,233 --> 00:46:29,383 Aleppo se jako město fakticky povedlo zachránit. Kdo o tom na Západě utrousil alespoň slovíčko? 446 00:46:29,503 --> 00:46:36,316 To jsou témata, která jsou tabu. Na Západě je společnost neuvěřitelně ideologizovaná, cenzurovaná. 447 00:46:36,436 --> 00:46:40,868 My jsme si zvykli žít ve svobodné demokratické zemi, 448 00:46:40,988 --> 00:46:46,757 protože i při všech jejích mínusech jsme tou nejsvobodnější a nejdemokratičtější zemí na světě. 449 00:46:46,877 --> 00:46:49,844 A také země s největší mírou suverenity 450 00:46:49,964 --> 00:46:54,833 bez ohledu na to, že je stále ještě z hlediska mnohých parametrů omezená. 451 00:46:58,768 --> 00:47:07,847 Je tu snaha připravit Putina o kádry, aby pro něj bylo těžší uplatňovat politiku suverenizace. 452 00:47:08,259 --> 00:47:14,611 Aby se Rusko nezmohlo na jinou politiku než na tu, kterou nám vnucují ze Západu. 453 00:47:14,731 --> 00:47:18,675 Když z Londýna lusknuli prsty, my se měli postavit do pozoru. 454 00:47:18,795 --> 00:47:22,430 A oni očekávali, že to tak bude a měli pro to své důvody. 455 00:47:22,550 --> 00:47:25,233 Mimochodem, takto také začínají všechny války. 456 00:47:25,353 --> 00:47:35,058 Oni si mysleli, že zvýší nátlak na rossionskou elitu a ona v Rusku zařídí majdan a občanskou válku. 457 00:47:35,178 --> 00:47:42,491 Jenže se to neděje. Je tedy třeba na ni ze Západu zatlačit svými akcemi. 458 00:47:43,237 --> 00:47:50,078 Nebýt společného úsilí Putina a globalistů, tak by se jim už povedlo rozpoutat válku. 459 00:47:50,198 --> 00:47:55,659 Už bychom tu měli 3. světovou. Už by sem a tam létaly jaderné bomby. 460 00:47:55,779 --> 00:48:02,783 Ale globalisté tlačí na své segmenty a Putin stabilizuje Rusko a uplatňuje svou politiku, 461 00:48:02,903 --> 00:48:08,365 kterou ve světě reprezentuje Sergej Viktorovič, jehož všichni nepřátelé Ruska… 462 00:48:08,485 --> 00:48:11,296 Je velice lehké odhalit nepřítele Ruska. 463 00:48:11,416 --> 00:48:18,780 Jakmile začne někdo polévat Lavrova špínou, a požadovat aby nějakým způsobem odstoupil, 464 00:48:19,140 --> 00:48:22,561 je hned jasné, co je zač. 465 00:48:26,831 --> 00:48:29,428 Druhá otázka je od Jevgenije. 466 00:48:29,548 --> 00:48:37,684 Valeriji Viktoroviči, proč Sýrie v OSN nepožaduje, aby armády západní koalice opustily její území? 467 00:48:37,804 --> 00:48:43,008 Proč nepožadují přijetí rezoluce o porušení své suverenity v důsledku narušení hranic? 468 00:48:43,128 --> 00:48:47,946 Zdrojová stabilita Ruska, Íránu a Sýrie je ještě příliš malá pro takový krok? 469 00:48:48,066 --> 00:48:52,138 Vždyť by bylo daleko jednoduší poradit si s bojovníky a zbavit se jich všech, 470 00:48:52,258 --> 00:48:57,847 kdyby se celá zóna uzavřela pro lety cizích států prostřednictvím ruské protiletecké obrany. 471 00:48:57,967 --> 00:49:05,718 Jsem přesvědčen, že v takových podmínkách by válka už dlouho netrvala, bez této podpory USA a jejich spojenců. 472 00:49:05,838 --> 00:49:15,131 Válka v Sýrii probíhá bez podpory USA a jejich spojenců, 473 00:49:15,251 --> 00:49:29,934 žádnou podporu bojujícím silám USA ani jejich spojenci nemohou poskytovat z jednoho jednoduchého důvodu, 474 00:49:30,054 --> 00:49:37,408 protože v Sýrii a v Iráku bojuje přímo USA a jejich spojenci, 475 00:49:37,528 --> 00:49:47,214 ať už v podobě specnazu, nebo nepravidelné armády typu ISIL. Není v tom žádný rozdíl. 476 00:49:47,334 --> 00:49:55,090 A co se týká té Sýrie, proč to nepožadují? Právě proto to nepožadují. Od koho a co by měli požadovat? 477 00:49:55,210 --> 00:50:04,252 Dokud existoval SSSR, a fungovaly mezinárodní instituce, dokud tu byla rovnováha dvou systémů, 478 00:50:04,372 --> 00:50:11,727 bylo možné někde se vymezovat, něco požadovat, někde mluvit o nespravedlnosti. 479 00:50:11,847 --> 00:50:19,804 Jakmile se SSSR zhroutil a rossionská elita se postavila do řady mezi ostatní lokajíčky, 480 00:50:19,924 --> 00:50:26,837 aby sloužila svému zaoceánskému páníčkovi, a s hrdostí začala nosit britský obojek, 481 00:50:26,957 --> 00:50:30,855 a plazit se před páníčkem po břiše... Pamatujete na Kozyreva? 482 00:50:30,975 --> 00:50:39,776 „Rusko nemá žádné své státní zájmy. Povězte nám prosím, jaké máme mít zájmy.“ 483 00:50:40,299 --> 00:50:44,799 ... byl svět velice tvrdě přerozdělen. 484 00:50:44,919 --> 00:50:50,059 A když jen tak pro nic za nic démonizovali 485 00:50:50,179 --> 00:50:58,467 a síly NATO bez jakéhokoliv povolení zničily suverénní stát Jugoslávii, 486 00:50:58,587 --> 00:51:06,642 a rozčlenily ho na několik malých států bez suverenity, tak to byl přechod k tomu, 487 00:51:06,762 --> 00:51:11,223 že ve světě zavládlo právo silnějšího. 488 00:51:11,343 --> 00:51:23,359 A toto právo silnějšího je v té či oné míře legitimizováno různými mezinárodními institucemi. 489 00:51:23,479 --> 00:51:28,382 Jednou z takových mezinárodních institucí je OSN. 490 00:51:28,502 --> 00:51:36,861 Teď Trump jmenoval Johna Boltona svým poradcem. 491 00:51:36,981 --> 00:51:40,358 Ten člověk je zavilý jestřáb. 492 00:51:40,478 --> 00:51:52,494 V polovině prvního desetiletí 21. století, myslím, že v roce 2005 či 2006, byl zástupcem USA v OSN. 493 00:51:52,614 --> 00:51:58,160 A právě v té době byla vedena jedna z nejsložitějších diskusí, 494 00:51:58,280 --> 00:52:06,800 na základě které mělo být OSN zlikvidováno, nebo se mělo stát institucí pro uplatňování vnější politiky USA. 495 00:52:06,920 --> 00:52:14,683 Aby se vše řídilo pouze názorem USA a OSN to vždy pouze orazítkovalo. 496 00:52:14,803 --> 00:52:20,309 Jako to OSN udělalo v roce 2011, když zabili Kaddáfího. 497 00:52:20,429 --> 00:52:29,503 Rusko muselo tehdy vynaložit gigantické úsilí, při kterém čelilo velkému tlaku všech států Západu, 498 00:52:29,623 --> 00:52:35,354 aby se OSN zachovalo jako nadnárodní, mezinárodní regulační instituce, 499 00:52:35,474 --> 00:52:39,918 a zvýšila jeho autoritu do té míry, 500 00:52:40,038 --> 00:52:53,676 že se půda OSN opět stala velice důležitým místem pro vedení diskuzí a polemik o mezinárodní politice. 501 00:52:53,796 --> 00:52:59,583 Znovu se stalo takovou institucí, ale nezískalo svou plnou mocenskou váhu. 502 00:52:59,703 --> 00:53:05,563 USA si tam stále ještě dělají, co chtějí podle práva silnějšího. 503 00:53:05,683 --> 00:53:19,707 USA a jejich vazalové se rozhodli, že chtějí zorganizovat arabské jaro a proto musí zlikvidovat ještě i Sýrii. 504 00:53:19,827 --> 00:53:25,621 Ze Sýrie měl přicházet proud běženců, který měl smést Evropu, 505 00:53:25,741 --> 00:53:31,089 kde měly vzniknout nové státy, nové národy a nové jazyky. 506 00:53:31,209 --> 00:53:37,076 A z jihu měl smést Rusko přes střední Asii. 507 00:53:37,961 --> 00:53:48,289 To kvůli tomu tam rozpoutali tu válku. USA tam žádnému ISIL nepomáhají 508 00:53:48,409 --> 00:53:55,807 ani nemohou, protože ISIL je nepravidelná armáda USA! To je třeba chápat. 509 00:53:55,927 --> 00:54:04,100 A všechny západní státy tam bojují, přinejmenším se toho účastní jejich specnaz. 510 00:54:05,386 --> 00:54:12,748 A vy chcete, aby tyto státy odsoudily agresi proti suverénní Sýrii? 511 00:54:12,868 --> 00:54:17,666 Už jste snad zapomněli na to, jak vždy podporovaly ISIL? 512 00:54:17,786 --> 00:54:22,873 „Ano, ti teroristé jsou strašní, po stovkách zabíjejí lidi a uřezávají jim hlavy. 513 00:54:22,993 --> 00:54:29,927 Ano, zaživa vaří lidi, pálí je v železných klecích, ale to všechno je možné přehlédnout, 514 00:54:30,047 --> 00:54:38,362 protože tam je strašný tyran Asad, který sice nic z toho nedělá, ale Západu se nelíbí! A tak je strašný. 515 00:54:38,482 --> 00:54:45,230 A tak musíme podpořit všechny tyto teroristy, aby toho hrozného tyrana svrhli. 516 00:54:45,350 --> 00:54:49,036 Tohle je přece informační politika Západu. 517 00:54:49,156 --> 00:54:56,366 ISIL jsou prostě nějací teroristé. Dnes jsou Džabhat an-Nusrah a zítra ISIL, to není důležité. 518 00:54:56,486 --> 00:55:04,056 My dodáváme zbraně ozbrojené opozici, dodáváme tam své odborníky, kteří cvičí bojovníky. 519 00:55:04,176 --> 00:55:10,486 Verbujeme bojovníky z celého světa a necháváme je bojovat 520 00:55:10,606 --> 00:55:15,064 v různých těch teroristických bandách v Sýrii.“ 521 00:55:15,184 --> 00:55:21,879 Oni snad budou sami sebe odsuzovat? A řeknou: „Už to nebudeme dělat, není to v našem zájmu.“ 522 00:55:21,999 --> 00:55:27,100 Oni budou sami sebe projednávat? Sami se budou bít přes prsty? 523 00:55:28,078 --> 00:55:35,716 Vždyť právě kvůli tomu rozpoutali tu válku v Sýrii. Samozřejmě, že to dělat nebudou. 524 00:55:35,836 --> 00:55:41,683 To jsou naivní naděje, že Západ někoho odsoudí. 525 00:55:42,326 --> 00:55:49,090 Západ je nutné k míru donutit, v té či oné míře. 526 00:55:49,210 --> 00:55:55,305 A to, jak se to dělá v Sýrii, prostřednictvím dialogu s globálním prediktorem, 527 00:55:55,425 --> 00:56:04,820 jak to dělá syrská vláda, jak to dělá gosudar, jak to dělá naše vojenské letectvo, 528 00:56:04,940 --> 00:56:13,171 síly speciálního určení a další, kteří tam operují na zemi, tak to je, jak ukazuje praxe, 529 00:56:13,291 --> 00:56:18,000 ten nejoptimálnější způsob jednání, ten nejefektivnější, 530 00:56:18,120 --> 00:56:22,893 protože vede k vytváření jiných pravidel mezinárodních vztahů, 531 00:56:23,013 --> 00:56:30,505 které i Západ donutí brát ohled na jakýkoliv stát, ať už bude jakkoliv malý. 532 00:56:31,046 --> 00:56:38,890 Budou muset zohlednit ruský princip a nepotlačovat kulturní identitu ani jednoho národa. 533 00:56:39,010 --> 00:56:44,034 Ale k tomu je nutné Západ donutit. Západ všude zřizuje tavicí kotel. 534 00:56:44,154 --> 00:56:49,075 Kde jsou američtí indiáni? A mnoho dalších. 535 00:56:53,859 --> 00:57:03,195 Jak se říká, "sami se spasme v zápolení" (Internacionála). Co Rusko udělá, čeho dokáže dosáhnout, to bude. 536 00:57:03,315 --> 00:57:09,239 Svět má pouze jednoho ochránce a tím je Rusko. 537 00:57:09,359 --> 00:57:14,922 Jestliže bude existovat Rusko, bude na Zemi mír, a bude také existovat civilizace na planetě Zemi. 538 00:57:15,042 --> 00:57:19,218 Jestliže Rusko existovat přestane, nic z toho tu nebude. 539 00:57:19,338 --> 00:57:24,747 Ale na to, jak má výhledově Rusko vypadat, máme s globalisty názor odlišný. 540 00:57:24,867 --> 00:57:29,505 My mluvíme o věčném Rusku a oni mají na mysli něco jiného. 541 00:57:33,081 --> 00:57:42,005 Další otázky jsou o zatčení dvou NS. Prvního NS se týká otázka od Sergeje. 542 00:57:42,125 --> 00:57:47,895 V médiích se objevila zpráva, že Nicolas Sarkozy byl vzat do vazby 543 00:57:48,015 --> 00:57:52,601 v rámci vyšetřování možného financování jeho prezidentské kampaně 544 00:57:52,721 --> 00:57:56,767 v roce 2007 libyjskou vládou, informují noviny Le Monde. 545 00:57:56,887 --> 00:58:02,092 Jak to okomentujete? GP se začíná zbavovat části státních elit? 546 00:58:02,212 --> 00:58:10,630 V žádném případě. Sarkozy si nedokázal poradit s plánem Sarkozy-Medvěděv, 547 00:58:10,750 --> 00:58:18,140 za války v roce 2008, kterou rozpoutala gruzínská armáda 548 00:58:18,260 --> 00:58:24,210 genocidou Osetinců v době zahájení olympiády v Pekingu. 549 00:58:24,330 --> 00:58:29,277 Tehdy měl proběhnout plán usmíření Sarkozy-Medvěděv. 550 00:58:31,216 --> 00:58:38,438 A Sarkozy v Pekingu prosil Putina, dokonce veřejně plakal, když se snažil uprosit Putina, 551 00:58:38,558 --> 00:58:45,700 aby ještě alespoň 24 hodin nereagoval na agresi Gruzie. 552 00:58:45,820 --> 00:58:52,696 S Medvěděvem se dohodli, ten svou roli… Vždyť co pro něj znamená Rusko? Vůbec nic. 553 00:58:52,816 --> 00:58:57,201 Mimochodem, hned podotknu, aby zase nedošlo k nejasnostem, 554 00:58:57,321 --> 00:59:03,415 že v nejbližší perspektivě nevidím nikoho jiného než Medvěděva, kdo by mohl být premiérem. 555 00:59:03,535 --> 00:59:09,772 A to i za podmínky, kdy jsem, jak dobře víte, o něm nikdy neřekl ani jedno dobré slovíčko, o jeho vztahu k Rusku. 556 00:59:09,892 --> 00:59:15,059 Medvěděv k tomu byl hned svolný, ruské zájmy okamžitě vzdal, ale Putin ne. 557 00:59:15,179 --> 00:59:21,766 To právě díky Putinovu rozhodnutí následovala odpověď a Gruzie byla přinucena k míru. 558 00:59:22,691 --> 00:59:28,683 V důsledku tohoto Putinova jednání se nepovedl plán dostat vojska NATO na Kavkaz. 559 00:59:28,803 --> 00:59:34,823 To znamená, že v Osetii, přičemž nejenom v Jižní, ale i v té Severní, včetně Abcházie 560 00:59:34,943 --> 00:59:39,902 už teď měla být vojska NATO. To byl plán Medvěděv-Sarkozy. 561 00:59:40,022 --> 00:59:46,363 Medvěděv okamžitě vzdal celý Kavkaz a nechal by ho okupovat NATO. 562 00:59:46,483 --> 00:59:52,407 Jen díky Putinovi k tomu nedošlo. Připomenu, že Putin byl tehdy premiérem, 563 00:59:52,527 --> 00:59:58,482 ale jeho státní vůle, jeho řízení a jeho konceptuální moc 564 00:59:58,602 --> 01:00:03,240 neumožnily nepřátelům Ruska realizovat tento plán Medvěděv-Sarkozy. 565 01:00:03,360 --> 01:00:08,731 Tehdy hned bylo jasné, že za to Sarkozy musí být potrestán. 566 01:00:11,260 --> 01:00:18,626 Získání nějakého zahraničního financování pro vedení předvolební kampaně 567 01:00:18,746 --> 01:00:24,160 není na Západě ničím tak výjimečným. 568 01:00:24,280 --> 01:00:29,150 Jedná se o obyčejnou praxi, ale vše to zůstane pěkně pod pokličkou, 569 01:00:29,270 --> 01:00:36,454 budete-li se držet v rámci pravidel globálního prediktoru, který vás vede. 570 01:00:36,574 --> 01:00:42,267 Státní elity se mohou pokusit vyvolat povyk, ale všechna média budou přiškrcena, 571 01:00:42,387 --> 01:00:52,325 generální prokuratura GP všem dá najevo co a jak, a daného člověka nechají na pokoji. 572 01:00:52,445 --> 01:01:05,042 Je to tak, že Sarkozy byl tímto způsobem financován, aby vyhrál: 573 01:01:05,162 --> 01:01:08,032 „Já tak vyhraju a hotovo.“ 574 01:01:08,152 --> 01:01:13,497 Ale podstata je jinde, oni jsou přece řízeni jako loutky, jako figurky. 575 01:01:13,617 --> 01:01:21,180 Dostal jsi peníze a teď budeš mít zájem na zlikvidování Kaddáfího, a také to uděláš. 576 01:01:21,300 --> 01:01:26,380 Státní elita USA o tomto financování věděla, 577 01:01:26,500 --> 01:01:37,029 protože jsou to přece státní instituce řízené státní elitou USA, které to vše realizují 578 01:01:37,149 --> 01:01:42,534 a věděli to i globalisté, kteří umožnili, aby se to realizovalo. 579 01:01:42,654 --> 01:01:47,638 Ale vzhledem k tomu, že to Sarkozy nezvládnul, byl od řízení odstraněn 580 01:01:47,758 --> 01:01:54,180 a už tehdy bylo řečeno, že teď mu zorganizují hrůzu bez konce. 581 01:01:54,300 --> 01:02:02,313 A tak si s ním začali pohrávat, bez přestání. Povšimněte si, že je v tom možné vysledovat určitý cyklus. 582 01:02:02,433 --> 01:02:10,189 Jakmile se to hodí, vyplave ta věc s financováním Sarkozyho Kaddáfím, 583 01:02:10,309 --> 01:02:16,810 když je daný úkol vyřešen, vše opět utichne. A jaký úkol je tak řešen nyní? 584 01:02:16,930 --> 01:02:27,837 Úkol vzájemných vztahů se státní „elitou“, která u nás žádnou elitou není, s rossionskou „elitou“ v Rusku. 585 01:02:27,957 --> 01:02:41,715 Ta situace je následující. Státní elita USA tlačí na státní elitu Evropy, 586 01:02:41,835 --> 01:02:50,716 aby ten mocný útok s využitím Skripalových pokračoval a vedl k rozpoutání války proti Rusku. 587 01:02:50,836 --> 01:02:55,293 V kombinaci majdanu uvnitř Ruska a vnější války vedené proti Rusku. 588 01:02:55,413 --> 01:02:58,251 A tak probíhá deaktivace. O čem jsem mluvil? 589 01:02:58,371 --> 01:03:02,314 Globální prediktor má své mechanismy, kterými umí dát najevo co a jak. 590 01:03:02,434 --> 01:03:06,867 A tak jim to najevo dali, některé mechanismy už jsem vyjmenoval, a ještě jednou opakuji, 591 01:03:06,987 --> 01:03:09,979 že je jich mnoho a Nicola Sarkozy je jen jedním z nich. 592 01:03:10,099 --> 01:03:14,891 Oni v jeho případě okamžitě zasekli háček, protože páku na ně mají vždycky 593 01:03:15,011 --> 01:03:19,804 a všem hned předvedli v míře jejich stupně zasvěcení a zájmů, 594 01:03:19,924 --> 01:03:23,353 všem těm různorodým elitám tím dali najevo několik věcí. 595 01:03:23,473 --> 01:03:30,708 První, co jim tím předvedli: „Buď budete poslouchat nás a ne Američany, 596 01:03:30,828 --> 01:03:37,215 a potom na příkladu Sarkozyho, budete vy sami v pohodě. 597 01:03:37,335 --> 01:03:43,568 Přece víte, že něco máme na vás na všechny. Všichni máte tucty kostlivců ve skříni. 598 01:03:43,688 --> 01:03:47,580 A my kteréhokoliv z nich vytáhneme na světlo v jakémkoliv okamžiku.“ 599 01:03:47,700 --> 01:03:54,198 A to druhé, aby se nedejbože nedohodli s Ruskem. 600 01:03:54,318 --> 01:04:01,571 Protože Sarkozy je všem na očích trestán za to, že se nedokázal dohodnout s Putinem 601 01:04:01,691 --> 01:04:09,852 a nebyl kvůli němu realizován plán Medvěděv-Sarkozy, aby se vojska NATO dostala na Kavkaz. 602 01:04:09,972 --> 01:04:15,948 Tohle všechno je ta červená niť, která se táhne tím nepřetržitým nátlakem 603 01:04:16,068 --> 01:04:20,501 a všemi nepříjemnostmi Sarkozyho, to je ten pravý důvod. 604 01:04:20,621 --> 01:04:25,798 A že dostal financování? „My kdykoliv vytáhneme jakéhokoliv kostlivce, 605 01:04:25,918 --> 01:04:32,409 no a na Sarkozyho jsme vytáhli právě tohoto kostlivce, jeho financování.“ 606 01:04:32,529 --> 01:04:35,212 Opakuji, že ta situace je tedy následující. 607 01:04:35,332 --> 01:04:41,230 Zaprvé musí být státní elity staženy pod řízení globalistů a odtrženy od řízení z USA 608 01:04:41,350 --> 01:04:48,406 a zadruhé musí být postaveny proti Putinovi a Rusku, ale bojovat budou už podle plánů globalistů, 609 01:04:48,526 --> 01:04:52,855 podle jejich pokynů, a ne podle pokynů státní elity USA. 610 01:04:52,975 --> 01:04:59,105 Bojovat proti Rusku však musí nekompromisně a nerozplakat se, 611 01:04:59,225 --> 01:05:04,403 tlačit na Rusko na všech prioritách zobecněných prostředků řízení. 612 01:05:06,126 --> 01:05:13,148 A teď k zatčení toho druhého NS. Otázka je od uživatele Rim Oleg. 613 01:05:13,268 --> 01:05:20,066 Návštěvníci vašeho webu si pamatují, jak jste prohlašoval, že Naděždu Savčenkovou neměli pouštět z vězení. 614 01:05:20,186 --> 01:05:21,917 I teď to budu tvrdit. 615 01:05:22,037 --> 01:05:26,933 Uplynul nějaký čas a my vidíme ten cirkus na Ukrajině okolo odebrání imunity 616 01:05:27,053 --> 01:05:32,359 a zatčení symbolu Majdanu Savčenkové na základě na první pohled absurdních obvinění. 617 01:05:32,479 --> 01:05:38,824 Na brífinku prohlašovala, že je agentkou tajných služeb a prováděla „hloubkové akce“. 618 01:05:38,944 --> 01:05:40,873 Co se to děje? 619 01:05:40,993 --> 01:05:45,348 Já znovu zopakuji, že neměli Savčenkovou pouštět z vězení, 620 01:05:45,468 --> 01:05:51,366 protože kdyby dosud Savčenková seděla v ruském vězení, byla ve výkonu trestu, 621 01:05:51,486 --> 01:05:57,050 jednalo by se o tak silný signál všem těm majdanutým na Ukrajině. 622 01:05:57,170 --> 01:06:03,977 A k mnohým věcem, ke kterým teď na Ukrajině dochází, k mnohým úmrtím, škodám 623 01:06:04,097 --> 01:06:09,087 by na Ukrajině nedošlo, ušetřili by si mnohé hoře a útrapy, 624 01:06:09,207 --> 01:06:20,763 protože by se báli, že i oni skončí jako Savčenková a ta politická krize na Ukrajině by už byla překonána. 625 01:06:20,883 --> 01:06:25,727 Teď se setkáte s politology, kteří řeknou: „Já jsem si dříve myslel, 626 01:06:25,847 --> 01:06:34,548 že je chybou, když pouštíme Savčenkovou a teď vidím, jaký to má užitečný efekt.“ 627 01:06:34,668 --> 01:06:41,621 Než ta Savčenková začala přinášet tento užitečný efekt, uplynula doba, po kterou umírali lidé, 628 01:06:41,741 --> 01:06:49,208 dál byla likvidována ukrajinská infrastruktura, a Ukrajina dál sloužila jako nátlakový nástroj na Rusko, 629 01:06:49,328 --> 01:06:53,221 takže bylo v mnohém neakceschopné a bylo nuceno manévrovat. 630 01:06:53,341 --> 01:06:58,236 Rusko bylo nuceno obrátit tuto prohru ve výhru. 631 01:06:58,356 --> 01:07:02,145 Co jste to za analytiky, když to nevidíte? 632 01:07:02,265 --> 01:07:10,066 To, čeho bylo možno dosáhnout jen tím, že by Savčenková skončila ve vězení, kde by také zůstala... 633 01:07:10,761 --> 01:07:14,825 Kolik by to za celou tu dobu zachránilo životů? 634 01:07:14,945 --> 01:07:20,869 Politická krize by byla překonána. A kolika ekologickým následkům bychom se tak vyhnuli. 635 01:07:20,989 --> 01:07:28,095 Pochopte, že na Ukrajině by teď byla úplně jiná situace. 636 01:07:28,215 --> 01:07:29,458 Ale ne. 637 01:07:31,105 --> 01:07:34,937 Takže k té Savčenkové. 638 01:07:35,426 --> 01:07:43,450 Nesmíte si myslet, že Savčenková je někdo. Je to absolutní a úplná nula, jedná se o spotřební materiál. 639 01:07:43,570 --> 01:07:51,320 Je zatvrzelá. V Rusku ji trochu vyléčili z hlediska jejího psychického zdraví. 640 01:07:52,735 --> 01:07:59,164 Je pouhá poslušná vykonavatelka, která vůbec nechápe všechny spletitosti řízení 641 01:07:59,284 --> 01:08:03,459 a to ani ze státní úrovně, nemluvě o té nadnárodní. 642 01:08:03,579 --> 01:08:06,032 A jaký je tedy teď úkol? 643 01:08:06,700 --> 01:08:19,327 Na Ukrajině je třeba provést novou revoluci, typu fašistického převratu, 644 01:08:19,447 --> 01:08:29,133 no a Savčenková je toho součástí, proto tam šlo o zbraně, o jednání s vojáky… 645 01:08:29,253 --> 01:08:35,040 Já opakuji, že Západ nemůže jen tak jednoduše Porošenka odepsat. 646 01:08:35,160 --> 01:08:42,715 Oni přece uznali jeho legitimitu, uznali, že se jednalo o revoluci „důstojnosti“, ve skutečnosti „špinavosti“. 647 01:08:42,835 --> 01:08:49,226 Takže teď potřebují, aby v důsledku protiústavního převratu 648 01:08:49,346 --> 01:08:54,698 došlo ke svržení té kyjevské bandy, tedy jako protiústavního převratu, 649 01:08:54,818 --> 01:08:58,501 protože tam nemůže dojít k ústavnímu svržení nebo k volbám, 650 01:08:58,621 --> 01:09:02,815 protože tam už došlo k protiústavnímu převratu beze změny formy státního zřízení, 651 01:09:02,935 --> 01:09:05,126 takže to nebyla žádná revoluce. 652 01:09:05,246 --> 01:09:09,935 Velká říjnová socialistická revoluce byla revolucí, přestože šlo také o státní převrat, 653 01:09:10,055 --> 01:09:15,156 protože v jejím důsledku došlo ke změně státního zřízení, vznikl principiálně jiný stát. 654 01:09:15,276 --> 01:09:20,737 Na Ukrajině se jednalo o obyčejné zločinecké přerozdělování moci neústavním způsobem, 655 01:09:20,857 --> 01:09:26,113 takže ať už tam zorganizují jakoukoliv komedii okolo voleb, nebude ústavní. 656 01:09:26,233 --> 01:09:32,131 Jenže Západ je uznal a teď se z toho musí nějak vykroutit. A jak? Potřebují zorganizovat fašistický převrat. 657 01:09:32,251 --> 01:09:40,412 Naděžda Savčenková je přesně tím vnějším rozlišovacím rysem organizace státního převratu. 658 01:09:40,532 --> 01:09:46,636 Porošenko by dal všechno za to, aby se o Savčenkové nemluvilo a neseděla v žádném vězení. 659 01:09:46,756 --> 01:09:53,297 Savčenková je bez informační podpory úplná, absolutní nula a momentálně by se propadla do nebytí. 660 01:09:53,417 --> 01:09:58,364 Proto je také pro ni organizován mocný píár prostřednictvím médií 661 01:09:58,484 --> 01:10:04,151 a v návaznosti na tuto věc probíhá veškerá ta příprava na provedení fašistického převratu, 662 01:10:04,271 --> 01:10:06,466 různé ty družiny. 663 01:10:06,586 --> 01:10:08,894 Potom si na Západě vzpomenou i na to, 664 01:10:09,014 --> 01:10:14,233 jak ti fašisté znemožnili na Ukrajině Rusům hlasování ve volbách ruského prezidenta. 665 01:10:14,353 --> 01:10:17,936 Což je jim jinak na Západě samozřejmě vřele ukradené, 666 01:10:18,056 --> 01:10:27,148 ale teď pro ně bude důležité vyzdvihnout nedemokratičnost těch, kteří jsou na Ukrajině u moci. 667 01:10:27,268 --> 01:10:29,848 které potřebují smést. 668 01:10:29,968 --> 01:10:33,674 A jaký přitom budou řešit úkol? Aby se tam nedostalo Rusko. 669 01:10:33,794 --> 01:10:44,411 Proto se také neustále objevují různé návrhy na rozčlenění Ukrajiny. 670 01:10:45,053 --> 01:10:50,583 Už jsme dlouho nemluvili o projektu Malorusko. 671 01:10:50,703 --> 01:11:00,291 Já jsem tehdy řekl, že jde o velice zdařilý návrh, že se jedná o klasické Overtonovo okno a že se ještě projeví. 672 01:11:00,411 --> 01:11:09,066 No a ukrajinská Pravda, kterou založil Georgij Gongadze, otiskla Porošenkův projev, 673 01:11:09,186 --> 01:11:16,308 kde říká, že maloruští politici, kteří sedí v Moskvě… 674 01:11:16,428 --> 01:11:22,456 Je to tak, ten pojem se rozběhl světem. Overtonovo okno funguje. 675 01:11:22,576 --> 01:11:28,845 To jen někteří zbrklíci chtějí, aby to probíhalo rychleji. Všechno běží jak má. 676 01:11:28,965 --> 01:11:33,755 Zatím to jsou jenom takové jednotlivé hlásky, ale postupně se objevují další. 677 01:11:33,875 --> 01:11:38,847 To jsou ty první, až se to začne hrnout masově, tak to uvidí i analytici a řeknou: 678 01:11:38,967 --> 01:11:44,170 „No podívejte. My také někdy dokážeme použít Overtonovo okno, provést takovou operaci.“ 679 01:11:44,290 --> 01:11:50,395 A dosud jenom fňukali, že Západ to umí, tyto operace s Overtonovými okny a my ne. 680 01:11:50,515 --> 01:11:57,030 Jak to tedy je? My nesmíme připustit rozčlenění Ukrajiny. 681 01:11:57,150 --> 01:12:05,646 Ukrajina se musí stát mimoblokovým suverénním (nakolik jsou státy opravdu suverénní) demokratickým státem, 682 01:12:05,766 --> 01:12:08,192 pokud možno bez armády. 683 01:12:08,312 --> 01:12:15,702 Což by si měla přát především Evropa, nebo si přejí, aby to dopadlo v roce 2027 jako v tom komiksu? 684 01:12:19,303 --> 01:12:27,739 A poslední blok otázek spojených s Grudininem. Dnes jste řekl, že bude-li Rusko, bude i mír. 685 01:12:27,859 --> 01:12:29,102 Ano. 686 01:12:29,222 --> 01:12:34,914 V souvislosti s tím tu je Viktorova otázka: Vy tvrdíte, že Grudinina připravují na další volby. 687 01:12:35,034 --> 01:12:38,926 Ano, jedná se o dlouhodobý projekt globálního prediktoru, 688 01:12:39,046 --> 01:12:44,688 který velice nekvalitně realizovala státní elita USA 689 01:12:44,808 --> 01:12:53,123 a podlomila jeho principiální možnosti kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. 690 01:12:53,243 --> 01:12:58,885 Teď mnohé závisí na veřejné iniciativě, jak a co dokážeme v té věci podniknout. 691 01:12:59,005 --> 01:13:06,677 Zda ho globalisté dokážou zachovat jako kandidáta nebo ne, je závislé na lidové iniciativě. 692 01:13:06,797 --> 01:13:11,873 A že potom bude mít 15 let na likvidaci Ruska. 693 01:13:11,993 --> 01:13:14,007 - Ano. - Za dvě volební období. 694 01:13:14,127 --> 01:13:18,560 Teď globální prediktor pomáhá Putinovi, aby sám neshořel ve 3. světové válce. - Ano. 695 01:13:18,680 --> 01:13:23,626 Cožpak potom během těch 15ti let dokážou odletět na jinou planetu? - Ne. 696 01:13:23,746 --> 01:13:27,433 Nebo už nebude taková hrozba a Rusko tedy nebude potřebné? 697 01:13:27,553 --> 01:13:30,802 To třetí. Na základě jejich plánů už Rusko nebudou potřebovat. 698 01:13:30,922 --> 01:13:34,094 Už jsem říkal, že budoucnost Ruska vidíme odlišně. 699 01:13:34,214 --> 01:13:42,015 Globalisté chtějí, aby Rusko pro ně odvedlo práci a propadlo se do nebytí. 700 01:13:42,135 --> 01:13:44,999 A my zase, aby Rusko žilo věčně. 701 01:13:45,119 --> 01:13:51,197 Já přece v každé Otázce-odpovědi mluvím o jedné jednoduché věci. 702 01:13:51,317 --> 01:14:01,022 Globální prediktor plánuje přenos centra koncentrace řízení z Evropy a Velké Británie, USA 703 01:14:01,142 --> 01:14:10,255 do nově naplánovaných center koncentrace řízení, kterými jsou Čína a Írán. 704 01:14:10,375 --> 01:14:18,665 Ale zatímco Čína je do určité míry připravena stát se centrem koncentrace řízení, 705 01:14:18,785 --> 01:14:27,281 a teď tam jsou díky tomu skandálu s otravou Skripalových usilovně přečerpávány zdroje z Londýna, 706 01:14:27,401 --> 01:14:31,448 tak Írán si nedokázal poradit ani s jedním svým úkolem. 707 01:14:31,568 --> 01:14:35,254 Evropa dokonce kvůli němu smetla Irák, aby mu nepřekážel, 708 01:14:35,374 --> 01:14:40,887 přesto si Írán nedokázal poradit s úkolem vytlačování ISIL do Evropy a Ruska. 709 01:14:41,007 --> 01:14:55,709 Írán si měl podrobit Blízký východ a nezlikvidovat přitom ISIL, jenom ho vytlačit do Evropy a Ruska, 710 01:14:55,829 --> 01:15:05,112 aby v Evropě smetl tamní státy, založil tam evropský islámský chalífát 711 01:15:05,232 --> 01:15:10,256 a Rusko se rozpadlo na množství menších států bez suverenity, 712 01:15:10,376 --> 01:15:14,918 které by se začlenily do čínského jednoho pásu a hedvábné stezky. 713 01:15:15,038 --> 01:15:23,839 Jenže si s tím neporadili. A ten úkol založení dvou center koncentrace řízení vyžaduje čas. 714 01:15:23,959 --> 01:15:33,041 Zatím však musí být procesy ve světě stále řiditelné. Rusko už je fakticky centrem koncentrace řízení. 715 01:15:33,161 --> 01:15:41,450 Úkolem globálního prediktoru tedy je, aby Rusko podpořilo stabilitu světa do té doby, 716 01:15:41,570 --> 01:15:47,622 než začnou fungovat obě centra koncentrace řízení - Čína i Írán. 717 01:15:47,742 --> 01:15:56,080 Současně však musí globální prediktor zařídit, aby přitom Rusko nezískalo takovou stabilitu, 718 01:15:56,200 --> 01:16:02,833 že by jeho následné zhroucení vyvolalo řetězovou reakci zhroucení řiditelnosti ve světě. 719 01:16:02,953 --> 01:16:09,258 Rusko vždy musí řešit nějaké úkoly, ale stát přitom vždy jakoby stranou. 720 01:16:09,378 --> 01:16:17,717 Musí být celou dobu oslabováno, nebýt příliš stabilní, aby se na něj neorientovaly všechny řídící procesy, 721 01:16:17,837 --> 01:16:24,869 což by mohlo v budoucnosti bránit tomu, aby mohlo být rozčleněno na malé státy bez suverenity, 722 01:16:24,989 --> 01:16:28,935 které mají být začleněny do čínského jednoho pásu a hedvábné stezky. 723 01:16:29,055 --> 01:16:36,123 Proto teď musí globalisté vnutit Putinovi svoje státní řízení 724 01:16:36,243 --> 01:16:41,351 a opakuji, že někoho se jim do státního řízení již infiltrovat povedlo. 725 01:16:41,471 --> 01:16:46,179 Potřebují tam mít své lidi. K tomu slouží ta věc s Nicolasem Sarkozym, 726 01:16:46,299 --> 01:16:53,536 aby je donutili monolitně pracovat na plány globálního prediktoru a ne USA. 727 01:16:53,656 --> 01:16:58,160 Teď válku nepotřebují, protože by to vyvolalo dominový efekt. 728 01:16:58,280 --> 01:17:03,922 Přitom však musí Rusku zabránit nabýt takové stability, aby si dokázalo vyřešit vnitřní problémy, 729 01:17:04,042 --> 01:17:07,385 ty problémy, o kterých mluvil Putin. 730 01:17:07,505 --> 01:17:14,170 A ty výsledky voleb nejsou zase až tak skvělé, jak by se na první pohled mohlo zdát. 731 01:17:14,290 --> 01:17:19,955 Máme tu velice vážné problémy a jedním z nich je Grudinin. 732 01:17:20,513 --> 01:17:27,275 Grudinina… Vždyť dav to je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit 733 01:17:27,395 --> 01:17:33,316 a historická paměť davu je omezena na plus mínus dva týdny od přítomnosti. 734 01:17:33,436 --> 01:17:40,705 Úkolem globálního prediktoru je, aby se teď Grudinin otrkal a dav mezitím zapomněl, 735 01:17:40,825 --> 01:17:46,165 co se okolo něho dělo při těchto volbách. 736 01:17:47,026 --> 01:17:52,857 Na to, co se jim nepovedlo udržet pod pokličkou, co nezvládli jeho píáristi… 737 01:17:52,977 --> 01:18:01,966 Když se dívám na to, co dělají, jak dokážou poškodit Grudininovu image ještě i po volbách, 738 01:18:02,086 --> 01:18:04,615 no to už je tedy umění. 739 01:18:04,735 --> 01:18:11,028 To je neuvěřitelné, to by člověk nesehrál, takovým debilem se člověk musí narodit. 740 01:18:11,470 --> 01:18:18,696 Ale bohužel díky svému původu stále řídí nahoře náš stát, je div, že ještě žijeme. 741 01:18:21,415 --> 01:18:27,294 Otázka od Alexandra Taršilova. Valeriji Viktoroviči, není mi to jasné. 742 01:18:27,414 --> 01:18:31,337 Grudinin je tedy projektem globalistů, jak říkáte. A co tu tedy máme? 743 01:18:31,457 --> 01:18:35,589 Grudinin vydal svou knihu s otevřeným kompromitujícím materiálem proti sobě. 744 01:18:35,709 --> 01:18:40,143 Dobrá, ty elity a píáristi, kteří stojí za ním, možná nepochopili, co provedli, 745 01:18:40,263 --> 01:18:44,697 ale GP si přece musí uvědomovat možné následky pro projekt Grudinin. 746 01:18:44,817 --> 01:18:49,948 Jak tedy máme rozumět tomu, že GP sám podrývá svůj projekt vydáním této knihy? 747 01:18:50,068 --> 01:18:55,316 Nebo snad není negativum z ní pro Grudinina z hlediska GP tak katastrofické se zřetelem na to, 748 01:18:55,436 --> 01:18:59,563 že naši analytici nedokáží porozumět podstatě toho, co je v té knize napsáno? 749 01:18:59,683 --> 01:19:04,347 Ta poslední věc, ale z trošku jiného úhlu pohledu. 750 01:19:04,467 --> 01:19:06,893 Uvědomte si jednoduchou věc. 751 01:19:07,013 --> 01:19:11,831 Globální prediktor není učitelkou v mateřské školce, 752 01:19:11,951 --> 01:19:16,255 která by své dětičky vodila za ručičku a každého hlídala, 753 01:19:16,375 --> 01:19:21,604 každý jejich krok, který udělají: "Tady nekresli, tohle nedělej." 754 01:19:21,724 --> 01:19:31,120 Globální prediktor řídí předurčenosti prostřednictvím státních mechanismů, 755 01:19:31,240 --> 01:19:36,059 které mají na starosti státní elity USA. 756 01:19:36,179 --> 01:19:45,703 To znamená, že když vypracoval program, jak dosadit v Rusku svého člověka na likvidaci Ruska, 757 01:19:45,823 --> 01:19:54,602 svěřil GP realizaci tohoto plánu, protože vlastní mechanismy nemá, státní elitě USA. 758 01:19:55,528 --> 01:20:01,958 A když globální prediktor řídí předurčenosti, tak nevylučuje, 759 01:20:02,078 --> 01:20:09,390 ale sleduje osobní iniciativu každého svého kádru, 760 01:20:09,510 --> 01:20:13,403 každého svého funkcionáře, takříkajíc. 761 01:20:13,523 --> 01:20:21,478 Globální prediktor tedy není cenzor, který by četl knihu před jejím vydáním. 762 01:20:21,598 --> 01:20:30,523 Je to mechanismus, který proanalyzuje ohlas vydané knihy, aby ji potom zkorigoval. 763 01:20:30,643 --> 01:20:38,390 Úkolem globálního prediktoru je, aby na tu knihu všichni zapomněli a žádní analytici se jí nevěnovali. 764 01:20:38,510 --> 01:20:41,526 To je ta podstata. 765 01:20:42,186 --> 01:20:50,072 To, že Grudinin byl vnímán tak strašně negativně, je výsledkem práce jeho píáristů, 766 01:20:50,192 --> 01:20:54,786 kteří si mysleli, že mocné síly stojící za nimi všechno rozhodly 767 01:20:54,906 --> 01:20:58,610 a oni si mohou bez námahy jen podělit penízky. 768 01:20:58,730 --> 01:21:04,084 A tak to zvorali. Každý kandidát by prý měl vydat knihu, 769 01:21:04,204 --> 01:21:09,999 tím spíše, že to zapadá do plánů dostat Grudinina do povědomí lidí ze strany globálního prediktoru. 770 01:21:10,119 --> 01:21:15,501 A tak si naplánovali, že tu knihu vydají. Ale bylo třeba vybrat, co v ní bude. 771 01:21:15,621 --> 01:21:21,636 A kdo to udělal? Ti jeho píáristi, technické oddělení, které to mělo na starosti. 772 01:21:21,756 --> 01:21:28,573 Chápete? A zde je ta situace taková, že globální prediktor se střetá až s konečným výsledkem. 773 01:21:28,693 --> 01:21:34,136 Kdybychom to nezaznamenali my, a neupozornili na tuto knihu, tak by jim to prošlo. 774 01:21:34,256 --> 01:21:38,045 A když si jí analytici potom přečetli, bylo jim jasné, že musí zmizet. 775 01:21:38,165 --> 01:21:42,076 Všichni by na ni zapomněli, potom by se jen vědělo, že nějaká kniha vyšla, 776 01:21:42,196 --> 01:21:45,439 ale nikde není, a to ani v elektronické podobě. 777 01:21:45,559 --> 01:21:50,827 A hotovo. Jenže dva a půl tisíce exemplářů vydali. Je to málo. 778 01:21:50,947 --> 01:21:52,939 Analytikům to ale stačí. 779 01:21:53,059 --> 01:21:56,372 Všem, kteří ji k práci potřebují, to stačí. 780 01:21:56,492 --> 01:22:01,672 Proto si ji musíte stihnout koupit, plánujete-li aktivní politickou činnost 781 01:22:01,792 --> 01:22:06,232 a chápete-li Grudininovu nebezpečnost, abyste věděli jak ho oslabovat. 782 01:22:06,352 --> 01:22:12,746 On tam na sebe pověděl všechno. Opakuji, že se jedná o úryvky jeho vlastních vystoupení. 783 01:22:12,866 --> 01:22:16,531 Je tam i ten jeho program – 20 kroků. 784 01:22:16,651 --> 01:22:21,078 On ho tam vysvětlil, je to chlapík, najdete tam všechno. 785 01:22:21,198 --> 01:22:28,813 Někde je to takové roztahanější a je třeba si tu myšlenku z toho dát dohromady a někde je to krátce a jasně. 786 01:22:28,933 --> 01:22:34,590 Vše tam řekl, číst je to jednoduché, z tohoto hlediska je ta kniha opravdu unikátní. 787 01:22:34,710 --> 01:22:43,613 Globální prediktor má úkol, aby teď byly zapomenuty všechny negativní následky té předvolební kampaně, 788 01:22:43,733 --> 01:22:46,034 kde se Grudinin zostudil. 789 01:22:46,154 --> 01:22:52,664 Jeden z takových důležitých okamžiků se právě neměl realizovat teď, ale až potom, 790 01:22:52,784 --> 01:22:56,983 že ty volby byly nespravedlivé a nepoctivé. 791 01:22:57,823 --> 01:23:06,007 Teď na to není vhodná doba, teď je třeba nejprve vyřešit ten problém boje se státní elitou USA. 792 01:23:06,127 --> 01:23:10,237 Jsou tam závažné problémy. Také se státní elitou evropských států. 793 01:23:10,357 --> 01:23:16,371 Je třeba přenést centra koncentrace řízení. Není teď možné destabilizovat Rusko. 794 01:23:16,491 --> 01:23:21,185 A to by si měli uvědomit všichni, kteří plánují protiputinské spiknutí proti Rusku. 795 01:23:21,305 --> 01:23:28,696 Šuvalov by si to měl zapsat za uši a nevyskakovat si a nevystupovat proti Putinovi, být tiše jako pěna. 796 01:23:28,816 --> 01:23:33,317 A stáhnout se od válu státního řízení, potom to možná přežije. 797 01:23:36,645 --> 01:23:44,321 A poslední otázku s parafrází známé věty z jedné známé komedie: 798 01:23:44,441 --> 01:23:47,567 Grudinine, proč sis oholil knír? (Briliantová ruka) 799 01:23:47,687 --> 01:23:53,206 Ano, to je důležité, mimochodem, tím jste mi to připomenul. 800 01:23:54,169 --> 01:24:04,073 Ta operace s oholením kníru, to je jak jsem říkal, že ti píáristi dokázali Grudinina poškodit ještě i po volbách. 801 01:24:04,193 --> 01:24:10,400 To je kouzelné, prostě kouzelné. 802 01:24:10,520 --> 01:24:20,194 A jak teď Ševečenko vykřikuje, že když si Grudinin oholil knír, tak to vůbec neznamená, že uznal volby. 803 01:24:20,314 --> 01:24:21,899 Ale ano, znamená. 804 01:24:22,019 --> 01:24:28,199 Ševčenko je úplně mimo, ten neví co je to čest ani svědomí. 805 01:24:28,319 --> 01:24:34,719 Předvedl to na debatách, když tam vykřikoval: „Porušili jste proceduru.“ 806 01:24:34,839 --> 01:24:37,910 Mluv k věci, jaká procedura? 807 01:24:38,030 --> 01:24:43,412 V životě není všechno upraveno nějakými předepsanými postupy. Střetli jste se zde s konkrétní situací. 808 01:24:43,532 --> 01:24:48,133 Ta žena už se dostala do studia, tak ten problém vyřešte! Předveďte, jak umíte řídit. 809 01:24:48,253 --> 01:24:53,168 Doložte, že právo je na vaší straně. A zatím Ševčenko začal úpět: „Proč jste ji přivedli sem?“ 810 01:24:53,288 --> 01:24:57,882 Tím obviněním z narušení předepsaného postupu Ševčenko přímo potvrdil, 811 01:24:58,002 --> 01:25:04,683 že všechno, co ta žena říkala o tom, že Grudinin je neřád a hajzl, je pravda: 812 01:25:04,803 --> 01:25:08,249 "To říkám já, Ševčenko. 813 01:25:08,369 --> 01:25:14,676 Mně nezajímá, co ona říká, mě zajímá procedura, proč jí to dovolili říct. 814 01:25:15,337 --> 01:25:21,389 Proč jí dovolili říct pravdu?" Ševčenko tak potvrdil, že ta žena řekla pravdu. 815 01:25:21,509 --> 01:25:26,605 A prozradil tak, že on sám ví, že ta žena mluvila pravdu. 816 01:25:26,725 --> 01:25:30,919 Pojďme se podívat na dynamiku (vývoje té situace s knírem). 817 01:25:31,039 --> 01:25:39,745 Je-li člověk čestný, tak ať je, jaký je, když dal jednou slovo, tak ho splní. 818 01:25:40,648 --> 01:25:43,311 Uvedu příklad, ano? 819 01:25:43,431 --> 01:25:48,439 Ať už mám k Peskovovi jakýkoliv vztah, tak když prohrál sázku, oholil se. 820 01:25:48,559 --> 01:25:52,929 Potom si zase knír nechal narůst, protože neslíbil, že bude chodit oholený, slíbil jen, že se oholí. 821 01:25:53,049 --> 01:25:58,277 A tak si ho zase nechal narůst. Splnil, co slíbil. A takových příkladů je spousta. 822 01:25:58,397 --> 01:26:01,930 Grudinin prohrál sázku. 823 01:26:02,050 --> 01:26:05,716 A tak mu řekli, aby si teď oholil knír. 824 01:26:05,836 --> 01:26:11,593 Jenže jemu se nechce a rozum nemá, stejně jako čest. 825 01:26:11,713 --> 01:26:17,183 Chápete, jednoduše to není čestný člověk a hlavně je hloupý. 826 01:26:17,303 --> 01:26:25,327 Takže on na to: „Napřed ty, Dudi, uznej, že ty volby nebyly spravedlivé. 827 01:26:25,447 --> 01:26:28,849 To nemá chybu, je jasné, že já jsem vyhrál.“ 828 01:26:28,969 --> 01:26:33,602 A Duď mu na to řekl: „Pojďme se na to zeptat lidí.“ 829 01:26:34,923 --> 01:26:45,554 Při tom, jaká byla volební účast a jak lidé hlasovali pro Putina. Tak jak asi budou ti lidé hlasovat? 830 01:26:45,674 --> 01:26:48,085 To je přeci očividné. 831 01:26:48,205 --> 01:26:54,533 Nemyslí ti to, nebo co? Cožpak nechápeš, že Duď si sám nenaběhne? 832 01:26:54,653 --> 01:27:01,775 On řekne, že na splnění jeho sázky trvají lidé, kteří jsou jeho publikem. 833 01:27:01,895 --> 01:27:07,178 „To publikum v ní nepodporuje mě osobně, není to můj útok proti tobě. 834 01:27:07,298 --> 01:27:10,207 Ti lidé prostě chtějí, abys splnil, cos slíbil.“ 835 01:27:10,327 --> 01:27:15,123 A on na to: „Řekni napřed, že ty volby byly spravedlivé.“ 836 01:27:15,243 --> 01:27:20,743 A Duď to opět přeadresoval lidem: „Řekněte, byly ty volby spravedlivé nebo ne?“ 837 01:27:20,863 --> 01:27:25,772 Grudinin neměl dost rozumu, aby si odpustil takové prohlášení. 838 01:27:25,892 --> 01:27:28,232 Potom mu asi někdo poradil: 839 01:27:34,241 --> 01:27:40,887 „Řekni, že se oholíš, že ses už oholil. 840 01:27:41,007 --> 01:27:45,025 Uvědomuješ si, jaký to jinak bude mít dopad? Ty půjdeš proti lidem. 841 01:27:45,145 --> 01:27:49,471 Všichni lidé si myslí, že volby byli spravedlivé a ty říkáš, že ne. 842 01:27:49,591 --> 01:27:55,480 Vždyť potom nedokážeš kvůli tomu rozjet majdan. A my jsme zacíleni na majdan. 843 01:27:55,600 --> 01:28:03,645 My budeme muset jít proti Putinovi a vyřvávat, že musí být majdan, protože volby nebyly spravedlivé. 844 01:28:03,765 --> 01:28:10,160 A tak si oholil knír a řekl: "Dobrá, tak jsem se tedy oholil." 845 01:28:10,280 --> 01:28:15,795 Ti jeho píáristi ale stále neměli dost. I Zjuganov se do toho zapojil: 846 01:28:15,915 --> 01:28:18,700 „Já jsem mu říkal, aby si ten knír neholil.“ 847 01:28:18,820 --> 01:28:21,385 A jakou informaci potom dali do oběhu? 848 01:28:21,505 --> 01:28:27,768 Informaci o tom, že Grudinin si ve skutečnosti knír neoholil. 849 01:28:28,429 --> 01:28:32,390 To znamená, že navíc nedrží slovo, že podvádí. 850 01:28:32,510 --> 01:28:35,911 Ale oni ho chtěli podpořit a tak mu znovu „dobře“ poradili: 851 01:28:36,031 --> 01:28:42,162 „Co to děláš? Chceš chodit s knírem? Chápeš, že si tak ničíš budoucnost?“ 852 01:28:42,282 --> 01:28:44,341 Jenže on to nechápe. 853 01:28:44,935 --> 01:28:49,447 Kdyby se oholil, tak by vše bylo v pořádku. 854 01:28:49,567 --> 01:28:55,434 Kdyby se nezačaly sypat prohlášení a to i od Ševčenka: „To nic nedokazuje!“ 855 01:28:55,554 --> 01:29:03,710 Dokazuje. Kdyby si Grudinin ty vousy oholil bez jakýchkoliv podmínek, tak by mohl říci: 856 01:29:04,216 --> 01:29:06,879 „Ty volby nebyly spravedlivé. 857 01:29:06,999 --> 01:29:11,479 Já je neuznávám, ale protože jsem čestný člověk, 858 01:29:11,599 --> 01:29:18,698 tak si ten knír oholím a dokonce vám to nahraju na video, protože jsem čestný člověk. 859 01:29:19,733 --> 01:29:28,779 Potom by měli možnost všichni ti píáristi i se Ševčenkem mluvit o tom, že volby nebyly spravedlivé. 860 01:29:28,899 --> 01:29:34,945 Ale když se Duď obrátil k lidem a řekl: „Lidé, pojďme o tom hlasovat!“ 861 01:29:35,065 --> 01:29:39,595 Tak se lekli, zazmatkovali a bylo z toho, že jednou se oholil, potom zase ne. 862 01:29:39,715 --> 01:29:47,105 A když už ten ohlas dosáhl určité výše, a byli nuceni dát na internet video, jak se Grudinin holí, 863 01:29:47,225 --> 01:29:53,817 tak vykřikovat po tom všem, že volby byly falešné a nespravedlivé, je marné. 864 01:29:53,937 --> 01:29:59,704 Vy sami jste dostali potvrzení a podepsali se pod to, že… 865 01:29:59,824 --> 01:30:05,564 A to, jestli se oholil nebo neoholil, už nehraje žádnou roli, 866 01:30:05,684 --> 01:30:11,287 když Grudinin neměl dost rozumu, aby napřed udělal to prohlášení. 867 01:30:11,407 --> 01:30:20,640 Teď si nikdo z těch poražených grudininovců nedovolí ani pípnout, že volby nebyly spravedlivé, 868 01:30:20,760 --> 01:30:26,473 potože Grudinin požadoval důkaz, že volby byly spravedlivé, aby to potvrdili lidé. 869 01:30:26,593 --> 01:30:29,691 No a Duď mu to zařídil, a on se oholil. 870 01:30:29,811 --> 01:30:35,936 Přiznal pravdu lidí, protože nebylo zbytí. 871 01:30:36,056 --> 01:30:47,407 Víte, já když se dívám na toho Grudinina, který je tak primitivní, hloupý, omezený, falešný, 872 01:30:47,527 --> 01:30:51,204 jak je vůbec možné pro něj agitovat? 873 01:30:51,324 --> 01:30:56,898 Tak tohle individuum nám chtějí vnutit jako budoucího prezidenta. 874 01:30:57,018 --> 01:31:03,638 Když si uvědomujete všechny kvality takového kandidáta, tak víte, že Rusko zničí ráz na ráz. 875 01:31:03,758 --> 01:31:08,920 Ten jednoduše všechno opět rozpráší. 876 01:31:09,040 --> 01:31:13,404 Proto si globální prediktor Grudinina musí zachovat 877 01:31:13,524 --> 01:31:18,988 a veškeré to negativum, které se na něj nalepilo, je i důsledek jednání státní elity USA 878 01:31:19,108 --> 01:31:23,418 a našich místních podpindosníků, kteří se rozhodli, že pracovat není třeba, 879 01:31:23,538 --> 01:31:27,998 že rozum používat nemusí, a přemýšlet nad co nejlepším způsobem agitace nemusí, 880 01:31:28,118 --> 01:31:32,661 když jim přece ze zahraničí řekli: „Stejně to bude Grudinin!“ 881 01:31:32,781 --> 01:31:36,512 Ničemu je ta prohra Clintonové nenaučila. 882 01:31:36,632 --> 01:31:42,839 Vždyť ze všech stran znělo, že Clintonová musí vyhrát. Ničemu je to nenaučilo. 883 01:31:42,959 --> 01:31:48,369 Mysleli si, že i Rusko je stejně jako dřív řízeno ze zahraničí, že jako za Kozyreva… 884 01:31:48,489 --> 01:31:56,429 A měli k tomu v podstatě důvody, když viděli, že Mutko zůstává na svém místě stejně jako Žukov, 885 01:31:56,549 --> 01:32:02,646 viděli jak je připravována kapitulace pod bílou vlajkou, jak zpívali… 886 01:32:02,766 --> 01:32:09,276 A tak u nich vzniká kognitivní disonance a oni nechápou, co se to děje s Ruskem, a proč, 887 01:32:09,396 --> 01:32:11,394 stejně jako na Západě. 888 01:32:11,514 --> 01:32:14,888 Co to je? Vždyť Rusko přece kapitulovalo. 889 01:32:16,346 --> 01:32:23,636 Rossionská elita nikdy nebyla prostátní a národní a vždy Rusko zrazovala. 890 01:32:23,756 --> 01:32:38,931 A čím větší byla její zrada, tím větší byla i válka, jako ta v roce 1812, i smuta, ze které to.. 891 01:32:39,867 --> 01:32:51,724 Smuta, válka v roce 1812 i válka v roce 1914, do které jsme vstoupili jen kvůli britským zájmům 892 01:32:51,844 --> 01:32:55,492 a kolik lidí to stálo život, ty britské zájmy. 893 01:32:55,612 --> 01:33:01,627 Anglický voják má přece svou cenu na rozdíl od toho ruského. 894 01:33:01,747 --> 01:33:08,064 Měl život ruského vojáka vůbec nějakou cenu z hlediska elity, která se zapojila do této války? 895 01:33:08,184 --> 01:33:12,850 A ta porážka v roce 1941, k té také došlo jen díky zradě elity. 896 01:33:12,970 --> 01:33:19,370 Stejně jako rok 1991 a 1985, ke kterým došlo také jen díky zradě elity. 897 01:33:20,744 --> 01:33:30,456 To elita nás vždy zradí a lidé potom vytvoří své řídící struktury, vytvoří základ pro své přežití. 898 01:33:30,576 --> 01:33:39,672 Stejně jako přišel Minin a Požarskij zachránit ruský stát s lidovou domobranou, tak… 899 01:33:40,250 --> 01:33:44,446 Elitě se neustále zdá, že lid není ten správný. 900 01:33:44,566 --> 01:33:51,564 Ale lid, který si osvojí znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení, Koncepce sociální bezpečnosti, 901 01:33:51,684 --> 01:33:59,336 a který tak získá svou konceptuální moc v celé své souhrnné množině i v jednotlivcích, 902 01:33:59,456 --> 01:34:02,775 se stane úplně neporazitelným. 903 01:34:02,895 --> 01:34:13,435 A dokáže velmi snížit krizovost a krvavost nadcházejících událostí a ubránit zájmy své i své rodiny. 904 01:34:14,089 --> 01:34:19,488 Znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 905 01:34:19,608 --> 01:34:28,017 Učte se, učte se a ještě jednou se učte řídit svůj vlastní život, stát, sociální supersystémy 906 01:34:28,945 --> 01:34:32,728 tím nejlepším způsobem. Učte se. 907 01:34:33,382 --> 01:34:39,881 - Co bych k tomu ještě mohl dodat. - Nezbývá než se rozloučit, to byla poslední otázka. 908 01:34:40,001 --> 01:34:46,724 Nu což, jak jsem již řekl, 909 01:34:46,844 --> 01:34:56,113 každý v míře svého nepochopení, tedy pochopení pracuje pro sebe a své zájmy 910 01:34:56,233 --> 01:35:00,721 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 911 01:35:00,841 --> 01:35:03,747 Nesmíte se podobat Grudininovi. 912 01:35:03,867 --> 01:35:12,104 Nebuďte jen součástí davu, a nežijte jen podle tradic a názorů autorit s pamětí rybky z akvária. 913 01:35:12,224 --> 01:35:19,058 Musíte se stát a být skutečnými lidmi. Učte se, získávejte konceptuální moc 914 01:35:19,178 --> 01:35:21,775 a řešte tak zájmy své i své rodiny. 915 01:35:21,895 --> 01:35:25,214 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a hodně štěstí. 916 01:35:25,334 --> 01:35:27,105 Do příštích setkání. 917 01:35:27,225 --> 01:35:34,985 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 918 01:35:45,669 --> 01:35:51,192 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz