1 00:00:04,856 --> 00:00:08,680 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,800 --> 00:00:11,977 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,097 --> 00:00:16,119 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,239 --> 00:00:19,790 Dnes je 02.04.2018. 5 00:00:21,288 --> 00:00:27,263 Dnešní pořad zahájíme otázkami spojenými s požárem, 6 00:00:27,383 --> 00:00:33,551 ke kterému došlo v Kemerovu v obchodním středisku Zimní višeň. 7 00:00:33,671 --> 00:00:43,852 Těch otázek je velice mnoho. Přečtu pouze dvě z nich, ve kterých je nejlépe popsána podstata dění. 8 00:00:43,972 --> 00:00:49,896 Otázky jsou od Sergeje Suškova a Antona z Charkova. 9 00:00:50,016 --> 00:00:55,760 Valeriji Viktoroviči, už dlouho velmi rád poslouchám vaše pořady Otázka-odpověď. 10 00:00:55,880 --> 00:01:04,993 Mám následující otázku týkající se vašeho pořadu ze dne 26.03.2018, tedy minulého pořadu. 11 00:01:05,113 --> 00:01:11,963 Uvádím vaše slova, cituji: „Z toho všeho z pozice všeobecného chodu věcí vyplývá, 12 00:01:12,083 --> 00:01:17,724 že požár v obchodním středisku Zimní višeň v Kemerovu byl teroristickým útokem, 13 00:01:17,844 --> 00:01:22,559 diverzí provedenou britskou tajnou službou.“ Konec citátu. 14 00:01:22,679 --> 00:01:28,698 A moje otázka: Jaký je rozdíl mezi obviněním Ruska z otravy Skripalových bez důkazů 15 00:01:28,818 --> 00:01:34,227 a vaším obviněním britské tajné služby z teroristického útoku v Kemerovu také bez důkazů? 16 00:01:34,347 --> 00:01:36,311 Velmi dobrá otázka. 17 00:01:36,431 --> 00:01:43,178 A druhá otázka je od Antona. I kdyby při vyšetřování toho požáru v Kemerovu byla nalezena britská stopa, 18 00:01:43,298 --> 00:01:47,447 tak o tom z pochopitelných důvodů sotva budou informovat veřejnost. 19 00:01:47,567 --> 00:01:52,848 Je ale možné říci, že zde britská tajná služba překročila červenou čáru? 20 00:01:52,968 --> 00:01:58,300 A že zastavit tuto zvůli je možné pouze odpovídající odpovědí britské státní elitě, 21 00:01:58,420 --> 00:02:02,724 jestliže jsou objednavateli a britské tajné službě jako vykonavatelům? 22 00:02:02,844 --> 00:02:08,897 A je možné považovat události ve Volokolamsku za krok číslo dva v rozhoupávání lodi? 23 00:02:09,017 --> 00:02:19,182 Ó ano, ta tragédie je prostě hrozná, ani není možné o tom s klidem mluvit, ale budu muset. 24 00:02:21,511 --> 00:02:31,026 Celý náš tým by chtěl samozřejmě vyjádřit svou soustrast rodičům dětí, 25 00:02:31,146 --> 00:02:37,751 všem příbuzným nejen těch dětí, ale vůbec všech, kteří tam zahynuli. 26 00:02:38,909 --> 00:02:46,385 Je to hrozná tragédie, mluvil jsem o tom už v minulém pořadu nahrávaném, 27 00:02:46,505 --> 00:02:51,921 když ještě ten požár nebyl úplně uhašen, 28 00:02:52,041 --> 00:02:58,506 ale objednavatelé a vykonavatelé již byli zřejmí. 29 00:02:58,626 --> 00:03:02,641 A o tom teď budeme mluvit. 30 00:03:02,761 --> 00:03:10,817 Rozsah těch otázek, i když budeme vycházet jen z těchto dvou, je obrovský. 31 00:03:10,937 --> 00:03:21,728 Já nevím, raději kontrolujte, abych alespoň rámcově odpověděl na všechny položené otázky. 32 00:03:21,848 --> 00:03:35,725 Podrobněji to probrat nebudeme moci, protože by to trvalo dlouho, je toho moc. 33 00:03:35,845 --> 00:03:38,652 Vezmeme to tak trochu z konce. 34 00:03:38,772 --> 00:03:44,442 Všechny události, všechny události, ke kterým teď dochází, 35 00:03:44,562 --> 00:03:49,691 ať už jde o události ve Volokolamsku, o požár v Kemerovu, 36 00:03:49,811 --> 00:03:56,315 o skandál okolo sbírky semen akademika Vavilova vyvážených za hranice a další, 37 00:03:56,435 --> 00:04:00,666 všechny jsou časově přizpůsobeny majdanu. 38 00:04:00,786 --> 00:04:08,326 Jedná se o procesy, které byly spuštěny dávno před volbami, jedná se o autonomní procesy, 39 00:04:08,446 --> 00:04:15,477 které měly podpořit vyvolání majdanu, vlasteneckého majdanu, 40 00:04:15,597 --> 00:04:21,226 který měl být i protestem proti nespravedlivým volbám. 41 00:04:21,346 --> 00:04:33,050 Jenže Putin v těch volbách vyhrál s tak velkou převahou, že to znemožnilo vyvolání majdanu. 42 00:04:33,170 --> 00:04:38,178 Proto také lidi na náměstí nevyvedli, 43 00:04:38,298 --> 00:04:45,266 přestože si KPRF už dala předem žádost na devatenáctého, na provedení protestního mítinku. 44 00:04:45,386 --> 00:04:50,389 Podali tu žádost předem, ale nevyšlo jim to. 45 00:04:50,509 --> 00:04:58,453 To všechno jsou články k destabilizaci vnitropolitické situace v Rusku 46 00:04:58,573 --> 00:05:10,462 a vytvoření majdanizované situace po celém našem státě, 47 00:05:10,582 --> 00:05:16,152 aby majdan sílil, aby lidé protestovali, 48 00:05:16,272 --> 00:05:21,778 protože v tom majdanizovaném mítinkovém prostředí jednoduše chybí hlas rozumu. 49 00:05:21,898 --> 00:05:26,343 Dav běsní podle svých principů a je možné ho řídit. 50 00:05:26,463 --> 00:05:37,980 Proto je pro všechny loutkovodiče důležité dostat davy na náměstí a tam potom ten dav bez problémů řídí. 51 00:05:38,398 --> 00:05:42,480 Velmi dobrá byla ta první otázka. 52 00:05:42,600 --> 00:05:49,231 Vskutku, proč vlastně Pjakin jen tak pro nic za nic, když ještě ani nebyl uhašen ten požár, 53 00:05:49,351 --> 00:05:53,056 prohlásil, že to byla britská tajná služba? 54 00:05:53,176 --> 00:05:59,523 A kde jsou nějaké důkazy? Jen to tam tak plácnul, protože sám nenese žádnou odpovědnost. 55 00:05:59,643 --> 00:06:10,310 Cožpak řídí náš stát? Gosudar tam přišel a řekl, že tam panuje hrozný šlendrián, 56 00:06:10,430 --> 00:06:22,345 strašná korupce, nedbalost, lajdáctví, a že to všechno přispělo ke vzniku toho požáru. 57 00:06:22,465 --> 00:06:28,636 Kde je tedy pravda? Pravdou je jedno i druhé. 58 00:06:28,756 --> 00:06:44,079 Jedno není možné bez druhého při určitém řízení. Já se to teď pokusím všechno vysvětlit. 59 00:06:44,199 --> 00:06:47,970 Zde je to velice jednoduché. 60 00:06:48,090 --> 00:06:57,499 Na to, abyste vysledovali stopu britské tajné služby, nemusíte čekat na prohlášení ruského vedení. 61 00:06:57,619 --> 00:07:02,279 Ta situace je velmi, opravdu velmi závažná. 62 00:07:02,399 --> 00:07:15,608 Ten požár v Zimní višni se svou náplní v mnohém podobá potopení ponorky Kursk. 63 00:07:15,728 --> 00:07:24,494 Až na to, že v případě ponorky Kursk se jednalo o náhodný útok americké ponorky, 64 00:07:24,614 --> 00:07:29,182 kdy prostě z hlouposti vystřelili dříve, než začali myslet. 65 00:07:29,302 --> 00:07:35,340 Nic tehdy Američanům totiž nehrozilo, jenže oni jsou tak udatní, že vždy napřed střílejí, 66 00:07:35,460 --> 00:07:39,048 všechny pozabíjejí, a teprve potom začnou přemýšlet. 67 00:07:39,168 --> 00:07:51,702 Putin tu skutečnost, že tam zahynuli naši vojáci, velmi dobře použil při získávání naší suverenity. 68 00:07:51,822 --> 00:08:00,619 Jednalo se o první padlé na poli studené války v boji o obnovu naší suverenity, 69 00:08:00,739 --> 00:08:04,939 tedy v její konkrétní aktivní fázi. 70 00:08:06,900 --> 00:08:11,619 Stalo se to v prvním Putinově prezidentském období. 71 00:08:11,739 --> 00:08:21,730 Co se týká toho požáru v Zimní višni, tak to byl dárek od našich britských „partnerů“ 72 00:08:21,850 --> 00:08:32,270 ke čtvrtému Putinovu prezidentskému období s cílem vytvořit majdanizovanou situaci 73 00:08:32,390 --> 00:08:39,471 a dotlačit Rusko k občanské válce v létě roku 2018. 74 00:08:39,591 --> 00:08:49,000 Ten čin byl zcela jasně, úplně jasně naplánován a, jak bych to… 75 00:08:49,735 --> 00:08:56,997 - Zrežírovaný? - Ne, byla to záměrná akce, udělali to zcela úmyslně. 76 00:08:57,117 --> 00:09:08,426 To nás vede k otázce. Jak je to možné? Jak je možné naplánovat takový teroristický útok? 77 00:09:08,546 --> 00:09:21,479 Jak vůbec je možné naplánovat takovou diverzi, v jejímž důsledku úmyslně způsobí smrt dětí? 78 00:09:21,938 --> 00:09:32,693 Vždyť první ohnisko požáru bylo právě v dětském oddělení. Jsou snad šílení? 79 00:09:32,813 --> 00:09:43,571 Ne, Západ je prostě Západ a jeho vztah k dětem je specifický, není jako náš. 80 00:09:43,691 --> 00:09:49,944 Proto i děti zabíjejí úmyslně. 81 00:09:50,064 --> 00:09:55,153 No, o dětské práci ve Velké Británii toho bylo napsáno dost a dost. 82 00:09:55,273 --> 00:09:59,136 Podívejme se však na události novějšího data. 83 00:09:59,256 --> 00:10:10,749 Vzpomeňme na sira Richarda George Heatha, který byl premiérem Velké Británie od roku 1970 do 1974. 84 00:10:11,270 --> 00:10:18,317 Tento premiér se vyznačoval tím, že znásilňoval a mučil 85 00:10:18,437 --> 00:10:23,710 a v důsledku mučení zabíjel děti, když byl premiérem. 86 00:10:23,830 --> 00:10:29,470 Bral je ze sirotčince, znásilňoval, mučil a zabíjel. To vše vyšlo najevo. 87 00:10:29,590 --> 00:10:35,353 Ale jakmile tam nastoupila Margaret Thatcherová a pokusili se ho povolat k odpovědnosti, 88 00:10:35,473 --> 00:10:41,696 našli se i takoví, protože ani na Západě nejsou všichni jako tento premiér, 89 00:10:41,816 --> 00:10:50,367 tak Margaret Thatcherová nařídila zamést ten případ pod koberec a tak ustrnulo. 90 00:10:50,487 --> 00:11:01,367 Různí lidé, kteří nezůstali lhostejní a pokusili se v tom řízení pokračovat, skončili sami velice špatně. 91 00:11:01,487 --> 00:11:12,374 A tento bývalý premiér Edward Richard George Heath, znásilňoval, mučil 92 00:11:12,494 --> 00:11:21,607 a zabíjel děti ze sirotčinců až do roku 2005, tedy až do své smrti. 93 00:11:22,971 --> 00:11:33,148 Vyšetřování, které přece jen bylo zahájeno, velice liknavé vyšetřování prokázalo, 94 00:11:33,268 --> 00:11:46,159 že britské sirotčince slouží jako bordely pro pedofily z vyšší elity Velké Británie. 95 00:11:46,279 --> 00:11:51,965 První případy byly zaznamenány již ve třicátých letech 20. století 96 00:11:52,085 --> 00:11:57,596 a přesněji přímo v roce 1930, první případ byl zaznamenán v roce 1930. 97 00:11:57,716 --> 00:12:09,837 Od té doby se veškerá elita Velké Británie namočila do toho, že zabíjí, mučí a znásilňuje děti. 98 00:12:09,957 --> 00:12:18,336 Tento George Heath, Edward Heath si obzvláště liboval v zabíjení a znásilňování chlapců. 99 00:12:18,456 --> 00:12:30,367 Vyšetřování spolehlivě prokázalo, že minimálně 13 z těch nejznámějších lidí Velké Británie 100 00:12:30,487 --> 00:12:35,264 bylo zapleteno do těchto znásilnění a vražd. 101 00:12:35,384 --> 00:12:45,826 A co myslíte? Ty důkazy zajištěné vyšetřováním, včetně důkazů v podobě reálných mučících a vraždících nástrojů, 102 00:12:45,946 --> 00:12:49,288 zmizely beze stopy. 103 00:12:49,408 --> 00:12:55,374 Jednoduše zmizely beze stopy. A ti, kteří stále ještě nějak pokračují v tom vyšetřování… 104 00:12:55,494 --> 00:13:03,663 A to vyšetřování je vedeno jen proto, že z nadnárodní úrovně bylo s ohledem na Británii rozhodnuto 105 00:13:03,783 --> 00:13:13,211 odstavit tento stát jako centrum koncentrace řízení, proto je nutné diskreditovat elity. 106 00:13:13,331 --> 00:13:20,563 A proto také pomalu ty věci o té elitě vyplouvají na povrch, to právě proto. 107 00:13:20,683 --> 00:13:26,711 Takže určitá podpora, aby to vyšetřování nevyprchalo úplně do ztracena, je přece jen poskytována, 108 00:13:26,831 --> 00:13:32,874 ale ze strany nadnárodního řízení, takže se nejedná o strukturní mechanismy. 109 00:13:32,994 --> 00:13:41,016 Proto také svědci umírají, mizí. Vyšetřování je vedeno jen tak, aby se neřeklo. 110 00:13:41,136 --> 00:13:52,040 Ti vyšetřovatelé, kteří jsou příliš horliví, mají v práci nepříjemnosti. 111 00:13:52,160 --> 00:14:00,534 Ale v každém případě se toho řízení proti Heathovi, jež bylo zahájeno v roce 2008, 112 00:14:00,654 --> 00:14:06,747 dožilo 50 dětí, tedy lidí, co tehdy byli dětmi. 113 00:14:07,899 --> 00:14:20,325 To je k té otázce, jaký je reálný vztah britské a vůbec nadnárodní elity k dětem. 114 00:14:20,445 --> 00:14:24,491 Náš vztah k dětem je odlišný. 115 00:14:24,611 --> 00:14:31,604 A zde čistě ze svého pohledu žádnou červenou čáru nepřekročili, 116 00:14:31,724 --> 00:14:40,525 oni dokonce právě tu okolnost, že v Rusku je vztah k dětem zásadně jiný, zohlednili! 117 00:14:40,645 --> 00:14:46,834 Že zde jsou vás kvůli dětem lidé schopni rozsápat na kusy. 118 00:14:46,954 --> 00:14:58,649 Jenže oni plánovali, že veškerý hněv těch lidí nasměrují na svržení Putina 119 00:14:58,769 --> 00:15:04,716 a rozpoutání občanské války v Rusku. 120 00:15:05,882 --> 00:15:14,482 A kde tam po této charakteristice vlastně vidíme ty tajné služby? 121 00:15:14,602 --> 00:15:21,072 Je možné podiskutovat o odlišnosti elit, ale co ty tajné služby? Co je s nimi? 122 00:15:21,192 --> 00:15:27,060 Není načase promluvit i o tom? Ano, je. Ale dříve než o tom začneme mluvit, 123 00:15:27,180 --> 00:15:34,325 je nutné osvětlit ještě jeden takový okamžik, protože existují dvě úrovně řízení. 124 00:15:34,445 --> 00:15:44,516 Úroveň řízení tajných služeb, vlastních tajných služeb, a úroveň nadnárodního řízení prostřednictvím elit. 125 00:15:44,636 --> 00:15:52,970 A v tomto ohledu bych chtěl připomenout jednu věc. Globální prediktor se nám postaral o velký dárek. 126 00:15:53,090 --> 00:15:56,763 Nechal promítnout ten seriál Spáči. 127 00:15:56,883 --> 00:16:03,867 Ocenil to snad někdo z té "patriotické" sešlosti? 128 00:16:03,987 --> 00:16:10,843 Pochopili, jaký je tam vzkaz? Já jsem si toho v komentářích nepovšimnul. 129 00:16:10,963 --> 00:16:17,819 Na všech těch politických talk show se hraje jen na emoce, ale tyto otázky tam probírány nejsou. 130 00:16:17,939 --> 00:16:23,380 Ale ony přece mají bezprostřední vztah k tomu, co se stalo. 131 00:16:23,500 --> 00:16:31,650 Když u nás došlo na ten problém ve sportu, tak zde tak či onak zazněly hlasy: 132 00:16:31,770 --> 00:16:38,280 „Jak se mohl člověk jako Rodčenkov ocitnout v takové klíčové funkci? 133 00:16:38,400 --> 00:16:45,939 Aby potom mohl strukturně bojovat proti Rusku? Jak je to možné?“ 134 00:16:46,059 --> 00:16:49,925 A žádné odpovědi nějak zase nezazněly. 135 00:16:50,045 --> 00:16:57,768 A proč? Protože jak říkal Kozma Prutkov, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 136 00:16:57,888 --> 00:17:02,076 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 137 00:17:02,196 --> 00:17:12,762 Součástí okruhu pojmů našich analytiků nejsou pojmy konceptuální a ideologické moci, 138 00:17:13,380 --> 00:17:17,598 ani druhů moci. Přičemž žádných větví moci. 139 00:17:17,718 --> 00:17:25,724 Existuje pět druhů sociální moci: ta nejvyšší konceptuální, potom směrem dolů ideologická, 140 00:17:25,844 --> 00:17:38,558 potom zákonodárná, výkonná a až na konci je ta nejméně mocná, nejslabší - moc soudní. 141 00:17:39,870 --> 00:17:47,906 A když už jsme u těch větví, tak větve vždy z něčeho vyrůstají, buď ze stromu, nebo z keře. 142 00:17:48,026 --> 00:17:56,907 Ale samy o sobě větve usychají a vůbec nejsou funkční. 143 00:17:57,027 --> 00:18:01,954 Když tedy někdo mluví o větvích moci, měl by se zamyslet alespoň nad tím. 144 00:18:02,074 --> 00:18:12,209 To zaprvé. Druhé, co nechápou. Nechápou jev, kterým je globální politika. 145 00:18:12,329 --> 00:18:21,564 Všichni se hrabou jen v pískovišti geopolitiky, kterou zase ti Britové předhodili světu, 146 00:18:21,684 --> 00:18:26,797 aby se všichni hrabali v ní a stále prohrávali. 147 00:18:26,917 --> 00:18:40,434 A zcela nedávno rozsudek nad geopolitikou vynesli ve státním departamentu, ve Washingtonu. 148 00:18:40,554 --> 00:18:47,089 Kde jejich mluvčí, podle mě to byla Heather Nauert, řekla: 149 00:18:47,209 --> 00:18:55,125 „Rusko je mořská příšera z hlubin oceánu s početnými chapadly.“ 150 00:18:55,245 --> 00:19:06,183 Cthulhu, to je taková bájná bytost z britské mytologie, mám na mysli tu současnou. 151 00:19:06,303 --> 00:19:09,655 A tak se ptám. 152 00:19:09,775 --> 00:19:15,312 Rusko zařadili mezi suchozemské státy, které podle geopolitiků… 153 00:19:15,432 --> 00:19:22,288 Já prostě nechápu vlastence, geopolitiky, kteří tvrdí, že suchozemský stát nikdy nedokáže porazit mořský stát. 154 00:19:22,408 --> 00:19:26,417 Rusko je prý suchozemský stát, který se snaží vyhrát, 155 00:19:26,537 --> 00:19:30,969 což se nám nikdy nemůže podařit, prý se jedná o proces pro sám proces. 156 00:19:31,089 --> 00:19:32,924 No, nechme je být. 157 00:19:33,044 --> 00:19:41,077 Ale jak mohla ze suchozemského státu udělat příšeru z mořských hlubin? 158 00:19:41,197 --> 00:19:48,098 To znamená, že jsme přece jen asi ten mořský respektive námořní stát. 159 00:19:48,218 --> 00:19:55,994 Takže neznalost druhů sociální moci, neznalost globální politiky, 160 00:19:56,114 --> 00:20:04,567 neznalost zobecněných prostředků řízení, šesti priorit řízení 161 00:20:04,687 --> 00:20:10,859 a neznalost mnoha dalších věcí vede k tomu, že věcně na tu otázku, 162 00:20:10,979 --> 00:20:18,806 jak se Rodčenkov ocitnul v takové funkci, a potom začal strukturně bojovat proti Rusku, 163 00:20:18,926 --> 00:20:21,276 neodpověděl nikdo. 164 00:20:21,396 --> 00:20:28,431 Proto je třeba nejprve si promluvit o tom, kde se berou takoví lidé, 165 00:20:28,551 --> 00:20:35,536 jejichž prostřednictvím tajné služby páchají zločiny proti státu 166 00:20:35,656 --> 00:20:41,965 v režimu vlivových agentů a v režimu provádění diverzí. 167 00:20:42,085 --> 00:20:48,555 Stejně jako to bylo s Rodčenkovem, stejně jako to proběhlo v Kemerovu. 168 00:20:50,274 --> 00:21:01,960 Elita Sovětského svazu si po Stalinově smrti horoucně přála stát se součástí světové elity. 169 00:21:02,080 --> 00:21:08,395 Celou tu dobu počínaje od Chruščova neustále ustupovali z pozic Sovětského svazu, 170 00:21:08,515 --> 00:21:13,359 kterých jsme dosáhli na první prioritě zobecněných prostředků řízení 171 00:21:13,479 --> 00:21:20,354 a v rámci konceptuální moci, globální politiky. 172 00:21:20,474 --> 00:21:32,056 Plánovitě z těch pozic ustupovali, jenže sociální struktury mají určitou setrvačnost. 173 00:21:32,176 --> 00:21:39,000 Proto potřebovali určitý čas, aby se ten tvůrčí potenciál, impulz, 174 00:21:39,120 --> 00:21:46,073 který dal našemu státu Stalin, vyčerpal, vymizel. 175 00:21:46,193 --> 00:21:54,560 Aby společnost sama vyžadovala reálnou přestavbu, aby se většina ve společnosti přesvědčila o tom, 176 00:21:54,680 --> 00:22:04,668 že stát není řízen správně, že se nahromadila velká chyba řízení, která vyžaduje korekci. 177 00:22:04,788 --> 00:22:13,130 A až to ta společnost sama začne vyžadovat, tak jí podstrčíme cizí cíle řízení a dovedeme ji jinam. 178 00:22:13,250 --> 00:22:17,322 Takto byla zrealizována přestavba a reformy. 179 00:22:19,071 --> 00:22:23,186 Čím se u nás vyznačily reformy? 180 00:22:23,306 --> 00:22:34,270 Reformy se vyznačily tím, že jsme se Západu podřídili fakticky strukturně. 181 00:22:35,017 --> 00:22:42,578 O těch tisících amerických odborníků, kteří seděli u nás na úřadu pro spravování státního majetku, 182 00:22:42,698 --> 00:22:49,625 a kteří rozhodovali o tom, kdo se stane jakým oligarchou, komu se co připíše, toho bylo řečeno již mnoho. 183 00:22:49,745 --> 00:22:55,541 Méně známa je skutečnost, jak američtí odborníci řídili naše silové struktury. 184 00:22:55,661 --> 00:23:07,423 Z větší části se to týká výlučně toho, jak američtí důstojníci vystavovali propustky 185 00:23:07,543 --> 00:23:17,138 našim důstojníkům k vykonávání bojové služby u jaderných zbraní. To je známo. 186 00:23:17,258 --> 00:23:29,072 A co myslíte, mohlo by za těchto podmínek dojít k něčemu takovému, 187 00:23:29,192 --> 00:23:35,656 že by tyto strukturní mechanismy amerického státního departmentu připustily, 188 00:23:35,776 --> 00:23:42,240 aby Rusko bylo řízeno v jiných cílech než těch jejich? Ani náhodou. 189 00:23:42,360 --> 00:23:48,362 Ty mechanizmy sem přišly prosazovat americké zájmy a tímto způsobem zde také fungovaly, 190 00:23:48,482 --> 00:23:52,245 a pracovaly na nich strukturně. Ale potom se staly dvě věci. 191 00:23:52,365 --> 00:23:57,235 Někteří naši hurá patrioté jsou přesvědčeni o tom, 192 00:23:59,190 --> 00:24:08,499 že Rusko získalo svoji historickou šanci a nezahynulo jen proto, 193 00:24:08,619 --> 00:24:18,736 že Západ neměl dost času a sil, že museli řešit jiné otázky a tak nestačili Rusko dorazit. 194 00:24:18,856 --> 00:24:24,908 Proto prý Rusko získalo určitý čas. Tak to absolutně není. 195 00:24:25,028 --> 00:24:33,782 Už jste někdy viděli, aby Anglosasové nechali běžet někoho, koho už jim zbývá jen dorazit? 196 00:24:33,902 --> 00:24:38,874 Nikdy nic takového neudělali. A kdy Anglosasové ustupují? 197 00:24:38,994 --> 00:24:46,538 Když nemají dost sil a musí se přeskupit. Úplně stejné to bylo i v případě Ruska. 198 00:24:46,658 --> 00:24:56,450 Když rozčlenili SSSR na státy bez suverenity a začali je řídit, 199 00:24:56,570 --> 00:25:07,908 tak se nadnárodní řízení střetlo s problémem, že tvůrčí potenciál lidu ještě nebyl vyčerpán. 200 00:25:08,028 --> 00:25:14,357 Lidé byli připraveni se bránit, lidé od elit chtěli něco jiného. 201 00:25:14,477 --> 00:25:20,382 A to také zajistilo tu zdrcující výhru Zjuganovovi ve volbách v roce 1996, 202 00:25:20,502 --> 00:25:25,911 protože ty volby nevyhrál Jelcin, ale Zjuganov. Šlo o absolutní podvod. 203 00:25:26,031 --> 00:25:31,749 Lidé byli naladěni na to, aby v zemi byl obnoven pořádek. 204 00:25:31,869 --> 00:25:39,362 A globální prediktor chápal, že kdyby na ně v té chvíli tlačil až do konce, tak by se to mohlo zlomit. 205 00:25:39,482 --> 00:25:44,866 Mezi lidmi by se zformovaly takové systémy řízení… 206 00:25:44,986 --> 00:25:49,805 Ten státní potenciál byl totiž stále ještě velmi vysoký, 207 00:25:49,925 --> 00:25:59,475 že by se všechny plány globálního prediktoru na rozčlenění Ruska a jeho likvidaci zhroutily. 208 00:26:00,375 --> 00:26:11,022 A tak si globální prediktor vzal oddechový čas, který potřeboval z jednoho jednoduchého důvodu. 209 00:26:11,142 --> 00:26:17,915 Potřeboval co nejdéle zachovat a prodloužit období úpadku v Rusku, 210 00:26:18,035 --> 00:26:25,785 aby za tu dobu stačil vychovat nové pokolení, 211 00:26:25,905 --> 00:26:35,661 které by už nebylo tak erudované a vzdělané jako jejich otcové a dědové, 212 00:26:35,781 --> 00:26:45,306 aby potom toto pokolení uvnitř státu vytvořilo absolutně jinou infrastrukturu. 213 00:26:45,426 --> 00:26:50,399 Navíc to pokolení mělo mít znehodnocenou mravnost. 214 00:26:50,519 --> 00:26:53,768 Toho potřebovali dosáhnout. 215 00:26:53,888 --> 00:27:04,390 Když už byli někteří přesvědčeni, že stát je úplně na kolenou a je možné ho trhat na kusy, jak se jim zlíbí, 216 00:27:05,059 --> 00:27:12,787 tak si vzpomeňme, že některé z těchto chamtivců v USA strčili do vězení. 217 00:27:12,907 --> 00:27:18,477 To znamená, že existovaly hranice, do kterých bylo možné stát oškubávat, 218 00:27:18,597 --> 00:27:21,820 potom už bylo nutné udělat přestávku. 219 00:27:21,940 --> 00:27:30,520 Tu přestávku potřebovali na to, aby obrazně řečeno, jak že to řekl Fursenko, co to bylo? 220 00:27:30,640 --> 00:27:36,950 Není to tedy citát, ale takové přetlumočení s doplněním: 221 00:27:37,070 --> 00:27:44,023 „My nepotřebujeme tvůrce, budovatele, výrobce, který by byl inteligentní, 222 00:27:44,143 --> 00:27:50,195 my potřebujeme debilního spotřebitele. 223 00:27:51,764 --> 00:27:57,396 Pouze debilnímu spotřebiteli dokážeme sebrat jeho stát. 224 00:27:57,516 --> 00:28:09,227 Proto musíme debilizovat vzdělání, aby lidé vycházející z vysokých škol, 225 00:28:09,347 --> 00:28:19,110 nebyli schopni udržovat tu infrastrukturu, kterou zdědili po svých otcích a dědech.“ 226 00:28:19,230 --> 00:28:23,761 A v mnohém se jim to povedlo. 227 00:28:24,707 --> 00:28:32,504 Dnes se první ročníky technických vysokých škol 228 00:28:32,624 --> 00:28:41,309 fakticky proměnily v určitou obdobu stalinských středních škol pro dělníky a rolníky (1919-40), 229 00:28:41,429 --> 00:28:50,012 kde se učili negramotní lidé z vesnic i měst, kteří se chtěli stát inženýry a vědci. 230 00:28:50,132 --> 00:28:58,767 Oni neměli základní vzdělání, a aby mohli jít na vysokou školu, tak je ve zrychleném režimu učili, 231 00:28:58,887 --> 00:29:02,985 aby si dokázali osvojovat nové znalosti. 232 00:29:03,105 --> 00:29:08,515 Učili je, jak se učit a poskytovali jim tam základní znalosti. 233 00:29:08,635 --> 00:29:16,822 Dnes technické vysoké školy musí napřed doučit studenty, 234 00:29:16,942 --> 00:29:29,995 aby mohli pokračovat v získávání nových znalostí, aby se dokázali učit technické obory. 235 00:29:30,115 --> 00:29:41,052 Co zde chci zmínit? Mnozí jsou toho názoru, že to kapitalismus je vinen tou tragédií v Zimní višni. 236 00:29:41,172 --> 00:29:46,767 V souvislosti s tím bych se jich chtěl zeptat, a jaký konkrétně kapitalismus? 237 00:29:46,887 --> 00:29:50,496 No přece kapitalismus, a hotovo. 238 00:29:50,616 --> 00:29:58,983 Jenže kapitalismus je v USA, kapitalismus je v Německu, ve Francii, i ve Švédsku je kapitalismus. 239 00:29:59,103 --> 00:30:05,058 I v Bolívii a Venezuele je dnes kapitalismus. No a v Rusku je také kapitalismus. 240 00:30:05,178 --> 00:30:10,266 Přičemž všude se ten kapitalismus kvalitativně velice odlišuje. 241 00:30:10,386 --> 00:30:15,313 A v čem spočívá ta kvalitativní odlišnost? V kvalitě života. 242 00:30:15,433 --> 00:30:26,886 Přičemž bezpečnostní systémy jsou za, zdálo by se, jedněch a těch samých podmínek ve státech prvního světa, 243 00:30:27,006 --> 00:30:32,897 v lídrech kapitalismu, principiálně odlišné. 244 00:30:33,017 --> 00:30:41,094 Jak s ohledem na povolené stavební materiály, tak i s ohledem na stavbu objektů. 245 00:30:41,214 --> 00:30:48,327 Tam je na prvním místě bezpečnost lidí, protože tam žijí oni, 246 00:30:48,447 --> 00:30:53,470 ale u nás je stát odsouzený ke zhroucení. 247 00:30:53,590 --> 00:31:01,057 A tak měl podle záměru globálního prediktoru postavit takovou infrastrukturu, 248 00:31:01,177 --> 00:31:08,643 která by se stala nebezpečnou pro lidi žijící v naší zemi. 249 00:31:08,763 --> 00:31:15,490 Aby to nebezpečí vycházelo právě z její infrastruktury. 250 00:31:15,610 --> 00:31:23,173 A tu měli stavět lidé, kteří absolvovali toto nové omezené vzdělání 251 00:31:23,293 --> 00:31:27,907 a podle nových předpisů nového kapitalismu. 252 00:31:28,027 --> 00:31:37,587 Proto je po naší zemi takových středisek jako Zimní višeň ohromné množství. 253 00:31:37,707 --> 00:31:43,811 A co ještě bylo důležité v té přestávce udělat? Vychovat nového člověka. 254 00:31:43,931 --> 00:31:50,258 Člověka, pro kterého je nejdůležitější ideou, že vše je na prodej. 255 00:31:50,378 --> 00:31:53,550 - Zisk - Vlastní prospěch 256 00:31:53,670 --> 00:32:14,453 A v důsledku toho, v důsledku toho se staví budovy a zařízení, které neodpovídají bezpečnostním požadavkům. 257 00:32:14,573 --> 00:32:26,790 Navíc si ti lidé, kteří berou úplatky při vydávání povolení, vůbec neuvědomují, že i oni tu žijí mezi námi všemi. 258 00:32:26,910 --> 00:32:39,900 Mohli se tam uprostřed té katastrofy stejně dobře ocitnout jejich příbuzní, nebo i oni sami, přímo ten úředník, 259 00:32:40,020 --> 00:32:52,176 který podepsal všechna ta povolení, že je tu budovu možné zprovoznit, že vyhovuje všem požadavkům. 260 00:32:52,296 --> 00:32:57,551 - Neměl žádné připomínky. - Vše to povolil bez připomínek. 261 00:32:57,671 --> 00:33:06,451 Ale jestliže si myslíte, že když budou všichni poctiví a všechno budou pečlivě kontrolovat, 262 00:33:06,571 --> 00:33:11,715 tak nemůže dojít k žádné takové katastrofě, tak se mýlíte. 263 00:33:11,835 --> 00:33:18,587 K té katastrofě dojde, protože je naprogramována samotným rozvojem kapitalismu v Rusku, 264 00:33:18,707 --> 00:33:26,439 kdy jsou od počátku celých těch 25 let budovány infrastrukturní objekty 265 00:33:26,559 --> 00:33:35,357 potencionálně ohrožující ekonomiku a sociální organizaci v Rusku. 266 00:33:35,477 --> 00:33:41,452 Co se týká našich úředníků ministerstva pro mimořádné situace, tak jen se podívejte, 267 00:33:41,572 --> 00:33:51,019 26.03.2018 došlo k té tragédii. Zdálo by se tedy, že musela všemi strašně otřást, 268 00:33:51,139 --> 00:33:53,540 že se musí díky ní vzpamatovat! 269 00:33:53,660 --> 00:34:01,179 Vždyť vy sami žijete ve stejném prostředí, tak byste se měli zamyslet nad tím, co se děje. 270 00:34:01,299 --> 00:34:04,856 Ale další úředník ministerstva pro mimořádné situace… 271 00:34:04,976 --> 00:34:09,948 Dne 29.03.2018 byl zatčen zástupce šéfa ministerstva pro mimořádné situace pro Burjatsko. 272 00:34:10,068 --> 00:34:17,227 Nachytali ho při braní úplatku, na tom samém, co vedlo k Zimní Višni, 273 00:34:17,347 --> 00:34:24,300 na to všeobecné zavírání očí, kdy jsou objekty, u kterých existují vady 274 00:34:24,420 --> 00:34:31,347 z hlediska naplnění bezpečnostních požadavků, schvalovány bez jakýchkoliv připomínek. 275 00:34:31,467 --> 00:34:38,548 Udělal to samé. Zamysli se proboha, vždyť ty bereš úplatek třetí den po té tragédii. 276 00:34:38,668 --> 00:34:48,038 Myslíte si, že s ním ta tragédie nějakým způsobem pohnula? Že takoví přestanou brát úplatky? Nepřestanou. 277 00:34:48,158 --> 00:34:57,554 V souladu s tím a s vědomím v jakém stavu je naše infrastruktura, musíme zjistit, 278 00:34:57,674 --> 00:35:05,589 proč došlo k tomuto teroristickému útoku, k této diverzi, 279 00:35:05,709 --> 00:35:14,040 a zajistit, aby k nim v budoucnu nemohlo docházet. 280 00:35:15,677 --> 00:35:19,824 Proč došlo k tomuto teroristickému útoku? 281 00:35:19,944 --> 00:35:29,467 A opět se vracíme k tomu, co se stalo na olympiádě v Koreji. 282 00:35:29,587 --> 00:35:40,649 Tak moc si tam chtěli zazpívat hymnu při stoupání bílé kapitulační vlajky... 283 00:35:40,769 --> 00:35:48,147 Nezaslouženě je nazvali rudou mašinou, to vítězství jim darovali, 284 00:35:48,267 --> 00:35:55,841 zajistili jim ho, aby tam mohli zazpívat tu hymnu a kapitulovali. 285 00:35:55,961 --> 00:36:03,633 Ukázali jsme, že jsme slabí, předvedli jsme vlastní slabost, 286 00:36:03,753 --> 00:36:10,740 svou zranitelnost a perspektivnost realizace plánů 287 00:36:10,860 --> 00:36:18,107 na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. 288 00:36:18,227 --> 00:36:27,497 To jsme Západu předvedli tím zpěvem... Opakuji, že to, co se nevyřeší ve sportu… 289 00:36:27,617 --> 00:36:34,278 Mnohé otázky se… Jak dlouho už tu říkám, že profesionální sport je oblast, 290 00:36:34,398 --> 00:36:40,146 kde se dají tyto věci řešit s minimálními náklady? Otázky státní suverenity, 291 00:36:40,266 --> 00:36:43,178 otázky státního řízení a podobně. 292 00:36:43,298 --> 00:36:48,361 Jestliže se to nevyřešilo už tam, nezbývá než to řešit tady u nás. 293 00:36:48,481 --> 00:36:52,893 Probíhá totální válka s cílem plné likvidace protivníka. 294 00:36:53,013 --> 00:36:57,392 Západ potřebuje, aby Rusko, abychom neexistovali. 295 00:36:57,512 --> 00:37:07,120 Rossionská elita zformovaná americkými poradci a odborníky v devadesátých letech, 296 00:37:07,240 --> 00:37:12,893 která je v Rusku u řízení, si Ruska vůbec neváží. 297 00:37:13,013 --> 00:37:17,311 Jen se podívejte, jak Tiňkov vychoval svou dceru, jaký má světonázor: 298 00:37:17,431 --> 00:37:24,700 „Co si to vůbec to Rusko dovoluje? Oni se rozhodli, že si za prezidenta zvolí Putina. 299 00:37:24,820 --> 00:37:29,103 A Anglii se to nelíbí. Jak já tu teď v té Anglii mám žít? 300 00:37:29,223 --> 00:37:34,890 Vždyť cílem existence Ruska není nic jiného, než aby s ním Anglie byla spokojená. 301 00:37:35,010 --> 00:37:45,241 Abychom my, kteří jsme se rozhodli žít zde v Anglii a v Rusku jenom stříhat ovce… 302 00:37:45,361 --> 00:37:51,348 My se přece musíme postarat, aby Anglie byla spokojená s tím, co se děje v Rusku. 303 00:37:51,468 --> 00:37:53,984 A teď je Anglie nespokojená.“ 304 00:37:54,104 --> 00:38:00,832 To je světonázor elity, který se projevil i v tom, že bez jakýchkoliv překážek, 305 00:38:00,952 --> 00:38:08,611 že nerušeně dál ve svých funkcích působí Mutko, Žukov a další takoví. 306 00:38:08,731 --> 00:38:13,754 Přestože jsou s nimi všichni nespokojeni. Také Šuvalov. 307 00:38:13,874 --> 00:38:20,762 A že jsou do funkcí jmenováni takoví jako Rodčenkov, 308 00:38:20,882 --> 00:38:26,966 kteří jsou potom součástí strukturního mechanismu pro řízení Ruska. 309 00:38:27,086 --> 00:38:34,071 A zde se již dostáváme bezprostředně k organizaci toho teroristického útoku. 310 00:38:35,935 --> 00:38:47,637 Ne, ještě musím předtím něco dodat. Jak vůbec byl nastaven systém výběru kádrů? 311 00:38:48,311 --> 00:39:02,335 V roce 1995 se konalo parlamentní slyšení o Koncepci sociální bezpečnosti ve Státní dumě. 312 00:39:02,455 --> 00:39:14,125 Přítomni byli poslanci, vláda, Ruská akademie věd, bylo tam tedy zastoupeno opravdu široké spektrum, 313 00:39:14,245 --> 00:39:19,654 které na žádných jiných parlamentních slyšeních takto zastoupeno nebylo. 314 00:39:19,774 --> 00:39:24,476 Bylo zapotřebí určit, co je to ta Koncepce sociální bezpečnosti. 315 00:39:24,596 --> 00:39:32,255 A ve výsledku tohoto slyšení byla vydána kniha, která se jmenuje Nová strategická iniciativa Ruska. 316 00:39:32,375 --> 00:39:41,385 Fakticky tedy bylo ohlášeno, že Koncepce sociální bezpečnosti Ruska je tím nástrojem, 317 00:39:41,505 --> 00:39:47,235 tou zbraní, která je v podmínkách studené války schopná obnovit suverenitu Ruska 318 00:39:47,355 --> 00:39:50,225 a napomoci mu k většímu rozkvětu. 319 00:39:50,345 --> 00:39:54,594 Ve výsledku toho parlamentního slyšení bylo vydáno doporučení, 320 00:39:54,714 --> 00:40:02,473 aby Koncepce sociální bezpečnosti byla široce zaváděna do všech oblastí sociálního života státu. 321 00:40:02,593 --> 00:40:07,457 V rámci naplnění těchto doporučení byla přes Státní dumu 322 00:40:07,577 --> 00:40:19,694 provedena anketa všech hlav subjektů Ruské federace a šéfů všech úřadů. 323 00:40:20,350 --> 00:40:22,986 Úplně všech, i silových… 324 00:40:23,106 --> 00:40:31,344 Například v nějakém kraji nebo oblasti se jednalo o šéfa oblastního úřadu ministerstva vnitra, 325 00:40:31,464 --> 00:40:38,577 ministerstva spravedlnosti, prokuratury, Federální bezpečnostní služby a tak dál, přišlo to všem. 326 00:40:38,697 --> 00:40:42,467 Zahrnovalo to plné spektrum. 327 00:40:42,587 --> 00:40:50,150 Byly toho tři takto tlusté fascikly, do kterých se všechny to ohlasy kopírovaly. 328 00:40:50,270 --> 00:40:55,100 Nashromážděny byly veškeré informace. 329 00:40:55,220 --> 00:40:59,689 Z větší části se samozřejmě jednalo jen o formální odpovědi ve stylu: 330 00:40:59,809 --> 00:41:05,615 „Bereme na vědomí, budeme pracovat…“, ale byly tam i velice obsažné odpovědi. 331 00:41:06,426 --> 00:41:12,207 Myslíte si snad, že si této naší aktivity naši nepřátelé nepovšimli? Povšimli. 332 00:41:12,327 --> 00:41:18,420 Věděli o tom a ty odpovědi sami také vyhodnocovali. A jaký byl důsledek? 333 00:41:18,540 --> 00:41:23,131 Ti lidé, kteří odpověděli obsažně ve smyslu: 334 00:41:23,251 --> 00:41:31,669 „Koncepce sociální bezpečnosti nás zajímá, máme k ní takové a takové připomínky a návrhy.“ 335 00:41:31,789 --> 00:41:40,454 Tedy ti, kteří odpověděli k věci, začali být eliminováni z řídicího systému. 336 00:41:40,574 --> 00:41:45,680 Boj s Koncepcí sociální bezpečnosti se vyhrotil natolik, že… 337 00:41:45,800 --> 00:41:54,650 My jsme to přece organizovali přes Státní dumu, přes frakci Liberálně demokratické strany Ruska. 338 00:41:54,770 --> 00:42:00,839 Došlo to až tak daleko, že Vladimir Volfovič Žirinovskij se rozhodl udělat pukrle 339 00:42:00,959 --> 00:42:06,163 před svými západními takzvanými „partnery“ a dát jim najevo: 340 00:42:06,283 --> 00:42:11,667 „Pánové, Rusko mi může být ukradené, jen když si udržím svůj teplý flek.“ 341 00:42:11,787 --> 00:42:16,322 A odjel do Gay klubu 69 a tam natočili reportáž. 342 00:42:16,442 --> 00:42:26,198 „Vidíte? Já jsem celý váš. Máte mě v kapse. Byla to chyba, práce provokatérů…“ 343 00:42:26,318 --> 00:42:32,525 Například já jsem byl společně se svými kolegy vyloučen z LDPR v rozporu se stanovami strany 344 00:42:32,645 --> 00:42:38,440 a zákonem o politických stranách na základě osobního rozhodnutí Žirinovského. 345 00:42:38,560 --> 00:42:51,197 A on sám se šel kát. Takže ve státě probíhala plánovitá práce nahrazování těchto lidí těmi, 346 00:42:51,317 --> 00:43:02,050 kteří budou systémově pracovat místo ruských zájmů pro zájmy nadnárodního řízení. 347 00:43:02,170 --> 00:43:09,766 Zda to probíhá v režimu spáčů, vlivových agentů, kteří mají určitý světonázor, 348 00:43:09,886 --> 00:43:14,293 a když přijde čas, tak k nim přijdou a řeknou: „Ty jsi podchycen tak a tak, 349 00:43:14,413 --> 00:43:18,973 a proto provedeš takovou a takovou operaci!“ 350 00:43:19,093 --> 00:43:25,310 Nebo zda to proběhne tak: „Agente X, tady máte šifrovanou zprávu s úkolem provést tu a tu operaci“, 351 00:43:25,430 --> 00:43:29,383 a hotovo, už nehraje v dané situaci žádnou roli. 352 00:43:29,503 --> 00:43:34,670 A teď už se tedy opravdu dostáváme k tomu, co se stalo. 353 00:43:34,790 --> 00:43:43,167 Takže proč britská rozvědka, a jak to, že právě ona bez důkazů? Nu, uvidíme. 354 00:43:44,607 --> 00:43:52,198 Vrátíme se do září roku 2017. 355 00:43:52,318 --> 00:44:01,806 Čím se vyznačuje nadnárodní řízení? Že nemá strukturní mechanismy, 356 00:44:01,926 --> 00:44:07,896 takže nemůže přikázat nějakému svému oddělení, aby splnilo ten či onen úkol. 357 00:44:08,016 --> 00:44:21,083 Je nuceno pro realizaci té či oné věci využívat státní strukturní mechanismy. 358 00:44:23,873 --> 00:44:26,863 A jak to probíhalo? 359 00:44:26,983 --> 00:44:36,571 V září roku 2017 byl náš stát zahlcen vlnou telefonátů o připravujících se teroristických útocích, 360 00:44:36,691 --> 00:44:40,172 o umístěných bombách. 361 00:44:40,292 --> 00:44:44,608 Bylo jich mnoho. Každému odborníkovi bylo jasné, 362 00:44:44,728 --> 00:44:54,991 a my jsme o tom také mluvili, že probíhá testování systému řízení státu 363 00:44:55,111 --> 00:45:02,385 s ohledem na budoucí provedení teroristického útoku, diverze, 364 00:45:02,505 --> 00:45:10,260 že probíhá výběr, zcela konkrétní výběr budoucího objektu útoku. 365 00:45:11,224 --> 00:45:24,373 13. září stejné telefonáty proběhly i v Kemerovu. A co je zajímavé? 366 00:45:26,269 --> 00:45:32,675 Kvůli těmto telefonátům probíhaly evakuace a tak podobně, 367 00:45:32,795 --> 00:45:41,603 a mezi těmito evakuovanými objekty bylo i obchodní středisko Zimní višeň. 368 00:45:41,723 --> 00:45:50,082 Já jsem si prohlédl celkem hodně materiálů na internetu a našel jsem, 369 00:45:50,202 --> 00:45:58,805 že ze svých pracovních prostor bylo evakuováno 400 státních úředníků, 370 00:45:59,394 --> 00:46:08,522 ale nikde jsem nenašel popis procesu evakuace lidí z obchodního střediska. 371 00:46:08,642 --> 00:46:14,916 Kdyby něco takového proběhlo, objevily by se reakce lidí, jak to probíhalo. 372 00:46:15,036 --> 00:46:18,185 Ale žádná reportáž o tom... 373 00:46:18,305 --> 00:46:29,386 Zcela konkrétně o evakuaci obchodního střediska Zimní višeň byla k dohledání fotoreportáž, 374 00:46:29,506 --> 00:46:31,778 ve které je kde co, 375 00:46:31,898 --> 00:46:35,459 ale samotná evakuace tam není. 376 00:46:35,579 --> 00:46:38,509 Třeba tam ti novináři přišli až po jejím skončení? 377 00:46:38,629 --> 00:46:42,768 Tak s ohledem na ni mohli uvést alespoň něco věcného. Nic. 378 00:46:42,888 --> 00:46:51,051 Jediné, co zaznělo k věci, bylo, že v průběhu této akce 379 00:46:51,171 --> 00:46:59,569 se v obchodním středisku Zimní višeň rozezněl poplašný signál. 380 00:46:59,689 --> 00:47:07,220 Zdálo by se, že by to měl být začátek popisu. Rozezněl se poplašný signál a? Jenže to bylo všechno. 381 00:47:07,340 --> 00:47:10,901 A co bylo dál? Jak probíhala evakuace? 382 00:47:11,021 --> 00:47:16,791 Jestliže tam přijeli lidé z úřadu pro mimořádné situace, tak v podstatě měli vyvést lidi. 383 00:47:16,911 --> 00:47:26,335 A jak? Očividně to probíhalo tak, že popsat si to z nějakých důvodů netroufli. 384 00:47:26,455 --> 00:47:36,063 Tehdy v září nám bylo řečeno, že telefonáty byly prováděny z ukrajinského území, 385 00:47:36,183 --> 00:47:43,372 že prý dokonce našli i čtyři naše občany, že prý šlo výtržnosti chuligánů. 386 00:47:43,492 --> 00:47:49,390 Tak k té Ukrajině a dalším podobným informacím pouštěným do oběhu. 387 00:47:49,510 --> 00:47:55,892 Ukrajinský stát nikdy neexistoval, neexistuje a nikdy existovat nebude. 388 00:47:56,012 --> 00:48:04,861 A dokonce i když tvrdím, že potřebujeme, aby Ukrajina byla neutrálním demokratickým státem, 389 00:48:04,981 --> 00:48:09,202 tak přesto plnohodnotným státem nikdy nebude. 390 00:48:09,322 --> 00:48:18,709 Může existovat pouze za určitého konsensu těch, kteří řídí na globální úrovni. 391 00:48:19,532 --> 00:48:28,019 Ukrajina je od samotného počátku jen státností, nikdy nebyla státem. 392 00:48:28,637 --> 00:48:34,218 Ukrajina je územím, ze kterého západní tajné služby 393 00:48:34,338 --> 00:48:44,608 provádějí diverzní činnost a agresi proti Rusku rukama Ukrajinců. 394 00:48:44,728 --> 00:48:50,832 Je to velice pohodlné, když ti paviáni z Ukrajiny bojují s domorodci v Rusku 395 00:48:50,952 --> 00:48:57,082 a bílý sáhib z Londýna se tím baví a čeká, až se území uvolní. 396 00:48:57,202 --> 00:49:05,878 No a paviáni z Ukrajiny jsou připraveni kvůli potěše svého páníčka z Londýna bojovat do posledního Rusa. 397 00:49:05,998 --> 00:49:14,519 V normální válce bojovat nemohou, oni dokážou pouze vraždit, loupit a znásilňovat bezbranné obyvatelstvo 398 00:49:14,639 --> 00:49:17,760 a provádět teroristické útoky. To ano. 399 00:49:17,880 --> 00:49:23,984 Ale na opravdovou válku připraveni nejsou, jak bylo vidět z jejich bojových akcí v roce 2014. 400 00:49:24,104 --> 00:49:26,427 Třeba takové Debalcevo. 401 00:49:29,411 --> 00:49:38,875 Ukrajinská bezpečnostní služba je strukturním útvarem FBI. 402 00:49:39,853 --> 00:49:57,252 Někdo pozorný se může zeptat: „A proč FBI? Ale to je americká stopa a vy jste mluvil o britské…“ 403 00:49:57,372 --> 00:50:07,033 Žila byla kdysi taková Cambridgeská pětka a jakýsi Kim Philby. 404 00:50:07,153 --> 00:50:13,020 No a v jeho životopisu je jedna taková zajímavá epizoda. 405 00:50:13,140 --> 00:50:20,617 Spolupracoval s americkou tajnou službou. A jak? 406 00:50:20,737 --> 00:50:24,484 Z jeho životopisu je lehce možné se dozvědět, jak se to dělá, 407 00:50:25,821 --> 00:50:33,928 když britská tajná služba využívá tu americkou k provedení těch či oněch akcí. 408 00:50:34,524 --> 00:50:37,651 V souladu s tím… 409 00:50:38,927 --> 00:50:45,860 No, USA nikdy neměly suverenitu ve vztahu k Británii. Nikdy! 410 00:50:45,980 --> 00:50:52,340 A když někdo vykládá, že to byly USA, kdo rozvrátil Britské impérium, tak nic podobného. 411 00:50:52,460 --> 00:50:58,327 Britské impérium je od poloviny 19. století plánovitě přeformátováváno. 412 00:50:58,447 --> 00:51:06,166 A potřebné akce jsou prováděny s pomocí různých nástrojů a to včetně USA, 413 00:51:07,235 --> 00:51:14,662 což Churchill nepochopil, a tak byl za to potrestán, byl to představitel státní elity. 414 00:51:14,782 --> 00:51:22,357 A když to pochopil a zapojil se do toho, měli jsme tu studenou válku. Potom byl vyznamenán. 415 00:51:27,383 --> 00:51:33,898 Takže Velká Británie se chystala vypovědět naše diplomaty. 416 00:51:36,127 --> 00:51:45,321 To vyhoštění diplomatů bylo provedeno, oznámeno ve stejný den, 417 00:51:45,441 --> 00:51:55,093 kdy se u nás začaly črtat následky požáru v Zimní višni. 418 00:51:55,213 --> 00:51:59,750 Že by s tím tedy Západ alespoň počkal? Ne. 419 00:51:59,870 --> 00:52:06,176 Západ nemohl čekat, protože Zimní višeň se právě rozhořela a měla hořet ten den. 420 00:52:06,296 --> 00:52:14,020 Proto nutili všechny státy, aby to vyhoštění bylo provedeno přesně ten den. 421 00:52:14,140 --> 00:52:17,569 A některé z těch států nevěděly nic lepšího, 422 00:52:17,689 --> 00:52:23,515 než v prvním odstavci projevit svou soustrast s tragédií v Kemerovu, 423 00:52:23,635 --> 00:52:28,715 ve druhém odstavci oznámit vyhoštění našich diplomatů a ve třetím uvést: 424 00:52:28,835 --> 00:52:32,987 „Doufáme, že signálu, který jsme tímto vyslali, porozumíte.“ 425 00:52:33,107 --> 00:52:34,902 Že ho vyčtete... 426 00:52:35,022 --> 00:52:41,894 Tak proto Británie a ne USA. 427 00:52:42,014 --> 00:52:51,586 Bylo to organizováno přes Británii a nástroje k tomu už poskytly USA. 428 00:52:51,706 --> 00:53:03,984 Bylo by možné to všechno hodit na šlendrián, nedbalost a podobně, kdyby tu nebylo jedno ale. 429 00:53:04,104 --> 00:53:10,292 Ještě se trochu vrátím k té naší infrastruktuře. Jen trochu. 430 00:53:10,412 --> 00:53:15,833 Všichni jste určitě viděli v západních filmech jednu věc, 431 00:53:15,953 --> 00:53:25,508 že když se tam u nich něco stane, spustí se havarijní hasicí systém, který zaleje celou místnost vodou. 432 00:53:25,628 --> 00:53:29,103 Proč něco takového nezafungovalo v Zimní višni? 433 00:53:29,223 --> 00:53:34,438 Je možné vést spory o tom, nakolik je takový systém efektivní či neefektivní, 434 00:53:34,558 --> 00:53:39,163 jaký tam musí být tlak vody, kolik jí musí protékat… 435 00:53:39,283 --> 00:53:49,254 Ale nikdo si nedovolí říci, že by takový hasicí systém nepomohl lidem se zachránit. 436 00:53:49,374 --> 00:53:55,415 Vzhledem k tomu, že začíná hasit ohniska požáru, 437 00:53:55,535 --> 00:54:04,957 tak tím zpomaluje, přinejmenším tím zpomaluje proces šíření požáru, 438 00:54:05,077 --> 00:54:12,904 a poskytuje tak lidem čas utéct ze zóny požáru. 439 00:54:13,024 --> 00:54:19,359 A v obchodním středisku takový systém nebyl, ze zásady. 440 00:54:28,516 --> 00:54:32,356 Takže o jakém důkazu mluvím? 441 00:54:32,476 --> 00:54:42,507 O tom, jak to probíhalo, zda to byl či nebyl teroristický útok, by bylo možné dlouho nezúčastněně diskutovat. 442 00:54:42,627 --> 00:54:53,000 Existuje však velice pevný, konkrétní důkaz toho, že to byl teroristický čin, přičemž plánovaný. 443 00:54:54,961 --> 00:55:07,980 Všichni asi víte, že se velmi rychle objevilo video, jak vešel nějaký mladík s taškou, 444 00:55:08,100 --> 00:55:14,730 něco rozstřikoval a v důsledku toho tam vzplanul požár. 445 00:55:14,850 --> 00:55:21,610 Teď by zase posluchači měli vykřiknout: „Ale vždyť to byla falešná zpráva!“ 446 00:55:21,730 --> 00:55:26,787 A já se jich zeptám: „Cožpak falešná zpráva nemůže být důkazem?“ 447 00:55:26,907 --> 00:55:51,858 Jsou-li při přebírání úplatku použity falešné bankovky, znamená to, že dotyčný nepřebíral úplatek? 448 00:55:51,978 --> 00:55:58,689 Nebo snad výroba těchto falešných bankovek s cílem pustit je do oběhu 449 00:55:58,809 --> 00:56:03,029 ruší samotný fakt dopuštění se trestného činu? 450 00:56:03,415 --> 00:56:16,434 Skutečnost, že se objevila tato falešná zpráva, dokazuje, že ten zločin byl plánovitě organizován. 451 00:56:16,554 --> 00:56:25,949 Proč? Došlo k požáru. A najednou se objevilo to video. 452 00:56:26,069 --> 00:56:38,808 První otázka: Kde se nachází server, a jak to, že video z objektu, ve kterém hořelo, nebylo zničeno? 453 00:56:38,928 --> 00:56:44,819 To tedy znamená, že server se nacházel na jiném místě. Dobře, žádný problém. 454 00:56:45,333 --> 00:56:50,701 Ale ta videa přece prohlížejí výlučně odborníci. 455 00:56:50,821 --> 00:56:58,416 Když začne hořet, tak jedni hasí požár, a druzí zjišťují, kde přesně k tomu požáru došlo, 456 00:56:58,536 --> 00:57:02,563 a tak prohlížejí videa. 457 00:57:02,683 --> 00:57:10,857 To znamená, že okruh lidí, kteří sledují tato videa je velice, velice úzký. 458 00:57:10,977 --> 00:57:17,511 A co je velmi dobře na tom videu vidět? Co je tam velmi dobře vidět? 459 00:57:17,631 --> 00:57:24,390 Že vešel nějaký mladík, místní, protože se nejdříve pozdravil s dívkou, 460 00:57:24,510 --> 00:57:31,881 potom ještě pozdravil člověka, který byl mimo záběr kamery a odešel. 461 00:57:33,552 --> 00:57:43,421 Je třeba umět se určitým způsobem podívat na ten proces, abyste v tom videu… 462 00:57:43,541 --> 00:57:48,243 Tedy mít specifické myšlení, abyste to uviděli a řekli: 463 00:57:48,363 --> 00:57:58,980 „Podívejte se. Vypadá to, že ten člověk tam něco pohazuje, rozstřikuje, a tam přece začal ten požár.“ 464 00:58:01,937 --> 00:58:09,717 Potom se z toho sestřihá video, které se nechá šířit virusovým způsobem, 465 00:58:09,837 --> 00:58:13,413 aby se na něj lidé začali odvolávat. 466 00:58:14,249 --> 00:58:18,685 Času na to bylo neskutečně málo. 467 00:58:18,805 --> 00:58:28,265 Než by se to video od zainteresovaných osob dostalo do nějakého jiného prostředí, 468 00:58:28,385 --> 00:58:38,423 kde by se našel někdo, kdo by to všechno zařídil, tak by uběhlo daleko méně, tedy více času. 469 00:58:38,543 --> 00:58:49,288 Jestliže však předpokládáme, že prostřednictvím videokamer bylo sledováno 470 00:58:49,408 --> 00:58:54,689 určité konkrétní místo vzplanutí, 471 00:58:54,809 --> 00:58:59,447 tedy že to místo sledoval člověk, který věděl, odkud se má začít šířit požár… 472 00:58:59,567 --> 00:59:02,937 A mimochodem otázkou je, zda to ohnisko požáru bylo jen jedno. 473 00:59:03,057 --> 00:59:09,161 Mám velké podezření, že když vzplanul ten první požár, rozhořelo se ještě několik připravených nástrah, 474 00:59:09,281 --> 00:59:18,217 které urychlily šíření požáru, jeho rozsah, přičemž samy v něm byly zničeny. 475 00:59:18,337 --> 00:59:26,076 A to místo přímo bije do očí. Dětská zóna! Ten útok měl vysloveně zasáhnout právě děti. 476 00:59:27,557 --> 00:59:32,248 Přitom vůbec není nutné nic rozstřikovat. 477 00:59:32,368 --> 00:59:40,583 Je možné dítěti podstrčit hračku, vyměnit některou z těch kuliček, 478 00:59:40,703 --> 00:59:45,497 těch možností je spousta, a bude to tam ležet připravené. 479 00:59:45,617 --> 00:59:54,426 A ještě něco můžete vmontovat do systému izolace nebo elektrických rozvodů, 480 00:59:54,546 --> 00:59:59,560 aby tam zůstal důkaz, že to proběhlo právě tak a nejinak. 481 00:59:59,680 --> 01:00:08,149 Takže lidé to sledovali, požár byl uhašen. Začala se podávat příslušná hlášení. 482 01:00:08,269 --> 01:00:11,853 A najednou si jeden z těch, co sledují video, řekl: 483 01:00:11,973 --> 01:00:17,408 „Podívejme, jaká epizodka se tu odehrála chvíli před požárem. Podívejte, někdo tam vešel.“ 484 01:00:17,528 --> 01:00:22,835 A co jestli tam ten člověk chodil pravidelně, a vždy se choval podobně? 485 01:00:22,955 --> 01:00:26,518 To potom bylo předem pravděpodobné, že se tam v té době zase objeví. 486 01:00:26,638 --> 01:00:30,571 A tak si ho všimli a informovali o něm své šéfy. 487 01:00:30,691 --> 01:00:33,781 A ti si řekli: „To by mohla být dobrá informační bomba, 488 01:00:33,901 --> 01:00:38,862 a jak začne majdan, tak si na to už nikdo ani nevzpomene, že šlo o falešnou zprávu. 489 01:00:38,982 --> 01:00:44,245 Pustíme to rychle jako informaci do oběhu a virusovým způsobem ji rozšíříme. 490 01:00:44,365 --> 01:00:54,774 V tom nám opět pomohou naši ukrajinští kolegové, kteří tak rádi jdou na ruku Britům a Američanům. 491 01:00:54,894 --> 01:00:59,495 Rychle to rozšíříme a ono to začne působit.“ 492 01:00:59,615 --> 01:01:04,973 Budeme-li předpokládat, že šlo o druhý případ, že byl sledován, 493 01:01:05,093 --> 01:01:09,809 je rychlost objevení se té falešné zprávy vysvětlitelná. 494 01:01:09,929 --> 01:01:15,699 Opakuji, že je třeba uvidět, a ne každý, zdaleka ne každý k tomu má přístup, 495 01:01:16,187 --> 01:01:22,668 uvidět v tom jednání něco, co by se mohlo podobat provedení teroristického činu, 496 01:01:22,788 --> 01:01:29,895 připravit informační legendu, vytvořit to video a nechat ho rozšířit. 497 01:01:30,015 --> 01:01:35,682 V tom časovém úseku než se video objevilo, který byl velice krátký, to mohl udělat pouze takový člověk, 498 01:01:35,802 --> 01:01:44,992 takový systém, který konkrétně sledoval, co se děje v Kemerovu a věděl, kde došlo k tomu požáru. 499 01:01:47,770 --> 01:01:50,676 A co se dělo dále? 500 01:01:50,796 --> 01:01:52,760 Dále to bylo ještě lepší. 501 01:01:52,880 --> 01:02:01,324 Ukázalo se, že do Kemerova již dovezli i herce, okamžitě tam byl zorganizován mítink. 502 01:02:01,839 --> 01:02:09,554 V Kemerovu začali požadovat odstoupení. A co je na tom zajímavé? 503 01:02:09,674 --> 01:02:21,857 V reportáži točené Euronews z mítinku v Moskvě všichni vykřikovali: „Odstup, Odstup…“ 504 01:02:21,977 --> 01:02:31,553 a vedle kamery dva, tři hlasy, bylo jich velice málo, jen aby to bylo slyšet na kameru, do toho: „Putine, odstup!“ 505 01:02:33,225 --> 01:02:38,986 To znamená, že Západ už připravují, Západ už byl připraven 506 01:02:39,106 --> 01:02:46,007 a herci byli rozestaveni na svých místech a hráli své předepsané role, i aparatura byla dovezena. 507 01:02:46,127 --> 01:02:53,389 A co v těchto podmínkách prováděl Vyšetřovací výbor, tedy ne výbor, ale vyšetřování v Kemerovu? 508 01:02:53,509 --> 01:03:04,068 Dělali všechno možné, aby lidé nedůvěřovali úřadům, aby nedůvěřovali výsledkům vyšetřování. 509 01:03:04,188 --> 01:03:09,694 Zatýkali, koho je napadlo, jak je napadlo na základě pochybných odůvodnění, 510 01:03:09,814 --> 01:03:16,701 jen aby vyvolali ještě více nedůvěry a zloby. 511 01:03:16,821 --> 01:03:28,435 Až když přijel Bastrykin a jeho skupina, tak tam udělali pořádek ve vyšetřování 512 01:03:28,555 --> 01:03:38,208 a byla naladěna normální spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky. 513 01:03:38,328 --> 01:03:49,546 A vyšetřování? Až 30.03.2018 byl zatčen první člověk, který si to skutečně plně zasloužil. 514 01:03:49,666 --> 01:03:58,356 Neříkám, že ti před ním byli úplně nevinní, ale každý má svůj podíl odpovědnosti, 515 01:03:58,476 --> 01:04:00,574 každý má svoji vinu. 516 01:04:00,694 --> 01:04:06,595 A míra odpovědnosti úředníka nesmí být svalována… 517 01:04:06,715 --> 01:04:14,708 Oj, na nějakého výhybkáře nesmí být svalena veškerá vina za ty, 518 01:04:14,828 --> 01:04:23,398 kteří tu havárii zorganizovali, kteří pustili vlaky, kteří vydali výhybkáři příkaz. 519 01:04:23,518 --> 01:04:30,324 Jenže to bylo právě tak, a z toho pramenila ta nedůvěra, na základě které byl organizován majdan. 520 01:04:30,444 --> 01:04:36,851 Bylo v tom namočeno celé vyšetřování? Vůbec ne. Postarali se o to určité osoby. 521 01:04:36,971 --> 01:04:46,753 Normálních lidí je všude dost, ale ty procesy už řídí méně lidí 522 01:04:46,873 --> 01:04:55,818 a mezi nimi jsou do klíčových funkcí dosazováni na základě kádrové rotace, 523 01:04:55,938 --> 01:05:01,475 jak jsem o tom mluvil před chvílí, lidé, kteří jsou tam potřební. 524 01:05:01,595 --> 01:05:16,713 Takže si to vezměte, 13. září 2017 byly ty telefonáty zaměřené na Kemerovo. 525 01:05:16,833 --> 01:05:25,641 Takže předem proběhl výběr: „Jaký je vhodný objekt? Kde máme dostatečné pokrytí? 526 01:05:25,761 --> 01:05:32,097 Koho máme kde, v jaké funkci v každém z regionů?“ 527 01:05:32,217 --> 01:05:36,506 Podívali se a řekli si: „Kemerovo je nejoptimálnější. 528 01:05:36,626 --> 01:05:43,063 Tam máme šéfa vyšetřování, prokurátora..." Ve smyslu, že jsou to jejich lidé. 529 01:05:43,183 --> 01:05:46,313 To neznamená, že jde přímo o britské agenty. 530 01:05:46,433 --> 01:05:48,597 Ten problém je jinde. 531 01:05:48,717 --> 01:05:56,562 Jestliže se teď vyšetřování začne zabývat určováním odpovědných osob z ministerstva pro mimořádné situace, 532 01:05:57,649 --> 01:06:03,019 ze silových struktur vůbec, jak byl proveden stavební dozor atd., 533 01:06:03,139 --> 01:06:08,408 tak se toho mnoho vyjasní s ohledem na strukturní mechanismy 534 01:06:08,528 --> 01:06:12,079 a jejich napojení na britskou rozvědku. 535 01:06:12,199 --> 01:06:15,859 Velmi mnoho se toho vyjasní. Ale to je věc vyšetřování, 536 01:06:15,979 --> 01:06:21,697 kdo konkrétně, kteří konkrétní lidé a jak jsou napojeni. 537 01:06:21,817 --> 01:06:28,307 Buď v tom figurují na principu: „Dosadíme tam hlupáka, který je tak a tak ovladatelný a to nám vyhovuje. 538 01:06:28,427 --> 01:06:34,017 Když to potom praskne, tak na něj všechno hodíme. 539 01:06:34,137 --> 01:06:41,089 A bude-li to náš agent? No co se dá dělat. Občas to odnese i agent.“ 540 01:06:41,450 --> 01:06:44,767 To je třeba také mít na zřeteli. 541 01:06:44,887 --> 01:06:49,603 Takže se podívali na regiony a nejpříhodnějším regionem 542 01:06:49,723 --> 01:06:54,798 pro provedení teroristického útoku se ukázalo Kemerovo 543 01:06:54,918 --> 01:06:59,299 - a třicátého... - Března. 544 01:06:59,419 --> 01:07:12,362 Března ne, 30. listopadu 2017 RBK zveřejnilo rozhovor se Štengelovem, 545 01:07:12,482 --> 01:07:17,377 majitelem celého toho byznysu, který žije v Austrálii: 546 01:07:17,497 --> 01:07:24,642 „Šetříme peníze tak, že vypalujeme starou trávu“. Ať už tu frázi říkal, či ne, tak zazněla. 547 01:07:24,762 --> 01:07:35,186 Ale co je nejdůležitější? Z tohoto rozhovoru vyplývá, že Štengelov je do určité míry jen nastrčenou osobou 548 01:07:35,306 --> 01:07:38,882 a celý ten byznys je britský. 549 01:07:39,002 --> 01:07:54,056 To znamená, že Britové mají plnou moc a hlavní slovo při dosazování kádrů v tomto podniku. 550 01:07:54,176 --> 01:08:04,664 Navíc ten podnik má v regionu svůj vliv a mnozí na něj mají finanční vazbu. 551 01:08:04,784 --> 01:08:14,631 To znamená, že 30. listopadu byl ohlášen objekt, kde bude proveden teroristický útok. 552 01:08:14,751 --> 01:08:23,351 A všechny mechanismy, které odhalujeme, když rozkrýváme ten teroristický útok, všechny jsou britské! 553 01:08:23,471 --> 01:08:26,565 Všechny jsou britské. 554 01:08:26,685 --> 01:08:34,321 A když mluvíme o majdanu… Jen si to představte, nějaký bloger prý volal do márnice. 555 01:08:34,441 --> 01:08:42,399 Tak za prvé, na Ukrajině neexistují žádní nezávislí blogeři. Absolutně žádní. 556 01:08:42,519 --> 01:08:48,547 Všichni jsou vydržováni a mají vazby na Ukrajinskou bezpečnostní službu. 557 01:08:48,667 --> 01:08:58,633 A proto také zavolal. Ale to je vlastně jedno, on zavolal, všechno se rozběhlo a rychle ho lokalizovali. 558 01:08:58,753 --> 01:09:10,086 Ale vezměte si to, jakýsi neznámý ukrajinský bloger a najednou je na něj hromadná odezva, 559 01:09:10,206 --> 01:09:14,443 všichni o něm vědí a všichni ho začínají citovat. 560 01:09:14,563 --> 01:09:19,200 Čekali na to, o čem to vypovídá? Že dostali signál. 561 01:09:19,320 --> 01:09:29,005 A vezměte si ten počet obětí, jak bylo zkušeně šířeno 300, ne 400, ne 500, jak to zvyšovali. 562 01:09:29,125 --> 01:09:36,334 V podmínkách majdanu, a jestliže by tam nepřijel Bastrykin a neudělal pořádek ve vyšetřování, 563 01:09:36,454 --> 01:09:43,664 tak se to v Kemerovu mohlo rozhořet velmi nebezpečným způsobem. 564 01:09:45,078 --> 01:09:54,176 Systematicky byly šířeny takové informace, velmi zkušeně. Navíc, přemýšlejte. 565 01:09:54,296 --> 01:09:59,994 Kolik bylo těch obětí? Říkají, že úřadům se nedá věřit. 566 01:10:00,114 --> 01:10:04,591 Tak jim nevěřte. Zapojte vlastní hlavu. 567 01:10:04,711 --> 01:10:11,181 Je taková teorie, která i když není potvrzená, je velice vypovídající, 568 01:10:11,301 --> 01:10:15,360 obzvláště z hlediska navazování kontaktů. 569 01:10:15,480 --> 01:10:23,178 Je to teorie šesti stisků ruky, podle které každý obyvatel planety Země 570 01:10:23,298 --> 01:10:32,678 dokáže přes šest lidí navázat kontakt s kterýmkoliv jiným obyvatelem této planety. 571 01:10:33,913 --> 01:10:42,142 Nebudeme mluvit o všech obyvatelích Země, stačí náš Barnaul, 572 01:10:42,262 --> 01:10:51,530 kde se našlo ohromné množství lidí s osobními kontakty nejen na ty, kteří něco vědí, 573 01:10:51,650 --> 01:10:55,234 ale dokonce i na ty, kteří se stali oběťmi. 574 01:10:55,354 --> 01:11:01,329 A to přes jednoho dva lidi. Jen v Barnaulu je takových lidí velké množství. 575 01:11:01,449 --> 01:11:08,144 A teď si představte tu situaci v Kemerovu, což je malé město, kde je 500 tisíc obyvatel 576 01:11:08,264 --> 01:11:12,106 a pokuste se tam něco utajit. 577 01:11:12,226 --> 01:11:15,012 Vždyť to je taková informační bomba! 578 01:11:15,132 --> 01:11:20,181 A tam se všichni navzájem znají. Jeden zná jednoho, ten zase někoho dalšího… 579 01:11:20,301 --> 01:11:25,865 Není možné tam utajit počet obětí. Jednoduše to není možné, 580 01:11:25,985 --> 01:11:28,951 protože by se to okamžitě provalilo. 581 01:11:29,071 --> 01:11:35,664 Každá rodina má plno známých a přes šest prostředníků to pokryje celé město. 582 01:11:35,784 --> 01:11:38,288 Každá rodina. 583 01:11:38,408 --> 01:11:45,746 A vy nám chcete namluvit, že v Kemerovu je možné utajit 400 nebo 300 mrtvol? 584 01:11:45,866 --> 01:11:48,395 Kdo něco takového vykřikuje? 585 01:11:48,515 --> 01:11:54,491 O takovém množství obětí vykřikují jen psychicky nemocní lidé, 586 01:11:54,611 --> 01:11:59,660 kterým ty oběti nestačí a přejí si, aby jich bylo víc, víc a víc… 587 01:11:59,780 --> 01:12:07,504 A ještě se oblékají jako patrioti: „My jsme na straně „patriotů“, my jsme pro děti.“ Vy jste pro děti? 588 01:12:09,434 --> 01:12:16,737 Prý bojují za děti, tím že rozdmýchávají majdanovou situaci a rozpoutávají občanskou válku? 589 01:12:16,857 --> 01:12:22,987 Vzpomeňte si na devadesátá léta, na tehdejší bezprizorní děti. 590 01:12:23,107 --> 01:12:31,654 Právě jsme začali v zemi dělat pořádek, konečně má Putin možnost začít řešit vnitřní problémy, 591 01:12:31,774 --> 01:12:34,535 a zase další útok. 592 01:12:34,655 --> 01:12:44,796 Někdy se mne ptají na to Putinovo vystoupení, když vypravoval sportovce na olympiádu. 593 01:12:44,916 --> 01:12:51,599 Že už uplynulo… Když jsem mluvil o té časové lhůtě, tak jsem vůbec nepředpokládal, 594 01:12:51,719 --> 01:12:55,850 že by mohlo dojít k takovému teroristickému útoku. 595 01:12:56,788 --> 01:13:08,627 Ale i bez tohoto teroristického útoku se události vyvíjejí tak, že ohlašovat to, co řekl, je zatím předčasné. 596 01:13:08,747 --> 01:13:13,258 Až nastane čas, tak se k tomu vrátíme. Jednoznačně se k tomu vrátíme. 597 01:13:13,378 --> 01:13:16,365 A teď je třeba pomáhat a chápat, 598 01:13:16,485 --> 01:13:25,335 že naše státní vedení si nemůže dovolit takové riziko jako je rozpoutání 3. světové války 599 01:13:25,455 --> 01:13:36,228 a občanské války u nás přímým obviněním Velké Británie z provedení tohoto teroristického útoku. 600 01:13:36,348 --> 01:13:47,576 Ale pracovat s tím, a využívat to ve prospěch Ruska, při obnově jeho suverenity, 601 01:13:47,696 --> 01:13:56,030 jak ukazuje dosavadní životopis našeho gosudara, bude v každém případě. 602 01:13:56,150 --> 01:14:03,713 Ani jedna oběť nebude zapomenuta. Británii se to všechno ještě vymstí. 603 01:14:03,833 --> 01:14:10,078 Pořádně se jí vymstí to, co provedla našim dětem. 604 01:14:16,893 --> 01:14:20,590 Úkolů před námi stojí mnoho. 605 01:14:20,710 --> 01:14:28,401 Já to nedokážu všechno vyložit formou dialogu v odpovědích na otázky, vysvětlit všechno. 606 01:14:28,521 --> 01:14:30,426 Pouze rámcově. 607 01:14:30,546 --> 01:14:37,177 K tomu úřadu ministerstva pro mimořádné události. Už jsem řekl, že člověk z toho úřadu opět vzal úplatek. 608 01:14:37,297 --> 01:14:47,978 A jakou strukturu chtějí vytvořit ti, kteří se derou k moci, kteří nás pobízejí na majdan? 609 01:14:48,098 --> 01:14:52,286 Třeba taková Xenie Anatoljevna Sobčakova, 610 01:14:52,928 --> 01:14:55,854 prezidentská kandidátka. 611 01:14:55,974 --> 01:15:02,026 Přečtu vám něco z jejího programu: „My jsme pro plnou… 612 01:15:02,146 --> 01:15:07,684 My jsme pro etapovou, ale radikální změnu charakteru regulace 613 01:15:07,804 --> 01:15:11,381 většiny výrobních odvětví a oblastí služeb. 614 01:15:11,501 --> 01:15:16,788 Většina předpisů v oblasti bezpečnosti práce, požární bezpečnosti, hygieny práce, 615 01:15:16,908 --> 01:15:20,190 musí být zjednodušena či dokonce zrušena 616 01:15:20,310 --> 01:15:26,466 a odpovědnost podnikatelů, výrobců a provozovatelů infrastrukturních objektů a jiných výrobních prostředků 617 01:15:26,586 --> 01:15:33,333 nesmí z větší části ležet v poli správní a trestní odpovědnosti, ale v poli té občanské.“ 618 01:15:33,796 --> 01:15:36,111 To je z jejího programu. 619 01:15:37,217 --> 01:15:42,643 To je to, co chtějí vytvořit. Korupci úředníků už známe. 620 01:15:42,763 --> 01:15:49,295 A proč vlastně zemřely děti v tom kině? Protože až tam prostě nikdo vůbec nedošel. 621 01:15:49,747 --> 01:15:57,813 Nikdo tam ani nedošel. A proč? Protože neměli specializované vybavení. 622 01:15:57,933 --> 01:16:01,166 Ale mívali ho a mají ho mít. 623 01:16:01,286 --> 01:16:07,481 Lidé z toho úřadu pro mimořádné události vyjeli na objekt a vůbec neznali jeho plán. 624 01:16:07,601 --> 01:16:14,950 A když tam vešli, tak zkontrolovali dva kinosály, kde byly otevřené dveře a ten třetí…? Neznali plán objektu! 625 01:16:15,070 --> 01:16:22,211 To znamená, že tam šéf toho úřadu nikdy neprováděl žádné kontroly! 626 01:16:22,331 --> 01:16:26,388 To znamená, že na tom objektu neproběhlo žádné cvičení. 627 01:16:26,508 --> 01:16:33,260 Lidé, kteří měli hasit daný objekt, s ním nebyli seznámeni. Jak je to možné? 628 01:16:33,380 --> 01:16:37,738 A opět k tomu vybavení. Co probíhalo poslední dobou? 629 01:16:37,858 --> 01:16:42,408 Na úřadu pro mimořádné události byla nedávno provedena reforma podobná té, 630 01:16:42,528 --> 01:16:46,316 kterou provedl v RAO EES (veřejná energetická společnost) Čubajs. 631 01:16:46,436 --> 01:16:51,069 Kdy všechno rozkouskovali a financování dali na starost jednotlivým subjektům Ruské federace. 632 01:16:51,189 --> 01:16:54,731 Je dost peněz? Tak může být úřad pro mimořádné události financován. 633 01:16:54,851 --> 01:16:57,673 Není dost peněz? Nejsou peníze ani pro něj. 634 01:16:57,793 --> 01:17:01,129 Kuzbas je bohatý region, jak to, že nevyčlenili dost peněz? 635 01:17:01,249 --> 01:17:03,927 Z jednoho jednoduchého důvodu, 636 01:17:04,277 --> 01:17:10,552 že je-li dost peněz, tak to ještě neznamená, že se dostanou do samotného systému. 637 01:17:10,672 --> 01:17:15,057 Dost peněz vyčleněných pro regionální účely, to znamená, 638 01:17:15,177 --> 01:17:22,135 že existuje možnost tyto peníze si rozporcovat, aniž by bylo zapotřebí z nich skládat účty výš, šéfům. 639 01:17:22,255 --> 01:17:27,113 A tady jsou přece všichni moji známí. Prokurátor? S tím popíjím vodku. 640 01:17:27,233 --> 01:17:31,598 Velitel vyšetřovacího oddělení? S tím jezdívám na lov. 641 01:17:31,718 --> 01:17:35,775 Nejvyšší soudce? S tím chodívám do parní lázně. 642 01:17:36,268 --> 01:17:42,931 Proč bychom si ty penízky tedy nerozporcovali? Co nám je přidělí do našeho oblastního rozpočtu? 643 01:17:43,051 --> 01:17:47,931 Rozporcovat si ty peníze na regionální úrovni je daleko jednodušší. 644 01:17:48,051 --> 01:17:52,663 A to je také důvod kolabování celého bezpečnostního systému. A teď si porovnejte to, 645 01:17:52,783 --> 01:17:56,184 co navrhuje Sobčakova na jedné straně 646 01:17:56,304 --> 01:17:59,308 a na té druhé: "Dělám si co libo, nejdůležitější je přece zisk. 647 01:17:59,428 --> 01:18:03,011 Nač jsou mi nějaké bezpečnostní systémy? To není moje odpovědnost." 648 01:18:03,131 --> 01:18:14,697 Ta Putinova porada, kde byl Pučkov, Bastrykin, Menjajlo… 649 01:18:14,817 --> 01:18:17,718 - Skvorcova - Tuljejev 650 01:18:17,838 --> 01:18:24,083 Přečtěte si stenogram, podívejte se na to video. Je úžasné, tak informativní. 651 01:18:24,203 --> 01:18:32,634 Zatím je ovšem předčasné o těch věcech mluvit, dokud nebylo vytvořeno informační pole. 652 01:18:32,754 --> 01:18:37,938 Ta situace je velice závažná. Ale ještě jednou zopakuji. 653 01:18:38,058 --> 01:18:45,814 Jakmile začneme analyzovat strukturní, STRUKTURNÍ mechanismy provedení tohoto činu. 654 01:18:45,934 --> 01:18:49,028 Tak z toho všude trčí britské uši, všude. 655 01:18:49,148 --> 01:18:51,966 A proč je zapotřebí neustále mluvit o podpálení? 656 01:18:52,086 --> 01:18:57,855 Také zaznělo prohlášení, že nějací dva chlapci něco házeli. Potom byl zase jen jeden. 657 01:18:57,975 --> 01:19:03,128 Tedy jiní svědci vypovídali, že jeden chlapec něco podpálil a hodil. 658 01:19:03,248 --> 01:19:12,689 Proč? Protože je třeba odpoutat pozornost: „Vidíte to? Byli to nějací asociální výrostci, 659 01:19:12,809 --> 01:19:18,925 kteří něco hodili, nechtěně to podpálili, sami se zachránili a všichni ostatní kvůli nim uhořeli." 660 01:19:19,045 --> 01:19:22,590 Obyčejná krycí operace. 661 01:19:22,710 --> 01:19:29,180 Já sám podle průběhu požáru předpokládám, odpovědět musí vyšetřování, 662 01:19:29,300 --> 01:19:37,891 že tam byla doplňková ohniska požáru, která byla aktivována až v okamžiku, kdy vše bylo zakouřeno. 663 01:19:39,027 --> 01:19:45,681 A museli to tam sledovat, jiné vysvětlení pro rychlost s jakou se objevila ta falešná zpráva, není. 664 01:19:45,801 --> 01:19:49,056 Jinak se to prostě vysvětlit nedá. 665 01:19:49,176 --> 01:19:52,528 Příliš rychle tu falešnou zprávu vyrobili. 666 01:19:52,648 --> 01:19:58,392 Musel to udělat člověk, který konkrétně odpovídal za ten teroristický útok a sledoval jeho průběh: 667 01:19:58,512 --> 01:20:00,784 „Ó, podívej, to se dá použít. 668 01:20:00,904 --> 01:20:06,796 Teď to rozšíříme, aby to napomohlo zorganizování majdanu. Víš, jaký to bude mít úspěch?“ 669 01:20:06,916 --> 01:20:10,623 Takže takto letem světem. 670 01:20:10,743 --> 01:20:14,635 Na náměstí v Kemerovu se už objevili i lidé v kuklách. 671 01:20:14,755 --> 01:20:18,811 Ano, kukly, slogany… To vše tam bylo. 672 01:20:18,931 --> 01:20:24,041 A hlavně tam přivezli vlastní herce, profesionální demonstranty. 673 01:20:25,362 --> 01:20:34,187 Dvě upřesňující otázky v souvislosti s touto tragédií. Zmínil jste britskou a americkou rozvědku. 674 01:20:34,307 --> 01:20:37,929 V čem je principiální rozdíl v jejich strukturní práci? 675 01:20:38,049 --> 01:20:42,177 Mírně řečeno… Já už jsem o tom rozdílu v podstatě mluvil. 676 01:20:42,297 --> 01:20:47,393 Britská rozvědka realizuje rozsáhlejší akce. 677 01:20:47,513 --> 01:20:51,399 Jen si povšimněte, jak to bylo zkoordinováno. Vyhoštění našich diplomatů 678 01:20:51,519 --> 01:20:59,454 s ohledem na tu věc se Skripalovými, požár v Kemerovu, skládka ve Volokolamsku 679 01:20:59,574 --> 01:21:02,315 a skandál se semeny Vavilova. 680 01:21:02,435 --> 01:21:10,195 Američané se zabývají hrubší prací, čistě výkonnou, jako s těmi ukrajinskými blogery. 681 01:21:10,315 --> 01:21:17,744 Britové Američany používají jako výkonný nástroj. Jako nástroj. 682 01:21:17,864 --> 01:21:23,796 A když se pořádně podíváme, tak všude uvidíme trčet britské uši, prostě všude. 683 01:21:24,237 --> 01:21:29,299 A ještě k západním elitám, ptá se Pavel: 684 01:21:29,419 --> 01:21:36,144 „Proč západní elity lokajské postavení ruských zrádců vztahují na celý stát?“ 685 01:21:36,264 --> 01:21:41,405 Cožpak nechápou, že v našem státním aparátu jsou prvky s různým vektorem cíle 686 01:21:41,525 --> 01:21:47,633 když se podle vašich slov vždy tak upřímně diví, že některé z nich nejednají tak, jak si na Západě přejí. 687 01:21:47,753 --> 01:21:50,429 Například v té věci se Skripalovými. 688 01:21:50,549 --> 01:21:57,185 Víte, všichni se smějí tomu, jak uvěřili, že Putin skutečně jezdí na medvědovi. 689 01:21:57,868 --> 01:22:04,757 Oni o Rusku nevědí prakticky nic víc než to, že se jedná o příšeru z hlubin oceánu, 690 01:22:04,877 --> 01:22:07,552 kterou je v podstatě nutné zničit. 691 01:22:07,672 --> 01:22:13,120 Oni komunikují výlučně s těmi, co jsou v Londýně. 692 01:22:13,240 --> 01:22:18,293 Tedy s těmi, kteří nakradli peníze, utekli s nimi do Londýna 693 01:22:18,413 --> 01:22:29,187 a jsou připraveni se ponižovat před západní elitou doprošujíce se nějakého postavení. 694 01:22:29,307 --> 01:22:37,005 Už nejednou jsem přece mluvil o velice přísné sociální struktuře britské společnosti, 695 01:22:37,125 --> 01:22:40,058 kde každý zná své místo. 696 01:22:40,178 --> 01:22:45,450 Kde je pro příslušníka z nižší společenské vrstvy katastrofou, 697 01:22:45,570 --> 01:22:52,410 když se třeba jeho dcera provdá za někoho z vyšší společenské vrstvy. Je to pro něj katastrofa. 698 01:22:52,530 --> 01:22:56,234 Ta společnost je přísně rozvrstvená. 699 01:22:56,354 --> 01:23:06,083 A západní elita přenáší tyto vztahy, promítá si to, jak vidí svou společnost, na vztahy v Rusku. 700 01:23:06,203 --> 01:23:12,355 A tak je přesvědčena, že veškerou elitu mají v hrsti, vždyť se před nimi plazí po břiše, 701 01:23:12,475 --> 01:23:15,178 a když jsou to oni, kdo řídí stát… 702 01:23:15,298 --> 01:23:18,826 Oni přece také nic neví o globální politice o konceptuální moci. Jsou davem. 703 01:23:18,946 --> 01:23:23,457 Ať už jsou na jakékoliv úrovni, stejně jsou stále davem a nic z toho neznají. 704 01:23:23,577 --> 01:23:28,492 A tak si myslí, že když se zástupci elity před nimi plazí, když se veškerá elita plazí, 705 01:23:28,612 --> 01:23:32,242 a dav dokážou řídit, tak je vše jasné. 706 01:23:32,362 --> 01:23:37,470 To my řídíme a ty algoritmy, které používáme při řízení svého státu, 707 01:23:37,590 --> 01:23:41,467 musí ze sociálního hlediska fungovat i v Rusku. 708 01:23:41,587 --> 01:23:48,140 A když se to neděje, tak jsou překvapeni: „Jak je to možné? Vždyť všechno děláme správně.“ 709 01:23:48,260 --> 01:23:56,521 Oni Rusko zcela jednoduše nechápou, neznají ho a nechtějí ho ani poznat, chtějí ho zničit. 710 01:23:57,314 --> 01:24:04,709 Ale chtějí to udělat rukama rossionské elity, těch, kteří se snaží získat jakékoliv postavení. 711 01:24:04,829 --> 01:24:10,343 Když někdo namítne: "Jaké psí vodítko? Vždyť naši oligarchové mají své ambice!" 712 01:24:10,463 --> 01:24:18,509 To zde mají ambice, ale tam v Británii se chtějí stát součástí jejich britského systému. 713 01:24:18,629 --> 01:24:23,571 Velmi dobře si uvědomují, že ať mají peněz, kolik chtějí, musí být na určité úrovni. 714 01:24:23,691 --> 01:24:30,966 Napřed si musí zasloužit, aby je pouštěli na zápraží, potom je třeba pustí do předsíně 715 01:24:31,086 --> 01:24:36,403 a nakonec třeba i do nějakého pokoje, že si to musí vydobýt etapově. 716 01:24:36,523 --> 01:24:41,685 A když dostanou ten psí obojek, to vodítko, tak jsou šťastní. 717 01:24:41,805 --> 01:24:50,401 Získali tak první významné, viditelné potvrzení své příslušnosti k anglo-britské elitě, 718 01:24:50,521 --> 01:24:53,350 k tomu společenství. 719 01:24:55,705 --> 01:25:01,604 Myslí hierarchicky, ještě se tomu někdy říká zákon kurníku, kdo na koho kálí. 720 01:25:01,724 --> 01:25:05,544 To je jejich vztah. U nás mají přehnané ambice: 721 01:25:05,664 --> 01:25:09,572 „Já všem ukážu!“ a tam se plazí po břiše. 722 01:25:13,467 --> 01:25:20,312 V souvislosti s tím tu mám další otázku. V minulém pořadu, když jste zmiňoval Šuvalova, 723 01:25:20,432 --> 01:25:27,267 že když dostává signály, že je načase v Rusku spustit majdan, tak se vymlouvá na Putina, 724 01:25:27,387 --> 01:25:34,838 který mu stojí, hrubě řečeno, za zády s tím, že je Putin v kontaktu s pány jeho pánů. 725 01:25:34,958 --> 01:25:41,639 On se na něj nevymlouvá, on sám je zmatený a neví, co má dělat: 726 01:25:41,759 --> 01:25:46,525 „Mám se podřídit těmhle? Putin si potom promluví s někým výš, 727 01:25:46,645 --> 01:25:51,214 ten přikáže jinak a já budu potrestán za to, že jsem je poslechl.“ 728 01:25:51,334 --> 01:26:02,592 Otázka: Proč naše rossionské elity dosud zrazují ruské zájmy, 729 01:26:02,712 --> 01:26:09,222 když přece vidí, že u moci je lídr, který je schopný zvládnout prakticky jakoukoliv situaci 730 01:26:09,342 --> 01:26:12,221 nejen u nás ve státě, ale i ve světě? 731 01:26:12,341 --> 01:26:19,098 V čem spočívá hlavní příčina toho, že naše elity dosud upřednostňují psí vodítko od Západu, 732 01:26:19,218 --> 01:26:24,958 a chtějí být otroky u nich a ne pány ve vlastním státě? V čem je ten problém? 733 01:26:25,078 --> 01:26:30,624 Protože oni chtějí, víte, pro ně je typické, že nenávidí každého člověka, 734 01:26:30,744 --> 01:26:35,659 který má svůj vlastní názor a není nikomu podřízen. 735 01:26:35,779 --> 01:26:42,426 Oni nechtějí v Putinovi vidět konceptuálně mocného člověka. 736 01:26:42,546 --> 01:26:48,533 Nechce se jim. Oni chtějí a věří tomu, sami sebe přesvědčují, 737 01:26:48,653 --> 01:26:56,704 že Putin je stejný jako oni, jen stojí o stupínek výše. To proto se může bavit s pánem mého pána. 738 01:26:58,189 --> 01:27:06,249 To je jejich logika. Pro ně je ten elitářský vztah, to pohrdání lidmi, 739 01:27:06,369 --> 01:27:11,366 přesvědčení, že Putin je jen parvenu, který se dostal dost vysoko, 740 01:27:11,486 --> 01:27:14,805 a proto se teď baví s někým, kdo je výše než můj vlastní pán, to proto… 741 01:27:14,925 --> 01:27:19,151 Oni nechápou, že se s globalisty jedná o partnerský dialog. 742 01:27:19,271 --> 01:27:26,772 Myslí si, že Putin někam zajel, tam se dohodl a oni mu dovolili postavit krymský most, 743 01:27:26,892 --> 01:27:29,468 i financování se našlo. 744 01:27:29,588 --> 01:27:37,336 A ta věc s těmi Skripalovými? Prý je otrávili a rubl se ani nehnul. Putin to ustál. 745 01:27:37,456 --> 01:27:48,256 A dalších příkladů toho, že se Putin domlouvá s těmi, kterým slouží pánové Šuvalovů, je spousta. 746 01:27:48,376 --> 01:27:52,906 Ale chce se jim věřit tomu, že jen stojí výš v hierarchii. 747 01:27:53,026 --> 01:27:55,327 U nás je všechno klanově-korporativní… 748 01:27:55,447 --> 01:28:00,086 - Že sedí na vyšším bidýlku v kurníku. - Ano, že prostě sedí v kurníku výš, to je vše. 749 01:28:02,956 --> 01:28:09,030 Další otázka je od Alexandra a dalších 40 lidí, kteří tu otázku potvrdili. 750 01:28:09,150 --> 01:28:15,205 Valeriji Viktoroviči, prosím vás, abyste všem srozumitelně vysvětlil, jaké budou následky, 751 01:28:15,325 --> 01:28:19,507 jestliže zítra dá Putin příkaz zatknout všechny úředníky, 752 01:28:19,627 --> 01:28:22,346 kteří údajně pracují pro zájmy cizích států, 753 01:28:22,466 --> 01:28:27,100 kteří rozkrádají státní peníze a sabotují plnění prezidentových výnosů. 754 01:28:27,220 --> 01:28:32,448 Když dáme na váhu možný kladný efekt a možné negativní následky, 755 01:28:32,568 --> 01:28:35,573 co podle vás převáží a proč? 756 01:28:36,366 --> 01:28:42,793 Nebudu ani mluvit o tom, že nelze najednou vyměnit všechny úředníky. 757 01:28:42,913 --> 01:28:49,330 Zadruhé není možné hned všechny obviňovat, že jsou nepřáteli Ruska. 758 01:28:49,450 --> 01:28:54,986 Je nutné chápat, že mnozí z nich pracují ke škodě Ruska, protože pracují v tom systému, 759 01:28:55,106 --> 01:28:59,652 ve kterém si myslí, že poctivě pracují ve prospěch Ruska, 760 01:29:01,083 --> 01:29:06,167 a také by se tak zpřetrhaly nějaké… 761 01:29:06,287 --> 01:29:08,523 Představte si takovou situaci. 762 01:29:08,643 --> 01:29:12,396 Rozhodli jsme se a všechny úředníky najednou odstranili 763 01:29:12,516 --> 01:29:17,370 a rázem jsme tím zpřetrhali mnohé vazby těchto úředníků se Západem. 764 01:29:17,490 --> 01:29:25,271 Západu nezbyde jiné východisko, než odpovědět nám nějakým tvrdým způsobem, 765 01:29:25,391 --> 01:29:28,507 protože je nutné zachránit západní civilizaci. 766 01:29:28,627 --> 01:29:30,312 A to by... 767 01:29:30,432 --> 01:29:38,235 Když Putin řekl: „Nač je nám existence takového světa, ve kterém nebude Rusko?“ 768 01:29:38,355 --> 01:29:45,322 Tak to byla odpověď globalistům, kteří říkají: „Nač je nám takový svět, kterému nebudeme vládnout? 769 01:29:45,442 --> 01:29:52,321 Klidně vrátíme civilizaci na planetě Zemi do doby kamenné a kolik přitom zahyne lidí, je nám úplně jedno. 770 01:29:52,441 --> 01:29:59,056 Máme už připraveny určité základny, kde budeme mít určitý technický standard.“ 771 01:29:59,176 --> 01:30:02,094 Vždyť čím jsou charakteristické různé ty mýty? 772 01:30:02,214 --> 01:30:11,558 Že bohové používají různé nástroje, které jsou obyčejným smrtelníkům nedostupné. 773 01:30:11,678 --> 01:30:15,432 Na něčem létají, mají nějaké zbraně. A co to vlastně je? 774 01:30:15,552 --> 01:30:19,662 Jsou to dozvuky předchozí civilizace, řekněme to takto, té před potopou. 775 01:30:19,782 --> 01:30:27,829 Té, která tu byla před potopou, ale vyčerpala se, takže technologický rozvoj lidstva začal znovu. 776 01:30:27,949 --> 01:30:32,747 To znamená, že to už nejednou na Zemi udělali, takže to pro ně není nic nového. 777 01:30:32,867 --> 01:30:34,948 Přejí si snad tohle lidé? 778 01:30:35,068 --> 01:30:41,922 Je tu ještě jedna věc s ohledem na naši ruskou elitu, která je celá orientovaná na ně. 779 01:30:42,395 --> 01:30:49,864 Když se Putin pokusil provést strukturní očistu naší elity a nahradit ji ve funkcích, 780 01:30:49,984 --> 01:30:54,431 došlo u nás k havárii na Sajano-šušenské hydroelektrárně. 781 01:30:54,551 --> 01:31:04,594 S ohledem na to, že mají řídící moc, jsou při svém odchodu schopni zničit celou infrastrukturu našeho státu. 782 01:31:04,714 --> 01:31:11,230 Oni s tím nemají žádný problém: „Když ne já, tak to nedostane ani nikdo jiný!“ 783 01:31:11,350 --> 01:31:14,779 To když například při svém odchodu podpálíte dům. 784 01:31:14,899 --> 01:31:24,861 Proto musíme jednat zkušeně a vyřazovat jednotlivé prvky, jako například teď s tou skupinou Summa, 785 01:31:24,981 --> 01:31:30,545 a přitom nepřipustit zhroucení celého systému. 786 01:31:30,665 --> 01:31:37,720 A to lze provádět prostřednictvím dialogu s globálním prediktorem, aby on přes své mechanismy přiváděl jiné. 787 01:31:37,840 --> 01:31:45,179 A podívejte se, mnohé státy již odmítly. 788 01:31:45,299 --> 01:31:53,178 Vždyť ta britská provokace se Skripalovými se fakticky zhroutila. 789 01:31:53,298 --> 01:31:57,962 Všechno se hroutí před očima. Všechno. A kdy se zhroutila? 790 01:31:58,082 --> 01:32:06,752 Když si část evropských států sice nemohla dovolit nikoho nevyhostit, 791 01:32:06,872 --> 01:32:10,688 ale vyhostila čistě demonstrativně jednoho, dva. 792 01:32:10,808 --> 01:32:14,572 - Rituálně? - Ano, je to divadelní představení. 793 01:32:14,692 --> 01:32:22,081 „Vyhostili jsme je a hotovo, ale netýká se to té věci, ale obecné situace okolo vašeho státu.“ 794 01:32:22,201 --> 01:32:28,151 A hlavně mnohé státy se toho odmítly účastnit. 795 01:32:28,271 --> 01:32:36,664 To znamená, že Evropa získává odolnost proti diktátu Anglosasů, 796 01:32:36,784 --> 01:32:39,750 angloamerického konglomerátu. 797 01:32:39,870 --> 01:32:46,360 To znamená, že se nadnárodního řízení ze strany americké státní elity hroutí. 798 01:32:46,480 --> 01:32:54,204 A to je základ pro dialog a základ pro klidné přeformátování naší „elity“, 799 01:32:54,324 --> 01:32:58,371 která žádnou elitou není. 800 01:32:59,554 --> 01:33:06,061 A pro dnešek poslední otázka, protože už pracujeme dost dlouho, je od Alexandra. 801 01:33:06,181 --> 01:33:11,608 Valeriji Viktoroviči. Život člověka se v mnohém odvíjí od jeho vzdělání. 802 01:33:11,728 --> 01:33:17,626 Proč se ještě Putinovi nepovedlo dohodnout se s GP o otázkách vzdělání v Rusku? 803 01:33:17,746 --> 01:33:22,041 Vy říkáte, že Putin je teď v mnohem těžší situaci, než byl Stalin. 804 01:33:22,161 --> 01:33:24,643 Ano, v nesrovnatelně těžší. 805 01:33:24,763 --> 01:33:28,743 A podle mého názoru se Stalinovi povedlo vrátit nejlepší vzdělání na světě 806 01:33:28,863 --> 01:33:32,501 v mnohém díky výsledkům 2. světové války. 807 01:33:32,621 --> 01:33:37,468 Hned podotknu, že kdyby se Stalin neopíral o nejlepší vzdělání na světě, 808 01:33:37,588 --> 01:33:45,510 tak bychom ve 2. světové válce nezvítězili a už vůbec bychom nevzlétli do vesmíru a nevytvořili jaderné zbraně. 809 01:33:45,630 --> 01:33:50,976 A Putinovi se nevede zavést to staré vzdělání ani nové. 810 01:33:51,096 --> 01:33:57,021 Nebo takový úkol vůbec nebyl vytyčen? Protože s prodejnou elitou to není možné? 811 01:33:57,141 --> 01:34:02,724 Takže Putinovi nezbyde než sestavit vlastenecký tým z absolventů starého systému, 812 01:34:02,844 --> 01:34:05,710 protože takové mladé kádry prostě nemáme? 813 01:34:05,830 --> 01:34:09,977 Jestliže není v dětství v člověku vyvolán zájem o vzdělání, dá se vůbec očekávat, 814 01:34:10,097 --> 01:34:13,131 že projeví zájem o horlivé samostudium v dospělosti? 815 01:34:13,251 --> 01:34:17,167 A mohou být dosažené výsledky potom srovnatelné? 816 01:34:18,491 --> 01:34:25,029 Jestli se nepletu, tak ve filmu Světový řád, nebo v tom filmu o Putinovi od Kondrašova, 817 01:34:25,149 --> 01:34:32,072 v jednom z nich Putin řekl: „A komu budeme předávat náš stát? Dorůstajícímu pokolení.“ 818 01:34:32,192 --> 01:34:40,523 Proto samozřejmě, chtíc nechtíc, se musíme soustředit na dorůstající pokolení. 819 01:34:40,643 --> 01:34:42,961 Vychovávat ho a vzdělávat. 820 01:34:43,081 --> 01:34:50,246 Všechny ty roky probíhal ze strany globálního prediktoru, státní elity USA, 821 01:34:50,366 --> 01:34:58,908 dalších státních elit a té takzvané vnitřní ruské „elity“ boj proti obnově vzdělání. 822 01:34:59,028 --> 01:35:06,943 Globálního prediktor realizuje politiku zlaté miliardy na planetě Zemi, kde je dnes miliard sedm, 823 01:35:07,063 --> 01:35:13,160 politiku vysoce technologické výroby, kde vše budou dělat roboti, 824 01:35:13,280 --> 01:35:17,599 takže ten potřebný počet už klesl na 500 miliónů. 825 01:35:17,719 --> 01:35:24,867 To znamená, že obslužný personál nemá být příliš početný, ale dostatečně vzdělaný. 826 01:35:24,987 --> 01:35:35,085 A v tomto ohledu, v tomto ohledu je pro ně masové vzdělání kontraproduktivní. 827 01:35:35,205 --> 01:35:44,678 Oni potřebují, aby měli k dispozici dost vzdělaných, technicky profesionálních lidí, 828 01:35:44,798 --> 01:35:52,086 kteří by dokázali udržovat technologickou infrastrukturu 829 01:35:52,206 --> 01:36:01,833 v objemech dostatečných pro fungování globálního prediktoru v posttechnokratické společnosti. 830 01:36:01,953 --> 01:36:07,542 Záměr vybudování takové společnosti je v podstatě vyobrazen 831 01:36:07,662 --> 01:36:12,506 v amerických filmech o posttechnokratické společnosti. 832 01:36:12,626 --> 01:36:23,385 Není tam toho řečeno mnoho, ale jedná se o klíčové věci, ve filmu s Jean-Claude van Dammem, 833 01:36:23,505 --> 01:36:27,912 který se podle mne jmenuje Kyborg, jestli se nepletu. 834 01:36:28,032 --> 01:36:33,570 Najde tam nějakou dívku-kyborga, kterou musí dovést do nějakého města. 835 01:36:33,690 --> 01:36:45,941 Okolo panuje absolutní anarchie, boj o zbytky technologií a uvnitř toho města je klidný a spokojený život. 836 01:36:46,061 --> 01:36:53,940 To je to, co mají v plánu. A ještě degradaci všeho lidstva na úroveň planety opic, 837 01:36:54,060 --> 01:36:59,779 kde se lidé budou potulovat v lidských tlupách. To je pro ně ideální stav. 838 01:36:59,899 --> 01:37:03,970 Přebytečné lidstvo má skončit v těchto lidských tlupách. 839 01:37:04,090 --> 01:37:15,106 A sám globální prediktor má s obslužným personálem žít v takových technologických oázách. 840 01:37:15,226 --> 01:37:24,211 Oni toho mnoho nepotřebují. A proto se globální prediktor brání masovému vzdělávání. 841 01:37:24,331 --> 01:37:32,492 Jim stačí různá ta vzdělávací střediska, ta unikátní, která podporují. 842 01:37:32,612 --> 01:37:38,871 Putin využil tento zájem globálního prediktoru a vytvořil například středisko Sírius. 843 01:37:38,991 --> 01:37:41,726 A dál je třeba se opět dohodnout: 844 01:37:41,846 --> 01:37:47,847 „Vy chcete dál pokračovat… Chápete, že této civilizace na planetě se jen tak nezbavíte? 845 01:37:47,967 --> 01:37:51,679 Že vás také pohřbí?“ „Chápeme.“ „Vy potřebujete odborníky?“ „Ano.“ 846 01:37:51,799 --> 01:37:55,203 „Tak vám budeme připravovat odborníky, tady u nás.“ 847 01:37:55,323 --> 01:37:59,087 Tedy dialog, ale z pozice síly s globálním prediktorem. 848 01:37:59,207 --> 01:38:07,316 Potom budeme moci přistoupit k obrození našeho vzdělávání. Ale to se řeší právě teď. 849 01:38:07,436 --> 01:38:10,454 Chápete? Právě teď. 850 01:38:10,574 --> 01:38:18,350 Globální prediktor nikdy nepomáhá Putinovi v tom, aby získal nadbytečnou zdrojovou stabilitu. 851 01:38:18,470 --> 01:38:24,471 Oni vždy povolí, aby byly realizovány různé akce, jako třeba ta věc se Skripalovými, 852 01:38:24,591 --> 01:38:29,743 se Zimní višní, s polygonem apod., to vše bylo zorganizováno, 853 01:38:29,863 --> 01:38:36,276 s jediným cílem, aby byl Putin oslaben a nemohl provést reformy uvnitř státu, 854 01:38:36,396 --> 01:38:44,557 které by ohrozily naplnění plánu globálního prediktoru. A náš úkol je opačný. 855 01:38:44,677 --> 01:38:51,528 Pomoci Putinovi provést ty vnitřní reformy, aby z této nové situace… 856 01:38:51,648 --> 01:38:54,845 Všichni se neustále domýšlejí, kdo asi přijde po Putinovi. 857 01:38:54,965 --> 01:38:57,957 Kdo to bude a začínají vypočítávat možná příjmení. 858 01:38:58,077 --> 01:39:05,158 Jestliže se Putinovi povede v plném rozsahu provést vnitřní reformy, tak vůbec nebudou důležité personálie, 859 01:39:05,278 --> 01:39:11,357 neboť systém sám vyzdvihne takového člověka. Jestliže zablokují prvního, druhého, třetího. 860 01:39:11,477 --> 01:39:16,784 Tak systém sám vyzdvihne čtvrtého, pátého, desátého. Nedokážou to už zablokovat. 861 01:39:16,904 --> 01:39:23,445 Jenže ten systém je třeba vytvořit, a aby to nešlo, házejí takto Putinovi klacky pod nohy. 862 01:39:24,885 --> 01:39:28,486 My mu teď musíme maximálně pomáhat. 863 01:39:28,606 --> 01:39:34,324 Stejně jako veřejná iniciativa umožnila Putinovi mluvit se Západem z pozice síly 864 01:39:34,444 --> 01:39:40,394 ve vztahu k potopené ponorce Kursk, tak teď veřejná iniciativa chápající skutečnost, 865 01:39:40,514 --> 01:39:43,686 že tento teroristický útok, diverzi… 866 01:39:43,806 --> 01:39:47,826 Někdo říká, že to nebyl teroristický útok, ale diverze. 867 01:39:47,946 --> 01:39:52,379 Jenže teroristický útok a diverze je jedno a to samé. 868 01:39:52,499 --> 01:39:56,185 Jenom mají jiné nasměrování. 869 01:39:56,305 --> 01:40:02,281 Teroristický útok má zastrašit obyvatelstvo, a diverze je práce tajných služeb. 870 01:40:02,401 --> 01:40:06,936 Pro nás je to jedno a to samé. 871 01:40:07,056 --> 01:40:13,443 Takže porozumění obyvatelstva, uvědomělé porozumění obyvatelstva tomu, 872 01:40:13,563 --> 01:40:19,563 že tento teroristický útok, diverzi provedly britské tajné služby z nadnárodní úrovně 873 01:40:19,683 --> 01:40:28,848 za účasti americké tajné služby, za účasti naší vnitřní prodejné „elity“, 874 01:40:30,932 --> 01:40:40,550 a těch takzvaných „kreativců“, kreativní veřejnosti a dalších, kteří protestovali na Bolotném náměstí, 875 01:40:40,670 --> 01:40:44,692 celá tato bolotná veřejnost, která je pro Grudinina. 876 01:40:44,812 --> 01:40:52,818 Vždyť teď o tom nikdo nemluví, ale když probíhala ta gradace situace, kolik dětí zahynulo, 877 01:40:52,938 --> 01:40:58,631 kolik tam celkem zahynulo lidí, tak všechny zdroje, které předtím agitovaly pro Grudinina, 878 01:40:58,751 --> 01:41:03,981 teď pro změnu šířily všechny ty falešné zprávy, že zahynulo 300, 400 lidí. 879 01:41:04,101 --> 01:41:08,610 Tady jasně vidíte, co jsou zač ti prosazovatelé Grudinina. 880 01:41:08,730 --> 01:41:15,220 Jen se podívejte, co je to za zdroje a do jakého systému jste se to sami zapojili. 881 01:41:15,340 --> 01:41:21,830 Rozhodněte se, zda se stanete vlastenci, nebo zda se zapojíte do systému těchto lidí, 882 01:41:21,950 --> 01:41:26,691 kteří jsou zásadně proti Rusku, které tak svým jednáním máte také ničit. 883 01:41:26,811 --> 01:41:30,549 Jestliže jste hlasovali pro Grudinina, hlasovali jste pro zničení Ruska. 884 01:41:30,669 --> 01:41:38,444 Podporovali jste majdan organizovaný pod záminkou toho vyhořelého obchodního střediska? 885 01:41:38,564 --> 01:41:43,460 Udělali jste to samé. Pochopte jednoduchou věc. 886 01:41:43,580 --> 01:41:51,612 My jsme teď vychovali neodborný technický personál, přestože je stále na vyšší úrovni než v USA. 887 01:41:51,732 --> 01:41:54,956 U nás nepadají mosty jako v USA, 888 01:41:55,076 --> 01:42:00,459 kde postavili most vyprojektovaný jejich inženýry a on se vlastní vahou zřítil. 889 01:42:00,579 --> 01:42:05,809 A potom: „Vypadá to, že tam asi měly být ještě podpěry. 890 01:42:05,929 --> 01:42:10,798 A my mysleli, že to stačí pěkně narýsovat na papíru.“ 891 01:42:10,918 --> 01:42:14,502 Nauku o pružnosti a pevnosti vůbec nestudovali. 892 01:42:14,622 --> 01:42:20,752 Kvůli budoucímu útoku u nás musela být vybudována zranitelná infrastruktura 893 01:42:20,872 --> 01:42:25,664 a tak byla celých těch 25 let budována. Biti jsou vždy ti slabší. 894 01:42:25,784 --> 01:42:34,306 V roce 2002, když byl poprvé anoncován novičok, tak ho přece proti Putinovi nepoužili. 895 01:42:34,426 --> 01:42:38,087 A proč? Protože Putin měl vůči nim silnou pozici. 896 01:42:38,207 --> 01:42:43,462 Stát byl slabý, ale sám Putin byl v silné pozici, protože ho globální prediktor potřeboval, 897 01:42:43,582 --> 01:42:47,757 aby například vyřešil konflikt mezi Indií a Pákistánem. 898 01:42:47,877 --> 01:42:52,361 Takže tenkrát tu věc s novičkem odložili a použili ji až teď. 899 01:42:52,481 --> 01:42:59,459 Také použili Zimní višeň. My musíme napomoci Putinovi k tomu, aby byl vždy v silné pozici, 900 01:42:59,579 --> 01:43:05,143 aby západní tajné služby neměly zájem na tom, 901 01:43:05,263 --> 01:43:11,624 posilovat pozice a provádět teroristické útoky uvnitř Ruska. 902 01:43:11,744 --> 01:43:15,251 Je třeba udělat pořádek? Rozhodně. 903 01:43:15,371 --> 01:43:24,124 V těch projektových institutech, s ohledem na obslužný inženýrský personál, 904 01:43:24,244 --> 01:43:26,842 se všemi silovými úřady atd. 905 01:43:26,962 --> 01:43:33,323 Musí být postaveny nové budovy, musíme začít stavět s novými bezpečnostními požadavky. 906 01:43:33,443 --> 01:43:36,976 Jenže to chce čas, na tu přestavbu. 907 01:43:37,096 --> 01:43:42,299 Opakuji, že tu zranitelnou infrastrukturu připravovali 25 let, 908 01:43:42,419 --> 01:43:49,655 aby to, až zaútočí, všechno smetli a rozčlenili náš stát na státy bez suverenity. 909 01:43:49,775 --> 01:43:55,056 Proto teď potřebujeme, aby Putin měl silnou pozici, musíme podporovat gosudara, 910 01:43:55,176 --> 01:44:03,209 a potom už nebude důvod provádět teroristické útoky proti našemu obyvatelstvu. 911 01:44:03,329 --> 01:44:08,301 Protože čím víc západní tajné služby provádějí teroristických útoků, 912 01:44:08,421 --> 01:44:11,645 tím silnější je Putinova podpora a tím tvrději Putin jedná, 913 01:44:11,765 --> 01:44:16,480 může přímo diktovat a dávat globálnímu prediktoru ultimáta. 914 01:44:16,600 --> 01:44:25,455 Potom bude jednoduše možné vzít všechny ty úředníky a hromadně je vymetat, všechny je vyměnit. 915 01:44:25,575 --> 01:44:30,549 Jak jsem mluvil o Sajano-šušenské hydroelektrárně a vlivu Západu. 916 01:44:30,669 --> 01:44:35,718 Jestliže se budou při této podpoře Putina dopouštět dalších teroristických útoků 917 01:44:35,838 --> 01:44:41,247 a my si budeme uvědomovat, že pouze v jednotě je naše síla, že náš stát musí být jednotný 918 01:44:41,367 --> 01:44:48,989 a my musíme podporovat gosudara v jeho jednání, tak o to ztratí zájem, 919 01:44:49,109 --> 01:44:57,014 protože to povede jenom k likvidaci všech jejich vlivových agentů, ať už půjde o spáče nebo ty infiltrované. 920 01:44:57,134 --> 01:45:01,643 Ať už to budou spáči nebo konzervy, nebo aktivní agenti, to je jedno, 921 01:45:01,763 --> 01:45:05,578 všechny je vyřadíme, protože budou nuceni se projevit. 922 01:45:05,698 --> 01:45:13,422 A ti, kteří se budou dál krýt, budou nuceni pracovat pro zájmy našeho státu. To přece také není špatné. 923 01:45:15,428 --> 01:45:22,501 Je potřebná silná pozice a podpora gosudara při jeho řízení státu. 924 01:45:24,559 --> 01:45:30,911 Co se týká toho vzdělání jako takového, hromadného vzdělání. 925 01:45:31,676 --> 01:45:39,495 Byla tu otázka, co západní elity chápou a co ne. Tam je tvrdá davo-„elitářská“ společnost. 926 01:45:39,615 --> 01:45:46,222 Tam vůbec nemůže být řeči o tom, že by obyvatelstvu poskytli znalosti o řízení sociálních supersystémů. 927 01:45:46,342 --> 01:45:52,661 A my takové znalosti poskytujeme a zvyšujeme tak vnitřní stabilitu Ruska. 928 01:45:52,781 --> 01:45:58,956 Rusko bude takto samo o sobě vždy vyzdvihovat potřebného lídra. 929 01:45:59,076 --> 01:46:05,711 Proto čtěte, studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 930 01:46:05,831 --> 01:46:08,592 Osvojujte si nové znalosti. 931 01:46:08,712 --> 01:46:17,928 Sami se účastněte řízení sociálních supersystémů a braňte zájmy své i své rodiny. Já o tom mluvím neustále. 932 01:46:18,048 --> 01:46:22,557 Zimní višeň je toho jen dalším důkazem. 933 01:46:22,677 --> 01:46:28,318 Braňte zájmy své i své rodiny, svých dětí, všech dětí. 934 01:46:28,438 --> 01:46:33,050 Buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 935 01:46:33,170 --> 01:46:42,257 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 936 01:46:54,839 --> 01:47:01,634 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz