1 00:00:05,593 --> 00:00:08,514 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,634 --> 00:00:11,385 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,505 --> 00:00:15,243 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:15,363 --> 00:00:19,707 Dnes je 09.04.2018. 5 00:00:21,180 --> 00:00:29,965 Začneme událostí, na kterou přišel dotaz 03.04.2018, kdy se také stala. 6 00:00:30,085 --> 00:00:38,822 Ptají se vás na první návštěvu Putina, který svou první zahraniční návštěvu 7 00:00:38,942 --> 00:00:42,937 po svém znovuzvolení prezidentem vykonal v Turecku. 8 00:00:43,057 --> 00:00:48,132 Setkal se tam s Erdoganem, zahájil výstavbu nové jaderné elektrárny. 9 00:00:48,252 --> 00:00:53,790 Mohl byste nějak okomentovat tento krok ruského prezidenta? Proč právě Turecko? 10 00:00:53,910 --> 00:00:57,622 Vždyť ještě nedávno byly naše vztahy krajně napjaté. 11 00:00:57,742 --> 00:01:03,203 Taková otázka je pokládána pouze v případě, 12 00:01:03,323 --> 00:01:11,263 že při posuzování řízení vycházíme jen ze dvou aspektů, z vnitřní a vnější politiky. 13 00:01:11,383 --> 00:01:20,110 Kdy jsou všechny představy o nadnárodním řízení, o globální politice založeny pouze na… 14 00:01:20,625 --> 00:01:26,103 No, vědou ani realitou se to nazvat nedá. ...na geopolitice. 15 00:01:26,223 --> 00:01:32,687 Vždyť jak se v současném světě hodnotí první návštěva hlavy státu? 16 00:01:32,807 --> 00:01:37,677 Tedy místo, které navštíví nově zvolená hlava státu? 17 00:01:37,797 --> 00:01:51,099 Že s tím státem, kterému věnuje svou první návštěvu, chce navázat dobré vztahy. 18 00:01:51,219 --> 00:01:59,480 Ve skutečnosti to tak není. Globální politika je o ZÁJMECH. 19 00:01:59,600 --> 00:02:09,574 A to znamená, že ať už hlava státu přijede kamkoliv, tak v první řadě pracuje pro politiku státu, 20 00:02:09,694 --> 00:02:21,469 ať už si to uvědomuje či ne, pracuje pro vnější politiku státu začleněnou do určité globální politiky. 21 00:02:21,589 --> 00:02:27,380 A globální politika předepisuje postavení každého státu, 22 00:02:27,500 --> 00:02:33,579 roli a místo každého státu v globálním sjednocení dělby práce a ne v jejím rozdělení. 23 00:02:33,699 --> 00:02:44,535 Proto jsou jedny státy rekreačními zónami, jiné výrobními zónami, třetí finančními středisky, 24 00:02:44,655 --> 00:02:51,556 někdo nedělá vůbec nic a není jasné, z čeho žije, přičemž životní úroveň je tam dost vysoká. 25 00:02:51,676 --> 00:02:54,977 Kapitalismus má všude rozdílnou kvalitu. 26 00:02:55,097 --> 00:03:04,982 Jestliže toto nechápete a v okruhu vašich pojmů chybí globální politika, 27 00:03:05,102 --> 00:03:14,343 tak z úrovně geopolitiky tomu nikdy neporozumíte a nepochopíte třeba, proč Putin jel právě do Turecka. 28 00:03:14,463 --> 00:03:22,496 Vždyť to není tak dávno, co se mluvilo o tom, že jenom zákazem dovozu rajčat z toho nevyváznou. 29 00:03:22,616 --> 00:03:32,939 Potom najednou došlo ke změně ve vztazích s Tureckem. Turecko se velmi zvláštním způsobem omluvilo 30 00:03:33,059 --> 00:03:39,085 a najednou s nimi začínáme spolupracovat dokonce v jaderné oblasti atd. 31 00:03:39,205 --> 00:03:50,427 Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že ruský gosudar Putin uplatňuje nezávislou globální politiku, 32 00:03:50,547 --> 00:03:59,583 a tím pádem jeho návštěva té či oné země není žádným zprostředkovaným krokem, 33 00:03:59,703 --> 00:04:07,788 který vlastně realizuje globální prediktor řídící státy a národy prostřednictvím různých řídících činitelů. 34 00:04:07,908 --> 00:04:18,101 Řekněme, že byl třeba zvolen někdo v Německu a jeho první návštěva směřovala do Francie. 35 00:04:18,221 --> 00:04:24,197 To ale vůbec neznamená, že Německo si jako svou prioritu vymezilo Francii. 36 00:04:24,317 --> 00:04:30,781 Znamená to, že z hlediska globální politiky globálního prediktoru 37 00:04:30,901 --> 00:04:37,570 je nezbytná určitá kvalita vztahů mezi Německem a Francií. 38 00:04:37,690 --> 00:04:42,714 Opakuji, že Putin je konceptuálně mocný člověk 39 00:04:42,834 --> 00:04:50,584 a uplatňuje ruskou globální politiku nezávisle na globálním prediktoru. 40 00:04:50,704 --> 00:04:55,908 A v souladu s touto ruskou globální politikou potřebujeme, 41 00:04:56,028 --> 00:05:09,642 aby region Blízkého východu a střední Asie neohrožoval ruské zájmy a budoucí existenci Ruska. 42 00:05:10,495 --> 00:05:18,724 To byl také důvod, proč jsme zasáhli do průběhu syrské války. 43 00:05:18,853 --> 00:05:24,318 Dlouho jsme říkali, že není třeba válčit, že je nutné hledat dialog 44 00:05:24,438 --> 00:05:31,807 a pomáhali jsme syrské vládě navazovat dialog se západními partnery. 45 00:05:31,927 --> 00:05:41,766 Byl tak například zlikvidován syrský chemický potenciál, syrské chemické zbraně, 46 00:05:41,886 --> 00:05:47,881 přičemž skutečnost, že tyto syrské chemické zbraně byly plně zlikvidovány, 47 00:05:48,001 --> 00:05:53,596 potvrdily západní i mezinárodní instituce, takové jako OPCW, 48 00:05:53,716 --> 00:06:03,061 Organizace pro zákaz chemických zbraní i konkrétní účastníci té likvidace, jako například USA. 49 00:06:03,782 --> 00:06:18,492 A když někdo tvrdí, že Rusko se zapojilo do té války, aby podpořilo svého agenta, nebo kreaturu, 50 00:06:18,612 --> 00:06:24,254 Asadův režim, který hájí ruské zájmy, tak je to absolutní pomluva. 51 00:06:24,374 --> 00:06:36,033 Stačí si otevřít západní noviny alespoň od začátku… Řekněme z roku 2010 a jasně z toho vyplyne, 52 00:06:36,153 --> 00:06:40,971 že Asad se nepřátelil s námi, ale se Západem. 53 00:06:41,091 --> 00:06:48,533 Byl to zcela jejich člověk, a proto dlouho nemohl pochopit, jak je to možné: „Vždyť já jsem stále hájil vaše zájmy 54 00:06:48,653 --> 00:06:55,219 a vy jste mne podrazili vyvoláním občanské války a ještě mi sem ty bandity přivážíte. 55 00:06:55,339 --> 00:07:02,704 Navíc je podporujete vlastními ozbrojenými silami. 56 00:07:02,824 --> 00:07:13,608 Dodáváte jim zbraně, kupujete od nich ropu…“ Říká se, že to ropa je tam zdrojem příjmu, že? 57 00:07:13,728 --> 00:07:20,913 V tom případě ji přece ale musí někdo kupovat, někdo ji musí zpracovávat. 58 00:07:21,033 --> 00:07:29,863 Všechny platby přece probíhají přes banku, i hotovost musí vydat banka. 59 00:07:29,983 --> 00:07:37,348 Proto také pro Západ není žádným tajemstvím, kdo tu ropu nakupuje, 60 00:07:37,468 --> 00:07:41,103 kdo ji zpracovává a jak ji dál využívá. 61 00:07:41,223 --> 00:07:49,770 Kdyby tedy Západ chtěl zlikvidovat terorismus, tak by zabránil nákupu té ropy. 62 00:07:49,890 --> 00:07:55,711 Teroristé by měli ropu, ale neměli by ji komu prodat, stala by se nevyužitelným aktivem. 63 00:07:55,831 --> 00:08:03,967 My jsme se nezapojili do té války, protože by Asad byl náš člověk, on byl jasně prozápadní a Západ ho podrazil, 64 00:08:04,087 --> 00:08:16,157 ale proto, že chceme zabránit globálnímu stěhování národů, které by zasáhlo nejen Evropu, ale i nás. 65 00:08:16,277 --> 00:08:19,115 Úplně by to smetlo naši státnost 66 00:08:19,235 --> 00:08:24,717 a na naše území by to přineslo utrpení, krev a smrt pro naše obyvatelstvo. 67 00:08:24,837 --> 00:08:28,420 To jsme nechtěli a to jsme také nepřipustili. 68 00:08:28,540 --> 00:08:33,341 Reálně jsme začali bojovat proti mezinárodnímu „terorismu“, který je samozřejmě v uvozovkách. 69 00:08:33,461 --> 00:08:38,325 Protože ještě jednou opakuji, že veškerý mezinárodní terorismus je pouze nástrojem 70 00:08:38,445 --> 00:08:47,926 k vedení přinejmenším nadnárodní vnější politiky, proto je také mezinárodní. 71 00:08:48,046 --> 00:08:53,939 Za všemi teroristy stojí zcela konkrétní stát, 72 00:08:54,059 --> 00:08:59,160 jako například ISIL, za kterým stojí USA a Saúdská Arábie. 73 00:08:59,280 --> 00:09:05,410 Teď se u nás v Moskvě konala konference o bezpečnosti a tam zaznělo: 74 00:09:05,530 --> 00:09:13,897 „Neznámými letadly, neznámé příslušnosti bylo ze Sýrie do Afghánistánu převezeno 75 00:09:14,017 --> 00:09:18,955 řádově 8000 bojovníků ISIL.“ 76 00:09:19,075 --> 00:09:25,308 Američané přece tvrdí, že nad Afghánistánem bez jejich vědomí neproletí ani moucha. 77 00:09:25,428 --> 00:09:29,115 Oni všechno vědí, a žádnou pomoc prý nepotřebují. 78 00:09:29,235 --> 00:09:33,796 Přitom jim tam stále létají jakási neznámá letadla a vrtulníky. 79 00:09:33,916 --> 00:09:38,271 A co je nejzajímavější, vždy těmi lety napomáhají ISIL. 80 00:09:38,391 --> 00:09:45,960 Přesunují jeho zbraně, jeho bojovníky, zachraňují velitele ISIL. 81 00:09:46,080 --> 00:09:54,834 Přejeme si snad my, aby tam byla válka? My snad chceme, aby k nám proudili běženci? 82 00:09:54,954 --> 00:10:00,646 Aby k nám přišla krev a utrpení, aby to vedlo ke zničení našeho státu? Ne. 83 00:10:00,766 --> 00:10:06,022 Proto musíme na cizím území s menším množství prolité krve zajistit 84 00:10:06,142 --> 00:10:12,168 zachování celistvosti a nezávislosti našeho státu. A nepřipustit rozšíření války na naše území. 85 00:10:12,288 --> 00:10:23,631 Proto jsme přišli my tam. Vymezili jsme tam své zájmy ve vztahu k uplatňování globální politiky. 86 00:10:23,751 --> 00:10:32,119 Jenže i když uplatňování globální politiky z naší strany není reakcí, 87 00:10:32,239 --> 00:10:41,409 je přece jen do určité míry reaktivní na uplatňování globální politiky globálním prediktorem. 88 00:10:41,529 --> 00:10:47,999 A podle jeho globální politiky se centrem koncentrace řízení v Asii, 89 00:10:48,119 --> 00:10:52,692 jedním ze světových center řízení měl stát Írán. 90 00:10:52,812 --> 00:11:05,872 A aby to Íránu umožnila, tak západní koalice smetla Irák a je teď oslabována reputace Saúdské Arábie. 91 00:11:05,992 --> 00:11:12,976 Saúdská Arábie, která má takové spojence, jako jsou USA, ani žádné další nepřátele nepotřebuje. 92 00:11:13,096 --> 00:11:18,119 Střely Patriot jejich nebe před raketami ochránit nedokážou. 93 00:11:18,239 --> 00:11:22,556 Neustále k nim dopadají další rakety, válka se už z Jemenu rozšířila k nim. 94 00:11:22,676 --> 00:11:28,239 A saúdskoarabská armáda, která byla před válkou považována za jednu z nejmocnějších… 95 00:11:28,359 --> 00:11:32,252 Nadarmo se neříká, že armádu nesmíte hodnotit podle přehlídek, ale až v akci. 96 00:11:32,372 --> 00:11:34,911 Když začne bojovat, tak se pozná, zač stojí. 97 00:11:35,031 --> 00:11:39,607 Saúdskoarabskou armádu do toho střetu v Jemenu nikdo neměl možnost uvidět v akci. 98 00:11:39,727 --> 00:11:46,500 Potom se ukázalo, že není bojeschopná, že si nedokáže poradit se špatně vyzbrojenými Hútíi. 99 00:11:47,091 --> 00:11:56,684 A se špatně vyzbrojenými Hútíi si nedokáže mimo jiné poradit i proto, že jejím spojencem jsou USA. 100 00:11:56,804 --> 00:12:03,294 Nemít takové spojence, byla by stabilita Saúdské Arábie vyšší. 101 00:12:03,414 --> 00:12:13,299 Saúdská Arábie to pochopila, a proto hledá ochranu u Ruska a chtěla by od něj koupit S-400. 102 00:12:14,534 --> 00:12:19,523 Takže ta Putinova návštěva… 103 00:12:19,643 --> 00:12:25,747 To jsem jen v krátkosti nastínil situaci ve střední Asii a na Blízkém východě. 104 00:12:25,867 --> 00:12:29,742 Co v tomto ohledu znamená ta Putinova návštěva? 105 00:12:29,862 --> 00:12:41,461 Je to tak, že nejel ani tak do Turecka, jako spíše do toho regionu, kde se odehrálo setkání. 106 00:12:41,581 --> 00:12:45,345 Přijímací strana jen zajistila místo k jednání. 107 00:12:45,465 --> 00:12:52,360 Stejně jako když minské skupině místo pro jednání zajišťuje Lukašenko a ovlivňuje tak některé procesy, 108 00:12:52,480 --> 00:12:56,557 jen díky tomu, že je přijímací stranou, protože jinak velký vliv nemá. 109 00:12:56,677 --> 00:13:01,063 Stejně tak zde byl přijímací stranou Erdogan. 110 00:13:01,183 --> 00:13:07,420 A v podstatě se ta jednání... Přestože byla ohlášena jako třístranná ve formátu Turecko, Írán, Rusko, 111 00:13:07,540 --> 00:13:14,579 Erdogan, Rúhání, Putin, v podstatě tam jednalo Rusko s Íránem. 112 00:13:14,699 --> 00:13:23,590 Takto se řešila otázka, kdo bude uplatňovat politiku, globální politiku v daném regionu. 113 00:13:23,710 --> 00:13:26,944 Opakuji, že Írán toho není schopen. 114 00:13:27,064 --> 00:13:34,618 Dostalo se mu dost pomoci, aby se dokázal stát centrem koncentrace řízení. 115 00:13:34,738 --> 00:13:44,266 Jenže Írán narazil na zájmy státní elity USA, která mu odmítla jít na ruku 116 00:13:44,386 --> 00:13:51,508 a začala vést tu válku ISIL v Sýrii hodně tvrdě a žádné jednotky SS, 117 00:13:51,628 --> 00:13:59,511 mám na mysli Íránské revoluční gardy, si s tím nedokázaly poradit, ani s veškerou podporou íránského státu. 118 00:13:59,860 --> 00:14:11,361 Takže začalo být jasné, že bez třetí síly ISIL respektive státní elita USA mohou tu situaci tak zavařit, 119 00:14:11,481 --> 00:14:15,269 že se veškeré řízení globálního prediktoru zhroutí. 120 00:14:15,389 --> 00:14:27,085 Proto to není tak, že by nás globální prediktor donutil, on byl nucen souhlasit s plánem, který navrhl Putin, 121 00:14:27,205 --> 00:14:32,769 že do regionu vstoupíme my a vyřešíme ten úkol, ale za našich podmínek. 122 00:14:32,889 --> 00:14:39,919 Globální prediktor neměl na vybranou, a tak nám umožnil účast v této válce. 123 00:14:40,039 --> 00:14:45,320 A v podstatě žádné napětí západního společenství ve vztahu k nám, 124 00:14:45,440 --> 00:14:51,081 jako k legitimnímu účastníkovi ve válce proti ISIL, nevzniklo. 125 00:14:51,201 --> 00:14:57,614 Sankce proti nám vymýšleli pod jakýmikoliv záminkami, ale s ohledem na tuto věc ani nepípli. 126 00:14:58,746 --> 00:15:04,944 Írán a globální prediktor se nás několikrát pokusili začlenit do svých záměrů. 127 00:15:05,064 --> 00:15:10,422 Vzpomeňte si na tu věc s přechodným letištěm pro naše letadla a bylo toho víc. 128 00:15:10,542 --> 00:15:15,746 Pokoušeli se, ale nepovedlo se jim to. Putin tedy jednal s Íránem. A proč ne s Tureckem? 129 00:15:15,866 --> 00:15:20,710 Ta věc se má tak, že Turecko je zhroucený stát (Failed State). 130 00:15:20,830 --> 00:15:25,004 Je to stát, který již vyčerpal zdroj své stability. 131 00:15:25,124 --> 00:15:34,418 Byl vytvořen uměle pro řešení jednoho úkolu, aby sloužil jako břit proti Rusku. 132 00:15:34,538 --> 00:15:40,359 Jak bylo řečeno v jednom ze sovětských filmů: 133 00:15:40,479 --> 00:15:47,791 „Proč by Anglie měla válčit s Ruskem, když tu kvůli tomu bylo vytvořeno Turecko, Osmanská říše?“ 134 00:15:47,911 --> 00:15:53,013 A skutečně, to Benátčané vytvořili Osmanskou říši. 135 00:15:53,133 --> 00:16:03,223 A byla to Osmanská říše, která v podstatě začala řešit tu otázku založení islámského chalífátu v Evropě. 136 00:16:03,343 --> 00:16:08,676 Došla až k Vídni, ale prostě si nijak nedokázali poradit s Ruskem. 137 00:16:08,796 --> 00:16:15,928 A ve třinácti válkách Rusko v podstatě Osmanskou říši rozdrtilo. 138 00:16:16,263 --> 00:16:26,062 Vzhledem k tomu, že se jednalo o umělý útvar, který vyčerpal limit své existence, bylo nutné ho přeformátovat. 139 00:16:26,182 --> 00:16:31,385 A to přeformátování bylo naplánováno na základě výsledků 1. světové války. 140 00:16:31,505 --> 00:16:38,355 A na základě výsledků této války dokonce ani nebylo v plánu vytvořit žádné Turecko, žádný stát jako takový. 141 00:16:38,475 --> 00:16:49,286 Podle Sevreské smlouvy mělo existovat miniaturní Turecko s tím, že to nebude stát, ale jen státnost. 142 00:16:49,406 --> 00:16:54,816 To území bylo samozřejmě poděleno na různé vlivové zóny, 143 00:16:54,936 --> 00:17:00,345 ovšem za předpokladu, že přestane existovat Rusko 144 00:17:00,465 --> 00:17:06,543 a místo něho vznikne větší množství podřízených států bez suverenity ve vlivových zónách. 145 00:17:06,663 --> 00:17:12,330 Dokonce začali i s intervencí, aby se toho všeho zmocnili. 146 00:17:12,450 --> 00:17:20,766 Jenže v roce 1918 mladá sovětská vláda úplně zamíchala karty s ohledem na likvidaci Ruska 147 00:17:20,886 --> 00:17:28,147 a uzavřela ten "sprostý", "špinavý", "nespravedlivý" Brestlitevský mír, který můžete takto nazývat dle libosti, 148 00:17:28,267 --> 00:17:35,303 což však nezmění nic na tom, že byl v té chvíli pro budoucnost Ruska jediným východiskem. 149 00:17:35,423 --> 00:17:40,056 Jestliže mělo Rusko přežít jako stát, jako národ, jako civilizace, 150 00:17:40,176 --> 00:17:46,804 musela vláda jednoduše tento mír s Německem uzavřít, Brestlitevský mír v roce 1918. 151 00:17:46,924 --> 00:17:54,293 Německu to umožnilo soustředit svá vojska proti Západu a my tím získali své okno možností, 152 00:17:55,197 --> 00:18:02,089 které vedlo k tomu, že se SSSR začal obrozovat na území Ruského impéria. 153 00:18:02,209 --> 00:18:14,846 To znamená, že v mnohém se území Ruského impéria opět spojila v podobě SSSR. 154 00:18:15,824 --> 00:18:26,085 S vědomím, že ho uzavřením Brestlitevského míru SSSR, bolševici převezli, 155 00:18:26,205 --> 00:18:35,608 začal globální prediktor posilovat Turecko. Proto také Sevreská smlouva nebyla realizována, 156 00:18:35,728 --> 00:18:42,424 a v roce 1923 byla uzavřena Lausannská mírová smlouva, takže vzniklo Turecko. 157 00:18:42,544 --> 00:18:50,308 Opakuji ale, že Turecko je absolutně uměle vytvořený útvar, jehož existence měla konečný cíl. 158 00:18:50,428 --> 00:18:55,867 A ten konečný cíl přišel. Turecko se mělo stát Třetí říší, 159 00:18:55,987 --> 00:19:02,401 vpustit ISIL do Evropy a zhroutit se. 160 00:19:02,521 --> 00:19:07,426 Jen si vzpomeňte, že první imigrační vlnou, 161 00:19:07,546 --> 00:19:14,562 a přesněji výbojnou vlnou cizorodého, cizojazyčného společenství s odlišnou kulturou byli právě Turci, 162 00:19:14,682 --> 00:19:16,497 především v Německu. 163 00:19:16,617 --> 00:19:20,784 Jak tehdy Erdogan přijel k Merkelové a řekl: „Co to má být? 164 00:19:20,904 --> 00:19:26,414 Proč by se naše turecké děti měli u vás ve škole učit německy? 165 00:19:26,875 --> 00:19:33,590 V těch třídách, kde se učí Turci, musí v prvních ročnících výuka probíhat v turečtině. 166 00:19:33,710 --> 00:19:37,393 To je problém německých dětí, že neumí turecky. 167 00:19:37,513 --> 00:19:43,252 Vůbec to není chybou tureckých dětí, které se narodily v Německu, že neumí německy.“ 168 00:19:43,372 --> 00:19:45,343 Stalo se to? Stalo. 169 00:19:45,463 --> 00:19:51,055 Ten pohyb, to stěhování národů mělo probíhat přes Turecko. 170 00:19:51,175 --> 00:19:55,779 Turecko se mělo zhroutit. Turecko je teď v posledním tažení. 171 00:19:55,899 --> 00:20:00,767 Turecko trýzní problémy ze všech stran. 172 00:20:00,887 --> 00:20:05,870 Stačí si počkat a Turecko jako stát úplně přestane existovat. 173 00:20:05,990 --> 00:20:11,677 Potom se prostě Černé moře promění ve vnitřní ruské moře. 174 00:20:11,973 --> 00:20:15,430 Přejí si tohle globalisté? Nepřejí. 175 00:20:15,550 --> 00:20:18,377 A co zbývá na výběr Rusku? 176 00:20:20,126 --> 00:20:28,808 Jestliže si připomeneme Ruské impérium, tak tu ta otázka Dardanel a Bosporu byla na tapetě neustále. 177 00:20:28,928 --> 00:20:34,486 S tím se nedá nic dělat. Jak se říká v geopolitice: „Zeměpisná poloha vyřkla svůj ortel.“ 178 00:20:36,070 --> 00:20:40,658 Proto to rozšíření, tedy ne proto. 179 00:20:40,778 --> 00:20:52,632 Rozšíření ruského světa na celou planetu je nevyhnutelná danost, a vše k tomu směřuje. 180 00:20:53,299 --> 00:20:59,446 A je samozřejmé, že postupné rozšiřování ruského světa 181 00:20:59,566 --> 00:21:03,690 bude probíhat v krocích s ohledem na určité opěrné body. 182 00:21:03,810 --> 00:21:08,859 A v daném případě jde o historicky vyznačené průlivy Bospor a Dardanely. 183 00:21:08,979 --> 00:21:13,875 Směřuje to k tomu. Ale jak se ta věc dá vyřešit, když se globalisté brání? 184 00:21:13,995 --> 00:21:20,870 Je nutné vést dialog. Proto také Putin letěl do Turecka, Failed State, neexistujícího státu. 185 00:21:20,990 --> 00:21:25,885 Základem pro tato jednání... 186 00:21:26,220 --> 00:21:32,572 A přesněji šlo o formování vzájemných pozic se zástupcem globálního prediktoru, 187 00:21:32,692 --> 00:21:39,954 který stojí v čele státu, který se měl stát centrem koncentrace řízení, s Íránem. 188 00:21:40,074 --> 00:21:43,580 Přes Írán je takto oznamována pozice Ruska. 189 00:21:43,700 --> 00:21:51,116 Írán se tím začleňuje do procesu vedeného Ruskem, kterým dělá pořádek na Blízkém východě a ve střední Asii. 190 00:21:51,236 --> 00:21:58,189 To byl účel Putinovy návštěvy Turecka. 191 00:21:59,809 --> 00:22:03,898 V souvislosti s tím tu mám druhou otázku. 192 00:22:04,018 --> 00:22:10,894 Ve známost vešlo, že Izrael znovu zaútočil na Sýrii. Co ten tam zase provádí? 193 00:22:11,014 --> 00:22:18,867 Dnes, ano, došlo k raketovému útoku proti letecké základně Tifor 194 00:22:18,987 --> 00:22:22,468 a bylo nám řečeno, že to byl Izrael. 195 00:22:22,588 --> 00:22:28,537 Novináři se hned rozběhli k izraelskému armádnímu velení 196 00:22:28,657 --> 00:22:35,841 a tam jim komentář odmítli s tím, že ještě nevědí, jak mají tyto události komentovat. 197 00:22:36,176 --> 00:22:40,188 Proč vlastně k tomu všemu vůbec došlo? 198 00:22:40,308 --> 00:22:46,592 Izrael se přece nikdy dřív netajil s tím, že útočil on: „Rozhodli jsme se, zaútočili a hotovo.“ 199 00:22:46,712 --> 00:22:49,266 A tady najednou komentář odmítli. 200 00:22:49,386 --> 00:22:57,574 Když se podíváme na řetězec událostí okolo toho raketového útoku, tak to vůbec není tak jasné. 201 00:22:57,694 --> 00:23:02,332 Tak především. Napřed bylo oznámeno, 202 00:23:06,087 --> 00:23:13,751 že útok byl veden od Středozemního moře a z raket, které přiletěly, 203 00:23:13,871 --> 00:23:19,178 jich bylo 8 sestřeleno syrskou protileteckou obranou. 204 00:23:20,001 --> 00:23:30,160 Potom nám řekli, že těch raket bylo celkem 8 a sestřeleno jich bylo 5. Tedy že tři rakety spadly. 205 00:23:30,280 --> 00:23:36,230 Napřed nebylo známo, kolik raket spadlo, kolik to zabilo lidí atd. 206 00:23:38,957 --> 00:23:44,100 A potom bylo řečeno, že izraelská letadla byla ve vzduchu. 207 00:23:44,220 --> 00:23:52,613 Ano, létala, útočila na Gazu, na sektor Gazy. Tak proč by nemohla zaútočit i na Sýrii? 208 00:23:53,848 --> 00:23:59,531 Zaútočila. Říkají, že ten raketový útok vedla dvě letadla. 209 00:23:59,651 --> 00:24:05,087 Dvě letadla, to znamená čtyři rakety na jedno letadlo, abychom se dostali na těch osm, že? 210 00:24:05,207 --> 00:24:08,508 Odborníci ale říkají, že tyto rakety mohou být dvě. 211 00:24:08,628 --> 00:24:13,445 Tedy té třídy, kterými se předpokládá, že byl veden ten útok. 212 00:24:13,565 --> 00:24:15,966 Teď přece není vůbec nic známo. 213 00:24:16,086 --> 00:24:26,073 To tedy znamená, že je to celé nejasné. Tyto nejasnosti jsou však velice podstatné z jiného úhlu pohledu. 214 00:24:26,193 --> 00:24:31,006 Jestliže se na tu otázku podíváme z poněkud širšího hlediska. 215 00:24:31,126 --> 00:24:34,272 My víme… Právě jsme mluvili o Turecku. 216 00:24:34,392 --> 00:24:43,247 A my víme, že když bylo sestřeleno naše letadlo, tak nám bylo řečeno, že ho sestřelili Turci, 217 00:24:43,367 --> 00:24:51,194 přestože na základě analýzy jsme přišli k závěru, že ho nesestřelili Turci, ale Američané. 218 00:24:51,314 --> 00:24:56,725 Jenže to bylo připsáno Turkům, Erdogan na tu věc přistoupil 219 00:24:56,845 --> 00:25:01,508 a dokonce byl připraven poslat nám dva piloty, abychom je ztrestali. 220 00:25:01,628 --> 00:25:08,632 Nakonec zůstali tam, protože řeknou cokoliv, přiznají se k čemukoliv, že to letadlo sestřelili. 221 00:25:08,752 --> 00:25:13,930 Nač jsou nám ti turečtí piloti, když víme, že to letadlo sestřelili Američané? 222 00:25:14,050 --> 00:25:18,234 Jenže jít do přímého střetu s Američany znamená 3. světovou válku. 223 00:25:18,354 --> 00:25:21,055 A tu nepotřebujeme my ani Američané. 224 00:25:21,175 --> 00:25:31,882 Nicméně USA více než jasně projevují své globalistické ambice, 225 00:25:32,002 --> 00:25:35,740 z jejich vytyčování cílů přímo čiší. 226 00:25:35,860 --> 00:25:42,119 Když se na to tedy podíváme, tak na pozadí té věci se Skripalem, 227 00:25:42,239 --> 00:25:50,187 s tou chemickou otravou, se nám pokoušejí vnutit linii shody chemického útoku 228 00:25:50,307 --> 00:25:54,494 s použitím chemických zbraní v Sýrii. 229 00:25:54,614 --> 00:25:57,484 Tato analogie je přitažená za vlasy. 230 00:25:57,604 --> 00:26:06,742 Hlavním účelem toho útoku založeného na otravě rodiny Skripalových je kapitulace Ruska. 231 00:26:06,862 --> 00:26:19,118 Aby Rusko prohlásilo, že nadále nemá žádné své zájmy, a že bude plnit vše, co mu přikáže páníček z Londýna. 232 00:26:19,238 --> 00:26:21,754 Pouze takto. 233 00:26:21,874 --> 00:26:30,143 Proto samotný způsob provedení té otravy, samotný postup vyšetřování té otravy Skripalových… 234 00:26:30,263 --> 00:26:35,191 Krátce řečeno, správně to okomentoval náš zástupce při OSN: 235 00:26:35,311 --> 00:26:38,791 „A byl tu ten chlapec vůbec?“ (Život Klima Samgina - Gorkij). 236 00:26:38,911 --> 00:26:43,536 My od začátku říkáme to samé. Vše to bylo provedeno ve stylu: „Bylo vám řečeno, že jste vinni? 237 00:26:43,656 --> 00:26:53,155 Tak se musíte přiznat. A potom vám páníček přisoudí vaše postavení v naší zločinecké bandě.“ 238 00:26:53,275 --> 00:26:55,907 Ano, určí nám naše místo. 239 00:26:56,027 --> 00:27:04,455 Existuje taková karikatura, kde jde strýček Sam s dívkou Izraelem, 240 00:27:04,575 --> 00:27:08,895 a za sebou na vodítku vedou smečku psů. 241 00:27:09,015 --> 00:27:14,270 Je tam vidět hromádka, kterou po sobě nechal jeden z těch psů 242 00:27:14,390 --> 00:27:19,183 a do ní je zapíchnutá ukrajinská vlajka. 243 00:27:19,303 --> 00:27:24,558 Jako že Ukrajina není dokonce ani ten pes. Je to jen hromádka, kterou jeden z těch psů udělal, 244 00:27:24,678 --> 00:27:26,924 proto je tam vetknuta ta vlajka. 245 00:27:27,044 --> 00:27:30,345 Takže takové postavení nám nabídli zaujmout. 246 00:27:30,465 --> 00:27:36,800 Tvrdě na nás tlačili a mysleli si, že rossionská „elita“ na to přistoupí. 247 00:27:36,920 --> 00:27:40,812 A ona by to také udělala nebýt Putina a nebýt globálního prediktoru. 248 00:27:40,932 --> 00:27:49,351 Jsou to dva faktory, protože Putinova stabilita závisí na dialogu s globálním prediktorem. 249 00:27:49,471 --> 00:27:54,624 Rossionské „elity“ jsou připraveny vzdát ruské zájmy se vším všudy, 250 00:27:54,744 --> 00:27:59,844 jako to udělali v roce 1991 a přesněji počínaje rokem 1970. 251 00:27:59,964 --> 00:28:07,997 V roce 1971 SSSR vyhrál ekonomickou a politickou soutěž se Západem 252 00:28:08,117 --> 00:28:13,527 a Západ by se byl v podstatě zhroutil. To tehdy byl zrušen zlatý standart. 253 00:28:13,647 --> 00:28:22,143 SSSR mohl beze zbytku zaujmout vedoucí pozici ve světě, jenže dal přednost kapitulaci před USA 254 00:28:22,263 --> 00:28:29,550 a zajištění dolaru, který přišel o své zlaté zajištění, zdroji SSSR. 255 00:28:29,670 --> 00:28:36,150 A začal s masovým výprodejem svých přírodních zdrojů, surovin. 256 00:28:36,270 --> 00:28:41,175 To je ale teď vedlejší. Ta otázka je nastíněna v analytické zprávě: 257 00:28:41,295 --> 00:28:45,099 Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. 258 00:28:45,219 --> 00:28:48,411 Můžete si ji přečíst na našem webu v rubrice Analytika. 259 00:28:48,531 --> 00:28:52,197 Opakuji, že je tam ta otázka jen nastíněna. 260 00:28:52,317 --> 00:28:58,657 Je to šíleně zajímavá otázka, opravdu velice zajímavá otázka, 261 00:28:59,685 --> 00:29:04,232 ale je třeba k ní přistupovat s rozumem a ne bez něho. 262 00:29:04,352 --> 00:29:09,046 Ten termín šíleně zajímavá jsem tedy použil nesprávně. 263 00:29:09,166 --> 00:29:12,976 Je to otázka velice rozumná a zajímavá. 264 00:29:13,096 --> 00:29:15,979 Trochu jsem se opravil. 265 00:29:19,594 --> 00:29:27,289 V Sýrii probíhá s konečnou platností odpis americké státní elity. 266 00:29:27,946 --> 00:29:35,271 Musí ji úplně dorazit, zcela ji dorazit, aby byla státní elita odstavena. 267 00:29:35,391 --> 00:29:42,461 Ona má svůj nástroj, má ISIL. Zvykla si pracovat na šesté prioritě. 268 00:29:42,581 --> 00:29:45,162 Rozkazovat. Nic jiného neumí. 269 00:29:45,282 --> 00:29:49,281 Jenže moc americké státní elity je stále ještě dost velká 270 00:29:49,401 --> 00:29:53,006 a tak je nutné ji různými způsoby na určitých místech oslabovat. 271 00:29:53,126 --> 00:29:56,426 A jak to v daném případě probíhá? 272 00:29:56,546 --> 00:30:01,082 Všichni, kteří se zajímají o politiku, si asi pamatují, 273 00:30:01,202 --> 00:30:08,129 na tu informaci, která vyvolala rozruch v politickém společenství, 274 00:30:08,249 --> 00:30:14,558 o tom, že ve Východní Ghútě byl zajat britský specnaz. 275 00:30:14,678 --> 00:30:22,887 Podle jiných informací se bojovníci tak rozčílili na své západní kurátory, 276 00:30:23,007 --> 00:30:30,015 protože specnaz měl být zachráněn a oni tam měli zůstat a v té Východní Ghútě zemřít, 277 00:30:30,135 --> 00:30:32,613 že ten specnaz postříleli. 278 00:30:32,733 --> 00:30:40,483 Koho přesně není jasné. A co je zajímavé? 279 00:30:40,603 --> 00:30:50,230 Že ani jeden seriózní zdroj, který by zasluhoval pozornost, uveden nebyl. 280 00:30:50,350 --> 00:30:57,252 Někdo namítne, že tam byly odkazy na analytickou zprávu Číňanů, 281 00:30:57,372 --> 00:31:09,854 kde dokonce tvrdí, že bylo v důsledku našeho útoku zlikvidováno více než 200 bojovníků, vojáků USA. 282 00:31:09,974 --> 00:31:18,418 Právě o tom tam mluví, vždyť to není jen tak někdo, tím autorem jsou Číňané. 283 00:31:18,538 --> 00:31:27,362 Slepá důvěra Číňanům je, v uvozovkách „chvályhodná“, 284 00:31:27,482 --> 00:31:33,792 neboť Číňané mají své zájmy a ty jsou v daném případě čitelné. 285 00:31:33,912 --> 00:31:40,092 S vědomím toho, že pro Číňany je válka cestou lsti a klamu (Sun-c'), 286 00:31:40,212 --> 00:31:44,818 a že když vyprovokujete k přímému střetu ty druhé, 287 00:31:44,938 --> 00:31:49,543 tak se lvi poperou a chytrá opice může slíznout smetanu, 288 00:31:49,663 --> 00:31:55,651 jestliže na to nepohlížíte takto, můžete jim prostě důvěřovat. 289 00:31:55,771 --> 00:32:03,880 Ale tvrdit, že šlo o zcela falešnou zprávu, že k těmto událostem nedošlo, není jednoduše možné. 290 00:32:04,000 --> 00:32:13,010 Já netvrdím, že tam zahynulo 200 amerických vojáků, to je problémové, to už by někde prosáklo. 291 00:32:13,130 --> 00:32:22,183 Někde by se to nějak projevilo, protože utajit okamžitě 200 mrtvol to už je problém. 292 00:32:22,303 --> 00:32:28,537 Já i tak neustále mluvím o tom, že pořád někoho na tom Arlingtonském hřbitově musí pochovávat 293 00:32:28,657 --> 00:32:34,451 a některé tam ani nepohřbívají, najaté žoldáky. Ti jsou tam sice jako vojenští instruktoři, 294 00:32:34,571 --> 00:32:41,504 takže mohou být přiřazeni k americké armádě, přesto se na Arlingtonský hřbitov nedostanou. 295 00:32:41,624 --> 00:32:46,708 Ale 200 mrtvol je příliš, to by různými mechanismy prosáklo. 296 00:32:46,828 --> 00:32:58,605 Jinou věcí je, že se k nám okamžitě vydal posel z Ománu, aby se o něčem domlouval. 297 00:32:58,725 --> 00:33:03,796 A o čem? Omán je panství Velké Británie, 298 00:33:03,916 --> 00:33:13,464 takže samotný Omán nemá v uplatňování globální politiky ani ve vyjednávání žádnou váhu. 299 00:33:13,584 --> 00:33:17,188 A najednou tato spěšná návštěva. Kvůli čemu? 300 00:33:17,308 --> 00:33:23,494 Kvůli tomu, že USA a Velká Británie mají ve Východní Ghútě problémy. 301 00:33:23,614 --> 00:33:25,386 Vždyť o čem jsem mluvil? 302 00:33:25,506 --> 00:33:31,541 Jednou věcí jsou ty nepotvrzené zdroje a druhou, že je velice pravděpodobné, 303 00:33:31,661 --> 00:33:35,445 že se ty události v podstatě musely vyvíjet právě takto. 304 00:33:35,565 --> 00:33:38,868 To je závěr a na čem je založen? 305 00:33:38,988 --> 00:33:47,096 Zakládá se na tom, že Putin v několika svých rozhovorech nepřímo mluvil o tom, 306 00:33:47,216 --> 00:33:51,781 že Britové mají ve Východní Ghútě co skrývat. 307 00:33:51,901 --> 00:33:59,017 Potom se to dál vyvíjelo tak, že se začalo proslýchat, že tam Britové mají chemickou laboratoř, 308 00:33:59,137 --> 00:34:07,935 že tam Američané, Britové mají svůj specnaz, odborníky na výrobu otravných látek. 309 00:34:08,656 --> 00:34:18,415 Náš ministr zahraničí už zcela přímo mluvil o účasti specnazu USA a Velké Británie na straně ISIL. 310 00:34:18,535 --> 00:34:19,946 Přímo. 311 00:34:20,066 --> 00:34:29,736 To je důkaz. Jestliže o tom naši přední představitelé mluví přímo, tak to také musí být nějak řešeno. 312 00:34:32,163 --> 00:34:36,407 Jestliže tam jsou přítomni, tak my v podstatě… 313 00:34:36,527 --> 00:34:44,174 Já jsem i dříve nejednou uváděl příklady, kdy jsem přímo řekl, že byl zlikvidován specnaz USA. 314 00:34:44,294 --> 00:34:48,880 Jestliže to tedy vyslovili takto vysoce postavené osoby, 315 00:34:49,000 --> 00:34:52,232 tak musí docházet k nátlaku výslovně 316 00:34:52,352 --> 00:34:59,862 na americké a britské ozbrojené síly a jejich odborníky přítomné v tomto regionu. 317 00:35:00,840 --> 00:35:13,776 Výsledek tohoto tlaku se potom v té či oné míře hodnověrnosti projevuje v těchto nepotvrzených zdrojích. 318 00:35:13,896 --> 00:35:19,923 Je to náznak: „Dnes se to objevuje v nepotvrzených zdrojích, 319 00:35:20,043 --> 00:35:26,790 ale zítra se to může objevit v oficiálních informačních agenturách, 320 00:35:26,910 --> 00:35:32,128 za kterými bude stát ta či ona státní autorita.“ 321 00:35:32,248 --> 00:35:38,146 Velice často taková prohlášení dělá například Írán. 322 00:35:40,178 --> 00:35:45,863 Ale může to být i varování: „Buď se domluvíme na takových a takových podmínkách, 323 00:35:45,983 --> 00:35:50,363 protože my víme, že tam máte tolik a tolik lidí ze speciálních jednotek, 324 00:35:50,483 --> 00:35:55,918 nebo je postřílí vzbouření bojovníci, kteří řeknou: 325 00:35:56,038 --> 00:35:59,982 ‚Když nás Britové chtějí nechat ve štychu, tak je postřílíme.‘ 326 00:36:00,102 --> 00:36:08,495 A potom můžete něco vyčítat jen svým vlastním bojovníkům, které přece vy sami vyzbrojujete.“ 327 00:36:08,615 --> 00:36:12,816 Může to být tak i tak. To ukáže budoucnost. 328 00:36:12,936 --> 00:36:22,512 Ale že k tlaku a to i fatálnímu na speciální jednotky USA a Velké Británie ve Východní Ghútě došlo… 329 00:36:22,632 --> 00:36:30,063 V jakém smyslu k fatálnímu? Reálně tam figurovali mrtví, o tom není žádných pochyb. 330 00:36:31,445 --> 00:36:41,025 Spornou věcí je jen jejich množství. Konkrétní místo toho tlaku je ještě věcí analytiků. 331 00:36:41,145 --> 00:36:54,109 Ať informují, my to proanalyzujeme. Ale skutečnost, že k tomuto tlaku došlo, a byli mrtví, je již jasná. 332 00:36:54,229 --> 00:36:59,541 A potom vznikla další situace. Vždyť o čem tu mluvíme? 333 00:36:59,661 --> 00:37:05,552 O raketovém útoku ze strany Středozemního moře, 334 00:37:05,672 --> 00:37:11,435 to jen připomínám, protože si někdo může pomyslet, že jsem už někam příliš odbočil. 335 00:37:11,555 --> 00:37:13,527 Ne, mluvím stále o tom. 336 00:37:13,647 --> 00:37:21,176 Jenže abyste pochopili ten raketový útok, musíte mít celkovou představu o tom, co se tam děje. 337 00:37:21,296 --> 00:37:32,491 Oni tedy potřebovali zinscenovat chemický útok, aby měli záminku zaútočit na Sýrii. 338 00:37:33,142 --> 00:37:35,553 A co se stalo? 339 00:37:35,673 --> 00:37:40,945 Určitě si pamatujete na to prohlášení velitele generálního štábu Gerasimova, 340 00:37:41,065 --> 00:37:50,943 že v případě útoku na syrskou armádu, který ohrozí ruské odborníky a poradce, 341 00:37:51,063 --> 00:37:56,472 nebudou sestřelovány pouze rakety, ale likvidovány budou i jejich nosiče. 342 00:37:56,592 --> 00:38:02,130 To tedy znamená, že na žádném torpédoborci ve Středozemním moři nevystřílí své rakety 343 00:38:02,250 --> 00:38:09,974 a nepůjdou si v klidu vypít kafíčko, ale stanou se potravou ryb na dně Středozemního moře. 344 00:38:10,520 --> 00:38:24,857 A po tomto prohlášení začaly v amerických leteckých silách ve velkém padat vrtulníky a letadla. 345 00:38:24,977 --> 00:38:27,654 Začaly padat ve velkém. 346 00:38:27,774 --> 00:38:35,980 Územně je to udáváno z různých míst, včetně USA, ale nejvíce jich je hlášeno z Džibutska. 347 00:38:36,100 --> 00:38:42,869 To je dost blízko. A zkuste prověřit, zda spadli v Džibutsku, nebo přece jen v Sýrii. 348 00:38:43,719 --> 00:38:56,398 V těchto podmínkách Trump prohlásil, že se rozhodnul stáhnout americkou armádu ze Sýrie. 349 00:38:56,518 --> 00:39:03,625 A Pentagon na to: „Jak to? My jsme tam přece měli v plánu provést rozsáhlou operaci. 350 00:39:03,745 --> 00:39:10,878 Chtěli jsme tam dokonce náš kontingent posílit. A chtěli jsme provést operaci…“ 351 00:39:10,998 --> 00:39:13,398 Cvičení, omlouvám se, cvičení! 352 00:39:13,518 --> 00:39:19,442 „...s názvem Lev se připravuje ke skoku...“ To je název co? 353 00:39:19,562 --> 00:39:24,664 „...v Jordánsku. A přesunout tam 3 800 lidí.“ 354 00:39:24,784 --> 00:39:29,422 Všem je to jasné. Přesun do Jordánska, Lev se připravuje ke skoku. 355 00:39:29,542 --> 00:39:36,246 Všechny ty narážky jsou jasné. Gerasimovo prohlášení hned vyvolalo ohlas z druhé strany. 356 00:39:36,366 --> 00:39:43,181 Jenže oni přece prohlásili, že bude chemický útok, ke kterému prý došlo. Měla tedy následovat odveta. 357 00:39:43,301 --> 00:39:48,505 Museli něco udělat, museli něco podniknout. 358 00:39:50,126 --> 00:39:57,739 Odkud reálně vylétly ty rakety a kdo je vystřelil, vědí všichni odborníci zcela přesně 359 00:39:57,859 --> 00:40:02,548 a všechny nesrovnalosti stejně vyplavou na povrch. 360 00:40:02,668 --> 00:40:10,978 Faktem zůstává, že Izraelci prováděli svou operaci v sektoru Gazy. 361 00:40:11,098 --> 00:40:15,670 „A když už jste tedy byli ve vzduchu, tak jste vypálili i na Sýrii.“ 362 00:40:15,790 --> 00:40:22,616 Jenže oni nebyli připraveni na takový zvrat. Nikdo je nestačil poučit, jak to mají komentovat. 363 00:40:23,378 --> 00:40:29,562 USA jako první hned prohlásily: „To jsme nebyli my!“ Proč? 364 00:40:29,682 --> 00:40:37,009 Protože kdyby teď USA vzaly odpovědnost za ten útok na sebe, 365 00:40:37,369 --> 00:40:40,095 tak by se jim to hodně nevyplatilo. 366 00:40:40,215 --> 00:40:47,759 Jen si to vezměte. Dříve se USA bez problémů hlásily ke svým útokům: 367 00:40:47,879 --> 00:40:53,417 „My jsme zaútočili na syrskou armádu. Zaútočili jsme na Asadův režim.“ 368 00:40:53,537 --> 00:40:59,230 Co na tom, že to okamžitě bylo doprovázeno útokem, nebo protiútokem ISIL, který tím byl podpořen? 369 00:40:59,350 --> 00:41:06,200 Oni fakticky přímo přiznávali, že provedli leteckou podporu útoku ISIL. 370 00:41:06,320 --> 00:41:15,124 V daném případě bylo fakticky provedeno to samé. Raketový útok, ISIL se pokusil zaútočit, ale nedařilo se mu. 371 00:41:17,542 --> 00:41:19,111 Proč? 372 00:41:20,551 --> 00:41:30,324 S velkou mírou pravděpodobnosti tento raketový útok provedli Američané jako podporu ISIL. 373 00:41:30,444 --> 00:41:35,237 Jenže to popírají. Někdo řekne: „Vždyť oni lžou pořád.“ 374 00:41:35,357 --> 00:41:42,104 I my o tom neustále mluvíme. Lžou, jako když tiskne. Lžou pořád. 375 00:41:42,224 --> 00:41:48,482 Chytnete je přitom za ruku, ale oni budou lhát dál. Třeba ta poslední věc se Skripalovými. 376 00:41:48,602 --> 00:41:54,423 Lžou jako na běžícím páse. A zde vidíte tu americkou úroveň. Tady zalhali a hodili to na Izrael. 377 00:41:54,543 --> 00:41:59,104 Tehdy zalhali a hodili to na Turecko. Co na tom? 378 00:42:00,133 --> 00:42:15,701 Ve skutečnosti je to teď pro ně kritické. Kdyby na sebe vzali odpovědnost za ten útok, tak by… 379 00:42:15,821 --> 00:42:22,561 Ta situace se už změnila. Jednou věcí bylo, když v roce 2015 sestřelili naše letadlo v Turecku, 380 00:42:22,681 --> 00:42:26,559 tedy ne v Turecku, ale na severu Sýrie. 381 00:42:26,679 --> 00:42:34,281 Tehdy byl jeden poměr sil a jedno informační pole, které jsou teď už úplně jiné. 382 00:42:34,401 --> 00:42:42,968 S ohledem na ISIL, na vítězství, na rozložení sil ve vnější politice, na Putinovo postavení a jeho možnosti. 383 00:42:43,088 --> 00:42:48,794 Putin má teď před sebou šest let a uplatňuje svou nezávislou politiku, 384 00:42:48,914 --> 00:42:56,001 globální politiku a o hlavu převyšuje jakéhokoliv evropského státního činitele. 385 00:42:56,121 --> 00:43:02,764 A hlavně v Evropě se teď pozvedl odpor proti USA, který tam nebyl v době, 386 00:43:02,884 --> 00:43:11,046 kdy jsme vyhlásili válku mezinárodnímu terorismu v Sýrii v roce 2015. 387 00:43:11,166 --> 00:43:13,618 Všechno se změnilo. 388 00:43:13,953 --> 00:43:22,294 Aby dnes USA prohlásily, že zaútočily… A ano, ten chemický útok. 389 00:43:22,414 --> 00:43:31,750 Oni sami spojili ten chemický útok v Sýrii s tím případem Skripalových, který se jim teď HROUTÍ! 390 00:43:31,870 --> 00:43:35,685 A čím déle vytrváme, tím více se bude hroutit. 391 00:43:35,805 --> 00:43:43,065 Už teď ten případ Skripalových vnesl ohromný rozkol do toho bloku, 392 00:43:43,185 --> 00:43:47,590 který v té věci podpořil USA a Velkou Británii. 393 00:43:47,710 --> 00:43:52,157 Oni se do toho zapojili, vypověděli diplomaty a teď už sklízejí jen negativum. 394 00:43:52,277 --> 00:43:55,326 Už teď pociťují dopady, které musí řešit. 395 00:43:55,446 --> 00:43:59,790 Jde zde o vylhaný útok, který se jednoznačně zhroutí. 396 00:43:59,910 --> 00:44:08,246 A přiznání v té věci pro ně znamená urychlení pádu amerického vlivu v Evropě 397 00:44:08,366 --> 00:44:11,435 a vůbec v celém světě, přičemž několikanásobný. 398 00:44:11,555 --> 00:44:14,417 A tak říkají: „Ne, my jsme neútočili.“ 399 00:44:14,537 --> 00:44:16,937 A co to pro všechny znamená? 400 00:44:17,057 --> 00:44:23,826 Znamená to, že Američané ustupují ze svých pozic a již nemohou přímo, 401 00:44:23,946 --> 00:44:30,799 nemají na to dost zdrojů, takže nemohou svou politiku ve světě uplatňovat přímo. 402 00:44:30,919 --> 00:44:33,618 A všichni se od nich začínají odpoutávat. 403 00:44:33,738 --> 00:44:37,013 Oni volili mezi špatnou a ještě horší variantou. 404 00:44:37,133 --> 00:44:44,402 Ta horší znamená, že se jim začíná všechno hroutit zároveň se zhroucením případu Skripalových 405 00:44:44,522 --> 00:44:49,933 a ta o něco lepší špatná varianta znamená jen zpomalení pádu vlivu USA, 406 00:44:50,053 --> 00:44:52,854 že ten pád bude trvat déle. 407 00:44:52,974 --> 00:44:58,635 Stejně se ale jedná o zhroucení vlivu USA a to si tedy zvolili. 408 00:44:58,755 --> 00:45:01,824 Nu dobrá, tak počkáme. 409 00:45:01,944 --> 00:45:11,041 Proto se globalisté rozhodli udělat hlavního viníka z Izraele: „Nu, dobrá, hoďte to na Izrael.“ 410 00:45:11,161 --> 00:45:16,081 Izrael z toho byl samozřejmě vedle a nepospíchal jako Turecko s prohlášením: „Ano, to jsme byli my.“ 411 00:45:16,201 --> 00:45:20,792 Ale stejně jim nakonec nezbyde než se přiznat. 412 00:45:20,912 --> 00:45:25,936 Jestliže tomu budou příliš vzdorovat a USA na truc nechají uniknout informaci, 413 00:45:26,056 --> 00:45:34,597 že to USA takto podpořily ISIL, tak tím urychlí proces pádu řízení USA ve světě. 414 00:45:34,717 --> 00:45:40,877 Takové jsou souvislosti těch útoků. To jsou ty nesrovnalosti. 415 00:45:45,533 --> 00:45:55,692 K další otázce. Nikolaj vás prosí okomentovat situaci posádky ruské lodi, kterou zadrželi na Ukrajině. 416 00:45:55,812 --> 00:46:00,964 Jednou je nutí ke změně občanství, pak je zase odvážejí neznámo kam… 417 00:46:01,084 --> 00:46:05,876 Všemožně se snaží vytvořit dojem, že Rusko nechalo své lidi na holičkách. 418 00:46:05,996 --> 00:46:09,580 Přitom z vyšších pozic k tomu nezaznělo ani jedno prohlášení. 419 00:46:09,700 --> 00:46:14,903 Chtěl bych uvidět ten obrázek v reálném světle, kdo a proč to všechno dělá? 420 00:46:15,023 --> 00:46:18,941 Vzpomeňme si na tu karikaturu, o které jsem mluvil, 421 00:46:19,061 --> 00:46:23,699 mimochodem, mohli bychom ji umístit na videu (viz úvodní obrazovka), 422 00:46:23,819 --> 00:46:26,426 která vyobrazuje, co je Ukrajina zač. 423 00:46:26,546 --> 00:46:32,289 Je to něco, co udělal jeden z psíků s vetknutou žlutomodrou vlajkou. 424 00:46:32,409 --> 00:46:37,947 Ukrajina jako stát neexistuje a nikdy neexistovala. 425 00:46:38,067 --> 00:46:41,773 Existovala pouze státnost Ukrajiny a ta se teď také hroutí. 426 00:46:41,893 --> 00:46:54,385 Ukrajina je pouze nástrojem k nátlaku na Rusko. USA byly nuceny zahájit útok proti Rusku, 427 00:46:54,505 --> 00:47:01,083 protože Rusko diplomatickou cestou zasáhlo do procesu v Sýrii 428 00:47:01,203 --> 00:47:06,585 a napomohlo k chemickému odzbrojení syrské vlády, 429 00:47:06,705 --> 00:47:12,407 takže se jim tam nepovedlo rozpoutat válku rychle a efektivně s velkými přesuny obyvatelstva, 430 00:47:12,527 --> 00:47:15,030 které by destabilizovaly Rusko. 431 00:47:15,150 --> 00:47:22,437 Proto Ukrajinu, která byla již přinejmenším připravená k rozpoutání války v Evropě 432 00:47:22,557 --> 00:47:26,835 plně aktivovali a ta začala jednat. 433 00:47:26,955 --> 00:47:35,322 Kroky Ukrajiny vždy a ve všem cílí k zatažení Ruska do války, 434 00:47:35,442 --> 00:47:40,286 do války proti celému západnímu společenství, 435 00:47:41,161 --> 00:47:48,259 klidně do 3. světové, jaderné, do jakékoliv, ale hlavně do války. 436 00:47:48,379 --> 00:47:56,258 A v tomto ohledu všichni naši zarputilí „patrioté“ typu Žirinovského stále jen vyřvávají: 437 00:47:56,378 --> 00:47:58,984 „Musíme válčit!“ 438 00:48:00,682 --> 00:48:08,063 K tomu nás pobízí například i jeden z účastníků Solovjovových pořadů Jakov Kedmi, z Izraele. 439 00:48:08,449 --> 00:48:14,750 Ten nás také pobízí do války: „Jen do toho, vpřed…“ A proč to dělá? 440 00:48:14,870 --> 00:48:20,305 Protože potom… On přece bojuje za Izrael, hájí zájmy Izraele. 441 00:48:20,425 --> 00:48:26,761 Protože jakmile bychom se nechali zatáhnout do války s Ukrajinou, 442 00:48:26,881 --> 00:48:32,728 tak bychom se okamžitě ocitli v prekérní pozici ve vztahu k celému Západu. 443 00:48:32,848 --> 00:48:35,143 Jadernou válku si nepřeje nikdo. 444 00:48:35,263 --> 00:48:42,159 Civilizace na planetě Zemi musí být zachována, a tak by začal být vyvíjen nátlak na všechny účastníky procesu. 445 00:48:42,279 --> 00:48:45,553 Jenže Ukrajina je pouze nástroj. 446 00:48:45,673 --> 00:48:50,532 Je to maňásek natažený na ruce, který nás chce vyprovokovat k přímému střetu. 447 00:48:50,652 --> 00:48:54,873 To znamená, že s Ukrajinou si mohou dělat, co chtějí. 448 00:48:54,993 --> 00:48:58,906 Jednoho maňáska z ruky stáhnou a natáhnou na ni jiného, žádný problém. 449 00:48:59,026 --> 00:49:03,123 Hlavně aby si zachovala svůj protiruský status. 450 00:49:03,243 --> 00:49:10,859 My bychom museli jednat se všemi, abychom ten problém setřásli, abychom neválčili. 451 00:49:10,979 --> 00:49:17,730 A v tom mezinárodní židovská lobby hraje klíčovou roli. 452 00:49:18,182 --> 00:49:24,581 Izrael by k nám potom přišel a řekl: „Pojďme se dohodnout. 453 00:49:24,701 --> 00:49:36,554 My se postaráme, aby válka nebyla, a vy ustoupíte zde, zde a zde a zajistíte pozice Izraele v těch a těch otázkách.“ 454 00:49:39,085 --> 00:49:49,560 Proto nás maximálně provokují. Probíhá rozsáhlá válka proti Rusku. 455 00:49:49,680 --> 00:50:00,728 A v daném případě se jedná o vojenskou akci, ve které zajali civilisty. 456 00:50:00,848 --> 00:50:08,208 Cožpak někdy při našich výměnách zajatců všech za všechny kyjevská banda měnila lidi, které zajala v boji? 457 00:50:08,328 --> 00:50:11,205 Vůbec ne. Jednoduše pochytali lidi v ulicích, 458 00:50:11,325 --> 00:50:18,588 mučením je donutili k přiznání z neexistujících zločinů, a potom nám je vydali. 459 00:50:18,708 --> 00:50:29,304 Gestapo tam funguje výborně. A my se do té války nesmíme nechat zatáhnout. 460 00:50:29,424 --> 00:50:36,792 Zdrženlivost, jednání se skutečnými pány. 461 00:50:36,912 --> 00:50:43,836 Vítězství na jiných frontách a jmenovitě vítězství ve Východní Ghútě předurčí to, 462 00:50:44,577 --> 00:50:55,312 že se problém s Ukrajinou vyřeší s minimálně možnou krvavostí nadcházejících událostí. 463 00:50:55,432 --> 00:51:04,534 A reálnými postiženými budou „svidomí“ banderovští odrodilci, 464 00:51:04,654 --> 00:51:11,814 kteří uvrtali stát do války, a kteří teď na Ukrajině terorizují lidi. 465 00:51:11,934 --> 00:51:17,388 O to musíme usilovat. A teď nám navrhují… 466 00:51:17,508 --> 00:51:24,320 Ano byli zajati naši lidé, bolí nás to a mrzí, ale musíme to řešit jiným způsobem. 467 00:51:24,440 --> 00:51:32,549 Jak to, že soudruha Stalina, který se v podobných případech vyhýbal válce a vedl jednání, 468 00:51:32,669 --> 00:51:40,037 nikdo neobviňoval, tedy neobviňuje z toho, že nehájil zájmy státu? 469 00:51:40,950 --> 00:51:51,685 Proč? Protože po určité době přichází porozumění a pochopení toho, že Stalin jednal správně. 470 00:51:51,805 --> 00:52:00,943 V daném případě ano, ti lidé trpí, ano, není to správné. 471 00:52:01,063 --> 00:52:06,190 Ale zajala je kyjevská banda, ti fašističtí banderovští odrodilci, 472 00:52:06,310 --> 00:52:15,397 kteří vedou válku proti vlastním obyvatelům, nemluvě už o tom, že se to stále snaží obrátit ve válku proti Rusku. 473 00:52:16,427 --> 00:52:19,281 Čeho se snaží dosáhnout? 474 00:52:19,401 --> 00:52:29,106 Kdybychom reagovali hned, tak bychom tím jakoby potvrzovali legitimitu kyjevské bandy. 475 00:52:29,226 --> 00:52:32,012 Ale oni jsou nelegitimní. 476 00:52:32,132 --> 00:52:48,662 A teď chtěj nechtěj celý svět vidí další fakt potvrzující, že kyjevská banda je zločineckou organizací, 477 00:52:48,782 --> 00:52:55,316 teroristickou organizací, která znamená hrozbu pro celý svět. 478 00:52:55,436 --> 00:53:03,835 Kyjevská banda se chová stejně jako somálští piráti. 479 00:53:03,955 --> 00:53:12,418 A s piráty se nevyjednává, na ty se působí jinými prostředky, 480 00:53:12,538 --> 00:53:23,637 což se také děje, proto posádku lodi propustili, jakoby je propustili, přestože je dále šikanují. 481 00:53:24,923 --> 00:53:38,746 Čím dále to všechno zachází, tím jasnější je zločinecká podstata jednání kyjevské bandy. 482 00:53:38,866 --> 00:53:45,335 A Rusko nabývá právní status v řešení tohoto problému, 483 00:53:45,455 --> 00:53:49,932 a to až k možnosti poskytovat vojensko-technikou pomoc. 484 00:53:50,052 --> 00:53:57,262 Ta pomoc už nebude poskytována na základě veřejné iniciativy Doněcké a Luhanské republice, 485 00:53:57,382 --> 00:54:04,559 které jsou právními nástupci ukrajinské státnosti. Chápete? 486 00:54:04,679 --> 00:54:13,817 Rusko díky jednání těchto pirátů nabývá zákonných práv 487 00:54:13,937 --> 00:54:23,461 na poskytování vojensko-technické pomoci státům, tedy republikám, které jsou nástupci této státnosti, 488 00:54:23,581 --> 00:54:30,822 které potom udělají pořádek na celém ukrajinském území, až nastane čas. 489 00:54:30,942 --> 00:54:37,142 A nás se pokoušejí zatáhnout do války za podmínek, které by pro nás byly nevýhodné 490 00:54:37,262 --> 00:54:41,102 a nesporně by pro nás znamenaly špatný výsledek. 491 00:54:41,222 --> 00:54:44,831 A snaží se o to údajní „patrioti“. 492 00:54:44,951 --> 00:54:50,593 Skutečnost, že Žirinovskij je podpindosník, přičemž ne jen tak ledajaký, 493 00:54:50,713 --> 00:54:59,620 on vsadil svou hlavu za zájmy americké státní elity a pomáhal jim i s volbami. 494 00:54:59,740 --> 00:55:07,482 Když údajně agitoval pro Trumpa, a za Trumpa prý pil šampaňské. 495 00:55:07,602 --> 00:55:12,935 Poskytoval jim oprávnění, tak jako u nás všichni omílají McCaina, 496 00:55:13,055 --> 00:55:17,693 tak zase v USA poukazují na Žirinovského: „Podívejte se! Je to poslanec Státní dumy! 497 00:55:17,813 --> 00:55:23,042 Lídr frakce, lídr politické strany. Velké zvíře!“ 498 00:55:23,760 --> 00:55:30,930 Dělal všechno možné, poskytoval jim důvody. Stejně jako v KPRF fungují Raškin a Kašin. 499 00:55:31,050 --> 00:55:38,580 Když USA něco potřebují, tak jim hned vyhoví a vyrobí propagandistický obrázek pro televizi, 500 00:55:38,700 --> 00:55:44,534 aby zase mohli vystrašit Američany a ukázat jim: „Jen se podívejte, tohle je to Rusko!“ 501 00:55:44,654 --> 00:55:50,274 Raškin a Kašin se vůbec nepokoušejí skrývat, že jsou podpindosníci, 502 00:55:50,394 --> 00:55:57,470 a že pro ně rozkaz z USA, z Washingtonu znamená daleko více, než nevím… 503 00:55:57,590 --> 00:56:01,852 Asi i než peníze, to, co je jim nejsvatější. 504 00:56:03,642 --> 00:56:11,793 Takže se na tom pracuje, ale ta práce probíhá po linii tajných služeb. 505 00:56:11,913 --> 00:56:15,457 Víte ta situace je asi taková. 506 00:56:17,193 --> 00:56:24,876 Na Ukrajině panuje zločinecká anarchie. Po autech tam střílejí z granátometů, dokonce i po autobusech, 507 00:56:24,996 --> 00:56:33,106 vybuchují tam granáty, střílí se ze samopalů… Je to hrozné, jen se podívejte na souhrnné hlášení. 508 00:56:33,226 --> 00:56:40,306 A víte, co je velice zajímavé? Že ty největší peníze mívají prokurátoři. 509 00:56:40,426 --> 00:56:42,427 Řekněme třeba v Chersonu. 510 00:56:42,547 --> 00:56:47,828 A třeba velitel Ukrajinské bezpečnostní služby Chersonské oblasti či tamní soudci. 511 00:56:47,948 --> 00:56:55,029 No a někdo jim ty kapsy může přijít vybrat a moc se přitom nebude mazat ani s jejich maličkostmi, 512 00:56:55,149 --> 00:57:00,558 budou-li i nadále pokračovat ve své zločinecké činnosti. 513 00:57:00,678 --> 00:57:04,866 Prostě dojde na šarvátku mezi zločinci o dělbu jejich zájmů. To se lehce může stát. 514 00:57:04,986 --> 00:57:12,838 Takoví zločinci si sami mohou vykoledovat přepadení a oloupení. 515 00:57:12,958 --> 00:57:16,631 A třeba to neskončí jen oloupením. 516 00:57:17,370 --> 00:57:26,918 Takže stínová práce po linii tajných služeb probíhá a ti zločinci ať si to tam mezi sebou sami vyříkají. 517 00:57:27,038 --> 00:57:34,504 Ty lidi nikdo ve štychu nenechal, to je to hlavní. Protože jinak by s nimi zacházeli tak, že… 518 00:57:34,624 --> 00:57:39,069 Banderovci jsou absolutní grázlové, ti rozumí jenom síle. 519 00:57:39,189 --> 00:57:43,698 A co je třeba v tomto ohledu dodat? Co je velice důležité? 520 00:57:43,818 --> 00:57:49,806 Vrátíme se k Nadě Savčenkové. Prý lstivý Putinův plán. 521 00:57:50,352 --> 00:57:56,653 Prý ji tam poslal Putin, aby zničila stát, který tam žádný není. 522 00:57:56,773 --> 00:58:06,008 Už jsem mluvil o tom, že to trvalo velmi dlouho, než Savčenkova opět začala přinášet nějaký prospěch. 523 00:58:06,128 --> 00:58:15,008 Kdyby seděla v ruském vězení, tak by od začátku ten prospěch přinášela. 524 00:58:15,128 --> 00:58:19,380 Kdyby seděla v ruském vězení, 525 00:58:19,500 --> 00:58:29,410 tak by ani jeden z té ukrajinské pakáže na těch ukrajinských pirátských kocábkách, co tam plují… 526 00:58:29,530 --> 00:58:36,578 I kdyby se v Kyjevě na hlavu postavili, tak by je neposlechli a výmluvu by si už našli: 527 00:58:36,698 --> 00:58:41,529 „Nemůžeme vyplout, zadřel se nám motor.“ 528 00:58:41,649 --> 00:58:48,633 Ani jeden z té pakáže by nesplnil ten zločinný rozkaz, protože by dobře věděli, že jinak skončí ve vězení. 529 00:58:48,753 --> 00:58:54,098 Teď smýšlí jinak, protože viděli, že Savčenkovou strčili do vězení a zase pustili: 530 00:58:54,218 --> 00:59:01,942 „Já jsem přece stejný hrdina jako ona, také budu stejně beztrestně mučit lidi.“ 531 00:59:02,062 --> 00:59:08,499 Jsou to hrdinové. To je výsledek toho, že Savčenkova nesedí v našem vězení. 532 00:59:12,389 --> 00:59:15,539 Další otázka je od Alexandra. 533 00:59:15,659 --> 00:59:21,133 V minulém pořadu Otázka-odpověď z 2. dubna 2018, jste řekl, 534 00:59:21,253 --> 00:59:29,780 že v roce 1995 byla úřednickým strukturám oblastí a regionů přes Státní dumu rozeslána Koncepce, 535 00:59:29,900 --> 00:59:33,220 na základě výsledků slyšení v parlamentu, 536 00:59:33,340 --> 00:59:38,042 a že ty řídící pracovníky, kteří jí ve své odpovědi věnovali skutečný zájem, jak jsem vyrozuměl, 537 00:59:38,162 --> 00:59:44,889 začal globální prediktor eliminovat z řízení. Tehdy jsme neměli silného lídra, takového jako Putin. 538 00:59:45,009 --> 00:59:52,089 Nemůže se to stát i teď, že GP ty úředníky, kteří se budou zajímat o Koncepci a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 539 00:59:52,209 --> 00:59:55,272 bude všemožně odstraňovat z řízení? 540 00:59:55,392 --> 00:59:59,698 Vždyť pro obyčejné lidi, kteří nemají informace alespoň z internetu, 541 00:59:59,818 --> 01:00:03,038 je těžké vůbec se o existenci Koncepce a DVTŘ dozvědět. 542 01:00:03,158 --> 01:00:11,165 A jaký je z hlediska šíření Koncepce sociální bezpečnosti rozdíl mezi dnešní situací a tou z před dvaceti lety? 543 01:00:11,285 --> 01:00:13,354 Ten rozdíl je zásadní. 544 01:00:13,474 --> 01:00:20,925 A je tu také určité nepochopení toho, co jsem řekl o tom procesu z devadesátých let, z poloviny devadesátých let. 545 01:00:21,460 --> 01:00:23,249 Takže připomenu, 546 01:00:25,060 --> 01:00:35,309 že zdrojové možnosti západního světa, nebyly dostatečné k rozdrcení ruského světa zosobněného SSSR. 547 01:00:35,429 --> 01:00:44,399 A tak nedokázali úplně dorazit SSSR a byli nuceni vzít si přestávku, 548 01:00:44,519 --> 01:00:55,036 aby provedli demokratické reformy, v jejichž výsledku měl být zformován příslušný řídící sbor 549 01:00:55,156 --> 01:01:03,677 a vybudována příslušná, kriticky katastrofická… 550 01:01:08,333 --> 01:01:15,431 Potenciálně kriticky nebezpečná infrastruktura. 551 01:01:16,126 --> 01:01:23,635 Neměla to být jen potenciálně nebezpečná infrastruktura, 552 01:01:23,755 --> 01:01:29,834 ale kriticky nebezpečná infrastruktura v potenciálu svého zhroucení. 553 01:01:29,954 --> 01:01:36,932 Zdůrazňuji, že potřebovali zformovat určitý kádrový sbor, který by nebyl akceschopný, 554 01:01:37,576 --> 01:01:44,082 a infrastrukturu, na jejímž základě by bylo možné Rusko dorazit, 555 01:01:44,202 --> 01:01:49,637 například pouhým zvolením jednoho z následujících p-rezidentů, 556 01:01:49,757 --> 01:01:54,704 kvůli čemuž se teď pokusili zapsat do povědomí lidí Grudinina. 557 01:01:54,824 --> 01:02:02,034 A opakuji, že Grudinin je nasměrován na to, aby v tomto ohledu Rusko dorazil, 558 01:02:02,154 --> 01:02:10,058 aby ho zlikvidoval v tom období po Putinovi. 559 01:02:10,933 --> 01:02:20,191 A aby dokázali zformovat neakceschopný sbor, potřebovali z řídícího sboru 560 01:02:20,311 --> 01:02:27,933 odstraňovat lidi rozumějící řízení, profesionály v oblasti řízení. 561 01:02:28,053 --> 01:02:33,000 A neodstraňoval je globální prediktor, odstraňovali je… 562 01:02:33,120 --> 01:02:39,198 Když byl daný člověk schopný a nebylo až tak důležité, zda šlo o Koncepci či ne, 563 01:02:39,318 --> 01:02:42,542 i když to šlo přes Státní dumu. 564 01:02:42,662 --> 01:02:46,194 "Ano, odpověděl k věci, se zájmem o věc." 565 01:02:46,314 --> 01:02:54,245 Oni se ho nezbavovali jen proto, že odpověděl rozumně s ohledem na Koncepci sociální bezpečnosti, 566 01:02:54,365 --> 01:02:59,718 eliminovala ho struktura státní elity USA. 567 01:02:59,838 --> 01:03:08,996 To úředníci USA měli pod kontrolou všechna jmenování a zabývali se kádrovým výběrem, koho kam dosadit. 568 01:03:09,116 --> 01:03:15,209 Znovu opakuji, že potřebovali vytvořit absolutně nezpůsobilý systém řízení. 569 01:03:15,329 --> 01:03:20,085 Proto tam museli dosadit lidi, kteří budou mít zájem na braní úplatků, 570 01:03:20,205 --> 01:03:25,660 a sami si tak budou budovat infrastrukturu, která bude i pro ně samotné potencionálně nebezpečná. 571 01:03:25,780 --> 01:03:32,511 Když úředník přes bezpečnost vezme úplatek od nějakého zábavního střediska, 572 01:03:32,631 --> 01:03:37,901 aby zavřel oči nad tím, že tam chybí hasicí systém, 573 01:03:38,021 --> 01:03:40,308 takže bude potencionálně nebezpečné 574 01:03:40,428 --> 01:03:45,492 a mohou tam při vzniku nebezpečí zahynout lidé, tak riskuje i on sám. 575 01:03:45,612 --> 01:03:50,656 Až sám se svou rodinou navštíví toto obchodní a zábavní středisko, aby se podíval na nějaký film, 576 01:03:50,776 --> 01:03:59,307 nebo poseděl v nějakém zábavním podniku, tak bude riskovat vlastní život. 577 01:03:59,427 --> 01:04:11,961 Jenže to ho nezastaví a stejně ten úplatek vezme, aby vytvořil infrastrukturu nebezpečnou i přímo pro něj. 578 01:04:12,081 --> 01:04:20,512 A aby tam dosadili právě takové lidi, museli se zbavit všech těch, kteří alespoň trochu myslí na budoucnost. 579 01:04:20,632 --> 01:04:30,284 Právě s tímto aspektem se pojí ta skutečnost, že ty lidi, kteří odpověděli k věci, eliminovali ze systému řízení. 580 01:04:30,404 --> 01:04:37,838 Ne kvůli tomu, že snad něco uviděli v té Koncepci, ale proto, že to byli lidé, 581 01:04:37,958 --> 01:04:44,557 kteří dokážou myslet a jsou profesionály na svých místech, že přemýšlejí o budoucnosti, 582 01:04:44,677 --> 01:04:54,329 o následcích svého jednání, že nezavřou oči před tím, že hasicí systém chybí tam, kde by měl být, 583 01:04:54,843 --> 01:04:57,832 že je k tomu neskloní žádným úplatkem. 584 01:04:57,952 --> 01:05:04,101 Museli tam být dosazeni jiní lidé. To je jeden z aspektů, které vymyslel globální prediktor. 585 01:05:04,221 --> 01:05:13,745 Druhý aspekt. A ta skutečnost, že potenciál SSSR nebyl plně zlikvidován 586 01:05:13,865 --> 01:05:22,746 a předurčil tak to, že byli nuceni udělat v likvidaci ruského světa a ruského státu přestávku, 587 01:05:22,866 --> 01:05:27,600 se pojí s projektem SSSR 2.0. 588 01:05:29,143 --> 01:05:38,819 Globální prediktor řídí předurčenosti a neví, jakým konkrétně směrem se vydá národ. 589 01:05:38,939 --> 01:05:45,987 Proto si musí v každém potencionálním směru jeho pohybu připravit kozly provokatéry, 590 01:05:46,107 --> 01:05:49,684 kteří potom potřebným způsobem lidi přesměrují. 591 01:05:49,804 --> 01:05:54,056 A kvůli tomu existuje projekt SSSR 2.0. 592 01:05:54,176 --> 01:06:02,928 Je to znamením, že se potenciál rozvoje ruského světa nepovedlo z Ruska-SSSR vymýtit 593 01:06:03,048 --> 01:06:10,644 v době Chruščovova tání, Brežněvovy stagnace ani Gorbačovovy přestavby SSSR. 594 01:06:10,764 --> 01:06:18,851 Nebyl vymýcen tvůrčí potenciál, ani potenciál přátelství mezi národy. 595 01:06:19,707 --> 01:06:28,965 Potenciál vytvoření mnohonárodnostní civilizace ruského světa zůstal zachován. 596 01:06:29,085 --> 01:06:36,356 Jestliže se tedy nepovede k moci dosadit nějakého toho p-rezidenta Grudinina, 597 01:06:36,476 --> 01:06:41,170 který všechno zničí na základě toho, že ta infrastruktura je zkázonosná, 598 01:06:41,290 --> 01:06:45,161 že je potenciálně zhoubná a řídící sbor neakceschopný... 599 01:06:45,281 --> 01:06:48,905 Což je mimochodem také důvod, proč je Putin neustále nucen 600 01:06:49,025 --> 01:06:53,103 jedny propouštět a jiné jmenovat, jedny propouštět… přičemž hromadně. 601 01:06:53,223 --> 01:06:57,629 A stále je to kapka v moři, protože to bylo vytvářeno celé roky. 602 01:06:57,749 --> 01:07:03,409 Do generálských hodností byli takoví lidé dosazováni celé roky, ty, které tam potřebovali mít. 603 01:07:03,529 --> 01:07:12,529 A z těch je teď nutné vybírat, koho eliminovat a koho tam dosadit. Je to velice těžká a složitá práce. 604 01:07:12,649 --> 01:07:15,795 Kdyby jim to tedy s tím p-rezidentem nevyšlo, 605 01:07:15,915 --> 01:07:21,505 a mezi lidmi byl zformován dost vysoký tvůrčí potenciál na základě veřejné iniciativy, 606 01:07:21,625 --> 01:07:27,656 bude spuštěno období existence SSSR 2.0 na krátkou dobu (krátký zpětný obrat), 607 01:07:27,776 --> 01:07:38,108 opět bude upuštěna veškerá tvůrčí energie, opět přestavba, opět vůdci, opět přestřelka, reformy 608 01:07:38,228 --> 01:07:41,600 a národ bude definitivně zlikvidován. 609 01:07:42,861 --> 01:07:51,990 Proto zopakuji, že procesy v devadesátých se pojily především s těmito dvěma směry. 610 01:07:52,110 --> 01:07:59,732 Způsobilí lidé nebyli potřební ze zásady. Co je možné pozorovat teď? 611 01:07:59,852 --> 01:08:07,254 Svět teď stojí na hraně globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 612 01:08:07,374 --> 01:08:18,446 A neodborné řízení v Rusku může vést ke globálním následkům PRO CELÝ SVĚT, 613 01:08:18,566 --> 01:08:23,489 může mít globální následky pro celý svět. 614 01:08:23,609 --> 01:08:30,047 Rusko je tím pilířem podpírajícím celý svět, 615 01:08:30,167 --> 01:08:35,114 to jen díky Rusku již nesklouzl do hlubin všech těch katastrof. 616 01:08:35,234 --> 01:08:45,735 A teď si představte, že v Rusku jsou u řízení diletanti, kvůli kterým neustále dochází k takovým tragédiím, 617 01:08:46,147 --> 01:08:55,405 jako byl ten požár v Zimní višni v Kemerovu a další havárie, jako ta v Sajano-Šušenské hydroelektrárně. 618 01:08:55,525 --> 01:09:03,764 Nač jsou teď globálnímu prediktoru takové kádry? Na nic. 619 01:09:04,382 --> 01:09:09,963 A co se u nás teď děje? Probíhá tu systematická výměna kádrů. 620 01:09:10,812 --> 01:09:19,427 Globální prediktor má dva problémy. Jedním je jako vždy kádrový nedostatek. 621 01:09:19,547 --> 01:09:24,029 A tím druhým je, že nemají základ pro jejich přípravu 622 01:09:24,149 --> 01:09:30,178 a nejsou schopni od nuly a rychle připravit profesionální kádry, 623 01:09:30,298 --> 01:09:40,851 aby stabilizovaly stav procesů řízení v Rusku, aby se nezhroutilo, protože je na něm závislý celý svět. 624 01:09:42,112 --> 01:09:44,401 Nemají takovou základnu. 625 01:09:44,521 --> 01:09:48,593 Taková základna je jen v Koncepci sociální bezpečnosti. 626 01:09:48,713 --> 01:09:54,225 Proto je teď globální prediktor nucen zavírat oči před tím, 627 01:09:54,345 --> 01:09:59,601 že se Koncepce sociální bezpečnosti stabilně začleňuje do řídicího systému, 628 01:09:59,721 --> 01:10:04,307 že se řídící pracovníci začínají učit Koncepci sociální bezpečnosti: 629 01:10:04,427 --> 01:10:10,248 „Jinou možnost nemáme, sami je připravit nedokážeme a musíme teď rychle ucpávat díry. 630 01:10:10,368 --> 01:10:14,827 A tihle to dokážou a dělají, tak ať to dělají, vyřídíme si to s nimi až potom. 631 01:10:14,947 --> 01:10:19,327 Až se dostaneme dál od okraje té globální ekologické, ekonomické katastrofy.“ 632 01:10:19,447 --> 01:10:27,545 Už nejednou jsem uváděl ten příklad z kresleného filmu Jen počkej, 633 01:10:27,665 --> 01:10:32,946 kde spolu zajíc a vlk zachraňují loď, ve které se udělala díra. 634 01:10:33,066 --> 01:10:40,919 Teď jsou potřební odborníci, kteří tu díru ucpou, a až potom se bude řešit, jak se s kým vypořádat. 635 01:10:41,039 --> 01:10:46,449 Procesy v supersystémech jsou setrvačné, v sociálních supersystémech, 636 01:10:46,569 --> 01:10:50,178 a globalisté doufají, že je ukočírují. 637 01:10:50,298 --> 01:11:00,774 V současnosti je Koncepce sociální bezpečnosti jediným nástrojem jak stabilizovat situaci na planetě Zemi, 638 01:11:00,894 --> 01:11:07,769 JEDINÝM nástrojem, který je schopen připravit kádry. 639 01:11:07,889 --> 01:11:10,444 Rychle je připravit. 640 01:11:10,564 --> 01:11:16,780 A tak před tím teď zavírají oči. Jsou nuceni spolupracovat s Putinem, 641 01:11:16,900 --> 01:11:26,004 protože teď je nutné zachraňovat tento svět, na jinou planetu odletět nedokážou. 642 01:11:28,628 --> 01:11:36,344 A poslední otázka, která byla v posledním týdnu pokládána nejčastěji. 643 01:11:36,464 --> 01:11:41,951 Je možné ji zformulovat následovně: Kdo je to globální prediktor? 644 01:11:42,071 --> 01:11:47,789 A podrobněji: V každém pořadu zmiňujete jakéhosi globálního prediktora, 645 01:11:47,909 --> 01:11:53,884 kterého obdařujete v závislosti na náladě a intenzitě emocí různými vyššími schopnostmi. 646 01:11:54,004 --> 01:12:00,314 Jednou se jedná o potomky staroegyptských žreců, jindy je něco víc a stojí nad nimi. 647 01:12:00,434 --> 01:12:05,792 Jednou má k dispozici nevídané technologie a může lehce vrátit lidstvo do doby kamenné. 648 01:12:05,912 --> 01:12:10,756 Jindy se smrtelně bojí globální ekologické, ekonomické a vojenské katastrofy. 649 01:12:10,876 --> 01:12:15,488 Tak kdo nebo co je vlastně ten globální prediktor? 650 01:12:15,608 --> 01:12:20,683 Jsou to z biologického hlediska živí lidé se svými strachy a vášněmi, nebo bytosti jiné podstaty? 651 01:12:20,803 --> 01:12:23,230 A kde jste je osobně viděl? 652 01:12:25,159 --> 01:12:33,903 My jsme vždy mluvili o rozdílu mezi mozaikovým a kaleidoskopickým vnímání a chápáním světa. 653 01:12:34,023 --> 01:12:37,581 Jen se podívejte, jak je to bizarně formulováno. 654 01:12:37,701 --> 01:12:41,310 Všechno, co bylo řečeno o globálním prediktoru, je správné, 655 01:12:41,430 --> 01:12:45,399 ale je to smícháno dohromady, a proto nesrozumitelné. 656 01:12:45,519 --> 01:12:47,329 Co je globální prediktor? 657 01:12:47,449 --> 01:12:54,864 Je to klanově-korporativní skupina, jejíž kořeny sahají hluboko do minulosti planety Země, 658 01:12:54,984 --> 01:13:01,088 která byla strukturně odhalena již v podobě… 659 01:13:01,208 --> 01:13:06,412 Ta nejstarší její struktura, kterou jsme odhalili, je staroegyptské žrečstvo, 660 01:13:06,532 --> 01:13:13,459 což však neznamená, že před nimi, ve starších dobách, ani po nich žádné egregoriální struktury, 661 01:13:13,579 --> 01:13:18,191 egregoriálně matriční struktury nebyly a nejsou, existují. 662 01:13:18,311 --> 01:13:28,710 Je to klanově-korporativní skupina, která se chopila řízení globální politiky. 663 01:13:28,830 --> 01:13:35,860 To znamená, že se snaží vybudovat ve vztahu ke všem státům a národům takový světový řád, 664 01:13:35,980 --> 01:13:45,865 který by provždy zajistil této klanově-korporativní skupině dominující postavení ve světě, 665 01:13:45,985 --> 01:13:59,110 které by jim zajistilo jak prioritní spotřební právo, tak i prioritní bezpečnost na planetě Zemi. 666 01:13:59,230 --> 01:14:11,698 Mají skutečně k dispozici mnohé technologie řízení světa a to včetně těch, které spadají do oblasti esoterismu. 667 01:14:11,818 --> 01:14:19,253 A mohou opravdu bez problémů nechat zhroutit civilizaci na planetě Zemi 668 01:14:19,373 --> 01:14:28,174 působením zcela materiálních prostředků na technosféru planety Země. 669 01:14:28,294 --> 01:14:41,113 Konkrétně mohou třeba způsobit lokální katastrofu jaderné energetiky, která se fakticky promění v globální, 670 01:14:41,233 --> 01:14:48,958 což povede ke zhroucení veškeré technické infrastruktury na planetě Zemi. 671 01:14:49,078 --> 01:14:55,098 Lidstvo potom sklouzne do technokratického světa, do posttechnokratického světa 672 01:14:55,218 --> 01:15:01,045 s úrovní blížící se době kamenné. 673 01:15:01,165 --> 01:15:09,242 Neboť po vyčerpání zbytku artefaktů současné civilizace… 674 01:15:09,362 --> 01:15:15,029 No například až dojde benzín, který nedokážou vyrábět, tak se zastaví auta. 675 01:15:15,149 --> 01:15:25,509 Až dojdou patrony do zbraní, tak se všechny zbraně promění ve „vysoce technologické“ klacky. 676 01:15:25,629 --> 01:15:35,602 A tak lidé za chvíli budou bojovat obyčejnými klacky, kamennými sekyrami a luky a šípy, 677 01:15:35,722 --> 01:15:42,353 aby si vybojovali jídlo u ostatních městských plemen. 678 01:15:42,473 --> 01:15:51,996 V míře vyčerpávání zásob technologické sféry lidstvo přejde do ekologické přírodní niky, 679 01:15:52,116 --> 01:15:57,076 kde bude mít možnost získávat jídlo v přírodě. 680 01:15:57,196 --> 01:16:05,756 Oni to mohou zařídit. Mohou se do určité míry, DO URČITÉ MÍRY, 681 01:16:05,876 --> 01:16:17,553 ne úplně, separovat od planety Země a najít si útočiště třeba někde na Novém Zélandu, 682 01:16:17,673 --> 01:16:22,793 nebo ve vyprojektovaných plovoucích městech. Mohou. 683 01:16:22,913 --> 01:16:29,319 Ale aby to mohli udělat, musí ještě dost dlouhou pracovat. 684 01:16:29,439 --> 01:16:32,147 A oni s tím ještě nejsou hotoví. 685 01:16:32,267 --> 01:16:40,397 Víte, národy na planetě Zemi se nechovají tak, jak by chtěl a to nabourává možnost, 686 01:16:40,517 --> 01:16:49,982 aby si globální prediktor vytvořil na planetě Zemi ekologické a zcela bezpečné niky. 687 01:16:50,102 --> 01:16:53,197 Nejde mu to. 688 01:16:53,317 --> 01:16:59,355 Výsledný efekt technologické společnosti je teď takový, že je všude dostihnou. 689 01:16:59,475 --> 01:17:06,493 Všude se dostanou bandy: „Oj, vám se tady ale daří, co?" a vyvraždí je, no a tomu se musí vyhnout. 690 01:17:06,613 --> 01:17:12,487 Daleko zajímavější by bylo odletět na nějakou jinou planetu, 691 01:17:12,607 --> 01:17:19,244 nebo přenést svůj rozum na technický nosič, na počítač, a vypustit jej do vesmíru. 692 01:17:19,364 --> 01:17:28,356 A v tomto ohledu teď v bionukleinovém obalu lidí ve své podstatě lidmi nejsou. 693 01:17:28,841 --> 01:17:32,445 Oni bojují proti Bohu, 694 01:17:32,565 --> 01:17:39,825 brání veškerému obyvatelstvu na planetě Zemi, aby si osvojilo svůj genetický potenciál. 695 01:17:39,945 --> 01:17:46,201 Vytvářejí ve společnosti nesprávné, nelidské vztahy, které produkují prostřednictvím kultury. 696 01:17:46,321 --> 01:17:52,160 Ten člověk v podstatě o globálním prediktoru řekl všechno, ale byla z toho kaše. 697 01:17:52,280 --> 01:17:55,486 Jenže je to ucelené, je to obrázek světa. 698 01:17:55,606 --> 01:18:01,481 Kdyby dokázali odletět někam na jinou planetu, tak by bez mrknutí oka nechali tuto planetu vyletět do povětří. 699 01:18:01,601 --> 01:18:04,183 Takový potenciál tu je. 700 01:18:04,303 --> 01:18:12,499 Stačilo by, kdyby na sebe Rusko a USA zaútočily jadernými zbraněmi a protiraketové systémy nezafungovaly. 701 01:18:13,157 --> 01:18:18,563 To stačí a civilizace na planetě Zemi přestane existovat. 702 01:18:18,683 --> 01:18:24,384 To všechno globální prediktor udělat může, jenže podmínky jsou takové, 703 01:18:24,504 --> 01:18:28,611 že jsou nuceni přizpůsobit se stávajícím reáliím. 704 01:18:28,731 --> 01:18:33,843 A reálie jsou takové, že zahynou společně s civilizací na planetě Zemi. 705 01:18:33,963 --> 01:18:38,763 Chtějí-li se zachránit na planetě Zemi, jsou nuceni spolupracovat s Ruskem. 706 01:18:38,883 --> 01:18:42,900 Rusko se může pozdvihnout pouze na základě Koncepce sociální bezpečnosti. 707 01:18:43,020 --> 01:18:47,777 Takže Koncepce sociální bezpečnosti jako nástroj pro přípravu akceschopných řídících kádrů 708 01:18:47,897 --> 01:18:51,530 v současnosti globálnímu prediktoru plně vyhovuje. 709 01:18:51,650 --> 01:18:53,967 Chce se mu žít. 710 01:18:54,444 --> 01:18:58,526 A to se shoduje i s našimi cíli, my také zahynout nechceme. 711 01:18:58,646 --> 01:19:00,238 A potom se uvidí. 712 01:19:00,358 --> 01:19:03,448 Teď se jedná o taktické spojenectví. 713 01:19:06,658 --> 01:19:08,831 To byla poslední otázka. 714 01:19:11,695 --> 01:19:16,962 Ta poslední otázka ukázala, nakolik je důležité 715 01:19:17,818 --> 01:19:23,805 vidět svět v jeho ucelenosti, v mozaice a ne v kaleidoskopu. 716 01:19:23,925 --> 01:19:28,845 Vidět spojitosti mezi těmi či oněmi prvky řízení 717 01:19:28,965 --> 01:19:34,606 vytvářejícími v uceleném pohledu stav světa podmiňujíce průběh těch či oněch procesů, 718 01:19:34,726 --> 01:19:37,322 jejich vzájemnou podmíněnost. 719 01:19:37,442 --> 01:19:47,073 Znalosti o řízení světa, o sociálních supersystémech najdete jen v jediném zdroji na celé planetě Zemi, 720 01:19:47,193 --> 01:19:53,199 v Koncepci sociální bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru. 721 01:19:53,319 --> 01:19:59,982 Osvojujte si je. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. 722 01:20:00,102 --> 01:20:04,817 Berte tuto moc do svých rukou. Buďte konceptuálně mocní. 723 01:20:04,937 --> 01:20:10,424 Braňte zájmy své i své rodiny, přeji vám mírové nebe nad hlavou. 724 01:20:10,544 --> 01:20:12,147 Do příštích setkání. 725 01:20:12,267 --> 01:20:19,427 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 726 01:20:28,950 --> 01:20:34,404 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz