1 00:00:04,886 --> 00:00:08,747 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,867 --> 00:00:11,973 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:12,093 --> 00:00:16,466 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:16,586 --> 00:00:21,270 Dnes je 16.04.2018. 5 00:00:21,862 --> 00:00:28,393 Nejpopulárnější otázkou samozřejmě byl útok Američanů a jejich spojenců na Sýrii. 6 00:00:28,513 --> 00:00:32,178 V souvislosti s tím tu máme Valeriji Viktoroviči otázku. 7 00:00:32,298 --> 00:00:40,938 Je tu uveden citát z minulého pořadu, budu ho citovat v redakci našich stenografů. 8 00:00:41,323 --> 00:00:46,770 Takže citát z pořadu 09.04.2018: 9 00:00:46,890 --> 00:00:54,060 „Západ tedy potřeboval zinscenovat chemický útok údajně provedený na příkaz Bašára Asada, 10 00:00:54,180 --> 00:00:59,095 aby potom měl záminku zaútočit na Sýrii. A co se stalo? 11 00:00:59,215 --> 00:01:03,964 Určitě si pamatujete na to prohlášení velitele generálního štábu Gerasimova, 12 00:01:04,084 --> 00:01:11,446 že v případě útoku na syrskou armádu, který ohrozí ruské odborníky a poradce, 13 00:01:11,566 --> 00:01:17,141 nebudou sestřelovány pouze rakety, ale likvidovány budou i jejich nosiče. 14 00:01:17,261 --> 00:01:23,990 Takže na žádném torpédoborci ve Středozemním moři nevystřílí své rakety a nepůjdou si v klidu vypít kafíčko, 15 00:01:24,110 --> 00:01:28,475 ale stanou se potravou ryb na dně Středozemního moře.“ Konec citátu. 16 00:01:28,595 --> 00:01:32,986 A kde je ta odveta, kterou jste sliboval? Valeriji Viktoroviči? 17 00:01:33,106 --> 00:01:38,107 Kolega asi dost pozorně neposlouchal, co jsem říkal, 18 00:01:38,227 --> 00:01:45,237 a nesprávně pochopil i slova velitele generálního štábu. 19 00:01:45,876 --> 00:01:48,077 Jaký je výsledek? 20 00:01:48,197 --> 00:01:55,868 Tak především, jestliže zaběhnu poněkud dopředu, tak k žádnému útoku na Sýrii nedošlo. 21 00:01:56,529 --> 00:01:58,862 Jednoduše nedošlo. 22 00:01:58,982 --> 00:02:07,930 Řeknete, jak to? Letadla létala, bombardovala, rakety létaly a on tu tvrdí, že prý k útoku na Sýrii nedošlo. 23 00:02:08,050 --> 00:02:13,300 O tom budeme mluvit později, a teď k samotnému výsledku. 24 00:02:13,420 --> 00:02:25,075 V případě, že dojde k útoku na syrskou armádu, který by ohrozil naše odborníky, 25 00:02:25,824 --> 00:02:29,572 naše odborníky, kteří jsou v Sýrii, 26 00:02:29,692 --> 00:02:40,405 bude následovat odvetný útok nejen zneškodňující samotné rakety, ale i jejich nosiče. 27 00:02:41,265 --> 00:02:49,690 Jaký je výsledek útoku? Kolik zahynulo syrských vojáků? Ani jeden! 28 00:02:49,810 --> 00:02:53,954 Kolik bylo raněno syrských vojáků? Ani jeden! 29 00:02:54,074 --> 00:02:59,285 Tři náhodní civilisté byli zraněni. 30 00:03:02,242 --> 00:03:07,916 Kde v tom vidíte útok proti Sýrii? 31 00:03:08,036 --> 00:03:21,534 Kde zde vidíte důvod, na základě kterého by Rusko mělo provést odvetný útok na střelce? 32 00:03:26,693 --> 00:03:33,949 Já jsem zaběhl trochu dopředu, protože co bychom měli probrat nejdříve? 33 00:03:34,069 --> 00:03:42,891 Kdysi prý žil takový čínský stratég, myslitel Sun-c', ať už se jedná o mýtickou osobu či ne, 34 00:03:43,011 --> 00:03:47,567 není to podstatné, protože ten traktát Umění války mýtický není. 35 00:03:47,687 --> 00:03:53,104 A s ohledem na umění vedení války je ten traktát velice obsažný. 36 00:03:53,224 --> 00:03:58,916 Já jsem si poslechl mnoho odborníků a dalších, 37 00:03:59,036 --> 00:04:03,971 kteří probírali to, co se stalo v Sýrii, kteří vycházeli… 38 00:04:04,091 --> 00:04:13,428 No, mluvili o všem možném kromě toho, k čemu reálně v Sýrii došlo. 39 00:04:17,624 --> 00:04:30,795 Je třeba pamatovat na dvě válečné lsti, které popsal Sun-c' již ve druhém třetím století našeho letopočtu, 40 00:04:30,915 --> 00:04:37,398 kdy byl zformován ten kanonický text Umění války. Takže co tam uvedl: 41 00:04:37,518 --> 00:04:43,485 „Stokrát se střetnout v boji a stokrát zvítězit, není tím nejlepším z nejlepšího. 42 00:04:43,605 --> 00:04:48,093 Vůbec nejlepší je totiž pokořit cizí armádu bez přímého střetu.“ 43 00:04:48,213 --> 00:04:56,965 To byla jedna z těch strategií a teď ta druhá: „Nejlepší je vést válku tak, abyste překazili nepříteli jeho záměry, 44 00:04:57,085 --> 00:05:05,270 jako další narušili jeho spojenectví a teprve potom porazili jeho armádu. 45 00:05:05,390 --> 00:05:09,466 Vůbec nejhorší je obléhat pevnosti. 46 00:05:09,586 --> 00:05:19,232 Jestliže si to promítneme na současnost, tak uvidíme, že USA právě vedou ten nejhorší způsob vedení války. 47 00:05:19,352 --> 00:05:24,907 Oni všude obléhají pevnosti. Všude. 48 00:05:25,027 --> 00:05:37,424 K odpovědi, tedy přesněji k té otázce, kde je ta odveta. Porazit armádu byla až ta poslední z těch lepších možností. 49 00:05:44,302 --> 00:05:56,304 Když se vrátíme k tomu traktátu, tak nás tlačí k té nejhorší variantě. 50 00:05:56,424 --> 00:05:59,640 A co udělal Putin? 51 00:05:59,760 --> 00:06:02,185 Co vlastně udělal Putin? 52 00:06:02,305 --> 00:06:17,213 Napřed tu bylo to Gerasimovo prohlášení, že v případě útoku na Sýrii, který ohrozí naše vojáky, 53 00:06:17,333 --> 00:06:19,999 bude následovat odveta. 54 00:06:20,119 --> 00:06:29,765 Jen se podívejte. Všichni, kteří vystupovali jak ve Francii, tak i ve Velké Británii a USA, 55 00:06:29,885 --> 00:06:39,137 vždy v první řadě mluvili o tom, že byla zvolena taková varianta útoku na Sýrii, 56 00:06:39,257 --> 00:06:46,926 aby se v žádném případě netrefili do zóny vymezené Ruskem. 57 00:06:47,046 --> 00:06:55,798 Aby se vůbec nikde nedostali do konfliktu s Ruskem: „Rusko vymezilo okruh a my jsme se mu zcela vyhnuli. 58 00:06:55,918 --> 00:07:05,014 Jen nás nechte být. My jsme dodrželi vše, oč jste žádali. Přece jsme nepoškodili ani jedno z vašich zařízení.“ 59 00:07:05,134 --> 00:07:11,497 Mluvili přece o tom. Právě o tom. Třeba v článku Washington Post se říká, 60 00:07:11,617 --> 00:07:16,535 že prý Trumpovi navrhli tři varianty provedení útoku 61 00:07:16,655 --> 00:07:26,232 a pouze jedna předpokládala bezprostřední útok na útvary a jednotky ruského uskupení v Sýrii, 62 00:07:26,989 --> 00:07:32,939 ale zvolili si tu variantu, která se Ruska vůbec nedotkla. 63 00:07:33,059 --> 00:07:39,025 To znamená, že to bylo od začátku plánováno tak, aby v žádném případě 64 00:07:39,145 --> 00:07:45,490 neposkytli Rusku důvod provést odvetný útok. 65 00:07:45,610 --> 00:07:53,125 A zde zazněla výčitka, proč prý jsme nepřistoupili k odvetnému útoku na střelce? 66 00:07:53,245 --> 00:08:03,545 Ale k čemu vůbec v té Sýrii došlo? Vždyť to vlastně nebyl žádný útok. Žádný útok na Sýrii se NEKONAL. 67 00:08:03,665 --> 00:08:13,827 Já předpokládám, že těch otázek na Sýrii bude víc, tak s ohledem na základní body budeme vysvětlovat dál. 68 00:08:16,510 --> 00:08:23,628 Tak přejdeme k další otázce spojené se Sýrií, od Arťoma. 69 00:08:23,748 --> 00:08:30,323 Ve svém Twitteru prezident USA nazval ten útok na Sýrii ideálně provedeným. 70 00:08:30,443 --> 00:08:36,881 A navíc Trump poděkoval i Francii a Velké Británii za jejich moudrost a sílu jejich skvělých ozbrojených sil. 71 00:08:37,001 --> 00:08:40,954 Výsledek nemohl být lepší, mise je splněna, uzavřel americký prezident. 72 00:08:41,074 --> 00:08:45,817 Otázka: Co měl Trump na mysli svou pochvalou Francie a Velké Británie 73 00:08:45,937 --> 00:08:49,251 a koho to informoval, že mise je splněna? 74 00:08:49,371 --> 00:08:56,470 Francie a Velká Británie se v tom textu objevily čistě rituálně, a koho informoval? 75 00:09:02,083 --> 00:09:11,394 Na konci 13. století před naším letopočtem, ta data jsou uváděna různá, 76 00:09:11,514 --> 00:09:16,368 ale v průměru se uvádí rok 1286 před naším letopočtem. 77 00:09:16,488 --> 00:09:21,518 Tehdy se srazili Egypťané s Chetity v bitvě u Kadeše. 78 00:09:21,638 --> 00:09:29,507 Ramesse II. v ní utrpěl zdrcující porážku a u příležitosti této své porážky 79 00:09:29,627 --> 00:09:35,296 nechal postavit kamenný památník s nápisem: 80 00:09:35,416 --> 00:09:46,895 „Všichni si myslí, že jsem tuto bitvu prohrál, ale v následujících 3000 letech se ukáže, že jsem ji vyhrál.“ 81 00:09:47,622 --> 00:09:59,330 Od této bitvy začala probíhat infiltrace světového židovstva do oblasti řízení celého světa. 82 00:09:59,881 --> 00:10:06,175 Dnes lidé, kteří... no... 83 00:10:06,295 --> 00:10:14,449 Řekněme to takto, kteří se příliš nevyznají v řízení, vykřikují o židovském světovém spiknutí, 84 00:10:16,626 --> 00:10:21,128 o světovém židovském diktátu… 85 00:10:21,248 --> 00:10:27,777 A vracíme se opět k tomu egyptskému faraonovi, kdy Ramesse II. řekl: 86 00:10:27,897 --> 00:10:32,955 „Já jsem tuto bitvu vyhrál, já je tam infiltroval.“ 87 00:10:33,075 --> 00:10:38,245 Takže v podstatě kdyby se všichni antisemité zamysleli nad tím, 88 00:10:38,365 --> 00:10:44,517 co řekl Ramesse II., tak by nehledali světové židovské spiknutí, 89 00:10:44,637 --> 00:10:51,642 ale jejich pána, který řídí světové židovstvo ve svých zájmech. 90 00:10:52,385 --> 00:10:59,362 Jestliže se na to díváte takto, tak první obětí byli právě Židé, 91 00:10:59,482 --> 00:11:06,113 kteří se ze všech národů na planetě Zemi stali první obětí globálního prediktoru. 92 00:11:07,378 --> 00:11:15,906 Já absolutně souhlasím s Trumpem, že mise byla splněna, a že vše bylo provedeno ideálně, 93 00:11:16,380 --> 00:11:19,372 opravdu velmi dokonale. 94 00:11:20,679 --> 00:11:28,863 Abyste však pochopili, že Trump měl v tomto pravdu, musíte chápat, 95 00:11:28,983 --> 00:11:39,249 že řízení probíhá na základě šesti priorit zobecněných prostředků řízení, 96 00:11:39,369 --> 00:11:45,026 pěti druhů sociální moci a pěti druhů sociální idiocie. 97 00:11:45,146 --> 00:11:50,873 Jestliže toto chápete, tak je vše jasné. 98 00:11:50,993 --> 00:12:00,966 A když se na to díváte výlučně tak, jak je u nás zvykem, čistě z hlediska šesté priority… 99 00:12:01,086 --> 00:12:06,268 Vždyť všichni odborníci ať už vojenští či jiní, kterým to více méně myslí, říkají: 100 00:12:06,388 --> 00:12:11,110 „No promiňte, ale vždyť z vojenského hlediska ten útok nedává smysl?!“ 101 00:12:11,230 --> 00:12:14,906 A co politický smysl? Jenže ten pochopit nedokážou. 102 00:12:15,026 --> 00:12:25,845 A proč? Protože neznají priority zobecněných prostředků řízení, ani pět druhů sociální moci. 103 00:12:25,965 --> 00:12:32,207 Pro ně stále existují tři nezávislé větve moci. No, když na tom tak trváte, tak se s nimi trapte dál. 104 00:12:32,327 --> 00:12:39,016 A to hlavní… Tedy není to úplně to nejdůležitější, oni neznají globální politiku. 105 00:12:39,136 --> 00:12:46,616 Stále se hrabou v pískovišti geopolitiky a z této pozice si nedokážou poradit s tím, co se stalo, 106 00:12:46,736 --> 00:12:54,870 protože to jednoduše není možné. Zde je tak ohromná vrstva toho všeho, co se stalo, 107 00:12:54,990 --> 00:13:03,880 že za hodinu, kterou trvá náš pořad, ba dokonce ani za několik hodin to není možné vyložit vše. 108 00:13:04,000 --> 00:13:10,276 Nejoptimálnější variantou je, aby se lidi sami naučili Dostatečně všeobecnou teorii řízení 109 00:13:10,396 --> 00:13:16,913 a Koncepci sociální bezpečnosti a sami se potom orientovali v tom, co se stalo. 110 00:13:21,969 --> 00:13:25,958 Takže k těm šesti prioritám, velice krátce. 111 00:13:26,078 --> 00:13:30,703 Tou nejnižší jsou prostředky obyčejného silového nátlaku, 112 00:13:30,823 --> 00:13:35,518 vojenská priorita, ta nejrychlejší, ale zároveň nejméně efektivní. 113 00:13:35,638 --> 00:13:40,521 Stabilnější výsledky poskytuje prostředek/zbraň genocidy. 114 00:13:40,641 --> 00:13:44,837 To je alkohol, tabák a další druhy narkotik 115 00:13:44,957 --> 00:13:48,689 a také asociální chování. 116 00:13:48,809 --> 00:14:00,553 Dále jsou finance. Světové finance. Půjčíte peníze a s úroky se vám jich vrátí víc. 117 00:14:00,673 --> 00:14:08,429 To znamená, že daný člověk ve výši těch úroků pracuje na vás. 118 00:14:08,549 --> 00:14:16,029 V tomto případě je možné si ten dluh odpracovat a vrátit ho i s úroky pouze v případě, 119 00:14:16,149 --> 00:14:21,772 tedy aniž by došlo k poškození vlastního systému a struktury, je to možné pouze v případě, 120 00:14:21,892 --> 00:14:24,867 že ta roční úroková sazba není vyšší než 3-5 %, 121 00:14:24,987 --> 00:14:28,752 tedy přesně tolik, o kolik procentně vzrůstá energetická zajištěnost. 122 00:14:28,872 --> 00:14:33,774 Ještě vyšší prioritou je ideologie a faktologie. 123 00:14:33,894 --> 00:14:39,207 Další prioritou jsou dějiny a tou nejvyšší metodologie. 124 00:14:39,327 --> 00:14:45,879 Takže pro ty naše geopolitiky, ekonomy a další. 125 00:14:45,999 --> 00:14:49,696 Ten střet probíhá… 126 00:14:49,816 --> 00:14:58,431 Tedy přesněji, ta akce byla provedena na třetí prioritě, na té ideologické a faktologické, 127 00:14:58,551 --> 00:15:03,899 a oni se ji pokoušejí natlačit do rámce šesté priority. 128 00:15:04,019 --> 00:15:08,561 Tak jak vůbec mohou tomu procesu porozumět? 129 00:15:09,551 --> 00:15:13,595 O čem vůbec mohou mluvit? 130 00:15:14,861 --> 00:15:20,446 Abyste vůbec pochopili, co se děje, 131 00:15:20,566 --> 00:15:31,339 musíte vědět, že ve světovém řízení se používá takový způsob řízení, jako jsou mystéria a mystifikace. 132 00:15:33,430 --> 00:15:38,739 Tím nejstarším mystériem a mystifikací, 133 00:15:38,859 --> 00:15:47,763 jež v největší míře ovlivnila průběh všech politických procesů na planetě Zemi, 134 00:15:47,883 --> 00:15:50,788 je ukřižování Krista. 135 00:15:50,908 --> 00:15:56,923 Přestože v Koránu je přímo řečeno, že k žádnému ukřižování nedošlo, že to byl jen přelud. 136 00:15:57,043 --> 00:16:02,893 Jenže když prostřednictvím světových náboženství vybudujete takovou politiku, 137 00:16:03,013 --> 00:16:11,146 která je založena na tom, že zvěstovatel Boží byl ukřižován za lidské hříchy, 138 00:16:11,266 --> 00:16:17,088 tak to znamená, že se nemusíte v životě chovat pravověrně, že si můžete dělat, co chcete 139 00:16:17,208 --> 00:16:24,845 a Bůh vám pak sešle nevinného, který bude popraven a opět tak smyje všechny vaše hříchy. 140 00:16:24,965 --> 00:16:29,632 To je postulát veškeré západní civilizace. 141 00:16:29,752 --> 00:16:33,923 Vše, co se odráží v západní politice. 142 00:16:34,721 --> 00:16:45,139 Jedním z ideologických okamžiků, který předurčil začátek hroucení římskokatolické církve 143 00:16:45,259 --> 00:16:54,471 a převedení jejího řízení na jiná centra koncentrace řízení… 144 00:16:54,591 --> 00:17:02,020 Já už jsem nejednou říkal, že řízení křesťanských a Abrahámovských náboženství 145 00:17:02,140 --> 00:17:06,290 je z Vatikánu převáděno do Ečmiadzi (Vagharšapatu), 146 00:17:06,410 --> 00:17:11,022 z italského Vatikánu do Arménie. 147 00:17:11,142 --> 00:17:18,813 Tím ideologickým okamžikem byla mystifikace spojená s Léo Taxilem, s těmi publikacemi atd. 148 00:17:18,933 --> 00:17:35,594 A ze současných mystifikací, které měly určitý význam, se jedná o útok z jedenáctého září roku 2001. 149 00:17:37,174 --> 00:17:42,346 Klasickým příkladem je Pentangon. Prý do něj narazilo letadlo. 150 00:17:42,466 --> 00:17:47,931 Všichni velmi dobře vědí, že to žádné letadlo nebylo a že tím nejrozumnějším vysvětlením, 151 00:17:48,051 --> 00:17:53,652 protože se nejednalo dokonce ani o střelu s plochou dráhou letu, že tím nejrozumnějším vysvětlením je, 152 00:17:53,772 --> 00:18:00,173 že tam bylo středisko řízení civilních letadel a poté, co vojenští piloti, 153 00:18:00,293 --> 00:18:04,161 kteří si mysleli, že se cvičí na trenažéru, 154 00:18:04,546 --> 00:18:12,167 navedli ta letadla do dvojčat, byli prostě zlikvidováni, aby zbytečně nemluvili. 155 00:18:12,287 --> 00:18:15,303 Taková defragmentace... 156 00:18:15,423 --> 00:18:24,491 No a my jsme se v Sýrii střetli se stejnou mystifikací, 157 00:18:24,611 --> 00:18:33,487 která bude mít určující význam pro budoucí politiku. 158 00:18:34,944 --> 00:18:40,391 A rovnou řeknu. Politologové už mluví o tom, že se jednalo o tajnou dohodu. 159 00:18:40,511 --> 00:18:45,233 Jak je možné uvěřit, že by se takto mohly dohodnout státy? 160 00:18:45,353 --> 00:18:51,065 Žádná tajná dohoda mezi státy nebyla. 161 00:18:51,185 --> 00:18:57,393 Ale porozumět tomu z úrovně geopolitiky nemůžete, musíte jít na úroveň globální politiky, 162 00:18:57,513 --> 00:19:01,216 na úroveň konceptuální moci, 163 00:19:01,336 --> 00:19:11,147 přes řízení států a národů z nadnárodní úrovně, abyste viděli, jak to bylo provedeno. 164 00:19:11,267 --> 00:19:14,256 A bylo to provedeno velice obratně. 165 00:19:14,376 --> 00:19:20,941 Znovu ale opakuji, že se jedná o tak ohromný blok otázek, 166 00:19:21,061 --> 00:19:28,506 že se to všechno nedá najednou vysvětlit ani popsat. 167 00:19:31,476 --> 00:19:38,767 Znovu ale opakuji, že naši analytici a tisk mluví o mnohém, jen ne o tom, o čem by mluvit měli. 168 00:19:38,887 --> 00:19:42,673 Takže velice krátce o tom všem. 169 00:19:44,048 --> 00:19:54,503 V minulém roce došlo k leteckému útoku na syrskou leteckou základnu Šajrát, 170 00:19:54,623 --> 00:20:00,444 při kterém, ať už je to dobře či špatně, bylo zničeno určité množství techniky, 171 00:20:00,564 --> 00:20:08,863 zahynuli syrští vojáci a celý svět se vyděsil: 172 00:20:10,073 --> 00:20:18,381 „To je konec. Válka mezi USA a Ruskem je prakticky nevyhnutelná.“ 173 00:20:19,244 --> 00:20:29,325 My jsme tehdy hned řekli, že to tak není, že od toho bude odvedena pozornost a odvedli ji díky krizi v KLDR, 174 00:20:29,445 --> 00:20:35,358 díky raketovému jadernému programu KLDR. 175 00:20:38,292 --> 00:20:48,418 Proč tehdy Trump zaútočil na Sýrii? V podstatě neměl na vybranou. 176 00:20:48,538 --> 00:21:02,554 Střet v USA, tedy střet státní elity USA s globální elitou USA se ve světě, nejen v USA, již tak vyostřil, 177 00:21:02,674 --> 00:21:08,954 že bylo zapotřebí řízení globální elity stabilizovat. 178 00:21:09,074 --> 00:21:20,011 Kvůli tomu musel Trump v podstatě předvést, že je v konfliktu se zájmy Ruska, že vystupuje proti Rusku. 179 00:21:20,131 --> 00:21:27,657 A musel to předvést jazykem, kterému státní elita dokáže porozumět, 180 00:21:27,777 --> 00:21:33,490 protože ta neví nic o konceptuální moci ani o globální politice. 181 00:21:34,137 --> 00:21:43,061 A tak tehdy došlo k tomu útoku, při kterém byla zničena technika, a zahynuli lidé. 182 00:21:43,181 --> 00:21:50,263 Proto také při plánování tohoto útoku bylo všechno určeno předem. 183 00:21:50,649 --> 00:21:59,419 Jak to udělat tak, aby nebyla zničena žádná technika, nezabilo to žádné lidi 184 00:21:59,539 --> 00:22:05,025 a výsledek byl takový, jaký byl. 185 00:22:05,145 --> 00:22:09,861 A nač takový výsledek potřebují právě USA? 186 00:22:09,981 --> 00:22:12,355 O tom teď budeme mluvit. 187 00:22:12,475 --> 00:22:18,270 Je tam několik aspektů, ale dva z nich jsou takové důležitější. 188 00:22:19,917 --> 00:22:28,147 Veškerá světová veřejnost tehdy, v tom minulém roce zapomněla na Sýrii 189 00:22:28,687 --> 00:22:34,500 a přilepila se k obrazovkám kvůli KLDR: „Co teď bude? Dojde k válce s KLDR? 190 00:22:34,620 --> 00:22:41,187 Vždyť už tam plují letadlové lodi, taková ohromná bojová síla, to je konec, teď tam bude horko.“ 191 00:22:41,307 --> 00:22:48,328 Všichni obeznalí polithňupové a analytici počítali a hádali, kdy začne útok. 192 00:22:48,448 --> 00:22:51,235 My jsme hned řekli, že nikdy, 193 00:22:51,355 --> 00:22:54,296 protože se jedná o odpoutání pozornosti 194 00:22:54,416 --> 00:23:01,368 a otázka urovnávání americko-korejského konfliktu je už nacvičena do všech podrobností. 195 00:23:01,488 --> 00:23:06,538 Napřed ten konflikt vybičují, a potom to vše nenápadně uhladí. 196 00:23:07,335 --> 00:23:16,851 Provedení olympiády v Pchjongčchangu ukázalo, tedy nastolilo otázku možného spojení dvou Korejí. 197 00:23:16,971 --> 00:23:22,303 Tento proces je třeba spustit, a to sjednocení mělo začít tou olympiádou. 198 00:23:22,423 --> 00:23:31,563 Jenže hrátky USA a rossionské „elity“, která je prodejná a zločinecká, 199 00:23:32,145 --> 00:23:37,143 vedly ke konfliktu zájmů s globálním prediktorem. 200 00:23:37,263 --> 00:23:49,711 Opakuji, že globální prediktor potřeboval, aby se ruská reprezentace této olympiády účastnila. 201 00:23:49,831 --> 00:24:01,477 Jenže USA zase chtěly tu kapitulaci pod bílou vlajkou, aby se elita zřekla státu a šla jim na ruku. 202 00:24:01,597 --> 00:24:08,871 Kolik toho globalisté zvládli udělat strukturním způsobem, tolik udělali. 203 00:24:08,991 --> 00:24:19,239 Určité soudy vynášely určitá rozhodnutí, byla i určitá informační podpora. 204 00:24:19,359 --> 00:24:25,910 Jenže naše rossionská „elita“ a naši „atleti z Ruska“ dali přednost tomu, 205 00:24:26,030 --> 00:24:30,210 plazit se po břiše a zaprodávat ruské zájmy, 206 00:24:30,330 --> 00:24:35,152 zazpívat si hymnu při stoupání bílé kapitulační vlajky. 207 00:24:35,272 --> 00:24:40,779 S tím globalisté nic udělat nemohli. Oni řídí předurčenosti. 208 00:24:40,899 --> 00:24:51,709 Ale připravený proces účasti týmu KLDR v sestavě sjednoceného korejského týmu v Pchjongčchangu, 209 00:24:51,829 --> 00:24:57,616 mírová iniciativa KLDR, to vše proběhlo. 210 00:24:57,736 --> 00:25:10,315 Také začala probíhat čistka proamerické části řídící elity Koreje, tedy podpindosníků. 211 00:25:10,435 --> 00:25:14,414 Vše se rozběhlo, jak mělo, tedy v tomto segmentu. 212 00:25:14,534 --> 00:25:24,419 A ta věc, že USA a Severní Korea budou muset nějakým způsobem urovnat své vztahy, ty mezistátní, 213 00:25:24,539 --> 00:25:31,491 ty, co jsou určeny pro dav, ty, co dav vidí, začala být očividná. 214 00:25:31,611 --> 00:25:41,585 Od tohoto procesu bylo zapotřebí odpoutat pozornost, a tak tu pozornost opět přepnuli na Sýrii. 215 00:25:42,903 --> 00:25:52,868 Proto tedy došlo k tomu raketovému a bombovému útoku na Sýrii. 216 00:25:52,988 --> 00:26:00,776 Nejednalo se o útok na Sýrii, ani o úder po Sýrii, byla to akce. 217 00:26:01,644 --> 00:26:12,221 A celá tato akce byla naplánována a realizována na principu loutkovodičů. 218 00:26:13,678 --> 00:26:23,933 Když byl natáčen seriál Spáči, tak ať už měl přitom režisér Bykov jakékoliv záměry, 219 00:26:24,053 --> 00:26:31,680 či herci, kteří tam hráli, byl ten film natočen tak, jak bylo potřeba, 220 00:26:31,800 --> 00:26:40,231 a na společnost měl tím pádem potřebný účinek. 221 00:26:41,163 --> 00:26:53,218 Stejně tak se té inscenace, toho divadélka okolo Sýrie, nezávisle na svých úmyslech, 222 00:26:53,338 --> 00:26:57,461 všechny státy účastnily v potřebné kvalitě. 223 00:26:57,581 --> 00:27:03,536 Stejně jako byli dodáni obeznalí odborníci, aby ten scénář byl napsán správně, 224 00:27:03,656 --> 00:27:09,657 kteří potom figurovali i jako konzultanti při natáčení toho seriálu Spáči, 225 00:27:09,777 --> 00:27:15,418 tak i v případě Sýrie konzultanti pomohli každému státu 226 00:27:15,538 --> 00:27:27,815 přijmout to správné rozhodnutí o jeho účasti v tomto divadélku s daným výsledkem. 227 00:27:27,935 --> 00:27:31,769 A co je nejzajímavější? 228 00:27:32,668 --> 00:27:40,094 Příprava k tomuto divadélku probíhala už dlouho, hned jakmile… 229 00:27:40,214 --> 00:27:48,581 Hned jakmile byla pozornost veřejnosti převedena ze Sýrie na KLDR. 230 00:27:48,701 --> 00:27:57,518 Když všichni začali mluvit jen o KLDR, začala příprava toho divadélka v Sýrii. 231 00:27:57,638 --> 00:28:09,573 Tento bezzubý útok USA potřeboval globální prediktor, globální vedení, 232 00:28:09,693 --> 00:28:20,952 aby urychlili pád USA jako světového četníka, 233 00:28:21,072 --> 00:28:29,985 světového manažera, který řídí všechny státy a národy. 234 00:28:30,105 --> 00:28:38,246 Když došlo k tomuto útoku a všichni začali vyhodnocovat jeho výsledky, 235 00:28:38,366 --> 00:28:50,076 tak se západní média shodla v názoru, že Rusko zvítězilo bez jediného výstřelu. 236 00:28:50,745 --> 00:28:54,192 Zvítězilo ve všem. 237 00:28:55,375 --> 00:28:59,489 USA dosáhly pravého opaku. 238 00:29:00,776 --> 00:29:10,369 Zaútočily a teď se Kim Čong-un nikdy nevzdá svého raketového jaderného programu. 239 00:29:10,489 --> 00:29:15,590 Teď už je to danost, kterou budou muset USA vzít na vědomí. 240 00:29:15,710 --> 00:29:22,200 Ten silový postoj je jednoznačný. USA samy vytvořily podmínky, 241 00:29:22,320 --> 00:29:30,712 za kterých Kim Čong-un ani o píď neustoupí ze svého jaderného programu. 242 00:29:30,832 --> 00:29:37,117 Dokonce ho bude posilovat, protože USA předvedly, co jsou zač, že se jim nedá věřit, 243 00:29:37,237 --> 00:29:41,232 že se s nimi dá jednat pouze z pozice síly. 244 00:29:41,352 --> 00:29:46,864 Jestliže nejste dost silní, tak vás USA převálcují. 245 00:29:46,984 --> 00:29:52,317 A jak teď vypadá ta situace s ohledem na Rusko? 246 00:29:52,437 --> 00:30:10,833 Všechny státy byly v té či oné míře nuceny odpovědět, zda se budou či nebudou účastnit této provokace. 247 00:30:10,953 --> 00:30:22,373 Střetly se s diktátem USA, kterým byla jejich státní elita tlačena ke konfrontaci s Ruskem, 248 00:30:22,493 --> 00:30:29,574 aby obětovaly své vlastní zájmy kvůli zájmům USA. 249 00:30:29,694 --> 00:30:37,738 Jak to formuloval i náš stálý zástupce při OSN Něbenzja, že při odůvodnění toho útoku na Sýrii 250 00:30:37,858 --> 00:30:42,368 USA použily článek své vlastní ústavy. 251 00:30:42,488 --> 00:30:49,798 Fakticky tak bylo řečeno, že USA řídí z nadnárodní úrovně, 252 00:30:49,918 --> 00:30:54,962 a vztahují platnost své vnitřní jurisdikce na všechny státy. 253 00:30:55,082 --> 00:31:05,537 A ty státy, které s tím budou souhlasit, které se podřídí rozhodnutí USA na základě ústavy USA, 254 00:31:06,832 --> 00:31:15,885 tím obětují zájmy svých států kvůli zájmům USA. To je ukazatel. 255 00:31:16,005 --> 00:31:23,929 V každém případě se však všechny státy musely rozhodnout, co udělají, zda se budou účastnit nebo ne. 256 00:31:24,049 --> 00:31:32,364 Globální prediktor proto podpořil ty státní elity, ty státy, které se toho neměly účastnit. 257 00:31:32,484 --> 00:31:38,495 Takže i když nemůže být ani řeči o tom, že by Německo mělo nějakou suverenitu, 258 00:31:38,615 --> 00:31:42,259 tak se přesto toho útoku neúčastnilo. 259 00:31:42,379 --> 00:31:50,754 Protože Německo si musí zachovat dobré vztahy s Ruskem. A Německo jedná podle telefonátu z Washingtonu. 260 00:31:51,946 --> 00:32:03,530 Zato ten člověk ve Francii, kterého tam do čela státu protlačila státní elita USA, 261 00:32:04,147 --> 00:32:06,019 Macron, 262 00:32:06,139 --> 00:32:16,038 který nehraje tak, jak by potřeboval globální prediktor, globální elity, musel být znemožněn, 263 00:32:16,158 --> 00:32:18,939 a také se absolutně znemožnil. 264 00:32:19,059 --> 00:32:24,411 Macron se zcela znemožnil. Vždyť si vezměte tu situaci. 265 00:32:24,531 --> 00:32:34,513 Trump řekl, že zaútočí na Rusko, bude-li mít nevyvratitelné důkazy, 266 00:32:34,633 --> 00:32:40,006 že Rusko drželo ochrannou ruku nad tím chemickým útokem. 267 00:32:40,849 --> 00:32:44,984 A ten chemický útok v Dúmě byl proveden tak, 268 00:32:45,104 --> 00:32:53,686 aby všem byl zřejmý nejen jeho zinscenovaný charakter, ale i hloupost jeho provedení. 269 00:32:53,806 --> 00:32:59,012 Ať už by západní veřejnost byla jakkoliv tupá a omezená, 270 00:32:59,132 --> 00:33:04,649 tak jestliže jim vykládají o hrozném chemickém útoku, tak si přesto musí uvědomovat, 271 00:33:04,769 --> 00:33:07,715 že by tam měly figurovat nějaké ochranné prostředky. 272 00:33:07,835 --> 00:33:12,158 Když těm lidem potom z televize vykládají, že došlo k chemickému útoku, 273 00:33:12,278 --> 00:33:17,178 a zasaženým lidem tam potom jednoduše opláchli hlavy studenou vodou a hotovo. 274 00:33:17,298 --> 00:33:20,038 Tak to musí dojít všem. 275 00:33:20,819 --> 00:33:31,538 Takže Trump potvrdil, že USA provedly ten útok, do kterého všechny zatáhly, 276 00:33:31,658 --> 00:33:37,011 protože Francie poskytla nevyvratitelné důkazy. 277 00:33:37,131 --> 00:33:42,442 Francouzský prezident zavolal americkému prezidentovi a řekl mu: 278 00:33:42,562 --> 00:33:57,110 „Mám nezvratné důkazy o tom, že Asadův režim provedl útok proti svému obyvatelstvu, 279 00:33:57,230 --> 00:34:00,566 chemický útok proti civilistům.“ 280 00:34:00,686 --> 00:34:07,355 A americký prezident na to: „Tak dobře, ty jsi francouzský prezident a já ti věřím na slovo. 281 00:34:07,475 --> 00:34:12,746 Přece jsi náš spojenec. Důkazy nám předáš až potom. 282 00:34:12,866 --> 00:34:22,640 Teď zaútočíme, protože já ti věřím…“ To Francie poskytla důkazy. 283 00:34:23,331 --> 00:34:32,198 Po provedení útoku Macron, francouzská tajná služba ty důkazy zveřejnila. 284 00:34:32,318 --> 00:34:39,368 Když byly předkládány důkazy o otravě Skripalových, tak měly podobu prezentace ze šesti snímků. 285 00:34:41,323 --> 00:34:47,470 Francouzská tajná služba vyprodukovala lepší materiál, než tajná služba Velké Británie 286 00:34:47,590 --> 00:34:52,150 a těch snímků s důkazy měla v prezentaci celých osm. 287 00:34:52,270 --> 00:34:55,854 Jejich podstata byla následující: 288 00:34:55,974 --> 00:35:02,952 „Objevili jsme jakousi anonymní zprávu o tom, že k takovému útoku došlo. 289 00:35:03,072 --> 00:35:06,785 Našli jsme to na internetu a je to prostě hrůza. 290 00:35:06,905 --> 00:35:15,889 Tomu anonymnímu zdroji absolutně důvěřujeme, a proto je třeba zaútočit.“ 291 00:35:16,661 --> 00:35:23,605 To znamená, že to nebyl Trump, kdo na sebe vzal odpovědnost, za provedení toho útoku. 292 00:35:23,725 --> 00:35:29,315 Přesunul tu odpovědnost na Macrona. 293 00:35:29,435 --> 00:35:33,764 Válka z roku 2001… 294 00:35:36,336 --> 00:35:46,906 Oj, omlouvám se, ten útok na Irák v roce 2003, který byl zahájen 20. března, 295 00:35:47,026 --> 00:35:54,314 byl motivován chemickými zbraněmi a jedním z nejaktivnějších účastníků, 296 00:35:54,434 --> 00:36:01,669 který dokazoval, že Irák kvůli tomu představuje velkou hrozbu, 297 00:36:01,789 --> 00:36:05,939 neboť prý plně důvěřuje té zkumavce Colina Powella… 298 00:36:06,059 --> 00:36:10,130 Jen si to představte, přinést otravnou látku a předvádět ji. Proč to dělal? 299 00:36:10,250 --> 00:36:13,063 Protože potřeboval vytvořit ten správný dojem. 300 00:36:13,183 --> 00:36:17,435 …tím člověkem byl Tony Blair, britský premiér, 301 00:36:17,555 --> 00:36:26,076 který byl v roce 2007 nucen odstoupit ze své funkce, 302 00:36:26,196 --> 00:36:40,710 protože vyšlo najevo, že lhal o tom, že existovaly důkazy o existenci chemických zbraní u Saddáma Husajna. 303 00:36:40,830 --> 00:36:44,028 Byl nucen rezignovat. 304 00:36:44,148 --> 00:36:51,641 Do stejné matrice s ohledem na zákon času natlačili Macrona 305 00:36:51,761 --> 00:36:55,345 a ani nečekali, až někde něco vyjde najevo. 306 00:36:55,465 --> 00:37:07,227 Ihned po útoku na syrské objekty ukázali, že Macron lhal: 307 00:37:07,347 --> 00:37:13,991 „On podvedl samotného prezidenta USA! No to je přece něco strašného?!“ 308 00:37:14,111 --> 00:37:19,155 Takže všem podpindosníkům ve Francii předvedli: 309 00:37:19,275 --> 00:37:23,228 „Beztak jste s ním nespokojeni. Zvolili jste ho špatně. 310 00:37:23,348 --> 00:37:31,170 V USA vyhrává Trump, měli byste to pochopit a správně se přeorientovat.“ 311 00:37:31,290 --> 00:37:35,740 Ve Francii je i bez toho hodně lidí proti Macronovi. 312 00:37:35,860 --> 00:37:40,626 Jen se podívejte, jaké tam probíhají demonstrace pracujících, stávky různých podniků. 313 00:37:40,746 --> 00:37:43,635 A do této situace ještě ta věc s útokem. 314 00:37:43,755 --> 00:37:52,971 „Ty svou politiku stavíš na lhaní. Doma máš absolutní bordel. Máš nás za idioty?“ 315 00:37:53,091 --> 00:37:59,684 Macron je tlačen buď k impeachmentu, nebo k absolutní podřízenosti americké politice. 316 00:37:59,804 --> 00:38:05,419 Aby na něho bylo možné hodit ještě něco, a až potom ho vypoklonkovat. 317 00:38:05,539 --> 00:38:10,086 Teď ale musí začít pracovat pro USA, s plnou silou. 318 00:38:11,114 --> 00:38:18,603 Dále. Kdo byl dalším spojencem? Velká Británie. Theresa Mayová. 319 00:38:19,097 --> 00:38:23,191 Napřed se vzepřela, že chce předložit důkazy. 320 00:38:23,311 --> 00:38:29,446 Tak to mělo být, protože kdo jiný si může dovolit takto mluvit s USA? 321 00:38:29,566 --> 00:38:31,256 Jen Velká Británie. 322 00:38:31,376 --> 00:38:37,017 Neboť tato otázka je zásadní a měla zaznít kvůli budoucímu vyřizování účtů. 323 00:38:37,137 --> 00:38:40,390 Jak jsem to popisoval na příkladu Macrona. 324 00:38:40,510 --> 00:38:44,464 Velká Británie tedy vznesla tento požadavek, a potom okamžitě couvla, 325 00:38:44,584 --> 00:38:46,500 bez jakéhokoliv nátlaku. 326 00:38:46,620 --> 00:38:51,726 Někdo si může myslet, že na ni zatlačili a ona byla nucena… Vůbec ne. 327 00:38:51,846 --> 00:38:56,108 To potom budou tvrdit davu, že na ni zatlačili, a proto couvla. 328 00:38:56,228 --> 00:38:58,762 Ta věc se má tak, 329 00:38:58,882 --> 00:39:08,298 že ta diskreditace a rozruch okolo nezpůsobilosti vlády Theresy Mayové 330 00:39:08,418 --> 00:39:20,911 a jejího ministra zahraničí Borise Johnsona vytlačila z mediálního programu otázku brexitu. 331 00:39:22,158 --> 00:39:24,448 To je to hlavní. 332 00:39:24,568 --> 00:39:32,445 To byl ten důvod, proč brexit hodili na krk této podivné vládě šašků. 333 00:39:32,565 --> 00:39:35,861 Takže se vůbec nenechte mýlit. 334 00:39:35,981 --> 00:39:41,711 Jak vypadají v očích veřejnosti, je těmto šaškům absolutně ukradené, 335 00:39:41,831 --> 00:39:51,420 stejně jako je člověku jedno, jak vypadá v očích zvířat v klecích v zoologické zahradě. 336 00:39:51,540 --> 00:39:58,588 Je mu to jedno. Chová se tak, jak se mu chce, jak potřebuje, jak mu předepisují sociální vztahy. 337 00:39:58,708 --> 00:40:02,084 To znamená, že pro Theresu Mayovou a Borise Johnsona 338 00:40:02,204 --> 00:40:10,288 je splnění úkolu uloženého vyšším vedením Velké Británie daleko důležitější, 339 00:40:10,408 --> 00:40:13,271 než jak ně lidé budou hledět. 340 00:40:13,391 --> 00:40:18,152 Ona ví, že britská vláda bude vnímána jako vláda šašků, 341 00:40:18,272 --> 00:40:22,283 že tím budou zpřetrhávat vztahy, ale jí je to vřele ukradené. 342 00:40:22,403 --> 00:40:29,394 Ona plní rozhodnutí výše stojících soudruhů, 343 00:40:29,514 --> 00:40:35,353 a je na to hrdá, vnímá to jako dobře splněnou povinnost. 344 00:40:35,473 --> 00:40:46,525 Vůbec se necítí být ponížená, nestydí se před těmi barevnými, těmi lidskými nedodělky, 345 00:40:46,645 --> 00:40:51,421 vždyť ona patří k bílým sáhibům velikého Britského impéria. 346 00:40:52,717 --> 00:41:04,489 USA tedy měly jen dva spojence, protože globalisté potřebovali potopit tyto dva státy: 347 00:41:04,609 --> 00:41:10,436 Macrona a Velkou Británii. A ten proces se rozběhnul. 348 00:41:10,556 --> 00:41:20,209 Už teď se mluví o omezení pravomocí kabinetu ve Velké Británii, a odtud není daleko k demisi. 349 00:41:20,329 --> 00:41:25,673 Potom nastoupí přehodnocení brexitu a všechno to další. 350 00:41:25,793 --> 00:41:27,634 Dále. 351 00:41:28,309 --> 00:41:33,903 Nač ještě potřeboval globální prediktor ten útok? Na Sýrii. 352 00:41:34,023 --> 00:41:50,973 Aby předvedl nezpůsobilost a bezmocnost spojené armády Západu ve vztahu k Rusku a jeho spojencům. 353 00:41:51,093 --> 00:41:55,193 Vždyť se na tu situaci podívejte. 354 00:41:55,313 --> 00:42:07,248 27. března 1999 byl nad Jugoslávií sestřelen neviditelný letoun F117. 355 00:42:07,368 --> 00:42:13,156 Sestřelen byl starým sovětským protiletadlovým raketovým systémem. 356 00:42:13,276 --> 00:42:23,403 Srbům se nedá upřít smysl pro humor, oni se bloku NATO omluvili a řekli Američanům: 357 00:42:23,523 --> 00:42:30,797 „Omlouváme se, že jsme to vaše letadlo uviděli. My jsme nevěděli, že je neviditelné.“ 358 00:42:30,917 --> 00:42:35,080 Americké zbraně nejsou tak dobré, jak se o nich tvrdí. 359 00:42:35,200 --> 00:42:42,538 Ať už je to jak chce, tak Patriot si v Saúdské Arábii nedokáže poradit s íránskými raketami, 360 00:42:42,658 --> 00:42:45,431 které dopadají na Saúdskou Arábii. 361 00:42:45,551 --> 00:42:52,600 I když už vystřelili moře Patriotů, žádnou balistickou raketu se jim sestřelit nepodařilo. 362 00:42:52,720 --> 00:42:56,586 A dále. 363 00:42:58,707 --> 00:43:03,208 Co ještě vyšlo najevo o té technologii Stealth? 364 00:43:03,328 --> 00:43:11,630 Američané díky té technologii Stealth skutečně vytvořili neviditelné letadlo, neviditelné pro americké radary. 365 00:43:11,750 --> 00:43:23,492 Jak se ale ukázalo v praxi, tak tyto letouny byly skvěle vidět starými sovětskými radary a francouzskými radary. 366 00:43:24,553 --> 00:43:27,735 A když v roce 2003 367 00:43:29,599 --> 00:43:37,637 došlo k útoku na Sýrii, oj na Irák, omlouvám se, samozřejmě na Irák… 368 00:43:37,757 --> 00:43:47,088 Zaútočili na Irák a Saddámova protiletecká obrana byla vybavena francouzskými radary. 369 00:43:48,952 --> 00:43:56,603 A aby se nezopakovalo to, k čemu došlo v Jugoslávii… 370 00:43:56,723 --> 00:44:01,452 Mimochodem ty odhady, kolik tam bylo sestřeleno letadel, se liší. 371 00:44:01,572 --> 00:44:07,788 O rakety až tak nejde, ale s ohledem na letadla je ta věc dost zásadní 372 00:44:07,908 --> 00:44:11,923 a něco potvrdit nebo vyvrátit není dost dobře možné, 373 00:44:12,043 --> 00:44:17,787 neboť všechny státní elity svorně tancují, jak Američané pískají. 374 00:44:17,907 --> 00:44:25,398 Když bylo řečeno, že letadlo s určitým palubním číslem bylo sestřeleno, a někdo namítá, 375 00:44:25,518 --> 00:44:28,381 že ho potom viděl létat, tak je to o ničem. 376 00:44:28,501 --> 00:44:33,114 Protože když je sestřeleno letadlo s tímto palubním číslem, tak ho prostě přepíšou na jiné, 377 00:44:33,234 --> 00:44:35,438 které ho nahradí a je vymalováno. 378 00:44:35,558 --> 00:44:37,537 To přece není problém. 379 00:44:38,586 --> 00:44:40,787 Ale ten problém je jinde. 380 00:44:40,907 --> 00:44:45,807 Aby už nedošlo k žádným takovým sestřelům, které vyvolávají nepříjemné otázky, 381 00:44:45,927 --> 00:44:55,353 tak se letadla NATO poučila a už se tolik srbským protiletadlovým systémům nevystavovala. 382 00:44:56,114 --> 00:45:06,031 A proto když došlo k tomu útoku na Irák v roce 2003, tak aby jim zabránili sestřelovat americká letadla, 383 00:45:06,151 --> 00:45:11,297 Francie odpojila Saddámu Husajnovi jeho radary. 384 00:45:12,058 --> 00:45:20,103 A podívejte se, jaký má tato informace vliv na Erdogana, nebo Saúdskou Arábii. 385 00:45:20,223 --> 00:45:23,929 Nakupují naše systémy protiletecké obrany. 386 00:45:24,049 --> 00:45:29,360 Oni totiž velmi dobře vědí, od koho mohou čekat útok. 387 00:45:29,480 --> 00:45:37,922 Takže Turecko, které má být tím břitem proti Rusku, kvůli tomu přece bylo od začátku vytvořeno. 388 00:45:38,042 --> 00:45:44,461 Osmanskou říši vytvořili, aby čelila Rusku a stejně tak Turecko ve 20. století. 389 00:45:44,581 --> 00:45:51,868 Turecko a Erdogan velmi dobře vědí, že ze strany Ruska jim nic nehrozí. 390 00:45:52,422 --> 00:46:00,796 Erdogan velmi dobře ví, že hrozbou pro Turecko jsou USA. 391 00:46:00,916 --> 00:46:08,408 To však Erdoganovi nebrání, aby při každé možné příležitosti nešel se Západem proti Rusku. 392 00:46:08,528 --> 00:46:15,094 Zároveň však chce být chráněný před útokem ze strany svých spojenců. 393 00:46:15,214 --> 00:46:24,558 Chce uzavřít své nebe ruskými protileteckými systémy, protože ví, že Rusko mu ten systém neodpojí, 394 00:46:24,678 --> 00:46:30,750 že bude chráněný a že Rusko na Turecko útočit nebude. 395 00:46:30,870 --> 00:46:36,387 Ví to i Saúdská Arábie. Vůbec všichni, kteří nakupují naše systémy protiletecké obrany, vědí, 396 00:46:36,507 --> 00:46:39,926 že Rusko není agresivní, a že na ně útočit nebude. 397 00:46:40,046 --> 00:46:44,675 Přitom se budou mít čím bránit agresivnímu Západu. 398 00:46:44,795 --> 00:46:48,913 Ještě je s ohledem na Turecko třeba říci následující věc. 399 00:46:49,033 --> 00:46:56,588 Je zbytečné u nich dělat nějakou propagandu, protože to všechno za nás udělá Erdogan. 400 00:46:56,708 --> 00:47:01,978 Erdogan je pokrytecký mizera. V tom je třeba mít jasno. 401 00:47:02,924 --> 00:47:05,989 Ale v čem je takříkajíc jeho půvab? 402 00:47:06,109 --> 00:47:10,906 Že vede Turecko do sféry ruského světa maximálně nekrvavou cestou, 403 00:47:11,026 --> 00:47:15,000 kdy se Černé moře stane vnitřním ruským mořem. 404 00:47:15,120 --> 00:47:21,625 Na jednu stranu Erdogan svou orientací na Rusko ukazuje tureckému národu 405 00:47:21,745 --> 00:47:28,043 všechny výhody vyplývající z normálních vzájemných vztahů s Ruskem, 406 00:47:28,619 --> 00:47:34,791 pozitivitu ruského světa a na druhou stranu svou protiruskou orientací 407 00:47:34,911 --> 00:47:41,128 a svým přáním společně se Západem zaútočit na Rusko, kdykoliv Rusku provést nějakou špinavost, 408 00:47:41,248 --> 00:47:53,448 předvádí svému tureckému národu, že je to právě jen on, kdo brání naplnění těchto pozitivních vztahů s Ruskem. 409 00:47:53,568 --> 00:47:58,735 Takže na jednu stranu předvádí možnou perspektivu vztahů 410 00:47:58,855 --> 00:48:04,681 a na druhou stranu nesprávnost své volby západní orientace, 411 00:48:04,801 --> 00:48:13,251 válek mezi národy, sociálního rozvrstvení, náboženského i etnického rozvrstvení v Turecku. 412 00:48:13,371 --> 00:48:17,189 To všechno aktivuje. Ale sám zároveň ukazuje, 413 00:48:17,309 --> 00:48:26,090 že spása před tou jeho neoosmanskou politikou, válkou, krveproléváním a nepřátelstvím, 414 00:48:26,210 --> 00:48:33,481 které v Turecku zavádí, je možná pouze tehdy, jestliže se turecké národy stanou součástí Ruska, 415 00:48:33,601 --> 00:48:36,263 přičemž dobrovolně, samy. 416 00:48:36,383 --> 00:48:41,053 Rusko na nikoho neútočí a nikoho k sobě svévolně připojovat nebude. 417 00:48:41,173 --> 00:48:43,531 To jsme ale trochu odbočili. 418 00:48:46,082 --> 00:48:53,879 Takže v roce 1999 bylo předvedeno, že americké letouny stealth nejsou až tak neviditelné. 419 00:48:53,999 --> 00:48:56,669 Proto byla v roce 2003 420 00:48:59,852 --> 00:49:07,664 předvedena akce, kterou si zajistili čisté nebe a letectvo NATO mohlo létat bez nebezpečí, 421 00:49:07,784 --> 00:49:12,099 neboť prostředky protiletecké obrany byly oslepeny. 422 00:49:12,219 --> 00:49:15,957 Všechny francouzské radary byly odpojeny. 423 00:49:16,664 --> 00:49:23,190 A co se stalo teď? Pamatujete, jak Trump říkal: „Dej si pozor Rusko. 424 00:49:23,310 --> 00:49:30,648 Budou létat naše chytré, nové rakety. My vám ukážeme!“ 425 00:49:30,768 --> 00:49:43,386 A tak vylétly nové, chytré rakety. Ať už říkají, co chtějí, ten útok na Sýrii vůbec nebyl neočekávaný. 426 00:49:43,506 --> 00:49:49,518 Proto také byla den před útokem ze všech letišť, které se měly stát cílem útoku, 427 00:49:49,638 --> 00:49:58,004 stažena syrská armáda a odsunuta veškerá technika. Jen tak, pro všechny případy. 428 00:49:59,322 --> 00:50:09,063 Přičemž, jen tak mimochodem, na tato letiště nedopadl ani jeden náboj, ani jedna raketa, ani jedna bomba. 429 00:50:09,183 --> 00:50:15,245 A tam kam doletěly, se jednalo o objekty, které beztak už nebyly provozuschopné 430 00:50:15,365 --> 00:50:22,404 buď v důsledku akcí izraelského letectva, nebo už byly opuštěné v důsledku občanské války. 431 00:50:22,524 --> 00:50:29,273 Nic v nich nebylo. Takže trefili prázdné stodoly a ruiny, nic než ruiny. 432 00:50:30,013 --> 00:50:36,638 Syrské prostředky protiletecké obrany zafungovaly velkolepě 433 00:50:36,758 --> 00:50:50,424 a ze 103 raket, které koalice vystřelila na Sýrii, jich sestřelily 71. 434 00:50:50,544 --> 00:50:56,604 Přitom na aktivní letiště nespadla ani jedna raketa, jak potom zaznělo v dokumentech: 435 00:50:56,724 --> 00:51:02,509 „Jen se podívejte, jestliže na letišti Šajrát tehdy trefili alespoň nějakou leteckou dráhu, 436 00:51:02,629 --> 00:51:05,346 tak teď nic, vůbec se netrefili.“ 437 00:51:05,466 --> 00:51:11,091 Předvedli skvělé výsledky starých protileteckých systémů, 438 00:51:11,543 --> 00:51:14,609 starých sovětských protileteckých systémů 439 00:51:14,729 --> 00:51:20,061 a těch nejnovějších „chytrých“ raket USA a jejich spojenců. 440 00:51:20,181 --> 00:51:28,455 K čemu to bylo? Aby se americká lobby, která si tak ráda honí triko, že převálcuje, koho si jen vzpomene, 441 00:51:29,277 --> 00:51:36,832 přesvědčila o tom, že nemá čím bojovat, že jednoduše nemá s čím jít do války. 442 00:51:36,952 --> 00:51:41,178 Dokonce i staré sovětské zbraně jim dají co proto. 443 00:51:41,298 --> 00:51:45,242 Nemluvě o těch nových prostředcích protiletecké a protiraketové obrany. 444 00:51:45,362 --> 00:51:51,235 Naši jim hned řekli: „Vy sami jste porušili dohodu, vy sami jste všechno porušili, 445 00:51:52,470 --> 00:52:04,660 proto my teď budeme dodávat systémy S-300 a S-400 i těm státům, kterým jsme je na vaši žádost nedodávali.“ 446 00:52:04,780 --> 00:52:10,087 Vrátíme-li se k tomu výroku Sun-c': 447 00:52:10,207 --> 00:52:18,831 „Nejlepším způsobem vedení války je překazit nepříteli jeho záměry.“ 448 00:52:19,758 --> 00:52:25,055 Zde očividně došlo k překažení všech záměrů protivníka. 449 00:52:25,175 --> 00:52:27,267 Útok byl neúspěšný. 450 00:52:27,387 --> 00:52:34,649 Máme tu tedy i ukazatel, že jsou bezmocní. 451 00:52:34,769 --> 00:52:40,256 Dalším krokem bylo narušit nepřítelova spojenectví. 452 00:52:40,376 --> 00:52:50,465 Jen se podívejte, jak velká to byla rána pro spojenectví USA se státními elitami v Evropě. 453 00:52:50,585 --> 00:52:56,382 NATO, Jens Stoltenberg: „S Ruskem je třeba se dohodnout, s Ruskem je třeba jednat.“ 454 00:52:56,502 --> 00:53:01,885 Steinmeier, německý prezident: „K Rusku nelze přistupovat jako k protivníkovi.“ 455 00:53:02,005 --> 00:53:06,412 Všude jedno a to samé. Jeremy Corbyn z Velké Británie o tom samém: 456 00:53:06,532 --> 00:53:11,144 „Následování USA v jejich směřování je pro nás zhoubné.“ 457 00:53:11,264 --> 00:53:17,497 To vše je splněno a následuje výčitka, proč prý jsme v odpověď nevypálili pár raketek? 458 00:53:17,617 --> 00:53:20,814 Vždyť my vyhráli na všech prioritách! 459 00:53:20,934 --> 00:53:24,287 Důkazy? No prosím. 460 00:53:24,407 --> 00:53:33,725 USA mají zcela jinou, ve smyslu úplně odlišnou, statistiku úspěšnosti svého útoku proti Sýrii. 461 00:53:33,845 --> 00:53:42,984 Všech jejich 105 raket dosáhlo cíle a zasáhlo, co mělo. Nic nebylo zneškodněno. 462 00:53:43,104 --> 00:53:48,745 Prostě okázalý výsledek. Někdy fotografie vypoví víc než tisíc slov. 463 00:53:48,865 --> 00:53:57,438 A já vám doporučuji podívat se na videa všech brífinků, na kterých vystupovali představitelé Pentagonu 464 00:53:57,558 --> 00:54:06,389 v čele s Mattisem, kde oznamovali toto bombastické vítězství 465 00:54:07,340 --> 00:54:08,780 nad Sýrií. 466 00:54:08,900 --> 00:54:16,753 Když se díváte na ty lidi, tak se vám zdá, že jsou právě na pohřbu někoho velice blízkého. 467 00:54:16,873 --> 00:54:24,058 Musela je právě postihnout strašná ztráta. 468 00:54:25,267 --> 00:54:30,693 A podívejte se, jak reagoval syrský národ. Živelné vítězné mítinky! 469 00:54:30,813 --> 00:54:40,775 Když se lidé mezi sebou na příkladu teorie šesti stisků rukou dozvěděli o výsledcích toho útoku, 470 00:54:40,895 --> 00:54:49,082 tak začali živelně slavit to vítězství, odražení toho útoku koalice. Úplně sami. 471 00:54:49,202 --> 00:54:56,027 Ano, byl tam i určitý propagandistický vliv, kdy bylo dáno do oběhu video „Vítězné ráno“, 472 00:54:56,147 --> 00:55:03,691 jak Asad po útoku klidně kráčí chodbou do práce, prostorami svého prezidentského paláce. 473 00:55:03,811 --> 00:55:08,115 Kdy se mávalo vlajkami apod. 474 00:55:08,235 --> 00:55:11,150 Ale lidé se radovali sami o sobě. 475 00:55:12,204 --> 00:55:21,343 Takže reálně ocenili, že byly zasaženy jen prázdné budovy, hliněné domy, už zničené ruiny, 476 00:55:21,463 --> 00:55:25,784 a že nebylo zasaženo vůbec nic jiného. 477 00:55:25,904 --> 00:55:32,136 Systém protiletecké obrany zafungoval, ubránil všechno životně důležité. 478 00:55:32,256 --> 00:55:36,174 A to hlavní, navíc se mohli včas stáhnout. 479 00:55:36,294 --> 00:55:41,010 Rusko jim napovědělo, kdy se mají stáhnout a kam, tak to udělali. 480 00:55:41,130 --> 00:55:48,931 Skutečnost, že USA utrpěly zničující porážku v důsledku tohoto svého útoku, 481 00:55:50,011 --> 00:55:55,952 nevyvolává vůbec žádné pochybnosti, 482 00:55:56,072 --> 00:55:59,862 u nikoho a to dokonce ani v samotných USA. 483 00:55:59,982 --> 00:56:07,036 A jestliže je to absolutně nepochybné, tak je nabíledni otázka: „A kdo za to může?“ 484 00:56:08,496 --> 00:56:11,562 A tady mohu Trumpovi jen blahopřát. 485 00:56:12,713 --> 00:56:18,163 Víte, ono je to tak, že tu máme dva davy. 486 00:56:18,283 --> 00:56:22,216 Z čeho vychází dav na Západě? 487 00:56:22,336 --> 00:56:25,837 Když se pokusí tomu západnímu davu vysvětlit, 488 00:56:25,957 --> 00:56:31,597 že Asad neměl žádný důvod k chemickému útoku proti civilnímu obyvatelstvu: 489 00:56:31,717 --> 00:56:34,395 „Jen se podívejte, vždyť už téměř vyhrál.“ 490 00:56:34,515 --> 00:56:39,800 Tak vám odpoví: „Je to krvelačný tyran, který to dělá jen tak, pro nic za nic. 491 00:56:39,920 --> 00:56:43,488 Nemá nic lepšího na práci, tak se baví trávením lidí.“ 492 00:56:43,608 --> 00:56:47,803 Vůbec se nezamyslí nad tím, jak je tedy možné, že ho poslouchá armáda? 493 00:56:47,923 --> 00:56:54,922 Jak je možné, že ho armáda nezradila, když už mu zbývalo jen 15 nebo 8% území? 494 00:56:55,042 --> 00:57:01,526 Vždyť armáda ISIL tehdy byla jen 8 km od jeho prezidentského paláce 495 00:57:01,646 --> 00:57:04,509 a on neodvezl ani svou rodinu, nikoho. 496 00:57:04,629 --> 00:57:09,233 Důvěřoval lidem a ti ho nezradili. To vůbec neberou do úvahy. 497 00:57:09,353 --> 00:57:13,450 Ale já teď mám na mysli něco jiného. Ten dav: „Vždyť je to blázen. 498 00:57:13,570 --> 00:57:16,619 Co tu chcete dokazovat? Je to blázen.“ 499 00:57:16,739 --> 00:57:22,215 A náš dav? Můžete se podívat na jakoukoliv politickou show, prostě jakoukoliv, 500 00:57:22,335 --> 00:57:25,219 kde je hodnocena motivace Trumpova jednání. 501 00:57:25,339 --> 00:57:30,259 Co říkají? „Vždyť je to blázen. Ten si žije jen v tom ve svém Twitteru, 502 00:57:30,379 --> 00:57:34,991 hned jak ráno vstane, už visí na tom svém Twitteru.“ 503 00:57:37,213 --> 00:57:43,940 Trump nedělá nic, co by přímo nesouviselo s řízením. 504 00:57:44,060 --> 00:57:46,656 Přímo své nepřátele drtí. 505 00:57:46,776 --> 00:57:52,128 A jeho nepřáteli jsou podpindosníci, tedy pindosové, státní elita USA, 506 00:57:52,248 --> 00:57:56,408 protože on zastupuje globalisty, chápete? 507 00:57:56,528 --> 00:58:03,587 Víte, všichni ti naši… Prý: „Oni potřebovali udělat dojem, předvést se. 508 00:58:03,707 --> 00:58:08,216 To jen kvůli tomu dojmu zaútočili a co bude dál? To už jim je úplně jedno. 509 00:58:08,336 --> 00:58:13,710 Dosáhli tak nějakých svých cílů...“ Jak tohle vůbec může prohlásit analytik? 510 00:58:13,830 --> 00:58:18,544 Chápete to? Absolutně tak demonstrovali svoji metodologickou nezpůsobilost, 511 00:58:18,664 --> 00:58:21,753 že jako analytici jsou úplné nuly. 512 00:58:21,873 --> 00:58:28,769 To je zbytečné, mluvit o těch analyticích a polithňupech. 513 00:58:28,889 --> 00:58:32,369 Takže tu vzniká otázka: 514 00:58:34,159 --> 00:58:40,475 „My jsme se teď hrozně znemožnili. Dobrá, celý svět to zatím ještě nevidí. 515 00:58:40,595 --> 00:58:42,697 Ale někdo si to odnese…“ 516 00:58:42,817 --> 00:58:47,964 A vyřizovat si to budou nejen uvnitř USA: „Kdo na to tak tlačil? 517 00:58:48,084 --> 00:58:53,086 Kdo to chtěl pořád demonstrovat naši sílu? Vy jste nás podtrhli. 518 00:58:53,206 --> 00:58:57,921 Donutili jste nás předvést naši bezmocnost. 519 00:58:58,041 --> 00:59:04,834 Nedokázali jsme to zvládnout našimi novými „chytrými“ raketami. Já jsem se za vás postavil. 520 00:59:04,954 --> 00:59:07,302 Vy jste mi přece tvrdili…“ 521 00:59:07,422 --> 00:59:14,626 Takže ta odvolání budou v USA kvitována všemi, jak státní elitou, tak i globální elitou. 522 00:59:14,791 --> 00:59:17,116 Všichni budou odvoláváni. 523 00:59:17,236 --> 00:59:21,880 „Jak teď po tom všem mám jednat s Kim Čong-unem? 524 00:59:22,000 --> 00:59:30,315 On má rakety, jaderné zbraně a my jste teď předvedli, že nejsme právě efektivní. 525 00:59:30,435 --> 00:59:36,976 A co když mu Rusové dodají S-400? Jak s ním mám teď o něčem jednat? 526 00:59:37,096 --> 00:59:41,477 To vy přece požadujete konfrontaci se Severní Koreou!“ 527 00:59:41,597 --> 00:59:42,995 A dále: 528 00:59:44,101 --> 00:59:49,193 A kdo ještě je vinen? Co ti podpindosníci v Evropě? 529 00:59:49,313 --> 00:59:54,050 Ti, co jsou podřízeni státní elitě USA? 530 00:59:54,170 --> 00:59:59,888 „To ty, Macrone, jsi mě podtrhnul. Já jsem ti jako francouzskému prezidentovi uvěřil…“ 531 01:00:00,008 --> 01:00:07,218 Teď předvádím, jak to bude vypadat navenek. To divadélko, které se bude rozehrávat. 532 01:00:07,840 --> 01:00:14,509 O tom, jak to vypadá uvnitř, jsem mluvil předtím, že to byl od začátku plánovaný scénář. 533 01:00:14,840 --> 01:00:23,335 Ale to je jen jeden aspekt. To divadélko s tím útokem na Sýrii, 534 01:00:23,455 --> 01:00:25,954 absolutní divadélko, 535 01:00:26,074 --> 01:00:30,554 protože stejně jako kterákoliv jiná inscenace, má i toto divadélko svůj cíl, 536 01:00:30,674 --> 01:00:35,616 bylo možné provést s jednou jedinou podmínkou. 537 01:00:36,211 --> 01:00:39,776 Jedná se o velice složitý řídící manévr. 538 01:00:39,896 --> 01:00:48,425 Je velice těžké se pro něj rozhodnout. Vše v něm musí být vypilováno a vyváženo. 539 01:00:48,844 --> 01:00:53,950 Proto se musíme dostat k ještě jedné okolnosti. 540 01:00:54,897 --> 01:00:57,296 V USA 541 01:00:59,607 --> 01:01:11,514 celá společnost dokáže upadnout do velice těžkého stresového stavu i jen díky takové potenciální hrozbě, 542 01:01:11,634 --> 01:01:22,166 že Kim Čong-un může zaútočit svou možná existující a možná také neexistující raketou, 543 01:01:22,286 --> 01:01:31,432 která bude mít možná existující a možná také neexistující jadernou hlavici na území USA. 544 01:01:31,552 --> 01:01:39,048 Ano, nebude se jednat o útok, který by pro USA, ty všemocné USA, byl fatálním, 545 01:01:39,168 --> 01:01:43,274 ale ani představa této rakety jim není právě milá. 546 01:01:43,394 --> 01:01:52,562 S Ruskem je to jiné. Rusko je jediný stát, jediná země na světě, na planetě Zemi, 547 01:01:52,682 --> 01:02:01,629 která může zaútočit na USA takovým způsobem, 548 01:02:01,749 --> 01:02:09,960 že to USA jako stát, jako zemi smete z povrchu zemského. 549 01:02:10,784 --> 01:02:13,563 Rusko to dokáže. 550 01:02:13,683 --> 01:02:24,347 Co to tedy bylo v USA za podivnou reakci, když velitel generálního štábu řekl: 551 01:02:26,987 --> 01:02:39,120 „Jestliže vystřelíte na syrskou armádu rakety, které ohrozí ruské vojáky, 552 01:02:39,240 --> 01:02:49,243 tak nebudeme sestřelovat jen ty rakety, ale i jejich nosiče.“ Tedy letadla a lodě! 553 01:02:50,536 --> 01:02:54,772 Vyvedlo to snad v USA někoho z míry? 554 01:02:54,892 --> 01:02:58,954 Ne. A proč? Máme tu… 555 01:02:59,074 --> 01:03:05,942 V Rusku koluje takový výrok, prý od Brzezinského. 556 01:03:07,399 --> 01:03:16,588 Zda to skutečně řekl či ne, nevím, v každém případě jsem žádné důvěryhodné zdroje, 557 01:03:16,708 --> 01:03:21,017 které by potvrzovaly, že to Brzezinski skutečně řekl, nenašel. 558 01:03:21,137 --> 01:03:28,821 A ti, kteří to tvrdí, nejsou lidmi vyvolávajícími přílišnou důvěru. 559 01:03:28,941 --> 01:03:36,656 Myslím ty, na které narazíte v prvním přiblížení, že to říkají. 560 01:03:36,776 --> 01:03:39,892 Ale jeho podstata je důležitá. 561 01:03:40,012 --> 01:03:46,120 Brzezinski prý řekl: „Peníze vašich oligarchů jsou uloženy u nás, 562 01:03:46,240 --> 01:03:51,029 takže se rozhodněte, zda je tato elita vaše nebo naše.“ 563 01:03:51,149 --> 01:03:58,490 V USA jednají přesně podle tohoto principu: „Vyhrožují nám útokem? A kdo? Rusko? 564 01:03:59,238 --> 01:04:04,212 Cožpak jim to my, USA dovolíme? 565 01:04:04,332 --> 01:04:14,293 My přece víme, že hrajeme určité hry, že Rusko je řízeno určitou klanově-korporativní skupinou. 566 01:04:14,413 --> 01:04:21,270 A jim, tedy Rusku, je umožněno, aby s námi vstupovali do určité konfrontace 567 01:04:21,390 --> 01:04:28,211 na některých druhořadých nebo i třetiřadých válečných bojištích. 568 01:04:28,331 --> 01:04:37,591 Ale vstoupit s námi do přímé konfrontace těm, kteří řídí Rusko, v USA nedovolí.“ 569 01:04:38,526 --> 01:04:40,865 Připadalo jim to zábavné. 570 01:04:41,525 --> 01:04:50,493 Přímo se popadali za břicha smíchy: „Cha cha, chi chi… Nám prý si někdo dovolil vyhrožovat? 571 01:04:50,613 --> 01:04:55,142 Na nás to nikdo nezkusil a ani nikdy nezkusí.“ 572 01:04:55,262 --> 01:05:04,881 Úkolem tohoto útoku, toho divadélka s útokem na Sýrii, bylo předvést: 573 01:05:05,001 --> 01:05:15,644 „Pánové, srandičky stranou. Rusko pro USA znamená opravdu velký problém. 574 01:05:15,764 --> 01:05:21,662 Takový problém, o jakém se vám s Kim Čong-unem ani nezdálo!“ 575 01:05:22,969 --> 01:05:28,643 A v tomto ohledu je třeba zmínit velice dobrý, 576 01:05:28,763 --> 01:05:36,758 takříkajíc partnerský duet Donalda Trumpa a Alexe Jonese z infoWars, 577 01:05:37,791 --> 01:05:42,777 kteří si pěkně vzájemně přihrávali se zacílením na americkou společnost, 578 01:05:42,897 --> 01:05:48,469 přičemž na základě objektivních okolností. A jaké to byly objektivní okolnosti? 579 01:05:48,589 --> 01:06:01,588 Státní elita USA potřebovala předvést, že už Rusko neřídí, 580 01:06:02,517 --> 01:06:13,383 že s pomocí státní elity, na jejíž zradu sází, už více nemohou počítat. 581 01:06:14,140 --> 01:06:19,463 A v tomto ohledu bylo to divadélko s útokem jednoduše nezbytné. 582 01:06:19,583 --> 01:06:22,566 Ale znovu opakuji, že provést to bylo možné 583 01:06:22,686 --> 01:06:29,367 pouze v podmínkách zajištění přímo laboratorní čistoty tohoto experimentu, 584 01:06:29,487 --> 01:06:35,089 protože stačilo i to nejmenší selhání a vše by šlo k čertu. 585 01:06:35,209 --> 01:06:38,473 Byl proveden velice složitý manévr. 586 01:06:39,408 --> 01:06:42,764 Takže jak to probíhalo? 587 01:06:43,562 --> 01:06:50,990 Na začátku února roku 2018 588 01:06:53,795 --> 01:07:01,773 jedna běhna, co si říká Rybka, požadovala od rossionského oligarchy Děripasky, 589 01:07:01,893 --> 01:07:04,882 aby se s ní oženil. 590 01:07:05,002 --> 01:07:11,071 A Navaľnyj vystavil video 591 01:07:12,777 --> 01:07:25,452 o kratochvílích podpindosníka Prichoďky z vlády a Děripasky s běhnou na úrovni Rybky. 592 01:07:25,572 --> 01:07:29,545 Je třeba si uvědomovat, že tu je určité odstupňování. 593 01:07:29,665 --> 01:07:37,867 Existují nóbl běhny, kterým někdy říkají také call girl, které mají přístup do velkého světa. 594 01:07:37,987 --> 01:07:41,409 - Se kterými se nestydí chodit. - Tady nejde ani tak o stud, 595 01:07:41,529 --> 01:07:47,393 je to přímo jejich poslání být doprovodem, když se pánové chtějí předvádět s hezkou holkou. 596 01:07:47,513 --> 01:07:56,161 A existují běhny, na úrovni toaletního papíru, které použijete a odhodíte. 597 01:07:56,281 --> 01:07:59,807 Nic víc. Prostě nic víc. 598 01:07:59,927 --> 01:08:04,415 No a Rybka je běhna této úrovně. 599 01:08:04,535 --> 01:08:12,565 Takto mělo být poukázáno na spojitost mezi nimi: „Vy oligarchové, vy podpindosníci ve vládě, 600 01:08:12,685 --> 01:08:19,409 vy jste pro nás přesně takové Rybky. Ničím víc nejste. 601 01:08:19,529 --> 01:08:29,657 Jste na úrovni těch nejsprostších běhen, které neznamenají vůbec nic. 602 01:08:29,777 --> 01:08:37,566 To je vaše úroveň, to je vaše přirozené sociální prostředí, vaše image.“ 603 01:08:37,686 --> 01:08:40,387 Tohle jim tím předvedli. 604 01:08:40,507 --> 01:08:50,428 Takže zaznělo to požadované prohlášení Rybky, které potom samozřejmě zase popřela. 605 01:08:50,548 --> 01:08:53,007 Je to absolutní nula. 606 01:08:53,730 --> 01:08:57,581 Děripaska se jako začal bránit a tak. 607 01:08:57,701 --> 01:09:00,814 A potom došlo ke dvěma událostem. 608 01:09:00,934 --> 01:09:06,625 Rybku v Thajsku společně s jejím pasákem Lesliem zatkli. 609 01:09:06,745 --> 01:09:17,974 Proč? Ta věc se má tak, že vstoupila do hry, kterou nechápe, 610 01:09:18,094 --> 01:09:23,855 kam je jí s ohledem na její sociální úroveň zakázáno vstupovat. 611 01:09:23,975 --> 01:09:30,939 Protože ona je pro jakoukoliv elitu, dokonce i pro tu rossionskou, jen tím toaletním papírem. 612 01:09:31,059 --> 01:09:37,955 Je nula a nemá na to právo. Jestliže se ozýváš a požaduješ na oligarchovi, aby si tě vzal, 613 01:09:38,075 --> 01:09:44,316 a máš přitom za zády globální struktury, nic ti nehrozí. 614 01:09:44,436 --> 01:09:52,501 Jakmile však přijdeš o jejich ochranu, a jestliže navíc zkusíš hrát na úrovni, 615 01:09:52,621 --> 01:09:58,932 která ti není určena, tak tě ti, co tě předtím využili, sami zničí. 616 01:09:59,052 --> 01:10:01,236 A co se tedy stalo? 617 01:10:02,074 --> 01:10:10,221 Tímto skandálem začala práce s podpindosníky ve vládě a mezi oligarchy. 618 01:10:11,064 --> 01:10:14,417 Začala systematická, rozsáhlá práce. 619 01:10:15,076 --> 01:10:24,046 Jakmile se ta práce rozběhla, Navaľnyj to video odstranil a stáhnul se. 620 01:10:26,086 --> 01:10:33,019 Myslí mu to, proto bude fungovat dál, vydělávat peníze a budou za ním stát globální struktury, 621 01:10:33,139 --> 01:10:35,900 které potřebují, pracovat proti Rusku. 622 01:10:36,020 --> 01:10:40,035 A Rybka? To je pitomá husa i s tím svým hloupým pasákem. 623 01:10:40,155 --> 01:10:45,610 Ona si usmyslila, že bude vydírat, usmyslila si, že se vyzná v politice. 624 01:10:46,700 --> 01:10:53,572 Proto jí zařídili thajské vězení, dokonce ani ne ruské. 625 01:10:54,991 --> 01:11:03,427 A bude tam sedět jako odstrašující příklad pro všechny, aby nestrkali svůj nos, kam nemají. 626 01:11:03,547 --> 01:11:10,854 Nejsou nic víc než spotřební materiál. Jsou to totální nuly. Sami přistoupili na to, kým budou. 627 01:11:10,974 --> 01:11:20,049 Nejsou k ničemu státní elitě stejně jako globalistům, takového spotřebního materiálu je všude dost. 628 01:11:20,169 --> 01:11:25,973 Navíc ještě naštvali podpindosníky všech států, nejen ty ruské. 629 01:11:26,093 --> 01:11:34,480 Protože všichni podpindosníci ve všech státech mají podobnou kauzu ve svém životě. 630 01:11:34,600 --> 01:11:42,852 Čeho, že se to bojí Angela Merkelová? Čeho se bojí v britské vládě? 631 01:11:42,972 --> 01:11:52,271 Že nějací ruští hackeři vytáhnou kompromitující materiály na členy britské vlády. 632 01:11:52,391 --> 01:11:59,033 Nevadí jim to, čeho se dopustili, vadí jim, že to vejde ve známost 633 01:11:59,153 --> 01:12:02,503 a sníží to jejich sociální postavení, 634 01:12:02,623 --> 01:12:06,328 že se budou muset odklidit někam stranou a rozloučit se se svými ambicemi. 635 01:12:06,448 --> 01:12:15,291 A aby si uchovali alespoň nějakou svou úroveň, mají zájem na tom, aby zavřeli hubu všem, 636 01:12:15,411 --> 01:12:18,361 které využili jako třeba tu Rybku. 637 01:12:18,481 --> 01:12:24,722 Ona nemá žádnou šanci. Všechny státní elity mají zájem na tom, aby jí zatnuli tipec. 638 01:12:24,842 --> 01:12:28,703 Aby jí exemplárně uchystali hrůzu bez konce. 639 01:12:30,283 --> 01:12:35,509 Zapletla se, do čeho neměla, vyskakovala si tam, kde neměla. 640 01:12:37,267 --> 01:12:43,160 Vydírat? Ani nemluvě o nabídce jakýchsi svých služeb státnímu departmentu… 641 01:12:43,280 --> 01:12:47,299 Co na to řekli ve státním departmentu? „My vůbec nechápeme, o čem to mluví. 642 01:12:47,419 --> 01:12:52,374 O jakémsi svědectví, že se Rusko vměšovalo do voleb?“ 643 01:12:52,494 --> 01:12:55,541 Který debil jí to vůbec poradil? 644 01:12:55,661 --> 01:13:01,893 Nestačí, že si už naběhla. Měla stáhnout ocas a třeba by z toho ještě nějak vybruslila. 645 01:13:02,013 --> 01:13:05,967 A ona si to všechno svým jednáním ještě zhoršila. 646 01:13:06,466 --> 01:13:08,405 Ale to není důležité. 647 01:13:08,525 --> 01:13:11,857 Děripasku zahrnuli do sankčního seznamu. 648 01:13:11,977 --> 01:13:16,216 Je tam 15 lidí, ze kterých 8 pracuje u Děripasky. 649 01:13:16,336 --> 01:13:21,660 On na to: „Co se to děje? To musí být nějaké nedorozumění. Já přece…“ 650 01:13:21,780 --> 01:13:26,126 V překladu do normálního jazyka to znamená: „Já jsem přece váš buržoust. 651 01:13:26,246 --> 01:13:31,624 Já přece nehájím žádné ruské zájmy, pro mě existují jen ty vaše. 652 01:13:31,744 --> 01:13:37,940 Vždyť jsem celý život pracoval jen pro vás. Jen se podívejte, cožpak já jsem nějaký oligarcha? 653 01:13:38,060 --> 01:13:41,916 Vždyť pánem toho byznysu je v mnohém Prichoďko. 654 01:13:42,036 --> 01:13:45,743 Proto si také jezdí na své jachtě, a já jsem jen posluha, 655 01:13:45,863 --> 01:13:50,845 sice na vyšší úrovni než taková Rybka, ale přesto jen posluha. Tak proč já?“ 656 01:13:50,965 --> 01:13:56,150 Probíhá přeformátování řízení rossionského byznysu. A co se dělo dál? 657 01:13:56,270 --> 01:14:03,248 Z Rusalu od Děripasky začali utíkat západní manažeři ze správní rady. 658 01:14:03,368 --> 01:14:17,683 Utekli. Začalo přeformátování zahraniční účasti ve vedení toho holdingu, v jehož čele stojí Děripaska. 659 01:14:18,363 --> 01:14:21,784 Jakmile se to rozběhlo, 660 01:14:21,904 --> 01:14:31,994 jakmile odtud vymetli podpindosníky, přesněji pindosy, státní elitu, začalo se jednat o zvýšení kapitalizace. 661 01:14:32,114 --> 01:14:35,980 A akcie Rusalu začaly růst. 662 01:14:36,881 --> 01:14:45,445 To znamená, že metodou cukru a biče ruskou elitu zahnali do určitého postavení. 663 01:14:45,565 --> 01:14:53,006 Ale to nejdůležitější, co museli zařídit, bylo, aby se u americké státní elity, u pindosů, 664 01:14:53,126 --> 01:15:00,722 vyvinul k rossionské elitě vztah jako k toxickému materiálu, 665 01:15:00,842 --> 01:15:07,975 se kterým je pro ně nebezpečné pracovat, aby se sami od nich odtáhli. 666 01:15:10,033 --> 01:15:19,831 A když to všechno proběhlo, tak 7. dubna USA provedly rozvědku bojem. 667 01:15:20,294 --> 01:15:29,527 Poslaly signál… Byl proveden raketový útok, při kterém utrpěli Íránci, 668 01:15:29,647 --> 01:15:34,388 při tom útoku ze čtrnáctého neutrpěli dokonce ani Íránci. 669 01:15:34,508 --> 01:15:37,501 A připsali to Izraeli. 670 01:15:37,621 --> 01:15:41,024 Ten napřed odmítal, vzdoroval, potom řekl: 671 01:15:41,144 --> 01:15:47,479 „Tak dobrá přesvědčili jste nás. Už nebudeme tvrdit, že jsme to nebyli my.“ Ale sami se k němu nepřiznali. 672 01:15:47,599 --> 01:15:51,569 Co bylo zapotřebí? Proč provedli ten útok? 673 01:15:51,689 --> 01:15:57,741 V první řadě bylo zapotřebí opět odepsat státní elitu USA 674 01:16:00,365 --> 01:16:08,697 a vnést rozkol mezi státní elitu USA a spojence USA. 675 01:16:08,817 --> 01:16:15,308 Jen si to vezměte: „Všichni vědí, kdo to zaútočil a USA mlčí 676 01:16:15,428 --> 01:16:24,000 a pošilhávají, co na to Rusko. A to chtějí, abychom teď zaútočili společně s nimi? 677 01:16:25,389 --> 01:16:34,031 Jenže USA už nejsou tak silné, nesmíme s nimi jít do takového holportu na úkor svých zájmů. 678 01:16:34,151 --> 01:16:37,220 Musíme se nějak začít orientovat na Rusko.“ 679 01:16:37,340 --> 01:16:42,904 To znamená, že bylo vytvořeno negativní pole pro stloukání této koalice. 680 01:16:43,024 --> 01:16:47,610 A znovu opakuji, že do té koalice vstoupili přesně ti, co měli. 681 01:16:47,730 --> 01:16:52,780 Všem ostatním vytvořili určité informační pole, aby je od toho izolovali. 682 01:16:52,900 --> 01:16:56,853 Kdyby někoho do té koalice chtěli donutit vstoupit, donutili by ho. 683 01:16:56,973 --> 01:17:02,059 Ale informační pole pro evropskou státní elitu, pro podpindosníky bylo vytvořeno: 684 01:17:02,179 --> 01:17:08,128 „Neorientujte se na USA!“ Protože jak se chová elita jakéhokoliv státu? 685 01:17:08,248 --> 01:17:10,741 „Já jsem vždy s těmi, kteří vítězí!“ 686 01:17:10,861 --> 01:17:15,390 USA už nejsou tak silné a pošilhávají co na to Rusko. 687 01:17:15,510 --> 01:17:23,393 Ale co bylo hlavní pro USA? Uvidět reakci ruské elity. 688 01:17:23,866 --> 01:17:29,585 Jak zareaguje, jaký to bude mít vliv na řídící sbor 689 01:17:29,705 --> 01:17:37,280 a ukázalo se, že ruská elita už je tam, kde má být 690 01:17:38,365 --> 01:17:45,360 s určitými odchylkami, ale už je možné začít. 691 01:17:45,480 --> 01:17:48,344 A přece jen, můžeme opravdu začít? 692 01:17:48,464 --> 01:17:50,556 Pojďme to ještě prověřit. 693 01:17:50,676 --> 01:17:55,674 Provedeme ještě pro jistotu Mantouxovu zkoušku a podíváme se reakci. 694 01:17:57,320 --> 01:18:06,836 10. února v časopisu Rusko v globální politice, který je vydáván s účastí Foreign Affairs, 695 01:18:06,956 --> 01:18:10,180 vyšel Surkovův článek. 696 01:18:10,300 --> 01:18:13,060 - Března - A co jsem řekl? 697 01:18:13,180 --> 01:18:16,969 - Února. - Oj, omlouvám se, samozřejmě 10. března. 698 01:18:17,089 --> 01:18:25,302 7. března došlo k útoku, podívali se na reakci. 10. března byl publikován ten článek a pozorovali dál. 699 01:18:25,422 --> 01:18:36,439 Podíváme-li se na obsah toho článku, tak není o čem mluvit, je to prostě hrůza, něco příšerného. 700 01:18:36,559 --> 01:18:42,663 Každá věta je tam prostě perla. 701 01:18:43,744 --> 01:18:54,519 Jenže ten článek má jednu neocenitelnou vlastnost, kvůli které vlastně byl zveřejněn. 702 01:18:55,163 --> 01:19:04,010 Podpindosník Surkov, který vždy a za všech okolností zrazoval ruské zájmy… 703 01:19:04,130 --> 01:19:09,308 VŽDYCKY! BEZ JAKÉKOLIV VÝJIMKY! 704 01:19:11,109 --> 01:19:13,526 …najednou píše, 705 01:19:14,735 --> 01:19:21,900 že současný stav Ruska pro naši státní „elitu“, která žádnou elitou není, 706 01:19:22,020 --> 01:19:27,987 protože buď jde o podpindosníky nebo je podřízena globalistům. 707 01:19:28,107 --> 01:19:31,608 Pro ty zatím nemám speciální termín. 708 01:19:31,728 --> 01:19:40,005 V každém případě nemáme žádnou státní „elitu“, která by alespoň v nějaké míře brala ohled na zájmy státu 709 01:19:40,125 --> 01:19:44,500 a bylo ji skutečně možné nazvat elitou, státní elitou. 710 01:19:44,620 --> 01:19:50,744 Víte, elita musí mít určitou inteligenci, ale co je možné říci o inteligenci takového Šuvalova? 711 01:19:50,864 --> 01:19:57,112 Jakou inteligenci má podle toho článku Surkov? A co inteligence Děripasky? 712 01:19:57,232 --> 01:20:03,904 A všech těch dalších? Oni byli k řízení státu dosazeni, když byla naše země okupovaná. 713 01:20:04,407 --> 01:20:10,091 Jenže jsou teď v řídících funkcích a musí řídit celé procesy. 714 01:20:10,211 --> 01:20:20,918 A Surkov ohlásil, že na základě všeobecné shody bývalých rossionských podpindosníků 715 01:20:21,753 --> 01:20:26,736 bylo rozhodnuto, že už dál podpindosníky nebudou. 716 01:20:26,856 --> 01:20:34,933 Pro nás je lepší, abychom se neúčastnili projektu USA, kde jsme stejně pořád jenom bezvýznamné nuly, 717 01:20:35,053 --> 01:20:41,748 kde si nás nikdo neváží, a jen nás prohání a ořou s námi. 718 01:20:41,868 --> 01:20:49,013 Teď nám globální prediktor nabízí projekt třetího světa, oj Říma. 719 01:20:49,133 --> 01:20:53,385 A my jsme se do toho projektu začlenili.“ 720 01:20:53,505 --> 01:21:02,096 Když to bylo 10. března zveřejněno, tak se podívali na reakci, a potom… 721 01:21:02,216 --> 01:21:08,204 Vždyť proč Trump s tím útokem otálel? „Já jsem vám neslíbil, že to bude dnes či zítra. 722 01:21:08,324 --> 01:21:11,740 Já čekám na vhodný okamžik. A jaký okamžik? 723 01:21:11,860 --> 01:21:23,409 Probíhala ta rozvědka bojem, a když se přesvědčili, že Rusko, že státní elita Ruska necukne, 724 01:21:23,529 --> 01:21:28,102 že nezradí zájmy Ruska, 725 01:21:29,260 --> 01:21:33,182 mohli spustit ten útok. 726 01:21:33,302 --> 01:21:41,314 Dokud jsou celí podělaní, dokud vyhlížejí zpod postele a nevědí co a jak: 727 01:21:41,434 --> 01:21:46,876 „Strýčku Vovo, ty to nějak vyřešíš. My jsme zmatení a nevíme, co máme dělat.“ 728 01:21:46,996 --> 01:21:55,458 Seďte, jak sedíte a ani nedutejte, my zatím vyřešíme globální úkol a provedeme tu svou mystifikaci, mystérium, 729 01:21:56,487 --> 01:22:04,331 které předurčí další průběh všech řídících procesů v celém světě. 730 01:22:04,451 --> 01:22:09,281 Když mluvím o divadélku, mohou mi vytknout: „Vždyť opravdu něco zničili…“ 731 01:22:09,401 --> 01:22:14,039 A já jim odpovím, že při natáčení filmu také něco vyhazují do vzduchu a ničí. 732 01:22:14,159 --> 01:22:18,765 Všichni ale vědí, že se jen natáčí film. Stejné je to zde. 733 01:22:18,885 --> 01:22:24,519 Určité divadélko. Kdo by tomu divadélku uvěřil, kdyby všechny ty rakety dopadly někam do pouště? 734 01:22:24,639 --> 01:22:27,881 Musí to vypadat trochu přesvědčivě. 735 01:22:28,001 --> 01:22:37,789 A pravdu povědíc, v tomto svém monologu jsem toho hodně vynechal, velmi mnoho jsem toho opominul. 736 01:22:37,909 --> 01:22:41,968 Za tu hodinu se to všechno vyložit nedá. 737 01:22:42,088 --> 01:22:46,019 Optimální variantou je, aby se každý stal analytikem. 738 01:22:46,139 --> 01:22:52,737 Nastudujte si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste nepotřebovali Pjakina. 739 01:22:52,857 --> 01:23:00,485 Protože žádný z analytiků, kteří teď vystupují, vůbec nemluví o tom, co reálně souvisí s řízením. 740 01:23:00,605 --> 01:23:07,268 Vůbec o tom nemluví, což demonstruje jejich metodologickou nezpůsobilost: 741 01:23:07,388 --> 01:23:13,311 „My si potřebujeme utvořit obrázek, udělat píár akci…“ 742 01:23:13,431 --> 01:23:20,512 Jakou píár akci? Cožpak nechápete, že ta hra se hraje na hraně 3. světové války? 743 01:23:20,632 --> 01:23:25,365 Dovedete si to představit, kdyby se někde něco jen trochu zvrtlo? 744 01:23:25,485 --> 01:23:33,048 Než mohli přistoupit k takovému útoku, než mohli takto zaútočit, museli seřídit všechny účastníky toho procesu, 745 01:23:33,168 --> 01:23:39,639 odříznout od řízení všechny, kteří by mohli nesprávně zareagovat, zapojit jen ty, kteří jsou tam potřební. 746 01:23:39,759 --> 01:23:47,166 Teď vznikla situace, za které má Trump absolutně volné ruce při potyčkách se státní elitou USA 747 01:23:47,286 --> 01:23:49,867 a s podpindosníky v Evropě. 748 01:23:49,987 --> 01:23:54,625 Prostě velkolepý výsledek. A u nás o Trumpovi tvrdí, že je to blázen? 749 01:23:54,745 --> 01:23:59,460 Kdybyste se raději naučili pracovat jako Trump. On o svých krocích mluvil přímo. 750 01:23:59,580 --> 01:24:03,275 Když ale neznáte Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 751 01:24:03,395 --> 01:24:09,439 jestliže nechápete, jak probíhají procesy řízení, tak o tom raději nediskutujte. 752 01:24:10,854 --> 01:24:13,837 Mimochodem k tomu divadélku. 753 01:24:13,957 --> 01:24:19,778 Už nejen ve světě, ale v samotných USA se mluví o tom, že ISIL vytvořily samy USA. 754 01:24:19,898 --> 01:24:26,699 Ano, jednou komponentou celé té věci je skutečnost, 755 01:24:29,348 --> 01:24:43,416 že u nás s ohledem na ten chemický útok Lavrov, Něbenzja a další odpovědní lidé na přibližně stejné úrovni, 756 01:24:43,536 --> 01:24:49,640 teď nemluvím o naší Státní dumě a Radě federace, tam ti lidé vůbec nic nechápou: 757 01:24:49,760 --> 01:24:54,707 „Tam je to marné, je to marné, je to marné…“ 758 01:24:54,827 --> 01:24:59,425 O čem začali mluvit? Přímo začali mluvit o tom, 759 01:24:59,545 --> 01:25:07,423 že za inscenací toho chemického útoku v Dúmě stojí tajná služba Velké Británie. 760 01:25:07,938 --> 01:25:10,562 A co řekl Něbenzja? 761 01:25:10,682 --> 01:25:15,397 „Vy můžete válku v Sýrii ukončit během 24 hodin. 762 01:25:15,517 --> 01:25:20,669 Stačí vydat rozkaz svým bojovníkům, které jste tam sami poslali.“ 763 01:25:20,789 --> 01:25:24,835 A proti komu bojují? Proti ISIL, který tam přesunuli. 764 01:25:24,955 --> 01:25:32,345 A co udělalo íránské vedení? Přičemž se jednalo prakticky o všechny vyšší íránské představitele, 765 01:25:32,465 --> 01:25:35,612 kteří se vyjádřili ve stejném duchu: 766 01:25:35,732 --> 01:25:44,613 „Útok na Sýrii je reakcí USA na porážku jejich armády ISIL!“ 767 01:25:45,360 --> 01:25:53,512 O porážce terorismu v Sýrii říkají přímo, že šlo o porážku americké armády ISIL, kterou USA vytvořily. 768 01:25:53,632 --> 01:26:03,851 Alex Jones zase řekl: „Trumpe, neříkal jsi, že ISIL vytvořili Američané? Obama s Clintonovou?“ 769 01:26:05,112 --> 01:26:07,761 Rozběhlo se to všude. 770 01:26:07,881 --> 01:26:20,175 Tak či onak v důsledku tohoto útoku je teď všem analytikům na celém světě, politikům na celém světě jasné 771 01:26:20,295 --> 01:26:27,441 a je pro ně navíc už také košer o tom mluvit, že to byly USA, kdo vytvořil ISIL. 772 01:26:27,561 --> 01:26:34,095 A když byl ISIL poražen a nevyšla ani provokace, 773 01:26:34,215 --> 01:26:41,649 tak USA, Spojené státy, kvůli obraně své armády provedly ten útok. 774 01:26:41,769 --> 01:26:49,910 Spojit takto vedení USA s ISIL, s mezinárodním terorismem bylo prostě skvělým tahem. 775 01:26:50,030 --> 01:26:52,000 Jednoduše skvělým. 776 01:26:52,120 --> 01:26:57,626 Opět je tu mnoho vložených věcí, ale celkově je to právě tak. 777 01:26:57,746 --> 01:27:04,408 A ještě jeden aspekt související s touto rozsáhlou otázkou. 778 01:27:04,528 --> 01:27:08,716 Takzvanou akcí USA v Sýrii, jak jste řekl… 779 01:27:08,836 --> 01:27:10,484 Divadélkem. 780 01:27:10,604 --> 01:27:15,916 ...je tu od Vladimira. A není možné, že na agresi USA vůči Sýrii odpoví Čína 781 01:27:16,036 --> 01:27:18,906 a tím pádem získá postavení světového četníka? 782 01:27:19,026 --> 01:27:25,143 V žádném případě. Ta věc se má tak, že podle zákonitostí žánru, 783 01:27:25,263 --> 01:27:32,247 se mohou pouze hlavní hrdinové daného divadelního kusu, žádní druhořadí, třetiřadí, 784 01:27:32,367 --> 01:27:45,234 ale ti, kteří reálně řídí vše na zemi a vůbec procesy v regionu, stát těmi, kdo rozřeší celý ten konflikt. 785 01:27:45,354 --> 01:27:53,785 Čína stojí ve střední Asii a na Blízkém východě stranou, nezasahuje tam. 786 01:27:53,905 --> 01:28:00,889 Jedná se o zónu působnosti druhého centra koncentrace řízení Íránu. 787 01:28:01,009 --> 01:28:11,015 Ale Írán není kvůli své nemohoucnosti schopen plnit svou koordinační roli. 788 01:28:11,135 --> 01:28:19,405 Zatímco Rusko je fakticky centrem koncentrace řízení a to i ve střední Asii a na Blízkém východě. 789 01:28:21,109 --> 01:28:29,563 Jakmile by tam zasáhla Čína, jednalo by se o nemotivované rozpoutání 3. světové války. 790 01:28:31,267 --> 01:28:41,104 K další otázce od Alexandra. Valeriji Viktoroviči, britská tajná služba ponechala rodinu Skripalových naživu. 791 01:28:41,224 --> 01:28:44,961 Čím to je? Ten přístup očividně není anglický. 792 01:28:45,081 --> 01:28:51,487 Oni přece soudě podle vašich slov, když mají možnost někoho dorazit, tak to udělají. 793 01:28:51,607 --> 01:28:58,302 Nebo kdyby ta aféra Britům ve vztahu k Rusku vyšla, tak potom by Skripalovy odstranili? 794 01:28:58,422 --> 01:29:08,910 Ne, my vůbec nevíme, jak to je. Jak víte, že jsou Skripalovi naživu? Jak víte, zda byli otráveni? 795 01:29:09,842 --> 01:29:16,786 Jak vůbec… Oni chtějí, abychom gentlemanům věřili na slovo. 796 01:29:16,906 --> 01:29:27,715 Oni nám určili nějakou roli v jejich divadle, přičemž ani nejde o roli statistů, naše role je němá, 797 01:29:27,835 --> 01:29:32,537 přestože nám neustále poroučejí, že máme něco říci a něco udělat. 798 01:29:32,657 --> 01:29:37,649 A všichni naši polithňupové a analytici jim v tom jdou na ruku. 799 01:29:37,769 --> 01:29:45,396 Tu otázku: „A byl tam ten chlapec vůbec?“ pokládá naše státní vedení, ale oni ho… 800 01:29:45,516 --> 01:29:50,700 Jako Něbenzja, který se přímo zeptal: „A byl tam ten chlapec vůbec?“ 801 01:29:51,099 --> 01:29:56,716 Naši polithňupové a analytici to zatvrzele přehlížejí. O čem to diskutujete? 802 01:29:56,836 --> 01:30:02,579 Máte důvěryhodné informace, co se reálně stalo v tom případu Skripalových? 803 01:30:02,699 --> 01:30:07,146 Vždyť vše stavíte na tom... Cožpak plně důvěřujete tomu, 804 01:30:07,266 --> 01:30:14,662 co vám oznamují oficiální anglické úřady a média? Ty informace jsou přece jen od nich. 805 01:30:14,782 --> 01:30:20,384 O jakém vlastním řízení tedy může být řeči? Napovím vám. 806 01:30:20,504 --> 01:30:25,741 Podívejte se, jak pracuje náš stálý zástupce při OSN Vasilij Něbenzja 807 01:30:25,861 --> 01:30:29,161 a Sergej Viktorovič Lavrov, náš ministr zahraničí. 808 01:30:29,281 --> 01:30:33,559 To jeho prohlášení o švýcarské laboratoři bylo skvělé. 809 01:30:33,679 --> 01:30:35,848 A co se stalo? 810 01:30:35,968 --> 01:30:49,582 Naše státní řízení umožnilo našim kontrahentům, našim partnerům, aby se pořádně vypovídali. 811 01:30:49,702 --> 01:30:57,221 My jsme pokládali konkrétní otázky právě z tohoto úhlu pohledu, ale nevnucovali jsme jim je. 812 01:30:57,341 --> 01:31:05,297 A každým dalším dnem se ta show stále více rozehrávala, The Show Must Go On, ne? 813 01:31:05,417 --> 01:31:14,324 Oni byli nuceni sdělovat stále více informací a čím dále více tím vycházely najevo jejich zájmy. 814 01:31:14,444 --> 01:31:20,523 Když to došlo až na hranu, kdy by se ty zájmy úplně provalily, 815 01:31:20,643 --> 01:31:30,424 tak jsme vymezili svůj postoj a svoje zájmy tím Lavrovovo prohlášením o švýcarské laboratoři. 816 01:31:30,544 --> 01:31:39,838 Tím to začalo. Vše, co bylo předtím, jsme mohli mít na zřeteli, ale mluvit o něčem jsme mohli… 817 01:31:39,958 --> 01:31:46,046 Pustili nás snad ke Skripalovým, abychom se přesvědčili, čím byli otráveni? 818 01:31:46,166 --> 01:31:51,755 Neustále nám navrhují, abychom jim věřili na slovo. To dělat nemůžeme. 819 01:31:51,875 --> 01:31:56,384 Jestliže někomu věříte na slovo, 820 01:31:56,504 --> 01:32:03,920 tak se také orientujete tím jeho slovem při formování, plánování svého jednání. 821 01:32:04,040 --> 01:32:07,752 Jak potom můžete mluvit o nějaké své samostatné politice? 822 01:32:07,872 --> 01:32:12,742 Jenže u nás všichni sedí v té své geopolitice, v tom svém pískovišti a je jim to ukradené. 823 01:32:12,862 --> 01:32:20,072 Globální politika je pro ně nedosažitelná. Proto se také úplně vážně účastní toho divadélka se Skripalem. 824 01:32:20,192 --> 01:32:27,247 Mám na mysli všechny ty polithňupy, politiky a analytiky, kteří se účastní všech těch politických talk show, 825 01:32:27,367 --> 01:32:33,600 všude se vyjadřují, a přitom vůbec nesledují, co dělá naše ministerstvo zahraničí. 826 01:32:33,720 --> 01:32:36,069 Ti jednají věcně. 827 01:32:39,001 --> 01:32:42,370 Už pracujeme více než hodinu a půl. 828 01:32:42,490 --> 01:32:48,568 Takže poslední otázka pro dnešek od Georgie k tématu parlamentního slyšení ve Státní dumě 829 01:32:48,688 --> 01:32:53,095 o Koncepci sociální bezpečnosti v roce 1995. 830 01:32:53,215 --> 01:32:59,062 Jak je známo, tak to slyšení organizovaly Bezpečnostní výbor Státní dumy a frakce LDPR. 831 01:32:59,182 --> 01:33:04,540 Vypadá to tedy, že materiály Koncepce sociální bezpečnosti byly použity jako nástroj pro odhalení lidí, 832 01:33:04,660 --> 01:33:09,735 kteří myslí na budoucnost svého státu, a jsou schopni bránit svůj stát, 833 01:33:09,855 --> 01:33:13,284 což vedlo k jejich následné eliminaci z řízení. 834 01:33:13,404 --> 01:33:17,117 Jak mohli ideologové Koncepce připustit takové odhalení národních kádrů? 835 01:33:17,237 --> 01:33:20,872 Nebo jsem to špatně pochopil? Komu tím nahráli? 836 01:33:20,992 --> 01:33:26,324 Absolutně to nepochopil, vůbec tomu neporozuměl. Ta otázka je formována z pozice, 837 01:33:26,444 --> 01:33:31,005 že je třeba skrčit se v koutě, sedět a nevystrkovat nos. 838 01:33:31,125 --> 01:33:34,040 Probíhá informační válka. 839 01:33:34,160 --> 01:33:43,647 A v této informační válce vyhrajete tím rychleji, čím budou vaše informace silnější a čím lépe je budete ovládat. 840 01:33:43,767 --> 01:33:50,743 V roce 1941, když některé jednotky čelily nepříteli, aby se ostatní mohli přeskupit, také bylo možné říci: 841 01:33:50,863 --> 01:33:59,776 „Proč tehdy ty vojáky obětovali? Neměli raději počkat do roku 1945, a hned vyhrát v Berlíně?“ 842 01:34:05,369 --> 01:34:10,609 Provést to parlamentní slyšení bylo nezbytné. 843 01:34:10,729 --> 01:34:19,770 V důsledku toho parlamentního slyšení je teď jedinou legitimní ideologií v našem státě 844 01:34:19,890 --> 01:34:23,789 Koncepce sociální bezpečnosti. 845 01:34:24,721 --> 01:34:29,607 Žádná jiná ideologie, žádná jiná strana… 846 01:34:29,727 --> 01:34:35,008 Mimochodem LDPR se Koncepce zřekla, takže to pro ni platí stejně tak. 847 01:34:35,128 --> 01:34:44,073 Ideologie LDPR není ve státě legitimní, proto ta jejich nenávist ke Koncepci, 848 01:34:44,193 --> 01:34:52,109 která prošla velice závažnou procedurou v režimu parlamentního slyšení, velice závažnou. 849 01:34:52,229 --> 01:34:58,699 Na základě výsledků tohoto parlamentního slyšení byla vydána kniha Nová strategická iniciativa, 850 01:34:58,819 --> 01:35:01,882 která byla rozeslána úředníkům. 851 01:35:02,002 --> 01:35:14,580 Co se týká toho jejího použití. Já nesouhlasím s tím, že byla použita. 852 01:35:14,700 --> 01:35:20,462 Abyste použili Koncepci sociální bezpečnosti, musíte ji znát. 853 01:35:20,582 --> 01:35:36,439 A úkol nadnárodního řízení eliminovat způsobilé kádry z řízení byl jasný a očividný. 854 01:35:36,559 --> 01:35:41,968 Ani jedna ta odpověď, kterou by se řídili… 855 01:35:42,088 --> 01:35:49,297 Absolutní většina úředníků na to nijak nereagovala, 856 01:35:49,417 --> 01:35:54,055 nehledě na to, že kurátoři nemohli vysledovat všechno. 857 01:35:54,175 --> 01:36:05,724 Proto byly všem úředníkům v každodenním životě vysílány určité signály z nadnárodní úrovně 858 01:36:05,844 --> 01:36:12,004 a prostřednictvím neziskových organizací byla sledována jejich reakce. 859 01:36:12,124 --> 01:36:16,201 A až v důsledku toho to dopadlo tak, 860 01:36:16,321 --> 01:36:22,908 že ti lidé, kteří se ke Koncepci sociální bezpečnosti vyjádřili věcně, byli eliminováni. 861 01:36:23,319 --> 01:36:26,508 Šlo o velmi rozsáhlou práci. 862 01:36:26,628 --> 01:36:32,556 A ta odpověď na Koncepci sociální bezpečnosti z tohoto pohledu byla pouhou kapkou v moři 863 01:36:32,676 --> 01:36:37,700 v procesu eliminace způsobilých kádrů z procesu řízení, vlasteneckých kádrů z řízení. 864 01:36:37,820 --> 01:36:40,806 Jak tohle můžete nechápat, to nevím. 865 01:36:40,926 --> 01:36:47,719 Snad jen z pozice: „Já sám se nikam cpát nebudu. Však to vyhrají i beze mě. 866 01:36:47,839 --> 01:36:51,587 Třeba by se mi to ještě nevyplatilo.“ 867 01:36:52,676 --> 01:36:56,359 My jdeme přímo, jsme ke všem otevření. 868 01:36:56,479 --> 01:37:02,161 My nabízíme, ale nikomu nic nevnucujeme. Nikomu neříkáme, aby nám věřil. 869 01:37:02,281 --> 01:37:11,213 Jsme to naopak my, co říkáme, nesmíte nikomu věřit jen tak, důvěřovat mu na slovo, 870 01:37:11,789 --> 01:37:13,024 ani nám. 871 01:37:13,144 --> 01:37:15,760 Ano, ani nám. 872 01:37:15,880 --> 01:37:20,759 My jsme vám sdělili nějaké informace, a vy si je ověřte, 873 01:37:20,879 --> 01:37:25,635 jestliže se vám zdá, že by ty informace pro vás mohly být životně důležité. 874 01:37:25,755 --> 01:37:35,305 Zvyšujte si svou úroveň znalostí řízení sociálních supersystémů. Buďte analytici, věnujte se řízení. 875 01:37:35,425 --> 01:37:41,085 To je to, o čem my mluvíme. Říkáme vám: Buďte konceptuálně mocní. 876 01:37:43,944 --> 01:37:54,355 A přístup „Já to vím a nikomu to nepovím“, neprospěje nikomu, už jen díky zákonu času. 877 01:37:55,136 --> 01:37:59,642 Řízení na základě hermetismu je minulostí. 878 01:37:59,762 --> 01:38:05,279 I kdybychom to parlamentní slyšení neprovedli, 879 01:38:05,957 --> 01:38:12,401 stejně by byly schopné a vlastenecké řídící kádry z řízení eliminovány 880 01:38:12,521 --> 01:38:24,500 a my bychom přišli o nástroj, zbraň k obrození suverenity a moci Ruska, 881 01:38:25,220 --> 01:38:28,718 k obrození ruského světa. 882 01:38:29,644 --> 01:38:32,396 To vše je očividné. 883 01:38:33,708 --> 01:38:37,154 Jak jsem už řekl, to byla poslední otázka. 884 01:38:37,274 --> 01:38:43,558 Nu což, jestliže je to poslední otázka, tak co mi zbývá říci? 885 01:38:45,719 --> 01:38:51,351 Před našima očima bylo rozehráno opravdu velké divadlo. 886 01:38:51,471 --> 01:38:57,035 Mnozí pochopili, že se jedná o divadlo, ale nepochopili jeho podstatu. Proč? 887 01:38:57,155 --> 01:39:02,179 Protože nemají potřebné znalosti. 888 01:39:02,822 --> 01:39:12,517 Je to jako v matematice, kde musíte znát pravidla sčítání, odčítání, dělení, násobení a odmocňování a mnohé další, 889 01:39:12,637 --> 01:39:17,867 stejně tak v řízení musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 890 01:39:18,665 --> 01:39:26,200 že existuje šest priorit zobecněných prostředků řízení, že existuje pět druhů sociální moci 891 01:39:26,320 --> 01:39:29,723 a pět druhů sociální idiocie, 892 01:39:29,843 --> 01:39:35,639 že existuje globální politika a žádná geopolitika. 893 01:39:35,759 --> 01:39:44,486 Všichni na příkladu Sýrie pochopili nezpůsobilost geopolitiky, která nedokázala vysvětlit to, 894 01:39:44,606 --> 01:39:53,308 co se tam stalo a jak se to stalo, která nedokázala spojit do jednoho celku velmi mnoho různorodých událostí. 895 01:39:53,428 --> 01:39:58,838 Já jsem teď v tom režimu monologu zdaleka nevyložil všechno. 896 01:39:58,958 --> 01:40:02,850 Mnohým velice důležitým věcem jsme asi nevěnovali pozornost. 897 01:40:02,970 --> 01:40:08,303 Projevte iniciativu sami, učte se Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 898 01:40:08,423 --> 01:40:10,591 Buďte konceptuálně mocní. 899 01:40:10,711 --> 01:40:15,747 Sami vyhodnocujte, co znamená ten či onen proces, co vám přinese, 900 01:40:15,867 --> 01:40:19,297 zda ho svou účastí podpoříte, nebo mu budete bránit. 901 01:40:19,417 --> 01:40:26,035 Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 902 01:40:26,155 --> 01:40:37,094 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 903 01:40:53,843 --> 01:41:01,783 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz