1 00:00:05,017 --> 00:00:08,713 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,833 --> 00:00:12,247 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:13,030 --> 00:00:16,940 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:17,060 --> 00:00:20,828 Dnes je 30.04.2018. 5 00:00:21,203 --> 00:00:28,330 Dnes začneme událostí, kterou chcete vyzdvihnout vy, Valeriji Viktoroviči. Co je to za událost? 6 00:00:28,903 --> 00:00:35,792 Je to jako obvykle událost, které se v médiích nedostalo potřebné pozornosti, 7 00:00:35,912 --> 00:00:47,324 přestože má principiální význam pro další vývoj státu a nejen našeho státu, ale celého světa. 8 00:00:48,497 --> 00:00:57,053 26. dubna při svém vystoupení na 11. sjezdu Ruského svazu rektorů Putin připomenul, 9 00:00:57,173 --> 00:01:03,765 že už nejednou mluvil o tom, že musíme dosáhnout technického průlomu. 10 00:01:03,885 --> 00:01:09,872 A konkrétně tam řekl: „Jestliže se nám nepovede tento průlom, tak beznadějně zaostaneme. 11 00:01:09,992 --> 00:01:12,898 Reálně zůstaneme pozadu. Chápete? 12 00:01:13,018 --> 00:01:16,116 A to bude mít velice těžké následky. 13 00:01:16,236 --> 00:01:21,178 Nějakou dobu ještě vydržíme s tím, o čem jsem mluvil ve druhé části svého poselství 14 00:01:21,298 --> 00:01:25,662 na federálním shromáždění 1. března 2018. 15 00:01:25,782 --> 00:01:29,844 Můžeme se cítit dost bezpeční po dobu dvou, tří desetiletí. 16 00:01:29,964 --> 00:01:37,574 Ale my jsme v každém případě takoví lidé, kteří musí hledět za horizont.“ 17 00:01:38,069 --> 00:01:41,618 A o čem jsem mluvil já? 18 00:01:41,738 --> 00:01:51,742 Podle plánu globálního prediktoru je nám, Rusku, vymezeno přibližně 15-20 let, 19 00:01:51,862 --> 00:01:59,719 kdy můžeme být centrem koncentrace řízení kvůli odvrácení globální 20 00:01:59,839 --> 00:02:05,056 ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy. 21 00:02:05,689 --> 00:02:09,430 Potom musíme zmizet, jako stát. 22 00:02:09,550 --> 00:02:15,152 Jestliže nám to stačí, tak žádný průlom nepotřebujeme. 23 00:02:15,272 --> 00:02:20,984 Jestliže však chceme zachovat stát, zachovat Rusko, jeho obyvatelstvo 24 00:02:21,104 --> 00:02:27,614 a pokročit v budoucnosti kupředu, tak potřebujeme technologický průlom. 25 00:02:27,734 --> 00:02:35,262 Toto Putinovo vystoupení je analogické Stalinovu vystoupení, když prohlásil, vzpomínáte? 26 00:02:35,382 --> 00:02:40,351 „My musíme… My jsme za vyspělými státy zaostali o sto let 27 00:02:40,471 --> 00:02:45,853 a teď to zpoždění, to zaostávání musíme dohnat za deset let. 28 00:02:45,973 --> 00:02:49,127 Jestliže to neudělám, tak nás rozdrtí.“ 29 00:02:49,247 --> 00:02:56,086 V tom je to Putinovo vystoupení analogické tomu Stalinovu. Je to o tom samém. 30 00:02:56,206 --> 00:03:06,155 A na rozdíl od globálního prediktoru má Putin zcela jiný náhled na budoucnost Ruska. 31 00:03:06,275 --> 00:03:10,479 On se reálně dívá za horizont. 32 00:03:10,599 --> 00:03:24,179 27. dubna Putin nařídil, aby byl vytvořen atlas světa, který nezkresluje zeměpisnou pravdu. 33 00:03:25,004 --> 00:03:37,715 Nejde o to, aby byly dávány nějaké historické názvy, které se staly minulostí. 34 00:03:37,835 --> 00:03:46,932 Jde o to, aby vklad Ruska do zeměpisu, jeho náhled zůstal zachován, 35 00:03:47,052 --> 00:03:56,113 aby se Rusko nepřizpůsobovalo cizím koncepcím řízení. Putin uvedl jako příklad Antarktidu. 36 00:03:56,233 --> 00:04:02,224 Když Rusko objevovalo Antarktidu, dávalo názvy, které existují, 37 00:04:02,344 --> 00:04:08,298 ale z politických důvodů jsme se těchto názvů vzdali a přijali jsme… 38 00:04:08,418 --> 00:04:12,854 Západ to přece přejmenoval a my jsme ty své nezačali hájit, 39 00:04:12,974 --> 00:04:16,992 přestože jsme měli absolutní právo to udělat. 40 00:04:17,112 --> 00:04:21,350 My jsme v tom objevování byli první a naše názvy měly zůstat, 41 00:04:21,470 --> 00:04:28,349 s ohledem na řízení z nadnárodní úrovně se jedná o zásadní parametr. 42 00:04:28,469 --> 00:04:31,981 A vůbec se nemusíme s nikým v tomto ohledu přetlačovat. 43 00:04:32,101 --> 00:04:39,948 Jestliže si sami uvědomujeme, že jsme subjektem řízení, tak takový atlas potřebujeme. 44 00:04:40,068 --> 00:04:47,402 Jestliže souhlasíme s tím, aby náš stát byl pouze surovinovým přívěskem Západu, 45 00:04:47,522 --> 00:04:51,419 tak potom mohou zůstat západní názvy i to ostatní. 46 00:04:51,539 --> 00:04:53,317 To je to, oč tu jde. 47 00:04:53,437 --> 00:05:06,357 Musíme obnovit historickou pravdu, abychom mohli řídit v zájmu Ruska z nadnárodní úrovně, 48 00:05:06,477 --> 00:05:10,951 abychom mohli uplatňovat svou globální politiku. 49 00:05:11,071 --> 00:05:22,176 Tyto věci však naše analytiky, polithňupy ani média vůbec nezaujaly. 50 00:05:23,605 --> 00:05:30,978 S ohledem na podporu iniciativy prezidenta podle funkce a fakticky gosudara 51 00:05:31,098 --> 00:05:35,269 by bylo možné rozvinout velmi silnou informační kampaň, 52 00:05:35,389 --> 00:05:42,174 jenže „patrioti“ dali v této věci přednost mlčení, což také ukazuje, jaké mají zájmy 53 00:05:42,294 --> 00:05:50,015 a jaký je okruh, úroveň jejich chápání všech těch řídících procesů, obzvláště nadnárodní úrovně. 54 00:05:54,636 --> 00:05:59,643 A teď přejdeme k otázkám návštěvníků našeho webu. 55 00:05:59,763 --> 00:06:06,951 První otázka je od Georgie Aslaňana a podpořilo ji dalších 57 lidí. 56 00:06:07,071 --> 00:06:12,078 Prosí vás okomentovat odstoupení Serže Sargsjana. 57 00:06:14,333 --> 00:06:22,669 Z hlediska faktologické části v podstatě není co komentovat. 58 00:06:22,789 --> 00:06:26,988 To zní ze všech stran. 59 00:06:27,108 --> 00:06:38,019 A z hlediska věcně metodologického je o tom možné mluvit dlouze, nebo také krátce. 60 00:06:38,139 --> 00:06:47,014 Jde to tak i tak. Tak najednou ani nevím, jaký objem informací by bylo možné… 61 00:06:47,134 --> 00:06:51,334 Tedy ne ve smyslu, zda je to možné, ale kolik toho říci. 62 00:06:51,454 --> 00:06:55,075 Otázkou zde spíše je, jak to posluchači přijmou. 63 00:06:55,195 --> 00:06:59,449 Ty věci, které mám na mysli s ohledem na to, jak je přijmou posluchači, 64 00:06:59,569 --> 00:07:05,446 naše analytiky, polithňupy a další samozřejmě zase vůbec nezajímají. 65 00:07:05,566 --> 00:07:10,811 Vždyť k čemu v podstatě došlo? 66 00:07:11,526 --> 00:07:25,721 Budeme-li mluvit o odstoupení Serže Sargsjana, tak on v podstatě udělal stejnou chybu jako Francois Fillon. 67 00:07:25,841 --> 00:07:34,854 Cítil, že má velmi silnou podporu, a tak si myslel, že si může dovolit takříkajíc pouštět pusu na špacír, 68 00:07:34,974 --> 00:07:43,464 manévrovat podle svého a dopustil se proto řady chyb. 69 00:07:43,584 --> 00:07:48,416 Což vedlo nakonec k tomu, že mu připomněli jeho vlastní slova, 70 00:07:48,536 --> 00:07:59,640 že si nečiní nárok být premiérem při přeměně státního zřízení z prezidentského na parlamentní. 71 00:07:59,760 --> 00:08:04,977 Výsledkem toho všeho bylo jeho odstoupení. 72 00:08:07,425 --> 00:08:16,146 A v podstatě ani není důležité, zda to opravdu řekl nebo ne, z hlediska řízení. 73 00:08:16,266 --> 00:08:25,197 Ta věc se má tak, že byla předvedena nezpůsobilost řídit Arménii 74 00:08:25,317 --> 00:08:30,148 ze strany klanově… No jak bych to řekl, řídícího sboru Arménie, 75 00:08:30,268 --> 00:08:34,687 jeho absolutní neschopnost řídit stát. 76 00:08:34,807 --> 00:08:39,859 A to je tragédie, tedy spíše to není tragédie jen Arménie, 77 00:08:39,979 --> 00:08:44,426 je to tragédie všech republik na postsovětském prostoru. 78 00:08:45,471 --> 00:08:51,386 Ještě se k tomu vrátíme. Teď k tomu Seržovi Sargsjanovi. 79 00:08:52,019 --> 00:08:54,329 Vždyť v čem je podstata? 80 00:08:54,449 --> 00:09:05,746 Kdo se v Rusku střetl s volbami hlav regionů, jakýchkoliv regionů, nebo okresu, oblasti, kraje, 81 00:09:05,866 --> 00:09:17,245 tak ví, že ten seznam reálných kandidátů na obsazení dané funkce bývá v podstatě velice, opravdu velice krátký. 82 00:09:17,365 --> 00:09:20,436 Katastroficky krátký. 83 00:09:20,556 --> 00:09:30,807 Připravených lidí, kteří by dokázali v potřebné kvalitě řídit složitý region, je velice málo. 84 00:09:30,927 --> 00:09:39,445 Arménie je v podstatě velká jako jeden z ruských regionů, oblastí, má pouze tři milióny obyvatel. 85 00:09:39,565 --> 00:09:47,973 Což také znamená, že kádrová základna náhradníků je velice, velice omezená. 86 00:09:48,093 --> 00:09:56,363 A to samozřejmě vedlo k tomu, že se v potřebném okamžiku ukázalo, že není k dispozici jiný kandidát, 87 00:09:56,483 --> 00:10:02,801 který by v potřebné kvalitě řízení dokázal pokračovat v řízení Arménie. 88 00:10:02,921 --> 00:10:13,310 A tak prostě prohlásili, že se změnily okolnosti a on musí jít do nového volebního období, teď už jako premiér. 89 00:10:13,430 --> 00:10:20,654 Zdálo by se, že to stačí, to však byla ta chyba. 90 00:10:20,774 --> 00:10:29,650 Jestliže se ukázalo, že kromě Serže Sargsjana nikoho jiného na své lavici náhradníků nemáte, 91 00:10:29,770 --> 00:10:36,225 koho byste tam mohli dosadit pro zajištění potřebné kvality řízení, 92 00:10:36,345 --> 00:10:43,515 tak jste měli zorganizovat takovou předvolební, tedy přesněji propagační kampaň, 93 00:10:43,635 --> 00:10:52,070 aby všichni lidé přišli k závěru, že Serž Sargsjan je jediný, 94 00:10:52,190 --> 00:11:00,791 kdo dokáže i při všech svých nedostatcích v potřebné kvalitě řídit Arménii. 95 00:11:01,478 --> 00:11:10,604 Jenže takovou propagační kampaň arménské elity nedokázaly zorganizovat. 96 00:11:10,724 --> 00:11:13,304 Jednoduše nedokázaly. 97 00:11:13,424 --> 00:11:20,556 Serž Sargsjan si zase myslel, že ji nepotřebuje, když za ním stojí taková mocná síla, a že si poradí i bez ní. 98 00:11:20,676 --> 00:11:27,989 On si je přece velmi dobře vědom, že jestliže lidi nikdo nezorganizuje, tak se na náměstí nevydají. 99 00:11:28,109 --> 00:11:36,862 "No a my potom lidem všechno postupně předvedeme svou prací, co a jak." 100 00:11:36,982 --> 00:11:42,084 Je třeba chápat následující věc. 101 00:11:44,322 --> 00:11:52,526 Ať už si o sobě myslí cokoliv, ať už jsou přesvědčeny o čemkoliv, 102 00:11:52,646 --> 00:11:59,238 tak vůbec žádná z bývalých republik SSSR, 103 00:11:59,358 --> 00:12:07,108 které se proměnily ve státečky bez suverenity, se nestala v plné míře státem 104 00:12:07,228 --> 00:12:14,669 a nemají vůbec žádné výhledy, že by se jimi kdy stát mohly. 105 00:12:14,789 --> 00:12:21,819 Těmi „státy“ se staly pouze proto, aby posloužily jako nátlakový prostředek na Rusko. 106 00:12:21,939 --> 00:12:26,295 Ony mají svou státnost, která je však řízena z vnějšku. 107 00:12:26,415 --> 00:12:34,190 Jestliže dříve byly řízeny z Moskvy… A proč se vlastně staly součástí Ruska? 108 00:12:34,310 --> 00:12:39,720 Protože ve své historii všechny tyto republiky, které se staly „státy“, 109 00:12:39,840 --> 00:12:50,188 předvedly plnou nezpůsobilost udržet si ve svém historickém rozvoji podobu nějakého národního státu. 110 00:12:50,308 --> 00:12:58,855 Proto také byly vtaženy do orbity centra koncentrace řízení toho státu, 111 00:12:58,975 --> 00:13:05,799 v jehož rámci si zachovaly svou kulturní svébytnost a státnost. 112 00:13:06,983 --> 00:13:12,949 A jakmile přišly o státnost, kterou měly v rámci SSSR, 113 00:13:13,069 --> 00:13:23,185 tak se jejich státnost s novými atributy podřídila nadnárodnímu řízení z Washingtonu. 114 00:13:23,305 --> 00:13:28,587 A cíl existence všech těch národních republik je jen jeden, 115 00:13:28,707 --> 00:13:33,370 vyvíjet nátlak na Rusko, sloužit jako nátlakový prostředek na Rusko. 116 00:13:33,490 --> 00:13:45,458 A v tomto ohledu neexistuje žádný rozdíl mezi tím, zda jde o Baltské státy, Bělorusko, Kazachstán či jiné. 117 00:13:45,578 --> 00:13:53,405 Všechny stejně jako dřív pořád visí Rusku na krku s ohledem na ekonomickou pomoc, a to velice pevně. 118 00:13:53,525 --> 00:14:00,632 Válka v roce 2008, ta pětidenní s Gruzií… 119 00:14:00,752 --> 00:14:03,385 Ano, ta z 08.08.2008. 120 00:14:03,505 --> 00:14:10,843 Tehdy vyšlo najevo, že Gruzie je sice už dávno státem bez suverenity, ale stále ještě žije z dotací. 121 00:14:10,963 --> 00:14:15,601 Nejen, že si u nich objednáváme, abychom oživili gruzínskou ekonomiku, 122 00:14:15,721 --> 00:14:22,039 ještě navíc přes různá schémata převádíme peníze, aby vůbec Gruzie mohla existovat jako stát. 123 00:14:22,858 --> 00:14:26,578 Všechny ty republiky to od nás dostávají, všechny! 124 00:14:26,698 --> 00:14:34,749 A to včetně Baltských států, stále ještě, protože Rusko ještě nezískalo svou plnou suverenitu, 125 00:14:34,869 --> 00:14:37,685 aby mohlo vybudovat jiné vztahy. 126 00:14:37,805 --> 00:14:41,414 Stále jako dřív jsme pro všechny donorem. 127 00:14:41,534 --> 00:14:49,900 V tomto ohledu ani Serž Sargsjan absolutně nebyl proruský, absolutně nebyl proruský, 128 00:14:50,020 --> 00:14:52,266 byl proarménský. 129 00:14:52,386 --> 00:15:06,464 On využíval ruské zdroje k tomu, aby díky nim žila Arménie, přičemž Arménie v její protiruské podobě. 130 00:15:06,584 --> 00:15:12,910 V té podobě, v jaké byla utvářena po rozpadu ruského impéria. 131 00:15:13,030 --> 00:15:18,748 A nesmíme zapomínat na to, že to byli právě Arméni, kteří se dopustili jediného teroristického útoku 132 00:15:18,868 --> 00:15:21,089 v Moskvě v roce 1977. 133 00:15:21,209 --> 00:15:29,705 Protože z hlediska arménského nacionalisty je Rusko dobré jen k tomu, 134 00:15:29,825 --> 00:15:38,423 aby naplnilo plány na vytvoření Velké Arménie, Severní Arménie. 135 00:15:38,543 --> 00:15:44,082 Jestliže tohle Rusko neplní, tak musí zdechnout. 136 00:15:44,202 --> 00:15:49,354 A lidi je třeba likvidovat s pomocí různých teroristických útoků. 137 00:15:49,474 --> 00:15:53,058 Teď mluvím o arménských nacionalistech, ne o arménském lidu. 138 00:15:53,178 --> 00:15:57,481 To je třeba rozlišovat, protože někdo se toho hned chytí. 139 00:15:57,601 --> 00:16:00,722 Rovnou řeknu, že žádné špatné národy neexistují. 140 00:16:00,842 --> 00:16:06,843 My mluvíme o praktické politice, která je uplatňována v rámci davo-„elitářské“ společnosti na planetě Zemi. 141 00:16:06,963 --> 00:16:10,418 Co tedy Rusku vyčítají? 142 00:16:10,538 --> 00:16:22,660 Že část arménského území zůstala v Turecku a sovětské Rusko nenaplnilo jakési ambice arménských nacionalistů 143 00:16:22,780 --> 00:16:30,022 s ohledem na vytvoření Velikého Turecka, oj Arménie a podepsalo Moskevskou smlouvu (1921). 144 00:16:30,142 --> 00:16:39,376 Připomenu, že Rusko se po revoluci, po únorové revoluci 1917 dostalo do takového stavu, 145 00:16:39,496 --> 00:16:47,123 že pro své zachování do budoucna bylo nuceno podepsat ostudný Brestlitevský mír. 146 00:16:47,243 --> 00:16:54,934 Rusko tehdy stálo na hraně sebelikvidace v občanské válce inspirované z vnějšku 147 00:16:55,054 --> 00:16:59,660 a podporované zahraniční intervencí. 148 00:16:59,780 --> 00:17:07,600 Současné arménské hranice vytyčili angličtí interventi a potvrdilo je světové společenství. 149 00:17:07,720 --> 00:17:14,930 Arménští nacionalisté požadovali, aby se Rusko, které se jen tak tak vyhrabalo z občanské války, 150 00:17:15,050 --> 00:17:22,612 opět nechalo zatáhnout do války kvůli kdo ví jakým zájmům, a samo tak zahynulo. 151 00:17:24,798 --> 00:17:34,956 O tom je možné mluvit dlouho. Takže se opět vrátíme k té podstatě. 152 00:17:35,076 --> 00:17:42,093 Arménie jako národní stát neexistovala nikdy a nikdy existovat nebude. 153 00:17:42,213 --> 00:17:49,422 A nemusíte mi vyprávět o Veliké Arménii apod. To je minulost a všechno to bylo poněkud jinak. 154 00:17:49,542 --> 00:17:56,237 My teď mluvíme o arménském státu, který se zformoval na postsovětském prostoru. 155 00:17:56,815 --> 00:18:02,988 A jako každá republika zformovaná na postsovětském prostoru 156 00:18:03,108 --> 00:18:13,853 a řízená z Washingtonu, je americkou státní elitou Arménie vnímána jako nátlakový prostředek na Rusko. 157 00:18:13,973 --> 00:18:25,908 No a v souvislosti s tím, americká státní elita, které se nepovedlo rozpoutat válku v Rusku a v Evropě 158 00:18:26,028 --> 00:18:35,230 díky válce v Sýrii prostřednictvím ISIL a masového přívalu ISILovců do Evropy, 159 00:18:35,350 --> 00:18:42,077 kteří by smetli národní státy, prostřednictvím Ukrajiny, 160 00:18:42,197 --> 00:18:47,735 která by rozpoutala válku s Ruskem a ta válka by se rozšířila i do Evropy, 161 00:18:47,855 --> 00:18:56,318 teď využívá třetí možnost, rozpoutat tuto válku prostřednictvím Arménie. 162 00:18:56,438 --> 00:19:07,891 V těchto plánech Washingtonu má Arménie přestat existovat, má shořet ve válce se svými sousedy, 163 00:19:08,011 --> 00:19:14,288 přičemž nejen s Ázerbájdžánem, ale i s Gruzií. 164 00:19:15,573 --> 00:19:23,706 Těmito svými plány se americká státní elita dostává do absolutního konfliktu s globální elitou, 165 00:19:23,826 --> 00:19:30,007 která potřebuje, aby Arménie byla centrem koncentrace řízení křesťanských náboženství, 166 00:19:30,127 --> 00:19:35,568 a proto přenáší toto centrum koncentrace řízení z Vatikánu do Ečmiadzinu. 167 00:19:35,688 --> 00:19:42,962 Jenže podle amerických plánů by teď Arménie měla zažehnout plamen války. 168 00:19:43,082 --> 00:19:52,509 A zde se Ázerbájdžánu otevírá překrásné okno možností pro vyřešení konfliktu s Náhorním Karabachem. 169 00:19:52,629 --> 00:20:00,321 Ale pouze v případě, že pochopí, že řešení tohoto problému neleží v rovině vojenské, 170 00:20:00,441 --> 00:20:03,728 ale v rovině diplomatické. 171 00:20:03,848 --> 00:20:12,571 Ta politická krize v Arménii teď otevírá okno pro dialog s Náhorním Karabachem 172 00:20:12,691 --> 00:20:20,121 o obnovení územní celistvosti Ázerbájdžánu 173 00:20:21,026 --> 00:20:26,458 s Náhorním Karabachem jako autonomní oblastí v sestavě Ázerbájdžánu. 174 00:20:26,578 --> 00:20:30,223 Pouze dialog s Náhorním Karabachem. 175 00:20:30,343 --> 00:20:39,254 Úspěch Pašinjanových plánů k rozpoutání občanské války... I když sám Pašinjan je šašek a úplná nula. 176 00:20:39,374 --> 00:20:44,871 Pašinjan je jen vývěsní štít, za kterým stojí americké velvyslanectví, americká státní elita. 177 00:20:44,991 --> 00:20:52,730 ...znamená navíc konec arménského státu v jeho současné podobě 178 00:20:52,850 --> 00:21:01,885 a možnost obnovit ázerbájdžánské řízení na celém území. 179 00:21:02,005 --> 00:21:07,337 Dokonce i Jerevan se opět může stát ázerbájdžánským městem. 180 00:21:07,457 --> 00:21:13,741 To však v případě, že Arménie shoří ve válce. 181 00:21:14,333 --> 00:21:25,546 Chtějí-li arménské elity shořet ve válce, tak shoří, protože ten plán s Ečmiadzinem nikdo obětovat nebude. 182 00:21:26,472 --> 00:21:34,573 Zorganizují Turecko a Írán takovým způsobem, 183 00:21:37,917 --> 00:21:47,048 že Arménie přestane existovat jako národní stát, stane se pouze historickým územím. 184 00:21:48,308 --> 00:21:57,824 Ještě jednou opakuji, že Pašinjan je šašek, je to pouhý šašek, ale krvavý. 185 00:21:57,944 --> 00:22:03,636 A na co se v Arménii nechali nachytat? Ta situace je tam teď velice vážná. 186 00:22:03,756 --> 00:22:10,118 A na tom, jak bude z nadnárodní úrovně ten problém vyřešen, zda ho vyřeší arménské diaspory, 187 00:22:10,238 --> 00:22:14,953 neboť podpora arménských diaspor je pro Arménii velice důležitá, 188 00:22:15,073 --> 00:22:21,460 protože v samotné Arménii jsou 3 milióny obyvatel a jenom v Rusku žijí 2 milióny Arménů 189 00:22:21,580 --> 00:22:24,546 a ve světě ještě více. 190 00:22:24,666 --> 00:22:36,145 Ta podstata je následující, když vyvedli těch pět a půl majdanistů na ten arménský majdan... 191 00:22:36,265 --> 00:22:41,429 A ta analogie s ukrajinským Majdanem je absolutní. 192 00:22:41,549 --> 00:22:46,430 Je zbytečné hledat nějaké technologické rozdíly. 193 00:22:46,550 --> 00:22:51,027 Podívejte se na metodologii, všechno to do sebe zcela zapadá. 194 00:22:51,147 --> 00:22:58,566 A všechno je realizováno jako na ukrajinském Majdanu. Ať už sám Pašinjan tvrdí cokoliv. 195 00:23:00,806 --> 00:23:09,529 A co je výsledkem? Pašinjan přece nevede žádný dialog, on jen vydává ultimáta. 196 00:23:09,649 --> 00:23:21,677 Serž Sargsjan přece neodstoupil vůbec kvůli tomu, že by s Pašinjanem prohrál ideologicky, 197 00:23:21,797 --> 00:23:24,541 to by potom byla jiná. 198 00:23:24,661 --> 00:23:33,117 Nesmíme ale zapomínat na to, že podivným způsobem zemřela Sargsjanova matka. 199 00:23:33,760 --> 00:23:39,833 A to přesně ten den, kdy odstoupil. 200 00:23:41,167 --> 00:23:46,138 Velice podivná smrt a z mnohých hledisek nevysvětlitelná. 201 00:23:46,258 --> 00:23:51,389 Chápeme-li ale, že tu máme co do činění s americkou státní elitou, 202 00:23:51,509 --> 00:23:56,393 tak můžeme pro její smrt nalézt i jiné vysvětlení než jen věk. 203 00:23:56,513 --> 00:24:03,323 Po uplynutí nějakého času se dozvíme, jak doopravdy zemřela. 204 00:24:06,023 --> 00:24:08,327 Takže k čemu došlo? 205 00:24:08,447 --> 00:24:14,302 Jen si to vezměte. Velmi dlouhou dobu se jim nevedlo nikoho dostat do varu. 206 00:24:14,422 --> 00:24:20,738 Kdy lidé vyšli do ulic masově? Až když Serž Sargsjan odstoupil. A proč? 207 00:24:20,858 --> 00:24:29,248 Vláda ukázala slabost a to je to nejhorší, co se jakémukoliv státu může stát, jakékoliv státnosti. 208 00:24:29,368 --> 00:24:33,133 Když státní moc zavrávorala a předvedla svou slabost, 209 00:24:33,253 --> 00:24:47,737 tak dav okamžitě přeběhnul, protože si přeje předvést svou loajalitu tomu, před kým tam moc zakolísala. 210 00:24:47,857 --> 00:24:54,198 To je vysvětlení, odkud se vzaly takové masové demonstrace. 211 00:24:54,318 --> 00:25:00,371 O 160 tisících můžou vyprávět pohádkáři, a tím spíše o 400 tisících při tom, 212 00:25:00,491 --> 00:25:04,421 že Arménie má 3 milióny obyvatel. 213 00:25:04,541 --> 00:25:12,458 Ale ty demonstrace potom skutečně byly masové. V podstatě nešlo ani o demonstrace, ale o zábavu. 214 00:25:12,578 --> 00:25:23,162 Byl vyhlášen kulturní program a jednalo se o večer před pamětním dnem pro celý arménský národ, 215 00:25:23,282 --> 00:25:28,820 výročí dne genocidy Arménů v 1. světové válce, kterou provedlo Turecko. 216 00:25:28,940 --> 00:25:34,541 A co je tedy pozoruhodné? Že Pašinjan nevede žádná jednání. 217 00:25:34,661 --> 00:25:41,260 To znamená, že to celé směřuje ke krvavému rozuzlení, k žádnému jinému. 218 00:25:41,380 --> 00:25:51,001 Jeho podmínkou je: „Buď budu zvolen já, nebo nebude zvolen nikdo!“ 219 00:25:51,121 --> 00:25:59,230 To je hrozné ultimátum a diagnóza pro celou arménskou společnost. 220 00:25:59,350 --> 00:26:06,591 Buď na toto ultimátum přistoupí s rizikem, že shoří ve válce, 221 00:26:06,711 --> 00:26:13,927 nebo se arménské elity dokáží konsolidovat pod jiným řízením, 222 00:26:14,047 --> 00:26:18,747 řeknou svým americkým páníčkům ne, a přežijí. 223 00:26:18,867 --> 00:26:20,937 Vždyť oč jde? 224 00:26:21,057 --> 00:26:26,633 Jde o to, že Pašinjanova politická strana je okrajová. 225 00:26:26,753 --> 00:26:32,273 V koalici se dvěma dalšími stranami získala ve volbách 8%. 226 00:26:32,393 --> 00:26:40,734 A nemusely by získat žádné, kdyby neměly podporu i Serže Sargsjana. 227 00:26:40,854 --> 00:26:49,179 Nadnárodní řízení, americké státní elity protlačují to své, a tak dostaly tyto marginální strany do parlamentu. 228 00:26:49,299 --> 00:26:57,476 Tři strany se spojily a získaly 7-8%, i kdybychom počítali jako maximum těch 8%. 229 00:26:57,596 --> 00:27:04,623 Tři okrajové politické strany získaly 8% a Pašinjan teď vystupuje a říká: 230 00:27:04,743 --> 00:27:08,510 „Buď budu premiérem já, nebo jím nebude nikdo.“ 231 00:27:08,630 --> 00:27:16,420 Říká tím arménskému lidu: „Vy všichni jste dobytek a nic neznamenáte. 232 00:27:16,540 --> 00:27:25,020 Váš hlas neznamená vůbec nic. Vy jste mě nechtěli zvolit ve volbách, 233 00:27:25,140 --> 00:27:29,545 měli jste tu drzost, že jste přemýšleli a mysleli na svou budoucnost. 234 00:27:29,665 --> 00:27:34,278 Ale teď jsem vás, vy ovce, dostal do ulic 235 00:27:34,565 --> 00:27:40,984 a tak jste mne vy, kteří jste mi předtím nechtěli dát svůj hlas, 236 00:27:41,104 --> 00:27:46,910 pomohli absolutně nelegitimním způsobem dostat se k řízení Arménie. 237 00:27:47,958 --> 00:27:54,439 To je ultimátum jak arménskému lidu, tak i arménské elitě. 238 00:27:54,559 --> 00:28:02,072 Je to ultimátum, a na tom, jak se s ním lidé a elita Arménie vypořádají, 239 00:28:02,192 --> 00:28:07,339 záleží, jak velká bude míra krvavosti nadcházejících událostí. 240 00:28:07,459 --> 00:28:12,543 A Pašinjan a jeho washingtonští loutkovodiči je vedou k tomu, 241 00:28:12,663 --> 00:28:20,114 aby Arménie shořela ve válce se svými sousedy a roznítila tím požár války, 242 00:28:20,234 --> 00:28:23,634 který by se přenesl i na ruské území. 243 00:28:23,754 --> 00:28:29,259 Jen kvůli tomu byly spuštěny všechny ty procesy v Arménii. 244 00:28:30,482 --> 00:28:36,128 Takže volba je na arménském lidu, volba je na arménských elitách. 245 00:28:36,248 --> 00:28:40,443 Ale zdůrazňuji, že globalisté vůbec nesouhlasí s tím, 246 00:28:40,563 --> 00:28:49,931 aby ten plán přenosu centra koncentrace řízení křesťanských náboženství do Ečmiadzinu byl zmařen, 247 00:28:50,446 --> 00:28:56,199 a proto pracují a to i se samotným Pašinjanem. Je to už znát. 248 00:28:56,319 --> 00:29:01,688 Záleží však na tom, jak se jim bude dařit. Uvidíme. 249 00:29:02,536 --> 00:29:07,526 A Ázerbájdžánu se tím otevřelo okno možností. 250 00:29:07,646 --> 00:29:12,354 Musí vést dialog, dialog a ještě jednou dialog s veškerým arménským obyvatelstvem, 251 00:29:12,474 --> 00:29:16,726 se všemi, a v první řadě s Náhorním Karabachem. 252 00:29:16,846 --> 00:29:24,280 Jestliže ty možnosti využijí, bude všechno v pořádku a jestliže ne, tak se nedá nic dělat. 253 00:29:24,400 --> 00:29:31,899 Všechno se děje tím nejlepším způsobem a v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. 254 00:29:32,670 --> 00:29:37,460 A to, co se stalo v kanadském Torontu, s tím nějak souvisí? 255 00:29:37,580 --> 00:29:51,604 Ó, ano. V kanadském Torontu se právě konala schůzka G7 na úrovni ministrů zahraničí, Velké sedmičky. 256 00:29:51,724 --> 00:29:56,844 A co tam hned bylo použito a předvedeno? 257 00:29:56,964 --> 00:30:07,935 „Vy jste svou vnější politikou zasáhli do globální politiky. Ale na této Arménii si zlomíte vaz. 258 00:30:08,055 --> 00:30:14,396 Spustili jste proces, díky kterému vás teď budeme válcovat. 259 00:30:15,135 --> 00:30:23,011 To není první teroristický útok, ke kterému došlo a ten člověk, který ho provedl poté, 260 00:30:23,131 --> 00:30:28,476 co vyvolal to pozdvižení, jednoduše zmizel v nenávratnu, buď s novými dokumenty, nebo… 261 00:30:28,596 --> 00:30:37,185 Ale šlo jasně o teroristický útok, který byl zorganizovaný kvůli tomu, aby poslal signál G7, že to přehnali, 262 00:30:37,305 --> 00:30:40,641 že lezou do oblasti, které nerozumí… 263 00:30:40,761 --> 00:30:46,887 I arménské elity by se měly zamyslet. Vždyť jak se chovají? 264 00:30:47,007 --> 00:30:51,773 Dostanou příkaz z amerického velvyslanectví a běží na majdan. 265 00:30:51,893 --> 00:30:57,297 Je jim ukradené, že Arménie shoří v občanské válce a ve válce se svými sousedy. 266 00:30:57,417 --> 00:31:01,061 Americký páníček to přece nařídil! 267 00:31:05,243 --> 00:31:08,566 Další otázka je od Alexandra. 268 00:31:08,686 --> 00:31:11,625 Došlo k zajímavé a nečekané události. 269 00:31:11,745 --> 00:31:17,172 Lídři Jižní a Severní Koreje si vzájemně potřásli rukama a rozhodli se jít cestou sbližování. 270 00:31:17,292 --> 00:31:21,617 Lídr Severní Koreje slíbil, že už nebude „budit raketami“ obyvatele Jižní Koreje. 271 00:31:21,737 --> 00:31:25,910 Za zády Jižní Koreje stojí USA a za zády té severní zase Čína. 272 00:31:26,030 --> 00:31:27,649 Vypadá to tedy tak, 273 00:31:27,769 --> 00:31:32,689 že s tím takzvaným „jaderným strašákem“, kterým státní elita USA strašila celý svět, je konec. 274 00:31:32,809 --> 00:31:37,266 Trump se tak nejspíše pokouší odzbrojit státní elitu. 275 00:31:37,386 --> 00:31:41,955 Teď všichni, kteří pozdvihnou hlas proti tomuto sjednocení, budou Trumpovými protivníky. 276 00:31:42,075 --> 00:31:47,149 Ale ozývat se v daném případě není v jejich zájmu. Jako hlupáci skončí v každém případě. 277 00:31:47,269 --> 00:31:50,274 Okomentujte, prosím, tuto událost. 278 00:31:51,243 --> 00:32:01,059 Je velkou chybou myslet si, že za Jižní Korejí stojí USA a za tou severní Čína. 279 00:32:02,137 --> 00:32:09,356 Korea je zcela samostatný projekt globálního prediktoru. 280 00:32:09,476 --> 00:32:12,755 Už jsem o tom mluvil nejednou. 281 00:32:12,875 --> 00:32:20,651 Čína je centrem koncentrace řízení, do kterého je převáděno řízení z Londýna. 282 00:32:20,771 --> 00:32:39,605 A Čína a USA jsou těmi zdrojovými základnami, díky kterým běží ten globální projekt Severní-Jižní Korea. 283 00:32:39,725 --> 00:32:43,697 V čem spočívá podstata toho projektu? 284 00:32:43,817 --> 00:32:49,646 V Severní Koreji je formován potřebný typ člověka 285 00:32:49,766 --> 00:32:57,211 a v Jižní Koreji je budována nezbytná technologická základna. 286 00:32:57,331 --> 00:33:04,055 Jakmile dosáhnou určité úrovně, mají se tyto dvě Koreje prolnout. 287 00:33:04,175 --> 00:33:11,174 A když se mluví o tom, za jakých podmínek k tomu spojení dojde, 288 00:33:11,294 --> 00:33:18,566 tak se bude jednat výlučně o „podmínky“ (samozřejmě v uvozovkách) Severní Koreje. 289 00:33:18,686 --> 00:33:26,084 Protože ti lidé zformovaní podle určitých parametrů 290 00:33:26,204 --> 00:33:31,823 jsou daleko důležitější než ta technologická základna, kterou je možné doplnit odkudkoliv. 291 00:33:31,943 --> 00:33:42,387 Proto se vždy při předchozích setkáních lídr té jižní vypravil do Severní Koreje. 292 00:33:46,436 --> 00:33:54,764 A otázkou zde zůstává pouze, kdy k tomu sjednocení dojde. 293 00:33:54,884 --> 00:33:59,922 Ten proces však již byl spuštěn, to je nyní všem zcela jasné. 294 00:34:00,042 --> 00:34:03,109 Přestože ještě řekněme před jedním, dvěma lety, 295 00:34:03,229 --> 00:34:10,908 ani nemluvě o době před pěti-deseti lety, kdy jsme o tom projektu my mluvili zcela přímo, 296 00:34:11,028 --> 00:34:16,560 se všichni politici a ti takzvaní analytici smáli. 297 00:34:16,680 --> 00:34:20,767 A stále ještě nemohou pochopit, co se vlastně stalo: „Jak to? 298 00:34:20,887 --> 00:34:24,165 Vždyť se zdálo, že zbývají hodiny do války…“ 299 00:34:24,285 --> 00:34:28,126 Vášnivě diskutovali: „Teď to tam bouchne. Co se tam jen semele? 300 00:34:28,246 --> 00:34:31,982 Severní Korea se nikdy s tou jižní nedokáže usmířit…“ 301 00:34:32,102 --> 00:34:39,183 A teď se nestačí divit. Podívejte, jaké masové demonstrace probíhají na podporu toho sjednocení. 302 00:34:39,303 --> 00:34:49,923 Ukázali i takové nedomrlé protesty proti tomu sjednocení dvou Korejí. 303 00:34:50,043 --> 00:34:53,673 V Jižní Koreji probíhají takové protesty, 304 00:34:53,793 --> 00:34:58,428 při kterých například vyzývají Trumpa, aby Severní Koreu rozbombardoval. 305 00:34:58,548 --> 00:35:01,179 Takový proces tam je, jenže skomírá. 306 00:35:01,299 --> 00:35:05,999 Speciálně ho předvedli, aby bylo vidět, jak je slabý a amerikanizovaný, 307 00:35:06,119 --> 00:35:10,840 že takový proces ve společnosti existuje, ale že bude potlačen. 308 00:35:12,029 --> 00:35:20,965 Co se týká Severní a Jižní Koreje, tak tam je všechno předvídatelné a my jsme o tom mluvili dávno. 309 00:35:21,582 --> 00:35:28,360 Ale ty události… A opět jsem u toho, čeho si nepovšimla naše média. 310 00:35:28,480 --> 00:35:34,589 Čeho si opět nepovšimla? O Severní a Jižní Koreji se mluví hodně. 311 00:35:35,206 --> 00:35:42,733 Ale vždyť toho 27. dubna, kdy se setkali lídři Severní a Jižní Koreje, 312 00:35:42,853 --> 00:35:48,169 došlo ještě k jedné události, přičemž neméně významné. 313 00:35:48,289 --> 00:35:51,163 A možná dokonce ještě významnější. 314 00:35:51,283 --> 00:35:58,394 Mám na mysli s ohledem na reálnou politiku a rychlost jejího dopadu 315 00:35:58,514 --> 00:36:07,359 pro celý svět v porovnání s událostmi v procesu sjednocení Jižní a Severní Koreje. 316 00:36:07,865 --> 00:36:09,362 A co to bylo? 317 00:36:09,482 --> 00:36:25,472 V Číně se setkal čínský lídr Si Ťin-pching s indickým premiérem Naréndrem Módí. 318 00:36:26,798 --> 00:36:35,683 Nikdo se o tom nijak zvlášť ve světových médiích nezmiňoval. 319 00:36:35,803 --> 00:36:39,150 Omezili se na to, že se ta schůzka konala. 320 00:36:39,270 --> 00:36:47,018 Je zajímavé jak zpravodajská agentura Sin-chua, kde bylo opublikováno několik zpráv, 321 00:36:47,138 --> 00:36:50,869 přičemž dost rozsáhlých a obsažných, 322 00:36:50,989 --> 00:36:55,876 jednou malou zprávičkou dokázala postihnout podstatu toho, co proběhlo. 323 00:36:55,996 --> 00:37:02,066 Přímo to přečtu: „Si Ťin-pching a Naréndrem Módí projednali dvojstranné vztahy 324 00:37:02,186 --> 00:37:07,127 při procházce po břehu jezera Tung-chu ve Wuhanu. 325 00:37:07,247 --> 00:37:08,750 Wuhan 28. dubna. 326 00:37:08,870 --> 00:37:12,601 Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndrem Módí 327 00:37:12,721 --> 00:37:19,204 se v sobotu ráno prošli po břehu jezera Tung-chu ve Wuhanu, provincie Chu-pej v centrální Číně. 328 00:37:19,324 --> 00:37:26,962 V uvolněné a přátelské atmosféře si vyměnili své názory na dvojstranné vztahy, 329 00:37:27,082 --> 00:37:33,922 a také na mezinárodní a regionální otázky představující pro ně společný zájem.“ 330 00:37:36,342 --> 00:37:40,386 Co je na tom zajímavého? 331 00:37:41,294 --> 00:37:46,054 Mezi Čínou a Indií existují velice vážné rozpory. 332 00:37:46,174 --> 00:37:51,088 Všichni vnímají Čínu a Indii jako velice konfliktní státy. 333 00:37:51,208 --> 00:37:59,771 V minulém roce mezi Čínou a Indií došlo k velice vážnému pohraničnímu incidentu. 334 00:37:59,891 --> 00:38:06,080 A najednou se tito dva lídři setkávají a v neformální, přátelské atmosféře, 335 00:38:06,200 --> 00:38:13,381 aniž by podepsali nějaké dokumenty, bez hlasitých prohlášení pro tisk, 336 00:38:13,501 --> 00:38:17,040 o něčem spolu jen tak jednají. 337 00:38:18,470 --> 00:38:22,955 A o čem jednali? Jednali o širokém okruhu otázek, 338 00:38:23,075 --> 00:38:34,619 které jim umožní normalizovat vztahy a vyřešit problémy indočínských vztahů do budoucna. 339 00:38:38,580 --> 00:38:41,551 Oč tu vlastně jde? 340 00:38:41,671 --> 00:38:48,209 Čínská televize v zahraničí zveřejnila takovou reportáž. 341 00:38:48,329 --> 00:38:51,592 Jmenuje se Do Číny pro znalosti! 342 00:38:51,712 --> 00:38:57,975 ČLR se stala tím nejpopulárnějším cílem pro indické studenty, kteří tak předehnali USA i Velkou Británii. 343 00:38:58,095 --> 00:39:02,513 Jedná se mírně řečeno o propagandistický výrok. 344 00:39:04,026 --> 00:39:09,969 Indie byla vždy na čtvrtém místě v počtu svých studentů v Číně. 345 00:39:10,089 --> 00:39:15,443 USA byly na druhém místě, kde zatím zůstávají, nové údaje zatím nejsou k dispozici, 346 00:39:15,563 --> 00:39:20,120 ale Velká Británie nebyla dokonce ani v první patnáctce. Tak oč jde? 347 00:39:20,240 --> 00:39:32,169 Jde o to, že ve Velké Británii se počet studentů z Indie snižuje a… 348 00:39:33,076 --> 00:39:40,037 A... Ano, ve Velké Británii se počet indických studentů snižuje 349 00:39:40,157 --> 00:39:45,869 a v Číně počet studentů, indických studentů rok od roku roste. 350 00:39:45,989 --> 00:39:53,819 Navíc se znalost čínštiny stává v Indii reálnou konkurenční výhodou 351 00:39:53,939 --> 00:40:01,384 pro založení byznysu a prosazení se v politice, ve společensko-politickém životě. 352 00:40:03,365 --> 00:40:05,742 S čím to všechno souvisí? 353 00:40:05,862 --> 00:40:11,134 Souvisí to s tím, že do Číny je převáděno centrum koncentrace řízení z Velké Británie. 354 00:40:11,254 --> 00:40:17,011 Proto je Velká Británie odepisována a Čína pozdvihována. 355 00:40:17,131 --> 00:40:21,339 Ale mezi Indií a Čínou existují podstatné rozpory. 356 00:40:21,459 --> 00:40:30,539 Když mluvíme o tom, že Čína buduje globalizaci v rámci Jednoho pásu, jedné cesty, 357 00:40:30,659 --> 00:40:39,034 tedy v rámci nové hedvábné stezky, tak Indie se tento proces nedotýká. 358 00:40:41,764 --> 00:40:46,540 Ale něco přece donutilo tyto lídry setkat se a promluvit si. 359 00:40:46,660 --> 00:40:53,165 A to něco je pro globální politiku velice, velice významné. 360 00:40:53,285 --> 00:41:03,343 Je jeden takový čínský herec a režisér původem z Hongkongu, 361 00:41:03,463 --> 00:41:05,737 Jackie Chan, 362 00:41:07,029 --> 00:41:17,318 který natočil sérii filmů Božská relikvie, která je zasvěcená hledání různých artefaktů, 363 00:41:19,106 --> 00:41:23,755 aby byly použity v těch či oněch cílech. 364 00:41:24,553 --> 00:41:33,219 S touto tématikou bylo v poslední době natočeno několik filmů, 365 00:41:33,339 --> 00:41:39,599 kde čínští vědci při hledání nějakých takových artefaktů 366 00:41:39,719 --> 00:41:51,773 spolupracují s určitými uzavřenými védickými strukturami Indie. 367 00:41:52,426 --> 00:42:03,431 Tyto struktury řídí Indii celá staletí. Co je v těch filmech to hlavní? 368 00:42:03,551 --> 00:42:11,340 Hlavní je v nich to, že Indie má určité technologie 369 00:42:11,460 --> 00:42:15,239 a je tam dokonce vyložena metodologie, 370 00:42:15,359 --> 00:42:23,008 jak budovat na planetě davo-„elitářskou“ společnost, globální, 371 00:42:25,759 --> 00:42:27,101 ale… 372 00:42:27,221 --> 00:42:34,882 Mimochodem Indie je tím nejstarším fašistickým státem, 373 00:42:35,002 --> 00:42:38,865 přičemž stabilním, rozděleným na kasty. 374 00:42:38,985 --> 00:42:45,935 Kde jsou celé kasty přebytečnými lidmi, kteří svým životem nijak neohrožují společenskou pyramidu. 375 00:42:46,055 --> 00:42:49,429 To je přesně to, co globální prediktor potřebuje. 376 00:42:49,549 --> 00:42:58,645 Ale jak je možné využít tyto technologie a metodologii vytvoření takové společnosti ve světě, 377 00:42:59,415 --> 00:43:10,392 a jak vůbec udržet existenci indického státu? To indické znacharské klany nevědí. 378 00:43:10,512 --> 00:43:16,911 Oni potřebují tvůrčí potenciál a zdrojové technologické možnosti Číny, 379 00:43:17,031 --> 00:43:22,936 aby si tyto znalosti dokázali osvojit a mohli je v budoucnu použít v praxi. 380 00:43:23,056 --> 00:43:27,750 Kvůli tomu jsou ochotni podělit se o své znalosti s Čínou 381 00:43:27,870 --> 00:43:37,351 která zase tyto znalosti potřebuje, aby se z ní mohlo stát centrum koncentrace řízení místo Velké Británie. 382 00:43:40,844 --> 00:43:48,135 To znamená, že Čína musí získat určité technologie řízení světa od Indie 383 00:43:48,255 --> 00:43:56,058 a kvůli tomu musí být mezi Čínou a Indií navázány normální vzájemné vztahy. 384 00:43:56,178 --> 00:44:02,550 A jestliže se Číně a Íránu podaří ve světě dosáhnout dominance, 385 00:44:02,670 --> 00:44:09,427 tak díky osvojení indických technologií a metodologií vytvoření davo-„elitářské“ společnosti 386 00:44:09,547 --> 00:44:16,442 podle indického vzoru a s podmínkou, že Rusko v budoucnu nebude existovat, 387 00:44:16,562 --> 00:44:20,293 to Čína bude moci použít na celou planetu. 388 00:44:20,413 --> 00:44:22,714 To je úkol, který se řeší. 389 00:44:22,834 --> 00:44:29,564 Proto jsou samozřejmě světová média nevšímavá k tomu, jak jsou vylaďovány vztahy, 390 00:44:29,684 --> 00:44:35,451 jak přitom mají lídři v úmyslu postupovat v praktické politice, jaké kroky plánují, 391 00:44:35,571 --> 00:44:42,742 co projednali, a jak to všechno urovnají, aby dav té věci nevěnoval pozornost, 392 00:44:42,862 --> 00:44:47,665 nezamyslel se nad tím, to proto o tom světová média informují jen tak letmo. 393 00:44:47,785 --> 00:44:52,315 Ano nějaká schůzka byla, ale nic se na ní prý v podstatě neřešilo. 394 00:44:52,435 --> 00:44:59,907 Přitom je to velice, opravdu velice důležité pro budoucnost lidstva na celé planetě Zemi. 395 00:45:05,959 --> 00:45:13,305 Další otázka. Prosí vás okomentovat návštěvu Macrona a Merkelové v USA. 396 00:45:14,212 --> 00:45:23,951 To je další událost, kterou v médiích neustále omílali, aniž by pochopili, co se stalo. 397 00:45:25,243 --> 00:45:37,568 Já bych poukázal na tu epizodu, kdy na tiskovce Trump oprášil Macronovi z jeho saka lupy. 398 00:45:40,420 --> 00:45:48,178 Všichni se tomu strašně smáli, jenže oč vlastně jde? 399 00:45:50,489 --> 00:45:59,320 Všichni asi znáte přísloví: věšet někomu bulíky na nos ve variaci setřásat někomu bulíky z nosu. 400 00:45:59,440 --> 00:46:04,519 Macron se pokouší hrát roli jakéhosi světového lídra, 401 00:46:04,639 --> 00:46:15,908 ale Trump ho v průběhu té tiskovky veřejně ponížil a urazil ho, když předvedl, 402 00:46:16,028 --> 00:46:23,088 že je Macron úplná nula a tím nejdůležitějším bylo, že předvedl, 403 00:46:23,208 --> 00:46:34,560 že Macron už není řízen americkou státní elitou, že už není podpindosník, 404 00:46:34,680 --> 00:46:42,207 že je teď řízen globální elitou a působí v rámci jednotného scénáře. 405 00:46:42,327 --> 00:46:47,296 Co se týká Merkelové, tak se jednalo o obyčejnou pracovní návštěvu, 406 00:46:47,416 --> 00:46:53,459 s ohledem na to, že musela být osobně, ne telefonicky, 407 00:46:53,579 --> 00:47:04,490 informována na této úrovni o řízení státních elit z nadnárodní úrovně, o novém stavu věcí. 408 00:47:04,610 --> 00:47:15,027 Aby, až jí budou volat z Washingtonu, správně reagovala a věděla, čí příkazy je nutné plnit okamžitě, 409 00:47:15,933 --> 00:47:22,839 tedy globálních elit, a čí příkazy je třeba všemožně obcházet. 410 00:47:22,959 --> 00:47:26,140 Ty samé instrukce dostal i Macron. 411 00:47:26,260 --> 00:47:32,908 A že ho pak Trump odtáhl za ruku jako chlapečka, je toho právě ukazatelem. 412 00:47:33,028 --> 00:47:40,198 Předvedl jeho absolutní nezpůsobilost. To tahání za ruku je ukazatelem toho, že ho mají v kapse: 413 00:47:40,318 --> 00:47:45,617 „Budeme si s ním dělat, co chceme a on se pěkně nechá vodit za ručičku.“ 414 00:47:48,505 --> 00:47:55,686 A další dvě otázky související s jednou tématikou. První je od Karpa. 415 00:47:55,806 --> 00:48:01,462 Ve dvou posledních pořadech se mluvilo o tom, že naše podpindosnická „elita“ 416 00:48:01,582 --> 00:48:04,626 zamýšlí přejít pod globální centrum řízení. 417 00:48:04,746 --> 00:48:07,971 V souvislosti s tím se ptám: Je to dobrá zpráva? 418 00:48:08,091 --> 00:48:12,824 Zatímco dříve hloupost naší státní elity hatila plány globálním elitám 419 00:48:12,944 --> 00:48:17,237 a nutila je často používat jejich zdroje na to, aby státní elitu znovu začlenila do svého řízení 420 00:48:17,357 --> 00:48:22,277 a samotná státní elita svým jednáním nutila lidi k tomu, aby se snažili něco ve svém státě měnit 421 00:48:22,397 --> 00:48:27,559 a hledali kvůli tomu nové znalosti, tak teď, bude-li jednat společně pod zastřešením globálních elit, 422 00:48:27,679 --> 00:48:31,785 nám bude stejná pseudoelita ještě dlouho ničit život uvnitř státu. 423 00:48:31,905 --> 00:48:37,455 Zatímco krize jejich řízení v roli podpindosníků by Putinovi umožnila podobně jako Trumpovi 424 00:48:37,575 --> 00:48:39,832 nahradit tyto kádry svými. 425 00:48:39,952 --> 00:48:43,582 - Cožpak to tak není? - Všechno je to přesně naopak. 426 00:48:44,274 --> 00:48:53,165 Tak především naši podpindosníci, naše státní „elita“ nic nezamýšlí a o nic se nesnaží. 427 00:48:53,285 --> 00:48:58,976 Je řízena metodou cukru a biče. 428 00:48:59,096 --> 00:49:08,990 Je zaháněna do podmínek, za kterých si sama zvolí, že už nebude podpindosnická 429 00:49:09,110 --> 00:49:14,096 a raději přejde pod řízení globálního prediktoru. 430 00:49:14,933 --> 00:49:26,796 A celá ta věc se má tak, že jestliže ze strany americké státní elity 431 00:49:26,916 --> 00:49:38,043 bylo výhodné dosadit nějaké dřevo, debila, pitomce, jen aby byl úplně proamerický 432 00:49:38,163 --> 00:49:46,891 a dělal vše, co je potřeba s tím, že potom budou jeho průběžnou činnost korigovat z amerického velvyslanectví, 433 00:49:47,011 --> 00:49:55,443 a nakopnou ho potřebným směrem, tak globální prediktor potřebuje přinejmenším samostatné, 434 00:49:55,563 --> 00:50:02,187 v minimální potřebné míře samostatné řídící kádry. 435 00:50:02,307 --> 00:50:08,670 To znamená, že žádní podpindosníci, ani americká státní elita, pindosové, 436 00:50:08,790 --> 00:50:13,710 globálnímu prediktoru zásadně nevyhovují. 437 00:50:13,830 --> 00:50:18,649 Musí být provedena jejich čistka, protože globalisté si reálně uvědomují, 438 00:50:18,769 --> 00:50:27,393 že všichni podpindosníci, a to dokonce i v případě, že se jim budou chtít podřídit, 439 00:50:27,513 --> 00:50:33,874 budou stejně pracovat na principu: donuť hlupáka, aby se modlil, on si čelo rozbije. 440 00:50:33,994 --> 00:50:39,044 Jestliže globalisté donutí naše podpindosníky, jestli si je ponechají 441 00:50:39,164 --> 00:50:43,133 a oni začnou pracovat v zájmu globálního prediktoru, 442 00:50:43,253 --> 00:50:48,817 tak svým jednáním ve stylu "donuť hlupáka, aby se modlil", ještě více přispějí k tomu, 443 00:50:48,937 --> 00:50:56,481 aby byl globální prediktor nucen kývnout Putinovi na kádrovou výměnu s dosazováním určitých lidí. 444 00:50:56,601 --> 00:51:00,902 Celý ten problém spočívá jen v tom jaké kádry a jak dosazovat. 445 00:51:01,022 --> 00:51:03,956 Kde bude proti tomu jaký odpor. 446 00:51:05,885 --> 00:51:13,214 A druhá otázka je od Vlada. Často mluvíte o morálně mravní stránce a říkáte, že je důležitá. 447 00:51:13,334 --> 00:51:19,322 Současně však často navrhujete řešení bez jakéhokoliv morálně mravního základu. 448 00:51:19,442 --> 00:51:27,134 Chviličku, hned do toho vstoupím. Morálně mravní základ existuje VŽDY. 449 00:51:27,254 --> 00:51:35,041 Problém je jen v tom, že ten člověk klade otázku výlučně z Já-centrické pozice. 450 00:51:35,161 --> 00:51:40,378 Jsem jen já a mé chápání morálky a mravnosti. 451 00:51:40,498 --> 00:51:46,229 To není správné, svět je třeba posuzovat objektivně. Dále. 452 00:51:46,349 --> 00:51:52,786 A uvádí příklad. Když oligarcha nebo nějaký úředník pracuje pro USA nebo Velkou Británii, 453 00:51:52,906 --> 00:51:57,833 tak vy navrhujete, aby byl začleněn do našeho řízení na příkladu Durova. 454 00:51:57,953 --> 00:52:02,269 To tedy znamená, že můžete dvacet let svou zemi zrazovat, prodávat, 455 00:52:02,389 --> 00:52:06,706 vyhýbat se díky svému postavení trestním postihům, vyvádět, co si zamanete 456 00:52:06,826 --> 00:52:11,817 a za to všechno ho nakonec jen začlení do řízení? Například Čubajse a další? 457 00:52:11,937 --> 00:52:15,642 Kde je v tom jaká spravedlnost a mravnost? 458 00:52:15,762 --> 00:52:20,496 A co ten člověk navrhuje? Abychom shořeli v ohni občanské války? 459 00:52:20,616 --> 00:52:24,450 Jak se do toho teď snaží vmanévrovat Arménii? 460 00:52:24,570 --> 00:52:32,422 Vždyť abyste něco vyřešil, třeba jen nahradil v řídící funkci jednoho člověka jiným, 461 00:52:32,542 --> 00:52:37,373 potřebujete kádry. A já jsem na samém začátku právě mluvil o tom, 462 00:52:37,493 --> 00:52:47,853 že kádrová lavička náhradníků je velice krátká, abyste z ní nahradili toho či onoho úředníka. 463 00:52:47,973 --> 00:53:01,868 Navíc tu lavičku náhradníků neformoval Putin, formoval ji celý předchozí tým. 464 00:53:02,993 --> 00:53:13,716 Myslím, že to byl Simonov, kdo přišel ke Stalinovi a řekl mu: „S těmi spisovateli je potíž. 465 00:53:13,836 --> 00:53:18,359 Řeknete jim co a jak a oni to tak neudělají.“ 466 00:53:18,479 --> 00:53:23,467 A Stalin mu na to odpověděl: „Jiné spisovatele pro tebe nemám.“ 467 00:53:23,587 --> 00:53:29,375 A my tu také máme určité kádry, se kterými musíme pracovat, umět pracovat 468 00:53:29,495 --> 00:53:34,947 a dosahovat určitých cílů, aby tyto kádry pracovaly pro zájmy státu, 469 00:53:35,433 --> 00:53:38,165 pro zájmy lidí. 470 00:53:40,252 --> 00:53:47,926 Já ani nevím, jak moc je hloupé přesvědčení, že stačí někoho propustit, jiného jmenovat 471 00:53:48,046 --> 00:53:52,762 a myslet si, že bude hned pracovat tak, jak je potřeba. 472 00:53:52,882 --> 00:54:00,384 Když Millera jmenovali šéfem Gazpromu, tak využili skutečnost, 473 00:54:00,504 --> 00:54:04,205 že se ještě pořádně nezorientoval a mnohé nevěděl, 474 00:54:04,325 --> 00:54:11,524 a nechali ho podepsat takové dokumenty, které potom musely být velice dlouho a nesnadno řešeny. 475 00:54:12,474 --> 00:54:16,209 Nestačí tedy vyměnit člověka. 476 00:54:16,329 --> 00:54:23,722 A velice často je nutné ponechat jasného darebáka a špinavce u řízení jen proto, 477 00:54:23,842 --> 00:54:29,702 že právě na něj máte v ruce vlivové páky. 478 00:54:29,822 --> 00:54:35,057 A někdo, koho byste tam museli dosadit, protože vám ho vnutí klanově-korporativní skupiny 479 00:54:35,177 --> 00:54:43,067 nebo nadnárodní řízení, vám bude dělat ještě větší seky, ale v očích davu, který nic nechápe, 480 00:54:43,187 --> 00:54:49,846 jako je ten člověk, který položil tu otázku. Ten přece řízení vůbec nerozumí, vůbec ne. 481 00:54:50,580 --> 00:54:57,057 V očích nic nechápajícího davu to bude putinský kádr, za kterého je odpovědný Putin 482 00:54:57,177 --> 00:55:01,979 a prosím, hned tu máte majdan, občanskou válku a umírající lidi. 483 00:55:02,099 --> 00:55:07,506 Za všechno může Putin. A jaký je zde morálně mravní základ? 484 00:55:08,003 --> 00:55:13,422 V prvním případě pracujete pro zájmy státu, vyhnete se občanské válce… 485 00:55:13,542 --> 00:55:19,057 Ale to se tomu člověku nelíbí, protože on nemá zájem pochopit, jak probíhá řízení: 486 00:55:19,177 --> 00:55:24,843 „To mne nezajímá! Já chci mávat šavlí a zbavovat se lidí.“ 487 00:55:24,963 --> 00:55:31,471 Měli jsme tu takového guvernéra, Michaila Sergejeviče Jevdokimova, ten rád mával tou šavlí. 488 00:55:31,591 --> 00:55:34,947 Neváhal jedním mávnutím jedny odvolávat a druhé dosazovat. 489 00:55:35,067 --> 00:55:38,963 Ve výsledku ekonomiku kraje dohnal do takového… 490 00:55:40,215 --> 00:55:42,590 - Tři tečky. - Ano. 491 00:55:42,710 --> 00:55:49,498 Strategické zdroje přenechal Číňanům, jen tak, za hubičku. 492 00:55:50,751 --> 00:56:00,186 Jen za sliby, za prázdné řeči. Dokonce za to reálně ani nedostal slušný úplatek, stačily hezké řečičky. 493 00:56:00,726 --> 00:56:08,433 Ale zato vyhazoval lidi napravo, nalevo a hrál si na tvrďáka. No a mnozí ho dosud považují za lidového guvernéra. 494 00:56:09,793 --> 00:56:15,039 Musíte rozumět tomu, k čemu ten či onen krok povede. 495 00:56:15,159 --> 00:56:21,517 Je třeba každého měnit velice opatrně, dokonce i v případě, že tam dosazujete někoho svého. 496 00:56:21,637 --> 00:56:29,526 Abyste tam dosadili svého člověka, musíte ho připravit tak, aby byl způsobilý 497 00:56:29,646 --> 00:56:34,708 a co je nejdůležitější, musíte ho umístit na tu kádrovou lavičku náhradníků, 498 00:56:34,828 --> 00:56:44,185 abyste ho potom z té kádrové lavičky mohli vzít, aniž byste vyvolávali napětí ve vnějším a vnitřním prostředí, 499 00:56:44,305 --> 00:56:49,238 ani s klanově-korporativními skupinami či nadnárodním řízením. 500 00:56:49,358 --> 00:56:55,089 To ale napřed musíte vytvořit podmínky pro možné dosazování vašich kádrů. 501 00:56:55,456 --> 00:57:01,307 Na vyvolání občanské války, jak to navrhuje soudruh, moc rozumu nepotřebujete. 502 00:57:01,427 --> 00:57:03,768 Z blbosti můžete i… 503 00:57:06,229 --> 00:57:18,147 Ale držet se, trpět a vytvářet podmínky, na to potřebujete jak um, tak i výdrž. 504 00:57:18,267 --> 00:57:26,264 Teď se ze všech sil snaží Rusko pobídnout k válce, k 3. světové válce, 505 00:57:26,384 --> 00:57:30,496 ve které má Rusko zmizet, zahynout. 506 00:57:32,612 --> 00:57:39,823 Opět došlo k novým událostem okolo našeho diplomatického majetku v USA. 507 00:57:41,594 --> 00:57:44,422 Prostě nás k ní provokují. 508 00:57:45,739 --> 00:57:51,136 A zde vyhraje ten, kdo má pevnější nervy, kdo vydrží. 509 00:57:51,256 --> 00:57:57,850 Oni pracují ve vysoké frekvenci v hysterii, to nemůžou vydržet. 510 00:57:57,970 --> 00:58:03,550 A až provedou všechny tyto kroky, tak Rusko dokáže na jejich základě vybudovat takovou politiku, 511 00:58:03,670 --> 00:58:06,853 proti které celý západní svět nic nezmůže. 512 00:58:06,973 --> 00:58:16,497 Musíme však mít dost trpělivosti a metodicky vytvářet dokumentační základnu, která… 513 00:58:16,617 --> 00:58:20,449 Západnímu světu jsou ruské zájmy ukradené. 514 00:58:20,569 --> 00:58:26,818 Už všichni jste asi narazili na to, přesvědčili se o tom, že ať už Západu oponujete v čemkoliv, 515 00:58:26,938 --> 00:58:30,893 s jakoukoliv vaší pravdou, je mu to úplně jedno. 516 00:58:31,013 --> 00:58:35,184 „O čem chceme, o tom mluvíme, to bude v našich médiích. 517 00:58:35,304 --> 00:58:40,797 A vy, ať už jste jakkoliv v právu, tak to v našich médiích prostě neukážeme.“ 518 00:58:41,750 --> 00:58:44,096 Na co reaguje Západ? 519 00:58:44,216 --> 00:58:48,766 Pouze na to, co ovlivňuje jeho zájmy. 520 00:58:48,886 --> 00:58:54,033 Takže je nutné dostat USA do takové konfrontace se Západem, 521 00:58:54,153 --> 00:58:58,744 kdy se Západ stane v boji proti USA naším spojencem. 522 00:58:58,864 --> 00:59:07,693 Tedy to samé, co udělal Stalin, když vmanévroval Hitlera do konfrontace se západním světem. 523 00:59:07,813 --> 00:59:16,185 V roce 1940 Velká Británie plánovala zaútočit na SSSR společně s Hitlerem, 524 00:59:16,305 --> 00:59:19,425 chtěli bombardovat náš Kavkaz 525 00:59:19,889 --> 00:59:26,102 a v roce 1941 už byl z Velké Británie spojenec SSSR proti Hitlerovi. 526 00:59:26,222 --> 00:59:30,870 Takto je třeba vést státní politiku, ale abyste to dokázali, musíte vědět, 527 00:59:30,990 --> 00:59:35,196 jak probíhají procesy v sociálně složitých supersystémech. 528 00:59:35,316 --> 00:59:39,928 Mít trpělivost a výdrž! 529 00:59:40,339 --> 00:59:49,786 Nesmíte být tím býkem v aréně a útočit proti červenému hadru, kterým mává toreador, 530 00:59:49,906 --> 00:59:54,185 a kterého potom k radosti publika zabije a on ještě skončí na talíři. 531 00:59:54,305 --> 01:00:00,090 Co říkal Brzeziński? Ten staříček, který absolutně nerozuměl globální politice? 532 01:00:00,210 --> 01:00:06,282 Mluvil o tom, co zaslechl od chytřejších strýčků typu Kissingera, 533 01:00:06,402 --> 01:00:11,693 že nový svět plánují vystavět na troskách Ruska, 534 01:00:11,813 --> 01:00:16,733 tedy přesněji na účet Ruska, na troskách Ruska a proti Rusku. 535 01:00:17,248 --> 01:00:23,543 Tak proč ten člověk reaguje tak, aby jim ty plány vyšly? 536 01:00:23,663 --> 01:00:28,296 O jakém morálně mravním základu je potom možné mluvit? 537 01:00:28,416 --> 01:00:36,010 Tady se jedná o přestavbu celého řízení, ale on chce někoho vyměnit a už není důležité za koho, 538 01:00:36,130 --> 01:00:39,487 hlavně jít do konfrontace s celým světem. 539 01:00:39,607 --> 01:00:44,651 To je přesně to, k čemu nás pobízejí, do této války nás lákají. 540 01:00:46,091 --> 01:00:48,519 Znalosti znamenají moc. 541 01:00:49,259 --> 01:00:53,456 Je třeba posadit se k učebnicím a učit se, aby… 542 01:00:53,576 --> 01:00:56,460 To byla akorát poslední otázka. 543 01:00:59,895 --> 01:01:08,207 Je třeba chápat jednoduchou věc, teď arménské elity, arménský národ převezli podle principu, 544 01:01:08,327 --> 01:01:17,074 kdy každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 545 01:01:17,194 --> 01:01:21,580 I vůči všem ostatním národům je uplatňován tento princip. 546 01:01:21,700 --> 01:01:30,426 Nesmíte být rukojmím v cizích rukou, nesmíte být slepým nástrojem při plnění cizích plánů. 547 01:01:31,084 --> 01:01:40,919 Cožpak arménskému národu bude lépe, až je spálí v ohni války se sousedy a v ohni občanské války? 548 01:01:41,268 --> 01:01:43,860 A proč právě občanské války? 549 01:01:44,333 --> 01:01:53,674 Protože globální prediktor potřebuje zachovat plán zřízení centra koncentrace řízení v Ečmiadzinu. 550 01:01:53,794 --> 01:01:58,920 A to může vyřešit pouze otázka přestrukturování vnitřní arménské společnosti, 551 01:01:59,040 --> 01:02:02,129 a tedy občanská válka, což povede k tomu, 552 01:02:02,249 --> 01:02:06,779 že s existencí nějakého arménského státu budou sousedi vynuceni souhlasit. 553 01:02:06,899 --> 01:02:12,045 A byli to oni sami, kteří šli za Pašinjanem, oni sami. 554 01:02:12,580 --> 01:02:16,530 Šli za člověkem, za kterého předtím nehlasovali. 555 01:02:16,650 --> 01:02:23,134 Sami navrhují takové sebevražedné varianty, kdy vstoupí do konfrontace se všemi 556 01:02:23,254 --> 01:02:27,619 a shoří v požáru té války. 557 01:02:29,635 --> 01:02:39,024 Aby k něčemu takovému nedocházelo, abyste nebyli nástroji v cizích rukou, musíte znát a chápat více. 558 01:02:39,144 --> 01:02:47,510 A toho můžete jednoznačně dosáhnout pouze, jestliže si osvojíte Koncepci sociální bezpečnosti 559 01:02:47,630 --> 01:02:51,304 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 560 01:02:51,424 --> 01:03:01,462 Jen tak dokážete s porozuměním věci chápat řízení a sami ho ovlivňovat. 561 01:03:01,582 --> 01:03:11,716 Budete-li vědět jak rozšifrovat ten či onen proces řízení, 562 01:03:11,836 --> 01:03:17,021 nebude už pro vás proces řízení statickým, ale dynamickým. 563 01:03:17,141 --> 01:03:23,873 Potom už pro vás sklenice nebude buď napůl plná, nebo napůl prázdná. 564 01:03:23,993 --> 01:03:28,251 To může říci pouze člověk, který absolutně nezná Koncepci sociální bezpečnosti 565 01:03:28,371 --> 01:03:34,855 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, který nechápe, že proces řízení není statický, ale dynamický, 566 01:03:34,975 --> 01:03:38,620 a že ho ovlivňuje velké množství faktorů. 567 01:03:38,740 --> 01:03:43,969 Vy musíte vědět, jaký faktor řízení musíte podporovat, a jaký potlačovat. 568 01:03:44,257 --> 01:03:50,531 K čemu povede řízení toho či onoho člověka. 569 01:03:50,651 --> 01:03:57,074 Jaké jeho heslo odpovídá vašim zájmům a jaké ne. 570 01:03:58,719 --> 01:04:06,373 Nesmíte se opírat jen o vaše osobní vjemy, musíte mít celkovou představu o tom, co se děje. 571 01:04:07,545 --> 01:04:16,515 Jestliže to budete vědět, budete samostatnými lidmi a dokážete bránit zájmy své i své rodiny. 572 01:04:16,635 --> 01:04:19,663 Dokážete být konceptuálně mocnými. 573 01:04:20,753 --> 01:04:27,769 Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou. 574 01:04:27,889 --> 01:04:31,719 Přeji vám štěstí, mírové nebe nad hlavou. 575 01:04:31,839 --> 01:04:34,867 Na shledanou. Do příštích setkání. 576 01:04:34,987 --> 01:04:41,500 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 577 01:04:53,257 --> 01:04:59,752 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz