1 00:00:05,541 --> 00:00:08,743 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:08,863 --> 00:00:11,692 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,812 --> 00:00:15,740 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:15,860 --> 00:00:19,230 Dnes je 14.05.2018. 5 00:00:21,956 --> 00:00:30,762 Nejpopulárnější otázkou tohoto týdne nebyl 9. květen, ale jmenování nové vlády. 6 00:00:30,882 --> 00:00:33,218 Přišlo velmi mnoho otázek. 7 00:00:33,338 --> 00:00:39,442 Já zakomponuji hned několik z nich do jedné, kterou vám položím. 8 00:00:39,562 --> 00:00:44,740 Valeriji Viktoroviči, lidé tohle od Putina nečekali, když pro něj hlasovali. 9 00:00:44,860 --> 00:00:51,253 Mohu říci, že všichni moji známí to cítí jako zradu vůči nim a litují, že pro něj hlasovali. 10 00:00:51,373 --> 00:00:56,959 Přitom je dost zvláštní, že Putin mluví o velkém průlomu v životě a technologiích. 11 00:00:57,079 --> 00:01:01,811 Jak je ho ale možné dosáhnout se starou vládou zlodějů v čele s Medvěděvem? 12 00:01:01,931 --> 00:01:05,437 Snad by bylo lepší, kdyby vůbec žádného premiéra nejmenoval. 13 00:01:05,557 --> 00:01:09,681 Vy vždy říkáte, že car je dobrý, to bojaři jsou ti špatní. 14 00:01:09,801 --> 00:01:16,754 To by bylo pochopitelné v době, kdy Putina jmenovali ještě takzvané jelcinovské kádry, 15 00:01:16,874 --> 00:01:22,592 a tak byl nucen podepisovat protilidové zákony atd. 16 00:01:22,712 --> 00:01:28,816 Jenže teď, když Putin kandidoval jako nezávislý a získal od lidí téměř 80% podporu, 17 00:01:28,936 --> 00:01:34,217 tak si sám nasadil okovy v podobě Medvěděva, Kudrina a dalších. 18 00:01:34,337 --> 00:01:39,052 Okamžitě se také rozezněla prohlášení o navýšení věku odchodu do důchodu. 19 00:01:39,172 --> 00:01:44,479 Co myslíte, Valeriji Viktoroviči, do jaké míry bude tato nová vláda efektivní? 20 00:01:44,599 --> 00:01:49,546 Opravdu si myslíte, že stejní lidé ve vládě jsou schopni provést změnu ekonomického modelu, 21 00:01:49,666 --> 00:01:54,329 aby mohla být modernizována ekonomika a došlo k technologickému průlomu v průmyslu? 22 00:01:54,449 --> 00:01:58,470 Proč prezident takto podrývá svou autoritu a popuzuje společnost 23 00:01:58,590 --> 00:02:03,048 jmenováním neschopného politika do funkce předsedy vlády? 24 00:02:04,000 --> 00:02:09,246 Ano, ta otázka je rozsáhlá a skutečně obsažná. 25 00:02:10,404 --> 00:02:17,939 Ale odpověď není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. 26 00:02:19,920 --> 00:02:26,169 Já teď budu mluvit trochu o něčem jiném, a to právě o devátém květnu, 27 00:02:26,289 --> 00:02:34,264 ale v souvislosti právě s touto otázkou, vyloženě v souvislosti s tou otázkou o jmenování vlády. 28 00:02:35,239 --> 00:02:42,003 Jestli snad něco s ohledem na vládu pozapomenu říci, tak mi to připomeňte, 29 00:02:42,123 --> 00:02:47,044 protože ta otázka je rozsáhlá a velice obsažná. 30 00:02:48,870 --> 00:03:00,881 Když se v roce 1982 generálním tajemníkem ÚV KSSS stal Jurij Vladimirovič Andropov, 31 00:03:01,653 --> 00:03:06,874 pronesl velice zajímavý výrok s ohledem na jeho smysl: 32 00:03:06,994 --> 00:03:11,040 „My neznáme společnost, ve které žijeme.“ 33 00:03:13,304 --> 00:03:20,582 A znát společnost, ve které žijeme, je principiálně důležité k tomu, abychom chápali, 34 00:03:20,702 --> 00:03:27,639 jak je realizováno řízení této společnosti, jak řídit tuto společnost. 35 00:03:27,759 --> 00:03:39,881 Máte-li nějaké iluze o tom, v jakém je ta společnost stavu, přijmete špatná řídící rozhodnutí. 36 00:03:40,001 --> 00:03:46,451 A jak hlásá pravidlo Dostatečně všeobecné teorie řízení, tak iluze procesu, 37 00:03:46,571 --> 00:03:58,956 nebo iluze objektu řízení může vyvolat iluzi řízení tohoto procesu nebo objektu řízení. 38 00:04:01,463 --> 00:04:11,911 Jenže takový iluzorní přístup k řízení bude mít zcela konkrétní výsledek, 39 00:04:12,031 --> 00:04:19,663 který může mít tragické důsledky jak pro toho, kdo řídí, tak i pro jeho podřízené. 40 00:04:19,783 --> 00:04:30,276 Je nutné mít zcela jasnou představu a chápat, jakou společnost řídíte, mluvíme-li... 41 00:04:34,475 --> 00:04:37,296 ...o řízení státu. 42 00:04:38,868 --> 00:04:45,798 Výčitek zaznívá směrem k Putinovi mnoho: „Nechal nás ve štychu a my už litujeme své volby. 43 00:04:45,918 --> 00:04:54,963 Čekali jsme, že nakráčí, mávne kouzelnou hůlkou a všechno bude jinak.“ 44 00:04:55,083 --> 00:05:00,269 Jenže lidi nemůžete zapnout/vypnout, a tím spíše ne celou společnost. 45 00:05:00,389 --> 00:05:05,173 Řízení společnosti má setrvačný charakter. 46 00:05:05,293 --> 00:05:13,570 Nehledě na to, že silová převaha trockistů byla za Stalina ohromná, 47 00:05:13,690 --> 00:05:24,015 dokázali přesto svůj revanš prosadit až po chruščovském tání a brežněvovské stagnaci, 48 00:05:24,135 --> 00:05:35,334 až potom trockista Gorbačov začal s přestavbou celé společnosti SSSR a trvalo mu to pět let. 49 00:05:35,454 --> 00:05:41,817 Takže se napřed od roku 1953 do roku 1985 připravovali a vytvářeli si kádrovou základnu 50 00:05:41,937 --> 00:05:46,989 a to za stavu, kdy se trockisté k moci dostali ihned po Stalinově smrti. 51 00:05:47,109 --> 00:05:55,856 Stalin zemřel v roce 1953 a již v roce 1956 proběhl sjezd, kde odhalovali kult Stalinovy osobnosti 52 00:05:55,976 --> 00:06:05,663 a stejně se celých 30 let museli připravovat k tomu, aby naši zemi rozložili a provedli přestavbu. 53 00:06:05,783 --> 00:06:08,653 Připravovali si kádry. 54 00:06:09,895 --> 00:06:16,949 A teď lidé hned čekají, že prezident prostě nakráčí, mávne kouzelnou hůlkou 55 00:06:17,069 --> 00:06:20,576 a všechno bude okamžitě vyřešeno. 56 00:06:20,696 --> 00:06:28,167 Já jsem už jednou, vlastně víckrát mluvil o tom, že když si máte někoho vybrat, 57 00:06:28,287 --> 00:06:33,238 tak ta lavička kádrových náhradníků je poloprázdná. 58 00:06:33,358 --> 00:06:38,780 A jestliže se člověk rozhodl řídit samostatně, 59 00:06:38,900 --> 00:06:44,591 tak navíc ještě musí nejdříve na tu lavičku kádrových náhradníků dostat své lidi, 60 00:06:44,711 --> 00:06:47,144 aby mohl přistoupit k jejich využití. 61 00:06:47,264 --> 00:06:56,850 To znamená, že možnost volby konkrétního manažera a jeho dosazení, aby mohl řídit nějaký proces, 62 00:06:56,970 --> 00:07:03,836 je krajně, opravdu velmi omezená stávajícím systémem řízení. 63 00:07:03,956 --> 00:07:09,076 A v jakých podmínkách u nás probíhá řízení? 64 00:07:09,196 --> 00:07:14,047 A tady jsme u toho devátého května, o kterém si musíme pořádně promluvit, 65 00:07:14,167 --> 00:07:19,521 přestože to nedokážeme v plném rozsahu, ale alespoň něco zmínit musíme. 66 00:07:19,641 --> 00:07:30,068 Protože devátý květen je pro nás velice, opravdu velice podstatným datem. 67 00:07:30,188 --> 00:07:36,147 Není to jen pouhé vítězství v jedné z válek. 68 00:07:37,826 --> 00:07:45,014 Skutečnost, že slavíme devátého května, vyvolává divokou nenávist, 69 00:07:45,134 --> 00:07:49,683 divokou zlost jak u celého prozápadního světa, 70 00:07:49,803 --> 00:07:57,643 tak i u všech prozápadně zaměřených lidí v Rusku i v postsovětském prostoru. 71 00:07:57,763 --> 00:08:09,868 Oni se neustále snaží prezentovat Velkou vlasteneckou válku jako pouhou jednu epizodu 2. světové války: 72 00:08:09,988 --> 00:08:16,539 „Jen se podívejte, na Západě se již všichni usmířili, už je tam vše v pořádku 73 00:08:16,659 --> 00:08:21,157 a my neustále vyčíslujeme nějaké křivdy.“ 74 00:08:21,277 --> 00:08:30,041 Problém Velké vlastenecké války spočívá v tom, že na rozdíl od celé 2. světové války, 75 00:08:30,161 --> 00:08:36,682 byla Velká vlastenecká válka vedena za právo žít na planetě Zemi. 76 00:08:36,802 --> 00:08:40,208 Ve vztahu k žádnému bojujícímu státu 77 00:08:40,328 --> 00:08:48,708 nebyla vedena cílevědomá genocida s ohledem na veškeré obyvatelstvo! 78 00:08:48,828 --> 00:08:59,695 Pouze ve vztahu k obyvatelstvu Ruska, Sovětského svazu probíhal akt celkové genocidy. 79 00:08:59,815 --> 00:09:09,999 Pro nás je vítězství ve Velké vlastenecké válce posvátné, má zásadní charakter. 80 00:09:10,119 --> 00:09:17,964 My jsme si v ní ubránili své právo žít na této planetě podle svých vlastních pravidel, 81 00:09:18,084 --> 00:09:21,572 podle pravidel ruského světa. 82 00:09:22,091 --> 00:09:28,159 A právě to symbolizuje vojenská přehlídka na počest Vítězství. 83 00:09:29,744 --> 00:09:37,315 A právě zde jsem nucen říci následující. Naši „patrioti“ hrabající se v pískovišti geopolitiky, 84 00:09:37,435 --> 00:09:45,756 rádi s přímo jakýmsi masochistickým vytržením vypráví o tom, 85 00:09:45,876 --> 00:09:56,267 jak zákeřný Západ vůči nám použil to či ono Overtonovo okno. 86 00:09:57,606 --> 00:10:08,564 Přitom toto naše „patriotické“ společenství pro oči nevidí, jaká Overtonova okna fungují nyní. 87 00:10:08,951 --> 00:10:18,360 Jak se například ta akce Nesmrtelný pluk stává prostředkem ke zničení Ruska, k likvidaci Ruska. 88 00:10:18,480 --> 00:10:25,296 A neházejte hned pantofle proti obrazovce, neprskejte, já vysvětlím, jak to myslím, 89 00:10:25,416 --> 00:10:31,700 protože mne, jehož dědové padli... 90 00:10:36,495 --> 00:10:38,064 ...ve válce, 91 00:10:38,184 --> 00:10:46,586 se ta špinavost, která se teď děje, dotýká osobně a uráží mě. 92 00:10:46,706 --> 00:10:51,746 Nemluvě o tom, že na bojišti studené války to musíme odrazit 93 00:10:51,866 --> 00:10:57,045 a stejně jako naši dědové, kteří nám vybojovali právo žít na této planetě, 94 00:10:57,165 --> 00:11:03,140 musíme pokračovat v jejich díle a sami se ubránit, ale tentokrát již na bojištích studené informační války. 95 00:11:03,260 --> 00:11:09,390 Každý rok jsem se velmi rád díval na vojenskou přehlídku na počest Vítězství v televizi. 96 00:11:09,510 --> 00:11:17,080 Dívat se na tu přehlídku v televizi bylo vždy lepší, než být jejím divákem na živo přímo tam, 97 00:11:17,200 --> 00:11:23,432 neboť jen velmi málo lidí tam na tu přehlídku má dost dobrý výhled. 98 00:11:24,487 --> 00:11:31,714 Je tam jen pár tribun, ze kterých je ta přehlídka opravdu dobře vidět. 99 00:11:31,834 --> 00:11:39,892 Takže pro všechny ostatní bylo lepší dívat se na tu vojenskou přehlídku na počest Vítězství v televizi. 100 00:11:40,012 --> 00:11:44,162 Je to však už tři roky, kdy se na ni nemohu dívat. 101 00:11:44,282 --> 00:11:52,752 Prostě se na ni nemohu dívat, protože vojenskou přehlídku na počest Vítězství v televizi přestali opravdu ukazovat. 102 00:11:52,872 --> 00:12:02,808 Předvádí tam jakousi slátaninu a promiňte mi ohavnost, a ne vojenskou přehlídku na počest Vítězství. 103 00:12:02,928 --> 00:12:06,666 Jde o výsměch nad samotnou přehlídkou. 104 00:12:06,786 --> 00:12:14,099 Předvádějí jakýsi neforemně poskakující dav, jakýsi zmatek při přeskupování, 105 00:12:14,219 --> 00:12:21,724 nějaké nesouvislé záběry zblízka, ale samotnou přehlídku Vítězství neukazují. 106 00:12:21,844 --> 00:12:27,743 Jedná se o výsměch nad ruskou vojenskou bojovou kulturou. 107 00:12:27,863 --> 00:12:35,124 Jakákoliv vojenská přehlídka je prvkem této vojenské bojové kultury. 108 00:12:35,244 --> 00:12:40,216 Pochodování v armádě není bez významu. 109 00:12:40,336 --> 00:12:49,218 Když probíhá pořadový výcvik, je formován jednotný egregor bojového semknutí jednotlivých útvarů, 110 00:12:49,338 --> 00:12:54,761 probíhá jejich stmelení, kdy je na energetické informační úrovni 111 00:12:54,881 --> 00:13:00,110 organizována vzájemná součinnost bojového útvaru. 112 00:13:00,230 --> 00:13:09,329 Pro naplnění této složky aktem pozvedajícím ducha vždy sloužila vojenská přehlídka. 113 00:13:10,705 --> 00:13:15,220 Přehlídka, na kterou se dívá veškeré obyvatelstvo, 114 00:13:15,340 --> 00:13:27,958 které svou energetikou posiluje tento vojenský egregor, tuto ruskou bojovou složku. 115 00:13:28,685 --> 00:13:37,499 Aby tohle bylo eliminováno, přestali vojenskou přehlídku ukazovat v její ucelenosti. 116 00:13:38,601 --> 00:13:45,965 A když se na to díváte, tak chápete, že režisérovi, který režíruje tu přehlídku na počest Vítězství, 117 00:13:46,085 --> 00:13:53,812 jsou ideologicky blízké takzvané gay průvody pederastů na Západě. 118 00:13:53,932 --> 00:13:59,213 Takto se snaží pošpinit vojenskou přehlídku. 119 00:13:59,333 --> 00:14:05,851 Když se díváte na vojenskou přehlídku na počest Vítězství, kterou dávají poslední tři roky, 120 00:14:05,971 --> 00:14:15,418 tak chápete, že režisérovi, který tu přehlídku natáčí, je ideologicky blízký kyjevský majdan. 121 00:14:16,224 --> 00:14:21,841 Pro něho není rozdíl v tom, jak se pohybují a poskakují lidé. 122 00:14:21,961 --> 00:14:29,688 Na Majdanu skákalo celé náměstí na slogan: „Kdo neskáče, je Moskal.“ 123 00:14:29,808 --> 00:14:35,600 A zde zase celé čtverce nadskakují, nadskakuji a nadskakují. 124 00:14:35,720 --> 00:14:41,915 A celá ta sprostota..., ještě dobře, že rovnou nenamířili kameru holkám pod sukně. 125 00:14:42,035 --> 00:14:45,355 Lidé jsou pobouření, protože to všechno vidí. 126 00:14:45,475 --> 00:14:51,832 Vidí, že se jedná o Overtonovo okno, že jde o znevažování armády. 127 00:14:51,952 --> 00:15:00,969 Jde o diskreditaci ruské vojenské bojové kultury, která je ve svém celku diskreditována, 128 00:15:01,089 --> 00:15:05,241 aby nemohl být nabit bojový egregor, aby si lidé řekli: 129 00:15:05,361 --> 00:15:11,002 „Už se na tu přehlídku v televizi dívat nebudu, protože stejně nic neuvidím…“ 130 00:15:11,122 --> 00:15:17,626 A už to skutečně říkají: „Na co se tam mám dívat? Stejně nic neukážou, jsou tam na nic.“ 131 00:15:17,746 --> 00:15:24,115 A nad tím, že se jedná o ideologickou diverzi, o diverzi proti státu, 132 00:15:24,567 --> 00:15:28,085 se nikdo, kdoví proč, ani nezamyslí. 133 00:15:28,205 --> 00:15:30,616 Kde se vzal ten režisér? 134 00:15:30,736 --> 00:15:36,870 Kdo je ve vládě a v Kremlu jeho kurátorem? Kdo ho tam prosadil a nedovolí ho odvolat 135 00:15:36,990 --> 00:15:40,676 bez ohledu na všeobecné lidové pobouření? 136 00:15:40,796 --> 00:15:43,968 To je stav řízení. 137 00:15:44,088 --> 00:15:53,185 Takže rok co rok tu probíhá při vojenské přehlídce na počest Vítězství 138 00:15:53,305 --> 00:15:59,480 zneuctívání vojenské ruské bojové kultury. 139 00:15:59,600 --> 00:16:04,890 Probíhá znevažování naší armády, její ponižování, 140 00:16:05,010 --> 00:16:11,474 její urážení místo toho, aby vojenská přehlídka plnila svůj úkol. 141 00:16:15,218 --> 00:16:20,300 A co ještě se děje okolo té přehlídky? 142 00:16:21,035 --> 00:16:29,759 Třeba to, že je to vojenská přehlídka na počest Vítězství a jedním ze symbolů těchto přehlídek 143 00:16:31,980 --> 00:16:34,737 je Leninovo mauzoleum. 144 00:16:35,992 --> 00:16:40,497 Tribuna, ze které byl přijímán pochod Vítězství, 145 00:16:40,617 --> 00:16:48,912 ke které byly odhozeny bojové zástavy poražených armád interventů, 146 00:16:49,776 --> 00:16:52,492 agresorů, 147 00:16:52,612 --> 00:16:58,293 je stydlivě zakryta překližkou. 148 00:17:02,079 --> 00:17:09,197 Navíc pochod Vítězství nezačal a nekonal se jen v roce 1945, 149 00:17:09,317 --> 00:17:13,661 konal se i 7. listopadu 1941 150 00:17:14,998 --> 00:17:20,841 a právě to se stalo ideologickým zlomovým okamžikem. 151 00:17:20,961 --> 00:17:28,351 Moskvu nevydali a v obklíčené Moskvě se konala vojenská přehlídka, tradiční vojenská přehlídka. 152 00:17:28,471 --> 00:17:36,024 Z této přehlídky se vraceli přímo na frontu, kde potom vítězili a Moskvu ubránili! 153 00:17:36,579 --> 00:17:43,184 Mauzoleum je dvojitým symbolem vítězství a je zakryto. 154 00:17:43,304 --> 00:17:45,549 Co to znamená? 155 00:17:45,669 --> 00:17:51,639 Znamená to jen jedno, že rovnováha sil v řízení je taková, 156 00:17:51,759 --> 00:18:02,299 že protilidové, protiruské síly nedovolují odhalit symboly Vítězství. 157 00:18:02,419 --> 00:18:12,355 Oni použili Overtonovo okno, aby vymýtili ruského bojového ducha, aby vymýtili vlastenectví. 158 00:18:12,475 --> 00:18:19,145 Ale vždyť při existenci toho paragrafu zakazujícího státní ideologii, 159 00:18:19,265 --> 00:18:26,630 je právě Vítězství ve Velké vlastenecké válce tou státní ideologií. 160 00:18:29,253 --> 00:18:34,757 Vlastenectví je tou státní ideologií. 161 00:18:34,877 --> 00:18:41,187 A aby tato energie mas byla upouštěna bez užitku, 162 00:18:43,939 --> 00:18:49,031 je vojenská přehlídka prezentována tímto způsobem. 163 00:18:51,089 --> 00:18:56,284 A z tohoto hlediska jsme nejen neodhalili symbol vítězství Kreml 164 00:18:56,404 --> 00:19:03,870 a vrchní velitel nepřijímal vojenskou přehlídku z této nejdůležitější tribuny, 165 00:19:03,990 --> 00:19:08,526 dokonce ani samotná přehlídka nebyla řádně předvedena. 166 00:19:08,646 --> 00:19:12,821 A ještě horší je to s tím Nesmrtelným plukem. 167 00:19:13,927 --> 00:19:24,137 Jedná se skutečně o celonárodní akci vycházející z hloubky národa, 168 00:19:24,257 --> 00:19:31,467 která propojuje historická období, lidi, jež položili životy za naše právo žít na této planetě, 169 00:19:31,587 --> 00:19:41,729 naše dědy a otce s námi, jež jsme pokračovateli jejich svaté věci, války za naši vlast. 170 00:19:41,849 --> 00:19:46,178 A opravdu jsme jejich pokračovateli? 171 00:19:47,799 --> 00:19:53,714 A zde je třeba říci pár slov o státní vlajce. 172 00:19:57,058 --> 00:20:06,496 Vždy, po dobu celé ruské historie, byla státní vlajkou rudá zástava. 173 00:20:06,616 --> 00:20:20,533 Měnila se podoba této vlajky, měnily se oficiality její prezentace, 174 00:20:20,653 --> 00:20:25,548 ale vlajka stále zůstávala rudá. 175 00:20:25,668 --> 00:20:30,755 Poprvé se ta trikolóra, kterou teď máme, 176 00:20:30,875 --> 00:20:38,663 objevila za Alexeje I. Michajloviče s přídomkem Tišajšij, který byl otcem Petra I. 177 00:20:38,783 --> 00:20:49,862 Aby nám vnutili kryptokoloniální vlajku, a zde musíme brát na zřetel, 178 00:20:49,982 --> 00:20:58,351 že globální prediktor má dvě křídla: atlantické a euroasijské, euroasijce. 179 00:20:58,471 --> 00:21:07,492 Atlantické je zhruba, z velmi hrubého pohledu symbolizováno holandskou vlajkou 180 00:21:07,612 --> 00:21:13,520 tedy barvami bílou, červenou a modrou, 181 00:21:13,640 --> 00:21:21,808 já je vyjmenoval v pořadí ruské vlajky, oj, naopak ruská vlajka je bílo-modro-červená, 182 00:21:21,928 --> 00:21:29,493 ale to není důležité, takže tyto tři barvy symbolizují podřízenost určitému klanu. 183 00:21:29,613 --> 00:21:41,750 Takto to platilo ve středověku a ještě v 19. století, kdy vznikaly nové státy typu Belgie a Rumunska. 184 00:21:41,870 --> 00:21:51,896 Proto když Francii v 18. století jako stát zlikvidovali, 185 00:21:52,016 --> 00:22:00,576 staly se symbolem nové Francie právě tyto barvy podřízenosti Velké Británii, no Holandsku-Velké Británii. 186 00:22:00,696 --> 00:22:06,076 Holandsko nelze oddělovat od Velké Británie, už jsem o tom nejednou mluvil, 187 00:22:06,196 --> 00:22:09,640 o stěhování Benátčanů a Janovanů napřed do Holandska, 188 00:22:09,760 --> 00:22:13,219 a potom do Velké Británie, přesněji do Anglie. 189 00:22:13,339 --> 00:22:17,334 Velká Británie není jen tím ostrovem. 190 00:22:17,454 --> 00:22:24,802 Takže, aby nám vnutili tuto vlajku a my se stali kryptokolonií, 191 00:22:25,151 --> 00:22:28,937 potřebovali svrhnout dynastii Rurikovců, 192 00:22:29,057 --> 00:22:34,760 aby nám potom Holanďané prostřednictvím smuty dosadili dynastii Romanovců. 193 00:22:36,776 --> 00:22:44,059 Ale rudá vlajka i nadále zůstávala státní vlajkou, nehledě na všechny pokusy vnutit nám trikolóru. 194 00:22:44,552 --> 00:22:52,803 V bitvě u Poltavy Petr I. porazil Švédy s rudou vlajkou, u Borodina jsme také bojovali s rudou vlajkou. 195 00:22:52,923 --> 00:23:01,196 Navíc, abychom se vyhnuli přijetí této trikolóry za státní vlajku, 196 00:23:01,937 --> 00:23:09,816 počínaje Petrem I. dynastie Romanovců manévrovala, a tak se objevila jiná vlajka, 197 00:23:09,936 --> 00:23:15,227 bílo-žluto-černá, imperátorská vlajka. 198 00:23:15,347 --> 00:23:23,374 To už patří k barvám euroasijského křídla globálního prediktoru s centrem v Belgii, 199 00:23:23,494 --> 00:23:29,484 v nově vytvořeném státu v polovině 19. století, kam patří i Rumunsko. 200 00:23:29,604 --> 00:23:34,463 To je velice hrubé rozdělení. Ano, i Německo. 201 00:23:34,583 --> 00:23:41,931 Když takto hrubě rozdělíme více méně stabilní státy, jak tomu bylo v 19. století. 202 00:23:42,051 --> 00:23:48,473 Ale díky zákonu času začala být obě křídla dost pohyblivá 203 00:23:48,593 --> 00:23:58,472 a stát, který má vlajku podřízenosti jednomu křídlu, může už klidně pracovat i pod vedením druhého křídla. 204 00:24:01,145 --> 00:24:08,922 Takže Romanovci manévrovali a až do samotného února roku 1917 205 00:24:09,042 --> 00:24:13,304 se trikolóra státní vlajkou přece jen nestala. 206 00:24:13,777 --> 00:24:21,102 A když nastoupili bolševici, tak obnovili ruský rudý prapor. 207 00:24:21,222 --> 00:24:32,691 To až v roce 1991 to bezectní synové čestných otců všechno poplivali 208 00:24:33,129 --> 00:24:39,199 a přijali tuto vlajku za svou státní vlajku, a tak nějak přitom pozapomněli, 209 00:24:39,319 --> 00:24:45,808 že právě pod touto vlajkou vždy do Ruska přinášeli neštěstí. 210 00:24:46,554 --> 00:24:59,670 A poslední takové neštěstí nás postihlo za Velké vlastenecké války, kdy všichni společně, 211 00:25:01,292 --> 00:25:09,652 všichni ti Hilfswillingeři (Hiwi) a další různorodí Hitlerovi přisluhovači sloužící v různých policejních jednotkách, 212 00:25:09,772 --> 00:25:14,119 ve vojskách SS a všude možně, nebo v kozáckých jednotkách 213 00:25:14,239 --> 00:25:21,951 a je zbytečné tvrdit, že měli znaky příslušnosti Donského nebo Těrského vojska, to není důležité. 214 00:25:22,071 --> 00:25:27,729 Všichni ti z ROA (Ruské osvobozenecké armády) měli TRIKOLÓRU. 215 00:25:28,817 --> 00:25:39,317 Ano, my se teď nemůžeme úplně vrátit k naší prapůvodní ruské vlajce, k té rudé, 216 00:25:39,437 --> 00:25:52,831 proto je teď na státní akci použití trikolóry zcela objektivně vysvětlitelné a přijatelné. 217 00:25:52,951 --> 00:25:58,477 Už nejednou jsem říkal, že i navzdory tomu, že je pro mne nepřijatelná 218 00:25:58,597 --> 00:26:05,527 a nesouhlasím s tím, aby trikolóra byla státní vlajkou, tak se k ní teď jako ke státní vlajce chovám, 219 00:26:05,647 --> 00:26:11,058 protože jestliže my sami budeme plivat na své vlastní státní symboly, 220 00:26:11,178 --> 00:26:14,725 tak nemůžeme čekat, že si nás ve světě budou vážit. 221 00:26:14,845 --> 00:26:21,030 Dokud je tedy tato trikolóra státní vlajkou, tak je třeba k ní zaujímat postoj jako ke státní vlajce. 222 00:26:21,150 --> 00:26:29,484 Je ale nutné také chápat celé to pozadí, celou historii té vlajky, abychom se mohli vrátit ke svým pramenům. 223 00:26:29,604 --> 00:26:35,875 Přesto jsme i s touto vlajkou, po překonání těžkých devadesátých let, 224 00:26:35,995 --> 00:26:44,300 donutili v prvním i současném druhém desetiletí 21. století Západ přijmout Rusko jako subjekt řízení, 225 00:26:44,420 --> 00:26:49,315 nestali jsme se pouhým objektem a surovinovým přívěškem Západu. 226 00:26:49,435 --> 00:26:53,556 Donutili jsme je i přes tuto vlajku s námi počítat. 227 00:26:53,676 --> 00:27:04,590 Proto říkám, že použití této vlajky na státních akcích je absolutně objektivně podmíněno. 228 00:27:04,710 --> 00:27:16,970 Máme tu ale lidovou iniciativu, veřejnou iniciativu, nejedná se o státní iniciativu, Nesmrtelný pluk, 229 00:27:18,603 --> 00:27:27,286 na kterém nosíme portréty svých dědů a prapor vítězství. 230 00:27:28,432 --> 00:27:40,348 Neustále mluvíme o tom, že se v různých republikách pokoušejí s ohledem na veterány této války 231 00:27:40,468 --> 00:27:48,178 stavět na roveň vlasovce a normální vojáky, kteří bojovali a umírali za svou vlast, 232 00:27:48,298 --> 00:27:52,161 různé ty zrádce jako banderovce na Ukrajině. 233 00:27:52,281 --> 00:28:03,079 A co se děje u nás? Jak se mohlo stát, že v Nesmrtelném pluku nesli lidé trikolóry? 234 00:28:03,199 --> 00:28:07,922 A zde vysvětlení, že se jedná o státní vlajku, není na místě. 235 00:28:08,042 --> 00:28:12,880 Jedná se o vzpomínku na naše padlé, o rudý prapor vítězství těch, 236 00:28:13,000 --> 00:28:19,494 kteří ubránili naše právo žít na této planetě podle našich pravidel 237 00:28:19,614 --> 00:28:27,151 a o trikolóru, pod kterou bojovali všichni Hitlerovi přisluhovači ve snaze zlikvidovat Rusko. 238 00:28:27,271 --> 00:28:36,207 Staví je ti lidé takto na roveň? Bezesporu ne. 239 00:28:36,327 --> 00:28:43,486 A proč se tedy ty vlajky objevily? Protože ti lidé to nechápou, nevědí, co provádějí. 240 00:28:43,606 --> 00:28:49,733 To jsou ta Overtonova okna vedoucí k budoucímu zhroucení státu. 241 00:28:49,853 --> 00:28:56,697 Tyto vlajky na této lidové akci nemají co dělat, nemají tam co dělat! 242 00:28:56,817 --> 00:29:05,638 Protože pod touto vlajkou bojovali všichni nepřátelé Ruska, všichni zrádci Ruska v době Velké vlastenecké války. 243 00:29:05,758 --> 00:29:14,321 Jedná se o akci na počest hrdinů války, kteří bojovali za Rusko, tak jak se tam vůbec mohla ta vlajka objevit? 244 00:29:14,441 --> 00:29:20,082 Trikolóra na této akci? Nejedná se o státní, ale o lidovou akci. 245 00:29:26,328 --> 00:29:33,665 A za situace, kdy u nás lidé nechápou ani tak jednoduché věci, 246 00:29:33,785 --> 00:29:40,170 požadujeme od Putina, aby vše dokázal děj se co děj. 247 00:29:40,290 --> 00:29:43,953 Hlavně ať to vypadá líbivě. 248 00:29:46,216 --> 00:29:55,903 Tato fakta, ta prezentace dokonce oficiální vojenské přehlídky, 249 00:29:56,023 --> 00:30:02,207 zakrytí symbolu Vítězství, přítomnost trikolóry, 250 00:30:02,327 --> 00:30:07,361 pod kterou bojovali všichni nepřátelé Ruska proti Rusku, vždycky, 251 00:30:09,932 --> 00:30:15,770 ukazují, že jsme stále v postavení kryptokolonie. 252 00:30:16,491 --> 00:30:27,010 Ať už se nám to líbí či ne, tak veškerá ta poststalinská partajní sovětská nomenklatura 253 00:30:27,130 --> 00:30:30,225 tak toužila splynout se Západem, 254 00:30:30,345 --> 00:30:42,055 že velice mnohé mechanismy řízení přenechala k dispozici nadnárodnímu řízení 255 00:30:42,175 --> 00:30:48,845 ať už zosobněného státní elitou USA a jejich podpindosníky, nebo globálním prediktorem. 256 00:30:49,566 --> 00:30:55,327 I za podmínek, kdy to byli oni, kdo formoval veškerý kádrový sbor, 257 00:30:55,447 --> 00:31:00,984 a rozestavovali své lidi do konkrétních funkcí, to trvalo celých třicet let po Stalinově smrti, 258 00:31:01,104 --> 00:31:05,537 než mohli přistoupit k té likvidaci. 259 00:31:05,657 --> 00:31:12,507 A my chceme dnes z ničeho, kdy nic nemáme v ruce, dosáhnout hned všeho. 260 00:31:12,627 --> 00:31:16,519 Jen nám tam, Putine, někoho dosaď, vem kde vem…“ 261 00:31:16,639 --> 00:31:20,840 To už jsme zapomněli na havárii na Sajano-Šušenské vodní elektrárně? 262 00:31:20,960 --> 00:31:29,816 Oni, nepřátelé Ruska, ti postsovětští úředničtí nomenklaturní „elitáři“ zahledění na Západ, 263 00:31:29,936 --> 00:31:33,159 nemají žádný problém s tím, 264 00:31:33,279 --> 00:31:38,277 aby nám zařídili globální technologickou katastrofu, protože pro ně Rusko nic neznamená. 265 00:31:38,397 --> 00:31:42,373 Předvedli to na případu Sajano-Šušenské vodní elektrárny. 266 00:31:42,493 --> 00:31:44,615 Zatímco Putin myslí na stát. 267 00:31:44,735 --> 00:31:51,322 Putin je nutí pracovat pro zájmy státu. 268 00:31:54,387 --> 00:32:03,481 A co se týká Medvěděva, tak jsem už dříve nejednou mluvil o tom, 269 00:32:03,601 --> 00:32:11,175 že za současné rovnováhy klanově-korporativních zájmů 270 00:32:11,295 --> 00:32:21,030 tu žádná alternativa pro jmenování do funkce premiéra místo Medvěděva nebyla. 271 00:32:21,150 --> 00:32:24,444 Žádná jiná se prostě neukázala. 272 00:32:24,564 --> 00:32:31,523 A proč? Protože Medvěděv nám do určité míry vyhovuje, 273 00:32:31,643 --> 00:32:39,174 a právě on nám teď umožní vzít si potřebný timeout, 274 00:32:39,294 --> 00:32:43,727 abychom zaplnili svou lavičku náhradníků. 275 00:32:43,847 --> 00:32:49,740 V těch dvou letech, po které musí Medvěděvova vláda udržet tento timeout, 276 00:32:49,860 --> 00:32:53,511 se musíme vyhnout konfrontaci se Západem 277 00:32:53,631 --> 00:33:00,647 a musíme naplnit svou lavičku náhradníků, dostat lidi do takových pozic, 278 00:33:00,767 --> 00:33:04,199 abychom je potom mohli jmenovat do funkcí. 279 00:33:05,711 --> 00:33:11,191 Protože prostě zatím žádné v režimu jmenování připraveny nemáme. 280 00:33:11,311 --> 00:33:20,133 Mohli bychom tam někoho jmenovat, ale musíte mít brát do úvahy, že veškerá mnohomiliónová úřednická korporace 281 00:33:20,253 --> 00:33:22,774 je nasměrována na likvidaci Ruska. 282 00:33:22,894 --> 00:33:26,448 A zatlačit bezstrukturním způsobem na tyto mechanismy, 283 00:33:26,568 --> 00:33:30,533 aby se všechny ty Sajano-Šušenské vodní elektrárny začaly dít po celém státě, 284 00:33:30,653 --> 00:33:32,851 pro ně není vůbec žádným problémem. 285 00:33:32,971 --> 00:33:37,566 Je třeba na ně zatlačit přes jejich zájmy a donutit je pracovat pro zájmy Ruska. 286 00:33:37,686 --> 00:33:39,883 Jak to dělá Putin. 287 00:33:40,463 --> 00:33:50,628 A úkolem teď je zformovat takovou vládu, aby bylo možné realizovat za podpory… 288 00:33:50,748 --> 00:33:54,115 Vždyť proč bylo zapotřebí, aby lidé pro Putina hlasovali masově? 289 00:33:54,235 --> 00:34:00,302 Aby se Putin mohl opírat bezprostředně o lidi v jednání s elitami a nadnárodním řízením 290 00:34:00,422 --> 00:34:07,816 zosobněným jak USA, státní elitou USA, tak i globálním prediktorem ve věci formování této vlády. 291 00:34:07,936 --> 00:34:13,120 A to jednání je velice tvrdé. Jen si to vezměte, co bylo úkolem? 292 00:34:14,141 --> 00:34:27,047 "Nemůžeme nic protahovat, nemáme čas zařídit destabilizaci, takže musíme jednat okamžitě." 293 00:34:27,519 --> 00:34:33,451 Sedmého byla inaugurace a sedmého se Medvěděv setkal s frakcemi v parlamentu, 294 00:34:33,571 --> 00:34:38,263 osmého byl Medvěděv jmenován a desátého měla být vláda. 295 00:34:38,383 --> 00:34:45,472 Osmého Medvěděv řekl, že seznam členů vlády je již s Putinem dohodnut. 296 00:34:45,983 --> 00:34:51,955 A proč tedy má být ten seznam projednáván, schvalován až osmnáctého? 297 00:34:52,075 --> 00:34:55,304 To znamená, že probíhá velice tvrdý boj. 298 00:34:55,424 --> 00:35:05,886 Putinovi se cestou diktátu a ultimát pokoušejí vnutit stejně jako dřív řízení, které by mu svazovalo ruce i nohy. 299 00:35:06,006 --> 00:35:12,148 Prostřednictvím kterého by skutečně u lidí vyvolali nespokojenost s Putinem 300 00:35:12,268 --> 00:35:16,592 a uvrhli stát do hlubin občanské války. 301 00:35:21,429 --> 00:35:29,507 Kolegu obzvláště zajímá jmenování Mutko, Siluanova a Kudrina, 302 00:35:33,116 --> 00:35:38,911 který má stanout v čele Účetní komory (kontrolního úřadu). 303 00:35:39,031 --> 00:35:42,029 A zde se opět dostáváme… 304 00:35:42,149 --> 00:35:47,185 Tak zaprvé, jak vypadá ta situace s ohledem na Siluanova, Mutko a další? 305 00:35:47,305 --> 00:35:51,261 Co řekl zcela konkrétně Medvěděv na setkání s frakcemi? 306 00:35:51,381 --> 00:36:02,286 „Já nevím, jaké složení vlády předpokládá Putin, ale můj názor na věc je takový a takový.“ 307 00:36:02,406 --> 00:36:07,957 A ohlásil tak svůj názor, své ultimátum Putinovi. 308 00:36:08,077 --> 00:36:13,187 Jedná se o určitý konsensus klanově-korporativních skupin. 309 00:36:13,307 --> 00:36:23,303 Putin to ultimátum nepřijal, což naznačuje skutečnost, že ta vláda desátého ohlášena nebyla. 310 00:36:23,794 --> 00:36:32,339 Co se týká Siluanova, tak je na čase, aby šel sedět společně s Uljukajevem, 311 00:36:32,459 --> 00:36:35,973 místo aby ho premiér někam jmenoval. 312 00:36:36,093 --> 00:36:45,647 A co se týká Mutko. Jak může být pořád v kurzu člověk, který nezvládnul to a ono a je všem na posměch? 313 00:36:45,767 --> 00:36:48,642 Lidé nechápou jednu věc. 314 00:36:48,762 --> 00:36:59,544 "Elitě" je vřele ukradené, co si myslí lidé, které považuje za dobytek, o tom či onom politikovi. 315 00:36:59,664 --> 00:37:08,187 Mutko nesmíte porovnávat s některým z bývalých ministrů, 316 00:37:08,307 --> 00:37:16,609 ale třeba s britskou premiérkou Theresou Mayovou, s britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem. 317 00:37:16,729 --> 00:37:19,555 Vždyť to jsou také šašci. 318 00:37:19,923 --> 00:37:24,441 A proč jsou tito šašci jmenováni do svých funkcí? 319 00:37:24,561 --> 00:37:33,919 Vždyť si to vezměte, ten člověk oddaně a upřímně dokázal své klanově-korporativní skupině, 320 00:37:34,039 --> 00:37:41,367 že v jejím zájmu klidně obětuje vlastní pověst, 321 00:37:41,487 --> 00:37:45,383 že je mu jedno, zda se mu lidé budou či nebudou smát. 322 00:37:45,503 --> 00:37:51,375 On prostě úkol, který mu byl uložen klanově-korporativní skupinou, splní stůj co stůj. 323 00:37:51,495 --> 00:37:57,663 Taková oddanost je klanově-korporativními skupinami velice ceněna. 324 00:37:57,783 --> 00:38:06,485 Proto je Medvěděvovi šuma fuk, co si o Mutkovi myslí lidé. 325 00:38:06,605 --> 00:38:15,414 Postaral se o to, aby Rusko bylo poníženo na mistrovství, oj na olympiádě? Postaral! 326 00:38:15,534 --> 00:38:22,718 Udělal pro to všechno a splnil úkol klanově-korporativní skupiny, která hledá, jak navázat kontakt se Západem, 327 00:38:22,838 --> 00:38:26,441 jak mu posloužit, jak mu předvést svou oddanost. 328 00:38:26,561 --> 00:38:32,963 Vše splnil, takže je hoden toho, aby mohl pokračovat, protože si i dál efektivně poradí s uloženými úkoly. 329 00:38:33,083 --> 00:38:38,600 To vy se pletete v tom, co je jeho úkolem, protože když tam dosazují své lidi, 330 00:38:38,720 --> 00:38:43,805 ukládají jim úplně jiné úkoly. A opět jsme u toho. 331 00:38:43,925 --> 00:38:56,499 Široké vrstvy obyvatelstva se mylně domnívají, že dobro a zlo může být... Že je vnímáno všemi stejně. 332 00:38:56,619 --> 00:39:03,452 „Cožpak ve vládě nechápou, že lidé nemají z čeho žít? Že lidé melou z posledního? 333 00:39:03,572 --> 00:39:06,518 Že probíhá genocida obyvatelstva?“ (v devadesátých letech) 334 00:39:07,114 --> 00:39:11,866 Svatá ty prostoto. Vždyť přesně to bylo cílem té vlády! 335 00:39:11,986 --> 00:39:18,964 Aby lidé neměli z čeho žít, aby jejich počet klesal. 336 00:39:19,848 --> 00:39:30,341 To Putin se snaží o pozvednutí porodnosti, to Putin vzdaluje náš stát od této záhuby. 337 00:39:30,461 --> 00:39:35,484 Vždyť když byl takto v devadesátých letech devastován náš národ, 338 00:39:35,604 --> 00:39:41,389 kdy úmrtnost převýšila porodnost, tak už Rusko definitivně odepsali. 339 00:39:41,509 --> 00:39:47,725 Hotovo, zbavili jsme se jich, prostor je uvolněný, můžeme se začít dělit, ten zbytek lidí už vymře sám o sobě. 340 00:39:47,845 --> 00:39:52,766 To Putin se snaží o záchranu našeho obyvatelstva, našeho národa, 341 00:39:52,886 --> 00:40:03,649 aby se početně rozrůstal, aby naši lidé měli užitek z toho bohatství, které jim právem náleží. 342 00:40:05,490 --> 00:40:08,403 A pro takové jako je Medvěděv? 343 00:40:08,523 --> 00:40:14,751 Těm Západ uloží provádět genocidu ruského národa a oni jednají: 344 00:40:14,871 --> 00:40:17,854 „Peníze prostě nejsou, ale držte se.“ 345 00:40:17,974 --> 00:40:22,989 Nebo ještě bezostyšněji: „My peníze sice máme, ale vám je nedáme.“ 346 00:40:24,164 --> 00:40:30,664 Cíle řízení jsou ODLIŠNÉ! A lidé si myslí, že ve vládě myslí jen na prospěch lidí. 347 00:40:30,784 --> 00:40:33,658 Na to tam nikdy ani nepomysleli. 348 00:40:33,778 --> 00:40:37,372 Ti myslí jen na to, jak si udělat oko u Západu. 349 00:40:37,492 --> 00:40:44,554 A v tom právě spočívá konflikt mezi Putinem a celým tím mocenským korporativním uskupením v našem státě. 350 00:40:44,674 --> 00:40:48,761 Putin jednoduše tomu mocenskému korporativnímu uskupení předvádí, 351 00:40:48,881 --> 00:40:54,578 těm různým klanově-korporativním skupinám, té jejich alianci, 352 00:40:54,698 --> 00:41:00,490 co je čeká, když budou tak nerozvážně posluhovat Západu, 353 00:41:00,610 --> 00:41:05,323 že je Západ nepotřebuje, a že po obyčejných lidech přijdou na řadu i oni. 354 00:41:05,443 --> 00:41:11,860 A tímto způsobem nutí tuto takzvanou ruskou „elitu“ pracovat pro ruské zájmy. 355 00:41:12,523 --> 00:41:16,086 Ale dříve než k tomu někoho z nich donutil, 356 00:41:16,206 --> 00:41:23,211 bylo nutné na daného člověka shromáždit takzvaný kompromitující materiál, 357 00:41:23,331 --> 00:41:29,597 aby ho díky němu bylo možné zmáčknout a byl pod jeho tlakem nucen pracovat pro Rusko. 358 00:41:29,717 --> 00:41:32,496 A co naopak potřebuje klanově-korporativní skupina? 359 00:41:32,616 --> 00:41:39,027 „Tohohle hodíme přes palubu a předhodíme ho lidem. Vždyť je to zloděj a má sedět ve vězení. 360 00:41:39,147 --> 00:41:45,325 Takto vyvoláme u lidí pobouření, a až ho strčí do vězení, dosadíme si na jeho místo jiného. 361 00:41:45,445 --> 00:41:50,164 Lidé stejně přijdou na to, že krade úplně stejně 362 00:41:50,284 --> 00:41:54,143 protože on bude dál ničit Rusko v zájmu naší klanově-korporativní skupiny, 363 00:41:54,263 --> 00:41:57,081 ale výčitky lidí budou směřovat k Putinovi.“ 364 00:41:57,201 --> 00:42:01,363 To je přístup uplatňovaný elitáři vůči lidem: 365 00:42:01,483 --> 00:42:06,479 „Až ten dobytek pochopí, že ten nový je úplně stejný jako ten starý, 366 00:42:07,218 --> 00:42:09,871 tak to vše hodíme na Putina. 367 00:42:09,991 --> 00:42:15,859 A dav začne vykřikovat: ‚My teď tak litujeme, že jsme hlasovali pro Putina…‘“ 368 00:42:20,256 --> 00:42:25,694 Je tedy třeba znát společnost, ve které žijeme. 369 00:42:25,814 --> 00:42:31,474 A zde se vyčleňuje osoba Kudrina. 370 00:42:31,594 --> 00:42:37,803 Na rozdíl od hypotetického návrhu Siluanova a Mutka ze strany Medvěděva, 371 00:42:37,923 --> 00:42:40,342 zda mu to projde či ne, 372 00:42:40,462 --> 00:42:47,581 Kudrina navrhla frakce Jednotného Ruska ve Státní dumě a on už vyslovil svůj souhlas. 373 00:42:47,701 --> 00:42:54,611 Ještě to není rozhodnuto, ale ultimátum pro Putina je na stole: „Kudrina, Kudrina, Kudrina!“ 374 00:42:54,731 --> 00:43:03,442 Víte ta situace je taková, já chápu, že bohužel minimálně v této vládě, 375 00:43:03,562 --> 00:43:10,017 přinejmenším v této vládě funkce ministra financí 376 00:43:10,137 --> 00:43:20,136 a šéfa Účetní komory nebudou v jurisdikci ruského státního řízení. 377 00:43:20,420 --> 00:43:25,063 Putin tam nemůže jmenovat svého člověka. 378 00:43:25,183 --> 00:43:30,994 Ale jmenovat do jedné z nejvyšších funkcí, kde probíhá monitorování údajů systému, 379 00:43:31,114 --> 00:43:35,921 aby mohla být včas podávána hlášení Západu, jak korigovat nátlak na Rusko, právě Kudrina, 380 00:43:36,041 --> 00:43:46,741 toho otevřeného podpindosníka, to je úroveň uchování řízení ze strany americké státní elity. 381 00:43:46,861 --> 00:43:52,469 Ta úroveň by měla stoupat, ale to by tam museli dosadit někoho jiného. 382 00:43:53,109 --> 00:44:00,641 Já nevím, zda je to dobré povědět, ale mohli by tam dosadit třeba Sergeje Vladilenoviče Kirijenka, 383 00:44:00,761 --> 00:44:03,886 ten je zcela jasně člověkem globalistů. 384 00:44:04,006 --> 00:44:06,897 A to by byla úplně jiná úroveň. 385 00:44:09,784 --> 00:44:15,312 Takže takto vypadá ta situace. Putinovi se pokoušejí vnutit ultimátum. 386 00:44:15,432 --> 00:44:20,841 Putin teď nepotřebuje, aby lidé úpěli: „My mysleli, že on udělá to či ono…“ 387 00:44:20,961 --> 00:44:26,721 Potřebuje podporu: „My chápeme, co je veškerá ta „elita“ zač, 388 00:44:26,841 --> 00:44:30,101 a my podporujeme Putina a ne tuto vládu! 389 00:44:30,221 --> 00:44:34,116 Ať jen si tato vláda teď zkusí jednat proti Putinově vůli!“ 390 00:44:34,236 --> 00:44:36,915 Lidé a armáda podporují Putina. 391 00:44:37,035 --> 00:44:39,063 Takto to má vypadat. 392 00:44:39,183 --> 00:44:45,207 Potom bude moci postupovat efektivněji a za dva roky tu už budeme mít vládu, 393 00:44:45,327 --> 00:44:48,564 která bude pracovat pro ruské zájmy! 394 00:44:48,684 --> 00:44:55,466 Od Medvěděvovy vlády, jak zaznělo v té otázce: Cožpak od nich se dají očekávat nějaké průlomy? 395 00:44:55,586 --> 00:45:00,325 To určitě nedají. Ale to je dočasný stav, jedná se o vládu oddychové přestávky. 396 00:45:00,445 --> 00:45:03,635 Teď jde o to, kdo koho přetlačí. 397 00:45:04,761 --> 00:45:12,737 Jestliže Rusko dokáže na bojištích studené války uhájit své právo žít podle svých vlastních pravidel, 398 00:45:13,018 --> 00:45:18,758 tak bude jiná vláda, která dokáže vést Rusko k rozvoji. 399 00:45:18,878 --> 00:45:23,969 A jestliže to Rusko nedokáže, tak tu přece jen nakonec vypukne ta občanská válka 400 00:45:24,089 --> 00:45:26,628 a Rusko přestane existovat. 401 00:45:26,748 --> 00:45:29,850 A jak to právo dokážeme uhájit? Budeme-li podporovat Putina. 402 00:45:29,970 --> 00:45:33,283 Jenže ne kvůli tomu, že je to prostě Putin, 403 00:45:33,403 --> 00:45:38,776 ale že budeme rozumět tomu, čím je podmíněn ten či onen jeho krok. 404 00:45:39,392 --> 00:45:42,561 A někdy je třeba se dohodnout. 405 00:45:43,212 --> 00:45:47,244 Já Dmitrije Anatoljeviče… No kdy já jsem se o něm… 406 00:45:47,364 --> 00:45:51,716 Vždyť on to Rusku tak strašně zavařil. 407 00:45:53,300 --> 00:46:00,537 Sýrie, to je plod, ta válka v Sýrii, to je plod Medvěděvovy práce. 408 00:46:00,657 --> 00:46:07,737 Kdyby tehdy zůstal stát stranou, jako to udělal v roce 2008 s ohledem na válku s Gruzií, 409 00:46:08,107 --> 00:46:11,241 a umožnil tu věc řešit Putinovi… 410 00:46:11,361 --> 00:46:13,547 - Libyi. - Ano, tu věc s Libyí. 411 00:46:13,667 --> 00:46:16,645 - Mluvil jste o Sýrii. - Ale ano, to souvisí se Sýrií. 412 00:46:16,765 --> 00:46:23,635 Kdyby v roce 2011 s ohledem na Sýrii, oj, Libyi Medvěděv zůstal stát stranou, 413 00:46:23,755 --> 00:46:28,477 jako to udělal v roce 2008 v případě Gruzie, a umožnil, aby tu věc řešil Putin, 414 00:46:28,597 --> 00:46:31,945 tak by teď nebyla válka v Sýrii! 415 00:46:32,065 --> 00:46:36,998 A Východ by byl klidný, nebyla by tam teroristická hrozba, 416 00:46:37,118 --> 00:46:41,787 která by ohrožovala i nás a nebyl by ten migrační příval do celé Evropy, 417 00:46:41,907 --> 00:46:45,396 ani teroristická vlna, která zaplavuje Rusko. 418 00:46:45,516 --> 00:46:47,773 Nic z toho by se nestalo. 419 00:46:49,005 --> 00:46:58,318 A jeho… On se tak snažil zavděčit Američanům, že byl prostě zosobněním přísloví: 420 00:46:58,438 --> 00:47:03,547 Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si potom samou horlivostí čelo rozbije. Tak to přesně byl Medvěděv. 421 00:47:03,667 --> 00:47:11,471 Američanům, americké státní elitě USA, která v řízení také ničemu nerozumí, 422 00:47:11,591 --> 00:47:16,276 se zdál zbytečný ruský vesmírný program, protože nechápali, že z něho sami žijí. 423 00:47:16,396 --> 00:47:19,868 Tak ho Medvěděv začal omezovat. 424 00:47:19,988 --> 00:47:30,150 Francouzi varovali: „Co to děláte? Váš podnik tak nedokáže připravit Progress ke startu. Vždyť havaruje.“ 425 00:47:30,270 --> 00:47:37,419 Medvěděv si ale dělal oko u Američanů a Progress havaroval. A teprve potom ho odepsali. 426 00:47:37,539 --> 00:47:45,837 Samy americké elity řekly: „Kam nás takový hlupák může dovést? Vždyť je úplně pitomý. 427 00:47:45,957 --> 00:47:48,757 Někdo mu něco nakuká a on to hned provede.“ 428 00:47:48,877 --> 00:47:51,924 Pro něj je nejdůležitější, aby především Rusko… 429 00:47:52,044 --> 00:47:58,121 A tehdy to pro Putina znamenalo šanci, díky které potom v roce 2012 vyhrál (volby). 430 00:48:00,990 --> 00:48:06,043 V další otázce vás Valeriji Viktoroviči prosí okomentovat situaci, 431 00:48:06,163 --> 00:48:10,322 která teď vzniká okolo Íránu. Co se tam děje? 432 00:48:10,442 --> 00:48:17,945 - Mají na mysli jeho jaderný program. - Ano, to že USA odstupují od jaderné dohody. 433 00:48:18,065 --> 00:48:25,357 V podstatě se neděje nic, co by se nedalo předpovědět, neděje se nic neočekávaného, vše běží podle plánu. 434 00:48:25,477 --> 00:48:31,554 A vlastně to není ani tak o Íránu, jako spíše o Koreji. 435 00:48:31,674 --> 00:48:40,217 Představte si situaci, kdy USA neodstupují od té dohody proto, 436 00:48:40,337 --> 00:48:46,783 že Írán neplní podmínky té dohody, ale proto, 437 00:48:46,903 --> 00:48:51,450 že jim podmínky té dohody přestaly vyhovovat. 438 00:48:51,570 --> 00:48:58,009 Tehdy ji vedení USA podepsalo, ale teď už mu nevyhovuje. 439 00:48:58,129 --> 00:49:00,760 A co tu máme? 440 00:49:00,880 --> 00:49:09,718 Teď se v Singapuru má konat schůzka Trumpa s Kim Čong-unem, kde mu budou říkat: 441 00:49:09,838 --> 00:49:14,010 „Vzdej se jaderných zbraní a my ti zaručíme, že…“ 442 00:49:14,130 --> 00:49:19,820 Jakou váhu teď asi budou mít tyto americké záruky? 443 00:49:19,940 --> 00:49:31,111 Co teď v mezinárodních vztazích znamená americké slovo? VŮBEC NIC! Absolutně nic. 444 00:49:31,231 --> 00:49:37,472 To se samozřejmě odrazí i na schůzce Kim Čong-una s Trumpem. 445 00:49:37,592 --> 00:49:39,959 Takový to bude mít výsledek. 446 00:49:40,079 --> 00:49:48,454 Jen si vezměte, co ten výsledek, vždyť co bylo dalším důsledkem odstoupení USA od té dohody? 447 00:49:49,489 --> 00:49:58,050 Francie, Německo, Velká Británie, Čína a Rusko, jako další účastníci této dohody řekly: 448 00:49:58,170 --> 00:50:02,519 „Ne, pro nás je takový přístup nepřijatelný.“ 449 00:50:02,639 --> 00:50:11,014 A proč? Protože všechny tyto státy se ještě musí starat o svou autoritu, o svou pověst ve vnějším světě, 450 00:50:11,134 --> 00:50:14,514 aby jejich slovo něco znamenalo. 451 00:50:14,634 --> 00:50:19,840 Každý z těch států má své zájmy a rozdílné cíle. 452 00:50:19,960 --> 00:50:22,765 Ale jeden cíl sledují všichni. 453 00:50:22,885 --> 00:50:31,057 Kam letěl íránský ministr zahraničí ihned poté, kdy Trump prohlásil, že USA vystupují z této dohody? 454 00:50:31,177 --> 00:50:36,204 Ne, do Moskvy neletěl, odletěl do Číny, a až potom do Moskvy. 455 00:50:36,324 --> 00:50:49,927 To znamená, že se USA cílevědomě stahují z oblasti nadnárodního řízení světových procesů. 456 00:50:50,047 --> 00:50:54,479 Znamená to, že končí, odcházejí 457 00:50:54,599 --> 00:51:00,626 a svou pozici přenechávají dalšímu centru koncentrace řízení atlantického bloku - Číně. 458 00:51:00,746 --> 00:51:10,811 Ten proces probíhá takříkajíc jako po másle, vše běží jak má. 459 00:51:10,931 --> 00:51:18,141 A nejenže odstoupili od izraelské, oj od té íránské dohody. 460 00:51:18,261 --> 00:51:27,672 Všichni si pamatují na Trumpův výrok, že převádějí své velvyslanectví do Jeruzaléma. 461 00:51:27,792 --> 00:51:33,528 Kdy a jak ho mají v plánu přenést, nebylo jasné, ani kdy to tedy udělají, 462 00:51:33,648 --> 00:51:39,109 ale akt slavnostního otevření bylo zapotřebí provést právě teď, 463 00:51:39,229 --> 00:51:47,853 jako by toho negativního ohlasu ve vztahu k USA na Blízkém východě a v Asii nebylo dost. 464 00:51:49,114 --> 00:51:58,655 Bylo zapotřebí vyvolat ještě větší napětí, ještě více USA odstranit z nadnárodního řízení v tomto regionu. 465 00:51:58,775 --> 00:52:01,099 Vše probíhá podle plánu. 466 00:52:01,219 --> 00:52:08,711 Trump tam nastoupil, aby udělal přestavbu USA a to také úspěšně a vytrvale provádí. 467 00:52:09,303 --> 00:52:17,773 Někteří u nás teď říkají: „My jsme si dělali naděje, že Trump něco dokáže. 468 00:52:17,893 --> 00:52:21,622 Podporovali jsme ho a doufali, že vyhraje.“ 469 00:52:21,742 --> 00:52:28,129 A další taková ospravedlňování, aby vysvětlili to současné Trumpovo chování. 470 00:52:28,249 --> 00:52:33,813 Ale Trump byl orientován právě na tohle, my jsme o tom přece mluvili od samého začátku. 471 00:52:33,933 --> 00:52:41,229 Takže se vůbec nic nečekaného neděje. Všechno jde podle předem vytyčeného plánu. 472 00:52:41,349 --> 00:52:46,827 A Trump nikdy nebyl ani trochu zaměřen na přátelství s Ruskem, 473 00:52:46,947 --> 00:52:52,834 jde čistě jen o zištný komerční zájem ze vzájemné součinnosti dvou systémů. 474 00:52:52,954 --> 00:52:57,731 A není to tak vůbec kvůli tomu, že vše řídí právě Trump, který je kšeftař. Vůbec ne. 475 00:52:57,851 --> 00:53:01,907 Trump je normální řídící pracovník státní úrovně. 476 00:53:02,027 --> 00:53:07,029 Je zbytečné ho podceňovat, že je pouhý kšeftař, on toho hodně dokáže na úrovni, 477 00:53:07,149 --> 00:53:11,658 kterou analytici a polithňupové celého světa vůbec nechápou, a potom se vždy jen diví: 478 00:53:11,778 --> 00:53:14,354 „No to se podívejme, jak to dopadlo.“ 479 00:53:14,474 --> 00:53:19,723 Jak to, že Trumpův rating vzrostl? Proč ho podporují obyvatelé? 480 00:53:19,843 --> 00:53:26,656 A proč na něho svůj názor změnili podnikatelé? 481 00:53:26,776 --> 00:53:37,375 A jedině ta takzvaná „tvůrčí elita“ bez vazby na výrobu a politické společenství americké státní elity, 482 00:53:37,495 --> 00:53:44,123 kteří žijí z parazitování na světových procesech, jen oni jsou stále s Trumpem nespokojení. 483 00:53:44,243 --> 00:53:48,854 Lidé ze státního departmentu utíkají, ale přesně tento proces je potřebný, 484 00:53:48,974 --> 00:53:52,393 aby odtamtud odešlo co nejvíce lidí ze státní elity, 485 00:53:52,513 --> 00:53:56,261 aby se snadněji pracovalo těm, které tam budou jmenovat. 486 00:53:56,381 --> 00:54:01,034 Teď je to tak, že někdo odejde, jmenují někoho jiného, a ostatní ho tam hned zmáčknou a přeorientují. 487 00:54:01,154 --> 00:54:04,120 Je potřebné naladit jiný proces. 488 00:54:03,132 --> 00:54:05,025 Specifický odliv mozků? 489 00:54:05,145 --> 00:54:09,037 Ano, tak to nazvali ve Foreign Policy „odliv mozků ze státního departmentu“. 490 00:54:09,157 --> 00:54:15,476 Ve skutečnosti jde o očistu od kádrů americké státní elity, potom jednoduše dojde k výměně, 491 00:54:15,596 --> 00:54:20,928 a i když to třeba zase budou lidé z americké státní elity, tak už budou pracovat podle jiných pravidel. 492 00:54:21,048 --> 00:54:25,392 Podle těch, které potřebuje nastavit globální elita USA. 493 00:54:26,276 --> 00:54:31,399 K další otázce. Valeriji Viktoroviči, jak máme chápat jednání Izraele? 494 00:54:31,519 --> 00:54:35,843 Na jedné straně Netanjahu společně s Putinem klade věnce k památníku 495 00:54:35,963 --> 00:54:39,135 a večer stejného dne Izrael bombarduje Sýrii, Írán. 496 00:54:39,255 --> 00:54:44,381 A konkrétně Izrael zveřejnil video likvidace komplexu Pancir-S1. 497 00:54:44,501 --> 00:54:48,702 Znamená to snad, že Putin nepřistoupil na ústupky Netanjahuovi? 498 00:54:48,822 --> 00:54:53,968 To jsou poněkud rozdílné procesy, ta likvidace komplexu Pancir 499 00:54:54,088 --> 00:55:01,045 a útok na Sýrii a přesněji na Íránské revoluční gardy. 500 00:55:01,165 --> 00:55:04,316 Proto také Írán tvrdí, že tam jeho armáda není. 501 00:55:04,436 --> 00:55:09,336 Není to armáda, jsou to ozbrojené jednotky SS, jestliže to porovnáme s Třetí říší. 502 00:55:09,456 --> 00:55:12,544 Není to Wehrmacht, jsou to jednotky SS. 503 00:55:12,664 --> 00:55:19,694 Je to společenská organizace, sice paramilitantní, ale přesto společenská, ať už je jak chce vyzbrojená. 504 00:55:19,814 --> 00:55:22,832 Co se týká Netanjahua. 505 00:55:22,952 --> 00:55:31,139 Už jsem říkal, že v Izraeli je elita čitelně rozdělena do dvou táborů. 506 00:55:31,259 --> 00:55:40,269 Jeden tábor chce uchovat Izrael jako stát a proměnit se v opravdový národ 507 00:55:41,453 --> 00:55:47,646 a ten druhý tábor izraelské nejvyšší politické elity 508 00:55:47,766 --> 00:55:55,258 plní plány globálního prediktoru na vyvolání konečného finálního holokaustu, 509 00:55:55,378 --> 00:56:05,751 na likvidaci všech židů v celém světě a ta konfrontace s Íránem je právě z tohoto soudku. 510 00:56:05,871 --> 00:56:09,725 Jedni chtějí navazovat normální vztahy 511 00:56:09,845 --> 00:56:15,640 a druzí je zase chtějí maximálně vyostřit a vyvolat vojenskou konfrontaci, 512 00:56:15,760 --> 00:56:22,969 ve které Izrael shoří, a potom budou následovat pogromy židovského obyvatelstva po celém světě. 513 00:56:23,089 --> 00:56:32,002 Já nevím, do jaké míry Netanjahu zastupuje ten první či druhý tábor. Už jsem o tom mluvil. 514 00:56:32,122 --> 00:56:40,682 On ale jako státní úředník nemůže nebrat do úvahy nadnárodní řízení 515 00:56:40,802 --> 00:56:46,822 a to tím spíše, že Izrael žije v podstatě ze zahraniční podpory. 516 00:56:46,942 --> 00:56:50,872 Například celou jeho armádu vydržuje Německo. 517 00:56:50,992 --> 00:57:01,416 Když chce Izrael přezbrojit, Němci si utáhnou svůj rozpočtový opasek a plně přezbrojí Izrael podle jeho přání. 518 00:57:01,536 --> 00:57:09,046 Netanjahu tam také může být v Putinově pozici, 519 00:57:09,166 --> 00:57:16,530 kdy chce pro svou zemi jen to nejlepší, ale nadnárodní řízení mu to nedovolí udělat. 520 00:57:16,650 --> 00:57:21,469 V takovém případě ho Izraelci mohou podpořit a svou zemi zachránit. 521 00:57:21,589 --> 00:57:26,201 Ale stejně tak může Netanjahu pracovat na plánech likvidace Izraele. 522 00:57:26,321 --> 00:57:34,765 V tomto smyslu se potom ta situace s útokem na Írán jeví následujícím způsobem. 523 00:57:34,885 --> 00:57:41,067 Podívejte, Netanjahu odjel na vojenskou přehlídku na počest Vítězství do Ruska. 524 00:57:41,187 --> 00:57:48,602 To je závažné a zapadá to do plánů na záchranu Izraele jako státu a národa s tím, 525 00:57:48,722 --> 00:57:53,258 že navážou normální vztahy s celým svým okolím. 526 00:57:53,378 --> 00:58:01,719 A ve stejné době ty druhé síly v Izraeli zorganizovaly útok na Írán, ale na území Sýrie. 527 00:58:02,439 --> 00:58:06,863 Takže ta situace vypadá tak, že přehlídky v Moskvě, 528 00:58:06,983 --> 00:58:14,116 vojenské přehlídky na počest Vítězství se v Moskvě účastní izraelský premiér Netanjahu, 529 00:58:14,236 --> 00:58:24,557 a vojenské přehlídky v Hmeimim se zase účastní zástupci syrských ozbrojených sil. 530 00:58:24,677 --> 00:58:27,207 Jsme přítomni tam i tam. 531 00:58:28,493 --> 00:58:35,308 Jsme tím vyjednávacím nárazníkem, který může na Blízký východ přinést mír. 532 00:58:35,428 --> 00:58:44,541 Můžeme to udělat. Jenže je k tomu potřebná státní vůle státních úředníků tohoto regionu. 533 00:58:44,661 --> 00:58:49,531 Musí se přestat s tou konfrontací s Íránem. 534 00:58:49,651 --> 00:58:56,295 Už jen proto, že jestliže Írán pořádně vydráždí, 535 00:58:56,415 --> 00:59:00,436 tak Izrael převálcuje raz dva 536 00:59:00,556 --> 00:59:07,174 a ztráty na straně Íránu přitom nebudou hrát vůbec žádnou roli. 537 00:59:13,218 --> 00:59:20,788 Dále je tu otázka. Valeriji Viktoroviči, vysvětlete takzvanou Putinovu fintu 538 00:59:20,908 --> 00:59:27,749 s blahopřáním krvavému šaškovi podpindosníkovi Pašinjanovi k jeho zvolení arménským premiérem. 539 00:59:27,869 --> 00:59:33,687 Cožpak Rusku nestačí jeden davem dosazený krvavý šašek podpindosník Porošenko? 540 00:59:33,807 --> 00:59:36,094 Proč jsme ho uznali? 541 00:59:36,214 --> 00:59:39,901 Pindosové budou v sousedních republikách organizovat majdany 542 00:59:40,021 --> 00:59:44,592 a Rusko bude i nadále uznávat tyto figury dosazené k moci davem? 543 00:59:44,879 --> 00:59:49,652 Ten příklad, který zde byl uveden, není korektní. 544 00:59:50,166 --> 00:59:57,162 Není důležité, zda je to krvavý či nekrvavý šašek. Zda to vůbec je šašek. 545 00:59:57,282 --> 01:00:05,843 To je náš společenský postoj, je to náš názor, náš pohled ze strany. 546 01:00:05,963 --> 01:00:09,834 Jenže Putin je prezident státu. 547 01:00:11,727 --> 01:00:17,693 Pašinjan byl na rozdíl od Porošenka zvolen zákonným způsobem, 548 01:00:17,813 --> 01:00:22,713 nebyl tam dosazen v důsledku státního převratu, ale zákonnou cestou. 549 01:00:22,833 --> 01:00:29,338 Byl do funkce premiéra zvolen arménským parlamentem. 550 01:00:29,458 --> 01:00:32,527 A ať už je jakýkoliv, 551 01:00:34,123 --> 01:00:42,414 zastupuje teď stát, a jak ten stát zastupuje, už je věcí daného státu, který si ho tam dosadil. 552 01:00:42,534 --> 01:00:46,652 Pašinjan tam u nich lidem plivnul do tváře. 553 01:00:46,772 --> 01:00:53,997 A cožpak arménská elita také neplivla obyčejným Arménům do tváře? 554 01:00:54,117 --> 01:00:58,070 Vždyť se na to podívejte. Ano, mají tam státní řízení, 555 01:00:58,190 --> 01:01:01,958 a ano, byl na něj vyvíjen nátlak, když začal být protlačován Pašinjan. 556 01:01:02,078 --> 01:01:05,003 Pašinjan, který je vede k válce. 557 01:01:05,123 --> 01:01:10,455 Ale vládnoucí strana, bez které by se Pašinjan nestal premiérem, 558 01:01:10,575 --> 01:01:21,544 mohla jednoduše sabotovat ještě dvě hlasování o premiérovi a hotovo. 559 01:01:21,664 --> 01:01:27,284 Konaly by se nové parlamentární volby a Pašinjan by zase jednoduše propadl. 560 01:01:27,404 --> 01:01:33,373 Ten dav v ulicích, jakkoliv početný, by mu prostě nedokázal zajistit potřebný počet hlasů, 561 01:01:33,493 --> 01:01:36,336 který by ho přivedl k moci. 562 01:01:36,456 --> 01:01:41,027 A lidé, kteří pracují a žijí v Arménii, kteří přemýšlejí o budoucnosti Arménie, 563 01:01:41,147 --> 01:01:43,969 by pro Pašinjana nehlasovali. 564 01:01:44,089 --> 01:01:48,783 Takže všichni, kteří (v parlamentu) hlasovali pro Pašinjana 565 01:01:48,903 --> 01:01:55,839 jednoduše zradili zájmy lidí kvůli svým zištným zájmům. 566 01:01:55,959 --> 01:02:02,196 Ale jedná se o osud a volbu arménského lidu, celého, 567 01:02:02,316 --> 01:02:09,829 protože jejich elita je jejich elita, stejně jako je naše pseudoelita naší pseudoelitou. 568 01:02:09,949 --> 01:02:16,103 My jsme nuceni zohledňovat toto státní řízení a oni jsou v úplně stejné situaci. 569 01:02:16,223 --> 01:02:20,738 Následky si ponesou oni. Nedokázali jste zastavit dav z ulice, 570 01:02:20,858 --> 01:02:23,833 tak teď sklízejte plody, které to přineslo. 571 01:02:23,953 --> 01:02:30,269 Arménie teď bude velice nemocná, velice nemocná. 572 01:02:30,389 --> 01:02:34,088 A povšimněte si, jak to všechno bylo dublované. 573 01:02:35,734 --> 01:02:41,018 Spustily se ty události v Arménii a hned se začaly dít věci i v Tbilisi. 574 01:02:41,138 --> 01:02:51,701 Napřed v parlamentu urazili prezidenta, a když chtěl na ty urážky věcně odpovědět, tak mu řekli: 575 01:02:51,821 --> 01:02:55,651 „Slyšel jsi, co tu bylo řečeno, tak raději seď a kušuj.“ 576 01:02:55,771 --> 01:03:00,309 „V tom případě odcházím.“ „Ale to je pohrdání parlamentem.“ 577 01:03:00,429 --> 01:03:07,042 To znamená, že na této zákonodárné úrovni byla připravována vládní krize. 578 01:03:07,437 --> 01:03:15,552 A pak vyšli v Tbilisi do ulic mladí lidé. A proti čemu protestovali? 579 01:03:15,672 --> 01:03:20,046 Proti tomu, že jim policie zakazuje píchat si heroin. 580 01:03:20,837 --> 01:03:26,235 „My si chceme píchat hérák a o oni nám to zakazují!“ 581 01:03:26,355 --> 01:03:30,811 Samozřejmě, že to bylo podáváno stylem: „Ale my jsme tady jen odpočívali, to je noční byznys, 582 01:03:30,931 --> 01:03:35,602 to jsou noční kavárny, kam chodí turisté a vy to tu kazíte svými raziemi.“ 583 01:03:35,722 --> 01:03:40,243 Odpověděli jim: „Ale to přece není zaměřeno proti vám, jenom proti prodejcům narkotik.“ 584 01:03:40,363 --> 01:03:45,736 A oni: „To jsou všechno nevinní lidé. Pusťte je na svobodu, jinak tu uděláme majdan.“ 585 01:03:45,856 --> 01:03:49,562 A hned se také objevily stany. 586 01:03:49,682 --> 01:03:55,240 Ještě se ten majdan ani pořádně nestačil rozjet a už tu byl i antimajdan. 587 01:03:55,360 --> 01:04:01,742 Myslíte si, že to vzniklo jen tak samo od sebe? Kde se z ničeho nic vzali všichni ti organizátoři? 588 01:04:01,862 --> 01:04:09,251 Události v Gruzii mají přímou souvislost s událostmi v Arménii. 589 01:04:09,371 --> 01:04:14,086 Destabilizace situace v Arménii, jak jsem už říkal, 590 01:04:14,206 --> 01:04:22,521 měla vést k rozsáhlé vojenské katastrofě na Kavkazu v podobě války Arménie s Ázerbájdžánem, 591 01:04:22,641 --> 01:04:28,590 s Gruzií, s Tureckem, s Íránem, prostě se všemi. 592 01:04:28,710 --> 01:04:36,946 Měla se zaplést do války s kdekým a shořet v ní, stejně jako Gruzie a Ázerbájdžán. 593 01:04:37,066 --> 01:04:43,711 Všude byly připraveny prvky, sice specifické, ale vše to bylo připravováno na tento požár 594 01:04:44,760 --> 01:04:48,710 a je to práce americké státní elity, 595 01:04:48,830 --> 01:04:55,149 která chce viset nad celým světem jako upír a sát životodárné tekutiny ze všech národů. 596 01:04:55,269 --> 01:05:01,342 Sami dost sil na provedení velké operace nemají, bojovat vlastními silami vůbec nejsou schopní. 597 01:05:01,462 --> 01:05:05,683 Kromě toho, že žádné nemají, tak to ani neumějí. 598 01:05:05,803 --> 01:05:10,703 Amerika nikdy nevynikala žádnou bojovou vojenskou kulturou, jako je ta naše. 599 01:05:10,823 --> 01:05:16,854 Mimochodem, opět se vrátím k té přehlídce. Jaká je vojenská přehlídka, taková je i vojenská bojová kultura. 600 01:05:16,974 --> 01:05:20,907 Jen se podívejte, jak pochodují, tak i bojují. 601 01:05:21,442 --> 01:05:32,917 Nejhezčí pochodový krok, nejlepší řazení do útvarů, prostě vůbec nejhezčí vojenská přehlídka je ta ruská, 602 01:05:33,037 --> 01:05:39,013 a to bez jakýchkoliv pochybností s poukazováním na Severní Koreu a Čínu. 603 01:05:39,133 --> 01:05:44,825 Své kladné stránky mají i jejich vojenské přehlídky, 604 01:05:44,945 --> 01:05:53,569 ale ta ruská je nejvíce bojová a obsahuje náboj ruské bojové kultury, 605 01:05:53,689 --> 01:05:59,691 vytvoření jednotného egregoru bojového bratrstva, ten nejsilnější. 606 01:05:59,811 --> 01:06:04,295 Takže na Kavkazu musí všechno shořet. 607 01:06:04,415 --> 01:06:11,727 Destabilizovali Arménii. Globalisté prohrávají v operační rychlosti, protože pracují bezstrukturně. 608 01:06:11,847 --> 01:06:17,951 Americká státní elita těží se své operační rychlosti, protože pracuje strukturně. 609 01:06:18,071 --> 01:06:23,198 To ale neznamená, že globalisté nezačali na Pašinjana vyvíjet svůj tlak, 610 01:06:23,318 --> 01:06:31,171 a že ho nezačali začleňovat do svého řízení, protože si uvědomovali, že asi nedokážou předejít jeho zvolení, 611 01:06:31,291 --> 01:06:39,272 že tomu nedokážou zabránit, že se arménská elita nechá zlomit. 612 01:06:39,392 --> 01:06:41,510 A právě to se stalo. 613 01:06:41,630 --> 01:06:45,779 A teď globalisté stojí před problémem. 614 01:06:47,683 --> 01:06:53,444 Státní elita USA se snaží podpálit Velký Kavkaz. 615 01:06:53,564 --> 01:06:59,770 A ještě jednou zdůrazňuji, že Arménie zaujímá zvláštní, opravdu zvláštní místo v globálních plánech, 616 01:06:59,890 --> 01:07:04,168 které začaly být realizovány již před třemi tisíci lety. 617 01:07:04,288 --> 01:07:06,895 Sahá to až k Aramejcům. 618 01:07:07,015 --> 01:07:10,958 Arméni sami sebe nazývají Hajer (a stát Hajastán), praotec je Hajk 619 01:07:11,078 --> 01:07:20,731 a podstatou je vytvoření židů číslo dva. To přes Aramejce byla vytvářena Arménie. 620 01:07:20,851 --> 01:07:26,750 Celé Arménské dějiny jsou příšerně mytologizované, bylo by zapotřebí, je celé přepsat. 621 01:07:26,870 --> 01:07:31,411 Tam by historici mohli učinit velmi zajímavé objevy. 622 01:07:31,531 --> 01:07:36,123 Všechno to bylo vytvářeno… Celých tři tisíce let už pracují na tomto projektu 623 01:07:36,243 --> 01:07:40,999 a teď by chtěla americká státní elita všechno v jediném okamžiku spálit. 624 01:07:41,119 --> 01:07:48,735 Už před třemi tisíci lety plánovali vytvoření centra koncentrace řízení na území Persie a Číny, 625 01:07:48,855 --> 01:07:58,362 a vytvoření náboženského centra v Ečmiadzinu, ve smyslu v Arménii. 626 01:07:58,650 --> 01:08:06,962 Také kvůli tomu zorganizovali globální genocidu Arménů v roce 1915. 627 01:08:07,311 --> 01:08:13,668 Arméni se v podstatě skládají ze dvou etnik s ohledem na fenotyp, což je velmi dobře vidět. 628 01:08:13,788 --> 01:08:19,059 A aby jedno z těch etnik nepřekáželo druhému, tak provedli jeho čistku, která se dotkla i toho druhého. 629 01:08:19,179 --> 01:08:22,906 Ale díky tomu si zajistili arménskou diasporu ve světě. 630 01:08:23,026 --> 01:08:28,049 Bylo okolo toho prováděno spoustu globálních akcí. 631 01:08:28,169 --> 01:08:32,555 Jen si představte, co je to za akci rozpoutat 1. světovou válku 632 01:08:32,675 --> 01:08:37,225 a v jejím rámci provést genocidu Arménů - milión lidí za týden. 633 01:08:37,345 --> 01:08:42,072 To je něco strašného, prostě strašného, co prováděli lidem. 634 01:08:42,192 --> 01:08:47,139 A teď, když je ten nástroj prakticky připraven k použití, 635 01:08:47,259 --> 01:08:56,346 když už papež navštívil katolikose všech Arménů a požádal ho o požehnání a odpuštění hříchů 636 01:08:56,466 --> 01:09:03,136 a katolikos všech Arménů předvedl svou nadřazenost ve vztahu ke katolické církvi... 637 01:09:03,256 --> 01:09:08,614 Vždyť tu velkolepou liturgii dávali v televizi v přímém přenosu, bylo tam všechno, 638 01:09:08,734 --> 01:09:12,807 byla velice symbolická, na tu se dá dívat a dívat. 639 01:09:12,927 --> 01:09:18,876 Tohle všechno udělali, a najednou americká státní elita všechny tyto plány boří. 640 01:09:18,996 --> 01:09:24,715 Jak se má globální prediktor z té polízanice dostat? Jak má stabilizovat Kavkaz? 641 01:09:24,835 --> 01:09:33,896 Jak má zachránit svůj dlouhodobý projekt? A v tomto ohledu je to, co se teď stalo v Arménii, 642 01:09:34,016 --> 01:09:40,634 pro samotné Armény, pro obyvatele smutné, stejně jako pro ruský národ, 643 01:09:40,754 --> 01:09:49,019 ale z hlediska státního řízení teď to, co se děje v souladu s mravností a etikou všech účastníků procesu, 644 01:09:49,139 --> 01:09:52,954 v podstatě odpovídá zájmům Ruska. 645 01:09:53,074 --> 01:09:55,063 V jakém ohledu? 646 01:09:55,183 --> 01:10:00,284 Na Kavkazu je krize, kterou může vyřešit pouze Rusko. 647 01:10:00,404 --> 01:10:10,314 A díky tomu má teď globální prediktor méně vlivových pák na Putina třeba při formování té nové vlády. 648 01:10:11,189 --> 01:10:17,207 Putin má větší možnosti ve vylaďování vzájemných vztahů s globálním prediktorem, 649 01:10:17,327 --> 01:10:23,508 protože Rusko musí řešit ty problémy na Kavkazu. 650 01:10:23,628 --> 01:10:28,764 A v tomto ohledu je zájem globálního prediktoru jednoduchý. 651 01:10:28,884 --> 01:10:34,729 Oni teď neakceschopnou vládu, která nebude pracovat pro ruské zájmy, 652 01:10:34,849 --> 01:10:37,216 objektivně nemohou potřebovat. 653 01:10:37,336 --> 01:10:41,266 Mám na mysli v té či oné míře pracovat pro ruské zájmy. A proč? 654 01:10:41,386 --> 01:10:45,865 Protože jestliže Rusko nebude stabilní, tak nedokáže vyřešit ten úkol, 655 01:10:45,985 --> 01:10:49,497 nedokáže zabránit vzplanutí války, velké války na Kavkazu. 656 01:10:49,617 --> 01:10:51,852 Nebude moci zafungovat jako rozhodčí. 657 01:10:51,972 --> 01:10:56,650 A jestliže bude Rusko vystupovat jako rozhodčí mezi národy a státy na Kavkazu, 658 01:10:56,770 --> 01:11:01,217 tak se vlastně vrátí na Kavkaz ve své civilizační roli 659 01:11:01,337 --> 01:11:04,506 a globální prediktor se s tím bude muset smířit. 660 01:11:04,626 --> 01:11:07,482 Jinak to bude znamenat konec pro všechny jeho plány. 661 01:11:07,602 --> 01:11:15,088 Z tohoto se třeba potom nějak vykroutí, ale jestliže to teď Rusku neumožní, aby tam zasáhla v roli rozhodčího, 662 01:11:15,208 --> 01:11:21,127 jako strukturní prvek a vyřešilo celý ten konflikt, tak mu nevyjde vůbec nic. 663 01:11:22,235 --> 01:11:26,919 Takto vypadá ta situace, a proto jaký šašek? 664 01:11:27,039 --> 01:11:32,183 Vždyť Theresa Mayová není nic jiného, a co ten šašek Boris Johnson? 665 01:11:32,303 --> 01:11:38,504 Sergej Viktorovič Lavrov s ním také musí jednat, protože se jedná o oficiálního zástupce státu, 666 01:11:38,624 --> 01:11:41,620 který se legálně stal státním činitelem. 667 01:11:41,740 --> 01:11:49,014 My jsme neuznali Porošenka. Ať už se nám snaží jakkoliv vnutit, že ano, tak jsme ho neuznali. 668 01:11:49,647 --> 01:11:57,271 My s ním pouze musíme spolupracovat, protože to jeho banda tam na Ukrajině řídí procesy. 669 01:11:57,391 --> 01:12:01,884 A my jsme nuceni to dělat, protože si nepřejeme, aby se tam úplně všechno zhroutilo. 670 01:12:02,004 --> 01:12:06,092 Vždyť tam jsou v provozu čtyři jaderné elektrárny. 671 01:12:11,267 --> 01:12:16,356 A ještě jedna otázka. Valeriji Viktoroviči, vy neustále říkáte: 672 01:12:16,476 --> 01:12:22,447 „My jsme vám sdělili informace, ale vy nám nedůvěřujte, vše si prověřujte sami.“ 673 01:12:22,567 --> 01:12:27,377 Vysvětlete, komu přesně je určen tento výrok, zda analytikům nebo obyčejným lidem? 674 01:12:27,497 --> 01:12:31,162 Vždyť analytici jsou lidé zastupující různé klany. 675 01:12:31,282 --> 01:12:34,050 A nám je tento svět cizí. 676 01:12:34,170 --> 01:12:38,406 Prověřit si vše můžeme pouze na základě informací, které se dozvídáme z médií, 677 01:12:38,526 --> 01:12:43,521 které nám je předkládají na základě svých zištných zájmů a jsou zcela závislé na různých strukturách, 678 01:12:43,641 --> 01:12:46,321 nebo naopak na bezstrukturních silách. 679 01:12:46,441 --> 01:12:48,926 Když vás poslouchám, mnohé se zdá být jasné. 680 01:12:49,046 --> 01:12:54,173 Často to vypadá, že čerpáte informace z nadstrukturních platforem. 681 01:12:54,293 --> 01:13:02,060 Podle mého se při analýze jakékoliv situace bez minimálního množství informací neobejdete. 682 01:13:02,180 --> 01:13:07,712 Musíte mít široký okruh znalostí jmenovitě o daném probíhajícím procesu. 683 01:13:07,832 --> 01:13:12,360 Cožpak je možné si v takových případech vystačit pouze s knihami? 684 01:13:17,412 --> 01:13:22,064 Když se ke všem obracím: Nedůvěřuj, ale prověřuj! 685 01:13:22,184 --> 01:13:25,107 Tak to říkám všem, kteří mě slyší. 686 01:13:25,227 --> 01:13:28,962 Je to určeno všem, kteří to slyší: Nedůvěřujte, vše prověřujte. 687 01:13:29,082 --> 01:13:35,195 A když se ptají, jak si to mohou prověřit, když se dívají jen na média, 688 01:13:35,315 --> 01:13:38,645 tak odkud čerpám své informace já? Také z médií. 689 01:13:38,765 --> 01:13:43,117 Ze stejných zdrojů, které překrucují ty informace podle sebe. 690 01:13:43,237 --> 01:13:46,128 Ale co mám navíc? 691 01:13:46,248 --> 01:13:52,484 Mám určité znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 692 01:13:52,604 --> 01:13:59,543 Jedná se o matematiku řízení sociálních supersystémů. 693 01:14:02,765 --> 01:14:05,089 A co mi to dává? 694 01:14:05,476 --> 01:14:11,550 Představte si síto, kterým prosíváte mouku či něco jiného. 695 01:14:11,670 --> 01:14:17,765 Ty znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení jsou tím sítem, 696 01:14:17,885 --> 01:14:23,646 které všechen ten nános vytvořený ze zištných zájmů odsívá, a navíc ho i identifikuje. 697 01:14:23,766 --> 01:14:27,114 Odhalují se tak zájmy, klanové postoje apod. 698 01:14:27,234 --> 01:14:31,603 A vlastní události vyvstávají takové, jaké jsou. 699 01:14:32,167 --> 01:14:35,357 Jedná se o metodologii poznání světa. 700 01:14:35,477 --> 01:14:42,396 Koncepce sociální bezpečnosti je mocná zbraň. Poznávání světa je velice mocná zbraň. 701 01:14:42,941 --> 01:14:49,755 Jestliže ji lidé budou ovládat, tak v klidu jakékoliv informace, 702 01:14:49,875 --> 01:14:53,699 které se budou dozvídat a nemusí nic speciálně vyhledávat… 703 01:14:53,819 --> 01:15:01,322 Každý člověk s ohledem na svůj život získává veškerý nezbytný objem informací. 704 01:15:01,442 --> 01:15:06,745 Celý problém spočívá pouze v tom, zda člověk těm informacím porozumí či ne. 705 01:15:06,865 --> 01:15:14,632 Když člověk neovládá metodologii práce s informacemi, 706 01:15:14,752 --> 01:15:18,400 tak ho ty informace zahltí a zmatou. 707 01:15:18,520 --> 01:15:23,277 No a Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení, 708 01:15:23,397 --> 01:15:30,653 která je její složkou, mu umožní, aby se v tom informačním moři mohl svobodně orientovat, 709 01:15:30,773 --> 01:15:34,368 plavat a vyčleňovat ty informace, které potřebuje. 710 01:15:34,488 --> 01:15:38,805 Dokáže si prověřit jakoukoliv informaci a nějak ji najít. 711 01:15:38,925 --> 01:15:42,379 Nebude to problém, je nutné jen znát teorii. 712 01:15:42,499 --> 01:15:45,829 A v tom mu právě pomohou ty knihy. 713 01:15:45,949 --> 01:15:50,354 Nehledě na to, že Koncepce sociální bezpečnosti prošla parlamentním slyšením, 714 01:15:50,474 --> 01:15:56,358 nehledě na to, že ji Státní duma doporučila k tomu nejširšímu zavádění 715 01:15:56,478 --> 01:16:00,830 do všech oblastí života i řízení společnosti, 716 01:16:01,974 --> 01:16:10,355 se naše, takzvaná „naše“, elita všemožně vynasnažila, aby se lidé o Koncepci nedozvěděli. 717 01:16:10,475 --> 01:16:15,407 Jaké jen pomluvy se o Koncepci roznášejí: „Jsou to sektáři…“, 718 01:16:15,527 --> 01:16:19,192 vše, co si dokážou vymyslet, jen aby to lidé nečetli, 719 01:16:19,312 --> 01:16:27,309 jen aby to nestudovali, jen aby se nestávali samostatnými a konceptuálně mocnými. 720 01:16:27,429 --> 01:16:31,534 Ve škole se tedy Koncepce sociální bezpečnosti nevyučuje, 721 01:16:31,654 --> 01:16:35,935 ale v sebevzdělávání vám nikdo zabránit nemůže. Máte k dispozici tlusté knihy. 722 01:16:37,203 --> 01:16:42,309 Nu což, minimální úroveň vzdělání jste získali na základce, na střední a na vysoké škole, 723 01:16:42,429 --> 01:16:47,379 a teď už se musíte sebevzdělávat sami a číst knihy. 724 01:16:47,713 --> 01:16:59,721 Jakmile ty knihy číst začnete, věřte mi, tak se hned budete v tom informačním poli snadněji orientovat. 725 01:16:59,841 --> 01:17:06,640 Proč jsem řekl, věřte mi? Protože mluvím z vlastní zkušenosti. 726 01:17:06,760 --> 01:17:14,158 Já výsledek své práce nad sebou všem prezentuji, tak se dívejte. 727 01:17:15,319 --> 01:17:25,056 Nejedná se o žádnou slepou víru. Já vám předvádím sám sebe, svou analytiku, 728 01:17:25,176 --> 01:17:33,283 svoji práci s informacemi jako důkaz toho, čeho je možné dosáhnout, 729 01:17:33,403 --> 01:17:40,105 když se naučíte teorii, Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 730 01:17:40,920 --> 01:17:48,535 Proto říkám, věřte mi, ne kvůli tomu, že by šlo o něco, nad čím byste neměli přemýšlet. 731 01:17:54,830 --> 01:18:01,037 Nutnost studia Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, 732 01:18:01,157 --> 01:18:05,109 nutnost toho, že se sami musíte stát konceptuálně mocnými, 733 01:18:05,229 --> 01:18:11,359 je potvrzována všemi událostmi a obzvláště těmi, které se staly tento týden. 734 01:18:11,479 --> 01:18:20,449 Vždyť se podívejte, jak se nadnárodní řízení, nepřátelé uvnitř Ruska, nepřátelé Ruska 735 01:18:21,286 --> 01:18:27,822 snaží pošpinit okamžiky, které jsou nám svaté. Den Vítězství! 736 01:18:27,942 --> 01:18:34,029 Ruskou vojenskou kulturu, která zajistila, 737 01:18:34,149 --> 01:18:40,082 že jakýkoliv nepřítel, který k nám kdy přišel s mečem, tím mečem také zahynul. 738 01:18:40,786 --> 01:18:46,949 Památku na naše předky – Nesmrtelný pluk. Všechno se to snaží pošpinit. 739 01:18:47,069 --> 01:18:56,831 A cožpak ti lidé, kteří nesli trikolóry, chápali, že se tak vysmívají památce svých předků? 740 01:18:57,360 --> 01:19:05,899 To zítra pod těmi trikolórami ponesou portréty Krasnova, Škuro a Vlasova? 741 01:19:06,912 --> 01:19:14,571 A dalších hitlerovských patolízalů, kteří se snažili zklikvidovat ruský národ pro slávu Německa? 742 01:19:16,508 --> 01:19:22,670 Aby se nic takového nestalo, aby vás nezneužívali v cizích scénářích, 743 01:19:23,221 --> 01:19:32,112 musíte chápat, jak probíhají procesy řízení ve složitých sociálních supersystémech. 744 01:19:33,213 --> 01:19:40,411 Musíte být sami konceptuálně mocní, abyste byli schopní ochránit zájmy své i své rodiny. 745 01:19:40,531 --> 01:19:45,561 Pamatujte si. Znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 746 01:19:45,681 --> 01:19:50,667 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru. Stávejte se konceptuálně samostatnými. 747 01:19:50,787 --> 01:19:56,587 Opakuji. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 748 01:19:56,707 --> 01:19:58,546 Do příštích setkání. 749 01:19:58,666 --> 01:20:06,271 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 750 01:20:20,686 --> 01:20:27,804 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz