1 00:00:04,572 --> 00:00:07,584 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 2 00:00:07,704 --> 00:00:10,955 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 3 00:00:11,075 --> 00:00:15,200 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 4 00:00:15,320 --> 00:00:19,447 Dnes je 21.05.2018. 5 00:00:19,567 --> 00:00:25,439 15. května proběhlo slavnostní otevření Krymského mostu 6 00:00:25,559 --> 00:00:29,784 a tak vám, Valeriji Viktoroviči, pokládají následující otázku. 7 00:00:29,904 --> 00:00:40,190 Rovná se tato událost svým významem například vypuštění první umělé družice okolo Země, 8 00:00:40,310 --> 00:00:44,034 nebo prvnímu letu člověka do vesmíru? 9 00:00:44,154 --> 00:00:46,585 Je to událost stejného řádu? 10 00:00:46,705 --> 00:00:53,848 Ať už by si někdo jakkoliv přál přirovnat vybudování Krymského mostu k událostem takového řádu, 11 00:00:53,968 --> 00:00:55,679 tak to tak není. 12 00:00:55,799 --> 00:01:02,426 Ta věc se má tak, že vypuštění první umělé družice nebo let člověka do vesmíru 13 00:01:02,546 --> 00:01:09,628 jsou mezníky v rozvoji lidské civilizace na planetě Zemi. 14 00:01:09,748 --> 00:01:17,774 Jednalo se o nový krok ve vědě, nový krok v budování civilizace. 15 00:01:18,596 --> 00:01:24,563 A co se týká Krymského mostu, tak tam k takovým objevům, 16 00:01:24,683 --> 00:01:33,944 které by zásadním způsobem samy o sobě mohly změnit svět, nedošlo. 17 00:01:34,064 --> 00:01:40,898 Ano, byla tam použita velice zajímavá technická řešení, která nemají ve světě obdoby, 18 00:01:41,018 --> 00:01:50,897 přesto je výstavba mostů do určité míry na planetě Zemi přece jen běžnou záležitostí. 19 00:01:51,017 --> 00:02:04,144 A je samozřejmé, že se rok od roku staví stále složitější mosty i na místech, kde to lidé dříve nedokázali, 20 00:02:04,264 --> 00:02:12,311 protože dnes již rozvoj vědy a techniky, technologií umožňuje výrobu specifických materiálů, 21 00:02:12,431 --> 00:02:18,582 umožňuje využití specifické stavební techniky a tím pádem výstavbu takových mostů. 22 00:02:18,702 --> 00:02:28,930 Jedná se tedy o běžnou záležitost, zatímco vypuštění družice do vesmíru či let člověka do vesmíru 23 00:02:29,050 --> 00:02:33,577 byly průnikem do nových sfér činnosti. 24 00:02:33,697 --> 00:02:43,411 Ale nehledě na to, že zprovoznění Krymského mostu 25 00:02:43,531 --> 00:02:51,702 nestojí v jedné řadě s takovými událostmi, jako je vypuštění družice do vesmíru, 26 00:02:51,822 --> 00:02:57,771 či let člověka do vesmíru, jedná se přesto o velice důležitou, 27 00:02:57,891 --> 00:03:05,424 zásadní událost měnící průběh celého politického života 28 00:03:05,544 --> 00:03:09,765 a měnící konfiguraci civilizace na planetě Zemi. 29 00:03:09,885 --> 00:03:14,147 Možná právě proto vyvolala u toho člověka taková podobenství. 30 00:03:14,267 --> 00:03:24,770 Ve skutečnosti je možné zprovoznění Krymského mostu, jeho výstavbu přirovnat k jiné události, 31 00:03:24,890 --> 00:03:28,761 kterou je výstavba Dněperské vodní elektrárny. 32 00:03:28,881 --> 00:03:35,159 Co je zde charakteristické? Výstavba této vodní elektrárny byla zahájena v roce 1927. 33 00:03:35,529 --> 00:03:43,758 Jedná o jeden z těch mála roků přelomového charakteru, 34 00:03:43,878 --> 00:03:52,029 kdy se na první pohled nezdá, že by se dělo něco zásadního, 35 00:03:52,149 --> 00:03:58,291 ale kdy ve skutečnosti intenzita politické činnosti 36 00:03:58,411 --> 00:04:05,758 vede ke změně budoucí konfigurace politického uspořádání světa. 37 00:04:05,878 --> 00:04:11,165 A rok 1927 byl jedním z takových roků s ohledem na mnoho parametrů. 38 00:04:11,285 --> 00:04:14,550 Stačí se na to podívat. 39 00:04:16,591 --> 00:04:23,899 Když byl v roce 1932 spuštěn první hydroagregát této elektrárny, tak tato událost prokázala, 40 00:04:24,019 --> 00:04:31,125 že Sovětský svaz není Failed State, že se nejedná o přechodný stát, 41 00:04:31,245 --> 00:04:37,726 že sovětská moc se v Rusku usídlila pevně a nadlouho, 42 00:04:37,846 --> 00:04:47,309 že si s ní jen tak lehce neporadí, že sovětská moc dokáže ve svém státě realizovat projekty, 43 00:04:47,429 --> 00:04:52,596 které zajistí jeho suverenitu a nezávislost, 44 00:04:52,716 --> 00:04:55,394 i když jsou tu určité nuance, 45 00:04:55,514 --> 00:05:03,191 suverenitu a nezávislost státu, jeho budoucí zdrojovou stabilitu. 46 00:05:03,311 --> 00:05:07,882 To znamená, že se jednalo o projekt prodlužující trvání této politiky na dlouho. 47 00:05:08,002 --> 00:05:13,765 V souvislosti s tím byly všechny státy světa nuceny od roku 1932 48 00:05:13,885 --> 00:05:20,514 přenastavovat své vztahy se Sovětským svazem. 49 00:05:20,634 --> 00:05:29,954 A zatímco na základě výsledku roku 1927 začali v Německu v roce 1928 pomalu k moci vést Hitlera, 50 00:05:30,551 --> 00:05:37,361 tak díky zprovoznění prvního hydroagregátu Dněperské vodní elektrárny v roce 1932, 51 00:05:37,481 --> 00:05:42,236 začali Hitlera k moci protlačovat urychleným způsobem, prostě urychleně. 52 00:05:42,356 --> 00:05:49,992 Proběhla řada voleb, kde NSDAP začala přicházet o hlasy, což ukazovalo na to, že ještě chvíli a propadnou. 53 00:05:50,112 --> 00:05:56,617 Zatímco Sovětský svaz byl budován a rozvíjel se, takže bylo zapotřebí vypěstovat jeho zabijáka. 54 00:05:56,737 --> 00:06:01,513 Hitlera tedy v podstatě přivedli k moci nelegitimním způsobem. 55 00:06:01,633 --> 00:06:09,722 V tomto ohledu se to Hitlerovo dosazení k moci jako vejce vejci podobá 56 00:06:09,842 --> 00:06:13,405 Pašinjanovu dosazení k moci v Arménii. 57 00:06:13,525 --> 00:06:21,349 Úplně ve všem. Dokonce i s těmi bojovníky stojícími v ulicích před obchody 58 00:06:21,469 --> 00:06:29,902 a zakazujícími lidem nakupovat tam zboží. I ti byli v Arménii stejně jako za NSDAP. 59 00:06:30,022 --> 00:06:34,778 Koho bylo potřeba zlomit, tomu zorganizovali takový bojkot ve stylu: 60 00:06:34,898 --> 00:06:37,534 „Lidé u vás nakupovat nechtějí.“ 61 00:06:37,654 --> 00:06:47,924 To zprovoznění Krymského mostu ukázalo, že putinské období není žádným systémovým selháním, 62 00:06:48,044 --> 00:06:55,597 kdy „veš zařvala“, jak psali v roce 2007 v novinách v reakci na Putinův proslov v Mnichově, 63 00:06:55,717 --> 00:07:00,123 ale že se Rusko pozvedlo zásadním způsobem a nadlouho, 64 00:07:00,243 --> 00:07:07,139 že je schopné realizovat projekty na úrovni globálního významu, 65 00:07:07,259 --> 00:07:14,134 a že je toho schopné na základě své vlastní technologické a ekonomické úrovně. 66 00:07:14,254 --> 00:07:18,989 Prostě že se dokážeme rozvíjet sami a sami to vše využít. 67 00:07:19,109 --> 00:07:25,222 A samozřejmě to nejdůležitější, že pro státní elity celého světa je to ukazatelem… 68 00:07:25,342 --> 00:07:28,370 Postavit takový most, to není jen tak, 69 00:07:28,490 --> 00:07:35,571 znamená to, že musíte mít solidní vztahy s nadnárodním globálním řízením, 70 00:07:35,691 --> 00:07:39,068 aby tento projekt mohl být realizován, 71 00:07:39,188 --> 00:07:44,644 aby oligarchové byli zpracováni tak, aby projekt byl realizován. 72 00:07:44,764 --> 00:07:54,834 A v tomto ohledu bylo celému světu prostřednictvím toho mostu v podstatě předvedeno… 73 00:07:54,954 --> 00:08:01,701 Zdálo by se, že tu jsou i další projekty jako kosmodrom Vostočnyj a jiné… Arktický přístav Sabetta. 74 00:08:01,821 --> 00:08:05,224 Ještě by bylo možné vyjmenovat řadu takových projektů. 75 00:08:05,344 --> 00:08:13,017 Jenže právě Krymský most je tou vizitkou, na které je napsáno: 76 00:08:13,137 --> 00:08:17,698 Vladimir Vladimirovič Putin, gosudar Ruska. 77 00:08:18,521 --> 00:08:22,585 A to nikdo nemůže nevzít na vědomí. 78 00:08:22,705 --> 00:08:31,869 Ta výstavba Krymského mostu zcela změnila konfiguraci mocenských vztahů na politickém Olympu. 79 00:08:31,989 --> 00:08:38,968 Všichni jsou teď nuceni se tomu přizpůsobit, takže budou létat za Putinem do Soči 80 00:08:39,088 --> 00:08:41,797 a dost možná i do Jalty. 81 00:08:45,192 --> 00:08:51,798 Mimochodem, na Západě se teď objevily výzvy: „Pojďte vyhodit ten Putinův most do povětří.“ 82 00:08:51,918 --> 00:08:53,958 Jak to okomentujete? 83 00:08:54,078 --> 00:09:00,748 Já už jsem se zde dotknul toho tématu, že realizace takových rozsáhlých projektů 84 00:09:00,868 --> 00:09:07,924 je bez dohody s globálním nadnárodním řízením zásadně nemožná. 85 00:09:08,044 --> 00:09:12,270 Ale v jakémsi časopisečku (Washington Examiner), 86 00:09:12,390 --> 00:09:21,040 opravdu bezvýznamném časopisečku v USA se objevila taková výzva: „Pojďte rozbombardovat…“ 87 00:09:21,160 --> 00:09:26,724 a vyvolalo to tak velkou pozornost. Ta pozornost byla přehnaná, 88 00:09:26,844 --> 00:09:32,923 protože se jedná o malý časopis, který prostě zakvičel. 89 00:09:36,755 --> 00:09:44,473 Ale pro naši elitu jakýkoliv kvikot z Washingtonu, teď nemám na mysli, 90 00:09:44,593 --> 00:09:51,160 že ten časopis vychází ve Washingtonu, ale z USA jako takových, je posvátný. 91 00:09:51,280 --> 00:09:56,123 Pro ně slunce vychází i zapadá ve Washingtonu. 92 00:09:56,243 --> 00:10:03,736 Naše rossionská elita se ve veškerém svém jednání řídí Washingtonem. 93 00:10:03,856 --> 00:10:09,703 A teď právě odtamtud zazněla tato výzva, to proto nabrala takový ohlas. 94 00:10:11,015 --> 00:10:16,879 Je nesporné, že ta událost nemohla být ponechána bez povšimnutí, 95 00:10:16,999 --> 00:10:19,862 pouze ta reakce na ni je přehnaná. 96 00:10:19,982 --> 00:10:23,052 Zatímco reakce naší prokuratury je správná, 97 00:10:23,172 --> 00:10:26,924 trestní stíhání za podněcování k teroristickému, diverznímu jednání. 98 00:10:27,044 --> 00:10:29,578 Tak je to správně, tak to mělo být. 99 00:10:29,698 --> 00:10:33,754 Mělo to proběhnout takto jednoduše a stát tak i zareagoval. 100 00:10:33,874 --> 00:10:36,491 Ten nezdravý rozruch vyvolala elita. 101 00:10:36,611 --> 00:10:40,585 Stát zareagoval správně a dal najevo, 102 00:10:41,181 --> 00:10:48,588 že pro něj není žádnou překážkou to, že ten novinář je americký občan. 103 00:10:49,410 --> 00:10:52,887 Vyzýval k válce s Ruskem? 104 00:10:53,007 --> 00:10:56,303 Vyzýval k provedení diverze v Rusku? 105 00:10:56,423 --> 00:11:01,034 Je to jasné, dopustil se trestného činu, ze kterého se musí zodpovídat. 106 00:11:01,154 --> 00:11:09,182 A není vůbec důležité, že si někdo stále ještě myslí, že pupkem světa jsou USA, Pax Americana. 107 00:11:09,302 --> 00:11:15,086 Ve skutečnosti to tak zdaleka není. Amerika se v podstatě hroutí před očima. 108 00:11:15,206 --> 00:11:18,995 Pokud to někdo nepochopil, je to jeho problém. 109 00:11:19,115 --> 00:11:25,351 A ta výzva? Opakuji, že ta je sama o sobě významná, 110 00:11:25,471 --> 00:11:30,780 to v každém případě, i nebýt takové přehnané reakce naší elity: 111 00:11:30,900 --> 00:11:38,044 „Slyšeli jste tu výzvu? Vždyť my jsme tam někomu šlápli na kuří oko! Co to děláme?“ 112 00:11:38,164 --> 00:11:42,772 Dokonce i nebýt takové reakce naší elity, bylo by nutné si všechny ty noviny přečíst, 113 00:11:42,892 --> 00:11:49,361 najít toho novináříčka a zahájit jeho trestní stíhání. 114 00:11:49,481 --> 00:11:55,497 Bylo totiž nutné předvést, že sledujeme všechno a ani jeden čin proti ruskému státu 115 00:11:55,617 --> 00:12:00,000 neponecháme bez povšimnutí a potrestání ze strany Ruska. 116 00:12:00,527 --> 00:12:02,937 Takže všechno běží jak má. 117 00:12:07,481 --> 00:12:10,720 Dále je tu otázka od Ivana Larionova. 118 00:12:10,840 --> 00:12:17,185 Vážený Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím královskou svatbu prince Harryho. 119 00:12:17,305 --> 00:12:21,426 To tedy byl kaleidoskop absurdity (samozřejmě úmyslné), 120 00:12:21,546 --> 00:12:29,380 do očí bijícího nevkusu (nemluvě o takzvaných manýrách takzvané high society, vznešené společnosti), 121 00:12:29,500 --> 00:12:34,252 a vůbec to vyvolávalo dojem úplného jarmarku a maškarních, barvami hýřících kostýmů 122 00:12:34,372 --> 00:12:36,951 na tomto divadelním představení! 123 00:12:38,045 --> 00:12:40,929 Jaké zajímavé postřehy. 124 00:12:41,049 --> 00:12:47,681 A jak je to dlouho, co svět šílel kvůli výročí Alžběty II.? 125 00:12:48,274 --> 00:12:58,051 A jak je to dlouho, co svět šílel kvůli svatbě jeho staršího bratra? 126 00:12:58,171 --> 00:13:05,436 Jak se… Prince Williama... ...a Kate Middletonové. 127 00:13:07,987 --> 00:13:12,946 Vidíte to? Dokonce už jsem to jméno pozapomněl. 128 00:13:13,066 --> 00:13:18,645 A jak tomu bylo dříve? Dříve byla Velká Británie pupkem světa. 129 00:13:18,765 --> 00:13:27,430 Vždyť porovnejte, jaké ciráty nadělali okolo tamté svatby a toho výročí, a jak proběhla tato. 130 00:13:27,550 --> 00:13:31,400 U nás v Rusku to byl překvapující kontrast. 131 00:13:31,520 --> 00:13:37,407 Hlavní masu obyvatelstva a hromadné sdělovací prostředky 132 00:13:37,527 --> 00:13:44,629 svatba člena královské rodiny sice zajímá, ale odtud až potud. 133 00:13:44,749 --> 00:13:54,339 To ovšem neplatí pro západní svět, obzvláště ten anglojazyčný a obzvláště v britském domiciu, 134 00:13:54,791 --> 00:13:57,610 v Britském společenství národů. 135 00:13:57,730 --> 00:13:59,811 O čem to vypovídá? 136 00:13:59,931 --> 00:14:10,880 Vypovídá to o tom, že my, Rusko, jako stát, získáváme suverenitu ve stále větší a větší míře, 137 00:14:11,000 --> 00:14:17,134 a že pro nás události probíhající ve Velké Británii 138 00:14:17,254 --> 00:14:24,092 nejsou stěžejním politickým faktorem v oblasti kultury a sociálních vztahů. 139 00:14:24,212 --> 00:14:26,099 Vždyť jak nám to vnucovali? 140 00:14:26,219 --> 00:14:33,189 „Taková královna je přece jen jedna, a proto vše související s touto královskou rodinou musí být zajímavé. 141 00:14:33,309 --> 00:14:35,699 Vždyť je jediná na celém světě.“ 142 00:14:35,819 --> 00:14:40,320 Ano, to je pravda. Tato královská rodina je jediná na celém světě. 143 00:14:40,440 --> 00:14:43,314 A ať už se to komu líbí či ne, 144 00:14:43,434 --> 00:14:52,095 Británie je stále ještě centrem koncentrace řízení a řídí světové procesy. 145 00:14:52,215 --> 00:15:00,393 A když někdo tvrdí, že Británie je americkým pudlíkem, tak je úplně mimo. 146 00:15:00,513 --> 00:15:07,700 To USA jsou celé projektem Velké Británie, 147 00:15:07,820 --> 00:15:15,228 kterému Velká Británie nikdy neumožnila získat svou suverenitu 148 00:15:15,348 --> 00:15:21,863 a který vždy řešil otázky řízení ve světě tak, jak to potřebovala Velká Británie. 149 00:15:21,983 --> 00:15:29,544 Proto byla Velká Británie tam, kde bylo nutné USA podpořit vždy v čele všech ostatních 150 00:15:29,664 --> 00:15:32,251 a ukazovala jim, co je třeba udělat. 151 00:15:32,371 --> 00:15:37,621 Zdálo by se, že iniciativa vychází z USA, které zdánlivě budují Pax Americana, 152 00:15:37,741 --> 00:15:41,847 ale ve skutečnosti se jedná o iniciativu Velké Británie, 153 00:15:41,967 --> 00:15:49,066 která si prostřednictvím nástroje, četníka v podobě USA, řeší své problémy. 154 00:15:49,749 --> 00:15:57,716 Jenže čas plyne a centrum koncentrace řízení je přenášeno do Číny. 155 00:15:58,399 --> 00:16:03,284 A co je nutné udělat s tím starým centrem koncentrace řízení? 156 00:16:04,253 --> 00:16:14,025 Je zapotřebí zařídit, aby přestalo existovat, a proto je nutné ho určitým způsobem diskreditovat. 157 00:16:15,214 --> 00:16:23,951 V roce 1937 Eduard VIII. abdikoval, protože se chtěl oženit s rozvedenou ženou. 158 00:16:24,898 --> 00:16:30,026 A dnes? Ať už je jakýkoliv, třeba šestý v pořadí na trůn, 159 00:16:30,146 --> 00:16:36,893 zůstává skutečností, že si dědičný princ bere rozvedenou ženu a vše je OK. 160 00:16:37,013 --> 00:16:44,354 Navíc ta pohádka o Popelce. Vše je to tak překrásné, Popelka si bere prince. 161 00:16:44,474 --> 00:16:57,021 Je to první herečka, první Američanka, která si vzala prince, první mulatka, která si vzala prince. 162 00:16:57,141 --> 00:17:00,239 V mnohém je tou první. 163 00:17:01,064 --> 00:17:04,283 A co je zajímavé? 164 00:17:08,052 --> 00:17:18,231 Na žádost této nevěsty je oddával americký biskup vyslaný z USA, z Chicaga (černoch). 165 00:17:18,351 --> 00:17:25,758 A ten hudební doprovod, který tam měli. 166 00:17:25,878 --> 00:17:28,574 Církevní sbor. 167 00:17:28,694 --> 00:17:37,020 Hudební kulisu… Ne, přímo církevní sbor, ten byl také černošský. 168 00:17:37,140 --> 00:17:39,578 A jaký byl výsledek? 169 00:17:40,403 --> 00:17:48,656 Do určité míry s ohledem na křesťanské náboženství to různorodé černošské obyvatelstvo, 170 00:17:48,776 --> 00:18:00,733 které dovezli do USA jako otroky, zformovalo vlastní rituál, vlastní podobu bohoslužby. 171 00:18:00,853 --> 00:18:06,675 Má jít o stejnou křesťanskou církev, ale přitom je zcela jiná. 172 00:18:06,795 --> 00:18:10,609 Černošské motivy se tam projevují úplně ve všem. 173 00:18:10,729 --> 00:18:16,936 Způsob, jakým se chová kněz, jak zpívají, jak vypadají. 174 00:18:17,056 --> 00:18:23,648 A teď ta upjatá Anglie se svými staletými tradicemi, 175 00:18:24,391 --> 00:18:29,343 s těmi ustálenými staletými tradicemi a královská rodina, 176 00:18:29,463 --> 00:18:35,202 která udává tón aristokratického chování ve světě. 177 00:18:35,890 --> 00:18:41,254 A najednou jejich svatba probíhala jako nějaký jarmark, 178 00:18:41,374 --> 00:18:46,536 jako nějaké církevní divadelní představení, na kterém se biskup choval jako šašek, 179 00:18:46,656 --> 00:18:52,918 kterému potom připomenuli, že se přece jen jedná o svatbu: „Oj, a já vás mám ještě oddat?“ 180 00:18:54,679 --> 00:19:03,014 Na jednu stranu se ženich s nevěstou dobromyslně usmívali, jak to prezentují média... 181 00:19:03,134 --> 00:19:12,368 Ale vždyť skutečná anglická aristokracie, královská rodina seděla a nevěřila svým očím, byli šokovaní. 182 00:19:12,488 --> 00:19:14,293 „Co se to děje?“ 183 00:19:14,413 --> 00:19:17,809 Ale oni si reálně uvědomují, co se děje. 184 00:19:17,929 --> 00:19:24,147 A co ta církevní hudba? Vždyť to byl nějaký džez. 185 00:19:25,375 --> 00:19:33,562 To přece nebyla anglická bohoslužba, ale jakési estrádní představení? 186 00:19:33,682 --> 00:19:49,772 To znamená, že s příchodem té herečky, Meghan Markleové dochází k rozsáhlé degradaci, 187 00:19:49,892 --> 00:19:58,646 diskreditaci celé královské rodiny a té velkosvětské společnosti celé Británie.  188 00:19:58,766 --> 00:20:06,702 Britská královská rodina, která je začleněna do nadnárodního řízení, to velmi dobře pochopila, 189 00:20:06,822 --> 00:20:12,480 ale udělat s tím nic nedokázala, protože šlo o řízení na vyšší úrovni 190 00:20:12,600 --> 00:20:15,671 a tak jim nezbylo než sedět a vztekat se. 191 00:20:15,791 --> 00:20:25,107 Protože ať už by si to ta herečka přála sebevíc, pozvat si takového biskupa s tím jeho církevním sborem, 192 00:20:25,740 --> 00:20:31,187 tak by jí bylo řečeno: „Anglické tradice jsou neměnné!“ 193 00:20:31,307 --> 00:20:36,826 Proč jsou anglické trávníky tak rovné? Protože je takto sečou již 300 let. 194 00:20:38,552 --> 00:20:46,241 A teď? Takže si představte, co to bylo za sílu, která zatlačila na britskou královskou rodinu, aby… 195 00:20:46,361 --> 00:20:51,495 Možná to ani nebyla Meghan Markleová, kdo všechny ty lidi navrhnul 196 00:20:51,615 --> 00:20:55,651 a vybral je někdo úplně jiný, ale hodili to na ni. 197 00:20:57,029 --> 00:21:04,435 A pro královskou rodinu, pro Alžbětu II. je útěchou, že ona svůj život již prožila 198 00:21:04,555 --> 00:21:07,953 a na jeho zbytek jí to ještě vystačí. 199 00:21:11,368 --> 00:21:19,433 A s ohledem na prince Harryho, ten se asi ještě před svatbou dostal pod pantofel Meghan Markleové, 200 00:21:19,553 --> 00:21:23,198 když vycházíte z jeho vlastních poskytnutých rozhovorů. 201 00:21:23,318 --> 00:21:29,596 Jestliže ona, když se ji pokusil požádat o ruku a nedokázal promluvit... 202 00:21:29,716 --> 00:21:32,764 Fakticky to muselo vypadat asi následovně: 203 00:21:32,884 --> 00:21:36,035 „Dobrá, já souhlasím, sem s tím prstenem.“ 204 00:21:36,155 --> 00:21:39,615 „Já ale ještě nestačil říci…“ „To nevadí.“ 205 00:21:40,582 --> 00:21:43,750 Jak to bylo? On sám to popisuje. 206 00:21:43,870 --> 00:21:47,968 Ona se mne dvakrát zeptala… Já ještě nestačil nic říci a ona už řekla: 207 00:21:48,088 --> 00:21:49,983 „A mohu už říci ano?“ 208 00:21:50,103 --> 00:21:55,645 A dej sem ten prsten… A kdo komu potom navléknul prsten? Ona sama při obřadu... 209 00:21:55,765 --> 00:22:01,711 Jemu se nedařilo jí ho navléknout, tak mu sama pomohla navléknout ho na vlastní prst. 210 00:22:04,158 --> 00:22:06,031 Kdo si bere koho. 211 00:22:06,151 --> 00:22:12,388 Ano, to jsem měl na mysli. Bylo tam toho dost vypovídajícího a výmluvného. 212 00:22:12,508 --> 00:22:20,535 Takže tímto aktem, tímto aktem uzavření manželství, tou svatbou byl vyznačen velmi důležitý mezník. 213 00:22:21,069 --> 00:22:26,954 Mezník počátku absolutní diskreditace britské královské rodiny, 214 00:22:27,074 --> 00:22:32,652 snižování její prestiže a degradace Anglie jako centra koncentrace řízení. 215 00:22:32,772 --> 00:22:38,269 Proces se rozběhnul, a jestliže dříve takové procesy probíhaly pomalu, 216 00:22:38,845 --> 00:22:47,588 tak teď nabyly publicity, to znamená, že budou probíhat veřejně. 217 00:22:47,708 --> 00:22:52,999 To co dříve probíhalo neveřejně a mnozí mohli říkat: „Kde jste co viděli, jak jste na to přišli?" 218 00:22:53,119 --> 00:22:54,830 Ti to teď uvidí. 219 00:22:54,950 --> 00:23:01,105 Teď budou tyto procesy příslušným způsobem prezentovány v informačním prostředí. 220 00:23:03,964 --> 00:23:10,033 Nehledě na to, že jste již okomentoval události související s britskou korunou, 221 00:23:10,153 --> 00:23:15,383 tu máme otázku od Ally Bačkarové, která napsala toto: 222 00:23:15,503 --> 00:23:21,781 Valeriji Viktoroviči, proč když mluvíte o politice USA a vzájemném boji mezi státní a globální elitou, 223 00:23:21,901 --> 00:23:27,829 nikdy nezmiňujete reálné loutkovodiče nejen politicko-ekonomického života USA, 224 00:23:27,949 --> 00:23:32,787 ale i veškerého finančně-politického života ve světě, a konkrétně britskou korunu? 225 00:23:32,907 --> 00:23:40,995 Která kontroluje nejen Společenství národů: 53 států, 39 mil. km2, 2,5 miliardy obyvatel; 226 00:23:41,115 --> 00:23:43,629 ale také globální finanční svět. 227 00:23:43,749 --> 00:23:50,501 Federální rezervní systém i vojenskoprůmyslové vedení USA jsou pod plnou kontrolou britské koruny. 228 00:23:50,621 --> 00:23:55,891 Potvrzuje to seznam hlavních vojenských dodavatelů Pentagonu a jejich vazby na Windsory. 229 00:23:56,011 --> 00:24:01,281 Pro britskou korunu není prezident USA ničím jiným než manažerem, který je povinen plnit příkazy. 230 00:24:01,401 --> 00:24:04,037 Proč o tomto aspektu nikdy nemluvíte? 231 00:24:04,157 --> 00:24:09,181 Tak zaprvé já tento aspekt osvětluji a to dost pravidelně. 232 00:24:09,301 --> 00:24:15,209 A co se týká samotné otázky, tak už to, jak je zformulovaná ukazuje na to, 233 00:24:15,329 --> 00:24:23,356 že jestliže určité vrstvy obyvatelstva tento proces už vidí, tak se to bude dále prohlubovat. 234 00:24:23,476 --> 00:24:27,368 A proč začalo být možné ten proces rozpoznat? 235 00:24:27,488 --> 00:24:32,243 Proč o něm začali mluvit? Protože začali s odpisem Velké Británie. 236 00:24:32,363 --> 00:24:37,551 To je to, o čem jsem říkal, že to bude viditelné. Ale ten problém je jinde. 237 00:24:37,671 --> 00:24:42,756 Řízení nemůže existovat bez subjektu řízení. 238 00:24:43,353 --> 00:24:49,134 Protože tu máme jedno centrum koncentrace řízení, a jestliže ho zlikvidujeme, 239 00:24:49,254 --> 00:24:55,491 bude řízení podle plné funkce řízení narušeno. 240 00:24:55,611 --> 00:25:03,041 Aby se to nestalo, je řízení přenášeno z jednoho centra koncentrace řízení do druhého. 241 00:25:03,161 --> 00:25:07,814 A tímto centrem koncentrace řízení se stala Čína. 242 00:25:07,934 --> 00:25:13,101 Vzpomeňme si na to, jak byla Kate Middletonová při příjezdu Si Ťin-pchinga 243 00:25:13,221 --> 00:25:17,875 oblečena do červených šatů, které jsou v Číně svatební 244 00:25:19,417 --> 00:25:22,483 a seděla vedle Si Ťin-pchinga. 245 00:25:22,603 --> 00:25:29,786 V západní tradici to nic neznamená, ale pro Čínu je to symbolické znamení. 246 00:25:33,736 --> 00:25:38,489 Takže ty události, které se teď dějí okolo Číny, 247 00:25:38,609 --> 00:25:43,817 jsou všechny velice obsažné a vypovídající. 248 00:25:43,937 --> 00:25:52,766 Teď bylo rozhodnuto, že obchodní válka mezi USA a Čínou se odkládá, 249 00:25:52,886 --> 00:25:56,902 a jedni to podávají jako výhru USA. 250 00:25:57,022 --> 00:26:00,214 Druzí říkají: „Ne, nevyhrály, 251 00:26:03,292 --> 00:26:14,784 protože samotný konflikt vedl k tomu, že USA přišly o víc než Čína. 252 00:26:15,252 --> 00:26:18,415 A k čemu došlo ve skutečnosti? 253 00:26:22,427 --> 00:26:28,548 Nastoupil prezident Trump se svým heslem: America First, 254 00:26:28,668 --> 00:26:32,581 Amerika především, ne Amerika „nade vše“, 255 00:26:32,701 --> 00:26:38,408 není to „über alles“, ani „ponad use“, ale „především“. 256 00:26:38,528 --> 00:26:45,025 Napřed je třeba myslet na Ameriku, a až potom na všechny ostatní procesy. 257 00:26:45,145 --> 00:26:52,169 Není to o tom, že zájmy Ameriky jsou zájmy celého světa. Takto byl budován Pax Americana. 258 00:26:52,289 --> 00:26:58,588 Nositelkou této ideje měla být Hillary Clintonová a také jí je. 259 00:26:58,708 --> 00:27:03,889 Jedná se o ideu americké státní elity, která v podstatě nechápe, 260 00:27:04,009 --> 00:27:11,806 že USA po celé své dějiny nebyly ničím jiným než nástrojem Britského impéria. 261 00:27:12,210 --> 00:27:21,653 USA nikdy neměly žádnou suverenitu. Když někdo říká: „USA zničily Britské impérium“, 262 00:27:21,773 --> 00:27:23,154 tak je to pitomost. 263 00:27:23,274 --> 00:27:29,388 Otázka přeformátování Britského impéria byla nastolena na konci 19. století 264 00:27:29,508 --> 00:27:33,791 a jejího řešení se účastnili mnozí. 265 00:27:33,911 --> 00:27:41,321 Takové skupiny jako My, Kruh prováděly tvůrčí konkurz. 266 00:27:41,441 --> 00:27:48,954 Když nalezly řešení, nacvičily si to na Anglo-Búrské válce a začala přestavba celého světa. 267 00:27:49,074 --> 00:27:52,965 A v souladu s tím USA plnily svou roli. 268 00:27:53,085 --> 00:28:02,799 Nesmíme zapomínat na to, že veškerý úspěch těchto kroků USA 269 00:28:02,919 --> 00:28:07,860 zajistil šéf anglické banky Norman Montagu. 270 00:28:08,292 --> 00:28:09,670 To je vše. 271 00:28:09,790 --> 00:28:16,418 A co to tedy zničily USA? Co udělaly? 272 00:28:19,772 --> 00:28:24,833 Takže probíhá přenos centra koncentrace řízení do Číny. 273 00:28:24,953 --> 00:28:27,692 A je na to Čína připravena? Není. 274 00:28:28,042 --> 00:28:33,823 Je nutné ji k tomu ještě velice pracně vést. Čína je první ekonomikou světa, 275 00:28:33,943 --> 00:28:38,411 jenže se jedná o ekonomiku extenzivní, nízko technologickou, 276 00:28:38,531 --> 00:28:41,414 takže je tam třeba ty vysoké technologie nějak dostat. 277 00:28:41,534 --> 00:28:45,796 Ale ještě do roku 2000 tyto technologie Číně nepředávali. 278 00:28:45,916 --> 00:28:50,446 Ještě na začátku 21. století, když se Čína pokusila koupit Volvo, tak jí to nedovolili. 279 00:28:50,566 --> 00:28:58,943 Zato teď tyto technologie nakupuje v celém světě jak ve veřejném výprodeji, 280 00:28:59,063 --> 00:29:01,515 stačí přijít a koupit si, co potřebuje. 281 00:29:01,635 --> 00:29:08,016 Ale něco přece jen Číně předat nemohou. Jen tak. To znamená, že pro to napřed musí vytvořit podmínky. 282 00:29:08,136 --> 00:29:15,072 A tak prezident USA, který skutečně myslí především na americké zájmy, 283 00:29:15,192 --> 00:29:20,853 protože musí provést USA velice složitou procedurou přeformátování, 284 00:29:20,973 --> 00:29:24,865 kdy je zapotřebí USA napřed rozebrat, a potom znova poskládat. 285 00:29:24,985 --> 00:29:29,309 Tedy to, co měli v plánu udělat se Sovětským svazem. 286 00:29:29,429 --> 00:29:33,114 Napřed ho rozebrat, a potom ho v roce 1996 opět poskládat dohromady, 287 00:29:33,234 --> 00:29:37,229 jenže Zjuganov se ukázal být příliš slabým, a tak jim to nevyšlo. 288 00:29:37,349 --> 00:29:41,920 A teď se tím skládáním na jiném konceptuálním základu zabývá Putin, 289 00:29:42,040 --> 00:29:45,603 což v celém světě vyvolává divokou nenávist. 290 00:29:48,174 --> 00:29:53,894 Takže USA vyhlásily proti Číně sankce. 291 00:29:54,428 --> 00:29:58,255 Čína vyhlásila odvetné protisankce. 292 00:29:59,859 --> 00:30:08,706 Jenže jestliže USA vyhlašují sankce proti Číně, tak to nic neznamená. 293 00:30:09,631 --> 00:30:18,643 Druhá nebo první ekonomika světa může zcela v klidu přežít v podmínkách těchto sankcí 294 00:30:18,763 --> 00:30:22,613 ze strany první či druhé ekonomiky světa. 295 00:30:22,733 --> 00:30:25,766 Příkladem tomu je Sovětský svaz. 296 00:30:25,886 --> 00:30:35,860 Technologie také získával od Západu, třeba smlouva „plyn-trubky“ (s Německem) a mnohé další. 297 00:30:35,980 --> 00:30:41,678 Takže v klidu dokáže přežít. Proč si s tím tedy dávali tu práci? 298 00:30:41,798 --> 00:30:45,471 Aby Čína mohla přijmout odvetné protisankce. 299 00:30:45,591 --> 00:30:56,498 Čína zavedla sankce – zákaz dovozu zemědělské produkce do Číny a v první řadě sóji. 300 00:30:56,618 --> 00:31:00,323 Prý cha cha, chi chi. To ale vůbec k smíchu není. 301 00:31:00,443 --> 00:31:07,202 Jedná se o jeden z těch sektorů, kde je ve výrobní oblasti zaměstnáno hodně lidí 302 00:31:07,322 --> 00:31:18,068 a co je nejdůležitější, jedná se o hlavní výrobní sektor USA, ze kterého žije i státní elita USA. 303 00:31:21,025 --> 00:31:31,183 Pokud by Čína nenakupovala tuto produkci, znamenalo by to pro USA absolutní katastrofu. 304 00:31:31,303 --> 00:31:38,384 Podniky začnou krachovat jak na běžícím pásu. A co bylo důsledkem toho všeho? 305 00:31:38,504 --> 00:31:45,552 Taková situace, že veškerá elita USA a to včetně té státní přiběhla k Trumpovi: 306 00:31:45,672 --> 00:31:50,953 „Dohodni se za jakýchkoliv podmínek! Ten problém je ale třeba vyřešit. 307 00:31:51,073 --> 00:31:53,685 Na všechno přistoupíme, jen to vyřeš!“ 308 00:31:53,805 --> 00:31:58,539 A on na to: „Musíme Číně postoupit část technologií, abychom ji uklidnili.“ 309 00:31:58,659 --> 00:32:01,786 „Tak jim to přenech, vždyť je to jedno.“ 310 00:32:01,906 --> 00:32:06,789 Oni si také velmi dobře uvědomují, že jestliže je Čína nedostane z USA, získá je stejně odjinud.“ 311 00:32:06,909 --> 00:32:08,898 Je to pouze otázka času. 312 00:32:09,018 --> 00:32:16,717 Proto také společnost ZTE nebyla poškozena, nehrozil jí žádný krach. 313 00:32:16,837 --> 00:32:25,306 Vše to bylo speciálně zorganizováno jen tak na oko, aby mohli rozehrát celé to divadélko… 314 00:32:25,426 --> 00:32:33,768 Trump, USA opět kontaktovaly Čínu a byly podepsány dohody, 315 00:32:33,888 --> 00:32:38,192 na základě kterých vše zůstává při starém ovšem s tím, 316 00:32:38,312 --> 00:32:46,036 že teď Čína získá přístup k těm americkým technologiím, které právě teď pro sebe potřebuje. 317 00:32:46,156 --> 00:32:52,954 A místo třeba až za rok je díky té hře na sankce získala během dvou měsíců. 318 00:32:53,074 --> 00:32:56,710 Všechno je to jenom divadélko s ohledem na ten přenos, 319 00:32:56,830 --> 00:33:03,010 na urychlení přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny 320 00:33:03,130 --> 00:33:06,534 a nasycení Číny vším potřebným do té míry, 321 00:33:06,654 --> 00:33:13,041 aby se mohla stát natolik mocným centrem koncentrace řízení, jakým byla Velká Británie. 322 00:33:13,161 --> 00:33:20,397 A ta svatba je ukazatelem toho konce, že nastal čas odepisovat Velkou Británii. 323 00:33:20,517 --> 00:33:25,746 To ale neznamená, že to bude hned zítra. Jedná se o dlouhodobý proces. 324 00:33:25,866 --> 00:33:31,096 Ta hra s brexitem, vystoupení/nevystoupení z EU bude pokračovat do té doby, 325 00:33:31,216 --> 00:33:35,983 než bude přeformátovaná celá Evropa, a ne Velká Británie. 326 00:33:36,103 --> 00:33:39,763 Bez Evropy je Velká Británie absolutně nahraná. 327 00:33:39,883 --> 00:33:49,973 Jen díky té hře postavené na svém výlučném postavení vzhledem k Evropě Velká Británie vůbec něco znamená. 328 00:33:50,093 --> 00:33:58,332 A skutečnost, že Theresu Mayovou na tu svatbu nepozvali, naznačuje její postavení, 329 00:33:58,452 --> 00:34:01,598 že je pouhým šaškem, 330 00:34:01,718 --> 00:34:09,520 kterého tam jmenovali, aby sehrál určitou roli a dostal proces brexitu do určitého stádia, 331 00:34:09,640 --> 00:34:17,159 kdy ho bude možné protahovat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. 332 00:34:21,454 --> 00:34:27,447 Další otázka je od Bohdana, který prosí okomentovat událost 333 00:34:27,567 --> 00:34:33,311 spojenou se zatčením redaktora Ria Novosti na Ukrajině Kirilla Višinského 15. května. 334 00:34:33,431 --> 00:34:37,194 Je jasné, že se jedná o politickou objednávku, ale čí? 335 00:34:37,314 --> 00:34:42,826 Bylo to neodbytné přání ukrajinské státní elity pokazit slavnostní otevření Krymského mostu? 336 00:34:42,946 --> 00:34:48,382 Mají v tom prsty státní elity jiných států, nebo je prostě cílem výměna Višinského 337 00:34:48,502 --> 00:34:53,731 za ukrajinského patriota, který je ve vězení v Rusku? Nebo je v tom ještě něco víc? 338 00:34:53,851 --> 00:35:00,598 Něco víc. Problém je v tom, že v Rusku nemáme vůbec žádnou státní elitu 339 00:35:02,733 --> 00:35:12,866 a mluvit o existenci státní elity na Ukrajině je stejné, jako tvrdit, že to Ukrajinci vykopali Černé moře. 340 00:35:12,986 --> 00:35:18,550 Pokoušet se objevit nějakou státní elitu na Ukrajině, 341 00:35:18,670 --> 00:35:24,792 je úplně stejné jako věřit těm pohádkám o tom, že vykopali Černé moře. 342 00:35:24,912 --> 00:35:28,213 Ano, že velicí Ukrové vykopali Černé moře. 343 00:35:28,333 --> 00:35:38,294 Když někdo začíná mluvit o nějaké ukrajinské elitě, dostává se přesně do této oblasti fantazie a výmyslů. 344 00:35:38,414 --> 00:35:42,975 Tam žádná elita jednoduše neexistuje. 345 00:35:43,095 --> 00:35:52,413 Jsou tam výlučně exkluzivně dosazení operativní řídící pracovníci se statusem značně nižším, 346 00:35:52,533 --> 00:35:56,709 než má rossionská elita, výrazně nižším. 347 00:35:57,455 --> 00:36:02,521 Státní elita alespoň něco málo ví o řízení, 348 00:36:02,641 --> 00:36:07,845 ona alespoň něco dokáže jak ve státním, tak i v nadnárodním řízení. 349 00:36:07,965 --> 00:36:11,549 Nejedná se o nástroj ve své čisté podobě. 350 00:36:11,669 --> 00:36:17,490 Zatímco všichni ukrajinští oligarchové jsou nástrojem ve své čisté podobě. 351 00:36:17,610 --> 00:36:23,971 Koho potřebujeme, toho použijeme. Například ten, no... 352 00:36:24,091 --> 00:36:27,332 Kolomojskij, který je či není naživu. 353 00:36:27,452 --> 00:36:32,648 Je ho třeba? Objeví se. Nikdo ho sice neviděl, ale přesto rozhodnul, co bylo třeba. 354 00:36:32,768 --> 00:36:34,936 Není ho víc zapotřebí? Tak opět zmizí. 355 00:36:35,056 --> 00:36:37,340 A takto to tam všechno běží. 356 00:36:37,460 --> 00:36:42,459 Veškerá ta ukrajinská elita je kolektivní Kolomojskij, kterého nikdo nevidí, 357 00:36:42,579 --> 00:36:45,636 ale jehož jménem je něco rozhodováno. 358 00:36:45,756 --> 00:36:51,858 Z toho vyplývá, že tento nástroj není schopen o něčem sám rozhodovat. 359 00:36:51,978 --> 00:36:56,006 Rýč nemůže rozhodovat za zahradníka. 360 00:36:56,126 --> 00:37:00,088 To zahradník rozhoduje o tom, na co se ten rýč použije. 361 00:37:00,208 --> 00:37:08,121 Jak a co se s ním bude kopat, a jaké místo bude zaujímat... 362 00:37:12,352 --> 00:37:16,894 v jeho kůlně se zahradnickým náčiním. 363 00:37:17,257 --> 00:37:21,537 O tom všem rozhoduje pouze zahradník a žádné jeho náčiní. 364 00:37:21,657 --> 00:37:28,302 V souladu s tím také probíhá veškerá politika na Ukrajině. 365 00:37:28,422 --> 00:37:35,264 Porošenko tam vůbec o ničem nerozhoduje, ani nikdo jiný (z takzvané ukrajinské elity). 366 00:37:35,384 --> 00:37:42,249 Všichni oznamují pouze to či ono rozhodnutí, které jim bylo nařízeno zvnějšku. 367 00:37:42,369 --> 00:37:47,371 Nic víc, žádnou samostatnost při přijímání rozhodnutí projevit nemohou. 368 00:37:47,491 --> 00:37:55,369 Jejich samostatnost spočívá pouze ve způsobu realizace daného rozhodnutí. 369 00:37:55,489 --> 00:38:00,745 A zde už mohou uplatnit tu či onu míru surovosti, 370 00:38:00,865 --> 00:38:07,046 tu či onu míru emocionálnosti, to už mohou rozhodnout oni, ale nic víc. 371 00:38:07,166 --> 00:38:13,862 Co se týká SBU (Ukrajinské bezpečnostní služby), tak ta není ničím jiným než Gestapem 372 00:38:13,982 --> 00:38:16,310 v jeho nejhorší podobě. 373 00:38:16,430 --> 00:38:23,634 Těmto gestapákům je Ukrajina vřele ukradená, oni se pod křídlem FBI cítí velmi dobře. 374 00:38:23,754 --> 00:38:30,423 Podřizují se FBI, která je řídí a rozhoduje o tom, jaké operace budou prováděny apod. 375 00:38:31,040 --> 00:38:36,094 SBU nemůže udělat nic bez FBI. 376 00:38:36,214 --> 00:38:43,912 Jakákoliv akce podobného druhu není ničím jiným, než nařízením FBI. 377 00:38:44,032 --> 00:38:50,625 To je třeba si uvědomovat, že žádná jejich vlastní iniciativa není při přijímání takových rozhodnutí uplatňována. 378 00:38:50,745 --> 00:38:56,412 Kdyby si někdo z nich něco takového dovolil, byl by exemplárně potrestán. 379 00:38:56,532 --> 00:38:59,241 A všichni to tam velmi dobře vědí. 380 00:38:59,361 --> 00:39:04,925 Samozřejmě, že sehrávají samostatnost v přijímání rozhodnutí, ale je to jen hrané. 381 00:39:05,045 --> 00:39:07,368 A co se tedy děje? 382 00:39:07,488 --> 00:39:15,624 Zapomněli jsme snad na to, že po Ukrajině, po Kyjevu už pochodují jednotky SA, 383 00:39:15,744 --> 00:39:18,479 ty takzvané družiny? 384 00:39:19,971 --> 00:39:24,374 Teď nastal čas i na zákaz tisku. 385 00:39:24,494 --> 00:39:32,667 To znamená, že z Ukrajiny dělají Třetí říši, se vším všudy. 386 00:39:32,787 --> 00:39:42,342 Diskreditují Ukrajinu. Diskreditují současný ukrajinský režim, aby ho mohli vyměnit. 387 00:39:42,462 --> 00:39:50,506 A zde je třeba si uvědomovat jednoduchou věc, že všechny ty projekty jako Porošenko, Savčenko a další, 388 00:39:50,626 --> 00:39:58,189 jsou projekty vyšší, globální úrovně, ale realizuje je americká státní elita 389 00:39:58,309 --> 00:40:02,206 s tou či onou mírou kontroly ze strany globalistů. 390 00:40:02,326 --> 00:40:09,117 A tak je teď třeba předvést, že se tam nechovají civilizovaně, 391 00:40:09,237 --> 00:40:16,189 že Ukrajina je pirátský stát. Zmocnili se lodi. 392 00:40:16,309 --> 00:40:21,107 A osudy lidí v tom nehrají vůbec žádnou roli, je to hra globalistů 393 00:40:21,227 --> 00:40:26,892 a nadnárodního řízení - státní elity USA, pro ně lidé vůbec nic neznamenají. 394 00:40:27,012 --> 00:40:34,241 Je třeba předvést, že tisk je utlačován. A mají snad strkat do vězení své lidi? A proč? 395 00:40:34,361 --> 00:40:42,230 „Začneme Ruskem, možná nám to přinese i nějaký prospěch s ohledem na ústupky v jeho suverenitě.“ 396 00:40:42,350 --> 00:40:44,563 A tímto způsobem pracují. 397 00:40:44,683 --> 00:40:48,833 To všechno postupně kapku za kapkou řeší vše potřebné. 398 00:40:48,953 --> 00:40:52,113 A jaká zde vznikla situace? 399 00:40:53,566 --> 00:40:58,429 Přijel Volker, něco řekl a u nás hned hysterie: 400 00:40:58,549 --> 00:41:03,623 „Volker řekl, že Minským dohodám je konec, že od nich musíme odstoupit…“ 401 00:41:03,743 --> 00:41:12,978 A proč proboha? Co je zač nějaký Volker? A co má společného s Minskými dohodami? 402 00:41:13,098 --> 00:41:17,864 Nic, vůbec nic. A proč to tedy naši elitu tak rozrušilo? 403 00:41:17,984 --> 00:41:22,706 Protože potřebují udělat pukrle před svým americkým páníčkem. 404 00:41:22,826 --> 00:41:29,045 Potřebují se zbavit Minských dohod, protože Minské dohody jsou tím kladivem, 405 00:41:29,165 --> 00:41:35,758 kterým naše diplomacie sice pomalu, ale vytrvale a přesně 406 00:41:35,878 --> 00:41:41,877 roztlouká celý ten blok diplomatického opevnění Západu. 407 00:41:41,997 --> 00:41:46,190 A všechno se jim hroutí, přičemž čas hraje výlučně pro Rusko. 408 00:41:46,310 --> 00:41:51,627 Ale kdyby Rusko samo odstoupilo od Minských dohod, 409 00:41:51,747 --> 00:41:58,340 tak by z mezinárodního hlediska okamžitě přišlo o právo na svůj hlas v této věci. 410 00:41:58,460 --> 00:42:03,358 A co a jak bude na Ukrajině, by začalo řešit nějaké mezinárodní společenství, 411 00:42:03,478 --> 00:42:08,239 které by Rusku oznámilo své rozhodnutí s tím, že jsme povinni ho splnit. 412 00:42:08,359 --> 00:42:12,949 Dopadlo by to jako Mnichovská zrada z hlediska Beneše, když seděl pěkně stranou a čekal, 413 00:42:13,069 --> 00:42:17,373 až hlavouni tohoto světa rozhodnou co a jak. Potom přišli a řekli mu: 414 00:42:17,493 --> 00:42:19,992 „Vzdáš se svého území!“ Je to úplně stejné. 415 00:42:20,112 --> 00:42:25,538 Všichni, kteří tak bojují o zrušení Minských dohod, chtějí, aby se Rusko dostalo do stejného postavení 416 00:42:25,658 --> 00:42:29,148 jako Československo v roce 1938, 417 00:42:29,268 --> 00:42:34,716 aby úplně stejným způsobem světové společenství diktovalo ruskému prezidentovi své podmínky 418 00:42:34,836 --> 00:42:36,785 a on je jen plnil. 419 00:42:36,905 --> 00:42:41,385 Proto tak vyváděli, proto neustále předvádějí ty hysterické záchvaty, 420 00:42:41,505 --> 00:42:48,081 že náš ministr zahraničí Lavrov nic nezvládá, že všechno pokazil, tak jaké jmenování. 421 00:42:48,201 --> 00:42:54,516 Jakou hysterii a kde? Třeba v pořadu u Solovjova, kde všichni „patrioti“ hystericky vykřikovali, 422 00:42:54,636 --> 00:42:59,392 jak špatné je naše ministerstvo zahraničí. Naše ministerstvo pracuje skvěle. 423 00:42:59,512 --> 00:43:04,833 Třeba ta věc okolo Skripalových. Kdo může říci, že by naše ministerstvo nejednalo správně? 424 00:43:04,953 --> 00:43:10,713 Vyčkali, vytáhli je, nasměrovali do operativního prostoru a nechali je naběhnout si ve všech bodech. 425 00:43:10,833 --> 00:43:16,063 A kdyby se do toho hned nechali zatáhnout? Tak by oni svou taktiku vnutili nám. 426 00:43:16,183 --> 00:43:20,435 Tomu jsme se však museli vyhnout a donutit je hrát podle našich pravidel hry. 427 00:43:20,555 --> 00:43:22,700 A naše ministerstvo to dokázalo. 428 00:43:22,820 --> 00:43:26,676 Přesto jsou všichni naši „patrioti“ s ministerstvem zahraničí nespokojeni. 429 00:43:26,796 --> 00:43:30,428 Naši prý „patrioti“ jsou proti Minským dohodám. 430 00:43:30,548 --> 00:43:41,017 A tento jejich postoj prodlužuje vyřešení krize na Ukrajině a zvyšuje míru krvavosti událostí, které tam probíhají. 431 00:43:41,137 --> 00:43:42,580 Zvyšuje! 432 00:43:42,700 --> 00:43:47,159 Kdyby naši „patrioti“ podpořili Minské dohody tak, jak je zapotřebí, 433 00:43:47,279 --> 00:43:50,350 a pomáhali našemu ministerstvu zahraničí, 434 00:43:50,470 --> 00:43:55,874 tak bychom dosáhli větších úspěchů a v kratších lhůtách. 435 00:43:56,381 --> 00:44:01,179 Takže k tomu Volkerovi. 436 00:44:01,299 --> 00:44:07,606 Volker je absolutní nula, v této věci stojí stranou a není důležité, že on, 437 00:44:07,726 --> 00:44:12,822 respektive USA, řídí Ukrajinu v ručním režimu. Jak to vypadalo dříve? 438 00:44:12,942 --> 00:44:16,057 Zachovávali alespoň nějaký rámec vnějšího zdání. 439 00:44:16,177 --> 00:44:22,572 Jezdil tam viceprezident, třeba Biden, posadil se do prezidentského křesla a řídil odtud probíhající porady. 440 00:44:22,692 --> 00:44:30,011 Teď je to jakýsi tuctový, absolutně okrajový pracovník státního departmentu, 441 00:44:30,131 --> 00:44:33,005 šéf McCainova institutu, 442 00:44:33,125 --> 00:44:41,654 což je prostě urážka a všichni před ním sklánějí hlavy, všichni ukrajinští činitelé. 443 00:44:41,774 --> 00:44:49,269 O jaké samostatnosti, o jakém rozhodnutí o zatčení Višinského je tedy možné mluvit? 444 00:44:49,389 --> 00:44:55,872 Jedná se o americké rozhodnutí. Jedná se o rozhodnutí západní Evropy. 445 00:45:00,275 --> 00:45:08,594 A my musíme jednat zkušeně, vyrovnaně, neztrácet klid 446 00:45:08,714 --> 00:45:17,354 a chápat, že všechno, co dělají naši takzvaní partneři na Ukrajině, je pro nás pozvánkou k válce. 447 00:45:17,474 --> 00:45:25,937 A nesmíte podléhat těm lidem v televizi, kteří jsou pro to, abychom tu pozvánku přijali 448 00:45:27,589 --> 00:45:33,443 ve prospěch zájmů americké státní elity. 449 00:45:40,134 --> 00:45:47,155 Další otázka je od Marie Nikolavny, jak se pojmenovala. 450 00:45:47,275 --> 00:45:54,330 Zdravím vás. Když jsem pracovala s kolegou, který sloužil v sovětské armádě jako výsadkář na území Maďarska, 451 00:45:54,450 --> 00:45:58,644 dozvěděla jsem se od něj o takzvaném maďarském povstání, 452 00:45:58,764 --> 00:46:04,212 kde bylo na jeho úplném začátku zabito řádově 200 sovětských vojáků. 453 00:46:04,332 --> 00:46:08,922 Je jasné, že to byla „práce“ (v uvozovkách) západních tajných služeb. 454 00:46:09,042 --> 00:46:14,711 Ale proč sovětská, rossionská média ani vy nemluvíte o příčině, o podrobnostech? 455 00:46:14,831 --> 00:46:20,632 Ve svém rozhovoru pro Konceptuál jste se o tom zmínil jen jako o maďarském a československém povstání. 456 00:46:20,752 --> 00:46:22,789 To jsou mi pěkná povstání! 457 00:46:22,909 --> 00:46:27,697 Bohužel v současné době nemám kolegu, zdroj informací o Československu. 458 00:46:27,817 --> 00:46:34,717 Proč vždy zamlčujete podrobnosti, příčiny, následky? A jen opakujete: Čtěte tlusté knihy… 459 00:46:35,136 --> 00:46:38,086 Já nezamlčuji žádné podrobnosti. 460 00:46:38,206 --> 00:46:42,465 Problém je v tom, že samotný formát tohoto informačního pořadu 461 00:46:42,585 --> 00:46:46,097 neumožňuje zabývat se událostmi víc do hloubky. 462 00:46:46,217 --> 00:46:52,127 Co se týče těch událostí z roku 1956 v Maďarsku 463 00:46:52,247 --> 00:46:53,998 a nejen v Maďarsku, 464 00:46:54,118 --> 00:46:57,806 a v Československu v roce 1968 a nejen v Československu... 465 00:46:57,926 --> 00:47:05,729 Já už jsem mluvil o tom, že existuje řada datumů, řada takových stěžejních roků, 466 00:47:06,214 --> 00:47:10,593 kdy docházelo k velkým politickým událostem, 467 00:47:10,713 --> 00:47:19,727 a přesto tyto události zůstávají mimo pozornost široké veřejnosti, 468 00:47:19,847 --> 00:47:30,886 i když mají zásadní význam pro průběh celého politického života na planetě Zemi. 469 00:47:31,006 --> 00:47:41,280 Takovým rokem je, jak jsem již říkal, třeba rok 1927, 1956, 1968, 470 00:47:41,400 --> 00:47:49,312 rok 2014, kdy si nikdo nepovšimnul, že jsme stáli na prahu 3. jaderné světové války. 471 00:47:49,432 --> 00:47:53,466 Kdy se jejími Gliwicemi měl stát ten sestřelený boeing. 472 00:47:53,586 --> 00:47:58,033 Vždyť Západ dosud stydlivě mlčí o tom, kdo ten boeing sestřelil, 473 00:47:58,153 --> 00:48:03,491 přestože díky svým družicím zcela jasně viděli, kdo a jak ten boeing sestřelil, 474 00:48:03,611 --> 00:48:07,551 a kdyby to udělalo Rusko, tak by to dávno také vytáhli, 475 00:48:07,671 --> 00:48:10,270 protože přesně tímto směrem to vedli. 476 00:48:10,390 --> 00:48:14,980 Takže co se týká toho roku 1956 a událostí v Maďarsku, 477 00:48:15,100 --> 00:48:22,330 jež nelze posuzovat odtrženě od událostí, které probíhaly v celém světě. 478 00:48:22,450 --> 00:48:28,779 A konkrétně ve stejné době probíhaly události okolo Suezského kanálu 479 00:48:28,899 --> 00:48:33,754 a řekněme v Polsku, kde došlo v říjnu 480 00:48:35,845 --> 00:48:43,129 roku 1956 k výměně vedení a do čela se dostal Gomulka. 481 00:48:43,249 --> 00:48:45,881 Oč vůbec jde? 482 00:48:47,400 --> 00:48:54,839 V podstatě to vyžaduje rozsáhlý velice důkladný politický výzkum 483 00:48:56,798 --> 00:49:04,259 a já jsem zatím na žádný podobný výzkum nenarazil a tak nevím, na koho bych vás odkázal. 484 00:49:04,379 --> 00:49:06,526 Takže oč šlo? 485 00:49:06,646 --> 00:49:11,610 V roce 1953 zemřel Stalin. 486 00:49:12,205 --> 00:49:22,571 Jak zemřel, je vedlejší, ale zbylé politické vedení státu stálo před otázkou, jak řídit stát. 487 00:49:22,968 --> 00:49:37,163 Je třeba říci, že se bolševici v roce 1917 ZMOCNILI řízení revoluce, 488 00:49:37,283 --> 00:49:44,294 kterou nám tu v Rusku zařídili naši britští „kolegové“, „partneři“, 489 00:49:44,414 --> 00:49:48,784 aby uvrhli náš stát do hlubin občanské války 490 00:49:48,904 --> 00:49:55,761 a prostřednictvím intervence Rusko rozčlenili na jednotlivé státečky bez suverenity, které by potom mohli řídit. 491 00:49:55,881 --> 00:49:58,689 To měla za úkol ta intervence. 492 00:49:58,809 --> 00:50:04,037 Mimochodem v tomto ohledu, když už na to přišlo, může být badatelům malou nápovědou, 493 00:50:04,157 --> 00:50:13,853 že v roce 1941, kdy byla zahájena pomoc na základě Lend Lease Act, se pokusili o to samé. 494 00:50:13,973 --> 00:50:25,342 Když tehdy „pomáhali“ carskému Rusku, tak si vymínili, že u nás potřebují nástupní prostor v Murmansku. 495 00:50:25,462 --> 00:50:32,650 Ten prostor však získali až na základě rozhodnutí Trockého, když do Murmanska pozvali interventy. 496 00:50:32,770 --> 00:50:38,416 V roce 1941 se pokusili o to samé s tím, že Rusko, Sovětský svaz se zhroutí: 497 00:50:38,536 --> 00:50:44,645 „A s Hitlerem se už nějak dohodneme. Budeme mít nástupní prostor a tak budeme moci něco podniknout.“ 498 00:50:46,611 --> 00:50:52,012 Takže se vrátíme k těm událostem v roce 1953. 499 00:50:53,607 --> 00:51:02,840 Stalin a bolševici se zmocnili řízení revoluce, ale podstatou všech těch událostí bylo, 500 00:51:02,960 --> 00:51:07,675 že jejich kádrový sbor nevystačil pro řízení celého státu 501 00:51:07,795 --> 00:51:15,596 a politické vedení mělo v mnohém svázány ruce i nohy nadnárodním řízením, 502 00:51:15,716 --> 00:51:20,328 které tu bylo zastoupeno v podobě struktury Kominterny. 503 00:51:20,448 --> 00:51:25,884 Skutečnost, že byla v roce 1943 Kominterna rozpuštěna, neznamená, že zmizela z povrchu zemského, 504 00:51:26,004 --> 00:51:29,870 jen přestala být pro většinu lidí viditelná. 505 00:51:29,990 --> 00:51:37,878 Ti lidé zůstali, zůstaly i jejich vazby a klanově-korporativní zájmy, s nadnárodním řízením spojení neztratili. 506 00:51:37,998 --> 00:51:40,235 Takže tu toho zůstalo dost a dost. 507 00:51:40,355 --> 00:51:46,099 Stalin, který stál v čele budování sovětského státu 508 00:51:46,219 --> 00:51:52,683 a ve velice složitém roce 1927 dokázal zahájit stavbu Dněperské vodní elektrárny, 509 00:51:52,803 --> 00:51:59,653 byl při vedení státu sám konceptuálně mocný. 510 00:51:59,773 --> 00:52:11,972 Byl to on, kdo určoval orientační body, strategii… Koncepci, strategii a taktiku řízení státu. 511 00:52:12,092 --> 00:52:17,811 Všechno nedokázal zvládnout hned, něco musel překonávat postupně. 512 00:52:18,659 --> 00:52:22,414 Když například začala trockistická kolektivizace, 513 00:52:22,534 --> 00:52:27,378 a Stalina, který vystupoval proti takovým metodám kolektivizace, neposlouchali, 514 00:52:27,498 --> 00:52:34,026 a trockisté tak ve státě vyvolali div ne všeobecné povstání, 515 00:52:34,146 --> 00:52:40,012 tak Stalin vystoupil s článkem Závrať z úspěchů, ve kterém v podstatě trockistům navrhnul: 516 00:52:40,132 --> 00:52:47,810 „Já vám vyřeším vaše problémy, ale vy mi za to postoupíte část řídících funkcí, pravomocí.“ 517 00:52:47,930 --> 00:52:56,347 A takto krok za krokem přebíral tyto pravomoci v celém tom prostoru, od trockistů. 518 00:52:56,467 --> 00:53:02,869 Trockistům plně vyhovovalo, když veškerá odpovědnost za řízení byla na Stalinovi. 519 00:53:02,989 --> 00:53:07,601 Oni sami se ani nezamýšleli nad tím, jak něco budovat, 520 00:53:07,721 --> 00:53:13,588 a že mají vybudovat světovou socialistickou republiku, pro ně bylo… 521 00:53:17,536 --> 00:53:20,779 Oni se o to jako snažili svým způsobem: 522 00:53:20,899 --> 00:53:25,058 „Ale ať to má všechno na triku Stalin, to nám absolutně vyhovuje.“ 523 00:53:25,178 --> 00:53:29,157 A Chruščov byl jedním z takových předních trockistů. 524 00:53:29,277 --> 00:53:35,001 Nehledě na porážku trockistického podzemí stejně trockisté nikam nezmizeli a Chruščov byl jedním z nich. 525 00:53:35,121 --> 00:53:41,618 Po Stalinově smrti se do čela státu dostali trockisté, ale byla tu ještě určitá protiváha, 526 00:53:41,738 --> 00:53:46,457 kterou představovaly síly okolo Lavrentije Pavloviče Beriji. 527 00:53:46,577 --> 00:53:57,522 A vedení státu stálo před otázkou: „Co budeme dělat a jak to budeme dělat?“ 528 00:54:02,460 --> 00:54:10,818 V červnu roku 1953 se konala korunovace britské princezny, 529 00:54:10,938 --> 00:54:17,481 která se stala Alžbětou II. Opět se dostáváme k Británii, před tou není úniku. 530 00:54:18,098 --> 00:54:27,640 A u příležitosti její korunovace byl na vojenskou přehlídku vyslán křižník Sverdlov. 531 00:54:28,309 --> 00:54:34,790 Zdálo by se, že na tom není nic zvláštního, ale jsou tu takové malé nuance. 532 00:54:34,910 --> 00:54:39,959 Když u nás teď probíhá desakralizace přehlídek a tak podobě, je nutné si uvědomovat, 533 00:54:40,079 --> 00:54:47,932 co znamená rituál při řízení státu, co taková vojenská přehlídka znamená. 534 00:54:49,065 --> 00:55:01,666 V dané situaci přehlídka znamenala to, že vysíláme svou loď, svůj křižník, 535 00:55:01,786 --> 00:55:13,651 který bude symbolizovat skutečnost, že jsme s ostatními v jedné řadě podřízeni britské koruně. 536 00:55:13,771 --> 00:55:20,004 A teď mi hned někdo namítne: „To nějak nesedí, vždyť v roce 1937 na korunovaci Jiřího VI. 537 00:55:20,124 --> 00:55:27,134 nastupujícího po Eduardovi VIII., který abdikoval kvůli rozvedené ženě a řekl, že láska mu za tu korunu stojí. 538 00:55:27,254 --> 00:55:32,915 No, ono to bylo všechno trochu jinak, to byla jen taková lyrická zástěrka. 539 00:55:33,035 --> 00:55:37,626 Takže tenkrát se tam za Sovětský svaz účastnil křižník Marat. 540 00:55:37,746 --> 00:55:41,473 Ano, účastnil, ale to bylo v roce 1937, 541 00:55:41,593 --> 00:55:48,695 kdy náš stát byl prakticky plně pod vnějším řízením 542 00:55:48,815 --> 00:55:59,598 a my jsme se jen tak tak vyhnuli 2. světové válce, která měla začít španělskou revolucí v roce 1936. 543 00:55:59,718 --> 00:56:07,702 Ty vztahy s nadnárodním řízením byly velice napjaté. Stalin musel velice tvrdě manévrovat, lavírovat. 544 00:56:07,822 --> 00:56:12,927 A proto bylo to vyslání křižníku k účasti v přehlídce u příležitosti korunovace 545 00:56:13,047 --> 00:56:16,857 v podstatě realitou našeho tehdejšího postavení. 546 00:56:16,977 --> 00:56:22,247 Nebyli jsme tehdy v plné míře konceptuálně suverénním státem. 547 00:56:23,246 --> 00:56:31,572 Ale naše postavení po roce 1945 bylo principiálně odlišné, 548 00:56:31,692 --> 00:56:37,134 tehdy jsme fakticky byli státem číslo 1. 549 00:56:37,254 --> 00:56:45,653 To my jsme přinášeli ideologii celému světu, začali jsme budovat socialistické společenství. 550 00:56:46,681 --> 00:56:54,718 Takže uznat nadřazenost britské koruny pro nás už bylo, 551 00:56:54,838 --> 00:57:01,083 to mi tedy promiňte, tehdy nepřijatelné, přesto tam ten křižník poslali. 552 00:57:01,638 --> 00:57:08,242 Je tedy třeba říci, že tam byl asi od osmého do sedmnáctého června 553 00:57:08,362 --> 00:57:14,949 a 26. června zavraždili Beriju, to jsou velice závažné ukazatele. 554 00:57:15,069 --> 00:57:20,133 My jsme provedli velkolepou přehlídku, našim námořníkům se nic vyčítat nedá. 555 00:57:20,253 --> 00:57:24,536 Ale k samotné faktologii toho, co se stalo. 556 00:57:24,656 --> 00:57:30,564 Připlula naše loď a zakotvila na vytyčeném místě. 557 00:57:30,684 --> 00:57:38,320 A když mělo dojít na uvítání královny, tak místo jedné salvy, která je zvykem při příjezdu lodi, 558 00:57:38,440 --> 00:57:41,139 byly vystřeleny tři salvy. 559 00:57:41,259 --> 00:57:47,455 Takže od počátku bylo dáno najevo: "My všichni jsme jen a jen vaši." 560 00:57:48,462 --> 00:57:51,384 Byl snad velitel lodi idiot? 561 00:57:51,504 --> 00:57:58,029 Aby v takových věcech, kde je vše dohodnuto do nejmenších podrobností, tento postup porušil? 562 00:57:58,149 --> 00:58:00,909 Ne, šlo o příkaz z centrály. 563 00:58:01,029 --> 00:58:06,875 A dále toho bylo ještě více. Pozornost, kterou britská královská rodina věnovala kapitánovi, 564 00:58:06,995 --> 00:58:09,468 byla jednoduše neuvěřitelná. 565 00:58:09,588 --> 00:58:16,010 Je to samozřejmě možné vysvětlit tím, že řekněme princezna Margareta ztratila hlavu 566 00:58:16,130 --> 00:58:20,083 a zamilovala se do ruského kapitána, ale přece ne do takové míry, 567 00:58:20,203 --> 00:58:27,284 aby se dopouštěla nerozvážností, navíc takto veřejně s vědomím, že z toho stejně nic nemůže být. 568 00:58:27,404 --> 00:58:33,559 Nemluvě o tom, že jí ten kapitán tři dny dělal doprovod na výletě. 569 00:58:33,679 --> 00:58:37,817 Na to také musel dostat povolení z centrály, z Moskvy. 570 00:58:37,937 --> 00:58:44,174 Bylo tam toho hodně. Tomu sovětskému kapitánovi se dostalo obzvláštní pozornosti. 571 00:58:45,285 --> 00:58:48,185 Dali tím najevo, že to vše vítají: 572 00:58:48,305 --> 00:58:52,856 „Vedete si správně, proto vám udělujeme zvláštní pozornost atd.“ 573 00:58:52,976 --> 00:58:59,234 Když trockistické vedení přišlo o pána ve Stalinově osobě, 574 00:58:59,354 --> 00:59:07,154 tak stálo před problémem, jak má ten velký stát řídit, kam ho vést? Jak se začlenit do světových vztahů? 575 00:59:07,274 --> 00:59:14,725 Jenže sami trockisté byli zapojeni do světového nadnárodního řízení realizovaného britskou korunou, 576 00:59:14,845 --> 00:59:20,753 takže jim bylo napovězeno, co a jak mají dělat. 577 00:59:20,873 --> 00:59:28,036 Udělejte tento veřejný krok, udělejte nám pukrlátko a zahájíme s vámi dialog. 578 00:59:28,156 --> 00:59:30,196 A tak se i stalo. 579 00:59:30,316 --> 00:59:37,479 V důsledku toho všeho v dubnu 1956 již na křižníku Ordžonikidze 580 00:59:38,425 --> 00:59:46,551 sovětské vedení v osobě Chruščova a Bulganina, tedy strany a vlády, 581 00:59:46,671 --> 00:59:53,176 protože tenkrát se ještě Chruščov plně nechopil moci a dokonce i s akademikem Kurčatovem, 582 00:59:53,296 --> 01:00:01,405 nositelem tajemství sovětské jaderné bomby, kterého by měli střežit jako oko v hlavě, 583 01:00:01,525 --> 01:00:09,573 odpluli do Velké Británie na státní návštěvu. 584 01:00:10,900 --> 01:00:14,381 Stalo se tam toho více, 585 01:00:14,501 --> 01:00:20,245 ale vypovídající je to například v případě Kurčatova, který tam měl přednášku, kde jim vysvětloval: 586 01:00:20,365 --> 01:00:25,260 „Vy pracujete na jaderných zbraních a postupujete při tom tak a tak, 587 01:00:25,380 --> 01:00:27,960 ale to děláte chybu, protože vás to zavede do slepé uličky.“ 588 01:00:28,080 --> 01:00:35,033 Kolik peněz a času tak ušetřil svým anglickým kolegům? 589 01:00:35,153 --> 01:00:37,940 Byl to snad také idiot? 590 01:00:38,060 --> 01:00:44,755 Ne, jen splnil uložený úkol, splnil to, kvůli čemu ho tam vezli. 591 01:00:44,875 --> 01:00:48,767 To bylo v dubnu roku 1956. 592 01:00:48,887 --> 01:00:56,843 A po této Chruščovově návštěvě Velké Británie se rozběhly události roku 1956. 593 01:00:56,963 --> 01:01:08,097 Začalo se zvyšovat napětí v táboře socialistických států a okolo Suezského průplavu. 594 01:01:09,332 --> 01:01:13,729 Všechny tyto události spolu souvisí. 595 01:01:16,018 --> 01:01:23,657 Sovětskému vedení bylo řečeno: „Budete-li se chovat tak a tak, 596 01:01:23,777 --> 01:01:28,672 získáte výměnou to, o čem sníte. 597 01:01:28,792 --> 01:01:33,559 Stanete se součástí světové elity, světového společenství.“ 598 01:01:33,679 --> 01:01:41,763 A dále si o této otázce můžete přečíst naši analytickou zprávu: Západ a SSSR, jak probíhala studená válka. 599 01:01:41,883 --> 01:01:45,132 Ano, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. 600 01:01:45,252 --> 01:01:51,511 A co se dělo u nás? Bylo zapotřebí vyměnit lidi v řízení státu. 601 01:01:51,631 --> 01:01:54,802 Trockisté měli své lidi. 602 01:01:54,922 --> 01:01:58,789 A úplně stejným způsobem, jakým Komunistická strana SSSR 603 01:01:58,909 --> 01:02:06,067 vyváděla lidi do ulic na masové demonstrace s požadavkem zrušit šestý článek ústavy (1989-90), 604 01:02:06,187 --> 01:02:12,069 kde byla zakotvena vedoucí úloha KSSS, 605 01:02:12,189 --> 01:02:22,142 tak úplně stejně stranické takříkajíc sovětské orgány v Polsku a Maďarsku začaly vyvádět lidi od ulic. 606 01:02:22,262 --> 01:02:28,958 Vytvářeli davy, aby mohli zrealizovat to, co jsme teď mohli pozorovat třeba na příkladu Arménie, 607 01:02:29,078 --> 01:02:30,938 zcela nedávno. 608 01:02:31,058 --> 01:02:43,514 Aby tak dotlačili k moci člověka, který odpovídá zájmům lidu, tomu, co právě diktuje ulice. 609 01:02:43,634 --> 01:02:49,996 V Polsku to všechno proběhlo úplně hladce a bez zádrhelů. 610 01:02:50,116 --> 01:02:55,783 Vše tam bylo v pořádku, k moci dotlačili Gomulku, dosadili ho do funkce a vše bylo OK. 611 01:02:55,903 --> 01:03:00,963 A v Maďarsku? I tam SSSR pracoval naplno, plnil vše, co slíbil: 612 01:03:01,083 --> 01:03:05,273 "Chcete, aby byl jmenován Imre Nagy, tak ho jmenujeme", a stále čekali. 613 01:03:05,393 --> 01:03:11,661 Ve výsledku ten konflikt stále vzrůstal a vzrůstal. Vždyť jak to bylo? 614 01:03:11,781 --> 01:03:19,191 Sovětská armáda vstoupila do Budapešti a zase ji opustila, a potom tam byla nucena vstoupit podruhé. 615 01:03:19,311 --> 01:03:21,680 A proč k tomu všemu došlo? 616 01:03:21,800 --> 01:03:36,122 Dokud sovětské vedení věřilo tomu, že s ním hrají čestnou hru, tak plnilo scénář. 617 01:03:36,242 --> 01:03:46,784 Ale když viděli, že v Polsku dohoda sice klapla, ale v Maďarsku už dohoda plněna není, tak začali jednat jinak. 618 01:03:46,904 --> 01:03:50,933 Protože co měli dělat jiného? Kdyby s nimi teď úplně vyběhli, 619 01:03:51,053 --> 01:03:54,422 tak by jim nezůstalo v ruce nic pro možnou dohodu, byli by nahraní. 620 01:03:54,542 --> 01:04:01,252 A co se stalo? Polsko bylo státem obklopeným státy socialistického tábora, 621 01:04:01,979 --> 01:04:07,328 takže zařídit tam totální chaos bylo problémové. 622 01:04:07,448 --> 01:04:11,559 Maďarsko ale hraničí s Rakouskem. 623 01:04:11,679 --> 01:04:18,604 A my jsme učinili gesto dobré vůle a z Rakouska jsme v roce 1955 odešli. 624 01:04:18,724 --> 01:04:27,723 Abychom Západu přenechali Habsburskou knihovnu a vídeňské centrum koncentrace řízení, 625 01:04:27,843 --> 01:04:30,126 tak jsme odtamtud odešli. 626 01:04:32,448 --> 01:04:34,982 A k čemu to ve výsledku vedlo? 627 01:04:35,102 --> 01:04:46,689 Maďarsko-rakouská hranice tak zůstala otevřená pro přesun Maďarů, kteří sloužili v armádě… 628 01:04:46,809 --> 01:04:51,564 No těch, kteří bojovali na území Sovětského svazu, a potom odešli na Západ. 629 01:04:51,684 --> 01:04:58,195 A tyto lidi bylo možné masově a bez problémů převádět přes tuto hranici, 630 01:04:58,315 --> 01:05:04,532 protože ji kontrolovali lidé napojení na toto spiknutí. 631 01:05:04,652 --> 01:05:09,407 Všichni byli tak či onak řízeni z Moskvy nebo z Londýna. 632 01:05:09,527 --> 01:05:13,768 Není důležité, co tam převládalo. To je v hrubých rysech. 633 01:05:13,888 --> 01:05:19,776 Při vypracování rozsáhlé historické práce by tam bylo mnoho zajímavých věcí. 634 01:05:20,866 --> 01:05:23,397 Takže hranice byla otevřená. 635 01:05:23,517 --> 01:05:31,235 Maďarsko mělo ohromný potenciál, aby bylo možné zkusit vše vyřešit s drzostí sobě vlastní. 636 01:05:31,355 --> 01:05:39,053 A americká státní elita tu šanci bezesporu využila se vším všudy 637 01:05:39,173 --> 01:05:45,534 a pokusila se zmocnit Maďarska, odtrhnout i tento kousek. 638 01:05:45,654 --> 01:05:50,553 "Z Rakouska jste odešli, teď odejdete i z Maďarska, a potom vám budeme diktovat dál 639 01:05:50,673 --> 01:05:54,853 a ještě víc vás tlačit ke zdi a to za zcela jiných podmínek." 640 01:05:54,973 --> 01:06:05,140 A zde sovětské vedení pochopilo, že si naběhlo, a vrátilo se rychle do hry. 641 01:06:05,260 --> 01:06:08,267 Jenže se Suezem už bylo pozdě. 642 01:06:08,387 --> 01:06:17,322 Je velký omyl myslet si, že sovětská vláda, že Sovětský svaz si netroufnul na dvě věci, 643 01:06:17,442 --> 01:06:21,001 na krizi okolo Suezského průplavu i Maďarsko. 644 01:06:21,121 --> 01:06:26,309 Sovětskému svazu, který byl vždy popisován jako zplozenec pekla, bylo vřele ukradené, 645 01:06:26,429 --> 01:06:29,272 co o něm budou psát v západním tisku. 646 01:06:29,392 --> 01:06:33,963 Takže tvrdit, že se báli přijít o svůj image, je pitomost. 647 01:06:34,083 --> 01:06:41,081 Nestihli to, protože ty události okolo Suezu probíhaly prakticky paralelně s těmi v Maďarsku. 648 01:06:41,574 --> 01:06:47,520 V Maďarsku tedy úder vrátili, a možná by se rozhodli se o to pokusit i na Suezu, 649 01:06:47,640 --> 01:06:53,980 protože tam jim také napřed nahrávali, tam také vzdávali své pozice s nadějí na budoucí vstup 650 01:06:54,100 --> 01:06:55,647 do řad zlaté elity. 651 01:06:55,767 --> 01:06:57,601 Jenže to nestihli. 652 01:06:57,721 --> 01:07:03,380 A proto do toho v Maďarsku vstoupili, vše potlačili a udělali tam pořádek. 653 01:07:03,500 --> 01:07:08,054 No a dosadili tam v podstatě nesystémového Jánose Kádára. 654 01:07:09,685 --> 01:07:13,257 Ty události byly velmi, velmi zajímavé. 655 01:07:14,162 --> 01:07:20,499 Takové roky, jako byl ten rok 1956, kde existuje jakási vnější osnova událostí, 656 01:07:21,319 --> 01:07:32,881 která zastiňuje reálný politický život nadnárodního řízení, je nutné zkoumat blíže, rozebrat je podrobně. 657 01:07:33,001 --> 01:07:38,766 Jak říkám, takových roků není zase až tam mnoho a přitom jsou fundamentální. 658 01:07:41,933 --> 01:07:44,978 A poslední otázka je od Alexeje. 659 01:07:45,098 --> 01:07:49,381 Citát: „Budeme podporovat Putina“, to říkají všichni. 660 01:07:49,501 --> 01:07:55,162 Ale jak navrhujete, abychom to dělali? To není jasné, to vůbec není jasné. 661 01:07:55,282 --> 01:07:59,235 Nejspíše jako vždy, studiem tlustých knížek. 662 01:07:59,355 --> 01:08:04,790 To je samozřejmě užitečné, ale dokud je lidé budou číst, stane se zatím mnoho nedobrého, 663 01:08:04,910 --> 01:08:08,967 neboť nepřátelé Ruska jednají podle přesného plánu rozepsaného po dnech. 664 01:08:09,087 --> 01:08:13,514 Lidé potřebují jednoduchá hesla a knihy vaší teorie jsou příliš složité. 665 01:08:13,634 --> 01:08:19,587 Není to Marxův Kapitál ani Leninovy teorie, kterého lidé ale přece následovali. 666 01:08:19,707 --> 01:08:25,279 Když vám teď například položím otázku, co by měli lidé udělat právě dnes, zítra a pozítří, 667 01:08:25,399 --> 01:08:27,398 tak jaký bude váš plán? 668 01:08:27,518 --> 01:08:33,837 Já si myslím, že na to nedokážete odpovědět přímo, a vypadá to, že ani Putin to nedokáže, protože to neví. 669 01:08:33,957 --> 01:08:39,886 Stoupnout si do čela mas znamená, obětovat sám sebe. Putin to udělal, ale jen on, nikdo jiný. 670 01:08:40,006 --> 01:08:44,082 V podstatě je tu ta odvěká otázka: „Co dělat?“ a váš recept. 671 01:08:44,202 --> 01:08:47,189 Recept je jen jeden, číst tlusté knihy. 672 01:08:47,309 --> 01:08:53,382 Co se týká toho bagatelizování, že Marxovy knihy jsou jednodušší, 673 01:08:53,502 --> 01:08:56,365 tak to tak mírně řečeno není. 674 01:08:56,485 --> 01:09:04,553 A dříve než se marxismus, v té době nová nauka o řízení, více méně uchytil, 675 01:09:04,673 --> 01:09:13,855 než si našel své široké publikum, tak ho lidé různě studovali v marxistických kroužcích… 676 01:09:13,975 --> 01:09:20,373 Trvalo velice dlouho, než shromáždili tu svalovou hmotu, jak se říká. 677 01:09:20,493 --> 01:09:25,681 A co se týká Koncepce sociální bezpečnosti, tak vše probíhá daleko rychleji. 678 01:09:27,738 --> 01:09:33,458 Vždyť lidé nepotřebují jednoduchá hesla, lidé potřebují znalosti. 679 01:09:33,578 --> 01:09:37,326 Jednoduchá hesla potřebuje DAV! 680 01:09:37,446 --> 01:09:45,144 Pouze dav, bezduchý a nezodpovědný dav! Tomu stačí hesla. 681 01:09:45,264 --> 01:09:47,921 Lidé potřebují znalosti. 682 01:09:48,041 --> 01:09:57,858 A v dané situaci, kdy navrhuje napřed jednat, a až potom přemýšlet, nebo se o něčem rozhodovat… 683 01:09:57,978 --> 01:10:05,946 Nejlépe to vyjádřil Lewis Carroll v Alence v říši divů. Pamatujte se na tu královnu, že? 684 01:10:06,066 --> 01:10:12,890 „Pojďme napřed vynést rozsudek, a až potom budeme jednat o tom, co se vlastně stalo.“ 685 01:10:13,010 --> 01:10:15,204 To je úplně stejné. 686 01:10:15,324 --> 01:10:20,315 Přičemž z nějakého důvodu chápeme, že tam se jedná o pitomost a zde ne. 687 01:10:20,435 --> 01:10:25,080 Půjdete snad na operaci k doktorovi, který se ještě nic nenaučil? 688 01:10:25,200 --> 01:10:28,269 Který ještě neumí operovat? 689 01:10:28,389 --> 01:10:34,673 A když se jedná o osudy celých národů, tak navrhujete jednat právě takto? 690 01:10:34,793 --> 01:10:39,766 A proč hned předpokládáte, proč zastáváte takový poraženecký postoj? 691 01:10:39,886 --> 01:10:47,713 Protivník je vždy v každém případě silnější, chytřejší a má k dispozici celé moře kádrů. 692 01:10:47,833 --> 01:10:53,809 Co se mu zachce, to udělá. A co zbývá nám chudáčkům? Jen se podvolit jeho zlovůli. 693 01:10:53,929 --> 01:10:58,721 Takto je ta otázka formulovaná. Ve skutečnosti to tak vůbec není. 694 01:10:58,841 --> 01:11:03,273 Náš protivník má například příšerný kádrový nedostatek. 695 01:11:03,393 --> 01:11:10,474 Oni jsou na tom teď jako v tom vtipu o doktorovi diletantovi, když už mluvíme o doktorech. 696 01:11:10,594 --> 01:11:16,596 Doktor musel odejít a řekl mu: „Zastup mě na chvíli, ale nic nepředepisuj. 697 01:11:16,716 --> 01:11:24,594 Jen se toho pacienta zatím ujmi, vyplň jeho údaje, já tu jsem hned…“ 698 01:11:24,714 --> 01:11:30,586 Potom se vrátí a ptá se: „Byl tu ten pacient?“ „Byl.“ „A kde je? Co mu bylo?“ 699 01:11:30,706 --> 01:11:39,485 „Měl kašel.“ „A kde je teď?“ „Já mu předepsal léky a poslal ho domů.“ 700 01:11:40,103 --> 01:11:45,529 „A co jsi mu proboha předepsal?“ „Projímadlo.“ „A proč?“ 701 01:11:45,649 --> 01:11:51,908 „Jen se podívejte. Támhle stojí, drží se stromu a bojí se zakašlat.“ 702 01:11:52,654 --> 01:11:57,566 Tak přesně v takovém stavu je teď globální prediktor. 703 01:11:57,686 --> 01:12:04,099 A oni nám navrhují vyřešit jeho problémy, a dál se mu přitom podřizovat. 704 01:12:04,219 --> 01:12:12,817 My máme unikátní historickou šanci získat znalosti o řízení, převzít řízení do svých rukou 705 01:12:12,937 --> 01:12:17,113 a řešit vše v zájmu Ruska a všech jeho národů. 706 01:12:17,233 --> 01:12:21,357 Nabídnout tak celému světu vlastní příklad. 707 01:12:22,051 --> 01:12:24,854 Jít celému světu příkladem. 708 01:12:24,974 --> 01:12:28,969 Ale ne, prý: „Dejte nám jednoduchá hesla!“ 709 01:12:29,089 --> 01:12:32,699 Jednoduchá hesla potřebuje dav, který ničemu nerozumí. 710 01:12:32,819 --> 01:12:38,948 Ten dav je právě pomocí těch hesel manipulován a platí za to svými životy. 711 01:12:39,068 --> 01:12:45,815 Jako třeba ta nebeská setnina na Majdanu. A ještě mnoha dalšími věcmi. 712 01:12:45,935 --> 01:12:48,618 To je to, co si přejeme? 713 01:12:49,905 --> 01:12:56,077 Ne, my nechceme, aby se prolévala lidská krev, protože lidská krev není voda. 714 01:12:56,618 --> 01:13:02,636 A proto je špatné řešit něco stylem: „Vždyť je to jedno. 715 01:13:02,756 --> 01:13:08,473 Někdo stejně zařve, to je cena něčího budoucího štěstí.“ 716 01:13:08,593 --> 01:13:11,765 Ne, to ne, to je trockistický přístup. 717 01:13:11,885 --> 01:13:18,632 Lidová vláda je vláda pro lid a to znamená politiku, která ten lid bude chránit, kterou uplatňuje Putin. 718 01:13:18,752 --> 01:13:24,805 Putin vše dělá s rozmyslem. A když někdo nechápe, co Putin dělá, co říká, 719 01:13:24,925 --> 01:13:28,380 neboť Putin mluví o budoucnosti zcela konkrétně, 720 01:13:28,500 --> 01:13:35,042 tak je to jen proto, že ten člověk něco nezná, že nemá potřebné znalosti. 721 01:13:35,162 --> 01:13:40,160 Takové znalosti o řízení společnosti poskytuje Dostatečně všeobecná teorie řízení, 722 01:13:40,280 --> 01:13:43,297 která je součástí Koncepce sociální bezpečnosti. 723 01:13:43,417 --> 01:13:47,541 Jen když si osvojíte tyto znalosti, dokážete plně pochopit, co říká Putin. 724 01:13:47,661 --> 01:13:58,943 A teď je to v podstatě jako v tom sovětském kresleném filmu o Kozlíkovi, který uměl počítat do deseti. 725 01:13:59,806 --> 01:14:06,246 Putin je teď obrazně řečeno ten kozlík, který umí počítat do deseti 726 01:14:06,366 --> 01:14:12,952 a všichni okolo něho, všechna tak takzvaná „elita“ si zatím vůbec neuvědomuje, 727 01:14:13,072 --> 01:14:19,063 nakolik je na Putinovi závislá a vzteká se, zuří. 728 01:14:19,183 --> 01:14:23,095 Je připravena Putinovi bodnout nůž do zad. 729 01:14:23,215 --> 01:14:26,572 A co jim kdo udělal? Nikdo jim nic neudělal. 730 01:14:26,692 --> 01:14:30,234 Oni jen nic nechápou, neznají matematická pravidla. 731 01:14:30,354 --> 01:14:34,780 Proto nechápou, co jim Putin říká, a neví, co by měli dělat oni sami. 732 01:14:34,900 --> 01:14:39,186 Proto je Putin k tomu musí nutit a říkat jim: „Tohle je třeba udělat!“ 733 01:14:39,306 --> 01:14:47,659 Nebo například já a pořad Otázka-odpověď. Proč o něj lidé projevují určitý zájem? 734 01:14:47,779 --> 01:14:54,016 No protože… A opět ze sovětského Jerelaše (dětského humoristického časopisu). 735 01:14:54,136 --> 01:14:57,719 Začíná úplně první hodina ve škole. 736 01:14:58,316 --> 01:15:05,146 Učitelka se ptá: „Kolik je 1 + 1?“ Chlapeček zvedne ruku: „Dva.“ 737 01:15:05,763 --> 01:15:10,084 Učitelka je šokovaná a není jasné zda z toho, 738 01:15:10,204 --> 01:15:19,785 že správně odpověděl, nebo že je na prvňáčka příliš velký. 739 01:15:22,932 --> 01:15:29,351 A až potom se to vysvětlí, když tam vběhne dívka: „Petrove, co tu děláš? 740 01:15:29,471 --> 01:15:33,609 To je první třída, naše pátá je ve druhém patře.“ 741 01:15:33,729 --> 01:15:38,053 A on na to: „Zato v této třídě jsem já ten nejchytřejší!“ 742 01:15:38,173 --> 01:15:43,917 A proč o tom mluvím? Protože ta situace zde je taková, 743 01:15:44,037 --> 01:15:49,718 že já jsem v té páté třídě, a proto tu všem vykládám, co jsem se v té páté třídě naučil. 744 01:15:49,838 --> 01:15:54,429 Pojďme tedy růst všichni společně a od páté třídy dojdeme až k té desáté 745 01:15:54,549 --> 01:15:57,104 i dál na vysokou. 746 01:15:57,224 --> 01:16:02,309 Pojďme si osvojovat znalosti Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení, 747 01:16:02,429 --> 01:16:07,618 stávejme se konceptuálně mocnými a přestaňme se vztekat, že někdo jiný tu matematiku umí. 748 01:16:07,738 --> 01:16:12,309 Vždyť jak byste si dnes v životě poradili bez matematiky? Už dávno si bez ní neporadíte. 749 01:16:12,429 --> 01:16:18,498 A teď život vyžaduje, aby všichni lidé znali Dostatečně všeobecnou teorii řízení 750 01:16:18,618 --> 01:16:20,540 a Koncepci sociální bezpečnosti, 751 01:16:20,660 --> 01:16:24,424 aby věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy 752 01:16:24,544 --> 01:16:29,659 a mohli díky těmto znalostem aktivně pracovat na tom, 753 01:16:30,235 --> 01:16:37,016 aby byly realizovány ty projekty, které odpovídají jejich zájmům i zájmům jejich rodin, 754 01:16:37,136 --> 01:16:44,243 a mohli naopak blokovat, bránit realizaci těch projektů, které tyto zájmy poškozují. 755 01:16:45,247 --> 01:16:51,386 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc, tak berte tuto moc do svých rukou. 756 01:16:52,358 --> 01:16:55,403 To je vše, co k tomu bylo možné říci. 757 01:16:55,523 --> 01:17:02,136 A mně už nezbývá než říci, že to byla poslední otázka, rozloučit se s vámi a říci vám: 758 01:17:02,597 --> 01:17:09,675 Berte znalosti do svých rukou. Buďte konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny. 759 01:17:09,795 --> 01:17:15,156 A potom budete chápat nejen to, co říká Putin, ale i ostatní političtí činitelé. 760 01:17:15,276 --> 01:17:20,605 Uvidíte, kdo je diletant, jak probíhá nadnárodní řízení, bezstrukturní řízení 761 01:17:20,725 --> 01:17:26,810 a díky tomu dokážete blokovat jedny procesy a činorodě podporovat jiné procesy. 762 01:17:26,930 --> 01:17:35,139 Uvidíte, co a jak a budete vědět, co máte dělat. Pamatujte si jedno, nikdo jiný za vás tu práci neodvede. 763 01:17:35,259 --> 01:17:43,192 Každý se na svém místě každou vteřinu, každou minutu rozhoduje sám. Sám činí svou volbu. 764 01:17:43,312 --> 01:17:50,516 Budete-li se řídit hesly, budete nástrojem v cizích rukou. 765 01:17:51,318 --> 01:17:57,100 A to znamená, že prostřednictvím vás budou řešeny takové věci, 766 01:17:57,220 --> 01:18:00,844 které pro vás mohou mít kritické následky. 767 01:18:00,964 --> 01:18:05,123 Jako když na Ukrajině zorganizovali Majdan vedoucí k občanské válce. 768 01:18:05,243 --> 01:18:10,287 Proto ještě jednou opakuji. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. 769 01:18:10,407 --> 01:18:14,401 Buďte konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. 770 01:18:14,521 --> 01:18:17,014 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. 771 01:18:17,134 --> 01:18:20,121 Buďte šťastní, do příštích setkání. 772 01:18:20,241 --> 01:18:26,746 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 773 01:18:38,178 --> 01:18:44,472 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz