1 00:00:08,704 --> 00:00:12,457 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,131 --> 00:00:21,582 Analytický pořad Otázka - odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,004 --> 00:00:25,678 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,798 --> 00:00:29,800 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,920 --> 00:00:33,737 Dnes je 11.06.2018. 6 00:00:33,857 --> 00:00:38,805 Za uplynulé dva týdny se nám nahromadilo velmi mnoho otázek. 7 00:00:38,925 --> 00:00:46,109 A tak začneme otázkou spojenou s událostí, která se stala už na konci května. 8 00:00:46,229 --> 00:00:51,510 A konkrétně Alexov Feochar pokládá následující otázku. 9 00:00:51,630 --> 00:00:57,220 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, chtěl bych vám položit otázku ohledně cirkusového představení 10 00:00:57,340 --> 00:01:02,389 s názvem Vražda a vzkříšení „novinlháře“ Babčenka. 11 00:01:02,509 --> 00:01:05,758 Mám za to, že daná operace byla provedena 12 00:01:05,878 --> 00:01:10,917 zaprvé jako ještě jedna epizoda diskreditace ukrajinské vlády v očích západního společenství 13 00:01:11,037 --> 00:01:16,863 kvůli její následné výměně a zadruhé jako ještě jeden bod v obvinění Ruska z něčeho, 14 00:01:16,983 --> 00:01:22,929 čeho se nedopustilo kvůli zesílení negativního informačního pole před mistrovstvím světa ve fotbale. 15 00:01:23,049 --> 00:01:24,780 Okomentujte to, prosím. 16 00:01:24,900 --> 00:01:31,693 S ohledem na některé aspekty reality to tak skutečně je, ale vezměte si tu situaci. 17 00:01:31,813 --> 00:01:40,519 Jestliže budou neustále obviňovat Rusko z toho, čeho se nedopustilo, uvěří potom lidé dalším obviněním? 18 00:01:40,639 --> 00:01:41,856 Je to tak? 19 00:01:41,976 --> 00:01:46,074 To znamená, že teď by mohli dosáhnout krátkodobého efektu, 20 00:01:46,194 --> 00:01:51,382 ale ten dlouhodobý efekt vždy zůstane na straně Ruska. 21 00:01:51,502 --> 00:02:02,183 A co se týká té události jako takové, tak je třeba říci, že ji analytici opět vůbec nerozebrali. 22 00:02:02,676 --> 00:02:05,351 Je to sice smutné, ale je to tak. 23 00:02:05,471 --> 00:02:09,280 Mluvili sice o věcech, které s tím jakoby souvisí, 24 00:02:09,400 --> 00:02:19,012 ale celkový pohled na to, co znamená to divadélko s "vraždou" a "vzkříšením" Babčenka, neposkytl nikdo. 25 00:02:19,587 --> 00:02:24,566 Proto je teď znovu nutné, už jsem o tom sice mluvil, 26 00:02:24,686 --> 00:02:30,121 ale v podstatě bude dobré opět se k tomuto tématu vrátit. 27 00:02:30,241 --> 00:02:36,354 Co tedy vlastně znamená ta tajná operace s "vraždou" a "vzkříšením" Babčenka? 28 00:02:36,474 --> 00:02:45,222 Rovnou tu mohu prohlásit, že sám Babčenko, šéf SBU Gricak, 29 00:02:45,342 --> 00:02:57,969 ministr zahraničí Klimkin a generální prokurátor Lucenko, i sám prezident Porošenko… 30 00:02:58,089 --> 00:03:01,646 Je mezi ně možné zařadit ještě Grojsmana. 31 00:03:01,766 --> 00:03:09,851 Ti všichni by si zasloužili udělit ruský Řád za zásluhy o vlast, tady za zásluhy o Rusko. 32 00:03:12,383 --> 00:03:16,313 Ta práce byla odvedena dost dobře. 33 00:03:16,433 --> 00:03:18,782 Oč tedy jde? 34 00:03:19,729 --> 00:03:25,263 Doufám, že ten sarkasmus byl jasný, i když výsledek o tom svědčí. 35 00:03:25,383 --> 00:03:27,937 Oč tedy jde? 36 00:03:29,542 --> 00:03:39,212 Už nejednou jsme mluvili o tom, že čekáme velmi velké provokace, 37 00:03:39,332 --> 00:03:47,544 a to i na Ukrajině, časově synchronizované s konáním mistrovstvím světa ve fotbale v Rusku. 38 00:03:47,664 --> 00:03:55,835 Je nám již známo a byli jsme svědky toho, že když v roce 2008 probíhala v Pekingu olympiáda, 39 00:03:55,955 --> 00:04:04,434 tak gruzínští fašisté pod vedením Saakašviliho zařídili masakr osetinského národa. 40 00:04:04,554 --> 00:04:09,495 Zahájili válku s cílem likvidace, genocidy osetinského národa. 41 00:04:09,615 --> 00:04:18,136 Také víme, že v době konání olympiády v roce 2014 v Soči, 42 00:04:18,256 --> 00:04:26,159 byla v Kyjevě zorganizována operace na provedení státního převratu, 43 00:04:26,279 --> 00:04:32,886 který předznamenal rozpoutání občanské války na Ukrajině. 44 00:04:33,914 --> 00:04:47,493 Po tom všem v podstatě nemůžeme doufat v nějakou soudnost, ve zdravý rozum Západu, 45 00:04:47,613 --> 00:04:50,847 v nějaké slušné chování Západu vůči Rusku. 46 00:04:50,967 --> 00:05:00,866 Také víme, že minimálně posledních tisíc let od vzniku velké Římské říše v čele s Karlem Velikým 47 00:05:05,397 --> 00:05:14,399 Západ, všechny západní aliance, ať už byly uzavřeny jakkoliv, vždy byly zaměřeny proti Rusku. 48 00:05:16,262 --> 00:05:20,666 Takže na to musíme být připraveni. 49 00:05:20,786 --> 00:05:26,453 Žádné důvody k tomu, abychom věřili, 50 00:05:26,573 --> 00:05:33,645 že se americká státní elita nepokusí provést další provokaci proti Rusku 51 00:05:33,765 --> 00:05:38,814 v době a bezprostředně před začátkem mistrovství světa, nemáme. 52 00:05:38,934 --> 00:05:45,681 Pozorujeme, že se vojska kyjevské bandy, ta ozbrojená ukrajinská sebranka, 53 00:05:45,801 --> 00:05:50,465 koncentruje na hranicích Luhanské a Doněcké republiky. 54 00:05:50,585 --> 00:05:54,760 Vidíme, jak vzrůstá protiruská hysterie v celém světě. 55 00:05:54,880 --> 00:05:59,029 Vidíme tedy všechna ta přípravná opatření k tomu, 56 00:05:59,149 --> 00:06:07,233 aby podobnou řež zorganizovali přesně v době mistrovství světa v Rusku, 57 00:06:07,353 --> 00:06:10,629 mistrovství světa ve fotbale v Rusku. 58 00:06:11,632 --> 00:06:15,593 Jenže najednou došlo k „vraždě“ Babčenka. 59 00:06:17,599 --> 00:06:26,035 Musím říci, že vše se rozhodovalo dva dny po jeho „vzkříšení“. 60 00:06:26,155 --> 00:06:28,941 Tedy to, co a jak se bude dít dál. 61 00:06:29,061 --> 00:06:33,570 Skutečnost, že ta Babčenkova „vražda“, ta takzvaná vražda, 62 00:06:33,690 --> 00:06:40,309 byla zacílena na zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém se jednalo o Ukrajině, 63 00:06:40,429 --> 00:06:43,472 nevyvolává žádné pochybnosti. 64 00:06:43,592 --> 00:06:49,079 To zasedání OSN bylo plánováno dlouho dopředu, jeho příprava již probíhala delší dobu 65 00:06:49,199 --> 00:06:53,760 a najednou bác, přesně před tím, než měl vystoupit na tribuně, 66 00:06:53,880 --> 00:07:00,781 najednou Klimkin přichází s tím, že situace je taková a taková, Rusko je takové a onaké… 67 00:07:00,901 --> 00:07:06,620 Naznačil to tedy nepřímo, ovšem ta narážka byla dostatečně srozumitelná. 68 00:07:06,740 --> 00:07:11,480 Kdopak to asi zabíjí novináře na Ukrajině, aby ji diskreditoval? 69 00:07:11,600 --> 00:07:16,058 Všechno to tedy bylo připraveno předem. 70 00:07:16,178 --> 00:07:20,148 A najednou takový debakl. A v čem spočíval ten debakl? 71 00:07:20,268 --> 00:07:23,388 A zde je nutné oddělit dvě věci. 72 00:07:23,508 --> 00:07:33,547 Tou první je to, zda byl ten atentát proti Babčenkovi skutečně odvrácen. 73 00:07:34,988 --> 00:07:39,180 Jestli reálně vůbec došlo k nějakému atentátu. 74 00:07:39,300 --> 00:07:46,613 Není důležité k jakému, ale že vůbec nějaký byl a někdo je jím vinen. 75 00:07:46,733 --> 00:07:49,879 Samozřejmě to hodili na Rusko. 76 00:07:49,999 --> 00:07:59,189 A tou druhou věcí je protiruské zaměření všech západních médií, 77 00:07:59,309 --> 00:08:05,203 veškerého západního establishmentu, veškerého západního společenského smýšlení. 78 00:08:05,323 --> 00:08:07,792 To protiruské zaměření. 79 00:08:07,912 --> 00:08:12,969 Tyto dvě věci je třeba brát do úvahy. 80 00:08:13,569 --> 00:08:18,808 A ta situace je tedy taková, že jestliže takový atentát byl, 81 00:08:18,928 --> 00:08:25,601 nebo byl organizován, tak si povšimněte, jak se Západ okamžitě pozvedl proti Rusku 82 00:08:25,721 --> 00:08:31,730 a bez jakýchkoliv otázek podpořil Ukrajinu a vrhnul se do útoku. 83 00:08:31,850 --> 00:08:38,460 V souladu s tím „Ukrajina“ (v uvozovkách), protože se vůbec nejednalo o ukrajinskou akci. 84 00:08:38,580 --> 00:08:43,451 Ukrajina si v tomto ohledu nemůže dovolit vůbec žádnou samostatnost. 85 00:08:43,571 --> 00:08:50,678 Všechny operace jsou připravovány ve Washingtonu a Ukrajina je pouhým jejich vykonavatelem. 86 00:08:51,734 --> 00:08:58,340 A v této době, kdy je Západ prodchnut protiruskou náladou, 87 00:08:59,209 --> 00:09:07,327 by tak získal faktologický podklad, na jehož základě by mohl začít trhat Rusko. 88 00:09:07,447 --> 00:09:09,812 To by byla jedna věc. 89 00:09:09,932 --> 00:09:15,983 Jenže Západ tento faktologický podklad nezískal. 90 00:09:16,646 --> 00:09:25,985 A právě z tohoto důvodu se západní propagandisté naštvali na Kyjev. 91 00:09:26,647 --> 00:09:37,312 Vůbec ne kvůli tomu, že byli zataženi do jakési tajné operace, 92 00:09:37,432 --> 00:09:44,580 že je podvedli, ale že je využili na slepo v cizí hře. 93 00:09:44,700 --> 00:09:49,757 Ve hře, do které se zapojili automaticky na základě platných pravidel, 94 00:09:49,877 --> 00:09:53,464 která však nakonec byla rozehrána úplně jinak. 95 00:09:53,584 --> 00:09:55,970 Takže je tím všechny osobně urazili. 96 00:09:56,090 --> 00:10:01,374 Oni jsou všichni zaměřeni protirusky, takže se pro ně v zásadě nic nezměnilo. 97 00:10:01,494 --> 00:10:06,137 Rusko plánovalo něco, co mu nevyšlo. 98 00:10:06,257 --> 00:10:11,086 Ovšem ukrajinští partneři jsou takoví, že je nechali na holičkách, 99 00:10:11,206 --> 00:10:15,994 neposkytli jim tu faktologii a neumožnili jim slušně z té situace vybruslit. 100 00:10:16,114 --> 00:10:19,639 "A my jsme přece Ukrajinu podpořili?!" 101 00:10:19,759 --> 00:10:26,638 A to je velice, opravdu velice důležitý aspekt v chápání dalšího jednání Západu. 102 00:10:26,758 --> 00:10:34,739 Když v roce 2014 sestřelili malajský Boeing nad Donbasem, 103 00:10:34,859 --> 00:10:41,967 tak ještě to letadlo nestihlo dopadnout na zem, a už celý Západ hystericky vyváděl, 104 00:10:42,087 --> 00:10:46,544 že ten Boeing sestřelili Rusové. 105 00:10:46,664 --> 00:10:58,796 Když fašista Saakašvili se svými žoldáky a fašistickými bandami zaútočil na Severní Osetii, tak celý… 106 00:10:58,916 --> 00:11:02,508 Ano? Na Jižní Osetii, omlouvám se. 107 00:11:02,628 --> 00:11:07,584 Když zaútočil na tu Jižní Osetii, tak se celý Západ utápěl v protiruské hysterii 108 00:11:07,704 --> 00:11:12,368 a na celé čáře podporoval Saakašviliho. 109 00:11:13,911 --> 00:11:21,112 Nebylo důležité… Byly tam různé případy, kdy osetinská dívka odhalovala, že to je všechno jinak. 110 00:11:21,232 --> 00:11:28,699 Vypouštěly se různé dezinformace. Bylo velice těžké tomu čelit, protože se jednalo o příval za přívalem. 111 00:11:28,819 --> 00:11:36,132 V tom roce 2008 nebylo možné nic dokázat a v roce 2014 jsme dokonce stáli přímo na hraně 3. světové války. 112 00:11:36,252 --> 00:11:41,199 To sestřelení Boeingu mělo posloužit jako Gliwice v roce 1939. 113 00:11:41,319 --> 00:11:44,800 Jen tak tak jsme to tenkrát překonali. 114 00:11:44,920 --> 00:11:56,630 Podívejte, globalisté vědí, že státní elita USA plánuje rozpoutání 3. světové války kvůli tomu, 115 00:11:56,750 --> 00:12:01,697 aby si udržela svoji globální dominanci ve světě. 116 00:12:01,817 --> 00:12:05,941 Globalisté své vlastní nástroje nemají, 117 00:12:07,149 --> 00:12:12,370 mám na mysli ve strukturním řízení, ti řídí bezstrukturně. 118 00:12:12,490 --> 00:12:21,629 Takže v míře přípravy provokace začali globalisté pracovat se stejným nástrojem strukturního řízení tak, 119 00:12:21,749 --> 00:12:27,030 aby to mělo zcela opačný efekt, 120 00:12:27,150 --> 00:12:31,376 protože globalisté teď 3. světovou válku nepotřebují. 121 00:12:31,496 --> 00:12:36,392 Oni si reálně uvědomují, čím 3. světová válka skončí. 122 00:12:36,512 --> 00:12:43,285 Dobře vědí, že ve 4. světové budou lidé proti sobě bojovat klacky a kameny. 123 00:12:43,405 --> 00:12:49,663 To jenom americká státní elita si to neuvědomuje, ta si myslí, že to za velkou louží přestojí. 124 00:12:49,783 --> 00:12:54,369 Ano, má teď obavy z toho, že Rusko má dobré zbraně. 125 00:12:54,489 --> 00:12:59,513 Jenže oni jsou si jisti, že Rusko tyto zbraně nepoužije z jednoho jednoduchého důvodu, 126 00:12:59,633 --> 00:13:03,859 že i SSSR měl skvělou armádu. 127 00:13:03,979 --> 00:13:11,658 Jenže díky vnitřní zradě elit a vedení se tato legendární, neporazitelná armáda rozsypala. 128 00:13:11,778 --> 00:13:18,523 A když se teď americká státní elita dívá na stav naší řídící elity, tak si myslí: 129 00:13:18,643 --> 00:13:26,516 „A proč bychom měli Rusku vůbec v něčem ustupovat? Proč, když máme všude své lidi? 130 00:13:26,636 --> 00:13:31,377 Ti se nikdy neosmělí nějak USA poškodit. 131 00:13:31,497 --> 00:13:35,569 A my je potom (za odměnu) necháme shořet v ohni jaderné války. 132 00:13:35,689 --> 00:13:41,536 Zaútočíme totiž vlastně i na ně. Chtějí zdechnout pro americké zájmy? No tak ať zdechnou!“ 133 00:13:41,656 --> 00:13:45,960 Ale globalisté chápou, že to ke 3. světové nesmějí nechat dojít, 134 00:13:46,080 --> 00:13:52,929 takže musí dělat něco proti tomu, aby se rozpoutala. 135 00:13:53,049 --> 00:14:03,295 Chtějí sice zachovat protiruské směřování všech médií, ale zároveň nepřipustit, 136 00:14:03,415 --> 00:14:12,707 aby ta provokace s rozpoutáním války na Donbasu proběhla způsobem, jakým ji plánuje státní elita USA. 137 00:14:12,827 --> 00:14:17,826 A co tedy podnikli? Udělali jednoduchou věc. 138 00:14:17,946 --> 00:14:21,684 Zastavili v té nejdůležitější etapě, 139 00:14:21,804 --> 00:14:27,882 v přísunu faktologie hromadným sdělovacím prostředkům ten propagandistický stroj. 140 00:14:28,002 --> 00:14:32,254 Asi by stačilo říci: „Prostě někoho zatkněte, a na tom stavte.“ 141 00:14:32,374 --> 00:14:33,875 Jenže to nestačilo. 142 00:14:33,995 --> 00:14:36,164 Zapotřebí byl důraznější postup. 143 00:14:36,284 --> 00:14:40,203 Já jsem čekal dva dny, zda budou do oběhu puštěny takové informace nebo ne, 144 00:14:40,323 --> 00:14:46,722 protože v podstatě bylo jasné, co je třeba udělat, aby se rozeběhnul ten protiruský příval. 145 00:14:46,842 --> 00:14:56,428 A kdyby se tento protiruský informační příval rozeběhnul, tak by bylo nepochybné, 146 00:14:56,548 --> 00:15:05,069 že by za ním následovala vojenská operace genocidy obyvatelstva Donbasu, 147 00:15:05,189 --> 00:15:10,676 aby je ruská armáda byla nucena ochránit. 148 00:15:10,796 --> 00:15:16,900 A té ukrajinské vojenské operace by se účastnila vojska NATO. 149 00:15:17,020 --> 00:15:26,184 Ne nadarmo byla přesunuta tak povážlivě blízko k Ukrajině do Polska a Pobaltí. 150 00:15:28,602 --> 00:15:38,709 Takže napřed informační útok, a na jeho pozadí s tím, že Rusko je vším vinno, by se tím už nikdo víc nezabýval. 151 00:15:38,829 --> 00:15:42,800 Následoval by vojenský útok. 152 00:15:42,920 --> 00:15:48,972 Takže byla spuštěna ta kampaň okolo Babčenka a ona uvázla. 153 00:15:49,092 --> 00:15:58,899 A západní propagandistický aparát, mechanismus čekal na další přísun z Ukrajiny a kde nic, tu nic. 154 00:15:59,019 --> 00:16:03,477 Oni se vyčerpali: „My jsme už udělali všechno.“ 155 00:16:03,597 --> 00:16:06,486 A zde to zašlo na úbytě. 156 00:16:07,129 --> 00:16:09,727 A co to bude mít za následek? 157 00:16:09,847 --> 00:16:17,366 Až se Ukrajina v nejbližší době dopustí další provokace, 158 00:16:17,486 --> 00:16:27,730 tak se ten západní propagandistický mechanismus tak lehkomyslně do podpory další ukrajinské avantýry nepustí. 159 00:16:27,850 --> 00:16:34,700 Každý to bude blokovat na své osobní úrovni. 160 00:16:34,820 --> 00:16:39,972 Na úrovni informačních institucí ta blokáda bude ještě závažnější. 161 00:16:40,092 --> 00:16:46,454 No jen si to představte, když budete neustále takto podvádět své čtenáře, kdo vám bude co věřit? 162 00:16:46,574 --> 00:16:56,073 A v předvečer velké provokace, v předvečer toho velkého útoku celá ta kampaň, 163 00:16:56,193 --> 00:17:01,757 která tak výborně zafungovala v době olympiády v Pekingu v roce 2008 164 00:17:01,877 --> 00:17:08,058 a v roce 2014 v době začátku občanské války na Ukrajině, 165 00:17:08,178 --> 00:17:15,311 byla teď před začátkem rozhodující fáze deaktivována. 166 00:17:15,431 --> 00:17:19,246 Zachovala si svůj protiruský náboj, 167 00:17:19,366 --> 00:17:25,918 ale zároveň na osobní úrovni celá ta západní propagandistická mašinérie 168 00:17:26,511 --> 00:17:34,824 vidí v té ukrajinské, kyjevské bandě nespolehlivého partnera, který ji podrazí. 169 00:17:34,944 --> 00:17:41,177 Nikdo si už nechce naběhnout a už vůbec nechtějí demaskovat své propagandistické mechanismy. 170 00:17:41,297 --> 00:17:52,965 To znamená, že budou vyčkávat a budou-li vyčkávat, nebude možné bez této informační podpory spustit válku. 171 00:17:53,085 --> 00:17:55,496 Teď to nejde. 172 00:17:55,616 --> 00:18:00,124 To znamená prohru, absolutní prohru. A teď si to vezměte. 173 00:18:00,844 --> 00:18:07,572 Je provokace na Donbasu pravděpodobná? Je velmi pravděpodobná. 174 00:18:07,692 --> 00:18:19,356 Jenže je teď znefunkčněn její hlavní segment, kterým byla okamžitá informační podpora Západu. 175 00:18:19,476 --> 00:18:25,734 Takzvaní „ukrajinští partneři“ Západu byli zcela zdiskreditováni. 176 00:18:25,854 --> 00:18:30,621 Ti lidé se urazili v osobní rovině: „My jsme se za vás postavili… 177 00:18:30,741 --> 00:18:35,687 No ano, my víme, že vždycky lžete, ale to není to, co by nám vadilo. 178 00:18:35,807 --> 00:18:43,481 Vadí nám, že jsme se osobně angažovali proti Rusku, které nenávidíme, a vy, naši partneři v boji proti Rusku, 179 00:18:43,601 --> 00:18:49,062 jste nám nedokázali zajistit možnost, abychom z toho nějak slušně vybruslili, abychom se neznemožnili.“ 180 00:18:49,182 --> 00:18:55,054 To proto se Západ na tu ukrajinskou, kyjevskou bandu urazil. 181 00:18:55,414 --> 00:19:02,564 A dále na tiskovce, tedy na Přímé lince Putin přímo varoval, 182 00:19:02,684 --> 00:19:10,331 že to bude znamenat absolutní konec ukrajinské státnosti, jestliže si troufnou přijít s další podobnou provokací. 183 00:19:11,052 --> 00:19:22,110 A to znamená jen jedno, že takříkajíc skryté mechanismy práce s kyjevskou bandou běží na všech úrovních. 184 00:19:22,230 --> 00:19:28,772 Je jim vysvětlováno, jaké to bude mít důsledky přímo pro ně osobně. 185 00:19:28,892 --> 00:19:36,642 Ta jejich situace je teď taková, že je pro ně jednodušší, značně jednodušší a výhodnější upustit od provokací, 186 00:19:36,762 --> 00:19:40,654 od spuštění bojových akcí než s tím začínat. 187 00:19:40,774 --> 00:19:50,298 Oni v důsledku té tajné operace s Babčenkem Rusko pozdvihli na principiálně novou úroveň 188 00:19:50,418 --> 00:19:55,037 působení na informační procesy. 189 00:19:55,157 --> 00:20:00,438 Rusko dokazovalo, že ohledně Skripalových jen lhali, lhali, lhali… 190 00:20:00,558 --> 00:20:06,964 Teď všichni, kteří Rusko obviňovali, že mělo prsty v otravě Skripalových, 191 00:20:07,084 --> 00:20:12,047 podpořili ukrajinskou bandu, tu kyjevskou bandu a znemožnili se. 192 00:20:12,167 --> 00:20:21,490 Fakticky to tedy dopadlo tak, že Rusku poskytli další trumf v dokazování, že i všechno ostatní jsou jen samé lži. 193 00:20:21,610 --> 00:20:27,024 A uvědomujete si, že jestliže na to obyvatelstvo v podstatě není řádně připraveno, 194 00:20:27,144 --> 00:20:30,748 tak se celý ten řídící mechanismus zhroutí? 195 00:20:30,868 --> 00:20:38,508 Nemůžete podnikat žádné řídící manévry, aniž byste na ně připravili obyvatelstvo. 196 00:20:38,628 --> 00:20:42,707 A zde je role hromadných sdělovacích prostředků zásadní. 197 00:20:42,827 --> 00:20:51,201 No a v kritickém okamžiku ta operace Babčenko vyřadila informační podporu Kyjeva ze strany Západu. 198 00:20:51,321 --> 00:20:53,423 To je to, co se stalo. 199 00:20:53,543 --> 00:20:55,728 A udělali to globalisté. 200 00:21:01,901 --> 00:21:05,835 Už jste fakticky zmínil další otázku. 201 00:21:07,415 --> 00:21:17,060 Přejdeme k unikátní události, která ve světě asi nemá obdoby. 202 00:21:17,180 --> 00:21:22,542 Jedná se o přímou linku hlavy státu s obyvatelstvem. 203 00:21:22,662 --> 00:21:25,110 Jedná se o Přímou linku prezidenta Putina. 204 00:21:25,230 --> 00:21:32,945 A konkrétně na té lince padla otázka, kterou si položil sám Putin: 205 00:21:33,065 --> 00:21:37,575 „Proč Západ neuznává Asada a my uznáváme Porošenka?“ 206 00:21:37,695 --> 00:21:44,905 Přičemž Putin na tuto otázku, zajímavou otázku, odpověděl. A jak na tuto otázku odpovíte vy? 207 00:21:45,025 --> 00:21:51,052 No ano. Co předcházelo… 208 00:21:51,172 --> 00:21:57,353 Zde je třeba udělat takové lyrické odbočení. 209 00:21:57,473 --> 00:22:00,645 Co předcházelo té provokaci s Babčenkem? 210 00:22:00,765 --> 00:22:06,921 Naše politické talk show se proměnily v hlavní hlásnou troubu války. 211 00:22:07,041 --> 00:22:16,874 Po dobu téměř tří týdnů v pořadech Večer se Solovjovem zněly válečné bubny. 212 00:22:16,994 --> 00:22:23,715 Různí ti odborníci i sám Solovjov doslova skákali až do stropu, jak vyřvávali: 213 00:22:23,835 --> 00:22:30,968 „Musíme se zříci Minského formátu, který nefunguje, je s ním konec a je třeba něco s tím dělat. 214 00:22:31,088 --> 00:22:39,712 Co to má znamenat? USA neuznávají Asada, zatímco my Porošenka uznáváme. 215 00:22:39,832 --> 00:22:43,030 Musíme to uznání odvolat.“ 216 00:22:44,496 --> 00:22:50,772 A což jakmile se proti těmto požadavkům v Solovjovových pořadech někdo příkře ohradil? 217 00:22:50,892 --> 00:22:54,424 Protože se našel čestný člověk, který správně řekl, 218 00:22:54,544 --> 00:23:02,396 že Minské dohody jsou diplomatickým vítězstvím Ruska! 219 00:23:02,516 --> 00:23:08,364 Že je to nástroj, který umožňuje udržovat Západ v potřebném rámci, 220 00:23:08,484 --> 00:23:13,507 a že proto se také celý Západ tak usilovně snaží nás o tuto zbraň připravit. 221 00:23:13,627 --> 00:23:16,979 Jenže tu nemáme žádné hlupáky, aby se vzdali takového vítězství. 222 00:23:17,099 --> 00:23:24,438 Je jasné, že takový Jakov Kedmi požaduje od Ruska, aby se vzdalo Minského formátu, Minských dohod. 223 00:23:24,558 --> 00:23:30,533 Protože jakmile se jich Rusko vzdá, distancuje se od nich, 224 00:23:30,653 --> 00:23:36,294 promění se ze subjektu řízení světových procesů v objekt řízení, 225 00:23:36,414 --> 00:23:44,010 a už by se nemohlo ozývat a navrhovat ve světě žádná pravidla. 226 00:23:44,130 --> 00:23:50,106 Proto se tu také hned objevuje Izrael a říká: „Rusko, my ti pomůžeme. 227 00:23:50,226 --> 00:23:54,092 My ten problém tvého zastoupení ve světě vyřešíme 228 00:23:54,212 --> 00:24:00,547 a za to poskytneš Izraeli všechno, o co si řekneme, diplomatickou podporu, zdrojovou podporu…“ 229 00:24:00,667 --> 00:24:08,803 Znamenalo by to, že by deaktivovali náš stát a řešili za něj vše podle svého. 230 00:24:08,923 --> 00:24:15,285 To je to, o co se snažil Kedmi i ti další, kteří požadovali, abychom se vzdali Minských dohod. 231 00:24:15,405 --> 00:24:20,891 Navíc jsou Minské dohody ještě potvrzeny rezolucí OSN. 232 00:24:21,011 --> 00:24:26,755 Jedná se o formát, jehož prostřednictvím může Rusko na všechny tlačit. 233 00:24:26,875 --> 00:24:33,314 Vždyť co požaduje Západ? Aby Rusko plnilo Minské dohody, ale Rusko je přece plní. 234 00:24:33,434 --> 00:24:38,637 Na to opakující se zaklínadlo, aby Rusko plnilo Minské dohody, vždy jednoduše odpovídáme: 235 00:24:38,757 --> 00:24:43,687 „No promiňte, ale my jsme pouze garanty stejně jako Francie a Německo. A vy ty dohody plníte?“ 236 00:24:43,807 --> 00:24:48,899 To znamená, že to Rusku dává právo, takto se jich ptát. 237 00:24:49,019 --> 00:24:56,126 A nebudou-li Minské dohody, bude následovat diktát USA, které si zase budou dělat, co si zamanou. 238 00:24:56,847 --> 00:25:05,385 To je jeden aspekt, ten požadavek vzdát se Minských dohod. 239 00:25:05,505 --> 00:25:19,274 A ten druhý aspekt to je jednoduše drzá, cynická lež, že Západ či USA neuznávají Asada. 240 00:25:20,098 --> 00:25:25,241 Západ a USA požadují, aby Asad odstoupil, 241 00:25:25,361 --> 00:25:33,497 ale jinak USA udržují plnohodnotné diplomatické vztahy se syrskou republikou. 242 00:25:33,883 --> 00:25:40,365 Skutečnost, že teď v čele jejich velvyslanectví nestojí velvyslanec, ale pokud se nemýlím 243 00:25:40,485 --> 00:25:46,743 chargé d´affaires, nebo speciální vyslanec, teď přesně nevím, to je možné dohledat, 244 00:25:46,863 --> 00:25:56,310 tak to souvisí pouze s ohromným nedostatkem, kádrovým nedostatkem ve státním departmentu. 245 00:25:56,430 --> 00:26:03,305 USA teď ve více než polovině států světa nemají velvyslance. 246 00:26:03,769 --> 00:26:12,693 To souvisí s přestavbou, kterou provádí Trump v USA, ve státním departmentu, s ničím jiným. 247 00:26:12,813 --> 00:26:22,800 Jinak udržují plnohodnotné diplomatické styky, což ovšem Západu nebrání vést protisyrskou, 248 00:26:22,920 --> 00:26:28,150 protiasadovskou propagandu a bojovat proti Asadovi. 249 00:26:28,270 --> 00:26:33,628 A co požadují od nás? Abychom přerušili diplomatické styky? 250 00:26:33,748 --> 00:26:39,209 Abychom se vzdali možnosti ovlivňovat procesy na Ukrajině? 251 00:26:39,329 --> 00:26:45,923 Aby se Ukrajina stala rukojmím politických rozhodnutí jiných? 252 00:26:46,043 --> 00:26:50,475 Když s nějakým státem nemáte navázány přímé vztahy, 253 00:26:50,595 --> 00:26:59,527 musíte jako stát delegovat zastupování svých zájmů jinému státu. 254 00:26:59,647 --> 00:27:07,320 Není tajemstvím, že nebudeme-li mít diplomatické styky s Ukrajinou, 255 00:27:07,440 --> 00:27:12,388 tak Ukrajina deleguje zastupování svých zájmů v Rusku USA. 256 00:27:12,508 --> 00:27:23,451 A díky tomu možnosti USA ovlivňovat vnitřní politické procesy v Rusku, a to vůbec nemluvím o světě, 257 00:27:23,571 --> 00:27:29,264 o vnitřních politických procesech ve světě, tyto možnosti USA prudce vzrostou. 258 00:27:29,384 --> 00:27:38,368 Znamenalo by to posílení USA proti Rusku. A ještě je tu ta lež, že jsme uznali Porošenka. 259 00:27:38,755 --> 00:27:47,499 My jsme Porošenka neuznali. Nic takového se nestalo. Existuje jiná forma, jakoby konformní. 260 00:27:47,619 --> 00:27:51,356 My jsme nepřerušili své diplomatické styky s Ukrajinou, 261 00:27:51,476 --> 00:27:57,375 ale Porošenko pro nás vždy byl a stále zůstává nelegitimním prezidentem. 262 00:27:58,147 --> 00:28:08,511 Proč celé tři týdny tak lhali? Lhali, lhali a lhali, zvyšovali hysterii. 263 00:28:08,631 --> 00:28:15,378 Aby se potom ta provokace s Babčenkem povedla. Aby ten útok na Rusko byl kompletní. 264 00:28:15,498 --> 00:28:20,548 Abychom se vzdali Minských dohod, Rusko se ze subjektu řízení změnilo v objekt řízení 265 00:28:20,668 --> 00:28:26,713 a Izrael začal zastupovat ruské zájmy se všemi následky, které by z toho pro Rusko, ale i pro Izrael vyplývaly. 266 00:28:26,833 --> 00:28:32,392 My přerušíme s Ukrajinou diplomatické styky, a Ukrajina místo přímých vztahů…. 267 00:28:32,512 --> 00:28:37,987 A naše styky jsou rozsáhlé, vždyť my přece i plyn přepravujeme přes Ukrajinu 268 00:28:38,107 --> 00:28:45,126 a vůbec nepotřebujeme, aby tam místo ní vzniklo divoké pole a nějaké území bez určitého statusu. 269 00:28:45,475 --> 00:28:52,388 Ukrajina by se stala výhradním nástrojem pro realizaci americké vnější politiky ve vztahu k Rusku. 270 00:28:52,508 --> 00:28:57,388 My bychom přišli o možnost tyto procesy nějak ovlivňovat. Vzdali bychom se Američanům. 271 00:28:57,508 --> 00:29:01,749 Sami bychom je posílili. A to snad je to, co chceme? 272 00:29:03,127 --> 00:29:07,201 Na rozdíl ode mne nemá Putin možnost 273 00:29:07,715 --> 00:29:09,875 tyto věci vysvětlovat. 274 00:29:09,995 --> 00:29:14,504 Ale vždyť je to všechno absolutně elementární… 275 00:29:14,624 --> 00:29:21,417 Stačí se podívat na internet a všechno si to tam dohledat. To byla skutečně zajímavá otázka. 276 00:29:21,537 --> 00:29:26,849 Navrhují nám výlučně protiruská řešení, 277 00:29:28,617 --> 00:29:30,737 kam se jen podíváte. 278 00:29:33,756 --> 00:29:39,743 A ještě je tu jedna otázka související s Přímou linkou od Denise Grečkina. 279 00:29:39,863 --> 00:29:47,643 Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči, chápu to správně, že zapojení ministrů a guvernérů do Přímé linky 280 00:29:47,763 --> 00:29:51,917 je značné vítězství a znak pevného Putinova postavení? 281 00:29:52,037 --> 00:29:55,262 Nebo se jedná o nějaký krok nouzového řízení? 282 00:29:55,382 --> 00:29:59,114 Ne, není to krok nouzového řízení. 283 00:29:59,234 --> 00:30:07,590 A z pohledu postupného získávání ruské suverenity je to pamětihodný den. 284 00:30:07,710 --> 00:30:18,746 Tento formát prezidentovy Přímé linky by jednoduše nebyl možný v roce 2000, 2001, 285 00:30:18,866 --> 00:30:26,350 ani potom nebyl možným, bylo možné ho zařídit až po té přesvědčivé, 286 00:30:26,470 --> 00:30:31,164 celonárodní podpoře gosudara Ruska ve volbách. 287 00:30:31,284 --> 00:30:43,528 Pouze to zajistilo principiálně novou kvalitativní úroveň zajištění procesů řízení v Rusku v zájmu Ruska. 288 00:30:44,680 --> 00:30:54,350 Datum provedení této Přímé linky bude v budoucnu jednoznačně vyzdvihováno historiky 289 00:30:54,470 --> 00:31:06,899 jako zásadní datum, které zcela změnilo postavení Ruska ve světě a předurčilo další postup Ruska kupředu. 290 00:31:07,019 --> 00:31:09,493 Co se stalo? 291 00:31:09,613 --> 00:31:23,857 Já jsem už nejednou mluvil o tom, že jestliže tato nadutá zlodějská a absolutně tupá řídící takzvaná „elita“… 292 00:31:23,977 --> 00:31:29,855 Nesmíme zapomínat na to, že do postavení oligarchů se u nás dostali pouze ti lidé, 293 00:31:29,975 --> 00:31:39,331 kteří se po břiše plazili před americkými úředníky a lízali jim nejspíše nejen boty, 294 00:31:39,451 --> 00:31:47,519 a museli prokázat, že právě oni, budoucí oligarchové, nenávidí Rusko více než cokoliv jiného, 295 00:31:47,639 --> 00:31:56,965 že právě oni, kandidáti do funkce oligarchů, budou hájit zájmy USA, sloužit zájmům USA. 296 00:31:57,085 --> 00:32:03,532 Jen takoví lidé vyhráli ten casting a stali se například ropným oligarchou. 297 00:32:03,652 --> 00:32:10,256 Proč se tedy divíte tomu, že ceny ropy, tedy ceny benzínu vzrostly právě v době, 298 00:32:10,376 --> 00:32:13,321 kdy bylo třeba vyvolat napětí v celém obyvatelstvu? 299 00:32:13,441 --> 00:32:22,040 Snaží se nám namluvit, že si tak vynahrazují jakési ztráty vzniklé tím, že prodávají ropu na vnitřní trh místo na vnější. 300 00:32:22,160 --> 00:32:24,267 Je zbytečné lhát! 301 00:32:25,016 --> 00:32:29,814 Trh má omezenou spotřebu. 302 00:32:29,934 --> 00:32:36,203 A na tom trhu je možné udat určité doplňkové množství, 303 00:32:36,323 --> 00:32:43,777 ale pouze s jednou podmínkou, že budete dumpingovat ceny. 304 00:32:43,897 --> 00:32:50,352 A cožpak je teď na trhu poptávka po přebytku, nebo co? Ani náhodou. 305 00:32:50,472 --> 00:32:56,458 Třeba náš spojenecký Kazachstán prohlásil, že oni jsou přezásobeni, 306 00:32:56,578 --> 00:33:02,385 že žádné další ropné produkty z Ruska nepotřebují a tím spíše ne za vyšší ceny: 307 00:33:02,505 --> 00:33:04,822 "Nejsme na hlavu padlí." 308 00:33:05,793 --> 00:33:11,389 To je vše. Oni nemají jinou možnost, než prodávat na vnitřním trhu. 309 00:33:11,509 --> 00:33:17,480 Jenže se jedná o jejich mravní postoj, o jejich orientaci na to, co mají dělat. 310 00:33:17,600 --> 00:33:23,192 Oni si přejí genocidu národa a snaží se o ni všemi možnými způsoby 311 00:33:24,097 --> 00:33:32,340 a za zády jim stojí stát USA, zatím ještě pořád jediná světová velmoc, světový četník. 312 00:33:32,460 --> 00:33:39,039 Nebrat na to ohled není možné, proto je zde nutné manévrovat šikovně a zkušeně, 313 00:33:39,159 --> 00:33:41,899 což v podstatě Putin právě dělá. 314 00:33:46,116 --> 00:33:49,428 Když se tedy vrátíme k té Přímé lince, 315 00:33:51,485 --> 00:33:57,843 tak u nás neřídí ti, kteří chápou procesy řízení a umí je řídit, 316 00:33:57,963 --> 00:34:02,328 ale ti, které tam ještě dosadily Spojené státy. 317 00:34:02,821 --> 00:34:08,643 Takže abyste zformovali svoji řídící vertikálu, musíte ještě zapracovat. 318 00:34:09,877 --> 00:34:19,321 A já jsem mluvil o jednoduché věci, že stojíme před nutností, a to za jakékoliv varianty, 319 00:34:19,650 --> 00:34:27,592 i kdyby stát zůstal pod kontrolou USA, jejich státní elity, i kdyby přešel pod kontrolu globalistů, 320 00:34:27,712 --> 00:34:34,977 i kdyby se stal konceptuálně suverénním a suverénním státem, 321 00:34:35,097 --> 00:34:44,791 v každém případě je nutné do řídících funkcí dostat odborně způsobilé kádry. 322 00:34:45,325 --> 00:34:53,884 To právě proto teď sama americká státní elita u nás provedla konkurz manažerů, aby stabilizovala situaci. 323 00:34:54,830 --> 00:35:01,352 Oni se pokoušeli stabilizovat své postavení, najít ve svém vnitřním prostředí kádry, 324 00:35:01,472 --> 00:35:05,960 které jsou alespoň trochu akceschopní v řídicím systému. 325 00:35:06,080 --> 00:35:11,968 To by potřebovali, jenže v té věci pohořeli. 326 00:35:12,088 --> 00:35:18,674 A teď je otázkou, jak se tato elita začlení do budoucnosti Ruska. 327 00:35:18,794 --> 00:35:23,138 Může se začlenit s maximálním udržením svých zájmů, 328 00:35:23,258 --> 00:35:28,590 protože my si občanskou válku nepřejeme, a proto jsme pro evoluci a ne revoluci. 329 00:35:28,710 --> 00:35:35,297 Elita tedy má šanci zachovat si své postavení na dlouhou dobu, 330 00:35:35,417 --> 00:35:41,315 i jejich děti se organicky začlení do budoucnosti Ruska, 331 00:35:41,435 --> 00:35:46,717 ale začlení se v souladu se svými odbornými znalostmi a návyky. 332 00:35:46,837 --> 00:35:49,983 Jestliže Maria Bagdasarjan nic neumí, 333 00:35:50,652 --> 00:35:55,255 tak ať si nemyslí, že se dostane do nějaké řídící pozice. 334 00:35:55,375 --> 00:36:03,537 Jak dlouho ji budou živit rodiče, tak dlouho bude svůj život ubíjet v nočních klubech, ale k řízení se nedostane. 335 00:36:03,657 --> 00:36:09,709 A jestliže se někdo v řídící oblasti vypracuje, tak příslušné mechanismy existují. 336 00:36:09,829 --> 00:36:12,976 Kdo je teď náš ministr zemědělství? 337 00:36:13,096 --> 00:36:20,177 Ty mechanismy tu jsou, ale musíte alespoň něco umět a znát… 338 00:36:20,297 --> 00:36:26,221 Ale aby si všechny ty oligarchické klany tohle udržely a zajistily si budoucnost, 339 00:36:26,341 --> 00:36:34,040 musí otevřít kádrové výtahy seshora, oni sami je musí zřídit, 340 00:36:34,160 --> 00:36:41,087 aby zezdola začaly proudit schopné kádry a zaujaly určité potřebné pozice ve státě. 341 00:36:41,207 --> 00:36:48,905 Obsazovat je možné řadu uvolněných pozic. Teď například odstoupil náš altajský guvernér Karlin. 342 00:36:49,025 --> 00:36:54,795 Ten měl jednu zásadu, že jmenoval do funkcí absolutně odborně nezpůsobilé kádry, ale absolutně nezpůsobilé. 343 00:36:54,915 --> 00:36:58,576 Jmenoval pouze ty odborně nezpůsobilé. A proč? 344 00:36:58,696 --> 00:37:04,491 Protože člověk, který ví, že neodpovídá místu, které dostal, mu bude osobně oddán. 345 00:37:04,611 --> 00:37:08,760 Karlina vůbec nezajímaly negativní následky na řízení. 346 00:37:08,880 --> 00:37:12,104 Teď nastoupil nový, zatím pouze zastupující guvernér. 347 00:37:12,224 --> 00:37:17,196 Jestliže k tomu bude přistupovat normálně, tak má jen jednu možnost, 348 00:37:17,316 --> 00:37:23,832 udělat absolutní čistku ve vrcholových funkcích a otevřít cestu nahoru těm schopným. 349 00:37:23,952 --> 00:37:31,907 Naše „elity“ se urazily: „Jak je to možné, že nejmenovali někoho místního?“ 350 00:37:32,027 --> 00:37:38,697 A kde ho měli vzít? Karlin tu převálcoval všechny, veškerou elitu. 351 00:37:38,817 --> 00:37:46,054 Teď mi promiňte, ale veškerá altajská „elita“ držela hubu a jen lezla guvernérovi do zadku. 352 00:37:46,174 --> 00:37:50,091 A potom chtějí, aby si mezi nimi někoho vybrali? 353 00:37:50,211 --> 00:37:56,675 Na první ani na druhé úrovni tu jednoduše nejsou žádní odborníci, které by bylo možné využít. 354 00:37:56,795 --> 00:38:01,716 Je zapotřebí je pozvedávat zdola. A jak si s tím poradí budoucí guvernér, teprve uvidíme. 355 00:38:01,836 --> 00:38:16,685 Ten úkol udržet Rusko řiditelné má ve svém vektoru cílů samotné Rusko, globalisté a dokonce i státní elita USA. 356 00:38:16,805 --> 00:38:20,414 Všichni potřebují, aby Rusko bylo řiditelné. 357 00:38:20,534 --> 00:38:29,878 Rusko je teď tím čepem, tou součástkou, na které se drží celý svět. 358 00:38:29,998 --> 00:38:39,857 Veškerý rozvoj civilizace na planetě Zemi je závislý na tom, zda bude v Rusku pořádek a stabilita, nebo ne, 359 00:38:39,977 --> 00:38:43,870 zda v něm budou procesy řiditelné nebo ne, 360 00:38:43,990 --> 00:38:50,145 a to dokonce i s tím předpokladem, že USA, státní elita USA plánuje 3. světovou válku. 361 00:38:55,135 --> 00:39:01,410 Ale připraven je i druhý mechanismus, protože zafunguje buď ten první nebo ten druhý. 362 00:39:01,530 --> 00:39:09,383 Jestliže klany neotevřou samy kádrové výtahy seshora, tak ať to potom vyčítají jen samy sobě. 363 00:39:09,503 --> 00:39:14,459 Zákon přírody vždy funguje nekompromisně, 364 00:39:14,579 --> 00:39:17,931 biologický zákon, před kterým není úniku 365 00:39:18,051 --> 00:39:24,026 a ten otevře kádrový výtah zezdola, ať už se bude vládnoucí elita bránit, jak chce. 366 00:39:24,146 --> 00:39:31,459 A čím více se bude bránit, tím větší to pro ni bude mít následky. 367 00:39:33,440 --> 00:39:39,715 Putin si to uvědomuje, globalisté si to uvědomují a jednají podle toho. 368 00:39:39,835 --> 00:39:45,759 Státní elita si to neuvědomuje, ale přijímá to, mám na mysli státní elitu USA. 369 00:39:45,879 --> 00:39:53,783 Proto se zdejší rossionská „elita“ nedočká podpory ani z jedné strany, ať vůbec nedoufají. 370 00:39:53,903 --> 00:40:00,393 Není to žádná náhoda, že vyštvali Romana Abramoviče, ani ty Děripaskovy problémy. 371 00:40:00,513 --> 00:40:04,171 A co Sulejman Kerimov ve Francii? 372 00:40:04,291 --> 00:40:10,198 Všemožně vám to dávají najevo, tak proč jste lidi stále tak zabednění? Že to nevidíte? 373 00:40:10,318 --> 00:40:14,485 Vždyť se podívejte na celou tu oligarchickou „elitu“, jak je tupá. 374 00:40:14,605 --> 00:40:20,566 Oni jen sklonili své hlavy ještě níže, usilovněji se plazí po břiše a kňučí a fňukají: 375 00:40:20,686 --> 00:40:24,043 „Vždyť my jsme vaši lidé, vaši buržousti.“ 376 00:40:24,163 --> 00:40:29,330 Oni nechápou, že je konec, už tu není začátek devadesátých let, kdy je jmenovali do funkcí oligarchů, 377 00:40:29,450 --> 00:40:34,723 teď jsou potřebné jiné kádry, JINÉ! Přeformátování! 378 00:40:35,093 --> 00:40:42,572 Jen si to vezměte, Chodorkovskij, a v daném případě není důležité z jakých příčin, 379 00:40:42,692 --> 00:40:50,608 se dostal do konfliktu se zájmy globálního prediktoru, takže ho převálcovali a jeho byznys přeformátovali. 380 00:40:51,574 --> 00:40:58,178 Se všemi těmi, kteří dnes nepochopili trend, že je nutné podřídit se tomu, co dělá Putin, 381 00:40:58,298 --> 00:41:03,054 to dopadne stejně a někdy i hůř. 382 00:41:04,268 --> 00:41:11,057 Uljukajev tam bude moci ubytovat celý regiment, jednotky z oligarchů jsou již zformované. 383 00:41:11,177 --> 00:41:15,171 A někteří z nich si půjdou sednout přímo na Západě. 384 00:41:15,291 --> 00:41:20,253 No a někdo může skončit ve vězení třeba na takovém Tchaj-wanu. 385 00:41:21,714 --> 00:41:27,269 Takže co Putin udělal? A proč je to tak významné? 386 00:41:27,389 --> 00:41:34,968 Putin tak zapojil lidi do přímého řízení státu. 387 00:41:35,595 --> 00:41:42,025 Putin přímo donutil úředníky, aby jednali s lidmi. 388 00:41:42,145 --> 00:41:47,143 Předvedl lidem: „Já pracuji, já tvrdě makám a pozvedávám náš stát 389 00:41:47,263 --> 00:41:50,641 a vy se dobře podívejte, jaké tu máme kádry! 390 00:41:50,761 --> 00:41:57,996 Vy teď budete volit guvernéry. Chcete takové guvernéry? Volené „tímto způsobem“? 391 00:42:00,646 --> 00:42:05,044 Ani není tak důležité, že neznají jejich jména: 392 00:42:05,164 --> 00:42:11,885 „Jak si ten dobytek může dovolit mi oponovat? Jednou jsem řekl, že je to tak, tak je to tak!“ 393 00:42:12,005 --> 00:42:21,838 A oni mu namítají, že popírá něco očividného, že lže. Zde je třeba si uvědomit jednoduchou věc. 394 00:42:22,995 --> 00:42:31,200 V podstatě veškerá ruská „elita“ se účastní spiknutí proti Putinovi, proti Rusku 395 00:42:31,320 --> 00:42:36,472 na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. 396 00:42:36,592 --> 00:42:43,751 Příkladů bylo na té Přímé lince vidět až nad hlavu. Zavírají nemocnice, zavírají školy! 397 00:42:43,871 --> 00:42:45,577 Proč to dělají? 398 00:42:46,091 --> 00:42:50,463 Byla taková teorie, kterou Putin odrazil, 399 00:42:50,583 --> 00:42:57,947 soustředit všechno obyvatelstvo do několika miliónových měst a všechno ostatní zrušit. 400 00:42:58,822 --> 00:43:03,503 Putin to odrazil, protože by to znamenalo pro Rusko záhubu. 401 00:43:03,623 --> 00:43:10,216 Dobrá, přes Putina to neprošlo, tak se „elita“ zařídila jinak. 402 00:43:10,336 --> 00:43:21,301 Začala svévolně zavírat základní objekty infrastruktury, jako jsou školy a nemocnice, 403 00:43:21,421 --> 00:43:29,942 aby tak obyvatelstvo stěhovat se do těch měst jednoduše donutila. 404 00:43:31,974 --> 00:43:36,475 Probíhá rozsáhlá genocida. 405 00:43:36,595 --> 00:43:44,988 Všichni, kteří plánují uzavírání nemocnic a škol provádějí akty genocidy ruského národa 406 00:43:45,991 --> 00:43:50,621 a tohle Putin všem zcela nepokrytě předvedl. 407 00:43:50,741 --> 00:43:55,790 Putin jim ukázal: „Lidé, já jsem připraven pracovat pro ruské zájmy. 408 00:43:55,910 --> 00:44:01,693 Já to už dělám a vy to dobře vidíte, tak mě podpořte a tlačte na to zezdola. 409 00:44:01,813 --> 00:44:06,980 Jen se podívejte, jací lidé dnes řídí náš stát!“ 410 00:44:07,100 --> 00:44:11,866 Jedná se o jednu z nejzásadnějších událostí, ke které tu došlo. 411 00:44:11,986 --> 00:44:15,466 Jedná se o zásadně nový formát řízení státu! 412 00:44:15,586 --> 00:44:21,223 To, o čem jsem mluvil. Putin prorazil to spiknutí „elit“. 413 00:44:22,422 --> 00:44:33,658 Teď je nejdůležitější, aby to lidé pochopili a začali formovat alternativní systém řízení. 414 00:44:33,778 --> 00:44:41,332 Když nechtějí ustoupit ze svého ti nestydatí nenasytní ouřadové v krajských oblastních administrativách, 415 00:44:41,452 --> 00:44:48,404 v okresních administrativách tak budou smeteni lidovou veřejnou iniciativou! 416 00:44:49,368 --> 00:44:56,376 A všichni ti podpindosníci, kteří nadřazují zájmy USA zájmům Ruska, 417 00:44:56,496 --> 00:45:03,834 všichni ti, kteří lobují za uzavírání nemocnic, škol, za prosazování juvenilní justice 418 00:45:03,954 --> 00:45:06,406 a spousty dalších takových věcí, 419 00:45:06,526 --> 00:45:10,778 za prodloužení odchodu věku do důchodu, to je jasný akt genocidy. 420 00:45:10,898 --> 00:45:16,660 Tak třeba ten, no, Gref, podporuje zvýšení věku odchodu do důchodu. 421 00:45:16,780 --> 00:45:23,797 A kde s tím přišel? Na schůzi akcionářů Sberbanky. A co bylo na té schůzi zajímavé? 422 00:45:23,917 --> 00:45:32,412 Že se konala pod… tedy ne pod záštitou, ale na informačním pozadí, 423 00:45:32,532 --> 00:45:40,738 kde předváděli, že jsou zaváděny roboty místo lidí, že lidé přestávají být ve výrobě potřební! 424 00:45:40,858 --> 00:45:48,581 Dokonce je i na vstupu vítal robot! Zcela jasně tam zaznívalo, že lidé jsou v tomto ohledu zbyteční. 425 00:45:48,701 --> 00:45:52,182 A co na to Gref? Ten tam řekl zcela na rovinu: 426 00:45:52,302 --> 00:45:56,039 „My chceme zvýšit věk odchodu do důchodu jen kvůli tomu, 427 00:45:56,159 --> 00:46:00,765 abychom si uchovali svá dominantní postavení ve společnosti. 428 00:46:00,885 --> 00:46:09,562 Já, Gref, nechci odejít z řízení. Já mám pod palcem tenhle kus státního rita a musím si ho udržet.“ 429 00:46:09,682 --> 00:46:13,138 Nač je jim to prodloužení věku odchodu do důchodu? 430 00:46:13,258 --> 00:46:17,381 To znamená, že ti lidé, kteří jsou teď v práci… 431 00:46:17,501 --> 00:46:27,077 Na jedné straně probíhá robotizace a automatizace výroby a na druhé straně zaměstnaní lidé z práce neodcházejí, 432 00:46:27,197 --> 00:46:34,433 takže neuvolňují místo mladým, kteří se nedokážou v daném oboru uplatnit. 433 00:46:34,553 --> 00:46:40,425 A to znamená, že nemohou získávat odborné návyky a zkušenosti. 434 00:46:40,545 --> 00:46:47,832 Potom u nás penzisté začnou masově vymírat, kvůli stáří. 435 00:46:47,952 --> 00:46:53,799 To znamená, že odejdou a mládež, která by je byla schopná nahradit, žádná nebude, 436 00:46:53,919 --> 00:47:00,974 protože nebylo zapotřebí, aby se zaučovala, připravovala, nebyla potřebná volná místa. 437 00:47:01,094 --> 00:47:06,582 Já opakuji, že na jedné straně tlačí robotizace a z druhé strany lidé neuvolňují pracovní místa. 438 00:47:06,702 --> 00:47:11,854 A my, náš stát tak přijde o řadu kompetencí v jediném okamžiku a to nás položí, 439 00:47:11,974 --> 00:47:14,580 jednoduše se jako stát zhroutíme. 440 00:47:14,700 --> 00:47:17,769 A perspektiva toho všeho? 15-20 let. 441 00:47:17,889 --> 00:47:24,765 Přesně tolik, kolik nám globalisté vyčlenili pro existenci Ruska jako centra koncentrace řízení. 442 00:47:24,885 --> 00:47:30,295 To znamená, že všichni, kteří podporují zvyšování věku odchodu do důchodu, 443 00:47:30,415 --> 00:47:36,673 podporují genocidu ruského národa. On to prohlásil zcela přímo. 444 00:47:36,793 --> 00:47:42,202 Grefa si vždy určitě poslechněte. Ten všechno ohlašuje zcela na rovinu. 445 00:47:42,322 --> 00:47:47,012 Ten ještě nikdy… Víte, Gref je takový (Erich) Koch. 446 00:47:47,132 --> 00:47:53,956 Až na to, že Koch se vyjadřoval tvrdě a všichni hned chápali: „Á, ruského mužika je třeba likvidovat.“ 447 00:47:54,076 --> 00:47:58,380 Gref se vyjadřuje kulantněji, ale obsah je úplně stejný. 448 00:47:58,500 --> 00:48:02,521 A mimochodem, zde se ještě zapojilo ministerstvo zdravotnictví s tím, 449 00:48:02,641 --> 00:48:05,478 aby se věk plnoletosti z 18ti posunul na 21. 450 00:48:05,598 --> 00:48:09,130 - A ještě zvýšilo období dětství do 30ti let. - Ano. 451 00:48:09,250 --> 00:48:16,409 Chtějí u nás zlikvidovat obyvatelstvo stejně, jako to udělali s obyvatelstvem západní Evropy, 452 00:48:16,529 --> 00:48:19,186 vůbec v západním světě. 453 00:48:20,987 --> 00:48:25,411 To byly všechny otázky na Přímou linku. 454 00:48:25,531 --> 00:48:31,892 Ještě byla v této Přímé lince zavedena jedna technická novinka, jak si možná diváci povšimli. 455 00:48:32,012 --> 00:48:36,886 Byly to hodiny, které ukazovaly čas ve všech časových pásmech Ruska. 456 00:48:37,006 --> 00:48:44,354 Prosíme tedy organizátory dalších Přímých linek, aby o našem státu uváděli správné informace. 457 00:48:44,474 --> 00:48:50,155 Ta věc se má tak, že za prezidentem Putinem byla na dvou monitorech 458 00:48:50,275 --> 00:48:53,920 znázorněna chybná mapa časových pásem v Rusku. 459 00:48:54,040 --> 00:48:58,796 A konkrétně Saratovská a Tomská oblast byly zařazeny k nesprávným časovým pásmům, 460 00:48:58,916 --> 00:49:01,947 ve kterých dnes žijí. To je neprofesionalita. 461 00:49:02,067 --> 00:49:07,313 To je k odbornosti těch, kteří se zabývají řízením, a potom se divíme. 462 00:49:07,433 --> 00:49:13,526 Lidé si z nějakého důvodu myslí, že ti, kteří vystupují v televizi, se ve všem vyznají. 463 00:49:13,646 --> 00:49:18,999 Přestože těch příkladů jejich neznalosti objektu, o kterém mluví, 464 00:49:19,119 --> 00:49:24,759 o odbornosti, kterou se zabývají, je až nad hlavu. 465 00:49:27,701 --> 00:49:35,334 Je známo, že před tím, než uskutečnil Přímou linku, navštívil Putin Rakousko. 466 00:49:35,454 --> 00:49:41,711 A ještě předtím poskytnul rozhovor novinářům, rakouským. 467 00:49:41,831 --> 00:49:45,083 A my tu máme otázku od Alexandra Taršilova. 468 00:49:45,203 --> 00:49:50,802 Vladimir Putin před svou návštěvou Rakouska poskytnul rozhovor rakouské rozhlasové a televizní společnosti ORF 469 00:49:50,922 --> 00:49:53,559 zastupované Arminem Wolfem. 470 00:49:53,679 --> 00:49:58,332 Chování tohoto novináře k našemu lídrovi bylo provokativně hulvátské. 471 00:49:58,452 --> 00:50:02,570 Novinář skočil Vladimiru Putinovi do řeči celkem jedenáctkrát! Co to mělo být? 472 00:50:02,690 --> 00:50:08,290 Evropská státní elita se pokusila hrát si na globalisty svými jedenácti vpadnutími Putinovi do jeho řeči? 473 00:50:08,410 --> 00:50:11,375 - Ne, opravdu ne. - Nebo je to náhoda? 474 00:50:11,495 --> 00:50:17,094 A co svým "voyagem" Rakouska a následně Číny chce Putin někomu říci (ukázat)? 475 00:50:17,214 --> 00:50:24,994 Samotný vztah k Rusku zosobněný rakouským novinářem a tím čínským, kterému poskytnul rozhovor později, 476 00:50:25,114 --> 00:50:26,866 je vidět velice dobře. 477 00:50:26,986 --> 00:50:31,146 Nač zase zbytečně tento vztah celému světu demonstrovat? 478 00:50:31,266 --> 00:50:38,237 Nešlo o další zbytečnou demonstraci světu těchto vztahů, probíhala běžná řídící práce. 479 00:50:38,357 --> 00:50:46,171 A nešlo o žádný „voyage“, probíhala běžná práce v udržování mezistátních styků, 480 00:50:46,291 --> 00:50:50,056 při které je třeba navazovat kontakty s různými státy. 481 00:50:50,176 --> 00:50:52,903 Rakousko není žádný obyčejný stát, 482 00:50:53,023 --> 00:50:58,780 právě proto také v roce 1955 Chruščov odtamtud bez jakýchkoliv podmínek stáhnul náš vojenský kontingent. 483 00:50:58,900 --> 00:51:07,574 Pracovat je třeba a k tomu slouží státní návštěvy. 484 00:51:07,694 --> 00:51:13,399 Proto navštěvují Putina, anebo jezdí on k nim. Jedná se o normální pracovní proces. 485 00:51:13,519 --> 00:51:18,086 Ale to chování toho novináře, to je trochu jiná věc. 486 00:51:18,206 --> 00:51:22,425 Je to tak, že… My jsme se teď bavili o profesionalitě těch, 487 00:51:22,545 --> 00:51:26,848 kteří se zabývají různými otázkami v informační oblasti, v oblasti řízení. 488 00:51:26,968 --> 00:51:33,638 Proč si lidé myslí, že tyto problémy jsou jen u nás? Ne, ty problémy má celý Západ. 489 00:51:33,758 --> 00:51:41,517 A vzhledem k tomu, že západní státy byly připravovány na to, aby byly přeformátovány, 490 00:51:41,637 --> 00:51:47,442 a na jejich místě vznikly nové národy, nové jazyky a nové státy, 491 00:51:47,562 --> 00:51:54,231 je ta otázka snížení kvality odbornosti objektivní. 492 00:51:54,351 --> 00:52:00,958 U nás se mnozí smáli Megyn Kellyové a poukazovali na její chování. 493 00:52:01,078 --> 00:52:07,830 Ale porovnejte teď toho rakouského novináře s Megyn Kellyovou, 494 00:52:07,950 --> 00:52:11,594 o kolik profesionálněji pracovala. 495 00:52:11,714 --> 00:52:15,627 Předvedla daleko větší profesionalitu. 496 00:52:15,747 --> 00:52:21,099 Nedopouštěla se tak hloupých chyb. 497 00:52:21,219 --> 00:52:31,633 Když přišla řeč na to, co se stalo na Ukrajině, tak se ho Putin zeptal: 498 00:52:31,753 --> 00:52:37,575 „Je či není přípustné chopit se moci prostřednictvím státního převratu?“ 499 00:52:37,695 --> 00:52:41,360 A on na to: „Já nejsem odborník na ukrajinské ústavní právo.“ 500 00:52:41,480 --> 00:52:45,607 Na to přece nemusíte být odborníkem na ukrajinské ústavní právo, 501 00:52:45,727 --> 00:52:49,656 stačí být čestným člověkem, tak je to jednoduché. 502 00:52:49,776 --> 00:52:55,634 A potom se z profesionálního hlediska dostanete z podobné situace jinak. 503 00:52:56,612 --> 00:53:03,229 Poctivě prohlásíte, že z hlediska státu je to nepřípustné, 504 00:53:03,349 --> 00:53:09,567 protože nač by jinak vůbec byla státu ústava a volby, 505 00:53:09,687 --> 00:53:18,038 když stačí, aby na Majdan napochodoval jeden tisíc, či dva idiotů, kteří si tam zaskáčou a vymění prezidenta? 506 00:53:18,158 --> 00:53:24,365 Nač je potom potřebná ústava, jestliže je možný státní převrat? 507 00:53:24,485 --> 00:53:32,698 Putin přece tu otázku položil z tohoto hlediska. Jednalo se o test, nakolik je profesionální a čestný. 508 00:53:32,818 --> 00:53:36,299 A on neprokázal jedno ani druhé. 509 00:53:36,419 --> 00:53:46,098 Rozumíte tomu? A to je na tom to smutné, že v celém Rakousku se nenašel profesionální novinář. 510 00:53:46,934 --> 00:53:59,279 Očekávat, že by snad k nám, k Rusku mohl být nějaký západní žurnalista loajální a vstřícný, není možné. 511 00:53:59,399 --> 00:54:10,593 Ale ta profesionalita Megyn Kellyové a toho rakouského novináře je jako nebe a dudy. 512 00:54:11,332 --> 00:54:18,855 Ona neplanula láskou k Rusku a tupě, no mám na mysli obrazně řečeno tupě, 513 00:54:18,975 --> 00:54:26,827 neoblomně prosazovala americkou vnější politickou linii, obhajovala ji, manévrovala, 514 00:54:26,947 --> 00:54:36,696 dokazovala, odůvodňovala, ale tak hloupě jako ten novinář si nenabíhala, prý: „Já nejsem odborník…“ 515 00:54:36,816 --> 00:54:43,479 Tobě položili zcela konkrétní otázku, nač tu tedy je ústava, když je přípustný státní převrat? 516 00:54:43,599 --> 00:54:48,590 Jako čestný člověk, který přece "hájí demokracii", tedy řekněte, 517 00:54:48,710 --> 00:54:56,209 že demokracie je podle vás provedení státního převratu, rozpoutání občanské války. 518 00:54:56,329 --> 00:55:08,167 A co se týká toho čínského novináře, tak ten předvedl jinou profesionalitu, jiný přístup. 519 00:55:08,287 --> 00:55:15,143 Tam šlo o klidný vyvážený rozhovor v čínské tradici, a proto vyzněl úplně jinak. 520 00:55:15,263 --> 00:55:20,897 A co se týká toho, že Putin jezdil sem a tam, tak to je jeho běžná práce. 521 00:55:21,017 --> 00:55:25,108 Nesmíte se uzavírat a nehledět napravo, nalevo. 522 00:55:25,228 --> 00:55:30,214 Jestliže se těchto řídících procesů nechopíte, chopí se jich někdo jiný. 523 00:55:30,334 --> 00:55:36,584 Také není důležité, kolik má který stát obyvatel, 524 00:55:37,124 --> 00:55:43,399 zda jich má stovky miliónů jako v USA, nebo stovky tisíc jako v Černé hoře. 525 00:55:43,519 --> 00:55:51,964 Je nutné pracovat. Jestliže z hlediska globálního řízení něco zformovali a řekli, že to je stát... 526 00:55:52,084 --> 00:56:00,812 Sice to stát jako takový není, neboť se jen jakási korporativní sešlost rozhodla, 527 00:56:00,932 --> 00:56:06,701 že to teď bude stát, ale přesto je třeba s tím „státem“ pracovat, nesmíte se tomu vyhýbat. 528 00:56:06,821 --> 00:56:09,993 A to mě opět vrací k Ukrajině. 529 00:56:10,113 --> 00:56:17,580 Ani nevím, co musíte být zač, abyste vykřikoval, že je nutné s Ukrajinou přerušit diplomatické styky. 530 00:56:18,121 --> 00:56:22,916 To nás jen poškodí ze všech stran, absolutně ze všech, 531 00:56:23,036 --> 00:56:27,508 ani nemluvě o tom, že by se jednalo o ránu do živého. 532 00:56:27,628 --> 00:56:36,890 Sami bychom tak podpořili to lhaní, že Rusko prý bojuje na Donbasu. 533 00:56:37,456 --> 00:56:41,442 Vždyť, co znamená přerušení diplomatických styků? 534 00:56:41,562 --> 00:56:49,183 Jestliže nás Ukrajina obviňuje, že bojujeme na Donbasu, tak to oni by to měli udělat, je to na nich. 535 00:56:50,135 --> 00:56:56,050 Gruzie v tom nezaváhala a diplomatické styky s námi přerušila. 536 00:56:56,170 --> 00:57:00,782 Sami jsou teď na tom biti, ale to je jejich problém. 537 00:57:01,503 --> 00:57:09,167 Neustále se nás snaží dotlačit do pozice viníka, 538 00:57:09,287 --> 00:57:16,780 abychom přišli o své pozice tam, kde jsme je získali velice nesnadným diplomatickým tahem. 539 00:57:16,900 --> 00:57:22,721 Neustále by nás chtěli zbavit Lavrova, protože vidí, jak je naše diplomacie efektivní, 540 00:57:22,841 --> 00:57:28,380 a že svým klidem válcujeme všechny jejich kampaně. 541 00:57:28,500 --> 00:57:32,109 Nás přece neustále provokují jako býka v aréně. 542 00:57:32,229 --> 00:57:37,716 Něco provedli s našimi diplomatickými zastoupeními, konzuláty v USA, 543 00:57:37,836 --> 00:57:44,634 zamávali hadříkem a my jsme se proti němu podle mínění těch, kteří tu provokaci naplánovali, měli vrhnout. 544 00:57:44,754 --> 00:57:48,569 Jenže my jsme to ustáli a v klidu tu věc řešíme. 545 00:57:48,689 --> 00:57:52,684 Postupujeme podle amerických zákonů a ještě ty šrouby utahujeme, 546 00:57:52,804 --> 00:57:57,262 a až přijde čas, tak to budeme my, kdo vyhraje a ne oni. 547 00:57:57,382 --> 00:58:01,720 Oni chápou, že takto neustále vyhráváme… 548 00:58:01,840 --> 00:58:12,770 Neboť žádná propagandistická kampaň nemá dlouhého trvání, má z hlediska času jepičí život. 549 00:58:13,311 --> 00:58:20,512 A nejoptimálnější způsob, jak si s ní poradit, je nechat ji úplně vypustit páru. 550 00:58:20,632 --> 00:58:24,653 Jak jsme to udělali například se Skripalovými. 551 00:58:24,773 --> 00:58:27,636 Teď už na to všichni hledí jinak. 552 00:58:27,756 --> 00:58:33,295 Ty otázky položené Ruskem nikam nezmizely a tyto otázky jakákoliv vláda, 553 00:58:33,415 --> 00:58:39,184 která nastoupí po Therese Mayové, bude muset řešit, ale již za našich podmínek. 554 00:58:39,304 --> 00:58:45,177 To je to, co se jim nelíbí. Chtějí nás připravit o naši samostatnost. 555 00:58:50,012 --> 00:58:56,133 Další otázka je od Dmitrije Koľcova. Tento týden proběhly současně dvě události. 556 00:58:56,253 --> 00:59:00,248 Jednalo se o summit ŠOS a summit G7. 557 00:59:00,368 --> 00:59:05,572 Porovnáme-li je, tak na summitu ŠOS byly projednávány problémy globálního charakteru, 558 00:59:05,692 --> 00:59:10,150 dokonce i jen z obrazovky to vyvolávalo dojem důležité události 559 00:59:10,270 --> 00:59:15,268 a summit G7 spíše vyvolával dojem jakéhosi politického dýchánku, 560 00:59:15,388 --> 00:59:20,489 kde se nic zvláštního neřešilo, snad jen jaké je to Rusko špatné. 561 00:59:20,609 --> 00:59:25,735 Ve výsledku G7 Trump odmítnul podepsat komuniké, zkritizoval účastníky, 562 00:59:25,855 --> 00:59:31,240 odjel dříve než všichni ostatní a také prohlásil, že je tam nutná účast Ruska. 563 00:59:31,360 --> 00:59:35,072 Znamená to, že přenos centra řízení již proběhnul? 564 00:59:35,192 --> 00:59:42,171 Ne. Ještě k tomu nedošlo, ale ten proces probíhá stabilně. 565 00:59:42,291 --> 00:59:48,600 A co se týká Trumpa na G7, tak ten předem ohlásil, že odjede dříve, 566 00:59:48,720 --> 00:59:55,724 protože má setkání s Kim Čong-unem, které je důležité pro průběh všech řídících procesů ve světě, 567 00:59:55,844 --> 01:00:00,919 a proto také na G7 všichni řekli, že v tom Trumpa podporují. 568 01:00:01,039 --> 01:00:06,245 Takže ta věc se má takto. A co se týká obecného hodnocení, 569 01:00:06,365 --> 01:00:13,898 tak si musíme uvědomovat jednoduchou věc, že ten přenos centra koncentrace řízení probíhá vytrvale, 570 01:00:14,018 --> 01:00:16,511 je převáděno do Číny. 571 01:00:16,631 --> 01:00:24,843 Šanghajská organizace pro spolupráci svým HDP převyšuje G7, 572 01:00:24,963 --> 01:00:35,027 svými tempy ekonomického růstu G7 také převyšuje, a proto se tam také řešily právě tyto otázky. 573 01:00:35,147 --> 01:00:43,133 ŠOS je struktura, která se rozvíjí, která se s jistotou staví na nohy, 574 01:00:43,253 --> 01:00:47,823 a ke které se všichni snaží v té či oné míře připojit, 575 01:00:47,943 --> 01:00:52,246 protože někomu to neumožňují a jiní zatím nemohou z jiných důvodů. 576 01:00:52,366 --> 01:00:57,719 Zatímco G7 je dožívající struktura. 577 01:00:57,839 --> 01:01:04,693 A to se právě projevilo v programu jejich jednání. 578 01:01:05,088 --> 01:01:07,536 Jak omezíme Rusko? 579 01:01:07,656 --> 01:01:15,354 Jestliže už stavíte otázky tímto způsobem, tak jaký předpokládáte, že budete mít ve světě vliv? 580 01:01:15,474 --> 01:01:21,402 Vidíte, že Čína se stává centrem koncentrace řízení, ale pro vás je tím hlavním, co s Ruskem. 581 01:01:21,522 --> 01:01:25,167 A to přece není náhoda, že se soustřeďují na Rusko. 582 01:01:25,287 --> 01:01:32,965 Oni velmi dobře vidí, že každá mezinárodní struktura, do které vstoupí Rusko, 583 01:01:33,085 --> 01:01:39,569 se stává životaschopnou a akceschopnou. 584 01:01:40,082 --> 01:01:45,555 Dokud bylo Rusko součástí formátu G8, tak byli všichni velcí frajeři. 585 01:01:45,675 --> 01:01:49,718 Potom se rozhodli, že ukážou Rusku zač je toho loket, že ho srovnají. 586 01:01:49,838 --> 01:01:55,545 A co si mysleli? Že to, že Rusko má gosudara 587 01:01:55,665 --> 01:02:02,294 a že tam existuje podpindosnická elita, nemá valného významu. 588 01:02:02,414 --> 01:02:07,619 A že se gosudarovi povedlo začlenit do svého řízení i tu podpindosnickou elitu vůbec nebrali v úvahu. 589 01:02:07,739 --> 01:02:11,898 Mysleli si: „Teď tomu parvenu pěkně znepříjemníme život 590 01:02:12,018 --> 01:02:17,065 a naši podpindosníci ho donutí přilézt zpátky po kolenou.“ A jak to Putin na ŠOS komentoval? 591 01:02:17,185 --> 01:02:23,975 „My jsme z G8 nevystupovali, to vy jste odmítli přijet do Moskvy.“ A to jsou ty podmínky. Čekáme na vás v Moskvě. 592 01:02:24,095 --> 01:02:28,624 Až se budete kát a uvědomíte si, co jste si navařili, tak přijdete. 593 01:02:28,744 --> 01:02:35,475 A Trump říkal přesně to samé: „Lidi, co jste to provedli? 594 01:02:35,595 --> 01:02:40,289 Vždyť jste se sami odsunuli na okraj zájmu. 595 01:02:40,409 --> 01:02:44,880 To vy jste se vzdali práce s Ruskem. Chcete v budoucnu něco znamenat? 596 01:02:45,000 --> 01:02:52,818 Chcete něčeho dosáhnout pro své elity a své státy? Tak musíte tyto věci řešit s Ruskem. 597 01:02:52,938 --> 01:03:00,800 Vy to musíte zařídit tak, aby se k vám do G7 Rusko zase vrátilo. Protože jak to jinak dopadne? 598 01:03:00,920 --> 01:03:07,960 Já nemám zájem jednat se zkrachovalci. Vy sami jdete ke dnu a nás chcete stáhnout sebou? To tedy ne.“ 599 01:03:08,080 --> 01:03:11,231 Na internetu koluje zajímavá fotografie, 600 01:03:11,351 --> 01:03:16,107 na které všichni stojí okolo Trumpa a ten se na ně dívá se založenýma rukama. 601 01:03:16,227 --> 01:03:20,581 To je ukazatel toho, že jejich názor v podstatě nic neznamená. 602 01:03:20,701 --> 01:03:27,946 Jestliže budou ve svém majestátu neústupní, tak Trump odejde. 603 01:03:28,066 --> 01:03:32,822 Trump potřebuje přestavovat USA, to je tím globálním úkolem. 604 01:03:32,942 --> 01:03:41,422 Trump stejně jako dřív své pozice jen upevňuje. 605 01:03:44,316 --> 01:03:49,074 31. května došlo k události, která… 606 01:03:49,194 --> 01:03:57,458 Já už ani nevím, co říci, to není žádný populismus, naši analytici prostě nechápou probíhající události. 607 01:03:57,578 --> 01:04:00,031 Prostě je nechápou. 608 01:04:00,151 --> 01:04:10,344 Došlo k fenomenální události, zásadního charakteru a oni ji opět ignorovali, nebo se jí vysmáli. 609 01:04:10,464 --> 01:04:12,710 A co to bylo za událost? 610 01:04:12,830 --> 01:04:18,008 Jak informoval Euronews, Kim a Trump se setkali. 611 01:04:18,128 --> 01:04:22,483 Jenže to nebyl Kim Čong-un, ale Kim Kardashianová. 612 01:04:22,603 --> 01:04:25,827 A co má být? Co to má za význam? 613 01:04:25,947 --> 01:04:32,822 Co je nám do nějaké Kardashianové, jakési velkosvětské celebrity? 614 01:04:32,942 --> 01:04:36,552 Co to má co společného s vysokou politikou? 615 01:04:36,672 --> 01:04:42,956 Nu, jak tomu kdo rozumí. Bude tedy nutné k tomu několik slov říci. 616 01:04:43,076 --> 01:04:46,711 Všichni si určitě pamatují, není to tak dávno, 617 01:04:46,831 --> 01:04:56,330 co Hillary Clintonová v ruce s ušankou s červenou hvězdou vyjádřila své přání přidat se k vítězům. 618 01:04:56,450 --> 01:05:01,551 Ne k Rusku, ale k těm, kteří jsou semknuti okolo zednářské hvězdy, 619 01:05:01,671 --> 01:05:06,643 k těm, kteří stojí nad státem USA. 620 01:05:11,195 --> 01:05:21,328 To znamená, že Clintonová uznala před globalisty porážku americké státní elity v tom boji o USA. 621 01:05:21,448 --> 01:05:25,315 Uznala ji a je připravena se začlenit. 622 01:05:26,653 --> 01:05:36,400 Velice důležitým hybatelem v celé protitrumpovské kampani podporujícím Clintonovou 623 01:05:36,520 --> 01:05:39,949 byla právě Kim Kardashianová. 624 01:05:40,069 --> 01:05:51,266 Ona byla duší té kampaně, ona je mediální osobou a vždy razila tento protitrumpovský směr. 625 01:05:52,115 --> 01:06:05,771 A teď Kim Kardashianová veřejně a všem na očích uznala prezidenta USA Trumpa za prezidenta. 626 01:06:05,891 --> 01:06:12,947 Fakticky vyhlásila konec své války proti Trumpovi. 627 01:06:13,067 --> 01:06:23,929 Ona tímto svým krokem dala najevo, že celá ta kreativní americká třída přestává bojovat proti Trumpovi. 628 01:06:24,049 --> 01:06:31,233 A přitom právě tato třída neustále proti němu bojovala a byla s Trumpem nespokojena. Končí s bojem. 629 01:06:31,353 --> 01:06:37,778 A co bylo tématem jejich jednání? Otázka podmínek ve věznicích. 630 01:06:37,898 --> 01:06:45,725 „Pánové, pojďme se dohodnout, že náš trest za boj proti Trumpovi nebude příliš veliký.“ 631 01:06:47,217 --> 01:06:59,330 Jenže Kim Kardashianová není jen jakási mediální hvězdička, ona formuje novou americkou společnost. 632 01:07:00,128 --> 01:07:06,764 To je její úkol v tom projektu přeformátování USA. 633 01:07:06,884 --> 01:07:11,470 Ano, nebyla zapojena do globální politiky, využívali ji na slepo, 634 01:07:11,590 --> 01:07:18,002 zařídili jí tu její televizní show, vytvořili jí image, nasměrovali její názory atd. 635 01:07:18,122 --> 01:07:21,681 Vždyť proč tak bojovala za státní elitu? 636 01:07:21,801 --> 01:07:27,493 Protože ty nástroje strukturního řízení má v rukou státní elita, to oni ji „udělali“. 637 01:07:27,613 --> 01:07:33,588 A proč pro tento globální projekt přeformátování americké společnosti vybrali právě Arménku? 638 01:07:33,708 --> 01:07:36,932 Protože Arméni jsou židé číslo dva. 639 01:07:37,601 --> 01:07:49,122 Proto je ta návštěva Kim Kardashianové dvojitým vítězstvím Trumpa a znamená upevnění Trumpa v řízení. 640 01:07:49,242 --> 01:07:57,655 To znamená, že teď Trump získal nejen židovskou podporu, ale ještě i arménskou podporu uvnitř USA. 641 01:07:57,775 --> 01:08:06,045 Kreativní třída před ním kapitulovala. A ničeho z toho si naši analytici nepovšimnuli. 642 01:08:06,165 --> 01:08:11,799 A potom se diví: „Jak to ten Trump vůbec dokáže vždy dosáhnout svého? 643 01:08:11,919 --> 01:08:15,431 Když takové symbolické okamžiky opomíjejí? 644 01:08:15,551 --> 01:08:18,164 Vždyť skutečně, než k tomu všemu došlo, 645 01:08:18,284 --> 01:08:23,726 Trump musel dosáhnout vítězství a všichni analytici to mohli probírat, jenže nechtějí. 646 01:08:23,846 --> 01:08:32,308 Takže Trump jim dal v G7 najevo, že bez Ruska nemají žádnou budoucnost. 647 01:08:32,428 --> 01:08:37,387 A oni mu odpověděli: „My jsme proti Rusku!“ 648 01:08:37,507 --> 01:08:41,213 „Tak co si mám s těmi lúzry počít? Je třeba dál pracovat. 649 01:08:41,333 --> 01:08:47,320 S Čínou, která nám působí menší ekonomickou škodu než EU, 650 01:08:47,440 --> 01:08:52,119 se mohu o ekonomice dohodnout lépe než s EU, tak budu pracovat s ní. 651 01:08:52,239 --> 01:08:57,157 A vy? Celá ta slavná G7? Vy se propadnete do neznáma.“ 652 01:08:57,277 --> 01:09:01,400 Demonstrovali mu, že se s ním nehodlají bavit. 653 01:09:01,520 --> 01:09:07,862 Jak byly předvedeny ty fotografie, kdy vepředu šli… 654 01:09:08,890 --> 01:09:18,985 ...Macron, Mayová a Merkelová šli v trojici a Ital s Trumpem ten průvod uzavírali. 655 01:09:19,105 --> 01:09:25,767 A jako první šli Trudeau a Šinzó Abe. 656 01:09:25,887 --> 01:09:33,193 Tohle mu dali najevo. A co má být? Vždyť všichni viděli, že si z toho Trump houby dělá. 657 01:09:33,313 --> 01:09:39,558 V Austrálii na G20 se také pokusili Putinovi zorganizovat obstrukci. 658 01:09:39,678 --> 01:09:48,944 A co z toho? Teď všichni jen vykřikují: „Ach ten Putin… To on je ten nejmocnější člověk na světě, vládce světa…“ 659 01:09:49,064 --> 01:09:54,048 Měli byste si trochu uvědomovat, co vlastně děláte, jak dlouho to… 660 01:09:54,168 --> 01:09:58,355 Oni prostě neustále vedou generální útok na ty samé hrábě. Tak si to užijte. 661 01:09:58,475 --> 01:10:04,013 A v ŠOS probíhá normální formování centra koncentrace řízení zosobněného Čínou. 662 01:10:04,133 --> 01:10:10,700 Ten proces probíhá, a bez Ruska nemůže být realizován. 663 01:10:10,820 --> 01:10:14,846 Klíče od budoucnosti světa má teď v rukou Rusko. 664 01:10:14,966 --> 01:10:19,958 Právě proto všichni teď potřebují, aby procesy v Rusku byly řiditelné, 665 01:10:20,078 --> 01:10:24,587 a podporují Putina v tom, aby tu udělal pořádek, protože jinak se civilizace zhroutí. 666 01:10:24,707 --> 01:10:30,271 To centrum koncentrace řízení už nikam jinam převést nestihnou. 667 01:10:30,391 --> 01:10:36,572 Přitom ale všichni velmi stojí o to, aby rozhodovali o budoucnosti Ruska za 15-20 let. 668 01:10:39,093 --> 01:10:42,282 A poslední otázka je od FakFlaj Marti. 669 01:10:42,402 --> 01:10:47,940 Valeriji Viktoroviči, vy jste řekl, že USA přestávají být světovým četníkem 670 01:10:48,060 --> 01:10:52,595 a Putin na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, 671 01:10:52,715 --> 01:10:58,176 že bude ochraňovat ty státy, které si budou přát vyjít z područí USA. 672 01:10:58,296 --> 01:11:04,632 To tedy znamená, že roli nového světového četníka přebírá Rusko, nebo jste měl na mysli něco úplně jiného? 673 01:11:04,752 --> 01:11:09,801 Něco úplně jiného. V žádném případě se Rusko nechce stát, 674 01:11:09,921 --> 01:11:17,543 v každém případě z pohledu gosudara a ruského národa, novým světovým četníkem globálního prediktoru. 675 01:11:17,663 --> 01:11:24,075 Náš gosudar uplatňuje nezávislou konceptuální politiku suverenizace Ruska. 676 01:11:24,195 --> 01:11:31,740 A to je to, co se nelíbí všem Putinovým kritikům a obzvláště některým lidem, 677 01:11:31,860 --> 01:11:38,092 kteří "prý" pracují z pozic Koncepce sociální bezpečnosti. 678 01:11:38,212 --> 01:11:45,834 Nelíbí se jim vysloveně ten aspekt, že Putin realizuje politiku konceptuální nezávislosti Ruska 679 01:11:45,954 --> 01:11:49,486 a získávání plné suverenity. 680 01:11:49,606 --> 01:11:54,578 A jinak? Rusko nikdy nikoho ze svých nenechávalo na holičkách, 681 01:11:54,698 --> 01:12:01,394 a proto ten, kdo si zvolí ruský svět, ruský způsob života, tak prosím, toho budeme bránit. 682 01:12:01,514 --> 01:12:08,183 To je to, o čem mluvil Putin. Ale v žádném případě Rusko nikdy nikomu nic nevnucovalo. 683 01:12:13,971 --> 01:12:22,766 V uplynulých dvou týdnech a obzvláště ta Přímá linka s prezidentem, 684 01:12:22,886 --> 01:12:28,939 ty události v uplynulých dvou týdnech, a obzvláště ta Přímá linka s prezidentem, 685 01:12:29,059 --> 01:12:39,124 předvedly, jak je nutné, aby celé široké vrstvy obyvatelstva získaly znalosti z řízení. 686 01:12:40,539 --> 01:12:44,679 Jestliže tomu lidé nebudou rozumět, 687 01:12:44,799 --> 01:12:54,709 nevyznají-li se v zákonech řízení složitých sociálních supersystémů stejně jako teď umí matematiku, 688 01:12:55,199 --> 01:12:59,648 tak nedokáží ubránit zájmy své a své rodiny. 689 01:12:59,768 --> 01:13:10,089 Přímá prezidentova linka přímo předvedla nezpůsobilost řídícího sboru, jeho protilidové zaměření, 690 01:13:10,209 --> 01:13:16,288 a v tomto případě je záchrana tonoucích v rukou samotných tonoucích. 691 01:13:16,408 --> 01:13:25,778 Získávejte proto znalosti a pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 692 01:13:25,898 --> 01:13:34,343 A možnosti kádrového růstu, sociální výtah se vám již otevřou automaticky v míře získávání potřebných znalostí. 693 01:13:34,463 --> 01:13:41,004 Teď se k tomu vytvořily ty nejvhodnější podmínky. 694 01:13:41,124 --> 01:13:45,145 Právě teď, kdy je Rusko v přelomové etapě, 695 01:13:45,265 --> 01:13:52,243 kdy se sešly zájmy ruského konceptuálního vedení i globálního prediktoru 696 01:13:52,363 --> 01:13:57,696 a dokonce i státní elity USA z hlediska zachování řiditelnosti Ruska, 697 01:13:57,816 --> 01:14:06,415 se všem schopným kádrům otevírá jednoduše nepředstavitelný prostor a možnosti kádrového růstu. 698 01:14:06,535 --> 01:14:13,796 Otázkou zůstávají už jen znalosti, které budou mít kandidáti do těchto funkcí. 699 01:14:13,916 --> 01:14:19,608 Proto je také proti Koncepci sociální bezpečnosti veden nový útok, 700 01:14:19,728 --> 01:14:25,318 protože chtějí její kádry nahradit svými omezeně způsobilými. 701 01:14:25,438 --> 01:14:31,362 A nad tím, že tak způsobí zánik Ruska i civilizace na planetě Zemi se ti, 702 01:14:31,482 --> 01:14:35,606 kteří blokují Koncepci sociální bezpečnosti, nezamýšlejí. 703 01:14:35,726 --> 01:14:42,549 Měli by si vzít ponaučení z příkladu svých starších kolegů, globálního prediktoru, 704 01:14:42,669 --> 01:14:48,053 který si sám uvědomuje, že v určité etapě, sice se skřípáním zubů, 705 01:14:48,173 --> 01:14:55,692 ale musí souhlasit s tím, aby příprava kádrové základny proběhla podle Koncepce sociální bezpečnosti. 706 01:14:55,812 --> 01:14:59,576 Takže opakuji, že teď máte unikátní možnost. 707 01:14:59,696 --> 01:15:06,075 Na jedné straně tu je nutnost zachovat civilizaci na planetě Zemi, 708 01:15:06,195 --> 01:15:11,685 a vlastní přežití, obrana zájmů vašich rodin, vašich dětí 709 01:15:11,805 --> 01:15:17,549 vyžadují získání znalostí z řízení složitých sociálních supersystémů, 710 01:15:17,669 --> 01:15:21,870 a na druhé straně se vám otevírají široké možnosti. 711 01:15:21,990 --> 01:15:26,911 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 712 01:15:27,031 --> 01:15:35,013 A znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy pouze v jednom zdroji, 713 01:15:35,133 --> 01:15:40,413 v pracích, v rozsáhlých pracích vnitřního prediktoru SSSR. 714 01:15:40,533 --> 01:15:49,235 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Sebevzdělávejte se a braňte tak zájmy své i své rodiny. 715 01:15:49,355 --> 01:15:55,227 Takže vám přeji štěstí, mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 716 01:15:55,347 --> 01:16:04,872 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 717 01:16:16,064 --> 01:16:29,690 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz