1 00:00:07,693 --> 00:00:12,428 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,482 --> 00:00:21,374 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,494 --> 00:00:24,314 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:24,434 --> 00:00:32,402 Zdravím naše vážené posluchače, diváky a kolegy ve studiu. 5 00:00:32,522 --> 00:00:37,594 Dnes je 18.06.2018. 6 00:00:39,800 --> 00:00:45,460 Je samozřejmé, že nejpopulárnější otázka souvisí s návrhem zákona 7 00:00:45,580 --> 00:00:48,935 předloženým vládou Ruské federace Státní dumě 8 00:00:49,055 --> 00:00:56,101 a vůbec s rozviřováním situace okolo takzvané penzijní reformy, týkající se zvýšení věku odchodu do důchodu. 9 00:00:56,221 --> 00:01:03,039 Přišlo nám velmi mnoho otázek, přečtu jednu v podání Andreje Michajličenka. 10 00:01:03,909 --> 00:01:10,928 Valeriji Viktoroviči, 14. června Medvěděv ohlásil konkrétní plány na zvýšení věku odchodu do důchodu. 11 00:01:11,048 --> 00:01:16,765 Doba, kterou si pro to zvolil, je znepokojující, neboť to ohlásil právě v den zahájení mistrovství světa ve fotbalu, 12 00:01:16,885 --> 00:01:20,641 tedy v den, který Sobjanin vyhlásil pro Moskvany za den pracovního volna 13 00:01:20,761 --> 00:01:24,407 a s omezeným přístupem do centra hlavního města. 14 00:01:24,527 --> 00:01:26,969 Vypadá to na krycí operaci. 15 00:01:27,089 --> 00:01:31,804 Zároveň bylo ohlášení zvýšení DPH na 20%. 16 00:01:31,924 --> 00:01:38,043 Myslíte si i po této události, že Putin je stále proti zvyšování věku odchodu do důchodu? 17 00:01:38,163 --> 00:01:45,017 Nebo jde o jakýsi přemet, kdy penzijní věk sice nezvýší, ale DPH v tichosti zafixují na nové úrovni? 18 00:01:45,876 --> 00:01:50,276 Ne, není to žádný přemet a nesouvisí to s DPH. 19 00:01:50,396 --> 00:01:57,127 A já jsem více než přesvědčen o tom, že Putin je stále proti zvýšení věku odchodu do důchodu, 20 00:01:57,247 --> 00:02:00,385 a to z toho jednoduchého důvodu, 21 00:02:00,505 --> 00:02:06,902 že veškerá faktologie událostí o tom jasně vypovídá 22 00:02:10,438 --> 00:02:18,543 a zahájení mistrovství světa ve fotbale vůbec nemělo být žádným krytím. 23 00:02:18,663 --> 00:02:21,493 Takže oč tu jde? 24 00:02:25,197 --> 00:02:30,127 Jakmile Medvěděv vyhlásil, 25 00:02:30,247 --> 00:02:37,172 že vláda bude předkládat návrh zákona o zvýšení věku odchodu do důchodu, 26 00:02:37,292 --> 00:02:49,667 tak okamžitě různé zdroje obzvláště liberálního a „patriotického“ zaměření, 27 00:02:49,787 --> 00:02:56,638 neboť „patriasti“ a „liberasti“ v tom jdou ruku v ruce, rozjely družně stejnou kampaň: 28 00:02:56,758 --> 00:03:03,405 „Jak je to možné? Vladimir Vladimirovič Putin v roce 2005 řekl, 29 00:03:03,525 --> 00:03:09,587 že dokud on bude prezidentem, tak nedopustí zvýšení věku odchodu do důchodu. 30 00:03:09,707 --> 00:03:22,509 A teď z ničeho nic Putin (ne vláda, ale Putin) tyto své sliby pošlapal a zvyšuje penzijní věk.“ 31 00:03:24,541 --> 00:03:33,342 Putin navíc o tom, že nejsou žádné důvody pro zvyšování penzijního věku, nemluvil jen v roce 2005, 32 00:03:33,462 --> 00:03:44,481 probíral to i v Přímé lince v roce 2015, a také v Přímé lince z letošního sedmého června. 33 00:03:44,601 --> 00:03:52,250 Tam všude mluvil o tom, že nejsou žádné důvodu pro zvyšování věku odchodu do důchodu 34 00:03:52,370 --> 00:04:06,370 a vláda si najednou přijde s takovým rozhodnutím a všichni „patriasti“ a „liberasti“ to vše přehazují na Putina: 35 00:04:06,490 --> 00:04:13,470 „To Putin za to může, to Putin nedodržuje své sliby. Putin to a Putin ono…“. 36 00:04:13,590 --> 00:04:16,533 Putin se na to však předem připravil. 37 00:04:16,653 --> 00:04:21,602 Nevěděl snad, že se připravuje podání takovéhoto návrhu zákona? Věděl. 38 00:04:21,722 --> 00:04:28,453 Proto také k této věci v Přímé lince předem vyjádřil svůj postoj, že on je proti zvyšování penzijního věku. 39 00:04:28,573 --> 00:04:30,708 A proč je to vše podnikáno? 40 00:04:30,828 --> 00:04:41,458 Aby byla veškerá nenávist, všechna ta nespokojenost a rozhořčení nasměrována proti Putinovi. 41 00:04:41,578 --> 00:04:49,895 Nějak stále zapomínáme na to, nač neúnavně a opakovaně poukazuji od začátku roku, 42 00:04:50,015 --> 00:05:03,151 že ta kulminace všech politických událostí roku 2018 má vrcholit právě v době mistrovství světa ve fotbale. 43 00:05:03,271 --> 00:05:17,242 To právě v této době je naplánováno provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. 44 00:05:17,715 --> 00:05:21,419 Mluvím o tom neustále. 45 00:05:21,539 --> 00:05:28,604 A neustále to svádím k tomu, že tam také směřují všechny události, 46 00:05:28,724 --> 00:05:34,758 ať už jde o cokoliv, třeba o zvyšování cen benzínu. 47 00:05:34,878 --> 00:05:37,766 Vždyť se podívejte, jak to probíhalo. 48 00:05:37,886 --> 00:05:44,561 Dohodli se, že do 30. května ceny zůstanou stejné, nebudou se hýbat, 49 00:05:44,681 --> 00:05:52,386 neboť to již bylo naftařům kompenzováno, ale přesto do 3. června ceny po celém státě rostly. 50 00:05:52,859 --> 00:06:01,938 Do 3. června naftaři na benzínkách zvyšovali ceny bez ohledu na všechny své sliby. 51 00:06:03,943 --> 00:06:05,251 A proč? 52 00:06:05,371 --> 00:06:11,183 Bylo zapotřebí udržet a zvyšovat nespokojenost lidí. 53 00:06:11,303 --> 00:06:17,533 Ta věc s Telegramem je o tom samém, stejně jako pokus o majdan prostřednictvím voleb a Grudinina. 54 00:06:17,653 --> 00:06:22,935 Jenže Grudinin to nezvládl, takže se jim to nepovedlo. To však jejich plány nijak nemění. 55 00:06:23,055 --> 00:06:28,616 A je tu přece ještě jedna věc, neustále musíme mít na zřeteli i Ukrajinu. 56 00:06:28,736 --> 00:06:38,864 Cožpak si myslíte, že je to jen tak, že do veškerého prostoru za linií fronty 57 00:06:38,984 --> 00:06:44,178 mezi kyjevskou bandou, mezi ukrajinskou ozbrojenou sebrankou (VSU) 58 00:06:44,298 --> 00:06:50,083 a novoruskou armádou, armádou Luhanské a Doněcké republiky 59 00:06:50,203 --> 00:06:55,931 bylo nahnáno takové množství ukrajinské ozbrojené sebranky, že je tam tolik vojáků, 60 00:06:56,051 --> 00:07:01,027 tolik vojenské techniky, že tam všechno jen kypí? 61 00:07:01,147 --> 00:07:03,784 Cožpak to udělali jen tak? 62 00:07:03,904 --> 00:07:07,905 To vše je přece připraveno pro plnění určitých úkolů. 63 00:07:08,025 --> 00:07:12,305 Zapomněli jsme snad, jak probíhaly ty klíčové okamžiky? 64 00:07:12,425 --> 00:07:20,103 Kdy začala intervence a genocida osetinského národa ze strany gruzínských fašistů v roce 2008? 65 00:07:21,022 --> 00:07:24,057 Právě v den zahájení olympiády. 66 00:07:24,177 --> 00:07:30,044 A v průběhu olympiády v roce 2014 byl uskutečněn státní převrat v Kyjevě. 67 00:07:30,164 --> 00:07:36,923 Velmi dobře jsme viděli, jak se to na Ukrajině vyvíjí. 68 00:07:37,953 --> 00:07:40,849 Ale proč nepřešli do útoku? 69 00:07:40,969 --> 00:07:46,140 Potenciální možnost k tomu stále ještě existuje, ta potenciální možnost tu je. 70 00:07:46,260 --> 00:07:50,206 Ale přišli o čas, přišli o to nejcennější. A jak se to stalo? 71 00:07:50,326 --> 00:07:54,801 Mluvil jsem o tom v souvislosti s takzvanou "vraždou" Babčenka. 72 00:07:54,921 --> 00:07:57,558 Jen si představte tu situaci, 73 00:07:57,678 --> 00:08:07,667 když by se v okamžiku, kdy si vláda naplánovala vyhlásit zvýšení věku odchodu do důchodu, 74 00:08:07,787 --> 00:08:11,147 v jednom bodě sešlo tolik věcí, 75 00:08:11,267 --> 00:08:19,549 z nichž mezi hlavní patří rozdráždění lidí skandálem okolo Telegramu: "Vždyť tu máme cenzuru"; 76 00:08:19,669 --> 00:08:27,021 a zvyšování cen pohonných hmot... 77 00:08:28,134 --> 00:08:32,479 A k tomu by se přidala další velice důležitá událost, 78 00:08:32,599 --> 00:08:42,031 kterou by byl bojkot olympiády, oj mistrovství světa řadou důležitých fotbalových týmů… 79 00:08:43,396 --> 00:08:46,988 Představte si tu situaci, 80 00:08:48,659 --> 00:08:58,490 kdy by lidé vyšli do ulic, protože oni by do nich vyšli tak jako tak, nebylo by je tam třeba ani vyhánět, 81 00:08:58,610 --> 00:09:10,325 a přitom by byli zcela vyvedení z míry, rozehřátí a vybuzení všemi těmi předchozími věcmi 82 00:09:11,188 --> 00:09:13,917 a ještě i tou další, 83 00:09:14,752 --> 00:09:17,565 válkou na Donbasu. 84 00:09:17,685 --> 00:09:22,243 Jen si to vezměte, je rozviřována protiruská hysterie. 85 00:09:22,363 --> 00:09:27,812 Kdyby Ukrajinské ozbrojené síly (SBU), ukrajinská prokuratura a ministerstvo zahraničí… 86 00:09:27,932 --> 00:09:32,324 Já jsem to samozřejmě mínil ironicky, někteří ten sarkasmus zdá se nepochopili, 87 00:09:32,444 --> 00:09:36,641 že si v té věci zasloužili udělení Řádu za zásluhy o vlast. 88 00:09:36,761 --> 00:09:42,962 Kdyby ještě více posílily tu obsahovou část, která viditelně potřebovala ještě umocnit… 89 00:09:43,082 --> 00:09:48,142 Jenže oni to neumí, nevědí jak na to a seshora jim v tom globalisté ještě bránili, 90 00:09:48,262 --> 00:09:51,511 když jim řekli: „Udělejte to tak a dál už to bude naše starost.“ 91 00:09:51,631 --> 00:09:55,466 A potom celé to informační společenství Západu „nechali pěkně ve štychu“. 92 00:09:55,586 --> 00:10:01,036 Kdyby to ale splnilo původní účel, tak by se ta událost s Babčenkem stala předehrou 93 00:10:01,156 --> 00:10:07,218 ke všeobecným protiruským bakchanáliím, k začátku útoku na Donbas, 94 00:10:07,338 --> 00:10:11,451 k odmítnutí části týmů přijet na mistrovství. 95 00:10:11,571 --> 00:10:17,764 Navíc by lidé byli vyburcováni i tím ostatním, problémy okolo bydlení, cenami pohonných hmot, Telegramem… 96 00:10:17,884 --> 00:10:22,256 Lidé by byli naštvaní, oni jsou i tak dost naštvaní. 97 00:10:22,376 --> 00:10:28,940 A když by se mohli alespoň trochu povyrazit při tom fotbalovém svátku, 98 00:10:29,060 --> 00:10:34,202 tak by těm lidem v ulicích rozehřátým navíc povzbuzujícími nápoji… 99 00:10:34,322 --> 00:10:38,965 Každý přece ví, jak fanouškové rádi popíjejí alkoholické nápoje. Je to jako v tom vtipu: 100 00:10:39,085 --> 00:10:43,754 Ve fotbale je to tak, že 22 namakanců vede „zdravý“ způsob života... 101 00:10:43,874 --> 00:10:48,545 Což je relativní, v závorkách, protože co je to za "zdravý" způsob života? 102 00:10:48,665 --> 00:10:58,625 ...a 22 tisíc fanoušků, kteří je sledují z tribun stadionu, za ně pijí, kouří a vedou nezdravý způsob života. 103 00:10:58,745 --> 00:11:04,000 V podstatě je to ale tak, že nezdravý způsob života vedou jak fotbalisté, tak i jejich fanoušci. 104 00:11:04,120 --> 00:11:06,980 A teď si představte, že tito lidé vyjdou do ulic. 105 00:11:07,100 --> 00:11:11,352 Už tak jsou maximálně nespokojeni tou politikou, kterou jako vede Putin… 106 00:11:11,472 --> 00:11:16,586 Vždyť co jim ještě navíc vštěpují? Že Putin je proti Západu: „A teď se podívejte, kam to vede. 107 00:11:16,706 --> 00:11:20,513 Veškeré světové společenství se od Putina odvrací. 108 00:11:20,633 --> 00:11:26,111 Uvalují na nás sankce, nepřijeli na fotbal, bojkotují ho a na Ukrajině je válka. 109 00:11:26,231 --> 00:11:32,098 Proč tam vůbec posílal armádu? Proč by měl bránit Donbas? 110 00:11:32,218 --> 00:11:36,526 Je to Ukrajina, tak ať si tam dělají, co sami chtějí.“ Chápete? 111 00:11:36,646 --> 00:11:47,025 A do toho ještě tnou lidi do živého a sáhnou jim na penze: „Žádných svých penzí se ani nedožijete…“ 112 00:11:47,145 --> 00:11:52,343 Včera byla Golikova v pořadu u Solovjova. 113 00:11:52,463 --> 00:11:58,275 Víte, já jsem se na ni díval a jen jsem žasnul, vždyť je to Čubajs v sukni. 114 00:11:58,395 --> 00:12:02,230 Vždyť ona lže, jako když tiskne. 115 00:12:02,350 --> 00:12:06,490 Je to stejné, jako když Čubajs lhal o privatizaci: 116 00:12:06,610 --> 00:12:14,177 „Dostanete voucher a ten vám zajistí dvě Volhy, čtyři náhradní kola. 117 00:12:14,297 --> 00:12:17,908 Budete mít na co si vzpomenete…“ 118 00:12:18,028 --> 00:12:19,941 No a ona je to samé. 119 00:12:20,061 --> 00:12:23,784 Ale co je vůbec nejdůležitější, řekla tam dvě věci. 120 00:12:23,904 --> 00:12:28,685 Tak zaprvé - neexistují žádné ekonomické okolnosti, 121 00:12:28,805 --> 00:12:41,357 které by podmiňovaly zvyšování cen, tedy penzijní věk a zadruhé, že ten penzijní věk zvyšují jen proto, 122 00:12:41,477 --> 00:12:45,143 že si to žádá jejich zahraniční páníček. 123 00:12:45,263 --> 00:12:53,052 Už tak se provinili. Putin jim ho nedovolil zvyšovat, a jak se oni mají před páníčkem ospravedlnit? 124 00:12:53,172 --> 00:12:58,705 „No řekněte, jak? Vždyť už tak jsme v aplikaci této genocidy poslední.“ 125 00:12:58,825 --> 00:13:05,277 Pro nás je snad světový trend zvyšování věku odchodu do důchodu řídící příručkou? 126 00:13:05,397 --> 00:13:10,958 To přece musí být podmíněno ekonomickou a sociální účelností, která je zcela opačná. 127 00:13:11,078 --> 00:13:15,637 Já sám jsem o tom mluvil nejednou. Už jen ten vliv robotizace. 128 00:13:15,757 --> 00:13:19,312 A jestliže budeme zvyšovat penzijní věk, 129 00:13:19,432 --> 00:13:24,623 tak zaprvé v mnohých oblastech 130 00:13:24,743 --> 00:13:32,959 za 10-15 let zcela přijdeme o profesionály a odborníky. 131 00:13:33,079 --> 00:13:38,083 I v ekonomice přijdeme o celou řadu kompetentních lidí. 132 00:13:38,203 --> 00:13:43,011 A zadruhé to znamená sociální napětí. 133 00:13:45,462 --> 00:13:52,285 Už teď, když nabírají zaměstnance, se nezřídka setkáte s inzerátem: 134 00:13:52,405 --> 00:13:57,743 „Osoby starší padesáti nebo čtyřiceti let se nemusí obtěžovat.“ 135 00:13:57,863 --> 00:14:02,338 To znamená: „Nabíráme odborníky, ale ne vašeho věku.“ A co je výsledkem? 136 00:14:02,458 --> 00:14:10,442 Celý segment lidí penzi ještě nedostává a ze života je přitom už vyřazen, jednoduše je vyřazen. 137 00:14:10,562 --> 00:14:17,626 Opakuji, že ve výsledku toho, že mladí nezískají profesionální znalosti a návyky, 138 00:14:17,746 --> 00:14:21,358 protože penzisté zůstanou dlouho na svých místech, 139 00:14:21,478 --> 00:14:25,647 za 10-15 let přijdeme v ekonomice o celou řadu kompetencí. 140 00:14:25,767 --> 00:14:33,137 A zadruhé hlavní masa obyvatel vůbec nenajde práci a penzi také nedostane. 141 00:14:33,257 --> 00:14:35,310 Žijte si, z čeho chcete. 142 00:14:35,430 --> 00:14:40,128 Vždyť ať se Solovjov snažil, jak chtěl, tak z Golikové k tomu nic nevytáhnul. 143 00:14:40,248 --> 00:14:42,300 A co v podstatě řekla? 144 00:14:42,420 --> 00:14:47,312 „To přece není naše starost, z čeho ten dobytek bude žít. 145 00:14:48,078 --> 00:14:51,560 My prostě zvýšíme věk odchodu do důchodu 146 00:14:51,680 --> 00:15:02,090 a o pár šupů zvedneme současným důchodcům jejich důchody. 147 00:15:02,210 --> 00:15:07,350 Ovšem budou si to muset vydobýt od těch, kteří na ně teď musí vydělávat. 148 00:15:07,470 --> 00:15:10,051 Vneseme tak hezky do společnosti rozkol.“ 149 00:15:10,171 --> 00:15:17,097 Vždyť je to prostě, když jsem se tak na ni díval a poslouchal ji, to je tak neuvěřitelný cynismus! 150 00:15:17,217 --> 00:15:24,254 Víte, ono to snad ani není tak, že by ruský národ nenáviděli, oni ho jednoduše ignorují. 151 00:15:24,374 --> 00:15:30,798 Vědí jen jedno, že jim Západ nařídil, aby z Ruska udělali surovinový přívěšek Západu. 152 00:15:31,856 --> 00:15:35,560 Přesně o tom tam mluvila. 153 00:15:35,680 --> 00:15:42,800 Několik posledních pořadů, již několik posledních týdnů si Solovjov najednou začal zvát odborníky, 154 00:15:42,920 --> 00:15:45,824 se kterými se konzultuje vláda. 155 00:15:46,615 --> 00:15:56,446 A o čem ti rozliční konzultanti mluvili? Fakticky připravovali půdu pro toto oznámení. 156 00:15:56,566 --> 00:16:04,717 Aby na jedné straně bylo přijato a na druhé dosáhli potřebného řídícího efektu. 157 00:16:04,837 --> 00:16:06,722 Vždyť o čem mluvili? 158 00:16:06,842 --> 00:16:12,749 Ti odborníci, kteří pracují jako poradci a rozpracovávají různé dokumenty, mluvili o tom, 159 00:16:12,869 --> 00:16:17,929 že Rusko je zbytečný článek světové civilizace, kterému je určeno být surovinovým přívěškem 160 00:16:18,049 --> 00:16:23,917 zvyšujícím životní úroveň Západu a ruský národ je zbytečný, tak co si s ním dělat starosti? 161 00:16:24,037 --> 00:16:29,152 To jsou názory poradců Medvěděva, Golikové a dalších, kteří připravují příslušné dokumenty. 162 00:16:29,272 --> 00:16:36,922 Oni jsou upřímně přesvědčeni o tom, že jejich vyšším posláním je sloužit západnímu páníčkovi a lízat mu boty. 163 00:16:37,042 --> 00:16:40,737 U Solovjova o tom mluvili zcela nepokrytě. 164 00:16:43,160 --> 00:16:51,515 Potom nastoupila Golikova a fakticky zopakovala to samé, jen to trochu zaobalila a nepřímo opsala. 165 00:16:51,635 --> 00:16:56,888 V podstatě je v tomto ohledu ten její proslov dobrou praktickou ukázkou 166 00:16:57,008 --> 00:17:01,539 z pohledu Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení. 167 00:17:01,659 --> 00:17:06,023 Chcete-li slyšet, co opravdu říká, tak si vezměte Dostatečně všeobecnou teorii řízení 168 00:17:06,143 --> 00:17:08,390 a rozeberte si to podle priorit řízení: 169 00:17:08,510 --> 00:17:13,904 „Co že to vlastně řekla? Jaká je to priorita? To zapadá sem, zapíšeme si to. A tady? Zase si to poznamenáme…“ 170 00:17:14,024 --> 00:17:21,813 Potom si své poznámky už jen znovu přečtěte a unikátním způsobem si tak dešifrujete, co vlastně řekla. 171 00:17:28,106 --> 00:17:31,671 Je tedy možné z toho vyvodit, 172 00:17:31,791 --> 00:17:42,198 že náš liberalistický výkvět se přece nezaktivizoval jen tak, Medvěděv a ti ostatní. 173 00:17:42,318 --> 00:17:46,291 Ano, oni slouží Spojeným státům, státní elitě USA. 174 00:17:46,411 --> 00:17:54,312 Takže se přemohli, neboť se vždy bojí, ale přesto vždy poslouží páníčkovi… 175 00:17:55,147 --> 00:18:04,254 Proč se tedy tak najednou rozhodli tak drze, cynicky vrhnout do útoku na Rusko 176 00:18:04,374 --> 00:18:07,512 a na Putina, na ruského gosudara? 177 00:18:08,486 --> 00:18:18,261 Opakuji, že ta penzijní reforma ohlášená Medvěděvem je aktem realizace státního převratu na svržení Putina. 178 00:18:19,569 --> 00:18:27,033 A zde, já se k tomu útoku liberálů ještě vrátím, ale musím dodat ještě jednu velice důležitou věc. 179 00:18:27,153 --> 00:18:36,752 Dnes se přece paralelně vštěpuje lidem: „Co to má být? My jsme zvolili Putina a on teď provádí tohle!“ 180 00:18:36,872 --> 00:18:41,708 Najdou se i rádoby „konceptuálové“, kteří ohrnují nos: 181 00:18:41,828 --> 00:18:49,952 „Putin se konceptuálně vyhranil, když pije víno, když vypil panáka vodky se Si Ťin-pchingem“. 182 00:18:50,072 --> 00:18:57,024 To je jako v tom vtipu o židovi v sauně: „Buď si sundejte ten křížek, nebo oblékněte trenky.“ 183 00:18:57,144 --> 00:19:01,815 Co je to za licoměrnost, pokrytectví, přetvářku? 184 00:19:03,903 --> 00:19:13,706 Připomenu, že stejní „konceptuálové“ si ze Stalina dělají téměř modlu a přitom pil i kouřil. 185 00:19:13,826 --> 00:19:20,640 Takže v souladu s těmi klišé, o která se opírají tito rádoby "konceptuálové", 186 00:19:20,760 --> 00:19:26,238 by jejich hrdinou měl být Hitler, který byl vegetarián, nepil ani nekouřil. 187 00:19:28,250 --> 00:19:31,843 Existuje oblast praktické politiky. 188 00:19:31,963 --> 00:19:36,762 A jestliže někdo uvázl v matrici vyjádřené vtipem: 189 00:19:37,917 --> 00:19:45,859 „Je rok 1944. Po Berlíně se prochází Stierlitz a ani buďonovka s rudou hvězdou, 190 00:19:45,979 --> 00:19:53,545 Špaginův samopal a šnůry od padáku táhnoucí se za ním či řád Rudé hvězdy a Rudého praporu na jeho hrudi 191 00:19:53,665 --> 00:19:58,934 neprozrazují, že se vlastně jedná o sovětského špióna.“ 192 00:19:59,490 --> 00:20:05,165 Tak přesně tam uvázli, to jim to všechno nic neříká! 193 00:20:05,285 --> 00:20:11,767 Existuje oblast reálné politiky, ve které je třeba jednat na základě reálných okolností. 194 00:20:12,922 --> 00:20:24,592 A člověka, který riskuje svou hlavu za Rusko, se snaží nechat osamoceného v bojích s nepřáteli Ruska: 195 00:20:24,712 --> 00:20:29,941 „My ti blahosklonně dovolíme, abys něco podniknul, ale podporovat tě v tom nebudeme. 196 00:20:30,061 --> 00:20:34,824 Raději podpoříme Grudinina, který jde proti tobě, protože za ním stojí USA, 197 00:20:34,944 --> 00:20:38,835 které teď u nás potřebují rozpoutat majdan…“. 198 00:20:39,352 --> 00:20:42,489 Je třeba si uvědomovat jednoduchou věc. 199 00:20:42,609 --> 00:20:49,613 Jestliže odmítáte podporovat Putina, neznamená to, že jste ohrnuli nos nad ním jako člověkem, 200 00:20:49,733 --> 00:20:53,926 znamená to, že jste odmítli podporu ruskému gosudarovi, 201 00:20:54,046 --> 00:21:00,967 čímž napomáháte realizaci státního převratu a rozpoutání občanské války, 202 00:21:01,087 --> 00:21:07,545 a také tím sami napomáháte přijetí toho penzijního zákona. 203 00:21:07,665 --> 00:21:10,842 Protože tak ponecháváte Putina, aby bojoval sám. 204 00:21:10,962 --> 00:21:14,693 A on přece manévruje v zájmu Ruska, a aby ho zachránil, 205 00:21:14,813 --> 00:21:23,961 tak jako byl svého času Stalin nucen podepisovat seznamy odsouzených k zastřelení, aby zachránil Rusko, 206 00:21:24,081 --> 00:21:29,487 aby zachránil Sovětský svaz a obrátil represe proti jejich organizátorům, 207 00:21:30,646 --> 00:21:34,051 je i Putin nucen přistupovat na kompromisy. 208 00:21:34,171 --> 00:21:39,273 A jestliže přijde o podporu lidí, bude na ten kompromis možná nucen přistoupit i nyní. 209 00:21:39,393 --> 00:21:44,906 Jenže odmítnou-li ho lidé podpořit, vymstí se to jen jim samotným, 210 00:21:45,026 --> 00:21:49,184 stejně jako ty represe, které byly prý „stalinské“! 211 00:21:49,304 --> 00:21:56,510 Vždyť v těch represích mohl reálně zahynout sám Stalin, jenže potom by se jim zřejmě říkalo jinak. 212 00:21:57,157 --> 00:22:06,024 Stejně jako manévroval Stalin, manévruje i Putin, až na to, že na rozdíl od něho to má Putin o moc složitější, 213 00:22:06,144 --> 00:22:12,664 protože Stalin se mohl opírat o státní ideologii a vyřídit díky tomu své protivníky. 214 00:22:12,784 --> 00:22:16,697 A teď žádnou státní ideologii nemáme. 215 00:22:16,817 --> 00:22:22,156 A to nejdůležitější, ten revanš, ta davo-„elitářská“ společnost, 216 00:22:22,276 --> 00:22:26,701 kterou chtěli vybudovat bývalí „rudí velitelé“ typu Žukova, 217 00:22:26,821 --> 00:22:31,113 je dnes realitou a oni mají v rukou armádu. 218 00:22:31,233 --> 00:22:33,096 Stát má armádu, 219 00:22:33,216 --> 00:22:39,936 ale oni mají také svou armádu - různé ty soukromé bezpečnostní agentury a bezpečnostní služby. 220 00:22:41,073 --> 00:22:50,363 A praxe ukazuje, že ve jménu amerických zájmů nebudou váhat tuto armádu použít proti lidem. 221 00:22:50,483 --> 00:22:57,249 A co se týká těch amerických zájmů, tak zde se dostáváme k tomu, proč teď naši liberálové jdou do útoku. 222 00:22:57,369 --> 00:23:01,104 Americké zájmy jsou různé, jako to bylo i v případě Babčenka. 223 00:23:01,224 --> 00:23:04,624 To, co vychází z amerických zájmů, se různí, 224 00:23:04,744 --> 00:23:11,330 Existují zájmy globální elity a také zájmy státní elity USA. 225 00:23:11,450 --> 00:23:17,101 Zcela zároveň s náporem proti Putinovi 226 00:23:19,619 --> 00:23:25,390 v USA začal, zcela souběžně, i nápor proti Trumpovi. 227 00:23:26,327 --> 00:23:32,921 Státní elita ve své nenávisti k Trumpovi přímo zuří. 228 00:23:33,835 --> 00:23:43,349 14. června byla proti Trumpovu fondu podána žaloba, 229 00:23:43,751 --> 00:23:47,627 Robert de Niro ho veřejně sprostě urážel. 230 00:23:47,747 --> 00:23:56,049 Ještě byl zatčen Manafort, jeho advokát odešel, jeden z pomocníků se odejít chystá. 231 00:23:56,169 --> 00:24:03,960 To znamená, že probíhá rozsáhlý útok proti Trumpovi, státní elita prostě zuří. 232 00:24:07,123 --> 00:24:13,718 13. června se u nás v Rusku stala velice zajímavá matriční událost. 233 00:24:13,838 --> 00:24:24,859 V pořadu NTV Místo setkání vystoupil dopisovatel novin New York Post Mark Knuckles 234 00:24:26,241 --> 00:24:35,420 a moderátor mu říká: „Zítra má Trump narozeniny. Co byste mu k nim popřál?“ 235 00:24:35,540 --> 00:24:42,528 Mark Knuckles přímo odpověděl: „Popravdě řečeno bych přál Trumpovi smrt.“ 236 00:24:42,648 --> 00:24:50,638 Dovedete si představit, kam až se vystupňovala ta vzájemná nevraživost v americké společnosti, 237 00:24:51,397 --> 00:25:04,274 že jakýsi novinář, jakýsi veřejný činitel v jiném státě přeje prezidentovi svého státu veřejně smrt? 238 00:25:04,394 --> 00:25:09,591 To znamená, že předpokládá, že mu za to žádný trest nehrozí. 239 00:25:09,711 --> 00:25:13,316 A zde je dobré si připomenout dvě události. 240 00:25:13,436 --> 00:25:22,526 Tou první je, jak Clintonová prohlásila: „Jsem připravena natáhnout si vaši čepici.“ 241 00:25:22,646 --> 00:25:27,241 Ve smyslu, když nad nimi nedokážeš vyhrát, tak se k nim připoj. 242 00:25:28,147 --> 00:25:40,331 A hybatelka té clintonovské protitrumpovské kampaně Kimberly, Kim Kardashianová 243 00:25:40,819 --> 00:25:44,335 se dostavila k Trumpovi s kapitulací. 244 00:25:44,455 --> 00:25:49,384 To znamená, že lídři hází přes palubu ty, kteří za nimi stáli. 245 00:25:49,504 --> 00:25:56,381 Jenže ta protitrumpovská hysterie a nenávist je vybičována do maxima. 246 00:25:56,501 --> 00:26:02,612 V pořadu u Solovjova byl opět... 247 00:26:06,616 --> 00:26:12,604 ...Simes, Dmitri Simes a co tam řekl? 248 00:26:12,724 --> 00:26:25,555 Zdálo by se, že Trumpa, tedy Kim Čong-una, který jaderné zbraně má, nebo také nemá, 249 00:26:25,675 --> 00:26:34,223 který má nosnou raketu, nebo také ne, se bojí a spolupracují s ním, zatímco s Ruskem ani náhodou. 250 00:26:34,343 --> 00:26:41,221 A on řekl: „A proč by se Ruska měli bát, když je veškerá jeho „elita“ orientována na USA?“ 251 00:26:41,341 --> 00:26:45,712 Oni přece vidí mechanismy, jak a na koho zatlačit. 252 00:26:45,832 --> 00:26:49,408 Takže ať už má Rusko jakkoliv dobré zbraně, žádné rakety nepoletí. 253 00:26:49,528 --> 00:26:55,885 Neznamenají tedy pro USA hrozbu. Ti touží jen po jednom, provést státní převrat a zbavit se Putina. 254 00:26:56,005 --> 00:26:58,559 To je hlavní úkol státní elity. 255 00:26:58,679 --> 00:27:06,290 A když lídři začali házet americkou státní elitu čelící Trumpovi přes palubu, 256 00:27:06,410 --> 00:27:14,066 tak té státní elitě, která ztrátu svých pozic dobře vidí, zbyla už jen poslední šance: 257 00:27:14,186 --> 00:27:18,858 „Teď každý z nás udělá z posledních sil maximum 258 00:27:18,978 --> 00:27:25,118 a v Rusku už pomalu začíná mistrovství světa, státní převrat je na spadnutí a veškerá ta jejich „elita“ je naše. 259 00:27:25,238 --> 00:27:29,508 Jen se podívejte na jejich vládu, ta je celá jen a jen naše.“ 260 00:27:29,628 --> 00:27:36,682 V minulé vládě jsme měli ministerstvo „otevřené vlády“. 261 00:27:36,802 --> 00:27:41,473 Některým se nelíbilo, že ho zlikvidovali. 262 00:27:41,593 --> 00:27:45,439 Prý proč? Alespoň něco jsme tu měli. 263 00:27:45,559 --> 00:27:49,694 To je sice pěkné, ale ke komu byl otevřený sám Abyzov, není vůbec jasné. 264 00:27:49,814 --> 00:28:00,144 Ve skutečnosti bylo to ministerstvo „otevřené vlády“ formou kontroly, strukturní aparátní kontroly 265 00:28:00,264 --> 00:28:04,111 činnosti naší vlády 266 00:28:04,231 --> 00:28:08,210 ze strany amerických státních orgánů. 267 00:28:08,330 --> 00:28:17,122 To znamená, že když se jakýkoliv státní orgán obrátil na ministerstvo „otevřené vlády“, 268 00:28:17,242 --> 00:28:22,470 s nějakou žádostí k Abyzovovi, prostě s čímkoliv, s jakýmikoliv utajenými informacemi, 269 00:28:22,590 --> 00:28:24,654 tak to Abyzov předal dál. 270 00:28:24,774 --> 00:28:29,222 Jednalo se o formu strukturního řízení ze strany USA. 271 00:28:29,342 --> 00:28:34,584 Když u nás někdo mluví o tom, že jsme jediným suverénním státem, 272 00:28:34,704 --> 00:28:39,215 že jsme už získali suverenitu, tak ať si na to vzpomene. 273 00:28:39,335 --> 00:28:45,021 To ministerstvo „otevřené vlády“ bylo zlikvidováno zcela nedávno, 274 00:28:45,141 --> 00:28:52,059 teprve teď jsme se ho zbavili a s ohledem na novou vládu se jednalo o tu nejvýznamnější událost! 275 00:28:52,179 --> 00:28:58,090 Jenže americká státní elita si zvykla žít s vědomím, 276 00:28:58,210 --> 00:29:02,533 že má plnou kontrolu nad děním v Rusku 277 00:29:02,653 --> 00:29:06,454 a teď jednoduše nedokážou pochopit, co se kde děje a proč. 278 00:29:06,574 --> 00:29:10,955 Vidí to na konfliktech různých klanově korporativních skupin, ale vůbec ne v Rusku, 279 00:29:11,075 --> 00:29:17,015 protože Rusko a „rossionskou elitu“ zcela přehlížejí, o tu si utírají své boty. 280 00:29:17,135 --> 00:29:24,881 To ty naše Golikové a další takové jen sní o tom, jak vyhovět svému zaoceánskému páníčkovi, 281 00:29:25,001 --> 00:29:30,942 který si o ně utírá své boty a bude-li to zapotřebí, bez mrknutí oka je zašlape do země. 282 00:29:31,062 --> 00:29:38,715 Americká státní elita, která nechápe globální řízení a zmůže se maximálně na geopolitiku, 283 00:29:38,835 --> 00:29:44,998 žije v přesvědčení, že mají Rusko stejně jako dřív pod kontrolou. 284 00:29:45,118 --> 00:29:47,784 Jenže oni o tu kontrolu přicházejí, 285 00:29:47,904 --> 00:29:53,221 v tom je ten Putin ohrožuje, omezováním jejich kontroly: „Podívejte, zlikvidovali ministerstvo „otevřené vlády“. 286 00:29:53,341 --> 00:29:56,407 To znamená, že máme poslední šanci.“ 287 00:29:56,527 --> 00:30:01,375 A právě kvůli té poslední šanci dali do hry všechno. 288 00:30:02,557 --> 00:30:10,377 Vnucují nám zákon o zvýšení věku odchodu do důchodu, 289 00:30:10,497 --> 00:30:19,423 který není podmíněný žádnými ekonomickými okolnostmi a naopak povede k nárůstu ekonomických problémů, 290 00:30:19,543 --> 00:30:23,679 sociálního napětí a nakonec ke zhroucení státu. 291 00:30:24,637 --> 00:30:34,173 A je třeba si uvědomit jednoduchou věc, že vláda neplní žádnou havarijní funkci, 292 00:30:35,154 --> 00:30:41,838 že by poté, co nebyl zvolen Grudinin, byli nuceni uchýlit se k takové havarijní variantě. 293 00:30:41,958 --> 00:30:43,755 To ani náhodou! 294 00:30:44,468 --> 00:30:51,352 Ta skutečnost, že Grudinin nebyl zvolen, a přesněji, že nenabral alespoň nějaké významnější procento hlasů, 295 00:30:51,472 --> 00:30:58,277 pouze snížilo možnosti realizace těchto informačních opatření, těch manipulací zvnějšku. 296 00:30:58,397 --> 00:31:04,624 Jestliže si někdo myslí, že se lidi sami od sebe shromažďují v ulicích, tak se hluboce mýlí. 297 00:31:04,744 --> 00:31:08,189 Ty lidi do těch ulic vyvádějí kvůli tomu, aby mohli manévrovat 298 00:31:08,309 --> 00:31:12,381 a vytvořili si informační obrázek pro řešení svých úkolů v řízení. 299 00:31:12,501 --> 00:31:16,347 Tak tomu bylo vždy a všude, za všech dob. 300 00:31:17,751 --> 00:31:27,198 Takže to je to, co si musíme uvědomovat a pamatovat na Přímou linku s prezidentem. 301 00:31:27,318 --> 00:31:30,474 Putin se tam přímo obrátil k lidem o pomoc. 302 00:31:30,594 --> 00:31:37,559 Přímo předvedl: „Podívejte, s kým musím pracovat, komu tu musím čelit. 303 00:31:37,679 --> 00:31:48,275 To jsou ti, kteří vás utlačují, kteří poškozují vaše zájmy, kteří pracují ve jménu amerických zájmů na úkor Ruska.“ 304 00:31:48,395 --> 00:31:55,321 A opakuji, že za těchto podmínek je jakýkoliv zvednutý prst směrem k Putinovi, ruskému gosudarovi, 305 00:31:55,441 --> 00:32:04,093 jednoznačným napomáháním ke státnímu převratu a rozpoutání občanské války. 306 00:32:04,213 --> 00:32:12,029 Já vůbec nechápu takové „ohrnovače nosů“ a to nejen ze strany „konceptuálů“. 307 00:32:12,149 --> 00:32:18,601 Je přece očividné, že s Putinem nejsou spokojeny USA, jejich státní elita. 308 00:32:18,721 --> 00:32:23,559 Globalisté s ním také nejsou spokojeni, jenže ti jsou nuceni s ním spolupracovat 309 00:32:23,679 --> 00:32:26,900 a někde mu i pomáhat, jako například s tím Babčenkem. 310 00:32:27,020 --> 00:32:33,027 Přestože to tam na Ukrajině ještě není vše do konce dořešeno a nebezpečí stále trvá, 311 00:32:33,147 --> 00:32:36,109 je každým dnem menší a menší. 312 00:32:36,229 --> 00:32:39,878 To nebezpečí rozpoutání totální války. 313 00:32:44,472 --> 00:32:50,237 Putin mluví zcela konkrétně, tak mu nic nevyčítejte, 314 00:32:50,357 --> 00:32:55,138 a budujte řízení státu na základě toho, co jako prezident říká: 315 00:32:55,258 --> 00:32:59,566 „Dokud budu prezidentem, ke zvýšení věku odchodu do důchodu nedojde.“ 316 00:32:59,686 --> 00:33:02,629 Kolikrát už mluvil proti tomu zvyšování penzijního věku? 317 00:33:02,749 --> 00:33:07,948 Cožpak nevidíte, že musíte prezidenta podpořit proti vládě? 318 00:33:08,068 --> 00:33:13,489 Jenže naši „patriasti“ a „liberasti“ všichni jedním dechem: „Oj, to ten Putin.“ 319 00:33:13,609 --> 00:33:19,366 Medvěděv přece podal ten návrh v rozporu s tím, co řekl Putin, jde o očividný konflikt. 320 00:33:19,486 --> 00:33:24,851 Medvěděv si jednoduše uplivnul směrem k Putinovi, demonstrativně si uplivnul! 321 00:33:24,971 --> 00:33:28,853 I Golikova si demonstrativně uplivla směrem k Putinovi. 322 00:33:28,973 --> 00:33:33,596 Oni zcela přímo říkají, že zájmy zaoceánského páníčka jsou pro ně důležitější. 323 00:33:33,716 --> 00:33:38,553 To proti Putinovi je celý ten proces zaměřen, že ho musíme sesadit a všichni to podporují. 324 00:33:38,673 --> 00:33:41,309 Jak je to možné? Podpořte přece prezidenta! 325 00:33:41,429 --> 00:33:46,629 Jestliže se vám Putin nelíbí, tak si v tomto ohledu zvolte to, co odpovídá vašim zájmům. 326 00:33:46,749 --> 00:33:52,310 Chcete snad, aby ten vládní návrh byl realizován? Chcete oslabit Putina natolik, aby byl nucen ten zákon podepsat? 327 00:33:52,430 --> 00:33:56,432 Nebo ho naopak chcete posílit, aby mohl vystoupit proti vládě, 328 00:33:56,552 --> 00:34:03,922 aby byl dost silný a mohl čelit vládě, která pracuje na tom, aby v naší zemi došlo ke krveprolití? 329 00:34:04,042 --> 00:34:14,031 Vždyť Goliková svým vystoupením paradoxně potvrdila absolutní nezpůsobilost liberalistických vlád. 330 00:34:14,151 --> 00:34:19,935 Celé to jejich kádrové složení je profesionálně absolutně k ničemu. 331 00:34:20,055 --> 00:34:25,003 To je přeci třeba využít, je třeba posilovat Putina a prosazovat své kádry, 332 00:34:25,123 --> 00:34:30,963 tu kádrovou čistku je třeba rozšiřovat a otevírat kádrové výtahy zezdola. 333 00:34:31,083 --> 00:34:35,669 Seshora je neotevřou, protože jsou to OMEZENCI! 334 00:34:35,789 --> 00:34:41,127 Oni si mimochodem vůbec neuvědomují, jak je to nebezpečné. 335 00:34:41,247 --> 00:34:46,195 Na svůj vlastní úkor pracují pro zájmy amerického zaoceánského páníčka 336 00:34:46,315 --> 00:34:48,535 a myslí si, že za to budou pochváleni. 337 00:34:48,655 --> 00:34:52,934 Vždyť páníček sám je jako první zadupe do země, aby se mohl dohodnout s Putinem. 338 00:34:53,054 --> 00:34:56,415 Podívejte se na Uljukajeva, podívejte se na Chodorkovského. 339 00:34:56,535 --> 00:34:59,228 A oni si z toho nejsou schopni vzít ponaučení. 340 00:34:59,348 --> 00:35:05,355 Podívejte se na Děripasku, na Kerimova, jak si to s nimi Západ vyřídil. 341 00:35:13,932 --> 00:35:16,410 Takže je třeba chápat, 342 00:35:17,468 --> 00:35:23,512 kdo stojí za každým manévrem a snažit se pracovat pro své zájmy 343 00:35:23,632 --> 00:35:29,499 nezávisle na svém osobním vztahu k účastníkům daného procesu. 344 00:35:29,619 --> 00:35:33,453 Golikova podporuje zvýšení věku odchodu do důchodu. 345 00:35:33,573 --> 00:35:36,684 Jste pro? Tak ji podporujte. 346 00:35:36,804 --> 00:35:40,415 Putin vystupuje proti zvyšování penzijního věku. 347 00:35:40,535 --> 00:35:43,701 Jste pro? Tak podporujte Putina v jeho boji. 348 00:35:43,821 --> 00:35:47,823 Je zbytečné házet ho do jednoho pytle s vládou a společně vykřikovat: 349 00:35:47,943 --> 00:35:53,114 „Vždyť jsi sliboval?! Tak takový ty jsi. Podal jsi ten návrh zákona…“ Proč ty lži? 350 00:35:53,234 --> 00:35:58,739 Jakmile přistoupíte na ty lži, začnete tak sami pracovat proti Rusku. 351 00:35:58,859 --> 00:36:03,473 To je třeba chápat a rozebírat každou událost konkrétně! 352 00:36:05,367 --> 00:36:09,349 To bylo krátce k té penzijní reformě. 353 00:36:13,270 --> 00:36:21,756 Další otázka. Tak nakonec se přece jen konala ta schůzka Trumpa s Kim Čong-unem v Singapuru. 354 00:36:21,876 --> 00:36:22,654 Ano. 355 00:36:22,774 --> 00:36:29,908 Na síti je bouřlivě komentováno, kdo koho ve výsledku té schůzky převezl. 356 00:36:30,028 --> 00:36:32,566 Valeriji Viktoroviči, tak kdo koho převezl? 357 00:36:32,686 --> 00:36:40,489 Nejen na síti se o tom diskutuje. Všichni analytici na všech talk show mluví jen o tom, kdo koho převezl. 358 00:36:40,609 --> 00:36:43,142 Jenže nikdo nikoho nepřevezl. 359 00:36:43,262 --> 00:36:49,387 Je to divadélko pro hlupáky, aby hlupáci mohli diskutovat o tom, kdo koho převezl. 360 00:36:50,322 --> 00:36:59,923 Je třeba chápat, že více pravdy mají ti, kteří tvrdí, že Trump neprohrál 361 00:37:00,043 --> 00:37:04,599 že Kim Čong-un Trumpa nepřevezl. 362 00:37:04,719 --> 00:37:08,533 Vždyť si vezměte, jak to vypadá. 363 00:37:09,496 --> 00:37:16,098 Výměnou za jakési abstraktní sliby USA, co bude někdy v nedohlednu, 364 00:37:16,218 --> 00:37:19,785 pokud snad nastane to a to, 365 00:37:21,160 --> 00:37:28,093 má Kim Čong-un udělat řadu praktických kroků, přičemž nevratných. 366 00:37:28,213 --> 00:37:32,935 Má se například vzdát dalšího vývoje jaderných zbraní. 367 00:37:34,750 --> 00:37:41,077 To znamená, že Kim Čong-un se má vzdát „reálných“ (samozřejmě v uvozovkách) věcí 368 00:37:41,197 --> 00:37:50,101 a Trump mu za to fakticky nic neslíbil a ještě si vyhradil právo změnit v budoucnu svůj postoj. 369 00:37:50,221 --> 00:37:54,749 Tak proč všichni vykřikují něco o jakémsi vítězství Kim Čong-una? 370 00:37:54,869 --> 00:38:00,884 Jenže reálně bylo hlavním cílem tohoto setkání... 371 00:38:01,004 --> 00:38:05,588 Kolikrát už jsem říkal, že tam nebylo o čem jednat? Že neměli co podepsat? 372 00:38:05,708 --> 00:38:11,970 Ale to jednání s Trumpem pro Kim Čong-una znamená, že se dostává z izolace. 373 00:38:12,090 --> 00:38:17,950 Znamená to přiznání určitého mezinárodního statusu pro KLDR jako stát, 374 00:38:18,070 --> 00:38:25,808 tedy jako pro státní útvar, se kterým je možné zahájit nějaký dialog. 375 00:38:25,928 --> 00:38:31,374 KLDR zahajuje druhou fázi své legalizace ve světě. 376 00:38:32,337 --> 00:38:36,739 A co se týká těch podmínek, za kterých se to dělá, 377 00:38:36,859 --> 00:38:41,086 za kterých se například vzdává dalšího vývoje jaderných zbraní, 378 00:38:41,206 --> 00:38:44,855 tak Kim Čong-un žádné jaderné zbraně vůbec neměl. 379 00:38:44,975 --> 00:38:49,807 Kolikrát už jsme to rozebírali, že všechny seismogramy ukazují na to, 380 00:38:49,927 --> 00:38:54,318 že nechali vybuchnout ohromné množství obyčejné trhaviny 381 00:38:55,665 --> 00:39:04,001 a všichni se jen tvářili, že šlo o zkoušku jaderné zbraně. 382 00:39:04,121 --> 00:39:07,715 On se také potřeboval z té situace nějak vyvléknout, 383 00:39:07,835 --> 00:39:15,225 proto také při tom ničení polygonu byli přítomni pouze novináři a v žádném případě jaderní odborníci, 384 00:39:15,345 --> 00:39:25,761 kteří by zcela jednoduše i bez jakýchkoliv přístrojů, jen díky řadě nepřímých příznaků poznali, 385 00:39:25,881 --> 00:39:30,576 že tam takovou jadernou zbraň vůbec neměli ani nevyvíjeli. 386 00:39:30,696 --> 00:39:33,409 Oni tam na to prostě nemají dostatečné kapacity. 387 00:39:33,529 --> 00:39:36,793 A Trump, tedy Kim Čong-un se z toho musel nějak dostat, 388 00:39:36,913 --> 00:39:41,662 proto využívá příležitosti a nenápadně se zbavuje těch věcí, které by se mu mohly vymstít. 389 00:39:41,782 --> 00:39:47,879 A navíc přitom získává dobrou pověst ve společnosti, v mezinárodním společenství. 390 00:39:47,999 --> 00:39:52,924 A napomáhá mu k tomu Trump, který s ním jako prezident té největší světové velmoci 391 00:39:53,044 --> 00:39:56,138 jedná a zdraví ho podáním své ruky. 392 00:39:56,258 --> 00:40:00,892 Tím Trump naznačuje: „Je to člověk té správné úrovně, se kterým je možné jednat“. 393 00:40:01,012 --> 00:40:03,125 To byl účel toho setkání. 394 00:40:03,245 --> 00:40:10,476 Takže nešlo o žádné hrátky, kdo koho převeze, zda Kim Čong-un Trumpa nebo naopak. 395 00:40:11,247 --> 00:40:18,972 Jen tak mimochodem, ten pobyt v Singapuru si Kim Čong-un sám neplatil, 396 00:40:19,092 --> 00:40:21,129 to mluví za všechno. 397 00:40:26,324 --> 00:40:29,449 Přejdeme k další otázce od Vlada. 398 00:40:29,569 --> 00:40:34,423 Valeriji Viktoroviči, nejsou vaše pravidelná tvrzení, 399 00:40:34,543 --> 00:40:41,422 že Putin je ruský gosudar společně s tvrzeními západních médií o jeho výlučném vlivu 400 00:40:41,542 --> 00:40:46,440 posilováním kultu osobnosti se všemi důsledky z toho vyplývajícími? 401 00:40:46,560 --> 00:40:51,084 S následným zničením jeho pověsti a tím i demoralizací obyvatelstva 402 00:40:51,204 --> 00:40:54,870 před následným silovým obsazením a rozčleněním našeho území? 403 00:40:54,990 --> 00:40:59,756 Tím spíše, že to probíhá na pozadí ekonomického nátlaku vlády? 404 00:41:01,479 --> 00:41:10,667 Právě jsme mluvili o tom, že ruský gosudar Putin musí čelit vládě. A o čem jsem tam mluvil? 405 00:41:10,787 --> 00:41:15,976 Mluvil jsem o tom, že není důležité, jaký vztah máte k samotnému člověku, 406 00:41:16,096 --> 00:41:20,488 ale abyste si zvolili to, co vám přináší něco pozitivního. 407 00:41:20,608 --> 00:41:25,110 Nesnažím se o vytvoření kultu osobnosti Putina. 408 00:41:25,230 --> 00:41:33,308 Kult osobnosti Putina, a vůbec kult osobnosti kohokoliv jako takový, je vždy nástrojem, zbraní nepřátel. 409 00:41:33,428 --> 00:41:43,514 Je nesporné, že ty bakchanálie rozpoutané s ohledem na Putina, jsou právě tím okamžikem, 410 00:41:43,634 --> 00:41:51,374 na který správně a zcela přesně poukázal kolega pokládající tuto otázku. Je to velice důležitá otázka. 411 00:41:51,494 --> 00:41:59,112 Má to jen jeden jednoduchý cíl, vybudovat kult osobnosti Putina, potom ho nechat řešit nějaký úkol, 412 00:41:59,232 --> 00:42:08,225 se kterým si neporadí a díky tomu ho zase nechat zhroutit, což by dost usnadnilo provedení státního převratu. 413 00:42:08,345 --> 00:42:14,621 Už jsem říkal, abyste si uvědomili, že tu máme ministerstvo „otevřené vlády“ 414 00:42:14,741 --> 00:42:21,155 a mnohé věci jednoduše nemůžeme realizovat bez dohody se Západem, 415 00:42:22,497 --> 00:42:27,711 protože prostě nejsme plně suverénní. 416 00:42:27,831 --> 00:42:33,185 A teď nám do uší zní jen, že Putin je ten nejmocnější člověk na světě, 417 00:42:33,305 --> 00:42:37,422 že je všemocný a dokáže každý problém vyřešit lusknutím prstů. 418 00:42:37,542 --> 00:42:43,887 A jestliže ho neřeší, tak to znamená, že je to schválně, že má jakýsi svůj „lstivý plán“ nebo takovou mravnost. 419 00:42:44,007 --> 00:42:48,564 To znamená, že neustále vyzdvihují, neustále posilují tu jeho aureolu. 420 00:42:48,684 --> 00:42:53,460 A já jsem říkal, že musíte Putinovu činnost analyzovat 421 00:42:53,580 --> 00:43:00,696 a to, co se děje ve vašem zájmu musíte podporovat nezávisle na tom, jaký osobní vztah k němu máte. 422 00:43:00,816 --> 00:43:07,243 A naopak můžete klidně bojovat proti tomu, co do vašich zájmů nezapadá. 423 00:43:07,363 --> 00:43:11,782 Je to jako s tím zvyšováním penzijního věku. 424 00:43:11,902 --> 00:43:15,798 Jste pro zvyšování věku odchodu do důchodu, tedy proti Putinovi? 425 00:43:15,918 --> 00:43:18,686 Nebo jste proti zvyšování věku odchodu do důchodu? 426 00:43:18,806 --> 00:43:23,630 Putin toho řekl dost na to, abyste v té věci podpořili právě jeho. 427 00:43:23,750 --> 00:43:26,863 Nesmíte stavět na lži! 428 00:43:26,983 --> 00:43:33,406 Všichni přece velmi dobře vědí, že ten návrh zákona podala vláda, podal ho Medvěděv. 429 00:43:33,526 --> 00:43:38,133 Medvěděv neznamená Putin, už z hlediska skutků je mezi nimi rozdíl. 430 00:43:38,253 --> 00:43:41,619 Jen si vzpomeňte na všechny ty symbolické události. 431 00:43:41,739 --> 00:43:48,714 Například na pětidenní válku s Gruzií v roce 2008 nebo na arabské jaro. 432 00:43:48,834 --> 00:43:52,957 Bylo toho mnoho, kdy Putin říkal jedno a Medvěděv něco jiného. 433 00:43:53,077 --> 00:43:58,257 Medvěděv co mohl, vždy dělal proti Putinovi! Vždy! 434 00:43:58,377 --> 00:44:01,056 A vždy pracoval proti Rusku. 435 00:44:01,176 --> 00:44:07,271 Putin sjednotil všechna naleziště plynu a založil plynový OPEC, 436 00:44:07,391 --> 00:44:14,437 vykoupil všechen turkmenský plyn a fakticky se stal monopolistou diktujícím ceny na plynovém trhu, 437 00:44:14,557 --> 00:44:20,070 což znamená, že ty ceny už nemohly diktovat USA. 438 00:44:20,190 --> 00:44:22,552 A to vše se dostalo Medvěděvovi, 439 00:44:22,672 --> 00:44:28,873 který se okamžitě z ničeho nic rozhádal s Turkmenistánem, rozvázal tyto dohody způsobem poškozujícím Rusko, 440 00:44:28,993 --> 00:44:34,577 a ještě jsme byli nuceni zaplatit Turkmenistánu za to, že jsme od těchto dohod odstoupili a také jsme zaplatili, 441 00:44:34,697 --> 00:44:38,732 a stejně jako dřív nám ceny plynu diktují z USA. 442 00:44:38,852 --> 00:44:43,133 Ať vezmete cokoliv, uvidíte, že Medvěděv takto postupoval ve všem. 443 00:44:43,253 --> 00:44:46,250 Je nutné si uvědomit, že nežijeme v žádné pohádce. 444 00:44:46,370 --> 00:44:50,017 Je třeba vyrůst z dětských plenek a začít konečně chápat, 445 00:44:50,137 --> 00:44:55,669 co je pod pláštíkem těch maňásků, pod kterými se ukrývají ruce různých loutkovodičů. 446 00:44:55,789 --> 00:45:00,017 Je třeba umět rozpoznat tyto loutkovodiče a jejich scénář, 447 00:45:00,137 --> 00:45:02,147 a potom vše bude zcela jasné. 448 00:45:02,267 --> 00:45:06,954 Protože neuděláme-li to, budou takto všechny řídit i nadále. 449 00:45:07,074 --> 00:45:11,831 A to nebezpečí, že posilují kult osobnosti Putina kvůli tomu, 450 00:45:11,951 --> 00:45:16,074 aby ho potom strhli a současně s ním rozložili i Rusko, 451 00:45:16,194 --> 00:45:23,380 takové nebezpečí je reálné a já mám radost, že lidé to nebezpečí skutečně vidí. 452 00:45:23,500 --> 00:45:26,285 Je ale také třeba vědět, jak tomu čelit. 453 00:45:26,405 --> 00:45:34,877 A ten způsob je velmi jednoduchý, pracujte na své zájmy, na zájmy svého státu. 454 00:45:36,056 --> 00:45:40,968 Také musíte mít na zřeteli, že nějaký samostatný prvek, 455 00:45:41,088 --> 00:45:45,264 jako je třeba to navýšení penzí, pro vás může být výhodný, 456 00:45:45,384 --> 00:45:48,662 čistě jen pro vás ve vaší konkrétní situaci, 457 00:45:48,782 --> 00:45:53,469 ale musíte také vyhodnotit, co to bude znamenat pro stát a k čemu to ten stát přivede. 458 00:45:53,589 --> 00:45:57,166 Bude to výhodné i pro vaše děti? 459 00:45:58,204 --> 00:46:01,725 Potom se teprve rozhodněte, koho podpoříte, 460 00:46:02,500 --> 00:46:05,775 zda americké lokajíčky, 461 00:46:06,884 --> 00:46:12,254 Medvěděva a jeho vládu nebo ruského gosudara. 462 00:46:19,367 --> 00:46:24,068 Další otázka je od Olega Kyjevského. 463 00:46:25,423 --> 00:46:33,610 Vy se vždy ve svých vystoupeních odkazujete na to, že víte, jak globální prediktor postupoval v tom či onom případě… 464 00:46:33,730 --> 00:46:38,645 Okamžik! Ne na znalost, ale na chápání jeho postupu a to je zásadní rozdíl. 465 00:46:38,765 --> 00:46:41,532 Už to je malé překrucování. 466 00:46:41,652 --> 00:46:51,057 Vy to vždy víte na sto procent a vysvětlujete lidem, z jakého důvodu globální prediktor postupoval právě takto. 467 00:46:51,514 --> 00:46:54,508 Někdy to vypadá dost absurdně. 468 00:46:54,628 --> 00:47:02,836 Jak pro koho. Tak zaprvé nikdy neříkám, že to vím, vždy mluvím o tom, jak to chápu z hlediska míry svých znalostí. 469 00:47:02,956 --> 00:47:08,997 Zadruhé jsem nikdy neříkal, že na sto procent vím, proč se něco stalo tak či onak. 470 00:47:09,117 --> 00:47:14,543 Já mluvím o tom, co a jak probíhá z hlediska obecného chodu věcí. 471 00:47:14,663 --> 00:47:25,230 A z pohledu toho, co chápu, je to devět ku jedné, co vidím a co mi zůstává ukryto, 472 00:47:25,350 --> 00:47:29,156 protože nemůžu znát konkrétní podnikané kroky. 473 00:47:29,276 --> 00:47:34,315 Také někdy přímo říkám, že bude třeba se ještě podívat, jak se ty události budou dále vyvíjet, 474 00:47:34,435 --> 00:47:40,829 aby ty průběžné informace teprve zformovaly určitou informační základnu pro provedení analýzy. 475 00:47:40,949 --> 00:47:52,748 Co se týká toho „absurdna“, tak se tedy obraťte někam do akademie generálního štábu a řekněte jim: 476 00:47:53,258 --> 00:47:58,188 „Nač byste se učili taktiku a strategii? 477 00:47:58,308 --> 00:48:05,618 Vůbec je nepotřebujete, protože stejně nevíte, co váš protivník zamýšlí. 478 00:48:05,738 --> 00:48:08,857 Tak nač byste studovali taktiku a strategii? 479 00:48:08,977 --> 00:48:12,590 Jak se to vyvine, tak to bude.“ 480 00:48:12,710 --> 00:48:15,529 Je to pitomost? Ano, je to pitomost! 481 00:48:15,649 --> 00:48:19,456 Proto je hloupost tu otázku pokládat tímto způsobem. 482 00:48:19,576 --> 00:48:24,456 Znalosti Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti 483 00:48:24,576 --> 00:48:31,551 znamenají znalost obecných pravidel řízení složitých sociálních supersystémů 484 00:48:31,671 --> 00:48:38,329 a z pozice obecného chodu věcí si můžeme vyvodit, jak to řízení probíhá. 485 00:48:38,449 --> 00:48:47,097 Je to stejné jako když velitel nějaké armády na základě půdorysu bojiště 486 00:48:47,217 --> 00:48:58,956 a poměru sil svých a nepřítele, z jejich rozmístění a po vyhodnocení vojenské logistiky 487 00:48:59,076 --> 00:49:10,995 a mnoha dalších věcí určí, kde a jak nepřítel pravděpodobně zaútočí. 488 00:49:11,115 --> 00:49:16,739 Stejně jako to například učinil Rokossovskij v bitvě v Kurském oblouku. 489 00:49:16,859 --> 00:49:23,342 Vyhodnotil si pravděpodobná místa koncentrace nepřátelských sil před útokem 490 00:49:23,462 --> 00:49:30,143 a bezprostředně před začátkem jejich dělostřelecké přípravy je o něco předběhnul 491 00:49:30,263 --> 00:49:34,083 a sám na německé fašistické jednotky zaútočil. 492 00:49:34,203 --> 00:49:40,267 Ve výsledku tak vyhrál bitvu ještě před jejím začátkem. 493 00:49:40,906 --> 00:49:46,078 Stejné je to s teorií řízení, z jejích pozic je vše také očividné. 494 00:49:46,198 --> 00:49:52,660 Když máte k dispozici informace, tak se vám obrázek vyjasňuje 495 00:49:52,780 --> 00:49:57,986 a dokážete potom rozpoznat procesy řízení i obecnou motivaci. 496 00:49:58,106 --> 00:50:03,532 Ano, nemůžete vědět, jak přesně zafunguje osobnostní faktor, to zůstává nepředvídatelné, 497 00:50:03,652 --> 00:50:12,006 ale z pozic obecného chodu věcí jsou všechny události očividné a procesy řízení vám začnou být zjevné. 498 00:50:14,361 --> 00:50:23,318 A právě proto se na konci každého svého pořadu obracím k lidem 499 00:50:23,438 --> 00:50:29,723 a říkám jim, že nikdo z nich nedokáže porozumět tomu, co se ve světě děje 500 00:50:29,843 --> 00:50:36,634 a uhájit zájmy své a své rodiny lépe, než to dokážou oni sami. 501 00:50:36,754 --> 00:50:43,722 Proto studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 502 00:50:44,778 --> 00:50:50,192 Buďte konceptuálně mocní. Braňte zájmy své a své rodiny. 503 00:50:50,873 --> 00:50:59,025 Vy sami dokážete porozumět všem procesům, vy sami si určíte, jaký proces budete podporovat a jaký potlačovat. 504 00:50:59,145 --> 00:51:05,891 Sami pochopíte, kde vámi manipulují, například za situace, kdy jde o přímou lež, 505 00:51:06,436 --> 00:51:18,021 že to Putin zvyšuje penzijní věk, zatímco to dělají americké figurky a vaší nenávist zaměřují na Putina. 506 00:51:18,831 --> 00:51:27,317 Elementární znalosti o způsobech řízení společnosti vám umožní to všechno rozpoznat a učinit si příslušné závěry. 507 00:51:27,437 --> 00:51:31,401 Vše to bude očividné, všechny ty manipulace budou pro vás očividné. 508 00:51:31,521 --> 00:51:35,323 Máte-li znalosti z Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti, 509 00:51:35,443 --> 00:51:40,165 dokážete-li se orientovat v otázkách konceptuální moci a globální politiky, 510 00:51:40,285 --> 00:51:45,940 dokážete lehce identifikovat úroveň subjektu řízení. 511 00:51:46,060 --> 00:51:52,364 Zda se jedná o nějakou státní „elitu“, nadnárodní řízení realizované státní „elitou“ USA, 512 00:51:52,484 --> 00:51:56,184 nebo o nadnárodní řízení realizované globálním prediktorem. 513 00:51:56,304 --> 00:52:01,941 Vše bude zcela jasné, to je ta taktika a strategie jako na šesté prioritě řízení, 514 00:52:02,061 --> 00:52:07,032 jenže už na vyšších úrovních priorit řízení a to je právě ta Koncepce sociální bezpečnosti 515 00:52:07,152 --> 00:52:09,388 a Dostatečně všeobecná teorie řízení. 516 00:52:09,508 --> 00:52:17,448 A tato Koncepce sociální bezpečnosti je jedinou legální informační zbraní Ruska, 517 00:52:17,568 --> 00:52:20,749 která prošla režimem parlamentních slyšení 518 00:52:20,869 --> 00:52:28,804 a byla v jejich výsledku doporučena k tomu nejširšímu zavádění do všech oblastí života státu a společnosti. 519 00:52:28,924 --> 00:52:31,710 A lidé, kteří tomu brání, 520 00:52:31,830 --> 00:52:38,269 a především někteří prokurátoři a soudci, kteří zneužívají své služební postavení 521 00:52:38,389 --> 00:52:43,485 a zařazují práce vnitřního prediktoru SSSR do seznamu zakázané literatury, 522 00:52:43,605 --> 00:52:51,144 se dopouštějí trestného činu vlastizrady, sabotáže a diverze. 523 00:52:53,962 --> 00:53:03,646 A vůbec nejneuvěřitelnější je, když jakýsi omezenec, který se dokonce ani neobtěžoval otevřít si nějaký slovník, 524 00:53:03,766 --> 00:53:11,041 aby si ověřil, co znamená termín sekta, nazývá přívržence Koncepce sociální bezpečnosti sektáři 525 00:53:11,161 --> 00:53:13,594 a samotnou Koncepci sektou. 526 00:53:13,714 --> 00:53:19,361 Znamená to, že úroveň jeho intelektu se pohybuje v záporných hodnotách. 527 00:53:19,481 --> 00:53:26,074 Ať si napřed alespoň nalistuje v nějaké té encyklopedii příslušnou definici a potom ať hodnotí. 528 00:53:26,194 --> 00:53:35,186 A ještě vytahují jakousi sektologii a sektology, kteří o tom diskutují… Takové pitomosti! 529 00:53:35,802 --> 00:53:40,314 Co k tomu mohu ještě dodat? Znalosti znamenají moc. 530 00:53:40,434 --> 00:53:46,102 A tyto znalosti vám umožňují vidět procesy v celé jejich zjevnosti. 531 00:53:46,222 --> 00:53:49,029 Nechcete získat takové znalosti? 532 00:53:49,954 --> 00:53:58,670 Opakuji, že autor té otázky by se měl vydat do jakékoliv školy a říci: „To stačí, zrušte v armádě strategii a taktiku! 533 00:53:58,790 --> 00:54:03,358 To jsou znalosti k ničemu, které vám nic nepřinesou.“ 534 00:54:03,478 --> 00:54:07,297 Stejné je to s Koncepcí sociální bezpečnosti. 535 00:54:09,213 --> 00:54:12,536 To byla pro dnešek poslední otázka. 536 00:54:12,656 --> 00:54:17,400 A mimochodem, když se vrátíme k předchozí otázce o takzvaném kultu osobnosti Putina 537 00:54:17,520 --> 00:54:20,261 a Putin versus Medvěděv, 538 00:54:20,381 --> 00:54:26,622 přečtěte si analytickou práci našeho fondu - Je revoluce nevyhnutelná? Nebo!, 539 00:54:26,742 --> 00:54:29,571 kterou najdete v menu Analytika na našem webu. 540 00:54:29,691 --> 00:54:34,589 - Po Nebo je tam otazník nebo vykřičník. - Vykřičník, ano. 541 00:54:34,709 --> 00:54:39,630 Tak už mi nezbývá než se s vámi rozloučit a připomenout vám, 542 00:54:39,750 --> 00:54:44,780 že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a své zájmy 543 00:54:44,900 --> 00:54:49,754 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 544 00:54:50,503 --> 00:54:56,533 Snažte se proto znát a chápat více, studujte Koncepci sociální bezpečnosti 545 00:54:56,653 --> 00:55:00,033 a její součást Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 546 00:55:00,153 --> 00:55:04,741 Braňte zájmy své a své rodiny. Buďte šťastní. 547 00:55:04,861 --> 00:55:09,108 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 548 00:55:09,228 --> 00:55:18,510 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit na KSBPRESS.cz . 549 00:55:29,443 --> 00:55:44,184 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz