1 00:00:07,450 --> 00:00:11,826 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,122 --> 00:00:19,512 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,619 --> 00:00:25,211 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,331 --> 00:00:29,703 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,823 --> 00:00:33,885 Dnes je 25.06.2018. 6 00:00:34,485 --> 00:00:41,157 Před týdnem jste Valeriji Viktoroviči mluvil o tom, že musíme podporovat Putina 7 00:00:41,277 --> 00:00:46,805 v jeho boji s vládou v otázce zvyšování věku odchodu do důchodu. 8 00:00:46,925 --> 00:00:54,804 A tento týden byla nejčastěji pokládána otázka, jak bychom to konkrétně měli provést. 9 00:00:54,924 --> 00:00:58,177 Například Julia Isakova v té souvislosti píše. 10 00:00:58,297 --> 00:01:04,791 Valeriji Viktoroviči, vy říkáte, že v otázce penzijní reformy máme podpořit Putina proti Medvěděvovi, ale jak? 11 00:01:04,911 --> 00:01:10,491 Co máme dělat? Máme podepisovat petice? Vždyť ty petice jsou jim stejně ukradené. 12 00:01:10,611 --> 00:01:16,534 Fjodorov obvykle říká, že je třeba vyjít do ulic a pořádat demonstrace, mítinky apod. 13 00:01:16,654 --> 00:01:20,254 Možná nemá pravdu, ale mluví konkrétně. 14 00:01:20,374 --> 00:01:25,226 Co konkrétního můžete navrhnout vy? A čtení tlustých knížek vám zde neprojde, 15 00:01:25,346 --> 00:01:27,691 protože žádný čas na reakci prakticky nezbyl. 16 00:01:27,811 --> 00:01:31,072 Oni v průběhu mistrovství všechno pěkně potichoučku protlačí, 17 00:01:31,192 --> 00:01:35,030 a potom dojde k masovým nepokojům a jejich úkol bude splněn. 18 00:01:35,150 --> 00:01:40,341 Bojaři zcela konkrétně podrážejí cara a on mlčí, přičemž demonstrativně a oni to dělají ve velkém, 19 00:01:40,461 --> 00:01:45,778 jak Duma, tak Rada federace i vláda, lidé to všechno vidí a myslí si, že je v tom s nimi zajedno. 20 00:01:45,898 --> 00:01:47,990 Jak vyřešit tento rozpor? 21 00:01:48,110 --> 00:01:50,300 Zde i ti nejtvrdší zapochybují. 22 00:01:50,420 --> 00:01:56,653 Dříve než odpovíme na otázku co konkrétně dělat, je třeba poznamenat dvě věci. 23 00:01:56,773 --> 00:01:59,076 První… A jde o zásadní věci. 24 00:01:59,196 --> 00:02:09,429 Ta první. Jak je možné se domnívat, že gosudar je na straně těch, kteří zamýšlejí zničit stát? 25 00:02:09,549 --> 00:02:16,101 Putin přece zcela jasně mluvil a to nejednou, svěřil se, 26 00:02:16,221 --> 00:02:23,942 že je proti zvýšení penzijního věku, ale ti a ti říkají, že je třeba k tomu přistoupit. 27 00:02:24,062 --> 00:02:30,736 On se přece zcela konkrétně obracel k lidem: "Tak to těmto osobám řekněte, to na ně vyvíjejte svůj tlak!" 28 00:02:30,856 --> 00:02:32,987 To zaprvé. Zadruhé. 29 00:02:33,107 --> 00:02:44,960 Nutnost rychlé reakce na tlak prostředí nás vůbec nezbavuje nutnosti získat teoretické znalosti, 30 00:02:45,080 --> 00:02:50,859 abychom mohli efektivněji reagovat a odrážet tlak prostředí. 31 00:02:50,979 --> 00:02:55,459 To znamená, že číst tlusté knihy je stejně nutné. 32 00:02:55,579 --> 00:03:00,609 A na základě těchto dvou postojů, kdy je zaprvé zcela očividné, 33 00:03:00,729 --> 00:03:05,891 že sám Putin je kategoricky proti celé té penzijní reformě a vůbec proti tomu, 34 00:03:06,011 --> 00:03:09,898 co se u nás děje v oblasti pracovního práva. 35 00:03:10,018 --> 00:03:15,334 Když se z bývalých škodlivých provozů najednou dělají běžné provozy, 36 00:03:15,454 --> 00:03:22,223 je to přece faktická genocida obyvatelstva, i zde je nutné Putina podpořit. 37 00:03:22,343 --> 00:03:27,725 A ta druhá věc. Je nutné vědět, jak mu tu podporu poskytnout. 38 00:03:27,845 --> 00:03:32,282 Prý četba tlustých knih v tomto případě nepomůže. 39 00:03:32,402 --> 00:03:40,271 Ale pomůže, protože vám to poskytne znalosti kde, kdy a jak reagovat. 40 00:03:40,391 --> 00:03:42,802 O čem je v dané situaci řeč? 41 00:03:42,922 --> 00:03:45,399 Fjodorov navrhuje vyjít do ulic. 42 00:03:45,773 --> 00:03:51,165 Správně říká, že petice s nimi ani nehnou. Ale proč? 43 00:03:51,285 --> 00:04:00,299 Tak zaprvé. Když vás chtějí dostat do ulic, tak to vždy dělá někdo v souladu se svými cíli. 44 00:04:00,419 --> 00:04:05,120 A zda jsou ty cíle shodné s těmi, které jsou ohlášeny 45 00:04:05,240 --> 00:04:10,864 a s důvodem, díky kterému vybízejí lidi jít do ulic, to už je velkou otázkou. 46 00:04:10,984 --> 00:04:17,423 Není vůbec důležité, kvůli čemu skákali na Majdanu, neboť to na Ukrajině vedlo přesně k tomu cíli, 47 00:04:17,543 --> 00:04:25,654 kvůli kterému veškerý ten nemyslící dav skokanů nahnali na Majdan ti, kteří je tam dostali. 48 00:04:25,774 --> 00:04:36,461 Jestliže to organizují nějaké politické strany, tak to dělají v plné shodě se svými ideologickými postoji. 49 00:04:36,581 --> 00:04:46,036 Když to organizují nějaké odbory, tak to dělají v souvislosti se svými pracovními zájmy. 50 00:04:46,156 --> 00:04:50,878 Jenže byrokracie funguje jak u jedněch, tak i u druhých. 51 00:04:50,998 --> 00:04:54,308 A vztah takové odborové byrokracie 52 00:04:54,428 --> 00:05:02,467 k řadovým zaměstnancům pracujícím v oblasti působnosti daných odborů 53 00:05:02,587 --> 00:05:14,969 je zcela jiný, než vztah a požadavky obyčejného řadového odboráře na činnosti odborů a jejich vedení. 54 00:05:15,089 --> 00:05:18,909 To znamená, že už zde se jejich cíle začínají rozcházet. 55 00:05:19,029 --> 00:05:26,017 Proto jsou také řadoví odboráři vždy nespokojení s tím, jak vedení odborů brání jejich zájmy. 56 00:05:26,568 --> 00:05:36,692 A když jsou lidé naháněni na náměstí, do ulic, tak vždy začnou fungovat zákonitosti řízení davu. 57 00:05:36,812 --> 00:05:43,977 A dav je možné vyvést z míry čímkoliv. Dav je nemyslící. 58 00:05:44,097 --> 00:05:47,279 No a zde se zapojuje ještě třetí faktor. 59 00:05:47,399 --> 00:05:52,231 Musí existovat někdo, kdo reálně může působit jak na odbory, tak i na politické strany, 60 00:05:52,351 --> 00:05:59,013 aby z lidí vytvořily dav, a kdo dokáže například zařídit i neznámé odstřelovače. 61 00:05:59,133 --> 00:06:03,661 Proto se Jevgenije Alexejeviče ptám: Kam to ty lidi vlastně posíláš? 62 00:06:03,781 --> 00:06:10,390 A jak by měl jednat? Cožpak poslanec Státní dumy neví, jak by měl v dané situaci jednat? 63 00:06:10,510 --> 00:06:15,968 Kdo jiný než on by měl lidem vysvětlit postup při přijímání zákona? 64 00:06:16,088 --> 00:06:24,084 Například tu skutečnost, že teď ten návrh zákona musí projít připomínkováním v regionech? 65 00:06:24,204 --> 00:06:26,513 A tak se ptám: 66 00:06:27,534 --> 00:06:35,193 Lidé, co myslíte, že byste měli udělat? Vy se neúčastníte debat ve vašem vlastním regionu? 67 00:06:35,313 --> 00:06:40,175 No tak to pardon, ale kdo se těch debat účastní, ten se také podílí na přijetí postoje k tomu návrhu. 68 00:06:40,295 --> 00:06:47,620 Je tedy třeba co nejaktivněji se zapojit do projednávání tohoto zákona 69 00:06:47,740 --> 00:06:51,927 a do vytváření takového informačního pole, 70 00:06:52,047 --> 00:07:01,540 v jehož rámci ta byrokracie, která bude psát vyjádření vedení daného regionu k danému návrhu, 71 00:07:02,209 --> 00:07:07,420 bude mít strach uvést, že tento návrh zákona má podporu. 72 00:07:07,540 --> 00:07:10,484 A co v té věci můžete udělat? 73 00:07:10,604 --> 00:07:17,315 Každý člověk má možnost podílet se na tvorbě informačního pole. 74 00:07:17,435 --> 00:07:25,585 Všichni jste tak či onak součástí různých sociálních skupin 75 00:07:25,705 --> 00:07:30,427 třeba na sítích VKontaktu, Odnoklassniki nebo jinde, na nějakých fórech. 76 00:07:30,547 --> 00:07:38,680 Musíte se iniciativně zapojit v různých informačních zdrojích místního významu, 77 00:07:38,800 --> 00:07:46,076 v různých těch oblastních, krajských informačních agenturách. 78 00:07:46,196 --> 00:07:50,390 Tam všude se vedou debaty, tam všude působí novináři, 79 00:07:50,510 --> 00:07:58,115 kteří potom dělají své reportáže v televizi, rádiu, píší články do novin a časopisů. 80 00:07:58,235 --> 00:08:09,868 Tam na těchto místních zdrojích získávají informace, tam sledují reakce veřejnosti na ten či onen řídící krok. 81 00:08:09,988 --> 00:08:18,826 Tam všude je třeba vytvářet informační prostředí, které bude kritické k tomuto návrhu zákona s tím, 82 00:08:18,946 --> 00:08:23,096 že není možné jej přijmout. 83 00:08:23,216 --> 00:08:27,652 Ale nesmíte to spojovat jen s tím zvyšováním penzijního věku, 84 00:08:27,772 --> 00:08:33,616 v jehož důsledku se ho absolutní většina lidí prostě nedožije. 85 00:08:33,736 --> 00:08:39,339 Také všechny peníze, které platili, skončí u těch, 86 00:08:39,459 --> 00:08:44,665 kteří daný fond řídí, aby s nimi dále mohli manipulovat a spekulovat. 87 00:08:44,785 --> 00:08:52,875 To zvýšení věku odchodu do důchodu je z hlediska spekulantů řídících penzijní fond a vlády… 88 00:08:52,995 --> 00:08:56,859 Zcela jasně spekulantů, zde politickou složku opomíjím, 89 00:08:56,979 --> 00:09:03,065 pro ně je to možnost nahromadit co nejvíce peněz, aniž by je dali lidem. 90 00:09:03,185 --> 00:09:08,920 To je podstatou té reformy na zvýšení penzijního věku. Jen si povšimněte. 91 00:09:09,040 --> 00:09:12,552 Neustále nám vtloukají do hlavy, jaký byl Stalin krvavý tyran. 92 00:09:12,672 --> 00:09:15,457 Ale o co se ten krvavý tyran Stalin snažil? 93 00:09:15,577 --> 00:09:25,603 Aby lidé co nejméně pracovali a co nejvíce rozvíjeli svou osobnost, aby se kulturně rozvíjeli. 94 00:09:25,723 --> 00:09:30,445 Proto také neustále ZKRACOVAL PRACOVNÍ DOBU!!! 95 00:09:30,565 --> 00:09:39,535 A co je cílem autorů té penzijní reformy? Aby lidé vůbec neměli žádný volný čas. 96 00:09:39,655 --> 00:09:45,610 Musí pracovat ve prospěch oligarchů a přímo v té práci potom i zdechnout. 97 00:09:46,337 --> 00:09:49,594 To podle nich lidem přináší štěstí. 98 00:09:49,714 --> 00:09:56,328 Musíte vytvořit takové informační prostředí, za kterého prostě nebude možné tento zákon přijmout! 99 00:09:56,448 --> 00:10:06,959 Kdy následky přijetí tohoto zákona budou kritické a neslučitelné s další existencí tohoto systému! 100 00:10:08,313 --> 00:10:18,194 Pokud budou lidé ten zákon odmítat na každé etapě jeho schvalování, 101 00:10:18,314 --> 00:10:25,503 tak aby zamezili krachu svého systému, nezbyde těm loutkovodičům řídícím shora, 102 00:10:25,623 --> 00:10:30,602 než se postarat, aby v současné době ten zákon přijat nebyl. 103 00:10:30,722 --> 00:10:41,073 Jenže to si všude lidé musí uvědomovat, že každý, kdo ve vztahu k obyvatelstvu uplatňuje politiku řízení „dobytka“: 104 00:10:41,193 --> 00:10:44,755 "Lidé nám to spolknou, my to všechno v klidu protlačíme." 105 00:10:44,875 --> 00:10:48,006 Vždyť proč jim to vychází? Protože nenásleduje zpětná reakce. 106 00:10:48,126 --> 00:10:52,882 "A bude-li zpětná reakce, tak my sami vyvedeme lidi do ulic, aby tam vybili svou energii 107 00:10:53,002 --> 00:10:58,457 a potom jen čekali, až naši dosazení partajní a odboroví loutkovodiči nějak zareagují. 108 00:10:58,577 --> 00:11:01,976 A nakonec se ukáže, že jsme si zase fakticky prosadili svou.“ 109 00:11:02,096 --> 00:11:11,151 Ne, oni musí vidět konkrétní reakci, masovou, statisticky masovou reakci veškerého obyvatelstva, 110 00:11:11,271 --> 00:11:13,476 že lidé to nepřijmou! 111 00:11:13,596 --> 00:11:16,872 A že to nepřijmou podél celé vertikály řízení. 112 00:11:16,992 --> 00:11:21,890 Protože každý poslanec, každý pracovník státních orgánů, 113 00:11:22,010 --> 00:11:28,453 který je v dosahu obyvatel, bude vědět, 114 00:11:28,573 --> 00:11:38,657 že když to dneska podepíše, tak zítra slízne na ulici odplatu od „vděčných“ občanů a to s plnou parádou. 115 00:11:39,644 --> 00:11:42,607 A co bude výsledkem? 116 00:11:42,727 --> 00:11:49,252 Výsledkem bude Velká říjnová socialistická revoluce, kdy navrchu sami vytvářejí podmínky, 117 00:11:49,372 --> 00:11:54,395 aby byli silovou cestou smeteni. 118 00:11:54,515 --> 00:12:04,456 V Medvěděvově vládě tyto věci nechápou, nevědí, s jakým ohněm si to zahrávají 119 00:12:04,576 --> 00:12:07,171 a co podněcují v obyvatelstvu. 120 00:12:07,291 --> 00:12:14,351 A ti, kteří patří ke globálnímu řízení, nebudu je jmenovat, hned zareagují: „Pánové, co to vyvádíte? 121 00:12:14,471 --> 00:12:17,622 Chápete vůbec, co děláte? 122 00:12:18,300 --> 00:12:24,308 Na vás "liberastech" a podpindosnících nám ani za mák nezáleží, 123 00:12:24,428 --> 00:12:28,121 ale vždyť vy narušujete celý systém řízení! 124 00:12:28,241 --> 00:12:35,117 Vždyť vy provokujete obyvatelstvo k provedení další říjnové, Velké říjnové socialistické revoluce, 125 00:12:35,237 --> 00:12:38,705 k návratu ke stalinským normám řízení.“ 126 00:12:38,825 --> 00:12:45,915 Ale vytvořit tento systém mohou pouze lidé, kteří se o to budou snažit každý na svém místě, 127 00:12:46,035 --> 00:12:50,244 když budou působit na řízení, informačně působit, 128 00:12:50,364 --> 00:12:57,240 a budou tak vytvářet informační prostředí svou prací na místních informačních zdrojích, 129 00:12:57,360 --> 00:13:04,746 na oblastních informačních agenturách, krajových a také ve svých skupinách VKontaktu. 130 00:13:04,866 --> 00:13:10,260 Nesmíte poskakovat v ulicích, musíte vytvářet takové informační prostředí, 131 00:13:10,380 --> 00:13:16,927 za kterého všem, kteří rozehráli tuto věc, bude jasné, 132 00:13:17,047 --> 00:13:21,882 že následky jim vyjdou dráž, a předčí jejich žádoucí výsledek. 133 00:13:22,002 --> 00:13:25,689 Oni chtějí uvrhnout zemi do občanské války. 134 00:13:25,809 --> 00:13:32,685 Jenže ve výsledku pánové dosáhnete jen toho, že vás s konečnou platností vymetou z Ruska. 135 00:13:32,805 --> 00:13:39,055 Ano, bude to krvavé i pro obyvatelstvo, ale vás, všechny podpindosníky, 136 00:13:39,175 --> 00:13:44,322 všechny takové jako jsou Medvěděv, Golikova, Šuvalov, Abyzov, Matvijenkova... 137 00:13:44,442 --> 00:13:49,671 Nikdo z vás tu už nebude, nikdo z těch, kdo prosazuje tuto důchodovou reformu 138 00:13:49,791 --> 00:13:53,127 a bude obnoven normální Zákoník práce! 139 00:13:53,247 --> 00:14:00,348 Který umožní, aby si lidé důstojně vydělávali na své živobytí a kulturně se rozvíjeli. 140 00:14:00,468 --> 00:14:05,821 My jen nechceme, aby toho všeho bylo dosaženo prostřednictvím občanské války, 141 00:14:05,941 --> 00:14:12,199 kterou touží v naší zemi vyvolat Medvěděv a spol. 142 00:14:12,733 --> 00:14:17,404 My nechceme občanskou válku. My chceme informační dialog. 143 00:14:17,524 --> 00:14:24,090 A tento dialog, ve kterém budeme hájit svá práva a posouvat náš stát potřebným směrem, 144 00:14:24,210 --> 00:14:34,479 je možný pouze v tom případě, kdy lidé začnou masově pracovat na informačních zdrojích v rámci řídící vertikály, 145 00:14:34,599 --> 00:14:39,437 na všech místech, která jsou jim osobně přístupná 146 00:14:39,557 --> 00:14:48,366 a vytvoří takové informační pole, které znemožní přijímání takových protilidových rozhodnutí, 147 00:14:48,486 --> 00:14:57,786 protože by to znamenalo selhání řiditelnosti celého systému řízení a na to globalisté nepřistoupí. 148 00:14:57,906 --> 00:15:04,431 Ale když chtějí usadit „podpindosníky“, musí se i globalisté mít oč opřít. 149 00:15:04,965 --> 00:15:13,318 A nyní je výhodnější obejít se bez občanské války, která by přinesla nesmírné hoře všem občanům Ruska 150 00:15:13,438 --> 00:15:18,626 a navíc by ohrozila existenci civilizace na planetě Zemi. 151 00:15:18,746 --> 00:15:25,230 Jenže USA, státní elitě USA a našim podpindosníkům je to ukradené, 152 00:15:25,350 --> 00:15:32,369 oni si myslí, že když uříznou větev, na které sedí, tak spadne strom, ale oni sami se udrží. 153 00:15:33,356 --> 00:15:39,487 Jenže spadne ta větev, na které se drží civilizace na planetě Zemi a ta zahyne. 154 00:15:39,607 --> 00:15:47,655 Biosféra planety Země se osvobodí od lidstva, od celého lidstva, včetně globalistů. 155 00:15:49,629 --> 00:15:58,867 To k tomu nás vedou ti podpindosníci, jenže globalisté chtějí přežít, proto jsou teď našimi situačními spojenci. 156 00:15:58,987 --> 00:16:05,285 Abychom však splnili tento úkol, musíme mít příslušné informační pole, kdy bude moci Putin říci: 157 00:16:05,405 --> 00:16:10,655 „Cožpak nevidíte, co to vyvolává u lidí? Vy sami na tom zítra pohoříte. 158 00:16:10,775 --> 00:16:15,613 Sice rozpoutáte válku, ale nebude to národ, kdo v ní zahyne, budete to vy sami, 159 00:16:15,733 --> 00:16:18,802 kteří jste tu občanskou válku rozpoutali.“ 160 00:16:18,922 --> 00:16:26,723 To je třeba dělat a informace… Slovem se dá zastavit řeka a ničit města, ale slovem se také dá tvořit. 161 00:16:27,483 --> 00:16:37,277 A abyste tvořili efektivně, abyste snížili míru krvavosti nadcházejících událostí, 162 00:16:37,397 --> 00:16:43,654 abyste nepřipustili realizaci plánů občanské války, musíte mít teoretické znalosti. 163 00:16:43,774 --> 00:16:48,653 Takže mi to promiňte, ale přece jen budete muset studovat tlusté knihy vnitřního prediktoru. 164 00:16:48,773 --> 00:16:54,167 Prý je to těžké a nemáte dost času. Tam kde není vůle, není ani výsledek. 165 00:16:54,287 --> 00:17:02,109 Jestliže se vám chce žít a záleží vám na budoucnosti vašich dětí, budete muset něco dělat. 166 00:17:02,229 --> 00:17:08,424 Soudruh Stalin o tom říkal, že pět stránek před spaním si může přečíst každý. 167 00:17:08,544 --> 00:17:12,642 Já ze svého vlastního života vím, že ne vždy je to možné, 168 00:17:12,762 --> 00:17:17,785 ale jestliže si takový cíl vytyčíte, tak to postupně zvládnete. 169 00:17:20,665 --> 00:17:26,508 - Řízení je proces informační. - Ano. Podstatou řízení je šíření informací. 170 00:17:26,628 --> 00:17:31,918 Proto musíte šířit své vlastní informace, potom jejich řídící rozhodnutí 171 00:17:32,038 --> 00:17:40,724 nebudou moci být realizována v informačním poli, které bude absolutně nepřijatelné pro jejich řídící záměr. 172 00:17:40,844 --> 00:17:47,287 Přičemž je to postup bezkrizový, nekrvavý a v zájmu lidí. 173 00:17:49,734 --> 00:17:57,203 Zmínil jste globální řízení. A právě dnes nám Pavel zaslal následující zprávu. 174 00:17:57,323 --> 00:18:01,194 Prosím vysvětlete následující rozpor. 175 00:18:01,314 --> 00:18:08,436 Podle vašich slov je globální prediktor dávno připraven vyčistit ruskou vládou od těch, kteří jsou proameričtí. 176 00:18:08,556 --> 00:18:15,965 Na druhé straně tito úředníci podrážejí Putina a zhoršují situaci ve státě posouvajíce ho ke státnímu převratu. 177 00:18:16,085 --> 00:18:20,450 V čem spočívá důvod Putinovy neochoty využít síly globálního prediktoru? 178 00:18:20,570 --> 00:18:24,668 Možná je to kvůli tomu, že by si tam GP v takovém případě dosadil své lidi, 179 00:18:24,788 --> 00:18:28,248 kteří by byli v dlouhodobé perspektivě horší než ti současní? 180 00:18:28,368 --> 00:18:34,460 Takové nebezpečí tu bezesporu je a nebrat ho do úvahy nelze. 181 00:18:34,580 --> 00:18:37,526 Ale není to ta zásadní věc. 182 00:18:37,646 --> 00:18:43,081 Je to o tom, kdo koho převeze. Putin je konceptuálně mocný gosudar, 183 00:18:43,201 --> 00:18:55,857 který je schopný uplatňovat svá řídící rozhodnutí tak, aby i s využitím kádrů svého partnera v řízení, 184 00:18:55,977 --> 00:19:02,318 globálního prediktoru a dokonce i státní elity USA, tedy podpindosníků, 185 00:19:02,438 --> 00:19:09,229 dosahoval postupného získávání suverenity a obrození našeho státu. 186 00:19:10,315 --> 00:19:17,357 Zde figuruje i jiný aspekt a já jsem na něj již nejednou poukazoval. 187 00:19:17,477 --> 00:19:29,282 Poukazoval jsem na to, že globální prediktor, který vytvořil USA jako globálního mezinárodního četníka, 188 00:19:29,402 --> 00:19:37,634 si v něm vypěstoval takový nástroj, o jehož řízení v mnohém přišli. 189 00:19:37,754 --> 00:19:46,127 A potom ten nástroj svou vnější politikou začal zasahovat do zóny globální politiky, 190 00:19:46,247 --> 00:19:50,939 politiky globálního prediktoru a poškozovat ji. 191 00:19:51,059 --> 00:19:58,796 A konkrétně je to možné pozorovat na vzájemném boji elit uvnitř USA. 192 00:19:58,916 --> 00:20:06,687 Já už jsem nejednou říkal, a v minulém pořadu Otázka-odpověď jsem na to poukazoval, že ta skutečnost, 193 00:20:06,807 --> 00:20:13,732 že se stále pokoušejí zrealizovat státní převrat 194 00:20:13,852 --> 00:20:20,736 a rozpoutat v Rusku občanskou válku s časovou fixací na mistrovství světa, 195 00:20:20,856 --> 00:20:34,572 je spojena s tím, že v USA státní elita USA nesložila ruce do klína ani poté, 196 00:20:34,692 --> 00:20:43,702 kdy jak Hillary Clintonová, tak i Kim Kardashianová, které byly takříkajíc vůdkyněmi protitrumpovského hnutí, 197 00:20:43,822 --> 00:20:48,798 zradily věc americké státní elity 198 00:20:48,918 --> 00:20:54,637 a vyjádřily své přání dohodnout se s globalisty, aby si uchovaly svá postavení. 199 00:20:54,757 --> 00:21:03,059 A tak se státní elita, která byla v té chvíli ještě velmi dobře strukturovaná a organizovaná, 200 00:21:03,179 --> 00:21:13,074 rozhodla plně ve svých organizačních možnostech dovršit tu věc, o kterou se snažila, 201 00:21:13,194 --> 00:21:19,325 pokusit se v Rusku provést státní převrat a rozpoutat zde občanskou válku. 202 00:21:19,445 --> 00:21:28,121 A právě tato okolnost podmiňuje to, že když za těchto podmínek naši podpindosníci vidí, 203 00:21:28,241 --> 00:21:36,994 jak se Putin domlouvá s globalisty, a že oni sami začínají mít velké problémy, které je nutí jít na dohodu s Putinem, 204 00:21:37,114 --> 00:21:46,459 tak přece jen vsadili na to, že se jejich páníčkům sedícím za velkou louží ten převrat povede 205 00:21:46,579 --> 00:21:49,185 a rozpoutají u nás občanskou válku…“ 206 00:21:49,305 --> 00:21:54,329 Všichni ti Medvěděvové, Děripaskové a Abramovičové jen sní o tom, 207 00:21:54,449 --> 00:21:58,367 aby u nás vznikla stejná situace jako na Ukrajině. 208 00:21:58,487 --> 00:22:03,176 Oni se válce cítí jako ryby ve vodě, protože v ní mohou bezostyšně krást, 209 00:22:03,296 --> 00:22:08,268 nedodržovat žádné sociální záruky, prostě si žít na vysoké noze. 210 00:22:08,388 --> 00:22:15,135 A lidi, kterým se to nebude líbit, jednoduše pošlou na frontu a tam se jich lehce definitivně zbaví. 211 00:22:15,255 --> 00:22:17,279 To je jejich sen. 212 00:22:17,399 --> 00:22:25,860 Když tedy viděli a především sami sebe přesvědčili o tom, že Trump svůj boj prohrává, 213 00:22:26,555 --> 00:22:33,139 tak se aktivně zapojili do realizace státního převratu v Rusku. 214 00:22:33,259 --> 00:22:43,478 Oni totiž nevidí, že reálně v USA globalisté nad státní elitou vítězí, že je to Trump, kdo vítězí. 215 00:22:43,598 --> 00:22:54,023 Ta poslední etapa se vzedmutím protitrumpovských nálad je velice silná a souvisí s emigračním zákonem, 216 00:22:54,143 --> 00:22:56,414 který přijal Trump. 217 00:22:56,534 --> 00:23:03,384 Dopouštějí se tam teď podrazu za podrazem: děti v klecích, ten plášť s nápisem Melanie Trumpové... 218 00:23:03,504 --> 00:23:09,609 Vidíte, kam až to tam došlo. Podstrčili jí ten plášť, aby ji podrazili. 219 00:23:09,729 --> 00:23:13,544 Ano, toho člověka, který to udělal, propustí. 220 00:23:13,664 --> 00:23:18,611 Ale on do toho přece šel s nadějí, že se povede Trumpa svrhnout, 221 00:23:18,731 --> 00:23:25,940 že bude-li propuštěn, postarají se mu o jiné místo, a že ta jeho akce bude mít žádoucí efekt. 222 00:23:26,060 --> 00:23:34,633 Ta protilidskost „liberastů“ a pederastů se zde ukázala v celé své kráse. 223 00:23:34,753 --> 00:23:40,934 Je takový hollywoodský herec Peter Fonda, který prohlásil, 224 00:23:41,054 --> 00:23:49,936 že je třeba Melanii Trumpové odebrat dítě, syna Barrona a strčit ho do klece s pedofily. 225 00:23:50,056 --> 00:23:54,797 Potom se prý podíváme, jak bude bránit děti emigrantů. 226 00:23:54,917 --> 00:24:01,921 Má snad starost o práva těch dětí? Ne. Kypí v něm nenávist k Trumpovi. 227 00:24:02,041 --> 00:24:04,828 Ty děti jsou mu zcela ukradené. 228 00:24:04,948 --> 00:24:12,826 Jaký je rozdíl, čí je to dítě? Zda dítě emigranta nebo dítě prezidenta? 229 00:24:12,946 --> 00:24:21,519 On v tomto ohledu vyjádřil svůj přístup k dětem. Odhalil tím, jakým způsobem on řeší problémy. 230 00:24:21,639 --> 00:24:29,209 Jestliže mu nezáleží na tomto dítěti, tak jakou hodnotu pro něj mají děti emigrantů? 231 00:24:29,329 --> 00:24:34,379 Jediné na čem mu záleží, je dosažení jeho politických cílů. Nic víc! 232 00:24:34,499 --> 00:24:38,082 Děti jsou mu ukradené. 233 00:24:39,214 --> 00:24:49,013 Je to stejné jako když porovnáme chování hitlerovců a našich. 234 00:24:49,133 --> 00:24:54,183 Co dělali hitlerovci? Posílali naše děti do koncentračních táborů, 235 00:24:54,303 --> 00:24:59,918 kde jim odebírali krev pro své vojáky a jejich mrtvolky potom vyhazovali. 236 00:25:00,896 --> 00:25:05,730 Chovali jsme se snad ve vztahu k jejich dětem podobně? Ne. 237 00:25:05,850 --> 00:25:13,215 My jsme krmili německé děti v armádních polních kuchyních. 238 00:25:13,335 --> 00:25:18,770 Organizovali jsme pro německé děti zásobování potravinami. 239 00:25:19,722 --> 00:25:27,077 To jsou dva konceptuálně zásadně rozdílné lidské přístupy. 240 00:25:27,197 --> 00:25:30,627 A co dal najevo Peter Fonda? 241 00:25:30,747 --> 00:25:37,684 „Nám je to úplně jedno, my jsme připraveni roztrhat jakékoliv dítě, protože nám na něm houby záleží, 242 00:25:37,804 --> 00:25:40,271 jen abychom dosáhli svých cílů.“ 243 00:25:40,391 --> 00:25:48,959 Lidé totiž s dětmi soucítí, a tak je třeba tuto jejich empatii využít. Takto se manipuluje masami. 244 00:25:52,044 --> 00:26:04,574 V dané situaci bylo proti Trumpovi podniknuto mnoho útoků. Sáru Sandersovou vyhnali z restaurace. 245 00:26:04,694 --> 00:26:12,350 Zveřejňují jména a adresy úředníků pracujících v Trumpově administrativě. 246 00:26:12,470 --> 00:26:17,761 Co je to? Organizování individuálního teroru. 247 00:26:18,419 --> 00:26:26,833 A co se nelíbí všem těm pederastům u nás? Cožpak jim snad někdo zasahuje do jejich intimního života? 248 00:26:26,953 --> 00:26:28,644 Žijte si, jak chcete. 249 00:26:28,764 --> 00:26:37,100 Ale oni jsou pobouřeni tím, že jim není dovoleno mařit cizí životy, že nemohou zneužívat děti, 250 00:26:37,220 --> 00:26:44,629 že nemohou děti zatahovat do toho hnoje, ve kterém se tak rádi rochní oni sami. 251 00:26:45,781 --> 00:26:52,100 Právě to v nich vyvolává zuřivou nenávist: „Co si to dovolují, tohle nám zakazovat! 252 00:26:52,220 --> 00:26:54,237 Kde je jaká tolerance?“ 253 00:26:54,357 --> 00:26:59,524 Ta tolerance spočívá v tom, že společnosti je vřele ukradené jak to děláte a s kým, 254 00:26:59,644 --> 00:27:03,063 ale dejte své špinavé ruce pryč od dětí. 255 00:27:03,183 --> 00:27:08,247 A podívejte se na jejich vztah k dětem, na příkladu Petera Fondy. 256 00:27:08,367 --> 00:27:10,387 Vždyť co vlastně udělal? 257 00:27:10,507 --> 00:27:13,719 Vyzývá k surovému nakládání s dítětem. 258 00:27:13,839 --> 00:27:18,816 Pro ně totiž děti nic neznamenají, pro ně jsou důležité jenom politické body. 259 00:27:18,936 --> 00:27:26,374 A proč jsem s ním porovnával ty pederasty, kteří tady u nás neustále vystupují proti Putinovi? 260 00:27:26,494 --> 00:27:30,272 Protože ta situace je taková, že na obou stranách jde o děti. 261 00:27:30,392 --> 00:27:39,378 Na obou stranách figuruje ta nespokojenost, že nemohou mrzačit děti kvůli uspokojování svých politických cílů. 262 00:27:39,806 --> 00:27:45,946 To je ukazatel jejich vztahu k nim, jejich mravnosti, taková je ta jejich kultura. 263 00:27:46,473 --> 00:27:56,629 V USA, kde homosexualismus a pederastie dosáhly svého největšího rozkvětu, kde jsou podporovány, 264 00:27:56,749 --> 00:28:00,909 to potom vede k takovým reálným projevům v reálném životě. 265 00:28:01,029 --> 00:28:05,304 "My se zmocníme jakéhokoliv dítěte a surově se s ním vypořádáme jen kvůli tomu, 266 00:28:05,424 --> 00:28:08,316 abychom měli páku na jeho rodiče." 267 00:28:08,436 --> 00:28:13,534 A stejný systém se všichni ti pederasti pokoušejí zavádět u nás. 268 00:28:13,654 --> 00:28:16,036 Je to snad to, co chceme? Ne. 269 00:28:16,156 --> 00:28:22,044 A proto promiňte, ale u nás žádnou propagandu homosexuality mezi dětmi provádět nebudete. 270 00:28:22,164 --> 00:28:27,394 A jestliže se vám to nelíbí, táhněte do té své liberální Evropy, 271 00:28:28,299 --> 00:28:31,855 tam budete mezi svými, nebo do USA. 272 00:28:31,975 --> 00:28:36,563 Takže ta situace, abych uzavřel tuto otázku. 273 00:28:36,683 --> 00:28:45,912 Globální prediktor neočekával tak mocný odpor ze strany svého nástroje. 274 00:28:46,032 --> 00:28:51,110 Sice ho přetlačuje, ale jen s vynaložením velkých ztrát. 275 00:28:51,230 --> 00:29:00,932 A jmenovitě jde o stejné ztráty, které se odráží i v kádrovém formování naší vlády. 276 00:29:02,539 --> 00:29:17,689 Putin nenavrhuje do vlády kandidatury lidí globálního prediktoru do určitých funkcí ve vládě proto, 277 00:29:17,809 --> 00:29:22,631 že by se bál prohrát v dlouhodobém výhledu, 278 00:29:22,751 --> 00:29:28,353 přestože potvrzuji, že takové nebezpečí tu samozřejmě je a je nutné se s tím vypořádat, 279 00:29:28,473 --> 00:29:31,278 ale že ne vždy je to možné. 280 00:29:31,398 --> 00:29:36,936 A konkrétně byl.. Tedy teď je předsedou Účetní komory RF Kudrin, 281 00:29:37,056 --> 00:29:42,080 který se vždy projevoval jako zarytý podpindosník. 282 00:29:42,200 --> 00:29:49,152 Já sám jsem několikrát zaznamenal, jak mu globalisté dělali návrhy, 283 00:29:49,272 --> 00:29:56,866 aby se pozvedl na vyšší úroveň, aby se zařadil mezi zástupce globální elity. 284 00:29:56,986 --> 00:30:03,521 Jenže jeho intelekt to nepobral a tak upřednostnil svoji pozici podpindosníka. 285 00:30:03,641 --> 00:30:08,375 Já nevím, zda se jeho řízení zmocnili či ne, 286 00:30:08,495 --> 00:30:14,354 ale ta skutečnost, že s ním pracují a budou pracovat už jen díky té funkci, kterou teď zastává, je jednoznačná. 287 00:30:14,474 --> 00:30:20,765 A v míře hroucení moci americké státní elity, 288 00:30:21,194 --> 00:30:28,205 bude řízení Putina, oj Kudrina přebíráno ze strany globálního prediktoru, to je očividné. 289 00:30:28,325 --> 00:30:31,625 Ale v daném okamžiku se jedná o podpindosníka. 290 00:30:31,745 --> 00:30:36,608 Je vášnivým zastáncem zvýšení věku odchodu do důchodu v Rusku. 291 00:30:36,728 --> 00:30:43,177 Je zuřivým zastáncem provedení státního převratu a rozpoutání občanské války v Rusku. 292 00:30:43,786 --> 00:30:49,761 To je to oč jde, jak jeho řízení převezmou, je otázkou, ale určitě s ním pracují, 293 00:30:49,881 --> 00:30:53,201 tak jako v podstatě pracují se všemi členy vlády. 294 00:30:53,321 --> 00:30:59,374 I Dmitrij Anatolijevič by dávno mohl navýšit svou úroveň a povýšit z podpindosníka. 295 00:30:59,494 --> 00:31:04,131 Jenže na to prostě nemá dost rozumu, jeho intelekt je příliš slabý. 296 00:31:04,251 --> 00:31:10,106 Stejně jako nemají dost rozumu všechny ty Nabiullinové, Golikové a další podpindosníci, 297 00:31:10,226 --> 00:31:18,336 aby se pozvedli na úroveň globální elity, a proto se toho všeho účastní na straně americké státní elity. 298 00:31:19,061 --> 00:31:30,389 A zde, zopakuji, jak to je, se otevírají široké možnosti pro otevření kádrového výtahu zdola pro všechny, 299 00:31:30,509 --> 00:31:41,108 kteří předvedou, že jsou profesionálně způsobilí, aby zaujali nějakou řídící funkci, 300 00:31:41,228 --> 00:31:50,450 protože tak dojde nekonfliktně a s vynaložením menšího úsilí k vytlačování podpindosníků z řízení 301 00:31:50,810 --> 00:31:56,622 a podporu v tom budou mít i ze strany globálního prediktoru, 302 00:31:56,742 --> 00:32:01,097 protože oni teď musí svému nástroji povyrážet všechny zuby, 303 00:32:01,217 --> 00:32:04,826 jinak se v budoucnu může veškeré řízení zhroutit. 304 00:32:04,946 --> 00:32:08,015 Oni jsou teď připraveni spolupracovat. 305 00:32:08,135 --> 00:32:16,450 Studujte knihy, tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR a stávejte se tak profesionálně způsobilými. 306 00:32:16,902 --> 00:32:23,198 Na svém místě předvádějte svou profesionalitu, ukazujte, jak je třeba pracovat… 307 00:32:23,318 --> 00:32:28,218 Vždyť jak se ze zadních řad vyšvihnul Putin? Tím že v řízení prokazoval svoji profesionalitu. 308 00:32:28,338 --> 00:32:32,641 Ukazoval, jak je s co nejmenšími náklady možné dosáhnout konkrétního efektu, 309 00:32:32,761 --> 00:32:41,388 a udržet rovnováhu v dosahování cílů jak státu, tak i klanově-korporativní struktury, jejíž je součástí. 310 00:32:41,508 --> 00:32:45,931 Putin může jít všem příkladem, jak se říká. 311 00:32:49,449 --> 00:32:51,795 K dalšímu tématu. 312 00:32:51,915 --> 00:32:59,551 Další otázka nám přišla od Sergeje Bikarjuka a Pavla Cebruka. 313 00:32:59,671 --> 00:33:04,961 Konkrétně Sergej prosí okomentovat Lukašenkův výrok, 314 00:33:05,081 --> 00:33:11,298 že jestliže to Bělorusko ekonomicky nezvládne, bude muset vejít do sestavy jiného státu. 315 00:33:11,418 --> 00:33:15,516 Součástí jakého státu by se mělo stát z hlediska samotného Lukašenka? 316 00:33:15,636 --> 00:33:22,431 Měl reálně na mysli, že součástí Ruska, nebo součástí Číny ve stylu na zlost babičce si nechám uši omrznout? 317 00:33:22,551 --> 00:33:28,721 A Pavel uvádí citát: „My jsme na frontě. Jestliže se tyto roky neudržíme a nezvládneme to, 318 00:33:28,841 --> 00:33:33,988 budeme se muset stát součástí nějakého jiného státu, nebo si o nás prostě začnou utírat nohy. 319 00:33:34,108 --> 00:33:38,144 Nebo tu, nedej Bože, ještě rozpoutají válku jako na Ukrajině.“ Konec citátu. 320 00:33:38,264 --> 00:33:43,122 Co to má být? Overtonovo okno pro další rozšiřování ruského světa na západ, 321 00:33:43,242 --> 00:33:47,649 nebo je to začátek přeformátování Evropy a vstup do sestavy Polska, 322 00:33:47,769 --> 00:33:51,413 aby tak mohla být vytvořena vojenská pěst pro válku s Ruskem? 323 00:33:51,533 --> 00:34:05,398 Tak především, ta válka na Ukrajině byla rozpoutána také ve velké míře díky tehdejšímu vedení Ukrajiny 324 00:34:05,518 --> 00:34:10,054 v čele s prezidentem Janukovičem. 325 00:34:10,174 --> 00:34:15,738 Když tedy Lukašenko říká, že mu tam někdo rozpoutá válku, 326 00:34:15,858 --> 00:34:24,945 tak to znamená, že si on sám osobně uvědomuje, že jedná ve vztahu ke svému státu tím nejzrádnějším způsobem, 327 00:34:25,065 --> 00:34:34,975 že se účastní scénáře rozpoutání té války zvnějšku kvůli dosažení nějakých svých prospěchářských cílů. 328 00:34:35,095 --> 00:34:41,071 Lukašenka přece nenazývají „otcem Kolji“ jen tak pro nic za nic. 329 00:34:41,191 --> 00:34:47,938 To už dávno není žádný MEM, ale s ohledem na řízení reálný pojem. 330 00:34:48,058 --> 00:34:52,542 On se skutečně již dávno stal „otcem Kolji“. 331 00:34:52,662 --> 00:35:00,308 A v tomto ohledu Lukašenko přistoupí na jakékoliv spojenectví, kromě spojenectví s Ruskem. 332 00:35:01,106 --> 00:35:10,365 Spojenectví s Ruskem ho nezajímá, pokud se sám nebude moci stát zakladatelem nové monarchistické dynastie. 333 00:35:10,485 --> 00:35:17,540 Já nevím, zda by mu stačilo stát se Alexandrem IV. nebo by musel být přímo Alexandrem I. 334 00:35:17,660 --> 00:35:20,009 To nevím. 335 00:35:20,129 --> 00:35:29,063 Ale že by si přál, aby se jeho Kolja stal všeruským carem, to je zcela jasné. 336 00:35:29,183 --> 00:35:34,978 Je to až směšné, jak ho vláčí po všech těch mezinárodních fórech. 337 00:35:35,098 --> 00:35:41,974 Kdyby se alespoň podíval na reakci, jak se na to dívají lídři všech států. 338 00:35:42,094 --> 00:35:46,989 Do očí mu to samozřejmě nikdo neřekne, ale vyčíst se to přece dá. 339 00:35:47,109 --> 00:35:50,898 On tomu svému chlapci život už zkazil. Ale teď mluvíme o tom výroku. 340 00:35:51,018 --> 00:35:54,730 O čem to tedy Lukašenko mluví? 341 00:35:54,850 --> 00:36:01,417 Lukašenko mluví o tom, že on, „otec Kolji“, si najednou uvědomil, 342 00:36:01,537 --> 00:36:08,490 že to nebude trvat žádné roky, po které se udržíme nebo neudržíme, 343 00:36:08,610 --> 00:36:13,197 že se jedná o to, co nastane doslova již zítra. 344 00:36:13,317 --> 00:36:20,038 A dohodnout se v této věci s Ruskem nechce, to říká prakticky nepokrytě. 345 00:36:20,158 --> 00:36:22,558 A co má být zítra? 346 00:36:22,678 --> 00:36:30,171 O čem se teď rozhoduje? Co je s ohledem na Bělorusko očividné? 347 00:36:33,309 --> 00:36:40,639 Abyste to pochopili, musíte se podívat na jeden historický příklad. 348 00:36:40,759 --> 00:36:54,810 25. srpna 1941 byla zahájena společná operace Velké Británie a SSSR s cílem okupace Íránu. 349 00:36:54,930 --> 00:37:12,462 Írán byl považován za zónu, kde panovaly proněmecké nálady, a proto představoval určitou hrozbu. 350 00:37:12,582 --> 00:37:21,222 V každém případě nebyl svolný s organizací tranzitu na základě Lend Lease Actu do SSSR. 351 00:37:21,342 --> 00:37:28,496 Takže aby byla deaktivizována německá hrozba v tomto regionu, 352 00:37:28,616 --> 00:37:37,537 rozhodla se Velká Británie, že bude okupovat Írán. 353 00:37:37,657 --> 00:37:45,213 Jenže okupace Íránu výlučně Velkou Británií, nezapadala do plánů SSSR. 354 00:37:45,333 --> 00:37:51,964 SSSR, a Stalin osobně, si velmi dobře uvědomoval jednu jednoduchou věc, 355 00:37:52,084 --> 00:38:05,346 že Británie není naším spojencem a to dokonce ani taktickým, že není dokonce ani situačním spojencem, 356 00:38:05,466 --> 00:38:13,062 že hitlerovská Třetí říše je pouhým nástrojem, 357 00:38:13,182 --> 00:38:21,299 který byl z nadnárodní úrovně vytvořen pro válku se Sovětským svazem, 358 00:38:21,419 --> 00:38:29,015 a že obrovskou roli v tom sehrála britská státní elita. 359 00:38:29,135 --> 00:38:38,860 Stačí říci, že monarchistický dvůr byl v té době naladěn absolutně proněmecky. 360 00:38:38,980 --> 00:38:45,652 I Eduard VIII. byl naladěn pronacisticky, proto také… 361 00:38:48,546 --> 00:38:57,989 Jak se to říká, když se vzdá trůnu, abdikoval a nastoupil jiný král. 362 00:38:58,109 --> 00:39:12,335 Navíc byl sám Hitler naladěn probritsky, takže Stalin věděl, že existuje nebezpečí separátní dohody. 363 00:39:12,455 --> 00:39:19,046 Asi jste všichni viděli seriál Sedmnáct zastavení jara, kde bylo umělecky ztvárněno, 364 00:39:19,166 --> 00:39:24,793 jak se naši takzvaní spojenci pokoušeli uzavřít takzvaný separátní mír s Německem. 365 00:39:24,913 --> 00:39:30,740 Je to tam i přes tu uměleckou formu vyloženo dostatečně věcně. 366 00:39:30,860 --> 00:39:43,157 Již v letech 1939-40 Velká Británie plánovala začít válku proti SSSR přes Kavkaz. 367 00:39:43,277 --> 00:39:54,328 Tehdy to na začátku roku 1939 chtěli provést společnými silami Polska, Německa, 368 00:39:54,448 --> 00:40:01,763 Velké Británie a Finska za účasti celé Evropy. 369 00:40:01,883 --> 00:40:12,613 Proto také sovětsko-finská válka měla takovou podporu ze strany celého západního světa. 370 00:40:12,733 --> 00:40:23,988 Ale díky moudré diplomacii Sovětského svazu se všechny tyto události povedlo rozštěpit na fragmenty 371 00:40:24,108 --> 00:40:31,620 a v důsledku toho ten scénář nebyl realizován. 372 00:40:31,740 --> 00:40:37,570 Takže potom byla Třetí říše nucena spolknout Polsko. 373 00:40:37,690 --> 00:40:44,340 Museli to vše rozhodovat přímo za chodu. Neznamenalo to ale, že samotné to nebezpečí bylo zažehnáno. 374 00:40:44,460 --> 00:40:55,895 A kdyby Velká Británie sama okupovala Írán, tak by se Sovětský svaz ocitnul ve značném obklíčení. 375 00:40:56,015 --> 00:41:02,881 Jen si to představte, na západní frontě probíhá válka, 376 00:41:03,001 --> 00:41:09,003 současně se rozbíhá válka na Dálném východě s Japonskem 377 00:41:09,123 --> 00:41:17,014 a do toho by se ještě s podporou Velké Británie přidala válka na Kavkazu a ve Střední Asii. 378 00:41:17,134 --> 00:41:27,018 To jsme přece nemohli potřebovat, proto musel SSSR těmto plánům zamezit. 379 00:41:27,138 --> 00:41:37,435 A ano, účastnil se okupace Íránu, a aby to nebylo tak jednoduché, neboť mi to promiňte, 380 00:41:37,555 --> 00:41:46,300 ale Kurdové neměli žádnou svou státnost, byl vytvořen první kurdský státní útvar. 381 00:41:48,370 --> 00:41:56,580 Takže Íránu se nikdo neptal, co by chtěl on sám. 382 00:41:56,700 --> 00:42:03,685 Byl mu učiněn návrh, a když ho odmítnul, tak se tam postarali o výměnu šáha. 383 00:42:03,805 --> 00:42:13,102 Otec odstoupil a íránským šáhem se místo něho stal jeho syn. 384 00:42:14,344 --> 00:42:18,966 A proč to vlastně všechno vykládám? 385 00:42:19,086 --> 00:42:33,419 Ta vysoká koncentrace vojsk NATO v Pobaltí a v Polsku není kvůli Rusku; 386 00:42:33,539 --> 00:42:43,113 je to zaměřeno proti Rusku, ale má to co dělat s Běloruskem. 387 00:42:43,233 --> 00:42:45,562 Co mám na mysli? 388 00:42:45,682 --> 00:42:54,305 Existovala taková území, která se v určité etapě nazývala například Estonskou republikou. 389 00:42:54,425 --> 00:43:00,928 Po roce 1918 byly vytvořeny takové failed states, které měly být nárazníkem mezi Západem a sovětským Ruskem, 390 00:43:01,048 --> 00:43:04,725 aby přes ně mohly být distribuovány suroviny na Západ 391 00:43:04,845 --> 00:43:11,149 a ze Západu zase mohly přicházet technologie a vysoce technologická produkce pro zatím neuznaný sovětský stát. 392 00:43:11,269 --> 00:43:16,293 Takže byla vytvořena taková nárazníková zóna, do které pumpovali peníze z obou stran. 393 00:43:16,413 --> 00:43:20,885 A protože tato území v podstatě svým způsobem významná byla, obzvláště pro války 20. století, 394 00:43:21,005 --> 00:43:32,452 bylo v SSSR přijato rozhodnutí a po dohodě s vedením těchto republik do nich SSSR vstoupil. 395 00:43:32,572 --> 00:43:37,753 Jejich národ Sovětský svaz podpořil, 396 00:43:37,873 --> 00:43:46,270 neboť byl tehdy lídrem v ochraně práv pracujících a ti viděli v SSSR svůj vzor. 397 00:43:46,390 --> 00:43:51,043 Proto tam byla ve volbách zákonnou cestou nastolena sovětská moc 398 00:43:51,163 --> 00:43:55,219 a tyto republiky se staly součástí Sovětského svazu. 399 00:43:55,339 --> 00:43:58,305 Vše to proběhlo řádně zákonnou a legální cestou. 400 00:43:58,425 --> 00:44:01,433 A co se nelíbí Lukašenkovi? 401 00:44:01,553 --> 00:44:05,938 Lukašenka znepokojuje to, že velmi dobře zná osud těchto republik. 402 00:44:06,058 --> 00:44:08,798 Uvědomuje si jednoduchou věc. 403 00:44:08,918 --> 00:44:15,155 Skutečná přítomnost Ruska na území Běloruska povede k tomu, 404 00:44:15,275 --> 00:44:24,248 že lidé demokraticky zvolí někoho jiného a žádný „car Kolja“ se konat nebude. 405 00:44:26,017 --> 00:44:31,510 Proto je kategoricky proti jakýmkoliv vzájemným vztahům s Ruskem, 406 00:44:31,630 --> 00:44:34,802 ovšem s výjimkou jeho vztahů s ruskými oligarchy, 407 00:44:34,922 --> 00:44:40,891 kteří ho mají díky nim v hrsti a velice často je tak ve svém konání velice úzce omezován. 408 00:44:41,011 --> 00:44:46,200 Ovšem všechny Putinovy návrhy, aby se z této železné pasti „rossionských oligarchů“ vymanil, ignoruje. 409 00:44:46,320 --> 00:44:50,702 Putin může zatlačit na tyto „rossionské“ oligarchy přes globální prediktor 410 00:44:50,822 --> 00:44:56,693 a Lukašenko by tak mohl vykročit cestou přinášející prospěch jak Běloruské republice, 411 00:44:56,813 --> 00:44:59,689 tak i běloruskému národu a Rusku. 412 00:44:59,809 --> 00:45:05,022 Těšil by se z výhod spojeneckého státu, který by mohl začít konečně normálně budovat. 413 00:45:05,142 --> 00:45:10,800 Jenže to Lukašenkovi nevyhovuje, on je „otcem Kolji“ a tím je řečeno vše. 414 00:45:14,471 --> 00:45:17,813 A co se děje na Západě? 415 00:45:17,933 --> 00:45:27,561 Cožpak nevidíme, jak často začala probíhat vojenská cvičení v Pobaltí a v Polsku? 416 00:45:27,681 --> 00:45:32,087 Které mimochodem do své výzbroje vrací sovětské tanky, 417 00:45:32,207 --> 00:45:38,877 protože nemá jinou možnost, jak rychle navýšit počet potřebných tankových jednotek. 418 00:45:41,304 --> 00:45:45,007 Neznáme snad tématiku těch cvičení? Známe. 419 00:45:45,127 --> 00:45:52,496 Tématika všech těch cvičení spočívá v tom, že existuje jakýsi stát, 420 00:45:52,616 --> 00:46:00,232 který útočí na suverenitu těch pobaltských pseudostátů a Západ je brání. 421 00:46:00,352 --> 00:46:04,819 No a přitom bránění může dojít k okupaci části určitého území, a jaké to asi bude území? 422 00:46:04,939 --> 00:46:09,139 No to se podívejme, přece Bělorusko. 423 00:46:09,983 --> 00:46:12,266 A jaká je teď situace? 424 00:46:12,386 --> 00:46:24,734 V horkém režimu je udržována situace na Donbasu a Porošenko neustále telefonuje Putinovi. 425 00:46:24,854 --> 00:46:27,017 Také nesmíme zapomínat na to, 426 00:46:27,137 --> 00:46:33,539 že Lukašenko vždy Porošenkovi sliboval, že ho vždy a za každé situace podpoří, 427 00:46:33,659 --> 00:46:38,868 protože oni dva, Porošenko i Lukašenko, mají úplně stejné státní problémy. 428 00:46:38,988 --> 00:46:40,143 No né! 429 00:46:40,263 --> 00:46:45,204 Tomu se říká prokecnout se, prozradit více než je žádoucí. 430 00:46:45,324 --> 00:46:55,326 Já už jsem vykládal, že díky té věci s Babčenkem byla v mnohém ta situace na Donbasu deaktivována. 431 00:46:55,446 --> 00:47:04,193 Jenže vojska tam bylo zkoncentrováno tolik, že potenciální možnost rozpoutání velkého konfliktu stále trvá. 432 00:47:04,313 --> 00:47:09,213 A jestliže tu ta možnost rozpoutání velkého konfliktu stále je, 433 00:47:09,333 --> 00:47:15,816 není možné ji nebrat na zřetel, vždyť tam všechno přímo kypí. 434 00:47:15,936 --> 00:47:17,997 Co to na tom Donbasu probíhá? 435 00:47:18,117 --> 00:47:23,326 Na Donbasu probíhají pravidelné rozvědky bojem. 436 00:47:23,446 --> 00:47:27,769 Nejedná se čistě o útoky, je to rozvědka bojem, 437 00:47:27,889 --> 00:47:34,826 která na jedné straně umožňuje odhalit pozice, aby mohly být potom jedním tahem převálcovány, 438 00:47:34,946 --> 00:47:38,961 a na druhé straně to řeší ještě jeden důležitější úkol. 439 00:47:39,081 --> 00:47:47,067 Když je tam zkoncentrováno tolik vojska, tak tam díky jeho natěsnání vzniká napětí, 440 00:47:47,187 --> 00:47:50,194 které je třeba nějak vybít. 441 00:47:50,314 --> 00:47:55,276 A proto pravidelně vysílají karatele do akce. A když zahynou? No a co, taky dobře. 442 00:47:55,396 --> 00:48:01,736 Jedná se o upouštění páry, aby neexplodovala celá ta masa ukrajinské ozbrojené sebranky, 443 00:48:01,856 --> 00:48:07,928 kterou nahnali k Donbasu v předvečer očekávání jakési „hodiny X“. 444 00:48:08,360 --> 00:48:11,693 A co má být tou „hodinou X“? 445 00:48:12,207 --> 00:48:21,377 Co prohlásila Matvijenkova, když přiletěla z takzvané státní rady z Minsku? 446 00:48:21,497 --> 00:48:29,124 „Urychleně! Musíme za každou cenu urychleně a ve zkráceném režimu přijmout penzijní reformu, 447 00:48:29,244 --> 00:48:34,621 ještě před koncem mistrovství světa!“ 448 00:48:34,741 --> 00:48:42,208 Státní elita USA napjala všechny své síly na maximum 449 00:48:42,328 --> 00:48:49,698 a to vypětí přenesla v celém světě na všechny podpindosníky v očekávání, 450 00:48:49,818 --> 00:48:57,284 že přece jen dokáží provést státní převrat a rozpoutat na území Ruska občanskou válku. 451 00:48:57,404 --> 00:49:09,532 No a potom už bude dalším krokem útok na Donbas i okupace Běloruska. 452 00:49:09,652 --> 00:49:13,582 A v tomto ohledu již nemáme moc na výběr. 453 00:49:13,702 --> 00:49:21,426 „Otec Kolji“ prostě nehodlá přistoupit na žádné dohody s Ruskem, 454 00:49:21,546 --> 00:49:25,541 odmítá se dohodnout s Putinem. 455 00:49:25,661 --> 00:49:31,134 Nechce, abychom vstoupili do Běloruska po dohodě jako do pobaltských republik 456 00:49:31,254 --> 00:49:34,220 v předválečných čtyřicátých letech. 457 00:49:34,340 --> 00:49:36,213 Prostě nechce! 458 00:49:36,333 --> 00:49:40,231 A co nám tedy zbývá, abychom zabránili velké válce? 459 00:49:40,351 --> 00:49:46,982 Zbývá nám jen jedna jediná možnost, předběhnout naše západní „partnery“. 460 00:49:47,102 --> 00:49:52,929 To je to, o čem mluví a kvůli čemu hysterčí Lukašenko. 461 00:49:53,049 --> 00:50:01,705 Uvědomuje si, že západnímu páníčkovi, kterému tak věrně sloužil, je ukradený, že ten sleduje jen své cíle 462 00:50:01,825 --> 00:50:06,013 a do Ruska se mu nechce, 463 00:50:06,945 --> 00:50:14,692 takže je připraven bojovat, je připraven nechat Bělorusko spadnout do stejné situace, 464 00:50:14,812 --> 00:50:19,908 do jaké Ukrajinu dostal Janukovič. 465 00:50:20,028 --> 00:50:26,618 Jemu se utíkat z Běloruska nechce, a až se tam rozhoří občanská válka, tak bude vykřikovat: 466 00:50:26,738 --> 00:50:28,836 „To oni nám jí tu rozpoutali.“ 467 00:50:28,956 --> 00:50:31,202 A sám přitom pro ni vytváří podmínky, 468 00:50:31,322 --> 00:50:36,074 když se spoluúčastní na všech těch krvavých akcích kyjevské bandy, 469 00:50:36,194 --> 00:50:40,667 když vyzbrojuje ukrajinskou ozbrojenou sebranku, jak se jen dá 470 00:50:40,787 --> 00:50:48,222 a sám provádí Rusku špinavosti, kde jen může, poškozuje naše společné zájmy 471 00:50:48,342 --> 00:50:52,255 a ospravedlňuje to tím, že nemůže nic dělat, protože je na něj vyvíjen nátlak. 472 00:50:52,375 --> 00:50:56,419 Ano, tlačí na tebe, protože ty chceš, aby na tebe tlačili. Kolikrát ti už Putin nabízel: 473 00:50:56,539 --> 00:51:03,217 „Zbavím tě toho tlaku a v Bělorusku bude dobře, lidé ti za to budou vděční.“ 474 00:51:03,337 --> 00:51:07,415 „Mně je vděčnost ukradená. Já jsem „otec Kolji“! 475 00:51:07,535 --> 00:51:13,966 Já chci být všeruským carem. Kdysi mi slíbili, že jím budu!“ 476 00:51:14,086 --> 00:51:19,217 Jemu vůbec nedochází, že ten vlak už ujel, že jím už nikdy nebude, 477 00:51:19,337 --> 00:51:23,382 že není nic víc než drobnou figurkou na šachovnici. 478 00:51:25,670 --> 00:51:29,440 Takže ta situace je v podstatě velmi závažná. 479 00:51:30,279 --> 00:51:40,188 A ta koncentrace vojsk v Pobaltí není žádnou policejní misí proti Rusku, u nás by nic nezmohli. 480 00:51:40,308 --> 00:51:42,977 Tedy v Pobaltí a v Polsku. 481 00:51:43,097 --> 00:51:46,018 Je to otázka obsazení dalšího předmostí. 482 00:51:46,138 --> 00:51:50,503 Chtějí odtrhnout z jednotného ruského prostoru další kus, 483 00:51:50,623 --> 00:51:55,770 ze kterého se potom pokusí rozpoutat válku proti Rusku. 484 00:51:57,271 --> 00:52:02,209 Takže taková je to situace. Ale vše není tak fatální. 485 00:52:02,329 --> 00:52:07,270 Správná podpora ruského gosudara v jeho činnosti, 486 00:52:07,390 --> 00:52:10,685 jak jsem o tom mluvil v odpovědi na první otázku, 487 00:52:10,805 --> 00:52:18,400 umožní, aby na tyto vojenské scénáře na Ukrajině a v Bělorusku nedošlo. 488 00:52:18,520 --> 00:52:23,317 Bude samozřejmě ještě nutné s „otcem Kolji“ provést určité výchovné besedy. 489 00:52:23,437 --> 00:52:30,971 Ale raději to, než aby došlo na prolévání krve jeho národa. Lidská krev totiž není voda. 490 00:52:31,607 --> 00:52:35,352 A zahrávat si s vojenskými akcemi je pokleslé. 491 00:52:35,472 --> 00:52:40,722 Všem, kteří plánují státní převrat a občanskou válku, jsou lidé ukradení. 492 00:52:40,842 --> 00:52:47,922 A my se musíme této občanské válce a státnímu převratu vyhnout a podpořit Putina. 493 00:52:52,531 --> 00:52:55,164 K dalším otázkám. 494 00:52:55,284 --> 00:53:02,961 Minulý týden jsme si připomněli 77. výročí začátku Velké vlastenecké války. 495 00:53:03,081 --> 00:53:06,726 A konkrétně Dmitrij Koľcov píše. 496 00:53:06,846 --> 00:53:14,668 Dnes jsem se z novin dozvěděl, že ruské ministerstvo obrany zveřejnilo další historické dokumenty 497 00:53:14,788 --> 00:53:19,770 a to včetně rozkazu č. 1 ze dne 22. června roku 1941, 498 00:53:19,890 --> 00:53:25,016 který byl zveřejněn v 1:45 hodin v noci, 499 00:53:25,324 --> 00:53:31,578 kde se přikazuje uvést všechny jednotky Rudé armády do stavu bojové pohotovosti. 500 00:53:31,698 --> 00:53:37,400 Je to tedy tak, že tento rozkaz nebyl splněn? To znamená zradu. Kdo za tím stál? 501 00:53:37,520 --> 00:53:40,931 A proč byly tyto dokumenty zveřejněny právě teď? 502 00:53:41,051 --> 00:53:48,512 Odpověď na otázku, proč byly tyto dokumenty zveřejněny právě teď, je velice jednoduchá. 503 00:53:48,632 --> 00:53:59,491 S využitím různých situací pomalu odtajňujeme počáteční období Velké vlastenecké války. 504 00:53:59,611 --> 00:54:07,240 Je zveřejňováno stále více a více dokumentů, které jsou přístupné všem badatelům, 505 00:54:07,360 --> 00:54:11,536 i těm samostatným a iniciativním občanům. 506 00:54:11,656 --> 00:54:15,985 Abyste je mohli studovat a zkoumat, nemusíte tedy být profesionálním historikem. 507 00:54:16,105 --> 00:54:23,469 Co se týká nesplnění rozkazu, tak tento rozkaz byl psán na koleni, 508 00:54:23,589 --> 00:54:28,768 když už bylo v podstatě pozdě a Žukov si tím rozkazem jen kryl zadek. 509 00:54:28,888 --> 00:54:37,881 Je jeden dobrý badatel Arsen Martirosjan, který velmi dobře prostudoval příčiny katastrofy 22. června 1941. 510 00:54:38,001 --> 00:54:41,653 Tedy ne, že by k jeho práci nebyly žádné výhrady, 511 00:54:41,773 --> 00:54:48,520 ale v podstatě tam věcně a faktologicky velice dobře doložil, že šlo o spiknutí generálů, 512 00:54:48,640 --> 00:54:54,227 kvůli kterému rozkaz o uvedení vojsk do bojové pohotovosti 513 00:54:54,347 --> 00:55:00,766 a provedení jejich přesunu do míst soustředění, nebyl splněn. 514 00:55:01,334 --> 00:55:08,226 Protože to měli dělat už od 18. června, to by potom vše bylo v pořádku. 515 00:55:08,346 --> 00:55:17,217 Jenže v důsledku zrádného spiknutí generálů se stalo to, co se stalo. 516 00:55:19,726 --> 00:55:28,634 Že prý byl ten útok veden proti „pokojně spícím letištím“ (tedy v uvozovkách). 517 00:55:28,754 --> 00:55:31,433 Ve skutečnosti to bylo poněkud jinak. 518 00:55:31,553 --> 00:55:35,048 Je pravda, že válka mnohé zastihla nepřipravené 519 00:55:35,168 --> 00:55:42,095 a bylo to již nejednou v souvislosti s událostmi na Brestské pevnosti tak či onak rozebíráno. 520 00:55:44,204 --> 00:55:51,045 Německá hitlerovská armáda tak získala velmi mnoho trofejí. 521 00:55:51,165 --> 00:55:56,909 A s těmito trofejemi potom válčili velice dlouho. 522 00:55:57,029 --> 00:56:04,677 Například se zmocnili tolika dělostřeleckých zbraní a obzvláště velké ráže, 523 00:56:06,040 --> 00:56:13,472 že až poté, co v průběhu prvního roku a půl vystříleli jejich náboje, protože jimi vůbec nešetřili, 524 00:56:13,592 --> 00:56:19,490 byli nuceni teprve na konci roku 1942 u sebe zorganizovat jejich výrobu, 525 00:56:19,610 --> 00:56:24,274 protože trofejní artilerie měli k dispozici stále velké množství. 526 00:56:25,586 --> 00:56:36,877 Velkou lží je, že naše letadla přišla o nadvládu ve vzduchu kvůli tomu, že byl proveden „geniální útok“ 527 00:56:36,997 --> 00:56:42,124 a naše letadla byla zlikvidována na „pokojně spících letištích“. 528 00:56:42,244 --> 00:56:45,107 Ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. 529 00:56:45,227 --> 00:56:52,591 Generál Kopec, který se 22. června zastřelil, když ho šli zatknout, se nezastřelil jen tak pro nic za nic. 530 00:56:52,711 --> 00:56:54,395 Jak to tedy bylo? 531 00:56:54,515 --> 00:57:03,187 Bezprostředně před začátkem války letectvo svého okruhu vysílil nekonečnými cvičeními, 532 00:57:03,307 --> 00:57:05,888 kdy létali, létali a létali. 533 00:57:06,008 --> 00:57:18,799 A právě 21. června je nechal všechny přistát a rozkazem jim nařídil sundat z nich všechny zbraně. 534 00:57:19,382 --> 00:57:21,697 Takže co mu zbývalo? 535 00:57:22,726 --> 00:57:25,298 Proto se zastřelil. 536 00:57:25,418 --> 00:57:29,464 Velmi dobře věděl, že se ho zeptají: „Jak je to možné? 537 00:57:29,584 --> 00:57:35,534 Od 18. června dostáváš jeden rozkaz za druhým, abys uvedl vojska do stavu bojové pohotovosti 538 00:57:35,654 --> 00:57:39,151 a tys místo toho utahal piloty na cvičeních, 539 00:57:39,271 --> 00:57:44,644 a potom jim přikázal provést profylaxi zbraní a nechal je odzbrojit letadla?“ 540 00:57:44,764 --> 00:57:49,870 Ať už by ta letadla byla v jakémkoliv stavu, tak jestliže by byla vyzbrojena, vzlétnout by dokázala. 541 00:57:49,990 --> 00:57:54,354 A když se ta letadla dostala do rukou německé armádě… 542 00:57:54,474 --> 00:58:01,309 Mimochodem, těmi letadly z těch „pokojně spících letišť“, kterých se Němci zmocnili, 543 00:58:01,429 --> 00:58:08,283 dokázali vyzbrojit všechny své satelity, kde s celkem slušným výsledkem létala. 544 00:58:08,403 --> 00:58:16,697 Například ještě v roce 1944, v srpnu roku 1944 bezprostředně před uzavřením mírové smlouvy 545 00:58:16,817 --> 00:58:25,297 mezi Finskem a Sovětským svazem sestřelil finský letec na letadle I-15 britskou, tedy naši Airacobru. 546 00:58:25,417 --> 00:58:30,933 Ještě v roce 1944 byla v aktivní službě letadla, o která jsme tehdy přišli. 547 00:58:31,053 --> 00:58:37,435 Proto se také Kopec zastřelil. Věděl, že se bude muset zodpovídat ze své účasti ve spiknutí. 548 00:58:37,555 --> 00:58:41,426 Ale měli jsme i jiné generály letectva. 549 00:58:41,546 --> 00:58:46,404 A co ti například udělali? Proč jsme vlastně doopravdy přišli o naše letectvo? 550 00:58:46,524 --> 00:58:54,572 Napřed naše stíhačky místo toho, aby doprovázely bombardéry, 551 00:58:54,692 --> 00:59:02,698 vzlétaly na ochranu vlastních letišť a plýtvaly tak svou provozní kapacitou a piloti se zbytečně vysilovali. 552 00:59:02,818 --> 00:59:08,376 A potom, když se německá vojska příliš přiblížila a bylo nutné rychle evakuovat letiště, 553 00:59:08,496 --> 00:59:13,952 ty piloty posadili do letadel, aby s nimi odletěli, takže jim nezbylo než přistávat někde v polích. 554 00:59:14,072 --> 00:59:20,844 A jednotka letištní obsluhy, tedy veškerý personál i s náhradními díly zůstal na letišti. 555 00:59:20,964 --> 00:59:24,259 Letadla přistála v polích, kde neměla kde natankovat, 556 00:59:24,379 --> 00:59:27,921 kde nebylo jak je opravit a odkud nedokázala opět vzlétnout. 557 00:59:28,041 --> 00:59:31,377 Tak takto jsme přišli o naše letectvo. 558 00:59:31,497 --> 00:59:38,948 A oni nám vyprávějí pohádky o „geniálním útoku“ na naše letiště. 559 00:59:40,346 --> 00:59:49,790 Jenže dozvědět se historickou pravdu o začátku, o tragickém začátku Velké vlastenecké války je nutné. 560 00:59:51,271 --> 00:59:57,196 No a Putin, který je pro to, abychom plně obnovili historickou pravdu, 561 00:59:57,316 --> 01:00:04,994 využívá každou možnost k tomu, aby tato pravda na základě dokumentů byla odhalována 562 01:00:05,114 --> 01:00:10,713 a krok za krokem, jak jen to jde, jich odtajňuje stále více a více. 563 01:00:12,130 --> 01:00:20,384 To trockisté nechtěli, aby se lidé dozvěděli, jak skutečně vypadal začátek Velké vlastenecké války. 564 01:00:21,066 --> 01:00:26,603 Jak známo, tak námořnictvo začátek války uvítalo v plné bojové pohotovosti. 565 01:00:26,723 --> 01:00:37,813 Je tam také řada otazníků, ale to, že námořnictvo uvítalo válku v bojové pohotovosti, je pravda. 566 01:00:37,933 --> 01:00:45,826 Ale potom zákonitě vzniká otázka: „Pánové a co jste v té době dělali vy?“ 567 01:00:45,946 --> 01:00:50,037 Mám na mysli ozbrojené síly, pozemní vojska. 568 01:00:50,157 --> 01:00:53,457 Je tu ještě jedna otázka k válce od Olega. 569 01:00:53,577 --> 01:01:01,160 V Základech sociologie, v kapitole 21.2 Buržoazně-liberální multikulturalismus jako zbraň 570 01:01:01,280 --> 01:01:06,304 pro vedení hybridní války, autoři píší, následuje úryvkovitý citát: 571 01:01:06,424 --> 01:01:11,504 „Ve druhé polovině 20. století probíhaly v Evropě dva socialistické experimenty, 572 01:01:11,624 --> 01:01:17,638 v Sovětském svazu internacionálně socialistický a v hitlerovském Německu nacionálně socialistický. 573 01:01:17,758 --> 01:01:23,828 Buržoazně-liberální civilizace se v čele s Velkou Británií pokusila ochránit před socialismem 574 01:01:23,948 --> 01:01:28,065 prostřednictvím své periférie ve Třetí říši a zorganizovala válku 575 01:01:28,185 --> 01:01:32,713 nacionálního socialismu proti internacionálnímu socialismu.“ Konec citátu. 576 01:01:32,833 --> 01:01:37,665 Znamená to, že globální prediktor na začátku neplánoval válku mezi Německem a SSSR, 577 01:01:37,785 --> 01:01:40,747 když paralelně rozvíjel dva druhy socialismu? 578 01:01:40,867 --> 01:01:45,919 A poté, co evropské národní „elity“ rozpoutaly válku, byl nucen své plány korigovat? 579 01:01:46,039 --> 01:01:48,091 Absolutně ne. 580 01:01:48,211 --> 01:01:53,786 Každému badateli zkoumajícímu 1. světovou válku 581 01:01:53,906 --> 01:02:00,361 a v podstatě i všem důstojníkům generálních štábů všech válčících armád bylo zcela jasné, 582 01:02:00,481 --> 01:02:05,808 že 1. světová válka nevyřešila ty úkoly s ohledem na přerozdělení světa, 583 01:02:05,928 --> 01:02:10,457 které si jakási nadnárodní síla vytyčila, 584 01:02:10,577 --> 01:02:16,784 že proto dojde ke 2. světové válce a je tedy nutné se na ni připravovat. 585 01:02:16,904 --> 01:02:27,118 Právě tato okolnost vedla například geniálního taktika „bílé“ armády generála Slaščova k tomu, 586 01:02:27,238 --> 01:02:32,272 aby se vrátil do Ruska a přednášel zde taktiku v akademii Rudé armády 587 01:02:32,392 --> 01:02:35,298 a připravil její velitele na nadcházející válku. 588 01:02:35,418 --> 01:02:37,141 Vše bylo zcela očividné. 589 01:02:37,261 --> 01:02:42,836 A co se týká nacionálního socialismu a internacionálního socialismu, 590 01:02:42,956 --> 01:02:45,835 tak je to všechno velice jednoduché. 591 01:02:45,955 --> 01:02:48,090 Je nutné porozumět jednoduché věci. 592 01:02:48,210 --> 01:02:54,638 Dlouhou dobu se nás pokoušeli ohlupovat různými povídačkami o tom, 593 01:02:54,758 --> 01:03:01,487 že mezi sebou bojují jacísi Rothschildové a Rockefellerové. 594 01:03:01,607 --> 01:03:04,926 Ve skutečnosti to tak vůbec není. 595 01:03:05,046 --> 01:03:08,915 Ta věc se má tak, že globální prediktor má dvě křídla: 596 01:03:09,035 --> 01:03:16,150 atlantické a euroasijské, tedy sever a jih, rudé a bílé. Už jsem o tom mluvil nejednou. 597 01:03:16,270 --> 01:03:24,623 Tyto názvy pocházejí z Egypta, proto ti bílí a rudí, sever a jih. 598 01:03:26,246 --> 01:03:34,114 A v současné konfiguraci jsou to euroatlantisté a euroasijci, 599 01:03:35,984 --> 01:03:40,082 kteří spolu soutěží v tvůrčím konkurzu, 600 01:03:40,202 --> 01:03:46,328 jak co nejlepším způsobem řídit svět s ohledem na dosahování svých cílů. 601 01:03:46,448 --> 01:03:50,206 No a ti si právě vytyčili úkol přeformátovat svět. 602 01:03:50,326 --> 01:03:54,293 Jaké ztráty to bude znamenat pro národy, jim v podstatě žádné starosti nedělá. 603 01:03:54,413 --> 01:03:57,997 Navíc už tehdy předpokládali nutnost snížení počtu obyvatelstva. 604 01:03:58,117 --> 01:04:00,795 To zde bere začátek malthusiánství 605 01:04:00,915 --> 01:04:06,795 pojednávající o předpokládaném růstu populace a nutnosti jejího snižování. 606 01:04:06,915 --> 01:04:17,744 A jaký model pro budoucí řízení společnosti bude vybrán, se řeší na základě tohoto tvůrčího konkurzu. 607 01:04:17,864 --> 01:04:22,778 Oni řídí svět za průběžné realizace svého tvůrčího konkurzu. 608 01:04:22,898 --> 01:04:26,932 Na jedné straně pěstovali nacionální socialismus, 609 01:04:27,052 --> 01:04:34,955 a přesněji napřed začali pěstovat internacionální socialismus v Sovětském svazu, v sovětském Rusku 610 01:04:35,075 --> 01:04:44,126 a ze začátku neplánovali použít nacionální socialismus jako hlavní nástroj. 611 01:04:44,246 --> 01:04:52,324 Byl pro ně jen náhradní variantou pro vyřešení problému s internacionálním socialismem, 612 01:04:52,444 --> 01:04:57,550 když se jim události v sovětském Rusku zvrtly a neprobíhaly podle jejich plánu, 613 01:04:57,670 --> 01:05:01,952 jak začalo být jasné po roce 1927. 614 01:05:02,072 --> 01:05:08,307 A proto již v roce 1933 přivedli k moci Hitlera. 615 01:05:13,341 --> 01:05:20,163 Po uzavření Brestlitevského míru, kdy se Rusko uzavřelo do sebe 616 01:05:20,283 --> 01:05:23,767 a začalo budovat socialismus v jednom samostatném státě, 617 01:05:23,887 --> 01:05:31,735 začalo být jasné, že nebude možné poštvat Sovětský svaz proti celému světu 618 01:05:31,855 --> 01:05:36,257 a nastolit všude socialistický režim. 619 01:05:36,377 --> 01:05:44,042 Jako to například provedli prostřednictvím napoleonovských revolučních válek, 620 01:05:44,162 --> 01:05:51,387 kdy po Velké francouzské revoluci napoleonovské armády roznášely na svých bodácích revoluci, 621 01:05:51,507 --> 01:05:54,963 a ve výsledku došlo k přeformátování celého světa. 622 01:05:55,083 --> 01:06:04,042 Přibližně to samé plánovali udělat s pomocí Ruska pod vedením trockistů. 623 01:06:04,162 --> 01:06:10,919 Jak říkal Trockij: „Ruský národ bude zápalnou šňůrou ohně světové revoluce.“ 624 01:06:11,039 --> 01:06:17,548 To se jim nepovedlo. Rusko se uzavřelo do sebe a nehodlalo předělávat svět. 625 01:06:17,668 --> 01:06:26,269 Takže vyvstala otázka, jak jinak provést přeformátování světa a jaký nástroj k tomu použít? 626 01:06:26,389 --> 01:06:34,192 No a použili k tomu nástroj nacionálního socialismu, aby také dorazili Německo. 627 01:06:34,312 --> 01:06:39,429 Měli v zásobě nedotáhnutou variantu nacionálního socialismu: 628 01:06:39,549 --> 01:06:44,959 „Nu což, pojďme ji tedy rychle dotáhnout, a potom je pošleme proti sobě do války. 629 01:06:45,079 --> 01:06:48,332 Je to, jako když šlechtíte dvě plemena psů. 630 01:06:48,452 --> 01:06:53,790 Jedno bylo vyšlechtěno jako výsledek jedněch šlechtitelských eugenických procesů 631 01:06:53,910 --> 01:06:58,493 a druhé jako výsledek druhých šlechtitelských eugenických procesů. 632 01:06:58,613 --> 01:07:03,984 Teď vyzkoušíme, které z těch plemen zvítězí, a potom vyhodnotíme, co bude ještě zapotřebí zkorigovat 633 01:07:04,104 --> 01:07:06,466 při šlechtění potřebného plemene, 634 01:07:06,586 --> 01:07:10,199 ať už v nacionálním socialismu nebo v internacionálním socialismu. 635 01:07:10,319 --> 01:07:16,079 Proto nastartovali a vypěstovali německý nacionální socialismus, 636 01:07:16,199 --> 01:07:22,030 a jakmile to jen trochu šlo, poštvali ho proti Sovětskému svazu, 637 01:07:22,540 --> 01:07:28,421 kde zatím z toho jejich internacionálního socialismu zbývalo již jen velice málo, 638 01:07:28,541 --> 01:07:31,344 neboť ho tam Stalin vykořeňoval. 639 01:07:31,464 --> 01:07:36,185 No a oni potřebovali urychleně vrátit zpět do hry svůj projekt internacionálního socialismu, 640 01:07:36,305 --> 01:07:41,150 jak to potom udělali po Stalinově smrti, když se k moci dostal Chruščov. 641 01:07:41,270 --> 01:07:46,925 Takže je proti sobě poslali do války: „Toho, kdo vyhraje, budeme dále šlechtit. 642 01:07:47,045 --> 01:07:50,763 No a vyhrál Sovětský svaz, a tedy internacionální socialismus, 643 01:07:51,273 --> 01:07:52,755 v tomto ohledu. 644 01:07:52,875 --> 01:08:00,041 A v tomto kontextu je nutné pochopit, že Stalin se do událostí okolo Lamanšského průlivu nezapojil cíleně, 645 01:08:00,161 --> 01:08:07,488 aby jménem ruského národa neroznášel mrak „mraksizmu“. 646 01:08:08,527 --> 01:08:15,235 Marxismus byl v Rusku tvůrčím způsobem přepracováván a výsledkem byl stalinismus. 647 01:08:20,322 --> 01:08:24,389 Je tu ještě jedna otázka od Alexandra. 648 01:08:27,206 --> 01:08:34,619 „Mohou lidé, kteří si dobře nastudovali Koncepci sociální bezpečnosti, používat heslo: 649 01:08:34,739 --> 01:08:37,558 Kdo není s námi, je proti nám?“ 650 01:08:37,678 --> 01:08:41,678 Kategoricky ne, prostě kategoricky NE! 651 01:08:41,798 --> 01:08:46,783 To není naše koncepce, to je starozákonní biblická koncepce. 652 01:08:47,453 --> 01:08:50,780 My se tak k lidem chovat nemůžeme. 653 01:08:50,900 --> 01:08:54,126 Všichni jsme vzešli z jedné společnosti 654 01:08:54,777 --> 01:09:00,728 a nějaký snobismus či pocit nadřazenosti ve vztahu k těm, 655 01:09:00,848 --> 01:09:08,299 kteří si ještě Koncepci sociální bezpečnosti nenastudovali, je absolutně nepřijatelný. 656 01:09:09,511 --> 01:09:12,126 Ta varianta Matrixu... 657 01:09:12,246 --> 01:09:19,042 Všichni asi znáte ten film, kde lidi likvidovali napravo nalevo jen proto, 658 01:09:19,162 --> 01:09:23,831 že Neo z toho matrixu vystoupil a jiní na něj zůstali napojeni. 659 01:09:23,951 --> 01:09:27,959 Tato varianta je nepřijatelná, to není naše koncepce. 660 01:09:28,765 --> 01:09:33,502 Všichni lidé jsou naši, všichni jsou naši 661 01:09:34,470 --> 01:09:42,393 a se všemi je třeba mluvit a nabízet jim znalosti, ale nikomu nic nevnucovat. 662 01:09:42,513 --> 01:09:46,354 V žádném případě nesmíte nikomu nic vnucovat. 663 01:09:46,474 --> 01:09:53,150 Ale ukazovat lidem, kde je světlo a spása pro nás všechny, 664 01:09:55,245 --> 01:09:57,252 je zapotřebí, 665 01:09:57,372 --> 01:09:59,805 pokud se ve svém životě 666 01:10:02,898 --> 01:10:07,969 s vědomostmi získanými z Koncepce sociální bezpečnosti ztotožníte. 667 01:10:08,089 --> 01:10:12,581 Proto by nikoho, kdo si nastudoval Koncepci sociální bezpečnosti, 668 01:10:12,701 --> 01:10:16,402 v podstatě taková věc vůbec neměla napadnout. 669 01:10:16,522 --> 01:10:23,304 Neměla by. Všichni lidé jsou naši, ke všem je nutné přistupovat s dobrou vůlí. 670 01:10:26,507 --> 01:10:33,321 To však neznamená, že musíte být bezpáteřní, a že nemáte hájit svůj názor. 671 01:10:34,518 --> 01:10:43,127 Ale nesmíte nikomu zasahovat do života a něco mu vnucovat, to je princip konceptuální práce. 672 01:10:43,247 --> 01:10:48,691 Ukázat mu to, seznámit ho s tím, to ano, a bude-li mít ten člověk zájem, sám si to nastuduje, 673 01:10:48,811 --> 01:10:54,483 a pokud ne, tak se nedá nic dělat, hluchým dvakrát mši nikdo sloužit nebude. 674 01:10:55,363 --> 01:10:57,757 A druhá část otázky. 675 01:10:57,877 --> 01:11:03,106 Aby byl konceptuálně mocný z hlediska vnitřního prediktoru SSSR a života formovaného společností 676 01:11:03,226 --> 01:11:07,332 musí člověk studující Koncepci a Dostatečně všeobecnou teorii řízení přijímat vše, 677 01:11:07,452 --> 01:11:10,043 co je napsáno v tlustých knihách jako dogma? 678 01:11:10,163 --> 01:11:12,825 Vždyť sám si člověk nedokáže všechno ověřit 679 01:11:12,945 --> 01:11:17,578 a při vší úctě není podle mého názoru ani možné ověřit si na osobních zkušenostech všechno, 680 01:11:17,698 --> 01:11:21,910 co je vyloženo v těch knihách, přece jen tam musí někdy figurovat důvěra k autorům 681 01:11:22,030 --> 01:11:25,695 a to nejen v počáteční etapě studia Koncepce a DVTŘ. 682 01:11:25,815 --> 01:11:31,293 Ta situace je opět taková, že nelze obsáhnout neobsažitelné. 683 01:11:31,413 --> 01:11:36,857 Všechnu faktologii světa nemůžete v žádném případě zvládnout, 684 01:11:36,977 --> 01:11:39,005 a nikdy si ji všechnu neověříte. 685 01:11:39,125 --> 01:11:48,142 Takže jestli jste si sám uložil, že prověříte všechny tlusté knihy vnitřního prediktoru, 686 01:11:48,262 --> 01:11:54,941 tak se ptám: Cožpak nemáte v životě dost jiných starostí či práce? 687 01:11:56,188 --> 01:11:58,723 Je to přece tak, 688 01:11:59,330 --> 01:12:06,329 že si musíte osvojit METODOLOGII získávání nových znalostí 689 01:12:06,449 --> 01:12:13,482 a vypracovávání technologií řízení v souladu se svými cíli. 690 01:12:13,602 --> 01:12:18,479 A to jsou ty znalosti, které přinášejí knihy vnitřního prediktoru. 691 01:12:18,599 --> 01:12:22,286 Když si osvojíte metodologii řízení, 692 01:12:23,497 --> 01:12:30,254 nebudete muset prověřovat všechny knihy, postačí, budete-li dál samostatně pracovat. 693 01:12:32,103 --> 01:12:39,454 Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení jsou matematikou řízení, 694 01:12:39,574 --> 01:12:41,787 jsou to principy řízení. 695 01:12:41,907 --> 01:12:47,289 Jestliže to člověk přijme, tak si ve svém praktickém životě sám 696 01:12:47,409 --> 01:12:54,596 v konkrétní situaci vypracuje nové znalosti a ochrání zájmy své i své rodiny. 697 01:12:54,716 --> 01:12:59,086 Stejně jako je teď třeba postupovat v případě penzijní reformy 698 01:12:59,206 --> 01:13:02,322 a od ní se odrazit jako od trampolíny 699 01:13:02,442 --> 01:13:09,629 a vrátit se k normálnímu pracovnímu právu. Tyto otázky musí být nerozlučně spjaty. 700 01:13:12,820 --> 01:13:16,518 Je to stejné jako s matematikou. 701 01:13:16,638 --> 01:13:21,558 Přece nebudete všude prověřovat všechny účetní výkazy a to ostatní. 702 01:13:21,678 --> 01:13:29,723 Naučili jste se obecné principy jako je sčítání, odečítání, dělení, násobení, odmocňování a logaritmování. 703 01:13:30,252 --> 01:13:34,192 Stejné je to s Koncepcí sociální bezpečnosti. 704 01:13:34,312 --> 01:13:41,785 Když si osvojíte metodologii řízení složitých sociálních supersystémů, 705 01:13:41,905 --> 01:13:45,659 nebudete muset prověřovat všechny naše knihy. 706 01:13:46,319 --> 01:13:51,469 A jestliže si to neosvojíte, nezbude vám než věřit nebo nevěřit. 707 01:13:51,589 --> 01:13:57,380 Je to jednoduše otázka toho, nakolik si člověk osvojil teoretické znalosti. 708 01:13:57,500 --> 01:14:03,895 Jestliže si osvojíte teoretické znalosti, nebudete si vůbec pokládat otázku, zda věřit či ne. 709 01:14:04,015 --> 01:14:08,052 V míře své potřeby si každý člověk v životě vše prověří 710 01:14:08,172 --> 01:14:16,063 a sám si zformuje technologii svého chování v té či oné konkrétní situaci. 711 01:14:18,550 --> 01:14:24,779 Je tedy nutné nastudovat si METODOLOGII, nesmíte si ty knihy jen tak pročítat. 712 01:14:24,899 --> 01:14:30,986 Musíte si to osvojit, vstřebat ty znalosti obsažené v těch knihách. 713 01:14:31,976 --> 01:14:37,941 Na to vám stačí omezit se na jednu dvě knihy 714 01:14:38,061 --> 01:14:47,625 v závislosti na tom, nakolik je váš vnitřní svět bohatý na faktologii o řízení. 715 01:14:47,745 --> 01:14:53,347 A jestliže si z jedné knihy dokážete osvojit metodologii, nač vám budou ostatní knihy? 716 01:14:53,467 --> 01:14:56,187 Vy sami budete moci psát knihy. 717 01:14:56,307 --> 01:15:02,085 A toto patří k trvalé otázce, kterou nám neustále pokládají. Čím je nejlepší to studium zahájit? 718 01:15:02,205 --> 01:15:11,109 Kteroukoliv knihou, kterou jste připraveni si teď přečíst a která nejlépe odpovídá vašim životním zájmům. 719 01:15:11,229 --> 01:15:16,237 Každý má přece nějaké zájmy, někoho zajímá víc to jiného ono. 720 01:15:16,357 --> 01:15:21,893 Můžete začít kteroukoliv knihou. Do současné doby bylo napsáno 65 tlustých knih. 721 01:15:22,013 --> 01:15:26,956 Můžete začít jakoukoliv analytickou zprávou. 722 01:15:27,076 --> 01:15:33,317 Jaký je rozdíl v tom, z kterého konce začnete studovat plátno té mozaiky, 723 01:15:33,437 --> 01:15:39,589 stejně nakonec získáte celkový obrázek, uvidíte celkový náhled té mozaiky, 724 01:15:39,709 --> 01:15:43,573 ne jen její izolovaný fragment, ale celkový náhled. 725 01:15:43,693 --> 01:15:46,346 Proto si vezměte kteroukoliv knihu. 726 01:15:46,466 --> 01:15:51,672 Začněte knihou pojednávající o tématice, která je pro vás zajímavá. 727 01:15:51,792 --> 01:15:56,713 Nemusíte se zaměřovat pouze a jen na Mrtvou vodu. 728 01:15:57,814 --> 01:16:00,147 To byla poslední otázka. 729 01:16:00,267 --> 01:16:05,913 Opět jsme se dostali k tomu, že znalosti znamenají moc. 730 01:16:06,904 --> 01:16:12,230 A tyto znalosti byste všichni měli brát do svých rukou, 731 01:16:12,350 --> 01:16:22,222 protože každý v míře svého chápání pracuje na své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, 732 01:16:22,342 --> 01:16:25,105 kdo toho ví a chápe více. 733 01:16:25,225 --> 01:16:31,192 Musíte rozšiřovat okruh svého chápání, musíte do okruhu svého chápání začleňovat i ty otázky, 734 01:16:31,312 --> 01:16:35,484 které dříve přesahovaly jeho rámec. 735 01:16:35,604 --> 01:16:42,757 Musíte si nastudovat, jak se řídí složité sociální supersystémy a uvědomit si, 736 01:16:42,877 --> 01:16:49,514 že nebudete-li tomu rozumět, bude společnost řízena 737 01:16:50,505 --> 01:16:56,359 nejen bez ohledu na vaše zájmy ale dost možná i na jejich úkor. 738 01:16:56,479 --> 01:17:01,575 Jako se o to teď pokoušejí v případě té penzijní reformy. 739 01:17:01,695 --> 01:17:06,990 Nestačí, že tím ohromnou část lidí jednoduše vylučují ze života, 740 01:17:07,110 --> 01:17:13,834 a u nás v polovině subjektů RF lidé nedosahují penzijního věku, 741 01:17:14,671 --> 01:17:17,994 že jich ohromná část bude prostě vyloučena, 742 01:17:18,114 --> 01:17:24,575 ale navíc náš stát dovedou ke státnímu převratu a občanské válce. 743 01:17:24,695 --> 01:17:27,018 To byste si přáli? 744 01:17:27,138 --> 01:17:33,841 No jestli ano, tak stačí vyběhnout do ulic a poslouchat nějakého dalšího žvanícího hlavouna, 745 01:17:33,961 --> 01:17:36,945 který vás bude vodit za nos. 746 01:17:37,065 --> 01:17:41,831 ...vy přece musíte pracovat, musíte vydělávat pro svou rodinu 747 01:17:41,951 --> 01:17:49,688 a tak musíte svěřit rozhodování o těch věcech jemu, politické straně, odborům... 748 01:17:49,808 --> 01:17:53,782 A jak potom ubráníte zájmy své a své rodiny? 749 01:17:53,902 --> 01:17:56,442 Takové znalosti získáte pouze v jednom zdroji, 750 01:17:56,562 --> 01:18:00,737 v Koncepci sociální bezpečnosti a v tlustých knihách vnitřního prediktoru SSSR. 751 01:18:00,857 --> 01:18:09,629 Čtěte je, zvyšujte si svou kulturní a vzdělanostní úroveň 752 01:18:09,749 --> 01:18:19,951 a pamatujte na to, že nikdo neubrání zájmy vaší rodiny a vaše vlastní lépe, než to uděláte vy sami. 753 01:18:20,071 --> 01:18:31,863 Je to těžké, z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké vyčlenit si čas na práci nad sebou a na teoretickou práci. 754 01:18:32,715 --> 01:18:40,968 Ale jestliže si nevyčleníte čas k tomu, abyste se sebevzdělávali, zvyšovali si úroveň svého vzdělání, 755 01:18:41,088 --> 01:18:45,975 a to obzvláště s ohledem na znalosti technologie řízení společnosti, 756 01:18:46,095 --> 01:18:49,716 nedokážete ubránit zájmy své ani své rodiny. 757 01:18:49,836 --> 01:18:58,354 Proto ještě jednou zopakuji, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou, 758 01:18:58,474 --> 01:19:06,800 a čím více si budete tyto znalosti osvojovat, tím menší bude krizovost vašeho života, 759 01:19:06,920 --> 01:19:15,685 protože celková statistika bude potom zaměřena na budování bezkrizového řízení státu v zájmu lidí. 760 01:19:15,805 --> 01:19:19,262 Studujte tlusté knihy vnitřního prediktoru, 761 01:19:19,382 --> 01:19:23,003 Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 762 01:19:23,123 --> 01:19:26,689 Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své a své rodiny. 763 01:19:26,809 --> 01:19:30,073 Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. 764 01:19:30,193 --> 01:19:31,971 Do příštích setkání. 765 01:19:32,091 --> 01:19:41,407 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz . 766 01:19:52,233 --> 01:20:05,968 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz