1 00:00:08,037 --> 00:00:12,176 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:13,542 --> 00:00:19,168 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,476 --> 00:00:25,237 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,357 --> 00:00:29,780 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,900 --> 00:00:33,812 Dnes je 29.07.2018. 6 00:00:35,026 --> 00:00:40,193 Měli jsme delší pauzu, takže se nahromadilo hodně událostí 7 00:00:40,313 --> 00:00:47,946 a jedna z těch ústředních, která zaujala všechny, je ze 16.07.2018, 8 00:00:48,066 --> 00:00:53,065 kdy se ve finském hlavním městě setkal Putin s Trumpem. 9 00:00:53,185 --> 00:01:00,008 Prosí vás o komentář celého toho setkání a navíc konkrétně tu příhodu, 10 00:01:00,128 --> 00:01:05,693 kdy na společné tiskovce Putin daroval Trumpovi míč z mistrovství světa ve fotbale. 11 00:01:05,813 --> 00:01:10,116 A jmenovitě Vladimir by si chtěl vyslechnout komentář z pohledu globální úrovně, 12 00:01:10,236 --> 00:01:13,631 neboť fotbalový míč symbolizuje Zeměkouli jako kdysi ta koule, 13 00:01:13,751 --> 00:01:17,147 kterou si předávali egyptští hierofanti při svých setkáních, 14 00:01:17,267 --> 00:01:19,991 na kterých řešili problémy světa a jeho globalizace. 15 00:01:20,111 --> 00:01:23,863 A včetně Putinova komentáře, který to doprovodil slovy: 16 00:01:23,983 --> 00:01:25,904 „Teď je míč na tvé straně.“ 17 00:01:26,024 --> 00:01:31,540 Zde je třeba s ohledem na tu kouli doplnit, že samotná ta hra s míčem, tedy fotbal 18 00:01:31,660 --> 00:01:39,069 vychází z té řídící procedury hierofantů, 19 00:01:39,189 --> 00:01:48,508 kde bylo 11 hierofantů v jedné skupině a 11 v té druhé, které řešily problémy řízení tehdejšího světa, 20 00:01:48,628 --> 00:01:54,243 jež byl v dosahu jejich řízení, a přitom si právě předávali takový míč. 21 00:01:54,363 --> 00:01:56,893 Tam jsou prameny hry fotbal. 22 00:01:57,013 --> 00:02:07,540 Mistrovství světa ve fotbale končilo v předvečer setkání Putina s Trumpem 15. června, kteří se setkali hned 16. 23 00:02:07,660 --> 00:02:17,493 A samozřejmě že po tomto setkání bylo možné i nutné probrat mnoho věcí, které s ním souvisí. 24 00:02:17,613 --> 00:02:19,474 No a v podstatě… 25 00:02:19,594 --> 00:02:26,598 Vy jste říkal, že jsme měli delší pauzu s naším pořadem, nicméně pracovat jsme přece nepřestali. 26 00:02:26,718 --> 00:02:35,985 Měli jsme výjezdní seminář v Horském Altaji, kde jsme to setkání probírali dost podrobně. 27 00:02:36,105 --> 00:02:43,315 Teď je třeba jít dál, protože ani události nezůstaly stát na místě. 28 00:02:43,435 --> 00:02:56,098 Má smysl probrat to setkání celkově v návaznosti na aktuální události, 29 00:02:56,218 --> 00:03:02,373 které dále rozvíjejí jeho výsledky, místo abychom se vraceli k detailům, 30 00:03:02,493 --> 00:03:09,393 které byly významné v okamžiku, kdy se to setkání bezprostředně konalo, 31 00:03:09,513 --> 00:03:18,669 a ke kterým se může každý vrátit, když se podívá na záznamy z toho semináře v Horském Altaji. 32 00:03:18,789 --> 00:03:25,714 My si teď povíme o významu toho setkání, na jakém pozadí se odehrávalo, 33 00:03:25,834 --> 00:03:36,868 co to znamená, jaké to přináší důsledky, a jak se ohlasy toho setkání ve světě dále rozvíjejí. 34 00:03:36,988 --> 00:03:42,826 Takže to setkání se konalo bezprostředně po ukončení mistrovství světa. 35 00:03:42,946 --> 00:03:48,124 Co souvisí s tím setkáním? 36 00:03:48,244 --> 00:03:56,997 Bezesporu s ním souvisí zatčení ruské občanky v USA Marii Butinové. 37 00:03:57,775 --> 00:04:05,182 Samozřejmě se hned vyrojilo množství různých dohadů: „Co to jako má znamenat? 38 00:04:05,302 --> 00:04:14,723 Že u příležitosti toho setkání protitrumpovská koalice tak operativně zareagovala 39 00:04:16,601 --> 00:04:22,336 a okamžitě se postarala o nepřátelský krok vůči Rusku?“ 40 00:04:22,456 --> 00:04:25,500 Ovšem otázkou zůstává, zda to tak opravdu je? 41 00:04:25,620 --> 00:04:30,772 Možná to vše vypadá trochu jinak, a jestliže z pozice obecného chodu věcí 42 00:04:30,892 --> 00:04:36,430 a se znalostí šesti priorit řízení, pěti druhů sociální moci, plné funkce řízení 43 00:04:36,550 --> 00:04:45,406 rozebereme události související s tím setkáním Putina a Trumpa v Helsinkách, 44 00:04:45,526 --> 00:04:49,933 a Helsinky, Helsingfors je ve své podstatě ruské území, 45 00:04:50,053 --> 00:04:57,545 a to dokonce i bez ohledu na to, že je to dnes samostatný stát. 46 00:04:57,665 --> 00:05:04,181 Tu otázku malých států jsme dost podrobně probrali na tom výjezdním semináři. 47 00:05:04,301 --> 00:05:07,242 Co zde tedy musím zmínit? 48 00:05:07,362 --> 00:05:16,398 Je třeba chápat jednoduchou věc, že jakákoliv státnost a stát vzniká přibližně tehdy, 49 00:05:16,518 --> 00:05:22,185 když má ten stát alespoň 10 miliónů obyvatel. 50 00:05:22,305 --> 00:05:27,483 Přičemž deset miliónů obyvatel ještě neznamená automaticky existenci státu. 51 00:05:27,603 --> 00:05:35,327 Ale do deseti miliónů jednoznačně žádný stát neexistuje, jedná se o státnost. 52 00:05:35,447 --> 00:05:37,410 Stát a státnost. 53 00:05:37,530 --> 00:05:40,488 Státnost je subkultura, 54 00:05:40,608 --> 00:05:45,743 ve které jsou záležitosti celospolečenského významu řízeny na profesionálním základě 55 00:05:45,863 --> 00:05:49,498 místně i v měřítku celé společnosti. 56 00:05:49,618 --> 00:05:56,531 A stát znamená státnost plus teritorium, akvatorium a vzdušný prostor spravovaný danou státností. 57 00:05:56,651 --> 00:06:00,584 V daném případě je možné uvést jako příklad mé neustálé opakování toho, 58 00:06:00,704 --> 00:06:03,979 že na Ukrajině existuje státnost, ale neexistuje stát. 59 00:06:04,099 --> 00:06:13,933 Jen si to vezměte, státnost, tedy subkultura řízení společnosti tam místně existuje, 60 00:06:14,053 --> 00:06:19,076 tedy existuje i v měřítku společnosti, ale jaká je to subkultura? 61 00:06:19,196 --> 00:06:25,635 Přes jedny a ty samé státní mechanismy probíhá rozdílné řízení. 62 00:06:25,755 --> 00:06:32,400 A rozhodnutí, která byla přijata, řekněme v Kyjevě, již v některých místech nejsou funkční. 63 00:06:32,520 --> 00:06:41,208 A celkově celá ta státnost funguje v rámci státnosti USA, 64 00:06:41,328 --> 00:06:48,955 neboť všichni guvernéři si jezdí pro pokyny přímo na velvyslanectví USA. 65 00:06:49,075 --> 00:06:55,738 Je ale toto státní řízení ze strany USA akceptováno ukrajinským obyvatelstvem? 66 00:06:55,858 --> 00:07:02,199 Pozorujeme přece, že zatímco je separatismus připisovaný Luhanské a Doněcké lidové republice, 67 00:07:02,319 --> 00:07:05,286 které mimochodem vůbec separatistické nejsou, 68 00:07:05,406 --> 00:07:12,422 bují v republikách západních, tedy ne v republikách, ale v oblastech západní Ukrajiny. 69 00:07:12,542 --> 00:07:19,462 Například v Zakarpatí jde o zcela konkrétní separatismus, o oddělení od Ukrajiny a připojení k Maďarsku. 70 00:07:22,516 --> 00:07:32,996 Jde tedy o to, že ta státnost, státní struktury sice existují, 71 00:07:33,116 --> 00:07:41,611 ale řízení uplatňované prostřednictvím těchto státních institucí je různé, a sleduje různé cíle. 72 00:07:41,731 --> 00:07:56,076 Takže celé ukrajinské území se vlastně státnosti ustavené v Kyjevě a místně, ani státnosti z USA nepodřizuje. 73 00:07:56,196 --> 00:07:58,969 Nepodřizuje se jim celé ukrajinské území. 74 00:07:59,089 --> 00:08:04,692 To znamená, že někde se místně vyprofilovala jiná státnost, 75 00:08:04,812 --> 00:08:09,931 která ovládá část území „neexistujícího“ státu Ukrajina. 76 00:08:10,051 --> 00:08:15,106 Takže znovu opakuji. Ukrajinská státnost existuje, ale stát Ukrajina ne. 77 00:08:15,226 --> 00:08:24,365 Je to zcela jasně vidět, podíváte-li se, jak je řízena Ukrajina. 78 00:08:24,485 --> 00:08:29,765 Tedy na to, jaká státnost je kde uplatňována a s jakou kvalitou. 79 00:08:29,885 --> 00:08:37,223 S ohledem na státy, jejichž počet obyvatel je nižší než 10 miliónů, 80 00:08:37,343 --> 00:08:45,871 je tedy možné mluvit pouze o státnosti, protože žádný stát v jejich případě nikdy neexistoval. 81 00:08:45,991 --> 00:08:56,928 Podívejte se třeba na Bulharsko, pět miliónů, dosadili jim tam za cara Němce a hotovo. 82 00:08:57,048 --> 00:09:01,300 Ve výsledku jak v první, tak i ve druhé světové válce Bulharsko 83 00:09:01,420 --> 00:09:07,601 navzdory dobrým vztahům bulharského národa k Rusku, které byly přátelské, bratrské, 84 00:09:07,721 --> 00:09:10,366 vstoupilo do nepřátelského spolku. 85 00:09:10,486 --> 00:09:18,724 Co se týká Finska, tak v roce 1810 tam bylo pouhých 800 tisíc obyvatel, 86 00:09:18,844 --> 00:09:26,342 žádná národní elita ani inteligence tam prostě neexistovala, žádný státní sbor, státní úředníci tam nebyli, 87 00:09:26,462 --> 00:09:34,990 ty tam všechny začalo pečlivě a s rozmyslem vychovávat až Rusko. 88 00:09:35,110 --> 00:09:43,573 To znamená, že tu státnost v rámci státu Ruského impéria ve Finsku formovalo výlučně Rusko. 89 00:09:43,693 --> 00:09:51,063 To znamená, že jim tam Rusko vychovalo jak národní inteligenci, tak i řídící sbor, 90 00:09:51,183 --> 00:09:56,721 který realizoval řízení na profesionálním základě. 91 00:09:56,841 --> 00:10:09,483 Ale vzhledem k tomu, že stát je drahá záležitost a ekonomika do deseti miliónů to jednoduše neutáhne, 92 00:10:09,603 --> 00:10:17,133 tak státnost jakýchkoliv státních útvarů typu Finska nebo pobaltských republik 93 00:10:17,253 --> 00:10:21,395 vždy a od počátku funguje v rámci jiného státu. 94 00:10:21,987 --> 00:10:27,508 S ohledem na to, že v roce 1975 byl uzavřen Helsinský akt, který potvrdil, 95 00:10:27,628 --> 00:10:35,900 že státní hranice všech států ve světě ve stavu zformovaném v roce 1945, 96 00:10:36,020 --> 00:10:40,288 v poválečném uspořádání jsou neporušitelné… 97 00:10:40,408 --> 00:10:48,365 Jednalo se o globální projekt, o akt globální politiky, 98 00:10:48,485 --> 00:10:54,215 takže je možné mluvit o tom, že se v podstatě dnes Finsko nachází... 99 00:10:54,335 --> 00:10:58,514 No nedá se říci, že pod bezprostředním řízením, 100 00:10:58,634 --> 00:11:02,822 ale je řízeno v rámci globální politiky uplatňované globálním prediktorem. 101 00:11:02,942 --> 00:11:09,513 Takže se v podstatě jedná o neutrální místo jak ve vztahu k současnému Rusku, 102 00:11:09,633 --> 00:11:12,528 tak i ve vztahu k současným USA. 103 00:11:12,648 --> 00:11:21,882 Je to tedy území, které je částečně možné přirovnat k území Švýcarska nebo Rakouska. 104 00:11:22,002 --> 00:11:24,480 Tedy co se týče Rakouska, je to relativní. 105 00:11:24,600 --> 00:11:30,818 Jeho případ je poněkud zvláštní, přesto to do určité míry odpovídá. 106 00:11:30,938 --> 00:11:38,301 Proto také bylo jako první místo pro setkání určeno Rakousko a až potom Finsko. 107 00:11:39,006 --> 00:11:44,090 Takže proč se vlastně konalo to setkání? 108 00:11:44,210 --> 00:11:52,674 Je naivní předpokládat, že by na tom setkání bylo možné vyřešit nějaké konkrétní, praktické úkoly. 109 00:11:54,105 --> 00:12:03,987 Ne, to setkání se konalo kvůli navázání osobního kontaktu dvou lídrů států, dvou hlav států. 110 00:12:04,107 --> 00:12:13,429 Aby došlo ke vzájemnému porozumění, aby bylo dosaženo určitých dohod 111 00:12:13,549 --> 00:12:25,028 o budoucím chování při uplatňování vnější a globální politiky ze strany států Rusko a USA. 112 00:12:25,148 --> 00:12:32,973 To byla ta hlavní otázka, přesně tento úkol se tam řešil. 113 00:12:33,093 --> 00:12:41,733 A v souladu s tím ten míč, který daroval Putin Trumpovi, znamená, 114 00:12:41,853 --> 00:12:47,865 že Rusko svou část dohody ve vztahu ke globální politice splnilo. 115 00:12:47,985 --> 00:12:57,302 Teď je míč na vaší straně a v tom globálním fotbalu jste na řadě vy. 116 00:12:57,422 --> 00:13:03,189 No a v závislosti na tom, v jaké kvalitě dokážete vyřešit své úkoly, budeme potom postupovat dál. 117 00:13:03,309 --> 00:13:06,939 Takže si to zopakujme, to fotbalové hřiště, obrazně řečeno, 118 00:13:07,059 --> 00:13:13,489 bylo na neutrálním území jak ve vztahu k Rusku, tak i k USA. 119 00:13:13,609 --> 00:13:17,996 Jednalo se o zónu přímé kontroly globálního prediktoru. 120 00:13:18,116 --> 00:13:25,282 Míč znamená, že se jedná o partnerskou hru, 121 00:13:26,426 --> 00:13:33,029 při které je řešen jeden úkol ve vztahu k jednomu objektu řízení. 122 00:13:33,149 --> 00:13:46,851 Bude tedy přijato to řešení, které bude s přihlédnutím k aktuálním úkolům to nejlepší. 123 00:13:46,971 --> 00:13:53,124 Rusko svou část odehrálo, a teď na to musí navázat příslušná hra USA. 124 00:13:53,244 --> 00:13:55,457 A teď tu vyvstává otázka… 125 00:13:55,577 --> 00:14:04,216 Co nás k tomu všemu vlastně na začátku přivedlo? Začali jsme tím zatčením Marii Butinové v USA. 126 00:14:04,336 --> 00:14:10,247 Ale dříve než se k tomu dostaneme, musíme zmínit ještě jeden důležitý fakt. 127 00:14:10,367 --> 00:14:13,053 Pro nikoho není tajemstvím, 128 00:14:13,173 --> 00:14:22,022 že setkání Trumpa a Putina bylo připravováno z iniciativy USA a to dost narychlo. 129 00:14:22,142 --> 00:14:27,799 Všem už je dost jasné, že Trump někam pospíchá. 130 00:14:27,919 --> 00:14:33,195 Jako svého času neustále pospíchal Gorbačov: „Kam se pořád tak žene?“ 131 00:14:33,315 --> 00:14:37,124 Ale SSSR teď ponechme stranou. Kam tak pospíchá Trump? 132 00:14:37,244 --> 00:14:40,965 Povšimněte si, jak rychle začal řešit úkoly. 133 00:14:41,085 --> 00:14:50,517 V případě Severní Koreje z kulminačního bodu vzájemné konfrontace přešel urychleně k politickému řešení, 134 00:14:50,637 --> 00:14:54,038 do vyrovnávacího režimu a pokračuje dál. 135 00:14:54,158 --> 00:15:04,955 S Evropou všechno řeší rychle, Macronovi setřepl lupy ze saka, takže všechno se posouvá dál. 136 00:15:05,075 --> 00:15:10,766 A potom bylo narychlo připraveno setkání s Putinem. A co je zajímavé? 137 00:15:11,471 --> 00:15:21,440 Americká státní elita, která tak brojila proti setkání Putina s Trumpem, 138 00:15:21,560 --> 00:15:26,987 najednou z ničeho nic utlumila své protesty. 139 00:15:27,107 --> 00:15:29,868 Její aktivita se najednou snížila. 140 00:15:29,988 --> 00:15:38,855 Ano, sem tam se nějaké ty výkřiky ještě ozvaly, ale to jejich setkání se zmařit nesnažila. 141 00:15:39,946 --> 00:15:41,760 A co následovalo? 142 00:15:41,880 --> 00:15:51,954 Došlo k tomu setkání a americká státní elita se doslova začala dusit zlobou a nenávistí k Trumpovi. 143 00:15:54,916 --> 00:16:00,264 Ta její hysterie svým rozsahem prostě omračuje. 144 00:16:00,384 --> 00:16:03,236 A co se tedy vlastně stalo? 145 00:16:03,356 --> 00:16:08,144 Oni v podstatě měli v rukou mechanismus, jak zabránit tomu setkání, 146 00:16:08,264 --> 00:16:14,263 vždyť tomu jejich setkání bránili již celý rok 2017. 147 00:16:14,383 --> 00:16:19,589 Prostě jim to setkání neumožňovali. Dosud se setkávali vždy jen tak letmo. 148 00:16:19,709 --> 00:16:24,937 Mohli tomu setkání zabránit i teď, proč to neudělali? 149 00:16:25,057 --> 00:16:33,917 Umožnili ho proto, že americká státní elita sledovala tím setkáním Trumpa s Putinem vlastní cíl. 150 00:16:34,511 --> 00:16:45,406 A co americká státní elita po tom setkání prohlásila? 151 00:16:45,526 --> 00:16:53,734 Že Trump nevyužil ani jednu z věcí, které připravovali pro to setkání. 152 00:16:53,854 --> 00:16:59,305 To znamená, že mu něco pro to jednání připravovali a očekávali nějaké výsledky. 153 00:16:59,425 --> 00:17:06,424 Jenže Trump nejednal tak, jak mu to státní elita naplánovala. A co státní elita naplánovala? 154 00:17:06,544 --> 00:17:10,413 A zde se dostáváme k vnitřním ruským událostem, 155 00:17:10,533 --> 00:17:16,197 jak o nich neustále mluvíme počínaje přibližně od podzimu roku 2017, 156 00:17:16,317 --> 00:17:22,056 kdy byla zahájena aktivní fáze procesu přípravy státního převratu 157 00:17:22,176 --> 00:17:27,641 načasovaného na dobu mistrovství světa ve fotbale v Rusku. 158 00:17:27,761 --> 00:17:33,803 Jenže 15. července 2018 mistrovství světa ve fotbale skončilo 159 00:17:33,923 --> 00:17:38,397 a ke státnímu převratu nedošlo, 160 00:17:43,184 --> 00:17:49,346 což znamená, že v Rusku nevypukla ani občanská válka. 161 00:17:49,466 --> 00:17:55,150 To ovšem neznamená, že státní elita USA přišla o všechny páky svého řízení 162 00:17:55,270 --> 00:17:57,962 s ohledem na přípravu státního převratu. 163 00:17:58,082 --> 00:18:08,945 Podívejte se, naše média obletěla zpráva, že 19. července se u jedné Petrohraďanky v lednici našlo 500 miliónů. 164 00:18:09,065 --> 00:18:12,797 Bankovky byly v různých valutách, ale celkem to dělalo 500 miliónů. 165 00:18:12,917 --> 00:18:17,220 417 v rublech, a zbytek v dolarech a euro. 166 00:18:18,013 --> 00:18:22,701 Takže jí ty peníze zabavili a dál? Dál nic. 167 00:18:22,821 --> 00:18:30,096 Jen o tom informovali. A před osmi měsíci té samé ženě zabavili 630 miliónů rublů 168 00:18:30,216 --> 00:18:32,407 a nic se jí nestalo. 169 00:18:32,527 --> 00:18:37,249 To ona jednoduše každý den plnila svou lednici pěti milióny? 170 00:18:37,369 --> 00:18:41,871 Z jakých aktivit? Kde ty peníze brala? Proč se na to nikdo neptá? 171 00:18:41,991 --> 00:18:48,100 Protože z politických důvodů ji zatknout nemohou, ale ty peníze jí zabavili. 172 00:18:48,220 --> 00:18:55,143 Jednalo se o peníze na státní převrat a občanskou válku, aby bylo z čeho platit rváče v ulicích, 173 00:18:55,263 --> 00:19:06,346 kteří budou protestovat proti Putinovi a vyvolávat ve státě situaci spějící ke státnímu převratu a občanské válce. 174 00:19:06,466 --> 00:19:11,628 To znamená, že sice došlo na to, že jí ty peníze sebrali, ale ji samotnou nechali na pokoji. 175 00:19:11,748 --> 00:19:15,546 A to znamená, že politická rovnováha nedovoluje tu Petrohraďanku 176 00:19:15,666 --> 00:19:21,313 obvinit z trestného činu přípravy státního převratu. 177 00:19:21,433 --> 00:19:24,592 Vzpomeňme si na těch Zacharčenkových 8 miliard. 178 00:19:24,712 --> 00:19:32,955 My jsme od počátku říkali, že tyto peníze jsou určeny na financování státního převratu, 179 00:19:33,075 --> 00:19:38,369 nepokojů v ulicích a k rozpoutání občanské války. 180 00:19:38,489 --> 00:19:43,388 Takže toto všechno má americká státní elita stále někde k dispozici 181 00:19:43,508 --> 00:19:46,690 a je to připraveno k vyvolání státního převratu. 182 00:19:46,810 --> 00:19:49,375 Nač tedy čekali? 183 00:19:49,495 --> 00:19:56,308 Zcela jednoduchá analýza všech těch projevů americké státní elity a událostí uvnitř Ruska ukazuje, 184 00:19:56,428 --> 00:20:00,841 nač americká státní elita čekala. 185 00:20:00,961 --> 00:20:06,036 Na kdy plánovala první…? Zamýšlela to na 15.07.2018. 186 00:20:06,156 --> 00:20:11,120 Ten den mělo končit mistrovství světa a Putin měl být mimo, měl být v Evropě. 187 00:20:11,240 --> 00:20:16,402 Nebo by byl v Evropě a nestíhal by mistrovství světa, protože by zde došlo k určitým událostem. 188 00:20:16,522 --> 00:20:17,723 A k jakým? 189 00:20:17,843 --> 00:20:26,030 Došlo by ke státnímu převratu v čele s lidovým lídrem Dmitrijem Anatolijevičem Medvěděvem, 190 00:20:26,150 --> 00:20:33,844 který by hřímal: „Lidé, jen se podívejte, co plánovali! Penzijní reformu! 191 00:20:33,964 --> 00:20:40,183 Penzijní reformu, když všechny propočty: demografické, ekonomické i politické ukazují na to, 192 00:20:40,303 --> 00:20:43,088 že by vedla jen k rozvrácení státu? 193 00:20:43,208 --> 00:20:45,465 Ne, to my nepřipustíme. 194 00:20:45,585 --> 00:20:50,835 Já sám jsem proti té penzijní reformě. Kupředu lidé a já budu vaším prezidentem…“. 195 00:20:50,955 --> 00:20:54,291 A máme tu státní převrat. 196 00:20:54,411 --> 00:20:59,621 To znamená, že Putin by předtím odletěl ze země a vrátit už by se nemohl, 197 00:20:59,741 --> 00:21:03,391 protože už by tu probíhal státní převrat. 198 00:21:04,017 --> 00:21:12,708 Je tu ale také ta věc, že se Putin nacházel na území řízeném globálním prediktorem 199 00:21:12,828 --> 00:21:19,802 a tam by byl problém ho zatknout, a také se to nestalo. 200 00:21:19,922 --> 00:21:25,366 Putin přiletěl za Trumpem, promluvili si a vrátil se zpět do Ruska. 201 00:21:25,486 --> 00:21:30,107 Podle plánu americké státní elity by se neměl kam vrátit. 202 00:21:30,227 --> 00:21:35,111 Tady už by se rozběhl státní převrat, občanská válka, potoky krve, Putin by tím vším byl vinen 203 00:21:35,231 --> 00:21:37,662 a musel by se někam schovat. 204 00:21:37,782 --> 00:21:41,843 Všechny demokratické společnosti by trvaly na jeho odsouzení. 205 00:21:41,963 --> 00:21:48,987 To on je původcem té penzijní reformy, vzbouření lidé ho proto svrhli 206 00:21:49,107 --> 00:21:54,007 a teď je v Rusku kvůli tomu občanská válka typu Libye nebo Sýrie. 207 00:21:54,127 --> 00:21:59,472 Přesně podle vzoru demokratizace všech těch států organizované USA. 208 00:21:59,592 --> 00:22:04,180 Jenže americké státní elitě to nevyšlo, proto ta hysterie. 209 00:22:04,300 --> 00:22:09,431 A dále, proč jim to také nevyšlo? 210 00:22:09,551 --> 00:22:20,308 Já nevím, kdo zatknul Butinovou, zda to byla státní elita USA, nebo globální elita USA. 211 00:22:20,428 --> 00:22:24,689 Pro nás v tom není žádný zásadní rozdíl. 212 00:22:24,809 --> 00:22:35,771 V závislosti na tom, jaký subjekt se postaral o zatčení Butinové, se liší i jeho motivace k tomu, 213 00:22:35,891 --> 00:22:40,432 jenže objekt řízení, na který to bylo zacíleno, je jeden a ten samý. 214 00:22:40,552 --> 00:22:47,247 A jestliže to udělala státní elita, tak to jim blahopřeju, protože to svědčí o jejich úplné neschopnosti. 215 00:22:47,367 --> 00:22:52,904 Oni nevědí, co činí a sami si řežou větev, na které sedí. 216 00:22:53,024 --> 00:22:58,016 Opakuji, že pro nás, pro Rusko není důležité, kdo se o to zatčení postaral, 217 00:22:58,136 --> 00:23:03,417 protože jestliže to udělali například globalisté, tak na základě souboru jedněch faktorů 218 00:23:03,537 --> 00:23:10,649 můžeme spustit jeden proces, který povede k pro nás žádoucímu výsledku. 219 00:23:10,769 --> 00:23:19,393 Jestliže se o to postarala státní elita, tak na základě souboru jiných faktorů můžeme nastavit obranu, 220 00:23:19,513 --> 00:23:25,489 aby ten proces, který má státní elita USA v plánu spustit, neproběhl. 221 00:23:25,609 --> 00:23:31,309 Takže se opět, tentokrát z druhé strany dostáváme ke stejnému výsledku, jaký bychom získali i v prvním případě. 222 00:23:31,429 --> 00:23:34,909 Pro nás tedy není rozdíl v tom, zda se jedná o první nebo druhý případ. 223 00:23:35,029 --> 00:23:39,065 My tak či onak můžeme jednat a dosáhneme stejného výsledku. 224 00:23:39,185 --> 00:23:48,426 Ale pro USA to znamená zásadní rozdíl, zda to udělali globalisté nebo státní elita, 225 00:23:48,546 --> 00:23:55,400 protože potom je nástroj dostupný pro řízení buď jeden nebo druhý 226 00:23:55,520 --> 00:23:59,926 a možnosti v uplatňování řízení jsou jedny nebo druhé. 227 00:24:00,046 --> 00:24:05,008 Kdo je to ta Butinova? Sama o sobě v podstatě nikdo důležitý. 228 00:24:05,128 --> 00:24:14,040 Je to dívka zahrávající si s politikou, tvář zastupující určité klany. 229 00:24:14,160 --> 00:24:16,837 A koho přesně zastupuje? 230 00:24:16,957 --> 00:24:25,190 Ona zastupuje zástupce předsedy centrální banky Toršina, bývalého senátora. 231 00:24:26,177 --> 00:24:36,135 A ohledně Toršina jsme již v roce 2013 obdrželi ze Španělska dokumenty, že vyvádí z Ruska velké částky. 232 00:24:36,255 --> 00:24:43,439 Pere peníze a vyvádí je mimo Rusko. To znamená, že je napojen na kriminální skupiny. 233 00:24:43,559 --> 00:24:47,532 Všechny kriminální skupiny, které teď existují, 234 00:24:47,652 --> 00:24:55,638 jsou zárodkem pro vznik budoucích kárných bataliónů, stejně jako na Ukrajině. 235 00:24:56,399 --> 00:25:06,481 Takže u nás existuje profesionální zločinnost a ta má k dispozici své bojovníky. 236 00:25:07,241 --> 00:25:18,989 Navíc jsou Alexandr Toršin a Butinova jedinými dvěma lidmi, 237 00:25:19,109 --> 00:25:30,202 kteří jsou doživotními členy Národní střelecké asociace USA, nikdo jiný tam není. 238 00:25:30,322 --> 00:25:34,523 - Z Ruska? - Ano z Ruska. 239 00:25:34,643 --> 00:25:41,441 Pouze dva lidé z Ruska jsou doživotními členy Národní střelecké asociace USA. 240 00:25:41,561 --> 00:25:56,985 Butinova ještě zastupuje hnutí Právo na zbraň, které u nás propagovalo přístup občanů ke zbraním. 241 00:25:57,105 --> 00:26:02,836 Ale vzhledem k tomu, že civilní výroba zbraní v našem segmentu ekonomiky není, 242 00:26:02,956 --> 00:26:09,044 tak propagovalo a lobovalo, stejně jako Toršin, za americké zbraně. 243 00:26:09,164 --> 00:26:16,263 Pro americké zbrojní korporace by to znamenalo mnohamiliónový trh, otevřelo by jim to ruský trh. 244 00:26:16,383 --> 00:26:20,583 To je ještě k tomu pro koho a jak pracuje. 245 00:26:20,703 --> 00:26:26,776 Butinova vystupovala při protestech na Bolotném náměstí proti Putinovi. 246 00:26:26,896 --> 00:26:33,853 V té střelecké asociaci, tedy v tom hnutí Právo na zbraň, kde hájili právo na držení pistolí, 247 00:26:33,973 --> 00:26:37,618 se angažovaly různé politické síly, 248 00:26:37,738 --> 00:26:46,361 ale podivnou shodou okolností se prakticky všechny objevily na Bolotném náměstí proti Putinovi, 249 00:26:46,481 --> 00:26:51,113 kde se snažili o provedení státního převratu již v roce 2012. 250 00:26:53,993 --> 00:27:08,316 A co se podle odborníků ukrývá za tím hnutím Právo na zbraň, za legalizací krátkých zbraní? 251 00:27:08,436 --> 00:27:16,705 Jsou to opět stejně jako ty kriminální skupiny zárodky pro budoucí ozbrojené jednotky 252 00:27:16,825 --> 00:27:25,185 politicky orientované proti Putinovi a na provedení státního převratu. 253 00:27:25,305 --> 00:27:32,411 Když zatkli Butinovou, tak napřed informovali, že tam jela na studentské vízum, 254 00:27:32,531 --> 00:27:40,190 ale jak se ukázalo, tak doslova týden před zatčením obdržela pracovní vízum. 255 00:27:40,310 --> 00:27:44,466 A to je vypovídající, ona dostala pracovní vízum! 256 00:27:44,586 --> 00:27:51,377 To znamená, že ty státní struktury, které se podílely na jejím zatčení, 257 00:27:51,497 --> 00:27:57,324 se mohly postarat, aby to pracovní vízum nezískala. 258 00:27:57,444 --> 00:28:01,182 Minimálně to vydání mohly o týden odložit, přesto ho dostala. 259 00:28:01,302 --> 00:28:07,386 To znamená, že má silnou záštitu v určitých státních strukturách USA, 260 00:28:07,506 --> 00:28:12,594 které sice věděly, co se děje, ale přesto se jí o to pracovní vízum postaraly. 261 00:28:12,714 --> 00:28:15,005 A co se okolo ní dělo? 262 00:28:15,125 --> 00:28:23,202 Ukazuje se, že před několika měsíci již podávala vysvětlení 263 00:28:23,322 --> 00:28:28,506 při výslechu v senátní komisi vyšetřující protiamerickou činnost. 264 00:28:28,626 --> 00:28:32,910 No to se podívejme, už vypovídala. A co je ještě zajímavé? 265 00:28:33,030 --> 00:28:38,053 V dubnu u ní udělali domovní prohlídku. 266 00:28:38,173 --> 00:28:44,965 A po tom všem dostala pracovní vízum. To jsou všechno zajímavé okamžiky. 267 00:28:45,085 --> 00:28:54,416 No a ve stejné době, v tom dubnu, byl Toršin zařazen do sankčního seznamu. 268 00:28:55,155 --> 00:29:02,967 A jak bylo… Trochu se vrátím zpět. Jak bylo zakládáno to hnutí Právo na zbraň? 269 00:29:03,087 --> 00:29:12,260 V květnu roku 2011 se Toršin, který byl čestným hostem na sjezdu Národní střelecké asociace, 270 00:29:12,380 --> 00:29:20,143 stal jejich doživotním členem a v srpnu po jeho návratu byla založena stejná organizace u nás, 271 00:29:20,263 --> 00:29:22,817 prostě jako přes kopírák. 272 00:29:24,586 --> 00:29:30,985 To hnutí Právo na zbraň u nás bylo založeno podle vzoru a podoby Národní střelecké asociace. 273 00:29:31,105 --> 00:29:32,754 A co je nejzajímavější? 274 00:29:32,874 --> 00:29:40,016 Od samého počátku bylo otázkou, kdo financuje existenci této organizace. 275 00:29:40,592 --> 00:29:46,888 A ta otázka nebyla zodpovězena do té doby, dokud v březnu 2018… Takže si to shrňme. 276 00:29:47,008 --> 00:29:55,220 Napřed byl ten výslech, potom v březnu 2018 v Rusku na základě soudního rozhodnutí, 277 00:29:55,340 --> 00:30:03,758 protože nedoložili, odkud pochází peníze na jejich činnost, tuto organizaci zrušili. 278 00:30:03,878 --> 00:30:13,242 V dubnu došlo k domácí prohlídce u Butinové již v USA, Toršin byl zařazen do sankčního seznamu. 279 00:30:13,362 --> 00:30:14,867 A proč to vše? 280 00:30:14,987 --> 00:30:25,401 Připomeňme si 4. červenec 2018, kdy skupina pánů Ruska, jak si o sobě myslí, 281 00:30:25,521 --> 00:30:30,256 ta skupina amerických senátorů navštívila Státní dumu, kde jejich lokajíčkové, 282 00:30:30,376 --> 00:30:37,538 kteří jsou skutečně upřímně přesvědčeni, že si Američané mohou chodit po Rusku jako jeho pánové, 283 00:30:37,658 --> 00:30:42,743 radostně přerušili svou práci, vždyť co je nějaké zákonodárství pro to zaostalé Rusko? 284 00:30:42,863 --> 00:30:49,491 A komunista Meľnikov: „Oj, co vy, naše legislativní práce pro Rusko není důležitá, vždyť přišel sám páníček!“ 285 00:30:49,611 --> 00:30:53,651 Všechno přerušil: „Honem ho uvítejme!“ 286 00:30:53,771 --> 00:30:57,536 A všichni nadšeně vstali a vítali… 287 00:30:58,461 --> 00:31:04,542 Předvedli tak, že jsou ve vleku Američanů. 288 00:31:04,662 --> 00:31:10,770 A jaký si z toho učinil závěr jeden z těch kongresmanů, který tam byl na návštěvě? 289 00:31:10,890 --> 00:31:16,977 Myslím, že se jmenoval Kennedy. Co řekl? „Náš sankční nátlak na Rusko je veden chybně. 290 00:31:17,097 --> 00:31:23,690 My tlačíme na celou zemi, a to není správné. Díky tomu se Rusko jen konsoliduje. 291 00:31:23,810 --> 00:31:32,318 Znemožňuje to jen práci našich vlastních agentů. 292 00:31:32,438 --> 00:31:38,451 Našim podpindosníkům v řídících funkcích v Rusku to znemožňuje realizovat ty procesy, 293 00:31:38,571 --> 00:31:43,513 které by Rusko odepsaly. A oni by nám jinak Rusko opět donesli na stříbrném tácu. 294 00:31:43,633 --> 00:31:49,115 Jak musíme jednat? Musíme tlačit přímo na naše agenty, podpindosníky, 295 00:31:49,235 --> 00:31:51,673 tlačit na ně adresně.“ 296 00:31:51,793 --> 00:31:58,258 A přesně v rámci takového jednání: „Koukej něco dělat, Toršine!“, 297 00:31:58,378 --> 00:32:02,109 ho zanesli do sankčního seznamu: „Ukaž se, 298 00:32:02,229 --> 00:32:07,006 potom ti možná v něčem také vyhovíme, vezmeme tě na milost.“ 299 00:32:07,126 --> 00:32:13,966 A ve výsledku všech těchto jejich činů… Jestliže to udělala státní elita, tak to jsou debilové, absolutní debilové. 300 00:32:14,086 --> 00:32:18,560 A jestliže to zařídili globalisté, tak čeho tím dosáhli? 301 00:32:18,680 --> 00:32:25,300 Že zde uvnitř Ruska byli všichni podpindosníci v potřebném okamžiku dezaktivováni. 302 00:32:25,420 --> 00:32:27,773 Takže k ničemu nedošlo. 303 00:32:27,893 --> 00:32:32,119 A to znamená z hlediska globalistů nový aspekt. 304 00:32:32,796 --> 00:32:35,049 Co vlastně sledují? 305 00:32:35,169 --> 00:32:38,655 Aby ke státnímu převratu přece jen došlo. 306 00:32:38,966 --> 00:32:44,219 Je tedy třeba nějak popostrčit podpindosníky uvnitř státu, 307 00:32:44,339 --> 00:32:51,418 aby ti lidé díky masáži s penzijní reformou, s DPH přece jen něco udělali. 308 00:32:51,538 --> 00:32:53,559 A co tedy udělali? 309 00:32:54,503 --> 00:32:59,151 Co začal Trump prohlašovat po svém návratu do USA? 310 00:32:59,271 --> 00:33:00,870 „Já jsem se přeřekl.“ 311 00:33:00,990 --> 00:33:04,969 On se nepřeřekl, ale přesto řekl: „Já jsem se přeřekl, špatně mě pochopili.“ 312 00:33:05,089 --> 00:33:08,913 Potom, když byla pára upuštěna, tak se k tomu vrátil a řekl, že se nepřeřekl. 313 00:33:09,033 --> 00:33:13,379 A proč? Protože dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit. 314 00:33:13,499 --> 00:33:18,436 A historická paměť davu je současnost plus mínus dva týdny. 315 00:33:18,556 --> 00:33:22,352 Jestliže je řídíte v režimu informačního přetlaku, 316 00:33:22,472 --> 00:33:26,479 tak můžete dnes něco říci, zítra to odvolat a nikdo si na to už nevzpomene. 317 00:33:26,599 --> 00:33:28,571 A přesně to Trump udělal. 318 00:33:28,691 --> 00:33:35,339 Potřebovali globalisté, tedy státní elita, aby prohlásil, že se přeřekl? Tak jim milostivě vyhověl. 319 00:33:36,227 --> 00:33:43,288 A když byla pára upuštěna, tak to vzal zpět. A proč to udělal? 320 00:33:43,408 --> 00:33:47,090 Protože to napětí bylo velice silné. 321 00:33:47,210 --> 00:33:52,302 „Tys neudělal to, v co jsme doufali. Nepostaral ses o státní převrat.“ 322 00:33:52,422 --> 00:33:57,901 A jak asi vypadal ten dialog? „Jak bychom to všechno mohli zařídit? 323 00:33:58,021 --> 00:34:05,295 Tam přece není vaše jurisdikce a vy si na finském území nemůžete dělat, co chcete.“ 324 00:34:05,415 --> 00:34:09,392 A tak se zrodil prostě geniální plán. 325 00:34:09,512 --> 00:34:14,597 Pozvat Putina přímo do USA. No promiňte, ale u nás nejsme žádní hlupáci. 326 00:34:14,717 --> 00:34:21,222 My dobře víme, že v USA mohou jakéhokoliv prezidenta bez problémů zabít. 327 00:34:21,342 --> 00:34:24,282 Už se tak postarali o čtyři vlastní prezidenty. 328 00:34:24,402 --> 00:34:29,593 Kdo zabil Kennedyho, dodnes pořádně nevědí, protože na Lee Harvey Oswalda to hodit není možné. 329 00:34:29,713 --> 00:34:32,495 I senátory u nich bez problémů vraždí. 330 00:34:32,615 --> 00:34:39,214 A mají snad nějakou úctu k zahraničním prezidentům? 331 00:34:39,665 --> 00:34:45,440 Vyslali americký specnaz, unesli panamského prezidenta a dovlekli ho do USA, 332 00:34:45,560 --> 00:34:49,680 kde ho podle amerických zákonů odsoudili a ten člověk skončil ve vězení. 333 00:34:49,800 --> 00:34:51,582 My nejsme tak hloupí. 334 00:34:51,702 --> 00:34:56,878 Když Putin vystupoval v Helsinkách, tak na tento aspekt přímo poukázal: 335 00:34:56,998 --> 00:35:02,231 „Já bych nebyl proti cestě do USA, ale zajistěte tam pracovní podmínky.“ 336 00:35:02,351 --> 00:35:11,148 Kdy se stalo, aby se dva prezidenti bavili o zajištění „pracovních podmínek“, 337 00:35:11,268 --> 00:35:14,374 aby se dalo pracovat? To se nikdy nestalo. 338 00:35:14,494 --> 00:35:19,220 Domlouvali se, zda je nebo není možné přijet, a ohledně nějakých podmínek, 339 00:35:19,340 --> 00:35:23,783 ale že by ve státě nebyla zajištěna možnost pracovat? 340 00:35:24,037 --> 00:35:29,643 Putin to řekl v Johannesburgu zcela přímo: 341 00:35:29,982 --> 00:35:35,757 „Já nemohu odjet do USA, dokud mi tam nezajistí pracovní podmínky.“ 342 00:35:35,877 --> 00:35:38,391 Tedy dokud je nebude mít zaručeny. 343 00:35:38,511 --> 00:35:44,280 Jen si to představte. Putin tam přijede se svou ochrankou, 344 00:35:44,400 --> 00:35:51,041 oni tam na území USA zorganizují vojenskou speciální operaci 345 00:35:51,161 --> 00:35:54,703 a zabijí Putina i s celým jeho doprovodem. 346 00:35:54,823 --> 00:35:58,733 Oni, USA jsou přece světovým hlavounem, kdo by se odvážil pípnout? 347 00:35:58,853 --> 00:36:06,099 A to by byl signál pro rossionské podpindosníky, aby spustili státní převrat. 348 00:36:06,875 --> 00:36:10,354 Putin jim přímo řekl: „Takhle ne chlapci. 349 00:36:10,474 --> 00:36:16,383 Napřed normalizujete své státní řízení, aby bylo možné k vám bez nebezpečí přijet, 350 00:36:16,503 --> 00:36:18,749 a potom se o tom můžeme bavit. 351 00:36:18,869 --> 00:36:22,102 A jako odpověď zveme Trumpa k nám do Moskvy, 352 00:36:22,222 --> 00:36:25,680 my jsme schopni ty pracovní podmínky zajistit a vy to dobře víte.“ 353 00:36:25,800 --> 00:36:30,920 A co řekl Trump? „Napište oficiální pozvánku, a já souhlasím. Už předem s tím souhlasím. 354 00:36:31,040 --> 00:36:33,892 Potřebuji jen oficiální pozvání.“ 355 00:36:35,836 --> 00:36:39,485 Ale vrátíme se k tomu, čím jsme začali. 356 00:36:39,605 --> 00:36:49,472 Co Trumpa donutilo urychleně, přímo na koleně připravit to setkání s Putinem? 357 00:36:49,592 --> 00:36:56,003 A co donutilo státní elitu, aby napomohla tomu jejich setkání? 358 00:36:56,123 --> 00:37:03,927 Ta věc se má tak, že v blízké době USA čekají velké potíže. 359 00:37:04,047 --> 00:37:09,033 Těch problémů je mnoho, ale základní problém je v tom, 360 00:37:09,153 --> 00:37:18,101 že s ohledem na USA probíhá v rámci jejich odstřihávání od řízení světových procesů 361 00:37:18,804 --> 00:37:28,709 velice negativní proces financování činnosti státu USA v celém světě. 362 00:37:28,829 --> 00:37:30,581 Jaký proces? 363 00:37:30,701 --> 00:37:39,142 Poté, kdy FED zastavil svůj tiskařský stroj, byly USA stejně jako všichni ve světě, 364 00:37:39,262 --> 00:37:45,217 včetně kryptokolonie Ruska v devadesátých letech, 365 00:37:45,337 --> 00:37:54,043 nuceni přistoupit k zakládání finančních pyramid z krátkodobých státních dluhopisů. 366 00:37:54,163 --> 00:38:05,906 Příští finanční rok mají za 12 měsíců vyplatit za ty krátkodobé státní dluhopisy 367 00:38:06,026 --> 00:38:13,785 a úroky z dalších půjček částku porovnatelnou s jejich příjmem za 15 měsíců. 368 00:38:13,905 --> 00:38:19,816 To znamená, že v průběhu 12 měsíců musí USA vyplatit to, co činí jejich příjem za 15 měsíců. 369 00:38:19,936 --> 00:38:23,294 Kde ty peníze vezmou? 370 00:38:23,845 --> 00:38:29,611 Globalisté mají jeden plán jak tento problém vyřešit a státní elita druhý. 371 00:38:29,731 --> 00:38:39,603 Státní převrat v Rusku a vyřešení veškeré ekonomické problematiky USA na úkor ruských zdrojů. 372 00:38:39,723 --> 00:38:44,621 Tento scénář jim napovídají veškeré předchozí zkušenosti. 373 00:38:44,741 --> 00:38:50,575 Připomenu, že Gorbačov a nomenklatura ÚV KSSS 374 00:38:50,695 --> 00:38:58,477 stihli potopit SSSR pouhého půl roku před zhroucením USA. 375 00:38:59,099 --> 00:39:06,935 Kdyby se ta Gorbačovova přestavba a Bělověžské spiknutí protáhly alespoň o půl roku, 376 00:39:07,055 --> 00:39:11,402 kdyby se to všechno odložilo o půl roku, tak by se zhroutily USA. 377 00:39:11,522 --> 00:39:17,235 Ale to by nezůstalo pohromadě ani jedno centrum síly a znamenalo by to velké problémy pro všechny. 378 00:39:17,355 --> 00:39:23,441 Co je na tom ale zajímavé, že v Rusku by se v takovém případě ke slovu dostalo státní řízení, 379 00:39:23,561 --> 00:39:29,846 protože tyhle všechny by to z toho dějinného jeviště smetlo. 380 00:39:29,966 --> 00:39:35,547 V USA ještě žijí lidí, kteří si pamatují, v jaké byly Spojené státy krizi, 381 00:39:35,667 --> 00:39:38,804 kdy jim hrozilo, že se USA do půl roku zhroutí. 382 00:39:38,924 --> 00:39:45,099 Jenže díky tomu, že podpindosníci toužící posloužit USA odrovnali SSSR 383 00:39:45,219 --> 00:39:48,775 a předali jim ho na stříbrném tácu, tu velmoc číslo jedna, 384 00:39:48,895 --> 00:39:53,903 nebo dva, podle toho, jaký na to kdo má názor. A jednalo se o velmoc číslo jedna. 385 00:39:54,023 --> 00:40:01,188 Vesmírné technologie jsme měli lepší než Američané, my jsme na ten Měsíc letět mohli, ale neudělali jsme to. 386 00:40:01,308 --> 00:40:04,116 Američané tam nikdy nebyli, jenom sehráli divadélko. 387 00:40:04,236 --> 00:40:09,882 My měli svou vesmírnou stanici, kterou Američané vybudovat nedokázali. 388 00:40:10,002 --> 00:40:15,362 My teď máme vlastní program dobývání vesmíru, 389 00:40:15,482 --> 00:40:21,921 a když Američanům dáme naše motory, budou mít svůj vesmírný program, 390 00:40:22,041 --> 00:40:24,518 a když jim je nedáme, jsou nahraní. 391 00:40:24,638 --> 00:40:34,797 Ten „makarón“ Elona Muska není nic než hračička, kterou oblbují lehkověrný dav. 392 00:40:34,917 --> 00:40:38,913 Z každého hlediska jsme byli v čele celé planety. 393 00:40:39,033 --> 00:40:47,012 A najednou tato velmoc, její vedení řeklo Američanům: „Vy jste na tom špatně, tady nás máte. 394 00:40:47,132 --> 00:40:50,204 Vládněte nám a řiďte nás.“ 395 00:40:50,324 --> 00:40:54,759 A Američané začali SSSR okrádat tak, že měli poprvé za Clintona přebytkový rozpočet. 396 00:40:54,879 --> 00:40:56,630 Už nevěděli kam s penězi. 397 00:40:56,750 --> 00:41:01,430 Proto ti lidé, kteří mají na paměti tyto předchozí zkušenosti, doufají, že zopakují to samé. 398 00:41:01,550 --> 00:41:03,472 Oni potřebují státní převrat. 399 00:41:03,592 --> 00:41:08,821 Proto přistoupili na to setkání Putina s Trumpem, aby Putina dostali ven ze státu, 400 00:41:08,941 --> 00:41:12,426 provedli tu státní převrat a s Putinem si to potom vyřídili. 401 00:41:12,546 --> 00:41:18,516 Proto také Putina klidně zavraždí, jestliže přijede do USA. 402 00:41:18,636 --> 00:41:23,784 Oni se pokusí o Putinovu vraždu kdekoliv na světě, kam dosáhnou jejich prsty. 403 00:41:23,904 --> 00:41:26,335 To je třeba si uvědomovat. 404 00:41:26,455 --> 00:41:28,723 A globalisté zohledňují jiný aspekt. 405 00:41:28,843 --> 00:41:33,874 My všichni plujeme na jedné lodi a destabilizovat tuto loď je nebezpečné pro všechny. 406 00:41:33,994 --> 00:41:43,339 Proto ať už má někdo USA rád či nerad, je především nutné stabilizovat situaci ve světě, 407 00:41:43,459 --> 00:41:53,215 aby se s pádem americké finanční pyramidy, dolarové pyramidy nezhroutily procesy ve světě, 408 00:41:53,335 --> 00:41:58,104 aby se procesy řízení absolutně nedestabilizovaly 409 00:41:58,224 --> 00:42:04,211 a byly stále řiditelné s těmi či oněmi náklady, ale přece jen řiditelné. 410 00:42:04,854 --> 00:42:17,582 A to znamená, že se dnes musí všechny země a národy rozhodnout, jak budou stabilizovat situaci v USA. 411 00:42:17,702 --> 00:42:22,023 Ano, USA, tedy spíše globální řízení 412 00:42:22,143 --> 00:42:33,133 může vymyslet různé mechanismy derivátů a další věci zbavující USA této nadměrné finanční zátěže, 413 00:42:33,253 --> 00:42:40,798 ale to by další velcí světoví hráči museli hrát podle předem dohodnutých pravidel 414 00:42:40,918 --> 00:42:50,006 a nesnažit se využít dané situace s přesvědčením, že si teď urvou nějaký zisk, 415 00:42:50,126 --> 00:42:56,153 že na tom trhnou nějaký kšeft, ale ve skutečnosti tím převrhnou loď. 416 00:42:56,273 --> 00:43:07,829 Musí provést přibližně stejnou operaci jaká ve světě proběhla v roce 1970 mezi SSSR a USA. 417 00:43:07,949 --> 00:43:12,947 Je třeba připomenout, že do roku 1970 stát SSSR, 418 00:43:13,067 --> 00:43:22,643 Svaz sovětských socialistických republik vyhrál jak v ekonomickém, tak i v  ideologickém střetu s USA. 419 00:43:22,763 --> 00:43:31,619 USA a celý západní svět se do roku 1970 zhroutily, byly na dně. 420 00:43:31,739 --> 00:43:38,126 Tenkrát mohl SSSR začít ve světě nastavovat svá pravidla, 421 00:43:38,246 --> 00:43:43,938 jenže ho v té době řídili trockističtí marxisté, 422 00:43:44,058 --> 00:43:51,885 kteří jen snili o tom, jak by SSSR a jeho národy předaly Západu do otroctví, 423 00:43:52,477 --> 00:44:01,016 takže neměli zájem šířit marxismus do celého světa a zařídili se jinak. 424 00:44:01,136 --> 00:44:10,624 Místo toho, aby platebním prostředkem udělali rubl, a dostali tak ekonomiku celého světa pod svou kontrolu, 425 00:44:10,744 --> 00:44:20,601 SSSR prohlásil: „Nám stačí RVHP, budeme mít dolar jako jedinou platební jednotku v celém světě. 426 00:44:20,721 --> 00:44:26,259 U všech států budeme nakupovat pouze za dolary a prodávat také jen za dolary.“ 427 00:44:26,379 --> 00:44:33,398 A tím stabilizovali západní svět a už jen dále potápěli SSSR, 428 00:44:33,518 --> 00:44:39,199 například ve vesmírném programu a v mnohém dalším, jen aby se Západ udržel do toho okamžiku, 429 00:44:39,319 --> 00:44:45,639 kdy sovětské vedení bude moci s konečnou platností zradit zájmy Ruska a jeho národů, 430 00:44:45,759 --> 00:44:51,296 zradit státy socialistického tábora a vše to přenechat k vykořisťování západnímu světu, 431 00:44:51,416 --> 00:44:53,662 což se jim v podstatě povedlo. 432 00:44:53,782 --> 00:44:56,193 Tenkrát také zrušili zlatý standard. 433 00:44:56,313 --> 00:45:02,118 Ano, po roce 1970 byl právě zrušen zlatý standard. Takže jsem… 434 00:45:02,238 --> 00:45:06,294 Mimochodem, jen podotknu, že podrobněji se o tom dočtete na našem webu 435 00:45:06,414 --> 00:45:10,779 v menu analytika: Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. 436 00:45:10,899 --> 00:45:14,339 Ano, ale je to jen nastínění té otázky není tam zdaleka všechno. 437 00:45:14,459 --> 00:45:19,236 Ale mnohé aspekty jsou tam probrány a je tam popsáno další směřování. 438 00:45:19,356 --> 00:45:23,618 Tak teď je nutné provést něco podobného. 439 00:45:23,738 --> 00:45:26,807 A Putin v Johannesburgu řekl: 440 00:45:27,382 --> 00:45:33,308 „Páni oficíři, Spojené státy, co to provádíte? 441 00:45:33,428 --> 00:45:39,789 Vy sami podrýváte důvěru ve vaši americkou měnu. 442 00:45:40,405 --> 00:45:48,203 Lidé kvůli vaší vnitřní situaci přestávají obchodovat v dolarech.“ 443 00:45:48,323 --> 00:45:53,202 Takže tím zaprvé posílil Trumpovy pozice v třenicích se státní elitou, 444 00:45:53,322 --> 00:45:59,127 a na druhé straně řeší problém, jak stabilizovat situaci v celém světě. 445 00:45:59,247 --> 00:46:06,740 A řekl k tomu: „My sami v dolarech obchodovat nepřestáváme a nedoporučujeme to ani ostatním. 446 00:46:06,860 --> 00:46:15,195 Dál obchodujte v dolarech, protože je to objektivně výhodné pro všechny.“ 447 00:46:15,315 --> 00:46:22,912 On tu výhodu nevysvětlil, ale ona spočívá právě v tom, že se nezhroutí světový kreditně-finanční systém řízení, 448 00:46:23,032 --> 00:46:28,608 ten základ pyramidy se nezhroutí, aby potom celá pyramida pohřbila pod svými sutinami 449 00:46:28,728 --> 00:46:34,287 všechny ty rodící se zárodky řízení na základě nových center koncentrace řízení. 450 00:46:34,407 --> 00:46:37,722 Pro ten přenos řízení je potřebný čas. 451 00:46:37,842 --> 00:46:43,050 Proto Putin řekl přímo: „My obchodujeme a dál budeme obchodovat v dolarech. 452 00:46:43,170 --> 00:46:48,585 Protože hrozí..., mohli bychom si teď samozřejmě urvat větší díl koláče pro sebe, 453 00:46:48,705 --> 00:46:52,226 ale jaké procesy by to rozpoutalo ve světě? 454 00:46:52,346 --> 00:46:54,283 Bylo by nám horko všem. 455 00:46:54,403 --> 00:46:59,221 Proto ještě raději vyčkáme a dále budeme obchodovat v dolarech 456 00:46:59,341 --> 00:47:04,323 a všichni, kteří jsou na nás navázáni, také musí obchodovat v dolarech a to je BRICS, 457 00:47:04,443 --> 00:47:07,471 což je velice silný stabilizační mechanismus. 458 00:47:07,591 --> 00:47:15,474 Až bude vyřešen problém stabilizace ekonomiky USA, aby se nezhroutila vlivem… 459 00:47:15,594 --> 00:47:20,514 Jako jsme se v roce 1998 zhroutili my vlivem pádu pyramidy GKO (krátkodobých státních dluhopisů). 460 00:47:20,634 --> 00:47:27,283 My tím teď stabilizujeme situaci ve světě, abychom mohli jemně přeformátovat svět, 461 00:47:27,403 --> 00:47:38,145 přebírat jeho řízení ale bez takových silných krizových výkyvů, které by mohly pohřbít celý světový řád. 462 00:47:38,265 --> 00:47:47,774 Takže to vše se ukrývá za tím setkáním Putina s Trumpem, které se konalo 16. července v Helsinkách. 463 00:47:47,894 --> 00:47:50,509 Ty procesy budou jen sílit. 464 00:47:50,629 --> 00:48:01,146 Ale nesmíme si myslet, že státní elita s ohledem na tohle všechno začne Trumpovi pomáhat. 465 00:48:01,266 --> 00:48:05,878 Ta válka mezi Trumpem a státní elitou bude jen gradovat. 466 00:48:05,998 --> 00:48:13,469 Jenže státní elita, která nerozumí globální politice, která ji nechápe, 467 00:48:13,589 --> 00:48:19,908 bude svým řízením vnější politiky USA zasahovat do té globální 468 00:48:20,028 --> 00:48:27,397 a maximálně ten mechanismus stabilizace situace ve světě poškozovat. 469 00:48:27,517 --> 00:48:33,240 Protože stále chtějí být tím gigantickým upírem a vysávat zdroje všech národů. 470 00:48:33,360 --> 00:48:40,646 Na 1. a 2. světové válce se USA přesvědčily, jak jim to prospělo, když všechny donutili válčit. 471 00:48:40,766 --> 00:48:42,970 Oni stále nechápou tu jednoduchou věc, 472 00:48:43,090 --> 00:48:50,357 že dnes už to za oceánem bez úhony nepřečkají, protože dnes už jsou zbraně jiné. 473 00:48:54,409 --> 00:48:57,516 Takže to by bylo k té první otázce. 474 00:48:57,636 --> 00:49:04,984 O tom by bylo možné mluvit dlouho, velice dlouho, tohle byl v krátkosti takový ucelenější pohled. 475 00:49:05,104 --> 00:49:10,971 U Trumpa ještě zůstaneme. 476 00:49:11,091 --> 00:49:16,443 Před setkáním s Putinem Trump cestoval po Evropě. 477 00:49:16,563 --> 00:49:24,590 A konkrétně Natalie Anatoljevna se ptá. Zdravím vás, Valeriji Viktoroviči. 478 00:49:24,710 --> 00:49:30,412 Proč Trumpa na letišti v Bruselu neuvítal nikdo z vyššího vedení státu? 479 00:49:30,532 --> 00:49:39,362 Je-li Trump člověkem globálního prediktoru a fotbal hra GP, tak kdo tím komu co vzkazoval? 480 00:49:40,842 --> 00:49:45,348 Politika je vyjadřována i gesty. 481 00:49:45,468 --> 00:49:53,125 Takže když dojde k nějaké události, začne se diskutovat o tom, 482 00:49:53,245 --> 00:49:58,495 kdo a jak se na koho podíval, kdo na koho mrknul, jak mu stisknul ruku, 483 00:49:58,615 --> 00:50:02,033 oprášil lupy ze saka, zasadil strom. 484 00:50:02,153 --> 00:50:09,645 Jedná se tedy o množství detailů, které poukazují na ten či onen stupeň důvěrnosti komunikace 485 00:50:09,765 --> 00:50:13,163 a směřování společných kroků. 486 00:50:13,283 --> 00:50:30,872 Ze strany globálního prediktoru dochází k odpoutávání vlivu USA v evropském prostoru, na evropské státy. 487 00:50:30,992 --> 00:50:38,966 Z Evropy se musí stát jiné centrum koncentrace řízení, 488 00:50:39,086 --> 00:50:44,628 které se již nebude podřizovat nadnárodnímu řízení ze strany USA. 489 00:50:44,748 --> 00:50:51,711 Poválečný svět zformovaný po roce 1945 je charakteristický tím, 490 00:50:51,831 --> 00:50:59,616 že souhrn západních zdrojů byl řízen Spojenými státy. 491 00:50:59,736 --> 00:51:04,825 Jednak byly USA v Evropě přítomny vojensky 492 00:51:04,945 --> 00:51:15,241 a zároveň z ideologického hlediska připravovaly řídící elitu pro Západ a neustále ji tam vysílaly. 493 00:51:15,361 --> 00:51:21,623 A když se jim nějaký lídr v některém státě vymknul jako například de Gaulle, 494 00:51:21,743 --> 00:51:28,921 tak mu zorganizovali něco pro televizní obrazovky, jako například jemu studentské jaro roku 1968, 495 00:51:29,041 --> 00:51:34,387 svrhli ho a dosadili tam někoho jiného, z jejich hlediska přijatelnějšího. 496 00:51:34,507 --> 00:51:43,230 To znamená, že USA všemi možnými způsoby, když ne jedním, tak druhým, nutily Evropu, 497 00:51:43,350 --> 00:51:54,935 nešlo-li to dobrovolně, tak silou, nutily Evropu držet se rámce vnějšího politického kurzu USA. 498 00:51:55,055 --> 00:52:00,504 A dokud trvala ta konfrontace se SSSR, kdy byl potřebný souhrn veškerých těchto zdrojů, 499 00:52:00,624 --> 00:52:05,008 tak to bylo objektivně podmíněno a probíhalo to v zájmu globálního prediktoru. 500 00:52:05,128 --> 00:52:12,615 Teď je však potřebné přeformátovat USA, kde jsou velice závažné problémy. 501 00:52:12,735 --> 00:52:20,765 Panuje všeobecně pomýlené přesvědčení, že USA jsou federací. 502 00:52:20,885 --> 00:52:28,526 Ve skutečnosti se jedná o stát se smíšenou formou řízení, federace a konfederace. 503 00:52:28,646 --> 00:52:35,242 A teď je to na příkladu Trumpa velice dobře vidět, když jednou jeden a potom druhý stát 504 00:52:35,362 --> 00:52:39,995 na základě své vnitřní právní úpravy a vztahů s federálním ústředím 505 00:52:40,115 --> 00:52:45,022 to či ono Trumpovo rozhodnutí buď plní, nebo naopak neplní. 506 00:52:45,142 --> 00:52:47,477 Probíhá tam neustálý konflikt. 507 00:52:47,597 --> 00:52:52,252 I když ano, ten základ je v podstatě federativní. 508 00:52:52,372 --> 00:52:56,922 Ale ty konfederační projevy jsou v USA také přítomny. 509 00:52:57,042 --> 00:53:01,592 USA musí být přeformátovány na principu SSSR. 510 00:53:01,712 --> 00:53:05,667 Musí být přeformátovány pro plnění nových úkolů, odpoutány. 511 00:53:05,787 --> 00:53:11,184 A z tohoto důvodu musí USA přestat se svým nátlakem na celý svět a v první řadě na Evropu. 512 00:53:11,304 --> 00:53:15,901 Evropa se musí stát samostatným centrem koncentrace řízení 513 00:53:16,021 --> 00:53:21,028 a vyrovnat tak absenci USA jako centra koncentrace řízení. 514 00:53:21,148 --> 00:53:30,873 Takže dokud probíhá převádění centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny 515 00:53:30,993 --> 00:53:37,715 a než se podaří zformovat centrum koncentrace řízení z Íránu… 516 00:53:37,835 --> 00:53:43,215 Čína je více méně připravena stát se centrem koncentrace řízení, ten proces probíhá, 517 00:53:43,335 --> 00:53:46,827 ale Írán se zasekl, tam ten proces velmi vázne. 518 00:53:46,947 --> 00:53:51,887 Kdyby globálnímu prediktoru všechno vycházelo podle plánu, 519 00:53:52,007 --> 00:53:58,772 tak by tu už nebyl SSSR ani Rusko, které by již bylo přeformátováno 520 00:53:58,892 --> 00:54:05,668 a bylo v podobě menších států bez suverenity začleněno do projektu nové hedvábné stezky 521 00:54:05,788 --> 00:54:11,964 a koridoru Sever-Jih pro Indii, Persii, Írán. 522 00:54:12,084 --> 00:54:21,327 Kdyby tedy bylo Rusko rozseknuto a navíc defragmentováno, mírně řečeno rozseknuto křížem, 523 00:54:21,447 --> 00:54:25,115 aby se nedalo dohromady, 524 00:54:25,235 --> 00:54:37,604 tak v takovém případě by zformování, obnova centra koncentrace řízení na základě Evropy nebyla zapotřebí. 525 00:54:37,724 --> 00:54:43,076 Tehdy by se odehrál brexit, Velká Británie by opustila Evropskou unii, 526 00:54:43,196 --> 00:54:48,836 ve které by díky masové migraci vznikly nové státy, 527 00:54:48,956 --> 00:54:55,440 tedy přesněji zformovaly by se tam nové národy, nové jazyky, země a státy. 528 00:54:55,851 --> 00:55:01,818 Jenže SSSR, Rusko se přeformátovalo a obrozuje se. 529 00:55:01,938 --> 00:55:06,755 Kvůli tomu vyvstala otázka, jak přibrzdit ty degradační procesy v Evropě. 530 00:55:06,875 --> 00:55:14,717 To vedlo k záměru nahradit římsko-katolickou církev v Evropě ruskou pravoslavnou církví, 531 00:55:14,837 --> 00:55:22,247 protože římsko-katolická církev i všichni protestanti v Evropě už degradovali do té míry, 532 00:55:22,367 --> 00:55:28,768 že nedokážou zastavit multikulturalismus ani hroucení mravních základů existence samotné společnosti. 533 00:55:28,888 --> 00:55:33,624 To znamená, že se to už prostě hroutí a jsou potřebné nějaké nové duchovní spojovací vazby, 534 00:55:33,744 --> 00:55:37,903 které může poskytnout pouze ruská pravoslavná církev na příkladu Ruska. 535 00:55:38,023 --> 00:55:45,742 Jenže to musí také zůstat zachovány stávající státy, a proto je třeba je zbavit diktátu z USA, 536 00:55:45,862 --> 00:55:51,995 aby se EU opět stala centrem koncentrace řízení. 537 00:55:52,756 --> 00:56:02,899 A proces toho odstřihávání EU od řízení z USA musel být nějakým tím gestem předveden. 538 00:56:03,019 --> 00:56:05,059 Naši analytici… 539 00:56:05,179 --> 00:56:10,429 Když se začalo mluvit o nutnosti vytvořit armádu Evropského společenství, Evropské unie, 540 00:56:10,549 --> 00:56:14,934 tak jsme hned řekli, že probíhá proces odpoutávání se od USA. 541 00:56:15,054 --> 00:56:17,289 Ne, to prý je jen posílení bloku NATO. 542 00:56:17,409 --> 00:56:22,391 Takže tím, že z bloku NATO vytrhnou jeden jeho útvar, ho jako posílí? 543 00:56:22,511 --> 00:56:26,012 Co dodat? Takové máme v televizi analytiky. 544 00:56:26,132 --> 00:56:30,414 Takže co je podstatou té události? 545 00:56:31,093 --> 00:56:34,303 Fotbal je globální hra. 546 00:56:34,423 --> 00:56:43,602 Centrum koncentrace řízení Rusko získalo právo uspořádat mistrovství světa. 547 00:56:43,722 --> 00:56:47,078 To je ze všech stran hra globalistů. 548 00:56:48,600 --> 00:56:52,160 A Rusko je euroasijský stát. 549 00:56:54,402 --> 00:57:04,298 Evropa zastupuje euroasijský blok globálního prediktoru, Velká Británie a USA zase euroatlantický blok. 550 00:57:04,418 --> 00:57:12,198 Velká Británie je tedy zastoupena v obou blocích. Evropa ještě pokrývá i Asii. 551 00:57:16,127 --> 00:57:23,657 Evropa se stane centrem koncentrace řízení globálního prediktoru a dostane se tak z diktátu USA. 552 00:57:23,777 --> 00:57:28,759 Jak by tedy měli demonstrovat, že bylo dosaženo další etapy, 553 00:57:28,879 --> 00:57:37,889 tedy spíše stupně při získávání subjektnosti řízení na úrovni globálního významu? 554 00:57:38,009 --> 00:57:45,219 Je to třeba zdůraznit v centru koncentrace řízení, ve státě, který byl speciálně vytvořen, 555 00:57:45,339 --> 00:57:50,523 aby se stal centrem koncentrace řízení v Evropě. Jde samozřejmě o Belgii, 556 00:57:50,643 --> 00:57:59,074 o ten absolutně umělý stát, který je teď hlavním městem Evropy, Evropské unie. 557 00:57:59,194 --> 00:58:04,088 Přiletěl tam Trump a nikdo ho neuvítal! To je ten ukazatel. 558 00:58:04,208 --> 00:58:08,557 Je to jasné, Evropa se odpoutává od řízení ze strany USA. 559 00:58:08,677 --> 00:58:15,790 Gesta, gesta… Těmi je možné vyjádřit mnohé, ale ne úplně všechno. 560 00:58:15,910 --> 00:58:25,016 Proto také analytici, kteří bazírují pouze na gestech, potom pro ně přehlédnou důležité události. 561 00:58:25,136 --> 00:58:32,242 Gesta je třeba brát na zřetel, ale nemůžete svou politickou analýzu zakládat jenom na nich. 562 00:58:32,362 --> 00:58:37,463 A to tím spíše, že pokud se to hodí, může se v politice stát, 563 00:58:37,583 --> 00:58:44,793 že se někdo před lidmi na oko pohádá a ve skryté diplomacii se potom vše vyřeší naopak zcela hladce. 564 00:58:44,913 --> 00:58:54,592 Jako když USA brojily proti Íránu a přitom mu dodávaly zbraně. 565 00:58:54,712 --> 00:58:59,495 Například ta neblaze proslulá aféra Írán-Contras. 566 00:59:01,742 --> 00:59:08,068 A další zajímavé dění okolo Trumpa. 567 00:59:08,188 --> 00:59:18,150 Z Belgie, kde se účastnil summitu NATO, odletěl do Londýna, kde se opět choval nezvykle. 568 00:59:18,270 --> 00:59:23,191 Jak píše Jelena a prosí okomentovat to „zábavné“ Trumpovo chování 569 00:59:23,311 --> 00:59:27,486 při průchodu okolo čestné stráže s britskou královnou. 570 00:59:27,606 --> 00:59:34,225 Napřed prakticky vytlačil stařenku mimo koberec, potom se postavil před ní 571 00:59:34,345 --> 00:59:39,626 a nakonec si vykračoval středem koberce a královnu nechal povlávat na samém krajíčku. 572 00:59:39,746 --> 00:59:41,401 Co to mělo být? 573 00:59:41,521 --> 00:59:47,856 Mnohé tyto Trumpovy kousky prý svědčí o jeho excentričnosti, o tom a onom… 574 00:59:47,976 --> 00:59:52,794 Ve skutečnosti jsou tato gesta vyjádřením globální politiky. 575 00:59:52,914 --> 01:00:00,227 Zopakuji, že Velká Británie přestává být centrem koncentrace řízení, 576 01:00:00,347 --> 01:00:05,525 protože je toto řízení z Británie převáděno do Číny. 577 01:00:05,645 --> 01:00:22,705 Velká Británie přestává být subjektem globální politiky a USA tímto subjektem stále ještě jsou. 578 01:00:22,825 --> 01:00:35,230 Proto ten průchod okolo čestné stráže napověděl, že stará chátrající Velká Británie vyčerpala své životní síly, 579 01:00:35,350 --> 01:00:44,026 a už nestačí také stárnoucím, ale stále ještě sebejistě kráčejícím USA. 580 01:00:44,146 --> 01:00:50,070 A USA se k Velké Británii chovají celkem blahosklonně. 581 01:00:50,190 --> 01:00:56,444 Vše, co předvedl, bylo znakem pro zasvěcené: „Chlapci podívejte se.“ 582 01:00:56,564 --> 01:01:01,673 Klíčový hráč Velká Británie přišla o svou plnou subjektnost. 583 01:01:01,793 --> 01:01:09,226 Jak se o tom mluvilo, prý: „Výsledky 2. světové války znamenaly konec existence Britského impéria.“ 584 01:01:09,346 --> 01:01:12,465 Žádný konec jeho existence to tehdy neznamenalo, 585 01:01:12,585 --> 01:01:16,479 Britské impérium existovalo dál, jen v jiné podobě a přeformátované. 586 01:01:16,599 --> 01:01:21,743 Velká Británie nadále v mnohém řídila procesy a to včetně těch v USA. 587 01:01:21,863 --> 01:01:27,430 Mluví o tom i Lyndon LaRouche, že to Velká Británie stejně jako dřív řídí USA. 588 01:01:27,550 --> 01:01:33,504 A teď je třeba těm strukturám předvést, že je konec, 589 01:01:33,624 --> 01:01:37,817 že teď už Velká Británie procesy v USA neřídí, 590 01:01:37,937 --> 01:01:46,708 že teď vůdčí roli ve vztazích Velké Británie a USA převzaly USA 591 01:01:46,828 --> 01:01:51,162 a to konkrétně v osobě Trumpa, zástupce globální elity. 592 01:01:51,282 --> 01:01:58,363 Princové to setkání Alžběty s Trumpem ignorovali. 593 01:01:58,483 --> 01:02:04,948 To je další ukazatel toho, že už tam není s kým jednat, jednoduše není s kým: 594 01:02:05,068 --> 01:02:12,219 „My realizujeme svou politiku.“ A zda to za ním stíhají či ne, to už je věcí elity USA. 595 01:02:12,339 --> 01:02:15,194 Gesta vypovídají o mnohém. 596 01:02:15,314 --> 01:02:23,469 A aby to lidé neprohlédli, tak posilují Trumpovu image potřeštěnce, 597 01:02:23,589 --> 01:02:31,885 kšeftaře, který jen počítá, co se vyplatí a co ne a ke všemu přistupuje jako byznysmen. 598 01:02:32,005 --> 01:02:34,490 Ve skutečnosti to tak není. 599 01:02:34,610 --> 01:02:39,561 Úspěšný byznysmen může být úspěšným politikem. 600 01:02:39,681 --> 01:02:44,790 Ale nesmíte si myslet, že byznys projekty můžete aplikovat na politiku, 601 01:02:44,910 --> 01:02:47,976 to okamžitě pohoříte a nikde neuspějete. 602 01:02:48,096 --> 01:02:57,290 Ale Trump stát řídí úspěšně a překonává odpor státní elity USA. 603 01:02:57,410 --> 01:03:04,403 Je třeba to hodnotit to, co se stalo s ohledem na faktickou skutečnost. 604 01:03:05,019 --> 01:03:08,223 Co Trump těmito svými gesty… 605 01:03:08,343 --> 01:03:16,392 Vůbec celé to jeho evropské turné, summit NATO a setkání s Alžbětou byly jazykem gest. 606 01:03:16,512 --> 01:03:18,962 Rozehrál divadlo. 607 01:03:19,082 --> 01:03:22,501 A s ohledem na Putina to mělo i svůj obsah. 608 01:03:22,621 --> 01:03:26,286 Potřebovali si vzájemně pohlédnout do očí a dohodnout se na tom, 609 01:03:26,406 --> 01:03:28,241 jak budou spolupracovat. 610 01:03:28,361 --> 01:03:34,227 Dohoda byla uzavřena a Putin v Johannesburgu potvrdil, že si stojí za svým slovem 611 01:03:34,347 --> 01:03:41,128 a přeje si pracovat na tom, aby všechny světové problémy byly řešeny bez krizí. 612 01:03:43,874 --> 01:03:48,452 Před tím ve Velké Británii došlo ještě k jedné události. 613 01:03:48,572 --> 01:03:51,252 A konkrétně Vladimir píše. 614 01:03:51,372 --> 01:03:59,297 Mám otázku na to rychlé odstoupení Borise Johnsona a dalších vysoce postavených britských úředníků. 615 01:03:59,417 --> 01:04:04,262 Vy jste říkal, že v Anglii funguje pevně daná hierarchie řídící struktury. 616 01:04:04,382 --> 01:04:10,054 Jedná se tedy o akt kapitulace státních elit, které sklonily hlavy před globalisty 617 01:04:10,174 --> 01:04:14,931 a uvolnily své funkce globálně orientovaným kádrům? 618 01:04:16,023 --> 01:04:18,681 Ne, tak úplně to není. 619 01:04:18,801 --> 01:04:25,213 To rychlé odstoupení Borise Johnsona svědčí o jiném problému, 620 01:04:25,333 --> 01:04:38,666 že procesy ve Velké Británii a procesy související s brexitem neprobíhají tak rychle a efektivně, 621 01:04:38,786 --> 01:04:44,790 jak by si to přáli ti, kteří ty procesy začali řídit. 622 01:04:44,910 --> 01:04:52,097 A ta situace, vždyť se podívejte… Johnson se pohádal s Mayovou kvůli brexitu. 623 01:04:52,626 --> 01:05:01,099 Když bylo rozhodnuto o realizaci brexitu a my jsme už mluvili o tom, 624 01:05:01,219 --> 01:05:07,306 že brexit byl objektivně podmíněn přestavbou, přeformátováním Evropy, 625 01:05:07,426 --> 01:05:11,906 plánem vytvořit tam nové národy jazyky a státy, země a státy. 626 01:05:12,026 --> 01:05:17,364 Za této situace by vystoupení Velké Británie z EU bylo objektivně podmíněno. 627 01:05:17,484 --> 01:05:21,018 Jenže pak došlo naopak na nutnost stabilizace 628 01:05:21,138 --> 01:05:26,036 a to by ten odchod pro Velkou Británii znamenal velké problémy, 629 01:05:26,156 --> 01:05:32,507 protože Velká Británie žije na úkor EU. Je vyživována z jejích zdrojů. 630 01:05:32,627 --> 01:05:35,940 Jestliže se od nich odstřihne, tak se zhroutí. 631 01:05:36,060 --> 01:05:40,937 To tedy ale znamenalo, že je nutné odložit i brexit, 632 01:05:41,057 --> 01:05:48,860 jenže analýza politické nálady obyvatelstva ukázala, že ta agitace pro brexit byla úspěšná 633 01:05:48,980 --> 01:05:54,780 a lidé se rozdělili přibližně na dvě poloviny, na ty kdo chtěli EU opustit a kdo v ní chtěli zůstat. 634 01:05:54,900 --> 01:05:59,579 Takže bylo nutné nechat zvítězit ty, co byli pro odchod, ale zařídit to tak, 635 01:05:59,699 --> 01:06:04,751 aby potom svým jednáním diskreditovali samotnou ideu vystoupení z EU, 636 01:06:04,871 --> 01:06:07,612 aby bylo dosaženo určité rovnováhy, 637 01:06:07,732 --> 01:06:13,951 Velká Británie zůstala v EU a i nadále byla odtud zdrojově podporována. 638 01:06:14,071 --> 01:06:23,613 No a úkolem vlády Theresy Mayové, kam koncentrovali různé exoty typu Theresy Mayové a Johnsona 639 01:06:23,733 --> 01:06:28,059 bylo diskreditovat ideu brexitu. 640 01:06:28,179 --> 01:06:32,087 Jenže jim se toho plně dosáhnout nepovedlo. 641 01:06:32,207 --> 01:06:37,985 A tak si z kabinetu Theresy Mayové jednoho odložili stranou. 642 01:06:38,105 --> 01:06:40,957 V podstatě šlo o takové řízkování. 643 01:06:41,077 --> 01:06:46,921 Theresu Mayovou připravují na odstoupení a štafetu v prosazování dané ideje má převzít Boris Johnson. 644 01:06:47,041 --> 01:06:49,673 Tak ho na to připravují. 645 01:06:49,793 --> 01:06:55,989 Protože Theresa Mayová se v té věci se Skripalovými, s mistrovstvím světa a s dalšími věcmi vyčerpala, 646 01:06:56,109 --> 01:06:59,027 prakticky vyčerpala svou kapacitu. 647 01:06:59,147 --> 01:07:04,529 Možná se ještě bude dát na základě nových okolností nějakým způsobem manévrovat, 648 01:07:04,649 --> 01:07:06,642 ale je to málo pravděpodobné. 649 01:07:06,762 --> 01:07:13,531 Takže bylo nutné se pojistit, aby měli v záloze pokračovatele toho divadélka 650 01:07:13,651 --> 01:07:17,581 s vystoupením, nevystoupením, s realizací či zrušením brexitu, 651 01:07:17,701 --> 01:07:23,083 aby měl tu ideu brexitu kdo diskreditovat, a proto si Borise Johnsona dali stranou, 652 01:07:23,203 --> 01:07:27,001 aby v budoucnu mohl převzít tentokrát už funkci premiéra. 653 01:07:27,121 --> 01:07:31,689 Zda se to zrealizuje či ne, se ukáže na základě veškerého toho manévrování. 654 01:07:31,809 --> 01:07:38,710 Ale je skutečností, že tato věc začala být pro Velkou Británii naléhavá. 655 01:07:38,830 --> 01:07:48,702 To, že se kabinetu Theresy Mayové z objektivních příčin nepovedlo zdiskreditovat brexit 656 01:07:48,822 --> 01:07:54,953 a zformovat nové vztahy s Evropskou unií, 657 01:07:56,912 --> 01:08:01,446 vypovídá o tom, že v tom někdo bude muset pokračovat. 658 01:08:04,902 --> 01:08:09,656 Dále tu je otázka od Dmitrije, který píše následující. 659 01:08:09,776 --> 01:08:13,706 V průběhu oslav výročí Dne dobytí Bastily v Paříži členové pilotní skupiny 660 01:08:13,826 --> 01:08:18,283 při vykreslování barev francouzské vlajky na nebi popletli u jednoho z letadel barvu. 661 01:08:18,403 --> 01:08:21,078 Myslíte si, že to bylo naschvál? 662 01:08:21,198 --> 01:08:23,565 Samozřejmě. Dovedete si to představit? 663 01:08:23,685 --> 01:08:31,291 Ten pilot to přece ovlivnit nemohl, jakou mu tam dali barevnou náplň, takovou spustil. 664 01:08:31,930 --> 01:08:38,268 Vylétli, vše to měli nacvičené, jen stiskli knoflík a barva vytryskla. 665 01:08:38,388 --> 01:08:41,349 A kdo to udělal? Někdo na zemi. 666 01:08:41,469 --> 01:08:44,123 Takže to udělali schválně. 667 01:08:44,243 --> 01:08:50,747 Dva motocyklisté se při přehlídce srazili, nedokázali se vyhnout. 668 01:08:50,867 --> 01:08:57,086 Když se na to díváte, tak vás musí napadnout, že v Paříži něco neběží, jak by mělo. 669 01:08:57,206 --> 01:09:09,235 A teď je tam nový skandál okolo Macronova poradce Alexandra Benallyho za to, 670 01:09:09,355 --> 01:09:17,251 že se účastnil rozehnání demonstrace 1. května a dopustil se přitom násilí. 671 01:09:17,371 --> 01:09:22,533 Já jsem se díval na to video a tvrdit, že tam někoho mlátil, 672 01:09:22,653 --> 01:09:28,762 ten jeden štulec, který uštědřil, a to ještě jen takový nijaký… 673 01:09:28,882 --> 01:09:34,441 Jinou věcí je, že se míchal do něčeho, do čeho neměl, a že se toho vůbec účastnil. 674 01:09:34,561 --> 01:09:37,390 Měl stát stranou a plnit svůj úkol pozorovatele. 675 01:09:37,510 --> 01:09:43,596 Ale rozehráli z toho velký skandál okolo Macrona. 676 01:09:43,716 --> 01:09:52,951 A zde se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili v souvislosti s tím setkáním Putina a Trumpa v Helsinkách, 677 01:09:53,071 --> 01:10:03,031 kdy jsem říkal, že si nesmíme myslet, že americká státní elita všechny ty procesy chápe, 678 01:10:03,692 --> 01:10:08,798 takže se uklidní a nebude nikde Trumpovi házet klacky pod nohy 679 01:10:08,918 --> 01:10:15,819 a nebude svou vnější politikou zasahovat do té globální 680 01:10:15,939 --> 01:10:23,412 a narušovat tak ty procesy, které by měly probíhat jinak. 681 01:10:24,541 --> 01:10:30,350 Kdo je Macron? Macron, který nastoupil… 682 01:10:30,470 --> 01:10:38,093 Americká státní elita řídící strukturně procesy ve státě USA, Velká Británie… 683 01:10:38,213 --> 01:10:43,275 No kruci, všechno jsem popletl, …Francie, dokázala vyhrát nad Fillonem, 684 01:10:43,395 --> 01:10:48,363 kterého ho tam chtěli mít globalisté a dosadit tam svého Macrona. 685 01:10:48,483 --> 01:10:54,826 Dlouhodobé akce, které realizovali globalisté a osobně Trump, 686 01:10:54,946 --> 01:11:00,873 vedly k tomu, že Trump oprášil lupy z Macronova saka a dal najevo: 687 01:11:00,993 --> 01:11:05,224 „To je hodný chlapec, je to náš chlapec. Už je pod naším křídlem.“ 688 01:11:05,344 --> 01:11:13,510 Globalisté vytrhli hlavu vedení Francie, Evropské unie, 689 01:11:13,630 --> 01:11:19,365 jednoho z předních států Evropské unie z vlivu státní elity. 690 01:11:19,485 --> 01:11:23,844 Myslíte, že si to státní elita USA bojující s Trumpem nechá líbit? 691 01:11:23,964 --> 01:11:28,036 Samozřejmě, že ne. Oni přece vidí, k čemu to vše vede. 692 01:11:28,156 --> 01:11:35,587 K tomu, že když přijde prezident USA do Belgie, tak ho nikdo nevítá, protože fotbal je důležitější. 693 01:11:35,707 --> 01:11:41,291 Globální hra je důležitější než představitel jakéhosi národního státu, 694 01:11:41,411 --> 01:11:44,814 který ale realizuje řízení ve světě. 695 01:11:44,934 --> 01:11:47,901 Oni chtějí vrátit úder. 696 01:11:48,021 --> 01:11:51,424 Takže Macronovi začínají problémy. 697 01:11:51,544 --> 01:12:00,194 Právě jsme řekli, že Macrona připravují k tomu, aby řešil nějaké úkoly. 698 01:12:00,314 --> 01:12:02,870 A co to má být za úkoly? 699 01:12:02,990 --> 01:12:10,817 Kdy k těm událostem má dojít? Podle rozhodnutí Trumpa a Putina. 700 01:12:10,937 --> 01:12:18,949 Vezměme si šampionát světa, který vyhrála Francie. 701 01:12:19,721 --> 01:12:27,359 Skvěle, vyvolalo to tam pompézní oslavy 702 01:12:27,479 --> 01:12:33,223 a ta letadla, která létala při těch oslavách vítězství v mistrovství světa, 703 01:12:33,343 --> 01:12:36,927 a šlo přece o grandiózní svátek, 704 01:12:37,047 --> 01:12:42,328 tak ta letadla tam barvy nepopletla, všechno bylo v pořádku, 705 01:12:42,448 --> 01:12:46,417 na nebi byla francouzská vlajka, oslavy se vydařily. 706 01:12:46,537 --> 01:12:53,001 Díky těm oslavám, ať už si to všichni účastníci toho procesu přejí či ne, 707 01:12:53,121 --> 01:12:58,068 tak těmi oslavami vítězství v mistrovství světa se podíleli 708 01:12:58,188 --> 01:13:06,812 na pozvedávání ratingu Macrona a jeho subjektnosti v řízení. 709 01:13:06,932 --> 01:13:11,879 Jinak je jeho subjektnost velice nízká, všechno se mu hroutí. 710 01:13:11,999 --> 01:13:21,601 Tato vítězná nálada po mistrovství světa ve Francii vydrží tak měsíc a půl. 711 01:13:21,721 --> 01:13:27,594 Takže ti globalisté, kteří zajistili Francii vítězství v mistrovství světa, 712 01:13:27,714 --> 01:13:35,828 plánují někdy v září, no nejpozději v říjnu, nějaké procesy ve světě, 713 01:13:35,948 --> 01:13:42,114 při kterých bude muset mít Macron takovou úroveň subjektnosti v řízení, 714 01:13:42,234 --> 01:13:48,620 aby se mu lidé podřídili, aby mu v té věci šli na ruku. 715 01:13:48,740 --> 01:13:52,016 A zde je třeba poukázat ještě na jeden aspekt. 716 01:13:52,136 --> 01:13:57,160 Všichni si asi povšimli, že okolo mistrovství světa došlo k jedné věci. 717 01:13:57,280 --> 01:14:03,358 V Evropě a vůbec v celém světě kumulovali protiruskou složku, 718 01:14:03,478 --> 01:14:09,273 a když k nám potom přijeli lidé, kteří na svých webových stránkách začali psát, 719 01:14:09,393 --> 01:14:12,668 že všechno je jinak, tak se to vše zhroutilo. 720 01:14:12,788 --> 01:14:17,426 Evropa byla celých tisíc let laděna protirusky, 721 01:14:17,546 --> 01:14:25,039 takže tu protiruskou hysterii spojenou s přípravou šampionátu světa, 722 01:14:25,159 --> 01:14:29,488 třeba tu otravu Skripalových, vnímala jako přirozený proces. 723 01:14:29,608 --> 01:14:35,778 Nesmíte si ale myslet, že ten kontingent zahraničních turistů, kteří k nám přijeli, 724 01:14:35,898 --> 01:14:42,629 a tím spíše, že nejvíce jich bylo z Latinské Ameriky a států třetího světa, a vůbec ne z Evropy… 725 01:14:42,749 --> 01:14:48,677 A přijel jich řádově milión, půldruhého miliónu podle různých odhadů. 726 01:14:48,797 --> 01:14:55,610 Ale i kdyby jich přijelo jen 500 tisíc ze všech států světa, tak by to ten úkol vyřešilo. 727 01:14:55,730 --> 01:15:02,708 Je to totiž tak, že ten zájem o fotbal spojený s mistrovstvím světa je ohromný. 728 01:15:02,828 --> 01:15:07,555 Je podporován všemi na státní úrovni. 729 01:15:07,675 --> 01:15:14,118 Myslíte si snad, že globální prediktor je idiot 730 01:15:14,238 --> 01:15:24,754 a neuvědomuje si, že to rozpoutávání protiruské hysterie musí vést k tomu, 731 01:15:24,874 --> 01:15:29,691 že lidé, kteří potom přijedou na mistrovství světa ve fotbalu do Ruska, 732 01:15:29,811 --> 01:15:35,250 uvidí, že všechno je jinak, napíšou o tom, a že o to bude velký zájem na vlně zájmu o fotbal, 733 01:15:35,370 --> 01:15:41,823 takže to uštědří západním médiím hlavního proudu silný úder, že to jimi otřese? 734 01:15:41,943 --> 01:15:47,436 A že to ve vztahu k Rusku naopak vyvolá určitý pozitivní ohlas? 735 01:15:48,251 --> 01:15:55,637 „To Rusko vlastně není tak strašné, a je možné s ním mít co do činění.“ 736 01:15:55,757 --> 01:16:04,751 Ale to vše vznikne na úrovni blogerů, na úrovni určitého segmentu obyvatelstva, 737 01:16:04,871 --> 01:16:07,632 které bude pro tu věc zapotřebí. 738 01:16:07,752 --> 01:16:13,639 A tento pozitivní okamžik odhalení a nedůvěry k médiím hlavního proudu, 739 01:16:13,759 --> 01:16:21,889 to demaskování protiruského mýtu, bude účinný, dokud budou živé vzpomínky na mistrovství světa, 740 01:16:22,009 --> 01:16:29,233 tedy dokud všechny ty rituální procesy poběží, což bude opět tak měsíc, měsíc a půl po skončení mistrovství světa. 741 01:16:29,353 --> 01:16:33,986 A to je zase září, začátek října. Možná ještě říjen. 742 01:16:36,063 --> 01:16:43,485 Z těchto dvou faktorů vyplývá, že v září-říjnu nás čekají nějaké události, 743 01:16:43,605 --> 01:16:52,497 kdy bude potřebné, aby evropské obyvatelstvo i celý svět byl pozitivněji naladěn vůči Rusku, 744 01:16:52,617 --> 01:16:59,532 aby jim bylo možné vysvětlit: „My tu řešíme nějaké úkoly, a proto musíme s Ruskem uzavřít nějaké dohody.“ 745 01:16:59,652 --> 01:17:06,486 A v tomto ohledu musí být Macron akceschopný a nesmí tedy čelit velkému protitlaku. 746 01:17:06,606 --> 01:17:10,930 Ten protitlak tam stejně bude, protože ve Francii není právě populární. 747 01:17:11,050 --> 01:17:15,908 Ale právě v tom kritickém okamžiku, kdy bude nutné přijmout nějaká nepopulární rozhodnutí 748 01:17:16,028 --> 01:17:20,249 a rozhodnutí spojená s naladěním nějakých vztahů s Ruskem, 749 01:17:20,369 --> 01:17:26,689 musí být Macron akceschopným subjektem řízení. 750 01:17:26,809 --> 01:17:32,388 Právě proto jim zajistili to vítězství v mistrovství světa a posilují Macrona. 751 01:17:32,508 --> 01:17:36,852 Americká státní elita vidí, jak je Macron posilován, 752 01:17:36,972 --> 01:17:43,847 a protože to posiluje i Trumpovy pozice a je tedy možné Trumpa poškodit ve Francii, 753 01:17:43,967 --> 01:17:48,661 tak rozpoutala protimacronovskou kampaň. 754 01:17:48,781 --> 01:17:52,240 A Macronovi se vše začíná hroutit. 755 01:17:52,360 --> 01:18:00,428 Napřed ta selhání při přehlídce, která byla zcela jasně zorganizovaná, 756 01:18:00,548 --> 01:18:04,708 a potom se rozhořel ten skandál s jeho poradcem Alexandrem Benallou 757 01:18:04,828 --> 01:18:07,753 kvůli jeho účasti při potírání demonstrace. 758 01:18:07,873 --> 01:18:11,929 A tento skandál měl v podstatě Macrona zničit. 759 01:18:12,049 --> 01:18:15,094 Odpovídá to však plánům globálního prediktoru 760 01:18:15,214 --> 01:18:23,426 na bezkrizové řešení problémů spojených s tím zhroucením dluhové pyramidy USA? 761 01:18:23,546 --> 01:18:28,467 Samozřejmě že ne, protože to povede ke katastrofě a zhroutí se všechno. 762 01:18:28,587 --> 01:18:33,919 Uvědomuje si tohle všechno americká státní elita? Ne, ona Macrona drtí. 763 01:18:34,039 --> 01:18:39,288 A nesmíte si myslet, že když globalisté něco naplánovali, tak to tak také bude. 764 01:18:39,408 --> 01:18:44,623 Pozorujeme konkrétní protiakce, konkrétní nepochopení ze strany americké státní elity, 765 01:18:44,743 --> 01:18:47,981 že svým jednáním narušuje daleko důležitější proces. 766 01:18:48,101 --> 01:18:53,117 Oni drtí Macrona, ale v podstatě tak vytvářejí podmínky k tomu, 767 01:18:53,237 --> 01:19:01,479 aby se zhroutila americká dluhová pyramida, která by svými troskami zasypala celý svět. 768 01:19:01,599 --> 01:19:03,613 Rozběhly by se procesy, které… 769 01:19:03,733 --> 01:19:08,903 Nu, americká elita, Spojené státy při nich budou úplně odrovnány, to je bez debat. 770 01:19:09,023 --> 01:19:11,965 Jenže to znamená velké potíže pro celý svět. 771 01:19:12,085 --> 01:19:16,524 No a o tuto rovnováhu se jedná, jak ji dokážeme udržet, co pro to můžeme udělat. 772 01:19:16,644 --> 01:19:22,664 Zde je velice důležitá operativní práce všech analytiků, kteří působí v televizi, 773 01:19:22,784 --> 01:19:25,610 ty brainstormingy na různých těch politických talk show. 774 01:19:25,730 --> 01:19:28,705 Oni si musí uvědomovat naléhavost tohoto úkolu. 775 01:19:28,825 --> 01:19:37,313 Musí blokovat vnější politiku americké státní elity, která zasahuje do té globální 776 01:19:37,433 --> 01:19:40,737 a napomáhat realizaci globální politiky, 777 01:19:40,857 --> 01:19:45,746 která byla vypracována v dialogu Putina s globalisty 778 01:19:45,866 --> 01:19:51,968 a realizuje se prostřednictvím setkání Trumpa s Putinem a přes mechanismus BRICS, 779 01:19:52,088 --> 01:19:56,083 tím summitem BRICS v Johannesburgu a budou následovat další věci. 780 01:19:56,203 --> 01:19:59,623 My musíme napomáhat jedněm procesům a potlačovat ty druhé. 781 01:19:59,743 --> 01:20:04,951 Jenže teď vidíme, že Američané, aniž by se zamýšleli nad tím, že si řežou větev, na které sami sedí, 782 01:20:05,071 --> 01:20:13,592 ze všech sil bojují za své zájmy tak, že se v důsledku toho americká státní elita prostě zhroutí. 783 01:20:13,712 --> 01:20:18,468 Jenže to povede i ke zhroucení celého světa. 784 01:20:18,588 --> 01:20:23,261 Rusko se z toho dostane, bude ho to něco stát, ale dostane se z toho. 785 01:20:23,381 --> 01:20:28,178 Pro globalisty to však znamená katastrofu celoplanetárního měřítka. 786 01:20:28,298 --> 01:20:36,449 Protože v důsledku pádu USA bude zajištěno nesporné líderství Ruska při uplatňování globální politiky. 787 01:20:36,569 --> 01:20:43,876 Znovu opakuji, že alternativní centra koncentrace řízení zřizovaná globalisty, 788 01:20:43,996 --> 01:20:47,199 to v Číně je jen částečně akceschopné 789 01:20:47,319 --> 01:20:51,777 a to centrum koncentrace řízení přenášené do Íránu zatím není akceschopné. 790 01:20:51,897 --> 01:20:55,943 Rusko je jediným subjektem globální politiky a hotovo. 791 01:20:56,063 --> 01:21:00,248 Nám se ale nelíbí cena, kterou bychom za to museli zaplatit. 792 01:21:00,368 --> 01:21:07,963 My tak jako tak budeme jediným globálním subjektem, tak proč bychom měli vyvolávat krizovost? 793 01:21:08,083 --> 01:21:11,296 A Putin jde tou cestou snižování krizovosti, 794 01:21:11,416 --> 01:21:15,945 zatímco americká státní elita se snaží vyvolat katastrofu 795 01:21:16,315 --> 01:21:19,319 a nechápe, že v ní sama zahyne. 796 01:21:19,439 --> 01:21:23,043 Tak to je to, co se se děje okolo Macrona. 797 01:21:26,088 --> 01:21:29,214 Ještě jednu otázku od Nikolaje. 798 01:21:29,334 --> 01:21:36,045 Už uplynuly více než dva měsíce od okamžiku, kdy se Nikol Pašinjan stal arménským premiérem. 799 01:21:36,165 --> 01:21:40,715 Vy jste říkal, že to je cesta ke krachu Arménie a ke ztrátě Karabachu. 800 01:21:40,835 --> 01:21:44,459 Když jsem si o něm přečetl nějaké informace, tak jsem byl téhož názoru 801 01:21:44,579 --> 01:21:48,862 a svým příbuzným a přátelům jsem se pokoušel dokázat, že není takový, jak se staví, 802 01:21:48,982 --> 01:21:50,981 že to není správňák. 803 01:21:51,101 --> 01:21:55,733 Ale on teď dělá pořádek na celnici, snížil daňovou sazbu, 804 01:21:55,853 --> 01:22:00,980 zavírá korupčníky, Manvel Grigorjan je toho zářným příkladem. 805 01:22:01,100 --> 01:22:05,485 Přestože také vidím, že do všech funkcí jsou dosazování lidé proškolení v USA. 806 01:22:05,605 --> 01:22:10,235 Napovězte, jedná se o hru o více tazích? A co sleduje? 807 01:22:10,355 --> 01:22:13,956 Takže několik základních věcí. 808 01:22:14,076 --> 01:22:15,446 Tak zaprvé. 809 01:22:15,566 --> 01:22:18,923 Jakákoliv korupce v davo-„elitářské“ společnosti 810 01:22:19,043 --> 01:22:24,643 a ještě přesněji, jakýkoliv boj s korupcí v davo-„elitářské“ společnosti neznamená nic jiného, 811 01:22:24,763 --> 01:22:30,897 než boj jedné klanově korporativní skupiny s jinou takovou skupinou. 812 01:22:31,017 --> 01:22:38,036 Neboť korupce není v davo-„elitářské“ společnosti okrajovým jevem, 813 01:22:38,156 --> 01:22:43,056 ale bezpodmínečně přítomným faktorem při řízení, při uplatňování řízení. 814 01:22:43,176 --> 01:22:48,322 Bez korupce se nemůže obejít řízení v žádné davo-„elitářské“ struktuře. 815 01:22:48,442 --> 01:22:51,923 Nikde, žádným způsobem, ani v jednom státě. 816 01:22:52,043 --> 01:22:58,115 Proto také v USA, aby korupci povýšili na zákonný mechanismus, vytvořili lobbistické struktury. 817 01:22:58,235 --> 01:23:02,024 Přijdete, zaplatíte a najednou to není korupce. 818 01:23:02,144 --> 01:23:06,118 A když ty peníze zaplatíte přímo, tak je to už korupce. 819 01:23:06,238 --> 01:23:14,491 Zadruhé. Vrátíme se k tomu, o čem jsme právě teď mluvili ve vztahu k Macronovi. 820 01:23:14,611 --> 01:23:18,750 Že tu figuruje akce a protiakce. 821 01:23:18,870 --> 01:23:26,650 Že tu máme akce americké státní elity a akce globální elity, globálního prediktoru. 822 01:23:26,770 --> 01:23:33,686 A jsou podnikány protiakce ze strany globálního prediktoru a také protiakce ze strany americké státní elity. 823 01:23:33,806 --> 01:23:40,489 Bylo by hloupé doufat, že když jednání americké státní elity, 824 01:23:40,609 --> 01:23:48,744 která se postarala o dosazení Nikoly Pašinjana do čela Arménie, 825 01:23:48,864 --> 01:23:57,746 ohrozilo realizaci plánu přenosu teologického střediska z Vatikánu do Ečmiadzinu… 826 01:23:58,519 --> 01:24:09,681 A jedná se o proces srovnatelný s tvorbou kultu a mýtu o židech a tvorbou Arménů jako nových židů číslo dvě. 827 01:24:09,801 --> 01:24:13,332 No a takové procesy nikdo nedovolí ohrožovat. 828 01:24:13,452 --> 01:24:19,068 Už tenkrát jsem říkal, že globalisté jednoznačně pracují s Nikolou Pašinjanem, 829 01:24:19,188 --> 01:24:23,722 aby se zmocnili jeho řízení, aby ho mohli řídit. 830 01:24:23,842 --> 01:24:27,426 A je nesporné, že v té míře, 831 01:24:27,546 --> 01:24:35,167 do jaké se globalisté zmocní jeho řízení, bude Nikol Pašinjan pracovat pro globální prediktor. 832 01:24:35,287 --> 01:24:40,903 A v té míře, do jaké nad ním ještě bude mít kontrolu americká státní elita, 833 01:24:41,023 --> 01:24:44,761 bude zase pracovat pro zájmy americké státní elity. 834 01:24:44,881 --> 01:24:48,027 A co se stalo v daném případě? 835 01:24:48,147 --> 01:24:53,675 To pokračování v předchozím Sarkisjanově kurzu napovídá, 836 01:24:55,207 --> 01:25:04,802 že se globální prediktor do značné míry zmocnil řízení Nikoly Pašinjana. 837 01:25:04,922 --> 01:25:10,588 Ale tím, že veškerému arménskému obyvatelstvu předvedli, 838 01:25:10,708 --> 01:25:20,608 že jejich názor neznamená vůbec nic, položili časovanou bombu barevné revoluce pod Arménii. 839 01:25:20,728 --> 01:25:23,056 To udělala státní elita. 840 01:25:23,176 --> 01:25:29,948 Když se Pašinjan zbavuje jedněch pod záminkou korupce a dosazuje tam jiné, 841 01:25:30,068 --> 01:25:39,576 tak to neznamená vůbec nic s ohledem na to, pro koho pracuje. 842 01:25:39,696 --> 01:25:50,809 Ale když pod záminkou vyšetřování událostí z roku 2008 nechá zatknout prezidenta, 843 01:25:50,929 --> 01:26:01,148 když začne jít po šéfovi ODKB, tak už je to ukazatel. 844 01:26:01,268 --> 01:26:09,533 Je to ukazatel toho, že se v tomto segmentu stále ještě nachází pod řízením americké státní elity 845 01:26:09,653 --> 01:26:17,403 a jeho jednání má čistě destruktivní charakter s možnými krvavými následky. 846 01:26:17,523 --> 01:26:26,148 Je třeba tomu rozumět a chápat, že stejně jako bojují o Macrona, jak jsem to popisoval, 847 01:26:26,268 --> 01:26:33,226 tak stejně tak bojují o Pašinjana různé síly. Globalisté a státní elita USA bojují o Macrona 848 01:26:33,346 --> 01:26:36,908 a stejně tak globalisté a státní elita USA bojují o Pašinjana. 849 01:26:37,028 --> 01:26:41,064 Snaží se zmocnit jeho řízení, on sám není nic než vývěsní štít, loutka, 850 01:26:41,184 --> 01:26:44,973 čí ruce se ho zmocní, toho píseň bude zpívat, on nemá žádný vlastní názor. 851 01:26:45,093 --> 01:26:50,548 Jde ale také o jeho mravnost a já ho už tehdy nazval krvavým šaškem, taková je jeho mravnost. 852 01:26:50,668 --> 01:27:01,967 Normální člověk, který ví, že sám je fakticky nula, a že jeho jednání může mít v jeho vlasti krvavé následky, 853 01:27:02,087 --> 01:27:06,328 se takového procesu nebude účastnit, ale Pašinjan do toho šel. 854 01:27:06,448 --> 01:27:11,224 Předvedl tak, že pro něj Arméni neznamenají vůbec nic 855 01:27:11,344 --> 01:27:16,717 a že bude-li to požadováno, tak je klidně nechá utopit v krvi, když mu to jeho páníček poručí. 856 01:27:16,837 --> 01:27:22,560 Zde si můžeme připomenout všechno to, co jsem říkal o podpindosnících v Rusku, 857 01:27:22,680 --> 01:27:28,609 kteří tu jsou připraveni rozpoutat občanskou válku, provést v Rusku státní převrat a vyvolat občanskou válku. 858 01:27:28,729 --> 01:27:32,641 To jsou jedny a ty samé mechanismy. Je to jedno a to samé. 859 01:27:32,761 --> 01:27:38,545 Ať už jde o Francii, Německo, Belgii, Velkou Británii tak neustále mluvíme o jednom a tom samém. 860 01:27:38,665 --> 01:27:46,446 Postavte si Pašinjana do stejné řady s Macronem, Johnsonem a uvidíte to samé. 861 01:27:46,857 --> 01:27:48,749 Bojují o něj. 862 01:27:48,869 --> 01:27:56,999 A lidé v Arménii na svém vlastním životě, na své vlastní kůži pociťují výsledky toho boje. 863 01:27:57,119 --> 01:28:02,101 Někdy jim to trochu uleví a jindy zase přitíží. 864 01:28:02,221 --> 01:28:06,722 Americká státní elita chce rozpoutat válku, tak jim něčím přitíží. 865 01:28:06,842 --> 01:28:12,564 Globalisté zase potřebují, aby se napětí uvolnilo, tak jim něčím uleví. 866 01:28:12,852 --> 01:28:16,020 Je třeba tomu rozumět a chápat to. 867 01:28:16,140 --> 01:28:25,361 Je třeba všechny ty události posuzovat prizmatem všech šesti priorit zobecněných prostředků řízení, 868 01:28:25,481 --> 01:28:35,318 plné funkce řízení, všech pěti druhů sociální moci ve společnosti, všech pěti druhů sociální idiocie. 869 01:28:35,438 --> 01:28:41,202 Je třeba rozumět tomu, z jaké úrovně který proces vychází, 870 01:28:41,322 --> 01:28:45,335 z jaké úrovně jaké politiky vychází jaký proces. 871 01:28:45,455 --> 01:28:48,893 Tomu všemu je nutné rozumět. A jen tak prohlašovat… 872 01:28:49,013 --> 01:28:52,699 Pašinjan je přece živý člověk 873 01:28:53,481 --> 01:28:57,946 a v míře svých zájmů se pohybuje hned sem a hned tam. 874 01:28:58,066 --> 01:29:02,929 Je třeba sledovat, jak ho motivovali, kam ho posouvají, on přece není statický systém, 875 01:29:03,049 --> 01:29:07,414 že něco určíte a přesně tak se to stane. Ne, takto to v politice nechodí. 876 01:29:07,534 --> 01:29:14,121 V politice vždy fungují akce a protiakce a výsledek vyplývá ze souhrnu akce a protiakce. 877 01:29:14,241 --> 01:29:21,222 A přesněji ten výsledek dostaneme z interakce akce a protiakce. 878 01:29:21,342 --> 01:29:28,399 Proto je nutné napomáhat jedněm procesům a potlačovat ty druhé, abyste tak ubránili své vlastní zájmy. 879 01:29:28,519 --> 01:29:33,254 A to vás právě učí Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. 880 01:29:33,374 --> 01:29:36,895 Že každý člověk, ať už vypadá jakkoliv bezvýznamně, 881 01:29:37,015 --> 01:29:43,242 může svým aktivním společenským postojem jedny procesy podporovat a jiné potlačovat. 882 01:29:43,757 --> 01:29:48,615 Když pracuje pro své zájmy, tak podporuje jedny procesy, 883 01:29:49,300 --> 01:29:54,936 a jiné procesy potlačuje, protože neodpovídají jeho zájmům. 884 01:29:55,056 --> 01:29:58,650 Politika není nikdy statická. 885 01:29:58,770 --> 01:30:00,283 Vždy se jedná o procesy, 886 01:30:01,336 --> 01:30:02,679 o dynamiku. 887 01:30:02,799 --> 01:30:04,667 Je třeba se vůči nim vymezovat. 888 01:30:04,787 --> 01:30:09,724 Existuje koncepce řízení, strategie řízení, taktika. 889 01:30:09,844 --> 01:30:15,742 Také je třeba porozumět tomu, co je v těchto procesech subjektem a co objektem. 890 01:30:15,862 --> 01:30:19,284 Když tohle pochopíte, tak potom uvidíte ten pohyb. 891 01:30:19,404 --> 01:30:23,380 Jenže to dopadá tak, jako v případě toho člověka, který dokazoval, že Pašinjan je takový a takový 892 01:30:23,500 --> 01:30:28,331 a po uplynutí určitého času se objevila nějaká pozitivní komponenta a on už ji nedokázal zařadit, 893 01:30:28,451 --> 01:30:32,361 protože nemá dost teoretických znalostí. Musíte se učit. 894 01:30:32,664 --> 01:30:36,667 Jenom toho musíte víc znát. Učit se matematiku řízení. 895 01:30:36,787 --> 01:30:39,380 - To byla poslední otázka. - Poslední otázka? 896 01:30:39,500 --> 01:30:43,119 Opět jsme se dostali k tomu, 897 01:30:46,004 --> 01:30:52,114 že každý člověk, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 898 01:30:52,234 --> 01:30:56,746 a v míře své neznalosti na toho, kdo toho ví a chápe více. 899 01:30:56,866 --> 01:31:02,540 Proto se každý člověk musí snažit znát a umět pochopit více. 900 01:31:02,660 --> 01:31:08,828 Musíte se učit, jak je realizováno řízení ve složitých sociálních supersystémech. 901 01:31:08,948 --> 01:31:14,710 A takové znalosti jsou otevřeně poskytovány pouze v Koncepci sociální bezpečnosti 902 01:31:14,830 --> 01:31:19,210 a v její součásti, v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 903 01:31:19,330 --> 01:31:23,557 Když si to nastudujete, když toho budete znát více, 904 01:31:23,677 --> 01:31:29,498 tak budete samostatní, konceptuálně mocní. 905 01:31:29,618 --> 01:31:32,559 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. 906 01:31:32,679 --> 01:31:35,619 Berte tuto moc do svých rukou. 907 01:31:35,739 --> 01:31:40,840 Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své a své rodiny. 908 01:31:40,960 --> 01:31:46,009 Přeji vám štěstí, mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 909 01:31:46,129 --> 01:31:55,255 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz . 910 01:32:06,723 --> 01:32:18,660 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz