1 00:00:02,423 --> 00:00:06,952 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:10,411 --> 00:00:18,023 Seminář v Horském Altaji Červenec 2018 3 00:00:21,335 --> 00:00:25,696 Valerij Pjakin Prodej amerických státních cenných papírů ruským ministerstvem financí 4 00:00:27,136 --> 00:00:30,428 Valeriji Viktoroviči, mohu k tomu mít dotaz? 5 00:00:30,548 --> 00:00:35,340 Nedávno jsme se přece naopak zbavili velkého množství amerických cenných papírů, 6 00:00:35,460 --> 00:00:39,944 takže jsme spadli na třicáté třetí místo mezi státy financujícími americkou ekonomiku. 7 00:00:40,064 --> 00:00:41,564 O dost jsme poklesli. 8 00:00:41,684 --> 00:00:47,797 To je pseudovlastenecký pohled na tuto věc. 9 00:00:47,917 --> 00:00:57,407 Oč jde? Když vytváříme rezervy, o kterých jsem mluvil, tak mají dvojí podobu. 10 00:00:57,527 --> 00:01:05,898 Nakupujeme „treasures“ včetně nějakých těch akcií a nakupujeme valutu. 11 00:01:06,018 --> 00:01:11,732 Ta valuta není ničím jiným než řezaným papírem, protože není absolutně ničím zajištěná. 12 00:01:11,852 --> 00:01:18,877 Soukromá korporace FED natiskla tyto papírky a žádnou odpovědnost za ně nenese. 13 00:01:18,997 --> 00:01:24,000 Když se promění v bezcenné cáry papírů, tak nikdo za nic neodpovídá. 14 00:01:24,120 --> 00:01:34,081 Jakékoliv „treasures“, akcie vám umožňují řídit ve světě ekonomiku a politiku. 15 00:01:34,201 --> 00:01:42,660 Protože za státní cenné papíry odpovídá stát svým majetkem. 16 00:01:42,780 --> 00:01:49,640 Proto je potom možné díky nim prosazovat nějakou politickou linii, 17 00:01:49,760 --> 00:01:55,434 použít je jako vlivovou páku při dvojstranných jednáních s USA: 18 00:01:55,554 --> 00:02:00,289 „Když podniknete tento krok, tak se naráz zbavíme vašich „treasures“ a váš trh se zhroutí, 19 00:02:00,409 --> 00:02:04,272 váš úvěrový rating se rozsype, vaše papíry se znehodnotí. 20 00:02:04,392 --> 00:02:09,622 Pojďme se tedy raději dohodnout, abyste postupovali jinak.“ 21 00:02:09,742 --> 00:02:14,203 A jestliže se USA zhroutí, tak nám zůstanou v ruce tyto papíry, 22 00:02:14,323 --> 00:02:19,191 a my je můžeme předložit a kompenzovat si je nějakým jejich majetkem, 23 00:02:19,311 --> 00:02:22,598 nějakým vlastnictvím, tedy nějakými zdroji. 24 00:02:22,718 --> 00:02:28,408 Vezmeme si to jako jejich zajištění. A když budeme mít v ruce jen dolary, jsme namydlení. 25 00:02:28,528 --> 00:02:31,339 USA se zhroutí a konec. 26 00:02:31,459 --> 00:02:38,165 Jestliže máme v ruce „treasures“, akcie, tak můžeme s minoritními hráči, 27 00:02:38,285 --> 00:02:43,782 s těmi malými státy, jejichž hlas není vůbec slyšet, 28 00:02:43,902 --> 00:02:48,451 můžeme jim navrhnout nějaké formy spolupráce, 29 00:02:48,571 --> 00:02:52,566 a podmínit je tím, 30 00:02:53,204 --> 00:02:58,079 že budeme všichni jednotně vystupovat při jednání s USA, 31 00:02:58,199 --> 00:03:03,552 abychom se domohli toho a toho: „Podepište, že nás v tom politicky podpoříte“ 32 00:03:03,672 --> 00:03:12,728 Vážnost toho souhrnného balíku se prudce zvýší, my ji tak navýšíme a budeme mít lepší základy pro jednání. 33 00:03:12,848 --> 00:03:17,994 To znamená, že jde o základ jak pro dvojstranné vztahy, tak i pro zorganizování mnohostranných vztahů. 34 00:03:18,114 --> 00:03:23,343 Navíc můžeme naše dvojstranné vztahy s jinými, těmi třetími státy postavit na tom, 35 00:03:23,463 --> 00:03:27,931 že máme tyto „treasures“, které jsou v podstatě… 36 00:03:28,051 --> 00:03:33,980 Ta situace je taková, že když už je máme, tak jsme si je mohli nechat a vůbec tu věc zatím neřešit. 37 00:03:34,100 --> 00:03:40,316 Mohli jsme mít úplně jinou výchozí pozici pro jednání s USA 38 00:03:40,707 --> 00:03:47,085 a své rezervy vytvářet ve zlatě a dalších vzácných kovech, 39 00:03:47,205 --> 00:03:55,026 tedy v drahých kovech, kam patří vzácné kovy, nebo jako Čína jeden čas jednoduše do barevných kovů. 40 00:03:55,146 --> 00:04:00,889 Vykupovala po celém světě hliník a měď a uskladňovala si hotová pole hliníku a mědi. 41 00:04:01,009 --> 00:04:06,999 Ať už se stane cokoliv, tohle jí zůstane, nějakou cenu to má, dá se to použít ve výrobě, jedná se o reálný produkt, 42 00:04:07,119 --> 00:04:10,168 není to žádná virtuální ekonomika, je to něco reálného. 43 00:04:10,288 --> 00:04:15,064 Jde o výrobky, na které byla vynaložena elektrická energie, takže to nejsou žádné levné věci. 44 00:04:15,184 --> 00:04:20,166 Takže máme-li „treasures“, je to základ pro dvojstranná jednání s USA, 45 00:04:20,286 --> 00:04:23,540 i pro mnohostranná jednání se zapojením více států. 46 00:04:23,660 --> 00:04:26,359 Můžeme na tom postavit dvojstranná jednání, 47 00:04:26,479 --> 00:04:31,049 či dvojstrannou souhrnnou politiku společně s třetími státy při jednání s USA. 48 00:04:31,169 --> 00:04:39,505 Když ty papíry nemáme, tak také nemáme žádnou vlivovou páku na politiku USA. 49 00:04:39,625 --> 00:04:44,686 A co tedy udělal náš ministr financí Siluanov? 50 00:04:44,806 --> 00:04:53,553 Prodal cenné papíry, které byly zajištěné státním majetkem USA 51 00:04:54,890 --> 00:05:00,281 a navíc se slevou, takže USA už jen na tom zase něco vyzískaly, za dolary, 52 00:05:00,401 --> 00:05:05,629 které jsou pro nás mrtvým kapitálem, který není konvertován ani využit v ekonomice, 53 00:05:05,749 --> 00:05:12,172 protože vytváříme rezervy zlata a valut a to nejen v linii státu, ale ještě v linii ministerstva financí. 54 00:05:12,292 --> 00:05:19,020 V tomto ohledu už mluvíme prostě o gigantické částce. 55 00:05:19,140 --> 00:05:20,651 Jen si to vezměte, 56 00:05:20,771 --> 00:05:31,220 podle některých odhadů činí částka takto zabetonovaných peněz, které nebyly puštěny do oběhu, osm biliónů euro. 57 00:05:31,340 --> 00:05:36,363 Osm biliónů euro naše vláda nepouští do oběhu a ještě nám tvrdí, 58 00:05:36,483 --> 00:05:41,712 že v penzijním fondu nejsou peníze, a tak vydrbeme rychle zase s lidmi. 59 00:05:41,832 --> 00:05:49,941 Siluanov tedy odebírá ty peníze z prodejů a ukládá je tímto způsobem. 60 00:05:50,061 --> 00:05:55,352 To znamená na zajištění americké ekonomiky, což nijak nepřispívá k zajištění té naší. 61 00:05:55,472 --> 00:05:59,960 Dokonce se ty peníze ani neukládají do našich rezerv zlata a valut. 62 00:06:00,080 --> 00:06:03,849 Je to aktivum ministerstva financí, na kterém sedí jako žába na prameni. 63 00:06:03,969 --> 00:06:15,329 Takže tím krokem, kdy se zbavil cenných papírů zajištěných státním majetkem USA, nezískal vůbec nic! 64 00:06:15,449 --> 00:06:24,504 Navíc připravil Rusko o vlivovou páku na USA díky vlastnictví těchto „treasures“. 65 00:06:26,026 --> 00:06:29,729 Takže… A my se tu bavíme o suverenitě, 66 00:06:29,849 --> 00:06:34,462 když nedokážeme ani zformovat takovou vládu, která by bránila naše zájmy. 67 00:06:34,582 --> 00:06:37,033 A proč to nedokážeme? 68 00:06:37,153 --> 00:06:43,596 Přece nám vtloukají do hlavy, že každý prezident je děda Mráz, Santa Claus, 69 00:06:43,716 --> 00:06:48,224 který tahá z pytle všechny zdroje a využívá je, jak se mu zachce. 70 00:06:48,344 --> 00:06:52,874 Máchne kouzelnou berlou a všechno se z ničeho nic objeví. 71 00:06:52,994 --> 00:06:56,549 Možná by se ti lidé měli podívat, jak vypadá reálný svět? 72 00:06:56,669 --> 00:07:02,672 Aby uviděli, co se děje s těmi prezidenty, kteří hájí zájmy svých států. 73 00:07:02,792 --> 00:07:06,491 Jak skončil generál De Gaulle? 74 00:07:06,611 --> 00:07:11,141 A jak Muammar Kaddáfí? 75 00:07:12,354 --> 00:07:20,439 A takových příkladů různých způsobů jejich odstranění je možné předložit mnoho. 76 00:07:20,559 --> 00:07:23,628 Jenže výsledek je vždy jeden a tentýž. 77 00:07:23,748 --> 00:07:29,080 Stát, který se vzdal své suverenity, ji zpět získávat bude velmi dlouho. 78 00:07:29,200 --> 00:07:32,499 A zde je nejdůležitější nenechat se strhnout do války, 79 00:07:32,619 --> 00:07:36,405 protože v první řadě musíme zabránit právě válce. 80 00:07:36,525 --> 00:07:43,338 A naši suverenitu zaprodali už velmi dávno, hned po Stalinově smrti. 81 00:07:43,458 --> 00:07:48,645 Mluvil jsem o tom v pořadu Otázka-odpověď, jak okamžitě poslali naši loď, 82 00:07:48,765 --> 00:07:52,719 aby se účastnila přehlídky na počest korunovace ve Velké Británii, 83 00:07:52,839 --> 00:08:03,643 a jak tam v roce 1956, dříve než došlo ke všem těm událostem, pobýval sám Chruščov, ve Velké Británii. 84 00:08:03,763 --> 00:08:12,084 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .