1 00:00:02,718 --> 00:00:07,100 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:10,554 --> 00:00:18,187 Seminář v Horském Altaji Červenec 2018 3 00:00:21,129 --> 00:00:24,935 Valerij Pjakin Jak poslanci Státní dumy vítali delegaci z USA 4 00:00:25,490 --> 00:00:28,062 - Valeriji Viktoroviči. - Ano. 5 00:00:28,182 --> 00:00:36,559 V poslední Otázce-odpovědi bylo tématem, že KPRF (komunisté), když vstoupila ta americká delegace… 6 00:00:36,679 --> 00:00:40,403 - Ano - Mám z toho prostě takový dojem… 7 00:00:40,523 --> 00:00:46,760 Kdo nevstal, kdo je…? Mám dojem, že vstali úplně všichni. 8 00:00:46,880 --> 00:00:51,903 Já to zopakuji na kameru kvůli nahrávce. 9 00:00:52,023 --> 00:00:58,713 Vy mluvíte o tom, jak americká delegace kongresmanů navštívila Státní dumu a všichni vstali. 10 00:00:58,833 --> 00:01:03,137 Tedy přesněji vytvořilo to dojem, že vstali úplně všichni. 11 00:01:03,257 --> 00:01:07,329 Někteří přece jen zůstali sedět a jedna z nich byla Poklonskaja. 12 00:01:07,449 --> 00:01:17,667 Takže co se týče KPRF. KPRF se drží svého repertoáru. 13 00:01:17,787 --> 00:01:33,008 Když bylo to setkání Putina s Trumpem, tak na zasedání Státní dumy, jestli se nepletu, tak Osadčij vstal a řekl: 14 00:01:33,128 --> 00:01:40,048 „Co to Putin zkouší? Cožpak nechápe, že na USA si Rusko vyskakovat nesmí? 15 00:01:40,168 --> 00:01:47,795 Nemá na to žádné… Čína, ta ano. Ale co to zkouší Putin? Chce, abychom měli problémy?“ 16 00:01:47,915 --> 00:01:53,309 Takže oni se vůbec netají tím, že jsou natolik americkými slouhy, 17 00:01:53,429 --> 00:01:57,767 že jsou pro ně zájmy USA důležitější než ty ruské. 18 00:01:57,887 --> 00:02:00,771 Probleskuje to z chování jich všech. 19 00:02:00,891 --> 00:02:06,338 A co Meľnikov? „Ruské zákonodárství počká, páníček vstoupil!“ 20 00:02:06,458 --> 00:02:11,097 Přerušil člověka na tribuně, a tleskali… „Dovolíte nám pokračovat? 21 00:02:11,217 --> 00:02:14,424 Tak teď můžeme pokračovat.“ A jak to mělo vypadat? 22 00:02:14,544 --> 00:02:19,113 Do cizího kláštera vlastní řád netahej, a když už tam vstoupili nevhod, 23 00:02:19,233 --> 00:02:23,690 tak měli napřed dokončit svou práci, a potom měl ten, co vedl zasedání, říci: 24 00:02:23,810 --> 00:02:29,836 „Zatímco jsme tady pracovali, přišli k nám do sálu na tribunu pro hosty naši kolegové. 25 00:02:29,956 --> 00:02:35,340 A hotovo, obyčejné uvítání, nebylo zapotřebí, aby si někdo stoupal. 26 00:02:35,460 --> 00:02:42,387 Ale jim přece zavelela vstát jejich duše. Chápete to? Oni prostě nemohli nepovstat. 27 00:02:42,507 --> 00:02:47,327 Když do místnosti vstoupil Stalin, 28 00:02:47,447 --> 00:02:53,524 komentoval to Churchill tak, že to v něm vyvolalo instinktivní touhu povstat. 29 00:02:53,644 --> 00:02:59,645 Protože vstoupil někdo výše stojící a Churchill hned pocítil, že vstoupila vyšší šarže. 30 00:02:59,765 --> 00:03:04,134 A naši poslanci pocítili to samé. Vstoupil jejich páníček. 31 00:03:04,254 --> 00:03:08,107 A oni dobře vědí, kdo je jejich páníčkem. 32 00:03:08,227 --> 00:03:14,099 A proto místo toho, aby se radovali z úspěšného provedení diplomatických jednání, 33 00:03:14,219 --> 00:03:17,417 díky kterým se snižuje napětí v celém světě, 34 00:03:17,537 --> 00:03:21,969 a které umožňují Rusku pozdvihnout se bezkrizově na novou úroveň své suverenity... 35 00:03:22,089 --> 00:03:26,032 Protože my ji postupně navyšujeme a zbavujeme se nadnárodního řízení USA. 36 00:03:26,152 --> 00:03:29,195 Měli by se radovat a komunisté se místo toho vztekají: 37 00:03:29,315 --> 00:03:34,277 „Jak je to možné? Čína si na USA vyskakovat smí, ale kdo to dovolil Rusku? 38 00:03:34,397 --> 00:03:38,062 Rusko nemá právo vyskakovat si na USA.“ 39 00:03:38,182 --> 00:03:42,979 To je podstata celého jeho vystoupení. Jeho hodnocení toho setkání. 40 00:03:43,099 --> 00:03:45,345 A to prý jsou patrioti! 41 00:03:45,465 --> 00:03:54,706 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .