1 00:00:03,055 --> 00:00:07,005 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:10,218 --> 00:00:18,147 Seminář v Horském Altaji Červenec 2018 3 00:00:21,274 --> 00:00:25,126 Valerij Pjakin Putinův tým 4 00:00:28,681 --> 00:00:32,105 A ten Putinův tým? Kdo přesně… 5 00:00:32,225 --> 00:00:35,869 Jako takový žádný Putinův tým neexistuje. 6 00:00:35,989 --> 00:00:41,614 Putinovým týmem jsme my všichni, kdo podporujeme jeho činnost. 7 00:00:41,734 --> 00:00:49,493 Ale nepodporujeme ho stylem: „Když to řekl gosudar, tak to musí být pravda!“ 8 00:00:49,613 --> 00:00:57,475 Takto ta podpora vypadat nesmí, protože proces řízení je proces informační. 9 00:00:57,595 --> 00:01:01,775 Šíření informací je podstatou řízení. 10 00:01:01,895 --> 00:01:07,864 Takže šíření informací o podstatě procesu... Pokud ten proces chápete, tak ho můžete rozkrýt. 11 00:01:07,984 --> 00:01:12,349 A jestliže ho nechápete, tak se necháte převézt od každého, 12 00:01:12,469 --> 00:01:16,299 kdo vám o tom procesu bude lhát, až se hory budou zelenat. 13 00:01:16,419 --> 00:01:21,587 Proto je postoj: „Putine, my tě podporujeme“, k ničemu. 14 00:01:21,707 --> 00:01:24,149 Musíte rozumět tomu, co udělal Putin, 15 00:01:24,269 --> 00:01:28,726 a jak na to máte vy na svém konkrétním místě reagovat, abyste ho v tom podpořili. 16 00:01:28,846 --> 00:01:32,545 A to není o tom, že vyjdete do ulic a budete mávat praporkem. 17 00:01:32,665 --> 00:01:35,606 Na Majdanu to udělali a zamávali si. 18 00:01:35,726 --> 00:01:42,042 Cožpak někdy v nějakém státě o něčem rozhodovalo náměstí? 19 00:01:42,162 --> 00:01:48,725 Když například ve Francii předložili právní změnu Rodič 1 a Rodič 2, 20 00:01:48,845 --> 00:01:56,954 tak do ulic vyšel milión lidí a mělo to nějaký výsledek? Cožpak ulice někdy něco vyřešila? 21 00:01:57,074 --> 00:02:03,866 Ulice něco řeší jen tehdy, když je to zapotřebí jako propagandistický obrázek. 22 00:02:03,986 --> 00:02:08,945 Když bylo zapotřebí Ukrajinu nechat sklouznout do občanské války 23 00:02:09,065 --> 00:02:13,348 a rozpoutat válku proti Rusku a proti Evropě, 24 00:02:13,468 --> 00:02:17,771 tak k tomu posloužil Majdan, lidé tak prý rozhodli. 25 00:02:17,891 --> 00:02:22,925 A oni tam tak hrdě skákali: „My svrhneme, koho si zamaneme. 26 00:02:23,045 --> 00:02:26,937 Když se nám nebude líbit Porošenko, tak ho svrhneme!“ A svrhli ho? 27 00:02:27,057 --> 00:02:28,768 Proč teď nejdou do ulic? 28 00:02:28,888 --> 00:02:34,858 Protože dobře vědí, že Janukovič měl zakázáno použít sílu 29 00:02:34,978 --> 00:02:40,556 proti majdanutým demonstrantům skákajícím na Majdanu. 30 00:02:40,676 --> 00:02:46,441 A Porošenko? Ten nemá problém poslat proti nim kárné batalióny nacionalistů. 31 00:02:46,561 --> 00:02:50,678 A ti, když to bude zapotřebí, budou klidně střílet i z kulometů. 32 00:02:50,798 --> 00:02:56,356 Oni přece předvedli názornou demonstraci, když upálili ty lidi v Domě odborů v Oděse. 33 00:02:56,476 --> 00:03:01,438 Oni tím předvedli, že jestliže někdo zkusí jít proti jejich vládě, 34 00:03:01,558 --> 00:03:05,285 tak ho zabijí a udělají to tak, jako to provedli tam. 35 00:03:05,405 --> 00:03:08,865 Hotovo a je po skákání. 36 00:03:10,120 --> 00:03:15,325 Když vás proto někdo žene do ulic, tak to dělá jen kvůli tomu obrázku. 37 00:03:15,445 --> 00:03:22,244 A jste přesvědčeni, že potom ten proces budete řídit vy? O obrázek se postaráte, to ano. 38 00:03:22,364 --> 00:03:27,450 A že se potom neobjeví nějací neznámí odstřelovači a vám nezbyde než lomit rukama: 39 00:03:27,570 --> 00:03:32,272 „My přece šli na ten Majdan kvůli něčemu jinému, ale dopadlo to tak, 40 00:03:32,392 --> 00:03:37,045 že se to všechno vymklo kontrole a moci se teď zmocnil někdo jiný.“ 41 00:03:37,165 --> 00:03:39,186 Musíte toho lidi uchránit. 42 00:03:39,306 --> 00:03:48,353 A jak to proběhlo u nás na Bolotném náměstí? Organizoval snad někdo z nás něco takového? Ne. 43 00:03:48,473 --> 00:03:55,356 Ten antimajdan, antibolotné náměstí bylo provedeno jedno po celé zemi, rituálně, aby se zviditelnilo. 44 00:03:55,476 --> 00:03:58,339 A v čem spočívala hlavní činnost? 45 00:03:58,459 --> 00:04:06,261 Lidé na různých fórech, v různých médiích různých informačních agentur, 46 00:04:06,381 --> 00:04:13,539 v různých referenčních skupinách začali věcně diskutovat o tom, co se děje. 47 00:04:13,659 --> 00:04:15,674 Jako teď s tou penzijní reformou. 48 00:04:15,794 --> 00:04:21,537 Když se začalo mluvit o penzijní reformě věcně, tak se ukázalo, že všichni úředníci 49 00:04:21,657 --> 00:04:27,119 a všichni, kteří tu reformu podporují, banálně lžou a vše překrucují! 50 00:04:27,239 --> 00:04:35,297 Vždyť kdo z těch, co to mají v hlavě v pořádku a jsou zdraví, chce v penzi hned všeho nechat? 51 00:04:35,417 --> 00:04:42,293 Všichni přece chtějí být nějak sociálně aktivní v míře svých možností. 52 00:04:42,413 --> 00:04:48,547 Všichni chtějí být mezi lidmi. 53 00:04:48,667 --> 00:04:51,891 A co nám vnucují? 54 00:04:52,011 --> 00:04:57,472 „Jestliže chcete dříve do penze, tak jste povaleči a chcete si jen válet šunky.“ 55 00:04:57,592 --> 00:05:01,844 Jen si vezměte, jak se jeden z nich u Solovjova pěkně uřekl, prý: 56 00:05:01,964 --> 00:05:08,582 „Co se dá dělat. Vždyť proti té penzijní reformě jsou pouze nevzdělaní lidé. 57 00:05:08,702 --> 00:05:14,421 Všichni vzdělaní lidé jsou tady okolo nás v divadle, v televizi. 58 00:05:14,541 --> 00:05:22,059 My jsme připraveni umřít přímo zde na scéně a u mikrofonu. A horníci a oceláři? 59 00:05:22,179 --> 00:05:28,772 Ti nemají rádi svou práci, jsou málo vzdělaní, a proto chtějí z té práce odejít.“ 60 00:05:29,338 --> 00:05:32,887 To je celá ta jejich logika! 61 00:05:34,842 --> 00:05:40,963 A skutečnost, že se u nás polovina obyvatelstva nedožije penzijního věku? 62 00:05:41,083 --> 00:05:45,824 Kam se tedy ve výsledku podějí jejich peníze? 63 00:05:45,944 --> 00:05:54,260 Penzijní fond utrácí víc peněz, než ho stojí výplata penzí. 64 00:05:54,380 --> 00:05:58,581 Kam mizí ten rozdíl? Ke komu? 65 00:05:58,701 --> 00:06:03,313 Ne, místo toho nám cpou, že nejsou peníze, náš stát prý nemá peníze. 66 00:06:03,433 --> 00:06:06,553 Jen si to vezměte, máme tu to rozpočtové pravidlo. 67 00:06:06,673 --> 00:06:13,317 Rozpočtové pravidlo, podle kterého rozpočet naplánovali s výhledem na cenu 40 USD za barel ropy 68 00:06:13,437 --> 00:06:16,713 a ta je teď 70 USD. 69 00:06:16,833 --> 00:06:24,197 To znamená, že příjmy z prodeje ropy nad 40 USD jsou odebírány a do rozpočtu se nedostanou. 70 00:06:24,317 --> 00:06:29,006 Promění se v mrtvý dolarový kapitál a nejsou nikde použity, 71 00:06:29,126 --> 00:06:35,436 jsou uloženy v dolarech a promění se tak v investici do ekonomiky USA. 72 00:06:35,556 --> 00:06:38,497 Z jakého důvodu? 73 00:06:38,617 --> 00:06:44,438 No na jakém základě my díky tomuto rozpočtovému pravidlu sponzorujeme USA? 74 00:06:44,558 --> 00:06:46,495 My přece nemáme peníze! 75 00:06:46,615 --> 00:06:52,950 Naše mzdy jsou jen takové, aby člověk mohl přežít. 76 00:06:53,070 --> 00:06:58,943 Budou-li nám vyplácet takové mzdy, aby člověk mohl žít sociálně aktivně, 77 00:06:59,063 --> 00:07:06,273 bude i víc odvodů do penzijního fondu a nebude ho tedy nutné plnit delší odpracovanou dobou. 78 00:07:06,393 --> 00:07:12,810 A dále, my přímo sponzorujeme USA. 79 00:07:12,930 --> 00:07:16,225 Úplně přímo prostřednictvím našeho rozpočtového pravidla. 80 00:07:16,345 --> 00:07:23,981 A další věc. My nemáme daň z příjmu… 81 00:07:24,270 --> 00:07:28,118 ...diferencovanou. Tedy progresivní. 82 00:07:28,238 --> 00:07:34,125 To je ještě pochopitelné, jde o platbu elitám za jejich loajálnost, aby neškodily státu. 83 00:07:34,245 --> 00:07:37,478 Tu je třeba si koupit, tak dobře. To je jasné. 84 00:07:37,598 --> 00:07:44,391 Ale je tu velké množství korupčníků, kteří žijí v Londýně. 85 00:07:44,511 --> 00:07:47,950 Utekli tam s penězi. 86 00:07:48,546 --> 00:07:54,307 V celém světě se praktikuje navracení korupčních peněz. 87 00:07:54,427 --> 00:08:01,600 Jestliže bylo prokázáno, že člověk ty peníze ukradl, tak se ty peníze musí vrátit. 88 00:08:01,720 --> 00:08:07,033 Kde jsou vrácené peníze? Nic se nám nevrací. 89 00:08:07,997 --> 00:08:19,698 Další věc. Podle prognóz všech výzkumníků se stane největším problémem budoucnosti, 90 00:08:19,818 --> 00:08:26,095 který se během nadcházejících dvaceti let natolik vyostří, že nikdo neví, jak ho vyřešit, 91 00:08:26,215 --> 00:08:29,850 problém nezaměstnanosti. 92 00:08:29,970 --> 00:08:39,520 Protože robotizace, automatizace výrob uvolňuje desítky miliónů lidí z práce. 93 00:08:39,640 --> 00:08:43,841 A tyto lidi je nutné nějak zaměstnat. 94 00:08:43,961 --> 00:08:50,580 Oni nám tvrdí, že je třeba nechat lidi déle pracovat a přitom se tu množí nezaměstnaní. 95 00:08:50,700 --> 00:08:54,489 Jakou to asi bude znamenat zátěž pro sociální rozpočet? 96 00:08:54,609 --> 00:08:58,501 To přece znamená destabilizaci celého sociálního systému. 97 00:08:58,621 --> 00:09:04,699 A kam se podíváte, všude uvidíte podobné věci. 98 00:09:05,519 --> 00:09:10,772 Ani nemluvě o tom, že z nějakého důvodu své rezervy vytváříme, 99 00:09:10,892 --> 00:09:17,523 kromě tamtoho rozpočtového pravidla, ještě své rezervy ukládáme v americké měně. A proč? 100 00:09:17,643 --> 00:09:23,660 Je to snad zlato, které se alespoň dá průmyslově využít, nebo nějakým způsobem prodat? 101 00:09:23,780 --> 00:09:26,313 Ne, jsou to cáry papíru! 102 00:09:26,433 --> 00:09:30,119 Jestliže zítra řeknou, že provedou měnovou reformu, 103 00:09:30,239 --> 00:09:36,250 tak nám zbyde jen odpadní papír k recyklaci nebo na prodej v podobě suvenýrů. 104 00:09:36,370 --> 00:09:42,134 Ale ani to ne, protože těch amerických papírků bylo vytištěno tolik, že o ně nikdo stát nebude. 105 00:09:42,254 --> 00:09:44,788 Nikdo! Je jich příliš mnoho… 106 00:09:44,908 --> 00:09:52,832 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .