1 00:00:06,481 --> 00:00:13,209 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,690 --> 00:00:18,722 Analytický pořad Otázka-odpověď 3 00:00:18,842 --> 00:00:23,223 Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 4 00:00:23,343 --> 00:00:27,492 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 5 00:00:27,612 --> 00:00:31,993 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 6 00:00:32,113 --> 00:00:36,389 Dnes je 20.08.2018. 7 00:00:37,048 --> 00:00:47,155 Blíží se symbolické datum a první otázka souvisí s touto dějinnou událostí. 8 00:00:47,275 --> 00:00:50,454 Položil ji Ivan z Bratislavy. 9 00:00:50,574 --> 00:00:55,315 Zdravím vás Valeriji Viktoroviči, blíží se datum 21. srpna, 10 00:00:55,435 --> 00:01:04,008 tedy datum pojící se se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 11 00:01:04,128 --> 00:01:11,364 Ale v roce 1968 proběhlo také velmi mnoho dalších demonstrací mladých lidí jak v Evropě, tak i v USA. 12 00:01:11,484 --> 00:01:17,717 Například ve Francii a Německu se mladí lidé pokoušeli svrhnout kapitalistický systém. 13 00:01:17,837 --> 00:01:22,011 Mládež v USA demonstrovala proti válce ve Vietnamu. 14 00:01:22,131 --> 00:01:26,666 V Itálii zase byla vlna stávek za zlepšení pracovních podmínek. 15 00:01:26,786 --> 00:01:30,653 Můžete podrobněji vysvětlit ty události z roku 1968? 16 00:01:30,773 --> 00:01:36,234 Velmi dobrá otázka a hlavně její formulace je správná, 17 00:01:36,354 --> 00:01:42,227 abychom se pokusili posoudit události v Československu v roce 1968 18 00:01:42,347 --> 00:01:48,656 z hlediska obecného chodu věcí globální politiky v té době. 19 00:01:48,776 --> 00:01:57,169 A právě takový přístup nám může dát správnou odpověď při hodnocení jakýchkoliv procesů ve světě vůbec. 20 00:01:57,289 --> 00:02:09,180 Správně je tam v základě vyjmenován faktologický řetězec událostí, 21 00:02:09,300 --> 00:02:16,624 přestože co se týče motivace některých těch událostí, tak byla jiná, než je udáváno. 22 00:02:16,744 --> 00:02:19,614 O tom si tedy promluvíme. 23 00:02:19,734 --> 00:02:31,187 Je třeba ještě podotknout, že i v Mexiku byly nepokoje, které byly načasovány k pořádání olympiády. 24 00:02:31,307 --> 00:02:36,329 Ten rok 1968 byl vůbec velice bohatý na rozličné události, 25 00:02:36,449 --> 00:02:43,145 které v podstatě kryjí skutečnou podstatu řízení. 26 00:02:43,265 --> 00:02:48,578 A budeme-li například mluvit o událostech souvisejících s Československem 27 00:02:48,698 --> 00:02:56,876 a vůbec s těmi událostmi z roku 1968, tak je třeba si uvědomovat, 28 00:02:56,996 --> 00:03:03,727 že jejich vnější projev není vždy také jejich podstatou. 29 00:03:03,847 --> 00:03:10,194 A budeme-li v daném případě mluvit o Československu, tak je tu řada otázek, 30 00:03:10,314 --> 00:03:16,167 které když zkoumáte, tak vždy narazíte na to, 31 00:03:16,287 --> 00:03:22,597 že se tu vyskytují nějaké přednastavené postuláty, bez kterých… 32 00:03:22,717 --> 00:03:32,475 Nu, které jsou brány za zcela pevně dané, přes které vlak nejede. 33 00:03:32,595 --> 00:03:38,123 Je to například skutečnost, že ten vstup sovětských vojsk, 34 00:03:38,243 --> 00:03:44,435 či států Varšavské smlouvy do Československa udusil jakési Pražské jaro, 35 00:03:44,555 --> 00:03:46,908 svobodomyslnost a tak podobně, 36 00:03:47,028 --> 00:03:53,811 a že přitom byla projevena neskutečná krutost ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu. 37 00:03:53,931 --> 00:04:00,603 Ale jsou tu takové dva okamžiky, zaprvé je všechno možné hodnotit porovnáním, 38 00:04:00,723 --> 00:04:06,214 a za druhé je třeba dívat se na podstatu probíhajících událostí. 39 00:04:06,334 --> 00:04:14,150 Jestliže si vezmeme mezní počet mrtvých v důsledku tohoto Pražského jara, 40 00:04:14,270 --> 00:04:17,583 když bylo takříkajíc „dušeno“ toto Pražské jaro, 41 00:04:17,703 --> 00:04:21,237 tak nejvíce dokázali napočítat 108 mrtvých. 42 00:04:21,357 --> 00:04:30,355 Je nesporné, že smrt každého toho člověka je tragédií pro jeho blízké, příbuzné, je to bezesporu tragédie, 43 00:04:30,475 --> 00:04:41,613 ale nesmíme kvůli tomu opomíjet kontext, musíme přece pochopit probíhající události. 44 00:04:44,382 --> 00:04:50,546 A ve stejnou dobu, abychom porozuměli, o čem je řeč, 45 00:04:50,666 --> 00:04:58,039 došlo ke studentským nepokojům v Mexiku na pozadí pořádané olympiády 46 00:04:58,159 --> 00:05:06,382 a tam při rozhánění těchto studentských demonstrací zahynulo více než 300 lidí. 47 00:05:06,502 --> 00:05:16,090 Ve stejném roce 1968 při masakru v Song My (My Lai) Američané zabili více než 500 civilistů, žen a dětí, 48 00:05:16,210 --> 00:05:19,781 a dopustili se přitom nepředstavitelných zvěrstev. 49 00:05:19,901 --> 00:05:28,492 Na jedné straně poukazuji na jednání policejních sil ve vlastním státě a na druhé straně na invazi. 50 00:05:28,612 --> 00:05:34,583 A teď se z tohoto hlediska pojďme podívat na to, co se dělo v Československu. 51 00:05:34,703 --> 00:05:41,818 V Československu k ničemu podobnému v té době nedošlo a důkazů o tom je celá hromada. 52 00:05:41,938 --> 00:05:47,761 Stačí si na internetu zadat krutost sovětské armády v Československu v roce 1968 53 00:05:47,881 --> 00:05:53,002 a na všech rusofobních webech najdete ohromné množství fotografií. 54 00:05:53,122 --> 00:05:59,167 Tak se prosím na ty fotografie podívejte a podívejte se na ně s porozuměním tomu, co se dělo. 55 00:05:59,287 --> 00:06:06,080 Podívejte se na to, jak se tam chová dav, lidé, a jak se chovají vojáci. 56 00:06:06,200 --> 00:06:09,556 A potom to porovnejte s tím rozháněním… 57 00:06:09,676 --> 00:06:16,062 Ne, ani ne s tím rozháněním, třeba jen s tím, jak se chovají američtí policisté ke svému vlastnímu obyvatelstvu. 58 00:06:16,182 --> 00:06:23,387 Kdyby všechno probíhalo tak, jak pomlouvají SSSR, 59 00:06:23,507 --> 00:06:32,246 tak by těch mrtvých v Československu bylo mnohonásobně víc, prostě několikrát víc. 60 00:06:32,366 --> 00:06:39,406 Úplně stačilo v jakékoliv té situaci, která je znázorněna na těch fotografiích, 61 00:06:39,526 --> 00:06:46,483 aby jeden jediný voják vystřelil z jednoho jediného samopalu, 62 00:06:46,603 --> 00:06:52,346 aby vystřílel jeden zásobník třiceti patron do davu. 63 00:06:52,466 --> 00:06:59,280 Těch mrtvých by bylo více než sto, ušlapali by se navzájem při útěku. 64 00:07:00,082 --> 00:07:05,884 Chápete to? A když tam na sobě někdo trhá nátělník ve smyslu: „Tak mě zastřel!“ 65 00:07:06,004 --> 00:07:13,228 Tak se tak chová, jen když určité ví, že střílet nebudou! 66 00:07:13,348 --> 00:07:20,387 To potom mnozí předváděli svou „udatnost“, když věděli, že odpověď nebude následovat 67 00:07:20,507 --> 00:07:25,633 a chovali se k sovětským vojákům nepředstavitelně krutě. 68 00:07:25,753 --> 00:07:28,205 Předváděli svou odvahu. 69 00:07:28,325 --> 00:07:33,513 A kde byla ta udatnost, kde byl ten český odpor českého obyvatelstva, 70 00:07:33,633 --> 00:07:37,570 když došlo na okupaci Československa německými vojsky? 71 00:07:38,860 --> 00:07:41,770 To je to reálné porovnání. 72 00:07:42,236 --> 00:07:48,141 Tam je Němci jednoduše na místě odstřelili a tak se nikdo do popředí nedral. 73 00:07:48,261 --> 00:07:54,704 Ale tady, když věděli, že se jim za to nic nestane, tak mohli projevovat to své „hrdinství.“ 74 00:07:54,824 --> 00:07:56,720 A kde se vzali ti mrtví? 75 00:07:56,840 --> 00:08:08,159 Protože loutkovodiči, kteří vyvedli lidi do ulic, měli již předem v plánu smrt civilistů. 76 00:08:08,279 --> 00:08:14,450 A jenom hrdinství, statečnost a sebeobětování sovětských vojáků 77 00:08:14,570 --> 00:08:20,570 zachránilo Československo před reálně krvavým finále, 78 00:08:20,690 --> 00:08:29,186 které teď můžeme pozorovat na Ukrajině, a na které došlo v Maďarsku v roce 1956. 79 00:08:29,306 --> 00:08:31,784 Uvedu konkrétní příklad. 80 00:08:31,904 --> 00:08:44,001 Jela tanková kolona sovětských vojsk a v zatáčce před mostem provokatéři před tu tankovou kolonu, 81 00:08:44,121 --> 00:08:54,549 protože věděli, že ten tank nestačí zabrzdit, jim tam do cesty postavili ženy a děti, prostě civilisty. 82 00:08:54,669 --> 00:09:00,110 Měli to velmi dobře promyšlené, že ten tank prostě nestačí zabrzdit 83 00:09:00,230 --> 00:09:08,983 a tak najede do těch lidí, kteří zahynou a oni získají potřebný obrázek, skvělý obrázek. 84 00:09:09,103 --> 00:09:14,351 A podle čeho to plánovali, podle toho, jak by se zachovali sami. 85 00:09:14,471 --> 00:09:20,362 Jenže za volantem byl ruský chlapec, ten tank řídil ruský chlapec, 86 00:09:20,482 --> 00:09:26,535 sovětský voják a tak se rozhodl, že raději zahyne, než by vjel do lidí. 87 00:09:26,655 --> 00:09:31,655 A nechal ten tank, aby se zřítil a zahynul on sám i s celou posádkou. 88 00:09:31,775 --> 00:09:36,353 Ostatní už stačili zabrzdit, a proto ti lidé nezemřeli. 89 00:09:36,473 --> 00:09:50,411 A ti, kteří plánovali krvavou řež v Československu, cíleně vytvářeli podmínky, za kterých umírali lidé. 90 00:09:50,531 --> 00:09:56,503 Oni předvedli, k čemu Československo vedou. 91 00:09:56,623 --> 00:10:05,718 Všichni vědí, co se stalo ruské manželce slovenského důstojníka, tedy důstojníka československé armády. 92 00:10:05,838 --> 00:10:08,736 Jak ji chrabří… 93 00:10:08,856 --> 00:10:15,627 Jen si povšimněte, již takříkajíc „okupovaný“ stát, a přitom se tam našli hrdinové, 94 00:10:15,747 --> 00:10:21,744 kteří zaútočili na ženu, svlékli ji donaha a hnali ji ulicí, aby se s ní někde vypořádali. 95 00:10:21,864 --> 00:10:28,391 Jenže se našli normální Češi, kteří jim tu ženu vyrvali a zavolali policii. 96 00:10:30,919 --> 00:10:38,095 Je tedy třeba si uvědomit, že tam byli jak pancharti a fašisti, 97 00:10:38,215 --> 00:10:42,776 kteří organizovali to takzvané Pražské jaro, tak i normální Češi, 98 00:10:42,896 --> 00:10:49,025 kteří chtěli normálně žít a normální lidské vztahy, a právě oni byli tou oporou. 99 00:10:49,145 --> 00:10:56,227 Viděli, že vstup těch sovětských vojsk, vojsk Varšavské smlouvy 100 00:10:56,347 --> 00:11:01,165 zachránil stát před tou krvavou řeží, do které ho hnali. 101 00:11:01,285 --> 00:11:04,948 A hnali ho do ní ti, kteří páchali bezpráví. 102 00:11:05,068 --> 00:11:11,779 Kdyby ten stát byl opravdu okupovaný, tak by se ani jeden z těch „hrdinů“ té ženy prstem nedotkl. 103 00:11:11,899 --> 00:11:16,392 Ale oni to své „hrdinství“ předvedli a zaútočili na ženu! 104 00:11:16,512 --> 00:11:20,662 - Valentinu Belasovou? - Ano. 105 00:11:20,782 --> 00:11:27,863 O těch československých událostech se dá mluvit dlouho, velice dlouho. 106 00:11:27,983 --> 00:11:35,707 A hodnotit je musíme v celkové škále všech událostí. 107 00:11:35,827 --> 00:11:43,972 Protože to potom dopadá tak, že je okolo toho rozpoután nejeden skandál. 108 00:11:44,092 --> 00:11:50,445 V roce 2015 promítli na kanálu Rossia film a československá vláda hned protestovala, 109 00:11:50,565 --> 00:11:55,306 že ty události nejsou podávány správně, že se máme kát: 110 00:11:55,426 --> 00:12:03,021 „Vy tu tvrdíte, že jste tím Československu prospěli, když jste ho uchránili před občanskou válkou? 111 00:12:03,141 --> 00:12:05,182 Místo abyste se káli?!" 112 00:12:05,302 --> 00:12:10,634 V roce 2017, v minulém roce v Rudé hvězdě opublikovali článek o tom, 113 00:12:10,754 --> 00:12:18,582 že ten vstup vojsk znamenal pro Československo záchranu. 114 00:12:18,702 --> 00:12:24,163 Okamžitě opět následovali protesty, rozhořčení Miloše Zemana, kterého někteří považují za proruského. 115 00:12:24,283 --> 00:12:33,498 A Medvěděv se osobně rozběhl s pokáním: „No ano, máte ve všem pravdu. 116 00:12:33,618 --> 00:12:37,228 To ta ruská pakáž, co tam tenkrát…“ 117 00:12:37,348 --> 00:12:41,383 Ještě jednou znovu říkám, že jde o zásadně odlišné věci. 118 00:12:41,503 --> 00:12:51,703 Kdyby Československo bylo okupované, tak kdo by se za takových podmínek odvážil jen pípnout? 119 00:12:51,823 --> 00:12:58,397 Kdo by se rozběhl do ulic? Kdo by na sobě trhal košile? 120 00:12:59,117 --> 00:13:04,507 Nemluvě už o tom, co se stalo v Song My, tam je skutečně Američané okupovali. 121 00:13:04,627 --> 00:13:10,761 Ty ruské okupace jsou vůbec velmi podivné. Rusové vždy někoho okupují a stát potom vzkvétá. 122 00:13:10,881 --> 00:13:17,304 Budují se silnice, fungují podniky, školy, školky… Kultura se rozvíjí. 123 00:13:17,424 --> 00:13:22,385 Národní jazyk je pozvednut na vyšší úroveň. 124 00:13:24,195 --> 00:13:29,524 A mírumilovní protestující měli v rukou Molotovovy koktejly. 125 00:13:29,644 --> 00:13:37,013 Mírumilovní protestující zaútočili na hlídku, zabili ji a samopal ukradli. 126 00:13:37,133 --> 00:13:40,325 Takto mírumilovně protestovali. 127 00:13:40,445 --> 00:13:45,159 Zkuste se i jen přiblížit k ozbrojenému policistovi... 128 00:13:45,279 --> 00:13:50,241 Ani to nemusí být vojenská hlídka, stačí ozbrojený policista v USA. 129 00:13:50,361 --> 00:13:57,030 To jen zase pro srovnání, abyste si udělali obrázek, protože těch pomluv už je až nad hlavu. 130 00:13:57,150 --> 00:14:01,721 Opakuji, že zde by se dalo mluvit o mnohém. 131 00:14:01,841 --> 00:14:08,345 Jediné, co je třeba ještě doplnit, a jde o takovou malou preambuli k událostem z roku 1968, 132 00:14:08,465 --> 00:14:13,879 o kterých budeme mluvit, je to, že vstup vojsk Varšavské smlouvy 133 00:14:13,999 --> 00:14:18,735 jen o pár hodin předběhl vstup vojsk NATO do Československa. 134 00:14:18,855 --> 00:14:25,777 A když Američané vtrhli do Československa, tak už padli do tankové pasti sovětské armády 135 00:14:27,237 --> 00:14:30,767 a byli nuceni dát zpátečku. 136 00:14:30,887 --> 00:14:35,437 A tu přítomnost frontových filmařů, kteří ten jejich vítězný vstup natáčeli, 137 00:14:35,557 --> 00:14:42,844 vysvětlili tím, že tam právě natáčeli film o tom, jak v roce 1945 vstupovali do Československa. 138 00:14:44,254 --> 00:14:52,663 A tam, kam vstoupí Američané, vždy přinesou jedno a to samé, krveprolití a válku. 139 00:14:52,783 --> 00:15:03,639 A právě touto okolností bylo podmíněno to, že je státy Varšavské smlouvy předběhly 140 00:15:03,759 --> 00:15:10,936 svým vstupem a nedovolily Američanům rozpoutat v Československu válku, uvrhnout ho do občanské války. 141 00:15:11,056 --> 00:15:21,705 Takže k těm událostem z roku 1968. Ty události byly velice, opravdu velice zajímavé. 142 00:15:21,825 --> 00:15:32,643 Já už jsem kdysi mluvil o tom, že v dějinách 20. a začátku 21. století jsou určité opěrné body, roky, 143 00:15:32,763 --> 00:15:39,772 které předurčovaly celý další průběh dějin na planetě Zemi. 144 00:15:39,892 --> 00:15:52,791 A těmi body, které jsem tehdy jmenoval, jsou roky, 27, tedy 1927, 1956, 1968, 145 00:15:52,911 --> 00:16:00,484 o kterém je možné říci, že se protáhl a skončil až v roce 1971, 146 00:16:00,604 --> 00:16:04,265 14. (15.) srpna 1971 Nixonovým projevem. 147 00:16:04,385 --> 00:16:14,827 Potom rok 2014. A zde se lidé mohou zeptat, a k jakým událostem tehdy došlo? 148 00:16:14,947 --> 00:16:23,505 V roce 1956 došlo k událostem v tom, no… 149 00:16:24,911 --> 00:16:26,954 …v Maďarsku. 150 00:16:27,074 --> 00:16:31,439 V roce 1968 v Československu plus ty další události, kdo kterou z nich zaznamenal. 151 00:16:31,559 --> 00:16:37,463 V roce 2014 začala na Ukrajině válka, která ohrožuje Evropu. 152 00:16:37,583 --> 00:16:41,204 Ale co se stalo v tom roce 1927, co se stalo tehdy? 153 00:16:41,324 --> 00:16:47,314 Ta věc se má tak, ještě jednou opakuji, že jednou věcí jsou politické události, 154 00:16:47,434 --> 00:16:53,074 které mají vliv na celý další průběh světových dějin, 155 00:16:53,194 --> 00:17:00,666 a druhou věcí je, jaké politické události je mají krýt. 156 00:17:00,786 --> 00:17:06,035 A když dojde na nějaké takové důležité události jako v roce 1956 a 1968, 157 00:17:06,155 --> 00:17:11,775 Československo a Maďarsko, tak už je to něco druhořadého. 158 00:17:11,895 --> 00:17:15,725 A co je prvořadé? 159 00:17:15,845 --> 00:17:27,102 V určitém okamžiku průběh politického života na planetě a v různých zemích dospěje k takovému přelomu, 160 00:17:27,222 --> 00:17:33,127 kdy začne být nutné kardinálním způsobem vyřešit ten či onen problém. 161 00:17:33,247 --> 00:17:44,113 A podle toho, jak ten problém bude vyřešen, poběží další procesy ve světě 162 00:17:44,233 --> 00:17:52,575 a budou nabývat té či oné rámcové podoby. 163 00:17:52,695 --> 00:18:05,594 A ty události, ke kterým došlo v roce 1968, mají své kořeny v událostech z roku 1927. 164 00:18:07,426 --> 00:18:13,084 A dříve než se k tomu dostaneme, 165 00:18:13,204 --> 00:18:28,386 tak bylo v té otázce vyjmenováno, proti čemu protestovali lidé řekněme třeba ve Francii. 166 00:18:28,506 --> 00:18:38,819 Prostě si přečteme hesla, se kterými tam protestovali studenti. Já je prostě jen přečtu: 167 00:18:38,939 --> 00:18:42,290 „Buďte realisté. Požadujte nemožné!“ 168 00:18:42,410 --> 00:18:47,072 To znamená, že se nehodlali v žádném případě dohodnout. 169 00:18:47,192 --> 00:18:54,948 Dále: „My nechceme žít ve světě, kde za jistotu, že nezemřete hladem, platíte rizikem zemřít nudou!“ 170 00:18:55,068 --> 00:19:01,885 To tedy znamená, že neměli žádné důvody z hlediska společnosti, oni se prostě chtěli vyřádit. 171 00:19:02,005 --> 00:19:06,763 Jediným destruktivním důvodem byla tedy skutečnost, že se chtěli vyřádit. 172 00:19:06,883 --> 00:19:11,561 Dále: „My nebudeme nic požadovat, o nic prosit. My si to prostě vezmeme!“ 173 00:19:11,681 --> 00:19:14,422 Opět jen destrukce, nic pozitivního. 174 00:19:14,542 --> 00:19:19,405 „Ať už budete hlasovat v plebiscitu ano či ne, stejně z vás udělají pitomce!“ 175 00:19:19,525 --> 00:19:24,818 Tedy absolutní apolitičnost. Je zbytečné podílet se na řízení státu. 176 00:19:24,938 --> 00:19:27,859 „Tebe šéf potřebuje, ale ty jeho ne!“ 177 00:19:27,979 --> 00:19:35,466 Tedy ničení jakéhokoliv řízení, nepochopení vzájemných vazeb mezi řízením a výrobními procesy. 178 00:19:35,929 --> 00:19:45,213 Dále: „Tvé štěstí si koupili, ukradni jim ho!“ To už je čistě kriminální formulace. 179 00:19:45,333 --> 00:19:53,803 „Pod dlažebními kostkami je pláž.“ Vydláždit silnici dlažebními kostkami je velmi náročná práce. 180 00:19:53,923 --> 00:19:56,916 A pláž, to je odpočinek. 181 00:19:57,036 --> 00:20:01,725 Pojďme všechno okolo zničit těmi dlažebními kostkami a budeme se válet na písku. 182 00:20:01,845 --> 00:20:05,969 „Ani Boha, ani pána.“ To má být co? 183 00:20:06,089 --> 00:20:14,147 „Nebudeme mít slitování!“ „Žij a neztrácej čas prací! Vesel se bez zábran!“ 184 00:20:14,267 --> 00:20:17,619 „Zakazovat je zakázáno!“ 185 00:20:17,739 --> 00:20:21,529 Absolutní, ničím neomezovaná svévole. Nic nedělejte, jen ničte. 186 00:20:21,649 --> 00:20:26,287 „Ve společnosti, která zrušila všechny avantýry, zbývá jediná avantýra, zrušit společnost.“ 187 00:20:26,407 --> 00:20:31,071 Kam to sklouzáváme? „Kultura, to je život naruby!“ 188 00:20:31,191 --> 00:20:36,575 „Alkohol zabíjí, berte LSD!“ „Povstaň, prokletá univerzito!“ 189 00:20:36,695 --> 00:20:41,255 Takže proč bychom se něčemu učili? Pracovat přece nemusíme. 190 00:20:41,375 --> 00:20:55,169 „Smrt policajtům!“ Takže jakákoliv omezení, jejichž průlom znamená bezuzdnou destrukci, musí být zrušena. 191 00:20:55,289 --> 00:21:00,236 „Proletáři všech zemí, bavte se!“ Nepracujte. 192 00:21:00,699 --> 00:21:08,491 „Veškerou moc fantazii.“ Anebo tohle: „Zvoní budík. První ponížení dne!“ 193 00:21:09,212 --> 00:21:16,850 Takto studenti protestovali proti té kapitalistické společnosti. Oč tam tedy ve skutečnosti šlo? 194 00:21:16,970 --> 00:21:22,628 Šlo o to, nabořit nějakou řídící strukturu. 195 00:21:22,748 --> 00:21:33,949 V daném případě rozkládali řízení ve Francii, což nakonec vedlo v dalším roce k odstoupení generále de Gaulla. 196 00:21:34,069 --> 00:21:42,020 A s čím to všechno souviselo? Proč to bylo tak destruktivní? 197 00:21:42,140 --> 00:21:53,512 Opakuji, že ty události, které se odehrály v roce 1968, byly do určité míry pokračováním událostí z roku 1956, 198 00:21:53,632 --> 00:22:01,080 ale své kořeny měly v událostech z roku 1927. 199 00:22:01,200 --> 00:22:16,957 A mají vztah, přičemž přímý vztah k mostu, který minulý týden spadl v Janově. 200 00:22:17,077 --> 00:22:23,931 To vše začalo v roce 1927. 201 00:22:24,051 --> 00:22:32,018 Ten most byl v Janově postaven v šedesátých letech, spadl teď, 202 00:22:32,138 --> 00:22:38,071 přičemž tento jeho pád byl předurčen událostmi z roku 1927. 203 00:22:38,191 --> 00:22:48,987 Oč tedy jde? Mnohé události se ukrývají za jinými událostmi. 204 00:22:49,107 --> 00:22:59,684 Ty studentské nepokoje začaly v Paříži 10. května přesně ten den, 205 00:22:59,804 --> 00:23:07,656 kdy v Paříži začala jednání mezi USA a Vietnamskou demokratickou republikou o uzavření míru. 206 00:23:07,776 --> 00:23:15,166 A znovu zopakuji, že jen dva měsíce předtím došlo k tomu masakru v Song My, 207 00:23:15,286 --> 00:23:23,033 kdy američtí „chrabří“ vojáci, kteří neuměli bojovat a vítězit v boji, 208 00:23:23,153 --> 00:23:30,213 vyvraždili ženy a děti, protože na to byli chrabří a silní dost. 209 00:23:30,333 --> 00:23:36,843 A čím jsou tyto události pamětihodné? 210 00:23:36,963 --> 00:23:47,352 Po válce byly USA v situaci, kdy byl na základě Brettonwoodské dohody… 211 00:23:52,881 --> 00:23:59,951 …dolar vázán ke zlatu a všechny ostatní měny zase byly vázány na dolar. 212 00:24:00,071 --> 00:24:13,348 Jenže na tu válku ve Vietnamu USA utratily částku rovnající se 311 000 tunám zlata. 213 00:24:13,468 --> 00:24:19,153 A takové množství zlata tehdy v podstatě nebylo na celém světě. 214 00:24:19,273 --> 00:24:22,454 Takže s tím bylo třeba něco dělat. Museli z toho nějak ven. 215 00:24:22,574 --> 00:24:30,790 A jakým způsobem tedy všechny tyto události souvisí s rokem 1927? 216 00:24:30,910 --> 00:24:34,421 Je to velice jednoduché. 217 00:24:34,541 --> 00:24:39,400 Všichni jste asi slyšeli o lenských rýžovištích zlata 218 00:24:39,520 --> 00:24:44,572 a o postřílení dělníků pracujících v tomto podniku v roce 1912. 219 00:24:44,692 --> 00:24:53,953 Ale málokdo už zná celé věcné pozadí té záležitosti. 220 00:24:54,073 --> 00:24:58,931 Ještě jednou upozorňuji, že o všech těch otázkách, o roku 1968, o těch československých událostech, 221 00:24:59,051 --> 00:25:03,388 o tom, o čem teď budu mluvit, je možné sepisovat rozsáhlé práce. 222 00:25:03,508 --> 00:25:09,743 Já jen vytyčuji směr činnosti, kde je třeba hledat informace, 223 00:25:09,863 --> 00:25:17,473 jak je nalézat a jak ta událost, to řízení vypadá z obecného chodu věcí 224 00:25:17,593 --> 00:25:26,304 z pozic Koncepce sociální bezpečnosti prizmatem Dostatečně všeobecné teorie řízení. 225 00:25:26,424 --> 00:25:36,565 Takže od roku 1873 tu společnost Lenzoloto vlastnili Gincburgové (Günzburgové), 226 00:25:36,685 --> 00:25:46,661 bankéřská rodina, což by nebyl žádný problém, 227 00:25:46,781 --> 00:25:55,940 kdyby v roce 1908 při rozšiřování svého byznysu, 228 00:25:56,060 --> 00:26:05,074 nezaregistrovali v Londýně společnost Lena Goldfields, v roce 1908, 229 00:26:09,263 --> 00:26:19,415 jejíž kontrolní a klíčový balík náležel anglickým bankéřům a Rusku byl ponechán jen takový balík, 230 00:26:19,535 --> 00:26:30,722 aby zájmy britské koruny, britské společnosti mohly být v Ruském impériu lobovány. 231 00:26:30,842 --> 00:26:40,978 V roce 1916 se 24 anglických a amerických společností spojilo 232 00:26:41,098 --> 00:26:50,445 a dostalo pod svou kontrolu těžbu fakticky veškerého zlata v Rusku na Sibiři. 233 00:26:50,565 --> 00:27:01,622 Této svévoli do určité míry učinila přítrž Velká říjnová socialistická revoluce, ale ne na dlouho. 234 00:27:01,742 --> 00:27:08,087 Již v roce 1920 bylo přijato rozhodnutí o obnově zahraničních koncesí. 235 00:27:08,207 --> 00:27:11,733 A zde začíná to nejzajímavější. 236 00:27:11,853 --> 00:27:22,668 V roce 1925 koncesní výbor vydal společnosti Lena Goldfields, 237 00:27:22,788 --> 00:27:33,260 uzavřel s touto společností koncesní dohodu na 30 let a to takovou, 238 00:27:33,380 --> 00:27:47,085 že zatímco za cara Lena Goldfields vlastnila v Lenzolotu 66%, 239 00:27:47,205 --> 00:27:57,917 tak na základě této koncesní dohody, kterou uzavřela sovětská vláda, 240 00:27:58,037 --> 00:28:07,856 protože koncesní výbor přece byl její součástí, měla Lena Goldfields už 93%. 241 00:28:09,954 --> 00:28:12,636 A kdopak byl tím „chytrákem“, 242 00:28:12,756 --> 00:28:20,511 který uzavřel tuto pro Sovětský svaz, pro Rusko absolutně nevýhodnou dohodu? 243 00:28:20,631 --> 00:28:26,117 V čele toho koncesního výboru seděl Lev Davidovič Bronštejn - Trockij! 244 00:28:26,237 --> 00:28:30,553 To právě on uzavřel tuto dohodu. 245 00:28:30,673 --> 00:28:37,568 Tato dohoda absolutně kopíruje logiku těch smluv, 246 00:28:37,688 --> 00:28:43,655 které uzavírala Jelcinova vláda podle Dohody o sdílení produkce, 247 00:28:43,775 --> 00:28:52,416 kdy zahraniční společnosti zcela vykrádají zdroje státu a nedá se s tím nic dělat. 248 00:28:52,536 --> 00:28:57,890 Ale ta společnost Lena Goldfields byla velice zajímavá společnost 249 00:28:58,010 --> 00:29:03,777 a jestliže tak nelítostně vykořisťovala své dělníky za cara, 250 00:29:03,897 --> 00:29:11,700 až to vedlo k jejich vzbouření a následnému postřílení, což posloužilo jako předehra k budoucí revoluci, 251 00:29:11,820 --> 00:29:19,513 tak po uzavření té dohody v roce 1925, té nové koncesní dohody, 252 00:29:19,633 --> 00:29:30,692 začala tak vykořisťovat dělníky, že to v zemi vyvolalo zákonitou otázku: 253 00:29:30,812 --> 00:29:33,971 „A zač jsme tedy vlastně bojovali?“ 254 00:29:34,091 --> 00:29:37,801 My jsme bojovali za to, aby fabriky připadly dělníkům 255 00:29:37,921 --> 00:29:42,264 a teď u nás zahraniční kapitalisté vykořisťují dělníky takovým způsobem, 256 00:29:42,384 --> 00:29:49,862 jak se jim o tom nesnilo ani za cara! A to vyvolávalo velké napětí. 257 00:29:49,982 --> 00:29:56,531 A teď porovnejte tuto situaci s tím, co se nyní děje u nás v Rusku, 258 00:29:56,651 --> 00:30:03,310 kdy se jedná o konkrétní kroky konkrétních společností a výčitky směřují k Putinovi: 259 00:30:03,430 --> 00:30:05,730 „Vyřeš to!“ 260 00:30:05,850 --> 00:30:12,560 A co s tím mohl v té době dělat Stalin? On neměl plnou moc, byl zástupcem bolševiků, 261 00:30:12,680 --> 00:30:20,757 a Trockij, který uzavřel ty dohody, pracoval pro zájmy anglosaských bankéřů. 262 00:30:20,877 --> 00:30:29,404 Oni chtěli světovou revoluci a co bude s nějakými dělníky nebo se Sovětským svazem, jim bylo ukradené. 263 00:30:29,524 --> 00:30:32,264 Mám na mysli s Ruskem. 264 00:30:32,384 --> 00:30:38,630 Bolševikům nezbylo než pracovat v těchto velice složitých podmínkách. 265 00:30:38,750 --> 00:30:47,309 Ti koncesionáři drancovali všude a pokoušeli se všeho toho zmocnit, 266 00:30:47,429 --> 00:30:59,461 a ve výsledku… Mimochodem, v těchto událostech trockisté prohrávali ideologicky! 267 00:30:59,581 --> 00:31:09,104 A v roce 1927 se trockisté pokusili provést státní převrat 268 00:31:09,224 --> 00:31:16,144 načasovaný k oslavě desátého výročí Velké říjnové socialistické revoluce. 269 00:31:16,264 --> 00:31:22,541 Jenže ten pokus o státní převrat byl zcela potřen 270 00:31:22,661 --> 00:31:30,031 a Trockij v důsledku toho skončil v lednu roku 1928 ve vyhnanství. 271 00:31:30,151 --> 00:31:35,367 Přišel o všechny své funkce a byl poslán do vyhnanství do Alma-Aty. 272 00:31:35,487 --> 00:31:44,465 Někteří nejzuřivější příznivci Trockého také skončili ve vyhnanství ve vzdálených regionech SSSR. 273 00:31:44,585 --> 00:31:48,837 A to je ten rok 1927. 274 00:31:48,957 --> 00:32:02,660 Okamžik zvratu, který vedl k tomu, že se změnila situace, že se začala měnit situace ve světě. 275 00:32:02,780 --> 00:32:10,760 V našem státě začal být likvidován trockismus a již v tom roce 1927 byl založen Dněproges, 276 00:32:10,880 --> 00:32:16,739 který ukázal, že sovětská moc to myslí vážně a je tu nadlouho. 277 00:32:16,859 --> 00:32:21,368 Jenže Trockij nedal pokoj. 278 00:32:21,488 --> 00:32:28,858 Začal připravovat nový pokus o státní převrat, vedl aktivní korespondenci 279 00:32:28,978 --> 00:32:37,281 a tak ho v roce 1929 nuceně vyhostili ze SSSR. 280 00:32:37,401 --> 00:32:40,109 V roce 1929. 281 00:32:40,229 --> 00:32:50,075 Což poté pro trockistické podhoubí v SSSR znamenalo další ránu, 282 00:32:50,195 --> 00:32:59,301 a to už změnilo postavení SSSR ve vztahu k západním státům. 283 00:32:59,421 --> 00:33:11,838 A hned to vedlo také k tomu, že v roce 1930 byla koncese Lena Goldfields zrušena. 284 00:33:11,958 --> 00:33:21,192 A teď si vzpomeňte, jak Putin bojoval za likvidaci Dohody o sdílení produkce. 285 00:33:21,963 --> 00:33:34,501 Využil k tomu tenkrát silové ministerstvo Rosprirodnadzor a ministerstvo ekologie. 286 00:33:34,983 --> 00:33:38,197 A zde na to šli jiným způsobem. 287 00:33:38,317 --> 00:33:50,221 Jakmile bylo v dostatečné míře poraženo trockistické podhoubí, 288 00:33:50,341 --> 00:33:57,067 byla okamžitě koncesní dohoda se společností Lena Goldfields zrušena. 289 00:33:57,187 --> 00:34:05,875 Samozřejmě, že Velká Británie nemohla tuto věc ponechat jen tak 290 00:34:05,995 --> 00:34:08,768 a britský soud okamžitě rozhodl, 291 00:34:08,888 --> 00:34:16,998 že sovětská vláda dluží britské společnosti Lena Goldfields 65 miliónů dolarů. 292 00:34:17,118 --> 00:34:25,069 No a sovětská vláda také chápala, že nežije ve vakuu, a že je třeba nějakým způsobem navazovat vztahy, 293 00:34:25,189 --> 00:34:30,573 a že tedy nějaké odstupné bude muset zaplatit, ovšem ne ve výši 65ti miliónů. 294 00:34:30,693 --> 00:34:35,460 Vedla se dlouhá jednání a v roce 1934 byla uzavřena dohoda, 295 00:34:35,580 --> 00:34:43,098 na základě které se sovětská vláda zavázala vyplatit společnosti Lena Goldfields 296 00:34:43,218 --> 00:34:51,200 tři milióny liber šterlinků ve splátkách rozložených na dvacet let a pěkně bez úroků. 297 00:34:51,320 --> 00:35:00,844 Sovětská vláda tuto dohodu začala plnit, ale v roce 1940 byly připojeny pobaltské státy, 298 00:35:00,964 --> 00:35:11,029 Británie konfiskovala zlato těchto pobaltských republik, které u ní měly uloženy, 299 00:35:11,149 --> 00:35:19,002 a Sovětský svaz přerušil plnění dohody o vypořádání se společností Lena Goldfields 300 00:35:19,122 --> 00:35:27,155 do vyřešení tohoto problému se zabavením zlatých zásob, 301 00:35:27,275 --> 00:35:34,717 a zlatých a valutových rezerv pobaltských států, které byly uloženy na účtech v britských bankách. 302 00:35:36,003 --> 00:35:38,574 Proč o tom všem vykládám? 303 00:35:38,694 --> 00:35:46,830 Vyprávím to proto, že 5. ledna začalo Pražské jaro. 304 00:35:46,950 --> 00:35:49,094 5. ledna... 305 00:35:56,089 --> 00:36:04,293 ...byl zvolen prvním tajemníkem Komunistické strany Československa Dubček. 306 00:36:04,413 --> 00:36:13,990 Byl povolán do Moskvy, tam si s ním promluvili, schválili jeho jmenování a KSČ to jen takříkajíc orazítkovala. 307 00:36:14,110 --> 00:36:24,123 Ale 5. ledna roku 1968 došlo i k další události, která byla důležitější, ale utajená. 308 00:36:24,243 --> 00:36:37,059 5. ledna došlo k podpisu dohody mezi vládou Velké Británie a SSSR, 309 00:36:37,179 --> 00:36:47,447 na základě které SSSR uznal dluh ve výši 65 miliónů dolarů společnosti Lena Goldfields. 310 00:36:47,567 --> 00:37:01,453 A touto dohodou se zcela otevřela cesta pro jakoukoliv restituci vlastnictví zahraničních společností, 311 00:37:01,573 --> 00:37:08,604 které zde měly za carské vlády. 312 00:37:08,724 --> 00:37:13,317 Jednalo se o smlouvu o kapitulaci. 313 00:37:13,437 --> 00:37:24,851 A samozřejmě, že Západ nemohl nevyužít tohoto okamžiku. 314 00:37:24,971 --> 00:37:34,639 Takže co se týká konkrétně československých událostí, tak tam ta situace vypadá následovně. 315 00:37:34,759 --> 00:37:45,910 V roce 1956 došlo k těm událostem v Maďarsku, které souvisely s tím, už jsme o tom mluvili, 316 00:37:46,030 --> 00:37:56,982 že v roce 1955 SSSR z vlastní iniciativy jako gesto dobré vůle 317 00:37:57,102 --> 00:38:06,678 předal do řízení angloamerického konglomerátu vídeňské centrum koncentrace řízení 318 00:38:06,798 --> 00:38:10,537 opírající se o knihovnu Habsburků, 319 00:38:10,657 --> 00:38:21,324 kde bylo uloženo velmi mnoho foliantů bezprostředně se vztahujících k řízení světa 320 00:38:21,444 --> 00:38:27,267 a ke globální politice za dobu historie celého lidstva. 321 00:38:27,387 --> 00:38:31,436 To byl velice závažný ústupek. 322 00:38:31,556 --> 00:38:38,477 Ten ústupek udělali, protože již tehdy trockistické vedení SSSR snilo o tom 323 00:38:38,597 --> 00:38:45,434 stát se součástí osvíceného západního světa. 324 00:38:45,554 --> 00:38:51,011 A stát se součástí osvíceného západního světa bylo možné pouze jedním způsobem: 325 00:38:51,131 --> 00:38:58,841 zrazením zájmů Ruska a jeho národů, a předáním těchto národů do otroctví Západu, 326 00:38:58,961 --> 00:39:04,277 což úspěšně dokončil Michail Sergejevič Gorbačov. 327 00:39:04,397 --> 00:39:09,145 To znamená, že poststalinská politika už směřovala jen k tomuto cíli. 328 00:39:09,265 --> 00:39:13,854 A považovat Michaila Sergejeviče Gorbačova za zrádce v žádném případě není možné, 329 00:39:13,974 --> 00:39:16,378 neboť to byl oddaný člen KSSS. 330 00:39:16,498 --> 00:39:26,901 Jenže cílem KSSS bylo zaprodat Rusko a předat ho Západu k vykořisťování. 331 00:39:27,623 --> 00:39:31,791 Michail Sergejevič za tím jen udělal finální tečku. 332 00:39:31,911 --> 00:39:36,365 Ale ten odpis Ruska započal již roku 1953, už jsem o tom mluvil 333 00:39:36,485 --> 00:39:41,953 podle mne v jednom z květnových pořadů Otázky-odpovědi, 334 00:39:45,972 --> 00:39:48,819 když jsme probírali ty události… 335 00:39:48,939 --> 00:39:51,832 - V Maďarsku. - Ano, v Maďarsku. 336 00:39:51,952 --> 00:39:59,453 Jenže když takto Západ získal jedno, dostal chuť na další sousto. 337 00:39:59,573 --> 00:40:09,790 A zatímco Polsko, kde také začaly ty takzvané liberální reformy, se ukousnout stále nedařilo, 338 00:40:09,910 --> 00:40:15,364 protože prostě bylo obklopeno Sovětským svazem, Československem, NDR 339 00:40:15,484 --> 00:40:17,531 a nebylo jak tam proniknout... 340 00:40:17,651 --> 00:40:23,147 Jako když do Maďarska mohli přes hranici s Rakouskem vpouštět 341 00:40:23,267 --> 00:40:29,552 stále ještě akceschopné kontingenty maďarských fašistů, kteří bojovali na území SSSR 342 00:40:29,672 --> 00:40:35,365 v sestavě koaličních vojsk hitlerovské Třetí říše. 343 00:40:35,485 --> 00:40:42,754 A tito fašisté se potom postarali o krveprolití v Českoslo… Oj v Maďarsku. 344 00:40:42,874 --> 00:40:53,402 Co se týká toho Československa, tak tam se nacházelo další centrum koncentrace řízení, 345 00:40:53,522 --> 00:41:02,648 jednalo se o okultní centrum světového židovstva, to všechno v rámci jednotného Rakousko-Uherska. 346 00:41:02,768 --> 00:41:13,480 A když SSSR chtěl… Tedy přesněji podepsal kapitulaci, 347 00:41:13,600 --> 00:41:24,025 tak Západ, který nikdy nehrál čestně se zrádci Sovětského svazu, a vždy je nakonec podtrhnul... 348 00:41:24,145 --> 00:41:34,183 Jenže zradit SSSR, Rusko, udělat z lidí otroky a dát ruské zdroje k rozkrádání Západu 349 00:41:34,303 --> 00:41:38,599 si partajní sovětská nomenklatura přála tak moc… 350 00:41:38,719 --> 00:41:43,151 To oni přece vychovali všechny takové jako je Čubajz, Šuvalov a Medvěděv. 351 00:41:43,271 --> 00:41:48,192 Jen se podívejte, jak ti touží za každou cenu potopit stát, 352 00:41:48,312 --> 00:41:54,185 zničit ho, jen aby se zavděčili, oni jim plivou do obličeje a oni se šťastně usmívají. 353 00:41:54,622 --> 00:42:04,061 Takže sovětská vláda si sice přála úplně kapitulovat, jenže tu stále ještě byla ta poststalinská setrvačnost, 354 00:42:04,181 --> 00:42:08,022 na kterou bylo ještě nějaký čas nutné brát ohled. 355 00:42:08,142 --> 00:42:14,580 A Západ, který viděl, že sovětská vláda zaprodává zájmy SSSR, 356 00:42:14,700 --> 00:42:26,051 zaprodává zájmy Ruska a celého socialistického tábora, dostal chuť získat i druhé okultní centrum, tedy Prahu, 357 00:42:26,171 --> 00:42:30,903 okultní centrum světového židovstva a vstoupit tam s americkou armádou. 358 00:42:31,023 --> 00:42:39,262 A když sovětská vláda, která ještě byla ve vlivu setrvačného stalinského pohybu, uviděla, 359 00:42:39,382 --> 00:42:43,866 že když jdou takto snadno na ruku Západu, tak to nevede k ničemu dobrému, 360 00:42:43,986 --> 00:42:54,050 a že se tam může zopakovat ta řež, tak tam byla vyslána vojska Varšavské smlouvy, 361 00:42:54,170 --> 00:43:03,309 aby se jí zabránilo a jen o velmi krátkou dobu předběhli vstup amerických vojsk do Československa. 362 00:43:03,429 --> 00:43:19,950 Ale to jen díky tomu, že byl ještě dost silný poststalinský vliv ve vedení Sovětského svazu, 363 00:43:20,070 --> 00:43:28,394 takže trockisté ještě nemohli zradit zájmy SSSR, Sovětského svazu v plné míře. 364 00:43:28,514 --> 00:43:39,947 Takže k čemu vedla ta porážka trockistického podhoubí v SSSR v letech 1927 až 1929. 365 00:43:40,067 --> 00:43:51,902 Vedlo to k tomu, že SSSR pomalu, ale stabilně přestával být surovinovým přívěškem Západu 366 00:43:52,022 --> 00:44:02,049 a tvůrčí potenciál vybudování socialismu v jednom státě byl tak veliký, 367 00:44:02,169 --> 00:44:14,255 že SSSR sám dokázal čelit spojenému Západu. 368 00:44:14,375 --> 00:44:24,682 A po vítězství ve Velké vlastenecké válce, ve 2. světové válce se SSSR de facto stal centrem koncentrace řízení, 369 00:44:24,802 --> 00:44:29,183 ke kterému se upíraly pohledy celého světa. 370 00:44:29,303 --> 00:44:39,069 To vytvoření systému socialistické spolupráce bylo objektivní daností, která posilovala SSSR. 371 00:44:39,189 --> 00:44:48,753 Jako nástroj ke zničení SSSR byly spuštěny dva různé modely socialismu. 372 00:44:48,873 --> 00:44:57,031 Zatímco v republikách socialistického tábora jako Československo, Maďarsko, Polsko 373 00:44:57,151 --> 00:45:07,198 byl takříkajíc spuštěn salámový socialismus, jak to někteří nazývají, 374 00:45:07,318 --> 00:45:12,865 ve skutečnosti to byl socialismus, který se více podobal stalinskému modelu, 375 00:45:12,985 --> 00:45:24,519 a na základě tohoto modelu tam byli vychováváni západně orientovaní lidé s poukazem na to, 376 00:45:24,639 --> 00:45:33,808 že v SSSR, kde byly cíleně vytvářeny deficity a bytové problémy, je ten skutečný socialismus. 377 00:45:33,928 --> 00:45:38,984 Likvidace stalinského modelu socialismu vedla k tomu, 378 00:45:39,104 --> 00:45:47,567 že komfort v Sovětském svazu nekompromisně padal a byl uměle vytvářen nedostatek. 379 00:45:47,687 --> 00:45:53,012 Díky této nerovnováze u nás vznikala poptávka na provedení přestavby 380 00:45:53,132 --> 00:45:59,107 a vybudování socialismu s lidskou tváří a ve státech socialistického tábora jim zase říkali: 381 00:45:59,227 --> 00:46:04,559 „Podívejte se, jak vypadá ten „skutečný“ socialismus, orientujte se raději na Západ, 382 00:46:04,679 --> 00:46:08,160 protože tam je všechno super, vše je tam nádherné.“ 383 00:46:08,280 --> 00:46:11,658 Ve skutečnosti na Západě nic nebylo super. 384 00:46:11,778 --> 00:46:16,313 A aby alespoň nějakým způsobem dokázali čelit Sovětskému svazu, 385 00:46:16,433 --> 00:46:24,697 tak byl po 2. světové válce celý Západ zkoncentrován pod jedno řízení, to angloamerické. 386 00:46:24,817 --> 00:46:31,256 Ale dokonce ani tento souhrnný zdroj nebyl dostatečný! 387 00:46:31,376 --> 00:46:35,165 Teď se zřítil ten most v Janově a proč spadnul? 388 00:46:35,285 --> 00:46:51,207 Protože v šedesátých letech přešlo stavebnictví v Itálii částečně do rukou mafie 389 00:46:51,327 --> 00:47:04,202 a kvalita a pevnost staveb závisela na tom, jak velkou účast v tom měla mafie a jakou stát. 390 00:47:04,322 --> 00:47:12,165 Tam, kde to měla pod palcem cele mafie a prala díky tomu peníze, šlo více písku a méně cementu. 391 00:47:12,285 --> 00:47:20,106 Víceméně normální stavby byly stavěny, jestliže byl také poměr písku a cementu víceméně odpovídající. 392 00:47:20,226 --> 00:47:30,392 Proto z těch budov a staveb postavených ve stejné době zemětřesení jedny přestály a ty druhé se zřítily. 393 00:47:30,512 --> 00:47:39,871 Tento problém nekvalitního stavebnictví v šedesátých letech odhalila zemětřesení, 394 00:47:39,991 --> 00:47:48,325 ke kterým v Itálii neustále dochází s velkým počtem obětí. 395 00:47:48,445 --> 00:47:55,140 Takže zhroucení toho mostu bylo jen otázkou času. 396 00:47:55,260 --> 00:48:05,813 Jenže bylo zapotřebí vytvářet iluzi a mafiánské struktury stavěly levněji, takže spotřebovaly také míň zdrojů. 397 00:48:05,933 --> 00:48:10,602 Proto se také před existencí mafie zavíraly oči. 398 00:48:10,722 --> 00:48:18,929 A vůbec veškerá organizovaná kriminalita je kriminalitou organizovanou z vyšších míst 399 00:48:19,049 --> 00:48:25,711 buď ze státní nebo nadnárodní úrovně a státní aparát ji buď vidí nebo nevidí. 400 00:48:25,831 --> 00:48:32,687 Abyste zlikvidovali struktury organizované zločinnosti, musíte zastavit toky. 401 00:48:32,807 --> 00:48:38,891 Když se normálně podíváte na to, o čem jsme teď mluvili, prý to bylo nesprávně provozováno. 402 00:48:39,011 --> 00:48:44,806 „No ano bylo to nesprávně provozováno, a když se na to podíváme, 403 00:48:44,926 --> 00:48:49,885 tak jste to nesprávně provozovali, nekvalitně postavili, takže žádné další peníze nedostanete.“ 404 00:48:50,005 --> 00:48:54,385 Potom se veškerá organizovaná zločinnost okamžitě zhroutí. 405 00:48:54,505 --> 00:49:00,558 A zločinnost jako taková se omezí na obyčejnou pouliční kriminalitu. 406 00:49:00,678 --> 00:49:04,158 A také kriminalita bílých límečků bude zlikvidována, 407 00:49:04,278 --> 00:49:09,365 těm ta pouliční kriminalita slouží jen jako bojové oddíly řešící různé úkoly 408 00:49:09,485 --> 00:49:14,509 na odstranění toho či onoho nepohodlného úředníka. 409 00:49:14,629 --> 00:49:22,063 Takže celý Západ se vybičoval ze všech sil, aby čelil Sovětskému svazu. 410 00:49:22,183 --> 00:49:30,260 A Sovětský svaz ho mohl dorazit, protože v té době ho měl ideologicky na lopatkách, vyhrál nad ním. 411 00:49:30,380 --> 00:49:38,876 Všichni normálně orientovaní státní činitelé té doby, 412 00:49:38,996 --> 00:49:44,919 viděli perspektivy spolupráce a rozvoje svých států cestou, 413 00:49:45,039 --> 00:49:49,484 kterou jim předvedl SSSR a státy socialistického tábora, 414 00:49:49,604 --> 00:49:55,399 a také viděli bezperspektivnost a beznadějnost pod americkým vedením. 415 00:49:55,519 --> 00:50:01,378 Reálně se každý státní činitel díval na to, co se děje v Itálii a říkal si, 416 00:50:01,498 --> 00:50:07,003 že to takto nemůže vydržet, protože přijde doba, kdy se to všechno provalí. 417 00:50:07,123 --> 00:50:12,854 Bylo jasné, že z ideologického hlediska Západ musel vypadat lépe, 418 00:50:12,974 --> 00:50:18,833 což se mu dařilo na úkor drancování států třetího světa, 419 00:50:18,953 --> 00:50:24,330 na úkor přečerpávání zdrojů ze Sovětského svazu a států socialistického tábora, 420 00:50:24,450 --> 00:50:26,291 jak už jsme o tom mluvili 421 00:50:26,411 --> 00:50:31,788 a píšeme o tom v analytické zprávě Západ a SSSR o tom, jak reálně probíhala „studená válka“, 422 00:50:31,908 --> 00:50:36,964 to všechno se dělo, ale stejně se blížil kolaps. 423 00:50:37,084 --> 00:50:45,480 A ten kolaps byl posilován lidmi myslícími na stát, takovým jako de Gaulle. 424 00:50:45,600 --> 00:50:58,864 V roce 1965 poslal de Gaulle do Spojených států dolarový stříhaný papír, aby mu za něj vyplatili zlato. 425 00:50:58,984 --> 00:51:08,155 A to už nadnárodnímu řízení začalo být jasné, že dále to protahovat nesmí. 426 00:51:08,275 --> 00:51:18,520 A tak byla velmi rychle připravena dohoda, na základě které měl SSSR předávat ještě více svých zdrojů na Západ, 427 00:51:18,640 --> 00:51:26,332 to byla ta dohoda o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields, 428 00:51:26,452 --> 00:51:32,503 což umožňovalo odčerpávat zdroje ze Sovětského svazu 429 00:51:32,623 --> 00:51:39,608 a zároveň to bylo potvrzením, že sovětská vláda kapituluje. 430 00:51:39,728 --> 00:51:51,116 A právě proto byla konečná rozhodnutí s ohledem na státy Oregon, Washington, Kalifornie a Aljaška, 431 00:51:51,236 --> 00:51:55,873 konečná rozhodnutí, nedívejte se na to, co je uvedeno ve Wikipedii, 432 00:51:55,993 --> 00:52:02,785 kdy prý byly přijaty a kdy se staly součástí USA, ta konečná rozhodnutí byla přijata až poté, 433 00:52:02,905 --> 00:52:10,500 kdy byla podepsána kapitulace v podobě dohody o uznání dluhu společnosti Lena Goldfields. 434 00:52:10,620 --> 00:52:16,093 Řešilo to dvojitý úkol. 435 00:52:16,213 --> 00:52:21,140 Jenže USA si okamžitě chtěly ukousnout ještě více, 436 00:52:21,260 --> 00:52:28,534 a předat do řízení USA dvě centra koncentrace řízení, 437 00:52:28,654 --> 00:52:39,464 dvě taková střediska informací, knihovnu Habsburků ve Vídni a okultní knihovnu v Praze, 438 00:52:39,584 --> 00:52:44,028 okultní centrum světového židovstva, neměli (globalisté) vůbec v úmyslu. 439 00:52:44,148 --> 00:52:49,879 Kvůli tomu byl také v roce 1942 zavražděn Reinhard Heydrich, který se pokusil těmito věcmi zabývat. 440 00:52:49,999 --> 00:52:59,523 Z Velké Británie vyslali dva vrahy, kteří ho zabili a složka SS jako zázrakem zlikvidovala všechny, 441 00:52:59,643 --> 00:53:04,364 kteří pracovali podle plánů, které jim dal Heydrich. 442 00:53:04,484 --> 00:53:09,713 Takže čím přesně se zabýval Reinhard Heydrich s ohledem na okultní bádání, není známo, 443 00:53:09,833 --> 00:53:15,218 protože vyvraždili všechny včetně horníků, aby se nikdo nemohl o ničem prořeknout. 444 00:53:15,338 --> 00:53:35,371 Proto samozřejmě tu iniciativu na odvrácení občanské války v Československu globalisté umožnili. 445 00:53:35,491 --> 00:53:46,534 To ovšem neznamená, že proti Sovětskému svazu nebyla rozpoutána hysterie. 446 00:53:46,654 --> 00:53:55,587 A v tom roce 1968 byly hned spuštěny i další procesy. 447 00:53:55,707 --> 00:54:03,278 A konkrétně šlo o ty studentské nepokoje, ke kterým zorganizovali i stávku pracujících, 448 00:54:03,398 --> 00:54:09,014 kterých vyšlo téměř 10 miliónů a vůbec nechápali, zač a nač vlastně protestují, 449 00:54:09,134 --> 00:54:14,911 a že ve skutečnosti bojují proti vlastnímu státu. No a de Gaulle byl přinucen odstoupit. 450 00:54:15,031 --> 00:54:19,051 Jenže to stále nevyřešilo problém. Zdroje nestačily. 451 00:54:19,171 --> 00:54:27,625 Sovětský svaz ideologicky v boji se Západem vyhrál a výsledkem tohoto vítězství se stalo to, 452 00:54:27,745 --> 00:54:34,150 že 14. (15.) srpna 1971 Richard Nixon přiznal, v podstatě kapituloval, a prohlásil, 453 00:54:34,270 --> 00:54:43,203 že dolar už nadále nebude krytý zlatem a bude devalvován. 454 00:54:43,323 --> 00:54:48,927 A to byl okamžik, kdy mohl Sovětský svaz upevnit své ideologické vítězství, jenže to ne. 455 00:54:49,047 --> 00:54:54,514 SSSR jim absolutně šel na ruku a prohlásil, že teď bude obchodovat jenom v dolarech! 456 00:54:54,634 --> 00:54:58,992 Všichni chtěli obchodovat v rublech, protože se jednalo o nejstabilnější měnu 457 00:54:59,112 --> 00:55:03,035 a nejstabilněji se rozvíjela sovětská ekonomika, samé takové příklady, 458 00:55:03,155 --> 00:55:09,793 jenže ve vedení byli jen zrádci, samí zrádci, jak Brežněv, tak i Suslov a všichni ti ostatní. 459 00:55:09,913 --> 00:55:21,190 A oni prohlásili: „To ne, naším cílem je zničit SSSR a udělat z něj, z Ruska surovinový přívěšek Západu 460 00:55:21,310 --> 00:55:25,940 a my sami se chceme stát lokajíčky Západu.“ 461 00:55:26,060 --> 00:55:35,107 Čehož jejich následovníci jako Čubajz, Kudrin, Gajdar, Šuvalov, Medvěděv a další nakonec dosáhli, 462 00:55:35,227 --> 00:55:39,947 stát se pro Západ jeho lokajíčky a okrádat svůj stát. 463 00:55:40,067 --> 00:55:45,099 Jaké to bude mít následky pro Rusko, jim bylo vřele ukradené. 464 00:55:45,219 --> 00:55:49,559 Tak to by bylo ve zkratce k těm událostem roku 1968. 465 00:55:49,679 --> 00:55:54,355 Ale znovu opakuji, že ty události jsou velice zajímavé a analyzované mohou být z jakéhokoliv aspektu. 466 00:55:54,475 --> 00:56:02,250 Tenkrát se odehrálo i velice unikátní mistrovství Evropy. Co všechno se jen v tom roce 1968 nedělo. 467 00:56:02,370 --> 00:56:13,536 Vražda Martina Luthera Kinga, vražda Roberta Kennedyho, Prohlášení o založení černé Ameriky. 468 00:56:13,656 --> 00:56:19,691 Bylo toho neuvěřitelně mnoho. Šlo o jednu z přelomových etap. 469 00:56:19,811 --> 00:56:24,999 A že to našlo své vyjádření v takových okamžicích, projevech, bylo výsledkem toho, 470 00:56:25,119 --> 00:56:29,438 že se na Západě nakupily neřešené problémy, 471 00:56:29,558 --> 00:56:33,988 které bylo třeba z vnějšího pohledu řešit jiným způsobem. 472 00:56:34,108 --> 00:56:38,493 Ale přitom to nesmělo ohrozit západní stabilitu, proto jsem četl ta hesla, 473 00:56:38,613 --> 00:56:48,819 jak proti kapitalismu protestovali pracující a studenti v Paříži. 474 00:56:48,939 --> 00:56:55,433 A sami tak zbourali státní řízení, které bylo hrozbou nejen pro USA, 475 00:56:55,553 --> 00:57:01,595 ale i pro globální řízení, protože de Gaulle se orientoval na spolupráci se SSSR. 476 00:57:01,715 --> 00:57:04,606 A kdyby se tato spolupráce prohlubovala, 477 00:57:04,726 --> 00:57:10,182 tak by de Gaulle také nemusel dovolit tak zjevně pošlapávat zájmy celého světa 478 00:57:10,302 --> 00:57:12,943 ve prospěch nadnárodního řízení. 479 00:57:13,063 --> 00:57:20,108 A v roce 1971 by de Gaulle mohl dosáhnout toho, aby se neobchodovalo v dolarech, ale v rublech, 480 00:57:20,228 --> 00:57:24,012 proto se ho předem potřebovali zbavit. 481 00:57:24,132 --> 00:57:31,540 Strávili jsme téměř hodinu jen na první otázce a máme jich ještě několik. 482 00:57:31,660 --> 00:57:42,219 Promiňte, ale bylo to velice ve zkratce. Jen letem světem po takových vrcholcích. 483 00:57:42,749 --> 00:57:53,734 Další otázka je spojena s podivnou, jak píšou naši uživatelé návštěvou Putina v Rakousku, 484 00:57:53,854 --> 00:58:00,216 kam přijel na svatbu rakouské ministryně zahraničí Karin Kneisslové. 485 00:58:00,336 --> 00:58:05,555 A podivné je na tom to, proč tato ve své podstatě soukromá návštěva, 486 00:58:05,675 --> 00:58:10,584 byla v televizi, jakoby šlo o státní návštěvu. Proč se to v té televizi vůbec objevilo? 487 00:58:10,704 --> 00:58:13,184 - Vždyť Putin si mohl zajet… - Nu promiňte, 488 00:58:13,304 --> 00:58:20,671 dnes žijeme v kapitalistickém systému a v mediálním světě existuje takový pojem celebrity, 489 00:58:20,791 --> 00:58:25,744 tedy známí lidé, na které je upnuta světová pozornost. 490 00:58:25,864 --> 00:58:32,012 Cokoliv ti lidé dělají ve svém soukromém životě, se stává předmětem všeobecné pozornosti. 491 00:58:32,132 --> 00:58:36,963 Na tom je například založena televizní show Kim Kardashianové. 492 00:58:37,083 --> 00:58:41,720 Ona svůj soukromý život vystavuje na odiv a dostává za to peníze. 493 00:58:41,840 --> 00:58:48,278 Putin je ve světě politik číslo jedna, to uznávají všichni. 494 00:58:48,398 --> 00:58:57,890 Nu, když jsou ve France 2 schopni napsat, že politikem číslo jedna ve světě je Macron 495 00:58:58,010 --> 00:59:04,994 a důkazem toho je, že ho uvítal sám Putin, když přijel na mistrovství světa, 496 00:59:05,114 --> 00:59:07,630 tak to o něčem vypovídá. 497 00:59:07,750 --> 00:59:12,838 Takže ta pozornost se k Putinovi upírá už jen proto, že je to Putin, 498 00:59:12,958 --> 00:59:24,378 protože on řeší otázky na úrovni globálního významu, které mají dopad na všechny lidi. 499 00:59:24,498 --> 00:59:31,096 Proto by tu ta pozornost tisku v každém případě byla. 500 00:59:31,216 --> 00:59:35,661 Skutečnost, že byla omezena a to i z naší strany, 501 00:59:35,781 --> 00:59:44,180 když tam byl pouze jeden novinář, který měl právo natáčet, protože jde o osobní Putinův doprovod, 502 00:59:44,300 --> 00:59:48,423 je také objektivní danost, které se nevyhnete. 503 00:59:48,543 --> 00:59:56,010 A že tam nebyla připuštěna média, že se nejednalo o píár akci, to je také objektivní danost. 504 00:59:56,130 --> 01:00:03,917 Ta Putinova návštěva je normálním lidským krokem 505 01:00:04,037 --> 01:00:11,504 a navíc, dokdy budeme v té mediální sféře tahat za kratší konec provazu? 506 01:00:11,624 --> 01:00:14,783 Je načase začít normálně pracovat. 507 01:00:14,903 --> 01:00:25,263 A když se to navíc shoduje s normálním lidským chováním, tak se holt spojí příjemné s užitečným. 508 01:00:25,383 --> 01:00:32,502 Ale to je velice krátce. Tu hlubší podstatu zatím ponecháme stranou. 509 01:00:32,622 --> 01:00:36,973 Další otázka je od Maxima z Doněcku. 510 01:00:37,093 --> 01:00:39,999 Valeriji Viktoroviči, projekt Malorusko se ruší? 511 01:00:40,119 --> 01:00:42,234 V žádném případě. 512 01:00:42,354 --> 01:00:51,244 Okomentujte situaci na Donbasu, kam to všechno spěje. Zrušení voleb v republikách DLR a LLR, 513 01:00:51,364 --> 01:00:56,437 prodloužení zplnomocnění Zacharčenkovi a jeho zástupci Pasečnikovi a lidovým radám republiky. 514 01:00:56,557 --> 01:01:02,043 Únik informací o Putinově návrhu Trumpovi organizovat na Donbasu referendum 515 01:01:02,163 --> 01:01:06,995 a výsledky setkání Putina a Merkelové s ohledem na Ukrajinu, kam odletěl z Rakouska. 516 01:01:07,115 --> 01:01:11,074 Proč se vůbec gosudar schází s babičkou, 517 01:01:11,194 --> 01:01:15,586 která si ve vlastním státě nedokáže udělat pořádek, protože je vazalem USA? 518 01:01:15,706 --> 01:01:18,767 O čem s ní může už pátým rokem jednat o Ukrajině? 519 01:01:18,887 --> 01:01:21,276 Ona je snad z hlediska řízení nezpůsobilá? 520 01:01:21,396 --> 01:01:25,382 Ona snad je jako Gorbačov v prosinci, vydává nařízení a nikdo je neplní? 521 01:01:25,502 --> 01:01:31,468 Nebo je výkonnou politickou činitelkou a plně způsobilou státní činitelkou? 522 01:01:31,588 --> 01:01:34,074 Ona je plně způsobilou státní činitelkou. 523 01:01:34,194 --> 01:01:39,300 Práce s každým státním činitelem, ať už je podřízen jakémukoliv řízení, 524 01:01:39,420 --> 01:01:45,568 je pro každého objektivní nezbytností z hlediska převzetí a vstupu do řízení. 525 01:01:45,688 --> 01:01:54,663 Řízení je proces informační, šíření informací je řízení, jako jsou besedy s lídry států 526 01:01:54,783 --> 01:01:57,419 a to tím spíše tohoto druhu. 527 01:01:57,539 --> 01:02:04,153 Jedná se o nezbytnou podmínku řízení. To je přece věc ležící přímo na povrchu. 528 01:02:04,273 --> 01:02:12,111 Co se týká situace Ukrajiny a jejích výhledů. 529 01:02:12,231 --> 01:02:17,621 Vrátíme se k Československu a k těm událostem roku 1968. 530 01:02:17,741 --> 01:02:25,314 Je takový pojem, takové ruské přísloví: Když se páni perou, tak cucky létají z jejich poddaných. 531 01:02:26,018 --> 01:02:32,951 A ať už si to přejeme či ne, jedná se o objektivní danost světové globální politiky. 532 01:02:33,071 --> 01:02:42,428 Už jsem nejednou říkal, že států, které jsou prohlášeny za státy, je na naší planetě mnoho, 533 01:02:42,548 --> 01:02:48,688 ale že těch, kteří reálně disponují svou státní suverenitou je na planetě Zemi málo. 534 01:02:48,808 --> 01:02:56,624 A že aby se stát alespoň nějakým způsobem začal stávat státem, 535 01:02:56,744 --> 01:03:02,064 je nutné, aby měl minimálně 10 miliónů obyvatel. 536 01:03:02,184 --> 01:03:05,805 To je sice nezbytná, ale nedostatečná podmínka. 537 01:03:05,925 --> 01:03:14,113 Proto se státy i s větším počtem obyvatel často nedokážou stát skutečným státem 538 01:03:14,233 --> 01:03:21,651 a v daném případě je toho příkladem Ukrajina nebo jakýkoliv stát v Africe, 539 01:03:21,771 --> 01:03:27,620 JAKÝKOLIV s výjimkou států Maghrebu, tam je to něco trochu jiného. 540 01:03:27,740 --> 01:03:36,424 Pro všechny ostatní koloniální státy platí tato dynamika. 541 01:03:36,544 --> 01:03:42,833 10 miliónů je tedy nezbytná, ale nedostatečná podmínka. 542 01:03:42,953 --> 01:03:51,609 Mnohým se nelíbí, jak jsou rozdělovány státy a národy. 543 01:03:51,729 --> 01:03:56,615 Sovětský svaz uchvátil to, Sovětský svaz uchvátil ono… 544 01:03:56,735 --> 01:04:03,548 Já však musím říci a přesněji připomenout, že Sovětský svaz neudělal nic, 545 01:04:03,668 --> 01:04:06,436 za celou svou historii neudělal nic, 546 01:04:06,556 --> 01:04:13,451 co by vycházelo za rámec mezinárodních, mezinárodního zákonodárství. 547 01:04:13,571 --> 01:04:25,143 A konkrétně připomenu, že v roce 1938, když se rozhodli, že Československu odeberou Sudety, 548 01:04:25,263 --> 01:04:31,050 tak československého prezidenta Beneše pozvali na tuto sešlost 549 01:04:31,170 --> 01:04:36,667 Velké Británie, USA, Francie a Ameriky, oj Německa, 550 01:04:36,787 --> 01:04:41,332 kde si poseděl v předpokoji, a potom mu prostě oznámili rozhodnutí. 551 01:04:41,452 --> 01:04:43,444 To je vše a Sudety jim sebrali. 552 01:04:43,564 --> 01:04:50,892 A nikdo ve světě se nepozastavil nad tím, že by to bylo provedeno nelegitimně. 553 01:04:51,012 --> 01:04:55,293 A proč? Protože to bylo provedeno legitimně. 554 01:04:55,413 --> 01:05:00,892 Ve vztahu k Sovětskému svazu si vezmeme jiný příklad. 555 01:05:01,012 --> 01:05:07,494 V roce 1939 Sovětský svaz učinil Finsku návrh: 556 01:05:07,614 --> 01:05:13,515 „Vzhledem k tomu, že je vaše hranice příliš blízko k našemu Leningradu, pojďme ji posunout 557 01:05:13,635 --> 01:05:21,104 a my vám za to oddělíme daleko větší kus území s daleko větším přírodním bohatstvím.“ 558 01:05:21,912 --> 01:05:29,396 Jenže ne, finští nacionalisté, kteří už viděli Velké Finsko až k Jeniseji, 559 01:05:29,516 --> 01:05:32,599 vyprovokovali válku a Sovětský svaz prý nebyl v právu. 560 01:05:32,719 --> 01:05:34,448 Jak to, že nebyl v právu? 561 01:05:34,568 --> 01:05:38,480 V Mnichově na to právo měli a Sovětský svaz právo neměl? 562 01:05:38,600 --> 01:05:40,364 Když šlo o jedno a to samé? 563 01:05:40,484 --> 01:05:45,716 A když navíc Sovětský svaz na rozdíl od Mnichova navrhl výměnu území, 564 01:05:46,526 --> 01:05:49,942 a pro Finsko objektivně výhodnou? 565 01:05:50,062 --> 01:05:54,836 Tak proč Sovětský svaz nebyl v právu? Protože šlo o Rusy, o Rusko. 566 01:05:54,956 --> 01:06:01,667 A jestliže připojení, tedy likvidace Jugoslávie, bombardování Jugoslávie, 567 01:06:01,787 --> 01:06:08,833 vytvoření Kosovského státu je v pořádku, přestože tím bylo porušeno veškeré mezinárodní právo, 568 01:06:08,953 --> 01:06:17,930 tak ve vztahu k Rusku referendum na Krymu a návrat Krymu do Ruska v pořádku nejsou, 569 01:06:18,050 --> 01:06:22,882 přestože zde byly naopak dodrženy veškeré body mezinárodního práva. 570 01:06:23,002 --> 01:06:28,054 Ještě tu uvádějí příklad připojení NDR k NSR. Nakolik to bylo legitimní. 571 01:06:28,174 --> 01:06:40,296 Tato otázka se týká pouze Krymu a já měl na mysli radikálnější kroky, 572 01:06:40,416 --> 01:06:44,478 kdy zlikvidovali Jugoslávii a vytvořili nikdy neexistující státy, 573 01:06:44,598 --> 01:06:49,815 když pozabíjeli Srby, přivezli tam Albánce a řekli, že se jedná o odvěké albánské území. 574 01:06:49,935 --> 01:06:54,849 Nu ano, jedná se o sporné území mezi Albánií a Jugoslávií, tedy Srbskem, 575 01:06:54,969 --> 01:07:02,194 ale nejedná se o žádné odvěké albánské území, je třeba znát dějiny. 576 01:07:02,314 --> 01:07:04,657 Oč tedy jde? 577 01:07:04,777 --> 01:07:18,137 Všichni asi znáte ten případ, kdy se Churchill obrátil na Stalina s návrhem, aby jim přenechal Krym. 578 01:07:18,257 --> 01:07:23,694 To je také velice unikátní případ na samostatné povídání, ale nebudeme odbíhat stranou. 579 01:07:23,814 --> 01:07:27,573 Ano, o tom jak ho Stalin odpálkoval. 580 01:07:27,693 --> 01:07:36,184 To je samostatný příběh odkud se vzal ten požadavek na Krym, ale o tom teď nemluvíme. 581 01:07:36,304 --> 01:07:39,870 Churchill se obrátil ke Stalinovi: 582 01:07:39,990 --> 01:07:47,710 „Dej nám Krym a my ti za to dáme jakýkoliv kus Evropy, na který si ukážeš, ten ti odřízneme.“ 583 01:07:47,830 --> 01:07:54,147 O jaké suverenitě těch nařezaných států se tedy dá mluvit, jestliže to nabízel Churchill? 584 01:07:54,267 --> 01:07:57,174 Když je nabízel Churchill? 585 01:07:57,294 --> 01:08:00,254 A proč si mohl Churchill dovolit učinit takový návrh? 586 01:08:00,374 --> 01:08:09,993 Z jednoho jednoduchého důvodu, že veškeré mezinárodní rozčlenění Evropy je založeno na dvou základech. 587 01:08:10,113 --> 01:08:25,124 Na Curzonově plánu na vytvoření nových hranic států a na Locarnských dohodách z roku 1925. 588 01:08:25,244 --> 01:08:35,636 Když se vyjasnilo, že nově vytvořené státy po zlikvidovaném Rakousko-Uherském, Německém a Ruském impériu 589 01:08:35,756 --> 01:08:45,660 nebyly zformovány úplně ideálně, a že z dějinného hlediska budou nutné změny těchto hranic. 590 01:08:45,780 --> 01:08:53,174 Na tom jednání v Locarnu je to i zaznamenáno, že nově nařezané státy mají jen konvenční hranice, 591 01:08:53,294 --> 01:09:00,379 které vítězné státy mohou změnit v jakémkoliv okamžiku. 592 01:09:00,499 --> 01:09:08,426 Když proto Benešovi řekli, že od Československa odříznou Sudety, tak co mohl dělat? 593 01:09:08,546 --> 01:09:14,204 Když sice vytvořili stát, ale bez žádné suverenity? 594 01:09:14,324 --> 01:09:22,250 Jediným pokusem ukotvit alespoň nějakou suverenitu těch příhraničních států, 595 01:09:22,370 --> 01:09:30,328 které byly nově vytvořeny na základě Rakousko- Uherského, Německého a Ruského impéria, 596 01:09:30,448 --> 01:09:38,279 byl návrh Sovětského svazu na Helsinské konferenci v roce 1975, 597 01:09:38,399 --> 01:09:44,406 aby hranice uznané po 2. světové válce byly prohlášeny za neměnné. 598 01:09:45,515 --> 01:09:51,765 Ale Západ, který s tím jako vždy pokrytecky souhlasil, 599 01:09:51,885 --> 01:09:57,293 to sám porušil a ze všeho opět obviňují Rusko, SSSR, 600 01:09:57,413 --> 01:10:00,920 že tam Rusko není v právu, tady není v právu. 601 01:10:01,040 --> 01:10:06,924 Západ nikdy nepřistupoval k tomu, aby někomu konkrétně potvrdil hranice. 602 01:10:07,044 --> 01:10:13,209 Když si proto někdo myslí, že hranice Česka, Slovenska, Polska, Maďarska 603 01:10:13,329 --> 01:10:18,526 jim někdy někým byly zaručeny, tak se plete. 604 01:10:18,646 --> 01:10:26,748 Ten pokus SSSR z roku 1975, aby jim jejich hranice byly garantovány, byl zlikvidován společně se SSSR. 605 01:10:26,868 --> 01:10:35,933 A suverenita těch států je závislá jen na tom zda jim Rusko tu suverenitu dokáže ubránit nebo ne. 606 01:10:36,053 --> 01:10:44,999 Ale ty protiruské nálady v Maďarsku založené na roku 1956, zcela na ruby překroucené, jen aby to bylo proti Rusku, 607 01:10:45,119 --> 01:10:49,724 v Československu proti SSSR, jen aby to bylo proti Rusku, 608 01:10:49,844 --> 01:10:55,587 v Polsku rok 1956, 1968, osmdesátá léta, jen aby to bylo proti Rusku, 609 01:10:55,707 --> 01:11:00,422 povedou k tomu, že si je jednoduše přerozdělí. 610 01:11:00,542 --> 01:11:06,504 Jestliže nebude Rusko, nebude jim kdo mít zaručovat jejich hranice, ale oni si to neuvědomují. 611 01:11:06,624 --> 01:11:14,876 Ti, kteří ty protiruské kampaně organizují, mají opět jen jednu touhu, zavděčit se Západu. 612 01:11:14,996 --> 01:11:27,530 Proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že se nesmíte dívat na to, co se děje na Ukrajině. 613 01:11:27,650 --> 01:11:37,328 Ukrajina je území nikoho, jehož budoucnost se teď řeší na nadnárodní úrovni 614 01:11:37,448 --> 01:11:45,327 a to i prostřednictvím takových jednání, důvěrných jednání s Angelou Merkelovou, 615 01:11:45,447 --> 01:11:56,309 kdy jí ukazují, jak by měla vystoupit proti zájmům USA v zájmu Německa a v zájmu evropských států. 616 01:11:56,429 --> 01:12:03,228 Protože zájmy evropských států bezprostředně ovlivňují i německé zájmy, budoucnost Německa, jeho stabilitu. 617 01:12:03,348 --> 01:12:08,835 A v souladu s tím bude potom vyřešena otázka Ukrajiny. 618 01:12:08,955 --> 01:12:15,599 V zájmu Německa je, aby se Ukrajina přesunula jako jednotný a nedělitelný stát do ruského světa, 619 01:12:15,719 --> 01:12:19,945 kde bude Ukrajině zaručeno neutrální postavení, 620 01:12:20,065 --> 01:12:24,189 dokud ze sebe nevykoření banderismus a „svidomost“ 621 01:12:25,552 --> 01:12:30,156 a nerozhodne se jak dál. 622 01:12:30,276 --> 01:12:36,791 To znamená, že státnost bude Ukrajině zaručena, 623 01:12:36,911 --> 01:12:42,244 ale státem nikdy nebyla a nikdy nebude, to je objektivní danost. 624 01:12:42,364 --> 01:12:45,922 Proto je třeba pracovat a je třeba vést ta jednání. 625 01:12:46,042 --> 01:12:51,554 Povšimněte si, že těch minských jednání, Minských dohod se domáhal Putin, 626 01:12:51,674 --> 01:12:56,672 a teď všichni vyžadují, aby Minské dohody plnilo Rusko. 627 01:12:56,792 --> 01:13:00,633 A jak je může plnit Rusko, když je mají plnit jiní? 628 01:13:00,753 --> 01:13:04,414 Rusko je jen jejich garantem, stejně jako Francie a Německo. 629 01:13:04,534 --> 01:13:10,942 Francie a Německo teď budou muset čelit USA. 630 01:13:11,062 --> 01:13:13,390 Kdybychom se s ní nesetkávali, 631 01:13:13,510 --> 01:13:21,044 tak by to znamenalo ponechat Merkelovou samotnou, vystavenou tlaku americké elity, 632 01:13:21,164 --> 01:13:23,327 která už je úplně mimo sebe. 633 01:13:23,447 --> 01:13:31,865 Vždyť už začali jít i po Kissingerovi. Ani jsou mimo sebe, ve stavu hysterie, oni začali šílet. 634 01:13:31,985 --> 01:13:34,354 Jejich poslední šance jim mizí. 635 01:13:34,474 --> 01:13:42,008 Oni nechápou, že realizace té jejich poslední šance by znamenala světový kolaps civilizace na planetě Zemi. 636 01:13:42,128 --> 01:13:47,027 Americká státní elita ani podpindosníci po celém světě to nechápou. 637 01:13:49,558 --> 01:14:00,153 Nemůžete ponechávat procesům řízení volný průběh, proto když nabídli Putinovi, 638 01:14:00,273 --> 01:14:06,346 aby přijel na svatbu do Rakouska, jako takový rituální návrh, jakých jsou tisíce, 639 01:14:06,466 --> 01:14:11,222 tak mohl Putin jako státní činitel říci: „Já bych rád, ale jsem moc pracovně vytížený…“ 640 01:14:11,342 --> 01:14:17,661 Jenže Putin to vyhodnotil a řekl: „Ne. Já právě budu projíždět okolo, tak se tam zastavím.“ 641 01:14:17,781 --> 01:14:27,125 Normální přátelské vztahy a normální lidské informování o nich, to je zcela jiný směr. 642 01:14:27,598 --> 01:14:37,937 Přijel do Německa a tam si také promluvil. A ten závan návštěvy na svatbě nevyprchal. 643 01:14:38,057 --> 01:14:44,923 Přitom by bylo možné o tom velmi mnoho povědět, ale neuděláme to, protože je příliš brzy, 644 01:14:45,043 --> 01:14:51,681 neboť nikdo neporozuměl tomu, co bylo provedeno. Je totiž napřed nutné mít informační základnu. 645 01:14:51,801 --> 01:14:56,230 My neustále musíme začínat od nuly. Všechno, o čem mluvím… 646 01:14:56,350 --> 01:15:01,435 Bylo by možné toho říci hodně a obsažněji, jenže je nutné začínat od nuly. 647 01:15:01,555 --> 01:15:07,212 Všechno to, o čem jsem mluvil v souvislosti s událostmi roku 1968, nikde žádným způsobem nezaznívá. 648 01:15:07,332 --> 01:15:15,940 Obecné povědomí, že na tom něco je, tu je, ale pojmenovat to nikdo neumí. A proč? 649 01:15:16,060 --> 01:15:21,373 Protože neznají teorii řízení, neznají Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 650 01:15:21,493 --> 01:15:25,662 To je všechno. Zato se všichni věnují geopolitice. 651 01:15:25,782 --> 01:15:32,914 A to, že jim dodělává jeden ze segmentů geopolitiky, té jejich Anakondy, Turecko, to vysvětlí jak? 652 01:15:33,034 --> 01:15:36,761 Prý civilizace souše a moře. 653 01:15:39,959 --> 01:15:50,018 Další otázka. Nedávno premiér Medvěděv navštívil jeden z našich nejvýchodnějších regionů, 654 01:15:50,138 --> 01:15:56,465 Kamčatský kraj a prohlásil tam následující, cituji: „Mohu říci jen jedno, 655 01:15:56,585 --> 01:16:01,534 bude-li následovat něco typu zákazu činností bank, či použití té či oné měny, 656 01:16:01,654 --> 01:16:06,499 tak to bude moci být nazváno zcela přímo, znamenalo by to vyhlášení ekonomické války. 657 01:16:06,619 --> 01:16:10,710 A na tuto válku bude nutné reagovat ekonomickými metodami, politickými 658 01:16:10,830 --> 01:16:17,278 a v nutném případě i jinými metodami a naši američtí přátelé si to musí uvědomit“, prohlásil Medvěděv. 659 01:16:17,398 --> 01:16:22,788 Mohl byste to dešifrovat, ten výraz i jinými metodami? 660 01:16:22,908 --> 01:16:30,935 Co tam dešifrovat? Pes, který štěká, nekouše. Medvěděv je absolutní nula. 661 01:16:31,055 --> 01:16:36,078 Naši američtí přátelé ho dávno mají v kapse, 662 01:16:36,198 --> 01:16:42,373 takže po žádných jeho vyzývavých prohlášeních nenásledují činy. 663 01:16:42,493 --> 01:16:49,636 Jde jen o pokus trochu využít situace a určitým způsobem se prezentovat. 664 01:16:49,756 --> 01:16:55,999 Nesmíte zapomínat, že právě uplynulo výročí války 888 (08.08.2008.) 665 01:16:56,119 --> 01:17:03,312 a existují dva její konkrétní viníci, kteří si sednou na stejnou lavici obžalovaných. 666 01:17:03,432 --> 01:17:08,446 Ten první je Saakašvili a ten druhý je Dmitrij Anatoljevič Medvěděv. 667 01:17:08,566 --> 01:17:18,191 Kdyby Američané neměli na tisíc procent zaručeno, že Rusku budou moci plivnout do ksichtu, 668 01:17:18,311 --> 01:17:23,734 že se Rusko ani nepohne a nebude Osetii bránit, 669 01:17:23,854 --> 01:17:30,774 tak by nikdy nevydali rozkaz tomu svému pudlíkovi Saakašvilimu, aby zaútočil. 670 01:17:30,894 --> 01:17:37,492 Ze své strany Medvěděv splnil všechno a my jsme absolutně prohráli informační válku, zcela, 671 01:17:37,612 --> 01:17:42,443 protože seděl, čekal a před svými páníčky ani nepípnul. 672 01:17:42,563 --> 01:17:46,493 Vůbec nejednal o problému ochrany Severní Osetie, 673 01:17:46,613 --> 01:17:52,312 vůbec se nesnažil pozvednout mezinárodní mínění proti tomu vpádu a genocidě, 674 01:17:52,432 --> 01:17:57,455 kterou tam prováděli gruzínští fašisté na osetinském území. 675 01:17:57,575 --> 01:18:06,874 Pořád čekal, až se to všechno samo nějak vyřeší a Sarkozy, který měl uzavřít s Medvěděvem jednu dohodu, 676 01:18:06,994 --> 01:18:12,242 podle které by Kavkaz připadl NATO, byl nucen uzavřít jinou dohodu. 677 01:18:12,362 --> 01:18:18,929 Vždyť také Sarkozy fňukal, když snažně prosil Putina v Pekingu, abychom na to nereagovali, 678 01:18:19,049 --> 01:18:21,147 že s Medvěděvem je to dohodnuté. 679 01:18:21,267 --> 01:18:25,551 A Medvěděv všechno splnil a kvůli němu jsme prohráli informační válku. 680 01:18:25,671 --> 01:18:30,501 Všichni se pokoušeli získat komentáře prezidenta, úředníků. 681 01:18:30,621 --> 01:18:34,616 Kdyby to Medvěděv Američanům nezaručil, 682 01:18:34,736 --> 01:18:41,720 nepracoval v této matrici genocidy osetinského národa a ponížení a ničení Ruska, 683 01:18:41,840 --> 01:18:47,668 tak by mluvil ze všech možných tribun. 684 01:18:48,799 --> 01:18:52,914 Medvěděvův proamerický postoj je dávno známý. 685 01:18:53,034 --> 01:19:00,798 Jen si vzpomeňte, s jakou radostí odsoudil libyjský lid k občanské válce a krveprolití. 686 01:19:00,918 --> 01:19:08,591 Stačilo, aby tehdy podpořil Putina, který řekl: „Co je to za nový křížový pochod organizovaný proti Libyi? 687 01:19:08,711 --> 01:19:16,744 A Medvěděv? Hystericky vykřikoval: „Kdo tu určuje vnější politiku, já nebo premiér? Bombardujte.“ 688 01:19:19,676 --> 01:19:26,234 Takže to, co říká Medvěděv, je všechno na dvě věci. 689 01:19:26,354 --> 01:19:34,985 Je to jen pokus, vypadat inteligentně za nově vzniklých okolností: 690 01:19:35,105 --> 01:19:41,414 „Teď všichni brojí proti Američanům, tak se něčím musím připojit.“ 691 01:19:41,534 --> 01:19:46,011 Prý vyhlášení války… A s jakými následky? Vždyť on nic neřekl. 692 01:19:46,131 --> 01:19:52,375 Putin vždy vše řekne jasně: „Vy nám něco vyhlašujete? Tak vězte, že následovat bude to a to.“ 693 01:19:52,495 --> 01:19:59,994 A tenhle? Prý nám tím vyhlásí válku a co dál? Ty jako státní úředník budeš kapitulovat, nebo jim nějak odpovíš? 694 01:20:00,114 --> 01:20:07,066 Řekl něco v tom smyslu? Ne. Ale dělat ramena, to by mu šlo. 695 01:20:07,186 --> 01:20:12,209 Řekli mu, aby zajistil penzijní reformu, která zničí Rusko 696 01:20:12,329 --> 01:20:16,710 a on za ní bojuje s houževnatostí hodnou lepšího využití. 697 01:20:16,830 --> 01:20:23,525 Takže proč vůbec s Medvěděvem ztrácet čas? A ano. Ještě jedno chci říci. 698 01:20:23,645 --> 01:20:31,626 Bohužel v blízké budoucnosti nevidím nikoho vhodnějšího do funkce premiéra, než je Medvěděv. 699 01:20:31,746 --> 01:20:40,048 To jsem se nezbláznil, to je objektivní hodnocení všech souhrnných prvků řízení. 700 01:20:40,168 --> 01:20:44,640 - A ještě jedna otázka. - Ano. 701 01:20:44,760 --> 01:20:48,876 Čím je podmíněn takový otevřeně tvrdý Erdoganův postoj? 702 01:20:48,996 --> 01:20:56,626 Ve vztahu k USA, ke státním elitám. Hodlá například znárodnit tureckou centrální banku, jak sám řekl. 703 01:20:56,746 --> 01:21:00,407 Je očividné, že se všemožně snaží zbavit státních elit. 704 01:21:00,527 --> 01:21:03,519 A to vyvolává otázku, zda by Putin také nemohl 705 01:21:03,639 --> 01:21:06,990 tímto tvrdým způsobem například zaútočit na naši centrální banku. 706 01:21:07,110 --> 01:21:10,720 Už jsme se bavili o tom, že je třeba jednat plánovitě a s rozmyslem, 707 01:21:10,840 --> 01:21:15,864 neboť naše státní elita nás může destabilizovat zevnitř jako v případě Sajano-Šušenské hydroelektrárny. 708 01:21:15,984 --> 01:21:20,699 To znamená, že Erdoganovi je stabilita jeho státu ukradená? Když vede válku takto otevřeně? 709 01:21:20,819 --> 01:21:24,840 Nebo už není státní elita v Turecku tak silná, aby zařídila kolaps státu? 710 01:21:24,960 --> 01:21:30,600 Erdoganovi je skutečně ukradené, co bude s Tureckem a žádnou válku s nikým nevede. 711 01:21:30,720 --> 01:21:34,860 On bojuje jen o jedno, aby byl v Turecku carem, sultánem 712 01:21:34,980 --> 01:21:38,600 a přitom ničí Turecko a připravuje ho o jeho budoucnost. 713 01:21:38,720 --> 01:21:46,176 S americkou státní elitou Erdogan nebojuje, a ke všemu co dělá, 714 01:21:46,296 --> 01:21:52,168 je určitým způsobem ponoukán zvnějšku z jednoho jednoduchého důvodu. 715 01:21:52,288 --> 01:22:03,368 Turecko už teď existuje příliš dlouho navzdory Lausannské smlouvě z roku 1923 716 01:22:03,488 --> 01:22:07,105 a mělo dávno přestat existovat. 717 01:22:07,225 --> 01:22:13,789 Je třeba ho začlenit do nových reálií a těmi novými reáliemi je nové centrum koncentrace řízení Írán. 718 01:22:13,909 --> 01:22:17,550 A mimochodem, zde je velice zajímavá situace okolo Kaspického moře. 719 01:22:17,670 --> 01:22:25,716 Je tam toho hodně. Takže co reálně dělá Erdogan? 720 01:22:25,836 --> 01:22:35,488 Jak my, tak i globalisté vidíme jednu jednoduchou věc, že Erdogan vždy jedná na základě principu: 721 01:22:35,608 --> 01:22:40,181 Donuť hlupáka modlit se Bohu, on si horlivostí čelo rozbije. 722 01:22:40,301 --> 01:22:43,974 Takže stačí Erdoganovi nepřekážet, on to Turecko zlikviduje sám. 723 01:22:44,094 --> 01:22:55,175 On vyřeší ten úkol, který měl být vyřešen už dávno prostřednictvím masové migrace do Evropy, 724 01:22:55,295 --> 01:23:02,428 která měla smést Evropu, Turecko se mělo zhroutit atd., já už jsem ten scénář popisoval mnohokrát. 725 01:23:02,548 --> 01:23:13,461 Přitom však také záleží na tom, pod čí řízení se Turecko dostane. 726 01:23:13,581 --> 01:23:18,939 A tak, aby to nebylo Rusko a nezískalo svůj Anatolský federální okruh, 727 01:23:19,059 --> 01:23:24,675 Turecko přesměrovávají na Írán, tvoří pevné vazby na Írán. 728 01:23:24,795 --> 01:23:27,864 A co dělá Erdogan? 729 01:23:27,984 --> 01:23:36,762 Erdogan dělá všechno pro to, aby se světový kreditně-finanční systém založený na dolaru nezhroutil. 730 01:23:36,882 --> 01:23:43,634 Už jsme nejednou mluvili o tom, že nás čekají události, 731 01:23:43,754 --> 01:23:53,399 které musí tak či onak vyřešit krizi platební neschopnosti v USA. 732 01:23:53,519 --> 01:24:01,557 USA se blíží k defaultu, který je analogický tomu v Rusku z roku 1998 a je třeba se mu nějak vyhnout. 733 01:24:01,677 --> 01:24:07,464 Ten konflikt mezi Tureckem a USA tomu dobře napomáhá. 734 01:24:07,584 --> 01:24:14,577 Víte, velmi mne baví, když se dívám na to, jak tam v Turecku manifestačně ničí dolary. 735 01:24:14,697 --> 01:24:23,000 Pochopte jednoduchou věc. Ty dolary natiskli a získali díky nim zdroje. 736 01:24:23,120 --> 01:24:30,683 A když ten dolar zničíte, tak oni za něj své zdroje už získali a je to tedy čistě váš problém, když ho zničíte. 737 01:24:30,803 --> 01:24:39,234 Vy ho ničíte ho na úkor vlastní zdrojové stability, což jen napomáhá udržovat zdrojovou stabilitu USA. 738 01:24:39,354 --> 01:24:43,284 To jen k tomu, kam vede masová hysterie. 739 01:24:43,404 --> 01:24:50,453 A ve výsledku těchto Erdoganových kroků a boji na úrovni světového kreditně-finančního systému 740 01:24:50,573 --> 01:25:00,354 turecká lira spadla a stáhla se sebou měny států třetího světa, například indické rupie, 741 01:25:00,474 --> 01:25:11,476 což v značné míře stabilizovalo světový kreditně-finanční systém a upustilo trochu tu inflační bublinu, 742 01:25:11,596 --> 01:25:20,052 jejíž prasknutí hrozí smést nejen USA, ale celý světový řád na planetě Zemi. 743 01:25:20,172 --> 01:25:28,538 Takže otázka, na úkor koho budou stabilizovat USA a světové politické zřízení, civilizaci na planetě Zemi, 744 01:25:28,658 --> 01:25:34,100 se v daném případě prostřednictvím Erdogana řeší na úkor států třetího světa. 745 01:25:34,220 --> 01:25:38,850 To oni teď mají problémy. Všechno, co je navázáno na tureckou liru… 746 01:25:38,970 --> 01:25:43,808 A jakým způsobem je vlastně indická rupie navázána na liru? To je jen vysvětlení pro lidi. 747 01:25:43,928 --> 01:25:50,089 Takže na úkor států třetího světa tu bublinu teď upouští. 748 01:25:50,209 --> 01:25:58,585 Erdogan proto hraje v rámci scénáře, který nezná, utěšují ho, že bude díky tomu sultánem, tak ať. 749 01:25:58,705 --> 01:26:02,485 - Ať si sám kope jámu, že? - Ano. 750 01:26:02,605 --> 01:26:05,744 A ti, kteří umí řídit, si tímto způsobem řeší problémy. 751 01:26:05,864 --> 01:26:13,372 Vše je připravováno k tomu, že se Turecko zhroutí. A kdo nad ní převezme řízení, to už je otázka. 752 01:26:13,492 --> 01:26:19,923 Zatím je ta pravděpodobnost taková, že Rusko získá Anatolský federální okruh. 753 01:26:23,905 --> 01:26:33,715 Takže další otázka nás vrací k minulému pořadu z 15. srpna, 754 01:26:33,835 --> 01:26:41,784 kde jste říkal, že Rusku bylo umožněno bojovat s ISIL jen proto, že si s tím Írán nedokázal poradit. 755 01:26:41,904 --> 01:26:47,120 No dovolte, ale cožpak tak Rusko nehájilo své národní zájmy, jak nám všichni vnucují? 756 01:26:47,240 --> 01:26:51,710 Nebo je Rusko pouhým pěšákem řízeným globalisty čistě ve svých cílech? 757 01:26:51,830 --> 01:26:57,137 Už se jednou rozhodněte, Valeriji Viktoroviči, jak na tom Rusko vlastně je, protože je v tom nějaký zmatek. 758 01:26:57,257 --> 01:27:00,686 Jednou říkáte, že Rusko samo uplatňuje svou politiku a podruhé zas, 759 01:27:00,806 --> 01:27:04,518 že jsme pod kontrolou globálního prediktoru a děláme to, co nám řeknou. 760 01:27:04,638 --> 01:27:08,607 Ne. Ten poslední závěr je nesprávný, absolutně nesprávný. 761 01:27:08,727 --> 01:27:12,465 Ten člověk žije v černobílém světě. 762 01:27:12,585 --> 01:27:19,821 A ani v tom, co bylo řečeno předtím, není žádný vzájemný rozpor. 763 01:27:19,941 --> 01:27:32,346 Jaká je ta situace? Už jsem říkal, že Rusko není plně suverénní. 764 01:27:32,466 --> 01:27:40,010 A mluvil jsem o tom, že s ohledem na tu válku v Sýrii proti mezinárodnímu, 765 01:27:40,130 --> 01:27:46,085 proti takzvanému mezinárodnímu terorismu, je plně v zájmu našeho státu, 766 01:27:46,205 --> 01:27:51,068 v zájmu Ruska nepřipustit válku na ruském území, 767 01:27:51,188 --> 01:27:56,211 ale zlikvidovat nepřítele s menšími krvavými ztrátami na cizím území. 768 01:27:56,331 --> 01:28:08,110 To ale nic nemění na tom, že Rusko tím vstupuje do oblasti zájmů globální politiky, 769 01:28:08,230 --> 01:28:10,457 kterou realizuje globální prediktor. 770 01:28:10,577 --> 01:28:19,941 A mezinárodní terorismus je nástrojem realizace globální politiky globálního prediktoru, 771 01:28:20,061 --> 01:28:27,720 který je uplatňován prostřednictvím konkrétních států a jejich tajných služeb. 772 01:28:27,840 --> 01:28:36,335 A v souladu s tím, ať už své zájmy chceme ochránit nebo ne, 773 01:28:36,455 --> 01:28:41,639 vždy to bude v nějakém vztahu k cílům globálního prediktoru. 774 01:28:41,759 --> 01:28:54,144 Takže my si přejeme ochránit ruské zájmy bojem proti mezinárodnímu terorismu na syrském území 775 01:28:54,264 --> 01:29:02,341 a to vyvolává otázku, nakolik to bude odpovídat zájmům globálního prediktoru. 776 01:29:02,461 --> 01:29:05,193 Vždyť se jedná o jeho vlastní nástroj. 777 01:29:05,313 --> 01:29:09,758 Ale my teď víme, tedy nám to bylo jasné od začátku, 778 01:29:09,878 --> 01:29:17,537 to, co teprve teď začíná zaznívat z televize, že ISIL je nástrojem USA, 779 01:29:17,657 --> 01:29:23,645 tedy nástrojem globálního řízení, ale v rukou státní elity USA, 780 01:29:23,765 --> 01:29:29,753 a že státní elita svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktoru. 781 01:29:29,873 --> 01:29:33,481 Takže jak to tam mělo vypadat? 782 01:29:33,601 --> 01:29:41,068 Irák a Sýrie měly být smeteny, ISIL se měl nechat porazit Íránem. 783 01:29:41,188 --> 01:29:50,165 Masová migrace měla začít proudit do Evropy a na území postsovětských států, 784 01:29:50,285 --> 01:29:57,623 tedy na území bývalého SSSR, velkého Ruska, a s těmi migračními vlnami měla přijít i válka. 785 01:29:57,743 --> 01:30:00,998 A hotovo, takto to mělo být. 786 01:30:01,118 --> 01:30:05,692 Jenže americká státní elita odmítla hrát podle těchto pravidel 787 01:30:05,812 --> 01:30:12,153 a ISIL byl najednou natolik silný, že si s ním Írán nedokázal poradit. 788 01:30:12,273 --> 01:30:16,397 Plán globálního prediktoru se zhroutil. 789 01:30:16,517 --> 01:30:25,140 Rusko se stabilizovalo a tak najednou přestalo mít smysl smést Evropu. 790 01:30:25,260 --> 01:30:32,318 Naopak bylo nutné Evropu rychle stabilizovat. Bylo by sice možné přenést válku do Ruska, 791 01:30:32,438 --> 01:30:36,845 jenže Rusko to nehodlalo umožnit a upevňovalo se přes ODKB 792 01:30:36,965 --> 01:30:42,888 a pod vlivem společné hrozby by Rusko mohlo o to víc posílit. 793 01:30:43,008 --> 01:30:48,701 A tak se globální prediktor dostal do takové situace, 794 01:30:48,821 --> 01:30:58,449 že když Rusko ve svém zájmu zasáhne v Sýrii a zlikviduje ISIL, 795 01:30:58,569 --> 01:31:05,470 tak tím uvolní cestu Íránu a stabilizuje Evropu. 796 01:31:05,590 --> 01:31:14,317 A protože to v té situaci zapadalo do plánů globálního prediktoru, dokud si to časem nevyřídí s Ruskem, 797 01:31:14,437 --> 01:31:20,207 tak neměl globální prediktor proč bránit Rusku v likvidaci ISIL, 798 01:31:20,327 --> 01:31:24,271 protože tím byla zároveň likvidována americká státní elita, 799 01:31:24,391 --> 01:31:27,923 která s globálním prediktorem vstoupila do konfliktu. 800 01:31:28,043 --> 01:31:37,284 Proto samozřejmě globální prediktor umožnil Rusku zlikvidovat ISIL. 801 01:31:38,571 --> 01:31:46,055 Za jiných okolností, kdyby za jiných okolností Rusko zasáhlo v Sýrii, 802 01:31:46,175 --> 01:31:50,350 protože to je v jeho vlastním zájmu zlikvidovat ISIL, 803 01:31:50,470 --> 01:31:54,630 a ta jeho likvidace nebyla právě i v zájmu globálního prediktoru, 804 01:31:54,750 --> 01:32:00,560 tak by se globální prediktor postaral o pozvednutí odporu mezinárodního veřejného mínění, o naši izolaci atd. 805 01:32:00,680 --> 01:32:04,567 Jenže s ohledem na Sýrii mlčí. Všude jinde řvou, ale o Sýrii mlčí. 806 01:32:04,687 --> 01:32:09,967 Proto mluvím o tom, že v tomto případě to bylo umožněno, že v tomto případě je tu dohoda. 807 01:32:10,087 --> 01:32:19,201 Ale ne proto, že bychom jako loutky šli tahat horké kaštany z ohně pro globální prediktor, to ne. 808 01:32:19,321 --> 01:32:23,419 My jsme si tím řešili své úkoly které bychom museli řešit stejně, 809 01:32:23,539 --> 01:32:31,263 ale s ohledem na Sýrii globální prediktor nestojí proti nám: „Co tam dokážete udělat, to tam udělejte.“ 810 01:32:31,383 --> 01:32:37,204 To znamená, že s ohledem na Sýrii proti nám globální prediktor neorganizuje odpor. 811 01:32:37,324 --> 01:32:45,126 Všude jinde ano, ale tam ne, protože tam oni sami potřebují udělat z Íránu centrum koncentrace řízení. 812 01:32:45,246 --> 01:32:50,578 Tyto věci je přece třeba nutné chápat. Vždyť co je to za černobílý svět? 813 01:32:50,698 --> 01:32:55,465 Když ne tak, tak naopak. Vždyť ve světě existuje ohromné množství zájmů. 814 01:32:55,585 --> 01:33:00,660 Ohromné množství různých propletenců. A je třeba umět ty propletence využívat. 815 01:33:00,780 --> 01:33:06,113 Je takový pojem jako strategie nepřímých akcí, metoda závlačky (skryté a sofistikované akce, řešení), 816 01:33:06,233 --> 01:33:12,259 na co si vzpomenete, kde se střetávají všechny tyto zájmy. Co je to za primitivní uvažování? 817 01:33:12,379 --> 01:33:16,040 Když ne bílé, tak černé. 818 01:33:18,535 --> 01:33:25,016 Pracujeme už půldruhé hodiny, proto pro dnešek poslední otázka od Alexeje. 819 01:33:25,136 --> 01:33:31,215 Vy říkáte, že známe-li DVTŘ, je vše očividné a globální prediktor se musí smířit s Putinem. 820 01:33:31,335 --> 01:33:35,587 Právě jste o tom mluvil. A co když je to trochu jinak? 821 01:33:35,707 --> 01:33:40,910 Co když všechno jde podle plánu, podle plánu globálního prediktoru a Putin je součástí toho plánu? 822 01:33:41,030 --> 01:33:44,871 A ty armádní hry a olympiády jsou také součástí toho jednoho plánu? 823 01:33:44,991 --> 01:33:49,167 To, že nám umožňuje je pořádat, znamená, že je Rusko začleněno do těchto plánů 824 01:33:49,287 --> 01:33:54,284 a nejedná navzdory, ale v souladu s nimi, jinak by následovala další Sajano-Šušenská hydroelektrárna. 825 01:33:54,404 --> 01:33:58,400 A v zemi není možné dosáhnout významných výsledků, dokud to GP nepovolí, 826 01:33:58,520 --> 01:34:02,155 jinak vše rozkradou a dehonestují, a je jasné proč a kdo. 827 01:34:02,275 --> 01:34:09,021 A v čem s vámi souhlasím, je skutečnost, že dokud lidé nebudou mít znalosti o řízení supersystémů, 828 01:34:09,141 --> 01:34:11,336 nic dobrého se nestane. 829 01:34:11,456 --> 01:34:14,577 Ale GP masám neumožní získat takové znalosti. 830 01:34:14,697 --> 01:34:21,546 Je možné, že složitost Koncepce a DVTŘ a vaše činnost proto zatím nejsou v rozporu s plány GP. 831 01:34:21,666 --> 01:34:31,268 Nejsou z jednoho jednoduchého důvodu, že analytici takové kvality, veřejní analytici nejsou ničím omezováni. 832 01:34:31,388 --> 01:34:39,139 Ale v tom není nic tajuplného. My teď fakticky vlastně sledujeme stejný cíl. 833 01:34:39,259 --> 01:34:44,822 Musíme stabilizovat situaci ve světě a zachránit civilizaci na planetě Zemi, 834 01:34:44,942 --> 01:34:51,664 a potom teprve bude následovat vzájemný střet. Co se týká toho, že by vše mohlo jít podle plánu. 835 01:34:51,784 --> 01:34:57,682 Víte, to se musíte opravdu vynasnažit, abyste neviděli, jak se globálnímu prediktoru nic nedaří. 836 01:34:57,802 --> 01:35:04,292 Naplánovali si vytvoření evropského islámského chalífátu, zorganizovali kvůli tomu arabské jaro, 837 01:35:04,412 --> 01:35:12,501 zhroucení a destabilizaci států Blízkého Východu a států střední Asie 838 01:35:12,621 --> 01:35:18,931 a najednou to všechno brzdí, blokují a likvidují ISIL…? 839 01:35:19,051 --> 01:35:25,772 Kdo by to dělal? A proč se to vše děje? Protože všechno se řídit nedá. 840 01:35:25,892 --> 01:35:32,793 A v důsledku zákona času globální vedení přišlo o své řízení a zastaraly mnohé kontrolní funkce. 841 01:35:32,913 --> 01:35:37,622 Globální prediktor to svou ztrátou řízení dopracoval až tam, 842 01:35:37,742 --> 01:35:44,308 že když dal jaderné zbraně Indii a Pákistánu, tak tím přivedl svět na hranu globální jaderné války. 843 01:35:44,428 --> 01:35:48,969 Vyřešit to dokázal jedině Putin a takových příkladů je celá spousta. 844 01:35:49,089 --> 01:35:58,453 A jedině Rusko je tou závlačkou, která teď brání světu 845 01:35:58,573 --> 01:36:05,364 před pádem do hlubin nebytí, do posttechnokratického světa. 846 01:36:05,484 --> 01:36:11,536 Co je cílem globálního prediktoru? Jeho cílem je, aby Rusko, dokud existuje, 847 01:36:11,656 --> 01:36:18,030 stabilizovalo situaci na planetě Zemi a k tomu Rusko potřebuje nějaké nástroje: 848 01:36:18,150 --> 01:36:28,220 „Proto dělejte, co umíte, organizujte si třeba ty armádní hry, pořádejte olympiádu apod. 849 01:36:28,340 --> 01:36:31,949 Nebudeme vám v tom pomáhat, ale ani tomu bránit. 850 01:36:32,069 --> 01:36:37,574 A tam, kde se nám bude zdát, že nás to ohrožuje, vám do toho samozřejmě vstoupíme.“ 851 01:36:37,694 --> 01:36:48,632 Oni teď dovolili Rusku řešit problémy za globální prediktor. Ale to neznamená, že nám dovolili dělat všechno. 852 01:36:48,752 --> 01:36:52,458 Proto také tady u nás pěstují projekt SSSR 2.0. 853 01:36:52,578 --> 01:36:59,273 Předpokládají, že Putin teď za ně všechno udělá, Koncepce sociální bezpečnosti tyto otázky vyřeší, 854 01:36:59,393 --> 01:37:07,824 a potom opět vytáhnou SSSR 2.0 a za 15-20 let zlikvidují zbylý potenciál 855 01:37:07,944 --> 01:37:17,855 a zrealizují to uspořádání na dvě centra koncentrace řízení Írán a Čínu. 856 01:37:17,975 --> 01:37:25,161 Takže za tu dobu se Írán musí postavit na nohy. Proto si také Írán pospíšil, aby uzavřel dohodu o Kaspiku, 857 01:37:25,281 --> 01:37:28,656 protože už tak jsou nesmírně pozadu a čas běží. 858 01:37:28,776 --> 01:37:34,282 Jestliže teď nebude přeseknuta nová hedvábná stezka koridorem sever-jih, 859 01:37:34,402 --> 01:37:40,422 tak se Čína pro globální prediktor promění v takový problém, 860 01:37:40,542 --> 01:37:44,279 že si s ním opět bez Ruska nedokáže poradit. 861 01:37:44,399 --> 01:37:50,837 Oni si v každém případě bez Ruska neporadí a poskytovat lidem znalosti o řízení skutečně nechtějí. 862 01:37:50,957 --> 01:37:55,563 Ale kdo se jich teď na to ptá? Lidi, kdo se jich teď na to ptá? 863 01:37:55,683 --> 01:38:00,481 Máte internet? Máte chuť pracovat? Tak do toho. A že je to složité? 864 01:38:00,601 --> 01:38:04,917 Samozřejmě že je to těžké, vzpomeňte si, jak jste se v první třídě učili matematiku. 865 01:38:05,037 --> 01:38:10,832 Také jste mohli říci: „Nač já se vůbec budu učit tuhletu matyku, ty počty?“ 866 01:38:10,952 --> 01:38:17,840 Vždy je to složité. Je třeba se vybičovat. Učit se a osvojit si materiál je těžké. 867 01:38:17,960 --> 01:38:22,822 Vy chcete, abyste nemuseli nic dělat a postaral se někdo jiný? 868 01:38:22,942 --> 01:38:27,580 Tak se dejte na geopolitiku, ale potom nefňukejte, že se vám nic nedaří. 869 01:38:27,700 --> 01:38:30,923 Tam je všechno jednoduché, tam je to úplně jednoduché. 870 01:38:31,043 --> 01:38:39,378 To už promiňte, ale nové znalosti jsou dost složité, ve smyslu jejich vícesložkovosti. 871 01:38:39,498 --> 01:38:46,233 Je také třeba učit se nové pojmy, protože těmi starými se mnohé popsat nedá. 872 01:38:46,353 --> 01:38:49,247 Musíte tedy studovat. 873 01:38:49,367 --> 01:38:55,193 Znalosti o řízení sociálních supersystémů najdete pouze v jednom zdroji, 874 01:38:55,313 --> 01:38:59,308 v pracích vnitřního prediktoru SSSR a v Koncepci sociální bezpečnosti 875 01:38:59,428 --> 01:39:02,459 a její součásti Dostatečně všeobecné teorii řízení. 876 01:39:02,579 --> 01:39:06,323 Ale osvojit si to můžete pouze vy sami. Pouze vy sami. 877 01:39:06,443 --> 01:39:11,035 Stačí jeden člověk, aby koně přivedl k napajedlu, ale ani čtyřicet lidí ho nedonutí pít. 878 01:39:11,155 --> 01:39:18,853 To, co vám nikdo nedokáže vložit do vašich hlav, jsou znalosti. 879 01:39:18,973 --> 01:39:23,565 Mohou vámi manipulovat na základě předchozích znalostí a přesněji neznalostí. 880 01:39:23,685 --> 01:39:28,940 Chcete toho vědět a chápat více, tak studujte sami. Ty zdroje jsou otevřené. 881 01:39:29,060 --> 01:39:33,404 A jestliže se vám to zdá příliš těžké, tak co už je možné s tím dělat? Kde to zaznělo? 882 01:39:33,524 --> 01:39:37,169 Ve Výrostkovi (komedie od D. I. Fonvizina): „Nač bych se učil zeměpis, 883 01:39:37,289 --> 01:39:39,843 když mě drožkář doveze, kam potřebuji?“ Doveze. 884 01:39:39,963 --> 01:39:45,501 Buď si sami ochráníte svůj život, buď sami budete bránit zájmy své a své rodiny, 885 01:39:45,621 --> 01:39:52,228 nebo to za vás udělají jiní, se svými zájmy a možná na úkor vašich zájmů, zájmů vaší rodiny. 886 01:39:52,348 --> 01:39:58,236 Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc, berte tuto moc do svých rukou 887 01:39:58,356 --> 01:40:02,926 a pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 888 01:40:03,046 --> 01:40:07,185 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 889 01:40:07,305 --> 01:40:13,768 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste toho znali a chápali více. 890 01:40:13,888 --> 01:40:19,179 Braňte zájmy své a své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. 891 01:40:19,299 --> 01:40:22,577 Do příštích setkání. 892 01:40:22,697 --> 01:40:31,605 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz . 893 01:40:42,197 --> 01:40:55,901 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz