1 00:00:08,419 --> 00:00:11,849 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,409 --> 00:00:18,791 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,101 --> 00:00:25,908 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,028 --> 00:00:30,454 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,574 --> 00:00:34,343 Dnes je 27.08.2018. 6 00:00:37,140 --> 00:00:43,395 Víme, že se nedávno Vladimir Putin setkal s Angelou Merkelovou v Berlíně 7 00:00:43,515 --> 00:00:50,657 a minulý týden absolvovala, jak o tom píšou, „pouť po Kavkazu“, 8 00:00:51,048 --> 00:00:57,179 a navštívila Gruzii, Arménii a Ázerbájdžán. Okomentujte prosím tuto návštěvu. 9 00:00:57,672 --> 00:01:02,754 Ano, ta návštěva je sama o sobě zajímavá, nikdo zase nic nepochopil 10 00:01:02,874 --> 00:01:06,457 a o to víc je ta návštěva samozřejmě zajímavější. 11 00:01:06,577 --> 00:01:16,136 Někdo si povšimnul, že se ta návštěva uskutečnila hned po pracovním setkání Putina s Merkelovou. 12 00:01:16,256 --> 00:01:29,015 Cestu na toto setkání Putin spojil s neformální akcí a navštívil před ním svatbu rakouské ministryně zahraničí. 13 00:01:29,135 --> 00:01:38,659 Jiní si povšimli, že současně s tím turné Merkelové po Kavkazu, 14 00:01:38,779 --> 00:01:48,881 při kterém navštívila Gruzii, Arménii a Abcházii, oj ne Abcházii, Ázerbájdžán, 15 00:01:49,001 --> 00:01:55,696 se Putin zase setkal s lídry republik Abcházie a Jižní Osetie. 16 00:01:55,816 --> 00:02:01,032 Tyto dvě události již něco napovídají. 17 00:02:01,152 --> 00:02:09,776 A v tom, co by to mělo znamenat, analytici zatím tápou, stále se hrabou… 18 00:02:09,896 --> 00:02:13,826 - ...ve svém pískovišti? - Prosím? - V tom svém pískovišti? 19 00:02:13,946 --> 00:02:16,848 Ano stále ve stejném pískovišti, pro ně je důležité, 20 00:02:16,968 --> 00:02:24,692 jaké konkrétně byly uzavřeny dohody, čeho bylo dosaženo a čeho ne. 21 00:02:24,812 --> 00:02:33,315 A řízení ve skutečnosti probíhá jinde, vůbec ne tam, kde se hrabou ti analytici. 22 00:02:33,435 --> 00:02:38,804 Někteří přívrženci toho krvavého klauna Nikoly Pašinjana prohlašují: 23 00:02:38,924 --> 00:02:49,316 „Oj, on má možnost zopakovat bombastický úspěch Gorbačova, kterého tak milovali na Západě.“ 24 00:02:49,436 --> 00:02:55,905 Ten Gorbačovův bombastický úspěch byl spojen se zničením našeho společného domu, SSSR, 25 00:02:56,025 --> 00:03:02,271 v důsledku čehož se na územích Sovětského svazu rozhořely války, začaly tam konflikty. 26 00:03:02,391 --> 00:03:08,571 Z toho tedy vyplývá, že ten bombastický úspěch Nikoly Pašinjana bude spojen s tím, 27 00:03:08,691 --> 00:03:19,180 že opět začnou bojové akce mezi Ázerbájdžánem a Náhorním Karabachem, tedy i Arménií? 28 00:03:19,300 --> 00:03:21,751 Tak to máme chápat? 29 00:03:21,871 --> 00:03:28,181 Všem příznivcům Nikoly Pašinjana tedy blahopřejeme k takovému pohledu na věc. 30 00:03:28,301 --> 00:03:35,574 Víte… No jak to říci srozumitelněji? 31 00:03:35,694 --> 00:03:45,419 Někteří lidé jsou jako děti, které se snaží v něčem napodobit dospělé a jsou přitom legrační, 32 00:03:45,539 --> 00:03:49,204 protože se jim to nedaří. 33 00:03:49,324 --> 00:03:55,408 Návštěva Merkelové v Arménii se vyznačila tím, 34 00:03:55,528 --> 00:04:01,548 že šli mezi lidi, Merkelová s Pašinjanem se prošli mezi lidmi. 35 00:04:01,668 --> 00:04:07,173 což dnes není už nic tak výjimečného. 36 00:04:07,293 --> 00:04:13,313 To dříve, když například Gorbačov šel mezi lidi... 37 00:04:13,433 --> 00:04:19,646 Nebo to nezřídka podnikal Putin, když šel například společně se Schröderem mezi lidi. 38 00:04:19,766 --> 00:04:25,979 Jenže to vše probíhalo na určité úrovni porozumění samotnému procesu. 39 00:04:26,099 --> 00:04:29,579 A dokonce i příznivci Nikoly Pašinjana zaznamenali, 40 00:04:29,699 --> 00:04:34,659 že s tou návštěvou, tedy s tou procházkou mezi lidmi, něco není, jak by mělo být. 41 00:04:34,779 --> 00:04:45,910 Víte, vždy je třeba dodržovat určitou posvátnost moci, úctu, vážnost v komunikaci apod. 42 00:04:46,030 --> 00:04:48,899 To vše by to mělo provázet. 43 00:04:49,019 --> 00:04:57,225 Když jde mezi lidi Putin, když si vyšel společně se Schröderem, prošli se, vypili sklenici piva, 44 00:04:57,345 --> 00:05:08,958 tak vše bylo provedeno na takové úrovni, že to u nikoho nevyvolalo žádné posměšky. 45 00:05:09,078 --> 00:05:19,213 Bylo z toho vidět, že lídři států jsou stejní lidé, ano, oni mají řídit v zájmu lidí, 46 00:05:19,333 --> 00:05:28,632 ale přitom je jejich postavení takové, že i chování k nim tomu musí odpovídat. 47 00:05:28,752 --> 00:05:32,425 V takovém duchu to má být vedeno. 48 00:05:32,545 --> 00:05:38,112 A jak to vypadalo, když si mezi lidi v Arménii vyšla Merkelová s Pašinjanem? 49 00:05:38,232 --> 00:05:43,017 Ulicemi vodili slona, očividně pro vyvolání dojmu. 50 00:05:43,137 --> 00:05:49,585 Pašinjan vyvedl Merkelovou jako slona do ulic, on dokonce i to dokázal dehonestovat. 51 00:05:49,705 --> 00:05:53,650 I v tomto případě to mělo tak nízkou úroveň, že… 52 00:05:53,770 --> 00:05:58,210 Ta hloupá selfíčka. 53 00:05:58,330 --> 00:06:06,938 Kdyby se normálně jen vyfotili, ale ten způsob natolik Merkelovou v očích lidí znevažoval, 54 00:06:07,058 --> 00:06:14,159 a natolik z toho čišelo, že Pašinjan nemá na to, být hlavou státu... 55 00:06:14,279 --> 00:06:17,348 On vůbec nechápe, co vlastně dělá. 56 00:06:17,468 --> 00:06:21,195 Je to prostě klaun, kterému určili sehrát svou úlohu. 57 00:06:21,315 --> 00:06:25,927 Třeba Ronald Reagan byl také herec, ale když ho měli zvolit guvernérem, 58 00:06:26,047 --> 00:06:29,383 a měli strach, že to nezvládne, tak odpověděl: 59 00:06:29,503 --> 00:06:36,481 „Já jsem ve svém životě sehrál tolik prezidentů a králů, tak proč myslíte, že nezvládnu roli guvernéra?“ 60 00:06:36,601 --> 00:06:42,632 On si poradil i s rolí amerického prezidenta, jenže on nebyl klaun, byl herec, a tak hrál. 61 00:06:42,752 --> 00:06:48,598 A Pašinjan není nic jiného než klaun. A všechny jeho činy se od toho odvíjejí. 62 00:06:48,718 --> 00:06:54,976 Nicméně Merkelová vše zvládla velmi dobře, dokonce i v takové nelehké situaci, 63 00:06:55,096 --> 00:06:59,687 kdy Pašinjan vůbec nechápal, co provádí. 64 00:06:59,807 --> 00:07:04,807 A všechny ty jeho demokratické selfí tyče apod. ... 65 00:07:04,927 --> 00:07:08,366 Nu, co se od něj taky dalo čekat, že? 66 00:07:08,486 --> 00:07:15,937 Ten problém je jinde. Proč vlastně Merkelová navštívila Kavkaz? 67 00:07:19,084 --> 00:07:29,248 Je tu problém, jak se odpoutat od globální politiky, kterou realizují USA prostřednictvím své vnější politiky, 68 00:07:29,368 --> 00:07:34,144 aby americká státní elita tím, že realizuje svou vnější politiku, 69 00:07:34,264 --> 00:07:38,958 dále nezasahovala do oblasti globální politiky globálního prediktoru. 70 00:07:39,078 --> 00:07:52,861 Otázka odstřihnutí se od této politiky je již natolik aktuální, že se už otevřeně mluví o tom, 71 00:07:52,981 --> 00:08:00,142 že se Evropa a celý svět musí odpoutat od těch nástrojů, 72 00:08:00,262 --> 00:08:07,009 které jsou v rukou státní elity, americké státní elity. 73 00:08:09,659 --> 00:08:20,357 Německý ministr zahraničí začal mluvit o tom, že si musí vytvořit vlastní systém SWIFT, 74 00:08:20,477 --> 00:08:27,118 tedy alternativní tomu, který je teď podřízen USA. 75 00:08:27,238 --> 00:08:32,583 Evropa se teď od USA odpoutává. 76 00:08:32,703 --> 00:08:40,902 Podíváme-li se, co se teď reálně děje, tak je to dost na ostří nože. 77 00:08:41,022 --> 00:08:49,515 A vezmeme-li si USA, tak tam se teď rozbíhá nové kolo událostí 78 00:08:49,635 --> 00:08:57,905 souvisejících s válkou státní elity USA proti prezidentu Trumpovi. 79 00:08:58,025 --> 00:09:05,234 Trumpa obviňují, že není dostatečně tvrdý ve vztahu k Rusku, 80 00:09:05,354 --> 00:09:07,927 přestože když se podíváme na fakta, 81 00:09:08,047 --> 00:09:13,482 tak dost těžko naleznete takového amerického prezidenta, který by byl k Rusku tvrdší. 82 00:09:13,602 --> 00:09:17,932 Proč vlastně bojují proti svému prezidentovi? 83 00:09:18,052 --> 00:09:25,544 Už dokonce na něj vytáhli i jeho mimomanželské dítě, hrozí mu provedením impeachmentu. 84 00:09:25,664 --> 00:09:31,511 A jak reagoval prezident Trump na ten impeachment? 85 00:09:31,631 --> 00:09:37,118 Řekl jim, že jestliže bude impeachment, čeká je ekonomický krach. 86 00:09:38,095 --> 00:09:44,911 A jeho advokát Giuliani prohlašuje, 87 00:09:45,031 --> 00:09:51,186 že v případě impeachmentu Trumpa dojde k povstání lidu v USA. 88 00:09:51,306 --> 00:09:53,929 O čem to mluví? 89 00:09:54,443 --> 00:10:07,734 Americká státní elita, která parazituje na tom, že jsou ze všech států světa odčerpávány zdroje do USA, 90 00:10:08,399 --> 00:10:16,693 a která si chce udržet toto své postavení parazita, a nechápe, že teď už je to cesta ke zkáze, 91 00:10:16,813 --> 00:10:23,187 že už dál nemůže parazitovat na celém světě v takových objemech, 92 00:10:23,307 --> 00:10:30,131 chce porazit Trumpa a prodloužit svou agónii. 93 00:10:30,251 --> 00:10:38,360 A aby si udržela toto své postavení, znamená to, že musí rozpoutat 3. světovou válku. 94 00:10:38,480 --> 00:10:43,181 Když se nedaří ji rozpoutat lokálně, je nutné rozpoutat tu světovou. 95 00:10:43,301 --> 00:10:47,232 Oni nechápou, že to tentokrát v klidu za oceánem nepřečkají. 96 00:10:47,352 --> 00:10:54,857 A když Trump mluví o tom, že bude ekonomický krach, tak mluví o tom, že zastupuje globální síly, 97 00:10:54,977 --> 00:10:59,119 v jejichž rukou je řízení ekonomiky celého světa. 98 00:10:59,239 --> 00:11:06,099 A aby USA nerozpoutaly ve světě 3. světovou válku, 99 00:11:06,219 --> 00:11:12,081 bude nutné je velice tvrdě zkrouhnout a to znamená ekonomický krach USA. 100 00:11:12,201 --> 00:11:22,420 No a potom američtí úředníci po celém světě, kteří přijdou o své postavení v řízení světa… 101 00:11:22,540 --> 00:11:30,779 Celý ten státní americký byznys postavený na parazitování a vytahování zdrojů z celého světa se prostě zhroutí. 102 00:11:30,899 --> 00:11:33,711 Budou od řízení odstaveni docela. 103 00:11:33,831 --> 00:11:43,432 A v tomto ohledu je vypovídající skandál s dodávkou bot americké armádě s označením: Vyrobeno v USA, 104 00:11:43,552 --> 00:11:47,136 které ve skutečnosti byly vyrobeny v Číně. 105 00:11:47,256 --> 00:11:51,745 Víte, Trump chce aktivity USA přesměrovat dovnitř, 106 00:11:51,865 --> 00:11:55,314 protože je zástupcem globální elity, globálního řízení, 107 00:11:55,434 --> 00:12:00,058 které potřebuje odstřihnout USA od řízení procesů v celém světě, 108 00:12:00,178 --> 00:12:04,645 které potřebuje, aby USA přestaly parazitovat na celém světě. 109 00:12:04,765 --> 00:12:10,793 Jenže potom ohromné množství amerických úředníků řídících procesy v celém světě 110 00:12:10,913 --> 00:12:14,200 zůstane bez práce, a to oni nechtějí. 111 00:12:14,320 --> 00:12:19,825 Také se zhroutí byznys americké státní elity založený na tom, 112 00:12:19,945 --> 00:12:24,867 že odčerpává zdroje z celého světa, a to opět nechtějí. 113 00:12:24,987 --> 00:12:32,319 Ale na tom uzavírání se dovnitř vydělají samotné USA a americký byznys uvnitř USA. 114 00:12:32,439 --> 00:12:37,679 Začne se tam rozvíjet výroba a ty boty, které byly dosud vyráběny v Číně, 115 00:12:37,799 --> 00:12:43,440 se teď budou vyrábět v USA v souladu s americkým zákonem, 116 00:12:43,560 --> 00:12:49,741 že všechno, co se vyrábí pro armádu, musí být vyráběno na území USA. 117 00:12:49,861 --> 00:13:01,623 Takže americká státní elita si přeje všude možně rozpoutat válku a útočí na Trumpa. 118 00:13:01,743 --> 00:13:08,671 A co se v důsledku toho děje ve světě? To si vůbec neuvědomují. 119 00:13:08,791 --> 00:13:20,568 Ale výsledkem je, že Evropa vidí, co se děje v USA a říká si: „Tohle nám ale nevyhovuje.“ 120 00:13:20,688 --> 00:13:27,190 Například před pouhým měsícem německý ministr zahraničí zase mluvil o tom, 121 00:13:27,310 --> 00:13:33,234 že se už dále nemohou spoléhat na USA, protože nejsou spolehlivým partnerem, 122 00:13:33,354 --> 00:13:38,312 takže je nutné se od nich odpoutat a vytvořit si svůj vlastní systém. 123 00:13:38,432 --> 00:13:49,275 A jedním z klíčových bodů, kde mohou USA rozpoutat válku, je Kavkaz. 124 00:13:50,408 --> 00:14:01,507 A právě kvůli tomu USA s vynaložením ohromného úsilí přivedli k moci toho krvavého klauna Pašinjana. 125 00:14:01,627 --> 00:14:07,670 On se k moci dostal díky nepokojům vyvolaným v ulicích, nikdo ho tedy nevolil. 126 00:14:07,790 --> 00:14:13,810 A on teď říká, že nehodlá odstoupit, protože by ho potom nezvolili. 127 00:14:13,930 --> 00:14:18,094 „Lidé pro mě hlasovat nebudou, pro mě, kterého do funkce dosadil lid.“ 128 00:14:18,214 --> 00:14:22,377 Takže ti, kteří v ulicích prosazovali své silou, ti jsou lidem, 129 00:14:22,497 --> 00:14:25,946 a ti, kteří by ho měli volit, kteří pracují, ti už lidem nejsou. 130 00:14:26,066 --> 00:14:30,520 Tím dosazením Pašinjana arménskému národu prostě plivli do tváře. 131 00:14:30,640 --> 00:14:34,915 Předvedli jim, že jejich vůle, jejich zájmy nic neznamenají. 132 00:14:35,035 --> 00:14:42,054 Existují pouze zájmy USA, a jakého klauna jim dosadí do čela, ten je tam bude řídit. 133 00:14:42,174 --> 00:14:47,006 A sám Pašinjan říká: „Já nebudu odstupovat, nedodržím zákon, já přijmu nový zákon.“ 134 00:14:47,126 --> 00:14:55,149 A teď ještě chtějí zavést výkon spravedlnosti v přechodném období: 135 00:14:55,269 --> 00:15:00,815 „Moje soudnictví bude fungovat zcela jinak. My přece musíme bránit národní zájmy.“ 136 00:15:00,935 --> 00:15:05,902 Což znamená, že musí být ochráněna jeho možnost parazitovat na arménském lidu 137 00:15:06,022 --> 00:15:10,654 a uvrhnout ho do války, ve které bude arménský lid zlikvidován. 138 00:15:10,774 --> 00:15:16,722 Skvělé, že? A dav na to: „On je veliký, je to druhý Gorbačov!“ 139 00:15:16,842 --> 00:15:19,109 Nu, tak budete mít Gorbačova. 140 00:15:19,229 --> 00:15:25,422 Jestli takto bude pokračovat, tak Arménii zatáhne do války, se vší parádou. 141 00:15:25,542 --> 00:15:33,141 A on se snaží. Už jen to, že zahájil trestní řízení proti Kočarjanovi, 142 00:15:33,261 --> 00:15:42,798 a že zavedl trestní řízení proti zástupci Arménie v ODKB a dokonce ho nechal zatknout... 143 00:15:42,918 --> 00:15:49,667 Až do toho procesu muselo dokonce zasáhnout Rusko: „Co to vyvádíte?“ 144 00:15:50,364 --> 00:15:57,224 Jenže on dělá přesně to, kvůli čemu ho tam USA dosadily. 145 00:15:57,344 --> 00:16:01,937 USA potřebují rozpoutat válku. 146 00:16:02,057 --> 00:16:09,550 Jenže znovu opakuji, že v této věci se americká státní elita dostává do rozporu s plány globálního prediktoru. 147 00:16:09,670 --> 00:16:17,387 Arménie je projekt rozvíjený tři tisíce let a nikdo jim nemůže dovolit takto si s ním zahrávat. 148 00:16:17,507 --> 00:16:23,997 Je tedy nutné využít nějaké prvky stabilizující situaci na Kavkazu. 149 00:16:24,117 --> 00:16:30,996 A tak se Putin setkal s Merkelovou a vypracovali předpokládaný plán. 150 00:16:31,116 --> 00:16:38,609 Takže Merkelová neodjela na Kavkaz kvůli uzavírání nějakých dohod. 151 00:16:38,729 --> 00:16:46,251 A že se v Ázerbájdžánu a Gruzii obrátili na Merkelovou s nějakými žádostmi a v Arménii ne, 152 00:16:46,371 --> 00:16:53,579 je prostě ukazatelem toho, že Pašinjan je tvrdě podřízen USA 153 00:16:53,699 --> 00:17:00,687 a žádný základ pro jednání s Merkelovou neměl, 154 00:17:00,807 --> 00:17:06,075 neměl nic schváleného, nedostal žádné instrukce z USA, 155 00:17:06,195 --> 00:17:11,214 jak se má chovat na jednání s Merkelovou, co požadovat a co odmítat. 156 00:17:11,334 --> 00:17:14,647 A Merkelová přijela jen kvůli jednomu. 157 00:17:14,767 --> 00:17:19,432 Bezprostředně jim říci: „Pánové, situace je taková a taková. 158 00:17:19,552 --> 00:17:27,942 Váš původní páníček je na odchodu a teď vám nezbývá než se dohodnout s novými centry síly, 159 00:17:28,062 --> 00:17:32,852 které budou zastoupeny u vás na Kavkaze. A jedno z nových center síly... 160 00:17:32,972 --> 00:17:37,346 Vy jste přece prozápadně orientovaní, proto jsem přijela právě já. 161 00:17:37,466 --> 00:17:42,878 Já tu zastupuji nové centrum síly a vy se teď musíte domlouvat s námi. 162 00:17:42,998 --> 00:17:46,697 Ale mějte na paměti, že Rusko má své zájmy.“ 163 00:17:46,817 --> 00:17:50,681 A Putin se setkal s lídry Abcházie a Jižní Osetie. 164 00:17:50,801 --> 00:17:56,640 „Proto ta rovnováha teď bude vypadat tak, že já budu zastupovat vaše zájmy.“ 165 00:17:56,760 --> 00:18:00,017 Ve smyslu ty zájmy orientované na Západ. 166 00:18:00,137 --> 00:18:07,930 „A vy se začnete odpoutávat od toho křídla v USA 167 00:18:08,050 --> 00:18:13,537 a přesouvat se pod Evropu a s Putinem budu jednat já.“ 168 00:18:13,657 --> 00:18:20,532 A zde se ta vyváženost západních zájmů a národů obývajících Kavkaz… 169 00:18:21,793 --> 00:18:28,017 Ty západní zájmy té takzvané „elity“ kavkazských republik 170 00:18:28,137 --> 00:18:36,581 se diametrálně liší od zájmů národů Gruzie, Ázerbájdžánu, Arménie, a kteréhokoliv dalšího. 171 00:18:36,701 --> 00:18:44,117 „Elity“ nezastupují zájmy národů, to právě k „elitám“… Jenže jsou to „elity“, které řídí. 172 00:18:44,237 --> 00:18:52,476 No a Merkelová pracuje pro „elity“ a teď je přebírá Spojeným státům. 173 00:18:52,596 --> 00:18:59,114 Znamená to začátek dialogu, začátek navazování nových vztahů 174 00:18:59,234 --> 00:19:05,389 pod řízením nového centra, které už nebude v USA, ale v Evropě. 175 00:19:05,509 --> 00:19:14,751 Republiky kavkazského regionu musí teď být řízeny z Evropy. To je důvod, proč tam jela Merkelová. 176 00:19:14,871 --> 00:19:19,381 Vůbec ne kvůli uzavírání nějakých konkrétních dohod. 177 00:19:19,501 --> 00:19:23,830 A svůj úkol skvěle splnila. 178 00:19:25,991 --> 00:19:30,594 Máme tu tedy další otázku. 179 00:19:30,714 --> 00:19:38,281 23. srpna se Patrušev setkal s Boltonem a jejich schůzka trvala okolo pěti hodin 180 00:19:38,401 --> 00:19:42,553 a někteří říkají, že to bylo k ničemu. Bylo to k ničemu? 181 00:19:42,673 --> 00:19:47,084 Taková setkání nikdy nekončí bez nějakého výsledku. 182 00:19:47,204 --> 00:19:52,588 Sám fakt uskutečnění toho setkání je už velkým, opravdu velkým úspěchem. 183 00:19:52,708 --> 00:19:58,374 Kdo si myslí, že to setkání bylo k ničemu, protože nepodepsali žádné memorandum, 184 00:19:58,494 --> 00:20:04,624 tak jen potvrzuje, že on sám nemá absolutně žádné, ale absolutně žádné ponětí o řízení. 185 00:20:04,744 --> 00:20:12,132 Vyvážení vzájemných postojů i bez uzavření nějakého memoranda je vlastně tím cílem setkání, 186 00:20:12,252 --> 00:20:18,819 a jestliže k němu došlo a jednali více než 5 hodin, tak to znamená, že cíle setkání bylo dosaženo. 187 00:20:18,939 --> 00:20:24,374 Informace o postojích USA i o postojích Ruska si byly vzájemně sděleny. 188 00:20:24,494 --> 00:20:29,826 A oč tam šlo? Už jsem říkal v jedné z odpovědí v minulém pořadu, 189 00:20:29,946 --> 00:20:35,150 že jedním z cílů, dokonce tím hlavním cílem americké státní elity, 190 00:20:35,270 --> 00:20:47,444 je rozpoutání rozsáhlé války v Evropě, díky které by si vyřešila své americké státní zájmy. 191 00:20:48,576 --> 00:20:54,311 Stejně jako to zafungovalo díky 1. světové válce i díky 2. světové válce. 192 00:20:54,431 --> 00:21:01,035 Jenže americká státní elita nechápe aktuální světové reálie 193 00:21:01,155 --> 00:21:07,233 a myslí si, že se jí to za oceánem opět nedotkne, jenže to se jí tentokrát nepovede. 194 00:21:07,353 --> 00:21:15,154 Ti, kteří reálně řídí USA, globální elita, ti chápou, 195 00:21:15,274 --> 00:21:25,853 že válka rozpoutaná v jakémkoliv segmentu naší planety, ve které by se střetly různé státy a různé zájmy, 196 00:21:25,973 --> 00:21:35,845 by se nevyhnutelně rozšířila i na území USA a USA by v této válce utrpěly nejvíce, shořely by v ní. 197 00:21:35,965 --> 00:21:42,617 Jenže co horšího, utrpělo by i řízení světa ze strany globálního prediktoru. 198 00:21:42,737 --> 00:21:52,657 A to je něco, co nemohou připustit. A tak je nutné hledat možnosti, jak se z této kritické situace dostat. 199 00:21:52,777 --> 00:21:58,005 A to setkání Patruševa s Boltonem bylo zaměřeno právě na to. 200 00:21:58,125 --> 00:22:01,194 Co se teď děje? 201 00:22:01,314 --> 00:22:16,394 V Sýrii zůstal poslední prvek americké nepravidelné armády, ta skupina zkoncentrovaná v Idlibu. 202 00:22:16,514 --> 00:22:27,072 Někteří naši hurá patrioti byli neustále nespokojeni s politikou, kterou uplatňovalo ruské velení, 203 00:22:27,192 --> 00:22:34,553 když byl z různých koutů Sýrie těm nesmiřitelným bojovníkům umožňován odjezd, 204 00:22:34,673 --> 00:22:40,327 když přestanou bojovat, kteří byli pod tlakem syrské armády, a ruských leteckých a kosmických sil, 205 00:22:40,447 --> 00:22:46,353 a byl jim umožňován odjezd, ale jen na jedno místo, do Idlibu. A oni všichni: „Proč je nedorazili?“ 206 00:22:46,473 --> 00:22:51,345 Tito patrioti by si asi přáli, aby byla veškerá syrská infrastruktura do mrtě zničena? 207 00:22:51,465 --> 00:22:56,307 A aby vojáci syrské armády dále umírali? 208 00:22:56,641 --> 00:23:06,445 Teď ta ruská politika, to vytvoření jednotného teroristického konglomerátu na syrském území, 209 00:23:06,565 --> 00:23:09,917 plně prokázala svou efektivitu. 210 00:23:10,037 --> 00:23:16,604 Maximálně se snížila intenzita bojových akcí na zbytku syrského území, 211 00:23:16,724 --> 00:23:22,854 což vedlo k tomu, že syrská infrastruktura nebyla dále ničena, že neumírali další syrští vojáci, 212 00:23:22,974 --> 00:23:27,561 a všichni ti bojovníci byli koncentrováni do jednoho místa. 213 00:23:27,681 --> 00:23:39,700 A co je velice důležité. Tito bojovníci mají mezi sebou nevyřízené účty v konkurenci o zdroje financování, 214 00:23:39,820 --> 00:23:48,444 a v boji o ně jsou ochotni se vzájemně pozabíjet, což také dělají i bez zásahu syrské a ruské armády. 215 00:23:48,564 --> 00:23:56,295 Naši hurá patrioti, kteří tuto politiku kritizovali, tohle od počátku nedomysleli a ani teď to nechtějí vidět. 216 00:23:56,415 --> 00:24:06,467 A to hlavní, teď jsou koncentrováni do jednoho místa a je už možné zasáhnout je jedním masivním útokem. 217 00:24:07,431 --> 00:24:12,599 To si uvědomují úplně všichni kromě našich patriotů a analytiků. 218 00:24:12,719 --> 00:24:23,257 Proto také státní tajemník USA Pompeo vykřikuje: „Rusko plánuje útok proti Idlibu. 219 00:24:23,377 --> 00:24:26,472 To nelze v žádném případě dopustit. 220 00:24:26,592 --> 00:24:33,791 To přece není možné, zahynuli by naši civilisté, které jsme vyzbrojili těmi nejlepšími zbraněmi, 221 00:24:33,911 --> 00:24:40,665 a kteří zabíjejí ty občany, které jsme neozbrojili, ty skutečné civilisty. 222 00:24:40,785 --> 00:24:46,402 Ale ti naši občané jsou ti nejlepší, proto jsme jim také dali naše nové americké zbraně. 223 00:24:46,522 --> 00:24:49,913 A Rusko je teď chce dorazit. 224 00:24:50,902 --> 00:25:01,906 A znovu, jako vždy v těchto případech, chce ten zákeřný Asad použít chemické zbraně, 225 00:25:02,026 --> 00:25:06,802 proto proti Asadovi opět připravujeme masivní útok. 226 00:25:06,922 --> 00:25:13,577 Naše letadlové lodě i strategické bombardéry jsou připraveni zaútočit.“ 227 00:25:13,697 --> 00:25:21,243 Odpověděli mu: „Asad vůbec neplánuje použití žádných chemických zbraní, on už je ani nemá. 228 00:25:21,363 --> 00:25:30,342 A proč by to vůbec dělal? Přece to není žádný idiot. On svůj vlastní národ nelikviduje, to dělá ISIL.“ 229 00:25:31,876 --> 00:25:38,206 Ale copak Západ tohle někdy zajímalo? A proč je to nezajímá? 230 00:25:38,326 --> 00:25:43,149 Protože jak informuje naše ministerstvo obrany, 231 00:25:43,269 --> 00:25:52,673 je několik tisíc bojovníků v Idlibu připraveno k útoku do syrského vnitrozemí. 232 00:25:52,793 --> 00:25:57,711 Neboť je jasné, že jestli to bude takto dál pokračovat 233 00:25:57,831 --> 00:26:04,205 a všichni tito bojovníci budou i nadále natěsnáni v Idlibu, tak se prostě vzájemně pozabíjejí 234 00:26:04,325 --> 00:26:09,123 a ten zbytek už potom zlikviduje syrská armáda. 235 00:26:09,243 --> 00:26:16,228 Jenže Američané potřebují jak rozpoutat válku, tak také odvézt pozornost bojovníků od vzájemných šarvátek, 236 00:26:16,348 --> 00:26:21,435 a proto zaměřili jejich aktivitu proti státní Asadově armádě. 237 00:26:21,555 --> 00:26:35,362 A tak plánují útok. A v této věci jim má pomoci mezinárodní zásah do syrských záležitostí. 238 00:26:35,482 --> 00:26:43,118 Proto na tom také tajné služby různých států pracují s plnou silou. 239 00:26:43,238 --> 00:26:53,244 A povšimněte si, že zatímco dříve jsme mluvili o tom, že ISIL je nepravidelnou armádou USA, 240 00:26:53,364 --> 00:27:00,743 jen na této naší úrovni, tak teď na skutečnost, že ISIL je strukturní útvar USA, 241 00:27:00,863 --> 00:27:05,019 již přímo poukazují naši diplomaté v OSN! 242 00:27:05,139 --> 00:27:14,469 Dnes již Něbenzja prohlašuje, že tajné služby západních států, obzvláště USA, dodávají zbraně ISIL. 243 00:27:14,589 --> 00:27:21,510 Naše ministerstvo zahraničí prohlašuje, že jakési „neznámé“ vrtulníky v Afghánistánu 244 00:27:21,630 --> 00:27:28,292 přesunují oddíly ISIL z místa na místo a vozí jim zbraně. 245 00:27:28,412 --> 00:27:31,262 Co je to asi za „neznámé“ vrtulníky? 246 00:27:31,382 --> 00:27:35,309 Čí asi tak mohou být ty „neznámé“ vrtulníky v Afghánistánu, 247 00:27:35,429 --> 00:27:43,890 kde je celé nebe pod kontrolou výlučně americké protivzdušné obrany a vojenského letectva? 248 00:27:44,010 --> 00:27:49,240 Jací sousedi mohou létat do Afghánistánu? Kdo by to měl zapotřebí? 249 00:27:49,360 --> 00:27:52,866 Mohou to být pouze americké vrtulníky. 250 00:27:52,986 --> 00:27:56,467 A my víme, že naše ministerstvo zahraničí také prohlašovalo, 251 00:27:56,587 --> 00:28:04,003 že ISILovce americké vrtulníky evakuují z různých obklíčených území, 252 00:28:04,123 --> 00:28:12,567 z kotlů v Sýrii do Afghánistánu, a to všechno probíhá zcela nepokrytě. 253 00:28:13,943 --> 00:28:21,723 Takže vyřešit tuto otázku, dohodnout se o určitých postojích, 254 00:28:21,843 --> 00:28:28,377 promluvit si o nich, aniž by bylo nutné uzavírat nějakou dohodu pro pitomce, 255 00:28:28,497 --> 00:28:33,134 kteří čekají na nějaké to pompézní oficiální sdělení… 256 00:28:33,254 --> 00:28:40,721 To mezi sebou si ti, kteří reálně řídí, organizují takovéto schůzky. 257 00:28:40,841 --> 00:28:47,793 A aby měl tupý dav co omílat, aby mohl ten dav prohlašovat, 258 00:28:47,913 --> 00:28:53,001 že ta schůzka nevedla k žádnému výsledku, Bolton prohlásil: 259 00:28:53,121 --> 00:28:56,955 „Rusko zasahovalo do našich voleb.“ Patrušev: „Ne, nezasahovalo.“ 260 00:28:57,075 --> 00:29:02,491 „V takovém případě žádné společné prohlášení podepisovat nebudeme!“ 261 00:29:02,611 --> 00:29:12,996 Hotovo, cíle řízení bylo dosaženo, konkrétní otázky projednány, vzájemné postoje vyjasněny, 262 00:29:13,116 --> 00:29:21,450 konfrontovány a tupý dav omílá: „Oj, nic nedojednali, sešli se zbytečně.“ 263 00:29:21,570 --> 00:29:25,270 A hotovo, cíle řízení bylo plně dosaženo. 264 00:29:25,390 --> 00:29:31,994 A tu situaci ve světě je třeba řešit, je třeba to napětí uvolňovat. 265 00:29:32,114 --> 00:29:37,427 Minulý týden jeden z bývalých kandidátů na prezidenta Jean-Luc Mélenchon... 266 00:29:37,547 --> 00:29:42,699 - Z Francie… - Ano z Francie, z hnutí Nepoddajná Francie. 267 00:29:42,819 --> 00:29:52,053 Tak co tedy prohlásil? „Evropa se připravuje k rozsáhlé válce proti Rusku, a to my neschvalujeme. 268 00:29:52,173 --> 00:29:58,868 A proto je nutné francouzské vojáky, kteří se poprvé za 200 let ocitli na hranici s Ruskem, 269 00:29:58,988 --> 00:30:01,697 odvolat zpět do Francie. 270 00:30:01,817 --> 00:30:06,120 Je nutné odvolat zpět tanky, které se tam na té hranici nacházejí, také letadla.“ 271 00:30:06,240 --> 00:30:10,004 Tedy odvolat zpět francouzské vojáky se vším všudy. 272 00:30:10,124 --> 00:30:14,783 Jestliže takoví lidé takto na určité věci upozorňují, 273 00:30:14,903 --> 00:30:23,877 umožňuje to řešit tyto otázky na diplomatické úrovni a blokuje to otázku organizace 3. světové války, 274 00:30:23,997 --> 00:30:26,344 a to na všech úrovních. 275 00:30:26,464 --> 00:30:31,753 Jen si to vezměte, Merkelová odjela na Kavkaz, Bolton měl schůzku s Patruševem, 276 00:30:31,873 --> 00:30:37,270 Jean-Luc Mélenchon prohlašuje, že se francouzští vojáci musí vrátit domů. 277 00:30:37,390 --> 00:30:41,436 To všechno jsou články jednoho řetězce. 278 00:30:41,556 --> 00:30:46,102 Znamená to ukončení… 279 00:30:46,222 --> 00:30:53,971 Tedy přesněji, odvrácení, jde o práci odvracející rozpoutání 3. světové války. 280 00:30:54,091 --> 00:31:01,986 A dalším prvkem odvrácení 3. světové války a vůbec celého toho kataklyzmatu 281 00:31:02,106 --> 00:31:08,543 je vyřešení krize okolo amerických dluhů. 282 00:31:08,663 --> 00:31:15,165 Už jsme o tom mluvili. Vždyť se podívejte, jak se ta situace rozvíjí. 283 00:31:15,285 --> 00:31:23,620 Jak všichni vlastenecky prohlašují: „Turecko již není vlastníkem amerických cenných papírů.“ 284 00:31:23,740 --> 00:31:32,878 Všech se zbavili! Čína snižuje svou účast na nich. Japonsko snižuje svou účast stejně jako další státy. 285 00:31:32,998 --> 00:31:44,515 A k čemu dochází ve skutečnosti? Co jsou to ty cenné papíry? Za ně stát ručí svými zdroji. 286 00:31:45,254 --> 00:31:49,497 A co se tedy teď vlastně děje? 287 00:31:49,617 --> 00:32:00,125 My už jsme mluvili o tom, že v příštím finančním roce budou mít USA velký problém, 288 00:32:00,245 --> 00:32:05,731 který může způsobit pád celého světového kreditně-finančního systému. 289 00:32:05,851 --> 00:32:16,533 Kdy jsou USA povinny vyplatit za 12 měsíců tolik peněz, kolik tvoří jejich patnáctiměsíční příjem. 290 00:32:16,653 --> 00:32:21,960 A to znamená státní default. Je třeba se tomu nějak vyhnout. 291 00:32:22,080 --> 00:32:28,853 A najednou se napřed Rusko částečně zbavilo svých... 292 00:32:31,348 --> 00:32:38,866 ...akcií v amerických cenných papírech, státních cenných papírech. 293 00:32:38,986 --> 00:32:46,256 Teď to zcela udělalo Turecko a další státy. Co to vlastně dělají? 294 00:32:46,376 --> 00:32:52,556 Když se jich zbavíte před uplynutím jejich splatnosti, velice na tom tratíte, 295 00:32:52,676 --> 00:33:00,336 občas se vám tak nevrátí ani vlastní peníze do nich vložené nemluvě už o úrocích. 296 00:33:00,456 --> 00:33:03,495 A jsou převáděny na dolary. 297 00:33:03,615 --> 00:33:15,403 To ve výsledku pro Američany znamená, že nejen nemusí vyplácet úroky z těchto cenných papírů, 298 00:33:15,523 --> 00:33:25,819 vůbec nemusí dále tyto cenné papíry obsluhovat, neboť sama společnost, sám stát, který je vlastnil, 299 00:33:25,939 --> 00:33:34,100 je prodal za obyčejné americké dolary, za které Amerika ničím neručí. 300 00:33:35,130 --> 00:33:42,176 To znamená, že dochází ke snížení dluhové zátěže USA. 301 00:33:42,296 --> 00:33:51,744 A zatímco dříve, řekněme v roce 2008, bylo Rusko jediným subjektem na planetě, 302 00:33:51,864 --> 00:33:57,365 kterému bylo dovoleno prodávat americké cenné papíry,… 303 00:33:57,485 --> 00:34:06,212 A kdy se prodávali? Když byla splatnost úroků, které jsme inkasovali a prodali ty papíry za normální cenu. 304 00:34:06,332 --> 00:34:13,851 To si nikdo jiný nemohl dovolit. Zajišťovalo to americké vojenské námořnictvo, celá americká armáda. 305 00:34:13,971 --> 00:34:25,347 A teď se to řeší opačným způsobem, což také zajišťuje americký nátlak. 306 00:34:25,467 --> 00:34:40,702 Kdy jsou americké cenné papíry prodávány předčasně, což Ameriku zbavuje povinnosti nejen platit úroky, 307 00:34:40,822 --> 00:34:47,643 ale i vykupovat tyto cenné papíry alespoň za nominální hodnotu. 308 00:34:47,763 --> 00:34:52,104 Oni to nedělali ani předtím, ale teď to všechno probíhá, 309 00:34:52,224 --> 00:34:56,836 aby se stabilizoval světový kreditně-finanční systém postavený na dolaru. 310 00:34:56,956 --> 00:35:00,946 Ale dělá se to za provolávání vlasteneckých hesel, jako třeba v Turecku, 311 00:35:01,066 --> 00:35:05,118 kde i demonstrativně likvidují dolarové bankovky, což už je úplně mimo. 312 00:35:05,238 --> 00:35:09,928 Amerika i tak za ně ničím neručí, a když navíc ty dolary zničí, 313 00:35:10,048 --> 00:35:17,200 tak na úkor své zdrojové stability stabilizují světový kreditně-finanční systém. 314 00:35:17,320 --> 00:35:27,455 To všechno v komplexu vede k uvolňování světového napětí, k odvrácení 3. světové války. 315 00:35:27,575 --> 00:35:37,908 A odtud pramení ten závažný výbuch nenávisti proti Trumpovi v USA. 316 00:35:38,028 --> 00:35:43,302 Americká státní elita by si opět přála jednu jednoduchou věc. 317 00:35:43,422 --> 00:35:48,452 Vydávat cenné papíry, okrádat tak všechny státy světa 318 00:35:48,572 --> 00:35:55,366 a žádným způsobem potom nedostát svým závazkům z nich: 319 00:35:55,486 --> 00:36:00,799 „Dluh sice narůstá, tak ať roste. Kdo si dovolí ho od nás chtít zaplatit? 320 00:36:00,919 --> 00:36:05,203 Ať se napřed podívá na náš obušek, máme své americké základny po celém světě.“ 321 00:36:05,323 --> 00:36:13,111 Oni nechápou, že co bylo, to bylo, čas vypršel. USA už nemohou dál vyvíjet takový nátlak. 322 00:36:13,231 --> 00:36:20,036 A to, co se dneska děje s upouštěním té inflační bubliny, té úvěrové bubliny v USA, 323 00:36:20,156 --> 00:36:24,458 se dělá kvůli stabilizaci světového kreditně-finančního systému. 324 00:36:24,578 --> 00:36:28,394 Ovšem s tím, že přitom probíhá odpoutávání se od USA i od dolaru. 325 00:36:28,514 --> 00:36:34,335 A to je přesně to, co si státní elita nepřeje, aby se všichni odpoutali od dolaru. 326 00:36:38,245 --> 00:36:40,919 Další otázka je od Ilji. 327 00:36:41,039 --> 00:36:46,500 Lukašenko si došlápl na úředníky a provedl čistku vlády. 328 00:36:46,620 --> 00:36:50,075 Potom udělal prohlášení vysvětlující jeho jednání, 329 00:36:50,195 --> 00:36:57,945 kde zmínil rusko-běloruské vztahy a zdůraznil přitom, že Bělorusko nebude nikdy ničím vazalem, 330 00:36:58,065 --> 00:37:01,468 že Bělorusko je skutečný stát. 331 00:37:01,588 --> 00:37:06,972 Také poznamenal, že je hloupé doufat, že se Bělorusko stane součástí Ruska, 332 00:37:07,092 --> 00:37:14,865 nebo že přestane spolupracovat s EU a zdůraznil, že rolí Běloruska je být mostem mezi Ruskem a EU. 333 00:37:14,985 --> 00:37:20,818 Je možné říci, že mýtus boje za nezávislost v Bělorusku je nástrojem, 334 00:37:20,938 --> 00:37:24,521 s jehož pomocí se Lukašenko drží u moci? 335 00:37:24,641 --> 00:37:28,199 Stejně jako se ukrajinská vláda opírá o mýtus války s Ruskem? 336 00:37:28,319 --> 00:37:33,343 Vyjadřují tyto události a prohlášení obavu, že se budou muset brzy rozloučit se svou mocí? 337 00:37:33,463 --> 00:37:39,747 Vždyť Lukašenko už dvakrát mluvil o tom, že Bělorusko může přijít o svou nezávislost. 338 00:37:39,867 --> 00:37:47,823 Bělorusko nikdy nebylo nezávislé. Bělorusko nikdy nebylo skutečným… 339 00:37:47,943 --> 00:37:52,041 Vůbec nikdy nebylo státem, natož skutečným státem. 340 00:37:52,161 --> 00:37:59,988 Bělorusko je projektem marxistické propagandy a mělo posloužit k tomu, aby se lidé, 341 00:38:00,991 --> 00:38:15,625 až si celý bývalý SSSR projde přestavbou a přestřelkou, nouzí a strádáním v důsledku těchto reforem, 342 00:38:15,745 --> 00:38:24,709 znovu začali ohlížet zpět na svou blahobytnou marxistickou minulost a sami se vrátili do chléva. 343 00:38:24,829 --> 00:38:30,689 Aby tímto způsobem SSSR rozebrali a opět ho složili na staronovém základě. 344 00:38:30,809 --> 00:38:38,789 A bylo by jim to vyšlo, kdyby se v Rusku události 345 00:38:38,909 --> 00:38:44,254 nevyvinuly pro globalisty zcela nepředvídatelným způsobem. 346 00:38:44,374 --> 00:38:50,818 Oni si nedokázali poradit s tím, že se u nás projevila ruská konceptuální moc, 347 00:38:50,938 --> 00:38:55,087 která začala vést Rusko zcela jinou cestou. 348 00:38:55,207 --> 00:38:58,148 Cestou, o které mluvil Putin: 349 00:38:59,048 --> 00:39:04,166 „Ten, kdo nelituje zhroucení SSSR, ten nemá srdce, 350 00:39:04,286 --> 00:39:11,496 a ten, kdo si přeje obnovit SSSR v jeho původní podobě, ten nemá rozum.“ 351 00:39:11,616 --> 00:39:16,836 Rusko tedy prokázalo, že má srdce i rozum 352 00:39:16,956 --> 00:39:26,840 a obnova ruského státu, velkého Ruska probíhá na zcela jiném ideologickém základě, který není marxistický. 353 00:39:26,960 --> 00:39:31,868 Jenže Bělorusko bylo přizpůsobeno marxistickému projektu. 354 00:39:31,988 --> 00:39:44,277 A to, co se teď děje okolo Běloruska zapadá nejen do procesu nového poskládání velkého Ruska, 355 00:39:44,397 --> 00:39:52,571 kam se vrací všechny bývalé sovětské republiky, které jsou teď státy bez suverenity, 356 00:39:52,691 --> 00:39:56,621 a mimochodem také se nezformovaly ve skutečné státy. 357 00:39:56,741 --> 00:40:00,960 Ani jedna z nich se nezformovala ve skutečný stát. 358 00:40:01,571 --> 00:40:13,144 A teď je to tak, že v případě Běloruska, které se vydalo cestou vytvoření spojeneckého státu, 359 00:40:13,264 --> 00:40:20,506 nového spojeneckého státu Rusko-Bělorusko dříve než všichni ostatní, nadchází okamžik pravdy, 360 00:40:20,626 --> 00:40:26,324 kdy je nutné vyřešit, v jaké podobě bude dál Bělorusko existovat. 361 00:40:26,444 --> 00:40:35,614 Být tím neustálým strašákem, kterým vyhrožují Rusku, a neustálým stimulem, kterým postrkávají Rusko, 362 00:40:35,734 --> 00:40:44,808 aby se pohybovalo potřebným směrem a korigovalo tak Putinovo jednání, Bělorusko už dál nemůže. 363 00:40:44,928 --> 00:40:52,512 A Putinova zkušená politika způsobila, že je pro globalisty dnes jednodušší Bělorusko hodit přes palubu, 364 00:40:52,632 --> 00:40:55,984 než ho využít proti Rusku. 365 00:40:56,104 --> 00:41:03,520 A to znamená jen jedno. Pro Lukašenka to znamená zvoneček ze strany Západu: „Skončil jsi.“ 366 00:41:03,640 --> 00:41:10,644 Ze strany Ruska ho není možné nikam začlenit. On sám to odmítá, protože pořád chce být carem. 367 00:41:10,764 --> 00:41:15,376 Prakticky současně se v Soči konaly dvě schůzky, 368 00:41:15,496 --> 00:41:24,327 bylo to setkání s Lukašenkem a setkání s Niinistö, s finským prezidentem. 369 00:41:24,447 --> 00:41:33,295 Znovu opakuji, že Finsko nikdy nebylo státem, není státem teď a nikdy jím ani nebude. 370 00:41:33,415 --> 00:41:38,150 Finské vedení si to v podstatě uvědomuje. 371 00:41:38,270 --> 00:41:46,058 Oni chápou, že Finsko je součástí ekonomického prostoru Ruska a dříve SSSR, 372 00:41:46,178 --> 00:41:51,265 který jim zajišťoval ekonomickou prosperitu, 373 00:41:51,385 --> 00:41:57,148 že přes Finsko jsou řešeny určité globální problémy, 374 00:41:57,268 --> 00:42:02,580 a finské vedení kvůli tomu netrpí pocitem méněcennosti. 375 00:42:02,700 --> 00:42:08,078 Něco podobného je teď nabízeno ze strany globalistů, 376 00:42:08,198 --> 00:42:15,169 a my si zatím nemůžeme činit nárok na něco víc, něco podobného je teď nabízeno i Lukašenkovi. 377 00:42:15,289 --> 00:42:20,287 Jenže Lukašenko pořád chce být tím carem, on už si vychoval následníka 378 00:42:20,407 --> 00:42:23,283 a z toho pramení ty jeho hysterické výstupy. 379 00:42:23,403 --> 00:42:27,410 On neví, kam se vrtnout, aby si zachoval původní postavení. 380 00:42:27,530 --> 00:42:29,854 Jenže v původní kvalitě to už nepůjde. 381 00:42:29,974 --> 00:42:38,137 Buď se Bělorusko integruje k Rusku v té podobě jako teď Finsko, 382 00:42:39,142 --> 00:42:47,652 nebo skončí integrované k Rusku jako Běloruský západní federální okruh. 383 00:42:47,772 --> 00:42:51,191 Jiné možnosti neexistují. 384 00:42:51,311 --> 00:43:00,490 Lukašenko těmi svými hysterickými výstupy kvůli různým těžkostem a problémům 385 00:43:00,610 --> 00:43:03,591 ten proces jen urychluje. 386 00:43:03,711 --> 00:43:08,015 Jenže to jsou problémy jak pro běloruský národ, tak i pro Rusko. 387 00:43:08,135 --> 00:43:13,904 Pro Rusko to neznamená jen ekonomické problémy, ale i politické a to i z hlediska vnější politiky. 388 00:43:14,024 --> 00:43:19,473 Vždyť co by to Lukašenkovi udělalo, jestliže si opravdu přeje, 389 00:43:19,593 --> 00:43:23,362 aby se Bělorusko normálně integrovalo a mělo z toho prospěch, 390 00:43:23,482 --> 00:43:33,042 aby pomohl Rusku v jeho konfrontaci se Západem a uznal Abcházii a Osetii, Jižní Osetii? 391 00:43:33,162 --> 00:43:35,942 Nic by mu to neudělalo. 392 00:43:36,062 --> 00:43:42,694 Jenže by to znamenalo konec pro imperiální ambice samotného Lukašenka 393 00:43:42,814 --> 00:43:46,230 a on už si přece vychoval toho následníka. 394 00:43:46,350 --> 00:43:53,222 Že by Lukašenko měl být pouze lídrem nějakého státu typu Finska? 395 00:43:53,342 --> 00:43:59,362 To Lukašenkovi přece nemůže stačit, on chce řídit impérium, to ruské! 396 00:43:59,482 --> 00:44:08,202 A tak vyvádí. Ale ať už se kroutí, jak chce, tak ta otázka stejně bude muset být vyřešena. 397 00:44:08,322 --> 00:44:16,141 Putin pracuje stabilně a Bělorusko je příliš důležitý segment, 398 00:44:16,261 --> 00:44:20,899 aby se ty politické procesy, které tam probíhají… 399 00:44:21,019 --> 00:44:27,747 A opakuji, že tam Lukašenko zorganizoval Ukrajinu v měkké formě. On se pokouší… 400 00:44:27,867 --> 00:44:34,336 Tedy jinak, aby vyhověl Západu, tak tam pokládá základy pro běloruský majdan. 401 00:44:34,456 --> 00:44:41,119 On chápe, že až nastoupí ten majdan, tak se mu nemusí podařit utéci jako Janukovičovi. 402 00:44:41,239 --> 00:44:48,416 Ale jak jinak by měl provádět Rusku špinavosti? Ta potřeba přece vychází z hloubi jeho srdce. 403 00:44:48,536 --> 00:44:55,682 Nic přece nesmí narušovat jeho plány stát se carem vší Rusi. 404 00:44:55,802 --> 00:44:59,378 Takový je to prostě člověk. 405 00:45:04,039 --> 00:45:11,786 Další otázka je od Maxima z Doněcku, který prosí, abychom se vrátili k té otázce Maloruska, 406 00:45:11,906 --> 00:45:15,579 které jste se v minulém pořadu vyhnul. 407 00:45:15,699 --> 00:45:19,437 A konkrétně k těm volbám a referendu v republikách. 408 00:45:19,557 --> 00:45:24,194 Tak dohodl se Putin s Trumpem o Ukrajině a Donbasu? A kam to vše směřuje? 409 00:45:24,314 --> 00:45:29,081 A jmenovitě Pušilin do toho ve svém rozhovoru TASS světlo nevnesl. 410 00:45:29,201 --> 00:45:32,746 Já jsem se té otázce nevyhýbal. 411 00:45:32,866 --> 00:45:41,104 Přímo jsem řekl, že projekt Malorusko je globální projekt, že je to Overtonovo okno, 412 00:45:41,224 --> 00:45:47,726 a že ten projekt je v chodu, ten proces byl spuštěn a už se nedá zastavit. 413 00:45:47,846 --> 00:45:52,580 To okno zapracuje. Jenže je to proces dlouhodobý 414 00:45:52,700 --> 00:45:58,527 a čekat od něj okamžitý výsledek, je přinejmenším nerozumné. 415 00:45:58,647 --> 00:46:05,953 A ta otázka voleb, to je otázka jednotlivostí, která bude vyřešena v závislosti na tom, 416 00:46:06,073 --> 00:46:10,035 jak dopadne rozložení sil ve světě. 417 00:46:10,155 --> 00:46:16,593 Právě jsem vysvětloval, jaké složité otázky se teď ve světě musí řešit 418 00:46:16,713 --> 00:46:21,511 a Ukrajina v tomto ohledu není tou hlavní otázkou. 419 00:46:21,631 --> 00:46:29,525 Ta otázka rozpoutání války z ukrajinského území proti Rusku z programu dne sice nikam nezmizela, 420 00:46:29,645 --> 00:46:34,133 ale pravděpodobnost tohoto vývoje prudce… 421 00:46:34,253 --> 00:46:41,540 Tedy přesněji pravděpodobnost té možnosti rozpoutání války z ukrajinského území prudce klesla, 422 00:46:41,660 --> 00:46:45,572 velice silně se snížila. 423 00:46:45,692 --> 00:46:58,010 A Ukrajina v zásadě, ta kyjevská banda již upadá do agónie. A to je… 424 00:46:58,130 --> 00:47:04,697 Víte, Porošenka neustále doprovázejí mystické události. 425 00:47:04,817 --> 00:47:09,126 Za jeho inaugurace voják z čestné stráže omdlel, 426 00:47:09,246 --> 00:47:16,944 na slavnostní bohoslužbě na počest vzkvétání Ukrajiny omdlel jeho syn. 427 00:47:17,064 --> 00:47:24,068 Všude probleskuje symbolika toho, že ničeho z toho, co bylo deklarováno, nemůže být dosaženo. 428 00:47:24,188 --> 00:47:30,447 Teď na vojenské přehlídce omdlel další voják, to bylo vidět. 429 00:47:30,567 --> 00:47:35,024 Říkají, že byli dva, ale video s tím druhým jsem žádné neviděl. 430 00:47:35,144 --> 00:47:44,644 A nevím o důvěryhodném zdroji, který by ten druhý případ potvrdil. 431 00:47:44,764 --> 00:47:47,344 Ale úplně stačí ten jeden. 432 00:47:47,464 --> 00:47:51,870 Jenže ten problém je tu přece v něčem jiném. 433 00:47:51,990 --> 00:47:57,889 Vždyť ta agónie… Tohle byly znaky shora pro všechny, aby věděli, co a jak. 434 00:47:58,009 --> 00:48:02,287 Ale vždyť, co se reálně děje? 435 00:48:03,547 --> 00:48:12,523 Porošenko shromáždil ukrajinské velvyslance z celého světa, dovezl je do Avdějevky a řekl jim: 436 00:48:12,858 --> 00:48:23,273 „A teď se, drazí přátelé, musíte vypravit do celého světa, a začít vybírat peníze na obnovu Donbasu.“ 437 00:48:24,918 --> 00:48:32,255 Nu, to je taková zvláštní věc. Vždyť Západ nemá v úmyslu obnovovat ani Sýrii. 438 00:48:32,375 --> 00:48:37,089 Existují speciální nařízení, o kterých mluví naše ministerstvo zahraničí, 439 00:48:37,209 --> 00:48:41,204 že dokonce na úrovni OSN bylo přijato rozhodnutí nenapomáhat obnově Sýrie. 440 00:48:41,324 --> 00:48:43,940 Tak proč by měl někdo chtít obnovovat Donbas? 441 00:48:44,060 --> 00:48:51,265 A to tím spíš, nachází-li se v ruské zájmové zóně, v přímém smyslu. 442 00:48:51,873 --> 00:48:56,631 Navíc má být Ukrajina zemědělským státem. 443 00:48:56,751 --> 00:49:00,650 Nač by jim tedy byl Donbas s jeho průmyslovým potenciálem? 444 00:49:00,770 --> 00:49:05,793 Ale Porošenko přece řekl: „Běžte vybírat peníze, přitáhněte je sem…“ 445 00:49:05,913 --> 00:49:08,236 A další věc. 446 00:49:08,356 --> 00:49:16,369 Ukrajina vydala krátkodobé státní dluhopisy na více než 700 miliónů USD, 447 00:49:16,489 --> 00:49:20,805 které jsou splatné již v roce 2019, tedy v příštím roce 448 00:49:20,925 --> 00:49:26,463 s nereálně vysokou úrokovou sazbou více než devíti procent. 449 00:49:26,583 --> 00:49:31,928 Všichni ekonomové říkají, že tato sazba je nereálná, 450 00:49:32,048 --> 00:49:37,425 že to znamená absolutní krach celé ukrajinské ekonomiky. 451 00:49:37,545 --> 00:49:42,697 Takže to jsou dva takové okamžiky, získat peníze a utéct. 452 00:49:43,147 --> 00:49:47,229 To je to, co charakterizuje tyto dva okamžiky. 453 00:49:47,349 --> 00:49:53,980 Ten první je ta půjčka a druhý: „Honem shánějte peníze po celém světě a sem s nimi.“ 454 00:49:54,100 --> 00:50:00,859 Oni si potřebují na poslední chvíli obstarat zdroje, aby se ještě udrželi, 455 00:50:00,979 --> 00:50:06,260 než provedou poslední špinavost a vezmou nohy na ramena. 456 00:50:06,380 --> 00:50:17,801 USA už fakticky přestaly úplně Ukrajinu podporovat, 457 00:50:17,921 --> 00:50:29,598 jestliže se uchýlili k takovým krátkodobým průšvihům, aby vyřešili úkol udržení aktuální stability. 458 00:50:29,718 --> 00:50:35,120 A to je dobré znamení, že vše jde správným směrem. 459 00:50:35,240 --> 00:50:38,994 Je třeba vydržet a vyčkat. 460 00:50:41,644 --> 00:50:47,713 Valeriji Viktoroviči, ptají se vás, kam zmizel Medvěděv a Nabiullinová 461 00:50:47,833 --> 00:50:51,391 a co to bylo za podivný požár v Centrální bance? 462 00:50:51,511 --> 00:50:54,915 Ten požár v Centrální bance byl skutečně velice podivný, 463 00:50:55,035 --> 00:50:59,261 stejně jako byl podivný požár v Domě na nábřeží (Vládní dům). 464 00:50:59,381 --> 00:51:06,051 Kam se ztratila Nabiullinová nevíme, protože nemáme přístup k důvěrným informacím, 465 00:51:06,171 --> 00:51:09,163 takže je složité to nějak komentovat. 466 00:51:09,283 --> 00:51:15,001 A co se týká Medvěděva, tak on sám je dost zajímavý člověk. 467 00:51:15,121 --> 00:51:21,431 Já už jsem mluvil o tom, že je Medvěděv přímo zodpovědný 468 00:51:21,551 --> 00:51:27,038 za smrt našich mírotvůrců a civilistů ve válce z roku 2008, protože on, 469 00:51:27,158 --> 00:51:38,392 a jen on se mohl zaručit za to, že gruzínští fašisté budou moci pobíjet osetinské civilisty, 470 00:51:38,512 --> 00:51:44,403 zabít naše mírotvůrce, a že jim ze strany Ruska za to nic nehrozí. 471 00:51:44,523 --> 00:51:47,361 A Medvěděv tomuto svému postoji dostál. 472 00:51:47,481 --> 00:51:53,951 Když ale Putin začal s operací donucení k míru, 473 00:51:54,071 --> 00:52:01,602 Medvěděv zmizel a v kritické situaci jako z té dětské básničky Moucha-brebentilka od Korněje Čukovského: 474 00:52:01,722 --> 00:52:09,092 A ten koník, luční koník, nu, jak člověk chová se, vyskakuje, poskakuje, a pak keřík, můstek tu je, tiše pod něj schová se.“ 475 00:52:09,212 --> 00:52:15,740 Jen se podívejte na jeho politický životopis, že jakmile nastoupí nějaká krizová situace, 476 00:52:15,860 --> 00:52:22,324 tak velmi často onemocní, ale protože je taková bystrá hlava, tak když mu potom blahopřejí k uzdravení, odpoví: 477 00:52:22,444 --> 00:52:24,690 „Vždyť jsem nebyl nemocný.“ 478 00:52:24,810 --> 00:52:30,528 Prostě chlapík, co o něm potřebujete vědět víc? Vrchol inteligence. 479 00:52:30,648 --> 00:52:35,724 Ta situace je dnes velice závažná. 480 00:52:35,844 --> 00:52:45,660 Dnes se točíme okolo konfliktu americké státní elity s globalisty a celým světem 481 00:52:45,780 --> 00:52:55,321 s ohledem na možné rozpoutání 3. světové války ze strany americké státní elity 482 00:52:55,441 --> 00:53:02,318 a protitahům všech ostatních sil, jako jsou globalisté a jiné státní elity, 483 00:53:02,438 --> 00:53:12,013 které pracují na tom, aby ta krize byla vyřešena s minimálními otřesy. 484 00:53:12,989 --> 00:53:19,354 Takže co se týká Medvěděva, tak ta situace je následující. 485 00:53:19,474 --> 00:53:25,719 V New York Times zveřejnili zajímavý článek o tom, že americká rozvědka 486 00:53:25,839 --> 00:53:32,309 přestala dostávat informace od informátorů z Ruska. 487 00:53:32,429 --> 00:53:38,610 Nu, naši patrioti hned začali vykládat, že je to tím, 488 00:53:38,730 --> 00:53:44,428 jak naše kontrarozvědka pracuje efektivně, že ty spící agenty zmáčkli. 489 00:53:44,548 --> 00:53:50,954 Já mám otázku: „Pánové, četli jste vůbec o čem je tam řeč? 490 00:53:51,074 --> 00:53:55,519 Alespoň v překladu TASS nebo v nějakém jiném?“ 491 00:53:55,639 --> 00:54:07,188 Zcela jasně tam bylo řečeno, že přestali dostávat informace, ale ne od agentů, ale od informátorů. 492 00:54:08,088 --> 00:54:16,478 Zatímco v USA jsou teď v šoku, že se zhroutila celá jejich americká výzvědná síť v Číně. 493 00:54:16,598 --> 00:54:23,486 I když popravdě je to již potřetí, kdy se jim v té Číně zhroutila CELÁ americká výzvědná síť. 494 00:54:23,606 --> 00:54:30,397 A tam jim prý zatkli jejich agenty. Ale o čem vlastně informovali v New York Times, oč tam vůbec jde? 495 00:54:30,517 --> 00:54:33,772 A je to velice důležitá věc. 496 00:54:33,892 --> 00:54:45,055 Ta věc se má tak, že v práci jakékoliv tajné služby existuje taková kategorie lidí, 497 00:54:45,175 --> 00:54:54,924 kteří nejsou agenty, ale jejichž společenské styky a informace, které tak získávají, 498 00:54:55,044 --> 00:55:01,835 jsou principiálně důležité pro řízení. 499 00:55:02,767 --> 00:55:11,447 Když nějaká státní struktura uloží nějaké rozvědce, aby splnila ten či onen úkol, 500 00:55:11,567 --> 00:55:15,915 tak jí vydá konkrétní dispozice. 501 00:55:16,035 --> 00:55:24,691 No například dovést výbušninu na nějaký objekt a vyhodit ho do vzduchu. 502 00:55:24,811 --> 00:55:30,959 Nebo získat nějaké informace, nebo pustit do oběhu nějaké informace. 503 00:55:31,079 --> 00:55:38,932 Ale kvůli tomu, aby tato operace byla úspěšná, je nutné, 504 00:55:39,052 --> 00:55:48,865 aby byla provedena v rámci toho tlaku prostředí, jaký působí na daný subjekt řízení. 505 00:55:48,985 --> 00:56:04,585 V knize Fenimora Coopera Stopař o indiánovi Čingašgukovi, Velikém hadovi je taková epizoda. 506 00:56:04,705 --> 00:56:16,697 Běloši padnou do zajetí indiánského kmene Hurónů, a potom si jen tak někde leží, nejsou svázaní, 507 00:56:16,817 --> 00:56:22,724 polehávají, hřejí se na sluníčku a jeden říká: „Proč vlastně neutečeme?“ 508 00:56:22,844 --> 00:56:28,310 A ten druhý, zkušenější mu říká: „To se ti jen zdá, že nás nikdo nehlídá. 509 00:56:28,430 --> 00:56:36,387 Každý člen tohoto plemene tě má na očích a nestačíš se ani hnout, a už tě budou mít. 510 00:56:36,507 --> 00:56:43,138 Jenže potom tě už svážou, a podmínky zajetí budou daleko horší, proto raději nic nezkoušej.“ 511 00:56:43,258 --> 00:56:45,766 Ten útěk byl tedy nereálný. 512 00:56:45,886 --> 00:56:55,570 A jak máte vyhodnotit, které úkoly budou pro rozvědku uskutečnitelné a které ne. 513 00:56:55,690 --> 00:57:07,015 Kvůli tomu potřebujete získávat informace o celkovém stavu řízení v daném konkrétním státě. 514 00:57:08,276 --> 00:57:11,410 A kvůli tomu… 515 00:57:11,530 --> 00:57:21,126 Nu, příkladem takové rozvědky, agenturní rozvědky, může posloužit například činnost Richarda Sorge v Japonsku, 516 00:57:21,246 --> 00:57:29,172 který se tam pohyboval ve vyšší společnosti. Ale jaká velká tajemství se tam asi tak mohl dozvědět? 517 00:57:29,292 --> 00:57:36,364 Prostě se jen tak se všemi bavil o všem možném a sledoval nálady. 518 00:57:36,484 --> 00:57:41,094 Jaký úkol bude reálný a jaký ne. Jaké informace je možné pustit do oběhu, 519 00:57:41,214 --> 00:57:44,331 jak budou přijaty a jaké na ně asi budou následovat reakce. 520 00:57:44,451 --> 00:57:48,162 A jaké použít nelze, protože by reakce nebyly adekvátní. 521 00:57:48,282 --> 00:57:55,749 Jaké jsou směry a tendence mezi japonskou elitou, co popohnat, co pozdržet. 522 00:57:55,869 --> 00:57:57,583 Tohle všechno. 523 00:57:57,703 --> 00:58:04,175 Jaké asi zhruba zpravodajské údaje mohl získat Nikolaj Kuzněcov, 524 00:58:04,295 --> 00:58:10,484 náš proslulý rozvědčík působící jako Paul Siebert? 525 00:58:10,604 --> 00:58:17,927 On sbíral stejné informace při své práci v prostředí německých inženýrů. 526 00:58:18,047 --> 00:58:21,069 Shromažďoval právě tyto informace. 527 00:58:21,189 --> 00:58:33,404 Shromažďování informací o stavu řídícího prostředí je zásadně důležité. 528 00:58:33,524 --> 00:58:43,118 A nejde přímo o agenturní práci. Zde se pracuje otevřeně. A jak to souvisí s touto situací? 529 00:58:43,238 --> 00:58:52,217 Že člověk, který mluví s nějakým diplomatickým pracovníkem, přestože třeba ví, 530 00:58:52,337 --> 00:58:58,967 že jde o rozvědčíka, tak se s ním stýká vědomě z jednoho jednoduchého důvodu, 531 00:58:59,087 --> 00:59:05,272 že to odpovídá jeho zájmům, zájmům jeho klanově-korporativní skupiny. 532 00:59:05,392 --> 00:59:13,897 Když někde u oběda nebo na společenském dýchánku mluví o nějaké situaci, 533 00:59:14,017 --> 00:59:21,133 která není ničím tajná, o nějaké události, která se třeba stala tomu či onomu člověku, 534 00:59:21,253 --> 00:59:29,315 tak klade důraz právě na tuto situaci, na stav řízení v dané klanově-korporativní skupině. 535 00:59:29,435 --> 00:59:38,974 On tak poukazuje, přitahuje pozornost na určitý proces a dělá to ze svého hlediska, 536 00:59:39,094 --> 00:59:48,957 protože ví, že když na tu situaci poukáže americkému řídícímu společenství, 537 00:59:49,077 --> 00:59:55,367 tedy subjektu řízení zastoupenému řekněme americkou diplomatickou administrativou, 538 00:59:55,487 --> 01:00:05,379 nebo třeba nějakému podnikateli, který má krytí v podobě nějakého byznysu, 539 01:00:05,499 --> 01:00:09,448 že když na tu situaci poukáže, tak ta informace bude předána dál, 540 01:00:09,568 --> 01:00:15,451 tam kam potřebuje ten člověk, který tu informaci takto pustil do oběhu. 541 01:00:15,571 --> 01:00:22,356 A Američané potom přijmou ve svém zájmu určité řídící rozhodnutí, 542 01:00:22,476 --> 01:00:30,862 což jsou objektivní kroky přinášející výhody dané klanově-korporativní skupině. 543 01:00:30,982 --> 01:00:36,829 Jedná se o vzájemnou otevřenou hru. Je to výměna otevřených informací, 544 01:00:36,949 --> 01:00:45,099 nejde o nic důvěrného, o žádné utajované okolnosti. Jedná se zkrátka o koordinaci řídících procesů. 545 01:00:46,694 --> 01:00:50,888 A o čem tedy informovali v New York Times? 546 01:00:51,008 --> 01:01:03,662 Že pro naše klanově korporativní skupiny přestal být stát USA partnerem 547 01:01:03,782 --> 01:01:14,259 pro řešení jejich řídících úkolů v Rusku i ve světě, že se přeorientují na spolupráci s někým jiným. 548 01:01:14,379 --> 01:01:24,011 To znamená, že pro ně už stát USA není funkční z hlediska dosahování jejich zájmů. 549 01:01:24,131 --> 01:01:34,017 To tady u nás znamená pro Američany debakl při prosazování jejich politiky na bezstrukturní úrovni. 550 01:01:34,137 --> 01:01:40,735 Nikdo s nimi teď už nechce spolupracovat. Nemají o to zájem. 551 01:01:40,855 --> 01:01:48,739 Dostávají se do stejné situace jako ti zajatí běloši u indiánského kmene. 552 01:01:48,859 --> 01:01:56,487 Nikdo o ně nejeví zájem, ale jestliže se o něco pokusí, tak se jim to uvnitř Ruska nepovede. 553 01:01:56,607 --> 01:02:05,520 To znamená, že se americká agenturní rozvědka dostává do situace, 554 01:02:05,640 --> 01:02:15,388 kdy pro ně bude mimořádně těžké pracovat uvnitř Ruska, jako tomu bylo v sovětských dobách, 555 01:02:15,508 --> 01:02:21,899 kdy všichni, jakýkoliv školák mohl informovat tajnou službu. 556 01:02:22,019 --> 01:02:25,397 - Příslušná místa - Ano, příslušná místa. 557 01:02:25,517 --> 01:02:30,917 Že ta doba, kdy se u nás Američané mohli cítit jako ryba ve vodě, 558 01:02:31,037 --> 01:02:37,116 a kamkoli přišli, tam s nimi všichni spolupracovali, kdy byli vyhledávanými partnery, 559 01:02:37,236 --> 01:02:43,432 kdy na úrovni společenského styku lidé neměli problém informovat je, tak ta doba pomíjí. 560 01:02:43,552 --> 01:02:49,049 Teď už to bude tak, že: „Chcete-li získat nějaké informace, použijte k tomu oficiální cestu. 561 01:02:49,169 --> 01:02:53,780 Ty informace tam dostanete, ale musíte si podat příslušné žádosti…“ 562 01:02:53,900 --> 01:02:57,504 A to je konec, to už budou zcela jiné informace. 563 01:02:57,624 --> 01:03:02,298 To už nebudou informace, ze kterých by získali reálný obrázek 564 01:03:02,418 --> 01:03:07,627 o psychickém a emocionálním stavu v řídícím prostředí, o jeho zacílenosti. 565 01:03:07,747 --> 01:03:12,296 Opět jim nezbyde, než vysílat agenturní rozvědku. 566 01:03:12,416 --> 01:03:21,698 Obrazně řečeno mít u nás své rozvědčíky podobné Kuzněcovovi nebo Richardu Sorge. 567 01:03:21,818 --> 01:03:30,504 To znamená vynakládat zdroje agenturní rozvědky, aby získávali informace o stavu řídícího prostředí. 568 01:03:30,624 --> 01:03:35,777 Až tam už to došlo, to je důležitá věc. 569 01:03:35,897 --> 01:03:44,464 Gorbačov jim ty možnosti otevřel, celé se to rozběhlo a Američané se dostali všude a byli tam vítaní. 570 01:03:44,584 --> 01:03:51,858 A oni tak získávali informace, které sice nebyly tajné, ale potřebné k realizaci jejich řídící práce, 571 01:03:51,978 --> 01:03:58,402 aby americké zájmy mohly být prosazovány v práci našich státních struktur. 572 01:03:58,522 --> 01:04:02,486 A teď se jim to všechno uzavírá, Putin je o to zase připravil. 573 01:04:02,606 --> 01:04:07,845 A to je to, o čem v New York Times informovali svět: „To je konec, chlapci. 574 01:04:07,965 --> 01:04:13,009 Teď už nám nezbyde, než se vrátit na úroveň agenturní rozvědky a spících agentů, 575 01:04:13,129 --> 01:04:18,255 protože ten segment otevřené práce nám byl uzavřen. 576 01:04:18,375 --> 01:04:25,435 Už s námi nikdo nechce spolupracovat, no ne ve smyslu spolupráce, ale společenského styku. 577 01:04:25,555 --> 01:04:30,311 Když teď k někomu přistoupí na nějakém tom společenském dýchánku: „Oj to počasí…“ 578 01:04:30,431 --> 01:04:36,610 „No ano, počasí máme překrásné…“ A jinak se už nedozví nic víc, slušně ho vypoklonkují. 579 01:04:36,730 --> 01:04:40,520 Nikdo už jim nebude vykládat žádné drby, 580 01:04:40,640 --> 01:04:48,210 nikdo už jim nebude vykládat o aktuálním dění v nějaké té klanově-korporativní skupině. 581 01:04:48,330 --> 01:04:56,131 Je konec. Takže je nutné do toho prostředí infiltrovat nějakého svého agenta, nějakého toho spáče, 582 01:04:56,251 --> 01:04:59,449 který tam tyto informace bude muset shromažďovat, 583 01:04:59,569 --> 01:05:06,599 a utrácet zcela neproduktivně zdroje. Taková je teď přesně situace. 584 01:05:06,719 --> 01:05:11,949 Nu a Dmitrij Anatoljevič se jako vždy moudře stáhnul. 585 01:05:12,069 --> 01:05:17,349 Možná se to sešlo s tím, že si právě léčil i nějaký svůj úraz. To je možné. 586 01:05:17,469 --> 01:05:25,657 Ale v každém případě se mu to jaksi šiklo a není to v rozporu s tím, o čem jsem právě teď mluvil. 587 01:05:27,149 --> 01:05:31,161 To byla pro dnešek poslední otázka. 588 01:05:31,281 --> 01:05:39,647 Jako vždy se pokaždé, když hodnotíme ty či ony situace ve světě, 589 01:05:39,767 --> 01:05:47,749 dostáváme k tomu, že ve světě existuje pět druhů sociální moci, pět druhů sociální idiocie, 590 01:05:47,869 --> 01:05:57,188 je uplatňována plná funkce řízení, existují priority řízení, a prolíná se v něm vnitřní, vnější a GLOBÁLNÍ politika. 591 01:06:01,841 --> 01:06:12,437 Jenže jsme nuceni neustále konstatovat, že oficiální analytické společenství nic z toho vůbec neovládá. 592 01:06:12,557 --> 01:06:21,454 Je to mimo okruh jejich chápání, a toto vlastní neporozumění šíří mezi veřejností. 593 01:06:21,574 --> 01:06:29,427 V důsledku toho tu máme situaci, kdy je záchrana tonoucích pouze v rukou samotných tonoucích. 594 01:06:29,547 --> 01:06:37,998 A jestliže není profesionální odborně analytické společenství schopno adekvátně rozebrat to, 595 01:06:38,118 --> 01:06:45,431 co se reálně děje ve světě, tak si lidé, aby ochránili zájmy své a své rodiny, 596 01:06:45,551 --> 01:06:52,355 sami musí rozšiřovat okruh svých znalostí 597 01:06:52,475 --> 01:06:57,911 a pamatovat, že v míře svého pochopení pracujeme pro sebe a své zájmy 598 01:06:58,031 --> 01:07:02,669 a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. 599 01:07:02,789 --> 01:07:09,387 Proto je neustále třeba rozšiřovat míru svých znalostí a chápání společenských procesů. 600 01:07:09,507 --> 01:07:17,102 Takové znalosti získáte jen v jediném zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 601 01:07:17,222 --> 01:07:24,110 Budete-li tedy mít na paměti, že znalosti znamenají moc, berte tyto znalosti do svých rukou. 602 01:07:24,230 --> 01:07:32,114 A hned bych vás chtěl upozornit, že proces osvojování si znalostí není žádná procházka růžovým sadem, 603 01:07:32,234 --> 01:07:41,082 jedná se o normální studijní proces vyžadující soustředění, vynaložení úsilí, vytrvalost 604 01:07:41,202 --> 01:07:48,894 a teprve potom dokážete tyto znalosti vstřebat tak, abyste si je osvojili, aby se staly vašimi znalostmi. 605 01:07:49,014 --> 01:08:00,532 A až si je osvojíte a stanou se vašimi znalostmi, dokážete plnohodnotně bránit zájmy své i své rodiny 606 01:08:00,652 --> 01:08:09,018 a plnohodnotně porozumět všem procesům, všem propletencům řídících procesů ve světě. 607 01:08:09,138 --> 01:08:14,708 Přeji vám úspěch při rozšiřování míry svých znalostí 608 01:08:14,828 --> 01:08:21,973 a při osvojování si znalostí o řízení sociálních supersystémů, o řízení společnosti. 609 01:08:22,093 --> 01:08:26,859 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 610 01:08:26,979 --> 01:08:37,891 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .