1 00:00:02,767 --> 00:00:07,212 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:11,145 --> 00:00:15,177 Seminář v Horském Altaji Červenec 2018 3 00:00:17,254 --> 00:00:20,705 Valerij Pjakin Principy budování Antidavo-„elitářské“ společnosti 4 00:00:22,043 --> 00:00:27,339 Je možné v doplnění této otázky něco říci o návaznosti moci? 5 00:00:27,459 --> 00:00:31,500 Zda existují v západních společnostech, v západních elitách takové faktory, 6 00:00:31,620 --> 00:00:35,256 které jakoby stmelují a formují ty řídící špičky? 7 00:00:35,376 --> 00:00:39,387 Je možné vyjmenovat například moc, informace, zdroje, vzdělání, 8 00:00:39,507 --> 00:00:42,512 na základě kterých budují davo-„elitářskou společnost“. 9 00:00:42,632 --> 00:00:49,181 A co může být tím tmelem v společnosti, která nebude davo-„elitářská“, který bude stmelovat 10 00:00:49,301 --> 00:00:57,170 a vést k formování takových řídících špiček a poskytovat jim k tomu určitou motivaci? 11 00:00:57,290 --> 00:01:02,997 Tak především, jak bude vypadat řízení v budoucnosti, 12 00:01:03,117 --> 00:01:08,318 a jak se od davo-„elitářské“ společnosti dostaneme… Co bude tím tmelem? 13 00:01:08,438 --> 00:01:13,301 Jaké budou ty faktory, které budou přispívat formování takové společnosti? 14 00:01:13,421 --> 00:01:17,599 My jsme nabídli takový tmel, který se jmenuje Koncepce sociální bezpečnosti. 15 00:01:17,719 --> 00:01:21,062 Jedná se o antidavo-„elitářskou“ společnost. 16 00:01:21,182 --> 00:01:25,001 Jak vypadá taková davo-„elitářská“ společnost? 17 00:01:25,121 --> 00:01:33,343 Má podobu pyramidy, na jejímž vrcholu je jediné vedení, které je buď individuální nebo kolektivní. 18 00:01:33,463 --> 00:01:39,483 Potom následuje určitá elita a nakonec početný dav. 19 00:01:39,603 --> 00:01:42,873 Všichni to schéma znáte. 20 00:01:42,993 --> 00:01:56,551 Jenže tento systém je neohrabaný a existuje pouze s využitím řízení založeném na zasvěcení, 21 00:01:56,671 --> 00:02:02,913 když nejsou znalosti poskytovány všem, ale jen zasvěceným. 22 00:02:03,033 --> 00:02:08,415 A my potřebujeme model společnosti, který bude mít obrazně řečeno podobu koule 23 00:02:08,535 --> 00:02:12,817 s určitými kanály. 24 00:02:12,937 --> 00:02:25,892 Kdy se v závislosti na nutnosti, na potřebě společnosti na vrchol špičky postaví odborník, 25 00:02:26,012 --> 00:02:30,741 který získal postavení autority v daném oboru. 26 00:02:30,861 --> 00:02:40,026 Nic nového si zde nevymýšlím. S tím vším se ve svém životě tak či onak střetáváte. 27 00:02:40,146 --> 00:02:43,741 Máme kosmický program. 28 00:02:43,861 --> 00:02:48,943 A v čele toho kosmického programu stojí člověk. 29 00:02:49,063 --> 00:02:55,089 Máme nějaký jiný program v nějakém státě, to je jedno, a tam také v čele stojí nějaký člověk. 30 00:02:55,209 --> 00:03:02,310 To znamená, že při řešení programu, do kterého jsou zapojeny zdroje veškeré společnosti, 31 00:03:02,430 --> 00:03:11,974 je vždy někdo v čele… Takových programů bylo za Stalina velice mnoho. 32 00:03:12,094 --> 00:03:19,506 A jedny a ty samé zdroje byly využívány v rámci jednoho nebo druhého programu. 33 00:03:19,626 --> 00:03:27,449 Například stavby metra v Moskvě, nebo přestavby Moskvy, nebo výroby letadel 34 00:03:27,569 --> 00:03:32,436 se mohla částečně účastnit jedna a ta samá instituce. 35 00:03:32,556 --> 00:03:47,154 A vždy existuje šéf daného programu, který určuje, jak se daný program má rozvíjet 36 00:03:47,274 --> 00:03:52,519 a v jaké kvalitě to bude pro společnost realizováno. 37 00:03:52,639 --> 00:03:55,023 Co tedy musí společnost zařídit? 38 00:03:55,143 --> 00:04:06,329 Je tu stát, který reguluje sociální život společnosti v jeho každodenní podobě a vypracovává tyto programy. 39 00:04:06,449 --> 00:04:12,739 Ale tím hlavním je, jak se lidé dostanou do čela těch programů. 40 00:04:12,859 --> 00:04:19,396 Oni se do čela těch programů musí dostávat ve výsledku fungování sociálního výtahu. 41 00:04:19,516 --> 00:04:25,228 Aby se tam dostal nejschopnější člověk z té společnosti v daném oboru 42 00:04:25,348 --> 00:04:29,437 s ohledem na jeho organizační nebo vědeckou činnost. 43 00:04:29,557 --> 00:04:32,317 Takový člověk a ne nějaký… 44 00:04:32,437 --> 00:04:36,352 U nás jmenovali Dmitrije Olegoviče Rogozina, aby postavil Vostočnyj kosmodrom. 45 00:04:36,472 --> 00:04:40,824 A výsledek? Šlo o rozsáhlý program a on ho zbabral. 46 00:04:40,944 --> 00:04:51,476 Antidavo-„elitářská“ společnost znamená, že je v ní člověku umožněno realizovat svůj genetický potenciál, 47 00:04:51,596 --> 00:04:55,918 umožňuje mu, aby se vypracoval v odborníka 48 00:04:56,038 --> 00:05:02,653 a umožňuje mu při stoupání po jeho profesionální dráze, aby se podílel na státních programech. 49 00:05:02,773 --> 00:05:09,156 A on se jako občan podílí i na jejich vypracování, protože ten stát je všem společný. 50 00:05:09,276 --> 00:05:15,594 Každý takový program samozřejmě musí vést člověk, který za něj ponese osobní odpovědnost. 51 00:05:15,714 --> 00:05:22,444 A všichni lidé musí mít možnost využít kádrový sociální výtah 52 00:05:22,564 --> 00:05:31,825 a všichni se také jako občané podílejí na programu vypracování dalšího směřování státu. 53 00:05:31,945 --> 00:05:35,235 To je oblast státního řízení. 54 00:05:35,355 --> 00:05:42,966 Řekněme, že máme obecní radu, která je potřebná, aby řešila úkoly obce, bez toho se to neobejde. 55 00:05:43,086 --> 00:05:46,762 Existují řídící úkoly, které může vyřešit pouze obecní rada. 56 00:05:46,882 --> 00:05:52,715 A potom tu je stát, který také musí řešit své úkoly. Ale ta obecní rada je blíže k lidem. 57 00:05:52,835 --> 00:06:00,441 Každý může přijít za členem obecní rady a promluvit si s ním o tom, kde je problém, 58 00:06:00,561 --> 00:06:03,984 kde něco dělá špatně, či o něčem dalším. 59 00:06:04,104 --> 00:06:08,298 A čím je státní řízení vyšší, tím jsou od něj lidé odtrženější. 60 00:06:08,418 --> 00:06:15,737 Takže je potřebný takový systém budování antidavo-„elitářské“ společnosti, aby… 61 00:06:15,857 --> 00:06:22,554 Stalin chtěl slyšet hlas lidu a tak ho slyšel, Putin ho chce slyšet a tak ho také slyší. 62 00:06:22,674 --> 00:06:31,358 Vytvořil si unikátní nástroje, dva formáty, na které si netroufnul žádný jiný politický lídr, protože by to neustál. 63 00:06:31,478 --> 00:06:37,406 Ale Putin, jen si povšimněte, on přistoupil na tento způsob komunikace s obyvatelstvem, 64 00:06:37,526 --> 00:06:41,385 když byl nulou, když ho tam dosadili jako pěšáka, 65 00:06:41,505 --> 00:06:45,981 aby ho potom zastřelili u kremelské zdi místo klanové skupiny Rodina. 66 00:06:46,101 --> 00:06:52,010 Proto ho do té funkce dosadili a on se té klanové skupině Rodina fakticky zavázal, 67 00:06:52,662 --> 00:06:57,663 že nebude narušovat některé z procesů řízení. 68 00:06:57,783 --> 00:07:03,560 Ale to jemu, který stál v čele státu, říkali tváří v tvář takové věci: „Ve státě je všechno špatně. 69 00:07:03,680 --> 00:07:07,222 Ty s tím musíš něco udělat!“ Ale on to udělat nemohl. 70 00:07:07,342 --> 00:07:11,623 Za těchto okolností by každý člověk řekl: „Já velmi dobře vím, že je všechno špatně. 71 00:07:11,743 --> 00:07:18,401 Proč bych měl chodit před lidi, všechny nás v tom vymáchají, každý něco řekne a já z toho vyjdu špatně.“ 72 00:07:18,521 --> 00:07:23,454 A co udělal Putin? Začal komunikovat s lidmi a ukazovat jim východiska. 73 00:07:23,574 --> 00:07:26,834 Okamžitě začal to řízení spouštět k lidem. 74 00:07:26,954 --> 00:07:33,208 Okamžitě začal vytvářet informační moduly, aby lidé mohli podporovat určité procesy řízení, 75 00:07:33,328 --> 00:07:38,894 které on, Putin potřeboval pro obnovu státu a potlačovat ty procesy, které stát ničí. 76 00:07:39,014 --> 00:07:43,965 Měl zpětnou vazbu o reálném stavu, to není jako číst hlášení. 77 00:07:44,085 --> 00:07:50,109 Ano, přesto to zase bylo filtrováno, ale stále mu zůstávaly možnosti. Co funguje v davo-„elitářské“ společnosti? 78 00:07:50,229 --> 00:07:54,493 V davo-„elitářské“ společnosti si konkurují klany. 79 00:07:55,831 --> 00:08:01,126 Takže vše odfiltrují, Putinovi zařídí pěkné vysílání a řeknou si: 80 00:08:01,246 --> 00:08:04,793 „Super, Putin o opravdovém životě zase nemá ani páru.“ 81 00:08:04,913 --> 00:08:11,950 Jenže to organizovaly klany a ty mají své zištné zájmy. 82 00:08:12,070 --> 00:08:17,251 Oni to tedy všechno přefiltrovali, přebrali, zkontrolovali, 83 00:08:17,371 --> 00:08:22,951 a potom přijde jeden ze šéfů klanově-korporativní skupiny a říká: 84 00:08:23,071 --> 00:08:29,884 „Vladimire Vladimiroviči, ty máš k tomu a tomu kolegovi takový a takový vztah a spustili jste spolu projekt. 85 00:08:30,004 --> 00:08:35,481 Jen se podívej, co on tam vyvádí a co tomu říkají lidi! 86 00:08:35,601 --> 00:08:39,214 Oni ti to zamlčeli, tak ti to teď povídám…“ 87 00:08:39,334 --> 00:08:45,788 Odejde, vstoupí jiný kolega: „Já viděl, kdo u tebe právě byl, asi jste o něčem jednali. 88 00:08:45,908 --> 00:08:48,657 A víš, že on…“ 89 00:08:48,777 --> 00:08:55,489 Hlavní je vytvořit proces a oni se sami rozběhnou, všechno provalí a ještě se chytnou mezi sebou. 90 00:08:55,609 --> 00:08:58,904 Putin to využívá. On s tím pracuje. 91 00:08:59,024 --> 00:09:04,274 Takže díky tomu, že si zorganizoval tyto dva formáty (Přímá linka, Velká tisková konference), 92 00:09:04,394 --> 00:09:08,359 získává informace o reálném stavu ekonomiky, společnosti atd. 93 00:09:08,479 --> 00:09:14,292 Takže sice vidí co a jak, jenže také musí brát ohled i na nadnárodní řízení nejen vedené globalisty, 94 00:09:14,412 --> 00:09:21,158 ale také statní elitou USA, proto nemohl normálně zformovat vládu. 95 00:09:22,337 --> 00:09:30,084 Takže ta práce stále probíhá. A společnost se sama přizpůsobuje. 96 00:09:30,894 --> 00:09:38,553 Putin stejně jako Stalin spouští vypracování obecných státních pravidel k lidem. 97 00:09:38,673 --> 00:09:43,517 Lidé mají své zájmy, a proto podporují ty či ony procesy, formují veřejné mínění 98 00:09:43,637 --> 00:09:47,161 a to všechno přispívá ke zformování státního programu. 99 00:09:47,281 --> 00:09:53,059 A bude nutné, aby se do čela nedostávali Rogozinové, ale skuteční odborníci, kteří to budou stavět. 100 00:09:53,179 --> 00:09:56,243 A co pro ně musí být tím motivačním podnětem? 101 00:09:56,363 --> 00:10:01,789 Především tím motivačním podnětem musí být koncepce pojetí způsobu života. 102 00:10:01,909 --> 00:10:11,671 V současné době vy řídíte, ale také jste řízeni: každý má znát své místo nebo zákon kurníku, a tak podobně. 103 00:10:11,791 --> 00:10:17,239 To znamená, že dostat se někam je… Máme tu davo-„elitářskou“ společnost, 104 00:10:17,359 --> 00:10:29,036 ve které není důležitý váš profesionalismus, ale vaše zařazení ve státní pyramidě řízení. 105 00:10:29,156 --> 00:10:35,194 U nás říkají, ten Putin už tam sedí moc dlouho a tak dál. 106 00:10:35,314 --> 00:10:39,939 A já jim na to odpovídám: „Podívejte se laskavě napřed na sebe.“ 107 00:10:40,059 --> 00:10:45,998 Teď je například v Kanadě premiérem Justin Trudeau, a kdo je jeho otec? 108 00:10:46,118 --> 00:10:50,152 Pierre Trudeau, bývalý ministerský předseda Kanady. 109 00:10:50,272 --> 00:10:55,214 A kdo ho jako dítě kolébal? Nancy Reaganová ho chovala na rukou. 110 00:10:55,334 --> 00:11:03,247 V USA byl prezident otec George Bush starší, další představitel elity, 111 00:11:03,367 --> 00:11:11,198 a mimochodem jedna letadlová loď byla nazvána na počest jednoho z rodiny Bushů. 112 00:11:11,318 --> 00:11:13,883 takže je to významná rodinka. 113 00:11:14,003 --> 00:11:19,125 Odešel, a kdo se stal prezidentem? George Bush mladší! 114 00:11:19,245 --> 00:11:25,992 V některých státech jsou doživotně senátory voleni zástupci stále stejné rodiny. 115 00:11:26,112 --> 00:11:32,242 Takový velmi dobře ví, že jeho praděda byl senátorem, děda byl senátorem, otec byl senátorem, 116 00:11:32,362 --> 00:11:37,928 on sám je senátorem, jeho syn bude senátorem a vnuk také za tento stát bude senátorem. 117 00:11:38,048 --> 00:11:40,693 Oj, vletěla mi do oka muška. 118 00:11:43,575 --> 00:11:51,110 Takže se u nich nic reálně neobnovuje, je tam stagnace a moc se drží neustále v jedněch rukách. 119 00:11:51,230 --> 00:11:53,781 A Putin se jim nelíbí. Proč asi? 120 00:11:53,901 --> 00:12:00,868 Protože Putin obnovuje Rusko a šíří ideu ruského světa do celého světa a tyto ideje vyhovují všem. 121 00:12:00,988 --> 00:12:06,546 Už i v BRICS se začíná ozývat: „Ano, to je přece normální, tak proč nás tak omezovali? 122 00:12:06,666 --> 00:12:13,920 My také máme právo na život. Hrubý domácí produkt v BRICS, států BRICS 123 00:12:14,040 --> 00:12:21,293 převyšuje HDP předních států světa a žijeme mnohem hůř. 124 00:12:21,413 --> 00:12:24,022 Proč by to tak mělo být?“ 125 00:12:24,142 --> 00:12:28,930 Všechny tyto otázky se řeší. 126 00:12:29,050 --> 00:12:35,467 Je proto nutné aktivovat kádrové výtahy, aby se lidé prosazovali podle svých schopností, 127 00:12:35,587 --> 00:12:38,725 a ne podle své klanové příslušnosti. 128 00:12:38,845 --> 00:12:45,283 A to je změna koncepce pojetí způsobu života. To je odmítání elity jako něčeho daného. 129 00:12:45,403 --> 00:12:52,943 Takže je nutné snažit se nejen o to, aby vás nikdo neovládal, ale také se sám vzdát té ideje, 130 00:12:53,063 --> 00:12:59,392 že vy sám musíte být něčím pánem a někoho ovládat. To musíte ze sebe dostat hned. 131 00:12:59,512 --> 00:13:06,808 Nikdy se nestanete konceptuálně mocným, budete-li se snažit ovládat lidi a manipulovat jimi. 132 00:13:06,928 --> 00:13:13,610 Konceptuálně mocným ve smyslu ruské konceptuální moci. 133 00:13:13,730 --> 00:13:20,587 Protože vládnout a ovládat je příznačné pouze pro starozákonně-biblickou koncepci řízení. 134 00:13:20,707 --> 00:13:23,756 U nás nesmí být páni ani otroci. 135 00:13:23,876 --> 00:13:28,819 V této oblasti jste se vypracoval například vy, tak máte moji úctu a chválu. 136 00:13:28,939 --> 00:13:34,110 Budu vás tedy poslouchat, budete pro mne autorita a budu vás všude doporučovat. 137 00:13:34,230 --> 00:13:38,111 V jiné oblasti jste se zase vypracoval vy, tak budeme prosazovat výš vás. 138 00:13:38,231 --> 00:13:43,174 A jestliže jsem já sám v něčem dobrý, vy ostatní musíte rozhodnout, zda mne doporučíte či ne. 139 00:13:43,294 --> 00:13:46,919 Takto by to mělo fungovat a ne aby člověk všechny přeskakoval, 140 00:13:47,039 --> 00:13:51,246 získával funkci pomocí intrik, někoho z ní vyštípával. 141 00:13:51,366 --> 00:13:55,131 Záleží přece na tom, zda jste odborně na výši či ne. 142 00:13:55,251 --> 00:14:02,543 V tomto ohledu si povšimněte, že Stalin vždy oslavoval člověka práce. 143 00:14:02,663 --> 00:14:06,646 Jednalo se i o státní ideologii, kdy jsme budovali nový svět. 144 00:14:06,766 --> 00:14:13,671 Opakuji, že v tomto smyslu to má Putin několikrát těžší než Stalin, mnohokrát těžší, protože se nemá oč opřít. 145 00:14:13,791 --> 00:14:20,590 Podíváme-li se do jakéhokoliv časopisu ze stalinské epochy tak se tam dojička, tkadlena, kuchařka, 146 00:14:20,710 --> 00:14:27,720 dělník zámečník, soustružník, horník vyslovují, 147 00:14:27,840 --> 00:14:33,158 jak by podle jejich názoru měl vypadat život ve společnosti, 148 00:14:33,278 --> 00:14:38,374 jak postupovat při práci, co udělat, aby se zvýšila její kvalita. 149 00:14:38,494 --> 00:14:42,490 Byl slyšet hlas lidu a všechno šlo kupředu, všechno se to porovnávalo. 150 00:14:42,610 --> 00:14:47,543 Když si ten rozhovor s dojičkou přečetla nějaká švadlena tak reagovala: 151 00:14:47,663 --> 00:14:52,737 „Ne, tohle není správně, ale tady jsi to řekla dobře, tady s tebou úplně souhlasím.“ 152 00:14:52,857 --> 00:14:57,631 A ten proces podpořila a tímto způsobem SSSR dosahoval pokroku. 153 00:14:57,751 --> 00:15:07,240 Co vidíme v časopisech dnes? Zpěvačka, herečka, zpěvačka, herečka, světská lvice. 154 00:15:07,360 --> 00:15:13,991 Co je to ta světská lvice? Jo že spí s potřebným člověkem? Aha. A teď už spí zase s někým jiným? A ták. 155 00:15:14,111 --> 00:15:19,119 Takže světská lvice spí se všemi a za to dostává přepychové kožichy. 156 00:15:19,239 --> 00:15:23,674 A jsou to oni, kdo poučují lidi o životě. Kdy jste… 157 00:15:23,794 --> 00:15:29,507 V televizi dávají takový pořad Osud člověka. 158 00:15:30,278 --> 00:15:35,120 Cožpak jsou u nás pouze umělci někým významným? 159 00:15:35,240 --> 00:15:42,933 Umělci žijí z práce všech ostatních lidí. Létají v letadlech. Proč nic neslyšíme o leteckých konstruktérech? 160 00:15:43,053 --> 00:15:53,563 Plují na jachtách. Kde jsou nějací lodní stavitelé? Dobře jedí. Kdy pozvali nějakého kuchaře? 161 00:15:53,683 --> 00:15:56,777 A ten kuchař přece vaří z potravin. 162 00:15:56,897 --> 00:16:05,911 Kde jsou nějací úspěšní chovatelé hospodářských zvířat, sadaři, zemědělci. Kde jsou? Nikde nic. 163 00:16:06,031 --> 00:16:09,433 Prý osud člověka. Herec. 164 00:16:10,291 --> 00:16:18,170 A co vůbec je zač ten herec zač? On jen napodobuje něčí život, zahraje ho, ale sám tím životem nežije. 165 00:16:18,290 --> 00:16:25,170 A výsledky přece vidíte. Další situace. Díváme se na filmy a o kom jsou? 166 00:16:25,290 --> 00:16:34,919 V tom lepším případě o bankéři, který se zabývá organizací nějaké výrobní činnosti. 167 00:16:35,039 --> 00:16:42,044 Banky zajišťují výměnu zboží, jedná se o krevní oběh systému ekonomiky. 168 00:16:42,164 --> 00:16:50,198 To je také důvod, proč jsem zmínil právě bankéře. Proč jsem nezmínil různé ty detektivy, policisty apod. 169 00:16:50,318 --> 00:16:53,390 Neustále se tam jenom střílí, zabíjí… 170 00:16:53,510 --> 00:17:02,215 Jestliže někdo v něčem uspěje, tak se zaručeně stane úspěšnou podnikatelkou, herečkou apod. 171 00:17:02,335 --> 00:17:04,615 Takto to snad má vypadat? 172 00:17:04,735 --> 00:17:09,038 A zde máte to uzavření vazeb a zformování feudálního systému. 173 00:17:09,158 --> 00:17:10,778 To je ta mezivrstva. 174 00:17:10,898 --> 00:17:17,336 Umělci slouží přesně k tomu, abyste se v davo-„elitářské“ společnosti neměli možnost prodrat výš. 175 00:17:17,456 --> 00:17:21,452 Umělci, to je vrstva… Elita se skládá ze třech vrstev. 176 00:17:21,572 --> 00:17:25,744 Nejvyšší elitní vrstva jsou finanční elity, 177 00:17:25,864 --> 00:17:31,753 střední vrstva jsou umělci a spodní vrstva je vědeckotechnická elita. 178 00:17:31,873 --> 00:17:36,353 Takže aby se ty znalosti, dovednosti a návyky té vědeckotechnické elity 179 00:17:36,473 --> 00:17:44,012 nemohli dát dohromady s možnostmi finančníků, je mezi nimi ta mezivrstva. 180 00:17:44,132 --> 00:17:48,150 Jakmile slyšíte něčí názor, je zcela určitě nějakého umělce. 181 00:17:48,270 --> 00:17:52,596 To oni nás častují svými úvahami o všech oblastech našeho života. 182 00:17:52,716 --> 00:17:57,900 A čemu rozumí a čemu ne? Co na tom? Ten dobytek to stejně spolkne. 183 00:17:58,020 --> 00:18:04,767 Tito umělci jsou nepropustnou vrstvou, slouží jako spojky mezi vědeckotechnickou elitou a tou finanční. 184 00:18:04,887 --> 00:18:10,555 Takto je to v té společnosti zařízeno a na různých příkladech je to velice dobře vidět. 185 00:18:10,675 --> 00:18:14,936 Když se nějaký vynálezce zkouší prosadit. 186 00:18:15,056 --> 00:18:21,076 Jen se podívejte na ty paměti a vyprávění o tvůrčí elitě, kterých je dost a dost. 187 00:18:21,196 --> 00:18:27,679 Napřed se seznámí s nějakým umělcem, a potom ho ten umělec seznámí s nějakým bankéřem. 188 00:18:28,208 --> 00:18:32,477 I filmů je o tom natočeno dost. 189 00:18:32,962 --> 00:18:38,200 To všechno je třeba odstranit. Je třeba, aby byl slyšet hlas lidu. 190 00:18:38,320 --> 00:18:43,944 Jestliže jste se vypracovali ve své profesi, tak si vás v tom oboru musí všichni vážit. 191 00:18:44,064 --> 00:18:49,490 Ale musí se z vás zformovat i člověk, aby si vás vážili také jako člověka. 192 00:18:49,610 --> 00:18:58,954 A potom se můžete stát vedoucím nějakého toho programu. A ta koule musí být neustále v pohybu. 193 00:18:59,074 --> 00:19:03,907 Jakmile vznikne státní program, musí být hned k němu zformována i struktura, 194 00:19:04,027 --> 00:19:06,790 protože struktura je vždy davo-„elitářská“. 195 00:19:06,910 --> 00:19:12,425 Je tam vedoucí s osobní odpovědností, který má své náměstky řídící různé oblasti, 196 00:19:12,545 --> 00:19:17,751 má pod sebou vědeckotechnický personál, který provádí výpočty 197 00:19:17,871 --> 00:19:21,140 a nakonec dělníky, kteří to všechno potom udělají. 198 00:19:21,260 --> 00:19:24,640 A ty počty směrem dolů k základně pyramidy narůstají. 199 00:19:24,760 --> 00:19:29,086 Ale tato pyramida svůj úkol plní v rámci státnosti, kde jsou si všichni rovni. 200 00:19:29,206 --> 00:19:35,755 Kde si ředitel podniku váží člověka stojícího u stroje za jeho profesionalitu, 201 00:19:35,875 --> 00:19:40,663 a uvědomuje si, že nemůže být efektivním ředitelem podniku, 202 00:19:40,783 --> 00:19:45,461 bude-li ten člověk u stroje pracovat špatně a vyrábět nekvalitně. 203 00:19:45,581 --> 00:19:51,580 Takže si ho musí vážit a netrestat pokutami či stimulovat prémiemi. 204 00:19:51,700 --> 00:19:55,784 Protože ty prémie jsou odměnou za profesionalitu. 205 00:19:55,904 --> 00:20:06,062 Prémie jsou jednorázovou odměnou, a potom se musí stát součástí výplaty. 206 00:20:06,964 --> 00:20:12,929 To je vše. Když nebude inflace, tak se ceny musí snižovat a výplaty růst. 207 00:20:13,049 --> 00:20:17,188 Ty výplaty zajišťují spotřební poptávku obyvatelstva, 208 00:20:17,308 --> 00:20:24,583 uspokojení průběžných potřeb i nákup zboží takříkajíc dlouhodobého využití. 209 00:20:24,703 --> 00:20:28,884 Tedy takovou tu odkládánou poptávku, kdy je nutné koupit něco drahého, 210 00:20:29,004 --> 00:20:35,011 co teď není ekonomika schopná vyrobit levněji, protože… 211 00:20:35,131 --> 00:20:41,754 No vždyť víte, vezměme si například telefony. Jen si vzpomeňte jak to bylo s mobilními telefony. 212 00:20:41,874 --> 00:20:48,779 Když někdo měl mobilní telefon, tak všichni vzdychali, jak byl asi drahý. 213 00:20:48,899 --> 00:20:52,775 A dnes? I malé dětičky už běhají s těmi gadgety. 214 00:20:52,895 --> 00:20:59,800 Protože ty technologie se již rozvinuly natolik, že se tyto produkty staly cenově dostupnými. 215 00:20:59,920 --> 00:21:11,877 A když teď značky telefonů nehrají žádnou roli ve smyslu jejich technického vybavení, 216 00:21:11,997 --> 00:21:15,575 tak se začaly vymýšlet alespoň různé značky. 217 00:21:15,695 --> 00:21:21,807 Tento model je prestižní, zdobený brilianty. A tento model není prestižní. 218 00:21:21,927 --> 00:21:26,966 A technická funkce? Oba tyto modely ji plní, tak proč platit víc? 219 00:21:27,086 --> 00:21:31,508 Jenže když zaplatíte víc, tak hned všichni vidí vaše postavení. 220 00:21:31,628 --> 00:21:34,290 A to má být normální? 221 00:21:34,410 --> 00:21:44,452 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .