1 00:00:08,363 --> 00:00:11,885 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,138 --> 00:00:18,945 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,289 --> 00:00:25,864 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,984 --> 00:00:29,978 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,098 --> 00:00:33,668 Dnes je 04.09.2018. 6 00:00:34,471 --> 00:00:44,182 V minulém týdnu došlo v našem státě k velmi mnoha událostem, tedy i v sousedních regionech. 7 00:00:44,302 --> 00:00:54,031 Přišlo velmi mnoho otázek a my začneme s otázkou od Sergeje k Putinovu prohlášení o penzijní reformě. 8 00:00:54,151 --> 00:01:00,973 Valeriji Viktoroviči, co nám budete vyprávět teď? Po tom Putinově vystoupení k penzijní reformě? 9 00:01:01,093 --> 00:01:03,438 To si tedy opravdu rád poslechnu, 10 00:01:03,558 --> 00:01:10,789 co se VVP pokusí přeložit z ruského jazyka do jazyka, který chápe pouze on sám nám obyčejným smrtelníkům. 11 00:01:10,909 --> 00:01:20,230 Je velice špatné, že tomu rozumím jen já sám a prostí smrtelníci to nechápou. 12 00:01:22,767 --> 00:01:35,394 Ty události spojené s penzijní reformou jsou v podstatě něco jako kontrolní práce ve škole, 13 00:01:35,514 --> 00:01:43,730 která má prověřit znalosti žáků z probrané látky. 14 00:01:43,850 --> 00:01:49,325 V tomto případě je to stejné. Čemu lidé porozuměli a čemu ne? 15 00:01:49,445 --> 00:01:58,458 A k tomu, jak někteří píšou: „Jak se teď z toho bude vytáčet, když o Putinovi mluvil tak 16 00:01:58,578 --> 00:02:01,566 a teď to dopadlo jinak! 17 00:02:01,686 --> 00:02:06,463 Mysleli jsme si, že je to superPutin a ukázalo se, že je to houbyPutin.“ 18 00:02:06,583 --> 00:02:09,819 Takže vytáčet se nijak nehodlám. 19 00:02:09,939 --> 00:02:14,551 A bránit Putina se také nechystám z jednoho jednoduchého důvodu, 20 00:02:14,671 --> 00:02:20,025 že Putin není člověk, který by potřeboval, aby ho někdo bránil. 21 00:02:20,145 --> 00:02:30,513 A co víc, těm, kteří jsou nespokojeni Putinovým vystoupením, 22 00:02:30,633 --> 00:02:36,359 kteří počítají s tím, že se teď budu vytáčet, těm ještě pomohu 23 00:02:36,479 --> 00:02:42,791 a úplně se sám zaženu do kouta a to jednoduchým způsobem. 24 00:02:42,911 --> 00:02:48,568 Povím to, o čem mluvil kolega pokládající otázku. 25 00:02:48,688 --> 00:02:57,258 Řekl jsem, že argumentace Golikové a těch dalších je nestydatá a cynická lež 26 00:02:57,378 --> 00:03:01,726 a teď to zopakuji z poněkud jiného úhlu pohledu. 27 00:03:01,846 --> 00:03:11,444 Vše co řekl Putin jako odůvodnění penzijní reformy je také nestydatou a cynickou lží, 28 00:03:11,564 --> 00:03:18,377 která absolutně neodpovídá, která nemá vůbec nic společného s reálným životem 29 00:03:18,497 --> 00:03:23,158 a je určena lidem s vnímáním světa… 30 00:03:23,278 --> 00:03:30,792 No, já bych to dokonce formuloval takto, s velmi nízkou inteligencí. 31 00:03:30,912 --> 00:03:39,209 Tak, a jak mám po tom, co jsem řekl, teď bránit Putina? 32 00:03:39,329 --> 00:03:46,688 Jak odůvodnit, že nepotřebuje bránit, a že postupoval správně? 33 00:03:46,808 --> 00:03:54,228 Tak se pokusíme si to ujasnit. Co se tedy stalo? 34 00:03:54,348 --> 00:04:01,270 Tak především nestalo vůbec nic takového, o čem bych předtím nemluvil. 35 00:04:03,251 --> 00:04:13,265 Já připomenu, že jakmile byla ohlášena penzijní reforma, tak jsem hned řekl, 36 00:04:13,385 --> 00:04:26,387 že nebude-li mít natolik velkou veřejnou podporu, aby dokázala zkorigovat státní řízení, 37 00:04:26,507 --> 00:04:33,901 dostane se Putin do stejných podmínek, v jakých se nacházel Stalin v roce 1937. 38 00:04:34,021 --> 00:04:40,194 Tehdy se Stalin dlouho bránil napřed na únorovo-březnovém plénu, 39 00:04:40,314 --> 00:04:46,033 potom ještě proběhlo červnové plénum, a až po něm teprve byla schválena rezoluce, 40 00:04:46,153 --> 00:04:49,541 která otevřela cestu velkému teroru. 41 00:04:50,072 --> 00:04:54,703 Proč na to tenkrát Stalin přistoupil? 42 00:04:54,823 --> 00:05:06,006 Protože veškerá úřednická, celá ta byrokratická mašinérie SSSR mu tehdy dala ultimátum. 43 00:05:06,126 --> 00:05:11,513 Kdyby to ultimátum Stalin nepřijal, 44 00:05:11,633 --> 00:05:18,864 tak by se on sám stal první obětí represí potom nazvaných jménem někoho jiného. 45 00:05:18,984 --> 00:05:26,868 A tak Stalin v zájmu státu, v zájmu státu přijal toto ultimátum 46 00:05:26,988 --> 00:05:32,026 a přesměroval ty represe na jejich organizátory. 47 00:05:32,146 --> 00:05:38,003 Proto teď vykládají: „Podívejte se, kolik lidí tam vystupovalo a kolik jich zahynulo!“ 48 00:05:38,123 --> 00:05:40,699 V těch takzvaných "stalinských" represích. 49 00:05:40,819 --> 00:05:44,110 Já jsem o tom mluvil od samého počátku. 50 00:05:45,018 --> 00:05:53,491 Existuje takový řídící manévr, který se nazývá kult osobnosti lídra 51 00:05:53,611 --> 00:05:56,847 a jde o velice ošemetnou věc. 52 00:05:56,967 --> 00:06:04,330 Podstata tohoto řídícího manévru spočívá v tom, 53 00:06:04,450 --> 00:06:12,197 že u lidí, kteří potom mají příliš velká očekávání, to vede k rozčarování: 54 00:06:12,317 --> 00:06:19,787 „Putin je všemocný, ten může všechno. Dokonce i v zahraničí se ho bojí. Říkají mu tam car. 55 00:06:19,907 --> 00:06:25,256 A u nás stačí, aby mrknul, a všichni se jen přetrhnou, aby mu vyhověli.“ 56 00:06:27,705 --> 00:06:32,641 Takoví lidé, kteří počítají s tím, že za ně Putin všechno udělá, 57 00:06:32,761 --> 00:06:37,558 se věnují svým záležitostem s tím, že jich se to přece netýká. Putin to všechno vyřeší: 58 00:06:37,678 --> 00:06:43,916 „Vždyť on jen zvedne obočí, mrkne na někoho a všechno bude vyřešené.“ 59 00:06:45,002 --> 00:06:51,399 A tak Putin nezíská potřebnou podporu, přímo v daném případě díky vytvoření kultu jeho osobnosti. 60 00:06:51,519 --> 00:06:55,940 Zato nepřátelé se naopak maximálně koncentrují, 61 00:06:58,448 --> 00:07:06,603 aby překonali řídící vliv přicházející od lídra s vyvolaným kultem osobnosti. 62 00:07:06,723 --> 00:07:12,862 Já teď mluvím o technologii, na základě které jsou prováděny všechny volby. 63 00:07:12,982 --> 00:07:22,834 Když se potřebují zbavit nějakého lídra a vědí, že by pro něj lidé hlasovali, tak co je zapotřebí udělat? 64 00:07:22,954 --> 00:07:28,437 Je zapotřebí to zařídit tak, aby jeho odpůrci k volbám přišli všichni a přívrženci naopak ne. 65 00:07:28,557 --> 00:07:33,991 Když je tohle aplikováno na volby, tak to lidé ještě víceméně dokážou pochopit, 66 00:07:34,111 --> 00:07:40,531 a když je to použito v běžném životě, tak to prochází mimo jejich pozornost. 67 00:07:41,297 --> 00:07:44,605 A je to řešeno přes ten kult osobnosti. 68 00:07:44,725 --> 00:07:54,058 Potom vzniká ta situace: „My jsme doufali, že Putin něco udělá a on nic neudělal, 69 00:07:54,178 --> 00:07:58,427 přestože já sám s tou věcí kategoricky nesouhlasím.“ 70 00:07:58,547 --> 00:08:05,901 Já jen zopakuji to, co jsem řekl v rozhovoru pro Dmitrije Tarana, přímo v ten den, kdy měl Putin vystoupit. 71 00:08:06,021 --> 00:08:10,813 Řekl jsem: „Ať už to jeho prohlášení bude jakékoliv a hned jsem zdůrazňoval, 72 00:08:10,933 --> 00:08:14,614 že lidé nemohou očekávat příliš mnoho... 73 00:08:15,034 --> 00:08:20,069 Řekl jsem jen jedno, že to vystoupení Vladimira Vladimiroviče 74 00:08:20,189 --> 00:08:26,536 bude zaměřené na obranu zájmů Ruska a na obranu zájmů lidí. 75 00:08:26,656 --> 00:08:31,423 A hned: „Kde on něco takového prohlásil? Co takového udělal? 76 00:08:31,543 --> 00:08:36,064 Vždyť on se pod tu penzijní reformu podepsal, on…“. 77 00:08:36,184 --> 00:08:44,826 Když to všechno od těch lidí poslouchám, tak je jasné, 78 00:08:44,946 --> 00:08:51,293 že neznají ty mechanismy řízení složitých sociálních supersystémů. 79 00:08:51,413 --> 00:08:57,834 Ale když poslouchám podobné názory od lidí, kteří mluví jménem Koncepce 80 00:08:57,954 --> 00:09:02,375 a navíc si činí nárok na to být učiteli této Koncepce, tak… 81 00:09:02,495 --> 00:09:07,411 Pánové, co to říkáte? Znáte alespoň trochu tu Koncepci? 82 00:09:09,484 --> 00:09:15,507 Vždyť k tomu, abyste pochopili, co se odehrálo okolo té penzijní reformy, 83 00:09:15,627 --> 00:09:23,800 musíte mít znalosti o druzích sociální moci, o druzích sociální idiocie, 84 00:09:23,920 --> 00:09:29,798 znát šest priorit řízení a chápat, že kromě vnitřní a vnější politiky tu také je globální politika. 85 00:09:29,918 --> 00:09:31,994 Je třeba zohledňovat mnohé. 86 00:09:32,114 --> 00:09:40,143 A podíval se někdo z nich na to, co se událo z pohledu globální politiky? 87 00:09:40,263 --> 00:09:42,805 Na to Putinovo vystoupení? 88 00:09:44,385 --> 00:09:51,840 Takoví lidé se najdou, ale ve veřejné oblasti vidím jen takové, 89 00:09:51,960 --> 00:09:57,492 kteří mluví o globální politice, aniž by si to vůbec uvědomovali, a kteří tvrdí: 90 00:09:57,612 --> 00:10:02,379 „Putin nic dělat nemusí. Všechno se samo vyřeší někdy v listopadu. 91 00:10:02,499 --> 00:10:07,167 A kdyby něco, tak to stejně má vyhrané.“ Jenže tak to není. 92 00:10:07,287 --> 00:10:13,170 Putin ve své řeči mluvil velice obsažně a řekl toho mnoho. 93 00:10:15,166 --> 00:10:28,202 Já jsem viděl velice mnoho lidí, kteří poslouchali, co Putin povídá, ale jednoduše neuslyšeli, co řekl. 94 00:10:28,322 --> 00:10:35,114 Mezi tím zda jen posloucháte nebo slyšíte je velký rozdíl. 95 00:10:37,847 --> 00:10:49,942 Budeme-li se tedy bavit o tom, co se stalo, tak Putin přímo prohlásil, 96 00:10:50,062 --> 00:11:01,315 že dostal ultimátum od celé řídící vertikály a horizontály v Rusku, 97 00:11:01,435 --> 00:11:07,986 že tu penzijní reformu musí realizovat. 98 00:11:08,106 --> 00:11:19,478 To znamená, že všechny klanově-korporativní skupiny v zemi, které řídí národohospodářský komplex, 99 00:11:19,598 --> 00:11:27,154 se podepsaly pod to, že tato reforma musí být. 100 00:11:27,274 --> 00:11:33,504 Teď mi namítnou: „Jak to? Vždyť všichni vystupovali a mluvili proti tomu…“ 101 00:11:33,624 --> 00:11:35,995 A co říkali? 102 00:11:37,401 --> 00:11:50,301 To nebyla náhoda, že se Putin velmi podrobně věnoval návrhům znějícím od odpůrců reformy. 103 00:11:50,944 --> 00:11:54,199 Schválně je tam rozebíral. 104 00:11:54,319 --> 00:11:56,691 Co tedy vlastně udělal? 105 00:11:56,811 --> 00:12:08,987 Máme tu vládu a liberální blok, který navrhuje tuto reformu napsanou v MMF poškozující Rusko, 106 00:12:09,107 --> 00:12:17,748 a potom tu máme ten „patriotický blok“, který má nějaké své návrhy. 107 00:12:17,868 --> 00:12:22,168 A on schválně poukázal na úroveň té diskuse. 108 00:12:22,288 --> 00:12:27,150 On poukázal na to, že jak přívrženci, iniciátoři penzijní reformy, 109 00:12:27,270 --> 00:12:31,162 tak i její odpůrci si vzájemně jen nahrávají. 110 00:12:31,282 --> 00:12:38,672 Jedni uplatňují protiruskou, protilidovou politiku a ti druzí imitují, 111 00:12:41,347 --> 00:12:44,099 že lidi brání. 112 00:12:46,774 --> 00:12:56,032 A v tomto smyslu je všechno to, co říkal Putin (v odůvodnění reformy) skutečně nestydatou cynickou lží. 113 00:12:56,152 --> 00:13:01,999 Jenže je to postoj celého řídícího sboru Ruska. 114 00:13:02,119 --> 00:13:06,140 Těch, kteří tu všechno řídí! 115 00:13:07,787 --> 00:13:10,718 Ať už je ta diskuse naoko jakákoliv. 116 00:13:10,838 --> 00:13:19,540 Vždyť když předkládali tu penzijní reformu ke schválení, 117 00:13:19,660 --> 00:13:23,321 tak tam žádné socioekonomické odůvodnění nebylo. 118 00:13:23,441 --> 00:13:25,687 A toho bylo potřeba se chytit. 119 00:13:25,807 --> 00:13:30,059 Já jsem hned řekl, že společenská iniciativa musí klást důraz právě na tohle. 120 00:13:30,179 --> 00:13:33,042 Všechno to musí být demaskováno právě v tomto ohledu. 121 00:13:33,162 --> 00:13:36,128 A společenská iniciativa v tomto směru nátlak vyvíjela. 122 00:13:36,248 --> 00:13:42,275 Vždyť proč lidé nesouhlasili s tím Putinovým vystoupením? Proč taková nelibost a propad Putinova ratingu? 123 00:13:42,395 --> 00:13:49,888 Protože proběhla důkladná diskuse mezi veškerým obyvatelstvem. 124 00:13:50,943 --> 00:14:02,747 Jenže společenskopolitické síly zastupující „patriotický“ blok nic z toho nepropustili na úroveň projednávání. 125 00:14:02,867 --> 00:14:12,668 Co to tam mlel Zjuganov? „Lidé na každé svatbě prosí, abychom jim ponechali babičku.“ 126 00:14:12,788 --> 00:14:17,817 A liberasti jim na to odpovídají: „Pánové a čím budete plnit rozpočet? 127 00:14:17,937 --> 00:14:23,404 Jak ho naplníte, když vám teď necháme vaši babičku? Zítra už nikdo nebude mít co jíst. 128 00:14:23,524 --> 00:14:26,947 A babičky vám budou k ničemu, protože se nebudou rodit děti.“ 129 00:14:27,067 --> 00:14:32,013 To znamená, že oni jakoby fakticky zastávají rozumný postoj. 130 00:14:32,133 --> 00:14:36,489 A co na to Zjuganov? Ten jen tupě fňuká. 131 00:14:36,609 --> 00:14:40,938 Putin schválně všechnu tu faktologii rozebíral. 132 00:14:41,058 --> 00:14:49,734 On ukázal, že ti, kteří prý jako zastupují zájmy lidí, na jejich zájmy ve skutečnosti vůbec nemyslí. 133 00:14:49,854 --> 00:14:57,013 Oni jen přihrávají těm, kteří pracují na likvidaci našeho státu. 134 00:14:57,579 --> 00:15:06,169 A v tomto smyslu je ten požadavek na národní referendum o penzijní reformě 135 00:15:06,289 --> 00:15:11,878 ve vztahu ke státu jen zlovolným záškodnictvím. 136 00:15:12,444 --> 00:15:15,376 Co to zase plácám, že? 137 00:15:15,496 --> 00:15:18,771 Tak se na tu situaci pojďme podívat. 138 00:15:18,891 --> 00:15:28,132 Přesvědčili jsme se, že veškerý řídící sbor státu je zaměřen protilidově. 139 00:15:28,982 --> 00:15:35,720 Když lidé v referendu rozhodnou, že ta penzijní reforma se konat nebude, 140 00:15:35,840 --> 00:15:41,610 že se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude, tak to pro ně nebude znamenat žádný problém. 141 00:15:41,730 --> 00:15:47,705 Řekněte, jak jsou plněny prezidentovy květnové výnosy? Jsou absolutně sabotovány! 142 00:15:47,825 --> 00:15:52,720 Jak tedy asi stejní lidé naplní rozhodnutí toho referenda? 143 00:15:52,840 --> 00:16:03,599 Veškerá ta úřednická sebranka jen zajuchá blahem, okrade stát a nechá ho upadnout do anarchie, 144 00:16:03,719 --> 00:16:06,634 do bídy, do beznaděje. 145 00:16:06,754 --> 00:16:10,749 A potom řekne: „Hej vy, dobytkové, co jste se chtěli míchat do řízení. 146 00:16:10,869 --> 00:16:18,439 To jsme jen splnili to, co jste si přáli. To vy jste odmítli, abychom zvýšili věk odchodu do důchodu.“ 147 00:16:18,826 --> 00:16:22,838 To bude výsledek. Pochybuje snad o tom někdo? 148 00:16:22,958 --> 00:16:25,229 Tak se na to pojďme podívat. 149 00:16:25,349 --> 00:16:29,087 Co se týče liberálního bloku, tam je všechno jasné. 150 00:16:29,207 --> 00:16:33,746 Ti v devadesátých letech provedli se státem takové věci, 151 00:16:33,866 --> 00:16:38,910 že ztráty na obyvatelstvu byly větší než za Velké vlastenecké války. 152 00:16:39,030 --> 00:16:43,210 A gosudar o tom mluvil zcela na rovinu a nejednou. 153 00:16:48,086 --> 00:16:52,879 A jak to u nás vypadá s tím druhým blokem? 154 00:16:55,101 --> 00:17:03,578 Přímo na místní úrovni, v regionech, který prý není odtržen od normálního běhu života? 155 00:17:03,698 --> 00:17:06,951 - Reálný život. - Který zná reálný život? 156 00:17:07,071 --> 00:17:10,852 A jak to vypadá s našimi poslanci ve Státní dumě, 157 00:17:12,833 --> 00:17:20,607 které tam volíme z našich regionů, a kteří tam tedy mají hájit zájmy svých regionů? 158 00:17:22,135 --> 00:17:28,323 Dříve než si o tomto promluvíme, si připomeňme jednu věc. 159 00:17:28,443 --> 00:17:34,780 Putin mimochodem, stejně jako Stalin proti těm represím, bojoval do poslední chvíle. 160 00:17:34,900 --> 00:17:39,319 A také se mimochodem nevzdal, ale to až na konci. 161 00:17:39,439 --> 00:17:42,373 Takže vzdoroval do poslední chvíle. 162 00:17:42,493 --> 00:17:53,753 Devatenáctého bylo v Dumě první čtení toho návrhu zákona o penzijní reformě, 163 00:17:53,873 --> 00:17:58,574 kde tato reforma byla schválena jako po másle. 164 00:17:58,694 --> 00:18:04,296 A dvacátého vystoupil Putin a vyjádřil se odmítavě k té... 165 00:18:07,479 --> 00:18:10,694 ...navrhované reformě. 166 00:18:11,465 --> 00:18:18,216 Někteří poslanci hned vyskočili: „Já jsem zmáčknul špatný knoflík, to byl omyl.“ 167 00:18:18,336 --> 00:18:21,398 Našli se i takoví, ale byla jich menšina. 168 00:18:21,518 --> 00:18:34,578 A mnozí analytici se vyjádřili: „Teď je to jasné, Putin tu reformu odmítne, o tom žádná.“ 169 00:18:34,698 --> 00:18:45,315 A já se ptám, do jakého vzájemného vztahu s mocenskou řídící elitou státu 170 00:18:45,435 --> 00:18:49,976 tím svým prohlášením Putin vstoupil? 171 00:18:52,454 --> 00:19:01,215 Zapomněli jste snad na to, že když vstoupila delegace senátorů, 172 00:19:03,292 --> 00:19:15,137 senátorů USA do Státní dumy, tak předseda, zástupce předsedy Státní dumy za stranu KPRF, 173 00:19:15,257 --> 00:19:25,327 těch nejpatriotičtějších patriotů patolízalsky a podlézavě okamžitě přerušil řečníka. 174 00:19:25,447 --> 00:19:32,337 Vždyť nějaká legislativa v tom zaostalém Rusku není vůbec důležitá: „Páníček vstoupil!“ 175 00:19:32,457 --> 00:19:44,377 A v takovém všeobecném pohnutí, se stejným nadšením poslanci vstali a potleskem vítali svého páníčka. 176 00:19:46,838 --> 00:19:51,655 Nu dobrá. Zapomněli jste na to? My vám to připomněli. 177 00:19:51,775 --> 00:19:57,283 A teď se ptáme. A jaký je stav nyní? Něco se snad změnilo? 178 00:19:57,403 --> 00:20:06,511 Dvacátého šestého zemřel McCain. 179 00:20:12,596 --> 00:20:18,072 Jeho smrt vyvolala určité reakce. 180 00:20:18,192 --> 00:20:25,173 McCain prý chtěl, aby mu rakev nesl jeho přítel Kara-Murza, který byl díky tomu na vrcholu blaha. 181 00:20:25,293 --> 00:20:28,323 No dobrá, je to liberast (liberál+pederast). 182 00:20:28,443 --> 00:20:33,563 Ale máme tu i patriota, prý patriota Sluckého, poslance. 183 00:20:33,683 --> 00:20:39,767 A ten komentujíc McCainovu smrt, povídal… 184 00:20:39,887 --> 00:20:47,933 Víte přece, jaký byl McCain nesmiřitelný nepřítel Ruska. 185 00:20:50,536 --> 00:20:53,847 A co přesně tedy ten Sluckij řekl? 186 00:20:56,193 --> 00:21:02,109 Přečtu vám to: „Byl to odvážný, zásadový člověk, americký vlastenec, 187 00:21:02,229 --> 00:21:05,741 který toho za svého života nemálo musel vytrpět, 188 00:21:05,861 --> 00:21:14,517 a proto vyjadřuji svou soustrast jeho rodině, přátelům i celému americkému lidu.“ 189 00:21:18,021 --> 00:21:30,751 On, Sluckij, poslanec Státní dumy vyjadřuje soustrast americkému lidu kvůli smrti nepřítele, 190 00:21:30,871 --> 00:21:35,123 nekompromisního nepřítele Ruska. 191 00:21:35,243 --> 00:21:46,230 Co vy na to? On, poslanec Sluckij, prý „patriot“ přímo prohlašuje: 192 00:21:46,350 --> 00:21:53,805 „Nemyslete si proboha, že jsem nějaký ruský vlastenec, mně jsou americké zájmy nade vše.“ 193 00:21:53,925 --> 00:21:58,285 A proč vůbec něco takového veřejně prohlašoval? 194 00:21:58,405 --> 00:22:05,820 Protože poté, co nás tu navštívila ta americká delegace senátorů, 195 00:22:05,940 --> 00:22:10,883 zaznělo, že dělají chybu a musí zatlačit na své lidi, na své lokajíčky, 196 00:22:11,003 --> 00:22:15,270 protože ti jim svou zemi přinesou na stříbrném tácu. 197 00:22:18,774 --> 00:22:25,461 Změnili směřování sankcí a zde vidíte výsledek. 198 00:22:25,581 --> 00:22:31,504 Sluckij tu beze studu vyřvává: „Já jsem americký patriot. Nemyslete si, že snad jsem ruským vlastencem. 199 00:22:31,624 --> 00:22:33,787 Já svůj stát podrazím.“ 200 00:22:33,907 --> 00:22:38,191 A odsoudil ho snad za to někdo z poslanců? Ne. 201 00:22:38,311 --> 00:22:46,324 A co to znamená? To znamená, že celá Státní duma je s tím jeho prohlášením solidární.“ 202 00:22:46,444 --> 00:22:54,585 Naší ruskou tradicí není tancovat na hrobech mrtvých a radovat se z něčí smrti. 203 00:22:55,517 --> 00:23:00,304 Jenže: "Jak v příběhu s císařem - zmetkem byl, tak čert ho vem." 204 00:23:00,674 --> 00:23:02,469 V daném případě. 205 00:23:02,589 --> 00:23:11,944 Já to prohlášení Sluckého chápu tak, že kdyby teď nezemřel McCain, ale Hitler, 206 00:23:12,064 --> 00:23:19,081 tak by se Sluckij mohl přetrhnout, aby dosáhl v Rusku vyhlášení celonárodního smutku. 207 00:23:19,201 --> 00:23:25,638 A tohle byl ještě horší nepřítel Ruska. Sám to prokázal. 208 00:23:25,758 --> 00:23:29,592 To znamená, že pro Sluckého je to přímo jeho modla. 209 00:23:29,712 --> 00:23:33,450 Stejně jako to byla modla pro celou tu Státní Dumu. 210 00:23:33,570 --> 00:23:43,480 Ale nejde jen o samotnou Státní dumu, ta prý přece provedla monitoring, 211 00:23:43,600 --> 00:23:51,870 jaká bude reakce lidí na místní úrovni. 212 00:23:52,737 --> 00:23:59,231 Přišly závěry od guvernérů, od řídících sborů federálních subjektů, 213 00:23:59,351 --> 00:24:06,110 závěry od zákonodárných sborů federálních subjektů, 214 00:24:07,299 --> 00:24:11,575 od poslanců, od těch oblastních, krajových… 215 00:24:11,695 --> 00:24:15,658 Ti všichni tam vyjadřovali svůj názor na tu věc. 216 00:24:15,778 --> 00:24:20,705 To je ta úroveň, abyste vyhodnotili v jakém postavení je Putin. 217 00:24:20,825 --> 00:24:25,719 Byl předložen alespoň jeden zamítavý závěr? Nebyl. 218 00:24:25,839 --> 00:24:29,062 Všechny byly pouze pozitivní. 219 00:24:29,182 --> 00:24:33,595 A požadavky a prohlášení různých těch předsedů zákonodárných sborů? 220 00:24:33,715 --> 00:24:41,021 „Už bylo dávno načase, bez toho nás čeká katastrofa, když to teď neuděláme…“ 221 00:24:42,033 --> 00:24:58,669 Veškeré regionální vlády prohlásily, že pracují výlučně pro zájmy USA proti Rusku. 222 00:24:58,789 --> 00:25:03,090 A v tomto ohledu vyhlásili Putinovi válku. 223 00:25:03,210 --> 00:25:13,417 Oni nikdy neměli Putina kvůli jeho vlastenectví rádi a jsou připraveni ho podrazit při první možné příležitosti. 224 00:25:15,508 --> 00:25:25,071 A když teď ti analytici vykládají, že Putinovi stačí si počkat jak to dopadne v USA, 225 00:25:25,191 --> 00:25:37,730 jak si tam Trump poradí se svými clintonoidy, pindosy, s americkou státní elitou, 226 00:25:37,850 --> 00:25:42,070 protože to prý zároveň vyřeší problémy i Putinovi... 227 00:25:42,190 --> 00:25:45,405 O tom si teď ještě promluvíme. 228 00:25:45,525 --> 00:25:51,433 Ale ten analytik, který tohle říká, zapomíná na jednu maličkou podrobnost, 229 00:25:51,553 --> 00:25:54,808 na to Putinovo prohlášení z 20.08.2018. 230 00:25:54,928 --> 00:25:58,465 A co vlastně řekl? Že tu reformu nepodporuje. 231 00:25:58,585 --> 00:26:03,930 Vyvolalo to sice nějaký pohyb, ale velice slabý. 232 00:26:04,050 --> 00:26:10,280 Někteří začali vykládat, že zmáčkli špatný knoflík, ale potom to vše utichlo. 233 00:26:10,400 --> 00:26:12,249 Co to proběhlo? 234 00:26:12,369 --> 00:26:19,402 Stalo se to, že se Putin v posledním svém pokusu a s poslední nadějí, 235 00:26:19,522 --> 00:26:28,845 že přece jen existují nějaké proudy, které by mohl tím svým prohlášením aktivovat, 236 00:26:28,965 --> 00:26:37,847 pokusil zlomit to protistátní, protiruské a protilidové spiknutí 237 00:26:37,967 --> 00:26:48,255 veškeré klanové řídící elity státu s jakýmkoliv zaměřením, s tím liberastským i patriotickým. 238 00:26:48,375 --> 00:26:54,886 Všichni se spojili proti Rusku, aby dosáhli svých zištných zájmů. 239 00:26:55,650 --> 00:27:00,640 Ti "patrioti" vůbec navrhují prakticky zavedení nevolnického práva 240 00:27:00,760 --> 00:27:04,369 a tohle je přece v tom směru skvělý první krok. 241 00:27:04,489 --> 00:27:10,605 Proto je jasné, že teď všichni družně zajásali, jak se s tím teď pohnou dál. 242 00:27:15,266 --> 00:27:29,250 Takže po tom Putinově prohlášení z 20. srpna se rovnováha sil ve státě zformovala… 243 00:27:30,296 --> 00:27:35,761 Tedy přesněji ne rovnováha sil, ale ten poměr mezi... 244 00:27:35,881 --> 00:27:44,762 Ne, ten vztah mezi Putinem a řídící klanovou elitou je teď kdo z koho. 245 00:27:44,882 --> 00:27:52,679 Jak říkal Chruščov: „Ještě jsme nevyřešili tu pozemkovou otázku. Kdo koho zakope.“ 246 00:27:53,563 --> 00:28:03,007 Ten problém je v tom, že elita našeho státu počínaje federálními subjekty a konče Moskvou 247 00:28:04,855 --> 00:28:10,642 odmítla dále manévrovat a trpět Putina. 248 00:28:10,762 --> 00:28:15,545 Oni se všichni proti Putinovi spojili. 249 00:28:15,665 --> 00:28:22,376 Jak to také sám oznámil ve svém prohlášení, ve své výzvě k lidem. 250 00:28:22,496 --> 00:28:30,433 Oni se všichni spojili a teď už je to kdo z koho. 251 00:28:30,553 --> 00:28:39,495 Jestliže se to teď povede podpindosníkům jak na regionální, tak i na té celostátní úrovni zlomit, 252 00:28:39,615 --> 00:28:43,146 Rusko přestane existovat. 253 00:28:43,266 --> 00:28:50,017 V Rusku vypukne rozsáhlá občanská válka s ohnisky stability, 254 00:28:50,137 --> 00:28:57,232 které budou zachovávány na místě těžby a zpracování přírodních surovin a jejich přepravních tras. 255 00:28:57,352 --> 00:29:02,042 Všude jinde budou panovat bandy. 256 00:29:03,373 --> 00:29:11,147 Jestliže vyhraje Putin, tak Rusko, velké Rusko bude. 257 00:29:11,267 --> 00:29:16,987 Jenže to není v zájmu americké státní elity 258 00:29:17,107 --> 00:29:25,061 ani nikoho z těch, kteří vystupovali za penzijní reformu v této podobě. 259 00:29:25,181 --> 00:29:36,228 V tomto smyslu nejsou všechny ty Putinovy návrhy nic víc než kosmetickými úpravami, 260 00:29:36,348 --> 00:29:45,504 rouškou, snad kromě reálného snížení pro ženy z osmi na pět let. 261 00:29:45,624 --> 00:29:52,290 Všechno ostatní opět záleží na tom, jak budou zákony uplatňovány. 262 00:29:52,410 --> 00:29:59,591 A my víme, jak to chodí. Nesmíme tě propustit kvůli věku, tak si najdeme jinou zákonnou záminku. 263 00:29:59,711 --> 00:30:04,791 A ve všech ostatních bodech je to to samé, bez výjimky ve všech. 264 00:30:04,911 --> 00:30:07,749 jen ten jeden věcný obsah to má. 265 00:30:07,869 --> 00:30:12,069 Možná tedy vůbec nemělo cenu takto před lidmi vystoupit? 266 00:30:12,189 --> 00:30:13,972 Bylo to více než nutné. 267 00:30:14,092 --> 00:30:19,836 Možná tedy neměl mluvit o alternativních návrzích? Zcela určitě měl. 268 00:30:19,956 --> 00:30:27,089 A dostaneme se k tomu. I tak to všechno bereme jen letem světem. 269 00:30:27,209 --> 00:30:34,264 V tomto formátu nemůžeme probrat všechno, celý ten komplex otázek s tím souvisejících. 270 00:30:34,384 --> 00:30:37,325 Mluvíme jen o vnitřních problémech. 271 00:30:38,508 --> 00:30:47,458 Ano, celá naše řídící vertikála od regionů až do samotné Moskvy 272 00:30:47,578 --> 00:30:52,679 byla zformována v devadesátých letech a v prvním desetiletí 21. století, 273 00:30:52,799 --> 00:30:58,312 když náš stát byl plně podřízen strukturnímu řízení ze strany USA. 274 00:30:58,432 --> 00:31:01,012 Takže co od nich čekáte? 275 00:31:01,132 --> 00:31:09,345 Byznys dosazuje poslance kvůli obraně svého byznysu, a vůbec ne kvůli tomu, aby bránili zájmy lidí. 276 00:31:09,465 --> 00:31:16,135 A jestliže byznysu vyhrožuje jeho páníček, který z nich ty oligarchy udělal… 277 00:31:16,255 --> 00:31:21,537 Vždyť všechny ty oligarchy vyrobili na americkém velvyslanectví. Všechny bez výjimky. 278 00:31:21,657 --> 00:31:25,806 Ty úředníky také jmenovali na americkém velvyslanectví. 279 00:31:25,926 --> 00:31:34,936 Kdo prošel tím castingem vyhodnocujícím míru jejich nenávisti k Rusku a oddanosti k USA, 280 00:31:35,056 --> 00:31:37,894 ten se mohl stát oligarchou. 281 00:31:38,014 --> 00:31:42,960 A tato algoritmika se uplatnila až k úplně k těm nejnižším. 282 00:31:43,080 --> 00:31:51,936 Prakticky každý byznysmen je nucen tak či onak pracovat právě v této matrici, 283 00:31:52,056 --> 00:31:55,871 a to i v případě, že se jedná o vlastence. 284 00:31:55,991 --> 00:32:03,381 Ale takoví vlastenci mezi námi v každém případě jsou a pracují pro ruské zájmy, poukazovat na ně však nelze. 285 00:32:05,528 --> 00:32:07,842 Protože ten systém je jiný. 286 00:32:08,389 --> 00:32:14,497 A jak může Putin potlačovat to spiknutí uvnitř státu? 287 00:32:14,617 --> 00:32:26,953 Pouze tak, jak celou dobu řídil stát a posunoval ho k získávání stále větší suverenity s využitím vnějších sil. 288 00:32:27,073 --> 00:32:35,954 Díky tomu, že Rusko uplatňuje svou globální politiku, může využívat vnější síly a nutit samotné páníčky, 289 00:32:36,074 --> 00:32:42,183 kteří řídí podpindosníky v našem státě, všechny ty… 290 00:32:42,303 --> 00:32:48,653 Znovu zopakuji, že ta věc okolo penzijní reformy odhalila, kdo je kdo. 291 00:32:48,773 --> 00:32:53,877 Kdo je kdo v našem státě s ohledem na politické síly. 292 00:32:53,997 --> 00:33:00,186 Jaké zájmy hájí s ohledem na stát a jaké ve vztahu k USA. 293 00:33:00,306 --> 00:33:10,273 A také to ukázalo, kdo je ochoten zničit stát, jen aby si udělal oko u Američanů. 294 00:33:10,393 --> 00:33:14,533 Takže ten zdroj měl Putin neustále jen jeden. 295 00:33:14,653 --> 00:33:21,525 Vždy donutil páníčka přišlápnout krk své zdejší posluze a někoho dokonce i strčit za mříže, 296 00:33:21,645 --> 00:33:29,039 jako například Chodorkovského nebo Kerimova přímo na Západě, nebo třeba Adamova, Uljukajeva zase u nás. 297 00:33:29,159 --> 00:33:31,932 Šlo to kupředu. 298 00:33:33,379 --> 00:33:36,634 A proč to nevyužil teď? 299 00:33:36,754 --> 00:33:42,220 Čím byla poslední doba charakteristická? 300 00:33:43,747 --> 00:33:50,297 Poslední srpnové týdny? 301 00:33:51,061 --> 00:34:00,826 Vzrůstáním vojenského napětí v Sýrii. USA tam posilují své bojové uskupení. 302 00:34:00,946 --> 00:34:07,698 USA začaly se svými spojenci mluvit o tom, že Asad se teď zblázní, 303 00:34:07,818 --> 00:34:15,735 použije chemické zbraně a my na něho potom zaútočíme. 304 00:34:15,855 --> 00:34:21,521 Mimochodem, pamatujte se na to minulé divadélko? 305 00:34:21,641 --> 00:34:26,504 Samo to divadélko vyšlo debilně z toho jednoduchého důvodu, 306 00:34:26,624 --> 00:34:35,787 že útok syrských vojsk ve Východní Ghútě rozťal region a dopadlo to tak, 307 00:34:35,907 --> 00:34:45,231 že autoři toho divadélka o chemickém útoku zůstali na jedné straně, a munice připravená k imitaci, 308 00:34:45,351 --> 00:34:52,223 která ale měla pár lidí skutečně otrávit, zůstala na druhé straně. 309 00:34:52,343 --> 00:34:58,371 Proto jim nezbylo než zorganizovat ten debakl, oni prostě potřebovali něco zinscenovat. 310 00:34:58,491 --> 00:35:03,194 Oni si při vedení své informační války vůbec nedělají těžkou hlavu s ničím, 311 00:35:03,314 --> 00:35:07,132 s faktologií, s ničím, to je vůbec nezajímá. 312 00:35:07,252 --> 00:35:11,110 A teď je všechno na jednom místě, všechno je v Idlibu. 313 00:35:11,230 --> 00:35:16,101 A neustále se ozývá: „Jestliže se teď pokusíte zaútočit na ty mírumilovné civilisty, 314 00:35:16,221 --> 00:35:20,441 kteří se tu koncentrovali a bojují proti…. 315 00:35:22,112 --> 00:35:24,909 - Asadovi - …proti Asadovi, 316 00:35:25,029 --> 00:35:29,217 kteří zabíjejí ty zlé děti, neozbrojené ženy a staříky. 317 00:35:29,337 --> 00:35:34,875 Oni jsou přece tak mírumilovní. To proto jsme jim dodali tanky, dělostřelectvo, zbraně. 318 00:35:34,995 --> 00:35:39,503 Na ty, kteří ve své mírumilovnosti pořádají hromadné popravy. 319 00:35:39,623 --> 00:35:44,840 A všichni ti, které vraždí, ty ženy a děti, to jsou všechno nepřátelé, 320 00:35:44,960 --> 00:35:48,087 to jsou všechno asadovci, těch není třeba litovat.“ 321 00:35:48,207 --> 00:35:52,040 A tahle zvrácená logika charakterizuje celý Západ. 322 00:35:52,160 --> 00:35:57,248 Proto jsou schopni zkonzumovat jakékoliv hovadiny. 323 00:35:57,368 --> 00:36:04,545 Ten západní propagandistický aparát si vůbec nedělá starosti s tím, jak to bude vnímáno například v Rusku. 324 00:36:04,665 --> 00:36:11,151 Jim je to jedno, pro ně Rusko nic neznamená. Když se někdo zamýšlí: „Vždyť to bude vypadat směšně.“ 325 00:36:11,271 --> 00:36:15,626 Je to jedno, oni to přece sami vědí. Vezměte si třeba tu věc se Skripalovými. 326 00:36:15,746 --> 00:36:18,584 Cožpak jim něco z toho dělalo starosti? 327 00:36:18,704 --> 00:36:23,188 Požadovali jen jedno: „Rusko, ty se samo kaj a pověz všem, že za to můžeš.“ 328 00:36:23,308 --> 00:36:27,586 To je všechno, nic jiného je nezajímalo. 329 00:36:28,255 --> 00:36:30,724 Takže konec srpna. 330 00:36:30,844 --> 00:36:36,440 Najednou v jeden den... No, tedy naše ministerstvo obrany o tom mluvilo neustále. 331 00:36:36,560 --> 00:36:44,059 A najednou v jeden den následovala tři prohlášení od našeho ministerstva zahraničí. 332 00:36:44,179 --> 00:36:49,555 Velvyslanec v USA, ruský velvyslanec v USA Antonov, 333 00:36:49,675 --> 00:36:57,206 Marie Zacharova, oficiální mluvčí ministerstva zahraničí a Sergej Viktorovič Lavrov, 334 00:36:58,010 --> 00:37:10,194 ti všichni v jeden den ostře prohlásili, že USA a jejich spojenci plánují krvavou show 335 00:37:10,314 --> 00:37:19,162 s imitací chemického útoku ze strany vládních vojsk. 336 00:37:19,282 --> 00:37:29,788 A že se USA připravují provést raketový a letecký útok na syrské státní objekty. 337 00:37:29,908 --> 00:37:37,824 To znamená, že jsou USA se svou armádou připraveny vstoupit do války v Sýrii. 338 00:37:37,944 --> 00:37:46,465 Už ne v podobě nepravidelné armády ISIL, která byla poražena, ale jako americká armáda. 339 00:37:46,585 --> 00:37:53,738 Je jasné, že USA nemají v úmyslu bojovat na zemi, protože tam vždy prohrály. 340 00:37:53,858 --> 00:38:01,253 Po celé své dějiny USA nikdy v bojích na zemi nevyhrály. 341 00:38:01,373 --> 00:38:12,303 Vždy když dosáhly nějakého úspěchu, tak to bylo díky hromadným dělostřeleckým, raketovým a leteckým útokům. 342 00:38:12,987 --> 00:38:15,519 A jak byl poražen ISIL? 343 00:38:15,639 --> 00:38:27,574 Díky přesným bodovým útokům našeho letectva. Američané, státní elita USA jsou v… 344 00:38:27,694 --> 00:38:36,687 Tedy chtějí zopakovat ten samý manévr, ale nepoužít tentokrát proti Asadovi bodové, ale plošné bombardování. 345 00:38:36,807 --> 00:38:43,157 Vzpomeňte si na rozbombardované Drážďany, vzpomeňte si na Tokio, na Hirošimu a Nagasaki. 346 00:38:43,277 --> 00:38:48,662 Kdy se Američané obtěžovali s bombardováním vojenských objektů? 347 00:38:48,782 --> 00:38:54,449 Oni vždy bombardovali civilisty, protože je to pro ně bezpečnější. 348 00:38:54,569 --> 00:38:59,150 Tam je méně protileteckých prostředků. 349 00:38:59,270 --> 00:39:04,093 A zde počítají s tím, že v jediném okamžiku pokryjí celou Sýrii, 350 00:39:04,213 --> 00:39:11,688 že zabijí Asada, s ním co nejvíce lidí a rozpoutají tak okamžitě válku po celém Syrském území. 351 00:39:13,055 --> 00:39:20,127 My jsme se pomalu, ale jistě blížili ke konfrontaci s USA. 352 00:39:22,338 --> 00:39:27,722 Ve výsledku tohoto pohybu se teď nacházíme v té pozici, 353 00:39:27,842 --> 00:39:37,688 že jestliže se USA pokusí o letecký nebo raketový útok na státní objekty v Sýrii, 354 00:39:37,808 --> 00:39:43,957 nebudou už sestřelovány jen ty rakety, ale i jejich nosiče. 355 00:39:45,444 --> 00:39:50,628 A to je zásadní rozdíl. 356 00:39:50,748 --> 00:39:58,504 A právě to se snaží vyprovokovat americká státní elita. 357 00:39:58,624 --> 00:40:08,832 Ona počítá s tím, že stejně jako tehdy, kdy jsme za SSSR měli neporazitelnou a legendární armádu, 358 00:40:08,952 --> 00:40:16,748 která poznala v bojích radost z vítězství a kterou se jim přesto podařilo zničit bez jediného výstřelu, 359 00:40:16,868 --> 00:40:22,455 protože ji zradili její vlastní generálové, na všech úrovních, 360 00:40:22,575 --> 00:40:27,116 kteří neudělali nic pro to, aby splnili svou přísahu 361 00:40:27,759 --> 00:40:33,144 a ještě tu armádu pomáhali Gorbačovovi ničit, a potom i Jelcinovi. 362 00:40:33,264 --> 00:40:39,975 Tak právě tak teď Američané počítají s tím, že mají své clintonoidy, podpindosníky všude. 363 00:40:40,095 --> 00:40:49,901 Ta penzijní reforma předvedla, že ta zrada prostupuje celou mocenskou vertikálu naší země. 364 00:40:50,584 --> 00:41:02,800 Proto USA, státní elita přímo tlačí, provokuje k vojenskému konfliktu, 365 00:41:02,920 --> 00:41:11,440 neboť je absolutně přesvědčená o tom, že ruská armáda neodpoví. 366 00:41:11,560 --> 00:41:20,642 Jenže v tomto ohledu se mýlí a právě proto Putin to své prohlášení udělal po svém odpočinku v horách, 367 00:41:20,762 --> 00:41:27,675 kde nikdo nemohl vyrušovat Putina, Šojgu a Bortnikova, 368 00:41:29,724 --> 00:41:36,154 tedy lidi, kteří se bezprostředně účastí realizace globální politiky. 369 00:41:36,274 --> 00:41:44,574 A globální politika globálního prediktoru je teď taková, že tyto plány americké státní elity, tedy pindosů 370 00:41:44,694 --> 00:41:50,442 a jejich podpindosníků po celém světě na rozpoutání 3. světové války 371 00:41:50,562 --> 00:41:56,389 nejsou součástí plánů globálního prediktoru a globální řídící elity, 372 00:41:56,509 --> 00:42:02,176 protože po této válce přestane život na zemi existovat. 373 00:42:02,296 --> 00:42:12,222 Proto Američané marně doufají, že jejich útok na Sýrii zůstane bez odpovědi, a že se Rusko potom zhroutí. 374 00:42:12,342 --> 00:42:20,420 Putin řekl zcela přímo, že je nám k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. A v tom ať vůbec nejsou na omylu. 375 00:42:20,540 --> 00:42:24,117 Vždy se najde poručík Ivanov, 376 00:42:24,237 --> 00:42:34,726 který může určitým způsobem eliminovat nějakého toho podpindosnického majora, 377 00:42:35,490 --> 00:42:39,789 a zmáčknout potřebný knoflík! 378 00:42:40,874 --> 00:42:46,098 A bude-li to nutné, budou eliminováni i generálové. 379 00:42:46,621 --> 00:42:57,029 Opakuji, že svět teď stojí na hraně 3. jaderné světové války. 380 00:42:57,149 --> 00:43:02,253 Války, ve které má Rusko jednoznačně zahynout. 381 00:43:02,373 --> 00:43:04,102 Má zahynout! 382 00:43:04,222 --> 00:43:12,517 Podle plánů americké státní elity, má Rusko shořet v požáru 3. světové války, v jaderné válce. 383 00:43:12,637 --> 00:43:18,488 A všichni ti, kteří se podepsali pod tu penzijní reformu, podporují právě tento plán. 384 00:43:18,608 --> 00:43:24,692 Všichni ti podpindosníci, všichni ti lokajíčkové v zákonodárných sborech federálních subjektů, 385 00:43:24,812 --> 00:43:34,689 ve Státní dumě, v oblastních a krajových administrativách, ti všichni si toužebně přejí chcípnout v zájmu USA. 386 00:43:35,428 --> 00:43:42,822 Oni to nechápou, ale právě v tom je ta výsada jejich páníčka, amerického páníčka, 387 00:43:42,942 --> 00:43:48,865 že svým lokajíčkům neodhaluje své skutečné plány. 388 00:43:48,985 --> 00:43:53,398 Rusko má jedinou šanci. 389 00:43:54,844 --> 00:44:09,311 Jakmile z americké strany vyletí rakety na Sýrii, zaútočit nejen na ty nosiče, které je vystřelí, 390 00:44:09,431 --> 00:44:15,734 ale i na USA a jejich spojence v Evropě. 391 00:44:15,854 --> 00:44:18,898 To je to, co bychom si přáli? 392 00:44:19,018 --> 00:44:23,871 Tak v takových podmínkách se nachází Putin. 393 00:44:25,227 --> 00:44:34,470 když odmítá podepsat tu penzijní reformu. 394 00:44:34,590 --> 00:44:42,718 Jenže Putin si přeje, aby náš stát dál žil a chápe, že nic není ztraceno, dokud to není ztraceno. 395 00:44:42,838 --> 00:44:46,093 Byl tedy potřebný manévr. 396 00:44:46,213 --> 00:44:53,133 A tento manévr spočíval v tom, že bylo zapotřebí získat oddychový čas a zmírnit situaci, 397 00:44:53,253 --> 00:44:58,727 alespoň na úroveň, které bylo dosaženo… 398 00:44:58,847 --> 00:45:05,735 Pamatujete se na ten raketový útok USA na leteckou základnu Šajrát? 399 00:45:05,855 --> 00:45:09,785 Tak alespoň na takovou úroveň, ale s jiným dopadem. 400 00:45:09,905 --> 00:45:14,871 Jestliže teď bez odpovědi dopustíme třeba i jen takový útok, 401 00:45:14,991 --> 00:45:23,563 tak Rusko na mezinárodní aréně ztratí jakoukoliv váhu, promění se v objekt, v kořist. 402 00:45:23,683 --> 00:45:32,301 A to nelze připustit. To ale znamená, že je třeba změnit celou rovnováhu sil ve světě. 403 00:45:32,421 --> 00:45:43,322 A potom s využitím toho útoku umožnit Trumpovi zlikvidovat clintonoidy a státní elitu. 404 00:45:43,442 --> 00:45:50,053 Pouze v takovém případě je možné nereagovat na takový útok. 405 00:45:50,173 --> 00:45:54,222 Přenechat jim k tomu nějaký bezvýznamný objekt. 406 00:45:54,342 --> 00:46:03,063 Jenže na tom musíme pracovat a to Putin dělá, pracuje s plným nasazením. 407 00:46:03,820 --> 00:46:11,817 Pracuje i s Evropou. Podívejte se na prohlášení německého ministra zahraničí, 408 00:46:11,937 --> 00:46:16,896 ta už přešla přímo na antiamerickou vlnu. 409 00:46:17,016 --> 00:46:22,104 Jen si to vezměte, zaprvé, nemohou se spoléhat na Spojené státy, 410 00:46:22,224 --> 00:46:28,148 zadruhé, musí založit vlastní alternativní bankovní systém SWIFT 411 00:46:28,268 --> 00:46:36,345 a zatřetí, a to je úplně čerstvé. Proč prý se Evropa dívá na USA jako králík na hroznýše? 412 00:46:36,465 --> 00:46:40,524 „Musíme s nimi navázat jiné vztahy.“ 413 00:46:40,644 --> 00:46:46,085 Celé se to odpoutává. Musíme nad nimi vyhrát. 414 00:46:46,985 --> 00:46:56,050 A v tomto ohledu se dostáváme k podstatě těch Putinových návrhů. 415 00:46:56,170 --> 00:47:01,130 Když se na to podíváte z pohledu tamté matrice, tak nic neřeší, 416 00:47:01,250 --> 00:47:05,630 ale jestliže se na to podíváte z pohledu toho, o čem jsem teď mluvil, 417 00:47:05,750 --> 00:47:16,303 z pozice globální politiky a uplatňování konceptuální moci, tak tyto návrhy znamenají jednoduchou věc: 418 00:47:18,006 --> 00:47:24,532 „Lidé, vidíte, jaké mi bylo dáno ultimátum? 419 00:47:24,652 --> 00:47:30,189 Vidíte, že se nemáte na koho spolehnout. Já se pokouším bránit vaše zájmy. 420 00:47:30,309 --> 00:47:35,783 A to hlavní, co jsem udělal? Já jsem se pod to ultimátum nepodepsal. 421 00:47:35,903 --> 00:47:41,826 Dal jsem jim najevo, že se mnou jako s hráčem budou muset počítat. 422 00:47:41,946 --> 00:47:44,752 A teď to tedy není finální varianta. 423 00:47:44,872 --> 00:47:50,024 Jestliže se v průběhu vypracování dokumentace ukáže, 424 00:47:50,144 --> 00:47:57,160 že ta jejich penzijní reforma není funkční, tak ji nepodepíšu. 425 00:47:57,280 --> 00:48:04,939 A to ani s ohledem na to, že jsem učinil nějaká prohlášení. Prostě to vypracovali špatně…“ 426 00:48:05,059 --> 00:48:09,054 Ještě jednou opakuji, že ty návrhy nemění podstatu. 427 00:48:09,174 --> 00:48:15,965 Jenže Putin těmito svými na první pohled kosmetickými návrhy 428 00:48:16,085 --> 00:48:24,420 položil silné nálože pod celou tu penzijní reformu, pod celou penzijní reformu! 429 00:48:24,966 --> 00:48:32,135 Teď může v jakémkoliv okamžiku říci: "Nezohlednili jste toto rozhodnutí, 430 00:48:32,255 --> 00:48:37,086 nezpracovali jste to správně, takto to nemůže zůstat, musíte to přepracovat..." 431 00:48:37,206 --> 00:48:40,590 Což může vygradovat až k jejímu úplnému zamítnutí. 432 00:48:40,710 --> 00:48:48,369 Ale stále jsme nezohlednili všechny aspekty globální politiky. 433 00:48:48,489 --> 00:48:58,077 Putin nejednou říkal, že i kdybychom nic nedělali, tak máme k dobru 15-20 let. 434 00:48:59,620 --> 00:49:02,513 O čem to mluvil? 435 00:49:02,899 --> 00:49:10,936 Opakuji, že na penzijní reformě není jediný aspekt, který bych neohlásil předem. 436 00:49:11,056 --> 00:49:16,593 Tak si třeba někdo vzpomene na těch 15-20 let? Já o tom přece řekl dost. 437 00:49:16,713 --> 00:49:21,351 Co potřebuje globální prediktor od Ruska? 438 00:49:21,471 --> 00:49:28,873 Globální prediktor potřebuje, aby Rusko přišlo o svou konceptuální suverenitu, 439 00:49:28,993 --> 00:49:36,042 a proměnilo se tak v nástroj uplatňování jeho vlastní globální politiky. 440 00:49:36,162 --> 00:49:48,675 Globální prediktor potřebuje těch 15-20 let, aby plně zprovoznil dvě nová centra koncentrace řízení, 441 00:49:48,795 --> 00:49:52,468 kterými jsou Čína a Írán, 442 00:49:52,588 --> 00:49:57,869 a potom musí Rusko přestat existovat. 443 00:49:57,989 --> 00:50:09,281 Jenže v průběhu těch 15-20 let musí Rusko svými zdroji, a to včetně těch lidských, stabilizovat situaci ve světě. 444 00:50:09,401 --> 00:50:13,004 USA se vyčerpaly. 445 00:50:13,124 --> 00:50:16,576 Světový četník nedokáže udržet mír. 446 00:50:16,696 --> 00:50:26,623 Proto by ve všech bodech světa měli umírat ruští chlapci při hájení zájmů globálního prediktoru. 447 00:50:26,743 --> 00:50:36,765 To jsou ty požadavky ke všem, kdo řídí stát, i k Putinovi ze strany globálního prediktoru. 448 00:50:37,343 --> 00:50:49,078 Putin by mohl bez jakýchkoliv problémů smést veškerou vnitřní moc, 449 00:50:49,198 --> 00:50:52,815 tedy ne moc, ale všechny podpindosníky. 450 00:50:52,935 --> 00:50:57,838 Ale stálo by nás to suverenitu našeho státu. 451 00:50:57,958 --> 00:51:02,500 Mohl se tak stát tím všemocným carem, který může všechno: 452 00:51:02,620 --> 00:51:08,808 „Vy jste takoví a makoví, vy odmítáte dobře sloužit lidem? 453 00:51:08,928 --> 00:51:15,600 Tak veškerý poslanecký sbor, veškerý kádrový sbor všech administrativ federálních subjektů, 454 00:51:15,720 --> 00:51:18,976 to přinejmenším, má padáka.“ 455 00:51:19,096 --> 00:51:22,753 Ke slovu by přišly kádrové výtahy. 456 00:51:22,873 --> 00:51:27,062 A Putin by byl rázem velikánem, ale to by musel plnit určitou roli. 457 00:51:27,182 --> 00:51:31,795 Potom by Putin pokynul a chlapci by šli bojovat. Jenže to on není ochoten udělat. 458 00:51:31,915 --> 00:51:38,442 A tak ponechal situaci, za které mu teď globální prediktor bude nucen pomáhat. 459 00:51:38,562 --> 00:51:42,700 Zdůrazňuji, že zde jde o to, kdo má pevnější nervy. 460 00:51:42,820 --> 00:51:50,158 Globální prediktor nemá teď možnost diktovat svou vůli Rusku, má-li v čele gosudara. 461 00:51:50,278 --> 00:51:55,848 A bude-li na jeho místě hadr typu Medvěděva, Jelcina nebo Gorbačova, 462 00:51:55,968 --> 00:51:59,673 budou si moci dělat s Ruskem, co se jim zamane. 463 00:51:59,793 --> 00:52:10,989 Takže Putin zachoval situaci, za které, a to jsou ty Putinovy pozměňovací návrhy, 464 00:52:11,109 --> 00:52:21,468 za které musí brzy dojít zezdola k čistce veškerého řídícího sboru 465 00:52:21,588 --> 00:52:27,897 jak ve federálních subjektech, tak i ve vedení státu, ve Státní dumě 466 00:52:28,017 --> 00:52:32,687 a ve všech těch zákonodárných sborech federálních subjektů. 467 00:52:32,807 --> 00:52:36,641 A tomu bude muset napomáhat globální prediktor. 468 00:52:36,761 --> 00:52:43,585 Protože jen tak, jen tak se sám může zachránit, nemá žádnou jinou možnost, 469 00:52:43,705 --> 00:52:50,014 než aby sám u nás provedl čistku celého toho podpindosnického řídícího sboru. 470 00:52:50,134 --> 00:52:56,089 Jenže bylo třeba je převézt, a k tomu právě posloužilo to Putinovo prohlášení, 471 00:52:56,209 --> 00:53:02,069 kde všechno říká přímo, kde mluví o plánech globálního prediktoru. 472 00:53:02,189 --> 00:53:04,801 A jak by to dopadlo, kdyby mu kývnul? 473 00:53:04,921 --> 00:53:09,462 Za 15-20 let by se spotřebovaly všechny zdroje, Putin by odešel a potom by řekli: 474 00:53:09,582 --> 00:53:16,760 „Vidíte, k čemu vede totalitární režim? Vy jste tu měli cara, gosudara, tak co jste čekali? 475 00:53:16,880 --> 00:53:20,585 Teď Rusku zase nezbyly žádné zdroje. 476 00:53:22,674 --> 00:53:30,004 A tomu se Putin potřeboval vyhnout, musel zadělat na budoucí rozvoj Ruska, 477 00:53:30,124 --> 00:53:37,172 přičemž takovým způsobem, se kterým bude globální prediktor jednoznačně souhlasit: 478 00:53:38,811 --> 00:53:43,923 „Globální prediktor potřebuje zlikvidovat americkou státní elitu, 479 00:53:44,043 --> 00:53:47,234 pindosy i jejich podpindosníky po celém světě? 480 00:53:47,354 --> 00:53:51,433 Tak proč bych měl zrazovat zájmy státu, když tohle stejně potřebuje? 481 00:53:51,553 --> 00:53:58,454 Já raději obětuji svou autoritu, svůj rating. Já to ustojím 482 00:53:58,574 --> 00:54:03,469 a donutím je tak dělat to, co oni sami stejně mají zájem udělat, 483 00:54:03,589 --> 00:54:10,208 ale nezradím přitom zájmy svého státu.“ Tak to je význam toho Putinova prohlášení. 484 00:54:11,108 --> 00:54:16,329 Těch aspektů okolo toho jeho prohlášení je velice, velice mnoho. 485 00:54:16,449 --> 00:54:20,728 Ještě jednou opakuji, že už jsem o tom všem mluvil, o všech těch aspektech. 486 00:54:20,848 --> 00:54:24,292 Bylo jen zapotřebí si to vše dát dohromady a pochopit. 487 00:54:24,412 --> 00:54:26,966 Uslyšet co řekl gosudar! 488 00:54:27,086 --> 00:54:34,914 A teď potřebuje naši podporu, podporu lidu. Otevírá se… 489 00:54:35,034 --> 00:54:44,165 V důsledku toho, že se celá ta podpindosnická sebranka tady v Rusku teď postavila na zadní a myslí si, 490 00:54:44,285 --> 00:54:50,787 že teď může Putinovi diktovat, že bude moci likvidovat Rusko, jako to dělala v devadesátých letech 491 00:54:50,907 --> 00:54:53,656 a zavděčovat se tak Američanům. 492 00:54:53,776 --> 00:54:58,663 Jenže to se pletou, doba se změnila, USA už jsou někde jinde. 493 00:54:58,783 --> 00:55:07,857 Povstávají nová centra řízení, kterým je Čína a má jím být Írán. Ale právě teď je jím Rusko! 494 00:55:07,977 --> 00:55:13,933 A ani Čína se tím centrem nedokáže stát, neumožní-li jí to Rusko. 495 00:55:14,053 --> 00:55:20,587 A globální prediktor bude nucen pomáhat Rusku provést čistku všech podpindosníků. 496 00:55:20,707 --> 00:55:23,126 To znamená kádrové výtahy. 497 00:55:23,246 --> 00:55:29,459 Studujte vědu, jak jsou řízeny sociální supersystémy, 498 00:55:29,579 --> 00:55:38,082 a budete mít otevřenou cestu, protože teď se ty kádrové výtahy budou otevírat 499 00:55:38,202 --> 00:55:41,803 nebo nebude Rusko, ale ani zbytek světa. 500 00:55:41,923 --> 00:55:45,500 Protože my nestojíme o svět, ve kterém nebude Rusko. 501 00:55:45,620 --> 00:55:48,514 Ti podpindosníci, kteří psali, 502 00:55:49,826 --> 00:55:56,126 že s penzijní reformou souhlasí, že už to bylo dávno třeba udělat, 503 00:55:56,246 --> 00:56:06,928 ti jsou ochotni chcípnout v požáru jaderné války pro zájmy svého zaoceánského páníčka, ale lidé ne. 504 00:56:07,623 --> 00:56:14,258 Lidé musí podpořit gosudara! Teď to musíme přečkat, a potom se k tomu vrátíme. 505 00:56:14,979 --> 00:56:20,868 A všichni, kteří teď vylezli na světlo díky té penzijní reformě, své dostanou. 506 00:56:23,132 --> 00:56:27,581 Zopakuji, že o tom je možné mluvit dlouho a obsažně, 507 00:56:27,701 --> 00:56:33,008 jenže všechno to není možné v tom formátu Otázky-odpovědi probrat. 508 00:56:33,128 --> 00:56:37,997 Proto si musíte sami nastudovat Koncepci sociální bezpečnosti 509 00:56:38,117 --> 00:56:43,038 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení a budete ty procesy ve světě chápat sami. 510 00:56:43,158 --> 00:56:45,919 Řešte zájmy své a své rodiny. 511 00:56:46,039 --> 00:56:51,602 Proto také říkám, že ty lidi neznalé Koncepce sociální bezpečnosti, kteří nevědí, 512 00:56:51,722 --> 00:56:57,707 jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a diskutují o tom, jak je Putin všechny podtrhnul, 513 00:56:57,827 --> 00:56:59,961 je ještě možné pochopit. 514 00:57:00,081 --> 00:57:05,722 Ale když tak mluví prý konceptuálové činící si nárok na to, že znají Koncepci, 515 00:57:05,842 --> 00:57:09,246 tak je to něco neuvěřitelného. 516 00:57:16,061 --> 00:57:19,559 Bylo to stručné, ale doufám, že obsažné. 517 00:57:19,679 --> 00:57:21,456 Téměř hodinu. 518 00:57:21,576 --> 00:57:29,171 Ale bylo to opravdu velice stručné, protože vůbec nikdo, na žádném zdroji 519 00:57:29,291 --> 00:57:34,604 o těchto jednoduchých věcech vůbec nemluví. O zcela očividných věcech. 520 00:57:35,857 --> 00:57:42,029 Dotkl jste se kádrové otázky, sociálních výtahů. 521 00:57:42,149 --> 00:57:47,340 Mám tu v souvislosti s tím otázky od Nikolaje a Viktora. 522 00:57:47,460 --> 00:57:52,502 9. září tohoto roku je v Rusku jednotný volební den. 523 00:57:52,622 --> 00:57:56,865 Čekají nás volby regionálního a místního významu. 524 00:57:56,985 --> 00:57:59,529 Jak máme dobře zvolit svého guvernéra? 525 00:57:59,649 --> 00:58:05,224 V seznamu kandidátů do každé funkce guvernéra je 4-5 málo známých příjmení za každou stranu. 526 00:58:05,344 --> 00:58:09,254 Jak se v tom máme vyznat? Pro koho by lidé měli hlasovat? 527 00:58:09,374 --> 00:58:15,448 Mají znovu podpořit Jednotné Rusko? A měli by vůbec jít hlasovat, jsou-li všechny ty strany podpindosnické? 528 00:58:15,568 --> 00:58:18,512 A proč se voleb neúčastní Konceptuální strana? 529 00:58:18,632 --> 00:58:26,505 Já nevím, proč se voleb neúčastní Konceptuální strana, to je otázka k ní a ne k Fondu konceptuálních technologií. 530 00:58:26,625 --> 00:58:35,231 Co se týká podpory Jednotného Ruska, tak to bylo právě Jednotné Rusko, které předložilo penzijní reformu. 531 00:58:35,351 --> 00:58:39,417 A co je vlastně zač to Jednotné Rusko? Je to úřednický sbor. 532 00:58:39,537 --> 00:58:43,840 Napřed byli členy strany Demokratická volba Ruska Jegora Gajdara v těch devadesátých. 533 00:58:43,960 --> 00:58:46,736 Jen si na ně vzpomeňte, byli jste tehdy spokojení? 534 00:58:46,856 --> 00:58:51,329 Potom se přestěhovali do Černomyrdinova Naším domovem je Rusko. 535 00:58:51,449 --> 00:58:56,328 Pořád ještě v devadesátých. To jsme na tom byli ještě lépe, že? 536 00:58:56,739 --> 00:59:05,442 Ti úředníci začali víceméně pracovat pro stát až pod tvrdým Putinovým řízením. 537 00:59:05,909 --> 00:59:10,307 Až on vytvořil tu autoritu Jednotnému Rusku. 538 00:59:10,427 --> 00:59:16,351 Vlastní autoritu Jednotné Rusko nikdy nemělo, nemá a mít nebude. 539 00:59:16,471 --> 00:59:23,681 Ta penzijní reforma, kterou právě oni protlačovali… Jen se podívejte na zástupce Jednotného Ruska. 540 00:59:23,801 --> 00:59:28,465 Jak neustále lžou. Považují lidi za debily. 541 00:59:29,262 --> 00:59:37,003 Teď jim odlehlo: „Je to dobré, Putin se podepsal pod naši penzijní reformu.“ 542 00:59:37,123 --> 00:59:43,407 To je určeno zase debilům. Právě jsem řekl, že se Putin pod nic nepodepsal. 543 00:59:44,179 --> 00:59:52,254 Všechny je převezl, natřel jim to. Teď jen potřebuje podpořit. 544 00:59:54,698 --> 01:00:06,014 Takže v dané situaci nesmíte hlasovat za žádnou politickou sílu a myslet si, 545 01:00:07,961 --> 01:00:10,694 že tím někoho posilujete. 546 01:00:10,814 --> 01:00:17,328 Ve skutečnosti to tak není. Musíte vybírat… A nesmíte hlasovat pro menší zlo. 547 01:00:17,448 --> 01:00:19,420 To v žádném případě. 548 01:00:19,540 --> 01:00:25,868 Nesmíte volit mezi větším a menším zlem, musíte volit něco pozitivního. 549 01:00:25,988 --> 01:00:32,955 Musíte… Abyste se nespletli, musíte znát Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení, 550 01:00:33,075 --> 01:00:37,600 tedy znát, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 551 01:00:37,720 --> 01:00:39,911 A co teď zbývá? 552 01:00:40,031 --> 01:00:48,076 Pouze přímo na místě a opírajíce se o své životní zkušenosti se musíte podívat, za koho byste měli hlasovat. 553 01:00:48,196 --> 01:00:54,855 A teď to nebude žádná stranická agitace či něco podobného, 554 01:00:54,975 --> 01:01:01,751 jen ilustrace a bez příjmení, pouze jako obecný systémový faktor. 555 01:01:01,871 --> 01:01:06,600 Na Altaji teď také budou volby guvernéra. 556 01:01:06,720 --> 01:01:11,311 Já jsem si kvůli tomu pozorně vyslechl debaty 557 01:01:11,431 --> 01:01:16,435 a pochopil jsem po jejich vyslechnutí jednu jednoduchou věc. 558 01:01:16,555 --> 01:01:21,628 Všichni kromě toho oficiálního kandidáta jsou jacísi exoti, 559 01:01:21,748 --> 01:01:26,531 kteří nemají ani ponětí o řízení složitých sociálních supersystémů. 560 01:01:26,651 --> 01:01:31,291 Absolutně všichni, dokonce i bývalí podnikatelé, nebo aktivní politici. 561 01:01:31,411 --> 01:01:37,013 Oni vůbec neznají předmět, o kterém mluví. Nic o tom nevědí. 562 01:01:38,290 --> 01:01:43,396 Jestli nastoupí oni, tak to bude absolutní debakl… 563 01:01:43,516 --> 01:01:49,625 A ten debakl nenastoupí proto, že by to byl přímo jejich cíl, ale protože nic neumí. 564 01:01:49,745 --> 01:01:57,461 Bude to, jako když Neználka nechali řídit auto a on se rozjel, že se to naučí až pak. 565 01:01:57,581 --> 01:02:02,391 Náš kraj už jeden takový Neználek řídil, byl to Michail Sergejevič Jevdokimov. 566 01:02:02,511 --> 01:02:08,598 A jak ho matrice zastavila? Byla to ruská země, ruská břízka, aby nezpůsobil ještě více pohrom. 567 01:02:08,718 --> 01:02:12,207 A to už se mu povedlo způsobit velmi mnoho pohrom. 568 01:02:12,327 --> 01:02:16,169 Vždyť on ekonomiku našeho kraje přímo podťal. 569 01:02:16,289 --> 01:02:25,105 Likvidoval všechno, co fungovalo a plnilo rozpočet. Jednoduše to likvidoval. 570 01:02:25,457 --> 01:02:31,730 Protože zastavit funkční závod a prodat jeho stroje do šrotu, bylo pro něj jednodušší, 571 01:02:31,850 --> 01:02:38,267 než ten závod aspoň nechat být, a to šlo o závod odvádějící valuty do krajské pokladny. 572 01:02:39,752 --> 01:02:48,280 Stačilo ho prostě nechat být. A když si usmyslil, že dosáhne 8% světového exportu koksu… 573 01:02:49,484 --> 01:02:52,200 Tak už prostě trpělivost došla. 574 01:02:52,320 --> 01:02:59,353 Bylo jasné, že ho každý den mohou přijít zatknout a to by sebou stáhnul všechny, pro které pracoval. 575 01:02:59,473 --> 01:03:03,274 A tak ho jeho vlastní kumpáni uklidili. 576 01:03:06,610 --> 01:03:14,726 Takže se ukazuje, že hlasovat kromě těch oficiálních kandidátů není moc za koho. 577 01:03:14,846 --> 01:03:21,122 Ti alespoň něco chápou. S nimi je možné vést alespoň věcný dialog, 578 01:03:21,242 --> 01:03:25,799 a jestli se je ještě podaří začlenit, tak by to šlo. 579 01:03:25,919 --> 01:03:30,063 Ale tohle není agitace. Já mluvím o Altajském kraji. 580 01:03:30,183 --> 01:03:35,050 A každý z vás se bude muset rozhodnout sám opírajíc se o své životní zkušenosti. 581 01:03:35,170 --> 01:03:43,028 Ale co se týče Altajského kraje, tak je pouze jeden oficiální kandidát a všechno ostatní jsou marginální exoti, 582 01:03:43,148 --> 01:03:46,570 kteří vůbec nevědí, o čem mluví. 583 01:03:46,690 --> 01:03:55,064 Ti jsou prostě úplně mimo, pro ně je to jako nějaký kreslený film, jako Máša a medvěd nebo Barboskinové. 584 01:03:59,776 --> 01:04:02,905 Další otázka je od Kiremeta. 585 01:04:03,025 --> 01:04:10,402 Valeriji Viktoroviči, v USA byla zveřejněna tajná jednání Jelcina s Clintonem o volbě Jelcinova nástupce Putina. 586 01:04:10,522 --> 01:04:16,455 Kdo byl iniciátorem jejich zveřejnění? Globální prediktor nebo státní elita USA a co se tím sleduje? 587 01:04:16,575 --> 01:04:27,562 Zde se ty zájmy kryjí. Státní elita a globalisté sledují různé zájmy, ale výkonný mechanismus byl jeden. 588 01:04:27,682 --> 01:04:33,821 Proto globalisté samozřejmě umožnili přes svou hlásnou troubu New York Times zveřejnění těchto materiálů. 589 01:04:33,941 --> 01:04:36,950 Co tím naznačila státní elita? 590 01:04:37,070 --> 01:04:43,800 „Vy koukejte zmáčknout toho svého Putina a znova vám nastanou zlaté časy devadesátek, 591 01:04:43,920 --> 01:04:48,531 protože všechno budeme zase řídit my. Když mluví… 592 01:04:48,651 --> 01:04:53,923 Já neustále mluvím o vášnivé touze být lokajíčky, otroky a tak dále. 593 01:04:54,043 --> 01:04:56,619 A lidé mi oponují: „To přece není možné.“ 594 01:04:56,739 --> 01:05:05,367 Tak tato publikace více než názorně dokazuje, v jakém postavení byla elita a o čem oni dosud sní, 595 01:05:05,487 --> 01:05:10,732 když hájí zájmy americké státní elity jako podpindosníci. 596 01:05:10,852 --> 01:05:13,180 Ten nátlak. 597 01:05:13,300 --> 01:05:19,480 A ze strany globalistů? Globalisté nikdy nehrají čestně, stejně jako celý Západ. 598 01:05:19,600 --> 01:05:25,091 Oni Putina potřebují jen jako nástroj pro plnění svých globálních plánů, 599 01:05:25,211 --> 01:05:32,217 a je jasné, že neustále budou tlačit na Putina, aby podrazil stát a zradil ruské zájmy. 600 01:05:33,344 --> 01:05:43,963 Globalisté zase potřebovali předvést: „Ty si myslíš, že jsi na někoho v něčem vyzrál s tím svým vystoupením? 601 01:05:44,083 --> 01:05:48,392 To se tedy pleteš. Jen se podívej, jak to vypadá. 602 01:05:48,512 --> 01:05:53,179 Je tu pevné spojení státní elity USA s ruskými podpindosníky. 603 01:05:53,299 --> 01:05:59,396 Jedni i druzí si přejí návrat do devadesátek. Ty ses s tím svým prohlášením dopustil nepřijatelného… 604 01:05:59,516 --> 01:06:03,770 Tedy dosáhl jedině toho, že je to teď kdo z koho. 605 01:06:03,890 --> 01:06:13,996 Buď oni tebe, protože ti už se nezastaví, oni se vzepřeli a v každém případě teď buď zlikvidují oni tebe, nebo ty je.“ 606 01:06:14,498 --> 01:06:18,790 Chtějí ho popíchnout. Ale Putin i to zvládá. 607 01:06:18,910 --> 01:06:25,747 Ve výsledku to pracuje proti všem podpindosníkům ve světě. 608 01:06:25,867 --> 01:06:31,414 Je to ukázkou, jak umí Američané řídit, že nic neumí a neznají. 609 01:06:31,534 --> 01:06:37,851 Oni mohou řídit pouze ty, kteří jsou sami připraveni sloužit jim jako lokajové. 610 01:06:42,391 --> 01:06:48,787 Další otázka, která byla pokládána nejčastěji. 611 01:06:48,907 --> 01:06:56,044 Přečtu ji od Ivana Filatova, je tam ještě několik desítek souvisejících otázek. 612 01:06:56,164 --> 01:07:01,168 Jedná se o smrt Alexandra Zacharčenka. 613 01:07:01,288 --> 01:07:04,159 Těžká ztráta. 614 01:07:04,279 --> 01:07:09,215 Valeriji Viktoroviči souvisí spolu tyto dvě události? 615 01:07:09,335 --> 01:07:14,992 Vražda hlavy DLR (31.08.2018) a Putinovo vystoupení ve věci penzijní reformy (29.08.2018)? 616 01:07:15,112 --> 01:07:18,637 Přímým a bezprostředním způsobem. 617 01:07:18,757 --> 01:07:26,787 Ta věc se má tak, že ta válka na Ukrajině tam nebyla rozpoutána jen tak. 618 01:07:26,907 --> 01:07:32,427 Ta válka na Ukrajině je nátlakovým prostředkem na Rusko. 619 01:07:32,547 --> 01:07:42,366 Ty současné požadavky vzdát se Minských dohod sledují jen jeden cíl, 620 01:07:42,486 --> 01:07:51,685 a tím je rozdělení Ukrajiny, aby ta válka v Rusku nikdy neskončila. 621 01:07:51,805 --> 01:08:02,346 Minské dohody jsou tou nejsilnější diplomatickou zbraní realizace globální politiky Ruska 622 01:08:02,466 --> 01:08:07,883 a pro zajištění trvalého míru v Rusku. 623 01:08:08,330 --> 01:08:13,488 Alexandr Vladimirovič Zacharčenko si to velmi dobře uvědomoval. 624 01:08:15,483 --> 01:08:26,762 V těch těžkých životních podmínkách na Donbasu, v podmínkách neustálé války si uvědomoval, 625 01:08:26,882 --> 01:08:38,791 že vypovězení Minských dohod povede k ještě větším, nesrovnatelně větším obětem, 626 01:08:38,911 --> 01:08:48,634 k umírání ve válce a prolévání krve a na daleko větším území: v jeho rodném Donbasu, na Ukrajině a v Rusku. 627 01:08:48,754 --> 01:08:58,908 A tak bránil zájmy lidu. On chápal velmi mnoho věcí, opravdu velmi mnoho věcí. 628 01:08:59,028 --> 01:09:07,720 A nebylo náhodou, že to byl právě Zacharčenko, kdo byl autorem toho nejsilnějšího řídícího manévru, 629 01:09:07,840 --> 01:09:11,116 který je znám jako Overtonovo okno. 630 01:09:11,236 --> 01:09:21,389 To právě on a ministr daní a poplatků Timofejev zvaný Taškent spustili to vlastenecké Overtonovo okno 631 01:09:21,509 --> 01:09:27,416 ve vztahu k Malorusku. Zatímco všichni ti takzvaní patrioti fňukali: 632 01:09:27,536 --> 01:09:37,045 „Oj, co nám bědným zbývá, než neustále trpět. Nás každý jen zneužívá a využívá. 633 01:09:37,165 --> 01:09:42,306 My sami nic nedokážeme. Jen se podívejte, jak oni to vždy umí zaonačit“, 634 01:09:42,426 --> 01:09:50,663 dva ruští chlapi si sedli a provedli jeden z nejvýkonnějších řídících manévrů. 635 01:09:50,783 --> 01:09:59,570 Proto byl také ten teroristický útok zaměřen na to, aby odstranil právě tyto dva lidi. 636 01:09:59,690 --> 01:10:03,834 A proč to vše spolu souvisí? 637 01:10:03,954 --> 01:10:14,209 Zopakuji, že ty podmínky, ve kterých se teď nacházíme, jsou podmínky, kdy se americká státní elita 638 01:10:18,500 --> 01:10:25,570 snaží vyvolat 3. světovou válku, kdekoliv se jí to povede. 639 01:10:27,550 --> 01:10:34,566 A globalisté zase potřebují něco usmlouvat na Putinovi. 640 01:10:35,171 --> 01:10:39,297 Globalisté teď nepotřebují válku, 641 01:10:41,553 --> 01:10:52,117 tu 3. světovou, ale podrýt pozice ruské politiky ve světě, to naopak potřebují. 642 01:10:52,237 --> 01:10:54,262 Protože globalisté 643 01:10:57,536 --> 01:11:09,888 se celou dobu snaží o to, aby byla uplatňována jejich politika na úkor zdrojů jiných států. 644 01:11:10,670 --> 01:11:18,153 Zkušenosti americké státní elity z odstraňování prezidentů ve světě jsou nesmírně bohaté, 645 01:11:18,273 --> 01:11:21,592 vždyť zavraždili i čtyři své vlastní. 646 01:11:21,712 --> 01:11:25,196 A co se tedy děje? 647 01:11:32,183 --> 01:11:38,208 Putin vystoupil se svým prohlášením k lidem a globalisté si uvědomují, 648 01:11:38,328 --> 01:11:47,258 že jim navrhuje podílet se na cestě Ruska k suverenitě, 649 01:11:47,378 --> 01:11:50,477 zajišťovat posun Ruska k suverenitě, 650 01:11:50,597 --> 01:11:53,888 protože je to teď v zájmu globalistů. 651 01:11:54,008 --> 01:11:59,418 Chtějí-li sami přežít, musí sami odstranit podpindosníky Putinovi z cesty. 652 01:11:59,538 --> 01:12:06,487 Globalisté na tom mají sice zájem, ale nechtějí dopustit, aby Putin byl samostatný a ve svém konání úspěšný. 653 01:12:06,607 --> 01:12:13,035 A to znamená, že je nutné podkopat možnosti uplatňování ruské politiky ve světě. 654 01:12:13,155 --> 01:12:21,893 A jedním z takových okamžiků může být nekonečná válka proti Rusku. 655 01:12:22,013 --> 01:12:25,799 Je třeba podkopat Minské dohody. 656 01:12:25,919 --> 01:12:37,546 Je třeba dosáhnout toho, aby se Putin stal rukojmím řídících rozhodnutí jiných. 657 01:12:37,666 --> 01:12:48,000 To znamená, že USA musí hrát roli takového rozhodčího. 658 01:12:51,000 --> 01:12:58,695 Proto byla ta Zacharčenkova vražda synchronizovaná 659 01:12:58,815 --> 01:13:05,744 s pozdvižením celkové patriotické hysterie na všech našich televizních kanálech 660 01:13:05,864 --> 01:13:12,106 s požadavkem zrušit Minské dohody, vypovědět je. 661 01:13:12,226 --> 01:13:23,067 Hra probíhá na ostří nože. Globalisté nemají zájem na odstranění Minských dohod, 662 01:13:23,187 --> 01:13:29,628 jedná se o uzdu, která velmi pevně drží americkou státní elitu. 663 01:13:29,748 --> 01:13:34,156 Vypovězení Minských dohod znamená válku. 664 01:13:34,971 --> 01:13:40,409 A my nechceme svět, ve kterém nebude Rusko. 665 01:13:40,529 --> 01:13:42,661 To si globalisté uvědomují. 666 01:13:42,781 --> 01:13:50,063 A když zase ti naši „patrioti“ přímo vyšilovali v pořadu u Solovjova s ohledem na Minské dohody... 667 01:13:50,183 --> 01:13:54,160 Kedmi, který vždy byl proti Minským dohodám, ale v jiných podmínkách, 668 01:13:54,280 --> 01:13:59,343 protože by to poskytovalo Izraeli široké možnosti ve vztahu k Rusku. 669 01:13:59,463 --> 01:14:04,709 Ve smyslu: „Přišli jste někde o subjektnost při uplatňování globální a vnější politiky? 670 01:14:04,829 --> 01:14:09,767 Tak my, naše židovská diaspora, Izrael, budeme vašimi prostředníky.“ 671 01:14:09,887 --> 01:14:12,738 Tak ten byl zděšený, protože si reálně uvědomuje, 672 01:14:12,858 --> 01:14:16,973 že odstraněním Minských dohod právě teď, v těchto dějinných reáliích, 673 01:14:17,093 --> 01:14:24,984 se již nepovede zadržet celý svět před pádem do 3. světové války, po které tu nezbyde nikdo. 674 01:14:25,104 --> 01:14:32,093 A když to má smést Rusko, znamená to pro nás jen jediné, že se budeme bránit až do konce! 675 01:14:32,213 --> 01:14:36,271 Kedmi byl zděšený. Jste vůbec vlastenci své země nebo debilové? 676 01:14:36,391 --> 01:14:42,327 On jim zcela přímo řekl: „Co to provádíte? Vy sami chcete shořet v té válce?“ 677 01:14:42,824 --> 01:14:45,814 Tedy ne přímo těmito slovy. 678 01:14:45,934 --> 01:14:52,809 Ale přímo jim řekl: „Pánové, vy nevíte, čeho se zříkáte, když chcete zlikvidovat ty dohody. 679 01:14:52,929 --> 01:14:57,293 Vy si myslíte, že když rozdělíte Ukrajinu 680 01:14:57,413 --> 01:15:03,100 a zachováte tam tu banderovskou líheň s trvalou teroristickou válkou proti Rusku, 681 01:15:03,220 --> 01:15:09,194 že když americké státní elitě vlezete do zadku, tak něčeho dosáhnete? 682 01:15:09,314 --> 01:15:11,876 Ve skutečnosti to tak ale nebude. 683 01:15:11,996 --> 01:15:14,459 Povede to jen k totální válce.“ 684 01:15:14,579 --> 01:15:21,957 Ještě před měsícem se dalo o této variantě uvažovat, ale teď už to nejde. 685 01:15:22,077 --> 01:15:27,682 Jen se podívejte, co Američané provádějí v Sýrii, oni mají poslední šanci. 686 01:15:27,802 --> 01:15:30,629 Americká státní elita má poslední šanci. 687 01:15:30,749 --> 01:15:38,127 Jde o pokus doběhnout, chytit se a vyskočit na stupínek posledního vagónu posledního odjíždějícího vlaku. 688 01:15:38,247 --> 01:15:41,050 A oni do toho půjdou vabank. 689 01:15:41,170 --> 01:15:46,010 A jestliže se teď nějakým způsobem zviklají Minské dohody, 690 01:15:46,130 --> 01:15:52,549 bude 3. světová válka zajištěná, a to v celém světě, protože zbraně mají teď takový dosah. 691 01:15:52,669 --> 01:15:59,305 A vzhledem k tomu, že prvním válečným bojištěm se stane Sýrie, znamená to i konec Izraele. 692 01:15:59,425 --> 01:16:02,036 Zmizí, jednoduše zmizí. 693 01:16:02,156 --> 01:16:04,144 Kedmi není idiot, on si to uvědomuje. 694 01:16:04,264 --> 01:16:11,523 A naši analytici, co dřepí u Solovjova? Jsou to tupci, kteří nic nechápou. 695 01:16:11,979 --> 01:16:18,303 Dokonce i v pokojné variantě znamená rozdělení Ukrajiny nekonečnou teroristickou válku, 696 01:16:18,423 --> 01:16:23,142 protože tam zůstane zachována banderovská protiruská líheň. 697 01:16:24,245 --> 01:16:29,539 Ale ne, a pořád dokola: „Je nutné, zcela určitě musíme…“ 698 01:16:34,019 --> 01:16:47,099 Takže ta Zacharčenkova vražda byla útokem na uplatňování mírové politiky Ruska ve světě, 699 01:16:48,458 --> 01:16:54,207 byl to útok na projekt Malorusko, který to ale stejně nezastaví. 700 01:16:54,327 --> 01:17:01,304 Šlo o pokus to přibrzdit, nebo vyřešit dílčí problém a donutit Putina vyjednávat, 701 01:17:01,424 --> 01:17:04,868 donutit ho zradit zájmy státu. 702 01:17:04,988 --> 01:17:11,425 "I strojili mu úklady, avšak i Alláh/Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest." (3:54). 703 01:17:11,545 --> 01:17:19,720 Nic jim nevyjde, protože jdou proti Bohu. Jak globalisté, tak i americká státní elita. 704 01:17:27,566 --> 01:17:30,860 A poslední otázka je od Edelweisse. 705 01:17:30,980 --> 01:17:35,681 Valeriji Viktoroviči, vy neustále říkáte, abychom se učili KSB a DVTŘ. 706 01:17:35,801 --> 01:17:38,196 To ale ve mně vyvolává otázku. 707 01:17:38,316 --> 01:17:43,466 Jestliže všichni ve světě najednou budou chápat KSB a DVTŘ jako teď 2 + 2, 708 01:17:43,586 --> 01:17:45,862 nepovede to ke krizi této ideje? 709 01:17:45,982 --> 01:17:48,377 Ve světě přece nemůže jít všechno dobře. 710 01:17:48,497 --> 01:17:54,312 Možná by bylo lepší udržet si tyto znalosti výlučně v Rusku a ostatní zahánět na pískoviště geopolitiky? 711 01:17:54,432 --> 01:18:00,924 No já bych se na oplátku chtěl zeptat kolegy: A vás na tom vůbec nic nepřivádí do rozpaků? 712 01:18:01,044 --> 01:18:03,224 Já tu otázku vysvětlím. 713 01:18:03,344 --> 01:18:09,860 To, co on navrhuje, je přesně to, co již nyní přivedlo celý svět 714 01:18:09,980 --> 01:18:14,795 ke globální, ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofě. 715 01:18:14,915 --> 01:18:22,389 Právě díky tomu, že hrstka vyvolenců ovládající znalosti z řízení složitých sociálních supersystémů 716 01:18:22,509 --> 01:18:26,701 všechny ostatní zahnala do pískoviště geopolitiky. 717 01:18:26,821 --> 01:18:31,469 A výsledkem je, že už ten svět nedokážou uřídit. 718 01:18:32,163 --> 01:18:38,176 Jiný příklad nám dává výrok polního maršála B. C. von Münnicha o existenci Ruska: 719 01:18:38,296 --> 01:18:45,220 „Rusko je řízeno přímo Bohem, protože jinak není možné si vysvětlit jeho existenci.“ 720 01:18:45,340 --> 01:18:54,874 Já už jsem nejednou vyprávěl, že teď zabíráme 1/7 světa v rámci státu, ale prakticky jde o 1/6, 721 01:18:54,994 --> 01:18:58,204 tedy o SSSR, protože ten nikam nezmizel. 722 01:18:58,324 --> 01:19:03,091 Teď vůbec jde řeč o tom, že se dále rozšiřujeme. 723 01:19:03,211 --> 01:19:10,685 A jak to všechno bylo řízeno? Proč byly v Evropě ty trpasličí státečky? 724 01:19:10,805 --> 01:19:18,160 Protože kam dosáhl váš meč, tam končila vaše suverenita, o kus dál už pro vás nebylo nic. 725 01:19:19,646 --> 01:19:27,910 A kdo naopak v Rusku všechny nutil zachovávat jeden stát, jedno impérium? 726 01:19:28,030 --> 01:19:31,768 Společná státní idea. 727 01:19:32,918 --> 01:19:39,242 A této společné státní ruské ideji je nutné poskytnout materiální znalosti, 728 01:19:39,362 --> 01:19:43,339 aby se tak snížila krizovost všech událostí. 729 01:19:43,459 --> 01:19:47,723 Lidé i tak žijí v jednotném ruském světě. 730 01:19:47,843 --> 01:19:55,053 Musíte jim tedy poskytnout znalosti, aby to nedělali chaoticky, zmateně, ale s rozmyslem. 731 01:19:55,173 --> 01:20:01,187 A ty znalosti Koncepce sociální bezpečnosti jsou poskytovány podle úrovně mravnosti. 732 01:20:01,307 --> 01:20:09,595 Kdo se pokusí je použít proti lidem, tomu se to nepovede. Jen sám sobě uškodí. 733 01:20:11,848 --> 01:20:14,195 To byla poslední otázka. 734 01:20:14,315 --> 01:20:22,316 Dnes jsem po celou dobu pořadu neustále mluvil o tom, doslova od prvních slov, 735 01:20:23,173 --> 01:20:31,707 o nutnosti učit se zákonitosti řízení složitých sociálních supersystémů. 736 01:20:31,827 --> 01:20:37,576 A tyto znalosti naleznete pouze v jednom zdroji, v Koncepci sociální bezpečnosti 737 01:20:37,696 --> 01:20:41,200 a v Dostatečně všeobecné teorii řízení. 738 01:20:41,320 --> 01:20:49,644 Tento pořad by byl v podstatě zbytečný, kdyby lidé tyto znalosti měli, 739 01:20:49,764 --> 01:20:56,322 kdyby dokázali rozeznat všechny ty skryté proudy v řízení 740 01:20:56,442 --> 01:21:01,921 a dokázali by si sami zvolit, jaký proces podpoří a jaký ne. 741 01:21:02,820 --> 01:21:09,078 Ten pořad by byl zbytečný, kdyby všichni lidé znali Koncepci sociální bezpečnosti 742 01:21:09,198 --> 01:21:12,312 a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. 743 01:21:12,432 --> 01:21:22,224 A my se právě o to snažíme, protože by se tak ta míra krvavosti nadcházejících událostí snížila až k nule. 744 01:21:22,344 --> 01:21:29,231 V současnosti probíhá reálný boj hrozící přerůst ve 3. světovou válku. 745 01:21:29,351 --> 01:21:37,466 Probíhá reálná válka mezi řídícími strukturami řídícími Rusko a ruským gosudarem. 746 01:21:37,586 --> 01:21:43,634 Naším úkolem je podpořit gosudara, aby Rusko žilo a vzkvétalo. 747 01:21:43,754 --> 01:21:50,073 Abychom dokázali vymést Rusku z cesty jeho rozvoje celou tu současnou řídící elitu, 748 01:21:50,193 --> 01:21:54,624 která předvedla nejen svoji ničemnost, ale i protilidovost. 749 01:21:54,744 --> 01:22:01,332 Oni všichni se pošpinili tou protilidovou penzijní reformou, 750 01:22:02,380 --> 01:22:07,261 kde předvedli: „Vždyť oni nám to stejně sežerou, budeme jim lhát!“ 751 01:22:07,381 --> 01:22:12,142 A jak to dopadlo? Putin vystoupil a přímo řekl: „Dostal jsem ultimátum. 752 01:22:12,262 --> 01:22:16,933 Oni mohou po celém státě zařídit havárie jako v Sajano-Šušenské hydroelektrárně. 753 01:22:17,053 --> 01:22:19,897 Oni jsou toho schopní, musím manévrovat.“ 754 01:22:20,017 --> 01:22:23,611 Ukázal tu úroveň, jak z lidí dělají blbce. 755 01:22:23,731 --> 01:22:28,222 Lidé se bavili o té penzijní reformě věcně, přezkoumali všechno, 756 01:22:28,342 --> 01:22:32,235 všechny aspekty proanalyzovali, všechno to spočítali. 757 01:22:32,355 --> 01:22:40,469 A ti „zástupci lidu“ to jednoduše spláchli do záchodu, veškerou tuto lidovou iniciativu. 758 01:22:40,589 --> 01:22:46,249 Všichni ti Zjuganové, Žirinovští, Mironové, to jednoduše všechno spláchli 759 01:22:46,369 --> 01:22:51,070 a zajistili přijetí té penzijní reformy. 760 01:22:51,190 --> 01:22:58,287 Protože nepracují pro zájmy Ruska, ale pro zájmy svého páníčka za velkou louží, 761 01:22:58,407 --> 01:23:01,371 protože jsou to podpindosníci. 762 01:23:01,491 --> 01:23:08,468 Abychom tuto krizi překonali, je potřebné, aby všichni lidé měli ty znalosti. 763 01:23:08,588 --> 01:23:16,373 Aby se na úrovni veřejné iniciativy lidé sami organizovali. 764 01:23:17,481 --> 01:23:24,518 Mnozí se asi ocitli v situaci, kdy bylo zapotřebí… 765 01:23:24,638 --> 01:23:33,981 Kdy se sešli úplně neznámí lidé třeba v nějaké frontě, nebo na nějaké akci a najednou se ukázalo, 766 01:23:34,101 --> 01:23:40,359 že je třeba něco zorganizovat, třeba spočítat lidi, někam je poslat, aby se dosáhlo nějakého cíle. 767 01:23:40,479 --> 01:23:47,246 A hned se mezi lidmi vyprofilovali lídři, kteří to všechno začali provádět, protože znají matematiku, umí řídit 768 01:23:47,366 --> 01:23:50,810 a dokáží lidem příslušně rozdělit činnosti. 769 01:23:50,930 --> 01:23:55,750 Když je nutné přenést něco těžkého, tak samozřejmě pošlou muže a ne ženu. 770 01:23:55,870 --> 01:23:59,954 Takové zcela jednoduché úvahy. Při řízení státu probíhá přibližně to samé. 771 01:24:00,074 --> 01:24:04,734 Jenom musíte vědět, jak je to všechno zapotřebí zorganizovat. Znalosti znamenají moc. 772 01:24:04,854 --> 01:24:07,581 Berte tyto znalosti do svých rukou. 773 01:24:07,701 --> 01:24:13,886 A pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, 774 01:24:14,006 --> 01:24:18,485 ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. 775 01:24:18,605 --> 01:24:25,384 No, kdo z vás si někdy při hodnocení nějakého jevu položil otázku: 776 01:24:25,504 --> 01:24:28,124 A jaká je tohle priorita řízení? 777 01:24:28,244 --> 01:24:36,078 A jaká je to etapa plné funkce řízení? Jaký je to prvek vnitřní, vnější, globální politiky? 778 01:24:36,198 --> 01:24:40,250 Jak to všechno do sebe zapadá, jak se to vše vzájemně ovlivňuje? 779 01:24:40,370 --> 01:24:43,461 Jsem přesvědčený, že absolutní většina lidí to nedělá, 780 01:24:43,581 --> 01:24:48,016 a přitom by to u vás mělo fungovat přímo na podvědomých úrovních. 781 01:24:48,136 --> 01:24:53,995 Musí to probíhat automaticky, jako když chodíte, nebo dýcháte, jako dodržujete pravidla silničního provozu. 782 01:24:54,115 --> 01:24:56,601 Musí to být automatické. 783 01:24:56,721 --> 01:25:02,139 Jako když vejdete do obchodu a vyhodnocujete ceny a své peněžní možnosti. 784 01:25:02,259 --> 01:25:08,962 Vše to musí být automatické, potom dokážete efektivně bránit zájmy své i své rodiny 785 01:25:09,082 --> 01:25:16,004 a nepřipustíte, aby si někdo řešil své zištné zájmy, 786 01:25:16,124 --> 01:25:20,772 aby se snažil dosáhnout svých zištných zájmů na úkor vašeho života, 787 01:25:20,892 --> 01:25:24,149 na úkor kvality vašeho života. 788 01:25:24,269 --> 01:25:28,510 Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 789 01:25:28,630 --> 01:25:36,008 Studujte Koncepci sociální bezpečnosti. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru a osvojujte si tyto znalosti. 790 01:25:36,128 --> 01:25:40,656 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a úspěchy. Do příštích setkání. 791 01:25:40,776 --> 01:25:50,484 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .