1 00:00:08,795 --> 00:00:12,447 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,582 --> 00:00:22,667 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:22,787 --> 00:00:25,924 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:26,044 --> 00:00:30,014 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:30,134 --> 00:00:34,514 Dnes je 17.09.2018. 6 00:00:36,050 --> 00:00:41,997 Valeriji Viktoroviči, velké množství komentářů nám přišlo jak na náš web, 7 00:00:42,117 --> 00:00:47,623 tak i na naši skupinu VKontaktu i přímo k našemu kanálu na YouTube, 8 00:00:47,743 --> 00:00:50,806 v souvislosti s určitými připomínkami 9 00:00:50,926 --> 00:00:56,624 k Analytické zprávě vnitřního prediktoru „K současné situaci“ číslo 5 (137), září 2018. 10 00:00:56,744 --> 00:01:01,157 Máte na mysli mé připomínky k této analytické zprávě. 11 00:01:01,277 --> 00:01:06,750 Ano, které jsme vystavili na webu 11.09.2018 i v naší skupině VKontaktu. 12 00:01:06,870 --> 00:01:17,785 Jak už jsem řekl, přišlo k tomu velmi mnoho otázek i komentářů, proto jsme vybrali pouze dva z nich. 13 00:01:17,905 --> 00:01:20,637 - Přečtu ten první. - Dobře. 14 00:01:20,757 --> 00:01:22,244 Od Viktora. 15 00:01:22,364 --> 00:01:27,259 Dobrý den Valeriji Viktoroviči, vaše poslední vystoupení 16 00:01:27,379 --> 00:01:35,778 a především vaše připomínky k poslední zprávě k současné situaci ukazují, že „je něco shnilého v Království KSB“. 17 00:01:35,898 --> 00:01:41,596 Vaše prohlášení, že je třeba číst pouze literaturu vydanou do června 2018, 18 00:01:41,716 --> 00:01:47,383 vypovídá o zjevném a očividném rozkolu, přičemž ne v řadách přívrženců vnitřního prediktoru, 19 00:01:47,503 --> 00:01:51,015 což už se stalo nejednou, ale přímo ve vnitřním prediktoru. 20 00:01:51,135 --> 00:01:58,409 Přestože teoreticky by k tomu nemělo dojít, neboť je to v rozporu se základní tezí, že ty znalosti jsou společné, 21 00:01:58,529 --> 00:02:03,199 neboť vnitřní prediktor se prezentuje jako jednotný kolektiv bez uvádění konkrétních autorů. 22 00:02:03,319 --> 00:02:06,157 A jestliže k tomu došlo, tak to už není vnitřní prediktor, 23 00:02:06,277 --> 00:02:10,782 jen skupina pracovníků předkládající svůj náhled na probíhající události. 24 00:02:10,902 --> 00:02:14,996 To znamená, že vnitřní prediktor se stává historií ve svých vydáních do června 2018? 25 00:02:15,116 --> 00:02:18,683 Bez Zaznobina se vnitřní prediktor stal revizionistickým? 26 00:02:18,803 --> 00:02:20,659 To v žádném případě. 27 00:02:20,779 --> 00:02:28,683 Především je třeba si uvědomovat, že jev vnitřní prediktor SSSR je historický jev, 28 00:02:28,803 --> 00:02:36,953 který se sice formalizoval do určitého systému na konci 20. století a začátku 21. století, 29 00:02:37,073 --> 00:02:43,227 ale v Rusku byl přítomen vždy a vždy tu přítomen bude, nikam nezmizí. 30 00:02:43,347 --> 00:02:50,737 Zmizí-li vnitřní prediktor SSSR, zmizí-li vnitřní predikce Ruska, tak Rusko zahyne. 31 00:02:50,857 --> 00:02:57,605 Proto je zcela nade vši pochybnost, že VP SSSR bude dál existovat, 32 00:02:57,725 --> 00:03:01,437 tedy že existoval, existuje a bude existovat. 33 00:03:01,557 --> 00:03:10,541 Vázat VP SSSR na nějaké osoby, je absolutně, ale absolutně mimo. 34 00:03:10,661 --> 00:03:14,734 Vladimir Michajlovič Zaznobin byl významným člověkem 35 00:03:14,854 --> 00:03:20,623 a jeho vklad do rozvoje koncepce je prostě nepopsatelný, 36 00:03:20,743 --> 00:03:25,150 ale to neznamená, že on je VP SSSR. 37 00:03:29,162 --> 00:03:36,852 Všechno, co se týká této otázky, by nemělo být probíráno veřejně, 38 00:03:38,112 --> 00:03:42,690 ale z očí do očí u šálku čaje v přátelském rozhovoru. 39 00:03:44,182 --> 00:03:55,215 Jenže okolnosti jsou takové, že to bylo vyneseno na veřejnost a tak o tom krátce pohovořím. 40 00:03:55,335 --> 00:04:08,046 Je to ale tak, že budu mluvit pouze o její praktické části a velice krátce. 41 00:04:08,166 --> 00:04:15,916 Nebudu tu analyzovat tu vydanou analytickou zprávu, protože mám za to, 42 00:04:16,036 --> 00:04:20,572 že mé písemné připomínky jsou více než postačující. 43 00:04:20,692 --> 00:04:28,718 A podle zpětné reakce, která se mimochodem rozběhla ještě před… 44 00:04:28,838 --> 00:04:37,142 Ta analytická zpráva měla efekt vybuchnuté bomby. A tak… 45 00:04:37,262 --> 00:04:44,635 Ta analytická zpráva odráží určitý postoj, tedy přesněji mé připomínky k ní. 46 00:04:44,755 --> 00:04:46,719 Ale co jsem chtěl říci? 47 00:04:46,839 --> 00:05:00,255 K žádnému revisionismu, ani k žádnému rozkolu mezi vnitřním prediktorem SSSR nedošlo, není a nikdy nebude, 48 00:05:00,375 --> 00:05:04,144 ať už si protivníci dělají jakékoliv naděje. 49 00:05:04,264 --> 00:05:18,278 Vše, co je hodnoceno jako rozkol, je jen zkreslený pohled na události, jako přes křivé zrcadlo, 50 00:05:18,398 --> 00:05:28,738 tedy prizmatem toho, že existuje jakýsi boj o nějakou značku nazývající se vnitřní prediktor SSSR. 51 00:05:28,858 --> 00:05:40,053 Z tohoto pohledu potom můžete hodnotit nějaké rozkoly, že se někdo odštěpil apod. 52 00:05:40,173 --> 00:05:49,381 Jestliže chápeme Koncepci v její ucelenosti a vnitřní prediktor skutečně jako vnitřní predikci Ruska, 53 00:05:50,906 --> 00:05:55,517 tak nikdy žádné rozkoly nebyly a nejsou. 54 00:05:55,637 --> 00:06:03,143 Co se týká těch prací, tak to nebylo tak, že bych nedoporučoval… 55 00:06:03,263 --> 00:06:12,613 Nebo jak bych to řekl, zakazoval číst to, co vyjde po červnu 2018, já jen doporučoval, 56 00:06:12,733 --> 00:06:22,595 souvisí to s... Tedy přesněji, doporučil jsem číst ty práce, které vyšly do června 2018. 57 00:06:22,715 --> 00:06:30,175 Je to tak, že to doporučení v dané situaci bylo doporučením týkajícím se učebnic. 58 00:06:30,295 --> 00:06:34,406 Tedy toho, z čeho je možné se učit. 59 00:06:34,526 --> 00:06:36,367 Číst musíte všechno. 60 00:06:36,487 --> 00:06:41,572 Například když vyšla ta analytická zpráva, tak jakmile jsem si ji přečetl, 61 00:06:41,692 --> 00:06:47,097 hned jsem všem, s kým pracuji, nakázal, aby se s ní seznámili. 62 00:06:47,217 --> 00:06:51,261 Každému jsem řekl, že si tak prověřím jejich znalosti. 63 00:06:51,381 --> 00:06:57,667 Aby tedy přesně věděli, co se tam píše a vyjádřili na to svůj názor. 64 00:06:57,787 --> 00:07:03,619 Jde o velmi dobré praktické cvičení při osvojování si Koncepce sociální bezpečnosti. 65 00:07:03,739 --> 00:07:08,503 Ale učit se musíte z těch starších prací. 66 00:07:08,623 --> 00:07:13,681 A řekl jsem to proto, že se teď my a celý náš stát 67 00:07:13,801 --> 00:07:21,455 i konceptuální hnutí nacházíme v určité etapě svého rozvoje a ta etapa není jednoduchá. 68 00:07:21,575 --> 00:07:28,262 Obrazně řečeno je teď situace taková, že se musíme držet zuby nehty a udržet se. 69 00:07:28,382 --> 00:07:30,831 A proto, aby se systém, 70 00:07:31,665 --> 00:07:39,039 aby se Koncepce sociální bezpečnosti, aby se vnitřní prediktor SSSR nedostaly do situace 71 00:07:40,240 --> 00:07:49,181 vnitřní akcelerace, vnitřního přepětí, provedl jsem určité ukotvení, zafixoval bod. 72 00:07:49,849 --> 00:07:56,288 Okolo kterého se teď povedou bouřlivé debaty, ale potom se vše uklidní a poběží dál. 73 00:07:57,356 --> 00:08:04,430 Je proto zbytečné zde hledat nějaké skryté hry. 74 00:08:04,550 --> 00:08:09,868 Kdyby se někdo pokoušel lovit rybu v kalné vodě a pokoušel se něco rozbít, 75 00:08:09,988 --> 00:08:17,134 tak mi věřte, že by nedošlo jen na určité připomínky, ale vypadalo by to jinak. 76 00:08:17,254 --> 00:08:20,257 Ale já jsem vždy byl… 77 00:08:20,377 --> 00:08:27,544 Asi už zapomněli ti, co tak podrážděně zareagovali a začali bránit vnitřní prediktor… 78 00:08:27,664 --> 00:08:31,361 Před kým? Přede mnou? No to jsou tedy chlapíci. 79 00:08:31,481 --> 00:08:40,115 K tomu rozkolu. Já těm kolegům připomenu pár skutečností ze svého životopisu. 80 00:08:40,235 --> 00:08:45,080 Když jsem se stal redaktorem novin Míra za míru, tak probíhaly nekonečné debaty, 81 00:08:45,200 --> 00:08:51,165 kdo je větší konceptuál, kdo lépe chápe koncepci. 82 00:08:52,367 --> 00:08:58,925 Tenkrát jsem podmínil přijetí místa redaktora tím, že ukončím všechny takové diskuse, 83 00:08:59,045 --> 00:09:02,911 že vymezím určitý postoj a půjdeme dál: 84 00:09:03,031 --> 00:09:08,775 „Se všemi, kteří prohlašují, že se chtějí podílet na rozvoji Koncepci sociální bezpečnosti, 85 00:09:08,895 --> 00:09:14,193 budeme udržovat přátelské vztahy, bude-li to možné. My nepřátele nemáme, to je v Koncepci. 86 00:09:14,313 --> 00:09:20,417 A tím spíše, že žijeme-li podle Koncepce, tak nikoho za nepřítele nepovažujeme. 87 00:09:20,537 --> 00:09:26,693 Tímto jsme zafixovali svůj postoj a dále budeme pracovat na jeho základě.“ 88 00:09:27,671 --> 00:09:31,426 A takto jsme potom také pracovali a potvrzení? 89 00:09:31,546 --> 00:09:37,366 To je jednoduché. Podívejte se do těch novin Konceptuální strany Sjednocení (KPE) 90 00:09:37,486 --> 00:09:40,967 před mým jmenováním redaktorem a poté. 91 00:09:42,870 --> 00:09:44,491 Druhá věc. 92 00:09:44,611 --> 00:09:52,810 Když vyšla analytická práce vnitřního prediktoru SSSR o negativních tendencích v KPE, 93 00:09:52,930 --> 00:09:57,986 tak jsme se s Konstantinem Pavlovičem Petrovem rozešli v názorech. 94 00:09:58,106 --> 00:10:02,679 Já jsem ve všem bezvýhradně tuto analytickou zprávu podpořil 95 00:10:02,799 --> 00:10:07,000 a vyjádřil názor, že zcela odpovídá skutečnosti. 96 00:10:07,120 --> 00:10:14,010 Konstantin Pavlovič na to měl jiný názor, a tak jsme se pracovně rozešli. 97 00:10:14,130 --> 00:10:19,530 Ale nikdy jsme se nerozešli jako lidé na osobní úrovni, 98 00:10:19,650 --> 00:10:25,092 vždy jsme se spolu normálně bavili, nikdy jsme spolu nepřestali mluvit. 99 00:10:25,212 --> 00:10:29,367 Proběhlo velmi mnoho pokusů zatáhnout mne do hádky a skandálu, 100 00:10:29,487 --> 00:10:34,382 aby probíhající rozklad KPE potom bylo možno hodit na mne: 101 00:10:34,502 --> 00:10:37,565 „Podívejte se, on odešel, ten rozkolník, a proto…“ 102 00:10:37,685 --> 00:10:43,094 Je možné najít spoustu materiálů, kdy mne vyzývali k takové diskusi, 103 00:10:43,214 --> 00:10:47,402 jako že se nechám vyprovokovat a řeknu svoje. 104 00:10:48,109 --> 00:10:54,667 Ale nenajdete ani jeden materiál, kde bych veřejně na něco takového odpověděl. 105 00:10:54,787 --> 00:11:01,000 Přitom jsme se s Konstantinem Pavlovičem navštěvovali, pili jsme spolu čaj a bavili se, 106 00:11:01,120 --> 00:11:05,821 i když jsme si oba stáli za svým. 107 00:11:05,941 --> 00:11:09,775 Já si toho člověka hluboce vážím 108 00:11:09,895 --> 00:11:17,394 a považuji ho za významnou osobnost v rozvoji konceptuálního hnutí. 109 00:11:19,451 --> 00:11:22,666 A proč jsem tu otázku tak postavil? 110 00:11:22,786 --> 00:11:29,866 Jakmile jsem vstoupil do KPE, tedy jakmile jsem se stal redaktorem jejího hlavního časopisu a mediálních zdrojů, 111 00:11:29,986 --> 00:11:33,467 tak jsem dal najevo, že rozkol není náš případ. 112 00:11:33,587 --> 00:11:36,617 Koncepce se realizuje různými cestami. 113 00:11:36,737 --> 00:11:42,275 Ať má tedy každý možnost se projevit, ale my se hádat s nikým nehodláme, 114 00:11:42,395 --> 00:11:48,575 děláme svou práci a lidé si to sami vyhodnotí. To samé platilo pro můj odchod z KPE. 115 00:11:48,695 --> 00:11:52,603 Ani jednou jsem na KPE nezaútočil. 116 00:11:52,723 --> 00:11:56,299 Dělal jsem svou práci ve Fondu konceptuálních technologií. 117 00:11:56,419 --> 00:12:00,641 A ty pokusy mě zatáhnout do hádky, to byly jen pokusy, aby potom bylo možné vysvětlit, 118 00:12:00,761 --> 00:12:02,896 proč se všechno zhroutilo tam. 119 00:12:03,016 --> 00:12:07,287 Teď probíhá přibližně to samé. Tak z toho mě vynechte. 120 00:12:07,407 --> 00:12:10,635 My tu jen děláme svou práci. 121 00:12:11,767 --> 00:12:16,449 Vnitřní prediktor bude, tedy byl, je a bude. 122 00:12:17,215 --> 00:12:22,705 A Fond konceptuálních technologií pracuje výslovně na metodologickém základu 123 00:12:22,825 --> 00:12:25,460 Koncepce sociální bezpečnosti 124 00:12:27,387 --> 00:12:30,494 a pracích vnitřního prediktoru SSSR. 125 00:12:30,614 --> 00:12:35,073 To, co teď vyvolalo takové bouřlivé spekulace, 126 00:12:35,193 --> 00:12:38,573 zase utichne a mnozí se začnou stydět. 127 00:12:38,693 --> 00:12:41,847 A práce bude stejně dál pokračovat. My s nikým… 128 00:12:41,967 --> 00:12:47,254 Vůbec musím říci, že to je poprvé a naposledy, kdy se vyjadřuji k nějakým vztahům 129 00:12:47,374 --> 00:12:51,314 Fondu a mých osobních se skupinou vnitřního prediktoru, 130 00:12:51,434 --> 00:12:54,546 žádná podobná vystoupení už nebudou následovat. 131 00:12:54,666 --> 00:12:58,316 Fond pracoval, pracuje a bude pracovat. 132 00:12:59,497 --> 00:13:05,753 A dokud se situace nezmění, tak ta fixace na 133 00:13:07,224 --> 00:13:11,865 červen 2018 zůstává v platnosti. 134 00:13:17,458 --> 00:13:19,364 Takže… 135 00:13:23,569 --> 00:13:26,221 No v podstatě k tomu... 136 00:13:26,341 --> 00:13:32,138 To je v podstatě celá odpověď, tedy v krátkosti, bez zabíhání do podrobností. 137 00:13:32,258 --> 00:13:39,621 Ale opakuji, že to, co bylo napsáno, veřejně analyzovat nebudu. 138 00:13:43,694 --> 00:13:47,711 Tak tedy k druhé otázce od Alexeje. 139 00:13:47,831 --> 00:13:53,146 Valeriji Viktoroviči, vy jste jednoduše mohl zveřejnit svou kritiku té práce vnitřního prediktoru, 140 00:13:53,266 --> 00:13:56,514 což jste v podstatě udělal, ale již po svých prohlášeních. 141 00:13:56,634 --> 00:14:01,047 Prodiskutovali bychom to a pracovali dále, každý na svém úseku společného pole působnosti 142 00:14:01,167 --> 00:14:04,657 a život by potom ukázal, kdo měl větší pravdu. 143 00:14:04,777 --> 00:14:11,307 Ale vy jste tak vlastně prohlásil, že vnitřní prediktor už není bez Zaznobina to, co byl. Proč? 144 00:14:11,427 --> 00:14:16,135 - Jestliže VP… - Mohu vás teď přerušit? Nic takového jsem neprohlásil. 145 00:14:16,255 --> 00:14:19,862 To je pouhý dohad. Absolutní dohad. 146 00:14:19,982 --> 00:14:27,263 Já prohlásil něco jiného, že doporučuji jako učební pomůcku 147 00:14:27,383 --> 00:14:33,782 pro studium Koncepce sociální bezpečnosti pouze práce do června 2018. 148 00:14:33,902 --> 00:14:36,891 To je zásadní rozdíl. 149 00:14:37,011 --> 00:14:43,163 A je-li někdo podrážděn kvůli něčemu jinému, jedná se o jeho domněnku. 150 00:14:44,236 --> 00:14:50,811 Jestliže VP už není tím, čím byl, tak to stejně poznáme na snížení kvality prací v budoucnosti. 151 00:14:50,931 --> 00:14:57,221 A teď to vaše prohlášení vypadá tak, že VP SSSR byl zosobněn Zaznobinem a jeho pomocníky, 152 00:14:57,341 --> 00:15:02,090 kteří bez něho již nedokážou dosáhnout předchozí úrovně analytiky. 153 00:15:02,210 --> 00:15:10,425 Ne, já jsem na to už trochu odpověděl. Ta otázka stojí trochu jinak. 154 00:15:10,545 --> 00:15:18,155 My jsme se již velmi dlouho nevěnovali teoretickým otázkám, proto bude nutné trochu zaběhnout i do teorie. 155 00:15:18,275 --> 00:15:26,601 Takže aniž bychom šli příliš do hloubky, je třeba poukázat na některé věci 156 00:15:26,721 --> 00:15:35,212 a to i proč vznikly určité připomínky a proč byly zveřejněny. 157 00:15:35,954 --> 00:15:39,970 Čekat s nimi nebylo možné, to řeknu hned. 158 00:15:40,090 --> 00:15:47,536 Protože ještě jednou říkám, ta situace je teď taková, že se musíme držet zuby nehty. 159 00:15:47,656 --> 00:15:56,201 A tak bylo zapotřebí na tomto místě tu situaci zafixovat. Oč tedy jde? 160 00:15:58,787 --> 00:16:02,693 V 19. století Fjodor Ivanovič Tjutčev řekl: 161 00:16:02,813 --> 00:16:09,433 „Předpověď o tom dána nám není, co naše slovo dokáže, zda naše schopnost soucítění se Boží milostí ukáže.“ 162 00:16:09,928 --> 00:16:15,210 V Koncepci sociální bezpečnosti je velmi dobře popsán zákon času. 163 00:16:16,036 --> 00:16:22,336 Jedná se o poměr obnovování informací na biologické a sociální úrovni. 164 00:16:23,105 --> 00:16:28,635 V současné době všichni mohou pozorovat informační výbuch. 165 00:16:29,433 --> 00:16:37,906 A žvanit v dnešní době o věcech, o kterých nemáte nejmenší představu, 166 00:16:39,391 --> 00:16:41,097 NELZE! 167 00:16:41,217 --> 00:16:47,452 Zpětná odpověď bude okamžitá, zpětná reakce přijde okamžitě. 168 00:16:49,460 --> 00:16:53,559 Když lidé říkají, 169 00:16:54,824 --> 00:17:02,995 že jsem mohl mlčet, vyhnout se tomu, tak nemají nejmenší představu, o čem to vlastně mluví. 170 00:17:04,205 --> 00:17:16,502 Fond konceptuálních technologií se dostal na takovou úroveň řízení globálními, vnějšími i vnitřními procesy 171 00:17:17,272 --> 00:17:20,600 a je na něj soustředěna taková pozornost, 172 00:17:20,720 --> 00:17:29,321 že zůstat stát stranou by v daném případě vedlo k úplnému krachu celého konceptuálního hnutí, 173 00:17:30,311 --> 00:17:36,419 protože v mnohém jsou teď ty vazby navázány na fond. 174 00:17:38,124 --> 00:17:40,902 V současné době 175 00:17:42,553 --> 00:17:52,650 pořad Otázka-odpověď dosahuje v prvním dnu, v průběhu prvních 24 hodin sto tisíc zhlédnutí, 176 00:17:52,770 --> 00:17:55,676 více než sto tisíc zhlédnutí. 177 00:17:55,796 --> 00:18:04,699 Pochopte, že se nejedná o žádné legrační video, populární písničku nebo něco podobného, 178 00:18:04,819 --> 00:18:09,403 které mohou nabrat milióny zhlédnutí a trvají 4-15 minut. 179 00:18:09,523 --> 00:18:17,711 Jedná se o hodinu maximálně zhuštěných informací o politických otázkách. 180 00:18:17,831 --> 00:18:26,872 Tyto informace sledují pouze ti lidé, kteří tyto informace považují pro sebe za životně důležité 181 00:18:26,992 --> 00:18:35,950 a prvních 24 hodin to sledují lidé, kteří ty informace okamžitě využívají ve svém životě 182 00:18:37,215 --> 00:18:40,406 a to vůbec nejsou jen přátelé. 183 00:18:40,526 --> 00:18:46,458 Dívají se na nás i nepřátelé. Jak bylo možné za těchto podmínek mlčet? 184 00:18:46,578 --> 00:18:51,080 Vždyť ti lidé vůbec nechápou, o čem to mluví. 185 00:18:53,418 --> 00:18:59,608 Fond pracuje v těch nejtvrdších podmínkách. 186 00:19:01,203 --> 00:19:07,008 Každé slovo pronesené Fondem je hned podrobeno drobnohledu. 187 00:19:07,128 --> 00:19:12,703 A tam, kde dojde na nějaké nesrovnalosti s vnitřním prediktorem... 188 00:19:13,748 --> 00:19:18,524 Tak tam obzvlášť. 189 00:19:18,644 --> 00:19:23,404 V dané situaci je zcela mylné se domnívat, 190 00:19:23,524 --> 00:19:31,436 že k jakémusi konfliktu došlo kvůli tomu, že by se v té analytické zprávě nelichotivě vyjádřili k Putinovi. 191 00:19:31,556 --> 00:19:37,158 Jestliže se podíváte na analytické zprávy a vůbec na vystoupení vnitřního prediktoru 192 00:19:37,278 --> 00:19:44,971 a na vystoupení Vladimira Michajloviče Zaznobina, tak ty práce vnitřního prediktoru 193 00:19:45,091 --> 00:19:51,684 se nikdy nevyznačovaly nějakým lichotivým vztahem k Vladimiru Vladimiroviči Putinovi. 194 00:19:51,804 --> 00:19:54,270 To tam nikdy nebylo. 195 00:19:55,535 --> 00:20:02,165 Ale přitom si stále zachovávaly metodologii Koncepce sociální bezpečnosti. 196 00:20:05,906 --> 00:20:11,408 Dobře, já jsem sliboval, že nebudu tu analytickou zprávu analyzovat. 197 00:20:11,528 --> 00:20:20,101 Takže žádné nesrovnalosti v hodnocení Putina z hlediska prací vnitřního prediktoru 198 00:20:21,999 --> 00:20:25,355 do června 2018 199 00:20:25,988 --> 00:20:33,746 a Fondu konceptuálních technologií nikdy nebyly. Absolutně nikdy, prostě se to nikdy nestalo. 200 00:20:33,866 --> 00:20:36,613 Tohle je třeba si uvědomit. 201 00:20:39,908 --> 00:20:44,408 A nejde o to, že je tu nějaká Putinova osobnost, 202 00:20:44,528 --> 00:20:53,153 ale o to, že ta podpora je Putinovi poskytována přesně do té míry, 203 00:20:53,273 --> 00:21:02,539 do jaké jeho činnost hodnotíme jako pozitivní a užitečnou pro Rusko, 204 00:21:02,659 --> 00:21:08,240 pro získání jeho suverenity a síly. 205 00:21:08,360 --> 00:21:11,374 Z tohoto pohledu. 206 00:21:11,494 --> 00:21:19,049 Proč je k Fondu upírána tak velká pozornost? Protože se zabýváme analytikou. 207 00:21:19,169 --> 00:21:25,118 A chápe vůbec někdo, co je to analytika? Ví to vůbec někdo? 208 00:21:25,238 --> 00:21:29,779 Na tuto věc panuje mnoho názorů. 209 00:21:29,899 --> 00:21:34,401 Analytika poskytuje odpověď na různé otázky. 210 00:21:34,521 --> 00:21:39,785 Často mě obviňují z různých fantazií, dohadů apod. 211 00:21:39,905 --> 00:21:43,393 Jednou fantazíruji o tom, že bude zvolen Trump, 212 00:21:43,513 --> 00:21:46,929 podruhé zase o tom, že v Koreji nic nehrozí, 213 00:21:47,049 --> 00:21:52,081 že se jen pozornost přemístí ze Sýrie na Koreu, kde k ničemu nedojde, nebo... 214 00:21:52,201 --> 00:21:57,023 A co ještě? Sami si vzpomeňte, kde jsem kdy uplatnil ty své fantazie. 215 00:21:57,143 --> 00:22:01,074 Že ISIL je nepravidelná armáda USA. 216 00:22:01,588 --> 00:22:04,931 A pořád jsou to mé fantazie. 217 00:22:05,051 --> 00:22:14,415 V analytice jsou fantazie a dohady nepřípustné, absolutně nepřípustné. 218 00:22:17,339 --> 00:22:21,487 Je buď analytika, nebo fantazie a dohady. 219 00:22:22,129 --> 00:22:26,083 Ani jeden seriózní analytik, 220 00:22:26,203 --> 00:22:30,970 dokonce ani takový, který nemá k dispozici tak výkonný metodologický základ, 221 00:22:31,090 --> 00:22:35,823 jakým je Koncepce sociální bezpečnosti, nikdy nevychází z dohadů. 222 00:22:35,943 --> 00:22:39,842 A pokud to dělají, ti kteří… Tak je to přesně to, co jim vyčítám. 223 00:22:39,962 --> 00:22:43,892 A co to tedy je, ta analytika? Zapamatujte si to, zapište si to. 224 00:22:44,012 --> 00:22:51,125 Analytika, to je odhalování procesů řízení a vymezování algoritmů jejich průběhu. 225 00:22:51,575 --> 00:23:00,994 Jestliže jste si určili řídící proces a algoritmy jeho průběhu, tak dostanete mozaikový obrázek. 226 00:23:01,114 --> 00:23:09,962 Potom pro vás není důležité, zda jde o informaci smyšlenou nebo ne, protože vy si vymezíte procesy. 227 00:23:10,082 --> 00:23:16,520 Je třeba přemýšlet, myslet, to je v analytice zásadně důležité, 228 00:23:16,640 --> 00:23:22,146 abyste nepřemýšleli situačně, ale v procesech. 229 00:23:22,885 --> 00:23:30,054 Teoretické základy analytiky jsou skvěle vyloženy například v Základech sociologie, 230 00:23:30,174 --> 00:23:36,291 i v jiných pracích, ale v Základech sociologie obzvláště v hlavě 4. 231 00:23:36,797 --> 00:23:40,780 Nesmíte myslet situačně, ale v procesech. 232 00:23:40,900 --> 00:23:46,409 Analytiku je v tomto smyslu možné přirovnat ke skládání puzzle. 233 00:23:47,380 --> 00:23:54,195 Jaké dohady, jaké fantazie to mohou být, když přesně vidíte, 234 00:23:54,315 --> 00:24:00,496 že dílek puzzle má jako informační modul určitý tvar, a přesnou barevnou charakteristiku, 235 00:24:00,616 --> 00:24:10,847 třeba různé linky, takže do něj jiný informační modul zapadne pouze díky tvaru a barvě? 236 00:24:10,967 --> 00:24:15,123 Ten obrázek na něm, to jsou informační proudy, 237 00:24:15,243 --> 00:24:19,044 které musí na jednom konci navázat a na tom druhém mít pokračování. 238 00:24:19,164 --> 00:24:23,738 Takže nemůžete fantazírovat. Řekněme, že skládáte obraz stromu, jeho větévku, 239 00:24:23,858 --> 00:24:32,032 takže nemůžete fantazírovat, ta větvička, ty lístečky musí do sebe zapadat. 240 00:24:32,152 --> 00:24:39,554 Přece vidíte, že ta větvička má určitou tloušťku, takže je třeba hledat druhý dílek takového tvaru 241 00:24:39,674 --> 00:24:43,830 s návazností takto tlusté větvičky. 242 00:24:43,950 --> 00:24:49,423 A tak si takový dílek najdete a vložíte ho tam. Přece jste všichni s dětmi puzzle skládali. 243 00:24:49,543 --> 00:24:55,627 V tomto ohledu je analytika skládání puzzle. Tak jaké fantazie, co to povídáte? 244 00:24:55,747 --> 00:24:59,093 Když máte mozaiku, MOZAIKU, 245 00:24:59,213 --> 00:25:03,578 tak máte všeobecnou představu, a potom pro vás výpadek jednotlivých prvků, 246 00:25:03,698 --> 00:25:10,799 informačních modulů, není kritický, protože stále vidíte celkový obrázek. 247 00:25:11,722 --> 00:25:17,862 Jestliže pro vás má nějaký modul zásadní význam, 248 00:25:17,982 --> 00:25:25,770 tak můžete díky již odhaleným informačním modulům pokojně zjistit parametry hledaného informačního modulu 249 00:25:25,890 --> 00:25:32,457 a díky konkrétní barevné charakteristice víte kde a jak ho najít. 250 00:25:32,577 --> 00:25:37,354 Všichni jste skládali puzzle a víte, že když nemůžete najít nějaký dílek, 251 00:25:37,474 --> 00:25:42,112 tak poskládáte všechno okolo a nakonec ten zbylý dílek vložíte na zbylé místo. 252 00:25:42,232 --> 00:25:48,798 To je analytika, takže žádné dohady v analytice zásadně nemohou figurovat. 253 00:25:48,918 --> 00:25:51,036 O analytice… 254 00:25:56,952 --> 00:26:04,307 Takže v tomto ohledu, jestliže si uvědomujete, že analytika, to je odhalování řídících procesů, 255 00:26:04,427 --> 00:26:11,766 tedy tvaru informačního puzzle a algoritmu jeho průběhu, tedy jeho barevné charakteristiky, 256 00:26:13,078 --> 00:26:17,424 tak si pokojně poskládáte obrázek. 257 00:26:17,544 --> 00:26:22,748 A opakuji, že vypadne-li vám nějaký informační modul, není to kritické. 258 00:26:22,868 --> 00:26:28,252 A jestliže se něco dodatečně objeví, tak přesně víte kam a jak to zařadit, 259 00:26:28,372 --> 00:26:31,749 protože váš obrázek se tím zásadně nemění. 260 00:26:31,869 --> 00:26:37,468 A jestliže připouštíte dohady, znamená to, že vaše vnímání a chápání světa je kaleidoskopické 261 00:26:37,588 --> 00:26:42,217 a chcete-li provádět analýzy, musí být mozaikové. 262 00:26:42,337 --> 00:26:51,373 A aby nikdy nový prvek vaši mozaiku nenabořil, musíte přemýšlet v procesech, 263 00:26:51,493 --> 00:26:58,189 v procesech, a když vám potom předhodí fake news, tak také… 264 00:26:58,309 --> 00:27:04,361 Pro vás jako pro analytika to nehraje žádnou roli, zda jde o pozitivum nebo negativum, 265 00:27:04,481 --> 00:27:07,190 vy musíte odhalit proces. 266 00:27:07,310 --> 00:27:12,077 A proč vám předhazují fake news? Aby nějaký proces spustili. 267 00:27:12,197 --> 00:27:17,530 Tak musíte zjistit, o co jde, a když si to poskládáte, tak ten proces odhalíte. 268 00:27:17,650 --> 00:27:21,773 Zapadne to do vašeho celkového mozaikového obrazu světa. 269 00:27:21,893 --> 00:27:24,962 Takže to pro vaši práci neznamená problém. 270 00:27:25,082 --> 00:27:30,184 Všechny ty fake news, každá... 271 00:27:31,984 --> 00:27:37,590 Každá ta lež ovlivní jen ty, kteří přemýšlí situačně, 272 00:27:37,710 --> 00:27:43,223 kteří i jen částečně připustí existenci dohadu v analytice. 273 00:27:43,343 --> 00:27:50,424 Opakuji, že v praktické analytice zásadně nemohou žádné fantazie ani dohady figurovat. 274 00:27:50,544 --> 00:27:54,796 Musíte mluvit jen o tom, co víte, co přesně víte. 275 00:27:54,916 --> 00:28:02,538 A to je to, co zajistilo úspěch rozvoje našeho Fondu, že naše pořady začali vyhledávat. 276 00:28:02,658 --> 00:28:08,145 Protože my víme, o čem mluvíme, a víme, co naše slovo dokáže. 277 00:28:11,772 --> 00:28:18,072 Tak tedy ještě jedna věc... 278 00:28:27,292 --> 00:28:29,542 Nu dobrá… 279 00:28:30,185 --> 00:28:35,457 Nesmíte mluvit o věcech, o kterých nemáte ani tu nejmenší představu. 280 00:28:36,839 --> 00:28:43,526 Fond má velice závažný vliv na řízení. A najednou vyjde taková analytická zpráva. 281 00:28:47,151 --> 00:28:49,562 Já jsem zareagoval hned. 282 00:28:49,682 --> 00:28:54,987 Teď prostě to téma uzavírám, aby… Co mi chcete vyčítat? 283 00:28:55,107 --> 00:29:00,935 Já jsem je hned kontaktoval, zavolal jsem jim a vysvětlil: 284 00:29:01,055 --> 00:29:07,605 „Pánové, ta situace je teď konkrétně taková, že nejde jen o diametrálně…“ 285 00:29:07,725 --> 00:29:13,954 První dvě části té analytické zprávy neladí ani s její třetí částí a se závěrem. 286 00:29:14,074 --> 00:29:20,263 A co se týče činnosti našeho Fondu, tak jsou v úplném protikladu. 287 00:29:20,383 --> 00:29:24,202 V absolutním protikladu. Tak co s tím?“ 288 00:29:24,322 --> 00:29:32,480 Přijmeme-li postoj té analytické zprávy, můžeme rovnou zastavit i práci našeho Fondu. 289 00:29:32,600 --> 00:29:35,654 Nebo začít lhát. 290 00:29:38,790 --> 00:29:45,500 Já jsem zavolal a bylo mi řečeno, když jsem navrhnul, že je to třeba nějak vyřešit, 291 00:29:45,620 --> 00:29:55,185 tak mi bylo přímo řečeno: „Jednejte tak, jak považujete za potřebné, podle svého uvážení.“ 292 00:29:55,305 --> 00:30:02,900 Tak co mi chcete vyčítat? Že jsem se ještě čtyři dny ten problém pokoušel řešit? 293 00:30:07,803 --> 00:30:16,443 V připomínkách je vše objasněno více než dostatečně, více než dostatečně. 294 00:30:22,189 --> 00:30:29,302 Takže toto téma my tímto uzavíráme a více se k němu vracet nebudeme. 295 00:30:29,422 --> 00:30:32,477 Koho to zajímá, ať si to sám přebere. 296 00:30:32,597 --> 00:30:36,214 My v našem Fondu pokračujeme ve své práci 297 00:30:37,099 --> 00:30:43,568 a doporučovat budeme pouze práce vnitřního prediktoru do června 2018, 298 00:30:43,688 --> 00:30:48,993 dokud tyto turbulence nepřejdou. 299 00:30:50,319 --> 00:30:57,351 Tato turbulence však nemá nic společného s rozkolem. 300 00:30:57,471 --> 00:31:01,992 Absolutně nic společného. 301 00:31:02,774 --> 00:31:08,164 Ale to musíte pochopit, co je to vnitřní prediktor, a jak funguje. 302 00:31:08,284 --> 00:31:13,102 Čtěte práce vnitřního prediktoru, to je vše, co mohu říci. 303 00:31:17,052 --> 00:31:24,911 K další otázce od Patriota, od „Prosto Patriota“, kterou podpořilo dalších 54 lidí. 304 00:31:25,878 --> 00:31:32,050 Zdravím vás. Nezdá se vám, že skutečným záměrem nového programu Vladimira Solovjova 305 00:31:32,170 --> 00:31:41,061 s názvem „Moskva. Kreml. Putin“ je otevřeně prezentovat Putina jako jakéhosi diktátora 306 00:31:41,181 --> 00:31:45,463 s kultem osobnosti a ještě více snížit jeho rating? 307 00:31:45,583 --> 00:31:49,804 Protože kult osobnosti je jak známo řídící technologií. 308 00:31:49,924 --> 00:31:53,260 Mně se to nezdá, já to vím zcela určitě, 309 00:31:53,380 --> 00:32:00,276 na základě analytiky, na základě sestrojení informačních modulů bez jakýchkoliv fantazií. 310 00:32:01,469 --> 00:32:06,921 Tento pořad je koncipován jako způsob nátlaku na Vladimira Vladimiroviče. 311 00:32:07,744 --> 00:32:17,702 Protože, jak kolega správně podotknul, je vytvoření kultu osobnosti davo-„elitářskou“ formou řízení lídra. 312 00:32:17,822 --> 00:32:21,515 Je to forma nátlaku na lídra. 313 00:32:21,635 --> 00:32:28,844 Takto se vládnoucí elita vyhýbá své odpovědnosti za řízení. 314 00:32:35,691 --> 00:32:38,359 Dále tu je otázka od Antona. 315 00:32:38,479 --> 00:32:45,367 Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím rozhovor poskytnutý předpokládanými traviči Skripalových. 316 00:32:45,487 --> 00:32:50,671 Putin jim poradil, aby se obrátili na média. Co to mělo být? Odpis agentů? 317 00:32:50,791 --> 00:32:58,258 Z mikrofonu byli zcela zjevně nervózní a vypadají přesně jako agenti tajných služeb. 318 00:32:58,378 --> 00:33:02,533 Já nevím, to asi v seriálech vystupují takoví agenti tajných služeb. 319 00:33:02,653 --> 00:33:05,587 Oni totiž vůbec nevypadají jako agenti tajných služeb, 320 00:33:05,707 --> 00:33:12,659 a to dokonce ani jako agenti se speciální přípravou, aby nevypadali jako agenti tajných služeb. 321 00:33:12,779 --> 00:33:19,249 Ten řídící manévr ve věci Skripalových je v aktivní fázi. 322 00:33:21,210 --> 00:33:27,414 Ta hra s Petrovem a Boširovem ještě nebyla plně rozehrána. 323 00:33:27,534 --> 00:33:30,339 Je to velice zajímavá věc. 324 00:33:30,459 --> 00:33:38,505 A co se týká těch dvou lidí, tak ti s tajnými službami nemají nic společného, 325 00:33:38,625 --> 00:33:44,580 a právě proto si je tajná služba Velké Británie zvolila. 326 00:33:48,373 --> 00:33:56,346 Tedy, nechtěl bych říci víc než je záhodno. Zde je to hlavní, pochopte… 327 00:33:56,466 --> 00:33:58,595 V čem je podstata? 328 00:33:58,715 --> 00:34:05,507 Vše je to postavené na tom, že byli v potřebnou dobu na potřebném místě. 329 00:34:05,627 --> 00:34:12,033 To nejdůležitější na tom je, že tam byli. A Petrov s Boširovem mají proč se obávat, 330 00:34:12,153 --> 00:34:19,982 protože dalším krokem britské rozvědky, kontrarozvědky nebo nějakých těch jejich tajných služeb 331 00:34:20,102 --> 00:34:23,156 bude likvidace Petrova a Boširova. 332 00:34:23,276 --> 00:34:28,749 Takže mají proč mít strach. Proto se pokoušejí získat ochranu. 333 00:34:32,606 --> 00:34:38,393 Takže já, ať... Sergej Viktorovič (Lavrov) ví, co dělá. 334 00:34:41,960 --> 00:34:45,754 Dále tu tedy máme otázku od Alexandra, 335 00:34:45,874 --> 00:34:53,276 který prosí okomentovat vystoupení velitele ruské Národní gardy Zolotova k opozičnímu politikovi Navalnému. 336 00:34:53,396 --> 00:34:56,471 Co to mělo být? Hloupost nebo provokace? 337 00:34:56,591 --> 00:35:01,698 Vždyť Zolotova snad Putin do vedení této silové struktury nedosadil jen tak? 338 00:35:01,818 --> 00:35:06,939 Tyto silové útvary byly vzdáleny z dosahu korupčního ministerstva vnitra, tedy zdálo by se. 339 00:35:07,059 --> 00:35:11,732 A taková výzva v duchu devadesátek k služebníčkovi páníčkových nevolníků 340 00:35:11,852 --> 00:35:16,747 v očích veřejnosti diskredituje nejen samotného velitele ruské Národní gardy, 341 00:35:16,867 --> 00:35:20,321 ale celou tu strukturu i Putina osobně. 342 00:35:22,894 --> 00:35:25,285 To je tíživý okamžik. 343 00:35:25,405 --> 00:35:32,461 Já jen velice lituji toho, že v tomto tíživém okamžiku nebyl na místě Zolotova Chinštejn. 344 00:35:33,361 --> 00:35:37,142 Chinštejn tyto věci chápe okamžitě 345 00:35:37,965 --> 00:35:43,366 a v jeho klanově-korporativním zájmu bylo ochránit Zolotova. 346 00:35:44,755 --> 00:35:46,889 Takže oč jde? 347 00:35:47,009 --> 00:35:49,410 Musíte si uvědomit… 348 00:35:51,416 --> 00:35:58,077 Jestliže analytika bude dohadem, nebude možné uvidět analogii v tom, 349 00:35:58,197 --> 00:36:04,790 co probíhá s odvoláváním z funkcí okolo... 350 00:36:08,673 --> 00:36:12,556 ...Trumpa a tím, co provedli Zolotovovi. 351 00:36:12,918 --> 00:36:16,698 Trumpa plánovitě připravují o jeho lidi. 352 00:36:17,855 --> 00:36:25,391 A Zolotova teď znemožnili jedním tahem. Jedním tahem ho odrovnali. 353 00:36:25,511 --> 00:36:30,097 Dalším krokem bude vytvořit podmínky pro jeho odvolání. 354 00:36:30,217 --> 00:36:34,419 Ještě je možné se tomu vyhnout, ale je třeba pracovat jinak. 355 00:36:34,539 --> 00:36:39,279 Zolotov musí mít takové analytiky, kteří mu pomohou se z té situace dostat. 356 00:36:39,399 --> 00:36:42,237 Vždyť si uvědomte tu vzniklou situaci. 357 00:36:42,357 --> 00:36:45,914 Došlo ke znevážení důstojnické cti, oni toho člověka znemožnili. 358 00:36:46,034 --> 00:36:53,836 Jen si to vezměte. Bojový generál vyzývá na souboj nějakého civila, dokonce ani ne úředníčka. 359 00:36:54,196 --> 00:36:57,668 Co to proboha mělo znamenat? 360 00:36:57,788 --> 00:37:03,455 On se snížil na úroveň exkrementů. 361 00:37:04,381 --> 00:37:10,061 Vyzdvihnul váhu jeho politického renomé, přičemž sám klesl na dno 362 00:37:10,181 --> 00:37:14,176 a znemožnil se ve všech informačních modulech. 363 00:37:16,234 --> 00:37:18,780 Jak to vůbec mohl udělat? 364 00:37:18,900 --> 00:37:24,103 Kdo má u něj na starost analytiku, informační procesy? 365 00:37:24,223 --> 00:37:28,707 Cožpak mu nemohl napovědět, že generál nemůže vyzývat… 366 00:37:28,827 --> 00:37:32,951 Na souboj vždy vyzýváte někoho, kdo je vám roven! Kdo je vám roven! 367 00:37:33,071 --> 00:37:36,526 Přestože si ten někdo hraje na to, že má prezidentské ambice. 368 00:37:36,646 --> 00:37:42,935 Vždyť i alkoholik válející se v blátě, může mít ambice stát se třeba prezidentem celého světa. 369 00:37:43,055 --> 00:37:45,080 Chudáček nepochopený. 370 00:37:45,785 --> 00:37:51,546 Jaký je v tom rozdíl, jde-li o prezidentské ambice Navalného? Vždyť co on je zač? 371 00:37:51,666 --> 00:37:58,721 V porovnání se Zolotovem absolutní nula. Vždyť Zolotovovi nesahá ani po kolena. 372 00:37:59,365 --> 00:38:03,943 A teď mu jen vytvořil renomé. 373 00:38:04,063 --> 00:38:06,257 Vytvořil mu rating. 374 00:38:06,377 --> 00:38:12,224 Pozvedl ho na úkor svého pádu a sám se ocitnul na hraně odvolání. 375 00:38:12,344 --> 00:38:14,796 A tomu je třeba se vyhnout, 376 00:38:14,916 --> 00:38:21,688 protože nepřátelé Ruska, podpindosníci a pindosové, americká státní elita, se právě o tohle snaží. 377 00:38:21,808 --> 00:38:27,552 Algoritmika toho, co provedli Zolotovovi je jedna a ta samá, 378 00:38:27,672 --> 00:38:36,914 jako v případě Manaforta, Tillersona, všech Trumpových spolupracovníků. 379 00:38:37,034 --> 00:38:42,547 Všechny je odstraňují pomocí stejného algoritmu. Ta náplň… 380 00:38:43,396 --> 00:38:49,851 Analytika, tou nejjednodušší analytikou je řešení nějakých početních úkolů. 381 00:38:51,961 --> 00:38:57,953 Čísílka jsou různá, výsledky také, ale matematické postupy jedny a ty samé. 382 00:38:58,073 --> 00:39:02,993 Přece víte, jak se žáci učí matematiku. 383 00:39:03,113 --> 00:39:09,989 Nechají je řešit různé úlohy s různými čísly, v různých kombinacích. 384 00:39:10,109 --> 00:39:15,647 Ale cvičí si na tom stejný algoritmus řešení toho typu početního příkladu. 385 00:39:15,767 --> 00:39:18,657 To samé proběhlo se Zolotovem. 386 00:39:18,777 --> 00:39:21,357 Když vidíte, jak to probíhá okolo Trumpa, 387 00:39:21,477 --> 00:39:26,938 tak přece vůbec nemusíte připustit, aby se Zolotov dostal do stejné situace! 388 00:39:27,058 --> 00:39:31,773 A teď ten problém musí Zolotov řešit, aby to neskončilo jeho odvoláním. 389 00:39:31,893 --> 00:39:36,326 První etapu prohrál na celé čáře, podrazili ho, doběhli ho 390 00:39:36,446 --> 00:39:40,800 a to je děsivé, protože to je krok k občanské válce. 391 00:39:46,845 --> 00:39:49,365 Další otázka je od Alexeje. 392 00:39:49,485 --> 00:39:57,467 Valeriji Viktoroviči, v Rusku proběhlo největší vojenské cvičení v jeho novodobých dějinách Východ 2018. 393 00:39:57,587 --> 00:40:01,762 Zapojilo se do něho okolo 300 tisíc vojáků, více než tisíc letadel, 394 00:40:01,882 --> 00:40:07,831 vrtulníků, bezpilotních letounů, asi 36 tisíc tanků, obrněných transportérů a dalších vozidel, 395 00:40:07,951 --> 00:40:11,098 asi 80 lodí a jejich doprovodných plavidel. 396 00:40:11,218 --> 00:40:18,376 Nemohl byste provést srovnávací analýzu s jinými velkými vojenskými cvičeními a konkrétně s cvičením Západ-81, 397 00:40:18,496 --> 00:40:24,708 což byl kódový název operativně-strategických cvičení armády a námořnictva SSSR a států Varšavské smlouvy, 398 00:40:24,828 --> 00:40:30,957 které se konaly od 4. do 12. září 1981 399 00:40:31,077 --> 00:40:37,978 na území Běloruského, Kyjevského a Pobaltského vojenského okruhu a také ve vodách Baltského moře? 400 00:40:38,098 --> 00:40:43,502 Ne, to opravdu nemohu. Jde o zcela odlišné události rozdílného řádu. 401 00:40:43,622 --> 00:40:47,777 Ani o porovnání se nedá mluvit. 402 00:40:47,897 --> 00:40:52,503 Je to tak, že ty manévry z roku 1981, také z roku 1982 (Štít-82), 403 00:40:52,623 --> 00:41:02,757 které na Západě nazvali Sedmihodinovou válkou, souvisely s podmínkami smlouvy. 404 00:41:02,877 --> 00:41:05,586 Brežněv umíral 405 00:41:06,197 --> 00:41:13,590 a veškerá partajní sovětská nomenklatura snila o tom, že se po jeho smrti integruje na Západ, 406 00:41:13,710 --> 00:41:18,412 ale potřebovali předvést, že to chtějí udělat za svých podmínek. 407 00:41:18,532 --> 00:41:22,366 A tak předváděli silovou složku pro vyjednávání. 408 00:41:22,849 --> 00:41:24,777 Jenže je doběhli. 409 00:41:24,897 --> 00:41:30,210 A co probíhá teď? Teď je ta situace kritická. 410 00:41:34,517 --> 00:41:39,179 Okolo Sýrie probíhá kumulace sil a prostředků. 411 00:41:39,299 --> 00:41:51,009 Okolo Sýrie probíhá informační práce a posiluje se matrice, že Američané zaútočí na Rusko, 412 00:41:51,129 --> 00:41:56,345 nebo zaútočí na Syřany. 413 00:41:56,465 --> 00:41:59,880 Na ty se chystají zaútočit tak jako tak, 414 00:42:00,000 --> 00:42:06,856 ale jsou-li mezi syrskou armádou naši dělostřelci a odborníci na radioelektronické rušení, 415 00:42:06,976 --> 00:42:10,521 tak jde o naše bojové jednotky. 416 00:42:11,678 --> 00:42:16,918 Jak se potom máme vyhnout odvetnému útoku? Mlčky to strpět? 417 00:42:17,038 --> 00:42:23,283 Měli jsme jednoho takového, který to chtěl pro nic za nic mlčky strpět v roce 2008. 418 00:42:23,403 --> 00:42:29,680 V každém případě, i kdybychom to tedy nechali být, by nás převálcovali, 419 00:42:29,800 --> 00:42:37,363 protože tu válku potřebují pro stabilizaci světového kreditně-finančního systému. 420 00:42:37,483 --> 00:42:43,695 Nás jednoduše jako stát zlikvidují. 421 00:42:45,496 --> 00:42:50,800 A ta situace je tedy následující. Chceme, aby to tak dopadlo? 422 00:42:50,920 --> 00:43:00,059 Putin hraje s globálním prediktorem jako rovný s rovným a řekl mu: „Ne!“ 423 00:43:00,179 --> 00:43:06,391 A globální prediktor na to: „Co ale budeme dělat, my tu máme na krku tu státní elitu? 424 00:43:06,511 --> 00:43:10,923 To všechno je jejich práce, je to třeba s nimi nějak vyřešit.“ 425 00:43:11,043 --> 00:43:15,713 A tak bylo provedeno to největší vojenské cvičení, 426 00:43:16,613 --> 00:43:21,821 kterého se účastnilo Rusko a Čína. 427 00:43:23,042 --> 00:43:26,932 Předvedli se a Západ je šokován. 428 00:43:27,052 --> 00:43:32,687 „Nu ano, to není jako bojovat proti nějaké té syrské armádě. 429 00:43:32,807 --> 00:43:35,483 Tady končí každá legrace.“ 430 00:43:35,603 --> 00:43:41,173 A to hlavní, je tu určitý konsensus. Opakuji, že Čína, to jsou globalisté. 431 00:43:41,293 --> 00:43:44,966 Jedná se pouze o našeho situačního spojence a jen proto, 432 00:43:45,086 --> 00:43:49,724 že právě probíhá převod centra koncentrace řízení do Číny. 433 00:43:49,844 --> 00:44:00,686 To proto nám globalisté dohodili Čínu jako partnera na zastavení amerického militarismu. 434 00:44:03,386 --> 00:44:05,918 Ale Putin získal i bonus: 435 00:44:06,883 --> 00:44:15,161 „Pánové, vy máte stejný zájem jako my, aby k válce nedošlo. Je to tak?“ 436 00:44:15,281 --> 00:44:24,524 „Ano, je.“ „Takže my říkáme, že Mongolsko je naše území! Tam nos nestrkejte.“ 437 00:44:24,644 --> 00:44:30,230 Kam že to jel Bush? Říkají, že Mongolsko je nezajímavé území? 438 00:44:30,350 --> 00:44:36,579 Ne, Mongolsko je velice důležité území, o které se hraje s vysokými sázkami. 439 00:44:36,699 --> 00:44:44,858 A Putin velice snadno a elegantně řekl: „Ten problém vyřešíme, ale Mongolsko necháte na pokoji.“ 440 00:44:44,978 --> 00:44:50,846 A jak to udělal? Mongolská armáda se účastnila těch manévrů. 441 00:44:50,966 --> 00:44:55,828 A hotovo, snadno a elegantně a současně… 442 00:44:55,948 --> 00:45:00,433 Zopakuji, že všechna cvičení jsou vedením války. 443 00:45:00,553 --> 00:45:04,323 Dnes všichni mluví o hybridní válce, samá hybridní válka. 444 00:45:04,443 --> 00:45:12,616 Provést v pravý čas vojenské cvičení a předvést možnosti své armády, to dokáže zchladit mnohé hlavy, 445 00:45:12,736 --> 00:45:15,605 včetně těch amerických. 446 00:45:15,725 --> 00:45:22,815 Oni nikdy nebojují v podmínkách, kdy jim hrozí nepřijatelné ztráty, protože ty... 447 00:45:22,935 --> 00:45:26,278 Stáhli se i ze Somálska. 448 00:45:26,953 --> 00:45:35,343 Stačilo, aby jim tam zabili třicet výsadkářů a okamžitě vzali nohy na ramena. 449 00:45:36,822 --> 00:45:43,830 A teď si přestavte možnosti Ruska. Proč jsou tak troufalí? Proč si dovolují? 450 00:45:44,665 --> 00:45:50,709 Protože doufají, že Rusko neodpoví. 451 00:45:50,829 --> 00:45:58,135 Když se trochu vrátím k prvním otázkám, tak když začala ta věc okolo Fondu, 452 00:45:58,255 --> 00:46:01,060 zjistil jsem díky tomu mnoho zajímavého. 453 00:46:01,180 --> 00:46:04,532 Ale o to teď nejde. Čeho jsem si povšimnul? 454 00:46:04,652 --> 00:46:08,904 Ti, kteří „brání“ vnitřní prediktor SSSR a obviňují ze všeho mne... 455 00:46:09,024 --> 00:46:13,468 Já diskuzí fóra neprohlížel, mně úplně stačí to, co se mi i tak donese. 456 00:46:13,588 --> 00:46:17,808 A ani ty objemy nejsou prostě zvladatelné. 457 00:46:17,928 --> 00:46:20,605 Takže čím se vyznačují? 458 00:46:20,725 --> 00:46:28,320 Oni se vyznačují záštiplnou zlobou k Putinovi, vysloveně záštiplnou nenávistí. 459 00:46:29,027 --> 00:46:34,717 Já se na to všechno dívám a přemýšlím: To už jsem přece kdysi zažil. 460 00:46:34,837 --> 00:46:44,072 A zažil, na Ukrajině v roce 2013, když bylo zorganizováno všeobecné odsuzování Janukoviče. 461 00:46:45,647 --> 00:46:50,694 Tak do jakých scénářů se to asi necháváme vtahovat? 462 00:46:50,814 --> 00:46:59,020 Proto je ta situace velice, opravdu velice kritická a nelze k tomu mlčet. Mlčet prostě nešlo. 463 00:46:59,140 --> 00:47:02,684 Chceme se snad vykoupat v krvi? 464 00:47:06,381 --> 00:47:12,842 Musíme si uvědomovat jednoduchou věc. Dříve to byla pouze KPRF, kdo se vyznačoval tím, že... 465 00:47:12,962 --> 00:47:17,504 Když jsem se setkával s jejími členy, tak jsem prostě nevycházel z údivu. 466 00:47:17,624 --> 00:47:22,968 Jak je to možné? Mluví prý patrioti a říkají: „Musíme se spojit s Američany a svrhnout Putina.“ 467 00:47:23,088 --> 00:47:27,018 A já jim na to: „Můžete nad Američany vyhrát bez Putina?“ „Ne.“ 468 00:47:27,138 --> 00:47:31,358 „Tak by snad bylo lepší Putina proti Američanům podpořit?“ 469 00:47:31,478 --> 00:47:35,473 „Ne, musíme se spojit s Američany a svrhnout Putina. On je větší zlo.“ 470 00:47:35,593 --> 00:47:41,755 Možná byste tedy jako chytrá opice měli zůstat stát stranou a nechat Putina a Američany, 471 00:47:41,875 --> 00:47:45,342 aby se ve vzájemném boji vysílili, a vy potom dorazíte toho, co…“ 472 00:47:45,462 --> 00:47:49,804 „Ne, musíme pomoci tomu silnějšímu dorazit Putina.“ 473 00:47:50,833 --> 00:47:55,488 A všichni ti „obránci“ VP SSSR mluví stejně. 474 00:47:57,803 --> 00:48:01,223 Ten příklad Ukrajiny je ničemu nenaučil. 475 00:48:05,287 --> 00:48:12,463 Ta situace je opravdu kritická, kritická a Putin, když tímto způsobem zorganizoval… 476 00:48:12,583 --> 00:48:19,715 Ve Vladivostoku probíhalo Východní ekonomické fórum a zároveň to vojenské cvičení. 477 00:48:19,835 --> 00:48:22,082 V jednom balíku. 478 00:48:22,202 --> 00:48:27,611 Jak se říká, metodou cukru a biče je budován světový systém. 479 00:48:27,731 --> 00:48:30,826 Skvělý řídící manévr. 480 00:48:30,946 --> 00:48:34,967 Tak třeba k tomu by bylo přínosné napsat dobrou analytickou zprávu! 481 00:48:35,087 --> 00:48:39,108 S porozuměními, s využitím metodologie Koncepce sociální bezpečnosti, 482 00:48:39,228 --> 00:48:46,798 místo metodologických doporučení státního departamentu USA k organizování barevných revolucí. 483 00:48:52,923 --> 00:48:58,323 Dále je tu otázka od Anatolie. 484 00:48:58,710 --> 00:49:03,827 Valeriji Viktoroviči, vysvětlete prosím jednoduchou věc. 485 00:49:03,947 --> 00:49:12,906 Cožpak si ti nahoře opravdu myslí, že všechny národy Ruska mají tak nízký intelekt, že se jedná o debily? 486 00:49:13,026 --> 00:49:20,751 I při tak negativním postoji lidí k penzijní reformě ve volbách 9. září vyhrálo Jednotné Rusko. 487 00:49:20,871 --> 00:49:27,206 Nebo to drze zfalšovali, aby stoprocentně zajistili občanskou válku na ruském území? 488 00:49:29,315 --> 00:49:34,587 Ne, ti nahoře, veškerá ta rossionská elita skutečně lidmi takto opovrhují. 489 00:49:34,707 --> 00:49:39,731 A mimochodem, to vůbec všechny elity, které si klidně nechají zlikvidovat vlastní stát. 490 00:49:39,851 --> 00:49:44,283 Jen se podívejte třeba na ty libyjské elity, co provedli se svým státem. 491 00:49:44,403 --> 00:49:50,790 Šlo o prosperující stát, kde bylo všem dobře. Tam bylo dobře všem kromě elit. 492 00:49:50,910 --> 00:49:56,423 Teď se ten stát koupe v krvi, umírají lidé, ale místní knížátka si libují. 493 00:49:56,543 --> 00:50:00,872 To je cíl každé elity v davo-„elitářské“ společnosti. 494 00:50:00,992 --> 00:50:04,756 Jakékoliv elity. To je danost. 495 00:50:04,876 --> 00:50:10,517 A rossionská elita je v tomto ohledu ještě horší než ta libyjská. 496 00:50:12,292 --> 00:50:21,344 Nesmíte ale naše lidi považovat za nemyslící stádo, že šli a hlasovali pro Jednotné Rusko. 497 00:50:21,464 --> 00:50:24,322 To je hluboký omyl. 498 00:50:25,814 --> 00:50:30,546 Přečtěte si práci vnitřního prediktoru Stalo se v Pedžentu, 499 00:50:30,666 --> 00:50:36,306 abyste té věci porozuměli (o filmu Bílé slunce pouště). Co tam říkal soudruh Suchov? 500 00:50:36,426 --> 00:50:42,145 „Mám tě zabít hned, nebo se chceš chvíli trápit?“ „Raději se budu chvíli trápit.“ A proč? 501 00:50:42,265 --> 00:50:50,272 Protože tím získal čas, po který může v jeho situaci nastat obrat. 502 00:50:50,392 --> 00:50:55,828 A to hlavní. Můžete ještě něco vymyslet a realizovat to. 503 00:50:55,948 --> 00:51:01,974 Stejně tak lidé, ti se teď dívají a nemají z čeho vybírat. Co je tedy třeba? 504 00:51:02,094 --> 00:51:05,678 Udržet teď stávající stav. 505 00:51:05,798 --> 00:51:10,564 Protože tento stávající stav mi umožňuje provést takový a takový manévr 506 00:51:10,684 --> 00:51:14,705 a mohu dál budovat svůj systém řízení. 507 00:51:15,220 --> 00:51:24,375 A tímto způsobem dokážeme Rusko přeformátovat evoluční cestou místo revoluční cestou. 508 00:51:24,495 --> 00:51:29,082 Dejte nám už jednou pokoj s těmi majdanovými revolucemi. 509 00:51:30,266 --> 00:51:37,492 Lidé velmi dobře vidí, že současný volební systém neumožňuje projít lidovým poslancům. 510 00:51:37,612 --> 00:51:42,225 Tak proč by teď měli riskovat? 511 00:51:42,345 --> 00:51:48,399 Nastoupí někdo nový, odstaví cizí klanově-korporativní skupinu od všech zdrojů, 512 00:51:48,519 --> 00:51:54,880 dosadí tam své lidi a ti budou ty státní zdroje rozkrádat ještě více. Proč? 513 00:51:55,000 --> 00:51:59,045 Tito jsou už více méně začleněni a více méně předvídatelní. 514 00:51:59,165 --> 00:52:06,155 Už určitým způsobem vzali na vědomí práci policejních orgánů bojujících proti korupci. 515 00:52:06,275 --> 00:52:12,020 Tento stav umožňuje lidem shromáždit zdroje, nabrat sílu, odpočinout si 516 00:52:12,140 --> 00:52:16,561 a udělat další krok ve svém rozvoji, k získání vlastní suverenity 517 00:52:16,681 --> 00:52:19,883 a k celkové přestavbě státního systému řízení. 518 00:52:20,003 --> 00:52:23,309 Takže se nemylte, lidé jsou moudří a jednají správně. 519 00:52:23,429 --> 00:52:29,090 Udržují loď nad vodou, aby si zajistili budoucí posun kupředu. 520 00:52:34,974 --> 00:52:37,258 Další otázka od Ivana. 521 00:52:37,378 --> 00:52:44,211 Valeriji Viktoroviči, Ruská pravoslavná církev (RPC) se nadále odmítá podřizovat předsednictví Konstantinopole. 522 00:52:44,331 --> 00:52:49,848 Kreml do dané věci nezasahuje, ale určitě sleduje chod těchto událostí 523 00:52:49,968 --> 00:52:52,687 a sociálních vztahů v této oblasti. 524 00:52:52,807 --> 00:52:57,295 Co by mohlo znamenat odmítnutí RPC dále se podřizovat předsednictví Konstantinopole 525 00:52:57,415 --> 00:53:01,287 z hlediska globalistů a z hlediska státních elit? 526 00:53:01,407 --> 00:53:08,961 Ta otázka nebyla správně položena. Žádná podřízenost RPC konstantinopolskému patriarchovi tu není. 527 00:53:09,081 --> 00:53:14,638 Zde to principiálně… Byla tam dobrá zmínka: Kreml to sleduje. 528 00:53:14,758 --> 00:53:17,498 A proč by do toho měl Kreml zasahovat? 529 00:53:17,618 --> 00:53:22,703 Cožpak RPC snad v něčem pomohla Kremlu, Putinovi v případě penzijní reformy? 530 00:53:22,823 --> 00:53:25,213 Zastavila to? Ne. 531 00:53:25,768 --> 00:53:32,393 RPC hledí jen na své zájmy, snaží se lovit rybu v kalné vodě a podle toho jedná. 532 00:53:32,513 --> 00:53:41,447 Víte, ta situace, za které jsou všichni státní úředníci upřímně přesvědčeni, 533 00:53:41,567 --> 00:53:47,458 že vůbec nejsou odpovědní za plody svého řízení, za plody své práce… 534 00:53:47,578 --> 00:53:52,184 „Proč bych jako měl být odpovědný za to, co jsem zvrtal?“ 535 00:53:52,304 --> 00:53:57,978 Rogozin si upřímně myslí: „Nu a co, že v Roskosmosu rozkradli tři rozpočty 536 00:53:58,098 --> 00:54:00,901 a stavbu kosmodromu Vostočnyj odfláknuli? 537 00:54:01,021 --> 00:54:06,122 Ale proč bych za to měl být odpovědný právě já? Nu ano, za mě to rozkradli. 538 00:54:06,242 --> 00:54:11,883 To já jsem podepisoval všechny dokumenty a tvrdil, že budovy jsou postaveny, když nebyly. 539 00:54:12,003 --> 00:54:19,265 Nu ano, to já jsem přijímal takovou kvalitu prací, že… Ale já přece doufal, že to všechno zakryje výbuch. 540 00:54:19,385 --> 00:54:24,357 Jenže žádný nebyl. Já ale nejsem odpovědný za to, že kradu! 541 00:54:24,477 --> 00:54:28,369 A že o řízení nevím vůbec nic.“ 542 00:54:28,489 --> 00:54:35,699 A ten problém je v tom, že všechen ten klérus RPC je úplně stejný. 543 00:54:35,819 --> 00:54:44,187 Oni si také myslí, že za nic nejsou odpovědní. RPC je jako řídící struktura způsobilá pouze v Rusku, 544 00:54:44,307 --> 00:54:48,019 protože si jich tu všichni váží a klaní se jim. 545 00:54:48,139 --> 00:54:53,908 To se to potom řídí: „Já budu pečovat o své ovečky, já jsem jejich báťuška.“ 546 00:54:54,028 --> 00:55:05,765 A jakmile se dostanou za hranice Ruska, jsou nahraní. Okamžitě jim tam ukážou, zač je toho loket. 547 00:55:05,885 --> 00:55:09,026 A co se tedy stalo? 548 00:55:09,146 --> 00:55:20,193 Při tom setkání patriarchy RPC a papeže na Kubě předali, postoupili RPC péči o celou Evropu. 549 00:55:20,313 --> 00:55:26,411 Stačí to jen zrealizovat, jenže nikdo neví, jak k tomu přistoupit, jak to zařídit. 550 00:55:26,531 --> 00:55:32,991 „Ať to za mne vyřeší Putin a já se mu za to odvděčím černým nevděkem. 551 00:55:33,111 --> 00:55:37,457 Když ho skřípnou penzijní reformou, když mu dají ultimátum, 552 00:55:37,577 --> 00:55:43,705 tak nepodpořím jeho, ale naopak jeho protivníky. A potom za ním zase půjdu, aby mi pomohl.“ 553 00:55:43,825 --> 00:55:47,237 Pánové, to pardon. A co bylo dál? 554 00:55:47,357 --> 00:55:54,481 Globalisté realizovali řídící manévry při přestavbě celého světa 555 00:55:54,601 --> 00:56:01,030 prostřednictvím státních elit a nesmíte si myslet, že se přitom státní elity ničemu nenaučili. 556 00:56:01,150 --> 00:56:03,294 Učí se. 557 00:56:03,414 --> 00:56:11,503 Když došlo na přestavbu světového uspořádání v důsledku 1. světové války a série revolucí, 558 00:56:14,220 --> 00:56:20,800 tak byla s ohledem na Rusko prováděna i církevní reforma. 559 00:56:20,920 --> 00:56:28,617 Ve výsledku se oddělila Estonská pravoslavná církev, Finská pravoslavná církev, 560 00:56:28,737 --> 00:56:33,175 objevila se Ukrajinská autokefální pravoslavná církev. 561 00:56:33,295 --> 00:56:42,079 Americká státní elita si pamatuje tato úspěšná řídící řešení. 562 00:56:42,199 --> 00:56:54,876 A když došlo na to, že vliv RPC se může rozšířit na evropské území a ohrozit tak americké státní zájmy, 563 00:56:54,996 --> 00:57:00,913 protože začne situaci v Evropě stabilizovat, zatímco oni potřebují válku, 564 00:57:01,033 --> 00:57:03,810 tak udělali dobrý tah. 565 00:57:03,930 --> 00:57:11,781 Opakují stejný manévr, kdy konstantino- polský patriarcha uzná rozkolníky. 566 00:57:13,180 --> 00:57:16,215 A soustřeďují se na Ukrajinu. Když to nešlo z jedné strany, zkouší to z jiné, konečně rozpoutat tu válku. 567 00:57:16,335 --> 00:57:23,368 Od roku 2013 se americká státní elita pokouší ze všech sil rozpoutat totální válku na Ukrajině, 568 00:57:23,488 --> 00:57:29,707 aby se rozšířila na ruské a evropské území. Je to nový pokus. 569 00:57:29,827 --> 00:57:33,087 A naše RPC na to nebyla připravena. 570 00:57:33,207 --> 00:57:39,999 Není na to jednoduše připravená. Zdálo by se, že to řešení leží na povrchu. 571 00:57:40,119 --> 00:57:46,880 Vše se dá vyřešit, jenže to vyžaduje dobrou kvalitu řízení. 572 00:57:47,000 --> 00:57:49,959 Dá se udělat jednoduchá věc. 573 00:57:50,079 --> 00:57:59,195 Konstantinopolský patriarcha je v podstatě takový primus inter pares, první mezi sobě rovnými. 574 00:57:59,315 --> 00:58:06,130 Ale ve své podstatě to neznamená vůbec nic. 575 00:58:06,847 --> 00:58:11,676 Co je vlastně ten konstantinopolský patriarchát a patriarcha? 576 00:58:11,796 --> 00:58:16,128 Víte, to je jako… Když probíhá první zasedání Státní dumy, 577 00:58:16,248 --> 00:58:22,354 nebo nějakého zákonodárného shromáždění nějakého federálního subjektu, tak vyberou nejstaršího poslance, 578 00:58:22,474 --> 00:58:29,975 který to zasedání zahájí. A to je všechno, tím jeho funkce končí. 579 00:58:30,095 --> 00:58:40,993 Nebude předsedou Státní dumy či zákonodárného shromáždění, dokonce ani předsedou žádného výboru. 580 00:58:41,113 --> 00:58:45,068 Jen prostě existuje takový rituál. 581 00:58:45,188 --> 00:58:52,538 A konstantinopolský patriarcha funguje v rámci stejného rituálu. 582 00:58:52,658 --> 00:58:57,745 U nás neexistuje papež, on nemá takovou moc. 583 00:58:57,865 --> 00:59:01,291 Takže co mohli konkrétně podniknout? 584 00:59:01,411 --> 00:59:04,310 My přece máme zajímavé vztahy s Tureckem. 585 00:59:04,430 --> 00:59:09,215 A přestože je to konstantinopolský patriarcha, tak to město se teď nazývá Istanbul, 586 00:59:09,335 --> 00:59:15,780 i když my si samozřejmě pamatujeme, že to je Cařihrad. Ale tím zase bude, až to bude Anatolský federální okruh. 587 00:59:15,900 --> 00:59:22,270 I když proč bychom to vraceli, ať si zůstane Istanbulem, ta neustálá přejmenovávání k ničemu dobrému nevedou. 588 00:59:26,458 --> 00:59:32,306 Erdogan má velké potíže, opravdu velké potíže. 589 00:59:32,426 --> 00:59:46,303 Co bránilo patriarchovi, aby odjel na návštěvu k Erdoganovi 590 00:59:46,423 --> 00:59:52,718 a setkal se při té příležitosti s hlavou Turecké pravoslavné církve? 591 00:59:52,838 --> 00:59:55,774 Ale ona přece není kanonická?! 592 00:59:55,894 --> 01:00:06,263 Tak se na to podívejme. Cožpak Ukrajinská pravoslavná církev v Kanadě, na Ukrajině byla kanonická? 593 01:00:06,383 --> 01:00:12,376 Kanonickými se staly, až když si je konstantinopolský patriarcha vzal pod své křídlo. 594 01:00:12,496 --> 01:00:16,714 Musíte umět hrát jako rovný s rovným, to přinejmenším. 595 01:00:16,834 --> 01:00:23,015 A oni všichni dřepí a myslí si, že když budou provádět Putinovi špinavosti, bude za ně dál tahat kaštany z ohně. 596 01:00:23,135 --> 01:00:27,288 To promiňte, ale on nemůže stíhat všechno. Teď je třeba zachránit svět. 597 01:00:27,408 --> 01:00:31,897 Nesmíme především připustit státní převrat a občanskou válku v Rusku. 598 01:00:32,017 --> 01:00:36,032 Všichni se na tom podepsali. Já se teď dívám, jak to probíhá na Ukrajině. 599 01:00:36,152 --> 01:00:42,903 Když jsem se díval, kolik těch ukrajinských videí jsem viděl… 600 01:00:43,191 --> 01:00:47,676 A zklamali mne konceptuální schůze na Ukrajině. 601 01:00:47,796 --> 01:00:51,914 Vás zatáhli do takového scénáře a vy nic nechápete. 602 01:00:53,724 --> 01:00:56,625 Všichni jim v tom jdou na ruku. 603 01:00:56,745 --> 01:01:00,740 Je třeba zafixovat daný stav a zachránit stát. 604 01:01:00,860 --> 01:01:06,110 A lidé v tomto ohledu nepřemýšlejí jako straníci, lidé vše hodnotí podle svého života. 605 01:01:06,230 --> 01:01:11,397 A když si někdo z nějaké strany myslí, že když vyjde s nějakým heslem, tak tím lidi oblbne… 606 01:01:11,517 --> 01:01:14,853 Hlasujete za KPRF, hlasujte za Jednotné Rusko. 607 01:01:14,973 --> 01:01:19,112 Lidé, kteří jsou nohama na zemi, tím vůbec nežijí. 608 01:01:19,232 --> 01:01:24,502 Myslet si, že lidi oklame televize, znamená klamat sám sebe. 609 01:01:28,019 --> 01:01:32,649 Jak již v 18. století řekl polní maršál von Münnich: 610 01:01:32,769 --> 01:01:37,525 "Ruský stát řídí sám Bůh, jinak není možné vysvětlit, že stále ještě existuje.“ 611 01:01:37,645 --> 01:01:43,412 A u nás ti, kteří působí v politice, neznámo proč nechápou, jak přemýšlejí lidé. 612 01:01:43,532 --> 01:01:49,102 A stále přemítají: „My jsme naši stranu… A proč zase hlasovali pro Jednotné Rusko? 613 01:01:49,222 --> 01:01:52,509 Jak ještě to máme tomu nemyslícímu stádu vysvětlit?“ 614 01:01:52,629 --> 01:01:56,817 Jakmile mluví o lidech jako o dobytku, můžete si domyslet, co takové strany řeší, 615 01:01:56,937 --> 01:02:00,192 pouze své klanově-korporativní zájmy. 616 01:02:05,303 --> 01:02:09,193 A otázka od Konstantina. 617 01:02:09,313 --> 01:02:14,625 Valeriji Viktoroviči, proč když nabádáte lidi číst tlusté knihy, 618 01:02:14,745 --> 01:02:19,030 jim v první řadě nenavrhujete, aby žili podle svého svědomí? 619 01:02:19,150 --> 01:02:24,379 Tedy aby každý cíleně pracoval na dosažení lidského typu struktury psychiky? 620 01:02:24,499 --> 01:02:29,702 Domníváte se, že získáním znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů 621 01:02:29,822 --> 01:02:33,072 ten lidský typ struktury psychiky bude následovat sám o sobě? 622 01:02:33,192 --> 01:02:38,060 Nebo jinými slovy. Domníváte se, že dosáhnout lidského typu struktury psychiky 623 01:02:38,180 --> 01:02:42,433 bez získání znalostí o řízení není možné nebo to nestačí? 624 01:02:42,553 --> 01:02:44,105 Ani tak, ani tak. 625 01:02:44,225 --> 01:02:48,014 Ta věc se má tak, že v pracích vnitřního prediktoru SSSR je přímo řečeno, 626 01:02:48,134 --> 01:02:50,997 že znalosti jsou poskytovány podle úrovně mravnosti. 627 01:02:51,117 --> 01:02:55,164 A je tam přímo nastolena otázka nutnosti získat lidský typ struktury psychiky. 628 01:02:55,284 --> 01:02:59,125 To je důvod, proč všem doporučuji číst tyto knihy, 629 01:02:59,245 --> 01:03:06,043 a že jim říkám, aby se stávali konceptuálně mocnými a nikdy aby žili podle svědomí? 630 01:03:06,163 --> 01:03:16,999 Problém je v tom, že člověku, který žije podle svědomí, opakovat, aby tak žil, je zbytečné, 631 01:03:17,828 --> 01:03:28,855 a v lidech, kteří svědomí odvrhují, a na nás se dívají i takoví, ze zištných zájmů, to vyvolává odmítání. 632 01:03:28,975 --> 01:03:30,880 Ať tedy začnou číst. 633 01:03:31,000 --> 01:03:36,023 Ať si to všichni ti lidé přečtou, a potom se sami o sobě rozhodnou, 634 01:03:36,143 --> 01:03:41,777 zda budou žít podle svědomí a porozumí tak znalostem vyloženým v Koncepci sociální bezpečnosti, 635 01:03:41,897 --> 01:03:44,523 nebo zda budou svědomí odmítat. 636 01:03:44,643 --> 01:03:47,789 Na tu otázku si musí odpovědět sami. 637 01:03:47,909 --> 01:03:55,196 A když toto mravní dilema vyřeší, když získají lidský typ struktury psychiky, 638 01:03:55,316 --> 01:04:01,111 nebo půjdou cestou k němu, tak v míře svého přibližování se k ní budou získávat i konceptuální moc. 639 01:04:01,231 --> 01:04:03,632 A o tom mluvím neustále. 640 01:04:05,869 --> 01:04:07,850 To byla poslední otázka. 641 01:04:08,390 --> 01:04:14,382 Dnes byl těžký pořad, bylo nutné promluvit o nepříjemných věcech. 642 01:04:15,488 --> 01:04:20,889 O věcech, o kterých je třeba s kolegy mluvit z očí do očí u šálku čaje. 643 01:04:21,009 --> 01:04:36,526 O věcech, které okolí vnímá nejednoznačně, a právě proto není dobré o nich diskutovat veřejně. 644 01:04:36,646 --> 01:04:43,830 Vždyť se podívejte, není tu porozumění ani tomu, jak se rozhodují lidé ve volbách. 645 01:04:43,950 --> 01:04:49,263 A věci související s Koncepcí sociální bezpečnosti jsou ještě složitější, 646 01:04:49,383 --> 01:04:55,981 vícesložkové a mnozí se pokoušejí k těmto znalostem přistupovat 647 01:04:56,101 --> 01:05:00,803 na základě vlastních stereotypů řešení problémů, 648 01:05:00,923 --> 01:05:06,847 na základě svého vnímání toho, co se rozumí samo sebou. 649 01:05:06,967 --> 01:05:11,058 Jenže si musíte míru svého chápání rozšiřovat. 650 01:05:12,246 --> 01:05:18,676 A právě kvůli tomu, aby nedocházelo k žádným rozkolům, 651 01:05:19,673 --> 01:05:27,549 abyste věděli, kdy a jak se zastavit, udělat si přestávku, 652 01:05:28,898 --> 01:05:38,093 vám navrhuji, abyste si nastudovali Koncepci sociální bezpečnosti v pracích vnitřního prediktoru SSSR. 653 01:05:38,213 --> 01:05:45,100 Ale opět zopakuji, že jako učebnice vám doporučuji, DOPORUČUJI… 654 01:05:45,220 --> 01:05:54,359 Jestliže dokážete a máte za to, že si poradíte, tak prosím, čtěte jakékoliv informace. 655 01:05:54,479 --> 01:06:02,331 Já to navíc vždy také doporučuji, že jestliže narazíte na nějaké informace, musíte se s nimi seznámit. 656 01:06:02,451 --> 01:06:08,920 Ale pro studium, jako doporučené učebnice, tak z tohoto pohledu vám doporučuji, 657 01:06:09,040 --> 01:06:13,871 abyste využívali práce vnitřního prediktoru zveřejněné do června roku 2017. 658 01:06:13,991 --> 01:06:16,635 - Roku 2018. - Ano, roku 2018. 659 01:06:17,600 --> 01:06:28,168 A pamatujte si, že Koncepce sociální bezpečnosti učí lidi pracovat s jakýmkoliv druhem informací, 660 01:06:28,288 --> 01:06:30,539 s jakýmkoliv. 661 01:06:30,659 --> 01:06:35,683 Proto by také žádné informace neměly být zakazovány. 662 01:06:35,803 --> 01:06:40,344 A proto jsem také nikdy neříkal, tohle nečtěte. 663 01:06:40,464 --> 01:06:44,902 Já říkal, že to závisí na vašem životě, jestliže to potřebujete, tak to čtěte. 664 01:06:45,022 --> 01:06:48,470 Ale musíte k tomu přistupovat s porozuměním. 665 01:06:48,590 --> 01:06:54,193 Proto samozřejmě nemohu nikomu říkat a ani to dělat nebudu, 666 01:06:54,313 --> 01:07:00,397 a těm, kteří již Koncepci sociální bezpečnosti studují, 667 01:07:00,517 --> 01:07:04,801 a dosáhli určité úrovně, těm to dokonce doporučuji 668 01:07:04,921 --> 01:07:09,462 jako dobré praktické cvičení, že je užitečné si to přečíst, velice užitečné. 669 01:07:09,582 --> 01:07:14,048 A jak říkám, jakmile byla ta analytická zpráva zveřejněna, sám jsem všem doporučil 670 01:07:14,168 --> 01:07:19,080 aby si ji přečetli, aby si ji všichni okamžitě přečetli. 671 01:07:22,636 --> 01:07:32,440 Takže už jen zopakuji, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy 672 01:07:32,560 --> 01:07:39,319 a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho ví a chápe více. 673 01:07:39,439 --> 01:07:45,878 Rozšiřujte si míru svého chápání, poznávejte a chápejte toho více. 674 01:07:46,841 --> 01:07:56,068 Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny, čtěte práce vnitřního prediktoru. 675 01:07:58,447 --> 01:08:03,172 Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. 676 01:08:03,292 --> 01:08:13,429 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .