1 00:00:08,106 --> 00:00:12,015 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,248 --> 00:00:21,011 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:21,758 --> 00:00:25,255 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:25,375 --> 00:00:29,756 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:29,876 --> 00:00:33,331 Dnes je 24.09.2018. 6 00:00:33,451 --> 00:00:43,750 Nejpopulárnější otázka souvisí, Valeriji Viktoroviči, se sestřelením ruského Il-20 nad Středozemním mořem. 7 00:00:43,870 --> 00:00:50,622 Hlavní otázka: Co to mělo znamenat? Šlo o náhodu nebo provokaci? 8 00:00:50,742 --> 00:00:57,349 Žádná náhoda a mluvíme-li o provokaci, tak o provokaci čeho? 9 00:00:58,409 --> 00:01:04,633 Ale to je z hlediska řízení globálních procesů a složitých sociálních supersystémů. 10 00:01:04,753 --> 00:01:12,234 Budeme-li mluvit o praktické politice a tom, co je teď nutné udělat, abychom to vyrovnali, 11 00:01:12,354 --> 00:01:20,047 tak je to bezesporu tak, jak řekl Putin: "Vypadá to na řetězec náhodného souběhu okolností." 12 00:01:20,167 --> 00:01:22,133 Odtud také začneme, 13 00:01:22,253 --> 00:01:35,682 přestože je nesporné, že naše ministerstvo obrany vinu připsalo Izraeli a gosudar tu věc potvrdil, 14 00:01:35,802 --> 00:01:40,358 že to prohlášení udělali v plné shodě s ním. 15 00:01:40,478 --> 00:01:42,965 Oč tedy jde? 16 00:01:43,876 --> 00:01:51,035 S Izraelem máme dost specifické vztahy. 17 00:01:51,155 --> 00:01:56,497 No on Izrael má v podstatě specifické vztahy se všemi státy světa. 18 00:01:56,617 --> 00:02:00,743 Izrael se nikdy necítí být někomu v něčem zavázán. 19 00:02:00,863 --> 00:02:08,225 Takže když vyjdeme Izraeli vstříc, Izrael v tom vstřícnost nevidí. 20 00:02:08,345 --> 00:02:19,051 A když nám jemně naznačili, že možná dodávka systému S-300 Sýrii, v nich vyvolává znepokojení, 21 00:02:19,171 --> 00:02:23,819 a my jim vyhověli a ten systém Sýrii nedodali, 22 00:02:23,939 --> 00:02:28,056 tak to byla z naší strany služba, tato vzájemná úmluva. 23 00:02:28,176 --> 00:02:31,201 Ale ze strany Izraele je to vnímáno úplně jinak: 24 00:02:31,321 --> 00:02:37,889 „My jim to nařídili a oni to udělali. Nic jim proto nedlužíme, protože jim nepřipisujeme vůbec žádnou váhu.“ 25 00:02:38,009 --> 00:02:40,485 A tuto situaci je třeba změnit. 26 00:02:40,605 --> 00:02:46,913 Ale měnit se to musí samozřejmě s plným porozuměním všem procesům řízení po celém světě 27 00:02:47,033 --> 00:02:51,896 a s plným porozuměním tomu, co znamená Izrael v globální politice, 28 00:02:52,016 --> 00:02:54,917 a jaké síly jsou na něj navázány. 29 00:02:55,037 --> 00:03:03,557 A tak teď Putin na základě prohlášení ministerstva obrany, 30 00:03:03,677 --> 00:03:11,152 že plnou vinu za celou tu situaci, za to, co se stalo, nese Izrael, 31 00:03:11,272 --> 00:03:17,019 bude vycházejíc ze skutečnosti, že šlo buď o řetězec náhodné souhry okolností, 32 00:03:17,139 --> 00:03:21,640 nebo přinejmenším o neprofesionalitu tuto věc řešit prakticky. 33 00:03:21,760 --> 00:03:25,940 A k čemu došlo reálně? 34 00:03:26,060 --> 00:03:36,308 Jestliže budeme hodnotit pouze statický obrázek sestřelení Il-20, tak neporozumíme vůbec NIČEMU. 35 00:03:36,428 --> 00:03:38,518 My musíme pochopit… 36 00:03:38,638 --> 00:03:46,113 Analytika vám musí poskytovat mozaikový obrázek a všechny procesy spojovat do jednoho bodu, 37 00:03:46,233 --> 00:03:52,382 a ukázat, jak každý prvek zapadá do tohoto podružnějšího procesu. 38 00:03:52,502 --> 00:04:03,834 Musíme si odvodit, jaký úkol byl řešen bojovým manévrem izraelského vojenského letectva, 39 00:04:03,954 --> 00:04:12,122 kterého se dopustili zcela vědomě tak, aby ruské letadlo bylo sestřeleno. 40 00:04:12,242 --> 00:04:20,059 17. září mělo být to letadlo sestřeleno jakýmkoliv způsobem. 41 00:04:20,179 --> 00:04:25,333 Všechno k tomu bylo připraveno a bylo to skvěle realizováno. 42 00:04:25,453 --> 00:04:32,013 My máme s Izraelem něco jako gentlemanskou dohodu, že jejich letadla necháváme na pokoji. 43 00:04:32,133 --> 00:04:38,091 A znovu opakuji, že z jejich strany je přístup k nám jako k nějaké podřadné lůze, 44 00:04:38,211 --> 00:04:42,662 vůči které Izrael nemůže mít žádné závazky. 45 00:04:42,782 --> 00:04:51,352 Znovu zdůrazňuji, že Izrael je fašistický stát a stejný přístup uplatňuje ke všem státům a národům světa. 46 00:04:51,472 --> 00:04:55,080 Přitom je však třeba vědět jednu prostou věc, 47 00:04:55,200 --> 00:05:03,920 že to sestřelení Il-20 ruského letectva poškozuje zájmy izraelského národa, 48 00:05:04,040 --> 00:05:12,198 ne těch, kteří řídí, ne státu, ale lidí, obyčejných židů po celém světě. 49 00:05:12,318 --> 00:05:17,006 To je třeba si uvědomovat a za chvíli se k tomu dostaneme. 50 00:05:17,126 --> 00:05:27,582 Již je velmi dobře známo a na brífinku ministerstva obrany to bylo předvedeno, jak to izraelská letadla zařídila, 51 00:05:27,702 --> 00:05:32,686 aby vystavila naše letadlo útoku syrské protiletecké obrany. 52 00:05:32,806 --> 00:05:35,964 Ale ještě je třeba vědět následující. 53 00:05:36,084 --> 00:05:42,876 Jakmile bylo naše letadlo sestřeleno, a ještě ani nebylo jasné, do jaké míry je tomu skutečně tak... 54 00:05:42,996 --> 00:05:51,716 Neboť šlo o úzce známou informaci, která napřed obíhala v úzce specializovaných kruzích, 55 00:05:51,836 --> 00:06:00,556 tedy mezi vojáky, a ještě se nic nedostalo ven na informační kanály, 56 00:06:00,676 --> 00:06:06,889 kde a co se přesně stalo. Takže všichni informovali jen o tom, 57 00:06:07,009 --> 00:06:11,042 že ruské vojenské letadlo zmizelo z radarů. 58 00:06:11,162 --> 00:06:13,932 Všichni tedy věděli jen toto, 59 00:06:14,052 --> 00:06:21,709 zatímco v CNN hned zveřejnili, a to bezprostředně poté, co to letadlo spadlo, 60 00:06:21,829 --> 00:06:31,587 okamžitě zveřejnili zprávu, kde prohlásili, že ruské letadlo bylo sestřeleno syrskou protileteckou obranou. 61 00:06:31,707 --> 00:06:36,932 Nikdo ještě nic nevěděl a v CNN to zveřejnili. 62 00:06:37,052 --> 00:06:48,103 Dobrá, Američané díky svým vojenským možnostem v kosmu mohli vidět, jak to letadlo bylo sestřeleno. 63 00:06:48,223 --> 00:06:54,251 To je možné, ale je zde ta otázka času. 64 00:06:54,371 --> 00:07:01,726 Napřed to musí být oznámeno veliteli pohotovostní služby, 65 00:07:01,846 --> 00:07:06,838 že ruské letadlo bylo sestřeleno syrskou protileteckou obranou. 66 00:07:06,958 --> 00:07:09,313 Ten pak musí podat hlášení, 67 00:07:09,433 --> 00:07:14,682 které se po služebním žebříčku musí dostat až k ministru obrany a prezidentu USA. 68 00:07:14,802 --> 00:07:24,036 Než tam to hlášení přijde a než se tam nahoře rozhodnou, že to má být zveřejněno, musí uplynout určitá doba. 69 00:07:24,156 --> 00:07:32,909 A jestliže CNN informuje, že ruské letadlo bylo sestřeleno syrskou protileteckou obranou bezprostředně poté, 70 00:07:33,029 --> 00:07:38,599 kdy to letadlo spadlo, tak to znamená, že ta zpráva o sestřeleném letadle 71 00:07:38,719 --> 00:07:46,185 byla v CNN připravena předem, a jakmile k tomu došlo, dostali jen pokyn s tím jít ven. 72 00:07:46,305 --> 00:07:50,814 Jinak to být nemohlo. 73 00:07:52,132 --> 00:07:57,115 Dokonce i kdyby CNN měla svou vlastní kosmickou rozvědku, 74 00:07:57,235 --> 00:08:07,208 tak jen k přijetí rozhodnutí ve vlastní informační struktuře o všem horkém a protiruském, 75 00:08:07,328 --> 00:08:11,612 co jde okamžitě na obrazovky, by muselo uplynout více času. 76 00:08:11,732 --> 00:08:17,559 A uplynulo přesně jen tolik času, kolik potřebuje člověk, který už ty informace má, a kterému jen nahlásili: 77 00:08:17,679 --> 00:08:23,185 „Už ho sestřelili“, aby zvedl telefon a řekl: „Zveřejněte to!“ To je vše. 78 00:08:23,305 --> 00:08:29,068 Takže o žádnou náhodu zde jít nemůže. 79 00:08:29,188 --> 00:08:34,565 A znovu opakuji, že to letadlo mělo být sestřeleno přesně sedmnáctého. 80 00:08:35,175 --> 00:08:37,747 A než se k tomu dostaneme. 81 00:08:37,867 --> 00:08:43,823 V jakých podmínkách došlo k sestřelení toho letadla? 82 00:08:45,623 --> 00:08:52,695 U nás v zemi probíhaly velice složité volby, velice složité volby. 83 00:08:52,815 --> 00:09:01,439 Ve výsledku přijímání penzijní reformy utrpěla vládnoucí politická strana zdrcující porážku. 84 00:09:01,559 --> 00:09:10,439 A to i přitom, že lidé hlasují, jak jsem říkal minule, že lidé hlasují pro stabilitu, za své vyhlídky, 85 00:09:10,559 --> 00:09:15,069 že nehlasují za vládnoucí stranu jako takovou. 86 00:09:15,189 --> 00:09:26,095 Jim je jedno, kdo je tím hlavním, když vidí perspektivu dalšího rozvoje a vyhlídky ve svém životě, 87 00:09:26,215 --> 00:09:30,885 za daných podmínek nějakou možnost změny k lepšímu. 88 00:09:31,005 --> 00:09:38,793 Když tedy vidí, že není z čeho vybírat, tak raději zachovají stávající stav, 89 00:09:38,913 --> 00:09:43,058 protože je to z jejich hlediska lepší, jak to funguje teď: 90 00:09:43,178 --> 00:09:50,177 "Když přijde někdo staronový, a začne zavádět nějaké své pořádky, budu mít zbytečné problémy." 91 00:09:50,629 --> 00:09:58,941 Jenže vládnoucí strana jako taková je klanově-korporativní skupina. 92 00:10:00,569 --> 00:10:07,842 Ve výsledku operace, kterou provedla, kdy veškeré úřednictvo, 93 00:10:07,962 --> 00:10:13,508 kdy všichni úředníci dali Putinovi s ohledem na penzijní reformu ultimátum, 94 00:10:13,628 --> 00:10:19,214 že ta penzijní reforma prostě musí být přijata! Protože potřebovali zničit Putinovi jeho rating. 95 00:10:19,334 --> 00:10:24,408 To je zaměření různých těch metodiček státního departmentu. 96 00:10:24,528 --> 00:10:30,615 Když jsou zveřejňovány nějaké materiály, tak způsob jejich prezentace není bezúčelný. 97 00:10:30,735 --> 00:10:37,319 Jestliže lidé mají alespoň nějaké pochybnosti o prezidentovi, o jeho činnosti, 98 00:10:37,439 --> 00:10:40,251 tak aby je to znepřátelilo. 99 00:10:40,371 --> 00:10:45,353 A jestliže prezidenta podporují, jeho budovatelskou činnost, 100 00:10:45,473 --> 00:10:50,857 tak aby alespoň na nějakou dobu zaujali neutrální pozici, 101 00:10:50,977 --> 00:11:03,206 aby se Putin nemohl opřít o obyvatelstvo, o skupiny, které ho podporují při uplatňování globální politiky, 102 00:11:03,326 --> 00:11:08,350 při uplatňování vnitřní politiky, při uplatňování vnější politiky. 103 00:11:08,470 --> 00:11:16,057 Takže probíhalo uvědomělé podkopávání Putina, jeho vyjednávacích pozic se všemi, 104 00:11:16,608 --> 00:11:22,726 jak s podpindosníky u nás v zemi, tak i s podpindosníky v Evropě 105 00:11:22,846 --> 00:11:29,659 a také samozřejmě se státní elitou v USA a globalisty. 106 00:11:29,779 --> 00:11:36,702 K tomu je potřebné podkopat Putinovu autoritu a probíhá to všude. 107 00:11:37,495 --> 00:11:48,361 V dané situaci chci říci následující, když včera prohráli v… 108 00:11:50,094 --> 00:11:57,769 …v Chabarovském kraji a Vladimirské oblasti, tak to nebylo vítězství LDPR. 109 00:11:57,889 --> 00:12:04,647 V prvním i druhém případě byli vybráni spolehliví sparingpartneři, 110 00:12:04,767 --> 00:12:11,964 kteří si nečiní nárok na řízení oblasti, kraje, vůbec žádný. 111 00:12:12,470 --> 00:12:18,732 Byli vybráni tak, aby jim jen nahrávali ve společné hře. 112 00:12:20,475 --> 00:12:30,187 A výsledky činnosti jak Šprota, oj Športa, omlouvám se, přeřekl jsem se, 113 00:12:30,307 --> 00:12:35,276 tedy jak Športa, tak i Orlové byly takové, 114 00:12:35,396 --> 00:12:44,420 že lidé byli prostě pobouřeni a hlasovali vlastně přímo proti nim, 115 00:12:44,540 --> 00:12:47,661 za kohokoliv jiného, jen aby to zase nebyli oni. 116 00:12:47,781 --> 00:12:56,987 A proč? Protože doufají, že ti, kteří nahradí tyto zcela rozumově vyšinuté jedince, 117 00:12:57,107 --> 00:13:03,304 budou lidé, které se prezidentovi, gosudarovi podaří zapojit do státní politiky obnovy státu. 118 00:13:03,424 --> 00:13:06,649 Protože tyhle už nemohou ani cítit. 119 00:13:08,653 --> 00:13:11,976 Když si vezmeme třeba Orlovou. 120 00:13:12,857 --> 00:13:19,944 Všichni už asi zapomněli na Přímou linku s prezidentem. Pamatujete, co tam Putin udělal? 121 00:13:20,064 --> 00:13:25,842 Začal do ní zapojovat guvernéry. Už jsem říkal, že se jednalo o velice závažný řídící manévr. 122 00:13:25,962 --> 00:13:35,152 Tímto manévrem vstoupil Putin do konfrontace s celým úřednickým aparátem a udělal to ve jménu Ruska. 123 00:13:35,989 --> 00:13:44,748 Pamatujete, jak se Orlova zatvářila, když jí přímo do očí řekli, že lže? 124 00:13:44,868 --> 00:13:47,896 Že lže lidem, že lže prezidentovi? 125 00:13:48,468 --> 00:13:53,684 Když jí přímo vytýkali její práci, že fakticky nic nedělá? Šlo tam o nemocnici. 126 00:13:53,804 --> 00:13:56,590 Viděli jste její obličej? 127 00:13:56,710 --> 00:14:02,510 Když si jakýsi dobytek dovolil něco jí vytýkat? 128 00:14:03,039 --> 00:14:08,629 „Já půjdu do voleb, budu vám mazat med okolo huby, jak vše bude napraveno, 129 00:14:08,749 --> 00:14:12,304 a to vám, vy dobytkové, přece musí stačit.“ 130 00:14:14,197 --> 00:14:16,464 To je její postoj. 131 00:14:17,961 --> 00:14:28,811 Tady si povšimněme, jak moc nerozumí řízení, jak moc jsou nebezpeční pro stát. 132 00:14:28,931 --> 00:14:37,291 Podívejme se na Športa, který si vybral ideálního sparingpartnera, prostě ideálního. 133 00:14:37,411 --> 00:14:40,289 A přitom političtí technologové… 134 00:14:40,409 --> 00:14:45,406 Mimochodem, on si myslí, že když zaplatí peníze, tak političtí technologové všechno zařídí. 135 00:14:45,526 --> 00:14:51,046 Jenže ti političtí technologové jsou tupí, nic neumí a Šport si vybral samé… 136 00:14:51,166 --> 00:14:59,601 Promiňte, ale já prostě nevím, jakou úroveň intelektu mají ti političtí technologové, kterým zacvakal Šport. 137 00:14:59,721 --> 00:15:08,780 Jen si to představte, viděli, že v prvním kole ten člověk nabral procenta 138 00:15:08,900 --> 00:15:14,594 porovnatelná se stávajícím guvernérem, dokonce i vyšší. 139 00:15:15,447 --> 00:15:22,489 Dohodli se s ním, že mu bude dělat zástupce, ale přitom mu nepřikázali, aby stáhnul svou kandidaturu. 140 00:15:22,609 --> 00:15:26,836 Jakým debilem musí být ten politický technolog, 141 00:15:26,956 --> 00:15:32,585 když vidí, že protestní hlasování se již plně projevilo a že jestliže chce vyhrát, 142 00:15:32,705 --> 00:15:36,602 musí se dohodnout se třetím a tohoto vyřadit? 143 00:15:36,722 --> 00:15:43,892 Že musí odstoupit, protože lidé přijdou a budou pro něj hlasovat, protože mají naději zbavit se Športa? 144 00:15:44,012 --> 00:15:51,374 Ale oni to nepochopili. Mysleli si, že prostě provedou svou kampaň, ta procenta zmizí 145 00:15:51,494 --> 00:15:54,483 a navíc si u lidí udělají dobré oko, 146 00:15:54,603 --> 00:16:01,388 že si stávající guvernér vzal jako zástupce druhého člověka v seznamu, 147 00:16:01,508 --> 00:16:04,827 s druhým volebním výsledkem. 148 00:16:05,487 --> 00:16:09,806 Já chápu, že ti političtí technologové jsou debilové, 149 00:16:09,926 --> 00:16:16,353 ale jaký debil musí být sám Šport, který na ně vsadil a ještě jim zaplatil? 150 00:16:16,473 --> 00:16:19,957 On nepochopil ani tuhle jednoduchou věc! 151 00:16:20,077 --> 00:16:25,844 Ale vždyť ten kdo řídí a využívá tyto politické technology, musí sám také těm procesům rozumět. 152 00:16:25,964 --> 00:16:31,098 Oni jsou jen nástrojem, který realizuje to, co on sám chápe. 153 00:16:34,097 --> 00:16:47,027 Takže jestli si myslíte, že ti guvernéři odpustili Putinovi, že je takto postavil tváří v tvář lidem, tak se mýlíte. 154 00:16:48,072 --> 00:16:53,711 Celý ten úřednický aparát předvedl svým hlasování pro penzijní reformu, 155 00:16:53,831 --> 00:17:00,782 že Putina smrtelně nenávidí a budou mu podrážet nohy ze všech sil. 156 00:17:00,902 --> 00:17:02,487 A teď mám otázku. 157 00:17:02,607 --> 00:17:10,602 Jakou vyjednávací silou disponuje Putin na vnějším okruhu, 158 00:17:10,722 --> 00:17:20,011 na mezistátních jednáních s globalisty, když se mu zde ve státě formuje majdanová revoluce? 159 00:17:20,131 --> 00:17:25,760 Co se stalo 22.09.2018? Proběhly mítinky proti penzijní reformě. 160 00:17:25,880 --> 00:17:30,794 A co problesklo v řadách KPRF? Jaká to byla symbolika? 161 00:17:30,914 --> 00:17:32,583 Pěstička. 162 00:17:33,518 --> 00:17:36,159 Pěstička se tam zablýskala. 163 00:17:36,279 --> 00:17:45,045 Symbol všech barevných revolucí, které organizoval státní department v celém světě. 164 00:17:45,759 --> 00:17:52,582 KPRF známe. Musí se spojit s Američany, aby svrhli Putina. 165 00:17:52,702 --> 00:18:02,017 A Gennadij Andrejevič se vůbec netajil tím, že před volbami do Státní dumy byl na návštěvě u velvyslance USA, 166 00:18:02,137 --> 00:18:07,519 aby si převzal instrukce, jak vést předvolební kampaň. Jen si vezměte tu situaci. 167 00:18:07,639 --> 00:18:14,397 Jen si vezměte tu situaci. Velvyslanec jakékoliv země je jen úředník, 168 00:18:14,517 --> 00:18:21,852 který sám musí hledat cesty, jak komunikovat se státními úředníky toho státu, 169 00:18:21,972 --> 00:18:26,198 do kterého přijel a s politickými lídry daného státu. 170 00:18:26,318 --> 00:18:31,370 On přece nemá takové postavení, aby si k sobě někoho povolával, 171 00:18:31,490 --> 00:18:35,607 aby k němu chodil lídr vedoucí opoziční strany. 172 00:18:35,727 --> 00:18:40,229 Dovedete si představit něco takového někde ve světě? Ne. 173 00:18:40,833 --> 00:18:47,821 Naopak velvyslanec USA měl prosit Gennadije Andrejeviče Zjuganova o schůzku 174 00:18:47,941 --> 00:18:54,066 a přijít k němu na jeho území, na generální sekretariát KPRF. 175 00:18:54,186 --> 00:18:56,156 A jak to proběhlo? 176 00:18:56,276 --> 00:19:01,851 Nějaký tajemník houknul a řekl: „Zjuganove, naklusej k velvyslanci. 177 00:19:02,566 --> 00:19:08,178 A hotovo. A Gennadij Andrejevič si povytáhl kalhoty a okamžitě vyrazil: 178 00:19:08,298 --> 00:19:13,570 „Vždyť si mne pozval sám velvyslanec USA, mě, zástupce nějakého pitomého Ruska/Raški, 179 00:19:13,690 --> 00:19:15,936 té ruské lůzy…“ 180 00:19:16,056 --> 00:19:22,126 Mimochodem, jeden ze Zjuganových zástupců má takové příjmení - Raškin. 181 00:19:22,246 --> 00:19:28,370 A byl to mimochodem právě on, Raškin, který vyváděl lidi do ulic na revoluci drahých kožichů, 182 00:19:28,490 --> 00:19:30,599 protože jim chyběl dav. 183 00:19:30,719 --> 00:19:35,853 A tak dovedli zblbnuté lidi na Bolotné náměstí. 184 00:19:36,596 --> 00:19:40,778 Co to tenkrát mělo být za revoluci? Sněhová? 185 00:19:42,455 --> 00:19:50,240 Můžeme se bavit o Gennadiji Andrejeviči, jak tam běhá, ale co mu zbývá, že? 186 00:19:50,360 --> 00:19:55,495 Vždyť jak ho do jeho funkce dosadili, tak zítra může americký velvyslanec říci: 187 00:19:55,615 --> 00:19:59,154 „Tys ke mně nepřišel? Chceš dělat proruskou politiku? 188 00:19:59,274 --> 00:20:05,701 Tak to promiň, ale zaprvé končíme s tvým financováním a zadruhé se zítra bude konat stranický sjezd, 189 00:20:05,821 --> 00:20:10,570 na kterém bude zvolen Kašin nebo Raškin. Ten, koho si zvolím. 190 00:20:10,690 --> 00:20:14,284 Nebo třeba Meľnikov. Ten přece hezky ohnul hřbet. 191 00:20:14,404 --> 00:20:20,694 Předvedl, že zákonodárný proces Ruska není vůbec důležitý, když vstupuje páníček! 192 00:20:20,814 --> 00:20:31,340 A on velmi dobře ví, že tím páníčkem je jakýkoliv úředník USA, a to i pro ty nejvyšší činitele v Rusku. 193 00:20:32,550 --> 00:20:35,714 Takže na koho ukážu, ten to bude.“ 194 00:20:35,834 --> 00:20:37,804 A tak Gennadij Andrejevič běhá. 195 00:20:37,924 --> 00:20:45,095 A kdyby mu šlo o zájmy státu, tak by mimochodem mohl nalézt podporu u Putina 196 00:20:45,215 --> 00:20:49,496 a zůstal by i předsedou, generálním tajemníkem strany 197 00:20:49,616 --> 00:20:52,825 a ta strana by začala bránit ruské zájmy. 198 00:20:52,945 --> 00:20:59,566 Jenže pro Zjuganova je důležitější svrhnout Putina, protože si to přeje jeho páníček, USA. 199 00:21:00,107 --> 00:21:08,497 Podíváme se na odstoupení stávajícího guvernéra Chakasie Zimina. 200 00:21:10,714 --> 00:21:15,086 Tam tedy bude ve druhém kole KPRF. 201 00:21:15,632 --> 00:21:20,647 Bylo přijato správné rozhodnutí – zrušení výsledků voleb. 202 00:21:20,767 --> 00:21:24,055 A jak reaguje kandidát KPRF? 203 00:21:24,175 --> 00:21:31,899 Obrátil se k soudu: „Blázníte? Nás nezajímá vítězství ve volbách, nás zajímá barevná revoluce. 204 00:21:32,019 --> 00:21:40,289 Já se k moci musím dostat nelegitimně a potřebuji rozvířit tu revoluci.“ 205 00:21:41,060 --> 00:21:47,007 To znamená, že ve státě zvedají napětí v širokém záběru. 206 00:21:47,127 --> 00:21:50,414 A vyznamenaly se přitom mnohé síly. 207 00:21:50,534 --> 00:21:58,194 Mnozí tak lidem předvedli, kdo je kdo. 208 00:21:59,062 --> 00:22:05,009 Protože, ještě jednou opakuji, jedny lidi potřebovali postavit proti Putinovi 209 00:22:05,129 --> 00:22:11,953 a ty druhé přimět k tomu, aby zůstali alespoň neteční a Putin tak neměl podporu. 210 00:22:13,624 --> 00:22:18,253 Putin teď musí vynakládat veškeré síly. 211 00:22:18,373 --> 00:22:25,326 A teď přejdeme… Za těchto podmínek, kdy Putinovi cíleně vytvářejí, 212 00:22:25,446 --> 00:22:35,290 kdy vytvářejí podmínky pro oslabení jeho vyjednávací pozice, aby neměl ve státě podporu... 213 00:22:35,410 --> 00:22:39,052 Vždyť tyto podmínky jsou vytvářeny kvůli něčemu. 214 00:22:39,172 --> 00:22:43,745 A proč tedy mělo být to letadlo sestřeleno právě 17. září? 215 00:22:44,259 --> 00:22:51,492 Napřed uvedu řadu datumů, které mají bezprostřední souvislost 216 00:22:54,996 --> 00:22:57,568 se sestřeleným letadlem. 217 00:22:57,688 --> 00:23:07,855 Takže 17. září roku 1394 francouzský král Karel VI. svým výnosem vyhnal židy. 218 00:23:09,622 --> 00:23:17,820 Rok 1787, na ústavním konventu byla v USA přijata ústava USA. 219 00:23:18,366 --> 00:23:25,149 Rok 1793, ve Francii byl přijat zákon o podezřelých, který vyhlašoval nepřáteli lidu všechny, 220 00:23:25,269 --> 00:23:28,878 kteří nedostali osvědčení o spolehlivosti. 221 00:23:28,998 --> 00:23:32,993 Rok 1794 Kościuszkovo povstání, 222 00:23:35,018 --> 00:23:42,637 tedy přesněji bitva u Krupčic, která skončila vítězstvím ruské armády. 223 00:23:42,757 --> 00:23:49,838 To Kościuszkovo povstání probíhalo od března do listopadu 1794. 224 00:23:49,958 --> 00:23:53,020 Rok 1922. 225 00:23:53,140 --> 00:23:59,417 V Berlíně se konalo první veřejné promítání zvukového filmu. O čem to teď vůbec mluvím? 226 00:24:00,156 --> 00:24:09,222 Rok 1922. V Moskvě se konal v Rusku první rádiový koncert, který zahájil začátek vysílání Rádia Moskva. 227 00:24:09,342 --> 00:24:12,114 Tak o čem to mluvím? 228 00:24:13,593 --> 00:24:19,573 Někdo moc chytrý se teď zase ozve: „To je zase konspirace.“ 229 00:24:19,693 --> 00:24:26,709 Skutečně, konspirologové taková data okamžitě udělají svými ikonami 230 00:24:26,829 --> 00:24:31,981 a řeknou, že to právě od nich se odvíjí prostě všechno. 231 00:24:32,101 --> 00:24:36,449 A když se na to podíváme beze vší té konspirologie. 232 00:24:36,569 --> 00:24:44,454 Zdalipak ti lidé, kteří by ta data použili ve svých konspiračních teoriích, vůbec něco vědí o životě? 233 00:24:44,574 --> 00:24:48,793 O využívání rituálu v obyčejném životě? Co například narozeniny? 234 00:24:48,913 --> 00:24:56,219 Když jdou na oslavu narozenin, tak vybírají dárek, přemýšlí, jaký tam pronesou přípitek, 235 00:24:56,339 --> 00:25:00,687 jaké květiny tam darují ženě a tak dále. 236 00:25:00,807 --> 00:25:04,223 A jak je to všechno podmíněno? 237 00:25:05,187 --> 00:25:12,324 Všechno se to pojí k určitým datům, zda je to zvykem či není, co se tím dává najevo. 238 00:25:12,444 --> 00:25:19,943 Každý signál v životě na něco poukazuje, opírá se o něco z minulosti 239 00:25:20,063 --> 00:25:25,601 v souladu s druhou prioritou zobecněných prostředků řízení, 240 00:25:25,721 --> 00:25:28,847 s tou chronologickou, 241 00:25:30,197 --> 00:25:34,826 a jinými slovy matričně-algoritmickou. 242 00:25:34,946 --> 00:25:39,455 O tomhle ať ti lidé popřemýšlejí. Ale my teď nemluvíme o tom. 243 00:25:39,575 --> 00:25:44,318 O tom bychom mohli mluvit a mluvit, my se ale musíme vrátit k tomu, 244 00:25:44,438 --> 00:25:48,489 proč bylo to letadlo sestřeleno právě sedmnáctého? 245 00:25:48,609 --> 00:25:56,525 Lidé, kteří jsou v životě pozornější, si řeknou: „A co stalo toho sedmnáctého u nás?“ 246 00:25:56,645 --> 00:26:00,350 Sedmnáctého se u nás stalo následující. 247 00:26:00,470 --> 00:26:09,191 Uskutečnil se brífink ruského ministerstva obrany o nových okolnostech sestřeleného Boeingu nad Donbasem. 248 00:26:09,311 --> 00:26:17,677 Sedmnáctého měl Putin jednání s Erdoganem celé 4,5 hodiny, 249 00:26:17,797 --> 00:26:24,878 které skončilo dohodou o deeskalaci zóny v Idlibu, 250 00:26:25,650 --> 00:26:28,446 napětí v zóně v Idlibu. 251 00:26:28,566 --> 00:26:36,483 Sedmnáctého Merkelová rozhodla, že šéf vnitřní kontrarozvědky musí skončit. 252 00:26:37,961 --> 00:26:46,191 Všechny tyto události tedy mají již očividnější vztah k tomu, co se stalo... 253 00:26:48,762 --> 00:26:52,330 ...v Sýrii, se sestřelením našeho letadla. 254 00:26:52,450 --> 00:26:59,338 Jen si to vezměte. Ta příčina, proč Merkelová chce, aby skončil, 255 00:26:59,458 --> 00:27:05,800 je její nesouhlas s jeho výkladem událostí v Saské Kamenici/Chemnitzu a otázek s tím spojených. 256 00:27:05,920 --> 00:27:09,657 Tedy s otázkou migrace. Kde se vzala ta migrace? 257 00:27:09,777 --> 00:27:16,183 Je výsledkem arabského jara, které rozpoutaly USA, 258 00:27:16,303 --> 00:27:24,123 a které vyvolalo pohyby obyvatelstva, kdy se pokusili Evropu zaplavit migranty. 259 00:27:24,243 --> 00:27:29,941 Ti migranti na základě principu multikulturalismu přišli „s vlastním řádem do cizího kláštera“ 260 00:27:30,061 --> 00:27:34,667 a všichni obyvatelé toho kláštera teď musí plnit, 261 00:27:34,787 --> 00:27:39,329 nebo přinejmenším nepřekážet plnění řádu došlých cizinců. 262 00:27:39,449 --> 00:27:42,864 To znamená, že je všechno obráceno vzhůru nohama. 263 00:27:42,984 --> 00:27:46,143 A o čem se domlouval Erdogan? 264 00:27:46,263 --> 00:27:56,338 Zbyla jediná „oficiální teroristická zóna“ v Sýrii v Idlibu. 265 00:27:56,458 --> 00:28:03,273 Protože například teroristická zóna v Al-Tanfu má status americké vojenské základny. 266 00:28:03,994 --> 00:28:08,237 Takže zbyla ta oficiální teroristická zóna v Idlibu. 267 00:28:08,649 --> 00:28:13,150 A byl připravován útok, pokud jste na to nezapomněli, 268 00:28:13,270 --> 00:28:21,354 tak byl připravován rozsáhlý útok západní koalice na Sýrii, dojde-li... 269 00:28:22,717 --> 00:28:27,038 ...k útoku na Idlib. 270 00:28:27,158 --> 00:28:33,905 V Idlibu jsou koncentrováni poslední oficiální teroristé ISIL. 271 00:28:34,025 --> 00:28:43,986 A dopustit tak jejich likvidaci nemůže americká státní elita už z podstaty věci, 272 00:28:45,093 --> 00:28:56,640 protože by to byl začátek stabilizace v celém regionu. To nemůže americká státní elita připustit. 273 00:28:56,760 --> 00:29:11,293 Také proto, že je to ventil napětí v USA a jsou tím řešeny problémy zdrojového zajištění USA, díky válkám. 274 00:29:12,038 --> 00:29:19,319 A my jsme našli možnost, jak se se státem NATO dohodnout na kompromisním řešení, 275 00:29:19,439 --> 00:29:24,592 které sice nic neřeší, ale v daném okamžiku, za těchto podmínek, 276 00:29:24,712 --> 00:29:28,790 kdy svět stojí na hraně 3. světové jaderné války… 277 00:29:28,910 --> 00:29:35,820 Pamatujete, jak USA slibovaly, že v případě, že ruská a syrská armáda zaútočí na Idlib, 278 00:29:35,940 --> 00:29:41,564 tak USA budou bránit své spojence a zaútočí i na ruskou armádu? 279 00:29:42,490 --> 00:29:53,471 Američané to slibovali, že dojde-li k útoku na teroristy v Idlibu, tak USA zaútočí na ruskou armádu! 280 00:29:54,732 --> 00:30:05,826 A teď se znovu zamyslete nad tím totálním ultimátem a destabilizací situace v Rusku. 281 00:30:05,946 --> 00:30:09,564 Jak má potom Putin tyto věci řešit? 282 00:30:09,684 --> 00:30:14,025 Lidé často říkají, kdo co mohl či nemohl udělat. 283 00:30:14,145 --> 00:30:20,052 Podívejte se napřed, co se děje uvnitř státu, jak Putina podrazili tou penzijní reformou… 284 00:30:20,172 --> 00:30:22,383 Někdo ho snad podpořil? 285 00:30:22,503 --> 00:30:26,752 KPRF vyvádí lidi na mítinky proti penzijní reformě. 286 00:30:26,872 --> 00:30:32,164 A co udělal Zjuganov pro to, aby tato penzijní reforma nebyla prováděna? 287 00:30:32,284 --> 00:30:34,572 Přihrával jim k ní! 288 00:30:34,692 --> 00:30:39,345 Místo toho, aby kladl důraz na ekonomickou stránku té věci 289 00:30:39,465 --> 00:30:44,221 a předvedl ekonomickou bezúčelnost tohoto návrhu zákona, tak jenom úpěl: 290 00:30:44,341 --> 00:30:48,130 „Udělejte to a udělejte ono.“ 291 00:30:50,207 --> 00:30:54,589 A vláda je u nás vládou drancujících marodérů. 292 00:30:54,709 --> 00:30:59,198 Ta vláda není schopná vyřešit jediný praktický úkol. 293 00:30:59,318 --> 00:31:05,123 Je to vláda, která jen přemýšlí o tom, jak koho kde ještě víc zdanit, 294 00:31:05,243 --> 00:31:08,394 protože jejich filosofie je filosofií marodérů. 295 00:31:08,514 --> 00:31:13,619 Když třeba francouzská armáda ustupovala z Moskvy, 296 00:31:13,739 --> 00:31:19,791 tak ti první získali všechno, ti druzí to, co zbylo po těch prvních, 297 00:31:20,202 --> 00:31:25,613 a ti poslední, kteří šli až za nimi, ti už jen hladově paběrkovali. 298 00:31:25,733 --> 00:31:32,423 Stejně tak ta vláda „liberastů“ napřed brala to, co bylo ve velkém. 299 00:31:32,543 --> 00:31:34,316 V už rozkradené zemi. 300 00:31:34,436 --> 00:31:38,657 Speciálně jsem uvedl ten příklad návratu po staré smolenské cestě, 301 00:31:38,777 --> 00:31:42,669 kdy už bylo všechno podstatné rozkradeno, stát byl rozkraden. 302 00:31:42,789 --> 00:31:48,223 Ale ještě někde něco zůstalo, co se dá vzít. Tak vybrali daně, někde něco zvedli. 303 00:31:48,343 --> 00:31:50,075 Další krok. 304 00:31:50,195 --> 00:31:56,535 Teď už budou brát i to, co předtím nechali, co dříve přehlíželi, tím teď vezmou zavděk. 305 00:31:57,131 --> 00:32:03,386 A budou už chtít platit doslova za všechno: „Vy doma pečete cukroví? 306 00:32:04,229 --> 00:32:10,854 A proč za to neplatíte? Pěstujete si na zahradě jablka? Kráva vám dává mléko? 307 00:32:10,974 --> 00:32:15,462 Takže pár litrů pro vás a za zbytek musíte zaplatit.“ 308 00:32:15,582 --> 00:32:20,441 Jsou to marodéři! Oni nic jiného neumějí. 309 00:32:20,561 --> 00:32:26,325 Dále budou vymýšlet daně za déšť, daně za slunečný svit. 310 00:32:26,445 --> 00:32:31,509 Oni nic jiného neumí. Za vzduch, za všechno. Oni neumí řídit. 311 00:32:31,629 --> 00:32:35,418 Proč se tedy Gennadij Andrejevič neuplatní zde? 312 00:32:35,538 --> 00:32:41,631 Vyřešili bychom problém s tou liberální vládou. Bojuješ o to, abys tam dostal Glazjeva? 313 00:32:41,751 --> 00:32:46,671 Vždyť jsi měl všechny karty na ruce! Možnost mluvit z tribuny! 314 00:32:46,791 --> 00:32:53,749 A nic jsi neudělal! Ty děláš jen všechno pro to, abys lidi popudil proti Putinovi. 315 00:32:56,217 --> 00:32:58,624 Takže se vrátíme. 316 00:32:58,744 --> 00:33:07,528 A v těchto podmínkách, když u nás veškerá ta kompradorská elita, všichni ti úředníci 317 00:33:07,648 --> 00:33:10,614 vystupují proti Putinovi. 318 00:33:10,734 --> 00:33:13,604 Jak má potom Putin jednat s Erdoganem? 319 00:33:13,724 --> 00:33:18,168 A proto to také trvalo celých 4,5 hodiny toho nejobtížnějšího vyjednávání. 320 00:33:18,288 --> 00:33:20,322 Velice obtížného. 321 00:33:20,442 --> 00:33:29,066 Protože Erdogan jednoznačně využije vnitřní nepořádky, aby si tím vylepšil své vyjednávací pozice. 322 00:33:29,186 --> 00:33:32,184 On sám má velice špatné vyhlídky. 323 00:33:32,304 --> 00:33:38,839 Ale možnost využít vnitřní problémy Ruska mu poskytuje trumfy při vyjednávání. 324 00:33:38,959 --> 00:33:46,297 Takže komu nahrává Gennadij Andrejevič? Gennadij Andrejevič si přeje, aby u nás nepadaly bomby? 325 00:33:48,450 --> 00:33:53,272 Tak proč tady organizuje majdan? 326 00:33:53,947 --> 00:33:59,251 A všechno to má triku KPRF. Jen se podívejte na jejich lídra v Chakasii. 327 00:33:59,371 --> 00:34:06,323 Je stejný majdanista, je stejný podpindosník. Také si přeje, aby se náš stát zalykal krví. 328 00:34:06,443 --> 00:34:11,338 Jen aby jeho páníčkové v Americe byli spokojení. 329 00:34:13,620 --> 00:34:17,607 Takže šlo o velmi těžká jednání s ústupky. 330 00:34:17,727 --> 00:34:24,358 Ten problém to jen odložilo, ale vyřešilo to to hlavní, neustoupili jsme ze svých pozic. 331 00:34:24,478 --> 00:34:36,412 Turecko si nás neosedlalo a do NATOvské koalice to s ohledem na ten útok vneslo rozkol. 332 00:34:36,532 --> 00:34:42,520 A tam toho na Turecku závisí velmi mnoho, záleží toho na nich mnoho. 333 00:34:42,640 --> 00:34:54,665 USA nebudou nikdy bojovat, bude-li jim hrozit úhona, nepřijatelná úhona. 334 00:34:54,785 --> 00:34:59,397 A pro ně je nepřijatelnou úhonou už těch 30 výsadkářů, co padli v Somálsku. 335 00:34:59,517 --> 00:35:06,907 Veškeré to chrabré americké vojáctvo vzalo nohy na ramena, naplnili letadla a vrtulníky a vypadli. 336 00:35:07,027 --> 00:35:12,643 Přece tam nebudou bojovat, když je tam mohou zabít?! Je, vojáky! A v boji! 337 00:35:13,800 --> 00:35:16,397 A ještě v takových počtech. 338 00:35:17,219 --> 00:35:21,766 Putin na diplomatickém základu převezl... 339 00:35:25,880 --> 00:35:32,629 Nepřevezl Erdogana, ale státní elitu USA. 340 00:35:33,534 --> 00:35:38,204 Vytvořil jim problémy, které museli začít řešit. 341 00:35:43,306 --> 00:35:50,795 Dobrá, to sestřelené ruské letadlo mohlo posilovat Erdoganovy pozice, 342 00:35:50,915 --> 00:35:55,341 Erdogan možná věděl, že to letadlo bude sestřeleno, 343 00:36:01,184 --> 00:36:11,224 ale jak s tím souvisí to odvolávání německého šéfa vnitřní kontrarozvědky a ten brífink? 344 00:36:12,016 --> 00:36:20,049 Cožpak byl naplánován brífink a oni se hned rozhodli nám dát za vyučenou? 345 00:36:20,169 --> 00:36:26,753 Co tím vlastně bylo vysláno za signál? Jak ho máme chápat? 346 00:36:31,562 --> 00:36:35,857 Tak především k tomu brífinku. 347 00:36:35,977 --> 00:36:42,236 Brífink byl obyčejnou rutinou při realizaci vlastního řízení. 348 00:36:42,356 --> 00:36:49,849 My nesmíme Západ nechat zapomenout na zločin, kterého se dopustil. 349 00:36:49,969 --> 00:36:55,739 Nesmíme! Musíme celou dobu udržovat ten proces v horkém režimu 350 00:36:55,859 --> 00:37:02,837 s možností zorganizovat mezinárodní tribunál s odsouzením těch, kteří to letadlo sestřelili. 351 00:37:02,957 --> 00:37:09,781 A kvůli tomu nesmíme přijít se všemi informacemi najednou. 352 00:37:09,901 --> 00:37:17,780 Musíme je v určitých časových úsecích po troškách zveřejňovat. 353 00:37:17,900 --> 00:37:20,197 A povšimněte si. 354 00:37:20,317 --> 00:37:26,447 Teď ti šíleně inteligentní analytici, obzvláště ti ukrajinští… 355 00:37:26,567 --> 00:37:33,056 Mimochodem, k těm ukrajinským analytikům. Mnozí se smějí Kovtunovi. 356 00:37:33,176 --> 00:37:38,760 Proč? Pro ty jeho debilní řeči. A proč se tedy nesmějeme Kudrinovi? 357 00:37:38,880 --> 00:37:45,058 Šuvalovovi? Medvěděvovi? Golikové? Rogozinovi? 358 00:37:45,178 --> 00:37:52,793 Vždyť oni mluví úplně stejně jako Kovtun, jen více zaobalenou formou, aby to znělo přijatelněji. 359 00:37:52,913 --> 00:37:59,929 Kovtun mluví úplně bez obalu: "My jsme pod kontrolou USA a musíme obsluhovat jejich zájmy." 360 00:38:00,049 --> 00:38:07,323 Ale úplně to samé říkají bez výjimky všichni představitelé té „liberastní“ vlády, všichni! 361 00:38:07,443 --> 00:38:11,663 Ale lidé se smějí Kovtunovi. Protože je to dovoleno? 362 00:38:11,783 --> 00:38:15,810 Nebo protože nechápou, co říkají ti druzí? 363 00:38:15,930 --> 00:38:20,182 Ale jejich jednání přece vypovídá o tom, že jsou to zabijáci Ruska. 364 00:38:20,302 --> 00:38:26,129 Jsou to marodéři a snaží se Rusko dorazit. Nabiullinova dělá všechno pro to, aby Rusko zničila! 365 00:38:26,249 --> 00:38:29,118 Společně s Vysokou školou ekonomiky. 366 00:38:29,238 --> 00:38:36,641 Mám na mysli Nabiullinovou společně s VŠE, ti dělají všechno pro to, aby Rusko zlikvidovali. 367 00:38:36,761 --> 00:38:48,005 Takže k těm analytikům a k tomu brífinku. 368 00:38:48,125 --> 00:38:54,112 „Už jste zapomněli? Dříve jste to letadlo měli pořád na tapetě.“ 369 00:38:54,232 --> 00:39:07,534 „Ano bylo a nikam nezmizelo. Máme informace a máme údaje z objektivní kontroly. Všechno máme.“ 370 00:39:07,654 --> 00:39:15,812 Jenže je prostě nutné postupovat krok za krokem. Ať jen si každý vykřikuje, co ho napadne. 371 00:39:15,932 --> 00:39:24,308 Všechno to bude pečlivě archivováno. Tvrzení všech v té věci budou uložena, a potom… 372 00:39:24,428 --> 00:39:29,516 Oni na to už pozapomněli, myslí si, že už je to odbytá záležitost 373 00:39:29,636 --> 00:39:34,298 a je tedy možné tvrdit cokoliv, ve světle měnících se nových událostí. 374 00:39:34,418 --> 00:39:38,453 Jenže my držíme laťku, proto byl ten brífink. 375 00:39:38,573 --> 00:39:45,621 A kvůli tomu brífinku, který byl obyčejnou rutinní záležitostí, nebylo nutné to letadlo sestřelovat. 376 00:39:45,741 --> 00:39:49,415 Takže šlo o nějaký jiný vzkaz? 377 00:39:52,822 --> 00:40:04,524 A k čemu ještě došlo 17. září? Já to povím. Tu událost zná v Bělorusku každý. 378 00:40:04,644 --> 00:40:09,538 A každý občan Běloruska také hned pochopil, o čem je řeč. 379 00:40:09,658 --> 00:40:20,307 17. září roku 1939 je datum sjednocení západního Běloruska 380 00:40:20,860 --> 00:40:26,614 se sovětským Běloruskem a západní Ukrajiny se sovětskou Ukrajinou. 381 00:40:26,734 --> 00:40:29,154 Jedná se o den sjednocení. 382 00:40:29,274 --> 00:40:35,326 Šlo o začátek osvobozujícího pochodu Rudé armády poté, 383 00:40:35,446 --> 00:40:44,295 co se Polsko zhroutilo a vláda utekla ze země, žádný stát tam už nebyl. 384 00:40:44,938 --> 00:40:51,527 My jsme v souladu s rozhodnutím globálního řízení zosobněného britskou korunou… 385 00:40:51,647 --> 00:40:56,928 Pamatujete se na tu Curzonovu linii, lorda Curzona? My došli přesně k té linii. 386 00:40:57,048 --> 00:41:01,075 A co nám nabízelo Německo? „Berte si toho více, jen víc.“ 387 00:41:01,195 --> 00:41:03,454 Jenže nač by nám byla konfrontace? 388 00:41:03,574 --> 00:41:13,098 My jsme toho vzali přesně tolik, nač byla právní dohoda, kterou bylo možné předložit globálnímu řízení. 389 00:41:14,415 --> 00:41:22,163 A jak to všechno souvisí se sestřeleným letadlem? 390 00:41:25,800 --> 00:41:35,444 Otázka obnovy SSSR, Ruska v nové podobě, 391 00:41:35,564 --> 00:41:45,635 tedy velkého Ruska v nové podobě je už pro všechny daností, která je očividná. 392 00:41:45,755 --> 00:41:57,979 Politika, kterou vede Putin, dělá Rusko, ruský svět přitažlivým pro celý svět. 393 00:41:58,099 --> 00:42:05,726 Celý svět, všechny normální tvořivé síly vidí v Rusku 394 00:42:05,846 --> 00:42:13,537 základ pro zachování své kulturní identity, národní kulturní identity. 395 00:42:13,657 --> 00:42:20,139 A v souladu s tím integrační procesy 396 00:42:22,003 --> 00:42:28,143 okolo Ruska, obnovy SSSR, nabírají na obrátkách. 397 00:42:28,263 --> 00:42:32,515 A teď jsme došli ke komu? 398 00:42:32,635 --> 00:42:37,059 K Alexandru Grigorjeviči Lukašenkovi, 399 00:42:37,179 --> 00:42:42,363 se kterým také bylo vedeno velmi obtížné jednání. Cožpak Lukašenko to nevidí? 400 00:42:42,483 --> 00:42:50,110 A co jeho spojenci z KPRF, kteří stejně jako Lukašenko slouží podpindosníkům? 401 00:42:50,230 --> 00:42:59,112 Nesnaží se tady snad o vyvolání majdanu a vydobytí Lukašenkovi lepších vyjednávacích pozic? 402 00:42:59,232 --> 00:43:01,844 Snaží a jak. 403 00:43:06,504 --> 00:43:13,095 Takže ten datum 17. září nebyl zvolen náhodně. 404 00:43:13,215 --> 00:43:22,192 Bylo to načasováno přesně na toto datum sjednocení západního Běloruska s tím sovětským, 405 00:43:22,312 --> 00:43:26,017 západní Ukrajiny s tou sovětskou. 406 00:43:26,137 --> 00:43:34,150 Chtěli předvést: „Vy si myslíte, že vám všechno vychází, ale my zařídíme, 407 00:43:34,270 --> 00:43:37,879 že se rozhádáte s vlastními spojenci.“ 408 00:43:37,999 --> 00:43:40,451 Je to jazyk symbolů. 409 00:43:40,571 --> 00:43:45,434 Ale je i praktický jazyk, právě v této oblasti. 410 00:43:50,320 --> 00:43:56,267 Bez Ruska by se Sýrie neudržela. 411 00:43:56,387 --> 00:44:03,275 A k tomu, aby umožnil Rusku účast v syrské válce, 412 00:44:03,395 --> 00:44:17,259 globální prediktor podnítilo to, že centrum koncentrace řízení, které vytváří v podobě Íránu, 413 00:44:17,379 --> 00:44:21,276 svůj úkol nezvládá. 414 00:44:21,396 --> 00:44:28,445 Írán nevyhrál nad ISIL a nevytlačil ho do Evropy a do Ruska, 415 00:44:28,565 --> 00:44:36,032 protože americká státní elita nedodržela pravidla hry a místo oslabování ISIL stále víc a víc posilovala 416 00:44:36,152 --> 00:44:40,018 a Írán neměl dost sil, aby ho porazil. 417 00:44:40,138 --> 00:44:43,741 Ale on ani předtím neměl dost sil, aby porazil Irák. 418 00:44:43,861 --> 00:44:50,655 Kvůli tomu musela Irák smést zase západní koalice, aby Írán mohl pokročit. 419 00:44:54,993 --> 00:44:58,234 A dále tu máme Sýrii. 420 00:44:58,354 --> 00:45:11,247 V Sýrii se Rusko zapsalo natolik dobře, natolik stabilně, že si Írán nemůže činit nároky na to, 421 00:45:11,367 --> 00:45:20,443 aby se stal centrem koncentrace řízení, dokud je Rusko v Sýrii v takto získané kvalitě. 422 00:45:21,489 --> 00:45:31,615 Írán nedokáže splnit svou úlohu centra koncentrace řízení, dokud je tam Rusko. 423 00:45:31,735 --> 00:45:38,326 Protože dokud je tam Rusko, tak jim neumožní splnit hlavní úkol 424 00:45:38,446 --> 00:45:42,746 při budování nového centra koncentrace řízení, 425 00:45:42,866 --> 00:45:48,814 kterým je likvidace státu Izrael s celým jeho národem. 426 00:45:48,934 --> 00:45:57,133 Rusko to nedovolí udělat, ať už má izraelská vláda k Rusku jakýkoliv vztah. 427 00:45:57,253 --> 00:46:07,701 Ať už jsou tam jakkoliv přesvědčeni, že to oni rozkazují a Rusko jen vykonává, jako všechny ostatní státy světa. 428 00:46:09,430 --> 00:46:14,091 Nesmíte si plést stát s národem. 429 00:46:14,211 --> 00:46:22,932 Ať už mám k Jakovu Kedmimu jakýkoliv vztah, tak on bojuje z plných sil za svůj stát, národní stát. 430 00:46:23,052 --> 00:46:30,647 Bohužel je však ve státním řízení takových jako Kedmi málo. 431 00:46:30,767 --> 00:46:40,348 Ale zato jsou tam lidé, kteří stejně jako ve varšavském ghettu, které si židé připomínají s hrůzou, 432 00:46:40,468 --> 00:46:45,717 plnili úlohu židovské policie, která pomáhala ostatní židy likvidovat. 433 00:46:45,837 --> 00:46:50,314 Stejně tak je ve státním řízení Izraele dost lidí, 434 00:46:50,434 --> 00:46:58,511 kteří jsou zcela bez skrupulí připraveni zlikvidovat izraelský národ společně se státem, 435 00:46:58,631 --> 00:47:02,915 kvůli dosažení jiných cílů. 436 00:47:03,035 --> 00:47:10,662 Takoví provokatéři to dělali vždy a likvidaci těchto židů nazývali odsekáváním suchých větví. 437 00:47:11,273 --> 00:47:18,249 Nás chtějí zatáhnout do tohoto scénáře. Podstata spočívá v následujícím. 438 00:47:18,369 --> 00:47:24,292 Rusko se stalo pro celý svět příliš přitažlivé, k Rusku se začínají všichni upínat. 439 00:47:24,412 --> 00:47:28,439 Rusko se stalo centrem koncentrace řízení. 440 00:47:28,559 --> 00:47:35,041 Putinova politika přispívá k obnově suverenity Ruska, k nárůstu jeho ekonomické a politické síly. 441 00:47:35,161 --> 00:47:40,236 Je tedy třeba spustit v Rusku takové procesy, které by to Putinovi dělat znemožňovaly 442 00:47:40,356 --> 00:47:45,020 a na vnějším okruhu zcela obrátit situaci. 443 00:47:45,140 --> 00:47:51,655 Jak ta situace se sestřelením našeho letadla Il-20 souvisí s teroristickým činem v Ahvázu v Íránu? 444 00:47:51,775 --> 00:47:53,918 Přímo. 445 00:47:54,999 --> 00:48:05,698 A teď se dostáváme k tomu, co řeší ten úkol, teď už z hlediska praktické politiky. 446 00:48:05,818 --> 00:48:13,671 To, co to řeší v praktické politice, je plným odůvodněním toho, co jsem říkal, 447 00:48:13,791 --> 00:48:18,643 proč k tomu došlo přesně 17. září. 448 00:48:18,763 --> 00:48:25,578 Mimochodem 17. září, nehledě na to, že je to v Bělorusku velice symbolické datum, 449 00:48:25,698 --> 00:48:29,668 a je po něm pojmenováno mnoho ulic, náměstí… 450 00:48:29,788 --> 00:48:35,712 Na Ukrajině například znám jen jedno město, kde je ulice 17. září, 451 00:48:35,832 --> 00:48:39,750 v Berďansku, nikde jinde jsem se tam s tím nesetkal. 452 00:48:39,870 --> 00:48:44,560 Ale v Bělorusku je jich celá řada, je jich tam hodně. 453 00:48:44,680 --> 00:48:52,069 A když je třeba dělat si oko u lidí, tak si Alexandr Grigorjevič na 17. září vždy vzpomene, 454 00:48:52,189 --> 00:48:57,367 a když si myslí, že dobytek je možné ignorovat, tak na něj zapomíná. 455 00:48:57,487 --> 00:49:00,480 V tomto roce například to bylo takové nijaké. 456 00:49:00,600 --> 00:49:05,752 Když se setkal s pracujícími ve fabrice, tak kolektivu při této příležitosti popřál. 457 00:49:05,872 --> 00:49:09,687 A proč nepopřál celému národu Běloruska? 458 00:49:09,807 --> 00:49:15,859 Protože sleduje jiné cíle. A integrační procesy do jednotného státu jeho cílem nejsou. 459 00:49:15,979 --> 00:49:18,534 Takže co se děje? 460 00:49:19,280 --> 00:49:23,961 Írán tedy nezvládá úkol, který mu byl uložen, 461 00:49:24,081 --> 00:49:28,204 aby se přirozeným způsobem proměnil v centrum koncentrace řízení. 462 00:49:28,324 --> 00:49:29,954 ISIL porazilo Rusko. 463 00:49:30,074 --> 00:49:40,221 Zároveň se tím v tomto regionu Rusko stalo centrem koncentrace řízení 464 00:49:40,341 --> 00:49:47,454 a všichni si povšimli: „Podívejte se! Všechny konfliktní strany, které jsou mezi sebou rozhádané, 465 00:49:47,574 --> 00:49:49,865 ty všechny s Ruskem mluví.“ 466 00:49:49,985 --> 00:49:55,330 Protože Rusko je centrem koncentrace řízení. Takovým státem se měl stát Írán, jenže to nedokázal. 467 00:49:55,450 --> 00:50:00,988 Rusko je odtamtud možné odstranit a někde nějak zatlačit… 468 00:50:01,108 --> 00:50:09,185 Jenže potom vyvstane otázka, má vůbec Írán zdroje na splnění vytyčeného úkolu? 469 00:50:09,305 --> 00:50:13,010 Dokáže zničit Izrael? 470 00:50:13,130 --> 00:50:18,121 A ukazuje se, ano má, ale bude se jednat o Pyrrhovo vítězství, 471 00:50:18,241 --> 00:50:25,226 po kterém bude otázka jeho zformování v centrum koncentrace řízení zcela pasé. 472 00:50:25,346 --> 00:50:29,533 A tak se zase do popředí dostává Rusko. 473 00:50:29,653 --> 00:50:42,015 Jak by tedy mohli zařídit, aby se Rusko změnilo v opici, která bude pro páníčka tahat kaštany z ohně? 474 00:50:42,786 --> 00:50:45,641 Realizací geniálního plánu. 475 00:50:47,163 --> 00:50:50,887 Agentura globálního prediktoru, 476 00:50:51,007 --> 00:50:58,148 která je tam infiltrována v podobě spáčů, bude americkou státní elitou aktivována, 477 00:50:58,268 --> 00:51:02,717 aby provedla provokaci proti Rusku. 478 00:51:02,837 --> 00:51:10,196 Dojde k sestřelení letadla a vše tak bude směřovat ke konfrontaci mezi Ruskem a Izraelem. 479 00:51:10,316 --> 00:51:14,712 Rusko může totiž převálcovat Izrael raz dva. 480 00:51:14,832 --> 00:51:20,693 V Rusku je velké procento židů v řídících funkcích 481 00:51:20,813 --> 00:51:24,790 a úřednictvo jako jeden muž dá Putinovi ultimátum. 482 00:51:24,910 --> 00:51:29,304 Potom Rusko exploduje zevnitř v důsledku barevné revoluce, 483 00:51:29,424 --> 00:51:36,124 kterou povede Gennadij Andrejevič Zjuganov a přestane být subjektem koncentrace řízení, 484 00:51:36,244 --> 00:51:38,819 kterým se naopak stane Írán. 485 00:51:38,939 --> 00:51:46,013 K tomu, aby měl Írán důvod dál jednat, poslouží ten teroristický útok v Ahvázu. 486 00:51:46,819 --> 00:51:54,846 Rusko má tedy místo Íránu zlikvidovat Izrael, 487 00:51:54,966 --> 00:52:02,152 vysloužit si tak plnou odvetu židovské diaspory z celého světa, 488 00:52:02,272 --> 00:52:08,458 zhroutit se jako stát, rozpadnout se na větší počet menších celků 489 00:52:08,578 --> 00:52:14,763 a Írán má přijít k hotovému 490 00:52:17,902 --> 00:52:21,708 a stát se centrem koncentrace řízení. 491 00:52:21,828 --> 00:52:24,402 Jednoduchý a geniální tah. 492 00:52:24,522 --> 00:52:33,930 Buď máme vstoupit do konfrontace s Izraelem kvůli Íránu, nebo s Íránem kvůli Izraeli. 493 00:52:34,050 --> 00:52:40,069 V obou případech Rusko stejně prohraje s následující explozí uvnitř Ruska. 494 00:52:42,347 --> 00:52:50,430 A Putin vymyslel unikátní způsob, jak z této zkušeně rozestavené pasti vyklouznout, 495 00:52:51,042 --> 00:52:54,847 ale není to vyřešeno s konečnou platností. 496 00:52:54,967 --> 00:53:04,542 Putin musí mít v Rusku širokou národní podporu, jestliže jí mít nebude, zalkneme se krví. 497 00:53:05,461 --> 00:53:10,013 My, Rusko jsme odsouzeni k likvidaci. 498 00:53:10,133 --> 00:53:16,983 A když budeme vykládat, že Putin handluje se svou autoritou... A kde se ta autorita vzala? 499 00:53:17,103 --> 00:53:23,566 On tam něco plácá o penzijní reformě, posmrkává nosem, mohl by s tím prý přijít i jindy. 500 00:53:23,686 --> 00:53:26,807 Zalkneme se krví! 501 00:53:37,584 --> 00:53:46,045 Takže to sestřelení sedmnáctého je signál v symbolické rovině: „Žádné obrození Ruska nebude. 502 00:53:46,165 --> 00:53:55,348 Ten let, který jste si naplánovali, bude přerušen v důsledku široké vlny provokací 503 00:53:55,468 --> 00:53:59,106 a do střetu půjdete se svými vlastními spojenci.“ 504 00:53:59,226 --> 00:54:03,834 Jak se to teď pokoušeli vyprovokovat v Sýrii. 505 00:54:03,954 --> 00:54:10,054 Ale máme tu skvělé dnešní prohlášení ruského ministra obrany. Je prostě perfektní. 506 00:54:10,174 --> 00:54:17,345 Přesně tak, jak to řekl, je zapotřebí postupovat. Kdo to nepochopil, já to teď komentovat nebudu. 507 00:54:21,225 --> 00:54:24,343 Ta odpověď byla dost rozsáhlá. 508 00:54:24,463 --> 00:54:30,232 Je tam mnoho souvislostí, nelze prezentovat statický obrázek. 509 00:54:30,352 --> 00:54:34,598 Jedná se o procesy. Co je zajímavého na procesu? 510 00:54:34,718 --> 00:54:44,314 V procesu každá akce jakéhokoliv subjektu řízení ve vztahu k jinému procesu zásadně mění pozice. 511 00:54:44,434 --> 00:54:48,915 To ovšem neznamená, že tyto procesy nejsou ve vzájemné součinnosti. 512 00:54:49,035 --> 00:54:52,109 Jedná se o obrázek, který je neustále v pohybu. 513 00:54:52,229 --> 00:54:57,063 A hodnotíte-li to z hlediska statických obrázků, tak to dopadá: 514 00:54:57,183 --> 00:55:01,012 „Vy jste tehdy něco řekl, a ono se to tak nestalo.“ 515 00:55:01,132 --> 00:55:07,006 Protože tu je akce a protiakce a musíte vidět ten proces, ne obrázek. 516 00:55:07,126 --> 00:55:14,974 To je analytika. Všechny teoretické základy jsou vyloženy, v podstatě by o analytice mohla být napsána kniha. 517 00:55:16,013 --> 00:55:23,808 O tom, co je to analytika jako příručka. Protože všechno, co je dosud o analytice napsáno, je celkem na nic. 518 00:55:26,752 --> 00:55:30,875 Ke druhé otázce od Leonida. 519 00:55:30,995 --> 00:55:38,254 Valeriji Viktoroviči, vy hodně mluvíte o boji státní a globální elity v USA. 520 00:55:38,374 --> 00:55:39,813 Ano. 521 00:55:39,933 --> 00:55:46,395 Nejednou jste upřesňoval, že v USA má efektivní mechanismus řízení v rukou Velká Británie. 522 00:55:46,515 --> 00:55:47,330 Ano. 523 00:55:47,450 --> 00:55:53,462 Proč tedy v Anglii nepozorujeme podobný boj? Vždyť Anglie je také odepisována. 524 00:55:53,582 --> 00:55:59,456 Co anglické státní a globální elitě nabídli výměnou? 525 00:55:59,576 --> 00:56:04,236 Nebo jim ponechají možnost řídit Čínu stejně jako teď USA? 526 00:56:04,356 --> 00:56:12,724 To je zajímavé, ten člověk vše chápe, ale sám sobě si odpovědět na základě vlastní otázky neumí. 527 00:56:12,844 --> 00:56:20,103 Vždyť on sám říká nástroj, náčiní. Co tu máme ve výsledku? 528 00:56:20,223 --> 00:56:26,672 V USA se uvolní velké množství lidí, kteří se dříve podíleli na řízení, 529 00:56:26,792 --> 00:56:29,360 protože už je nikdo nebude potřebovat. 530 00:56:29,480 --> 00:56:32,436 Ten nástroj je odstavován a oni zůstávají bez práce. 531 00:56:32,556 --> 00:56:38,145 USA už nebude v takové míře přítomno po celém světě, budou z nich nezaměstnaní. 532 00:56:38,265 --> 00:56:46,182 A z Velké Británie veškerá ta řídící vrstva, celá ta vrstva odejde a přesune se do Číny. 533 00:56:46,902 --> 00:56:51,975 Jestliže v USA jich zbude jen pár a zbytek bude totálně odepsán, 534 00:56:52,095 --> 00:56:55,505 tak z Velké Británie všichni prostě přejdou do Číny. 535 00:56:55,625 --> 00:57:00,435 Jen se podívejte na dějiny Hongkongu, na dějiny hongkongských bank. 536 00:57:00,555 --> 00:57:06,887 To je velice vypovídající. Jak jsou přesunovány finance z Velké Británie 537 00:57:07,007 --> 00:57:12,408 a jak jsou převáděny procesy řízení z britských bank na ty hongkongské. 538 00:57:12,528 --> 00:57:19,325 Tato suchá čísla vypovídají velice mnoho, velice mnoho o tom, jak je to řízení převáděno. 539 00:57:19,445 --> 00:57:26,243 A ve Velké Británii bude vyřazeno jen tak malé množství lidí, 540 00:57:26,363 --> 00:57:31,083 mám na mysli z řízení, které není žádným nebezpečím. 541 00:57:31,203 --> 00:57:37,180 Zatímco v USA jsou všichni ti lidé rozesetí po všech velvyslanectvích na celém světě, 542 00:57:37,300 --> 00:57:40,838 na vojenských základnách po celém světě, 543 00:57:40,958 --> 00:57:46,547 působí v různých těch neziskovkách po celém světě, ať už jde třeba o filatelisty, nebo o ty… 544 00:57:46,667 --> 00:57:49,401 No jak se zabývají květinami… 545 00:57:49,521 --> 00:57:52,339 - Floristi. - Floristi, je to jedno. 546 00:57:52,459 --> 00:57:54,916 Jsou prostě rozeseti po celém světě. 547 00:57:55,036 --> 00:58:00,514 Jen se podívejte. Velvyslanectví USA jsou po celém světě ta největší. 548 00:58:00,634 --> 00:58:06,528 A jak velkou kulturní výměnu USA se všemi udržují, se všemi státy a najednou je to všechno přebytečné. 549 00:58:06,648 --> 00:58:11,766 A přitom se v současnosti tito lidé zatím všichni podílejí na reálném nadnárodním řízení, 550 00:58:11,886 --> 00:58:14,926 mají v rukou reálné páky řízení. 551 00:58:15,046 --> 00:58:21,133 Oni chápou, že zítra budou zbyteční, jenže dnes ještě sedí u těch řídicích pák a tak se brání. 552 00:58:21,253 --> 00:58:24,653 Pokoušejí se udržet si své stávající postavení. 553 00:58:24,773 --> 00:58:29,594 Když z nich jednoho vytrhnou a řeknou mu: "O tebe se postaráme", 554 00:58:29,714 --> 00:58:31,914 tak okamžitě všechny ostatní zradí. 555 00:58:32,034 --> 00:58:41,226 A jak… Už dávno mohla být Hillary Clintonová odsouzena za protiamerickou činnost, 556 00:58:41,346 --> 00:58:46,186 protože je jí reálně možné připsat špionáž ve prospěch Ruska. 557 00:58:46,306 --> 00:58:49,955 Stačí ten jeden obchod s Uranium One. 558 00:58:50,075 --> 00:58:57,188 A co řekla? Přímo v tomto týdnu na ni zase zaútočili a ona řekla: 559 00:58:57,308 --> 00:59:02,122 „Pánové, já na dno nepůjdu sama. Já to tu všechno nechám explodovat.“ 560 00:59:02,242 --> 00:59:07,609 Jí samotnou je sice možné zlikvidovat, ale ty archívy nikam nezmizí. 561 00:59:07,729 --> 00:59:14,454 Takže tam funguje určitá korporativní solidarita těch, co reálně sedí u řídicích pák. 562 00:59:14,574 --> 00:59:19,803 To je to s čím musí neustále bojovat Trump. On je postupně odstřihává, odstřihává od řízení… 563 00:59:19,923 --> 00:59:25,512 Ale dovedete si představit jak velké je to monstrum speciálně vytvořené k tomu, aby řídilo svět? 564 00:59:25,632 --> 00:59:34,629 A Velká Británie je oproti tomu nic, malé mozkové centrum, které řídí toho biorobota - USA. 565 00:59:35,387 --> 00:59:42,482 Proto samozřejmě ve Velké Británii nemohou vznikat procesy porovnatelné s těmi v USA, 566 00:59:42,602 --> 00:59:45,832 kde spolu bojuje státní elita s tou globální. 567 00:59:45,952 --> 00:59:53,515 A navíc nezapomínejte na jednu věc. V USA je státní elita imperiální. 568 00:59:53,635 --> 01:00:01,823 To je důvod, proč si mnozí myslí, že představitel státní elity Churchill byl představitel té globální. 569 01:00:02,543 --> 01:00:08,638 Britské „Dominium“, britské Společenství národů nepřestalo existovat. 570 01:00:08,758 --> 01:00:18,694 A britská státní elita tak má spoustu míst, kam se může přesunout s ohledem na svou profesionální činnost. 571 01:00:18,814 --> 01:00:26,204 Zatímco americká státní elita je navázána výlučně jen na ten jeden stát, na USA. 572 01:00:26,324 --> 01:00:33,041 Proto tam také hoří takový konflikt s přesahem do celého světa. 573 01:00:36,297 --> 01:00:41,923 Další otázky se týkají událostí na Ukrajině. 574 01:00:42,043 --> 01:00:48,111 Od Gennadije z Luhansku, který vás, Valeriji Viktoroviči, prosí o radu, 575 01:00:48,231 --> 01:00:53,576 jak přesně by měli obyvatelé Luhanské a Doněcké lidové republiky, 576 01:00:53,696 --> 01:00:59,684 bránit sebe a své rodiny před jednáním osob, které provedly převrat po odstranění Zacharčenka? 577 01:00:59,804 --> 01:01:06,788 Co by měli dělat obyčejní lidé? Mnozí tu nepochybují o tom, že šlo o převrat, ale jak tomu máme čelit? 578 01:01:06,908 --> 01:01:10,935 - Máme jít do ulic s plakáty? - To v žádném případě. 579 01:01:11,055 --> 01:01:14,921 Okamžitě by nás obvinili z vlastizrady a označili za spolupracovníky SBU. 580 01:01:15,041 --> 01:01:17,429 Máme se spojit? Ale okolo koho? 581 01:01:17,549 --> 01:01:21,672 Žádného lídra přece nemáme a nikdo ani nedovolí, aby se tu objevil. 582 01:01:21,792 --> 01:01:25,240 Máme tedy sedět a čekat, že se to samo nějak vstřebá? 583 01:01:25,360 --> 01:01:29,998 Nic se nikam nevstřebá, jestliže se o to lidé sami nepostarají. 584 01:01:30,118 --> 01:01:38,099 Ta otázka byla nastolena správně, spojovat se. Ale ne okolo někoho, ale na základě čeho, 585 01:01:39,416 --> 01:01:48,674 na základě Koncepce sociální bezpečnosti, na základě znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů. 586 01:01:48,794 --> 01:02:02,819 V důsledku toho se zformuje masová statistika chování, která bude celkově působit na řízení. 587 01:02:02,939 --> 01:02:13,147 Masová statistika chování vytváří statistickou předurčenost toho, že jedny činy, 588 01:02:13,267 --> 01:02:17,487 jedny kroky budou realizovány a jiné ne. 589 01:02:17,607 --> 01:02:24,399 Ale kvůli tomu musí člověk nastavit svůj život tak, aby bránil zájmy své i své rodiny, 590 01:02:24,519 --> 01:02:28,818 a aby byl v harmonii se zájmy ostatních lidí. 591 01:02:28,938 --> 01:02:35,247 A na základě toho se potom budou spojovat. V Rusku k tomu došlo na nevědomých úrovních 592 01:02:35,367 --> 01:02:42,256 a Rusko potom ze svého středu vyzdvihlo lídra, kterým se stal Vladimir Vladimirovič Putin. 593 01:02:42,376 --> 01:02:47,945 Masová národní podpora je, kromě této nevědomé podpory, ještě podpora na vědomé úrovni, 594 01:02:48,065 --> 01:02:52,349 a tou jsou znalosti Koncepce sociální bezpečnosti. 595 01:02:52,469 --> 01:02:55,467 A potom by vše bylo v pořádku. 596 01:02:57,428 --> 01:03:04,404 Tyto znalosti vám umožní vytvořit statistickou předurčenost jednání. 597 01:03:04,524 --> 01:03:11,155 Nevstupujete do konfliktu, řešíte si své problémy, a ve výsledku ti, kteří provedli státní převrat, 598 01:03:11,275 --> 01:03:17,198 nemohou škodit otevřeně, a nemohou škodit… 599 01:03:18,227 --> 01:03:23,724 Jak bych to, v nepřijatelné kvalitě pro existenci samotného objektu. 600 01:03:23,844 --> 01:03:30,925 Například jako teď, kdy jde veškerá řídící elita proti Putinovi, 601 01:03:31,045 --> 01:03:37,515 ale přesto je stejně nucena pracovat pro zájmy Ruska při plnění svých služebních povinností, 602 01:03:37,635 --> 01:03:41,725 protože se musí podřídit celkové situaci. 603 01:03:41,845 --> 01:03:48,734 A na vzniku stejné situace je zapotřebí pracovat. Víte, ale to neznamená obcházet mítinky. 604 01:03:48,854 --> 01:03:55,035 To je třeba si sednout, učit se a získané znalosti uplatňovat ve svém osobním životě. 605 01:03:55,155 --> 01:04:00,178 A vytvářet tak masovou statistiku chování. 606 01:04:01,142 --> 01:04:09,950 Jen tak můžete nevystavovat sebe ani své příbuzné a známé nebezpečí a přitom řešit problémy ve státě. 607 01:04:10,070 --> 01:04:15,769 A to včetně… Vždyť ti, co provedli ten státní převrat, Pušilin a spol. 608 01:04:15,889 --> 01:04:20,044 jsou rukojmími toho, že musí jednat v určitém směru. 609 01:04:20,164 --> 01:04:26,698 A bude-li masová statistika chování právě taková, tak se jí nijak nedokážou vyhnout. 610 01:04:28,723 --> 01:04:31,616 Vždyť co využíval Stalin? 611 01:04:31,736 --> 01:04:37,480 Když chtěli diskreditovat, přesměrovat proletářskou revoluci ve státě 612 01:04:37,600 --> 01:04:41,312 a stát se novými bojary, tak jim to ideologie nedovolila. 613 01:04:41,432 --> 01:04:46,841 Jestliže národ… A cožpak v tom byl Stalin sám? Ne, udržel to společně s národem. 614 01:04:46,961 --> 01:04:54,146 Teď už takováto jeho role není zapotřebí, protože máme k dispozici horizontální komunikační prostředky. 615 01:04:54,266 --> 01:04:59,676 Dřív bylo vždy zapotřebí mít lídra, jehož řeč otisknou v novinách a o kterého by se lidé mohli opřít. 616 01:04:59,796 --> 01:05:06,491 Teď lidé mohou komunikovat mezi sebou na různých sítích jako Odnoklassniky, Twitter apod. 617 01:05:06,611 --> 01:05:10,426 - Na sociálních sítích. - Ano, kde spolu mohou komunikovat. 618 01:05:10,546 --> 01:05:13,255 To znamená, že se informace mohou šířit. 619 01:05:13,375 --> 01:05:18,733 A šíření určitých informací umožňuje vznik masových statistik chování, 620 01:05:18,853 --> 01:05:22,257 a potom budou nahraní. 621 01:05:22,377 --> 01:05:26,321 Pamatujte si, že vše se děje tím nejlepším možným způsobem 622 01:05:26,441 --> 01:05:29,921 s ohledem na reálnou mravnost a etiku všech účastníků procesu! 623 01:05:30,041 --> 01:05:32,879 Všech účastníků procesu. A nejen těch, kteří… 624 01:05:32,999 --> 01:05:39,231 Když si někdo myslí, že zmocní-li se nějakého křesla, nějaké vývěsky, značky, 625 01:05:39,351 --> 01:05:46,844 jedno čeho, tak má moc ve svých rukou, je úplně vedle, protože nezná zákon času. 626 01:05:46,964 --> 01:05:49,751 Teď už tak řídit nelze. 627 01:05:49,871 --> 01:05:59,472 A reálná moc, to vůbec není ta nejpřitažlivější vývěska, ta nejdůležitější cedulka na kanceláři, 628 01:05:59,592 --> 01:06:05,362 nebo vysoké křeslo, moc je v praxi realizovatelná schopnost řídit 629 01:06:05,482 --> 01:06:09,760 a tuto schopnost řídit je třeba založit na teoretických základech. 630 01:06:09,880 --> 01:06:12,537 Musíte mít příslušné znalosti. 631 01:06:15,779 --> 01:06:26,606 Takže budete-li pracovat tímto způsobem, tak tím vlastně pomůžete i Rusku, 632 01:06:26,726 --> 01:06:34,781 aby dokázalo překonat nápor toho vnitřního majdanu, který vše směřuje k občanské válce, 633 01:06:34,901 --> 01:06:43,340 ke státnímu převratu a občanské válce a k rozčlenění Ruska na množství státečků bez suverenity. 634 01:06:43,460 --> 01:06:49,368 A zároveň tím zachráníte sebe a dojde ke sjednocení světa. 635 01:06:49,488 --> 01:06:55,677 To jen naši nepřátelé si myslí, že sestřelili Rusko v jeho letu, ale to se mýlí. 636 01:06:55,797 --> 01:07:01,905 Rusko je přežije všechny. 637 01:07:06,568 --> 01:07:12,234 Otázka od Taťány a podpořilo ji ještě dalších 52 lidí. 638 01:07:12,354 --> 01:07:18,141 Valeriji Viktoroviči, Porošenko vypověděl smlouvu o přátelství mezi Ukrajinou a Ruskem 639 01:07:18,261 --> 01:07:22,923 a Žirinovskij hned začal mluvit o rozporování ukrajinských hranic. 640 01:07:23,043 --> 01:07:27,906 Jedná se o pokus rozčlenit Ukrajinu, a zachovat tak „líheň banderovců“? 641 01:07:28,026 --> 01:07:36,746 Ano, a dělá to výlučně v rámci zvyšování vnitřního napětí 642 01:07:36,866 --> 01:07:41,287 směřujícího k provedení převratu a rozpoutání občanské války. 643 01:07:41,407 --> 01:07:49,445 Podívejte se na ty zvolené lidi ve Vladimirské oblasti a Chabarovském kraji. 644 01:07:49,565 --> 01:07:58,406 Jsou z LDPR. Ale to jsou přece jen sparingpartneři. Oni nejsou žádní… Ti nemají o řízení ani ponětí. 645 01:08:00,777 --> 01:08:08,091 A všechno co dělali, zapadá jen do jednoho, do ničení Ruska. 646 01:08:08,211 --> 01:08:15,083 Vždyť mají i takového lídra, který neustále požaduje jen jedno, aby Ukrajina byla rozčleněna, 647 01:08:15,203 --> 01:08:21,272 protože dobře ví, že to v budoucnosti znamená pro Rusko trvalé prolévání krve. 648 01:08:21,392 --> 01:08:25,170 Že to znamená, že míra krvavosti budoucích událostí vzroste. 649 01:08:25,290 --> 01:08:27,702 A Ukrajinu tak připraví o muže. 650 01:08:27,822 --> 01:08:37,466 Na začátku 20. století byla Paraguayská válka, díky které v Paraguayi nezbyli muži, 651 01:08:37,586 --> 01:08:43,012 protože dospělí strýčkové posílali bojovat desetileté kluky. 652 01:08:43,132 --> 01:08:49,522 To samé připravují i pro Ukrajinu. Batalion Azov organizuje dětské tábory. 653 01:08:49,642 --> 01:08:58,765 A když se mluví o ztraceném pokolení, protože už to trvá kolik let... 654 01:08:58,885 --> 01:09:01,377 O žádné pokolení nepřijdeme. 655 01:09:01,497 --> 01:09:08,249 Jestliže se na ukrajinské území vrátí ruský svět v plném rozsahu, tak bude všechno obnoveno. 656 01:09:08,369 --> 01:09:13,842 Vzpomeňte si, že když Rudá armáda vstoupila na území Třetí říše, 657 01:09:13,962 --> 01:09:18,246 tak se ukázalo, že všichni Němci byli tajnými antifašisty. 658 01:09:18,366 --> 01:09:22,585 Všichni byli proti nacistické Hitlerově diktatuře. 659 01:09:22,705 --> 01:09:26,186 Nějak podobně to dopadne i na ukrajinském území. 660 01:09:26,306 --> 01:09:30,911 Potom bude třeba normalizovat vzdělávací proces, 661 01:09:31,031 --> 01:09:39,559 aby všechna ta rozezlenost ty děti opustila přirozeným způsobem, 662 01:09:39,679 --> 01:09:48,013 aby jim byla nabídnuta tvůrčí práce, nebo ať se holt dál užírají tou zlobou. 663 01:09:48,133 --> 01:09:56,114 Ale bez následků pro společnost, protože v opačném případě už to bude práce pro policejní orgány. 664 01:09:59,233 --> 01:10:08,615 Dále Sergej prosí okomentovat summit projektu Iniciativa Trojmoří, který se konal 17. září v Bukurešti. 665 01:10:08,735 --> 01:10:12,884 Znamená účast Rakouska v tomto projektu, 666 01:10:13,004 --> 01:10:16,614 že byl zahájen proces převzetí kontroly nad východní Evropou 667 01:10:16,734 --> 01:10:21,166 od amerických a britských státních elit těmi z Rakouska a Německa, 668 01:10:21,286 --> 01:10:24,484 které obvykle jednají ve vzájemné součinnosti? 669 01:10:24,604 --> 01:10:29,602 A také to, že tím byl zahájen proces předání plné kontroly nad daným územím 670 01:10:29,722 --> 01:10:33,820 od atlantického křídla globálního prediktoru tomu euroasijskému? 671 01:10:33,940 --> 01:10:41,253 Znamená to také to, že kurátorství nad banderovským projektem se vrací zpět do Rakouska? 672 01:10:41,373 --> 01:10:49,637 Všechno je to trochu jinak. Problém je v tom, že se o žádné převzetí řízení nejedná. 673 01:10:49,757 --> 01:11:00,439 Visegrádská čtyřka, která teď existuje a Intermarium/Mezimoří Pilsudského 674 01:11:00,559 --> 01:11:05,523 jsou články jednoho řetězce, je to jeden plán. 675 01:11:05,643 --> 01:11:18,186 Mám na mysli to spojení zemí jako Polsko, Maďarsko, Československo, Rumunsko, Moldavsko 676 01:11:20,744 --> 01:11:29,327 a přirozeným způsobem s nimi hraničícího Rakouska, které tam nikdy nefigurovalo zjevně. 677 01:11:30,427 --> 01:11:39,423 Opět si připomeneme Vídeň s knihovnou Habsburků a Prahu jako okultní centrum světového židovstva. 678 01:11:39,543 --> 01:11:50,400 Visegrádská čtyřka a Intermarium jsou pověřeny tím, aby zachovaly kulturní identitu stávající Evropy, 679 01:11:51,356 --> 01:12:04,114 při plném přeformátování staré Evropy a vytvořením nových národů, nových jazyků a nových států. 680 01:12:04,234 --> 01:12:08,172 A tohle musí vydržet do doby, 681 01:12:08,292 --> 01:12:18,145 dokud bude nadnárodní řízení, globální prediktor mít zájem o zachování těchto dvou center, 682 01:12:19,109 --> 01:12:28,875 toho vídeňského s knihovnou Habsburků a pražského centra jako okultního centra světového židovstva. 683 01:12:28,995 --> 01:12:33,174 Ale kvůli tomu musí existovat nějaký silný subjekt. 684 01:12:33,294 --> 01:12:42,459 A vzpomeňme si na to, o čem stále mluvíme, že jakýkoliv stát začíná tehdy, má-li minimálně 10 miliónů obyvatel. 685 01:12:42,579 --> 01:12:49,921 Je tedy třeba vytvořit takový stát, který svou infrastrukturou, svou zdrojovou stabilitou 686 01:12:50,041 --> 01:12:59,034 dokáže zajistit svou existenci v konfliktních, agresivních podmínkách prostředí. 687 01:12:59,154 --> 01:13:08,767 Proto ta opora o dvě moře, o Černé a Baltské, aby ten celek nebyl sevřený. 688 01:13:08,887 --> 01:13:11,415 Jde o dávný proces. 689 01:13:11,535 --> 01:13:17,089 Byl vypracován dlouho před Pilsudským, před tím než ho Pilsudski ohlásil. 690 01:13:17,209 --> 01:13:25,150 Takže jaké převzetí řízení? Probíhá plánovaná práce globálního prediktoru na přeformátování západní Evropy. 691 01:13:25,270 --> 01:13:34,393 A skutečnost, že to teď běží tak neslaně nemastně, souvisí s tím, že byla pozastavena ta migrační vlna. 692 01:13:34,970 --> 01:13:40,142 Cožpak si myslíte, že Orbán je sám o sobě takový frajer? 693 01:13:40,262 --> 01:13:44,021 Prý: „Nebudeme k sobě pouštět migranty.“ 694 01:13:44,681 --> 01:13:52,412 On sám si dokonce může myslet, že takový frajer je, ale celá ta frajeřina musí mít ekonomické jištění. 695 01:13:52,532 --> 01:13:58,023 Vzpomeňte si, jak Hitlera přiváděli k moci a připravovali na válku s Ruskem. 696 01:13:58,143 --> 01:14:04,626 Přestože je okolo Orbána takové pozdvižení, ekonomické procesy u něj běží tak, jak je třeba, 697 01:14:04,746 --> 01:14:08,752 aby mohl být realizován projekt Intermarium. 698 01:14:13,401 --> 01:14:17,611 A ještě jedna otázka od Andreje. 699 01:14:17,731 --> 01:14:22,480 Valeriji Viktoroviči, vy neodpovídáte na nepříjemné otázky. 700 01:14:22,600 --> 01:14:24,873 A kdy to jako mělo být? 701 01:14:24,993 --> 01:14:30,540 Proto mám jen jednu otázku ke Koncepci. Odpovězte na ni poctivě. 702 01:14:30,660 --> 01:14:37,197 Nikdy jsem nelhal, nic si nevymýšlel, ať už si říká, kdo chce co chce. 703 01:14:37,317 --> 01:14:44,680 Vždy odpovídám na všechny otázky poctivě. A pokud o něčem není aktuálně možné mluvit, tak to řeknu přímo. 704 01:14:44,800 --> 01:14:47,678 Á, mimochodem k tomu ohlášení. 705 01:14:47,798 --> 01:14:57,843 V minulém pořadu jsem k tomu Petrovu a Boširovu řekl, že tím hlavním a základním je skutečnost, že tam byli. 706 01:14:57,963 --> 01:15:07,781 Tak mám pokračování. Pamatujete, jak tvrdili, že si objednali nějakou prostitutku? 707 01:15:08,263 --> 01:15:11,771 Tak už se objevila i ta prostitutka. 708 01:15:11,891 --> 01:15:17,961 Ne náhodou vyvolali takový rozruch okolo nějaké Šapirové, která se otrávila, 709 01:15:18,081 --> 01:15:22,912 nebo která se ještě s někým otrávila strychninem v jakési restauraci. 710 01:15:23,032 --> 01:15:30,513 To Putin osobně ji otrávil. Ta věc se má tak, že tento okamžik je třeba mít na zřeteli. 711 01:15:30,633 --> 01:15:36,600 Obzvláště v souvislosti s procesem brexitu na vnitřním britském základu. 712 01:15:36,720 --> 01:15:44,784 Ona při své práci prostitutky porodila někomu dvě děti. 713 01:15:44,904 --> 01:15:48,051 Co to znamená? 714 01:15:48,171 --> 01:15:54,517 Oni ji přes ten vyvolaný skandál plně legalizovali a někomu tím něco vzkázali. 715 01:15:54,637 --> 01:15:58,059 Co to vzkazují, pro nás není vůbec důležité. 716 01:15:58,179 --> 01:16:03,045 My jsme v daném případě diváci na divadle, kteří se dívají a užívají si to. 717 01:16:03,165 --> 01:16:08,306 Všímejte si procesů okolo Šapirové, protože se jedná o závažný řídící manévr. 718 01:16:08,426 --> 01:16:11,264 A pošklebky tu nejsou na místě. 719 01:16:13,019 --> 01:16:20,825 Jde o jeden scénář a ti, kteří v něm spojili Petrova, Boširova a tu prostitutku, 720 01:16:20,945 --> 01:16:24,332 to vše zahrnuli do jednoho scénáře. 721 01:16:24,452 --> 01:16:29,043 Takže ti lidé umí pracovat, je zbytečné se tomu vysmívat. 722 01:16:29,163 --> 01:16:32,105 Andrej pokračuje. 723 01:16:32,225 --> 01:16:37,744 Příkladů davo-„elitářské“ organizace společenství se všude vyskytuje velké množství. 724 01:16:37,864 --> 01:16:43,742 V dějinách lidstva i v divoké přírodě, v rodině, v armádě, ve sportu, v politických stranách, ve vědě. 725 01:16:43,862 --> 01:16:49,162 Každý režisér, ředitel podniku, vedoucí bude pracovat metodou dav a elita. 726 01:16:49,282 --> 01:16:53,728 Není možné realizovat jediný projekt, nejsou-li v něm šéfové a výkonní podřízení. 727 01:16:53,848 --> 01:16:58,130 - To je prověřeno praxí celá tisíciletí. - Skutečně? 728 01:16:58,927 --> 01:17:03,632 A teď uveďte příklady v živé přírodě, v lidských dějinách, 729 01:17:03,752 --> 01:17:10,812 kde váš model řízení a společenské organizace bez davo-„elitářského“ přístupu efektivně fungoval, 730 01:17:10,932 --> 01:17:14,773 nebo přiznejte, že své stoupence pouze vodíte za nos. 731 01:17:14,893 --> 01:17:22,971 Tak především jsou celé lidské dějiny důkazem neefektivnosti davo-„elitářského“ modelu společnosti. 732 01:17:23,091 --> 01:17:30,234 A ten, kdo v tom zajde příliš daleko, když přestoupí určitý rámec, 733 01:17:30,354 --> 01:17:34,333 tak se ten daný subjekt řízení hroutí. 734 01:17:34,453 --> 01:17:37,083 Podívejte se na všechna ta impéria. 735 01:17:37,203 --> 01:17:47,372 Takže oč jde? Lidé prostě neumějí rozlišovat strukturní pyramidu od hierarchie vztahů, 736 01:17:47,492 --> 01:17:53,534 kdy skutečně existuje vedoucí projektu a jeho výkonní podřízení, 737 01:17:53,654 --> 01:18:01,017 ředitel podniku a jeho pracovníci. Jenže to není elita a není to dav. To je záměna pojmů. 738 01:18:01,137 --> 01:18:07,289 Je to jediný pracovní mechanismus. A teď o čem mluvím? 739 01:18:08,747 --> 01:18:16,312 Jestliže se podíváme na systém vzájemné vloženosti v sociální organizaci, 740 01:18:16,432 --> 01:18:23,877 tak uvidíme, že člověk, který může být považován za příslušníka davu v jednom smyslu, 741 01:18:23,997 --> 01:18:27,206 je najednou elitou v jiném smyslu. 742 01:18:27,326 --> 01:18:32,598 Ten, kdo vypadá jako příslušník davu jako zákazník v nějakém obchodě, 743 01:18:32,718 --> 01:18:39,751 může být spisovatelem, malířem, skladatelem, hudebníkem… 744 01:18:39,871 --> 01:18:48,031 Tedy mít takové dovednosti a návyky, které nikdo z ostatních a to včetně ředitele podniku 745 01:18:48,151 --> 01:18:50,287 zvládnout nedokáže. 746 01:18:50,407 --> 01:18:56,091 A z tohoto pohledu je tedy on elitou a ten druhý příslušníkem davu. 747 01:18:57,412 --> 01:19:00,548 Každý člověk je unikátní. 748 01:19:00,668 --> 01:19:06,325 Každý člověk má geneticky podmíněný potenciál. 749 01:19:06,445 --> 01:19:11,029 Úkolem společnosti je vybudovat takovou společnost, 750 01:19:11,149 --> 01:19:16,201 aby si svůj geneticky podmíněný potenciál člověk mohl osvojit v plné míře 751 01:19:16,321 --> 01:19:21,400 a neexistovalo tu to přesvědčení, že vždy musí existovat davo-"elitářská" pyramida, 752 01:19:21,520 --> 01:19:25,554 a že když se někdo narodí jako král, bude králem, 753 01:19:25,674 --> 01:19:30,754 přestože řízení mu nic neříká a svůj stát dovede ke krachu. 754 01:19:32,404 --> 01:19:38,869 V každé pyramidě, v jakékoliv pyramidě jsou lidé, 755 01:19:38,989 --> 01:19:47,947 kteří jsou svými dovednostmi a návyky v jiné oblasti lídry na vrcholu pyramidy. 756 01:19:48,359 --> 01:19:52,651 A všechny tyto pyramidy jsou do sebe vzájemně vložené. 757 01:19:53,531 --> 01:20:03,380 A pouze normální lidské antidavo-„elitářské“ vztahy umožňují bezkonfliktně využít 758 01:20:03,500 --> 01:20:08,992 ty znalosti, dovednosti a návyky vzájemně mezi sebou. 759 01:20:09,112 --> 01:20:18,097 Aby zemědělec normálně pěstoval obilí, krejčí normálně šil oděvy 760 01:20:19,363 --> 01:20:26,571 a podnik na výrobu látek mu dodával látky, průmyslové podniky vyráběly stroje, 761 01:20:26,691 --> 01:20:34,496 které by ty látky tkaly a takto to všechno mezi sebou bylo propojeno, sladěno. 762 01:20:34,969 --> 01:20:46,110 A ta skutečnost, že hlavní pracovní sílu celá staletí udržovali ve tmě a v nevědomosti, 763 01:20:46,230 --> 01:20:50,209 byla podmíněna uplatňovanými technologiemi. 764 01:20:50,329 --> 01:20:56,097 Tenkrát bylo možné tvrdit, že se jedná o přirozený stav věcí, to davo-„elitářské“ zřízení, 765 01:20:56,217 --> 01:20:58,847 protože: "Vy jste jen hloupá lůza" apod. 766 01:20:58,967 --> 01:21:06,660 Jen si vzpomeňte, kolik států se zhroutilo, když se k lidem začali chovat s nadkritickou tvrdostí. 767 01:21:06,780 --> 01:21:10,429 Došlo k povstání a kde je konec tomu panstvu? 768 01:21:10,549 --> 01:21:14,941 Kde je to panstvo z Ruského impéria, které plakalo: „A nás za co? 769 01:21:15,061 --> 01:21:23,716 My přece tu lůzu neutlačovali tak moc? My jsme přece elita a bez nás u řízení to ubohé Rusko musí kleknout.“ 770 01:21:23,836 --> 01:21:28,750 V čem spočívá podstata bílého projektu? Že Rusko nemá existovat v žádné podobě. 771 01:21:28,870 --> 01:21:35,545 Protože se najednou ukázalo, že ti, koho považovali za dobytek, dav, který se na nic nezmůže, 772 01:21:35,665 --> 01:21:44,321 vybudovali Rusko, SSSR jako velmoc číslo jedna v celém světě a proměnili ho v lídra civilizačního budování. 773 01:21:44,441 --> 01:21:50,566 A předvedli tak, že to oni, co si činí nárok být elitou, byli brzdou jeho rozvoje, 774 01:21:50,686 --> 01:21:55,985 že to oni sami nežili lidsky a nenechali tak žít ani jiné. 775 01:21:56,105 --> 01:21:58,791 Revoluce je z jejich míst vyhodila. 776 01:21:58,911 --> 01:22:03,137 - To nemůže venkovský křupan dokázat? - Ano, a on to dokázal. 777 01:22:03,257 --> 01:22:11,253 Protože davo-„elitářská“ struktura společnosti je nepřirozená. 778 01:22:11,373 --> 01:22:19,340 Samotná organizace společnosti s profesionalismem v různých oblastech 779 01:22:19,460 --> 01:22:26,080 předpokládá úctu k ostatním, antidavo-„elitářský“ vztah. 780 01:22:26,200 --> 01:22:33,178 A že se nějaký davo-„elitář“ povyšuje nad ševce?! 781 01:22:33,298 --> 01:22:36,727 Tak ať chodí bos. 782 01:22:39,587 --> 01:22:45,832 Na čem staví své pohrdání tím ševcem? 783 01:22:46,189 --> 01:22:51,004 Že dokáže šít boty, tak jak on sám by nikdy nedokázal? 784 01:22:51,124 --> 01:22:59,498 Ale ševcova práce je zcela určitě užitečná a co ta jeho? Zpravidla jsou všechny elity parazity na těle národa. 785 01:22:59,618 --> 01:23:06,761 Proto žádné elity v žádném státě a národě nikdy nemají zájem přispívat k prosperitě svého státu. 786 01:23:06,881 --> 01:23:15,405 Ten útok ze strany izraelského státu na naše letadlo je toho reálným ukazatelem. 787 01:23:15,525 --> 01:23:22,503 Izrael se kvůli tomu mohl utopit v krvi, ale jim je to ukradené. 788 01:23:23,438 --> 01:23:29,353 „Přece nebudu myslet na tu lůzu. Já, elitář!“ 789 01:23:32,055 --> 01:23:39,586 Takže jestliže se člověk bez klapek na očích podívá na všechny předchozí civilizace, 790 01:23:39,706 --> 01:23:47,392 tak uvidí, že všechny zahynuly výslovně v důsledku svého tvrdohlavého lpění na davo-„elitářství“. 791 01:23:47,512 --> 01:23:49,352 Uvedu příklad. 792 01:23:50,625 --> 01:23:56,746 Byl natočen takový kreslený film Kolja, Olja a Archimédes. 793 01:23:56,866 --> 01:24:03,555 Je to velice zajímavý film. Když se na něj podívá ten kolega, co položil tu otázku, tak to uvidí názorně. 794 01:24:03,675 --> 01:24:10,571 Vždyť v Syrakusách neměl Archimédes žádné výsadní postavení. 795 01:24:10,691 --> 01:24:15,145 Čím pro ně byl? Geometrem, co má jakési znalosti. 796 01:24:15,265 --> 01:24:21,988 V tom kresleném filmu vystupuje i elitářský generál. Ale taková tam byla realita. 797 01:24:22,108 --> 01:24:30,138 Ten Archimédův talent, jakkoliv byl velký, nebyl v Syrakusách doceňován. 798 01:24:30,258 --> 01:24:37,360 Nebyl mu k ničemu, více si cenili sociálního postavení a on pocházel z lůzy, z davu. 799 01:24:37,480 --> 01:24:44,134 Ale protože jeho návyky byly pro společnost užitečné, tak ho určitým způsobem trpěli. 800 01:24:45,957 --> 01:24:55,070 V Římě Archimédovu hodnotu ocenili a chtěli, aby zůstal naživu. 801 01:24:55,190 --> 01:25:03,977 V Římě se totiž díky svým návykům a dovednostem kterýkoliv otrok mohl stát propuštěncem, 802 01:25:04,097 --> 01:25:09,360 a dokonce členem císařské rodiny, například Flavius Josephus, 803 01:25:09,480 --> 01:25:14,122 a proto také udělalo římské impérium podstatný pokrok ve svém rozvoji.  804 01:25:14,242 --> 01:25:23,064 A stejně tak každá následující sociální státní formace byla nucena vzdávat se 805 01:25:23,184 --> 01:25:30,320 přežitých stupňů degradační davo-„elitářské“ struktury. 806 01:25:30,440 --> 01:25:36,578 A my směřujeme ke zcela antidavo-„elitářské“ společnosti. 807 01:25:36,698 --> 01:25:43,629 Příklad takové antidavo-„elitářské“ společnosti předvedl SSSR za sedmdesát let své existence. 808 01:25:43,749 --> 01:25:50,335 Máme kam a jak směřovat. A my také evolučně postupujeme na základě veškerých předešlých dějin. 809 01:25:50,455 --> 01:25:56,869 A nikoho, kdo tvrdí, že bez davo-„elitářského“ systému lidských vztahů to nejde, 810 01:25:56,989 --> 01:26:00,304 dějiny ničemu nenaučily. 811 01:26:00,424 --> 01:26:05,894 A jak říkal Ključevskij: Historie není učitelkou, ničemu nás neučí, pouze nás za neznalost učiva trestá. 812 01:26:06,014 --> 01:26:11,071 – Že je jen vychovatelkou – Ano, není učitelkou ale vychovatelkou, promiňte, nedořekl jsem to, 813 01:26:11,191 --> 01:26:14,478 která nás pouze trestá za neznalost učiva. 814 01:26:14,598 --> 01:26:19,056 Proto je třeba se z jejích lekcí poučit hned a to tím spíše, že učebnice k tomu existují. 815 01:26:19,176 --> 01:26:26,077 Máte k dispozici práce vnitřního prediktoru. Jsou to skvělé učebnice. Je to velice mocná teorie. 816 01:26:26,627 --> 01:26:34,880 Dozvíte se z nich, jak je možné řídit složité sociální supersystémy, jak vy sami máte řídit. 817 01:26:35,000 --> 01:26:38,908 Jak máte bránit zájmy své a své rodiny. 818 01:26:39,437 --> 01:26:43,091 Cestou vytváření masových statistik chování. 819 01:26:44,015 --> 01:26:56,318 Ale ta masová statistika chování vytvářená zdola může být založena pouze na tvořivém procesu. 820 01:26:56,438 --> 01:27:02,545 Teď namítnou: „A co všechny ty různé revoluce? Nesmyslná povstání?“ 821 01:27:02,665 --> 01:27:08,982 Jen se podívejte, jak dopadají mítinky Navalného. Podívejte se na majdany. 822 01:27:09,102 --> 01:27:13,439 Kolik peněz vyplýtvají na to, aby zorganizovali takové majdany? 823 01:27:13,559 --> 01:27:16,355 Odstraňte tuto podporu a nic z toho nebude. 824 01:27:16,475 --> 01:27:22,132 Lidé se sami organizují pouze na tvořivém základu, na vzájemné úctě jeden ke druhému. 825 01:27:22,252 --> 01:27:26,589 Pouze tak jsou lidé ochotni spolu spolupracovat. 826 01:27:27,634 --> 01:27:30,935 Co proto chci říci? 827 01:27:31,055 --> 01:27:41,086 Jestliže chcete ubránit zájmy své a své rodiny, tak se učte, učte a ještě jednou učte řídit skutečným způsobem. 828 01:27:41,206 --> 01:27:47,607 Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Čtěte analytické zprávy. 829 01:27:47,727 --> 01:27:55,028 Zvyšujte míru svého chápání procesů řízení. Řešte to vše v zájmu svém a své rodiny. 830 01:27:55,148 --> 01:28:00,702 To byla poslední otázka? Přeji vám mírové nebe nad hlavou, do příštích setkání. 831 01:28:00,822 --> 01:28:03,591 Přeji vám štěstí, na shledanou. 832 01:28:03,711 --> 01:28:13,485 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .