1 00:00:08,785 --> 00:00:12,015 Fond konceptuálních technologií uvádí 2 00:00:14,164 --> 00:00:25,158 Analytický pořad Otázka-odpověď Materiály Koncepce sociální bezpečnosti v češtině a slovenštině naleznete na adrese: leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru 3 00:00:25,278 --> 00:00:29,498 Dobrý den Valeriji Viktoroviči. Dobrý den. 4 00:00:29,618 --> 00:00:33,708 Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. 5 00:00:33,828 --> 00:00:38,145 Dnes je 01.10.2018. 6 00:00:38,265 --> 00:00:44,477 Začneme událostí, o které celý minulý týden mluvila federální média. 7 00:00:44,597 --> 00:00:48,785 Otázku o této události pokládá Alexandr. 8 00:00:48,905 --> 00:00:55,247 Valeriji Viktoroviči, právě (ten den) probíhá Valné shromáždění OSN, 9 00:00:55,367 --> 00:01:00,422 kde vystupují hlavy takových států jako USA, Írán, Turecko, Francie, 10 00:01:00,542 --> 00:01:06,434 ale Putin tam z nějakého důvodu nejel, místo něho se tam účastní Lavrov. Proč? 11 00:01:06,554 --> 00:01:13,224 Tak především je třeba si uvědomovat, že Valné shromáždění není tím formátem, 12 00:01:13,344 --> 00:01:17,395 kde by byla přítomnost všech hlav států přísně povinná. 13 00:01:17,515 --> 00:01:24,982 Jedná se o pracovní formát nadnárodní korekce řízení každého jednotlivého státu. 14 00:01:25,102 --> 00:01:33,083 Takže je-li osobní přítomnost našeho gosudara na Valném shromáždění nutná, 15 00:01:33,203 --> 00:01:39,319 je-li zapotřebí zapůsobit výslovně jeho účastí, tak tam jede. 16 00:01:39,439 --> 00:01:48,135 A jestliže taková potřeba nevyvstala, tak řeší jiné záležitosti, jako třeba summit SNS 17 00:01:50,609 --> 00:01:59,161 v Baku, to jsou velice důležité záležitosti, které v podstatě kromě něho nikdo vyřídit nemůže. 18 00:01:59,281 --> 00:02:06,393 A že tam jel Sergej Viktorovič Lavrov? To je zcela objektivní. 19 00:02:07,293 --> 00:02:12,469 Co je třeba v této souvislosti říci? 20 00:02:13,047 --> 00:02:22,402 Jaký je stát, takový je ten, kdo ho řídí a jeho ministři. 21 00:02:22,522 --> 00:02:29,409 Vezměme si třeba světlonoše demokracie a svobody, 22 00:02:29,529 --> 00:02:34,778 tentokrát to tedy výjimečně nebudou USA, ale „nezávislá“ Ukrajina. 23 00:02:34,898 --> 00:02:46,769 Když přijížděl její ministr zahraničí Klimkin, tak ho uvítal náměstek ministra. 24 00:02:46,889 --> 00:02:49,405 Co je to za úroveň? 25 00:02:49,525 --> 00:02:58,567 A když do USA přijel Porošenko, tak se šel poklonit hrobu McCaina. 26 00:02:58,687 --> 00:03:07,406 Víte, to nejsou žádné podružné věci, 27 00:03:08,885 --> 00:03:20,972 nad kterými jen mávnete rukou, které jsou prostě jen směšné či nejapné. 28 00:03:21,904 --> 00:03:25,858 Jde o velice významný ukazatel. 29 00:03:25,978 --> 00:03:36,531 Stát, který byl vyzbrojen křižníky, teď s nadšením, s nadšením přijímá dvě opotřebované lodě. 30 00:03:36,651 --> 00:03:45,596 Jeho ekonomika byla na úrovni NSR, byla plně srovnatelná s ekonomikami západního světa, 31 00:03:45,716 --> 00:03:49,775 a teď je na úrovni jakési banánové republiky. 32 00:03:49,895 --> 00:03:56,108 A právě to vyvolává u všech „svidomých“ divoké nadšení. 33 00:03:57,136 --> 00:04:02,923 A proč mluvím o Klimkinovi a Porošenkovi? 34 00:04:03,340 --> 00:04:11,313 Abych na úrovni Sergeje Viktoroviče Lavrova, našeho ministra zahraničí předvedl, 35 00:04:11,433 --> 00:04:18,031 nakolik jsou tito lidé zastupující ukrajinskou státnost bezvýznamní 36 00:04:18,151 --> 00:04:25,361 a nakolik je bezvýznamný tento ukrajinský stát v globálních světových procesech. 37 00:04:27,707 --> 00:04:39,698 Všichni víme, že Putin je konceptuálně mocný gosudar, že Rusko představuje jinou civilizaci, 38 00:04:39,818 --> 00:04:47,413 že Putin zastupuje její zájmy a uplatňuje nadnárodní řízení výslovně v zájmu Ruska. 39 00:04:47,533 --> 00:04:53,070 A jeho ministr zahraničí je stejný. 40 00:04:54,806 --> 00:05:06,250 Mnohé vzrušilo, když Lavrov řekl, že přechod na národní měny povede k pádu USA. 41 00:05:06,370 --> 00:05:12,230 Jak něco takového mohl říci? Co si to vůbec dovoluje? 42 00:05:12,350 --> 00:05:17,598 A on si dovoluje přesně to, co si dovolit může. 43 00:05:17,718 --> 00:05:27,270 V rámci Valného shromáždění měl na rozdíl od Klimkina Lavrov velice důležitou schůzku. 44 00:05:27,390 --> 00:05:31,142 Setkal se tam s Henry Kissingerem. 45 00:05:31,262 --> 00:05:38,593 S člověkem, který se reálně podílí na procesech nadnárodního řízení 46 00:05:38,713 --> 00:05:42,132 a jehož sociální postavení je takové, 47 00:05:42,252 --> 00:05:51,582 že se tajemník ústředního výboru Komunistické strany Číny nestydí za ním nosit polštářek, 48 00:05:51,702 --> 00:05:55,911 na kterém bude při jednání sedět. 49 00:05:56,031 --> 00:06:04,778 Jen uvažte postavení toho člověka, který nesl Kissingerovi polštářek, tajemník ústředního výboru KSČ! 50 00:06:04,898 --> 00:06:10,773 Měl mít jednání se Si Ťin-pchingem a tajemník ÚV KSČ mu nesl ten polštářek. 51 00:06:10,893 --> 00:06:15,727 To je tedy úroveň postavení člověka, se kterým se setkal Lavrov. 52 00:06:15,847 --> 00:06:23,511 Lavrov se setkal s člověkem, který realizuje řízení na takové úrovni! 53 00:06:23,631 --> 00:06:33,044 A vrchol rozletu a možností ukrajinského ministra zahraničí je setkat se s náměstkem ministra. 54 00:06:33,960 --> 00:06:40,330 Lavrov se setkal s Kissingerem, který realizuje nadnárodní řízení. 55 00:06:40,450 --> 00:06:48,826 A Porošenko se zatím klaněl McCainovi. Je to absolutní nula. 56 00:06:49,875 --> 00:06:53,393 McCain zemřel a hotovo. 57 00:06:53,513 --> 00:06:59,627 Jenže to byl Porošenkův idol, kterému se musí klanět. 58 00:07:02,090 --> 00:07:07,727 A když přijel do USA Lavrov, měl s ním schůzku Trump. 59 00:07:08,755 --> 00:07:13,240 Znovu opakuji, že Klimkin se setkal s náměstkem ministra. 60 00:07:13,360 --> 00:07:22,457 Já to neříkám proto, abych ještě víc zadupával Klimkina a Porošenka s Ukrajinou do země, 61 00:07:22,577 --> 00:07:25,317 chci tím jen zdůraznit, 62 00:07:26,160 --> 00:07:32,847 že není běžné, aby se ministr zahraničí setkával s takovými lidmi. 63 00:07:33,464 --> 00:07:37,599 A když, tak ta setkání nebývají bezdůvodná. 64 00:07:37,719 --> 00:07:41,796 Proto říká-li něco Lavrov, 65 00:07:42,330 --> 00:07:48,461 tak to říká na základě určité dohody dosažené 66 00:07:48,581 --> 00:07:54,839 s ostatními účastníky nadnárodního řízení operujícími na globální úrovni. 67 00:07:55,620 --> 00:08:01,793 Chápete? Tady nejde o žádnou státní elitu. Významově se jedná o globální úroveň. 68 00:08:01,913 --> 00:08:09,446 A odtud pramení veškerá ta nenávist k Lavrovovi, kterou neustále chrlí třeba Žirinovskij. 69 00:08:10,309 --> 00:08:19,938 Žirinovskij je tak plný nenávisti k Lavrovovi, protože hájí zájmy Ruska na takové úrovni a tak kvalitně. 70 00:08:20,390 --> 00:08:30,224 Lavrov je absolutní profesionál, takže se s ním scházejí ministři i prezidenti ostatních států 71 00:08:30,580 --> 00:08:37,404 a také se s ním se sešel člověk, se kterým se setkat pokládá za čest jakýkoliv prezident, 72 00:08:37,524 --> 00:08:43,268 protože to zvyšuje jeho význam a prestiž, s Kissingerem. 73 00:08:44,502 --> 00:08:53,684 Takže se ptám, proč by měl Putin jezdit na Valné shromáždění, kde jsou řešeny pracovní otázky, 74 00:08:53,804 --> 00:09:01,065 kde na všechno, co by tam mohl udělat, stačí jeho ministr, zatímco Putin potřebuje být tam, 75 00:09:01,185 --> 00:09:07,675 kde se to bez něj neobejde, kde musí být přítomen z titulu svého postavení. 76 00:09:07,795 --> 00:09:14,851 Takto funguje skutečné státní řízení a všechno s tím spojené. 77 00:09:14,971 --> 00:09:25,524 Rusko je hráčem na globální aréně, je subjektem globální politiky, 78 00:09:25,644 --> 00:09:30,668 uplatňuje svou politiku a máme ministra zahraničí, 79 00:09:30,788 --> 00:09:37,843 který plně odpovídajícím způsobem realizuje globální politiku Ruska a na odpovídající úrovni. 80 00:09:37,963 --> 00:09:43,373 Jeho role a jeho autorita jsou ve světě uznávány. 81 00:09:43,493 --> 00:09:50,703 A odtud také pramení veškerá ta nenávist podpindosníků v Rusku k Lavrovovi a požadavek ho vyměnit. 82 00:09:54,664 --> 00:10:02,765 V souvislosti s tím, o čem jste teď mluvil, tu máme další otázku od Andreje 83 00:10:02,885 --> 00:10:06,372 týkající se prestiže hlavy státu. 84 00:10:06,492 --> 00:10:11,677 Co je špatně se závodem mistrovství světa jezdců Formule 1? 85 00:10:11,797 --> 00:10:17,206 Závody mistrovství probíhají po celém světě, ale pouze ta etapa v Rusku je pozoruhodná tím, 86 00:10:17,326 --> 00:10:27,011 že se s jezdci osobně setkává a potom jim i předává vítězné ceny přímo prezident státu, 87 00:10:27,131 --> 00:10:30,322 kde probíhá příslušný etapový závod. 88 00:10:30,442 --> 00:10:35,015 Je mi to záhadou, neboť hlavy USA, Číny, Německa, Velké Británie a Francie to nedělají. 89 00:10:35,135 --> 00:10:38,873 Proč je řadové sportovní události prokazována taková čest? 90 00:10:38,993 --> 00:10:45,559 Tak zaprvé se nejedná o řadovou sportovní událost a nejde zde o čest, ale o hluboký řídící smysl. 91 00:10:45,679 --> 00:10:52,020 Kdy se u nás začalo se závody Formule 1? Zde se uvádí, že před pěti lety. 92 00:10:52,140 --> 00:11:04,557 No prosím, do té doby se tady v Rusku nekonala. Formule 1 je výlučně západní druh sportu, 93 00:11:04,677 --> 00:11:14,040 na který je navíc orientován vyšší establishment, a který v televizi sledují milióny diváků 94 00:11:14,160 --> 00:11:18,155 a tisíce se jich účastní přímo závodu. 95 00:11:18,275 --> 00:11:28,892 Jedná se o určitou prestiž. Rusko dosáhlo toho, že se teď jedna z etap Formule 1 koná v Rusku. 96 00:11:29,012 --> 00:11:33,039 Pamatujete si na jeden z těch aspektů, 97 00:11:33,159 --> 00:11:41,622 o kterém jsem mluvil v souvislosti s Putinovou účastí na svatbě rakouské ministryně zahraničí? 98 00:11:41,742 --> 00:11:48,662 A to nemluvím o těch ostatních. Mluvili jsme tenkrát jen o jednom a teď se k němu zase vrátíme. 99 00:11:48,782 --> 00:11:52,294 Na Západě existuje takový pojem jako celebrita. 100 00:11:52,414 --> 00:11:58,531 To jsou lidé, ke kterým je přitahována určitá pozornost. 101 00:11:58,651 --> 00:12:05,796 Jsou to proslulé osoby a už jen tím, že se někde objeví, vytvářejí zprávy. 102 00:12:05,916 --> 00:12:08,174 A teď si to vezměte. 103 00:12:08,294 --> 00:12:16,951 Celý západní svět, ten establishment angažovaný v řízení, je stále dokola informován o tom, 104 00:12:17,071 --> 00:12:24,119 že Rusko je stejným účastníkem globálního procesu takzvaného „civilizovaného“ světa 105 00:12:24,239 --> 00:12:26,819 jako všechny ostatní státy. 106 00:12:26,939 --> 00:12:33,023 A Putin schválně svou přítomností poutá pozornost na tuto akci. 107 00:12:33,143 --> 00:12:38,648 Není to nic, co by potřebovaly všechny státy, ale z našeho hlediska to nyní potřebné je. 108 00:12:38,768 --> 00:12:44,660 A i když Putin trošku ztrácí… Někteří přece mají za to, že… 109 00:12:44,780 --> 00:12:50,736 Jak to bylo formulováno? Že jim prý prokazuje přílišnou čest ve smyslu, že je to pod jeho úroveň. 110 00:12:50,856 --> 00:12:59,351 Putin přichází o trošku svého ratingu, ale buduje tím stabilitu při prosazování své politiky, 111 00:12:59,471 --> 00:13:05,105 při realizaci svého řízení ve vztahu k celému západnímu světu. 112 00:13:05,225 --> 00:13:13,303 Vytváří tak určitou informační základnu, možnosti spolupráce s Ruskem, 113 00:13:13,423 --> 00:13:17,095 možnosti dohodnout se s Ruskem. 114 00:13:17,215 --> 00:13:21,500 Jedná se o velice důležitou akci, o kterou se postaral Putin, 115 00:13:21,620 --> 00:13:28,057 když prosadil vybudování závodního okruhu i to, aby se u nás ta etapa konala. 116 00:13:28,177 --> 00:13:32,461 Mohli jsme postavit závodní okruh, ale nemuseli nás vůbec zařadit do etap. 117 00:13:32,581 --> 00:13:38,022 A pokaždé tím dává najevo: „Podívejte se, pánové, koná se to i v Rusku! 118 00:13:38,142 --> 00:13:41,591 V Rusku, které jste považovali za outsidera.“ 119 00:13:41,711 --> 00:13:48,535 Vždyť všechna sportovní utkání na světě sledují stejný cíl: 120 00:13:48,655 --> 00:13:54,972 olympiáda, mistrovství světa ve fotbale, spartakiáda, i všechny ostatní sportovní akce. 121 00:13:55,092 --> 00:14:03,202 Jedná se o zkušené řízení, o zkušené plnění řídících úkolů Ruska ve vztahu k západnímu světu. 122 00:14:03,742 --> 00:14:11,715 To je třeba si uvědomovat. Mimochodem vždyť i po mistrovství světa ve fotbalu ceny předával Putin. 123 00:14:11,835 --> 00:14:23,108 A povšimněte, že Putinovi nelze vytýkat, že by tak přicházel o svou vážnost. 124 00:14:23,228 --> 00:14:32,578 On předvádí novou politiku chování hlavy státu. Putin může na jakémkoliv turnaji v klidu přijít ke sportovcům. 125 00:14:32,698 --> 00:14:37,464 Když se v Baku konala ta… 126 00:14:38,043 --> 00:14:46,272 …no ta meziregionální konference Rusko-Ázerbájdžán, tak navštívil judisty a pobesedoval s nimi. 127 00:14:46,392 --> 00:14:50,387 Dokonce něco pošeptal jednomu ze sportovců. 128 00:14:50,507 --> 00:14:53,442 Chápete? Pro něj je to určitá norma, 129 00:14:53,562 --> 00:14:59,999 norma, která by znamenala katastrofu pro rating jakéhokoliv západního lídra. 130 00:15:00,119 --> 00:15:06,074 Zatímco u Putina je to chování, které k němu jen přitahuje pozornost 131 00:15:06,194 --> 00:15:09,899 a opakuji, že mu to umožňuje řešit otázky řízení. 132 00:15:10,019 --> 00:15:16,521 On si vybudoval svůj styl chování, který není možné… Stejně jako Rusko… Jak to bylo? 133 00:15:16,641 --> 00:15:24,140 Rozumem Rusko nepochopíš, společným metrem nepoměříš, Rusko je vždycky k Bohu blíž, buďto v něj věříš, nebo nevěříš. 134 00:15:24,260 --> 00:15:27,805 Stejné je to s Putinem, na něj společné měřítko neplatí. 135 00:15:27,925 --> 00:15:31,437 - Rozumem… - No západním rozumem Rusko nikdy nepochopí. 136 00:15:31,557 --> 00:15:39,346 A stejně tak západním rozumem nikdy nepochopí Putina a západním metrem nepoměří, on se chová jinak! 137 00:15:43,524 --> 00:15:47,864 K dalšímu tématu. Otázka od Michaila. 138 00:15:47,984 --> 00:15:56,222 Valeriji Viktoroviči, v poslední době velmi často vidím v různých elaborátech mnohých „expertů“ (v uvozovkách), 139 00:15:56,342 --> 00:16:03,326 jak dělají z Trumpa jakéhosi amerického vlastence vedoucího boj s globalisty, 140 00:16:03,446 --> 00:16:09,498 které zastupuje Hillary Clintonová a její tým. Všechno je to tedy obráceno vzhůru nohama. 141 00:16:09,618 --> 00:16:14,995 Státní elitu nazývají globalisty. Mám otázku, proč to takto probíhá? Co to má být? 142 00:16:15,115 --> 00:16:20,685 Záměrná dezinformace globálního prediktoru, nebo je to prostě úroveň chápání daných „odborníků“? 143 00:16:20,805 --> 00:16:24,234 Mám takový dojem, že těmto analytikům někdo tuto myšlenku vnuknul 144 00:16:24,354 --> 00:16:27,732 a oni jen jak na běžícím pásu na různá témata chrlí jalové články, 145 00:16:27,852 --> 00:16:31,693 které všechny spojuje jediný postulát, že Trump bojuje s globální elitou, 146 00:16:31,813 --> 00:16:35,987 aby to po určité době bylo vnímáno jako samo sebou se rozumějící. 147 00:16:36,107 --> 00:16:43,806 Platí jedno i druhé, je to řídící manévr globálního prediktoru i úroveň porozumění procesům řízení těmito analytiky. 148 00:16:43,926 --> 00:16:49,567 Skutečně jim vnukli myšlenku, o které teď vášnivě debatují, 149 00:16:49,687 --> 00:16:56,486 aniž by si uvědomovali jednoduchou věc, a to je zacílenost každého procesu. 150 00:16:56,606 --> 00:17:01,192 Co a jak spolu vzájemně souvisí. Tak pro začátek. 151 00:17:01,312 --> 00:17:08,008 Co je v politice a řízení důležité? Jaké řízení je nejlepší? 152 00:17:08,128 --> 00:17:12,560 To, které není vidět, které probíhá jakoby samo o sobě. 153 00:17:12,680 --> 00:17:17,473 A musíte-li už provést prudký manévr, tak to uděláte tak, 154 00:17:17,593 --> 00:17:23,799 aby veškeré negativum z tohoto manévru odskákala druhá strana. 155 00:17:23,919 --> 00:17:31,643 V době války, když vedete válku na šesté prioritě, tak ten manévr vypadá tak, 156 00:17:31,763 --> 00:17:39,539 že si průzkumné diverzní skupiny obléknou uniformu nepřítele 157 00:17:39,659 --> 00:17:46,291 a v podobě nepřátelských vojáků provedou nějakou operaci, 158 00:17:46,411 --> 00:17:59,053 která vyvolá velký poprask, rozruch, aby negativní stránka té akce byla připsána nepřátelské straně. 159 00:17:59,173 --> 00:18:08,214 Není-li možné to provést pomocí převlečení, tak to zařídíte tak, 160 00:18:08,334 --> 00:18:15,030 že dojde-li k nějakému zločinu, obviníte z něj protivníkovu stranu. 161 00:18:15,150 --> 00:18:25,220 Například když se útvar polských důstojníků, takový útvar existoval, dostal do zajetí hitlerovského Německa. 162 00:18:25,340 --> 00:18:29,945 Němci je postříleli a obviněno z toho bylo Rusko. 163 00:18:30,065 --> 00:18:35,956 Pěkné, že? Jenže na tom potom byla postavena určitá politika, 164 00:18:36,076 --> 00:18:47,658 která dosud hraje velkou roli v mezistátních vztazích, při budování nadnárodního řízení. 165 00:18:47,778 --> 00:18:56,048 Proto bylo velice důležité dosáhnout toho, aby se Rusko bezdůvodně z toho zločinu kálo 166 00:18:56,168 --> 00:19:02,059 a vzalo na sebe za něj vinu. 167 00:19:02,179 --> 00:19:05,627 Proč o tom mluvím? 168 00:19:05,747 --> 00:19:17,264 To, co teď probíhá s ohledem na přestavbu USA, bude mít dlouhodobé dopady, 169 00:19:17,384 --> 00:19:22,182 následky z provádění tohoto manévru. 170 00:19:22,302 --> 00:19:30,193 A na koho má dopadnout ten negativní efekt, kdo si to má odskákat, tu zpětnou reakci? 171 00:19:30,313 --> 00:19:34,027 Očividně ne ten, kdo ten proces spustil. 172 00:19:34,147 --> 00:19:40,968 A tak potřebuje ukázat, že není jeho původcem, že je to naopak zaměřeno proti němu, 173 00:19:41,088 --> 00:19:49,101 a přitom sám nastaví nový systém řízení, takový, který povede k žádoucímu výsledku. 174 00:19:49,221 --> 00:19:53,214 A co se tedy děje? Probíhá to následujícím způsobem. 175 00:19:53,765 --> 00:20:00,126 Podle mne v minulém pořadu byla položena otázka na rozdíl mezi Velkou Británií a USA. 176 00:20:00,246 --> 00:20:06,254 Rozdíl mezi Velkou Británií a USA při přenosu centra koncentrace řízení spočívá v následujícím, 177 00:20:06,374 --> 00:20:09,333 jenom to velice v krátkosti opět připomenu. 178 00:20:09,453 --> 00:20:16,780 Tak zaprvé. Ve Velké Británii se převážná většina lidí v řízení 179 00:20:16,900 --> 00:20:23,588 zabývá řízením na nadnárodní úrovni s globální úrovní významu, 180 00:20:23,708 --> 00:20:33,351 a tak budou prostě jen přemístěni z Velké Británie do Číny, takže jim to nezpůsobí žádné problémy. 181 00:20:33,471 --> 00:20:39,169 K tomu posloužil Hong Kong jako vstupní informační modul. 182 00:20:39,289 --> 00:20:45,379 A je třeba pamatovat na to, že zbylá část britské elity je imperiální elitou, 183 00:20:45,499 --> 00:20:49,263 a nad Britským impériem nikdy nezapadalo slunce. 184 00:20:49,383 --> 00:20:56,644 A tak zbylá britská elita, ta státní je vlastně imperiální 185 00:20:56,764 --> 00:21:03,460 což jí umožňuje rozptýlit se do různých částí světa, 186 00:21:03,580 --> 00:21:07,961 a najít si teplé místečko v zastrčených koutcích Britského impéria. 187 00:21:08,081 --> 00:21:11,587 Takže to pro ně také není v podstatě žádný problém. 188 00:21:11,707 --> 00:21:17,226 Ale USA, které byly nástrojem realizace globální politiky, 189 00:21:17,346 --> 00:21:23,517 kterou uplatňovalo britské centrum koncentrace řízení, dá se říci angloamerické, 190 00:21:26,403 --> 00:21:34,375 mají ten problém, že u nich je řídící globální elita málopočetná, 191 00:21:34,495 --> 00:21:45,204 ale zato mají ohromný kontingent státní elity angažované v konkrétní řídící činnosti po celém světě. 192 00:21:45,873 --> 00:21:55,209 Mají všude početná velvyslanectví, neziskové organizace, různé instituce kulturní spolupráce apod. 193 00:21:55,329 --> 00:22:06,731 Jestliže USA přijdou... Když přijdou o toto své dominantní postavení, 194 00:22:06,851 --> 00:22:16,522 tak ti lidé, kteří teď mají své uplatnění díky této dominanci, budou zbyteční, ocitnou se bez práce. 195 00:22:17,262 --> 00:22:20,766 A jak probíhá ta záměna viníků? 196 00:22:20,886 --> 00:22:32,145 Základním státním prvkem v USA jsou banky, které z celého světa vysávaly zdroje různými metodami. 197 00:22:33,463 --> 00:22:36,646 A to je teď spojováno s USA. 198 00:22:36,766 --> 00:22:45,390 Je úplně vedlejší, že to byla práce globalistů, a že ta vývěska státních institucí je jen vývěskou. 199 00:22:45,510 --> 00:22:51,658 Za všemi kreditně finančními nástroji stojí globalisté. 200 00:22:51,778 --> 00:22:59,373 Globalizace je proces objektivní, ale řízení tohoto objektivního procesu má charakter subjektivní 201 00:22:59,493 --> 00:23:05,384 a globální prediktor ho realizuje podle starozákonní biblické koncepce. 202 00:23:05,504 --> 00:23:09,499 Všechny ty státy a národy jsou pouze nástroji v jeho rukách. 203 00:23:09,619 --> 00:23:14,986 Úkolem USA bylo plnit úlohu celosvětového četníka 204 00:23:15,106 --> 00:23:21,621 a zajišťovat možnost čerpání zdrojů z celého světa, odčerpávat je. 205 00:23:23,422 --> 00:23:29,826 Jenže když bude zajišťovat prosperitu 5%, které spotřebovávají 50%... 206 00:23:29,946 --> 00:23:35,381 Tedy 5% obyvatelstva světa, které spotřebovávají 50% energetických nosičů 207 00:23:35,501 --> 00:23:40,447 a produkují 40% světového odpadu, tak se Pax Americana dlouho neudrží, 208 00:23:40,567 --> 00:23:44,768 protože zdroje na planetě nevystačí, a to není nic, o co by globalisté stáli. 209 00:23:44,888 --> 00:23:50,735 Po zhroucení SSSR byla otázka zhroucení USA jen otázkou času. 210 00:23:50,855 --> 00:23:59,685 A kdyby se povedlo provést rebranding marxismu v Rusku 211 00:23:59,805 --> 00:24:05,252 v roce 1996, tak by už USA dávno byly v procesu přeformátování. 212 00:24:05,372 --> 00:24:10,845 Ale vzhledem k tomu, že se v roce 1996 Jelcin udržel u moci, 213 00:24:11,810 --> 00:24:17,146 a Zjuganovovi se povedlo vyvléknout se z břemene státního řízení, 214 00:24:17,266 --> 00:24:23,158 což si mimochodem odnesl Zjuganovův kurátor Amschel Rothschild oběšením. 215 00:24:24,282 --> 00:24:30,455 Nezvládl svůj úkol a způsobil tím globalistům opravdu závažné problémy, 216 00:24:30,575 --> 00:24:34,987 a proto byl za svou neschopnost potrestán, šlo o věci globálního významu. 217 00:24:35,107 --> 00:24:42,895 A tak posloužil výstražným příkladem, aby jiní viděli, co bude následovat za jejich případnou laxnost. 218 00:24:43,015 --> 00:24:48,071 Trestají své lidi, surově je trestají, kdy si vzpomenou. 219 00:24:48,778 --> 00:24:54,693 Teď to odnášejí bankéři, ale to je trochu jiný aspekt, 220 00:24:54,813 --> 00:25:01,572 který moc nesouvisí s tím, o čem teď mluvíme, ale je to také třeba mít na zřeteli. 221 00:25:01,692 --> 00:25:09,705 Takže přes americké státní řízení Amerika odčerpávala zdroje z celého světa 222 00:25:09,825 --> 00:25:13,980 a odčerpávala je v zájmu globálního prediktoru. 223 00:25:14,100 --> 00:25:16,616 A co je cílem globálního prediktoru? 224 00:25:16,736 --> 00:25:25,489 Dál moci odčerpávat tyto zdroje, ale zbavit se USA v této roli, 225 00:25:25,609 --> 00:25:29,796 uzavřít Státy do sebe, aby je nadále nebylo třeba živit. 226 00:25:29,916 --> 00:25:31,853 Co tedy musí udělat? 227 00:25:31,973 --> 00:25:41,304 Musí vytvořit obrázek, že se jako USA znaveny břemenem své civilizátorské mise 228 00:25:41,424 --> 00:25:45,644 rozhodly stát izolacionisty, uzavřít se do sebe. 229 00:25:45,764 --> 00:25:58,342 Takže všechny zdroje teď budou proudit mimo USA. A tak to vysvětlují: „Ano, to kvůli globalistům…“ 230 00:25:58,462 --> 00:26:03,582 Ve skutečnosti... Ve skutečnosti jak ty zdroje byly z těch států odčerpávány, 231 00:26:03,702 --> 00:26:08,983 budou odčerpávány dál, jenom nebudou směřovat do USA a ten proces jejich přesměrování už probíhá. 232 00:26:09,103 --> 00:26:11,747 Není závislý na globalistech. 233 00:26:11,867 --> 00:26:16,632 Je jenom třeba lidem vytvořit obrázek, že v důsledku izolacionismu 234 00:26:16,752 --> 00:26:23,200 byly USA odříznuty od drancování celého světa. 235 00:26:23,320 --> 00:26:27,908 Ale znovu opakuji, že nástroj v podobě americké státní elity 236 00:26:28,028 --> 00:26:32,899 se stále ještě podílí na procesech globálního řízení, nadnárodního řízení. 237 00:26:33,019 --> 00:26:43,930 A zaměstnanci bank a různých těch velvyslanectví jsou představitelé americké státní elity. 238 00:26:44,050 --> 00:26:54,217 A jestliže banky, které mají vývěsku USA, kde pracují představitelé střední americké třídy, 239 00:26:54,337 --> 00:27:01,193 elity USA, státní elity, jsou těmi, které odebírají ty zdroje z celého světa, 240 00:27:01,313 --> 00:27:05,436 tak jsou to přece jasní globalisté. 241 00:27:05,556 --> 00:27:11,223 Jenže ve skutečnosti je všechny nechají ve štychu, až převedou řízení do jiného centra koncentrace řízení. 242 00:27:11,343 --> 00:27:20,100 A odpovědní za to budou ti, kteří pracovali na tom uzavírání se USA do sebe, 243 00:27:20,220 --> 00:27:24,745 tedy izolacionisti, patrioté, kterým potom budou říkat: 244 00:27:24,865 --> 00:27:30,099 „Vidíte? Vy jste se zbavili toho břemene civilizátorské mise a to jste udělali chybu. 245 00:27:30,219 --> 00:27:34,686 Kdybyste s tou misí pokračovali...“ Tj. musí se zase otevřít, jenže už v jiné kvalitě. 246 00:27:34,806 --> 00:27:39,953 USA prostě musí být přeformátovány pro plnění budoucího úkolu. 247 00:27:40,073 --> 00:27:50,512 Proto musí být za viníka všech budoucích kataklyzmat, katastrof a nepříjemností v USA označeny ty síly, 248 00:27:50,632 --> 00:27:57,745 které čelí globálnímu prediktoru, globální elitě při prosazování nadnárodního řízení Spojenými státy. 249 00:27:57,865 --> 00:28:02,727 Jde o záměnu pojmů, neustále probíhá záměna pojmů. 250 00:28:02,847 --> 00:28:09,478 Kdy řízení realizují jedni a všechny pohlavky inkasují jiní, 251 00:28:09,598 --> 00:28:18,286 aby bylo možné zajistit začlenění tohoto státu už do jiného uspořádání světa. 252 00:28:23,654 --> 00:28:30,180 Jako pokračování tématu o globálním prediktoru tu mám otázku od Dmitrije. 253 00:28:30,300 --> 00:28:38,474 Valeriji Viktoroviči, chce-li GP zcela zlikvidovat Rusko a ponechává mu pouze 15-20 let, jak jste nejednou říkal, 254 00:28:38,594 --> 00:28:42,557 tak jak má v plánu dál rozvíjet planetu? 255 00:28:42,677 --> 00:28:47,925 Vždyť Rusko je zdroj kosmických technologií, velkých vědců, velikých gosudarů, velikých vojáků. 256 00:28:48,045 --> 00:28:54,424 S pomocí Ruska byly vždy řešeny ostré světové krize, které mohly vést k totálnímu vymizení lidstva. 257 00:28:54,544 --> 00:28:58,257 Kým globalisté mohou nahradit ruský národ, národ tvůrců? 258 00:28:58,377 --> 00:29:03,786 Vždyť za celé dějiny řízení světa západní civilizace předvedla, že není schopná efektivně řídit. 259 00:29:03,906 --> 00:29:08,184 Svět se bez Ruska rychle zhroutí, chápe vůbec GP tuto matrici? 260 00:29:08,304 --> 00:29:14,434 GP velmi dobře této matrici rozumí, ale chyba v úvahách toho kolegy, který pokládal otázku, 261 00:29:14,554 --> 00:29:21,095 spočívá v tom, že se ptá, jak bude GP dál rozvíjet svět? 262 00:29:21,215 --> 00:29:28,759 Přitom ten cíl je úplně jiný, žádný rozvoj světa si globální prediktor totiž nepřeje. 263 00:29:28,879 --> 00:29:35,266 A v tomto ohledu všechno, co bylo vyjmenováno jako přednosti Ruska, 264 00:29:35,386 --> 00:29:42,262 jsou z hlediska globálního prediktoru nedostatky a příčina, 265 00:29:42,382 --> 00:29:49,412 kvůli které musí být Rusko zničeno, a to úplně, aby z něho nic nezbylo. 266 00:29:50,467 --> 00:29:55,595 Já jsem nejednou… Když vyzývám, abyste četli práce vnitřního prediktoru, 267 00:29:55,715 --> 00:30:00,266 tak vždy říkám, abyste si pamatovali, že znalosti znamenají moc. 268 00:30:00,386 --> 00:30:06,596 Berte tuto moc do svých rukou, protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe 269 00:30:06,716 --> 00:30:11,277 a v míře svého nepochopení na ty, kteří toho ví a chápou více. 270 00:30:12,101 --> 00:30:27,177 Jenže podstatou naší dnešní technogenní civilizace je to, že ať už si to globální prediktor přeje či ne, 271 00:30:27,297 --> 00:30:36,725 tak se znalosti o řízení společnosti rozbíhají do všech vrstev obyvatelstva 272 00:30:36,845 --> 00:30:44,170 a stávají se dostupné všem lidem na základě jejich mravnosti. 273 00:30:44,290 --> 00:30:51,046 To znamená, že každý člověk z hlediska své mravnosti může zhodnotit, 274 00:30:52,644 --> 00:30:59,122 zda současná koncepce odpovídá dobrým mravům nebo je bezbožná, 275 00:30:59,242 --> 00:31:04,841 když se v ní globální prediktor povyšuje na Boha. 276 00:31:04,961 --> 00:31:09,863 Nalézané artefakty svědčí o tom, 277 00:31:09,983 --> 00:31:17,707 že na planetě Zemi předcházelo dnešní civilizaci minimálně sedm jiných civilizací. 278 00:31:17,827 --> 00:31:27,640 Jejich společný název se zachoval a dostal se k nám i přes Bibli: předpotopní, tedy ty, které existovaly do potopy. 279 00:31:27,760 --> 00:31:35,226 Podstatou všech těch civilizací byla skutečnost, že byly biogenní. 280 00:31:35,346 --> 00:31:45,256 To znamená, že tam výroba zboží a služeb probíhala na úrovni biotechnologií, 281 00:31:45,376 --> 00:31:54,867 což jim umožňovalo zkoncentrovat znalosti do úzké vrstvy jejich nositelů. 282 00:31:57,117 --> 00:32:06,954 Technogenní civilizace umožňuje rozšíření znalostí do celé společnosti, 283 00:32:07,074 --> 00:32:17,755 protože existence technosféry vyžaduje, aby její obsluha měla určitou technickou úroveň a znalosti. 284 00:32:17,875 --> 00:32:21,940 Ty znalosti je tedy potřebné poskytovat lidem. 285 00:32:22,060 --> 00:32:27,186 Budete-li poskytovat znalosti lidem, dokážete udržovat stávající civilizaci 286 00:32:27,306 --> 00:32:31,430 a zajistit si tak svou nadvládu ve světě do budoucna, 287 00:32:31,550 --> 00:32:36,985 jenže zároveň s tím poskytováním znalostí lidem svou nadvládu do budoucna podrýváte. 288 00:32:37,105 --> 00:32:41,857 Takže globální prediktor se proměnil v hada zakousnutého do vlastního ocasu. 289 00:32:41,977 --> 00:32:46,178 Na jedné straně si musí kvůli zachování své dominance ve společnosti 290 00:32:46,298 --> 00:32:53,749 neustále vychovávat řídící vrstvu a poskytovat jí znalosti. 291 00:32:53,869 --> 00:32:57,720 Jestliže ale té řídící vrstvě poskytujete znalosti, tak to znamená, 292 00:32:57,840 --> 00:33:00,023 že se ty znalosti budou šířit mezi lidi. 293 00:33:00,143 --> 00:33:02,615 A budou-li se šířit mezi lidi, 294 00:33:02,735 --> 00:33:10,866 tak pro zajištění svého budoucího dominantního postavení budete muset poskytovat další znalosti. 295 00:33:11,606 --> 00:33:14,733 A do dvacátého století, 296 00:33:14,853 --> 00:33:23,765 dokud nenastoupila změna etalonových frekvencí výměny informací podle zákona času, 297 00:33:23,885 --> 00:33:33,414 jim to vždy dobře fungovalo, protože v minulosti i několik pokolení žilo se stejnými technologiemi. 298 00:33:33,534 --> 00:33:39,669 Jenže ve dvacátém století nastoupila změna etalonových frekvencí 299 00:33:39,789 --> 00:33:43,861 obnovy informací na biogenní a technogenní úrovni. 300 00:33:45,405 --> 00:33:51,783 Lidé se rodí stejnou rychlostí a jedno pokolení se obnovuje za 25 let, 301 00:33:51,903 --> 00:33:57,621 takže obnova informací na biogenní úrovni probíhá také 25 let. 302 00:33:57,741 --> 00:34:03,279 Ale co ta technogenní úroveň? Jen si vezměte třeba telefony. 303 00:34:03,399 --> 00:34:08,654 Ještě mé pokolení muselo volat přes spojovatelku, 304 00:34:08,774 --> 00:34:12,975 a operátorka někde seděla a propojovala příslušné kabely, 305 00:34:13,095 --> 00:34:19,456 potom se objevily telefony s otáčecím kolečkem, potom s knoflíky, potom svazkové telefonní systémy, 306 00:34:19,576 --> 00:34:24,832 potom mobilní telefony a teď tu máme telefony, 307 00:34:24,952 --> 00:34:30,001 které jsou vlastně kumulací velkého množství přístrojů, gadgety, 308 00:34:30,121 --> 00:34:35,994 obsahující fotoaparáty, kamery, diktafony… Na co si jen vzpomenete. 309 00:34:36,114 --> 00:34:38,875 Ano je to kapesní počítač. 310 00:34:38,995 --> 00:34:42,424 Ta rychlost vývoje se stále zrychluje na základě zákona času. 311 00:34:42,544 --> 00:34:49,574 Takže před globálním prediktorem stojí úkol, aby zastavil technický pokrok. 312 00:34:49,694 --> 00:34:59,743 Chce najít rovnovážný bod, kde bude zachována davo-„elitářská společnost, 313 00:34:59,863 --> 00:35:11,397 nezbytné minimum technického zajištění a možnost kontroly všech procesů. 314 00:35:11,517 --> 00:35:18,872 A v tomto ohledu… V kultuře, v malířství existuje takové hnutí prerafaelismus. 315 00:35:18,992 --> 00:35:29,481 To byl právě pokus najít ten bod, kde bude možné zastavit technický pokrok 316 00:35:29,601 --> 00:35:39,607 a zachovat davo-„elitářskou“ společnost, spojit to a zamrazit rozvoj společnosti navěky. 317 00:35:41,939 --> 00:35:47,163 ISIL řeší ten samý úkol. 318 00:35:47,283 --> 00:35:49,534 Ten samý úkol, 319 00:35:49,654 --> 00:36:00,263 kdy je potřebné určité minimum technického zajištění a zachování určitých sociálních vztahů. 320 00:36:00,383 --> 00:36:12,439 Veškerá ta čipizace, veškerá ta elektronizovaná ekonomika, počítačová, má ten samý cíl. 321 00:36:12,559 --> 00:36:19,472 Přičemž otázku nástrojů a co je tím nástrojem možné udělat, ponecháváme poněkud stranou, 322 00:36:19,592 --> 00:36:23,048 o tom jsem ale mluvil při jiných příležitostech. 323 00:36:23,168 --> 00:36:25,885 Co je tedy podstatou jejich snahy? 324 00:36:26,005 --> 00:36:32,507 Chtějí se omezit na jakousi zlatou miliardu, která už se teď zúžila na 500 miliónů, 325 00:36:32,627 --> 00:36:37,265 na miliardu obslužného obyvatelstva a miliardu výpomocného, 326 00:36:37,385 --> 00:36:42,107 která bude obnovovat ekosystém planety Země na těch územích, 327 00:36:42,227 --> 00:36:45,296 kde ve výsledku hospodaření globálního prediktoru… 328 00:36:45,416 --> 00:36:51,520 Vždyť globalizaci přece řídili oni, vše se realizovalo podle jejich plánů. 329 00:36:51,640 --> 00:36:56,654 Jestliže teď tedy máme někde ekologickou katastrofu, tak je výsledkem řízení globálního prediktoru. 330 00:36:56,774 --> 00:36:59,987 Ve výsledku řízení globálního prediktoru stojíme na hraně 331 00:37:00,107 --> 00:37:04,492 globální ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy, které se potřebujeme vyhnout. 332 00:37:04,612 --> 00:37:10,479 Východisko, které vidí globální prediktor, je zmrazení rozvoje společnosti. 333 00:37:10,599 --> 00:37:16,281 Omezit počet obyvatelstva na planetě maximálně na 3 miliardy, kterých je tu teď 7…. 334 00:37:17,227 --> 00:37:19,181 No tak už 8. 335 00:37:19,301 --> 00:37:24,572 Přičemž minimálně 1 miliarda z toho má být pouze výpomocné obyvatelstvo, 336 00:37:24,692 --> 00:37:33,202 které má žít v ekologicky problémových oblastech a obnovovat v nich svou činností ekologii, 337 00:37:33,322 --> 00:37:39,271 svým životem na nich, svou biologickou činností, vůbec ne pomocí technologií, 338 00:37:39,391 --> 00:37:46,653 což je velice dobře znázorněno ve filmech, jako je Šílený Max, prostě posttechnokratická společnost. 339 00:37:46,773 --> 00:37:53,186 A těch 500 miliónů vládnoucích má žít s přijatelnou úrovní komfortu, 340 00:37:53,306 --> 00:37:58,175 na jakou si zvykli za této technologické úrovně a obsluhovat je má ta miliarda... 341 00:37:58,295 --> 00:38:05,325 Tedy zatím miliarda, protože v budoucnu už možná vůbec živou obsluhu potřebovat nebudou. 342 00:38:05,968 --> 00:38:09,697 A proč? Protože probíhá robotizace. 343 00:38:09,817 --> 00:38:16,590 Ta miliarda lidí by měla zajišťovat určitý technologický proces v podnicích, 344 00:38:16,710 --> 00:38:25,257 které budou zajišťovat technologickou úroveň života těch 500 miliónů a plnit funkci lokajů, 345 00:38:25,377 --> 00:38:34,387 podávat páníčkům Tea at Five o'clock tedy čaj o páté v tradici Velké Británie. 346 00:38:36,291 --> 00:38:42,155 Takže tato vrstva miliardová nebo půlmiliardová může být zbytečná. 347 00:38:42,275 --> 00:38:49,305 Proto taková pozornost k robotům, kteří by se svými kvalitami maximálně přibližovaly lidem. 348 00:38:49,425 --> 00:39:00,415 Wild West se jmenoval ten seriál o robotech, se kterými si můžete dělat co chcete? Ten západní? 349 00:39:00,535 --> 00:39:04,222 Nebo se to jmenovalo Divoký Západ (WestWorld)? Nějak tak se ten seriál jmenoval. 350 00:39:04,342 --> 00:39:12,734 Chtěli by roboty, které by plně nahradily živé lidi, a staly se tou mezivrstvou mezi těmi stády lidí, 351 00:39:12,854 --> 00:39:19,800 které by obnovovaly ekologii na planetě Zemi, aby se tam v budoucnu mohlo přesunout těch 500 miliónů vyvolených, 352 00:39:19,920 --> 00:39:27,021 kteří by se díky rozvoji medicíny sami chtěli stát prakticky nesmrtelnými, 353 00:39:27,141 --> 00:39:28,409 bohy. 354 00:39:29,001 --> 00:39:32,164 Jak se to odráží ve starořeckých mýtech. 355 00:39:34,504 --> 00:39:44,946 Takže v míře rozvoje robotické techniky a automatizace výroby bude potřeba té mezivrstvy klesat, 356 00:39:45,066 --> 00:39:54,282 dokud nevymřou poslední zástupci člověka obslužného, tedy sloužící. 357 00:39:54,402 --> 00:40:00,455 A nakonec zbyde tedy jen elita – globální prediktor, užívající si života a obsluhovaná roboty, 358 00:40:00,575 --> 00:40:04,441 kteří budou ve fabrikách vyrábět vše potřebné, 359 00:40:04,561 --> 00:40:09,585 a stáda lidí pasoucí se na planetě Zemi a obnovující tam ekologii. 360 00:40:09,705 --> 00:40:13,752 To znamená 500 miliónů a miliarda. Nic víc! 361 00:40:13,872 --> 00:40:17,635 A ještě jednou připomenu, že nás je teď 8 miliard. 362 00:40:17,755 --> 00:40:24,075 Takže když probíhal ten spor… Tedy ani ne tak spor, když jsme mluvili o penzijní reformě, 363 00:40:24,195 --> 00:40:29,605 tak ta řeší přesně tento úkol, proto se v celém světě zvyšuje věk odchodu do důchodu. 364 00:40:29,725 --> 00:40:33,822 Je nutné zlikvidovat člověka obslužného. 365 00:40:33,942 --> 00:40:42,181 Tu mezivrstvu mezi globálním prediktorem a zvířecími stády lidí. 366 00:40:42,301 --> 00:40:51,671 Tuto mezivrstvu je nutné urychleně nahrazovat roboty, automatizovanými linkami. 367 00:40:51,791 --> 00:40:59,490 A to nejde udělat, nebude-li se urychleně zvyšovat penzijní věk. 368 00:40:59,610 --> 00:41:03,888 Je nutné zbavovat se lidí a nahrazovat je roboty. 369 00:41:05,123 --> 00:41:13,404 To je to, co řeší penzijní reforma, v první řadě tento úkol, všechno ostatní se s tím jen veze. 370 00:41:13,524 --> 00:41:20,451 Takže z tohoto úhlu pohledu veškerý tvořivý potenciál Ruska globální prediktor ohrožuje, 371 00:41:20,571 --> 00:41:28,373 odjakživa, po celou dobu rozvoje naší technogenní civilizace ho ohrožuje. 372 00:41:28,493 --> 00:41:33,620 To je právě ta okolnost, proč Západ neustále proti nám bojoval. 373 00:41:33,740 --> 00:41:36,577 Proč proti nám neustále vedl války. 374 00:41:36,697 --> 00:41:47,413 Západ měl mimochodem ve středověku možnost zafixovat ten rovnovážný bod v rozvoji, 375 00:41:48,901 --> 00:41:52,557 který byl cílem hnutí prerafaelitů. 376 00:41:52,677 --> 00:41:56,616 Tehdy byla možnost ho zafixovat, ve středověku, 377 00:41:56,736 --> 00:42:04,774 kdy byla nezbytná úroveň rozvoje technologií a davo-„elitářská“ společnost byla stabilní. 378 00:42:04,894 --> 00:42:08,872 Jenže globální prediktor neměl potřebné znalosti. 379 00:42:08,992 --> 00:42:18,959 Když se civilizace vydala cestou technogenního rozvoje, přišli o znalosti biogenního způsobu řízení společnosti. 380 00:42:19,079 --> 00:42:23,339 Proto také Hitler v Tibetu hledal Šambalu, 381 00:42:23,459 --> 00:42:28,603 a na Západě se zabývají vším tím okultizmem při pokusech něco nalézt. 382 00:42:28,723 --> 00:42:33,104 Proto také ta Hubbardova dianetika. 383 00:42:34,390 --> 00:42:43,633 V 15. století došlo k události, která mohla změnit směřování rozvoje této civilizace. 384 00:42:43,753 --> 00:42:46,606 Byla objevena Amerika. 385 00:42:46,726 --> 00:42:52,192 A když se tak konkvistadorům otevřel přístup k biogennímu řízení společnosti 386 00:42:52,312 --> 00:43:00,229 Aztéků, Mayů a Inků, tak jim to nedošlo. 387 00:43:00,349 --> 00:43:07,905 Místo toho, aby s nimi začali spolupracovat a získali od nich to, 388 00:43:08,025 --> 00:43:14,133 co jim zbylo po té předpotopní civilizaci z biogenního řízení společnosti, ty znalosti, 389 00:43:14,253 --> 00:43:24,196 tak oslepení chtivostí zlata a šířením svého náboženského kultu zlikvidovali jak elitu, 390 00:43:24,316 --> 00:43:31,108 která měla ty znalosti biogenního řízení společnosti i jejich nosiče, knihy. 391 00:43:31,228 --> 00:43:35,149 A teď vynakládají ohromné peníze na to, 392 00:43:35,269 --> 00:43:39,343 aby alespoň z drobečků těch artefaktů poskládali tyto znalosti. Jenže je pozdě. 393 00:43:39,463 --> 00:43:42,755 To měli udělat tenkrát ti konkvistadoři. 394 00:43:42,875 --> 00:43:53,661 Neměli tam posílat své mnichy, ale globalisty, kteří by navázali kontakt s Inky, Mayi a Aztéky 395 00:43:53,781 --> 00:43:59,561 a získali od nich ty pozůstatky znalostí, které ještě byly k dispozici. 396 00:44:00,176 --> 00:44:09,764 Film Apocalypto, který natočil ten americký herec, je přesně o tom, právě o tom… 397 00:44:11,287 --> 00:44:13,962 - Co? - Mel Gibson, ano. 398 00:44:14,082 --> 00:44:17,896 Tehdy se k těm znalostem mohli dostat, ale zničili je. 399 00:44:18,016 --> 00:44:27,824 On tam nemluví o tom zničení, ale o tom bodu, kde to bylo možné zafixovat, o tom rovnovážném bodu, 400 00:44:27,944 --> 00:44:33,508 který hledalo kulturní hnutí prerafaelitů založené ve Velké Británii. 401 00:44:33,628 --> 00:44:42,484 Proto musí globální prediktor všude ničit vzdělávací systém, jak to také dělají po celém světě. 402 00:44:42,604 --> 00:44:47,139 Ještě se držíme my, ale o své pozice už také přicházíme. 403 00:44:47,259 --> 00:44:51,177 Ty pozice si však můžeme uchovat z jednoho jednoduchého důvodu, 404 00:44:51,297 --> 00:44:55,961 neboť technologická katastrofa, při které by zahynul i sám globální prediktor, 405 00:44:56,081 --> 00:45:05,246 je pro něj ještě horší možností než zachovat stabilitu Ruska, jeho vzdělání a jeho stabilitu. 406 00:45:05,366 --> 00:45:11,109 Protože Rusko je teď tou zarážkou, na které se drží veškeré řízení, pořádek v celém světě. 407 00:45:11,229 --> 00:45:17,076 Jakmile nebude Rusko, tak se všechno zhroutí a sesype. Všechno se rozsype. 408 00:45:17,196 --> 00:45:23,506 Proto také teď globální prediktor může zavírat oči a také to dělá: 409 00:45:23,626 --> 00:45:31,315 „Udělejte si tu kádrovou základnu na bázi Koncepce sociální bezpečnosti a my to jako nevidíme.“ 410 00:45:31,435 --> 00:45:35,636 Chce se jim přežít. Jinou planetu nemají, nemají kam uletět 411 00:45:35,756 --> 00:45:40,779 a na materiální nosiče, na želízko své vědomí ani duši přenést nedokážou. 412 00:45:40,899 --> 00:45:44,149 Dosud ten problém vyřešit nedokázali. 413 00:45:44,269 --> 00:45:50,990 Proto jim zbývá jeden jediný plán. Je to ten plán zlaté miliardy či 500 miliónů. 414 00:45:51,110 --> 00:45:57,059 Opakuji, že v ideální podobě vypadá tak, že bude žít 500 miliónů vyvolených - globální prediktor, 415 00:45:57,179 --> 00:46:01,740 které budou obsluhovat roboti v podobě lidí tam, kde budou chtít servírovat čaj, 416 00:46:01,860 --> 00:46:04,672 stlát postele a uklízet po sobě nepořádek. 417 00:46:04,792 --> 00:46:11,282 A automatizované výrobní linky, které budou vyrábět všechno potřebné pro tuto kastu vyvolených. 418 00:46:11,402 --> 00:46:19,538 Potom propad a zbytek lidstva v podobě stád: černoši, Číňané a další, 419 00:46:19,658 --> 00:46:29,877 kteří budou žít ve stádech v ekologicky narušených zónách a svým životem v nich je budou ekologicky obnovovat. 420 00:46:31,137 --> 00:46:35,175 Aby byla planeta Země obyvatelná. 421 00:46:35,295 --> 00:46:37,490 To je jejich cíl. 422 00:46:37,610 --> 00:46:42,711 Pro ně je Rusko kostí v jejich krku. Proto všechny ty války. 423 00:46:43,251 --> 00:46:51,661 Ale tomu, aby Rusko získalo svou státní suverenitu, napomáhat nebudou. 424 00:46:51,781 --> 00:47:00,508 Oni to umožňují jen krůček za krůčkem, přesně natolik, aby udrželi maximální bezkrizovost… 425 00:47:00,628 --> 00:47:05,164 Tedy přesněji minimální bezkrizovost, protože už přivedli celou planetu ke globální 426 00:47:05,284 --> 00:47:08,199 ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. 427 00:47:08,319 --> 00:47:13,420 Takže jen aby se vyhnuli samotné katastrofě, se budou vzdávat každé pozice vedoucí k suverenitě. 428 00:47:13,540 --> 00:47:19,643 Suverenitu vám nikdo nedá, nezískáte ji jako milodar, 429 00:47:19,763 --> 00:47:27,899 suverenitu si musíte vzít sami vlastní vůlí národů, kteří tvoří stát. 430 00:47:30,729 --> 00:47:36,592 A Rusko buď svou suverenitu získá, buď si lidé tu suverenitu vezmou, 431 00:47:36,712 --> 00:47:43,150 nebo budou mít podle plánů globálního prediktoru k dobru 15-20 let, 432 00:47:43,270 --> 00:47:48,526 aby se stabilizovala situace, zformovala dvě centra koncentrace řízení v Íránu a Číně, 433 00:47:48,646 --> 00:47:53,387 a potom se Rusko rozpadne na státečky bez suverenity, 434 00:47:53,507 --> 00:47:58,788 přičemž maximum obyvatelstva bude muset vymřít, aby se nedej Bože neobnovil ruský duch. 435 00:47:58,908 --> 00:48:02,312 Proto je také proti ruskému světu vedena taková válka. 436 00:48:02,432 --> 00:48:07,661 Proto také ten projekt Ukrajina, ten projekt banderovštiny, benderovštiny. 437 00:48:07,781 --> 00:48:12,753 Právě té benderovštiny, Putin se nepřeřekl. (Ostap Bendera) 438 00:48:12,873 --> 00:48:17,357 Nevím, kdo to v tom stenogramu opravil. Benderovština. 439 00:48:17,477 --> 00:48:21,729 Prostě bylo Boží vůlí zařízeno, aby ve 20. století 440 00:48:21,849 --> 00:48:31,091 na ten fenomén benderovštiny znovu poukázal ten grázl jménem Bandera. 441 00:48:35,284 --> 00:48:42,485 V další otázce vás prosí okomentovat prohlášení hlavy ministerstva vnitra USA, 442 00:48:42,605 --> 00:48:50,278 že USA mohou v případě nutnosti zorganizovat mořskou blokádu Ruska. 443 00:48:50,398 --> 00:49:00,797 To souvisí s tou otázkou, o které jsem už mluvil, 444 00:49:00,917 --> 00:49:06,891 o státní elitě, o těch izolacionistech a globalistech v USA. 445 00:49:07,011 --> 00:49:14,349 Ta otázka s tím souvisí, tvoří to jeden celek. 446 00:49:14,469 --> 00:49:17,500 Takže oč jde? 447 00:49:17,620 --> 00:49:23,093 Pamatujete, jak se všichni posmívali a uráželi Jen Psaki? 448 00:49:23,213 --> 00:49:27,465 Já byl snad jediný, kdo ji bránil, když jsem tvrdil, 449 00:49:27,585 --> 00:49:33,251 že ve skutečnosti není tak hloupá, aby bylo třeba se jí takto posmívat. 450 00:49:33,371 --> 00:49:39,038 Jejím problémem bylo vzdělání, které jí bylo poskytnuto. 451 00:49:39,616 --> 00:49:52,539 Aby globálnímu prediktoru státní elita nepřekážela, a nezasahovala do procesů, které nechápe, 452 00:49:52,659 --> 00:49:56,969 musí mít jen určitou úroveň znalostí. 453 00:49:57,089 --> 00:50:04,283 Proto ministr vnitra, který v USA řídí také různé parky, indiány s jejich kulturní identitou, 454 00:50:04,403 --> 00:50:09,225 není to jen taková funkce ministra vnitra jako v jiných státech a… 455 00:50:09,345 --> 00:50:17,985 Mimochodem oni přece mají státní department, nejmenuje se to ministerstvo zahraničních věcí. 456 00:50:18,105 --> 00:50:24,161 Spojené státy jsou spíše konfederací než federací. 457 00:50:24,281 --> 00:50:36,337 Pro takové jako on je zeměpis pseudovědou. Pamatujete se na Fonvizinova Výrostka? 458 00:50:36,457 --> 00:50:42,921 „Proč bych se měl učit zeměpis, když mě drožkář stejně vždy doveze tam, kam si řeknu?“ 459 00:50:43,041 --> 00:50:47,216 A pro takové jako on není pseudovědou jen zeměpis. 460 00:50:47,336 --> 00:50:52,051 Stejné je to třeba s ekonomikou, která je zase jako žena, kterou přece pochopit nejde. 461 00:50:52,171 --> 00:51:00,204 Proč by se měly vozit z Ruska ropné produkty a plyn na Blízký Východ? 462 00:51:00,324 --> 00:51:06,120 To ví asi jen ministr zahraničí, tedy vnitra USA. 463 00:51:06,240 --> 00:51:11,109 Protože ten když slyší plyn, ropa, tak si vybaví Blízký Východ. 464 00:51:11,229 --> 00:51:17,976 A z čeho žije Rusko? Z toho, že dodává zemní plyn a ropu. Je to tedy jasné. 465 00:51:18,096 --> 00:51:23,531 Rusko to tedy musí na ten Blízký Východ dodávat. Zapadlo to na své místo a zdá se mu to logické. 466 00:51:23,651 --> 00:51:31,195 Oni žádné reálné znalosti nemají, postarali se, aby je neměli. 467 00:51:31,315 --> 00:51:36,083 Jenže se to globalistům také poněkud vymstilo 468 00:51:36,203 --> 00:51:41,304 a to z jednoduchého důvodu. Když se teď totiž americká státní elita snaží 469 00:51:41,424 --> 00:51:47,553 zachovat si své dominantní postavení parazita vysávajícího zdroje z celé planety Země, 470 00:51:47,673 --> 00:51:53,083 a brání se, tak nechápe, že mnohými svými činy 471 00:51:53,203 --> 00:51:59,333 si podřezává větev, na které ale nesedí jen ona, ale celá planeta Země. 472 00:51:59,453 --> 00:52:06,482 A to je mimochodem také jeden ze základů, který nutí globální prediktor domlouvat se s Ruskem, s Putinem. 473 00:52:06,602 --> 00:52:10,572 Oni vůbec nechápou následky. 474 00:52:10,692 --> 00:52:18,802 Pro ně jsou reálné znalosti pseudovědou, žádné nemají a ani se o ně nezajímají. 475 00:52:18,922 --> 00:52:26,878 Jak vůbec může jakýkoliv úředník… A chápete to? Jedná se o státní řízení! 476 00:52:26,998 --> 00:52:31,379 To oni realizují nadnárodní řízení států a národů. 477 00:52:31,499 --> 00:52:39,789 A ten člověk nechápe, že nemůže zorganizovat blokádu jedné šestiny planety. 478 00:52:39,909 --> 00:52:43,904 Vždyť na to nemají ani dost velké námořnictvo. 479 00:52:44,024 --> 00:52:47,813 Stav jejich námořnictva je teď natolik katastrofální, 480 00:52:47,933 --> 00:52:54,038 že z jedenácti útočných skupin letadlových lodí vyplouvají vždy jen dvě. 481 00:52:54,158 --> 00:52:58,358 Jsou-li na vodě tři, tak se ta třetí stoprocentně už vrací domů. 482 00:52:58,478 --> 00:53:02,242 Ten stav je u nich absolutně katastrofální. 483 00:53:02,362 --> 00:53:09,417 A i kdyby vyplulo všech jedenáct skupin, tak jak by asi Rusko obklíčily? 484 00:53:09,803 --> 00:53:15,127 A jak hodlají plout Severním ledovým oceánem? 485 00:53:15,642 --> 00:53:18,111 Prý blokáda. 486 00:53:18,231 --> 00:53:23,846 On si ani neuvědomuje tu základní skutečnost, že většinu energetických nosičů, 487 00:53:23,966 --> 00:53:29,839 tedy plynu a ropy, dodáváme plynovody a ropovody. 488 00:53:29,959 --> 00:53:37,066 Co tedy chce blokovat? Ale to je jejich reálná úroveň kompetence, znalostí, profesionality. 489 00:53:37,186 --> 00:53:41,618 Jedná se o produkt amerického vzdělávacího systému. 490 00:53:41,738 --> 00:53:48,484 Tedy to, o čem jsme mluvili v souvislosti s cíli globálního prediktoru ve vztahu k Rusku. 491 00:53:48,604 --> 00:53:55,377 Tam už tedy svého dosáhli. Ty elity už pro ně z hlediska řízení nejsou nebezpečné. 492 00:53:55,497 --> 00:54:03,518 Proto taky taková nenávist k Rusku, které je samostatné, kde se zachovala tvořivost, kde se zachovaly znalosti. 493 00:54:06,914 --> 00:54:16,724 Takže v tomto případě prostě plácnul pitomost, o které neví, že je to pitomost. 494 00:54:16,844 --> 00:54:22,350 A ostatní si toho prostě nevšimli a tváří se, že proč ne? 495 00:54:22,470 --> 00:54:25,822 Ani na Západě to mnozí lídři nepochopili: 496 00:54:25,942 --> 00:54:30,354 „Řekl to páníček, tak se tím směrem musíme orientovat.“ 497 00:54:30,474 --> 00:54:36,494 Takže takto. Na Ukrajině to vyvolalo přímo nadšení: „Zítra Západ provede tu blokádu…“ 498 00:54:36,614 --> 00:54:42,056 Ti rádoby kreativci, ti „svidomí“, to je prostě něco. 499 00:54:42,176 --> 00:54:44,949 K nim není moc co dodat. 500 00:54:45,069 --> 00:54:51,796 Zopakuji, že jejich ekonomika byla srovnatelná s ekonomikou NSR. 501 00:54:51,916 --> 00:54:56,361 Teď jsou na úrovni Bantustanu a jsou šťastní. 502 00:54:56,481 --> 00:54:59,511 Nač by jim byla ta dřívější ekonomika, ty znalosti? 503 00:54:59,631 --> 00:55:04,172 Teď jsou šťastní. Právě teď. Mají nepřítele. 504 00:55:04,292 --> 00:55:10,409 Mají své idoly Banderu a Mazepu, toho zrádce, jediného nositele řádu Jidáše. 505 00:55:10,529 --> 00:55:15,230 To jsou jejich hrdinové a oni jsou šťastní. 506 00:55:15,350 --> 00:55:23,074 Domeček, zahrádečka, prasátko, to je vrchol jejich štěstí. 507 00:55:23,194 --> 00:55:29,150 A ještě aby měli nepřítele, kterého by mohli nenávidět, protože jinak by neměli životní cíl. 508 00:55:29,270 --> 00:55:34,518 - A nikdy nehasí, co je nepálí. - Ano, nikdy nehasí, co je nepálí. 509 00:55:35,064 --> 00:55:40,819 Další otázka. Valeriji Viktoroviči, co se to děje okolo Elona Muska? 510 00:55:40,939 --> 00:55:44,548 - Nic se neděje. - Prý přijde o funkci. 511 00:55:44,668 --> 00:55:51,041 Ano opustí správní radu společnosti Tesla, už ji opustil. 512 00:55:51,161 --> 00:55:59,206 Vždyť kolikrát už jsem říkal, když na něj přišla řeč, na Teslu, na jeho projekty. 513 00:55:59,326 --> 00:56:05,314 Vždy jsem říkal, že jde jen o globální obírání prosťáčků o peníze a o nástroj řízení. 514 00:56:05,434 --> 00:56:09,460 A jednou všechny takové šejdířské podniky musí ztroskotat. 515 00:56:09,580 --> 00:56:15,922 Jedná se o jeden ze způsobů stabilizace světové ekonomiky, kdy je inflační bublina speciálně nafukována 516 00:56:16,042 --> 00:56:19,208 a potom investoři zbankrotují a hotovo. 517 00:56:19,328 --> 00:56:23,837 Musí se však nechat prasknout opatrně. 518 00:56:23,957 --> 00:56:26,614 Do té Tesly narvali, co se dalo. 519 00:56:26,734 --> 00:56:36,178 Napřed tam nacpali vše, vývoj i nedokončený vývoj, co měl v záloze Pentagon a americká věda, 520 00:56:36,298 --> 00:56:43,371 a tím tu firmu pozdvihli. Jenže to nesmí usnout, prosťáčky je třeba dál vodit za nos, 521 00:56:43,491 --> 00:56:52,991 tak přišli s nápady ukradenými ze SSSR, které americká věda nedokázala zpracovat a pochopit, ty začali vytahovat. 522 00:56:53,111 --> 00:56:57,260 Nic z toho ale nebylo úspěšné, jenže to stále něco chce. 523 00:56:57,380 --> 00:57:05,001 A potom nastoupila chvíle, kdy všechny ty neúspěchy už příliš pronikly na veřejnost. 524 00:57:05,121 --> 00:57:10,745 Prosťáčci začali být skeptičtí, nechytali se už tak snadno na háček toho Muska, začali přemýšlet: 525 00:57:10,865 --> 00:57:15,263 „Co je to s tím Muskem? Létá mu vůbec ten jeho makarón? 526 00:57:15,383 --> 00:57:23,390 Možná vůbec nelétá, a když už letí, tak veze jen palivo na svůj návrat, 527 00:57:23,510 --> 00:57:27,042 který se ani jednou úspěšně nekonal?“ 528 00:57:27,162 --> 00:57:31,086 Hlavní je, že jeden stupeň rakety odpadl: „To stačí. 529 00:57:31,206 --> 00:57:34,301 A těm prosťáčkům pustíme kreslený film ve stylu: 530 00:57:34,421 --> 00:57:43,077 Podívejte, to je přímý přenos, jak přistává na svém reaktivním proudu vracející se stupeň rakety.“ 531 00:57:43,783 --> 00:57:50,567 Opakuji, že na to je možné nachytat jen prosťáčky. Jenže i ti se časem začínají ptát. 532 00:57:50,687 --> 00:57:56,449 A obzvláště, když Tesla spustila takový projekt jako ekologicky čistý automobil. 533 00:57:56,569 --> 00:58:03,586 Ten, co se sám má řídit. A to už začaly problémy. 534 00:58:03,706 --> 00:58:15,810 A tak vytáhli napřed diverze, potom průmyslovou špionáž, potom zradu přímo uvnitř společnosti Tesla. 535 00:58:15,930 --> 00:58:21,901 Nacházeli tam samé zrádce v podobě technických vedoucích inženýrů. 536 00:58:22,021 --> 00:58:27,848 A potom už to muselo dojít i k samotnému Muskovi, 537 00:58:27,968 --> 00:58:33,377 aby se zachoval ten projekt na odrbávání prosťáčků a stabilizaci světové ekonomiky. 538 00:58:33,497 --> 00:58:40,771 A tak si to začal odnášet i samotný Musk. On není nic jiného než vývěska globální aféry. 539 00:58:40,891 --> 00:58:47,901 Přičemž je to založeno na demonstraci kdoví čeho, ani ti prosťáčci pořádně nevědí čeho vlastně. 540 00:58:48,021 --> 00:58:54,144 Oni dokážou vášnivě vykládat o těch svých pohádkách, a když se jich člověk zeptá k věci tak prý: 541 00:58:54,264 --> 00:58:56,310 „Tyto informace nikde nejsou.“ 542 00:58:56,430 --> 00:59:04,565 Stačí se podívat do učebnice fyziky, na různá fóra na internetu. To je totiž něco, ta odborná fóra. 543 00:59:04,685 --> 00:59:09,057 Můžete se podívat na jakékoliv fórum, k jakémukoliv odborníkovi, 544 00:59:09,177 --> 00:59:15,461 k jakýmkoliv odborníkům, položit jim otázky a dostat kvalifikovanou odpověď v režimu brainstormingu, 545 00:59:15,581 --> 00:59:21,530 neboť toho co odpověděl, hned jiní opraví, doplní a vy získáte plnohodnotnou odpověď. 546 00:59:21,650 --> 00:59:27,806 Ale ty prosťáčky unesené Muskem, kteří jsou jím tak nadšení, to nezajímá. 547 00:59:27,926 --> 00:59:33,953 Nač by jim byly znalosti z fyziky, když to tvrdí sám Musk? Hyperloop! 548 00:59:35,831 --> 00:59:38,480 A ten létající makarón! 549 00:59:43,663 --> 00:59:46,266 Je tu ještě jedna otázka. 550 00:59:46,386 --> 00:59:55,332 Valeriji Viktoroviči, Státní duma přece jen přijala v konečném čtení tu takzvanou penzijní reformu. 551 00:59:55,452 --> 01:00:01,632 A v minulém pořadu jste říkal, že vládnoucí strana utrpěla zdrcující porážku. 552 01:00:01,752 --> 01:00:06,402 Je tu šance, že prezident přece jen nebude muset ten zákon podepsat? 553 01:00:06,522 --> 01:00:11,276 Já dost dobře nechápu, jakou by ještě potřeboval podporu od lidí, 554 01:00:11,396 --> 01:00:14,915 když už tak jsou všichni proti té reformě. 555 01:00:15,035 --> 01:00:23,535 Projednávání penzijní reformy předvedlo, že u lidí Putin podporu má, 556 01:00:23,655 --> 01:00:30,527 a právě proto také začal být projednáván věcný smysl této reformy. 557 01:00:30,647 --> 01:00:39,890 Kdyby… Kdyby Zjuganov… Takové video má například Starikov, kde píše na tabuli konkrétní čísla. 558 01:00:40,010 --> 01:00:45,252 Kdyby s takovými čísly vystoupil Zjuganov na zasedání Státní dumy, 559 01:00:45,372 --> 01:00:48,134 tak by to už bylo o něčem jiném. 560 01:00:48,254 --> 01:00:54,382 Jenže Zjuganov udělal všechno pro to, aby to projednávání penzijní reformy prošlo hladce. 561 01:00:54,502 --> 01:00:59,777 Převáděl to pouze do emoční roviny. Jako že ta čísla a nějakou tu logiku má pro své jednání vláda, 562 01:00:59,897 --> 01:01:02,398 zatímco na Zjuganova zbyly jen emoce, 563 01:01:02,518 --> 01:01:05,215 a proto musí být ta penzijní reforma samozřejmě prosazena. 564 01:01:05,335 --> 01:01:11,095 A v tomto ohledu je třeba pochopit jednu věc. 565 01:01:11,215 --> 01:01:16,190 Jsou tu teď politické síly, které se pokoušejí destabilizovat situaci, 566 01:01:16,310 --> 01:01:22,948 jestliže to bude právě Putin, kdo odmítne tu penzijní reformu. 567 01:01:23,919 --> 01:01:30,945 Proto by to nic dobrého Putinovi ani našemu státu nepřineslo. 568 01:01:31,065 --> 01:01:36,265 Vysvětlím příčinu, co tím zamýšlejí. 569 01:01:37,168 --> 01:01:46,302 Takže si představte situaci, že všichni lidé jsou proti, a oni jsou proti. 570 01:01:46,422 --> 01:01:48,945 Putin je také proti. 571 01:01:49,065 --> 01:01:55,402 Ale řídící sbor je pro tuto penzijní reformu. 572 01:01:56,674 --> 01:02:04,470 Co je třeba v této situaci udělat? Chcete donutit řídící sbor jednat proti jeho zájmu? 573 01:02:04,590 --> 01:02:07,046 Včely mají odmítat med? 574 01:02:07,166 --> 01:02:16,715 Dali snad Putinovi společné ultimátum, aby ho potom sami stáhli? 575 01:02:16,835 --> 01:02:19,659 Samozřejmě, že ne. 576 01:02:22,303 --> 01:02:25,013 Ta situace okolo referenda 577 01:02:25,133 --> 01:02:33,143 a situace vyvolávaná okolo případného nepodepsání tohoto návrhu zákona povede k tomu, 578 01:02:33,263 --> 01:02:38,697 že plnit ustanovení penzijní reformy, 579 01:02:38,817 --> 01:02:46,459 tedy přesněji řídit po zrušení penzijní reformy bude právě tento řídící sbor, 580 01:02:46,579 --> 01:02:50,173 který dal Putinovi ultimátum. 581 01:02:50,293 --> 01:02:55,359 Vzpomeňme si, jak řídící sbor realizuje květnové výnosy. 582 01:02:55,479 --> 01:03:01,917 Putin mluví o rozšiřování počtu zdravotnických ordinací v malých obcích a oni je naopak ruší: 583 01:03:02,037 --> 01:03:05,664 „My plníme prezidentské výnosy!“ 584 01:03:05,784 --> 01:03:11,519 Putin mluví o zachovávání škol v malých obcích, oni je ruší! 585 01:03:11,639 --> 01:03:16,605 „My přece plníme květnové prezidentské výnosy!“ 586 01:03:16,725 --> 01:03:24,936 To znamená, že na vlastní oči vidíme sabotáž a oni tvrdí, že plní prezidentovy příkazy. 587 01:03:25,056 --> 01:03:32,932 Když tomuto řídícímu sboru přenecháte řízení státu 588 01:03:33,052 --> 01:03:39,456 a ke zvýšení věku odchodu do důchodu nedojde, 589 01:03:39,576 --> 01:03:47,185 tak celý ten řídící sbor zařídí po celé zemi havárie jako v Sajansko-Šušenské hydroelektrárně 590 01:03:47,305 --> 01:03:53,709 a potom řekne: „Vy, lůza, jste nám říkali, že penzijní reforma není potřebná, 591 01:03:53,829 --> 01:03:57,758 tak si to teď pořádně vyžerte! 592 01:03:57,878 --> 01:04:03,981 To není vina mého řízení, že je stát v tak katastrofálním stavu na každém jednotlivém místě… 593 01:04:04,101 --> 01:04:09,301 To vy jste nechtěli penzijní reformu. To vy za to můžete. 594 01:04:09,421 --> 01:04:14,520 Já jsem jen poctivě plnil své pracovní povinnosti.“ 595 01:04:17,129 --> 01:04:20,909 Je tedy ta situace bezvýchodná? Není. 596 01:04:21,029 --> 01:04:23,285 Ještě jednou to zopakuji. 597 01:04:23,405 --> 01:04:26,698 Gosudar je proti tomu. Lidé jsou proti tomu. 598 01:04:26,818 --> 01:04:36,568 Je tedy potřeba vytvořit takové podmínky, aby řídící sbor přinejmenším nesabotoval 599 01:04:36,688 --> 01:04:42,891 a nevedl stát ke katastrofě v případě, že penzijní reforma nebude přijata. 600 01:04:43,995 --> 01:04:50,754 A co jsem říkal o penzijní reformě v souvislosti s cíli globálního prediktoru? 601 01:04:50,874 --> 01:04:54,601 To znamená, že zbývá jediné. 602 01:04:54,721 --> 01:05:00,055 Vést dialog s globálním prediktorem takovým způsobem, 603 01:05:00,175 --> 01:05:05,877 aby globální prediktor ve vztahu k Rusku dal s tou penzijní reformou pokoj. 604 01:05:05,997 --> 01:05:12,542 Aby on sám dal pokyn ji odpískat přes nadnárodní řízení jak globální, tak i státní, 605 01:05:12,662 --> 01:05:20,251 aby všichni podpindosníci u nás věděli, že sabotáž je nepřípustná a penzijní reforma půjde do koše. 606 01:05:21,268 --> 01:05:26,922 A dokud probíhá tento dialog, je třeba to protahovat. 607 01:05:27,042 --> 01:05:33,648 A v tomto ohledu je třeba působit na poslance Státní dumy. 608 01:05:33,768 --> 01:05:38,867 Ano, oni jsou tam všichni vysláni klanově-korporativními skupinami, 609 01:05:38,987 --> 01:05:46,844 ale právě těmto skupinám se vrátí zpětná vazba, že krize jejich řízení už začala v jejich podnicích. 610 01:05:46,964 --> 01:05:52,625 Že to není jimi řízená krize proti státu, která má vést ke státnímu převratu a občanské válce, 611 01:05:52,745 --> 01:05:56,828 což každého z těch oligarchů jen rozradostní, 612 01:05:56,948 --> 01:06:03,626 ale že přímo v jejich podnicích to začíná vřít, protože lidé jsou proti tomu. 613 01:06:04,376 --> 01:06:11,737 A to je ta podpora pro Putina, která mu umožňuje vést dialog s globalisty potřebným způsobem, 614 01:06:11,857 --> 01:06:16,341 aby se globalisté sami vzdali provedení té penzijní reformy. 615 01:06:16,461 --> 01:06:18,830 Tak taková je to situace. 616 01:06:18,950 --> 01:06:28,948 Znovu opakuji, že v podmínkách, kdy je úřednictvo u státního řízení pro penzijní reformu 617 01:06:29,483 --> 01:06:34,890 a donutíte ho se jí vzdát, bude vždy škodit. 618 01:06:35,010 --> 01:06:37,995 Nezapomínejme na Sajano-Šušenskou hydroelektrárnu. 619 01:06:38,115 --> 01:06:44,044 Jak sedmkrát zapínali a vypínali havarijní blok, dokud konečně nedošlo k havárii. 620 01:06:44,164 --> 01:06:47,417 Sedmkrát přišel z Moskvy příkaz! 621 01:06:47,537 --> 01:06:51,245 Myslíte, že ti lidé v Moskvě nevěděli, že to způsobí havárii? 622 01:06:51,365 --> 01:06:54,377 Dobře to věděli, ale ti lidé tam jim byli ukradení. 623 01:06:54,497 --> 01:07:03,083 Přesně to samé teď dělají ti, kteří působí mezi lidmi a přesvědčují je: 624 01:07:03,203 --> 01:07:08,590 „My teď nasbíráme podpisy nebo uděláme referendum a tím se všechno vyřeší.“ 625 01:07:08,710 --> 01:07:13,241 Vyvolá to ve státě jen katastrofu, je třeba na ně tlačit jiným způsobem. 626 01:07:13,361 --> 01:07:15,817 Mimochodem, milión podpisů už nasbírali. 627 01:07:15,937 --> 01:07:19,497 Protože lidé nevědí, oč jde, těch se jen poctivě ptají: 628 01:07:19,617 --> 01:07:24,918 „Vy jste proti penzijní reformě nebo pro ni?“ „Proti.“ „Tak nám to tady podepište!“ A oni podpisují. 629 01:07:25,038 --> 01:07:29,388 Ale odpovědností politických sil je vědět co a jak dělat. 630 01:07:29,508 --> 01:07:34,548 S tou peticí podepsanou miliónem lidí je možné se stát tak obrovskou politickou silou, 631 01:07:34,668 --> 01:07:38,045 že ji nikdo nebude moci ignorovat. 632 01:07:39,104 --> 01:07:44,299 To ale neznamená, že je třeba zahánět úřednictvo do kouta, 633 01:07:44,419 --> 01:07:50,266 aby začalo s totální sabotáží a přivedlo stát ke globální katastrofě. 634 01:07:50,386 --> 01:07:55,538 A to mimochodem v současné chvíli není v žádném případě výhodné ani pro globální prediktor. 635 01:07:55,658 --> 01:08:01,196 Ten právě teď katastrofu v Rusku nemůže potřebovat, protože se tak zhroutí veškerá civilizace na planetě Zemi. 636 01:08:01,316 --> 01:08:08,861 To je to, co nechápe americká státní elita ani zdejší podpindosníci, kteří nám tu vnucují penzijní reformu. 637 01:08:08,981 --> 01:08:12,230 Ty je možné… 638 01:08:12,745 --> 01:08:20,357 Mimochodem jestliže ten, kdo shromáždil ty podpisy, zkušeně naloží s tím, co má v ruce, 639 01:08:20,477 --> 01:08:25,733 tak se stane hlavní politickou silou v našem státě v blízké budoucnosti. 640 01:08:26,376 --> 01:08:29,771 Milión podpisů, to už je velká síla. 641 01:08:29,891 --> 01:08:36,534 To už je na globální dialog, to znamená sednout si k jednacímu stolu na globální úrovni. 642 01:08:39,493 --> 01:08:42,270 To byla poslední otázka. 643 01:08:43,145 --> 01:08:58,756 Dnes už jsem při odpovědích na otázky mluvil o tom a uváděl pravidla z DVTŘ i citáty, 644 01:08:59,962 --> 01:09:09,767 které dokládají, že je třeba vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. 645 01:09:09,887 --> 01:09:15,393 To je třeba znát a chápat. Bez znalostí nic nepořídíte. 646 01:09:15,513 --> 01:09:23,229 Neubráníte zájmy své a své rodiny, nevyhnete se státnímu převratu, ani občanské válce, 647 01:09:23,349 --> 01:09:26,645 nevyhnete se zahraniční intervenci. 648 01:09:26,765 --> 01:09:31,572 Ale jestliže budete vědět a chápat, jak máte bránit zájmy své i své rodiny, 649 01:09:31,692 --> 01:09:37,841 budete-li vědět, jak vytvářet masové statisticky chování, tak to všechno dokážete. 650 01:09:37,961 --> 01:09:44,004 Proto si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. 651 01:09:44,124 --> 01:09:49,045 Protože každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pro toho, 652 01:09:49,165 --> 01:09:51,616 kdo toho ví a chápe více. 653 01:09:51,736 --> 01:09:58,149 Snažte se proto, abyste toho znali a chápali více, braňte zájmy své a své rodiny. 654 01:09:58,269 --> 01:10:03,370 Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. 655 01:10:03,490 --> 01:10:12,353 Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na leva-net.webnode.cz, www.dotu.ru nebo můžete zakoupit v knižní podobě na KSBPRESS.cz .